Žádost o odkoupení části obecního pozemku Miroslavu Orsákovi. Žadatel vzal žádost zpět.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Žádost o odkoupení části obecního pozemku Miroslavu Orsákovi. Žadatel vzal žádost zpět."

Transkript

1 Program: 1. Majetkové věci P O Z V Á N K A na 8. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Poteč které se uskuteční v pátek 2. března 2012 od hodin v zasedací místnosti Obce Poteč Prodej části obecního pozemku p.č. 2355/26 o výměře 36 m 2 (horní Bartečkovi) vlastníku přilehlé nemovitosti. Zveřejněno v záměru č.03/11. Prodej části obecního pozemku p.č. 2355/44 o výměře 27 m 2 (horní Bartečkovi) vlastníku přilehlé nemovitosti. Zveřejněno v záměru č.03/11. Žádost o odkoupení části obecního pozemku Miroslavu Orsákovi. Žadatel vzal žádost zpět. 2. Územní plánování Rozhodnutí o podaných námitkách ze strany vlastníků ve věci Nového územního plánu Poteč. 3. Návrh rozpočtu MŠ Poteč na rok 2012 Zpráva o hospodaření MŠ Poteč za loňský rok. Návrh rozpočtu MŠ Poteč na rok 2012 se předkládá ve výši 1552 tis. a bude ještě upřesněn (příloha č.1). 4. Návrh rozpočtu obce na rok 2012 Zpráva o hospodaření obce v minulém roce. Obec utratila tis. a hospodařila s přebytkem tis. - šetříme na kanalizaci (příloha č.2). Rozpočtový výhled obce do roku 2016 počítá s investicemi na letošní rok ve výši tis. s cílem nezadlužit obec do budoucnosti (příloha č.3) Rozpočet se předkládá jako vyrovnaný s výdaji tis. (příloha č.4) 5. Investice obce-aktuality Ve věci kanalizace požádala obec MZe ČR o zvýšení dotace na 65 % nákladů. Obec v Programu obnovy venkova podala žádost na rekonstrukci chodníku Podlání celkové náklady 589 tis. Obec podala žádost na dotaci v rámci programu Oranžové hřiště na víceúčelové hřiště. Je připraveno výběrové řízení na víceúčelové hřiště formou elektronické aukce, doba stavby dva roky. 6. Diskuse a závěr Na zasedání zastupitelstva obce zvu všechny občany. Účast členů zastupitelstva je povinná! V Poteči Mana Josef- starosta v. r.

2 Návrh rozpočtu MŠ POTEČ na rok 2012 Ćís.účtu PŘÍJMY Čerpání Návrh R Služby-stravné děti+mš Služby-stravné za obec Příspěvek na NIV - obec Příspěvek na NIV - kraj Mzdové náklady-účetní Použití rezervního fondu Ostatní příjmy 15 CELKEM VÝDAJE Kč Kč Kč Kč tis Materiál - potraviny Materiál - učební pomůcky Materiál - učební pomůcky DVPP Materiál - hračky Materiál - noviny, časopisy Materiál - pacovní oděv DVPP Materiál - ostatní materiál+čistící pr Materiál - ostatní přímé náklady Materiál - DIM (operatvní evidence) DHIM Opravy a udržování Cestovné Cestovné DVPP Nákl.na reprezen.-občerstvení Služby - ostatní Služby - telefony Služby - školení DVPP Služby - praní prádla Služby - odvoz odpadu Služby - revize, kontroly zařízení Služby - poštovné Mzdové náklady Sociální pojištění Zdravotní pojištění Zákon.sociální náklady-fksp Poplatky bance Pojištění Kooperativa Pojištění Česká pojišťovna Jiné náhrada DPN CELKEM

3 ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE POTEČ ZA ROK 2011 P Ř Í J M Y DANĚ Daň z příjmu fyz. os ze závislé činnosti ,28Kč Daň z př. fyz. osob se SVC ,37Kč Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů ,82Kč Zrušené daně. 0,72Kč Daň z příjmu právnických osob ,64Kč Daň z příjmů právn. osob obec ,00Kč Daň z přidané hodnoty ,00Kč Poplatky za uložení odpadů-pokuta ,00Kč Popl. za likvidaci kom. odpadů ,00Kč Poplatky ze psů ,00Kč Výherní automat ,00Kč Správní poplatky ,00 Kč Daň z nemovitostí ,18Kč DOTACE Neinvestiční přijaté dotace sčítání lidu ,00 Kč Neinvestiční přijaté dotace ze SR ,00 Kč Dotace ze stát. rozp. ( VPP , ÚP ) ,00 Kč Neinvestiční přijaté dotace od krajů (lesy) ,00 Kč Převody z rozpočtových účtů (příjem do FKSP) ,00 Kč Celkem ,01 Kč, tj. celkem 100,58 % rozpočtu ZEMĚDĚLSTVÍ Příjmy z pronájmu pozemků ,- Kč, tj.66,70 % rozpočtu ,00 Kč Celkem LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Příjmy za dřevo ,00 Kč Celkem ,- Kč, tj.109,67 % rozpočtu ODVÁDĚNÍ A ČISTĚNÍ ODPADNÍCH VOD Příjmy z pronájmu movitých věcí (vodovod)... Celkem 5.000,- Kč, tj. 100 % rozpočtu ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ Příjmy z poskytování služeb.. Celkem 2.160,- Kč, tj. 54 % rozpočtu 5.000,00 Kč 2.160,00 Kč OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY Příjmy z prodeje zboží knihy Poteč ,00 Kč Celkem 1.500,- Kč, tj. 75 % rozpočtu

4 NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí (Koloniál 15456, Telecom 2090, kulturní místnost 2000, reklamní tabule 2210, kadeřnice 20419, Slavnet 4000, vlečka 300 )... Celkem ,00 Kč, tj. 103,28 % rozpočtu PŘÍJMY Z PRODEJE POZEMKU Příjmy z prodeje pozemku Podlání. Celkem 3.290,- Kč, tj. 82,25 % rozpočtu ,00 Kč 3.290,00 Kč SBĚR A SVOZ KOMUNÁLNÍCH ODPADU Příjmy za známky a pytle PET... Celkem ,- Kč, tj. 97,60 % rozpočtu ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY Příjmy z poskytování služeb a výrobků ( doprava Avií, kopírování, vyhlášení rozhlasem, pohledy)... Ostatní příjmy (2x E.on věcné břemeno) Příjmy z prodeje nepotřebného majetku aukce Přijaté nekapitál. příjmy soudní vynálohy Celkem ,- Kč, tj. 125,26 % rozpočtu OBECNÉ PŘÍJMY ,00 Kč ,00 Kč 1.000,00 Kč 920,00 Kč 2.736,00 Kč Příjmy z úroků ,05 Kč Příjmy z podílů a z dividend ( Sigulár5000, Č.spořitelna17850) ,00 Kč Celkem ,05 Kč, tj. 100,63 % rozpočtu PŘÍJMY CELKEM ,06 Kč, tj 101,95% rozpočtu V Ý D A J E PODNIKÁNÍ V ZEMĚDĚLSTVÍ Nájemné za půdu (pozemkový fond)... Celkem 6.438,- Kč, tj. 91,97% rozpočtu LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Nákup materiálu... Služby peněžních ústavů (popl.ba, pojištění lesa)... Nákup ostatních služeb (hajný,práce v lese).... Cestovné... Nákup služeb ( příjem dřeva,těžba, přibliž.).... Platby daní daň z příjmu za obec.... Celkem ,- Kč, tj.86,74 % rozpočtu 6.438,00 Kč ,00 Kč 3.390,00 Kč ,00Kč 2.969,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč

5 SILNICE Ostatní osobní výdaje prohrnování sněhu ,00 Kč DHIM (nádoba na posyp) ,00 Kč Nákup materiálu ( na traktor, frézu, kámen na posyp) ,00 Kč Pohonné hmoty a maziva (traktor, fréza) ,00 Kč Nákup ostatních služeb( odvoz sněhu UNI) ,00 Kč Opravy a udržování (opr. traktoru motor) ,00 Kč Celkem ,-Kč, tj. 69,69 % rozpočtu OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Nákup materiálu ,00 Kč Nákup ost. služeb ,00 Kč (most Podlání 37031,most u kurtu 21374, cesta Záhumení59840,cesta nad obrázkem ) Ostatní inv. transfery cyklostezka 6.063,00 Kč Celkem ,00 Kč, tj. 59,75 % rozpočtu PROVOZ VEŘEJNÉ SILNIČNÍ DOPRAVY Výdaje na dopravní obslužnost... Celkem ,- Kč, tj. 97,36 % rozpočtu ,00 Kč PITNÁ VODA Budovy, haly, stavby (dokumentace33600,vodovod35984) ,00 Kč ODVÁDĚNÍ A ČISTĚNÍ ODPADNÍCH VOD Nákup materiálu (kanál) ,00 Kč Nákup ostatních služeb(odběry a měření odp. vod , práce UNI 13800) ,00 Kč Neinvestiční transfer (Val. Klobouky) ,00 Kč Budovy, haly, stavby ( srovnání Sudkovec 11136, věcné břemeno91086,projek72000,poplatek3000) ,00 Kč Celkem ,00 Kč, tj. 17,62 % rozpočtu PŘEDŠKOLNÍ ZAŘÍZENÍ Příspěvky MŠ Celkem ,- Kč, tj. 100 % rozpočtu ,00 Kč ZÁKLADNÍ ŠKOLY Neinvestiční dotace obcím ( ZŠ)... Celkem ,00 Kč, tj. 100,03 % rozpočtu ,00 Kč ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ Ostatní osobní výdaje ,00 Kč Pojištění sociální ,00 Kč Pojištění zdravotní ,00 Kč Knihy, tisk ,00 Kč DHIM ( převedena výp.technika).... 1,00 Kč Nákup materiálu ,00 Kč Cestovné.. 568,00 Kč Pohoštění (táborák důchodci.1080,knihovna akce.647) ,00 Kč Celkem ,00 Kč, tj. 103,93 % rozpočtu

6 OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY Dary obyvatelstvu (Potečtour,tenis) ,00 Kč Celkem 6.000,- Kč, tj. 85,71 % rozpočtu OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKU Naše obec Celkem ,00 Kč, tj. 135,53 % rozpočtu ,00 Kč ZÁJMOVÁ ČINNOST V KULTUŘE Ostatní dotace ( Ženy, Myslivci, ČK,Včelaři,2xSchola) ,00 Kč Celkem Kč, tj. 100 % rozpočtu OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY Služby pošt ( jubilanti, narozené děti) ,00 Kč Nákup ostatních služeb (divadlo3111,zájezd důch.5054 důchodci,) ,00 Kč Pohoštění ( zájezd důch.5160,pomník343) ,00 Kč Dary obyvatelstvu (32 jubilantů x 500, 9 narozených dětí x 2tis.,) ,00 Kč Celkem ,- Kč, tj. 74,29 % rozpočtu OSTATNÍ TĚLOVÝCHOVNÁ ČINNOST Nákup materiálu (nádoba na odpad) ,00 Kč Neinvestiční dotace sdružením TJ Družstevník ,00 Kč Přístroje a zařízení (síť) 6.160,00 Kč Celkem 82,810,00 Kč, tj. 97,42 % rozpočtu VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE Dary obyvatelstvu ( dětský den6000,kácení máje 2000,2xbruslení4250)... Budovy,haly,stavby hřiště. Celkem ,- Kč, tj.5,67 % rozpočtu ,00 Kč ,00 Kč OSTATNÍ NEMOCNICE Ostatní neinv. dotace (nemocnice Slavičín, ) ,00 Kč Celkem 5.000,- Kč, tj. 100 % rozpočtu VEŘEJNÉ OSVÉTLENÍ Nákup materiálu. Elektrická energie... Ostatní služby (plošina). Opravy a udržování Budovy,haly,stavby ( VO Lůčky).. Celkem ,- Kč, tj. 115,59 % rozpočtu 4.324,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 2.082,00 Kč ,00 Kč VÝSTAVBA MÍSTNÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Opravy a udržování (Plynárny-údržba) ,50 Kč Celkem ,50 Kč, tj. 47,33 % rozpočtu ÚZEMNÍ ROZVOJ Nákup ostatních služeb (digitální mapy) ,00 Kč Celkem 2.277,- Kč, tj. 113,85 % rozpočtu

7 KOMUNÁLNÍ SLUŽBY Ostatní neinv. dotace (mikroregion JV) ,00 Kč Platby daní daň z nemovitostí. 123,00 Kč Celkem 2.403,- Kč, tj. 60,08 % rozpočtu SBĚR A SVOZ NEBEZPEČNÝCH ODPADU Nákup služeb ,00 Kč Celkem ,- Kč, tj. 98,84 % rozpočtu SBĚR A SVOZ KOMUNÁLNÍCH ODPADU Nákup služeb svoz odpadu ,00 Kč Celkem ,- Kč, tj. 99,93 % rozpočtu PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘEJNOU ZELEŇ Platy zaměstnanců VPP ,00 Kč Povinné poj. na sociální zabezpečení ,00 Kč Povinné poj. na zdravotní pojištění Kč Ochranné pomůcky VPP ,00 Kč Nákup materiálu VPP ,00 Kč Služby školení a vzdělávání 1.600,00 Kč Nákup ostatních služeb (ořez stromů12800,mulčování ) ,00 Kč Náhrady mezd v době nemoci ,00 Kč Celkem ,- Kč, tj. 71,08 % rozpočtu OSTATNÍ ČINNOSTI K OCHRANĚ PŘÍRODY Ostatní neinv. dotace (příspěvek Kosenka)... Celkem 2.000,- Kč, tj. 100 % rozpočtu 2.000,00 Kč POŽÁRNÍ OCHRANA Knihy, tisk brožura 100 let ,00 Kč DHIM (sada hadic16968,opasky7230,tabule hasiči 3837) ,00 Kč Nákup materiálu (autolékárna,motor, barvy,fotky,stuha, vlaječky,materiál zbrojnice, a na opravu vozidel 100 let) ,00 Kč Plyn zbrojnice ,46 Kč Elektrická energie(holička 11050) ,00 Kč Pohonné hmoty a maziva ,00 Kč Služby peněžních ústavů (poj. Avia, poj. hasičů) ,00 Kč Nákup ostatních služeb (emise,tp1800,dovoz Hostýn4812,UNI u hřiště2300) ,00 Kč Cestovné ,00 Kč Pohoštění ,00 Kč Neinvestiční dotace (hasiči,) ,00 Kč Ostatní neinvest.transfery-kraj 1.000,00 Kč Celkem ,46 Kč, tj. 100,59 % rozpočtu ZASTUPITELSTVA OBCÍ Ostatní platy (refundace) ,00 Kč Ostatní osobní výdaje (dohody) ,00 Kč Odměny členů zastupitelstev obcí ,00 Kč Odstupné ,00 Kč Povinné poj. na soc. zabezpečení ,00 Kč Povinné poj. na zdrav. pojištění ,00 Kč Služby peněžních ústavů pojištění zastupitelů 8.208,00 Kč

8 Pohoštění a dary ,00 Kč Celkem ,- Kč, tj. 95,64 % rozpočtu SČÍTÁNÍ LIDU Nákup materiálu toner. Celkem 4.740,- Kč, tj. 118,5 % rozpočtu 4.740,00 Kč ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY Platy zaměstnanců ,00 Kč Ostatní os. výdaje dohody ,00 Kč Povinné poj na sociální zab ,00 Kč Povinné poj. na zdravotní zabezp ,00 Kč Knihy, uč. pomůcky, tisk (noviny, časopisy Sb.zákonů) 9.647,00 Kč DHIM (stoly a židle 14000,smaltované tabuleoú,mš8494, dřez9479,plagát.plocha8640,2nástěnky15000,2vlajky13728) ,00 Kč Nákup materiálu (hrnky11257,žaluzie10310,vlajka2000,půda3422, tonery,kancelářské a čistící prostředky) ,00Kč Studená voda ,00 Kč Plyn ,31Kč Elektrická energie ,00Kč Pohonné hmoty a maziva (auto Felicia) ,90 Kč Služby pošt ,00 Kč Služby telekomunikací a radiok.(telefon,mobil,) ,87 Kč Služby peněžních ústavů (poj.traktor 812,MTZ 408,NS3 356,Felicia 2378, pojištění 12092, popl.bance12640 ) ,00 Kč Konzultační, poradenské a právní služby (revize,znal. posud, sepis smluv) ,00 Kč Služby školení a vzdělávání ,00 Kč Nákup ostatních služeb(internetové domény,geometrické plány,obědy OÚ, střežení objektu,údržby programů,, poplatek za rozhlas, revizní zprávy,tp,emise, Noel, Vesnice roku, práce půda,bozp) ,00 Kč Opravy a udržování (židle 450, plyn 6000,kopírka550,Noel ,kotel1170,auto ) (náklady Felicia pojištění,nové pneu a přezutí,tp,emise,opravy=12078, benzín 25230,90 celkem37.308,90kč) ,00 Kč Cestovné ,00 Kč Pohoštění ,00 Kč Věcné dary (ples sponzorský, 60 let, 50 let, MŠ děti) ,00 Kč Ostatní neinv. dotace nezisk. org. (příspěvek Hostýn) ,00 Kč Neinvestiční dotace obcím (přestupky) ,00 Kč Platby daní a poplatků ,00 Kč Náhrady mezd v době nemoci ,00 Kč Dary obyvatelstvu (plyn 5000, plot č ,stonožka 568) ,00 Kč Budovy, haly,stavby (zábradlí u hlavního vchodu) ,00 Kč Pozemky (u Příkaz) ,00 Kč Celkem ,08 Kč, tj. 91,76 % rozpočtu PŘEVODY VLASTNÍM FONDUM Převod z BÚ do FKSP... Celkem ,- Kč, tj 100,89 % rozpočtu OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE DPH.. Celkem ,- Kč, tj. 100,09 % rozpočtu ,00 Kč ,00 Kč

9 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ MINULÝCH LET Vratka volby ,00 Kč Celkem ,- Kč, tj. 63,02 % rozpočtu VÝDAJE CELKEM ,04Kč, tj 63,02 % rozpočtu VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ,02 Kč Rozpočtový výhled v tis.kč (aktualizace 3_2012) rok rok rok rok rok rok Daňové příjmy - tř Nedaňové příjmy - tř Kapitálové příjmy-tř Dotace (transfery)-tř Použití rezervy obce Půjčky Příjmy celkem Běžné výdaje - tř Investiční výdaje - tř Dluhová služba Výdaje celkem Rezervy obce Rezervy obce k 1.lednu (zůstatek) Použití rezervy obce Půčka od banky 0 Plánované investice nákladyodhad celkem jednotka Hřiště pro děti 1000 m Odkanalizování obce Poteč 700 m MK Sudkovec-Podlání 1400 m Komunikace - Horňansko 4500 m Komunikace - Svážnice 3000 m Lůčky - komunikace 600 m MŠ-přístavba hosp.budov OSTATNÍ Drobné stavby-údžba (neinvestiční)

10 Návrh - Rozpočet na rok 2012 /tis.kč/ OdPa Položka Příjmy Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozp Daň z příjmů FO ze ZČ Daň z příjmů FO z SVČ Daň z příjmů FO z kapital. výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů práv.osob-obec DPH Odvody za odnětí půdy ze zeměd Poplatky-odpady třídění Poplatek ze psů Odvod výtěžku z provozu loterií Správní poplatky Daň z nemovitostí Daňové příjmy Neinvestiční dotace (volby) Neinvestiční dotace ze SR Neinvestiční dotace (VPP,...) Neinvestiční dotace na MŠ, lesy Převody prostředků-fksp Ostatní převody z vlastních účtů Investiční přijaté dotace Dotace Pronájem pozemků Prodej pozemků Lesy, pěstební činnost Pronájem vodovodu Knihovna Prodej zboží - kniha Poteč OÚ - pronájem ostatních nemovitostí Plyn (JMP) Sběr a svoz komunálního odpadu OÚ - poskytnuté služby a výrobky OÚ - ostatní Příjmy z úroků Podíly, dividendy Nedaňové příjmy Použití rezerv Příjmy celkem

11 OdPa Položk Čerpán Čerpán a Výdaje Čerpání í í Čerpání Rozp. /tis. Kč/ Nájem půdy Podnikání v zemědělství Nákup materiálu Služby peněžních ústavů Nákup služeb Cestovné Pěstební činnost Nákup služeb-práce v lese Platby daně za obec Produkční činnost v lese Osobní výdaje Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu Pohonné hmoty a maziva Služby Opravy a udržování Stavby Nákup pozemků Silnice Nákup materiálu Služby Opravy a udržování Stavby Pozemní komunikace Dopravní obslužnost Dopravní obslužnost xxx Oprava, udržování a ostatní Stavby Pitná voda Nákup materiálu Nákup služeb Stavby Odpadní vody PO MŠ Poteč-neinvestiční náklady PO Mateřská škola Poteč Neinvestiční dotace na žáky ZŠ Základní školy Ostatní osobní výdaje Poj. na sociální zabezpečení Poj. na zdravotní poj Knihy Materiál Cestovné Pohoštění (Ostatní) Knihovna Dary obyvatelstvu Záležitosti kultury

12 Budovy, haly a stavby Pořízení a obnova hodnot historie Tisk časopisu Ostatní sdělovací prostředky Ostatní neinvestiční dotace Zájmová činnost v kutuře Služby pošt Služby Pohoštění Dary obyvatelstvu Ostatní záležitosti kulrury Nákup materiálu Nákup ostatních služeb Neinvestiční dotace Stroje, zařízení Tělovýchovná činnost Dary obyvatelstvu Stavby Využití volného času dětí a mládeže Ostatní neinvestiční dotace Ostatní nemocnice Nákup materiálu Elektrická energie Nákup služeb Opravy a udržování Stavby Veřejné osvětlení Opravy a udržování Stavby Výstavba a údržba inženýrských sítí Ostatní nákup dlouhodobého nehm.majetku Územní plánování Ostatní dotace-digit. Mapy Územní rozvoj Výdaje blíže neurčené-mikroregion Služby a územní rozvoj Nákup služeb Sběr nebezpečného odpadu Nákup služeb Sběr a svoz komunálního odpadu Mzdy VPP Povinné sociální zabezpečení Povinné zdravotní pojištění Ochranné pomůcky Nákup materiálu Nákup ostatních služeb Náhrady mezd v době nemoci Péče o vzhled obce a veřejná zeleň Ost. neinv. Dotace nezisk. Org

13 Ostatní činnost k ochraně přírody Drobný majetek Nákup materiálu Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Pojištění Nákup služeb Opravy a udržování Cestovné Pohoštění Neinvestiční dotace Požární ochrana Platy, osobní výdaje Ostatní osobní výdaje Odměny Povinné sociální zabezpečení Povinné zdravotní pojištění Služby peněžním ústavům Pohoštění (Ostatní) Zastupitelstvo obce Platy zaměstnanců Ostatní osobní výdaje Povinné sociální zabezpečení Povinné zdravotní pojištění Ochranné pomůcky Knihy, učební pomůcky, tisk Drobný majetek Nákup materiálu Studená voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby radikomunikací Služby peněžních ústavů Konzultace, poradenství, právní služby Služby školení vzdělávání Nákup služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné Pohoštění Věcné dary Ostatní neinv. dotace-přísp. SMS Neinvestiční dotace obcím Platba daní a poplatků SR Náhrady mezd v nemoci Dary obyvatelstvu Ostatní nákup DHNM Stavby, budovy Stroje, přístroje, zařízení + pozemky

14 Místní správa Převody vlastním fondům Ostatní finační operace DPH Finanční vypořádání minulých let Rozpočtová rezerva 5 47 Výdaje celkem Rozpoče Navrhované investice t Víceúčelové hřiště Kanalizace Poteč Chodník Podlání Rozšíření plynovodu Sudkovec 50 Ostatní drobné akce (Sudkovec, hřebenová c.) Opravy (MŠ, komunikace, aj.) 100 CELKEM 25412

ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE POTEČ ZA ROK 2014 P Ř Í J M Y

ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE POTEČ ZA ROK 2014 P Ř Í J M Y ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE POTEČ ZA ROK 2014 P Ř Í J M Y DANĚ Daň z příjmu fyz. os ze závislé činnosti... 1.453.091,09Kč Daň z př. fyz. osob se SVC... 46.438,05Kč Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů...

Více

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH OdPa Položka Příjmy Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozpočet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 1084 970 1120 1155 1260 1453

Více

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf paragraf položka Příjmy v tis. Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činn. 914 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze samost. výděl. činn.

Více

vyvěšeno: 21.11.2009 sejmuto: 8.12.2009 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2009 / sejmuto 8.12.2009 Návrh rozpočtu 2010

vyvěšeno: 21.11.2009 sejmuto: 8.12.2009 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2009 / sejmuto 8.12.2009 Návrh rozpočtu 2010 vyvěšeno: 21.11.2009 sejmuto: 8.12.2009 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2009 / sejmuto 8.12.2009 Návrh rozpočtu 2010 k projednání na schůzi 8.12.2009 P Ř Í J M Y Rozpočtový paragraf Rozpočtová

Více

Rozpočtové změny č. 3/2011 dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY : 231,236

Rozpočtové změny č. 3/2011 dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY : 231,236 Rozpočtové změny č. 3/2011 dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY : 231,236 0000 1112 DAň z příjmu fyz. osob ze sam. výdělečné činnosti -70.000 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapitálových výnosů

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Kapitola Položka Kod položka Kod kapitola Upr.rozp 2013 Skut 10/ 2013 Návrh 2014 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu 1111 0 2 000 000 1 997 728 2 500 000 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu FO 1112 0 500 000

Více

Návrh rozpočtových příjmů 2008

Návrh rozpočtových příjmů 2008 Návrh rozpočtových příjmů 2008 Paragraf Položka Text skutečnost 2007 návrh 2008 0000 1111 daň z příjmu FO ze ZČ 216 128,00 220 000,00 1112 daň z příjmu FO ze SVČ 23 509,00 23 000,00 1113 daň z příjmu FO

Více

ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA

ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 1 350 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 150 000 1113 Daň k příjmů z kap.výnosů 120 000 1121 Daň z příjmů práv.osob 1 500 000 1122

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku Rozpočet 2014 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY -návrh XXXX XXXXXX 0 1111 Daň z příjmů FO ze záv. Čin. 2 700 000 2 700 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 920 000 920 000 1113 Daň z příjmů FO z kapit. výnos 270 000 270

Více

Rozpočet roku 2011 (schválený v zastupitelstvu obce dne 23.2.2011)

Rozpočet roku 2011 (schválený v zastupitelstvu obce dne 23.2.2011) Rozpočet roku 2011 (schválený v zastupitelstvu obce dne 23.2.2011) Příjmy - 1111 Daň z př. FO ze ZČ a funkč. požitků 1 700 000-1112 Daň z př. FO ze samost.výděl.činnosti 85 000-1113 Daň z př. FO z kapitál.

Více

Návrh rozpočtu obce Mostek na rok 2015

Návrh rozpočtu obce Mostek na rok 2015 Návrh rozpočtu obce Mostek na rok 2015 Příjmy - 1111 Daň z příjmu FO ze ZČ a funkč. požitků 2 650 000-1112 Daň z příjmu FO ze samost.výděl.činnosti 90 000-1113 Daň z příjmu FO z kapitál. výnosů 300 000-1121

Více

OBEC MNICHOV. Schválený rozpočet na rok 2015( v tis. Kč)

OBEC MNICHOV. Schválený rozpočet na rok 2015( v tis. Kč) OBEC MNICHOV Schválený rozpočet na rok 2015( v tis. Kč) Položka název položky schválený rozpočet v tis.kč PŘÍJMY 0000 1111 Daň z příjmů FO ZČ a funkčních požitků 1 136,35 0000 1112 Daň z příjmů FO ze samostatné

Více

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 1341 Poplatek ze psů 67 70 75 1343 Poplatky za užívání veřej. prostranství 3 3 3 1361 Správní poplatky 60 110 120 1511 Daň z nemovitých

Více

vyvěšeno: 20.11.2014 sejmuto: 10.12.2014 elektronická úřední deska: vyvěšeno 20.11.2014 / sejmuto 10.12.2014 Návrh rozpočtu 2015

vyvěšeno: 20.11.2014 sejmuto: 10.12.2014 elektronická úřední deska: vyvěšeno 20.11.2014 / sejmuto 10.12.2014 Návrh rozpočtu 2015 vyvěšeno: 20.11.2014 sejmuto: 10.12.2014 elektronická úřední deska: vyvěšeno 20.11.2014 / sejmuto 10.12.2014 Návrh rozpočtu 2015 k projednání na schůzi 11.12.2014 P Ř Í J M Y Rozpočtový paragraf Rozpočtová

Více

vyvěšeno: 21.11.2013 sejmuto: 12.12.2013 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2013 / sejmuto 12.12.2013 Návrh rozpočtu 2014

vyvěšeno: 21.11.2013 sejmuto: 12.12.2013 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2013 / sejmuto 12.12.2013 Návrh rozpočtu 2014 vyvěšeno: 21.11.2013 sejmuto: 12.12.2013 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2013 / sejmuto 12.12.2013 Návrh rozpočtu 2014 k projednání na schůzi 12.12.2013 P Ř Í J M Y Rozpočtový paragraf Rozpočtová

Více

O b e c V o l á r n a R o z p o č e t n a r o k 2 0 1 2

O b e c V o l á r n a R o z p o č e t n a r o k 2 0 1 2 O b e c V o l á r n a R o z p o č e t n a r o k 2 0 1 2 1. Rozpočtové příjmy paragraf položka druh, popis příjmu MD (Kč) D (Kč) 3 63 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv. Činnosti 6 1112 Daň z příjmů

Více

vyvěšeno: 25.11.2011 sejmuto: 15.11.2011 elektronická úřední deska: vyvěšeno 25.11.2011 / sejmuto 15.12.2011 Návrh rozpočtu 2012

vyvěšeno: 25.11.2011 sejmuto: 15.11.2011 elektronická úřední deska: vyvěšeno 25.11.2011 / sejmuto 15.12.2011 Návrh rozpočtu 2012 vyvěšeno: 25.11.2011 sejmuto: 15.11.2011 elektronická úřední deska: vyvěšeno 25.11.2011 / sejmuto 15.12.2011 Návrh rozpočtu 2012 k projednání na schůzi 15.12.2011 P Ř Í J M Y Rozpočtový paragraf Rozpočtová

Více

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000 Rozpočet 2010 pracovní podklad položkově Příjmy OdPa Rozpočet pol 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv čin. 4 300 000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 500 000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit výnosů

Více

Schválený rozpočet na rok 2015 obce Radimovice

Schválený rozpočet na rok 2015 obce Radimovice Schválený rozpočet na rok 2015 obce Radimovice Příjmy v třídění podle nejvyšších jednotek druhového třídění rozpočtové skladby Paragraf Položka 0 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze záv.čin. 400 000 0

Více

Rozpočet Obce Dyjákovice na rok 2015

Rozpočet Obce Dyjákovice na rok 2015 Obec Dyjákovice, 671 26 Dyjákovice č.p. 235 IČ:00292702 Rozpočet Obce Dyjákovice na rok 2015 Rozpis schváleného rozpočtu v podrobném členění dle poloţek rozpočtové skladby (zaokrouhl. na celé stokoruny

Více

Schválený rozpočet 2015

Schválený rozpočet 2015 Schválený rozpočet 215 OBEC ZELENEČ REKAPITULACE Příjmy rozpočtu 42 855 Výdaje rozpočtu 23 95 Financování -18 95 Rozdíl I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Rozpočet schválený a b 1 - - 1111 Daň

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 podle zákona č.128/2000 Sb., 44 a zákona č.250/2000 Sb., 11 Stránka 1 z 8 částka celkem PŘÍJMOVÁ ČÁST (v tis.kč) (v tis.kč) 1111 - Daň z příjmu FO ze závislé činnosti

Více

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Rozpočtové příjmy Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Paragraf Položka Název Plán RO1 Po úpravě 0000 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na běžném účtu 0,00 0,00 0,00 0000 8124 Splátky úvěru

Více

Obec Mochov. I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Návrh Rozpočet Výsledek a b rozpočtu po změnách od poč. roku

Obec Mochov. I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Návrh Rozpočet Výsledek a b rozpočtu po změnách od poč. roku Návrh Rozpočet rozpočtu na na rok rok 2014 Obec Mochov I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Návrh Rozpočet Výsledek 0000 0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob za záv. činn. 2 200 000 0000 1112 Daň z příjmu

Více

Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Úhlejov dne 11. 2. 2014

Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Úhlejov dne 11. 2. 2014 Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Úhlejov dne 11. 2. 2014 Usnesení č. 1: Zastupitelstvo obce Úhlejov schvaluje ověřovatele zápisu Petra Špůra a Mgr. Zdeňka Stránského. Usnesení č. 1 bylo přijato.

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE DUBENEC PRO ROK 2014. Návrh rozpočtu obce na r. 2014 v tis. Kč

NÁVRH ROZPOČTU OBCE DUBENEC PRO ROK 2014. Návrh rozpočtu obce na r. 2014 v tis. Kč Návrh rozpočtu obce na r. 2014 v tis. Kč paragraf položka položka příjmů/výdajů Návrh r.2014 PŘÍJMY 1111 Daň z př. FO ze záv. činnosti 1700,0 1112 Daň z příjmu FO - OSVČ 150,0 1113 Daň z příjmu FO z kap.

Více

Rozpočet ROK 2007. Rozpočet 2007

Rozpočet ROK 2007. Rozpočet 2007 OBEC: BUKOVNO Rozpočet ROK 2007 Projednáno na zasedání zastupitelstva obce dne 6.12.2006 Rozpočet zpracoval: Vinšová Starostka obce: Štechová Blanka Razítko obce: vyvěšeno dne: 21.2.2007 sejmuto dne: 7.3.2007

Více

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku Rozpočet 2015 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY -návrh Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku XXXX XXXXXX 0 1111 Daň z příjmů FO ze záv. čin. 3 200 000 3 200 000 1112 Daň z

Více

Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 R O Z P O Č E T

Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 R O Z P O Č E T - 1 Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 Příjmy R O Z P O Č E T na rok 2007 ======================= Třída 1 - daňové příjmy Kapit.Položka v tis.kč --------------------------------------------------------------

Více

1032 2111 Činnost v lesním hospodářství 1 100 000,00 1 100 000,00 15 000,00 15 000,00

1032 2111 Činnost v lesním hospodářství 1 100 000,00 1 100 000,00 15 000,00 15 000,00 Návrh ROZPOČTOVĚ PŘÍJMY - rok 2015 paragraf položka OdPa položka popis 0 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv. čin. 800 000,00 0 1112 Daň z příjmu OSVČ 10 000,00 0 1113 Daň z příjmu FO za kap. Výnosy

Více

Obec Střítež Rozpočet na rok 2012

Obec Střítež Rozpočet na rok 2012 Obec Střítež Rozpočet na rok 2012 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Příjmy daňové rozpočet na rok návrh rozpočtu návrh rozpoču paragraf položka popis 2010* na rok 2011 na rok 2012 poznámka pro rok 2012 1111 Daň z příjmů

Více

Návrh rozpočtu - PRIJMY na rok 2014

Návrh rozpočtu - PRIJMY na rok 2014 -, Návrh rozpočtu - PRIJMY na rok 2014 Obec Milotice nad Opavou neinves.přliaté transf. Oborná na hasiče 4121 poplatek za komunální odpad 1337 200000 Kč poplatek za psů 1341 9000 Kč poplatek za lázeňský

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2014 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 58 993 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 9 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3 Rozpočet na rok : 2010 2015 Dolní Přím Příjmy SU PAR POL Text V tis. Kč 231 1111 Daň z př. fyz.os.ze závislé činnosti a funkč.pož. 1250 231 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze samostat. výděleč.činnosti 150

Více

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Návrh rozpočtu 2011 Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Rozpočet 2010 Návrh rozpočtu 2011 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1600 1600 dle předpokladu 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 1200 500 dle předpokladu

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2015 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 61 819 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 10 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

Návrh rozpočtu obce Pustějov - 2015

Návrh rozpočtu obce Pustějov - 2015 PŘÍ J M Y - v tis. Kč Návrh rozpočtu obce Pustějov - 2015 Par Pol Návrh rozp. IIII Daň z příjmů fvz.osob ze záv.č. 1900 1112 Daň z příjmů fvz.osob ze sam.v 100 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapit. 230 1121

Více

Obec BRUMOV. Návrh rozpočtu obce Brumov na rok 2014 dle paragrafů

Obec BRUMOV. Návrh rozpočtu obce Brumov na rok 2014 dle paragrafů Návrh rozpočtu obce Brumov na rok 2014 dle paragrafů Rozpočet příjmů Paragraf Položka Název Částka 0000 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze záv.čin. 400000,- 0000 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze sam.v.č. 20000,-

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015

Návrh rozpočtu na rok 2015 Návrh rozpočtu na rok 2015 PŘÍJMY ROZPOČTU položka částka v Kč text Příjem daní a poplatků 1111 900 000,00 daň z příjmů ze záv. čin. 1112 400 000,00 " ze sam. čin. 1113 90 000,00 daň z příjmů fyz. osob

Více

Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015

Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015 Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015 BĚŽNÉ VÝDAJE 5011 Platy zaměstnanců platy zaměstnanců (zimní údržba) 220 000,00 Kč 5031 Povinné poj.na soc.zabezp. odvody z platů

Více

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012 Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012 2012 0000 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze záv.činností 900 000 0000 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze sam.činností 80 000 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů

Více

Obec: Jesenec IČ: 288322. na rok2012. Vyvěšeno dne: 26.3.2012 Sňato dne: Schváleno dne: Jan K v a p i I starosta obce

Obec: Jesenec IČ: 288322. na rok2012. Vyvěšeno dne: 26.3.2012 Sňato dne: Schváleno dne: Jan K v a p i I starosta obce bec: Jesenec Č: 288322 NÁVRH RZPČTU na rok2012 Vyvěšeno dne: 26.3.2012 Sňato dne: Schváleno dne: Jan K v a p i starosta obce Rekapitulace liliimů v Kč Daňové příjmy celkem - součet za třídu 1 Z toho položka

Více

Účetní případ položka MD. Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 1111 630.000,-- Kč. Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1112 245.

Účetní případ položka MD. Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 1111 630.000,-- Kč. Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1112 245. Návrh rozpočtu na rok 2009 - Příjmy Účetní případ položka MD Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 1111 630.000,-- Kč Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1112 245.000,-- Kč Daň z příjmů právnických

Více

Rozpočet pro rok 2015 - Obec Sklené nad Oslavou

Rozpočet pro rok 2015 - Obec Sklené nad Oslavou Rozpočet pro rok 2015 - Obec Sklené nad Oslavou Rozpočtové příjmy v tis. Kč odd. pol. název tis.kč tis.kč poznámka -1111 daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti 430-1112 daň z příjmu fyzických osob ze

Více

Obec Předměřice n/l - Rozpočet na rok 2015 Návrh rady a FV dne 25.11.2014

Obec Předměřice n/l - Rozpočet na rok 2015 Návrh rady a FV dne 25.11.2014 Obec Předměřice n/l - Rozpočet na rok 2015 Návrh rady a FV dne 25.11.2014 Příjmy Příjmy UZ POL ZP HODNOTA text DANĚ 1111 4 000 DPFO-ZČ 1112 500 DPFO-SVČ 1113 300 DPFO-KV 1121 3 500 DPPO 1122 0,00 DPPO

Více

TŘÍDA 1. Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 2010 Vyvěšeno dne 17.1.2010 Sejmuto dne 5.2. 2010. Rozpočtové p ř í j m y

TŘÍDA 1. Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 2010 Vyvěšeno dne 17.1.2010 Sejmuto dne 5.2. 2010. Rozpočtové p ř í j m y Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 21 Vyvěšeno dne 17.1.21 Sejmuto dne 5.2. 21 Rozpočtové p ř í j m y TŘÍDA 1 Třída 1 SU AU Funkční třídění Druhové třídění Částka Daňové příjmy-text XXX XXX Paragraf

Více

R O Z P O Č E T N A R O K 2 0 1 5 ---------------------------------------------------------

R O Z P O Č E T N A R O K 2 0 1 5 --------------------------------------------------------- Městys Nová Říše ----------------------- R O Z P O Č E T N A R O K 2 0 1 5 --------------------------------------------------------- Daňové příjmy: Název: položka návrh rozpočtu Daň z příjmu fyz. osob

Více

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část Příjmy Položka Název položky 2013 2014 Návrh 2015 1341 Poplatek ze psů 44 43 43 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství

Více

Návrh rozpočtu obce PŘÍJMY 2012

Návrh rozpočtu obce PŘÍJMY 2012 Obec Korolupy Příjmy IČ: 00600423 Návrh rozpočtu obce PŘÍJMY 2012 Příjmy celkem: 3 704,90 tis. Kč Par. Pol. ÚZ ZP Částka příjem Popis Poznámka 1111 414,60 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. čin. a fun. požitků

Více

Město Týnec nad Sázavou Návrh rozpočtu pro rok 2009 Strana 1

Město Týnec nad Sázavou Návrh rozpočtu pro rok 2009 Strana 1 Město Týnec nad Sázavou Návrh rozpočtu pro rok 2009 Strana 1 kap. 02 - životní prostředí 2310 pitná voda 5171 opravy a udržování 1 200 000 opravy vodovodních vedení "Kolonka" - splátka 5171 opravy a udržování

Více

Příjmy Výdaje Poznámka kap. 02 - životní prostředí celkem kap. 02 - životní prostředí 5 785 000 19 623 201 kap. 10 - doprava

Příjmy Výdaje Poznámka kap. 02 - životní prostředí celkem kap. 02 - životní prostředí 5 785 000 19 623 201 kap. 10 - doprava Město Týnec nad Sázavou Rozpočet pro rok 2010 Stránka 1 kap. 02 - životní prostředí 2310 pitná voda 2132 příjmy z pronájmu 1 000 000 vodohospodářská infrastruktura 3122 přijaté příspěvky na vodovod 450

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015 ( v tis. Kč )

Návrh rozpočtu na rok 2015 ( v tis. Kč ) Návrh rozpočtu na rok 2015 ( v tis. Kč ) O b e c C h o t i n ě v e s P Ř Í J M Y : 1111 Daň z příjmů FO záv.činn. 350 Daň z příjmů FO záv.činn. 1112 Daň z příjmů FO s.v.č. 20 Daň z příjmů FO s.v.č. 1113

Více

N Á VRH R O Z POČ T U roku: 2011

N Á VRH R O Z POČ T U roku: 2011 Obec Hradčovice N Á VRH R O Z POČ T U roku: 2011 KEO 7.73a / Uc19s zpracováno: 04.01.2011 Strana 1 PŘÍ J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Par Org Pol N+Z+Uz Popis Schválený rozpočet 0000 0000

Více

Lesy odd par zvýšení snížení poznámka

Lesy odd par zvýšení snížení poznámka RO č. 2/2007 Lesy odd par zvýšení snížení poznámka Mzdy* 1031 5011 70000 Sociální pojištění* 1031 5031 5200 Zdravotní pojištění* 1031 5032 1800 Zalesňování brigády 1031 5021 33376 Ochranné pomůcky pro

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KOCLÍŘOV NA ROK 2008

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KOCLÍŘOV NA ROK 2008 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Daňové příjmy Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 938 xxxx 1111 Daň z příjmů FO - OSVČ 80 xxxx 1112 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 44 xxxx 1113 Daň z příjmů právnických osob 1390

Více

Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 0001 200 000,00. Org: 0000 200 000,00. Org: 0000 250 000,00. Org: 0000 1 000,00

Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 0001 200 000,00. Org: 0000 200 000,00. Org: 0000 250 000,00. Org: 0000 1 000,00 roku 2015 strana: 1 / 12 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1 230 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015 ( v tis. Kč )

Návrh rozpočtu na rok 2015 ( v tis. Kč ) Návrh rozpočtu na rok 2015 ( v tis. Kč ) O b e c M a l í č P Ř Í J M Y : 1111 Daň z příjmů FO záv.činn. 305 Daň z příjmů FO záv.činn. 1112 Daň z příjmů FO s.v.č. 10 Daň z příjmů FO s.v.č. 1113 Daň z příjmů

Více

Obec Dubenec IČ: 00277801 Návrh rozpočtu pro rok 2015 v tis. Kč, záv.ukazatel paragraf. pol. PŘÍJMY tis.kč

Obec Dubenec IČ: 00277801 Návrh rozpočtu pro rok 2015 v tis. Kč, záv.ukazatel paragraf. pol. PŘÍJMY tis.kč Obec Dubenec IČ: 00277801 Návrh rozpočtu pro rok 2015 v tis. Kč, záv.ukazatel paragraf pol. PŘÍJMY tis.kč 1111 Daň z př. FO ze záv. činnosti 1680,0 1112 Daň z příjmu FO - OSVČ 61,0 1113 Daň z příjmu FO

Více

ROZPOČET 2007 PŘÍJMY schválený 1. úprava 2.úprava 3. úprava 2212 Silnice 2272 Provoz ostatních drah 2310 Pitná voda 2412 Internet

ROZPOČET 2007 PŘÍJMY schválený 1. úprava 2.úprava 3. úprava 2212 Silnice 2272 Provoz ostatních drah 2310 Pitná voda 2412 Internet ROZPOČET 2007 PŘÍJMY schválený 1. úprava 2.úprava 3. úprava 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 1 050 000 100 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 700 000-250 000 1113 Daň k příjmů z kap.výnosů 50 000 10 000 1121

Více

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20 Schválený rozpočet na rok 2004 (v tis. Kč) Příjmy: Daňové příjmy 16 050,00 Nedaňové příjmy 1 547,00 Dotace 18 574,20 Příjmy z dobývaného prostoru 100,00 Pitná voda 17,00 Mateřská škola 65,00 Základní škola

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 1 264 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 144 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 1. 12. 2014 v

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 1. 12. 2014 v

Více

300,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

300,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Příjmy Plán 2009 Plán 2009 Skut. 2009 % Plánu Plán 2010 Plán 2009 Plán 2009 Skut. 2009 Plán 2010 Položka po změnách po změnách Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činosti 390 00 352 00 351 961,42 99,99

Více

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00 Návrh rozpočtu Obce Dolní Branná na rok 2015 Příjmy: rozpočet Název položky v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 15 573 Třída 2 nedaňové příjmy 1430 Třída 3 kapitálové příjmy 4 Třída 4 přijaté dotace 174 Úhrn

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

Obec Bohuslavice IČ 00302384

Obec Bohuslavice IČ 00302384 Rozpočet na rok 2011 Obec Bohuslavice IČ 00302384 Na fyzické a elektronické úřední desce: vyvěšeno 24.11.2010 sundáno 13.12.2010 Schváleno ZO: 13.12.2010 Příjmy: Paragraf Položka Druh příjmu v tis.kč 1111

Více

Závěrečný účet Obce Tasovice za r. 2008

Závěrečný účet Obce Tasovice za r. 2008 Závěrečný účet Obce Tasovice za r. 2008 Obec Tasovice byla jako ekonomický subjekt zapsána u Českého statistického úřadu v Brně dne 24.11.1990. Obec Tasovice má 6 členů zastupitelstva. - starosta Antonín

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 679 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 81 1121 daň z příjmu práv. osob 2 400

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŇOV PŘEDHRADÍ ROK 2014 Obec Pňov-Předhradí Husova 37 289 41 Pňov-Předhradí Ičo: 00239631 1 Závěrečný účet obce 2014 Rozpočet obce Pňov-Předhradí na rok 2014 byl projednán finanční

Více

PŘÍJMY CELKEM 61773912

PŘÍJMY CELKEM 61773912 ROZPOČET OBCE PSÁRY na rok 2015 v POLOŽKÁCH Rozpočtové příjmy NÁVRH k vyvěšeni daňové 1111 DPFOzezáv.č. 7000000 1112 DPFO-OSVČ 1700000 1113 DPFOzkap. výnosů 700000 1121 DPPO 6800000 1122 DPPO za obec 900000

Více

Schválený rozpočet Města Buštěhradu na rok 2012

Schválený rozpočet Města Buštěhradu na rok 2012 Město Buštěhrad Městský úřad Buštěhrad Hřebečská 660, 273 43 Buštěhrad, IČ: 00234214 tel.: 312 250 301, fax: 312 278 030 web: http://www.mestobustehrad.cz email: meu@mestobustehrad.cz Schválený rozpočet

Více

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 par. pol. Název částka 0000 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1.050.000,- 1112 Daň z příjmů FO ze závislé

Více

NÁVRH ROZPOČTU MESTVSE STAŘEČ NA ROK 2013

NÁVRH ROZPOČTU MESTVSE STAŘEČ NA ROK 2013 Návrh rozpočtu 2013 OdPa Pol. Příjem 1111 daň z příjmů ze závislé činnosti 1112 daň z příjmů fyzických osob 7900 1113 daň z příjmů FO vybíraná srážkou 327 00 1121 daň z příjmů právnických osob 302350 1211

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč. 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin. 50.

Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč. 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin. 50. Návrh rozpočtu obce Těchlovice na rok 2015 Rozpočtové příjmy Daňové příjmy Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam.

Více

Příjmy celkem 2.005,9 ROZPOČET OBCE VĚŽNÁ NA ROK 2013 (TIS. KČ) - NÁVRH

Příjmy celkem 2.005,9 ROZPOČET OBCE VĚŽNÁ NA ROK 2013 (TIS. KČ) - NÁVRH ROZPOČET OBCE VĚŽNÁ NA ROK 2013 (TIS. KČ) - NÁVRH PŘÍJMY položka SCHVÁLEN Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 1111-280,0 Daň z příjmů fyzických osob ze samost. činnosti 1112 20,0 Daň z příjmů

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Obec Staňkovice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (návrh) Údaje o organizaci identifikační číslo 44224869 název ulice, č.p. obec Obec Staňkovice Staňkovice čp.44 Staňkovice PSČ, pošta 41201 Kontaktní údaje telefon

Více

15.300 *G. Výdaje celkem 4 307 20 186 Financování : -574 14 984-730 -710-700 -700 Přijaté úvěry 8123 15.000 *G Splátky úvěrů 8124-624 *F -76 *H

15.300 *G. Výdaje celkem 4 307 20 186 Financování : -574 14 984-730 -710-700 -700 Přijaté úvěry 8123 15.000 *G Splátky úvěrů 8124-624 *F -76 *H Základní Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 členění rozpočtu Daňové příjmy 4.000 4 260 4 350 4 300 4 350 4 400 Nedaňové příjmy 592 680 680 680 650 650 Kapitálové příjmy 248 280 300 100 100 100 Dotace provozní

Více

Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 2009 - Rozpočtové příjmy

Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 2009 - Rozpočtové příjmy Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 29 - Rozpočtové příjmy OdPa Pol Popis Rozpočet 8 Rozpočet 8 po Plnění 28 Návrh 29 schválený změnách 1341 Poplatek ze psů 22 22 267 514 27 1342 Poplatek za lázeňský

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 6 500 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob

Více

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč)

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 3 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 100,00 4. daň z příjmu FO - z kapital. výnosů 5.

Více

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 U S N E S E N Í

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 U S N E S E N Í RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 U S N E S E N Í Rady městské části Praha 15 číslo R - 153 ze dne 17.2.2015 Název: Návrh rozpočtu hlavní činnosti MČ Praha 15 pro rok 2015 R a d a městské části Praha 15 a) b

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ROZSTÁNÍ KONANÉHO DNE 27.12. 2013 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI V ROZSTÁNÍ. Zahájeno: 18,00 hod

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ROZSTÁNÍ KONANÉHO DNE 27.12. 2013 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI V ROZSTÁNÍ. Zahájeno: 18,00 hod ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ROZSTÁNÍ KONANÉHO DNE 27.12. 2013 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI V ROZSTÁNÍ. Zahájeno: 18,00 hod Ukončeno: 19,05 hod Přítomni zastupitelé: Josef Grmela, Jiří Szymsza,

Více

Financování /předp. zůstatek účtu k 31.12.2010/ 8115 2.800.000,-- Kč

Financování /předp. zůstatek účtu k 31.12.2010/ 8115 2.800.000,-- Kč Návrh rozpočtu na rok 2011- příjmy Účetní případ položka MD Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 1111 560.000,-- Kč Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1112 150.000,-- Kč Daň z příjmů právnických

Více

Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet

Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet Příjmy: 1 000 Kč Daňové příjmy Daň z příjmu fyz.osob závislá činnost 231 15 0000

Více

Konečný zůstatek na BÚ k 1. 1. 2013 6 393 622,80

Konečný zůstatek na BÚ k 1. 1. 2013 6 393 622,80 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE METYLOVICE ZA ROK 2013 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013 Konečný zůstatek na BÚ k 1. 1. 2013 6 393 622,80 Schválený Upravený Skutečnost rozpočet rozpočet Daňové příjmy 12

Více

Návrh rozpočtu obce Stará Paka na rok 2015 - příjmy

Návrh rozpočtu obce Stará Paka na rok 2015 - příjmy Návrh rozpočtu obce Stará Paka na rok 2015 - příjmy Návrh Paragraf Položka rozpočtu rok 2015 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 4 000 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 200 000 1113 Daň z příjmů FO z kap. výn.

Více

MĚSTO PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2013

MĚSTO PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2013 MĚSTO PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2013 PŘÍJMY (v Kč) Daně a poplatky 24 880 587,01 Splátky půjček od obyv., org. 461 700,00 Dotace na volby prezidenta 61 042,00 Dotace na volby do Parlamentu ČR 96 400,00

Více

OBCE PŇOV - PŘEDHRADÍ NA ROK 2015

OBCE PŇOV - PŘEDHRADÍ NA ROK 2015 0B 1B NÁVRH ROZPOČTU OBCE PŇOV - PŘEDHRADÍ NA ROK 2015 Příjmy Rozpočet je navržen jako schodkový v paragrafovém znění, schodek bude pokryt z přebytků předešlých let. Příjmy celkem : Výdaje celkem : Rozdíl

Více

ROZPOČET NA ROK 2011

ROZPOČET NA ROK 2011 ROZPOČET NA ROK 2011 Obec Horní Meziříčko IČO:00666408 Rozpočet schválen zastupitelstvem dne...31.12..2010... Starosta obce (podpis a razítko) Vyvěšeno: Sejmuto : Příjmy celkem položka částka v tis.kč

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 1. 12. 2014 v

Více

MĚSTO. Zpráva o hospodaření za rok

MĚSTO. Zpráva o hospodaření za rok MĚSTO LUHAČOVICE Zpráva o hospodaření za rok 2013 Rozpočtová opatření RM a ZM za rok 2013 příjmy - schv. rozp. 107 322 tis. Kč + RO 12 666 tis. Kč = upr. rozpočet 119 988 tis. Kč výdaje - schv. rozp. 102

Více

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015 Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015 P Ř Í J M Y (v tis. Kč) A) Daňové příjmy a poplatky položka 1111 Daň z příjmů fyz.osob závislá činnost 2015 8 600 1112 Daň z příjmů fyz.osob z podnikání

Více

Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y

Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y A. Příjmy daňové a poplatky z vybraných činností 1122 6 000 daň z příjmů právnických osob 1341 350 poplatek ze psů 1342 5 poplatek

Více

Úhrn výdajů celkem 2 967,0 2 846,0 Běžné výdaje 5 1 767,0 1 775,0 Kapitálové výdaje 6 1 200,0 1 071,0

Úhrn výdajů celkem 2 967,0 2 846,0 Běžné výdaje 5 1 767,0 1 775,0 Kapitálové výdaje 6 1 200,0 1 071,0 Návrh proveden a projednáván dne: Vyvěšeno: Sejmuto: Schválen v zastupitelstvu dne : schvál.rozpočet návrh t e x t roky rozpočtu Rekapitulace příjmů a výdajů v tis.kč v tis.kč Změna stavu krátkodobých

Více