Žádost o odkoupení části obecního pozemku Miroslavu Orsákovi. Žadatel vzal žádost zpět.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Žádost o odkoupení části obecního pozemku Miroslavu Orsákovi. Žadatel vzal žádost zpět."

Transkript

1 Program: 1. Majetkové věci P O Z V Á N K A na 8. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Poteč které se uskuteční v pátek 2. března 2012 od hodin v zasedací místnosti Obce Poteč Prodej části obecního pozemku p.č. 2355/26 o výměře 36 m 2 (horní Bartečkovi) vlastníku přilehlé nemovitosti. Zveřejněno v záměru č.03/11. Prodej části obecního pozemku p.č. 2355/44 o výměře 27 m 2 (horní Bartečkovi) vlastníku přilehlé nemovitosti. Zveřejněno v záměru č.03/11. Žádost o odkoupení části obecního pozemku Miroslavu Orsákovi. Žadatel vzal žádost zpět. 2. Územní plánování Rozhodnutí o podaných námitkách ze strany vlastníků ve věci Nového územního plánu Poteč. 3. Návrh rozpočtu MŠ Poteč na rok 2012 Zpráva o hospodaření MŠ Poteč za loňský rok. Návrh rozpočtu MŠ Poteč na rok 2012 se předkládá ve výši 1552 tis. a bude ještě upřesněn (příloha č.1). 4. Návrh rozpočtu obce na rok 2012 Zpráva o hospodaření obce v minulém roce. Obec utratila tis. a hospodařila s přebytkem tis. - šetříme na kanalizaci (příloha č.2). Rozpočtový výhled obce do roku 2016 počítá s investicemi na letošní rok ve výši tis. s cílem nezadlužit obec do budoucnosti (příloha č.3) Rozpočet se předkládá jako vyrovnaný s výdaji tis. (příloha č.4) 5. Investice obce-aktuality Ve věci kanalizace požádala obec MZe ČR o zvýšení dotace na 65 % nákladů. Obec v Programu obnovy venkova podala žádost na rekonstrukci chodníku Podlání celkové náklady 589 tis. Obec podala žádost na dotaci v rámci programu Oranžové hřiště na víceúčelové hřiště. Je připraveno výběrové řízení na víceúčelové hřiště formou elektronické aukce, doba stavby dva roky. 6. Diskuse a závěr Na zasedání zastupitelstva obce zvu všechny občany. Účast členů zastupitelstva je povinná! V Poteči Mana Josef- starosta v. r.

2 Návrh rozpočtu MŠ POTEČ na rok 2012 Ćís.účtu PŘÍJMY Čerpání Návrh R Služby-stravné děti+mš Služby-stravné za obec Příspěvek na NIV - obec Příspěvek na NIV - kraj Mzdové náklady-účetní Použití rezervního fondu Ostatní příjmy 15 CELKEM VÝDAJE Kč Kč Kč Kč tis Materiál - potraviny Materiál - učební pomůcky Materiál - učební pomůcky DVPP Materiál - hračky Materiál - noviny, časopisy Materiál - pacovní oděv DVPP Materiál - ostatní materiál+čistící pr Materiál - ostatní přímé náklady Materiál - DIM (operatvní evidence) DHIM Opravy a udržování Cestovné Cestovné DVPP Nákl.na reprezen.-občerstvení Služby - ostatní Služby - telefony Služby - školení DVPP Služby - praní prádla Služby - odvoz odpadu Služby - revize, kontroly zařízení Služby - poštovné Mzdové náklady Sociální pojištění Zdravotní pojištění Zákon.sociální náklady-fksp Poplatky bance Pojištění Kooperativa Pojištění Česká pojišťovna Jiné náhrada DPN CELKEM

3 ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE POTEČ ZA ROK 2011 P Ř Í J M Y DANĚ Daň z příjmu fyz. os ze závislé činnosti ,28Kč Daň z př. fyz. osob se SVC ,37Kč Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů ,82Kč Zrušené daně. 0,72Kč Daň z příjmu právnických osob ,64Kč Daň z příjmů právn. osob obec ,00Kč Daň z přidané hodnoty ,00Kč Poplatky za uložení odpadů-pokuta ,00Kč Popl. za likvidaci kom. odpadů ,00Kč Poplatky ze psů ,00Kč Výherní automat ,00Kč Správní poplatky ,00 Kč Daň z nemovitostí ,18Kč DOTACE Neinvestiční přijaté dotace sčítání lidu ,00 Kč Neinvestiční přijaté dotace ze SR ,00 Kč Dotace ze stát. rozp. ( VPP , ÚP ) ,00 Kč Neinvestiční přijaté dotace od krajů (lesy) ,00 Kč Převody z rozpočtových účtů (příjem do FKSP) ,00 Kč Celkem ,01 Kč, tj. celkem 100,58 % rozpočtu ZEMĚDĚLSTVÍ Příjmy z pronájmu pozemků ,- Kč, tj.66,70 % rozpočtu ,00 Kč Celkem LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Příjmy za dřevo ,00 Kč Celkem ,- Kč, tj.109,67 % rozpočtu ODVÁDĚNÍ A ČISTĚNÍ ODPADNÍCH VOD Příjmy z pronájmu movitých věcí (vodovod)... Celkem 5.000,- Kč, tj. 100 % rozpočtu ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ Příjmy z poskytování služeb.. Celkem 2.160,- Kč, tj. 54 % rozpočtu 5.000,00 Kč 2.160,00 Kč OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY Příjmy z prodeje zboží knihy Poteč ,00 Kč Celkem 1.500,- Kč, tj. 75 % rozpočtu

4 NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí (Koloniál 15456, Telecom 2090, kulturní místnost 2000, reklamní tabule 2210, kadeřnice 20419, Slavnet 4000, vlečka 300 )... Celkem ,00 Kč, tj. 103,28 % rozpočtu PŘÍJMY Z PRODEJE POZEMKU Příjmy z prodeje pozemku Podlání. Celkem 3.290,- Kč, tj. 82,25 % rozpočtu ,00 Kč 3.290,00 Kč SBĚR A SVOZ KOMUNÁLNÍCH ODPADU Příjmy za známky a pytle PET... Celkem ,- Kč, tj. 97,60 % rozpočtu ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY Příjmy z poskytování služeb a výrobků ( doprava Avií, kopírování, vyhlášení rozhlasem, pohledy)... Ostatní příjmy (2x E.on věcné břemeno) Příjmy z prodeje nepotřebného majetku aukce Přijaté nekapitál. příjmy soudní vynálohy Celkem ,- Kč, tj. 125,26 % rozpočtu OBECNÉ PŘÍJMY ,00 Kč ,00 Kč 1.000,00 Kč 920,00 Kč 2.736,00 Kč Příjmy z úroků ,05 Kč Příjmy z podílů a z dividend ( Sigulár5000, Č.spořitelna17850) ,00 Kč Celkem ,05 Kč, tj. 100,63 % rozpočtu PŘÍJMY CELKEM ,06 Kč, tj 101,95% rozpočtu V Ý D A J E PODNIKÁNÍ V ZEMĚDĚLSTVÍ Nájemné za půdu (pozemkový fond)... Celkem 6.438,- Kč, tj. 91,97% rozpočtu LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Nákup materiálu... Služby peněžních ústavů (popl.ba, pojištění lesa)... Nákup ostatních služeb (hajný,práce v lese).... Cestovné... Nákup služeb ( příjem dřeva,těžba, přibliž.).... Platby daní daň z příjmu za obec.... Celkem ,- Kč, tj.86,74 % rozpočtu 6.438,00 Kč ,00 Kč 3.390,00 Kč ,00Kč 2.969,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč

5 SILNICE Ostatní osobní výdaje prohrnování sněhu ,00 Kč DHIM (nádoba na posyp) ,00 Kč Nákup materiálu ( na traktor, frézu, kámen na posyp) ,00 Kč Pohonné hmoty a maziva (traktor, fréza) ,00 Kč Nákup ostatních služeb( odvoz sněhu UNI) ,00 Kč Opravy a udržování (opr. traktoru motor) ,00 Kč Celkem ,-Kč, tj. 69,69 % rozpočtu OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Nákup materiálu ,00 Kč Nákup ost. služeb ,00 Kč (most Podlání 37031,most u kurtu 21374, cesta Záhumení59840,cesta nad obrázkem ) Ostatní inv. transfery cyklostezka 6.063,00 Kč Celkem ,00 Kč, tj. 59,75 % rozpočtu PROVOZ VEŘEJNÉ SILNIČNÍ DOPRAVY Výdaje na dopravní obslužnost... Celkem ,- Kč, tj. 97,36 % rozpočtu ,00 Kč PITNÁ VODA Budovy, haly, stavby (dokumentace33600,vodovod35984) ,00 Kč ODVÁDĚNÍ A ČISTĚNÍ ODPADNÍCH VOD Nákup materiálu (kanál) ,00 Kč Nákup ostatních služeb(odběry a měření odp. vod , práce UNI 13800) ,00 Kč Neinvestiční transfer (Val. Klobouky) ,00 Kč Budovy, haly, stavby ( srovnání Sudkovec 11136, věcné břemeno91086,projek72000,poplatek3000) ,00 Kč Celkem ,00 Kč, tj. 17,62 % rozpočtu PŘEDŠKOLNÍ ZAŘÍZENÍ Příspěvky MŠ Celkem ,- Kč, tj. 100 % rozpočtu ,00 Kč ZÁKLADNÍ ŠKOLY Neinvestiční dotace obcím ( ZŠ)... Celkem ,00 Kč, tj. 100,03 % rozpočtu ,00 Kč ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ Ostatní osobní výdaje ,00 Kč Pojištění sociální ,00 Kč Pojištění zdravotní ,00 Kč Knihy, tisk ,00 Kč DHIM ( převedena výp.technika).... 1,00 Kč Nákup materiálu ,00 Kč Cestovné.. 568,00 Kč Pohoštění (táborák důchodci.1080,knihovna akce.647) ,00 Kč Celkem ,00 Kč, tj. 103,93 % rozpočtu

6 OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY Dary obyvatelstvu (Potečtour,tenis) ,00 Kč Celkem 6.000,- Kč, tj. 85,71 % rozpočtu OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKU Naše obec Celkem ,00 Kč, tj. 135,53 % rozpočtu ,00 Kč ZÁJMOVÁ ČINNOST V KULTUŘE Ostatní dotace ( Ženy, Myslivci, ČK,Včelaři,2xSchola) ,00 Kč Celkem Kč, tj. 100 % rozpočtu OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY Služby pošt ( jubilanti, narozené děti) ,00 Kč Nákup ostatních služeb (divadlo3111,zájezd důch.5054 důchodci,) ,00 Kč Pohoštění ( zájezd důch.5160,pomník343) ,00 Kč Dary obyvatelstvu (32 jubilantů x 500, 9 narozených dětí x 2tis.,) ,00 Kč Celkem ,- Kč, tj. 74,29 % rozpočtu OSTATNÍ TĚLOVÝCHOVNÁ ČINNOST Nákup materiálu (nádoba na odpad) ,00 Kč Neinvestiční dotace sdružením TJ Družstevník ,00 Kč Přístroje a zařízení (síť) 6.160,00 Kč Celkem 82,810,00 Kč, tj. 97,42 % rozpočtu VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE Dary obyvatelstvu ( dětský den6000,kácení máje 2000,2xbruslení4250)... Budovy,haly,stavby hřiště. Celkem ,- Kč, tj.5,67 % rozpočtu ,00 Kč ,00 Kč OSTATNÍ NEMOCNICE Ostatní neinv. dotace (nemocnice Slavičín, ) ,00 Kč Celkem 5.000,- Kč, tj. 100 % rozpočtu VEŘEJNÉ OSVÉTLENÍ Nákup materiálu. Elektrická energie... Ostatní služby (plošina). Opravy a udržování Budovy,haly,stavby ( VO Lůčky).. Celkem ,- Kč, tj. 115,59 % rozpočtu 4.324,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 2.082,00 Kč ,00 Kč VÝSTAVBA MÍSTNÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Opravy a udržování (Plynárny-údržba) ,50 Kč Celkem ,50 Kč, tj. 47,33 % rozpočtu ÚZEMNÍ ROZVOJ Nákup ostatních služeb (digitální mapy) ,00 Kč Celkem 2.277,- Kč, tj. 113,85 % rozpočtu

7 KOMUNÁLNÍ SLUŽBY Ostatní neinv. dotace (mikroregion JV) ,00 Kč Platby daní daň z nemovitostí. 123,00 Kč Celkem 2.403,- Kč, tj. 60,08 % rozpočtu SBĚR A SVOZ NEBEZPEČNÝCH ODPADU Nákup služeb ,00 Kč Celkem ,- Kč, tj. 98,84 % rozpočtu SBĚR A SVOZ KOMUNÁLNÍCH ODPADU Nákup služeb svoz odpadu ,00 Kč Celkem ,- Kč, tj. 99,93 % rozpočtu PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘEJNOU ZELEŇ Platy zaměstnanců VPP ,00 Kč Povinné poj. na sociální zabezpečení ,00 Kč Povinné poj. na zdravotní pojištění Kč Ochranné pomůcky VPP ,00 Kč Nákup materiálu VPP ,00 Kč Služby školení a vzdělávání 1.600,00 Kč Nákup ostatních služeb (ořez stromů12800,mulčování ) ,00 Kč Náhrady mezd v době nemoci ,00 Kč Celkem ,- Kč, tj. 71,08 % rozpočtu OSTATNÍ ČINNOSTI K OCHRANĚ PŘÍRODY Ostatní neinv. dotace (příspěvek Kosenka)... Celkem 2.000,- Kč, tj. 100 % rozpočtu 2.000,00 Kč POŽÁRNÍ OCHRANA Knihy, tisk brožura 100 let ,00 Kč DHIM (sada hadic16968,opasky7230,tabule hasiči 3837) ,00 Kč Nákup materiálu (autolékárna,motor, barvy,fotky,stuha, vlaječky,materiál zbrojnice, a na opravu vozidel 100 let) ,00 Kč Plyn zbrojnice ,46 Kč Elektrická energie(holička 11050) ,00 Kč Pohonné hmoty a maziva ,00 Kč Služby peněžních ústavů (poj. Avia, poj. hasičů) ,00 Kč Nákup ostatních služeb (emise,tp1800,dovoz Hostýn4812,UNI u hřiště2300) ,00 Kč Cestovné ,00 Kč Pohoštění ,00 Kč Neinvestiční dotace (hasiči,) ,00 Kč Ostatní neinvest.transfery-kraj 1.000,00 Kč Celkem ,46 Kč, tj. 100,59 % rozpočtu ZASTUPITELSTVA OBCÍ Ostatní platy (refundace) ,00 Kč Ostatní osobní výdaje (dohody) ,00 Kč Odměny členů zastupitelstev obcí ,00 Kč Odstupné ,00 Kč Povinné poj. na soc. zabezpečení ,00 Kč Povinné poj. na zdrav. pojištění ,00 Kč Služby peněžních ústavů pojištění zastupitelů 8.208,00 Kč

8 Pohoštění a dary ,00 Kč Celkem ,- Kč, tj. 95,64 % rozpočtu SČÍTÁNÍ LIDU Nákup materiálu toner. Celkem 4.740,- Kč, tj. 118,5 % rozpočtu 4.740,00 Kč ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY Platy zaměstnanců ,00 Kč Ostatní os. výdaje dohody ,00 Kč Povinné poj na sociální zab ,00 Kč Povinné poj. na zdravotní zabezp ,00 Kč Knihy, uč. pomůcky, tisk (noviny, časopisy Sb.zákonů) 9.647,00 Kč DHIM (stoly a židle 14000,smaltované tabuleoú,mš8494, dřez9479,plagát.plocha8640,2nástěnky15000,2vlajky13728) ,00 Kč Nákup materiálu (hrnky11257,žaluzie10310,vlajka2000,půda3422, tonery,kancelářské a čistící prostředky) ,00Kč Studená voda ,00 Kč Plyn ,31Kč Elektrická energie ,00Kč Pohonné hmoty a maziva (auto Felicia) ,90 Kč Služby pošt ,00 Kč Služby telekomunikací a radiok.(telefon,mobil,) ,87 Kč Služby peněžních ústavů (poj.traktor 812,MTZ 408,NS3 356,Felicia 2378, pojištění 12092, popl.bance12640 ) ,00 Kč Konzultační, poradenské a právní služby (revize,znal. posud, sepis smluv) ,00 Kč Služby školení a vzdělávání ,00 Kč Nákup ostatních služeb(internetové domény,geometrické plány,obědy OÚ, střežení objektu,údržby programů,, poplatek za rozhlas, revizní zprávy,tp,emise, Noel, Vesnice roku, práce půda,bozp) ,00 Kč Opravy a udržování (židle 450, plyn 6000,kopírka550,Noel ,kotel1170,auto ) (náklady Felicia pojištění,nové pneu a přezutí,tp,emise,opravy=12078, benzín 25230,90 celkem37.308,90kč) ,00 Kč Cestovné ,00 Kč Pohoštění ,00 Kč Věcné dary (ples sponzorský, 60 let, 50 let, MŠ děti) ,00 Kč Ostatní neinv. dotace nezisk. org. (příspěvek Hostýn) ,00 Kč Neinvestiční dotace obcím (přestupky) ,00 Kč Platby daní a poplatků ,00 Kč Náhrady mezd v době nemoci ,00 Kč Dary obyvatelstvu (plyn 5000, plot č ,stonožka 568) ,00 Kč Budovy, haly,stavby (zábradlí u hlavního vchodu) ,00 Kč Pozemky (u Příkaz) ,00 Kč Celkem ,08 Kč, tj. 91,76 % rozpočtu PŘEVODY VLASTNÍM FONDUM Převod z BÚ do FKSP... Celkem ,- Kč, tj 100,89 % rozpočtu OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE DPH.. Celkem ,- Kč, tj. 100,09 % rozpočtu ,00 Kč ,00 Kč

9 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ MINULÝCH LET Vratka volby ,00 Kč Celkem ,- Kč, tj. 63,02 % rozpočtu VÝDAJE CELKEM ,04Kč, tj 63,02 % rozpočtu VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ,02 Kč Rozpočtový výhled v tis.kč (aktualizace 3_2012) rok rok rok rok rok rok Daňové příjmy - tř Nedaňové příjmy - tř Kapitálové příjmy-tř Dotace (transfery)-tř Použití rezervy obce Půjčky Příjmy celkem Běžné výdaje - tř Investiční výdaje - tř Dluhová služba Výdaje celkem Rezervy obce Rezervy obce k 1.lednu (zůstatek) Použití rezervy obce Půčka od banky 0 Plánované investice nákladyodhad celkem jednotka Hřiště pro děti 1000 m Odkanalizování obce Poteč 700 m MK Sudkovec-Podlání 1400 m Komunikace - Horňansko 4500 m Komunikace - Svážnice 3000 m Lůčky - komunikace 600 m MŠ-přístavba hosp.budov OSTATNÍ Drobné stavby-údžba (neinvestiční)

10 Návrh - Rozpočet na rok 2012 /tis.kč/ OdPa Položka Příjmy Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozp Daň z příjmů FO ze ZČ Daň z příjmů FO z SVČ Daň z příjmů FO z kapital. výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů práv.osob-obec DPH Odvody za odnětí půdy ze zeměd Poplatky-odpady třídění Poplatek ze psů Odvod výtěžku z provozu loterií Správní poplatky Daň z nemovitostí Daňové příjmy Neinvestiční dotace (volby) Neinvestiční dotace ze SR Neinvestiční dotace (VPP,...) Neinvestiční dotace na MŠ, lesy Převody prostředků-fksp Ostatní převody z vlastních účtů Investiční přijaté dotace Dotace Pronájem pozemků Prodej pozemků Lesy, pěstební činnost Pronájem vodovodu Knihovna Prodej zboží - kniha Poteč OÚ - pronájem ostatních nemovitostí Plyn (JMP) Sběr a svoz komunálního odpadu OÚ - poskytnuté služby a výrobky OÚ - ostatní Příjmy z úroků Podíly, dividendy Nedaňové příjmy Použití rezerv Příjmy celkem

11 OdPa Položk Čerpán Čerpán a Výdaje Čerpání í í Čerpání Rozp. /tis. Kč/ Nájem půdy Podnikání v zemědělství Nákup materiálu Služby peněžních ústavů Nákup služeb Cestovné Pěstební činnost Nákup služeb-práce v lese Platby daně za obec Produkční činnost v lese Osobní výdaje Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu Pohonné hmoty a maziva Služby Opravy a udržování Stavby Nákup pozemků Silnice Nákup materiálu Služby Opravy a udržování Stavby Pozemní komunikace Dopravní obslužnost Dopravní obslužnost xxx Oprava, udržování a ostatní Stavby Pitná voda Nákup materiálu Nákup služeb Stavby Odpadní vody PO MŠ Poteč-neinvestiční náklady PO Mateřská škola Poteč Neinvestiční dotace na žáky ZŠ Základní školy Ostatní osobní výdaje Poj. na sociální zabezpečení Poj. na zdravotní poj Knihy Materiál Cestovné Pohoštění (Ostatní) Knihovna Dary obyvatelstvu Záležitosti kultury

12 Budovy, haly a stavby Pořízení a obnova hodnot historie Tisk časopisu Ostatní sdělovací prostředky Ostatní neinvestiční dotace Zájmová činnost v kutuře Služby pošt Služby Pohoštění Dary obyvatelstvu Ostatní záležitosti kulrury Nákup materiálu Nákup ostatních služeb Neinvestiční dotace Stroje, zařízení Tělovýchovná činnost Dary obyvatelstvu Stavby Využití volného času dětí a mládeže Ostatní neinvestiční dotace Ostatní nemocnice Nákup materiálu Elektrická energie Nákup služeb Opravy a udržování Stavby Veřejné osvětlení Opravy a udržování Stavby Výstavba a údržba inženýrských sítí Ostatní nákup dlouhodobého nehm.majetku Územní plánování Ostatní dotace-digit. Mapy Územní rozvoj Výdaje blíže neurčené-mikroregion Služby a územní rozvoj Nákup služeb Sběr nebezpečného odpadu Nákup služeb Sběr a svoz komunálního odpadu Mzdy VPP Povinné sociální zabezpečení Povinné zdravotní pojištění Ochranné pomůcky Nákup materiálu Nákup ostatních služeb Náhrady mezd v době nemoci Péče o vzhled obce a veřejná zeleň Ost. neinv. Dotace nezisk. Org

13 Ostatní činnost k ochraně přírody Drobný majetek Nákup materiálu Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Pojištění Nákup služeb Opravy a udržování Cestovné Pohoštění Neinvestiční dotace Požární ochrana Platy, osobní výdaje Ostatní osobní výdaje Odměny Povinné sociální zabezpečení Povinné zdravotní pojištění Služby peněžním ústavům Pohoštění (Ostatní) Zastupitelstvo obce Platy zaměstnanců Ostatní osobní výdaje Povinné sociální zabezpečení Povinné zdravotní pojištění Ochranné pomůcky Knihy, učební pomůcky, tisk Drobný majetek Nákup materiálu Studená voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby radikomunikací Služby peněžních ústavů Konzultace, poradenství, právní služby Služby školení vzdělávání Nákup služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné Pohoštění Věcné dary Ostatní neinv. dotace-přísp. SMS Neinvestiční dotace obcím Platba daní a poplatků SR Náhrady mezd v nemoci Dary obyvatelstvu Ostatní nákup DHNM Stavby, budovy Stroje, přístroje, zařízení + pozemky

14 Místní správa Převody vlastním fondům Ostatní finační operace DPH Finanční vypořádání minulých let Rozpočtová rezerva 5 47 Výdaje celkem Rozpoče Navrhované investice t Víceúčelové hřiště Kanalizace Poteč Chodník Podlání Rozšíření plynovodu Sudkovec 50 Ostatní drobné akce (Sudkovec, hřebenová c.) Opravy (MŠ, komunikace, aj.) 100 CELKEM 25412

ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE POTEČ ZA ROK 2012 P Ř Í J M Y

ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE POTEČ ZA ROK 2012 P Ř Í J M Y ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE POTEČ ZA ROK 2012 P Ř Í J M Y DANĚ Daň z příjmu fyz. os ze závislé činnosti... 1.155.410,43Kč Daň z př. fyz. osob se SVC... 160.730,35Kč Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů...

Více

ROZPOČET na rok 2013-návrh Výdaje Rozp Podnikání v zemědělství Pěstební činnost Produkční činnost v lese Silnice

ROZPOČET na rok 2013-návrh Výdaje Rozp Podnikání v zemědělství Pěstební činnost Produkční činnost v lese Silnice 5165 Nájem půdy 6 6 6 6 0 0 Podnikání v zemědělství 6 33 7 6 0 0 1031 5021 Ostatní osobní výdaje 0 0 0 0 10 10 5139 Nákup materiálu 113 20 18 52 105 105 5163 Služby peněžních ústavů 3 3 1 3 3 3 5169 Nákup

Více

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH OdPa Položka Příjmy Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozpočet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 1084 970 1120 1155 1260 1453

Více

ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE POTEČ ZA ROK 2013 P Ř Í J M Y

ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE POTEČ ZA ROK 2013 P Ř Í J M Y ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE POTEČ ZA ROK 2013 P Ř Í J M Y DANĚ Daň z příjmu fyz. os ze závislé činnosti... 1.259.556,94Kč Daň z př. fyz. osob se SVC... 44.303,98Kč Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů...

Více

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2018 /tis.kč/ - NÁVRH OdPa Polož Příjmy Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozpočet ka

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2018 /tis.kč/ - NÁVRH OdPa Polož Příjmy Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozpočet ka Rozpočet na rok 2018 /tis.kč/ - NÁVRH OdPa Polož Příjmy Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozpočet ka 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 1155 1260 1453 1498 1750

Více

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2017 /tis.kč/ NÁVRH

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2017 /tis.kč/ NÁVRH Rozpočet na rok 2017 /tis.kč/ NÁVRH OdPa Položk Příjmy Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozpočet 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 1120 1155 1260 1453 1498 1750

Více

ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE POTEČ ZA ROK 2014 P Ř Í J M Y

ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE POTEČ ZA ROK 2014 P Ř Í J M Y ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE POTEČ ZA ROK 2014 P Ř Í J M Y DANĚ Daň z příjmu fyz. os ze závislé činnosti... 1.453.091,09Kč Daň z př. fyz. osob se SVC... 46.438,05Kč Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů...

Více

Z á v ě r e č n ý ú č e t. O b c e D o l n í S t u d é n k y. z a r o k 2 0 1 2

Z á v ě r e č n ý ú č e t. O b c e D o l n í S t u d é n k y. z a r o k 2 0 1 2 Z á v ě r e č n ý ú č e t O b c e D o l n í S t u d é n k y z a r o k 2 0 1 2 Zpracoval: Vladimíra Šulová, správce rozpočtu Předkládá: Ing. Radim Sršeň starosta obce Zpracováno pro 12. zasedání zastupitelstva

Více

Obec OUDOLEŇ. Podpis starosty:. Razítko:

Obec OUDOLEŇ. Podpis starosty:. Razítko: Závěrečný účet roku 2005 Obec OUDOLEŇ Zveřejněn dne: 12.6.2006 Sejmut dne: 29.6.2006 Schválen obecním zastupitelstvem dne: Podpis starosty:. Razítko: Podpis místostarosty:. Příjmy: Paragraf Položka Rozpočet

Více

Rozpis rozpočtu města Petřvaldu na rok 2016. Příjmy

Rozpis rozpočtu města Petřvaldu na rok 2016. Příjmy Rozpis rozpočtu města Petřvaldu na rok 2016 V souladu s 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů je proveden po schválení rozpočtu jeho rozpis,

Více

Rozpočet Obce Bánov na rok 2007

Rozpočet Obce Bánov na rok 2007 Rozpočet Obce Bánov na rok 2007 P ř í j m o v á č á s t Daňové příjmy celkem: 0000 15 788 000,- - daň z příjmu FO ze záv. čin. 3 900 tis. - daň z příjmu FO ze SVČ 270 tis. - daň z příjmu FO z kap. výn.

Více

Schválený rozpočet města Mohelnice na rok 2015

Schválený rozpočet města Mohelnice na rok 2015 Schválený rozpočet města Mohelnice na rok 2015 REKAPITULACE SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU NA ROK 2015 POL TEXT NÁVRH ROZPOČTU I. PŘÍJMY 1. Daňové příjmy 117 150 000,00 2. Nedaňové příjmy 17 100 500,00 3. Kapitálové

Více

OBEC BANTICE ROZPOČET OBCE BANTICE NA ROK

OBEC BANTICE ROZPOČET OBCE BANTICE NA ROK OBEC BANTICE ROZPOČET OBCE BANTICE NA ROK 2012 Vyvěšeno elektronicky i na úřední desce : 13.4.2012 Zpracoval : Remeš René - starosta Předkládá : Remeš René starosta Vyvěšeno : 13.4.2012 Sňato : 30.4.2012

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016 PŘÍJMY 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 600 000,-Kč 1112 Daň z příjmu fyzických osob z jejich podnikání OSVČ 130 000,-Kč 1113 Daň z příjmu fyzických osob

Více

Rozpočet obce na rok 2014 byl schválen na 37.veřejném zasedání Zastupitelstva obce Háj u Duchcova dne 24.4.2014 usnesením č.395/37/2014.

Rozpočet obce na rok 2014 byl schválen na 37.veřejném zasedání Zastupitelstva obce Háj u Duchcova dne 24.4.2014 usnesením č.395/37/2014. ROZPOČET OBCE HÁJ U DUCHCOVA ROK 2014 Rozpočet obce na rok 2014 byl schválen na 37.veřejném zasedání Zastupitelstva obce Háj u Duchcova dne 24.4.2014 usnesením č.395/37/2014. Karel Drašner starosta obce

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Šelešovice za rok 2012

Návrh závěrečného účtu Obce Šelešovice za rok 2012 Obec Šelešovice IČ: 70890587 Návrh závěrečného účtu Obce Šelešovice za rok 2012 (v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1. Údaje

Více

Rozpis rozpočtu obce Bystřice na rok 2016

Rozpis rozpočtu obce Bystřice na rok 2016 Rozpis rozpočtu obce Bystřice na rok 2016 VÝDAJE v tis. Kč 2143 Informační centrum 100 2191 Mezinárodní spolupráce vztahy s obcemi sousedních států 200 2212 Silnice opravy a údržba komunálních komunikací

Více

Příjmy. org par pol Popis rok 2009 rok 2016. Daňové příjmy+poplatky 45 954 000,00 Příjmy z poskytování služeb

Příjmy. org par pol Popis rok 2009 rok 2016. Daňové příjmy+poplatky 45 954 000,00 Příjmy z poskytování služeb Příjmy org par pol Popis rok 2009 rok 2016 1111 Daň z příjmů FO ze záv.činnosti 7 400 000,00 1112 Daň z příjmů FO ze sam.výděl.činnosti 1 500 000,00 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 860 000,00

Více

ROZPOČET MĚSTA KAŠPERSKÉ HORY NA ROK 2009

ROZPOČET MĚSTA KAŠPERSKÉ HORY NA ROK 2009 ROZPOČET MĚSTA KAŠPERSKÉ HORY NA ROK 2009 v tisících Kč P Ř Í J M Y ÚZ položka rozpočet Daňové příjmy - celkem 22250 daň z příjmu fyz.osob ze záv.čin. 1111 2800 daň z př.fyz.osob ze sam.výděl.čin. 1112

Více

ROZPOČET MĚSTA VIZOVICE NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA VIZOVICE NA ROK 2015 ROZPOČET MĚSTA VIZOVICE NA ROK ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: Par: Pol: Rozpočet : 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 10 600 000 1112 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnnosti 600

Více

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY návrh 2011 Paragraf Položka ORJ Text Kč

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY návrh 2011 Paragraf Položka ORJ Text Kč 2/211 návrh rozpočtu MČ Praha-Suchdol - 211 prijmy 1/11 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY návrh 211 Paragraf Položka ORJ Text Kč 1361 928 EO - rozhodnutí 1 1361 917 OVS - ověřování, Czechpoint, ostatní 25 1361 954

Více

městské části Brno - Jundrov

městské části Brno - Jundrov městské části Brno - Jundrov k A. VLASTNÍ PŘÍJMY ( třída 1, 2 ) Daňové příjmy - třída 1 1122 Daň z příjmů práv. osob za obce-vhč 1 207 1 207 1 207 1 260 1122 Daň z příjmů práv.os. za obce - rozp.čin. 331

Více

Návrh rozpočtu 2013. Pol. Par. Příjmy Popis

Návrh rozpočtu 2013. Pol. Par. Příjmy Popis Návrh rozpočtu 2013 vize rozpočtu v tis.kč na r. 2013 Pol. Par. Příjmy Popis 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1800 dle předpokladu 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 360 dle předpokladu 1113 Daň z příjmů

Více

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf paragraf položka Příjmy v tis. Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činn. 914 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze samost. výděl. činn.

Více

Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2016

Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2016 Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2016 Rozpočet příjmů ( v tis. Kč ) Org. Položka Text Rozpočet r. 2016 Daňové příjmy celkem: 291 210 Sdílené daňové příjmy: 223 500 2612, 4634 1111 DPFO - závislá

Více

Rozpočet města Skuteč na rok 2016

Rozpočet města Skuteč na rok 2016 Rozpočet města Skuteč na rok 2016 Komentář k rozpočtu na rok 2016 - jednání zastupitelstva města 07. 12. 2015 Rozpočet na rok 2016, který byl projednán v Radě města Skuteč dne 16. 11. 2015 a doporučen

Více

Schválený rozpočet na rok 2014

Schválený rozpočet na rok 2014 Schválený rozpočet na rok 2014 PŘÍJMY ROZPOČTU položka částka v Kč text Příjem daní a poplatků 1111 900 000,00 daň z příjmů ze záv. čin. 1112 400 000,00 " ze sam. čin. 1113 90 000,00 daň z příjmů fyz.

Více

Hospodaření k 31. 12. 2013 - PŘÍJMY A VÝDAJE po vnitřní konsolidaci položek 4134 a 5345 (převody mezi běžnými účty)

Hospodaření k 31. 12. 2013 - PŘÍJMY A VÝDAJE po vnitřní konsolidaci položek 4134 a 5345 (převody mezi běžnými účty) 1 PŘÍLOHA ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE DLOUHÉ, IČO 00599361 Hospodaření k 31. 12. 2013 - PŘÍJMY A VÝDAJE po vnitřní konsolidaci položek 4134 a 5345 (převody mezi běžnými účty) DANĚ - Daň z příjmu FO ze záv.čin.

Více

Návrh rozpočtu na rok 2010

Návrh rozpočtu na rok 2010 Návrh rozpočtu Návrh rozpočtu je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org Paragraf Položka Popis Návrh rozpočtu PŘÍJMY Kč 1111 Daň z příjmů

Více

Rozpis návrhu rozpočtu obce Široká Niva na rok 2016 (v Kč) PŘÍJMY

Rozpis návrhu rozpočtu obce Široká Niva na rok 2016 (v Kč) PŘÍJMY Rozpis návrhu rozpočtu obce Široká Niva na rok (v Kč) PŘÍJMY Par. Pol. Název položky Návrh 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 1 520 000 1112 Daň z příjmů fyzických

Více

NÁVRH ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ Č.2/2013 K ROZPOČTU MĚSTA BOJKOVICE NA R. 2013

NÁVRH ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ Č.2/2013 K ROZPOČTU MĚSTA BOJKOVICE NA R. 2013 NÁVRH ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ Č.2/2013 K ROZPOČTU MĚSTA BOJKOVICE NA R. 2013 PŘÍJMY rozpočt. opatření rozpočt. opatření rozdíl Daň z příjmu FO - závislá činnost 8 500 000,00 8 500 000,00 0,00 Daň z příjmu

Více

II. Rozpočtové výdaje. a b 1 2 3113 **** 4 260 000,00. 3141 Škol.strav.při předškol.a zákl.vzděláván

II. Rozpočtové výdaje. a b 1 2 3113 **** 4 260 000,00. 3141 Škol.strav.při předškol.a zákl.vzděláván 2212 Silnice 2212 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 2 2212 6121 Budovy, haly a stavby 2 2 2212 **** 2 500 000,00 2219 Ost. záležitosti pozemních komunikací 2219 5169 Nákup ostatních služeb

Více

212 - ROZBOR PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ - po v členění ODPA, ORG, POL (v Kč)

212 - ROZBOR PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ - po v členění ODPA, ORG, POL (v Kč) Licence: MUTE XCRGB212 / 203 (12032013 15:59 / 200908171050) 212 - ROZBOR PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ - po v členění ODPA, ORG, POL (v Kč) Období: 2014 IČO: Název: 00258415 Město Třemošná NS: 00258415 Město Třemošná

Více

Návrh rozpočtu obce Krásná Hora 2014

Návrh rozpočtu obce Krásná Hora 2014 Návrh rozpočtu obce Krásná Hora 2014 Václav Kadlec, starosta obce Návrh rozpočtu : Vyvěšeno dne: 25.2.2014 Sejmuto dne: 13.3.2014 Schváleno v ZO: 1 Příjmy Třída 1 daňové příjmy Daň z příjmů ze závislé

Více

Návrh rozpočtu obce Podlesí na rok 2016

Návrh rozpočtu obce Podlesí na rok 2016 Návrh rozpočtu obce Podlesí na rok 2016 ROZPOČET PŘÍJMŮ DAŇOVÉ PŘÍJMY 1111 daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 2 100 000,00 1112 daň z příjmů fyzických osob ze samostatné činnosti 250 000,00

Více

Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2013

Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2013 Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2013 Příjmy Příjmy daňové tis. Kč 66 155 1 Daň z příjmu FO ze ZČ (sdílená + motivační)... 11 800 2 Daň z příjmu FO (ze ZČ 30% + sdílená)...665 3 Daň z příjmu FO......

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 1.12.2010 v Kč

Více

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 7 520 000

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 7 520 000 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Para PoložkaText návrh rozpočtu 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 1 300 000 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 50 000 0000 1113 Daň z příjmů fyzických

Více

ROZPOČET MĚSTA DUBÍ NA ROK 2012

ROZPOČET MĚSTA DUBÍ NA ROK 2012 ROZPOČET MĚSTA DUBÍ NA ROK 2012 Materiál pro jednání zastupitelstva města Dubí dne 14.12.2011 ROZPOČET MĚSTA DUBÍ NA ROK 2012 (v tis. Kč) PŘÍJMY 93 956,00 VÝDAJE 95 911,00 FINANCOVÁNÍ 1 955,00 1. PŘÍJMY

Více

Plán rozpočtu. Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2015 Období: Do 1. měsíce

Plán rozpočtu. Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2015 Období: Do 1. měsíce Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2015 Období: Do 1. měsíce I. Rozpočtové příjmy 0000 - Bez ODPA 231 0200 0 1111 0 0 0 0 0 0 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 750 000,00 750

Více

8115 přebytek hospodaření z minulého roku Kč VÝDAJE: položka: 5021 ostatní osobní výdaje Kč 5139 nákup materiálu j. n.

8115 přebytek hospodaření z minulého roku Kč VÝDAJE: položka: 5021 ostatní osobní výdaje Kč 5139 nákup materiálu j. n. PŘÍJMY: položka: 1111 daň z příjmu FO ze závislé činnosti 1 050 000 Kč 1112 daň z příjmu FO z podnikání 25 000 Kč 1113 daň z příjmu FO z kapit. výnosů 100 000 Kč 1121 daň z příjmu PO 1 500 000 Kč 1122

Více

Příjmy. Rozpočet 2015. Rozpočet je schvalován v příjmové části na položky a ve výdajové části na paragrafy.

Příjmy. Rozpočet 2015. Rozpočet je schvalován v příjmové části na položky a ve výdajové části na paragrafy. Rozpočet je schvalován v příjmové části na položky a ve výdajové části na paragrafy. Městys Křtiny Křtiny 26 679 05 Křtiny Návrh rozpočtu IČO: 00280429 2015 Rozpočet 2015 Příjmy pol. Popis v Kč 1111 Daň

Více

Na zasedání zastupitelstva obce zvu všechny občany. Účast členů zastupitelstva je povinná! Program: 1. Majetkové věci

Na zasedání zastupitelstva obce zvu všechny občany. Účast členů zastupitelstva je povinná! Program: 1. Majetkové věci Program: 1. Majetkové věci P O Z V Á N K A na 8. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Poteč které se uskuteční v pátek 4. března 2016 od 18. 00 hodin ve společenské místnosti u Valčíků Prodej, nebo výměna

Více

VII. Srovnání návrhu rozpočtu 2014 se schváleným rozpočtem 2013

VII. Srovnání návrhu rozpočtu 2014 se schváleným rozpočtem 2013 VII. Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem 181 182 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

MĚSTO BRUMOV-BYLNICE H. Synkové 942, 763 31 Brumov-Bylnice

MĚSTO BRUMOV-BYLNICE H. Synkové 942, 763 31 Brumov-Bylnice MĚSTO BRUMOV-BYLNICE H. Synkové 942, 763 31 Brumov-Bylnice Městský úřad Brumov-Bylnice Finanční odbor ROZPOČET MĚSTA BRUMOV - BYLNICE NA ROK 2015 V Brumově-Bylnici Zpracovala: Ing. Karla Mudráková Rozpočet

Více

Investice a velké akce

Investice a velké akce popis, komentář příjmy Celkem mezisoučty 144 948 475,00 Kč rezerva rozpočtu převod prostředků z minulých let 9 678 814,00 Kč Investice a velké akce nová škola náklady na projekt trafostanice proj. manažer,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Skrchov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 04.06.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00532177 název Obec Skrchov ulice, č.p. Skrchov 19 obec Letovice PSČ, pošta 67961 Kontaktní

Více

Příloha č. 1: Schválený rozpočet Obce Rožná na rok 2015

Příloha č. 1: Schválený rozpočet Obce Rožná na rok 2015 Příloha č. 1: Schválený rozpočet Obce Rožná na rok 2015 Příjmy tis. Kč Pol. Schválen Správní poplatky ověřování, změna TP,... 1361 10 Místní poplatky: psi 1341 13 systému...) vstupné 1344 1 už.veř.prostranství

Více

ROZPIS ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2016 podle zákona č.128/2000 Sb., 44 a zákona č.250/2000 Sb., 11

ROZPIS ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2016 podle zákona č.128/2000 Sb., 44 a zákona č.250/2000 Sb., 11 Stránka 1 z 8 ROZPIS ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 216 podle zákona č.128/2 Sb., 44 a zákona č.25/2 Sb., 11 PŘÍJMOVÁ ČÁST 1111 - Daň z příjmu FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 45 částka celkem (v

Více

Návrh rozpočtu Městyse Moravská Nová Ves na rok 2014-podrobné členění

Návrh rozpočtu Městyse Moravská Nová Ves na rok 2014-podrobné členění Návrh rozpočtu Městyse Moravská Nová Ves na rok 2014-podrobné členění PAR POL Popis Příjmy Výdaje základní Výdaje rozšířené Výdaje celkem 0000 Daňové příjmy - 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 5

Více

Rozpočet obce Habřina pro rok 2017

Rozpočet obce Habřina pro rok 2017 Rozpočet obce Habřina pro rok 2017 Závazný ukazatel je paragraf Příjmy Daňové příjmy ODPA POL Text Částka 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 720 000,00 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze

Více

Rozbor hospodaření za I. pol. 2008

Rozbor hospodaření za I. pol. 2008 Rozbor hospodaření za I. pol. 2008 Příjmy Rozpočet = 5 800 000 Kč Upravený Rozpočet = 5 905 360 Kč Plnění rozpočtu = 3 097 290,03 Kč Příjmy daňové 1111 daň z příj. fyzických osob ze ZČ 1112 daň z příj.

Více

N Á V R H R O Z P O Č T U N A R O K 2 0 1 6

N Á V R H R O Z P O Č T U N A R O K 2 0 1 6 Č.j.:18/R-2016 1. N Á V R H R O Z P O Č T U N A R O K 2 0 1 6 1111 Daň z příjmů FO ze záv.činnosti 1.200.000,- 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 280.000,- 1113 Daň z příjmů FO z kap.výnosů 140.000,- 1121 Daň

Více

Návrh rozpočtu Města Svobody nad Úpou na rok 2011

Návrh rozpočtu Města Svobody nad Úpou na rok 2011 P Ř Í J M Y Rozp. skladba ODPA POL ORG Text Částka 1111 2612 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti (č. 2612) 107 000 1111 464 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti (č. 464) 214 000 1112 1628 Daň z příjmu FO

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Dolní Chvatliny Závěrečný účet za rok 2014 Údaje o organizaci Název Adresa IČ 00235351 Právní forma Obec Obec Dolní Chvatliny Dolní Chvatliny 28144 Dolní Chvatliny Kontaktní údaje Telefon 321623781

Více

Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2015

Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2015 Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2015 Příjmy Příjmy daňové SR tis. Kč 75 874 1 Daň z příjmu FO ze ZČ (sdílená + motivační)... 12 309 2 Daň z příjmu FO (ze ZČ 30% + sdílená)... 1 030 3 Daň z příjmu FO......

Více

Plnění rozpočtu obce k 31.12.2013 a návrh rozpočtu 2014.

Plnění rozpočtu obce k 31.12.2013 a návrh rozpočtu 2014. Plnění rozpočtu obce k 31.12.2013 a návrh rozpočtu 2014. Paragraf Položka rozpočtové příjmy Plnění 2013 Návrh 2014 1111 daň z příjmu fyz. osob závislá činnost sdílená+1,5% motivace 5 541.45 5 600.00 1112

Více

Návrh Rozpočtu na rok 201 obec Dešná Rekapitulace

Návrh Rozpočtu na rok 201 obec Dešná Rekapitulace Návrh Rozpočtu na rok 21 obec Dešná Rekapitulace Třída Položka Částka PŘÍJMY CELKEM 1+2+3+4 X 13 938 3 Kč z toho Daňové příjmy celkem 1 X 9 961 Kč Nedaňové příjmy celkem 2 X 2 916 3 Kč Kapitálové příjmy

Více

Návrh rozpočtu obce Bukovina na rok 2014

Návrh rozpočtu obce Bukovina na rok 2014 Návrh rozpočtu obce Bukovina na rok 2014 P ř í j m y v pol. 1111 daň z příjmu FO 1112 daň z příjmu FO z podnikání 1113 daň z příjmu FO zvl. sazba 1121 daň z příjmu PO 1211 daň z přidané hodnoty 1340 popl.

Více

Závěrečný účet obce Dyjákovice za rok 2011 ( návrh)

Závěrečný účet obce Dyjákovice za rok 2011 ( návrh) OBEC DYJÁKOVICE, 671 26 Dyjákovice č.p. 235, IČO :00292702 Závěrečný účet obce Dyjákovice za rok 2011 ( návrh) Na základě 17, zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad Licence: D01W XCRGBA1A / A1A (14122012 / 01012012) Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad FIN 2-12 M sestavený

Více

ROZPOČET OBCE VĚŽNÁ NA ROK 2016 (TIS. KČ) PŘÍJMY SCHVÁLEN Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti - 300,0

ROZPOČET OBCE VĚŽNÁ NA ROK 2016 (TIS. KČ) PŘÍJMY SCHVÁLEN Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti - 300,0 ROZPOČET OBCE VĚŽNÁ NA ROK 2016 (TIS. KČ) PŘÍJMY SCHVÁLEN Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti - 300,0 Daň z příjmů fyzických osob 23,0 Daň z příjmů fyz. osob z kapitál. příjmů 35 Daň z příjmů

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET - HOSPODAŘENÍ MĚSTA DOBŘANY za rok 2010 ( v tis. Kč)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET - HOSPODAŘENÍ MĚSTA DOBŘANY za rok 2010 ( v tis. Kč) ČINNOST A ZAŘÍZENÍ ZÁVĚREČNÝ ÚČET - HOSPODAŘENÍ MĚSTA DOBŘANY za rok 2010 ( v tis. Kč) ROZPOČET PŘÍJMY SCHVÁLENÝ UPRAVENÝ ROZPOČET VÝDAJE PLNĚNÍ % ROZPOČET SCHVÁLENÝ UPRAVENÝ ROZPOČET PLNĚNÍ % Lesní hospodářs.

Více

Schválený rozpočet Města Horní Slavkov na rok 2012

Schválený rozpočet Města Horní Slavkov na rok 2012 Schválený rozpočet Města Horní Slavkov na rok 2012 Příjmová část - druhové členění (v tis.kč) třída ROZPOČET odbor druh NA ROK 2012 1 pol. DAŇOVÉ PŘÍJMY: OF 1111 daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních

Více

Rozpočtové příjmy Par. Položka Název Rozpočet 2015 Daňové příjmy CELKEM Daňové příjmy 9 056 000 Silnice CELKEM Silnice 6 000 Pitná voda

Rozpočtové příjmy Par. Položka Název Rozpočet 2015 Daňové příjmy CELKEM Daňové příjmy 9 056 000 Silnice CELKEM Silnice 6 000 Pitná voda Rozpočtové příjmy Par. Položka Název Rozpočet 2015 Daňové příjmy 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 1 700 000 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 456 000 0000 1113 Daň

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2016-2018 - REKAPITULACE

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2016-2018 - REKAPITULACE ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2016-2018 - REKAPITULACE skutečnost skutečnost skutečnost upravený Daňové příjmy 158 345,4 185 691,5 192 464,0 193 708,0 193 789,0 194 060,0 194 780,0 Nedaňové příjmy 61 507,7

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 06 / 2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc

Více

Rozpočet obce na rok 2015

Rozpočet obce na rok 2015 Rozpočet obce na rok 2015 Základní běžný účet Příjmy : rozp.skl. 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 3 000 000,00 1112 Daň z příjmů FO ze samostatné činnosti 80 000,00 1113 Daň z příjmů FO z kap.

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: p. Borkovcová 99 Datum zpracování: 14.03.2014 Čas zpracování: 10h 3m55s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

Rozpočtové změny č. 3/2011 dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY : 231,236

Rozpočtové změny č. 3/2011 dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY : 231,236 Rozpočtové změny č. 3/2011 dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY : 231,236 0000 1112 DAň z příjmu fyz. osob ze sam. výdělečné činnosti -70.000 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapitálových výnosů

Více

ROZPOČET NA ROK 2007 - PŘÍJMY

ROZPOČET NA ROK 2007 - PŘÍJMY ROZPOČET NA ROK 2007 - PŘÍJMY 1. Daně z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti a funk.požitků - z příjmů fyz.osob ze samostatné výdělečné činnosti - z příjmů fyz.osob z kapitálových výnosů - z příjmů právnických

Více

ROZPOČET Prodej pozemků Prodej plynovodu

ROZPOČET Prodej pozemků Prodej plynovodu ROZPOČET 2014 Příloha Č. 1 OBEC HŘIVíNŮV ÚJEZD PŘíJMY 2 014 Parag. Položka Rozpočet Poznámka 1111 Daň z příjmu ze závislé činnosti 980000 1112 Daň z příjmu fyzických osob 28000 1113 Daň z příjmu fyzických

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 13 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

OBEC DOLNÍ PĚNA, DOLNÍ PĚNA 27, 377 01 DOLNÍ PĚNA, IČ 00512940 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE DOLNÍ PĚNA ZA ROK 2014

OBEC DOLNÍ PĚNA, DOLNÍ PĚNA 27, 377 01 DOLNÍ PĚNA, IČ 00512940 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE DOLNÍ PĚNA ZA ROK 2014 OBEC DOLNÍ PĚNA, DOLNÍ PĚNA 27, 377 01 DOLNÍ PĚNA, IČ 00512940 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších úprav a doplňků OBEC DOLNÍ PĚNA

Více

ROZPOČET NA ROK 2008 - P Ř Í J M Y. tis. Kč 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

ROZPOČET NA ROK 2008 - P Ř Í J M Y. tis. Kč 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ROZPOČET NA ROK 2008 - P Ř Í J M Y tis. Kč 1. 2. 3. 4.. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 1. Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů FO ze SVČ Daň z příjmů FO z kapitálových

Více

Schválený rozpočet rok 2018

Schválený rozpočet rok 2018 Schválený rozpočet rok 2018 Očekávané plnění (rozpočet po změnách) Schválený rozpočet na 2018 rok 2019 Obec Valchov ROZPOČET NA ROK 2019 PŘÍJMY: položka: 1111 daň z příjmu FO placená plátci 1 050 000 Kč

Více

VYHODNOCENÍ ROZPOČTU OBCE VELKÁ POLOM K 31.12.2014

VYHODNOCENÍ ROZPOČTU OBCE VELKÁ POLOM K 31.12.2014 VYHODNOCENÍ ROZPOČTU OBCE VELKÁ POLOM K 31.12.2014 Paragraf Položka Název Schválený v tis. Kč Rozpočtová změna Rozpočet po změnách v tis. Kč Skutečnost v tis. Kč PŘÍJMY třída I. Daňové 1111 Daň z příjmů

Více

P Ř Í J M Y ÚZ položka

P Ř Í J M Y ÚZ položka ROZPOČET MĚSTA KAŠPERSKÉ HORY na rok 2015 v tisících Kč Rozpočet je zpracován na základě rozpočtového výhledu. SCHVÁLEN ZM dne 26. února 2015 P Ř Í J M Y ÚZ položka schválený rozpočet Daňové příjmy - celkem

Více

Městys Častolovice. Návrh rozpočtu na rok 2011 Podklad pro veřejné jednání OZ dne 9.3.2011

Městys Častolovice. Návrh rozpočtu na rok 2011 Podklad pro veřejné jednání OZ dne 9.3.2011 Městys Častolovice Návrh rozpočtu na rok 2011 Podklad pro veřejné jednání OZ dne 9.3.2011 Rozpočtové příjmy 0000 1111 Daň z příj.fyz.osob ze závis.činnosti v tis. Kč 2.000 0000 1112 Daň z příj.fyz.os.ze

Více

vyvěšeno: 21.11.2009 sejmuto: 8.12.2009 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2009 / sejmuto 8.12.2009 Návrh rozpočtu 2010

vyvěšeno: 21.11.2009 sejmuto: 8.12.2009 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2009 / sejmuto 8.12.2009 Návrh rozpočtu 2010 vyvěšeno: 21.11.2009 sejmuto: 8.12.2009 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2009 / sejmuto 8.12.2009 Návrh rozpočtu 2010 k projednání na schůzi 8.12.2009 P Ř Í J M Y Rozpočtový paragraf Rozpočtová

Více

OBEC MNICHOV. Schválený rozpočet na rok 2017( v tis. Kč)

OBEC MNICHOV. Schválený rozpočet na rok 2017( v tis. Kč) OBEC MNICHOV Schválený rozpočet na rok 2017( v tis. Kč) Položka název položky schválený rozpočet v tis.kč PŘÍJMY 0000 1111 Daň z příjmů FO ZČ a funkčních požitků 1 202,9 0000 1112 Daň z příjmů FO ze samostatné

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 Část A - PŘÍJMY v tis. Kč PAR POL TEXT tisíc Kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 3 809 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 160 1113 Daň z

Více

Návrh rozpočtu Města Bíliny na rok 2016

Návrh rozpočtu Města Bíliny na rok 2016 Návrh rozpočtu Města Bíliny na rok 2016 v tis. Kč Tř. Text návrh 2016 1. daňové příjmy 183 620 2. nedaňové příjmy 63 633 3. kapitálové příjmy 8 000 4. dotace 18 451 I. Příjmy celkem: 273 704 5. běžné výdaje

Více

MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014

MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014 MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK Příjmy a výdaje DAŇOVÉ PŘÍJMY 85 692,6 96 920,0 97 926,0 105 660,0 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 23 268,6 22 700,0 24 044,1 22 504,0 KAPITÁLOVÉ

Více

Vyvěšeno na úřední desku dne 13. března 2013 Návrh bude projednán Zastupitelstvem MČ Praha Kunratice dne 28.března 2013

Vyvěšeno na úřední desku dne 13. března 2013 Návrh bude projednán Zastupitelstvem MČ Praha Kunratice dne 28.března 2013 Městská část Praha KUNRATICE NÁVRH ROZPOČTU ROKU 2013 a PLNĚNÍ PŘÍJMU A ČERPÁNÍ VÝDAJU 2012 PLNĚNÍ PŘÍJMU 2012 NÁVRH PŘÍJMU 2013 Položka Paragraf Rozpočtové příjmy RS 2012 RU 2012 Skutečnost 2012 Návrh

Více

OBEC MNICHOV. Schválený rozpočet na rok 2015( v tis. Kč)

OBEC MNICHOV. Schválený rozpočet na rok 2015( v tis. Kč) OBEC MNICHOV Schválený rozpočet na rok 2015( v tis. Kč) Položka název položky schválený rozpočet v tis.kč PŘÍJMY 0000 1111 Daň z příjmů FO ZČ a funkčních požitků 1 136,35 0000 1112 Daň z příjmů FO ze samostatné

Více

Schválený rozpočet obce na rok 2015

Schválený rozpočet obce na rok 2015 I. Rozpočtové příjmy Par 0000 Pol 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 1191 Pol 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 34 Pol 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit.výnosů 121 Pol 1121

Více

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY V KČ OdPa Pol Text Rozpočet běžný Rozpočet kapitál. 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY V KČ OdPa Pol Text Rozpočet běžný Rozpočet kapitál. 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. Licence: D59N Rozpočet města Nová Role na rok 2016 Vyvěšeno: 11. 12. 2015 Sejmuto: 28. 12. 2015 v členění OdPa, Pol. Schválený v ZMě (v Kč) ZBÚ KB 231.0100+ZBÚ ČSOB 231.0180 00254819 Město Nová Role ROZPOČTOVÉ

Více

List3 Návrh rozpočtu na rok 2014 dle FIN 2-12. Stránka 1. Příjmy

List3 Návrh rozpočtu na rok 2014 dle FIN 2-12. Stránka 1. Příjmy Návrh rozpočtu na rok 2014 dle FIN 2-12 oddíl, paragraf Příjmy I. Daňové 30046 1111 z fyz. os. ze závislé činnosti 5600 1112 daň z příjmů OSVČ 500 1113 daň z př.fo z kapitálových výnosů 550 1121 z příjmů

Více

Obec Nová Ves u Světlé Návrh rozpočtu na rok 2014

Obec Nová Ves u Světlé Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Nová Ves u Světlé Návrh rozpočtu na rok 2014 Příjmy 2014 tis. daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 0000 1111 702,0 daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 0000 1112 50,0 daň z příjmů fyzických

Více

Obec Brodek u Konice SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016 PŘÍJMY

Obec Brodek u Konice SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016 PŘÍJMY 1 Obec Brodek u Konice SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016 Položka Text - Částka (Kč) 1111 daň z příjmů FO ze záv. činnosti - 2 100 000,00 1112 daň z příjmů FO z výdělečné činnosti - 700 000,00 1113 daň z příjmů

Více

ROZPOČET MĚSTA POČÁTKY na r. 2007 schváleno dne 21. prosince 2006 na 3. zasedání Zastupitelstva města Počátky

ROZPOČET MĚSTA POČÁTKY na r. 2007 schváleno dne 21. prosince 2006 na 3. zasedání Zastupitelstva města Počátky Stránka 1 ROZPOČET MĚSTA POČÁTKY na r. 2007 schváleno dne 21. prosince 2006 na 3. zasedání Zastupitelstva města Počátky k č.j.:2373/2006 Rozpočet Města Počátky na rok 2007 je navržen jako přebytkový (podle

Více

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku Rozpočet 2014 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY -návrh XXXX XXXXXX 0 1111 Daň z příjmů FO ze záv. Čin. 2 700 000 2 700 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 920 000 920 000 1113 Daň z příjmů FO z kapit. výnos 270 000 270

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

Návrh rozpočtu Města Bíliny na rok 2016

Návrh rozpočtu Města Bíliny na rok 2016 Návrh rozpočtu Města Bíliny na rok 2016 Tř. v tis. Kč 1. daňové příjmy 176 083 2. nedaňové příjmy 62 093 3. kapitálové příjmy 8 360 4. dotace 18 451 I. Příjmy celkem: 264 987 5. běžné výdaje 255 108 6.

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2010. Příjmy. Odbor finanční - kap. 11

Rozpočet města Holešova na rok 2010. Příjmy. Odbor finanční - kap. 11 Rozpočet města Holešova na rok 2010 Příjmy ODDPA Popis schválený rozpočet ZM upravený rozpočet Odbor finanční - kap. 11 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 20 400 20 400

Více

PODKLADY PRO SESTAVENÍ ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽOV NA ROK 2016

PODKLADY PRO SESTAVENÍ ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽOV NA ROK 2016 PODKLADY PRO SESTAVENÍ ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽOV NA ROK 2016 Paragraf Položka Rozp. 2015 Skut. 10/2015 Rozp. 2016 Rozp. 2015 Skut. 10/2015 Rozp. 2016 0 1111 Daň z příjmu FO ze záv. činnosti 3 000 000 2 716

Více

Návrh rozpočtu na rok 2012.

Návrh rozpočtu na rok 2012. Návrh rozpočtu na rok 2012. Příjmy: pol. Daňové příjmy pol. částka daň ze závislé činnosti 1111 2 900 000 daň z příjmů FO 1112 270 000 srážková daň, kap. výnosy 1113 290 000 daň z příjmů PO 1121 3 080

Více

Návrh rozpočtu Města Krásno na rok 2016 Příjmová část

Návrh rozpočtu Města Krásno na rok 2016 Příjmová část Příjmová část 1. 2. 3. 4. 5. řádek č. paragraf název položky, paragrafu druh příjmů DAŇOVÉ PŘÍJMY: 1 Daňové výnosy sdílené daně 7 300 000,00 2 daň z nemovitých věcí 600 000,00 3 Poplatek ze psů místní

Více

par., položka druh příjmu v Kč po třídách 1112 daň z příjmů fyzických osob 220 000 1113 daň z př. Fyzických osob - zvl.

par., položka druh příjmu v Kč po třídách 1112 daň z příjmů fyzických osob 220 000 1113 daň z př. Fyzických osob - zvl. Rozpočet na rok 2009 byl schválen na 28. zasedání ZO dne 17. 12. 2008. Příjmy původní součet par., položka druh příjmu v Kč po třídách 1111 daň z příjmů ze závislé činnosti 1 1112 daň z příjmů fyzických

Více