Využití telematiky ke snížení dopravní zátěže a emisí, validita a aktuálnost dopravních informací (projekty města Liberec)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Využití telematiky ke snížení dopravní zátěže a emisí, validita a aktuálnost dopravních informací (projekty města Liberec)"

Transkript

1 Využití telematiky ke snížení dopravní zátěže a emisí, validita a aktuálnost dopravních informací (projekty města Liberec) Ing. Zdeněk Pliška, vedoucí technického rozvoje ELTODO EG, a. s., 1930 Technický rozvoj, Novodvorská 1010/14, Praha tel , Úvod Město Liberec je obchodním i turistickým centrem regionu, které svým umístěním a systémem komunikací znamená z hlediska chování dopravy problematický uzel. Z dopravního pohledu způsobuje exponovaná doprava problémy nejen v centru města, ale rovněž i na příjezdových komunikacích do města. Městem rovněž prochází silnice I/35, na které se nachází tunel. Jakékoliv dopravní problémy či dokonce omezení nebo uzavření tunelu mají za následek přímé ovlivnění dopravy ve městě. Z těchto důvodů je řešením těchto problémů, či alespoň zmírněním této situace systém založený na telematických řešeních. Bezpečnost provozu je v současné době velice sledována a jsou podnikány kroky na její zvýšení vzhledem k velice špatnému stavu nehodovosti a následků dopravních nehod v ČR v evropském měřítku. Jednou z mnoha příčin dopravních nehod je také nedostatečná informovanost řidičů o aktuální dopravní situaci. Pokud by řidiči dostali v předstihu informaci o dopravních nehodách, vzniku kolon před uzavírkou, byli varováni o možnostech vzniku náledí, či by jim byla nabídnuta objízdná trasa, to vše by přispělo ke zvýšení bezpečnosti provozu a rovněž by také mělo pozitivní vliv na řízení dopravy. Skupina ELTODO v rámci zakázky obnovy veřejného osvětlení a dopravního systému řeší projekty dopravně telematických aplikací pro realizaci: Sběru dat ze strategických detektorů; Kamerového dopravního dohledu; Poskytování informací prostřednictvím tabulí ZPI; Informování a navádění na parkoviště prostřednictvím tabulí ITP. Zadavatel a zhotovitel očekávají snížení dopravní zátěže, emisí a zvýšení plynulosti a bezpečnosti dopravy ve městě Liberec. 1

2 Systémy navádění na parkovací kapacity Úspěšné řešení dopravy v klidu vyžaduje využití systémů pro navádění vozidel na volné parkovací kapacity a zároveň poskytování informací o jejich stavu. Jedná se o systém, který využívá informací z parkovacích kapacit o jejich stavu (VOLNO/OBSAZENO) nebo o počtu volných stání, které zpracovává v dopravním centru a poskytuje informace o volných kapacitách (buď podle počtu míst nebo podle stavu parkoviště volno/obsazeno) řidičům. Tyto informace jsou poskytovány prostřednictvím proměnných informačních tabulí, které lze rovněž využít jako naváděcí tabule na vybraná parkoviště. Cílem systému je: navádět řidiče na vybrané volné parkovací kapacity ve městě a snížit tak objem dopravy na komunikační síti eliminací zbytečného hledání volného parkoviště, informovat řidiče o parkovacích kapacitách ve městě, informovat řidiče o stavu parkovacích kapacit (volno/obsazeno nebo počet stání). Z hlediska charakteru parkování v Liberci se doporučuje využití informací o počtu volných stání zejména v parkovacích domech, u sportovních areálů během zimního období, které může omezit celkovou kapacitu parkovišť, uvádět pouze informaci o stavu parkoviště (volno/obsazeno). Obr. 1 Možnosti provedení tabulí ITP Vzhledem k plánovanému rozvoji parkovacích domů v Liberci a z hlediska silného turistického ruchu zejména v zimním období v okolí Liberce, které má přímý vliv na dopravu ve městě, je realizace tohoto systému nezbytnou prioritou. Kamerový dohled podpora řízení Soubor kamer napojených na centrum zajistí podporu při řízení dopravy i podporu pro poskytování dopravních informací. 2

3 Cílem je zajištění informovanosti o stavu dopravy z vizuálního pohledu na stav dopravy. Využití informací má přínos zejména pro dispečery řízení dopravy, veřejnost, složky IZS, DP, městský úřad, atd.) Hlavními přínosy systému jsou: - zvýšení informovanosti o stavu dopravy pro dispečery i veřejnost, - podpora pro řízení dopravy, - vizuální kontrola stavu řízených křižovatek, - informace pro záchranné složky v případě vzniku mimořádné události. Z hlediska nezbytného požadavku na dopravně řídící centrum v Liberci je kamerový dohled jednou z hlavních podpůrných složek pro efektivní provoz řídícího systému. Proměnné informační tabule informace pro řidiče Hlavními přínosy systému jsou: - včasné informování řidičů před vzniklým nebezpečím (námraza, sněžení, kolona, apod.), - včasným varováním zvýšení bezpečnosti v dopravě, - zajištění bezpečnosti při probíhajících opravách v případě, že bude systém upozorňovat na probíhající dopravní omezení. Vzhledem k silným dopravním vztahům a exponovaným místům v Liberci nejen v období dopravních špiček, je informování a varování řidičů před vznikem nejen dopravních událostí, ale také povětrnostních situací, informačními tabulemi nezbytným prvkem pro zajištění bezpečnosti a plynulosti dopravy. Sběr dopravních dat strategické detektory Aby bylo řízení dopravy účinné a bylo možné informovat řidiče o dopravní situaci, je nezbytným prvkem sběr aktuálních dopravních dat ze strategických detektorů. 3

4 Jedná se o bodová měření v řezech na exponovaných úsecích komunikací zejména v podobě intenzity a obsazenosti detektoru. Z těchto aktuálních informací je v dopravním centru klasifikována doprava a ve vazbě na řídící a informační systém přizpůsoben řídící algoritmus a systém informování řidičů. Vzhledem k silným dopravním vztahům a exponovaným místům v Liberci nejen v období dopravních špiček a vzhledem k nezbytnosti centrální dopravní řídící ústředny, která bude provádět efektivní řízení pouze na základě aktuálních dopravních dat, je realizace systému sběru dopravních dat jednou ze základních podmínek pro úspěšné fungování dopravního systému v Liberci. Architektura systému, vazba na NDIC V rámci rozvoje dopravy ve městě bude nezbytné a nanejvýš vhodné všechny systémy integrovat do jednoho dispečinku, který by měl v rámci regionu vzniknout. Vzhledem k tomu, že zde dochází k průniku zájmů města, kraje a státu, bude snahou zhotovitele koordinovat všechny aktivity těchto subjektů s důrazem na minimalizaci nákladů na realizace systémů v kraji. Následující schéma znázorňuje vazby jednotlivých telematických objektů na lokální centrum. Toto centrum v současné době již umožňuje vazbu na Národní dopravní informační centrum (NDIC). Takto je zajištěna vazba a přístup k centrálním informacím, zejména propojení na úroveň NDIC v oblasti rychlostních komunikací a silnic I.třídy, zejména průjezdní komunikace I/35. Vzhledem k tomu, že tato komunikace přímo ovlivňuje dopravu ve městě, je toto propojení velice důležité. 4

5 Obr.2 Návrh uspořádání systému Další částí, která se vztahuje na dopravní systém města, je jeho řízení z dopravní řídící ústředny. Vzhledem k současnému a zejména budoucímu rozvoji dopravy ve městě přestává být izolovaný systém řízených křižovatek únosným. Pro efektivní řízení města se zohledněním aktuální dopravní situace je do budoucna nezbytným řešením systém s centrální dopravní řídící ústřednou využívající aktuální dopravní informace z části DIC kraje, tzn. zejména informace ze strategických detektorů, kamer apod. Závěrečné zhodnocení V současné době probíhá projednávání jednotlivých koncepcí v rámci města, pro účely koordinace byla vytvořena pracovní skupina sdružující odborníky ze stran správců komunikací (kraj, město a stát-řsd), IZS (PČR, HZS,LZS) a dalších organizací (LIS, ELTODO, ). Cílem pracovní skupiny je vytvoření konceptu a systému návazného na krajské centrum koordinujícího systémy ve správě kraje, státu a města. Literatura Interní materiály skupiny ELTODO 5