Vytváření hodnot prostřednictvím udržitelného přístupu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vytváření hodnot prostřednictvím udržitelného přístupu"

Transkript

1 Vytváření hodnot prostřednictvím udržitelného přístupu Zpráva PwC Česká republika o trvale udržitelném podnikání a společenské odpovědnosti za finanční rok 2013

2

3 Obsah 4 Co si myslí vedení 5 Představení PwC v ČR Co pro nás znamená společenská odpovědnost Odpovědné podnikání Lidé, různorodost a sociální začlenění 28 Zapojení komunity 40 Péče o životní prostředí O zprávě Hlavní ukazatele S kým, jak a proč budujeme vztahy a spolupráci Kontakt

4 Co si myslí vedení Vážené dámy, vážení pánové, s potěšením vám představuji další zprávu o společenské odpovědnosti PwC Česká republika, která shrnuje naše aktivity, výsledky a novinky. V této publikaci jsme nastínili naši cestu ke společenské odpovědnosti lemovanou úspěchy, stejně jako některé problémy, kterým jsme doposud čelili a se kterými se budeme potýkat i v budoucnosti. V PwC chápeme, že jsme součástí řešení globálních výzev. Uvědomujeme si svou odpovědnost za posilování důvěry a integrity v rámci debaty o udržitelnosti i pro budoucí generace a bereme tuto svou roli vážně. Věříme, že kolektivní odpovědnost vlády, podnikatelů a společnosti nám společně pomůže vytvořit udržitelnou budoucnost. Snažíme se jednat zodpovědně a usilujeme o to, abychom soustředili schopnosti a zdroje do oblastí, které považujeme pro společnost za nejdůležitější. Třebaže jsme dosáhli řady úspěchů, máme před sebou ještě pěkný kus cesty. Ekonomické podmínky i nadále vyvíjí tlak na náš obchodní model, a tak důležitost důvěry v podnikání stále dominuje. Tyto výzvy společně posílily naši potřebu mít klíčový hlas v globální diskuzi o hodnotách společenské odpovědnosti, jít příkladem a něco ve světě skutečně změnit. Jsem si jistý, že PwC má silnou vizi a jasnou cestu, jak postupovat a vytvořit model více udržitelný i pro budoucí generace. Jiří Moser řídící partner PwC Česká republika 4

5 Poradenské společnosti sítě PwC pomáhají svým klientům vytvářet hodnoty, o které usilují. Jsme síť firem s téměř 185 tisíci zaměstnanci ve 157 zemích světa. Poskytujeme kvalitní auditorské, daňové a poradenské služby, které pomáhají našim klientům při dosahování jejich cílů. Zjistěte více a řekněte nám, co je důležité právě pro vás na PwC označuje síť společností PricewaterhouseCoopers International Limited, z nichž každá je samostatným a nezávislým právním subjektem. Tržby dosáhly 32,1 miliardy amerických dolarů za finanční rok končící Představení PwC v ČR PwC Česká republika je součástí PwC regionu střední a východní Evropa (CEE). Tento region tvoří 29 zemí, v nichž působí více než partnerů a zaměstnanců. PwC Česká republika patří se svými 700 zaměstnanci a kancelářemi v Praze, Brně a Ostravě mezi nejvýznamnější společnosti sítě PwC v regionu. C l Střední a východní Evropa 29 zemí zaměstnanců t E Celosvětově 157 zemí 766 poboček lidí včetně partnerů 3

6 Naše ocenění TOP Odpovědná velká firma (Top Odpovědná firma, 2013, finalista) Nejžádanější zaměstnavatel (VŠE, 2013) Největší daňové hvězdy (Daňař roku, 2012) 6

7 V PwC se zavazujeme dělat věci správně a být katalyzátorem změn ve světě kolem nás. Náš závazek ke společenské odpovědnosti přesahuje pouhou poctivost v našem podnikání ve sférách sociálních, environmentálních i ekonomických. Snažíme se využít naše základní schopnosti a dovednosti s cílem pomoci našim klientům řešit problémy společenské odpovědnosti s vědomím, že je třeba zabývat se jimi také v našem vlastním podnikání. Chceme být součástí globální diskuze a pohybu směrem k odpovědným obchodním praktikám, které ve světě vytváří pozitivní změny. Chceme být součástí řešení. Naše nová strategie společenské odpovědnosti se zaměřuje na dva klíčové prvky: Dělat věci správně, odráží naši snahu hrát klíčovou roli při prosazování odpovědného přístupu k problematice týkající se našeho podnikání - od kvality našich služeb Co pro nás znamená společenská odpovědnost a budování otevřeného pracoviště, až po spolupráci s komunitami a problematiku ekologických dopadů naší činnosti. Být katalyzátorem změn, kde pomocí svých schopností, hlasu a vztahů spolupracujeme s ostatními a ovlivňujeme činnosti, které pomáhají ke změně a mají trvalý dopad na svět kolem nás. Prostřednictvím široké palety služeb pomáháme organizacím po celém světě posílit jejich vlastní programy společenské odpovědnosti. Za účelem dosažení těchto cílů, budeme i nadále zaměřovat své úsilí na čtyři oblasti, kde můžeme významně přispět: odpovědné podnikání; lidé, rozmanitost a začlenění; zapojení komunit; a péče o životní prostředí. Náš cíl: Náš důraz: PwC je součástí řešení výzev odpovědného podnikání Být katalyzátorem změn a Dělat věci správně Odpovědné podnikání Lidé, rozmanitost a začlenění Zapojení komunit Péče o životní prostředí 3

8 8

9 V příštím roce budeme na naši společenskou odpovědnost nahlížet z jiného pohledu. Naše aktivity budou označeny hlavičkou být součástí ( part of it: ). Tento přístup odráží nový pohled na to, jak jsou naše znalosti, služby, lidé a vztahy vzájemně propojené a pomáhají budovat důvěru a řešit problémy společnosti. Letos jsme se rozhodli pro konsolidaci veškerých aktivit pod jednu střechu a snažili jsme se definovat jedno hlavní téma, které zdůrazní veškeré naše úsilí svou konzistentností, vnitřní rozpoznatelností a odlišnostmi od okolního světa. Co pro nás znamená společenská odpovědnost Naší vizí je společenskou odpovědnost přiblížit, zacházet s ní jako s důležitou součástí naší značky a vynaložit veškeré úsilí, aby reflektovala naše obchodní zaměření. Za největší hodnotu považujeme znalosti, schopnosti a zkušenosti. S ohledem na tuto skutečnost bychom chtěli mít vliv na vedení a inspiraci rozvoje talentů, vzdělání a sebevědomí u neziskových organizací a jejich klientů. 3

10 Odpovědné podnikání a trh 100 % zaměstnanců podepsalo etický kodex 10

11 Jsme hrdi na to, že naše služby pomáhají zlepšit důvěryhodnost, transparentnost a spolehlivost účetních závěrek (finančních výkazů) a dalších informací, které pomáhají investorům a dalším zainteresovaným osobám učinit rozhodnutí. Máme odpovědnost prosazovat a ztělesňovat etiku, transparentnost a poctivost v každém aspektu naší práce. Můžeme být vedoucím hráčem ve vytváření důvěry v rámci podnikání a využít naše schopnosti a vztahy k ovlivnění trhu a podpoře etického a odpovědného chování. Být vzorem zodpovědného chování nám dává příležitost ovlivnit úspěch našich klientů, obchodních partnerů a neziskových organizací, se kterými spolupracujeme. Zároveň nám to umožňuje poukázat na fakt, že udržitelnost je jedním z klíčových stavebních kamenů dobrého a příkladného řízení jakéhokoliv podniku. Naše role profesionálního poskytovatele služeb Naše iniciativa v průběhu finančního roku 2013 odráží pokračující úsilí o integraci dobré praxe společenské odpovědnosti do našich obchodních operací a pomáhá nám hledat příležitosti k diskusi o otázkách ovlivňujících naši profesi. Za tímto účelem jsme i letos pokračovali v přípravě studií, založených na rozmanitých zkušenostech našich lidí v oblastech obchodu, výroby, vědy, a mnoha dalších. Jejich široká škála témat a hloubka jejich perspektivy pomáhá našim klientům řešit složité a komplexní organizační problémy. Podnikli jsme také ekonomickou analýzu dopadu naší firmy s cílem kvantifikovat její vliv na trh. Analýza poskytuje i detailní přehled o našem sponzoringu a hmatatelných dopadech na naši společnost. 3

12 Zaměření na etiku a transparentnost Klíčovým prvkem celkové strategie společenské odpovědnosti je podpora etických a transparentních obchodních praktik v rámci celé firmy a všeho, co děláme. Jedním ze způsobů, jak tohoto cíle dosahujeme, je rozvoj odpovědných vůdčích schopností u zaměstnanců. 12

13 Mezi další iniciativy patří: Etický kodex - PwC se při své práci řídí platnými profesními standardy, zákony a dalšími právními normami, vnitřními předpisy a zásadami. Etický kodex je závazný pro všechny zaměstnance PwC a vychází z našich základních hodnot: nejvyšší kvalita, týmová práce a prvenství. Etická linka a školení na téma etiky Etická linka je důležitý nástroj, který mohou všichni zaměstnanci využít pro sdělení jakéhokoliv problému nebo stížnosti na neetické jednání. Politika nezávislosti - Firemní strategie nezávislosti nám umožňuje zajistit, aby obchodní vztahy vznikaly a fungovaly bez vedlejších finančních zájmů, bez osobních či podnikatelských vztahů s našimi auditovými klienty a jejich přidruženými organizacemi. Všichni zaměstnanci jsou povinni zúčastnit se interaktivního školení a každoročně vyplnit potvrzení vlastní nezávislosti. Řízení rizik Výběr klientů - Naše důvěryhodnost závisí také na integritě našich klientů. Pracujeme pouze pro takové společnosti, jejichž podnikatelské aktivity jsou v souladu se zákonem a neporušují etické principy. Zavedli jsme důkladné procesy na vyhodnocování možného dopadu spolupráce s potenciálními i stávajícími klienty na naše dobré jméno na trhu. Kvalitní služby klientům - Každoročně provádíme průzkum spokojenosti klientů s našimi službami. Neustálý dialog s klienty o kvalitě služeb a o hodnotách, které jim přinášíme, je klíčovou součástí vzájemných dobrých vztahů. Politika dodavatelského řetězce s důrazem na udržitelnost Jako jeden ze zástupců velkých společností jsme si vědomi schopnosti ovlivňovat podniky, které tvoří náš dodavatelský řetězec. V roce 2010 jsme zavedli politiku zodpovědného nákupu. Usilujeme o nákup takového zboží a služeb, které minimalizují negativní a zvyšují pozitivní dopady na životní prostředí a společnost, a zároveň splňují firemní obchodní požadavky. 3

14 Spojení s trhem a filozofie našeho myšlení Iniciativa zamyšlení se nad společenskou odpovědností je integrovaná i do našich obchodních operací. V roce 2013 jsme začlenili společenskou odpovědnost do následujících oblastí: CEO Agenda (komunita generálních ředitelů) Diskusní setkání generálních ředitelů Platforma diskuzního setkání generálních ředitelů funguje jako prostředník k setkávání nejvlivnějších lidí českého byznysu. PwC si uvědomuje, že tito lidé mají možnost ovlivnit nejen aktuální, ale i budoucí stav české ekonomiky a podnikatelského prostředí. V rámci večera konaného třikrát ročně se generální ředitelé dělí o své názory, zkušenosti a postoje, společně hledají nové přístupy a šíří mezi sebou respekt a odpovědnost dělat byznys čistě a férově. Témata posledních setkání: Strategie pro dosažení dlouhodobého úspěchu, Inovace a Úspěch jako spojení konkurenceschopnosti a zodpovědnosti. Průzkum názorů generálních ředitelů Již čtvrtým rokem provádí poradenská síť PwC průzkum názorů generálních ředitelů. V loňském roce jsme oslovili přes 100 lídrů nejvýznamnějších firem působících na českém trhu. Česká studie doplňuje 16. ročník Globálního průzkumu názorů generálních ředitelů, který je tradičně představován na světovém ekonomickém fóru ve švýcarském Davosu. Leader s Talk V sérii moderovaných debat lídrů českého byznysu Leader s Talk diskutujeme s předními osobnostmi české ekonomické scény o aktuálních tématech zaměřených nejen na přítomnost, ale především také na dlouhodobě udržitelné podnikání z perspektivy dalších generací. Posledním tématem bylo daňové plánování. 14

15 Komunita vlastníků firem Štiky českého byznysu Žebříček Štiky českého byznysu založila společnost Coface Czech počátkem roku 2005 s cílem identifikovat dynamicky rostoucí české podniky s předpoklady pro další růst. Opírá se pouze o objektivní ekonomické ukazatele růstu obratu a finanční stability za dobu tří let. PwC se stalo partnerem tohoto projektu se zájmem zvýšit povědomí o důležitosti trvale udržitelného podnikání, rozvoji českého podnikání a podpoře úspěšných českých firem v jejich růstu. Mimo žebříčku se pravidelně organizují klubová setkání s vítězi a dalšími zajímavými osobnostmi českého byznysu opřená o jejich inspirativní příběhy (červnové klubové setkání bylo na téma strategie dlouhodobě udržitelného podnikání). Česká inovace (ČIN) ČIN je platforma, která byla založena na podporu inovačního potenciálu podniků i jednotlivců a zvýšení konkurenceschopnosti ČR. Inovace jsou základem úspěchu řady českých firem, a proto tento projekt vnímáme jako příležitost podpořit tento segment a nalézt nové cesty, jak navázat vztahy s vlastníky českých společností. ČIN byla založena v roce 2011 a PwC patří mezi zakládající členy. Kromě každoroční soutěže Česká inovace a následného Festivalu inovací, konference, na níž probíhá vyhlášení výsledků soutěže, společně realizujeme i další projekty na podporu inovativní kultury, např. semináře, zprávy a analýzy, networkingové příležitosti apod. Svěřenské fondy Svěřenské fondy jsou novým právním nástrojem jak dlouhodobě spravovat majetek. Jeho podstata je zabránit rozmělnění majetku s důrazem na dlouhodobou udržitelnost podnikání. PwC na toto téma uspořádalo již několik specializovaných konferencí, které vyústily Konferencí rodinných firem v Ostravě pořádanou ve spolupráci s týdeníkem Ekonom. Dlouhodobá udržitelnost, správa a předání majetku dalším generacím bylo nosným tématem a přes 50 účastníků ze zástupců majitelů rodinných firem mělo možnost vyslechnout Co dál s úspěšnou rodinnou firmou. Fraud Forum Fraud Forum je platforma pro sdílení znalostí a zkušeností manažerů a odborníků, kteří se ve své roli zabývají prevencí, odhalováním a vyšetřováním podvodů v organizacích. Zabývá se tématy souvisejícími s etikou v podnikání. Jedním z aktuálních témat tohoto roku bylo Podvodné jednání v nákupu a využití nástrojů datové analýzy k jejich odhalení, či Jak pomocí informací zefektivnit vyšetřování a detekci podvodů. Tax, Legal and Business News Buletin Tax, Legal & Business News a občasník Tax Flash reagují na aktuální změny zaměřené nejen na české podnikatelské prostředí. 3

16 Jsme slyšet Podporujeme veřejné diskuse o důležitých společenských otázkách, např. daňová reforma, daňová politika a budoucnost neziskového odvětví. Vzhledem k zaměření našeho podnikání, velikosti firmy, profilu a klientské základny máme jedinečnou možnost ovlivňovat veřejné agendy a nechat se jimi také ovlivnit zpětně. Pracujeme společně s vládou a hlavními asociacemi českých institucí a obchodních komor na zvýšení kvality morální zásadovosti v byznyse na území ČR. 16 Peter Chrenko, vedoucí partner Daňového a právního oddělení, vystupuje na konferenci Fórum pro udržitelné podnikání konající se v naší pražské centrále. PwC ČR bylo partnerem konference a Peter Chrenko mluvil o společensky odpovědných aktivitách společnosti PwC, které si dávají za cíl usnadnit dialog mezi veřejným a soukromým sektorem, který by pomohl český daňový systém zefektivnit a přispět ke větší transparentnosti.

17 Naším cílem je napomáhat aktivnímu dialogu a pravidelné a otevřené komunikaci mezi soukromým sektorem a státní správou s cílem najít prostor pro změny v daňovém systému, které budou přínosem pro obě strany a pomohou vylepšit i obraz České republiky v zahraničí. Tento prostor vidíme zejména ve snižování náročnosti placení daní, souvisejících nákladů a času potřebného na splnění daňových povinností a řízení daňového rizika v reálném čase ve formě posílené spolupráce založené na otevřenosti a důvěře. Snažíme se sdílet naše zkušenosti i přinášet inspirace ze zahraničí a hledáme co nejjednodušší a nejefektivnější způsoby, jak tyto myšlenky realizovat v praxi. Jak se platí daně Jak se platí daně (Paying Taxes) je unikátní studie PwC a Světové banky, která měří náročnost placení daní ve 183 zemích světa a srovnává jak daňové náklady, tak administrativní zátěž spojenou s plněním daňové povinnosti. Ačkoliv Česká republika má stále jeden z časově nejnáročnějších Efektivní daňová správa daňových systémů na světě, oproti předchozím letům se postupně zlepšuje díky probíhajícím změnám v organizaci daňové správy a snaze o posílení dobrovolného plnění si daňových povinností. Budeme se i nadále snažit být v tomto procesu nápomocní jak našim klientům, tak i vládě. Tax Policy Club Tato platforma umožňuje finančním ředitelům firem na českém trhu, které patří mezi největší daňové poplatníky, setkání a diskuzi s představiteli veřejného sektoru působící v odděleních, které daňovou politiku a daňový systém utváří, jakož i setkání a diskuzi mezi sebou. Tyto schůzky poskytují exkluzivní platformu pro sdílení informací, zkušeností a celkově tak ovlivňují směřování daňového systému a daňové politiky v ČR. 3

18 Zjednodušení administrativy pro snažší pracovní migraci Tým Global Visa Solutions, který je součástí našeho daňového a právního oddělení, se vytrvale snaží usnadnit dialog mezi veřejným a soukromým sektorem a nevládními organizacemi zabývajícími se zaměstnáváním cizinců. Jedním z výsledků jejich činnosti je projekt zvaný Fast track, který zjednodušil administrativní proces přesunu vnitropodnikově převáděných zaměstnanců a zrychlení vydání povolení k pobytu a práci v České republice. Náš tým také pomáhá vládě a ministerstvům v otázkách nastavení a implementaci směrnic EU pro transfery zaměstnanců uvnitř společností. 18

19 Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj - v tomto roce jsme se stali členy organizace pokrokových společností, která povzbuzuje globální podnikatelské komunity k vytvoření udržitelné budoucnosti pro podnikání, společnost a životní prostředí Turnaround Management Association je nezisková společnost zaměřená na problematiku řešení finanční krize a úpadku obchodních společností. Spoluzakladatelem této české afilace mezinárodního sdružení T.M.A. International je Petr Smutný, partner společnosti PwC Česká republika. Tato asociace slouží jako mezioborová platforma pro spolupráci a sdílení znalostí a zkušeností mezi osobami zabývajícími se ve svém povolání či podnikání problematikou insolvence a jejího řešení. prosazuje etické a odborné standardy ve všech činnostech souvisejících s insolvencí a jejím řešením. přispívá ke vzdělávání osob zabývajících se problematikou insolvence a jejího řešení a k celkové kultivaci právního a obchodního prostředí souvisejícího s insolvencí a jejím řešením. sdružuje odborníky v oblasti restrukturalizací, práva a financí. Členství Obchodní komory a odborné asociace Jsme členy téměř 40 odborných a profesních organizací. Od roku 2010 jsme také aktivními členy platforem, které podporují odpovědné podnikání, a to Hospodářské komory České republiky, Byznys pro společnost a CSR Committee Americké obchodní komory. Příležitosti ke zvýšení povědomí o společenské odpovědnosti využíváme po celý rok. V loňském roce jsme se zúčastnili třetího Fóra pro udržitelné podnikání. 3

20 20

21 Jak podporujeme udržitelné podnikání Naše služby v oblasti udržitelného podnikání V reakci na potřeby klientů poskytujeme své služby společnostem, které chtějí: vytvořit či dále rozvinout svou strategii udržitelnosti v úzké vazbě na své obchodní činnosti a výsledky. identifikovat oblasti, které představují nové příležitosti či významná rizika. zvýšit provozní efektivitu a omezit negativní dopady podnikání na životní prostředí. zlepšit komunikaci a spolupráci se zainteresovanými subjekty. měřit a reportovat aktivity v oblasti udržitelnosti. Byznys pro společnost Byznys pro společnost je platforma, která pomáhá zlepšit spolupráci mezi společnostmi a umožňuje jim sdílet zkušenosti a hledat nové přístupy v oblasti společenské odpovědnosti. Jsme členem představenstva složeného z generálních ředitelů a majitelů firem. Společně tvoříme strategii platformy a uvádíme myšlenky a cíle do praxe. Platforma sdružuje firmy, které jsou si vědomy jejich dopadu na životní prostředí a společnost, ve které působí. PwC je aktivním účastníkem odborných pracovních skupin působících v rámci platformy, jako jsou Ženy ve vedení, a kvalifikované probono práce Know-how pro lepší svět. Cena VIA BONA V České republice je řada společností s dlouhou tradicí zodpovědného a udržitelného přístupu zejména ve vztahu k podpoře regionu, ve kterém společnost působí, a vůči svým zaměstnancům. To je také jeden z důvodů, proč je PwC Česká republika již třetím rokem po sobě partnerem ceny VIA Bona. PwC zastřešuje kategorii malých a středních podniků. Cena VIA Bona oceňuje dobročinné úsilí jednotlivců a firem v České republice, které jsou inspirací pro ostatní. Zástupci PwC jsou členy odborné poroty, která nominace vyhodnocuje. 3

22 Lidé, různorodost a sociální začlenění Tým Václava Prýmka, partnera v oddělení auditu a současně kapitána jednoho z družstev v rámci Global Corporate Challenge (na obrázku jsou Václav Prýmek, Ludmila Váchová, Hanka Vránová, Tereza Radvanová, David Musil) 72 % zaměstnanců je hrdých, že pracuje v PwC 22

23 Podpora a rozvoj odpovědných vůdců je nezbytnou součástí našeho celkového přístupu ke společenské odpovědnosti Naši lidé Naši poradci jsou také odpovědní představitelé, kteří se při vytváření hodnot zavázali k vyhledávání řešení, které bude splňovat současné i budoucí potřeby všech zúčastněných stran, jak pro naše klienty, tak i mezi sebou navzájem. Každodenní koučing, kvalitní vzdělávání, rozvojové příležitosti a bohaté profesní zkušenosti dávají našim lidem možnost inspirovat a vést ostatní ke smysluplné cestě. Ve finančním roce 2013 jsme pokračovali v rozvíjení nových dovedností prostřednictvím lepších pracovních postupů, rozmanitosti a iniciativ začlenění, koučování a podpory flexibility v nalezení rovnováhy mezi prací a osobním životem. Podporujeme také rozvoj odpovědného myšlení - zapojujeme naše zaměstnance do rozhovorů týkajících se otázek životního prostředí a iniciativ začlenění. S dostatečnou informovaností a správnými nástroji mohou pochopit propojenost naší společnosti a dopad jejich činnosti na ostatní. Zdravý životní styl PwC se rozhodlo zahájit novou iniciativu podporující dynamické, zdravé a produktivní pracoviště. Naše práce vyžaduje, abychom seděli na židlích několik hodin denně (během psaní, čtení, analyzování a myšlení). Tento fakt musíme vyvážit aktivní složkou, která nám pomůže zůstat zdravými a fit. Rozhodli jsme se zapojit do mezinárodní soutěže Global Corporate Challenge, kde našich 70 zaměstnanců soutěžilo s tisíci zaměstnanci z dalších firem po celém světě. Každý účastník obdržel malý přístroj, který měřil jeho každodenní aktivity (např. chůze, běh, jízda na kole). České týmy PwC celkem nachodily kilometrů. Téměř dvakrát by tak obešly celý svět. Tato soutěž má také svou část zaměřenou na zodpovědnost. Kromě zvyšování povědomí o důležitosti zůstat fit, podporuje i UNICEF. V rámci soutěže bylo zorganizováno i několik podpůrných aktivit jako výlet do přírody s našimi partnery, kurzy sebeobrany, kurzy jógy, doplnění zdravého a chutného občerstvení do sortimentu v naší kavárně PwC a mnoho dalších. Na různé aktivity podporující zdravý životní styl, nebo jiné oblasti volného času přispívá firma zaměstnancům prostřednictvím systému pracovních benefitů. Více na straně 26. 3

24 24

25 Rozvoj našich lidí koučing, vzdělávání a růst Klíčovou součástí naší strategie je poskytování kvalitních příležitostí, které našim zaměstnancům pomáhají růst a uspět jako profesionálové. I nadále budeme investovat do rozvoje našich lidí během celé jejich kariéry v PwC. Příležitosti ke vzdělávání v PwC jsou kombinací pracovních zkušeností, koučování a profesionálních, obchodních a manažerských kurzů, které jsou podporovány řadou aktivit včetně zahraničních stáží. Program globální mobility Zaměstnancům nabízíme i pracovní stáže a pobyty v zahraničních kancelářích PwC. Trénink pro zaměstnance Nově povýšené zaměstnance připravujeme na jejich novou roli a další kroky v kariéře pomocí speciálních kurzů. Buddy systém pro nové zaměstnance Tento program usnadňuje začlenění nováčka a jeho adaptaci do nového pracovního prostředí. Každému novému zaměstnanci je přidělen zkušený zaměstnanec buddy, který pomáhá neformálním způsobem seznámit se s fungováním a kulturou PwC. Akademie Akademie je speciální vzdělávací a školicí centrum poskytující tréninkové programy pro klienty i naše zaměstnance. Akademie nabízí programy jako např. IFRS Centre of Excellence a ACCA Advantage. 3

26 Měření spokojenosti zaměstnanců Angažovanost zaměstnanců přímo ovlivňuje jejich motivaci a výkon a tím i úspěch celé firmy na trhu. Každoroční průzkum mezi zaměstnanci nám umožňuje získat neocenitelnou zpětnou vazbu a současně měřit stupeň jejich angažovanosti. Každoročně analyzujeme výsledky průzkumu, identifikujeme problematické oblasti a následně připravíme plán na jejich zlepšení. PwC Choices systém flexibilních pracovních benefitů Každý zaměstnanec obdrží na svůj virtuální účet určitý počet bodů na rok, za které může čerpat služby a produkty v oblasti zdraví, kultury, volného času a finančních produktů od více než poskytovatelů podle vlastního zájmu a preferencí. Podpora kreativity Program pro klíčové talenty Pomáhá našim nejperspektivnějším zaměstnancům naplnit jejich potenciál. Kariérní rozvoj Našim lidem pomáháme s rozvojem na základě analýzy jejich kompetencí, schopností a cílů. Nastavili jsme proces výkonnostního řízení tak, abychom zaměstnancům ulehčili zaznamenávání a vyhodnocení jednotlivých úspěchů a poskytli zpětnou vazbu na to, jak se klíčové kompetence a hodnoty společnosti promítají v jejich chování, práci s klienty a řízení lidí. Individuální koučing Vedeme osobní koučingová setkání jednotlivců. Navíc volné tréninkové kapacity nabízíme i zájemcům z řad partnerů z neziskového sektoru. Rozmanitost a sociální začlenění Více očí více vidí, a tak i různé pohledy vedou k lepšímu rozhodování. Tato jednoduchá pravda je základem PwC strategie začleňování lidí. Naše kultura uznává všechny bez rozdílu. V různorodých týmech může každý vidět danou problematiku z jiného úhlu, a to přispívá k inovativnějším přístupům. Povzbuzujeme naše lidi a týmy ke zkoušení nových přístupů a postupů a podporujeme je v jejich výzvách. Rozmanitost a sociální začlenění jsou jen jednou z částí naší strategie. 26

27 Náš rozmanitý přístup nabízí pomoc ženám a mužům pracovat a zároveň mít také čas i na jejich soukromý život. Zodpovědné podnikání, které zachází s lidmi spravedlivě, je pro nás velmi důležité. Lidé jsou naším největším aktivem, podporujeme otevřené názory, vytváříme hodnoty a pracovní příležitosti pro muže i ženy a podporujeme rovnost příležitostí. Jeden ze čtyř našich vedoucích partnerů je žena. Flexibilní pracovní možnosti Uspořádání pracovního programu je v PwC velmi flexibilní. Nabízíme našim lidem řešení, která uspokojí jejich potřeby vyvažování pracovních a životních priorit: částečný úvazek, práce z domova, flexibilní pracovní doba, neplacené volno atd. V letních měsících nabízíme možnost zkráceného pracovního týdne. Našim zaměstnancům umožňujeme pracovat v prostředí, které je pro práci nejvhodnější - v kanceláři, doma, u klienta, nebo všude tam, kde zaměstnanec preferuje. To umožňuje zlepšit rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem. Ženy s rodinami tak získávají možnost rozvrhnout si práci časově tak, aby zvládly i rodinné povinosti. V rámci posílení flexibility používáme i množství různých informačních a mobilních technologií: videokonferenční hovory telefon v počítači interní chatovací systém interní sociální síť možnost využívání vlastních mobilních zařízení systém pro rezervaci místa v kanceláři podporující efektivní a zároveň flexibilní využití kancelářských prostor Začlenění zdravotně postižených lidí do našeho pracovního procesu Záměrem PwC je vytvářet příležitosti, kde může svůj talent rozvinout každý. Proto zaměstnáváme osoby se zdravotním postižením. Roman a Veronika nám pomáhají skartovat naše důvěrné materiály, Veronika mimo to pomáhá i s uklízením kuchyněk. Roman: Jsem za svojí práci vděčný. Skartuji důležité dokumenty, které nesmějí opustit budovu. Nejvíc mě na mé práci baví, když za mnou přijdou někteří kolegové a pomůžou mi se skartováním, aby si na chvíli vyčistili hlavu. To mi dává pocit, že mě berou a jsem jejich součástí. Veronika pracuje v PwC již mnoho let. Po krátké pauze jsme měli možnost opět ji přivítat na palubě. 3

28 Zapojení do komunitních projektů PwC se snaží na základě spolupráce s neziskovým sektorem a s komunitními projekty zjistit, jak nejlépe může i prostřednictvím svých aktivit přispívat k rozvoji prostředí, ve kterém působí Kč na charitativní účely a sponzoring 28

29 Využíváme našich schopností a vztahů a spolupracujeme s ostatními, abychom dosáhli hmatatelných výsledků a učinili svět lepším místem. Naši pozornost soustředíme na čtyři klíčové oblasti: zapojení zaměstnanců PwC do smysluplných komunit rozvoj strategických vztahů napříč odvětvími (veřejné, soukromé, vládní, neziskovky) prokázání PwC jako odpovědné společnosti sdílení našich zkušeností Využíváme našich znalostí a postavení v rámci trhu, abychom dosáhli společenské změny. Nejsme spokojeni s pouhým jednorázovým dobročinným gestem. Naši lidé odhodlaně investují stále více času, peněz a schopností do dlouhodobých komunitních projektů, aby šli příkladem a stali se odpovědnými vůdci. Spolupracujeme s našimi partnery na řadě charitativních akcí a pomáháme jim při realizaci jejich plánů. PwC kavárna v pražské kanceláři se před Vánocemi každoročně naplní dobrotami. Dobrovolníci z řad PwC svým kolegům prodávají, co doma upekli za cenu stanovenou kupujícím - zaplatíte tolik, kolik Vám připadá správné. Výtěžky z prodeje jsou pak použity pro vybrané charitativní projekty. 507 hodin věnovali naši lidé dobrovolnickým akcím, pro-bono poradenství a dalším projektům 3

30 Pro-bono poradenství Sdílení naší odbornosti Podporujeme neziskové organizace a sociální podniky poskytováním konzultací a mentoringu, jak zůstat udržitelní a konkurenceschopní v dlouhodobém horizontu. Klíčovým byl projekt Mentorský den s PwC, který obdržel každý vítěz soutěže Social Impact Award. Sedm našich konzultantů nabídlo své znalosti a zkušenosti individuálním odborným vedením čtyř vítězných týmů. Radili jim v těchto oblastech: podnikatelský záměr, finanční model, udržitelnost projektu právo daně komunikace Již druhým rokem jsme se stali partnery studentské soutěže Social Impact Award s cílem podpořit vznik a realizaci nových nápadů a myšlenek, které mají potenciál přinést široký užitek celé společnosti. Ze 12 finalistů vybrala odborná porota (součástí byl i zástupce PwC ČR) tři výherce. Další byl pak zvolen ve veřejném hlasování. Jednou z cen pro vítěze byl i Mentorský den s PwC. Naši zaměstnanci prozkoumali vítězné podnikatelské plány a radili, jak zůstat udržitelní a konkurenceschopní v dlouhodobém horizontu. 30