Vytváření hodnot prostřednictvím udržitelného přístupu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vytváření hodnot prostřednictvím udržitelného přístupu"

Transkript

1 Vytváření hodnot prostřednictvím udržitelného přístupu Zpráva PwC Česká republika o trvale udržitelném podnikání a společenské odpovědnosti za finanční rok 2013

2

3 Obsah 4 Co si myslí vedení 5 Představení PwC v ČR Co pro nás znamená společenská odpovědnost Odpovědné podnikání Lidé, různorodost a sociální začlenění 28 Zapojení komunity 40 Péče o životní prostředí O zprávě Hlavní ukazatele S kým, jak a proč budujeme vztahy a spolupráci Kontakt

4 Co si myslí vedení Vážené dámy, vážení pánové, s potěšením vám představuji další zprávu o společenské odpovědnosti PwC Česká republika, která shrnuje naše aktivity, výsledky a novinky. V této publikaci jsme nastínili naši cestu ke společenské odpovědnosti lemovanou úspěchy, stejně jako některé problémy, kterým jsme doposud čelili a se kterými se budeme potýkat i v budoucnosti. V PwC chápeme, že jsme součástí řešení globálních výzev. Uvědomujeme si svou odpovědnost za posilování důvěry a integrity v rámci debaty o udržitelnosti i pro budoucí generace a bereme tuto svou roli vážně. Věříme, že kolektivní odpovědnost vlády, podnikatelů a společnosti nám společně pomůže vytvořit udržitelnou budoucnost. Snažíme se jednat zodpovědně a usilujeme o to, abychom soustředili schopnosti a zdroje do oblastí, které považujeme pro společnost za nejdůležitější. Třebaže jsme dosáhli řady úspěchů, máme před sebou ještě pěkný kus cesty. Ekonomické podmínky i nadále vyvíjí tlak na náš obchodní model, a tak důležitost důvěry v podnikání stále dominuje. Tyto výzvy společně posílily naši potřebu mít klíčový hlas v globální diskuzi o hodnotách společenské odpovědnosti, jít příkladem a něco ve světě skutečně změnit. Jsem si jistý, že PwC má silnou vizi a jasnou cestu, jak postupovat a vytvořit model více udržitelný i pro budoucí generace. Jiří Moser řídící partner PwC Česká republika 4

5 Poradenské společnosti sítě PwC pomáhají svým klientům vytvářet hodnoty, o které usilují. Jsme síť firem s téměř 185 tisíci zaměstnanci ve 157 zemích světa. Poskytujeme kvalitní auditorské, daňové a poradenské služby, které pomáhají našim klientům při dosahování jejich cílů. Zjistěte více a řekněte nám, co je důležité právě pro vás na PwC označuje síť společností PricewaterhouseCoopers International Limited, z nichž každá je samostatným a nezávislým právním subjektem. Tržby dosáhly 32,1 miliardy amerických dolarů za finanční rok končící Představení PwC v ČR PwC Česká republika je součástí PwC regionu střední a východní Evropa (CEE). Tento region tvoří 29 zemí, v nichž působí více než partnerů a zaměstnanců. PwC Česká republika patří se svými 700 zaměstnanci a kancelářemi v Praze, Brně a Ostravě mezi nejvýznamnější společnosti sítě PwC v regionu. C l Střední a východní Evropa 29 zemí zaměstnanců t E Celosvětově 157 zemí 766 poboček lidí včetně partnerů 3

6 Naše ocenění TOP Odpovědná velká firma (Top Odpovědná firma, 2013, finalista) Nejžádanější zaměstnavatel (VŠE, 2013) Největší daňové hvězdy (Daňař roku, 2012) 6

7 V PwC se zavazujeme dělat věci správně a být katalyzátorem změn ve světě kolem nás. Náš závazek ke společenské odpovědnosti přesahuje pouhou poctivost v našem podnikání ve sférách sociálních, environmentálních i ekonomických. Snažíme se využít naše základní schopnosti a dovednosti s cílem pomoci našim klientům řešit problémy společenské odpovědnosti s vědomím, že je třeba zabývat se jimi také v našem vlastním podnikání. Chceme být součástí globální diskuze a pohybu směrem k odpovědným obchodním praktikám, které ve světě vytváří pozitivní změny. Chceme být součástí řešení. Naše nová strategie společenské odpovědnosti se zaměřuje na dva klíčové prvky: Dělat věci správně, odráží naši snahu hrát klíčovou roli při prosazování odpovědného přístupu k problematice týkající se našeho podnikání - od kvality našich služeb Co pro nás znamená společenská odpovědnost a budování otevřeného pracoviště, až po spolupráci s komunitami a problematiku ekologických dopadů naší činnosti. Být katalyzátorem změn, kde pomocí svých schopností, hlasu a vztahů spolupracujeme s ostatními a ovlivňujeme činnosti, které pomáhají ke změně a mají trvalý dopad na svět kolem nás. Prostřednictvím široké palety služeb pomáháme organizacím po celém světě posílit jejich vlastní programy společenské odpovědnosti. Za účelem dosažení těchto cílů, budeme i nadále zaměřovat své úsilí na čtyři oblasti, kde můžeme významně přispět: odpovědné podnikání; lidé, rozmanitost a začlenění; zapojení komunit; a péče o životní prostředí. Náš cíl: Náš důraz: PwC je součástí řešení výzev odpovědného podnikání Být katalyzátorem změn a Dělat věci správně Odpovědné podnikání Lidé, rozmanitost a začlenění Zapojení komunit Péče o životní prostředí 3

8 8

9 V příštím roce budeme na naši společenskou odpovědnost nahlížet z jiného pohledu. Naše aktivity budou označeny hlavičkou být součástí ( part of it: ). Tento přístup odráží nový pohled na to, jak jsou naše znalosti, služby, lidé a vztahy vzájemně propojené a pomáhají budovat důvěru a řešit problémy společnosti. Letos jsme se rozhodli pro konsolidaci veškerých aktivit pod jednu střechu a snažili jsme se definovat jedno hlavní téma, které zdůrazní veškeré naše úsilí svou konzistentností, vnitřní rozpoznatelností a odlišnostmi od okolního světa. Co pro nás znamená společenská odpovědnost Naší vizí je společenskou odpovědnost přiblížit, zacházet s ní jako s důležitou součástí naší značky a vynaložit veškeré úsilí, aby reflektovala naše obchodní zaměření. Za největší hodnotu považujeme znalosti, schopnosti a zkušenosti. S ohledem na tuto skutečnost bychom chtěli mít vliv na vedení a inspiraci rozvoje talentů, vzdělání a sebevědomí u neziskových organizací a jejich klientů. 3

10 Odpovědné podnikání a trh 100 % zaměstnanců podepsalo etický kodex 10

11 Jsme hrdi na to, že naše služby pomáhají zlepšit důvěryhodnost, transparentnost a spolehlivost účetních závěrek (finančních výkazů) a dalších informací, které pomáhají investorům a dalším zainteresovaným osobám učinit rozhodnutí. Máme odpovědnost prosazovat a ztělesňovat etiku, transparentnost a poctivost v každém aspektu naší práce. Můžeme být vedoucím hráčem ve vytváření důvěry v rámci podnikání a využít naše schopnosti a vztahy k ovlivnění trhu a podpoře etického a odpovědného chování. Být vzorem zodpovědného chování nám dává příležitost ovlivnit úspěch našich klientů, obchodních partnerů a neziskových organizací, se kterými spolupracujeme. Zároveň nám to umožňuje poukázat na fakt, že udržitelnost je jedním z klíčových stavebních kamenů dobrého a příkladného řízení jakéhokoliv podniku. Naše role profesionálního poskytovatele služeb Naše iniciativa v průběhu finančního roku 2013 odráží pokračující úsilí o integraci dobré praxe společenské odpovědnosti do našich obchodních operací a pomáhá nám hledat příležitosti k diskusi o otázkách ovlivňujících naši profesi. Za tímto účelem jsme i letos pokračovali v přípravě studií, založených na rozmanitých zkušenostech našich lidí v oblastech obchodu, výroby, vědy, a mnoha dalších. Jejich široká škála témat a hloubka jejich perspektivy pomáhá našim klientům řešit složité a komplexní organizační problémy. Podnikli jsme také ekonomickou analýzu dopadu naší firmy s cílem kvantifikovat její vliv na trh. Analýza poskytuje i detailní přehled o našem sponzoringu a hmatatelných dopadech na naši společnost. 3

12 Zaměření na etiku a transparentnost Klíčovým prvkem celkové strategie společenské odpovědnosti je podpora etických a transparentních obchodních praktik v rámci celé firmy a všeho, co děláme. Jedním ze způsobů, jak tohoto cíle dosahujeme, je rozvoj odpovědných vůdčích schopností u zaměstnanců. 12

13 Mezi další iniciativy patří: Etický kodex - PwC se při své práci řídí platnými profesními standardy, zákony a dalšími právními normami, vnitřními předpisy a zásadami. Etický kodex je závazný pro všechny zaměstnance PwC a vychází z našich základních hodnot: nejvyšší kvalita, týmová práce a prvenství. Etická linka a školení na téma etiky Etická linka je důležitý nástroj, který mohou všichni zaměstnanci využít pro sdělení jakéhokoliv problému nebo stížnosti na neetické jednání. Politika nezávislosti - Firemní strategie nezávislosti nám umožňuje zajistit, aby obchodní vztahy vznikaly a fungovaly bez vedlejších finančních zájmů, bez osobních či podnikatelských vztahů s našimi auditovými klienty a jejich přidruženými organizacemi. Všichni zaměstnanci jsou povinni zúčastnit se interaktivního školení a každoročně vyplnit potvrzení vlastní nezávislosti. Řízení rizik Výběr klientů - Naše důvěryhodnost závisí také na integritě našich klientů. Pracujeme pouze pro takové společnosti, jejichž podnikatelské aktivity jsou v souladu se zákonem a neporušují etické principy. Zavedli jsme důkladné procesy na vyhodnocování možného dopadu spolupráce s potenciálními i stávajícími klienty na naše dobré jméno na trhu. Kvalitní služby klientům - Každoročně provádíme průzkum spokojenosti klientů s našimi službami. Neustálý dialog s klienty o kvalitě služeb a o hodnotách, které jim přinášíme, je klíčovou součástí vzájemných dobrých vztahů. Politika dodavatelského řetězce s důrazem na udržitelnost Jako jeden ze zástupců velkých společností jsme si vědomi schopnosti ovlivňovat podniky, které tvoří náš dodavatelský řetězec. V roce 2010 jsme zavedli politiku zodpovědného nákupu. Usilujeme o nákup takového zboží a služeb, které minimalizují negativní a zvyšují pozitivní dopady na životní prostředí a společnost, a zároveň splňují firemní obchodní požadavky. 3

14 Spojení s trhem a filozofie našeho myšlení Iniciativa zamyšlení se nad společenskou odpovědností je integrovaná i do našich obchodních operací. V roce 2013 jsme začlenili společenskou odpovědnost do následujících oblastí: CEO Agenda (komunita generálních ředitelů) Diskusní setkání generálních ředitelů Platforma diskuzního setkání generálních ředitelů funguje jako prostředník k setkávání nejvlivnějších lidí českého byznysu. PwC si uvědomuje, že tito lidé mají možnost ovlivnit nejen aktuální, ale i budoucí stav české ekonomiky a podnikatelského prostředí. V rámci večera konaného třikrát ročně se generální ředitelé dělí o své názory, zkušenosti a postoje, společně hledají nové přístupy a šíří mezi sebou respekt a odpovědnost dělat byznys čistě a férově. Témata posledních setkání: Strategie pro dosažení dlouhodobého úspěchu, Inovace a Úspěch jako spojení konkurenceschopnosti a zodpovědnosti. Průzkum názorů generálních ředitelů Již čtvrtým rokem provádí poradenská síť PwC průzkum názorů generálních ředitelů. V loňském roce jsme oslovili přes 100 lídrů nejvýznamnějších firem působících na českém trhu. Česká studie doplňuje 16. ročník Globálního průzkumu názorů generálních ředitelů, který je tradičně představován na světovém ekonomickém fóru ve švýcarském Davosu. Leader s Talk V sérii moderovaných debat lídrů českého byznysu Leader s Talk diskutujeme s předními osobnostmi české ekonomické scény o aktuálních tématech zaměřených nejen na přítomnost, ale především také na dlouhodobě udržitelné podnikání z perspektivy dalších generací. Posledním tématem bylo daňové plánování. 14

15 Komunita vlastníků firem Štiky českého byznysu Žebříček Štiky českého byznysu založila společnost Coface Czech počátkem roku 2005 s cílem identifikovat dynamicky rostoucí české podniky s předpoklady pro další růst. Opírá se pouze o objektivní ekonomické ukazatele růstu obratu a finanční stability za dobu tří let. PwC se stalo partnerem tohoto projektu se zájmem zvýšit povědomí o důležitosti trvale udržitelného podnikání, rozvoji českého podnikání a podpoře úspěšných českých firem v jejich růstu. Mimo žebříčku se pravidelně organizují klubová setkání s vítězi a dalšími zajímavými osobnostmi českého byznysu opřená o jejich inspirativní příběhy (červnové klubové setkání bylo na téma strategie dlouhodobě udržitelného podnikání). Česká inovace (ČIN) ČIN je platforma, která byla založena na podporu inovačního potenciálu podniků i jednotlivců a zvýšení konkurenceschopnosti ČR. Inovace jsou základem úspěchu řady českých firem, a proto tento projekt vnímáme jako příležitost podpořit tento segment a nalézt nové cesty, jak navázat vztahy s vlastníky českých společností. ČIN byla založena v roce 2011 a PwC patří mezi zakládající členy. Kromě každoroční soutěže Česká inovace a následného Festivalu inovací, konference, na níž probíhá vyhlášení výsledků soutěže, společně realizujeme i další projekty na podporu inovativní kultury, např. semináře, zprávy a analýzy, networkingové příležitosti apod. Svěřenské fondy Svěřenské fondy jsou novým právním nástrojem jak dlouhodobě spravovat majetek. Jeho podstata je zabránit rozmělnění majetku s důrazem na dlouhodobou udržitelnost podnikání. PwC na toto téma uspořádalo již několik specializovaných konferencí, které vyústily Konferencí rodinných firem v Ostravě pořádanou ve spolupráci s týdeníkem Ekonom. Dlouhodobá udržitelnost, správa a předání majetku dalším generacím bylo nosným tématem a přes 50 účastníků ze zástupců majitelů rodinných firem mělo možnost vyslechnout Co dál s úspěšnou rodinnou firmou. Fraud Forum Fraud Forum je platforma pro sdílení znalostí a zkušeností manažerů a odborníků, kteří se ve své roli zabývají prevencí, odhalováním a vyšetřováním podvodů v organizacích. Zabývá se tématy souvisejícími s etikou v podnikání. Jedním z aktuálních témat tohoto roku bylo Podvodné jednání v nákupu a využití nástrojů datové analýzy k jejich odhalení, či Jak pomocí informací zefektivnit vyšetřování a detekci podvodů. Tax, Legal and Business News Buletin Tax, Legal & Business News a občasník Tax Flash reagují na aktuální změny zaměřené nejen na české podnikatelské prostředí. 3

16 Jsme slyšet Podporujeme veřejné diskuse o důležitých společenských otázkách, např. daňová reforma, daňová politika a budoucnost neziskového odvětví. Vzhledem k zaměření našeho podnikání, velikosti firmy, profilu a klientské základny máme jedinečnou možnost ovlivňovat veřejné agendy a nechat se jimi také ovlivnit zpětně. Pracujeme společně s vládou a hlavními asociacemi českých institucí a obchodních komor na zvýšení kvality morální zásadovosti v byznyse na území ČR. 16 Peter Chrenko, vedoucí partner Daňového a právního oddělení, vystupuje na konferenci Fórum pro udržitelné podnikání konající se v naší pražské centrále. PwC ČR bylo partnerem konference a Peter Chrenko mluvil o společensky odpovědných aktivitách společnosti PwC, které si dávají za cíl usnadnit dialog mezi veřejným a soukromým sektorem, který by pomohl český daňový systém zefektivnit a přispět ke větší transparentnosti.

17 Naším cílem je napomáhat aktivnímu dialogu a pravidelné a otevřené komunikaci mezi soukromým sektorem a státní správou s cílem najít prostor pro změny v daňovém systému, které budou přínosem pro obě strany a pomohou vylepšit i obraz České republiky v zahraničí. Tento prostor vidíme zejména ve snižování náročnosti placení daní, souvisejících nákladů a času potřebného na splnění daňových povinností a řízení daňového rizika v reálném čase ve formě posílené spolupráce založené na otevřenosti a důvěře. Snažíme se sdílet naše zkušenosti i přinášet inspirace ze zahraničí a hledáme co nejjednodušší a nejefektivnější způsoby, jak tyto myšlenky realizovat v praxi. Jak se platí daně Jak se platí daně (Paying Taxes) je unikátní studie PwC a Světové banky, která měří náročnost placení daní ve 183 zemích světa a srovnává jak daňové náklady, tak administrativní zátěž spojenou s plněním daňové povinnosti. Ačkoliv Česká republika má stále jeden z časově nejnáročnějších Efektivní daňová správa daňových systémů na světě, oproti předchozím letům se postupně zlepšuje díky probíhajícím změnám v organizaci daňové správy a snaze o posílení dobrovolného plnění si daňových povinností. Budeme se i nadále snažit být v tomto procesu nápomocní jak našim klientům, tak i vládě. Tax Policy Club Tato platforma umožňuje finančním ředitelům firem na českém trhu, které patří mezi největší daňové poplatníky, setkání a diskuzi s představiteli veřejného sektoru působící v odděleních, které daňovou politiku a daňový systém utváří, jakož i setkání a diskuzi mezi sebou. Tyto schůzky poskytují exkluzivní platformu pro sdílení informací, zkušeností a celkově tak ovlivňují směřování daňového systému a daňové politiky v ČR. 3

18 Zjednodušení administrativy pro snažší pracovní migraci Tým Global Visa Solutions, který je součástí našeho daňového a právního oddělení, se vytrvale snaží usnadnit dialog mezi veřejným a soukromým sektorem a nevládními organizacemi zabývajícími se zaměstnáváním cizinců. Jedním z výsledků jejich činnosti je projekt zvaný Fast track, který zjednodušil administrativní proces přesunu vnitropodnikově převáděných zaměstnanců a zrychlení vydání povolení k pobytu a práci v České republice. Náš tým také pomáhá vládě a ministerstvům v otázkách nastavení a implementaci směrnic EU pro transfery zaměstnanců uvnitř společností. 18

19 Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj - v tomto roce jsme se stali členy organizace pokrokových společností, která povzbuzuje globální podnikatelské komunity k vytvoření udržitelné budoucnosti pro podnikání, společnost a životní prostředí Turnaround Management Association je nezisková společnost zaměřená na problematiku řešení finanční krize a úpadku obchodních společností. Spoluzakladatelem této české afilace mezinárodního sdružení T.M.A. International je Petr Smutný, partner společnosti PwC Česká republika. Tato asociace slouží jako mezioborová platforma pro spolupráci a sdílení znalostí a zkušeností mezi osobami zabývajícími se ve svém povolání či podnikání problematikou insolvence a jejího řešení. prosazuje etické a odborné standardy ve všech činnostech souvisejících s insolvencí a jejím řešením. přispívá ke vzdělávání osob zabývajících se problematikou insolvence a jejího řešení a k celkové kultivaci právního a obchodního prostředí souvisejícího s insolvencí a jejím řešením. sdružuje odborníky v oblasti restrukturalizací, práva a financí. Členství Obchodní komory a odborné asociace Jsme členy téměř 40 odborných a profesních organizací. Od roku 2010 jsme také aktivními členy platforem, které podporují odpovědné podnikání, a to Hospodářské komory České republiky, Byznys pro společnost a CSR Committee Americké obchodní komory. Příležitosti ke zvýšení povědomí o společenské odpovědnosti využíváme po celý rok. V loňském roce jsme se zúčastnili třetího Fóra pro udržitelné podnikání. 3

20 20

21 Jak podporujeme udržitelné podnikání Naše služby v oblasti udržitelného podnikání V reakci na potřeby klientů poskytujeme své služby společnostem, které chtějí: vytvořit či dále rozvinout svou strategii udržitelnosti v úzké vazbě na své obchodní činnosti a výsledky. identifikovat oblasti, které představují nové příležitosti či významná rizika. zvýšit provozní efektivitu a omezit negativní dopady podnikání na životní prostředí. zlepšit komunikaci a spolupráci se zainteresovanými subjekty. měřit a reportovat aktivity v oblasti udržitelnosti. Byznys pro společnost Byznys pro společnost je platforma, která pomáhá zlepšit spolupráci mezi společnostmi a umožňuje jim sdílet zkušenosti a hledat nové přístupy v oblasti společenské odpovědnosti. Jsme členem představenstva složeného z generálních ředitelů a majitelů firem. Společně tvoříme strategii platformy a uvádíme myšlenky a cíle do praxe. Platforma sdružuje firmy, které jsou si vědomy jejich dopadu na životní prostředí a společnost, ve které působí. PwC je aktivním účastníkem odborných pracovních skupin působících v rámci platformy, jako jsou Ženy ve vedení, a kvalifikované probono práce Know-how pro lepší svět. Cena VIA BONA V České republice je řada společností s dlouhou tradicí zodpovědného a udržitelného přístupu zejména ve vztahu k podpoře regionu, ve kterém společnost působí, a vůči svým zaměstnancům. To je také jeden z důvodů, proč je PwC Česká republika již třetím rokem po sobě partnerem ceny VIA Bona. PwC zastřešuje kategorii malých a středních podniků. Cena VIA Bona oceňuje dobročinné úsilí jednotlivců a firem v České republice, které jsou inspirací pro ostatní. Zástupci PwC jsou členy odborné poroty, která nominace vyhodnocuje. 3

22 Lidé, různorodost a sociální začlenění Tým Václava Prýmka, partnera v oddělení auditu a současně kapitána jednoho z družstev v rámci Global Corporate Challenge (na obrázku jsou Václav Prýmek, Ludmila Váchová, Hanka Vránová, Tereza Radvanová, David Musil) 72 % zaměstnanců je hrdých, že pracuje v PwC 22

23 Podpora a rozvoj odpovědných vůdců je nezbytnou součástí našeho celkového přístupu ke společenské odpovědnosti Naši lidé Naši poradci jsou také odpovědní představitelé, kteří se při vytváření hodnot zavázali k vyhledávání řešení, které bude splňovat současné i budoucí potřeby všech zúčastněných stran, jak pro naše klienty, tak i mezi sebou navzájem. Každodenní koučing, kvalitní vzdělávání, rozvojové příležitosti a bohaté profesní zkušenosti dávají našim lidem možnost inspirovat a vést ostatní ke smysluplné cestě. Ve finančním roce 2013 jsme pokračovali v rozvíjení nových dovedností prostřednictvím lepších pracovních postupů, rozmanitosti a iniciativ začlenění, koučování a podpory flexibility v nalezení rovnováhy mezi prací a osobním životem. Podporujeme také rozvoj odpovědného myšlení - zapojujeme naše zaměstnance do rozhovorů týkajících se otázek životního prostředí a iniciativ začlenění. S dostatečnou informovaností a správnými nástroji mohou pochopit propojenost naší společnosti a dopad jejich činnosti na ostatní. Zdravý životní styl PwC se rozhodlo zahájit novou iniciativu podporující dynamické, zdravé a produktivní pracoviště. Naše práce vyžaduje, abychom seděli na židlích několik hodin denně (během psaní, čtení, analyzování a myšlení). Tento fakt musíme vyvážit aktivní složkou, která nám pomůže zůstat zdravými a fit. Rozhodli jsme se zapojit do mezinárodní soutěže Global Corporate Challenge, kde našich 70 zaměstnanců soutěžilo s tisíci zaměstnanci z dalších firem po celém světě. Každý účastník obdržel malý přístroj, který měřil jeho každodenní aktivity (např. chůze, běh, jízda na kole). České týmy PwC celkem nachodily kilometrů. Téměř dvakrát by tak obešly celý svět. Tato soutěž má také svou část zaměřenou na zodpovědnost. Kromě zvyšování povědomí o důležitosti zůstat fit, podporuje i UNICEF. V rámci soutěže bylo zorganizováno i několik podpůrných aktivit jako výlet do přírody s našimi partnery, kurzy sebeobrany, kurzy jógy, doplnění zdravého a chutného občerstvení do sortimentu v naší kavárně PwC a mnoho dalších. Na různé aktivity podporující zdravý životní styl, nebo jiné oblasti volného času přispívá firma zaměstnancům prostřednictvím systému pracovních benefitů. Více na straně 26. 3

24 24

25 Rozvoj našich lidí koučing, vzdělávání a růst Klíčovou součástí naší strategie je poskytování kvalitních příležitostí, které našim zaměstnancům pomáhají růst a uspět jako profesionálové. I nadále budeme investovat do rozvoje našich lidí během celé jejich kariéry v PwC. Příležitosti ke vzdělávání v PwC jsou kombinací pracovních zkušeností, koučování a profesionálních, obchodních a manažerských kurzů, které jsou podporovány řadou aktivit včetně zahraničních stáží. Program globální mobility Zaměstnancům nabízíme i pracovní stáže a pobyty v zahraničních kancelářích PwC. Trénink pro zaměstnance Nově povýšené zaměstnance připravujeme na jejich novou roli a další kroky v kariéře pomocí speciálních kurzů. Buddy systém pro nové zaměstnance Tento program usnadňuje začlenění nováčka a jeho adaptaci do nového pracovního prostředí. Každému novému zaměstnanci je přidělen zkušený zaměstnanec buddy, který pomáhá neformálním způsobem seznámit se s fungováním a kulturou PwC. Akademie Akademie je speciální vzdělávací a školicí centrum poskytující tréninkové programy pro klienty i naše zaměstnance. Akademie nabízí programy jako např. IFRS Centre of Excellence a ACCA Advantage. 3

26 Měření spokojenosti zaměstnanců Angažovanost zaměstnanců přímo ovlivňuje jejich motivaci a výkon a tím i úspěch celé firmy na trhu. Každoroční průzkum mezi zaměstnanci nám umožňuje získat neocenitelnou zpětnou vazbu a současně měřit stupeň jejich angažovanosti. Každoročně analyzujeme výsledky průzkumu, identifikujeme problematické oblasti a následně připravíme plán na jejich zlepšení. PwC Choices systém flexibilních pracovních benefitů Každý zaměstnanec obdrží na svůj virtuální účet určitý počet bodů na rok, za které může čerpat služby a produkty v oblasti zdraví, kultury, volného času a finančních produktů od více než poskytovatelů podle vlastního zájmu a preferencí. Podpora kreativity Program pro klíčové talenty Pomáhá našim nejperspektivnějším zaměstnancům naplnit jejich potenciál. Kariérní rozvoj Našim lidem pomáháme s rozvojem na základě analýzy jejich kompetencí, schopností a cílů. Nastavili jsme proces výkonnostního řízení tak, abychom zaměstnancům ulehčili zaznamenávání a vyhodnocení jednotlivých úspěchů a poskytli zpětnou vazbu na to, jak se klíčové kompetence a hodnoty společnosti promítají v jejich chování, práci s klienty a řízení lidí. Individuální koučing Vedeme osobní koučingová setkání jednotlivců. Navíc volné tréninkové kapacity nabízíme i zájemcům z řad partnerů z neziskového sektoru. Rozmanitost a sociální začlenění Více očí více vidí, a tak i různé pohledy vedou k lepšímu rozhodování. Tato jednoduchá pravda je základem PwC strategie začleňování lidí. Naše kultura uznává všechny bez rozdílu. V různorodých týmech může každý vidět danou problematiku z jiného úhlu, a to přispívá k inovativnějším přístupům. Povzbuzujeme naše lidi a týmy ke zkoušení nových přístupů a postupů a podporujeme je v jejich výzvách. Rozmanitost a sociální začlenění jsou jen jednou z částí naší strategie. 26

27 Náš rozmanitý přístup nabízí pomoc ženám a mužům pracovat a zároveň mít také čas i na jejich soukromý život. Zodpovědné podnikání, které zachází s lidmi spravedlivě, je pro nás velmi důležité. Lidé jsou naším největším aktivem, podporujeme otevřené názory, vytváříme hodnoty a pracovní příležitosti pro muže i ženy a podporujeme rovnost příležitostí. Jeden ze čtyř našich vedoucích partnerů je žena. Flexibilní pracovní možnosti Uspořádání pracovního programu je v PwC velmi flexibilní. Nabízíme našim lidem řešení, která uspokojí jejich potřeby vyvažování pracovních a životních priorit: částečný úvazek, práce z domova, flexibilní pracovní doba, neplacené volno atd. V letních měsících nabízíme možnost zkráceného pracovního týdne. Našim zaměstnancům umožňujeme pracovat v prostředí, které je pro práci nejvhodnější - v kanceláři, doma, u klienta, nebo všude tam, kde zaměstnanec preferuje. To umožňuje zlepšit rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem. Ženy s rodinami tak získávají možnost rozvrhnout si práci časově tak, aby zvládly i rodinné povinosti. V rámci posílení flexibility používáme i množství různých informačních a mobilních technologií: videokonferenční hovory telefon v počítači interní chatovací systém interní sociální síť možnost využívání vlastních mobilních zařízení systém pro rezervaci místa v kanceláři podporující efektivní a zároveň flexibilní využití kancelářských prostor Začlenění zdravotně postižených lidí do našeho pracovního procesu Záměrem PwC je vytvářet příležitosti, kde může svůj talent rozvinout každý. Proto zaměstnáváme osoby se zdravotním postižením. Roman a Veronika nám pomáhají skartovat naše důvěrné materiály, Veronika mimo to pomáhá i s uklízením kuchyněk. Roman: Jsem za svojí práci vděčný. Skartuji důležité dokumenty, které nesmějí opustit budovu. Nejvíc mě na mé práci baví, když za mnou přijdou někteří kolegové a pomůžou mi se skartováním, aby si na chvíli vyčistili hlavu. To mi dává pocit, že mě berou a jsem jejich součástí. Veronika pracuje v PwC již mnoho let. Po krátké pauze jsme měli možnost opět ji přivítat na palubě. 3

28 Zapojení do komunitních projektů PwC se snaží na základě spolupráce s neziskovým sektorem a s komunitními projekty zjistit, jak nejlépe může i prostřednictvím svých aktivit přispívat k rozvoji prostředí, ve kterém působí Kč na charitativní účely a sponzoring 28

29 Využíváme našich schopností a vztahů a spolupracujeme s ostatními, abychom dosáhli hmatatelných výsledků a učinili svět lepším místem. Naši pozornost soustředíme na čtyři klíčové oblasti: zapojení zaměstnanců PwC do smysluplných komunit rozvoj strategických vztahů napříč odvětvími (veřejné, soukromé, vládní, neziskovky) prokázání PwC jako odpovědné společnosti sdílení našich zkušeností Využíváme našich znalostí a postavení v rámci trhu, abychom dosáhli společenské změny. Nejsme spokojeni s pouhým jednorázovým dobročinným gestem. Naši lidé odhodlaně investují stále více času, peněz a schopností do dlouhodobých komunitních projektů, aby šli příkladem a stali se odpovědnými vůdci. Spolupracujeme s našimi partnery na řadě charitativních akcí a pomáháme jim při realizaci jejich plánů. PwC kavárna v pražské kanceláři se před Vánocemi každoročně naplní dobrotami. Dobrovolníci z řad PwC svým kolegům prodávají, co doma upekli za cenu stanovenou kupujícím - zaplatíte tolik, kolik Vám připadá správné. Výtěžky z prodeje jsou pak použity pro vybrané charitativní projekty. 507 hodin věnovali naši lidé dobrovolnickým akcím, pro-bono poradenství a dalším projektům 3

30 Pro-bono poradenství Sdílení naší odbornosti Podporujeme neziskové organizace a sociální podniky poskytováním konzultací a mentoringu, jak zůstat udržitelní a konkurenceschopní v dlouhodobém horizontu. Klíčovým byl projekt Mentorský den s PwC, který obdržel každý vítěz soutěže Social Impact Award. Sedm našich konzultantů nabídlo své znalosti a zkušenosti individuálním odborným vedením čtyř vítězných týmů. Radili jim v těchto oblastech: podnikatelský záměr, finanční model, udržitelnost projektu právo daně komunikace Již druhým rokem jsme se stali partnery studentské soutěže Social Impact Award s cílem podpořit vznik a realizaci nových nápadů a myšlenek, které mají potenciál přinést široký užitek celé společnosti. Ze 12 finalistů vybrala odborná porota (součástí byl i zástupce PwC ČR) tři výherce. Další byl pak zvolen ve veřejném hlasování. Jednou z cen pro vítěze byl i Mentorský den s PwC. Naši zaměstnanci prozkoumali vítězné podnikatelské plány a radili, jak zůstat udržitelní a konkurenceschopní v dlouhodobém horizontu. 30

Společenská odpovědnost v KPMG Česká republika kpmg.cz

Společenská odpovědnost v KPMG Česká republika kpmg.cz Společenská odpovědnost v KPMG Česká republika kpmg.cz KPMG v České republice 2 Společenská odpovědnost v KPMG Česká republika Staráme se o dění kolem nás. Společenská odpovědnost je součástí naší firemní

Více

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR:

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR: Společenská odpovědnost organizací (CSR) je koncept, známý v České republice řadu let. Společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů, to vše značí rostoucí

Více

Vytváříme a rozvíjíme dlouhodobé vztahy Zpráva o společenské odpovědnosti 2011

Vytváříme a rozvíjíme dlouhodobé vztahy Zpráva o společenské odpovědnosti 2011 www.pwc.cz/csr Vytváříme a rozvíjíme dlouhodobé vztahy Zpráva o společenské odpovědnosti 2011 Jak PwC Česká republika přispívá k rozvoji společnosti, v níž působí? foto Obsah Úvodní slovo Jiřího Mosera,

Více

3M Česko. Olga Svědínková. Building HR vision. Září 2011

3M Česko. Olga Svědínková. Building HR vision. Září 2011 3M Česko Olga Svědínková Building HR vision Září 2011 HR vize byla stanovena na základě rozsáhlé týmové diskuse Naše kulturní vize 3M Česko je naše bude naplněna, když si každý z nás, zaměstnanců, bude

Více

udržitelnému a odpovědnému přístupu

udržitelnému a odpovědnému přístupu Vytváříme hodnoty díky udržitelnému a odpovědnému přístupu k podnikání Zpráva PwC Česká republika o trvale udržitelném podnikání a firemní odpovědnosti za finanční rok 2014 Slovo úvodem Představení PwC

Více

Udržitelný rozvoj ve Skupině ČSOB. způsob našeho podnikání

Udržitelný rozvoj ve Skupině ČSOB. způsob našeho podnikání ve Skupině způsob našeho podnikání životní komunitu Skupina je vedoucím hráčem na trhu finančních služeb v ČR je součástí mezinárodní bankopojišťovací Skupiny KBC je dlouhodobou jedničkou ve financování

Více

Interní CSR kampaň S láskou k budoucnosti Tchibo Praha (ČR/SR) a Ogilvy PR. Grand Prix IIK, 3.ročník, kategorie 6, Dlouhodobá strategie

Interní CSR kampaň S láskou k budoucnosti Tchibo Praha (ČR/SR) a Ogilvy PR. Grand Prix IIK, 3.ročník, kategorie 6, Dlouhodobá strategie Interní CSR kampaň S láskou k budoucnosti Tchibo Praha (ČR/SR) a Ogilvy PR Grand Prix IIK, 3.ročník, kategorie 6, Dlouhodobá strategie Dlouhodobá strategie komunikace CSR ve společnosti Tchibo ČR a SR

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU

POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU 2 3 POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU ManpowerGroup je světovým lídrem v poskytování inovativních služeb a řešení na míru, které pokrývají životní cyklus

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

www.jetonatobe.com Poskládáš si to, jak chceš

www.jetonatobe.com Poskládáš si to, jak chceš www.jetonatobe.com Poskládáš si to, jak chceš Proč jsem si vybrala PwC? Top pět důvodů absolventů, kteří do PwC nastoupili v září 2014 Přímá zkušenost ze stáže Přátelští lidé a příjemné prostředí Možnost

Více

Ondřej Hykš ondrej.hyks@vse.cz

Ondřej Hykš ondrej.hyks@vse.cz Ondřej Hykš ondrej.hyks@vse.cz International Organization for Standardization Mezinárodní organizace Mezinárodní organizace pro normalizaci Dokumenty ISO Mezinárodní normy Technické specifikace (TS) Technické

Více

Zpráva o společenské odpovědnosti za rok 2011. Pivovary Staropramen a.s.

Zpráva o společenské odpovědnosti za rok 2011. Pivovary Staropramen a.s. Zpráva o společenské odpovědnosti za rok 2011 Pivovary Staropramen a.s. Úvodní slovo generálního ředitele Být úspěšný znamená závazek a odpovědnost V poslední době se pojem CSR, nebo-li společenská odpovědnost

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

čle 500 zaregistrovaných neziskových organizací Tel: +420 602 329 942 E-mail: vosatka@byznysprospolecnost.cz

čle 500 zaregistrovaných neziskových organizací Tel: +420 602 329 942 E-mail: vosatka@byznysprospolecnost.cz 22 členských firem13 let zkušeností 10 členů leadership týmu 5 od-2borných partnerů 50 spolupracujích firem 500 zaregistrovaných NNO partnerů 50 spolupracujích firem 500 zaregistrovaných NNO 7 455 členských

Více

Akademie sociálního podnikání Příspěvek k rozvoji sociální ekonomiky v České republice

Akademie sociálního podnikání Příspěvek k rozvoji sociální ekonomiky v České republice Akademie sociálního podnikání Příspěvek k rozvoji sociální ekonomiky v České republice Jiří Bárta, 3. února 2006 Obsah a cíl prezentace: trendy ve financování obecně prospěšných projektů NNO a sociální

Více

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Obsah Demografický vývoj v České republice Národní akční plán podporující

Více

JAK NA KOMPETENČNÍ MODEL PŘÍPADOVÁ STUDIE

JAK NA KOMPETENČNÍ MODEL PŘÍPADOVÁ STUDIE JAK NA KOMPETENČNÍ MODEL PŘÍPADOVÁ STUDIE FLEXIBILITA ZODPOVĚDNOST INICIATIVA SAMOSTATNOST RESPEKT VYTRVALOST POKORA NEJNIŽŠÍ NEZAMĚSTANOST ZA POSLEDNÍCH 7 LET DVOJNÁSOBNÝ POČET VOLNÝCH PRACOVNÍCH MÍST

Více

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje?

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013 Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ AL-Consulting s.r.o. Metody strategického poradenství v dnešní době

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Společenská odpovědnost firem

Společenská odpovědnost firem Společenská odpovědnost firem 15. 2. 2007 Krátce o historii... Diskuze o CSR jsou téměř 3 desetiletí staré, datují se od prvního Dne země v USA v roce 1970 1970 a 1980 CSR se posouvá dopředu pod tíhou

Více

Výroční zpráva. www.myaktivity.cz. My. Aktivity o.p.s

Výroční zpráva. www.myaktivity.cz. My. Aktivity o.p.s Výroční zpráva My. Aktivity o.p.s 2012 obecně prospěšná společnost je neziskovou organizací, jež vyhledává, vytváří a podporuje občanské, vzdělávací, kulturní a volnočasové aktivity přispívající ke zkvalitnění

Více

HREA Excellence Award 2013

HREA Excellence Award 2013 HREA Excellence Award 2013 I. Základní informace o projektu 2. kategorie společnost nad 500 zaměstnanců Název projektu: Kariérní plánování v centru sdílených služeb Siemens, s.r.o. Career@GSS Předkladatel

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

Deloitte Česká republika

Deloitte Česká republika Deloitte Česká republika Představení společnosti Deloitte O společnosti Deloitte Deloitte globálně Deloitte Touche Tohmatsu Limited je nyní jednou ze čtyř největších auditorských a poradenských společností

Více

Průvodce problematikou sociální odpovědnosti firem

Průvodce problematikou sociální odpovědnosti firem Průvodce problematikou sociální odpovědnosti firem Na přiložené lince najdou zájemci originál Kompendia v plném rozsahu v anglickém jazyce: http://www.csr training.eu/en/csr training/ Kompendium bylo vytvořeno

Více

EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003

EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003 EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003 PROČ JE DOBROVOLNICTVÍ DŮLEŽITÉ? Fakta: > Miliony občanů po celé Evropě jsou zapojeny do dobrovolnictví bu prostřednictvím organizace

Více

FLEXIBILNÍ PRÁCE - ŠANCE PRO ROZVOJ FIREM I ZAMĚSTNANCŮ

FLEXIBILNÍ PRÁCE - ŠANCE PRO ROZVOJ FIREM I ZAMĚSTNANCŮ FLEXIBILNÍ PRÁCE - ŠANCE PRO ROZVOJ FIREM I ZAMĚSTNANCŮ PROJEKT METR (Sdílení pracovních míst jako forma podpory mezigeneračního transferu kompetencí mezi pracovníky CZ.1.04/2.2.00/11.00024) Konference

Více

Vize a mise společností B. Braun Medical v ČR a SR

Vize a mise společností B. Braun Medical v ČR a SR Vize a mise společností B. Braun Medical v ČR a SR Úvodní slovo 2 Vážené dámy a pánové, milé kolegyně a kolegové, když řecký filozof Hérakleitos z Efesu vyřkl známou větu Pantha rhei, tedy Všechno plyne,

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

Problematika seniorů v České republice

Problematika seniorů v České republice Problematika seniorů v České republice Obsah Demografický vývoj v České republice a Evropské unii Aktivní stárnutí z pohledu MPSV Národní akční plán podporující pozitivního stárnutí pro období 2013 až

Více

Specializujeme se na strategické plánování, evaluace, vývoj a realizaci projektů.

Specializujeme se na strategické plánování, evaluace, vývoj a realizaci projektů. O SPOLEČNOSTI Specializujeme se na strategické plánování, evaluace, vývoj a realizaci projektů. Principem naší práce je systematický, celistvý přístup k příležitostem a řešení problémů v kontextu dlouhodobého

Více

Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti

Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti Ministerstvo zemědělství 27.listopadu 2014 Program rozvoje venkova 2014-2020 spolufinancován z Evropského zemědělského fondu

Více

Účetní a mzdové poradenství

Účetní a mzdové poradenství Účetní a mzdové poradenství Committed to your success Účetní a mzdové poradenství Efektivní outsourcing účetnictví a mezd je cestou ke snížení vašich nákladů, administrativní zátěže a je garancí precizního

Více

Bližší informace o programu

Bližší informace o programu Příloha Tiskové zprávy Bližší informace o programu Interactive Online MBA pro podnikatele a podnikatelky Program Interactive Online MBA (Master of Business Administration) pro podnikatele a podnikatelky

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

Vzdělávací aktivity CAPLu pro období 2014 2016

Vzdělávací aktivity CAPLu pro období 2014 2016 Vzdělávací aktivity CAPLu pro období 2014 2016 jsou zaměřeny především na následující odborné oblasti a cílové skupiny : - MLS modulární vzdělávací systém OSN - distanční studium na mezinárodní certifikát

Více

Řízení výkonnosti nemovitostního portfolia. Integrační platforma innosys. Květen 2014

Řízení výkonnosti nemovitostního portfolia. Integrační platforma innosys. Květen 2014 Řízení výkonnosti nemovitostního portfolia Integrační platforma innosys Květen 2014 Technologické trendy 2014 Narušitelé zavedených postupů Kognitivní analýza Industrializace zdrojů mas Blízká setkávání

Více

PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR

PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR 2. 12. 2014 Týn nad Vltavou Jitka Čechová Sociální podnikání podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí propojuje oblast sociální, ekonomickou

Více

Slovenská spořitelna:

Slovenská spořitelna: Případová studie Slovenská spořitelna: Microsoft Dynamics CRM pro správu klientů ze segmentu malých a středních podniků Jak jsme Slovenské spořitelně usnadnily a zefektivnily práci s klienty ze segmentu

Více

Přidaná hodnota HR očima HR manažerů a CEO

Přidaná hodnota HR očima HR manažerů a CEO Výsledky průzkumu PMF 2015 Přidaná hodnota HR očima HR manažerů a CEO Jana Havlíčková, Preciosa, a.s.; členka představenstva PMF Kateřina Maršíková, Ekonomická fakulta, TUL Síla HR, Praha, Slovanský dům,

Více

Společenská odpovědnost firem CSR

Společenská odpovědnost firem CSR Společenská odpovědnost firem CSR Akce pořádaná v rámci Individuálního projektu Karlovarského kraje Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele

Více

Národní tematická síť -NTS

Národní tematická síť -NTS Konference Programu Iniciativy Společenství EQUAL: Národní tematická síť -NTS Skupina C: Posilování sociální ekonomiky, zejména komunitních služeb Robert Sztarovics, předseda NTS-C 22.4.2008 Jak pracuje

Více

Mezisektorální partnerství v sociálních službách Případová studie (Polsko)

Mezisektorální partnerství v sociálních službách Případová studie (Polsko) 1. Úvod Mezisektorální partnerství v sociálních službách Případová studie (Polsko) Tato případová studie pojednává o příkladu mezisektorálního partnerství (LPPS), které vzniklo za účelem zlepšení komunikace

Více

Team Consultancy Project - Koncepce strategie občanského sdružení CAIM

Team Consultancy Project - Koncepce strategie občanského sdružení CAIM Team Consultancy Project - Koncepce strategie občanského sdružení CAIM Team: Edita Řezáčová, Jaroslav Polívka, Igor Rabín, Michal Mačát, Petr Moravec Leden 2015 1 Agenda 1. Úvod Co je to interim management?

Více

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE V rámci jednotlivých prioritních os pracujeme s tzv. specifickými cíli. Objem finančních prostředků bude vždy předmětem vyhlášené výzvy. Vzhledem k vývoji čerpání

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE Popis iniciativy a jejího cíle Iniciativa EQUAL je definována čl. 20 (1) Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, o obecných ustanoveních o Strukturálních fondech,

Více

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Rovná odměna a vliv recese na pracovnice Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Proč přetrvává genderový rozdíl v odměňování?

Více

With the support of the Erasmus+ Programme of the European Union. EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě

With the support of the Erasmus+ Programme of the European Union. EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě E P A L E eplatform for Adult Learning in Europe (Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě) nová vícejazyčná virtuální komunita

Více

úvodní slovo Chtěli bychom k vyspělosti naší společnosti také přispět a doufám, že naše činnost v uplynulém roce určitým příspěvkem byla.

úvodní slovo Chtěli bychom k vyspělosti naší společnosti také přispět a doufám, že naše činnost v uplynulém roce určitým příspěvkem byla. v í n č ýro a v á zpr 2 1 20 úvodní slovo Máme za sebou první rok existence a mně připadá čestný úkol napsat úvodní slovo k naší výroční zprávě. Pokusím se tedy o krátké shrnutí uplynulého období. V naší

Více

Naše zásady podnikání

Naše zásady podnikání Chceme být úspěšnou a důvěryhodnou společností Naše zásady podnikání Proto děláme věci jednoduše s důrazem na smysluplnost, osobní odpovědnost každého z nás a férový přístup. Abychom dosáhli tohoto cíle,

Více

_ Problém a příležitost

_ Problém a příležitost ZDENĚK RUDOLSKÝ _ Problém a příležitost V České republice je spousta lidí se skvělými nápady chybí jim ale infrastruktura, kontakty, přístup ke zdrojům a podmínky pro rozvoj. Hub je celosvětová síť působící

Více

AUDIT. Zimní semestr 2014/2015 TUL EF - KFÚ

AUDIT. Zimní semestr 2014/2015 TUL EF - KFÚ AUDIT Zimní semestr 2014/2015 TUL EF - KFÚ Ing. Monika Händelová, MBA (auditor) monika.handelova@vgd.eu monika.handelova@tul.cz Mobil: 602 428 466 Konzultační hodiny: po dohodě AUDIT_PR1 1 Tematické okruhy

Více

www.changemakers.com/co-creation

www.changemakers.com/co-creation Celoevropská soutěž hledá inovativní spolutvůrčí projekty, které zavádějí nové druhy spolupráce mezi sociálním, podnikatelským a veřejným sektorem s cílem vytvářet co nejvíce sdílených hodnot. Vítězové

Více

Stručný popis systému řízení kvality metodiky ISEMOA

Stručný popis systému řízení kvality metodiky ISEMOA Stručný popis systému řízení kvality metodiky ISEMOA www.isemoa.eu Projekt ISEMOA byl zahájen v květnu 2010 a bude ukončen v květnu 2013. ISEMOA je kofinancován Evropskou unií v rámci programu Inteligentní

Více

CSR RESEARCH 2013. Výzkum společenské odpovědnosti firem. Vybrané výsledky. Únor 2014

CSR RESEARCH 2013. Výzkum společenské odpovědnosti firem. Vybrané výsledky. Únor 2014 CSR RESEARCH 2013 Výzkum společenské odpovědnosti firem Vybrané výsledky Únor 2014 CSR RESEARCH 2013 2013 Postup řešení byl vyvinut ve spolupráci s Ipsos MORI z UK. Od r. 2010 je studie každoročně realizována

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

Sociální podnikání zaměstnanecká družstva. Mgr. Ivo Škrabal BEC Družstvo Business and Employment Co-Operative

Sociální podnikání zaměstnanecká družstva. Mgr. Ivo Škrabal BEC Družstvo Business and Employment Co-Operative Sociální podnikání zaměstnanecká družstva Mgr. Ivo Škrabal BEC Družstvo Business and Employment Co-Operative Obsah Sociální ekonomika Sociální podnikání Sociální inovace Koncept BEC BEC Družstvo Šumperk

Více

Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna

Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna 1 Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna Marketing B2B firem v ČR Jak se firmy vypořádali s krizí a jaké očekávají hospodářské výsledky v roce 2011 Šmeralova 12, 170 00 Praha 7 Vavrečkova

Více

Výbor pro regionální rozvoj NÁVRH STANOVISKA

Výbor pro regionální rozvoj NÁVRH STANOVISKA ; EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro regionální rozvoj 2009/0072(CNS) 14. 10. 2009 NÁVRH STANOVISKA Výboru pro regionální rozvoj pro Výbor pro kulturu a vzdělávání k návrhu rozhodnutí Rady o Evropském

Více

SPOLUTVORBA FIREM A SOCIÁLNÍCH ORGANIZACÍ: Síla Souhry 3 PŘÍKLADY

SPOLUTVORBA FIREM A SOCIÁLNÍCH ORGANIZACÍ: Síla Souhry 3 PŘÍKLADY SPOLUTVORBA FIREM A SOCIÁLNÍCH ORGANIZACÍ: Síla Souhry 3 PŘÍKLADY SPOLUTVORBA FIREM A SOCIÁLNÍCH ORGANIZACÍ: Síla Souhry Spolutvorba NENÍ: Spolutvorba? projekt, který představuje pouze finanční pomoc nebo

Více

EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě

EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě E P A L E eplatform for Adult Learning in Europe (Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě) Nová vícejazyčná virtuální komunita

Více

Projekt Age management

Projekt Age management Projekt Age management OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradecký kraj CZ.1.07/3.2.10/03.0003 člen AIVD ČR Age Management věkový management představuje řízení zohledňující věk a schopnosti zaměstnanců

Více

P R O FIL U NICO RN CO LLEGE

P R O FIL U NICO RN CO LLEGE P R O FIL U NICO RN CO LLEGE 2 013 VZDĚLÁNÍ UNICORN COLLEGE JE VAŠE OSOBNÍ KONKURENČNÍ VÝHODA Unicorn College je renomovaná soukromá vysoká škola, která nabízí kvalitní vysokoškolské vzdělání v oblasti

Více

METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky

METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky Pracovní shrnutí Při své návštěvě v červenci 2008 provedla Deborah Edward, která vyučuje

Více

Rámcová dohoda. (schváleno ve výboru 17. června 2008)

Rámcová dohoda. (schváleno ve výboru 17. června 2008) Rámcová dohoda Sociální a environmentální ohlašovací standard evropského kožedělného průmyslu Výbor pro odvětvový sociální dialog kožedělný/koželužský průmysl (schváleno ve výboru 17. června 2008) 1. Úvod

Více

Stínování manažerů Manager Shadowing Program

Stínování manažerů Manager Shadowing Program Stínování manažerů Manager Shadowing Program Kvalita Quality 2009 20. května 2009 DTO CZ, s.r.o. Ostrava Tomáš Nejedlo Co vás zajímá (nebo by mělo) Proč stínování organizujeme? Co program zahrnuje? Jak

Více

ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života

ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života Evropa čelí velké výzvě z důvodů globalizace a demografických změn. Proto zástupci ministerstev,

Více

Audity systému řízení - vize

Audity systému řízení - vize Audity systému řízení - vize FÓRUM e-time 2009 Karin Ulrichová 12.5.2009 Obsah Představení Det Norske Veritas Zdůraznění hlavních změn ISO 9001:2008 Situace s ISO na trhu Máme ISO, co dál Shrnutí Slide

Více

PŘEDSTAVENÍ VÝSTUPŮ PROJEKTU OP LZZ STRATEGIE AGE MANAGEMENTU V ČR

PŘEDSTAVENÍ VÝSTUPŮ PROJEKTU OP LZZ STRATEGIE AGE MANAGEMENTU V ČR PŘEDSTAVENÍ VÝSTUPŮ PROJEKTU OP LZZ STRATEGIE AGE MANAGEMENTU V ČR Mgr. Ilona Štorová 16.11.2012 OBSAH Identifikace projektu Klíčové aktivity Výstupy projektu Pilíře Age Managementu Pracovní schopnost

Více

Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010

Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010 www.pwc.cz/csr Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010 Jak PwC Česká republika přispívá k rozvoji společnosti, v níž působí? foto Obsah Úvodní slovo Jiřího Mosera, řídícího

Více

Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě

Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě VYTVOŘENÍ INDIVIDUÁLNÍHO PLÁNU PÉČE O DÍTĚ V okamžiku, kdy sociální pracovnice a přizvaní odborníci a organizace dokončili

Více

Strategický cíl 1 Sociálně soudržné, živé a kulturní město (lidé)

Strategický cíl 1 Sociálně soudržné, živé a kulturní město (lidé) Sociálně soudržné, živé a kulturní město (lidé) Kulturní a živé město se silnými lokálními komunitami, které nabízí podmínky pro demografickou reprodukci, kvalitní vzdělávání založené na inovativním a

Více

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků Personální audit a personální strategie na úřadech územních samosprávných celků Dělat (vybrat) správné věci je úkolem zejména zastupitelů města. Dělat (vybrat) správné věci Správně je provádět Správně

Více

CRM pro neziskovky, o. s. Zpráva o činnosti 2012

CRM pro neziskovky, o. s. Zpráva o činnosti 2012 Zpráva o činnosti 2012 CRM pro neziskovky, o. s. www.crmproneziskovky.cz Obsah 1. Organizace... 2 2. Poslání... 2 3. Historie... 2 4. Organizační struktura... 2 5. Vznik sdružení 2012... 2 6. Činnost sdružení...

Více

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s.

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s. Zpráva o společenské odpovědnosti 2013 Sberbank CZ, a.s. Ucelenou dlouhodobou strategii společenské odpovědnosti představila Sberbank CZ v roce 2012. V rámci ní byly zahájeny dva hlavní projekty charitativní

Více

Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů

Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů Organizátor výzkumného projektu: Business Leaders Forum Praha

Více

Název projektu: Systém interního lektorství jako nedílná součást komplexního systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců

Název projektu: Systém interního lektorství jako nedílná součást komplexního systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců I. Základní informace o projektu Název projektu: Systém interního lektorství jako nedílná součást komplexního systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců Firma: Statutární město Hradec Králové Československé

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

NETRADIČNÍ FORMY VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ V MOTIVUJÍCÍM PROSTŘEDÍ MONIKA FENYKOVÁ, AV MEDIA, A.S.

NETRADIČNÍ FORMY VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ V MOTIVUJÍCÍM PROSTŘEDÍ MONIKA FENYKOVÁ, AV MEDIA, A.S. NETRADIČNÍ FORMY VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ V MOTIVUJÍCÍM PROSTŘEDÍ MONIKA FENYKOVÁ, AV MEDIA, A.S. AV MEDIA, A.S. KDO JSME Inspirace Inovace - Integrace HODNOTY - LIDÉ Jsme si vědomi, že náš úspěch

Více

Pilotní kurz lektorů SP CSR

Pilotní kurz lektorů SP CSR Pilotní kurz lektorů SP CSR j Přednášející: doc.phdr.jana Kutnohorská, CSc. Organizace:Ostravská univerzita v Ostravě Název projektu: Sociální pilíř konceptu společenské odpovědnosti (CSR), ve vztahu k

Více

1 FIREMNÍ DOBROVOLNICTVÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CHARITY OSTRAVA 2 POSLÁNÍ Posláním Charity Ostrava je poskytování sociální, zdravotní a humanitární pomoci lidem v nouzi, bez ohledu na jejich vyznání, rasu

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 Deviza pro Váš obchod Obsah Úvodní slovo výkonné ředitelky... 1 Profil společnosti... 2 Vývoj vybraných ekonomických ukazatelů... 4 Nejvýznamnější události roku 2006... 6 Hospodářské

Více

Pozice Asociace nestátních neziskových organizací Zelený kruh. Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

Pozice Asociace nestátních neziskových organizací Zelený kruh. Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta Pozice Asociace nestátních neziskových organizací Zelený kruh Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta Duben 2012 Doporučení... 2 Popis problémové situace... 3 1. Návaznost na významné strategie a

Více

Prohlášení z Rigy o elektronických dovednostech

Prohlášení z Rigy o elektronických dovednostech Prohlášení z Rigy o elektronických dovednostech Výzva v oblasti digitálních dovedností a vytváření pracovních míst v Evropě Riga, 13. března 2015: Zástupci vlád, průmyslu, akademické obce, nevládních organizací

Více

Výzkumné otázky v kontextu RM regionu Jesenicka

Výzkumné otázky v kontextu RM regionu Jesenicka Výzkumné otázky v kontextu RM regionu Jesenicka Mgr. Ondřej Slach Worshop k projektu Jesenicko 4. 12. 2008 Ostrava Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Ostravská univerzita 1. Problém správného/optimálního

Více

G4S. Komplexní řešení v oblasti bezpečnosti

G4S. Komplexní řešení v oblasti bezpečnosti G4S Komplexní řešení v oblasti bezpečnosti G4S ve světě Skupina G4S Plc. je světovou jedničkou v oboru bezpečnosti a zaujímá vůdčí roli v oblasti komplexních bezpečnostních řešení. Operuje ve 125 zemích

Více

GE Rozmanitě. ... aneb Diverzita v GE Money Bank. Radka Pekelská Ředitelka oddělení lidských zdrojů Sandra Tomášková Manažerka zaměstnaneckých vztahů

GE Rozmanitě. ... aneb Diverzita v GE Money Bank. Radka Pekelská Ředitelka oddělení lidských zdrojů Sandra Tomášková Manažerka zaměstnaneckých vztahů GE Rozmanitě... aneb Diverzita v GE Money Bank Radka Pekelská Ředitelka oddělení lidských zdrojů Sandra Tomášková Manažerka zaměstnaneckých vztahů 22.11. 2013 GE - Globální společnost GE Money Bank Česká

Více

Daňová a grantová podpora činností výzkumu a vývoje Vyhodnocení průzkumu v ČR. Září 2014 2. edice

Daňová a grantová podpora činností výzkumu a vývoje Vyhodnocení průzkumu v ČR. Září 2014 2. edice Září 2014 2. edice Vážení čtenáři, dostává se vám do rukou krátká informace o základních faktech k ochotě firem vydávat prostředky na výzkum a vývoj a využít možnosti, které dává zákon o dani z příjmů,

Více

PRIORITY EU V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE CR

PRIORITY EU V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE CR Vzdělávací program Podnikové řízení v oblasti cestovního ruchu je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR v rámci projektu Školení a vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu. PRIORITY

Více

Evropský sociální fond Investice do lidí

Evropský sociální fond Investice do lidí Evropský sociální fond Investice do lidí Evropská komise Tento leták je k dispozici ve všech úředních jazycích EU. Ani Evropská komise, ani žádná osoba jednající za Evropskou komisi nenesou odpovědnost

Více

Jaké jsou názory a postoje populace ČR k tématům udržitelného rozvoje a CSR

Jaké jsou názory a postoje populace ČR k tématům udržitelného rozvoje a CSR Jaké jsou názory a postoje populace ČR k tématům udržitelného rozvoje a CSR Tomáš Macků Research & Communication Director CR, SR 29. 11. 2012 Firma chce úspěšně a odpovědně podnikat TRH - EKONOMIKA Etika,

Více

Facility Management a řízení firemních aktiv: Perspektivy a vývoj trhu. Stavební fórum

Facility Management a řízení firemních aktiv: Perspektivy a vývoj trhu. Stavební fórum Facility Management a řízení firemních aktiv: Perspektivy a vývoj trhu Stavební fórum Praha, červen 2013 Michal Melč Deloitte Czech Republic senior manager Real Estate Advisory mmelc@deloittece.com +420

Více

Standard učitele pro kariérní systém

Standard učitele pro kariérní systém Standard učitele pro kariérní systém OBLAST: 3 Název: Učitel a jeho okolí Podnázev: Rozvoj školy, klima školy, spolu s kolegy, s rodiči a sociálními partnery. Anotace: Učitel vnímá své povinnosti ve vztahu

Více

Výroční zpráva 2012 Alternativa 50+, o.p.s.

Výroční zpráva 2012 Alternativa 50+, o.p.s. Výroční zpráva 2012 Alternativa 50+, o.p.s. Sídlo: Kunětická 2, Praha 2, 120 00 Poštovní adresa: U Průhonu 7a 170 00 Praha 7 info@alternativaplus.cz poradna@alternativaplus.cz tel.: +420 777 564 332 skype:

Více

TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank

TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank Firma: UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 www.unicreditbank.cz Kontaktní osoba: Lenka Štěpánová Learning & Development

Více