Tematická mapa intenzit provozu motorových vozidel na pozemních komunikacích České republiky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tematická mapa intenzit provozu motorových vozidel na pozemních komunikacích České republiky"

Transkript

1 Tematická mapa intenzit provozu motorových vozidel na pozemních komunikacích červenec 12

2 Obsah SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 3 1. TEMATICKÁ MAPA INTENZIT PROVOZU MOTOROVÝCH VOZIDEL NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH ČESKÉ REPUBLIKY 4 TŘÍDY INTENZIT MOTOROVÉHO PROVOZU 4 TEMATICKÉ DATOVÉ VRSTVY INTENZIT PROVOZU JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ A SKUPIN SLEDOVANÝCH VOZIDEL 5 2. METODIKA ZJIŠŤOVÁNÍ INTENZIT PROVOZU NA SÍTI POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ V ČR 8 CELOSTÁTNÍ SČÍTÁNÍ DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY 8 1. ROZSAH SČÍTÁNÍ 8 Druhy pozemních komunikací 8 Časový rozsah 8 2. ORGANIZACE 9 Sčítací úseky 9 Typy vozidel ZDROJOVÁ DATA OD SPRÁVCŮ DI A GESTORŮ ZA SČÍTÁNÍ SILNIČNÍHO PROVOZU 11 ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR 11 TECHNICKÁ SPRÁVA KOMUNIKACÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 11 Struktura dat ze sčítání provozu 11 Projekce sčítacích úseků u Technické správy komunikací Praha 12 Projekce sčítacích úseků v tematické mapě 13 BRNĚNSKÉ KOMUNIKACE A.S. 14 Struktura dat ze sčítání provozu 14 Projekce sčítacích úseků u Brněnských komunikací 14 Projekce sčítacích úseků v tematické mapě 15 OSTRAVSKÉ KOMUNIKACE A.S. 16 Struktura dat ze sčítání provozu 16 Projekce sčítacích úseků u Ostravských komunikací 16 Projekce sčítacích úseků v tematické mapě PROJEKCE SČÍTACÍCH ÚSEKŮ V PROSTŘEDÍ GIS 19 Projekce sčítacích úseků v extravilánu 20 Projekce sčítacích úseků v intavilánu ALGORITMUS PRO GENEROVÁNÍ MAPY INTENZIT DOPRAVY 26 SEZNAM CITACÍ 30 Strana 2 (celkem 30)

3 Seznam použitých zkratek CDV EHK/OSN MD ŘSD ČR Centrum dopravního výzkumu Evropská hospodářská komise OSN Ministerstvo dopravy Ředitelství silnic a dálnic Strana 3 (celkem 30)

4 1. Tematická mapa intenzit provozu motorových vozidel na pozemních komunikacích Tematická mapa intenzit provozu motorových vozidel na území by měla sloužit jako základní informační zdroj pro analýzy vlivu dopravy na životní prostředí a nehodovosti ve vztahu k intenzitě motorové dopravy na pozemních komunikacích včetně místních komunikacích. Tematická mapa intenzit provozu motorových vozidel na území byla vytvořena v rámci výzkumného záměru MD Udržitelná doprava - šance pro budoucnost ve spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Technickou správou komunikací hlavního města Prahy, Brněnskými komunikacemi a.s. a Ostravskými komunikacemi, a.s. Díky této spolupráci tematická úloha Intenzita provozu motorových vozidel na území České republiky obsahuje data za rok 2010 ze sčítání na pozemních komunikacích v extravilánu od ŘSD a intravilánů měst Praha, Brno a Ostrava. Třídy intenzit motorového provozu Intenzity provozu motorových vozidel naměřené na pozemních komunikacích na síti silnic ŘSD a místních komunikací měst Praha, Brno a Ostrava jsou rozděleny do následujících tříd: třída intenzity motorového provozu od do a více Strana 4 (celkem 30)

5 Tematické datové vrstvy intenzit provozu jednotlivých druhů a skupin sledovaných vozidel V ideálním případě by měla tematická úloha Intenzita provozu motorových vozidel na území obsahovat následující tematické datové vrstvy: 1. intenzita provozu všech motorových vozidel na daném úseku celkem, intenzita provozu ve směru úseku a intenzita provozu proti směru úseku; 2. intenzita provozu osobních a dodávkových automobilů na daném úseku celkem, intenzita provozu ve směru úseku a intenzita provozu proti směru úseku; 3. intenzita provozu nákladních motorových vozidel na daném úseku celkem, intenzita provozu ve směru úseku a intenzita provozu proti směru úseku; 4. intenzita provozu autobusů na daném úseku celkem, intenzita provozu ve směru úseku a intenzita provozu proti směru úseku; 5. intenzita provozu tramvají a trolejbusů na daném úseku celkem, intenzita provozu ve směru úseku a intenzita provozu proti směru úseku; 6. intenzita provozu těžkých motorových vozidel na daném úseku celkem, intenzita provozu ve směru úseku a intenzita provozu proti směru úseku; 7. intenzita provozu jednostopých motorových vozidel na daném úseku celkem, intenzita provozu ve směru úseku a intenzita provozu proti směru úseku. Ovšem sčítání provozu motorových vozidel na pozemních komunikacích provádí ŘSD a jednotlivá města podle druhů a skupin motorových vozidel, které jednotlivým orgánů veřejné správy vyhovují pro jejich dopravní analýzy a modely. Pro potřeby tematické úlohy Intenzita provozu motorových vozidel na území bylo zapotřebí využít ty údaje ze sčítání, které jsou jednotné pro všechny zdroje dat. V následujícím schématu je patrno, že do celostátního pojetí tematické mapy lze zahrnout pouze tři tematické okruhy dat. Strana 5 (celkem 30)

6 Strana 6 (celkem 30)

7 Proto byly v první fázi vytvořeny pouze tyto tři datové vrstvy: 1. intenzita provozu všech motorových vozidel na daném úseku celkem; 2. intenzita provozu osobních a dodávkových automobilů na daném úseku celkem; 6. intenzita provozu těžkých motorových vozidel na daném úseku celkem; Strana 7 (celkem 30)

8 2. Metodika zjišťování intenzit provozu na síti pozemních komunikací v ČR Celostátní sčítání dopravy Celostátní sčítání dopravy, které se uskutečnilo v roce 2010, zajišťuje metodicky a organizačně Ředitelství silnic a dálnic. Celostátní sčítání se provádí pravidelně každých 5 let na základě stejné metodiky a ve stejně stanovených termínech s co možná nejvíce harmonizovanými postupy s cílem získat harmonizované informace o intenzitě dopravy na silniční síti. Celostátní sčítání v roce 2010 bylo provedeno podle metodiky Příprava, provedení a vyhodnocení Celostátního sčítání dopravy 2010 zpracované sdružením dodavatelů CSD CEDIVAMP 1. Rozsah sčítání Druhy pozemních komunikací Pro získání úplné informace o intenzitě provozu na silniční síti (mimo městské aglomerace) se provádí sčítaní dopravy na: a) všech homogenních úsecích dálniční sítě b) mezinárodních silnicích třídy E c) na silnicích I. třídy a d) na vybraných úsecích ostatních silnic Sčítací úseky pokrývají co největší rozsah silniční sítě, to znamená 10 až 20%. Výsledky ručního sčítání jsou upřesňovány a doplňovány výsledky z automatizovaných sčítačů, které monitorují dopravu na nejzatíženějších úsecích celoročně i s možností rozlišit až 13 typů vozidel. V místech, kde intenzitu provozu sledují automatizované sčítače, není zapotřebí ruční sčítání provádět. Časový rozsah Sčítání dopravy se na vybraných sčítacích úsecích provedlo v rozsahu alespoň 10 sčítacích dnů po dobu 4 hodin. Sčítání proběhlo v období duben - říjen v 7 pracovních a 3 dnech pracovního volna ve čtyřhodinových sčítacích dobách. Celoroční průměrné intenzity za 24 hodin se získaly přepočtem pomocí koeficientů. Čtyřhodinový interval je stanoven ve stejných měsících, dnech v týdnu a hodinách jako při předchozím sčítání. Tím je zajištěna maximální srovnatelnost výsledků sčítání s předcházejícím obdobím. Rozvrh sčítacích dnů a hodin sčítání je stanoven následovně: Strana 8 (celkem 30)

9 sčítací doba Den měsíc den v týdnu Hodiny (základní) Hodiny (další přípustné) 1. duben běžný pracovní den květen běžný pracovní den červen pátek červen neděle červenec neděle červenec běžný pracovní den v létě srpen běžný pracovní den v létě srpen neděle září I. běžný pracovní den září pátek září II. běžný pracovní den říjen I. běžný pracovní den říjen II. běžný pracovní den Organizace Sčítací úseky Sčítací stanoviště byla z pravidla obsazena dvěma sčítači, z nich každý sledoval jeden jízdní směr. Některé méně zatížené úseky byly obsazeny jen jedním sčítačem, který sledoval oba směry odděleně anebo dohromady. Oddělené sčítaní směrů dopravy se provádí na dálnicích, na mezinárodních cestách, dále na úsecích, kde byla v předchozím sčítání překročená intenzita 3500 vozidel/24hodín, na vybraných úsecích cest pro získávání výchozích údajů pro posuzování kapacity komunikací a také na všech sčítacích úsecích 16-hodinového sčítání. Sčítání v neděli bylo omezeno na úseky s absolutně nebo relativně vysokým nedělním provozem. Například tam, kde intenzita provozu při minulém sčítání byla v neděli větší než 2000 voz/24h. Pro stanovení přepočítacích koeficientů ze 4 na 16hod se provádí sčítání 16 hodin v době 5 21h na vybraných význačných sčítacích úsecích, které zahrnují až 3% celkového počtu úseků. Sčítací termíny jsou shodné se 4 hod. sčítáním. Na vybraných úsecích na mezinárodních silnicích se provádí sčítání v nočních hodinách (21 5 hodin), aby bylo možno zpracovat hodnoty požadované v metodice Evropské hospodářské Komise OSN pro sčítání na mezinárodních silnicích (E). Strana 9 (celkem 30)

10 Typy vozidel Tematická mapa intenzit provozu motorových vozidel na pozemních komunikacích Jednotlivé druhy silničních vozidel mají rozdílný vliv na opotřebení vozovky, různě ovlivňují požadavky na příčné uspořádání, řešení únosnosti vozovky a mají různé trendy vývoje. Při sčítání jsou proto sledovány odděleně, resp. v určitých skupinách. Pro získání úplnějších informaci o skladbě dopravního proudu je pro sčítání použito následující členění vozidel, ze kterého je možno vypočítávat i hodnoty požadované podle mezistátních dohod pro sčítání na mezinárodních silnicích: LN SN SNP TN TNP NSN A AK TR TRP O M Lehká nákladní vozidla (užitečná hmotnost do 3,5 t) bez přívěsů i s přívěsy Střední nákladní vozidla (užitečná hmotnost 3,5 10t) bez přívěsů Střední nákladní vozidla (užitečná hmotnost 3,5 10t) s přívěsy Těžká nákladní vozidla (užitečná hmotnost nad 10t) bez přívěsů Těžká nákladní vozidla (užitečná hmotnost nad 10t) s přívěsy Návěsové soupravy nákladních vozidel Autobusy Autobusy kloubové Traktory bez přívěsů Traktory s přívěsy Osobní a dodávková vozidla bez přívěsů i s přívěsy Jednostopá motorová vozidla Z výše uvedených kategorií se pro výpočtu hlukového a emisního zatížení životního prostředí z dopravy vypočítávají následující souhrnné kategorie motorových vozidel: TNV Těžká nákladní vozidla (0,1.LN+0,9.SN+1,9.SNP+TN+2,0.TNP+2,3.NSN+A+AK) TV SV Těžká motorová vozidla celkem Všechna motorová vozidla celkem (součet vozidel) V průběhu celostátního sčítání silničního provozu se odhaduje také intenzita cyklistického provozu na pozemních komunikacích. C Cyklisté [cyklo/den] Strana 10 (celkem 30)

11 3. Zdrojová data od správců DI a gestorů za sčítání silničního provozu Ředitelství silnic a dálnic ČR ŘSD má sčítací úseky na pozemních komunikacích I. až III. třídy i hodnoty intenzit silničního provozu na nich naměřené definované v prostředí technologie GIS již za sčítání v letech 1995, 2000, 2005 i Z toho důvodu je možná přímá implementace jejich datové vrstvy do GIS MD JDVM z formátu shp. Technická správa komunikací hlavního města Prahy Struktura dat ze sčítání provozu Technická správa komunikací Praha zajišťuje měření intenzit automobilové dopravy na sledované síti místních komunikací v Praze. V tematické mapě jsou obsažena data měřená v průměrný pracovní den v časovém rozpětí 0-24 h. Údaje ze sčítání jsou setříděné podle čísel uzlů, počty tramvají a autobusů MHD jsou převzaty z linkových jízdních řádů. Pomalá vozidla = nákladní a autobusy mimo MHD. Čísla uzlů Délka Osobní Pomalá Vozidel Bus Vozidel Tram. U1 U2 ULICE Začátek Konec (m) autom. vozidla bez MHD MHD celkem spojů KLÁROV VALDŠTEJNSKÁ NÁB.E.BENEŠE KLÁROV NÁB.E.BENEŠE VALDŠTEJNSKÁ VALDŠTEJNSKÁ KLÁROV MALOSTRAN.N VALDŠTEJNSKÁ MALOSTRAN.N. KLÁROV Strana 11 (celkem 30)

12 Projekce sčítacích úseků u Technické správy komunikací Praha Průběh sčítacích úseků má Technická správa komunikací Praha vytvořen v GIS a byl do tematické mapy poskytnut ve formátu shp. Strana 12 (celkem 30)

13 Projekce sčítacích úseků v tematické mapě Do tematické mapy byly intenzity naměřené při sčítání na místních komunikacích v Praze převedeny podle skupiny tříd uvedených výše. Strana 13 (celkem 30)

14 Brněnské komunikace a.s. Struktura dat ze sčítání provozu Brněnské komunikace zajišťují sčítání silničního provozu v následujícím rozsahu Uzel 1 Uzel 2 Intenzita v tisících Procento nákladních a autobusů Projekce sčítacích úseků u Brněnských komunikací Projekce sčítacích úseků je uzlovém schématu komunikační sítě Strana 14 (celkem 30)

15 Projekce sčítacích úseků v tematické mapě Vrstva sčítacích úseků v Brně byla do tematické mapy převedena ručně a byla vytvořena následující datová vrstva Strana 15 (celkem 30)

16 Ostravské komunikace a.s. Struktura dat ze sčítání provozu Ostravské komunikace zajišťují sčítání silničního provozu v následujícím rozsahu Úsek mezi uzly údaje pro směr číslování uzlů údaje pro protisměr číslování uzlů od čísla do čísla voz. celkem z toho z toho neobsazené voz. celkem nákl.+bus nákl.+bus neobsazené Projekce sčítacích úseků u Ostravských komunikací Projekce sčítacích úseků je uzlovém schématu komunikační sítě Strana 16 (celkem 30)

17 Strana 17 (celkem 30)

18 Projekce sčítacích úseků v tematické mapě Vrstva sčítacích úseků v Ostravě byla do tematické mapy převedena ručně a byla vytvořena následující datová vrstva Strana 18 (celkem 30)

19 4. Projekce sčítacích úseků v prostředí GIS Pro zajištění jednotné projekce sčítacích úseků s intenzitami provozu silničních motorových vozidel z výše uvedených zdrojů bylo zapotřebí jednak využít jednotnou datovou vrstvu pozemních komunikací (včetně místních komunikací v obcích) a jednak převést schéma sčítacích úseků v městech Brno a Ostrava na tuto vektorovou datovou vrstvu. Výsledkem je jednotná tematická vrstva intenzit provozu motorových vozidel na území ČR a v městech Praha, Brno a Ostrava zpracovaná v prostředí technologie GIS, která bue přístupná přes internet prostřednictvím Portálu GIS MD Jednotná dopravní vektorová mapa. Pro lepší orientaci uživatelů se postupně přidávají zobrazení více tříd intenzit motorového provozu, a to nejdříve v intravilánu, a potom v extraviálnech měst Praha, Brno a Ostrava. Strana 19 (celkem 30)

20 Projekce sčítacích úseků v extravilánu V měřítku mapy > 1: se zobrazují komunikace extravilánu s třídou intenzit motorového provozu 15 až 18. V měřítku mapy 1: : se zobrazují komunikace extravilánu s třídou intenzit motorového provozu 11 až 18. Strana 20 (celkem 30)

21 V měřítku mapy 1: : se zobrazují komunikace extravilánu s třídou intenzit motorového provozu 6 až 18. V měřítku mapy <1: se zobrazují komunikace extravilánu s třídou intenzit motorového provozu 1 až 18. Strana 21 (celkem 30)

22 V tematické mapě lze využít i funkci Street View a zobrazit pozemní komunikaci v terénu. Strana 22 (celkem 30)

23 Projekce sčítacích úseků v intavilánu Stejný způsob projekce od největších tříd intenzit motorového provozu je použit i v intravilánu Strana 23 (celkem 30)

24 Strana 24 (celkem 30)

25 K jednotlivým sčítacím úsekům jsou připojeny následující údaje uložené v databázi Úseky popsané kódem CDV, jsou úseky získané o dsprávců dopravní infrastruktury (zed TSK Praha), úseky bez kódu byly získány dopočtem z měřených úseků v rámci modelování inetzit v obvodu měst (Praha, Brno, Ostrava) Strana 25 (celkem 30)

26 5. Algoritmus pro generování mapy intenzit dopravy (MGE Data, spol s. r. o.) Standardní postup generování mapy intenzit dopravy vychází z tzv. Origin-Destination (OD) dat (viz např. Ran, Boyce, Leblanc: A New Class of Instantaneous Dynamic User-Optimal Traffic Assignment Models, Operations Research 41 (1993)). Na základě znalosti dvojic začátek-cil pro relevantní vzorek cest v dopravním systému je pomoci vhodného modelu chováni účastníků spočtena intenzita dopravního toku na jednotlivých úsecích. V situaci, kdy tato data nejsou k dispozici, standardní OD přístup selhává. Použitý algoritmus je navržen tak, aby generoval tematickou mapu intenzit na základě dat získaných měřením intenzity provozu na vybraných úsecích dopravní sítě. Algoritmus sestává ze dvou částí. V první heuristické části dochází k distribuci intenzit po síti směrem od měřicích bodů (intenzity provozu se rozloží po síti). Vzhledem k tomu, že rozložení měřicích bodů v síti není rovnoměrné, dochází v této fázi též k zajištění minimálního toku v těch částech sítě, kde je nedostatek měřicích bodů. Tento minimální tok se počítá velmi konzervativním odhadem na základě různých dat (počet obyvatel v dané oblasti, rychlostní třida dané komunikace, apod.). Ve druhé fázi dochází k "zahlazeni" nesrovnalosti, které vznikly v důsledku nepřesnosti v datech, resp. v důsledku heuristického vypočtu první fáze. Intenzity jsou upraveny tak, aby splňovaly základní konzistenční kritérium, tj. součet intenzit "příchozích" je v každém uzlu roven součtu intenzit "odchozích". V této fázi se používá standardní ε-relaxačni algoritmus z oblasti konvexních síťových toků (konkrétní algoritmus je popsán v článku Bertsekas, Polymenakos,Tseng: An ε-relaxation Method for Separable Convex Network Flow Problems, SIAM J. of Optimization (1995)). Strana 26 (celkem 30)

27 Krok 1: Intenzita je propagována z měřících bodů do sousedních komunikací Strana 27 (celkem 30)

28 Krok 2.: Intenzita je propagována dále do komunikací sousedících s již inicializovanými. Strana 28 (celkem 30)

29 Krok 3: Intenzita je propagována hlouběji do sítě Strana 29 (celkem 30)

30 Seznam citací Metodika Příprava, provedení a vyhodnocení Celostátního sčítání dopravy Článek Bertsekas, Polymenakos,Tseng: An ε-relaxation Method for Separable Convex Network Flow Problems, SIAM J. of Optimization (1995) Ran, Boyce, Leblanc: A New Class of Instantaneous Dynamic User-Optimal Traffic Assignment Models, Operations Research 41 (1993) Strana 30 (celkem 30)

sídlo: Pařížská 1230/1, Plzeň telefon: BABYLON, SILNICE I/26 PRŮZKUM INTENZIT DOPRAVY

sídlo: Pařížská 1230/1, Plzeň telefon: BABYLON, SILNICE I/26 PRŮZKUM INTENZIT DOPRAVY sídlo: Pařížská 123/1, 31 Plzeň telefon: 377 224 667 edip@edip.cz, www.edip.cz 15-49 BABYLON, SILNICE I/26 PRŮZKUM INTENZIT DOPRAVY LISTOPAD 215 15-49 Babylon, silnice I/26, průzkum intenzit dopravy, listopad

Více

MEZINÁRODNÍ KONFERENCE. Dopravní VaV centrum CDV PLUS. 3. 10. 2011 BVV Veletrhy Brno

MEZINÁRODNÍ KONFERENCE. Dopravní VaV centrum CDV PLUS. 3. 10. 2011 BVV Veletrhy Brno Dopravní VaV centrum CDV PLUS Ing. Alena Daňková Ing. Luděk Bartoš Příprava, provedení a vyhodnocení Celostátního sčítání dopravy 2010 VEŘEJNÁ ZAKÁZKA - ZADÁNÍ Rozsah sčítání celá síť dálnic, silnic I.

Více

Význam použitých zkratek:

Význam použitých zkratek: 2 Význam použitých zkratek: LN Lehká nákladní vozidla (užitečná hmotnost do 3,5 t) bez přívěsů i s přívěsy SN Střední nákladní vozidla (užitečná hmotnost 3,5 0t) bez přívěsů SNP Střední nákladní vozidla

Více

Část I. Dopravní průzkumy. Ing. Michal Dorda, Ph.D.

Část I. Dopravní průzkumy. Ing. Michal Dorda, Ph.D. Část I. Dopravní průzkumy Ing. Michal Dorda, Ph.D. 1 Dopravní průzkumy Dopravním průzkumem rozumíme souhrn činností, kterými zjišťujeme informace o silniční, železniční, resp. o jiném druhu dopravy a o

Více

METODIKA PRÁCE S TOUTO APLIKACÍ

METODIKA PRÁCE S TOUTO APLIKACÍ Aplikace Statistické zobrazení nehodovosti v silničním provozu na vybrané pozemní komunikaci v mapě METODIKA PRÁCE S TOUTO APLIKACÍ červen 13 Obsah ÚVOD 3 PŘÍSTUP DO APLIKACE 3 DEFINOVÁNÍ KRITÉRIÍ VYHLEDÁVÁNÍ

Více

METODIKA PRÁCE S TOUTO APLIKACÍ

METODIKA PRÁCE S TOUTO APLIKACÍ Aplikace Statistické zobrazení nehodovosti v silničním provozu ve vybraném správním území v mapě METODIKA PRÁCE S TOUTO APLIKACÍ červen 13 Obsah ÚVOD 3 PŘÍSTUP DO APLIKACE 4 DEFINOVÁNÍ KRITÉRIÍ VYHLEDÁVÁNÍ

Více

METODIKA PRÁCE S TOUTO APLIKACÍ

METODIKA PRÁCE S TOUTO APLIKACÍ Aplikace Statistické zobrazení nehodovosti v silničním provozu na vybrané trase METODIKA PRÁCE S TOUTO APLIKACÍ květen 14 Obsah ÚVOD 3 PŘÍSTUP DO APLIKACE 4 DEFINOVÁNÍ KRITÉRIÍ VYHLEDÁVÁNÍ POŽADOVANÝCH

Více

METODIKA PRÁCE S TOUTO APLIKACÍ

METODIKA PRÁCE S TOUTO APLIKACÍ Aplikace Statistické zobrazení nehodovosti v silničním provozu ve vybraném správním území v mapě METODIKA PRÁCE S TOUTO APLIKACÍ červen 13 Obsah ÚVOD 3 PŘÍSTUP DO APLIKACE 3 DEFINOVÁNÍ KRITÉRIÍ VYHLEDÁVÁNÍ

Více

Metodika stanovení podílu dopravy k znečištění ovzduší v malých sídlech

Metodika stanovení podílu dopravy k znečištění ovzduší v malých sídlech Metodika stanovení podílu dopravy k znečištění ovzduší v malých sídlech Autor: Jiří Huzlík, Jiří Pospíšil CDV, WP5 Příspěvek byl zpracován za podpory programu Centra kompetence Technologické agentury České

Více

Aplikace. prostorového navázání železničních přejezdů na přilehlou pozemní komunikaci s využitím prostorových a popisných dat

Aplikace. prostorového navázání železničních přejezdů na přilehlou pozemní komunikaci s využitím prostorových a popisných dat Aplikace prostorového navázání železničních přejezdů na přilehlou pozemní komunikaci s využitím prostorových a popisných dat METODIKA PRÁCE S TOUTO APLIKACÍ červen 13 Obsah ÚVOD 3 UŽIVATELÉ 4 OPERÁTOR

Více

Aplikace. prostorového navázání zastávek veřejné autobusové dopravy na přilehlou pozemní komunikaci s využitím prostorových a popisných dat

Aplikace. prostorového navázání zastávek veřejné autobusové dopravy na přilehlou pozemní komunikaci s využitím prostorových a popisných dat Aplikace prostorového navázání zastávek veřejné autobusové dopravy na přilehlou pozemní komunikaci s využitím prostorových a popisných dat METODIKA PRÁCE S TOUTO APLIKACÍ červen 13 Obsah ÚVOD 3 UŽIVATELÉ

Více

Aplikace. prostorového navázání nehod v silničním provozu na přilehlou pozemní komunikaci s využitím prostorových a popisných dat

Aplikace. prostorového navázání nehod v silničním provozu na přilehlou pozemní komunikaci s využitím prostorových a popisných dat Aplikace prostorového navázání nehod v silničním provozu na přilehlou pozemní komunikaci s využitím prostorových a popisných dat METODIKA PRÁCE S TOUTO APLIKACÍ červen 13 Obsah ÚVOD 3 UŽIVATELÉ 4 OPERÁTOR

Více

INTENZITA DOPRAVY na komunikaci I/7 květen 2013. Hodnověrnost tvrzení je dána hodnověrností důkazů

INTENZITA DOPRAVY na komunikaci I/7 květen 2013. Hodnověrnost tvrzení je dána hodnověrností důkazů INTENZITA DOPRAVY na komunikaci I/7 květen 2013 Hodnověrnost tvrzení je dána hodnověrností důkazů Cíl měření Cílem měření intenzity dopravy je získat hodnoty, které odpovídají skutečné intenzitě provozu

Více

Návrhová 50-ti rázová intenzita dopravy pohledem dostupných dat Ing. Jan Martolos, Ing. Luděk Bartoš, Ing. Dušan Ryšavý, EDIP s.r.o.

Návrhová 50-ti rázová intenzita dopravy pohledem dostupných dat Ing. Jan Martolos, Ing. Luděk Bartoš, Ing. Dušan Ryšavý, EDIP s.r.o. Návrhová 50-ti rázová intenzita dopravy pohledem dostupných dat Ing. Jan Martolos, Ing. Luděk Bartoš, Ing. Dušan Ryšavý, EDIP s.r.o. Úvod Intenzita dopravy (počet vozidel, která projedou příčným řezem

Více

Vyhodnocení průzkumu intenzit na. Ing. Michal Dorda, Ph.D.

Vyhodnocení průzkumu intenzit na. Ing. Michal Dorda, Ph.D. na pozemních komunikacích dle TP 189 Ing. Michal Dorda, Ph.D. 1 Místo: Lažany Datum: Číslo komunikace: I/43 Den týdne: Stanoviště Konec obce Doba průzkumu: 1 Kategorie a třída komunikace 2 Nedělní faktor

Více

Konference o bezpečnosti silničního provozu REGIONSERVIS. 19.5.2011, Praha, hotel Olympik

Konference o bezpečnosti silničního provozu REGIONSERVIS. 19.5.2011, Praha, hotel Olympik Konference o bezpečnosti silničního provozu REGIONSERVIS 19.5.2011, Praha, hotel Olympik Ing. Milan Dont Odbor pozemních komunikací a územního plánu Témata Odbor PK a územního plánu Implementace směrnice

Více

Jednotná dopravní vektorová mapa (JDVM) Jednotná dopravní vektorová mapa JDVM 2007. Geografický informační systém. ISSS 2.

Jednotná dopravní vektorová mapa (JDVM) Jednotná dopravní vektorová mapa JDVM 2007. Geografický informační systém. ISSS 2. Geografický informační systém vektorová mapa vektorová mapa () ISSS 2. dubna 2007 Mgr. Štěpán Žežula ved.odd.koncepce GIS CDV 2007 www.jdvm.cz www.cdv.cz vektorová mapa 2007 je geografický informační systém

Více

OSTROV GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY

OSTROV GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY 08-21 OSTROV GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY ČÁST: DOPRAVNÍ PRŮZKUM ČERVENEC 2008 OBSAH OBSAH... 1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2. ÚVOD... 3 ZADÁNÍ... 3 ŘEŠENÉ ÚZEMÍ... 3 CÍLE PRŮZKUMU... 3 POUŽITÉ PODKLADY...

Více

2. Automobilová doprava

2. Automobilová doprava 2. Automobilová doprava 2.1. Vývoj motorizace a automobilizace Evidence vozidel Od 1.1.2003 došlo ke změně v evidenci vozidel. Pod správní obvod Plzeň bylo po zrušení okresních úřadů převedeno dalších

Více

Význam národních dopravních průzkumů pro strategii rozvoje silniční dopravy

Význam národních dopravních průzkumů pro strategii rozvoje silniční dopravy Význam národních dopravních průzkumů pro strategii rozvoje silniční dopravy Jiří Hanzl i, Petr Kumpošt ii Abstract: In the Czech Republic, the Nationwide Traffic Survey is probably the most important transport

Více

RYCHLOSTNÍ SILNICE R49/R6 HULÍN - PÚCHOV str. 1 Studie proveditelnosti a účelnosti RYCHLOSTNÍ SILNICE R49/R6 HULÍN PÚCHOV

RYCHLOSTNÍ SILNICE R49/R6 HULÍN - PÚCHOV str. 1 Studie proveditelnosti a účelnosti RYCHLOSTNÍ SILNICE R49/R6 HULÍN PÚCHOV RYCHLOSTNÍ SILNICE R49/R6 HULÍN - PÚCHOV str. 1 6 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ, A.S. ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR RYCHLOSTNÍ SILNICE R49/R6 HULÍN PÚCHOV STUDIE PROVEDITELNOSTI A ÚČELNOSTI

Více

1. ÚVOD 1.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE: Studie problémových úseků sil.ii/449 v koridoru Červenka Smržice. Havlíčkovo nábřeží 38, Ostrava

1. ÚVOD 1.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE: Studie problémových úseků sil.ii/449 v koridoru Červenka Smržice. Havlíčkovo nábřeží 38, Ostrava 1. ÚVOD 1.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE: Název: Objednatel: Zpracovatel: Studie problémových úseků sil.ii/449 v koridoru Červenka Smržice KÚ Olomouckého kraje UDI MORAVA s.r.o., Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00 Ostrava

Více

II. Automobilová doprava

II. Automobilová doprava II. Automobilová doprava Vývoj motorizace a automobilizace Evidence vozidel Do roku 2001 byly údaje o počtech vozidel přebírány od Policie ČR. Od roku 2002 jsou tato data získávána od nového správce agendy,

Více

Vyhodnocení sčítání dopravy v obci Telnice na ulici Palackého

Vyhodnocení sčítání dopravy v obci Telnice na ulici Palackého Vyhodnocení sčítání dopravy v obci Telnice na ulici Palackého Obec Telnice Zodpovědný řešitel: Ing. Martin Smělý duben 2014 1. Identifikační údaje Název práce: Objednatel: Vyhodnocení sčítání dopravy v

Více

Tento dokument je součástí systému TP online. Byl vytvořen zpracovatelem v elektronické podobě shodné se schváleným zněním MD.

Tento dokument je součástí systému TP online. Byl vytvořen zpracovatelem v elektronické podobě shodné se schváleným zněním MD. STANOVENÍ INTENZIT DOPRAVY NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH (II. VYDÁNÍ) Schváleno MD OPK čj. 279/2012-120-STSP/2 ze dne 5. června 2012, s účinností od 6. června 2012 Současně se ruší a nahrazují Technické podmínky

Více

o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice v období leden až červenec 2011

o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice v období leden až červenec 2011 o ovosti na pozemních komunikacích v České republice v Policie ČR za prvních 7 měsíců letošního roku šetřila celkem 40 897, při kterých bylo 385 osob usmrceno, 1 680 osob těžce zraněno a 12 111 osob zraněno

Více

Využití výsledků celostátního sčítání dopravy pro aktualizaci dopravně inženýrských metodik

Využití výsledků celostátního sčítání dopravy pro aktualizaci dopravně inženýrských metodik Využití výsledků celostátního sčítání dopravy pro aktualizaci dopravně inženýrských metodik Ing. Jan Martolos, EDIP s.r.o., Ing. Luděk Bartoš, EDIP s.r.o. Anotace V roce 2010 proběhlo další Celostátní

Více

Integrovaný plán mobility Ostrava průzkumy 2014-12-11

Integrovaný plán mobility Ostrava průzkumy 2014-12-11 Integrovaný plán mobility Ostrava průzkumy 2014-12-11 Průzkumy a šetření 1) Automobilová doprava (křižovatkový a kordonový průzkum) 2) Hromadná doprava (kalibrační profilový průzkum) 3) Cyklistická doprava

Více

Základní informace ISEM INTEROPERABILNÍ SYSTÉM ELEKTRONICKÉHO MÝTNÉHO

Základní informace ISEM INTEROPERABILNÍ SYSTÉM ELEKTRONICKÉHO MÝTNÉHO Základní informace ISEM INTEROPERABILNÍ SYSTÉM ELEKTRONICKÉHO MÝTNÉHO 24. 5. 2011 Agenda Cíle Rozsah zpoplatnění Technologie Výnosy a náklady Mýtné sazby Porovnání s okolními státy Cíle Záměr Výkonově

Více

15-19 KLOKOČNÁ, SILNICE III/11315, PRŮZKUM INTENZIT AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY

15-19 KLOKOČNÁ, SILNICE III/11315, PRŮZKUM INTENZIT AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY sídlo: Pařížská 13/1, 31 Plzeň telefon: 377 4 667 edip@edip.cz, www.edip.cz 15-19 KLOKOČNÁ, SILNICE III/11315, PRŮZKUM INTENZIT AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY KVĚTEN 15 15-19 Klokočná, III/11315, průzkum intenzit

Více

1. ÚVOD. Vladislav Křivda 1

1. ÚVOD. Vladislav Křivda 1 ODVOZENÍ PŘEPOČTOVÝCH KOEFICIENTŮ SILNIČNÍCH VOZIDEL V DOPRAVNÍM PROUDU DLE JEJICH DYNAMICKÝCH CHARAKTERISTIK DERIVATION OF COEFFICIENTS OF ROAD VEHICLES IN TRAFFIC FLOW ACCORDING TO ITS DYNAMIC CHARACTERISTICS

Více

Dopravní průzkum - Analytická část

Dopravní průzkum - Analytická část Dopravní model města Kuřim Dopravní průzkum - Analytická část 11/2009 2 OBSAH 1. ÚVOD... 4 2. PRŮZKUMY INDIVIDUÁLNÍ AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY... 5 2.1. PŘÍPRAVA PRŮZKUMU... 5 2.1.1. Typ prováděho průzkumu...

Více

ANALÝZA STAVU INTENZITA DOPRAVY JEJÍ PROGNÓZA

ANALÝZA STAVU INTENZITA DOPRAVY JEJÍ PROGNÓZA ANALÝZA STAVU INTENZITA DOPRAVY JEJÍ PROGNÓZA Ing.Václav Betka Předseda komise dopravy Obec PROBOŠTOV HODNOCENÉ UKAZATELE Pro zhodnocení intenzity dopravy a její prognózy bylo použito výsledků Celostátního

Více

Statistika nehodovosti 3. čtvrtletí 2017

Statistika nehodovosti 3. čtvrtletí 2017 Statistika nehodovosti 3. čtvrtletí 2017 Statistiky nehodovosti zahrnují pouze ty dopravní nehody, které vyšetřovala Policie České republiky. Pro srovnání vývoje některých ukazatelů nehodovosti a následků

Více

VÝPOČET HLUKU Z AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY MANUÁL 2011. Účelová publikace pro Ředitelství silnic a dálnic České republiky

VÝPOČET HLUKU Z AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY MANUÁL 2011. Účelová publikace pro Ředitelství silnic a dálnic České republiky Účelová publikace pro Ředitelství silnic a dálnic České republiky VÝPOČET HLUKU Z AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY MANUÁL 2011 RNDr. Miloš Liberko, ENVICONSULT Praha Ing. Libor Ládyš, EKOLA group, s.r.o., Praha Praha,

Více

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi. MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VL 3 KŘIŽOVATKY SCHVÁLENO MD OPK Č.J. 18/2012-120-TN/1 ZE DNE 1. 3. 2012 S ÚČINNOSTÍ OD 1. 4. 2012 SE SOUČASNÝM

Více

SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3. MÚK Trojice. Říjen 2009. Závěrečná zpráva. Zakázka č. 09-P2-31

SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3. MÚK Trojice. Říjen 2009. Závěrečná zpráva. Zakázka č. 09-P2-31 SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3 MÚK Trojice Říjen 2009 Závěrečná zpráva Zakázka č. 09-P2-31 SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3 DHV CR, spol. s r.o. Sokolovská 100/94 186 00 Praha 8

Více

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za období leden až srpen 2016

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za období leden až srpen 2016 S T A T I S T I K A ovosti na pozemních komunikacích v ČR za období leden až srpen 2016 Leden až srpen 2016 rozdíl stejné období roku 2015 POČET NEHOD 63.937 zvýšení o 3.939 = 6,6 % USMRCENO 353 snížení

Více

Údaje jsou převzaty z http://www.policie.cz/clanek/statistika-nehodovosti-178464.aspx

Údaje jsou převzaty z http://www.policie.cz/clanek/statistika-nehodovosti-178464.aspx Statistiky nehodovosti zahrnují pouze ty dopravní nehody, které vyšetřovala Policie České republiky. Pro srovnání vývoje některých ukazatelů nehodovosti a následků uvádíme také údaje za minulé roky. Údaje

Více

MODELY DOPRAVY A DOPRAVNÍ EXCESY. 3. cvičení

MODELY DOPRAVY A DOPRAVNÍ EXCESY. 3. cvičení MODELY DOPRAVY A DOPRAVNÍ EXCESY STANOVENÍ OPTIMÁLNÍ OBJÍZDNÉ TRASY 3. cvičení zadání úlohy č. 3 postup zpracování volba objízdné trasy kapacitní posouzení trasy příklady zpracování Zadání úlohy č. 3 Zadaný

Více

TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA SILNIČNÍ DOPRAVA

TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA SILNIČNÍ DOPRAVA TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA SILNIČNÍ DOPRAVA Koncepce IAP skupiny silniční nákladní doprava Ing.Vladimír Žák CDV v.v.i. Při vlastním zpracování návrhu IAP jsme vycházeli z: nových cílů Dopravní politiky na

Více

o nehodovosti na pozemních komunikacích České republiky v období leden až listopad 2009

o nehodovosti na pozemních komunikacích České republiky v období leden až listopad 2009 o ovosti na pozemních komunikacích České republiky v období leden až listopad 2009 Policie ČR za 11 měsíců letošního roku šetřila celkem 67 870, při kterých bylo 763 osob usmrceno, 3 225 osob těžce zraněno

Více

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. v roce 2016

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. v roce 2016 S T A T I S T I K A ovosti na pozemních komunikacích v ČR v roce 2016 Leden až prosinec 2016 rozdíl stejné období roku 2015 POČET NEHOD 98.864 zvýšení o 5.797 = 6,2 % USMRCENO 545 snížení o 115 osob =

Více

Příklady využití GIS pro práci odboru dopravy Libereckého kraje. I. Analýza nehodových úseků z roku 2005 dílčí výstupy

Příklady využití GIS pro práci odboru dopravy Libereckého kraje. I. Analýza nehodových úseků z roku 2005 dílčí výstupy Příklady využití GIS pro práci odboru dopravy Libereckého kraje I. Analýza nehodových úseků z roku 2005 dílčí výstupy Úvodní informace k nehodovosti LK ročně registruje přes 9 000 nehod Úlohy kraje - monitorovat

Více

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za období leden až listopad 2016

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za období leden až listopad 2016 S T A T I S T I K A ovosti na pozemních komunikacích v ČR za období leden až listopad 2016 Leden až listopad 2016 rozdíl stejné období roku 2015 POČET NEHOD 90.502 zvýšení o 5.446 = 6,4 % USMRCENO 504

Více

Shlukování prostorových dat KDE+

Shlukování prostorových dat KDE+ Podpora tvorby národní sítě kartografie nové generace. Shlukování prostorových dat KDE+ Mgr. Jiří Sedoník Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem

Více

Analýza výsledků měření intenzity dopravy na komunikaci I/7 u města Louny Ing. P. Beneš, PhD., Doc. Ing. J. Majtaník, CSc.

Analýza výsledků měření intenzity dopravy na komunikaci I/7 u města Louny Ing. P. Beneš, PhD., Doc. Ing. J. Majtaník, CSc. Analýza výsledků měření intenzity dopravy na komunikaci I/7 u města Louny Ing. P. Beneš, PhD., Doc. Ing. J. Majtaník, CSc. I. Úvod a cíl měření Cílem měření intenzity dopravy je získat hodnoty, které odpovídají

Více

Statistika nehodovosti 1. pololetí 2017

Statistika nehodovosti 1. pololetí 2017 Statistika nehodovosti 1. pololetí 2017 Statistiky nehodovosti zahrnují pouze ty dopravní nehody, které vyšetřovala Policie České republiky. Pro srovnání vývoje některých ukazatelů nehodovosti a následků

Více

Vyhodnocení sčítání dopravy na průjezdním úseku silnice II/418 v obci Sokolnice

Vyhodnocení sčítání dopravy na průjezdním úseku silnice II/418 v obci Sokolnice Vyhodnocení sčítání dopravy na průjezdním úseku silnice II/418 v obci Sokolnice Zodpovědný řešitel: Ing. Martin Smělý květen 2011 Identifikační údaje Zadavatel: Zástupce zadavatele: Obec Sokolnice Komenského

Více

MD ČR Výzkumná zpráva harmonizace Příloha 6. PC model VM Výkonové mýtné. SBP Consult, s.r.o. SBP Consult, s.r.o.

MD ČR Výzkumná zpráva harmonizace Příloha 6. PC model VM Výkonové mýtné. SBP Consult, s.r.o. SBP Consult, s.r.o. Příloha 6 PC model VM Výkonové mýtné SBP Consult, s.r.o. SBP Consult, s.r.o. Počítačový model na výpočet variant sazeb výkonového mýtného na základě agresivity kategorií na vozovky Varianta A: Tabulky

Více

Statistika nehodovosti rok 2016

Statistika nehodovosti rok 2016 Statistika nehodovosti rok 2016 Statistiky nehodovosti zahrnují pouze ty dopravní nehody, které vyšetřovala Policie České republiky. Pro srovnání vývoje některých ukazatelů nehodovosti a následků uvádíme

Více

ZÁKLADY DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ

ZÁKLADY DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ ZÁKLADY DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ cvičení z předmětu 12ZYDI ZS 2015/2016 ČVUT v Praze Fakulta dopravní Ústav dopravních systému (K612) Ing. Vojtěch Novotný budova Horská, kancelář A433 novotvo4@fd.cvut.cz

Více

POSOUZENÍ VLIVU ZPROVOZNĚNÍ DÁLNICE D47 EXAMINATION OF INFLUENCE OF PUTTING OF HIGHWAY D47 INTO SERVICE

POSOUZENÍ VLIVU ZPROVOZNĚNÍ DÁLNICE D47 EXAMINATION OF INFLUENCE OF PUTTING OF HIGHWAY D47 INTO SERVICE POSOUZENÍ VLIVU ZPROVOZNĚNÍ DÁLNICE D47 EXAMINATION OF INFLUENCE OF PUTTING OF HIGHWAY D47 INTO SERVICE Martin Blatoň 1, Vladislav Křivda 2 Anotace: Článek posuzuje vliv zprovoznění úseku dálnice D47 z

Více

Rezidence FLORES Květnice

Rezidence FLORES Květnice Rezidence FLORES Květnice Objednatel: FADESA Česko s.r.o. Italská 1203/18 120 00 Praha 2 Zastoupený: Ing. Lukášem Srchem Zhotovitel: CITYPLAN spol. s r. o., Jindřišská 17, 110 00 Praha 1 Zastoupený: Ing.

Více

Zvládnutí růstu přepravní náročnosti a vlivu globalizace v dopravě. Harmonizace podmínek přepravního trhu a zpoplatnění uživatele

Zvládnutí růstu přepravní náročnosti a vlivu globalizace v dopravě. Harmonizace podmínek přepravního trhu a zpoplatnění uživatele S O U B O R I N D I K Á T O R Ů D O P R AV N Í P O L I T I K Y Indikátory budou hodnoceny k rokům 2010 a 2013 v porovnání k roku 2005 (L = limity, T = trendy). Dosažení vhodné dělby přepravní práce mezi

Více

Příloha 1. Výstup pod Baštou. - propojení ulic Palackého a Podhorské (Mostecké) Hluková studie. Člen České asociace akustiků, o.s. Datum:

Příloha 1. Výstup pod Baštou. - propojení ulic Palackého a Podhorské (Mostecké) Hluková studie. Člen České asociace akustiků, o.s. Datum: Příloha 1 Výstup pod Baštou - propojení ulic Palackého a Podhorské (Mostecké) Hluková studie Zpracoval: Mgr. Radomír Smetana Člen České asociace akustiků, o.s. Datum: 25. 8. 2015 Zakázka č.: 15/0610 Počet

Více

CO JE DOPRAVA? 1. 1 CO JE DOPRAVA?

CO JE DOPRAVA? 1. 1 CO JE DOPRAVA? CO JE DOPRAVA? DOPRAVA JE ČINNOST VYVOLANÁ KAŽDODENNÍ AKTIVITOU ČLOVĚKA. JE TO SLUŽBA NUTNÁ PRO EXISTENCI ČLOVĚKA I FUNGOVÁNÍ MĚSTA, MÁ SLOUŽIT, ALE MŮŽE I NEGATIVNĚ OVLIVNIT KVALITU PROSTŘEDÍ A ŽIVOT

Více

Základní pojmy (opakování)

Základní pojmy (opakování) Základní pojmy (opakování) Pozemní komunikace - je stavba určená k užití silničními a jinými vozidly a chodci, včetně pevných zařízení nutných pro zajištění tohoto užití a jeho bezpečnosti - výjimečně

Více

DOPRAVNÍ STUDIE. Goodmann Zdiby Logistics Centre Pražská ul., Zdiby. Průvodní zpráva. Razítko a podpis : (firemní, autorizační)

DOPRAVNÍ STUDIE. Goodmann Zdiby Logistics Centre Pražská ul., Zdiby. Průvodní zpráva. Razítko a podpis : (firemní, autorizační) Název projektu: Goodmann Zdiby Logistics Centre Pražská ulice, Zdiby Generální projektant: Kooperace : Stupeň projektu: Dopravní studie Objednatel: Atelier A6 Ateliér LUCIDA s.r.o. Marie Cibulkové 34,

Více

TECHNICKÉ PODMÍNKY A SOFTWARE ZÁVĚR V OBORU DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ. Ing. Jan Martolos, EDIP s.r.o. 1/39 ÚVOD INTENZITY DOPRAVY KAPACITNÍ POSOUZENÍ

TECHNICKÉ PODMÍNKY A SOFTWARE ZÁVĚR V OBORU DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ. Ing. Jan Martolos, EDIP s.r.o. 1/39 ÚVOD INTENZITY DOPRAVY KAPACITNÍ POSOUZENÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A SOFTWARE V OBORU DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ Ing. Jan Martolos, EDIP s.r.o. 1/39 CÍL PŘEDNÁŠKY seznámit s aktuálními TP v oblasti dopravního inženýrství, použití TP v projektování, možnosti

Více

DOPRAVA A ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI

DOPRAVA A ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI DOPRAVA A ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI KVANTIFIKACE A PŘÍKLADY MOŽNÝCH OPATŘENÍ JiříJedlička, I. Dostál, L. Špička, K. Pospíšil, V. Adamec OBSAH Charakteristika dopravy a dopravní infrastruktury

Více

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za období roku 2014.

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za období roku 2014. S T A T I S T I K A ovosti na pozemních komunikacích v ČR za období roku 2014. Rok 2014 rozdíl stejné období - rok 2013 POČET NEHOD 85.859 zvýšení o 1.461 = 1,73 % USMRCENO 629 zvýšení o 46 osob = 7,89

Více

o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice v období leden až srpen 2012

o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice v období leden až srpen 2012 o ovosti na pozemních komunikacích v České republice v období leden až srpen 2012 Policie ČR za prvních 8 měsíců letošního roku šetřila celkem 52 566, při kterých bylo 452 osob usmrceno, 2 002 osob těžce

Více

METODIKA PRÁCE S TOUTO APLIKACÍ

METODIKA PRÁCE S TOUTO APLIKACÍ Aplikace Statistické vyhodnocení nehodovosti v silničním provozu ve vybrané METODIKA PRÁCE S TOUTO APLIKACÍ červen 13 Obsah Úvod 3 Přístup do aplikace 3 Definování kritérií vyhledávání požadovaných informací

Více

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden říjen 2016

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden říjen 2016 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Ředitelství služby dopravní policie Praha 7. listopadu Počet stran: 8 INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden říjen Policie

Více

Aplikace. Statistické vyhodnocení nehodovosti v silničním provozu ve vybraném správním území s využitím doplňkových dat o účastnících nehody

Aplikace. Statistické vyhodnocení nehodovosti v silničním provozu ve vybraném správním území s využitím doplňkových dat o účastnících nehody Aplikace Statistické vyhodnocení nehodovosti v silničním provozu ve vybraném správním území s využitím doplňkových dat o účastnících nehody METODIKA PRÁCE S TOUTO APLIKACÍ prosinec 15 Obsah ÚVOD 3 PŘÍSTUP

Více

Statistika nehodovosti 3. čtvrtletí 2016

Statistika nehodovosti 3. čtvrtletí 2016 Statistika nehodovosti 3. čtvrtletí 2016 Statistiky nehodovosti zahrnují pouze ty dopravní nehody, které vyšetřovala Policie České republiky. Pro srovnání vývoje některých ukazatelů nehodovosti a následků

Více

Preference veřejné dopravy v intravilánu Ing. Jan Vašíček Ing. Jan Spousta

Preference veřejné dopravy v intravilánu Ing. Jan Vašíček Ing. Jan Spousta Preference veřejné dopravy v intravilánu Ing. Jan Vašíček Ing. Jan Spousta Sdružení dopravních podniků ČR jednání Dopravně provozní skupiny Praha, 05.03.2015 EU: Akce COST TU1103, zkráceně COST Tram Operation

Více

Nové pojetí kategorizace sítě páteřních komunikací v ČR. v kontextu aktuálně projednávané novely zákona o pozemních komunikacích (ZPK)

Nové pojetí kategorizace sítě páteřních komunikací v ČR. v kontextu aktuálně projednávané novely zákona o pozemních komunikacích (ZPK) Nové pojetí kategorizace sítě páteřních komunikací v ČR v kontextu aktuálně projednávané novely zákona o pozemních komunikacích (ZPK) Současný stav a související problémy Definice dálniční sítě? Soubor

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY. Ing. Jitka Olševičová Ing. Tomáš Prokop

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY. Ing. Jitka Olševičová Ing. Tomáš Prokop ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY Ing. Jitka Olševičová Ing. Tomáš Prokop Definice územně analytických podkladů zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon ), ve znění

Více

Hluková studie. Výpočet hladin akustického tlaku ze silniční dopravy po realizaci I.etapy výstavby silničního obchvatu města Opočno

Hluková studie. Výpočet hladin akustického tlaku ze silniční dopravy po realizaci I.etapy výstavby silničního obchvatu města Opočno Objednatel: Zhotovitel: Královéhradecký kraj, Správa a údržba silnic EMPLA AG spol. s r.o. Hluková studie Výpočet hladin akustického tlaku ze silniční dopravy po realizaci I.etapy výstavby silničního obchvatu

Více

Dopravní nehodovost v roce 2012

Dopravní nehodovost v roce 2012 Dopravní nehodovost v roce 2012 Dopravní nehodovost v roce 2012 plk. Mgr. Martin Červíček policejní prezident Dopravní nehodovost v roce 2012 plk. Mgr. Tomáš Kužel náměstek policejního prezidenta pro vnější

Více

6. Dopravní nehody (kódy V01-V99)

6. Dopravní nehody (kódy V01-V99) 6. Dopravní nehody (kódy V1-V99) Dopravní nehody jsou skupinou vnějších příčin, na které umírá třetí největší počet osob a toto pořadí se udržuje po celé zde hodnocené období. Výrazně větší byl, zejména

Více

Výpočet hluku ze silniční dopravy

Výpočet hluku ze silniční dopravy Výpočet hluku ze silniční dopravy ÚVOD Výpočet hluku z předpokládaného provozu běžné silniční dopravy pro venkovní prostor intravilánu města Přerov je zpracován jako orientační podklad pro zhotovitele

Více

PRACOVNÍ NÁVRH VYHLÁŠKA. ze dne o způsobu stanovení pokrytí signálem televizního vysílání

PRACOVNÍ NÁVRH VYHLÁŠKA. ze dne o způsobu stanovení pokrytí signálem televizního vysílání PRACOVNÍ NÁVRH VYHLÁŠKA ze dne 2008 o způsobu stanovení pokrytí signálem televizního vysílání Český telekomunikační úřad stanoví podle 150 odst. 5 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

Více

Přeprava nadlimitních zásilek Žádost o povolení

Přeprava nadlimitních zásilek Žádost o povolení Přeprava nadlimitních zásilek Žádost o povolení Autor Datum vytvoření Září 2013 Ing. Erlebach Lumír Obory/ročník Předmět Tematická oblast Klíčová slova Anotace Metodické pokyny Střední vzdělávání s MZ

Více

3. Mechanická převodná ústrojí

3. Mechanická převodná ústrojí 1M6840770002 Str. 1 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava 3.3 Výzkum metod pro simulaci zatížení dílů převodů automobilů 3.3.1 Realizace modelu jízdy osobního vozidla a uložení hnacího agregátu

Více

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za období leden až listopad 2014.

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za období leden až listopad 2014. S T A T I S T I K A ovosti na pozemních komunikacích v ČR za období leden až listopad 2014. Leden až listopad 2014 rozdíl stejné období roku 2013 POČET NEHOD 78.090 zvýšení o 651 = 0,84 % USMRCENO 577

Více

Různé možnosti využití systémů vážení vozidel za pohybu (WIM)

Různé možnosti využití systémů vážení vozidel za pohybu (WIM) Různé možnosti využití systémů vážení vozidel za pohybu (WIM) Autor: Emil Doupal, Jiří Novotný, CDV, WP6 Příspěvek byl zpracován za podpory programu Centra kompetence Technologické agentury České republiky

Více

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden listopad 2016

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden listopad 2016 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Ředitelství služby dopravní policie Praha 8. prosince Počet stran: 8 INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden listopad Policie

Více

SILNIČNÍ A MĚSTSKÉ KOMUNIKACE Úvod STABILNÍ MOBILNÍ

SILNIČNÍ A MĚSTSKÉ KOMUNIKACE Úvod STABILNÍ MOBILNÍ SILNIČNÍ A MĚSTSKÉ KOMUNIKACE Úvod SMK 01 Úvod.ppt 2 Základní předpisy Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích (Silniční zákon) Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích

Více

o nehodovosti na pozemních komunikacích České republiky za rok 2013

o nehodovosti na pozemních komunikacích České republiky za rok 2013 o ovosti na pozemních komunikacích České republiky za rok 2013 Policie ČR v roce 2013 šetřila 84 398, při kterých bylo 583 osob usmrceno, těžce zraněno bylo 2 782 osob a 22 577 osob bylo lehce zraněno.

Více

Mobilita Ostrava Aktuality

Mobilita Ostrava Aktuality Mobilita Ostrava Aktuality Jak projekt postupuje? Projekt Integrovaný plán mobility Ostrava dospěl v březnu roku 2015 do ukončení analytické části dokumentace. Hlavním cílem této části dokumentace bylo

Více

5. Není nutno čekat na nehody Ing. Jiří Ambros, CDV, Vlasta Michková, ŘSD ČR

5. Není nutno čekat na nehody Ing. Jiří Ambros, CDV, Vlasta Michková, ŘSD ČR 5. Není nutno čekat na nehody Ing. Jiří Ambros, CDV, Vlasta Michková, ŘSD ČR Abstrakt: Bezpečnost silničního provozu na vybraných místech se tradičně hodnotí prostřednictvím nehodovosti. Na potřebné množství

Více

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden září 2016

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden září 2016 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Ředitelství služby dopravní policie Praha 7. října Počet stran: 8 INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden září Policie České

Více

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za 1.pololetí 2012 (leden až červen).

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za 1.pololetí 2012 (leden až červen). S T A T I S T I K A ovosti na pozemních komunikacích v ČR za 1.pololetí 212 (leden až červen). Leden až červen 212 rozdíl stejné období roku 211 POČET NEHOD 38.923 zvýšení o 4.55 = 11,6 % USMRCENO 31 snížení

Více

ÚZEMNÍ PLÁN Š T Ě M Ě CH Y

ÚZEMNÍ PLÁN Š T Ě M Ě CH Y URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ÚZEMNÍ PLÁN Š T Ě M Ě CH Y PRŮZKUMY A ROZBORY (DOPLNĚNÍ)

Více

Úvod k tématu bezpečnosti a dopravního inženýrství

Úvod k tématu bezpečnosti a dopravního inženýrství konference 15. 16. 9. 2014 Brno partner akce: www.bvv.cz/brnosafety/ Ing. Jindřich Frič, Ph.D. Úvod k tématu bezpečnosti a dopravního inženýrství Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. 1 Hlavní činnost divize:

Více

Znečištění ovzduší Doprava Jmk, Brno. J. Jedlička, I. Dostál

Znečištění ovzduší Doprava Jmk, Brno. J. Jedlička, I. Dostál Znečištění ovzduší Doprava Jmk, Brno J. Jedlička, I. Dostál OBSAH 1. Dopravní infrastruktura a vozidla 2. Emisní bilance 3. Opatření návrh 4. Opatření implementace 5. Závěr Dopravní infrastruktura Délka

Více

V. ZÁKLADNÍ PARAMETRY VÝHLEDOVÉ SILNIČNÍ SÍTĚ KRAJE

V. ZÁKLADNÍ PARAMETRY VÝHLEDOVÉ SILNIČNÍ SÍTĚ KRAJE V. ZÁKLADNÍ PARAMETRY VÝHLEDOVÉ SILNIČNÍ SÍTĚ KRAJE V.1. NÁVRH HIERARCHIE STÁVAJÍCÍ A VÝHLEDOVÉ SILNIČNÍ SÍTĚ KRAJE V dokumentu bylo potřebné stanovit hierarchii silniční sítě, přičemž stávající rozdělení

Více

PODROBNÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

PODROBNÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 1 smlouvy PODROBNÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 1. PŘEDMĚT A ÚČEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem zakázky je: 1.1 Zpracování akčních plánů (AP) Jihomoravského kraje v souladu se zákonem č.

Více

Přednáška předmětu K612PPMK Provoz a projektování místních komunikací ORGANIZACE A REGULACE DOPRAVY

Přednáška předmětu K612PPMK Provoz a projektování místních komunikací ORGANIZACE A REGULACE DOPRAVY Přednáška předmětu K612PPMK Provoz a projektování místních komunikací ORGANIZACE A REGULACE DOPRAVY ! KAPACITA INTENZITA = REZERVA! je-li rezerva kapacity < 0 jsou-li velké ztrátové časy je-li nízká cestovní

Více

Příloha č. 1. Posouzení přínosů realizace severovýchodní části obchvatu města Hořovice

Příloha č. 1. Posouzení přínosů realizace severovýchodní části obchvatu města Hořovice Příloha č. 1 Posouzení přínosů realizace severovýchodní části obchvatu města Hořovice Vypracoval: Ing. Robert Juřina Hanojská 2836 390 05 Tábor jurina.r@gmail.com Září 2012 Úvod Ve změně územního plánu

Více

4. Provádění bezpečnostních inspekcí na silnicích nižších kategorií vrámci velkých územních celků P. Pokorný R. Striegler, CDV v. v. i.

4. Provádění bezpečnostních inspekcí na silnicích nižších kategorií vrámci velkých územních celků P. Pokorný R. Striegler, CDV v. v. i. 4. Provádění bezpečnostních inspekcí na silnicích nižších kategorií vrámci velkých územních celků P. Pokorný R. Striegler, CDV v. v. i. Brno Následující text popisuje optimalizovanou podobu úvodního kroku

Více

Kapacita neřízených úrovňových křižovatek TP 188. Ing. Michal Dorda, Ph.D.

Kapacita neřízených úrovňových křižovatek TP 188. Ing. Michal Dorda, Ph.D. Kapacita neřízených úrovňových křižovatek TP 188 Ing. Michal Dorda, Ph.D. Literatura k problematice Tato prezentace byla zpracována podle: TP 188 Posuzovaní kapacity neřízených úrovňových křižovatek. V

Více

REALIZACE A VYHODNOCENÍ PROFILOVÝCH DOPRAVNÍCH PRŮZKUMŮ VE MĚSTĚ ČESKÁ SKALICE

REALIZACE A VYHODNOCENÍ PROFILOVÝCH DOPRAVNÍCH PRŮZKUMŮ VE MĚSTĚ ČESKÁ SKALICE České vysoké učení technické v Praze FAKULTA DOPRAVNÍ Ústav dopravních systémů Horská 3, 128 03 PRAHA 2 http://www.fd.cvut.cz REALIZACE A VYHODNOCENÍ PROFILOVÝCH DOPRAVNÍCH PRŮZKUMŮ VE MĚSTĚ ČESKÁ SKALICE

Více

Vyhodnocení dopravního průzkumu ve městě Lišov

Vyhodnocení dopravního průzkumu ve městě Lišov Výsledná zpráva Vyhodnocení dopravního průzkumu ve městě Lišov Termín uskutečnění: 19. 3. 24. 3. 216 Objednatel: Město Lišov Tř. 5. května 139 373 72 Lišov IČO: 245178 Zhotovitel: Vysoká škola technická

Více

Uplatnění nových NDT metod při diagnostice stavu objektů dopravní infrastruktury termografie, TSD, GPR a jiné

Uplatnění nových NDT metod při diagnostice stavu objektů dopravní infrastruktury termografie, TSD, GPR a jiné Uplatnění nových NDT metod při diagnostice stavu objektů dopravní infrastruktury termografie, TSD, GPR a jiné Autor: Josef Stryk, Radek Matula, Michal Janků, Ilja Březina, CDV, WP6 Příspěvek byl zpracován

Více

Projektování silnic a dálnic Vznik silniční sítě na našem uzemí : roku 1725, za vlády císaře Karla VI., ustavena silniční reparační komise pro řízení silničních prací. (Tehdejší silnice měly kamennou konstrukci

Více

Sběr a analýza dat z nepřímých ukazatelů bezpečnosti ve vztahu k Národní strategii bezpečnosti silničního provozu

Sběr a analýza dat z nepřímých ukazatelů bezpečnosti ve vztahu k Národní strategii bezpečnosti silničního provozu Sběr a analýza dat z nepřímých ukazatelů bezpečnosti ve vztahu k Národní strategii bezpečnosti silničního provozu Ing. Eva Simonová, Ing. Martin Lipl, Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. 1 ÚVOD Jedním

Více