Požární klapky. The art of handling air. Typ FKR-EU vyhovuje ČSN EN FKR-EU/DE/CZ/cz. v souladu s Prohlášením o vlastnostech

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Požární klapky. The art of handling air. Typ FKR-EU vyhovuje ČSN EN 1366-2. FKR-EU/DE/CZ/cz. v souladu s Prohlášením o vlastnostech"

Transkript

1 FKR-EU/DE/CZ/cz Požární klapky Typ FKR-EU vyhovuje ČSN EN v souladu s Prohlášením o vlastnostech DoP / FKR-EU / DE / 2013 / 001 The art of handling air

2 Obsah Popis Popis 2 Použití ve stavbě 3 Provedení Rozměry 4 Příslušenství Dodatečné díly Koncový spínač 9 Pružinový servopohon 10 TROXNETCOM 12 Detektory kouře 13 Výběr vzduchotechnických parametrů 14 Pokyny k zabudování Masivní stěny a stropní desky 15 Lehké příčky 16 Požární stěny 17 Zdi šachet 18 Informace pro objednání 20 FKR-EU s tavnou pojistkou FKR-EU-FL s pružinovým servopohonem Požární klapky se v případě požáru automaticky uzavřou, a zabrání tak rozšíření požáru a přenášení kouře vzduchotechnickým potrubím do sousedních požárně oddělených prostor. Požární klapky FKR-EU jsou přezkoušeny dle ČSN EN a vyhovují ČSN EN Správné umístění je v masivních stěnách a stropních deskách, v lehkých příčkách, v lehkých požárních stěnách a ve zdech šachet. Poloha zabudování a směr vzduchu nejsou rozhodující. V případě požáru se spuštění klapky provede při 72 C nebo 95 C (při použití v teplovzdušné ventilaci) buď pomocí tavné pojistky, nebo termoelektricky ve spojení s pružinovým servopohonem. Přístup ke spouštěcímu zařízení a jeho přezkoušení zvenku. Třída vlastností požárních klapek FKR-EU závisí na použití, viz tabulka na straně 3. Zvláštní charakteristické vlastnosti Vyhovuje požadavkům ČSN EN Ochrana proti požáru přezkoušena technicky dle ČSN EN Klasifikace dle ČSN EN Pro mokrou instalaci do lehkých příček, požárních stěn v lehké konstrukci a zdí šachet Velký volný průřez, a tudíž nepatrné rozdíly tlaku Integrace do řídicí techniky budov s TROXNETCOM Prohlášení o vlastnostech DoP / FKA-EU / DE / 2013 / 001 Bližší a aktuální informace včetně návodu k obsluze a instalaci viz naše stránky. Bližší výběr a konstrukce požárních klapek viz návrhový program pro snadné vyhledávání produktů na našich www stránkách. 2

3 Použití ve stavbě Aby bylo zaručeno bezchybné fungování požární klapky, je nezbytné si přečíst návod k obsluze, montáži a údržbě a dodržovat jej. Dále je třeba dodržovat vnitrostátní směrnice. Platí také všeobecné směrnice norem ČSN Funkční bezpečnost požárních klapek je nutno zkoušet minimálně každých šest měsíců. Když jsou provedeny dvě po sobě následující zkoušky bez nedostatků, může příští zkouška následovat po roce. U požárních klapek obvykle stačí spuštění a opětné otevření, u klapek s pružinovým servopohonem také pomocí dálkového ovládání. Požární klapky je třeba zahrnout do pravidelného čištění vzduchotechnického zařízení. Pokyny pro projektování Třída vlastností požárních klapek FKR-EU závisí na použití, viz tabulka. Je přípustná vestavba požárních klapek do masivních stěn a stropních deset, jejichž třída vlastností je nižší než třída vlastností požární klapky. V tomto případě třída vlastností stěny nebo stropní desky platí také pro požární klapku FKR-EU. Požární klapky FKR-EU jsou schváleny pouze pro použití do vzduchotechnických zařízení. Musí být připojeny z obou stran k potrubí, nebo být z jedné strany připojeny k potrubí a z druhé strany opatřeny uzavírací mřížkou. Při zabudování požárních klapek je třeba dodržovat platné právní předpisy a všeobecně uznávané stavební předpisy. Vzduchotechnické potrubí je nutno instalovat tak, aby v případě požáru na požární klapku nepůsobily žádné značné síly. K připojení pevného potrubí k požární klapce se pro určitá použití doporučuje použít pružné spojky. Pružné vložky mohou být na potrubí připojeny přímo. Umístění instalace Provedení a materiál Minimální tloušťka [mm] Třída požární odolnosti EI TT (v e h o, i o) S Pokyny k zabudování na straně Masivní stěny a stropní desky Masivní stěny, hrubá hustota 500 kg/m³ 100 EI 120 S Masivní stropní desky, hrubá hustota 600 kg/m³ 150 EI 120 S 15 Lehké příčky s kovovou nosnou konstrukcí a obložením z obou stran Lehké příčky 100 EI 90 S 16 Požární stěny s kovovou nosnou konstrukcí a obložením z obou stran Požární stěny 115 EI 90 S 17 Lehké příčky s kovovou nosnou konstrukcí a obložením z jedné strany Zdi šachet 90 EI 90 S 18 Lehké příčky bez kovové nosné konstrukce, ale s obložením ožením z jedné strany Zdi šachet 50 EI 90 S 19 3

4 Provedení Rozměry Vlastnosti Zařazeno dle ČSN EN Třídy požárních odolností, viz tabulka na straně 3 Proudění vzduchu libovolným směrem Velký volný průřez, a tudíž nepatrné rozdíly tlaku Spouštěcí teplota 72 C nebo 95 C (při použití v teplovzdušné ventilaci) Poloha zabudování možná od 0 do 360 Charakteristické konstrukční znaky Typ FKR-EU: Pevný plášť s připojovacími hrdly vhodnými pro kruhová potrubí Na obou koncích připojovací hrdla s břitovým těsněním, vhodná pro běžná vzduchotechnická potrubí dle ČSN EN 1506 nebo ČSN EN Typ FKR-EU-FL: Pevný plášť s připojovacími přírubami na obou koncích; příruby odpovídají ČSN EN a jsou vhodné pro běžná kruhová vzduchotechnická potrubí dle ČSN EN 1506 nebo ČSN EN FKR-EU a FKR-EU-FL Rozměry [mm] Jmenovitá velikost ØDN A ØD α ,5 Počet otvorů pro šrouby Hmotnost [kg] s tavnou pojistkou 6,8 7,3 8,5 14,1 16,4 18,0 21,3 25,7 28,6 s pružinovým servopohonem 8,2 8,7 9,9 16,7 19,0 20,6 23,9 28,3 31,3 Netěsnost při zavřeném listu podle ČSN EN 1751, třída 4. Netěsnost pláště podle ČSN EN 1751, třída C FKR-EU s tavnou pojistkou ØDN A Ø19,5 ØDN FKR-EU-FL s tavnou pojistkou Volný prostor pro přístup ke spouštěcímu zařízení 4

5 Provedení Rozměry Plášť List klapky s těsněním Rukojeť Spouštěcí zařízení s krytem Aretace Tavná pojistka Pružinový servopohon Termoelektrické spouštěcí zařízení Doraz Břitové těsnění Instalační značení ØDN 400: drážka; ØDN 450: zářez Materiály: Plášť v provedení z pozinkovaného ocelového plechu, s práškovým vypalovacím lakem RAL 7001 (1) nebo z nerezové oceli (2) List klapky ze speciálního izolačního materiálu List klapky s práškovým vypalovacím lakem RAL 7001 Těsnění listu klapky z neoprenu Břitové těsnění z termoplastového elastomeru (TPE) Varianta provedení 1 Objednací Plášť List klapky klíč Pozink Standardní Práškový vypalovací lak Standardní 1 Nerez ocel 1 Standardní 2 Pozink Lakovaný 7 Práškový vypalovací lak Lakovaný 1-7 Nerez ocel 1 Lakovaný 2-7 Varianta provedení 2 Tavná pojistka 95 C (pouze pro použití v teplovzdušné ventilaci) 1 W lze kombinovat se všemi konstrukčními variantami 1. Objednací klíč Zvýšené požadavky na ochranu proti korozi splňují varianty provedení s ocelovým pláštěm nebo pláštěm opatřeným práškovým vypalovacím lakem. Též je k dodání s lakovaným listem klapky. Podrobný seznam na vyžádání W 1 FKR-EU s pružinovým servopohonem ØDN A Ø19,5 ØDN FKR-EU-FL s pružinovým servopohonem Volný prostor pro přístup ke spouštěcímu zařízení 5

6 Příslušenství Krycí mřížka Pokud je vzduchotechnické potrubí připojeno jen jednostranně, může se druhá strana opatřit krycí mřížkou. Požární klapka, krycí mřížka, popřípadě prodlužovací nástavec jsou smontovány výrobcem a tvoří jednu jednotku. Volný průřez krycí mřížky obnáší cca 70 %. Krycí mřížky se dodávají i zvlášť. Bližší informace o prodlužovacím nástavci viz strana 8. Pružné manžety Vzduchotechnické potrubí je nutno instalovat tak, aby v případě požáru na požární klapku nepůsobily žádné značné síly. Vzhledem k tomu, že v případě požáru se potrubí může roztahovat a stěny se mohou deformovat, doporučujeme v uvedených aplikacích použít k připojení požární klapky k pevnému potrubí pružné manžety: v lehkých příčkách v lehkých stěnách šachet Pružné manžety musí být instalovány tak, aby oba konce kompenzovaly napětí v tahu i tlaku. Alternativně je možné použít pružné potrubí. Pružné manžety se dodávají i zvlášť. Bližší informace o prodlužovacím nástavci viz strana 8. Krycí mřížka FKR-EU Strana obsluhy 175 Strana zabudování 175/370 A V Krycí mřížka, na straně obsluhy nebo zabudování prodlužovací nástavec A A FKR-EU-FL FKR-EU-FL s prodlužovacími nástavci Strana obsluhy Strana zabudování 175/370 Strana obsluhy 175 Strana zabudování 175/370 A A V A V A V Pozor! Prodlužovací nástavce a krycí mřížky jsou smontovány výrobcem. 6

7 Příslušenství Příslušenství Objednací klíč Strana obsluhy Strana zabudování Pružná manžeta S0 Pružná manžeta 0S Pružná manžeta Pružná manžeta SS Krycí mřížka A0 Krycí mřížka 0A Pružná manžeta Krycí mřížka SA Krycí mřížka Pružná manžeta AS Materiály: Krycí mřížka z pozinkovaného ocelového plechu (se stříbrošedým práškovým vypalovacím lakem (RAL 7001) u variant provedení požární klapky s práškovým lakem (1) a ušlechtilou ocelí (2)) Prodlužovací nástavce stejné jako varianty plášťů Pružné manžety z pozinkované oceli (pouze FKR-EU-FL) a vláknitého kompozitu FKR-EU / FKR-EU-FL Délka produžovacího nástavce Rozměry [mm] Jmenovitá velikost Strana obsluhy Pružná Krycí mřížka manžeta Strana zabudování Pružná Krycí mřížka manžeta / / 175 / / / / 175 / / / / 175 / / / / 370 / / / / 370 / / / / 370 / / / / 370 / / / / / / / / / / 370 Pružné manžety FKR-EU FKR-EU s prodlužovacími nástavci Strana obsluhy Strana zabudování Strana obsluhy Strana zabudování 215* 175 Pozor! Požární klapky typu FKR-EU s pružnými manžetami se dodávají bez břitových těsnění. Pružné manžety se dodávají rozložené, spojovací materiál je třeba opatřit od třetích stran. FKR-EU-FL V * pružný rozsah 100 mm po instalaci FKR-EU-FL s prodlužovacími nástavci V Strana obsluhy Strana zabudování Strana obsluhy Strana zabudování * 175/370 V V V Pozor! Prodlužovací nástavce se dodávají smontované výrobcem. Pružné manžety se dodávají rozložené, spojovací materiál je třeba opatřit od třetích stran. * pružný rozsah 100 mm po instalaci V Pružná manžeta, na straně obsluhy a/nebo zabudování Prodlužovací nástavec 7

8 Příslušenství Prodlužovací nástavec Při použití krycích mřížek nebo pružných manžet je u některých jmenovitých velikostí zapotřebí prodlužovací nástavec. Požární klapky s těmito dodatečnými díly se dodávají s prodlužovacím nástavcem. Prodlužovací nástavce se dodávají také zvlášť. Minimální vzdálenost Vzdálenost mezi okrajem otevřené regulační klapky a krycí mřížkou nebo pružnou manžetou by měla být nejméně 50 mm. Bližší informace o krycích mřížkách a pružných manžetách viz strany 6 a 7. FKR-EU Rozměry [mm] Jmenovitá velikost x y FKR-EU-FL Rozměry [mm] Jmenovitá velikost x y FKR-EU Příklad jmenovité velikosti 315 Strana obsluhy Strana zabudování ØDN List klapky x y FKR-EU-FL Příklad jmenovité velikosti 450 V Strana obsluhy Strana zabudování V ØDN List klapky A x y A V Krycí mřížka, na straně obsluhy nebo zabudování Pružná manžeta, na straně obsluhy a/nebo zabudování Prodlužovací nástavec 8

9 Dodatečné díly Koncový spínač FKR-EU s tavnou pojistkou Koncové spínače s beznapěťovými kontakty umožňují indikaci polohy klapky. Relé nebo kontrolky požární signalizace lze použít až do maximálního spínacího výkonu. Pro indikaci polohy OTEVŘENO a ZAVŘENO je nutný pouze jeden koncový spínač. Požární klapky s tavnou pojistkou mohou být dodány s jedním nebo dvěma koncovými spínači nebo mohou být vybaveny spínači později. Dodatečné díly Základní provedení Standardní provedení s koncovým spínačem pro klapku v poloze ZAVŘENO Standardní provedení s koncovým spínačem pro klapku v poloze OTEVŘENO Standardní konstrukce s koncovými spínači nastavení klapky v polohách ZAVŘENO a OTEVŘENO. Koncové spínače Délka / průřez připojovacího kabelu Objednací klíč Z00 Z01 Z02 Z03 1 m / 3 0,34 mm² Krytí IP 66 Provedení kontaktu 1 přepínací kontakt, pozlacený Max. spínací proud 0,5 A Max. spínací napětí 30 V DC, 250 V AC Stykový odpor cca 30 mω Koncový spínač Příklady zapojení Koncový spínač nečinný Koncový spínač v činnosti 3 až 30 V DC 230 V AC 3 až 30 V DC 230 V AC N(-) L(+) N(-) L(+) zelená bílá hnědá bílá Kontrolka nebo relé, provedeno zákazníkem Koncový spínač nastavení klapky v poloze OTEVŘENO Koncový spínač nastavení klapky v poloze ZAVŘENO FKR-EU v poloze OTEVŘENO FKA-EU v poloze ZAVŘENO Vyznačená poloha Koncový spínač Vyznačená poloha Koncový spínač OTEVŘENO ZAVŘENO v činnosti nečinný OTEVŘENO ZAVŘENO nečinný v činnosti 9

10 Dodatečné díly Pružinový servopohon FKR-EU s pružinovým servopohonem Dodatečné díly BLF230-T TR BLF24-T-ST TR Objednací klíč Z43 Z45 Ovládání požární klapky s pružinovým servopohonem umožňuje dálkové ovládání a/nebo spuštění vhodným detektorem kouře. Při výpadku napájecího napětí, nebo při termoelektrickém spuštění se klapka uzavře (bez proudu zavírá). Funkci požárních klapek s pružinovým servopohonem lze zkontrolovat přepnutím do poloh OTEVŘENO/ZAVŘENO/OTEVŘENO. Servopohon obsahuje dva koncové spínače. Připojovací kabely BLF24-T ST TR jsou opatřeny zástrčkami. Tím je zajištěna rychlé a snadné připojení ke sběrnicovému systému TROX AS-i. Dodává se sada k přestavení standardní konstrukce na provedení se servopohonem. Pružinový servopohon BLF 230-T TR 24-T-ST TR Napájecí napětí Připojení Doba chodu 230 V AC ±14 % 50/60 Hz 24 V AC ±20 % 50/60 Hz nebo 24 V DC -10 % / +20 % Natažení pružiny 6 W 5 W Klidová poloha 3 W 2,5 W Dimenzování 7 VA motoru / zpětný chod pružiny 40 až 75 s / 20 s Provedení kontaktu 2 přepínače Koncový spínač* Spínací napětí V DC / V AC Spínací proud 1 ma 3 A Stykový odpor <100 mω Třída ochrany II III Krytí IP54 Připojovací kabel Délka/průřez 1 m / 2(6*) 0,75 mm² Pružinový servopohon BLF... Jmenovité rozměry Příklad propojení poloha ZAVŘENO 230 V AC 24 V V AC V DC N(-) L(+) N(-) L(+) ZAVŘENO OTEVŘENO 1 2 S1 S2 S3 S4 S5 S6 N L <5 <80 BLF... Spínač k otevření a zavření, dodaný zákazníkem Volitelné spouštěcí zařízení, např. detektor kouře TROX typu RM-O-3-D nebo RM-O-VS-D Kontrolka dodaná zákazníkem 10

11 Dodatečné díly Pružinový servopohon FKR-EU s pružinovým servopohonem BF Dodatečné díly BF230-T-2 TR BF24-T-ST-2 TR Objednací klíč Z43 Z45 Ovládání požární klapky s pružinovým servopohonem umožňuje dálkové ovládání a/nebo spuštění vhodným detektorem kouře. Při výpadku napájecího napětí, nebo při termoelektrickém spuštění se klapka uzavře (bez proudu zavírá). Funkci požárních klapek s pružinovým servopohonem lze zkontrolovat přepnutím do poloh OTEVŘENO/ZAVŘENO/OTEVŘENO. Servopohon obsahuje dva koncové spínače. Připojovací kabely pružinového servopohonu BF24-T-ST-2 TR jsou opatřeny zástrčkami. Tím je zajištěna rychlé a snadné připojení ke sběrnicovému systému TROX AS-i. Dodává se sada k přestavení standardní konstrukce na provedení se servopohonem. Pružinový servopohon BF 230-T-2 TR 24-T-ST-2 TR Napájecí napětí 230 V AC ±14 % 50/60 Hz 24 V AC ±20 % 50/60 Hz nebo 24 V DC -10 % / +20 % Natažení pružiny 8 W 7 W Připojení Klidová poloha 3 W 2 W Dimenzování 12,5 VA 10 VA Doba chodu motoru / zpětný chod pružiny cca 140 s / cca 16 s Provedení kontaktu 2 přepínače Koncový spínač* Spínací napětí V DC / V AC Spínací proud 1 ma 6 A Stykový odpor <100 mω Třída ochrany II III Krytí IP54 Připojovací kabel Délka/průřez 1 m / 2(6*) 0,75 mm² Pružinový servopohon BF... Jmenovité rozměry Příklad propojení poloha ZAVŘENO 230 V AC 24 V V AC V DC N(-) L(+) N(-) L(+) ZAVŘENO OTEVŘENO 1 2 S1 S2 S3 S4 S5 S6 N L <5 <80 BF... Spínač k otevření a zavření, dodaný zákazníkem Volitelné spouštěcí zařízení, např. detektor kouře TROX typu RM-O-3-D nebo RM-O-VS-D Kontrolka dodaná zákazníkem 11

12 Dodatečné díly TROXNETCOM FKR-EU s pružinovým servopohonem a TROXNETCOM Dodatečné díly AS-EM/B a BLF24-T-ST TR* nebo BF24-T-ST TR Objednací klíč ZA03 Požární klapky s pružinovým servopohonem BLF24-T-ST TR nebo BF 24-T-ST-2 TR a zde zobrazené moduly jako namontované příslušenství tvoří funkční jednotku, připravenou k provozu pro automatické ovládání požární klapky. Komponenty jsou namontovány a propojeny výrobcem. Pouze sběrnicové vedení a napájecí napětí (jen LON) musí připojit zákazník. Rozhraní AS je standardní sběrnicový systém dle ČSN EN a IEC Umožňuje integraci různých komponent (modulů) do jedné sítě bez ohledu na výrobce a provedení. Moduly řídí ovladače a/nebo přijímají signály čidel. Dodatečné díly LON-WA1/B2 a BLF24-T-ST TR* nebo BF24-T-ST-2 TR LON-WA1/B2-AD a BLF24-T-ST TR* nebo BF24-T-ST-2 TR LON-WA1/B2-AD230 a BLF24-T-ST TR* nebo BF24-T-ST-2 TR * Pro jmenovité velikosti 315 až 400 Objednací klíč ZL06 ZL07 ZL08 LON a LonMark označují standardizovaný, místně provozovaný síťový systém nezávislý na výrobku. Přenos dat se uskutečňuje pomocí mikroprocesoru společnosti Echelon podle jednotného protokolu. LonMark definuje standardy pro zajištění kompatibility výrobků. Modul AS-EM/B Modul LON-WA1/... Řídící jednotka 230 V AC FKR-EU s AS-EM/B FKR-EU s LON-WA1/B2 FKR-EU s AS-EM/B FKR-EU s LON-WA1/B2-AD230 LON FTT10A kroucený pár Adaptér s plochým kabelem Modul přenáší řídící signály mezi servopohonem a řídící jednotkou. Tím je možné řízení servopohonu i dohled nad jeho dobou chodu pro zkoušky funkce. Napájecí napětí (24 V DC) pro modul a servopohon se přenáší kabelem AS-i. Ukazatel funkce: Provoz 4 vstupy 2 výstupy LON-WA1/B2 K nastavení až 2 požárních klapek LON-WA1/B2-AD Přípojná krabice pro druhou požární klapku s napájecím napětím 24 V AC LON-WA1/B2-AD230 Přípojná krabice pro druhou požární klapku s napájecím napětím 230 V AC Bližší informace viz naše webové stránky. 12

13 Dodatečné díly Detektory kouře Aby se zabránilo šíření kouře přes vzduchotechnické zařízení v budovách, je velmi důležité, aby byl kouř zjištěn již v rané fázi. Detektory kouře typu RM-O-VS-D, které fungují na principu rozptylu světla a detekují kouř bez ohledu na jeho teplotu, aby bylo možno uzavřít požární klapky dříve, než dojde k dosažení spouštěcí teploty. Pokud vzduch obsahuje rozptýlené částice, jako je tomu v případě kouře, paprsky světla se od nich odchylují. Rozptýlené světlo ozáří čidlo (fotodiodu), které v čistém vzduchu světlo nezachycuje. Jakmile jas rozptýleného světla překročí danou prahovou hodnotu, dojde k aktivaci požární nebo kouřové klapky. Dodatečné díly Detektor kouře s monitorem proudění vzduchu Detektory kouře jsou dodatečné díly a objednávají se samostatně. Objednací klíč RM-O-VS-D Detektor kouře typu RM-O-VS-D s monitorem proudění vzduchu detektor kouře pro požární a kouřové klapky certifikát TZÚS: č. 216/C5a/2010/0142 pro rychlosti proudění vzduchu 1 až 20 m/s nezávislé na směru proudění vzduchu monitorování proudění vzduchu s dolní výstražnou mezí 2 m/s napájecí napětí 230 V AC, 50/60 Hz beznapěťová signální a výstražná relé integrovaná světelná signalizace kontrola úrovně znečištění automatické nastavení výstražného prahu dlouhá životnost instalace v potrubí Správné použití a další technické údaje viz. katalogový list 4/6.2/TCH/. 13

14 Výběr vzduchotechnických parametrů Definice v A Δp t ζ ρ L WA L WNC L W f m [m/s] : rychlost proudění vzduchu [Pa] : celková tlaková diference (zabudování do potrubí) Δp t = ζ ρ 2 v A ² : součinitel odporu (zabudování do potrubí) [kg/m³] : hustota vzduchu (cca 1,2 při 20 C) [db(a)] : hladina akustického výkonu z proudění vzduchu v potrubí : mezní křivka hladiny akustického výkonu [db] : hladina akustického výkonu v oktávovém pásmu [Hz] : střední frekvence oktávového pásma Všechny akustické výkony jsou vztaženy na 1 pw. Všechny hladiny hluku byly určeny v dozvučné komoře. Data akustického výkonu byla určena a opravena dle ISO 5135, únor při užití v A z tabulky: Δp t, L WA, L WNC, L W při užití mezihodnot v A : Δp t = ζ ρ 2 v A ² L WA, L WNC, L W L w [db] z tabulky s dostatečnou přesností interpolováno ζ mezi hodnoty z tabulky Příklad Dané údaje: Požární klapka FKR-EU Jmenovitá velikost = 400, v A = 6 m/s Vyžadováno: Δp t, L WA, L WNC, L W Výsledek: Δp t = 6 Pa L WA = 36 db(a) L WNC = 29 f m [Hz] <10 Jmenovitá velikost ζ 315 0, , , , , , , , ,06 v A [m/s] Δp t [Pa] L WA [db(a)] L WNC f m [Hz] L W [db] <10 < < <10 < < <10 < < <10 < <10 < <10 < <10 < <10 < <10 < Nejvyšší nátoková rychlost: 8 m/s u standardního provedení, 10 m/s u provedení s pružinovým servopohonem. 14

15 Pokyny k zabudování Masivní stěny a stropní desky Mokrá vestavba Vestavba požárních klapek do masivních stěn a stropních desek je přípustná s maltovou výplní po obvodu (mokrá vestavba). Vestavba v horizontálních a vertikálních potrubích. Směr proudění vzduchu není rozhodující. Požadavky Masivní stěny nebo protipožární stěny (pokud se tak označují) vyrobené například z betonu, pórobetonu, cihel, nebo pevné sádrokartonové stěny, podle ČSN EN (bez dutých prostor), hrubá hustota 500 kg/m³ a minimální tloušťka 100 mm Masivní stropní desky z betonu nebo pórobetonu, hrubá hustota 600 kg/m³, a minimální tloušťka 150 mm Minimální vzdálenost od nosných konstrukčních prvků 40 mm Minimální vzdálenost mezi dvěma klapkami 40 mm; přibližně 80 mm u přírubové konstrukce Doporučení Jestliže tloušťka stěny nebo stropní desky převyšuje 115 mm, je třeba použít nástavec Pokyny k zabudování Pro zabudování požární klapky do stěny nebo stropní desky je požadován otvor nebo výřez s minimálním jmenovitým rozměrem + 80 mm mm; alternativně může být požární klapka zabetonována do stěny nebo stropní desky během stavby. Mezeru po obvodu zcela uzavřít jedním z těchto materiálů: malta skupiny II, IIa, III nebo IIIa podle DIN 1053; protipožární malta skupiny II nebo III nebo obdobná dle ČSN EN 998-1/2 (třídy M 2,5 až 10); protipožární malta třídy M 2,5 nebo 10; sádrová malta; nebo v případě potřeby beton. Hloubka maltového lože je stejná jako tloušťka stěny. Vzdálenost z [mm] FKR-EU s připojovacími krčky 370 FKR-EU s přírubami 345 Stěnová vestavba W: 100 až 115 mm Stropní vestavba, vertikální z W malta, beton nebo sádrová malta D z malta, beton nebo sádrová malta prodlužovací nástavec W > 115 mm z W Stropní vestavba, zavěšená prodlužovací nástavec prodlužovací nástavec malta, beton nebo sádrová malta z D 15

16 Pokyny k zabudování Lehké příčky s kovovou nosnou konstrukcí a obložením z obou stran Je schválena mokrá instalace požárních klapek do lehkých příček s kovovou nosnou konstrukcí a obložením z obou stran. Vestavba v horizontálním potrubí. Směr proudění vzduchu není rozhodující. Požadavky Lehké příčky s kovovou nosnou konstrukcí a obložením z obou stran, s evropskou klasifikací podle ČSN EN nebo srovnatelnou vnitrostátní klasifikací Obložení z panelů spojených sádrou nebo cementem a minimální tloušťkou 100 mm Jsou přípustné další vrstvy obložení nebo systémy s dvojitou trámkovou konstrukcí Minimální vzdálenost od nosných konstrukčních prvků 40 mm Minimální vzdálenost mezi dvěma klapkami 40 mm; přibližně 80 mm u přírubové konstrukce Doporučení Jestliže tloušťka stěny převyšuje 115 mm, je třeba použít nástavec Mokrá vestavba Pokyny k zabudování Vyžaduje se otvor s alespoň jmenovitým rozměrem plus 80 mm mm Mezeru po obvodu zcela uzavřít jedním z těchto materiálů: malta skupiny II, IIa, III nebo IIIa podle DIN 1053; protipožární malta skupiny II nebo III nebo obdobná dle ČSN EN 998-1/2 (třídy M 2,5 až 10); protipožární malta třídy M 2,5 nebo 10; sádrová malta; nebo v případě potřeby beton. Hloubka maltového lože je stejná jako tloušťka stěny. Vzdálenost z [mm] FKR-EU s připojovacími krčky 370 FKR-EU s přírubami 345 Mokrá vestavba z W vyztužovací profi l malta nebo sádrová malta s minerální vlnou / bez minerální vlny Kovová nosná konstrukce do DN 400 od DN

17 Pokyny k zabudování Požární stěny s kovovou nosnou konstrukcí a obložením z obou stran Mokrá vestavba protipožárních klapek do požárních stěn s kovovou nosnou konstrukcí a obložením z obou stran je povolená. Vestavba v horizontálním potrubí. Směr proudění vzduchu není rozhodující. Požadavky Lehké příčky s kovovou nosnou konstrukcí a obložením z obou stran, s evropskou klasifikací podle ČSN EN nebo srovnatelnou vnitrostátní klasifikací Obložení z panelů spojených sádrou nebo cementem a minimální tloušťkou 115 mm Jsou přípustné vložky z ocelového plechu, další vrstvy obložení nebo systémy s dvojitou trámkovou konstrukcí Výška stěny max mm Minimální vzdálenost mezi dvěma klapkami 40 mm; přibližně 80 mm u přírubové konstrukce Doporučení Jestliže tloušťka stěny převyšuje 115 mm, je třeba použít prodlužovací nástavec Mokrá vestavba Pokyny k zabudování Vyžaduje se otvor s alespoň jmenovitým rozměrem plus 80 mm mm Mezeru po obvodu zcela uzavřít jedním z těchto materiálů: malta skupiny II, IIa, III nebo IIIa podle DIN 1053; protipožární malta skupiny II nebo III nebo obdobná dle ČSN EN 998-1/2 (třídy M 2,5 až 10); protipožární malta třídy M 2,5 nebo 10; sádrová malta; nebo v případě potřeby beton. Hloubka maltového lože je stejná jako tloušťka stěny. Vzdálenost z [mm] FKR-EU s připojovacími krčky 370 FKR-EU s přírubami 345 Mokrá vestavba z W s = vyztužovací profi l malta nebo sádrová malta Kovová nosná konstrukce do DN 400 od DN ,5 312,5 312,5 312,5 17

18 Pokyny k zabudování Lehké příčky s kovovou nosnou konstrukcí a obložením z jedné strany Je přípustná mokrá instalace požárních klapek do lehkých příček s kovovou nosnou konstrukcí a obložením z jedné strany. Vestavba v horizontálním potrubí. Směr proudění vzduchu není rozhodující. Požadavky Lehké příčky s kovovou nosnou konstrukcí a obložením na jedné straně, s evropskou klasifikací podle ČSN EN nebo srovnatelnou vnitrostátní klasifikací Obložení z panelů spojených sádrou nebo cementem a minimální tloušťkou 90 mm Dodatečná zdvojená deska poblíž požární klapky, nejméně 20 mm silná Výška stěny max mm Minimální vzdálenost od nosných konstrukčních prvků 40 mm Minimální odstup mezi dvěma klapkami: 200 mm Doporučení Jestliže tloušťka stěny převyšuje 115 mm, je třeba použít nástavec Mokrá vestavba Pokyny k zabudování Vyžaduje se otvor s alespoň jmenovitým rozměrem plus 80 mm mm Mezeru po obvodu zcela uzavřít jedním z těchto materiálů: malta skupiny II, IIa, III nebo IIIa podle DIN 1053; protipožární malta skupiny II nebo III nebo obdobná dle ČSN EN 998-1/2 (třídy M 2,5 až 10); protipožární malta třídy M 2,5 nebo 10; sádrová malta; nebo v případě potřeby beton. Hloubka maltového lože je stejná jako tloušťka stěny. Vzdálenost z [mm] FKR-EU s připojovacími krčky 370 FKR-EU s přírubami 345 Mokrá vestavba z 20 W s = zdvojení vyztužovací profi l malta nebo sádrová malta Kovová nosná konstrukce do DN 400 od DN

19 Pokyny k zabudování Lehké příčky bez kovové nosné konstrukce, ale s obložením z jedné strany Je přípustná mokrá vestavba požární klapky do lehkých příček bez kovové nosné konstrukce, ale s obložením na jedné straně. Vestavba v horizontálním potrubí. Směr proudění vzduchu není rozhodující. Požadavky Lehké příčky bez kovové nosné konstrukce, minimální tloušťka 50 mm Šířka stěny max mm Výška stěny max mm Minimální vzdálenost od nosných konstrukčních prvků 40 mm Minimální odstup mezi dvěma klapkami: 200 mm Doporučení Jestliže tloušťka stěny převyšuje 115 mm, je třeba použít nástavec Mokrá vestavba Pokyny k zabudování Vyžaduje se otvor s alespoň jmenovitým rozměrem plus 80 mm mm Od DN 450 použijte vyztužovací profily. Mezeru po obvodu zcela uzavřít jedním z těchto materiálů: malta skupiny II, IIa, III nebo IIIa podle DIN 1053; protipožární malta skupiny II nebo III nebo obdobná dle ČSN EN 998-1/2 (třídy M 2,5 až 10); protipožární malta třídy M 2,5 nebo 10; sádrová malta; nebo v případě potřeby beton. Hloubka maltového lože je stejná jako tloušťka stěny. Vzdálenost z [mm] FKR-EU s připojovacími krčky 370 FKR-EU s přírubami 345 Mokrá vestavba do DN 400 z 50 W = 50 s = od DN 450 z W = 50 s = zdvojení zdvojení malta nebo sádrová malta malta nebo sádrová malta Kovová nosná konstrukce do DN 400 od DN

20 Informace pro objednání Stručný popis * Požární klapky kruhové konstrukce k uzavření vzt. potrubí mezi dvěma požárním prostory v 9 velikostech. Funkční jednotka obsahuje list klapky odolný proti požáru a spouštěcí zařízení. Přezkoušeno na protipožární vlastnosti podle ČSN EN S Prohlášením o vlastnostech / FKR-EU / DE / 2013 / 001 a značením CE. Pro mokrou instalaci do masivních stěn a stropních desek, lehkých příček a požárních stěn v lehké konstrukci. Zvláštní vlastnosti: Vyhovuje požadavkům ČSN EN Ochrana proti požáru přezkoušena technicky dle ČSN EN Zařazeno dle ČSN EN Pro mokrou instalaci do lehkých příček, požárních stěn v lehké konstrukci a zdí šachet Velký volný průřez, a tudíž nepatrné rozdíly tlaku Integrace do řídicí techniky budov s TROXNETCOM Rozsah rozdílu tlaku 20 až 2000 Pa. Připojovací krčky s břitovým těsněním na obou koncích, vhodné pro běžně dostupná kruhová potrubí podle ČSN EN 1506 nebo ČSN EN Jako alternativa: Připojovací krčky s přírubami na obou koncích, příruby podle ČSN EN 12220, vhodné pro běžně dostupná kruhová potrubí podle ČSN EN 1506 nebo ČSN EN Netěsnost při zavřeném listu podle ČSN EN 1751, třída 4. Netěsnost pláště podle ČSN EN 1751, třída C. Varianta požární klapky s: pružinovým servopohonem s termoelektrickým spouštěcím zařízením. Dva koncové spínače integrované v pohonu pro indikaci polohy klapky OTEVŘENO a ZAVŘENO. Materiály: Plášť a dodatečné díly z pozinkovaného ocelového plechu, list klapky ze speciálního izolačního materiálu, těsnění listu klapky z neoprenu. * Text pro FKR-EU s připojovacím krčkem a tavnou pojistkou. Texty pro konstrukční varianty, dodatečné díly a příslušenství, viz návrhový program na našich webových stránkách. Objednací klíč FKR-EU / CZ / 400 / A0 / Z43 Změny vyhrazeny Všechna práva vyhrazena TROX GmbH (4/2014) Typ Příruba Neuvedeno: žádná (konstrukční provedení s připojovacími krčky) FL Přiruby na obou koncích Provedení Neuvedeno: Základní provedení 1 plášť opatřený práškovým lakem 2 plášť z nerez oceli 7 lakovaný list klapky 1-7 plášť opatřený práškovým lakem a lakovaný list klapky 2-7 plášť z nerez oceli a lakovaný list klapky Příklad objednávky FKR-EU s připojovacím krčkem a tavnou pojistkou Výrobek: TROX Typy: FKR-EU / CZ / 400 / Z00 Země určení -CZ Česká republika Jiné země určení na vyžádání Jmenovitý rozměr [mm] Příslušenství Neuvedeno: není S0 až AS Dodatečné díly Z00 až ZL08 1 W lze kombinovat se všemi konstrukčními variantami. Příklad objednávky-fkr-eu, příruby na obou koncích, plášť opatřeným práškovým lakem, s uzavírací mřížkou na straně obsluhy a pružinovým servopohonem 230 V AC Výrobek: TROX Typ: FKR-EU-FL-1 / CZ / 400 / A0 / Z43 20

Vířivé anemostaty. Nastavitelné, pro výšku výfuku 3,80m. TROX GmbH Telefon +420 2 83 880 380 organizační složka Telefax +420 2 86 881 870

Vířivé anemostaty. Nastavitelné, pro výšku výfuku 3,80m. TROX GmbH Telefon +420 2 83 880 380 organizační složka Telefax +420 2 86 881 870 T 2.2/6/TCH/1 Vířivé anemostaty Série VD Nastavitelné, pro výšku výfuku 3,80m TROX GmbH Telefon +420 2 83 880 380 organizační složka Telefax +420 2 86 881 870 Ďáblická 2 e-mail trox@trox.cz 182 00 Praha

Více

Vířivé anemostaty. doporučené použití v místnostech s výškou od cca 2,60... 4,00 m

Vířivé anemostaty. doporučené použití v místnostech s výškou od cca 2,60... 4,00 m 2/4/TCH/8 Vířivé anemostaty Série RFD doporučené použití v místnostech s výškou od cca 2,60... 4,00 m TROX GmbH Telefon +420 2 83 880 380 organizační složka Telefax +420 2 86 881 870 Ďáblická 2 e-mail

Více

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné 4 622 Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné prostory GXD..31.1 Rotační provedení, 2- nebo 3-bodové řízení Elektrické servopohony s 3-polohovým řízením Jmenovitý kroutící moment 1.5 Nm Napájecí

Více

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE Pro spolehlivé napájení elektronických zařízení v průmyslovém prostředí Ochrana proti zkratu a proudovému přetížení Optická indikace zapnutí, zátěže a zkratu pomocí

Více

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-.

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Uživatelská příručka Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání, užití, údržba a servis, demontáž,

Více

VÝPIS MATERIÁLU 07 DOSTAVBA SEKCE OPTIKY - SLOVANKA. Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00

VÝPIS MATERIÁLU 07 DOSTAVBA SEKCE OPTIKY - SLOVANKA. Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00 Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00 I O: 28375327 Tel.: Fax: e-mail: 272 769 786 272 773 116 info@egis.cz Investor: Místo stavby: Stavba: Profese: 0bsah

Více

ELEKTRICKÉ ZDROJE. Elektrické zdroje a soklové zásuvky

ELEKTRICKÉ ZDROJE. Elektrické zdroje a soklové zásuvky Elektrické zdroje a soklové zásuvky ELEKTRICKÉ ZDROJE Bezpečnostní zvonkový transformátor TZ4 K bezpečnému oddělení a napájení obvodů o příkonu max. 4 VA bezpečným malým napětím 6, 8, 12 V a.c. K napájení

Více

MTM Bezuchov s.r.o. Puškinova 26, 785 01 Šternberk

MTM Bezuchov s.r.o. Puškinova 26, 785 01 Šternberk MTM Bezuchov s.r.o. Puškinova 26, 785 01 Šternberk Elektrické a mechanické systémy otevírání oken Technika větrání včetně detektorů a signalizace Požární odvětrání chráněných únikových cest Prodej a montáž:

Více

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W Způsob rozlišování a označování konvektorů PROTHERM PROTHERM XXXX výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W 5.2.0. Příklad:

Více

vypínače Pro elektrické napájení je k dispozici svorka 24 V Komunikace probíhá pomocí integrovaného síťového spínače připojení osvětlení: 230 V, 2 A

vypínače Pro elektrické napájení je k dispozici svorka 24 V Komunikace probíhá pomocí integrovaného síťového spínače připojení osvětlení: 230 V, 2 A Přehled K manipulačním systémům Festo nabízíme také vhodné řízení CMCA. Je k dispozici ve dvou úrovních: montážní deska montážní deska v rozvaděči Systém obsahuje potřebné ovládání více os CMXR a ovladače

Více

krouticí moment přídržný moment souběh ±5% volitelný přepínačem / otáčení havarijní poloha motor havarijní poloha

krouticí moment přídržný moment souběh ±5% volitelný přepínačem / otáčení havarijní poloha motor havarijní poloha echnický list Spojitý klapkový pohon s technologií kondenzátoru pro přestavování VZ klapek s havarijní funkcí a s rozšířenými funkcemi ve vzduchotechnických a klimatizačních zařízeních budov a laboratoří

Více

Název společnosti: PUMPS-ING.BAKALÁR. Telefon: +421557895701 Fax: - Datum: - Pozice Počet Popis 1 MAGNA3 40-60 F. Výrobní č.

Název společnosti: PUMPS-ING.BAKALÁR. Telefon: +421557895701 Fax: - Datum: - Pozice Počet Popis 1 MAGNA3 40-60 F. Výrobní č. Pozice Počet Popis 1 MAGNA3 - F Výrobní č.: 97924267 Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku MAGNA3 více než čerpadlo. Se svou bezkonkurenční účinností, obsáhlým výrobním programem, zabudovanými

Více

Zarážený profil MSP-HDG-RP

Zarážený profil MSP-HDG-RP Zarážený profil MSP-HDG-RP Ražený nosný sloupek pro konstrukci pozemního solárního parku Dostupný v různých délkách 1500 až 3600 mm Přenos síly a momentů díky tvarovaným spojům. Žárově zinkované provedení

Více

Přehled komponentů systému GILD

Přehled komponentů systému GILD Přehled komponentů systému GILD www.gildsystem.com GR-U01 - Rozvaděčová řídící jednotka Autonomní rozvaděčová řídící jednotka, slouží k připojení a ovládání rozvaděčových modulů. Jednotlivé moduly jsou

Více

RoofJETT. PR-2009-0059-CZ Změny vyhrazeny 02/2009 1

RoofJETT. PR-2009-0059-CZ Změny vyhrazeny 02/2009 1 PR-2009-0059-CZ Změny vyhrazeny 02/2009 1 Typový klíč RoofJETT Kombinace jednotlivých pozic v typovém klíči jsou možné dle tabulek na str. 8-48. 2 PR-2009-0059-CZ Změny vyhrazeny 02/2009 Obsah Typový klíč..................................................

Více

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Napájecí zdroj NZ23 slouží k napájení jednoho nebo více kusů detektorů plynu. Zdroj NZ23 umožňuje také zpracovat výstupní signál z detektorů. Relé, která

Více

SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100

SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100 SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100 Datum vydání: 2009 Řada: U a LT SPECK provedení s elektromotorem provedení s dieselmotorem R 0 Popis : Odstředivá čerpadla Speck pro sprinklerová zařízení,

Více

Air-Master- roubové kompresory. Stavební fiada B1. 3 15 kw

Air-Master- roubové kompresory. Stavební fiada B1. 3 15 kw Air-Master- roubové kompresory Stavební fiada B1 3 15 kw listopad 2002 Stavební fiada B Šroubové kompresory Air-Master jsou v programu firmy Schneider Bohemia určeny pro trvalý provoz. Tradiční stavební

Více

II. VŠEOBECNĚ 3 1. Popis... 3. 2. Provedení... 3. 4. Zabudování a umístění... 6 III. TECHNICKÉ ÚDAJE 6. 5. Základní parametry... 6

II. VŠEOBECNĚ 3 1. Popis... 3. 2. Provedení... 3. 4. Zabudování a umístění... 6 III. TECHNICKÉ ÚDAJE 6. 5. Základní parametry... 6 Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí a provedení lineárních vířivých vyústí s pevnými lamelami (dále jen vyústě). Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž a provoz.

Více

Stropní indukční vyústě

Stropní indukční vyústě T 2.4/6/CZ/4 Stropní indukční vyústě Typ DID-E Jednostranný výfuk vzduchu The art of handling air Chilled Beams No. 09.2.432 Popis Popis 2 Popis funkce 3 Provedení Rozměry 4 Instalace 5 Montáž 6 Definice

Více

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 I. POPIS Návod k obsluze Nastavitelné napájecí zdroje DC řady EP-600 jsou polovodičová, kompaktní zařízení, která jsou vybavena přesnou regulací a stabilním napětím.

Více

Napájecí zdroj PS2-60/27

Napájecí zdroj PS2-60/27 PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY ŘADY FOXTROT ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE MODULU Napájecí zdroj PS2-60/27 1. vydání - listopad 2008 Dokumentace je také k dispozici on-line na www.tecomat.cz. 1. POPIS A PARAMETRY Základní

Více

Řada střídačů TripleLynx MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Srovnávací solární střídač od společnosti Danfoss 3fázový bez transformátoru 10, 12,5 a 15 kw

Řada střídačů TripleLynx MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Srovnávací solární střídač od společnosti Danfoss 3fázový bez transformátoru 10, 12,5 a 15 kw MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Řada střídačů TripleLynx Srovnávací solární střídač od společnosti Danfoss 3fázový bez transformátoru 10, 12,5 a 15 kw SOLAR INVERTERS 98% Maximální výkon po celý den Střídače

Více

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily 4 863 Elektrické pohony Pro zónové ventily, napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace, napájecí napětí AC 24 V, 2-polohová regulace Zpětná pružina Doba přeběhu 40 s Přestavovací síla 105N Pro přímou

Více

SOFTFLO S55. Softflo S55 určen k větrání nebo chlazení velkých prostor pouze přiváděným vzduchem.

SOFTFLO S55. Softflo S55 určen k větrání nebo chlazení velkých prostor pouze přiváděným vzduchem. Softlo technologie = dvakrát efektivnější dodávka přiváděného vzduchu Softlo technologie tichá a bez průvanu Zabírá dvakrát méně místa než běžné koncová zařízení Instalace na stěnu Softflo S55 určen k

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE Popis přístroje Systém tepelného čerpadla vzduch voda s malou potřebou místa pro instalaci tvoří tepelné čerpadlo k venkovní instalaci

Více

Elektrohydraulické pohony pro ventily

Elektrohydraulické pohony pro ventily 4 564 Elektrohydraulické pohony pro ventily Se zdvihem 20 nebo 40 mm SKB32... SKC32... SKB82... SKC82... SK...32...: Napájecí napětí AC 230 V, 3-polohové řízení SK...82...: Napájecí napětí AC 24 V, 3-polohové

Více

CONTAINER HOUSE PROGRAMM AXEL AG O KONTEJNEROVÝCH DOMECH. Ke Kotlářce 2/275, Praha 5, Košíře,150 00. E-mail: axelag@seznam.cz. Url: www.corti.

CONTAINER HOUSE PROGRAMM AXEL AG O KONTEJNEROVÝCH DOMECH. Ke Kotlářce 2/275, Praha 5, Košíře,150 00. E-mail: axelag@seznam.cz. Url: www.corti. CONTAINER HOUSE PROGRAMM AXEL AG Ke Kotlářce 2/275, Praha 5, Košíře,150 00 E-mail: axelag@seznam.cz Url: www.corti.cz Tel.1: +420 / 775 703 727 O KONTEJNEROVÝCH DOMECH Corti kontejnerový dům je druh stavebních

Více

www.cometsystem.cz Návod k použití P6181 P6191 Převodník teploty z čidla Pt100 na proudovou smyčku 4-20 ma

www.cometsystem.cz Návod k použití P6181 P6191 Převodník teploty z čidla Pt100 na proudovou smyčku 4-20 ma www.cometsystem.cz Návod k použití P6181 P6191 Převodník teploty z čidla Pt100 na proudovou smyčku 4-20 ma Obsah VŠEOBECNÝ POPIS... 3 INSTALACE PŘEVODNÍKU... 4 TECHNICKÁ DATA... 5 Obecné podmínky... 5

Více

EM Brno s.r.o. DYNAMOSPOUŠTĚČ SDS 08s/F LUN 2132.02-8 LUN 2132.03-8

EM Brno s.r.o. DYNAMOSPOUŠTĚČ SDS 08s/F LUN 2132.02-8 LUN 2132.03-8 EM Brno s.r.o. DYNAMOSPOUŠTĚČ SDS 08s/F LUN 2132.02-8 a LUN 2132.03-8 Dynamospouštěč LUN 2132.02-8 Označení dynamospouštěče SDS 08s/F pro objednání: Dynamospouštěč LUN 2132.02-8 1. Dynamospouštěč LUN 2132.02-8,

Více

AXIÁLNÍ PŘÍVODNÍ / ODSÁVACÍ VENTILÁTORY VARIO (V) S MANUÁLNÍ NEBO AUTOMATICKOU MŘÍŽKOU

AXIÁLNÍ PŘÍVODNÍ / ODSÁVACÍ VENTILÁTORY VARIO (V) S MANUÁLNÍ NEBO AUTOMATICKOU MŘÍŽKOU AXIÁLNÍ PŘÍVODNÍ / ODÁVACÍ VENTILÁTORY VARIO (V) MANUÁLNÍ NEBO AUTOMATICKOU MŘÍŽKOU www.klimavex.cz Přívodné/odsávací ventilátory vhodné pro byty, obchody, kavárny, sportovní střediska, tělocvičny, restaurace,

Více

NÁVOD ZS-010, ZS-011

NÁVOD ZS-010, ZS-011 JSP Měření a regulace NA0003-2011/07 NÁVOD ZS-010, ZS-011 Stabilizované napájecí zdroje Napájení převodníků neelektrických veličin ve dvou-, tří- a čtyřvodičovém zapojení. Výstupní napětí 24 V SS ±0,5

Více

Kompaktní teplovzdušné jednotky

Kompaktní teplovzdušné jednotky Účinnost přes 91,5 %! Kompaktní velikost - ideální do omezených prostorů Pro instalace v uzavřených i větraných prostorech Automaticky zapalované hořáky s dálkovým zavíráním a spouštěním u všech modelů

Více

RPEH5-16. Popis konstrukce a funkce HC 4023 9/2014. 4/2, 4/3 rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním. Nahrazuje HC 4023 6/2012

RPEH5-16. Popis konstrukce a funkce HC 4023 9/2014. 4/2, 4/3 rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním. Nahrazuje HC 4023 6/2012 /, /3 rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním RPEH5-16 HC 03 9/01 D n 16 p max 350 bar / 0 bar Q max 300 dm 3 min -1 Nahrazuje HC 03 6/01 Rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním RPEH Rozváděče s hydraulickým

Více

TERM05. Zobrazovací a ovládací panel. Příručka uživatele AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA

TERM05. Zobrazovací a ovládací panel. Příručka uživatele AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA TERM05 Zobrazovací a ovládací panel Příručka uživatele R AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA Střešovická 49, 162 00 Praha 6, e-mail: s o f c o n @ s o f c o n. c z tel./fax : (02) 20 61 03 48 / (02) 20 18 04 54, http

Více

PŘESTAVITELNÁ VÝUSŤ EMCO TYPU VLD/VLV 484

PŘESTAVITELNÁ VÝUSŤ EMCO TYPU VLD/VLV 484 PŘESTAVITELNÁ VÝUSŤ EMCO TYPU VLD/VLV OBLASTI POUŽITÍ FUNKCE ZPŮSOB PROVOZOVÁNÍ Přestavitelná výusť VLD/VLV Typ VLD/VLV představuje výusť, která je díky realizovatelným různým obrazům proudění vystupujícího

Více

Pojistkové odpínače OPV10S-2 38821 32. Příslušenství. Světelná signalizace, pracovní napětí 12 48 V d.c., a.c. (+ pól připojen dole)

Pojistkové odpínače OPV10S-2 38821 32. Příslušenství. Světelná signalizace, pracovní napětí 12 48 V d.c., a.c. (+ pól připojen dole) ODPÍNAČE VÁLCOVÝCH POJISTKOVÝCH VLOŽEK VELIKOSTI 10x38 Pojistkové odpínače OPV10 jsou určeny pro válcové pojistkové vložky PV10 velikosti 10x38. Lze s nimi bezpečně vypínat jmenovité proudy a nadproudy

Více

HYDRAULICKÝ DVOUSLOUPOVÝ ZVEDÁK

HYDRAULICKÝ DVOUSLOUPOVÝ ZVEDÁK WWW.AUTOMOTIVE.CZ HYDRAULICKÝ DVOUSLOUPOVÝ ZVEDÁK Ekonomický hydraulický pohon. Elektro-magnetické tlačítkové ovládání. Nástavce na ramena 50 mm a 100 mm. - NOSNOST 2500 kg/3000 kg - ASYMETRICKÁ KONSTRUKCE

Více

E35C. Komunikační modul Pro domácnosti. AD-FU/CU/GU verze 4.0. Technické údaje

E35C. Komunikační modul Pro domácnosti. AD-FU/CU/GU verze 4.0. Technické údaje Komunikační modul Pro domácnosti AD-FU/CU/GU verze 4.0 E35C Technické údaje Komunikační moduly E35C AD-xU verze 4.0 zajišťují komunikaci TCP/IP prostřednictvím mobilní sítě 2G/3G mezi měřidly E350 a centrálním

Více

Wieslaw Orszulik KATALOG výhradní obchodní zástupce pro ČR a SR 2010/01. ROZVÁDĚČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ Modulové - TYP RP

Wieslaw Orszulik KATALOG výhradní obchodní zástupce pro ČR a SR 2010/01. ROZVÁDĚČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ Modulové - TYP RP ROZVÁDĚČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ Modulové - TYP RP Uplatnění : Technické údaje : rozváděče nn pro vnitřní použití jsou určené jmenovitý stálý proud : ln 100 A v závislostí na vybavení pro rozvod, jmenovité napětí

Více

Maximální efektivnost a flexibilita.

Maximální efektivnost a flexibilita. Powador 25000xi Powador 30000xi Powador 33000xi Série Park Maximální efektivnost a flexibilita. Řešení pro solární elektrárny od 25 kw až do oblasti megawattového výkonu. Titáni mezi centrálními střídači.

Více

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV.

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV. Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí podstropních ventilátorů. Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž, provoz, údržbu a revize. I. OBSAH II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU

Více

TR 2 T R 2 1 0 1 POPIS TYPOVÝ KLÍČ. TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa

TR 2 T R 2 1 0 1 POPIS TYPOVÝ KLÍČ. TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa TR 2 TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa jednoduchá konstrukce nízká hmotnost tři druhy možného zapojení na hydraulický obvod malý zástavbový prostor připojení konektorovou zásuvkou dle DIN 43

Více

3NP1 pojistkové odpínače. Prezentace výrobku

3NP1 pojistkové odpínače. Prezentace výrobku 3NP1 pojistkové odpínače Prezentace výrobku Popis výrobku Technické údaje Výhody pro zákazníka Příklady použití Přehled výrobků 000 do 160A 00 do 160A 1 do 250A 2 do 400A 3 do 630A 2009-01-12 Slide 3/44

Více

Výkonová elektronika. Polovodičový stykač BF 9250

Výkonová elektronika. Polovodičový stykač BF 9250 Výkonová elektronika Polovodičový stykač BF 9250 BF 9250 do 10 A BF 9250 do 25 A podle EN 60 947-4-2, IEC 60 158-2, VDE 0660 část 109 1-, 2- a 3-pólová provedení řídící vstup X1 s malým příkonem proudu

Více

Zpětné klapky s dvojitým diskem. Těleso z uhlíkové oceli a z nerez oceli Velikosti 50 až 300 mm (2 až 12") PN 20/třída 150 a PN 50/třída 300

Zpětné klapky s dvojitým diskem. Těleso z uhlíkové oceli a z nerez oceli Velikosti 50 až 300 mm (2 až 12) PN 20/třída 150 a PN 50/třída 300 Katalogový list 8485.1/3--64 Zpětné klapky MODEL 2000 Zpětné klapky s dvojitým diskem Těleso z uhlíkové oceli a z i i 50 až 300 mm (2 až 12") PN 20/třída 150 a PN 50/třída 300 Použití Průmyslové procesy,

Více

Technická data. Ochrana proti zkratu

Technická data. Ochrana proti zkratu I Snímač, induktivní 0102 Objednací název Přímá nástavbová montáž na normované pohony Kompaktní a stabilní skříň Fixní seřízení EU osvědčení o typové zkoušce konstrukčního vzoru TÜV99 ATEX 1479X Poużitelné

Více

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V 3 562 RAA21 Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V Použití Termostat RAA21 se používá pro regulaci prostorové teploty v systémech vytápění

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION ECHY DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION ECHY DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍČECHY ECHY DOLNÍ BAVORSKO Vytápěnía využitíobnovitelných zdrojůenergie se zaměřením na nízkoenergetickou a pasivní výstavbu Parametry pasivní výstavby Investice do Vaší

Více

MZK Chomutov s.r.o. Výrobní kapacity Působíme v zastřešených výrobních prostorech o rozloze 2500 m 2 vybavenými mostovými jeřáby.

MZK Chomutov s.r.o. Výrobní kapacity Působíme v zastřešených výrobních prostorech o rozloze 2500 m 2 vybavenými mostovými jeřáby. MZK Chomutov s.r.o. O společnosti Jsme flexibilní a stále se rozvíjející firma působící už od konce 90. let 20. století v oblasti strojírenství, zámečnictví a stavebnictví. V současnosti zaměstnáváme okolo

Více

Seřizovací kulové kohouty JIP BaBV (PN 25)

Seřizovací kulové kohouty JIP BaBV (PN 25) Seřizovací kulové kohouty JIP BaBV (PN 25) Popis BaBV WW BaBV FF Seřizovací kulové kohouty Danfoss BaBV byly navrženy speciálně pro aplikace dálkového vytápění. Jejich vlastnosti se vyznačují vysokou provozní

Více

EN54-5A40 v.1.0/iii EN54 27,6V/5A/2x40Ah Napájecí zdroj pro požární poplachové systémy

EN54-5A40 v.1.0/iii EN54 27,6V/5A/2x40Ah Napájecí zdroj pro požární poplachové systémy KÓD TYP: EN54-5A40 v.1.0/iii EN54 27,6V/5A/2x40Ah Napájecí zdroj pro požární poplachové systémy : CZ** RED POWER 1438 CPR Prohlášení o vlastnostech CNBOP-PIB No 1438-CPR-0385 Vydáno na základě schválení

Více

Název společnosti: PUMPS-ING.BAKALÁR. Telefon: +421557895701 Fax: - Datum: - Pozice Počet Popis 1 MAGNA1 50-60 F. Výrobní č.

Název společnosti: PUMPS-ING.BAKALÁR. Telefon: +421557895701 Fax: - Datum: - Pozice Počet Popis 1 MAGNA1 50-60 F. Výrobní č. Pozice Počet Popis 1 MAGNA1-6 F Výrobní č.: 97924189 Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku Oběhové čerpadlo MAGNA1 s jednoduchou volbou možností nastavení. Toto čerpadlo má zapouzdřený rotor,

Více

Plane. Zapuštěné modulární venkovní osvětlení s využitím technologie LED

Plane. Zapuštěné modulární venkovní osvětlení s využitím technologie LED Plane Zapuštěné modulární venkovní osvětlení s využitím technologie LED Vývoj technologie LED vedl ke vzniku řady Plane inovačního modulárního svítidla, které v sobě slučuje nejlepší výkonnost světelného

Více

HYDRAULICKÝ DVOUSLOUPOVÝ ZVEDÁK

HYDRAULICKÝ DVOUSLOUPOVÝ ZVEDÁK WWW.UTOMOTIVE.CZ HYDRULICKÝ DVOUSLOUPOVÝ ZVEDÁK Ergonomický kryt. Elektro-magnetické tlačítkové ovládání. Nízká světlá výška podpěr. - NOSNOST - SYMETRICKÁ KONSTRUKCE - EKONOMICKY VÝHODNÝ HYDRULICKÝ POHON

Více

15 2227 D.1.1. 2. K papírně 26, 312 00 Plzeň (Czech Republic) PŘEDÁVACÍ STANICE ÚSTÍ NAD LABEM ÚSTECKÝ KRAJ TOMÁŠ SLAVÍK DPS 5/2015 REVIZE/REVISIONS

15 2227 D.1.1. 2. K papírně 26, 312 00 Plzeň (Czech Republic) PŘEDÁVACÍ STANICE ÚSTÍ NAD LABEM ÚSTECKÝ KRAJ TOMÁŠ SLAVÍK DPS 5/2015 REVIZE/REVISIONS K papírně 26, 312 00 Plzeň (Czech Republic) AKCE/PROJECT OIP ÚSTÍ NAD LABEM - REKONSTRUKCE VÝMĚNÍKOVÉ STANICE INVESTOR/DEVELOPER ČR STÁTNÍ ÚŘAD INSPEKCE PRÁCE KOLÁŘSKÁ 451/13, 746 01 OPAVA MÍSTO STAVBY/LOCATION

Více

Řadové pojistkové odpínače

Řadové pojistkové odpínače ŘADOVÉ POJISTKOVÉ ODPÍNAČE Řadový pojistkový odpínač FH00 je určen pro nožové pojistkové vložky velikosti 000 a 00. Umožňuje bezpečně odpínat nejen jmenovité proudy, ale i nadproudy až do 8 násobku jmenovitého

Více

Popis Bezpečnostní rolety FR 23/FR 24

Popis Bezpečnostní rolety FR 23/FR 24 Popis rolety / vnější žaluzie FR 23 FR 24 FR 23 vel. 16 FR 23 vel. 18 178 203 rolety V4 1 2 160 ke032023001v1 178 ke032023002v1 rolety V6 6 3 4 5 FR 24 vel. 16 FR 24 vel. 18 185 203 rolety V8 7 obr. 86:

Více

Sundaram KS. Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ. Uživatelská konfigurace provozu. Snadná montáž. Detailní displej.

Sundaram KS. Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ. Uživatelská konfigurace provozu. Snadná montáž. Detailní displej. Sundaram KS Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ Sundaram KS 1K/2K/3K Sundaram KS 4K/5K > Střídač s čistým sinusovým průběhem > Výběr rozsahu vstupního napětí pro domácí spotřebiče a osobní počítače

Více

elios nová zelená úsporám Solární systémy pro ohřev teplé vody a podporu vytápění

elios nová zelená úsporám Solární systémy pro ohřev teplé vody a podporu vytápění elios nová zelená úsporám Solární systémy pro ohřev teplé vody a podporu vytápění Vysoce účinné sluneční ploché kolektory Xelios vyráběné v EU jsou osvědčeným výrobkem nejen v evropských klimatických podmínkách.

Více

DN k VS Rozsah nastavení Δp Připojení (mm) (m 3 /h) (bar) 1,6. Rozsah nastavení Δp (mm) (m 3 /h) (bar) (bar) 1,6. Připojení

DN k VS Rozsah nastavení Δp Připojení (mm) (m 3 /h) (bar) 1,6. Rozsah nastavení Δp (mm) (m 3 /h) (bar) (bar) 1,6. Připojení Datový list Regulátor diferenčního tlaku s omezovačem průtoku (PN 16) AVPB montáž do vratného potrubí, měnitelné nastavení AVPB-F montáž do vratného potrubí, pevné nastavení Použití Regulátor se skládá

Více

POCHOZÍ TRAFOSTANICE. www.betonbau.cz

POCHOZÍ TRAFOSTANICE. www.betonbau.cz POCHOZÍ TRAFOSTANICE PROSTOROVÁ BUŇKA JAKO STAVEBNÍ PRVEK Přehled výrobního programu prostorových buněk standardních velikostí v závodě Betonbau Praha Řada UF 25 Konstrukční řada UF 25 obsahuje 7 prostorových

Více

Infrastruktura pro nabíjení elektromobilů Nabíjecí sloupky Terra

Infrastruktura pro nabíjení elektromobilů Nabíjecí sloupky Terra Produktový leták Infrastruktura pro nabíjení elektromobilů Nabíjecí sloupky Terra Nabíjecí sloupky Terra jsou elegantním řešením pro rychlé nabíjení a jsou konstruovány pro instalace ve vozovém parku majitelů

Více

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ. Výrobek je určen pro ovládání a přestavování vzduchotechnických a klimatizačních klapek

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ. Výrobek je určen pro ovládání a přestavování vzduchotechnických a klimatizačních klapek Servopohony s napájením 230 V LM, NM, SM, MA, AM, GM, LF, AF, AFR, BLF, BF, BE Výrobek je určen pro ovládání a přestavování vzduchotechnických a klimatizačních klapek Servopohony s napájením 24 V LM, NM,

Více

DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou

DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou n ě D Tato publikace byla vytvořena ve snaze poskytnout přesné a úplné informace. Společnost Moravské přístroje a.s. nepřejímá žádné záruky týkající

Více

Akustické desky Rigiton 4.07.18 4.07.29

Akustické desky Rigiton 4.07.18 4.07.29 x = max. 900 mm Index zvukové pohltivosti 3 2.4 α w = 0,25 0,85 (dle vzoru a ) Koeficient potlačení hluku NRC 0,45 0,90 l = max. 320 mm 2.3 2.1 1 2.5 2.2 y = max. 1 000 mm Zvuková nebylo měřeno Alternativy

Více

Řadové pojistkové odpínače

Řadové pojistkové odpínače Řadový pojistkový odpínač FH00 je určen pro nožové pojistkové vložky velikosti 000 a 00. Umožňuje bezpečně odpínat nejen jmenovité proudy, ale i nadproudy až do 8 násobku jmenovitého proudu. Jedno provedení

Více

Limitní hladinový spínač liquiphant FTL 20

Limitní hladinový spínač liquiphant FTL 20 Technická informace TI 364F/cs/06.03 Limitní hladinový spínač liquiphant FTL 20 Limitní hladinový spínač pro kapaliny Rozsah použití je limitní hladinový spínač pro všechny druhy kapalin a používá se v

Více

DA 74C servomotor. Technické info

DA 74C servomotor. Technické info Technické info 2 Technické info POPIS VÝROBKU 1 DA 74C DA 74C je servomotor pro regulaci otočných klapek v systémech stájové ventilace. DA 74CV je určen pro plynulou (variabilní) regulaci. V = variabilní.

Více

SPIRÁLNÍ ČERPADLA SUPERNOVA

SPIRÁLNÍ ČERPADLA SUPERNOVA SPIRÁLNÍ ČERPADLA SUPERNOVA KONSTRUKCE Horizontální odstředivá jednostupňová spirální čerpadla na ložiskové konzole s axiálním vstupem a radiálním výstupem, s připojovacími rozměry dle DIN 24255 / EN 733,

Více

Rád překonávám překážky. Vždy však myslím na jištění.

Rád překonávám překážky. Vždy však myslím na jištění. vidlice dvojpólová s ouškem Rád překonávám překážky. Vždy však myslím na jištění. adaptér 308 Elektroinstalační materiál pro pohyblivé přívody Adaptéry s ochranou před přepětím Pohyblivé přívody vidlice

Více

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL)

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) 24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) www.elso-ostrava.cz NÁVOD PRO OBSLUHU Technická specifikace zahrnující popis všech elektrických a mechanických parametrů je dodávána jako samostatná součást dokumentace.

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 Instrukční manuál Edice 03/2004 servotechnika Bezpečnostní instrukce Před provedením instalace si přečtěte tuto dokumentaci. Nesprávné zacházení se servozesilovačem

Více

Přenosný zdroj PZ-1. zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů

Přenosný zdroj PZ-1. zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů Použití: Přenosný zdroj PZ1 se používá jako zdroj regulovaného proudu nebo napětí a měření časového zpoždění

Více

Minia JISTIČE LTE LTE. Vypínací charakteristiky B, C dle ČSN EN 60898-1. Vypínací schopnost 6 ka.

Minia JISTIČE LTE LTE. Vypínací charakteristiky B, C dle ČSN EN 60898-1. Vypínací schopnost 6 ka. Minia LTE JISTIČE LTE Řada jističů do 63 A, AC 230/400 V a DC 72 V/pól. K jištění kabelů a vodičů proti přetížení a zkratu. Vypínací charakteristiky B, C dle ČSN EN 60898-1. Vypínací schopnost 6 ka. 1pólové

Více

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS Desky TOPAS 06/01 Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS KNAUF TOPAS / POUŽITÍ Deska Knauf TOPAS stabilizující prvek interiéru i dřevostaveb Deska Knauf TOPAS je určena pro ty, kteří požadují

Více

DVEŘNÍ ZAVÍRAČE ECO. Na základě certifikačních zkoušek popsaných v této EN je každý dveřní zavírač charakterizován 6-ti místným klasifikačním číslem.

DVEŘNÍ ZAVÍRAČE ECO. Na základě certifikačních zkoušek popsaných v této EN je každý dveřní zavírač charakterizován 6-ti místným klasifikačním číslem. 1154 zavírače s řízeným průběhem zavírání DVEŘNÍ ZAVÍRAČE ECO Na základě certifikačních zkoušek popsaných v této je každý dveřní zavírač charakterizován 6-ti místným klasifikačním číslem. Příklad: ZAVÍRAČ

Více

NEXT SD 101, SD 111 BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE EVROPSKÝ STANDARD

NEXT SD 101, SD 111 BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE EVROPSKÝ STANDARD NEXT SD 0, SD BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE EVROPSKÝ STANDARD BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE SD 0, SD Nejvyšší bezpečnost a komfort poskytují při použití se zárubní NEXT SF. Bezpečnostní dveře NEXT SD 0 jsou nejpoužívanější

Více

VÝPIS OKEN. D.1.1.c.02. VÝPIS OKEN. Česká republika - ČSSZ. OSSZ Trutnov - rekonstrukce budovy "A" (i.č. akce SMVS : 113V222002201)

VÝPIS OKEN. D.1.1.c.02. VÝPIS OKEN. Česká republika - ČSSZ. OSSZ Trutnov - rekonstrukce budovy A (i.č. akce SMVS : 113V222002201) c ZMĚNY b a DATUM PODPIS INVESTOR: Česká republika - ČSSZ Česká republika - ČSSZ Křížová 5, 5 8 Praha 5 tel.: +4 57 6, fax: +4 57 6 86 e-mail: posta@cssz.cz PROJEKTANT: ZODP. PROJEKTANT: VYPRACOVAL: KONTROLOVAL:

Více

Ecophon Focus Fixiform E

Ecophon Focus Fixiform E Ecophon Focus Fixiform E Systém Ecophon Focus Fixiform E se použáví k vytvoření zřetelného přechodu mezi různými úrovněmi stropu. Je instalován buď z důvodů inženýrských sítí a jiných provozních instalací

Více

Revizní dvířka Promat, typ SP jednokřídlé i dvoukřídlé provedení

Revizní dvířka Promat, typ SP jednokřídlé i dvoukřídlé provedení Technická informace č. /08 Promat s.r.o. V. P. Čkalova /84 00 Praha 6 Bubeneč tel.: +4 4 30 8 +4 33 334 806 fax: +4 33 333 6 promat@promatpraha.cz Revizní dvířka Promat, typ SP jednokřídlé i dvoukřídlé

Více

CDT. Kondenzační odvlhčování. PERFEKTUMGROUP AIR PERFEKTUM Group, s.r.o. 0

CDT. Kondenzační odvlhčování. PERFEKTUMGROUP AIR PERFEKTUM Group, s.r.o. 0 CDT Kondenzační odvlhčování PERFEKTUMGROUP AIR PERFEKTUM Group, s.r.o. 0 CDT Kondenzační odvlhčování CDT 20 Str. 3 CDT 30 Str. 7 CDT 30S Str. 11 CDT 40 Str. 15 CDT 40S Str. 19 CDT 60 Str. 23 CDT 90 Str.

Více

Hlásič vyzařování plamene, aktivovaný infračerveným zářením pro prostředí s nebezpečím výbuchu v zónách 1 a 2

Hlásič vyzařování plamene, aktivovaný infračerveným zářením pro prostředí s nebezpečím výbuchu v zónách 1 a 2 DF1101-Ex Cerberus Hlásič vyzařování plamene, aktivovaný infračerveným zářením pro prostředí s nebezpečím výbuchu v zónách 1 a 2 Pro venkovní i vnitřní použití Vyhodnocení pomocí trojice senzorů: - detekce

Více

Model Externí ventilační jednotka

Model Externí ventilační jednotka Návod k použití Model Externí ventilační jednotka Technický popis TECHNICKÝ POPIS Konstrukce většiny odsavačů par Faber umožňuje přemístění ventilační jednotky (standardně umístěné v odsavači) mimo kuchyni.

Více

Řídicí bloky CPX-CM-HPP

Řídicí bloky CPX-CM-HPP Nové možnosti nepřímého řízení techniky pohonů Díky řídicímu bloku CPX-CM-HPP je veškerá elektrická technika pohonů Festo kompatibilní se všemi průmyslovými komunikačními rozhraními. Blok CPX-CM-HPP je

Více

Betonové transformační stanice. typu pf.p. s vnitřní obsluhou. Up to 40.5 kv -1600 kva. Reliable innovation. Personal solutions. www.ormazabal.

Betonové transformační stanice. typu pf.p. s vnitřní obsluhou. Up to 40.5 kv -1600 kva. Reliable innovation. Personal solutions. www.ormazabal. Betonové transformační stanice typu Reliable innovation. Personal solutions. www.ormazabal.com Betonové transformační stanice Popis Transformační stanice typu jsou určeny pro kabelové sítě využívané energetickými

Více

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav:

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav: Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Solární stanice SolaVentec má místo jinak obvyklých zpětných ventilů nastavovací ventil. Ten se otvírá a uzavírá termickým nastavovacím

Více

4.3 MSK SPÍNACÍ SKŘÍŇKA - TYP MSK (VELIKOST I) VŠEOBECNÉ INFORMACE PŘEDNOSTI

4.3 MSK SPÍNACÍ SKŘÍŇKA - TYP MSK (VELIKOST I) VŠEOBECNÉ INFORMACE PŘEDNOSTI SPÍNACÍ SKŘÍŇKA - TYP MSK (VELIKOST I) VŠEOBECNÉ INFORMACE - Kompaktní spínací skříňka k instalaci na pneumatické pohony. - Zpětné hlášení polohy prostřednictvím integrovaných koncových mikrospínačů -

Více

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky Elektrosvařovací jednotky Nová generace jednotek Nová rukojeť Ochrana kabelů proti poškození Grafický displej Dobře čitelný, s nastavitelným kontrastem Jednoduchá klávesnice pro snadné ovládání v uživatelském

Více

STYKAČE ST, velikost 12

STYKAČE ST, velikost 12 STYKAČE ST, velikost 1 Vhodné pro spínání motorů i jiných zátěží. V základním provedení stykač obsahuje jeden pomocný zapínací kontakt (1x NO). Maximální spínaný výkon 3-fázového motoru P [kw] Jmenovitý

Více

automatické dveře www.trido.cz

automatické dveře www.trido.cz automatické dveře www.trido.cz 03 / 2012 07/ 2014 Automatické dveře TRIDO systém TINA - splňuje normu ČSN EN 16005 Automatické lineárně posuvné dveře nachází uplatnění jako vstupní i jako interiérové dveře

Více

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Elektromagnetické ventily, 2/2 - cestné, s pomocným zdvihem typ EV251B 10-22. Technická brožura

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Elektromagnetické ventily, 2/2 - cestné, s pomocným zdvihem typ EV251B 10-22. Technická brožura MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Elektromagnetické ventily, 2/2 - cestné, s pomocným zdvihem typ EV251B 10-22 Technická brožura Obsah stránka EV251B 10-22B Normálně uzavřený (NC) Úvod... 3 Vlastnosti... 3

Více

Toni Technik Tradice a novinky ve zkoušení stavebních hmot. Michal Reinisch Vápno, cement, ekologie 28.5. 30.5.2012, Skalský Dvůr

Toni Technik Tradice a novinky ve zkoušení stavebních hmot. Michal Reinisch Vápno, cement, ekologie 28.5. 30.5.2012, Skalský Dvůr Toni Technik Tradice a novinky ve zkoušení stavebních hmot Michal Reinisch Vápno, cement, ekologie 28.5. 30.5.2012, Skalský Dvůr Profil společnosti Historie Založeno v roce 1876 jako TONINDUSTRIE Prüftechnik

Více

Rolovací vrata a rolovací mříže SB, TGT a DD

Rolovací vrata a rolovací mříže SB, TGT a DD Rolovací vrata a rolovací mříže SB, TGT a DD Montážní údaje: stav 01.04.2015 Použité zkratky ABP = uzamykatelný podlahový profil DHV = ztráta výšky průjezdu ET = hloubka instalace ET AW = hloubka instalace

Více

Zařízení pro odvod kouře a tepla

Zařízení pro odvod kouře a tepla Zařízení pro odvod kouře a tepla Zařízení pro odvod kouře a tepla Zařízení umožňuje přirozený odvod kouře a tepla z hořící budovy a udržuje únikové cesty volné. Budovám je tak ponechána jejich požární

Více

Přepěťová ochrana 039 20 / 21 / 22 / 23 / 30 / 31 / 32 / 33 / 35 / 36 / 38 / 40 / 41 / 43. Popis

Přepěťová ochrana 039 20 / 21 / 22 / 23 / 30 / 31 / 32 / 33 / 35 / 36 / 38 / 40 / 41 / 43. Popis Přepěťová ochrana 039 20 / 21 / 22 / 23 / 30 / 31 / 32 / 33 / 35 / 36 / 38 / 40 / 41 / 43 Popis Přepěťová ochrana slouží k omezení a svedení přechodných atmosférických přepětí. Každá ochrana má určitou

Více

Zesilovač rádiového signálu

Zesilovač rádiového signálu 2 704 Synco living Zesilovač rádiového signálu ERF910 Bezdrátový zesilovač k prodloužení dosahu rádiové komunikace Rádiová komunikace protokolem KNX RF (868 MHz, obousměrně) Napájecí napětí AC 2 V (externí

Více

www.ronn.cz Nerezové koupelnové žlaby a podlahové vpustě drain Liniové odvodňovací systémy RONN NEREZ

www.ronn.cz Nerezové koupelnové žlaby a podlahové vpustě drain Liniové odvodňovací systémy RONN NEREZ www.ronn.cz Nerezové koupelnové žlaby a podlahové vpustě Liniové odvodňovací systémy drain RONN NEREZ Nerezový odvodňovací program 3 7 Podlahové vpustě 8 15 Nerezový odvodňovací program Odvodnění firmy

Více

ABITIG standard nově definovaný! Se svařováním a řezáním přicházíme až k Vám

ABITIG standard nově definovaný! Se svařováním a řezáním přicházíme až k Vám TIG svařovací hořáky ABITIG 17, 26 plynem chlazené ABITIG 18 kapalinou chlazený Technická data podle ČSN EN 60 974-7 ABITIG standard nově definovaný! S novou řadou svařovacích hořáků ABITIG z produkce

Více