Požární klapky. The art of handling air. Typ FKR-EU vyhovuje ČSN EN FKR-EU/DE/CZ/cz. v souladu s Prohlášením o vlastnostech

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Požární klapky. The art of handling air. Typ FKR-EU vyhovuje ČSN EN 1366-2. FKR-EU/DE/CZ/cz. v souladu s Prohlášením o vlastnostech"

Transkript

1 FKR-EU/DE/CZ/cz Požární klapky Typ FKR-EU vyhovuje ČSN EN v souladu s Prohlášením o vlastnostech DoP / FKR-EU / DE / 2013 / 001 The art of handling air

2 Obsah Popis Popis 2 Použití ve stavbě 3 Provedení Rozměry 4 Příslušenství Dodatečné díly Koncový spínač 9 Pružinový servopohon 10 TROXNETCOM 12 Detektory kouře 13 Výběr vzduchotechnických parametrů 14 Pokyny k zabudování Masivní stěny a stropní desky 15 Lehké příčky 16 Požární stěny 17 Zdi šachet 18 Informace pro objednání 20 FKR-EU s tavnou pojistkou FKR-EU-FL s pružinovým servopohonem Požární klapky se v případě požáru automaticky uzavřou, a zabrání tak rozšíření požáru a přenášení kouře vzduchotechnickým potrubím do sousedních požárně oddělených prostor. Požární klapky FKR-EU jsou přezkoušeny dle ČSN EN a vyhovují ČSN EN Správné umístění je v masivních stěnách a stropních deskách, v lehkých příčkách, v lehkých požárních stěnách a ve zdech šachet. Poloha zabudování a směr vzduchu nejsou rozhodující. V případě požáru se spuštění klapky provede při 72 C nebo 95 C (při použití v teplovzdušné ventilaci) buď pomocí tavné pojistky, nebo termoelektricky ve spojení s pružinovým servopohonem. Přístup ke spouštěcímu zařízení a jeho přezkoušení zvenku. Třída vlastností požárních klapek FKR-EU závisí na použití, viz tabulka na straně 3. Zvláštní charakteristické vlastnosti Vyhovuje požadavkům ČSN EN Ochrana proti požáru přezkoušena technicky dle ČSN EN Klasifikace dle ČSN EN Pro mokrou instalaci do lehkých příček, požárních stěn v lehké konstrukci a zdí šachet Velký volný průřez, a tudíž nepatrné rozdíly tlaku Integrace do řídicí techniky budov s TROXNETCOM Prohlášení o vlastnostech DoP / FKA-EU / DE / 2013 / 001 Bližší a aktuální informace včetně návodu k obsluze a instalaci viz naše stránky. Bližší výběr a konstrukce požárních klapek viz návrhový program pro snadné vyhledávání produktů na našich www stránkách. 2

3 Použití ve stavbě Aby bylo zaručeno bezchybné fungování požární klapky, je nezbytné si přečíst návod k obsluze, montáži a údržbě a dodržovat jej. Dále je třeba dodržovat vnitrostátní směrnice. Platí také všeobecné směrnice norem ČSN Funkční bezpečnost požárních klapek je nutno zkoušet minimálně každých šest měsíců. Když jsou provedeny dvě po sobě následující zkoušky bez nedostatků, může příští zkouška následovat po roce. U požárních klapek obvykle stačí spuštění a opětné otevření, u klapek s pružinovým servopohonem také pomocí dálkového ovládání. Požární klapky je třeba zahrnout do pravidelného čištění vzduchotechnického zařízení. Pokyny pro projektování Třída vlastností požárních klapek FKR-EU závisí na použití, viz tabulka. Je přípustná vestavba požárních klapek do masivních stěn a stropních deset, jejichž třída vlastností je nižší než třída vlastností požární klapky. V tomto případě třída vlastností stěny nebo stropní desky platí také pro požární klapku FKR-EU. Požární klapky FKR-EU jsou schváleny pouze pro použití do vzduchotechnických zařízení. Musí být připojeny z obou stran k potrubí, nebo být z jedné strany připojeny k potrubí a z druhé strany opatřeny uzavírací mřížkou. Při zabudování požárních klapek je třeba dodržovat platné právní předpisy a všeobecně uznávané stavební předpisy. Vzduchotechnické potrubí je nutno instalovat tak, aby v případě požáru na požární klapku nepůsobily žádné značné síly. K připojení pevného potrubí k požární klapce se pro určitá použití doporučuje použít pružné spojky. Pružné vložky mohou být na potrubí připojeny přímo. Umístění instalace Provedení a materiál Minimální tloušťka [mm] Třída požární odolnosti EI TT (v e h o, i o) S Pokyny k zabudování na straně Masivní stěny a stropní desky Masivní stěny, hrubá hustota 500 kg/m³ 100 EI 120 S Masivní stropní desky, hrubá hustota 600 kg/m³ 150 EI 120 S 15 Lehké příčky s kovovou nosnou konstrukcí a obložením z obou stran Lehké příčky 100 EI 90 S 16 Požární stěny s kovovou nosnou konstrukcí a obložením z obou stran Požární stěny 115 EI 90 S 17 Lehké příčky s kovovou nosnou konstrukcí a obložením z jedné strany Zdi šachet 90 EI 90 S 18 Lehké příčky bez kovové nosné konstrukce, ale s obložením ožením z jedné strany Zdi šachet 50 EI 90 S 19 3

4 Provedení Rozměry Vlastnosti Zařazeno dle ČSN EN Třídy požárních odolností, viz tabulka na straně 3 Proudění vzduchu libovolným směrem Velký volný průřez, a tudíž nepatrné rozdíly tlaku Spouštěcí teplota 72 C nebo 95 C (při použití v teplovzdušné ventilaci) Poloha zabudování možná od 0 do 360 Charakteristické konstrukční znaky Typ FKR-EU: Pevný plášť s připojovacími hrdly vhodnými pro kruhová potrubí Na obou koncích připojovací hrdla s břitovým těsněním, vhodná pro běžná vzduchotechnická potrubí dle ČSN EN 1506 nebo ČSN EN Typ FKR-EU-FL: Pevný plášť s připojovacími přírubami na obou koncích; příruby odpovídají ČSN EN a jsou vhodné pro běžná kruhová vzduchotechnická potrubí dle ČSN EN 1506 nebo ČSN EN FKR-EU a FKR-EU-FL Rozměry [mm] Jmenovitá velikost ØDN A ØD α ,5 Počet otvorů pro šrouby Hmotnost [kg] s tavnou pojistkou 6,8 7,3 8,5 14,1 16,4 18,0 21,3 25,7 28,6 s pružinovým servopohonem 8,2 8,7 9,9 16,7 19,0 20,6 23,9 28,3 31,3 Netěsnost při zavřeném listu podle ČSN EN 1751, třída 4. Netěsnost pláště podle ČSN EN 1751, třída C FKR-EU s tavnou pojistkou ØDN A Ø19,5 ØDN FKR-EU-FL s tavnou pojistkou Volný prostor pro přístup ke spouštěcímu zařízení 4

5 Provedení Rozměry Plášť List klapky s těsněním Rukojeť Spouštěcí zařízení s krytem Aretace Tavná pojistka Pružinový servopohon Termoelektrické spouštěcí zařízení Doraz Břitové těsnění Instalační značení ØDN 400: drážka; ØDN 450: zářez Materiály: Plášť v provedení z pozinkovaného ocelového plechu, s práškovým vypalovacím lakem RAL 7001 (1) nebo z nerezové oceli (2) List klapky ze speciálního izolačního materiálu List klapky s práškovým vypalovacím lakem RAL 7001 Těsnění listu klapky z neoprenu Břitové těsnění z termoplastového elastomeru (TPE) Varianta provedení 1 Objednací Plášť List klapky klíč Pozink Standardní Práškový vypalovací lak Standardní 1 Nerez ocel 1 Standardní 2 Pozink Lakovaný 7 Práškový vypalovací lak Lakovaný 1-7 Nerez ocel 1 Lakovaný 2-7 Varianta provedení 2 Tavná pojistka 95 C (pouze pro použití v teplovzdušné ventilaci) 1 W lze kombinovat se všemi konstrukčními variantami 1. Objednací klíč Zvýšené požadavky na ochranu proti korozi splňují varianty provedení s ocelovým pláštěm nebo pláštěm opatřeným práškovým vypalovacím lakem. Též je k dodání s lakovaným listem klapky. Podrobný seznam na vyžádání W 1 FKR-EU s pružinovým servopohonem ØDN A Ø19,5 ØDN FKR-EU-FL s pružinovým servopohonem Volný prostor pro přístup ke spouštěcímu zařízení 5

6 Příslušenství Krycí mřížka Pokud je vzduchotechnické potrubí připojeno jen jednostranně, může se druhá strana opatřit krycí mřížkou. Požární klapka, krycí mřížka, popřípadě prodlužovací nástavec jsou smontovány výrobcem a tvoří jednu jednotku. Volný průřez krycí mřížky obnáší cca 70 %. Krycí mřížky se dodávají i zvlášť. Bližší informace o prodlužovacím nástavci viz strana 8. Pružné manžety Vzduchotechnické potrubí je nutno instalovat tak, aby v případě požáru na požární klapku nepůsobily žádné značné síly. Vzhledem k tomu, že v případě požáru se potrubí může roztahovat a stěny se mohou deformovat, doporučujeme v uvedených aplikacích použít k připojení požární klapky k pevnému potrubí pružné manžety: v lehkých příčkách v lehkých stěnách šachet Pružné manžety musí být instalovány tak, aby oba konce kompenzovaly napětí v tahu i tlaku. Alternativně je možné použít pružné potrubí. Pružné manžety se dodávají i zvlášť. Bližší informace o prodlužovacím nástavci viz strana 8. Krycí mřížka FKR-EU Strana obsluhy 175 Strana zabudování 175/370 A V Krycí mřížka, na straně obsluhy nebo zabudování prodlužovací nástavec A A FKR-EU-FL FKR-EU-FL s prodlužovacími nástavci Strana obsluhy Strana zabudování 175/370 Strana obsluhy 175 Strana zabudování 175/370 A A V A V A V Pozor! Prodlužovací nástavce a krycí mřížky jsou smontovány výrobcem. 6

7 Příslušenství Příslušenství Objednací klíč Strana obsluhy Strana zabudování Pružná manžeta S0 Pružná manžeta 0S Pružná manžeta Pružná manžeta SS Krycí mřížka A0 Krycí mřížka 0A Pružná manžeta Krycí mřížka SA Krycí mřížka Pružná manžeta AS Materiály: Krycí mřížka z pozinkovaného ocelového plechu (se stříbrošedým práškovým vypalovacím lakem (RAL 7001) u variant provedení požární klapky s práškovým lakem (1) a ušlechtilou ocelí (2)) Prodlužovací nástavce stejné jako varianty plášťů Pružné manžety z pozinkované oceli (pouze FKR-EU-FL) a vláknitého kompozitu FKR-EU / FKR-EU-FL Délka produžovacího nástavce Rozměry [mm] Jmenovitá velikost Strana obsluhy Pružná Krycí mřížka manžeta Strana zabudování Pružná Krycí mřížka manžeta / / 175 / / / / 175 / / / / 175 / / / / 370 / / / / 370 / / / / 370 / / / / 370 / / / / / / / / / / 370 Pružné manžety FKR-EU FKR-EU s prodlužovacími nástavci Strana obsluhy Strana zabudování Strana obsluhy Strana zabudování 215* 175 Pozor! Požární klapky typu FKR-EU s pružnými manžetami se dodávají bez břitových těsnění. Pružné manžety se dodávají rozložené, spojovací materiál je třeba opatřit od třetích stran. FKR-EU-FL V * pružný rozsah 100 mm po instalaci FKR-EU-FL s prodlužovacími nástavci V Strana obsluhy Strana zabudování Strana obsluhy Strana zabudování * 175/370 V V V Pozor! Prodlužovací nástavce se dodávají smontované výrobcem. Pružné manžety se dodávají rozložené, spojovací materiál je třeba opatřit od třetích stran. * pružný rozsah 100 mm po instalaci V Pružná manžeta, na straně obsluhy a/nebo zabudování Prodlužovací nástavec 7

8 Příslušenství Prodlužovací nástavec Při použití krycích mřížek nebo pružných manžet je u některých jmenovitých velikostí zapotřebí prodlužovací nástavec. Požární klapky s těmito dodatečnými díly se dodávají s prodlužovacím nástavcem. Prodlužovací nástavce se dodávají také zvlášť. Minimální vzdálenost Vzdálenost mezi okrajem otevřené regulační klapky a krycí mřížkou nebo pružnou manžetou by měla být nejméně 50 mm. Bližší informace o krycích mřížkách a pružných manžetách viz strany 6 a 7. FKR-EU Rozměry [mm] Jmenovitá velikost x y FKR-EU-FL Rozměry [mm] Jmenovitá velikost x y FKR-EU Příklad jmenovité velikosti 315 Strana obsluhy Strana zabudování ØDN List klapky x y FKR-EU-FL Příklad jmenovité velikosti 450 V Strana obsluhy Strana zabudování V ØDN List klapky A x y A V Krycí mřížka, na straně obsluhy nebo zabudování Pružná manžeta, na straně obsluhy a/nebo zabudování Prodlužovací nástavec 8

9 Dodatečné díly Koncový spínač FKR-EU s tavnou pojistkou Koncové spínače s beznapěťovými kontakty umožňují indikaci polohy klapky. Relé nebo kontrolky požární signalizace lze použít až do maximálního spínacího výkonu. Pro indikaci polohy OTEVŘENO a ZAVŘENO je nutný pouze jeden koncový spínač. Požární klapky s tavnou pojistkou mohou být dodány s jedním nebo dvěma koncovými spínači nebo mohou být vybaveny spínači později. Dodatečné díly Základní provedení Standardní provedení s koncovým spínačem pro klapku v poloze ZAVŘENO Standardní provedení s koncovým spínačem pro klapku v poloze OTEVŘENO Standardní konstrukce s koncovými spínači nastavení klapky v polohách ZAVŘENO a OTEVŘENO. Koncové spínače Délka / průřez připojovacího kabelu Objednací klíč Z00 Z01 Z02 Z03 1 m / 3 0,34 mm² Krytí IP 66 Provedení kontaktu 1 přepínací kontakt, pozlacený Max. spínací proud 0,5 A Max. spínací napětí 30 V DC, 250 V AC Stykový odpor cca 30 mω Koncový spínač Příklady zapojení Koncový spínač nečinný Koncový spínač v činnosti 3 až 30 V DC 230 V AC 3 až 30 V DC 230 V AC N(-) L(+) N(-) L(+) zelená bílá hnědá bílá Kontrolka nebo relé, provedeno zákazníkem Koncový spínač nastavení klapky v poloze OTEVŘENO Koncový spínač nastavení klapky v poloze ZAVŘENO FKR-EU v poloze OTEVŘENO FKA-EU v poloze ZAVŘENO Vyznačená poloha Koncový spínač Vyznačená poloha Koncový spínač OTEVŘENO ZAVŘENO v činnosti nečinný OTEVŘENO ZAVŘENO nečinný v činnosti 9

10 Dodatečné díly Pružinový servopohon FKR-EU s pružinovým servopohonem Dodatečné díly BLF230-T TR BLF24-T-ST TR Objednací klíč Z43 Z45 Ovládání požární klapky s pružinovým servopohonem umožňuje dálkové ovládání a/nebo spuštění vhodným detektorem kouře. Při výpadku napájecího napětí, nebo při termoelektrickém spuštění se klapka uzavře (bez proudu zavírá). Funkci požárních klapek s pružinovým servopohonem lze zkontrolovat přepnutím do poloh OTEVŘENO/ZAVŘENO/OTEVŘENO. Servopohon obsahuje dva koncové spínače. Připojovací kabely BLF24-T ST TR jsou opatřeny zástrčkami. Tím je zajištěna rychlé a snadné připojení ke sběrnicovému systému TROX AS-i. Dodává se sada k přestavení standardní konstrukce na provedení se servopohonem. Pružinový servopohon BLF 230-T TR 24-T-ST TR Napájecí napětí Připojení Doba chodu 230 V AC ±14 % 50/60 Hz 24 V AC ±20 % 50/60 Hz nebo 24 V DC -10 % / +20 % Natažení pružiny 6 W 5 W Klidová poloha 3 W 2,5 W Dimenzování 7 VA motoru / zpětný chod pružiny 40 až 75 s / 20 s Provedení kontaktu 2 přepínače Koncový spínač* Spínací napětí V DC / V AC Spínací proud 1 ma 3 A Stykový odpor <100 mω Třída ochrany II III Krytí IP54 Připojovací kabel Délka/průřez 1 m / 2(6*) 0,75 mm² Pružinový servopohon BLF... Jmenovité rozměry Příklad propojení poloha ZAVŘENO 230 V AC 24 V V AC V DC N(-) L(+) N(-) L(+) ZAVŘENO OTEVŘENO 1 2 S1 S2 S3 S4 S5 S6 N L <5 <80 BLF... Spínač k otevření a zavření, dodaný zákazníkem Volitelné spouštěcí zařízení, např. detektor kouře TROX typu RM-O-3-D nebo RM-O-VS-D Kontrolka dodaná zákazníkem 10

11 Dodatečné díly Pružinový servopohon FKR-EU s pružinovým servopohonem BF Dodatečné díly BF230-T-2 TR BF24-T-ST-2 TR Objednací klíč Z43 Z45 Ovládání požární klapky s pružinovým servopohonem umožňuje dálkové ovládání a/nebo spuštění vhodným detektorem kouře. Při výpadku napájecího napětí, nebo při termoelektrickém spuštění se klapka uzavře (bez proudu zavírá). Funkci požárních klapek s pružinovým servopohonem lze zkontrolovat přepnutím do poloh OTEVŘENO/ZAVŘENO/OTEVŘENO. Servopohon obsahuje dva koncové spínače. Připojovací kabely pružinového servopohonu BF24-T-ST-2 TR jsou opatřeny zástrčkami. Tím je zajištěna rychlé a snadné připojení ke sběrnicovému systému TROX AS-i. Dodává se sada k přestavení standardní konstrukce na provedení se servopohonem. Pružinový servopohon BF 230-T-2 TR 24-T-ST-2 TR Napájecí napětí 230 V AC ±14 % 50/60 Hz 24 V AC ±20 % 50/60 Hz nebo 24 V DC -10 % / +20 % Natažení pružiny 8 W 7 W Připojení Klidová poloha 3 W 2 W Dimenzování 12,5 VA 10 VA Doba chodu motoru / zpětný chod pružiny cca 140 s / cca 16 s Provedení kontaktu 2 přepínače Koncový spínač* Spínací napětí V DC / V AC Spínací proud 1 ma 6 A Stykový odpor <100 mω Třída ochrany II III Krytí IP54 Připojovací kabel Délka/průřez 1 m / 2(6*) 0,75 mm² Pružinový servopohon BF... Jmenovité rozměry Příklad propojení poloha ZAVŘENO 230 V AC 24 V V AC V DC N(-) L(+) N(-) L(+) ZAVŘENO OTEVŘENO 1 2 S1 S2 S3 S4 S5 S6 N L <5 <80 BF... Spínač k otevření a zavření, dodaný zákazníkem Volitelné spouštěcí zařízení, např. detektor kouře TROX typu RM-O-3-D nebo RM-O-VS-D Kontrolka dodaná zákazníkem 11

12 Dodatečné díly TROXNETCOM FKR-EU s pružinovým servopohonem a TROXNETCOM Dodatečné díly AS-EM/B a BLF24-T-ST TR* nebo BF24-T-ST TR Objednací klíč ZA03 Požární klapky s pružinovým servopohonem BLF24-T-ST TR nebo BF 24-T-ST-2 TR a zde zobrazené moduly jako namontované příslušenství tvoří funkční jednotku, připravenou k provozu pro automatické ovládání požární klapky. Komponenty jsou namontovány a propojeny výrobcem. Pouze sběrnicové vedení a napájecí napětí (jen LON) musí připojit zákazník. Rozhraní AS je standardní sběrnicový systém dle ČSN EN a IEC Umožňuje integraci různých komponent (modulů) do jedné sítě bez ohledu na výrobce a provedení. Moduly řídí ovladače a/nebo přijímají signály čidel. Dodatečné díly LON-WA1/B2 a BLF24-T-ST TR* nebo BF24-T-ST-2 TR LON-WA1/B2-AD a BLF24-T-ST TR* nebo BF24-T-ST-2 TR LON-WA1/B2-AD230 a BLF24-T-ST TR* nebo BF24-T-ST-2 TR * Pro jmenovité velikosti 315 až 400 Objednací klíč ZL06 ZL07 ZL08 LON a LonMark označují standardizovaný, místně provozovaný síťový systém nezávislý na výrobku. Přenos dat se uskutečňuje pomocí mikroprocesoru společnosti Echelon podle jednotného protokolu. LonMark definuje standardy pro zajištění kompatibility výrobků. Modul AS-EM/B Modul LON-WA1/... Řídící jednotka 230 V AC FKR-EU s AS-EM/B FKR-EU s LON-WA1/B2 FKR-EU s AS-EM/B FKR-EU s LON-WA1/B2-AD230 LON FTT10A kroucený pár Adaptér s plochým kabelem Modul přenáší řídící signály mezi servopohonem a řídící jednotkou. Tím je možné řízení servopohonu i dohled nad jeho dobou chodu pro zkoušky funkce. Napájecí napětí (24 V DC) pro modul a servopohon se přenáší kabelem AS-i. Ukazatel funkce: Provoz 4 vstupy 2 výstupy LON-WA1/B2 K nastavení až 2 požárních klapek LON-WA1/B2-AD Přípojná krabice pro druhou požární klapku s napájecím napětím 24 V AC LON-WA1/B2-AD230 Přípojná krabice pro druhou požární klapku s napájecím napětím 230 V AC Bližší informace viz naše webové stránky. 12

13 Dodatečné díly Detektory kouře Aby se zabránilo šíření kouře přes vzduchotechnické zařízení v budovách, je velmi důležité, aby byl kouř zjištěn již v rané fázi. Detektory kouře typu RM-O-VS-D, které fungují na principu rozptylu světla a detekují kouř bez ohledu na jeho teplotu, aby bylo možno uzavřít požární klapky dříve, než dojde k dosažení spouštěcí teploty. Pokud vzduch obsahuje rozptýlené částice, jako je tomu v případě kouře, paprsky světla se od nich odchylují. Rozptýlené světlo ozáří čidlo (fotodiodu), které v čistém vzduchu světlo nezachycuje. Jakmile jas rozptýleného světla překročí danou prahovou hodnotu, dojde k aktivaci požární nebo kouřové klapky. Dodatečné díly Detektor kouře s monitorem proudění vzduchu Detektory kouře jsou dodatečné díly a objednávají se samostatně. Objednací klíč RM-O-VS-D Detektor kouře typu RM-O-VS-D s monitorem proudění vzduchu detektor kouře pro požární a kouřové klapky certifikát TZÚS: č. 216/C5a/2010/0142 pro rychlosti proudění vzduchu 1 až 20 m/s nezávislé na směru proudění vzduchu monitorování proudění vzduchu s dolní výstražnou mezí 2 m/s napájecí napětí 230 V AC, 50/60 Hz beznapěťová signální a výstražná relé integrovaná světelná signalizace kontrola úrovně znečištění automatické nastavení výstražného prahu dlouhá životnost instalace v potrubí Správné použití a další technické údaje viz. katalogový list 4/6.2/TCH/. 13

14 Výběr vzduchotechnických parametrů Definice v A Δp t ζ ρ L WA L WNC L W f m [m/s] : rychlost proudění vzduchu [Pa] : celková tlaková diference (zabudování do potrubí) Δp t = ζ ρ 2 v A ² : součinitel odporu (zabudování do potrubí) [kg/m³] : hustota vzduchu (cca 1,2 při 20 C) [db(a)] : hladina akustického výkonu z proudění vzduchu v potrubí : mezní křivka hladiny akustického výkonu [db] : hladina akustického výkonu v oktávovém pásmu [Hz] : střední frekvence oktávového pásma Všechny akustické výkony jsou vztaženy na 1 pw. Všechny hladiny hluku byly určeny v dozvučné komoře. Data akustického výkonu byla určena a opravena dle ISO 5135, únor při užití v A z tabulky: Δp t, L WA, L WNC, L W při užití mezihodnot v A : Δp t = ζ ρ 2 v A ² L WA, L WNC, L W L w [db] z tabulky s dostatečnou přesností interpolováno ζ mezi hodnoty z tabulky Příklad Dané údaje: Požární klapka FKR-EU Jmenovitá velikost = 400, v A = 6 m/s Vyžadováno: Δp t, L WA, L WNC, L W Výsledek: Δp t = 6 Pa L WA = 36 db(a) L WNC = 29 f m [Hz] <10 Jmenovitá velikost ζ 315 0, , , , , , , , ,06 v A [m/s] Δp t [Pa] L WA [db(a)] L WNC f m [Hz] L W [db] <10 < < <10 < < <10 < < <10 < <10 < <10 < <10 < <10 < <10 < Nejvyšší nátoková rychlost: 8 m/s u standardního provedení, 10 m/s u provedení s pružinovým servopohonem. 14

15 Pokyny k zabudování Masivní stěny a stropní desky Mokrá vestavba Vestavba požárních klapek do masivních stěn a stropních desek je přípustná s maltovou výplní po obvodu (mokrá vestavba). Vestavba v horizontálních a vertikálních potrubích. Směr proudění vzduchu není rozhodující. Požadavky Masivní stěny nebo protipožární stěny (pokud se tak označují) vyrobené například z betonu, pórobetonu, cihel, nebo pevné sádrokartonové stěny, podle ČSN EN (bez dutých prostor), hrubá hustota 500 kg/m³ a minimální tloušťka 100 mm Masivní stropní desky z betonu nebo pórobetonu, hrubá hustota 600 kg/m³, a minimální tloušťka 150 mm Minimální vzdálenost od nosných konstrukčních prvků 40 mm Minimální vzdálenost mezi dvěma klapkami 40 mm; přibližně 80 mm u přírubové konstrukce Doporučení Jestliže tloušťka stěny nebo stropní desky převyšuje 115 mm, je třeba použít nástavec Pokyny k zabudování Pro zabudování požární klapky do stěny nebo stropní desky je požadován otvor nebo výřez s minimálním jmenovitým rozměrem + 80 mm mm; alternativně může být požární klapka zabetonována do stěny nebo stropní desky během stavby. Mezeru po obvodu zcela uzavřít jedním z těchto materiálů: malta skupiny II, IIa, III nebo IIIa podle DIN 1053; protipožární malta skupiny II nebo III nebo obdobná dle ČSN EN 998-1/2 (třídy M 2,5 až 10); protipožární malta třídy M 2,5 nebo 10; sádrová malta; nebo v případě potřeby beton. Hloubka maltového lože je stejná jako tloušťka stěny. Vzdálenost z [mm] FKR-EU s připojovacími krčky 370 FKR-EU s přírubami 345 Stěnová vestavba W: 100 až 115 mm Stropní vestavba, vertikální z W malta, beton nebo sádrová malta D z malta, beton nebo sádrová malta prodlužovací nástavec W > 115 mm z W Stropní vestavba, zavěšená prodlužovací nástavec prodlužovací nástavec malta, beton nebo sádrová malta z D 15

16 Pokyny k zabudování Lehké příčky s kovovou nosnou konstrukcí a obložením z obou stran Je schválena mokrá instalace požárních klapek do lehkých příček s kovovou nosnou konstrukcí a obložením z obou stran. Vestavba v horizontálním potrubí. Směr proudění vzduchu není rozhodující. Požadavky Lehké příčky s kovovou nosnou konstrukcí a obložením z obou stran, s evropskou klasifikací podle ČSN EN nebo srovnatelnou vnitrostátní klasifikací Obložení z panelů spojených sádrou nebo cementem a minimální tloušťkou 100 mm Jsou přípustné další vrstvy obložení nebo systémy s dvojitou trámkovou konstrukcí Minimální vzdálenost od nosných konstrukčních prvků 40 mm Minimální vzdálenost mezi dvěma klapkami 40 mm; přibližně 80 mm u přírubové konstrukce Doporučení Jestliže tloušťka stěny převyšuje 115 mm, je třeba použít nástavec Mokrá vestavba Pokyny k zabudování Vyžaduje se otvor s alespoň jmenovitým rozměrem plus 80 mm mm Mezeru po obvodu zcela uzavřít jedním z těchto materiálů: malta skupiny II, IIa, III nebo IIIa podle DIN 1053; protipožární malta skupiny II nebo III nebo obdobná dle ČSN EN 998-1/2 (třídy M 2,5 až 10); protipožární malta třídy M 2,5 nebo 10; sádrová malta; nebo v případě potřeby beton. Hloubka maltového lože je stejná jako tloušťka stěny. Vzdálenost z [mm] FKR-EU s připojovacími krčky 370 FKR-EU s přírubami 345 Mokrá vestavba z W vyztužovací profi l malta nebo sádrová malta s minerální vlnou / bez minerální vlny Kovová nosná konstrukce do DN 400 od DN

17 Pokyny k zabudování Požární stěny s kovovou nosnou konstrukcí a obložením z obou stran Mokrá vestavba protipožárních klapek do požárních stěn s kovovou nosnou konstrukcí a obložením z obou stran je povolená. Vestavba v horizontálním potrubí. Směr proudění vzduchu není rozhodující. Požadavky Lehké příčky s kovovou nosnou konstrukcí a obložením z obou stran, s evropskou klasifikací podle ČSN EN nebo srovnatelnou vnitrostátní klasifikací Obložení z panelů spojených sádrou nebo cementem a minimální tloušťkou 115 mm Jsou přípustné vložky z ocelového plechu, další vrstvy obložení nebo systémy s dvojitou trámkovou konstrukcí Výška stěny max mm Minimální vzdálenost mezi dvěma klapkami 40 mm; přibližně 80 mm u přírubové konstrukce Doporučení Jestliže tloušťka stěny převyšuje 115 mm, je třeba použít prodlužovací nástavec Mokrá vestavba Pokyny k zabudování Vyžaduje se otvor s alespoň jmenovitým rozměrem plus 80 mm mm Mezeru po obvodu zcela uzavřít jedním z těchto materiálů: malta skupiny II, IIa, III nebo IIIa podle DIN 1053; protipožární malta skupiny II nebo III nebo obdobná dle ČSN EN 998-1/2 (třídy M 2,5 až 10); protipožární malta třídy M 2,5 nebo 10; sádrová malta; nebo v případě potřeby beton. Hloubka maltového lože je stejná jako tloušťka stěny. Vzdálenost z [mm] FKR-EU s připojovacími krčky 370 FKR-EU s přírubami 345 Mokrá vestavba z W s = vyztužovací profi l malta nebo sádrová malta Kovová nosná konstrukce do DN 400 od DN ,5 312,5 312,5 312,5 17

18 Pokyny k zabudování Lehké příčky s kovovou nosnou konstrukcí a obložením z jedné strany Je přípustná mokrá instalace požárních klapek do lehkých příček s kovovou nosnou konstrukcí a obložením z jedné strany. Vestavba v horizontálním potrubí. Směr proudění vzduchu není rozhodující. Požadavky Lehké příčky s kovovou nosnou konstrukcí a obložením na jedné straně, s evropskou klasifikací podle ČSN EN nebo srovnatelnou vnitrostátní klasifikací Obložení z panelů spojených sádrou nebo cementem a minimální tloušťkou 90 mm Dodatečná zdvojená deska poblíž požární klapky, nejméně 20 mm silná Výška stěny max mm Minimální vzdálenost od nosných konstrukčních prvků 40 mm Minimální odstup mezi dvěma klapkami: 200 mm Doporučení Jestliže tloušťka stěny převyšuje 115 mm, je třeba použít nástavec Mokrá vestavba Pokyny k zabudování Vyžaduje se otvor s alespoň jmenovitým rozměrem plus 80 mm mm Mezeru po obvodu zcela uzavřít jedním z těchto materiálů: malta skupiny II, IIa, III nebo IIIa podle DIN 1053; protipožární malta skupiny II nebo III nebo obdobná dle ČSN EN 998-1/2 (třídy M 2,5 až 10); protipožární malta třídy M 2,5 nebo 10; sádrová malta; nebo v případě potřeby beton. Hloubka maltového lože je stejná jako tloušťka stěny. Vzdálenost z [mm] FKR-EU s připojovacími krčky 370 FKR-EU s přírubami 345 Mokrá vestavba z 20 W s = zdvojení vyztužovací profi l malta nebo sádrová malta Kovová nosná konstrukce do DN 400 od DN

19 Pokyny k zabudování Lehké příčky bez kovové nosné konstrukce, ale s obložením z jedné strany Je přípustná mokrá vestavba požární klapky do lehkých příček bez kovové nosné konstrukce, ale s obložením na jedné straně. Vestavba v horizontálním potrubí. Směr proudění vzduchu není rozhodující. Požadavky Lehké příčky bez kovové nosné konstrukce, minimální tloušťka 50 mm Šířka stěny max mm Výška stěny max mm Minimální vzdálenost od nosných konstrukčních prvků 40 mm Minimální odstup mezi dvěma klapkami: 200 mm Doporučení Jestliže tloušťka stěny převyšuje 115 mm, je třeba použít nástavec Mokrá vestavba Pokyny k zabudování Vyžaduje se otvor s alespoň jmenovitým rozměrem plus 80 mm mm Od DN 450 použijte vyztužovací profily. Mezeru po obvodu zcela uzavřít jedním z těchto materiálů: malta skupiny II, IIa, III nebo IIIa podle DIN 1053; protipožární malta skupiny II nebo III nebo obdobná dle ČSN EN 998-1/2 (třídy M 2,5 až 10); protipožární malta třídy M 2,5 nebo 10; sádrová malta; nebo v případě potřeby beton. Hloubka maltového lože je stejná jako tloušťka stěny. Vzdálenost z [mm] FKR-EU s připojovacími krčky 370 FKR-EU s přírubami 345 Mokrá vestavba do DN 400 z 50 W = 50 s = od DN 450 z W = 50 s = zdvojení zdvojení malta nebo sádrová malta malta nebo sádrová malta Kovová nosná konstrukce do DN 400 od DN

20 Informace pro objednání Stručný popis * Požární klapky kruhové konstrukce k uzavření vzt. potrubí mezi dvěma požárním prostory v 9 velikostech. Funkční jednotka obsahuje list klapky odolný proti požáru a spouštěcí zařízení. Přezkoušeno na protipožární vlastnosti podle ČSN EN S Prohlášením o vlastnostech / FKR-EU / DE / 2013 / 001 a značením CE. Pro mokrou instalaci do masivních stěn a stropních desek, lehkých příček a požárních stěn v lehké konstrukci. Zvláštní vlastnosti: Vyhovuje požadavkům ČSN EN Ochrana proti požáru přezkoušena technicky dle ČSN EN Zařazeno dle ČSN EN Pro mokrou instalaci do lehkých příček, požárních stěn v lehké konstrukci a zdí šachet Velký volný průřez, a tudíž nepatrné rozdíly tlaku Integrace do řídicí techniky budov s TROXNETCOM Rozsah rozdílu tlaku 20 až 2000 Pa. Připojovací krčky s břitovým těsněním na obou koncích, vhodné pro běžně dostupná kruhová potrubí podle ČSN EN 1506 nebo ČSN EN Jako alternativa: Připojovací krčky s přírubami na obou koncích, příruby podle ČSN EN 12220, vhodné pro běžně dostupná kruhová potrubí podle ČSN EN 1506 nebo ČSN EN Netěsnost při zavřeném listu podle ČSN EN 1751, třída 4. Netěsnost pláště podle ČSN EN 1751, třída C. Varianta požární klapky s: pružinovým servopohonem s termoelektrickým spouštěcím zařízením. Dva koncové spínače integrované v pohonu pro indikaci polohy klapky OTEVŘENO a ZAVŘENO. Materiály: Plášť a dodatečné díly z pozinkovaného ocelového plechu, list klapky ze speciálního izolačního materiálu, těsnění listu klapky z neoprenu. * Text pro FKR-EU s připojovacím krčkem a tavnou pojistkou. Texty pro konstrukční varianty, dodatečné díly a příslušenství, viz návrhový program na našich webových stránkách. Objednací klíč FKR-EU / CZ / 400 / A0 / Z43 Změny vyhrazeny Všechna práva vyhrazena TROX GmbH (4/2014) Typ Příruba Neuvedeno: žádná (konstrukční provedení s připojovacími krčky) FL Přiruby na obou koncích Provedení Neuvedeno: Základní provedení 1 plášť opatřený práškovým lakem 2 plášť z nerez oceli 7 lakovaný list klapky 1-7 plášť opatřený práškovým lakem a lakovaný list klapky 2-7 plášť z nerez oceli a lakovaný list klapky Příklad objednávky FKR-EU s připojovacím krčkem a tavnou pojistkou Výrobek: TROX Typy: FKR-EU / CZ / 400 / Z00 Země určení -CZ Česká republika Jiné země určení na vyžádání Jmenovitý rozměr [mm] Příslušenství Neuvedeno: není S0 až AS Dodatečné díly Z00 až ZL08 1 W lze kombinovat se všemi konstrukčními variantami. Příklad objednávky-fkr-eu, příruby na obou koncích, plášť opatřeným práškovým lakem, s uzavírací mřížkou na straně obsluhy a pružinovým servopohonem 230 V AC Výrobek: TROX Typ: FKR-EU-FL-1 / CZ / 400 / A0 / Z43 20

Požární klapky. The art of handling air. typ FK-EU vyhovuje ČSN EN 1366-2. FK-EU/DE/CZ/cz. v souladu s Prohlášením o vlastnostech

Požární klapky. The art of handling air. typ FK-EU vyhovuje ČSN EN 1366-2. FK-EU/DE/CZ/cz. v souladu s Prohlášením o vlastnostech FK-EU/DE/CZ/cz Požární klapky typ FK-EU vyhovuje ČSN EN 1366-2 v souladu s Prohlášením o vlastnostech DoP / FK-EU / DE / 2013 / 001 The art of handling air Obsah Popis Popis 2 Použití ve stavbě 4 Provedení

Více

Požární klapka. Typ FKR-EU. CZ/cs. Návod k obsluze, montáži a údržbě. v souladu s Prohlášením o vlastnostech. DoP / FKR-EU / DE / 002

Požární klapka. Typ FKR-EU. CZ/cs. Návod k obsluze, montáži a údržbě. v souladu s Prohlášením o vlastnostech. DoP / FKR-EU / DE / 002 Návod k obsluze, montáži a údržbě CZ/cs Požární klapka Typ FKR-EU v souladu s Prohlášením o vlastnostech DoP / FKR-EU / DE / 00 Před začátkem všech prací si přečtěte návod! TROX GmbH Heinrich-Trox-Platz

Více

Požární klapky. The art of handling air. Typ FKRS-EU vyhovuje ČSN EN 1366-2. FKRS-EU/DE/CZ/cz. v souladu s Prohlášením o vlastnostech

Požární klapky. The art of handling air. Typ FKRS-EU vyhovuje ČSN EN 1366-2. FKRS-EU/DE/CZ/cz. v souladu s Prohlášením o vlastnostech FKRS-EU/DE/CZ/cz Požární klapky Typ FKRS-EU vyhovuje ČSN EN 1366-2 v souladu s Prohlášením o vlastnostech DoP / FKRS-EU / DE / 2013 / 001 The art of handling air TROX Austria GmbH organizační složka Ďáblická

Více

Protipožární ventily

Protipožární ventily Návod k obsluze, montáži a údržbě CZ/cs Protipožární ventily Typ FV-EU v souladu s Prohlášením o vlastnostech DoP / FV-EU / DE / 00 Před začátkem všech prací si přečtěte návod! TROX GmbH Heinrich-Trox-Platz

Více

VARYCONTROL. VVS-regulátor. pro systémy s variabilním průtokem série TVJ TVT

VARYCONTROL. VVS-regulátor. pro systémy s variabilním průtokem série TVJ TVT 5/4/TCH/3 VARYCONTROL VVS-regulátor pro systémy s variabilním průtokem série TVJ TVT TROX GmbH Telefon +420 2 83 880 380 organizační složka Telefax +420 2 86 881 870 Ďáblická 2 e-mail trox@trox.cz 182

Více

Ventilátory Vzduchotechnické jednotky Distribuční elementy Požární technika Vzduchové clony Tunelové ventilátory. Požární klapky 2016-04

Ventilátory Vzduchotechnické jednotky Distribuční elementy Požární technika Vzduchové clony Tunelové ventilátory. Požární klapky 2016-04 ntilátory Vzduchotechnické jednotky Distribuční elementy Požární technika Vzduchové clony Tunelové ventilátory Požární klapky 206-04 2 Požární klapky Požární technika - související výrobky PKI2-S-Ex, PKI2-R-Ex

Více

Dýzy s dalekým dosahem

Dýzy s dalekým dosahem T 1.2/2/TCH/2 Dýzy s dalekým dosahem Série DUK TROX AUSTRIA GmbH. tel.: +420 283 880 380 organizační složka fax: +420 286 881 870 Ďáblická 2 e-mail: trox@trox.cz 182 00 Praha 8 http:// www.trox.cz T_1-2_2_EN_2_DUK_1ver.indd

Více

1. Tlumící vložka 5. Podložný plech 2. Náběhový plech 6. Upevňovací šrouby 3. Odtokový plech 7. Trouba pro vestavbu 4.

1. Tlumící vložka 5. Podložný plech 2. Náběhový plech 6. Upevňovací šrouby 3. Odtokový plech 7. Trouba pro vestavbu 4. KATALOGOVÝ LIST KM 12 0496b VESTAVBA TLUMIČŮ HLUKU Vydání: 1/97 do čtyřhranného potrubí skupiny I I I Strana: 1 Stran: 6 Vestavba tlumičů hluku (dále jen vestavba) se používá ve vzduchotechnických zařízeních

Více

Návody na montáž, obsluhu a údržbu

Návody na montáž, obsluhu a údržbu VENTILÁTORY WV, WVI 600 200, 300, 400, 600 dle 12101-3 (600 C, 120min) WV, WVI 400 200, 300, 400, dle 12101-3 (400 C, 120min) Certifikát č. 99/2121-2,3 (TU Mnichov) a příloha z 24.04.2001 NÁVODY N MONTÁŽ,

Více

příkon provoz klidová poloha dimenzování 6,5 W @ jmenovitý moment 3,5 W 18 VA připojení kabel 1 m, 2 x 0,75 mm 2 Funkční data krouticí moment

příkon provoz klidová poloha dimenzování 6,5 W @ jmenovitý moment 3,5 W 18 VA připojení kabel 1 m, 2 x 0,75 mm 2 Funkční data krouticí moment Technický list SF230A Pohon s pružinovým zpětným chodem s havarijní funkcí pro přestavování vzduchotechnických klapek v technickém zařízení budov velikost klapky do cca 4 m 2 krouticí moment 20 Nm napájecí

Více

Elektrohydraulické pohony pro ventily

Elektrohydraulické pohony pro ventily 4 56 Elektrohydraulické pohony pro ventily se zdvihem 2 mm SKD82... : Napájecí napětí AC 23 V, 3- polohové řízení SKD82...: Napájecí napětí AC 24 V, 3- polohové řízení Provedení s nebo bez havarijní funkce

Více

Návod k obsluze, montáži a údržbě Požární klapka typu FKRS-EU

Návod k obsluze, montáži a údržbě Požární klapka typu FKRS-EU FKRS-EU/DE/CZ/cz Návod k obsluze, montáži a údržbě Požární klapka typu FKRS-EU v souladu s Prohlášením o vlastnostech DoP / FKRS-EU / DE / 2013 / 001 Obsah 1 Obecné informace 3 Rozsah tohoto návodu 3 Další

Více

Regulační ventily PN16 s magnetickým pohonem MVF461H...

Regulační ventily PN16 s magnetickým pohonem MVF461H... 6 Regulační ventily PN6 s magnetickým pohonem VF6H... S řízením polohy a zpětnou vazbou od polohy Pro regulaci horké vody a páry Krátká přestavovací doba (< s), vysoké rozlišení zdvihu ( : 0) ákladní charakteristika

Více

TECHNICKÉ POŽADAVKY Servopohon jednootáčkový. Typová řada PPN2-XX.XX.XX.XX

TECHNICKÉ POŽADAVKY Servopohon jednootáčkový. Typová řada PPN2-XX.XX.XX.XX Ekorex Consult, spol. s r.o. IČO: 47451394 TECHNICKÉ POŽADAVKY Servopohon jednootáčkový TP0605/TPPPN2 Lázně Bohdaneč Typová řada PPN2-XX.XX.XX.XX Technické podmínky schvaluje za výrobce : Kohoutek Petr

Více

Installationsplan / Installation plan PT 7401 G

Installationsplan / Installation plan PT 7401 G Installationsplan / Installation plan Installatietekening Plan d`installation Pianta di installazione Plano de instalación Plano de instalação Σχέδιο εγκατάστασης Asennusohje Installasjonsplan Installationsplan

Více

DUOVENT COMPACT RV VCC. ErP 85% EC. Větrací jednotka s regenerací tepla. Technické parametry. Rekuperace. Digireg. Minireg. VAV-CAV-COP typy regulace

DUOVENT COMPACT RV VCC. ErP 85% EC. Větrací jednotka s regenerací tepla. Technické parametry. Rekuperace. Digireg. Minireg. VAV-CAV-COP typy regulace 6 Větrací jednotka s regenerací tepla rp MR R VCC rp conform Minireg igireg VVCVCOP typy regulace % C max. účinnost rekuperace C motor rotační výměník těsný rotor Technické parametry Skříň Stěnové panely

Více

nastavitelné, pro výšku výfuku od 3.80 m TROX GmbH Telefon +420 2 83 880 380 organizační složka Telefax +420 2 86 881 870

nastavitelné, pro výšku výfuku od 3.80 m TROX GmbH Telefon +420 2 83 880 380 organizační složka Telefax +420 2 86 881 870 2/9.1/TCH/3 Stropní anemostaty Série VDR nastavitelné, pro výšku výfuku od 3.80 m TROX GmbH Telefon +420 2 83 880 380 organizační složka Telefax +420 2 86 881 870 Ďáblická 2 e-mail trox@trox.cz 182 00

Více

Vistop TM 63, 100, 125, 160 A

Vistop TM 63, 100, 125, 160 A Vistop TM 63,, 125, 160 A Vistop TM 63,, 125, 160 A vypínače s viditelným rozpojením kontaktů DIN CE bold 14/14 mezery 0/0,5 příslušenství DIN CE bold 14/14 mezery 0/0,5 225 15 223 18 Technické charakteristiky

Více

VIESMANN VITOCELL 100-B Zásobníkový ohřívač vody se dvěma topnými spirálami Objem 300, 400 a 500 litrů

VIESMANN VITOCELL 100-B Zásobníkový ohřívač vody se dvěma topnými spirálami Objem 300, 400 a 500 litrů VIESMANN VITOCELL 100-B Zásobníkový ohřívač vody se dvěma topnými spirálami Objem 300, 400 a 500 litrů List technických údajů Obj. č. a ceny: viz ceník VITOCELL 100-B typ CVB/CVBB Stacionární zásobníkový

Více

GEZE OKENNí TECHNIK A

GEZE OKENNí TECHNIK A GEZE okenní technika okenní techniky GEZE Přirozené větrání a zařízení pro odtah (RWA) BEWEGUNG MIT SYSTEM Obrázek na titulní a druhé straně: Lazaros Filoglou RWA a větrací technika GEZE větrací technika

Více

Návody na montáž, obsluhu a údržbu

Návody na montáž, obsluhu a údržbu TERMISTOROVÁ OCHRANA MOTORU U-EK 230E NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Termistorová ochrana U-EK230E určena k ochraně motorů ventilátorů s vyvedenými termistorovými kontakty např. ventilátory

Více

Zařízení ke zvýšení tlaku. Hya-Solo. Typový list

Zařízení ke zvýšení tlaku. Hya-Solo. Typový list Hya-Solo Typový list Impressum Typový list Hya-Solo Všechna práva vyhrazena. Obsah návodu se bez písemného svolení výrobce nesmí dále šířit, rozmnožovat, upravovat ani poskytovat třetím osobám. Obecně

Více

KNIHOVNA STANDARDŮ PRVKŮ MaR

KNIHOVNA STANDARDŮ PRVKŮ MaR KNIHOVNA STANDARDŮ PRVKŮ MaR Vypracoval: Ing. MIKULÁŠEK 1/14 Obsah: 1. Čidla... 3 1.1. Teplotní čidlo pro teplotu prostoru... 3 1.2. Teplotní čidlo pro teplotu v trubních rozvodech(100mm)... 3 1.3. Teplotní

Více

Teploty prostorové s převodníkem Snímač teploty s převodníkem

Teploty prostorové s převodníkem Snímač teploty s převodníkem Katalog výrobků 3 - Snímače a čidla eploty prostorové s převodníkem Snímač teploty s převodníkem Malého tlaku s převodníkem Snímač diference tlaku Snímač rychlosti proudění laku a tlakové diference Snímač

Více

NP65-0304015 NP65-0304020 NP65-0405015 NP65-0404015 NP65-0404020 NP65-0405020 NP65-0505015 NP65-0505020 NP65-0504015 NP65-0504020 NP65-0504025

NP65-0304015 NP65-0304020 NP65-0405015 NP65-0404015 NP65-0404020 NP65-0405020 NP65-0505015 NP65-0505020 NP65-0504015 NP65-0504020 NP65-0504025 D33 Rozváděčové skříně TABULKA VÝBĚRU SKŘÍNÍ NP65-0302012 NP65-0302015 NP65-0302020 700 120 150 150 150 150 NP65-0303020 NP65-0403015 NP65-0403020 NP65-0503020 NP65-0304020 NP65-0304015 NP65-0404015 NP65-0404020

Více

Požární uzávěry. spolehněte se!

Požární uzávěry. spolehněte se! Požární uzávěry spolehněte se! POŽÁRNÍ ROLETOVÝ UZÁVĚR FIROTEX-V Roletové uzávěry FIROTEX V jsou vyráběny s požární odolností EW 15 DP1-C1, EW 30 DP1-C1 (do 12 m). Pomocí vodního skrápění lze dosáhnout

Více

Servopohony vzduchotechnických

Servopohony vzduchotechnických 4 626 Servopohony vzduchotechnických klapek Rotační provedení, třípolohová regulace, napájení 24V~ nebo 230V~ GBB13...1 GBB33...1 Elektrické servopohony, jmenovitý krouticí moment 20 Nm, napájecí napětí

Více

Skříňové VN rozváděče

Skříňové VN rozváděče Portfolia tech. řešení Skříňové VN rozváděče se vzduchovou izolací Aparamenta Compacta Divize VN rozváděčů Efacec Efacec je největší portugalskou průmyslovou skupinou světového významu, zaměřenou na vývoj

Více

Kompaktní jednotky. Strana 4 1

Kompaktní jednotky. Strana 4 1 Strana 4 1 Kompaktní jednotky Pokyny k instalaci a provozu...2 Okolní podmínky...2 Přenos dat, připojení k interiérovému ovládacímu panelu...3 Minimální volný prostor...4 aerosmart s...5 Komponenty jednotky...6

Více

Elektronický zapisovač eco-graph

Elektronický zapisovač eco-graph Technická informace TI 07R/09/cs Elektronický zapisovač ecograph Úsporný zapisovač pracující bez záznamového papíru a per s velmi jednoduchou obsluhou Oblasti použití Kompletní a ekonomicky výhodná náhrada

Více

DINALOG A 96 x 24 Sloupcový indikátor

DINALOG A 96 x 24 Sloupcový indikátor DINALOG A 96 x Rozměry průčelí 96 x mm Indikační sloupec je tvořen 5 kontrastními červenými LED diodami Rozsah zobrazení číslicového displeje 999 999 Formát na výšku nebo na šířku Měřicí rozpětí a mezní

Více

Rittal TopTherm ventilátory s filtrem

Rittal TopTherm ventilátory s filtrem Rittal TopTherm ventilátory s filtrem Klimatizační systémy Větší tlak. Vyšší aerodynamický výkon. 2 Montáž bez nástrojů: Jednoduchá montáž, výměna a údržba bez jakéhokoliv nástroje Snadná změna směru proudění

Více

Malé distribuční rozváděče. KV-malé rozváděče. 3-54 modulů, IP 40-65. Služby. g S novými pružinovými bezšroubovými PE / N svorkami FIXCONNECT.

Malé distribuční rozváděče. KV-malé rozváděče. 3-54 modulů, IP 40-65. Služby. g S novými pružinovými bezšroubovými PE / N svorkami FIXCONNECT. Malé distribuční rozváděče 3-54 modulů, IP 40-65 g S novými pružinovými bezšroubovými PE / N svorkami FIXCONNECT. g Bez halogenů, bez silikonu g S originálním designem od firmy Hensel g Prázdné rozváděče

Více

Modelová řada Uno-3 regulační rozsah

Modelová řada Uno-3 regulační rozsah Nízkoteplotní kotel pro spalování oleje / plynu Popis produktu ČR 1. 9. 2011 Hoval Uno-3 Nízkoteplotní kotel pro spalování oleje / plynu Kotel třítahový ocelový kotel podle EN 303 část 1 a 2, EN 304 pro

Více

PROVOZNĚ TECHNICKÝ NÁVOD pro motory s namontovanou brzdou typu HPS

PROVOZNĚ TECHNICKÝ NÁVOD pro motory s namontovanou brzdou typu HPS ELEKTROPOHONY spol. s r.o. Závodí 234, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, Czech Republic Tel.:+420 556 880 611, Fax: +420 556 880 698 http: www.epo.cz e-mail: info@epo.cz PROVOZNĚ TECHNICKÝ NÁVOD pro motory

Více

Bezdrátový prostorový termostat s časovým programem

Bezdrátový prostorový termostat s časovým programem s 1 425 RDE100.1RF RCR100RF Bezdrátový prostorový termostat s časovým programem pro systémy vytápění RDE100.1RFS Regulace prostorové teploty 2-polohová regulace vytápění s výstupem Zap/Vyp Provozní režimy:

Více

Číslo standardu číslo pod který je uvedena podpoložka ve Specifikaci položek. Popis detailní specifikace požadovaných parametrů položky/podpoložky

Číslo standardu číslo pod který je uvedena podpoložka ve Specifikaci položek. Popis detailní specifikace požadovaných parametrů položky/podpoložky Způsob orientace v POPISU STANDARDŮ B A Popis: C obrázek Legenda: š x h x v mm A číslo pod který je uvedena podpoložka ve Specifikaci položek B Název položky/podpoložky C Popis detailní specifikace požadovaných

Více

REGULÁTOR PROMĚNLIVÉHO PRŮTOKU VZDUCHU - HRANATÝ

REGULÁTOR PROMĚNLIVÉHO PRŮTOKU VZDUCHU - HRANATÝ SYSTEMAIR a.s. Sídlo firmy: Oderská 333/5, 196 00 Praha 9 Kanceláře a sklad: Hlavní 826, 250 64 Hovorčovice Tel : 283 910 900-2 Fax : 283 910 622 E-mail: central@systemair.cz http://www.systemair.cz REGULÁTOR

Více

021/12 PLATÍ OD: 01.06.2014 NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ POŽÁRNÍ KLAPKA PKTM 90

021/12 PLATÍ OD: 01.06.2014 NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ POŽÁRNÍ KLAPKA PKTM 90 0/ PLATÍ OD: 0.06.0 NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ POŽÁRNÍ KLAPKA PKTM 90 Obsah Všeobené informace... Montážní informace... Doporučené stavební otvory... Přesah klapek... Příruby... 5 Příklady zabudování

Více

RADIÁLNÍ VENTILÁTORY TYPU SILENT U, A, ECO U a ECO A

RADIÁLNÍ VENTILÁTORY TYPU SILENT U, A, ECO U a ECO A RADIÁLNÍ VENTILÁTORY TYPU SILENT U, A, ECO U a ECO A NÁVOD K POUŽITÍ, MONTÁŽI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ Hendrich Martin Boleslavská 1420; 250 01 Stará Boleslav 10.4.2012 Kontakty: Stará Boleslav, Boleslavská 1420,

Více

VD4. Vakuové vypínače vysokého napětí 12 25 kv 630 2500 A 16 40 ka

VD4. Vakuové vypínače vysokého napětí 12 25 kv 630 2500 A 16 40 ka VD4 Vakuové vypínače vysokého napětí 12 25 kv 630 2500 A 16 40 ka POPIS VÝBĚR A OBJEDNÁNÍ VYPÍNAČŮ VÝBĚR A OBJEDNÁNÍ VYPÍNAČŮ CELKOVÉ ROZMĚRY ELEKTRICKÉ SCHÉMA ZAPOJENÍ 3 11 43 47 65 1 2 3 4 5 1 2 POPIS

Více

KOMPAKTNÍ JEDNOTKY S REKUPERACÍ TEPLA

KOMPAKTNÍ JEDNOTKY S REKUPERACÍ TEPLA KOMPAKTNÍ JEDNOTKY S REKUPERACÍ TEPLA pro instalaci ve stísněných prostorech komplexní úprava vzduchu transport volitelně v 1 až 3 blocích bezkonkurenční optimalizovatelnost vestaveb AHU N 12.10.002 Range

Více

Ama Porter. Ponorná kalová čerpadla. Oblasti použití. Označení. Provozní data. Typ čerpadla. Materiál. Těsnění hřídele. Pohon. Nátěr.

Ama Porter. Ponorná kalová čerpadla. Oblasti použití. Označení. Provozní data. Typ čerpadla. Materiál. Těsnění hřídele. Pohon. Nátěr. Katalogový sešit čerpadel 2539.178/3-64 Ama Porter Ponorná kalová čerpadla Oblasti použití Čerpání odpadní vody s obsahem pevných částic nebo domácího odpadu jako například vody z praček, myček, fekálií

Více

Textový popis energosloupku MS SEH 50 Standard (30kW)

Textový popis energosloupku MS SEH 50 Standard (30kW) Textový popis energosloupku Je výsuvný, lze ho přejíždět, odpovídá požadavkům VDE a ČSN pro elektrické spoje a sloupky rozvaděčů na volných prostorách. Je vestavěný do podkladu, jeho vydlážděné víko je

Více

Projekční data. Kazetové jednotky Cassette-Geko. Jednotky pro klima dobré spolupráce

Projekční data. Kazetové jednotky Cassette-Geko. Jednotky pro klima dobré spolupráce Projekční data Kazetové jednotky Cassette-Geko Jednotky pro klima dobré spolupráce Obsah Cassette-Geko Velikosti.............................. 1.2 Konstrukční díly kazetové jednotky......................

Více

Vířivé anemostaty. spodní díl z děrovaného plechu. TROX GmbH Telefon +420 2 83 880 380 organizační složka Telefax +420 2 86 881 870

Vířivé anemostaty. spodní díl z děrovaného plechu. TROX GmbH Telefon +420 2 83 880 380 organizační složka Telefax +420 2 86 881 870 2/4.1/D/4 Vířivé anemostaty spodní díl z děrovaného plechu série DCS TROX GmbH Telefon +420 2 3 0 30 organizační složka Telefax +420 2 6 1 70 Ďáblická 2 e-mail trox@trox.cz 12 00 Praha http:// www.trox.cz

Více

Elektrické pohony řady M9100 bez vratné pružiny pro proporcionální řízení. Vlastnosti a výhody

Elektrické pohony řady M9100 bez vratné pružiny pro proporcionální řízení. Vlastnosti a výhody Informace o výrobku - řada M9 Datum vydání - 0902 CZ Rev.1 Elektrické pohony řady M9 bez vratné pružiny pro proporcionální řízení Použití Elektrické pohony řady M9 bez vratné pružiny jsou především určeny

Více

Vzduchotechnic zařízení

Vzduchotechnic zařízení Promat Vzduchotechnic zařízení Požární ochrana ventilačních zařízení 0 ká Vzduchotechnická zařízení Protipožární ochrana ventilačních zařízení Požadavky kladené na vzduchotechnická zařízení se týkají nejen

Více

Typ 600 KB65-180606-P 14783 PD-QK01-2KD0606 14932 400 KB65-180804-P 14784 PD-QK01-2KD0804 14935 600 KB65-180806-P 14786 PD-QK01-2KD0806 17463

Typ 600 KB65-180606-P 14783 PD-QK01-2KD0606 14932 400 KB65-180804-P 14784 PD-QK01-2KD0804 14935 600 KB65-180806-P 14786 PD-QK01-2KD0806 17463 TABULKA VÝBĚRU SKŘÍNÍ KB Skříň Celkové kryty dna Montážní panely Roměry skeletu výška šířka hloubka 400 KB65-80604-P 478 PD-QK0-2KD0604 4930 500 KB65-80605-P 4782 PD-QK0-2KD0605 493 PD-QK0-MP706 4939 KB65-80606-P

Více

PA 2200C PA 2200C. Stylová vzduchová clona s integrovanou regulací a dálkovým ovládáním. 1 Bez ohřevu 3 Elektrický ohřev : 3 16 kw 2 Vodní ohřev

PA 2200C PA 2200C. Stylová vzduchová clona s integrovanou regulací a dálkovým ovládáním. 1 Bez ohřevu 3 Elektrický ohřev : 3 16 kw 2 Vodní ohřev R Stylová vzduchová clona s integrovanou regulací a dálkovým ovládáním Doporučená instalační výška 2,2 m Horizontální montáž Délky: 1, 1,5 a 2 m 1 Bez ohřevu 3 Elektrický ohřev : 3 16 kw 2 Vodní ohřev

Více

Wilo-DrainLift Box. Návod k montáži a obsluze. Aktualizace: 17.10.03. Technické změny vyhrazeny!

Wilo-DrainLift Box. Návod k montáži a obsluze. Aktualizace: 17.10.03. Technické změny vyhrazeny! Návod k montáži a obsluze Aktualizace: 17.10.03 Wilo-DrainLift Box 2521833/1003 Technické změny vyhrazeny! Návod k montáži a obsluze 1 Obsah: 1 Všeobecně 1.1 Účel použití 1.2 Charakteristika výrobku 1.2.1

Více

osoušeče rukou, hotelové fény

osoušeče rukou, hotelové fény designové, nenápadné i skryté, do malých koupelen i velkých společenských prostor, s doběhovým časovačem, se senzorem poh ybu,... s výkonem až m /h osoušeče rukou, hotelové fény Nabídka ventilátorů CATA

Více

UniGear typ ZS1. Návod na montáž, obsluhu a údržbu

UniGear typ ZS1. Návod na montáž, obsluhu a údržbu UniGear typ ZS1 Návod na montáž, obsluhu a údržbu Vaše bezpečnost má přednost - vždy! Proto uvádíme tato doporučení na začátku našeho návodu pro obsluhu: Instalujte spínací přístroje nebo rozváděče pouze

Více

TZB - VZDUCHOTECHNIKA

TZB - VZDUCHOTECHNIKA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ JIŘÍ HIRŠ, GÜNTER GEBAUER TZB - VZDUCHOTECHNIKA MODUL BT02-11 HLUK A CHVĚNÍ VE VZDUCHOTECHNICE STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU

Více

PŘEDSTĚNOVÉ INSTALACE FRIAFIX

PŘEDSTĚNOVÉ INSTALACE FRIAFIX 1 PŘEDSTĚNOVÉ INSTALACE FRIAFIX Návod pro projektování a montáž 2 Obsah Strana Moduly FRIABLOC a FRIAFIX 3 Ovládací desky 4-6 - velká ovládací deska WC, ovládání zepředu - ovládací deska WC, ovládání shora

Více

Trojcestné ventily s přírubou PN 40

Trojcestné ventily s přírubou PN 40 4 482 DN 15 a DN 25 DN 40 150 Trojcestné ventily s přírubou PN 40 VXF61... Tělo ventilu z lité oceli GP240GH DN 15...150 k vs 1,9...300 m 3 /h Použití s elektrohydraulickými pohony SKD..., SKB... a SKC...

Více

T 2.3/7/CZ/1. Stropní vyústě. Doporučené použití v místnostech s výškou do cca 4,0 m. The art of handling air

T 2.3/7/CZ/1. Stropní vyústě. Doporučené použití v místnostech s výškou do cca 4,0 m. The art of handling air T 2.//CZ/1 Stropní vyústě Typ DLQL Doporučené použití v místnostech s výškou do cca 4,0 m The art of handling air Popis Popis 2 Provedení Rozměry Materiál Instalace 4 Směry výfuku 5 Definice 6 Rychlý výběr

Více

Všeobecné hmoždinky. Vše o korozi a jak se jí vyvarovat viz str. 33. Všeobecné Všeobecné. Požární ODOLNOST KOTEV A HMOŽDINEK viz str. 23-28.

Všeobecné hmoždinky. Vše o korozi a jak se jí vyvarovat viz str. 33. Všeobecné Všeobecné. Požární ODOLNOST KOTEV A HMOŽDINEK viz str. 23-28. 141 UX univerzální hmoždinka... strana 142 SX hmoždinka... strana 144 S hmoždinka... strana 145 GB hmoždinka pro pórobeton... strana 147 FTP M / FTP K hmoždinka... strana 149 M-S plastová hmoždinka...

Více

II. VŠEOBECNĚ 3. 1. Popis... 3. 2. Provedení... 3. 3. Rozměry a hmotnosti... 4. 4. Zabudování a umístění... 5 III.

II. VŠEOBECNĚ 3. 1. Popis... 3. 2. Provedení... 3. 3. Rozměry a hmotnosti... 4. 4. Zabudování a umístění... 5 III. Tyto technické podmínky stanoví řadu vyráběných velikostí a provedení požárních ventilů (dále jen ventilů) PVM - E90 100, 125, 160, 200. Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž a provoz.

Více

Bezpečnostní technika

Bezpečnostní technika Bezpečnostní technika Časový modul se zpožděným rozepnutím BG 79, BH 79 safemaster 01397 BG 79 BH 79 Grafické znázornění funkce u přístrojů, které pracují s pomocným napětím / U N, / U S U -, - - - t v

Více

Elektromotorické pohony pro ventily

Elektromotorické pohony pro ventily s 4 509 ACVATIX Elektromotorické pohony pro ventily SAX..P.. se zdvihem 20 mm Napájecí napětí AC 230 V, 3-polohové řízení Napájecí napětí AC/DC 24 V, řídicí signál DC 0 10 V, 4 20 ma SAX81P03 Napájecí

Více

Flexo-připojovací komory

Flexo-připojovací komory T 2.3/9/CZ/1 Flexo-připojovací komory Typ FLEXTRO Pro stropní anemostaty The art of handling air Obsah Popis Popis 2 Inovace 3 Provedení Rozměry 4 Instalace Nastavení průtoku vzduchu 5 Anemostaty 6 Definice

Více

pístové dávkovací čerpadlo FEDOS E / DX Dávkovací čerpadlo FEDOS E / DX stav 03.2009 strana A7.01

pístové dávkovací čerpadlo FEDOS E / DX Dávkovací čerpadlo FEDOS E / DX stav 03.2009 strana A7.01 Všeobecně Pístová dávkovací čerpadla série FEDOS E / DX v sobě kombinují dlouhodobě osvědčené vlastnosti čerpadel řady FEDOS s nejnovějšími požadavky v oblasti dávkovací techniky. Výhody pístových dávkovacích

Více

Rotační pohony pro kulové ventily

Rotační pohony pro kulové ventily s 4 659 Rotační pohony pro kulové ventily pro kulové ventily VAI61.. / VBI61.. a VAI60.. / VBI60.. AC 24 V / DC 24 48 V / AC 230 V GQD..9A Elektromotorické rotační pohony se zpětnou pružinou pro havarijní

Více

Liniový registrační přístroj KS 3930 A KS 3930 B

Liniový registrační přístroj KS 3930 A KS 3930 B PMA a Company of WEST Control Solutions Liniový registrační přístroj KS 3930 A KS 3930 B Volně programovatelný, mikroprocesorem řízený Oddělené vstupy jednotlivých kanálů Univerzální provedení pro skládaný

Více

pístové dávkovací čerpadlo FEDOS E / DX Dávkovací čerpadlo FEDOS E / DX

pístové dávkovací čerpadlo FEDOS E / DX Dávkovací čerpadlo FEDOS E / DX Všeobecně Pístová dávkovací čerpadla série FEDOS E / DX v sobě kombinují dlouhodobě osvědčené vlastnosti čerpadel řady FEDOS s nejnovějšími požadavky v oblasti dávkovací techniky. Výhody pístových dávkovacích

Více

R 240 R 240 R 200 25 1) R 200 150 20 1) 270 / krytí hlavní výztuže c [mm]

R 240 R 240 R 200 25 1) R 200 150 20 1) 270 / krytí hlavní výztuže c [mm] Tabulka 4 Sloupy ázev konstrukce 1 Sloupy zděné (s ustálenou vlhkostí), druh DP1 1.1 1.2 Ze zdicích prvků, odpovídající položkám 1.1 nebo 1.2 tabulky 1, bez omítky Stejné provedení - vystavené vlivu požáru

Více

Liquiphant T FTL20. Technická informace. Limitní hladinový spínač pro kapaliny

Liquiphant T FTL20. Technická informace. Limitní hladinový spínač pro kapaliny Hladina Tlak Průtok Teplota Analýza Zapisovače Doplňkové komponenty Služby Řešení Technická informace Liquiphant T FTL20 Limitní hladinový spínač pro kapaliny Použití Liquiphant T FTL20 je limitní hladinový

Více

Hoval Titan-3 E (1500-10000) Kotel pro spalování oleje/plynu. Popis výrobku ČR 1. 10. 2011. Hoval Titan-3 E kotel pro spalování oleje/plynu

Hoval Titan-3 E (1500-10000) Kotel pro spalování oleje/plynu. Popis výrobku ČR 1. 10. 2011. Hoval Titan-3 E kotel pro spalování oleje/plynu Popis výrobku ČR 1. 10. 2011 Hoval Titan-3 E kotel pro spalování oleje/plynu Kotel třítahový ocelový žárotrubný kotel, s hladkými trubkami upevněnými v ocelových konstrukcích (zařízení podle podle ČSN

Více

VARYCONTROL. VVS-regulátor. pro systémy s variabilním průtokem série TVR

VARYCONTROL. VVS-regulátor. pro systémy s variabilním průtokem série TVR 5/3/TCH/5 VARYCONTROL VVS-regulátor pro systémy s variabilním průtokem série TVR TROX GmbH Telefon +420 2 83 880 380 organizační složka Telefax +420 2 86 881 870 Ďáblická 2 e-mail trox@trox.cz 182 00 Praha

Více

Regulátor prostorové teploty s polozapuštěnou montáží s KNX komunikací

Regulátor prostorové teploty s polozapuštěnou montáží s KNX komunikací s 3 7 RDF600KN Regulátor prostorové teploty s polozapuštěnou montáží s KNX komunikací RDF600KN Pro fan-coilové jednotky 2-trubkové, 2-trubkové s el. ohřevem a 4-trubkové Pro použití s kompresory v zařízeních

Více

Originální montážní návod s provozním návodem a technickou přílohou

Originální montážní návod s provozním návodem a technickou přílohou BA 4.4 - MRL Elektrické kyvné pohony TYP E50 E210 pro stejnosměrný / střídavý / třífázový proud Na obrázcích jsou příklady, nikoli všechny možné varianty typů! Originální montážní návod s provozním návodem

Více

Elektrické pohony Ruční ovládání

Elektrické pohony Ruční ovládání OEM Elektrické pohony Ruční ovládání pro ventily VXG48..., VXB489R..., VVP459..., VXP459..., VMP459..., VVG549... SSY319... ASK199 Provozní napětí AC 230 V, 3-polohové řízení Jmenovitá přestavovací síla

Více

Pohony vrat. pohony stropní, boční a s teleskopickými rameny

Pohony vrat. pohony stropní, boční a s teleskopickými rameny Pohony vrat pohony stropní, boční a s teleskopickými rameny 7. pohony vrat 7.1 stropní pohony 7.2 boční pohony 7.3 pohony s teleskopickými rameny Pohony vrat, stropní pohony Spin SN6011 Sada elektromechanického

Více

Obecné informace. charakteristika B 5 až 10 In (2) kabely všeobecné použití. charakteristika C 10 až 14 In (3) obvody a zátěže s velkým motory

Obecné informace. charakteristika B 5 až 10 In (2) kabely všeobecné použití. charakteristika C 10 až 14 In (3) obvody a zátěže s velkým motory Obecné informace normy Vzhledem k typu instalace (bytová, terciární nebo průmyslová) existují dvě normy, se kterými musí být jistič v souladu: pro bytové a podobné aplikace se používá norma ČSN EN 60 898,

Více

Návod k použití 300 / 600

Návod k použití 300 / 600 Návod k použití 300 / 600 Symboly W&H VAROVÁNÍ! (při nedodržení těchto pokynů může dojít ke zranění) POZOR! (při nedodržení těchto pokynů může dojít k poškození zařízení) Všeobecná vysvětlení, není zde

Více

Popis Kazetová markýza, typ 550

Popis Kazetová markýza, typ 550 -x Popis 1 2 3 12 8 7 6 5 4 11 10 9 550 Obr. 73: 1 Kazetové profily sestávající z podlahového profilu s nalisovaným střešním profilem z průtlačně lisovaného hliníku 2 Hřídel látky z pozinkované ocelové

Více

Rozměry [mm] A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S Z 100 300 200 77 384 3/4 VS 150 40 82 25 ES 107 400 250 77 520 3/4 VS 225 40 82 37 ES

Rozměry [mm] A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S Z 100 300 200 77 384 3/4 VS 150 40 82 25 ES 107 400 250 77 520 3/4 VS 225 40 82 37 ES Rozměry Charakteristika 3 Vzduchový výkon 500 až 4400 m / h Vodní ohřívač, elektrický drátkový ohřívač Integrovaná regulace s dálkovým ovládáním Kompaktní provedení Záruka 36 měsíců Větrací jednotka EASY

Více

ATE, s.r.o. TECHNICKÉ PODMÍNKY TP ATE 27000 TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ TP ATE 27000. Technologické domky č.v. A27000

ATE, s.r.o. TECHNICKÉ PODMÍNKY TP ATE 27000 TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ TP ATE 27000. Technologické domky č.v. A27000 ATE s.r.o. automatizační technika Wolkerova 14 350 02 Cheb tel: 354 435 070 fax: 354 438 402 tel ČD: 972 443 321 e-mail: ate@atecheb.cz IČ: 48360473 DIČ: CZ48360473 ATE, s.r.o. Strana 1 Celkem stránek:

Více

AXIÁLNÍ VENTILÁTORY TYPU DECOR 100, 200, 300 a 100 ECOWATT

AXIÁLNÍ VENTILÁTORY TYPU DECOR 100, 200, 300 a 100 ECOWATT AXIÁLNÍ VENTILÁTORY TYPU DECOR 100, 200, 300 a 100 ECOWATT NÁVOD K POUŽITÍ, MONTÁŽI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ Hendrich Martin Boleslavská 1420; 250 01 St. Boleslav 21.6.2012 Kontakty: Stará Boleslav, Boleslavská

Více

Snímaè kmitání. Návod k použití. Rychlost kmitání (mm/s, rms) 2 spínací výstupy (nastavitené) relé

Snímaè kmitání. Návod k použití. Rychlost kmitání (mm/s, rms) 2 spínací výstupy (nastavitené) relé Snímaè kmitání Typ 663 Rychlost kmitání (mm/s, rms) 2 spínací výstupy (nastavitené) relé Analogový výstup proudu: 4...20 ma Frekvenèní pásmo: 10 Hz...1000 Hz 1 Hz...1000 Hz * Tento hardware, snímaè kmitání

Více

Novinka: dřevěné dekory zlatý dub, Rosewood a ořech. Vnitřní dveře. Velký program pro všechny úseky v budově

Novinka: dřevěné dekory zlatý dub, Rosewood a ořech. Vnitřní dveře. Velký program pro všechny úseky v budově // Novinka: dřevěné dekory zlatý dub, Rosewood a ořech Vnitřní dveře Velký program pro všechny úseky v budově 2 S vnitřními dveřmi Hörmann můžete v budově bezpečně plánovat Hörmann Vám nabízí pro novostavby

Více

Talířové ventily. pro přívodní a odvodní vzduch. TROX AUSTRIA GmbH. tel.: +420 283 880 380 organizační složka fax: +420 286 881 870

Talířové ventily. pro přívodní a odvodní vzduch. TROX AUSTRIA GmbH. tel.: +420 283 880 380 organizační složka fax: +420 286 881 870 T.//TCH/ Talířové ventily Série pro přívodní a odvodní vzduch TROX AUSTRIA GmbH. tel.: +0 8 880 80 organizační složka fax: +0 86 88 870 Ďáblická e-mail: trox@trox.cz 8 00 Praha 8 http:// www.trox.cz Obsah

Více

VENTILÁTORY RADIÁLNÍ RVI/2 1600 až 2500 oboustranně sací

VENTILÁTORY RADIÁLNÍ RVI/2 1600 až 2500 oboustranně sací Katalogový list Strana: 1/9 VENTILÁTORY RADIÁLNÍ RVI/2 1600 až 2500 oboustranně sací Hlavní části: 1. Spirální skříň 6. Spojka 2. Oběžné kolo 7. Chladící kotouč 3. Sací komora 8. Elektromotor 4. Hřídel

Více

Vířivé anemostaty. Nastavitelné, pro výšku výfuku 3,80m. TROX GmbH Telefon +420 2 83 880 380 organizační složka Telefax +420 2 86 881 870

Vířivé anemostaty. Nastavitelné, pro výšku výfuku 3,80m. TROX GmbH Telefon +420 2 83 880 380 organizační složka Telefax +420 2 86 881 870 T 2.2/6/TCH/1 Vířivé anemostaty Série VD Nastavitelné, pro výšku výfuku 3,80m TROX GmbH Telefon +420 2 83 880 380 organizační složka Telefax +420 2 86 881 870 Ďáblická 2 e-mail trox@trox.cz 182 00 Praha

Více

Radiocontrol F. Regulace podlahového vytápění Rádiový regulační systém pro podlahové vytápění

Radiocontrol F. Regulace podlahového vytápění Rádiový regulační systém pro podlahové vytápění Radiocontrol F Regulace podlahového vytápění Rádiový regulační systém pro podlahové vytápění IMI HEIMEIER / Regulace podlahového vytápění / Radiocontrol F Radiocontrol F Radiocontrol F regulační systém

Více

Topná tělesa VITOSET

Topná tělesa VITOSET VITOSET VITOSET Všechno z jedné ruky 2/3 Program Vitoset společnosti Viessmann nabízí veškeré potřebné příslušenství pro topné systémy, k němuž patří i velký výběr různých topných těles. K tepelně technickému

Více

Klapka osazená v tuhé stìnové konstrukci. Klapka osazená v tuhé stìnové konstrukci. Klapka osazená v tuhé stìnové konstrukci (Weichschott systém)

Klapka osazená v tuhé stìnové konstrukci. Klapka osazená v tuhé stìnové konstrukci. Klapka osazená v tuhé stìnové konstrukci (Weichschott systém) Zkouky poárních klapek PKTM 90 byly provedeny podle normy EN 1366 2 a dle normy EN 15650. Klasifikace poárních klapek byla provedena dle normy EN 13501 3 + A1: Klapka osazená v tuhé stìnové konstrukci

Více

Regulátor průtoku (PN 16) AVQ montáž do vratného a přívodního potrubí

Regulátor průtoku (PN 16) AVQ montáž do vratného a přívodního potrubí Datový list Regulátor průtoku (PN 16) montáž do vratného a přívodního potrubí Použití je přímočinný regulátor průtoku, který je přednostně využíván v soustavách dálkového vytápění. Regulátor se zavírá

Více

Základní vlastnosti. cementotřískových desek CETRIS 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8. Základní vlastnosti

Základní vlastnosti. cementotřískových desek CETRIS 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8. Základní vlastnosti Základní vlastnosti 3 Základní vlastnosti Lineární roztažnost Zátěžové tabulky Tepelně technické vlastnosti Zvukově izolační vlastnosti Parapropustnost Požární vlastnosti Odolnost desky vůči blokovému

Více

Elektromotorické pohony pro zdvihové ventily

Elektromotorické pohony pro zdvihové ventily s ACVATIX Elektromotorické pohony pro zdvihové ventily SAT.. Elektromotorické pohony se zdvihem 5.5 mm a ovládací silou 300 N SAT31.. Napájecí napětí AC 230 V, 3-polohový řídicí signál Napájecí napětí

Více

doporučené pro instalaci v místnostech s výškou od cca 2,60... 4,00 m

doporučené pro instalaci v místnostech s výškou od cca 2,60... 4,00 m /11/TCH/ Stropní anemostaty Série DLQ ADLQ doporučené pro instalaci v místnostech s výškou od cca,6... 4, m TROX GmbH Telefon +4 8 88 8 organizační složka Telefax +4 86 881 87 Ďáblická e-mail trox@trox.cz

Více

Montážní návod CZ elektro. Podlahový konvektor InFloor F1T Podlahový konvektor InFloor Plus F1P

Montážní návod CZ elektro. Podlahový konvektor InFloor F1T Podlahový konvektor InFloor Plus F1P Montážní návod CZ elektro Podlahový konvektor InFloor F1T Podlahový konvektor InFloor Plus F1P Elektrická instalace konvektoru InFloor F1T a InFloor Plus F1T: Upozornění: Zapojovat regulátor otáček PAT

Více

II. VŠEOBECNĚ 3. 1. Popis... 3. 2. Provedení... 3. 3. Rozměry, hmotnosti... 4. 4. Zabudování a umístění... 6 III.

II. VŠEOBECNĚ 3. 1. Popis... 3. 2. Provedení... 3. 3. Rozměry, hmotnosti... 4. 4. Zabudování a umístění... 6 III. Tyto technické podmínky stanoví řadu vyráběných velikostí a provedení "REGULÁTORU KONSTANTNÍHO PRŮTOKU VZDUCHU RPM-K" (dále jen REGULÁTORU). Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž,

Více

Solární kondenzační centrála s vrstveným zásobníkem 180 litrů PHAROS ZELIOS 25 FF

Solární kondenzační centrála s vrstveným zásobníkem 180 litrů PHAROS ZELIOS 25 FF Solární centrála s vrstveným zásobníkem 180 litrů PHAROS ZELIOS 25 FF teplo pro všechny OVLÁDACÍ PRVKY KOTLE 1 multifunkční LCD displej 2 tlačítko ON/OFF 3 otočný volič TEPLOTY TOPENÍ + MENU 4 MODE volba

Více

SERVOPOHONY. Elektronické výkonné mechanizmy Pro vzduchové klapky a klapky VZT systémů

SERVOPOHONY. Elektronické výkonné mechanizmy Pro vzduchové klapky a klapky VZT systémů SERVOPOHONY Elektronické výkonné mechanizmy Pro vzduchové klapky a klapky VZT systémů Pro využití při automatizaci budov, teplotních zařízení, ve VZT systémech topení, ventilace a klimatizace 2010 OBSAH

Více

Nosné překlady HELUZ 23,8. Výhody. Technické údaje. Tepelný odpor. Požární odolnost. Dodávka a uskladnění. Statický návrh. Použití.

Nosné překlady HELUZ 23,8. Výhody. Technické údaje. Tepelný odpor. Požární odolnost. Dodávka a uskladnění. Statický návrh. Použití. Nosné překlady HELUZ 23,8 Nosné překlady HELUZ se používají jako překlady nad dveřními a okenními otvory ve vnitřních i vnějších stěnách. Tyto překlady lze kombinovat s izolantem pro dosažení zvýšených

Více

PŘEKLAD Z NĚMECKÉHO JAZYKA

PŘEKLAD Z NĚMECKÉHO JAZYKA Evropské ETA-11/0192 technické posouzení z 29. května 2014 Všeobecná část Technické posuzovací místo, které vydalo Evropské technické posouzení Obchodní název výrobku Skupina výrobků, ke které výrobek

Více

VIESMANN. List technických údajů Obj.č.: viz ceník, ceny na dotaz VITOMAX 200 LS. Nízkotlaký parní kotel 2,9 až 5,0 t/h 1900 až 3300 kw

VIESMANN. List technických údajů Obj.č.: viz ceník, ceny na dotaz VITOMAX 200 LS. Nízkotlaký parní kotel 2,9 až 5,0 t/h 1900 až 3300 kw VIESMANN VITOMAX 200 LS Nízkotlaký parní kotel 2,9 až 5,0 t/h 1900 až 3300 kw List technických údajů Obj.č.: viz ceník, ceny na dotaz Pokyny pro uložení: Složka Vitotec, registr 22 VITOMAX 200 LS Typ M233

Více

Katalog modulárních přístrojů

Katalog modulárních přístrojů Katalog modulárních přístrojů Jističe PR 6 Horní vysouvací západka umožňuje vysunutí jističe z řady přístrojů nahoře propojených propojovací lištou bez přerušení sousedních proudových okruhů. Kombinovaná

Více