ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA"

Transkript

1 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA Vážení obchodní přátelé. V uplynulém období se nám podařilo realizovat záměry a cíle stanovené v předchozích letech a upevnit naši pozici na trhu v oblastech železničních, silničních, mostních a vodních staveb. V oblasti železničních staveb jsme se podíleli na modernizaci železničních koridorů a optimalizaci tratí, investičních a opravných pracích na dopravní cestě. Jako vedoucí sdružení nebo samostatně jsme realizovali např. Modernizaci železniční trati Ostrava Hrušov Bohumín Vrbice nebo Rekonstrukci kolejiště železniční stanice Ptení. V oblasti silničního stavitelství jsme rozvinuli potenciál pro samostatnou realizaci velkých zakázek, podílíme se například na stavbě D1 135 Kroměříž východ Říkovice nebo I/19 Žďár nad Sázavou Nové Město na Moravě a úspěšně jsme rozběhli např. zakázku I/6 Obchvat Javorníka a jiné. Pro regionální investory jsme realizovali např. Komplexní rekonstrukci Přednádražního prostoru Olomouc nebo nový Areál výběhů pro vlky a medvědy pro ZOO Olomouc. Výrazněji jsme rovněž zasáhli při nápravách povodňových škod po červnu 29, kdy jsme realizovali opravy na železniční dopravní cestě, silnicích I., II. a III. třídy, dále v obcích a v působnosti Povodí Moravy s.p. V oblasti železniční dopravy úspěšně proběhlo oddělení části společnosti a její převod na dceřinou společnost IDS CARGO, a.s. Ukončení tohoto procesu bylo v první polovině fiskálního roku 29. Celkově se výše uvedené skutečnosti projevily zásadním navýšením výkonů společnosti na mil. Kč za fiskální rok 28 (první přechodné období 28 trvalo od do ) a to už bez započítání obratu IDS CARGO a.s. Za vlastní kalendářní rok 28 byl výkon společnosti 1 83 mil. Kč. v porovnání s rokem 27 jde o výrazný nárůst. Zisk společnosti za fiskální rok 29 je před zdaněním 253 mil. Kč. Tento poměrně dramatický nárůst bylo nutné uřídit procesně i personálně, tak, aby byl zachován vysoký technickoodborný a kvalitativní kredit společnosti. Naše společnost zároveň úspěšně zavedla nový informační systém a systém controllingu zajišťující včasné a správné poskytování informací k provádění analýz, plánování a řízení vývoje zakázek a celé společnosti. Personální politika společnosti podporuje vývoj firmy řízeným zvyšováním odborné úrovně všech kategorií zaměstnanců. Rozvíjíme kvalitní jádro vlastních vysoce kvalifikovaných pracovníků, ke kterým přiřazujeme pravidelně i čerstvé absolventy škol. Tento směr v personalistice považujeme pro společnost za výhodný způsob zvyšování konkurenceschopnosti na našem trhu. Společnost má zaveden Systém managementu kvality dle ČSN EN ISO 91:29, Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN OHSAS 181: 28 a Systém environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 141: 25. Všechny byly recertifikovány v roce 28 a 29. Certifikáty byly vydány s datem platnosti 779 Olomouc Tel.: Fax: Zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě v oddíle B, vložka 2419, dne

2 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA do roku 212 s tím, že každým rokem budou provedeny dozorové audity certifikačním orgánem. V roce 29 byl společnosti vydán Zlatý certifikát integrovaného řízení managementu na všechny činnosti uvedené v obchodním rejstříku. Zásady systémů se dodržují a současně se s vývojem společnosti průběžně upravují. Záměrem společnosti na příští období je vyztužit a udržet nastartovaný vývoj. Získávat si stále větší důvěru investorů v oblasti kvality prací a plnění smluv o dílo a vzhledem k objektivním podmínkám postupující ekonomické recese pokračovat ve všech oblastech podnikání společnosti minimálně v rozsahu uplynulého roku. V polovině roku 21 se společnost stala 1% vlastníkem společnosti Viamont a.s. Došlo k výraznému posílení stavebních kapacit a ke zvýšení objemu stavebních prací především ve státní dopravní infrastruktuře. Jedná se o stavby, které jsme realizovali a nadále provádíme pro Ministerstvo dopravy České republiky resp. pro organizace řízené tímto ministerstvem, konkrétně pro Správu železniční dopravní cesty s. o., Ředitelství silnic a dálnic České republiky a pro Správy povodí Moravy s. p. a Ředitelství vodních cest. Dovolujeme si říci, že v těchto oblastech disponujeme kvalitním know-how v řízení projektů, lidských zdrojů, materiálového zajištění, strojního vybavení a dopravy. Spolupracujeme s kvalitními českými projekčními organizacemi, protože jsme přesvědčeni, že především od kvality projektu se pak následně odvíjí celková kvalita realizovaného díla. Trvale vysokou úroveň těchto činností zajišťuje vedení společnosti a ostatní řídící pracovníci na všech úrovních řízení a každoročně ji prověřujeme nezávislými audity v oblastech BOZP, kvality řízení výrobních procesů a environmentální politiky. Stavební práce, dodávky a činnosti na státních zakázkách v dopravní infrastruktuře jsou prováděny ve vysoké kvalitě a v naprostém souladu s technickými a kvalitativními podmínkami jednotlivých dopravních resortů a dále pak evropských standardů a norem. V dnešní době, kterou můžeme nazvat epochou globálního propojování národů a která sebou přináší mimo jiné vysoké požadavky na komunikaci a dopravu, bychom rádi spolupracovali a podíleli se na realizaci staveb i mimo Českou republiku v zahraničí, především pak v dopravní infrastruktuře. Jsme přesvědčeni, že máme co nabídnout kvalitní projektová řešení, engineering, vlastní realizaci díla, uvedení díla do provozu, poskytnutí kvalitní záruky za dílo a pozáruční servis. V Olomouci dne Ing. Zdeněk Kyselý předseda představenstva 779 Olomouc Tel.: Fax: Zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě v oddíle B, vložka 2419, dne

3 SOUČASNÝ STAV IDS Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. stavební činnost k vlastní kapitál: 37 mil. Kč obrat: mil. Kč počet zaměstnanců: 183 IDS CARGO a.s. provozování drah a drážní dopravy železniční přepravy zasilatelství cejchování kolejových vah Viamont a.s. komplexní obnova elektrárny Tušimice, opláštění a zastřešení hlavního výrobního bloku elektrárny Tušimice, engineering staveb, osobní železniční doprava k vlastní kapitál: 944 mil. Kč obrat: mil. Kč počet zaměstnanců: 213 Viamont Regio a.s. osobní železniční doprava VIAMONT Development a.s. engineering staveb VIAMONT sport s.r.o. provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a služeb sloužících regeneraci a rekondici provozování školících zařízení VIAMONT Servis a.s. kontrola a údržba železničných vleček. Údržba na regionálních a celostátních drahách 779 Olomouc Tel.: Fax: Zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě v oddíle B, vložka 2419, dne

4 CÍLOVÝ STAV k IDS HOLDING, a.s. IDS Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. Viamont a.s. IDS CARGO a.s. Viamont Regio a.s. VIAMONT Development a.s. VIAMONT sport s.r.o. VIAMONT Servis a.s. 779 Olomouc Tel.: Fax: Zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě v oddíle B, vložka 2419, dne

5 O SPOLEČNOSTI Profil společnosti Vznikli jsme v roce 1996 v Olomouci jako společnost s ručením omezeným a s myšlenkou prosadit se na stavebním i dopravním železničním trhu nejen v oblasti sídla společnosti. V roce 21 jsme se restrukturalizovali na akciovou společnost. Jsme zapsáni v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě v oddíle B, vložka NAŠÍ SNAHOU JE KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ STAVEBNÍCH, DOPRAVNÍCH A PŘEPRAVNÍCH POŽADAVKŮ. Zabýváme se: údržbou, výstavbou a rekonstrukcí železničních tratí a vleček výstavbou a rekonstrukcí silnic výstavbou a rekonstrukcí mostů pozemním stavitelstvím projekční činností ve stavebnictví Orgány společnosti Představenstvo Ing. Zdeněk Kyselý, předseda představenstva Ing. Jiří Hájek, místopředseda představenstva Ing. Oldřich Nezhyba, člen představenstva Dozorčí rada Ing. Vladimíra Vacková, předseda dozorčí rady Ing. Oldřich Frydrych, člen dozorčí rady Alena Jankotová, člen dozorčí rady Získané certifikáty Zajištění kvalitní služby zákazníkovi jsme podložili získáním certifikátů systému managementu jakosti podle normy ČSN EN ISO 91:21 (ISO 91: 2) a systému environmentálního managementu podle normy ČSN EN ISO 141:25 (ISO 141:25). Pro další zvýšení úrovně bezpečnosti při práci proběhla certifikace systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle OHSAS 181:1999. Jsme držiteli následujících dílčích certifikátů pro produkty: výstavba komunikací, mostních a betonových konstrukcí včetně rekonstrukcí a sanací montáže silnoproudých rozvaděčů a trakčního vedení výstavba železničního spodku a svršku včetně tramvajových tratí Koncesní listina silniční doprava Certifikát svařování tramvajových tratí Systém managementu jakosti dle ISO 91 stavitelství Systém environmentálního managementu dle ISO 14 Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle OHSAS 181:1999 Provozování drážní dopravy na drahách celostátních, regionálních a vlečkách Licence k provozování drážní dopravy 779 Olomouc Tel.: Fax: Zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě v oddíle B, vložka 2419, dne

6 ČINNOST SPOLEČNOSTI STAVITELSTVÍ Svým podílem na českém stavebním trhu se řadíme mezi přední dodavatele ve stavebnictví. Zajišťujeme generální dodávky staveb od zpracování studie proveditelnosti přes projektovou dokumentaci, stavební činnost, přípravu podkladů pro přejímky až po zastoupení v kolaudačním řízení a předání díla objednateli. K hlavním stavebním oborům naší společnosti patří: KOLEJOVÉ STAVBY Dodáváme všechny typy kolejových staveb (železniční, tramvajové, jeřábové), od výstavby přes rekonstrukci až po údržbu. Provádíme modernizace, optimalizace a rekonstrukce vysokorychlostních koridorů, regionálních tratí, železničních stanic i železničních vleček. Dále provádíme stavby železničních mostů, podchodů, propustků, odvodňovacích systémů, včetně protihlukových opatření. SILNIČNÍ STAVBY Stavíme a rekonstruujeme dálnice, silnice, rychlostní komunikace, městské a účelové komunikace včetně cyklostezek. Dále stavíme letištní plochy, parkoviště a kruhové objezdy. Provádíme i řadu menších služeb, např. pokládky žlabů nebo montáže svodidel. MOSTY, MOSTNÍ KONSTRUKCE Provádíme stavby a rekonstrukce monolitických mostů a konstrukcí malé a střední velikosti včetně železničních mostů. Provádíme též monolitické, gabionové zdi a další dopravní umělé stavby. monolitické mosty mosty zavěšené a visuté prefabrikované mosty spřažené konstrukce ostatní práce OBČANSKÉ STAVBY Stavíme a rekonstruujeme všechny druhy staveb od skladů a sportovních areálů až po administrativní budovy, budovy pro zdravotnictví, obchody, popřípadě služby. INŽENÝRSKÉ STAVBY Realizujeme inženýrské, vodohospodářské i ekologické stavby, zajišťujeme dodávky potrubních systémů. Na realizace nových, opravy a rekonstrukce stávajících rozvodů a objektů využíváme klasické i moderní technologie. 779 Olomouc Tel.: Fax: Zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě v oddíle B, vložka 2419, dne

7 KO N S O L I D O VA N Á Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA Sídlo: Olomouc, 779 Olomouc a.s. ke dni v tis. Kč AKTIVA A. B. B.I. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál Dlouhodobý majetek Dlouhodobý nehmotný majetek B.II. B.III. B.IV. Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Aktivní konsolidační rozdíl B.V. C. C.I. C.II. C.III. C.IV. D. (-) Záporný konsolidační rozdíl Cenné papíry v ekvivalenci Oběžná aktiva Zásoby Dlouhodobé pohledávky Krátkodobé pohledávky Finanční majetek Časové rozlišení AKTIVA CELKEM A. A.I. A.II. Vlastní kapitál Základní kapitál Kapitálové fondy A.III. A.IV. Oceňovací rozdíly z konsol.úprav Fondy ze zisku Výsledek hospodaření minulých let A.V. A.VI. B. Výsledek hospodaření za účet.ob. Konsolidační rezervní fond Cizí zdroje B. I. B.II. B.III. Rezervy Dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky B.IV. C. Bankovní úvěry a výpomoci Časové rozlišení PASIVA PASIVA CELKEM Sestaveno dne Právní forma účetní jednotky: akciová společnost Předmět podnikání: provádění staveb včetně jejich změn; provozování drážní dopravy Podpisový zázanam statutárního orgánu účetní jednotky: Ing. Jiří Hájek 779 Olomouc Tel.: Fax: Zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě v oddíle B, vložka 2419, dne

8 KO N S O L I D O VA N Á Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Sídlo: Olomouc, 779 Olomouc a.s. ke dni v tis. Kč I. A. Tržby za prodej zboží Náklady vynaložené na prodej zboží II. B. Obchodní marže Výkony Výkonová spotřeba C. E. Přidaná hodnota Osobní náklady Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Zúčtování rezerv,opravných položek a časového rozlišení provozních nákladů Další provozní výnosy Další provozní náklady Konsolidovaný prov.výsl.hospodaření Výnosy z dlouh.finančního majetku Změna stavu rezerv a opr.pol.ve fin.obl. Výnosové úroky Nákladové úroky Ostatní finanční výnosy Ostatní finanční náklady Konsolidovaný výsledek hospodaření z finančních operací Daň z příjmů za běžnou činnost Splatná Odložená daň z příjmů za běžnou činnost Konsolidovaný výsledek hospodaření za běžnou činnost G. J.VII. M. X. N. XI.. Q Mimořádné výnosy Mimořádné náklady odložená daň z příjmů z mim.činnosti konsolidovaný mim.výsl.hospodaření Konsolidovaný výsledek hospodaření za účetní období KONSOLIDOVANÝ HV CELKEM Sestaveno dne Právní forma účetní jednotky: akciová společnost Předmět podnikání: provádění staveb včetně jejich změn; provozování drážní dopravy Podpisový zázanam statutárního orgánu účetní jednotky: Ing. Jiří Hájek 779 Olomouc Tel.: Fax: Zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě v oddíle B, vložka 2419, dne

9 VÝBĚR VÝZNAMNÝCH ZAKÁZEK Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 5, Praha 4 Termín realizace: Celková cena: 115,6 mil. Kč Kompletní rekonstrukce mostních objektů, demolice stávajících konstrukcí, vybudování objízdných tras včetně provizorních přemostění, výstavba nových, plošně nebo hlubinně založených železobetonových mostů, přeložky dotčených inženýrských sítí, úprava koryt přemostěných vodních toků. RekonstrukcemostůnasilnicíchI.tříd Rekonstrukcemostůnaželezničnídopravnícestě Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 13/7, PSČ 11 Termín realizace: Celková cena: 118,5 mil. Kč Výstavba nových nebo rekonstrukce původních železobetonových, ocelových, spřažených mostních konstrukcí včetně rekonstrukce kolejového svršku, použití nových inovativních řešení pro zkrácení nutných výluk železničního provozu vybudování železobetonových konstrukcí mimo trať a následné zasunutí hotové konstrukce, použití chemických injektáží pro inovativní pažení koleje. D1 135Kroměřížvýchod Říkovice Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 5, Praha 4 Termín realizace: Celková cena: 93,4 mil. Kč Výstavba třech nových železobetonových dálničních mostů, výstavba třech úseků komunikací a dalších souvisejících dálničních objektů SilniceI/6Javorníkobchvat Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Olomouc, se sídlem Praha 4, Čerčanská 12, PSČ 14 Termín realizace : Celková cena: 355,7 mil. Kč Nově budovaná přeložka silnice I/6 o délce 5 km včetně napojení na místní komunikace, stavby 7 železobetonových mostů a přeložek inženýrských sítí. Komunikace se nachází ve složitém horském terénu, s velkým množstvím srážkové vody. Po skrytí ornice a zhotovení zářezů v zemním tělese byla celá trasa odvodněna systémem drenáží a záchytných studní. Vzhledem k množství méně vhodného materiálu, bylo násypové těleso vyztužováno geomřížemi. Konstrukční vrstvy z mechanicky zpevněného kameniva byly pokládány speciální strojní technologií. Živičné vozovkové vrstvy jsou z modifikovaného asfaltobetonu. 779 Olomouc Tel.: Fax: Zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě v oddíle B, vložka 2419, dne

10 VÝBĚR VÝZNAMNÝCH ZAKÁZEK Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Jihlava, se sídlem Praha 4, Čerčanská 12, PSČ 14 Termín realizace: Celková cena: 172,4 mil. Kč Oprava stávající komunikace I/19 v rozsahu výměny živičných konstrukčních vrstev v délce 1 km, oprava odvodnění komunikace, úprava a modernizace průtahu obcí, včetně opravy železobetonového třípolového mostu. Oprava komunikace proběhla odfrézováním stávajícího živičného koberce, následně byla provedena sanace mrazových trhlin, poruchy většího rozsahu byly vyztuženy geomříží. Byly položeny zpevněné živičné vozovkové vrstvy z modifikovaného asfaltobetonu. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 13/7, PSČ 11 Termín realizace: Celková cena: 666,2 mil. Kč Oprava geometrické polohy výhybek a kolejí, výměna kolejnic, výhybkových součástí a drobného kolejiva. Výměna pražců ve výhybkách a kolejí všech typů. Regenerace výhybkových součástí elektrickým obloukem. Svařování kolejí a výhybek do bezstykové koleje. Rekonstrukce a nová výstavba nástupišť. Rekonstrukce a opravy mostních konstrukcí všech typů. Odstraňování náletových dřevin a rizikové kácení porostů. Sanace skalních zářezů za použití zádržných systémů a kotvení skalních stěn chemickými kotvami. Rekonstrukce kolejí, výhybek a železničních přejezdů materiálem novým a užitým. Provádění rekonstrukcí zabezpečovacího zařízení a řídících systémů,osvětlení stanic, oprava místní radiové sítě, oprava napájecích stanic. SilniceI/19ŽďárnadSázavou NovéMěstonaMoravě oprava Opravnéaúdržbovéprácenaželezničnídopravnícestě vesprávěsždc OpravnéaúdržbovéprácevtraťovémúsekuLiberec-Chrastava Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 13/7, PSČ 11 Termín realizace: 28 Celková cena: 119 mil. Kč Všechny práce byly prováděny za účelem zvýšení traťové rychlosti. Největším objemem prací byla kompletní oprava železničního spodku a svršku jednokolejné trati. Práce na železničním spodku obsahovaly i sanace a odvodnění železničního spodku. Stěžejními pracemi na železničním svršku byla dodávka a montáž nového kolejového roštu, strojní čištění štěrkového lože v celém profilu. Zřízení bezstykové koleje a provedení úpravy geometrické polohy koleje. Součástí oprav byla rekonstrukce železničních přejezdů. Dále byla provedena rekonstrukce zabezpečovacího zařízení a přeložky inženýrských sítí. 779 Olomouc Tel.: Fax: Zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě v oddíle B, vložka 2419, dne

11 VÝBĚR VÝZNAMNÝCH ZAKÁZEK Rekonstrukce kolejiště železniční stanice Ptení Rekonstrukce železniční stanice Ostrava a trati Ostrava-Hrušov Bohumín-Vrbice Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 13/7, PSČ 11 Termín realizace: 29 Celková cena: 49,5 mil. Kč Kompletní přestavba a modernizace kolejiště v železniční stanici Ptení. Železniční spodek byl sanován a bylo vybudováno nové odvodnění železničního spodku. Stěžejními pracemi na železničním svršku byly dodávky a montáž výhybkových konstrukcí, zřízení bezstykové koleje a výhybek a jejich elektrický ohřev. Dále byla provedena výstavba ostrovního nástupiště včetně osvětlení a dodán nový informační systém. Součástí stavby bylo zřízení místní radiové sítě pro dálkové řízení drážní dopravy včetně rekonstrukce zabezpečovacího zařízení pro dálkové řízení drážní dopravy. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 13/7, PSČ 11 Termín realizace: 29 Celková cena: 349,7 mil. Kč Komplexní rekonstrukce železničního spodku a svršku dvojkolejné koridorové trati. Předmětem rekonstrukčních prací byly zejména práce na železničním spodku a svršku. Práce na železničním spodku obsahovaly sanace a vybudování odvodnění železničního spodku. Stěžejními pracemi na železničním svršku byla dodávka a montáž nového kolejového roštu, zřízení bezstykové koleje a provedení úpravy geometrické polohy koleje do předepsaných parametrů pro koridorovou trať. Součástí rekonstrukce bylo vybudování nového trolejového vedení v celém rekonstruovaném úseku a rekonstrukce zabezpečovacího zařízení. Dále byly realizovány objekty protihlukových opatření. Rekonstrukce a výstavba technologických zařízení a budov pro České dráhy a.s. České dráhy a.s., Nábřeží L. Svobody 1222, Praha 1 Termín realizace : Celková cena: 185,4 mil. Kč Rekonstrukce všech nízkonapěťových rozvodů, datové a telefonní sítě v budově Odúčtovny přepravních služeb. Byla rekonstruována a provedena nástavba horního patra hlavní administrativní budovy Depa kolejových vozidel v Olomouci včetně sítí a rozvodů a vybavení inventářem.výstavba nové nabíjecí stanice baterií DKV Olomouc včetně dodávky technologického zařízení. Byla provedena rekonstrukce a přístavba haly provozních ošetření kolejových vozidel včetně projektové dokumentace, dodávky a montáže technologií. Rekonstrukce rozvodů médií, rekonstrukce osvětlení, rekonstrukce montážních kanálů v hale, dodávka a montáž čistírny technologických vod včetně odlučovače ropných látek. Bylo zřízeno zařízení pro zkoušení a opravy topení osobních železničních vozů.ve čtyřech seřazovacích železničních stanicích byly provedeny rekonstrukce kolejových brzd včetně přilehlých kolejišť. 779 Olomouc Tel.: Fax: Zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě v oddíle B, vložka 2419, dne

12 VÝBĚR VÝZNAMNÝCH ZAKÁZEK Protihluková opatření Ředitelství silnice a dálnic ČR se sídlem Praha 4, Čerčanská 12, PSČ 14 Termín realizace: 28 Celková cena: 39,5 mil. Kč Výměna 98 oken v přiléhajících budovách podél silnice I/35 v ulicích Foerstrova a Albertova, vybudování nové protihlukové stěny podél silnice I/48. Vodohospodářské stavby Ředitelství vodních cest ČR, Praha 3, Vinohradská 184/2396, Povodí Moravy s.p. Dřevařská11,Brno Termín realizace: Celková cena: 76,7 mil. Kč Realizace automatizace plavebních hladin na řece Moravě. Realizace přístavů výletních lodí na Baťově kanálu a řece Moravě v Hodoníně, Otrokovicích, Kostelanech nad Moravou, Napajedlích, Napajedlích Pahrbku, Uherském Hradišti. Realizace úprav vodních toků Dyje Drnholec, Olšava-Kunovice, Morava Chomoutov, Senice Valašská Polanka, Velička Lipov, Oslava Dlouhá Loučka. 779 Olomouc Tel.: Fax: Zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě v oddíle B, vložka 2419, dne