Skupina 1: Opatření ke snížení emisní a imisní zátěže z automobilové dopravy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Skupina 1: Opatření ke snížení emisní a imisní zátěže z automobilové dopravy"

Transkript

1

2 Příloha k č. j. MHMP /2012 Skupina 1: Opatření ke snížení emisní a imisní zátěže z automobilové dopravy 1.1. Výstavba tratí kolejové veřejné dopravy - V rámci přípravy nového územního plánu vytvořit územní předpoklady pro výrazný rozvoj kolejové veřejné dopravy Úkol byl podrobně rozpracován a začleněn jako součást dopravní koncepce nového územního plánu hl. m. Prahy, dle jeho zadání schváleného usnesením ZHMP č. 17/43 ze dne Po dvou letech intenzivních příprav a konzultací s městskými částmi se územní plán ocitl ve fázi konceptu, který byl včetně vyhodnocení vlivů navrhovaného řešení na udržitelný rozvoj předložen k veřejnému projednání Příprava Konceptu územního plánu z roku 2009 (dále jen Konceptu ÚP2009) byla zastavena Zastupitelstvem hl. m. Prahy na mimořádném zasedání dne Následně bylo rozhodnuto o pořízení tzv. Metropolitního plánu zahájeno na základě usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 2M/2 ze dne V roce 2013 má být schváleno jeho zadání a zahájeno zpracování jeho návrhu dle schváleného zadání. - Zajistit finanční rámec pro výrazný rozvoj systému kolejové veřejné dopravy již ve střednědobém časovém horizontu Zajišťují samosprávné orgány hl. m. Prahy při sestavování rozpočtu. - V rámci organizační a projektové přípravy investičních akcí zohlednit jejich potenciál ke zlepšení kvality ovzduší Preferuje se připojování objektů na centrální zdroj tepla a využívání zdrojů s co nejvyšší kvalitou spalin dle ČSN-EN 297. Při realizaci staveb je snaha maximálně eliminovat prašnost jednotlivých činností a minimalizovat počet přejezdů vozidel stavby v souvislosti s jejich realizací Podpora rozvoje systému integrované dopravy - V rámci přípravy nového územního plánu vytvořit územní předpoklady pro rozvoj PID Úkol byl podrobně rozpracován a začleněn jako součást dopravní koncepce Konceptu ÚP Předpoklady rozvoje PID, které je třeba ošetřit na úrovni nového ÚP, byly v předstihu konzultovány s DP HMP a ROPID resp. DOP MHMP a byly takto společným názorem projektanta (ÚRM) a široké odborné veřejnosti a vyústily ve formulování společného dokumentu s názvem Praha kolejová, který se stal podkladem pro přípravu Konceptu ÚP Sídlo: Mariánské nám. 2, Praha 1 Pracoviště: Jungmannova 29/35, Praha 1 tel , fax

3 - Zajistit maximální odbornou a organizační podporu přípravy investic do železniční dopravy na území Prahy Vlastníkem železničních tratí na území hl.m. Prahy je stát, který infrastrukturu spravuje prostřednictvím státní organizace Správa železniční dopravní cesty. Tato organizace připravuje v současné době několik zásadních staveb, které by měly přispět k modernizaci železniční infrastruktury na území hlavního města. Příprava modernizace a rozvoje železniční infrastruktury je dlouhodobou záležitostí a probíhá v úzké součinnosti. Hlavní město Praha se pravidelně zúčastňuje projednání koncepčních materiálů i jednání o vlastní modernizaci tratí. Při těchto jednáních město obvykle zastupuje organizace ROPID. Kromě toho v případě potřeby představitelé města komunikují jednotlivé dílčí problémy přímo s vrcholnými představiteli SŽDC, popř. Ministerstva dopravy. ÚRM se úkol dotýká v rovině územně-plánovací (změny ÚP) resp. případně koordinační činností a účastí na jednáních, kde zastupuje hl. m. Prahu vedle dalších partnerů. Probíhá kontinuálně, průběžně je plně v koordinaci se SŽDC v rámci pořizování změn platného ÚP. V posledním období byly již modernizovány některé úseky železničních tratí v Praze a okolí: Praha-Libeň - Praha-Běchovice, Úvaly - Kolín Praha-Bubeneč - Kralupy nad Vltavou Praha-Hostivař - Benešov u Prahy Nové spojení (Praha hl.n./masarykovo nádr. - Praha-Vysočany/Libeň/Holešovice) žst. Praha hl.n. Další stavby jsou aktuálně připravovány: Praha-Smíchov - Rudná u Prahy - Beroun včetně zastávky Praha-Hlubočepy střed - 1.část proběhla v roce 2012, pokračování prací v letech 2013 a 2014 Praha-Holešovice - Praha-Bubeneč včetně zastávky Praha-Podbaba - zahájení v roce 2013 Praha-Běchovice - Úvaly - probíhá stavební řízení a připravuje se výběr zhotovitele, pokud nedojde k odvoláním předpoklad zahájení 2013 Praha-Vysočany - Lysá nad Labem - 1. část dokončena v roce 2012, pokračování stavby se předpokládá po dokončení úseku Praha-Běchovice - Úvaly Praha-Hostivař - Praha hl.n. včetně zastávek Praha-Zahradní Město a Praha-Eden - probíhá stavební řízení, předpoklad zahájení stavby v letech Praha - Řevnice - Beroun včetně posunu zastávky Praha-Velká Chuchle a nové zastávky Praha-Radotín sídliště - zpracována přípravná dokumentace, probíhá projednání stavby Spojení Praha - Kladno s odbočkou na letiště (včetně Negrelliho viaduktu a úpravy stanice Praha Masarykovo nádr.) - zpracovává se nová studie proveditelnosti Železniční zastávka Kačerov - stavba připravena, předpokládá se realizace v letech Praha - Vrané nad Vltavou - Čerčany/Dobříš (úprava pro taktový provoz, zrychlení, zvýšení bezpečnosti) - probíhá příprava stavby, realizace předpoklad do konce roku 2015 Čelákovice

4 Brandýs nad Labem včetně výhybny Lázně Toušeň - probíhá příprava stavby, realizace předpoklad do konce roku 2015 Nové železniční zastávky v oblasti Rudná - Hostivice (připravuje SŽDC ve spolupráci se Středočeským krajem) - předpoklad realizace 2013, popř U všech těchto staveb se předběžně předpokládá zahájení v nejbližších letech a dokončení cca do roku 2020, větší koncentrace staveb v uzlu Praha již není možná, neboť by nebylo možné zajistit provoz během stavebních prací. Kromě těchto staveb jsou však výhledově připravována další opatření včetně výstavby dalších nových železničních zastávek. - Zajišťovat průběžnou optimalizaci linkového vedení i jízdních řádů PID Optimalizace jízdních řádů probíhá průběžně, poslední velká změna byla provedena od Preference vozidel hromadné dopravy - Rozšířit preferenci vozidel MHD na křižovatkách a komunikacích V rámci zvýšení pravidelnosti a spolehlivosti městské hromadné dopravy jsou realizována preferenční opatření formou úpravy dopravního značení, či úpravou světelného signalizačního zařízení na křižovatkách. 16B1, Liniová preference v roce ke zlepšení průjezdnosti byl rozšířen rozsah vyhrazených jízdních pruhů a oddělovacích podélných prahů. lokalita opatření délka (m) prům. interval (min.) Ankarská (Brunclíkova - Na Vypichu) Barrandovský most (zlíchovské předpolí směrem na most) Černokostelecká (Sazečská - Karosářská) Českobrodská (u zastávky Sídliště Jahodnice) Dukelských hrdinů (nábřeží Kapitána Jaroše Kostelní) Jičínská (Vinohradská Lucemburská) oba směry Novopetrovická Výstavní (Euklidova - Opatovská) Nuselská (zastávka Pod Jezerkou do centra) Nuselská (před Michelskou) Opatovská (Chilská - Štichova) oba směry Plzeňská (Stroupežnického - U Trojice) Podolské nábřeží (Vyšehradský tunel - Podolská) Rabakovská (před zastávkou Plošná) Rabakovská (u zast. Michelangelova) buspruh 200 4,00 úprava řazení, výlučný pruh (pouze pro autobusy MHD) 100 1,15 buspruh (prodloužení stávajícího) 830 3,00 výlučný směr jízdního pruhu 70 2,61 podélný práh tramvajového pásu 40 1,60 podélný práh tramvajového pásu 250 8,00 buspruh 300 1,33 buspruh po tramvajovém pásu 140 1,33 pruh pro autobusy MHD po tramvajovém pásu 50 2,40 buspruh (propojení a doplnění stávajících) ,74 buspruh po tramvajovém pásu a navazující buspruh ve vozovce 550 3,00 úprava parkování (zvýrazněný zákaz zastavení, parkovací pruh) - 2,00 buspruh 480 2,72 buspruh, úprava pro výjezd ze zastávky 80 1,88

5 Švehlova (Topolová - podjezd železnice) buspruh po tramvajovém pásu, zvýraznění jízdních pruhů před podjezdem železnice 300 1,71 V Úvalu zábrany proti parkování - 5,00 Vinohradská (Pod Žid. hřbitovy - Jana Želivského) Zenklova (rampa z V Holešovičkách) buspruh po tramvajovém pásu a navazující buspruh ve vozovce 170 1,71 úpravy jízdních pruhů pro snadnější výjezd ze zastávky a přeřazení do levého jízdního pruhu - 5,22 17B2, Uzlová preference na SSZ křižovatkách 2012 V roce 2012 došlo k instalaci či obnově zařízení pro preferenci na SSZ, a to jak pro tramvaje, tak i pro autobusy. V souvislosti se změnami sítě PID od zajistila TSK HMP posílení preference autobusů na vybraných křižovatkách a připravuje její doplnění na dalších. Systém řízení je ve zkušebním provozu odlaďován, s rostoucím počtem SSZ vybavených pro preferenci autobusů roste potřeba vybavení vozidel dopravců mimo DP HMP Liniová preference autobusů - mimo tramvajová tělesa (vyhrazené jízdní pruhy a související výlučné směry jízdních pruhů) + m/rok m celkem m do rok

6 Liniová preference autobusů - jízda po tramvajovém tělese m/rok m celkem m do 2001* rok 0BVybrané realizované úpravy dopravní infrastruktury 3BNové zastávky v Hostivaři od Od pondělí vznikly v návaznosti na dokončení stavebních prací některé nové autobusové zastávky v oblasti křižovatky ulic Švehlova a Pražská. Těsně u křižovatky jsou zřízeny v obou směrech nové zastávky Na Groši pro linky 122 a 181, které dosud tuto významnou křižovatku míjely bez zastavení. Také vznikla pro linky 101, 175 a 177 nová zastávka Obchodní centrum Hostivař v blízkosti obchodního centra (pouze ve směru Opatov, resp. Nádraží Hostivař). Po rekonstrukci tramvajové trati plánované na příští rok zde přibudou také stejnojmenné tramvajové zastávky a zastávka pro autobusy v opačném směru. Touto změnou bude jednak významně zkrácena docházková vzdálenost k přilehlému obchodnímu centru, ale také k nové bytové zástavbě přiléhající k ulici Práčská. Výrazně lepší dostupnost celé oblasti je zajištěna díky novým zastávkám také pro linky 122 a 181,

7 které jsou vedeny z průmyslové zóny v Malešicích kolem hostivařského nádraží přes sídliště Košík na Opatov. 4BNový BUSpruh na Zahradním Městě V říjnu 2012 byl na Zahradním Městě vyznačen nový vyhrazený jízdní pruh po tramvajovém tělese, který urychlí jízdu autobusů až o 6 minut. Opatření budou mít pozitivní vliv i na 2 páteřní autobusové linky (tzv. metrobusy) a 3 standardní autobusové linky. Opatření byla realizována po předchozím projednání formou úpravy dopravního značení, kterou byl vyznačen vyhrazený jízdní pruh po tramvajovém tělese. Pro větší srozumitelnost bylo upraveno také dopravní značení před vjezdem do úzkého podjezdu pod železnicí. Autobusy tak nově zastavují ve společné zastávce s tramvajemi, což rovněž zjednodušuje vzájemné přestupy a přibližuje zastávku autobusů zástavbě Zahradního Města (není tak již nutné přecházet dva jízdní pruhy vozovky ve směru do centra). Další výhodou je, že nově do podjezdu autobusy najíždějí přímo po tramvajových kolejích (tedy odpadá nepříjemné esíčko ). Provoz ve Švehlově ulici je ve směru do centra výrazně komplikován úzkým podjezdem pod železniční tratí 221 a přilehlou komplikovanou křižovatkou s rampami Jižní spojky. V běžném provozu pouze v této oblasti nabíraly spoje autobusových linek několikaminutová zpoždění, provoz navíc houstne i při zhoršené průjezdnosti Jižní spojky a výjimkou nejsou ani komplikace způsobené v úzkém a nízkém podjezdu. První den provozu byly zdokumentovány běžné jízdní doby v úseku mezi Topolovou ulicí a vjezdem do podjezdu proti souběžně jedoucím automobilům autobusy díky jízdě po tramvajovém tělese ušetřily až 6 minut (jízdní doby: automobil 7,5 minuty / autobus mírně přes 1 minutu, včetně zastavení v zastávce). lokalita Švehlova ulice (Topolová podjezd pod železniční tratí 221) opatření vyhrazený jízdní pruh po tramvajovém tělese, zvýraznění pruhů u nájezdu automobilů na tramvajové těleso linky bus 138, 175, 177, 195, 296 souhrnný interval 1,7 minuty (bez tramvají) přínos opatření plynulý průjezd od Topolové ulice k podjezdu železnice,

8 časová úspora vjezd do úzkého podjezdu pod železnicí přímou stopou, společná zastávka ve směru do centra pro bus i tram, přiblížení zastávky zástavbě (o dva jízdní pruhy) až 6 minut 5BNový BUSpruh od Petrovic na Jižní Město Petrovice s Jižním Městem spojuje jediná komunikace, jejíž kapacitu určuje propustnost kruhového objezdu na vjezdu na území Prahy 11. Zejména v ranním období pracovních dnů se tak ve východní části Výstavní ulice a v předchozím úseku ulice Novopetrovické tvoří kolony vozidel, které zpomalují i průjezd autobusů Pražské integrované dopravy. Ve špičkové ranní hodině se tak s průjezdností potýká 45 autobusových spojů, kterými cestuje přes 2000 cestujících. Ulicí projíždějí také metrobusy 125 a 183. V říjnu 2012 byly po předchozím projednání realizovány úpravy dopravního značení, kterými byl vyznačen 300 metrů dlouhý vyhrazený jízdní pruh od Euklidovy ulice ve směru k Jižnímu Městu. Úpravy bylo dosaženo využitím dostatečné šířky vozovky, kdy jsou místo dvou původních širokých nově vyznačeny jízdní pruhy tři (dva k Jižnímu Městu, jeden k Petrovicím). První dny provozu potvrdily plynulejší průjezd autobusů bez negativního vlivu na průjezd ostatních vozidel. lokalita Novopetrovická a Výstavní ulice (od Euklidovy po zúžení před okružní křižovatkou s Opatovskou) opatření vyhrazený jízdní pruh pro autobusy, jízdní kola a taxi v délce 300 m linky bus 125, 183, 232, 240, 267, 381, 382, 383, 387 souhrnný interval 1,3 minuty přínos opatření plynulý průjezd úseku před okružní křižovatkou s Opatovskou ulicí časová úspora až 2 minuty 6BZměna autobusových zastávek v terminálu Želivského V souvislosti s ukončením rekonstrukce tramvajové trati v úseku Želivského Vozovna Strašnice dochází od čtvrtka k úpravě autobusových zastávek v přestupním uzlu Želivského. Dojde tak ke zlepšení možností přestupů mezi tramvajemi a autobusy, ale také ke zlepšení pravidelnosti provozu autobusových linek. I zde pojedou nově autobusy po tramvajových kolejích. Nástupní zastávka metrobusů 124, 139, 150 a 213 se stěhuje ze současného autobusového obratiště přímo do nových tramvajových zastávek Želivského, kde budou zastavovat společně s tramvajovými linkami 5 a 26. Výstupní zastávka pro tyto linky i druhá zastávka

9 v ulici Votická zůstává zachována. Tímto opatřením bude možné přestoupit mezi autobusem a tramvají v téže zastávce a také se přiblíží nástupní autobusová zastávka blíže k výstupům z metra. Zároveň se zrychlí průjezd a zlepší pravidelnost pro autobusy přes křižovatku, neboť autobusy zde pojedou po tramvajových kolejích odděleně od ostatní automobilové dopravy. Se změnou uspořádání zastávek Želivského také souvisí zrušení druhé výstupní zastávky Želivského v autobusovém obratišti pro linky 163 a 188. Pro tyto linky bude zachována výstupní zastávka v ulici Vinohradská. Také nástupní zastávky těchto linek, stejně jako zastávky pro midibusovou linku 297, se nemění. 7BAutobusy rychleji i přes Barrandovský most 13BProvoz před úpravou Barrandovský most je jižně od centra jediným ze dvou silničních mostů (druhým je až most Závodu míru na Zbraslavi) a je tak určujícím pro průjezdnost oblastí. Proto již od roku 2004 vznikala preferenční opatření na branickém břehu (buspruh na Modřanské před nájezdem na most, buspruh v ulici Ke Krči, aktivní preference na světelných signalizacích), výraznou úlevu oblasti přineslo zprovoznění jižní části Pražského okruhu na podzim Od kamionů uvolněnou kapacitu Jižní spojky však postupně obsadily osobní automobily, a tak byly prověřovány možnosti, jak urychlit průjezd autobusů. I sami řidiči autobusů využívali některé finty, jak zrychlit průjezd oblastí. Ve směru na branický břeh tak často podél kolon vyjíždějících ze Zlíchovského tunelu jezdily autobusy v chuchelských pruzích až na předpolí mostu a teprve zde se zařazovaly mezi vozidla. Takto se urychlil průjezd od Zlíchovského tunelu o 2 3 minuty, ale současně se tak omezoval provoz v levém chuchelském pruhu. 14BProvoz po úpravě V říjnu 2012 byly po předchozím projednání realizovány úpravy dopravního značení, kterými byl místo původního dopravního stínu vyznačen cca 100 metrů dlouhý jízdní pruh určený pouze pro autobusy MHD. Spolu s dalšími úpravami dopravního značení tato změna umožňuje autobusům plynule z levého chuchelského pruhu pokračovat směrem na most s tím, že k zařazení do průběžného pruhu dochází až pod mostem rampy od Barrandova. Z bezpečnostních důvodů sice není nový pruh značen jako vyhrazený (omezenější rozhledové poměry v oblouku a délka úseku nejsou vhodné pro aplikaci přednosti při výjezdu z vyhrazeného pruhu), ale běžný provoz v této oblasti dává naději na solidní fungování opatření díky vzájemné vstřícnosti řidičů. Ve špičkové ranní hodině se pouze v tomto směru s průjezdností potýká přes 50 autobusových spojů.

10 Komplikace při průjezdu se však vyskytují i na dalších místech oblasti Barrandovského mostu, proto jsou prověřovány možnosti preference autobusů i pro další úseky. lokalita Barrandovský most (zlíchovské předpolí) od rozvětvení na Strakonice k připojení od Barrandova mapa HTUhttp://mapy.cz/s/5usvUT opatření jízdní pruh pro autobusy MHD linky bus 118, 125, 196, 197, 253 souhrnný interval 1,15 minuty přínos opatření plynulý průjezd od Zlíchovského tunelu na Barrandovský most časová úspora 2 4 minuty (ve špičkách) všechny nově pořizované autobusy jsou vybaveny systémem aktivní detekce pro zajištění preference na světelně řízených křižovatkách v rámci připravované modernizace odbavovacího a informačního systému je plánováno doplnění systému aktivní detekce do zatím nevybavených starších vozidel investiční akce byla původně plánována na období , vzhledem k omezení rozpočtu DP a.s. byla odložena na období v období byly všechny autobusové garáže vybaveny diagnostickým zařízením pro kontrolu a seřizování vozidlové části systému aktivní detekce od prosince 2011 jsou křižovatky se systémem preference pro autobusy postupně vybavovány tzv. výzvovým návěstidlem pro zpětnou informaci řidičům o funkčnosti systému pro rok 2013 připravováno: o 20 SSZ pro aktivní preferenci autobusů a 15 SSZ s provozem tramvají o instalace výzvových návěstidel na SSZ (počet je upřesňován dle finančních možností) o instalace betonových tvarovek a realizace vyhrazených jízdních pruhů dle finančních možností. - Zajistit intenzivní kontroly přestupků blokujících provoz hromadné dopravy, zpřísnění sankcí a informování řidičů 1.4. Zvyšování atraktivity hromadné dopravy - Zajistit finanční rámec pro pokračování průběžné obměny vozového parku MHD Zajišťují samosprávné orgány hl. m. Prahy při sestavování rozpočtu. - Při výběru dodavatele vozidel MHD uplatnit mj. i hodnotící kritérium komfortu přepravy v rámci zadávacích dokumentací pro výběrová řízení na dodávky vozidel jsou uplatňovány Standardy kvality PID, stanovené organizací ROPID, které kromě dalších oblastí řeší i parametry komfortu přepravy, základním hodnotícím parametrem je obsaditelnost, která se ve své podstatě vztahuje k přepravnímu komfortu, veškerá nově pořizovaná vozidla jsou plně nebo částečně nízkopodlažní, odbavovací informační systém dle požadovaného standardu přepravního komfortu, celá aktuální dodávka 15 midibusů (prosinec 2012 březen 2013) je zkušebně vybavena klimatizací prostoru cestujících

11 - Při výběru dopravců v systému PID uplatnit mj. i hodnotící kritérium nabídnutého komfortu přepravy V rámci závazku veřejné služby prozatím neproběhlo v systému PID žádné výběrové řízení dle nařízení EU č. 1370/2009. Pro období se však připravují výběrová řízení na jednotlivé autobusové linky podle požadavků platné legislativy. Při přípravě těchto výběrových řízení bude jedním z kritérií také kvalita poskytované služby nejen v rozsahu, v jakém jsou dnes ve smlouvách s dopravci implementovány Standardy kvality PID, ale i s některými nadstandardními požadavky týkajícími se například stáří vozového parku, plnění emisních norem, bezbariérovosti nebo úrovně vybavení jednotlivých vozidel. Stávající dopravci PID jsou povinni plnit jednotné standardy kvality PID, které jsou součástí smluv s těmito dopravci. Pomocí standardů kvality PID se průběžně měří a hodnotí kvalita služeb z hlediska cestujících a tyto standardy jsou osvědčeným a účinným nástrojem pro zvyšování úrovně kvality jednotlivých dopravců a pro vyrovnání jejich různé úrovně napříč dopravci. - Průběžně modernizovat zabezpečovací zařízení metra za účelem zvýšení jeho přepravní kapacity Zajišťují samosprávné orgány hl. m. Prahy. - Odstranit dosud existujících kolizní situace na přestupních místech Úkol průběžně řešen v rozsahu podle dostupných finančních prostředků zejména v souvislosti s obnovou a novou výstavbou SSZ. 1BMETRO - bezbariérové přístupy do stanic metra ( ) V květnu 2010 byl zprovozněn osobní výtah ve stanici metra Chodov, který nahradil dosluhující a provozně nevyhovující šikmou schodišťovou plošinu z nástupiště do vestibulu stanice (bezbariérové spojení vestibulu s povrchem bylo již dříve zajištěno rekonstruovaným osobonákladním výtahem a dalším výtahem do OC Chodov). Celkové náklady na bezbariérové zpřístupnění stanice dosáhly výše 28 mil. Kč. Stanice Háje byla v únoru 2011 bezbariérově zpřístupněna pomocí šikmého výtahu obdobného typu, jako je ve stanici Vltavská. Celkové náklady: 13 mil. Kč Národní třída byla bezbariérově zpřístupněna v květnu Nástupiště stanice bylo spojeno s povrchovým kioskem v ulici M. D. Rettigové dvěma na sebe navazujícími dvojicemi osobních výtahů s přestupní chodbou. Stanice včetně bezbariérového přístupu je v současnosti na cca 2 roky uzavřena z důvodu výstavby COPA Centra Národní. Celkové náklady: 186 mil. Kč. Do roku 2015 má být zajištěno bezbariérové zpřístupnění stanic metra Můstek A / B (celkové náklady 206 mil. Kč), I. P. Pavlova (celkové náklady: 191 mil. Kč) a Anděl (celkové náklady: 119 mil. Kč). Stanice Palmovka, Roztyly a Karlovo náměstí budou zpřístupněny v dalším období. TRAM + BUS - zlepšení přestupních vazeb od července 2010 přemístění zastávek BUS v terminálu Nádraží Hostivař ve směru z centra - zlepšení přestupu mezi TRAM a BUS směr Horní Měcholupy, Petrovice od září 2010 zásadní úprava TRAM zastávek v uzlu Hradčanská od září 2011 v provozu společná zastávka TRAM a BUS Podbaba ve směru do centra - realizováno v rámci výstavby nové TT

12 od září 2012 v provozu společná zastávka TRAM a BUS Pod Jezerkou v obou směrech od října 2012 v provozu společná zastávka TRAM a BUS Zahradní Město ve směru do centra, od listopadu 2012 v provozu společná zastávka TRAM a BUS Želivského ve směru Flora, Vršovice, Dále realizována projekční příprava s předpokladem realizace v následujících letech: o společná zastávka TRAM a BUS Na Hroudě v obou směrech - předpoklad realizace léto 2013 v rámci RTT Průběžná o společná zastávka TRAM a BUS Vypich v obou směrech - předpoklad realizace v rámci RTT Bělohorská v roce 2014 Průběžně probíhá přestavba nástupních prostor zastávek MHD se snahou o bezbariérovost a o zvyšování výšky nástupních hran. Tato aktivita se koordinuje s přestavbou tramvajových tratí a vozovek nebo v souvislosti s rekonstrukcí a výstavbou SSZ. V návaznosti na obnovu vozového parku zajišťuje DP a.s. průběžné zvyšování podílu garantovaných bezbariérových spojů, v současné době je takto pokryta prakticky celá autobusová síť. V letech 2011 a 2012 bylo postaveno 30 nových SSZ, z toho 9 samostatných přechodů pro chodce. - Rozvoj prostředků pro informování cestujících Úkol plněn průběžně, v oboru automobilové dopravy - instalace proměnných informačních tabulí (provozní informace), 8 tabulí s údaji o dojezdových dobách na vybraných trasách. Další rozvoj závisí na finančních prostředcích Výstavba komunikací pro automobilovou dopravu - Zajistit maximální odbornou a organizační podporu pro urychlenou realizaci Pražského okruhu ÚRM se úkol dotýká v rovině územně-plánovací (ZÚR, ÚP, nový ÚP) resp. případně koordinační činností a účastí na jednáních, kde zastupuje hl. m. Prahu vedle dalších partnerů. Probíhá kontinuálně ve smyslu sledovaného cíle. Je projednávána aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy. Aktualizace napravuje zejména nedostatky vytknuté Nejvyšším správním soudem, na základě kterých byly zrušeny některé části ZÚR. - Zajistit realizaci Městského okruhu, radiál a dalších komunikací podle schváleného harmonogramu Průběžně zajišťováno zejména s ohledem na finanční možnosti města. - Při přípravě a realizaci staveb komunikační sítě města respektovat podmínky ochrany ovzduší

13 Ve stavebních povoleních je podmínka minimalizace prašnosti stavebních prací. Při realizaci se doporučuje využívání méně prašných technologií a snížení počtu přejezdů vozidel zásobujících stavby Omezení vjezdu těžkých nákladních automobilů do částí města - Zajistit intenzivní kontroly dodržování obou zón zákazu vjezdu nákladních automobilů, zpřísnění sankcí a informování řidičů Zajišťuje průběžně Městská policie hl. m. Prahy v rámci výkonu služby. - Připravit odborné dopravně-inženýrské podklady pro rozšíření zóny se zákazem vjezdu nákladních automobilů nad 6 tun celkové hmotnosti a projednat je s dotčenými MČ Probíhá studijní příprava. Úprava se předpokládá v souvislosti se zprovozněním severní části Městského okruhu (tunelového komplexu Blanka). - Po schválení konkrétních záměrů rozšíření zóny zajistit informování dotčených subjektů a veřejnosti Záměry dosud neschváleny. - V dostatečném předstihu připravovat podklady pro rozšiřování zóny v návaznosti na postup výstavby Městského a Pražského okruhu a předkládat je orgánům HMP Probíhá studijní příprava. Úprava se předpokládá v souvislosti se zprovozněním severní části Městského okruhu (tunelového komplexu Blanka. - Připravit odborné podklady pro časovou a prostorovou úpravu zóny zákazu vjezdu vozidel nad 3,5 tun celkové hmotnosti Probíhá studijní příprava. Úprava se předpokládá v souvislosti se zprovozněním severní části Městského okruhu (tunelového komplexu Blanka). - Po schválení konkrétních záměrů rozšíření zóny zajistit informování dotčených subjektů a veřejnosti Záměry dosud neschváleny. - Zajistit, aby souhlasy do obou zón zákazu vjezdu nákladních automobilů nebyly vydávány vozidlům, která nesplňují emisní úroveň EURO 4 Od jsou souhlasy do zón zákazu vjezdu nákladních automobilů vydávány pouze vozidlům, která splňují emisní úroveň EURO 4 - Zajistit informování dotčených subjektů Zajištěno jednak přímo při předávání souhlasů na r a dále tiskovou zprávou na webových stránkách z února 2012

14 - Zpracovat zhodnocení a návrh realizace opatření k omezení vlivů těžké nákladní dopravy na kapacitních komunikacích mimo centrální území města V souvislosti se zprovozněním jižního segmentu Pražského okruhu byl od září 2010 omezen vjezd kamionů na část Městského okruhu (Jižní spojka, K Barrandovu) V souvislosti se zprovozněním Vysočanské radiály byl od listopadu 2011 omezen vjezd kamionů na část Městského okruhu (Průmyslová, Kbelská) 1.7. Časová organizace zásobování - Připravit odborné podklady pro zavedení systému časového omezení provozu zásobovacích vozidel ve vymezených oblastech Časová regulace zásobovací dopravy v Praze je již řešena pomocí Zón s časovým omezením vjezdu vozidel nad 3,5 tuny v centru města. Regulaci pohybu zásobovacích vozidel napomáhá také nastavení zpoplatnění stání v rezidentních oblastech Zón placeného stání, které umožňují bezplatné stání v čase mezi hod. - Po schválení konkrétního rozsahu regulace zajistit informování dotčených subjektů a veřejnosti Další konkrétní regulace zatím není schválena 1.8. Zavedení mýtného systému - Iniciovat a podpořit změnu legislativy ČR, která umožní zavést mýtný systém Příslušná legislativa není dosud schválena - Optimalizovat rozsah mýtné zóny na základě údajů o imisní zátěži území Prahy a projednat plán zavedení mýtného systému s příslušnými MČ Závisí na legislativě a rozsah může být zásadně ovlivněn i plánovanými nízkoemisními zónami. - Předložit Radě hl. m. Prahy plán zavedení mýtného systému Závisí na legislativě - Zavést mýtný systém na území Prahy Závisí na legislativě - Zajistit informační kampaň na podporu mýtného systému Bude aktuální po dořešení předchozích bodů.

15 1.9. Parkovací politika v centru města a v lokálních centrech - Ustavit stálou pracovní skupinu či komisi pro koordinaci parkovací politiky Nařízením ředitele MHMP č. 25/2011 ze dne byla zřízena Pracovní skupina Magistrátu hlavního města Prahy pro zřizování a provoz zón placeného stání na území hlavního města Prahy. - Připravit odborné podklady pro rozšíření zón placeného stání a projednat je s příslušnými MČ Na základě zpracovaných projektů zón placeného stání schválila Rada hl.m. Prahy usnesením č. 966 ze dne záměr na rozšíření zón placeného stání na zbytek území Městské části Praha 3 a na části území městských částí Praha 5, Praha 6 a Praha 11 a v současné době je v připomínkovém řízení návrh nařízení Rady hl. m. Prahy, kterým se mění nařízení č. 11/2007, kterým se vymezují oblasti hlavního města Prahy, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy. - Zajistit rozšíření zón placeného stání Rada hl.m. Prahy v usnesení č. 966 ze dne odsouhlasila zahájení otevřených zadávacích řízení za účelem zadat nadlimitní veřejné zakázky na výběr správce ZPS, což je podmínka rozšíření Zón placeného stání. Usnesením č ze dne Rada hl.m. Prahy přenesla úkol zahájení otevřených zadávacích řízení za účelem zadat nadlimitní veřejné zakázky na výběr správce ZPS z odboru RFD MHMP na odbor RED MHMP. Tento odbor v současné době ve spolupráci s advokátní kanceláří zpracovává podklady pro zadávací dokumentaci. - Začlenit do systému Dopravní informace on-line v maximálním počtu i veřejná parkoviště a hromadné garáže Úkol průběžně plněn, aktuálně jsou na webu TSK k dispozici online údaje o obsazenosti parkovišť P+R a vybraných hromadných garáží. - Postupně v oblasti širšího centra města vybudovat systém navádění vozidel na parkovací stání Úkol je ve fázi přípravy. Vyžaduje upřesnění legislativy a zajištění finančních prostředků. V návrhu zařazení do aktivit spolufinancovaných EU. - Zajistit intenzivní kontroly a postihování nedovoleného parkování vozidel Zajišťuje průběžně Městská policie v rámci výkonu služby. - Koordinovat tvorbu odstavných ploch pro nákladní automobily Systémovou regulaci tranzitní nákladní dopravy lez realizovat až po zprovoznění alespoň východního segmentu Pražského okruhu.

16 1.10.Podpora záchytných parkovišť P+R - v současnosti zahrnuje 17 parkovišť o celkové kapacitě 3022 stání. V územním plánu hl. m. Prahy však byla do roku 2010 plánována realizace 45 parkovišť o kapacitě tisíc stání. - Zajistit přednostní vybudování nebo zkapacitnění parkovišť s největším potenciálem z hlediska zlepšení kvality ovzduší Úkol je průběžně plněn. Pro vybrané lokality probíhá příprava. Zásadním problémem je vysoká finanční náročnost v rámci vybudování nových parkovišť. ÚRM se úkol dotýká v rovině územně-plánovací a jako účastníka územních řízení, zastupujícího obec hl. m. Prahu. Investiční plán nestanovujeme. Nositelem úkolu je TSK HMP, DOP a OMI. ÚRM kontinuálně v přípravě staveb P+R a v oblasti hospodaření s pozemky ve vztahu k lokalitám plánovaných P+R upozorňujeme na systémové nedostatky na úrovni orgánů a institucí města. Doporučovali jsme zřízení společné pracovní skupiny na jednání Výboru dopravy ZHMP. - Dokončit vybavení parkovišť dynamickými naváděcími systémy s navedením řidičů na volné kapacity V současné době je dynamický systém realizován v ucelených lokalitách (Nádraží Holešovice, Ládví, Letňany; Skalka I, Skalka II, Depo Hostivař; Chodov). V závislosti na finančních prostředcích probíhá modernizace parkovišť P+R. - Zajistit propagaci možnosti využití vybraných parkovišť P + R (myšleno méně vytížených - Hostivař a Letňany) Převážná většina parkovišť P+R je prakticky plně vytížena. Pouze nejsou kapacitně naplněna parkoviště Běchovice a Skalka II. Tato skutečnost je dána konkrétní lokalitou. Aktuální informace o obsazenosti jsou on-line zveřejňovány na internetových stránkách hl. m. Prahy. - Postupně vybudovat celý systém parkovišť P + R s kompletní technickou a informační podporou Úkol je průběžně plněn. Pro vybrané lokality probíhá příprava. Systém P + R není uzavřený, ale otevřený systém. TSK připravovala výstavbu P + R Zličín III - objektového parkoviště s kapacitou 720 míst. Příprava byla z důvodu zásadních zamítavých stanovisek URM a UMČ Praha Zličín pozastavena a hledá se jiné řešení pro případné jiné umístění stavby. Dokumentace je ve fázi pro podání žádosti o územní rozhodnutí. To však z uvedených důvodů nelze vydat. Zásadní překážkou v dalším pokračování je trvající spor s vlastníkem dotčených pozemků a v rámci objektu parkoviště technicky neřešitelné nadstandardní požadavky UMČ Praha Zličín Dále probíhá příprava nového objektového P + R Černý Most III s kapacitou 750 míst. Je již před dokončením dokumentace pro ÚR do které jsou zapracovávána stanoviska. Následně bude v podána žádost o zahájení územní řízení.

17 TSK má vytipované i další možné lokality na které je potřebné zpracovat ověřovací studie proveditelnosti, které stanoví podmínky další přípravy a možná úskalí při případné realizaci. - V rámci přípravy nového ÚPn hl. m. Prahy vytipovat lokality a zajistit plochy pro parkoviště P + R a stanovit jejich minimální kapacitu Úkol byl splněn v Konceptu ÚP Pro návrh (ukončen před zpracováním) se předpokládali dílčí korekce v předepsaných kapacitách případně nevymezení některých lokalit k dalšímu sledování, a to na základě podrobnějších znalostí možností či vývoje v území. Lze konstatovat, že reálné možnosti území zaostávají za celkovou možnou teoretickou poptávkou, odvozenou z dopravně-inženýrských modelů. I v lokalitách, kde se P+R požaduje, bude do budoucna problémem ze strany hl. m. Prahy participovat se třetími subjekty na výstavbě a provozu. Třeba hledat systémové postupy viz bod předchozí Komplexní podpora využití alternativních paliv v automobilové dopravě - Zajistit realizaci dotačního programu na přestavby vozidel na alternativní pohon Bylo navrženo realizovat tento záměr prostřednictvím Programu Čistá energie Praha a nárokovalo se navýšení finančních prostředků z tohoto titulu v návrhu rozpočtu HMP. - Zajistit propagační kampaň využití alternativních pohonů u automobilů Informační. kampaň probíhá průběžně v rámci projektu Praha elektromobilní, webové stránky Praha elektromobilní, facebook, celostátní deníky, letáky, upomínkové a reklamní předměty, soutěž středních škol, tiskové zprávy, infostojany, organizace výstav a promo akcí atd.). Projekt Praha elektromobilní byl aktivním účastníkem Evropského týdne mobility - Zajistit trvalou informační podporu využití alternativních pohonů Informační kampaň se provádí trvale na Informace poskytovány el. medii i osobně v rámci pracovní náplně odd. energetiky OŽP MHMP - Zajistit zvýhodnění vozidel s alternativním pohonem v systému zón placeného stání Zpracovány podklady pro OŽP pro projednání v samosprávných orgánech hl. m. Prahy Operativní kontrola emisních parametrů vozidel - Zajistit zpracování prováděcí studie a návrhu řešení emisních kontrol (aby si řidiči dobře seřizovali motor) Emisní kontroly se provádějí v rámci STK a vyžadují speciální vybavení. V současné době se operativních kontroly neprovádí. - Zajistit provádění emisních kontrol včetně informování řidičů

18 Neprovádí se, není k dispozici potřebná legislativa. Kontroly může provádět pouze akreditovaná společnost. - Zajistit podporu, resp. iniciování změn, legislativy ČR (myšleno, aby mohli měřit i strážníci, ne jen policie ČR) Příslušná legislativa rozšiřující pravomoci obecní policie není dosud schválena Omezování emisí z autobusů MHD a dalších vozidel města - Zajistit obměnu vozového parku autobusů v rozsahu podle schváleného projektu DP hl. m. Prahy pokračuje s obměnou vozového parku autobusů v roce 2012 i v roce 2013, v závěru roku 2012 se uskutečnil nákup 20 ks kloubových autobusů SOR NB 18, do by se měl uskutečnit nákup dalších 53 ks kloubových autobusů stejné značky, v závěru roku 2012 se uskutečnil další 10 ks autobusů kategorie midi (MdN) SOLARIS Urbino 8,9 LE, do by se měl uskutečnit nákup dalších 5 ks stejné značky, v rámci kompenzace vad byl uzavřen smluvní vztah mezi DPP a IVECO Czech Republic, kdy v 1. Q. /2013, by měl být dodán nízkopodlažní autobus IVECO CROSSWAY 12 LE - Pokračovat ve využívání naftového emulgátu DP hl. m. Prahy ukončil vzhledem ke změně daňových pravidel využívání naftového emulgátu k , opatření nahrazeno od využíváním bionafty (FAME) v obdobném rozsahu (starší autobusy do EURO2), DP hl. m. Prahy následně začal provozovat cca 571 ks autobusů na palivo FAME 100%, mimo zimní období, DP hl. m. Prahy v roce 2011 zkušebně provedl do 6 ks autobusů zástavbu předehřívačů umožňující spalování paliva FAME 100% v zimním období, na základě zkušeností z roku 2011 v roce 2012 realizoval nákup 100 ks předehřívačů EBERSPÄCHER HYDRONIC umožňující spalování paliva FAME 100% v zimním období, které byly následně namontovány na 100 ks vytipovaných autobusů u kterých je možné toto palivo spalovat, na zimní provoz 2012/2013 má DPP v provozu 106 autobusů, které umožňují v zimním období spalovat palivo FAME 100%, v roce 2013 předpokládáme další nákup cca 100 ks předehřívačů umožňující v zimním období spalovat palivo FAME 100%, za období od 05/2011 do 09/2012 DPP detekoval (nafta motorová versus FAME 100%), úsporu v celkové výši 50,2 mil. Kč ve prospěch FAME 100%, výrobci autobusů nedoporučují spalování paliva FAME 100% v žádném z jejich autobusů v provedení s motory EURO III, EURO IV, EURO V, EURO VI, v případě nedodržení výše uvedeného doporučení nebude z jejich strany brán zřetel na případné závady a reklamace spojené s provozováním na palivo FAME 100%, umožňují pouze spalování paliva maximálně FAME 30%, kdy se musejí provést nutné úpravy stanovené výrobcem, které předpokládá vynaložení zvýšení nákladů na bezporuchový provoz a pravidelnou údržbu.

19 - Vyhodnotit provoz hybridních vozidel a případně navýšit jejich počet ve vozovém parku autobusů V 1. Q. /2012 došlo k vyhodnocení ročního provozu hybridních autobusů SOR NBH 18 ev. č. 6401; 6402, z teoretických 702 provozních dnů v roce 2011 byly hybridní autobusy v provozu pouze 221 dnů, to je 31,5% celkové doby 450 dnů, to je 64,1% celkové doby byly autobusy mimo provoz z důvodů technických závad, zbylých 31 dnů byly autobusy mimo provoz z ostatních příčin, poruchovost autobusů se promítla i v roce 2012, hybridní autobusy v 1. pololetí roku 2012 vykazovaly v Ø 30,5% správkového procenta, od se jedná o odstoupení od smlouvy u autobusu 6401, autobus 6402 dále v provozu bez významnějších závad, i přes vykazovanou úsporu paliva je provoz autobusů s hybridním pohonem ekonomicky nevýhodný, autobusy byly nakoupeny za cenu 12 mil. Kč, kdy rozdíl pořizovací ceny proti srovnatelnému autobusu, který nakupujeme za 6,45 mil. Kč, nebude úsporou paliva za celou dobu životnosti vyrovnána, úsporou paliva lze získat zpět cca 1,5 mil. Kč za předpokladu ujetí téměř 1 mil. km a nákupní ceně nafty ve výši 30 Kč za litr, letos v 01/2013 budou oba dva hybridní autobusy po dvouletém provozu, včetně ukončení záruk, další vývoj je v jednání. - Připravit pilotní projekt přechodu na autobusy s bezemisním pohonem DP hl. m. Prahy pravidelně organizuje prezentace a následné zápůjčky od renomovaných výrobců autobusů (MERCEDES-BENZ, IVECO, VOLVO, SOR, MAN, ISUZU), v rámci těchto prezentací byl vyzkoušen kloubový autobus MERCEDES-BENZ Fuel CELL Hybrid 6 x 4, u kterého je možné vyjmout diesel agregát a nahradit jej akumulátory, autobus v současné době jezdí ve (A) Vídni, dále DP hl. m. Prahy zkoušel osmimetrový midi elektrobus od společnosti SOR s označením SOR BNE 8, v závěru roku 2012 DPP vyzkoušel další midi elektrobus od společnosti SOLARIS s označením SOLRIS URBINO 8,9 LE ELECTRIC, DP hl. m. Prahy se tomuto tématu, respektive této problematice intenzivně věnuje a především se seznamuje s trendy a technologiemi, které se neustále vyvíjejí a postupují vpřed. - V rámci obměny vozového parku nákladních automobilů (vč. techniky na podvozcích nákladních aut) upřednostnit nákup vozidel splňujících standardy EEV TSK HMP nemá v majetku žádné nákladní automobily. V rámci výběrového řízení na dodavatele letní a zimní údržby komunikací bylo podmínkou, aby uchazeč disponoval pro centrální oblast města min. třemi oboustrannými samosběry s filtry pevných částic PM10 a schopnost zametat pří teplotách pod 0 C splňující emisní normu EEV a objemem zásobníku na smetky min 5m3 a minimálně 2ks kropiček splňující emisní normu EURO 4

20 - Prověřit možnost využití naftového emulgátu pro nákladní vozidla a další techniku a případně zahájit jeho využívání Změnou daňových předpisů ( ) se stal provoz s tímto mediem ekonomicky nevýhodným - využívání zastaveno Podpora cyklistické dopravy - Zajistit finanční rámec pro dobudování systému páteřních, hlavních, doplňkových i místních cyklistických tras Součástí rozpočtu hlavního města Prahy je pravidelně položka určena na pokrytí investic do cyklistické infrastruktury. V r je to 25 mil. Kč. Na údržbu cyklostezek a cyklotras je v rozpočtu TSK vyčleněno 15 mil. Kč. - Zajistit včasnou přípravu projektů cyklistických tras V projektové nebo předprojektové přípravě (studie proveditelnosti, zadávací karty komise Rady hl. m. Prahy pro cyklistickou dopravu) je několik desítek akcí, včetně řešení kritických míst pro cyklistickou dopravu, seznam je kontinuálně rozšiřován. - Realizovat cyklotrasy v rámci výstavby a rekonstrukcí komunikací V rámci stavby č Rokytka rozvoj území: 1) Inženýrská příprava (projednávání DUR) etapy 0007 Mezitraťová Pokračování páteřní cyklostezky A43 v oblasti Hrdlořez. Úsek o délce 720 m vč. přemostění Rokytky. 2) Inženýrská příprava (projednávání DUR) etapy 0002 Kovanecká Propojení stávajících úseků cyklostezky podél Rokytky v oblasti Podvinného mlýna. Úsek o délce 260 m. - Identifikovat a ošetřit místa s výrazným rizikem střetu cyklistů s automobily V projektové nebo předprojektové (studie proveditelnosti, zadávací karty komise Rady hl. m. Prahy pro cyklistickou dopravu) přípravě je několik desítek akcí, včetně řešení kritických míst pro cyklistickou dopravu, seznam je kontinuálně rozšiřován. Identifikace míst s výrazným rizikem střetu cyklistické a motorové dopravy je obsažena v souborné auditorské zprávě, přijaté komisí Rady hl. m. Prahy pro cyklistickou dopravu v roce 2011 o realizaci dopravních opatření, snižující riziko kolize je postupně jednáno. - Rozvíjet systém stojanů na kola, tj. jejich evidence, informační podpora, instalace nových stojanů a zvyšování úrovně zabezpečení stojanů stávajících (zahrnuje hlídaní i boxové stojany a aktivní nabízení např. majitelům obchodů ze strany města) Systém stojanů na kola je souvisle rozvíjen od roku 2005 podle požadavků jednotlivých MČ, do jejichž správy jsou stojany po instalaci svěřovány. Dosavadní počet stojanů v Praze je 1 254, z toho většina dvoumístných, typ převrácené U. Očekáváme instalaci dalších nových stojanů v roce 2013 v případě, že budou přiděleny finanční prostředky. Zabezpečení stojanů není řešeno, konstrukce a kotvení je natolik robustní, že téměř neumožňuje poškození ani zcizení, stojany navíc jsou téměř vždy instalovány v přehledných a kontrolovatelných místech.