DIGITÁLNÍ MULTIMETR MT-1232 UŽIVATELSKÝ NÁVOD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DIGITÁLNÍ MULTIMETR MT-1232 UŽIVATELSKÝ NÁVOD"

Transkript

1 DIGITÁLNÍ MULTIMETR MT-1232 UŽIVATELSKÝ NÁVOD 0

2 Obsah Všeobecně. 1 Prohlídka Balení 1 Bezpečnostní informace 2 Přístrojový panel a popis tlačítek Funkcí. 4 Ostatní Funkce. 5 Vlastnosti.. 6 Údržba Přístroje. 15 Odstranění Závad 16 Všeobecně Tento měřící přístroj je vybaven LCD displejem o velikosti číslic 189mm a rozsahu 3 3/4 čísla. Toto umožňuje velmi přesný odečet a čtení výsledku. Přístroj je také velmi výkonný a spolehlivý. Multimetr je možno použít k měření DC napětí, AC napětí, DC proudů, AC proudů, odporu, frekvence a duty cyklu. Dále pro měření diod a kontinuity. Dále je přístroj vybaven zobrazením měřené jednotky, automatického nebo manuálního přepínání rozsahů, automatické vypnutí napájení a funkcí alarm. Přístroj je vybaven integrovaným obvodem, který přímo ovládá 8-bit mikroprocesor LCD a také dvojitý integrovaný A/D převodník. Tato sestava nabízí vysoké rozlišení a přesnost měření. Díky ucelenému souhrnu všech funkcí a vysoké přesnosti se tento měřící přístroj nejlépe hodí jako vybavení laboratoří a výrobních hal. Rovněž splní na něj kladené požadavky všech radioamatérů a malých vývojových skupin. Prohlídka po otevření balení přístroje Otevřete balící box a vyjměte multimetr, překontrolujte pečlivě následující příslušenství jestli není poškozeno nebo některý kus nechybí. 1

3 V případě, že některý kus chybí nebo je některá část poškozeny kontaktujte ihned vašeho prodejce. Digitální Multimetr.. Uživatelský návod 1ks Testovací Vodiče.. 1pár Teplotní sonda (K-Termokapsle).. 1ks Pouzdro Přístroje 1ks Bezpečnostní Informace Přístroj je navržen ve shodě s normou IEC1010 (bezpečnostní norma vydaná Elektrotechnickou Komisí). Vzhledem k bezpečnému používání přístroje dodržujte prosím následující bezpečnostní doporučení. 1. Buďte velmi opatrní při měření DC napětí nad 30V, AC napětí nad 25V. proudů nad 10mA. Při měření indukčních zátěží napájených síťovým napětím s velkou fluktuací napětí. Ve všech výše uvedených případech může dojít k elektrickému rázu. 2. Vzhledem k typu měření se vždy přesvědčte, že přístroj je přepnut do správného měřícího rozsahu. Vždy se přesvědčte, že měřící kabely jsou správně připojeny k přístroji a také měřenému obvodu. V opačném případě může dojít k elektrickému šoku. 3. Přístroj by měl být používán pouze ses chválenými měřícími kabely. Pouze s těmito kabely může vyhovovat požadavkům bezpečné normy. Pokud je vodič měřícího kabelu poškozen je nutné jej ihned vyměnit za stejný typ nebo typ odpovídající elektrické specifikaci. 4. Nepoužívejte jiné než schválené a doporučené ochranné pojistky umístěné uvnitř přístroje. Na výměnu je možné použít pouze typy stejného modelu nebo specifikace. Před jakoukoliv výměnou vodičů nebo pojistek se vždy ujistěte, že jsou přívody odpojeny od měřícího bodů a na vstupním terminálu není žádný měřený signál. 1ks 2

4 5. Pro výměnu baterie uvnitř přístroje nepoužívejte žádné neschválené nebo neodpovídající typy baterií. Baterii je možno vyměnit pouze ze stejný model nebo stejné elektrické specifikace. Před výměnou vždy odpojte přívodní vodiče od měřících bodů a ujistěte se, že na vstupním termiálu není žádný signál. 6. Při provádění elektrických měření se nikdy nedotýkejte obnažených zemních potenciálů nebo kovových vstupních terminálů, výstupních portů, příchytek apod. Pro izolaci vlastního těla proti zemnímu potenciálu je vhodné nosit suché oblečení, boty s gumovou podrážkou, gumové podložky a ostatní izolační materiály. 7. Nepoužívejte ani neskladujte přístroj v prostředí s vysokou teplotou nebo vysokou vlhkostí. Stejně tak nepožívejte přístroj v prostředí s hořlavými materiály nebo silným magnetickým polem. 8. Pokud jsou překračovány doporučené limity měřených napětí, může to vést k poškození přístroje nebo zranění obsluhy provádějící měření. Doporučené hodnoty limitů měřených napětí jsou vyznačeny na panelech přístroje. Nikdy nepřekračujte tuto doporučenou vyznačenou hodnotu. Měření vyšších hodnot může vést k poškození přístroje a také je ohrožena bezpečnost obsluhy provádějící měření. 9. Po připojení měřícího kabelu do svorky pro měření napětí. Nikdy neměřte tímto kabelem napětí protože by mohlo dojít k poškození přístroje a ohrožení bezpečnosti obsluhy provádějící měření. 10. Neprovádějte opětovnou kalibraci ani opravy přístroje. Toto může v případě nutnosti provádět jen kvalifikovaný technik, který je k těmto úkonům speciálně vyškolen a má příslušná oprávnění. 11. Během měří by zvolený rozsah měl odpovídat požadavkům měřené hodnoty a funkce na LCD displeji. Před přepnutím voliče na jiný rozsah nebo měřící funkci vždy odpojte přívodní testovací kabely od mřeného obvodu. Je přísně zakázáno volit rozsahy nebo funkce během měření. 3

5 12. Pokud se na displeji LCD zobrazí symbol baterie ihned baterie vyměňte aby byla zajištěna přesnost měření podle specifikace. 13. Nikdy nepřivádějte měřené napětí do svorek, které jsou určeny pro měření proudu! 14. Nikdy nemanipulujte a neměňte zapojení vnitřních obvodů multimetru, protože by mohlo dojít k poškození přístroje ohrožení obsluhy provádějící měření. 15. Popis Bezpečnostních Symbolů Varování DCA Vysoké Napětí! Nebezpečí! Zem Dvojitá Izolace Nízké napětí Baterie ACA DCA + ACA Je ve shodě s obchodními předpisy Evropské Unie Pojistka Přístrojový Panel & Popis Tlačítek Funkcí 1. Číslo Modelu Přístroje 2. LCD Displej: Zobrazuje měřenou hodnotu a jednotku. 3. Tlačítko Funkcí 4

6 HZ/Duty (Frekvence/Duty Cyklus). Stiskem tohoto tlačítka volíte měřící mód frekvence nebo duty cyklu. Měřící mód napětí/frekvence/duty cyklus nebo napětí/frekvence/duty cyklus může být zvolen stiskem tohoto tlačítka po předvolbě hlavního voliče rozsahů do polohy AC/DC napětí nebo AC/DC proud. SELECT (Přepínač Funkcí): Stiskem tohoto tlačítka můžete přepínat mezi režimy DC/AC nebo C/F. REL (Měření relativní hodnoty): Stiskem tohoto tlačítka můžete provádět měření relativní hodnoty. Pouze pro funkci Hz/Duty není aktivní. HOLD (Data Hold). Stiskem tohoto tlačítka je výsledek podržen na displeji.. Opětovným stiskem se funkce deaktivuje a prováděno normální kontinuální měření. 4. Hlavní otočný přepínač: Pomocí tohoto přepínače můžete voli měřící funkce a rozsahy. 5. Vstupní terminály Proud, Napětí, Diody, Odpor, Kapacita, Frekvence, Bzučák, Teplota. 10A + vstupní terminál Napětí, Diody, Odpor, Kapacita, Frekvence, Bzučák, Teplota a + vstupní terminál pro proudy nižší než 200mA. Ostatní Funkce Auto Power Off (automatické vypnutí napájení) Pokud po dobu 15 minut nedochází k žádným manipulacím s hlavním přepínačem nebo tlačítky funkcí, měřící přístroj přejde do módu spánku kdy se vypne napájení přístroje a šetří se tímto napájecí bateriový zdroj. 5

7 Stiskem kteréhokoliv funkčního tlačítka nebo otočením voličem funkcí a rozsahů se automaticky zapne napájecí napětí. Vlastnosti Všeobecné Vlastnosti 1.1 Displej: LCD 1.2 Maximální Zobrazení: 3999 (3 ¾ čísla) automatické zobrazovaní polarity a jednotky měřené hodnoty. 1.3 Způsob Měření: Dvojitý Integrovaný A/D převodník 1.4 Četnost Vzorkování: Přibližně 3 krát /sekunda 1.5 Indikace Přesahu Rozsahu: Zobrazení OL. 1.6 Indikace Vybité Baterie: Zobrazí se symbol baterie 1.7 Pracovní Prostředí: (0 až 40C), Relativní Vlhkost :<80% 1.8 Skladovací Prostředí: (0 až 50C), Relativní Vlhkost :<80% 1.9 Napájení: 2 kusy 1,5V baterie (AAA baterie) 1.10 Rozměry: 145 x 74 x 36mm 1.11 Váha: Přibližně 190g (včetně 2 kusy 1,5V Baterií) 1.12 Příslušenství: Uživatelský Návod (1ks), pouzdro (1ks), barevný box (1ks), 10A testovací vodiče (1pár), K-Termokapsle Technické Vlastnosti 2.1 Přesnost: ±(a% x výsledek+čísla), pro (23±5)C, relativní vlhkost <75%. Kalibrace zaručena po dobu jednoho roku od vyskladnění z továrny. 2.2 Technická Specifikace DCV A) Nastavte přepínač rozsahů do polohy B) Jako výchozí nastavení je zvolena automatická volba rozsahů. Na displeji je zobrazen symbol AUTO. C) Připojte testovací vodič do měřícího bodu. Napětí a polarita bodu kde je připojen červený testovací vodič je zobrazen na displeji LCD. 6

8 Upozornění 1. Neměřte napětí přesahující 600V. Jinak hrozí poškození přístroje. 2. Při měření vysokých napětí buďte zvláště opatrní a dbejte na osobní bezpečnost a nikdy se nedotýkejte obvodů s vysokým napětím. Rozsah Přesnost Rozlišení 400mV 100µV 4V ±(0,5%+4d) 1mV 40V 10mV 400V 100mV 600V ±(1,0%+4d) 1V Vstupní Impedance: 400mV >40MΩ;10MΩ ve všech ostatních rozsazích Ochrana Přetížení: 600V DC nebo 600V AC Vrcholová Hodnota ACV A) Vložte černý testovací vodič do svorky označené COM a červený testovací vodič do svorky označené B) Rotační přepínač přepněte do polohy označené, stiskněte tlačítko SELECT a zvolte měřící mód AC. C) Jako výchozí nastavení je zvolena automatická volba rozsahů. Na displeji je zobrazen symbol AUTO. D) Připojte testovací vodiče k měřenému obvodu. Napětí bodu kde je připojen červený testovací vodič je zobrazeno na displeji LCD. 7

9 Upozornění 3.Neměřte napětí přesahující 600V. Jinak hrozí poškození přístroje. 4.Při měření vysokých napětí buďte zvláště opatrní a dbejte na osobní bezpečnost a nikdy se nedotýkejte obvodů s vysokým napětím. 4V 40V 400V Rozsah Přesnost Rozlišení ±(0,8%+6d) 600V ±(1,0%+6d) 1V Vstupní impedance: >10MΩ 1mV 10mV 100mV Ochrana Přetížení: 600V DC nebo 600V AC Vrcholová Hodnota Frekvenční odezva: (50 až 200) Hz Zobrazení: Průměrná hodnota (RMS sinusové vlny) DCA A) Vložte černý testovací vodič do svorky označené COM a červený testovací vodič do svorky označené (Max 400mA nebo 10A vstupní terminál (Max 10A) B) Rotační přepínač přepněte do polohy označené pro měření proudů. Jako počáteční stav se měřící přístroj přepne do automatické volby rozsahů. Na displeji LCD je zobrazen symbol DC. Následně připojte měřící přístroj do série s měřeným obvodem. Na displeji je zobrazena hodnota protékajícího proudu a také polarita bodu, kde je připojen červený vodič. Upozornění 1. Pokud se na displeji zobrazí symbol OL znamená to, že hodnota protékajícího proudu přesahuje právě nastavený proudový rozsah. Pro úspěšné měření je nutno zvýšit měřící rozsah. 8

10 2. Maximální hodnota vstupního proudu je 400mA nebo 10A (závisí to na vstupní svorce do které je připojen červený testovací vodič.). 400µA Rozsah Přesnost Rozlišení 0,1µA 4000µA ±(1,0%+10d) 1µA 40mA 10µA 400mA 100µA 10A ±(1,2%+10d) 10mA Maximální pokles napětí při měření: Plný rozsah ma 0,4V, A 100mV; Maximální vstupní proud: 10A (po dobu kratší než 15 sekund) Ochrana Přetížení: 0,4Aú250V samoobnovitelná pojistka, 10A/25V pojistka ACA A) Vložte černý testovací vodič do svorky označené COM a červený testovací vodič do svorky označené (Max 400mA nebo 10A vstupní terminál (Max 10A) B) Rotační přepínač přepněte do polohy označené pro měření proudů. Jako počáteční stav se měřící přístroj přepne do automatické volby rozsahů. Na displeji LCD je zobrazen symbol DC. Stiskněte tlačítko SELECT a zvolte AC. Následně připojte měřící přístroj do série s měřeným obvodem. Na displeji je zobrazena hodnota protékajícího proudu. 9

11 Upozornění 1.Pokud se na displeji zobrazí symbol OL znamená to, že hodnota protékajícího proudu přesahuje právě nastavený proudový rozsah. Pro úspěšné měření je nutno zvýšit měřící rozsah. 2.Maximální hodnota vstupního proudu je 400mA nebo 10A. (Závisí to na vstupním terminálu kam je připojen červený testovací vodič). 400µA Rozsah Přesnost Rozlišení 0,1µA 4000µA ±(1,5%+10d) 1µA 40mA 10µA 400mA 100µA 10A ±(2,5%+15d) 10mA Maximální pokles napětí při měření: Plný rozsah ma 0,4V, A 100mV; Maximální vstupní proud: 10A (po dobu kratší než 15 sekund) Ochrana Přetížení: 0,4A/250V samoobnovitelná pojistka, 10A/25V pojistka Frekvenční odezva: Rozsah 10A (50 až 200) Hz Odpor (Ω) A) Vložte černý testovací vodič do svorky označené COM a červený testovací vodič do svorky označené. B) Nastavte rotační přepínač do polohy označené Ω. Připojte testovací vodiče paralelně k měřenému odporu. C) Při měření velmi nízkých hodnot odporů nejprve zkratujte přívodní testovací vodiče a naměřenou hodnotu odečtěte od změřené hodnoty odporu. Upozornění 1. Pokud je na displeji zobrazen symbol OL, že hodnota testovaného odporu přesahuje právě nastavený rozsah. Zvolte vyšší rozsah aby jste mohli odečíst hodnotu měřeného odporu. 10

12 Při měření hodnot odporů vyšších než 1MΩ je nutno počkat několik sekund, než se výsledná měřená hodnota ustálí. Při měření vysokých hodnot odporů je to normální stav. 2. Pokud jsou vstupní svorky rozpojené, na displeji bude zobrazen symbol OL 3. Pokud měříte odpor napájecí větve, vždy se ujistěte, že napájení je vypnuto a všechny filtrační kondenzátory jsou zcela vybity. Rozsah Přesnost Rozlišení 400Ω ±(0,8%+5d) 0,1Ω 4kΩ 40kΩ 400kΩ 4MΩ ±(0,8%+4d) 1Ω 10Ω 100Ω 1kΩ 40MΩ ±(1,2%+10d) 10kΩ Napětí na rozpojených svorkách: Menší než 200mV Ochrana Přetížení: 250V DC nebo AC Vrcholová Hodnota Poznámka: Během měření v rozsahu 400Ω, nejdříve zkratujte měřící kabely a změřte jejich odpor. Následně hodnotu odečtěte od naměřené hodnoty Test Diod a Kontinuity A) Vložte černý testovací vodič do svorky označené COM a červený testovací vodič do svorky označené. (polarita červeného měřícího vodiče je +) B) Volič rozsahů přepněte do polohy. Stiskněte tlačítko SELECT a zvolte měřící mód Diode. C) Měření závěrného napětí: Připojte červený měřící vodič ke kladné elektrodě a černý měřící vodič k záporné elektrodě diody. 11

13 Přibližná hodnota poklesu závěrného napětí diody bude zobrazena na displeji LCD. 4. Měření v nepropustném směru: Připojte červený měřící vodič k záporné elektrodě a černý měřící vodič ke kladné elektrodě diody. Na displeji LCD by měl být zobrazen symbol OL. 5. Kompletní měření diody zahrnuje jak měření závěrného napětí tak měření v nepropustném směru. Pokud výše uvedené postupy nedosahují popsaných výsledků dioda bude pravděpodobně vadná. 6. Stiskněte tlačítko SELECT a zvolte měřící mód Continuity. 7. Připojte měřící vodiče paralelně k měřenému obvodu. Pokud se rozezní zabudovaný bzučák pak odpor mezi měřícími vodiči je nižší než 50Ω. Rozsah Zobrazení Podmínky Měření Pokles Závěrného napětí Diody Bzučák zni nepřetržitě pokud je odpor menší než 50Ω Ochrana Přetížení: 250V DC nebo 250V AC vrcholová Hodnota Závěrný DC proud je přibližně 0,5mA. Napětí v nepropustném směru je přibližně 1,5V. Napětí nezapojených svorek je přibližně 0,5V. UPOZORNĚNÍ: V TOMTO ROZSAHU NIKDY NA MĚŘÍCÍ SVORKY NEPŘIVÁDĚJTE ŽÁDNÉ NAPĚTÍ! Kapacita (C) A) Přepněte rotační přepínač do polohy označené B) Vložte černý testovací vodič do svorky označené COM a červený testovací vodič do svorky označené. Delším stiskem tlačítka REL znulujte diplej měřiče. Displej nebude ukazovat nulu, ale hodnotu několika pf, což odpovídá přípustné chybě při měření kapacit. C) Připojte měřený kondenzátor paralelně k měřícím vodičům. Na obrazovce LCD bude zobrazena hodnota měřené kapacity. Při novém měření je vhodné nulování delším stiskem tlačítka REL opakovat. 12

14 Upozornění 1.Měřený kondenzátor vždy zcela vybijte aby během měření nedošlo k poškození měřícího přístroje. 2.Při měření kondenzátoru, který je zapojen v obvodu se vždy ujistěte, že je vypnuto napájení obvodu a všechny kondenzátory v obvodu jsou zcela vybity. 3.Při měření kapacity v rozsahu 100µF se výsledek na displeji LCD ustálí asi po 30 sekundách. Rozsah Přesnost Rozlišení 4nF ±(5,0%+90d) 1pF 40nF 10pF 400nF ±(3,5%+8d) 100pF 4µF 1nF 40µF 10nF 400µF ±(5,0%+8d) 100nF Ochrana Přetížení: 250V DC nebo AC Vrcholová Hodnota Frekvence (F) A) Připojte přívodní testovací vodiče nebo stíněný testovací kabel do svorky COM a do svorky označené. B) Rotační přepínač přepněte do polohy označené Hz. Připojte testovací vodiče nebo stíněný kabel paralelně k měřené zátěži nebo zdroji signálu. Frekvence měřeného signálu se zobrazí na displeji LCD. 13

15 1Hz 10Hz 100Hz 1kHz 10kHz Upozornění 1. Pokud je na vstupních svorkách signál AC RMS přesahující hodnotu 10V, výsledek je možno zobrazit avšak hodnota může občas kolísat. 2. Slabé signály je doporučeno měřit pomocí stíněného kabelu aby se zamezilo ovlivňování signálu šumem. 3. Pro měření vysokých napětí přepněte rotační přepínač do polohy ACV N8sledně stiskněte tlačítko Hz/DUTY pro vstup do módu měření frekvence. 4. Nepřivádějte na vstupní svorky napětí vyšší než 250V DC nebo AC Vrcholová Hodnota aby nedošlo k poškození měřícího přístroje. 100kHz 1MHz 30MHz Rozsah Přesnost Rozlišení ±/0,5%+10d) 0,001Hz 0,01Hz 0,1Hz 1Hz 10Hz 100Hz 1kHz 10kHz 0,1-99,9% referenční 0,1V Vstupní Citlivost: > 0,7V RMS Ochrana Přetížení: 250V DC nebo AC Vrcholová Hodnota Teplota A) Přepněte rotační přepínač do polohy označené (C) B) Připojte katodu (černý pin) do svorky označené COM. Anodu termokapsle připojte do svorky označené 14

16 Následně přiložte měřící část termokapsle k měřenému povrchu nebo jej vložte do vnitřní části měřeného objektu. Následně můžete teplotu odečíst na displeji LCD. Jednotkou jsou stupně Celsia. Upozornění 1. Pokud není ke vstupnímu terminálu připojena sonda, bude zobrazena normální teplota. 2. Nezaměňujte bez rozmyslu typy teplotních sond jelikož pak nemůže být zaručen správný výsledek a také přesnost. 3. Nikdy nepřivádějte na vstupní svorky napětí pokud je přepínač v rozsahu pro měření teploty. Rozsah Přesnost Rozlišení (-20 až 1000C) <400C ± (1,0%+5d) 400C ± (1,5%+15d) Sensor: K Typ Termokapsle (Nickel-chromium-nickel silicon) připojení pomocí banánků. Upozornění NIKDY NEPŘIVÁDĚJTE NA VSTUPNÍ SVORKY NAPĚTÍ POKUD JE PŘEPÍNAČ V ROZSAHU PRO MĚŘENÍ TEPLOTY Údržba Měřícího Přístroje 1. Tento výrobek je velmi přesný měřící přístroj a není dovoleno uživateli modifikovat vnitřní zapojení elektronických obvodů. 2. Neskladujte ani neprovozujte přístroj v prostředí s vysokou teploto, vlhkostí, v blízkosti vznětlivých nebo výbušných materiálů nebo silných magnetických polí. 3. Povrch měřícího přístroje čistěte pomocí vlhkého hadříku a slabého saponátu. Nikdy nepoužívejte brusné materiály nebo alkohol. 4. Pokud měřící přístroj po delší dobu nepoužíváte, doporučujeme vyjmout napájecí baterie aby jejich vytečením nedošlo k poškození přístroje. 1 C 15

17 5.Věnujte pozornost stavu 1,5V baterie. Pokud se na displeji objeví blikající symbol baterie, baterie musí být vyměněna. Pokračujte následujícím postupem při výměně baterie: 5.1 Odšroubujte šroubek držící zadní kryt baterie. Vyjměte bezpečnostní kryt baterie. 5.2 Vyjměte 1,5V baterie a nahraďte je novými stejného typu. Ačkoliv můžete použít jakoukoliv normovanou baterii o napětí 1,5V, doporučujeme používat baterie alkalické z důvodu prodloužení jejich životnosti. 5.3 Umístěte zpět kryt baterie a upevněte jej příchytným šroubkem. Bezpečnostní Opatření: 1.Nikdy na žádné svorky přístroje nepřivádějte napětí vyšší než 1000 DC nebo AC vrcholové Hodnoty 2.Nikdy neměřte napětí pokud je přepínač rozsahů přepnut do polohy měření proudu, odporu, diod nebo kontinuity. 3.Nepoužívejte přístroj pokud nejsou baterie správně vloženy a není bezpečně namístěn a uchycen kryt baterií. 4.Před výměnou baterií nebo pojistky vždy odpojte měřící vodiče od měřeného obvodu a vypněte napájení měřícího přístroje. Odstranění Závad Pokud přístroj správně nepracuje zkuste projít následující postupy tipy k vyřešení problémů s nesprávnou funkcí přístroje. Pokud by problémy přetrvávaly obraťte se na servisní středisko vašeho prodejce. 16

18 Nic není zobrazeno Závada Na displeji bliká symbol baterie Velký rozdíl naměřené hodnoty od skutečnosti Zapněte napájené Vyměňte baterie Vyměňte baterie Vyměňte baterie Řešení Tento uživatelský návod může podléhat změnám bez předchozího upozornění. Obsah uživatelského návodu je považován za bezchybný. Pokud by uživatelé přesto našli některé nesrovnalosti nebo chybějící části, prosím kontaktujte s touto informací výrobce. Výrobce tohoto měřícího přístroje nenese žádnou odpovědnost za nehody nebo rizika, které se mohou objevit v důsledku chybného používání měřícího přístroje. Funkce, které jsou vysvětleny v tomto uživatelském návodu nejsou předlohou pro užívání výrobku ke speciálním účelům. 17

19 HC-3PK-NT023 Zvuková sonda a tónový generátor Zvuková sonda - vlastnosti: Soupravu tónového generátoru a sondy lze použít při přesném a rychlém vyhledávání a identifikaci kabelů a vodičů i pokud jsou součástí svazku. Sonda spolupracuje se všemi dostupnými tónovými generátory. Nastavitelná úroveň hlasitosti (1-9) pro práci v různých prostředích 9V baterie zajistí provoz na dobu 100h Zásuvka na připojení sluchátek Signálová LED Tónový generátor - vlastnosti: Červená a černá měřící šňůra Modulární konektor RJ-11 (6 pozic, 4 kontakty) Třípolohový přepínač režimu (OFF, CONT a TONE) 3 indikační LED (CONT, TONE a vybitá baterie) Volba výstupního tónu (jednoduchý, kolísavý) uvnitř přístroje 1. Spínač 2. Hrot 3. Hlasitost 4. Signálová LED 5. Tlačítko 6. Reproduktor 7. Konektor sluchátek Použití: Zkouška vodičů nebo kabelů (POZOR: Nepřipojujte tónový generátor přepnutý do pozice TONE k vodičům nebo kabelům propojených s napětím vyšším než 24V střídavých.) 1

20 1. Připojte tónový generátor: a) Zakončené aktivní vedení: připojte jednu šňůru k zakončení vodiče a druhou k uzemnění nebo ukostření zařízení. b) Nezakončené nebo neaktivní vedení: připojte obě šňůry k jednotlivým vodičům. 2. Přepněte přepínač tónového generátoru do polohy TONE. 3. Zapněte sondu pomocí ovladače hlasitosti. 4. Nastavte hlasitost. Vyšší hlasitost redukuje vliv hluku, nižší redukuje interference. 5. Přiložte hrot sondy k izolaci všech podezřelých vodičů. U vodiče propojeného s generátorem bude nejvyšší hlasitost. 6. V hlučném nebo tmavém prostředí lze použít k alternativní indikaci signálovou LED. U vodiče propojeného s generátorem bude červené světlo LED jasnější. POZN: Spínač uvnitř tónového generátoru umožňuje volbu mezi jednoduchým a kolísavým tónem. Pokud chcete nastavit tón, sejměte kryt baterie a změňte polohu přepínače. Identifikace středové žíly nebo stínění 1. Přepněte tónový generátor do polohy OFF. 2. Připojte červenou měřící šňůru k jednomu vodiči a černou k druhému. 3. Indikační LED CONT svítí zeleně, pokud je červená šňůra propojena se středovou žílou, pokud je červená šňůra propojena se stíněním, LED nesvítí. Stav telefonního vedení 1. Přepněte tónový generátor do polohy OFF. 2. Připojte červenou měřící šňůru ke středové žíle a černou ke stínění. 3. LED CONT indikuje stav vedení jako volné (svítí zeleně), obsazené (nesvítí) nebo vyzvánění (bliká zeleně). Ověření linky 1. Přepněte tónový generátor do polohy OFF. 2. Připojte červenou měřící šňůru ke stínění nebo středové žíle vedení a černou k druhému vodiči. 3. Vytočte číslo linky, kterou chcete ověřit. 4. Pokud jste měřící šňůry připojili ke správné lince, všechny 3 LED (TONE, LO BAT a CONT) blikají. Zkouška vodivosti - režim CONT (POZOR: Nepřipojujte tónový generátor přepnutý do pozice CONT k vodičům nebo kabelům propojených s napětím vyšším než 24V střídavých.) 1. Přepněte tónový generátor do polohy CONT. Indikační LED CONT se rozsvítí červeně. 2. Připojte měřící šňůry ke zkoušenému páru. 3. Pokud nejsou dráty vodivě propojeny, LED svítí červeně. Pokud jsou vodivě propojeny (<10Ω), LED postupně zhasne. 2

21 Zkouška vodivosti - režim TONE (POZOR: Nepřipojujte tónový generátor přepnutý do pozice TONE k vodičům nebo kabelům propojených s napětím vyšším než 24V střídavých.) 1. Přepněte tónový generátor do polohy TONE. Indikační LED TONE se rozsvítí červeně. 2. Připojte měřící šňůry ke zkoušenému páru. 3. Na opačném konci vedení připojte sluchátko. 4. V případě vodivého propojení je slyšet akustický signál. Baterie 1. Tónový generátor má indikační LED vybité baterie. Pokud tato LED svítí červeně, vyměňte baterii. 2. Pokud je hlasitost zvukové sondy příliš nízká, vyměňte baterii. 3. Povolte šroub na krytu baterie. Sejměte kryt baterie a nahraďte starou baterii novou 9V baterií. Uzavřete kryt baterie. Lehce utáhněte šroub. 3

22 MT-8001 Zkušební telefonní sada Děkujeme, že jste si zakoupili telefonní sadu MT-8001 (dále jen "přístroj"). Dříve než začnete přístroj používat, prostudujte pečlivě návod k použití. Vlastnosti Telefonní přístroj pro pohodlnou obousměrnou komunikaci Tónová i pulzní volba Lze uložit až 12 čísel pro zrychlenou volbu Opakovaná volba posledního čísla Tlačítko PBX pauzy Vysokoimpedanční sluchátko Tlačítko MUTE Nepřetržitá indikace polarity LED Automatické vypínání po 5 minutách bez aktivity brání nadměrné spotřebě baterií. Ovládání hlasitosti na třech úrovních (vysoká, střední, nízká) Akustické elektronické vyzvánění 1) POZOR: Přístroj je určen pouze pro servisní účely 2) Pokud se přístroj octne v dosahu rušivého signálu, zobrazí se RF1. V takovém případě přístroj odstraňte od zdroje rušení. Popis přístroje (viz obr. na str.1 v orig. návodu) 1. LED indikátor polarity 2. Tlačítko PAUSE 3. Tlačítko STORE 4. Tlačítko RECALL 5. Tlačítko opakované volby posledního čísla 6. Přepínač tónové/pulzní volby 7. Numerická klávesnice 8. Reproduktor se zesílením 9. Sluchátko 10. Přepínač TALK/MONITOR 11. Přepínač mikrotelefon/hlasitý telefon 12. Přepínač hlasitosti reproduktoru 13. Tlačítko MUTE 14. Vyzvánění 15. Mikrofon mikrotelefonu 16. Mikrofon hlasitého telefonu

23 Hlasitý telefon Přepínač TALK/MONITOR (10) V pozici T (talk) je telefon ve vyvěšeném stavu a je ho možno používat jako běžný bateriový telefon. V pozici M (monitor) je odpojen mikrofon. Tím je umožněno vysokoimpedanční propojení a monitorování linky bez rušení signalizací nebo konverzací. Přepínač mikrotelefon/hlasitý telefon (11) Hlasitý telefon s reproduktorem umožňuje pohodlné handsfree používání. Přepínač slouží zapnutí/vypnutí hlasitého telefonu a reproduktoru. Ovládání hlasitosti (12) Tento přepínač nastavuje hlasitost reproduktoru a hlasitého telefonu. Hlasitost lze nastavit na vysokou (H), střední (M) nebo nízkou (L). Pamatujte, že v režimu hlasitého telefonu je sluchátko i mikrofon mikrotelefonu odpojeno, aby nedocházelo k akustické zpětné vazbě. Telefonování hlasitým telefonem Hovory lze provádět při zapnutém i vypnutém hlasitém telefonu přepnutím přepínače (10) do polohy T. Při volbě čísla v režimu hlasitého telefonu je v reproduktoru slyšet vytáčená čísla. Životnost baterií Aby se prodloužila životnost baterií, vypne se reproduktor automaticky po cca 5 minutách, kdy na něj nebyl přiveden signál vyšší než -30dB. Každý signál vyšší než -30dB resetuje časovač a nechá reproduktor zapnutý. Tlačítko MUTE (13) Tlačítko MUTE odpojí mikrofon hlasitého telefonu. Klávesnice Polarita Pokud je telefon vyvěšený, indikují LED automaticky polaritu vedení. Zelená LED svítí, pokud je červený zkušební vodič připojen k vedení "RING" (záporné) a černý k vedení "TIP" (kladné). Červená LED svítí v případě opačného připojení. Během pulzní nebo tónové volby obě LED blikají. V režimu hlasitého telefonu jsou LED neaktivní. Tónová/pulzní volba Tento přepínač přepíná mezi tónovou a pulzní volbou. Stisknutím klávesy "*" lze dočasně přepnout mezi tónovou a pulzní volbou bez použití přepínače. Ukládání telefonních čísel Tlačítko STO (3) se používá k ukládání telefonních čísel do paměti. Lze uložit až 12 čísel do 12 lokací (klávesy 0-9,* a #), každé číslo může být maximálně šestnáctimístné. Před uložením čísla do lokace doporučujeme napřed tuto lokaci vymazat. Lokaci vymažte tak, že stisknete 2x tlačítko STO a následně zadáte lokaci, kterou chcete vymazat. Postup uložení čísla: 1) Přepněte přepínač T/M (10) do polohy T. 2) Stiskněte STO. 3) Zadejte číslo, které chcete uložit.

24 4) Stiskněte STO. 5) Stiskněte klávesu odpovídající požadované lokaci. 6) Přepněte přepínač T/M (10) do polohy M. Postup uložení čísla při vyvěšeném telefonu: 1) Připojte zkušební vodiče k telefonnímu vedení a počkejte na oznamovací tón. 2) Vytočte číslo. 3) Stiskněte dvakrát STO. 4) Stiskněte klávesu odpovídající požadované lokaci. Vytáčení čísla uloženého v paměti Tlačítko RCL (4) se používá k opětovnému vyvolání čísla uloženého v paměti. Po obdržení oznamovacího tónu stiskněte RCL a numerickou klávesu odpovídající požadované lokaci. Uložené číslo se automaticky vytočí. Opakovaná volba posledního čísla Tlačítko RCL (5) slouží k opětovnému vytočení naposledy vytáčeného čísla (v režimu tónové i pulzní volby) po zavěšení a následném vyvěšení telefonu. Pauza V některých případech je nutno vložit mezi jednotlivá čísla telefonního čísla pauzu, například pokud je třeba přístup na veřejnou telefonní linku z pobočkové ústředny (přístup je přes 9). Při ukládání čísla s pauzou stiskněte v místě, kde má být pauza tlačítko PSE. Například pokud chcete uložit číslo , zadejte "9(PSE) Tlačítko PSE zadá pauzu dlouhou 3,6s. Použití Při monitorování vedení napřed přepněte přepínač TALK/MONITOR do polohy M. Potom připojte zkušební vodiče ke zkoušené lince. Monitorování probíhá bez rušení provozem linky. Při testování vedení může být akustické praskání natolik hlasité, že by mohlo dojít k poškození sluchu. Nedržte přístroj blízko ucha! Přístroj lze pohodlně pokládat na rameno směrem od uší nebo přepnout do režimu hlasitého telefonu. Údržba 1) Před jakýmkoli prováděním údržby odpojte zkušební vodiče od vedení. 2) Pokud přístroj přestane správně fungovat, vyměňte nejdříve baterie a přístroj opět přezkoušejte (viz "Výměna baterií"). 3) K čištění přístroje nepoužívejte rozpouštědla ani žádné agresivní čistící prostředky. Odstraňování závad 1) Přístroj je určen pro profesionální použití v telekomunikacích, zejména pro kontrolu telefonních linek. Není přípustné použití napájení 100~125V 50/60Hz nebo 200~250V 50/60Hz; v případě použití těchto napětí vzniká vážné nebezpečí úrazu elektrickým proudem a poškození přístroje.

25 2) Pokud při používání dochází k přeslechům, je to obvykle interference z telefonního vedení. Interferenci redukujte přepnutím hlasitosti (12) do polohy M nebo L, nebo zkontrolujte, zdali jsou krokosvorku zkušebních vodičů správně připojeny k telefonnímu vedení. 3) Pokud se přístroj během používání chová nestandardně, zkuste jiné telefonní vedení, aby bylo možno určit povahu závady (uvedeny v tabulce níže).! POZOR: Z bezpečnostních důvodů nikdy nepřipojujte krokosvorky ke zdroji napětí. Pokud závada přístroje přetrvává, kontaktujte odborný servis. závada možná příčina řešení Přístroj nefunguje Přepálená pojistka Vyměňte pojistku za novou Bez zvuku 1. Krokosvorky nejsou dobře připojeny 2. Přepínač hlasitého telefonu 1. Zkontrolujte připojení krokosvorek 2. Zapněte hlasitý telefon (11) (11) je vypnutý Nefunguje hlasitý telefon Přepínač MUTE (13) je vypnutý Zapněte přepínač MUTE (13) Pouze krátké pípání Vybitá baterie Vyměňte baterii za novou V režimu monitorování není slyšet konverzace na lince Přeslechy 1. Přepínač TALK/MONITOR (10) nebo přepínač hlasitého telefonu (11) je vypnutý 2. Ovládání hlasitosti (12) je vypnuté. 3. Vybitá baterie 1. Krokosvorky nejsou pevně připojeny 2. Přeslech je na telefonní lince 1. Zapněte přepínač TALK/MONITOR (10) nebo přepínač hlasitého telefonu (11) 2. Nastavte přepínač hlasitosti (12) do polohy H 3. Vyměňte baterii za novou 1. Zkontrolujte připojení krokosvorek 2. Nastavte přepínač hlasitosti (12) do polohy M nebo L Paměť s uloženými čísly Vybitá baterie Vyměňte baterii za novou nefunguje Indikace polarity nefunguje Vybitá baterie Vyměňte baterii za novou Výměna baterie 1) Odšroubujte tři šrouby krytu baterie. 2) Sejměte víčko krytu. 3) Vyjměte držák baterie. 4) Odpojte starou baterii a nahraďte ji novou (alkalickou nebo lithiovou 9V). 5) Baterii nahrazujte baterií stejného typu (6F22 9V). Vložte zp ět držák, přiklopte víčko a zašroubujte šrouby. Zabraňte přiskřípnutí přívodních drátů baterie.! POZOR: Po odpojení baterie jsou čísla uložená v paměti uchována pouze 10s. Pokud dojde k vymazání paměti, uložte čísla znovu, jak je popsáno výše. Výměna pojistky 1) Odšroubujte tři šrouby krytu baterie. 2) Sejměte víčko krytu. 3) Vytáhněte pojistku.

26 4) Nahraďte jí novou se stejnými parametry (Ø5x20mm, 250mA/250V), přiklopte víčko a zašroubujte šrouby. Popis částí (viz str.6 v orig. návodu) 17. Šroub 18. Víko 19. Baterie (6F22ND 9V) 20. Izolovaný konektor baterie 21. Držák baterie 22. Pojistka (Ø5x20mm, 250mA/250V) Technické parametry limit smyčky ss odpor (režim hovorů) impedance monitoru pulzní volba rychlost pulsů prodleva interval mezi čísly svod během přerušení tónová volba odchylka frekvence tónu úroveň tónu rozdíl mezi vysokým a nízkým tónem paměť kapacita číslicová kapacita PBX pauza napájení monitorovacího zesilovače úrovně reproduktoru automatické vypínání úrovně hlasitého telefonu napájení délka šířka výška hmotnost teplota nadmořská výška vlhkost max 2kΩ při 48Vss (min. jmenovitý proud smyčky 20mA) 300Ω 39kΩ při 1kHz 10p/s +0,8p/s 61% +/-2% typ. 1000ms >50kΩ +/-1,2% max. -8 +/-2dBm max. 4dB 12 lokací plus poslední volané číslo 16 číslic/lokace 4s 9V, zajišťuje 25hod soustavného použití (typického) nízká, střední, vysoká po 5min bez audio signálu nízká, střední, vysoká z telefonního vedení + 9V baterie 26,0cm 7,0cm 8,90cm 560g (typ.) pracovní: 0~50 C, skladovací -10~66 C do stop 5~95% rel

Digitální multimetr VICTOR 70A návod k použití

Digitální multimetr VICTOR 70A návod k použití Digitální multimetr VICTOR 70A návod k použití Všeobecné informace Jedná se o nový typ 3 ¾ číslicového multimetru. Tento přístroj je vybavený dotekovým ovládáním funkcí náhradou za tradiční mechanický

Více

MULTIMETR NÁVOD K OBSLUZE. Model : DM-9960. CAT III 1000V, auto rozsah, bar graph displej, RS232

MULTIMETR NÁVOD K OBSLUZE. Model : DM-9960. CAT III 1000V, auto rozsah, bar graph displej, RS232 CAT III 1000V, auto rozsah, bar graph displej, RS232 MULTIMETR Model : DM-9960 Nákup tohoto multimetru pro Vás představuje krok vpřed v oblasti přesného měření. Správným používaním tohoto multimetru předejdete

Více

PROFESIONÁLNÍ DIGITÁLNÍ MULTIMETR MT-1820

PROFESIONÁLNÍ DIGITÁLNÍ MULTIMETR MT-1820 PROFESIONÁLNÍ DIGITÁLNÍ MULTIMETR MT-1820 UŽIVATELSKÝ NÁVOD 0 Index Všeobecně. 2 Prohlídka balení. 2 Bezpečnostní informace. 2 Popis Bezpečnostních Symbolů. 4 Popis Přístrojového Panelu.. 5 Vlastnosti

Více

Digitální multimetr VICTOR 70C návod k použití

Digitální multimetr VICTOR 70C návod k použití Digitální multimetr VICTOR 70C návod k použití Všeobecné informace Jedná se o 3 5/6 číslicový multimetr. Tento přístroj je vybavený dotekovým ovládáním funkcí náhradou za tradiční mechanický otočný přepínač,

Více

Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE

Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE Kapitola 1 Bezpečnostní standardy Tento multimetr byl navržen a vyroben podle bezpečnostních požadavků definovaných v normě IEC 61010-1

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 7120101

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 7120101 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č. 7120101 1. Záruční podmínky Záruční doba tohoto přístroje je 24měsíců. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vadu. Záruka se nevztahuje na vyměnitelné součásti přístroje jako jsou

Více

UT70A. Návod k obsluze

UT70A. Návod k obsluze UT70A Návod k obsluze Souhrn Tento návod k obsluze obsahuje bezpečnostní pravidla a varování. Prosím, čtěte pozorně odpovídající informace a striktně dodržujte pravidla uvedená jako varování a poznámky.

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UT60D

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UT60D UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K MULTIMETRU UT60D ÚVOD Přístroj UT60D je digitální přenosný multimetr s mnoha funkcemi a vysoce propracovaným designem určený k širokému profesionálnímu použití. Umožní Vám měřit

Více

ZKUŠEBNÍ MIKROTELEFON

ZKUŠEBNÍ MIKROTELEFON http://www.tesla.sk ZKUŠEBNÍ MIKROTELEFON 4 FP 122 69 / C NÁVOD NA OBSLUHU 4 VNF B 273 / C OBR.1 HLAVNÍ ROZMĚRY, OVLÁDACÍ PRVKY 2 NÁZEV ZKUŠEBNÍ MIKROTELEFON TYPOVÉ OZNAČENÍ TEST PHONE VÝKRESOVÉ ČÍSLO

Více

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230. Návod k obsluze

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230. Návod k obsluze DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230 Návod k obsluze 1.NÁVOD Digitální luxmetr slouží k přesnému měření intenzity osvětlení plochy (v luxech, stopových kandelách). Vyhovuje spektrální odezvě CIE photopic.

Více

NÁVOD K OBSLUZE BEZDRÁTOVÝ KLEŠŤOVÝ MULTIMETR. Model : DE-35

NÁVOD K OBSLUZE BEZDRÁTOVÝ KLEŠŤOVÝ MULTIMETR. Model : DE-35 NÁVOD K OBSLUZE BEZDRÁTOVÝ KLEŠŤOVÝ MULTIMETR Model : DE-35 Děkujeme vám za koupi našeho výrobku. Dříve než budete tento multimetr používat, přečtěte si tento návod k obsluze a návod si řádně uchovejte

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F SUBOTA Indikátor automatické kompenzace teploty Indikátor nestability Měřící jednotka na hlavním LCD Hlavní LCD

Více

Uživatelský Návod. Měřič Úrovně Zvuku HOLD S/F. S F db BAT. SOUND LEVEL: Lo=35~100dB Hi=65~130dB. 94dB

Uživatelský Návod. Měřič Úrovně Zvuku HOLD S/F. S F db BAT. SOUND LEVEL: Lo=35~100dB Hi=65~130dB. 94dB Uživatelský Návod Měřič Úrovně Zvuku Lo/Hi MAX / O A HOLD C CAL 94 OUND LEVEL: Lo=35~100 Hi=65~130 Obsah Kapitola trana I. Bezpečnostní Informace...3 II. Všeobecný Popis...3 III. pecifikace...4 IV. Názvy

Více

LABORATORNÍ ZDROJ - NÁVOD K OBSLUZE - OBSAH SEKCE 1. ÚVOD 1 2. SPECIFIKACE 2 Obecně 2 Provozní módy 2 Mód konstantního napětí 3 Mód konstantního

LABORATORNÍ ZDROJ - NÁVOD K OBSLUZE - OBSAH SEKCE 1. ÚVOD 1 2. SPECIFIKACE 2 Obecně 2 Provozní módy 2 Mód konstantního napětí 3 Mód konstantního LABORATORNÍ ZDROJ - NÁVOD K OBSLUZE - OBSAH SEKCE 1. ÚVOD 1 2. SPECIFIKACE 2 Obecně 2 Provozní módy 2 Mód konstantního napětí 3 Mód konstantního proudu 3 Tracking Mód 3 Měření 4 Specifikace Výstupu 5V

Více

Úvod. Bezpečnostní instrukce

Úvod. Bezpečnostní instrukce Úvod Gratulujeme ke koupi přístroje Extech EX503 Multimetr s automatickým přepínáním rozsahu. Tento přístroj měří AC/DC napětí, AC/DC proud, odpor, kapacitní odpor, frekvenci, je schopen provádět diodový

Více

Měřicí přístroje Fluke řady CNX 3000

Měřicí přístroje Fluke řady CNX 3000 Měřicí přístroje Fluke řady CNX 3000 Bezdrátový tým Fluke Technické údaje Nový tým přístrojů Fluke pro řešení problémů s bezdrátovým připojením umožňuje na jedné obrazovce v reálném čase dálkově sledovat

Více

SROVNÁNÍ KLEŠŤOVÝCH MULTIMETRŮ

SROVNÁNÍ KLEŠŤOVÝCH MULTIMETRŮ SROVNÁNÍ KLEŠŤOVÝCH MULTIMETRŮ Výrobce LUTRON LUTRON MASTECH MASTECH PROVA PROVA PROVA Kyoritsu Kyoritsu Kyoritsu Typ CM 9930 CM 9940 MS2138 MS2108 CM02 CM03 11 2300R 2033 2031 Digitů 4 4 3 3/4 3 3/4 3

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

Automatický multimetr TrueRMS s funkcí Auto-scan. Model AX-174. Návod k obsluze

Automatický multimetr TrueRMS s funkcí Auto-scan. Model AX-174. Návod k obsluze Automatický multimetr TrueRMS s funkcí Auto-scan Model AX-174 Návod k obsluze Obsah Nadpis Strana 1. OBECNÉ INFORMACE... 4 1.1. Bezpečnostní informace... 4 1.1.1. Před zahájením práce... 4 1.1.2. Během

Více

HC-ELC-132A HC-ELC-133A

HC-ELC-132A HC-ELC-133A HC-ELC-132A HC-ELC-133A Návod k použití Obsah Bezpečnost 1 Úvod 3 Čelní panel 4 LCD Displej 5 Provoz 7 Provozní Funkce 11 Data Hold 11 Statistický záznam 11 Faktor disipace/kvality faktor/fázový úhel 11

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

LANTESTLCD - SONDA. Uživatelský návod

LANTESTLCD - SONDA. Uživatelský návod LANTESTLCD - SONDA Uživatelský návod Obsah 1. Specifikace... 3 2. Ovládání... 5 2.1. Napájení, zapnutí přístroje... 5 2.2. Configure nastavení měřícího portu, kalibrace... 5 2.2.1. Výběr měřícího portu...

Více

Návod k použití FMT200BT

Návod k použití FMT200BT Návod k použití FMT200BT FMT200BT je Bluetooth hands free sada pro mobilní telefony a PDA a bezdrátový MP3- přehrávač pro audio systémy. Před použitím si důkladně přečťete návod. Obsah balení: FMT200BT,

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM Rychlý instalační průvodce DA-10295 Vítejte Děkujeme vám za zakoupení Digitus Bluetooth Soundbar se subwooferem! Nezáleží na tom jak tento výrobek využijete - zdali

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dokonalé maskování skryté kamery nová a neokoukaná Velmi kvalitní HD obraz a kvalitní zvuk Kompatibilita s modely

Více

Měřič Oxidu Uhelnatého Provozní Manuál

Měřič Oxidu Uhelnatého Provozní Manuál Měřič Oxidu Uhelnatého Provozní Manuál 1 1. Úvod Měřič oxidu uhelnatého detekuje přítomnost oxidu uhelnatého (CO) a měří koncentraci v rozmezí 1-1000 částí na milión (PPM). Přístroj indikuje přítomnost

Více

idrn-st Převodník pro tenzometry

idrn-st Převodník pro tenzometry idrn-st Převodník pro tenzometry Základní charakteristika: Převodníky na lištu DIN série idrn se dodávají v provedení pro termočlánky, odporové teploměry, tenzometry, procesní signály, střídavé napětí,

Více

UVEDENÍ PŘÍSTROJE DO PROVOZU...

UVEDENÍ PŘÍSTROJE DO PROVOZU... DIGIsort DIGIOHMpro Obsah 1. ÚVOD... 2 1.1. Bezpečnostní upozornění... 2 1.2. Všeobecný popis přístroje... 3 1.3. Ekologie... 4 2. POPIS PŘÍSTROJE... 5 2.1. Pouzdro přístroje... 5 2.3. Rozsah dodávky...

Více

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM Model č. KX-TG8411FX/KX-TG8412FX KX-TG8421FX Stručný průvodce Chcete-li zařízení použít ve vaší zemi, nejprve změňte nastavení regionu na

Více

Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12

Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12 Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12 Profesionální sínusový záložní zdroj UPS, nízkofrekvenční technologie, integrovaný nabíječ externích akumulátorů max. 10A, dvoustupňové nabíjení. Robustní celokovová

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

CL 7100 Bezdrátová sluchátka

CL 7100 Bezdrátová sluchátka CL 7100 Bezdrátová sluchátka Úvod Bezdrátová sluchátka CL7100 mohou být využívána, jak lidmi kteří nemají v pořádku sluch, tak lidmi s normálním sluchem. Tato sluchátka mohou být použita k poslechu televize,

Více

Digitální příruční multimetr True RMS Messung (měření skutečných hodnot) Extech 430

Digitální příruční multimetr True RMS Messung (měření skutečných hodnot) Extech 430 Návod k použití Digitální příruční multimetr True RMS Messung (měření skutečných hodnot) Extech 430 Úvod Gratulujeme Vám ke koupi přístroje Extech 430 (číslo výrobku EX430) True RMS-Multimeter. Tento přístroj

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka ver. 2.11 (13/01/2015) HWPRO JAROŠ Milan OBSAH: 1 Seznámení... 3 1.1 Popis... 3 1.2 Použití... 3 1.3 Složení dodávky... 3 2 Specifikace... 4 2.1 Technické parametry... 4 2.2 Popis

Více

PHH-7011. Uživatelská příručka. ph/mv/teplota - vodotěsný tester. tel: 596 311 899 fax: 596 311 114 web: www.jakar.cz e-mail: kontakt@jakar.

PHH-7011. Uživatelská příručka. ph/mv/teplota - vodotěsný tester. tel: 596 311 899 fax: 596 311 114 web: www.jakar.cz e-mail: kontakt@jakar. PHH-7011 Uživatelská příručka ph/mv/teplota - vodotěsný tester Obsah Úvod 3 Vlastnosti 3 Specifikace. 3 Popis přístroje... 4 Popis displeje 5 Funkce klávesnice 5 Pokyny k obsluze. 6 Kalibrace. 6 Měření.

Více

Aktivní pokojová DVB-T/T2 anténa SRT ANT 10 ECO

Aktivní pokojová DVB-T/T2 anténa SRT ANT 10 ECO Aktivní pokojová DVB-T/T2 anténa SRT ANT 10 ECO Simulace obrazu Návod k obsluze Obsah 1.0 PŘEDSTAVENÍ 1 2.0 BALENÍ OBSAHUJE 1 3.0 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 2 4.0 ZAPOJENÍ ANTÉNY 2 1.0 PŘEDSTAVENÍ Děkujeme za

Více

Microcom LC 4600 dětská chůvička s barevným displejem. Návod k použití

Microcom LC 4600 dětská chůvička s barevným displejem. Návod k použití Microcom LC 4600 dětská chůvička s barevným displejem Návod k použití Popis výrobku Monitor 1. Regulace citlivosti na zvuk 2. Regulace výkonu/hlasitosti 3. Automatický provoz (zvuková aktivace) 4. Tlačítko

Více

DIGITÁLNÍ MULTIMETR EM EM420A PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST

DIGITÁLNÍ MULTIMETR EM EM420A PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 12 16 39. Úvod

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 12 16 39. Úvod NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 12 16 39 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení přístroje do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to,

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE Tento návod je určen pro osoby, které budou odpovídat za instalaci, provoz a údržbu. Platí od: 04/2007 VARIPULSE 04/07 2/10 Řídící jednotka

Více

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu F-WV812YB Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu! Výstraha:! Přístroj je řízen mikroprocesorem; nevhodné použití může mít za následek přerušení činnosti. V takovém případě vypněte a restartujte

Více

Návod na použití kamerového kompletu pro autopřívěsy s přenosným monitorem 2,5"

Návod na použití kamerového kompletu pro autopřívěsy s přenosným monitorem 2,5 Návod na použití kamerového kompletu pro autopřívěsy s přenosným monitorem 2,5" obj. č: 3273 Úvod: Tento produkt pracuje v pásmu o rozsahu ISM-2,4GHz a proto může být legálně používán po celém světě bez

Více

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Obsah 1 Úvod 1.1 Všeobecný popis 1.2 Tělo fotoaparátu, rozhraní 1.3 Zobrazení informací

Více

DISP3 Trojnásobný čítač se záznamem a zabezpečením

DISP3 Trojnásobný čítač se záznamem a zabezpečením DISP3 Trojnásobný čítač se záznamem a zabezpečením v1.00 Přístroj obsahuje 3 nezávislé čítače. Čítače čítají nahoru. Pomocí numerické klávesnice se vkládá požadovaný stav směny a nuluje, popř. koriguje

Více

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné!

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné! 310365 01 Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním BZT26440 L N 230-240V~ 3 µ 50-60Hz R10a -25T 2 1 16(4)A 250V~ CZ Návod k montáži a pužití MENU OK D GB CZ PL HR 3 BTZ26440 2 1 N L L Připojení

Více

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR200 Dálkový ovladač Magic Motion (AKB732955) Hardwarový

Více

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA FAAC 844 T

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA FAAC 844 T ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA FAAC 844 T Výrobce: FAAC S.p. A. CE prohlášení shody pro stroje (směrnice 89/392/EEC, dodatek II, část B) Adresa: Via Benini, 1 40069 Zola Predosa Bologna Itálie Deklaruje že: řídící jednotka

Více

CCTV Tester. Příručka k originálnímu návodu V2.10

CCTV Tester. Příručka k originálnímu návodu V2.10 CCTV Tester Příručka k originálnímu návodu V2.10 Úvod 1.1 Obecně Tester RM-8903 je určen pro instalaci a správu analogových a IP kamer včetně zobrazení analogového videa, PTZ ovládání, napájení 12V DC,

Více

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway)

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) REGULÁTORY SMART GATE Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Smart Gate je bezdrátová komunikační brána mezi vzduchotechnickými jednotkami SAVE a bezdrátovými

Více

GPS lokátor s online sledováním

GPS lokátor s online sledováním GPS lokátor s online sledováním Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Malé rozměry Snadné ovládání Online sledování v mapovém podkladu www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Specifikace Tento tracker

Více

Seznam: 1. Nastavení. 2. Provoz. 3. Stažení. 4. Montáž /příslušenství

Seznam: 1. Nastavení. 2. Provoz. 3. Stažení. 4. Montáž /příslušenství Seznam: 1. Nastavení 2. Provoz 3. Stažení 4. Montáž /příslušenství 1) Nastavení Vložte do kamery baterie a paměťovou kartu. Otevřete kryt bateriového prostoru nacházející se na zadní straně fotoaparátu.

Více

Výrobce nemůže být zodpovědný za škodu, která byla způsobena používáním Crescendo 50 v rozporu s níže uvedenými bezpečnostními pokyny.

Výrobce nemůže být zodpovědný za škodu, která byla způsobena používáním Crescendo 50 v rozporu s níže uvedenými bezpečnostními pokyny. Poskytovatel služeb pro sluchově postižené Palackého tř.114, vchod z ulice Kollárova 9, 612 00 Brno Telefon: 541245321, sms 775576120 nebo 725605216 Email: polacek@pomuckyproneslysici.cz, unb@cmjn.cz Návod

Více

F-NS-M19. Digitální přehrávač mp3 a mpeg4

F-NS-M19. Digitální přehrávač mp3 a mpeg4 F-NS-M19 Digitální přehrávač mp3 a mpeg4 Úvod Jsme rádi, že jste si zakoupili MP3 walkman od naší firmy. Dříve, než začnete přehrávač používat, prostudujte pečlivě tento návod. Hlavní funkce podpora zvukových

Více

Návod k obsluze a údržbě

Návod k obsluze a údržbě ZÁRUČNÍ LIST Záruční a pozáruční servis zajišťuje: ATV Moravia s. r. o. Kšírova 45, 619 00 Brno, Česká republika tel/fax.: 541 249 327 email: opravy@atv-servis.cz www.atv-servis.cz Záruku lze uplatnit

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 7120094

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 7120094 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č. 7120094 Před použitím si přečtěte tento manuál Poučení Tento přístroj si osvojil technologii ultrazvuku a umožňuje měřit vzdálenost, plochu a objemu. Má funkci lokalizací laserem,

Více

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 U Topolů 1778 258 01 Vlašim Česká republika NÁVOD K POUŽITÍ Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod a řiďte se uvedenými pokyny. Děkujeme, že jste si zakoupili

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ

10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ ZÁKLADNÍ POPIS WS304-10 10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ PRO SPÍNÁNÍ A ÈASOVÉ OVLÁDÁNÍ EL.ZAØÍZENÍ DO 16 A anténa s konektorem SMA na 433,92 MHz tl.time - učení funkce ČASOVÁNÍ R10 R9 R8 R7 vstup +5V

Více

BEZŠŇŮROVÝ MIKROFON SBC MC 8650 NÁVOD K OBSLUZE

BEZŠŇŮROVÝ MIKROFON SBC MC 8650 NÁVOD K OBSLUZE BEZŠŇŮROVÝ MIKROFON SBC MC 8650 NÁVOD K OBSLUZE 1 Blahopřejeme vám ke koupi tohoto bezšňůrového mikrofonního systému RF/FM firmy Philips. Tento mikrofon, vyrobený nejmodernějšími technologiemi, vám umožňuje

Více

BALENÍ OBSAHUJE hlavní jednotku dětského hudebního centra přenosný přehrávač dětského hudebního centra osobní manuál sluchátka.

BALENÍ OBSAHUJE hlavní jednotku dětského hudebního centra přenosný přehrávač dětského hudebního centra osobní manuál sluchátka. ÚVOD Děkujeme za zakoupení Vtech dětské hudební centrum. Jedná se o jedinečné klávesy navržené speciálně pro mladší děti. Můžete nahrávat vlastní písničky a melodie. Jestli se chcete podělit o své vlastní

Více

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Návod k obsluze Jehličková mozaiková tiskárna Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com KERN

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

Register your product and get support at www.philips.com/welcome SBA3010/00. Příručka pro uživatele

Register your product and get support at www.philips.com/welcome SBA3010/00. Příručka pro uživatele Register your product and get support at www.philips.com/welcome SBA3010/00 Příručka pro uživatele 1 Důležité informace Bezpečnost Důležité bezpečnostní pokyny Respektujte všechna upozornění. Dodržujte

Více

v.link Video adaptér mi1261

v.link Video adaptér mi1261 v.link Video adaptér mi1261 Umožnuje připojení 2 zdrojů video signálu + zdroje RGB signálu + kamery při couvání Do vozidel Audi, Škoda a VW vybavených navigačním systémem MIB High / Standard s displejem

Více

Vstupní jednotka E10 Návod na použití

Vstupní jednotka E10 Návod na použití Návod na použití Přístupový systém Vstupní jednotka E 10 Strana 1 Obsah 1 Úvod:... 3 2 Specifikace:... 3 3 Vnitřní obvod:... 3 4 Montáž:... 3 5 Zapojení:... 4 6 Programovací menu... 5 6.1 Vstup do programovacího

Více

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ s funkcemi Remote Sensing & Remote Control Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL 7673-9600-0005cz REV.1.8-10/2004 2 Obsah 1. Bezpečnostní opatření... 4 1.1 Obecná bezpečnostní opatření...

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

7 Přímý tisk (PictBridge)

7 Přímý tisk (PictBridge) 7 Použití funkce Přímý tisk Po připojení fotoaparátu k tiskárně slučitelné s normou PictBridge pomocí USB kabelu můžete přímo bez počítače tisknout pořízené snímky. Po připojení tiskárny k fotoaparátu

Více

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití CZ Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní

Více

FULL HD kamera do auta

FULL HD kamera do auta FULL HD kamera do auta Návod k obsluze Výhody produktu: Cenově velmi dobře dostupná kamera FULL HD kamera Jednoduché ovládání www.spionazni-technika.cz Stránka 1 Diagram produktu 1) Mini USB konektor 2)

Více

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena.

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. SP300E Příruční tiskárna s portem Ethernet Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. Obsah Obsah balení...1 Přehled...1 Tisk zkušební stránky...2 Zakládání role s

Více

Active Indoor Antenna SRT ANT 12 ECO

Active Indoor Antenna SRT ANT 12 ECO User Manual Mode d emploi Bedienungsanleitung Manuale d uso Manual de uso Bruksanvisning Használati kézikönyv Uživatelský manuál Instrukcja obsługi Uputstvo za upotrebu Руководство пользователя Active

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

OCS-L. Elektronická závěsná váha. Uživatelský návod

OCS-L. Elektronická závěsná váha. Uživatelský návod OCS-L Elektronická závěsná váha Uživatelský návod Obsah Úvod 3 1 Technické údaje 3 2 Rozměry váhy 4 3 Čelní panel 5 3.1 Funkce tlačítek 5 3.2 Význam symbolů 5 4 Obsluha 6 4.1 Provoz z baterií 6 4.2 Zapnutí

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3

NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3 NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3 Popis a provoz zařízení bg3 Jiří Matějka, Čtvrtky 702, Kvasice, 768 21, e-mail: podpora@wmmagazin.cz Obsah: 1. Určení výrobku 2. Technické parametry generátoru 3. Indikační

Více

DIGITÁLNÍ MULTIMETR MXD-4660A NÁVOD K OBSLUZE

DIGITÁLNÍ MULTIMETR MXD-4660A NÁVOD K OBSLUZE DIGITÁLNÍ MULTIMETR MXD-4660A NÁVOD K OBSLUZE LEGENDA [ Přední pohled ] 1) LCD Displej 2) Programová funkční tlačítka 3) Tranzistorová patice 4) Přepínač rozsahů 5) Výklopný podstavec 6) LCD hlavní displej

Více

!!!!!!!! Uživatelský manuál

!!!!!!!! Uživatelský manuál !!!!!!!! Uživatelský manuál 2013 AUDIO PARTNER s.r.o. 1. NEŽ ZAČNETE Obsah balení:!!! - Radius 2.0!!!! - napájecí kabel!!! - záruční list!!!! - uživatelský manuál Instrukce k rozbalování Opatrně vybalte

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 62 20 14 Pomocí této sady bezdrátově (rádiově) ovládaných síťových zásuvek zapnete a vypnete pohodlně osvětlení, ventilátory a ostatní elektrické spotřebiče z křesla, ze židle

Více

1. Klávesy a funkce. KynectTAB 32013G

1. Klávesy a funkce. KynectTAB 32013G Rychlý průvodce 1. Klávesy a funkce 1. Přední fotoaparát 2. Klávesa Volume + 3. Klávesa Volume - 4. Zadní fotoaparát 5. Zdířka pro sluchátka 6. Slot pro SIM kartu 7. Klávesa pro zapnutí a zámek 8. Pack

Více

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL)

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) 24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) www.elso-ostrava.cz NÁVOD PRO OBSLUHU Technická specifikace zahrnující popis všech elektrických a mechanických parametrů je dodávána jako samostatná součást dokumentace.

Více

Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití

Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití Klikněte na ikonu a zvolte odpovídající jazyk Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití Nápověda (Help option) O aplikaci (About information) Všechna nastavení, provedená

Více

Ovládací prvky telefonu

Ovládací prvky telefonu A370 Začínáme Obsah Obsah... 2 Ovládací prvky telefonu... 3 Uvedení do provozu... 5 Zapnutí a vypnutí telefonu.. 8 Nabíjení telefonu... 9 Nouzové volání... 11 Telefonování... 12 Svítilna... 14 Zámek klávesnice...

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

JABRA PRO 935. Návod k Použití. jabra.com/pro935

JABRA PRO 935. Návod k Použití. jabra.com/pro935 JABRA PRO 935 Návod k Použití jabra.com/pro935 2,014 GN Netcom A/S. Všechna práva vyhrazena. Jabra je registrovaná ochranná známka společnosti GN Netcom A/S. Všechny ostatní ochranné známky v ní obsažené

Více

Návod k obsluze LD6000

Návod k obsluze LD6000 Návod k obsluze LD6000 1. vydání 7/2011 OBSAH 1. Bezpečnostní pokyny 2. Způsob použití 3. Ovládací prvky a konektory 4. Zapnutí a obsluha přístroje 5. Procházení a struktura menu 5.1. Hlavní nabídka 5.2.

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A 1. Úvod Tento programovatelný DC zdroj má široký rozsah nastavení napětí a proudu, vyšší přesnost, konstantní tlak a proudění. Má vnější nebo vnitřní spínač a 16 skupin

Více

Měřič rychlosti proudění vzduchu a objemu (průtoku) vzduchu s teploměrem, model AN100

Měřič rychlosti proudění vzduchu a objemu (průtoku) vzduchu s teploměrem, model AN100 Součásti měřícího přístroje (ovládací tlačítka) Měřič rychlosti proudění vzduchu a objemu (průtoku) vzduchu s teploměrem, model AN100 Obj. č.: 12 23 13 Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za

Více

Proudové kleště VC-520 / VC-521, kalibrované. Obj. č.: 12 29 11 VC-520 - AC. Obj. č.: 12 29 13 VC-521 AC/DC, kalibrované. Úvod

Proudové kleště VC-520 / VC-521, kalibrované. Obj. č.: 12 29 11 VC-520 - AC. Obj. č.: 12 29 13 VC-521 AC/DC, kalibrované. Úvod Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení měřícího přístroje (klešťového ampérmetru) do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to,

Více

Návod k obsluze. Vodotěsný měřič ph ExStik. Modely PH100 a PH110. Patent v řízení

Návod k obsluze. Vodotěsný měřič ph ExStik. Modely PH100 a PH110. Patent v řízení Návod k obsluze Vodotěsný měřič ph ExStik Modely PH100 a PH110 Patent v řízení Popis ExStik Popis čelního panelu 1. Víčko prostoru pro baterie 2. Displej LCD 3. Tlačítko MODE / HOLD 4. Tlačítko CAL / RECALL

Více

CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM. Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12

CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM. Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12 CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12 Společnost OPTEX Vám děkuje za zakoupení tohoto barevného audio/video dveřního systému pro 4 kabely, který

Více

Zapojení do provozu Přijímač: Vysílačová základna:

Zapojení do provozu Přijímač: Vysílačová základna: Zapojení do provozu Přijímač: 1. Tlačítko mikrofonu pro poslech zvuku v místnosti 2. 3,5 mm audio výstup typ jack 3. Mikrofon 4. Ovládání hlasitosti 5. Indikace napájení 6. Posuvník vypnutí/zapnutí 7.

Více

NÁVOD K OBSLUZE AUTOMOBILOVÝ MULTIMETR EM128 EM128 ZÁRUČNÍ LIST. Výrobek: Automobilový multimetr EM128 Typ: EM128 Výrobní číslo (série):

NÁVOD K OBSLUZE AUTOMOBILOVÝ MULTIMETR EM128 EM128 ZÁRUČNÍ LIST. Výrobek: Automobilový multimetr EM128 Typ: EM128 Výrobní číslo (série): ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky prodávané společností KH Trading je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 6 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na

Více

Infra závory ABT - 30 ABT - 60 ABT - 100. Popis: Aleph-9034-1

Infra závory ABT - 30 ABT - 60 ABT - 100. Popis: Aleph-9034-1 Infra závory ABT - 30 ABT - 60 ABT - 100 Popis: Přijímač Alarm (červená) Signalizuje poplach Level - Monitor (červená) Jas je závislý na síle přijímaného signálu Good - Stav (zelená) Signalizuje klidový

Více