ŠKOLNÍ PROJEKT PODPORY ZDRAVÍ ZŠ a MŠ VELKÁ LOSENICE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ PROJEKT PODPORY ZDRAVÍ 2014-2017. ZŠ a MŠ VELKÁ LOSENICE"

Transkript

1 ŠKOLNÍ PROJEKT PODPORY ZDRAVÍ ZŠ a MŠ VELKÁ LOSENICE 1

2 1. Identifikační údaje školy a) název: Základní škola a Mateřská škola Velká Losenice, příspěvková organizacemi b) adresa: ZŠ a MŠ Velká Losenice 248, Velká Losenice c) kontakty: kancelář sekretářky kancelář ředitelky: mateřská škola vedoucí učitelka školní jídelna školní družina www: IČO: IZO: číslo účtu: /0300 zřizovatel: Obec Velká Losenice, Velká Losenice 230, Velká Losenice 2

3 2. Představení školy Základní škola a mateřská škola Velká Losenice je plně organizovanou venkovskou školou. V letošním školním roce navštěvuje tři oddělení MŠ celkem 67 dětí a deset tříd ZŠ celkem 185 žáků. V příštím školním roce se počet žáků na ZŠ navýší až na 202 žáky. Převaha žáků je a bude zatím na I. stupni. Z toho důvodu žádáme také o navýšení kapacity školní družiny, do které v současnosti můžeme zapsat pouze 34 dětí. Na škole vyučuje 14 pedagogických pracovníků na ZŠ, 5 učitelek v MŠ a 1 vychovatelka školní družiny a 1 asistentka pedagoga u integrované žákyně. Provoz zajišťují 4 kuchařky, 4 uklízečky, 1 školník a 1 ekonomka. Pracovní kolektiv tvoří dohromady 31 lidí. Naší snahou je profilovat školu v přírodovědných předmětech a využít tak jednak přírodního prostředí okolí školy a katastru obce, jednak aprobovanosti učitelů a také předpokládaného zájmu venkovských dětí o přírodu a vše živé. Pomoci by nám mohlo např. zapojení školy do projektu "Podpora výuky přírodovědných předmětů na školách", do kterého jsme vstoupili jako partnerská škola Biskupského gymnázia Žďár nad Sázavou. Naše MŠ je zapojena do projektu Lesních školek a nabízí se nám také spolupráce s Lesním družstvem Přibyslav. V současné době máme k dispozici odbornou učebnu fyziky a chemie a do budoucna budeme usilovat ještě o učebnu přírodopisu a zeměpisu. Druhou oblastí, kterou chceme významně rozvíjet, je osobnostní a sociální výchova. V rámci revize školního vzdělávacího programu jsme proto integrovali doplňující vzdělávací obor Etická výchova do několika předmětů I. i II. stupně. Ředitelka školy je absolventkou dvouletého kurzu etické výchovy a dvě učitelky jsou přihlášené do 40. hodinového kurzu etické výchovy v následujícím školním roce. Na škole působí kvalifikovaný výchovný poradce a metodik prevence právě studuje specializační studium. Posilovat a rozvíjet dobré klima ve třídách i na škole nám pomáhají také programy neziskových organizací. Oblast výchovy považujeme za velmi důležitou, protože jsme přesvědčení, že právě od ní se odvíjí kvalita vzdělání. Za zmínku stojí i zájmová činnost na škole. Prostřednictvím externích i interních vedoucích kroužků nabízíme dětem a žákům kroužek taneční, street dance, břišní tance, hru na flétnu, na kytaru a na klavír, keramický kroužek, kroužek Všeumělka pro šikovné děti (dvě skupiny), angličtina pro nejmenší, dramatický kroužek, kroužek pěvecký a hudební, příprava na přijímací zkoušky z matematiky a z českého jazyka, individuální práce s integrovanými žáky a dyslektický kroužek. Sportovní kroužky pro chlapce nabízí tělovýchovná jednota, která nám v tomto dělá konkurenci florbal, fotbal, mladí hasiči, cvičení maminek s dětmi apod.. Co nám chybí, jsou kroužky z oblasti informačních a komunikačních technologií a přírodovědné kroužky. Vzhledem ke snaze profilovat školu právě v přírodovědné oblasti, budeme hledat způsoby, jak nabídnout dětem i kroužky s tímto zaměřením. Důvodem připojení se k myšlenkám programu Škola podporující zdraví je snaha o celkovou změnu přístupu k výchově a vzdělávání. Věříme, že nám dobře zpracovaná analýza současného stavu, dlouhodobější rámcový plán a konkrétní prováděcí plán umožní nastartovat 3

4 a také realizovat vytčené cíle. Uvědomujeme si závazek, který na sebe zapojením do programu bereme a víme, že půjde o běh na dlouhou trať. Některé kroky je možné provést ihned a bez větších finančních prostředků, jiné si vyžádají prostředky, které je možné získávat různými cestami (zřizovatel, kraj, dotace a granty, sponzoři). Obtížnější ale bude změna myšlení, protože myšlení bolí a bolet bude jak samotné žáky, tak více či méně i učitele a ostatní zaměstnance školy. Nepochybně i rodiče. 3. Popis aktivit, které již na naší škole probíhají, a o kterých si myslíme, že také přispívají k naplňování myšlenky projektu ŠPZ Společné vyučování dětí z MŠ a ZŠ - Předškolní třída dětí z MŠ v období od ledna do května navštíví celkem 5 krát některou vyučovací hodinu žáků I. třídy. Paní učitelka má připravenou hodinu tak, aby se předškoláci mohli také zapojit do výuky a zkusili si, jaké je to být školákem. Vzhledem k tomu, že předškolní třída MŠ se nachází v prostorách budovy ZŠ, není prostředí školy ani lidé, kteří se tam pohybují, dětem z MŠ neznámé. Před školou setkáme se za školou Jde o společné prázdninové setkání budoucích prvňáčků a jejich rodičů s paní učitelkou. Koná se na školní zahradě v posledním prázdninovém týdnu v odpoledních hodinách. Paní učitelka má připravené seznamovací hry a soutěže, do kterých se spolu s dětmi mohou zapojit i rodiče. Na konec čeká děti odměna v podobě opékání buřtů a pochvalná kartička na památku. Nechybí ani zpívání s kytarou, flétnou nebo dalšími nástroji, které přinesou i rodiče (např. dudy). Podzimní výstava ve škole Organizátorkou této akce je paní vychovatelka z družiny. Děti ze ZŠ sbírají po celé září přírodní materiál na podzimní výstavu, tvoří podzimní dekorace, malují obrázky s podzimní tematikou a doma zapojují i rodiče do tvorby nejrůznějších podzimních variací z přírodnin. Stejně tak se zapojuje i MŠ, která se při instalaci výstavy ve vestibulu a celém přízemí školy připojí. Ukončuje se postupně, jak odchází a vadne přírodní materiál. Pro následující rok máme připravené téma Dýňový svět. Kateřinské setkání seniorů je společenská akce obce, kterou škola obohacuje asi půlhodinovým kulturním pásmem. Hudební, pěvecká a taneční vystoupení pod vedením paní učitelky jsou zároveň důstojnou prezentací školy na veřejnosti. Při této příležitosti se má možnost ukázat i naše školní kapela složená převážně ze žáků IX. třídy a jednoho žáka IV. třídy. Bohužel nám její členové odejdou ze školy a budeme muset sestavit kapelu novou. Určitě máme z čeho vybírat, i když nástrojové složení bude už asi jiné. Čertovské vyučování je dopolední vyučování kolem 6. prosince. Žáci I. stupně mají v tento den oblečené masky andělů nebo čertíků a vyučování se nese ve volnějším duchu. Součástí dopoledne jsou soutěže a hry v tělocvičně, divadelní představení a Mikulášská nadílka žáků IX. třídy. Ti jsou převlečení za čerta, Mikuláše a anděla a s tzv. Pekelnou knihou obcházejí s nadílkou všechna oddělení MŠ i všechny třídy ZŠ. 4

5 Vánoční jarmark Velmi příjemná předvánoční akce v prostorách před školou i ve škole. Program je postaven tak, že v 16 hodin zahajujeme krátkým hudebním vystoupením dětí z I. stupně a společným zpíváním koled před školou. Poté se rodiče i další návštěvníci školy rozptýlí v přízemí, kde je pro ně nachystaná velká vánoční prodejní výstava. Drobné i větší vánoční dekorace, dárky i přáníčka připravují jednak děti v hodinách výtvarné výchovy, pracovních činností, ve školní družině i v MŠ, jednak přispívají opět šikovní rodiče a věnují své práce k prodeji. Výtěžek z prodeje jde přímo do třídního fondu třídy, která má svůj stánek se svými výrobky ve své kompetenci. Součástí odpoledne je také charitativní sbírka, tvořivé dílny ve třídách I. i II. stupně, soutěžní výstava betlémů a perníků a také ochutnávka vánočního pečiva a cukroví či prodej horkého čaje nebo punče. Pro malé děti byl nachystán koutek s rybolovem, kde si mohli pomyslně ulovit svého vánočního kapra. Vánoční muzicírování je opět akce pořádaná obcí pro své občany. Koná se ve velmi slavnostním duchu v čase adventu a hlavním programem je vždy vystoupení nějakého významného hudebního tělesa nebo interpreta mezinárodní úrovně (např. Jakub Pustina apod.). Zahájení programu je na žácích naší školy a je nám to velkou ctí. Zároveň cítíme velkou zodpovědnost za úroveň a kvalitu vystoupení. Zatím byli žáci naší školy vždy pochváleni přímo panem starostou a odměněni každý velkou čokoládou. Na žácích školy je také výzdoba pódia pro tuto příležitost. Dětský karneval škola organizuje za významné podpory sponzorů a rodičů. Je to však akce, kterou chceme pozvednout na vyšší úroveň, než kterou v současnosti mívá. Hlavními organizátory jsou samotní učitelé, kteří zajišťují tombolu, prodej cukrovinek, nápojů, občerstvení a vstupného a žáci IX. třídy se svým třídním učitelem, kteří mají na starosti program (moderování, soutěže a hry). Účast je vždy velká a výtěžek z karnevalu obohatí školní fond, ale umíme si představit i jinou podobu akce a té se budeme snažit dosáhnout. Velikonoční den otevřených dveří je příležitostí navštívit jarně vyzdobenou školu. Všichni vnímáme příchod jara jako příchod nového života. Všichni máme chuť tvořit, zdobit a vítat. Výuka v DOD je nastavena tak, aby rodiče měli možnost vidět své děti při práci, vidět jejich už hotové práce na výstavkách a nástěnkách a zároveň se mohli zapojit spolu s dětmi do velikonočního tvoření. Tento den také probíhá zápis dětí do MŠ, takže se propojuje aktivita ZŠ s aktivitou MŠ a rodiče mají možnost v jeden den navštívit školu i školku, pokud mají děti v takovém věkovém rozpětí. Den Země probíhá každoročně v termínech vyhlášených KÚ Kraje Vysočina. Žáci naší školy se pravidelně zapojují do úklidu okolí školy, školní zahrady, příkopů kolem silnic ven z obce, sázení stromků nebo úklidu roští v obecních lesích, ošetřování a přesazování květin ve škole. Nově chceme nabídnout také zpracování různého odpadového materiálu ve výtvarné tvorbě, přednášky nebo besedy o životním prostředí, hry a projekty s ekologickou tematikou. Voda nezbytná součást života projekt probíhá každoročně na II. stupni v posledním červnovém týdnu. Žáci zpracovávají po třídách zadané téma, ze kterého na závěr zpracují výstup v podobě plakátu nebo počítačové prezentace. Pro VI. ročník je téma Zdroje pitné vody 5

6 pro obec Velká Losenice. VII. ročník se zabývá tématem čištění odpadních vod v obci a s tím spojenou návštěvu ČOV Velká Losenice. VIII. ročník mapuje Studny a studánky ve Velké Losenici a okolí a IX. ročník řeší Globální problémy s vodou, fyzikální a chemické vlastnosti vody. Průvodcem tohoto projektu je každoročně také pan starosta. Den dětí je na I. stupni realizován formou soutěžního dopoledne v přírodě. Žáci se rozdělí do smíšených družstev (z každého ročníku 1 2 žáci). Na jednotlivých stanovištích plní zadané úkoly sportovního nebo přírodovědného charakteru. Na závěr soutěží proběhne celkové vyhodnocení s odměnami. Součástí dopoledne je akce Pohádkový les, který organizačně zajišťují žáci IX. třídy se zástupkyní školy. Naši nejstarší žáci jsou převlečeni do kostýmů pohádkových postav a plní roli průvodců pohádkovým lesem při hledání pokladu. Třídy II. stupně si organizují Den dětí formou výjezdů nebo pěších výletů spolu s třídním učitelem. Olympijský den je sportovní dopoledne pro žáky I. stupně, kdy organizačně pomáhají žáci IX. třídy. Na školním hřišti se ve čtyřech disciplínách utkají družstva chlapců a dívek za každou třídu. Jde o soutěže v běhu na 50 a 300 metrů, skok do dálky a hod kriketovým míčkem. Na každém stanovišti je 1 vyučující z I. stupně a 1 žák z IX. třídy. Děti mají na krku kartičku k zaznamenávání výkonů a chodí po třídách na jednotlivá stanoviště. Vyhodnocení, rozdání diplomů a medailí následuje týž den po skončení závodění. Programy primární prevence na naší škole zajišťuje Centrum prevence PONORKA Oblastní charita Žďár nad Sázavou. Pravidelně objednáváme programy pro žáky od V. třídy, ale uvažujeme o programech i pro děti mladší. Tyto programy mají posílit a podpořit úsilí školy v péči o dobré klima tříd a školy i o osobní rozvoj dětí. Navíc v rámci programů zažijí děti právě jiné formy práce než v běžné výuce práce v kruhu, skupinová práce, prožitkové aktivity aj. Na druhou stranu lektoři PONORKY mohou třídního učitele, případně vedení školy, upozornit na neobvyklosti či patologie, se kterými by se během programů setkali. Celé Česko čte dětem Škola je zapojena do celorepublikového projektu a velmi úzce při tom spolupracuje s místní knihovnou i knihovou ve Žďáru nad Sázavou. V měsíci březnu pořádá paní učitelka I. třídy odpolední čtení dětí pro rodiče, aby viděli, jaký pokrok za necelý rok školní docházky děti udělaly. Zároveň si rodiče mohou uvědomit, jak důležité a krásné je číst si spolu s dětmi. Jak mohou rozvíjet nejen jejich čtenářskou gramotnost, ale i celoživotní vztah ke knihám a vědění vůbec. Jak společné čtení upevňuje vzájemné vztahy. Tradiční jsou na škole divadelní představení pro děti z MŠ i žáky ZŠ. Každoročně k nám zavítá skupina historického šermu Perštejni s ukázkami života v různých historických obdobích. Minimálně jednou za rok proběhne na škole výchovný koncert (naposledy bubenická show). V jarních měsících jednou za tři roky mají děti možnost vidět ukázku výcviku dravců, která probíhá venku na školním hřišti. Škola je zapojena také do krajského projektu První pomoc do škol, ze kterého vycházejí vzdělávací programy pro žáky osmé třídy, školení pro zaměstnance školy a také programy pro žáky třetí třídy včetně výukových materiálů. Všechny tyto akce jsou sice zajišťovány externě, ale určitě mají významný vliv na osobní rozvoj dětí, pokud jsou programy dobře vybrány a mají skutečně dobrou úroveň. 6

7 V rámci jednotlivých předmětů probíhají školní tematické projekty (podrobněji viz ŠVP). Pro I. stupeň společné projekty Voda, Les, Naše obec, Dopravní výchova a První pomoc. 4. Sebehodnocení školy Protože o zapojení do programu žádáme poprvé, vychází naše sebehodonocení z ročního cíleného pozorování situace na škole, dotazníkových šetření mezi žáky, pracovníky školy i rodiči, celkové SWOT analýzy, spolupráce se zřizovatelem i ostatními partnery školy a hlavně přípravy zázemí pro nastartování a přijetí programu. Veškerá dotazníková šetření jsou k nahlédnutí u ředitelky školy a jejich výsledky byly také rozebrány s příslušnými dotazovanými skupinami (se žáky na schůzce žákovského parlamentu, s učiteli na poradě, s rodiči prostřednictvím webových stránek a školské rady). Vlastní analýza vzhledem k vymezeným pilířům programu ŠPZ probíhala v posledních dvou měsících intenzivně ve skupinkách dvou až čtyř vyučujících. Prvotní výzva ředitelky školy byla založena na dobrovolnosti zapojení učitelů. Ze 14 se jich od počátku angažovalo 9 a u ostatních předpokládáme, že se připojí časem. Některým bránila v zapojení dlouhodobá pracovní neschopnost, některým částečný úvazek a z toho vyplývající nepřítomnost ve škole v době pracovních schůzek, některým prostě nedůvěra v myšlenky projektu nebo neochota se zapojit. Všechny podkladové materiály k programu se nakonec shromažďovaly u ředitelky a zástupkyně ředitelky školy. Výsledné zhodnocení kladů i záporů jsme sestavili do tabulky, kterou předkládáme. Myslím, že jsme byli dostatečně kritičtí, abychom si na základě této analýzy mohli odpovědně stanovit splnitelné cíle i prostředky, kterými jich budeme chtít dosáhnout. I. PILÍŘ POHODA PROSTŘEDÍ Pohoda věcného prostředí Pohoda sociálního prostředí Pohoda organizačního prostředí + vybavení tříd novými žákovskými lavicemi a židlemi (celý I. stupeň, částečně II. stupeň) + zapojení školy do projektů EU Peníze do škol, Mléko do škol, Ovoce do škol, Rodiče vítáni, Partnerská škola Fraus a + optimální začátek školního vyučování (od 7.40 hodin) možnost ranní družiny pro dojíždějící i 7

8 relaxační koutky ve třídách I. stupně sportovní koutky na chodbách II. stupně (pingpongové stoly) bohatá výzdoba tříd a chodeb výtvarnými pracemi žáků třídíme odpad, podílíme s na dobročinných sbírkách pet víček, sbíráme starý papír, hliník, šatstvo na škole je keramická dílna s pecí vlastní vybavená tělocvična, kterou lze využívat i mimo výuku (sportovní kroužky, školní družina, mateřská škola, pronájmy pro jiné sportovní oddíly) škola má celkově zrekonstruované sociální zařízení proběhla rozsáhlá rekonstrukce a modernizace školy (zateplení, nová fasáda a okna, upraveno prostranství před školou) škola má vybavenou učebnu ICT pro žáky, počítač ve sborovně, v kancelářích zástupkyně ředitelky a ekonomky, v ředitelně, v kabinetech učitelů areál školní zahrady je využíván i školní družinou, případně žáky v rámci výuky venku ve škole je umístěn automat na nápoje s perlivou i neperlivou, ochucenou i Tvořivá škola, MŠ v projektu Lesní školky zapojení školy do několika charitativních projektů Květinový den (boj proti rakovině), Adam (autistické děti), Fond Sidus, Chrpa (výcvik koní pro hippoterapii), Šance dětem. opakovaná integrace dětí s handicapem (tělesné, smyslové i mentální postižení) vzdělávání učitelů v oblasti sociálního rozvoje fungující školní parlament, třídní samosprávy, školní časopis velká snaha o spolupráci mezi žáky, školou a rodiči, místními sdruženími a spolky, informačním centrem i zřizovatelem fungující primární prevence zkušený metodik prevence na škole působí kvalifikovaný výchovný poradce pravidelné porady pedagogických pracovníků sloužící také k včasnému zachycení negativních projevů chování provedeno dotazníkové šetření na klima třídy a školy schránka důvěry v budově školy i v elektronické podobě na webových stránkách školy místní žáky souběžně se začátkem provozu MŠ (od 6.30 hodin) možnost výdeje obědů ve třech blocích od hodin až do hodin (i přes malou kapacitu školní jídelny se netvoří mnohaminutové fronty) rozvrh hodin vystaven od náročnějších předmětů v ranních hodinách k výchovným předmětům v pozdějších dopoledních nebo i odpoledních hodinách zachovány desetiminutové přestávky mezi jednotlivými hodinami, 15 minut velká přestávka a minut polední přestávka škola organizuje školní i mezi školní soutěže a hry (recitační a pěveckou soutěž, hudební přehlídku, školní kolo ve šplhu na tyči, školní turnaje v šachu, ping pongu, florbalu, fotbalu aj.) rozšiřování nabídky zájmových kroužků a volnočasových aktivit snaha o zapojování rodičů do školních i mimoškolních aktivit organizace předmětových a školních projektů poskytování aktuálních informací na webových stránkách školy zřízení školního klubu pro žáky II. stupně (zatím na zkoušku pro zjištění 8

9 - neochucenou vodou a s několika druhy ledových čajů vybavení počítačové učebny je zastaralé, často nefunkční, většinou repasované v kabinetech mají učitelé zastaralou techniku (počítače, telefony, CD přehrávače apod.) zastaralé vybavení učeben a odborných kabinetů neestetické, nevyhovující klecové šatny, chybí uzamykatelné skříňky neestetický sběrný koutek pod hlavním schodištěm chybí žákovská knihovna reálně využívá školní zahradu pouze MŠ, pro výuku žáků ZŠ chybí venkovní učebna velmi zanedbané atrium absence moderních pomůcek do výuky, úplná absence interaktivní techniky nedostačující kapacita školní družiny pro žáky I. stupně absence školního klubu pro žáky II. stupně absence kulturní místnosti s širším záběrem využití (divadelní představení, plenární schůze s rodiči, besedy, - pořádání školních soutěží, účast žáků na vědomostních, sportovních i kulturních soutěžích a olympiádách na okresní i krajské úrovni kolegiální chování, vzájemná spolupráce a dobrá komunikace mezi všemi pracovníky školy příklad pro žáky kabinety pro jednotlivce, dvojice až trojice učitelů pro zachování klidnějšího prostředí při běžné práci a zároveň společná sborovna pro setkávání v širším kruhu nebo při poradách problémy se základními projevy slušného chování u některých žáků neuctivé chování k vrstevníkům i pracovníkům školy nezájem některých žáků i rodičů o dění ve škole a mimo školu způsob vedení třídních schůzek zejména ve třídách II. stupně zřejmá ostrakizace některých žáků (více či méně v každé třídě, ve které proběhlo dotazníkové šetření) z dřívějších dob přetrvávající ostych a nejistota rodičů v komunikaci s třídními učiteli, vedením školy, vychovatelkou školní družiny, vedoucí - zájmu žáků) dobrá spolupráce s místní knihovnou a informačním centrem plavecký výcvik pro žáky III. a IV. ročníku i děti z MŠ lyžařský výcvikový kurz pro žáky VII. ročníku školní obchůdek s nabídkou dotovaných mléčných výrobků možnost frontální, individuální i skupinové práce žáků v hodinách spolupráce s neziskovými a příspěvkovými organizacemi v oblasti prevence, zdravého životního stylu a první pomoci žáci nemají možnost zakoupení zdravé svačiny není ze strany školy dostatečně zajištěn pitný režim, žáci si nosí vlastní pití, které však často neodpovídá zdravé výživě špatné stravovací návyky žáků jsou patrné na vracení jídel ve školní jídelně velká přestávka v délce 15 minut je nedostačující, chybí dvojí zvonění (první na přípravu po přestávce a druhé na začátek třetí hodiny) učitelé jsou velkou měrou zatížení dohledy nad žáky (nucené zanedbávání 9

10 osvětové a vzdělávací akce pro žáky i širší veřejnost) nepořádek ve třídách, v šatnách a v okolí školy školní jídelny) klasické uspořádání lavic a ostatního školního nábytku ve třídách neprospívá posilování dobrého klimatu absence dnů otevřených dveří, málo aktivit společně s rodiči nebo pro rodiče a širší veřejnost nedostatečná prezentace práce žáků i pracovníků školy (neposilujeme dobré jméno školy) vlastní duševní i fyzické hygieny) problematické zastupování v případě nepřítomnosti pedagogických pracovníků, nedostatečná kontrolní činnost na všech úrovních II. PILÍŘ ZDRAVÉ UČENÍ Smysluplnost Možnost výběru a přiměřenosti Spoluúčast a spolupráce Motivující hodnocení + zařazování projektů do výuky praktické pokusy zejména v přírodovědných předmětech propojování předmětů v tematických pracích a úkolech maximální uvádění příkladů z praktického života k vykládanému učivu jednorázové exkurse k probíraným tématům (čistička odpadních vod, + nabídka povinně volitelných předmětům dobrovolné domácí úkoly dobrovolné třídní předmětové soutěže způsob trávení volného času o přestávkách (relaxace, ping pong, šachy, školní klub) individuální přístup k žákům slabším i nadaným individuální práce se žáky s SVP integrovaní žáci specializovaná práce se + vymezená a sepsaná pravidla pro žáky, učitele, provozní zaměstnance, rodiče snaha o demokratický a přátelský přístup na všech úrovních třídní samospráva, žákovský parlament participace učitelů i ostatních pracovníků na chodu a práci školy participace žáků na + pochvaly žáků za jednotlivé drobné úspěchy během hodin (jak u slabších, tak i úspěšných žáků) společná i individuální práce a její vyhodnocení během dané hodiny možnost vzájemné kooperace a sebehodnocení žáků práce s výukovými 10

11 - rentgen, rašeliniště, atomová elektrárna, pivovar Plzeň, muzea, knihovny, výstavy, divadla, dopravní hřiště, úřad práce aj.) dobrovolné praktické domácí úkoly spolupráce školy s místní knihovnou a informačním centrem zapojování školy do regionálních a republikových projektů (Den Země, charitativní sbírky) tvořivé dílny s rodiči den jazyků, zahraniční exkurse a jazykové pobyty Aj, Nj žáci se učí pro známku, chybí vnitřní motivace autentické učení je jen občasnou a ne přirozenou součástí učebního procesu tradiční nastavení režimu dne neumožňuje projektové nebo blokové vyučování chybí dlouhodobá strategie výuky a vzdělávání na škole převažuje tradiční role ve - zdravotně postiženými integrovanými žáky asistent pedagoga řešení úkolů různé obtížnosti zapojování žáků do soutěží a olympiádách nabídka zájmové činnosti na škole zapojení žáků do kroužků v rámci projektu Podpory přírodovědných předmětů na školách (BIGY ZR) dobrovolné zapojení žáků do charitativních sbírek dobrovolné zapojení do žáků aktivit pořádaných školou (exkurse, výlety, soutěže, zájmové kroužky aj.) - dbáme zejména na děti ze sociálně slabších rodin opomíjí se učení podle typů inteligence lpí se na formálním dodržování obsahu a rozsahu učiva v jednotlivých předmětech stále převažuje frontální výuka s výkladem učitele nedostatečné technické - prezentaci školy postupné otevírání se partnerům školy (rodičovská veřejnost, obec, odborné instituce spolupracující se školou, sponzoři aj.) Kooperativní výuka zejména při laboratorních pracích v přírodovědných předmětech nebo při projektových úkolech či ve výchovných předmětech učitelé se snaží o podporu komunikace ve třídě učitel žák, žák - žák tradiční uspořádání učeben žáci nemají možnost interakce tváří v tvář, téměř nevyužíváme pozitivní vzájemné závislosti žáků, žáci nezažívají pocit osobní zodpovědnosti, neprocvičují se a neformují sociální dovednosti nedostatečné vybavení školním úložným nábytkem, pomůckami, encyklopediemi, výpočetní - programy individuální kontrola, zábavnější forma práce sebeprezentace práce žáků před třídou ve zvolené formě (referáty, modely a výrobky, slohové práce, power pointové prezentace) možnost slovního hodnocení u žáků s SVP motivující formy hodnocení spíše na I. stupni pochvaly, razítka, více slovního hodnocení převažuje tradiční klasifikace pěti stupni hodnotíme převážně aktuální stav žákových znalostí, ne jeho vývoj chybí zaměření na žákovy silné a slabé stránky a pomoc při jejich posilování nebo rozvoji málo využíváme 11

12 výuce slabé zastoupení prožitkového učení omezené využívání rozmanitých forem a metod práce nedostatečná práce s knihou a encyklopediemi nedostatečné propojení výuky s životem v obci malá efektivnost práce ve skupinách z důvodu nezvyku žáků takto pracovat malá samostatnost, nízká aktivita žáků z důvodu nezájmu o učivo, ale i neadekvátního způsobu vedení práce ze strany učitele (chybí pozitivní motivace) vybavení pro individualizaci výuky (počítače ve třídách, interaktivní tabule, výukové programy apod.) každoroční odchody nadaných nebo snaživých žáků na víceletá gymnázia narušují skladbu přirozené vrstevnické skupiny nezájem šikovných žáků o práci navíc v hodinách neochota pomáhat slabším spolužákům malý zájem o práci ve skupině výuka převážně zaměřena na složku rozumovou na úkor složky sociální a citové technikou pro kooperativní výuku a vzájemnou spolupráci žáků stále převažující frontální způsob práce učitele neochota nebo neschopnost některých učitelů změnit vlastní přístup k práci se třídou chybějící vzdělávání pedagogů v oblasti kooperativní výuky a práce se třídou neschopnost žáků dodržovat pravidla skupinové práce (nejsou na takový způsob práce zvyklí) vede k zavrhnutí této formy práce ze strany učitelů zpětnou vazbu užívání pochval a odměn posiluje pouze vnější motivaci v procesu učení chybí vzájemný respekt, uznání, úcta a sebeúcta, posilování sebevědomí pozor na školní soutěže a soutěživost dětí III. PILÍŘ OTEVŘENÉ PARTNERSTVÍ Škola jako model demokratického společenství Škola jako kulturní a vzdělávací středisko obce + fungující třídní samosprávy fungující žákovský parlament existující schránka důvěry ve škole i v elektronické podobě na + pronájmy školní tělocvičny pro sportovní aktivity oddílů tělovýchovné jednoty obce plenární schůze rodičů v prostorách školy 12

13 - webových stránkách školy webové stránky školy učitelé i žáci mají právo vyjádřit svůj názor a také toho využívají funkce výchovného poradce a metodika prevence na škole setkávání předškoláků a jejich rodičů s učitelkou budoucí I. třídy návštěvy předškoláků ve výuce před zahájením školní docházky přístup rodičů k informacím (žákovské knížky, webové stránky školy, třídní schůzky, individuální konzultace, dny otevřených dveří) fungující Školská rada a existence Klubu přátel školy dobré vztahy se zřizovatelem, místními spolky a organizacemi, informačním centrem i farou nevyužívaný školní rozhlas webové stránky zastaralé, s nevyhovujícím redakčním systémem malé zapojení rodičů do dění na škole i mimo školu (pomoc při akcích organizovaných školou, vedení zájmových kroužků, sponzorství školních aktivit, besedy pro žáky např. profese a povolání, návrhy a podněty k možným aktivitám školy a jejich morální podpora aj.) neúcta žáků k majetku školy neúcta žáků k dospělým (nejen pracovníkům školy) narušené sociální klima tříd - úzká spolupráce MŠ a ZŠ pravidelná spolupráce s místní knihovnou a informačním centrem spolupráce s dětským lékařem pro děti a dorost nabídka účasti na aktivitách školy (děti a rodinní příslušníci) spolupráce s okolními školami a středními školami v regionu nabídka besed k preventivním tématům pro rodičovskou veřejnost kulturní vystoupení organizovaná školou v součinnosti s obcí (Kateřinské setkání seniorů, Vítání občánků, Vánoční muzicírování) školní akademie 1/2roky vedení kroužků externími vedoucími z řad rodičů nulové využití odborných učeben školy pro vzdělávání dospělých Den Země pořádaný jako úklidová akce pro obec nulová spolupráce se ZŠ a MŠ Vepřová adaptační pobyty pro žáky budoucí VI. třídy malá motivace rodičů na vzdělávacích a osvětových aktivitách školy právě konaných pro rodičovskou veřejnost 13

14 5. Rámcový projekt podpory zdraví Rámcový projekt podpory zdraví na škole je vlastně dlouhodobou koncepcí rozvoje školy. Nastavili jsme si jej na období tří let, tedy od školního roku 2014/2015 do roku 2016/2017. Doplňuje a rozvíjí náš školní vzdělávací program Škola poznání a důvěry. Už názvem ŠVP jsme chtěli naznačit, že jsou pro nás opravdu důležité obě dvě složky výchovně vzdělávací práce, a program Škola podporující zdraví by nám mohl pomoci zaměřit se právě na oblast výchovy. Nechceme, aby se programy navzájem kryly nebo dokonce vzájemně nějak omezovaly či vylučovaly, ale naopak, aby se doplňovaly a ještě lépe i podporovaly. Některé pasáže rámcového programu jsou spíše obecné, protože máme zatím neustálené podmínky pro naplňování daných cílů. Některé jsou však už dosti konkrétní a cíle i prostředky potom podrobněji zpracovány do prováděcího plánu na školní rok 2014/2015. Všechny naše postřehy jsou opět shrnuty do tabulky a rozpracovány na jednotlivé pilíře a jejich součásti. Jistě se časem objeví i další cíle a budeme hledat cesty, jak je naplnit. RÁMCOVÝ PROJEKT PODPORY ZDRAVÍ VE ŠKOLE CÍLE /čeho chceme dosáhnout PROSTŘEDKY/jakým způsobem toho dosáhneme I. pilíř - Pohoda prostředí Pohoda věcného prostředí kmenové učebny vytvořit prostředí třídy jako zázemí pro bezpečné pracovní i volnočasové setkávání vést žáky k intenzivnějšímu podílu na výzdobě tříd vlastními prácemi estetičnost prostředí instalovat boxy na třídění odpadu do všech tříd důsledně dbát na dodržování základních hygienických pravidel a norem čistota a upravenost prostředí tříd účelně vybavit třídy školním a doplňkovým nábytkem (stojany na mapy, vitríny, odkládací plochy, 14

15 vrstevnické skupiny nástěnky apod.) vybavit třídu interaktivní technikou odborné učebny rozšířit počet odborných učeben, zajistit jejich vybavení moderní didaktickou technikou, demonstračními pomůckami pro učitele a žákovskými pracovními sety tělocvična vybavit novým, pro děti atraktivním, ale zároveň bezpečným, tělovýchovným zařízením (trampolína, lezecká stěna, relaxační a rehabilitační pomůcky apod.) vstupní prostory zútulnit a vtisknout jim prezentační a reprezentační ráz šatny vyměnit stávající nevhodné klecové boxy za skříňky pro žáky v rámci projektu modernizace školy dojde k rozšíření odborných učeben o učebnu jazyků a výtvarné výchovy, následně mimo projekt vznikne nově přírodovědná učebna pro výuku biologie a zeměpisu stávající učebna fyziky a chemie musí být postupně dovybavována didaktickou technikou, demonstračními pomůckami a zejména pracovními sety pro žáky počítačová učebna postupně zastarává, obnova bude zajištěna spíše repasovanou technikou cvičná kuchyňka potřebuje celkovou rekonstrukci lezecká stěna a trampolína bude pořízena v rámci projektu modernizace školy, relaxační a rehabilitační pomůcky a ostatní nové vybavení budeme postupně pořizovat z prostředků za pronájem tělocvičny nutná je rekonstrukce šaten a sprch u tělocvičny, na které by se měly podílet společně se školou také zřizovatel a tělovýchovná jednota kabinet tělesné výchovy bude dovybaven úložným nábytkem a zařízením zejména z prostředků za pronájem vybavit sedacím nábytkem pro čekající rodiče a návštěvníky školy, instalovat vývěskovou plochu, vyzdobit prostory v duchu profilace školy průběžná výmalba společných prostor pokusíme se o získání grantu na zlepšení prostředí ve škole, případně vyvoláme výběrové řízení a předložíme návrh do rozpočtu zřizovatele, protože jde opravdu o velkou investici, kterou v rámci běžného rozpočtu školy nemůžeme pokrýt atrium nutná celková rekonstrukce za účelem využití jako relaxační zóna některé úpravy organizujeme svépomocí, na nákup a pokládku sportovní plochy máme požádáno o grant z Fondu Vysočina se spoluúčastí zřizovatele dovybavení sportovním a relaxačním zařízením částečně osazení venkovními panely s přírodovědným informačním materiálem 15

16 a venkovní třída školní zahrada celková rekultivace, vybavení venkovními herními prvky a vyčlenění zóny pro přírodní zahradu školní družina nutné navýšení celkové kapacity školní jídelna zlepšení prostředí jídelny, elektronický systém školní dílny zlepšení vybavení školních dílen současný nevyhovující stav, kdy je zahrada využívána téměř výhradně dětmi MŠ změnit na areál pro relaxaci a hry, výuku i venkovní společenské akce prostředky se pokusíme získat opět z nabízených grantových výzev vzhledem ke zvyšujícímu se počtu žáků na I. stupni je nutné požádat o navýšení kapacity ŠD (právě probíhá řízení) další oddělení bude provozováno v jedné kmenové třídě z důvodu nedostatku jiných prostor modernizace vybavení školní jídelny - nové jídelní stoly a židle elektronický systém přihlašování, odhlašování obědů, propojení se školním webem a bankou dovybavení pomůckami a nástroji k výuce pracovních činností ke zkvalitnění výuky vzdělávacího oboru Svět práce využití dílen také jako keramické dílny při výtvarné výchově i zájmovém kroužku kabinety, sklady vybavení novým nábytkem, funkční PC technikou vytvořit estetické prostředí pro práci i nutný odpočinek učitelů zmodernizovat počítačovou techniku v kabinetech sborovna vytvořit důstojné pracovní prostředí vybavit sborovnu novým konferenčním nábytkem, zřídit učitelskou knihovnu vybavit funkční technikou tiskárny, kopírky, PC administrativní zázemí vytvořit důstojné a reprezentativní zázemí pro vedení školy žákovská knihovna obnovit dříve zrušenou v rámci projektu modernizace ZŠ a MŠ bude vytvořeno zcela nové administrativní zázemí s novým nábytkovým vybavením kanceláře opět vybavit funkční počítačovou technikou esteticky upravit na reprezentativní prostory a místo pro setkávání a jednání s partnery školy zajistit prostory pro zřízení žákovské knihovny 16

17 knihovnu vybavit knihami a časopisy nejen k mimočítankové četbě vytvořit kulturní prostředí pro posilování zájmu o četbu a knihy Pohoda sociálního prostředí osobní rozvoj učitelů vzdělávání pedagogů v osobnostním a sociálním rozvoji výcvikové kurzy zaměřené na rozvoj komunikace a spolupráce vzájemné neformální setkávání pedagogů v mimopracovní době sebevzdělávání systémové motivující sebehodnocení a hodnocení osobní rozvoj žáků učitelé přenášejí humanistické postoje do tříd a vytvářejí příležitosti ke kultivaci takových postojů i u žáků ve třídách vytvářet vlastní pravidla chování, zapojit žáky do jejich tvorby a řídit se jimi nastavit mantinely pro chování žáků platné pro celou školu (revize školního řádu, pravidel pro hodnocení chování a výsledků vzdělávání) žádoucí chování podpořit výchovnými programy pořádanými neziskových organizací nadále využívat programy primární prevence neziskových organizací součástí ŠVP je doplňující vzdělávací obor Etická výchova maximálně využívat nabízené prostředky působení na žáky (prožitková pedagogika) významnou měrou k osobnímu rozvoji žáků přispívá povinný předmět Výchova ke zdraví na škole pracuje školní parlament, jehož volení zástupci tříd mají možnost ovlivňovat osobnostní rozvoj spolužáků podporovat a motivovat žáky k účasti na školních akcích, využívat jejich pomoci k organizaci, vést je k odpovědnosti za plnění zadaných úkolu zapojit společně se žáky i jejich rodiče do akcí pořádaných školou, posilovat spoluzodpovědnost všech za dění ve škole přizpůsobit uspořádání tříd více ke kooperativní výuce a tím posilovat sociální vztahy více zapojit do rodiče do participace na osobnostním rozvoji dětí společné výchovné a vzdělávací cíle, společné cesty řešení problémů 17

18 cíleně pracovat na posilování vzájemné úcty mezi všemi účastníky činností školy Pohoda organizačního prostředí režim dne soulad s požadavky dobré životosprávy a s fyziologickými potřebami zajistit optimální dobu začátku vyučování (u nás v 7.40 hodin) dodržovat doporučenou délku hygienických přestávek (10 a 20 minut) umožnit žákům volný výběr přestávkových aktivit (sportovní koutek, čtenářský koutek, školní družina a školní klub, atrium, tělocvična) materiálně vybavit zmiňované koutky a zajistit organizačně dohled nad žáky obědová přestávka zajistit pravidelnost v rámci možností daných rozvrhem hodin odpolední vyučování minimalizovat četnost odpolední výuky domácí příprava na vyučování zajistit rovnoměrné zatížení v průběhu týdne, měsíce, roku vzhledem k malé kapacitě školní jídelny je v našich podmínkách nutný výdej obědů ve třech přestávkách (první výdej pro děti MŠ a I. a II. třídy ZŠ, druhý výdej pro žáky III. až V. třídy a žáky II. stupně, kteří mají odpolední vyučování, třetí výdej pro žáky s delší dopolední výukou pokud nemají odpolední vyučování) využívat maximálně dopolední hodiny pro výuku (až 6 vyučovacích hodin) na odpolední výuku zařazovat předměty spíše výchovného charakteru nebo blokové či projektové vyučování zohlednit rozvrh podle odjezdů autobusů v případě dojíždějících žáků (až 46 % žáků) zkoordinovat zadávání úkolů pro domácí přípravu mezi samotnými učiteli, zejména na II. stupni (předem si stanovit požadavky v jednotlivých předmětech a obdobích) dbát na smysluplnost domácích úkolů (ne za trest, ne dohánění nedodělané školní práce) mimotřídní a mimoškolní činnost zpestřit nabídku školy v oblasti zájmové činnosti nabídnout zájmovou činnost podporující rozvoj tělesné, duševní i sociální stránky osobnosti dítěte/žáka (kroužky sportovní a pohybové, umělecké, společenských her, školní družina, školní klub) zajistit vedení kroužků lidmi, kteří se sami v dané oblasti profilují (poloprofesionální a profesionální vedení) 18

19 školní stravování naplňovat zásady a doporučení zdravé výživy nastavit spolupráci školy a rodiny při změně stravovacích návyků dětí v souladu se zdravou výživou zajistit optimální rozložení svačinových a obědových přestávek v režimu dne zajistit klidné a kulturní prostředí školní jídelny, zásady správného a slušného stolování vytvořit podmínky pro dietní stravování žáků i učitelů, jejichž zdravotní stav to vyžaduje zajistit pitný režim dětí a žáků pohybové aktivity na škole optimalizace zařazení pohybových aktivit do činnosti školy umožnit volný pohyb žáků o přestávkách v rámci tříd a stupňů umožnit pohyb na čerstvém vzduchu (atrium) nabídnout pohybové činnosti na různých místech školy (pingpongové stoly, stolní i venkovní šachy, skákací panák, posilovací stroje, přístup do tělocvičny aj.) nabídnout i mimoškolní aktivity (turistika, sportovní kroužky, soutěže a turnaje, cyklovýlety aj. II. pilíř - Zdravé učení Smysluplnost změna procesu učení a změna využívaných metod a forem práce využívat přirozeného zájmu žáků o nové vědění zařazovat ve větší míře prožitkové učení maximálně dokládat smysl učeného integrace do života, skutečná zodpovědnost, autentické učení využívat moderní metody a formy práce laboratorní práce a pokusy, blokové vyučování, projektové vyučování, výuka podle tematických celků, praktická výuka ve škole i mimo školu (využívat zdrojů v blízkém i vzdálenějším okolí školy) zapracovat na strategii a plánování výuky další vzdělávání učitelů v oblasti metod a forem práce používaných ve výuce, vzájemné konzultace, náslechy a hospitace i sebevzdělávání učitelů materiálně zabezpečit nové metody a formy práce ve výuce Možnost výběru a přiměřenost 19

20 možnost výběru v obsahu možnost výběru ve způsobu učení umožnit individuální nebo i skupinový výběr určité části obsahu (např. podle zájmu, schopností, vlastních potřeb či dosavadních zkušeností a znalostí) nabídnout volitelné předměty tak, aby žáci měli možnost vybírat nejen podle obsahu, ale i způsobu práce v daném předmětu (podle typů inteligencí) umožnit žákům s rozdílnými typy inteligence zažití úspěchu a dosažení dobrých výsledků přiměřenost nezaměřovat se cíleně pouze na žáky s SVP a žáky integrované, ale i žáky rychleji postupující v osvojování učiva a žáky s rozdílnými typy inteligencí nabídkou práce s nadanějšími žáky eliminovat jejich odchody na víceletá gymnázia usilovat o vyváženost rozumové, sociální i citové složky výuky a výchovy spolupracovat se školou z Vepřové při přechodu žáků z I. stupně tamní školy na II. stupeň do naší ZŠ Spoluúčast a spolupráce vymezená a sepsaná pravidla pro všechny žáci, pedagogičtí pracovníci, rodiče, provozní pracovníci existence volených orgánů vytvoření demokratických institucí na různých úrovních školy otevřená komunikace revize školního řádu, pravidel pro hodnocení chování a výsledků vzdělávání, organizačního a pracovního řádu i ostatních závazných směrnic v demokratickém duchu zapojení všech skupin do jejich tvorby důsledné dodržování pravidel a vymáhání oprávněných požadavků fungující orgány školy - třídní samospráva, žákovský parlament, rada rodičů, rada školy protknutí života školy demokratickým duchem spoluúčast učitelů na vedení školy participační styl řízení otevření školy stávajícím i potenciálním partnerům využití demokratických principů i ve vlastní výuce odbourání klasického uspořádání tříd rozvíjení spolupráce při výuce skupinové práce, kooperativní výuka, projekty systematické a smysluplné zapojení dalšího dospělého do výuky (vychovatelka školní družiny, asistent pedagoga, rodič, praktikanti) změna postojů vyučujících zajištění materiálních podmínek 20

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

PROVÁDĚCÍ PLÁN pro školní rok 2014-2015

PROVÁDĚCÍ PLÁN pro školní rok 2014-2015 Základní škola praktická azákladní škola speciální Králíky Nábřežní 130, Králíky 561 69 www.zspkraliky.cz IČO 61235105 zspkraliky@zspkraliky.cz tel., fax: 465 631 186 PROVÁDĚCÍ PLÁN pro školní rok 2014-2015

Více

Základní škola Železný Brod, Pelechovská

Základní škola Železný Brod, Pelechovská Základní škola Železný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 205 žáků v 11 třídách 17 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců vybavení tříd (lavice, židle, dataprojektory,

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010 Příloha č. 1 Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS Brno, Koperníkova 2/4 držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2001 ROČNÍ PLÁN školní rok 2009/2010 15 z 59 Obsah : 1. Charakteristika

Více

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 č.j. 1513/2012/ZŠ a MŠ P R O V O Z N Í Ř Á D ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 I. Údaje o zařízení organizační součást ZŠ ADRESA: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 TELEFON: 312 681

Více

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU pro základní vzdělávání KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ č. j. TZŠ 450/2013 platný od 1. 9. 2014 Dodatek č. 1 k ŠVP pro základní vzdělávání 1 Kuldovka svět poznání,

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Č.j. 243/2015 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Adresa (sídlo) školy: Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Postup při tvorbě SWOT analýzy

Postup při tvorbě SWOT analýzy Postup při tvorbě SWOT analýzy Na následujících stranách vidíte konkrétní příklad analýzy vnějších i vnitřních zdrojů školy a na jejím základě formulované silné a slabé stránky školy, rizika a příležitosti.

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Praha, Holečkova ul. 5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 5. 2. Evaluační činnosti Evaluační (sebehodnotící, autoevaluační) činnosti

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Oblasti hodnocení podmínky vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, České Budějovice, Riegrova ul. Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l České

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Škola: Heřmánek Praha, základní škola Ředitelka školy: Mgr. Miroslava Adamcová Platnost dokumentu: od 1. 9. 2016 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 byl projednán školskou radou dne: 29.

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

PROVÁDĚCÍ PLÁN pro školní rok

PROVÁDĚCÍ PLÁN pro školní rok Základní škola praktická azákladní škola speciální Králíky Nábřežní 130, Králíky 561 69 www.zspkraliky.cz IČO 61235105 zspkraliky@zspkraliky.cz tel., fax: 465 631 186 PROVÁDĚCÍ PLÁN pro školní rok 2015-2016

Více

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2015 2016 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa : Chodovská 236,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice Spořilov, Kotkova Kotkova 1287, Pardubice - Spořilov. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice Spořilov, Kotkova Kotkova 1287, Pardubice - Spořilov. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice Spořilov, Kotkova 1287 Kotkova 1287, 530 03 Pardubice - Spořilov Identifikátor školy: 600 096 092 Termín konání inspekce:

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

KONCEPCE ROZVOJE. Základní školy Šatov, Šatov 398. Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová

KONCEPCE ROZVOJE. Základní školy Šatov, Šatov 398. Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová KONCEPCE ROZVOJE Základní školy Šatov, Šatov 398 Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová ÚVOD Tato koncepce vychází z mých osobních poznatků, znalosti místního prostředí, poměrů, zvyklostí i možností

Více

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Základní škola Dolní Beřkovice Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Zpracovala: Mgr. Jana Basařová ředitelka školy

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika ŠD 3. Koncepce rozvoje ŠD 4. Témata činností

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

Výsledky dotazníkového šetření potřeb ZŠ a MŠ v rámci projektu MAP OP VVV v území ORP Rychnov n/k

Výsledky dotazníkového šetření potřeb ZŠ a MŠ v rámci projektu MAP OP VVV v území ORP Rychnov n/k Místní akční plán rozvoje vzdělávání v území ORP Rychnov nad Kněžnou CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000331 Výsledky dotazníkového šetření potřeb ZŠ a MŠ v rámci projektu MAP OP VVV v území ORP Rychnov n/k

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015 KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH na období 2012 2015 Brno, květen 2012 Obsah : I.. Úvodní informace II. Charakteristika školy III. Hlavní cíle školy 1. Oblast výchovně vzdělávací A: Předškolní vzdělávání

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

Harmonická škola pro život

Harmonická škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Harmonická škola pro život Základní škola a mateřská škola Ostrava - Lhotka, příspěvková organizace Identifikační údaje Předkladatel Základní škola Ostrava

Více

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace tel. 482312078, fax 482312468, e-mail: gymfry@gymfry.cz Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Poslání školy pro vzdělávací obor osmileté

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRALUPY NAD VLTAVOU, TŘEBÍZSKÉHO 523, OKRES MĚLNÍK. PaedDr. Dagmar Kuzníková

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRALUPY NAD VLTAVOU, TŘEBÍZSKÉHO 523, OKRES MĚLNÍK. PaedDr. Dagmar Kuzníková ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRALUPY NAD VLTAVOU, TŘEBÍZSKÉHO 523, OKRES MĚLNÍK PaedDr. Dagmar Kuzníková CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Postavena v roce 1951 Nejmodernější škola v republice s aulou a rozsáhlou

Více

Koncepce rozvoje Mateřské školy

Koncepce rozvoje Mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Březí, příspěvková organizace, Školní 194, 691 81 Březí Pracoviště Mateřská škola, U Školky 258, Březí 691 81 Koncepce rozvoje Mateřské školy Název mateřské školy Základní

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 115 16/99-11073 Signatura: bk5as108 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Mateřská škola Poděšín Poděšín/45,

Více

Mateřská škola Štramberk Zauličí 185,742 66 Štramberk VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MŠ ZA ŠKOLNÍ ROK 2004-2005 Ve Štramberku dne 31.8.2005 Zpracovala: Pavla Bergerová Řídící učitelka MŠ Štramberk Zauličí Výroční

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Adršpach Zpracovala: Mgr. Karolína Gottsteinová Adršpach 2014 OBSAH ÚVOD 1. Charakteristika školy 2. Plánovaný rozvoj mateřské školy 2.1 Základní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Prevence sociálně patologických jevů a zneužívání návykových látek

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Prevence sociálně patologických jevů a zneužívání návykových látek MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Prevence sociálně patologických jevů a zneužívání návykových látek pro školy a školská zařízení OKRESU ZLÍN ZŠ Vlachovice, okres Zlín, příspěvková organizace 763 24 Vlachovice

Více

Rámcový školní projekt podpory zdraví. Rámcový školní projekt podpory zdraví. září 2016 červen 2019 Definování cílů a prostředků

Rámcový školní projekt podpory zdraví. Rámcový školní projekt podpory zdraví. září 2016 červen 2019 Definování cílů a prostředků Rámcový školní projekt podpory zdraví Formulované dlouhodobé cíle k plnění zásad tří pilířů programu ŠPZ Rámcový školní projekt podpory zdraví září 2016 červen 2019 Definování cílů a prostředků - využívání

Více

Školní vzdělávací program pro školní klub

Školní vzdělávací program pro školní klub Školní vzdělávací program pro školní klub Ředitel : Mgr. Miloš Sobotka Zástupce ředitele : Mgr. Dana Černíková Vychovatelka školního klubu : Mgr. Petra Plšková Charakteristika, umístění a vybavení školního

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola Rajhradice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Školní družina Obsah I. Identifikační údaje.. 3 II. Charakteristika ŠVP.. 4 Konkrétní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nový Jičín, Komenského 68. Základní škola Nový Jičín, Komenského 68, Nový Jičín

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nový Jičín, Komenského 68. Základní škola Nový Jičín, Komenského 68, Nový Jičín Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Nový Jičín, Komenského 68 Základní škola Nový Jičín, Komenského 68, 741 11 Nový Jičín Identifikátor školy: 600 138 135

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

Masarykova jubilejní základní škola a mateřská škola, Černilov

Masarykova jubilejní základní škola a mateřská škola, Černilov Masarykova jubilejní základní škola a mateřská škola, Černilov Škola byla postavena v letech 1930 1931 podle projektu ing. arch. Oldřicha Lisky z Hradce Králové. Na základě přípisu tehdejšího pana prezidenta

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu 1. 5. ročník ZŠ

Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu 1. 5. ročník ZŠ Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu 1. 5. ročník ZŠ Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu, 1. 5. ročník ZŠ Místo radostného setkávání, společné práce, vědomostního a

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více

Koncepce školy na období 2016 2022

Koncepce školy na období 2016 2022 Koncepce školy na období 2016 2022 Předložený návrh koncepce školy vychází z mého osobního přesvědčení, z mých dosažených pedagogických zkušeností a mého odhodlání něco změnit ve prospěch školy. Jsem si

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Chrast, okres Chrudim. U Pošty 5, Chrast. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Chrast, okres Chrudim. U Pošty 5, Chrast. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Chrast, okres Chrudim U Pošty 5, 538 51 Chrast Identifikátor školy: 650 020 936 Termín konání inspekce: 27., 31. 3. a 3. 4.

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

Foto dokumentace postupné rekonstrukce a vybavenosti. Funkční uspořádání tříd. Vybavení. Počet výukových. výukových programů. Vybavenost pomůckami

Foto dokumentace postupné rekonstrukce a vybavenosti. Funkční uspořádání tříd. Vybavení. Počet výukových. výukových programů. Vybavenost pomůckami 6.2. Autoevaluace školy Součást ŠVP Nejhravější škola podle RVP pro ZŠS a) Podmínky ke vzdělávání Materiální Škola v zahradě Zlepšit podmínky Využívání Počet hodin pro vzdělávání ve zahrady pro odučených

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Školní vzdělávací program obsahuje základní pravidla pro hodnocení žáků, podrobněji jsou rozpracovaná v klasifikačním řádu školy. Zde především vymezujeme způsoby

Více

Prováděcí plán pro rok 2017/2018

Prováděcí plán pro rok 2017/2018 Prováděcí plán pro rok 2017/2018 Září: Spolupráce pedagogů jednotlivých vzdělávacích oborů školy - plánování akcí školního roku, projednávání prováděcího plánu, projektů atd. (všichni Společné zahájení

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

Výsledky zpětné vazby rodičů (červen 2016) aneb Jak jsme dopadli v očích rodičů našich stávajících žáků?

Výsledky zpětné vazby rodičů (červen 2016) aneb Jak jsme dopadli v očích rodičů našich stávajících žáků? Výsledky zpětné vazby rodičů (červen 2016) aneb Jak jsme dopadli v očích rodičů našich stávajících žáků? Výstupy z odpovědí na jednotlivé otázky Co nejvíce rodiče na ZŠNČP oceňují Podněty od rodičů Jak

Více

PROVÁDĚCÍ PLÁN pro školní rok

PROVÁDĚCÍ PLÁN pro školní rok PROVÁDĚCÍ PLÁN pro školní rok 2012-2013 CO JAK KDO DO 1. ESTETICKÉ PROSTŘEDÍ ŠKOLY prezentovat žákovské výtvarné a projektové práce na nástěnkách na chodbách (družina, informace, ekologie, prevence zdravého

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více

2. Charakteristika školy

2. Charakteristika školy 2. Charakteristika školy Jsme úplnou školou s 1. 9. ročníkem. Kapacita školy je stanovena na 650 žáků, ale nyní je naše škola naplněna asi na 50 %. Žáci jsou rozděleni do 13 tříd. Průměrná naplněnost tříd

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Obsah: 1. Charakteristika školní družiny při Základní škole, Česká Lípa, Partyzánská 1053, příspěvková organizace 2. Materiální a technické podmínky pro

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV 12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život č. j. 826/2007 Škola: Ředitel školy: Koordinátoři ŠVP ZV: Základní škola a mateřská škola Brno, Blažkova

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Závišice Závišice 110, 742 21 Kopřivnice Identifikátor školy: 600 138 020 Termín konání inspekce: 13.

Více

Školní vzdělávací program. školní družiny při ZŠ Citonice

Školní vzdělávací program. školní družiny při ZŠ Citonice Školní vzdělávací program školní družiny při ZŠ Citonice 2014-2015 Obsah ŠVP: Cíle výchovně vzdělávací práce Obsah činnosti Materiální podmínky Personální podmínky Vnitřní řád ŠD Cíle výchovně-vzdělávací

Více

Strategický plán rozvoje školy na léta

Strategický plán rozvoje školy na léta Základní škola a mateřská škola Načeradec, okres Benešov http://www.zsnaceradec.cz e-mail: zs@zsnaceradec.cz Byl sestaven na základě: Strategický plán rozvoje školy na léta 2016-2021 1) analýzy současného

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 Š k o l a p o d p o r u j í c í z d r a v í telefon: 376 313 353 e-mail: zscapkova@investtel.cz IČO: 70825912 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY I. Všeobecná ustanovení

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola, Trstěnice, okres Znojmo příspěvková organizace Trstěnice 200, 671 71 Hostěradice, tel. - 515/339179, 607 811 321, IČO - 70997969 e-mail zs.trstenice@zn.orgman.cz Školní

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více