Celostátní soutěž projektů českých podnikatelů, které dostaly podporu z Operačního programu Podnikání a inovace Evropské unie a státního rozpočtu ČR.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Celostátní soutěž projektů českých podnikatelů, které dostaly podporu z Operačního programu Podnikání a inovace Evropské unie a státního rozpočtu ČR."

Transkript

1 Celostátní soutěž projektů českých podnikatelů, které dostaly podporu z Operačního programu Podnikání a inovace Evropské unie a státního rozpočtu ČR. 1

2 Podnikatelský projekt roku 2010 Cílem Podnikatelského projektu roku 2010 je zvýšit povědomí o podpoře, kterou mohou využít malí a střední podnikatelé ze strany Evropské unie a České republiky. Akci pořádá Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Agenturou pro podporu podnikání a investic CzechInvest a Sdružením pro zahraniční investice (AFI). V celostátní soutěži Podnikatelský projekt roku se hodnotí projekty českých podnikatelů realizované v předešlém roce, podpořené ze strukturálních fondů EU a státního rozpočtu ČR. Soutěží se v sedmi kategoriích podle jednotlivých programů Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI), konkrétně v oblastech: ICT + Strategické služby Eko-Energie: Obnovitelné zdroje energie Eko-Energie: Úspory energie Inovace Potenciál Školicí střediska Nemovitosti Projekty financované z evropských peněz posuzují hodnotitelské komise. Organizátoři Podnikatelského projektu roku 2010 Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Ministerstvo průmyslu a obchodu je ústředním orgánem státní správy pro průmyslovou, energetickou, proexportní a obchodní politiku v kontextu jednotného trhu EU, pro tvorbu jednotné surovinové politiky a využívání nerostného bohatství. Podporuje podnikání a investování v oblasti zpracovatelského průmyslu i průmyslového výzkumu a vývoje, techniky a technologií včetně využití evropských fondů v této oblasti. Stará se o vnitřní obchod a ochranu zájmů spotřebitelů v kontextu evropské spotřebitelské politiky, o podporu malých a středních podniků, s výjimkou regionální podpory podnikání, o rozvoj živnostenského podnikání a využívání evropských fondů v této oblasti. Více na Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest je státní příspěvková organizace podřízená Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR, která posiluje konkurenceschopnost české ekonomiky prostřednictvím podpory malých a středních podnikatelů, podnikatelské infrastruktury, inovací a získáváním zahraničních investic z oblasti výroby, strategických služeb a technologických center. V rámci zjednodušení komunikace mezi státem, podnikateli a Evropskou unií CzechInvest zastřešuje celou oblast podpory podnikání ve zpracovatelském průmyslu, a to jak z prostředků EU, tak ze státního rozpočtu. CzechInvest dále propaguje Českou republiku v zahraničí jako lokalitu vhodnou pro umisťování mobilních investic, je výhradní organizací, která smí nadřízeným orgánům předkládat žádosti o investiční pobídky, a podporuje české firmy, které mají zájem zapojit se do dodavatelských řetězců nadnárodních společností. Prostřednictvím svých služeb a rozvojových programů CzechInvest přispívá k rozvoji domácích firem, českých a zahraničních investorů i celkového podnikatelského prostředí. Více na Sdružení pro zahraniční investice (AFI) Sdružení pro zahraniční investice - AFI je nezisková organizace, která reprezentuje skupinu renomovaných českých a nadnárodních poradenských společností působících na českém trhu, jejichž společným cílem je aktivně podporovat příliv přímých zahraničních investic do České republiky, rozvoj českého podnikatelského prostředí a vládní agenturu CzechInvest spadající pod Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky. Ve spolupráci s agenturou CzechInvest AFI organizuje soutěže Investor roku a Podnikatelská nemovitost roku, diskusní kulaté stoly s předními zástupci státní správy, veletrh dodavatelských 21

3 příležitostí, širokou škálu odborných seminářů a workshopů atd. AFI podporuje také České technologické dny a spolupráci mezi univerzitami a soukromým sektorem v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. V dané oblasti realizuje například soutěž Nejlepší spolupráce roku či projekt adventure. Více na Expertní skupiny AFI se aktuálně zabývají tématem investičních pobídek nebo usnadnění vnitropodnikových přesunů kvalifikovaných zahraničních pracovníků ze třetích zemí. Pro více informací navštivte 3

4 PŘEHLED VÍTĚZNÝCH podnikatelských projektů ROKU

5 VÍTĚZNÉ PROJEKTY V PROGRAMU ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY Projekt: Vývoj produktu MakeDoc Documentation FrameWork Projekt realizovala společnost PIKE ELECTRONIC, spol. s r.o. se sídlem v Praze, střední podnik, založený v roce 1991 jediným českým vlastníkem. Od svého založení se zabývá vývojem a implementací software. Poskytuje služby v oblasti návrhu, vývoje a administrace software pro high-end segmenty především v oborech telekomunikace, bankovnictví a zdravotnictví. V současné době se informační infrastruktura v těchto high-end segmentech realizuje pomocí aplikací od různých dodavatelů pomocí nástrojů tzv. integračního middleware, který působí jako prostředník mezi integrovanými aplikacemi. Se stoupajícím počtem nových služeb cílovým zákazníkům se však integrace pomocí middleware stává nepřehlednou. Cílem společnosti bylo proto pomocí nově vytvořeného týmu kvalifikovaných IT odborníků z regionu vyvinout produkt pro firemní zákazníky, který umožní vytvořit a udržovat detailní dokumentaci stávajícího prostředí. Předmětem projektu je realizace vývoje produktu MakeDoc Documentation FrameWork. Produkt MakeDoc je dokumentační řešení pro podnikové integrační projekty. Je určen pro generování tisknutelné dokumentace rozsáhlých projektů v oblastech jako telekomunikace, bankovnictví a utility, kde jsou integrační platformy používány nejčastěji. Jádro produktu je možné rozšířit o zásuvné moduly, přičemž každý modul rozšiřuje dokumentační schopnosti aplikace o nové platformy či systémy. Do produktu budou postupně přibývat moduly pro dokumentace nových oblastí. Každý z odborníků má na starosti vytvoření zásuvného modulu pro konkrétní podporovanou softwarovou aplikaci. Dalšími výstupy projektu jsou mimo jiné: - zvládnutí špičkových technologií a jejich nasazení v regionu, - rozšíření spolupráce s vysokými školami formou stáže studentů a spolupráce na tématech jejich studentských prací. V rámci projektu bylo podpořeno 15 nově vytvořených kvalifikovaných pracovních míst. Projekt, realizovaný v Ostravě, navazuje na dlouholetou spolupráci s některými klíčovými zákazníky a pracovišti na vysokých školách (Univerzita Palackého v Olomouci). Projekt: Vývoj QAS Projekt realizovala společnost KVADOS, a.s. se sídlem v Ostravě, která působí na trhu již od roku 1992 v oblasti poskytování software a souvisejících služeb. Společnost vlastní několik certifikátů GOLD Partner Microsoft a Preffered partner společnosti HP. Je členem sdružení IT Cluster. Spolupracuje s Vysokou školou báňskou Technickou univerzitou v Ostravě. Obsahem projektu byl vývoj technologické platformy pro zakázkový vývoj řešení s využitím vývojových nástrojů společnost Microsoft Visual Studio 2008 s podporou platformy dot.net. Tato platforma umožňuje integrovat dosud vyvíjené systémy VENTUS a mycash do prostředí dot.net a povýšit stávající evidenční informační systém na procesní informační systém. Součástí platformy je implementace nástrojů pro WorkFlow včetně grafického rozhraní. Uvedená platforma do sebe integruje také prostředky pro projektové řízení a komplexní reporting výkonů jednotlivých týmů, včetně přesné, jak vývojové tak implementační, dokumentace. V rámci projektu bylo vytvořeno 7 nových pracovních míst. 5

6 Projekt: INSYS - Systém integrace a detekce ve videoobraze Projekt realizovala společnost Integoo s.r.o., zabývající se integrací bezpečnostních systémů se zvláště silnou pozicí v oboru IP kamer. Poskytuje široké spektrum služeb, od návrhu systému přes jeho dodávku, instalaci a začlenění do stávající infrastruktury až po převzetí odpovědnosti za jeho bezchybný provoz. Mezi zákazníky firmy patří významné banky, dopravní společnosti, úřady a průmyslové podniky. Výsledkem projektu je softwarový Systém integrace a detekce ve videoobraze - INSYS, který umožňuje následující kroky: - systém integrace technologií s podporou rozhodování určený pro bezpečnostní a krizové složky - online systém vyhodnocení stavu bezpečnostních technologií a detekce nebezpečných jevů - informační portál s připravenými scénáři řešení bezpečnostních a krizových situací - nástroje pro detekci a modelování procesů - geografická lokalizace incidentů vázaná na databáze krizových řešení - systém vizualizace stavů bezpečnostních technologií u systémů podporujících krizová řešení - integrační nástroje pro různé kamerové systémy - subsystémy zpětné analýzy probíhajících stavů Integrační systém bezpečnostních technologií a detekcí ve video obraze slouží k vytváření logických vazeb a autonomnímu provozu na straně serveru a zároveň pro sjednocení obsluhy integrovaných technologií, snižuje nároky na odbornost obsluhy a tím i náklady na fyzickou ostrahu objektů nebo areálů. Integrační systém umožňuje z jednoho místa spravovat, sledovat a ovládat připojené technologie bez přítomnosti technika v místě instalace zařízení. Datové přenosy ze zařízení jsou realizovány pomocí sítě LAN nebo Internet, což zásadně šetří dojezdový čas při zásahu nebo zcela vytlačuje přítomnost technika v lokalitě. V rámci projektu bylo vytvořeno 6 nových pracovních pozic. VÍTĚZNÉ PROJEKTY V PROGRAMU EKO ENERGIE OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE Projekt: Malá vodní elektrárna Čerychův jízek Projekt realizoval Ing. Jiří Čáp, který začal podnikat v oblasti výroby elektrické energie po několika letech působení na trhu silniční nákladní automobilové dopravy. Před začátkem realizace projektu provozoval již tři malé vodní elektrárny. Cílem projektu bylo postavit průtočnou, příjezovou, levobřežní malou vodní elektrárnu s instalovaným výkonem 440 kw, výrobou energie netto 1707 MWh za rok, využívající přirozeného přítoku vody do jezové zdrže. Elektrárna byla postavena jako bezobslužná a při provozu nedochází ke špičkovému nebo pološpičkovému režimu. Technické řešení stavby předpokládalo výstavbu odběrného místa, přivaděče vody, samotného objektu malé vodní elektrárny, včetně objektu pro vypouštění a přípojky vysokého napětí a vzdouvacího objektu. Malá vodní elektrárna je osazena čtyřmi kusy vrtulových turbín s automatickou regulací. Ovládání turbín je řešeno v objektu elektrárny. 6

7 Projekt: Malá vodní elektrárna Zlatá koruna Projekt realizoval Augustin Veis, který již roku 1988 zahájil výstavbu malé vodní elektrárny na řece Malši v Kaplici Mostky a začal dodávat elektrickou energii do rozvodové sítě Jihočeského kraje. Od roku 1991 podniká jako fyzická osoba v oboru výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů. O výstavbu malé vodní elektrárny na řece Vltavě ve Zlaté Koruně žádal poprvé již v 90. letech. Tato žádost byla však zamítnuta. Souhlas ke stavbě mu byl udělen Městským úřadem Český Krumlov odborem životního prostředí až v roce 2003 při opětovné žádosti. V roce 2004 bylo vydáno stavební povolení pro stavbu trafostanice pro malou vodní elektrárnu, včetně přípojky venkovního vedení vysokého napětí. Augustin Veis vlastní osvědčení pro provozování malých energetických zdrojů, státní autorizaci na výrobu elektřiny a licenci na výrobu elektřiny. Záměrem projektu bylo vybudování malé vodní elektrárny v obci Zlatá Koruna v okrese Český Krumlov a zajištění výroby elektrické energie ekologickým způsobem. Jedná se o průtočnou příjezovou malou vodní elektrárnu bez možnosti akumulace, s využitím maximálního průtoku 16,0 m3/s na levém břehu toku. Součástí výstavby nové elektrárny spolu s objekty vtoku, strojovny, proplachovací propustí okolo strojovny a výtoku malé vodní elektrárny je také úprava dna u výtoku a elektrická přípojka vyvedení výkonu. Malá vodní elektrárna je vybavena všemi typy předepsaných elektrických ochran a je koncipována jako bezobslužná, pouze s občasným dohledem a údržbou, s plně automatizovaným řízením provozu. Provoz soustrojí je řízen hladinovou regulací. Vyvedení elektrického výkonu bylo provedeno do vlastní trafostanice v objektu strojovny a odtud kabelovou přípojkou do venkovního vedení distribuční sítě. Projekt byl řešen tak, aby nepředstavoval negativní zásah z hlediska zachování rázu krajiny, vodohospodářských a rybářských požadavků. Cílem projektu bylo mimo jiné zefektivnit a zvýšit produkci tepla a elektřiny, optimálně využít nových komponent, snížit využívání fosilních paliv a znečištění životního prostředí. V rámci regionu a ČR projekt přinesl možnost vzniku pracovního místa a vyšší využití obnovitelných zdrojů energie v regionu. Projekt: Malá vodní elektrárna Železný Brod Projekt realizovala společnost VODNÍ ELEKTRÁRNA ŽELEZNÝ BROD, akciová společnost, fungující od roku Od samotného počátku existence společnosti je jejím základním a deklarovaným cílem obnova malé vodní elektrárny v Železném Brodě s využitím pozemků a některých součástí původního vodního díla - malé vodní elektrárny, která v těchto místech fungovala od konce 19. století jako energetický zdroj místní bavlnářské továrny. Cílem projektu bylo vybudovat malou vodní elektrárnu Železný Brod na místě ruin někdejšího hradidlového jezu, náhonu a elektrárny. Celý projekt byl přímo zaměřen na výrobu elektrické energie z obnovitelného zdroje a následný prodej do elektrizační soustavy. Počítal s navýšením výroby z aktuálně nulové hodnoty na roční výrobu MWh/rok s instalovaným výkonem 848 kw. 7

8 Celá elektrárna je ovládaná bezobslužnými obvody s pochůzkovou službou. Základní koncepce vychází ze zabezpečovacího automatu. Automatika ve strojní části i elektrické části je řešena klidově, tj. při ztrátě ovládacího napětí dojde k samočinnému odstavení soustrojí. Elektrárna využívá hydroenergetický potenciál průtoků řeky, provozní hladina v nadjezí je udržována přesnou hladinovou regulací, se zaručením stálého přelivu výšky 10 cm přes jez. V rozsahu provozních průtoků malé vodní elektrárny je horní provozní hladina v jezové zdrži udržována na úrovni 274,96 m n.m. hladinovou regulací turbín. Čidlo hladinové regulace je umístěno u jezu v klidné vodě neovlivněné průtokem. VÍTĚZNÉ PROJEKTY V PROGRAMU EKO-ENERGIE - Úspory energie Projekt: Modernizace kompresorovny společnosti DEZA, a.s. Projekt realizovala společnost DEZA, a. s., fungující od roku Historie společnosti sahá však až do roku 1892, kdy byly výhradním představitelem dehtochemie na území dnešní České republiky Dehtové závody Julia Rütgerse v Ostravě. V roce 1960 zahájila tato společnost výstavbu a od roku 1963 také provoz výrobny v novém závodě na zpracování dehtu a benzolu ve Valašském Meziříčí. Výroba v Ostravském závodě byla v průběhu roku 1996 zcela utlumena. Společnost byla zprivatizována, vlastníci převzali výkon svých práv a povinností v roce DEZA, a.s. nyní tvoří základní výrobní závod ve Valašském Meziříčí a územně odloučený závod v Otrokovicích (výroba ftalátových změkčovadel a antrachinonu). V roce 1999 byla DEZA, a.s. začleněna do vlastnické struktury AGROFERT HOLDING, a.s. Předmětem projektu byla komplexní modernizace kompresorové stanice společnosti DEZA, a.s., kde byly instalovány dva kompresory: jeden turbokompresor o výkonu Nm3/h a měrné spotřebě 0,085 kwh/nm3 a druhý šroubový o výkonu cca 1500 Nm3/h a měrné spotřebě 0,100 kwh/nm3 (tento je využíván jako doplňkový zdroj pro krytí špiček). Dále byl instalován absorpční sušič o výkonu Nm3/h, který je využíván pro regeneraci absorpční náplně kompresního tepla vzduchu. Do investičních nákladů byly započteny také náklady na montáž, úpravu potrubí a elektroinstalaci. Projektem, jenž tvoří výslednou variantu energetického auditu, bylo dosaženo zvýšení účinnosti a efektivnosti při výrobě, přenosu a spotřebě energie v rámci modernizace stávajícího zařízení na výrobu energie určené pro vlastní spotřebu ve společnosti DEZA, a.s. Důvodem realizace byla technická zastaralost a vysoká provozní a ekonomická náročnost stávajícího zařízení. Projekt: Energetické úspory při výrobě tepla a TUV Projekt realizoval Ústav onkologie a pneumologie na Pleši, který je samostatnou příspěvkovou organizací Středočeského kraje. Ústav s 217 lůžky je soběstačnou hospodářsko-technickou jednotkou, má vlastní zdroj vody, čistící stanici a záložní zdroje energie. Ústav spolupracuje s celou řadou pražských klinik a s mnoha odbornými pracovišti Středočeského kraje. Počtem zaměstnanců se ústav řadí mezi střední podniky. Předmětem projektu byla celková rekonstrukce tepelného hospodářství v areálu společnosti Institutu onkologie a rehabilitace Na Pleši s.r.o. V rámci projektu došlo ke zrušení v minulosti používaného mazutového kotle a přebudování stávající parní kotelny na kotelnu teplovodní s dřevěnými peletami jako hlavním palivem. Zároveň se 8

9 provedla částečná rekonstrukce současných přivaděčů z předizolovaného potrubí. Vzniklý provoz nyní řídí nové automatické řídicí systémy měření a regulace. Projekt: Využití tepla z odpadních pecí Projekt realizovala společnost Saint-Gobain Isover CZ s.r.o., výrobce tepelných, akustických a protipožárních izolací se sídlem v Častolovicích. Společnost je nejvýznamnějším výrobcem izolačních materiálů, jednička na českém trhu. Od roku 2010 nabízí i výrobky z expandovaného polystyrenu a stala se tak firmou nabízející na českém trhu nejširší sortiment tepelných, zvukových a protipožárních izolací v té nejlepší kvalitě. V srpnu letošního roku fúzovala s dalšími dvěma společnostmi a v současnosti funguje pod názvem Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. Cílem projektu bylo využít odpadní technologické teplo vzniklé chlazením plášťů kupolovitých tavících pecí. V rámci komplexních opatření bylo toto technologické teplo využito pro výrobu chladu a vytápění. Při výrobě chladu dochází ke kompletní náhradě chladících okruhů sloužících pro chlazení rozvlákňovačů lávy a sběrné komory. Původními zdroji chladu byly 2 kompresorové stanice s celkovým příkonem 350 kw, jejichž chladícím médiem je freon R406C a R22. Tyto kompresorové stanice byly nahrazeny 1 společnou strojovnou, kde byly umístěny absorpční chladiče, využívající pro výrobu chladu odpadní teplo. Vlivem vhodnějšího umístění nové strojovny vznikly nižší nároky na transport chladu a snížil se příkon dopravních čerpadel. Tímto opatřením došlo k využití až 1MW odpadního tepla, ke snížení provozního příkonu strojních zařízení o cca 200 kw, tedy k úspoře elektrické energie cca 1400MWh/rok, snížení emisí CO2 odstraněním strojů využívající freon R406C a ke snížení provozních nákladů za údržbu a opravy. Při vytápění se jedná o propojení topného systému administrativní budovy s topným systémem výrobních hal, kdy je využito zpětné získávání tepla. Propojením systémů dochází k využití odpadního tepla pro vytápění administrativní budovy a tedy k úspoře cca m3 zemního plynu/rok na současné spotřebě. Očekávaná návratnost souboru opatření bude okolo 8 let. Využití odpadního tepla z kupolových pecí je energeticky úsporný projekt, který je na základě doporučení energetického auditu sestaven ze dvou opatření: a) Využití odpadního, technologického tepla pro výrobu chladu b) Využití odpadního, technologického tepla pro vytápění administrativní budovy Díky těmto opatřením dojde k celkové úspoře 7238GJ/rok a snížení emisí CO 2 o 1904,7 t/rok. VÍTĚZNÉ PROJEKTY V PROGRAMU INOVACE Projekt: Crytur - klíčový dodavatel detektorů pro elektronovou mikroskopii Projekt realizovala firma Crytur, která se zabývá výrobou a vývojem scintilačních materiálů a detektorů, laserových tyčí a komponent (zrcadla), přesné optiky a mechaniky, safírových profilů a monokrystalů pro lasery a elektronové mikroskopy. Projekt vyšel z vlastního výzkumu firmy ve spolupráci s celkem 6 akademickými skupinami. Došlo přitom k vývoji nových technologií (opracování monokrystalů, napařování vrstev, kompletace v čistých provozech, nové monokrystaly) a řady nových výrobků, mimo jiné pro detekci elektronů v el. mikroskopu. Díky vlastnímu materiálu firma ovládá odhadem polovinu světového trhu s mono- 9

10 krystaly pro zmíněnou detekci. Cílem projektu bylo zavedení vyvinutých technologií a výrobků, primárně detekčních jednotek pro elektronovou mikroskopii, do výroby. Za tím účelem byly postaveny prostory s čistými provozy a vybaveny nezbytnými technologiemi. Projektem firma Crytur postoupila o stupeň dál v dodavatelském řetězci pro elektronovou mikroskopii. Z výrobce monokrystalu se posunula na výrobce celé detekční jednotky, kde jádrem zůstává vlastní monokrystal. Díky tomu výrazně vzrostla přidaná hodnota výroby. Výstupem je spuštění nových technologií a prodej jednotlivých nových výrobků. Projekt: Zavedení sériové výroby zařízení NanospiderTM pro průmyslovou výrobu nanovláken Projekt realizovala česká společnost Elmarco, globální hráč v oblasti výroby strojů pro průmyslovou výrobu nanovláken. Na základě patentu, který drží Technická univerzita v Liberci, Elmarco vyvinula unikátní technologii Nanospider. Nanospider umožňuje výrobu nového zvukově absorpčního materiálu tzv. Nanospide AcousticWebTM, který má jedinečnou schopnost pohlcovat zvuk v širokém spektru frekvencí, a nový filtrační materiál AntimicrobeWebTM Nanospider, který slouží k odstraňování fyzikálních a biologických nečistot z inhalovaného a vydechnutého vzduchu. Společnost má pobočky v ČR, Severní Karolíně, Japonsku a spolupracuje se světovými lídry v průmyslu i univerzitami po celém světě. Společnost ELMARCO s.r.o. má vedoucí postavení v oblasti výzkumu, vývoje a výroby strojů pro výrobu nanovláken a nanovlákenných materiálů jak v České republice, tak i v celosvětovém měřítku. Ve spolupráci s Technickou univerzitou v Liberci dokázala společnost ELMARCO s.r.o. na základě vynálezu Prof. RNDr. Oldřicha Jirsáka, CSc. vyvinout technologii na průmyslovou výrobu nanovlákenných materiálů, která je založena na principu modifikovaného elektrospiningu. Výsledkem spolupráce Technické univerzity v Liberci a výzkumné a vývojové divize nano společnosti Elmarco je prototyp stroje NanospiderTM, který je naprosto unikátní a jako první na světě dokáže vyrábět nanovlákenné textilie v průmyslovém měřítku. Tento projekt je součástí komplexního investičního záměru vycházejícího z ucelené strategie rozvoje společnosti, který zahrnuje výstavbu nových výzkumných, vývojových, výrobních a školících prostor společnosti ELMARCO s.r.o. v průmyslové zóně Sever v Liberci. Projekt byl zaměřen na Inovaci produktu NanospiderTM. Jeho cílem bylo uvést technologii NanospiderTM na celosvětový trh. Další část projektu byla zaměřena na Inovaci procesu výrobní postup pro výrobu NanospideruTM, který je jedinečný ve světě. V rámci projektu zavedení sériové výroby NanospiderTM bylo třeba pořídit nové špičkové stroje a zařízení. Mezi pořizované technologie patřily technologie katalytického spalování, kompresorová stanice, CNC centrum a další související zařízení, která jsou nezbytná pro proces výroby. Realizací projektu došlo k vytvoření unikátních výrobních kapacit pro výrobu strojů na produkci nanovláken a nanovlákenných materiálů. Tím se ČR stala jedním z předních inovátorů v této oblasti. Projekt: Výroba nanostrukturních materiálů pro medicínské aplikace Projekt realizovala společnost COMTES FHT a.s., která působí již od roku 2000 v oblasti výzkumu a vývoje kovových materiálu a jejich zpracování. Činnost firmy se zaměřuje především na aplikovaný materiálový výzkum a na výzkum technologií tváření a tepelného zpracování. Společnost COMTES FHT a.s. vznikla v prosinci 10

11 roku V současné době sídlí v Dobřanech - Plzeň jih. Nový areál s laboratořemi o rozloze téměř metrů čtverečních umožňuje navíc další rozšiřování. COMTES FHT a.s. zaměstnává více než čtyřicet výzkumných pracovníků, techniků a dělníků. Projekt Nanotitan Výroba nanostrukturních materiálů pro medicínské aplikace počítá se zavedením výroby nanostrukturních titanových polotovarů a polotovarů z jiných materiálů ve společnosti COMTES FHT a.s. pro použití v lékařských aplikacích jako jsou dentální a kostní implantáty. Zavedení výroby předcházel dlouhodobý vývoj technologií tváření materiálů extrémní deformací. Po úspěšném zavedení výroby se společnost COMTES FHT a.s. stane prvním průmyslovým dodavatelem nanostrukturního titanu v celosvětovém měřítku. Zavedení výroby si vyžádalo zakoupení linky pro průběžné protlačování typu Conform a obráběcího centra pro výrobu nástrojů. Pro využití plného potenciálu linky Conform a umožnění zpracování různých materiálů byla nezbytná znalost fyzikálních a mechanických vlastností sledovaných materiálů. Nezbytnou znalostí při výrobě materiálů s nanostrukturou jsou přetvárné charakteristiky materiálu od quasistatických až po dynamické rychlosti zatěžování. Znalost těchto veličin umožňuje optimální nastavení parametrů technologického procesu pro dosažení požadované mikrostruktury s využitím potenciálu zařízení Conform při dosažení maximální životnosti použitých nástrojů. VÍTĚZNÉ PROJEKTY V PROGRAMU POTENCIÁL Projekt: Výzkumné a vývojové centrum pro lékařské nanobiotechnologie Projekt realizovala společnost CPN, založená v roce Centrum jejích aktivit tvoří produkce aktivních substancí s využitím v kosmetice a výživě. Kromě toho se ve vlastních laboratořích věnuje výzkumu a vývoji. Je součástí holdingu Contipro Group a.s., která sídlí v Dolní Dobrouči v podhůří Orlických hor. Díky tomu, že se firmě podařilo vybudovat vlastní distribuční síť pro všechny své produkty (aktivní látky i farmaceutické výrobky), může exportovat 99 % celkové produkce, a to do 40 zemí na všech kontinentech. V současnosti ovládá 60 % evropského a 30 % světového trhu s hyaluronanem. Téměř od začátku své existence Contipro systematicky buduje zázemí pro výzkum a vývoj. První laboratoře zřídila společnost již v roce 1991 a dnes je téměř polovina lidí, kteří pro holding pracují, složena z vědeckých pracovníků, výzkumníků a vývojářů. Celá řada aktuálních problémů v medicíně je řešitelná za pomoci nano- a mikrosystémů aplikovaných v regenerativní medicíně, nosičích pro cílenou distribuci léků a v přípravcích pro tkáňové inženýrství a pro krytí ran. Tento moderní trend rozvoje medicíny na úrovni aplikovaného výzkumu a vývoje jako jediný subjekt v České republice zachytila a dále rozvíjí společnost CPN spol. s r.o. Vzhledem k potřebám zajistit pokračování výzkumu a vývoje na špičkové úrovni, je třeba základnu CPN dále rozvíjet a posilovat. Cílem tohoto projektu bylo rozšířit a dobudovat Výzkumné a vývojové centrum pro lékařské nanobiotechnologie. Centrum je nyní součástí výzkumné a vývojové základny společnosti CPN spol. s r.o. To mu umožňuje napojit se na již existující výzkumnou a vývojovou infrastrukturu využívanou CPN, a tím mimo jiné plynulý rozběh výzkumných a vývojových aktivit. Kromě toho má možnost využívat již vybudovaná, specializovaná pracoviště v CPN jako např. laboratoř elektronové mikroskopie, funkční informační středisko, pracující s informačními databázemi z celého světa a provádějící pravidelná marketingová šetření či registrační oddělení, nutné pro přípravu a provedení registrací farmaceutických produktů. 11

12 V rámci centra budou řešeny projekty, vedoucí k high tech produktům potřebným např. v regenerativní medicíně, kde se využívají kmenové buňky při regeneraci poškozených kloubů a vazů, při hojení těžko se hojících ran například u diabetiků atd. Projekt: Vybudování centra pro výzkum a vývoj nanovlákenných materiálů a technologii Nanospider TM Projekt realizovala česká společnost Elmarco, globální hráč v oblasti výroby strojů pro průmyslovou výrobu nanovláken. Na základě patentu, který drží Technická univerzita v Liberci, Elmarco vyvinula unikátní technologii Nanospider. Nanospider umožňuje výrobu nového zvukově absorpčního materiálu tzv. Nanospide AcousticWeb TM, který má jedinečnou schopnost pohlcovat zvuk v širokém spektru frekvencí, a nový filtrační materiál AntimicrobeWebTM Nanospider, který slouží k odstraňování fyzikálních a biologických nečistot z inhalovaného a vydechnutého vzduchu. Společnost má pobočky v ČR, Severní Karolíně a v Japonsku, spolupracuje se světovými lídry v průmyslu i univerzitami po celém světě. Společnost ELMARCO s.r.o. má vedoucí postavení v oblasti výzkumu, vývoje a výroby strojů pro výrobu nanovláken a nanovlákenných materiálů jak v ČR, tak i v celosvětovém měřítku. Ve spolupráci s Technickou univerzitou v Liberci dokázala vyvinout technologii na průmyslovou výrobu nanovlákenných materiálů, která je založena na principu modifikovaného elektrospiningu. Vybudování výzkumně-vývojového centra umožnilo společnosti rozšířit výzkumné a inovační kapacity, což je základním předpokladem realizace strategie rozvoje společnosti. Realizací projektu pokračují výzkumné práce na vývoji nových generací technologie NanospiderTM, jejichž prostřednictvím bude možné vyrábět materiály, které najdou díky svým unikátním vlastnostem uplatnění v široké řadě odvětví. Stávající výzkumné a vývojové vybavení a prostory byly nedostatečné jak z hlediska kapacit, tak potřebného profesionálního zázemí. Projekt umožnil významné navýšení těchto kapacit, urychlení a zpřesnění výzkumně-vývojové kapacity tak, aby bylo možné výsledky tohoto výzkumu v nejbližší době přenést do běžného života. V rámci projektu došlo k pořízení speciálních a unikátních měřících zařízení a vybavení laboratoří, včetně periferních jednotek k testovaným strojům. Projekt: Výzkumně vývojová laboratoř pro senzory a integrované senzorové sítě Projekt realizovala společnost Tesla Blatná, a.s., založená již v roce Firma s více než padesátiletou tradicí ve výrobě elektrických a elektronických součástek pro automobilový průmysl a součástek i elektrických obvodů pro elektroniku svým významem přesahuje rozsah jihočeského regionu na celostátní úroveň a s exportem 50 % celkové výroby má i značný mezinárodní vliv. Firma rozvíjí tři hlavní obory činnosti: výrobu autopříslušenství, elektronických zařízení a zákaznických elektronických obvodů s vyšším stupněm inteligence. Nosné obory firmy jsou inovacemi neustále zlepšovány kvůli zajištění konkurenceschopnosti a snížení celkových nákladů na jednotku produkce. Přes tato systematická zlepšování hlavních výrobních oborů se vedení společnosti v zájmu dalšího rozvoje firmy rozhodlo provést principiální pokrok ve výrobě strategickou orientací na progresivní sektor senzorů, integrovaných senzorových modulů a smart mikrosystémů pro inteligentní textilie, jako jsou pracovní oděvy s detekcí životních funkcí 12

13 pracovníka i monitorováním nebezpečných plynů v atmosféře (například pracovní oděvy hasičů, pracovníků ve výbušném prostředí nebezpečných plynů a par, oděvy sportovců, vybavení inteligentních postelí v nemocnicích, rehabilitačních ústavech, domovech důchodců, apod.). Strategický záměr společnosti rozšířit aktivity do oblasti senzorové techniky znamenal nutnost vytvořit nové výzkumné prostory se sníženou prašností ( tzv. čisté prostory ) a vybavit je potřebným zařízením. Cílem projektu bylo upravit části stávajících prostorů společnosti na moderní laboratoř pro výzkum a vývoj nových výrobků z oblasti senzorové techniky. Její vybudování bylo neodmyslitelnou podmínkou realizace nové technologie. Rozšíření a zkvalitnění výzkumných a vývojových kapacit podniku přinese prohloubení spolupráce s vysokými školami a AV ČR, vytvoření nových kvalifikovaných míst a zajištění podmínek pro zapojení společnosti do národních i evropských programů výzkumu a vývoje, a zvýší tak jeho konkurenceschopnost. Projekt pro firmu znamená významný pokrok v rozšíření výroby o sofistikovanou třídu produktů, jejichž technická úroveň odpovídá současnému stavu techniky ve světovém měřítku. Realizovaný projekt je velmi přínosný pro firmu i pro celý elektrotechnický průmysl České republiky. VÍTĚZNÉ PROJEKTY V PROGRAMU ŠKOLICÍ STŘEDISKA Projekt: Školicí středisko MILOTA Projekt realizovala firma MILOTA Kladno, spol. s r.o. zajišťující kompletní projekční a inženýrské služby v oblasti stavebnictví. Společnost je součástí skupiny stavební a obchodní firmy MAO (MAO spol. s r.o.; MAO Služby, s.r.o.; MILOTA Kladno, spol. s r.o.; MAO REAL, s.r.o.). Skupina MAO je organizačně a vlastnicky propojena a činnosti jednotlivých firem zajišťují komplexní řešení investičních záměrů v oblasti stavebnictví. Hlavním cílem projektu bylo vybudovat moderní školicí středisko, které umožní profesní rozvoj zaměstnanců stavební skupiny MAO. Projekt předpokládal úpravu a rekonstrukci půdních prostor pro zřízení moderního školicího střediska tak, aby odpovídalo potřebám společnosti při školení jejích zaměstnanců. Bylo upraveno třetí a čtvrté podlaží pro školící účely, včetně vybudování sociálního zařízení a kuchyňky. Další klíčovou aktivitou bylo zařízení školicího střediska nezbytným nábytkem a vybavení prostor školicími pomůckami a programy. Vzhledem k neustálým ekonomickým a strukturálním změnám projekt přispěje k lepší adaptabilitě zaměstnanců a zvýšení konkurenceschopnosti žadatele. Ve školicím středisku se vzdělávají zaměstnanci na všech úrovních řízení jednotlivých firem skupiny MAO: dělnické profese, management, správa, úsek projekce, personální oddělení, stavební divize, ekonomické oddělení a obchodní oddělení. Projekt: Školicí středisko PEKASS Projekt realizovala společnost PEKASS s.r.o., založená v roce Firma je předním dodavatelem strojů a zařízení pro všechna odvětví pekárenského průmyslu v ČR. Její dominantní činností je prodej a instalace nových strojů, linek a zařízení do pekáren. Související činností je kompletní servis těchto zařízení, opravárenská činnost a výroba vlastních strojů a zařízení. Společnost se zaměřuje především na český trh. Špičková kvalita výrobků, nonstop servis a komplexní služby na klíč jsou hlavní devizou společnosti. Jejím cílem je být nadále předním úspěšným dodavatelem špičkové pekárenské techniky. 13

14 V roce 2007 se firma stala držitelkou ceny Podnikatel roku 2006 Plzeňského kraje, kterou každoročně vyhlašuje společnost Ernst&Young. Aby společnost mohla nadále poskytovat výrobky nejvyšší kvality s vysokou přidanou hodnotou a vynikající servis, rozhodla se soustředit svou pozornost na systém vzdělávání nejen svých vlastních pracovníků, ale i pracovníků zákazníků a partnerů. Záměrem projektu bylo vybudovat školicí středisko PEKASS s kapacitou 12 míst v rámci chystané výstavby nového objektu společnosti PEKASS CENTRÁLA. Jeho součástí bylo rovněž vybavení školicího střediska moderní prezentační technikou, nábytkem a zejména moderním strojním zařízením sloužícím k výuce základních pekárenských dovedností např. výroba a mísení těsta, tvarování, pečení, a to v souladu se současným trendem přechodu od manuální ke strojní pekárenské výrobě. Záměr reagoval na současnou situaci v oboru pekárenství charakterizovanou snahou podnikatelských subjektů o modernizaci svých provozů vedoucí k vyšší efektivitě výroby a z toho vyplývající zvyšující se náročnosti na kvalifikaci pracovníků. Vybudované školicí středisko PEKASS slouží především ke školení vlastních zaměstnanců a zároveň ke školení zaměstnanců ostatních podnikatelských subjektů, jejichž hlavní nebo vedlejší podnikatelskou činností je výroba běžného, jemného a trvanlivého pečiva. Projekt ŠKOLICÍ STŘEDISKO PEKASS nabízí jednoduchou a účinnou formu zajištění proškolení pekárenských pracovníků pro konkrétní typ práce, případně proškolení k získání dílčí kvalifikace. Projekt: Alca plast - Bratislavská Projekt realizovala společnost Alca plast, s.r.o. založená v roce 1998, která patří mezi největší výrobce sanitární techniky. Od svého založení investuje společnost velké množství prostředků do vývoje nových výrobků, vybavení, technologií a do vzdělávání. Záměrem projektu bylo pořídit a rekonstruovat nemovitost sousedící s provozovnou společnosti Alca plast, s.r.o., vybavit ji školícími pomůckami a programy a vytvořit tak moderní a kapacitně vyhovující školicí středisko, sloužící nejen ke vzdělávání zaměstnanců společnosti, ale i zaměstnanců jejích dodavatelů a zákazníků. Školení jsou zajišťována jak vlastními, tak externími školiteli. Obsahem vzdělávání jsou kurzy a školení v oblasti montáží, servisu a oprav výrobků firmy, výcviku nových pracovníků, nových technologií a práce týmu na nových produktech firmy. Pracovníci se ve specializovaných učebnách proškolují v souladu s legislativními předpisy a normami, v programech soudobé výpočetní techniky a zdokonalují se v cizích jazycích. Školicí středisko se rovněž využívá pro odborná školení zákazníků, především stavebních a instalatérských firem, architektů a prodejců sanitárních výrobků za účelem zkvalitnění a zvýšení prodeje výrobků a tím i zvýšení konkurenceschopnosti. Z tohoto důvodu je část střediska vybavena funkčními modely vlastních výrobků. Projekt pomáhá firmě získávat nejen vysoce kvalifikované a výkonné vlastní zaměstnance, ale i rozvíjet vztahy se svými zákazníky a odběrateli. Zaměření projektu odpovídá plánovanému rozvoji firmy. 14

15 VÍTĚZNÉ PROJEKTY V PROGRAMU NEMOVITOSTI Projekt: Hala Ciboušov Projekt realizoval Jaroslav Ježek KOMUNIKACE, malý podnik s deseti zaměstnanci a výrobou situovanou v katastru obce Klášterec nad Ohří (Ústecký kraj). Podpořený projekt se týkal činnosti firmy v oblasti klasické zámečnické výroby včetně opracování materiálů na CNC obráběcím centru. Jednalo se především o zakázkovou výrobu s převahou konstrukcí, malosériové výroby a jednoúčelových kovových výrobků. Podnik úzce spolupracuje s firmami umístěnými na průmyslové zóně VERNE, které uvedené výrobky poptávají. Specializovaná výroba se zaměřuje na výrobu okrasných kovových plotů, kde opět převažuje zakázková výroba na míru. Hlavním přínosem projektu byla rekonstrukce brownfieldu na podnikatelskou nemovitost se zaměřením na zpracovatelský průmysl - kovoobrábění a zámečnictví. Byly obnoveny a rozšířeny výrobní prostory a výrobní kapacity se sociálním zázemím pro zaměstnance včetně odpovídajících prostor pro jednání se zákazníky. Projekt umožní zvýšení efektivnosti a produktivity výroby. Doposud byla výroba umístěna v různých částech areálu s velkou manipulační náročností. Nové prostory umožní efektivní a racionální výrobu s předpokladem jejího rozšíření vlivem vhodných prostor. Rekonstrukce je další etapou revitalizace zakoupeného areálu bývalých statků, který představoval typický brownfield po ukončení zemědělské výroby. V předchozí etapě proběhla rekonstrukce kravína o délce 50 m na výrobní prostory a prostory k pronájmu v hodnotě 5,5 mil. Kč v období Rekonstrukce byla provedena za pomoci dotace Krajského úřadu Ústeckého kraje v r Projekt byl realizován v okrese Chomutov, který má vysokou mírou nezaměstnanosti. Projekt: Brownfield Rychvald - Regenerace objektu na výrobní areál Moramis Projekt realizovala společnost Moramis s. r. o., která se zabývá výrobou betonových výrobků pro stavební účely. Projekt navázal na výzkumnou a vývojovou etapu technologie Akvatron a projekt spojený se získáním ochranných známek na tyto produkty. Společnost Moramis s.r.o. využívala pronajaté prostory, které svojí kapacitou neumožňovaly využití pro výrobní účely. Objekt brownfieldu, který byl předmětem projektu, se nachází v těsné blízkosti areálu, kde probíhaly výzkumné a vývojové etapy směřující ke konečné výrobě chemických přísad do betonu. Areál brownfieldu se v minulosti využíval jako kravín, následně byl přebudován pro potřeby výroby zpracování a recyklaci plastových odpadů. Objekt byl ve velmi špatném stavu a nemohl být bez nutných stavebních úprav využíván. V rámci projektu došlo k regeneraci okolí objektu, odvozu a zpracování nebezpečného odpadu. Provedly se nezbytné vnější a vnitřní stavební práce k regeneraci objektu. Zejména bylo nutné upravit jeho vnitřní dispoziční řešení a stavebně opravit nosné zdivo, aby se zabránilo statickému znehodnocení objektu. V objektu se nachází výrobní a administrativní zázemí společnosti Moramis s.r.o. Plánovaná výroba se zaměřuje na výrobkovou řadu hydroizolačního krystalizačního systému Akvatron a vyvinuté materiály určené ke zvýšení životnosti a k ochraně inženýrských staveb (např. mosty, tunely, podchody) proti průniku vody, ropných produktů (např. motorový olej, benzin, nafta), chemických rozmrazovacích látek (CHRL) a dalších solí agresivních na betonové konstrukce. 15

16 Projekt: Rekonstrukce podnikatelského objektu v Napajedlích Projekt realizovala společnost UNIKONT GROUP s.r.o., založená v roce 1991, která podniká v oblasti čisticí a komunální techniky a je v tomto oboru jednou z největších českých společností na českém trhu. Firma nabízí široký sortiment značek předních světových výrobců v jednotlivých kategoriích úklidových a komunálních strojů. Pro většinu zastupovaných značek je pro Českou republiku výhradním dovozcem. Ve svém portfoliu má jak prostředky pro ruční úklid, profesionální a průmyslové vysavače, podlahové mycí automaty, bezprašné zametací stroje, tak i komunální techniku. Především v oblasti komunální techniky firma investovala do vlastního vývoje a výsledkem jsou technologicky vyspělé výrobky připravené pro malosériovou výrobu. Konkrétně se jedná o samosběrné čistící stroje s recyklací. Největší odbyt těchto strojů se očekává nejen na domácím trhu, ale i na trhu EU a mimo něj. Předmětem projektu byla rekonstrukce objektu motorárny v areálu bývalého výrobního a strojírenského závodu Slavie v Napajedlech, který byl dlouhodobě prázdný a bez jakéhokoli užívání. Celý komplex výrobního objektu vyžadoval zásadní rekonstrukci. V roce 2008 společnost vyvinula a vyrobila prototyp komunálního samosběru, coby nástavby na menší nákladní automobily. Dalším vyvinutým výrobkem byla nástavba určená na opravu asfaltových ploch. Studie proveditelnosti a zkušenosti s dosavadní výrobou ukázaly, že pro technologické vybavení a vlastní výrobu výše zmiňované techniky a plánovaného objemu výroby bude potřeba cca m 2 kryté plochy s dostatečnou výškou. Jako vhodný se jevil právě objekt bývalé motorárny v Napajedlech, kde byla po kompletní rekonstrukci zahájena výroba těchto nových strojů. Projekt rekonstrukce objektu řešil plochy pro provoz výrobních strojů a technologických zařízení. V objektu budou situovány provozy výroby, pomocné výroby, expediční sklad a provoz sanitární a kancelářský. UNIKONT GROUP projektem realizovala svůj podnikatelský záměr zavést do svého výrobního programu nový druh výrobků. Hlavní přínosy realizovaného projektu jsou především v rozšíření výrobních a podnikatelských ploch o téměř m 2, v zavedení výroby nových výrobků do sortimentu společnosti a ve zvýšení počtu zaměstnanců firmy po uvedení investice do provozu až o 25 %. 16

17 Partneři Podnikatelského projektu roku 2010 Skupina ČEZ ČEZ, a. s., byla založena v roce 1992 Fondem národního majetku ČR. Hlavním akcionářem je Česká republika, pro kterou vykonává správu jejího akciového podílu Ministerstvo financí České republiky. Hlavním předmětem činnosti ČEZ, a. s., je výroba a prodej elektřiny a s tím související podpora elektrizační soustavy. Zároveň se zabývá výrobou, rozvodem a prodejem tepla. Strategickým záměrem společnosti ČEZ je stát se klíčovým hráčem středoevropského elektroenergetického trhu. Prostředkem k dosažení tohoto cíle jsou především akvizice majetkových podílů v energetických společnostech či účast v projektech výstavby nových zdrojů a to zejména v zemích střední a jihovýchodní Evropy. ČSOB ČSOB Korporátní a institucionální bankovnictví je součástí ČSOB, největší české banky, která si za více než 40 let své existence vybudovala postavení vedoucího hráče mimo jiné na peněžním a devizovém trhu a v oblasti správy a řízení aktiv v České republice. Od roku 1999 je ČSOB členem KBC Group, která se řadí mezi největší finanční skupiny v Evropě a je zároveň jedním z největších finančních uskupení ve středoevropském prostoru. Díky tomuto strategickému partnerství může ČSOB Korporátní a institucionální bankovnictví nabídnout svým klientům unikátní kombinaci služeb: zkušenost místního týmu s detailní znalostí domácího prostředí a zároveň osvědčené zahraniční know-how a moderní produkty obvyklé v celoevropském kontextu. Úspěch této synergie se projevuje ve stále silnější pozici ČSOB nejen na trhu tradičních finančních služeb, ale zejména v progresivní nabídce strukturovaného financování či sofistikovaných platebních řešení. V neposlední řadě radí svým klientům s výběrem dalších finančních služeb skupiny ČSOB, jako jsou například faktoring, leasing, životní a neživotní pojištění či správa aktiv. Mediální partneři Aktuálně.cz Online deník Aktuálně.cz (www.aktualne.cz) vznikl jako první ryze internetové zpravodajské médium v České Republice (neopírá se o podporu žádného z tradičních médií z tisku, televize či rozhlasu). Od svého startu 1. listopadu 2005 se rychle stal jedním z nejvlivnějších zpravodajských zdrojů v zemi. Za profesionální práci získal prestižní oceněni Křišťálová lupa jako Internetový projekt roku Redakční tým s řadou ocenění je sestaven ze špičkových novinářů, kteří mají bohaté profesní zkušenosti. Díky důrazu na kvalitní a seriózní zpravodajství může Aktuálně.cz nabídnout původní a často i zcela exkluzívní informace, analýzy a živé online přenosy z klíčových událostí v Česku i ve světě. Euractiv.cz EurActiv.cz (www.euractiv.cz) je jedním z 15 členů evropské mediální sítě EurActiv. Portál nabízí aktuální denní zpravodajství s důrazem na informace o přípravě evropských politik a jejich implementaci v zemích EU. EurActiv.cz podporuje veřejnou diskusi a dává prostor širokému spektru zájmových skupin k prezentaci jejich postojů. EurActiv je zárukou nestranného a vyváženého přístupu k informacím o dění v EU. EurActiv je určen všem, kteří o dění v EU chtějí nejen vědět, ale chtějí jej také ovlivnit. Podnikatel.cz Business server Podnikatel.cz (www.podnikatel.cz) přináší aktuální novinky ze světa podnikání, přehled nejdůležitějších zákonů, největší databázi firem a jejich vyhledávání v Česku i v Evropské unii, právní poradenství nebo čerstvé informace z úřadů státní správy. Manažerům poskytuje rady v oblasti vedení lidí, time managementu i volnočasových aktivit. Moderní obec Moderní obec je odborný měsíčník pro moderní veřejnou správu. Zabývá se otázkami řízení, správy a ekonomiky měst a obcí, komunálních a technic- 17

18 kých služeb, životního prostředí, mezinárodní spolupráce a rozvoje infrastruktury obcí i regionů. Publikuje také témata z oblasti legislativy, aplikované informatiky, odpadového hospodářství, veřejného pořádku, bytové výstavby, rekonstrukcí měst, regenerace panelových domů, péče o památky, podpory podnikání i rozvoje místní kultury a cestovního ruchu. Časopis vychází od roku Euro Týdeník Euro (ww.euro.cz) je aktuálním zdrojem zasvěcených informací ze světa byznysu. Přináší komplexní pohled na rozhodující události a trendy v ekonomice, byznysu, politice a společnosti. Od svého založení v roce 1998 se týdeníku Euro podařilo stát se nejprodávanějším, nejvíce citovaným a inzertně nejvýkonnějším titulem ve své kategorii. Euro vychází každé pondělí. ČRo 1 Radiožurnál Radiožurnál (www.rozhlas.cz/radiozurnal) je moderní zpravodajsko-publicistická stanice, příjemná k poslechu všem cílovým skupinám. Ve svém vysílání se soustřeďuje na okamžité a rychlé zpravodajství, které se prolíná celým dnem a má přednost před jakýmkoliv naplánovaným programem. 24 hodin denně nabízí rychlý, kvalitní a komplexní informační servis o událostech doma i v zahraničí. Přináší zprávy z ekonomiky, politiky, kultury i sportu, ještě více aktuálních informací o dopravě a počasí i servisní pořady. Vysílá také autentická vyjádření, rozhovory a diskuse se zajímavými lidmi, komentáře prezentující nejširší škálu názorů a postojů i náboženské vysílání nebo vysílání pro národnostní menšiny. 18

19