Celostátní soutěž projektů českých podnikatelů, které dostaly podporu z Operačního programu Podnikání a inovace Evropské unie a státního rozpočtu ČR.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Celostátní soutěž projektů českých podnikatelů, které dostaly podporu z Operačního programu Podnikání a inovace Evropské unie a státního rozpočtu ČR."

Transkript

1 Celostátní soutěž projektů českých podnikatelů, které dostaly podporu z Operačního programu Podnikání a inovace Evropské unie a státního rozpočtu ČR. 1

2 Podnikatelský projekt roku 2010 Cílem Podnikatelského projektu roku 2010 je zvýšit povědomí o podpoře, kterou mohou využít malí a střední podnikatelé ze strany Evropské unie a České republiky. Akci pořádá Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Agenturou pro podporu podnikání a investic CzechInvest a Sdružením pro zahraniční investice (AFI). V celostátní soutěži Podnikatelský projekt roku se hodnotí projekty českých podnikatelů realizované v předešlém roce, podpořené ze strukturálních fondů EU a státního rozpočtu ČR. Soutěží se v sedmi kategoriích podle jednotlivých programů Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI), konkrétně v oblastech: ICT + Strategické služby Eko-Energie: Obnovitelné zdroje energie Eko-Energie: Úspory energie Inovace Potenciál Školicí střediska Nemovitosti Projekty financované z evropských peněz posuzují hodnotitelské komise. Organizátoři Podnikatelského projektu roku 2010 Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Ministerstvo průmyslu a obchodu je ústředním orgánem státní správy pro průmyslovou, energetickou, proexportní a obchodní politiku v kontextu jednotného trhu EU, pro tvorbu jednotné surovinové politiky a využívání nerostného bohatství. Podporuje podnikání a investování v oblasti zpracovatelského průmyslu i průmyslového výzkumu a vývoje, techniky a technologií včetně využití evropských fondů v této oblasti. Stará se o vnitřní obchod a ochranu zájmů spotřebitelů v kontextu evropské spotřebitelské politiky, o podporu malých a středních podniků, s výjimkou regionální podpory podnikání, o rozvoj živnostenského podnikání a využívání evropských fondů v této oblasti. Více na Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest je státní příspěvková organizace podřízená Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR, která posiluje konkurenceschopnost české ekonomiky prostřednictvím podpory malých a středních podnikatelů, podnikatelské infrastruktury, inovací a získáváním zahraničních investic z oblasti výroby, strategických služeb a technologických center. V rámci zjednodušení komunikace mezi státem, podnikateli a Evropskou unií CzechInvest zastřešuje celou oblast podpory podnikání ve zpracovatelském průmyslu, a to jak z prostředků EU, tak ze státního rozpočtu. CzechInvest dále propaguje Českou republiku v zahraničí jako lokalitu vhodnou pro umisťování mobilních investic, je výhradní organizací, která smí nadřízeným orgánům předkládat žádosti o investiční pobídky, a podporuje české firmy, které mají zájem zapojit se do dodavatelských řetězců nadnárodních společností. Prostřednictvím svých služeb a rozvojových programů CzechInvest přispívá k rozvoji domácích firem, českých a zahraničních investorů i celkového podnikatelského prostředí. Více na Sdružení pro zahraniční investice (AFI) Sdružení pro zahraniční investice - AFI je nezisková organizace, která reprezentuje skupinu renomovaných českých a nadnárodních poradenských společností působících na českém trhu, jejichž společným cílem je aktivně podporovat příliv přímých zahraničních investic do České republiky, rozvoj českého podnikatelského prostředí a vládní agenturu CzechInvest spadající pod Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky. Ve spolupráci s agenturou CzechInvest AFI organizuje soutěže Investor roku a Podnikatelská nemovitost roku, diskusní kulaté stoly s předními zástupci státní správy, veletrh dodavatelských 21

3 příležitostí, širokou škálu odborných seminářů a workshopů atd. AFI podporuje také České technologické dny a spolupráci mezi univerzitami a soukromým sektorem v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. V dané oblasti realizuje například soutěž Nejlepší spolupráce roku či projekt adventure. Více na Expertní skupiny AFI se aktuálně zabývají tématem investičních pobídek nebo usnadnění vnitropodnikových přesunů kvalifikovaných zahraničních pracovníků ze třetích zemí. Pro více informací navštivte 3

4 PŘEHLED VÍTĚZNÝCH podnikatelských projektů ROKU

5 VÍTĚZNÉ PROJEKTY V PROGRAMU ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY Projekt: Vývoj produktu MakeDoc Documentation FrameWork Projekt realizovala společnost PIKE ELECTRONIC, spol. s r.o. se sídlem v Praze, střední podnik, založený v roce 1991 jediným českým vlastníkem. Od svého založení se zabývá vývojem a implementací software. Poskytuje služby v oblasti návrhu, vývoje a administrace software pro high-end segmenty především v oborech telekomunikace, bankovnictví a zdravotnictví. V současné době se informační infrastruktura v těchto high-end segmentech realizuje pomocí aplikací od různých dodavatelů pomocí nástrojů tzv. integračního middleware, který působí jako prostředník mezi integrovanými aplikacemi. Se stoupajícím počtem nových služeb cílovým zákazníkům se však integrace pomocí middleware stává nepřehlednou. Cílem společnosti bylo proto pomocí nově vytvořeného týmu kvalifikovaných IT odborníků z regionu vyvinout produkt pro firemní zákazníky, který umožní vytvořit a udržovat detailní dokumentaci stávajícího prostředí. Předmětem projektu je realizace vývoje produktu MakeDoc Documentation FrameWork. Produkt MakeDoc je dokumentační řešení pro podnikové integrační projekty. Je určen pro generování tisknutelné dokumentace rozsáhlých projektů v oblastech jako telekomunikace, bankovnictví a utility, kde jsou integrační platformy používány nejčastěji. Jádro produktu je možné rozšířit o zásuvné moduly, přičemž každý modul rozšiřuje dokumentační schopnosti aplikace o nové platformy či systémy. Do produktu budou postupně přibývat moduly pro dokumentace nových oblastí. Každý z odborníků má na starosti vytvoření zásuvného modulu pro konkrétní podporovanou softwarovou aplikaci. Dalšími výstupy projektu jsou mimo jiné: - zvládnutí špičkových technologií a jejich nasazení v regionu, - rozšíření spolupráce s vysokými školami formou stáže studentů a spolupráce na tématech jejich studentských prací. V rámci projektu bylo podpořeno 15 nově vytvořených kvalifikovaných pracovních míst. Projekt, realizovaný v Ostravě, navazuje na dlouholetou spolupráci s některými klíčovými zákazníky a pracovišti na vysokých školách (Univerzita Palackého v Olomouci). Projekt: Vývoj QAS Projekt realizovala společnost KVADOS, a.s. se sídlem v Ostravě, která působí na trhu již od roku 1992 v oblasti poskytování software a souvisejících služeb. Společnost vlastní několik certifikátů GOLD Partner Microsoft a Preffered partner společnosti HP. Je členem sdružení IT Cluster. Spolupracuje s Vysokou školou báňskou Technickou univerzitou v Ostravě. Obsahem projektu byl vývoj technologické platformy pro zakázkový vývoj řešení s využitím vývojových nástrojů společnost Microsoft Visual Studio 2008 s podporou platformy dot.net. Tato platforma umožňuje integrovat dosud vyvíjené systémy VENTUS a mycash do prostředí dot.net a povýšit stávající evidenční informační systém na procesní informační systém. Součástí platformy je implementace nástrojů pro WorkFlow včetně grafického rozhraní. Uvedená platforma do sebe integruje také prostředky pro projektové řízení a komplexní reporting výkonů jednotlivých týmů, včetně přesné, jak vývojové tak implementační, dokumentace. V rámci projektu bylo vytvořeno 7 nových pracovních míst. 5

6 Projekt: INSYS - Systém integrace a detekce ve videoobraze Projekt realizovala společnost Integoo s.r.o., zabývající se integrací bezpečnostních systémů se zvláště silnou pozicí v oboru IP kamer. Poskytuje široké spektrum služeb, od návrhu systému přes jeho dodávku, instalaci a začlenění do stávající infrastruktury až po převzetí odpovědnosti za jeho bezchybný provoz. Mezi zákazníky firmy patří významné banky, dopravní společnosti, úřady a průmyslové podniky. Výsledkem projektu je softwarový Systém integrace a detekce ve videoobraze - INSYS, který umožňuje následující kroky: - systém integrace technologií s podporou rozhodování určený pro bezpečnostní a krizové složky - online systém vyhodnocení stavu bezpečnostních technologií a detekce nebezpečných jevů - informační portál s připravenými scénáři řešení bezpečnostních a krizových situací - nástroje pro detekci a modelování procesů - geografická lokalizace incidentů vázaná na databáze krizových řešení - systém vizualizace stavů bezpečnostních technologií u systémů podporujících krizová řešení - integrační nástroje pro různé kamerové systémy - subsystémy zpětné analýzy probíhajících stavů Integrační systém bezpečnostních technologií a detekcí ve video obraze slouží k vytváření logických vazeb a autonomnímu provozu na straně serveru a zároveň pro sjednocení obsluhy integrovaných technologií, snižuje nároky na odbornost obsluhy a tím i náklady na fyzickou ostrahu objektů nebo areálů. Integrační systém umožňuje z jednoho místa spravovat, sledovat a ovládat připojené technologie bez přítomnosti technika v místě instalace zařízení. Datové přenosy ze zařízení jsou realizovány pomocí sítě LAN nebo Internet, což zásadně šetří dojezdový čas při zásahu nebo zcela vytlačuje přítomnost technika v lokalitě. V rámci projektu bylo vytvořeno 6 nových pracovních pozic. VÍTĚZNÉ PROJEKTY V PROGRAMU EKO ENERGIE OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE Projekt: Malá vodní elektrárna Čerychův jízek Projekt realizoval Ing. Jiří Čáp, který začal podnikat v oblasti výroby elektrické energie po několika letech působení na trhu silniční nákladní automobilové dopravy. Před začátkem realizace projektu provozoval již tři malé vodní elektrárny. Cílem projektu bylo postavit průtočnou, příjezovou, levobřežní malou vodní elektrárnu s instalovaným výkonem 440 kw, výrobou energie netto 1707 MWh za rok, využívající přirozeného přítoku vody do jezové zdrže. Elektrárna byla postavena jako bezobslužná a při provozu nedochází ke špičkovému nebo pološpičkovému režimu. Technické řešení stavby předpokládalo výstavbu odběrného místa, přivaděče vody, samotného objektu malé vodní elektrárny, včetně objektu pro vypouštění a přípojky vysokého napětí a vzdouvacího objektu. Malá vodní elektrárna je osazena čtyřmi kusy vrtulových turbín s automatickou regulací. Ovládání turbín je řešeno v objektu elektrárny. 6

7 Projekt: Malá vodní elektrárna Zlatá koruna Projekt realizoval Augustin Veis, který již roku 1988 zahájil výstavbu malé vodní elektrárny na řece Malši v Kaplici Mostky a začal dodávat elektrickou energii do rozvodové sítě Jihočeského kraje. Od roku 1991 podniká jako fyzická osoba v oboru výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů. O výstavbu malé vodní elektrárny na řece Vltavě ve Zlaté Koruně žádal poprvé již v 90. letech. Tato žádost byla však zamítnuta. Souhlas ke stavbě mu byl udělen Městským úřadem Český Krumlov odborem životního prostředí až v roce 2003 při opětovné žádosti. V roce 2004 bylo vydáno stavební povolení pro stavbu trafostanice pro malou vodní elektrárnu, včetně přípojky venkovního vedení vysokého napětí. Augustin Veis vlastní osvědčení pro provozování malých energetických zdrojů, státní autorizaci na výrobu elektřiny a licenci na výrobu elektřiny. Záměrem projektu bylo vybudování malé vodní elektrárny v obci Zlatá Koruna v okrese Český Krumlov a zajištění výroby elektrické energie ekologickým způsobem. Jedná se o průtočnou příjezovou malou vodní elektrárnu bez možnosti akumulace, s využitím maximálního průtoku 16,0 m3/s na levém břehu toku. Součástí výstavby nové elektrárny spolu s objekty vtoku, strojovny, proplachovací propustí okolo strojovny a výtoku malé vodní elektrárny je také úprava dna u výtoku a elektrická přípojka vyvedení výkonu. Malá vodní elektrárna je vybavena všemi typy předepsaných elektrických ochran a je koncipována jako bezobslužná, pouze s občasným dohledem a údržbou, s plně automatizovaným řízením provozu. Provoz soustrojí je řízen hladinovou regulací. Vyvedení elektrického výkonu bylo provedeno do vlastní trafostanice v objektu strojovny a odtud kabelovou přípojkou do venkovního vedení distribuční sítě. Projekt byl řešen tak, aby nepředstavoval negativní zásah z hlediska zachování rázu krajiny, vodohospodářských a rybářských požadavků. Cílem projektu bylo mimo jiné zefektivnit a zvýšit produkci tepla a elektřiny, optimálně využít nových komponent, snížit využívání fosilních paliv a znečištění životního prostředí. V rámci regionu a ČR projekt přinesl možnost vzniku pracovního místa a vyšší využití obnovitelných zdrojů energie v regionu. Projekt: Malá vodní elektrárna Železný Brod Projekt realizovala společnost VODNÍ ELEKTRÁRNA ŽELEZNÝ BROD, akciová společnost, fungující od roku Od samotného počátku existence společnosti je jejím základním a deklarovaným cílem obnova malé vodní elektrárny v Železném Brodě s využitím pozemků a některých součástí původního vodního díla - malé vodní elektrárny, která v těchto místech fungovala od konce 19. století jako energetický zdroj místní bavlnářské továrny. Cílem projektu bylo vybudovat malou vodní elektrárnu Železný Brod na místě ruin někdejšího hradidlového jezu, náhonu a elektrárny. Celý projekt byl přímo zaměřen na výrobu elektrické energie z obnovitelného zdroje a následný prodej do elektrizační soustavy. Počítal s navýšením výroby z aktuálně nulové hodnoty na roční výrobu MWh/rok s instalovaným výkonem 848 kw. 7

8 Celá elektrárna je ovládaná bezobslužnými obvody s pochůzkovou službou. Základní koncepce vychází ze zabezpečovacího automatu. Automatika ve strojní části i elektrické části je řešena klidově, tj. při ztrátě ovládacího napětí dojde k samočinnému odstavení soustrojí. Elektrárna využívá hydroenergetický potenciál průtoků řeky, provozní hladina v nadjezí je udržována přesnou hladinovou regulací, se zaručením stálého přelivu výšky 10 cm přes jez. V rozsahu provozních průtoků malé vodní elektrárny je horní provozní hladina v jezové zdrži udržována na úrovni 274,96 m n.m. hladinovou regulací turbín. Čidlo hladinové regulace je umístěno u jezu v klidné vodě neovlivněné průtokem. VÍTĚZNÉ PROJEKTY V PROGRAMU EKO-ENERGIE - Úspory energie Projekt: Modernizace kompresorovny společnosti DEZA, a.s. Projekt realizovala společnost DEZA, a. s., fungující od roku Historie společnosti sahá však až do roku 1892, kdy byly výhradním představitelem dehtochemie na území dnešní České republiky Dehtové závody Julia Rütgerse v Ostravě. V roce 1960 zahájila tato společnost výstavbu a od roku 1963 také provoz výrobny v novém závodě na zpracování dehtu a benzolu ve Valašském Meziříčí. Výroba v Ostravském závodě byla v průběhu roku 1996 zcela utlumena. Společnost byla zprivatizována, vlastníci převzali výkon svých práv a povinností v roce DEZA, a.s. nyní tvoří základní výrobní závod ve Valašském Meziříčí a územně odloučený závod v Otrokovicích (výroba ftalátových změkčovadel a antrachinonu). V roce 1999 byla DEZA, a.s. začleněna do vlastnické struktury AGROFERT HOLDING, a.s. Předmětem projektu byla komplexní modernizace kompresorové stanice společnosti DEZA, a.s., kde byly instalovány dva kompresory: jeden turbokompresor o výkonu Nm3/h a měrné spotřebě 0,085 kwh/nm3 a druhý šroubový o výkonu cca 1500 Nm3/h a měrné spotřebě 0,100 kwh/nm3 (tento je využíván jako doplňkový zdroj pro krytí špiček). Dále byl instalován absorpční sušič o výkonu Nm3/h, který je využíván pro regeneraci absorpční náplně kompresního tepla vzduchu. Do investičních nákladů byly započteny také náklady na montáž, úpravu potrubí a elektroinstalaci. Projektem, jenž tvoří výslednou variantu energetického auditu, bylo dosaženo zvýšení účinnosti a efektivnosti při výrobě, přenosu a spotřebě energie v rámci modernizace stávajícího zařízení na výrobu energie určené pro vlastní spotřebu ve společnosti DEZA, a.s. Důvodem realizace byla technická zastaralost a vysoká provozní a ekonomická náročnost stávajícího zařízení. Projekt: Energetické úspory při výrobě tepla a TUV Projekt realizoval Ústav onkologie a pneumologie na Pleši, který je samostatnou příspěvkovou organizací Středočeského kraje. Ústav s 217 lůžky je soběstačnou hospodářsko-technickou jednotkou, má vlastní zdroj vody, čistící stanici a záložní zdroje energie. Ústav spolupracuje s celou řadou pražských klinik a s mnoha odbornými pracovišti Středočeského kraje. Počtem zaměstnanců se ústav řadí mezi střední podniky. Předmětem projektu byla celková rekonstrukce tepelného hospodářství v areálu společnosti Institutu onkologie a rehabilitace Na Pleši s.r.o. V rámci projektu došlo ke zrušení v minulosti používaného mazutového kotle a přebudování stávající parní kotelny na kotelnu teplovodní s dřevěnými peletami jako hlavním palivem. Zároveň se 8

9 provedla částečná rekonstrukce současných přivaděčů z předizolovaného potrubí. Vzniklý provoz nyní řídí nové automatické řídicí systémy měření a regulace. Projekt: Využití tepla z odpadních pecí Projekt realizovala společnost Saint-Gobain Isover CZ s.r.o., výrobce tepelných, akustických a protipožárních izolací se sídlem v Častolovicích. Společnost je nejvýznamnějším výrobcem izolačních materiálů, jednička na českém trhu. Od roku 2010 nabízí i výrobky z expandovaného polystyrenu a stala se tak firmou nabízející na českém trhu nejširší sortiment tepelných, zvukových a protipožárních izolací v té nejlepší kvalitě. V srpnu letošního roku fúzovala s dalšími dvěma společnostmi a v současnosti funguje pod názvem Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. Cílem projektu bylo využít odpadní technologické teplo vzniklé chlazením plášťů kupolovitých tavících pecí. V rámci komplexních opatření bylo toto technologické teplo využito pro výrobu chladu a vytápění. Při výrobě chladu dochází ke kompletní náhradě chladících okruhů sloužících pro chlazení rozvlákňovačů lávy a sběrné komory. Původními zdroji chladu byly 2 kompresorové stanice s celkovým příkonem 350 kw, jejichž chladícím médiem je freon R406C a R22. Tyto kompresorové stanice byly nahrazeny 1 společnou strojovnou, kde byly umístěny absorpční chladiče, využívající pro výrobu chladu odpadní teplo. Vlivem vhodnějšího umístění nové strojovny vznikly nižší nároky na transport chladu a snížil se příkon dopravních čerpadel. Tímto opatřením došlo k využití až 1MW odpadního tepla, ke snížení provozního příkonu strojních zařízení o cca 200 kw, tedy k úspoře elektrické energie cca 1400MWh/rok, snížení emisí CO2 odstraněním strojů využívající freon R406C a ke snížení provozních nákladů za údržbu a opravy. Při vytápění se jedná o propojení topného systému administrativní budovy s topným systémem výrobních hal, kdy je využito zpětné získávání tepla. Propojením systémů dochází k využití odpadního tepla pro vytápění administrativní budovy a tedy k úspoře cca m3 zemního plynu/rok na současné spotřebě. Očekávaná návratnost souboru opatření bude okolo 8 let. Využití odpadního tepla z kupolových pecí je energeticky úsporný projekt, který je na základě doporučení energetického auditu sestaven ze dvou opatření: a) Využití odpadního, technologického tepla pro výrobu chladu b) Využití odpadního, technologického tepla pro vytápění administrativní budovy Díky těmto opatřením dojde k celkové úspoře 7238GJ/rok a snížení emisí CO 2 o 1904,7 t/rok. VÍTĚZNÉ PROJEKTY V PROGRAMU INOVACE Projekt: Crytur - klíčový dodavatel detektorů pro elektronovou mikroskopii Projekt realizovala firma Crytur, která se zabývá výrobou a vývojem scintilačních materiálů a detektorů, laserových tyčí a komponent (zrcadla), přesné optiky a mechaniky, safírových profilů a monokrystalů pro lasery a elektronové mikroskopy. Projekt vyšel z vlastního výzkumu firmy ve spolupráci s celkem 6 akademickými skupinami. Došlo přitom k vývoji nových technologií (opracování monokrystalů, napařování vrstev, kompletace v čistých provozech, nové monokrystaly) a řady nových výrobků, mimo jiné pro detekci elektronů v el. mikroskopu. Díky vlastnímu materiálu firma ovládá odhadem polovinu světového trhu s mono- 9

10 krystaly pro zmíněnou detekci. Cílem projektu bylo zavedení vyvinutých technologií a výrobků, primárně detekčních jednotek pro elektronovou mikroskopii, do výroby. Za tím účelem byly postaveny prostory s čistými provozy a vybaveny nezbytnými technologiemi. Projektem firma Crytur postoupila o stupeň dál v dodavatelském řetězci pro elektronovou mikroskopii. Z výrobce monokrystalu se posunula na výrobce celé detekční jednotky, kde jádrem zůstává vlastní monokrystal. Díky tomu výrazně vzrostla přidaná hodnota výroby. Výstupem je spuštění nových technologií a prodej jednotlivých nových výrobků. Projekt: Zavedení sériové výroby zařízení NanospiderTM pro průmyslovou výrobu nanovláken Projekt realizovala česká společnost Elmarco, globální hráč v oblasti výroby strojů pro průmyslovou výrobu nanovláken. Na základě patentu, který drží Technická univerzita v Liberci, Elmarco vyvinula unikátní technologii Nanospider. Nanospider umožňuje výrobu nového zvukově absorpčního materiálu tzv. Nanospide AcousticWebTM, který má jedinečnou schopnost pohlcovat zvuk v širokém spektru frekvencí, a nový filtrační materiál AntimicrobeWebTM Nanospider, který slouží k odstraňování fyzikálních a biologických nečistot z inhalovaného a vydechnutého vzduchu. Společnost má pobočky v ČR, Severní Karolíně, Japonsku a spolupracuje se světovými lídry v průmyslu i univerzitami po celém světě. Společnost ELMARCO s.r.o. má vedoucí postavení v oblasti výzkumu, vývoje a výroby strojů pro výrobu nanovláken a nanovlákenných materiálů jak v České republice, tak i v celosvětovém měřítku. Ve spolupráci s Technickou univerzitou v Liberci dokázala společnost ELMARCO s.r.o. na základě vynálezu Prof. RNDr. Oldřicha Jirsáka, CSc. vyvinout technologii na průmyslovou výrobu nanovlákenných materiálů, která je založena na principu modifikovaného elektrospiningu. Výsledkem spolupráce Technické univerzity v Liberci a výzkumné a vývojové divize nano společnosti Elmarco je prototyp stroje NanospiderTM, který je naprosto unikátní a jako první na světě dokáže vyrábět nanovlákenné textilie v průmyslovém měřítku. Tento projekt je součástí komplexního investičního záměru vycházejícího z ucelené strategie rozvoje společnosti, který zahrnuje výstavbu nových výzkumných, vývojových, výrobních a školících prostor společnosti ELMARCO s.r.o. v průmyslové zóně Sever v Liberci. Projekt byl zaměřen na Inovaci produktu NanospiderTM. Jeho cílem bylo uvést technologii NanospiderTM na celosvětový trh. Další část projektu byla zaměřena na Inovaci procesu výrobní postup pro výrobu NanospideruTM, který je jedinečný ve světě. V rámci projektu zavedení sériové výroby NanospiderTM bylo třeba pořídit nové špičkové stroje a zařízení. Mezi pořizované technologie patřily technologie katalytického spalování, kompresorová stanice, CNC centrum a další související zařízení, která jsou nezbytná pro proces výroby. Realizací projektu došlo k vytvoření unikátních výrobních kapacit pro výrobu strojů na produkci nanovláken a nanovlákenných materiálů. Tím se ČR stala jedním z předních inovátorů v této oblasti. Projekt: Výroba nanostrukturních materiálů pro medicínské aplikace Projekt realizovala společnost COMTES FHT a.s., která působí již od roku 2000 v oblasti výzkumu a vývoje kovových materiálu a jejich zpracování. Činnost firmy se zaměřuje především na aplikovaný materiálový výzkum a na výzkum technologií tváření a tepelného zpracování. Společnost COMTES FHT a.s. vznikla v prosinci 10

11 roku V současné době sídlí v Dobřanech - Plzeň jih. Nový areál s laboratořemi o rozloze téměř metrů čtverečních umožňuje navíc další rozšiřování. COMTES FHT a.s. zaměstnává více než čtyřicet výzkumných pracovníků, techniků a dělníků. Projekt Nanotitan Výroba nanostrukturních materiálů pro medicínské aplikace počítá se zavedením výroby nanostrukturních titanových polotovarů a polotovarů z jiných materiálů ve společnosti COMTES FHT a.s. pro použití v lékařských aplikacích jako jsou dentální a kostní implantáty. Zavedení výroby předcházel dlouhodobý vývoj technologií tváření materiálů extrémní deformací. Po úspěšném zavedení výroby se společnost COMTES FHT a.s. stane prvním průmyslovým dodavatelem nanostrukturního titanu v celosvětovém měřítku. Zavedení výroby si vyžádalo zakoupení linky pro průběžné protlačování typu Conform a obráběcího centra pro výrobu nástrojů. Pro využití plného potenciálu linky Conform a umožnění zpracování různých materiálů byla nezbytná znalost fyzikálních a mechanických vlastností sledovaných materiálů. Nezbytnou znalostí při výrobě materiálů s nanostrukturou jsou přetvárné charakteristiky materiálu od quasistatických až po dynamické rychlosti zatěžování. Znalost těchto veličin umožňuje optimální nastavení parametrů technologického procesu pro dosažení požadované mikrostruktury s využitím potenciálu zařízení Conform při dosažení maximální životnosti použitých nástrojů. VÍTĚZNÉ PROJEKTY V PROGRAMU POTENCIÁL Projekt: Výzkumné a vývojové centrum pro lékařské nanobiotechnologie Projekt realizovala společnost CPN, založená v roce Centrum jejích aktivit tvoří produkce aktivních substancí s využitím v kosmetice a výživě. Kromě toho se ve vlastních laboratořích věnuje výzkumu a vývoji. Je součástí holdingu Contipro Group a.s., která sídlí v Dolní Dobrouči v podhůří Orlických hor. Díky tomu, že se firmě podařilo vybudovat vlastní distribuční síť pro všechny své produkty (aktivní látky i farmaceutické výrobky), může exportovat 99 % celkové produkce, a to do 40 zemí na všech kontinentech. V současnosti ovládá 60 % evropského a 30 % světového trhu s hyaluronanem. Téměř od začátku své existence Contipro systematicky buduje zázemí pro výzkum a vývoj. První laboratoře zřídila společnost již v roce 1991 a dnes je téměř polovina lidí, kteří pro holding pracují, složena z vědeckých pracovníků, výzkumníků a vývojářů. Celá řada aktuálních problémů v medicíně je řešitelná za pomoci nano- a mikrosystémů aplikovaných v regenerativní medicíně, nosičích pro cílenou distribuci léků a v přípravcích pro tkáňové inženýrství a pro krytí ran. Tento moderní trend rozvoje medicíny na úrovni aplikovaného výzkumu a vývoje jako jediný subjekt v České republice zachytila a dále rozvíjí společnost CPN spol. s r.o. Vzhledem k potřebám zajistit pokračování výzkumu a vývoje na špičkové úrovni, je třeba základnu CPN dále rozvíjet a posilovat. Cílem tohoto projektu bylo rozšířit a dobudovat Výzkumné a vývojové centrum pro lékařské nanobiotechnologie. Centrum je nyní součástí výzkumné a vývojové základny společnosti CPN spol. s r.o. To mu umožňuje napojit se na již existující výzkumnou a vývojovou infrastrukturu využívanou CPN, a tím mimo jiné plynulý rozběh výzkumných a vývojových aktivit. Kromě toho má možnost využívat již vybudovaná, specializovaná pracoviště v CPN jako např. laboratoř elektronové mikroskopie, funkční informační středisko, pracující s informačními databázemi z celého světa a provádějící pravidelná marketingová šetření či registrační oddělení, nutné pro přípravu a provedení registrací farmaceutických produktů. 11

12 V rámci centra budou řešeny projekty, vedoucí k high tech produktům potřebným např. v regenerativní medicíně, kde se využívají kmenové buňky při regeneraci poškozených kloubů a vazů, při hojení těžko se hojících ran například u diabetiků atd. Projekt: Vybudování centra pro výzkum a vývoj nanovlákenných materiálů a technologii Nanospider TM Projekt realizovala česká společnost Elmarco, globální hráč v oblasti výroby strojů pro průmyslovou výrobu nanovláken. Na základě patentu, který drží Technická univerzita v Liberci, Elmarco vyvinula unikátní technologii Nanospider. Nanospider umožňuje výrobu nového zvukově absorpčního materiálu tzv. Nanospide AcousticWeb TM, který má jedinečnou schopnost pohlcovat zvuk v širokém spektru frekvencí, a nový filtrační materiál AntimicrobeWebTM Nanospider, který slouží k odstraňování fyzikálních a biologických nečistot z inhalovaného a vydechnutého vzduchu. Společnost má pobočky v ČR, Severní Karolíně a v Japonsku, spolupracuje se světovými lídry v průmyslu i univerzitami po celém světě. Společnost ELMARCO s.r.o. má vedoucí postavení v oblasti výzkumu, vývoje a výroby strojů pro výrobu nanovláken a nanovlákenných materiálů jak v ČR, tak i v celosvětovém měřítku. Ve spolupráci s Technickou univerzitou v Liberci dokázala vyvinout technologii na průmyslovou výrobu nanovlákenných materiálů, která je založena na principu modifikovaného elektrospiningu. Vybudování výzkumně-vývojového centra umožnilo společnosti rozšířit výzkumné a inovační kapacity, což je základním předpokladem realizace strategie rozvoje společnosti. Realizací projektu pokračují výzkumné práce na vývoji nových generací technologie NanospiderTM, jejichž prostřednictvím bude možné vyrábět materiály, které najdou díky svým unikátním vlastnostem uplatnění v široké řadě odvětví. Stávající výzkumné a vývojové vybavení a prostory byly nedostatečné jak z hlediska kapacit, tak potřebného profesionálního zázemí. Projekt umožnil významné navýšení těchto kapacit, urychlení a zpřesnění výzkumně-vývojové kapacity tak, aby bylo možné výsledky tohoto výzkumu v nejbližší době přenést do běžného života. V rámci projektu došlo k pořízení speciálních a unikátních měřících zařízení a vybavení laboratoří, včetně periferních jednotek k testovaným strojům. Projekt: Výzkumně vývojová laboratoř pro senzory a integrované senzorové sítě Projekt realizovala společnost Tesla Blatná, a.s., založená již v roce Firma s více než padesátiletou tradicí ve výrobě elektrických a elektronických součástek pro automobilový průmysl a součástek i elektrických obvodů pro elektroniku svým významem přesahuje rozsah jihočeského regionu na celostátní úroveň a s exportem 50 % celkové výroby má i značný mezinárodní vliv. Firma rozvíjí tři hlavní obory činnosti: výrobu autopříslušenství, elektronických zařízení a zákaznických elektronických obvodů s vyšším stupněm inteligence. Nosné obory firmy jsou inovacemi neustále zlepšovány kvůli zajištění konkurenceschopnosti a snížení celkových nákladů na jednotku produkce. Přes tato systematická zlepšování hlavních výrobních oborů se vedení společnosti v zájmu dalšího rozvoje firmy rozhodlo provést principiální pokrok ve výrobě strategickou orientací na progresivní sektor senzorů, integrovaných senzorových modulů a smart mikrosystémů pro inteligentní textilie, jako jsou pracovní oděvy s detekcí životních funkcí 12

13 pracovníka i monitorováním nebezpečných plynů v atmosféře (například pracovní oděvy hasičů, pracovníků ve výbušném prostředí nebezpečných plynů a par, oděvy sportovců, vybavení inteligentních postelí v nemocnicích, rehabilitačních ústavech, domovech důchodců, apod.). Strategický záměr společnosti rozšířit aktivity do oblasti senzorové techniky znamenal nutnost vytvořit nové výzkumné prostory se sníženou prašností ( tzv. čisté prostory ) a vybavit je potřebným zařízením. Cílem projektu bylo upravit části stávajících prostorů společnosti na moderní laboratoř pro výzkum a vývoj nových výrobků z oblasti senzorové techniky. Její vybudování bylo neodmyslitelnou podmínkou realizace nové technologie. Rozšíření a zkvalitnění výzkumných a vývojových kapacit podniku přinese prohloubení spolupráce s vysokými školami a AV ČR, vytvoření nových kvalifikovaných míst a zajištění podmínek pro zapojení společnosti do národních i evropských programů výzkumu a vývoje, a zvýší tak jeho konkurenceschopnost. Projekt pro firmu znamená významný pokrok v rozšíření výroby o sofistikovanou třídu produktů, jejichž technická úroveň odpovídá současnému stavu techniky ve světovém měřítku. Realizovaný projekt je velmi přínosný pro firmu i pro celý elektrotechnický průmysl České republiky. VÍTĚZNÉ PROJEKTY V PROGRAMU ŠKOLICÍ STŘEDISKA Projekt: Školicí středisko MILOTA Projekt realizovala firma MILOTA Kladno, spol. s r.o. zajišťující kompletní projekční a inženýrské služby v oblasti stavebnictví. Společnost je součástí skupiny stavební a obchodní firmy MAO (MAO spol. s r.o.; MAO Služby, s.r.o.; MILOTA Kladno, spol. s r.o.; MAO REAL, s.r.o.). Skupina MAO je organizačně a vlastnicky propojena a činnosti jednotlivých firem zajišťují komplexní řešení investičních záměrů v oblasti stavebnictví. Hlavním cílem projektu bylo vybudovat moderní školicí středisko, které umožní profesní rozvoj zaměstnanců stavební skupiny MAO. Projekt předpokládal úpravu a rekonstrukci půdních prostor pro zřízení moderního školicího střediska tak, aby odpovídalo potřebám společnosti při školení jejích zaměstnanců. Bylo upraveno třetí a čtvrté podlaží pro školící účely, včetně vybudování sociálního zařízení a kuchyňky. Další klíčovou aktivitou bylo zařízení školicího střediska nezbytným nábytkem a vybavení prostor školicími pomůckami a programy. Vzhledem k neustálým ekonomickým a strukturálním změnám projekt přispěje k lepší adaptabilitě zaměstnanců a zvýšení konkurenceschopnosti žadatele. Ve školicím středisku se vzdělávají zaměstnanci na všech úrovních řízení jednotlivých firem skupiny MAO: dělnické profese, management, správa, úsek projekce, personální oddělení, stavební divize, ekonomické oddělení a obchodní oddělení. Projekt: Školicí středisko PEKASS Projekt realizovala společnost PEKASS s.r.o., založená v roce Firma je předním dodavatelem strojů a zařízení pro všechna odvětví pekárenského průmyslu v ČR. Její dominantní činností je prodej a instalace nových strojů, linek a zařízení do pekáren. Související činností je kompletní servis těchto zařízení, opravárenská činnost a výroba vlastních strojů a zařízení. Společnost se zaměřuje především na český trh. Špičková kvalita výrobků, nonstop servis a komplexní služby na klíč jsou hlavní devizou společnosti. Jejím cílem je být nadále předním úspěšným dodavatelem špičkové pekárenské techniky. 13

14 V roce 2007 se firma stala držitelkou ceny Podnikatel roku 2006 Plzeňského kraje, kterou každoročně vyhlašuje společnost Ernst&Young. Aby společnost mohla nadále poskytovat výrobky nejvyšší kvality s vysokou přidanou hodnotou a vynikající servis, rozhodla se soustředit svou pozornost na systém vzdělávání nejen svých vlastních pracovníků, ale i pracovníků zákazníků a partnerů. Záměrem projektu bylo vybudovat školicí středisko PEKASS s kapacitou 12 míst v rámci chystané výstavby nového objektu společnosti PEKASS CENTRÁLA. Jeho součástí bylo rovněž vybavení školicího střediska moderní prezentační technikou, nábytkem a zejména moderním strojním zařízením sloužícím k výuce základních pekárenských dovedností např. výroba a mísení těsta, tvarování, pečení, a to v souladu se současným trendem přechodu od manuální ke strojní pekárenské výrobě. Záměr reagoval na současnou situaci v oboru pekárenství charakterizovanou snahou podnikatelských subjektů o modernizaci svých provozů vedoucí k vyšší efektivitě výroby a z toho vyplývající zvyšující se náročnosti na kvalifikaci pracovníků. Vybudované školicí středisko PEKASS slouží především ke školení vlastních zaměstnanců a zároveň ke školení zaměstnanců ostatních podnikatelských subjektů, jejichž hlavní nebo vedlejší podnikatelskou činností je výroba běžného, jemného a trvanlivého pečiva. Projekt ŠKOLICÍ STŘEDISKO PEKASS nabízí jednoduchou a účinnou formu zajištění proškolení pekárenských pracovníků pro konkrétní typ práce, případně proškolení k získání dílčí kvalifikace. Projekt: Alca plast - Bratislavská Projekt realizovala společnost Alca plast, s.r.o. založená v roce 1998, která patří mezi největší výrobce sanitární techniky. Od svého založení investuje společnost velké množství prostředků do vývoje nových výrobků, vybavení, technologií a do vzdělávání. Záměrem projektu bylo pořídit a rekonstruovat nemovitost sousedící s provozovnou společnosti Alca plast, s.r.o., vybavit ji školícími pomůckami a programy a vytvořit tak moderní a kapacitně vyhovující školicí středisko, sloužící nejen ke vzdělávání zaměstnanců společnosti, ale i zaměstnanců jejích dodavatelů a zákazníků. Školení jsou zajišťována jak vlastními, tak externími školiteli. Obsahem vzdělávání jsou kurzy a školení v oblasti montáží, servisu a oprav výrobků firmy, výcviku nových pracovníků, nových technologií a práce týmu na nových produktech firmy. Pracovníci se ve specializovaných učebnách proškolují v souladu s legislativními předpisy a normami, v programech soudobé výpočetní techniky a zdokonalují se v cizích jazycích. Školicí středisko se rovněž využívá pro odborná školení zákazníků, především stavebních a instalatérských firem, architektů a prodejců sanitárních výrobků za účelem zkvalitnění a zvýšení prodeje výrobků a tím i zvýšení konkurenceschopnosti. Z tohoto důvodu je část střediska vybavena funkčními modely vlastních výrobků. Projekt pomáhá firmě získávat nejen vysoce kvalifikované a výkonné vlastní zaměstnance, ale i rozvíjet vztahy se svými zákazníky a odběrateli. Zaměření projektu odpovídá plánovanému rozvoji firmy. 14

15 VÍTĚZNÉ PROJEKTY V PROGRAMU NEMOVITOSTI Projekt: Hala Ciboušov Projekt realizoval Jaroslav Ježek KOMUNIKACE, malý podnik s deseti zaměstnanci a výrobou situovanou v katastru obce Klášterec nad Ohří (Ústecký kraj). Podpořený projekt se týkal činnosti firmy v oblasti klasické zámečnické výroby včetně opracování materiálů na CNC obráběcím centru. Jednalo se především o zakázkovou výrobu s převahou konstrukcí, malosériové výroby a jednoúčelových kovových výrobků. Podnik úzce spolupracuje s firmami umístěnými na průmyslové zóně VERNE, které uvedené výrobky poptávají. Specializovaná výroba se zaměřuje na výrobu okrasných kovových plotů, kde opět převažuje zakázková výroba na míru. Hlavním přínosem projektu byla rekonstrukce brownfieldu na podnikatelskou nemovitost se zaměřením na zpracovatelský průmysl - kovoobrábění a zámečnictví. Byly obnoveny a rozšířeny výrobní prostory a výrobní kapacity se sociálním zázemím pro zaměstnance včetně odpovídajících prostor pro jednání se zákazníky. Projekt umožní zvýšení efektivnosti a produktivity výroby. Doposud byla výroba umístěna v různých částech areálu s velkou manipulační náročností. Nové prostory umožní efektivní a racionální výrobu s předpokladem jejího rozšíření vlivem vhodných prostor. Rekonstrukce je další etapou revitalizace zakoupeného areálu bývalých statků, který představoval typický brownfield po ukončení zemědělské výroby. V předchozí etapě proběhla rekonstrukce kravína o délce 50 m na výrobní prostory a prostory k pronájmu v hodnotě 5,5 mil. Kč v období Rekonstrukce byla provedena za pomoci dotace Krajského úřadu Ústeckého kraje v r Projekt byl realizován v okrese Chomutov, který má vysokou mírou nezaměstnanosti. Projekt: Brownfield Rychvald - Regenerace objektu na výrobní areál Moramis Projekt realizovala společnost Moramis s. r. o., která se zabývá výrobou betonových výrobků pro stavební účely. Projekt navázal na výzkumnou a vývojovou etapu technologie Akvatron a projekt spojený se získáním ochranných známek na tyto produkty. Společnost Moramis s.r.o. využívala pronajaté prostory, které svojí kapacitou neumožňovaly využití pro výrobní účely. Objekt brownfieldu, který byl předmětem projektu, se nachází v těsné blízkosti areálu, kde probíhaly výzkumné a vývojové etapy směřující ke konečné výrobě chemických přísad do betonu. Areál brownfieldu se v minulosti využíval jako kravín, následně byl přebudován pro potřeby výroby zpracování a recyklaci plastových odpadů. Objekt byl ve velmi špatném stavu a nemohl být bez nutných stavebních úprav využíván. V rámci projektu došlo k regeneraci okolí objektu, odvozu a zpracování nebezpečného odpadu. Provedly se nezbytné vnější a vnitřní stavební práce k regeneraci objektu. Zejména bylo nutné upravit jeho vnitřní dispoziční řešení a stavebně opravit nosné zdivo, aby se zabránilo statickému znehodnocení objektu. V objektu se nachází výrobní a administrativní zázemí společnosti Moramis s.r.o. Plánovaná výroba se zaměřuje na výrobkovou řadu hydroizolačního krystalizačního systému Akvatron a vyvinuté materiály určené ke zvýšení životnosti a k ochraně inženýrských staveb (např. mosty, tunely, podchody) proti průniku vody, ropných produktů (např. motorový olej, benzin, nafta), chemických rozmrazovacích látek (CHRL) a dalších solí agresivních na betonové konstrukce. 15

16 Projekt: Rekonstrukce podnikatelského objektu v Napajedlích Projekt realizovala společnost UNIKONT GROUP s.r.o., založená v roce 1991, která podniká v oblasti čisticí a komunální techniky a je v tomto oboru jednou z největších českých společností na českém trhu. Firma nabízí široký sortiment značek předních světových výrobců v jednotlivých kategoriích úklidových a komunálních strojů. Pro většinu zastupovaných značek je pro Českou republiku výhradním dovozcem. Ve svém portfoliu má jak prostředky pro ruční úklid, profesionální a průmyslové vysavače, podlahové mycí automaty, bezprašné zametací stroje, tak i komunální techniku. Především v oblasti komunální techniky firma investovala do vlastního vývoje a výsledkem jsou technologicky vyspělé výrobky připravené pro malosériovou výrobu. Konkrétně se jedná o samosběrné čistící stroje s recyklací. Největší odbyt těchto strojů se očekává nejen na domácím trhu, ale i na trhu EU a mimo něj. Předmětem projektu byla rekonstrukce objektu motorárny v areálu bývalého výrobního a strojírenského závodu Slavie v Napajedlech, který byl dlouhodobě prázdný a bez jakéhokoli užívání. Celý komplex výrobního objektu vyžadoval zásadní rekonstrukci. V roce 2008 společnost vyvinula a vyrobila prototyp komunálního samosběru, coby nástavby na menší nákladní automobily. Dalším vyvinutým výrobkem byla nástavba určená na opravu asfaltových ploch. Studie proveditelnosti a zkušenosti s dosavadní výrobou ukázaly, že pro technologické vybavení a vlastní výrobu výše zmiňované techniky a plánovaného objemu výroby bude potřeba cca m 2 kryté plochy s dostatečnou výškou. Jako vhodný se jevil právě objekt bývalé motorárny v Napajedlech, kde byla po kompletní rekonstrukci zahájena výroba těchto nových strojů. Projekt rekonstrukce objektu řešil plochy pro provoz výrobních strojů a technologických zařízení. V objektu budou situovány provozy výroby, pomocné výroby, expediční sklad a provoz sanitární a kancelářský. UNIKONT GROUP projektem realizovala svůj podnikatelský záměr zavést do svého výrobního programu nový druh výrobků. Hlavní přínosy realizovaného projektu jsou především v rozšíření výrobních a podnikatelských ploch o téměř m 2, v zavedení výroby nových výrobků do sortimentu společnosti a ve zvýšení počtu zaměstnanců firmy po uvedení investice do provozu až o 25 %. 16

17 Partneři Podnikatelského projektu roku 2010 Skupina ČEZ ČEZ, a. s., byla založena v roce 1992 Fondem národního majetku ČR. Hlavním akcionářem je Česká republika, pro kterou vykonává správu jejího akciového podílu Ministerstvo financí České republiky. Hlavním předmětem činnosti ČEZ, a. s., je výroba a prodej elektřiny a s tím související podpora elektrizační soustavy. Zároveň se zabývá výrobou, rozvodem a prodejem tepla. Strategickým záměrem společnosti ČEZ je stát se klíčovým hráčem středoevropského elektroenergetického trhu. Prostředkem k dosažení tohoto cíle jsou především akvizice majetkových podílů v energetických společnostech či účast v projektech výstavby nových zdrojů a to zejména v zemích střední a jihovýchodní Evropy. ČSOB ČSOB Korporátní a institucionální bankovnictví je součástí ČSOB, největší české banky, která si za více než 40 let své existence vybudovala postavení vedoucího hráče mimo jiné na peněžním a devizovém trhu a v oblasti správy a řízení aktiv v České republice. Od roku 1999 je ČSOB členem KBC Group, která se řadí mezi největší finanční skupiny v Evropě a je zároveň jedním z největších finančních uskupení ve středoevropském prostoru. Díky tomuto strategickému partnerství může ČSOB Korporátní a institucionální bankovnictví nabídnout svým klientům unikátní kombinaci služeb: zkušenost místního týmu s detailní znalostí domácího prostředí a zároveň osvědčené zahraniční know-how a moderní produkty obvyklé v celoevropském kontextu. Úspěch této synergie se projevuje ve stále silnější pozici ČSOB nejen na trhu tradičních finančních služeb, ale zejména v progresivní nabídce strukturovaného financování či sofistikovaných platebních řešení. V neposlední řadě radí svým klientům s výběrem dalších finančních služeb skupiny ČSOB, jako jsou například faktoring, leasing, životní a neživotní pojištění či správa aktiv. Mediální partneři Aktuálně.cz Online deník Aktuálně.cz (www.aktualne.cz) vznikl jako první ryze internetové zpravodajské médium v České Republice (neopírá se o podporu žádného z tradičních médií z tisku, televize či rozhlasu). Od svého startu 1. listopadu 2005 se rychle stal jedním z nejvlivnějších zpravodajských zdrojů v zemi. Za profesionální práci získal prestižní oceněni Křišťálová lupa jako Internetový projekt roku Redakční tým s řadou ocenění je sestaven ze špičkových novinářů, kteří mají bohaté profesní zkušenosti. Díky důrazu na kvalitní a seriózní zpravodajství může Aktuálně.cz nabídnout původní a často i zcela exkluzívní informace, analýzy a živé online přenosy z klíčových událostí v Česku i ve světě. Euractiv.cz EurActiv.cz (www.euractiv.cz) je jedním z 15 členů evropské mediální sítě EurActiv. Portál nabízí aktuální denní zpravodajství s důrazem na informace o přípravě evropských politik a jejich implementaci v zemích EU. EurActiv.cz podporuje veřejnou diskusi a dává prostor širokému spektru zájmových skupin k prezentaci jejich postojů. EurActiv je zárukou nestranného a vyváženého přístupu k informacím o dění v EU. EurActiv je určen všem, kteří o dění v EU chtějí nejen vědět, ale chtějí jej také ovlivnit. Podnikatel.cz Business server Podnikatel.cz (www.podnikatel.cz) přináší aktuální novinky ze světa podnikání, přehled nejdůležitějších zákonů, největší databázi firem a jejich vyhledávání v Česku i v Evropské unii, právní poradenství nebo čerstvé informace z úřadů státní správy. Manažerům poskytuje rady v oblasti vedení lidí, time managementu i volnočasových aktivit. Moderní obec Moderní obec je odborný měsíčník pro moderní veřejnou správu. Zabývá se otázkami řízení, správy a ekonomiky měst a obcí, komunálních a technic- 17

18 kých služeb, životního prostředí, mezinárodní spolupráce a rozvoje infrastruktury obcí i regionů. Publikuje také témata z oblasti legislativy, aplikované informatiky, odpadového hospodářství, veřejného pořádku, bytové výstavby, rekonstrukcí měst, regenerace panelových domů, péče o památky, podpory podnikání i rozvoje místní kultury a cestovního ruchu. Časopis vychází od roku Euro Týdeník Euro (ww.euro.cz) je aktuálním zdrojem zasvěcených informací ze světa byznysu. Přináší komplexní pohled na rozhodující události a trendy v ekonomice, byznysu, politice a společnosti. Od svého založení v roce 1998 se týdeníku Euro podařilo stát se nejprodávanějším, nejvíce citovaným a inzertně nejvýkonnějším titulem ve své kategorii. Euro vychází každé pondělí. ČRo 1 Radiožurnál Radiožurnál (www.rozhlas.cz/radiozurnal) je moderní zpravodajsko-publicistická stanice, příjemná k poslechu všem cílovým skupinám. Ve svém vysílání se soustřeďuje na okamžité a rychlé zpravodajství, které se prolíná celým dnem a má přednost před jakýmkoliv naplánovaným programem. 24 hodin denně nabízí rychlý, kvalitní a komplexní informační servis o událostech doma i v zahraničí. Přináší zprávy z ekonomiky, politiky, kultury i sportu, ještě více aktuálních informací o dopravě a počasí i servisní pořady. Vysílá také autentická vyjádření, rozhovory a diskuse se zajímavými lidmi, komentáře prezentující nejširší škálu názorů a postojů i náboženské vysílání nebo vysílání pro národnostní menšiny. 18

19

5.1 SPK01/006 Rozvoj inovačního potenciálu Moravskoslezského automobilového klastru

5.1 SPK01/006 Rozvoj inovačního potenciálu Moravskoslezského automobilového klastru SPOLUPRÁCE Moravskoslezský kraj 5.1 SPK01/006 Rozvoj inovačního potenciálu Moravskoslezského automobilového klastru Moravskoslezský automobilový klastr o.s. byl založen za účelem podpory inovací a zvýšení

Více

Zlínský kraj Projekt Generativní technologie ve vývoji prototypů

Zlínský kraj Projekt Generativní technologie ve vývoji prototypů POTENCIÁL Zlínský kraj Projekt Generativní technologie ve vývoji prototypů Společnost Evektor byla založena v roce 1991 a již od roku 1992 působí v oblasti vývoje a konstrukce letadel. V druhé polovině

Více

ROZVOJ Zlínský kraj 2.2 RV02/269 Rozvoj výrobních technologií firmy Miroslav Marek ALMIPLAST

ROZVOJ Zlínský kraj 2.2 RV02/269 Rozvoj výrobních technologií firmy Miroslav Marek ALMIPLAST ROZVOJ Zlínský kraj 2.2 RV02/269 Rozvoj výrobních technologií firmy Miroslav Marek ALMIPLAST Firma Miroslav Marek ALMIPLAST je fyzickou osobou. Byla založena v roce 1994 a svou velikostí se řadí mezi malé

Více

Pardubický kraj 2.2 ITP01/128 Zkvalitnění rozhodovacích a komunikačních procesů v biotechnologické společnosti

Pardubický kraj 2.2 ITP01/128 Zkvalitnění rozhodovacích a komunikačních procesů v biotechnologické společnosti ICT v podnicích Pardubický kraj 2.2 ITP01/128 Zkvalitnění rozhodovacích a komunikačních procesů v biotechnologické společnosti CPN spol. s r.o. byla založena v roce 1997 a je součástí holdingu Contipro

Více

Podpora inovací v elektronické výrobě

Podpora inovací v elektronické výrobě Podpora inovací v elektronické výrobě Ing. Petr Očko, Ph.D. Ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje 13. března 2012 Český elektrotechnický průmysl: Jak jsme na tom? Agenda 1. Operační program Podnikání

Více

CHARAKTERISTIKA ŽADATELE

CHARAKTERISTIKA ŽADATELE NEMOVITOSTI Ústecký kraj - 5.3 NM01/296 Hala Ciboušov Stav před Stav po Žadatel Jaroslav Ježek KOMUNIKACE je malý podnik (fyzická osoba podnikající dle ŽZ zapsaná v OR) s deseti zaměstnanci s výrobou situovanou

Více

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Finanční podpory Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Přehled finančních podpor Operační programy OPŽP Operační program Životní prostředí OPPI Operační program Podnikání a inovace Podpora malého a středního

Více

29.02.2008 Brno. Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Mgr. et Mgr. Martin Potůček

29.02.2008 Brno. Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Mgr. et Mgr. Martin Potůček 29.02.2008 Brno Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace Mgr. et Mgr. Martin Potůček Priority, programy, alokace Operační program Podnikání a inovace Prioritní osa

Více

Operační program Podnikání a inovace Cesta k rozvoji Vašeho podniku

Operační program Podnikání a inovace Cesta k rozvoji Vašeho podniku Operační program Podnikání a inovace Cesta k rozvoji Vašeho podniku Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI 26. listopadu 2009, hotel Clarion Operační

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Jakub Černík regionální projektový manažer, Brno 24.2. 2016 Školicí střediska Výzva II

Více

Aktuální výzvy programů podpory. Operační program Podnikání a inovace. Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008

Aktuální výzvy programů podpory. Operační program Podnikání a inovace. Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008 Aktuální výzvy programů podpory Operační program Podnikání a inovace Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008 Regionální kanceláře Karlovy Vary Ústí nad Labem Liberec Hradec Králové Pardubice

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost primárně zaměřen na podporu podnikání (zejména MSP) Navazuje na Operační program

Více

Zaměření OP PIK 4 Prioritní osy (PO)

Zaměření OP PIK 4 Prioritní osy (PO) Zaměření OP PIK 4 Prioritní osy (PO) PO 1 Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace PO 2 Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a stř. podniků PO 3 Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest Programy podpory podnikáníaktuální výzvy OPPI Agentura CzechInvest 1. 11. 2011 Ing. Lenka Menzelová Regionální projektový manažer pro Královéhradecký kraj Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Více

Základní charakteristika Agentury CzechInvest

Základní charakteristika Agentury CzechInvest Diskusní setkání Stavebního fóra Brownfieldy v Plzeňském kraji a možnosti jejich financování z OPPI PhDr. Blanka Bendlová Ředitelka regionální kanceláře pro Plzeňský kraj 25. 3. 2009, Hotel Angelo, Plzeň

Více

OPPIK Další výzva zveřejněna

OPPIK Další výzva zveřejněna Vážení, po první vlně vyhlášení výzev pro Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) byla v pátek 26. června 2015 zveřejněna další Výzva, a to sice k programu podpory Aplikace.

Více

AKTUÁLNÍ STAV ČERPÁNÍ OPPI Novinky připravované pro rok 2012

AKTUÁLNÍ STAV ČERPÁNÍ OPPI Novinky připravované pro rok 2012 AKTUÁLNÍ STAV ČERPÁNÍ OPPI Novinky připravované pro rok 2012 Ing. Zuzana Matějíčková ředitelka odboru implementace SF 5. prosince 2011, Praha OPPI Operační program Podnikání a inovace Základní programový

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ministerstvo průmyslu a obchodu Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo první výzvy v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurence schopnost (OPPIK) Již od 1. 6. 2015 je možno podat žádost o dotace na projekty podporující

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Rozkopalová regionální projektová manažerka Brno, 18. února 2015 Regionální

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

Agentura CzechInvest Regionální kancelář pro Liberecký kraj

Agentura CzechInvest Regionální kancelář pro Liberecký kraj Agentura CzechInvest Regionální kancelář pro Liberecký kraj Ing. Tereza Suchomelová, Mgr.A. Lucie Doleželová Ph.D. Hlavní aktivity agentury Podpora investic investiční pobídky a AFC služby Implementace

Více

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 Regionální kancelář pro JMK 1. část Regionální kanceláře agentury CzechInvest

Více

Pražská energetika a EnBW. Komplexní energetická řešení šitá na míru

Pražská energetika a EnBW. Komplexní energetická řešení šitá na míru Pražská energetika a EnBW Komplexní energetická řešení šitá na míru Kdo jsme? Akcionářská struktura společnosti PRE Pražská energetika Holding, a.s. - 57,87 % Fyzické a právnické osoby - 0,87 % Spolupráce

Více

Večer s českou chemií 2013

Večer s českou chemií 2013 Večer s českou chemií 2013 Možnosti využití podpory české chemie v oblasti energetické účinnosti ze Strukturálních fondů EU Ing. Petr Očko, Ph.D. Ředitel Sekce fondů EU, MPO ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE

Více

Dotační možnosti pro podnikatele. Ing. Dagmar Ruferová projektové poradenství

Dotační možnosti pro podnikatele. Ing. Dagmar Ruferová projektové poradenství Dotační možnosti pro podnikatele Ing. Dagmar Ruferová projektové poradenství Úvod Základní přehled státních dotací Programy podpor a strukturální fondy EU Operačního program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Více

Akční plán energetiky Zlínského kraje

Akční plán energetiky Zlínského kraje Akční plán energetiky Zlínského kraje Ing. Miroslava Knotková Zlínský kraj 19/12/2013 Vyhodnocení akčního plánu 2010-2014 Priorita 1 : Podpora efektivního využití energie v majetku ZK 1. Podpora přísnějších

Více

Kdo jsme. -- 13 regionálních zastoupení od roku 2004, administrace OPPP a OPPI. a alternativních způsobů financování. aplikovaného výzkumu

Kdo jsme. -- 13 regionálních zastoupení od roku 2004, administrace OPPP a OPPI. a alternativních způsobů financování. aplikovaného výzkumu Královéhradecký kraj: Rozvojové plány a investiční příležitosti Aktivity agentury CzechInvest v rámci lokalizace investic a rozvoje trhu nemovitostí Mgr. Martina Chamasová Ředitelka regionální kanceláře

Více

Možnosti čerpání evropských fondů pro rozvoj podnikání nové dotační výzvy na podporu malého a středního podnikání

Možnosti čerpání evropských fondů pro rozvoj podnikání nové dotační výzvy na podporu malého a středního podnikání Možnosti čerpání evropských fondů pro rozvoj podnikání nové dotační výzvy na podporu malého a středního podnikání Mgr. Zuzana Fialová regionální projektová manažerka Brno, 29. ledna 2015 OP PIK 2014-2020

Více

Představení společnosti a jejích významných projektů. Dukelská třída 247/69, 614 00 Brno www.esl.cz e-mail: esl@esl.cz

Představení společnosti a jejích významných projektů. Dukelská třída 247/69, 614 00 Brno www.esl.cz e-mail: esl@esl.cz Představení společnosti a jejích významných projektů POSLÁNÍ Přinášet moderní systémy pro technická a technologická zařízení budov. VIZE Vyhledávat, vytvářet a realizovat projektové celky technických a

Více

Zkušenost s programem Inovace. Crytur, spol. s r.o. Jindřich Houžvička jednatel společnosti

Zkušenost s programem Inovace. Crytur, spol. s r.o. Jindřich Houžvička jednatel společnosti Zkušenost s programem Inovace Crytur, spol. s r.o. Jindřich Houžvička jednatel společnosti 1 Projekty v programu Projekt č. 2.2D/147 Oxidační technologie výroby monokrystalů Ukončený v roce 2007 Projekt

Více

Budoucnost kohezní politiky po roce 2013

Budoucnost kohezní politiky po roce 2013 Budoucnost kohezní politiky po roce 2013 Pozice Řídícího orgánu OPPI JUDr. Ing. Břetislav Grégr Ředitel odboru koordinace strukturálních fondů, MPO Co máme k dispozici Externí výstupy kolektivu okolo RNDr.

Více

Dotace pro firmy na nové obnovitelné zdroje energie a baterie v rámci OP PIK

Dotace pro firmy na nové obnovitelné zdroje energie a baterie v rámci OP PIK Dotace pro firmy na nové obnovitelné zdroje energie a baterie v rámci OP PIK Představení lektora Bc. Daniel Žáček Senior projektový manažer Email: daniel.zacek@enovation.cz www.enovation.cz O společnosti

Více

Národní nanotechnologický

Národní nanotechnologický Národní nanotechnologický program (NNP) Zdůvodnění potřebnosti a přínosu NNP pro VaV i výrobu v oblasti nanotechnologií v České republice. 30. 3. 2010 Příprava NNP Příprava národního nanotechnologického

Více

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah. Číslo: 01/2015 Datum vydání: 6. 1. 2015

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah. Číslo: 01/2015 Datum vydání: 6. 1. 2015 Číslo: 01/2015 Datum vydání: 6. 1. 2015 Monitoring gg dotačních příležitostí Obsah 1. Hamonogram výzev Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost... 3 2. Program Inovace... 4 3. Program

Více

CENTRAL EUROPEAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

CENTRAL EUROPEAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY CENTRAL EUROPEAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY Středoevropský technologický institut CEIT (Central European Institute of Technology) nabízí nejmodernější, inovativní a vysoce kvalitní řešení pro průmysl, zdravotnictví

Více

Program rozvoje venkova ČR

Program rozvoje venkova ČR Program rozvoje venkova ČR 2014-2020 Investice do zemědělských podniků Předmět dotace: o Stavby a technologie pro živočišnou výrobu či rostlinnou výrobu (přesně stanovený seznam) o Pořízení speciálních

Více

Olga Ondráčková MAS Hlinecko

Olga Ondráčková MAS Hlinecko Olga Ondráčková MAS Hlinecko PO 01 Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace PO 02 Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků PO 03 Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele 19. května 2014, Ostrava ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu

Více

Podpora podniků ze strany CzechInvestu Ing. Iva Ševčíková. Britský den v Českých Budějovicích 19. 11. 2014

Podpora podniků ze strany CzechInvestu Ing. Iva Ševčíková. Britský den v Českých Budějovicích 19. 11. 2014 Podpora podniků ze strany CzechInvestu Ing. Iva Ševčíková Britský den v Českých Budějovicích 19. 11. 2014 Poslání agentury CzechInvest přispívá:! k přílivu zahraničních investic! k rozvoji domácích společností!

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic Podpora inovačního potenciálu MSP na regionální úrovni 19. září 2011 Ing. Miroslav Křížek, Ph.D. Generální ředitel Inovace a CzechInvest CO JSOU INOVACE?

Více

Příklady projektů v oblasti úspor energie podporovaných v OPPP

Příklady projektů v oblasti úspor energie podporovaných v OPPP Příklady projektů v oblasti úspor energie podporovaných v OPPP Operační program průmysl a podnikání (OPPP) Vyhlášen pro roky 2004-2006 Spolufinancování z ERDF regionální a strukturální politika EU podpora

Více

cesta k optimalizaci nákladů

cesta k optimalizaci nákladů ENERGETICKÉ SLUŽBY cesta k optimalizaci nákladů Pavel Míčka Praha, 26.8.2008 Představení Dalkia Dalkia jako součást světové skupiny g představuje v ČR největšího nezávislého výrobce a distributora tepla

Více

Služby a činnosti společnosti se zaměřují na realizaci vyšších dodávek v oborech:

Služby a činnosti společnosti se zaměřují na realizaci vyšších dodávek v oborech: Společnost ENERGOCHEM a. s. je mladá, dynamicky se rozvíjející společnost, která je součástí skupiny SAFICHEM GROUP. Navazuje na dlouholeté zkušenosti a odbornost společností ve skupině. Služby a činnosti

Více

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument.

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument. Určení prioritních oblastí a identifikace hlavních oblastí podpory s uvedením vazby na Integrované hlavní směry strategie Evropa 2020 a na regionální strategické y Kraj: Plzeňský kraj Prioritní oblast

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

PŘÍPADOVÁ STUDIE CASE STUDY

PŘÍPADOVÁ STUDIE CASE STUDY PŘÍPADOVÁ STUDIE CASE STUDY červenec 2014 ZERO-CARBON AREA BRONX, BRNO CÍL STUDIE Shrnutí Cíl = nalezení směru - strategie rozvoje lokality jak z pohledu rekonstrukce stávajících budov, tak výstavby nových

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Ing. Barbora Krejčová Základní charakteristika CI - státní agentura, která poskytuje své služby bezplatně - řídicí orgán - Ministerstvo průmyslu a obchodu

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4

Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4 Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4 V Praze dne 17. prosince 2003 Rozhodnutí č. 271/2003 ministra průmyslu a obchodu, kterým se vydává Statut Agentury pro podporu

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA www.hokkaido.cz Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění Tepelné čerpadlo vzduch - voda Omezení emisí CO 2 Spotřeba energie Životní prostředí Principem každého

Více

Možnosti financování správy majetku a provozu budov z Evropských strukturálních fondů. Aktuální výzvy, potenciál IROP a vícezdrojové financování

Možnosti financování správy majetku a provozu budov z Evropských strukturálních fondů. Aktuální výzvy, potenciál IROP a vícezdrojové financování Možnosti financování správy majetku a provozu budov z Evropských strukturálních fondů Aktuální výzvy, potenciál IROP a vícezdrojové financování Michal Uhlař Zkušenosti s EU fondy Problematikou evropských

Více

OPPIK 2016 malé podniky 45 % podpory střední podniky 35 % podpory velké podniky 25 % podpory Aktuální informace :

OPPIK 2016 malé podniky 45 % podpory střední podniky 35 % podpory velké podniky 25 % podpory Aktuální informace : OPPIK 2016 malé podniky 45 % podpory střední podniky 35 % podpory velké podniky 25 % podpory Aktuální informace : http://www.czechinvest.org/oppik-cz Zaměření OP PIK Prioritní osy (PO) PO 1 Rozvoj výzkumu

Více

PŘÍPADOVÁ STUDIE CASE STUDY

PŘÍPADOVÁ STUDIE CASE STUDY PŘÍPADOVÁ STUDIE CASE STUDY červenec 2014 ZERO-CARBON AREA BRONX, BRNO CÍL STUDIE Shrnutí Cíl = nalezení směru - strategie rozvoje lokality jak z pohledu rekonstrukce stávajících budov, tak výstavby nových

Více

Dotace podporující úspory energií v průmyslu

Dotace podporující úspory energií v průmyslu Dotace podporující úspory energií v průmyslu 11. září 2012 Role MPO: oblast podpory podnikání a inovací Operační program Podnikání a inovace (OPPI) CzechAccelerator - CI Rizikový kapitál - seed fond CIP

Více

DOTAČNÍ ZPRAVODAJ BRAIN LOGISTICS průvodce podnikatele světem dotací v rámci operačního programu OP PIK

DOTAČNÍ ZPRAVODAJ BRAIN LOGISTICS průvodce podnikatele světem dotací v rámci operačního programu OP PIK Str. 1 z 5 DOTAČNÍ ZPRAVODAJ BRAIN LOGISTICS průvodce podnikatele světem dotací v rámci operačního programu OP PIK Vážení, v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK)

Více

Hodnocení implementace

Hodnocení implementace Hodnocení implementace Obsah: A. KONKURENCESCHOPNÉ PODNIKÁNÍ... 3 OPATŘENÍ 1.1.1 ROZVOJ INOVAČNÍHO PODNIKÁNÍ VČETNĚ INFRASTRUKTURY... 3 OPATŘENÍ 1.1.2 EFEKTIVNÍ SPOLUPRÁCE MEZI VŠ, VÝZKUMNÝMI ÚSTAVY A

Více

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek Smart City a MPO FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014 Ing. Martin Voříšek Smart City Energetika - snižování emisí při výrobě elektřiny, zvyšování podílu obnovitelných zdrojů, bezpečnost dodávek Doprava snižování

Více

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. www.oppik.cz www.czechinvest.org

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. www.oppik.cz www.czechinvest.org OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost www.oppik.cz www.czechinvest.org Cíle OP PIK OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory Alokace: 260 852 142 EUR OPPI 2007-2013

Více

Seznam referencí. Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012. Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska

Seznam referencí. Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012. Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska Seznam referencí Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012 Zadavatel: Město Sokolov, IČ 295586 Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska Zpracování potřebných podkladů a dokumentů pro vytvoření

Více

Listopad 2015 Jméno Příjmení funkce

Listopad 2015 Jméno Příjmení funkce ENERGETICKÉ ÚSPORY 2. VLNA INVESTIČNÍHO ROZVOJE MĚST A OBCÍ Listopad 2015 Jméno Příjmení funkce ENERGETICKÉ ÚSPORY PŘINÁŠÍ DO ČR V PODOBĚ ALTERNATIVNÍHO SCHÉMATU 80 MLD. KČ EVROPSKÝCH A NÁRODNÍCH PROSTŘEDKŮ

Více

Oblast úspor energie. aktuální informace pro obce. Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

Oblast úspor energie. aktuální informace pro obce. Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Oblast úspor energie aktuální informace pro obce Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Dny malých obcí březen 2009 Vývoj spotřeby energie Evropa: v následujících

Více

Aktuální možnosti podpory podnikání

Aktuální možnosti podpory podnikání Aktuální možnosti podpory podnikání 28.11. 2013 Regionální kancelář pro Středočeský kraj a Prahu - Reprezentuje CzechInvest v regionu - Poskytuje informace o možnostech podpory podnikání ze strukturálních

Více

spoleènosti Představení VÝROBCE SYSTÉMÙ ØÍZENÍ OSVÌTLENÍ A BEZDRÁTOVÝCH SENZORÙ PRO AUTOMATIZACI BUDOV

spoleènosti Představení VÝROBCE SYSTÉMÙ ØÍZENÍ OSVÌTLENÍ A BEZDRÁTOVÝCH SENZORÙ PRO AUTOMATIZACI BUDOV Představení spoleènosti VÝROBCE SYSTÉMÙ ØÍZENÍ OSVÌTLENÍ A BEZDRÁTOVÝCH SENZORÙ PRO AUTOMATIZACI BUDOV SMART SOLUTIONS FOR BUSINESS AND TECHNOLOGY SINCE 1990 WWW.ENIKA.CZ Výrobce bezdrátových senzorù a

Více

N A N O F O R L I F E

N A N O F O R L I F E NANO FOR LIFE OBSAH KDO JSME? POTENCIÁL NANOVLÁKEN CO NABÍZÍME? TECHNOLOGIE NANOSPIDER KDO JSME? KDO JSME? česká technologická společnost založená v roce 2000, sídlící v Liberci v České republice (v roce

Více

2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016

2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016 2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra průmyslu a obchodu Sekce fondů EU, VaVaI a investičních pobídek 13. 14. června 2016, Ústí nad Labem Stav MSP

Více

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network v České republice Ing. Daniela Váchová Financování pro malé a střední podniky 20.května 2008 Praha Základní informace Výzva EK v Rámcovém programu pro konkurenceschopnost a inovace

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Představení BASE-ING. GmbH Člen skupiny BASE

Představení BASE-ING. GmbH Člen skupiny BASE Představení BASE-ING. GmbH Člen skupiny BASE Mnichov, Září 2009 Krátké představení skupiny BASE Začátek: Výchozí bod: Založení BASE CONSULT GmbH 1996 v Mnichově Vlastníkem řízená, samostatně financovaná

Více

Případová studie. www.softwareone.cz

Případová studie. www.softwareone.cz Případová studie Skupina Metrostav díky SoftwareONE úspěšně prošla změnou multilicenčního programu, migrací na nové produkty i optimalizací procesů v oblasti nakládání se software dle ISO 19770-1 www.softwareone.cz

Více

PŘEDSTAVENÍ OP PIK DOTACE NA NÁKUP STROJŮ

PŘEDSTAVENÍ OP PIK DOTACE NA NÁKUP STROJŮ PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI 201 CONSULTING s.r.o. Zajištění komplexních poradenských služeb v oblasti získání dotací z EU: - předběžné posouzení projektu - optimalizace projektového záměru - žádost o dotaci

Více

Programy podpory pro inovativní

Programy podpory pro inovativní technologie a výrobky OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Vodovody a kanalizace 2015 Praha 21.5. 2015 1 OP PIK - Cíl programu dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené

Více

Petr Vaněk

Petr Vaněk Petr Vaněk petr.vanek@flowbox.com Co je FlowBox? FlowBox je multi-funkční platforma, která integruje technologie a agreguje procesy a řídící funkce s cílem optimalizace spotřeby energií, maximalizace efektivity

Více

Dotace a investiční pobídky

Dotace a investiční pobídky Dotace a investiční pobídky Deloitte Česká republika Operační program Operační program (OP PIK) pro programové období 2014 2020 plynule navazuje na Operační program Podnikání a Inovace z programového období

Více

Budování infrastruktury pro podnikání, regenerace brownfields a podpora obnovitelných zdrojů energie

Budování infrastruktury pro podnikání, regenerace brownfields a podpora obnovitelných zdrojů energie Budování infrastruktury pro podnikání, regenerace brownfields a podpora obnovitelných zdrojů energie Konference OPPI podpora českým podnikům v průběhu sedmi let nového programovacího období 4. prosince

Více

Obsah prezentace. OP Podnikání a inovace a OP Výzkum a vývoj pro inovace - synergie programů. OP PI a OP VaVpI synergie OPPP 2004-2006

Obsah prezentace. OP Podnikání a inovace a OP Výzkum a vývoj pro inovace - synergie programů. OP PI a OP VaVpI synergie OPPP 2004-2006 OP Podnikání a inovace a OP Výzkum a vývoj pro inovace - synergie programů Konference OPP podpora českým podnikům v průběhu sedmi let nového programovacího období 4. prosince 2007, Praha ng. Miroslav Elfmark

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

Prezentace společnosti

Prezentace společnosti Prezentace společnosti Hlavními předměty podnikání společnosti jsou výroba, instalace a opravy elektrických strojů a elektronických zařízení dle OKEČ 33200 a související vývoj a konstrukční práce. Výrobky

Více

Kronika projektu OPPA

Kronika projektu OPPA Kronika projektu OPPA Základní informace o projektu Název Projektu: společnostech Casablanca Registrační číslo projektu: V rámci programu: Operační program Praha Adaptabilita Prioritní osa: 1 - Podpora

Více

Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz

Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Ročenka konkurenceschopnosti 2006-2007 Růst a stabilita Globalizace Konkurenceschopnost Institucionální

Více

ZARUČENÉ ÚSPORY ENERGIE

ZARUČENÉ ÚSPORY ENERGIE ZARUČENÉ ÚSPORY ENERGIE Česká společnost m2 INVEST je zaměřená na kompletní realizace projektů pro zaručenou úsporu energie nyní s cílem vyvíjet, organizovat a následně realizovat projekty v oblasti tepelného

Více

DOTAČNÍ PODPORA Z EU

DOTAČNÍ PODPORA Z EU DOTAČNÍ PODPORA Z EU V Olomouci dne 27.11.2009 Zpracovatel: Lenka Keclíková Období 2007 2013: celkem 24 operačních programů Vybrané programy: OP Podnikání a inovace OP Výzkum a vývoj pro inovace OP Lidské

Více

Vyhodnocení programu Efekt 2007

Vyhodnocení programu Efekt 2007 Vyhodnocení programu Efekt 2007 Program EFEKT (dále jen Program) je součástí Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie vyhlašovaného každoročně vládou ČR. Program

Více

Aktuální dotační výzvy pro ISP. Kam kráčí telekomunikační sítě , Plzeň

Aktuální dotační výzvy pro ISP. Kam kráčí telekomunikační sítě , Plzeň Aktuální dotační výzvy pro ISP Kam kráčí telekomunikační sítě 15.9.2016, Plzeň Služby společnosti Equica, a.s. DOTAČNÍ PORADENSTVÍ BEZPEČNOST MANAŽERSKÉ PORADENSTVÍ ŘÍZENÍ PROJEKTŮ Definice produktů a

Více

Jednotlivé paragrafy zákona jsou rozpracovány v příslušných vyhláškách, které vstupují v platnost - předpoklad v měsíci dubnu 2013.

Jednotlivé paragrafy zákona jsou rozpracovány v příslušných vyhláškách, které vstupují v platnost - předpoklad v měsíci dubnu 2013. Zákon 318 ze dne 19. července 2012, kterým se mění zákon číslo 406/2000 Sb., o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů a jeho dopady na majitele nemovitostí, výrobce a provozovatele energetických

Více

Program: Investiční pobídky

Program: Investiční pobídky Program: Investiční pobídky Vyhlašovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu Oblast zaměření: Podpora zpracovatelského průmyslu, technologických center a center strategických sluţeb na území ČR Cíl programu:

Více

Podpora rozvoje podnikatelských aktivit prostřednictvím Sektorového operačního programu Průmysl

Podpora rozvoje podnikatelských aktivit prostřednictvím Sektorového operačního programu Průmysl Podpora rozvoje podnikatelských aktivit prostřednictvím Sektorového operačního programu Průmysl Zdeněk Lukáš, Soukromá vysoká škola ekonomických studií Praha Příprava České republiky na vstup do Evropské

Více

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ Indra je globální společnost, jejíž silnou stránkou jsou technologie, inovace a talent. Jako lídr ve svém odvětví poskytuje prvotřídní řešení s přidanou hodnotou

Více

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ Indra je globální společnost, jejíž silnou stránkou jsou technologie, inovace a talent. Jako lídr ve svém odvětví poskytuje prvotřídní řešení s přidanou hodnotou

Více

Možnosti podpory pro pořízení kogeneračních jednotek od roku 2015 Dotační programy OPPIK a OPŽP

Možnosti podpory pro pořízení kogeneračních jednotek od roku 2015 Dotační programy OPPIK a OPŽP Možnosti podpory pro pořízení kogeneračních jednotek od roku 2015 Dotační programy OPPIK a OPŽP Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Z jakých podprogramů lze podpořit pořízení kogenerační

Více

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Přehled priorit a opatření

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Přehled priorit a opatření Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Přehled priorit a opatření Prosinec 2006 Prioritní osy programu Prioritní osa 1: Rozvoj kapacit výzkumu a vývoje... 2 Prioritní osa 2: Rozvoj spolupráce veřejného

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 (OP PIK)

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 (OP PIK) Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 (OP PIK) JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA ředitel odboru koordinace SF, MPO 5. prosince 2013 Financování firemních inovací s výhledem

Více

Komplexní vzdělávací program pro. technologií ve výstavbě a provozování budov

Komplexní vzdělávací program pro. technologií ve výstavbě a provozování budov Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně ě šetrných technologií ve výstavbě a provozování budov 1 EPC principy py a příklady Možnosti financování a příklady projektů Ing. Vladimír Sochor

Více

STROJÍRNA OSLAVANY, spol. s r.o. Vzdělávací podnikatelsko-technické centrum Kukla

STROJÍRNA OSLAVANY, spol. s r.o. Vzdělávací podnikatelsko-technické centrum Kukla STROJÍRNA OSLAVANY, spol. s r.o. Vzdělávací podnikatelsko-technické centrum Kukla Foto 1: Historické jádro areálu KUKLA po rekonstrukci Motivy k realizaci projektů STROJÍRNA OSLAVANY, spol. s r.o. vznikla

Více

Operační program Podnikání a inovace - nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů

Operační program Podnikání a inovace - nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů Operační program Podnikání a inovace - nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, MPO 3. prosince 2013, Praha Strategická orientace OPPI Klíčový

Více

Regionální inovační strategie RIS3

Regionální inovační strategie RIS3 Jihočeský kraj Rozloha: 10 056 m2 (12 % rozlohy ČR) Počet obyvatel: 637 tisíc (nejnižší hustota zasídlení) Důležitá centra: Č. Budějovice, Tábor, Písek, Strakonice, Jindřichův Hradec Výhodná geografická

Více

Aktuální potřeby investorů v oblasti pracovní síly

Aktuální potřeby investorů v oblasti pracovní síly Aktuální potřeby investorů v oblasti pracovní síly Mgr. Ing. Karel Kučera www.czechinvest.org o CzechInvestu Představení poslání a cílů agentury 3 CzechInvest podporuje malé a střední podnikatele podnikatelskou

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Konference Nová zelená úsporám 2015 Praha, Masarykova kolej ČVUT, 14. dubna 2015 Ing. Jiří Koliba náměstek ministra pro stavebnictví

Více

Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Ing. Ondřej Ptáček odbor inovačního podnikání a investic 22. května 2014, Praha Konference Financování

Více