Radniční list. Starostův sloupek. Lávka přes Pivovarskou získala ocenění. Měsíčník Města Prachatice XIII. ročník, číslo 11 (listopad 2011)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Radniční list. Starostův sloupek. Lávka přes Pivovarskou získala ocenění. Měsíčník Města Prachatice XIII. ročník, číslo 11 (listopad 2011)"

Transkript

1 Měsíčník Města Prachatice XIII. ročník, číslo 11 (listopad 2011) Starostův sloupek První mrazíky a pranostika o Martinovi na bílém koni vážící se k nadcházejícímu období dávají tušit neodvratně blížící se nadvládu zimy. Především na venkově, u rodinných domů, chat a chalup vystřídalo hluk travních sekaček kvílení motorových pil, které jen potvrzuje vrcholící přípravy na nadcházející zimní topné období. V našem městě je tomu obdobně, i když tento hluk u nás není tak patrný. Ani já osobně jsem takzvaného dělání dřeva na mé chalupě ušetřen nebyl. Ještě, že mám pár dobrých přátel, kteří mně s touto namáhavou prací pomohli a ušetřili mně několik víkendů vysilující dřiny. Město stejně jako bytové družstvo a další majitelé v letošním roce vyměnili okna a zateplili celou řadu svých domů a bytů, čímž umožnili uživatelům zase o něco ušetřit na platbách za vytápění. Druhotným efektem nového kabátu těchto domů je celkové zkrášlení životního prostředí, které nás obklopuje. Tepelné hospodářství s. r. o., jež zásobuje teplem většinu našeho města, také nezahálelo. Vyměněno a opraveno bylo více než sto metrů horkovodních rozvodů a provedena generální oprava kotle. Tepelné hospodářství zpracovalo projekt a zažádalo o dotace na alternativní zdroje ohřevu teplé vody, kdy by měla být použita kombinace solárního ohřevu a ohřevu tepelnými čerpadly. Vše s jediným cílem, a to co nejvíce ušetřit, aby konečná cena za vytápění a ohřev teplé vody pro odběratele byla pokud možno co nejnižší. Listopad je také měsícem významného státního svátku Dne boje za svobodu a demokracii, kdy si připomínáme události 17. listopadu, studentský odpor proti okupaci v roce 1939, ale především počátek sametové revoluce v roce Sám jsem byl přímým účastníkem některých listopadových událostí před 22 lety a vím, že na takové semknutí národa nikdy nezapomenu. Vzpomínám si, že ještě na státní svátek 28. října 1989 odvedla a zatkla policie v Prachaticích dva moje kamarády v restauraci Černý medvěd jenom proto, že měli na bundě přišpendlenu trikoloru. Asi nikdo z nás tehdy nevěřil, že za tři týdny po této události bude trikolor plná republika. Většina myšlenek té doby je aktuální dodnes. Často přemýšlím a přeji si, aby se duch nadšení pro společnou věc, optimismu, spolupráce a sounáležitosti té doby vrátil. Martin Malý Z OBSAHU: Prachatický hospic držitelem Ceny Makropulos, prestižního zdravotnického ocenění (str. 2) PŘEDSTAVUJEME: Vedoucí odboru kultury, školství a cestovního ruchu Lenka Vojtová ráda spolupracuje s kolegy, kteří znají svou lidskou hodnotu (str. 3) V příměstských osadách, v Kahově, Podolí a v Osekách, těší i malé úspěchy (str. 4) Členové Klubu vojenských důchodců vzdají čest válečným veteránům (str. 5) Evropský den jazyků v ZŠ Národní (str. 6) Zima v Prachaticích 2011: adventní koncerty s operní lahůdkou (str. 7) Chodci horem, auta dolem originální vyřešení dopravně nebezpečného místa se líbí i odborníkům. Foto Václav Malina Lávka přes Pivovarskou získala ocenění Město Prachatice obdrželo cenu v jubilejním 10. ročníku celostátní dopravní soutěže Cesty městy za řešení lávky pro pěší přes Pivovarskou ulici. Ceny v Napajedlech předával také šestinásobný vítěz rallye Paříž Dakar a zmocněnec ministra dopravy pro bezpečnost silničního provozu Karel Loprais. Za město Prachatice ji převzali místostarosta Robert Zeman a vedoucí odboru komunálních služeb a dopravy Ivana Jeřábková. Soutěž Cesty městy pořádá Nadace Partnerství od roku 2002 a jejím cílem je zviditelnit a odměnit kvalitní dopravní řešení realizovaná v České republice, která se mohou stát inspirací pro ostatní. Město Prachatice se do soutěže přihlásilo s odstraněním dopravně nebezpečného místa na komunikaci III. třídy č , a to lávkou pro pěší přes ulici Pivovarská. Potřeba, resp. myšlenka vybudování lávky, vzešla již při realizaci projektu Prachatice město bez bariér, který byl naplňován pod bývalým vedením města za pomoci zástupců organizací (Svazu tělesně postižených, nevidomých a seniorů, zástupců rodičů s malými dětmi) a projektanta Ing. Radka Pernekra. Před stavbou lávky se v uvedené lokalitě nacházel úrovňový přechod pro chodce se strmým schodištěm z ocelové konstrukce, což byla zásadní bariéra pro handicapované občany i pro osoby s kočárky. Studii proveditelnosti a architektonický návrh lávky zpracoval Ing. Arch. Jakub Nepustil Architektura Design, Prachatice, projektovou dokumentaci Projektová kancelář PONTEX s. r. o. Praha. Realizátorem stavby byla na základě výběrového řízení akciová společnost Strabag. Celkové finanční náklady na realizaci celé akce činily více než 12 milionů korun. V této ceně jsou započteny náklady na architektonickou studii, projektovou dokumentaci, samotnou výstavbu lávky včetně veřejného osvětlení, navazující chodníky a sadovnické úpravy okolního terénu. Akce byla financována ze dvou zdrojů z rozpočtu města a za pomoci dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury v rámci programu zaměřeného ke zvýšení bezpečnosti dopravy (šest milionů korun). O získání této dotace se nemalou měrou zasloužil bývalý starosta města Jan Bauer. Město Prachatice za lávku přes Pivovarskou ulici získalo vítězství v kategorii bodová řešení a odměnu 120 tisíc korun. Designová lávka příkladně vyřešila propojení nově se rozvíjející části města a stávajícího sídliště s občanskou vybaveností. Ocenili jsme zejména bezkolizní, bezpečné a bezbariérové překlenutí frekventované silnice a také mimořádně povedenou architekturu lávky, shrnul vítězný projekt předseda hodnotící poroty Jan Mužík z Katedry urbanismu a územního plánování Fakulty stavební ČVUT. Soutěž Cesty městy je ve střední Evropě unikátní svým zaměřením, rozsahem i tradicí. Odborná porota v ní od roku 2002 hodnotila téměř 250 dopravních projektů a 60 z nich ocenila. Za celou desetiletou historii soutěže v ní Nadace Partnerství odměnila projekty více než třemi miliony korun. Slavnostní vyhlášení se koná také symbolicky s posledním dnem letošního Evropského týdne mobility, uvedl koordinátor soutěže Petr Šmíd z Nadace Partnerství. Dlouhodobým cílem programu mobility zaměřeného na odstraňování architektonických a dopravních bariér je zajistit osobám se sníženou schopností pohybu a orientace po celém městě rychlou a důstojnou dostupnost veřejných sociálních a dalších zařízení. Lávka je jednou z mnoha aktivit, které město Prachatice v tomto programu již několik let uskutečňuje. V současné době je více než deset míst s bezbariérovým vstupem, případně s dalšími bezbariérovými prostory. Například Základní škola Vodňanská, komunitní centrum pro zdravotně postižené a seniory, sál Národního domu, městský úřad, divadlo nebo plavecký bazén. Několik milionů korun bylo již proinvestováno za podpory Státního fondu dopravní infrastruktury a samotného města v rámci odstraňování bariér přechody, obrubníky, zábradlí, chodníky, parkovací místa. Další finanční prostředky jsme využili v rámci jiných projektů ke vzniku parkovacích míst pro vozíčkáře, k instalaci plošin a podobně. Právě z důvodu zkušeností a příkladů dobré praxe dostalo město Prachatice možnost uspořádat celokrajskou konferenci o přístupnosti prostředí osobám se zdravotním postižením, o které čtenáře budeme rádi informovat v příštím vydání Radničního listu, slíbila Hanka Rabenhauptová. Bc. Ivana Jeřábková, Ing. Václav Malina

2 Zástupci prachatického Hospice sv. Jana N. Neumanna převzali 1. října 2011 v Národním divadle Cenu Makropulos. Ministr zdravotnictví Leoš Heger udělil toto ocenění již tradičně u příležitosti Mezinárodního dne seniorů. Cenu získal prachatický hospic za mimořádný koncept péče o těžce nevyléčitelně nemocné a umírající a v praxi osvědčené postupy řešící zdravotní a zdravotně sociální potřeby v České republice. Ministerstvo zdravotnictví zaměřilo svůj zájem na dílo a hodnoty, které nechce běžný svět příliš vidět. O to je hodnota ocenění významnější. Hospic sv. Jana Nepomuka Neumanna v Prachaticích do současnosti posloužil více než tisícovce těžce nemocných pacientů. Je specializovaným zdravotnickým zařízením s péčí o pacienty v terminální fázi jejich onemocnění i jejich rodiny. Představuje nejen lůžkový hospic, ale prostřednictvím domácí hospicové péče poskytuje zdravotní služby i v domovech pacientů. Jak napsal navrhovatel ocenění velkou většinu z těchto pacientů doprovodili zaměstnanci hospice svou láskyplnou péčí na věčnost. Není náhodou, že oním navrhovatelem byla Kongregace milosrdných sester sv. Karla Boromejského oceněná Cenou Makropulos v minulém roce za Domov sv. Karla Boromejského v Praze Řepích. Cena Makropulos je nazvána podle divadelní hry Karla Čapka, která Prachatický hospic držitelem prestižního zdravotnického ocenění domýšlí odvěkou lidskou touhu po nekončícím životě. Poselství hry je možno chápat i tak, že nestačí jen přidat léta životu, ale je nutné přemýšlet o kvalitě života přidaných let. Ministerstvo zdravotnictví chce touto cenou stimulovat rozvoj nových zdravotně sociálních služeb a současně pomáhat ke změnám stereotypů v přístupu ke stáří. Stalo se hezkou tradicí, že si v Národním divadle již po čtvrtý rok vždy prvního října připomínáme, že dnešní den je na celém světě věnován stáří. U nás jsou senioři v současné době nejrychleji rostoucí populační skupinou. Jde však o celospolečenský úkol vyrovnat se s demografickými změnami, které nastávají v míře, která nemá v historii naší země obdoby. Prodlužování průměrného věku však není negativní jev, je mimo jiné důsledkem kvalitní zdravotní péče založené na efektivních léčebných postupech a zvýšené dostupnosti moderních léků. Současně je dokladem pozitivního vývoje v oblasti životního stylu obyvatel, který je zase spojen s lepší přístupností zdravotnických informací. Prodloužit lidský život však samo o sobě nestačí. Je třeba dbát na to, aby přidaná léta, která naši předkové neměli, přinesla také plnohodnotný život, zdůraznil ministr zdravotnictví Leoš Heger. Václav Malina Prachatice mají nejčistší ovzduší Město Prachatice se zúčastnilo srovnávacího výzkumu týdeníku EKO- NOM Město pro byznys Jihočeského kraje V rámci něho Prachatice obdržely uznání za nejméně znečištěné ovzduší (měřítkem byl součet tuhých emisí, SO 2, NO X a CO na km 2 ). V celkovém srovnání 17 obcí s rozšířenou působností v rámci kraje byly Prachatice hodnoceny mezi pěti nejlepšími městy např. v těchto kritériích: podíl podnikatelů v rámci ekonomicky aktivních osob, čistota ovzduší, kriminalita, stabilita (ekologická vyváženost) krajiny, dlouhodobá nezaměstnanost, podíl lidí do 24 let mezi nezaměstnanými, podpora webových stránek města, výše místního poplatku za rekreační pobyt a poplatku ze vstupného. Ing. Antonín Jurčo, odbor stavebně správní a regionálního rozvoje Roura u bazénu přinese úspory Na základě podnětu zaměstnanců firmy InTiCa systems byly zřízeny nové autobusové spoje z autobusového nádraží a ze sídliště na průmyslovou zónu. Tyto spoje navazují na třísměnný provoz, jsou zařazeny do základní dopravní obslužnosti a náklady na jejich provoz hradí Jihočeský kraj. Dopravcem, který spoje zajišťuje, je a. s. ČSAD Autobusy České Budějovice. Využívání těchto autobusových spojů je průběžně sledováno a vyhodnocováno. Vzhledem k velmi malé obsazenosti jednotlivých spojů (průměrně žádný až pět cestujících) dochází ke ztrátám provozovatele. Koordinátor dopravy proto uvažuje o jejich zrušení. Bc. Ivana Jeřábková Na slovíčko s listopad 2011 Autobusy jezdí prázdné Pavlem Ptáčníkem z Vládního výboru pro zdravotně postižené občany Na konferenci Přístupnost prostředí osobám se zdravotním postiženým v Prachaticích od vás zazněly užitečné rady spojené s využíváním rozvojového programu mobility. Komu je určený? Národní rozvojový program mobility pro všechny je určený pro města a obce, které se rozhodnou zpřístupňovat prostředí pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Mezi ně nepatří jen osoby se zdravotním postižením, ale i osoby pokročilého věku, těhotné ženy, rodiče doprovázející děti v kočárku a podobně, takže program je určen řádově více než pro třetinu populace. Rozvojový program mobility je zaměřen na to, aby města a obce budovaly tzv. bezbariérové trasy. Nechceme, aby se zpřístupňovaly pouze jednotlivé objekty. Je třeba budovat propojení nejméně dvou míst, zejména těch nejdůležitějších, jako jsou městské úřady, školy, zdravotnická zařízení, autobusová a vlaková nádraží. Na ně je možné získat příspěvky z jednotlivých resortů. Pro odstraňování bariér ve školách je to Ministerstvo školství, v kulturních zařízeních Ministerstvo kultury a na přístupnost městských úřadů Ministerstvo pro místní rozvoj. To jsou nejdůležitější resorty, které bych zmínil. Jak jsou na tom jihočeská města v naplňování záměrů bezbariérových tras? Relativně slušně. Český Krumlov je v tomto hodně progresivní, ale i Třeboň a další místa včetně Prachatic. Jihočeská města hodnotíme kladně, protože se do programu úspěšně zapojují a získávají finanční prostředky. Václav Malina Před touhle úpravou se veškerý vzduch pro následný ohřev a vytápění prostor bazénu čerpal ze šachty na severní straně, tedy z nejchladnějšího místa v celé budově. Strojníka Zdenka Petřkovského napadla myšlenka o čerpání vzduchu z teplejších míst, tedy z jižní strany střechy, kde pere slunce celý den, tudíž i vzduch je tam mnohonásobně teplejší, takže na jeho ohřev nebude třeba tolik energie. Technicky se s tím popasovala firma TCF vzduchotechnika s. r. o. z Prachatic. Vše je vymyšleno tak, že v letním období lze jednoduchou úpravou nasávat vzduch ze stávajícího chladného místa. Na severní straně bylo nutno tohle vedení zateplit, o což se postarali Karel Ženíšek (vpravo) a Jan Rejžek a fotil je při tom Václav Malina, popsal novinku v podobě roury u plaveckého bazénu ředitel Sportovního zařízení Prachatice Jaroslav Dárek Černý. Další následná úspora v krytém plaveckém bazénu tkví v navracení vody tekoucí přes kontrolní sondy zpět do systému, a ne do kanalizace. Jedná se o nepatrné množství ze dvou hadiček o průměru 4,5 mm, nicméně o nepřetržitý odtok do kanalizace, a je z toho sedmdesát tisíc korun ročně, spočítal J. D. Černý s tím, že pořizovací cena zařízení dosáhla 20 tisíc korun, což značí, že do konce kalendářního roku je to doma a potom se bude jen spořit. (vam) Dárci krve převezmou ocenění Dárcovství krve je vysoce humánní čin, díky kterému jsou zachraňovány mnohé lidské životy. Dárci krve, kteří darovali krev bez nároku na příspěvek již desetkrát, dvacetkrát nebo čtyřicetkrát, jsou oceňováni medailí prof. MUDr. Jana Jánského. Ti, kdo darovali krev již osmdesátkrát, Zlatým křížem 3. třídy. Toto oceňování provádí Český červený kříž Prachatice. V letošním roce jsme pro dárce krve připravili slavnostní předávání stříbrných a zlatých medailí a Zlatých křížů na 22. listopad od 15 hodin v Radničním sále. K poděkování dárcům se připojí mj. také starosta města Martin Malý. Dárcovství krve na Prachaticku je realizováno díky Jihočeskému kraji a našim sponzorům. Všichni dárci, kteří získali nárok na ocenění do 31. října, dostanou poštou pozvánku. Pokud by se však k někomu pozvánka přece jen nedostala, kontaktujte nás, prosím, na tel. č nebo e mailu cervenykriz.eu. Zuzana Furišová strana druhá

3 PŘEDSTAVUJEME: Ráda spolupracuji s kolegy, kteří znají svou lidskou hodnotu Bc. Lenka Vojtová vedoucí odboru kultury, školství a cestovního ruchu Datum a místo narození: 22. prosince 1972 ve Vimperku Rodinný stav: svobodná Dosažené vzdělání: Základní škola T. G. Masaryka Vimperk, Gymnázium Vimperk ( ), Johannes Kepler Univerzität Linz, Studienfach: Deutsche Sprache als Fremdsprache ( ), Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, studijní obor Aplikovaná filologie: ruský jazyk a německý jazyk pro hospodářskou a obchodní sféru ( ), Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, studijní obor: Německá filologie literární věda, lingvistika (2009 současnost) Dosavadní kariéra: soukromá německá firma Ingo Casino ( ) do r pracovnice finančního oddělení, od r manažerka, od 1. července 2011 vedoucí odboru kultury, školství a cestovního ruchu Městského úřadu Prachatice Koníčky: sport všeho druhu (např. instruktorka H.E.A.T, jógy, hraje volejbal, ráda plave, jezdí na windsurfingu a plachetnici, na kole, na lyžích), četba knih (zejména klasické německé a ruské literatury), cestování Z vašich koníčků jistě zaujme jízda na plachetnici. Kam jste už doplachtila? Plachtím pouze v Čechách. Můj otec vlastní malou plachetnici pro osm lidí, takže většinou jezdíme každým rokem na Lipno, kde, když přeje vítr, se to opravdu dá srovnávat s mořem. Uvažovala jste někdy, že byste chtěla žít jinde než v České republice? Pokud ano, kde a proč? Nedlouho po sametové revoluci jsem žila tři roky v Rakousku, kde jsem i studovala. Začátky byly velice krušné. Moje nátura se musela trošíčku srovnávat s jinou životní filozofií. Zvykla jsem si a musím říci, že kdybych se měla rozhodovat žít jinde, bylo by to určitě Rakousko. Možná i z toho důvodu, že tam jsou lidé velice přátelští, srdeční a mají k Čechám hodně blízko. Když to vezmeme z historického pohledu, po dlouhou dobu my jsme patřili k nim nebo oni k nám? Jak jste se vyrovnávala s novinkami, které vám přinesla funkce vedoucí odboru na městském úřadu? Adaptaci na nové prostředí a novou pozici mi velmi usnadnila spolupráce, vstřícnost a profesionální jednání některých kolegů a spolupracovníků, se kterými jsem se pracovně postupně seznamovala. Touto cestou bych jim ráda poděkovala, že vedli mé první kroky na novém působišti. Jaká ze tří oblastí, které máte na starosti, je vám nejbližší? Pro všechny tři oblasti, které spadají do mé kompetence, mám do jisté míry slabost. Do oblasti cestovního ruchu a mezinárodních vztahů jsem začala pronikat, když jsem studovala a žila v Rakousku. Jak už jsem zmínila, tenkrát to byl pro mě úplně cizí a nový svět, kde bylo obtížné pohybovat se s českou náturou. Cenné životní zkušenosti a nabyté jazykové dovednosti jsem mohla posléze uplatnit u německé firmy, u které jsem pracovala šestnáct let, z toho jedenáct let na manažerské pozici. Jako malá holka v předškolním věku jsem si vysnila stát se paní učitelkou. Toto přání jsem měla ještě na gymnáziu, pak ovšem osud zamíchal karty jinak a já se vydala do světa. Už na základní škole jsem si uvědomovala, jak obrovské poslání mají všichni pedagogové, a to mi vydrželo až do dneška. Vlastně se mi splnil i tak trochu můj dávný sen být školním lavicím nablízku. A kultura? To je můj současný obor. Dokončuji studium na filozofické fakultě, kde kultura napříč lidským pokolením hraje významnou roli. Aby mohl být národ národem a člověk člověkem, musíme se snažit o zachování a další rozvíjení národně-kulturních tradic a kulturního dědictví. Každý vnímáme kulturu úplně jinak, ale měli bychom dbát na to, aby kultura, kterou k sobě pustíme, pohladila duši a potěšila oko. A co se líbí jednomu, nemusí se líbit jinému. Proto je pole kultury a umění tak rozmanité, aby si mohl vybrat každý. Co vás ve vaší práci baví, co méně? Začnu méně příjemným. Co mě opravdu někdy hodně odrazuje, jsou mnohdy nadbytečná administrativa a morálně otupělí jedinci. Za veliké plus považuji v mé práci kreativitu, komunikaci, práci s lidmi a jejich poznávání. Velice ráda spolupracuji s inteligentními kolegy, kteří umí ocenit nejen práci druhých, ale i práci svoji, a znají svou lidskou hodnotu. Jakými kulturními počiny nás potěšíte do konce roku 2011? V předvánočním čase bude v Prachaticích určitě živo. Slavnostní zahájení adventních koncertů a první adventní koncert nás čeká již poslední listopadovou neděli. Pak se každou další neděli budeme setkávat u dalších adventních koncertů a rozsvěcovat adventní svíce. Děti ze základních škol a mateřské školy se zapojí do výzdoby radnice a budou se podílet svými vystoupeními na vánoční pohodě ve městě. Vánoční trhy, příjezd paní Zimy a vystoupení německého kulturního souboru Raunachtler budou zpříjemňovat společně s adventním koncertem předvánoční čas třetí adventní neděli. To jsem vyjmenovala jen některé kulturní akce, které by měly doprovázet krásný předvánoční čas. A když se na skok podívám už do příštího roku, tak nás hned prvního ledna čeká novoroční výstup na Libín a v podvečer na náměstí novoroční ohňostroj. Do konce tohoto roku ještě uspořádáme výstavu mladých prachatických umělců v německém Röhrnbachu, kde se otevírá vlastivědné muzeum s expozicí O. H. Hajeka. Také na rakouské straně hranic bude mít možnost se naše město prezentovat, a to v barokním městě Schärdingu přímo v zámecké galerii. Vedení rakouského městečka má zájem o výstavu děl, která vznikla v rámci výtvarného workshopu Salve Prachatice. I v oblasti mezinárodních vztahů byla v letošním roce spolupráce velice plodná a přínosná. Město Prachatice společně se Základní uměleckou školou Prachatice a fotografickým klubem F2,8 uspořádalo výstavu v městském muzeu ve spřáteleném městě Ingolstadtu. Výstava měla obrovský úspěch a na žádost ředitelky muzea se bude výstava společně s vernisáží konat i v příštím roce. Co zásadního plánujete na prachatickém poli kultury pro příští rok? V příštím roce si město Prachatice připomene významnou historickou událost. V roce 2012 uplyne 700 let od vzniku první dochované písemné zprávy, v níž jsou poprvé zmíněny Prachatice jako městský útvar. Všechny kulturní akce budou konány v duchu této význačné události. I v příštím roce navážeme na kulturní akce, které mají v Prachaticích svou tradici: např. Štít a Štítek města Prachatice, Salve Prachatice, Letní škola staré hudby nebo Slavnosti Zlaté stezky. Všechny tyto akce dostanou nový kabát a budeme se snažit zapojit do nich ve větší míře veřejnost. Chystáme také nové projekty. Jedním z těch větších by měly být Podzimní městské slavnosti, které se budou konat v rámci Dnů evropského dědictví. Tyto slavnosti by měly dát větší prostor místním kulturním spolkům ke své prezentaci a měly by se nést pod heslem Občané občanům. Věříme, že budou protiváhou ke Slavnostem Zlaté solné stezky, kde dostávají větší prostor kulturně-společenské soubory našich partnerských měst. Pro všechny jmenované i další kulturní akce jsme žádali o podporu u finančních fondů, a věříme, že se podaří získat nějaké prostředky. Budou Podzimní městské slavnosti 2012 reakcí na stesky, že místní spolky nemají dostatek příležitostí k sebeprezentaci Prachaticích? Ano, některé spolky si stěžují, že například o Slavnostech Zlaté stezky dostávají větší šanci a větší prostor mezinárodní spolky, to znamená spolky z partnerských a spřátelených měst. Je to pravda, ale bohužel Slavnosti Zlaté stezky jsou jenom jedny a chceme při nich občanům ukázat i spolupráci na mezinárodním poli. Místní tradiční spolky by proto měly ve větší míře dostat prostor a čas, aby se prezentovaly, aby ukázaly všem ostatním, co umí, právě při Podzimních městských slavnostech. Věřím, že se nám to povede a že spolupráce se spolky při těchto slavnostech bude opravdu fungovat. v létě zveřejnil dotazník s výzvou, aby se občané města zapojili do příprav programu Slavností Zlaté stezky 2012? V čem jsou názory veřejnosti inspirativní? Záměrem bylo, aby občané vyjádřili své názory při přípravě dalších slavností v roce 2012, což se svým způsobem povedlo. Občané reagovali především elektronicky, protože anketa byla vyvěšena také na www stránkách města. Z odpovědí, které jsme zatím dostali (k 15. říjnu), vyplývá, že se více než 65 procentům respondentů líbí tradice, kdy starosta jede v kočáře s hostem slavností, pouze by upřednostnili nějakou známou osobnost, která má osobní vztah k Prachaticím či k okolí. Velice mě překvapilo, že v odpovědích je 85 procent lidí spokojeno s celkovým průběhem slavností a pouze 15 procent nespokojeno. A jakou hudební skupinu by si Prachatičtí přáli v programu? Prozatímní výsledky ukazují, že favoritem je Kryštof, dále Chinaski a Divokej Bill. Samozřejmě nemůžeme vyhovět každému, ale většinový názor pro nás bude velkou inspirací a v případě, že to finanční a technické možnosti dovolí, opravdu se budeme řídit podle této ankety a budeme se snažit, abychom vyhověli většině. Ve své práci se setkáváte s řadou zajímavých lidí. Které setkání se vám vybaví právě teď? Všechna dosavadní setkání mě něčím oslovila. Nejvíc setkání s umělci výtvarného workshopu Salve Prachatice letos v červenci, kdy zde byli umělci z Rakouska, Česka a Německa Atmosféra a spolupráce s nimi byla vynikající. Obdivovala jsem u nich nadšení pro věc, radost z toho, že tady mohou být a tvořit, že můžou poznat Prachatice, a vděčnost za to, že se o ně staráme, že jsme pro ně zorganizovali výlet, že jsme je provedli po městě... To mi někdy u českých občanů chybí. Takové nadšení pro věc a být šťastný z obyčejných věcí, které nás obklopují. Václav Malina strana třetí listopad 2011

4 listopad 2011 Kahov, Podolí, Oseky: I malé úspěchy v příměstských osadách těší Letní setkávání v KAPOOSu se povedlo Rozvoj kulturního a společenského života v prachatických osadách by se v mnoha případech neobešel bez podpory města Prachatice. Nejinak tomu bylo i letos v KAPOOSu, neboli v Kahově, Podolí a Osekách. Zpočátku roku využil osadní výbor možnost získat dotaci z rozpočtu města a požádal prostřednictvím svého předsedy o příspěvek na tři akce, které se konaly v letních měsících. Jako první se uskutečnil nohejbalový turnaj pod názvem O Osecký dřevo, jehož se zúčastnilo deset týmů. Účast byla jako každý rok velmi pestrá. Kromě místních týmů se zúčastnila také družstva z Prachatic, Husince a Lažiště. Přibližně 80 přihlížejících diváků bylo svědky mnoha nádherných nohejbalových bitev, vítězství i proher. Další akcí byla perla letošní KAPOOSské divadelní sezóny, a to představení ochotnického spolku HEROS (Herci Oseky), jehož zpracování známé divadelní hry Divadla Járy Cimrmana Záskok chytlo za srdce a za bránici všechny přihlížející. Tuto famózní přehlídku ochotnického nadšení a skvěle zvoleného repertoáru sledovalo přibližně 300 diváků. HEROS kyne v plné kráse a síle. O tom, že tento počin nezůstal bez odezvy, svědčí zájem i jiných, neka- POOSských vesnic a měst o zhlédnutí tohoto jedinečného kusu. V září měli tuto příležitost obyvatelé Vimperka a v říjnu diváci v Lažišti. Poslední, zdánlivě nejkomornější akcí bylo setkání seniorů při harmonice. Ač byla účast seniorů nižší než v předchozích letech, přizvaní harmonikáři společně se zúčastněnými dokázali vydržet hrát a zpívat dlouho po půlnoci a přispět tak k povedenému letošnímu setkávání v KAPOOSu. Tomáš Voráček Klikněte si Na byla zřízena nová sekce Zdravotnictví. Foto L. Samospoušť Počátkem roku 2011 začal pracovat v příměstských osadách Prachatice, a to v Kahově, Podolí a Osekách, nový osadní výbor ve složení Ing. Tomáš Voráček (zastupuje Kahov), PaedDr. Bc. Jaroslav Pangl (Podolí) a Jiří Jaroš (Oseky). Každý člen osadního výboru zastupuje a řídí svou část. Při jednáních osadního výboru jsou diskutovány potřeby jednotlivých osad. Osadní výbor velmi úzce spolupracuje s pracovníky městského úřadu zejména s Bc. Ivanou Jeřábkovou a jí vedeným odborem, kdy jsou s příslušnými pracovníky radnice projednávány náměty a přání občanů, především možnosti realizace navrhovaných akcí v osadách. Tradičně proběhlo v Podolí v hostinci Pod lípou v březnu 2011 setkání občanů osad se starostou města Ing. Martinem Malým, o které byl mezi občany velký zájem. Osadní výbor ocenil přístup k projednávanému návrhu územního plánu města, kdy na tomto setkání občané osad vyslovili svůj názor a postoje, které formulovaly do připomínek, které byly předány cestou osadního výboru příslušným orgánům města. V osadě Oseky byla provedena za pomoci Sboru dobrovolných hasičů, p. Přídy a města oprava odpadu u finských domků, kde docházelo zejména po vydatných deštích k hromadění vody a jejímu zahnívání. Rovněž bylo provedeno ve spolupráci s SÚS Prachatice prohloubení a pročištění vodotoku u silnice v osadě Oseky. Z prostředků města byla zakoupena zeleň (jeřabiny a lísky), která byla svépomocně vysazena u hřiště v Podolí, kde v minulosti došlo k nešťastnému zásahu, a to k vykácení vzrostlých stromů u požární nádrže. Dále se v Podolí povedlo opravit a zvýšit oplocení u hřiště. V osadě Kahov se podařilo ve spolupráci s radnicí vyřešit letitý problém s dešťovou vodou u domu rodiny Koutných, kdy byl svépomocí vybudován vodotok, který odvádí dešťovou vodu od pozemku a domu. Dále se podařilo v této osadě v úseku zúženého profilu silnice u domu rodiny Janouškových osadit značky doporučující rychlost 30 km v obci z důvodu zvýšení bezpečnosti zejména dětí, které touto cestou chodí ráno a odpoledne na zastávku autobusu. V osadě Kahov došlo v letošním roce k velké opravě kapličky, která je v současné době dominantou obce (článek o ní čtěte na této straně). Osadní výbor obdržel v letošním roce finanční příspěvek od města Prachatice tři tisíce korun. Z tohoto příspěvku byly částečně dotovány celkem tři akce pořádané v rámci akce pojmenované Letní setkávání v KaPoOsu (viz níže). Páteří osadního života je spolek Dobrovolných hasičů Oseky. Hasiči jsou všude tam, kde je jich potřeba, a vždy neokázale a naprosto spolehlivě pomohou. Osadní výbor jim touto cestou děkuje za jejich práci pro obec. Je samozřejmé, že ne vše se povedlo. Některé akce a plány se přesouvají do dalšího období. Zejména jde o napojení některých rodin na městský vodovod v osadě Kahov, oprava příjezdu k požární zbrojnici v Osekách. V listopadu, záleží i na klimatických podmínkách, by mohlo dojít k opravě svodidla v osadě Podolí, které bylo zničeno při poslední povodni. Shora uvedené akce by se někomu mohly zdát jako malé. Ale i my, obyvatelé příměstských osad, jsme rádi, že se ve spolupráci s prachatickou radnicí daří i tyto malé akce realizovat a zlepšovat tak život v okolí města Prachatic, za což patří vedení města a radnici dík. Chceme také poděkovat za dlouholetou práci v osadním výboru jeho bývalému předsedovi p. Vojtěchu Stuchelovi z Kahova, který významnou měrou přispěl k rozvoji všech tří osad. Jaroslav Pangl Zhodnocení letní turistické sezony 2011 a návštěvnosti zařízení v Prachaticích Nepřízeň počasí v letním období letos zásadně ovlivnila návštěvnost prachatického infocentra i celého města. Ta byla od roku 2008 nejnižší. Výrazně chladné a deštivé počasí v červnu bylo příčinou odhlašování rezervací na ubytování a rušení dovolených českých návštěvníků města. Celkové návštěvnosti města nepomohly ani akce typu celonárodní pouť sv. Jana Nepomuka Neumanna a Slavnosti solné Zlaté stezky V červenci, tzn. v hlavním dovolenkovém měsíci, i přes nepřízeň počasí turisté přijížděli, avšak srpen opět přinesl pokles návštěvnosti. Stejný trend byl zaznamenán i celorepublikově: turisté rozčarovaní dlouhodobou nepřízní počasí začali nakupovat levné zahraniční dovolené a odjíždět za sluncem k jižním mořím. A ti, kteří zůstali, s konečným příchodem léta v měsíci srpnu zůstávali v přírodě a u vody, návštěvnost turistických zařízení poklesla. Teprve září bylo co do počtu turistů v našem městě dobré, zřejmě díky nadprůměrným teplotám v tomto měsíci. Dle ohlasu návštěvníků v infocentru lze za největší pozitiva letošní letní turistické sezony v Prachaticích považovat zejména následující skutečnosti: vznik tradice farmářských trhů v Prachaticích, instalaci nových uzamykatelných kolostavů ve městě, i když pro další léta bude vhodné dále zlepšit jejich označení. Velmi pozitivně byla hodnocena skutečnost, že oproti loňskému roku byl v době nepříznivého počasí provozován krytý plavecký bazén ještě první dva týdny v červenci. Velmi dobrý ohlas u turistů měl nový průvodce městem Prachatice nabízený v infocentru. Nemalou část turistů přilákala do města výstava světoznámého fotografa Roberta Vana v galerii Dolní brána, skvěle byla přijata i výstava Tomáše Záborce ve vyhlídkové věži kostela sv. Jakuba. Obě přispěly ke zvýšení návštěvnosti obou těchto zařízení oproti loňskému roku. Vyhlídkovou věž kostela navštívilo letos 3253 turistů, oproti 3162 návštěvníkům v loňském roce. Tak se vyhlídková věž kostela sv. Jakuba stala nejúspěšnějším ze všech provozů KIS v letošním roce a zaznamenala od znovu otevření nejvyšší návštěvnost. Stejně tak i návštěvnost galerie Dolní brána se oproti loňskému roku zvýšila více než dvojnásobně, letos ji navštívilo 2265 návštěvníků, v roce návštěvníků (letos o 1214 návštěvníků více). Naopak nepřízeň počasí se promítla do návštěvnosti letního kina, které v červnu navštívilo pouze 21 návštěvníků, takže, ač se v dalších dvou měsíci návštěvnost oproti loňskému roku zvýšila, celková návštěva 1113 návštěvníků nepřekonala návštěvnost loňskou (1161). Výrazně se snížila i návštěvnost galerie Otto Herberta Hajeka 163 návštěvníků, oproti 543 návštěvníkům v loňském roce, kdy zde byla v nabídce výstava moderního umění 20. století recipročně zapůjčená Karlovarskou galerií. Za negativa letošní letní sezony v našem městě je turisty považována skutečnost, že v centru Prachatic schází funkční směnárna a bankomaty, negativně byl hodnocen i úbytek předzahrádek u restauračních zařízení na náměstí, turisté špatně reagovali na velké množství automobilů parkujících na náměstí, což považují za opačný trend oproti jiným městům. To jsou skutečnosti, které je zapotřebí do budoucna zvážit, aby naše město, které má nesporně turistům co nabídnout, dále zlepšovalo své služby a zvyšovalo svou turistickou atraktivitu. Věřme, že i slunce nám už v dalších letech v létě opět zasvítí a počasí bude více přát (V J V) strana čtvrtá

5 Část hřbitovní zdi se dočkala obnovy Převážnou většinu prachatického hřbitova ohraničuje zeď. Ta v průběhu času vznikala postupně, nejprve v souvislosti se založením hřbitova před rokem 1562 a následně v rámci jeho postupného rozšiřování v letech 1587, 1909 a Nejstarším úsekem hřbitovní zdi je krátká část východní zdi s gotickým lomeným obloukem vstupu z dnešního parkoviště spolu s masivní kamennou částí severní a navazující západní zdi. Zřejmě barokní je zeď s výklenky po stranách hřbitovní kaple ve východní zdi (ke smuteční síni) a provedením obdobná část západní zdi (k háječku ). Nejmladší je jižní zeď (k městu) pocházející zřejmě ze 30. let minulého století a stejně řešená část západní zdi (u vstupu od háječku ) a východní a severní zdi (v návaznosti na dům správce). Na hřbitov navazující urnový háj je z vnější strany již ohraničen drátěným plotem. Hřbitovní zeď, společně s vlastním hřbitovem, je kulturní památkou. Protože stavebně a zejména esteticky není v nejlepším stavu, byla již v uplynulých letech připravena její celková oprava a v letošním roce provedeno výběrové řízení na zhotovitele, v rámci kterého zvítězila společnost Reno Šumava s nabídkovou cenou tři miliony 888 tisíc korun. Z celkové délky hřbitovní zdi téměř 511 m bylo následně v letních měsících opraveno 100 m zdi, a to novější část severního úseku a navazující část východní zdi až k průchodu u smuteční síně. V rámci opravy byly, vyjma souvislého porostu břečťanu u vstupu na hřbitov z parkoviště, odstraněny destruktivně působící náletové rostliny a stávající nesoudržné omítky s následnou aplikací sanační stěrky a nové omítky. Soudržná nenarušená omítka byla přeštukována. Korunu zdi kryjí nové pálené prejzy, které nahradily předchozí vlnité vláknocementové desky na části řešeného úseku a keramické tašky na zbytku. Zeď je natřena v novém světle žlutém odstínu. Z celkových nákladů letošní opravy 707 tisíc korun tvořil 585 tisíc příspěvek Ministerstva kultury z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností. V následujících letech předpokládáme postupné pokračování opravy, a to dle dostupných peněžních prostředků. Z důvodu financování by oprava měla být rozdělena do dalších čtyř etap. Současně s opravou zdi byly provedeny udržovací práce na fasádě navazující hřbitovní kaple, která po třech letech od své celkové opravy již vykazovala nedostatky. Ing. Antonín Jurčo, odbor stavebně správní a regionálního rozvoje Od války po sametovou revoluci (12. část) nákupy Sociální služby ve výloze Komise sociální a prevence kriminality při radě města nově informuje veřejnost díky počítači v provozovně NEMO reality na Kostelním náměstí. Ve výloze se z monitoru dozvíte údaje o registrovaných sociálních službách. Nový nástroj informovanosti občanů schválila Rada města Prachatice. (RH+) Obchody byly přísně rozlišené podle sortimentu a měly po celém českém venkově stejné názvy. Mléko a mléčné výrobky se prodávaly v mlékárně, maso a masné výrobky v prodejnách Maso uzeniny. Kuřáci to měli poměrně jednoduché v krabičkách po 10 cigaretách bylo možné koupit za dvě koruny Lípy, Džunky, Globusky, Letky či nejlevnější Partyzánky za 1,60 Kč. Byly samozřejmě bez filtru, ten se objevil počátkem 60. let u cigaret Astra a Filtra. Z dýmkových tabáků byl populární Taras Bulba. Později se objevily rumunské cigarety Marica, po roce 1960 pak i kubánské cigarety a doutníky. Daly se samozřejmě koupit i luxusní egyptky (Kleopatra), od poloviny šedesátých let se v trafikách objevily i první americké cigarety, krabička za 20 korun. Jejich cena byla vysoká v porovnání s tehdy nejoblíbenějšími českými cigaretami Sparta, které stály osm korun. V sedmdesátých a osmdesátých let se sortiment výrazně rozšířil (bulharské BT, jugoslávské Driny, české značky Olympia, Clea, Slavia). Největším problémem přetrvávajícím od padesátých do osmdesátých let byl nedostatek průmyslového zboží. Pavel Fencl Děti ani dospělí, nesahejte na opilé a uhynulé potkany Podzimní ohnisková deratizace začala v Prachaticích průzkumem a od 1. října pokládáním nástrah. Její předpokládané ukončení je plánováno do 20. listopadu, a to následnými kontrolami. Deratizér Václav Štrobl (na snímku) předpokládá poslední pokládání nástrah kolem 10. listopadu. Pro deratizéra je rozhodující schválený technologický postup deratizace. Nástrahu mohu uložit pouze do uzavřeného systému. To jsou především kanalizace, teplovod nebo napojení domu na kanalizaci, ty jsou rozhodující. Pokud potkani lezou výjimečně třeba do kočárkáren nebo do prvních pater, návnada je v takových případech, pokud je to nutné, uložena do takzvané jedové staničky, což je uzamykatelná schránka, kterou nelze otevřít, nelze z ní nástrahu vyndat. Nástraha nikdy nemůže být položena volně, upozornil Václav Štrobl s tím, že požerové nástrahy lze bez licence koupit v drogeriích a v dalších prodejnách. Nemusí je tedy položit pouze odborná firma, ale také neproškolené osoby, což může přinést nepříjemnosti. Pokud lidé najdou jakýkoliv podezřelý sáček nebo balíček podobný nástraze, je rozumné kontaktovat odbornou firmu, která deratizaci provádí. Kvalifikované prošetření přímo na místě se určitě vyplatí pro bezpečnost a kvalitu deratizace. Z mého pohledu je pouze jeden případ, kdy je riziko sice minimální, ale je, a to pokud v zeleném pásu někde v okolí kanalizace jsou vyhrabány od potkanů nory. Nástrahy v podobě pětidekových sáčků, a to je schválený postup, jsou uloženy do těchto nor, do jejich nejhlubších částí minimálně 25 centimetrů pod zem. Následně jsou na ně nahrnuty kameny a terén je urovnaný. Majitelé psů by měli dodržovat vyhlášku, která upravuje pohyb volně pobíhajících zvířat. Pokud ale psy nechají nejen lítat po okolí, ale dokonce hrabat do hloubky, psi se jejich nezodpovědností mohou k nástraze dostat, apeloval Václav Štrobl. Pokud se domácí zvířata začnou chovat podezřele, nelze ihned usuzovat, že se jedná o otravu. Někdy si na zdravotní potíže psů stěžují i lidé v místech, kde deratizace ještě nezačala. Pokud by došlo k tomu, že kočka nebo pes uhynulého potkana sežere, v žádném případě jim nehrozí nebezpečí, protože jed v potkanovi je rozložený. Ale pozor! Potkan je zdrojem původců nákaz, mluví se až o třiceti druzích, takže v žádném případě na uhynulé potkany nesahejte. Už vůbec ne holou rukou. Nesnažte se je žádným způsobem odstranit a hodit třeba do popelnice. Volejte odbornou firmu, telefon Agrochema Žitná. V případě, že je někde vidět potkan, který jakoby jeví známky opilosti, nechte ho být. Někam si zaleze a pojde. Chtěl bych varovat, že podle zákona na ochranu zvířat se zvíře v takovéto fázi nesmí dobíjet, mlátit ani odchytávat. Ani já to v žádném případě nesmím, musím počkat, až zvíře skoná, pak můžu řešit následné opatření v podobě sběru pošlých jedinců. Takové jsou regule. Vím, že jsou s tím spojené problémy, že potkan může zalézt někam, kde to je nevhodné, ale porušení předpisů opravdu nemohu riskovat, zdůraznil Václav Štrobl, který ocenil, že se deratizace v Prachaticích provádí pravidelně a systematicky, vždy postihne celé město a dbá se při ní s maximálním důrazem na bezpečnost lidí a zvířat. Speciální upozornění mám pro děti, aby si zdánlivě krotkých potkanů nevšímaly a nehrály si ani s mršinami, konstatoval deratizér a přidal ještě upozornění ke žlutým cedulkám, které oznamují termíny zahájení a ukončení akce. Rozhodující je aktuálně uvedené datum a obsah sdělení. Text a foto Václav Malina strana pátá listopad 2011

6 Před deseti lety prohlásila Rada Evropy rok 2001 za Evropský rok jazyků. Od té doby se každoročně 26. září připomíná jako Evropský den jazyků. Smyslem Evropského dne jazyků je oslavit jazykovou rozmanitost našeho kontinentu a podpořit znalost cizích jazyků. Všude v Evropě se konají akce, které se snaží lidi povzbudit ke studiu více jazyků i k prohlubování již nabytých jazykových znalostí, protože právě studium cizích jazyků otvírá dveře porozumění mezi lidmi a překonávání bariér mezi kulturami. Také naše škola si tento den připomněla. Pozvaní hosté rodilí mluvčí umožnili žákům uvědomit si, jak je dobré rozumět cizí řeči, umět se domluvit. Dr. Klutz, Australan trvale žijící poblíž Prahy, při učení angličtině využívá scénického umění, což názorně dokládá přiložený snímek. Jeho divadelně kouzelnické představení pro žáky I. stupně strhlo nejen malé diváky, ale i učitele. Všichni se výborně bavili a všichni byli natolik vtaženi do představení plného masek, převleků, mimických výstupů a gagů, že ani nepostřehli, kolik se Evropský den jazyků v ZŠ Národní s maskami a převleky naučili nových anglických slov. Dalšími hosty 26. září byli pedagogové a žáci naší partnerské školy z německého Tittlingu. Pro ně jsme naopak připravili bohatý program my. Nechyběly v něm tradiční fotbalový turnaj ani práce v česko německých skupinách. Žáci obou zemí si na šesti stanovištích zopakovali základní údaje o EU a k jednotlivým zemím, zjišťovali zajímavá fakta, která zapisovali na připravené plakáty, porovnávali, co je typické pro Čechy a co pro Němce, zahráli si hry a v neposlední řadě se vzájemně představili. Dopoledne uteklo velmi rychle a v poledne se všichni sešli u prostřených stolů ve školní jídelně, aby společně poobědvali. Po krátkém zastavení na školní zahradě se hosté i hostitelé vydali do města. Není divu, že ti, kteří byli v Prachaticích poprvé, okouzlilo historické centrum i krásná vyhlídka ze Skalky. Máme radost, že se našim partnerům u nás líbilo, a že i takovéto akce již více než 12 let rozvíjejí přátelství obou škol. Mgr. Hana Bolková Babička s dědou jezdili na velbloudu Eva Vinciková, žákyně ZŠ Vodňanská, se stala absolutní vítězkou prachatického kola celostátní soutěže Šťastné stáří očima dětí, a to obrázkem Babička a děda z Žernovic na velbloudu v Egyptě. Nápaditý kreslený obrázek s použitím pastelíny a lepidla Eva představila také na malé slavnosti, na které za přítomnosti rodičů a prarodičů převzala od radní města Andrey Tajanovské diplom a malou pozornost. Hanka Rh+ Další mladí dobrovolníci se přihlásili po přednášce V rámci Evropského roku dobrovolnictví 2011 se v Radničním sále v Prachaticích konala přednáška pro veřejnost a školy o dobrovolnictví a dobrovolnické službě, kterou připravilo prachatické a českokrumlovské Informační centrum pro mládež. Přednášející Zdeněk Krejsa vydává časopis Dobrovolník, kde je možné získat veškeré informace o dobrovolnictví nejen v ČR, ale také o mezinárodním. Podstatné je, že po přednášce se přihlásili další studenti, kteří o dobrovolnictví mají zájem. Bližší informace na Dobrovolnictví v Prachaticích představí také seminář Českého červeného kříže. V pátek 4. prosince od 8.30 v Komunitním centru Na Sadech pořádáme seminář nazvaný Dobrovolníci v Prachaticích a práce s nimi. Vystoupí mj. ředitel hospice v Prachaticích Robert Huneš, držitelka ceny Křesadlo 2010 Helena Hanušová, Zdeněk Krejsa z o. s. KreBul nebo psycholog HZS Marie Mezníková, uvedla Zuzana Furišová. (RH+, vam) Soutěžte celá rodina s Ministerstvem zemědělství Třídíte ve vaší rodině odpad? Je vaše domácnost ekologická? Chodíte na farmářské trhy? Kupujete bio výrobky? Vědí vaše děti, co to je bio? Vaříte zdravě a víte, co je pro organismus dobré a co naopak? Chodíte do přírody a povídáte si o její ochraně? Slyšeli jste o výrobcích fair trade? Umíte vysvětlit, co to znamená? Umíte si doma vyrobit něco z recyklovatelných materiálů? Žijete na statku a snažíte se celé rodině vštěpovat důležitost kontaktu s přírodou? Cestujete ekologicky? Zajímáte se o způsob života na této planetě? Chcete dát o svém způsobu života vědět i ostatním? Pokud je jen něco z toho pravda, tak to všechno nějak umělecky ztvárněte! Jestli jste na výše uvedené otázky odpověděli ano, pak jste tou správnou rodinou pro soutěž Eko Bio Rodina, kterou vyhlásilo Ministerstvo zemědělství ČR. Soutěž probíhá od 14. září do 15. listopadu Úkolem soutěžících je tvůrčím způsobem ztvárnit jejich vztah k ekologickému zemědělství, biopotravinám nebo životnímu prostředí. Zároveň by měli ukázat, jak se jim daří tento vztah uplatňovat v praxi. Napište váš rodinný příběh o tom, jaký máte vztah k bio a ekologii, nafoťte k němu fotky z vašeho rodinného života, nakreslete komiks, namalujte obraz, dejte dohromady koláž (třeba z recyklovatelných materiálů) nebo natočte video. Kreativitě se meze nekladou. Na díle musí spolupracovat celá rodina, každý člen rodiny by měl přispět svou trochou. Podrobná pravidla soutěže včetně dalších informací naleznete na webové stránce Marie Peřinková, koordinátorka projektu Zdravé město Prachatice Šedesátosmička v Husově ulici prokoukla díky prémii Koncem září byla dokončena oprava uliční fasády domu čp. 68 v Husově ulici. Její realizace v letošním roce byla iniciována finanční prémií 100 tisíc korun, kterou Prachatice obdržely za nominaci na titul Historické město ruku 2010, o níž jsme informovali v červnovém čísle. Třípodlažní šedesátosmička zastřešená sedlovou střechou je gotického původu, následně přestavěná renesančně ve druhé polovině 16. století a později klasicistně. Ve třetí čtvrtině 19. století došlo ke zvýšení domu o druhé patro. Dům je součástí kompaktní zástavby historického jádra města, jehož podstatu a celkový ráz spoluutváří. Pětiosé uliční průčelí výrazově vychází z klasicistní přestavby, v dochované podobě je zvláštně plasticky členěno, což je důsledek zmíněného provádění v několika časových obdobích. Z dnešního pohledu již toto řešení fasády lze považovat za doklad (novodobějšího) historického vývoje. Přízemí je přehledně členěno vodorovnými pásy s hladkými ustoupenými šambránami okolo otvorů. První a druhé patro obsahuje předstouplé šambrány okolo oken jednoduché v prvním patře a profilované ve druhém. Okna ve druhém patře doplňují parapetní římsy, které o podlaží níže již chybí, neboť byly odstraněny současně s nadokenními římsami v rámci novodobého zjednodušení pravděpodobně v první polovině 20. století. Mezi prvním a druhým patrem člení plochy mezi okny jednoduché plastické prvky vytvářející jakoby štuková zrcadla oddělená vždy profilovanou římsičkou na mezipatrové úrovni. Spodní štuková zrcadla obsahují motiv vlnky, který je viditelný již na historické fotografii domu z počátku 20. století. Průčelí shora ukončuje profilovaná korunní římsa. V úrovni prvního patra fasáda obsahuje vlevo od krajního pravého okna zaklenutou niku, jejíž doplnění soškou se aktuálně připravuje. Oprava fasády respektuje dochované poměrně bohaté řešení plastického členění. Provedena byla sanační opatření na soklové části, zahrnující infuzní clony snižující vzlínání zemní vlhkosti, sulfátostálou stěrku omezující průnik solí do omítky a sanační omítkový systém. V úrovni patra bylo odstraněno několik již nepotřebných instalačních skříní. U ponechaných omítek došlo k lokální opravě a povrchy byly přeštukovány. Fasáda má mírně odlišnou barevnost při zachování základního ladění hlavních ploch do růžové, nyní tlumené. Plastické prvky jsou barvy bílé kávy a sokl šedoolivový. Opravena byla vrata pocházející z 19. století. Betonový povrch schodišťových stupňů do prodejny v přízemí nahradil kámen. U vstupu do prodejny byly zachovány závěsy nedochovaných původních dveřnic, včetně krycího plechu, neboť nevylučujeme do budoucna jejich obnovení. Akce si vyžádala necelých 200 tisíc korun (téměř polovinu tvoří příspěvek z Programu regenerace městských památkových rezervací a zón). V rámci samostatné akce Městské správy domů a bytů byla současně vyměněna okna za nová dřevěná špaletová. Osazeny byly také nové měděné parapetní plechy. Ing. Antonín Jurčo, odbor stavebně správní a regionálního rozvoje listopad 2011 strana šestá

7 Děti narozené v prachatické nemocnici v září 2011* Matyáš Sandany Kateřina Hronová Eliška Lašáková Martin Furiš Alexej Bútora Lusine Harutjunjan Dominik John Patrik Podlešák Ladislava Černá * Děti narozené v prachatické nemocnici, které mají pobyt v Prachaticích a k jejichž zveřejnění dali rodiče souhlas * Přibylo celkem devět prachatických občánků. Eva Matysová, matrikářka Výstava pomohla neziskovkám V Muzeu české loutky a cirkusu v Prachaticích skončila v říjnu prodejní výstava výrobků nestátních neziskových organizací, která pro jejich činnost vydělala několik tisíc korun. Navštívily ji školy i veřejnost. Děkujeme. Hanka RH+ Zdravotně postižení chystají vystoupení Taneční terapíí byla zahájena činnost Klubu zdravotně postižených. Povede ji Mirka Mychová, která s dětmi nacvičí vystoupení pro oslavu Mezinárodního dne zdravotně postižených, která proběhne v Městském divadle v Prachaticích 3. prosince od15 hodin. Zahraje zde hudební skupina Chrismasband, uvidíme pantomimu neslyšících a vystoupení mladých lidí s tělesným a mentálním postižením. Lístky budou v předprodeji od listopadu na telefonu Výtěžek půjde na sociálně aktivizační činnost zdravotně postižených. Přijďte se podívat a podpořit, udělat před Vánocemi dobrý skutek. Hanka RH+ Vánoční výstava ukáže pozoruhodné věci První výstavu uspořádala MěO Svazu důchodců ČR v Prachaticích na jaře roku Letošní výstava bude tedy už 20. v pořadí. Vystavovali jsme, kde se dalo. Ve sklepích Staré radnice, v Prachatickém muzeu a nakonec jsme zakotvili v Muzeu české loutky a cirkusu. Tamní prostory jsou bezbariérové, pro nás nejvhodnější. Zpočátku jsme museli majitele šikovných rukou k vystavování přemlouvat, a stejně se nás sešlo jen taktak. Kolem deseti. Jakmile naše výstavy prosluly pěknými a levnými výrobky, zájem o vystavování vzrostl. Teď nás bývá pravidelně více než 20. Rozmanitost výrobních technik se také zvýšila. A to hlavně zásluhou mladších ročníků. A pak že mladí už ruční práce nedělají! Nenechte si naši 20. výstavu ujít. Uvidíte, že se nemusí síťovat jen rybářské sítě, paličkovat jen límečky a dečky, drátovat hrnce a z proutí plést jen košíky. Ze všech materiálů, na které si jen vzpomenete, dokážou zlaté české ručičky udělat pozoruhodné věci. Radost pohledět. Přijďte se podívat do Muzea české loutky a cirkusu od 9 do 17 hodin, od 9 do 17 hodin a od 9 do 16 hodin. Růžena Pešková Zima v Prachaticích 2011: adventní koncerty s operní lahůdkou Na neděli 27. listopadu připadá letos první adventní neděle. Jak už je zvykem, začíná tento den v Prachaticích cyklus adventních koncertů. Tradičně začne slavnostním zahájením na Velkém náměstí, zapálením adventní svíce a rozsvícením vánočního stromu. Poté se návštěvníci mohou přesunout do kostela sv. Jakuba, kde herec a recitátor Vladimír Matějíček a varhaník Vladimír Roubal uskuteční Koncert k poctě sv. Mikuláše. Na druhou adventní neděli (4. prosince) chystáme opravdovou lahůdku společné vystoupení tanečníků Pražského komorního baletu a sólistky opery Národního divadla Andrey Kalivodové s názvem Stříbrné vánoce. Vzhledem k omezené kapacitě městského divadla, kde se koncert uskuteční, bude nutno na tuto akci zakoupit vstupenky předem. Prachatičtí by jistě byli zklamáni, kdyby v nabídce adventních koncertů chyběly místní pěvecké sbory. Těm bude patřit třetí a čtvrtý adventní koncert. V neděli 11. prosince vystoupí pěvecký sbor Česká píseň vedený sbormistrem Václavem Krausem, poslední adventní neděli 18. prosince sbor Radostné přátelství sbormistryně Emilie Popielové. K zimě v Prachaticích již neodmyslitelně patří i Mikuláš a čertovský rej v provedení Šumavského ochotnického spolku. I letos si je zajisté rodiče a zejména děti nebudou chtít v pondělí 5. prosince na Velkém náměstí nechat ujít. Opět nebude chybět ani Příjezd paní Zimy plánovaný na neděli 11. prosince. Od rána budou na náměstí probíhat vánoční trhy. Odpoledne přijede v kočáře paní Zima a přiveze dětem nejen sníh a naději zimních radovánek, ale nabídne také spoustu her, pohádky v městském divadle i v Národním domě a možná dětem přiveze i malé dárečky. Pro rodiče a další dospěláky zahrají na náměstí pro dobrou náladu táborští Pouličníci. Pro ty, kteří by chtěli trochu zimního tajemna, opět přijedou Raunachler z Waldkirchenu. Věříme, že se vám letošní Rolničkové Vánoce budou líbit a naše kulturní programy přispějí k poezii Vánoc. Jaroslava Vlčková, KIS Vydejte se s námi na Vánoční koledu Kulturní a informační služby nabízejí zájezd na divadelní představení Vánoční koleda v sobotu 26. listopadu v 15 hodin spojený s návštěvou Prahy (odjezd z Malého náměstí v 8.00 hodin). Setkání tří výrazných a naprosto rozdílných hlasů současné hudební scény napříč žánry. Hudební událost roku zážitek na pomezí divadla, koncertu a muzikálu výpravný příběh Vánoční koleda na motivy proslulé povídky Charlese Dickense. Necháme se unést atmosférou a mystikou vánočního Londýna první poloviny 19. století. Staneme se svědky přeměny, vykoupení a nápravy mrzoutského nelidy a lakoty Serooge v jedinečném podání Karla Rodena. V roli ducha Vánoc se představí Ivana Chýlková. Hudební osobnosti Szidi Tobias, David Koller a Martina Vyskvorkina zaručují, že povýší klasický muzikálový styl na neopakovatelný zážitek, a to za doprovodu živého orchestru. Szidi Tobias slovenská šansonová zpěvačka, majitelka jednoho z nejvýraznějších hlasů česko slovenské hudební scény současnosti. David Koller lídr legendární kapely Lucie bezpochyby patří již dvacet let mezi nejvýznamnější osobnosti českého pop rocku. Martina Vyskvorkina sopránistka ruského původu, sólistka Státní opery Praha a držitelka mnoha mezinárodních ocenění. Vladimíra Čapková, KIS Paměť si musíme procvičovat Často, a nejenom u starších lidí, slyšíme povzdech ta moje paměť nebo já už si nic nepamatuju. To jsou naše časté problémy s pamětí, nemůžeme najít brýle, klíče, zapomínáme, co jsme kam uložili, proč jsme otevřeli dveře od ledničky, co jsme to chtěli nakoupit. Začínáme se obávat, aby tyto naše potíže se ještě nezhoršovaly. Seniorská občanská společnost v Prachaticích už řadu let organizuje trénování paměti se staršími občany, někdy za účasti i těch mladších i mladých. Poznatky nám ukazují, že trénování paměti vyžaduje nejen seniorská populace, která si mnohdy ještě docela slušně pamatuje, což u těch starších upevní jejich sebevědomí, ale i u těch mladých. Úroveň paměti nás vybízí ke cvičení, které pomáhá bystřit mozek a zastavit slábnutí jeho funkcí. Hlavně nelze připouštět, že věk přináší stále se zhoršující paměť, naopak si uvědomit, že svůj osud máme ve vlastních rukách. Každoročně v podzimním období organizované kurzy nazvané Hrátky s pamětí nemohou zcela nahradit potřebnou celoroční péči o paměť, jen seznámí účastníky s paměťovou technikou podávanou zábavnou formou použitelnou pak celoročně v domácím prostředí. Je třeba stále si uvědomovat, že nestačí si na paměť jen stěžovat, ale pro její funkci je nutno také něco udělat. Musíme ji neustále procvičovat, živit, posilovat a chránit. Na závěr varovnou připomínku. Neurologové nás varují, že Alzheimerova choroba, jejíž zhoubnost souvisí s pamětí, se stále rozšiřuje. Poroste rychleji, než je tomu u cukrovky, rakoviny, mozkových příhod, tedy nejčastějších civilizačních chorob. Pro boj s touto chorobou vznikla Česká alzheimerovská společnost. Veřejnosti je doporučována náležitá osvěta a prevence spočívající zejména ve cvičení paměti. V Prachaticích pro pacienty s touto chorobou vzniká specializované zdravotnické zařízení Domov Matky Vojtěchy. Připomínáme čtenářům, že čas a místo cvičení s pamětí jsou uvedeny v měsíčním programu naší společnosti na zadní straně Radničního listu. Ing. Čestmír Jiran K svátku patří hnětýnky Tradiční akce Baráčníci městu se uskutečnila 25. října v Radničním sále Staré radnice u příležitosti státního svátku Dne vzniku samostatného československého státu. Největší zajímavostí byly opět prachatické hnětýnky, které jsou mnohdy zdobeny vlastnoručně vyrobenými ozdobami, jak to umí například Anna Fučíková z Prachatic. Hanka RH+ měsíčník Města Prachatice. Ročník XIII., číslo 11, uzávěrka 15. listopadu Vydává Městský úřad Prachatice, Adresa redakce: Velké náměstí 3, Prachatice. Šéfredaktor: Karel Pašek (tel ), e mail: Řídí redakční rada: Martin Malý, Pavel Fencl, Antonín Jurčo, Václav Malina, Hana Raben hauptová, Jaroslava Vlčková, Lenka Vojtová. Registrace MK ČR E Sazba a tisk: Písmenka, v. o. s. Pro občany města Prachatice zdarma. strana sedmá listopad 2011

8 Kulturní a společenský servis na listopad 2011 Změna programu vyhrazena! GALERIE DOLNÍ BRÁNA Tel po zavřeno út pá so ne Alois Kračmar a studenti Výstava prací žáků a pedagogů Katedry výchovy uměním Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně Ústí nad Labem. Vernisáž 2. listopadu v hodin. MĚSTSKÉ DIVADLO (19.00) Arte Della Tlampač: Hovězí poluce Českobudějovický soubor Arte Della Tlampač. Vstupné 50 Kč, pro předplatitele zdarma (15.00) O kohoutkovi a slepičce Malé divadélko Praha. Dá se vůbec z tohoto příběhu udělat legrace? Vstupné 50 Kč (19.00) Rudy Linka Trio: The American Song Book Večer s kytaristou Rudy Linkou a jeho triem. Vstupné v předprodeji 200 Kč, na místě 250 Kč (19.00) Nikolaj Koljada: Slepice Činohra Jihočeského divadla. Dvě herečky, kterým už doba, kdy mohly hrát Julie, dávno uplynula, se jako rozzuřené tygřice vrhnou na mladou kolegyni. Účinkují: D. Bambasová, V. Hlaváčková, T. Branna, O. Volejník, R. Nevěčný, T. Kupcová, V. Liška. Předplatné řady Podzim A. Vstupné: přízemí 280, balkon 260, pro předplatitele 250, balkon 230 Kč (19.00) Yasmina Reza: Bůh masakru Činohra Jihočeského divadla. Dva manželské páry se scházejí, aby srovnaly konflikt. Účinkují: L. Krčková, M. Hruška, D. Verzichová, O. Veselý. Předplatné řady Podzim B. Vstupné: přízemí 280, balkon 260, pro předplatitele 250, balkon 230 Kč (19.00) Roman Kübelbeck: Nepál Dolpo Cestopisná přednáška. DOLPO oblast severozápadního Nepálu při tibetské hranici, která je zpřístupněná pro cizince teprve tři roky. Vstupné dobrovolné ( ) Tajemství stříbrného plátna Školní představení pro děti II. stupně základních škol a střední školy. Vstupné 40 Kč (19.00) Michaela Gübelová: Druhý břeh Studio DVA Praha. Tragikomedie o touhách naplněných i nenaplněných, o svobodě, pravdě, lásce i smrti. Hrají: T. Gübelová, Z. Bydžovská, E. Holubová, V. Javorský. Předplatné řady Podzim A. Vstupné: přízemí 280, balkon 260, pro předplatitele 250, balkon 230 Kč. RADNIČNÍ SÁL (18.00) Pedagogika M. Montessori: Pomoz mi, abych to dokázal sám. Přednáška Mgr. Martiny Zíkové ZUŠ PRACHATICE (18.00) Podzimní koncert ZUŠ Zahrají žáci i učitelé prachatické ZUŠ. Koncert bude premiérou pro klavír Steinway, který prošel kompletní rekonstrukcí. VELKÉ NÁM., KOSTEL SV. JAKUBA (18.00) 1. adventní koncert koncert k poctě sv. Mikuláše Slavnostní zahájení a zapálení první adventní svíčky pod vánočním stromem na Velkém náměstí. Poté odchod v průvodu andílků do kostela sv. Jakuba, kde se uskuteční koncert k poctě sv. Mikuláše. ZIMNÍ ZAHRADA MěÚ Naďa Radvanová: Obrazy Obrazy hovoří o stránce života, která je ukryta pod povrchem gest a jednání. KULTURNÍ CENTRUM O. H. HAJEKA Do otevřeno na požádání v infocentru. INFORMACE Městské divadlo, tel programy, e mail: Infocentrum, tel předprodej INFOCENTRUM Velké nám. 1, tel E mail: po pá KINO NÁRODKA (20.00) Ženy sobě (17.00, 19.30) Saxána a lexikon kouzel (20.00) Bláznivá, ztracená láska (18.00) Super (20.00) Alois Nebel (20.00) Kamarád taky rád (20.00) Drive (20.00) Filmový Klub: Juha MĚSTSKÁ KNIHOVNA pt.cz Tel (ředitelna), (dospělí a donášková služba), (odd. pro děti a mládež), (studovna), e mail: knih pt.cz Hudební podzim s knihovnou V Pošumavská dudácká muzika (15.00 v Domově seniorů Mistra Křišťana) Literární kavárna Den poezie: Beseda s Kamilou Moučkovou (14.00 v Domově seniorů Mistra Křišťana) Výstava Observatoř Kleť (potrvá do ) Den poezie: David Jan Žák Foglarovské příběhy (13.00 Gymnázium) Den poezie v prachatických mateřských školách Miluše Vítečková Hudební podzim s knihovnou V Myslivecká hudba a její tradice v podání hudební skupiny Přímý přenos (15.00 v Radničním sále) STROOM Dub Prachatice Člověk a zvíře (9.30 setkání klientů v odd. pro děti a mládež) Tvořivé středy se Zdeňkou Lebedovou Čerti, čertice, čertíci (14.00 v odd. pro děti a mládež) Tajemná místa na jihu Čech beseda s Ing. Pavlem Kozákem (14.00 v klubovně MěK) MěO SVAZU DŮCHODCŮ ČR pt.blog.cz (14.00) vpád pasovských do Čech Závěr Rožmberského roku lektor PhDr. Fr. Kubů, Komunitní centrum Na Sadech (14.00) Společné vystoupení Country klubu a Jana Tischlera, Domov seniorů Mistra Křišťana Zájezd Bad Füssing Koupání v termálních lázních při večerním osvětlení. Cena 500 Kč. Odjezd z Malého nám. (13.00) (14.00) Putování po východní Evropě Beseda lektor Karel Matějka. KC Na Sadech Předvánoční výstava výrobků prací seniorů Vernisáž, vystoupení pěveckého sboru (9.00). Muzeum české loutky a cirkusu (14.00) Hudební posezení Restaurace Hubertus SENIORSKÁ OBČAN. SPOLEČNOST Pátky ( ) cvičení ve vodě Čtvrtky ( ) cvičení v tělocv. gymnázia (10.00) Měření krevního tlaku Komunitní centrum (15.00) Hudební podzim Pošumavská dudácká muzika, Domov seniorů Mistra Křišťana (14.00) Pohybová terapie rukou A. Hattanová, Komunitní centrum (14.30) Hrátky s pamětí, M. Veliková, Komunitní centrum (15.00) Hudební podzim Myslivecká hudba, skupina Přenos, Radniční sál (14.00) Pohybová terapie rukou A. Hattanová, Komunitní centrum (14.30) Hrátky s pamětí M. Veliková, Komunitní centrum (14.00) Beseda Tajemná místa na jihu Čech, P. Kozák, Klubovna MěK PRACHATICKÉ MUZEUM Tel: e mail: út ne Výstavy, Velké náměstí 13 do Životní pouť svatého J. N. Neumanna Poslední sbohem renesančního velmože Petr Vok z Rožmberka a vpád Pasovských Výstavy, Zlatá stezka 255 do Místa utrpení, smrti a hrdinství. Život vězňů v nacistických koncentr. táborech. Počátky lesního hospodářství na Šumavě Přednáška (17.00, vchod z Neumannovy ul.) Nedestruktivní průzkum rožmberské hrobky ve Vyšším Brodě Mgr. Zuzana Thomová, JčM Č. Budějovice MUZEUM ČESKÉ LOUTKY A CIRKUSU Velké náměstí 43, Prachatice tel , út ne Do Martin Kuriš: Navarana Výstava loutek a obrazů severočeského výtvarníka (10.00) Tvůrčí dílna s pohádkou pro rodiče s dětmi (14.30) Výtvarná dílna andělé a andílci Vytvořte si anděla pro adventní čas. ČAJOVNA U HRUŠKY Tel (19.00) Čtení: Cena Karla Čapka Pokračování přehlídky českých literárních cen (15.30) Vernisáž Vernisáž prázdninové soutěže ICM Prachatice (19.00) Beseda s globálními cestovateli Lucií a Michalem Patagonií na kole cesta na konec světa (19.00) Vít Erban: Večer poesie (19.00) Cirkus Cermaque Brněnská kapela básníka a písničkáře Jakub Čermáka představí aktuální album Divozemí. MC SLUNÍČKO (16.45) Martinské lucerničkování Průvod s lucerničkami na Škvárák zahájíme pohádkou v MC. Lucerničky možno vyrobit v MC Sluníčko. Více na tel.: nebo na KLUB ČESKÝCH TURISTŮ Vodňany Pražák Vodňanské Svobodné Hory Bavorov ČD hod Tajný výlet na závěr sezóny PLAVECKÝ BAZÉN Ranní plavání pro veřejnost: út a pá od 6.30 hod. Pára: zatím středa a pátek

9 listopad 2011 Ze zápisu z jednání Rady města Prachatice dne 3. října 2011 Rada města po projednání a hlasování: schvaluje výpůjčku nebytových prostor (čtyři třídy v přízemí) v pavilonu ZŠ Prachatice umístěném na stavební parcele číslo 507/3 k. ú. Prachatice, Zlatá stezka 240, k uskladnění materiálu, kulis, techniky a kostýmů pro Šumavský ochotnický spolek Prachatice, na dobu 1 roku s možností prodloužení s tím, že vypůjčitelem budou hrazeny náklady za odběr vody, TUV a elektrické energie. a) schvaluje ukončení nájmu dohodou k nebytovým prostorám v SNP 559, Prachatice ke dni se stávajícím nájemcem b) schvaluje od pronájem nebytových prostor SNP 559, Prachatice prodejna (27,25 m 2 a 19,70 m 2, sklad (8,40 m 2 ), kancelář (4,08 m 2 ), chodba (3,92 m 2 ), WC (1,23 m 2 ) a umývárna 1,59 m 2 ), celkem 66,17 m 2 na rozšíření provozovny Zverimex a zavedení internetového obchodu, za cenu 400, Kč/m 2 /rok. b) schvaluje zveřejnění záměru pronájmu světelného reklamního zařízení umístěného na pozemkové parcele číslo 1511/32 Malé náměstí, Prachatice, za cenu , Kč/rok + DPH v sazbě platné. a) schvaluje zveřejnění záměru výpůjčky pozemkové parcely číslo 346/7 o výměře 1364 m 2 k. ú. Prachatice a komunikace umístěné na této parcele na dobu 10let s tím, že vypůjčitel umožní vstup a vjezd pro majitele a nájemce přilehlých nemovitostí a zemědělských pozemků. b) schvaluje jako zástupce vlastníka umístění stavby dešťové kanalizace na pozemkové parcele číslo 346/7 k. ú.prachatice. Jedná se o souhlas vlastníka pozemku, který nenahrazuje povolení či jiné opatření dle zvláštních předpisů. schvaluje vybudování zpevněných vjezdů ze zámkové dlažby (cca 42 m 2 ) ke dvěma garážím u domu čp. 823, Prachatice na pozemkové parcele číslo 1048/3 k. ú. Prachatice. schvaluje zřízení vjezdu na pozemkové parcele číslo 1599/3 k. ú. Prachatice a napojení na místní komunikaci parcela číslo 1599/4 k. ú. Prachatice nově budovaného rodinného domu na pozemkové parcele č. 1151/90 k. ú. Prachatice. schvaluje vyhlášení opakovaného záměru na pronájem bytu zvláštního určení č. 5, 1+kk/standard, v čp. 1194, ul. Budovatelská v Prachaticích. schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 26, o velikosti 1+3/standard, ul. Budovatelská čp. 1001, Prachatice schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1, o velikosti 1+3/standard, ul. Budovatelská čp. 1001, Prachatice schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3, o velikosti 0+1/standard, ul. Budovatelská čp. 1001, Prachatice schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 32, o velikosti 1+3/standard, ul. Národní čp. 1008, Prachatice schvaluje vyhlášení opakovaného záměru na pronájem bytu č. 29, 1+3/standard, v čp. 1008, ul. Národní v Prachaticích. schvaluje vyhlášení opakovaného záměru na pronájem bytu č. 27, 1+3/standard, v čp. 1008, ul. Národní v Prachaticích. schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 12, o velikosti 1+4/standard, ul. Národní čp. 1007, Prachatice schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 8, o velikosti 1+2/standard, ul. Italská čp. 768, Prachatice schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 7, o velikosti 1+1/standard, ul. Italská čp. 768, Prachatice schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 16, o velikosti 1+3/standard, ul. Italská čp. 769, Prachatice schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2, o velikosti 0+1/standard, ul. Nám. Přátelství čp. 688, Prachatice schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 8, o velikosti 0+1/standard, ul. Česká čp. 679, Prachatice schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 20, o velikosti 1+1/standard, ul. Krumlovská čp. 734, Prachatice Rada města po projednání a hlasování: schvaluje jako zástupce vlastníka umístění stavby plynovodní přípojky pro technologická zařízení do pozemkových parcel číslo 1579/1 a 1587 k. ú. Prachatice k objektu čp. 230 Otava na stavební parcele číslo 937/5, k. ú. Prachatice za následujících podmínek: a) Stavba plynovodní přípojky se bude realizovat pouze v rámci rekonstrukce Lázeňské ulice na náklady společnosti Otava v. d. b) Bude uzavřena nová smlouva na dodávku tepla mezi Tepelným hospodářstvím Prachatice s. r. o. a společností Otava, výrobní družstvo, na dobu 10 let. Jedná se o souhlas vlastníka pozemku, který nenahrazuje povolení či jiné opatření dle zvláštních předpisů. schvaluje Smlouvu o výpůjčce mezi městem Prachatice a společností Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, státní příspěvková organizace, Přípotoční 300, Praha 10 na umístění 2 kusů webových kamer na stožáru na vrcholu Libína (parcela číslo 1510/24, stavební parcela číslo schvaluje vyhlášení opakovaného záměru na pronájem bytu č. 5, 1+1/ standard, v čp. 734, ul. Krumlovská v Prachaticích. schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 6, o velikosti 1+2/standard, ul. Slámova čp. 519, Prachatice schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2, o velikosti 1+2/standard, ul. Věžní čp. 61, Prachatice schvaluje vyhlášení opakovaného záměru na pronájem bytu č. 1, 1+2/ standard, v čp. 118, ul. Poštovní v Prachaticích. schvaluje vyhlášení opakovaného záměru na pronájem bytu č. 1, 1+2/ standard, v čp. 118, ul. Poštovní v Prachaticích. schvaluje vydání souhlasu s dohodou o výměně bytů, a to za podmínky uzavření příslušných smluv týkajících se budoucího prodeje bytu čp a bytu čp u finančního odboru MěÚ Prachatice bere na vědomí informace o zveřejnění záměru obsazení volných bytů v bytovém domě Krumlovská čp. 39, Prachatice v souladu s usnesením rady města č. 664/2011 ze dne a podaných žádostech o byt schvaluje vyhlášení opakovaného záměru pronájmu volných bytů v bytovém domě Krumlovská čp. 39, Prachatice a to za stejných podmínek ukládá Bc. Ivaně Jeřábkové, vedoucí odboru komunálních služeb a dopravy, podané žádosti projednat v bytové komisi a následně radě města předložit konkrétní návrhy na obsazení jednotlivých bytů v uvedeném domě schvaluje zajištění přístřeší, náhradního ubytování, náhradního bytu stanovuje závazné ukazatele příspěvkové organizace Sportovní zařízení Prachatice na rok 2011 ukládá Mgr. Jaroslavu Černému, řediteli Sportovního zařízení Prachatice, předložit po ukončení zúčtovacího období vyúčtování stanoveného závazného ukazatele schvaluje přidělení bytu zvláštního určení 1+0 (č. 105), v DPS Skalka 1120, Prachatice schvaluje přidělení bytu zvláštního určení 1+0 (č. 16), v DPS Skalka 1120, Prachatice bere na vědomí výsledek výběrového řízení na plnění zakázky malého rozsahu Servisní služby spojené s provozováním kamerového systému Městské policie Prachatice a návrh komise pro posuzování a hodnocení nabídek na stanovení pořadí uchazečů schvaluje pořadí uchazečů tak, jak bylo stanoveno hodnotící komisí, výběr nejvýhodnější nabídky a uzavření smlouvy o dílo s vítězným uchazečem: Jiří Velek, Zlatá Stezka 240, Prachatice, IČ ukládá řediteli Městské policie Ing. Ivo Novotnému připravit podklady pro uzavření smlouvy o dílo na realizaci této veřejné zakázky pověřuje ředitele příspěvkových organizací města Prachatice k právním úkonům dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, schvalováním darovacích smluv na poskytnuté finanční a věcné dary stanovuje závazné ukazatele hospodaření příspěvkových organizací Kulturní a informační služby města Prachatice a Městská knihovna Prachatice pro rok 2011 ukládá ředitelkám výše uvedených příspěvkových organizací předložit po ukončení zúčtovacího období vyúčtování stanoveného ukazatele schvaluje návrh Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace z ROP NUTS II Jihozápad na akci Rekonstrukce místní komunikace ulice Lázeňská v Prachaticích, registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.5.00/ schvaluje udělení záštity starosty města Ing. Martina Malého nad Koncertem pro ty, kteří mají srdce na pravém místě dne 15. října 2011 v Městském divadle v Prachaticích schvaluje konání plesu města Prachatice v roce 2012 ve společenském sálu Národního domu schvaluje program plesu města Prachatice v roce 2012 Ze zápisu z jednání Rady města Prachatice dne 10. října k. ú. Prachatice) s tím, že paušální úhrady na služby budou činit do výše 5000, Kč/rok. bere na vědomí zprávu o plnění smlouvy mezi Jihočeskou hospodářskou komorou a městem Prachatice pro období leden až červen bere na vědomí zprávu o problematice Městské knihovny v Prachaticích schvaluje instalaci nového kamerového bodu do ulice Krumlovská přemístěním stávajícího kamerového bodu z ulice Lázeňská doporučuje zastupitelstvu města zařadit do rozpočtu města na rok 2012 finanční prostředky na přemístění stávajícího kamerového bodu z ulice Lázeňská do ulice Krumlovská nesouhlasí s tematickým malováním na chodníky v ulicích Zahradní a Zvolenská a na objekt se stavební parcelou číslo 2020 k. ú. Prachatice, které bude organizovat DDM Prachatice v březnu 2012 schvaluje pokácení topolu bílého na parcele č. 557/1 v k. ú. Prachatice příloha I

10 V sobotu 17. a neděli 18. září v Prachaticích proběhly Dny evropského dědictví (European Heritage Days EHD). V sobotu dopoledne byly zahájeny na Velkém náměstí vystoupením Klarinetového souboru Prachatice, který ze svého širokého repertoáru zahrál vybrané skladby převážně ve swingových a rychlejších tempech. Následně příjemnou atmosféru na Velkém náměstí dotvářelo vystoupení táborské skupiny Pouličníci, která se zaměřuje na písničky jarmareční, pouťové, kramářské, staropražské, vojenské a hospodské, a jejíž hudebně akustický projev je vždy zpestřen radostným a vitálním pohybem členů souboru. Na Velkém náměstí ve Staré radnici současně probíhala gastronomická přehlídka Ryby a víno. V Poštovní ulici mohli návštěvníci využít souběžně pořádaných farmářských a řemeslných trhů. V areálu na Parkánu byl v sobotu zejména pro děti přichystán bohatý doprovodný program s nejrůznějšími hrami, atrakcemi, včetně projížděk na ponících. Hry pro děti připravilo např. Divadlo Studna, střelbu z luků a kuší šermířský spolek Táborští kupci. K dispozici byl rovněž nafukovací skákací hrad. Doprovodný program Dnů evropského dědictví tedy cílil na všechny věkové skupiny a zahrnoval řadu témat, kulturu, tradice i odbornou tematiku v rámci představení vybraných objektů studenty prachatického gymnázia, kteří se v nich ujali role průvodců. Nejvíce navštěvovaným objektem bylo opětovně Prachatické muzeum Sitrův dům s 852 návštěvníky (loni 1584), následované Muzeem české loutky a cirkusu, které za víkend navštívilo celkem 839 zájemců (loni 948). Třetí příčku v nejvyšší návštěvnosti zaujala věž kostela sv. Jakuba, na kterou vystoupalo 347 osob. Nejméně navštěvovaným objektem byla vila Zwicker se 12 návštěvníky, která ovšem byla z provozních důvodů v neděli uzavřena. S výjimkou kaple Panny Marie Loretánské (Hüblerova kaple) zaznamenaly všechny objekty oproti loňskému roku úbytek návštěvníků, pouze návštěvnost zmíněné kaple je srovnatelná. Loňská návštěvnost ovšem byla dvojnásobná ve srovnání s rokem 2009, čili z letošního poklesu netřeba činit negativní závěry. O to zajímavější však je srovnatelná letošní návštěvnost Hüblerovy kaple. Sledovanou návštěvnost jednotlivých objektů uvádí tabulka. Stejně jako při loňském ročníku také letos přálo Dnům evropského dědictví počasí. Přes úbytek návštěvníků byl potvrzen zájem veřejnosti o kulturní dědictví, tvořící součást našeho životního prostoru. Ing. Antonín Jurčo, odbor stavebně správní a regionálního rozvoje listopad 2011 Ohlédnutí za letošními Dny evropského dědictví Celková návštěvnost Sobotní návštěvnost Nedělní návštěvnost Prachatické muzeum, Sitrův dům Muzeum české loutky a cirkusu Kostel sv. Jakuba věž Rozhledna na Libíně Kostel sv. Jakuba (bez věže) Sklepy domu čp Měšťanský dům čp Hüblerova kaple Galerie Otto Herberta Hajeka Galerie Dolní brána Kostel sv. Petra a Pavla (bez věže) Městská knihovna Husova světnička Kostel sv. Petra a Pavla věž Státní okresní archiv Kostel sv. Anny Kaple sv. Filipa Neri (Patriarcha) Prachatické muzeum, vila Zwicker zavřeno Doteky ŽivotaBĚHU 2011 Občanské sdružení Pod povrchem vyhlašuje 2. ročník fotosoutěže. Témata: Hříšní lidé města Paměť Prachaticka aneb Zapomenuté kouty Po nás potopa Únava materiálu Kouzlo technologií Ejhle, člověk Vaše fotografie zasílejte nejlépe ve formátu JPEG a o velikosti minimálně dva megapixely na ovou adresu (případně lze materiál předat obsluze čajovny U hrušky). V každém tématu můžete soutěžit maximálně jednou fotografií, tedy zaslat celkem maximálně šest fotografií. Uzávěrka: 30. listopadu 2011 Soutěžní fotografie ke shlédnutí na ZivotaBEH_2011 Výhercům jednotlivých témat budiž vytisknuty zdarma velkoformátové fotografie a následně vystaveny v galerijních prostorách čajovny U hrušky v Prachaticích. Vernisáž výstavy v lednu 2012, přesné datum bude zveřejněno v lednovém programu. Kontaktní telefony: , Ondřej Schmidt KVD vzdá čest válečným veteránům Klub vojenských důchodců (KVD) regionu Prachatice ve druhém pololetí roku nelení. Členové vymalovali o prázdninách svoji klubovnu a pracovali na úpravě trávníků v okolí budovy. Činnost KVD prezentovali v říjnu na 7. ročníku výstavy neziskových organizací. Na 6. říjen připravili přijetí členů jubilantů, vdov po vojácích z povolání a sympatizantů ředitelem Krajského vojenského velitelství České Budějovice, které se za přítomnosti zástupců Městského úřadu Prachatice uskutečnilo v klubovně KVD. Členové KVD se 11. října zúčastnili Mezinárodního dne seniorů pořádaného Radou seniorů města Prachatice. Na sobotu 5. listopadu 2011 je připraven Slavnostní galavečer k 10. výročí vzniku sekce Vojenská prachatická společnost při KVD. Uskuteční se ve Společenském sále Národního domu a pořádá jej KVD regionu Prachatice a město Prachatice. V pátek 11. listopadu vzdáme čest památce válečných veteránů. Tento den si připomínáme památku bojovníků, kteří položili své životy v 1. a 2. světové válce. Město Prachatice a KVD regionu Prachatice připravily na městském hřbitově v hodin položení kytic k pomníkům padlých. Vzpomínka se uskuteční za přítomnosti historiků v uniformách vojáků z 1. a 2. světové války, příslušníků Armády ČR z posádky Boletice, novodobých veteránů a členů přátel nejslavnějšího fan klubu US Army z Plzně a Netolic. Na dopolední pietní akt naváže od 18 hodin společenský večer v salonku restaurace Družba, kde se zástupci města Prachatice a Krajského vojenského velitelství České Budějovice setkají se členy KVD, bývalými pracovníky okresní vojenské správy, novodobými veterány a s techniky kongresmany, kteří slaví 46. výročí svého založení, a s bývalými vojáky z povolání vojenských útvarů posádky Prachatice. Po besedě bude společná večeře, hudba, zpěv, tanec, volná zábava. Emil Steinmayer, předseda KVD Prachatice Jednou větou Klasická i oddechová hudba (jazz, swing...) zazní v sobotu 12. listopadu od 19 hodin na Podzimním koncertu, který do galerie Dolní brána chystají Martina Pivoňková (zpěv), Eva Matoušková (klavír) a Petra Křišťanová (příčná flétna). (vlč) Ať žije recese! Recesistický retro večer u příležitosti pietní vzpomínky na oslavy VŘSR chystá penzion Vila Helena na Lázních sv. Markéty. Oslavu započne 5. listopadu 2011v 17 hodin lampionový průvod kolem lázní (sraz na parkovišti penzionu). Do kroku zahraje dechová kapela, občerstvení zajištěno, možnost nákupu zahraničního tovaru v tuzexu za bony (veksláci taky zajištěni), prohlídka artefaktů, dobové nápoje a pokrmy. Pořiďte sobě i svým dětem lampiony a přijďte se pobavit třeba i v dobovém oblečení (není podmínkou). (vena) Studentská rada hledá nebezpečná místa S novým školním rokem zahájila činnost Studentská rada města Prachatice. Jako každým rokem jsou do ní nominováni zástupci ze všech škol na území města zřizovaných městem i Jihočeským krajem. Na první schůzce se členové studentské rady setkali s místostarostou města Robertem Zemanem. Zazněly informace z radnice a naopak z míst, kam zástupci chodí do škol, kde žijí a tráví volný čas. Úkolem do příštího setkání je hledat odpověď na otázku Kde se ve městě cítím nebezpečně? Podle vašich názorů nebezpečná místa či lokality můžete poslat i vy na adresu prachatice.cz do 10. listopadu (RH+) příloha II

INVESTICE V OBLASTI PAMÁTKOVÉ PÉČE KULTURNĚ SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V HISTORICKÉM CENTRU V PRACHATICÍCH V ROCE 2013

INVESTICE V OBLASTI PAMÁTKOVÉ PÉČE KULTURNĚ SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V HISTORICKÉM CENTRU V PRACHATICÍCH V ROCE 2013 INVESTICE V OBLASTI PAMÁTKOVÉ PÉČE KULTURNĚ SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V HISTORICKÉM CENTRU V PRACHATICÍCH V ROCE 2013 Zpracoval MěÚ Prachatice, odbor stavebně správní a regionálního rozvoje Únor 2014 INVESTICE

Více

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011 ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011 Co chystáme tento týden? Opět realizujeme jeden z adaptačních kurzů. Tentokrát to bude pro Střední školu Vimperk. Žáků bude 27 a máme pro ně připraveny ledolamy, hry na

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ...

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ... Místní program obnovy venkova obce Milejovice na období 2011 2015... Milan Vacek starosta... Michal Fouček místostarosta stránka 1 z 10 1.Obsah 1.Obsah...2 2.Úvod...3 2.1.Charakteristika obce...3 2.2.Výsledky

Více

Statistika návštěvnosti za rok 2010 Ubytování roku 2010 nárůstu lůžkové kapacity 4 568 lůžek počet přenocování v roce 2010 vzrostl

Statistika návštěvnosti za rok 2010 Ubytování roku 2010 nárůstu lůžkové kapacity 4 568 lůžek počet přenocování v roce 2010 vzrostl Statistika návštěvnosti za rok 2010 Destinační management sleduje statistické ukazatele návštěvnosti již od roku 1994. Jedná se především o data týkající se počtu přenocování turistů, obsazenosti parkovišť,

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj

Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj Vyhodnocení dotazníkového šetření, které proběhlo na území MAS Havlíčkův kraj Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj Místní akční skupina Havlíčkův kraj, o. p. s. Zpracovala: Hana

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko.

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko. 1 Obsah programu Obsahem programu je pokračovat v práci našich předchůdců, prohlubovat a zefektivňovat výkon samosprávy ve všech oblastech kulturního, společenského a hospodářsko-ekonomického života v

Více

Zápis č.25. Omluveni: Ing. Jan Beran, Mgr. Pavel Fencl, RNDr. Jana Krejsová, Mgr. Václav Kuneš, Ing. Bohumil Ondřich, MUDr.

Zápis č.25. Omluveni: Ing. Jan Beran, Mgr. Pavel Fencl, RNDr. Jana Krejsová, Mgr. Václav Kuneš, Ing. Bohumil Ondřich, MUDr. Zápis č.25 z 25. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 20.4.2004, konaného od 16.00 hodin v prostorách Radničního sálu Staré radnice v Prachaticích Přítomni: Ing. Jan Bauer, Ing. Miroslav Bojanovský,

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Sanace historických fasád

Sanace historických fasád ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Sanace historických fasád Měšťanský dům U kamenného ptáka v Praze Prezentace byla vytvořena za laskavé podpory grantu FRVŠ 2960/2011. Historie

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní sítě Zdravých

Více

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT Praha, 11. června Dlouho očekávaná rekonstrukce fasády historické budovy Národního divadla právě začíná. Náročné opravy budou probíhat až do konce roku 2015, ale chod

Více

Kašperky pro Život Jakou chceme budoucnost Kašperských Hor?

Kašperky pro Život Jakou chceme budoucnost Kašperských Hor? Kašperky pro Život V demokratickém státě mají občané právo podílet se na rozhodování o záležitostech týkajících se místa, ve kterém žijí. Proto také Listina základních práv a svobod říká, že občané mají

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Turistický zpravodaj č.1/ 2011

Turistický zpravodaj č.1/ 2011 Vážení turisté, vážení přátelé, Turistický zpravodaj č.1/ 2011 dostává se k Vám první číslo Turistického zpravodaje oblasti Klubu českých turistů Jižní Čechy. V tomto zpravodaji bychom Vám chtěli čtyřikrát

Více

Názory občanů sídla DOBŘEJICE

Názory občanů sídla DOBŘEJICE Názory občanů sídla DOBŘEJICE II. díi Zpracovali : Spojené ateliéry KA, M. A. A. T. Odborný garant: Ing. arch. Jirovský Martin, Ph. D. Počet dotazovaných osob pro sídlo Dobřejice: osob z celkového počtu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

Rekonstrukce ulice Nádražní

Rekonstrukce ulice Nádražní - 1 - Žabčice leží jižně od města Brna ve vzdálenosti 25 km po silnici a 20 km po železnici. Okolí vsi v úrodném údolí řeky Svratky bylo osídleno již od pravěku. Nejstarší zápis je z r. 1356, jméno obce

Více

FRANTIŠEK NEDVĚD zpívá ZLATÉ NEDVĚDOVKY

FRANTIŠEK NEDVĚD zpívá ZLATÉ NEDVĚDOVKY FRANTIŠEK NEDVĚD zpívá ZLATÉ NEDVĚDOVKY speciální hosté LUCIE BÍLÁ a SPIRITUÁL KVINTET DIVADLO HYBERNIA František Nedvěd zpívá Zlaté Nedvědovky Z vyprodaného Strahova, přes mnoho míst českých a slovenských,

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

UMĚNÍM KE SVOBODĚ LABYRINT SMYSLŮ

UMĚNÍM KE SVOBODĚ LABYRINT SMYSLŮ UMĚNÍM KE SVOBODĚ LABYRINT SMYSLŮ - Výstava v Domě U Kamenného zvonu v Praze Výstava v OÖ Kulturquartier v Linci, Rakousko Úvod Výstava Uměním ke svobodě v Domě U Kamenného zvonu v centru Prahy je prvotním

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Místo konání: Ústí nad Orlicí, Dolní Čermná, Žamberk Dne: 22. 4., 23. 4., 25. 4. 2014 Účastníci: zástupci MAS Orlicko a veřejnost Ve dnech 22. 4., 23.

Více

PLOVOUCÍ MULTIFUKČNÍ CENTRUM

PLOVOUCÍ MULTIFUKČNÍ CENTRUM PLOVOUCÍ MULTIFUKČNÍ CENTRUM OBSAH: PROVOZOVATEL_...3 ZÁMĚR_...4 CÍLE_...6 HARMONOGRAM_...7 FINANCOVÁNÍ PROJEKTU_...8 TECHNICKÝ POPIS_...9 VIZUALIZACE_... 10 DOKUMENTACE_... 13 PROJEKT PODPORUJÍ_... 15

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání:

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání: Tvorba SWOT analýzy území MAS 21 (29.1.2013, MěU Lázně Kynžvart) Moderátoři setkání: Tomáš Svoboda a Tereza Pelclová z Centra pro komunitní práci Přítomní: viz. prezenční listina 1. Program setkání 10:00

Více

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince Dotazníkové šetření občané městyse Jince Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince Vážení občané, dovolujeme si vás oslovit a požádat o vyplnění dotazníku, který hodnotí názor

Více

Kampaň Česko země příběhů. Martin Šlajchrt _

Kampaň Česko země příběhů. Martin Šlajchrt _ Kampaň Česko země příběhů Martin Šlajchrt _ Domácí cestovní ruch - jaký je aktuální stav 9.12.2013 2 Základní charakteristiky pobytu Jaký je návštěvník turistických regionů v ČR? Kategorie Podíl návštěvníků

Více

Mgr. Z. Flašková, MBA. www.ckrumlov.cz/statistika

Mgr. Z. Flašková, MBA. www.ckrumlov.cz/statistika Projekt Statistiky návštěvnosti ČK zadavatel Město zpracovatel DM ČKRF spol.s r.o. s partnery data za r. 2004 poskytlo 42 subjektů v r. 2005 již 3. ročník projektu přehled pouze dostupných údajů které

Více

Projekt MA-G 21 TŘEŠŤ - 22.11. 2011. Marta Vencovská, Petr Holý

Projekt MA-G 21 TŘEŠŤ - 22.11. 2011. Marta Vencovská, Petr Holý Projekt MA-G 21 TŘEŠŤ - 22.11. 2011 Marta Vencovská, Petr Holý MA21 = LA21 Místní Agenda 21 = Lokale Agenda 21 Místní Agenda 21 - Gemeinde 21 Kraj Vysočina Dolní Rakousko MA-G 21 Spolupráce mezi místní

Více

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s.

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s. Zpráva o společenské odpovědnosti 2013 Sberbank CZ, a.s. Ucelenou dlouhodobou strategii společenské odpovědnosti představila Sberbank CZ v roce 2012. V rámci ní byly zahájeny dva hlavní projekty charitativní

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2011 až 2020 Jablonná, září 2011 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

STAVBA ROKU 2011. Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas. BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov

STAVBA ROKU 2011. Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas. BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE STAVBA ROKU 2011 Královéhradeckého kraje STAVBA ROKU 2011 Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov Autor architektonického

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

Výroční zpráva 2007. Spolek přátel Bezdružic, o.s.

Výroční zpráva 2007. Spolek přátel Bezdružic, o.s. Výroční zpráva 2007 Spolek přátel Bezdružic, o.s. Obsah: SLOVO ÚVODEM 3 PŘEDSTAVENÍ OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ 4 ČINNOST OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ 5 PROJEKTY SDRUŽENÍ 6 PROPAGACE A PUBLIC RELATIONS 7 PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM

Více

Hanka Rabenhauptová Prachatice 28. dubna 2010

Hanka Rabenhauptová Prachatice 28. dubna 2010 Zapojení Města Prachatice do projektu Komunitní plánování sociálních služeb na území Chance in Nature Local Action Group a území správního obvodu obce s rozšířenou působností Prachatice 2008-2011 Hanka

Více

Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, o. p. s. Vyhlašuje XIII. ročník soutěže Šikovné ruce našich seniorů - pro radost a potěšení

Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, o. p. s. Vyhlašuje XIII. ročník soutěže Šikovné ruce našich seniorů - pro radost a potěšení Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, o. p. s. Vyhlašuje XIII. ročník soutěže Šikovné ruce našich seniorů - pro radost a potěšení Cílem je aktivizace seniorů, naplňování jejich volného času,

Více

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Číslo: 6 Listopad Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Vážení rodiče, držíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis

Více

ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Josef Neužil, Ing. Bohuslav Jirák,

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

Dobrovolnické centrum, o. s.

Dobrovolnické centrum, o. s. Dobrovolnické centrum, o. s. 2015 Spolek Dobrovolnické centrum vytváří a poskytuje profesionální zázemí dobrovolníkům a propaguje dobrovolnictví jako přirozenou součást života. Rok vzniku: 1999 Jsme nestátní

Více

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ EVVO DUHA, DOLNÍ DVŮR Realizační tým v rámci projektu ŽVP

Více

Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro

Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro Karlovy Vary 12.11.2009 Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro další odpovídající investice

Více

ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ. Duben 2012 ČÍSLO ZDARMA. Z pyžamové párty v Bakově

ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ. Duben 2012 ČÍSLO ZDARMA. Z pyžamové párty v Bakově ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ ČÍSLO ZDARMA Z pyžamové párty v Bakově Rákos nad zlato V pohádkách se sice vypráví sůl nad zlato, ale rákos živil i zdejší obyvatele. Takže by se dalo říct rákos nad zlato.

Více

Magická síla přírody a lidského umu

Magická síla přírody a lidského umu Luhačovice Město Luhačovice, cestovní agentura Luha Info Městské informační středisko Masarykova 950, 763 26 Luhačovice tel./fax: 577 133 980, tel.: 577 132 341 e-mail: luhainfo@mesto.luhacovice.cz Magická

Více

Rada vyslovila uznání a poděkování

Rada vyslovila uznání a poděkování Vzdělávání: Rada vyslovila uznání a poděkování Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Rada města Bruntálu v úterý 22. listopadu vyslovila uznání a poděkování řediteli, pedagogickému sboru a nepedagogickým

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

ZÁPIS Z AKCE. Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Křižánky

ZÁPIS Z AKCE. Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Křižánky Obec Křižánky Moravské Křižánky 116, 592 02 Svratka 561 202 238, obec.krizanky@wordonline.cz www.obeckrizanky.cz ZÁPIS Z AKCE Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Křižánky 10.září 2014 Základní údaje

Více

ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Úvod Tato analýza je součástí grantového projektu Metodická podpora pro učitele angličtiny, zkr.

Více

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři w w w.h usto p e ce - cit y. cz rodina sport senioři víno PRO SENIORY Seniorský věk už dnes nemusí být obdobím stráveným v ústraní aktivního společenského života. Stále více institucí myslí na lidi seniorského

Více

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 23/2012. Zprávy z Informačního centra pro mládež Prachatice

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 23/2012. Zprávy z Informačního centra pro mládež Prachatice ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 23/2012 Zprávy z Informačního centra pro mládež Prachatice www.facebook.com/icm.prachatice Kontakt: Informační centrum pro mládež Prachatice Zlatá stezka 145 383 01 Prachatice Tel./fax:

Více

PERSPEKTIVA STATICKÉ DOPRAVY V OSTRAVĚ Příklad ankety o dopravě

PERSPEKTIVA STATICKÉ DOPRAVY V OSTRAVĚ Příklad ankety o dopravě PERSPEKTIVA STATICKÉ DOPRAVY V OSTRAVĚ Příklad ankety o dopravě Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava Orientační vymezení koncentrované obytné/smíšené

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Posláním komunitního plánování je zajistit, aby sociální služby fungovaly a rozvíjely se podle potřeb těch, kdo je využívají

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 7 VÝZNAM DOBROVOLNICTVÍ Čas ke studiu: 1 hodina Cíl: Po prostudování této podkapitoly poznáte význam

Více

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky České památky v UNESCU Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. Dumu: VY_32_INOVACE_15_18 Tematický celek: Umění a kultura Autor: PaedDr.

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

Židovský špitál v Karlových Varech Mgr. Lukáš Svoboda (Muzeum Karlovy Vary)

Židovský špitál v Karlových Varech Mgr. Lukáš Svoboda (Muzeum Karlovy Vary) Židovský špitál v Karlových Varech Mgr. Lukáš Svoboda (Muzeum Karlovy Vary) Od konce 18. století se do Karlových Varů přijížděli pravidelně léčit také židé. Ve městě se tehdy židům ještě nedovolovalo natrvalo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292 www.obcanepromedlanky.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Obsah: Stránka 2 Slovo úvodem Činnost

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země?

Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země? SPEECH/10/446 Štefan Füle Evropský komisař pro rozšíření a politiku sousedství Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země? Veřejné slyšení, Evropský parlament

Více

Komunikační plán Eurocentra České Budějovice na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008

Komunikační plán Eurocentra České Budějovice na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Komunikační plán Eurocentra České Budějovice na rok 2008 vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Obsah 1. Úvod... 3 2. Komunikační priority a cílové skupiny... 4

Více

Česká fotovoltaická průmyslová asociace Aliance pro energetickou soběstačnost

Česká fotovoltaická průmyslová asociace Aliance pro energetickou soběstačnost Česká fotovoltaická průmyslová asociace Aliance pro energetickou soběstačnost Vážený pan Ing. Jan Mládek, ministr Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku 32 110 15 Praha 1 V Praze, dne 28. dubna 2014

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní sítě Zdravých

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev.

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015 Specifikace výzev Leden 2015 Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Výzvy prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost Aktualizace 23.1.2015

Více

Do jaké chodíš školy?

Do jaké chodíš školy? .Pohlaví Pohlaví Počet halsů Chlapec Dívka Pohlaví Zhodnocení: Snaha uchovat rovnováhu mezi pohlavím dotazovaných se nám víceméně podařila, i když mužská část populace je zastoupena o něco vyšším počtem

Více

A FINANCE. Libuše Chrástová starostka města

A FINANCE. Libuše Chrástová starostka města VELKÉ LÁZNĚ,, MALÉ MĚSTO A FINANCE Libuše Chrástová starostka města Úvod Finance města Příjmy a Výdaje Potřeba investic Obnova technické infrastruktury Programy a dotace Závěr Za posledních 10 let zaznamenalo

Více

Dotazník pro občany obce Kosořice

Dotazník pro občany obce Kosořice Dotazník pro občany obce Kosořice Vážení občané, v současné době probíhají práce na zpracování dokumentu Strategický plán obce Kosořice pro období 2007 2013 (dále jen Strategie ). Zpracování Strategie

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Rodinne domy Lahost. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.rdlahost.cz

Rodinne domy Lahost. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.rdlahost.cz Rodinne domy Lahost Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.rdlahost.cz A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 1. Popis širšího okolí 2. Stručná charakteristika obce 3. Popis lokality 3.1. Specifické charakteristiky

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Základní ceny, hodnocené znaky a kvalitativní pásma pro ocenění bytů porovnávacím způsobem

Základní ceny, hodnocené znaky a kvalitativní pásma pro ocenění bytů porovnávacím způsobem 117 Příloha č. 19 k vyhlášce č. 3/2008 Sb. Základní ceny, hodnocené znaky a kvalitativní pásma pro ocenění bytů porovnávacím způsobem Základní ceny za m 2 podlahové plochy v budovách typu J a K KRAJ/ (OBEC)

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

Zápis z valné hromady Místní akční skupiny Šumperský venkov konané dne 16. 12. 2010 v Novém Malíně

Zápis z valné hromady Místní akční skupiny Šumperský venkov konané dne 16. 12. 2010 v Novém Malíně Zápis z valné hromady Místní akční skupiny Šumperský venkov konané dne 16. 12. 2010 v Novém Malíně Jednání zahájeno v 15:15 hod. Přítomni: viz prezenční listina, která tvoří nedílnou přílohu tohoto zápisu

Více

PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014. nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov

PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014. nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014 nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov tel. 581 204 437, mob. 777 929 215 e-mail: info.dusevnizdravi@gmail.com web: www.dusevnizdravi.com Ředitelka organizace: Bc. Kateřina

Více

VETERAN RALLYE & SRPNOVÉ HODOVÁNÍ

VETERAN RALLYE & SRPNOVÉ HODOVÁNÍ SRPNOVÉ HODOVÁNÍ 21. 23. 8. 2015, KUTNÁ HORA JEDINEČNÝ MEZINÁRODNÍ ZÁVOD HISTORICKÝCH VOZIDEL DO ROKU VÝROBY 1936 POD ZÁŠTITOU NÁRODNÍHO TECHNICKÉHO MUZEA, SPOJENÝ S KULTURNÍM PROGRAMEM A BOHATOU NABÍDKOU

Více

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 O NÁS Naše cíle a poslání poskytovat rodinám podporu a informace o dvojčatech a vícerčatech, např. o jejich vývoji a

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

Sociální začleňování ve Zdravém městě. Ústí nad Labem. Ministerstvo práce a sociálních věcí 2.10.2007

Sociální začleňování ve Zdravém městě. Ústí nad Labem. Ministerstvo práce a sociálních věcí 2.10.2007 Sociální začleňování ve Zdravém městě Ústí nad Labem Ministerstvo práce a sociálních věcí 2.10.2007 Obsah prezentace Zdravé město Ústí nad Labem Dotační program PZM a MA21 Zkušenosti a příklady dobré praxe

Více

Strategický plán města České Budějovice

Strategický plán města České Budějovice STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE Strategický plán města České Budějovice VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ MEZI NÁVŠTĚVNÍKY MĚSTA Verze: 15. října 2007 Strana 1 z 14 celkem 1. Charakteristika respondentů

Více

5. Jaké aktivity nebo služby a pro koho by se měly v obci nově zavést (prosím doplňte ve tvaru "pro koho - druh aktivity, služby")?

5. Jaké aktivity nebo služby a pro koho by se měly v obci nově zavést (prosím doplňte ve tvaru pro koho - druh aktivity, služby)? Dotazník pro občany obce Životice u Nového Jičína Vážení spoluobčané, předkládáme Vám tento anonymní dotazník, neboť stojíme o to zjistit, jaký máte názor na budoucí rozvoj a směřování naší obce. Jeho

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449 Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449 Administrativní objekt se skladovým zázemím a přípravnou BRTNICE okr. Jihlava, kraj Vysočina Insolvenční řízení SOLAR NET s.r.o. Obsah Stručný popis:... 3 Důležité

Více

PLÁN ŠKOLNÍ MOBILITY ZŠ Ladislava Coňka v Písnici

PLÁN ŠKOLNÍ MOBILITY ZŠ Ladislava Coňka v Písnici PLÁN ŠKOLNÍ MOBILITY ZŠ Ladislava Coňka v Písnici Název školy: Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Adresa: Ladislava Coňka 40/3, Praha 4- Písnice, 142 00 Statutární zástupce: Mgr. Michaela Pažoutová

Více

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE Událo se: Zahájení výstavy Anne Frank Minulý týden jsme slavnostně zahájili výstavu Anne Frank-odkaz pro současnost. Příběh židovské dívky dojímá mnoho návštěvníků i žáků základních

Více

Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov

Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov 2015 Strategický rozvojový dokument patří k základním dokumentům obce Rušinov. Vyjadřuje předpokládaný vývoj obce v dlouhodobějším časovém horizontu. Vychází

Více

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Ondřej Machač

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ 6. ROČNÍKU ANKETY BRNO TOP 100 www.brnotop100.cz Vážení přátelé, rádi bychom Vám předložili možnost stát se reklamním partnerem slavnostního

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Novinky pro běžce dobré vůle č. 5/2014

Novinky pro běžce dobré vůle č. 5/2014 Novinky pro běžce dobré vůle č. 5/2014 Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Vážení přátelé běžci dobré vůle, ani v těchto chladných zimních dnech naše spolupráce nepřestává. Ráda bych Vám poděkovala za

Více

ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2009 na zámku proběhlo 69 kulturních a společenských akcí, z nichž hlavním nebo jediným pořadatelem jsme byli u 48 akcí. Šlo o následující typy akcí: 5

Více

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce.

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce. Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332 251,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 915 187 /2014

ZNALECKÝ POSUDEK č. 915 187 /2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 915 187 /2014 O obvyklé ceně rodinného domu č. p. 47, stojící na pozemku p. č. st. 6/1, včetně tohoto pozemku, venkovních úprav, trvalých porostů a pozemků p. č. 79/1, p.č. 79/2 a p.

Více

Nadace Partnerství. Finančnípodpora dopravních projektů v obcích a regionech

Nadace Partnerství. Finančnípodpora dopravních projektů v obcích a regionech Nadace Partnerství Finančnípodpora dopravních projektů v obcích a regionech Ing. Radek Patrný Nadace Partnerství/Dopravní program Krátká26, Tel./fax: e-mail: radek.patrny@nap.cz http:///doprava Nadace

Více