Radniční list. Starostův sloupek. Lávka přes Pivovarskou získala ocenění. Měsíčník Města Prachatice XIII. ročník, číslo 11 (listopad 2011)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Radniční list. Starostův sloupek. Lávka přes Pivovarskou získala ocenění. Měsíčník Města Prachatice XIII. ročník, číslo 11 (listopad 2011)"

Transkript

1 Měsíčník Města Prachatice XIII. ročník, číslo 11 (listopad 2011) Starostův sloupek První mrazíky a pranostika o Martinovi na bílém koni vážící se k nadcházejícímu období dávají tušit neodvratně blížící se nadvládu zimy. Především na venkově, u rodinných domů, chat a chalup vystřídalo hluk travních sekaček kvílení motorových pil, které jen potvrzuje vrcholící přípravy na nadcházející zimní topné období. V našem městě je tomu obdobně, i když tento hluk u nás není tak patrný. Ani já osobně jsem takzvaného dělání dřeva na mé chalupě ušetřen nebyl. Ještě, že mám pár dobrých přátel, kteří mně s touto namáhavou prací pomohli a ušetřili mně několik víkendů vysilující dřiny. Město stejně jako bytové družstvo a další majitelé v letošním roce vyměnili okna a zateplili celou řadu svých domů a bytů, čímž umožnili uživatelům zase o něco ušetřit na platbách za vytápění. Druhotným efektem nového kabátu těchto domů je celkové zkrášlení životního prostředí, které nás obklopuje. Tepelné hospodářství s. r. o., jež zásobuje teplem většinu našeho města, také nezahálelo. Vyměněno a opraveno bylo více než sto metrů horkovodních rozvodů a provedena generální oprava kotle. Tepelné hospodářství zpracovalo projekt a zažádalo o dotace na alternativní zdroje ohřevu teplé vody, kdy by měla být použita kombinace solárního ohřevu a ohřevu tepelnými čerpadly. Vše s jediným cílem, a to co nejvíce ušetřit, aby konečná cena za vytápění a ohřev teplé vody pro odběratele byla pokud možno co nejnižší. Listopad je také měsícem významného státního svátku Dne boje za svobodu a demokracii, kdy si připomínáme události 17. listopadu, studentský odpor proti okupaci v roce 1939, ale především počátek sametové revoluce v roce Sám jsem byl přímým účastníkem některých listopadových událostí před 22 lety a vím, že na takové semknutí národa nikdy nezapomenu. Vzpomínám si, že ještě na státní svátek 28. října 1989 odvedla a zatkla policie v Prachaticích dva moje kamarády v restauraci Černý medvěd jenom proto, že měli na bundě přišpendlenu trikoloru. Asi nikdo z nás tehdy nevěřil, že za tři týdny po této události bude trikolor plná republika. Většina myšlenek té doby je aktuální dodnes. Často přemýšlím a přeji si, aby se duch nadšení pro společnou věc, optimismu, spolupráce a sounáležitosti té doby vrátil. Martin Malý Z OBSAHU: Prachatický hospic držitelem Ceny Makropulos, prestižního zdravotnického ocenění (str. 2) PŘEDSTAVUJEME: Vedoucí odboru kultury, školství a cestovního ruchu Lenka Vojtová ráda spolupracuje s kolegy, kteří znají svou lidskou hodnotu (str. 3) V příměstských osadách, v Kahově, Podolí a v Osekách, těší i malé úspěchy (str. 4) Členové Klubu vojenských důchodců vzdají čest válečným veteránům (str. 5) Evropský den jazyků v ZŠ Národní (str. 6) Zima v Prachaticích 2011: adventní koncerty s operní lahůdkou (str. 7) Chodci horem, auta dolem originální vyřešení dopravně nebezpečného místa se líbí i odborníkům. Foto Václav Malina Lávka přes Pivovarskou získala ocenění Město Prachatice obdrželo cenu v jubilejním 10. ročníku celostátní dopravní soutěže Cesty městy za řešení lávky pro pěší přes Pivovarskou ulici. Ceny v Napajedlech předával také šestinásobný vítěz rallye Paříž Dakar a zmocněnec ministra dopravy pro bezpečnost silničního provozu Karel Loprais. Za město Prachatice ji převzali místostarosta Robert Zeman a vedoucí odboru komunálních služeb a dopravy Ivana Jeřábková. Soutěž Cesty městy pořádá Nadace Partnerství od roku 2002 a jejím cílem je zviditelnit a odměnit kvalitní dopravní řešení realizovaná v České republice, která se mohou stát inspirací pro ostatní. Město Prachatice se do soutěže přihlásilo s odstraněním dopravně nebezpečného místa na komunikaci III. třídy č , a to lávkou pro pěší přes ulici Pivovarská. Potřeba, resp. myšlenka vybudování lávky, vzešla již při realizaci projektu Prachatice město bez bariér, který byl naplňován pod bývalým vedením města za pomoci zástupců organizací (Svazu tělesně postižených, nevidomých a seniorů, zástupců rodičů s malými dětmi) a projektanta Ing. Radka Pernekra. Před stavbou lávky se v uvedené lokalitě nacházel úrovňový přechod pro chodce se strmým schodištěm z ocelové konstrukce, což byla zásadní bariéra pro handicapované občany i pro osoby s kočárky. Studii proveditelnosti a architektonický návrh lávky zpracoval Ing. Arch. Jakub Nepustil Architektura Design, Prachatice, projektovou dokumentaci Projektová kancelář PONTEX s. r. o. Praha. Realizátorem stavby byla na základě výběrového řízení akciová společnost Strabag. Celkové finanční náklady na realizaci celé akce činily více než 12 milionů korun. V této ceně jsou započteny náklady na architektonickou studii, projektovou dokumentaci, samotnou výstavbu lávky včetně veřejného osvětlení, navazující chodníky a sadovnické úpravy okolního terénu. Akce byla financována ze dvou zdrojů z rozpočtu města a za pomoci dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury v rámci programu zaměřeného ke zvýšení bezpečnosti dopravy (šest milionů korun). O získání této dotace se nemalou měrou zasloužil bývalý starosta města Jan Bauer. Město Prachatice za lávku přes Pivovarskou ulici získalo vítězství v kategorii bodová řešení a odměnu 120 tisíc korun. Designová lávka příkladně vyřešila propojení nově se rozvíjející části města a stávajícího sídliště s občanskou vybaveností. Ocenili jsme zejména bezkolizní, bezpečné a bezbariérové překlenutí frekventované silnice a také mimořádně povedenou architekturu lávky, shrnul vítězný projekt předseda hodnotící poroty Jan Mužík z Katedry urbanismu a územního plánování Fakulty stavební ČVUT. Soutěž Cesty městy je ve střední Evropě unikátní svým zaměřením, rozsahem i tradicí. Odborná porota v ní od roku 2002 hodnotila téměř 250 dopravních projektů a 60 z nich ocenila. Za celou desetiletou historii soutěže v ní Nadace Partnerství odměnila projekty více než třemi miliony korun. Slavnostní vyhlášení se koná také symbolicky s posledním dnem letošního Evropského týdne mobility, uvedl koordinátor soutěže Petr Šmíd z Nadace Partnerství. Dlouhodobým cílem programu mobility zaměřeného na odstraňování architektonických a dopravních bariér je zajistit osobám se sníženou schopností pohybu a orientace po celém městě rychlou a důstojnou dostupnost veřejných sociálních a dalších zařízení. Lávka je jednou z mnoha aktivit, které město Prachatice v tomto programu již několik let uskutečňuje. V současné době je více než deset míst s bezbariérovým vstupem, případně s dalšími bezbariérovými prostory. Například Základní škola Vodňanská, komunitní centrum pro zdravotně postižené a seniory, sál Národního domu, městský úřad, divadlo nebo plavecký bazén. Několik milionů korun bylo již proinvestováno za podpory Státního fondu dopravní infrastruktury a samotného města v rámci odstraňování bariér přechody, obrubníky, zábradlí, chodníky, parkovací místa. Další finanční prostředky jsme využili v rámci jiných projektů ke vzniku parkovacích míst pro vozíčkáře, k instalaci plošin a podobně. Právě z důvodu zkušeností a příkladů dobré praxe dostalo město Prachatice možnost uspořádat celokrajskou konferenci o přístupnosti prostředí osobám se zdravotním postižením, o které čtenáře budeme rádi informovat v příštím vydání Radničního listu, slíbila Hanka Rabenhauptová. Bc. Ivana Jeřábková, Ing. Václav Malina

2 Zástupci prachatického Hospice sv. Jana N. Neumanna převzali 1. října 2011 v Národním divadle Cenu Makropulos. Ministr zdravotnictví Leoš Heger udělil toto ocenění již tradičně u příležitosti Mezinárodního dne seniorů. Cenu získal prachatický hospic za mimořádný koncept péče o těžce nevyléčitelně nemocné a umírající a v praxi osvědčené postupy řešící zdravotní a zdravotně sociální potřeby v České republice. Ministerstvo zdravotnictví zaměřilo svůj zájem na dílo a hodnoty, které nechce běžný svět příliš vidět. O to je hodnota ocenění významnější. Hospic sv. Jana Nepomuka Neumanna v Prachaticích do současnosti posloužil více než tisícovce těžce nemocných pacientů. Je specializovaným zdravotnickým zařízením s péčí o pacienty v terminální fázi jejich onemocnění i jejich rodiny. Představuje nejen lůžkový hospic, ale prostřednictvím domácí hospicové péče poskytuje zdravotní služby i v domovech pacientů. Jak napsal navrhovatel ocenění velkou většinu z těchto pacientů doprovodili zaměstnanci hospice svou láskyplnou péčí na věčnost. Není náhodou, že oním navrhovatelem byla Kongregace milosrdných sester sv. Karla Boromejského oceněná Cenou Makropulos v minulém roce za Domov sv. Karla Boromejského v Praze Řepích. Cena Makropulos je nazvána podle divadelní hry Karla Čapka, která Prachatický hospic držitelem prestižního zdravotnického ocenění domýšlí odvěkou lidskou touhu po nekončícím životě. Poselství hry je možno chápat i tak, že nestačí jen přidat léta životu, ale je nutné přemýšlet o kvalitě života přidaných let. Ministerstvo zdravotnictví chce touto cenou stimulovat rozvoj nových zdravotně sociálních služeb a současně pomáhat ke změnám stereotypů v přístupu ke stáří. Stalo se hezkou tradicí, že si v Národním divadle již po čtvrtý rok vždy prvního října připomínáme, že dnešní den je na celém světě věnován stáří. U nás jsou senioři v současné době nejrychleji rostoucí populační skupinou. Jde však o celospolečenský úkol vyrovnat se s demografickými změnami, které nastávají v míře, která nemá v historii naší země obdoby. Prodlužování průměrného věku však není negativní jev, je mimo jiné důsledkem kvalitní zdravotní péče založené na efektivních léčebných postupech a zvýšené dostupnosti moderních léků. Současně je dokladem pozitivního vývoje v oblasti životního stylu obyvatel, který je zase spojen s lepší přístupností zdravotnických informací. Prodloužit lidský život však samo o sobě nestačí. Je třeba dbát na to, aby přidaná léta, která naši předkové neměli, přinesla také plnohodnotný život, zdůraznil ministr zdravotnictví Leoš Heger. Václav Malina Prachatice mají nejčistší ovzduší Město Prachatice se zúčastnilo srovnávacího výzkumu týdeníku EKO- NOM Město pro byznys Jihočeského kraje V rámci něho Prachatice obdržely uznání za nejméně znečištěné ovzduší (měřítkem byl součet tuhých emisí, SO 2, NO X a CO na km 2 ). V celkovém srovnání 17 obcí s rozšířenou působností v rámci kraje byly Prachatice hodnoceny mezi pěti nejlepšími městy např. v těchto kritériích: podíl podnikatelů v rámci ekonomicky aktivních osob, čistota ovzduší, kriminalita, stabilita (ekologická vyváženost) krajiny, dlouhodobá nezaměstnanost, podíl lidí do 24 let mezi nezaměstnanými, podpora webových stránek města, výše místního poplatku za rekreační pobyt a poplatku ze vstupného. Ing. Antonín Jurčo, odbor stavebně správní a regionálního rozvoje Roura u bazénu přinese úspory Na základě podnětu zaměstnanců firmy InTiCa systems byly zřízeny nové autobusové spoje z autobusového nádraží a ze sídliště na průmyslovou zónu. Tyto spoje navazují na třísměnný provoz, jsou zařazeny do základní dopravní obslužnosti a náklady na jejich provoz hradí Jihočeský kraj. Dopravcem, který spoje zajišťuje, je a. s. ČSAD Autobusy České Budějovice. Využívání těchto autobusových spojů je průběžně sledováno a vyhodnocováno. Vzhledem k velmi malé obsazenosti jednotlivých spojů (průměrně žádný až pět cestujících) dochází ke ztrátám provozovatele. Koordinátor dopravy proto uvažuje o jejich zrušení. Bc. Ivana Jeřábková Na slovíčko s listopad 2011 Autobusy jezdí prázdné Pavlem Ptáčníkem z Vládního výboru pro zdravotně postižené občany Na konferenci Přístupnost prostředí osobám se zdravotním postiženým v Prachaticích od vás zazněly užitečné rady spojené s využíváním rozvojového programu mobility. Komu je určený? Národní rozvojový program mobility pro všechny je určený pro města a obce, které se rozhodnou zpřístupňovat prostředí pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Mezi ně nepatří jen osoby se zdravotním postižením, ale i osoby pokročilého věku, těhotné ženy, rodiče doprovázející děti v kočárku a podobně, takže program je určen řádově více než pro třetinu populace. Rozvojový program mobility je zaměřen na to, aby města a obce budovaly tzv. bezbariérové trasy. Nechceme, aby se zpřístupňovaly pouze jednotlivé objekty. Je třeba budovat propojení nejméně dvou míst, zejména těch nejdůležitějších, jako jsou městské úřady, školy, zdravotnická zařízení, autobusová a vlaková nádraží. Na ně je možné získat příspěvky z jednotlivých resortů. Pro odstraňování bariér ve školách je to Ministerstvo školství, v kulturních zařízeních Ministerstvo kultury a na přístupnost městských úřadů Ministerstvo pro místní rozvoj. To jsou nejdůležitější resorty, které bych zmínil. Jak jsou na tom jihočeská města v naplňování záměrů bezbariérových tras? Relativně slušně. Český Krumlov je v tomto hodně progresivní, ale i Třeboň a další místa včetně Prachatic. Jihočeská města hodnotíme kladně, protože se do programu úspěšně zapojují a získávají finanční prostředky. Václav Malina Před touhle úpravou se veškerý vzduch pro následný ohřev a vytápění prostor bazénu čerpal ze šachty na severní straně, tedy z nejchladnějšího místa v celé budově. Strojníka Zdenka Petřkovského napadla myšlenka o čerpání vzduchu z teplejších míst, tedy z jižní strany střechy, kde pere slunce celý den, tudíž i vzduch je tam mnohonásobně teplejší, takže na jeho ohřev nebude třeba tolik energie. Technicky se s tím popasovala firma TCF vzduchotechnika s. r. o. z Prachatic. Vše je vymyšleno tak, že v letním období lze jednoduchou úpravou nasávat vzduch ze stávajícího chladného místa. Na severní straně bylo nutno tohle vedení zateplit, o což se postarali Karel Ženíšek (vpravo) a Jan Rejžek a fotil je při tom Václav Malina, popsal novinku v podobě roury u plaveckého bazénu ředitel Sportovního zařízení Prachatice Jaroslav Dárek Černý. Další následná úspora v krytém plaveckém bazénu tkví v navracení vody tekoucí přes kontrolní sondy zpět do systému, a ne do kanalizace. Jedná se o nepatrné množství ze dvou hadiček o průměru 4,5 mm, nicméně o nepřetržitý odtok do kanalizace, a je z toho sedmdesát tisíc korun ročně, spočítal J. D. Černý s tím, že pořizovací cena zařízení dosáhla 20 tisíc korun, což značí, že do konce kalendářního roku je to doma a potom se bude jen spořit. (vam) Dárci krve převezmou ocenění Dárcovství krve je vysoce humánní čin, díky kterému jsou zachraňovány mnohé lidské životy. Dárci krve, kteří darovali krev bez nároku na příspěvek již desetkrát, dvacetkrát nebo čtyřicetkrát, jsou oceňováni medailí prof. MUDr. Jana Jánského. Ti, kdo darovali krev již osmdesátkrát, Zlatým křížem 3. třídy. Toto oceňování provádí Český červený kříž Prachatice. V letošním roce jsme pro dárce krve připravili slavnostní předávání stříbrných a zlatých medailí a Zlatých křížů na 22. listopad od 15 hodin v Radničním sále. K poděkování dárcům se připojí mj. také starosta města Martin Malý. Dárcovství krve na Prachaticku je realizováno díky Jihočeskému kraji a našim sponzorům. Všichni dárci, kteří získali nárok na ocenění do 31. října, dostanou poštou pozvánku. Pokud by se však k někomu pozvánka přece jen nedostala, kontaktujte nás, prosím, na tel. č nebo e mailu cervenykriz.eu. Zuzana Furišová strana druhá

3 PŘEDSTAVUJEME: Ráda spolupracuji s kolegy, kteří znají svou lidskou hodnotu Bc. Lenka Vojtová vedoucí odboru kultury, školství a cestovního ruchu Datum a místo narození: 22. prosince 1972 ve Vimperku Rodinný stav: svobodná Dosažené vzdělání: Základní škola T. G. Masaryka Vimperk, Gymnázium Vimperk ( ), Johannes Kepler Univerzität Linz, Studienfach: Deutsche Sprache als Fremdsprache ( ), Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, studijní obor Aplikovaná filologie: ruský jazyk a německý jazyk pro hospodářskou a obchodní sféru ( ), Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, studijní obor: Německá filologie literární věda, lingvistika (2009 současnost) Dosavadní kariéra: soukromá německá firma Ingo Casino ( ) do r pracovnice finančního oddělení, od r manažerka, od 1. července 2011 vedoucí odboru kultury, školství a cestovního ruchu Městského úřadu Prachatice Koníčky: sport všeho druhu (např. instruktorka H.E.A.T, jógy, hraje volejbal, ráda plave, jezdí na windsurfingu a plachetnici, na kole, na lyžích), četba knih (zejména klasické německé a ruské literatury), cestování Z vašich koníčků jistě zaujme jízda na plachetnici. Kam jste už doplachtila? Plachtím pouze v Čechách. Můj otec vlastní malou plachetnici pro osm lidí, takže většinou jezdíme každým rokem na Lipno, kde, když přeje vítr, se to opravdu dá srovnávat s mořem. Uvažovala jste někdy, že byste chtěla žít jinde než v České republice? Pokud ano, kde a proč? Nedlouho po sametové revoluci jsem žila tři roky v Rakousku, kde jsem i studovala. Začátky byly velice krušné. Moje nátura se musela trošíčku srovnávat s jinou životní filozofií. Zvykla jsem si a musím říci, že kdybych se měla rozhodovat žít jinde, bylo by to určitě Rakousko. Možná i z toho důvodu, že tam jsou lidé velice přátelští, srdeční a mají k Čechám hodně blízko. Když to vezmeme z historického pohledu, po dlouhou dobu my jsme patřili k nim nebo oni k nám? Jak jste se vyrovnávala s novinkami, které vám přinesla funkce vedoucí odboru na městském úřadu? Adaptaci na nové prostředí a novou pozici mi velmi usnadnila spolupráce, vstřícnost a profesionální jednání některých kolegů a spolupracovníků, se kterými jsem se pracovně postupně seznamovala. Touto cestou bych jim ráda poděkovala, že vedli mé první kroky na novém působišti. Jaká ze tří oblastí, které máte na starosti, je vám nejbližší? Pro všechny tři oblasti, které spadají do mé kompetence, mám do jisté míry slabost. Do oblasti cestovního ruchu a mezinárodních vztahů jsem začala pronikat, když jsem studovala a žila v Rakousku. Jak už jsem zmínila, tenkrát to byl pro mě úplně cizí a nový svět, kde bylo obtížné pohybovat se s českou náturou. Cenné životní zkušenosti a nabyté jazykové dovednosti jsem mohla posléze uplatnit u německé firmy, u které jsem pracovala šestnáct let, z toho jedenáct let na manažerské pozici. Jako malá holka v předškolním věku jsem si vysnila stát se paní učitelkou. Toto přání jsem měla ještě na gymnáziu, pak ovšem osud zamíchal karty jinak a já se vydala do světa. Už na základní škole jsem si uvědomovala, jak obrovské poslání mají všichni pedagogové, a to mi vydrželo až do dneška. Vlastně se mi splnil i tak trochu můj dávný sen být školním lavicím nablízku. A kultura? To je můj současný obor. Dokončuji studium na filozofické fakultě, kde kultura napříč lidským pokolením hraje významnou roli. Aby mohl být národ národem a člověk člověkem, musíme se snažit o zachování a další rozvíjení národně-kulturních tradic a kulturního dědictví. Každý vnímáme kulturu úplně jinak, ale měli bychom dbát na to, aby kultura, kterou k sobě pustíme, pohladila duši a potěšila oko. A co se líbí jednomu, nemusí se líbit jinému. Proto je pole kultury a umění tak rozmanité, aby si mohl vybrat každý. Co vás ve vaší práci baví, co méně? Začnu méně příjemným. Co mě opravdu někdy hodně odrazuje, jsou mnohdy nadbytečná administrativa a morálně otupělí jedinci. Za veliké plus považuji v mé práci kreativitu, komunikaci, práci s lidmi a jejich poznávání. Velice ráda spolupracuji s inteligentními kolegy, kteří umí ocenit nejen práci druhých, ale i práci svoji, a znají svou lidskou hodnotu. Jakými kulturními počiny nás potěšíte do konce roku 2011? V předvánočním čase bude v Prachaticích určitě živo. Slavnostní zahájení adventních koncertů a první adventní koncert nás čeká již poslední listopadovou neděli. Pak se každou další neděli budeme setkávat u dalších adventních koncertů a rozsvěcovat adventní svíce. Děti ze základních škol a mateřské školy se zapojí do výzdoby radnice a budou se podílet svými vystoupeními na vánoční pohodě ve městě. Vánoční trhy, příjezd paní Zimy a vystoupení německého kulturního souboru Raunachtler budou zpříjemňovat společně s adventním koncertem předvánoční čas třetí adventní neděli. To jsem vyjmenovala jen některé kulturní akce, které by měly doprovázet krásný předvánoční čas. A když se na skok podívám už do příštího roku, tak nás hned prvního ledna čeká novoroční výstup na Libín a v podvečer na náměstí novoroční ohňostroj. Do konce tohoto roku ještě uspořádáme výstavu mladých prachatických umělců v německém Röhrnbachu, kde se otevírá vlastivědné muzeum s expozicí O. H. Hajeka. Také na rakouské straně hranic bude mít možnost se naše město prezentovat, a to v barokním městě Schärdingu přímo v zámecké galerii. Vedení rakouského městečka má zájem o výstavu děl, která vznikla v rámci výtvarného workshopu Salve Prachatice. I v oblasti mezinárodních vztahů byla v letošním roce spolupráce velice plodná a přínosná. Město Prachatice společně se Základní uměleckou školou Prachatice a fotografickým klubem F2,8 uspořádalo výstavu v městském muzeu ve spřáteleném městě Ingolstadtu. Výstava měla obrovský úspěch a na žádost ředitelky muzea se bude výstava společně s vernisáží konat i v příštím roce. Co zásadního plánujete na prachatickém poli kultury pro příští rok? V příštím roce si město Prachatice připomene významnou historickou událost. V roce 2012 uplyne 700 let od vzniku první dochované písemné zprávy, v níž jsou poprvé zmíněny Prachatice jako městský útvar. Všechny kulturní akce budou konány v duchu této význačné události. I v příštím roce navážeme na kulturní akce, které mají v Prachaticích svou tradici: např. Štít a Štítek města Prachatice, Salve Prachatice, Letní škola staré hudby nebo Slavnosti Zlaté stezky. Všechny tyto akce dostanou nový kabát a budeme se snažit zapojit do nich ve větší míře veřejnost. Chystáme také nové projekty. Jedním z těch větších by měly být Podzimní městské slavnosti, které se budou konat v rámci Dnů evropského dědictví. Tyto slavnosti by měly dát větší prostor místním kulturním spolkům ke své prezentaci a měly by se nést pod heslem Občané občanům. Věříme, že budou protiváhou ke Slavnostem Zlaté solné stezky, kde dostávají větší prostor kulturně-společenské soubory našich partnerských měst. Pro všechny jmenované i další kulturní akce jsme žádali o podporu u finančních fondů, a věříme, že se podaří získat nějaké prostředky. Budou Podzimní městské slavnosti 2012 reakcí na stesky, že místní spolky nemají dostatek příležitostí k sebeprezentaci Prachaticích? Ano, některé spolky si stěžují, že například o Slavnostech Zlaté stezky dostávají větší šanci a větší prostor mezinárodní spolky, to znamená spolky z partnerských a spřátelených měst. Je to pravda, ale bohužel Slavnosti Zlaté stezky jsou jenom jedny a chceme při nich občanům ukázat i spolupráci na mezinárodním poli. Místní tradiční spolky by proto měly ve větší míře dostat prostor a čas, aby se prezentovaly, aby ukázaly všem ostatním, co umí, právě při Podzimních městských slavnostech. Věřím, že se nám to povede a že spolupráce se spolky při těchto slavnostech bude opravdu fungovat. v létě zveřejnil dotazník s výzvou, aby se občané města zapojili do příprav programu Slavností Zlaté stezky 2012? V čem jsou názory veřejnosti inspirativní? Záměrem bylo, aby občané vyjádřili své názory při přípravě dalších slavností v roce 2012, což se svým způsobem povedlo. Občané reagovali především elektronicky, protože anketa byla vyvěšena také na www stránkách města. Z odpovědí, které jsme zatím dostali (k 15. říjnu), vyplývá, že se více než 65 procentům respondentů líbí tradice, kdy starosta jede v kočáře s hostem slavností, pouze by upřednostnili nějakou známou osobnost, která má osobní vztah k Prachaticím či k okolí. Velice mě překvapilo, že v odpovědích je 85 procent lidí spokojeno s celkovým průběhem slavností a pouze 15 procent nespokojeno. A jakou hudební skupinu by si Prachatičtí přáli v programu? Prozatímní výsledky ukazují, že favoritem je Kryštof, dále Chinaski a Divokej Bill. Samozřejmě nemůžeme vyhovět každému, ale většinový názor pro nás bude velkou inspirací a v případě, že to finanční a technické možnosti dovolí, opravdu se budeme řídit podle této ankety a budeme se snažit, abychom vyhověli většině. Ve své práci se setkáváte s řadou zajímavých lidí. Které setkání se vám vybaví právě teď? Všechna dosavadní setkání mě něčím oslovila. Nejvíc setkání s umělci výtvarného workshopu Salve Prachatice letos v červenci, kdy zde byli umělci z Rakouska, Česka a Německa Atmosféra a spolupráce s nimi byla vynikající. Obdivovala jsem u nich nadšení pro věc, radost z toho, že tady mohou být a tvořit, že můžou poznat Prachatice, a vděčnost za to, že se o ně staráme, že jsme pro ně zorganizovali výlet, že jsme je provedli po městě... To mi někdy u českých občanů chybí. Takové nadšení pro věc a být šťastný z obyčejných věcí, které nás obklopují. Václav Malina strana třetí listopad 2011

4 listopad 2011 Kahov, Podolí, Oseky: I malé úspěchy v příměstských osadách těší Letní setkávání v KAPOOSu se povedlo Rozvoj kulturního a společenského života v prachatických osadách by se v mnoha případech neobešel bez podpory města Prachatice. Nejinak tomu bylo i letos v KAPOOSu, neboli v Kahově, Podolí a Osekách. Zpočátku roku využil osadní výbor možnost získat dotaci z rozpočtu města a požádal prostřednictvím svého předsedy o příspěvek na tři akce, které se konaly v letních měsících. Jako první se uskutečnil nohejbalový turnaj pod názvem O Osecký dřevo, jehož se zúčastnilo deset týmů. Účast byla jako každý rok velmi pestrá. Kromě místních týmů se zúčastnila také družstva z Prachatic, Husince a Lažiště. Přibližně 80 přihlížejících diváků bylo svědky mnoha nádherných nohejbalových bitev, vítězství i proher. Další akcí byla perla letošní KAPOOSské divadelní sezóny, a to představení ochotnického spolku HEROS (Herci Oseky), jehož zpracování známé divadelní hry Divadla Járy Cimrmana Záskok chytlo za srdce a za bránici všechny přihlížející. Tuto famózní přehlídku ochotnického nadšení a skvěle zvoleného repertoáru sledovalo přibližně 300 diváků. HEROS kyne v plné kráse a síle. O tom, že tento počin nezůstal bez odezvy, svědčí zájem i jiných, neka- POOSských vesnic a měst o zhlédnutí tohoto jedinečného kusu. V září měli tuto příležitost obyvatelé Vimperka a v říjnu diváci v Lažišti. Poslední, zdánlivě nejkomornější akcí bylo setkání seniorů při harmonice. Ač byla účast seniorů nižší než v předchozích letech, přizvaní harmonikáři společně se zúčastněnými dokázali vydržet hrát a zpívat dlouho po půlnoci a přispět tak k povedenému letošnímu setkávání v KAPOOSu. Tomáš Voráček Klikněte si Na byla zřízena nová sekce Zdravotnictví. Foto L. Samospoušť Počátkem roku 2011 začal pracovat v příměstských osadách Prachatice, a to v Kahově, Podolí a Osekách, nový osadní výbor ve složení Ing. Tomáš Voráček (zastupuje Kahov), PaedDr. Bc. Jaroslav Pangl (Podolí) a Jiří Jaroš (Oseky). Každý člen osadního výboru zastupuje a řídí svou část. Při jednáních osadního výboru jsou diskutovány potřeby jednotlivých osad. Osadní výbor velmi úzce spolupracuje s pracovníky městského úřadu zejména s Bc. Ivanou Jeřábkovou a jí vedeným odborem, kdy jsou s příslušnými pracovníky radnice projednávány náměty a přání občanů, především možnosti realizace navrhovaných akcí v osadách. Tradičně proběhlo v Podolí v hostinci Pod lípou v březnu 2011 setkání občanů osad se starostou města Ing. Martinem Malým, o které byl mezi občany velký zájem. Osadní výbor ocenil přístup k projednávanému návrhu územního plánu města, kdy na tomto setkání občané osad vyslovili svůj názor a postoje, které formulovaly do připomínek, které byly předány cestou osadního výboru příslušným orgánům města. V osadě Oseky byla provedena za pomoci Sboru dobrovolných hasičů, p. Přídy a města oprava odpadu u finských domků, kde docházelo zejména po vydatných deštích k hromadění vody a jejímu zahnívání. Rovněž bylo provedeno ve spolupráci s SÚS Prachatice prohloubení a pročištění vodotoku u silnice v osadě Oseky. Z prostředků města byla zakoupena zeleň (jeřabiny a lísky), která byla svépomocně vysazena u hřiště v Podolí, kde v minulosti došlo k nešťastnému zásahu, a to k vykácení vzrostlých stromů u požární nádrže. Dále se v Podolí povedlo opravit a zvýšit oplocení u hřiště. V osadě Kahov se podařilo ve spolupráci s radnicí vyřešit letitý problém s dešťovou vodou u domu rodiny Koutných, kdy byl svépomocí vybudován vodotok, který odvádí dešťovou vodu od pozemku a domu. Dále se podařilo v této osadě v úseku zúženého profilu silnice u domu rodiny Janouškových osadit značky doporučující rychlost 30 km v obci z důvodu zvýšení bezpečnosti zejména dětí, které touto cestou chodí ráno a odpoledne na zastávku autobusu. V osadě Kahov došlo v letošním roce k velké opravě kapličky, která je v současné době dominantou obce (článek o ní čtěte na této straně). Osadní výbor obdržel v letošním roce finanční příspěvek od města Prachatice tři tisíce korun. Z tohoto příspěvku byly částečně dotovány celkem tři akce pořádané v rámci akce pojmenované Letní setkávání v KaPoOsu (viz níže). Páteří osadního života je spolek Dobrovolných hasičů Oseky. Hasiči jsou všude tam, kde je jich potřeba, a vždy neokázale a naprosto spolehlivě pomohou. Osadní výbor jim touto cestou děkuje za jejich práci pro obec. Je samozřejmé, že ne vše se povedlo. Některé akce a plány se přesouvají do dalšího období. Zejména jde o napojení některých rodin na městský vodovod v osadě Kahov, oprava příjezdu k požární zbrojnici v Osekách. V listopadu, záleží i na klimatických podmínkách, by mohlo dojít k opravě svodidla v osadě Podolí, které bylo zničeno při poslední povodni. Shora uvedené akce by se někomu mohly zdát jako malé. Ale i my, obyvatelé příměstských osad, jsme rádi, že se ve spolupráci s prachatickou radnicí daří i tyto malé akce realizovat a zlepšovat tak život v okolí města Prachatic, za což patří vedení města a radnici dík. Chceme také poděkovat za dlouholetou práci v osadním výboru jeho bývalému předsedovi p. Vojtěchu Stuchelovi z Kahova, který významnou měrou přispěl k rozvoji všech tří osad. Jaroslav Pangl Zhodnocení letní turistické sezony 2011 a návštěvnosti zařízení v Prachaticích Nepřízeň počasí v letním období letos zásadně ovlivnila návštěvnost prachatického infocentra i celého města. Ta byla od roku 2008 nejnižší. Výrazně chladné a deštivé počasí v červnu bylo příčinou odhlašování rezervací na ubytování a rušení dovolených českých návštěvníků města. Celkové návštěvnosti města nepomohly ani akce typu celonárodní pouť sv. Jana Nepomuka Neumanna a Slavnosti solné Zlaté stezky V červenci, tzn. v hlavním dovolenkovém měsíci, i přes nepřízeň počasí turisté přijížděli, avšak srpen opět přinesl pokles návštěvnosti. Stejný trend byl zaznamenán i celorepublikově: turisté rozčarovaní dlouhodobou nepřízní počasí začali nakupovat levné zahraniční dovolené a odjíždět za sluncem k jižním mořím. A ti, kteří zůstali, s konečným příchodem léta v měsíci srpnu zůstávali v přírodě a u vody, návštěvnost turistických zařízení poklesla. Teprve září bylo co do počtu turistů v našem městě dobré, zřejmě díky nadprůměrným teplotám v tomto měsíci. Dle ohlasu návštěvníků v infocentru lze za největší pozitiva letošní letní turistické sezony v Prachaticích považovat zejména následující skutečnosti: vznik tradice farmářských trhů v Prachaticích, instalaci nových uzamykatelných kolostavů ve městě, i když pro další léta bude vhodné dále zlepšit jejich označení. Velmi pozitivně byla hodnocena skutečnost, že oproti loňskému roku byl v době nepříznivého počasí provozován krytý plavecký bazén ještě první dva týdny v červenci. Velmi dobrý ohlas u turistů měl nový průvodce městem Prachatice nabízený v infocentru. Nemalou část turistů přilákala do města výstava světoznámého fotografa Roberta Vana v galerii Dolní brána, skvěle byla přijata i výstava Tomáše Záborce ve vyhlídkové věži kostela sv. Jakuba. Obě přispěly ke zvýšení návštěvnosti obou těchto zařízení oproti loňskému roku. Vyhlídkovou věž kostela navštívilo letos 3253 turistů, oproti 3162 návštěvníkům v loňském roce. Tak se vyhlídková věž kostela sv. Jakuba stala nejúspěšnějším ze všech provozů KIS v letošním roce a zaznamenala od znovu otevření nejvyšší návštěvnost. Stejně tak i návštěvnost galerie Dolní brána se oproti loňskému roku zvýšila více než dvojnásobně, letos ji navštívilo 2265 návštěvníků, v roce návštěvníků (letos o 1214 návštěvníků více). Naopak nepřízeň počasí se promítla do návštěvnosti letního kina, které v červnu navštívilo pouze 21 návštěvníků, takže, ač se v dalších dvou měsíci návštěvnost oproti loňskému roku zvýšila, celková návštěva 1113 návštěvníků nepřekonala návštěvnost loňskou (1161). Výrazně se snížila i návštěvnost galerie Otto Herberta Hajeka 163 návštěvníků, oproti 543 návštěvníkům v loňském roce, kdy zde byla v nabídce výstava moderního umění 20. století recipročně zapůjčená Karlovarskou galerií. Za negativa letošní letní sezony v našem městě je turisty považována skutečnost, že v centru Prachatic schází funkční směnárna a bankomaty, negativně byl hodnocen i úbytek předzahrádek u restauračních zařízení na náměstí, turisté špatně reagovali na velké množství automobilů parkujících na náměstí, což považují za opačný trend oproti jiným městům. To jsou skutečnosti, které je zapotřebí do budoucna zvážit, aby naše město, které má nesporně turistům co nabídnout, dále zlepšovalo své služby a zvyšovalo svou turistickou atraktivitu. Věřme, že i slunce nám už v dalších letech v létě opět zasvítí a počasí bude více přát (V J V) strana čtvrtá

5 Část hřbitovní zdi se dočkala obnovy Převážnou většinu prachatického hřbitova ohraničuje zeď. Ta v průběhu času vznikala postupně, nejprve v souvislosti se založením hřbitova před rokem 1562 a následně v rámci jeho postupného rozšiřování v letech 1587, 1909 a Nejstarším úsekem hřbitovní zdi je krátká část východní zdi s gotickým lomeným obloukem vstupu z dnešního parkoviště spolu s masivní kamennou částí severní a navazující západní zdi. Zřejmě barokní je zeď s výklenky po stranách hřbitovní kaple ve východní zdi (ke smuteční síni) a provedením obdobná část západní zdi (k háječku ). Nejmladší je jižní zeď (k městu) pocházející zřejmě ze 30. let minulého století a stejně řešená část západní zdi (u vstupu od háječku ) a východní a severní zdi (v návaznosti na dům správce). Na hřbitov navazující urnový háj je z vnější strany již ohraničen drátěným plotem. Hřbitovní zeď, společně s vlastním hřbitovem, je kulturní památkou. Protože stavebně a zejména esteticky není v nejlepším stavu, byla již v uplynulých letech připravena její celková oprava a v letošním roce provedeno výběrové řízení na zhotovitele, v rámci kterého zvítězila společnost Reno Šumava s nabídkovou cenou tři miliony 888 tisíc korun. Z celkové délky hřbitovní zdi téměř 511 m bylo následně v letních měsících opraveno 100 m zdi, a to novější část severního úseku a navazující část východní zdi až k průchodu u smuteční síně. V rámci opravy byly, vyjma souvislého porostu břečťanu u vstupu na hřbitov z parkoviště, odstraněny destruktivně působící náletové rostliny a stávající nesoudržné omítky s následnou aplikací sanační stěrky a nové omítky. Soudržná nenarušená omítka byla přeštukována. Korunu zdi kryjí nové pálené prejzy, které nahradily předchozí vlnité vláknocementové desky na části řešeného úseku a keramické tašky na zbytku. Zeď je natřena v novém světle žlutém odstínu. Z celkových nákladů letošní opravy 707 tisíc korun tvořil 585 tisíc příspěvek Ministerstva kultury z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností. V následujících letech předpokládáme postupné pokračování opravy, a to dle dostupných peněžních prostředků. Z důvodu financování by oprava měla být rozdělena do dalších čtyř etap. Současně s opravou zdi byly provedeny udržovací práce na fasádě navazující hřbitovní kaple, která po třech letech od své celkové opravy již vykazovala nedostatky. Ing. Antonín Jurčo, odbor stavebně správní a regionálního rozvoje Od války po sametovou revoluci (12. část) nákupy Sociální služby ve výloze Komise sociální a prevence kriminality při radě města nově informuje veřejnost díky počítači v provozovně NEMO reality na Kostelním náměstí. Ve výloze se z monitoru dozvíte údaje o registrovaných sociálních službách. Nový nástroj informovanosti občanů schválila Rada města Prachatice. (RH+) Obchody byly přísně rozlišené podle sortimentu a měly po celém českém venkově stejné názvy. Mléko a mléčné výrobky se prodávaly v mlékárně, maso a masné výrobky v prodejnách Maso uzeniny. Kuřáci to měli poměrně jednoduché v krabičkách po 10 cigaretách bylo možné koupit za dvě koruny Lípy, Džunky, Globusky, Letky či nejlevnější Partyzánky za 1,60 Kč. Byly samozřejmě bez filtru, ten se objevil počátkem 60. let u cigaret Astra a Filtra. Z dýmkových tabáků byl populární Taras Bulba. Později se objevily rumunské cigarety Marica, po roce 1960 pak i kubánské cigarety a doutníky. Daly se samozřejmě koupit i luxusní egyptky (Kleopatra), od poloviny šedesátých let se v trafikách objevily i první americké cigarety, krabička za 20 korun. Jejich cena byla vysoká v porovnání s tehdy nejoblíbenějšími českými cigaretami Sparta, které stály osm korun. V sedmdesátých a osmdesátých let se sortiment výrazně rozšířil (bulharské BT, jugoslávské Driny, české značky Olympia, Clea, Slavia). Největším problémem přetrvávajícím od padesátých do osmdesátých let byl nedostatek průmyslového zboží. Pavel Fencl Děti ani dospělí, nesahejte na opilé a uhynulé potkany Podzimní ohnisková deratizace začala v Prachaticích průzkumem a od 1. října pokládáním nástrah. Její předpokládané ukončení je plánováno do 20. listopadu, a to následnými kontrolami. Deratizér Václav Štrobl (na snímku) předpokládá poslední pokládání nástrah kolem 10. listopadu. Pro deratizéra je rozhodující schválený technologický postup deratizace. Nástrahu mohu uložit pouze do uzavřeného systému. To jsou především kanalizace, teplovod nebo napojení domu na kanalizaci, ty jsou rozhodující. Pokud potkani lezou výjimečně třeba do kočárkáren nebo do prvních pater, návnada je v takových případech, pokud je to nutné, uložena do takzvané jedové staničky, což je uzamykatelná schránka, kterou nelze otevřít, nelze z ní nástrahu vyndat. Nástraha nikdy nemůže být položena volně, upozornil Václav Štrobl s tím, že požerové nástrahy lze bez licence koupit v drogeriích a v dalších prodejnách. Nemusí je tedy položit pouze odborná firma, ale také neproškolené osoby, což může přinést nepříjemnosti. Pokud lidé najdou jakýkoliv podezřelý sáček nebo balíček podobný nástraze, je rozumné kontaktovat odbornou firmu, která deratizaci provádí. Kvalifikované prošetření přímo na místě se určitě vyplatí pro bezpečnost a kvalitu deratizace. Z mého pohledu je pouze jeden případ, kdy je riziko sice minimální, ale je, a to pokud v zeleném pásu někde v okolí kanalizace jsou vyhrabány od potkanů nory. Nástrahy v podobě pětidekových sáčků, a to je schválený postup, jsou uloženy do těchto nor, do jejich nejhlubších částí minimálně 25 centimetrů pod zem. Následně jsou na ně nahrnuty kameny a terén je urovnaný. Majitelé psů by měli dodržovat vyhlášku, která upravuje pohyb volně pobíhajících zvířat. Pokud ale psy nechají nejen lítat po okolí, ale dokonce hrabat do hloubky, psi se jejich nezodpovědností mohou k nástraze dostat, apeloval Václav Štrobl. Pokud se domácí zvířata začnou chovat podezřele, nelze ihned usuzovat, že se jedná o otravu. Někdy si na zdravotní potíže psů stěžují i lidé v místech, kde deratizace ještě nezačala. Pokud by došlo k tomu, že kočka nebo pes uhynulého potkana sežere, v žádném případě jim nehrozí nebezpečí, protože jed v potkanovi je rozložený. Ale pozor! Potkan je zdrojem původců nákaz, mluví se až o třiceti druzích, takže v žádném případě na uhynulé potkany nesahejte. Už vůbec ne holou rukou. Nesnažte se je žádným způsobem odstranit a hodit třeba do popelnice. Volejte odbornou firmu, telefon Agrochema Žitná. V případě, že je někde vidět potkan, který jakoby jeví známky opilosti, nechte ho být. Někam si zaleze a pojde. Chtěl bych varovat, že podle zákona na ochranu zvířat se zvíře v takovéto fázi nesmí dobíjet, mlátit ani odchytávat. Ani já to v žádném případě nesmím, musím počkat, až zvíře skoná, pak můžu řešit následné opatření v podobě sběru pošlých jedinců. Takové jsou regule. Vím, že jsou s tím spojené problémy, že potkan může zalézt někam, kde to je nevhodné, ale porušení předpisů opravdu nemohu riskovat, zdůraznil Václav Štrobl, který ocenil, že se deratizace v Prachaticích provádí pravidelně a systematicky, vždy postihne celé město a dbá se při ní s maximálním důrazem na bezpečnost lidí a zvířat. Speciální upozornění mám pro děti, aby si zdánlivě krotkých potkanů nevšímaly a nehrály si ani s mršinami, konstatoval deratizér a přidal ještě upozornění ke žlutým cedulkám, které oznamují termíny zahájení a ukončení akce. Rozhodující je aktuálně uvedené datum a obsah sdělení. Text a foto Václav Malina strana pátá listopad 2011

6 Před deseti lety prohlásila Rada Evropy rok 2001 za Evropský rok jazyků. Od té doby se každoročně 26. září připomíná jako Evropský den jazyků. Smyslem Evropského dne jazyků je oslavit jazykovou rozmanitost našeho kontinentu a podpořit znalost cizích jazyků. Všude v Evropě se konají akce, které se snaží lidi povzbudit ke studiu více jazyků i k prohlubování již nabytých jazykových znalostí, protože právě studium cizích jazyků otvírá dveře porozumění mezi lidmi a překonávání bariér mezi kulturami. Také naše škola si tento den připomněla. Pozvaní hosté rodilí mluvčí umožnili žákům uvědomit si, jak je dobré rozumět cizí řeči, umět se domluvit. Dr. Klutz, Australan trvale žijící poblíž Prahy, při učení angličtině využívá scénického umění, což názorně dokládá přiložený snímek. Jeho divadelně kouzelnické představení pro žáky I. stupně strhlo nejen malé diváky, ale i učitele. Všichni se výborně bavili a všichni byli natolik vtaženi do představení plného masek, převleků, mimických výstupů a gagů, že ani nepostřehli, kolik se Evropský den jazyků v ZŠ Národní s maskami a převleky naučili nových anglických slov. Dalšími hosty 26. září byli pedagogové a žáci naší partnerské školy z německého Tittlingu. Pro ně jsme naopak připravili bohatý program my. Nechyběly v něm tradiční fotbalový turnaj ani práce v česko německých skupinách. Žáci obou zemí si na šesti stanovištích zopakovali základní údaje o EU a k jednotlivým zemím, zjišťovali zajímavá fakta, která zapisovali na připravené plakáty, porovnávali, co je typické pro Čechy a co pro Němce, zahráli si hry a v neposlední řadě se vzájemně představili. Dopoledne uteklo velmi rychle a v poledne se všichni sešli u prostřených stolů ve školní jídelně, aby společně poobědvali. Po krátkém zastavení na školní zahradě se hosté i hostitelé vydali do města. Není divu, že ti, kteří byli v Prachaticích poprvé, okouzlilo historické centrum i krásná vyhlídka ze Skalky. Máme radost, že se našim partnerům u nás líbilo, a že i takovéto akce již více než 12 let rozvíjejí přátelství obou škol. Mgr. Hana Bolková Babička s dědou jezdili na velbloudu Eva Vinciková, žákyně ZŠ Vodňanská, se stala absolutní vítězkou prachatického kola celostátní soutěže Šťastné stáří očima dětí, a to obrázkem Babička a děda z Žernovic na velbloudu v Egyptě. Nápaditý kreslený obrázek s použitím pastelíny a lepidla Eva představila také na malé slavnosti, na které za přítomnosti rodičů a prarodičů převzala od radní města Andrey Tajanovské diplom a malou pozornost. Hanka Rh+ Další mladí dobrovolníci se přihlásili po přednášce V rámci Evropského roku dobrovolnictví 2011 se v Radničním sále v Prachaticích konala přednáška pro veřejnost a školy o dobrovolnictví a dobrovolnické službě, kterou připravilo prachatické a českokrumlovské Informační centrum pro mládež. Přednášející Zdeněk Krejsa vydává časopis Dobrovolník, kde je možné získat veškeré informace o dobrovolnictví nejen v ČR, ale také o mezinárodním. Podstatné je, že po přednášce se přihlásili další studenti, kteří o dobrovolnictví mají zájem. Bližší informace na Dobrovolnictví v Prachaticích představí také seminář Českého červeného kříže. V pátek 4. prosince od 8.30 v Komunitním centru Na Sadech pořádáme seminář nazvaný Dobrovolníci v Prachaticích a práce s nimi. Vystoupí mj. ředitel hospice v Prachaticích Robert Huneš, držitelka ceny Křesadlo 2010 Helena Hanušová, Zdeněk Krejsa z o. s. KreBul nebo psycholog HZS Marie Mezníková, uvedla Zuzana Furišová. (RH+, vam) Soutěžte celá rodina s Ministerstvem zemědělství Třídíte ve vaší rodině odpad? Je vaše domácnost ekologická? Chodíte na farmářské trhy? Kupujete bio výrobky? Vědí vaše děti, co to je bio? Vaříte zdravě a víte, co je pro organismus dobré a co naopak? Chodíte do přírody a povídáte si o její ochraně? Slyšeli jste o výrobcích fair trade? Umíte vysvětlit, co to znamená? Umíte si doma vyrobit něco z recyklovatelných materiálů? Žijete na statku a snažíte se celé rodině vštěpovat důležitost kontaktu s přírodou? Cestujete ekologicky? Zajímáte se o způsob života na této planetě? Chcete dát o svém způsobu života vědět i ostatním? Pokud je jen něco z toho pravda, tak to všechno nějak umělecky ztvárněte! Jestli jste na výše uvedené otázky odpověděli ano, pak jste tou správnou rodinou pro soutěž Eko Bio Rodina, kterou vyhlásilo Ministerstvo zemědělství ČR. Soutěž probíhá od 14. září do 15. listopadu Úkolem soutěžících je tvůrčím způsobem ztvárnit jejich vztah k ekologickému zemědělství, biopotravinám nebo životnímu prostředí. Zároveň by měli ukázat, jak se jim daří tento vztah uplatňovat v praxi. Napište váš rodinný příběh o tom, jaký máte vztah k bio a ekologii, nafoťte k němu fotky z vašeho rodinného života, nakreslete komiks, namalujte obraz, dejte dohromady koláž (třeba z recyklovatelných materiálů) nebo natočte video. Kreativitě se meze nekladou. Na díle musí spolupracovat celá rodina, každý člen rodiny by měl přispět svou trochou. Podrobná pravidla soutěže včetně dalších informací naleznete na webové stránce Marie Peřinková, koordinátorka projektu Zdravé město Prachatice Šedesátosmička v Husově ulici prokoukla díky prémii Koncem září byla dokončena oprava uliční fasády domu čp. 68 v Husově ulici. Její realizace v letošním roce byla iniciována finanční prémií 100 tisíc korun, kterou Prachatice obdržely za nominaci na titul Historické město ruku 2010, o níž jsme informovali v červnovém čísle. Třípodlažní šedesátosmička zastřešená sedlovou střechou je gotického původu, následně přestavěná renesančně ve druhé polovině 16. století a později klasicistně. Ve třetí čtvrtině 19. století došlo ke zvýšení domu o druhé patro. Dům je součástí kompaktní zástavby historického jádra města, jehož podstatu a celkový ráz spoluutváří. Pětiosé uliční průčelí výrazově vychází z klasicistní přestavby, v dochované podobě je zvláštně plasticky členěno, což je důsledek zmíněného provádění v několika časových obdobích. Z dnešního pohledu již toto řešení fasády lze považovat za doklad (novodobějšího) historického vývoje. Přízemí je přehledně členěno vodorovnými pásy s hladkými ustoupenými šambránami okolo otvorů. První a druhé patro obsahuje předstouplé šambrány okolo oken jednoduché v prvním patře a profilované ve druhém. Okna ve druhém patře doplňují parapetní římsy, které o podlaží níže již chybí, neboť byly odstraněny současně s nadokenními římsami v rámci novodobého zjednodušení pravděpodobně v první polovině 20. století. Mezi prvním a druhým patrem člení plochy mezi okny jednoduché plastické prvky vytvářející jakoby štuková zrcadla oddělená vždy profilovanou římsičkou na mezipatrové úrovni. Spodní štuková zrcadla obsahují motiv vlnky, který je viditelný již na historické fotografii domu z počátku 20. století. Průčelí shora ukončuje profilovaná korunní římsa. V úrovni prvního patra fasáda obsahuje vlevo od krajního pravého okna zaklenutou niku, jejíž doplnění soškou se aktuálně připravuje. Oprava fasády respektuje dochované poměrně bohaté řešení plastického členění. Provedena byla sanační opatření na soklové části, zahrnující infuzní clony snižující vzlínání zemní vlhkosti, sulfátostálou stěrku omezující průnik solí do omítky a sanační omítkový systém. V úrovni patra bylo odstraněno několik již nepotřebných instalačních skříní. U ponechaných omítek došlo k lokální opravě a povrchy byly přeštukovány. Fasáda má mírně odlišnou barevnost při zachování základního ladění hlavních ploch do růžové, nyní tlumené. Plastické prvky jsou barvy bílé kávy a sokl šedoolivový. Opravena byla vrata pocházející z 19. století. Betonový povrch schodišťových stupňů do prodejny v přízemí nahradil kámen. U vstupu do prodejny byly zachovány závěsy nedochovaných původních dveřnic, včetně krycího plechu, neboť nevylučujeme do budoucna jejich obnovení. Akce si vyžádala necelých 200 tisíc korun (téměř polovinu tvoří příspěvek z Programu regenerace městských památkových rezervací a zón). V rámci samostatné akce Městské správy domů a bytů byla současně vyměněna okna za nová dřevěná špaletová. Osazeny byly také nové měděné parapetní plechy. Ing. Antonín Jurčo, odbor stavebně správní a regionálního rozvoje listopad 2011 strana šestá

7 Děti narozené v prachatické nemocnici v září 2011* Matyáš Sandany Kateřina Hronová Eliška Lašáková Martin Furiš Alexej Bútora Lusine Harutjunjan Dominik John Patrik Podlešák Ladislava Černá * Děti narozené v prachatické nemocnici, které mají pobyt v Prachaticích a k jejichž zveřejnění dali rodiče souhlas * Přibylo celkem devět prachatických občánků. Eva Matysová, matrikářka Výstava pomohla neziskovkám V Muzeu české loutky a cirkusu v Prachaticích skončila v říjnu prodejní výstava výrobků nestátních neziskových organizací, která pro jejich činnost vydělala několik tisíc korun. Navštívily ji školy i veřejnost. Děkujeme. Hanka RH+ Zdravotně postižení chystají vystoupení Taneční terapíí byla zahájena činnost Klubu zdravotně postižených. Povede ji Mirka Mychová, která s dětmi nacvičí vystoupení pro oslavu Mezinárodního dne zdravotně postižených, která proběhne v Městském divadle v Prachaticích 3. prosince od15 hodin. Zahraje zde hudební skupina Chrismasband, uvidíme pantomimu neslyšících a vystoupení mladých lidí s tělesným a mentálním postižením. Lístky budou v předprodeji od listopadu na telefonu Výtěžek půjde na sociálně aktivizační činnost zdravotně postižených. Přijďte se podívat a podpořit, udělat před Vánocemi dobrý skutek. Hanka RH+ Vánoční výstava ukáže pozoruhodné věci První výstavu uspořádala MěO Svazu důchodců ČR v Prachaticích na jaře roku Letošní výstava bude tedy už 20. v pořadí. Vystavovali jsme, kde se dalo. Ve sklepích Staré radnice, v Prachatickém muzeu a nakonec jsme zakotvili v Muzeu české loutky a cirkusu. Tamní prostory jsou bezbariérové, pro nás nejvhodnější. Zpočátku jsme museli majitele šikovných rukou k vystavování přemlouvat, a stejně se nás sešlo jen taktak. Kolem deseti. Jakmile naše výstavy prosluly pěknými a levnými výrobky, zájem o vystavování vzrostl. Teď nás bývá pravidelně více než 20. Rozmanitost výrobních technik se také zvýšila. A to hlavně zásluhou mladších ročníků. A pak že mladí už ruční práce nedělají! Nenechte si naši 20. výstavu ujít. Uvidíte, že se nemusí síťovat jen rybářské sítě, paličkovat jen límečky a dečky, drátovat hrnce a z proutí plést jen košíky. Ze všech materiálů, na které si jen vzpomenete, dokážou zlaté české ručičky udělat pozoruhodné věci. Radost pohledět. Přijďte se podívat do Muzea české loutky a cirkusu od 9 do 17 hodin, od 9 do 17 hodin a od 9 do 16 hodin. Růžena Pešková Zima v Prachaticích 2011: adventní koncerty s operní lahůdkou Na neděli 27. listopadu připadá letos první adventní neděle. Jak už je zvykem, začíná tento den v Prachaticích cyklus adventních koncertů. Tradičně začne slavnostním zahájením na Velkém náměstí, zapálením adventní svíce a rozsvícením vánočního stromu. Poté se návštěvníci mohou přesunout do kostela sv. Jakuba, kde herec a recitátor Vladimír Matějíček a varhaník Vladimír Roubal uskuteční Koncert k poctě sv. Mikuláše. Na druhou adventní neděli (4. prosince) chystáme opravdovou lahůdku společné vystoupení tanečníků Pražského komorního baletu a sólistky opery Národního divadla Andrey Kalivodové s názvem Stříbrné vánoce. Vzhledem k omezené kapacitě městského divadla, kde se koncert uskuteční, bude nutno na tuto akci zakoupit vstupenky předem. Prachatičtí by jistě byli zklamáni, kdyby v nabídce adventních koncertů chyběly místní pěvecké sbory. Těm bude patřit třetí a čtvrtý adventní koncert. V neděli 11. prosince vystoupí pěvecký sbor Česká píseň vedený sbormistrem Václavem Krausem, poslední adventní neděli 18. prosince sbor Radostné přátelství sbormistryně Emilie Popielové. K zimě v Prachaticích již neodmyslitelně patří i Mikuláš a čertovský rej v provedení Šumavského ochotnického spolku. I letos si je zajisté rodiče a zejména děti nebudou chtít v pondělí 5. prosince na Velkém náměstí nechat ujít. Opět nebude chybět ani Příjezd paní Zimy plánovaný na neděli 11. prosince. Od rána budou na náměstí probíhat vánoční trhy. Odpoledne přijede v kočáře paní Zima a přiveze dětem nejen sníh a naději zimních radovánek, ale nabídne také spoustu her, pohádky v městském divadle i v Národním domě a možná dětem přiveze i malé dárečky. Pro rodiče a další dospěláky zahrají na náměstí pro dobrou náladu táborští Pouličníci. Pro ty, kteří by chtěli trochu zimního tajemna, opět přijedou Raunachler z Waldkirchenu. Věříme, že se vám letošní Rolničkové Vánoce budou líbit a naše kulturní programy přispějí k poezii Vánoc. Jaroslava Vlčková, KIS Vydejte se s námi na Vánoční koledu Kulturní a informační služby nabízejí zájezd na divadelní představení Vánoční koleda v sobotu 26. listopadu v 15 hodin spojený s návštěvou Prahy (odjezd z Malého náměstí v 8.00 hodin). Setkání tří výrazných a naprosto rozdílných hlasů současné hudební scény napříč žánry. Hudební událost roku zážitek na pomezí divadla, koncertu a muzikálu výpravný příběh Vánoční koleda na motivy proslulé povídky Charlese Dickense. Necháme se unést atmosférou a mystikou vánočního Londýna první poloviny 19. století. Staneme se svědky přeměny, vykoupení a nápravy mrzoutského nelidy a lakoty Serooge v jedinečném podání Karla Rodena. V roli ducha Vánoc se představí Ivana Chýlková. Hudební osobnosti Szidi Tobias, David Koller a Martina Vyskvorkina zaručují, že povýší klasický muzikálový styl na neopakovatelný zážitek, a to za doprovodu živého orchestru. Szidi Tobias slovenská šansonová zpěvačka, majitelka jednoho z nejvýraznějších hlasů česko slovenské hudební scény současnosti. David Koller lídr legendární kapely Lucie bezpochyby patří již dvacet let mezi nejvýznamnější osobnosti českého pop rocku. Martina Vyskvorkina sopránistka ruského původu, sólistka Státní opery Praha a držitelka mnoha mezinárodních ocenění. Vladimíra Čapková, KIS Paměť si musíme procvičovat Často, a nejenom u starších lidí, slyšíme povzdech ta moje paměť nebo já už si nic nepamatuju. To jsou naše časté problémy s pamětí, nemůžeme najít brýle, klíče, zapomínáme, co jsme kam uložili, proč jsme otevřeli dveře od ledničky, co jsme to chtěli nakoupit. Začínáme se obávat, aby tyto naše potíže se ještě nezhoršovaly. Seniorská občanská společnost v Prachaticích už řadu let organizuje trénování paměti se staršími občany, někdy za účasti i těch mladších i mladých. Poznatky nám ukazují, že trénování paměti vyžaduje nejen seniorská populace, která si mnohdy ještě docela slušně pamatuje, což u těch starších upevní jejich sebevědomí, ale i u těch mladých. Úroveň paměti nás vybízí ke cvičení, které pomáhá bystřit mozek a zastavit slábnutí jeho funkcí. Hlavně nelze připouštět, že věk přináší stále se zhoršující paměť, naopak si uvědomit, že svůj osud máme ve vlastních rukách. Každoročně v podzimním období organizované kurzy nazvané Hrátky s pamětí nemohou zcela nahradit potřebnou celoroční péči o paměť, jen seznámí účastníky s paměťovou technikou podávanou zábavnou formou použitelnou pak celoročně v domácím prostředí. Je třeba stále si uvědomovat, že nestačí si na paměť jen stěžovat, ale pro její funkci je nutno také něco udělat. Musíme ji neustále procvičovat, živit, posilovat a chránit. Na závěr varovnou připomínku. Neurologové nás varují, že Alzheimerova choroba, jejíž zhoubnost souvisí s pamětí, se stále rozšiřuje. Poroste rychleji, než je tomu u cukrovky, rakoviny, mozkových příhod, tedy nejčastějších civilizačních chorob. Pro boj s touto chorobou vznikla Česká alzheimerovská společnost. Veřejnosti je doporučována náležitá osvěta a prevence spočívající zejména ve cvičení paměti. V Prachaticích pro pacienty s touto chorobou vzniká specializované zdravotnické zařízení Domov Matky Vojtěchy. Připomínáme čtenářům, že čas a místo cvičení s pamětí jsou uvedeny v měsíčním programu naší společnosti na zadní straně Radničního listu. Ing. Čestmír Jiran K svátku patří hnětýnky Tradiční akce Baráčníci městu se uskutečnila 25. října v Radničním sále Staré radnice u příležitosti státního svátku Dne vzniku samostatného československého státu. Největší zajímavostí byly opět prachatické hnětýnky, které jsou mnohdy zdobeny vlastnoručně vyrobenými ozdobami, jak to umí například Anna Fučíková z Prachatic. Hanka RH+ měsíčník Města Prachatice. Ročník XIII., číslo 11, uzávěrka 15. listopadu Vydává Městský úřad Prachatice, Adresa redakce: Velké náměstí 3, Prachatice. Šéfredaktor: Karel Pašek (tel ), e mail: Řídí redakční rada: Martin Malý, Pavel Fencl, Antonín Jurčo, Václav Malina, Hana Raben hauptová, Jaroslava Vlčková, Lenka Vojtová. Registrace MK ČR E Sazba a tisk: Písmenka, v. o. s. Pro občany města Prachatice zdarma. strana sedmá listopad 2011

8 Kulturní a společenský servis na listopad 2011 Změna programu vyhrazena! GALERIE DOLNÍ BRÁNA Tel po zavřeno út pá so ne Alois Kračmar a studenti Výstava prací žáků a pedagogů Katedry výchovy uměním Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně Ústí nad Labem. Vernisáž 2. listopadu v hodin. MĚSTSKÉ DIVADLO (19.00) Arte Della Tlampač: Hovězí poluce Českobudějovický soubor Arte Della Tlampač. Vstupné 50 Kč, pro předplatitele zdarma (15.00) O kohoutkovi a slepičce Malé divadélko Praha. Dá se vůbec z tohoto příběhu udělat legrace? Vstupné 50 Kč (19.00) Rudy Linka Trio: The American Song Book Večer s kytaristou Rudy Linkou a jeho triem. Vstupné v předprodeji 200 Kč, na místě 250 Kč (19.00) Nikolaj Koljada: Slepice Činohra Jihočeského divadla. Dvě herečky, kterým už doba, kdy mohly hrát Julie, dávno uplynula, se jako rozzuřené tygřice vrhnou na mladou kolegyni. Účinkují: D. Bambasová, V. Hlaváčková, T. Branna, O. Volejník, R. Nevěčný, T. Kupcová, V. Liška. Předplatné řady Podzim A. Vstupné: přízemí 280, balkon 260, pro předplatitele 250, balkon 230 Kč (19.00) Yasmina Reza: Bůh masakru Činohra Jihočeského divadla. Dva manželské páry se scházejí, aby srovnaly konflikt. Účinkují: L. Krčková, M. Hruška, D. Verzichová, O. Veselý. Předplatné řady Podzim B. Vstupné: přízemí 280, balkon 260, pro předplatitele 250, balkon 230 Kč (19.00) Roman Kübelbeck: Nepál Dolpo Cestopisná přednáška. DOLPO oblast severozápadního Nepálu při tibetské hranici, která je zpřístupněná pro cizince teprve tři roky. Vstupné dobrovolné ( ) Tajemství stříbrného plátna Školní představení pro děti II. stupně základních škol a střední školy. Vstupné 40 Kč (19.00) Michaela Gübelová: Druhý břeh Studio DVA Praha. Tragikomedie o touhách naplněných i nenaplněných, o svobodě, pravdě, lásce i smrti. Hrají: T. Gübelová, Z. Bydžovská, E. Holubová, V. Javorský. Předplatné řady Podzim A. Vstupné: přízemí 280, balkon 260, pro předplatitele 250, balkon 230 Kč. RADNIČNÍ SÁL (18.00) Pedagogika M. Montessori: Pomoz mi, abych to dokázal sám. Přednáška Mgr. Martiny Zíkové ZUŠ PRACHATICE (18.00) Podzimní koncert ZUŠ Zahrají žáci i učitelé prachatické ZUŠ. Koncert bude premiérou pro klavír Steinway, který prošel kompletní rekonstrukcí. VELKÉ NÁM., KOSTEL SV. JAKUBA (18.00) 1. adventní koncert koncert k poctě sv. Mikuláše Slavnostní zahájení a zapálení první adventní svíčky pod vánočním stromem na Velkém náměstí. Poté odchod v průvodu andílků do kostela sv. Jakuba, kde se uskuteční koncert k poctě sv. Mikuláše. ZIMNÍ ZAHRADA MěÚ Naďa Radvanová: Obrazy Obrazy hovoří o stránce života, která je ukryta pod povrchem gest a jednání. KULTURNÍ CENTRUM O. H. HAJEKA Do otevřeno na požádání v infocentru. INFORMACE Městské divadlo, tel programy, e mail: Infocentrum, tel předprodej INFOCENTRUM Velké nám. 1, tel E mail: po pá KINO NÁRODKA (20.00) Ženy sobě (17.00, 19.30) Saxána a lexikon kouzel (20.00) Bláznivá, ztracená láska (18.00) Super (20.00) Alois Nebel (20.00) Kamarád taky rád (20.00) Drive (20.00) Filmový Klub: Juha MĚSTSKÁ KNIHOVNA pt.cz Tel (ředitelna), (dospělí a donášková služba), (odd. pro děti a mládež), (studovna), e mail: knih pt.cz Hudební podzim s knihovnou V Pošumavská dudácká muzika (15.00 v Domově seniorů Mistra Křišťana) Literární kavárna Den poezie: Beseda s Kamilou Moučkovou (14.00 v Domově seniorů Mistra Křišťana) Výstava Observatoř Kleť (potrvá do ) Den poezie: David Jan Žák Foglarovské příběhy (13.00 Gymnázium) Den poezie v prachatických mateřských školách Miluše Vítečková Hudební podzim s knihovnou V Myslivecká hudba a její tradice v podání hudební skupiny Přímý přenos (15.00 v Radničním sále) STROOM Dub Prachatice Člověk a zvíře (9.30 setkání klientů v odd. pro děti a mládež) Tvořivé středy se Zdeňkou Lebedovou Čerti, čertice, čertíci (14.00 v odd. pro děti a mládež) Tajemná místa na jihu Čech beseda s Ing. Pavlem Kozákem (14.00 v klubovně MěK) MěO SVAZU DŮCHODCŮ ČR pt.blog.cz (14.00) vpád pasovských do Čech Závěr Rožmberského roku lektor PhDr. Fr. Kubů, Komunitní centrum Na Sadech (14.00) Společné vystoupení Country klubu a Jana Tischlera, Domov seniorů Mistra Křišťana Zájezd Bad Füssing Koupání v termálních lázních při večerním osvětlení. Cena 500 Kč. Odjezd z Malého nám. (13.00) (14.00) Putování po východní Evropě Beseda lektor Karel Matějka. KC Na Sadech Předvánoční výstava výrobků prací seniorů Vernisáž, vystoupení pěveckého sboru (9.00). Muzeum české loutky a cirkusu (14.00) Hudební posezení Restaurace Hubertus SENIORSKÁ OBČAN. SPOLEČNOST Pátky ( ) cvičení ve vodě Čtvrtky ( ) cvičení v tělocv. gymnázia (10.00) Měření krevního tlaku Komunitní centrum (15.00) Hudební podzim Pošumavská dudácká muzika, Domov seniorů Mistra Křišťana (14.00) Pohybová terapie rukou A. Hattanová, Komunitní centrum (14.30) Hrátky s pamětí, M. Veliková, Komunitní centrum (15.00) Hudební podzim Myslivecká hudba, skupina Přenos, Radniční sál (14.00) Pohybová terapie rukou A. Hattanová, Komunitní centrum (14.30) Hrátky s pamětí M. Veliková, Komunitní centrum (14.00) Beseda Tajemná místa na jihu Čech, P. Kozák, Klubovna MěK PRACHATICKÉ MUZEUM Tel: e mail: út ne Výstavy, Velké náměstí 13 do Životní pouť svatého J. N. Neumanna Poslední sbohem renesančního velmože Petr Vok z Rožmberka a vpád Pasovských Výstavy, Zlatá stezka 255 do Místa utrpení, smrti a hrdinství. Život vězňů v nacistických koncentr. táborech. Počátky lesního hospodářství na Šumavě Přednáška (17.00, vchod z Neumannovy ul.) Nedestruktivní průzkum rožmberské hrobky ve Vyšším Brodě Mgr. Zuzana Thomová, JčM Č. Budějovice MUZEUM ČESKÉ LOUTKY A CIRKUSU Velké náměstí 43, Prachatice tel , út ne Do Martin Kuriš: Navarana Výstava loutek a obrazů severočeského výtvarníka (10.00) Tvůrčí dílna s pohádkou pro rodiče s dětmi (14.30) Výtvarná dílna andělé a andílci Vytvořte si anděla pro adventní čas. ČAJOVNA U HRUŠKY Tel (19.00) Čtení: Cena Karla Čapka Pokračování přehlídky českých literárních cen (15.30) Vernisáž Vernisáž prázdninové soutěže ICM Prachatice (19.00) Beseda s globálními cestovateli Lucií a Michalem Patagonií na kole cesta na konec světa (19.00) Vít Erban: Večer poesie (19.00) Cirkus Cermaque Brněnská kapela básníka a písničkáře Jakub Čermáka představí aktuální album Divozemí. MC SLUNÍČKO (16.45) Martinské lucerničkování Průvod s lucerničkami na Škvárák zahájíme pohádkou v MC. Lucerničky možno vyrobit v MC Sluníčko. Více na tel.: nebo na KLUB ČESKÝCH TURISTŮ Vodňany Pražák Vodňanské Svobodné Hory Bavorov ČD hod Tajný výlet na závěr sezóny PLAVECKÝ BAZÉN Ranní plavání pro veřejnost: út a pá od 6.30 hod. Pára: zatím středa a pátek

9 listopad 2011 Ze zápisu z jednání Rady města Prachatice dne 3. října 2011 Rada města po projednání a hlasování: schvaluje výpůjčku nebytových prostor (čtyři třídy v přízemí) v pavilonu ZŠ Prachatice umístěném na stavební parcele číslo 507/3 k. ú. Prachatice, Zlatá stezka 240, k uskladnění materiálu, kulis, techniky a kostýmů pro Šumavský ochotnický spolek Prachatice, na dobu 1 roku s možností prodloužení s tím, že vypůjčitelem budou hrazeny náklady za odběr vody, TUV a elektrické energie. a) schvaluje ukončení nájmu dohodou k nebytovým prostorám v SNP 559, Prachatice ke dni se stávajícím nájemcem b) schvaluje od pronájem nebytových prostor SNP 559, Prachatice prodejna (27,25 m 2 a 19,70 m 2, sklad (8,40 m 2 ), kancelář (4,08 m 2 ), chodba (3,92 m 2 ), WC (1,23 m 2 ) a umývárna 1,59 m 2 ), celkem 66,17 m 2 na rozšíření provozovny Zverimex a zavedení internetového obchodu, za cenu 400, Kč/m 2 /rok. b) schvaluje zveřejnění záměru pronájmu světelného reklamního zařízení umístěného na pozemkové parcele číslo 1511/32 Malé náměstí, Prachatice, za cenu , Kč/rok + DPH v sazbě platné. a) schvaluje zveřejnění záměru výpůjčky pozemkové parcely číslo 346/7 o výměře 1364 m 2 k. ú. Prachatice a komunikace umístěné na této parcele na dobu 10let s tím, že vypůjčitel umožní vstup a vjezd pro majitele a nájemce přilehlých nemovitostí a zemědělských pozemků. b) schvaluje jako zástupce vlastníka umístění stavby dešťové kanalizace na pozemkové parcele číslo 346/7 k. ú.prachatice. Jedná se o souhlas vlastníka pozemku, který nenahrazuje povolení či jiné opatření dle zvláštních předpisů. schvaluje vybudování zpevněných vjezdů ze zámkové dlažby (cca 42 m 2 ) ke dvěma garážím u domu čp. 823, Prachatice na pozemkové parcele číslo 1048/3 k. ú. Prachatice. schvaluje zřízení vjezdu na pozemkové parcele číslo 1599/3 k. ú. Prachatice a napojení na místní komunikaci parcela číslo 1599/4 k. ú. Prachatice nově budovaného rodinného domu na pozemkové parcele č. 1151/90 k. ú. Prachatice. schvaluje vyhlášení opakovaného záměru na pronájem bytu zvláštního určení č. 5, 1+kk/standard, v čp. 1194, ul. Budovatelská v Prachaticích. schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 26, o velikosti 1+3/standard, ul. Budovatelská čp. 1001, Prachatice schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1, o velikosti 1+3/standard, ul. Budovatelská čp. 1001, Prachatice schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3, o velikosti 0+1/standard, ul. Budovatelská čp. 1001, Prachatice schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 32, o velikosti 1+3/standard, ul. Národní čp. 1008, Prachatice schvaluje vyhlášení opakovaného záměru na pronájem bytu č. 29, 1+3/standard, v čp. 1008, ul. Národní v Prachaticích. schvaluje vyhlášení opakovaného záměru na pronájem bytu č. 27, 1+3/standard, v čp. 1008, ul. Národní v Prachaticích. schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 12, o velikosti 1+4/standard, ul. Národní čp. 1007, Prachatice schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 8, o velikosti 1+2/standard, ul. Italská čp. 768, Prachatice schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 7, o velikosti 1+1/standard, ul. Italská čp. 768, Prachatice schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 16, o velikosti 1+3/standard, ul. Italská čp. 769, Prachatice schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2, o velikosti 0+1/standard, ul. Nám. Přátelství čp. 688, Prachatice schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 8, o velikosti 0+1/standard, ul. Česká čp. 679, Prachatice schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 20, o velikosti 1+1/standard, ul. Krumlovská čp. 734, Prachatice Rada města po projednání a hlasování: schvaluje jako zástupce vlastníka umístění stavby plynovodní přípojky pro technologická zařízení do pozemkových parcel číslo 1579/1 a 1587 k. ú. Prachatice k objektu čp. 230 Otava na stavební parcele číslo 937/5, k. ú. Prachatice za následujících podmínek: a) Stavba plynovodní přípojky se bude realizovat pouze v rámci rekonstrukce Lázeňské ulice na náklady společnosti Otava v. d. b) Bude uzavřena nová smlouva na dodávku tepla mezi Tepelným hospodářstvím Prachatice s. r. o. a společností Otava, výrobní družstvo, na dobu 10 let. Jedná se o souhlas vlastníka pozemku, který nenahrazuje povolení či jiné opatření dle zvláštních předpisů. schvaluje Smlouvu o výpůjčce mezi městem Prachatice a společností Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, státní příspěvková organizace, Přípotoční 300, Praha 10 na umístění 2 kusů webových kamer na stožáru na vrcholu Libína (parcela číslo 1510/24, stavební parcela číslo schvaluje vyhlášení opakovaného záměru na pronájem bytu č. 5, 1+1/ standard, v čp. 734, ul. Krumlovská v Prachaticích. schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 6, o velikosti 1+2/standard, ul. Slámova čp. 519, Prachatice schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2, o velikosti 1+2/standard, ul. Věžní čp. 61, Prachatice schvaluje vyhlášení opakovaného záměru na pronájem bytu č. 1, 1+2/ standard, v čp. 118, ul. Poštovní v Prachaticích. schvaluje vyhlášení opakovaného záměru na pronájem bytu č. 1, 1+2/ standard, v čp. 118, ul. Poštovní v Prachaticích. schvaluje vydání souhlasu s dohodou o výměně bytů, a to za podmínky uzavření příslušných smluv týkajících se budoucího prodeje bytu čp a bytu čp u finančního odboru MěÚ Prachatice bere na vědomí informace o zveřejnění záměru obsazení volných bytů v bytovém domě Krumlovská čp. 39, Prachatice v souladu s usnesením rady města č. 664/2011 ze dne a podaných žádostech o byt schvaluje vyhlášení opakovaného záměru pronájmu volných bytů v bytovém domě Krumlovská čp. 39, Prachatice a to za stejných podmínek ukládá Bc. Ivaně Jeřábkové, vedoucí odboru komunálních služeb a dopravy, podané žádosti projednat v bytové komisi a následně radě města předložit konkrétní návrhy na obsazení jednotlivých bytů v uvedeném domě schvaluje zajištění přístřeší, náhradního ubytování, náhradního bytu stanovuje závazné ukazatele příspěvkové organizace Sportovní zařízení Prachatice na rok 2011 ukládá Mgr. Jaroslavu Černému, řediteli Sportovního zařízení Prachatice, předložit po ukončení zúčtovacího období vyúčtování stanoveného závazného ukazatele schvaluje přidělení bytu zvláštního určení 1+0 (č. 105), v DPS Skalka 1120, Prachatice schvaluje přidělení bytu zvláštního určení 1+0 (č. 16), v DPS Skalka 1120, Prachatice bere na vědomí výsledek výběrového řízení na plnění zakázky malého rozsahu Servisní služby spojené s provozováním kamerového systému Městské policie Prachatice a návrh komise pro posuzování a hodnocení nabídek na stanovení pořadí uchazečů schvaluje pořadí uchazečů tak, jak bylo stanoveno hodnotící komisí, výběr nejvýhodnější nabídky a uzavření smlouvy o dílo s vítězným uchazečem: Jiří Velek, Zlatá Stezka 240, Prachatice, IČ ukládá řediteli Městské policie Ing. Ivo Novotnému připravit podklady pro uzavření smlouvy o dílo na realizaci této veřejné zakázky pověřuje ředitele příspěvkových organizací města Prachatice k právním úkonům dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, schvalováním darovacích smluv na poskytnuté finanční a věcné dary stanovuje závazné ukazatele hospodaření příspěvkových organizací Kulturní a informační služby města Prachatice a Městská knihovna Prachatice pro rok 2011 ukládá ředitelkám výše uvedených příspěvkových organizací předložit po ukončení zúčtovacího období vyúčtování stanoveného ukazatele schvaluje návrh Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace z ROP NUTS II Jihozápad na akci Rekonstrukce místní komunikace ulice Lázeňská v Prachaticích, registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.5.00/ schvaluje udělení záštity starosty města Ing. Martina Malého nad Koncertem pro ty, kteří mají srdce na pravém místě dne 15. října 2011 v Městském divadle v Prachaticích schvaluje konání plesu města Prachatice v roce 2012 ve společenském sálu Národního domu schvaluje program plesu města Prachatice v roce 2012 Ze zápisu z jednání Rady města Prachatice dne 10. října k. ú. Prachatice) s tím, že paušální úhrady na služby budou činit do výše 5000, Kč/rok. bere na vědomí zprávu o plnění smlouvy mezi Jihočeskou hospodářskou komorou a městem Prachatice pro období leden až červen bere na vědomí zprávu o problematice Městské knihovny v Prachaticích schvaluje instalaci nového kamerového bodu do ulice Krumlovská přemístěním stávajícího kamerového bodu z ulice Lázeňská doporučuje zastupitelstvu města zařadit do rozpočtu města na rok 2012 finanční prostředky na přemístění stávajícího kamerového bodu z ulice Lázeňská do ulice Krumlovská nesouhlasí s tematickým malováním na chodníky v ulicích Zahradní a Zvolenská a na objekt se stavební parcelou číslo 2020 k. ú. Prachatice, které bude organizovat DDM Prachatice v březnu 2012 schvaluje pokácení topolu bílého na parcele č. 557/1 v k. ú. Prachatice příloha I

10 V sobotu 17. a neděli 18. září v Prachaticích proběhly Dny evropského dědictví (European Heritage Days EHD). V sobotu dopoledne byly zahájeny na Velkém náměstí vystoupením Klarinetového souboru Prachatice, který ze svého širokého repertoáru zahrál vybrané skladby převážně ve swingových a rychlejších tempech. Následně příjemnou atmosféru na Velkém náměstí dotvářelo vystoupení táborské skupiny Pouličníci, která se zaměřuje na písničky jarmareční, pouťové, kramářské, staropražské, vojenské a hospodské, a jejíž hudebně akustický projev je vždy zpestřen radostným a vitálním pohybem členů souboru. Na Velkém náměstí ve Staré radnici současně probíhala gastronomická přehlídka Ryby a víno. V Poštovní ulici mohli návštěvníci využít souběžně pořádaných farmářských a řemeslných trhů. V areálu na Parkánu byl v sobotu zejména pro děti přichystán bohatý doprovodný program s nejrůznějšími hrami, atrakcemi, včetně projížděk na ponících. Hry pro děti připravilo např. Divadlo Studna, střelbu z luků a kuší šermířský spolek Táborští kupci. K dispozici byl rovněž nafukovací skákací hrad. Doprovodný program Dnů evropského dědictví tedy cílil na všechny věkové skupiny a zahrnoval řadu témat, kulturu, tradice i odbornou tematiku v rámci představení vybraných objektů studenty prachatického gymnázia, kteří se v nich ujali role průvodců. Nejvíce navštěvovaným objektem bylo opětovně Prachatické muzeum Sitrův dům s 852 návštěvníky (loni 1584), následované Muzeem české loutky a cirkusu, které za víkend navštívilo celkem 839 zájemců (loni 948). Třetí příčku v nejvyšší návštěvnosti zaujala věž kostela sv. Jakuba, na kterou vystoupalo 347 osob. Nejméně navštěvovaným objektem byla vila Zwicker se 12 návštěvníky, která ovšem byla z provozních důvodů v neděli uzavřena. S výjimkou kaple Panny Marie Loretánské (Hüblerova kaple) zaznamenaly všechny objekty oproti loňskému roku úbytek návštěvníků, pouze návštěvnost zmíněné kaple je srovnatelná. Loňská návštěvnost ovšem byla dvojnásobná ve srovnání s rokem 2009, čili z letošního poklesu netřeba činit negativní závěry. O to zajímavější však je srovnatelná letošní návštěvnost Hüblerovy kaple. Sledovanou návštěvnost jednotlivých objektů uvádí tabulka. Stejně jako při loňském ročníku také letos přálo Dnům evropského dědictví počasí. Přes úbytek návštěvníků byl potvrzen zájem veřejnosti o kulturní dědictví, tvořící součást našeho životního prostoru. Ing. Antonín Jurčo, odbor stavebně správní a regionálního rozvoje listopad 2011 Ohlédnutí za letošními Dny evropského dědictví Celková návštěvnost Sobotní návštěvnost Nedělní návštěvnost Prachatické muzeum, Sitrův dům Muzeum české loutky a cirkusu Kostel sv. Jakuba věž Rozhledna na Libíně Kostel sv. Jakuba (bez věže) Sklepy domu čp Měšťanský dům čp Hüblerova kaple Galerie Otto Herberta Hajeka Galerie Dolní brána Kostel sv. Petra a Pavla (bez věže) Městská knihovna Husova světnička Kostel sv. Petra a Pavla věž Státní okresní archiv Kostel sv. Anny Kaple sv. Filipa Neri (Patriarcha) Prachatické muzeum, vila Zwicker zavřeno Doteky ŽivotaBĚHU 2011 Občanské sdružení Pod povrchem vyhlašuje 2. ročník fotosoutěže. Témata: Hříšní lidé města Paměť Prachaticka aneb Zapomenuté kouty Po nás potopa Únava materiálu Kouzlo technologií Ejhle, člověk Vaše fotografie zasílejte nejlépe ve formátu JPEG a o velikosti minimálně dva megapixely na ovou adresu (případně lze materiál předat obsluze čajovny U hrušky). V každém tématu můžete soutěžit maximálně jednou fotografií, tedy zaslat celkem maximálně šest fotografií. Uzávěrka: 30. listopadu 2011 Soutěžní fotografie ke shlédnutí na ZivotaBEH_2011 Výhercům jednotlivých témat budiž vytisknuty zdarma velkoformátové fotografie a následně vystaveny v galerijních prostorách čajovny U hrušky v Prachaticích. Vernisáž výstavy v lednu 2012, přesné datum bude zveřejněno v lednovém programu. Kontaktní telefony: , Ondřej Schmidt KVD vzdá čest válečným veteránům Klub vojenských důchodců (KVD) regionu Prachatice ve druhém pololetí roku nelení. Členové vymalovali o prázdninách svoji klubovnu a pracovali na úpravě trávníků v okolí budovy. Činnost KVD prezentovali v říjnu na 7. ročníku výstavy neziskových organizací. Na 6. říjen připravili přijetí členů jubilantů, vdov po vojácích z povolání a sympatizantů ředitelem Krajského vojenského velitelství České Budějovice, které se za přítomnosti zástupců Městského úřadu Prachatice uskutečnilo v klubovně KVD. Členové KVD se 11. října zúčastnili Mezinárodního dne seniorů pořádaného Radou seniorů města Prachatice. Na sobotu 5. listopadu 2011 je připraven Slavnostní galavečer k 10. výročí vzniku sekce Vojenská prachatická společnost při KVD. Uskuteční se ve Společenském sále Národního domu a pořádá jej KVD regionu Prachatice a město Prachatice. V pátek 11. listopadu vzdáme čest památce válečných veteránů. Tento den si připomínáme památku bojovníků, kteří položili své životy v 1. a 2. světové válce. Město Prachatice a KVD regionu Prachatice připravily na městském hřbitově v hodin položení kytic k pomníkům padlých. Vzpomínka se uskuteční za přítomnosti historiků v uniformách vojáků z 1. a 2. světové války, příslušníků Armády ČR z posádky Boletice, novodobých veteránů a členů přátel nejslavnějšího fan klubu US Army z Plzně a Netolic. Na dopolední pietní akt naváže od 18 hodin společenský večer v salonku restaurace Družba, kde se zástupci města Prachatice a Krajského vojenského velitelství České Budějovice setkají se členy KVD, bývalými pracovníky okresní vojenské správy, novodobými veterány a s techniky kongresmany, kteří slaví 46. výročí svého založení, a s bývalými vojáky z povolání vojenských útvarů posádky Prachatice. Po besedě bude společná večeře, hudba, zpěv, tanec, volná zábava. Emil Steinmayer, předseda KVD Prachatice Jednou větou Klasická i oddechová hudba (jazz, swing...) zazní v sobotu 12. listopadu od 19 hodin na Podzimním koncertu, který do galerie Dolní brána chystají Martina Pivoňková (zpěv), Eva Matoušková (klavír) a Petra Křišťanová (příčná flétna). (vlč) Ať žije recese! Recesistický retro večer u příležitosti pietní vzpomínky na oslavy VŘSR chystá penzion Vila Helena na Lázních sv. Markéty. Oslavu započne 5. listopadu 2011v 17 hodin lampionový průvod kolem lázní (sraz na parkovišti penzionu). Do kroku zahraje dechová kapela, občerstvení zajištěno, možnost nákupu zahraničního tovaru v tuzexu za bony (veksláci taky zajištěni), prohlídka artefaktů, dobové nápoje a pokrmy. Pořiďte sobě i svým dětem lampiony a přijďte se pobavit třeba i v dobovém oblečení (není podmínkou). (vena) Studentská rada hledá nebezpečná místa S novým školním rokem zahájila činnost Studentská rada města Prachatice. Jako každým rokem jsou do ní nominováni zástupci ze všech škol na území města zřizovaných městem i Jihočeským krajem. Na první schůzce se členové studentské rady setkali s místostarostou města Robertem Zemanem. Zazněly informace z radnice a naopak z míst, kam zástupci chodí do škol, kde žijí a tráví volný čas. Úkolem do příštího setkání je hledat odpověď na otázku Kde se ve městě cítím nebezpečně? Podle vašich názorů nebezpečná místa či lokality můžete poslat i vy na adresu prachatice.cz do 10. listopadu (RH+) příloha II

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011 Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011 Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s.r.o. Úsek cestovního ruchu Destinační management Náměstí Svornosti 2 381 01 Český Krumlov www.ckrumlov.cz/destination

Více

Bezbariérové přístupy v Bílovci

Bezbariérové přístupy v Bílovci Bezbariérové přístupy v Bílovci Město Bílovec věnuje problematice přístupnosti veřejných prostranství a veřejných budov osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, dále seniorům a matkám s dětmi v

Více

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2013

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2013 Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2013 Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s.r.o. Úsek cestovního ruchu Destinační management Náměstí Svornosti 2 38101 Český Krumlov www.ckrumlov.cz/destination

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Vážení spoluobčané, zdravím Vás v krásných letních dnech a přináším informace o aktuálním

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

Závěrečná zpráva o realizaci projektu DobroDuch aneb Dobrovolníci v Domově důchodců Humpolec

Závěrečná zpráva o realizaci projektu DobroDuch aneb Dobrovolníci v Domově důchodců Humpolec Závěrečná zpráva o realizaci projektu DobroDuch aneb Dobrovolníci v Domově důchodců Humpolec Grantový program: Pro klienty, zaměření: Pro klienty Příjemce grantu a realizátor projektu: FOKUS Vysočina I.

Více

Úspěšné projekty Prahy 10

Úspěšné projekty Prahy 10 Úspěšné projekty Prahy 10 Praha 10 Město stromů 2012/2013 Městská část Praha 10 se v roce 2012 stala vítězem celorepublikové soutěže, kterou každoročně pořádá Nadace Partnerství ve spolupráci s městem

Více

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ...

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ... Místní program obnovy venkova obce Milejovice na období 2011 2015... Milan Vacek starosta... Michal Fouček místostarosta stránka 1 z 10 1.Obsah 1.Obsah...2 2.Úvod...3 2.1.Charakteristika obce...3 2.2.Výsledky

Více

Týden

Týden správný cíl Vaší cesty Týden 9. 11. - 15. 11. 2013 Opravené Šimkovy sady v Hradci Králové jsou již otevřené veřejnosti. Ač ještě zbývají dvě kolaudace, lidé se již mohou parkem bezpečně procházet. Sady

Více

Svatojánek. Červen 2000 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

Svatojánek. Červen 2000 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU Svatojánek Červen 2000 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU OBEC SPLNILA SVOJÍ ZÁKONNOU POVINNOST V polovině května provedli na žádost obce pracovníci kontrolního oddělení finančního referátu Okresního úřadu Beroun

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

Rada vyslovila uznání a poděkování

Rada vyslovila uznání a poděkování Vzdělávání: Rada vyslovila uznání a poděkování Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Rada města Bruntálu v úterý 22. listopadu vyslovila uznání a poděkování řediteli, pedagogickému sboru a nepedagogickým

Více

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT Praha, 11. června Dlouho očekávaná rekonstrukce fasády historické budovy Národního divadla právě začíná. Náročné opravy budou probíhat až do konce roku 2015, ale chod

Více

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY okres Jablonec nad Nisou kraj Liberecký období : 2008 2012 Program obnovy venkova byl schválen usnesením Zastupitelstva Obce Plavy č. 22/1/08 ze dne 12.3.2008 I. ÚČEL

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

www.survio.com Souˇ casn a kvalita ˇ zivota ve Vaˇsem mˇ estˇ e

www.survio.com Souˇ casn a kvalita ˇ zivota ve Vaˇsem mˇ estˇ e www.survio.com Současná kvalita života ve Vašem městě Obsah 1 Základní údaje 3 2 Náhled dotazníku 4 3 Statistika respondentů 7 4 Přehled odpovědí 8 1. Váš věk.......................................................

Více

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 48/2011

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 48/2011 ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 48/2011 Co se událo minulý týden? AICM ČR na veletrhu Vzdělání a řemeslo v Českých Budějovicích! Od středy 23. do pátku 25. listopadu 2011 byl v Českých Budějovicích zahájen již

Více

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011 ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011 Co chystáme tento týden? Opět realizujeme jeden z adaptačních kurzů. Tentokrát to bude pro Střední školu Vimperk. Žáků bude 27 a máme pro ně připraveny ledolamy, hry na

Více

Veřejný program 2012

Veřejný program 2012 Veřejný program 2012 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49 (0) 9674-92 48 77 Fax: +49 (0) 9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2012 4. 1. 2012 I 19.00 h

Více

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla pondělí 30. listopadu 2009 v 11 hodin v hlavním foyeru Národního divadla ředitel Národního divadla: Ondřej Černý vedoucí odboru vnějších

Více

Kvalita života, vzhled obcí a životní prostředí

Kvalita života, vzhled obcí a životní prostředí Název obce, za kterou vyplňuji dotazník: Kvalita života, vzhled obcí a životní prostředí 1) Ve vztahu k obci, kde žijete, pracujete, případně podnikáte, se považujete za: spokojeného občana za člověka,

Více

Spokojenost s nabídkou služeb

Spokojenost s nabídkou služeb Výsledky dotazníkového šetření: Před tím, než si přečtete výsledky dotazníkového šetření, bych Vám chtěla velmi poděkovat za ochotu při vyplňování dotazníku a cenné nápady a připomínky. S pozdravem Jana

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 OLTERM & TD OLOMOUC Obsah 5 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Obchod 8Plavecký stadion Olomouc Finanční část (v příloze) Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015

VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015 VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015 ÚVOD Anketa měla pomoci zmapovat názory a požadavky malenovických občanů ve vztahu k budoucímu územnímu rozvoji obce. Každý občan zapsaný na

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především historické obce nebo jejich části, na jejichž území jsou zachovány

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor regionální politiky 23. září 2015, Ostrožská Nová Ves Regionální politika Cestovní ruch Bytová politika Národní dotační programy Podpora

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ 6. ROČNÍKU ANKETY BRNO TOP 100 www.brnotop100.cz Vážení přátelé, rádi bychom Vám předložili možnost stát se reklamním partnerem slavnostního

Více

Statistika návštěvnosti za rok 2010 Ubytování roku 2010 nárůstu lůžkové kapacity 4 568 lůžek počet přenocování v roce 2010 vzrostl

Statistika návštěvnosti za rok 2010 Ubytování roku 2010 nárůstu lůžkové kapacity 4 568 lůžek počet přenocování v roce 2010 vzrostl Statistika návštěvnosti za rok 2010 Destinační management sleduje statistické ukazatele návštěvnosti již od roku 1994. Jedná se především o data týkající se počtu přenocování turistů, obsazenosti parkovišť,

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ II/2016 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Kroužek divadelních ochotníků Hvozdná Datum vytvoření 19.9.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Už více než sto let hrají ochotníci ve Hvozdné divadlo. Způsob

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více

Léto na zámku zámek Lomnice nad Popelkou

Léto na zámku zámek Lomnice nad Popelkou Léto na zámku 2016 Lomnický zámek pohádkový a hravý ani v létě nezahálí! 5. ročník cyklu letních kulturních akcí Pořadatel: Kulturní a informační středisko, příspěvková organizace Navazující 5. ročník

Více

Projekt spolupráce muzea a školy. Oblastní muzeum Chomutov ZŠ prof. Zdeňka Matějčka v Mostě

Projekt spolupráce muzea a školy. Oblastní muzeum Chomutov ZŠ prof. Zdeňka Matějčka v Mostě Projekt spolupráce muzea a školy Oblastní muzeum Chomutov ZŠ prof. Zdeňka Matějčka v Mostě Návštěva výstavy Svět Krušných hor Oblastního muzea v Chomutově Obecný záměr projektu Obecným záměrem projektu

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2010 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové Zpravodaj listopad - prosinec 2015 obce Krajková Advent v Krajkové Období před Štědrým dnem je v naší obci tradičně doprovázeno akcemi pořádanými kulturní komisí. Zdobení perníčků perníčkování proběhlo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ACADEMIA MERCURII SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA, S.R.O. 547 01 NÁCHOD, SMIŘICKÝCH 740 ASPnet UNESCO VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Tel./fax: +420 426 893 E-mail: info@academiamercurii.cz, ptackova@academiamercurii.cz

Více

Řadový dům na malém městě

Řadový dům na malém městě Řadový dům na malém městě HN hodnotí prostorný byt 4 + kk v Buštěhradu na Kladensku. Nezvykle prostorný řadový dům. Ale bohužel jen s jednou koupelnou. To byly dvě hlavní věci, které zaujaly hodnotitele

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2003 Číslo: 17 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Prázdninový pozdrav Není ani jediný kdo by neznal prázdniny, Němci, Maďaři, Slováci a Češi, každý z nás se na ně těší Letní slunce,

Více

ZPRAVODAJ PRACHATICKÉHO MUZEA

ZPRAVODAJ PRACHATICKÉHO MUZEA ZPRAVODAJ PRACHATICKÉHO MUZEA 3/2010 Program podzim 2010 Stálé expozice: Zlatá stezka Renesance - zlatý věk města Karel Klostermann a pošumavské zámky Městská kultura 19. století, sbírka ostrostřeleckých

Více

VSTUPTE DO SVĚTA KRÁSNÉHO BYDLENÍ

VSTUPTE DO SVĚTA KRÁSNÉHO BYDLENÍ VSTUPTE DO SVĚTA KRÁSNÉHO BYDLENÍ Projekt Berounská brána je oázou klidu. Místem, kde jste obklopeni nádhernou přírodou a zároveň jste stále v centru města s veškerou občanskou vybaveností. Jste na dosah

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

VÝSLEDKY FOTOSOUTĚŽE. Text: VLAĎKA HRADSKÁ FOTOSOUTĚŽ. Chaos na silnici do Vimperka 2. místo

VÝSLEDKY FOTOSOUTĚŽE. Text: VLAĎKA HRADSKÁ FOTOSOUTĚŽ. Chaos na silnici do Vimperka 2. místo VÝSLEDKY FOTOSOUTĚŽE Text: VLAĎKA HRADSKÁ Chaos na silnici do Vimperka 2. místo v I. kategorii. Foto: Jiří Ševčík Voňavý les u Stožce 3. místo v I. kategorii. Foto: Aleš Ondráček Zima 2002 vítězný snímek

Více

OBEC CHOUSTNÍK MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE CHOUSTNÍK NA OBDOBÍ

OBEC CHOUSTNÍK MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE CHOUSTNÍK NA OBDOBÍ OBEC CHOUSTNÍK MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE CHOUSTNÍK NA OBDOBÍ 2016-2022 Schváleno Zastupitelstvem obce Choustník dne 14.12.2015 Jan Kubart starosta Mgr. Radim Jindra místostarosta 1 Obsah programu

Více

PRIORITY ROZVOJE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO PRO PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ

PRIORITY ROZVOJE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO PRO PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ PRIORITY ROZVOJE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO PRO PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 MAS Dolnobřežansko provedla v průběhu měsíce května dotazníkové šetření mezi zástupci veřejného, neziskového a soukromého sektoru

Více

STRANA 7 MŠ: Sluníčkové podzimní zpravodajství Podzim už rozvěsil zlaté listí, vítr je lehounce houpá. Kdo chodí mezi nás do školky, ten brzy pozná, že není na hry, zábavu a učení skoupá. Adaptace nově

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Bulletin obecně prospěšné společnosti. Zajíček na koni. Září až prosinec 2015 u Zajíčka na koni

Bulletin obecně prospěšné společnosti. Zajíček na koni. Září až prosinec 2015 u Zajíčka na koni Bulletin obecně prospěšné společnosti Zajíček na koni Září až prosinec 2015 u Zajíčka na koni www.zajiceknakoni.cz Obsah: Úvodní slovo... 3 Podzim v Bleu de Ciel... 4 KPZ nezná zimní spánek... 5 Kavárna

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

FRANTIŠEK NEDVĚD zpívá ZLATÉ NEDVĚDOVKY

FRANTIŠEK NEDVĚD zpívá ZLATÉ NEDVĚDOVKY FRANTIŠEK NEDVĚD zpívá ZLATÉ NEDVĚDOVKY speciální hosté LUCIE BÍLÁ a SPIRITUÁL KVINTET DIVADLO HYBERNIA František Nedvěd zpívá Zlaté Nedvědovky Z vyprodaného Strahova, přes mnoho míst českých a slovenských,

Více

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s.

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s. Zpráva o společenské odpovědnosti 2012 Sberbank CZ, a.s. Rostoucí význam společensky odpovědného jednání si uvědomuje i naše banka, a proto v roce 2012 představila dlouhodobou strategii společenské odpovědnosti

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Divadelní festivaly Datum vytvoření 15.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Přehlídka hlavních českých divadelních festivalů Způsob využití Výklad nové

Více

LHOTECKÝ. Úvodní slovo: Krásné prožití vánočních svátků, pevné zdraví a hodně úspěchů v novém roce 2016 Vám přeje

LHOTECKÝ. Úvodní slovo: Krásné prožití vánočních svátků, pevné zdraví a hodně úspěchů v novém roce 2016 Vám přeje LHOTECKÝ 11/2015 ZPRAVODAJ Úvodní slovo: Vážení spoluobčané, máme tu opět konec kalendářního roku, kdy bývá dobrým zvykem bilancovat. Dovolte mi tedy krátké ohlédnutí za rokem 2015. Tento rok byl prvním

Více

Strategický plán obce Zákolany

Strategický plán obce Zákolany VIZE Strategický plán obce Zákolany - 2014 Zákolany poskytují svým obyvatelům podmínky pro nadstandardní kvalitu života, která je dána: 1. kvalitním a dostupným zabezpečením jejich základních potřeb 2.

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Nadace Partnerství. Příklady úspěšných řešení

Nadace Partnerství. Příklady úspěšných řešení Nadace Partnerství Sídlo nadace Údolní 33 602 00 Brno Tel.: 515 903 111 Fax 515 903 110 Podpora opatření pro snížení nehodovosti v obcích Příklady úspěšných řešení Kancelář v Praze Krátká 26 100 00 Praha

Více

INVESTICE V OBLASTI PAMÁTKOVÉ PÉČE KULTURNĚ SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V HISTORICKÉM CENTRU V PRACHATICÍCH V ROCE 2013

INVESTICE V OBLASTI PAMÁTKOVÉ PÉČE KULTURNĚ SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V HISTORICKÉM CENTRU V PRACHATICÍCH V ROCE 2013 INVESTICE V OBLASTI PAMÁTKOVÉ PÉČE KULTURNĚ SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V HISTORICKÉM CENTRU V PRACHATICÍCH V ROCE 2013 Zpracoval MěÚ Prachatice, odbor stavebně správní a regionálního rozvoje Únor 2014 INVESTICE

Více

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK DOLNÍ PODLUŽÍ HORNÍ PODLUŽÍ JIŘETÍN POD JEDLOVOU PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK LISTOPAD 2017 POZVÁNKY NA SPORTOVNÍ, KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE Tajemný Tolštejn Foto Marian Maštrla RÁDI VÁS ZVEME ZA ZAJÍMAVOU

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

V rámci města Brna provozujeme dvě zařízení - Domov Slunce a Senior Centrum.

V rámci města Brna provozujeme dvě zařízení - Domov Slunce a Senior Centrum. Výroční zpráva 2015 Slovo úvodem Právo na život je nestátní nezisková organizace, která působí jako registrovaný poskytovatel sociálních služeb pro seniory. Seniorům přinášíme pobytové služby Domov pro

Více

Novinky pro běžce dobré vůle č. 5/2014

Novinky pro běžce dobré vůle č. 5/2014 Novinky pro běžce dobré vůle č. 5/2014 Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Vážení přátelé běžci dobré vůle, ani v těchto chladných zimních dnech naše spolupráce nepřestává. Ráda bych Vám poděkovala za

Více

Výroční zpráva. za rok. Novoveský okrašlovací spolek, občanské sdružení Nová Ves nad Nisou

Výroční zpráva. za rok. Novoveský okrašlovací spolek, občanské sdružení Nová Ves nad Nisou Novoveský okrašlovací spolek, občanské sdružení Nová Ves nad Nisou Výroční zpráva za rok 2009 1. Základní informace 2. Činnost spolku v roce 2009 3. Hospodaření sdružení v roce 2009 1. Základní informace

Více

1 FIREMNÍ DOBROVOLNICTVÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CHARITY OSTRAVA 2 POSLÁNÍ Posláním Charity Ostrava je poskytování sociální, zdravotní a humanitární pomoci lidem v nouzi, bez ohledu na jejich vyznání, rasu

Více

Slovácké centrum kultury a tradic. Název projektu: Revitalizace objektu Jezuitské koleje č.p. 21

Slovácké centrum kultury a tradic. Název projektu: Revitalizace objektu Jezuitské koleje č.p. 21 Slovácké centrum kultury a tradic Název projektu: Revitalizace objektu Jezuitské koleje č.p. 21 Zdůvodnění stavby Prezentace kulturních hodnot Centrum kultury a tradic na místo komunálu Navázání na odkaz

Více

PROJEKTY MĚSTA HLUBOKÁ NAD VLTAVOU

PROJEKTY MĚSTA HLUBOKÁ NAD VLTAVOU PROJEKTY MĚSTA HLUBOKÁ NAD VLTAVOU 2011 1 Obnova kaple Sv. Jana Nepomuckého v Municích Město Hluboká nad Vltavou získalo prostřednictvím Místní akční skupiny Hlubocko Lišovsko dotaci ve výši 332 688,-

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko Přihláška

Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko Přihláška Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko 2013 Přihláška Identifikační údaje soutěžícího (realizátora produktu): Název společnosti, organizace: Muzeum Beskyd Frýdek Místek, příspěvková

Více

V Ř E S K O V Á K duben 2004

V Ř E S K O V Á K duben 2004 V Ř E S K O V Á K duben 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v minulém čísle Vřeskováka byl vložen anketní lístek se žádostí o vaši pomoc při stanovení priorit v rozvoji obce. Rovněž jsme vás žádali o

Více

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice U Zámecké zdi

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice U Zámecké zdi HOSTIVICKÝ ULIČNÍK Historický vývoj ulic a domů v Hostivici Ulice U Zámecké zdi Hostivice, leden 2009 Ulice U Zámecké zdi 2 UPOZORNĚNÍ Tento dokument je součástí díla Hostivický uličník, které obsahuje

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Produkt LIPNO BEZ BARIÉR je nabízen jako komplex zahrnující širokou nabídku:

Produkt LIPNO BEZ BARIÉR je nabízen jako komplex zahrnující širokou nabídku: LIPNO BEZ BARIÉR Lipno bez bariér je jediný produkt svého druhu obsahující komplexní nabídku s celoročním využitím nejen pro handicapované, a to díky svým synergickým efektům. Přednosti: vše na jednom

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky:

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: European Heritage Days (Dny evropského dědictví) 2016 V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: Městská šatlava dům čp. 11 Budovu dalo město přistavět k zámku směrem

Více

Popisy staveb Název budovy: Dům pro seniory SWOT ANALÝZA. Nedávno zrekonstruováno V okolí: - obchody - knihovna - zastávka MHD - přírodní prostředí

Popisy staveb Název budovy: Dům pro seniory SWOT ANALÝZA. Nedávno zrekonstruováno V okolí: - obchody - knihovna - zastávka MHD - přírodní prostředí ZŠ Laštůvkova Mapa Popisy staveb Název budovy: Dům pro seniory Byty pro seniory 12 let Nedávno zrekonstruováno V okolí: - obchody - knihovna - zastávka MHD - přírodní prostředí Rozšíření Hluk ze silnice

Více

JEDENÁCTÝ ROK RADY SENIORŮ MĚSTA PRACHATICE. příklad dobré praxe REALIZACE POLITIKY PŘÍPRAVY NA STÁRNUTÍ

JEDENÁCTÝ ROK RADY SENIORŮ MĚSTA PRACHATICE. příklad dobré praxe REALIZACE POLITIKY PŘÍPRAVY NA STÁRNUTÍ JEDENÁCTÝ ROK RADY SENIORŮ MĚSTA PRACHATICE příklad dobré praxe REALIZACE POLITIKY PŘÍPRAVY NA STÁRNUTÍ Podpora sociálního začleňování na místní a regionální úrovni Prachatice počet obyvatel: 11 173 seniorů

Více

zpravodaj EVROPSKÝ ZEMĚDĚLSKÝ FOND PRO ROZVOJ VENKOVA: Evropa investuje do venkovských oblastí.

zpravodaj EVROPSKÝ ZEMĚDĚLSKÝ FOND PRO ROZVOJ VENKOVA: Evropa investuje do venkovských oblastí. zpravodaj 09 2014 EVROPSKÝ ZEMĚDĚLSKÝ FOND PRO ROZVOJ VENKOVA: Evropa investuje do venkovských oblastí. DOTACE SEZNAMTE SE, KDE VŠUDE POMÁHAJÍ DOTACE OD MAS TŘEŠŤSKO Tento měsíc bychom vás rádi informovali

Více

Rybářské slavnosti 2006

Rybářské slavnosti 2006 Rybářské slavnosti 2006 Druhý ročník Rybářských slavností Třeboň se uskutečnil ve dnech 25.-27.8.2006. Pořadatelem těchto slavností byla MAS Třeboňsko o.p.s., partnerem Rybářství Třeboň a.s. a spoluorganizátorem

Více

1. veletrh hraček na Vysočině 26. a 27. listopadu 2016 I DKO Jihlava

1. veletrh hraček na Vysočině 26. a 27. listopadu 2016 I DKO Jihlava 1. veletrh hraček na Vysočině 26. a 27. listopadu 2016 I DKO Jihlava Sleva 10% pro držitele VSTUPENKY v prodeji na webu www.vanocedetem.cz Dovolte nám, abychom se Vám představili. Jsme průvodci 1. veletrhu

Více

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky:

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: European Heritage Days (Dny evropského dědictví) 2015 V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: Městská šatlava dům čp. 11 Budovu dalo město přistavět k zámku směrem

Více

Plán zdraví 2007 A. ROZVOJ MĚSTA, VEŘEJNÁ SPRÁVA, INFORMOVANOST B. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Plán zdraví 2007 A. ROZVOJ MĚSTA, VEŘEJNÁ SPRÁVA, INFORMOVANOST B. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Plán zdraví 2007 A. ROZVOJ MĚSTA, VEŘEJNÁ SPRÁVA, INFORMOVANOST A.1 Zlepší se komunikace mezi veřejností a radnicí A.1.1 Informovat občany o činnosti veřejné správy A.1.2 Zajistit zpětnou vazbu A.1.3 Umožnit

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292 www.obcanepromedlanky.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Obsah: Stránka 2 Slovo úvodem Činnost

Více

Hejnické slavnosti 2014

Hejnické slavnosti 2014 Hejnické slavnosti 2014 5. 6. července 2014 Žádost o podporu a nabídka Sponzorského programu www.mestohejnice.cz Vážení, s dovolením se na vás obracíme ve věci podpory Hejnických slavností a nabídky sponzorského

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014. nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov

PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014. nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014 nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov tel. 581 204 437, mob. 777 929 215 e-mail: info.dusevnizdravi@gmail.com web: www.dusevnizdravi.com Ředitelka organizace: Bc. Kateřina

Více

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání.

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. {jathumbnail off} Začneme první adventní nedělí od 10 hodin trhem na polickém

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008. Vypracovala: Ing. Bc. Hana Vojtová, ředitelka

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008. Vypracovala: Ing. Bc. Hana Vojtová, ředitelka VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 Vypracovala: Ing. Bc. Hana Vojtová, ředitelka Podklady připravila: Marcela Herbstová, vedoucí ekonomka Marie Švecová, vedoucí sociální pracovnice V Prachaticích dne 15.6.2009

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA DOBROVOLNICKÉHO CENTRA VFN

VÝROČNÍ ZPRÁVA DOBROVOLNICKÉHO CENTRA VFN VÝROČNÍ ZPRÁVA DOBROVOLNICKÉHO CENTRA VFN 2016 Dobrovolnický program ve VFN Kdo je to dobrovolník? Dobrovolníkem je člověk, který bez nároku na finanční odměnu poskytuje svůj čas, energii, vědomosti a

Více

ZPRAVODAJ Č. 11/2014. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 11/2014. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 11/2014 Vážení přátelé slánského muzea, letní radovánky jsou již dávno minulostí, podzim nastoupil v plné síle. To je ideální čas zavítat do muzea! V měsíci listopadu je pro Vás připraven

Více

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje obce Seloutky

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje obce Seloutky Dotazníkové šetření občané obce Seloutky Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje obce Seloutky Vážení občané, dovolujeme si Vás oslovit a požádat o vyplnění dotazníku, který hodnotí názor

Více

OTÁZKY PRO DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ ÚZEMNÍ STUDIE VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ KOMENSKÉHO

OTÁZKY PRO DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ ÚZEMNÍ STUDIE VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ KOMENSKÉHO OTÁZKY PRO DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ ÚZEMNÍ STUDIE VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ KOMENSKÉHO Vážení spoluobčané, v současné době je zpracovávána územní studie Veřejná prostranství Komenského. Protože je i Váš názor důležitý,

Více