III. ročník čtyřdenního cyklistického non-stop maratonu smíšených týmů napříč Českou a Slovenskou republikou v délce 2222 km a v limitu 111 hodin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "III. ročník čtyřdenního cyklistického non-stop maratonu smíšených týmů napříč Českou a Slovenskou republikou v délce 2222 km a v limitu 111 hodin"

Transkript

1 III. ročník čtyřdenního cyklistického non-stop maratonu smíšených týmů napříč Českou a Slovenskou republikou v délce 2222 km a v limitu 111 hodin Obsah: 1. O projektu 2. Termín konání 3. Týmy 4. Povinné kilometry 5. Zvýhodnění týmů 6. Schůzka kapitánů 7. Štafetový kolík 8. Patronace týmu 9. Registrace 10. Přihláška 11. Startovné 12. Storno poplatky 13. Dotazy 14. Vozidla 15. Povinná výbava kol a závodníků 16. Pravidla při jízdě 17. Střídání závodníků 18. Start závodu 19. Trasa závodu 20. Cyklo pas 21. Průjezdní body 22. Časovka jednotlivců 23. Vrchařská prémie 24. Časovka družstev 25. Povinnosti týmu 26. Penalizace - diskvalifikace Závěr

2 1. OPEL HANDY CYKLO MARATON je čtyřdenní akce, zaměřená na společnou motivační aktivitu osob se zdravotním postižením a osob bez postižení. Jedná se o extrémní 111hodinový cyklistický závod napříč Českou a Slovenskou republikou. Každý tým je navíc patronem jednoho člověka po těžkém úrazu nebo těžké nemoci. Pro tyto lidi tým závodí a získává pro ně ceny. Pro ně v září tohoto roku, pořadatel zorganizuje zážitkový víkend, kde si na jednoduchých sportovních aktivitách vyzkouší, že život s postižením nekončí, ale začíná nová etapa. 2. Termín akce: Předpokládaný start je v Praze od 12:00 hod, bod obratu v Košicích a cíl v Praze v sobotu v průběhu celého dne. Místo startu a cíle budou upřesněny cca 14 dnů před startem. 3. Složení týmů: závodu se účastní 2 nebo 4 nebo 8 členné týmy, které absolvují celou trasu na kole jako non-stop štafetu v délce cca km a to v časovém limitu 111 hodin. Cyklisté jednotlivých týmů se střídají v sedle kola, mohou jet sami nebo ve skupině. V každém týmu musí být alespoň jeden člověk se zdravotním postižením. Tento cyklista musí být držitelem průkazu TP, ZTP nebo ZTP/P, Pokud se akce zúčastní nevidomí na tandemu, bude tandem brán jako 2 členové týmu. To znamená, že v tomto případě tým bude ve složení např. 6 + tandem. 4. Povinné kilometry: každý člen týmu musí v rámci celého závodu ujet alespoň 100 km. Tým si může libovolně volit, kde a po jakých úsecích a intervalech se budou jeho jezdci na trati střídat. Může se střídat libovolně např. po 20 nebo 120 km. Týmy si např. mohou zvolit svého rovináře nebo vrchaře či nočního jezdce Akce se mohou účastnit pouze osoby starší 18 let. 5. Zvýhodnění týmů: tým, který bude mít cyklistu jedoucího na třístopém kole, a ten během závodu ujede více než povinných 100 kilometrů, bude časově zvýhodněn. Při ujetí každého kilometru nad povinných 100 km, bude týmu odečtena jedna minuta z celkového času v cíli.

3 6. Schůzka kapitánů: v termínu mezi 15. a 19. červencem proběhne koordinační informační schůzka, které se musí zúčastnit kapitáni všech týmů, v krajním případě jeho zástupce. Na této schůzce kapitáni obdrží tištěný a svázaný MANUÁL ZÁVODU OHCM 2015, obsahující všechny potřebné informace k závodu (užitečná telefonní čísla, mapy s průjezdními body, mapy s kritickými místy na předpokládané trase, mapy s místem konání prémii, časové harmonogramy, propozice s pravidly ) Dále obdrží bezpečnostní označení - polepy pro polepení doprovodného vozu s přesným popisem, jak vůz označit, instrukce jak a kde označit pro maximální zvýšení bezpečnosti jízdní kola, určená pro závod. 7. Štafetový kolík: Každý tým obdrží jeden GPS tracker, který bude danému týmu sloužit jako štafetový kolík. Toto vyhledávací zařízení si spolu s navigací budou cyklisté předávat při každém střídání. GPS tracker neustále zaznamenává polohu cyklisty a údaje v několika minutových intervalech zobrazuje na webu Polohu všech cyklistů na trati je možné neustále sledovat na webu závodu, stránka je přizpůsobena také pro sledování na mobilním telefonu a tabletu. Údaje zaznamenané GPS trackerem daného týmu budou sloužit k vyhodnocení průběhu závodu daného týmu. Sleduje se projetí všech povinných průjezdních bodů, vyhnutí se zakázaným úsekům, vyhnutí se dálnicím a silnicím určeným pouze motorovým vozidlům, nepřekročení státní hranice České a Slovenské republiky. Na základě údajů z GPS trackeru je možné tým penalizovat nebo jej při hrubém porušení pravidel s okamžitou platností se závodu vyloučit. 8. Patronace týmu: Každý tým bude současně patronem jednoho člověka s postižením pohybového aparátu, který je krátce po úrazu či nemoci, nebo člověka, který právě pro úraz nebo nemoc hledá či potřebuje motivaci k návratu do aktivního života. Pořadatelé uvítají, když jednotlivé týmy vyberou takového člověka, pro kterého závod pojedou a jenž se stane součástí týmu, z vlastní iniciativy. V případě, že to není možné, či se takové pokusy nepodaří realizovat, pomůže patrona týmu určit pořadatel Cesta za snem, o.s. ve spolupráci se zařízeními následné pomoci v ČR a SR. Primárně pro tyto osoby uspořádá v září 2015 Cesta za snem, o.s. zážitkový víkend, kterého se mohou zúčastnit i zájemci z řad týmů spolu se svými rodinami nebo přáteli. Víkend je zaměřen na sportovní a společenské aktivity s důrazem na motivaci a pozitivní pohled na život s handicapem a je velmi přínosný pro handicapované, ale také nehandicapované osoby ve smyslu vzájemného porozumění a spolupráce v dalším životě. 9. Registrace: Za daný tým vyplní registrační údaje zástupce týmu, který je zvolen pro komunikaci s ředitelstvím závodu. Zástupce týmu určený pro komunikaci může, ale také nemusí být kapitánem týmu. Registrační formuláře budou volně ke stažení na Přihláška: Oficiální přihlášky budou volně ke stažení na součástí přihlášky jsou závazná pravidla. Každý člen týmu svým podpisem ztvrdí, že se s pravidly seznámil, rozumí jim a zavazuje se je dodržovat. Přihlášku musí podepsat každý účastník závodu. V každém týmu bude jeden člověk odpovídající za závodníky a jeden odpovídající za doprovodný tým. Jedině tito mluvčí budou mít možnost komunikovat s ředitelstvím závodu a vznášet dotazy, protesty a připomínky. Tým si dané osoby zvolí ze svého středu a uvede je do předepsaných polí v přihlášce.

4 11. Startovné: po zaslání platné přihlášky je tým povinen zaplatit startovné a to nejpozději do 10 pracovních dnů od podání přihlášky. V rámci startovného tým obdrží svázaný MANUÁL v tištěné podobě s pravidly podniku, mapami průjezdních bodů a označením zakázaných silnic a kritických úseků na možné trati. Označení rychlostních a vrchařských prémií prémii. Manuál bude obsahovat též seznam průjezdních bodů spolu s kontakty na odpovědné osoby v těchto místech. Dále obdrží povinné magnetické polepy na doprovodný vůz cyklisty a bezpečnostní prvky pro zviditelnění kol, která se přímo zúčastní závodu. Obdrží také startovní čísla pro uchycení na rám kola a stejné čísla pro označení vozidel týmu. Jednotlivé startovné se liší v závislosti na počtu cyklistů v týmu a datu uhrazení startovného. Dvoučlenné týmy: Čtyřčlenné týmy: Osmičlenné týmy: platba do = Kč platba po = Kč platba do = Kč platba po = Kč platba do = Kč platba po = Kč Zvláštní kategorii startovného tvoří týmy, které ve svém názvu nesou jméno komerční společnosti a nejsou partnery OHCM Např. Česká pojišťovna cyklo tým nebo Tým Redbull ČR U takovýchto týmů, které své komerční jméno, značku a logo mohou zviditelňovat v rámci účasti v závodě na dresech, doprovodných vozidlech, v rámci oficiálního webu 111hodin.cz a vytvářet si vlastní firemní PR komunikaci s odkazem na účast v závodě OHCM 2015 činí startovné Kč, bez ohledu na počet cyklistů v týmu. V případě, že si komerční společnost postaví více než jeden tým, startovné za další týmy pod stejnou značkou, již nehradí. Číslo bankovního účtu pořadatele Cesta za snem, o.s. je / 0300 V poznámce je třeba uvést ÚČASTNICKÝ POPLATEK a jméno týmu, případně telefonní číslo na kapitána týmu. 12. Storno poplatky tým může odstoupit od závodu bez udání důvodů do Do této doby bude vráceno startovné v plném rozsahu. Po tomto termínu bude účtován stornopoplatek ve výši 100%. 13. Případné dotazy, poznámky a protesty bude možno vznášet na osobu uvedenou v MANUÁLU OHCM 2015

5 14. Vozidla v závodě: Všechna vozidla, která se zúčastní (jakýmkoli způsobem) závodu, musí dodržovat pravidla silničního provozu dané země tak, jak je stanovuje zákon. Doprovodné vozidlo cyklisty každý tým si musí opatřit minimálně jedno doprovodné vozidlo cyklisty. Toto vozidlo je určeno k doprovázení a proto musí být označeno podle vzoru, viz. MANUÁL OHCM Za denního světla není přípustné, aby toto vozidlo bránilo v plynulosti silničního provozu. Je proto zakázáno, aby vozidlo ve dne následovalo v těsné blízkosti cyklistu a vystavovalo tak účastníky provozu zvýšenému riziku při překonávání nenadálé překážky. Doprovodné vozidlo se chová tak, že závodníka na trati čeká, a to na příhodném a bezpečném místě, popřípadě na křižovatce, kde musí závodník změnit směr, vždy tak, aby nebránil plynulosti provozu a neohrožoval účastníky provozu. Jakmile závodník vůz mine, řidič cyklistu opět předjede a vybere další příhodné místo o několik kilometrů dále. Tento postup minimalizuje možné problémy v silničním provozu a dovoluje týmu být neustále v kontaktu se svým cyklistou. V případě, že cyklista na místo setkání nedorazí v odhadované době, vůz se vrátí, aby jej vyhledal a pomohl mu. Může jít o technický problém, špatnou navigaci nebo, v nejhorším případě, nehodu. Použitím toho střídavého postupu doprovodu zajistí jezdci vysoký stupeň bezpečnosti s ohledem na plynulost a bezpečnost silničního provozu. Pokud je nezbytně nutné navázat osobní kontakt s cyklistou (např. předat láhev, verbálně se dorozumět), je potřeba provést toto v co možná nejkratším časovém úseku po dobu jen nezbytně nutnou. Řidič doprovodného vozidla si pro navázání kontaktu s cyklistou z jedoucího vozu musí najít bezpečný a přehledný úsek komunikace, aby tím nijak neohrozil sebe, posádku vozu ani další účastníky silničního provozu. Doprovodný vůz může také chránit třístopého cyklistu (handbikera) v případě, že ten velmi nízkou rychlostí překonává stoupání v krajně nepřehledné a nebezpečné komunikaci. Např. klikatá a úzká cesta, kdy hrozí, že vozidla vjedou do zatáčky a nestačí se vyhnout pomalému a širokému trojstopému kolu. V takovém případě je nutné, aby doprovodný vůz všemi čtyřmi směrovkami upozorňoval ostatní řidiče na možnou překážku ještě předtím, než do takové zatáčky najedou. Po překonání kritického úseku se řidič doprovodného vozu opět vrací ke standardnímu postupu doprovázení cyklisty. V noci, za šera, v mlze nebo za silného deště - následuje doprovodný vůz cyklistu na trati po celou dobu jeho jízdy, chrání jej před motorovými vozidly v jeho směru jízdy a neustále jej osvětluje potkávacími světly. Doprovodný vůz nikdy nedoprovází cyklistu na trati jízdou před ním. Toto je považováno za nedovolenou jízdu ve vzduchovém pytli a po odhalení trestáno penalizací. Řidič doprovodného vozidla v noci, za šera, v mlze nebo za silného deště, by měl upravit rozestup mezi vozidlem a cyklistou podle dané situace. Vůz se k cyklistovi nesmí přiblížit na více než tři metry a nesmí se mu vzdálit na více než patnáct metrů. Jízda za cyklistou je velmi nebezpečná a řidič musí neustále počítat s tím, že cyklista může upadnout na silnici před vůz. Řidič musí uzpůsobit vzdálenost od cyklisty a rychlost tak, aby závodníka neohrozil. Na rovných úsecích je možné následovat cyklistu na střední vzdálenost cca metrů. Ve stoupání se vzdálenost, pokud je komunikace úzká a točivá, může zmenšit. Při sjezdech by vzdálenost mezi vozem a cyklistou měla dosáhnout maxima.

6 Opustí-li posádka doprovodného vozu kabinu, musí být každý z posádky chráněn reflexní vestou. Vůz musí být zepředu, zezadu i ze stran označen podle návodu v MANUÁLU OHCM Držáky kol a ostatního vybavení musí splňovat platné předpisy a normy pro pohyb na komunikacích v daném státě. Produkční vůz/vozy je doporučeno, aby každý tým měl k dispozici minimálně jeden produkční vůz. Tento vůz přímo nedoprovází cyklistu, ale stará se o zázemí (zásobování, odpočinek, stravování). Je obvyklé, že tento vůz se pohybuje na větší vzdálenosti (např. 12 hodin jízdy na kole) a po příjezdu cyklisty s doprovodným vozem se posádky obou vozů vystřídají. Produkční vůz nemusí být označen podle MANUÁLU OHCM 2015, protože je standardním účastníkem silničního provozu. Neoznačené vozidlo nesmí doprovázet cyklistu. Pouze v případě, že doprovodný vůz z technických důvodů není dále schopen jízdy, může jej produkční vůz nahradit, a to na dobu nezbytně nutnou k opravě či náhradě produkčního vozu, anebo v případě, že náhrada a oprava není v krátkém časovém úseku možná, musí být produkční vozidlo neprodleně označeno bezpečnostními prvky podle návodu stanoveným organizátorem závodu. Všechny vozy musí být řádně pojištěny proti odpovědnosti za vzniklé škody. Vozy musí mít platné osvědčení o technické způsobilosti k provozu. Organizátoři doporučují, aby každý z vozů měl k dispozici vždy alespoň dva řidiče, a ti aby se střídali maximálně po šesti hodinách jízdy. 15. Výbava kol a závodníků kola musí odpovídat svým vybavením běžným pravidlům silničního provozu. Pro noční jízdy budou vybaveny reflexními doplňky dle přiloženého náčrtu v MANUÁLU OHCM 2015 tj. reflexní pásky na zadní i přední vidlici, reflexní prvky na výpletech kol. Každé kolo musí být vybaveno předním světlometem. Zadní červené světlo musí být umístěno min. 36 cm nad komunikací. Osvětlení přední světlo musí být rozsvíceno okamžitě, jakmile bude snížená viditelnost (tma, mlha, déšť ). Zadní světlo cyklisty na trati má povinnost svítit ve dne i v noci, bez ohledu na viditelnost. V denním režimu se doporučuje blikání, v nočním režimu konstantní svícení. Dále bude kolo vybaveno číslem týmu spolu s logem závodu a telefonním číslem kapitána týmu. Kolo, které nebude takto označeno a osvětleno, se nesmí zúčastnit závodu. Dres každého cyklisty bude opatřen reflexními prvky. (min. 50 cm2.) V případě, že je dres nebude mít, musí závodník používat reflexní vestu viz. MANUÁL OHCM Každý cyklista musí dále používat homologovanou cyklistickou přilbu. Doporučujeme využívat reflexní pásky také na spodní část nohou nebo boty. 16. Pravidla při jízdě:

7 Sluchátka - cyklisté během závodu nesmí používat sluchátka na obou uších! Pokud poslouchají hudbu, mluvené slovo, rozhlas či telefonují, ale i v případě, že je přehrávač vypnutý, musí mít vždy levé ucho (do silnice) volné. Závodník je povinen držet se neustále na pravé straně silničního pruhu. Pokud je na silnici namalována bílá čára, musí cyklista jet po nebo za bílou postranní čárou směrem k pravému okraji vozovky. Za jízdu v noci se považuje jízda od 21:00 do 6:00. V té době je cyklista povinen mít rozsvíceno osvětlení vpředu i vzadu a doprovodné auto jede za cyklistou a osvětluje ho svými potkávacími, popřípadě dálkovými světly. Stejné osvětlení je cyklista též povinen použít při snížené viditelnosti. Cyklista je povinen dbát zvýšené opatrnosti při jízdě ve městě nebo uzavřené obci. Cyklista na trati musí vždy a bezpodmínečně mít u sebe štafetový kolík GPS tracker. Tracker se nikdy nesmí vézt ve voze. Pokud si cyklisté při střídání zapomenou GPS tracker předat, musí osoba odpovědná pro komunikaci s organizátory tuto skutečnost neprodleně ohlásit produkci závodu (viz. kontakt uvedený v MANUÁLU OHCM 2015), aby o této skutečnosti byl proveden záznam. Dále pak se po vlastní ose nebo v doprovodném voze vrátí na místo, kde mělo k předání dojít a odtud s GPS trackerem pokračovat dál v závodě. Pokud tak tým neučiní, může být při kontrole dat z GPS trackeru ze závodu vyloučen. Každý cyklista musí počítat s tím, že jej stanovený traťový komisař namátkově vyzve, aby mu GPS tracker, kdekoli na trase závodu, předložil ke kontrole. V případě, že jej cyklista nebude mít u sebe, může být tým po poradě s ředitelem závodu vyloučen ze závodu. Cyklista na trati se nikdy a za žádných okolností nesmí nechat táhnout jakýmkoli motorovým vozidlem a to v jakékoli formě. Je zakázáno jet ve větrném pytli, tedy v háku za motorovým vozidlem. V případě, že takové nesportovní chování bude odhaleno, může být tým, po poradě s ředitelem závodu, silně penalizován nebo úplně vyloučen ze závodu. Cyklista nemá zakázáno využít pomoci jiných členů týmu, například tím, že jej táhne další cyklista v háku, tím, že se přidržují navzájem, na provaze nebo jinak, ale pouze svou vlastní silou a vždy s maximálním ohledem na bezpečnost a na svou vlastní zodpovědnost. Cyklista nesmí nikdy použít silnice určené pouze pro motorová vozidla nebo dálnice. Na trase budou také vyznačeny zakázané úseky, které se řadí na stejnou úroveň. Více o tomto pravidle naleznete v bodě 18. Trasa závodu. 17. Střídání závodníků střídání závodníků během dne musí probíhat na bezpečných místech s dobrou viditelností do obou směrů. Nesmí být v prudkém klesání nebo stoupání, v zatáčce, křižovatce atd. V takém případě je možné střídat za jízdy končící a začínající cyklista jedou krátkou vzdálenost vedle sebe, přičemž si předají štafetový kolík v podobě GPS trackeru. V noci doporučujeme provádět střídání formou stop a start, což znamená, že končící cyklista zastaví a předá stojícímu kolegovi GPS tracker, přičemž doprovodné vozidlo je chrání. Pro střídání v noci je třeba najít vždy bezpečné místo mimo vozovku. Pokud se toto

8 místo nachází mimo uzavřenou obec, musí osádka doprovodného vozu po opuštění vozu musí vždy nosit reflexní vesty. 18. Start závodu jednotlivé týmy budou startovat v pořadí, v jakém se do maratonu přihlásily. Přednost má ale řazení dle kategorií. Nejdříve startují dvoučlenné týmy, následují čtyřčlenné a poslední osmičlenné. Start probíhá v minutových intervalech. 19. Trasa závodu každý tým si trasu protínající jednotlivé průjezdní body, volí sám dle vlastního uvážení. Nesmí však volit trasu po silnicích určených pouze pro motorová vozidla a dálnicích. PO VJEZDU CYKLISTY NA DÁLNICI NEBO SILNICI URČENOU POUZE PRO MOTOROVÁ VOZIDLA JE CELÝ TÝM AUTOMATICKY VYŘAZEN ZE ZÁVODU. V případě, že cyklista na trati přijede k dopravní značce, která označuje takovou silnici, zastaví a pokud to je možné bezpečně možné, vrátí se zpátky na místo, odkud je možné pokračovat po jiné komunikaci. V případě, že návrat není možný provést bezpečně, musí cyklista počkat na doprovodný vůz, mimo komunikaci, a následně se nechat odvézt zpět na místo, odkud je možné zvolit jinou trasu. Pokud nebude možné cyklistu odvézt doprovodným vozem zpět, vůz jej naloží a převeze k nejbližšímu výjezdu z dálnice nebo silnice pro motorová vozidla. Toto jednání musí odpovědná osoba v doprovodném voze neprodleně nahlásit produkci závodu OHCM Po poradě s ředitelem závodu bude tým penalizován s ohledem na konkrétní místo a vzdálenost na zakázaném úseku, minimálně však 5 hodinovou penalizací. Na trase budou také zakázány některé zvlášť nebezpečné úseky na silnicích nižších tříd. Chování při použití těchto úseků a následky po porušení zákazu jsou stejné, jako u výše zmíněných silnic pro motorová vozidla a dálnic. Tyto úseky budou upřesněny nejpozději na schůzce kapitánů a budou obsaženy v MANUÁLU OHCM Cyklo pas je součástí MANUÁLU OHCM Jedná se o seznam všech průjezdních bodů ve správném pořadí. Tento seznam je potřeba v každém průjezdním bodě opatřit razítkem daného průjezdního bodu. MANUÁL OHCM 2015 poveze doprovodný vůz cyklisty na trati a k označení v daném průjezdním bodě jej předá aktivnímu cyklistovi. Ten manuál v bodě průjezdu převezme, označí razítkem a předá zpět posádce doprovodného vozu. Pak teprve může vystřídat dalšího cyklistu nebo sám pokračovat v jízdě. 21. Průjezdní body od startu do prvního průjezdního bodu pojede minimálně polovina závodníků z každého týmu (u dvoučlenného týmu oba) bez podpory doprovodného vozidla. Na trase je celkem 24 průjezdních bodů, kterými je tým povinen projet a označit si týmový cyklo pas. Týmový cyklo pas musí označit závodník, který je v dané chvíli na trati. Nelze průjezdním bodem pouze projet a cyklo pas nechat potvrdit jiným členem týmu. Cyklo pas nemusí být bezpodmínečně stále u jedoucího cyklisty, ale cyklista, který je na trati se do něj musí osobně podepsat v místě kontrolního bodu. V pěti vybraných průjezdních bodech bude ustanoveno povinné střídání cyklistů. Seznam průjezdních bodů je součástí přílohy těchto pravidel a seznam průjezdních bodů spolu s označením míst s povinným střídáním bude také součástí MANUÁLU OHCM 2015.

9 Jako zvláštní průjezdní body budou vypsány tři speciální prémie. Tyto prémie nebudou povinné, ale jejich absolvování může týmu přinést velmi zajímavé časové zvýhodnění. Více o speciálních prémiích na trase je uvedeno v bodech 20., 21. a Časovka jednotlivců vybraný bezpečný úsek na trase bude rozdělen na čtyři části. Každý tým, vyjma kategorie dvoučlenných, postaví na tuto prémii čtyři cyklisty. Na začátku prvního úseku bude rozjeta časomíra a první člen týmu se pokusí, v co možná nejkratším čase, zdolat svůj první úsek. Po jeho dosažení předá GPS tracker druhému v týmu a ten stejným způsobem zdolá svojí část časovky. Po dojetí posledního ze čtyř cyklistů se celému týmu změří výsledný čas. Vítězný tým získá jednu hodinu, která mu bude v cíli (v Praze) odečtena od celkového času zdolání maratonu. Druhý nejlepší získá 40 minut a třetí 20 minut. Dvoučlenné týmy budou závodit pouze na prvních dvou úsecích časovky a jejich čas bude zdvojnásoben. Přesné umístění časovky na trase bude oznámeno nejpozději na setkání kapitánů měsíc před startem. V případě, že se tým hodlá časovky zúčastnit, musí být mezi jezdci časovky minimálně jeden handicapovaný jezdec. Jestliže se časovky zúčastní závodník na třístopém kole, bude týmu odečtena za každý jeho ujetý kilometr v časovce jedna minuta z celkového času po dojetí do cíle v Praze. 23. Vrchařská prémie tato prémie je založena na stejném principu s tím rozdílem, že vybraný úsek je zvolen v kopcovitém terénu, při stálém stoupání. Vítěz opět získává 60 minut k dobru, druhý nejrychlejší 40 minut a třetí 20 minut. V případě, že se tým hodlá časovky zúčastnit, musí být mezi jezdci časovky minimálně jeden handicapovaný jezdec. Jestliže se časovky zúčastní závodník na třístopém kole, bude týmu odečtena za každý jeho ujetý kilometr v časovce jedna minuta z celkového času po dojetí do cíle v Praze.

10 24. Časovka družstev na vybraný úsek vyrazí čtyři členové týmu společně. Cílem je zdolat měřený úsek v co možná nejkratším čase. Časomíra bude zastavena, jakmile cílem časovky projede poslední ze čtyřčlenného časovkářského týmu. Vítěz opět získává 60 minut k dobru, druhý nejrychlejší 40 minut a třetí 20 minut. V případě, že se tým hodlá časovky zúčastnit, musí být mezi jezdci časovky minimálně jeden handicapovaný jezdec. Jestliže se časovky zúčastní závodník na třístopém kole, bude týmu odečtena za každý jeho ujetý kilometr v časovce jedna minuta z celkového času po dojetí do cíle v Praze. 25. Povinnosti týmu: každý tým si sám zajišťuje stravu a pitný režim, hradí si náklady za pohonné hmoty a případně další vícenáklady. Všichni účastníci berou na vědomí, že akce OPEL HANDY CYKLO MARATON se účastní na vlastní zodpovědnost a nebezpečí. Všichni účastníci budou dbát pravidel silničního provozu, vyvarují se jakéhokoli jednání a chování, které by mohlo být příčinou úrazu nebo škod na majetku. Každý tým je též povinen dodržovat pravidla, a tím nepoškozovat dobré jméno závodu. Podstatou závodu je nevšední zážitek, motivace druhých k aktivnímu životu, propojení handicapovaných s širokou veřejností a handicapovaných mezi sebou navzájem. Podstatou je užít si cyklistiku bez bariér v duchu fair play. 26. Penalizace diskvalifikace: Penalizace - Cyklista může být na trati namátkově zkontrolován oficiálním traťovým komisařem. Po zjištění pochybení (nedodržení pravidel) oznámí komisař přečin řediteli závodu a ten navrhne výši časové penalizace. Tu poté musí schválit dozorčí rada, popřípadě se s ředitelem závodu dohodnout na nižší či vyšší penalizaci s ohledem na dané porušení pravidel. Penalizace je rozčleněna do dvou okruhu: Nesportovní chování přidržování se cyklisty motorového vozidla, jízda za doprovodným vozem ve větrném pytli, omezování v jízdě ostatním týmům a podobně. Penalizace 5 hodin. Nedodržení povinného průjezdního bodu - neprojetí jednoho (jakéhokoli) průjezdního bodu penalizace 18 hodin. Při neprojetí více průjezdních bodů se penalizace sčítají. Jízda s GPS trackerem v motorovém vozidle 18 hodin. Diskvalifikace tým, jehož cyklista pojede po dálnici či silnici určené pouze pro motorová vozidla, bude ze závodu bezpodmínečně vyloučen. Jedná se o nejhrubší porušení pravidel a bezpečnosti s následkem ohrožení života. Porušení bezpečnostních pravidel nespadá pod penalizaci: Podpisem přihlášky se každý ze členů týmu zavazuje, že souhlasí s pravidly zajišťujícími bezpečnost vlastní i kolegů. Porušením těchto pravidel je v rozporu s ideou závodu Opel handy cyklo maraton 2015 a za následky zodpovídá člen týmu, který pravidla poruší.

11 Člen týmu, který poruší pravidla, jejichž dodržování stvrdil svým podpisem, tímto vědomě poškozuje ochrannou známku Handy cyklo maratonu, dobré jméno a budoucnost tohoto projektu. Toto může být v případě nehody postihováno, ze strany pořadatele, trestním oznámením na danou osobu s ohledem na nedodržení smluvního závazku. Závěr: Tato pravidla jsou vytvořena zejména pro zajištění bezpečnosti, pro zachování sportovní úrovně cyklistického závodu a v neposlední řadě pro ochranu myšlenky závodu. Pravidla mají být minimálně omezující. Jde hlavně o výkonnost jednotlivých závodníků, celého týmu a o patronaci týmů nad lidmi, kterým svou účastí v projektu pomohou. Autor projektu a ředitel závodu: Heřman Volf Organizátoři: Heřman Volf, Tomáš Pchálek CESTA ZA SNEM, o.s., Nad Lesíkem 2183/9, Praha 6 Kontakt: Heřman Volf, , Tomáš Pchálek, , CESTA ZA SNEM o.s., 2015

Nemocnice Liberec Jánské Lázně RÚ Hostinné

Nemocnice Liberec Jánské Lázně RÚ Hostinné Cyklistický pas průjezdních bodů OHCM 2015 Václavské Náměstí Centrum Paraple Jedličkův ústav Liberec Čas startu:.. Nemocnice Liberec Jánské Lázně RÚ Hostinné Centrum Kosatec Ham. Léčebna Košumberk RÚ Brandýs

Více

UCI EVROPSKÝ POHÁR V CYKLISTICE HANDICAPOVANÝCH & MEMORIÁL EVŽENA CIHLÁŘE & ČESKÝ POHÁR MLÁDEŽE V SILNIČNÍ CYKLISTICE PROPOZICE

UCI EVROPSKÝ POHÁR V CYKLISTICE HANDICAPOVANÝCH & MEMORIÁL EVŽENA CIHLÁŘE & ČESKÝ POHÁR MLÁDEŽE V SILNIČNÍ CYKLISTICE PROPOZICE UCI EVROPSKÝ POHÁR V CYKLISTICE HANDICAPOVANÝCH & MEMORIÁL EVŽENA CIHLÁŘE & ČESKÝ POHÁR MLÁDEŽE V SILNIČNÍ CYKLISTICE 29. 30.září 2012 PROPOZICE POŘADATEL : SK Handicapovaných cyklistů Praha Česká asociace

Více

[2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: [2 b.] Řidič smí v provozu na pozemních komunikacích užít:

[2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: [2 b.] Řidič smí v provozu na pozemních komunikacích užít: 1) [2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: a) Jen na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla. b) Na dálnicích, silnicích, místních komunikacích a účelových komunikacích. c) Na všech

Více

I. ZÁKLADNÍ ČÁST. TJ stadion Louny ve spolupráci s TJ zdravotně postižených Nola Teplice z pověření České federace Spastic Handicap o. s.

I. ZÁKLADNÍ ČÁST. TJ stadion Louny ve spolupráci s TJ zdravotně postižených Nola Teplice z pověření České federace Spastic Handicap o. s. Tělovýchovná jednota Stadion Louny, oddíl cyklistiky ve spolupráci s TJ zdravotně postižených Nola Teplice z pověření České federace Spastic Handicap o.s. pořádá Akademické Mistrovství České republiky

Více

Standardní propozice (Brno) (02.05.2015)

Standardní propozice (Brno) (02.05.2015) Standardní propozice (Brno) (02.05.2015) Propozice závodu (Brno, 02.05.2015) Seriál/podnik je otevřen všem jezdcům bez ohledu na držení licencí. Každý podnik sestává ze dvou jízd. Body obdrží všichni jezdci

Více

Soutěž vozů 4X4 v OFFROAD trialu

Soutěž vozů 4X4 v OFFROAD trialu Soutěž vozů 4X4 v OFFROAD trialu Vozidla: osobní terénní vozidla s pohonem obou náprav do hmotnosti 3500 kg Kategorie: se dělí na Leštěnky a Speciály. Do jaké kategorie je vozidlo zařazeno, určí hlavní

Více

INFORMACE A PRAVIDLA 2011

INFORMACE A PRAVIDLA 2011 INFORMACE A PRAVIDLA 2011 Plavecká část a použití neoprenů Při teplotě vody nižší než 16 O C je použití neoprenu povinné. Užití neoprenu je zakázáno, je-li dosaženo teplot vody 23 O C a více. Při teplotě

Více

I. ZÁKLADNÍ ČÁST. TJ stadion Louny ve spolupráci s TJ zdravotně postižených Nola Teplice z pověření České federace Spastic Handicap o. s.

I. ZÁKLADNÍ ČÁST. TJ stadion Louny ve spolupráci s TJ zdravotně postižených Nola Teplice z pověření České federace Spastic Handicap o. s. Tělovýchovná jednota Stadion Louny, oddíl cyklistiky ve spolupráci s TJ zdravotně postižených Nola Teplice z pověření České federace Spastic Handicap o.s. pořádá Akademické Mistrovství České republiky

Více

Cyklista i chodec jsou účastníky silničního provozu, proto musí dodržovat předpisy, značky, doporučení a nařízení.

Cyklista i chodec jsou účastníky silničního provozu, proto musí dodržovat předpisy, značky, doporučení a nařízení. Cyklista a chodec Cyklista i chodec jsou účastníky silničního provozu, proto musí dodržovat předpisy, značky, doporučení a nařízení. Jak se chovat na pozemních komunikacích? 1.Cyklista i chodec se musí

Více

VZS ČČK MS NOVÉ MLÝNY a Hasiči Hustopeče ve spolupráci s Yacht Club Dyje pořádají. 15. 8. 2015 5. ročník prázdninového závodu (nejen) záchranářů

VZS ČČK MS NOVÉ MLÝNY a Hasiči Hustopeče ve spolupráci s Yacht Club Dyje pořádají. 15. 8. 2015 5. ročník prázdninového závodu (nejen) záchranářů VZS ČČK MS NOVÉ MLÝNY a Hasiči Hustopeče ve spolupráci s Yacht Club Dyje pořádají 15. 8. 2015 5. ročník prázdninového závodu (nejen) záchranářů Pálavský záchranář TRA 2015 Celodenní soutěžení ve vodě i

Více

KICK YOUR LIFE KICK FRANCE 2013 TOUR DE FRANCE NA KOLOBĚŽCE

KICK YOUR LIFE KICK FRANCE 2013 TOUR DE FRANCE NA KOLOBĚŽCE KICK YOUR LIFE KICK FRANCE 2013 TOUR DE FRANCE NA KOLOBĚŽCE KICK YOUR LIFE KICK FRANCE 2013 TOUR DE FRANCE NA KOLOBĚŽCE Je unikátní projekt, jehož cílem je absolvovat poprvé v dějinách legendární cyklistický

Více

Jmenuji se Stanislav Prokeš. Žiji v Lipníku nad Bečvou a je mi 44 let.

Jmenuji se Stanislav Prokeš. Žiji v Lipníku nad Bečvou a je mi 44 let. Jmenuji se Stanislav Prokeš. Žiji v Lipníku nad Bečvou a je mi 44 let. Jsem amatérským závodníkem a zaměřuji se především na vytrvalostní cyklistiku. V posledních letech se věnuji téměř výhradně silniční

Více

500420 odd. Vzdělávání - Tramvaje PRAVIDLA SILNIČNÍHO PROVOZU - soubor otázek str. 1 část 1 - Pravidla provozu a jejich užití

500420 odd. Vzdělávání - Tramvaje PRAVIDLA SILNIČNÍHO PROVOZU - soubor otázek str. 1 část 1 - Pravidla provozu a jejich užití 500420 odd. Vzdělávání - Tramvaje PRAVIDLA SILNIČNÍHO PROVOZU - soubor otázek str. 1 101. Křižovatka je místo: + a) V němž se pozemní komunikace protínají nebo spojují. b) Kde se dva jízdní pruhy sbíhají

Více

Zvláštní ustanovení. Libínské Sedlo Prachatice Prachatice 5. 7. září 2014

Zvláštní ustanovení. Libínské Sedlo Prachatice Prachatice 5. 7. září 2014 Zvláštní ustanovení Mezinárodní mistrovství České republiky v závodech do vrchu Mistrovství České republiky v závodech do vrchu Mezinárodní mistrovství České republiky v závodech historických automobilů

Více

KARTING CUP 2013 PROPOZICE. 1. Všeobecná ustanovení. 2. Řády a předpisy. 3. Registrace jezdce a soutěžícího u AKMT

KARTING CUP 2013 PROPOZICE. 1. Všeobecná ustanovení. 2. Řády a předpisy. 3. Registrace jezdce a soutěžícího u AKMT KARTING CUP 2013 PROPOZICE 1. Všeobecná ustanovení Pohár KARTING CUP 2013 vypisuje Autoklub Moravská Třebová registrovaný v AČR (AKMT). AKMT vytváří zjednodušené řády pro motokárový pohár KARTING CUP a

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ AUTOMOBILOVÝ SLALOM Vrchbělá Areál MOTORLAND BĚLÁ Bělá p. B. 27. a 28. 9. 2014 Mistrovství ČR, Česká Trofej Junior,

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ AUTOMOBILOVÝ SLALOM Vrchbělá Areál MOTORLAND BĚLÁ Bělá p. B. 27. a 28. 9. 2014 Mistrovství ČR, Česká Trofej Junior, ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ AUTOMOBILOVÝ SLALOM Vrchbělá Areál MOTORLAND BĚLÁ Bělá p. B. 27. a 28. 9. 2014 Mistrovství ČR, Česká Trofej Junior, I. PROGRAM A) Časový harmonogram distribuce zvláštních ustanovení

Více

AeroRally Kyjov 2013 07.09.2013. Propozice soutěže

AeroRally Kyjov 2013 07.09.2013. Propozice soutěže 1. Program soutěže (čas uveden v UTC) Sobota 7.8.20132 Propozice soutěže Přílety, registrace 6:00 7:00 Brífink 7:30 Start na první disciplínu 9:00 Vyhlášení výsledků a předání cen (podle počtu posádek)

Více

DOPRAVNÍ SOUTĚŽ MLADÝCH CYKLISTŮ OBLASTNÍ KOLO

DOPRAVNÍ SOUTĚŽ MLADÝCH CYKLISTŮ OBLASTNÍ KOLO MINISTERSTVO DOPRAVY DOPRAVNÍ SOUTĚŽ MLADÝCH CYKLISTŮ OBLASTNÍ KOLO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 16. dubna 2015 Žďár nad Sázavou, Okružní 729/73 P R O P O Z I C E Oblastní kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů ve

Více

Vodní záchranná služba místní skupina Nové Mlýny ve spolupráci s Yacht Club Dyje, sportovní středisko Pavlov a hasiči Hustopeče pořádají

Vodní záchranná služba místní skupina Nové Mlýny ve spolupráci s Yacht Club Dyje, sportovní středisko Pavlov a hasiči Hustopeče pořádají Vodní záchranná služba místní skupina Nové Mlýny ve spolupráci s Yacht Club Dyje, sportovní středisko Pavlov a hasiči Hustopeče pořádají 1. ročník prázdninového závodu (nejen) záchranářů Pálavský záchranář

Více

DOPRAVNÍ SOUTĚŽ MLADÝCH CYKLISTŮ OKRESNÍ KOLO

DOPRAVNÍ SOUTĚŽ MLADÝCH CYKLISTŮ OKRESNÍ KOLO MINISTERSTVO DOPRAVY DOPRAVNÍ SOUTĚŽ MLADÝCH CYKLISTŮ OKRESNÍ KOLO PRAHA - VÝCHOD 12. dubna 2012 ZŠ Čelákovice, J. A. Komenského 414 P R O P O Z I C E Okresní kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů okresu

Více

ROZPIS 44. ročníku Karlova běhu

ROZPIS 44. ročníku Karlova běhu Petr Čech Sport, s.r.o. LK Slovan Karlovy Vary Město Boží Dar Město Abertamy ROZPIS 44. ročníku Karlova běhu Karlův běh Memoriál Jana Pravečka 7. 3. 2015 Závod Ligy dálkových běhů Karlův běh Memoriál Jiřího

Více

4. ročník závodu na horských kolech. 28. dubna, Plzeň POŘADATEL: IČ:26 34 46 70. Organizační výbor: Předseda výboru: Velitel tratě: Tisková mluvčí:

4. ročník závodu na horských kolech. 28. dubna, Plzeň POŘADATEL: IČ:26 34 46 70. Organizační výbor: Předseda výboru: Velitel tratě: Tisková mluvčí: P R O P O Z I C E změna k 15.4. 4. ročník závodu na horských kolech ŠKODABIKE marathon 28. dubna, Plzeň P R O Š I R O K O U V E Ř E J N O S T POŘADATEL: SUMMIT DRIVE, s.r.o. IČ:26 34 46 70 gsm: 737 825

Více

42 km - Týnec n.sázavou start: Kulturní dům (7.30-9.15 )

42 km - Týnec n.sázavou start: Kulturní dům (7.30-9.15 ) Přehled startů: Jednotný cíl 11.00-20.00 70 km - Trasa Karla Kulleho start: Praha - metro Háje (5.00-6.30 ) 1.punkt: Týnec n.sázavou (zbývá 42km, 8.30-12.30 ) 2.punkt: Neveklov (zbývá 28km, 9.30-14.30

Více

Rozpis Mezinárodního etapového cyklistického závodu Mužů a U23 Europe Tour 2.1. Czech Cycling Tour 2015

Rozpis Mezinárodního etapového cyklistického závodu Mužů a U23 Europe Tour 2.1. Czech Cycling Tour 2015 Rozpis Mezinárodního etapového cyklistického závodu Mužů a U23 Europe Tour 2.1. Czech Cycling Tour 2015 Pořadatel: TTV Sport Group s.r.o., Heinemannova 2695/6, Praha 6, e-mail: czechtour09@seznam.cz tel.:

Více

DOPRAVNÍ SOUTĚŢ MLADÝCH CYKLISTŮ OKRESNÍ KOLO

DOPRAVNÍ SOUTĚŢ MLADÝCH CYKLISTŮ OKRESNÍ KOLO MINISTERSTVO DOPRAVY DOPRAVNÍ SOUTĚŢ MLADÝCH CYKLISTŮ OKRESNÍ KOLO BENEŠOV 26. dubna 2012 ZŠ Bystřice, Dr. E. Beneše 300 a MŠ Bystřice, Druţstevní 422 P R O P O Z I C E Okresní kolo Dopravní soutěţe mladých

Více

Vážení přátelé, Přeji Vám mnoho ujetých kilometrů bez nehod a v případě jakýchkoliv problémů se na nás můžete s důvěrou obrátit.

Vážení přátelé, Přeji Vám mnoho ujetých kilometrů bez nehod a v případě jakýchkoliv problémů se na nás můžete s důvěrou obrátit. Vážení přátelé, dne 02. 06. 2011 jsme spustili nové webové stránky (novou strukturu a nový design). Cílem této výrazné změny byly ohlasy od obchodních partnerů, členů a dalších subjektů k rychlejší a jednodušší

Více

HOBBY MIKULOV 2013. Článek 1. OBECNÉ INFORMACE. www.mikyfarm.cz 823 2. OFICIÁLNÍ PŘEDSTAVITELÉ ZÁVODŮ 3. OBECNÉ PODMÍNKY 1.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE.

HOBBY MIKULOV 2013. Článek 1. OBECNÉ INFORMACE. www.mikyfarm.cz 823 2. OFICIÁLNÍ PŘEDSTAVITELÉ ZÁVODŮ 3. OBECNÉ PODMÍNKY 1.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Článek 1. OBECNÉ INFORMACE 1.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název: Místo: HOBBY MIKULOV 2013 Mikulov areál JK Datum: 14. -15. 6. 2013 101.6 1.2 ORGANIZAČNÍ VÝBOR Název: Adresa: JK Mikulov MG033 ve spolupráci s Stáj

Více

Volný závod Motocyklů a čtyřkolek. Zvláštní ustanovení. ITP ESSOX CUP HOBBY Cross country motocyklů, čtyřkolek,

Volný závod Motocyklů a čtyřkolek. Zvláštní ustanovení. ITP ESSOX CUP HOBBY Cross country motocyklů, čtyřkolek, Volný závod Motocyklů a čtyřkolek Zvláštní ustanovení Název podniku: ITP ESSOX CUP HOBBY Cross country motocyklů, čtyřkolek, Místo podniku: motokrosový areál Jínín, okres Strakonice Datum pořádání: 17.-18.3.2012

Více

Umístění 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Body 30 25 20 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Umístění 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Body 30 25 20 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Rozpis mezinárodního etapového cyklistického závodu mužů U23 Závod míru U23 / Course de la Paix U23 2015 UCI Under 23 Nations' Cup Pořadatel: TTV Sport Group s.r.o., Heinemannova 2695/6, Praha 6 e-mail:

Více

Volání na tísňová čísla jsou bezplatná!!!

Volání na tísňová čísla jsou bezplatná!!! 1 2 Umístění stálého centra rally: areál Agrotec a.s., Brněnská 74, 693 01 Hustopeče korespondenční adresa: Agrotec autoklub v AČR, Brněnská 74, 693 01 Hustopeče Jména odpovědných činovníků Organizační

Více

Zvláštní ustanovení. Násedlovice 22. 8. 2015. Mistrovství České Republiky Československý autoslalom. www.csautoslalom.cz

Zvláštní ustanovení. Násedlovice 22. 8. 2015. Mistrovství České Republiky Československý autoslalom. www.csautoslalom.cz Zvláštní ustanovení Násedlovice 22. 8. 2015 Mistrovství České Republiky Československý autoslalom www.csautoslalom.cz I. PROGRAM A) Časový harmonogram Uzávěrka písemných přihlášek: 20. 8. 2015 Sobota -

Více

11. ÚAMK RC Rally Cup Český Krumlov 2015 Pravidla

11. ÚAMK RC Rally Cup Český Krumlov 2015 Pravidla 11. ÚAMK RC Rally Cup Český Krumlov 2015 Pravidla Přihlášky do závodů, registrace: Jezdci se do jednotlivých závodů přihlašují samostatně, vždy nejpozději do středy před začátkem závodu (uzávěrka přihlášek

Více

V letošním roce uplynulo 40 let od premiéry slavné pohádky. Přijďte proto prožít den s Popelkou do Švihova. Připravili jsme pro vás hned dvě trasy.

V letošním roce uplynulo 40 let od premiéry slavné pohádky. Přijďte proto prožít den s Popelkou do Švihova. Připravili jsme pro vás hned dvě trasy. V ydejte se s námi barevnou podzimní přírodou po místech, kde se na Švihovsku natáčela před čtyřiceti lety oblíbená pohádka Tři oříšky pro Popelku. Poznáte místa, kde Popelka se svojí sestrou Dorou a zlou

Více

Moto Club Kravaře, Automotoklub Hlučín, Oldracing Club Hlučín, Solectwo Zabelkow

Moto Club Kravaře, Automotoklub Hlučín, Oldracing Club Hlučín, Solectwo Zabelkow Moto Club Kravaře, Automotoklub Hlučín, Oldracing Club Hlučín, Solectwo Zabelkow Mezinárodní sportovně - orientační soutěž historických vozidel s plněním prvků VIII. PRAJZSKA RAYLI PREUSSISCHE RAYLI proposice

Více

Okruhy požadovaných změn zákona 361/2000 Sb.

Okruhy požadovaných změn zákona 361/2000 Sb. Okruhy požadovaných změn zákona 361/2000 Sb. 1. Témata, ve kterých je shoda 1.A. JÍZDNÍ PRUH PRO CYKLISTY (VÍCEÚČELOVÝ) Novela zákona sice definuje nově jízdní pruh pro cyklisty, avšak bez doplnění přednosti

Více

PRAVIDLA A PŘEDPISY 1. VISEGRÁDSKÝ CYKLISTICKÝ ZÁVOD 2013

PRAVIDLA A PŘEDPISY 1. VISEGRÁDSKÝ CYKLISTICKÝ ZÁVOD 2013 PRAVIDLA A PŘEDPISY 1. VISEGRÁDSKÝ CYKLISTICKÝ ZÁVOD 2013 pod záštitou ministrů zahraničních věcí zemí Visegrádské skupiny 1. ÚČEL ZÁVODU 1. Podpora spolupráce a setkávání zemí Visegrádské skupiny místní

Více

XXIV. ŠUMAVSKÝ SKIMARATON 21. 2. 22. 2. 2009

XXIV. ŠUMAVSKÝ SKIMARATON 21. 2. 22. 2. 2009 SERIÁL BĚŽECKÝCH ZÁVODŮ GENERÁLNÍ PARTNER PARTNEŘI www.skimaraton.cz XXIV. ŠUMAVSKÝ SKIMARATON 21. 2. 22. 2. 2009 TECHNICAL OUTDOOR WEAR oblečení, které sedí Energy strategy Udělejte si plán pro nejlepší

Více

Akce probíhá pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka Název akce: 7. INAS mistrovství světa v cyklistice

Akce probíhá pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka Název akce: 7. INAS mistrovství světa v cyklistice Název akce: 7. INAS mistrovství světa v cyklistice SPORT: cyklistika DATUM (včetně příjezdu / odjezdu): 16. - 22. června 2014 HOSTITELSKÁ ORGANIZACE: Český svaz mentálně postižených sportovců ZEMĚ: Česká

Více

7 --- 2.500 20.000 6 měs. - 1 rok 125c / 1b) 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1c) 7 --- 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1d)

7 --- 2.500 20.000 6 měs. - 1 rok 125c / 1b) 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1c) 7 --- 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1d) Přestupek (zkráceně) Přestupek Body Řízení pod vlivem alkoholu (nad 0,3 promile) Řízení ve stavu vylučujícím způsobilost (alkohol, návykové látky) Řízení ve stavu vylučujícím způsobilost (alkohol a návykové

Více

Mistrovství ČR PreO, ECTO #9 pokyny

Mistrovství ČR PreO, ECTO #9 pokyny Mistrovství ČR PreO, ECTO #9 pokyny Pořádající orgán: Český svaz orientačních sportů Pořadatel: Magnus Orienteering Datum: 19.9.2015 Centrum: Javorník, tělocvična ZŠ Javorník (50 23'28.166"N, 17 0'17.870"E)

Více

Propozice Zimní železný hasič Milevsko

Propozice Zimní železný hasič Milevsko RACING RESCUE J.A.Komenského 1034 399 01 MILEVSKO IČ:22707905 WWW.VYPROSTOVANI.CZ Propozice Zimní železný hasič Milevsko 1. Pořadatel: Racing Rescue o.s. J.A.Komenského 1034 399 01 Milevsko IČ: 22007905-2.

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ AUTOMOBILOVÝ SLALOM Vrchbělá Areál MOTORLAND BĚLÁ Bělá p. B. 14. a 15. 9. 2013 Mistrovství ČR, Česká Trofej Junior,

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ AUTOMOBILOVÝ SLALOM Vrchbělá Areál MOTORLAND BĚLÁ Bělá p. B. 14. a 15. 9. 2013 Mistrovství ČR, Česká Trofej Junior, ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ AUTOMOBILOVÝ SLALOM Vrchbělá Areál MOTORLAND BĚLÁ Bělá p. B. 14. a 15. 9. 2013 Mistrovství ČR, Česká Trofej Junior, I. PROGRAM A) Časový harmonogram distribuce zvláštních ustanovení

Více

Autoři hry: Jan Rojewski a Michał Stajszczak HRA PRO 2 6 HRÁČŮ VE VĚKU 8 99 LET

Autoři hry: Jan Rojewski a Michał Stajszczak HRA PRO 2 6 HRÁČŮ VE VĚKU 8 99 LET Autoři hry: Jan Rojewski a Michał Stajszczak HRA PRO 2 6 HRÁČŮ VE VĚKU 8 99 LET FORMULE jsou hra, díky níž mohou hráči zažít vzrušení, jež znají jen závodní jezdci. Není přitom potřeba mít řidičský průkaz,

Více

PROGRAM Zahájení p íjmu p lášek Uzáv rka p ihlášek: Uzáv rka p ihlášek pro spolujezdce: Administrativní p ejímka Technická p ejímka voz

PROGRAM Zahájení p íjmu p lášek Uzáv rka p ihlášek: Uzáv rka p ihlášek pro spolujezdce: Administrativní p ejímka Technická p ejímka voz ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ Příbram 29-30. 5. 2009 Autoklub Příbram v AČR Pod záštitou starosty města Příbram MVDr. J. Řiháka 1 Cross country rally Příbram 2009, která se uskuteční ve dnech 29. - 30. 5. 2009,

Více

Změna zákona o silničním provozu č. 361/2000 Sb., s účinností od 1.8.2011

Změna zákona o silničním provozu č. 361/2000 Sb., s účinností od 1.8.2011 Změna zákona o silničním provozu č. 361/2000 Sb., s účinností od 1.8.2011 v 2 se doplňuje písmeno mm), které zní: mm) kolonou vozidel se rozumí souvislý proud více vozidel, u kterého nelze předjíždět každé

Více

29.8. 2014 - - & HOBBY

29.8. 2014 - - & HOBBY Program akce 29.8. 2014 pátek - Město Touškov - Mistrovství světa Sprint a štafety & HOBBY závod s KOLOBĚŽKOU PRO RADOST Kritérium dětí, žáků mládeže a dospělých Lokalita: Sportovní areál Sokol Město Touškov

Více

NA KOLE DĚTEM VYSOČINOU 7. 9. 2013. Harmonogram cyklojízdy Trasa cyklojízdy Užitečné informace Mapy Partneři akce Kontakty

NA KOLE DĚTEM VYSOČINOU 7. 9. 2013. Harmonogram cyklojízdy Trasa cyklojízdy Užitečné informace Mapy Partneři akce Kontakty NA KOLE DĚTEM VYSOČINOU 7. 9. 2013 Harmonogram cyklojízdy Trasa cyklojízdy Užitečné informace Mapy Partneři akce Kontakty Harmonogram 8:00 9:45 - možnost zaplacení dobrovolného startovného u organizátorů

Více

Tarif jízdného MHD v Jihlavě platný od 1. 9. 2013

Tarif jízdného MHD v Jihlavě platný od 1. 9. 2013 Tarif jízdného MHD v Jihlavě platný od 1. 9. 2013 Tarif, tarifní podmínky a bezplatná přeprava v MHD Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Cestující v MHD v Jihlavě může k tarifnímu odbavení ve vozidle použít

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ XXI. AUTOMOBILOVÝ SLALOM ZLÍN 6. 6. 2010

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ XXI. AUTOMOBILOVÝ SLALOM ZLÍN 6. 6. 2010 I. PROGRAM ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ XXI. AUTOMOBILOVÝ SLALOM ZLÍN 6. 6. 2010 FIA Zóna Střední Evropy, Mistrovství ČR, Česká Trofej Junior, A) Časový harmonogram distribuce zvláštních ustanovení květen 2010

Více

Půlmaraton Plzeňského kraje 2015

Půlmaraton Plzeňského kraje 2015 Datum Start Vzdálenost Cíl Limit 16. 5. 2015 silnice před areálem Škodaland 11:00 21,0975 km silnice před areálem Škodaland 3 hodiny Kategorie: Pro zařazení do kategorie je rozhodující ročník narození.

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ VOLNÝ MEZINÁRODNÍ PODNIK. pod záštitou Rotary Clubu Ostrava International TERMÍN: 9. 6. 2012

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ VOLNÝ MEZINÁRODNÍ PODNIK. pod záštitou Rotary Clubu Ostrava International TERMÍN: 9. 6. 2012 pod záštitou Rotary Clubu Ostrava International ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ TERMÍN: 9. 6. 2012 MÍSTO: Centrum bezpečné jízdy LIBROS Ostrava VOLNÝ MEZINÁRODNÍ PODNIK A ředitel tajemník ředitel TZ 1. OZNÁMENÍ Centrum

Více

AUTOSLALOM ZLÍN. Zvláštní ustanovení. www.autoslalom.cz. Řetechov 17. 5. část RZ Biskupice

AUTOSLALOM ZLÍN. Zvláštní ustanovení. www.autoslalom.cz. Řetechov 17. 5. část RZ Biskupice AUTOSLALOM ZLÍN www.autoslalom.cz Mistrovství České republiky Česká Trofej Junior Zóna střední Evropy Řetechov 17. 5. část RZ Biskupice Zvláštní ustanovení ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ XXVI. AUTOMOBILOVÝ SLALOM

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ MISTROVSTVÍ EVROPY PRO AUTOKROSOVÉ JEZDCE

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ MISTROVSTVÍ EVROPY PRO AUTOKROSOVÉ JEZDCE ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ MISTROVSTVÍ EVROPY PRO AUTOKROSOVÉ JEZDCE PŘEROV CZ 12. 14.8.2011 Tento dokument vychází z platných propozic Přílohy Mezinárodních sportovních předpisů a z nejnovější verze Standardních

Více

Zvláštní ustanovení seriál Handy Cup 2015

Zvláštní ustanovení seriál Handy Cup 2015 Zvláštní ustanovení seriál Handy Cup 2015 5.ročník Pořadatel a produkce seriálu : ATV HandyCup z.s. Kontakt : http://www.facebook.com/pages/handycup/ Telefon : +420 728 714 393 E-mail : handy.cup@seznam.cz

Více

Zvláštní ustanovení seriál Handy Cup 2012

Zvláštní ustanovení seriál Handy Cup 2012 Zvláštní ustanovení seriál Handy Cup 2012 2.ročník Pořadatel : Produkce seriálu : MKV AČR Kettcom Kalendář závodů : 21.4. Milovice u Nymburka 19.5. Bělá pod Bezdězem MotorLand 22. - 24. 6. Chrast u Chrudimi

Více

SVAŤA BOŽÁK EXTREME CYCLING

SVAŤA BOŽÁK EXTREME CYCLING SVAŤA BOŽÁK EXTREME CYCLING P edstavení : Jmenuji se Svatopluk Bo ák a je mi 34let. Vytrvalostní cyklistice se věnuji intenzivně ji od roku 2003. Začínal jsem na 24 hodinových závodech na horském kole.

Více

DOBROVOLNÝ ŽELEZNÝ HASIČ Senohraby 6. č erven 2015

DOBROVOLNÝ ŽELEZNÝ HASIČ Senohraby 6. č erven 2015 DOBROVOLNÝ ŽELEZNÝ HASIČ Senohraby 6. č erven 2015 O r g a nizačn í zabezp e č en í s outěže Termín konání: 6. června 2015 od 10,00 hodin. Místo konání: Prostor cvičiště za hasičskou zbrojnicí. Hlavní

Více

MČR SENIORŮ & JUNIORU A MLADÝCH JEZDCŮ 2012 Memoriál Rudolfa Nachtigala - Endurance Mikulov

MČR SENIORŮ & JUNIORU A MLADÝCH JEZDCŮ 2012 Memoriál Rudolfa Nachtigala - Endurance Mikulov Článek 1. OBECNÉ INFORMACE 1.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název: MČR ENIORŮ & JUNIORU A MLADÝCH JEZDCŮ 2012 Memoriál Rudolfa Nachtigala - Endurance Mikulov Místo: Mikulov areál JK Datum: 15-17.6.2012 101.6 1.2 ORGANIZAČNÍ

Více

SPORTOVNÍ ŘÁDY CROSS COUNTRY

SPORTOVNÍ ŘÁDY CROSS COUNTRY SPORTOVNÍ ŘÁDY CROSS COUNTRY VERZE 2012 v plném znění Počínaje rokem 2012 platí pro Cross country Hobby ATP cup tyto sportovní řády. Článek 01 Všeobecně. 2 Článek 02 Trať 2 Článek 2.1 Bezpečnostní zóna...

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ Setkání historických vozidel u Čínova 2013 28. - 29. září 2013

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ Setkání historických vozidel u Čínova 2013 28. - 29. září 2013 RALLY KLUB HISTORICKÝCH AUTOMOBILŮ V AČR ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ Setkání historických vozidel u Čínova 2013 28. - 29. září 2013 www.rkha.cz PROGRAM: 1.Zahájení příjmu přihlášek: Místo: Daniel Krob, Soběsuky

Více

Propozice ČMPR pro rok 2015.

Propozice ČMPR pro rok 2015. Propozice ČMPR pro rok 2015. ČL. 1 ŘEDITELSTVÍ Předseda Místopředseda Petr Kebort ing.marek Šimík Auto sport klub Hořovice v AČR Pardubice 268 01 Hořovice Telefon 604 672 261 Telefon 602 425 105 e-mail:

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. - Pronajímatel společnost Global Lease, s.r.o., IČ: 620 29 100, sídlem Vojtěšská 196/18, 110 00, Praha 1.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. - Pronajímatel společnost Global Lease, s.r.o., IČ: 620 29 100, sídlem Vojtěšská 196/18, 110 00, Praha 1. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení - Pronajímatel společnost Global Lease, s.r.o., IČ: 620 29 100, sídlem Vojtěšská 196/18, 110 00, Praha 1. - Předmětem činnosti je pronájem a půjčování osobních a

Více

závod ČP v Zimním triatlonu 2013, MČR a MSR jednotlivců závod Mezinárodního poháru v triatlonu 2014

závod ČP v Zimním triatlonu 2013, MČR a MSR jednotlivců závod Mezinárodního poháru v triatlonu 2014 Název závodu Viessmann - Jesenický zimní triatlon 2014 Statut závodu závod ČP v Zimním triatlonu 2013, MČR a MSR jednotlivců závod Mezinárodního poháru v triatlonu 2014 Distance hl. závodu 8,5 km MTB 8

Více

Informace o připravovaných. telematických aplikacích na dálnici D1

Informace o připravovaných. telematických aplikacích na dálnici D1 Informace o připravovaných telematických aplikacích na dálnici D1 Plánované telematické aplikace na dálnici D1 Plánované telematické aplikace na dálnici D1 neintrusivní dopravní detektory zařízení pro

Více

FORCE CUP ČESKÝ POHÁR NA SILNICI 2015

FORCE CUP ČESKÝ POHÁR NA SILNICI 2015 ČESKÝ POHÁR 2015 / SILNICE ROZPIS FORCE CUP Základní charakteristika ČESKÝ POHÁR NA SILNICI 2015 Český pohár mužů 2015 je celoroční soutěž v silniční cyklistice vypsaná pro kategorie ELITE, U23 a vybrané

Více

Cyklo Klub Kučera Znojmo Vídeňská 25, ZNOJMO 669 02 ZÁPIS

Cyklo Klub Kučera Znojmo Vídeňská 25, ZNOJMO 669 02 ZÁPIS ZÁPIS Valné hromady Cyklo Klubu Kučera Konané dne 6. března 2015 Sál Lidového domu, Znojmo Dělnická ul. 18:00 hod. Přítomni: 3 x výkonný výbor CKK + 15 přítomných členů + 20 přítomných příznivců Omluveni:

Více

c) řidič nesmí ohrozit nebo omezit, v případě potřeby je řidič povinen i zastavit vozidlo před

c) řidič nesmí ohrozit nebo omezit, v případě potřeby je řidič povinen i zastavit vozidlo před 11070001 Povinností přepravované osoby je: a) neohrožovat svým chováním bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, zejména neomezovat řidiče v bezpečném ovládání vozidla. b) pomáhat řidiči dle jeho

Více

Republikové kolo soutěže hlídek mladých zdravotníků 13. 15. 9. 2013 Praha

Republikové kolo soutěže hlídek mladých zdravotníků 13. 15. 9. 2013 Praha Republikové kolo soutěže hlídek mladých zdravotníků 13. 15. 9. 2013 Praha Křížovka 1. 2. 12 1 2 5 3 10 11 6 13 4 7 8 9 4. 3. 5. 8. 9. 6. 7. 10 11. 12. 13. Informace o soutěži Datum: 13. 15. 9. 2013 Místo

Více

1 Filozofie knihy jízd

1 Filozofie knihy jízd Návod k obsluze knihy jízd v rozhraní RealTimeGPSLocator.com 1 Filozofie knihy jízd...1 2 Funkce knihy jízd...1 2.1 Oblíbená místa...2 2.2 Nastavení vozidel...3 2.3 Údaje vozidel sledované firmy...3 2.4

Více

Systém řízení úkolů mobilních pracovníků

Systém řízení úkolů mobilních pracovníků Systém řízení úkolů mobilních pracovníků O čem je tato prezenatce Co v této prezentaci uvidíte Nástroj řízení mobilních pracovníků, jejich úkolů přes www.seeme.eu/cs a mobilní telefon nebo tablet s OS

Více

Doprovodné závody AMS 2014 - WUOC TOUR

Doprovodné závody AMS 2014 - WUOC TOUR Doprovodné závody AMS 2014 - WUOC TOUR Mezinárodní 4 denní závody v orientačním běhu Pokyny Pořadatel: Středomoravské sdružení orientačních sportů ve spolupráci s oddílem orientačního sportu Sportovního

Více

EVO 3 Návod k obsluze

EVO 3 Návod k obsluze ALTEA Czech, a.s. Pod Průsekem 1348/12 102 00 Praha 10 Hostivař Tel.: +420 272 650 587 +420 608 965 292 +420 777 915 292 EVO 3 Návod k obsluze Fax: +420 272 650 699 e-mail : altea@altea.cz Web: www.altea.cz

Více

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Mezinárodní dopravní předpisy

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Mezinárodní dopravní předpisy ŘIDIČOVA KNIHOVNA Mezinárodní dopravní předpisy MEZINÁRODNÍ DOPRAVNÍ PŘEDPISY Téma se zabývá mezinárodními dopravními předpisy z pohledu bezpečné účasti řidiče v provozu na pozemních komunikacích se zřetelem

Více

TJ Slavia Hradec Králové, oddíl orientačního běhu. sobota 5. 5. 2012 Žebříček B-Čechy klasická trať P O K Y N Y

TJ Slavia Hradec Králové, oddíl orientačního běhu. sobota 5. 5. 2012 Žebříček B-Čechy klasická trať P O K Y N Y Český svaz orientačního běhu TJ Slavia Hradec Králové oddíl orientačního běhu sobota 5. 5. 2012 Žebříček B-Čechy klasická trať neděle 6. 5. 2012 Žebříček B-Čechy krátká trať Vítáme Vás účastníky i diváky

Více

BESKYDSKÁ SEDMIČKA. Salomon-Run extrémní přechod Javorník-Javorový 2010

BESKYDSKÁ SEDMIČKA. Salomon-Run extrémní přechod Javorník-Javorový 2010 CO JE TO BESKYDSKÁ SEDMIČKA? 87 km dlouhý extrémní přechod Beskyd - Závod pro sportovce, nadšence a širokou veřejnost aneb,,vylez si svoji Ká-dvojku v Beskydech Součet nadmořských výšek všech 7 hlavních

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ VI. Rallye České Středohoří

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ VI. Rallye České Středohoří Souhrn informací: www.vtr.cz Obsah ZU VI. Rallye ČS: 1. Charakteristika rallye 2. Přihlášení k rallye 3. Startovné 4. Klasifikace vozidel 5. Přehled důležitých termínů 6. Organizace 7. Seznamovací jízdy

Více

Řád 14. cyklistického závodu Kowary Pomezní Boudy

Řád 14. cyklistického závodu Kowary Pomezní Boudy Řád 14. cyklistického závodu Kowary Pomezní Boudy 1. Cíl akce - zvýšení popularity cyklistiky jako formy zábavy, formy aktivního odpočinku, rekreace a sportu - zvýšení povědomí o turistických místech v

Více

BENEFIČNÍ CYKLISTICKÝ ZÁVOD FRANTIŠKA RABONĚ

BENEFIČNÍ CYKLISTICKÝ ZÁVOD FRANTIŠKA RABONĚ BENEFIČNÍ CYKLISTICKÝ ZÁVOD FRANTIŠKA RABONĚ 2015 FRANTIŠEK RABOŇ Profesionální cyklista, Patron dětí CENTRUM HÁJEK. ZÁVODNÍ TÝMY 2006-2007 T-Mobile Team 2008-2011 HTC-Highroad 2012-2013 Omega Pharma Quick-Step

Více

igo PRIMO Upozornění!

igo PRIMO Upozornění! igo PRIMO Používání navigačního software a aktualizace mapových podkladů Upozornění! Do 30ti dnů od prvního spuštění navigace v modelu NX502E, NX302E, NX702E nebo NZ502E si můžete bezplatně stáhnout ze

Více

Vážení sportovní přátelé,

Vážení sportovní přátelé, Vážení sportovní přátelé, dovolujeme si Vás pozvat na druhé Mistrovství České republiky v závodu na HORSKÝCH KOLECH Pořadatel: Z pověření Českého svazu mentálně postižených sportovců Integra Chroustovice

Více

Jihočeský canicross II 2015

Jihočeský canicross II 2015 Jihočeský canicross II 2015 Místo: Žíteč Datum: 11.4.2015 GPS startu: N49 00.342 E14 55.013 GPS parkoviště: N49 00.432 E14 55.199 Dojezdové vzdálenosti: Praha Žíteč: 156 km Brno Žíteč: 183 km Plzeň Žíteč:

Více

Propozice soutěže O pohár starostu města Prostějov 6. ročník I. a II. kolo SPORTOVNÍ DEN NA KOLEČKÁCH

Propozice soutěže O pohár starostu města Prostějov 6. ročník I. a II. kolo SPORTOVNÍ DEN NA KOLEČKÁCH Propozice soutěže O pohár starostu města Prostějov 6. ročník I. a II. kolo SPORTOVNÍ DEN NA KOLEČKÁCH 1.5. 2010 a 18.9. 2010 ADRENALINSPORT KLUB & FK DUKLA Prostějov místo konání Severní obslužná - Prostějov,

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ ONDRSTROJ MMČR, MČR, a Česká Trofej v autocrossu MASCOM CUP 2014 SEDLČANY 9. - 10. 8. 2014

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ ONDRSTROJ MMČR, MČR, a Česká Trofej v autocrossu MASCOM CUP 2014 SEDLČANY 9. - 10. 8. 2014 ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ ONDRSTROJ MMČR, MČR, a Česká Trofej v autocrossu MASCOM CUP 2014 SEDLČANY 9. - 10. 8. 2014 Kapitoly: Článek I. Program II. Organizace 01 III. Všeobecná ustanovení 02-08 IV. Přejímky

Více

Mikyfarm.cz,Premin.cz,Casco Germany,Podium Itálie,Biofaktory

Mikyfarm.cz,Premin.cz,Casco Germany,Podium Itálie,Biofaktory Článek 1. OBECNÉ INFORMACE 1.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název: Místo: MČR JUNIORU A MLADÝCH JEZDCŮ VE VYTRVALOSTI 2012 Mikulov areál JK Datum: 15-17.6.2012 101.6 1.2 ORGANIZAČNÍ VÝBOR Název: Adresa: JK Mikulov MG033

Více

31. ročník ŠKODA Economy Run KOLIK VÁM BERE? Kosmonosy Kosmonosy 22. září 2012

31. ročník ŠKODA Economy Run KOLIK VÁM BERE? Kosmonosy Kosmonosy 22. září 2012 31. ročník ŠKODA Economy Run KOLIK VÁM BERE? Kosmonosy Kosmonosy 22. září 2012 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Pořadatelem soutěže jsou ŠKODA Auto a.s. a ÚAMK - Automotoklub ŠKODA Mladá Boleslav. Technickou přípravu

Více

4. 5. Ing. Zuzana Štěrbová referent oddělení silničního hospodářství

4. 5. Ing. Zuzana Štěrbová referent oddělení silničního hospodářství MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBRAM ODBOR SPRÁVY MAJETKU Tyršova 108, 261 19 Příbram I, tel.: 318 402 211, fax: 318 631 014, e-mail:e-podatelna@pribram-city.cz ID datové schránky města Příbram: 2ebbrqu, IČ: 00243132

Více

Trail orienteering. Libor Forst

Trail orienteering. Libor Forst Trail orienteering Libor Forst Seminář trenérů a stavitelů Želiv, 2008 Osnova úvod výsledky závody pravidla metodika Trail-o, Želiv, 2008 2 Základní informace - kontroly V místě kolečka 1-5 lampionů (A-E)

Více

Se sídlem: Okružní 1/147, Proboštov, PSČ 417 12 zapsanou v obchodním rejstříku C 25967 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem IČ: 28664523

Se sídlem: Okružní 1/147, Proboštov, PSČ 417 12 zapsanou v obchodním rejstříku C 25967 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem IČ: 28664523 Pravidla soutěže společnosti REDUCCIA s.r.o. Vyhlašovatel soutěže Vyhlašovatelem soutěže je REDUCCIA s.r.o., (dále jen "vyhlašovatel"). Se sídlem: Okružní 1/147, Proboštov, PSČ 417 12 zapsanou v obchodním

Více

O PUTOVNÍ PŘILBICI SVATÉHO VÁCLAVA

O PUTOVNÍ PŘILBICI SVATÉHO VÁCLAVA Časně zrána zvonili na jitřní. Jakmile Václav uslyšel zvon,řekl: Díky tobě, Pane, že ses mi dal dočkat tohoto jitra. I vstal a šel na jitřní. Hned v bráně jej dostihl Boleslav. Václav se nač ohlédl a řekl:

Více

P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011. Návrh

P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011. Návrh P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011 6. volební období 463 Návrh poslanců Václava Cempírka a Jany Kaslové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu

Více

Odjezd z Jihlavského autobusového nádraží v sobotu 9.6. 2012 v 10:40 hod. z nástupiště 30 Očekávaný příjezd do Prahy na Aut. Nádraží Florenc je okolo

Odjezd z Jihlavského autobusového nádraží v sobotu 9.6. 2012 v 10:40 hod. z nástupiště 30 Očekávaný příjezd do Prahy na Aut. Nádraží Florenc je okolo Odjezd z Jihlavského autobusového nádraží v sobotu 9.6. 2012 v 10:40 hod. z nástupiště 30 Očekávaný příjezd do Prahy na Aut. Nádraží Florenc je okolo 12:10 hod. Pojede se autobusem STUDENT AGENCY, s.r.o.

Více

Pravidla závodu Liberecký survival 2013

Pravidla závodu Liberecký survival 2013 Pravidla závodu Liberecký survival 2013 Místo konání: Liberec Sportovní areál Vesec Datum: 28. 29. 6. 2013 Kategorie: MIX dvojice muž a žena MM dvojice muži ŽŽ dvojice ženy OPEN survivalový začatečníci

Více

Zvláštní ustanovení. seznamovací jízdy Slalom automobilů. Jízdy na čas -slalom automobilů. přesun do Liberce (automobily) beseda, volná zábava

Zvláštní ustanovení. seznamovací jízdy Slalom automobilů. Jízdy na čas -slalom automobilů. přesun do Liberce (automobily) beseda, volná zábava Zvláštní ustanovení I. PROGRAM A. Časový harmonogram Datum Čas Činnost 20.07.2013 zahájení distribuce Zvláštních ustanovení a přihlášek 23.08.2013 10:00 uzávěrka přihlášek základní vklad 09:00 10:00 prezentace,

Více

Divokým Slováckem 2012 2.6.2012 letiště Kunovice - propozice -

Divokým Slováckem 2012 2.6.2012 letiště Kunovice - propozice - Divokým Slováckem 2012 2.6.2012 letiště Kunovice - propozice - 1) Program soutěže (čas uveden v UTC) Pátek 1.6.2012 přílety, registrace přílety po 14:00 nutno koordinovat Západ slunce na LKKU 1.6.2012

Více

Školení pořadatelů a činovníků rally 22. 2. 2014, Zlín JEDNOTNÝ MONITOROVACÍ SYSTÉM ONI

Školení pořadatelů a činovníků rally 22. 2. 2014, Zlín JEDNOTNÝ MONITOROVACÍ SYSTÉM ONI Školení pořadatelů a činovníků rally 22. 2. 2014, Zlín DISPEČINK Č RALLY, SLEDOVÁNÍ VOZIDEL, JEDNOTNÝ MONITOROVACÍ SYSTÉM ONI Pavel Štípek DISPEČINK VÝPIS Z BEZPEČNOSTNÍHO MANUÁLU PRO RALLY Stanovit jednotlivé

Více

Informativní značky. Okruh (č. IP 1a)

Informativní značky. Okruh (č. IP 1a) Informativní značky Podle 63 odst. 1 písm. e) zákona o silničním provozu svislé informativní dopravní značky poskytují účastníku provozu na pozemních komunikacích nutné informace, slouží k jeho orientaci

Více

Pozvánka středa 28. srpna neděle 1. září 2013

Pozvánka středa 28. srpna neděle 1. září 2013 oravi 8 ročník a M Mezinárodní soutěž historických autoomobilů years R allye Pozvánka středa 28. srpna neděle 1. září 2013 Vážení přátelé historických automobilů, pořadatelé z Veteran Car Clubu Ostrava

Více