Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, Prosenice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, Prosenice V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy ve školním roce 2009 / 2010 zpracovala Mgr. Lenka Dvořáková ředitelka školy Školská rada schválila dne :

2 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO IZO identifikátor školy vedení školy, ředitel kontakt přehled hlavní činnosti kapacita základní školy 140 žáků kapacita školní družiny 90 žáků Základní škola a Mateřská škola Prosenice, příspěvková organizace Školní 49, Prosenice příspěvková organizace Mgr. Lenka Dvořáková Tel. : Mob. : www: skolaprosenice.cz Poskytování výchovy a vzdělávání dětí školního a předškolního věku, jejich zdravý tělesný a psychický a sociální vývoj. 1.2 zřizovatel název zřizovatele adresa zřizovatele kontakt Obec Prosenice Na Návsi 10, Prosenice Tel.: součásti školy Počty dětí ve školním roce 2009 / 2010, k Mateřská škola 2 oddělení 29 Základní škola 4 třídy 66 Školní družina 3 oddělení 66 Školní jídelna MŠ 29 Školní jídelna ZŠ Údaje o školské radě Datum zřízení Počet členů školské rady 6 Předseda Miroslav Juřena 1.5 Údaje o občanském sdružení při škole Název Sdružení rodičů a přátel školy, SRPŠ

3 Registrace Zaměření Materiální a finanční podpora pro děti Předseda Ing. Marek Lapáček Charakteristika školy : Naše škola je škola s prvním stupněm, na začátku školního roku 2009 / 2010 měla 5 ročníků ve čtyřech třídách. Škola je spádovou pro několik okolních obcí Buk, Radvanice, Sobíšky a Zábeštní Lhota. Základní škola a Mateřská škola Prosenice je komplex několika součástí budova základní školy, budova školní družiny a mateřské školy a tělocvična. Součástí komplexu budov je školní dvorek s krytým altánem, moderní areál, kde je vybudováno samostatné dětské hřiště pro mateřskou školu a mladší školní děti s moderními herními prvky houpačky, pískoviště, dřevěný domeček, multifunkční dřevěná loď se skluzavkou, sportovní víceúčelové hřiště s umělou trávou pro míčové hry kopaná, házená, volejbal, 2 běžecké dráhy s tartanovým povrchem, tartanová rozběhová dráha a doskočiště pro skok daleký, malé asfaltové hřiště, školní zahrada - parčík, kde je altánek, prostor pro lavičky, který slouží jako odpočinková zóna. Budova základní školy má 5 kmenových učeben a jednu učebnu pro výuku informatiky, literární výchovy a současně slouží i jako mediální učebna ( televize, video, DVD ). Pro pedagogy je určen dobře vybavený kabinet, šatna, sborovna a pro vedení školy samostatná kancelář ředitelna. Materiálně - technické podmínky školy jsou na velmi dobré úrovni. Škola je vybavena celou řadou výukových programů, obrazů, nástěnných map a dalších moderních a názorných pomůcek. Každá třída má k dispozici také radiomagnetofon s CD přehrávačem, dalším vybavením je promítací plátno, diaprojektor, promítací zařízení, kopírka, dataprojektor a notebook. Budova školní družiny a mateřské školy má několik samostatných oddělení pro školní družinu ( 2 ) a mateřskou školu ( 2 a ložnice ). V této budově je také výdejna stravy a školní jídelna. K objektu patří i velká tělocvična vybavena potřebným nářadím a náčiním. Tělocvičnu i sportovní hřiště využívá i veřejnost. V našem školském zařízení jsou velmi dobré podmínky pro vzdělávání a výchovnou činnost. Škola splňuje optimální prostorové i materiální vybavení pro kvalitní výuku a vzdělávání, mimoškolní a zájmovou činnost. Při jednotlivých činnostech se vzájemně prolínají jednotlivé součásti školy, základní škola, mateřská škola a školní družina. V příštím období bychom chtěli pokračovat ve vnitřním vybavování školy nový školní nábytek. Průběžně obnovovat a doplňovat školní pomůcky. Přehled o materiálně technických podmínkách školy, 2009/2010 Učebny, herny Odborné pracovny Odpočinkový areál Sportovní zařízení Pozemky Žákovský nábytek Vybavení pomůckami 6 učeben, 2 herny ŠD 1 učebna výpočetní techniky a knihovna Školní dvůr, školní zahrada, dětské hřiště Sportovní hřiště, tělocvična Škola nemá vlastní pozemek Nábytek splňuje předepsané normy, postupně jej obnovujeme a renovujeme Velmi dobré vybavení učebními pomůckami, postupně je stále obnovujeme a inovujeme Vybavení žáků učebními texty a učebnicemi Fond učebnic je pravidelně obnovován,

4 Vybavení kabinetu Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou Investiční rozvoj každoroční nákup nových učebnic a pracovních sešitů, doplňkový materiál kopírované listy Kabinet je vybaven pomůckami dle potřeb pedagogů, každoročně obnovujeme a inovujeme učební pomůcky Vlastní učebna s výpočetní technikou, 10 počitačů s připojením k internetu pro žáky, tiskárna, audiovizuální pomůcky v každé třídě a herně radiomagnetofon s CD, promítací přístroje, video, DVD, BTV, video, 1 x PC s připojením k internetu pro pedagogy ve sborovně, tiskárna, kopírka Oprava střechy v tělocvičně Zřizovatelem školy je obec Prosenice. Zřizovatel každoročně investuje potřebné finanční prostředky na obnovu a modernizaci celého školského zařízení, dle možností využívá i státních dotací. Obec Prosenice se soustavně a pravidelně stará o vytváření co nejlepších materiálních podmínek pro výchovu a vzdělávání dětí. 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy Přehled oborů základního vzdělávání Škola má zpracován školní vzdělávací program Klíč k životu. Podle tohoto programu se vyučovali ve školním roce 2009 / 2010 žáci 1.až 3. ročníku. Ostatní žáci ve 4. a 5. ročníku se vyučovali podle učebního program Základní školy č.j /96-2. Od 5. třídy byla opět zavedena povinně jedna hodina informatiky týdně. Ředitelka školy tak využila možnosti úpravy stávajících osnov pro Základní školu. Ve školním roce 2009 / 2010 navštěvovalo školu 66 žáků. Složení žáků podle obcí Obec Počet žáků Prosenice 27 Buk 13 Radvanice 14 Zábeštní Lhota 7 Sobíšky 4 Lipník n/b 1

5 2.1 Vzdělávací programy Vzdělávací program ZÁKLADNÍ ŠKOLA - č.j /96-2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM - Klič k životu Zařazené třídy ročník ročník 3. Přehled pracovníků školy Základní údaje o pracovnících školy Počet pracovníků celkem 13 Počet učitelů ZŠ 5 Počet vychovatelů ŠD 2 Počet učitelek MŠ 3 Počet asistentů pedagoga kumulovaná činnost 2 Počet správních zaměstnanců 3 V tomto školním roce pracovali na naší škole tito zaměstnanci - Základní škola Mateřská škola Školní družina Mgr. Lenka Dvořáková, Mgr. Hana Pavlíčková, Mgr. Jitka Gallasová, Mgr. Tereza Méreyová, Mgr. Irena Jemelková Ilona Cabalová, Alena Michalíková, Marcela Zapletálková, Ivana Berková, Jana Trnčáková Provozní pracovníci Marta Hořínková, Marta Jemelková, Zdenka Sajdlová 3.1 Údaje o pedagogických pracovnících Pedagogičtí Stupeň vzdělání Funkce Úvazek. pracovníci Aprobace 1 učitelka 1,0 VŠ r. 1 učitelka 1,0 VŠ r 1 učitelka 1,0 VŠ r. 1 učitelka 1,0 VŠ r. 1 učitelka 1,0 VŠ r. 1 vychovatelka 1,0 SŠ Pedagogika pro ŠD 1 vychovatelka 0,69 SŠ Pedagogika pro ŠD 1 učitelka MŠ 1,0 SŠ Pedagogika pro MŠ 1 učitelka MŠ 1,0 SŠ Pedagogika pro MŠ 1 učitelka MŠ 0,24 SŠ Pedagogika pro MŠ 1 asistentky pedag. 0,57 SŠ Pedagogika

6 3.2 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce Odborná kvalifikace % Aprobovanost ve výuce % Učitelé 1. stupně 97,5 Učitelé 1. stupně 97,5 Učitelky MŠ 100 Učitelky MŠ 100 Vychovatelky ŠD 100 Vychovatelky ŠD 100 Asistentka pedagoga 100 Asistentka pedagoga 100 Aprobovanost dle předmětů Předmět aprobovanost Český jazyk 100,00% Anglický jazyk 100,00% Matematika a informatika 96,00% Prvouka, přírodověda,vlastivěda 100,00% Výtvarná výchova 100,00% Hudební výchova 100,00% Pracovní činnosti 100,00% Tělesná výchova 80,00% 3.3 Údaje o nepedagogických pracovnících Ve škole pracují tři provozní pracovníce, které zajišťují plný provoz školy, školní výdejny, školní družiny a mateřské školy. V topném období působí jedna pracovnice také jako topič. Všichni zaměstnanci byli způsobilí k výkonu svého povolání. Pedagogičtí pracovníci měli praxi ve školství v rozmezí 1 40 let. Všichni zaměstnanci jsou ženy. 4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do víceletých gymnázií 4.1 Zápis k povinné školní docházce počet prvních tříd počet dětí u zápisu z toho počet dětí starších 6ti let (nástup po odkladu) počet odkladů pro školní rok 2010/ K zápisu do první třídy pro školní rok 2010/2011 se dostavilo 15 dětí. Pět zákonných zástupců podalo v řádném termínu žádost o odklad povinné školní docházky a na základě doporučení poradenských zařízení jim bylo vyhověno. Do školní družiny bylo zařazeno 66 dětí. Do mateřské školy nastoupilo v září dětí. Obec Prosenice povolila pro mateřskou školu vyjímku z počtu dětí na dvě oddělení.

7 4.2 Výsledky přijímacího řízení Ve školním roce 2009 / 2010 se hlásili dva žáci na víceleté gymnázium. Oba byli přijati. 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků Přehled o prospěchu Přehled o chování Ročník Počet Prospělo Prospělo žáků s vyzn. Neprospělo I II III IV V Celkem V prvním pololetí bylo ve škole 66 žáků, ve druhém pololetí 66 žáků. Ročník Počet Napomenutí Pochvaly žáků TU Důtky TU Důtky ŘŠ I II III IV V Celkem Údaje o zameškaných hodinách za školní rok 2009/2010 Ročník Počet omluvených hodin Počet omluvených hodin na žáka Počet neomluvených hodin Počet neomluvených hodin na žáka I , II , III , IV , V , Celkem ,89 0 0

8 5.3 Údaje o žácích se speciálními vzdělávacími potřebami a mimořádně nadaných: Druh postižení : Počet žáků Sluchové postižení 0 Zrakové postižení 0 S vadami řeči 0 Tělesné postižení 0 S kombinací postižení 0 S vývojovými poruchami učení 2 Mimořádně nadaní žáci 1 Naše škola spolupracuje se specializovanými pracovišti v oblasti výchovy a vzdělávání. Jde především o pedagogicko psychologickou poradnu pracoviště Přerov a SPC v Olomouci. Žáci, u kterých se projevují příznaky některé z vývojových poruch učení jsou po dohodě s rodiči a s jejích souhlasem pravidelně posíláni na odborná vyšetření do této poradny. Dle výsledku šetření jsou jim upravovány vzdělávací plány podle jejich individuálních potřeb, případně na žádost rodičů vyhotoven individuální vzdělávací plán dle 18, zákona 561/2004 Sb., školského zákona. Žáci s prokazatelnou vývojovou poruchou učení byli pravidelně doučováni pod vedením proškolené učitelky v oblasti vývojových poruch učení dle pokynů z pedagogicko psychologické poradny. Reedukační a nápravná péče dětem, které mají vývojovou poruchu učení, je aplikována i individuálním přístupem pedagoga při vyučování. Naše škola spolupracuje s touto poradnou i v oblasti vzdělávání žáků mimořádně nadaných. 5.4 Výchovné a vzdělávací strategie, cíle základního vzdělávání : umožnit žákům osvojit si strategii učení podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů vést žáky k všestranné a otevřené komunikaci rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci druhých vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání, rozvíjet vnímavost, vztahy k lidem, prostředí a přírodě vést žáky k ohleduplnosti a k toleranci k jiným lidem učit žáky aktivně rozvíjet a chránit své fyzické, duševní a sociální zdraví pomáhat žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti a jejich reálné možnosti poskytovat prostor pro vzdělávání žáků s poruchami učení a jinak handicapovanými žáky Pro zkvalitnění výchovně vzdělávacího procesu jsme pokračovali v organizaci projektových dnů, které patří mezi specifické a moderní formy výuky jsou zaměřeny na určitá témata, žáci pracují ve věkově stejných nebo smíšených pracovních skupinách. Výukou se prolínají různé vzdělávací oblasti, které vyplývají z požadavků vzdělávacích programů. Při výuce je kladen důraz na mezipředmětové vazby, průřezová témata a jednotlivé klíčové kompetence, jeichž naplňování je jednou z priorit vzdělávacího programu školy. Smyslem těchto činností je objasňovat a vysvětlovat souvislosti ve vyučovacích předmětech, prakticky využívat znalostí a dovedností. Ve školním roce 2009/2010 jsme měli tato témata : den zdraví a sportování / ve spolupráci se ZŠ Radslavice, společný projekt/ sport z jiného pohledu Vánoce také jinak cesta po Evropě

9 kniha mého srdce zvířata velikonoční dílny vánoční dílny Den Země Výsledky vzdělávání jsou v souladu s výukovými cíli. Ve výuce bylo často využíváno nových forem a metod práce ( skupinové a projektové vyučování, aktivní a prožitkové učení, individuální přístup pedagogů k žákům, rozvoj jednotlivých klíčových kompetencí), které korespondují s obecnými cíli a záměry školství a rámcovými vzdělávacími programy. Tyto výukové formy a metody podporují možnost seberealizace dětí, jejich aktivního zapojení do vzdělávacího procesu. Při výuce jsou rovněž využívány různé audiovizuální pomůcky, výukové programy na PC ve všech oblastech vzdělávání.. Pedagogové ve své práci a ve svých hodinách respektují individuální tempo a schopnosti žáků. Hodnocení žáků je motivační, převažuje pozitivní hodnocení. 5.5 Osnova pro komentář k údajům o výsledcích výchovně-vzdělávacího procesu Organizace výchovně-vzdělávacího procesu školy rozvrh hodin (psychohygiena) vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami vzdělávání mimořádně nadaných žáků školní řád, klasifikační řád informační systém vůči žákům a rodičům spolupráce s PPP a SPC prevence rizikového chování přijímaná opatření a jejich vliv na zlepšení výchovněvzdělávacího procesu odpovídá hyg. požadavkům zajištěno zajištěno zpracován www stránky školy konzultační hodiny a třídní schůzky, vývěsky ve škole, osobní informovanost, písemné zápisy dle potřeby využívána školní preventista plán prevence plán činnosti školy závěry pracovních porad a pedagogických rad Materiální podpora výuky vhodnost vybavení a uspořádání učeben vzhledem k cílům výuky a k činnostem podnětnost učeben vzhledem k podpoře seberealizace a identity žáků možnosti využití pomůcek, učebnic, didaktické techniky vyhovující motivující, pracovní koutky Škola je dostatečně vybavena učebnicemi a učebními pomůckami, škola má samostatný kabinet učebních pomůcek, učitelé mají k dispozici školní a učitelskou knihovnu s podnětnými

10 výukovými a vzdělávacími materiály, SRPŠ zajišťuje dětem školní pomůcky pro výchovy a vybavenost školními sešity V rámci rozšíření a zkvalitnění výchovy a vzdělávání se naši žáci zúčastnili těchto akcí : září : říjen : výchovný koncert, muzika ABRAKADABRA zahájení zájmové činnosti drakiáda projektový den divadelní představení Kašpárek a čaroděj, MŠ cvičení v přírodě sběr papíru dýňodlabky, práce s dýněmi, rodiče a děti beseda s Policií ČR, Ajax listopad : keramická dílna, vánoční výrobky turnaj miniházená kuchaři a kuchaříci veselé vaření, rodiče a děti kulturní představení, kouzelník divadlo Zlín, Jak šlo vejce na vandr projektový den kuchaři a kuchaříci, zábavné vaření, rodiče a děti prosinec : turnaj miniházená koncert, P.Novák, Přerov vánoční dílny, spolupráce s rodiči vánoční návštěva kostela Juchajrádum, rozloučení na konci roku 2009 turnaj streetball, rodiče a děti Mikulášská nadílka pro děti vítání občánků vystoupení pro obec Prosenice vítání občánků, kulturní program pro obec leden : turnaj miniházená výchovný koncert, Marbo turnaj ve stolním tenise únor : divadlo Zlín kulturní program pro nejmenší, Mášenka a zvířátka projektový den beseda o zvířatech, psi, MŠ

11 březen : projektový den, kniha školní besídka matematický Klokánek turnaj miniházená, Velká Bystřice divadlo malých forem velikonoční dílny duben : sběr papíru divadlo Zlín, Den Země, ekologický výchova, projektový den plavecký výcvik, 3.třída čajování, ŠD besídka MŠ turnaj házená, vybraní žáci turnaj vybíjená květen : škola v přírodě Jelenovská dopravní soutěž 4.tříd, Radslavice návštěva 5.třídy v úplných školách, Přerov červen : divadlo malých forem, MŠ Buk projektový den, zvířata dětský den mezinárodní turnaj miniházená, Olomouc celostátní soutěž zahrádkářů, Kroměříž školní výlet Dinopark Ostrava, 1.-4.tř. školní výlet Hostýn, 5.tř. školní výlet ZOO Lešná, MŠ den první pomoci, ukázky a praktická cvičení, SZŠ Hranice školní dopravní soutěž dopravní soutěž 4.tříd, Radslavice turnaj miniházená, O pohár starosty obce kulturní vystoupení pro obec, vítání občánků, hodové slavnosti Škola je zapojena do projektu školní mléko a projektu ovoce do škol. 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Na naší škole pracuje metodik primární prevence rizikového chování. Jeho úkolem je koordinovat činnosti v této oblasti. Metodik prevence se pravidelně zúčastňuje vzdělávacích seminářů, které připravuje PPP Přerov k tomuto zaměření. Ve školním roce 2009/2010 pokračuje ve vzdělávání v projektu Škola bez šikany, který začal v uplynulém školním roce. Dále využívá také nabídky jiných vzdělávacích institucí k prohloubení vzdělávání k tomuto tématu. Naše školské zařízení zpracovává pravidelně každý školní rok Minimální preventivní program. V tomto programu jsou vytyčeny dlouhodobé cíle a samostatné aktivity pro daný školní

12 rok. Mezi dlouhodobé cíle patří : vytváření postojů dětí a žáků ke zdravému životnímu stylu rozvoj komunikativních dovedností všech účastníků programu včetně rodičů ovlivnění pozitivního sociálního klimatu ve škole a třídě podpora pozitivních vztahů mezi dětmi a rozvoj přiměřených vztahů mezi učiteli a žáky pozitivní atmosféra a pozitivní přístup rodičů i veřejnosti vůči škole vymezení pojmu šikana, snížení výskytu verbální agrese, fyzické agrese, vandalismu a nikotismu dodržování práv druhého a zodpovědnost za své činy a chování vzájemné pochopení potřeb nejen svých ale i ostatních osob, integrace handicapovaných dětí mezi ostatní rozvoj vzájemného soužití s národnostními menšinami Minimální preventivní program vymezuje přehled aktivit pro jednotlivé věkové skupiny mateřská škola základní škola ročník základní škola ročník K naplňování programu napomáhají společné akce školy cvičení v přírodě školní besídka a návštěvy různých kulturních programů společné akce rodičů a dětí škola v přírodě den dopravní výchovy a první pomoci Při aktivitách v této oblasti využíváme i spolupráce s dalšími organizacemi okresní metodik primární prevence PPP Přerov Policie ČR Státní zdravotní ústav Již tradičně byl program realizován především v jednotlivých měsících školního roku podle navržených témat. Uskutečnily se dvě besedy s příslušníky Policie ČR. Žáci vyplňovali dotazník k tématům primární prevence, to bylo spojeno s besedou ve třídách ( téma třídní kolektiv, oblíbenost a obtížnost vyučovacích předmětů, Zdravé stravovací návyky a zdravý životní styl ). Škola má zpracován jako doplňkový materiál Program proti šikanování, jehož cílem je vytvořit ve škole bezpečné a spolupracující prostředí. Škola pravidelně odebírá odborný časopis Prevence. Pedagogové mají k dispozici odborné materiály z oblasti prevence rizikového chování. 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy Další vzdělávání pedagogických pracovníků se řídí plánem vzdělávání pedagogických pracovníků, který byl zpracován na školní rok 2008 / 2009 na základě právních předpisů ( zákon č. 563 / 2004 Sb., 24 - školský zákon, vyhláška č. 317 / 2005 Sb. - o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků ) Ve školním roce 2009 / 2010 jsme neobdrželi žádnou účelovou dotaci, které jsme pravidelně čerpali v uplynulých letech. Tyto dotace opakovaně nebyly vypsány. Přesto jsme dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků věnovali velkou pozornost. Využívali jsme hodně nabídek

13 seminářů, které byly zdarma v rámci čerpání prostředků EU jednotlivých vzdělávacích organizací. Cílem dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků bylo zajistit vzdělávání v oblasti školních vzdělávacích programů, prohloubení profesních kompetencí, evaluace školy, aktivizující učební metody a formy práce, dovednosti, které vedou k pozitivnímu klimatu ve škole, k motivaci žáků. Všichni pedagogičtí pracovníci se zúčastnili krátkodobých seminářů v oblasti výchovy a vzdělávání. Pedagogičtí pracovníci prošli těmito semináři : psychohry a hry v ŠD změny ve výuce vyjmenovaných slov vzdělávací přístupy v předškolním vzdělávání výuka čtení genetickou metodou treninkový program ke zvládání konfliktů ve škole a ve třídě škola bez šikany paličkování vedení školní matriky systém agend pro školy autoevaluace v praxi konflikty ve školním prostředí zvyšování kvality lidských zdrojů standard kvality učitelské práce platná legislativa, aktuální problémy řízení škol projekty EU hygienické požadavky tvořivá školy, metody a formy ČJ environmentální výchova, Sluňákov seminář peníze EU do škol činnostní učení v ČJ seminář, šablony ICT, peníze EU do škol novely zákonů ve školství školní matrika, jarní sběr dat asociace základních škol, aktuální informace semináře výtvarné výchovy a pracovních činností nové a zajímavé techniky, praktické ukázky a vlastní výrobky, netradiční materiály a jejich zpracování Mimo praktického vzdělávání jsme vynaložili ještě další finanční prostředky na odborné publikace. Seminářů a vzdělávání se zúčastnili všichni pedagogičtí pracovníci školy součásti MŠ, ŠD, ZŠ. V tomto školním roce se ředitelka školy dále vzdělávala v oblasti pracovně- právní, zejména legislativa ve školství, v oblasti mzdové, personální a organizační. Školní preventista se zúčastňoval pravidelných schůzek preventistů na PPP Přerov. Mimo tyto vzdělávací semináře čerpali pedagogičtí pracovníci samostudium v době vedlejších školních prázdnin, které je zaměřeno na sebevzdělávání v oblastech výchovy a vzdělávání, přípravě a výrobě pomůcek, pracovních listů, získávání nových informací v oblasti vzdělávání. 8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti V uplynulém školním roce se naše škola zapojila do těchto soutěží : výtvarné soutěže, sběr

14 papíru, sportovní soutěže, celostátní zahrádkářská soutěž. Úspěchy již tradičně dosahujeme ve sportovních soutěžích. V posledním období se věnujeme miniházené mladších dětí. Žáci od 1. do 5. třídy se zúčastnili několika turnajů miniházené. Naši žáci byli na turnajich ve Velké Bystřici a na mezinárodním turnaji v Olomouci. Nezískali sice cenné trofeje, ale umístili se v první polovině celkového počtu účastníků. Letos jsme uspořádali již třetí ročník turnaje v miniházené O pohár starosty obce Prosenice. Zúčastnilo se 12 družstev. Mimo této hry se dále věnujeme i tradičním míčovým hrám jako je vybíjená a kopaná. Dva vybraní žáci se zúčastnili celostátní soutěže Svazu zahrádkářů. V této celostátní soutěži v Kroměříži získali naši žáci umístění dle našich možností. V rámci školního kola jsme pořádali dopravní soutěž s jízdou zručnosti, taneční soutěž a soutěž ve zpěvu. takto : V uplynulém školním roce škola organizovala zájmovou činnost v rámci školní družiny Kroužek Časová četnost Počet dětí Hra na flétnu 1 hod.týdně 7 Výtvarný kroužek, 2 skupiny 1 hod.týdně/1 skup. 18 Taneční kroužek 1 hod.týdně 11 Miniházená, 2 skupiny 1 hod.týdně/1 skup. 35 Výpočetní technika, 4 skupiny 1 hodtýdně/1 skup. 44 Sportovní kroužek, 2 skupiny 1 hod.týdně/1.skup. 32 Veselé vaření 1 hod./14 dní/1 skup. 11 Badminton, 2 skupiny 1 hod.týdně/1 skup. 13 Jazykový kroužek 1 hod.týdně,1.+2.tř. 12 Dopravní kroužek 1 hod./14 dní/1 skup. 12 Mateřská škola si připravuje také vlastní dětské soutěže, malý karneval a jiné zájmové aktivity pro zpestření činnosti dětí. Spolu se ZŠ děti navštěvovaly různé hudební akce, zúčastnily se všech projektů. Mimo společných aktivit dělají i samostatné akce. návštěva a pobyt maminek na mateřské dovolené ve školce vzpomínky na prázdniny, výtvarné zpracování, výstavka vycházky do okolí MŠ, sledování podzimní přírody výtvarná soutěž O nejpěknější jablíčko recitační soutěž s vánoční tematikou sportovní hry na sněhu sázení pokojových květin, malý zahrádník návštěva depa zamědělských strojů pozor děti červená, dopravní výchova školní besídka návštěva MŠ Buk hra v přírodě, hledáme poklad vycházka k památníků padlých májové oslavy, kresby na chodníku rozloučení se školním rokem

15 V rámci školní družiny jsou pořádány další činnosti ke zpestření mimoškolních aktivit. rubovka, sportování naruby turnaje miniházená, streetball, stolní tenis, kopaná, košíková, ringo překážková dráha výjezdy na kole mikádo zpívám rád soutěž ve zpěvu tanečnice taneční soutěž koulej se jablíčko, soutěž v přednesu švihadlový víceboj obrázkové závody historie naší země v rámci školy v přírodě hledání pokladu, turistika, sportovní soutěže bramborový týden Významnou částí celoroční činnosti školní družiny je projekt U nás aneb s mámou, tátou, který prolíná všemi součástmi školy. V rámci tohoto projektu se konaly akce, aktivity se zapojením rodičů, přátel rodin, nebo bývalých žáků školy. Touto formou se snažíme spolupracovat s rodiči, bývalými žáky školy a přáteli školy v oblasti mimoškolních aktivit. Účelem jsou těsnější kontakty školy s rodičovskou veřejností v oblasti volnočasových aktivit. V uplynulém školním roce jsme nabídli tyto aktivity : Drakiáda Sbíráme čajové obaly, soutěž Dýňodlabky, výroba strašidel z dýní Kuchaři a kuchaříci, studené vaření rodičů a dětí Pexesák, Puzzlata Juchajradum, loučení se starým kalendářním rokem, ohňostroj Streetball, turnaj týmů rodičů a dětí Stolní tenis, turnaj školních dětí, rodičů a dětí, juniorů Miniházená, turnaj týmů rodičů a dětí Čaj o páté Dětský karneval, ve spolupráci se SRPŠ Bowling, turnaj pro dospěláky Velikonoční dílničky Oslavy MDD se sportovním zápolením rodičů a dětí ve vybíjené a kopané Čarodějnický bál Turnaj v ringu Všechny aktivity jsou otevřené pro všechny děti ze základní školy i mateřské školy a jejich rodiče. Zde právě dochází k přirozenému setkávání dětí všech věkových kategorií a to je jedním z hlavních motivů těchto akcí. Často se účastnily akcí i děti, které už do naší školy v současnosti nechodí, ale byly bývalými žáky. Žáci školy vystupovali v rámci kulturních akcí obce na veřejných vystoupeních vítání občánků, hodové slavnosti Prezentací školy na veřejnosti je také hlavně školní besídka, kulturní program, kde děti předvedou recitační, dramatická, tělovýchovná a taneční vystoupení pod vedením pedagogů. Tato besídka byla v uplynulém školním roce zaměřena na evropské státy. Všechny děti zde mají své místo. Tato besídka bývá hojně navštěvována veřejností. K prezentaci školy využíváme vlastní www stránky, místní a regionální tisk. Pravidelnou prezentaci má naše škola i ve vysílání regionální kabelové televize Přerov. Všechny akce, které pořádáme pro veřejnost jsou prezentovány i v nejbližších okolních obcích na plakátových plochách, nebo jsou vyhlášeny místními rozhlasy.

16 9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Ve školním roce 2009 / 2010 byla ve dnech provedena přímá kontrola ČŠI. Předmětem inspekční činnosti bylo : hodnocení podmínek, průběhu a výsledku vzdělávání poskytovaného mateřskou školou a základní školou podle 174 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů hodnocení souladu a naplnění školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a základní vzdělávání s právními předpisy a příslušnými rámcovými vzdělávacími programy podle 174 odst. 2 písm. c) školského zákona Základní škola a Mateřská škola byly ve všech oblastech kontroly hodnoceny na požadované až nadprůměrné úrovni Plné znění inspekční zprávy je k nahlédnutí v základní škole, nebo na webových stránkách České školní inspekce Inspekční zprávu má k dispozici Školská rada při základní škole a zřizovatel školy obec Prosenice. 10. Základní údaje o hospodaření školy Viz tabulka - příloha 11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů V únoru 2010 si naše základní škola podala žádost o projekt Comenius - Partnerství škol s názvem Saving Energy and Recycling. Do tohoto projektu jsou zapojeny školy z Polska, Německa, Turecka, Francie a Španělska.. Žádost byla v červenci 2010 schválena. Aktivity projektu budou probíhat v období od do Na závěr školního roku 2009/2010 jsme společně připravovali první oficiální meeting partnerských škol, který se bude konat v Německu. 12. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení V uplynulém školním roce se pedagogičtí pracovníci nezúčastnili žádných dlouhodobých programů celoživotního učení. 13. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů V červenci 2010 podala ředitelka školy jako statutární orgán žádost o finanční podporu z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost IP oblasti podpory 1.4, Zlepšení podmínek pro vzdělávání

17 na základních školách. Název našeho projektu je Moderní škola. V srpnu 2010 škola dostala rozhodnutí o poskytnutí této dotace. Čerpání finančních prostředků bude od do Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Na naší škole nepracuje odborová organizace. Při plnění úkolů vzdělávání spolupracujeme s některými místními subjekty. S p o l u p r á c e s o s t a t n í m i s l o ž k a m i : Spolupráce s obcí Prosenice a spoluúčast na kulturních vystoupeních : Naše škola tradičně spolupracuje s obcí Prosenice. Spoluvytváří kulturní programy pro vítání občánků a další kulturní akce pořádané obcí. Obecní úřad vychází škole vstříc a zajišťuje dle svých možností její modernizaci a vytváří dobré podmínky pro její činnost. Škola vždy patřila mezi priority obce v zabezpečování jejich potřeb. Finanční prostředky jsou škole pravidelně poskytovány na provoz v dostatečné výši. Obec Prosenice vynakládá prostředky i na investice. Ve školním roce 2009/2010 byla provedena generální oprava střechy na sokolovně. Spolupráce s obcemi ze spádové oblasti je omezená. Na této úrovni zpravidla jedná starosta obce samostatně. Ředitelka školy se pravidelně zúčastňuje zasedání obecního zastupitelstva jako zástupce příspěvkové organizace, kterou zřizuje obec. V tomto směru je dobrá informovanost o aktuálních problémech a činnosti obce. Škola se prezentuje v místním tisku, který je vydáván čtvrtletně. Zde uvádíme novinky a informace ze života školy. Spolupráce se SRPŠ : Při naší škole je samostatné rodičovské sdružení jako právní subjekt. Tato organizace ve spolupráci se školou pořádá pravidelně společenský večírek, dětský karneval, jejichž výtěžek je věnován žákům na učební pomůcky a potřeby, na kulturní akce pro děti, výlety a školu v přírodě. Zásadně se podílí na spolufinancování mimoškolních aktivit a dalších činností školy. Během školního roku vydá tato organizace zhruba 800 Kč na jednoho žáka a jedno dítě mateřské školy na uvedené aktivity. V SRPŠ má zastoupení za školu a její součásti ředitelka školy a vedoucí vychovatelka. Obě organizace velmi úzce spolupracují. Spolupráce se zahrádkářským svazem : Děti se účastní výtvarných soutěží, svaz nám poskytuje bezplatně časopis Zahrádkář pro práci a na přípravu na celostátní soutěž svazu zahrádkářů. Okresní pracoviště financuje účast našich žáků na celostátní soutěži Svazu zahrádkářů v Kroměříži. Spolupráce s hasičským sborem : Spolupráce s touto organizací v uplynulém školním roce byla velmi omezená. Společně jsme se připravovali na kulturní akce obce.

18 Spolupráce s ostatními školami : Naše škola spolupracuje s regionálními školami stejného typu - ZŠ Bochoř, ZŠ Rokytnice, ZŠ a SMŠ Radslavice, ZŠ a MŠ Stará Ves, ZŠ a MŠ Beňov. V rámci výměny zkušeností se pravidelně setkávají ředitelky těchto škol. Zúčastňujeme se i některých vzájemných sportovních soutěží. Dále jsme spolupracovali se ZŠ Kopaniny, ZŠ Velká Dlážka v Přerově. Tyto školy navštívili žáci 5. třídy, aby se seznámili s novým prostředím a podmínkami při přechodu na druhý stupeň ZŠ. Naše škola také úzce spolupracuje s mateřskou školou v Buku. Děti z tamní školky i naši školky se vzájemně navštěvují na společných kulturních programech. Spolupráce s ostatními složkami: V uplynulém školním roce využívaly prostory školy ke svým činnostem tyto složky : soukromá hudební škola, p. Gallasová ( flétna), učebna sportovní oddíly ( kopaná, florball, volejbal, nohejbal,, aerobik, kalanetika, volné sporty, badminton, míčové hry, ringo ), tělocvična, hřiště Hanácké Prosének, občanské sdružení, tělocvična Spolupráce s podnikatelskou sférou : V obci je několik soukromých podnikatelských subjektů, které dle svých možností přispívají škole na její mimoškolní aktivity, nejvíce na dětský a sportovní den, dále poskytují různé drobné dárky pro děti při příležitosti sportovních a jiných soutěží. Z á v ě r : Každý uplynulý školní rok přináší celou řadu nových činností, aktivit, poznatků, informací, námětů a zkušeností. Vždy se snažíme využít ty nejlepší pro další školní práci. Děkuji všem, kteří nám v této činnosti pro děti pomáhají a důvěřují nám. Chci podtrhnout, že naším hlavním cílem je vždy spokojený a vzdělaný žák, spokojené dítě, bezpečné a zdravé prostředí. Děkujeme za spolupráci všem subjektům, které se podílely na některé z činností naší školy. Mgr. Lenka Dvořáková ředitelka školy

19

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

V ý r o č n í z p r á v a

V ý r o č n í z p r á v a Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy ve školním roce 2008 / 2009 zpracovala Mgr. Lenka Dvořáková ředitelka

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

V ý r o č n í z p r á v a

V ý r o č n í z p r á v a Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy ve školním roce 2011 / 2012 zpracovala Mgr. Lenka Dvořáková ředitelka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

školní rok 2014 / 2015

školní rok 2014 / 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2014 / 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy ve školním roce 2013 / 2014 zpracovala Mgr. Lenka Dvořáková ředitelka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy ve školním roce 2012 / 2013 zpracovala Mgr. Lenka Dvořáková ředitelka

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 Fakultní základní škola Komenium a Mateřská škola Olomouc, 8. května 29 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 Zpracovala: Mgr. Zuzana Arelýová, vedoucí učitelka V Olomouci dne 31.8.2016 1 OBSAH:

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

školní rok 2013 / 2014

školní rok 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Základní škola a Mateřská škola Koleč, okres Kladno. Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Koleč, okres Kladno. Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Koleč, okres Kladno č. j.: 446/12 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012 V Kolči, dne 29. 10. 2012 Vypracovala: Mgr. Michaela Kalkušová Výroční

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí. 28. října 329, Suchdol nad Lužnicí. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí. 28. října 329, Suchdol nad Lužnicí. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí 28. října 329, 378 06 Suchdol nad Lužnicí Identifikátor školy: 600 060 608 Termín konání inspekce:

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Harmonická škola pro život

Harmonická škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Harmonická škola pro život Základní škola a mateřská škola Ostrava - Lhotka, příspěvková organizace Identifikační údaje Předkladatel Základní škola Ostrava

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola, Ježov, příspěvková organizace. 696 48 Ježov 50. Identifikátor školy: 600 115 526

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola, Ježov, příspěvková organizace. 696 48 Ježov 50. Identifikátor školy: 600 115 526 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola, Ježov, příspěvková organizace 696 48 Ježov 50 Identifikátor školy: 600 115 526 Termín konání inspekce: 21.

Více

Mateřská škola Štramberk Zauličí 185,742 66 Štramberk VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MŠ ZA ŠKOLNÍ ROK 2004-2005 Ve Štramberku dne 31.8.2005 Zpracovala: Pavla Bergerová Řídící učitelka MŠ Štramberk Zauličí Výroční

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 (základní škola)

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 (základní škola) Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 (základní škola) 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy, adresa, právní forma, IZO, IČO, telefonní, e-mailové spojení, ředitel školy Základní

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Základní škola a mateřská škola Útvina ČTYŘLÍSTEK. IČO 60610751 Identifikátor 600067319 ředitel: Mgr.Romana Prášilová

Základní škola a mateřská škola Útvina ČTYŘLÍSTEK. IČO 60610751 Identifikátor 600067319 ředitel: Mgr.Romana Prášilová 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Útvina adresa školy Útvina 153, 36401 Toužim právní forma příspěvková organizace IČO 60610751 Identifikátor 600067319 vedení

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne č. j. ZSHost/36 /2016

ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne č. j. ZSHost/36 /2016 ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne 30. 8. 2016 č. j. ZSHost/36 /2016 Obsah 1. Identifikační údaje 1. 1. Název školního vzdělávacího programu 1. 2. Předkladatel základní údaje 1. 3. Zřizovatel školy 1. 4. Platnost

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 27/28 MORAVSKÉ KNÍNICE Září 28 Zpracovala: Alena Matějíčková

Více

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Ředitel Základní školy Louny, Školní 2426, příspěvková organizace vydává v souladu

Více

Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace. Cejle 116, Batelov, IČO

Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace. Cejle 116, Batelov, IČO Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace Cejle 116, 58851 Batelov, v_zs.cejle@volny.cz, IČO 75022117 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Cejle za školní rok 2011/2012

Více

Výroční zpráva 2007/2008

Výroční zpráva 2007/2008 Výroční zpráva 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010-2011 Hradec Králové, 20.9. 2011 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jindřichův Hradec I, Štítného 121. Adresa: Štítného 121, Jindřichův Hradec I. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jindřichův Hradec I, Štítného 121. Adresa: Štítného 121, Jindřichův Hradec I. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Adresa: Štítného 121, 377 01 Jindřichův Hradec I Identifikátor školy: 650 053 265 Termín konání

Více

Výroční zpráva ZŠ Nemyčeves za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva ZŠ Nemyčeves za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva ZŠ Nemyčeves za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 701 88 475 RED - IZO 600092275 identifikátor školy 000 000 000 Základní

Více

Výroční zpráva školy za rok 2006/2007

Výroční zpráva školy za rok 2006/2007 Výroční zpráva školy za rok 2006/2007 Název školy: Základní škola Hnátnice,okres Ústí nad Orlicí Adresa: Hnátnice 253 IČO : 70984913 Telefon: 465 548112 E-mail : zs.hnatni@worldonline.cz Škola sdružuje:

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

Hájkovo náměstí 1, 257 86 Miličín

Hájkovo náměstí 1, 257 86 Miličín Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Miličín okres Benešov za školní rok 2010/2011 Č.j.: S24/11 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Miličín okres Benešov adresa

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2.1. Charakteristika školy Umístění a vybavení školy Naše Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Pionýrů 2352, Frýdek-Místek, příspěvková organizace se

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva 2008/2009 Č.j. 181/09 Vz

Výroční zpráva 2008/2009 Č.j. 181/09 Vz Výroční zpráva 2008/2009 Č.j. 181/09 Vz škola název školy A Základní údaje o škole Základní škola a Mateřská škola Kobylnice, příspěvková organizace adresa školy Na Budínku 80, Kobylnice 66451 právní forma

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Závišice Závišice 110, 742 21 Kopřivnice Identifikátor školy: 600 138 020 Termín konání inspekce: 13.

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Stádlec za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Stádlec za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Stádlec za školní rok 2014/2015 Požadovaný podklad k výroční zprávě o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy podle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

30. Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIK-435/11-K. Sídlo: Náměstí Karla IV. 423, Nejdek,

30. Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIK-435/11-K. Sídlo: Náměstí Karla IV. 423, Nejdek, 30. Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIK-435/11-K Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Nejdek, náměstí Karla IV., příspěvková organizace Sídlo:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 1. Charakteristika školy 1.1. Základní škola a Mateřská škola Běšiny, okres Klatovy, příspěvková organizace úplná adresa: Běšiny 2, 339 01 Klatovy

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MATEŘSKÁ ŠKOLA POD JEŠTĚDEM, LIBEREC, U ŠKOLKY 67, příspěvková organizace 460 08 Liberec 19, U Školky 67, tel.č.482 771 067, e-mail: ms32.lbc@volny.cz, www.mspodjestedem.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne: 7.9.2016 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více