Při Gymnáziu a SOŠ CR Náchod, s.r.o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Při Gymnáziu a SOŠ CR Náchod, s.r.o."

Transkript

1 Při Gymnáziu a SOŠ CR Náchod, s.r.o. Školní rok Teens o. s. Smiřických NÁCHOD

2 OBSAH: 1. Úvod 2. Podnikatelský záměr a) Úvod b) Okruh zákazníků c) Reklama a propagace d) Potřebný kapitál e) Marketingový průzkum f) Závěr 3. Výroční zprávy a) Závěrečná zpráva prezidenta b) Závěrečná zpráva finančního ředitele c) Závěrečná zpráva marketingového ředitele d) Závěrečná zpráva výrobního ředitele e) Závěrečná zpráva personálního ředitele 4. Přílohy a) Stanovy občanského sdružení b) Rozhodnutí o volbě c) Reference d) Fotodokumentace 5. Poděkování 2

3 Občanské sdružení Teens o. s. bylo zaregistrováno u ministerstva vnitra dne Během šesti měsíců existence se studentská firma bude snažit udělat maximum pro dobré jméno nejen společnosti, ale i školy. Hlavním cílem bude uplatnění získaných znalostí i dovedností z programu TTBiz a ze studovaných předmětů. Studentská společnost si stanovila tyto cíle: - zorganizovat takovou aktivitu, aby se získaly finanční prostředky pro další podnikání a charitativní účely - využít získané znalosti z předmětu Ekologie z minulého školního roku a vytvořit výukové programy pro ZŠ a SŠ 3

4 Školní rok Teens o. s. Smiřických NÁCHOD 4

5 2. a) Úvod: Cíl občanského sdružení - maximálně využít znalosti a schopnosti členů, které získali v programu TTBiz (Junior Achievement) a zároveň podpořit jejich další rozvoj. Dividendou společnosti je studium cestovního ruchu a schopnost organizování akcí. Plánem je uspořádání charitativního koncertu pro nemocné děti v nemocnici MOTOL, výukové CD o chráněných rostlinách regionu náchodsko pro studenty základních a středních škol a kalendář s ohroženými lučními květinami. 2. b) Okruh zákazníků Okruh zákazníků u jednotlivých projektů. Charitativní koncert: veřejnost Výukové CD: ZŠ a SŠ Kalendáře: veřejnost, ZŠ, SŠ 2. c) Reklama a propagace Pro účely společnosti je nejvhodnější reklama přímých nabídek produktů ústní pro známé a přátele, nabídkové letáky, telefonicky nebo elektronickou poštou. K vylepení letáků se použijí výkladní skříně a dveře obchodů přes rodiče a známé, nástěnky ve školách. Těmito prostředky bude získáno dostatek zákazníků a další reklama nebude nutná. Po každém produktu bude potřeba zpětnou vazbou získat informace o úspěšnosti či nedostatcích a provést vyhodnocení při společné schůzce. 5

6 2. d) Potřebný kapitál Na všechny akce budou předem vybrány finance. Budou získány přímo od účastníků, nebo sponzorů před zahájením každé akce. 2. e) Marketingový průzkum Charitativní koncert: Marketingový průzkum Bylo dotázáno 30 lidí na 5 otázek. 1) Jaký druh hudby posloucháte? Rock Jungle Drum a bass R n b jiné Rock Jungle Drum a bass 6 R n b jiné

7 2) Jaký den je podle Vás nejvhodnější na uspořádání koncertu? Pátek Sobota Neděle Pátek Sobota Neděle 3) Kolik Kč jste ochotni zaplatit za vstupné? 0 50,-Kč ,- Kč ,- Kč více ,- Kč ,- Kč ,- Kč více

8 4) Víte, kde se nachází Hostinec na Vysokově? Ano Ne Ano Ne 5) Je pro Vás obtížné dopravit se na koncert a zpátky domů? Ano Ne Ano Ne Na základě tohoto dotazníku se uspořádá,,rockový charitativní koncert pro nemocné děti v nemocnici MOTOL v Hostinci na Vysokově. 8

9 Výukové CD: Marketingový průzkum Bylo dotázáno 30 lidí na 5 otázek. 1) Chtěli byste zařadit do Vaší výuky CD s chráněnými rostlinami? Ano Ne Nevím Ano Ne 9 Ne vím

10 2) Umíte zacházet s moderní výpočetní technikou? Ano Ne Ano 3) Ne Myslíte si, že bude mít toto CD nějaký přínos ke vzdělání žáků či studentů? Ano Ne Nevím Ano Ne 10 Nevím

11 4) Myslíte si, že to žáky či studenty zaujme více než pouze ústní podání výkladu? Ano Ne Nevím Ano 5) Ne Nevím Kolik Kč by jste byli ochotni zaplatit za toto CD? Do 20,- Kč 20-50,- Kč Více Nevím Nic Do 20,- Kč 20-50,- Kč 11 Více Nevím Nic

12 Na základě tohoto dotazníku vyrobíme 25 výukových CD pro základní a střední školy Náchodského regionu s možností navýšení počtu. 2. f) Závěr Především spolupráce umožní zajistit kvalitní služby a vyjít tak maximálně vstříc všem požadavkům našich zákazníků a docílit jejich splnění. Vstupní kapitál bude získán od účastníků a sponzorů. Občanské sdružení bude pracovat s vyrovnaným rozpočtem. Studentská společnost si klade za cíl uspokojit potřeby zákazníků a stmelit 29 členný tým. Dle marketingového průzkumu a ankety s potenciálními zákazníky bylo zjištěno, že tento podnikatelský záměr by měl být úspěšný. 12

13 a) Závěrečná zpráva prezidenta b) Závěrečná zpráva finanční ředitelky c) Závěrečná zpráva marketingové ředitelky d) Závěrečná zpráva výrobní ředitelky e) Závěrečná zpráva personální ředitelky 13

14 3. a) Závěrečná zpráva prezidenta Funkce prezidenta přípravného výboru společnosti, do které jsem byl zvolen dne (viz zpráva personálního ředitele) měla za úkol řízení a sledování všech aktivit našeho občanského sdružení v době před jeho registrací až do doby valné hromady, která dne 12. listopadu 2007 zvolila všechny členy vedení. Teens, o. s. bylo zaregistrováno 4. prosince 2007 na ministerstvu vnitra. Do funkce ředitelů byly zvoleny: Finanční ředitel Výrobní ředitel Personální ředitel Marketingový ředitel - Zdena Chylková - Martina Vítová - Petra Přibylová - Tereza Žďárková Poté jsme začali realizovat náš podnikatelský záměr, který se týká především uplatnění znalostí i dovedností pro charitativní účely a rozšíření výukových programů pro ZŠ a SŠ z oblasti chráněných rostlin regionu a využití volného času. V lednu roku 2008 jsme začali s tvorbou kalendářů chráněných rostlin Náchodska. Kalendáře byly především určeny pro ZŠ a SŠ, pro potřeby naší školy, ale i pro širokou veřejnost. Cílem bylo upozornit na vzácné a silně ohrožené druhy rostlin, které se zde vyskytují. V únoru roku 2008 jsme začali s tvorbou výukových CD pro obohacení výuky na ZŠ a SŠ v oblasti přírodopisu a biologie, kde jsme také upozornili na vzácné a silně ohrožené druhy rostlin, které se vyskytují v náchodském regionu. 14

15 V březnu roku 2008 jsme uspořádali charitativní akci s názvem,,music for Motol pro těžce nemocné děti v Motolské nemocnici v Praze. Koncert měl velký úspěch u návštěvníků (viz reference) a také u osob, které se podílely na organizování této akce. Na projektu Junior Achievement jsem se naučil, stejně jako moji spolužáci, co to je cena svého volného času a úsilí. Nejtěžší na tomto programu bylo sjednotit své spolužáky a dohodnout se na jedné věci, stálo mě to hodně úsilí, ale výsledkem jsem mile překvapen a tímto bych chtěl poděkovat všem spolužákům, kteří mi s vypracováním projektu Junior Achievement pomohli. Tyto cenné zkušenosti bych ale nezískal, kdyby naše škola Gymnázium a střední odborná škola cestovního ruchu Náchod, s. r. o. nespolupracovala s organizací Junior Achievement a tím nám pomohla k velkému kroku do skutečného světa podnikání. Teens, o. s. se muselo potýkat s mnoha problémy. Naše problémy se lišily s různým zaměřením jednotlivých činností. - výběr názvu a loga sdružení - složitá komunikace - místo uskutečnění akce - získání klientely - kapacita sálu Jsem velmi rád, že jsme tyto problémy zdárně vyřešili za pomoci spolupráce členů celého občanského sdružení Teens. 15

16 Jak to všechno začalo Jednoho podzimního dne nám pan učitel sdělil, že na předmět zvaný praxe budeme mít naší paní ředitelku Ing. Annu Ptáčkovou. Bylo to pro nás něco nového, jelikož jsme měli od prvního ročníku na tento předmět pouze našeho oblíbeného učitele. Obavy byly zbytečné, jelikož nás paní ředitelka seznámila s programem Junior Achievement. Začala pro nás nová kapitola studií, která nás zavedla do neznámé oblasti podnikání. S tímto programem nám vzniklo spoustu starostí, ale i taky radostí. Měli jsme pocit, že se z nás stávají skuteční podnikatelé a do jisté míry se z nás stali i dospělí se starostmi běžného života podnikatele. A tak první hodinu tohoto programu nám začal maratón práce, rozhodování a odpovědnosti. Jeden z prvních problémů nastal při výběru názvu našeho občanského sdružení. Mezi všemi návrhy, které byly navrženy, jsme se nakonec usnesli na názvu Teens, jelikož Teens znamená mládež nebo dospívající, protože především na tuto skupinu lidí byly zaměřeny naše projekty. Přes spoustu problémů jsme zdárně dosáhli našeho vytouženého cíle. Mohu s potěšením prohlásit, že všechna dřina a námaha nebyla zbytečná, jelikož přinesla radost těm, kteří to potřebují. S odstupem času mohu říci, že náš podnikatelský záměr dopadl nad očekávání dobře. A tím jsme splnili záměr, pro který nám byl tento program zařazen do výuky. Doufáme, že dalším generacím studentů, nejen naší školy, přinese tento program také tak krásné zážitky a zkušenosti jako nám, studentům III.B Gymnázia a SOŠ cestovního ruchu Náchod, s. r. o. Martin Propílek Prezident občanského sdružení 16

17 3. b) Závěrečná zpráva finanční ředitelky Do své funkce jsem byla jmenována 12. listopadu Mezi mé povinnosti patřilo správné vedení celého podvojného účetnictví našeho občanského sdružení. Z počátku jsme se obávali, abychom získali potřebné finance a zákazníky, ale obavy byly zbytečné. Myslím, že za pomoci všech členů firem, ostatních spolužáků a sponzorů se naše akce opravdu vydařily. Proto bych chtěla touto cestou poděkovat všem našim sponzorům díky jim se všechny akce mohli uskutečnit. Sponzoři : - Bowling Bar Náchod - FIDES Group s. r. o. - Pan Ladislav Pražák 17

18 I. Charitativní koncert Příjmy Výdaje Vybráno - vstup ,00 Kč Vybráno - šatna 309,00 Kč Sponzorské dary 2 500,00 Kč Celkem ,00 Kč Pøíjmy 18 Výdaje Příspěvky na Benzin dle dohody Topenářské služby Asistenční služby Občerstvení Nečekané výdaje Celkem 2 750,00 Kč 300,00 Kč 3 000,00 Kč 2 291,00 Kč 893,00 Kč 9 234,00 Kč

19 II. Výukové CD Příjmy Vybráno - od zákazníků Celkem Výdaje Nákup 1 000,00 Kč CD 500,00 Kč 1 000,00 Kč 500,00 Kč Celkem Pøíjmy Výdaje 19

20 III. Kalendáře Příjmy Vybráno - od zákazníků Celkem Výdaje ,00 Kč ,00 Kč Pøíjmy Výdaje 20 Výroba Kalendářů 9 600,00 Kč Celkem 9 600,00 Kč

21 PŘÍJMY Charitativní koncert Výukové CD VÝDAJE vybráno na vstupu Kč - vybráno za šatnu 309,00 Kč - sponzorské dary 2 500,00 Kč vybráno od zákazníků 1 000,00 Kč vybráno od zákazníků ,00 Kč ,00 Kč Kalendáře CELKEM Příspěvky na benzin dle dohody 2 750, 00 Kč Topenářské služby 300,00 Kč Asistenční služby 3 000, 00 Kč Občerstvení Nečekané výdaje CD 2 291, 00 Kč 893, 00 Kč 500, 00 Kč Výroba kalendářů 9 600, 00 Kč CELKEM , 00 Kč Celkové účetnictví Teens os Poznámka:Přebytek této společnosti byl Kč a tyto finance byly poslány na účet nemocnice MOTOL pro pomoc nemocným dětem Pøíjmy Výdaje 21

22 3. c) Závěrečná zpráva marketingové ředitelky Do své funkce jsem byla jmenována 12. listopadu Úkolem této funkce byla spolupráce s ostatními řediteli a práce na dobrém hospodářském výsledku společnosti. V projektu společnosti jsme si stanovili jasné cíle, které byly uspět ve všech našich aktivitách.. Abychom těchto cílů úspěšně dosáhli, zapojili jsme schopnost všech zúčastněných. Nejen schopnosti a dovednosti, ale především nadšení pro věc nás přivedlo k úspěchu. Každý člen společnosti dodržel stanovené podmínky pro uskutečnění a naplnění našeho programu. Pořádaná charitativní akce měla veliký úspěch a přinesla návštěvníkům radost a dobrý pocit, že udělali něco pro nemocné děti. Pochvala a přání uskutečnit více takových akcí nám je velkou motivací pro stanovení vyšších cílů. V závěru bych chtěla poděkovat všem členům a sponzorům, kteří nám pomohli uskutečnit plánované akce. Tereza Žďárková marketingová ředitelka 22

23 3. d) Závěrečná zpráva výrobní ředitelky Do své funkce jsem byla jmenována v listopadu 2007 na valné hromadě, která se uskutečnila Mým úkolem je dávat pozor na kvalitu poskytovaných služeb a organizaci akcí. Po schválení podnikatelského záměru jsem začala zajišťovat objekt, propagaci a hudební produkci pro uspořádání charitativního koncertu. Po zajištění těchto základních věcí jsem musela obstarat také potřebné občerstvení pro vystupující kapely a samozřejmě i pro návštěvníky koncertu. V projektu kalendářů a výukových CD jsem zařídila potřebný materiál ( prázdná CD a samozřejmě fotografie z přírodovědné exkurze do oblastí Náchodska, kde se nacházejí silně ohrožené a vzácné rostliny). Martina Vítová výrobní ředitelka 23

24 a) Stanovy občanského sdružení b) Rozhodnutí o volbě c) Reference d) Fotodokumentace e) Propagační materiál 24

25 4.a) Stanovy občanského sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Článek 1 Založení občanského sdružení Teens, o. s. je občanským sdružením podle zákona č. 83/1990 Sb. Článek 2 Název a sídlo sdružení 1. Název sdružení je :Teens, o. s. 2. Sídlem sdružení je : Smiřických 740, Náchod Článek 3 Cíle činnosti sdružení Účelem sdružení je společná vzdělávací činnost všech členů sdružení vycházející z osnov studijního programu Aplikovaná ekonomie neziskové vzdělávací organizace Junior Achievement a spočívání v získávání praktických zkušeností a poznatků o obchodních postupech. Valná hromada občanského sdružení Teens se chce zabývat organizací poznávacích zájezdů, volnočasových vzdělávacích aktivit a vývojem materiálu na podporu kulturních tradic a přírodního dědictví. Cílem občanského sdružení je získání praktických dovedností a zkušeností. Článek 4 Orgány sdružení A) Valná hromada B) Představenstvo Valná hromada Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení. Skládá se ze všech na ní přítomných členů a je usnášeníschopná za přítomnosti nejméně ¾ členů. Do výlučné působnosti valné hromady náleží: a. rozhodnutí o koncepci činnosti sdružení a jejich zásadních změnách přítomní členové rozhodují většinou hlasů, přičemž každému přísluší jeden hlas b. rozhodují o změně stanov c. volba a odvolání členů představenstva d. řešení sporů jestliže člen sdružení vážným způsobem porušil stanovy sdružení nebo se dopustil jiného jednání, které je v přímém rozporu se zájmy sdružení, může jej valná hromada zbavit členství ve sdružení. K tomu je třeba nejméně ¾ hlasů přítomných členů. e. Schválení účetní uzávěrky f. Rozhodnutí o zániku společnosti a způsobu vypořádání Valná hromada si může ke svému rozhodnutí vyhradit i další otázky 25

26 Představenstvo 1. Představenstvo je orgánem. Jenž řídí činnost sdružení a jedná jeho jménem 2. Představenstvo sdružení, zvolené valnou hromadou, má pět členů 3. V záležitostech sdružení rozhodují a jednají jednotliví členové představenstva samostatně Článek 5 Zásady hospodaření Zdroje majetku jsou členské příspěvky, event. sponzorské příspěvky. Dalším zdrojem příjmů jsou výtěžky z akcí pořádaných členy sdružení. Získané finanční prostředky budou použity v souladu s cíli činnosti sdružení. Při zániku sdružení dojde k likvidaci (tj. majetkovému vypořádání závazků sdružení). Poté se členové sdružení vypořádají mezi sebou o případný majetkový zůstatek. Každý člen sdružení má právo přesvědčit se o hospodářském stavu sdružení. Veškerý kladný rozdíl sdružení se bezpodmínečně vrací zpátky formou nákladů na společnou činnost. Článek 6 Práva a povinnosti členů sdružení Každý člen sdružení má právo podílet se na rozhodnutí o koncepci činnosti sdružení a zásadních změnách. Současně se zavazuje zdržet se jakékoli činnosti, jež by mohla znemožnit dosažení cíle činnosti sdružení. Článek 7 Zánik sdružení Sdružení zaniká rozhodnutím valné hromady poté, co bylo dosaženo jeho účelu. Zánik sdružení bude oznámen do 15 dnů příslušnému ministerstvu. V Náchodě dne 19. listopadu

27 4.b) Rozhodnutí o volbě Na valné hromadě občanského sdružení Teens dne byli zvoleni do funkcí: Prezident společnosti Martin Propílek Finanční ředitelka Zdena Chylková Marketingová ředitelka Tereza Žďárková Výrobní ředitelka Martina Vítová Personální ředitelka Petra Přibylová Představenstvo společnosti: Martin Propílek, Zdena Chylková, Tereza Žďárková, Martina Vítová, Petra Přibylová V souladu s platnými stanovami v záležitostech sdružení rozhodují a jednají jednotliví členové představenstva samostatně. V Náchodě dne 12. listopadu 2007 Martin Propílek prezident OS 27

28 4. c) Reference Charitativní koncert pro nemocné děti v nemocnici MOTOL veřejnost kopie z webových stránek Teens o.s Jonáš :01:11 Skvělá akce, výborné koncerty, příjemné prostředí a atmosféra jak z Formanových filmů. Jen to natočit krow :00:09 další akci bych viděl v sazka aréně nebo na strahově:-) Ája :53:05 Super akce!!! Hudba, atmosféra,...fakt všechno! Díky díky díky!!! Je skvělý takhle pomáhat těm, kteří to potřebují... Terrnica :49:11 Děkujeme za pozvání na páteční pohodovu akci tam u Vás ve Vysokově=D Hrálo se dobře, i když s větší prodlevou, za tu se omlouváme. Takže zase někdy příště. Zdraví VW Maca :39:14 Podařená akce, opravdu jo! Na paření, a i na poslech! Pivo - to bych neřešil Mě se tam libilo...jen tak dale lhoťák :18:19 Ahoj včera nám bylo ctí pro Vás vystoupit na Music for Motol... pro každou kapelu je by se dalo říct nepříjemné začínat ale když u vás na 3. naši vecičku lidi začali pařit tak nás to moc bavilo a vystoupení sme si parádně užili... Já osobně sem se bál toho vašeho halucinogenního piva ale neotrávil sem se takže noblesa :o Přeju vaší firmě hodně úspěchů a doufám, že po tom našem výkonu nás zase vezmete do Východních čech s pozdravem lhoťák Zatim Nevim (www.zatimnevim.cz) Zdenča :15:32 Je tak to jsme rádi, že se akce líbila. Jestli budeme dělat ještě nějakou akci nevíme, ale chtěli bychom.když tak to sem napíšeme. cecili :08:17 úplně husťácká akce!!mrtě se povedla! A hlavně to tam fakt žilo a myslím, že si to všichni užívali stejnak jako jááá!!! Díkas moc 28

29 4. d) Fotografická dokumentace Příprava na koncert 29

30 Charitativní koncert 30

31 31

32 Závěrem této zprávy bychom chtěli poděkovat programu Junior Achievement, Gymnáziu a SOŠ CR Náchod, s. r. o. a především Ing. Anně Ptáčkové, která nás seznámila s tímto programem a tím umožnila studentům si na vlastní kůži vyzkoušet opravdové podnikání. Studenti během programu poznali, co je to skupinová práce a také cena svého volného času. Pro mnohé z nás to byly opravdu cenné zkušenosti, které budou výhodou pro další studia, ale i praktický život. Za občanské sdružení Teens Martin Propílek 32