Při Gymnáziu a SOŠ CR Náchod, s.r.o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Při Gymnáziu a SOŠ CR Náchod, s.r.o."

Transkript

1 Při Gymnáziu a SOŠ CR Náchod, s.r.o. Školní rok Teens o. s. Smiřických NÁCHOD

2 OBSAH: 1. Úvod 2. Podnikatelský záměr a) Úvod b) Okruh zákazníků c) Reklama a propagace d) Potřebný kapitál e) Marketingový průzkum f) Závěr 3. Výroční zprávy a) Závěrečná zpráva prezidenta b) Závěrečná zpráva finančního ředitele c) Závěrečná zpráva marketingového ředitele d) Závěrečná zpráva výrobního ředitele e) Závěrečná zpráva personálního ředitele 4. Přílohy a) Stanovy občanského sdružení b) Rozhodnutí o volbě c) Reference d) Fotodokumentace 5. Poděkování 2

3 Občanské sdružení Teens o. s. bylo zaregistrováno u ministerstva vnitra dne Během šesti měsíců existence se studentská firma bude snažit udělat maximum pro dobré jméno nejen společnosti, ale i školy. Hlavním cílem bude uplatnění získaných znalostí i dovedností z programu TTBiz a ze studovaných předmětů. Studentská společnost si stanovila tyto cíle: - zorganizovat takovou aktivitu, aby se získaly finanční prostředky pro další podnikání a charitativní účely - využít získané znalosti z předmětu Ekologie z minulého školního roku a vytvořit výukové programy pro ZŠ a SŠ 3

4 Školní rok Teens o. s. Smiřických NÁCHOD 4

5 2. a) Úvod: Cíl občanského sdružení - maximálně využít znalosti a schopnosti členů, které získali v programu TTBiz (Junior Achievement) a zároveň podpořit jejich další rozvoj. Dividendou společnosti je studium cestovního ruchu a schopnost organizování akcí. Plánem je uspořádání charitativního koncertu pro nemocné děti v nemocnici MOTOL, výukové CD o chráněných rostlinách regionu náchodsko pro studenty základních a středních škol a kalendář s ohroženými lučními květinami. 2. b) Okruh zákazníků Okruh zákazníků u jednotlivých projektů. Charitativní koncert: veřejnost Výukové CD: ZŠ a SŠ Kalendáře: veřejnost, ZŠ, SŠ 2. c) Reklama a propagace Pro účely společnosti je nejvhodnější reklama přímých nabídek produktů ústní pro známé a přátele, nabídkové letáky, telefonicky nebo elektronickou poštou. K vylepení letáků se použijí výkladní skříně a dveře obchodů přes rodiče a známé, nástěnky ve školách. Těmito prostředky bude získáno dostatek zákazníků a další reklama nebude nutná. Po každém produktu bude potřeba zpětnou vazbou získat informace o úspěšnosti či nedostatcích a provést vyhodnocení při společné schůzce. 5

6 2. d) Potřebný kapitál Na všechny akce budou předem vybrány finance. Budou získány přímo od účastníků, nebo sponzorů před zahájením každé akce. 2. e) Marketingový průzkum Charitativní koncert: Marketingový průzkum Bylo dotázáno 30 lidí na 5 otázek. 1) Jaký druh hudby posloucháte? Rock Jungle Drum a bass R n b jiné Rock Jungle Drum a bass 6 R n b jiné

7 2) Jaký den je podle Vás nejvhodnější na uspořádání koncertu? Pátek Sobota Neděle Pátek Sobota Neděle 3) Kolik Kč jste ochotni zaplatit za vstupné? 0 50,-Kč ,- Kč ,- Kč více ,- Kč ,- Kč ,- Kč více

8 4) Víte, kde se nachází Hostinec na Vysokově? Ano Ne Ano Ne 5) Je pro Vás obtížné dopravit se na koncert a zpátky domů? Ano Ne Ano Ne Na základě tohoto dotazníku se uspořádá,,rockový charitativní koncert pro nemocné děti v nemocnici MOTOL v Hostinci na Vysokově. 8

9 Výukové CD: Marketingový průzkum Bylo dotázáno 30 lidí na 5 otázek. 1) Chtěli byste zařadit do Vaší výuky CD s chráněnými rostlinami? Ano Ne Nevím Ano Ne 9 Ne vím

10 2) Umíte zacházet s moderní výpočetní technikou? Ano Ne Ano 3) Ne Myslíte si, že bude mít toto CD nějaký přínos ke vzdělání žáků či studentů? Ano Ne Nevím Ano Ne 10 Nevím

11 4) Myslíte si, že to žáky či studenty zaujme více než pouze ústní podání výkladu? Ano Ne Nevím Ano 5) Ne Nevím Kolik Kč by jste byli ochotni zaplatit za toto CD? Do 20,- Kč 20-50,- Kč Více Nevím Nic Do 20,- Kč 20-50,- Kč 11 Více Nevím Nic

12 Na základě tohoto dotazníku vyrobíme 25 výukových CD pro základní a střední školy Náchodského regionu s možností navýšení počtu. 2. f) Závěr Především spolupráce umožní zajistit kvalitní služby a vyjít tak maximálně vstříc všem požadavkům našich zákazníků a docílit jejich splnění. Vstupní kapitál bude získán od účastníků a sponzorů. Občanské sdružení bude pracovat s vyrovnaným rozpočtem. Studentská společnost si klade za cíl uspokojit potřeby zákazníků a stmelit 29 členný tým. Dle marketingového průzkumu a ankety s potenciálními zákazníky bylo zjištěno, že tento podnikatelský záměr by měl být úspěšný. 12

13 a) Závěrečná zpráva prezidenta b) Závěrečná zpráva finanční ředitelky c) Závěrečná zpráva marketingové ředitelky d) Závěrečná zpráva výrobní ředitelky e) Závěrečná zpráva personální ředitelky 13

14 3. a) Závěrečná zpráva prezidenta Funkce prezidenta přípravného výboru společnosti, do které jsem byl zvolen dne (viz zpráva personálního ředitele) měla za úkol řízení a sledování všech aktivit našeho občanského sdružení v době před jeho registrací až do doby valné hromady, která dne 12. listopadu 2007 zvolila všechny členy vedení. Teens, o. s. bylo zaregistrováno 4. prosince 2007 na ministerstvu vnitra. Do funkce ředitelů byly zvoleny: Finanční ředitel Výrobní ředitel Personální ředitel Marketingový ředitel - Zdena Chylková - Martina Vítová - Petra Přibylová - Tereza Žďárková Poté jsme začali realizovat náš podnikatelský záměr, který se týká především uplatnění znalostí i dovedností pro charitativní účely a rozšíření výukových programů pro ZŠ a SŠ z oblasti chráněných rostlin regionu a využití volného času. V lednu roku 2008 jsme začali s tvorbou kalendářů chráněných rostlin Náchodska. Kalendáře byly především určeny pro ZŠ a SŠ, pro potřeby naší školy, ale i pro širokou veřejnost. Cílem bylo upozornit na vzácné a silně ohrožené druhy rostlin, které se zde vyskytují. V únoru roku 2008 jsme začali s tvorbou výukových CD pro obohacení výuky na ZŠ a SŠ v oblasti přírodopisu a biologie, kde jsme také upozornili na vzácné a silně ohrožené druhy rostlin, které se vyskytují v náchodském regionu. 14

15 V březnu roku 2008 jsme uspořádali charitativní akci s názvem,,music for Motol pro těžce nemocné děti v Motolské nemocnici v Praze. Koncert měl velký úspěch u návštěvníků (viz reference) a také u osob, které se podílely na organizování této akce. Na projektu Junior Achievement jsem se naučil, stejně jako moji spolužáci, co to je cena svého volného času a úsilí. Nejtěžší na tomto programu bylo sjednotit své spolužáky a dohodnout se na jedné věci, stálo mě to hodně úsilí, ale výsledkem jsem mile překvapen a tímto bych chtěl poděkovat všem spolužákům, kteří mi s vypracováním projektu Junior Achievement pomohli. Tyto cenné zkušenosti bych ale nezískal, kdyby naše škola Gymnázium a střední odborná škola cestovního ruchu Náchod, s. r. o. nespolupracovala s organizací Junior Achievement a tím nám pomohla k velkému kroku do skutečného světa podnikání. Teens, o. s. se muselo potýkat s mnoha problémy. Naše problémy se lišily s různým zaměřením jednotlivých činností. - výběr názvu a loga sdružení - složitá komunikace - místo uskutečnění akce - získání klientely - kapacita sálu Jsem velmi rád, že jsme tyto problémy zdárně vyřešili za pomoci spolupráce členů celého občanského sdružení Teens. 15

16 Jak to všechno začalo Jednoho podzimního dne nám pan učitel sdělil, že na předmět zvaný praxe budeme mít naší paní ředitelku Ing. Annu Ptáčkovou. Bylo to pro nás něco nového, jelikož jsme měli od prvního ročníku na tento předmět pouze našeho oblíbeného učitele. Obavy byly zbytečné, jelikož nás paní ředitelka seznámila s programem Junior Achievement. Začala pro nás nová kapitola studií, která nás zavedla do neznámé oblasti podnikání. S tímto programem nám vzniklo spoustu starostí, ale i taky radostí. Měli jsme pocit, že se z nás stávají skuteční podnikatelé a do jisté míry se z nás stali i dospělí se starostmi běžného života podnikatele. A tak první hodinu tohoto programu nám začal maratón práce, rozhodování a odpovědnosti. Jeden z prvních problémů nastal při výběru názvu našeho občanského sdružení. Mezi všemi návrhy, které byly navrženy, jsme se nakonec usnesli na názvu Teens, jelikož Teens znamená mládež nebo dospívající, protože především na tuto skupinu lidí byly zaměřeny naše projekty. Přes spoustu problémů jsme zdárně dosáhli našeho vytouženého cíle. Mohu s potěšením prohlásit, že všechna dřina a námaha nebyla zbytečná, jelikož přinesla radost těm, kteří to potřebují. S odstupem času mohu říci, že náš podnikatelský záměr dopadl nad očekávání dobře. A tím jsme splnili záměr, pro který nám byl tento program zařazen do výuky. Doufáme, že dalším generacím studentů, nejen naší školy, přinese tento program také tak krásné zážitky a zkušenosti jako nám, studentům III.B Gymnázia a SOŠ cestovního ruchu Náchod, s. r. o. Martin Propílek Prezident občanského sdružení 16

17 3. b) Závěrečná zpráva finanční ředitelky Do své funkce jsem byla jmenována 12. listopadu Mezi mé povinnosti patřilo správné vedení celého podvojného účetnictví našeho občanského sdružení. Z počátku jsme se obávali, abychom získali potřebné finance a zákazníky, ale obavy byly zbytečné. Myslím, že za pomoci všech členů firem, ostatních spolužáků a sponzorů se naše akce opravdu vydařily. Proto bych chtěla touto cestou poděkovat všem našim sponzorům díky jim se všechny akce mohli uskutečnit. Sponzoři : - Bowling Bar Náchod - FIDES Group s. r. o. - Pan Ladislav Pražák 17

18 I. Charitativní koncert Příjmy Výdaje Vybráno - vstup ,00 Kč Vybráno - šatna 309,00 Kč Sponzorské dary 2 500,00 Kč Celkem ,00 Kč Pøíjmy 18 Výdaje Příspěvky na Benzin dle dohody Topenářské služby Asistenční služby Občerstvení Nečekané výdaje Celkem 2 750,00 Kč 300,00 Kč 3 000,00 Kč 2 291,00 Kč 893,00 Kč 9 234,00 Kč

19 II. Výukové CD Příjmy Vybráno - od zákazníků Celkem Výdaje Nákup 1 000,00 Kč CD 500,00 Kč 1 000,00 Kč 500,00 Kč Celkem Pøíjmy Výdaje 19

20 III. Kalendáře Příjmy Vybráno - od zákazníků Celkem Výdaje ,00 Kč ,00 Kč Pøíjmy Výdaje 20 Výroba Kalendářů 9 600,00 Kč Celkem 9 600,00 Kč

21 PŘÍJMY Charitativní koncert Výukové CD VÝDAJE vybráno na vstupu Kč - vybráno za šatnu 309,00 Kč - sponzorské dary 2 500,00 Kč vybráno od zákazníků 1 000,00 Kč vybráno od zákazníků ,00 Kč ,00 Kč Kalendáře CELKEM Příspěvky na benzin dle dohody 2 750, 00 Kč Topenářské služby 300,00 Kč Asistenční služby 3 000, 00 Kč Občerstvení Nečekané výdaje CD 2 291, 00 Kč 893, 00 Kč 500, 00 Kč Výroba kalendářů 9 600, 00 Kč CELKEM , 00 Kč Celkové účetnictví Teens os Poznámka:Přebytek této společnosti byl Kč a tyto finance byly poslány na účet nemocnice MOTOL pro pomoc nemocným dětem Pøíjmy Výdaje 21

22 3. c) Závěrečná zpráva marketingové ředitelky Do své funkce jsem byla jmenována 12. listopadu Úkolem této funkce byla spolupráce s ostatními řediteli a práce na dobrém hospodářském výsledku společnosti. V projektu společnosti jsme si stanovili jasné cíle, které byly uspět ve všech našich aktivitách.. Abychom těchto cílů úspěšně dosáhli, zapojili jsme schopnost všech zúčastněných. Nejen schopnosti a dovednosti, ale především nadšení pro věc nás přivedlo k úspěchu. Každý člen společnosti dodržel stanovené podmínky pro uskutečnění a naplnění našeho programu. Pořádaná charitativní akce měla veliký úspěch a přinesla návštěvníkům radost a dobrý pocit, že udělali něco pro nemocné děti. Pochvala a přání uskutečnit více takových akcí nám je velkou motivací pro stanovení vyšších cílů. V závěru bych chtěla poděkovat všem členům a sponzorům, kteří nám pomohli uskutečnit plánované akce. Tereza Žďárková marketingová ředitelka 22

23 3. d) Závěrečná zpráva výrobní ředitelky Do své funkce jsem byla jmenována v listopadu 2007 na valné hromadě, která se uskutečnila Mým úkolem je dávat pozor na kvalitu poskytovaných služeb a organizaci akcí. Po schválení podnikatelského záměru jsem začala zajišťovat objekt, propagaci a hudební produkci pro uspořádání charitativního koncertu. Po zajištění těchto základních věcí jsem musela obstarat také potřebné občerstvení pro vystupující kapely a samozřejmě i pro návštěvníky koncertu. V projektu kalendářů a výukových CD jsem zařídila potřebný materiál ( prázdná CD a samozřejmě fotografie z přírodovědné exkurze do oblastí Náchodska, kde se nacházejí silně ohrožené a vzácné rostliny). Martina Vítová výrobní ředitelka 23

24 a) Stanovy občanského sdružení b) Rozhodnutí o volbě c) Reference d) Fotodokumentace e) Propagační materiál 24

25 4.a) Stanovy občanského sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Článek 1 Založení občanského sdružení Teens, o. s. je občanským sdružením podle zákona č. 83/1990 Sb. Článek 2 Název a sídlo sdružení 1. Název sdružení je :Teens, o. s. 2. Sídlem sdružení je : Smiřických 740, Náchod Článek 3 Cíle činnosti sdružení Účelem sdružení je společná vzdělávací činnost všech členů sdružení vycházející z osnov studijního programu Aplikovaná ekonomie neziskové vzdělávací organizace Junior Achievement a spočívání v získávání praktických zkušeností a poznatků o obchodních postupech. Valná hromada občanského sdružení Teens se chce zabývat organizací poznávacích zájezdů, volnočasových vzdělávacích aktivit a vývojem materiálu na podporu kulturních tradic a přírodního dědictví. Cílem občanského sdružení je získání praktických dovedností a zkušeností. Článek 4 Orgány sdružení A) Valná hromada B) Představenstvo Valná hromada Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení. Skládá se ze všech na ní přítomných členů a je usnášeníschopná za přítomnosti nejméně ¾ členů. Do výlučné působnosti valné hromady náleží: a. rozhodnutí o koncepci činnosti sdružení a jejich zásadních změnách přítomní členové rozhodují většinou hlasů, přičemž každému přísluší jeden hlas b. rozhodují o změně stanov c. volba a odvolání členů představenstva d. řešení sporů jestliže člen sdružení vážným způsobem porušil stanovy sdružení nebo se dopustil jiného jednání, které je v přímém rozporu se zájmy sdružení, může jej valná hromada zbavit členství ve sdružení. K tomu je třeba nejméně ¾ hlasů přítomných členů. e. Schválení účetní uzávěrky f. Rozhodnutí o zániku společnosti a způsobu vypořádání Valná hromada si může ke svému rozhodnutí vyhradit i další otázky 25

26 Představenstvo 1. Představenstvo je orgánem. Jenž řídí činnost sdružení a jedná jeho jménem 2. Představenstvo sdružení, zvolené valnou hromadou, má pět členů 3. V záležitostech sdružení rozhodují a jednají jednotliví členové představenstva samostatně Článek 5 Zásady hospodaření Zdroje majetku jsou členské příspěvky, event. sponzorské příspěvky. Dalším zdrojem příjmů jsou výtěžky z akcí pořádaných členy sdružení. Získané finanční prostředky budou použity v souladu s cíli činnosti sdružení. Při zániku sdružení dojde k likvidaci (tj. majetkovému vypořádání závazků sdružení). Poté se členové sdružení vypořádají mezi sebou o případný majetkový zůstatek. Každý člen sdružení má právo přesvědčit se o hospodářském stavu sdružení. Veškerý kladný rozdíl sdružení se bezpodmínečně vrací zpátky formou nákladů na společnou činnost. Článek 6 Práva a povinnosti členů sdružení Každý člen sdružení má právo podílet se na rozhodnutí o koncepci činnosti sdružení a zásadních změnách. Současně se zavazuje zdržet se jakékoli činnosti, jež by mohla znemožnit dosažení cíle činnosti sdružení. Článek 7 Zánik sdružení Sdružení zaniká rozhodnutím valné hromady poté, co bylo dosaženo jeho účelu. Zánik sdružení bude oznámen do 15 dnů příslušnému ministerstvu. V Náchodě dne 19. listopadu

27 4.b) Rozhodnutí o volbě Na valné hromadě občanského sdružení Teens dne byli zvoleni do funkcí: Prezident společnosti Martin Propílek Finanční ředitelka Zdena Chylková Marketingová ředitelka Tereza Žďárková Výrobní ředitelka Martina Vítová Personální ředitelka Petra Přibylová Představenstvo společnosti: Martin Propílek, Zdena Chylková, Tereza Žďárková, Martina Vítová, Petra Přibylová V souladu s platnými stanovami v záležitostech sdružení rozhodují a jednají jednotliví členové představenstva samostatně. V Náchodě dne 12. listopadu 2007 Martin Propílek prezident OS 27

28 4. c) Reference Charitativní koncert pro nemocné děti v nemocnici MOTOL veřejnost kopie z webových stránek Teens o.s Jonáš :01:11 Skvělá akce, výborné koncerty, příjemné prostředí a atmosféra jak z Formanových filmů. Jen to natočit krow :00:09 další akci bych viděl v sazka aréně nebo na strahově:-) Ája :53:05 Super akce!!! Hudba, atmosféra,...fakt všechno! Díky díky díky!!! Je skvělý takhle pomáhat těm, kteří to potřebují... Terrnica :49:11 Děkujeme za pozvání na páteční pohodovu akci tam u Vás ve Vysokově=D Hrálo se dobře, i když s větší prodlevou, za tu se omlouváme. Takže zase někdy příště. Zdraví VW Maca :39:14 Podařená akce, opravdu jo! Na paření, a i na poslech! Pivo - to bych neřešil Mě se tam libilo...jen tak dale lhoťák :18:19 Ahoj včera nám bylo ctí pro Vás vystoupit na Music for Motol... pro každou kapelu je by se dalo říct nepříjemné začínat ale když u vás na 3. naši vecičku lidi začali pařit tak nás to moc bavilo a vystoupení sme si parádně užili... Já osobně sem se bál toho vašeho halucinogenního piva ale neotrávil sem se takže noblesa :o Přeju vaší firmě hodně úspěchů a doufám, že po tom našem výkonu nás zase vezmete do Východních čech s pozdravem lhoťák Zatim Nevim (www.zatimnevim.cz) Zdenča :15:32 Je tak to jsme rádi, že se akce líbila. Jestli budeme dělat ještě nějakou akci nevíme, ale chtěli bychom.když tak to sem napíšeme. cecili :08:17 úplně husťácká akce!!mrtě se povedla! A hlavně to tam fakt žilo a myslím, že si to všichni užívali stejnak jako jááá!!! Díkas moc 28

29 4. d) Fotografická dokumentace Příprava na koncert 29

30 Charitativní koncert 30

31 31

32 Závěrem této zprávy bychom chtěli poděkovat programu Junior Achievement, Gymnáziu a SOŠ CR Náchod, s. r. o. a především Ing. Anně Ptáčkové, která nás seznámila s tímto programem a tím umožnila studentům si na vlastní kůži vyzkoušet opravdové podnikání. Studenti během programu poznali, co je to skupinová práce a také cena svého volného času. Pro mnohé z nás to byly opravdu cenné zkušenosti, které budou výhodou pro další studia, ale i praktický život. Za občanské sdružení Teens Martin Propílek 32

Lunario, o.s. Výroční zpráva. při Gymnáziu a SOŠ CR Náchod, s.r.o. Studentská společnost. Školní rok 2007 / 2008

Lunario, o.s. Výroční zpráva. při Gymnáziu a SOŠ CR Náchod, s.r.o. Studentská společnost. Školní rok 2007 / 2008 Výroční zpráva při Gymnáziu a SOŠ CR Náchod, s.r.o. Studentská společnost Školní rok 2007 / 2008 Smiřických 740 547 01 NÁCHOD Obsah I. Úvod 1. Vznik 2. Cíle sdružení 3. Strategie II. Kalendáře 1. Výroba

Více

Stanovy sdružení. Úvodní část. Článek I. Charakter sdružení

Stanovy sdružení. Úvodní část. Článek I. Charakter sdružení Stanovy sdružení Úvodní část Název sdružení: Občanské sdružení přátel České Břízy Sídlo: Česká Bříza 115 330 11 pošta Třemošná Článek I. Charakter sdružení 1. Občanské sdružení přátel České Břízy (dále

Více

1. Prezentace společnosti. 2.Organizační struktura firmy

1. Prezentace společnosti. 2.Organizační struktura firmy VÝROČNÍ ZPRÁVA Studentské společnosti Pro školní rok 2011/2012 ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola s. r. o. Smiřických 740 547 01 Náchod Obsah: 1) Prezentace společnosti 2) Organizační struktura firmy

Více

Stanovy spolku. Náš Kopec, z.s.

Stanovy spolku. Náš Kopec, z.s. Stanovy spolku Náš Kopec, z.s. Čl. 1. Název, sídlo a působnost Náš Kopec o.s., ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen

Více

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 STANOVY DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 1 Stanovy Děti Křivoklátska, z.s. zapsaného spolku Článek I. Základní ustanovení 1. Děti Křivoklátska, z. s. (dále jen zapsaný spolek )

Více

Stanovy spolku Slovanský kruh, z. s.

Stanovy spolku Slovanský kruh, z. s. Stanovy spolku Slovanský kruh, z. s. Čl. 1 Název, forma a sídlo Spolek Slovanský kruh, z.s. (dále jen spolek ) je právnickou osobou založenou v souladu se Zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném

Více

Výroční zpráva. Studentská společnost F&T. Food and Travel. Školní rok 2013/2014. Vyučující: Ing. Jaroslava Teuberová

Výroční zpráva. Studentská společnost F&T. Food and Travel. Školní rok 2013/2014. Vyučující: Ing. Jaroslava Teuberová Výroční zpráva Studentská společnost F&T Food and Travel Školní rok 2013/2014 Vyučující: Ing. Jaroslava Teuberová ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s. r. o. Náchod, Smiřických 740, PSČ 547 01 1

Více

SPOLEK PRO SKVRŇOV STANOVY

SPOLEK PRO SKVRŇOV STANOVY SPOLEK PRO SKVRŇOV STANOVY Čl. I Název, zkratka a sídlo Název spolku zní Spolek pro Skvrňov. Používaná zkratka spolku je SpS (dále jen spolek nebo SpS). Sídlem SpS je: Skvrňov č.p. 30, 281 44. Spolek pro

Více

KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s.

KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s. Čl. 1. Název a sídlo Název: Křesťanské vzdělávací centrum Ostrava, o.s. (dále jen sdružení ) Sídlo: Kostelní náměstí 1, 728 02 Ostrava

Více

STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku

STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku Úplné znění Název spolku: Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku, z. s. Užívané zkratky: SF DHR, z. s. Sídlo: Brno, Zubatého 1, 614 00 Obsah stanov: I. Základní

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ FOTOKLUB TŘINÁCTÁ KOMORA

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ FOTOKLUB TŘINÁCTÁ KOMORA STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ FOTOKLUB TŘINÁCTÁ KOMORA Článek I. Základní ustanovení 1.1 Občanské sdružení se plným názvem jmenuje Fotoklub Třináctá komora (dále jen Fotoklub). Pod tímto názvem budou členové

Více

STANOVY. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Právní postavení sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení. Čl. 4 Členství

STANOVY. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Právní postavení sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení. Čl. 4 Členství Stanovy sdružení STANOVY Čl. 1 Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Křídla pro pěstouny o.s. (dále jen sdružení ) Sídlo sdružení: Podlažice 111, 538 51 Chrast Čl. 2 Právní postavení sdružení 1.

Více

S T A N O V Y. Sdružení rodičů a přátel Gymnázia. J. A. Komenského v Uherském Brodě

S T A N O V Y. Sdružení rodičů a přátel Gymnázia. J. A. Komenského v Uherském Brodě S T A N O V Y Sdružení rodičů a přátel Gymnázia J. A. Komenského v Uherském Brodě I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení sdružení Sdružení rodičů a přátel G y m n á z i a J. A. Komenského v Uherském

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV. Spolku rodičů žáků Gymnázia Boskovice a absolventů gymnázia. I. Základní ustanovení

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV. Spolku rodičů žáků Gymnázia Boskovice a absolventů gymnázia. I. Základní ustanovení ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV Spolku rodičů žáků Gymnázia Boskovice a absolventů gymnázia I. Základní ustanovení 1. Spolek rodičů žáků Gymnázia Boskovice a absolventů gymnázia je spolek ve smyslu ustanovení 214 a

Více

STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení );

STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení ); STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení ); 2) Sídlem sdružení je: ulice Na chobotě 1345/6, Praha 6 -

Více

S T A N O V Y. Hlava první. Základní ustanovení. Čl. I Název a sídlo Spolku

S T A N O V Y. Hlava první. Základní ustanovení. Čl. I Název a sídlo Spolku Sdružení rodičů při Gymnáziu v Krnově je občanským sdružením, jenž vzniklo dle Zk. č. 83/1990 Sb. O sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, na základě registrace u Ministerstva vnitra ČR ze dne

Více

Stanovy občanského sdružení VIA TEMPORA NOVA. Článek 1. Název a sídlo organizace

Stanovy občanského sdružení VIA TEMPORA NOVA. Článek 1. Název a sídlo organizace Stanovy občanského sdružení VIA TEMPORA NOVA Článek 1 Název a sídlo organizace 1. Název organizace: VIA TEMPORA NOVA, o.s. 2. VIA TEMPORA NOVA má sídlo ve Václavské ulici 1526, Roztoky u Prahy Článek 2

Více

Stanovy spolku. Spolek rodičů - Havlíček

Stanovy spolku. Spolek rodičů - Havlíček Stanovy spolku Spolek rodičů - Havlíček Článek 1 Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1. Název spolku je Spolek rodičů - Havlíček (dále jen spolek) 2. Sídlo spolku je ZŠ Litoměřice Havlíčkova

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s.

Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s. Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s. Čl. I Název a sídlo 1. Název spolku: Spolek rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z.s., (dále jen Spolek ) 2. Sídlo Spolku: nám. 25.března 100, Praha

Více

STANOVY SPOLKU KRČÍN

STANOVY SPOLKU KRČÍN STANOVY SPOLKU KRČÍN Název spolku: Spolek Krčín (dále jen spolek). Článek I Název spolku Článek II Sídlo spolku Sídlo spolku je na adrese:.. Nové Město nad Metují Článek III Právní postavení spolku 1.

Více

Stanovy. Sdružení rodičů a přátel MŠ Chodovická, o.s. Název a sídlo sdružení

Stanovy. Sdružení rodičů a přátel MŠ Chodovická, o.s. Název a sídlo sdružení Stanovy Sdružení rodičů a přátel MŠ Chodovická, o.s. I. Název a sídlo sdružení Sdružení nese název Sdružení rodičů a přátel MŠ Chodovická, o.s. (dále jen Sdružení) a sídlí při Mateřské škole, Praha 9 -

Více

Stanovy Praskoleské společnosti sv.prokopa

Stanovy Praskoleské společnosti sv.prokopa Stanovy Praskoleské společnosti sv.prokopa Článek I. Úvodní ustanovení Praskoleská společnost sv. Prokopa (dále jen Společnost) je dobrovolným sdružením občanů zaměřeným k plnění stanovených cílů a úkolů

Více

Stanovy. Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s., klub Klokánek

Stanovy. Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s., klub Klokánek Stanovy Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s., klub Klokánek I. Název a sídlo 1) Název sdružení: Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s., klub Klokánek (

Více

Unie soudních znalců, o. s.

Unie soudních znalců, o. s. OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Unie soudních znalců, o. s. Čl. 1 Název a sídlo Název: Unie soudních znalců, o. s. (dále jen Unie ) Sídlo: Šumenská 7 143 00 Praha 4 Čl. 2 Statut UNIE 1. Unie je dobrovolná a nezávislá,

Více

Hlava I Základní ustanovení

Hlava I Základní ustanovení 1. Stanovy Royal Rangers v ČR, z.s. Hlava I Základní ustanovení 1 Název spolku: Royal Rangers v ČR, z.s. (dále jen RR v ČR) 2 Sídlo spolku: Oldřichovice 328, 739 61 Třinec 1 3 Územní působnost: Česká republika

Více

STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov

STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole

Více

Místní akční skupina Podještědí, z. s. Liberecký kraj STANOVY. Schváleno: Valná hromada MAS Podještědí, z.s. dne - 1 -

Místní akční skupina Podještědí, z. s. Liberecký kraj STANOVY. Schváleno: Valná hromada MAS Podještědí, z.s. dne - 1 - Místní akční skupina Podještědí, z. s. Liberecký kraj STANOVY Schváleno: Valná hromada MAS Podještědí, z.s. dne - 1 - Preambule Místní akční skupina Podještědí ( dále jen místní akční skupina či MAS) je

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy ZŠ, Mendelova má sídlo v ZŠ, Mendelova v Karviné Hranicích, ulice Einsteinova 2871. Čl. II Právní poměry 1.

Více

Návrh stanov spolku Spolek Poznání při GOH

Návrh stanov spolku Spolek Poznání při GOH Návrh stanov spolku Spolek Poznání při GOH ČÁST I. Úvodní ustanovení a základní pojmy 1. Spolek Poznání GOH je nezávislým spolkem fyzických osob - rodičů a jiných zákonných zástupců žáků Gymnázia Olgy

Více

vydané v souladu s ustanovením 218 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále také jen stanovy ) Čl. 1 Název a sídlo

vydané v souladu s ustanovením 218 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále také jen stanovy ) Čl. 1 Název a sídlo vydané v souladu s ustanovením 218 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále také jen stanovy ) Čl. 1 Název a sídlo Název spolku: Sídlo spolku: Motorfans, z.s. V. Nováka 1716/4, České Budějovice

Více

se sídlem v Prachaticích, Rumpálova 402 Článek 1 Charakteristika Sdružení

se sídlem v Prachaticích, Rumpálova 402 Článek 1 Charakteristika Sdružení STANOVY SDRUŽENÍ ČLENŮ A PŘÁTEL STANICE MLADÝCH OCHRÁNCŮ PŘÍRODY D Ř Í P A T K A se sídlem v Prachaticích, Rumpálova 402 Článek 1 Charakteristika Sdružení (1) Organizace se nazývá Sdružení členů a přátel

Více

Stanovy pro Sdružení Ferdinanda Peroutky Občanské sdružení

Stanovy pro Sdružení Ferdinanda Peroutky Občanské sdružení Stanovy pro Sdružení Ferdinanda Peroutky Občanské sdružení ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení Článek I. 1. Občanské sdružení nese název Sdružení Ferdinanda Peroutky. 2. Sdružení Ferdinanda Peroutky je dobrovolné

Více

STANOVY LETECKÉHO KLUBU VINTAGE, o.s.

STANOVY LETECKÉHO KLUBU VINTAGE, o.s. STANOVY LETECKÉHO KLUBU VINTAGE, o.s. I. Název, sídlo, působnost a poslání organizace. 1.1 Letecký klub VINTAGE, o.s. (dále jen LKV) je občanským sdružením, jehož posláním je sdružovat na principu dobrovolnosti

Více

STANOVY. SPOLKU KLUB PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE V ŘEVNICÍCH, z.s. (úplné znění platné od 22. listopadu 2014)

STANOVY. SPOLKU KLUB PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE V ŘEVNICÍCH, z.s. (úplné znění platné od 22. listopadu 2014) STANOVY SPOLKU KLUB PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE V ŘEVNICÍCH, z.s. (úplné znění platné od 22. listopadu 2014) 1 Obsah: Článek Název Strana I. Název, právní forma, sídlo 3 II. Cíl činnosti 3 III. Orgány 4 IV. Členská

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

STANOVY ČÁST 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Název a sídlo. Čl. 2 Statut spolku. Čl. 3 Cíl činnosti spolku

STANOVY ČÁST 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Název a sídlo. Čl. 2 Statut spolku. Čl. 3 Cíl činnosti spolku 1 HARANT - Hry a rozmanité aktivity nadšených táborníků, z. s., stanovy STANOVY ČÁST 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Název a sídlo Název: HARANT - Hry a rozmanité aktivity nadšených táborníků, z. s. Sídlo: U

Více

Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s.

Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s. Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s. Čl. I Základní ustanovení 1. HOROLEZCI Jeseník, z. s. (dále jen spolek ) je dobrovolné sdružení fyzických osob, které je založeno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona

Více

MarPo Marcipán Povrly

MarPo Marcipán Povrly Žákovský minipodnik MarPo Marcipán Povrly Výroční zpráva 2015 Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvová organizace Obsah Úvodní slovo ředitelky... 3 Základní údaje o minipodniku

Více

KLUB RODIČŮ A PŘÁTEL GYMNÁZIA LOUNY. Stanovy. Adresa: Poděbradova 661, 440 01 Louny IČO: 64018130 Založen: 4.3.1992. Zpracováno Radou Klubu rodičů

KLUB RODIČŮ A PŘÁTEL GYMNÁZIA LOUNY. Stanovy. Adresa: Poděbradova 661, 440 01 Louny IČO: 64018130 Založen: 4.3.1992. Zpracováno Radou Klubu rodičů KLUB RODIČŮ A PŘÁTEL GYMNÁZIA LOUNY Stanovy Adresa: Poděbradova 661, 440 01 Louny IČO: 64018130 Založen: 4.3.1992 Zpracováno Radou Klubu rodičů 2011 I. Základní ustanovení 1. Klub rodičů a přátel gymnázia

Více

STANOVY: Hlava první Základní ustanovení. Čl. 1 Název a sídlo Spolku. Čl. 2 Účel Spolku

STANOVY: Hlava první Základní ustanovení. Čl. 1 Název a sídlo Spolku. Čl. 2 Účel Spolku Rodičovské sdružení Gymnázia Třinec je občanským sdružením vzniklým podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších přepisů, na základě registrace provedené Ministerstvem vnitra ke

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Kruh přátel Severáčku

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Kruh přátel Severáčku STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ 1. Název : Kruh přátel Severáčku Kruh přátel Severáčku Článek 1 Název a sídlo 2. Sídlo : Frýdlantská 1359/19, 460 01 Liberec Článek 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolnou,

Více

Stanovy. Čl. I. Název a sídlo

Stanovy. Čl. I. Název a sídlo Stanovy Čl. I. Název a sídlo 1. Tyto stanovy jsou základním vnitřním předpisem dobrovolného seskupení občanů dle nového občanského zákoníku (zákona 89/2012 Sb. dále NOZ ) s názvem Občanská vzdělávací jednota

Více

Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy. I. Název, sídlo a účel spolku

Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy. I. Název, sídlo a účel spolku Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy I. Název, sídlo a účel spolku Spolek s názvem Spolek přátel Obchodní akademie v Plzni, z. s. (dále jen Spolek ) se sídlem v Plzni, je samosprávnou

Více

STANOVY Spolek rodičů a přátel Duhovky

STANOVY Spolek rodičů a přátel Duhovky STANOVY Spolek rodičů a přátel Duhovky I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) Spolek rodičů a přátel Duhovky je nezávislým spolkem, zejména rodičů a jiných zákonných zástupců účastníků zájmového

Více

Stanovy organizace. OliMali. stanovy občanského sdružení

Stanovy organizace. OliMali. stanovy občanského sdružení Stanovy organizace OliMali stanovy občanského sdružení 1. Základní ustanovení a) Název sdružení: OliMali b) OliMali (dále jen sdružení) je neziskové, charitativní sdružení k poskytování obecně prospěšných

Více

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2. Statut sdružení

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2. Statut sdružení Čl. 1. Název a sídlo Název: Občanské sdružení Janus (dále jen sdružení ) Sídlo: Popkova 1005, 664 34 Kuřim Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného

Více

1.2. Provozovat činnost směřující ke zrušení vyhlášky č. 488/2006 autorského zákona.

1.2. Provozovat činnost směřující ke zrušení vyhlášky č. 488/2006 autorského zákona. STANOVY S.N.A. Preambule Název sdružení Sídlo 1. Poslání a základní cíle sdružení 2. Doba trvání sdružení 3. Členství 4. Vnitřní uspořádání 5. Hospodaření 6. Zánik a způsob majetkového vypořádání při zániku

Více

Stanovy spolku VIA TEMPORA NOVA. Úplné znění ke dni 12. března 2014. Článek 1. Název a sídlo spolku. Článek 2

Stanovy spolku VIA TEMPORA NOVA. Úplné znění ke dni 12. března 2014. Článek 1. Název a sídlo spolku. Článek 2 Stanovy spolku VIA TEMPORA NOVA Úplné znění ke dni 12. března 2014 Článek 1 Název a sídlo spolku 1. Název spolku: VIA TEMPORA NOVA, z.s. 2. Sídlo: Roztoky u Prahy Článek 2 Charakter spolku a její právní

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ " BMW Moto klub Czech Republic o.s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ  BMW Moto klub Czech Republic o.s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ " BMW Moto klub Czech Republic o.s." či. I. Úvodní ustanovení Sdružení BMW Moto klub Czech Republic o.s. (dále jen sdružení) zakládají jeho členové podle zákona č. 83/1990 Sb.,

Více

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely má sídlo v Praze 9 Kbely, na adrese Albrechtická 732, 197 00 Čl. II Účel spolku Spolek

Více

Stanovy občanského sdružení ErnetFree

Stanovy občanského sdružení ErnetFree Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů platný k 1.9.2005 1 Čl. 1 Základní ustanovení 1) Sdružení má název: ErnetFree (dále jen sdružení ). 2) Sdružení je právnickou

Více

Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů

Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů Čl. 1 Základní ustanovení 1) Sdružení má název: ErnetFree (dále jen sdružení ). 2) Sdružení je právnickou osobou ve smyslu

Více

STANOVY. Občanského sdružení pro podporu Tyfloturistického oddílu

STANOVY. Občanského sdružení pro podporu Tyfloturistického oddílu STANOVY Občanského sdružení pro podporu Tyfloturistického oddílu 1 Čl. I Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Občanské sdružení pro podporu Tyfloturistického oddílu (dále jen sdružení ) Sídlo:

Více

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská (dále jen spolek ) je

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

Stanovy spolku. Čl. I. Název a sídlo. Čl. II. Účel spolku. Čl. III. Hlavní činnost spolku

Stanovy spolku. Čl. I. Název a sídlo. Čl. II. Účel spolku. Čl. III. Hlavní činnost spolku Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Sportovní klub Nýrov, z.s. (dále jen SK Nýrov ) se sídlem Nýrov 56, 679 72 Kunštát. Čl. II Účel spolku Účelem spolku je pořádání a organizace sportovních, tělovýchovných

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ SPOLEK Tábornický klub Písek

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ SPOLEK Tábornický klub Písek STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ SPOLEK Tábornický klub Písek Článek I. Úvodní ustanovení 1. Název občanského sdružení: Spolek Tábornický klub Písek 2. Sídlo občanského sdružení: Smrkovická 2218, Písek 39701

Více

STATUT. Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. je. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti

STATUT. Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. je. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti STATUT obecně prospěšné společnosti Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. I. Základní ustanovení Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s.

Více

1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující rodiče, děti s poruchou autistického spektra (PAS), jejich přátele, odborníky a příznivce.

1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující rodiče, děti s poruchou autistického spektra (PAS), jejich přátele, odborníky a příznivce. Stanovy občanského sdružení Čl. 1. Název a sídlo Název: ADAM Autistické děti a my (dále jen "sdružení") Sídlo: Dlouhá třída 79/1101, Havířov, PSČ 736 01 Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolné,

Více

Stanovy občanského sdružení Star Aliance

Stanovy občanského sdružení Star Aliance Stanovy občanského sdružení Star Aliance Čl. I. Základní ustanovení 1. název občanského sdružení zní: Star Aliance (dále jen Sdružení), jež je dobrovolným, nezávislým a neziskovým sdružení osob. 2. Sdružení

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Dobrovolnické centrum Kladno Čl. I. Název a sídlo sdružení Název občanského sdružení: Dobrovolnické centrum Kladno, o. s. (dále jen Sdružení ). Sídlo sdružení od 1.6.2011: ulice

Více

FOKUS České Budějovice, o.s.

FOKUS České Budějovice, o.s. STANOVY FOKUS České Budějovice, o.s. Článek I. Název a sídlo sdružení 1. FOKUS České Budějovice - Sdružení pro pomoc a podporu lidem s duševním onemocněním (dále jen Sdružení) je dobrovolným a nepolitickým

Více

V Uherském Brodě 26.08.2013. Vážená paní, vážený pane,

V Uherském Brodě 26.08.2013. Vážená paní, vážený pane, Sdružení singulárních podílníků Uherský Brod občanské sdružení Mgr.Jaroslav JURÁK předseda bytem Osvoboditelů 1814, 688 01 Uh. Brod, okr. Uh.Hradiště MT-605558442, e-mail:jurak25@seznam.cz V Uherském Brodě

Více

Článek 1. Název a sídlo Islám v ČR nechceme, z. s. (dále jen spolek) má sídlo v Českých Budějovicích, Mánesova 345/13, 370 01.

Článek 1. Název a sídlo Islám v ČR nechceme, z. s. (dále jen spolek) má sídlo v Českých Budějovicích, Mánesova 345/13, 370 01. Stanovy Islám v ČR nechceme, z.s. Článek 1. Název a sídlo Islám v ČR nechceme, z. s. (dále jen spolek) má sídlo v Českých Budějovicích, Mánesova 345/13, 370 01. Článek 2. Účel spolku Účelem spolku je vyvíjení

Více

Stanovy NosiNET z. s.

Stanovy NosiNET z. s. Stanovy NosiNET z. s. Čl. 1. Základní ustanovení 1. NosiNET z. s. (dále Spolek ) je dobrovolný, nezávislý a neziskový spolek fyzických a právnických osob. 2. Na Spolek se dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský

Více

Stanovy sdružení Ledovec, o.s. (dříve Sdružení Ledovec)

Stanovy sdružení Ledovec, o.s. (dříve Sdružení Ledovec) Stanovy sdružení Ledovec, o.s. (dříve Sdružení Ledovec) Úplné znění, platné a účinné od 17. října 2008 Článek 1 Úvodní ustanovení Tyto stanovy jsou stanovami občanského sdružení, založeného podle zákona

Více

Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Domácí umění, o.s.

Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Domácí umění, o.s. Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Domácí umění, o.s. Část I. OBECNÁ USTANOVENÍ čl. 1 Obsah a cíl 1. Občanské sdružení fyzických a právnických osob DOMÁCÍ UMĚNÍ, o.s. (dále jen sdružení

Více

STANOVY SPOLKU SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY PŘI GYMNÁZIU FRANTIŠKA ŽIVNÉHO V BOHUMÍNĚ. Článek I: Úvodní ustanovení

STANOVY SPOLKU SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY PŘI GYMNÁZIU FRANTIŠKA ŽIVNÉHO V BOHUMÍNĚ. Článek I: Úvodní ustanovení STANOVY SPOLKU SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY PŘI GYMNÁZIU FRANTIŠKA ŽIVNÉHO V BOHUMÍNĚ Článek I: Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Sdružení rodičů a přátel školy při Gymnáziu Františka Živného v Bohumíně,

Více

Stanovy sdružení Otevřená GeoInfrastruktura. I. Název a sídlo. II. Charakter sdružení. III. Základní cíle sdružení. IV.

Stanovy sdružení Otevřená GeoInfrastruktura. I. Název a sídlo. II. Charakter sdružení. III. Základní cíle sdružení. IV. Stanovy sdružení Otevřená GeoInfrastruktura Název: Otevřená GeoInfrastruktura Název anglicky: Open GeoInfrastructure Zkratka: osgeo.cz Sídlo: Podevsí 33, Dolní Lhota, 747 66 I. Název a sídlo II. Charakter

Více

Stanovy spolku Otevřená GeoInfrastruktura, z.s.

Stanovy spolku Otevřená GeoInfrastruktura, z.s. Stanovy spolku Otevřená GeoInfrastruktura, z.s. I. Název a sídlo Název: Otevřená GeoInfrastruktura, z.s. Název anglicky: Open GeoInfrastructure Zkratka: osgeo.cz Sídlo: Podevsí 33, Dolní Lhota, 747 66

Více

Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s.

Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s. Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s. Článek I. Název a sídlo sdružení 1. Název sdružení: Komunitní škola Kasejovice, o.s. (zkráceně KŠ Kasejovice, o.s.) Názvu sdružení v mezinárodním

Více

STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov NÁVRH STANOV. Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov

STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov NÁVRH STANOV. Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov NÁVRH STANOV I. Úvodní ustanovení 1.1 Název spolku: Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov (dále jen Spolek). 1.2 Sídlo Spolku: Na Závodí 70, 739 25 Sviadnov 1.3 Spolek je založený na

Více

S T A N O V Y Ústeckého sportovního klubu USK PROVOD, z.s.

S T A N O V Y Ústeckého sportovního klubu USK PROVOD, z.s. S T A N O V Y Ústeckého sportovního klubu USK PROVOD, z.s. I. Základní ustanovení Spolek s názvem USK PROVOD, z.s. (dále jen SK) je samosprávný a dobrovolný svazek členů, kteří provozují sport, turistiku,

Více

Brdský zálesák Mníšek pod Brdy. Stanovy spolku

Brdský zálesák Mníšek pod Brdy. Stanovy spolku Brdský zálesák Mníšek pod Brdy Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Brdský zálesák (dále jen spolek ) má své sídlo v Mníšku pod Brdy, na adrese Městské kulturní středisko, V Lipkách 610, 252 10 Mníšek pod

Více

Sdružení rodičů a přátel školy Kučerka, z. s. Sídlo: A. Kučery 1276/20, 700 30 Ostrava-Hrabůvka STANOVY SPOLKU

Sdružení rodičů a přátel školy Kučerka, z. s. Sídlo: A. Kučery 1276/20, 700 30 Ostrava-Hrabůvka STANOVY SPOLKU STANOVY SPOLKU Sdružení rodičů a přátel školy Kučerka, z. s. Článek I Základní ustanovení Spolek Sdružení rodičů a přátel školy Kučerka, z. s. (dále jen spolek) je dobrovolná společenská organizace sdružující

Více

S T A N O V Y : Hlava první Základní ustanovení. Čl. 1 Název a sídlo Spolku

S T A N O V Y : Hlava první Základní ustanovení. Čl. 1 Název a sídlo Spolku Rodičovské sdružení Gymnázia Třinec je občanským sdružením vzniklým podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších přepisů, na základě registrace provedené Ministerstvem vnitra ke

Více

podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění. Hlava I Základní ustanovení

podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění. Hlava I Základní ustanovení Stanovy podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění. Občanské sdružení GAVANET Hlava I Základní ustanovení Tyto stanovy upravují postavení a právní poměry v Občanském sdružení GAVANET

Více

Stanovy občanského sdružení

Stanovy občanského sdružení 1 Název a sídlo 1.Přesný název sdružení je Opři se, o. s. Stanovy občanského sdružení 2.Adresa sdružení je Boženy Koutníkové 2022, Čelákovice, 250 88. 2 Náplň sdružení 1.Podpora dětí vyrůstajících v dětských

Více

Stanovy Spolku přátel SŠ obchodu, služeb a podnikání a VOŠ Kněžskodvorská 33/A 370 04 České Budějovice

Stanovy Spolku přátel SŠ obchodu, služeb a podnikání a VOŠ Kněžskodvorská 33/A 370 04 České Budějovice I.Název spolku Stanovy Spolku přátel SŠ obchodu, služeb a podnikání a VOŠ Kněžskodvorská 33/A 370 04 České Budějovice Spolek přátel SŠ OSaP a VOŠ, Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice (dále jen

Více

ŘÁD. j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í. s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9

ŘÁD. j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í. s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9 j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í ORGANIZAČNÍ ŘÁD s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9 P r a h a 2 0 0 3 1 1 OBSAH 1 OBSAH... 2 2 ÚVOD...3 2.1 VZNIK

Více

Sdružení VIA. Stanovy

Sdružení VIA. Stanovy Sdružení VIA Stanovy I. Název, poslání a sídlo sdružení 1. Sdružení VIA dále jako sdružení je občanským sdružením, hlásícím se svým programem k činnosti Nadace VIA. Sdružení je nezisková, nepolitická a

Více

Centrum pro děti, mládež a dospělé DRAK o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Centrum pro děti, mládež a dospělé DRAK o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Centrum pro děti, mládež a dospělé DRAK o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 D R A K Úvodní slovo: Vážené dámy, pánové a milé děti! Na těchto stránkách se Vám budeme snažit zrekapitulovat rok 2013, kdy bylo naše občanské

Více

Stanovy ANIMA IUVENTUTIS, občanského sdružení zaměřeného na práci s dětmi a mládeží ostravsko opavské diecéze

Stanovy ANIMA IUVENTUTIS, občanského sdružení zaměřeného na práci s dětmi a mládeží ostravsko opavské diecéze Stanovy ANIMA IUVENTUTIS, občanského sdružení zaměřeného na práci s dětmi a mládeží ostravsko opavské diecéze Úvodní ustanovení Občanské sdružení pro práci s dětmi a mládeží Ostravsko opavské diecéze (dále

Více

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s.

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení

Více

Stanovy FUNFÁN, o. s.

Stanovy FUNFÁN, o. s. Stanovy FUNFÁN, o. s. Preambule FUNFÁN, o. s. je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného zájmu. Občanské sdružení je právnickou osobou registrovanou ministerstvem vnitra. Čl. 1 Úvodní

Více

STANOVY RADY RODIČŮ PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE, PRAHA 5 BARRANDOV, KURANDOVÉ 669, z. s. Kurandové 669/8, 152 00 Praha 5 Hlubočepy

STANOVY RADY RODIČŮ PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE, PRAHA 5 BARRANDOV, KURANDOVÉ 669, z. s. Kurandové 669/8, 152 00 Praha 5 Hlubočepy STANOVY RADY RODIČŮ PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE, PRAHA 5 BARRANDOV, KURANDOVÉ 669, z. s. Kurandové 669/8, 152 00 Praha 5 Hlubočepy I. Základní ustanovení 1. Rada rodičů při Mateřské škole, Praha 5 Barrandov, Kurandové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV SPOLEK ANGEL. Spolek Angel (dále jen spolek ) se považuje za spolek podle 3045 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník.

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV SPOLEK ANGEL. Spolek Angel (dále jen spolek ) se považuje za spolek podle 3045 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV SPOLEK ANGEL I. Název a sídlo Byl založen Spolek Angel, se sídlem Angelovova 3183, 14300 Praha 12, IČ: 47610689, registrace provedena dne 25.11.1992 pod č.j. VSC/1-16530/92-R. II. Právní

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč. Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl.II. Účel, cíle a činnost spolku

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč. Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl.II. Účel, cíle a činnost spolku Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč Čl. I. Úvodní ustanovení Název spolku: Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč (dále jen spolek ) je dobrovolným, nepolitickým, nezávislým spolkem rodičů a

Více

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách.

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách. Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

Stanovy. LT U SMRKU o.s.

Stanovy. LT U SMRKU o.s. Stanovy LT U SMRKU o.s. Článek 1 Název, sídlo, symboly 1) LT U SMRKU o.s. je suverénním a dobrovolným občanským sdružením (o.s.) na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších

Více

STANOVY sestaveny v souladu s ustanovením 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

STANOVY sestaveny v souladu s ustanovením 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ČL. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ, NÁZEV A SÍDLO SPOLKU 1.1 Sdružení rodičů a přátel Základní umělecké školy Karla Malicha v Holicích (dále jen SRP ZUŠ Karla Malicha ) se jako občanské sdružení vzniklé dne 14.5.1992

Více

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 Obsah Stěžejní aktivity v roce 2014 Valná hromada Finanční zpráva Členství ve sdruženích Poděkování Stěžejní aktivity v roce 2014 Rok 2014 přinesl v mnohaleté

Více

STANOVY. KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, z. s. SPOLKU. Čl. 1. Název a sídlo

STANOVY. KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, z. s. SPOLKU. Čl. 1. Název a sídlo STANOVY SPOLKU KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, z. s. Čl. 1. Název a sídlo Název: Křesťanské vzdělávací centrum Ostrava, z. s. (dále jen spolek ) Sídlo: Kostelní náměstí 1, 728 02 Ostrava Čl. 2 Statut

Více

RIDERS ČR o.s. Stanovy občanského sdružení. Čl. 1 Název a sídlo. Čl. 2 Cíl a zaměření činnosti. Čl. 3 Členství

RIDERS ČR o.s. Stanovy občanského sdružení. Čl. 1 Název a sídlo. Čl. 2 Cíl a zaměření činnosti. Čl. 3 Členství Stanovy občanského sdružení RIDERS ČR o.s. Čl. 1 Název a sídlo 1. Na základě zákona č. 83/1990 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků se zakládá občanské sdružení s názvem RIDERS ČR o.s. (dále jen Sdružení).

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATEŘSKÉ CENTRUM STUDÁNKA ZLIČÍN o.s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATEŘSKÉ CENTRUM STUDÁNKA ZLIČÍN o.s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATEŘSKÉ CENTRUM STUDÁNKA ZLIČÍN o.s. Článek I Úvodní ustanovení: Název občanského sdružení: Mateřské centrum Studánka Zličín Sídlo: Nedašovská 354, Praha 5 Zličín, 155 21 Článek

Více

Stanovy občanského sdružení Čtyřlístek, rodinné centrum Mariánské Lázně

Stanovy občanského sdružení Čtyřlístek, rodinné centrum Mariánské Lázně Stanovy občanského sdružení Čtyřlístek, rodinné centrum Mariánské Lázně Preambule Občanské sdružení Ćtyřlístek, rodinné centrum Mariánské Lázně motivuje ke zdravému životnímu stylu přijetím osobní odpovědnosti

Více

M í s t n í a k č n í s k u p i n a Kelečsko - Lešensko - Starojicko, o.s. S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í

M í s t n í a k č n í s k u p i n a Kelečsko - Lešensko - Starojicko, o.s. S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í M í s t n í a k č n í s k u p i n a Kelečsko - Lešensko - Starojicko, o.s. Moravskoslezský kraj a Zlínský kraj S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í schválené ustavující Valnou hromadou dne

Více

STATUT NADAČNÍHO FONDU (ve znění ke dni 8. 8. 2015)

STATUT NADAČNÍHO FONDU (ve znění ke dni 8. 8. 2015) STATUT NADAČNÍHO FONDU (ve znění ke dni 8. 8. 2015) Nadační fond CANI PREAMBULE Nadační fond CANI si klade za cíl vybudovat, provozovat a podporovat výcvik canisterapeutických psů, terapii za pomoci canisterapie,

Více