REKAPITULACE STAVBY. POSP Litovel-autobusová zastávka Tři Dvory. Stavba: CZK ,90. Cena s DPH ,30.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "REKAPITULACE STAVBY. POSP052-2012 - Litovel-autobusová zastávka Tři Dvory. Stavba: CZK 1 686 172,90. Cena s DPH 1 393 531,30."

Transkript

1 REKAPITULACE STAVBY Stavba: POSP Litovel-autobusová zastávka Tři Dvory Místo: Datum: Zadavatel: IČ: Město Litovel DIČ: CZ Uchazeč: IČ: Vyplň údaj Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj Projektant: IČ: ing. Petr Doležel DIČ: CZ Poznámka: Cena bez DPH ,30 DPH základní snížená 21,00% ze , ,60 15,00% ze 0,00 0,00 Cena s DPH v CZK ,90 Strana 1 z 40

2 REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ Stavba: POSP Litovel-autobusová zastávka Tři Dvory Místo: Datum: Zadavatel: Město Litovel Projektant: Uchazeč: ing. Petr Doležel Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH Cena s DPH Typ Náklady stavby celkem , ,90 1 autobusová zastávka , ,90 STA 1-1 autobusová zastávka - soupis prací , ,90 Soupis 2 Osvětlení přechodu , ,10 STA 2-1 Osvětlení přechodu - soupis prací , ,10 Soupis 3 Vedlejší rozpočtové náklady , ,00 STA 3-1 Vedlejší rozpočtové náklady-soupis prací , ,00 Soupis Strana 2 z 40

3 KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Objekt: Soupis: POSP Litovel-autobusová zastávka Tři Dvory 1 - autobusová zastávka autobusová zastávka - soupis prací KSO: Místo: Datum: Zadavatel: Město Litovel Uchazeč: Vyplň údaj Projektant: ing. Petr Doležel Poznámka: CZ-CPA: IČ: DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ: CZ Vyplň údaj Vyplň údaj CZ Cena bez DPH ,50 DPH základní 21,00% ze snížená 15,00% ze Cena s DPH v CZK , ,33 0,00 0, ,83 Strana 3 z 40

4 REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ Stavba: Objekt: Soupis: POSP Litovel-autobusová zastávka Tři Dvory 1 - autobusová zastávka autobusová zastávka - soupis prací Místo: Datum: Zadavatel: Město Litovel Projektant: Uchazeč: Vyplň údaj ing. Petr Doležel Kód dílu - Popis Náklady soupisu celkem HSV - Práce a dodávky HSV zemní práce 56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch kryty poz.komunikace-živičné 58 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z betonu a ostatních hmot kryty poz.komunikací - dlažba 87 - Potrubí z trub plastických a skleněných 95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb potrubi z trub betonovych doplnujici konstrukce bourání a demolice konstrukcí , , , , , , , , , , , ,74 Strana 4 z 40

5 SOUPIS PRACÍ Stavba: Objekt: Soupis: POSP Litovel-autobusová zastávka Tři Dvory 1 - autobusová zastávka autobusová zastávka - soupis prací Místo: Datum: Zadavatel: Město Litovel Projektant: Uchazeč: Vyplň údaj ing. Petr Doležel PČ Typ Kód Popis J.cena Náklady soupisu celkem ,50 HSV - Práce a dodávky HSV zemní práce Spálení listnatého klestu se snášením D přes 30 1 K kus 3, , ,00 CS ÚRS cm ve svahu do 1:3 Pálení větví stromů se snášením na hromady listnatých v rovině nebo ve svahu do 1:3, průměru kmene přes 30 cm 1. V ceně jsou započteny i náklady na snesení klestu na hromady, přihrnování, očištění spáleniště, uložení popela a zbytků na hromadu. 2. V ceně nejsou započteny náklady na případné nutné použití kropícího vozu, tyto se oceňují samostatně. 3. Měrná jednotka je 1 strom , ,97 viz technická zpráva č Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 2 K m2 249,000 46, ,70 CS ÚRS m nebo naložením na dopravní prostředek Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše 3, V cenách jsou započteny i náklady na nařezání, vyrýpnutí, vyzvednutí, přemístění a složení sejmutého drnu na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek. 2. V ceně nejsou započteny náklady na zálivku před sejmutím drnu. Pro tyto práce lze použít ceny části C 02 souboru cen Zalití rostlin vodou. 3. Ceny jsou určeny jen pro sejmutí drnu pro drnování. 4. Sejmutím drnu se rozumí sejmutí pláství nebo pásů drnu v takové jakosti, aby se jich mohlo použít pro další drnování. položka výkazu výměr K Kácení stromů listnatých D kmene do 900 mm kus 5, , ,00 CS ÚRS ,000 Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm 1. Ceny lze použít i pro odstranění stromů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů. 2. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení kmene a větví odděleně na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek. 3. Průměr kmene se měří v místě řezu. 4. Ceny nelze užít v případě, kdy je nutné odstraňování stromu po částech; tyto práce lze oceňovat příslušnými cenami katalogu Plochy a úprava území. 5. Počet stromů při kácení souvislého lesního porostu lze určit podle tabulky uvedené v příloze č. 1. položka výkazu výměr ,000 Odstranění pařezů s odklizením do 20 m se 4 K zasypáním jámy D do 0,9 m v rovině a svahu kus 5, , ,00 CS ÚRS :5 Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 800 do 900 mm 1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení získaného dřeva na vzdálenost do 20 m, jeho složení na hromady nebo naložení na dopravní prostředek, zasypání jámy, doplnění zeminy a úprava terénu. 2. Ceny jsou určeny jen pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách. 3. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot. Strana 5 z 40

6 položka výkazu výměr ,000 J.cena Odkopávky a prokopávky nezapažené pro 5 K m3 132,200 79, ,78 CS ÚRS silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do m3 1. Ceny jsou určeny pro vykopávky: a) příkopů pro silnice a to i tehdy, jsou-li vykopávky příkopů prováděny samostatně, b) v zemnících na suchu, jestliže tyto zemníky přímo souvisejí s odkopávkami nebo prokopávkami pro spodní stavbu silnic. Vykopávky v ostatních zemnících se oceňují podle kapitoly. 3*2 Zemníky Všeobecných podmínek tohoto katalogu. c) při zahlubování silnic pro mimoúrovňové křížení a pro vykopávky pod mosty provedenými v předepsaném předstihu. Část vykopávky mezi svislými rovinami proloženými vnějšími hranami mostu se oceňují: - při objemu do m3 cenami pro množství do 100 m3 - při objemu přes m3 cenami pro množství přes 100 do m3. d) pro sejmutí podorničí s přihlédnutím k ustanovení čl Všeobecných podmínek katalogu. 2. Ceny nelze použít pro odkopávky a prokopávky v zapažených prostorách; tyto zemní práce se oceňují podle čl Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 3. V cenách jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění výkopku v příčných profilech na přilehlých svazích a příkopech. Vzdálenosti příčného přemístění se nezahrnují do střední vzdálenosti vodorovného přemístění výkopku. 4. Vodorovné přemístění výkopku z výkopiště na násypiště při jakékoliv šířce koruny se nepovažuje za vodorovné přemístění výkopku v příčném profilu, je-li při odkopávce nebo prokopávce mezi výkopištěm a násypištěm v příčném profilu dopravní nebo jiný pruh, na němž projekt vylučuje rušení provozu prováděním zemních prací. Takové přemístění výkopku se oceňuje podle čl Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 5. Přemístění výkopku v příčných profilech na vzdálenost přes 15 m se oceňuje cenami souboru cen Vodorovné přemístění výkopku části A 01 Společné zemní práce tohoto katalogu položka výkazu výměr 12 ( )* 0,4 ( ) * 0,3 ( )*0,3 28 *0,55 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 6 K m3 6, , ,82 CS ÚRS objemu do 100 m3 36,400 39,900 40,500 15,400 Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší, b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do m3. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy popsané v poznámce č. 1 v horninách 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení: a) v suchu nebo mokru cenami , a Dolamování hloubených vykopávek, b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně. položka výkazu výměr 33 1,42*1,1*4 6,248 7 K Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 2, , ,62 CS ÚRS Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 do 100 m3 Strana 6 z 40

7 J.cena 1. Ceny až jsou určeny jen pro šachty hloubky do 12 m. Šachty větších hloubek se oceňují individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) svislé přemístění výkopku, b) urovnání dna do předepsaného profilu a spádu. c) přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo naložení na dopravní prostředek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na roubení. 4. Pažení šachet bentonitovou suspenzí se oceňuje takto: a) dodání bentonitové suspenze cenou Bentonitová suspenze pro pažení rýh pro podzemní stěny její výroba katalogu Zvlášní zakládání objektů; množství v m2 se určí jako součin objemu vyhloubeného prostoru (v m3) a koeficientu 1,667, b) doplnění bentonitové suspenze se ocení cenou Doplnění bentonitové suspenze katalogu Zvlášní zakládání objektů. 5. Vodorovné přemístění výkopku ze šachet, pažených bentonitovou suspenzí, se oceňuje cenami souboru cen Vodorovné přemístění výkopku z rýh podzemních stěn, vodorovné přemístění znehodnocené bentonitové suspenze se oceňuje cenami souboru cen Vodorovné přemístění znehodnocené suspenze katalogu Zvláštní zakládání objektů. položka výkazu výměr 33 (2,9)*(0,5)^2 *3,14 Vodorovné přemístění větví stromů listnatých 8 K kus 5, , ,00 CS ÚRS do 5 km D kmene do 900 mm Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom. 2,277 položka výkazu výměr 10 5 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých 9 K kus 5, , ,00 CS ÚRS do 5 km D kmene do 900 mm 5,000 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 700 do 900 mm 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom. položka výkazu výměr 10 5 Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do K kus 5, , ,00 CS ÚRS mm Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 700 do 900 mm 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom. 5,000 položka výkazu výměr 10 5 Vodorovné přemístění drnu bez naložení se 11 K m2 259,000 38, ,90 CS ÚRS složením do 3000 m Vodorovné přemístění drnu na suchu na vzdálenost přes 2000 do 3000 m 5, V cenách jsou započteny i náklady na terénní přirážky za jízdu v nepříznivých nebo mimořádně nepříznivých poměrech a složení drnu na hromady. 2. V cenách nejsou započteny náklady na naložení na dopravní prostředek, tyto se oceňují souborem cen Nakládání drnu. 3. Vzdálenost pro vodorovné přemístění drnu je délka nejhospodárnější dopravní trasy, měřené v její ose, mezi těžištěm plochy z níž se drn snímá a těžištěm plochy určené k drnování. položka výkazu výměr Vodorovné přemístění do 5000 m 12 K m3 21, , ,00 CS ÚRS výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 259,000 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes do m Strana 7 z 40

8 J.cena 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen Uložení sypaniny do násypů a Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. položka výkazu výměr Vodorovné přemístění do 5000 m 13 K m3 56, , ,00 CS ÚRS výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 21,000 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes do m 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen Uložení sypaniny do násypů a Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. položka výkazu výměr položka výkazu výměr ,5*0,1 položka výkazu výměr 32 47,5*0,3 Vodorovné přemístění do m 14 K m3 114, , ,12 CS ÚRS výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 21,000 20,750 14,250 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes do m Strana 8 z 40

9 J.cena 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen Uložení sypaniny do násypů a Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. položka 12 výkazu výměr bez násypu 132,2-21 položka výkazu výměr 33 0,66+2,129+(0,075)^2*3,14*4+(0,25)^2*3,14*2,9 Příplatek k vodorovnému přemístění 15 K výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m3 573,145 21, ,36 CS ÚRS m přes m 111,200 3,429 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých m 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen Uložení sypaniny do násypů a Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 114,629*5 573, K Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 56, , ,00 CS ÚRS Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny ceny a Ceny a jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny. položka výkazu výměr položka výkazu výměr ,5*0,1 položka výkazu výměr 32 47,5*0,3 21,000 20,750 14,250 Strana 9 z 40

10 J.cena Uložení sypaniny do 0,75 m3 násypu na 1 m 17 K m3 21, , ,00 CS ÚRS silnice nebo železnice Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z jakýchkoliv hornin pro jakýkoliv způsob uložení, při průměrném množství násypu do 0,75 m3 na 1 m 1. Ceny lze použít i pro sypaniny odebírané z hald, pro hlušinu apod. 2. Cenu lze použít i pro: a) rozprostření zbylého výkopu na místě po zásypu jam a rýh pro podzemní vedení a zářezů pro podzemní vedení; toto množství se určí v m3 uloženého výkopku, měřeného v rostlém stavu, b) uložení výkopku do násypů pod vodou. 3. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhutněním na trvalé skládky, do koryt vodotečí a do prohlubní terénu. 4. Cenu lze použít i pro ukládání sypaniny z hornin nesoudržných i soudržných společně bez možnosti jejich roztřídění. 5. Ceny a lze použít jen tehdy, jestliže objem násypů, oceňovaných těmito cenami, měřený podle ustanovení čl Všeobecných podmínek katalogu nepřesáhne m3na objektu. Násypy, jejichž součet objemů přesáhne m3 na objektu, se ocení individuálně. 6. Ceny jsou určeny pro míru zhutnění určenou projektem: a) pro ceny až v % výsledku zkoušky PS, b) pro ceny a relativní ulehlostí I(d), c) pro ceny a stanovením technologie. 7. Ceny nelze použít: a) pro uložení sypaniny do hrází; uložení netříděné sypaniny do hrází se oceňuje cenami souboru cen 171 uložení netříděných sypanin do hrází části A 03, případně cenovými normativy podle části A 31, b) pro uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je menší než 3 m. Toto uložení se oceňuje cenami souboru cen Obsyp objektů. 8. Cena neplatí pro uložení výkopku nebo ornice při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopiště na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady. podél výkopu. 9. Horninami soudržnými se rozumějí takové horniny, u nichž zdrojem pevnosti jsou molekulární a chemické vazby mezi částicemi horniny. Jde o horniny, které jsou schopny plastických deformací. 10. Horninami nesoudržnými se rozumějí horniny, u nichž hlavním zdrojem pevnosti ve smyku je pouze tření mezi jednotlivými oddělenými pevnými částicemi horniny. 11. Horninami sypkými se rozumějí horniny III. skupiny podle ČSN se zrnem do 125 mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm může být nejvýše 5 % objemu. 12. Horninami kamenitými se rozumějí nestmelené úlomkovité horniny skalní a sypké se zrny přes 125 mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm musí být vyšší než 5 % objemu. 13. Ceny pro uložení soudržných hornin lze použít, jestliže jejich přirozená vlhkost při ukládání do násypu není vyšší než 2 % optimální vlhkosti dle zkoušky PS na neredukovaný materiál. Je-li vlhkost při ukládání sypaniny do násypu vyšší, ocení se položky výkazu výměr Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 18 K t 206, , ,80 CS ÚRS skládce (skládkovné) Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce ( skládkovné ) 21, Cena je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu; b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami , , a V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce. 4. V ceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 6. Cenu lze po dohodě upravit. 114,629*1,8 206, K Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 5,167 88,70 458,31 CS ÚRS Strana 10 z 40

11 5,167 J.cena Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách 1. Ceny jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 100 % PS, b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách , , a je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu. 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen Nakládání výkopku nebo sypaniny a Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen souboru cen Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, zásyp pro položku 33 výkazu výměr (6,248+2,277)-2,129-0,66-(0,25)^2*3,14*2,9 Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z 20 K hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje m3 2, ,00 749,41 CS ÚRS výkopu Obsypání potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny 1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 2. Míru zhutnění předepisuje projekt. 3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci. položka výkazu výměr 33 4*0,5*1,1-(0,075)^2*3,14*4 21 M štěrkodrť frakce 0-8 t 3, ,00 961,83 CS ÚRS Založení lučního trávníku výsevem v rovině a ve 22 K m2 207,500 9, ,50 CS ÚRS svahu do 1:5 2,129 kamenivo přírodní drcené hutné pro stavební účely PDK (drobné, hrubé a štěrkodrť) štěrkodrtě ČSN EN frakce 0-8 2,129*1,8 Založení trávníku výsevem lučního v rovině nebo na svahu do 1:5 3, V cenách jsou započteny i náklady na přípravu půdy, pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 2. V cenách až jsou započteny i náklady na zatravňovací textilii. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen Vypletí a Zalití rostlin vodou. b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci. položka výkazu výměr 31 32, , M osivo směs travní krajinná - technická kg 6,848 90,00 616,32 CS ÚRS osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg krajinná Strana 11 z 40

12 položka výkazu výměr ,5*0,033 6,848 J.cena 24 K Úprava pláně v zářezech se zhutněním m ,000 24, ,00 CS ÚRS Úprava pláně na stavbách dálnic v zářezech mimo skalních se zhutněním 1. Ceny se zhutněním jsou určeny pro všechny míry zhutnění. 2. Ceny , , a jsou určeny pro urovnání nově zřizovaných ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, drnování a dále předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu. 3. Cena je určena pro vyplnění sypaninou prohlubní zářezů v horninách 5, 6 a Ceny neplatí pro zhutnění podloží pod násypy; toto zhutnění se oceňuje cenou Zhutnění podloží pod násypy. 5. Ceny neplatí pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna příkopů pro jakoukoliv jejich šířku; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů A 01 tohoto katalogu. 6. Urovnání ploch ve sklonu přes 1:5 (svahování) se oceňuje cenou Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů, části A 01 tohoto katalogu. 7. Vyplnění prohlubní v horninách tř. 5, 6, a 7 betonem nebo stabilizací se oceňuje cenami části A 01 Zřízení konstrukcí katalogu Komunikace pozemní a letiště. dle položek 24 a25 výkazu výměr ,000 Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 25 K m2 207,500 28, ,00 CS ÚRS m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1 : 5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm 1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; toto získání se oceňuje cenami souboru cen Sejmutí ornice. 3. Případné nakládání ornice, v souvislosti s pozn. č. 3 se oceňuje cenami souboru cen Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny. 4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby, oceňuje se její přemístění cenami souboru cen Vodorovné přemístění výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, uvedená v popisu cen, neodečítá. položka výkazu výměr 31 32, Rozprostření ornice tl vrstvy do 300 mm pl do 26 K m2 47,500 92, ,50 CS ÚRS m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 207,500 Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1 : 5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm 1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; toto získání se oceňuje cenami souboru cen Sejmutí ornice. 3. Případné nakládání ornice, v souvislosti s pozn. č. 3 se oceňuje cenami souboru cen Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny. 4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby, oceňuje se její přemístění cenami souboru cen Vodorovné přemístění výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, uvedená v popisu cen, neodečítá. položka výkazu výměr 32 32,5+15 Poplatek za uložení stavebního dřevěného 27 K t 1, ,00 150,00 CS ÚRS odpadu na skládce (skládkovné) 47,500 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného 1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen Drcení stavebního odpadu z katalogu Demolice objektů. položka výkazu výměr 10 5*0,2 1, K R Štěpkováno větví m3 2, , ,00 Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné) položka výkazu výměr 10 Strana 12 z 40

13 J.cena 5*0,4 2, Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch 29 K Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm m2 41,200 70, ,84 CS ÚRS Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm položka výkazu výměr 30 32,4+8,8 30 K Podklad štěrkodrť ŠD zhut tl 150mm m2 276,000 99, ,40 Podklad štěrkodrť ŠD zhut tl 150mm položka výkazu výměr *2 + (22+4)*2 31 K Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 180 mm m2 112, , ,00 CS ÚRS K Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 294, , ,00 CS ÚRS Podklad z mechanicky zpevněného kameniva 33 K m2 130, , ,00 CS ÚRS MZK tl 180 mm 41, ,000 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 180 mm položka výkazu výměr ,000 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm položka výkazu výměr ,000 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 180 mm 1. ČSN připouští pro MZK max. tl. 300 mm. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) ochranu povrchu podkladu filtračním postřikem, který se oceňuje cenami souboru cen , b) spojovací postřk před pokládkou asfaltových směsí, který se oceňuje cenami sooboru cen ,24 položka 23 výkazu výměr , kryty poz.komunikace-živičné Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 34 K m2 210,000 14, ,00 CS ÚRS do 0,70 kg/m2 Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,50 do 0,70 kg/m2 položky výkazu výměr , ,000 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) 35 K tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného m2 210, , ,00 CS ÚRS asfaltu Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm 1. ČSN EN připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm. položka výkazu výměr , Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z betonu a ostatních hmot ,14 37 K Výztuž cementobetonového krytu ze svařovaných sítí KARI hmotnosti do 7,5 kg/m2 t 0, , ,04 CS ÚRS Ocelová výztuž cementobetonového krytu ze svařovaných sítí KARI hmotnosti do 7,5 kg/m2 položka výkazu výměr 23 82*0,00303*1,01 0, K R Vrstva válcovaného betonu VB I 150mm Vrstva válcovaného betonu VB I 150mm m2 112, , ,00 položka výkazu výměr , K R Kryt superplastifikovaný beton CB II cm Kryt superplastifikovaný beton CB II cm m2 82, , ,00 položka výkazu výměr ,000 Strana 13 z 40

14 J.cena Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 40 K z kamene, monolitickým betonovým nebo t 347,854 58, ,10 CS ÚRS živičným Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu 1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živičným kryty poz.komunikací - dlažba Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 41 K m2 292, , ,40 CS ÚRS mm skupiny B pl přes 300 m2 Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny B, pro plochy přes 300 m2 1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů, nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby pro obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy - do 100 m2 ve výši 3 %, - přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, - přes 300 m2 ve výši 1 %. 4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože ,27 položka 18,19,20 výkazu výměr 10,5+9, ,4+90,9+113,8 dlažba zámková PROMENÁDA slepecká 20x10x6 42 M m2 35, , ,75 CS ÚRS cm barevná dlažba skladebná HOLLAND HBB 20x10x6 cm 43 M m2 255, , ,91 CS ÚRS přírodní dlažba skladebná HOLLAND HBB 20x10x6 cm 44 M m2 4, , ,20 CS ÚRS červená Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 45 K m2 21, , ,00 CS ÚRS mm skupiny C pl do 50 m2 35,100 4, ,100 dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba zámková PROMENÁDA-SLEPECKÁ 1 m2=50 kusů 20 x 10 x 6 barevná položka 18 výkazu výměr 35,1*1,01 35,451 dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba skladebná HOLLAND s fazetou, 1 m2=50 kusů HBB 20 x 10 x 6 přírodní položka výkazu výměr 20 (48,4+90,9+113,8)*1,01 255,631 dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba skladebná HOLLAND s fazetou, 1 m2=50 kusů HBB 20 x 10 x 6 červená položka výkazu výměr 19 4*1,01 4,040 Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny C, pro plochy do 50 m2 1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů, nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby pro obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy - do 100 m2 ve výši 3 %, - přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, - přes 300 m2 ve výši 1 %. 4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože. položka výkazu výměr 21 5,4+16,4 21, M dlažba BEST-KLASIKO 20 x 10 x 8 cm barevná m2 32, , ,36 CS ÚRS Strana 14 z 40

15 32,118 J.cena dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba vibrolisovaná BEST standardní povrch (uzavřený hladký povrch) provedení: červená,hnědá,okrová,antracit tvarově jednoduchá dlažba KLASIKO 20 x 10 x 8 položka výkazu výměr 21 (15,4+16,4)*1,01 Osazení desek z bílého betonu do lože z 47 K m 16,000 88, ,40 CS ÚRS kameniva pásů a pruhů š 500 mm Osazení desek z bílého betonu pro vodorovné značení do lože z kameniva těženého tl. 40 až 80 mm, s vyplněním spár pásů nebo pruhů šířky 500 mm 1. Cena je určena jen pro osazení 1 kusu šipky bez vlastního pruhu. Tento pruh se oceňuje cenami až V cenách jsou započteny i náklady na: a) zřízení lože z kameniva těženého, b) beranění desek nebo šipek, c) výplň spár kamenivem těženým. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) popř. nutné zemní práce, které se oceňují cenami souborů cen části A 01 katalogu Zemní práce, b) popř. nutné bourání (rozebrání) vozovky, které se oceňují cenami části B 01 tohoto katalogu, c) dodání desek nebo šipek, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout ve výši 1 %. položka výkazu výměr 22 4/0,25 48 M Bet dlaždice varovné vodící linie kus 32,320 85, ,20 Bet dlaždice varovné vodící linie položka výkazu výměr 22 16/0,5*1,01 Osazení obruby z drobných kostek s boční 49 K m 169, , ,00 CS ÚRS opěrou do lože z betonu prostého 16,000 32,320 Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky 1. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání dlažebních kostek, tyto se oceňují ve specifikaci. Množství uvedené ve specifikaci se určí jako součin celkové délky obrub a objemové hmotnosti 1 m obruby a to: a) 0,065 t/m pro velké kostky, b) 0,024 t/m pro malé kostky. Ztratné lze dohodnout ve výši 1 % pro velké kostky, 2 % pro malé kostky. 3. Osazení silniční obruby ze dvou řad kostek se oceňuje: a) bez boční opěry jako dvojnásobné množství silniční obruby z jedné řady kostek, b) s boční opěrou jako osazení silniční obruby z jedné řady kostek s boční opěrou a osazení silniční obruby z jedné řady kostek bez boční opěry. položka výkazu výměr M kostka dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm t 4, , ,50 CS ÚRS Osazení silničního obrubníku betonového 51 K stojatého s boční opěrou do lože z betonu m 169, , ,00 CS ÚRS prostého 169,000 výrobky lomařské a kamenické pro komunikace (kostky dlažební, krajníky a obrubníky) kostka dlažební drobná žula (skupina materiálu I/2) vel. 8/10 cm šedá (1t = cca 5 m2) Poznámka k položce: 1t = cca 5 m2 položka výkazu výměr *0,024*1,01 4,097 Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky 1. V cenách silničních obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny pro osazení a) do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách a též náklady na zřízení bočních opěr. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci; ztratné lze dohodnout ve výši 1 %. položka výkazu výměr 15 Strana 15 z 40

16 ,000 J.cena obrubník betonový chodníkový ABO M kus 170, , ,05 CS ÚRS x15x25 cm obrubníky betonové a železobetonové chodníkové ABO x 15 x 25 položka výkazu výměr 15 ( )*1,01 Osazení chodníkového obrubníku betonového 53 K stojatého s boční opěrou do lože z betonu m 174, , ,00 CS ÚRS prostého 170,690 Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky 1. V cenách chodníkových obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny pro osazení a) do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách a též náklady na zřízení bočních opěr. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci; ztratné lze dohodnout ve výši 1 %. položka výkazu výměr obrubník betonový chodníkový ABO M kus 175, , ,92 CS ÚRS x10x20 cm Osazení bezbariérového betonového obrubníku 55 K m 17, , ,00 CS ÚRS do betonového lože tl 150 mm 174,000 obrubníky betonové a železobetonové chodníkové ABO x 10 x 20 položky výkazu výměr 6 ( )*1,01 175,740 Osazení betonového bezbariérového obrubníku z betonu prostého tř. C 30/37 s ložem betonovým tl. 150 mm úložná šířka do 400 mm 1. Cenu lze použít pro osazení přímých i náběhových bezbariérových obrubníků. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci; ztratné lze dohodnout ve výši 1 %. položka výkazu výměr , M obrubník HK přímý 40x33x100 cm šedý kus 13, , ,70 CS ÚRS obrubníky betonové a železobetonové obrubníky bezbariérové - CSB obrubník HK přímý 40 x 33 x 100 položka výkazu výměr 28 13*1,01 13, M obrubník HK náběhový pravý 40x33-31x100 cm šedý kus 1, , ,90 CS ÚRS obrubníky betonové a železobetonové obrubníky bezbariérové - CSB obrubník HK náběhový pravý 40 x x 100 položka výkazu výměr 28 1*1,01 1, M obrubník HK náběhový levý 40x31-33x100 cm šedý kus 1, , ,90 CS ÚRS obrubníky betonové a železobetonové obrubníky bezbariérové - CSB obrubník HK náběhový levý 40 x x 100 položka výkazu výměr 28 1*1,01 1, M obrubník HK přechodový pravý 40x31-H25x100 cm šedý kus 1, , ,50 CS ÚRS obrubníky betonové a železobetonové obrubníky bezbariérové - CSB obrubník HK přechodový pravý 40 x 31-H25 x 100 položka výkazu výměr 28 1*1,01 1, M obrubník HK přechodový levý 40xH25-31x100 cm šedý kus 1, , ,50 CS ÚRS obrubníky betonové a železobetonové obrubníky bezbariérové - CSB obrubník HK přechodový levý 40 x H25-31 x 100 položka výkazu výměr 28 1*1,01 1, M lepidlo obkladů a dlažeb 035 GRES mrazuvzdorné bal. 25 kg t 0, ,00 590,92 CS ÚRS tmely obkladové a spárovací hmoty lepící lepení obkladů a dlažeb 035 GRES mrazuvzdorné bal. 25 kg Strana 16 z 40

17 Poznámka k položce: Spotřeba: 4,2 kg/m2 hl.8 mm J.cena položka výkazu výměr 28 17*0,4*0,010 0, K Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého m3 11, , ,52 CS ÚRS Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 12/15 položka výkazu výměr 15, 16 a *0,3*0,1+174*0,25*0, *0,1*0,1 11, K Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 197, , ,64 CS ÚRS Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu 87 - Potrubí z trub plastických a skleněných Lože pod potrubí otevřený výkop ze 64 K m3 0, ,00 487,08 CS ÚRS štěrkopísku Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm 1. Ceny a lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 2. V cenách a jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích ,26 položka výkazu výměr 30 4*1,1*0,15 Montáž potrubí z trubek tlakových z tvrdého 65 K PVC otevřený výkop svařovaných vnější průměr m 4,000 35,30 141,20 CS ÚRS mm 0,660 Montáž potrubí z plastických hmot v otevřeném výkopu z tlakových trubek z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem vnějšího průměru 160 mm 1. V cenách potrubí z trubek PVC jsou obsaženy i náklady na montáž tvarovek. 2. V cenách potrubí z trubek polyetylenových nejsou započteny náklady na dodání tvarovek použitých pro napojení potrubí z trub PE na jiný druh potrubí; tvarovky se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout u trub polyetylénových ve výši 1,5 %; u trub tlakových hrdlovaných z tvrdého PVC ve výši 3 % a u tvarovek z tvrdého PVC ve výši 1,5 %. 4 trubka KGEM s hrdlem 150X4,7X2M 66 M kus 2, ,00 997,88 CS ÚRS SN8KOEX,PVC trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) PipeLife trubka KGEM s hrdlem SN8 150x4,7x2M koex položka výkazu výměr 33 2*1,01 Montáž přesuvek na potrubí z kanalizačních 67 K trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop kus 2,000 67,10 134,20 CS ÚRS DN 150 Montáž tvarovek na potrubí z kanalizačních trub z plastu z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu přesuvek DN 150 4,000 2, Napojení trubních řadů z trub PVC na jiný druh potrubí se oceňuje individuálně. 2. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání tvarovek a těsnicích kroužků. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve výši 1,5 %, u těsnících kroužků ve výši 2,0 %. výpis nových vpustí 2 68 M koleno kanalizace plastové KGB 150x87 kus 2, ,00 262,60 CS ÚRS Přesun hmot pro trubní vedení z trub z 69 K t 1, ,00 126,30 CS ÚRS plastických hmot otevřený výkop 2,000 trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) kolena KGB KGB 150x87 2*1,01 2,020 Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m 95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb ,13 70 K Rozebrání vozovek ze silničních dílců m2 15,000 36,10 541,50 CS ÚRS Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár ze silničních dílců v jakékoliv ploše a jakýchkoliv rozměrů se spárami zalitými živicí nebo cementovou maltou, kladených do lože z kameniva nebo živice Strana 17 z 40

18 J.cena 1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb a dílců včetně odstranění lože. 2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami -7130, -7131, -7132, -7170, -7171, -7172, -7230, a Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého; pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu. 3. U komunikací pro pěší a u vozovek a ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční rozebrání, u vozovek a ploch větších než 50 m2 pro rozebrání strojní. 4. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňuje cenami souboru cen Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto ceníku, b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru cen Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto ceníku. 5. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot. položka výkazu výměr 35 10*1,5 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva 71 K m2 15, , ,00 CS ÚRS těženého tl 200 mm 15,000 Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční odstranění podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m2 pro odstranění strojní. 3. Ceny a) 7111 až 7113, 7151 až a až lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) 7121 až 7125, 7161 až a až lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) 7130 až -7132, 7170 až a 7230 až lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen 7111 až 7146 a přes 20 m u cen až 7246 se oceňuje cenami souborů cen Vodorovná doprava suti. 8. Ceny -714., a 724. nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním. položka výkazu výměr 35 10*1,5 15,000 Plošná úprava terénu zemina tř 1 až 4 72 K nerovnosti do +/- 100 mm v rovinně a svahu do m2 15,000 20,00 300,00 CS ÚRS :5 Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice při nerovnostech terénu přes +/-50 do +/- 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 1. Ceny jsou určeny pro vyrovnání nerovností dosud neupraveného rostlého nebo ulehlého terénu. položka výkazu výměr 35 10*1,5 15, K Podklad štěrkodrť ŠD zhut tl 150mm Podklad štěrkodrť ŠD zhut tl 150mm m2 15,000 99, ,00 položka výkazu výměr 35 10*1,5 15, K Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva m2 těženého tl 40 mm 15, , ,00 CS ÚRS Osazení silničních dílců ze železového betonu s podkladem z kameniva těženého do tl. 40 mm jakéhokoliv druhu a velikosti Strana 18 z 40

19 1. V ceně nejsou započteny náklady na: a) dodání dílců, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout ve výši 1%, b) výplň spár, které se oceňují cenami souboru cen Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky. 2. Počet měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy krytu z dílců včetně spár. J.cena položka výkazu výměr 35 10*1,5 panel silniční IZD 300/150/15 JP 6 tun 75 M kus 3, , ,09 CS ÚRS x150x15 cm 15,000 prefabrikáty silniční betonové a železobetonové panely silniční IZD 300/150/15 JP 6 t 300 x 150 x 15 Poznámka k položce: dohodou položka výkazu výměr 35 10*1,5/3/1,5 3,333 panel silniční IZD 300/150/15 JP 6 tun 76 M kus 3, x150x15 cm panel silniční IZD 300/150/15 JP 6 tun 300x150x15 cm položka výkazu výměr 35 - opotřebení 10*1,5/3/1,5 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů 77 K t 3,600 45,20 162,72 CS ÚRS do 1 km 3, , ,82 Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). položka výkazu výměr 35 3,6 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti 78 K t 32,400 10,60 343,44 CS ÚRS ze sypkých materiálů Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km 3, Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). položka výkazu výměr 35 9*3,6 79 K Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 5, , ,57 CS ÚRS ,400 Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot překážka, pro kterou je nutno vybourané hmoty překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. položka výkazu výměr 35 5,633 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy 80 K t 56,330 29, ,63 CS ÚRS vybouraných hmot 5,633 Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km Strana 19 z 40

20 J.cena 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot překážka, pro kterou je nutno vybourané hmoty překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. položka výkazu výměr 35 5,633*10 56, potrubi z trub betonovych Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 82 K kus 1, ,00 120,00 CS ÚRS mm Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku betonových výrobků; tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve výši 1 % ,59 položka výkazu výměr 50 1 prstenec betonový vyrovnávací ke krytu šachty 83 M kus 1, ,00 144,43 CS ÚRS AR 625/40 62,5x4x10 cm Osazení betonových prstenců nebo rámů v nad 84 K kus 1, ,00 262,00 CS ÚRS mm 1,000 prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) dílce pro kanalizační šachty skruže, kónusy vyrovnávací prstence ke krytu šachty AR 625/40 62,5 x 4 x 10 položka výkazu výměr 50 1*1,01 1,010 Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky přes 200 mm 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku betonových výrobků; tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve výši 1 %. položka výkazu výměr 50 1 skruž betonová studňová kruhová TBH 100/30 85 M kus 1, ,00 519,14 CS ÚRS D100x30x9 cm Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových 86 K kus 2, , ,00 CS ÚRS dílců typ UV-50 normální 1,000 prefabrikáty pro studně betonové a železobetonové skruže studňové kruhové TBH 100/30 D100 x 30 x 9 položka výkazu výměr 50 1*1,01 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální 1, V cenách jsou započteny i náklady na zřízení lože ze štěrkopísku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání betonových dílců; betonové dílce se oceňují ve specifikaci, b) dodání kameninových dílců; kameninové dílce se oceňují ve specifikaci, c) litinové mříže; osazení mříží se oceňuje cenami souboru cen Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno části A 01 tohoto katalogu; dodání mříží se oceňuje ve specifikaci d) podkladní prstence; tyto se oceňují cenami souboru cen Podkladní a a vyrovnávací prstence části A 01 tohoto katalogu. 3. Ztratné lze dohodnout u betonových dílců ve výši 1 %, u kameninových dílců ve výši 1,5 %. položka výkazu výměr , M skruž betonová pro uliční vpusť horní TBV-Q 450/555/5d, 45x55x5 cm kus 2, , ,84 CS ÚRS prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti skruže horní TBV-Q 450/555/5d 45 x 57 x 5 výpis nových vpustí 2*1,01 2, M skruž betonová pro uliční vpusť středová TBV- Q 450/295/6a 45x30x5 cm kus 2, ,00 721,14 CS ÚRS prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti skruže středové TBV-Q 450/295/6a 45 x 30 x 5 výpis nových vpustí Strana 20 z 40

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK 0,00 0,00. Cena bez DPH. 001219 Přípojka elektřiny a úprava přilehlé komunikace, Stromovka Praha 7.

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK 0,00 0,00. Cena bez DPH. 001219 Přípojka elektřiny a úprava přilehlé komunikace, Stromovka Praha 7. REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: 001219 Přípojka elektřiny a úprava přilehlé komunikace, Stromovka Praha 7 KSO: 822 59 CC-CZ: Místo: Praha 7 - Bubeneč Datum: 30.09.2014 Zadavatel: Hlavní město Praha, Praha

Více

11090 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH M2 0 Kč

11090 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH M2 0 Kč 11010 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ M2 0 Kč zahrnuje odstranění všech překážek pro uskutečnění stavby 11020 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PLOCH M2 0 Kč zahrnuje odstranění všech překážek pro

Více

Souhrnná rekapitulace stavby

Souhrnná rekapitulace stavby Souhrnná rekapitulace Strana 1 z 9 Souhrnná rekapitulace stavby Stavba: Objednatel: Parkoviště ul. Lipová, Jablunkov Celkem Kč DPH Celkem Kč včetně DPH JKSO Vedlejší a ostatní náklady - Kč 21% - Kč - Kč

Více

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Strana: 1 3.6.1.4. Stavba: 13-498-2. RTT Vršovická vč. úprav vozovek a chodníků - úsek Moskevská - Kubánské náměstí

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Strana: 1 3.6.1.4. Stavba: 13-498-2. RTT Vršovická vč. úprav vozovek a chodníků - úsek Moskevská - Kubánské náměstí ASPE 9 Strana: 1 SOUPIS PRACÍ Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Zhotovitel: ŘSD Základní cena: Cena celková: DPH: Cena s daní: Měrné jednotky: Počet měrných jednotek: Náklad na měrnou jednotku: 1,00

Více

Prechod pro chodce. 574A03 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 0,216 m3 9500 2052 18x0,2x0,06 0 Doasfaltování vozovky k obrubě chodníků 0

Prechod pro chodce. 574A03 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 0,216 m3 9500 2052 18x0,2x0,06 0 Doasfaltování vozovky k obrubě chodníků 0 Prechod pro chodce ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT 113134 POJIVEM, ODVOZ DO 5KM 7,8 m3 225 1593 POUŽITÍ CENTRÁLY K PRACEM KPL 1 5 PROVEDENÍ PŘEJEZDU A CESTY OD GYMNÁZIA KPL 1 6 KÁCENÍ STROMU

Více

Brno, Hrázní 170/1. Oprava opěrné zdi

Brno, Hrázní 170/1. Oprava opěrné zdi Příloha č. 1 smlouvy o dílo k čj. PPR-12639-12/ČJ-2012-990656 Brno, Hrázní 170/1 Oprava opěrné zdi Základní rozpočtové náklady 1. Zemní práce 190 814 0 2. Štětové stěny 208 188 0 3. Konstrukce svislé 337

Více

Stavba : Semily - Rekonstrukce mostu přes Chuchelský potok ev.č. 292-3 číslo a název SO: SO 201+SO 901 PDPS

Stavba : Semily - Rekonstrukce mostu přes Chuchelský potok ev.č. 292-3 číslo a název SO: SO 201+SO 901 PDPS Stavba : Semily - Rekonstrukce mostu přes Chuchelský potok ev.č. 292-3 číslo a název SO: SO 201+SO 901 PDPS Poř. Kód Název položky jednotka Počet CENA č.pol. položky jednotek jednotková celkem 1 2 3 4

Více

Rekonstrukce dětského hřiště Fingerova realizační dokumentace

Rekonstrukce dětského hřiště Fingerova realizační dokumentace Rekonstrukce dětského hřiště Fingerova realizační dokumentace Základní rozpočtové náklady 1. Zemní práce 0 0 2. Úprava podloží 0 0 3. Pozemní komunikace 0 0 4. Drobná architektura 0 0 5. Cvičební prvky

Více

Technické podmínky a požadavky zadavatele k podání nabídky na provedení opravy

Technické podmínky a požadavky zadavatele k podání nabídky na provedení opravy Technické podmínky a požadavky zadavatele k podání nabídky na provedení opravy Název akce Heřmanice oprava zpevněných ploch Vymezení plnění veřejné zakázky: Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na dvě části

Více

Výkaz výměr stavebního objektu

Výkaz výměr stavebního objektu Výkaz výměr stavebního objektu JKSO: 80130 MÍSTO STAVBY: ČÍSLO STAVBY: ČÍSLO OBJEKTU: NÁZEV STAVBY: NÁZEV OBJEKTU: Gymnázium Litoměřická 726, Praha 9 Rekonstrukce ležatých rozvodů vody pavilon B - Stavební

Více

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Firma: Projektová kancelář VANER s.r.o. Strana: 1. Stavba: 10-07-060. DC DZS IČ Varnsdorf Moravská most přes Mandavu

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Firma: Projektová kancelář VANER s.r.o. Strana: 1. Stavba: 10-07-060. DC DZS IČ Varnsdorf Moravská most přes Mandavu ASPE 9 Firma: Projektová kancelář VANER s.r.o. Strana: 1 SOUPIS PRACÍ Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: ěsto Varnsdorf Projektová kancelář VANER s.r.o. Základní cena: Cena celková: DPH: Cena s daní:

Více

Úvodní list. Druhy, profily, materiály a stavba kanalizačních stok. Prezentace pro interaktivní tabuli, pro projekci pomůcka pro výklad

Úvodní list. Druhy, profily, materiály a stavba kanalizačních stok. Prezentace pro interaktivní tabuli, pro projekci pomůcka pro výklad Úvodní list Název školy Integrovaná střední škola stavební, České Budějovice, Nerudova 59 Číslo šablony/ číslo sady 32/09 Poř. číslo v sadě 15 Jméno autora Období vytvoření materiálu Název souboru Zařazení

Více

ZVÝŠENÍ ÚNOSNOSTI SILNICE I/19 - ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. vypracoval Hančík J. investor: město Žďár nad Sázavou. Akce

ZVÝŠENÍ ÚNOSNOSTI SILNICE I/19 - ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. vypracoval Hančík J. investor: město Žďár nad Sázavou. Akce vedoucí projektant zodp. projektant Ing. Sedlák Ing. Sedlák vypracoval Hančík J. kontroloval investor: město Žďár nad Sázavou Akce Ing. Kotlán ZVÝŠENÍ ÚNOSNOSTI SILNICE I/19 - ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Pod Příkopem

Více

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti č É č á č í ř á á ě ř á ř šíř í š ří é Ž ř áž í á í í á í ě č é á í í á á ř é á š í š ří é Ž č é ě čí á ě ě ěř é č ř á í ž čí á í í í čí á ížá á ů á č úč í ší á šíř í š ří é á é šť í é ý é ý é éř í ě é

Více

CENÍK 801-2 STAVEBNÍ PRÁCE Z PREFABRIKOVANÝCH DÍLCŮ

CENÍK 801-2 STAVEBNÍ PRÁCE Z PREFABRIKOVANÝCH DÍLCŮ CENOVÉ PODMÍNKY 2012/ II. CENÍK 801-2 STAVEBNÍ PRÁCE Z PREFABRIKOVANÝCH DÍLCŮ OBSAH I. OBECNÉ PODMÍNKY CENÍKU... 2 CENÍKU... 2 11. Členění... 2... 2 13. Náplň položek... 2 2. PODSTATNÉ KVALITATIVNÍ A DODACÍ

Více

Položkový rozpočet stavby

Položkový rozpočet stavby Položkový rozpočet stavby Zhotovitel: IČO: DIČ: Objednatel: Jihomoravský kraj IČO: 70888337 Žerotínovo náměstí 3/5 DIČ: CZ70888337 60182 Brno Vypracoval: Základ pro sníženou DPH: 14 % 10 198 531,65 CZK

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 4. dle 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ )

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 4. dle 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 4 dle 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Zadavatel: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

Více

ZTV KAPLICE JIH- II.ETAPA Město Kaplice TS Kaplice s.r.o. Akce: Zadavatel: Zhotovitel: POLOŽKOVÝ ROZPOČET

ZTV KAPLICE JIH- II.ETAPA Město Kaplice TS Kaplice s.r.o. Akce: Zadavatel: Zhotovitel: POLOŽKOVÝ ROZPOČET Akce: Zadavatel: Zhotovitel: ZTV KAPLICE JIH- II.ETAPA Město Kaplice TS Kaplice s.r.o Název akce: Zadavatel: POLOŽKOVÝ ROZPOČET 01 Komunikace - II. etapa č. č.pol. Popis položky mn. m.j. jedn.cena celk.cena

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY SOUHRNNÝ LIST STAVBY Stavba: Parkoviště P8 v areálu ČZU v Praze Místo: Praha 6 - Suchdol Datum: 14.8.2013 Objednavatel: ČZU v Praze IČ: DIČ: Zhotovitel: IČ: 186 30 197 KONSIT, a.s. DIČ: CZ18630197 Projektant:

Více

8 MÍSTNÍ KOMUNIKACE ORIENTAČNÍ CENY DLE CENÍKŮ VČETNĚ PODÍLU ZEMNÍCH PRACÍ, OBRUBNÍKU A VODÍCÍHO PROUŽKU

8 MÍSTNÍ KOMUNIKACE ORIENTAČNÍ CENY DLE CENÍKŮ VČETNĚ PODÍLU ZEMNÍCH PRACÍ, OBRUBNÍKU A VODÍCÍHO PROUŽKU 8 MÍSTNÍ Vozovky ORIENTAČNÍ CENY DLE CENÍKŮ VČETNĚ PODÍLU ZEMNÍCH PRACÍ, OBRUBNÍKU A VODÍCÍHO PROUŽKU Při tvorbě jednotkových cen se postupovalo podle "TECHNICKÝCH PODMÍNEK TP 170" Navrhování vozovek pozemních

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY CENA ZA OBJEKT CELKEM

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY CENA ZA OBJEKT CELKEM KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název objektu : JKSO : Název stavby : SKP : Projektant : Počet měrných jednotek : 0 Objednatel : Městský úřad Mohelnice Náklady na MJ : 0 Počet listů : Zakázkové číslo : Zpracovatel

Více

CENÍK ZKUŠEBNÍCH PRACÍ PRO ROK 2015

CENÍK ZKUŠEBNÍCH PRACÍ PRO ROK 2015 OBSAH 1. Hodinové zúčtovací sazby, obecné položky 2. Betonářská technologie 3. Kamenivo 4. Zemní práce 5. Měření vlastností materiálů a prostředí, geometrických tvarů, tloušťky nátěrů 6. Zkoušky na mostních

Více

CENÍK PRACÍ. www.betotech.cz. platný od 1.1. 2014. BETOTECH, s.r.o., Beroun 660, 266 01 Beroun. Most Beroun. Trutnov Ostrava. Cheb. J.Hradec.

CENÍK PRACÍ. www.betotech.cz. platný od 1.1. 2014. BETOTECH, s.r.o., Beroun 660, 266 01 Beroun. Most Beroun. Trutnov Ostrava. Cheb. J.Hradec. ,, 266 01 Beroun CENÍK PRACÍ platný od 1.1. 2014 Cheb Most Beroun Trutnov Ostrava J.Hradec Klatovy Brno www.betotech.cz Zkušební laboratoře akreditované ČIA ke zkoušení vybraných stavebních hmot a výrobků,

Více

Obsah 1. ÚVOD... 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 2

Obsah 1. ÚVOD... 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 2 Obsah 1. ÚVOD... 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 2 3. ZMĚNA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE VŮČI PŮVODNÍMU ŘEŠENÍ II. ETAPY SANACE... 3 3.1. SEZNAM ZMĚN POLOŽEK ROZPOČTU... 4 4. ZÁVĚR... 6 Seznam grafických příloh dodatku

Více

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA A. Identifikační údaje Název stavby: Oprava povrchu komunikace ul. Zahradní, Hrádek nad Nisou Objednatel: Město Hrádek nad Nisou Stupeň PD: Realizační dokumentace stavby Projektant:

Více

PROPOČET NÁKLADŮ - výkaz výměr mj. mn. Kč/mj celkem Kč. % 0.023 % 0.032 Celkem

PROPOČET NÁKLADŮ - výkaz výměr mj. mn. Kč/mj celkem Kč. % 0.023 % 0.032 Celkem 1 PROPOČET NÁKLADŮ - výkaz výměr mj. mn. Kč/mj celkem Kč Studie rekonstrukce dětského hřiště Fingerova 13-8 Základní rozpočtové náklady Náklady na umístění stavby Zařízení staveniště Území se ztíž. výrob.

Více

Materiál zemních konstrukcí

Materiál zemních konstrukcí Materiál zemních konstrukcí Kombinace powerpointu a informací na papíře Materiál zemních konstrukcí: zemina kamenitá sypanina druhotné suroviny lehké materiály ostatní materiály Materiál zemních konstrukcí:

Více

CENÍK betonů,materiálů a dopravy

CENÍK betonů,materiálů a dopravy HOFMANN BETON s.r.o. Horní ul. telefon: 357 35 Chodov fax: 777 004 475 352 682 246 CENÍK betonů,materiálů a dopravy Uvedené ceny jsou za m 3 bez DPH S1 (vana) S2 (mix) S3 (čerpadlo) S1 (vana) S2 (mix)

Více

Rekonstrukce chodníku ul. Ţeleznohorská Libice nad Doubravou. Studie proveditelnosti projektu

Rekonstrukce chodníku ul. Ţeleznohorská Libice nad Doubravou. Studie proveditelnosti projektu Rekonstrukce chodníku ul. Ţeleznohorská Libice nad Doubravou Studie proveditelnosti projektu Vypracoval: Vladimír Stehno ERG 3. ročník 2008 1. Obsah 2. Úvodní informace... 3 2.1. Základní údaje o projektu...

Více

TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok. www.kb-blok.cz

TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok. www.kb-blok.cz TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok PlayBlok a WallFishBlok NOVINKA! KB PlayBlok zkosení hrany po celém obvodu pohledové plochy výška zkosení 7 mm označení povrchové úpravy v kódu

Více

BETONOVÉ VÝROBKY 2015

BETONOVÉ VÝROBKY 2015 BETONOVÉ VÝROBKY CENÍK 2015 OBSAH Úvod 2 Zámková dlažba vibrolisovaná prvky pro komunikace 3 Dlažba plošná vibrolisovaná prvky pro komunikace 5 Dlažba zatravňovací 5 Dlažba vibrolitá prvky pro zahradní

Více

Ceník obkladů a dlažeb + příslušenství 1.4.2014

Ceník obkladů a dlažeb + příslušenství 1.4.2014 Mírové nám. 61 Tel.: :+420 326 395 308 GSM.:+420 736 610 331-2 294 29 Bezno Czech Republic Fax: :+420 326 729 773 email: obklady@obklady-viko.cz www.obklady-viko.cz Ceník obkladů a dlažeb + příslušenství

Více

Ceníkový katalog. od 1. 4. 2015. Dejte Vaší stavbě zelenou NYNÍ V ŠEDÉ I BÍLÉ

Ceníkový katalog. od 1. 4. 2015. Dejte Vaší stavbě zelenou NYNÍ V ŠEDÉ I BÍLÉ Ceníkový katalog od 1. 4. 2015 Dejte Vaší stavbě zelenou NYNÍ V ŠEDÉ I BÍLÉ Proč Pórobeton Ostrava? Jsme ryze česká společnost s více jak 50 letou tradicí. Díky zásadní modernizaci výrobní technologie

Více

KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU

KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1. Předmět a účel... 3 1.2. Platnost a závaznost použití... 3 2. SOUVISEJÍCÍ NORMY A PŘEDPISY... 3 3. ZÁKLADNÍ

Více

1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. technické řešení... 3 5. popis stavby... 4. 5.1.1. Trasa...

1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. technické řešení... 3 5. popis stavby... 4. 5.1.1. Trasa... OBSAH: 1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. technické řešení... 3 5. popis stavby... 4 5.1.1. Trasa... 4 5.1.2. Materiál... 5 5.1.3. Uložení... 6 5.1.4. Odbočky...

Více

Zásady organizace výstavby

Zásady organizace výstavby s.r.o. Zásady organizace výstavby 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Stavba Název stavby: Oprava propustku v ulici Lesní čtvrť Místo stavby: Kraj: CZ 051 Liberecký Obec: 561860 Nový Bor (okres Česká Lípa) Katastrální

Více

CENÍK 801-2 STAVEBNÍ PRÁCE Z PREFABRIKOVANÝCH DÍLCŮ

CENÍK 801-2 STAVEBNÍ PRÁCE Z PREFABRIKOVANÝCH DÍLCŮ CENOVÉ PODMÍNKY 2015/ I. CENÍK 801-2 STAVEBNÍ PRÁCE Z PREFABRIKOVANÝCH DÍLCŮ I. OBECNÉ PODMÍNKY CENÍKU CENÍKU 11. Členění 111. Ceník obsahuje položky stavebních prací pro oceňování montáží stavebních objektů

Více

Rozpočet stavebních prací - DD CHM Zbraslav

Rozpočet stavebních prací - DD CHM Zbraslav Rozpočet stavebních prací - DD CHM Zbraslav 2014 Srpen 2014 ._-------------_.._-----_.- - složení rozpočtu - krycí list rozpočtu I objekt základní objekt základn{ rozpočtové náklady s speciňkace stroje

Více

Kulířovský žleb. Lesní cesta. VLS ČR, s. p. divize Plumlov. ZHOTOVITEL: MSS projekt s. r. o. OBJEDNATEL: VLS ČR, s. p. divize Plumlov DATUM: 6/2013

Kulířovský žleb. Lesní cesta. VLS ČR, s. p. divize Plumlov. ZHOTOVITEL: MSS projekt s. r. o. OBJEDNATEL: VLS ČR, s. p. divize Plumlov DATUM: 6/2013 Lesní cesta Kulířovský žleb VLS ČR, s. p. divize Plumlov ZHOTOVITEL: MSS projekt s. r. o. OBJEDNATEL: VLS ČR, s. p. divize Plumlov DATUM: 6/2013 VYHOTOVIL: Bc. Jan Hříbek ČÍSLO PARÉ: Obsah A. Průvodní

Více

Výčtové typy OTSKP-SPK Skupina stav. dílů 9

Výčtové typy OTSKP-SPK Skupina stav. dílů 9 Výčtové typy OTSKP-SPK Skupina stav. dílů 9 Položka Výčtový typ Hodnoty výčtového typu Cena 911111 OCEL SILNIČ ZÁBRADLÍ NATÍRANÉ M 2 750 Kč Hmotnost zábradlí do 20kg/m přes 20kg/m do 25kg/m přes 25kg/m

Více

DELTA Svratka s.r.o. Terasy. Měřítko: 1:50 Výkres: půdorys, půdorys základu. Hloubka terasy: 1,5 m

DELTA Svratka s.r.o. Terasy. Měřítko: 1:50 Výkres: půdorys, půdorys základu. Hloubka terasy: 1,5 m Čelní pohled Boční pohled 772 1 502 Šířka chaty: 2,5 m 300 28 2 504 28 300 28 1 502 28 2 560 1 530 Šířka chaty: 3 m 300 28 3 004 28 300 28 1 502 28 3 060 1 530 Šířka chaty: 3,5 m 300 28 3 504 28 300 28

Více

REKAPITULACE STAVBY. Sběrný dvůr na parc.č. 1740/4, k.ú. Dobrá u Frýdku-Místku CZK 0.00. Cena s DPH 0.00. Cena bez DPH. aa2322.

REKAPITULACE STAVBY. Sběrný dvůr na parc.č. 1740/4, k.ú. Dobrá u Frýdku-Místku CZK 0.00. Cena s DPH 0.00. Cena bez DPH. aa2322. REKAITULACE STAVBY Kód: aa2322 KSO: CC-CZ: Zadavatel: IČ: DIČ: IČ: Vyplň údaj Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj rojektant: IČ: DIČ: oznámka: Cena bez DH DH základní snížená 0.00 Sazba daně Základ daně Výše daně

Více

Pozemní stavitelství II. Podlahy. Zpracoval: Zdeněk Peřina, Ing.

Pozemní stavitelství II. Podlahy. Zpracoval: Zdeněk Peřina, Ing. Pozemní stavitelství II. Podlahy Zpracoval: Zdeněk Peřina, Ing. Základnífunkce a požadavky Podlaha je konstrukce uložená na vrchníploše podkladu za účelem dosažení technických (estetických) vlastností

Více

2 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU ORIENTAČNÍ CENY DLE ROZPOČTOVÝCH UKAZATELŮ A CENÍKŮ

2 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU ORIENTAČNÍ CENY DLE ROZPOČTOVÝCH UKAZATELŮ A CENÍKŮ Trubní vedení vodovodu cena v Kč za 1 bm 2 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU ORIENTAČNÍ CENY DLE ROZPOČTOVÝCH UKAZATELŮ A CENÍKŮ 1. Vodovod v nezastavěném území otevřená rýha (zářez 2 : 1) Podklad RTS, a.s. Profil potrubí

Více

A. Průvodní zpráva B. Souhrnné řešení stavby C. Stavební část D. Technologická část* E. Zásady organizace výstavby F. Doklady

A. Průvodní zpráva B. Souhrnné řešení stavby C. Stavební část D. Technologická část* E. Zásady organizace výstavby F. Doklady projektová dokumentace pro spojené územní a stavební řízení (v rozsahu dle 2 vyhl.č.499/2006 Sb. uzpůsobeném pro komunikace a ostatní veřejně přístupné plochy dle vyhl.č.146/2008 Sb.) A. Průvodní zpráva

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA B.101.1 SO 101 SILNICE

TECHNICKÁ ZPRÁVA B.101.1 SO 101 SILNICE SO 101 SILNICE ZPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT INDESING s.r.o. Jezbořice 110, 530 02 Pardubice mobil: 777 886 889 Ing. Jiří Šejnoha Ing. Jiří Šejnoha e-mail: indesing@email.cz okres Svitavy katastrální

Více

1 VELKOFORMÁTOVÉ KACHLE

1 VELKOFORMÁTOVÉ KACHLE 1 VELKOFORMÁTOVÉ KHLE 3 XT EXLUSIVE - Trend 1 VELKOFORMÁTOVÉ KHLE EXLUSIVE - Trend / kód modelu XT 33 XT EXLUSIVE - Trend y S0 Modelová řada EXLUSIVE - Trend moderní velkoformátové kachle navržené jako

Více

KATALOG BETONOVÝCH VÝROBKŮ STAVEBNÍ SKUPINA EUROVIA CS ZÁVOD OSTRAVA

KATALOG BETONOVÝCH VÝROBKŮ STAVEBNÍ SKUPINA EUROVIA CS ZÁVOD OSTRAVA KATALOG BETONOVÝCH VÝROBKŮ STAVEBNÍ SKUPINA EUROVIA CS ZÁVOD OSTRAVA KONTAKTY ředitelství společnosti eurovia cs, a. s. Národní 10 113 19 Praha 1 T/ +420 224 952 022 F/ +420 224 933 551 E/ sekretariat@eurovia.cz

Více

PLUS - vybavení skladů, dílen a kanceláří s.r.o. Nerudova 483/52, 703 00, Ostrava Vítkovice, Tel: 596 614 700, Fax: 596 614 700 Na Pankráci 30, Praha

PLUS - vybavení skladů, dílen a kanceláří s.r.o. Nerudova 483/52, 703 00, Ostrava Vítkovice, Tel: 596 614 700, Fax: 596 614 700 Na Pankráci 30, Praha 1. Technické parametry 1.1 KERN 440: elektronická laboratorní stolní váha KERN 440-33 440-43 440-45 Dělení stupnice 0,01g 0,1g 0,1g Rozsah vážení 200g 400g 800g Rozsah tárování (odečítatelný) 200g 400g

Více

INFORMATIVNÍ CENÍK 2014

INFORMATIVNÍ CENÍK 2014 Výroba zámkové dlažby a betonových výrobků INFORMATIVNÍ CENÍK 2014 Platný od 1.4. 2014 první vydání AZ BETON, s. r. o. Kněžpole 89, 687 12 Bílovice tel.: 572 588 023 fax: 572 588 194 email: odbyt@azbeton.cz

Více

JIHOMORAVSKÝ KRAJ Krajský úřad Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

JIHOMORAVSKÝ KRAJ Krajský úřad Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno JIHOMORAVSKÝ KRAJ Krajský úřad Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno Č. j.: JMK 27037/2015 dle rozdělovníku Sp. zn.: S-JMK 56741/2010 OINV Vyřizuje: Ing. Zavřelová Telefon: 541 652 306 Počet

Více

TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ DLAŽEBNÍ DESKY

TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ DLAŽEBNÍ DESKY TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ DLAŽEBNÍ DESKY DLAŽBA VEGETAČNÍ Dlažba vegetační dvouvrstvá betonové dlažební desky na bázi cementu a plniva (kameniva) modifikované zušlechťujícími přísadami betonové dlažební

Více

RYCHLOST BEZ PŘÍPOJKY VODY BEZ EL. PROUDU JEDNODUCHOST REALIZACE VHODNÉ PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ HOSPODÁRNOST. www.anhyment.cz

RYCHLOST BEZ PŘÍPOJKY VODY BEZ EL. PROUDU JEDNODUCHOST REALIZACE VHODNÉ PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ HOSPODÁRNOST. www.anhyment.cz BEZ PŘÍPOJKY VODY BEZ EL. PROUDU JEDNODUCHOST REALIZACE VHODNÉ PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ HOSPODÁRNOST RYCHLOST www.anhyment.cz Anhyment Anhyment je litá podlahová směs na bázi síranu vápenatého se samonivelačním

Více

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY NÁZEV STAVBY: KANCELÁŘSKÉ PROSTORY V PODKROVÍ MÍSTO STAVBY: SEDLÁČKOVA 13, PLZEŇ Podklad pro výkaz výměr: PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY VÝKAZ VÝMĚR datum: 20.7.2014 Stavba: 0,00 Část: Poznámky Poznámky

Více

Co j s o u l i t é s a m o n i v e l a č n í p o t ě r y Anhyment? Jak é m a j í v ý h o d y?

Co j s o u l i t é s a m o n i v e l a č n í p o t ě r y Anhyment? Jak é m a j í v ý h o d y? Co j s o u l i t é s a m o n i v e l a č n í p o t ě r y Anhyment? Anhyment je litá podlahová směs na bázi síranu vápenatého se samonivelačním účinkem, umožňující srovnání podlahových konstrukcí s tolerancí

Více

CZ Plast s.r.o, Kostěnice 173, 530 02 Pardubice

CZ Plast s.r.o, Kostěnice 173, 530 02 Pardubice 10/stat.03/1 CZ PLAST s.r.o Kostěnice 173 530 02 Pardubice Statické posouzení jímky, na vliv podzemní vody 1,0 m až 0,3 m, a založením 1,86 m pod upraveným terénem. Číslo zakázky... 10/stat.03 Vypracoval

Více

Příklady z hydrostatiky

Příklady z hydrostatiky Příklady z hydrostatiky Poznámka: Při řešení příkladů jsou zaokrouhlovány pouze dílčí a celkové výsledky úloh. Celý vlastní výpočet všech úloh je řešen bez zaokrouhlování dílčích výsledků. Za gravitační

Více

Suchá maltová směs je složena z anorganických pojiv (cement) a kameniva. doba zpracovatelnosti směsi Z

Suchá maltová směs je složena z anorganických pojiv (cement) a kameniva. doba zpracovatelnosti směsi Z TECHNICKÝ LIST SAKRET ZM 10 cementová malta Suchá maltová směs. Odpovídá obyčejné maltě pro zdění G třídy M 10 dle ČSN EN 998-2, ZA příloha. Odpovídá obyčejné maltě pro vnitřní a vnější omítky GP dle ČSN

Více

PŘÍLOHA VII SKLADOVÁNÍ KEJDY V Z O R O V Á Ř E Š E N Í ZABEZPEČENÍ SKLADOVÝCH OBJEKTŮ Z HLEDISKA OCHRANY VOD V OBLASTECH SE ZVÝŠENOU OCHRANOU VOD

PŘÍLOHA VII SKLADOVÁNÍ KEJDY V Z O R O V Á Ř E Š E N Í ZABEZPEČENÍ SKLADOVÝCH OBJEKTŮ Z HLEDISKA OCHRANY VOD V OBLASTECH SE ZVÝŠENOU OCHRANOU VOD PŘÍLOHA VII SKLADOVÁNÍ KEJDY Základní informace z katalogu skladů kejdy pro oblasti se zvýšenou ochranou vod V Z O R O V Á Ř E Š E N Í ZABEZPEČENÍ SKLADOVÝCH OBJEKTŮ Z HLEDISKA OCHRANY VOD Obsah V OBLASTECH

Více

Podrobná specifikace předmětu zakázky Dodávka školního a dílenského nábytku

Podrobná specifikace předmětu zakázky Dodávka školního a dílenského nábytku Stránka 1 z 12 Příloha č. 1 k Výzvě k podání nabídky Podrobná specifikace předmětu zakázky Dodávka školního a dílenského nábytku Číslo položky 1. Skříň policová Počet kusů 1 rozměry - výška 1900 až 2000

Více

CENÍK SLUŽEB 2014. Technologická kázeň (prostoj vozidla) hod* 1.200Kč Technologické zabezpečení provozu kanalizace hod 1.200Kč

CENÍK SLUŽEB 2014. Technologická kázeň (prostoj vozidla) hod* 1.200Kč Technologické zabezpečení provozu kanalizace hod 1.200Kč ČIŠTĚNÍ VENKOVNÍ KANALIZACE Kombinovaný vůz TATRA 815-11CAS HYDOMAX (vakuokompresor EUROPE1630m 3 /hod,hydročistič SPEK 200 bar/222 l) DN 300-1200,znečištění 30 100 % hod* Cena Kč/MJ 2.100Kč (čištění,

Více

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle -

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle - DESIGN BY ing.arch. Stojan D. PROJEKT - SERVIS Ing.Stojan STAVEBNÍ PROJEKCE INVESTOR MČ Praha 4 Táborská 350/32, Praha 4 KONTROLOVAL ODP.PROJEKTANT Ing. Stojan Z. Ing. Stojan Z. MÍSTO STAVBY Na Líše 936/16,

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE v zadávacím řízení Letní a zimní údrţba komunikací a chodníků v MČ Brno Černovice podle ustanovení 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Název zakázky: Letní a zimní

Více

Školení pracovníků ČEZ DS

Školení pracovníků ČEZ DS Školení pracovníků ČEZ DS pro zkoušky podle Vyhlášky 50/78 Sb, Provedení elektrických venkovních a kabelových vedení z hlediska bezpečnosti Ing. Josef Hejčl - ČENES PNE 333301 el. venkovní vedení nad 1

Více

1 Identifikační údaje

1 Identifikační údaje T E C H N I C K Á Z P R Á V A 1 Identifikační údaje Stavba Název stavby: Místo stavby: Katastrální území: Kraj: Druh stavby: Druh dokumentace: Chodník směr Dubné Čakov, Dubné Dubné Dubné Jihočeský Novostavba

Více

Otevírač nadsvětlíků GEZE OL90 N

Otevírač nadsvětlíků GEZE OL90 N - Tisk č.: 0 0 CZ - Otevírač nadsvětlíků GEZE OL0 N - Nahoře uložený otevírač oken a nadsvětlíků pro svisle osazovaná okna pravoúhlého tvaru s šířkou otevření 0 mm - velká šířka otevření 0 mm - plná šířka

Více

Provedení sond do terasy

Provedení sond do terasy Zakázka číslo: 2010-10689-VojtJ Technická pomoc Provedení sond do terasy Hrzánský palác, Loretánská 9/177, Praha 1 - Hradčany Zpracováno v období srpen 2010 ATELIER DEK TISKAŘSKÁ 10 PRAHA 10 TEL 234 054

Více

Letiště Karlovy Vary s.r.o.

Letiště Karlovy Vary s.r.o. Letiště Karlovy Vary s.r.o. ve smyslu 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákona) tímto vyzývá zájemce k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu 1) Název zakázky 2) Vymezení

Více

Zkoušky otvorových výplní Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. 2006

Zkoušky otvorových výplní Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. 2006 TZÚS, s.p., pobočka Praha 1/ Mechanické zkoušky 2/ Klimatické zkoušky 3/ Tepelně technické zkoušky 1/ Mechanické zkoušky odolnost proti svislému zatížení deformace křídla při zatížení svislou silou v otevřené

Více

I N O V A C E S P R O F I L E M

I N O V A C E S P R O F I L E M I N O V A C E S P R O F I L E M C Střešní terasy Konstrukční skladby 0-00 Z praxe pro praxi Jméno Schlüter-Systems představuje již od roku inteligentní řešení konstrukcí balkonů a teras. Tehdy objevil

Více

2013 31111 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ BETON M3

2013 31111 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ BETON M3 31111 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ BETON M3 8 290 Kč - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby

Více

MIKULOV - OTTENTHAL. Strana 1 (celkem 5)

MIKULOV - OTTENTHAL. Strana 1 (celkem 5) I. DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM K VEŘEJNÉ ZA KÁZCE MIKULOV - OTTENTHAL 1. Žádost o dodatečnou informaci V textu Zadávací dokumentace část VI Obchodní podmínky se body f) a g) týkají zhotovitele,

Více

Ceresit CL 69 Ultra-Dicht. Systémové řešení hydroizolace pro konstrukce zatížené vlhkostí.

Ceresit CL 69 Ultra-Dicht. Systémové řešení hydroizolace pro konstrukce zatížené vlhkostí. Ceresit CL 69 Ultra-Dicht Systémové řešení hydroizolace pro konstrukce zatížené vlhkostí. Rychlé a snadné zpracování, dokonale utěsněný podklad to je Ceresit CL 69 Ul Nikdy nebyly hydroizolační práce tak

Více

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře.

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

Cenové ukazatele ve stavebnictví pro rok 2013

Cenové ukazatele ve stavebnictví pro rok 2013 Cenové ukazatele ve stavebnictví pro rok 2013 V systému oceňování staveb a stavebních objektů tvoří významnou oblast oceňování záměrů staveb ve stadiu plánování a propočtů stavebních nákladů. Cenové ukazatele

Více

Zadávací podmínky veřejné zakázky malého rozsahu na akci: Třebízského 1, Šumperk oprava chodníků v areálu MŠ

Zadávací podmínky veřejné zakázky malého rozsahu na akci: Třebízského 1, Šumperk oprava chodníků v areálu MŠ Město Šumperk Městský úřad Šumperk nám. Míru 1, 787 01 Šumperk Naše čj.: MUSP 43027/2015 Naše sp. zn.: 43027/2015 MJP/LESA *MUSPX01HNXDV* 1. Zadavatel: Město Šumperk, zastoupené: ve věcech smluvních: ve

Více

Dřevo okolo domu... nejlepší poměr cena / kvalita přímo u výrobce. Palubky - obklady stěn a podbití střech. Saunový program - obklady stěn, lavice

Dřevo okolo domu... nejlepší poměr cena / kvalita přímo u výrobce. Palubky - obklady stěn a podbití střech. Saunový program - obklady stěn, lavice Palubky - obklady stěn a podbití střech Saunový program - obklady stěn, lavice Podlahy - interiérové masivní podlahovky Terasový program - exteriérová podlaha Montážní a spojovací materiály Zakončovací

Více

OBSAH: 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 2 STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ 4

OBSAH: 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 2 STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ 4 OBSAH: 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 1.1 OZNAČENÍ STAVBY... 3 1.2 OBJEDNATEL, INVESTOR, STAVEBNÍK... 3 1.3 ZHOTOVITEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE... 3 2 STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ 4

Více

AKTUALIZACE 02/2014 E.3. Správa a údržba silnic Plzeňského kraje KOTEROVSKÁ 162, 326 00 PLZEŇ

AKTUALIZACE 02/2014 E.3. Správa a údržba silnic Plzeňského kraje KOTEROVSKÁ 162, 326 00 PLZEŇ AKTUALIZACE 02/2014 Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje KOTEROVSKÁ 162, 326 00 PLZEŇ Zhotovitel: Valbek, spol. s r.o., středisko Plzeň Parková 1205/11 326 00 Plzeň Vypracoval Ing. Z. Porkát

Více

Technická pravidla soutěže Formule 1 ve školách pro rok 2014/2015

Technická pravidla soutěže Formule 1 ve školách pro rok 2014/2015 Technická pravidla soutěže Formule 1 ve školách pro rok 2014/2015 Vyhlašovatel soutěže a majitel licence pro ČR a SK: 3E Praha Engineering a.s. U Uranie 954/18, 170 00 Praha 7 www.3epraha.cz tel: +420

Více

REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU ZMĚNA 2 (BŘEZEN 2012) Mezilesí 2056-2057 Praha 20 Horní Počernice. E. Zásady organizace výstavby Technická zpráva

REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU ZMĚNA 2 (BŘEZEN 2012) Mezilesí 2056-2057 Praha 20 Horní Počernice. E. Zásady organizace výstavby Technická zpráva AKCE: REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU ZMĚNA 2 (BŘEZEN 2012) Mezilesí 2056-2057 Praha 20 Horní Počernice STUPEŇ DOKUMENTACE: ČÁST DOKUMENTACE: DSP E. Zásady organizace výstavby Technická zpráva Č.ZAKÁZKY: ZAK-2011-041-Tp

Více

D1.1.a TECHNICKÁ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST

D1.1.a TECHNICKÁ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST - 1 - D1.1.a TECHNICKÁ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST IDENTIFIKAČNÍ ŮDAJE údaje o stavbě název stavby: Dobudování sportovně-rekreačního areálu Pod Plachtami modernizace sportovních Místo stavby:

Více

CENÍK 800-6 DEMOLICE CENOVÉ PODMÍNKY 2015/ I. I. OBECNÉ PODMÍNKY CENÍKU 1. ČLENĚNÍ A PLATNOST CENÍKU. 11. Členění. 12. Platnost. 13.

CENÍK 800-6 DEMOLICE CENOVÉ PODMÍNKY 2015/ I. I. OBECNÉ PODMÍNKY CENÍKU 1. ČLENĚNÍ A PLATNOST CENÍKU. 11. Členění. 12. Platnost. 13. CENOVÉ PODMÍNKY 2015/ I. CENÍK 800-6 DEMOLICE I. OBECNÉ PODMÍNKY CENÍKU 1. ČLENĚNÍ A PLATNOST CENÍKU 11. Členění Ceník obsahuje položky pro ocenění stavebních prací při demolicích stavebních objektů nebo

Více

CENÍK I 2013. Půjčovat nás baví! PŮJČOVNA STAVEBNÍCH STROJŮ

CENÍK I 2013. Půjčovat nás baví! PŮJČOVNA STAVEBNÍCH STROJŮ CENÍK I 2013 Půjčovat nás baví! PŮJČOVNA STAVEBNÍCH STROJŮ Půjčovat nás baví! PŮJČOVNA STAVEBNÍCH STROJŮ Právě si prohlížíte první katalog půjčovny stavebních strojů MARENT. Půjčovny, která je specializovaná

Více

LOGO. TELMO a.s., Štěrboholská 560/73, 102 00 Praha 10 - Hostivař CENOVÁ NABÍDKA

LOGO. TELMO a.s., Štěrboholská 560/73, 102 00 Praha 10 - Hostivař CENOVÁ NABÍDKA LOGO Firma: TELMO a.s., Štěrboholská 560/73, 102 00 Praha 10 - Hostivař CENOVÁ NABÍDKA Optická kabelová trasa Jindřicha z Lipé - Sokolská, Zámecká Česká Lípa Datum: Vypracoval: Nabídka/ verze: 03.04.2015

Více

TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ OBRUBNÍKY

TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ OBRUBNÍKY TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ OBRUBNÍKY OBRUBNÍKY Obrubník zahradní PD, Obrubník zahradní, Obrubník zahradní se zámkem, Obrubník zahradní palisádový, Obrubník arkádový, Obrubník tryskaný, Obrubník vymývaný betonové

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Atrium AC BALUO

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Atrium AC BALUO TECHNICKÁ ZPRÁVA Atrium AC BALUO 04/2015 TEXTOVÁ ČÁST 1. Identifikační údaje 2. Návrh řešení 3. Technologie zakládání vegetačních prvků TABULKOVÁ ČÁST Rozpočet VÝKRESOVÁ ČÁST 01. Návrh řešení situace část

Více

CENÍK NABÍDKOVÝ LIST ZÁKLADNÍCH DRUHŮ ČERSTVÉHO BETONU A OSTATNÍCH SLUŽEB. Platnost od 1.7.2015 PROVOZ ČESKÉ BUDĚJOVICE

CENÍK NABÍDKOVÝ LIST ZÁKLADNÍCH DRUHŮ ČERSTVÉHO BETONU A OSTATNÍCH SLUŽEB. Platnost od 1.7.2015 PROVOZ ČESKÉ BUDĚJOVICE TBG České Budějovice spol. s r.o. Planá č.p. 78 p. Boršov nad Vltavou PSČ 373 82 IČ: 25105761 DIČ: CZ25105761 Společnost má zaveden a certifikován systém managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009 Společnost

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet SO.01.1 Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 0 Náklady na m.j. 0 Projektant Zpracovatel projektu Objednatel Typ rozpočtu Dodavatel Zakázkové

Více

Přestupní terminál Vranovice 1. Technická zpráva z.č.09059 prosinec 2009

Přestupní terminál Vranovice 1. Technická zpráva z.č.09059 prosinec 2009 2 1. Identifikační údaje Název stavby: Investor: Obec Vranovice, Školní 1, 691 25 Vranovice, IČO: 00 283 720 Projektant: Dopravní projektování, spol. s r.o. IČ 25361520 2. Údaje o umístění stavby Místo

Více

ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra hydromelioracía krajinného inženýrství Životní prostředí (143 ZIPR)

ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra hydromelioracía krajinného inženýrství Životní prostředí (143 ZIPR) ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra hydromelioracía krajinného inženýrství Životní prostředí (143 ZIPR) 8. přednáška Vliv dopravy na životní prostředí Životní prostředí VLIV DOPRAVY NA PROSTŘEDÍ dělení

Více

Lité izolační pěnobetony. Izolují, vyplňují, vyrovnávají

Lité izolační pěnobetony. Izolují, vyplňují, vyrovnávají Lité izolační pěnobetony Izolují, vyplňují, vyrovnávají POROFLOW POROFLOW je ideální materiál k přípravě spolehlivých podkladních vrstev podlah a plochých střech, ke stabilizaci bazénů a jímek, vyplnění

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice TECHNICKÁ ZPRÁVA Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice Srpen 2010 1. Identifikační údaje Název stavby: Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice Místo stavby: Uhřice Okres:

Více

!! STAVEBNÍ FIRMA. Zadavatel: Uchazeč: STA VESN FiRMA. Obec Psáry Pražská 137,252 44 Psáry

!! STAVEBNÍ FIRMA. Zadavatel: Uchazeč: STA VESN FiRMA. Obec Psáry Pražská 137,252 44 Psáry !! STAVEBNÍ FIRMA Psáry dešťová kanalizace a komunikace v ulicích Ve Svahu, Pod Strží a Ve Strži veřejná zakázka malého rozsahu dle * 12, odst 3, zákrs Č. 137/2006 Sb. v platném znění. řť ; STA VESN FiRMA.

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU Výstavba polní cesty C2 v k.ú. Hradec nad Svitavou

KRYCÍ LIST ROZPOČTU Výstavba polní cesty C2 v k.ú. Hradec nad Svitavou Ostatní a vedlejší náklady (MJ=soubor) Geodetické práce (MJ=soubor) Soupis prací - objekty KRYCÍ LIST ROZPOČTU Výstavba polní cesty C2 v k.ú. Hradec nad Svitavou (rekapitulace soupisu prací + vedlejší

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Akce : Úroveň : Souprava :

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Akce : Úroveň : Souprava : TECHNICKÁ ZPRÁVA Náměstí Krále Jiřího 6, 350 02 Cheb, tel. 354 436 328, fax 354 535 179, email : info@dsva.cz, www.dsva.cz Zodpovědný projektant : Technická kontrola : Zhotovitel : Projektant : Hlavní

Více

MINISTERSTVO FINANCÍ Ing. Jaroslav Z i m a, Ph.D. vedoucí oddělení 4502 Ekologické škody

MINISTERSTVO FINANCÍ Ing. Jaroslav Z i m a, Ph.D. vedoucí oddělení 4502 Ekologické škody MINISTERSTVO FINANCÍ Ing. Jaroslav Z i m a, Ph.D. vedoucí oddělení 4502 Ekologické škody V Praze dne 07.05.2013 PID: MFCR3XFGAF Č.j.: MF-27250/2013/45-4502-14 Věc: Poskytnutí dodatečných informací k zadávacím

Více

ZAKLÁDÁNÍ PASIVNÍCH DOMŮ V ENERGETICKÝCH A EKONOMICKÝCH SOUVISLOSTECH. Ing. Ondřej Hec ATELIER DEK

ZAKLÁDÁNÍ PASIVNÍCH DOMŮ V ENERGETICKÝCH A EKONOMICKÝCH SOUVISLOSTECH. Ing. Ondřej Hec ATELIER DEK 1 ZAKLÁDÁNÍ PASIVNÍCH DOMŮ V ENERGETICKÝCH A EKONOMICKÝCH SOUVISLOSTECH Ing. Ondřej Hec ATELIER DEK 2 ÚVOD PASIVNÍ DOMY JSOU OBJEKTY S VELMI NÍZKOU POTŘEBOU ENERGIE NA VYTÁPĚNÍ PRO DOSAŽENÍ TOHOTO STAVU

Více

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM. Snížení energetických ztrát budovy Šumavská

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM. Snížení energetických ztrát budovy Šumavská DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM k zakázce na stavební práce s názvem: Snížení energetických ztrát budovy Šumavská zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více