KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVY KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVY KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ"

Transkript

1 CS CS CS

2 KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne KOM(2008) 393 v konečném znění ZPRÁVY KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O UPLATŇOVÁNÍ ČLÁNKU 9 SMĚRNICE RADY 89/398/EHS O SBLIŽOVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ TÝKAJÍCÍCH SE POTRAVIN URČENÝCH PRO ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVU CS CS

3 OBSAH 1. Úvod Účel a oblast působnosti směrnice 89/398/EHS a článku Vývoj právního rámce Oznámení nahlášená členskými státy Podrobné údaje pro jednotlivé členské státy Rakousko Belgie Kypr Česká republika Dánsko Estonsko Finsko Francie Německo Řecko Maďarsko Irsko Itálie Lotyšsko Litva Lucembursko Malta Nizozemsko Polsko Portugalsko Slovenská republika Slovinsko Španělsko Švédsko CS 2 CS

4 Spojené království Diskuse Závěr CS 3 CS

5 ZPRÁVY KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O UPLATŇOVÁNÍ ČLÁNKU 9 SMĚRNICE RADY 89/398/EHS O SBLIŽOVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ TÝKAJÍCÍCH SE POTRAVIN URČENÝCH PRO ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVU 1. ÚVOD Podle čl. 9 odst. 5 směrnice Rady 89/398/EHS ze dne 3. května 1989 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se potravin určených pro zvláštní výživu 1 (dietetické potraviny) musí Evropská komise předložit Evropskému parlamentu a Radě zprávu o uplatňování článku 9 uvedené směrnice. V roce 1994 zaslala Komise Radě zmíněnou zprávu (KOM (94)475) na základě původních ustanovení čl. 9 odst. 5 uvedené směrnice. Zpráva zahrnovala oznámení obdržená v období od vstupu směrnice v platnost v roce 1989 do roku V roce 1999 byla ustanovení čl. 9 odst. 5 pozměněna směrnicí 1999/41/ES 2, v níž se požaduje pravidelné zasílání zpráv o uplatňování uvedeného článku Evropskému parlamentu a Radě. Aby Komise mohla předložit zprávu o uplatňování zmíněného článku, požádaly útvary Komise v roce 2002 a 2006 členské státy, aby poskytly tyto informace: 1. Počet potravinářských výrobků, které byly oznámeny jejich příslušnému orgánu podle článku Podrobné údaje o použití oznámených výrobků ke zvláštní výživě. Členské státy byly požádány, aby pokud možno uvedly, zda se oznámení týkala prvního uvedení výrobku na trh, nebo zda byly výrobky již dříve oznámeny v jiném členském státě. 1 2 Úř. věst. L 186, , s Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/41/ES ze dne 7. června 1999, kterou se mění směrnice 89/398/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se potravin určených pro zvláštní výživu. Úř. věst. L 172, , s CS 4 CS

6 Mimoto byly vítány připomínky týkající se zkušeností s uplatňováním a fungováním ustanovení článku 9 uvedené směrnice v dané zemi. Tato zpráva shrnuje informace, které členské státy poskytly v letech 2002 a 2006, a zahrnuje nahlášená oznámení, která členské státy obdržely do konce roku Tuto lhůtu požadovaly útvary Komise. Následně však byla příprava zprávy spojena s přípravou zprávy o potravinách pro osoby s poruchami metabolismu sacharidů (diabetes) a se zvážením potřeby celkové revize směrnice 89/398/EHS (včetně uplatňování článku 9). Toto celkové posouzení příslušných otázek trvalo déle, než se očekávalo, umožnilo však získat ucelenější přehled o daném odvětví Účel a oblast působnosti směrnice 89/398/EHS a článku 9 Směrnice 89/398/EHS se týká potravin pro zvláštní výživu, rovněž nazývaných dietetické potraviny. V článku 1 uvedené směrnice se uvádí, že to jsou potraviny, které jsou pro své zvláštní složení nebo výrobní proces jasně rozlišitelné od potravin pro běžnou spotřebu, které jsou vhodné pro nutriční účely jim připisované a které jsou uváděny na trh s poukazem na tuto vhodnost. Ve zmíněném článku se rovněž uvádí, že zvláštní výživa musí splňovat zvláštní nutriční požadavky: 1. určitých skupin osob, jejichž trávící proces nebo metabolismus je narušen, nebo 2. určitých skupin osob, které jsou ve zvláštním fyziologickém stavu a které proto mohou mít zvláštní prospěch z řízené spotřeby určitých látek v potravinách, nebo 3. zdravých kojenců nebo malých dětí. Příloha I uvedené směrnice obsahuje seznam skupin potravin pro zvláštní výživu, pro které budou stanovena zvláštní ustanovení ve zvláštních směrnicích. Na potraviny určené pro zvláštní výživu, které nepatří do žádné ze skupin uvedených v příloze I, se vztahují ustanovení článku 9. V článku 9 se stanoví, že: Pro umožnění účinného úředního dozoru nad potravinami určenými pro zvláštní výživu, které nepatří do žádné skupiny uvedené v příloze I, se použijí tato zvláštní ustanovení: 1. Je-li uvedený výrobek uváděn na trh poprvé, informuje výrobce, nebo je-li výrobek vyroben ve třetí zemi, dovozce příslušný orgán členského státu, ve kterém je výrobek uváděn na trh, tím, že mu předá vzor etikety použité pro tento výrobek. CS 5 CS

7 2. Je-li tentýž výrobek následně uveden na trh v jiném členském státě, poskytne výrobce nebo dovozce příslušnému orgánu tohoto členského státu tytéž informace spolu s uvedením orgánu, který byl informován jako první. 3. Je-li to nezbytné, je příslušný orgán oprávněn žádat po výrobci nebo dovozci, aby mu poskytli vědecké práce a údaje o tom, že výrobek je v souladu s čl. 1 odst. 2, spolu a informacemi uvedenými v čl. 7 odst. 3 písm. a); pokud jsou tyto práce obsaženy v běžně dostupné publikaci, postačí odkaz na tuto publikaci. Účelem článku 9 směrnice 89/398/EHS je umožnit úřední dozor nad potravinami určenými pro zvláštní výživu, které nepatří do žádné ze skupin potravin uvedených v příloze I zmíněné směrnice, pro něž byly či budou vypracovány zvláštní směrnice Vývoj právního rámce Zpočátku (v roce 1989) obsahovala příloha I devět skupin potravin: 1. Počáteční kojenecká výživa 2. Pokračovací mléčná výživa a jiná pokračovací výživa 3. Dětská výživa 4. Nízkoenergetické potraviny a potraviny se sníženým obsahem energie určené pro řízení hmotnosti 5. Dietní potraviny pro zvláštní léčebné účely 6. Potraviny s nízkým obsahem sodíku včetně dietních solí s nízkým obsahem sodíku nebo bez sodíku 7. Bezlepkové potraviny 8. Potraviny určené pro krytí výdajů při zvýšené svalové námaze, zejména pro sportovce 9. Potraviny pro osoby s poruchami metabolismu sacharidů (diabetes). Tato příloha byla pozměněna směrnicí 1999/41/ES a byly vyškrtnuty dvě skupiny potravin: potraviny s nízkým obsahem sodíku včetně dietních solí s nízkým obsahem sodíku nebo bez sodíku a bezlepkové potraviny. Směrnice 89/398/EHS byla doplněna o nové články 4a a 4b. V článku 4a se uvádí, že pravidla pro použití pojmů týkajících se snížení obsahu sodíku nebo soli (chlorid sodný, stolní sůl) nebo jejich nepřítomnosti a nepřítomnosti lepku budou přijata postupem projednávání ve výboru. CS 6 CS

8 V článku 4b se uvádí, že pokud jde o potraviny určené pro osoby s poruchami metabolismu sacharidů (diabetes), Komise postupem projednávání ve výboru buď vypracuje odpovídající zvláštní ustanovení, nebo předloží vhodné návrhy změn uvedené směrnice. Současné znění přílohy je toto: Skupiny potravin pro zvláštní výživu, pro které budou stanovena zvláštní ustanovení ve zvláštních směrnicích: 1. počáteční a pokračovací kojenecká výživa 3 2. obilné příkrmy a ostatní příkrmy určené pro kojence a malé děti 4 3. potraviny určené pro nízkoenergetickou výživu ke snižování hmotnosti 5 4. dietní potraviny pro zvláštní léčebné účely 6 5. potraviny určené pro krytí výdajů při zvýšené svalové námaze, zejména pro sportovce 7 ; Skupiny potravin určené pro zvláštní výživu, pro které budou stanovena zvláštní ustanovení ve zvláštní směrnici v závislosti na výsledku postupu podle článku 4b: 6. Potraviny pro osoby s poruchami metabolismu sacharidů (diabetes) OZNÁMENÍ NAHLÁŠENÁ ČLENSKÝMI STÁTY V této části jsou shrnuty informace o oznámeních dietetických potravin, které nejsou uvedeny v příloze I směrnice 89/398/EHS. Skupiny potravin uvedené v příloze I proto v zásadě nejsou brány v úvahu. Kvůli různým způsobům oznamování a provedení právních předpisů nebylo vždy možné provést toto rozlišení a ze všech předaných oznámení zjistit přesný počet oznámení dietetických potravin, které spadají do oblasti působnosti článku 9. Počáteční datum pro přijímání oznámení se v jednotlivých zemích liší kvůli rozdílům v době, kterou vyžadovaly potřebné postupy ve vnitrostátních právních předpisech Směrnice Komise 2006/141/ES ze dne 22. prosince 2006 o počáteční a pokračovací kojenecké výživě a o změně směrnice 1999/21/ES. Úř. věst. L 401, , s Směrnice Komise 2006/125/ES ze dne 5. prosince 2006 o obilných a ostatních příkrmech pro kojence a malé děti (kodifikované znění). Úř. věst. L 339, , s Směrnice Komise 96/8/ES ze dne 26. února 1996 o potravinách pro nízkoenergetickou výživu ke snižování hmotnosti. Úř. věst. L 55, , s Směrnice Komise 1999/21/ES ze dne 25. března 1999 o dietních potravinách pro zvláštní léčebné účely. Úř. věst. L 91, , s Dosud nebyly přijaty žádné zvláštní směrnice. CS 7 CS

9 Pro země, které přistoupily k Evropské unii dne 1. května 2004, začíná období, jež bylo bráno v úvahu, dne 1. května 2004, tj. dnem přistoupení. Údaje Bulharska Rumunska nejsou ve zprávě zahrnuty, jelikož ta se týká oznámení, která byla obdržena do konce roku Podrobné údaje pro jednotlivé členské státy Rakousko Belgie Kypr Příslušný rakouský orgán obdržel celkem 128 oznámení. Oznámené potraviny byly popsány jako: potraviny pro osoby s celiakií bezlepkové potraviny (92), potraviny pro osoby s fenylketonurií (12), potraviny pro těhotné nebo kojící ženy (10), potraviny pro nedonošené děti a nahrazení sacharidů po narození; obohacené mateřské mléko pro předčasně narozené kojence (10), potraviny pro osoby se zvýšenou hladinou cholesterolu (6). Příslušnému belgickému orgánu byl oznámen jeden výrobek. Žádost se týkala dietního medu, výrobku obsahujícího 60 % náhradních sladidel, jako náhražky medu pro osoby s diabetem. Výrobek nebyl uznán, jelikož se mělo za to, že není v souladu se směrnicí Rady 2001/110/ES o medu. Je však nutno poznamenat, že, jak bylo uvedeno výše, potraviny pro osoby s diabetem v současnosti nepodléhají oznamovacímu postupu stanovenému v článku 9. Příslušný orgán Kyperské republiky neobdržel žádné oznámení Česká republika Dánsko Příslušný orgán České republiky neobdržel žádné oznámení. Příslušný dánský orgán obdržel celkem 36 oznámení. Oznámené potraviny byly popsány jako: potraviny s nízkým obsahem bílkovin (19), CS 8 CS

10 potraviny pro velmi nízkokalorickou výživu (9), potraviny neobsahující laktózu (5), bezlepkové potraviny (3) Estonsko Finsko Francie Příslušný estonský orgán obdržel celkem 19 oznámení. Oznámené potraviny byly popsány jako: bezlepkové potraviny (18), potraviny s nízkým obsahem sodíku (1). Uvedení na trh: Uvedení tří z těchto potravin na trh bylo před informováním Estonska již oznámeno v jiných členských státech. Příslušný finský orgán obdržel celkem 350 oznámení. Oznámené potraviny byly popsány jako: potraviny s nízkým obsahem laktózy nebo potraviny neobsahující laktózu (201), bezlepkové potraviny (131), potraviny pro snížení cholesterolu (17), potraviny s nízkým obsahem bílkovin (1). Poznámka: Přibližně 17 % finské populace trpí nesnášenlivostí laktózy. Z tohoto důvodu finský mlékárenský průmysl vyvinul řadu mléčných výrobků, které jsou vhodné pro tuto skupinu obyvatel. Uvedení na trh: Všechny oznámené výrobky byly uvedeny na trh poprvé ve Finsku. Příslušný francouzský orgán obdržel celkem 92 oznámení. Oznámené potraviny byly popsány jako: nízkokalorické potraviny, na něž se nevztahují zvláštní právní předpisy týkající se snižování hmotnosti (34), nízkokalorické potraviny s vysokým obsahem bílkovin (8), obohacené potraviny pro děti a dospívající (cereálie, sušenky a mléčné nápoje) (46), obohacené potraviny pro starší osoby (mléčné nápoje a sušenky) (2), CS 9 CS

11 potravina na bázi sušeného mléka pro rekonvalescenty (1), bezlepkové potraviny (1). Poznámka: Pro období nebyly obdrženy žádné informace. Uvedení na trh: Francouzský orgán uvedl, že obecně nejsou poskytovány žádné informace o tom, zda výrobek byl či nebyl oznámen v jiném členském státě Německo Příslušný německý orgán obdržel celkem 338 oznámení. Z tohoto celkového počtu bylo 119 oznámených potravin (35 %) shledáno jako vhodné pro dietní účely a v souladu s právními předpisy. Oznámené potraviny (včetně 27 výrobků, u nichž nebyl postup dosud ukončen) jsou popsány jako: potraviny pro osoby s vysokou hladinou cholesterolu a/nebo osoby, které potřebují stravu s upraveným obsahem tuku (46), potraviny pro těhotné ženy a/nebo kojící matky (30), potraviny pro osoby s poruchou absorpce nebo trávení a nedostatkem živin v souvislosti se stravou (20), potraviny pro osoby s nedostatkem železa (14), potraviny pro osoby, které potřebují stravu s upraveným obsahem bílkovin (zejména potraviny s nízkým obsahem fenylalaninu) (12), potraviny pro osoby s nedostatkem specifických aminokyselin (11), potraviny pro osoby s nedostatkem některých minerálních látek (vyjma železa) (7), ostatní (6). CS 10 CS

12 Řecko Uznáno nebylo 128 oznámení (38 %), z důvodů např. chybějícího objektivního vymezení konkrétní skupiny spotřebitelů, uvedení stavů, které nevyžadují výživu obsahující dietní potraviny se zvláštním složením (klimaktérium, migréna, věk, stres, nutnost posílení odolnosti atd.) a/nebo neexistence zásadních rozdílů v porovnání s potravinami pro běžnou spotřebu, například doplňky stravy 8 nebo potravinami, do nichž byly přidány vitamíny, minerální látky nebo další látky 9 ( obohacené potraviny ). Některé výrobky byly navíc určeny především pro jiné než nutriční účely, a nebylo proto možné vyloučit jejich klasifikaci jakožto léčivého přípravku. U 49 oznámení nebyl postup dosud ukončen, například kvůli neukončeným soudním řízením nebo nedokončenému přezkumu. U 42 výrobků mimoto nebylo oznámení nutné, jelikož patří do některé ze skupin potravin uvedených v příloze I směrnice 89/398/EHS. Poznámky: Podle vnitrostátních předpisů jsou z oznamovacího postupu stanoveného v článku 9 vyňaty tyto skupiny dietetických potravin: potraviny s nízkým obsahem sodíku včetně dietních solí s nízkým obsahem sodíku nebo bez sodíku, bezlepkové potraviny. Uvedení na trh: U 15 z oznámených výrobků bylo uvedeno, že výrobky již byly na trhu v jiném členském státě EU, než byly uvedeny na německý trh. Čtyři z těchto výrobků byly shledány jako vhodné pro dietní účely. Příslušný řecký orgán obdržel a uznal celkem 15 oznámení. Příkladem oznámeného výrobku pro zvláštní výživu je: výrobek částečně pokrývající potřeby určitých osob s peptickými poruchami v důsledku stravovacích excesů. Poznámka: Další čtyři oznámení týkající se dietetických potravin pro částečné pokrytí nutričních potřeb žen během těhotenství a kojení nebyla přijata, jelikož příslušná nutriční potřeba nebyla opodstatněna. 8 9 Doplňky stravy se rozumí potraviny, jejichž účelem je doplňovat běžnou stravu a které jsou koncentrovanými zdroji živin nebo jiných látek s výživovým nebo fyziologickým účinkem, samostatně nebo v kombinaci, jsou uváděny na trh ve formě dávek, a to ve formě tobolek, pastilek, tablet, pilulek a v jiných podobných formách, dále ve formě sypké, jako kapalina v ampulích, v lahvičkách s kapátkem a v jiných podobných formách kapalných nebo sypkých výrobků určených k příjmu v malých odměřených množstvích. Upravuje je směrnice 2002/46/ES týkající se doplňků stravy. Úř. věst. L 183, , s Potraviny, do nichž byly přidány vitamíny, minerální látky nebo některé další látky, upravuje nařízení (ES) č. 1925/2006 o přidávání vitaminů a minerálních látek a některých dalších látek do potravin. Úř. věst. L 404, , s CS 11 CS

13 Maďarsko Irsko Itálie Příslušný maďarský orgán obdržel celkem 174 oznámení. Oznámené potraviny byly popsány jako: bezlepkové potraviny (174). Poznámka: Čtyři z těchto výrobků mohou užívat rovněž pacienti s fenylketonurií. Příslušnému irskému orgánu byl oznámen jeden výrobek. Je popsán jako: potraviny pro osoby s nesnášenlivostí laktózy nebo s nedostatkem laktázy (1). Poznámka: V Irsku byly zvláštní právní předpisy zavedeny do právního řádu v roce 2002 a do té doby neexistoval žádný formální oznamovací postup. Příslušný italský orgán obdržel celkem oznámení. K příkladům oznámených potravin pro zvláštní výživu patří: mléko pro kojence podporující růst, mléko neobsahující laktózu, výrobky pro hydro-elektrolytickou regeneraci při průjmu, potravina na bázi sacharidů a vitaminů skupiny B působící proti ketóze. Poznámka: V italských právních předpisech se oznámení požaduje rovněž pro doplňky stravy a obohacené potraviny. Příslušný italský orgán uvedl, že významnou část oznámení tvoří doplňky stravy, z celkového počtu oznámení však nebylo možno zjistit počet dietetických potravin Lotyšsko Pro období nebyly obdrženy žádné informace. Příslušný lotyšský orgán obdržel celkem čtyři oznámení. Oznámené potraviny jsou popsány jako: dietetické vody vhodné pro různé účely (4). Například pro osoby vykonávající náročnou duševní práci nebo pro osoby starší 40 let a osoby ve vysoce radioaktivním prostředí a v prostředí se znečištěnými potravinami. CS 12 CS

14 Litva Příslušný litevský orgán neobdržel žádné oznámení Lucembursko Malta Příslušný lucemburský orgán neobdržel do roku 2001 žádné oznámení. Pro období nebyly obdrženy žádné informace. Příslušný maltský orgán neobdržel žádné oznámení Nizozemsko Polsko Příslušný nizozemský orgán obdržel celkem pět oznámení. Oznámené potraviny jsou popsány jako: potraviny s nízkým obsahem sodíku uváděné na trh jako vhodné pro výživu s nízkým obsahem sodíku (5). Příslušný polský orgán obdržel celkem 985 oznámení. Značná část oznámení (přibližně 88 %) se týkala potravin určených pro zvláštní výživu, které patří do některé ze skupin potravin uvedených v příloze I zmíněné směrnice. Zbývajících 119 oznámení se týkalo potravin popsaných jako: bezlepkové potraviny (113), výrobky s rostlinnými steroly (roztíratelné tuky a jogurtové nápoje) (3), ostatní: probiotika (2), mléko podporující růst (1) Portugalsko Příslušný portugalský orgán obdržel celkem 66 oznámení. Všechny oznámené potraviny byly popsány jako: bezlepkové potraviny (66). Poznámka: Portugalský orgán informoval o oznámeních obdržených od listopadu 2000, což je datum přijetí vyhlášky s mocí zákona k transpozici směrnice 1999/41/ES do vnitrostátních právních předpisů. Pro období nebyly obdrženy žádné informace. Uvedení na trh: Uvedení těchto výrobků na trh bylo před informováním Portugalska již oznámeno v jiných členských státech. CS 13 CS

15 Slovenská republika Příslušný orgán Slovenské republiky neobdržel žádné oznámení Slovinsko Příslušný slovinský orgán obdržel celkem 63 oznámení. Všechny oznámené potraviny byly popsány jako: bezlepkové potraviny (63). Uvedení na trh: Uvedení 62 z těchto výrobků na trh bylo před oznámením ve Slovinsku již oznámeno v jiných členských státech EU Španělsko Příslušný španělský orgán obdržel celkem 544 oznámení. Podstatná část těchto oznámení (přibližně 50 %) se týkala potravin určených pro zvláštní výživu patřících do některé ze skupin potravin uvedených v příloze zmíněné I směrnice, a proto nejsou v této analýze zahrnuta. Příslušný španělský orgán uznal celkem 273 oznámení. Oznámené potraviny byly popsány jako: Švédsko bezlepkové potraviny (215), potraviny s nízkým obsahem sodíku (56), potraviny pro nedonošené děti nebo děti s nízkou porodní váhou (2). Příslušný švédský orgán obdržel celkem 1680 oznámení. Oznámené potraviny jsou popsány jako: potraviny se sníženým obsahem lepku nebo přirozeně bezlepkové potraviny (1128), potraviny s sníženým obsahem laktózy, mléka nebo mléčných bílkovin nebo potraviny neobsahující laktózu, mléko a mléčné bílkoviny (556), bezvaječné potraviny (160), potraviny neobsahující sóju (124), potraviny se sníženým obsahem bílkovin / hrachových bílkovin nebo potraviny neobsahující bílkoviny / hrachové bílkoviny (89), potraviny s nízkým obsahem fenylalaninu (28), ostatní: potraviny pro dospělé se zvláštní potřebou vápníku, například ženy po menopauze a starší ženy (6), potraviny pro snížení cholesterolu a potraviny pro CS 14 CS

16 zvláštní přísun energie nebo bílkovin (4), potraviny pro dospělé se zvláštní potřebou železa (1) a jiných živin (2). Poznámka: Celkový počet těchto oznámení je vyšší než 1680, jelikož jednotlivý výrobek může patřit do více než jedné skupiny (například potravina, která neobsahuje lepek a zároveň neobsahuje mléko). Uvedení na trh: Před uvedením na švédský trh nebyla většina výrobků oznámena v jiných členských státech Spojené království Příslušný orgán Spojeného království obdržel celkem 114 oznámení. Oznámené potraviny jsou popsány jako: bezlepkové potraviny (103), ostatní: přípravky k obohacení mateřského mléka (3), mléko podporující růst (3) a potraviny pro kojence s nízkou porodní váhou (2), dietní sůl (1), potraviny pro řešení nedostatku laktázy (1), potraviny pro řízení hmotnosti (1). Poznámka: Ve Spojeném království byly zvláštní právní předpisy zavedeny do právního řádu v roce 2002 a do té doby neexistoval žádný formální oznamovací postup. Uvedení na trh: Spojené království nemá k dispozici žádné informace o tom, zda tyto výrobky byly oznámeny poprvé ve Spojeném království, nebo zda byly již dříve oznámeny v jiných členských státech. 3. DISKUSE V následující diskusi Komise vyzdvihla hlavní záležitosti předložené členskými státy v souvislosti s uplatňováním článku 9 a zařadila příslušné návrhy a příklady jednotlivých členských států do skupin. 1. Co se týče informací o prvním uvedení výrobku na trh, několik členských států vyjádřilo názor, že je často obtížné zjistit, zda byla potravina již dříve oznámena v jiném členském státě EU. To může být zapříčiněno skutečností, že dovozci často tuto informaci neuvádějí. Mimoto pokud je známo, že potravina byla uvedena na trh ve Společenství, dovozce často neví, v kterém členském státě. Jeden členský stát navrhl zjednodušení systému oznamování a jeho omezení na první oznámení, které by mohlo být mezi členskými státy šířeno elektronicky. 2. Některé členské státy uváděly, že výrobci nebo dovozci zřídka oznamují změny složení nebo označení dietetických potravin, které byly dříve oznámeny. Výrobci a distributoři někdy do jisté míry mění složení, připisovaný nutriční účel nebo skupinu osob, pro něž je dietetická potravina určena, takže může být nutné znovu přezkoumat, zda je výrobek v souladu s právními předpisy. CS 15 CS

17 Jeden členský stát vyzdvihl skutečnost, že neexistuje povinnost informovat příslušný orgán o stažení výrobku z trhu, což ztěžuje získání aktuálního přehledu o tom, jaké výrobky jsou na trhu. Jiný členský stát navrhl stanovit povinnost pro oznamovatele sdělovat jakékoli změny již oznámeného výrobku. 3. Ustanovení čl. 9 odst. 3 opravňují členské státy žádat po výrobci nebo dovozci, aby poskytli vědecké práce nebo údaje o tom, že výrobek je v souladu s čl. 1 odst. 2, je-li to nezbytné. Jeden členský stát navrhl, aby si členské státy, pokud jde o tuto záležitost, vyměňovaly postupy a odborné poznatky. 4. V uplatňování článku 9 existují rozdíly. Několik členských států obdrželo oznámení pro potraviny, které patří do jedné ze skupin uvedených v příloze I, pro něž se normálně oznámení podle článku 9 nepožaduje; byly dokonce oznámeny potraviny, na něž se směrnice 89/398/EHS nevztahuje. Jedním z možných vysvětlení je to, že v některých členských státech se oznámení požaduje pro širší škálu potravin a orgány nerozlišují mezi jednotlivými druhy oznámení. Na druhou stranu z analýzy oznámení vyplývá, že může existovat řada důvodů, proč je uplatňování stávajících právních předpisů obtížné. Existuje mnoho tzv. hraničních výrobků dietetických potravin, které mohou spadat do oblasti působnosti různých právních předpisů. Může panovat nejistota ohledně toho, zda se na příslušné dietetické potraviny vztahuje zvláštní směrnice, nebo zda podléhají ustanovením článku 9, jakož i ohledně toho, zda jsou výrobky dietetickými nebo běžnými potravinami. Článek 9 v. zvláštní směrnice Některé členské státy zastávají názor, že dietetické potraviny pro osoby s fenylketonurií jsou dietetickými potravinami, které spadají do oblasti působnosti článku 9, zatímco jiné je považují za dietní potraviny pro zvláštní léčebné účely. Stejný problém se objevil u velmi nízkoenergetických výrobků. Dietetické potraviny v. potraviny pro celou populaci Co se týče hranice s běžnými potravinami, nejčastější případy jsou shrnuty v následujících příkladech: Některé členské státy považují potraviny s přidanými rostlinnými steroly za dietetické potraviny určené pro osoby se zvýšenou hladinou cholesterolu, zatímco jiné členské státy je považují za potraviny pro celou populaci. CS 16 CS

18 Obdobný problém vzniká při rozlišování mezi dietetickými potravinami a doplňky stravy. Některé členské státy například považují tablety s přidanými vitamíny pro starší osoby za dietetickou potravinu, zatímco jiné je považují za doplněk stravy. Komise uvedla, že není možné, aby byla potravina považována zároveň za dietetickou potravinu i za doplněk stravy. Podle definice v čl. 2 písm. a) směrnice 2002/46/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se doplňků stravy je účelem doplňku stravy doplňovat běžnou stravu. Dietetické potraviny jsou naopak potraviny, které jsou vzhledem ke svému zvláštnímu složení nebo výrobnímu procesu vhodné pro určitou skupinu osob. Obecně platí, že je-li potravina uváděna na trh ve formě dávek, jak se uvádí v definici doplňků stravy ve směrnici 2002/46/ES, považuje se za doplněk stravy; pokud však individuální přezkoumání nutričního účelu potraviny ukáže, že je potravina určena pro určitou skupinu osob, které jsou ve zvláštním fyziologickém stavu (a nikoli pro celou populaci), je možno tento výrobek považovat za dietetickou potravinu. Existují rovněž nejasnosti, pokud jde o klasifikaci obohacených potravin a dietetických potravin. V této zprávě byly například obohacené cereálie pro děti a dospívající oznámeny jako dietetické potraviny, avšak protože nedávno vstoupilo v platnost nařízení č. 1925/2006 týkající se obohacených potravin (1. července 2007), lze tyto výrobky nyní považovat za obohacené potraviny. Některé skupiny běžných potravin byly některými členskými státy považovány za dietetické potraviny kvůli používání tvrzení jako neobsahuje sóju nebo neobsahuje mléko. Vychází to z odůvodnění, že tyto potraviny jsou určeny speciálně pro osoby s nesnášenlivostí nebo alergiemi na určité složky. Je třeba zmínit, že v případě uvádění alergenních látek se na označení týkající se výskytu alergenních látek vztahuje směrnice 2000/13/ES týkající se obecného označování potravin 10. Cílem uvedeného právního předpisu je poskytnout spotřebitelům ucelené informace o potravinách. Aby bylo zajištěno, že spotřebitelé s alergií nebo nesnášenlivostí jsou informováni o složkách, na něž jsou citliví, existuje požadavek, aby se na etiketě uváděl odkaz na název alergenních složek stanovený v právních předpisech. Obecně se uznává, že osoby, které jsou citlivé na určité látky, zkontrolují seznam složek, aby získaly příslušné informace. Mimoto nelze potraviny, které neobsahují potenciálně alergenní složky, automaticky považovat za dietetické potraviny. 10 Směrnice 2000/13/ES ze dne 20. března 2000 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se označování potravin, jejich obchodní úpravy a související reklamy. Úř. věst. L 109, , s , naposledy pozměněná směrnicí Komise 2007/68/ES ze dne 27. listopadu 2007, kterou se mění příloha IIIa směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES, pokud jde o určité složky potravin. Úř. věst. L 310, , s CS 17 CS

19 Je nutno podotknout, že se zpráva týká příslušných oznámení podaných členským státům předtím, než byly zavedeny některé nové právní předpisy týkající se potravin. Vývoj právních předpisů EU, například přijetí směrnice 2002/46/ES týkající se doplňků stravy, již ovlivňuje systém oznamování. Mimoto se očekává, že nedávný vstup nařízení týkajícího se obohacených potravin a výživových a zdravotních tvrzení v platnost bude mít vliv na skupinu potravin oznamovaných postupem podle článku Při pohledu na souhrnnou tabulku, která předkládá přehled obdržených oznámení (viz příloha), se zdá, že se značná část z celkem 3689 oznámení (57 %, 2107 oznámení) týká bezlepkových výrobků a druhá významná část (21 %, 764 oznámení) se týká výrobků neobsahujících laktózu. Ukazuje se tedy, že ve vysokém počtu oznámení existují určité obecně uznávané skupiny společné mnoha členským státům. 4. ZÁVĚR Ustanovení článku 9 mají usnadnit úřední dozor nad výrobky uváděnými na trh. Obecně se však většina členských států domnívá, že je nutno systém oznamování racionalizovat v zájmu zajištění harmonizovanějšího uplatňování ustanovení tohoto článku v celé EU. Skupiny výrobků jako např. bezlepkové a neobsahující laktózu, které představují významnou část oznámení, budou regulovány prostřednictvím zvláštních pravidel pro používání těchto výrazů, jak je stanoveno ve směrnici 89/398/EHS týkající se dietetických potravin (článek 4a) a nařízení č. 1924/2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin (22. bod odůvodnění). Ustanovením článku 9 budou proto podléhat pouze zbývající výrobky, pro něž nelze stanovit zvláštní pravidla, jelikož se jedná o inovativní výrobky nebo jelikož nejsou součástí obecně uznané skupiny potravin. Z různých výkladů definice potravin pro zvláštní výživu v článku 1 směrnice 89/398/ES týkající se dietetických potravin, která má různé prvky a je, jak se zdá, otevřená různým výkladům orgánů, mohou vznikat rozpory. Z ustanovení článku 1 směrnice 89/398/EHS týkající se dietetických potravin vyplývá, že kromě toho, že jsou zaměřené na určité skupiny osob, musí být dietetické potraviny vzhledem ke svému zvláštnímu složení nebo výrobnímu procesu jasně rozlišitelné od potravin pro běžnou spotřebu. Tato zpráva ukazuje, že členské státy tuto definici nevykládají jednotně, je proto nutno hledat shodu o oblasti působnosti. To by pomohlo rovněž objasnit rozdíly v oblasti působnosti jednotlivých právních předpisů, například směrnice 2002/46/ES týkající se doplňků stravy a nařízení č. 1925/2006 týkajícího se přidávání vitaminů a minerálních látek a některých dalších látek do potravin (obohacených potravin). CS 18 CS

20 Na základě těchto úvah je zřejmé, že pro účinnější a harmonizovanější uplatňování právních předpisů o dietetických potravinách bude nezbytná revize článku 9 popřípadě spolu s revizí ostatních příslušných článků. CS 19 CS

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 3.8.2009 KOM(2009) 415 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE o provádění směrnice 2002/15/ES o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční

Více

DOPORUČENÍ. L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014

DOPORUČENÍ. L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014 L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014 DOPORUČENÍ DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 27. března 2014 o druhém koordinovaném plánu kontrol s cílem posoudit rozšíření podvodných praktik při uvádění některých

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.3.2011 KOM(2011) 138 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Druhá zpráva o dobrovolném

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 18.04.2005 KOM(2005) 146 v konečném znění 2005/0056 (CNS) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o podpisu Dohody mezi Evropským společenstvím a Dánským královstvím, kterou

Více

PŘÍLOHA X ZVLÁŠTNÍ NEPŘÍSPĚVKOVÉ PENĚŽITÉ DÁVKY (Čl. 70 odst. 2 písm. c) BELGIE a) Příspěvek k náhradě příjmů (zákon ze dne 27.

PŘÍLOHA X ZVLÁŠTNÍ NEPŘÍSPĚVKOVÉ PENĚŽITÉ DÁVKY (Čl. 70 odst. 2 písm. c) BELGIE a) Příspěvek k náhradě příjmů (zákon ze dne 27. PŘÍLOHA X ZVLÁŠTNÍ NEPŘÍSPĚVKOVÉ PENĚŽITÉ DÁVKY (Čl. 70 odst. 2 písm. c) BELGIE a) Příspěvek k náhradě příjmů (zákon ze dne 27. února 1987) b) Zaručený příjem pro starší osoby (zákon ze dne 22. března

Více

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ Z CIGARET od 1. ledna 2014 musí být celková spotřební daň nejméně 60 % vážené průměrné maloobchodní ceny cigaret propuštěných ke spotřebě.

Více

446/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 16. července 2004, kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin potravními doplňky

446/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 16. července 2004, kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin potravními doplňky 446/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 16. července 2004, kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin potravními doplňky Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 19 odst. 1 písm. a) a

Více

64 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 44 Protokoll tschechisch (Normativer Teil) 1 von 9

64 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 44 Protokoll tschechisch (Normativer Teil) 1 von 9 64 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 44 Protokoll tschechisch (Normativer Teil) 1 von 9 ZÁPIS O PODPISU ÚMLUVY O PŘISTOUPENÍ ČESKÉ REPUBLIKY, ESTONSKÉ REPUBLIKY, KYPERSKÉ REPUBLIKY, LOTYŠSKÉ REPUBLIKY,

Více

ROZHODNUTÍ č. 30/2013 GENERÁLNÍHO TAJEMNÍKA RADY O NÁHRADĚ CESTOVNÍCH VÝDAJŮ DELEGÁTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ

ROZHODNUTÍ č. 30/2013 GENERÁLNÍHO TAJEMNÍKA RADY O NÁHRADĚ CESTOVNÍCH VÝDAJŮ DELEGÁTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ SN 2682/13 ROZHODNUTÍ č. 30/2013 GENERÁLNÍHO TAJEMNÍKA RADY O NÁHRADĚ CESTOVNÍCH VÝDAJŮ DELEGÁTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ GENERÁLNÍ TAJEMNÍK RADY, s ohledem na jednací řád Evropské rady ze dne 1. prosince 2009

Více

VYHLÁŠKA č. 450/2004 Sb. ze dne 21. července 2004, o označování výživové hodnoty potravin, ve znění vyhlášky č. 330/2009 Sb.

VYHLÁŠKA č. 450/2004 Sb. ze dne 21. července 2004, o označování výživové hodnoty potravin, ve znění vyhlášky č. 330/2009 Sb. VYHLÁŠKA č. 450/2004 Sb. ze dne 21. července 2004, o označování výživové hodnoty potravin, ve znění vyhlášky č. 330/2009 Sb. Změna: 330/2009 Sb. Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 19 odst. 1 písm.

Více

Doplňky stravy. Tomáš Pruša

Doplňky stravy. Tomáš Pruša Doplňky stravy Tomáš Pruša Definice Potraviny Funkční potraviny Potraviny pro zvláštní výživu Doplňky stravy Léčivé přípravky Vázané na recept OTC Vyhrazená léčiva Funkční potraviny Prokázaný příznivý

Více

INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO

INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A ZASTUPITELSTEV MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ Volby do zastupitelstev obcí (tj. i do Zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Materiál pro domácí přípravu žáků: Název programu: Název projektu: Registrační číslo projektu: Předmět: Ročník: Téma učivo: Učební pomůcky: VY_05_Z7E_7 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

L 283/22 Úřední věstník Evropské unie 30.10.2009

L 283/22 Úřední věstník Evropské unie 30.10.2009 L 283/22 Úřední věstník Evropské unie 30.10.2009 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1024/2009 ze dne 29. října 2009 o schválení a zamítnutí schválení určitých zdravotních tvrzení při označování potravin, o snížení

Více

Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem

Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem Konzultace Evropské komise, GŘ pro vnitřní trh a služby Předběžná poznámka: Tento dotazník vypracovalo Generální ředitelství pro

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: říjen 2013 Klíčová slova:

Více

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky Zvláštní průzkum Eurobarometer 386 Evropané a jazyky SHRNUTÍ Nejrozšířenějším mateřským jazykem mezi obyvateli EU je němčina (16 %), následuje italština a angličtina (obě 13 %), francouzština (12 %) a

Více

NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 881/92. ze dne 26. března 1992

NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 881/92. ze dne 26. března 1992 NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 881/92 ze dne 26. března 1992 o přístupu na trh silniční přepravy zboží uvnitř Společenství na území nebo z území členského státu nebo procházející územím jednoho nebo více členských

Více

USPOŘÁDANÝ VÝKLAD PŘEDKLADATELE NOVELY 262/2014 SB. K UPLATNĚNÍ 10% SAZBY DPH

USPOŘÁDANÝ VÝKLAD PŘEDKLADATELE NOVELY 262/2014 SB. K UPLATNĚNÍ 10% SAZBY DPH USPOŘÁDANÝ VÝKLAD PŘEDKLADATELE NOVELY 262/2014 SB. K UPLATNĚNÍ 10% SAZBY DPH Tento materiál shrnuje zdůvodnění překladatele zákona č. 262/2014 Sb., kterým byla od 1.1.2015 zavedena druhá snížená sazba

Více

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT Úvod Úvodní poznámka: Následující dokument byl vypracován útvary gerálního ředitelství pro vnitřní trh.

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

TextHere. X. Konference. Legislativní rizika. Špindlerův Mlýn _ květen 2015

TextHere. X. Konference. Legislativní rizika. Špindlerův Mlýn _ květen 2015 Text Here TextHere X. Konference Legislativní rizika Špindlerův Mlýn _ květen 2015 2 Co je považováno za reklamu? Návštěvy obchodních zástupců společnosti u osob oprávněných předepisovat léčivé přípravky,

Více

Business index České spořitelny

Business index České spořitelny Business index České spořitelny Index vstřícnosti podnikatelského prostředí v EU Jan Jedlička EU Office ČS, www.csas.cz/eu, EU_office@csas.cz Praha, 15. listopadu 2012 Co je Business Index České spořitelny?

Více

EURES. Vaše práce v Evropě. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services

EURES. Vaše práce v Evropě. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services EURES Vaše práce v Evropě Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services www.eures.cz www.eures.europa.eu Informační a poradenská síť spojující veřejné sluţby zaměstnanosti států EU/EHP a Švýcarska

Více

Jste občanem Evropské unie

Jste občanem Evropské unie Jste občanem Evropské unie V Í T E J T E v L u c e m b u r s k u informační brožura vypracovaná ASTI (Organizace pro podporu zahraničních pracovníků) a jejími partnery O B S A H Budete pobývat v Lucembursku

Více

členským státům stanovit zkrácení lhůty pro podání Nařízení Komise (ES) č. 1564/2005 ze dne 7. září 2005, ( 1 ) Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 33.

členským státům stanovit zkrácení lhůty pro podání Nařízení Komise (ES) č. 1564/2005 ze dne 7. září 2005, ( 1 ) Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 33. CS 28.11.2009 Úřední věstník Evropské unie L 313/3 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1150/2009 ze dne 10. listopadu 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 1564/2005, pokud jde o standardní formuláře pro zveřejňování

Více

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)?

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? MEMO/11/406 V Bruselu dne 16. června 2011 Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? O dovolené...čekej i nečekané. Plánujete cestu po Evropské unii

Více

STANOVISKO KOMISE. ze dne 30.11.2012

STANOVISKO KOMISE. ze dne 30.11.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.11.2012 C(2012) 8867 final STANOVISKO KOMISE ze dne 30.11.2012 podle čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 715/2009 a čl. 10 odst. 6 směrnice 2009/73/ES Česká republika Certifikace

Více

Registrace chemických látek v rámci nařízení REACH

Registrace chemických látek v rámci nařízení REACH Registrace chemických látek v rámci nařízení REACH Daniela Bittnerová ReachSpektrum, s.r.o., Dělnická 12, Praha 7 Daniela.Bittnerova@reachspektrum.eu tel.: 266 793 591 Nařízení REACH Nařízení Evropského

Více

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Praha, 1. 11. 2012 ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Struktura výdajů domácností prochází vývojem, který je ovlivněn především cenou zboží a služeb. A tak skupina zboží či služeb, která

Více

VY_32_INOVACE_VL4_08_16. Evropská unie. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Medlov Autor: Mgr. Jindřiška Mrázková Téma: Místo, kde žijeme

VY_32_INOVACE_VL4_08_16. Evropská unie. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Medlov Autor: Mgr. Jindřiška Mrázková Téma: Místo, kde žijeme VY_32_INOVACE_VL4_08_16 Evropská unie Název školy: Základní škola a Mateřská škola Medlov Autor: Mgr. Jindřiška Mrázková Téma: Místo, kde žijeme VY_32_INOVACE_VL4_08_16 ANOTACE materiál určený k seznámení

Více

AKTY PŘIJATÉ INSTITUCEMI ZŘÍZENÝMI MEZINÁRODNÍ DOHODOU

AKTY PŘIJATÉ INSTITUCEMI ZŘÍZENÝMI MEZINÁRODNÍ DOHODOU L 182/42 Úřední věstník Evropské unie 13.7.2012 AKTY PŘIJATÉ INSTITUCEMI ZŘÍZENÝMI MEZINÁRODNÍ DOHODOU ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EU-ESVO PRO SPOLEČNÝ TRANZITNÍ REŽIM č. 3/2012 ze dne 26. června 2012,

Více

MÝTY O MLÉCE KRÁTKÉ SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ PRŮZKUMU

MÝTY O MLÉCE KRÁTKÉ SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ PRŮZKUMU MÝTY O MLÉCE KRÁTKÉ SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ PRŮZKUMU Češi patří ve srovnání s obyvateli ostatních zemí se svou průměrnou spotřebou 51,5 litru mléka na hlavu/rok (podle průzkumu z roku 2006) mezi průměrné konzumenty

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.7.2014 C(2014) 5308 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014, kterým se stanoví informační a propagační opatření vůči veřejnosti a informační

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 19.100 Srpen 2011 Nedestruktivní zkoušení Akustická emise Všeobecné zásady ČSN EN 13554 01 5081 Non-destructive testing Acoustic emission testing General principles Essais non

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ROZLOHA A OBYVATELÉ EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Rozloha a obyvatelé

Více

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII Brusel, 31. března 2005 AA 21/2/05 REV 2 SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ: SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ, AKT O PŘISTOUPENÍ, PŘÍLOHA VIII NÁVRH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Předloha ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne [ ],

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Předloha ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne [ ], KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne KOM(2007) xxx Předloha ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne [ ], kterým se stanoví, že čl. 30 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES ze dne 31. března

Více

Doplňkový řád 1. Kapitola I - Dožádání (články 1 až 3)...000. Kapitola II - Bezplatná právní pomoc (články 4 a 5)...000

Doplňkový řád 1. Kapitola I - Dožádání (články 1 až 3)...000. Kapitola II - Bezplatná právní pomoc (články 4 a 5)...000 Doplňkový řád 1 Obsah Kapitola I - Dožádání (články 1 až 3)...000 Kapitola II - Bezplatná právní pomoc (články 4 a 5)...000 Kapitola III - Oznámení o porušení přísahy svědky a znalci (články 6 a 7)...000

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH PRO OSOBY S PORUCHAMI METABOLISMU SACHARIDŮ (DIABETES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH PRO OSOBY S PORUCHAMI METABOLISMU SACHARIDŮ (DIABETES) CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 26.6.2008 KOM(2008) 392 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH PRO OSOBY S PORUCHAMI METABOLISMU SACHARIDŮ (DIABETES)

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.340.50 2007 Obuv pro hasiče ČSN EN 15090 83 2506 Únor Footwear for firefighters Chaussures pour pompiers Schuhe für die Feuerwehr Tato norma je českou verzí evropské normy

Více

1.1 Příjmení ( 1a )... 1.2 Jméno Dřívější příjmení ( 1a ) Místo narození ( 2 )...

1.1 Příjmení ( 1a )... 1.2 Jméno Dřívější příjmení ( 1a ) Místo narození ( 2 )... SPRÁVNÍ KOMISE PRO SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ MIGRUJÍCÍCH PRACOVNÍKŮ Viz instrukce str. 4 E 411 ( 1 ) ŽÁDOST O INFORMACE O NÁROKU NA RODINNÉ DÁVKY V ČLENSKÝCH STÁTECH, KDE RODINNÍ PŘÍSLUŠNÍCI BYDLÍ Nařízení

Více

Druhy. a složení potravin. Cvičení č. 1. Vyučující: Martina Bednářová. Druhy a složení potravin cvičení č. 1

Druhy. a složení potravin. Cvičení č. 1. Vyučující: Martina Bednářová. Druhy a složení potravin cvičení č. 1 Druhy Cvičení č. 1 Vyučující: Martina Bednářová a složení potravin 1 2 Požadavky na splnění předmětu Druhy a složení potravin - cvičení 1x za 14 dní, (celkem 7 cvičení) 2x 45 min. (90 min) Absence 1x omluvená

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 19.9.2014,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 19.9.2014, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 19.9.2014 C(2014) 6515 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 19.9.2014, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/17/EU, pokud

Více

Uplatnění mladých lidí na trhu práce po ukončení svého studia, Ondřej Nývlt prezentace IPN KREDO. www.kredo.reformy-msmt.cz

Uplatnění mladých lidí na trhu práce po ukončení svého studia, Ondřej Nývlt prezentace IPN KREDO. www.kredo.reformy-msmt.cz Uplatnění mladých lidí na trhu práce po ukončení svého studia, Ondřej Nývlt prezentace IPN KREDO www.kredo.reformy-msmt.cz Osoby ve věku 30-34 let podle vybraných typů dosaženého vzdělání a pohlaví (1995-2013)

Více

Úřední věstník Evropské unie AKT

Úřední věstník Evropské unie AKT 33 AKT o podmínkách přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko

Více

ZÁSTUPCI VLÁD ČLENSKÝCH STÁTŮ EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ, ZASEDAJÍCÍ V RADĚ,

ZÁSTUPCI VLÁD ČLENSKÝCH STÁTŮ EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ, ZASEDAJÍCÍ V RADĚ, VNITŘNÍ DOHODA MEZI ZÁSTUPCI VLÁD ČLENSKÝCH STÁTŮ, ZASEDAJÍCÍMI V RADĚ, O FINANCOVÁNÍ POMOCI SPOLEČENSTVÍ V RÁMCI VÍCELETÉHO FINANČNÍHO RÁMCE PRO OBDOBÍ 2008-2013 V SOULADU S DOHODOU O PARTNERSTVÍ AKT-ES

Více

Nové blokové výjimky pro podpory de minimis

Nové blokové výjimky pro podpory de minimis CS Nové blokové výjimky pro podpory de minimis EN EN KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 2006 K(2006) Předloha NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. /.. ze dne [ ] o použití článků 87 a 88 Smlouvy ES na podporu

Více

Označování potravin z hlediska obsahu lepku

Označování potravin z hlediska obsahu lepku Označování potravin z hlediska obsahu lepku 1. ledna 2012 vstoupilo v platnost nařízení (ES) č. 41/2009 ze dne 20. ledna 2009 o složení a označování potravin vhodných pro osoby s nesnášenlivostí lepku,

Více

I. Verejne dostupné služby v pevných sítích elektronických komunikací

I. Verejne dostupné služby v pevných sítích elektronických komunikací I. Verejne dostupné služby v pevných sítích elektronických komunikací Oznacení Pripojení Prístup Dálkové k síti podnikatele: k síti (používání (zrízení telefonní Merná telefonni Volné Místní Dálkové vikend

Více

PRAVIDLA A POKYNY PRO PŘEKLADATELSKOU SOUTĚŽ JUVENES TRANSLATORES

PRAVIDLA A POKYNY PRO PŘEKLADATELSKOU SOUTĚŽ JUVENES TRANSLATORES PRAVIDLA A POKYNY PRO PŘEKLADATELSKOU SOUTĚŽ JUVENES TRANSLATORES ÚVOD Generální ředitelství pro překlady Evropské komise (dále jen GŘ pro překlady ) pořádá překladatelskou soutěž pro školy v Evropské

Více

Souhrn informací o nemeckém duchodovém systému. Strucný prehled o otázkách, které zajímají Nemce v EU a príslušníky EU v Nemecku

Souhrn informací o nemeckém duchodovém systému. Strucný prehled o otázkách, které zajímají Nemce v EU a príslušníky EU v Nemecku Souhrn informací o nemeckém duchodovém systému Strucný prehled o otázkách, které zajímají Nemce v EU a príslušníky EU v Nemecku Zamestnanecké skupiny budoucích duchodcu Témer všichni zamestnanci jsou povinne

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ A EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ A EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.5.2013 COM(2013) 310 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ A EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU Čtvrtá zpráva o používání směrnice Rady 93/7/EHS o navracení

Více

INFORMACE O SOUBORU ČESKÝCH TECHNICKÝCH NOREM V OBORU GEOGRAFICKÁ INFORMACE/GEOMATIKA. Eva SOVJÁKOVÁ

INFORMACE O SOUBORU ČESKÝCH TECHNICKÝCH NOREM V OBORU GEOGRAFICKÁ INFORMACE/GEOMATIKA. Eva SOVJÁKOVÁ 1 INFORMACE O SOUBORU ČESKÝCH TECHNICKÝCH NOREM V OBORU GEOGRAFICKÁ INFORMACE/GEOMATIKA Eva SOVJÁKOVÁ GISV 2014 předsedkyně Technicko-normalizační komise 122 (TNK122) působící při ÚNMZ, Biskupský dvůr

Více

OZNÁMENÍ O OTEVŘENÝCH VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍCH (2011/C 198 A/02)

OZNÁMENÍ O OTEVŘENÝCH VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍCH (2011/C 198 A/02) C 198 A/6 CS Úřední věstník Evropské unie 6.7.2011 OZNÁMENÍ O OTEVŘENÝCH VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍCH (2011/C 198 A/02) Máte zájem o profesní dráhu v orgánech a institucích EU? Splňuje váš profil naše kritéria?

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 2560/2001. ze dne 19. prosince 2001. o přeshraničních platbách v eurech

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 2560/2001. ze dne 19. prosince 2001. o přeshraničních platbách v eurech NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 2560/2001 ze dne 19. prosince 2001 o přeshraničních platbách v eurech EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

32002R1606. Úřední věstník L 243, 11/09/2002 S. 0001-0004

32002R1606. Úřední věstník L 243, 11/09/2002 S. 0001-0004 32002R1606 http://eur-lex.europa.eu/lexuriserv/lexuriserv.do?uri=celex:32002r1606:cs:html Úřední věstník L 243, 11/09/2002 S. 0001-0004 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 ze dne 19.

Více

Změny v zajištění celního dluhu v režimu tranzitu v souvislosti s přístupem Chorvatské republiky k Evropské unii ke dni 1. 7. 2013

Změny v zajištění celního dluhu v režimu tranzitu v souvislosti s přístupem Chorvatské republiky k Evropské unii ke dni 1. 7. 2013 Změny v zajištění celního dluhu v režimu tranzitu v souvislosti s přístupem Chorvatské republiky k Evropské unii ke dni 1. 7. 2013 V souvislosti s přístupem Chorvatské republiky k Evropské unii ke dni

Více

Principy. 2. Odstranění kontrol při letech v rámci schengenského prostoru. 3. Volný pohyb s platným občanským průkazem nebo cestovním pasem.

Principy. 2. Odstranění kontrol při letech v rámci schengenského prostoru. 3. Volný pohyb s platným občanským průkazem nebo cestovním pasem. Schengenský prostor Území států Schengenské dohody Volný pohyb osob v rámci prostoru Absence hraničních kontrol Oblasti spolupráce: policejní a justiční, přes vízové a konzulární záležitosti až po ochranu

Více

Demografický vývoj, indikátory stárnutí

Demografický vývoj, indikátory stárnutí Demografický vývoj, indikátory stárnutí Ing.M.Chudobová, Mgr.V.Mazánková Lékařský dům Praha 19.listopad 2008 Hlavní rysy demografického vývoje (1) Počet obyvatel roste Podle prognózy ČSÚ do roku 2015 poroste,

Více

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně Praha, 16. května 2013 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu Zpracování analýz sociálního dialogu a

Více

COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE. 1.1 Česká republika zákon o elektronických komunikacích

COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE. 1.1 Česká republika zákon o elektronických komunikacích COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE Na právní úpravu cookies v České republice je potřeba nahlížet ze dvou pohledů - jednak z pohledu poskytování služeb elektronických komunikací a jednak z pohledu ochrany osobních

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 6-14

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 6-14 EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 2014/0096(COD) 4.2.2015 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 6-14 Návrh zprávy Giovanni La Via (PE546.615v01-00) Sbližování

Více

SMLOUVA O STABILITĚ, KOORDINACI A SPRÁVĚ V HOSPODÁŘSKÉ A MĚNOVÉ UNII MEZI BELGICKÝM KRÁLOVSTVÍM, BULHARSKOU REPUBLIKOU, DÁNSKÝM KRÁLOVSTVÍM,

SMLOUVA O STABILITĚ, KOORDINACI A SPRÁVĚ V HOSPODÁŘSKÉ A MĚNOVÉ UNII MEZI BELGICKÝM KRÁLOVSTVÍM, BULHARSKOU REPUBLIKOU, DÁNSKÝM KRÁLOVSTVÍM, SMLOUVA O STABILITĚ, KOORDINACI A SPRÁVĚ V HOSPODÁŘSKÉ A MĚNOVÉ UNII MEZI BELGICKÝM KRÁLOVSTVÍM, BULHARSKOU REPUBLIKOU, DÁNSKÝM KRÁLOVSTVÍM, SPOLKOVOU REPUBLIKOU NĚMECKO, ESTONSKOU REPUBLIKOU, IRSKEM,

Více

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Harmonizace

Více

Neoficiální překlad Generálního sekretariátu Rady SMLOUVA O STABILITĚ, KOORDINACI A SPRÁVĚ V HOSPODÁŘSKÉ A MĚNOVÉ UNII

Neoficiální překlad Generálního sekretariátu Rady SMLOUVA O STABILITĚ, KOORDINACI A SPRÁVĚ V HOSPODÁŘSKÉ A MĚNOVÉ UNII Neoficiální překlad Generálního sekretariátu Rady Předmět: SMLOUVA O STABILITĚ, KOORDINACI A SPRÁVĚ V HOSPODÁŘSKÉ A MĚNOVÉ UNII CS SMLOUVA O STABILITĚ, KOORDINACI A SPRÁVĚ V HOSPODÁŘSKÉ A MĚNOVÉ UNII MEZI

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

CONSILIUM. Schengen. Vaše brána k volnému pohybu v Evropě LEDEN 2013

CONSILIUM. Schengen. Vaše brána k volnému pohybu v Evropě LEDEN 2013 CS CONSILIUM Schengen Vaše brána k volnému pohybu v Evropě LEDEN 2013 Obsah ÚVOD 1 VOLNÝ POHYB OSOB 2 POLICEJNÍ A CELNÍ SPOLUPRÁCE 2 vnitřní hranice 2 vnější hranice 3 Schengenský informační systém (SIS)

Více

ZIMNÍ PNEUMATIKY V EVROPĚ

ZIMNÍ PNEUMATIKY V EVROPĚ MZA č. 55/2006 technické informace ZIMNÍ PNEUMATIKY V EVROPĚ Pneumatiky s hroty a sněhové řetězy Ve všech evropských státech je hloubka vzorku pneumatik u osobních automobilů předepsána na 1,6 mm, v některých

Více

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Mgr. Stanislava Makovcová Základní informace Úmluva o právech osob se zdravotním postižením a její Opční protokol byla přijata Valným shromážděním OSN

Více

VY_52_INOVACE_02_37.notebook May 21, 2014. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo.

VY_52_INOVACE_02_37.notebook May 21, 2014. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1044 Název projektu: Šablona číslo/název: Inovace školství V/2 Inovace

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. ALBUNORM 5% 50g/l, infuzní roztok Lidský albumin

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. ALBUNORM 5% 50g/l, infuzní roztok Lidský albumin Sp.zn.sukls151598/2014 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE ALBUNORM 5% 50g/l, infuzní roztok Lidský albumin Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

Více

Sdělení pro veřejnost - Odložením přístupu Turecka k Úmluvám

Sdělení pro veřejnost - Odložením přístupu Turecka k Úmluvám Sdělení pro veřejnost - Odložením přístupu Turecka k Úmluvám V souvislosti se zveřejněnou informací o přístupu Chorvatska a Turecka k Úmluvě o společném tranzitním režimu mezi zeměmi Evropského sdružení

Více

n Důchodce (soustava pro zaměstnané osoby) n Důchodce (soustava pro OSVČ) n Sirotek 1.1 Příjmení ( 1a )... ... ... ... 2.1 Příjmení ( 1a )...

n Důchodce (soustava pro zaměstnané osoby) n Důchodce (soustava pro OSVČ) n Sirotek 1.1 Příjmení ( 1a )... ... ... ... 2.1 Příjmení ( 1a )... SPRÁVNÍ KOMISE PRO SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ MIGRUJÍCÍCH PRACOVNÍKŮ Viz instrukce str. 3 E 404 ( 1 ) LÉKAŘSKÉ POTVRZENÍ PRO ÚČELY PŘIZNÁNÍ RODINNÝCH DÁVEK Nařízení 1408/71: článek 73; článek 74; článek 77;

Více

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 14. 10. 2013 2013/2183(INI) NÁVRH ZPRÁVY o plánu EU proti homofobii a diskriminaci na základě sexuální orientace a genderové

Více

11979 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Řecké republiky (Úř. věst. L 291, 19. 11. 1979, s. 17),

11979 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv přistoupení Řecké republiky (Úř. věst. L 291, 19. 11. 1979, s. 17), 11. SOCIÁLNÍ POLITIKA A ZAMĚSTNANOST 1. 41957 D 0831: Rozhodnutí Rady ministrů ESUO ze dne 9. července 1957 o působnosti a jednacím řádu Stálého výboru pro bezpečnost v hornictví (Úř. věst. B 28, 31. 8.

Více

Název: Zdravý životní styl 2

Název: Zdravý životní styl 2 Název: Zdravý životní styl 2 Výukové materiály Autor: Mgr. Blanka Machová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Biologie Ročník: 4. a 5. (2. a 3. vyššího

Více

Evropa v kostce. Evropa náš kontinent. Co to je Evropská unie?

Evropa v kostce. Evropa náš kontinent. Co to je Evropská unie? Evropa v kostce Co to je Evropská unie? Je evropská Je to unie = nachází se v Evropě. = spojuje země a lidi. Podívejme se na ni zblízka: Co mají Evropané společného? Jak se Evropská unie vyvinula? Co dělá

Více

Výživa nekojeného kojence. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Výživa nekojeného kojence. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Výživa nekojeného kojence Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Mléčná strava 1 Tak, kde nelze kojit, dostává novorozenec a kojenec Mateřské mléko z banky mateřského mléka krátkodobě, přechodně Umělá

Více

Úřední věstník Evropské unie

Úřední věstník Evropské unie 23.9.2003 CS 179 2. VOLNÝ POHYB OSOB A. SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ iv) za oddíl J. ITÁLIE se vkládají nové oddíly, které znějí: 1. 31971 R 1408: Nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 ze dne 14. června 1971 o uplatňování

Více

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů PRACOVNÍ DOKUMENT

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů PRACOVNÍ DOKUMENT EVROPSKÝ PARLAMENT 2009 2014 Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 18. 12. 2009 PRACOVNÍ DOKUMENT o zprávě z vlastního podnětu na téma EHP/Švýcarsko: překážky ve vztahu k plnému zavedení vnitřního

Více

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 95 této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 95 této smlouvy, 18.1.2007 L 12/3 OPRAVY Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 ze dne 20. prosince 2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin ( L 404 ze dne 30. prosince

Více

CESTOVÁNÍ V EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D.

CESTOVÁNÍ V EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. CESTOVÁNÍ V EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Cestování v EU V této kapitole se dozvíte: Je cestování po Evropské unii snadné? Kdy vyrazit na cestu do zemí EU. Budete schopni: Vysvětlit, proč navštívíte

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 17.11.2010 KOM(2010) 674 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Volejte 116000:

Více

11.11.2010 Úřední věstník Evropské unie L 293/15

11.11.2010 Úřední věstník Evropské unie L 293/15 11.11.2010 Úřední věstník Evropské unie L 293/15 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1014/2010 ze dne 10. listopadu 2010 o sledování a hlášení údajů o registraci nových osobních automobilů podle nařízení Evropského

Více

(Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE

(Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE 2.8.2013 Úřední věstník Evropské unie C 223/1 (Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE Pokyny pro různé kategorie změn, pro provádění postupů stanovených v kapitolách,

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-10. Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 2007/2285(INI) 4. 3. 2008

EVROPSKÝ PARLAMENT POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-10. Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 2007/2285(INI) 4. 3. 2008 EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 2009 Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 2007/2285(INI) 4. 3. 2008 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-10 Małgorzata Handzlik (PE400.607v01-00) Bílá kniha o zdravotních problémech souvisejících

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.140.65 2004 Metody měření funkce elektrických akumulačních ohřívačů vody pro domácnost a podobné účely ČSN EN 60379 36 1060 Listopad mod IEC 379:1987 Methods for measuring

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 33.040.50; 35.110 Duben 2008 Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 2: Kancelářské prostory ČSN EN 50173-2 36 7253 Information technology - Generic cabling

Více

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Důchodová reforma Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Zvyšování věkové hranice pro nárok na starobní důchod Omezení možnosti předčasného odchodu do důchodu Omezení zápočtu

Více

2003R1829 CS 12.01.2007 001.001 1

2003R1829 CS 12.01.2007 001.001 1 2003R1829 CS 12.01.2007 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1829/2003

Více

Korupce pohledem ekonoma

Korupce pohledem ekonoma Vize 2020 Obrana svobody (veřejná diskuze) Korupce pohledem ekonoma Olomouc, 7.1.2010 Jiří Schwarz 1 Co považuje ekonom za korupci? 1. Platba za dobře odvedenou operaci v krajském zdravotnickém zařízení?

Více

Nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům

Nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům Nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům Odborný seminář Kvalita a bezpečnost potravin: Aktuální trendy v legislativě, označování, výživových a zdravotních tvrzeních

Více

Trendy v nákladní železniční dopravě 1990-2003

Trendy v nákladní železniční dopravě 1990-2003 Trendy v nákladní železniční dopravě 1990-2003 Autor: Simo PASI Obsah Celková nákladní přeprava...2 Vnitrostátní přeprava...3 Mezinárodní přeprava...5 Rozdělení podle skupin zboží...7 Tranzitní doprava...7

Více

DIETNÍ SYSTÉM OLÚ Albertinum Žamberk

DIETNÍ SYSTÉM OLÚ Albertinum Žamberk DIETNÍ SYSTÉM OLÚ Albertinum Žamberk DIETA KJ B T S d. č. 0s ČAJOVÁ-SONDOVÁ - hrazena enterální klinickou výživou (Nutrison, NutrilaC, atd.) Indikace: u pacientů, kteří nemohou přijímat stravu per os.

Více

Speciální EUROBAROMETR 243 EVROPANÉ A JEJICH JAZYKY ÚVOD

Speciální EUROBAROMETR 243 EVROPANÉ A JEJICH JAZYKY ÚVOD ÚVOD Evropská unie je dnes domovem 450 milionů lidí z různých etnických, kulturních a jazykových oblastí. Jazyková situace evropských zemí je komplexní byla utvářena dějinami, geografickými faktory a mobilitou

Více