Přečtěte si: ROČNÍK 21 / ČÍSLO 8 SRPEN 2010 CENA 8 Kč

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přečtěte si: www.mesto-kunovice.cz. ROČNÍK 21 / ČÍSLO 8 SRPEN 2010 CENA 8 Kč"

Transkript

1 ROČNÍK 21 / ČÍSLO 8 SRPEN 2010 CENA 8 Kč Přečtěte si: Z usnesení XXII. ZM str. 2 Noví pracovníci MěÚ str. 3 Vandalové na hřišti str. 4 Rozhovor s místostarostkou str. 5-7 Aktuálně ze škol str. 8-9 Přijetí žáků na radnici str Společenská kronika str. 14 Kulturní servis str. 15 Ze školních kronik str. 16 Haló, tady Bělinka str. 17 Stačí se dívat... str. 18 Nové školní šatny str. 20 Příští číslo vychází 27. srpna 2010, uzávěrka redakčních příspěvků 9. srpna Komunitní centrum otevřeno Ve čtvrtek 15. července se bývalá sýpka v Panském dvoře definitivně změnila v Komunitní centrum. Po roce intenzivních stavebních prací se z někdejší ruiny vyloupl objekt impozantní i půvabný, jenž bude napříště sloužit Kunovjanům bez rozdílu generací. Slavnostního zahájení provozu komunitního centra se zúčastnila řada oficiálních hostů včetně členů rodiny starosty města Kunovice Jiřího Vařechy. Jeho dcera, paní Zuzana Vandame při zahájení pronesla krátkou řeč. Nepochybně stojí za zaznamenání, aby i ti, kteří při slavnosti nebyli, pochopili, že opravená stará sýpka není jen opraveným domem: Vážené dámy, vážení pánové, je velmi příjemné konstatovat, že Komunitní centrum je v horizontu dvou měsíců už třetí velký projekt, který zahájil a úspěšně dokončil současný tým kunovické radnice. Moc mě mrzí, že se těchto úspěchů taťka nedočkal, ale věřím, že je odněkud sleduje. Určitě je s výsledkem spokojený. Jako dcera komunálního politika jsem viděla, kolik práce za každým takovým projektem je a také jak nesnadné je cokoliv prosadit, protože se prakticky nikdy nelze zavděčit všem. Na druhé straně, pokud samospráva města dostane důvěru občanů po dvě a více volebních období, může vymyslet velmi zajímavé projekty a dotáhnout je do úspěšného konce, a také vidět a sklidit plody svého úsilí a tvrdé práce. V Kunovicích je vidět, že se pouze nemluví, ale slova se proměňují ve skutky. Jako studentka jsem navštívila země, jako je Nizozemí či Norsko, a tam jsem mohla vidět, jak občanský život jen kvete: jak jsou lidé ohleduplní ke svému životnímu prostředí, jak aktivní mohou být matky s dětmi, protože existují místa, kde se mohou scházet, a také jaký důraz byl kladen na integraci seniorů mezi mladou populaci a naopak. Vždyť stáří může být velmi aktivní a senioři mají spoustu životních zkušeností a moudrosti, které mohou předávat jak dětem, tak dospělým Jsem velmi hrdá, že opět stojím ve svém rodném městě, kde se dokončují projekty, které vyznávají stejné hodnoty, které jsem obdivovala jako studentka ve zmíněných zemích. Věřím, že to občané Kunovic ocení a zároveň využijí těchto možností, které jim otevírají prostor pro zkvalitnění občanského života. Že aktivity a služby, které jim současná kunovická radnice nabízí nejen využijí, ale i rozvinou. Jako řadový občan si dovolím poděkovat samosprávě města Kunovice v čele s místostarostkou Ivanou Majíčkovou, zaměstnancům Městského úřadu Kunovice, i firmám, které se na projektu podílely. Určitě to nebyla snadná práce, ale jistě stála za to. red

2 Vybráno z usnesení XXII. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného dne Zastupitelstvo města: Schvaluje: zprávu o činnosti Rady města Kunovice od XXI. zasedání Zastupitelstva města Kunovice dne 15. dubna 2010 zprávu o zajištění a postupu investičních akcí k 31. květnu 2010 žádosti o účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu města Kunovice pro rok 2010 a navrhuje upravit takto: Římskokatolická farnost Kunovice Kč, Sbor dobrovolných hasičů Kunovice Kč. převod pozemku p. č v k. ú. Kunovice u Uherského Hradiště z vlastnictví města Kunovice do vlastnictví manželů Evy a Vojtěcha Horehleďových, Na Drahách 882, Kunovice, za sjednanou cenu převod pozemku p. č v k. ú. Kunovice u Uherského Hradiště z vlastnictví Zdeňka a Jany Hanákových, Farská 1050, Kunovice, do vlastnictví města Kunovice za sjednanou cenu převod pozemku díl a z p. č. 2336/2 v k. ú. Kunovice u Uherského Hradiště z vlastnictví města Kunovice do vlastnictví Zdeňka a Jany Hanákových, Farská 1050, Kunovice, za sjednanou cenu s tím, že veškeré náklady, které vzniknou s převody výše uvedených nemovitostí, uhradí město Kunovice převod pozemku p. č. 268/4 v k. ú. Kunovice u Uherského Hradiště z vlastnictví města Kunovice do vlastnictví manželů Vladimíra a Zdenky Studýnkových, Na Karmaku 1600, Kunovice, za sjednanou cenu změnu názvosloví živnosti volné Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 3 živnostenského zákona, která nahradila dosavadně zapsaný předmět podnikání Podnikatelský inkubátor Kunovice Panský dvůr, s. r. o., v obchodním rejstříku. Jinou než volnou živnost společnost nemá. zprávu o činnosti a hospodaření Podnikatelského inkubátoru Kunovice, Panský dvůr, s. r. o. rozpočtové opatření č. 2/2010 a v důsledku tohoto opatření změnu rozpočtu města takto: příjmy ,92 tis. Kč, výdaje ,24 tis. Kč, financování ,32 tis. Kč ukončení samostatného členství města Kunovice ve sdružení pro rozvoj cestovního ruchu Region Slovácko členství města Kunovice ve sdružení pro rozvoj cestovního ruchu Region Slovácko v rámci členství v Mikroregionu Dolní Poolšaví s účinností od dohodu o partnerství k projektu KORIS Komplexní odbavovací, řídící a informační systém veřejné dopravy ve Zlínském kraji uzavřenou mezi Zlínským krajem a městem Kunovice Smlouvu o zřízení věcných břemen na zřízení, provozování, údržby a oprav podzemního komunikačního vedení na pozemcích p. č. 2942/25 a 2943/13 mezi městem Kunovice a Telefónica O2 Czech Republic, a. s., Za Brumlovkou 266/2 Praha 4, Michle Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na umístění zemního kabelu NN na pozemku p. č. 332/1 mezi městem Kunovice a E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupenou SCHŮZE RADY MĚSTA 19. srpna září 2010 na základě plné moci E.ON Českou republikou, s. r. o., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na umístění zemního kabelu NN na pozemku p. č. 198/9 mezi městem Kunovice a E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupenou na základě plné moci E.ON Českou republikou, s. r. o., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice počet členů Zastupitelstva města Kunovice pro volební období na 17 členů Záchovná opatření pro nominaci jízdy králů do Reprezentativního seznamu nemateriálního kulturního dědictví UNESCO Bere na vědomí: vyhodnocení rozpočtu města Kunovice k kulturní akce města Kunovice na 2. pololetí 2010 a jejich zajištění zprávy o činnosti kontrolního a finančního výboru od XIX. zasedání zastupitelstva města dne 10. prosince 2009 jmenování Ing. Pavla Vardana jednatelem Podnikatelského inkubátoru Kunovice Panský dvůr, s. r. o. stav bankovních úvěrů města Kunovice Informace o povodni v Kunovicích června 2010 Ukládá: místostarostce města požádat Povodí Moravy, s. p., o změnu Manipulačního řádu Luhačovické ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA 2. září 2010 přehrady místostarostce města svolat schůzku se zástupci Povodí Moravy, s. p., a měst Uherské Hradiště a Kunovice k řešení protipovodňových opatření na toku řeky Olšavy vedoucímu odboru investic a územního plánování zajistit vypracování Projektu protipovodňových opatření na řece Olšavě pro územní řízení Děkuje: členům JPO II. Kunovice za významnou pomoc při povodni června 2010 všem, kdo se podíleli na odstraňování škod po povodni 2010 za humanitární pomoc Červenému kříži z Rychnova nad Kněžnou, z Chrudimi, Charitě Uherské Hradiště a humanitární organizaci ADRA Knihovna už je na novém! Městskou knihovnu už naleznou zájemci o její služby v budově Komunitního centra v Panské ulici č. 24. Po dobu prázdnin je půjčovní doba stanovena takto: Pondělí hod. Pátek hod. Kontaktní údaje pro aktuální informace: Tel.: Web: Icq: strana 2 8/2010

3 Pošta pro město Kunovice Městu Kunovice byl doručen dopis od osobního sekretáře pro zahraniční záležitosti, Charlese, prince z Wallesu a vévody z Cornwallu, ve kterém mi sděluje, že princ z Walesu ho požádal, aby vyjádřil jeho lítost nad úmrtím starosty města Kunovice. Jeho královská výsost byla potěšena setkáním se starostou při jeho poslední cestě do České republiky a bude s pečlivostí ochraňovat štědré dary, kterými byla obdarována. Princ z Walesu také tajemníka Clive Aldertona požádal, aby zaslal upřímné kondolence rodině a spolupracovníkům pana Jiřího Vařechy. Princ Charles obdržel od starosty města Kunovice při uvítání na kunovickém letišti grafický list s vyobrazením Kunovic a publikaci Jízda králů v Kunovicích. Mgr. Ivana Majíčková, místostarostka KUNOVJAN Prezentace volebních programů Stejně jako při volbách do Zastupitelstva města Kunovice v minulých letech dostanou subjekty, které budou usilovat v Kunovicích o přízeň voličů v říjnových komunálních volbách, možnost seznámit veřejnost se svým volebním programem mimo jiné také prostřednictvím městského zpravodaje Kunovjan. Každá politická strana, sdružení či nezávislý kandidát dostane ve zpravodaji k dispozici pro svou prezentaci jednu standardní stranu s černobílým tiskem. Veškeré požadavky nad rámec uvedeného barevný tisk, rozsah větší než jedna strana, vkládání vlastních tiskových materiálů do zpravodaje a podobně budou zpoplatněny na základě aktuálního ceníku inzerce. Podklady mohou zájemci dodávat ve dvojí verzi. Buď dodají hotový, graficky upravený materiál v příslušné technické kvalitě, nebo z dodaných podkladů (texty, fotografie, obrázky, grafy a podobně) bezplatně připravíme grafický návrh prezentace, který dostanou k odsouhlasení. Pro uveřejnění v čísle 9/2010 (vychází 27. srpna), je nutné předat podklady ke zpracování do 9. srpna Pro uveřejnění v čísle 10/2010 (vychází 24. září), je nutné předat podklady do 6. září Kontaktní údaje pro získání podrobnějších informací: tel.: , red Noví pracovníci městského úřadu V souvislosti s plánovaným odchodem paní Antonie Kučerové, knihovnice Městské knihovny Kunovice, a pana Jana Blažka, vedoucího odboru stavební úřad MěÚ Kunovice, do starobního důchodu proběhla během jarních měsíců tohoto roku řádná výběrová řízení na obsazení příslušných pracovních pozic jejich novými nástupci. Novou knihovnicí v městské knihově, dnes již sídlící v Komunitním centru v areálu Panského dvora, se stala od 1. července 2010 Kateřina Bartošová z Kunovic. Vystudovala Střední odbornou školu Luhačovice, obor Knihovnické a informační systémy a služby, v současné době dokončuje bakalářské studium na Slezské univerzitě Opava, obor Knihovnictví. Je velmi kreativní, systematická a věřím, že čtenáři naší knihovny ocení její vstřícnost a ochotu. Novým vedoucím odboru stavební úřad MěÚ Kunovice byl na základě výsledků výběrového řízení radou města jmenován od 1. července 2010 Ing. Radek Horáček z Otrokovic, který se v dohledné době stane občanem Kunovic. Nový vedoucí stavebního úřadu je absolventem Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava, Fakulty stavební, obor Městské stavitelství a inženýrství. Po dobu pěti let působil na odboru stavební úřad MěÚ Otrokovice, má mimo jiné zkušenosti s územními a stavebními řízeními velmi složitých a náročných staveb. Je velmi komunikativní, odborník ve svém oboru a důsledně ctí literu zákona. Ing. Helena Vajdíková, tajemnice MěÚ Kunovice 8/2010 strana 3

4 Vandalové na novém dětském hřišti Ještě neuplynul ani měsíc od zahájení provozu nových dětských hřišť a již se bohužel objevují první případy vandalismu v těchto areálech. Na dětském hřišti U Pálenice došlo 5. července mezi osmou a devátou hodinou večerní (konec provozní doby hřiště) ke zničení tabulí s provozními řády, odlomení přišroubované tabulky s informací o poskytovateli dotace a dotačním projektu, dále byly ze země vytrženy pryžové válce, které jsou součástí jednoho z herních prvků. Bylo poškozeno i osvětlení a vytaženy výsypné kovové vložky z odpadkových košů, odpad samozřejmě skončil rozházený po ploše hřiště. Vzhledem k rozsahu škody město Kunovice podalo trestní oznámení na neznámého pachatele a případ šetří Policie ČR, informovala o zarážející události pracovnice Odboru správy majetku a životního prostředí Městského úřadu Kunovice Mgr. Helena Droppová. Je nepochopitelné, že někteří návštěvníci hřišť, v tomto případě vzhledem k denní době a vynaložené síle zřejmě ti odrostlejší, mají potřebu ničit to, co bylo teprve vybudováno dětem pro radost. Skutečně si neumí si domyslet, že na odstranění vzniklých škod bude muset městský úřad vynaložit peníze, které by mohly být lépe využity jinde? Právě v v této části Kunovic, U Pálenice, několik let obyvatelé naléhavě žádali o vybudování nového dětského hřiště. Nyní zde je, ale asi bude třeba, aby rodiče věděli, kde se zdržují jejich děti, a jakým způsobem se tam chovají. red Ve městě ubylo dopravních přestupků Ze zprávy Městské policie Kunovice za první pololetí tohoto roku předložené k projednání zastupitelstvem města vyplývá, že se ve městě podstatně snížil počet dopravních přestupků řešených strážníky městské policie Kunovice. V porovnání s druhým pololetím roku 2009, kdy městská policie řešila 195 přestupků, klesl počet přestupků za 1. pololetí roku 2010 na 141 případů. Je zřejmé, že v důsledku několika preventivních dopravních akcí uskutečněných od začátku roku, jsou řidiči při jízdě i zastavování na místních komunikacích pozornější a ve větší míře respektují dopravní předpisy. Podařilo se centralizovat systém parkování motorových vozidel ve středu města. Řidiči ve většině případů platí poplatky za parkovné včas a jen ojediněle se stává, že řidič parkovné neuhradí. Je to výrazná změna oproti situaci, jež nastala krátce po zavedení placeného parkování v minulém roce. Tehdy bylo poměrně běžným zjištění, že parkovné neuhradilo několik řidičů denně a vozidla stávala i přes nové vodorovné dopravní značení žlutou barvou před výjezdy z hasičské zbrojnice. Strážníci v prvních měsících po zavedení nového parkovacího systému řešili uvedené přestupky domluvami, jež se ukázaly jako účinné a opatření řešící parkování vozidel ve středu města přináší své ovoce. I přes aktuálně zvýšený počet návštěvníků města v rámci dovolených je na parkovištích dostatek volného místa pro všechny řidiče, kteří zde hodlají své vozidlo zaparkovat. Další z činností dopravní prevence je měření rychlosti projíždějících vozidel ručním laserovým radarem. Rychlost se měří i na příjezdových komunikacích, které vedou do středu města. Měření probíhají nepravidelně, namátkovou metodou. Překročení povolené rychlosti radar zaznamenává jako důkazní prostředek pro další projednání přestupku. I v tomto směru dopravních přestupků oproti předchozímu období ubylo. Na poklesu počtu dopravních přestupků má výrazný podíl také městský kamerový dohlížecí systém (MKDS). V průběhu letošního prvního pololetí byl v řadě případů přímo prostřednictvím MKDS, nebo vyhodnocením jeho záznamu zjištěn nejeden dopravní přestupek. Materiály poskytované MKDS ve značné míře využívají také příslušníci Policie ČR, kteří poznatky ze záznamů využívají při vyšetřování závažných trestných činů. Velkou roli hraje MKDS při dohledu nad veřejným pořádkem i v případech narušování občanského soužití. Strážníci jej intenzivně využívají i v době, kdy v Kunovicích probíhají různé kulturní a společenské akce nejen na náměstí Svobody, ale i v dalších lokalitách města. V současné době provádí strážníci městské policie ve spolupráci s Policii ČR, hlavně s územně odpovědným policistou, smíšené, pěší i motorizované hlídky po městě. Tyto hlídky se v současnosti soustřeďují především na zajištění bezpečné turistické sezóny, na kontrolu nových a stávajících dětských hřišť a hracích ploch a na celkový dohled na veřejný pořádek v celém městě. Bezpečnost v ulicích je jednou z hlavních priorit vedení města a spolupráce se státní policii je v tomto směru skutečně účinná. Michal Zámečník, Městská policie Kunovice Upozornění občanům Upozornění občanům Upozornění občanům V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech, jímž se mimo jiné novelizoval zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech, musí pracovnice matriky a evidence obyvatel MěÚ Kunovice pravidelně zpracovávat matriční agendu a evidenci obyvatelstva aktualizací v návaznosti na celostátní základní registry. Proto je od každý pátek na těchto pracovištích provoz pro veřejnost minimalizován. Službu ověřování podpisů a listin po celý týden včetně pátků poskytuje Městské informační centrum Kunovice. Záležitosti matriční agendy a evidence obyvatel si mohou občané vyřídit v úředních dnech (pondělí a středa - vždy do hodin), případně v jiných dnech kromě pátku. Děkujeme za pochopení. Ing. Helena Vajdíková, tajemnice MěÚ Kunovice strana 4 8/2010

5 Šla bych do toho znovu... Před rokem, 14. července 2009, starosta Jiří Vařecha otevíral hřiště mezi sportovní halou a Panským dvorem, vybudované v rámci revitalizace Panského dvora a stříhal slavnostně pásku spolu se statutárním náměstkem hejtmana Zlínského kraje Liborem Lukášem a místostarostkou Ivanou Majíčkovou. Po jednom roce a jednom dni od této události jsem se s kunovickou místostarostkou sešel k rozhovoru v právě otevřeném Komunitním centru. Bylo stejné horko jako před rokem a tématem bylo plnění programu rozvoje města. V roce 2003, při jednom z našich prvních rozhovorů pro Kunovjan, zmínil starosta Jiří Vařecha čtyři programové priority pro další rozvoj města: vybudování kanalizace, revitalizaci Panského dvora, vybudování Domu pro seniory a vybudování sběrného dvora. V programu rozvoje města pro léta jsou jako prioritní uvedeny body Doprava, Panský dvůr a Školství a vzdělávání. Při jakési předběžné bilanci osmiletého vedení města Kunovice Sdružením nezávislých kandidátů ať ve spolupráci s koaličním partnerem či samostatně, můžeme konstatovat, že z prvního období jsou splněny buď zcela, nebo v případě Panského dvora částečně všechny klíčové body programu. Z druhého období je naplňován bod Panský dvůr, bohužel navzdory veškerému úsilí bod Doprava je plněn ve fázi projektové přípravy a průběžně, v mezích možností i potřeb je plněn bod Školství. Který bod onoho aktuálního programu rozvoje byl podle vašeho názoru nejdůležitější a jak jste se s jeho plněním vyrovnali? Nejdůležitějším bodem je podle mého názoru Panský dvůr. Jedná se o střed města a základní myšlenkou bylo vytvoření skutečného městského centra, aby se měli občané kde potkávat a setkávat takové místo v Kunovicích ještě stále schází. Když si to řekneme zcela na rovinu, měli jsme místo městského centra ruinu, která byla kulturně historickou památkou. Proto jsme tímto směrem napnuli veškeré síly a v původní myšlence jsme celý areál chtěli pojmout jako jeden projekt pod názvem Centrum pro další generace. Ukázalo se však, že z důvodu průchodnosti při žádání o dotace bude vhodnější členit celý velký projekt na samostatné etapy. Jaké byly další kroky? Prvním dílčím krokem byla revitalizace celého prostoru v pravém slova smyslu demolice některých objektů, úprava terénu, rozvod inženýrských sítí tak, aby na ně mohly navazovat další práce. Vybudování přístupových komunikací a také dětského hřiště. Tato akce byla dokončena před rokem a nyní, 15. července, jsme slavnostně otevírali Komunitní centrum vybudované z bývalé sýpky, což je další dílčí krok na cestě k novému městskému centru. Mimochodem, dnes je tomu KUNOVJAN přesně rok, co jsme dodavatelské firmě Tufír s. r. o. předávali sýpku jako staveniště. Jak vznikla myšlenka Komunitního centra v sýpce? Vzpomínám si na to, jak mi kdysi na ministerstvu kultury na otázku kde bychom mohli sehnat peníze na opravu kulturně historických památek, sdělili, že od nich toho moc čekat nemůžeme. Poradili ale, že máme hledat možnosti nového využití památkově chráněných objektů, aby mohla být zachována jejich podoba, ale aby současně žily novým životem, novou obsahovou náplní. Myslím, že naše nové komunitní centrum je ukázkovým příkladem naplnění této myšlenky. Chtěli jsme zde umístit především knihovnu, abychom mohli zvýšit počet tříd v mateřské škole. Stavbě samotné však předcházela spousta práce na vypracování projektu, zpracování podkladů pro žádost a shromáždění všech podkladů důležitých pro přidělení dotace. Jedním z podstatných dokumentů byla i petice maminek, které požadovaly zřízení mateřského centra dnes už je mají k dispozici. Obdobné požadavky zněly i z řad našich seniorů. Myšlenka společného soužití různých generací takříkajíc pod jednou střechou byla vlastní našemu panu starostovi a já věřím, že kunovické komunitní centrum bude v tomto směru příkladným zařízením. Stejnou cestou jste dospěli i k myšlence zřídit v Kunovicích podnikatelský inkubátor? Ano, chtěli jsme i zde najít širší využití celého areálu. Hlavním cílem bylo, aby sloužil všem občanům. Aby mohli využívat klidné, prostorné nádvoří v centru města, restaurace i kavárny, parkovací plochy i reprezentativní sály v průčelí. Udělat v Panském dvoře podnikatelský inkubátor byla myšlenka inovativní, v uherskohradišťském regionu dosud nerealizovaná. Na tento velký komplex jsme tak mohli získat dotaci z operačního programu Prosperita, určenému k podpoře podnikatelských aktivit. Nebylo jednoduché prosadit změnu obsahové náplně Panského dvora, ale jsem přesvědčená, že to byl dobrý krok. Co jiného, než aktivní přítomnost podnikatelské sféry by mělo rozpohybovat ekonomický život v Kunovicích? A zcela upřímně, jakým jiným způsobem by mohla radnice podnikatele podporovat? Ve volebních programech mají téměř všechny strany deklarovanou podporu podnikání. I my jsme ji ve svém programu měli a tímto krokem svůj slib plníme. Proč by mělo město podporovat podnikatelskou sféru? Protože podnikatelé jsou hybnou silou společnosti. Zaměstnávají sami sebe a mnohdy i další osoby. A pokud se jim daří, odvádí část daní do městské pokladny. Věřím, že 8/2010 strana 5

6 díky přítomnosti podnikatelského inkubátoru nebudou naši mladí lidé, kteří mají odvahu začít podnikat, utíkat do větších měst, nebudou hledat zajímavé a lukrativní prostory například v Hradišti. Za bývalého režimu byla tendence přemístit vše důležité a podstatné do Hradiště, aby zde, v Kunovicích nezůstalo nic, ani samospráva, ani obchody, ani kultura, zkrátka nic. A tahle myšlenka poškozující především nás samotné v nás nějakým způsobem přetrvává a budu moc ráda, když podnikatelský inkubátor bude krokem na cestě jiným směrem. Město není podnikatelský subjekt. Smyslem činnosti města je, aby zajistilo občanům příznivé podmínky k životu, aby se zde občanům dobře bydlelo, aby zde měli k dispozici sportovní i kulturní vyžití, aby měli kde nakoupit, aby se měli kde setkávat, ale také aby nemuseli jezdit za svou prací jinam. Dalším prioritním bodem programu rozvoje je školství. Když začnu od nejmenších, museli jsme vyřešit problém, který nebyl jednoduchý, ale v zásadě byl příjemný. Jak nám přibývá obyvatel, roste i počet dětí v mateřské škole a ta byla najednou malá, kapacitně nestačila požadavkům rodičů. Ve školním roce 2008/2009 jsme situaci řešili vybudování půldenní třídy s názvem Beruška, kde byly děti společně s rodiči. Před začátkem školního roku 2009/2010 jsme otevřeli dvě nové třídy, jednu plnohodnotnou a jednu menší, čímž jsme pokryli aktuální potřebu míst v mateřské škole. Kvůli bezpečnosti dětí jsme upravili vstup do mateřské školy. A hlavně se nám podařila rekonstrukce školní zahrady, která je v rámci projektu otevřených škol veřejně přístupná z části i veřejnosti mimo pracovní dobu mateřské školy. Stejně jako ostatní dvě hřiště v areálech základních škol. Město je zřizovatelem dvou základních škol. Jaká je situace zde? Zastupitelstvo odsouhlasilo, že v Kunovicích budou dvě plnohodnotné základní školy a město se tedy musí o obě budovy starat. Škola na Červené cestě oslaví v roce 2013 stoleté výročí a její problémy jsou adekvátní věku budovy. Začali jsme rekonstrukcí kanalizace a opravou střechy nad šatnami. Velkou radost mám z toho, že se panu řediteli Michkovi podařilo sehnat téměř třímiliónovou dotaci na vybavení odborných učeben, na jejichž financování se samozřejmě město také podílelo a současně provedlo na své náklady výměnu oken. A v letošním roce město získalo dotaci na zateplení celé budovy ve výši 6,5 mil. Kč. V současné době probíhá zásadní rekonstrukce školních šaten, které se dostaly až na hranici havarijního stavu, ale do začátku školního roku by měly být změněné téměř k nepoznání. Škola U Pálenice je sice mladší, ale ani jí se v nedávné minulosti nevyhnula řada oprav a úprav vyžadující značné investice. Jaký je aktuální stav? Před časem jsme nechali zpracovat pro všechny tři školy projekt na zateplení budov a před koncem, minulého volebního období jsme získali dotaci na zateplení části školy U Pálenice. Ta budova byla z pohledu energetické náročnosti zcela strašidelná a navíc skleněné meziokenní výplně byly zabudovány tak, že hrozilo jejich vypadnutí, což přímo ohrožovalo bezpečnost dětí. Potřeba oprav byla v tomto případě zcela urgentní. V současné době řešíme havarijní situaci v kotelně a tak musíme do konce září zajistit prakticky nový systém vytápění. To není malý oříšek, ale věřím tomu, že to zvládneme. Šatny na Červené cestě i kotelnu U Pálenice financujeme z vlastních zdrojů města. Nedávno jsme podávali žádost o dotaci na zateplení zbývající části budovy ZŠ U Pálenice a celé budovy mateřské školy. Dostáváme se k velmi zásadnímu problému jménem doprava Doprava je v Kunovicích velkým problémem, ale my sami jej v podstatě vyřešit nemůžeme. Těžko se občanům vysvětluje, že město může pouze apelovat, upozorňovat, připravovat, připomínat, upomínat a žádat. Je to proces zdlouhavý. Město ve spolupráci s vlastníkem silnic I. třídy, Ředitelstvím silnic a dálnic ČR připravilo studii projektu Dopravně bezpečnostní opatření na silnici I/55 ( tj. od křižovatky na nám. Svobody po podjezd do Uh. Hradiště) který je dnes po řadě jednání dopracován do fáze pro územní řízení. Dále jsme iniciovali zpracování studie Přeložka silnice I/50 tzv. západní obchvat Kunovic, který by situaci s přehuštěným provozem v ulicích Kunovic vyřešil. Na základě petice občanů jsme uspořádali veřejné projednávání dopravní situace v Kunovicích. Hodně tam zástupci Ředitelství silnic a dálnic ČR a politici slibovali, ale zůstalo jen u slibů. Po řadě jednání se nám podařilo, aby tyto akce byly zařazeny do plánovaných akcí ŘSD ČR, ale v tu chvíli přišla změna vlády, ekonomická krize, parlamentní volby a tím se všechno téměř zastavilo. Nyní je třeba vše znovu rozhýbat. Ano, to máte pravdu. Padla vláda, přišla krize, byly volby, ale firma Ředitelství silnic a dálnic přece zůstává stále stejná, ta se přece nemění Ale mění se rozpočty a mění se priority nově příchozích úředníků na ministerstvech a dalších úřadech. Teď musíme čekat, jak se nová vláda postaví k podobným problémům, jakým je tíživá dopravní situace v Kunovicích. Některé strany upřednostňují v rámci úsporných programů minimální investice a nikdo v tuhle chvíli neví, co bude. Na onu první z dílčích stavebních akcí, tedy opravu silnice od kostela směrem na Ostrožskou Novou Ves si ŘSD ČR nechalo prodloužit stavební povolení o tři roky. Proč asi? My chystáme plány a hledáme zdroje pro financování chodníků, autobusových zastávek a veřejného osvětlení v blízkosti této silnice. Probíhají další a další jednání, a jak si jistě občané všimli, provádí se monitorování intenzity silničního provozu. Výsledky monitoringu by měly být dalším strana 6 8/2010

7 podpůrným argumentem při projednávání opatření řešících zmírnění dopadů silniční dopravy na Kunovice. My jsme připraveni okamžitě se aktivně zapojit do všech akcí, které na území Kunovic ŘSD ČR hodlá dělat. Dílčí kroky se podařily, ale bude třeba ještě hodně úsilí a trpělivosti, než dojde k realizaci. K problémům, o kterých jste na začátku volebního období věděli a řešili je, přibyl na začátku července další: velká voda a s ní spojená záplava části Kunovic. Přestože ani v tomto, ani v minulém volebním období nebylo mezi prioritami řešení protipovodňových opatření, nechali jsme na dané téma zpracovat studii proveditelnosti, která nás stála 600 tisíc korun. Tu jsme v roce 2007 předložili ministerstvu zemědělství s tím, že měla sloužit jako návrh protipovodňových opatření. Posuzovalo ji několik odborníků a po jejich dobrozdání měl být dalším hráčem na tahu s. p. Povodí Moravy. On, jako správce toku Moravy a jejího povodí musí být v tomto případě investorem. Odpověď z ministerstva jsme dostali až po dvou letech na konci roku 2009 s tím, že se změnily podmínky a město má na své náklady připravit projekt pro územní řízení spolu s výkupy pozemků. Takže další náklady na vrub města, se kterými se v jeho rozpočtu nepočítalo. Připravovali jsme podklady a pan starosta jednal s Povodím Moravy s. p.. Do toho bohužel vstoupily smutné události na začátku roku a červnová povodeň. Zastupitelstvo na svém posledním jednání schválilo, že dopracujeme tuto studii podle požadavků ministerstva a budeme dále pokračovat v řešení protipovodňových opatření. V pondělí máme dohodnuto jednání s ředitelem Povodí Moravy a autorem projektu, kde se budeme domlouvat na dalším postupu. Všechny uvedené investiční akce, nebo aspoň většina z těch, o kterých jsme hovořili, představují značné finanční náklady. Potřebnost dobudování kanalizace asi nikdo z občanů zpochybňovat nemohl. S investicí do areálu Panského dvora už to možná tak jednoznačné nebylo. Co udělají všechny tyto investice se stavem městské pokladny v příštích letech? Než jsme dospěli k rozhodnutí jak financovat nejen Panský dvůr, ale i všechny investiční akce, na které jsme žádali o dotace, nechali jsme si vypracovat rozpočtový výhled. Z něj vyplývá, že město má dostatek majetku, aktiv i pasiv, že si podobný krok může dovolit a že si za tím účelem může vzít i úvěr. V této souvislosti je nutno uvést, že jeden z úvěrů je úvěrem revolvingovým. To znamená, že z něj předfinancujeme všechny projekty, na které jsme získali dotace. Peníze z dotace dostaneme až poté, kdy zaplatíme příslušné faktury právě z tohoto úvěru. V momentě, kdy nám přijde dotace, úvěr splácíme a splátky tohoto úvěru tedy nijak nezatěžují rozpočet města, to je podstatné. 8/2010 KUNOVJAN Jinou záležitostí je úvěr ve výši čtyřiceti miliónů korun, který bude pokrývat nutnou spoluúčast města na investici do Panského dvora. Je zapotřebí si uvědomit, že za námi investovaných 40 miliónů dostaneme z evropských fondů 123 miliónů korun. K tomu je ale nutné vzít v úvahu ještě tu skutečnost, že takto získanými financemi zhodnotíme majetek města. A tento zhodnocený majetek už v Kunovicích jednou provždy zůstane. V tomto volebním období jsme získali na jednotlivé projekty celkem 202 milióny korun. Z městské pokladny do nich vložilo 65,5 miliónu korun. Každý, kdo umí trochu počítat musí uznat, že takto financovaná investiční činnost je pro město výhodná. A tyto kroky navíc nemůžeme příliš odkládat, protože možnost čerpání dotací z evropských fondů potrvá pouze do roku 2013, podobnou šanci už nikdy mít nebudeme. V této souvislosti připomenu výrok a stanovisko našeho pana starosty, s nímž jsem zajedno: Já jsem přesvědčen o tom, že na takové akci, jakou je rekonstrukce Panského dvora, by se měla podílet více než jedna generace Kunovjanů aspoň tím, že část finančních nákladů splatí. Po úmrtí pana starosty Vařechy na vás padla zodpovědnost, kterou jste si možná neuměla představit ani v těch nejčernějších snech. Ocitla jste se v čele radnice, v čele města se vším, co z toho vyplývá, navíc v situaci, kdy se buď dokončují, nebo jsou v plném běhu různé investiční projekty. K tomu ještě dorazila povodeň, po ní vichřice jak se to dá všechno zvládnout? Bylo a je to těžké. Ale neuměla jsem si představit, že by na místě pana starosty měl někdo být. Z úcty a piety mi připadalo etické, aby toto místo zůstalo neobsazeno do nových voleb. To všechno, co kolem běží, to jsou akce starosty Jiřího Vařechy, které on začal a my je pouze dokončujeme. Chtěla jsem a chci, aby to bylo chápáno tak, že i to dnes otevřené Komunitní centrum i všechno ostatní se udělalo za Vařechy bez ohledu na to, že on sám u toho nebyl až do konce. Výsledky jeho mnohaleté práce jsou dnes již v Kunovicích zcela patrné a já považuji za velkou životní křivdu, že si nemůže vychutnat právě takové chvíle, jako bylo dnešní otevírání našeho Komunitního centra. On byl skutečný vizionář, věděl, co chce, a dokázal jít za svým cílem. Dobře se mi s ním spolupracovalo a cítím potřebu všechno, co jsme společně začali, i za něj dotáhnout. Díky skvělé spolupráci a pomoci všech úředníků na městském úřadě, pomoci radních i zastupitelů a pochopení rodiny to snad dokážu. Kdybyste před osmi lety tušila, co místostarostování v Kunovicích obnáší, šla byste do toho znovu? Určitě ano. Děkuji za rozhovor. Zdeněk Kučera strana 7

8 ZŠ U Pálenice Nejlepší žáci školy převzali cenné odměny Deset měsíců tvrdě pracovali. A na konci roku se dočkali zasloužené odměny. Řeč je o šesti žácích, kteří nejlépe uspěli v celoroční soutěži IQ Star, jíž škola U Pálenice motivuje i podporuje talentované a nadané žáky. Na základě několika desítek kritérií (například studijní výsledky, umístění v olympiádách, ve sportovních a kulturních soutěžích, mimořádné školní aktivity, mimořádné mimoškolní aktivity, hodnocení třídního učitele, hodnocení spolužáků) získala ceny vždy trojice nejlepších žáků na prvním i druhém stupni. Odměnou absolutním vítězům byly netbooky, žáci na dalších místech získali moderní mobilní telefony. Peníze na tyto odměny získala škola od sponzorů. A proti všem pravidlům dobrého článku - to nejdůležitější, totiž konečné pořadí soutěže - až na závěr: První stupeň 1. Petr Polách, 3. A, 157 bodů 2. Karolína Teimerová, 5. třída, 140 bodů 3. Kristýna Trtková, 5. Třída, 127 bodů Druhý stupeň 1. Iva Gejdošová, 9. B, 161 bodů 2. Michaela Kotasová, 7. A, 158 bodů 3. Radek Blahuš, 6. A, 110 bodů Přestože spolu v rámci jedné věkové kategorie soupeří žáci, které od sebe dělí i čtyři roky, je z pořadí patrné, že ne vždy musí být ti nejlepší zároveň nejstarší. Všem, kteří v soutěži zabodovali (a nemuseli nutně být na předních místech), gratulujeme. Soutěž IQ Star bude mít své pokračování i v příštím školním roce. Škola končila happeningem Bylo to poprvé, ale snad ne naposled. Co? Přece celodenní happening, který škola U Pálenice uspořádala poslední předprázdninový pátek. Termín akce se posouval kvůli povodním, které postihly nejen Kunovice. A v čem všechno spočívalo? Žáci a učitelé školy si nachystali pro příchozí spoustu atrakcí, namátkou například módní přehlídku, živé Člověče, nezlob se, karaoke a spoustu dalších soutěží a her. Děti dostávaly za splnění úkolů odměny, mohly si také zadovádět na skákacím hradě, dospělí se určitě rádi občerstvili u stánku s výtečnými specialitami z udírny. Večer se pak o zábavu postarala skvělá hudební skupina POOL, která to umí pořádně rozjet (stejně jako většina vyučujících), a vystoupení břišních tanečnic. Rozloučení se školním rokem se, alespoň doufáme, povedlo. Užijte si prázdniny, výlety a dovolené a v září na shledanou! Školáci byli v době ledové Škola sice končila 30. června, ale ne všude a ne všem. Tři vyučující, tři praktikantky a více než čtyři desítky dětí ze školy U Pálenice se na začátku prázdnin vydaly na letní tábor do Vápenic. Přesněji: do doby ledové, do pravěku. V duchu pra se nesl celý tábor, a tak se všichni mohli smočit v prabazénu nebo si zahrát prahry. Nechyběl ani sběr prakostí, honba za prapokladem nebo praorientační praběh. Velký úspěch mělo stavění prachýší. Šavlozubé veverky, Vačičáci a Diegáci si pro sebe postavili opravdu luxusní prachýše, které zhlédlo i několik rodičů. Pravedoucí si týden také náležitě užily, neboť se z nich staly pramistryně v převlékání kostýmů, které měly u všech praobyvatel velký úspěch. Pratýden uběhl jako voda, v době ledové se začalo oteplovat a nás už čekal jen návrat do civilizace. Bude nám chybět výborná kuchyně paní Michalcové, křik dětí, úsměvy všech vedoucích. Ale protože vyučující Andrea Olbertová, Ivana Janásová a Zdenka Peterková chuť do práce určitě neztratí, lze očekávat, že letní tábor uspořádá škola U Pálenice za rok znovu. Inzerce Program Zelená úsporám umožní získat dotace na zateplení staveb pro bydlení. Základní informace: Projekty a výpočty k oblastem A (zateplení stropů nebo střechy nebo fasády a výměna oken) B (výstavba pasivních domů) C.3 (solární příprava TUV) Objednávky u projekční kanceláře UHIPON s.r.o. (tel , , kancelář v areálu nemocnice v UH u nákladní brány, případně v úterý hod. v Kunovicích Pod Valy 314 Zpracujeme i Průkaz energetické náročnosti budov pro nové stavby strana 8 8/2010

9 Nové hřiště otevřeno Ve čtvrtek 10. června bylo slavnostně otevřeno a oficiálně předáno hřiště na Červené cestě. Kromě žáků naší školy se otevření zúčastnili představitelé obce a obou základních škol a dále zástupci ministerstva financí a firem podílejících se na daném projektu. K slavnostní atmosféře přispěla i děvčata z kroužku aerobiku. Také kluci už byli celí nedočkaví, aby si zahráli na novém hřišti svůj první zápas ve florbalu. Ostatní hrací zařízení také prošla zatěžkávací zkouškou, když si je chtělo vyzkoušet téměř každé dítě. Hřiště bude sloužit jak škole v době výuky, tak veřejnosti v odpoledních hodinách a o víkendech. Zveme všechny děti i dospělé k využívání hracích ploch i hřiště. Doufáme, že si všichni budou vážit tohoto zařízení a budou si ho opatrovat a chovat se tak, aby hřiště sloužilo dlouhé roky. ZŠ Červená cesta KUNOVJAN jsme stihli přesně. Prošli jsme přes Karlův most a oddychli jsme si v nádherné Valdštejnské zahradě. Po ubytování a večeři jsme vyrazili do Stavovského divadla na představení Baletomanie. Všem nám to opravdu moc slušelo a brzy jsme si zvykli na rychlý městský život. Druhý den jsme byli vřele přivítáni v Poslanecké sněmovně a poté začala náročná cesta na Hrad, kde nás hodinu a půl prováděla paní průvodkyně, která se nám snažila vštípit historii. Nejvíc jsme se dozvěděli o Chrámu sv. Víta, dokonce jsme se dostali do krypty, kde jsou uloženy ostatky našich panovníků. Prezentace školních zájmových kroužků Ve čtvrtek 17. června odpoledne se uskutečnilo vystoupení a ukázky prací dětí navštěvujících kroužky v naší škole. Zúčastnění rodiče, rodinní příslušníci a známí si prohlédli připravené panely a stolky s naaranžovanými výrobky dětí z výtvarného, keramického, redakčního a počítačového kroužku, Dívčího klubu a kroužku dovedných rukou. Děvčata z Dívčího klubu připravila pohoštění, které nabízela návštěvníkům. Ti pak se zájmem zhlédli dynamické vystoupení kroužku aerobiku, Aprílovou školu Jiřího Žáčka a pohádky sehrané dětmi z dramatického kroužku. Děvčata z kroužku Malá fotomodelka předvedla módní přehlídku. Mirka, Martin a Petr, žáci IX. třídy, kteří nás celým programem provázeli, také prezentovali redakční kroužek s výstavkou čísel školního časopisu, který hlavně díky nim si neustále zlepšoval svou úroveň. Náš poslední školní výlet Poslední společný výlet nás, žáků deváté třídy, jsme strávili v Praze. Paní učitelka Břustková s paní učitelkou Lysoňkovou pro nás připravily moc krásný program a vše nás velmi bavilo. A hlavně jsme si to překrásně užili! První den jsme prošli Václavské náměstí, povykládali si o Národním muzeu a z Můstku jsme se přemístili na Staroměstské náměstí, kde jsme se marně dobývali do Týnského chrámu, ale orloj 8/2010 Následovala procházka v Jelením příkopu a po očekávaném občerstvení jsme osvěženi vyběhli na Petřín, vyšlapali jsme 299 schodů na rozhlednu a nasmáli jsme se v zrcadlovém sále v bludišti. Večer jsme se zajeli podívat do obchodního střediska Chodov, zakoupili dárečky a též si udělali radost různými maličkostmi. Třetí den nás čekal asi největší zážitek, a to plavba po Vltavě do zoologické zahrady v Tróji. I když jsme byli hodně unaveni, odjížděli jsme šťastni, že jsme spolu mohli být, a poznali jsme spoustu nových věcí. Na náš poslední výlet budeme dlouho vzpomínat, všichni jsme byli velmi spokojeni. Moc děkujeme našim učitelkám, že to s námi vydržely a připravily nám krásné zážitky. Karaoke se zúčastnilo třicet osm žáků V pondělí 21. června proběhl v tělocvičně školy již 4. ročník soutěže v karaoke zpěvu. Soutěže se zúčastnil rekordní počet soutěžících - 38 zpívajících. Roztomilí byli naši prvňáčci, kteří svou roli zpěváků opravdově prožívali. Na druhém stupni už ostřílené pěvecké hvězdy suverénně zazpívaly své oblíbené hity. 1. kategorie (1. 5. třída) 1. místo získala dvojice T. Blažková a V. Martinková, 2. místo - E. Habartová a dvojice P. Novotná a A. Klegová, 3. místo vybojovala dvojice M. Kmínková a M. Šilerová. 2. kategorie (6. 9. třída) 1. místo - M. Saňáková a R. Škrášková, 2. místo - V. Komárková a 3. místo získalo duo L. Panáčková a L. Kvasnicová. Cenu poroty získali V. Ertl a A. Joura a také H. Drštičková. Poté předvedli zprávy TV Plomba (rozloučení se školou) žáci 9. třídy. V humorně laděných zprávách nám předvedli své představy o svých učitelích za deset let. Vystoupení zakončili děkovným proslovem. strana 9

10 Slavnostní přijetí žáků Ve čtvrtek 24. června se v obřadní síni Městského úřadu v Kunovicích již tradičně konalo slavnostní přijetí žáků kunovických škol. Místostarostka Mgr. Ivana Majíčková nejprve přijala žáky, kteří si svými výkony během končícího školního roku zasloužili i jiné ocenění, než jakým jsou pěkné známky na vysvědčení. Poté přijala tři třídy těch, kteří se se základní školou loučili absolventy devátých tříd základní školy a popřála jim všem hodně úspěchů na další životní cestě. Základní škola U Pálenice Michaela Kotasová, 7. A - získala 1. místo v celostátní fyzikální soutěži Fyz IQ. Účast v celostátním kole sportovní gymnastiky, vítězství v krajském kole této soutěže. Při celonárodních srovnávacích testech společnosti Scio předstihla v českém jazyce 96% z žáků, kteří se testů zúčastnili Magdalena Veselá, 7. A - získala 1. místo v celostátní fyzikální soutěži Fyz IQ Josef Paška, 7. B získal 1. místo v celostátní fyzikální soutěži Fyz IQ. Při celonárodních srovnávacích testech společnosti Scio předstihl v matematice 97% z žáků, kteří se testů zúčastnili Martin Hromada, 7. B - získal 1. místo v celostátní fyzikální soutěži Fyz IQ Eliška Mášová, 3. A zvítězila v celostátní výtvarné soutěži Svět očima dětí Iva Gejdošová, 9. B získala 5. místo v celostátní fyzikální soutěži Fyz IQ, vítězství v krajském kole této soutěže. 3. místo v krajském kole soutěže ve stolním tenisu, předsedkyně žákovského parlamentu, tahounka všech žáků a tahounka všeho dění ve škole Radek Blahuš, 6. A zúčastnil se celostátního kola řečnické soutěže Mladý Demosthenes, vítězství v krajském kole této soutěže. Při celonárodních srovnávacích testech společnosti Scio předstihl v matematice 97% z žáků, kteří se testů zúčastnili. Ivana Mášová, 8. třída - zúčastnila se celostátního kola sportovní gymnastiky, vítězství v krajském kole této soutěže Kristýna Seménková, 9. A - zúčastnila se celostátního kola sportovní gymnastiky, vítězství v krajském kole této soutěže Johana Černá, 7. A - zúčastnila se celostátního kola sportovní gymnastiky, vítězství v krajském kole této soutěže Veronika Černá, 7. B - při celonárodních srovnávacích testech společnosti Scio předstihla v českém jazyce 98% z žáků, kteří se testů zúčastnili. Petr Šácha, 6. B - při celonárodních srovnávacích testech společnosti Scio předstihl v matematice 97% z žáků, kteří se testů zúčastnili. V českém jazyce předstihl 96% z žáků, kteří se testů zúčastnili. Monika Němcová, 9. A - při celonárodních srovnávacích testech společnosti Scio předstihla v českém jazyce 97% z žáků, kteří se testů zúčastnili. Jozef Pecha, 6. A - při celonárodních srovnávacích testech společnosti Scio předstihl v českém jazyce 96% z žáků, kteří se testů zúčastnili. Gabriela Mikésková, 6. A - při celonárodních srovnávacích testech společnosti Scio předstihla v českém jazyce 95% z žáků, kteří se testů zúčastnili. Lucie Hůtová, 7. B získala 1. místo v krajské literární soutěži Krajské knihovny Zlín, soutěže se zúčastnilo sedm stovek dětí. Při celonárodních srovnávacích testech společnosti Scio předstihla v jazyce českém 99% z žáků, kteří se testů zúčastnili. Vojtěch Omelka, 3. A získal 1. místo v krajské literární soutěži Krajské knihovny Zlín, soutěže se zúčastnilo sedm stovek dětí. Sabina Škrabalová, 7. A získala 2. místo v krajském kole sportovní gymnastiky Kristýna Trtková, 5. třída - získala 2. místo v krajském kole sportovní gymnastiky. Účast v krajském kole recitační soutěže Viktorie Bubeníková, 5. třída získala 2. místo v krajském kole sportovní gymnastiky Karolína Klišíková, 4. třída - získala 2. místo v krajském kole sportovní gymnastiky Martina Porubčanová, 9. B získal 2. místo v krajském kole olympiády v německém jazyce Denisa Geržová, 9. B získala 3. místo v krajském kole stolního tenisu Barbora Peterková, 9. B získala 3. místo v krajském kole stolního tenisu Petr Polách, 3. A zúčastnil se krajského kola recitační soutěže Šimon Kocáb, 3. A - zúčastnil se krajského kola recitační soutěže Karolína Teimerová, 5. třída - zúčastnila se krajského kola recitační soutěže Eva Osohová, 9. A - postoupila do krajského kola recitační soutěže, kvůli termínové kolizi s přijímacími zkouškami se ale krajského kola nezúčastnila Šimon Ilenčík, 3. B - zařadil se mezi 5 nejúspěšnějších řešitelů soutěže Matematický klokan v okrese Základní škola, Červená cesta Terezie Blažková, 3. třída - po celou dobu školní docházky výborný prospěch a také její chování je vzorné. Je spolehlivá, ochotná a ráda pomůže svým spolužákům. Je velmi šikovná v kroužku aerobiku, s kterým mnohokrát reprezentovala školu. Velmi šikovná byla i při reprezentaci školy v okrskovém kole recitační soutěže. Veronika Crlová, 5. třída - patří mezi nejlepší žáky ve třídě. Vždy milá, usměvavá, ochotná pomoci, zadané úkoly vždy plní ráda. Velmi úspěšně reprezentuje školu s kroužkem aerobiku. Renata Škrášková, 6. třída - po celou dobu školní docházky má vynikající studijní výsledky. To prokázala i při úspěšné reprezentaci školy v zeměpisné olympiádě. Při svém vystupování je ochotná a přátelská. Pavel Lorenc, 7. třída - patří mezi nejlepší žáky ve třídě Je rychlý, bystrý a při vyučování velmi aktivní. Školu často reprezentuje v okresním kole zeměpisné olympiády, Pythagoriádě, sudoku a podobně. Spolužákům rád a ochotně pomůže, ve škole si své úkoly vzorně plní, a to i nad rámec svých povinností. Svůj um a aktivitu projevuje i ve sportu, je aktivním hráčem kopané. Martin Bojko, 9. třída - vždy je precizně připravený, čehož důkazem je vynikající prospěch, kdy po celou dobu školní docházky měl vždy jen samé jedničky. Jeho velmi dobré organizační schopnosti využil tím, že se vždy velmi aktivně podílel strana 10 8/2010

11 na projektech ve všech vyučovacích předmětech. Legendární je i jeho herecký talent, který se projevil při mnoha školních akcích. V škole bude chybět i jako žurnalista - 6 let pracoval v redakčním kroužku, kde vytvořil nové rubriky a vytvářel grafickou podobu školního časopisu. Svou cílevědomostí, kreativitou a pílí dosáhl výborného výsledku u přijímacích zkoušek na gymnázium, kde bude pokračovat ve studiu. Miroslava Maňáková, 9. třída - velmi pilná a všestranně nadaná žákyně. Její nadání se projevuje zvláště v hudební oblasti folklórním kroužku a hře na keyboard. Ve škole bude chybět jako vzorná žákyně a organizátorka třídních aktivit, ale také jako redaktorka školního časopisu. Ve své rubrice Slovácké divadlo píše o zážitcích z představení, která viděla v rámci školního předplatného. Školu také úspěšně reprezentovala v okresním kole zeměpisné olympiády. Základní umělecká škola, pobočka Kunovice Eva Osohová, absolventka literárně dramatického oboru I. stupně - získala 3. místo v celostátním kole soutěže žáků základních uměleckých škol v uměleckém přednesu KUNOVJAN Vendula Komárková, absolventka literárně dramatického oboru I. stupně - zúčastnila se celostátní přehlídky v uměleckém přednesu Dětská scéna v Trutnově Šimon Kocáb, žák literárně dramatického oboru získal ocenění v I. kategorii uměleckého přednesu v krajském kole Václav Martinec získal čestné uznání v krajském kole v uměleckém přednesu Tereza Kavková, žákyně II. st. LDO získala čestné uznání v krajském kole středních škol Mládí kraje Monika Nemášová, žákyně II. st. LDO získala čestné uznání v krajském kole středních škol Mládí kraje Taneční soubor pobočky ZUŠ pod vedením Jany Kučerové ve složení: Johana Černá, Babeta Čápková, Hana Drštičková, Zuzana Jagošová, Michaela Kotasová, Eliška Korábková, Nicola Šoflová - soubor postoupil, v konkurenci dalších 17 souborů v kraji, do celostátního kola výrazového tance v Kutné Hoře s choreografií Hlasy na hudbu Ivy Bittové Vysokoškolské vzdělání starší generace Dnes je již jisté, že po skončení ekonomické krize mají budoucnost a šanci na kariéru především lidé s vysokoškolským vzděláním. Proto by si již dnes měli lidé se středoškolským vzděláním vysokou školu dostudovat. Mnozí zkušení a životem prověření lidé a zvláště ženy si nevěří. Nevěří, že zvládnou obsah studia, bojí se matematiky, cizích jazyků a další zátěže. Soukromá vysoká škola EPI, s. r. o., od září 2010 zahajuje speciální program Vysokoškolské vzdělání pro střední a starší generaci právě pro tyto uchazeče. Nejtěžší je rozhodnout se, následuje zvládnutí nových povinností a určité přeskupení celého dne. Je jisté, že téměř každý z vás to dokáže. Někteří budou potřebovat více času na zvládnutí látky, jiní zvýšenou pomoc na začátku studia. Nakonec však budete stát na promočním pódiu a slyšet fanfáru na svou počest. Studium probíhá o víkendech, takže si nebudete komplikovat vztahy na pracovišti. A naopak, pokud chcete, můžete své studium zaměřit na podporu své kariéry na vašem pracovišti. V naší škole budete tvrdě pracovat, ale nakonec na sebe budete hrdí, protože výsledkem naší společné nelehké práce bude nejen zlatý absolventský prsten a titul bakalář, ale především kvalitní profesní znalosti, které vás v konkurenci na pracovním trhu významně zvýhodní. Nebudete se muset obávat, že pro vás v budoucnu nebude zaměstnání. Věk nehraje roli, nejtěžší je rozhodnout se! Začleňte se do skvělého týmu naší vysokoškolské komunity na kampusech v Kroměříži, Kunovicích nebo Hodoníně. Více informací najdete na www. edukomplex.cz. Mgr.DanSlováček ŠKOLA LIDOVÝCH TANCŮ 2010 VII. ročník pořádá město Kunovice za podpory Zlínského kraje a Nadace děti-kultura-sport Škola lidových tanců se koná ve dnech Vždy v úterý a čtvrtek v době od hod. do hod. v kulturním zařízení Pálenice Kurz verbuňku se koná ve dnech denně v kulturním zařízení Pálenice pro děti hod., pro dospělé hod. Kurz lidových tanců pro všechny, kteří mají rádi folklor, ale neměli možnost se jednotlivé tance naučit se uskuteční ve dnech denně od hod. v kulturním zařízení Pálenice Vyvrcholením školy lidových tanců budou HODY S PRÁVEM září 2010 Informace a přihlášky na jednotlivé kurzy najdete na nebo v Městském informačním centru Kunovice, Na Rynku 886, tel.: , 8/2010 strana 11

12 Přijetí žáků na městském úřadě Oceněných žáků ze všech škol se na radnici letos sešlo vskutku požehnaně Absolventi 9. ročníku ZŠ Červená cesta, třídní učitelka Mgr. Markéta Břustková strana 12 8/2010

13 Absolventi 9. A ZŠ U Pálenice, třídní učitelka Mgr. Martina Viceníková Absolventi 9. B ZŠ U Pálenice, třídní učitelka Mgr. Vlasta Frýzová 8/2010 strana 13

14 Společenská kronika Jubilanti měsíce V průběhu měsíce června oslavili svá významná životní jubilea tito naši spoluobčané: 91 let Marie Spáčilová 85 let Marie Nosková Úmrtí Květen Antonín Hanáček Červen Jan Černý 75 let Marie Habartová Ludmila Zajícová Antonín Štěrba Zdeněk Křiva 70 let Božena Stašková Všem jubilantům srdečně blahopřejeme a přejeme do dalších let všechno nejlepší. Výročí sňatku V měsíci červenci oslavili 60. let společného života manželé Marie a Vladimír Galuškovi. V průběhu předchozích měsíců letošního roku zemřeli tito naši spoluobčané: Dne 11. července 2010 uplynul rok od chvíle, kdy nás opustila naše milovaná maminka paní Marie Šťastná z Kunovic. S láskou a vděčností vzpomínají děti s rodinami. Červenec Františka Hanáčková František Šenk Stanislav Štěrba Anna Křiváková Informace mateřské školy Žádám rodiče nově nastupujících dětí do MŠ, aby si v době od 23. do 27. srpna vyzvedli v mateřské škole evidenční list pro své dítě. Současně dostanou také poslední důležité informace pro jeho vstup do školy, seznámí se s třídou, kam bude jejich dítě napříště chodit a také se dozví, co mu mají dát k bezproblémovému a pohodovému pobytu v mateřské škole. Školní rok v mateřské škole začíná ve středu 1. září Těšíme se na Vás. Za celý kolektiv MŠ ředitelka Alena Bočková Hody budú Už nějaký čas se šíří spekulace, dohady a fámy, jak to vlastně je s těmi letošními hody. Budou, nebo nebudou? Rada města hody schválila, takže budou. Žádný z radních se ale nenabídl, že by stárkoval, a neví se ani o nikom jiném, takže to vypadá, že letos budou hody po dlouhé době beze stárků. Nicméně zveme všechny mladé obyvatele našeho města, kteří by letos chtěli tančit hody, aby přišli na první zkoušky. Deset folklorních souborů, třicet párů na hody a mezinárodní folklorní festival je totiž příliš málo na to, aby se v pět a půl tisícovém městě našli čtyři lidé, kteří by chtěli stárkovat. Hodová chasa Drobná poznámka na okraj Krátce poté, co jsem v redakční poště našel tento článek, prosákla z radnice poměrně důležitá informace nabízející další variantu k řešení hodové mizérie v Kunovicích. Ještě před termínem pořádání letošních hodů bude dokončena oprava Slovácké búdy a možná dokonce i s nedalekým vinným sklepem. Za těchto okolností by mohli stárci vycházet nikoliv z domova, ale právě ze Slovácké búdy. Pokud vím, řeší obdobným způsobem již řadu roků stejnou situaci i chasa v Mařaticích, a to ke všeobecné spokojenosti. Rodičům stárků odpadá starost s mnohdy nákladnými úpravami domovů, kvůli nimž se často zdráhají kývnout na stárkování svých potomků. Snad tedy opravdu v Kunovicích ty letošní hody budú. zdk Kunovjané slavili farní den Křesťané z Kunovic uspořádali v neděli 27. června farní den. Akce začala slavnostním požehnáním v chrámu svatých Petra a Pavla. Poté se ve farním domečku uskutečnilo divadelní představení Včelí medvídci v podání křesťanské třídy mateřské školy pod vedením Ireny Kouřímové. Po inscenaci se farníci přesunuli na sokolské hřiště, kde následoval další program. V letním areálu se akce konala poprvé. Považuji to za dobrý krok, protože je tam více možností zábavy, okomentoval změnu kunovický kněz Jaroslav Polách. Děti se mohly projet na ponících, zaskákat si na trampolíně nebo si vytvarovat nafukovací balonek. Velký úspěch mělo malování na obličej. Po areálu za chvíli běhalo plno pejsků a kočiček, ale také indián nebo Batman. Menší i větší účastníci si mohli zahrát fotbal nebo volejbal. Hudební doprovod setkání obstarala skupina Pool a pro všechny farníky bylo připraveno občerstvení. Počasí letos krásně vyšlo, a i proto se akce zúčastnilo kolem dvou set lidí. Kunovická farnost slavila ještě jednu událost. Letos je to dvacet let, co byl Jaroslav Polách vysvěcen na kněze, a tak mu popřáli jak samotní farníci, tak zástupci města. Farní den se letos velmi vydařil a příští rok se bude určitě konat znovu. poš strana 14 8/2010

15 Neděle 1.8. PRINC Z PERSIE: PÍSKY ČASU 19:30 Film USA - akční dobrodružný velkofilm. Mladý princ musí spojit síly s dcerou nepřítele. České titulky Mládeži do 12 let nevhodný Středa 4.8. ŽENY V POKUŠENÍ 17:00 a 19:30 Český film - komedie s hvězdným hereckým obsazením v čele s Eliškou Balzerovou v životní filmové roli. Mládeži přístupný Neděle 8.8. ČESKÝ MÍR 17:00 a 19:30 Český film - dokumentární komedie o americkém radaru v Čechách. Mládeži do 12 let nevhodný Středa EXMANŽELKA ZA ODMĚNU 17:00 a 19:30 Film USA - akční komedie. Dostat bej valku za mříže... Kšeft snů! České titulky Mládeži přístupný Neděle ROBIN HOOD 19:30 Film USA - autentický historicky velkofilm. Středověk nemuselo být špatné místo k životu. České titulky Mládeži do 12 let nevhodný Středa ZELENÁ ZÓNA 19:30 Francie, USA, Španělsko, Velká Británie - válečné drama. Důstojník Ray Miller, pomáhá CIA s nalezením zbraní hromad ného ničení v Iráku. České titulky Mládeži do 15 let nevhodný Neděle KUKY SE VRACÍ 17:00 a 19:30 Český film - scénáristy a režiséra Jana Svěráka je dobrodružný i poetický rodin ný příběh hrdinů ze světa dětské předsta vivosti. Mládeži přístupný Středa ZÁLOŽNÍ PLÁN 19:30 Film USA - romatická komedie. V den, kdy se Zoe rozhodne pro umělé oplodnění, potká muže svých snů. Vše se zvrtne, když zjistí, že se oplodnění povedlo. České titulky Mládeži do 12 let nevhodný Neděle TOY STORY 3 : PŘÍBĚH HRAČEK 17:00 a 19:30 Film USA - animovaný. Andy dospěl a odchází z domova na vysokou školu.co se stane s jeho kamarády? Český dabing Mládeži přístupný Vstupné na všechna představení je 30 Kč. Program kina Lípa naleznete na internetové adrese 8/2010 KUNOVJAN Kulturní, společenské a sportovní akce Kunovicích v 1. pol. roku 2010 Název akce termín pořadatel místo SRPEN Škola lidových tanců město Pálenice Soutěž o pohár Slovácka SDH Kurzy verbuňků město Pálenice Než nám léto odletí město Letní areál ZÁŘÍ Memoriál Alfonse Balcara 4.9. SHK Letní areál Účast na Slavnostech vína město hotel Slunce Den otevřených památek město, KCK kostel, PD Kurz lid. tanců město Pálenice Vernisáž výstavy město obřadní síň Hody s právem město město ŘÍJEN Výstava fotografií z hodů MIC MIC Setkání spolků město MěÚ Oslava výročí vzniku ČSR město památníky Koncert město kostel LISTOPAD O pohár 17. listopadu město ZŠ UP, ČC Adventní koncert město kostel PROSINEC Oslava 20. výr. osamostatnění město sportovní hala Vánoční muzika ZUŠ Pálenice Vánoční koncert město sportovní hala Vánoční zpívání město nám. Svobody Silvestr před radnicí město nám. Svobody Změna termínu vyhrazena CENTRUM PRO MATKY S DĚTMI BERUŠKA Srdečně zveme maminky (i tatínky) a jejich děti do CENTRA PRO MATKY S DĚTMI BERUŠKA, které je nově otevřeno v budově Komunitního centra, areál Panský dvůr. Otevírací doba centra: PONDĚLÍ - PÁTEK od 9:00 do 12:00 hod. strana 15

16 Z historických školních kronik Na jedné z nejrušnějších křižovatek ve středu Kunovic stojí budova, která na svém průčelí nese letopočet Stejně jako v době svého vzniku i nyní slouží jednopatrová budova výchovně-vzdělávacím účelům. V budově se původně nalézala šestitřídní obecná škola, která však vzhledem k narůstajícímu počtu žáků byla ve školním roce 1906/1907 rozdělena na dívčí a chlapeckou. Chlapecká škola byla přestěhována do jiné budovy, kde pří ní vznikla ve školním roce 1909/1910 měšťanka o třech třídách. 1 V letech došlo ve fungování školní budovy ke změnám, které souvisí se světovým konfliktem a jeho následky. Válka poznamenala nejen osudy mnoha lidí na bojištích, ale také v zázemí. Důkazem mohou být mimo jiné i záznamy ve školní kronice dívčí školy. Je třeba vzít v potaz, že kronikářské zápisy vznikaly k jednotlivým školním letům s ročním odstupem, a proto zde chybí jakási deníková spontánnost. Učitelka dívčí obecné Marie Vojtková píše o prvních válečných letech následující: vyučuje se v budově měšťanské školy chlapecké (č.p. 853 pozn.) od roku 1914/1915. Dne 29/ v 8 hodin ráno bylo nařízeno z budovy dívčí během hodiny na dobu šesti neděl se vystěhovati, jelikož byla budova stanovena jako karanténa pro vystěhovalce. Pomůcky učební uložily se ve kabinetech, které se uzamkly 2 Jak je ze zápisu zřejmé, škola se stala po vypuknutí konfliktu provizorním domovem pro uprchlíky z Haliče, kteří sem byli evakuováni z válkou postiženého území. 3 Chmurný osud utečenců jako by poznamenal i interiér školy, nechme však mluvit správkyni školy a kronikářku Marii Vojtkovou, leč z pomůcek zůstaly jen trosky a mnohé se vůbec ztratily. Vystěhovalci neušetřili ničeho Školní skříně, které zůstaly v budově, násilím otevřeli, užívali šatníků a částečně je rozštípali a topili jimi. Zbývající pomůcky učební byly přestěhovány do sborovny v budově chlapecké školy, očištěny, srovnány s inventáři. Seznam zničených a ztracených pomůcek odeslán místní školní radě, by žádala náhradu. 4 Pokud si dovolím učinit malý exkurz z počátečních válečných let do vzniku mladého státu, uvidíme, že ani bezprostředně po převratu (jak také bývá vznik Československé republiky označován) nedošlo k okamžité nápravě. V dívčí škole byl umístěn strážní oddíl čsl. vojska, který střežil vojenský sklad u nádraží. V roce 1920, kdy se měla škola vrátit ke svému původnímu účelu, byla ve velmi zdevastovaném stavu. 5 Vraťme se k osudu učitelského sboru a žactva během první světové války. Přirozeně bez nepovšimnutí nemohlo v kronice zůstat úmrtí stařičkého mocnáře v listopadu Sbor i žákyně se zúčastnily zádušní mše, po níž následoval osvětový výklad o světodějném významu výjimečně dlouhé vladařské činnosti zemřelého J. Vel. 6 Loajalita k mocnářství a císaři byla deklarována vypisováním válečných půjček. 7 Členové sboru se aktivně angažovali i v úřednické agendě, když pomáhali dělat soupisy zásob v obci, dívky pro změnu sbíraly ostružinové a jahodové listí, pletly vlněné ponožky a zhotovovaly papírové podešve. 8 Válka se odrážela stále více v běžném životě, docházka žactva upadala obzvláště v letním a podzimním období, což Marie Vojtková odůvodňuje tím, že příčinou je jednak nedostatek šatstva, obuvi, ve vyšších třídách přidržování žákyň k pracím hospodářským, zvláště v těch rodinách, jichž otcové a bratři jsou na vojně. 9 V chladných dnech narušoval výuku zase nedostatek otopu, dne 9. února 1917 přerušeno vyučování do 11. dubna 1917 pro nedostatek paliva, pročež do konce školního roku zavedeno vyučování náhradní rozšířením počtu týdenních hodin a částečně zrušením feriálních (prázdninových pozn.) dnů 10 Na počátku roku 1918 se z vojenské služby vrátil učitel Florian Kloss, který se stal na necelý rok kronikářem v dívčí škole. Situace v zázemí bojující monarchie se zhoršovala, škola byla stále častěji zavírána pro nedostatek topiva (od 5. do 26. listopadu 1917 a od Vánoc do 14. února 1918). Je zajímavé, že oba kronikáři dívčí školy si nikterak nenaříkají na špatnou ekonomickou situaci svého stavu a drahotu vůbec, což je v naprostém protikladu s kronikářskými zápisy chlapecké školy a měšťanky. Zápis školního roku 1918/1919 byl vytvořen v červenci 1919 a jsou v něm přirozeně patrné společenské změny po 28. říjnu Zápis zachycující konec roku 1918 sepsal řídící učitel Ludvík Samohýl, který v kronikářské činnosti vystřídal Floriana Klosse, do té doby prozatímního správce dívčí školy. Zápis nového ředitele, reflektující vznik republiky, je psán v slavnostním, nadšeném stylu. Dne 28. října 1918 prohlášena Národním výborem samostatnost státu Československého. Byl to velký, povznášející okamžik. Takové okamžiky jsou prostě nepopsatelny a nezapomenutelny a vyskytují se jednou za století v dějinách národů jako milníky na dráze jejich osudů 11 Optimismus z nových poměrů byl kalen špatnou ekonomickou realitou učitelů, kteří byli zcela závislí ve svých příjmech na státu, nespokojenost vyvrcholila týdenní stávkou od 23. do 31. ledna konec 1. části, dokončení v příštím čísle Jan Tomaštík Vysvětlivky 1 SOA Uh.Hradiště, Marie Jašková, Národní škola chlapecká Kunovice Inventář, srpen 1964, s. 1 2 SOA Uh.Hradiště, Národní škola dívčí Kunovice , Školní kronika , inv.č. 243, s Kol. autorů, Kunovice v proměnách času. Obecní úřad Kunovice 1996, s SOA Uh.Hradiště, Národní škola dívčí Kunovice , Školní kronika , inv.č. 243, s. 33, 34 5 Kol.autorů, Kunovice v proměnách času. Obecní úřad Kunovice 1996, s SOA Uh.Hradiště, Národní škola dívčí Kunovice , Školní kronika , inv.č. 243, s. 34 (dále jen Školní kronika) 7 Učitelé v 5. válečné půjčce přispěli částkou 900 K a žákyně 200 K, in: Školní kronika, s Školní kronika, s Tamtéž, s Tamtéž, s Školní kronika, s Tamtéž, s. 41 strana 16 8/2010

17 Haló, tady Bělinka! Jahody se červenají, měsíc červen přiletěl, tak kdysi začínala jedna básnička ve starém dobrém slabikáři. Letos jahody spíše zplesnivěly a na začátku tohoto měsíce dlouhých dnů a vůně sena přišla velká voda. A také, jako všude jinde, i našim žákům skončila v červnu škola. Původně jsem chtěl tento příspěvek věnovat právě jim a jejich kantorkám. Než jsem se ale s nimi stačil domluvit, vystřelili na prázdniny. Takže někdy příště. Vždyť škola zase co nevidět začne. Z našeho bohatého předprázdninového měsíce bych vzpomenul dvě události. V prvé řadě výjezd na Salaš. Této, dá se říci, již tradiční akce se zúčastnily nejzdatnější členky 4. oddělení. Proč nejzdatnější? Do chaty, patřící našemu ředitelství (mimochodem, interiér by potřeboval dost vylepšit), se dá dostat pouze vlastní chůzí do dosti prudkého, táhlého travnatého svahu. A tohle spousta našich děcek nezvládne. I když by třeba moc a moc chtěla. Co je tam všechno potkalo? Vyslechneme si autenticky přímo z úst jedné účastnice: Změnily jsme termíny, co budem jezdit do zimy! Čtrnáctého jsme vyrazily, podnikovku na Salaši navštívily. Protože nás jelo více, k dvěma tetkám přidala se jedna do třetice. Od snídaně do oběda, vrchní jezdí autem, běda!!! Už jsme všecky vybalené, na hříbečky nažhavené. NEROSTOU!!! Nevadí, krásy okolní přírody nám to bohatě nahradí. ROSTOU!!! Dvacet pět praváků hbitě jsme nasbíraly, některé radostí skoro nedýchaly. A už je tu sobota a nás čeká robota, od snídaně do oběda, vrchní zase jezdí, běda!!! Všechno jsme si pobalily, na Bělinku zpátky vyrazily. A co říci závěrem? Šéfe, za rok tam zas pojedem!! Všichni se vrátili s takovou spoustou zážitků, že mnohým z nás by k tomu nestačil ani měsíc na Krétě, v Egyptě nebo třeba na Bali. A krátce poté jsme měli slávu. 22. června jsme otevírali venkovní posezení s ohništěm, které jsme vybudovali se značným přispěním firmy SVS Correct Bílovice i našeho města. Byl jsem velmi potěšen, že cestu k nám si našel i jednatel firmy pan Milan Vyorálek, byť byl nedlouho předtím propuštěn z nemocnice. Na rozdíl od některých jiných, kteří, ač pozváni, se ani neomluvili. Třeba zástupci médií. I tak nás bylo hodně. Přišli kamarádi ze Speciální školy 8/2010 v Uherském Hradišti, někteří rodiče a také delegace z bratrského domova na Cihlářské ulici v čele s paní vedoucí. A všem se to líbilo, přestože schází ještě dost věcí k dokončení. A protože jsme přitom stihli (dodatečně) oslavit i Den dětí, tak byly sladkosti, limonády a také první, tedy panenské špekáčky na novém ohništi. K tomu nám zahrála hradišťská country kapela Štrúdl, tančily se country tance a hrály se hry. Radovali jsme se z maličkostí a všem nám bylo dobře. A o to přece šlo. Takže krásné prázdniny. Pavel Hašek Inzerce MORAVŠTÍ ZEMŠTÍ PÁNI SE PTAJÍ, KDU-ČSL ODPOVÍDÁ Zeptali jsme se volebního manažera KDU-ČSL pana Šilera: Co vám osobně vadí na politice? U politiků je to nadřazenost vlastních zájmů nad občanem a též strany na jedno použití. U voličů nepochopitelná obliba politiků, kteří se tak chovají. Co vedlo podle Vás k vyřazení KDU-ČSL z Poslanecké sněmovny? Byl to součet vlastních chyb s těmi vnějšími. Vlastní příčiny jsou časté střídání předsedů a chování některých poslanců za KDU-ČSL. Poslanci, kteří se rozhodli založit TOP 09 sabotovali rozhodování strany a celou její funkčnost. Vnějšími důvody byla dlohá, dvojitá volební kampaň a její celkový průběh. Máte za to, že KDU-ČSL skončí v politice? Mám za to, že se tak nestane. Blíží se komunální volby, máte připravenou kandidátku? Naše potenciální voliče mohu ubezpečit, že jsme se od minula zlepšili a včas Vás oslovíme. Co vzkážete Kunovjanům? Každý z nás má více či méně jiný názor. Co lidi ve veřejném životě spojuje, to je odpovědnost. Buďme odpovědní sobě i druhým. Děkuji za rozhovor. Za Moravské zemské pány se ptal Oldřich Prokeš. ČSSD Kunovice nominovala Sociální demokracie v Kunovicích sestavila a schválila kandidátku do podzimních komunálních voleb. Jako lídr a kandidát na starostu města byl zvolen 43 letý Mgr. Rudolf Korábek, ředitel ZŠ, bez politické příslušnosti. Obdobně byl dán široký prostor na nejvyšších místech kandidátky i dalším nezávislým, nepolitickým a odborně zdatným kandidátům. Tomáš Zůbek, předseda MO ČSSD Kunovice strana 17

18 Stačí se dívat a pamatovat si Blanka Vojčíková se kdysi provdala za jednoho z mladých Kunovjanů. Do manželova rodiště se vrátili ze severní Moravy. Ač není Kunovjankou a z pohledu zdejších zůstane navždy straňankou, byla bezprostředně u jedné z nejzásadnějších událostí v novodobých dějinách Kunovic. Sešli jsme se v souvislosti s blížícím se 20. výročím osamostatnění Kunovic, aby zapátrala v paměti, jak to tehdy vlastně bylo. Kde se vzala skupina lidí, která způsobila, že myšlenka osamostatnění Kunovic, která zřejmě visela ve vzduchu, došla svého naplnění? Pokud se jedná o vznik Občanského fóra v Kunovicích, jež bylo onou skupinou lidí, která osamostatnění Kunovic způsobila, tak to nejste na dobré adrese. Já jsem měla se zdejším Občanským fórem poprvé tu čest až někdy v prosinci roku Přestěhovali jsme se do Kunovic s mým mužem, rodilým Kunovjanem, 17. listopadu téhož roku a je tedy zřejmě pochopitelné, že kromě sledování právě probíhající zásadní celospolečenské změny jsem musela řešit zcela všední záležitosti právě přestěhované domácnosti. Poprvé jsem se na schůzi Občanského fóra dostala tak trochu v rámci změny v programu všedních dní, když mi jedna známá řekla, že jde na schůzi a zda nechci jít s ní, že to bývá zajímavé. A už na této schůzi jsem poprvé slyšela požadavek na osamostatnění Kunovic. Z minulosti jsem věděla, že lidé v Kunovicích s nelibostí nesli skutečnost, že byla jejich obec připojena ke Hradišti, aniž se jich kdokoliv ptal na jejich názor. Kunovické Občanské fórum mělo tehdy dva stěžejní úkoly: připravit první svobodné volby do parlamentu a osamostatnit Kunovice. Bylo osamostatnění Kunovic obecným požadavkem zdejších obyvatel? Já myslím, že bylo. Svědčí o tom výsledek později konaného referenda na dané téma, jehož se zúčastnilo snad 93% Kunovjanů, z toho jen asi 4% hlasujících chtěla zůstat připojená ke Hradišti. Víte, my jsme od začátku lidem docela otevřeně říkali, že nevíme, jak to všechno dopadne. Zejména mladým lidem dnes může připadat skoro absurdní, že jsme se pouštěli do něčeho tak zásadního v okamžiku, kdy ještě zdaleka nebylo jisté, jaký bude výsledek všech tehdejších událostí. Kdo věděl v prosinci 1989, co přinesou následující volby? Všichni jsme doufali a věřili, ale jistotu, že se KSČ nějakým způsobem nevrátí k moci, tu neměl nikdo. K tomu ještě přibyla nevole k našim krokům ve prospěch osamostatnění ze strany členů koordinačního centra Občanského fóra v Uherském Hradišti, jehož jsme v té době byli tak trochu součástí. Oni zkrátka nechápali, proč na něčem z jejich pohledu podružném a snad i nesmyslném - tak lpíme. Jak se projevovala ona nevole v praxi? No, ono to mělo řadu podob. Ze strany tehdejšího Okresního národního výboru či Městského národního výboru v Uherském Hradišti to byly různé administrativní překážky a občas hozený klacek pod nohy, třeba v podobě neinformování o nějakém důležitém jednání, při kterém bychom v souvislosti s osamostatňováním měli být, ale ve finále to bylo třeba ze strany ONV neuznání platnosti podpisové akce k tomuto tématu a jeho požadavek na uspořádání referenda. Za své hovoří skutečnost, že obě akce dopadly téměř s totožným výsledkem naprosto drtivá část občanů Kunovic se vyslovila pro samostatnost. Mám tomu rozumět tak, že těmi zlými byli Hradišťáci? To vám bylo zvláštní. My jsme se v Kunovicích hned na začátku dohodli, že práce zdejšího OF skončí splněním oněch dvou úkolů svobodné volby a samostatné Kunovice. V hradišťském koordinačním centru už se hned po oněch prvních volbách objevili lidé, kteří mysleli jinak než my, naivní prosťáčci. Byl tam dokonce jeden, který se pasoval do role jakéhosi dispečera lidí do jednotlivých nově vznikajících stran. Také jsem dostala nabídku jít myslím ke Svobodným demokratům, vedl je Jiří Dientsbier, ale s díky jsem odmítla. Mým cílem a většiny nás, z Kunovic, nebyla politická ani jiná kariéra. Chtěli jsme pomoci dobré věci a snad i proto jsme si nikdo nevedli žádný deník, v němž by byly jednotlivé kroky systematicky zaznamenány. Dnes vidím, že to byla chyba, vzpomínky se v mysli snadno rozprchnou, jak je zřejmé i z mých několika připomínek k tomuto tématu v letošních vydáních Kunovjanu. Co si však pamatuji velmi dobře, je fakt, že ne všichni jsme hovořili a jednali ve shodě. A ti, kteří, jak říkáte, ve věci osamostatnění Kunovic jinak hovořili a jinak konali, vědí, že vy víte? No, já jsem starší než oni, ale paměť mi slouží, takže předpokládám, že vědí pokud se jim tedy nepodařilo zatlačit nepříjemné vzpomínky na své chování do svého nevědomí. Přijde mi absurdní, když jeden z těch, kdo se uvedené dvojkolejnosti dopustili, na veřejnosti mluvil o samozřejmosti požadavku na samostatné Kunovice, prezentoval práci na osamostatnění a uklidňoval lidi, že všechno bude a na všem se pracuje, ale přitom on sám způsobil, že se nedělo vůbec nic a jen velkou náhodou a se štěstím se nám podařilo na poslední chvíli všechno zadministrovat a předat na příslušné úřady - tedy že tento člověk je členem dnešního Zastupitelstva města Kunovice, ba dokonce to vypadá, že by se mu líbilo ve starostově židli. Pobuřuje mě to a nedokážu takovou nemorálnost pochopit. Když se po dvaceti létech ohlédnete, myslíte, že osamostatnění Kunovic bylo správným krokem? Když chcete, tak si zklamání najdete a zdůvodníte vždycky, ale myslím, že stačí rozhlédnout se a pamatovat si. Jen když to vezmu z onoho zcela praktického hlediska: ihned se zde realizovaly projekty, které Hradišťané slibovali někdy v daleké budoucnosti podstatné rozšíření telefonní sítě, vodovod, plynofikace. V okolních obcích, jež zůstaly součástí Hradiště právě proto, aby zmíněných zlepšení vybavenosti dosáhly, se tyto projekty realizovaly mnohem později. Jako velké plus pro Kunovice vidím přítomnost zdejšího vzdělávacího komplexu. Když pro nic jiného, tak pro téměř celoroční přítomnost desítek mladých lidí ve městě. Vy se navzdory důchodovému věku ještě stále pohybujete mezi studenty. Jak se dnešní mladí lidé staví k historii ohraničené vládnutím Gustáva Husáka a Milouše Jakeše? Nijak. Oni fakticky nevědí o čem je řeč, protože jim to nikdo nikdy pořádně nevysvětlil. Pokud si vybavíte poměrně letitou scénku Jiřího Lábuse v roli učitele zkoušejícího z dějepisu studenta v podání Oldřich Kaisera, u které jsme se všichni popadali smíchy za břicha, tak to je dnešní skutečnost. Vlastně je to důkaz, že mladí žijí v jiné době. O minulosti nemohou a ani nemusí vědět. Ostatně nezapomenout je povinností naší generace. Svoboda a samostatnost je pro ně samozřejmostí a samozřejmosti si člověk obvykle ani neuvědomuje. Je to tak dobře. Děkuji Vám za rozhovor a přeji příjemné léto. Zdeněk Kučera strana 18 8/2010

19 Pospíšil dovezl šest pohárových bodů O prvním červencovém víkendu se konaly v Ostravě- Radvanicích závody poháru silničních závodních motocyklů na přírodních okruzích za účasti mladého jezdce Honzy Pospíšila. Úmorné horko provázelo celé závody, neubralo však vzrušení z nádherných soubojů spojených i s pády některých jezdců. Pospíšil chtěl po dvou odjetých závodech vylepšit svou bodovou bilanci a získat pohárové body. V prvním kvalifikačním tréninku získal po rychlé precizní jízdě 8. nejlepší čas za vedoucím jezdcem Mirkem Sedlem. Honzovy šťastné oči smějící se zpod přilby v depu hovořily za vše. Po druhém kvalifikačním tréninku rozhodujícím pro postavení na startovním roštu - však mladý závodník skončil kvůli technickým problémům (ucpávající se přívod paliva bezpečnostní pěnou) na 17. místě mezi 28 účastníky závodu. Do nedělního závodu nastupoval Pospíšil s vědomím, že pouze srdce závodníka a jezdecký um mohou nahradit to, co Napětí na startu je znát na každém závodníkovi. Honza Pospíšil má číslo 92 (uprostřed). KUNOVJAN minulý den technika pokazila. Tým věnoval část noci úpravám stroje, vše bylo v Honzových rukou. Hned po startu předjel čtyři soupeře a v dalším průběhu závodu skutečně ukázal, co umí. Desáté místo v cíli je skvělým úspěchem nejen pro získaných šest bodů v celkovém hodnocení závodního seriálu. Za úspěch v Radvanicích děkujeme všem přátelům a sponzorům, městu Kunovice, Radku Novákovi, Agip Kunovice, Víťovi Horsákovi, MIHO Car Kunovice, Josefu Válkovi, EnglishStyle Kunovice, říká šéf stáje Moto Racing PosPa Pavel Pospíšil a současně odhaluje nejbližší plány: Další závod, kterého se chceme zúčastnit, se jede ve slovenských Kopčanech u Holíče. Zatím se nezapočítává do Poháru přírodních okruhů, ale v následující sezóně by měl být jeho součástí a chceme si ho aspoň zatím osahat. Další body chceme přivézt ze závodů v Těrlicku, které se jedou o víkendu srpna. pap Pozvánka na koupaliště Provozovatelé koupaliště v Kunovicích srdečně zvou občany k návštěvě. Koupaliště je po dobu prázdnin, tedy v červenci a srpnu, otevřeno denně od 10 do 19 hodin. Celodenní vstupné: Vstupné na poslední 2 hodiny před ukončením provozní doby: děti do 3 let zdarma děti do 3 let zdarma děti od 3 do 15 let 25,- Kč/den děti od 3 do 15 let 15,- Kč děti od 15 let a dospělí 40,- Kč/den důchodci a zdravotně postižení 15,- Kč důchodci a zdravotně postižení 25,- Kč/den Sleva při předložení Rodinného pasu - 20 % z celkové ceny. Slevy pro důchodce a zdravotně postižené nelze kombinovat se slevami vázanými na Rodinné pasy. Přijďte si zaplavat, osvěžit se a odpočinout v horkém létě! Pozvánka na VIII. Ročník turnaje v házené žen MEMORIÁL ALFONSE BALCARA Turnaj se koná v sobotu 4. září, zahájení v 8.30 hodin na Sokolském hřišti, v případě nepříznivého počasí ve sportovní hale. Čeká Vás bohatá tombola a po skončení turnaje od hod. diskotéka. Srdečně zvou pořadatelé 8/2010 strana 19

20 Školní šatny budou k nepoznání Ještě před koncem školního roku začaly v budově Základní školy na Červené cestě stavební práce na rekonstrukci šaten. V rámci této dlouho připravované akce dojde k celkové rekonstrukci světlíku, kterým do šatny vstupuje denní světlo, na střeše dojde k obnově vnějšího pláště a z vnitřní strany přibudou na strop nové podhledy ze sádrokartonu. Výměna otopných těles, rekonstrukce elektroinstalace včetně instalace nových svítidel, opravy omítek stěn, ale také komplexní rekonstrukce ležaté kanalizace a částečně i svislé kanalizace zajišťující odvod vody ze střech vyspádovaných do atria objektu a konečně i vybudování nových keramických podlah to je seznam jednotlivých dílčích kroků, které prostor školních šaten změní k nepoznání. Stavební práce budou muset proběhnout do poloviny srpna a do konce prázdnin by ještě měl přibýt nový nábytek uzamykatelné šatní skříně, které nahradí původní ocelové kóje, a také lavice. Náklady stavebních prací při rekonstrukci šaten hradí ze svého rozpočtu město a dosáhnou hranice 2 mil. korun. Na dvě stovky šatních skříní má městský úřad vyčleněno dalšího půl miliónu. Lavice bude ze svého rozpočtu hradit samotná škola a počítá s částkou ve výši tisíc korun. V budoucnosti čeká téměř stoletou budovu školy výměna oken a rekonstrukce fasády. Tyto kroky však souvisejí s podporu příslušných dotačních titulů, v nichž se město průběžně snaží získat potřebné finanční prostředky. red Nealkodiskotéka v Kunovicích V pátečním podvečeru 11. června mohli občané Kunovic zaznamenat zvýšený pohyb mládeže směřující k místnímu kulturnímu zařízení Pálenice. Pod hlavičkou Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež TULiP z Uherského Hradiště se zde konala nealkodiskotéka pro náctileté s volným vstupem. Akce přilákala bezmála třicet mladých lidí, kteří se i v parném dni rozhodli přimět své tělo k pohybu. K tanci nám na přání neúnavně hrál DJ Reddy. Strhujícím rytmem pak všechny přítomné okouzlila taneční skupina mladých vyznavaček moderního tance FAJN. Nechyběl ani nealko bar, který nabízel ledově chladivé Tuli-mojito a jiné dobroty pro osvěžení znavených účastníků. Před půlnocí byli vyhlášeni tři nejlepší tanečníci. I přes tropické počasí se celá akce setkala s úspěchem a snad nikdo z příchozích nelitoval, že se v pátek do Kunovic na tuto společenskou událost vydal. Nealkodiskotéka pro náctileté se konala díky podpoře města Kunovice, které vyšlo vstříc bezplatným pronájmem místního kulturního zařízení. Akce byla spolufinancována Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státním Další ocenění firmě 5M Hospodářská komora České republiky a přední světová poradenská a auditorská firma PricewaterhouseCoopers hodnotily v rámci projektu Krizi navzdory během prvního pololetí roku 2010 české podniky malé a střední velikosti. Odborné poroty posuzovaly odolnost a invenci těchto podniků, inovační schopnosti, kvalitu řízení, flexibilitu, kulturu podnikání, dosažené hospodářské výsledky a další kritéria. V odvětví zpracovatelského průmyslu byla jako nejlepší vyhodnocena kunovická společnost 5M, s.r.o. Zařadila se tak do pomyslné první ligy českých středních podniků, po bok rozpočtem České republiky. Výše zmíněným institucím mnohokrát děkujeme a s mladými účastníky akce se těšíme opět někdy na viděnou Jitka Janošková, NZDM TULiP Uherské Hradiště podniků zvučných jmen, jakými jsou Linet, Isolit-Bravo či Rodinný pivovar Bernard, jež jsou dávány za vzor kvalitního podnikání. Poděkování patří samozřejmě všem zaměstnancům společnosti 5M, s.r.o., ale i našim zákazníkům, dodavatelům, kooperantům, ostatním obchodním partnerům a všem příznivcům. Věřím, že naše společnost bude i v budoucím období pro naše partnery tou správnou a nejlepší volbou pro řešení jejich potřeb i pro jinou spolupráci, uvedl v souvislosti s dalším oceněním firmy 5M, s.r.o. její ředitel Ing. Antonín Zelinka. red KUNOVJAN, Městský zpravodaj, Vydává: Městský úřad Kunovice, nám. Svobody 361, Kunovice, tel.: , Odpovědný redaktor: Zdeněk Kučera, Povoleno: Ministerstvem kultury ČR, registrační číslo MK ČR E 13133, Náklad: výtisků

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í z 30. zasedání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 16. prosince 2013 v zasedací místnosti MěÚ Zákupy (č. usnesení 257/2013 273/2013) usnesení č. 257/2013 Plnění

Více

Ocenění žáků Městem Třebíč

Ocenění žáků Městem Třebíč Ocenění žáků Městem Třebíč V termínu 22. června 2015 byli níže uvedení žáci přijati představiteli třebíčské radnice a odměněni za příkladnou reprezentaci školy a města Třebíče. Jan Vavřínek (5. A) za reprezentaci

Více

Cool school. Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI. Aktuální dění a šéfredaktorka. o pí uč. Polášková. Studijní okénko. o Tereza Hrošová (9.

Cool school. Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI. Aktuální dění a šéfredaktorka. o pí uč. Polášková. Studijní okénko. o Tereza Hrošová (9. NAŠI REDAKTOŘI Aktuální dění a šéfredaktorka o pí uč. Polášková Cool school Listopad / 2 Bezva škola Studijní okénko Sport o Tereza Hrošová (9.A) o Martin Zikl (6.C) o Roman Prax (6.C) Rok se s rokem sešel

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

USNESENÍ z 6. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaného dne 22.06.2015 v sále radnice ve Starém Městě. I.

USNESENÍ z 6. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaného dne 22.06.2015 v sále radnice ve Starém Městě. I. USNESENÍ z 6. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaného dne 22.06.2015 v sále radnice ve Starém Městě Zastupitelstvo města Staré Město I. vzalo na vědomí K bodu 2) zprávu o činnosti rady města

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

U S N E S E N Í z XXI. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného 17. dubna 2014 ve velké zasedací místnosti MěÚ v Kunovicích

U S N E S E N Í z XXI. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného 17. dubna 2014 ve velké zasedací místnosti MěÚ v Kunovicích U S N E S E N Í z XXI. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného 17. dubna 2014 ve velké zasedací místnosti MěÚ v Kunovicích Zastupitelstvo města: 419/XXI./2014 zprávu o činnosti Rady města Kunovice

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 21.12.2007 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 21.12.2007 se konalo 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011 NAŠE VESNICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ OBČANŮ A PŘÁTEL PĚNČÍNA ČERVENEC A SRPEN 2011 Před námi jsou dva měsíce prázdnin a čas dovolených, Vám všem přejeme hezké léto, dětem prázdniny se spoustou sluníčka a koupání,

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

Příloha k usnesení. z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin

Příloha k usnesení. z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin 9/06/2015- RO-U Příloha k usnesení z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin Přítomni: Bc. Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka, Ing.

Více

RO č. 13 2011 06-20 strana č.1

RO č. 13 2011 06-20 strana č.1 Přehled přijatých usnesení z 13. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 20. 06. 2011 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zod Termín Kontrola usnesení: ZO 3/71 Úkoly uložené 3. zasedáním Zastupitelstva

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

12. INFORMACE KONTROLNÍHO VÝBORU

12. INFORMACE KONTROLNÍHO VÝBORU Kontrolní výbor 10. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne 16. 12. 2009 Bod pořadu jednání: 12. INFORMACE KONTROLNÍHO VÝBORU Věc: Informace kontrolního výboru Důvod předložení:

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Návrh závěrečného účtu obce za rok 2011

Návrh závěrečného účtu obce za rok 2011 Obec Popovice Popovice čp. 303 PSČ 686 04 IČ : 00291269 Návrh závěrečného účtu obce za rok 2011 zpracovaný na základě zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Obsah : I. Základní

Více

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 22/2013

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 22/2013 Schůze Rady města Toužim Usnesení č. 22/2013 Ze schůze Rady města Toužim č. 22 konané dne 18. listopadu 2013 Program: 1. Kontrola plnění usnesení z minulých schůzí 2. Projednání žádosti o nájem pozemku

Více

USNESENÍ z 14. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaném dne v sále radnice ve Starém Městě. I.

USNESENÍ z 14. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaném dne v sále radnice ve Starém Městě. I. USNESENÍ z 14. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaném dne 17.12.2012 v sále radnice ve Starém Městě Zastupitelstvo města Staré Město I. vzalo na vědomí K bodu 2) zprávu o činnosti rady města

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

ZÁPIS č. 2/2016 Zastupitelstva obce Šaratice dne

ZÁPIS č. 2/2016 Zastupitelstva obce Šaratice dne ZÁPIS č. 2/2016 Zastupitelstva obce Šaratice dne 24.2.2016 Přítomní: Schuster Milan, Horáček Jaroslav, Kalouda Karel, Konečný Roman, Koutný Tomáš, Málek Miroslav, Silnica Marek, Pitrová Dana, Drabálek

Více

Město Kravaře. Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře

Město Kravaře. Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře Město Kravaře Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 20. 4. 2016 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře usn. čís. 11.92/2016-11. 99/2016 Mgr. Monika Brzesková

Více

Zápis z 15. zasedání výboru Zastupitelstva města Česká Lípa pro výchovu a vzdělávání, které se

Zápis z 15. zasedání výboru Zastupitelstva města Česká Lípa pro výchovu a vzdělávání, které se pro výchovu a vzdělávání, které se Strana č. 1 / 6 Přítomni: Mgr. Karel Heller - předseda, Mgr. Jana Hlináková, Danuše Motejlová, Mgr. Gabriela Fišarová, Mgr. Petra Kašparová, Bc. Barbora Hlobeňová, Mgr.

Více

Vážení spoluobčané, uplynula již polovina roku 2008, a proto bych Vás rád seznámil s tím, co jsme během této doby v naší obci realizovali a co

Vážení spoluobčané, uplynula již polovina roku 2008, a proto bych Vás rád seznámil s tím, co jsme během této doby v naší obci realizovali a co Vážení spoluobčané, uplynula již polovina roku 2008, a proto bych Vás rád seznámil s tím, co jsme během této doby v naší obci realizovali a co připravujeme. Po vyřešení problémů s výkupem pozemků bylo

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2012

V Ř E S K O V Á K listopad 2012 V Ř E S K O V Á K listopad 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, výstavba kanalizace pokračuje a já vás žádám, aby jste případné škody na majetku, které jsou způsobeny firmou provádějící tyto práce co

Více

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví Zápis z veřejného projednávání témat Školství (předškolní, základní, střední, mimoškolní), Sport (hřiště, sportoviště, sportovní činnost a aktivity). Kultura, památky (kulturní a společenské aktivity,

Více

Hosté: Mgr.Šmíd ředitel školy Mgr. Jan Čižinský starosta Klára Cibulková předsedkyně Školské rady ZŠ TGM, Ortenovo nám. Usnášení schopná: ANO - NE

Hosté: Mgr.Šmíd ředitel školy Mgr. Jan Čižinský starosta Klára Cibulková předsedkyně Školské rady ZŠ TGM, Ortenovo nám. Usnášení schopná: ANO - NE Zápis z 3. jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání ZMČ Praha 7, (dále jen VVV ZMČ P7) konaného dne 2. 3. 2016 od 17.00 do 19.15 hod. v ZŠ TGM, Ortenovo náměstí, Praha 7 Seznam členů výboru: David Večeřa

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petra Szczuková, Roman Pientok, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Tomáš Kubala, Jindřich Mackowski

Více

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu Tisk 949/2010-2014/RM. Usn. č. 949/2010-2014/RM. Rada města Němčice nad Hanou po projednání

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu Tisk 949/2010-2014/RM. Usn. č. 949/2010-2014/RM. Rada města Němčice nad Hanou po projednání U S N E S E N Í ze 49. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo ve středu 2. 4. 2014 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

U S N E S E N Í z 2. zasedání Zastupitelstva města ve volebním období konaného dne ve výstavní síni MÚ Krupka

U S N E S E N Í z 2. zasedání Zastupitelstva města ve volebním období konaného dne ve výstavní síni MÚ Krupka U S N E S E N Í z 2. zasedání Zastupitelstva města ve volebním období 2014 2018 konaného dne 18.02.2015 ve výstavní síni MÚ Krupka Přítomno:20 Nepřítomno: 1 Z toho omluveno: 1 Zasedání zastupitelstva města

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

Usnesení 1. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne

Usnesení 1. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne Usnesení 1. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne 28. 01. 2016 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/200

Více

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Pašovice, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pašovicích

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Pašovice, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pašovicích Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Pašovice, konaného dne 16. 9. 2010 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pašovicích Přítomni: Jaromír Čáp, ing. Vojtěch Pekař, Marie Nedbalová, Dana Kadlčková,

Více

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka Město Kravaře U s n e s e n í z 2. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014 Mgr. Monika Brzesková

Více

Kontrola usnesení: Kontrola přijatých usnesení. z 22. schůze Rady obce Hukvaldy,

Kontrola usnesení: Kontrola přijatých usnesení. z 22. schůze Rady obce Hukvaldy, Přehled přijatých usnesení z 22. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 19. 12. 2011 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zod Termín Kontrola usnesení: Kontrola přijatých usnesení z 20. schůze Rady

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení ze 30. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskuteční ve středu 21.10.2015 v 17:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

Město Kravaře. Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře

Město Kravaře. Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře Město Kravaře Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 22. 6. 2016 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře usn. čís. 12.100/2016-12.107 /2016 Mgr. Monika Brzesková

Více

Město Moravský Beroun. Zpráva o realizovaných a rozpracovaných projektech za volební období

Město Moravský Beroun. Zpráva o realizovaných a rozpracovaných projektech za volební období Město Moravský Beroun Zpráva o realizovaných a rozpracovaných projektech za volební období 2010 2014 Rok Název investiční akce 2011 Rekonstrukce kanalizace ulice Opavská 905 597 2011 Odstranění kůlny za

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni Přítomni: Ing. Miroslav Hrubý, Karel Jelínek, Vladimír Holovský, Hana Kailová, Libor

Více

ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE

ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE ŠKOLA, KDE SI SVŮJ POCIT ÚSPĚCHU ZAŽIJE KAŽDÉ DÍTĚ ŠKOLA,KDE UČITELÉ I ŽÁCI PŘEMÝŠLEJÍ NAD TÍM, CO, JAK A PROČ DĚLAJÍ CO NA ŠKOLE OCEŇUJÍ RODIČE CO NA ŠKOLE OCEŇUJÍ RODIČE Zdroj:

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec č. 13/2014 Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 13/2014 Obecní úřad Libějovice Prosinec 2014 Libějovice 26 387 72 Libějovice

Více

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání:

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání: 1 Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Jana Kuthanová, Helena Pavlíková, Petr Černý, Renata Festová, Vítězslav Hátle, Josef Hušek, Milan Novák, Otakar Rejfek Omluveni:

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany Hospodaření města Slatiňany za rok 2010 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 4.dubna 2011 Sejmuto: 19.dubna 2011 Závěrečný účet města za rok 2010 Hospodaření města Slatiňany, hospodaření PO ZŠ Slatiňany,

Více

Výsledek hlasování pro 9 proti 0 zdržel se hlasování 0

Výsledek hlasování pro 9 proti 0 zdržel se hlasování 0 Zápis č. 1/2013 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 11. března 2013 od 17:30 hodin ve velké zasedací místnosti MÚ Tišnov Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva

Více

Z á p i s. MVDr. Pavel Bělobrádek, Ing. Lubomír Svatý. Program jednání:

Z á p i s. MVDr. Pavel Bělobrádek, Ing. Lubomír Svatý. Program jednání: Z á p i s z 1. jednání Finančního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 22. 1. 2013 od 9.00 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Omluveni: Dle prezenční listiny

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Zápis ze 17. zasedání Finančního výboru ZM. p.peterková, p.weiss, p.veindlová,p.žižková, p.mištíková

Zápis ze 17. zasedání Finančního výboru ZM. p.peterková, p.weiss, p.veindlová,p.žižková, p.mištíková Zastupitelstva města, které se konalo 1/10 Zápis ze 17. zasedání Finančního výboru ZM Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Hosté: viz. presenční listina p. Horáková, p. Šimoník p.peterková, p.weiss, p.veindlová,p.žižková,

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

PROJEKT SPOLUPRÁCE ZÁKLADNÍ ŠKOLY JIH S MATEŘSKÝMI ŠKOLAMI V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH

PROJEKT SPOLUPRÁCE ZÁKLADNÍ ŠKOLY JIH S MATEŘSKÝMI ŠKOLAMI V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH Základní škola JIH, Mariánské Lázně, Komenského 459, příspěvková organizace PROJEKT SPOLUPRÁCE ZÁKLADNÍ ŠKOLY JIH S MATEŘSKÝMI ŠKOLAMI V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH 2013 / 2014 0 1. CÍL PROJEKTU Předškolní vzdělávání

Více

Příklad dobré praxe X

Příklad dobré praxe X Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe X z realizace kariérového poradenství Helena Trinerova, DiS.

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne 25.11.2015 v Napajedlích Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu 4.

Více

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod.

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října 2016 18.00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Josef David, Jan Šnábl (příchod v 18.20.hod.), Marie Mašová, Miroslav

Více

Komunitní plánování rozvoje v Bučovicích

Komunitní plánování rozvoje v Bučovicích Komunitní plánování rozvoje v Bučovicích Martin Vérteši FOND MIKROPROJEKTŮ Brno, 2015 Obsah Úvod... 3 1. Obec Bučovice a východiska pro komunitní plánování... 4 2. Sociodemografické údaje... 4 3. Vztah

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2014

Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2014 Obec Malenice, Na Návsi 98, 387 06 Malenice IČ 00251461, DIČ CZ00251461 e-mail: ou@obecmalenice.cz, www.obecmalenice.cz tel./fax: 383 371 035 Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2014 1 Přílohy : Příloha

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

U nás v Grygově. Grygovské noviny. Červen 2012. Strana 2. Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější

U nás v Grygově. Grygovské noviny. Červen 2012. Strana 2. Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější Červen 2012 Strana 2 U nás v Grygově Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější Hasiči, sokolové a pracovníci obce pracují na altánu v sokolské zahradě Budova šaten na sportovním areálu dostala nový

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013.

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin a skončeno ve 21:00 hodin. Na

Více

Důvodová zpráva pro jednání ZO dne

Důvodová zpráva pro jednání ZO dne Důvodová zpráva pro jednání ZO dne 15. 12. 2014 1 Příloha č.: 4 Bod č. 2 V příloze č. 5, která je součástí pozvánky jednání Zastupitelstva obce, je návrh Rozpočtu obce pro rok 2015. Rozpočet je zpracován

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, KUNOVICE, U PÁLENICE 1620, INFORMACE O ORGANIZACI ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, KUNOVICE, U PÁLENICE 1620, INFORMACE O ORGANIZACI ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 INFORMACE O ORGANIZACI ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 Personální obsazení školy, kontakty Jméno aprobace funkce třídnictví telefon email BALOUNOVÁ Kristýna 1. stupeň Učitelka 4.A 778 406 921 balounova@zskunup.cz

Více

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Neomluven 0 RM/1416/83/14 +5/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek

Více

Obec BUKOVANY Bukovany 57, okr. OLOMOUC, PSČ Tel.,fax : IČ: ,

Obec BUKOVANY Bukovany 57, okr. OLOMOUC, PSČ Tel.,fax : IČ: , Zápis č. 2/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Bukovany ze dne 30.3.2015 Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Bukovany, které se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu, Bukovany č.p. 57,

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Daniela Zábojníková a Patrik Bída

Daniela Zábojníková a Patrik Bída Staronový král a nová královna V loňském roce se ve spolupráci Šachového oddílu Kunovice a obou kunovických škol uskutečnil první ročník turnaje nazvaného O šachového krále a královnu Kunovických škol.

Více

2. Majetkové záležitosti

2. Majetkové záležitosti - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Přítomni: Omluveni: Z á p i s z 75.

Více

Usnesení z 28. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala 10. listopadu 2014

Usnesení z 28. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala 10. listopadu 2014 Město Holešov,, Masarykova 628, Holešov Usnesení z 28. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala 10. listopadu 2014 přijaté usnesení č. 362/2014 - N 3667 v z a l a n a v ě d o m í informaci tajemníka

Více

ZÁPIS č. 54/10 ze zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 21. 07. 2010 od 18:00 hod na Městském úřadě v Deštné.

ZÁPIS č. 54/10 ze zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 21. 07. 2010 od 18:00 hod na Městském úřadě v Deštné. ZÁPIS č. 54/10 ze zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 21. 07. 2010 od 18:00 hod na Městském úřadě v Deštné. Přítomno: devět zvolených členů zastupitelstva, František Drs, Bc. Vilma Szutová,

Více

Z Á P I S č. 9/2015. z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 30. 3. 2015

Z Á P I S č. 9/2015. z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 30. 3. 2015 Z Á P I S č. 9/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 30. 3. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, Tajemník: Ing. R. Dědič Starosta zahájil jednání

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A O STÁRKOVSKÉ PRÁVO

SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A O STÁRKOVSKÉ PRÁVO Obecní úřad Tvrdonice a Slovácký Podlužácký krůžek Tvrdonice vyhlašují jako součást 62. ročníku národopisných slavností Podluží v písni a tanci ve dnech 5. - 7. června 2015 SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Javorník, konaného dne v hodin v kanceláři starosty obce

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Javorník, konaného dne v hodin v kanceláři starosty obce Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Javorník, konaného dne 3.12.2015 v 18.00 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: dle prezenční listiny Počet přítomných: 8 Hosté: 0 Program: 1. Zahájení

Více

Archiv aktualit WWW stránek SŠP a VOŠ, s. r. o., pracoviště Zlín školní rok 2006 07

Archiv aktualit WWW stránek SŠP a VOŠ, s. r. o., pracoviště Zlín školní rok 2006 07 Archiv aktualit WWW stránek SŠP a VOŠ, s. r. o., pracoviště Zlín školní rok 2006 07 Letní poznávací tábor 2006 Vloženo v 07:57, 07.09.2006 Také letos se před zahájením školního roku sešli zájemci o studium

Více

Schválený rozpočet příjmů a výdajů města Žamberka na rok Název položky rozpočtu Příjmy Výdaje

Schválený rozpočet příjmů a výdajů města Žamberka na rok Název položky rozpočtu Příjmy Výdaje Schválený rozpočet příjmů a výdajů města Žamberka na rok 2012 Schváleno: ZM 12/2012 ze dne 21.2.2012 v tis. Kč Název položky rozpočtu Příjmy Výdaje Daňové příjmy 60 007 DPFO - závislá činnost 10 339 DPFO

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Zápis č. 8/2016 Ze zasedání Zastupitelstva obce Třebovle konaného dne na Obecním úřadě ve Třebovli. Zahájení zasedání zastupitelstva

Zápis č. 8/2016 Ze zasedání Zastupitelstva obce Třebovle konaného dne na Obecním úřadě ve Třebovli. Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis L.B. 14.12.2016 24.12.2016 Strana 1(celkem8) Zápis č. 8/2016 Ze zasedání Zastupitelstva obce Třebovle konaného dne 14.12.2016 na Obecním úřadě ve Třebovli Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Poslední valná hromada se konala 14. února roku 2003 v hasičské zbrojnici v Kateřinicích.

Poslední valná hromada se konala 14. února roku 2003 v hasičské zbrojnici v Kateřinicích. Vážení bratři a setry, vážení hosté. je tady skoro polovina roku roku 2005. Je tedy ten správný čas zhodnotit uplynulý rok, bilancujeme úspěchy i neúspěchy a zamyslet se na rokem letošním. Poslední valná

Více

Zápis č. 1/2012. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 09. 02. 2012 v obřadní síni Městského úřadu v 19 00 hod.

Zápis č. 1/2012. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 09. 02. 2012 v obřadní síni Městského úřadu v 19 00 hod. Zápis č. 1/2012 veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 09. 02. 2012 v obřadní síni Městského úřadu v 19 00 hod. Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: Miroslav Antoš Neomluveni: Josef

Více

Město Zdice Stránka 1. Město Zdice Rozpočet na rok 2015 Položka Rozpočet 2015

Město Zdice Stránka 1. Město Zdice Rozpočet na rok 2015 Položka Rozpočet 2015 Město Zdice Stránka 1 Město Zdice Rozpočet na rok 2015 Položka Rozpočet 2015 Příjmy 77 434 369,00 Kč Neinvestiční dotace ze SR - st. Správa 2 304 100,00 Kč Dotace SK - Mateřská škola 6 000 000,00 Kč Dotace

Více

Projekt Auto*mat Na Zelenou je a není u konce.

Projekt Auto*mat Na Zelenou je a není u konce. Projekt Auto*mat Na Zelenou je a není u konce. Celoškolní projekt dotovaný Nadací PARTNERSTVÍ, na kterém žáci ZŠ Chomutov, Školní pracovali po celý rok, se nachýlil ke konci. Jak jsme již dříve informovali,

Více

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN ročník 2010 číslo 3 Vážení spoluobčané, chýlí se rok 2010, který byl v mnoha ohledech rokem velkých změn. Teprve budoucnost ukáže, nakolik to budou

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

Zápis č. 2/2016 ze zasedání ZO Choustník dne

Zápis č. 2/2016 ze zasedání ZO Choustník dne Zápis č. 2/2016 ze zasedání ZO Choustník dne 27. 04. 2016 Místo jednání: Začátek jednání: Přítomno: Omluvena: Ověřovatelé: Zapisovatel: Družstevní dům Choustník 19.00 hodin 8 členů Veronika Jakeš František

Více