Navigační systém/autorádio s CD přehrávačem KD-NX1R NÁVOD K POUŽITÍ. Instalační/připojovací návod viz. konec tohoto návodu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Navigační systém/autorádio s CD přehrávačem KD-NX1R NÁVOD K POUŽITÍ. Instalační/připojovací návod viz. konec tohoto návodu"

Transkript

1 Navigační systém/autorádio s CD přehrávačem KD-NX1R NÁVOD K POUŽITÍ Instalační/připojovací návod viz. konec tohoto návodu

2 Bezpečnostní upozornění Ujištění: Přístroj odpovídá požadavkům zákona o technických požadavcích na elektrická zařízení č. 22/97 sb. Ze dne a nařízení vlády č. 168/97 a 169/97 ze dne Na tento přístroj bylo vydáno prohlášení o shodě. Tento výrobek je shodný s typem schváleným Ministerstvem dopravy a spojů ČR pod číslem schválení VÝSTRAHA Výrobek je vybaven laserem. Při nesprávné manipulaci s přístrojem v rozporu s tímto návodem může dojít k nebezpečí ozáření. Neotvírejte a nesnímejte žádné kryty a přístroj neopravujte. Opravu a servis svěřte odborníkovi. NEBEZPEČÍ Při odkrytování a odjištění bezpečnostních spínačů hrozí nebezpečí neviditelného laserového záření. Chraňte se před přímým zásahem laserového paprsku. Důležité! Bezpečnostní instrukce Použití navigačního systému je povoleno pouze pokud jsou vhodné dopravní podmínky a jste si absolutně jisti, že nehrozí žádné nebezpečí, překážky nebo obtíže Vám, Vašim spolucestujícím nebo ostatních účastníkům silničního provozu. Vždy platí pravidla silničního provozu. Cíl musí být zadán když automobil stojí. Navigační systém slouží výhradně jako pomoc při navigaci. Nikdy nezbavuje řidiče odpovědnosti za bezpečnou jízdu v silničním provozu a ani nenahrazuje jeho způsobilost k rozhodování se. Je možné, že systém poskytne nepřesné nebo nesprávné instrukce v důsledku změny dopravních podmínek nebo změny dat. Aktuální dopravní značení a omezení provozu proto musejí být vždy dodržována. Navíc nelze navigační systém použít jako pomoc při orientaci za špatné viditelnosti. Přístroj musí být používán pouze za zamýšleným účelem. Hlasitost autorádia/navigačního systému musí být nastavena tak, aby byly slyšitelné venkovní zvuky. Pokud se vyskytne závada (například se objeví kouř nebo je cítit zápach), okamžitě přístroj vypněte. V zájmu bezpečnosti může přístroj otevírat pouze specialista. Opravu svěřte autorizovanému servisu. 2

3 Obsah Umístění ovládacích prvků...5 Ochrana před krádeží...6 Zadání numerického kódu...6 Vyjmutí přenosného panelu...7 Vložení přenosného panelu...7 Obecné ovládání...8 Zapnutí/vypnutí...8 Nastavení hlasitosti...8 Aktivace nabídky nastavení tónu...8 Nastavení hloubek...8 Nastavení výšek...8 Nastavení vyvážení čelních-zadních reproboxů...9 Nastavení vyvážení pravých-levých reproboxů...9 Lineární nastavení...9 Nastavení hlasitosti subwooferu nebo centrálního reproboxu...9 Zapnutí/vypnutí fyziologické korekce...9 Použití navigace...10 Co je to navigace?...10 Bezpečnostní instrukce...10 Digitalizovaná oblast...10 Obecné poznámky...11 Výběr navigace...12 Hlavní navigační nabídka...12 Zadání cílového místa...13 Nabídka cesty...18 Uložení specifikovaného cílového místa do paměti cílového místa...20 Výpočet navádění na cestu...21 Místo přerušení cesty...22 Funkce dopravní zácpy...23 Zrušení navádění na cestu...24 Poznámky k navádění na cestu...25 Dynamická navigace s TMC...27 Informace během navádění na cestu...30 Paměť cílového místa...33 Speciální cílová místa...33 Nastavení systému...36 Použití tuneru...42 Přepnutí do režimu tuneru...42 Zapnutí režimu nabídky tuneru...42 Výběr pásma FM...42 Výběr pásma AM...42 Nastavení možností pro výběr vysílače...42 Dynamické automatické uložení (FM DAS)...43 Hledání vysílače FM DAS...43 Hledání vysílače MW, LW, SW...43 Automatické hledání s ukázkami...44 Filtrování programu pro FM DAS...44 Výběr typu programu (PTY)...44 Zapnutí/vypnutí zobrazení PTY...45 Vyvolání/uložení FM vysílačů...45 Vyvolání/uložení MW, LW. SW vysílačů...45 Automatické uložení MW, LW...46 FM ruční ladění...46 MW, LW, SW ruční ladění...46 Regionalizace...47 Zapnutí/vypnutí regionalizace

4 Zapnutí/vypnutí zobrazení frekvence...47 Zapnutí/vypnutí zobrazení radiového textu...48 Dopravní program (TP)...48 Aktivace/opuštění nabídky TP...49 Zapnutí/vypnutí TP...49 Výběr automatického stopování...50 Výběr/vymazání přímého programování...50 Zapnutí/vypnutí ztišení zvuku...50 Přerušení TP hlášení...51 Hlasitost TP hlášení...51 Zapnutí/vypnutí TMC...51 Zobrazení pro TMC stanice...52 Funkce ztišení zvuku telefonem...52 Použití CD přehrávače...53 Instrukce k CD deskám...53 Vložení/vyjmutí CD desky...53 Přeskočení skladby vpřed/vzad...54 Přehrávání ukázek...54 Rychlý posun vpřed/vzad...54 Náhodné přehrávání...54 Opakování skladby...55 Počet skladeb a celkový čas přehrávání...55 Obvod teplotní ochrany...55 Použití CD měniče...56 Informace o CD měniči...56 Vložení/vyjmutí CD zásobníku...56 Přehrávání CD desek...57 Přeskočení skladby vpřed/vzad...57 Přehrávání ukázek...57 Rychlý posun vpřed/vzad...58 Náhodné přehrávání...58 Opakování skladby...58 Počet skladeb a celkový čas přehrávání...58 Nabídka PSM (Režim preferovaného nastavení)...59 Vyvolání/opuštění nabídky PSM...59 Nastavení GAL (Gal)...60 Charakteristiky ztišení zvuku telefonem (Tel)...60 Nastavení barvy displeje (Col)...61 Nastavení displeje (Lcd)...61 Nastavení LED (Led)...62 Nastavení optimalizace příjmu (M/S)...62 Nastavení navigačního hlášení (Nav)...63 Vstup AUX (Aux)...63 Zobrazení kompasu (Cmp)...64 Hlasitost signálního tónu (BeV)...64 Instrukce pro připojení...65 Instrukce pro vyjmutí/připojení...66 Obecné instrukce...68 RDS systém...68 Režim DAS Seek Qual...68 Režim DAS Seek Name...68 Režim Stations FIX...68 Režim Stations RDS...68 PTY (Typ programu)...69 Technická specifikace...70 Instalační/připojovací návod

5 Umístění ovládacích prvků (1) Levý otočný knoflík (Info) (2) Tlačítko zapnutí/vypnutí ( ) (3) Tlačítko tónu ( ) (4) Tlačítko dopravního vysílání ( ) (5) Výběr režimu CD ( ) (6) Výběr režimu tuneru ( ) (7) Výběr navigačního režimu ( ) (8) Tlačítko vyjmutí CD desky ( ) (9) Pravý otočný knoflík (Ok) (10) Multifunkční tlačítka (11) Displej 5

6 Ochrana před krádeží Zadání numerického kódu Pokud je autorádio odpojeno od zdroje napájení, je při novém připojení chráněno před krádeží. Po zapnutí tlačítkem se zobrazí hlášení Enter Code Number (Zadejte numerický kód). Pomocí multifunkčních tlačítek 1 7 musíte zadat 5-ciferný kód. Příklad: Kód číslo (číslo kódu naleznete na přiložené kartě CODE CARD). Zadejte kód pomocí multifunkčních tlačítek. Přístroj se automaticky zapne po zadání páté cifry a pokud byly všechny cifry správně zadány. Poznámka: Je důležité uchovávat kartu CODE CARD na bezpečném místě mimo automobil. Pak není možné ilegální použití. Nálepku z příslušenství umístěte uvnitř automobilu na okno. Pokud je zadán chybný kód, hlášení Enter Code Number (Zadejte numerický kód) se zobrazí znovu. Po třetím chybném zadání kódu se zobrazí hlášení Code wait (Kódové čekání) a přístroj nelze použít cca 60 minut. Tři další chybná zadání znovu zablokují přístroj na dalších 60 minut. Pozor: Doba zablokování se počítá pouze pokud je přístroj zapnutý. 6

7 Vyjmutí přenosného panelu Pro efektivní ochranu před krádeží lze z přístroje odpojit přenosný panel (A). Stiskněte krátce tlačítko (záznamové médium zůstane v přístroji). Displej se vysune vpřed. Přenosný panel pak lze vytáhnout. Po vysunutí displeje je hlasitost omezena na maximální hodnotu. Po 20 sekund zvukový signál indikuje, že ovládací komponent je vysunutý dolu. Přístroj se pak automaticky vypne. Poznámka: Z bezpečnostních důvodů není dovoleno nechat přenosný panel otevřený během jízdy. Pozor: Po vyjmutí uložte prosím přenosný panel do ochranného pouzdra. Nedotýkejte se kovových kontaktů na přenosném panelu nebo na přístroji. Vložení přenosného panelu Vložte přenosný panel do levé spodní úchytky a pak ho uchyťte do pravé spodní úchytky. Pak přenosný panel zdvihněte nahoru a uchyťte ho do horních úchytek. Alternativně umístěte přenosný panel přímo proti všem čtyřem úchytkám a pevně ho zatlačte do úchytek. Pro správnou funkci zkontrolujte, že přenosný panel je pevně uchycený všemi čtyřmi úchytkami. Pokud použijete nový přenosný panel nebo přenosný panel z jiného přístroje, musíte zadat numerický kód jak bylo dříve popsáno, aby bylo možné přístroj aktivovat. 7

8 Obecné ovládání Zapnutí/vypnutí Stiskněte tlačítko. Další možnost pro zapnutí/vypnutí: pomocí klíčku zapalování. Aby bylo možné přístroj zapnout klíčkem zapalování, musí být přístroj předtím vypnutý klíčkem zapalování. Po vypnutí zapalování lze zabránit vypnutí přístroje stisknutím tlačítka během 3 sekund. Poznámka: Při vypnutém zapalování lze přístroj také zapnout pomocí tlačítka automaticky za 1 hodinu.. Přístroj se vypne Nastavení hlasitosti Otočte levým otočným knoflíkem. Hlasitost se zvýší nebo sníží. Aktivace nabídky nastavení tónu Stiskněte tlačítko. Nabídka nastavení tónu se aktivuje. Lze použít následující funkce: Bas (Hloubky), Trb (Výšky), Fad (Vyvážení čelních-zadních reproboxů), Bal (Vyvážení pravých-levých reproboxů), Flt (Lineární nastavení), Sub (Subwoofer) a Ldn (Fyziologická korekce). Nastavení hloubek a výšek je uloženo samostatně pro vlnové pásmo MW/LW/SW a FM, pro dopravní vysílání, navigační hlášení, telefonní operace, CD operace a CDC/AUX operace. Nastavení hloubek Stiskněte tlačítko a pak multifunkční tlačítko (Bas). Nastavte požadovanou úroveň hloubek pomocí pravého otočného knoflíku. Nastavení výšek Stiskněte tlačítko a pak multifunkční tlačítko (Trb). Nastavte požadovanou úroveň výšek pomocí pravého otočného knoflíku. 8

9 Nastavení vyvážení čelních-zadních reproboxů Stiskněte tlačítko a pak multifunkční tlačítko (Fad). Pomocí pravého otočného knoflíku nastavte požadované vyvážení čelních-zadních reproboxů. Nastavení vyvážení pravých-levých reproboxů Stiskněte tlačítko a pak multifunkční tlačítko (Bal). Pomocí pravého otočného knoflíku nastavte požadované vyvážení pravých-levých reproboxů. Lineární nastavení Krátce stiskněte tlačítko. Stiskněte multifunkční tlačítko (Flt) zobrazí se hlášení Tone flat (Žádná korekce). Dalším stisknutím multifunkčního tlačítka (Flt) se nastavení tónu pro aktuálně vybraný signálový zdroj (například FM) nastaví na střední hodnoty. Nastavení hlasitosti subwooferu nebo centrálního reproboxu Stiskněte multifunkční tlačítko (Sub). Použijte pravý otočný knoflík pro nastavení požadované hlasitosti subwooferu. Zapnutí/vypnutí fyziologické korekce Stiskněte tlačítko a pak multifunkční tlačítko (Ldn). Pomocí multifunkčního tlačítka (Ldn) můžete fyziologickou korekci zapnout (ON) nebo vypnout (OFF). Fyziologická korekce je vypnutá pro vlnové pásmo MW, LW a SW. 9

10 Použití navigace Co je to navigace? Výraz navigace (latinsky navigare = cestování po moři) je obecný výraz pro určení místa automobilu, určení směru a vzdálenosti od požadovaného cíle a požadované cesty. Hvězdy, důležité orientační body, kompas a satelity atd. jsou použity jako navigační nástroje. S přístrojem KD-NX1R je místo určeno pomocí GPS přijímače (GPS = Globální poziční systém). Směr a vzdálenost od cíle jsou určeny pomocí digitální mapy, navigačního počítače a sensorů. Rychloměr a signál zpátečky jsou navíc použity pro výpočet cesty. Z bezpečnostních důvodů je navádění na cestu především v hlasové podobě podporované indikátorem směru na displeji. Bezpečnostní instrukce Platí všechny dopravní předpisy. Sledování dopravního značení a místních dopravních omezení má vždy přednost. Dopravní navádění je výhradně pro osobní automobily. Speciální doporučení pro jízdu a regulace pro ostatní automobily (například komerční automobily) v něm nejsou zahrnuty. Cíl musí být zadán pouze pokud automobil stojí. Digitalizovaná oblast Dodaný navigační CD disk obsahuje digitalizovanou mapu silnic. Dálnice, celostátní a krajské cesty stejně jako okrskové cesty jsou v této mapě detailně uvedeny. Mapa obsahuje kompletně velká města a městské okresy. Rovněž jsou zde obsaženy krajské a neklasifikované cesty nebo přístupové cesty a městská centra pro malá města a městské okresy. Jednosměrné ulice, pěší zóny, zákazy otáčení a další dopravní omezení jsou brány v potaz jak nejvíce je to možné. Mohou zde rozdíly mezi daty na navigačním CD disku a aktuální místní situací v důsledku trvalých změn systémů silnic a jejich dopravních omezeních. 10

11 Obecné poznámky Během použití navigace pokračuje činnost tuneru nebo CD přehrávače. Vzdálenost, kterou je potřeba ujet před dalším hlášením a přibližný čas příjezdu jsou vždy zobrazeny na pravé straně displeje. Přístroj lze přepnout do režimu tuneru během činnosti navádění na cestu stisknutím tlačítka. Stiskněte tlačítko pro přepnutí do režimu CD přehrávače. Navigační nabídka se automaticky zobrazí během poskytování navigačního hlášení. Při zadávání adresy se zobrazí pouze ta písmena, znaky a symboly, které jsou pro adresu platné. Zadání je automaticky doplněno. Mezery (například v Bad Abbach) musí být zadány s použitím symbolu podtržítka. Písmena, čísla a symboly lze vybrat multifunkčními tlačítka (1) až (9). Jednotlivý symbol lze vybrat opakovaným stisknutím odpovídajícího multifunkčního tlačítka. Výběr lze také provést pomocí pravého otočného knoflíku, jak bude popsáno dále v tomto návodu. Tlačítko opustí aktuální nabídku a zobrazí předchozí nabídku. Cesta je systémem přepočítána pokud je provedena odchylka od cesty. Stiskněte levý otočný knoflík pro poslech aktuálního navigačního hlášení. Během navigačního hlášení lze provést nastavení hlasitosti levým otočným knoflíkem a nastavení tónu stisknutím tlačítka (viz. strana 8). Krátkým stisknutím levého otočného knoflíku si lze vyžádat přídavné informace během navádění na cestu nebo o aktuálním místě pokud není navádění na cestu aktivní. Viz. Informace během navádění na cestu na straně 30. Aktuální navigační hlášení je přerušeno po stisknutí levého otočného knoflíku. Pokud je levý otočný knoflík stisknutý na déle jak 2 sekundy během navigačního hlášení, navigační hlášení se vypne a navádění na cestu pokračuje pouze na displeji. Krátkým stisknutím levého otočného knoflíku navigační hlášení znovu zapnete. Značky rolování a indikují seznam výběru, který lze rolovat pomocí pravého otočného knoflíku. Každou položku zobrazenou v seznamu velkými písmeny lze vybrat stisknutím pravého otočného knoflíku. 11

12 Výběr navigace Stiskněte tlačítko. Pak se na displeji objeví hlavní navigační nabídka. Poznámka: Když poprvé spouštíte navigaci, navigační CD disk musí být vložený v přístroji. Pokud navigační systém ještě nebyl zkalibrován, je požadována kalibrační cesta (viz. Návod k instalaci/připojení na konci tohoto návodu). Pro použití navigace je požadován navigační CD disk s daty pro cílovou zemi. Navigační CD disk musí být vložený pro spuštění výpočtu cesty. Během výpočtu bliká na displeji indikátor CD. Jakmile je výpočet cesty dokončen, indikátor CD zhasne, navigační CD disk lze vyjmout a můžete vložit hudební CD desku. Po zadání cílového místa vyčkejte s jízdou dokud indikátor CD nezmizí. Hlavní navigační nabídka Výběr z DESTINATION DEST. MEMORY P.O.I. LAST DESTINATION lze provést otočením pravým otočným knoflíkem a potvrzením výběru stisknutím pravého otočného knoflíku. DESTINATION Přístup do nabídky zadání cílového místa. Viz. Zadání cílového místa na straně 13. DEST. MEMORY Obsahuje dříve uložená cílová místa. Viz. Paměť cílových míst na straně 33. P.O.I. Nabídka pro výběr speciálních lokálních nebo mezi krajských cílových míst a blízkých speciálních cílových míst. Speciální cílová míst jsou například čerpací stanice, letiště nebo nemocnice. Viz. Speciální místa na straně

13 LAST DESTINATION Zobrazí se seznam posledních 50 cílových míst. Požadované cílové místo lze vybrat otočením pravým otočným knoflíkem. Před potvrzením pravým otočným knoflíkem, si lze vyžádat detaily o cílovém místě stisknutím levého otočného knoflíku. Přerušení cesty se neukládají jako poslední cílová místa. Zadání cílového místa V hlavní navigační nabídce vyberte DESTINATION pomocí pravého otočného knoflíku a stiskněte ho pro potvrzení. Výběr země Pokud Vaše cílové místo leží v jiné zemi, vyberte GERMANY pomocí pravého otočného knoflíku a stiskněte ho pro potvrzení. Vyberte zemi pomocí pravého otočného knoflíku a stiskněte ho pro potvrzení. Poznámka: Doporučujeme výběr místa přerušení cesty (viz. strana 22) v polovině cesty do cílového místa. 13

14 Zadání cílového místa Zobrazí se poslední zadaná lokace. Pokud chcete zadat cílové místo ve zobrazené lokaci, můžete okamžitě vybrat ROAD nebo CENTRE. Pokud Vaše cílové místo leží v jiné lokaci, vyberte lokaci pomocí pravého otočného knoflíku a stiskněte ho pro potvrzení. Vyberte písmena jedno po druhém otáčením pravým otočným knoflíkem a stiskněte ho pro potvrzení. Zvětšené vybrané písmeno se objeví v pravé částí displeje. Pomocí multifunkčního tlačítka lze poslední potvrzené písmeno vymazat. Celé zadání se vymaže pokud multifunkční tlačítko podržíte stisknuté déle jak 2 sekundy. Písmena, která již byla zadána se zobrazí inverzně. Za účelem podpory přístroj nabízí existující název místa, kterého lze dosáhnout. Přístroj nabízí pro výběr pouze možná zbývající písmena. Pokud již není možné zadání žádné jiné položky, přístroj automaticky dokončí zadání názvu místa. Pro akceptování zadání stiskněte a podržte pravý otočný knoflík na déle jak 2 sekundy nebo vyberte symbol malé značky a krátce stiskněte pravý otočný knoflík. Pokud byl dříve zadán kompletní název místa nebo byl automaticky dokončen, program se přepne buď na seznam označení místa nebo na zadání ulice nebo centra. Pokud v zadané lokaci nelze vybrat ulici, ale pouze centrum, program se přepne přímo na nabídku cesty. Pokud potvrdíte nekompletní zadání místa, zobrazí se seznam výběru míst. 14

15 Místo nejbližší zadání se v seznamu výběru místa zobrazí velkými písmeny. Značky rolování indikují, že je pro výběr k dispozici více míst v abecedním pořadí. Vyberte místo otáčením a potvrďte ho stisknutím pravého otočného knoflíku. (Viz. Obecné poznámky na straně 11.) Pokud je zadání nepochybné, program se přepne na zadání ulice nebo centra. Pokud v zadané lokaci nelze vybrat ulici, ale pouze centrum, program se přepne přímo na nabídku cesty. Pokud je zadání nejednoznačné, zobrazí se seznam označení místa. Vyberte požadované místo pomocí pravého otočného knoflíku a stiskněte ho pro potvrzení. Program se přepne na zadání ulice nebo centra. Pokud v zadané lokaci nelze vybrat ulici, ale pouze centrum, program se přepne přímo na nabídku cesty. Zadání ulice cílového místa Použijte pravý otočný knoflík, vyberte ROAD a stiskněte ho pro potvrzení. Vyberte písmena jedno po druhém otáčením pravým otočným knoflíkem a stiskněte ho pro potvrzení. Zvětšené vybrané písmeno se objeví v pravé částí displeje. Pomocí multifunkčního tlačítka lze poslední potvrzené písmeno vymazat. Celé zadání se vymaže pokud multifunkční tlačítko podržíte stisknuté déle jak 2 sekundy. Písmena, která již byla zadána se zobrazí inverzně. Za účelem podpory přístroj nabízí existující název ulice, které lze dosáhnout. Přístroj nabízí pro výběr pouze možná zbývající písmena. 15

16 Pokud již není možné zadání žádné jiné položky, přístroj automaticky dokončí zadání názvu ulice. Pro akceptování zadání stiskněte a podržte pravý otočný knoflík na déle jak 2 sekundy nebo vyberte symbol malé značky a krátce stiskněte pravý otočný knoflík. Pokud byl dříve zadán kompletní název ulice nebo byl automaticky dokončen, program se přepne buď na seznam označení ulice nebo na nabídku cesty. Pokud potvrdíte nekompletní zadání ulice, zobrazí se seznam výběru ulice. Ulice nejbližší zadání se v seznamu výběru ulice zobrazí velkými písmeny. Značky rolování indikují, že je pro výběr k dispozici více ulic v abecedním pořadí. Vyberte ulici otáčením a potvrďte ho stisknutím pravého otočného knoflíku. Pokud je zadání nepochybné, program se přepne na nabídku cesty. Pokud je zadání nejednoznačné, zobrazí se seznam označení ulice. Vyberte požadovanou ulici pomocí pravého otočného knoflíku a stiskněte ho pro potvrzení. Program se přepne nabídku cesty. Zadání centra cílového místa Použijte pravý otočný knoflík, vyberte CENTRE a stiskněte ho pro potvrzení. Pokud má vybrané místo pouze jedno centrum, program se okamžitě přepne na nabídku cesty. Pokud je počet center méně jak 10, zobrazí se seznam center. Vyberte centrum otáčením pravým otočným knoflíkem a stiskněte ho pro potvrzení. Pokud je počet center větší jak 9, program se přepne na zadání centra. 16

17 Vyberte písmena jedno po druhém otáčením pravým otočným knoflíkem a stiskněte ho pro potvrzení. Zvětšené vybrané písmeno se objeví v pravé částí displeje. Pomocí multifunkčního tlačítka lze poslední potvrzené písmeno vymazat. Celé zadání se vymaže pokud multifunkční tlačítko podržíte stisknuté déle jak 2 sekundy. Písmena, která již byla zadána se zobrazí inverzně. Za účelem podpory přístroj nabízí existující název centra, které lze dosáhnout. Přístroj nabízí pro výběr pouze možná zbývající písmena. Pokud již není možné zadání žádné jiné položky, přístroj automaticky dokončí zadání názvu centra. Pro akceptování zadání stiskněte a podržte pravý otočný knoflík na déle jak 2 sekundy nebo vyberte symbol malé značky a krátce stiskněte pravý otočný knoflík. Pokud byl dříve zadán kompletní název centra nebo byl automaticky dokončen, program se přepne na nabídku cesty. Pokud je zadání nejednoznačné, zobrazí se seznam center. Centrum nejbližší zadání se v seznamu center zobrazí velkými písmeny. Značky rolování indikují, že je pro výběr k dispozici více center v abecedním pořadí. Vyberte centrum otáčením a potvrďte ho stisknutím pravého otočného knoflíku. Program se přepne nabídku cesty. Poznámka: Seznam možných center se zobrazí okamžitě po stisknutím pravého otočného knoflíku na déle jak 2 sekundy bez nutnosti vybírat jakékoli písmeno. 17

18 Nabídka cesty Výběr z SAVE DESTINATION START-FAST R., (START-SHORT R. nebo START-DYN. R.) HOUSE NUMBER CROSSING ROUTE SETTINGS lze provést otočením pravým otočným knoflíkem a potvrzením výběru stisknutím pravého otočného knoflíku. SAVE DESTINATION Přístup do nabídky zadání pro paměť cílového místa (viz. strana 20). START-FAST R., (START-SHORT R. nebo START-DYN. R.) Spuštění navádění na cestu. Současně se zobrazí informace o aktuálně vybrané možnosti cesty (-SHORT R. pro krátkou cestu, -FAST R. pro rychlou cestu a DYN R. pro dynamickou cestu). HOUSE NUMBER Zde lze zadat číslo domu ve specifikované ulici cílového místa. Tato funkce je k dispozici pouze pokud jsou tyto informace uloženy na navigačním CD disku. CROSSING Zde lze jako cílové místo definovat křižovatku. Tato funkce je k dispozici pouze pokud jsou tyto informace uloženy na navigačním CD disku. ROUTE SETTINGS Zde lze vybrat specifikování požadavků jako je rychlá cesta, krátká cesta, dynamická cesta, dálnice, přívoz a silnice s mýtným. Zadání čísla domu pro ulici cílového místa Pomocí pravého otočného knoflíku vyberte HOUSE NUMBER v nabídce cesty a stiskněte ho pro potvrzení. Pomocí pravého otočného knoflíku zadejte číslo domu pro ulici cílového místa a stiskněte ho na déle jak 2 sekundy pro potvrzení zadání. Pro potvrzení také můžete vybrat symbol malé značky a pak krátce stiskněte pravý otočný knoflík. V důsledku charakteristik systému navádění na cestu pokračuje pouze v oblasti specifikovaného čísla domu. Vyberte START pro spuštění navádění na cestu. 18

19 Vyberte SAVE DESTINATION pro přechod do nabídky paměti cílového místa. Vyberte ROUTE SETTINGS pro přístup k možným nastavením cesty. Vyberte položku otáčením pravým otočným knoflíkem a stiskněte ho pro potvrzení výběru. Výběr křižovatky pro ulici cílového místa Pomocí pravého otočného knoflíku vyberte CROSSING v nabídce cesty a stiskněte ho pro potvrzení. Pomocí pravého otočného knoflíku vyberte křižovatku pro ulici cílového místa a stiskněte ho pro potvrzení zadání. Vyberte START pro spuštění navádění na cestu. Vyberte SAVE DESTINATION pro přechod do nabídky paměti cílového místa. Vyberte ROUTE SETTINGS pro přístup k možným nastavením cesty. Vyberte položku otáčením pravým otočným knoflíkem a stiskněte ho pro potvrzení výběru. Výběr nastavení cesty Pomocí pravého otočného knoflíku vyberte ROUTE SETTINGS v nabídce cesty a stiskněte ho pro potvrzení. FAST ROUTE Pokud to vyberete, program vypočítá nejkratší možný čas cesty. SHORT ROUTE Pokud to vyberete, program vypočítá nejkratší možnou vzdálenost cesty. Poznámka: Nastavení SHORT ROUTE je často doporučeno pro velká města. DYNAMIC ROUTE Navádění na dynamickou cestu je použito pro výpočet cesty s ohledem na aktuální dopravní hlášení. Poznámka: Toto nastavení lze vybrat pouze pokud byla zapnutá funkce TMC nebo pokud je aktuálně zapnutá. Viz. Zapnutí/vypnutí funkce TMC na straně 51. Pokud je aktivováno navádění na dynamickou cestu, pro výpočet cesty je použito nastavení FAST ROUTE. 19

20 Viz. Dynamická navigace s TMC na straně 27 pro další informace. RESTRICTION Poskytuje možnosti pro vynechání dálnic, přívozů nebo silnic s mýtným. Výběr lze provést otáčením pravým otočným knoflíkem a nastavení lze změnit stisknutím pravého otočného knoflíku. Stiskněte knoflík na déle jak 2 sekundy pro akceptování všech nastavení a opuštění nabídky. Poznámka: Cestu bez dálnice lze vypočítat pouze pro kratší vzdálenosti (až do 200 km). Uložení specifikovaného cílového místa do paměti cílového místa Pro navádění na cestu není absolutně nutné ukládat cílové místo do paměti cílového místa. Paměť ale spoří nutnost opakovaného ručního zadávání pokud stejné cílové místo požadujete někdy později. Pomocí pravého otočného knoflíku vyberte SAVE DESTINATION v nabídce cesty a stiskněte ho pro potvrzení. Pro specifikované cílové místo můžete zadat název podle svého výběru dlouhý až 20 znaků a po stisknutí pravého otočného knoflíku na déle jak 2 sekundy se automaticky uloží do paměti cílového místa. Viz. Paměť cílového místa na straně 33. Pro potvrzení také můžete vybrat symbol malé značky a pak krátce stiskněte pravý otočný knoflík. Pokud nechcete zadávat název podle svého požadavku, stiskněte a podržte pravý otočný knoflík déle jak 2 sekundy pro uložení adresy tak, jak jste jí dříve zadali, do paměti cílového místa. Poslední zadané cílové místo lze uložit do jakéhokoli paměťového místa otáčením pravým otočným knoflíkem. Paměťové místo je potvrzeno krátkým stisknutím pravého otočného knoflíku. Celkem lze uložit 50 cílových míst. 20

21 Pro finální uložení v paměti cílového místa musí být buďto spuštěno navádění na cestu nebo musí být program přepnut na zadání nového cílového místa výběrem položky NEW DESTINATION. Vymazání uloženého cílového místa Vyberte paměť cílového místa (viz. strana 33). Vyberte cílové místo, které chcete vymazat pomocí pravého otočného knoflíku a stiskněte multifunkční tlačítko (DEL). Zaplněná paměť cílového místa Objeví se pokud je paměť cílového místa plná. Vyberte buď DELETE (pro přechod do paměti cílového místa za účelem vymazání některého cílového místa) nebo BACK (pro zrušení uložení). Výpočet navádění na cestu Hlášení Calculating route indikuje, že vzdálenost je počítána, což může trvat několik sekund. Po prvním hlášení navádění na cestu indikátor CD bliká na displeji dokud není cesta kompletně vypočítána. Po zadání cílového místa vyčkejte s jízdou dokud indikátor CD nezmizí. Přepočítání cesty Pokud aktuální cestu nelze sledovat v důsledku zablokování cesty, objížděk, neúmyslné jízdy špatným směrem nebo chybou při dodržování doporučení, systém okamžitě vypočítá novou cestu. Během tohoto přepočtu je zobrazeno NEW ROUTE. 21

22 Místo přerušení cesty Tato funkce umožňuje zadat místo přerušení cesty když je navádění na cestu aktivní. Zadání místa přerušení cesty Stiskněte multifunkční tlačítko. Použijte pravý otočný knoflík, proveďte výběr a stiskněte ho pro potvrzení. DEST. MEMORY (Viz. strana 33.) Vyberte místo přerušení cesty z paměti cílového místa. DESTINATION (Viz. strana 13.) Umožňuje zadat místo přerušení cesty přesným specifikováním adresy. P.O.I. (Viz. strana 33.) Umožňuje vybrat speciální cílové místo jako místo přerušení cesty pomocí LOCAL AREA, NEAR DESTINATION a TOWN/COUNTRY, například čerpací stanici nebo letiště. Spuštění navádění na cestu do místa přerušení cesty Pro spuštění navádění na cestu do místa přerušení cesty stiskněte pravý otočný knoflík. Cesta je vypočítána a navádění na cestu začne. Poznámka: Symbol je během navádění na cestu do místa přerušení cesty zobrazený inverzně. 22

23 Vymazání místa přerušení cesty Stiskněte multifunkční tlačítko. Pro vymazání místa přerušení cesty stiskněte pravý otočný knoflík během 8 sekund. Dosažení místa přerušení cesty Po zobrazení hlášení YOU HAVE REACHED YOUR STOPOVER (Dosáhli jste místa přerušení cesty) automaticky začne navádění na cestu do konečného cílového místa. Funkce dopravní zácpy Tato funkce Vám umožňuje blokovat blížící se část cesty od následující křižovatky a vypočítat objížďku pokud je přímo před Vámi dopravní zácpa nebo zablokovaná cesta. Zadání délky dopravní zácpy Stiskněte multifunkční tlačítko. Použijte pravý otočný knoflík, vyberte délku dopravní zácpy a stiskněte ho pro potvrzení. Symbol se zobrazí inverzně a cesta je přepočítána. 23

24 Vymazání blokování cesty Stiskněte multifunkční tlačítko. Pro vymazání blokování cesty stiskněte pravý otočný knoflík během 8 sekund. Zrušení navádění na cestu Stiskněte tlačítko. Navádění na cestu j zrušeno stisknutím pravého otočného knoflíku během 8 sekund. Jinak navádění na cestu pokračuje. 24

25 Poznámky k navádění na cestu Po zadání cílového místa (adresy) systém vypočítá cestu a ohlásí? Ready to drive off (Přepraven na cestu). Doporučení pro jízdu jsou dávána hlasovými hlášeními a zobrazením na displeji. Stisknutím levého otočného knoflíku lze aktuální doporučení pro jízdu zopakovat. Pokud není cesta, po které se má jet jasná, například na křižovatce, kde není specifikována změna směru, směr jízdy lze zobrazit stisknutím pravého otočného knoflíku. Následujte prosím směr indikovaný šipkou. Zobrazení se objeví na 8 sekund po stisknutí pravého otočného knoflíku. Nebezpečí! Pokud je doporučení pro jízdu v rozporu s dopravními předpisy, vždy platí dopravní předpisy! Pro vyjasnění zde následuje část s příklady možných doporučení pro jízdu: Please perform a U-turn if possible. (Prosím, proveďte otočku zpět, pokud je to možné.) M Pokud jedete špatným směrem a máte se při nejbližší příležitosti otočit zpět. Please turn right after 300 metres. (Prosím, po 300 metrech se otočte doprava.) M Indikátor šipky míří vedle ulice,do které máte zahnout. Sloupcový indikátor průběhu vpravo ilustruje vzdálenost a černá část se zmenšuje jak se blížíte ke křižovatce. 25

VÁŠ PEUGEOT 307 PODROBNĚ AUTORÁDIO RD3

VÁŠ PEUGEOT 307 PODROBNĚ AUTORÁDIO RD3 38 VÁŠ PEUGEOT 307 PODROBNĚ AUTORÁDIO RD3 Akce Provedený povel 1 - Stlačení (dozadu) Zvýšení hlasitosti. 2 - Stlačení (dozadu) Snížení hlasitosti. 1 + 2 - Současné stlačení Vypnutí zvuku (mute), obnovení

Více

OPEL MERIVA. Infotainment System

OPEL MERIVA. Infotainment System OPEL MERIVA Infotainment System Obsah Úvod... 4 Rádio... 29 Přehrávač CD disků... 45 Vstup AUX... 51 USB port... 53 Rámeček digitálního obrazu... 57 Navigace... 60 Rozpoznávání řeči... 106 Telefon...

Více

OPEL INSIGNIA. Infotainment System

OPEL INSIGNIA. Infotainment System OPEL INSIGNIA Infotainment System Obsah Úvod... 4 Rádio... 30 CD přehrávač... 47 Vstup AUX... 53 USB port... 55 Rámeček digitálního obrazu... 59 Navigace... 62 Rozpoznávání řeči... 107 Telefon... 122

Více

PŘENOSNÝ RADIO CD/MP3 PŘEHRÁVAČ

PŘENOSNÝ RADIO CD/MP3 PŘEHRÁVAČ PŘENOSNÝ RADIO CD/MP3 PŘEHRÁVAČ RCD 1410 RCD 1420 MP3 ČESKY Přehled ovládacích prvků CD OFF RADIO ON VOLUME UBS 0 AC ~ Přepíná mezi přehráváním disků CD a příjmem rozhlasových stanic. Rovněž slouží k

Více

PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM. Návod k použití

PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM. Návod k použití PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM Návod k použití PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM NÁVOD K OBSLUZE POZORNĚ SI PŘEČTĚTE NÁVOD K OBSLUZE BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Nevystavujte přístroj vlhku a

Více

ŠkodaOctavia AUTORÁDIO MELODY - CD SIMPLY CLEVER

ŠkodaOctavia AUTORÁDIO MELODY - CD SIMPLY CLEVER ŠkodaOctavia AUTORÁDIO MELODY - CD SIMPLY CLEVER Obsah 1 Obsah Rádio....................................... Přehledné schéma............................ Důležité informace............................

Více

KD-G401 NÁVOD K POUŽITÍ. Autorádio s CD přehrávačem. Tento přístroj je vybavený demonstrační funkcí. Pro její zrušení viz. strana 6.

KD-G401 NÁVOD K POUŽITÍ. Autorádio s CD přehrávačem. Tento přístroj je vybavený demonstrační funkcí. Pro její zrušení viz. strana 6. Autorádio s CD přehrávačem KD-G401 KD-G401 Tento přístroj je vybavený demonstrační funkcí. Pro její zrušení viz. strana 6. Instalace a připojení viz. konec tohoto návodu. NÁVOD K POUŽITÍ Bezpečnostní upozornění

Více

Autorádio s USB/SD/MMC slotem a RDS CR100GP

Autorádio s USB/SD/MMC slotem a RDS CR100GP Autorádio s USB/SD/MMC slotem a RDS CR100GP OBSAH Poznámky k instalaci 4 Kabelové zapojení 5 Instalace 6 Ovládací prvky autorádia 8 Přehrávání z SD/MMC/USB paměť. karet 9 Základní ovládání 10 Ovládání

Více

OPEL INSIGNIA. Infotainment System

OPEL INSIGNIA. Infotainment System OPEL INSIGNIA Infotainment System Obsah Touch R700 / Navi 900... 5 R300 Color / R400 Color... 107 Touch R700 / Navi 900 Úvod... 6 Základní funkce... 15 Rádio... 49 CD přehrávač... 55 Externí zařízení...

Více

HX9801 / HX9802 / 9803 Návod k instalaci

HX9801 / HX9802 / 9803 Návod k instalaci ROZMĚRY: 120*80*225 CM ROZMĚRY: 100*80*225 CM ROZMĚRY: 95*95*225 CM 1 Potřebné nástroje (nejsou součástí dodávky) Zkontrolujte, máte-li připravené následující nástroje, k dispozici dostatek suchého místa

Více

CZ104E. Upozornění: Nenasazujte panel z levé strany. Mohlo by to způsobit jeho poškození.

CZ104E. Upozornění: Nenasazujte panel z levé strany. Mohlo by to způsobit jeho poškození. CZ104E RDS-EON FM/MW/LW TUNER/CD/Bluetooth kombinace U ŽIVATELSKÝ MANUÁL Ochrana proti krádeži Odnímatelný panel (DCP) Krádeži lze zabránit sejmutím ovládacího panelu. Sejmutý panel je nutné uschovat do

Více

FULL DC INVERTER SYSTEMS

FULL DC INVERTER SYSTEMS FULL DC INVERTER SYSTEMS NÁVOD K OBSLUZE KJR-29B K O M E R Č N Í K L I M A T I Z A C E S D V 4 Překlad původního uživatelského návodu Tento návod obsahuje podrobné pokyny, kterým byste měli věnovat pozornost

Více

Návody na montáž, obsluhu a údržbu

Návody na montáž, obsluhu a údržbu REGULÁTORY, OVLADAČE TD 457 (MM7592) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Úvod Tento montážní návod slouží ke správnému nastavení časového modulu TD 457. Uvedený modul je určen k instalaci pod omítku

Více

Návod k obsluze DB 72026 CD. CD-RADIOBUDÍK Obj.č330203. Obsah:

Návod k obsluze DB 72026 CD. CD-RADIOBUDÍK Obj.č330203. Obsah: Návod k obsluze DB 72026 CD CD-RADIOBUDÍK Obj.č330203 Obsah: Funkce... 2 Kompaktní disk (CD)... 2 Výběr titulu... 2 Hledání v titulu... 2 Zvolení titulu na CD disku... 2 Programování... 2 Obslužné prvky...

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Multimediální přehrávač EU8551 USB/SD/MP3/CD/FM/AM. Před použitím tohoto výrobku, si prosím přečtěte důkladně tento návod k použití.

NÁVOD K POUŽITÍ. Multimediální přehrávač EU8551 USB/SD/MP3/CD/FM/AM. Před použitím tohoto výrobku, si prosím přečtěte důkladně tento návod k použití. Multimediální přehrávač EU8551 USB/SD/MP3/CD/FM/AM NÁVOD K POUŽITÍ Před použitím tohoto výrobku, si prosím přečtěte důkladně tento návod k použití. Překlad z originálního návodu. OBSAH: Zvuk se systéme

Více

SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY NÁVOD K OBSLUZE

SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ CZ SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 2 2 3 4 5 8 NÁVOD K OBSLUZE 1 INFORMACE 1. Před uvedením do provozu si prosím přečtěte tento

Více

Úvod. Tlačítka. Typ baterie

Úvod. Tlačítka. Typ baterie Math Professor Úvod Kalkulačka je určena dětem jako pomůcka k výuce matematiky. Pomáhá trénovat mozek k rychlejším výpočtům, budovat logické myšlení a zdokonalovat paměť. Tlačítka Stiskněte pro vstup do

Více

Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Návod k obsluze. J. Eberspächer GmbH & Co. KG. Eberspächerstr. 24 D Esslingen

Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Návod k obsluze. J. Eberspächer GmbH & Co. KG. Eberspächerstr. 24 D Esslingen J. Eberspächer GmbH & Co. KG Eberspächerstr. 24 D-73730 Esslingen Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů Telefon (ústředna) 00 49 (0)711 939-00 Telefax 00 49 (0)711 939-0500 www.eberspaecher.com

Více

Obsah. Rádio... Obsah 1

Obsah. Rádio... Obsah 1 Obsah 1 Obsah Rádio....................................... Přehledné schéma............................ Důležité informace............................ Zabezpečení proti krádeži.................... Základní

Více

UŽIVATELSKÁ P ÍRU KA TITANIUM TC2.0/TC3.0/TX2.0/TXF3.0

UŽIVATELSKÁ P ÍRU KA TITANIUM TC2.0/TC3.0/TX2.0/TXF3.0 UŽIVATELSKÁ P ÍRU KA TITANIUM TC2.0, TC3.0, TX2.0, TXF3.0 Computer FUNKCE TLACÍTEK OVLADAC DRIVE TLACÍTEK Otáčejte ovladačem i-drive pro úpravu hodnot nastavení nebo úrovně odporu, otáčením po směru hodinových

Více

Rollei 2.4GHz bezdrátová spoušť pro fotoaparáty Canon, Nikon a Sony

Rollei 2.4GHz bezdrátová spoušť pro fotoaparáty Canon, Nikon a Sony Rollei 2.4GHz bezdrátová spoušť pro fotoaparáty Canon, Nikon a Sony Uživatelská příručka www.rollei.cz Tento produkt je bezdrátové dálkové ovládání, které umožňuje uživateli uvolnit závěrku fotoaparátu

Více

Instrukce pro montáž, obsluhu a údržbu

Instrukce pro montáž, obsluhu a údržbu REGULÁTORY, OVLADAČE MICROMATIC TD 457 INSTRUKCE PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Úvod Tento montážní návod slouží ke správnému nastavení časového modulu TD 457. Uvedený modul je určen k instalaci po omítku

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem a LCD displejem DVR-126

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem a LCD displejem DVR-126 Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem a LCD displejem DVR-126 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Obsah návodu Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem a LCD displejem DVR-126...

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

Funkce jednotlivých tlačítek se mohou měnit podle toho, na jaké úrovni menu se právě nacházíte; vysvětlení viz následující tabulka.

Funkce jednotlivých tlačítek se mohou měnit podle toho, na jaké úrovni menu se právě nacházíte; vysvětlení viz následující tabulka. 5. Přehled použití Snímač a vysílač průtoku FlowX3 F9.02 je jako všechny ostatní přístroje řady X3 vybaven digitálním displejem a klávesnicí s pěti tlačítky, které slouží k nastavení, kalibraci a ovládání

Více

BEZDRÁTOVÝ STRÁŽCE DĚTÍ BM-10 NÁVOD NA OSLUHU ČESKÝ JAZYK

BEZDRÁTOVÝ STRÁŽCE DĚTÍ BM-10 NÁVOD NA OSLUHU ČESKÝ JAZYK BEZDRÁTOVÝ STRÁŽCE DĚTÍ BM-10 NÁVOD NA OSLUHU ČESKÝ JAZYK 2 Originál prohlášení o shodě se nachází v návodě na obsluhu v anglickém jazyce, který je součástí balení. PMR Vysílač 3 OBSAH 1. POUŽITÍ BEZDRÁTOVÉHO

Více

ESCORT cz. Uživatelský manuál. Cz

ESCORT cz. Uživatelský manuál. Cz ESCORT cz Uživatelský manuál Cz-9138-2 Ovládání Místní přístup Po zdvihnutí místního telefonu zadejte přístupový kód (implicitně [*08]) a modul ESCORT zdvihne linku. Dálkový telefonický přístup Ovládání

Více

Návod k obsluze a údržbě T100 HTM Všeobecně

Návod k obsluze a údržbě T100 HTM Všeobecně Telestart T100 HTM Česky 2 D Návod k obsluze a údržbě T100 HTM Všeobecně Vážená zákaznice společnosti Webasto, vážený zákazníku společnosti Webasto, těší nás, že jste se rozhodli pro tento produkt společnosti

Více

NA2750. Automobilový přehrávač DVD a CD disků a souborů MP3

NA2750. Automobilový přehrávač DVD a CD disků a souborů MP3 NA2750 Automobilový přehrávač DVD a CD disků a souborů MP3 Dotykový displej 6,8 USB konektor Vstup pro SD kartu Vstup pro externí zařízení Uživatelská příručka 1 Obsah Ukázka základního ovládání Demo...

Více

REGULÁTORY SMART DIAL

REGULÁTORY SMART DIAL REGULÁTORY SMART DIAL Bezdrátový ovladač NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Ovládací panel Smart Dial umožňuje bezdrátové nastavení teploty a otáček ventilátorů ve vzduchotechnických jednotkách

Více

AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA. Návod k použití 10007329

AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA. Návod k použití 10007329 AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA Návod k použití 10007329 UMÍSTĚNÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ 1) Ochrana před prachem 2) Ladění / SKIP UP / DOWN tlačítko 3) RECORD tlačítko 4) Otvírání

Více

Návod k použití Bezdrátový více-zónový digitální teploměr IC-91655. Verze 2007

Návod k použití Bezdrátový více-zónový digitální teploměr IC-91655. Verze 2007 Návod k použití Bezdrátový více-zónový digitální teploměr IC-91655 Verze 2007 BEZDRÁTOVÝ SENZOR ZÁKLADNOVÁ STANICE VLASTNOSTI A TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZÁKLADNOVÁ STANICE Měření vnitřní i venkovní teploty

Více

Bezpečnostní opatření pro používání

Bezpečnostní opatření pro používání Následující symboly jsou uvedeny jak v tomto návodu k použití, tak i na samotném přístroji. Jejich smyslem je zajistit správné a bezpečné používání zařízení a zabránit případnému poranění nebo škodám na

Více

SPY15 Zabezpečovací systém pro motocykly

SPY15 Zabezpečovací systém pro motocykly SPY15 Zabezpečovací systém pro motocykly Uživatelská příručka Obsah Tlačítka dálkového ovladače... 2 Funkce zabezpečovacího systému... 2 Spuštění a vypnutí zabezpečení...2 Dálkové nastartování a zhasnutí

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 93 01 11 2 3 Před prvním použitím si prosím přečtěte tento návod k obsluze. OBSAH Strana Obslužná tlačítka a regulátory... 4 Důležité... 4 Pozor... 4 LED-indikace... 4 Vložení

Více

Struèný pøehled... 9 Všeobecné informace... 12 Obsluha... 15 Hlavní zobrazení... 21 Nastavení zvuku... 22 Rádio... 29 Pøehrávaè CD/MP3 3...

Struèný pøehled... 9 Všeobecné informace... 12 Obsluha... 15 Hlavní zobrazení... 21 Nastavení zvuku... 22 Rádio... 29 Pøehrávaè CD/MP3 3... Struèný pøehled... 9 Všeobecné informace... 12 Obsluha... 15 Hlavní zobrazení... 21 Nastavení zvuku... 22 Rádio... 29 Pøehrávaè CD/MP3 3... 36 Vstup AUX 3... 41 Hledání závad... 42 Všeobecná upozornìní...

Více

VZDÁLENOSTÍ NA MAPĚ DM-138 KOMPAS TEPLOMĚR OSVĚTLENÍ MAPY LED DIODOU MULTIFUNKČNÍ DIGITÁLNÍ MĚŘIDLO

VZDÁLENOSTÍ NA MAPĚ DM-138 KOMPAS TEPLOMĚR OSVĚTLENÍ MAPY LED DIODOU MULTIFUNKČNÍ DIGITÁLNÍ MĚŘIDLO DM-138 MULTIFUNKČNÍ DIGITÁLNÍ MĚŘIDLO VZDÁLENOSTÍ NA MAPĚ TEPLOMĚR KOMPAS OSVĚTLENÍ MAPY LED DIODOU CE Popis přístroje: kryt bateriového prostoru tabulka kódů časových pásem RESET kompas SCALE AC/ON LED

Více

DOPRAVNÍ PODNIK HL. M. PRAHY, AKCIOVÁ SPOLEČNOST ODDĚLENÍ VÝCVIK A VZDĚLÁVÁNÍ - TRAMVAJE PALUBNÍ POČÍTAČ. u č e b n í p o m ů c k a

DOPRAVNÍ PODNIK HL. M. PRAHY, AKCIOVÁ SPOLEČNOST ODDĚLENÍ VÝCVIK A VZDĚLÁVÁNÍ - TRAMVAJE PALUBNÍ POČÍTAČ. u č e b n í p o m ů c k a DOPRAVNÍ PODNIK HL. M. PRAHY, AKCIOVÁ SPOLEČNOST ODDĚLENÍ VÝCVIK A VZDĚLÁVÁNÍ - TRAMVAJE PALUBNÍ POČÍTAČ APEX u č e b n í p o m ů c k a s r p e n 2 0 0 9 2 ZAPNUTÍ POČÍTAČE Po zapnutí řízení tramvajového

Více

Děkujeme, že jste si vybrali PURE ONE Mi Series 2. Tento návod k použití vám pomůže přístroj zprovoznit v minimálním čase a vysvětlí Vám, jak nejvíce

Děkujeme, že jste si vybrali PURE ONE Mi Series 2. Tento návod k použití vám pomůže přístroj zprovoznit v minimálním čase a vysvětlí Vám, jak nejvíce 1 Děkujeme, že jste si vybrali PURE ONE Mi Series 2. Tento návod k použití vám pomůže přístroj zprovoznit v minimálním čase a vysvětlí Vám, jak nejvíce využít všechny jeho skvělé vlastnosti. Pokud budete

Více

NÁVOD K POUŽITÍ Digitální radiobudík s projekcí PCR 407

NÁVOD K POUŽITÍ Digitální radiobudík s projekcí PCR 407 DIGITÁLNÍ RADIOBUDÍK S PROJEKCÍ PCR407 NÁVOD K POUŽITÍ Obsah návodu PŘEDSTAVENÍ...3 POPIS VÝROBKU...3 PŘÍPRAVA PŘED POUŽITÍM...6 INSTALACE BATERIÍ...6 VAROVÁNÍ PŘI VYBITÝCH BATERIÍCH...6 ZAPOJENÍ ADAPTÉRU

Více

11.26 Přijímač CENTRALIS RTS PR/PF

11.26 Přijímač CENTRALIS RTS PR/PF Úvodní upozornění Přezkoušení směru otáčení Po prvním připojení k síťovému napětí se přijímač CENTRALIS RTS PR/PF nachází ve speciálním režimu se sníženou citlivostí (dosah omezen na cca 0,5-1 m) a reaguje

Více

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě.

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. PALUBNÍ CAMERA, HD příručka 87231 Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. Pozor 1. Vložte paměťovou kartu do auta DVR a formátujte. Prosím vložte

Více

Pohotovostní režim: vstup do Fotoaparátu (lze změnit). V menu: pohyb nahoru. 4b Navigační tlačítko doprava

Pohotovostní režim: vstup do Fotoaparátu (lze změnit). V menu: pohyb nahoru. 4b Navigační tlačítko doprava myphone 3300 Návod Pozice Popis Funkce 1 Displej Barevný LCD displej. 2 Sluchátko Reproduktor pro telefonování. 3 Svítilna Lze zapnout/vypnout dlouhým stiskem tlačítka svítilny (11). 4a Navigační tlačítko

Více

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway)

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) REGULÁTORY SMART GATE Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Smart Gate je bezdrátová komunikační brána mezi vzduchotechnickými jednotkami SAVE a bezdrátovými

Více

ADAPTÉR ROZHRANÍ PŘEHRÁVAČE D. KS-PD500 Než začnete používat tento adaptér

ADAPTÉR ROZHRANÍ PŘEHRÁVAČE D. KS-PD500 Než začnete používat tento adaptér ADAPTÉR ROZHRANÍ PŘEHRÁVAČE D. KS-PD500 Než začnete používat tento adaptér Poslední aktualizace: 1. března 006 1 Podporované přijímače JVC Tento adaptér podporuje následující přijímače JVC* 1 : Přijímače

Více

OPEL ASTRA Příručka k informačnímu systému

OPEL ASTRA Příručka k informačnímu systému OPEL ASTRA Příručka k informačnímu systému Obsah Navi 900 IntelliLink... 5 R 4.0 IntelliLink... 87 R300 BT... 131 Držák telefonu... 163 Navi 900 IntelliLink Úvod... 6 Základní funkce... 13 Rádio... 31

Více

Digitální tlačítkové moduly pro DUO systém TD2100MA

Digitální tlačítkové moduly pro DUO systém TD2100MA Digitální tlačítkové moduly pro DUO systém TD2100MA 14-ti tlačítkový modul pro dveřní stanice DUO systému jsou dodávány v antivandal kovovém provedení Matrix s LCD zobrazovacím displejem. Technická specifikace:

Více

Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone

Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Přístroj lze použít jako běžný diktafon Velmi jednoduché nahrávání probíhajících hovorů Nahrávání

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

MI Video rozhraní pro vozidla Renault. Přepínání mezi jednotlivými vstupy a ovládání přehrávání

MI Video rozhraní pro vozidla Renault. Přepínání mezi jednotlivými vstupy a ovládání přehrávání MI-1250 Video rozhraní pro vozidla Renault Tento adaptér (rozhraní) umožňuje zobrazit RGB signál o vysokém rozlišení, AV signál z externího zdroje (například DVD přehrávače) a video signál z kamery při

Více

Špičkový diktafon v propisce

Špičkový diktafon v propisce Špičkový diktafon v propisce Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Volitelná kvalita nahrávání Volitelné nahrávání detekcí zvuku Dálkové ovládání sloužící jak k nastavení přístroje, tak přehrávání www.spionazni-technika.cz

Více

Citlivý diktafon s aktivací hlasem

Citlivý diktafon s aktivací hlasem Citlivý diktafon s aktivací hlasem Návod k obsluze Hlavní výhody VOR/AVR nastavitelná citlivost u aktivace hlasem Čtyři úrovně kvality nahrávání Doba nepřetržitého nahrávání až 12 hodin na jedno nabití

Více

M-21 RD/ M-28 RD Přenosné rádio s CD přehrávačem

M-21 RD/ M-28 RD Přenosné rádio s CD přehrávačem M-21 RD/ M-28 RD Přenosné rádio s CD přehrávačem Návod k použití Přečtěte si pozorně tento návod před použitím přístroje. 1 POPIS OVLÁDACÍCH PRVKŮ ~AC IN 1. Madlo k přenášení 2. Teleskopická anténa 3.

Více

Aktivace REŽIMU ČASOVÉHO ŘÍZENÍ

Aktivace REŽIMU ČASOVÉHO ŘÍZENÍ Aktivace REŽIMU ČASOVÉHO ŘÍZENÍ Při zapnutém termostatu: Stiskněte tlačítko M a podržte je tři vteřiny stisknuté. Stisknutím nebo vyberete následující nastavení: 00 = bez časovače (funkce časovače vypnuta)

Více

PENTAX O-FC1. Obrazovka s menu. Spuštění záznamu na dálku. Z menu vyberte funkci

PENTAX O-FC1. Obrazovka s menu. Spuštění záznamu na dálku. Z menu vyberte funkci PENTAX O-FC1 Obrazovka s menu Z menu vyberte funkci Uživatelská příručka V této příručce je vysvětleno jak používat funkce dálkového ovládání s fotoaparáty, které jsou kompatibilní s touto paměťovou kartou.

Více

NÁVOD K POUŽITÍ WT 500 Rádio s hodinami a budícím světlem

NÁVOD K POUŽITÍ WT 500 Rádio s hodinami a budícím světlem NÁVOD K POUŽITÍ WT 500 Rádio s hodinami a budícím světlem P. 1 Popis obrázku: Figure 1: ENGLISH ČESKY Front View LED DISPLAY SET / MEMORY DIMMER DOWN MODE SNOOZE / LIGHT UP / NAP VOLUME SLEEP Pohled zepředu

Více

T-400X Návod na obsluhu. 2.1 počítačový multimediální reproduktor

T-400X Návod na obsluhu. 2.1 počítačový multimediální reproduktor T-400X Návod na obsluhu 2.1 počítačový multimediální reproduktor UPOZORNĚNÍ: Nevystavujte zařízení vysoké teplotě nebo nadměrné vlhkosti, stříkající nebo kapající vodě/dešti. Zabraňte pádu a neúměrnému

Více

3-300-262-11(1) Průvodce pro rychlé připojení a nastavení. Síťový audiosystém s pevným diskem NAS-SC55PKE. 2008 Sony Corporation

3-300-262-11(1) Průvodce pro rychlé připojení a nastavení. Síťový audiosystém s pevným diskem NAS-SC55PKE. 2008 Sony Corporation 3-300-262-11(1) Průvodce pro rychlé připojení a nastavení Síťový audiosystém s pevným diskem NAS-SC55PKE 2008 Sony Corporation Kontrola požadovaných položek NAS-SC55PKE je soubor přístrojů, který se skládá

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

Synco living. Osvětlení a rolety. Ovládání a funkce. Strana1/32 Michal Bassy -Říjen 2007

Synco living. Osvětlení a rolety. Ovládání a funkce. Strana1/32 Michal Bassy -Říjen 2007 Synco living Osvětlení a rolety Ovládání a funkce Říjen 2007 Strana1/32 Michal Bassy -Říjen 2007 Přehled Přehled témat Spínací skupiny Spínací skupina "Spínání & stmívání", včetně simulace přítomnosti

Více

DVR12. Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem

DVR12. Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem DVR12 Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem Uživatelská příručka Obsah 1. Popis kamery a ovládací prvky...2 2. Obsah balení...2 3. Napájení a spuštění...3

Více

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Dálkové ovládání systému alarmu Pokyny k nastavení - Czech Vážený zákazníku, V tomto průvodci najdete pokyny a informace potřebné k aktivování a deaktivování

Více

Pro správnou funkci jednotky je třeba aktivovat lithiovou baterii vytažením plastového pásku na zadní straně ovládacího panelu jednotky. Baterie udržu

Pro správnou funkci jednotky je třeba aktivovat lithiovou baterii vytažením plastového pásku na zadní straně ovládacího panelu jednotky. Baterie udržu Ovládací jednotka ORBIT EASY CONTROL S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM návod k obsluze Pro správnou funkci jednotky je třeba aktivovat lithiovou baterii vytažením plastového pásku na zadní straně ovládacího panelu

Více

BeoSound Příručka

BeoSound Příručka BeoSound 9000 Příručka BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Obsah příručky 3 Pro tento produkt Bang & Olufsen jsou k dispozici dvě příručky. Základy používání systému BeoSound 9000 4 Koncept

Více

POKROČILÉ PROGRAMOVÁNÍ. Pípání / Poplach

POKROČILÉ PROGRAMOVÁNÍ. Pípání / Poplach POKROČILÉ PROGRAMOVÁNÍ Pokročilé programování umožňuje uživateli uživatelsky přizpůsobit řídící panel, aby reagoval různě při různých okolnostech. Hlavními rysy jsou: Jestliže je vybuzen senzor, řídící

Více

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Originální dálkové ovládání vozidla Pokyny k nastavení - Czech Vážený zákazníku, V tomto průvodci najdete pokyny a informace potřebné k aktivování

Více

KING-METER NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍSTROJE J-LCD

KING-METER NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍSTROJE J-LCD KING-METER NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍSTROJE J-LCD OBSAH 1,Úvod...3 2, Vzhled a velikosti....3 2.1, materiál a barvy.. 3 2.2, rozměry displeje. 3 3, funkce a definice tlačítek...3 3.1, přednastavení a standardní

Více

Mikrodiktafon EDIC-mini Tiny B22

Mikrodiktafon EDIC-mini Tiny B22 Mikrodiktafon EDIC-mini Tiny B22 Návod k obsluze Hlavní výhody přístroje: Vysoká výdrž Miniaturní rozměry Kvalitní záznam zvuku www.spyshops.cz Stránka 1 1. Začátek 1.1 Obsah balení Rekordér USB kabel

Více

Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563

Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563 Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563 Vlastnosti: Plug-in-Play - Prohlížení digitálních fotografií, sledování filmů a přehrávání hudebních

Více

Kuchyňské rádio Reflexion CLR 2610 USB. Obj. č.: 32 59 13 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRVKY OVLÁDACÍHO PANELU

Kuchyňské rádio Reflexion CLR 2610 USB. Obj. č.: 32 59 13 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRVKY OVLÁDACÍHO PANELU BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Znak vykřičníku v trojúhelníku upozorňuje uživatele na důležité bezpečnostní a údržbové (servisní) pokyny, a je bezpodmínečně nutné je dodržovat. Kuchyňské rádio Reflexion CLR 2610

Více

FM16 P/NO:MBM PŘENOSNÝ HUDEBNÍ PŘEHRÁVAČ NÁVOD K OBSLUZE

FM16 P/NO:MBM PŘENOSNÝ HUDEBNÍ PŘEHRÁVAČ NÁVOD K OBSLUZE PŘENOSNÝ HUDEBNÍ PŘEHRÁVAČ NÁVOD K OBSLUZE PŘED POUŽÍVÁNÍM PŘÍSTROJE SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD K POUŽITÍ A USCHOVEJTE JEJ PRO PŘÍPAD POTŘEBY. CZ FM16 P/NO:MBM37748516 Obsah Bezpečnostní pokyny...3

Více

Multimediální systém s dotykovým displejem pro vozy VOLVO XC60

Multimediální systém s dotykovým displejem pro vozy VOLVO XC60 Multimediální systém s dotykovým displejem pro vozy VOLVO XC60 Uživatelská příručka Obsah 1. Instrukce k bezpečnému užívání... 2 2. Dotykový displej... 3 2.1 Ovládání dotykového displeje... 3 2.2 Hlavní

Více

STC33-manual-CZ.qxd 5.12.2003 21:31 StrÆnka 1

STC33-manual-CZ.qxd 5.12.2003 21:31 StrÆnka 1 STC-manual-CZ.qxd 5..00 : StrÆnka PŘÍRUČKA UŽIVATELE Bezdrátový telefon SENCOR Digitální bezdrátový telefon se zobrazováním čísla volajícího (CLIP) Po přerušení dodávky elektřiny není telefonem možné telefonování

Více

MI1249. Video rozhraní pro vozidla Citroen C5 a Peugeot 508

MI1249. Video rozhraní pro vozidla Citroen C5 a Peugeot 508 MI1249 Video rozhraní pro vozidla Citroen C5 a Peugeot 508 Toto rozhraní (adaptér) umožňuje zobrazit RGB signál, AV signál z externího zdroje (například DVD přehrávače) a video signál z kamery při couvání

Více

Technické údaje: Excelentní kvalita zvuku. Tlačítka a displej. Rozestup kanálů: Provozní teplota: -15 C - 50 C. LCD displej Zdířka vstupní linky

Technické údaje: Excelentní kvalita zvuku. Tlačítka a displej. Rozestup kanálů: Provozní teplota: -15 C - 50 C. LCD displej Zdířka vstupní linky Funkce: Čte a přehrává soubory ve formátu MP3/WMA z karty SD/MMC a USB flash disku LCD displej zobrazuje informace o audio souboru a frekvenci Funkce LINE-IN (Linkový vstup) umožňuje poslech hudby z externího

Více

Connect Genius V2. Instalace programu.

Connect Genius V2. Instalace programu. Connect Genius V2 Program připojíte k PC přes RS 232. Instalace programu. Vložte CD do PC a automaticky se nabídne instalační program. Otevřete instalační program a klikněte dvojklikem na setup.exe a program

Více

NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ. Set Top Box Motorola VIP 1003 Portálu IPTV

NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ. Set Top Box Motorola VIP 1003 Portálu IPTV NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ Set Top Box Motorola VIP 1003 Portálu IPTV Set Top Box Motorola VIP1003 Set Top Box Balení Set Top Boxu obsahuje: Set Top Box VIP 1003 Dálkové ovládání Baterie do dálkového ovládání Napájecí

Více

PROGRAMOVÁNÍ - AKTIVACE MENU

PROGRAMOVÁNÍ - AKTIVACE MENU PROGRAMOVÁNÍ - AKTIVACE MENU Použitím tohoto menu můžete aktivovat 3 funkce. Stisknutím kláves 1 až 3 do těchto funkcí vstoupíte. Tyto funkce vám umožní vložit a řídit programy souřadnic: 1 NOVY PROGRAM

Více

Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače

Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače INSTALACE Přední panel Zadní panel LNB IN: PŘIPOJENÍ K SATELITNÍ ANTÉNĚ LNB OUT: PŘIPOJENÍ K JINÉMU PŘIJÍMAČI KOMPOZITNÍ VÝSTUP VIDEO SIGNÁLU ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ

Více

NX302E. Rozmístění tlačítek

NX302E. Rozmístění tlačítek NX302E Multimediální jednotka s integrovaným navigačním modulem U ŽIVATELSKÝ MANUÁL Rozmístění tlačítek (1) Mikrofon (2) ALL (vstup do menu výběru zdrojů) (3) NAVI/AV přepínání mezi navigací a ostatními

Více

Set Top Box Motorola VIP 1003

Set Top Box Motorola VIP 1003 Set Top Box Motorola VIP 1003 1. Set Top Box Balení Set Top Boxu obsahuje: Set Top Box VIP 1003, dálkové ovládání, baterie do dálkového ovládání, napájecí zdroj, kabel pro připojení zdroje do napájecí

Více

PARTYBOX BT. User Manual. Návod k obsluze MT3150

PARTYBOX BT. User Manual. Návod k obsluze MT3150 PARTYBOX BT MT3150 Návod k obsluze User Manual 1 Úvod Pohled shora Děkujeme za koupi tohoto multifunkčního mobilního audio zařízení s funkcí karaoke. Věnujte chvíli čtení tohoto návodu před použitím zařízení.

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE. Obj. č.:

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE. Obj. č.: NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE Obj. č.: 85 01 02 Obsah Strana ÚČEL POUŽITÍ POČÍTAČE... 3 PŘÍSLUŠENSTVÍ POČÍTAČE... 3 ZOBRAZENÍ NA DISPLEJI A FUNKCE POČÍTAČE... 4 VÝMĚNA (VLOŽENÍ) BATERIÍ... 4 POČÍTAČ... 4

Více

Vícekanálový AV receiver. Začínáme Vítá vás Průvodce rychlým nastavením.

Vícekanálový AV receiver. Začínáme Vítá vás Průvodce rychlým nastavením. Vícekanálový AV receiver STR-DN1030 Začínáme Vítá vás Průvodce rychlým nastavením. 1 Instalace reproduktorů 2 Připojení TV a dalších zařízení 3 Další zapojení 4 Výběr reproduktorů a optimalizace zvuku

Více

OVLÁDACÍ PANEL HÁZENÁ

OVLÁDACÍ PANEL HÁZENÁ OVLÁDACÍ PANEL HÁZENÁ - 1 / 9 - NÁVOD K OBSLUZE 6/2005 OBSAH: 1. Zapnutí ovládacího panelu a podsvětlení displeje 2. Volba režimu 3. Funkce tlačítek 4. Zobrazení údajů 5. Trestné minuty 6. Změna hracího

Více

NÁVOD K POUŢITÍ SESTAVY WINDOW-WALL KIT AK-15A PŘÍSLUŠENSTVÍ K MOBILNÍ KLIMATIZACI SINCLAIR AMC-15A

NÁVOD K POUŢITÍ SESTAVY WINDOW-WALL KIT AK-15A PŘÍSLUŠENSTVÍ K MOBILNÍ KLIMATIZACI SINCLAIR AMC-15A NÁVOD K POUŢITÍ SESTAVY WINDOW-WALL KIT AK-15A PŘÍSLUŠENSTVÍ K MOBILNÍ KLIMATIZACI SINCLAIR AMC-15A PŘÍSLUŠENSTVÍ 1 x kabel dálkového ovladače venkovní jednotky 1 x dálkový ovladač 1 x okenní souprava

Více

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů.

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Obsah Úvod Nejdříve si přečtěte... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Všeobecné pokyny... 3 Účel použití... 3 Přehled Spínací

Více

Zařízení je v souladu s požadavky směrnic R&TTE 1999/5/ES

Zařízení je v souladu s požadavky směrnic R&TTE 1999/5/ES Zařízení je v souladu s požadavky směrnic R&TTE 1999/5/ES Z důvodu možných změn norem a výrobků jsou informace a obrázky uvedené v tomto dokumentu závazné jen tehdy, pokud jsou od nás potvrzeny. Programovatelný

Více

MT-7059 Multifunkční tester sítí a vyhledávač vodičů

MT-7059 Multifunkční tester sítí a vyhledávač vodičů MT-7059 Multifunkční tester sítí a vyhledávač vodičů Uživatelský manuál Druhé vydání 2013 2013 Copyright by Prokit's Industries Co., Ltd. Přečtete si pečlivě tyto instrukce předtím, než budete chtít přístroj

Více

Technická Data. Obecný popis

Technická Data. Obecný popis Obecný popis RDS Funkce Modul pro digitální rádio Napájení: Střídavý proud Provoz systému zajišťuje přesný krystal Interaktivní LCD displej nabízí uživatelsky přívětivý provoz Funkce hodin s označením

Více

CDH-420. Měřič vodivosti

CDH-420. Měřič vodivosti CDH-420 Měřič vodivosti Úvod Měřič vodivosti model CDH-420 je robustní vodotěsný přístroj vhodný pro měření v průmyslových podmínkách. Přístroj CDH-420 kontinuálně zobrazuje měřenou hodnotu teploty, vodivosti,

Více

Pro správnou funkci jednotky je třeba aktivovat lithiovou baterii vytažením plastového pásku na pravé horní straně ovládacího panelu jednotky. Baterie

Pro správnou funkci jednotky je třeba aktivovat lithiovou baterii vytažením plastového pásku na pravé horní straně ovládacího panelu jednotky. Baterie Ovládací jednotka ORBIT EASY CONTROL návod k obsluze Pro správnou funkci jednotky je třeba aktivovat lithiovou baterii vytažením plastového pásku na pravé horní straně ovládacího panelu jednotky. Baterie

Více

POPIS SPOTŘEBIČE. Uspořádání varné desky. Uspořádání ovládacího panelu. 6 Popis spotřebiče

POPIS SPOTŘEBIČE. Uspořádání varné desky. Uspořádání ovládacího panelu. 6 Popis spotřebiče Popis spotřebiče Pokud použijete ochrannou skříň (dodatečné příslušenství), není nutné zachovat přední větrací prostor mm a instalovat ochranné dno přímo pod spotřebičem. POPIS SPOTŘEBIČE Uspořádání varné

Více

Návod k obsluze. stručný návod. Montážní pokyny. nezávislá topení Eberspächer A WORLD OF COMFORT

Návod k obsluze. stručný návod. Montážní pokyny. nezávislá topení Eberspächer A WORLD OF COMFORT Topné přístroje vozidel Technická dokumentace Návod k obsluze EasyStart Timer CS Návod k obsluze stručný návod Montážní pokyny Ovládací prvek pro nezávislá topení Eberspächer A WORLD OF COMFORT Topné přístroje

Více

Max. nabíjecí čas: cca 3 hodiny Nabíjení: LED bliká v intervalu cca 2 sekundy Konec nabíjení: LED bliká cca 2x za sekundu

Max. nabíjecí čas: cca 3 hodiny Nabíjení: LED bliká v intervalu cca 2 sekundy Konec nabíjení: LED bliká cca 2x za sekundu 6. Rychlý úvod Nabití baterie přijímače Pomocí propojky USB propojte nabíječ a přijímač. Max. nabíjecí čas: cca 3 hodiny Nabíjení: LED bliká v intervalu cca 2 sekundy Konec nabíjení: LED bliká cca 2x za

Více

Příručka uživatele (II) KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ (dělený typ) DÁLKOVÝ OVLADAČ

Příručka uživatele (II) KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ (dělený typ) DÁLKOVÝ OVLADAČ Příručka uživatele (II) KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ (dělený typ) DÁLKOVÝ OVLADAČ OBSAH FUNKCE TLAČÍTEK DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 1 INDIKÁTORY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 3 POUŽITÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 4 NASTAVENÍ HODIN...

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Monitorovací přijímač (s 5 frekvenčními pásmy včetně leteckého vysílání) Scanner FR-100. Obj. č.: 930 161

NÁVOD K OBSLUZE. Monitorovací přijímač (s 5 frekvenčními pásmy včetně leteckého vysílání) Scanner FR-100. Obj. č.: 930 161 NÁVOD K OBSLUZE Monitorovací přijímač (s 5 frekvenčními pásmy včetně leteckého vysílání) Scanner FR-100 Obj. č.: 930 161 Vysoký výkon a kompaktní design. K zvláštnostem tohoto monitorovacího přijímače

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 34 08 24

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 34 08 24 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 34 08 24 Obsah Strana Úvod... 3 Bezpečnostní předpisy... 3 Ovládací prvky (tlačítka) a součásti přijímače... 4 Zobrazení na displeji... 5 Napájení rozhlasového přijímače pomocí

Více

Mini DVR s jedním kanálem

Mini DVR s jedním kanálem Mini DVR s jedním kanálem Návod k obsluze Hlavní výhody přístroje: Jednoduché ovládání Malé rozměry Velmi příznivá cena www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1 Specifikace a obsah balení 1.1 Specifikace

Více