Navigační systém/autorádio s CD přehrávačem KD-NX1R NÁVOD K POUŽITÍ. Instalační/připojovací návod viz. konec tohoto návodu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Navigační systém/autorádio s CD přehrávačem KD-NX1R NÁVOD K POUŽITÍ. Instalační/připojovací návod viz. konec tohoto návodu"

Transkript

1 Navigační systém/autorádio s CD přehrávačem KD-NX1R NÁVOD K POUŽITÍ Instalační/připojovací návod viz. konec tohoto návodu

2 Bezpečnostní upozornění Ujištění: Přístroj odpovídá požadavkům zákona o technických požadavcích na elektrická zařízení č. 22/97 sb. Ze dne a nařízení vlády č. 168/97 a 169/97 ze dne Na tento přístroj bylo vydáno prohlášení o shodě. Tento výrobek je shodný s typem schváleným Ministerstvem dopravy a spojů ČR pod číslem schválení VÝSTRAHA Výrobek je vybaven laserem. Při nesprávné manipulaci s přístrojem v rozporu s tímto návodem může dojít k nebezpečí ozáření. Neotvírejte a nesnímejte žádné kryty a přístroj neopravujte. Opravu a servis svěřte odborníkovi. NEBEZPEČÍ Při odkrytování a odjištění bezpečnostních spínačů hrozí nebezpečí neviditelného laserového záření. Chraňte se před přímým zásahem laserového paprsku. Důležité! Bezpečnostní instrukce Použití navigačního systému je povoleno pouze pokud jsou vhodné dopravní podmínky a jste si absolutně jisti, že nehrozí žádné nebezpečí, překážky nebo obtíže Vám, Vašim spolucestujícím nebo ostatních účastníkům silničního provozu. Vždy platí pravidla silničního provozu. Cíl musí být zadán když automobil stojí. Navigační systém slouží výhradně jako pomoc při navigaci. Nikdy nezbavuje řidiče odpovědnosti za bezpečnou jízdu v silničním provozu a ani nenahrazuje jeho způsobilost k rozhodování se. Je možné, že systém poskytne nepřesné nebo nesprávné instrukce v důsledku změny dopravních podmínek nebo změny dat. Aktuální dopravní značení a omezení provozu proto musejí být vždy dodržována. Navíc nelze navigační systém použít jako pomoc při orientaci za špatné viditelnosti. Přístroj musí být používán pouze za zamýšleným účelem. Hlasitost autorádia/navigačního systému musí být nastavena tak, aby byly slyšitelné venkovní zvuky. Pokud se vyskytne závada (například se objeví kouř nebo je cítit zápach), okamžitě přístroj vypněte. V zájmu bezpečnosti může přístroj otevírat pouze specialista. Opravu svěřte autorizovanému servisu. 2

3 Obsah Umístění ovládacích prvků...5 Ochrana před krádeží...6 Zadání numerického kódu...6 Vyjmutí přenosného panelu...7 Vložení přenosného panelu...7 Obecné ovládání...8 Zapnutí/vypnutí...8 Nastavení hlasitosti...8 Aktivace nabídky nastavení tónu...8 Nastavení hloubek...8 Nastavení výšek...8 Nastavení vyvážení čelních-zadních reproboxů...9 Nastavení vyvážení pravých-levých reproboxů...9 Lineární nastavení...9 Nastavení hlasitosti subwooferu nebo centrálního reproboxu...9 Zapnutí/vypnutí fyziologické korekce...9 Použití navigace...10 Co je to navigace?...10 Bezpečnostní instrukce...10 Digitalizovaná oblast...10 Obecné poznámky...11 Výběr navigace...12 Hlavní navigační nabídka...12 Zadání cílového místa...13 Nabídka cesty...18 Uložení specifikovaného cílového místa do paměti cílového místa...20 Výpočet navádění na cestu...21 Místo přerušení cesty...22 Funkce dopravní zácpy...23 Zrušení navádění na cestu...24 Poznámky k navádění na cestu...25 Dynamická navigace s TMC...27 Informace během navádění na cestu...30 Paměť cílového místa...33 Speciální cílová místa...33 Nastavení systému...36 Použití tuneru...42 Přepnutí do režimu tuneru...42 Zapnutí režimu nabídky tuneru...42 Výběr pásma FM...42 Výběr pásma AM...42 Nastavení možností pro výběr vysílače...42 Dynamické automatické uložení (FM DAS)...43 Hledání vysílače FM DAS...43 Hledání vysílače MW, LW, SW...43 Automatické hledání s ukázkami...44 Filtrování programu pro FM DAS...44 Výběr typu programu (PTY)...44 Zapnutí/vypnutí zobrazení PTY...45 Vyvolání/uložení FM vysílačů...45 Vyvolání/uložení MW, LW. SW vysílačů...45 Automatické uložení MW, LW...46 FM ruční ladění...46 MW, LW, SW ruční ladění...46 Regionalizace...47 Zapnutí/vypnutí regionalizace

4 Zapnutí/vypnutí zobrazení frekvence...47 Zapnutí/vypnutí zobrazení radiového textu...48 Dopravní program (TP)...48 Aktivace/opuštění nabídky TP...49 Zapnutí/vypnutí TP...49 Výběr automatického stopování...50 Výběr/vymazání přímého programování...50 Zapnutí/vypnutí ztišení zvuku...50 Přerušení TP hlášení...51 Hlasitost TP hlášení...51 Zapnutí/vypnutí TMC...51 Zobrazení pro TMC stanice...52 Funkce ztišení zvuku telefonem...52 Použití CD přehrávače...53 Instrukce k CD deskám...53 Vložení/vyjmutí CD desky...53 Přeskočení skladby vpřed/vzad...54 Přehrávání ukázek...54 Rychlý posun vpřed/vzad...54 Náhodné přehrávání...54 Opakování skladby...55 Počet skladeb a celkový čas přehrávání...55 Obvod teplotní ochrany...55 Použití CD měniče...56 Informace o CD měniči...56 Vložení/vyjmutí CD zásobníku...56 Přehrávání CD desek...57 Přeskočení skladby vpřed/vzad...57 Přehrávání ukázek...57 Rychlý posun vpřed/vzad...58 Náhodné přehrávání...58 Opakování skladby...58 Počet skladeb a celkový čas přehrávání...58 Nabídka PSM (Režim preferovaného nastavení)...59 Vyvolání/opuštění nabídky PSM...59 Nastavení GAL (Gal)...60 Charakteristiky ztišení zvuku telefonem (Tel)...60 Nastavení barvy displeje (Col)...61 Nastavení displeje (Lcd)...61 Nastavení LED (Led)...62 Nastavení optimalizace příjmu (M/S)...62 Nastavení navigačního hlášení (Nav)...63 Vstup AUX (Aux)...63 Zobrazení kompasu (Cmp)...64 Hlasitost signálního tónu (BeV)...64 Instrukce pro připojení...65 Instrukce pro vyjmutí/připojení...66 Obecné instrukce...68 RDS systém...68 Režim DAS Seek Qual...68 Režim DAS Seek Name...68 Režim Stations FIX...68 Režim Stations RDS...68 PTY (Typ programu)...69 Technická specifikace...70 Instalační/připojovací návod

5 Umístění ovládacích prvků (1) Levý otočný knoflík (Info) (2) Tlačítko zapnutí/vypnutí ( ) (3) Tlačítko tónu ( ) (4) Tlačítko dopravního vysílání ( ) (5) Výběr režimu CD ( ) (6) Výběr režimu tuneru ( ) (7) Výběr navigačního režimu ( ) (8) Tlačítko vyjmutí CD desky ( ) (9) Pravý otočný knoflík (Ok) (10) Multifunkční tlačítka (11) Displej 5

6 Ochrana před krádeží Zadání numerického kódu Pokud je autorádio odpojeno od zdroje napájení, je při novém připojení chráněno před krádeží. Po zapnutí tlačítkem se zobrazí hlášení Enter Code Number (Zadejte numerický kód). Pomocí multifunkčních tlačítek 1 7 musíte zadat 5-ciferný kód. Příklad: Kód číslo (číslo kódu naleznete na přiložené kartě CODE CARD). Zadejte kód pomocí multifunkčních tlačítek. Přístroj se automaticky zapne po zadání páté cifry a pokud byly všechny cifry správně zadány. Poznámka: Je důležité uchovávat kartu CODE CARD na bezpečném místě mimo automobil. Pak není možné ilegální použití. Nálepku z příslušenství umístěte uvnitř automobilu na okno. Pokud je zadán chybný kód, hlášení Enter Code Number (Zadejte numerický kód) se zobrazí znovu. Po třetím chybném zadání kódu se zobrazí hlášení Code wait (Kódové čekání) a přístroj nelze použít cca 60 minut. Tři další chybná zadání znovu zablokují přístroj na dalších 60 minut. Pozor: Doba zablokování se počítá pouze pokud je přístroj zapnutý. 6

7 Vyjmutí přenosného panelu Pro efektivní ochranu před krádeží lze z přístroje odpojit přenosný panel (A). Stiskněte krátce tlačítko (záznamové médium zůstane v přístroji). Displej se vysune vpřed. Přenosný panel pak lze vytáhnout. Po vysunutí displeje je hlasitost omezena na maximální hodnotu. Po 20 sekund zvukový signál indikuje, že ovládací komponent je vysunutý dolu. Přístroj se pak automaticky vypne. Poznámka: Z bezpečnostních důvodů není dovoleno nechat přenosný panel otevřený během jízdy. Pozor: Po vyjmutí uložte prosím přenosný panel do ochranného pouzdra. Nedotýkejte se kovových kontaktů na přenosném panelu nebo na přístroji. Vložení přenosného panelu Vložte přenosný panel do levé spodní úchytky a pak ho uchyťte do pravé spodní úchytky. Pak přenosný panel zdvihněte nahoru a uchyťte ho do horních úchytek. Alternativně umístěte přenosný panel přímo proti všem čtyřem úchytkám a pevně ho zatlačte do úchytek. Pro správnou funkci zkontrolujte, že přenosný panel je pevně uchycený všemi čtyřmi úchytkami. Pokud použijete nový přenosný panel nebo přenosný panel z jiného přístroje, musíte zadat numerický kód jak bylo dříve popsáno, aby bylo možné přístroj aktivovat. 7

8 Obecné ovládání Zapnutí/vypnutí Stiskněte tlačítko. Další možnost pro zapnutí/vypnutí: pomocí klíčku zapalování. Aby bylo možné přístroj zapnout klíčkem zapalování, musí být přístroj předtím vypnutý klíčkem zapalování. Po vypnutí zapalování lze zabránit vypnutí přístroje stisknutím tlačítka během 3 sekund. Poznámka: Při vypnutém zapalování lze přístroj také zapnout pomocí tlačítka automaticky za 1 hodinu.. Přístroj se vypne Nastavení hlasitosti Otočte levým otočným knoflíkem. Hlasitost se zvýší nebo sníží. Aktivace nabídky nastavení tónu Stiskněte tlačítko. Nabídka nastavení tónu se aktivuje. Lze použít následující funkce: Bas (Hloubky), Trb (Výšky), Fad (Vyvážení čelních-zadních reproboxů), Bal (Vyvážení pravých-levých reproboxů), Flt (Lineární nastavení), Sub (Subwoofer) a Ldn (Fyziologická korekce). Nastavení hloubek a výšek je uloženo samostatně pro vlnové pásmo MW/LW/SW a FM, pro dopravní vysílání, navigační hlášení, telefonní operace, CD operace a CDC/AUX operace. Nastavení hloubek Stiskněte tlačítko a pak multifunkční tlačítko (Bas). Nastavte požadovanou úroveň hloubek pomocí pravého otočného knoflíku. Nastavení výšek Stiskněte tlačítko a pak multifunkční tlačítko (Trb). Nastavte požadovanou úroveň výšek pomocí pravého otočného knoflíku. 8

9 Nastavení vyvážení čelních-zadních reproboxů Stiskněte tlačítko a pak multifunkční tlačítko (Fad). Pomocí pravého otočného knoflíku nastavte požadované vyvážení čelních-zadních reproboxů. Nastavení vyvážení pravých-levých reproboxů Stiskněte tlačítko a pak multifunkční tlačítko (Bal). Pomocí pravého otočného knoflíku nastavte požadované vyvážení pravých-levých reproboxů. Lineární nastavení Krátce stiskněte tlačítko. Stiskněte multifunkční tlačítko (Flt) zobrazí se hlášení Tone flat (Žádná korekce). Dalším stisknutím multifunkčního tlačítka (Flt) se nastavení tónu pro aktuálně vybraný signálový zdroj (například FM) nastaví na střední hodnoty. Nastavení hlasitosti subwooferu nebo centrálního reproboxu Stiskněte multifunkční tlačítko (Sub). Použijte pravý otočný knoflík pro nastavení požadované hlasitosti subwooferu. Zapnutí/vypnutí fyziologické korekce Stiskněte tlačítko a pak multifunkční tlačítko (Ldn). Pomocí multifunkčního tlačítka (Ldn) můžete fyziologickou korekci zapnout (ON) nebo vypnout (OFF). Fyziologická korekce je vypnutá pro vlnové pásmo MW, LW a SW. 9

10 Použití navigace Co je to navigace? Výraz navigace (latinsky navigare = cestování po moři) je obecný výraz pro určení místa automobilu, určení směru a vzdálenosti od požadovaného cíle a požadované cesty. Hvězdy, důležité orientační body, kompas a satelity atd. jsou použity jako navigační nástroje. S přístrojem KD-NX1R je místo určeno pomocí GPS přijímače (GPS = Globální poziční systém). Směr a vzdálenost od cíle jsou určeny pomocí digitální mapy, navigačního počítače a sensorů. Rychloměr a signál zpátečky jsou navíc použity pro výpočet cesty. Z bezpečnostních důvodů je navádění na cestu především v hlasové podobě podporované indikátorem směru na displeji. Bezpečnostní instrukce Platí všechny dopravní předpisy. Sledování dopravního značení a místních dopravních omezení má vždy přednost. Dopravní navádění je výhradně pro osobní automobily. Speciální doporučení pro jízdu a regulace pro ostatní automobily (například komerční automobily) v něm nejsou zahrnuty. Cíl musí být zadán pouze pokud automobil stojí. Digitalizovaná oblast Dodaný navigační CD disk obsahuje digitalizovanou mapu silnic. Dálnice, celostátní a krajské cesty stejně jako okrskové cesty jsou v této mapě detailně uvedeny. Mapa obsahuje kompletně velká města a městské okresy. Rovněž jsou zde obsaženy krajské a neklasifikované cesty nebo přístupové cesty a městská centra pro malá města a městské okresy. Jednosměrné ulice, pěší zóny, zákazy otáčení a další dopravní omezení jsou brány v potaz jak nejvíce je to možné. Mohou zde rozdíly mezi daty na navigačním CD disku a aktuální místní situací v důsledku trvalých změn systémů silnic a jejich dopravních omezeních. 10

11 Obecné poznámky Během použití navigace pokračuje činnost tuneru nebo CD přehrávače. Vzdálenost, kterou je potřeba ujet před dalším hlášením a přibližný čas příjezdu jsou vždy zobrazeny na pravé straně displeje. Přístroj lze přepnout do režimu tuneru během činnosti navádění na cestu stisknutím tlačítka. Stiskněte tlačítko pro přepnutí do režimu CD přehrávače. Navigační nabídka se automaticky zobrazí během poskytování navigačního hlášení. Při zadávání adresy se zobrazí pouze ta písmena, znaky a symboly, které jsou pro adresu platné. Zadání je automaticky doplněno. Mezery (například v Bad Abbach) musí být zadány s použitím symbolu podtržítka. Písmena, čísla a symboly lze vybrat multifunkčními tlačítka (1) až (9). Jednotlivý symbol lze vybrat opakovaným stisknutím odpovídajícího multifunkčního tlačítka. Výběr lze také provést pomocí pravého otočného knoflíku, jak bude popsáno dále v tomto návodu. Tlačítko opustí aktuální nabídku a zobrazí předchozí nabídku. Cesta je systémem přepočítána pokud je provedena odchylka od cesty. Stiskněte levý otočný knoflík pro poslech aktuálního navigačního hlášení. Během navigačního hlášení lze provést nastavení hlasitosti levým otočným knoflíkem a nastavení tónu stisknutím tlačítka (viz. strana 8). Krátkým stisknutím levého otočného knoflíku si lze vyžádat přídavné informace během navádění na cestu nebo o aktuálním místě pokud není navádění na cestu aktivní. Viz. Informace během navádění na cestu na straně 30. Aktuální navigační hlášení je přerušeno po stisknutí levého otočného knoflíku. Pokud je levý otočný knoflík stisknutý na déle jak 2 sekundy během navigačního hlášení, navigační hlášení se vypne a navádění na cestu pokračuje pouze na displeji. Krátkým stisknutím levého otočného knoflíku navigační hlášení znovu zapnete. Značky rolování a indikují seznam výběru, který lze rolovat pomocí pravého otočného knoflíku. Každou položku zobrazenou v seznamu velkými písmeny lze vybrat stisknutím pravého otočného knoflíku. 11

12 Výběr navigace Stiskněte tlačítko. Pak se na displeji objeví hlavní navigační nabídka. Poznámka: Když poprvé spouštíte navigaci, navigační CD disk musí být vložený v přístroji. Pokud navigační systém ještě nebyl zkalibrován, je požadována kalibrační cesta (viz. Návod k instalaci/připojení na konci tohoto návodu). Pro použití navigace je požadován navigační CD disk s daty pro cílovou zemi. Navigační CD disk musí být vložený pro spuštění výpočtu cesty. Během výpočtu bliká na displeji indikátor CD. Jakmile je výpočet cesty dokončen, indikátor CD zhasne, navigační CD disk lze vyjmout a můžete vložit hudební CD desku. Po zadání cílového místa vyčkejte s jízdou dokud indikátor CD nezmizí. Hlavní navigační nabídka Výběr z DESTINATION DEST. MEMORY P.O.I. LAST DESTINATION lze provést otočením pravým otočným knoflíkem a potvrzením výběru stisknutím pravého otočného knoflíku. DESTINATION Přístup do nabídky zadání cílového místa. Viz. Zadání cílového místa na straně 13. DEST. MEMORY Obsahuje dříve uložená cílová místa. Viz. Paměť cílových míst na straně 33. P.O.I. Nabídka pro výběr speciálních lokálních nebo mezi krajských cílových míst a blízkých speciálních cílových míst. Speciální cílová míst jsou například čerpací stanice, letiště nebo nemocnice. Viz. Speciální místa na straně

13 LAST DESTINATION Zobrazí se seznam posledních 50 cílových míst. Požadované cílové místo lze vybrat otočením pravým otočným knoflíkem. Před potvrzením pravým otočným knoflíkem, si lze vyžádat detaily o cílovém místě stisknutím levého otočného knoflíku. Přerušení cesty se neukládají jako poslední cílová místa. Zadání cílového místa V hlavní navigační nabídce vyberte DESTINATION pomocí pravého otočného knoflíku a stiskněte ho pro potvrzení. Výběr země Pokud Vaše cílové místo leží v jiné zemi, vyberte GERMANY pomocí pravého otočného knoflíku a stiskněte ho pro potvrzení. Vyberte zemi pomocí pravého otočného knoflíku a stiskněte ho pro potvrzení. Poznámka: Doporučujeme výběr místa přerušení cesty (viz. strana 22) v polovině cesty do cílového místa. 13

14 Zadání cílového místa Zobrazí se poslední zadaná lokace. Pokud chcete zadat cílové místo ve zobrazené lokaci, můžete okamžitě vybrat ROAD nebo CENTRE. Pokud Vaše cílové místo leží v jiné lokaci, vyberte lokaci pomocí pravého otočného knoflíku a stiskněte ho pro potvrzení. Vyberte písmena jedno po druhém otáčením pravým otočným knoflíkem a stiskněte ho pro potvrzení. Zvětšené vybrané písmeno se objeví v pravé částí displeje. Pomocí multifunkčního tlačítka lze poslední potvrzené písmeno vymazat. Celé zadání se vymaže pokud multifunkční tlačítko podržíte stisknuté déle jak 2 sekundy. Písmena, která již byla zadána se zobrazí inverzně. Za účelem podpory přístroj nabízí existující název místa, kterého lze dosáhnout. Přístroj nabízí pro výběr pouze možná zbývající písmena. Pokud již není možné zadání žádné jiné položky, přístroj automaticky dokončí zadání názvu místa. Pro akceptování zadání stiskněte a podržte pravý otočný knoflík na déle jak 2 sekundy nebo vyberte symbol malé značky a krátce stiskněte pravý otočný knoflík. Pokud byl dříve zadán kompletní název místa nebo byl automaticky dokončen, program se přepne buď na seznam označení místa nebo na zadání ulice nebo centra. Pokud v zadané lokaci nelze vybrat ulici, ale pouze centrum, program se přepne přímo na nabídku cesty. Pokud potvrdíte nekompletní zadání místa, zobrazí se seznam výběru míst. 14

15 Místo nejbližší zadání se v seznamu výběru místa zobrazí velkými písmeny. Značky rolování indikují, že je pro výběr k dispozici více míst v abecedním pořadí. Vyberte místo otáčením a potvrďte ho stisknutím pravého otočného knoflíku. (Viz. Obecné poznámky na straně 11.) Pokud je zadání nepochybné, program se přepne na zadání ulice nebo centra. Pokud v zadané lokaci nelze vybrat ulici, ale pouze centrum, program se přepne přímo na nabídku cesty. Pokud je zadání nejednoznačné, zobrazí se seznam označení místa. Vyberte požadované místo pomocí pravého otočného knoflíku a stiskněte ho pro potvrzení. Program se přepne na zadání ulice nebo centra. Pokud v zadané lokaci nelze vybrat ulici, ale pouze centrum, program se přepne přímo na nabídku cesty. Zadání ulice cílového místa Použijte pravý otočný knoflík, vyberte ROAD a stiskněte ho pro potvrzení. Vyberte písmena jedno po druhém otáčením pravým otočným knoflíkem a stiskněte ho pro potvrzení. Zvětšené vybrané písmeno se objeví v pravé částí displeje. Pomocí multifunkčního tlačítka lze poslední potvrzené písmeno vymazat. Celé zadání se vymaže pokud multifunkční tlačítko podržíte stisknuté déle jak 2 sekundy. Písmena, která již byla zadána se zobrazí inverzně. Za účelem podpory přístroj nabízí existující název ulice, které lze dosáhnout. Přístroj nabízí pro výběr pouze možná zbývající písmena. 15

16 Pokud již není možné zadání žádné jiné položky, přístroj automaticky dokončí zadání názvu ulice. Pro akceptování zadání stiskněte a podržte pravý otočný knoflík na déle jak 2 sekundy nebo vyberte symbol malé značky a krátce stiskněte pravý otočný knoflík. Pokud byl dříve zadán kompletní název ulice nebo byl automaticky dokončen, program se přepne buď na seznam označení ulice nebo na nabídku cesty. Pokud potvrdíte nekompletní zadání ulice, zobrazí se seznam výběru ulice. Ulice nejbližší zadání se v seznamu výběru ulice zobrazí velkými písmeny. Značky rolování indikují, že je pro výběr k dispozici více ulic v abecedním pořadí. Vyberte ulici otáčením a potvrďte ho stisknutím pravého otočného knoflíku. Pokud je zadání nepochybné, program se přepne na nabídku cesty. Pokud je zadání nejednoznačné, zobrazí se seznam označení ulice. Vyberte požadovanou ulici pomocí pravého otočného knoflíku a stiskněte ho pro potvrzení. Program se přepne nabídku cesty. Zadání centra cílového místa Použijte pravý otočný knoflík, vyberte CENTRE a stiskněte ho pro potvrzení. Pokud má vybrané místo pouze jedno centrum, program se okamžitě přepne na nabídku cesty. Pokud je počet center méně jak 10, zobrazí se seznam center. Vyberte centrum otáčením pravým otočným knoflíkem a stiskněte ho pro potvrzení. Pokud je počet center větší jak 9, program se přepne na zadání centra. 16

17 Vyberte písmena jedno po druhém otáčením pravým otočným knoflíkem a stiskněte ho pro potvrzení. Zvětšené vybrané písmeno se objeví v pravé částí displeje. Pomocí multifunkčního tlačítka lze poslední potvrzené písmeno vymazat. Celé zadání se vymaže pokud multifunkční tlačítko podržíte stisknuté déle jak 2 sekundy. Písmena, která již byla zadána se zobrazí inverzně. Za účelem podpory přístroj nabízí existující název centra, které lze dosáhnout. Přístroj nabízí pro výběr pouze možná zbývající písmena. Pokud již není možné zadání žádné jiné položky, přístroj automaticky dokončí zadání názvu centra. Pro akceptování zadání stiskněte a podržte pravý otočný knoflík na déle jak 2 sekundy nebo vyberte symbol malé značky a krátce stiskněte pravý otočný knoflík. Pokud byl dříve zadán kompletní název centra nebo byl automaticky dokončen, program se přepne na nabídku cesty. Pokud je zadání nejednoznačné, zobrazí se seznam center. Centrum nejbližší zadání se v seznamu center zobrazí velkými písmeny. Značky rolování indikují, že je pro výběr k dispozici více center v abecedním pořadí. Vyberte centrum otáčením a potvrďte ho stisknutím pravého otočného knoflíku. Program se přepne nabídku cesty. Poznámka: Seznam možných center se zobrazí okamžitě po stisknutím pravého otočného knoflíku na déle jak 2 sekundy bez nutnosti vybírat jakékoli písmeno. 17

18 Nabídka cesty Výběr z SAVE DESTINATION START-FAST R., (START-SHORT R. nebo START-DYN. R.) HOUSE NUMBER CROSSING ROUTE SETTINGS lze provést otočením pravým otočným knoflíkem a potvrzením výběru stisknutím pravého otočného knoflíku. SAVE DESTINATION Přístup do nabídky zadání pro paměť cílového místa (viz. strana 20). START-FAST R., (START-SHORT R. nebo START-DYN. R.) Spuštění navádění na cestu. Současně se zobrazí informace o aktuálně vybrané možnosti cesty (-SHORT R. pro krátkou cestu, -FAST R. pro rychlou cestu a DYN R. pro dynamickou cestu). HOUSE NUMBER Zde lze zadat číslo domu ve specifikované ulici cílového místa. Tato funkce je k dispozici pouze pokud jsou tyto informace uloženy na navigačním CD disku. CROSSING Zde lze jako cílové místo definovat křižovatku. Tato funkce je k dispozici pouze pokud jsou tyto informace uloženy na navigačním CD disku. ROUTE SETTINGS Zde lze vybrat specifikování požadavků jako je rychlá cesta, krátká cesta, dynamická cesta, dálnice, přívoz a silnice s mýtným. Zadání čísla domu pro ulici cílového místa Pomocí pravého otočného knoflíku vyberte HOUSE NUMBER v nabídce cesty a stiskněte ho pro potvrzení. Pomocí pravého otočného knoflíku zadejte číslo domu pro ulici cílového místa a stiskněte ho na déle jak 2 sekundy pro potvrzení zadání. Pro potvrzení také můžete vybrat symbol malé značky a pak krátce stiskněte pravý otočný knoflík. V důsledku charakteristik systému navádění na cestu pokračuje pouze v oblasti specifikovaného čísla domu. Vyberte START pro spuštění navádění na cestu. 18

19 Vyberte SAVE DESTINATION pro přechod do nabídky paměti cílového místa. Vyberte ROUTE SETTINGS pro přístup k možným nastavením cesty. Vyberte položku otáčením pravým otočným knoflíkem a stiskněte ho pro potvrzení výběru. Výběr křižovatky pro ulici cílového místa Pomocí pravého otočného knoflíku vyberte CROSSING v nabídce cesty a stiskněte ho pro potvrzení. Pomocí pravého otočného knoflíku vyberte křižovatku pro ulici cílového místa a stiskněte ho pro potvrzení zadání. Vyberte START pro spuštění navádění na cestu. Vyberte SAVE DESTINATION pro přechod do nabídky paměti cílového místa. Vyberte ROUTE SETTINGS pro přístup k možným nastavením cesty. Vyberte položku otáčením pravým otočným knoflíkem a stiskněte ho pro potvrzení výběru. Výběr nastavení cesty Pomocí pravého otočného knoflíku vyberte ROUTE SETTINGS v nabídce cesty a stiskněte ho pro potvrzení. FAST ROUTE Pokud to vyberete, program vypočítá nejkratší možný čas cesty. SHORT ROUTE Pokud to vyberete, program vypočítá nejkratší možnou vzdálenost cesty. Poznámka: Nastavení SHORT ROUTE je často doporučeno pro velká města. DYNAMIC ROUTE Navádění na dynamickou cestu je použito pro výpočet cesty s ohledem na aktuální dopravní hlášení. Poznámka: Toto nastavení lze vybrat pouze pokud byla zapnutá funkce TMC nebo pokud je aktuálně zapnutá. Viz. Zapnutí/vypnutí funkce TMC na straně 51. Pokud je aktivováno navádění na dynamickou cestu, pro výpočet cesty je použito nastavení FAST ROUTE. 19

20 Viz. Dynamická navigace s TMC na straně 27 pro další informace. RESTRICTION Poskytuje možnosti pro vynechání dálnic, přívozů nebo silnic s mýtným. Výběr lze provést otáčením pravým otočným knoflíkem a nastavení lze změnit stisknutím pravého otočného knoflíku. Stiskněte knoflík na déle jak 2 sekundy pro akceptování všech nastavení a opuštění nabídky. Poznámka: Cestu bez dálnice lze vypočítat pouze pro kratší vzdálenosti (až do 200 km). Uložení specifikovaného cílového místa do paměti cílového místa Pro navádění na cestu není absolutně nutné ukládat cílové místo do paměti cílového místa. Paměť ale spoří nutnost opakovaného ručního zadávání pokud stejné cílové místo požadujete někdy později. Pomocí pravého otočného knoflíku vyberte SAVE DESTINATION v nabídce cesty a stiskněte ho pro potvrzení. Pro specifikované cílové místo můžete zadat název podle svého výběru dlouhý až 20 znaků a po stisknutí pravého otočného knoflíku na déle jak 2 sekundy se automaticky uloží do paměti cílového místa. Viz. Paměť cílového místa na straně 33. Pro potvrzení také můžete vybrat symbol malé značky a pak krátce stiskněte pravý otočný knoflík. Pokud nechcete zadávat název podle svého požadavku, stiskněte a podržte pravý otočný knoflík déle jak 2 sekundy pro uložení adresy tak, jak jste jí dříve zadali, do paměti cílového místa. Poslední zadané cílové místo lze uložit do jakéhokoli paměťového místa otáčením pravým otočným knoflíkem. Paměťové místo je potvrzeno krátkým stisknutím pravého otočného knoflíku. Celkem lze uložit 50 cílových míst. 20

21 Pro finální uložení v paměti cílového místa musí být buďto spuštěno navádění na cestu nebo musí být program přepnut na zadání nového cílového místa výběrem položky NEW DESTINATION. Vymazání uloženého cílového místa Vyberte paměť cílového místa (viz. strana 33). Vyberte cílové místo, které chcete vymazat pomocí pravého otočného knoflíku a stiskněte multifunkční tlačítko (DEL). Zaplněná paměť cílového místa Objeví se pokud je paměť cílového místa plná. Vyberte buď DELETE (pro přechod do paměti cílového místa za účelem vymazání některého cílového místa) nebo BACK (pro zrušení uložení). Výpočet navádění na cestu Hlášení Calculating route indikuje, že vzdálenost je počítána, což může trvat několik sekund. Po prvním hlášení navádění na cestu indikátor CD bliká na displeji dokud není cesta kompletně vypočítána. Po zadání cílového místa vyčkejte s jízdou dokud indikátor CD nezmizí. Přepočítání cesty Pokud aktuální cestu nelze sledovat v důsledku zablokování cesty, objížděk, neúmyslné jízdy špatným směrem nebo chybou při dodržování doporučení, systém okamžitě vypočítá novou cestu. Během tohoto přepočtu je zobrazeno NEW ROUTE. 21

22 Místo přerušení cesty Tato funkce umožňuje zadat místo přerušení cesty když je navádění na cestu aktivní. Zadání místa přerušení cesty Stiskněte multifunkční tlačítko. Použijte pravý otočný knoflík, proveďte výběr a stiskněte ho pro potvrzení. DEST. MEMORY (Viz. strana 33.) Vyberte místo přerušení cesty z paměti cílového místa. DESTINATION (Viz. strana 13.) Umožňuje zadat místo přerušení cesty přesným specifikováním adresy. P.O.I. (Viz. strana 33.) Umožňuje vybrat speciální cílové místo jako místo přerušení cesty pomocí LOCAL AREA, NEAR DESTINATION a TOWN/COUNTRY, například čerpací stanici nebo letiště. Spuštění navádění na cestu do místa přerušení cesty Pro spuštění navádění na cestu do místa přerušení cesty stiskněte pravý otočný knoflík. Cesta je vypočítána a navádění na cestu začne. Poznámka: Symbol je během navádění na cestu do místa přerušení cesty zobrazený inverzně. 22

23 Vymazání místa přerušení cesty Stiskněte multifunkční tlačítko. Pro vymazání místa přerušení cesty stiskněte pravý otočný knoflík během 8 sekund. Dosažení místa přerušení cesty Po zobrazení hlášení YOU HAVE REACHED YOUR STOPOVER (Dosáhli jste místa přerušení cesty) automaticky začne navádění na cestu do konečného cílového místa. Funkce dopravní zácpy Tato funkce Vám umožňuje blokovat blížící se část cesty od následující křižovatky a vypočítat objížďku pokud je přímo před Vámi dopravní zácpa nebo zablokovaná cesta. Zadání délky dopravní zácpy Stiskněte multifunkční tlačítko. Použijte pravý otočný knoflík, vyberte délku dopravní zácpy a stiskněte ho pro potvrzení. Symbol se zobrazí inverzně a cesta je přepočítána. 23

24 Vymazání blokování cesty Stiskněte multifunkční tlačítko. Pro vymazání blokování cesty stiskněte pravý otočný knoflík během 8 sekund. Zrušení navádění na cestu Stiskněte tlačítko. Navádění na cestu j zrušeno stisknutím pravého otočného knoflíku během 8 sekund. Jinak navádění na cestu pokračuje. 24

25 Poznámky k navádění na cestu Po zadání cílového místa (adresy) systém vypočítá cestu a ohlásí? Ready to drive off (Přepraven na cestu). Doporučení pro jízdu jsou dávána hlasovými hlášeními a zobrazením na displeji. Stisknutím levého otočného knoflíku lze aktuální doporučení pro jízdu zopakovat. Pokud není cesta, po které se má jet jasná, například na křižovatce, kde není specifikována změna směru, směr jízdy lze zobrazit stisknutím pravého otočného knoflíku. Následujte prosím směr indikovaný šipkou. Zobrazení se objeví na 8 sekund po stisknutí pravého otočného knoflíku. Nebezpečí! Pokud je doporučení pro jízdu v rozporu s dopravními předpisy, vždy platí dopravní předpisy! Pro vyjasnění zde následuje část s příklady možných doporučení pro jízdu: Please perform a U-turn if possible. (Prosím, proveďte otočku zpět, pokud je to možné.) M Pokud jedete špatným směrem a máte se při nejbližší příležitosti otočit zpět. Please turn right after 300 metres. (Prosím, po 300 metrech se otočte doprava.) M Indikátor šipky míří vedle ulice,do které máte zahnout. Sloupcový indikátor průběhu vpravo ilustruje vzdálenost a černá část se zmenšuje jak se blížíte ke křižovatce. 25

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů.

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Obsah Úvod Nejdříve si přečtěte... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Všeobecné pokyny... 3 Účel použití... 3 Přehled Spínací

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

GPS NAVIGAC NÍ SYSTÉM

GPS NAVIGAC NÍ SYSTÉM GPS NAVIGAC NÍ SYSTÉM PRU VODCE RYCHLÝM SPUŠTE NÍM NAVIGACE ÚVODNÍ STRANA C ESKY Začínáme Při prvním použití navigace se automaticky spustí počáteční nastavení. Postupujte následovně: Vyberte jazyk programu.

Více

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 U Topolů 1778 258 01 Vlašim Česká republika NÁVOD K POUŽITÍ Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod a řiďte se uvedenými pokyny. Děkujeme, že jste si zakoupili

Více

Měřič tepové frekvence PC 14

Měřič tepové frekvence PC 14 Měřič tepové frekvence PC 14 I. Obecné informace 1. Obsah sady 1 měřič tepové frekvence PC14 1 elastický pásek 1 snímací hrudní pás 1 držák na kolo 2. Nasazení měřiče tepové frekvence / namontování držáku

Více

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway)

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) REGULÁTORY SMART GATE Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Smart Gate je bezdrátová komunikační brána mezi vzduchotechnickými jednotkami SAVE a bezdrátovými

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

Začínáme. Při prvním použití navigačního softwaru se spustí inicializační procedura. Proveďte následující kroky:

Začínáme. Při prvním použití navigačního softwaru se spustí inicializační procedura. Proveďte následující kroky: Začínáme Při prvním použití navigačního softwaru se spustí inicializační procedura. Proveďte následující kroky: Zvolte jazyk programu. Pokud se Váš jazyk neobjeví na obrazovce, přejděte na jinou stránku

Více

Elektronická čtečka Volcano 7

Elektronická čtečka Volcano 7 1. Před prvním použitím 2. Úvodní obrazovka Volcano 3. Historie prohlížeče 4. Elektronická kniha 5. Čtení elektronických knih 6. Přiblížení / oddálení 7. Otočení obrazovky 8. Umístění záložky na stránku

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM Rychlý instalační průvodce DA-10295 Vítejte Děkujeme vám za zakoupení Digitus Bluetooth Soundbar se subwooferem! Nezáleží na tom jak tento výrobek využijete - zdali

Více

Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače

Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače INSTALACE Přední panel Zadní panel LNB IN: PŘIPOJENÍ K SATELITNÍ ANTÉNĚ LNB OUT: PŘIPOJENÍ K JINÉMU PŘIJÍMAČI KOMPOZITNÍ VÝSTUP VIDEO SIGNÁLU ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ

Více

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR200 Dálkový ovladač Magic Motion (AKB732955) Hardwarový

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

Seznam: 1. Nastavení. 2. Provoz. 3. Stažení. 4. Montáž /příslušenství

Seznam: 1. Nastavení. 2. Provoz. 3. Stažení. 4. Montáž /příslušenství Seznam: 1. Nastavení 2. Provoz 3. Stažení 4. Montáž /příslušenství 1) Nastavení Vložte do kamery baterie a paměťovou kartu. Otevřete kryt bateriového prostoru nacházející se na zadní straně fotoaparátu.

Více

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL CZECH Začínáme Při prvním použití navigačního softwaru se automaticky spustí proces počátečního nastavení. Postupujte následovně: Zvolte jazyk programu. Pokud

Více

Úvodní informace. Zapojení a montáž

Úvodní informace. Zapojení a montáž IPLUGRDS Univerzální rozhraní pro připojení MP3 přehrávače, Apple ipod, itouch, iphone, nebo externího zdroje k audio systému vozidla s možností ovládání prostřednictvím tlačítek na volantu Obsah Úvodní

Více

GoClever Map 2.5 manuál

GoClever Map 2.5 manuál GoClever Map 2.5 manuál Obsah 1. Na dotyku záleží... 4 2. Navádění k lokaci... 5 3. Navigační okno... 7 3.1. Změna nastavení systému navigačního okna... 7 4. Hlavní vlastnosti GoClever Map 2.5... 8 5.

Více

Zapnutí Zmáčkněte jakékoli tlačítko. Vypnutí Gymboss se sám vypne po 5 minutách nečinnosti (nesmí být spuštěn odpočet), nebo ho můžete vypnout v menu.

Zapnutí Zmáčkněte jakékoli tlačítko. Vypnutí Gymboss se sám vypne po 5 minutách nečinnosti (nesmí být spuštěn odpočet), nebo ho můžete vypnout v menu. Zapnutí Zmáčkněte jakékoli tlačítko. Vypnutí Gymboss se sám vypne po 5 minutách nečinnosti (nesmí být spuštěn odpočet), nebo ho můžete vypnout v menu. Rozložení tlačítek Baterie:. Když se baterie příliš

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH,

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH, NAI DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA Děkujeme za zakoupení výrobku NAI, a přejeme Vám s jeho užíváním prožití mnoha příjemných okamžiků. Vývoji výrobku jsme věnovali maximální úsilí a nemálo prostředků. Můžeme

Více

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné!

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné! 310365 01 Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním BZT26440 L N 230-240V~ 3 µ 50-60Hz R10a -25T 2 1 16(4)A 250V~ CZ Návod k montáži a pužití MENU OK D GB CZ PL HR 3 BTZ26440 2 1 N L L Připojení

Více

Uživatelský manuál. Dynavix Navigace. pro zařízení s OS Android

Uživatelský manuál. Dynavix Navigace. pro zařízení s OS Android Uživatelský manuál Dynavix Navigace pro zařízení s OS Android Obsah: Spuštění Nastavení první trasy Pohled řidiče (náhled) Trasa Zobrazení celé trasy Objížďka a přepočet trasy Simulace a plánování trasy

Více

Komfortní dálkové ovládání s integrovanými spínacími hodinami pro nezávislé vytápění a další zařízení. Návod k obsluze. J. Eberspächer GmbH & Co.

Komfortní dálkové ovládání s integrovanými spínacími hodinami pro nezávislé vytápění a další zařízení. Návod k obsluze. J. Eberspächer GmbH & Co. J. Eberspächer GmbH & Co. KG Eberspächerstr. 24 D-73730 Esslingen Komfortní dálkové ovládání s integrovanými spínacími hodinami pro nezávislé vytápění a další zařízení. Telefon (ústředna) (0711) 939-00

Více

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM Model č. KX-TG8411FX/KX-TG8412FX KX-TG8421FX Stručný průvodce Chcete-li zařízení použít ve vaší zemi, nejprve změňte nastavení regionu na

Více

viagps 3.0 Black edition Uživatelská příručka

viagps 3.0 Black edition Uživatelská příručka viagps 3.0 Black edition Uživatelská příručka Obsah 1. Úvod..... 4 2. Navigace k cíli... 6 3. Navigace... 8 4. Náhled a editace trasy... 9 4.1. Jak změnit cíl cesty nebo přidat průjezdové body... 9 4.2.

Více

PŘEHLEDNÉ SCHÉMA RADIONAVIGAČNÍ SYSTÉM

PŘEHLEDNÉ SCHÉMA RADIONAVIGAČNÍ SYSTÉM PŘEHLEDNÉ SCHÉMA RADIONAVIGAČNÍ SYSTÉM 1 STRUČNÝ NÁVOD Rozhlasový režim Ruční ladění vysílačů FM, AM, 24 TIM a TMC (Volba zaznamenaných hlášení) 28 Režim měniče CD Volba skladby 31 Tlačítko FM, Aktivování

Více

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Datacard Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Co potřebujete Tiskárna karet je zapnuta a připravena k tisku karet ve stavu Ready, a stavová dioda

Více

POSTUP ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD SSD-NAVI (verze 3.00)

POSTUP ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD SSD-NAVI (verze 3.00) 1 - OBSAH Stížnost zákazníka Diagnostika Přehled a popis kolíků Kap 2 Obecný funkční problém Kap 3 Nefunguje nebo bez napájení (černý displej): Kap 3-1 Nefunkční tlačítko Kap 3-2 Dotykový displej nefunguje

Více

Klávesnice EKB2. Stručný uživatelský návod k použití. Verze 1.00

Klávesnice EKB2. Stručný uživatelský návod k použití. Verze 1.00 Klávesnice EKB2 Stručný uživatelský návod k použití Verze 1.00 Vážený zákazníku. Tento stručný uživatelský manuál Vás přehlednou a jednoduchou formou seznámí se základní obsluhou Vašeho zabezpečovacího

Více

Mobilní aplikace pro ARVAL ON BOARD. Podrobný manuál

Mobilní aplikace pro ARVAL ON BOARD. Podrobný manuál Mobilní aplikace pro ARVAL ON BOARD Podrobný manuál Úvod ARVAL ON BOARD (AOB) Mobile je mobilní verze klasického ARVAL ON BOARD, který je určen pro chytré telefony a tablety. Je k dispozici pro platformy

Více

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST Micro SD kamera AIC 5855+5111+5901 Připojení bateriové části Pro připojení bateriové části je třeba zarovnat zářezy na obou částech. Spojení je možno

Více

Synco living QAX913. Dohled Funkce & ovládání. Březen 2011 Strana 1/43 Michal Bassy - Březen 2011

Synco living QAX913. Dohled Funkce & ovládání. Březen 2011 Strana 1/43 Michal Bassy - Březen 2011 Synco living QAX913 Dohled Funkce & ovládání Březen 2011 Strana 1/43 Michal Bassy - Březen 2011 Přehled Nastavení Nepřítomnost a dohled Dohled oken / dveří Signalizace (zvuková signalizace a stavový výstup)

Více

SIMPLY CLEVER. ŠkodaAuto RADIONAVIGAČNÍ SYSTÉM SatCompass

SIMPLY CLEVER. ŠkodaAuto RADIONAVIGAČNÍ SYSTÉM SatCompass SIMPLY CLEVER ŠkodaAuto RADIONAVIGAČNÍ SYSTÉM SatCompass Úvod Rozhodli jste se pro vozidlo Škoda vybavené Radionavigačním systémem SatCompass (dále jen navigačním systémem), srdečně Vám děkujeme za Vaši

Více

CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606

CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606 CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606 Děkujeme za zakoupení přístroje NAITECH. Jeho vývoji jsme věnovali nemálo prostředků, a proto Vám můžeme zaručit jeho prvotřídní kvalitu a 100% funkčnost. Abyste

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE Tento návod je určen pro osoby, které budou odpovídat za instalaci, provoz a údržbu. Platí od: 04/2007 VARIPULSE 04/07 2/10 Řídící jednotka

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka SE560 Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu Uživatelská příručka Obsah Funkce a možnosti zabezpečovacího systému... 3 Nastavitelné parametry zabezpečovacího systému... 4 Funkce tlačítek dálkového

Více

Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P

Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P Výrobce: Typ zařízení: Well Well T22P, Well T26P Firmware: 7.60.30.5, 6.60.30.5 Služba: VoIP CTX / Voice Connect (Virtuální ústředna / Neomezená linka) Datum: 2.11.2011

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

Manuál pro navigační software a použití mapy k GPS navigaci X-SITE XSN-350

Manuál pro navigační software a použití mapy k GPS navigaci X-SITE XSN-350 Manuál pro navigační software a použití mapy k GPS navigaci X-SITE XSN-350-1 - Obsah: ÚVOD... 3 Hlavní funkce...3 RYCHLÝ START... 3 Startovní obrazovka...3 Volba cíle...4 Režim Pomocí šipek...5 DETAILNÍ

Více

5210n / 5310n Stručná příručka

5210n / 5310n Stručná příručka 5210n / 5310n Stručná příručka 1 2 3 4 VÝSTRAHA: Před instalací a spuštěním tiskárny Dell je třeba se seznámit s bezpečnostními pokyny v Příručce majitele a řídit se jimi. 5 6 7 8 1 Volitelný výstupní

Více

Obsluha přijímače GPS cvičení

Obsluha přijímače GPS cvičení Písemná příprava na zaměstnání Navigace Obsluha přijímače GPS cvičení Zpracovala: o. z. Ing. Ivana Kulczycká Pracoviště: ORGGZ GPSmap 60CS Tento přístroj je vhodný pro praktickou ukázku práce s GPS přístrojem

Více

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba Návod k použití a instalaci Multifunkční trouba 1 2 3 1 Pečící funkce 6 Tlačítko 2 Ukazatel teploty 7 Tlačítko / Dětský zámek 3 Elektronické hodiny 8 Zapnout / Vypnout 4 Tlačítko teplota 9 Vnitřní osvětlení

Více

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV Obsah Popis dálkového ovladače...3 Ovládání TV služby...4 1. Informace o pořadu...4 2. Seznam TV kanálů...5 3. Možnosti pořadu...5 4. Programový průvodce...6 5.

Více

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka Modem a síť LAN Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OR EASY.B EASY.W Obsah CZ Záruka 2 Specifikace 2 Ochrana před vodou a prachem 2 Přehled o produktu 3 Nabíjení baterie 4 LED indikátor stavu 4 Zapnutí/vypnutí 4

Více

SIMPLY CLEVER. ŠkodaOctavia RADIONAVIGAČNÍ SYSTÉM NEXUS

SIMPLY CLEVER. ŠkodaOctavia RADIONAVIGAČNÍ SYSTÉM NEXUS SIMPLY CLEVER ŠkodaOctavia RADIONAVIGAČNÍ SYSTÉM NEXUS O tomto návodu Tento návod obsahuje důležité informace, tipy, rady a varovné pokyny pro obsluhu radionavigačního systému. Další důležité informace,

Více

Průvodce nastavením Wi-Fi

Průvodce nastavením Wi-Fi Průvodce nastavením Wi-Fi uu Úvod Existují dva režimy bezdrátové sítě LAN: režim infrastruktura pro připojení přes přístupový bod a režim ad-hoc pro vytvoření přímého propojení se zařízením podporujícím

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

Měřič Oxidu Uhelnatého Provozní Manuál

Měřič Oxidu Uhelnatého Provozní Manuál Měřič Oxidu Uhelnatého Provozní Manuál 1 1. Úvod Měřič oxidu uhelnatého detekuje přítomnost oxidu uhelnatého (CO) a měří koncentraci v rozmezí 1-1000 částí na milión (PPM). Přístroj indikuje přítomnost

Více

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka SE528 Zabezpečovací systém do automobilu Instalační a uživatelská příručka Funkce systému: Dálkové ovládání s plovoucím kódem Nastavitelná délka impulsu pro odemknutí a zamknutí dveří Nastavitelné automatické

Více

Návod pro programovatelný ovladač

Návod pro programovatelný ovladač Návod pro programovatelný ovladač Dálkáč Makro 6 Stars Začínáme Pro programování ovladače je zapotřebí mít připojený ovladač do USB portu počítače kabelem USB/mini USB a spustit SW na programování. SW

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II cs Návod na montáž a obsluhu 5 -ti kanálový ruční vysílač Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má

Více

Prosím mějte na paměti, že z bezpečnostních důvodů byste měli změnit Internetový přístupový kód každých 60 dní.

Prosím mějte na paměti, že z bezpečnostních důvodů byste měli změnit Internetový přístupový kód každých 60 dní. Před přihlášením - HLAVNÍ MENU Přihlášení do banky Přihlášení s Internetovým přístupovým kódem 1. Vepište své Zákaznické ID do kolonky 'identifikátor uživatele'. (Vaše Zákaznické ID je 8-místný číslovat

Více

Užitečné informace Stručná příručka 2. Zabezpečení systému 3. Funkce rádia 5. Všeobecné ovládací prvky 8. Ovládací prvky rádia 14

Užitečné informace Stručná příručka 2. Zabezpečení systému 3. Funkce rádia 5. Všeobecné ovládací prvky 8. Ovládací prvky rádia 14 18618_T_Pilot_2005_CZ.qxd 26/9/05 5:06 pm Page 2 Obsah Užitečné informace Stručná příručka 2 Zabezpečení systému 3 Funkce rádia 5 Všeobecné ovládací prvky 8 Ovládací prvky rádia 14 Navigace (jednotky DX)

Více

Digitální adaptér - měnič zdrojů audio signálu. Adaptér umožňuje přehrávání z USB disku a SD karty prostřednictvím vstupu pro CD měnič na autorádiu

Digitální adaptér - měnič zdrojů audio signálu. Adaptér umožňuje přehrávání z USB disku a SD karty prostřednictvím vstupu pro CD měnič na autorádiu Digitální adaptér - měnič zdrojů audio signálu Adaptér umožňuje přehrávání z USB disku a SD karty prostřednictvím vstupu pro CD měnič na autorádiu Uživatelská příručka Obsah Informace o výrobku... 1 Obsah

Více

Automobilový zabezpečovací systém SPY13

Automobilový zabezpečovací systém SPY13 Automobilový zabezpečovací systém SPY13 Uživatelská příručka Obsah Tlačítka dálkového ovladače... 2 Funkce zabezpečovacího systému... 2 Aktivace a deaktivace zabezpečení, spuštění poplachu...2 Dočasné

Více

Android Elizabeth. Verze: 1.1

Android Elizabeth. Verze: 1.1 Android Elizabeth Program pro měření mezičasů na zařízeních s OS Android Verze: 1.1 Naposledy upraveno: 15. února 2013 Aleš Razým Historie verzí Verze Datum Popis 1.0 7.1.2013 Původní verze pro OS Android

Více

Možnost skla pro předlohy

Možnost skla pro předlohy Xerox WorkCentre 8/8/8/8/890 Vytvoření kopie Domovská stránka služeb Stav úloh Doteková obrazovka Start Vymazat vše Stop. Vložte předlohy do vstupní přihrádky podavače předloh lícem nahoru. Nastavte vodítka

Více

Návod pro programovatelný ovladač

Návod pro programovatelný ovladač Návod pro programovatelný ovladač Dálkáč General 4 Stars Začínáme Pro programování ovladače je nutné mít připojený IR převodník (programátor) do USB portu počítače a spustit software IR Programmable remote

Více

Návod k obsluze. HtIndustry. rozšířená konfigurační úroveň. HTH8 s.r.o. HtIndustry, rozšířená konfigurační úroveň, 2.02/rev.

Návod k obsluze. HtIndustry. rozšířená konfigurační úroveň. HTH8 s.r.o. HtIndustry, rozšířená konfigurační úroveň, 2.02/rev. Návod k obsluze HtIndustry rozšířená konfigurační úroveň HtIndustry, rozšířená konfigurační úroveň, 2.02/rev. 1, 01/2004 1 HTH8 s.r.o. Eimova 880, 572 01 Polička Czech Republic tel.: +420 461 619 515 fax:

Více

BEZDRÁTOVÉ DIGITÁLNÍ ÈIDLO VLHKOSTI

BEZDRÁTOVÉ DIGITÁLNÍ ÈIDLO VLHKOSTI WS350 BEZDRÁTOVÉ DIGITÁLNÍ ÈIDLO VLHKOSTI VYSÍLAÈ K PØIJÍMAÈÙM ØADY WS3xx Bezdrátové digitální čidlo vlhkosti je vhodné do míst, kde je nutné udržovat stálou vlhkost vzduchu (např. sklady). WS350 je vysílač,

Více

Návod pro aktualizaci map a navigačního softwaru pro přístroje ZENEC E>GO (ZE-NC2010, ZE-NC2040, ZE-NC3810, ZE-NC5010) pomocí Toolbox a Synctool

Návod pro aktualizaci map a navigačního softwaru pro přístroje ZENEC E>GO (ZE-NC2010, ZE-NC2040, ZE-NC3810, ZE-NC5010) pomocí Toolbox a Synctool Návod pro aktualizaci map a navigačního softwaru pro přístroje ZENEC E>GO (ZE-NC2010, ZE-NC2040, ZE-NC3810, ZE-NC5010) pomocí Toolbox a Synctool Obsah 1.1... Příprava na aktualizaci 1.2... SyncTool software

Více

Návod k instalaci opakovače DECT signálu

Návod k instalaci opakovače DECT signálu Návod k instalaci opakovače DECT signálu Gigaset DECT repeater 2.0 / Gigaset opakovač DECT signálu 2.0 Opakovač DECT signálu slouží pro rozšíření pokrytí bezdrátového signálu DECT telefonů Gigaset, v případě,

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

Inteligentní parkovací asistent 80350. Uživatelská příručka

Inteligentní parkovací asistent 80350. Uživatelská příručka Inteligentní parkovací asistent 80350 Uživatelská příručka Obsah Informace o výrobku... 1 Obsah balení... 2 Postup montáže... 2 Přehled funkcí a ovládání... 4 Technické specifikace... 8 Informace o výrobku

Více

Zobrazení informací o stavu spojení

Zobrazení informací o stavu spojení Zobrazení informací o stavu spojení Můžete si prohlédnout informace o stavu spojení mezi tímto přijímačem a vozidlem. Mezi tato spojení patří informace GPS a signály parkování. Zobrazení informací o stavu

Více

CENTRÁLNÍ REGULAČNÍ SYSTÉM PŘÍRUČKA UŽIVATELE

CENTRÁLNÍ REGULAČNÍ SYSTÉM PŘÍRUČKA UŽIVATELE CENTRÁLNÍ REGULAČNÍ SYSTÉM PŘÍRUČKA UŽIVATELE ROBUR s.r.o. Tel: 541 228 266 Fax: 541 227 620 Servis: 800 153 491 e-mail: servis@robur.cz OBSAH OBSAH... 2 REŽIM DIAGNOSTIKY... 3 Základní ovládací prvky...

Více

AGE MONITOR Manuál OBSAH:

AGE MONITOR Manuál OBSAH: AGE s.r.o. České Meziříčí 51771 tel: 494661237 AGE MONITOR Manuál OBSAH: 1. Informační panel... 2 2. Systémová nastavení... 3 3. Správa uživatelů... 4 4. Globální náhled jednotek a kamer... 5 5. Správa

Více

Obsah. Touch & Connect... 3 CD 40 USB... 93 CD 30 / CD 30 MP3... 135 Mobile Phone Portal... 167

Obsah. Touch & Connect... 3 CD 40 USB... 93 CD 30 / CD 30 MP3... 135 Mobile Phone Portal... 167 Obsah Touch & Connect... 3 CD 40 USB... 93 CD 30 / CD 30 MP3... 135 Mobile Phone Portal... 167 OPEL ZAFIRA Infotainment System Touch & Connect Úvod... 4 Rádio... 20 CD přehrávač... 25 Vstup AUX... 30 USB

Více

Pokyny uvedené v návodu nejsou závazné a platí přiměřeně v závislosti na vybavení vozidla, jeho verzi, případně i vybraných volitelných doplňcích a

Pokyny uvedené v návodu nejsou závazné a platí přiměřeně v závislosti na vybavení vozidla, jeho verzi, případně i vybraných volitelných doplňcích a Pokyny uvedené v návodu nejsou závazné a platí přiměřeně v závislosti na vybavení vozidla, jeho verzi, případně i vybraných volitelných doplňcích a samozřejmě i přiměřeně vzhledem k zemi prodeje. To platí

Více

Návod k použití FMT200BT

Návod k použití FMT200BT Návod k použití FMT200BT FMT200BT je Bluetooth hands free sada pro mobilní telefony a PDA a bezdrátový MP3- přehrávač pro audio systémy. Před použitím si důkladně přečťete návod. Obsah balení: FMT200BT,

Více

PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT

PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PRO VŠECHNY TYPY VYTÁPĚNÍ 4 TEPLOTNÍ ZMĚNY NA DEN NEZÁMRZOVÁ TELOTA 5 C PT11 NOVÝ DESIGN - JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ - SNADNÁ MONTÁ MONTÁŽ A UMÍSTĚNÍ Termostat instalujte na vhodné

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dokonalé maskování skryté kamery nová a neokoukaná Velmi kvalitní HD obraz a kvalitní zvuk Kompatibilita s modely

Více

9 TFL LCD Výklopný monitor s DVD přehrávačem

9 TFL LCD Výklopný monitor s DVD přehrávačem 9 TFL LCD Výklopný monitor s DVD přehrávačem Návod pro uživatele Kompatibilní s: DVD, MP4, MP3, VCD, CD, CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW, DVCD Před instalací do auta a spuštěním přístroje, přečtěte si, prosím,

Více

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Obsah 1 Úvod 1.1 Všeobecný popis 1.2 Tělo fotoaparátu, rozhraní 1.3 Zobrazení informací

Více

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru.

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Instalace Připojení zařízení Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Pomocí ethernetového síťového kabelu připojte WAN-port vašeho routeru k LAN-portu modemu. Pomocí

Více

SLITE 200SW Uživatelská příručka

SLITE 200SW Uživatelská příručka SLITE 200SW Uživatelská příručka Vypínač LCD dotyková obrazovka Deska s bílým světlem USB port UV transiluminátor Ethernet USB porty Hlavní vypínač Camera CCD Sony ICX205AL je CCD obrazový senzor s 2.0

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 62 20 14 Pomocí této sady bezdrátově (rádiově) ovládaných síťových zásuvek zapnete a vypnete pohodlně osvětlení, ventilátory a ostatní elektrické spotřebiče z křesla, ze židle

Více

Uživatelský manuál. OXE Double HD. Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál.

Uživatelský manuál. OXE Double HD. Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Uživatelský manuál OXE Double HD Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Děkujeme Vám za volbu našeho výrobku Oxe Double (Černá skříňka

Více

O 2 TV. jediná televize, která se vám přizpůsobí

O 2 TV. jediná televize, která se vám přizpůsobí O 2 TV jediná televize, která se vám přizpůsobí Vítejte ve světě O 2 TV Vítejte ve světě zábavy a odpočinku! Ve světě, kde se nemusíte nikomu a ničemu přizpůsobovat. Díky svým unikátním funkcím je O 2

Více

Naladění programů na přijímači GoSAT GS-7050 HDi

Naladění programů na přijímači GoSAT GS-7050 HDi Naladění programů na přijímači GoSAT GS-7050 HDi Postup pro: 1. naladění programů z nového transpondéru (frekvence) 2. úpravu pořadí programů 1. Naladění programů z nového transpondéru Z důvodu rozšiřování

Více

KXT709 UŽIVATELSKÝ NÁVOD

KXT709 UŽIVATELSKÝ NÁVOD KXT709 UŽIVATELSKÝ NÁVOD zjednodušený Instalace 1. Připojte kroucenou šňůru do zdířky sluchátka a druhý konec šňůry do zdířky na boční straně telefonu. 2. Připojte telefonní kabel do zdířky na spodní straně

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

VOZIDLA. Uživatelská příručka SeeMe - Ecofleet. Provozovatel GPS služeb: pobočka ZNOJMO pobočka JIHLAVA pobočka DOMAŽLICE pobočka PRAHA Identifikace

VOZIDLA. Uživatelská příručka SeeMe - Ecofleet. Provozovatel GPS služeb: pobočka ZNOJMO pobočka JIHLAVA pobočka DOMAŽLICE pobočka PRAHA Identifikace alarmy do vozidel, sledování úbytku paliva a další služby VOZIDLA Uživatelská příručka SeeMe - Ecofleet Identifikace IČO:28550650 Rejstříkový soud: Praha, Oddíl C vložka 149630 Systémové požadavky... 3

Více

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz DÁLKOVÝ OVLADAČ Tlačítko Obrázek Funkce Podmínka zapnutí a uzamknutí dveří alarm je vypnutý 1 vyhledání auta se zvukem alarm je zapnutý ukončení poplachu je spuštěný

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

LAN adaptér. Návod k použití

LAN adaptér. Návod k použití LAN adaptér Návod k použití Popis adaptéru Adaptér je určen k propojení loggeru řady S/Rxxxx a PC počítače pomocí sítě Ethernet. V případě vzniku alarmu na loggeru umí LAN adaptér vyslat informační e-mail

Více

( VYBERTE VAŠI ZEMI ) Počítadlo hodin nepočítá, když přístroj není připojen na síť napájení.

( VYBERTE VAŠI ZEMI ) Počítadlo hodin nepočítá, když přístroj není připojen na síť napájení. NÁVOD K OBSLUZE ASTRONOMICKÉ SPÍNACÍ HODINY Čtěte pozorně všechny instrukce AST one Rozměry Schéma zapojení AST one je časový spínač určený k ovládání elektrických zařízení mezi západem a východem slunce,

Více

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka Modem a síť LAN Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

Ovládací prvky telefonu

Ovládací prvky telefonu A370 Začínáme Obsah Obsah... 2 Ovládací prvky telefonu... 3 Uvedení do provozu... 5 Zapnutí a vypnutí telefonu.. 8 Nabíjení telefonu... 9 Nouzové volání... 11 Telefonování... 12 Svítilna... 14 Zámek klávesnice...

Více