Navigační systém/autorádio s CD přehrávačem KD-NX1R NÁVOD K POUŽITÍ. Instalační/připojovací návod viz. konec tohoto návodu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Navigační systém/autorádio s CD přehrávačem KD-NX1R NÁVOD K POUŽITÍ. Instalační/připojovací návod viz. konec tohoto návodu"

Transkript

1 Navigační systém/autorádio s CD přehrávačem KD-NX1R NÁVOD K POUŽITÍ Instalační/připojovací návod viz. konec tohoto návodu

2 Bezpečnostní upozornění Ujištění: Přístroj odpovídá požadavkům zákona o technických požadavcích na elektrická zařízení č. 22/97 sb. Ze dne a nařízení vlády č. 168/97 a 169/97 ze dne Na tento přístroj bylo vydáno prohlášení o shodě. Tento výrobek je shodný s typem schváleným Ministerstvem dopravy a spojů ČR pod číslem schválení VÝSTRAHA Výrobek je vybaven laserem. Při nesprávné manipulaci s přístrojem v rozporu s tímto návodem může dojít k nebezpečí ozáření. Neotvírejte a nesnímejte žádné kryty a přístroj neopravujte. Opravu a servis svěřte odborníkovi. NEBEZPEČÍ Při odkrytování a odjištění bezpečnostních spínačů hrozí nebezpečí neviditelného laserového záření. Chraňte se před přímým zásahem laserového paprsku. Důležité! Bezpečnostní instrukce Použití navigačního systému je povoleno pouze pokud jsou vhodné dopravní podmínky a jste si absolutně jisti, že nehrozí žádné nebezpečí, překážky nebo obtíže Vám, Vašim spolucestujícím nebo ostatních účastníkům silničního provozu. Vždy platí pravidla silničního provozu. Cíl musí být zadán když automobil stojí. Navigační systém slouží výhradně jako pomoc při navigaci. Nikdy nezbavuje řidiče odpovědnosti za bezpečnou jízdu v silničním provozu a ani nenahrazuje jeho způsobilost k rozhodování se. Je možné, že systém poskytne nepřesné nebo nesprávné instrukce v důsledku změny dopravních podmínek nebo změny dat. Aktuální dopravní značení a omezení provozu proto musejí být vždy dodržována. Navíc nelze navigační systém použít jako pomoc při orientaci za špatné viditelnosti. Přístroj musí být používán pouze za zamýšleným účelem. Hlasitost autorádia/navigačního systému musí být nastavena tak, aby byly slyšitelné venkovní zvuky. Pokud se vyskytne závada (například se objeví kouř nebo je cítit zápach), okamžitě přístroj vypněte. V zájmu bezpečnosti může přístroj otevírat pouze specialista. Opravu svěřte autorizovanému servisu. 2

3 Obsah Umístění ovládacích prvků...5 Ochrana před krádeží...6 Zadání numerického kódu...6 Vyjmutí přenosného panelu...7 Vložení přenosného panelu...7 Obecné ovládání...8 Zapnutí/vypnutí...8 Nastavení hlasitosti...8 Aktivace nabídky nastavení tónu...8 Nastavení hloubek...8 Nastavení výšek...8 Nastavení vyvážení čelních-zadních reproboxů...9 Nastavení vyvážení pravých-levých reproboxů...9 Lineární nastavení...9 Nastavení hlasitosti subwooferu nebo centrálního reproboxu...9 Zapnutí/vypnutí fyziologické korekce...9 Použití navigace...10 Co je to navigace?...10 Bezpečnostní instrukce...10 Digitalizovaná oblast...10 Obecné poznámky...11 Výběr navigace...12 Hlavní navigační nabídka...12 Zadání cílového místa...13 Nabídka cesty...18 Uložení specifikovaného cílového místa do paměti cílového místa...20 Výpočet navádění na cestu...21 Místo přerušení cesty...22 Funkce dopravní zácpy...23 Zrušení navádění na cestu...24 Poznámky k navádění na cestu...25 Dynamická navigace s TMC...27 Informace během navádění na cestu...30 Paměť cílového místa...33 Speciální cílová místa...33 Nastavení systému...36 Použití tuneru...42 Přepnutí do režimu tuneru...42 Zapnutí režimu nabídky tuneru...42 Výběr pásma FM...42 Výběr pásma AM...42 Nastavení možností pro výběr vysílače...42 Dynamické automatické uložení (FM DAS)...43 Hledání vysílače FM DAS...43 Hledání vysílače MW, LW, SW...43 Automatické hledání s ukázkami...44 Filtrování programu pro FM DAS...44 Výběr typu programu (PTY)...44 Zapnutí/vypnutí zobrazení PTY...45 Vyvolání/uložení FM vysílačů...45 Vyvolání/uložení MW, LW. SW vysílačů...45 Automatické uložení MW, LW...46 FM ruční ladění...46 MW, LW, SW ruční ladění...46 Regionalizace...47 Zapnutí/vypnutí regionalizace

4 Zapnutí/vypnutí zobrazení frekvence...47 Zapnutí/vypnutí zobrazení radiového textu...48 Dopravní program (TP)...48 Aktivace/opuštění nabídky TP...49 Zapnutí/vypnutí TP...49 Výběr automatického stopování...50 Výběr/vymazání přímého programování...50 Zapnutí/vypnutí ztišení zvuku...50 Přerušení TP hlášení...51 Hlasitost TP hlášení...51 Zapnutí/vypnutí TMC...51 Zobrazení pro TMC stanice...52 Funkce ztišení zvuku telefonem...52 Použití CD přehrávače...53 Instrukce k CD deskám...53 Vložení/vyjmutí CD desky...53 Přeskočení skladby vpřed/vzad...54 Přehrávání ukázek...54 Rychlý posun vpřed/vzad...54 Náhodné přehrávání...54 Opakování skladby...55 Počet skladeb a celkový čas přehrávání...55 Obvod teplotní ochrany...55 Použití CD měniče...56 Informace o CD měniči...56 Vložení/vyjmutí CD zásobníku...56 Přehrávání CD desek...57 Přeskočení skladby vpřed/vzad...57 Přehrávání ukázek...57 Rychlý posun vpřed/vzad...58 Náhodné přehrávání...58 Opakování skladby...58 Počet skladeb a celkový čas přehrávání...58 Nabídka PSM (Režim preferovaného nastavení)...59 Vyvolání/opuštění nabídky PSM...59 Nastavení GAL (Gal)...60 Charakteristiky ztišení zvuku telefonem (Tel)...60 Nastavení barvy displeje (Col)...61 Nastavení displeje (Lcd)...61 Nastavení LED (Led)...62 Nastavení optimalizace příjmu (M/S)...62 Nastavení navigačního hlášení (Nav)...63 Vstup AUX (Aux)...63 Zobrazení kompasu (Cmp)...64 Hlasitost signálního tónu (BeV)...64 Instrukce pro připojení...65 Instrukce pro vyjmutí/připojení...66 Obecné instrukce...68 RDS systém...68 Režim DAS Seek Qual...68 Režim DAS Seek Name...68 Režim Stations FIX...68 Režim Stations RDS...68 PTY (Typ programu)...69 Technická specifikace...70 Instalační/připojovací návod

5 Umístění ovládacích prvků (1) Levý otočný knoflík (Info) (2) Tlačítko zapnutí/vypnutí ( ) (3) Tlačítko tónu ( ) (4) Tlačítko dopravního vysílání ( ) (5) Výběr režimu CD ( ) (6) Výběr režimu tuneru ( ) (7) Výběr navigačního režimu ( ) (8) Tlačítko vyjmutí CD desky ( ) (9) Pravý otočný knoflík (Ok) (10) Multifunkční tlačítka (11) Displej 5

6 Ochrana před krádeží Zadání numerického kódu Pokud je autorádio odpojeno od zdroje napájení, je při novém připojení chráněno před krádeží. Po zapnutí tlačítkem se zobrazí hlášení Enter Code Number (Zadejte numerický kód). Pomocí multifunkčních tlačítek 1 7 musíte zadat 5-ciferný kód. Příklad: Kód číslo (číslo kódu naleznete na přiložené kartě CODE CARD). Zadejte kód pomocí multifunkčních tlačítek. Přístroj se automaticky zapne po zadání páté cifry a pokud byly všechny cifry správně zadány. Poznámka: Je důležité uchovávat kartu CODE CARD na bezpečném místě mimo automobil. Pak není možné ilegální použití. Nálepku z příslušenství umístěte uvnitř automobilu na okno. Pokud je zadán chybný kód, hlášení Enter Code Number (Zadejte numerický kód) se zobrazí znovu. Po třetím chybném zadání kódu se zobrazí hlášení Code wait (Kódové čekání) a přístroj nelze použít cca 60 minut. Tři další chybná zadání znovu zablokují přístroj na dalších 60 minut. Pozor: Doba zablokování se počítá pouze pokud je přístroj zapnutý. 6

7 Vyjmutí přenosného panelu Pro efektivní ochranu před krádeží lze z přístroje odpojit přenosný panel (A). Stiskněte krátce tlačítko (záznamové médium zůstane v přístroji). Displej se vysune vpřed. Přenosný panel pak lze vytáhnout. Po vysunutí displeje je hlasitost omezena na maximální hodnotu. Po 20 sekund zvukový signál indikuje, že ovládací komponent je vysunutý dolu. Přístroj se pak automaticky vypne. Poznámka: Z bezpečnostních důvodů není dovoleno nechat přenosný panel otevřený během jízdy. Pozor: Po vyjmutí uložte prosím přenosný panel do ochranného pouzdra. Nedotýkejte se kovových kontaktů na přenosném panelu nebo na přístroji. Vložení přenosného panelu Vložte přenosný panel do levé spodní úchytky a pak ho uchyťte do pravé spodní úchytky. Pak přenosný panel zdvihněte nahoru a uchyťte ho do horních úchytek. Alternativně umístěte přenosný panel přímo proti všem čtyřem úchytkám a pevně ho zatlačte do úchytek. Pro správnou funkci zkontrolujte, že přenosný panel je pevně uchycený všemi čtyřmi úchytkami. Pokud použijete nový přenosný panel nebo přenosný panel z jiného přístroje, musíte zadat numerický kód jak bylo dříve popsáno, aby bylo možné přístroj aktivovat. 7

8 Obecné ovládání Zapnutí/vypnutí Stiskněte tlačítko. Další možnost pro zapnutí/vypnutí: pomocí klíčku zapalování. Aby bylo možné přístroj zapnout klíčkem zapalování, musí být přístroj předtím vypnutý klíčkem zapalování. Po vypnutí zapalování lze zabránit vypnutí přístroje stisknutím tlačítka během 3 sekund. Poznámka: Při vypnutém zapalování lze přístroj také zapnout pomocí tlačítka automaticky za 1 hodinu.. Přístroj se vypne Nastavení hlasitosti Otočte levým otočným knoflíkem. Hlasitost se zvýší nebo sníží. Aktivace nabídky nastavení tónu Stiskněte tlačítko. Nabídka nastavení tónu se aktivuje. Lze použít následující funkce: Bas (Hloubky), Trb (Výšky), Fad (Vyvážení čelních-zadních reproboxů), Bal (Vyvážení pravých-levých reproboxů), Flt (Lineární nastavení), Sub (Subwoofer) a Ldn (Fyziologická korekce). Nastavení hloubek a výšek je uloženo samostatně pro vlnové pásmo MW/LW/SW a FM, pro dopravní vysílání, navigační hlášení, telefonní operace, CD operace a CDC/AUX operace. Nastavení hloubek Stiskněte tlačítko a pak multifunkční tlačítko (Bas). Nastavte požadovanou úroveň hloubek pomocí pravého otočného knoflíku. Nastavení výšek Stiskněte tlačítko a pak multifunkční tlačítko (Trb). Nastavte požadovanou úroveň výšek pomocí pravého otočného knoflíku. 8

9 Nastavení vyvážení čelních-zadních reproboxů Stiskněte tlačítko a pak multifunkční tlačítko (Fad). Pomocí pravého otočného knoflíku nastavte požadované vyvážení čelních-zadních reproboxů. Nastavení vyvážení pravých-levých reproboxů Stiskněte tlačítko a pak multifunkční tlačítko (Bal). Pomocí pravého otočného knoflíku nastavte požadované vyvážení pravých-levých reproboxů. Lineární nastavení Krátce stiskněte tlačítko. Stiskněte multifunkční tlačítko (Flt) zobrazí se hlášení Tone flat (Žádná korekce). Dalším stisknutím multifunkčního tlačítka (Flt) se nastavení tónu pro aktuálně vybraný signálový zdroj (například FM) nastaví na střední hodnoty. Nastavení hlasitosti subwooferu nebo centrálního reproboxu Stiskněte multifunkční tlačítko (Sub). Použijte pravý otočný knoflík pro nastavení požadované hlasitosti subwooferu. Zapnutí/vypnutí fyziologické korekce Stiskněte tlačítko a pak multifunkční tlačítko (Ldn). Pomocí multifunkčního tlačítka (Ldn) můžete fyziologickou korekci zapnout (ON) nebo vypnout (OFF). Fyziologická korekce je vypnutá pro vlnové pásmo MW, LW a SW. 9

10 Použití navigace Co je to navigace? Výraz navigace (latinsky navigare = cestování po moři) je obecný výraz pro určení místa automobilu, určení směru a vzdálenosti od požadovaného cíle a požadované cesty. Hvězdy, důležité orientační body, kompas a satelity atd. jsou použity jako navigační nástroje. S přístrojem KD-NX1R je místo určeno pomocí GPS přijímače (GPS = Globální poziční systém). Směr a vzdálenost od cíle jsou určeny pomocí digitální mapy, navigačního počítače a sensorů. Rychloměr a signál zpátečky jsou navíc použity pro výpočet cesty. Z bezpečnostních důvodů je navádění na cestu především v hlasové podobě podporované indikátorem směru na displeji. Bezpečnostní instrukce Platí všechny dopravní předpisy. Sledování dopravního značení a místních dopravních omezení má vždy přednost. Dopravní navádění je výhradně pro osobní automobily. Speciální doporučení pro jízdu a regulace pro ostatní automobily (například komerční automobily) v něm nejsou zahrnuty. Cíl musí být zadán pouze pokud automobil stojí. Digitalizovaná oblast Dodaný navigační CD disk obsahuje digitalizovanou mapu silnic. Dálnice, celostátní a krajské cesty stejně jako okrskové cesty jsou v této mapě detailně uvedeny. Mapa obsahuje kompletně velká města a městské okresy. Rovněž jsou zde obsaženy krajské a neklasifikované cesty nebo přístupové cesty a městská centra pro malá města a městské okresy. Jednosměrné ulice, pěší zóny, zákazy otáčení a další dopravní omezení jsou brány v potaz jak nejvíce je to možné. Mohou zde rozdíly mezi daty na navigačním CD disku a aktuální místní situací v důsledku trvalých změn systémů silnic a jejich dopravních omezeních. 10

11 Obecné poznámky Během použití navigace pokračuje činnost tuneru nebo CD přehrávače. Vzdálenost, kterou je potřeba ujet před dalším hlášením a přibližný čas příjezdu jsou vždy zobrazeny na pravé straně displeje. Přístroj lze přepnout do režimu tuneru během činnosti navádění na cestu stisknutím tlačítka. Stiskněte tlačítko pro přepnutí do režimu CD přehrávače. Navigační nabídka se automaticky zobrazí během poskytování navigačního hlášení. Při zadávání adresy se zobrazí pouze ta písmena, znaky a symboly, které jsou pro adresu platné. Zadání je automaticky doplněno. Mezery (například v Bad Abbach) musí být zadány s použitím symbolu podtržítka. Písmena, čísla a symboly lze vybrat multifunkčními tlačítka (1) až (9). Jednotlivý symbol lze vybrat opakovaným stisknutím odpovídajícího multifunkčního tlačítka. Výběr lze také provést pomocí pravého otočného knoflíku, jak bude popsáno dále v tomto návodu. Tlačítko opustí aktuální nabídku a zobrazí předchozí nabídku. Cesta je systémem přepočítána pokud je provedena odchylka od cesty. Stiskněte levý otočný knoflík pro poslech aktuálního navigačního hlášení. Během navigačního hlášení lze provést nastavení hlasitosti levým otočným knoflíkem a nastavení tónu stisknutím tlačítka (viz. strana 8). Krátkým stisknutím levého otočného knoflíku si lze vyžádat přídavné informace během navádění na cestu nebo o aktuálním místě pokud není navádění na cestu aktivní. Viz. Informace během navádění na cestu na straně 30. Aktuální navigační hlášení je přerušeno po stisknutí levého otočného knoflíku. Pokud je levý otočný knoflík stisknutý na déle jak 2 sekundy během navigačního hlášení, navigační hlášení se vypne a navádění na cestu pokračuje pouze na displeji. Krátkým stisknutím levého otočného knoflíku navigační hlášení znovu zapnete. Značky rolování a indikují seznam výběru, který lze rolovat pomocí pravého otočného knoflíku. Každou položku zobrazenou v seznamu velkými písmeny lze vybrat stisknutím pravého otočného knoflíku. 11

12 Výběr navigace Stiskněte tlačítko. Pak se na displeji objeví hlavní navigační nabídka. Poznámka: Když poprvé spouštíte navigaci, navigační CD disk musí být vložený v přístroji. Pokud navigační systém ještě nebyl zkalibrován, je požadována kalibrační cesta (viz. Návod k instalaci/připojení na konci tohoto návodu). Pro použití navigace je požadován navigační CD disk s daty pro cílovou zemi. Navigační CD disk musí být vložený pro spuštění výpočtu cesty. Během výpočtu bliká na displeji indikátor CD. Jakmile je výpočet cesty dokončen, indikátor CD zhasne, navigační CD disk lze vyjmout a můžete vložit hudební CD desku. Po zadání cílového místa vyčkejte s jízdou dokud indikátor CD nezmizí. Hlavní navigační nabídka Výběr z DESTINATION DEST. MEMORY P.O.I. LAST DESTINATION lze provést otočením pravým otočným knoflíkem a potvrzením výběru stisknutím pravého otočného knoflíku. DESTINATION Přístup do nabídky zadání cílového místa. Viz. Zadání cílového místa na straně 13. DEST. MEMORY Obsahuje dříve uložená cílová místa. Viz. Paměť cílových míst na straně 33. P.O.I. Nabídka pro výběr speciálních lokálních nebo mezi krajských cílových míst a blízkých speciálních cílových míst. Speciální cílová míst jsou například čerpací stanice, letiště nebo nemocnice. Viz. Speciální místa na straně

13 LAST DESTINATION Zobrazí se seznam posledních 50 cílových míst. Požadované cílové místo lze vybrat otočením pravým otočným knoflíkem. Před potvrzením pravým otočným knoflíkem, si lze vyžádat detaily o cílovém místě stisknutím levého otočného knoflíku. Přerušení cesty se neukládají jako poslední cílová místa. Zadání cílového místa V hlavní navigační nabídce vyberte DESTINATION pomocí pravého otočného knoflíku a stiskněte ho pro potvrzení. Výběr země Pokud Vaše cílové místo leží v jiné zemi, vyberte GERMANY pomocí pravého otočného knoflíku a stiskněte ho pro potvrzení. Vyberte zemi pomocí pravého otočného knoflíku a stiskněte ho pro potvrzení. Poznámka: Doporučujeme výběr místa přerušení cesty (viz. strana 22) v polovině cesty do cílového místa. 13

14 Zadání cílového místa Zobrazí se poslední zadaná lokace. Pokud chcete zadat cílové místo ve zobrazené lokaci, můžete okamžitě vybrat ROAD nebo CENTRE. Pokud Vaše cílové místo leží v jiné lokaci, vyberte lokaci pomocí pravého otočného knoflíku a stiskněte ho pro potvrzení. Vyberte písmena jedno po druhém otáčením pravým otočným knoflíkem a stiskněte ho pro potvrzení. Zvětšené vybrané písmeno se objeví v pravé částí displeje. Pomocí multifunkčního tlačítka lze poslední potvrzené písmeno vymazat. Celé zadání se vymaže pokud multifunkční tlačítko podržíte stisknuté déle jak 2 sekundy. Písmena, která již byla zadána se zobrazí inverzně. Za účelem podpory přístroj nabízí existující název místa, kterého lze dosáhnout. Přístroj nabízí pro výběr pouze možná zbývající písmena. Pokud již není možné zadání žádné jiné položky, přístroj automaticky dokončí zadání názvu místa. Pro akceptování zadání stiskněte a podržte pravý otočný knoflík na déle jak 2 sekundy nebo vyberte symbol malé značky a krátce stiskněte pravý otočný knoflík. Pokud byl dříve zadán kompletní název místa nebo byl automaticky dokončen, program se přepne buď na seznam označení místa nebo na zadání ulice nebo centra. Pokud v zadané lokaci nelze vybrat ulici, ale pouze centrum, program se přepne přímo na nabídku cesty. Pokud potvrdíte nekompletní zadání místa, zobrazí se seznam výběru míst. 14

15 Místo nejbližší zadání se v seznamu výběru místa zobrazí velkými písmeny. Značky rolování indikují, že je pro výběr k dispozici více míst v abecedním pořadí. Vyberte místo otáčením a potvrďte ho stisknutím pravého otočného knoflíku. (Viz. Obecné poznámky na straně 11.) Pokud je zadání nepochybné, program se přepne na zadání ulice nebo centra. Pokud v zadané lokaci nelze vybrat ulici, ale pouze centrum, program se přepne přímo na nabídku cesty. Pokud je zadání nejednoznačné, zobrazí se seznam označení místa. Vyberte požadované místo pomocí pravého otočného knoflíku a stiskněte ho pro potvrzení. Program se přepne na zadání ulice nebo centra. Pokud v zadané lokaci nelze vybrat ulici, ale pouze centrum, program se přepne přímo na nabídku cesty. Zadání ulice cílového místa Použijte pravý otočný knoflík, vyberte ROAD a stiskněte ho pro potvrzení. Vyberte písmena jedno po druhém otáčením pravým otočným knoflíkem a stiskněte ho pro potvrzení. Zvětšené vybrané písmeno se objeví v pravé částí displeje. Pomocí multifunkčního tlačítka lze poslední potvrzené písmeno vymazat. Celé zadání se vymaže pokud multifunkční tlačítko podržíte stisknuté déle jak 2 sekundy. Písmena, která již byla zadána se zobrazí inverzně. Za účelem podpory přístroj nabízí existující název ulice, které lze dosáhnout. Přístroj nabízí pro výběr pouze možná zbývající písmena. 15

16 Pokud již není možné zadání žádné jiné položky, přístroj automaticky dokončí zadání názvu ulice. Pro akceptování zadání stiskněte a podržte pravý otočný knoflík na déle jak 2 sekundy nebo vyberte symbol malé značky a krátce stiskněte pravý otočný knoflík. Pokud byl dříve zadán kompletní název ulice nebo byl automaticky dokončen, program se přepne buď na seznam označení ulice nebo na nabídku cesty. Pokud potvrdíte nekompletní zadání ulice, zobrazí se seznam výběru ulice. Ulice nejbližší zadání se v seznamu výběru ulice zobrazí velkými písmeny. Značky rolování indikují, že je pro výběr k dispozici více ulic v abecedním pořadí. Vyberte ulici otáčením a potvrďte ho stisknutím pravého otočného knoflíku. Pokud je zadání nepochybné, program se přepne na nabídku cesty. Pokud je zadání nejednoznačné, zobrazí se seznam označení ulice. Vyberte požadovanou ulici pomocí pravého otočného knoflíku a stiskněte ho pro potvrzení. Program se přepne nabídku cesty. Zadání centra cílového místa Použijte pravý otočný knoflík, vyberte CENTRE a stiskněte ho pro potvrzení. Pokud má vybrané místo pouze jedno centrum, program se okamžitě přepne na nabídku cesty. Pokud je počet center méně jak 10, zobrazí se seznam center. Vyberte centrum otáčením pravým otočným knoflíkem a stiskněte ho pro potvrzení. Pokud je počet center větší jak 9, program se přepne na zadání centra. 16

17 Vyberte písmena jedno po druhém otáčením pravým otočným knoflíkem a stiskněte ho pro potvrzení. Zvětšené vybrané písmeno se objeví v pravé částí displeje. Pomocí multifunkčního tlačítka lze poslední potvrzené písmeno vymazat. Celé zadání se vymaže pokud multifunkční tlačítko podržíte stisknuté déle jak 2 sekundy. Písmena, která již byla zadána se zobrazí inverzně. Za účelem podpory přístroj nabízí existující název centra, které lze dosáhnout. Přístroj nabízí pro výběr pouze možná zbývající písmena. Pokud již není možné zadání žádné jiné položky, přístroj automaticky dokončí zadání názvu centra. Pro akceptování zadání stiskněte a podržte pravý otočný knoflík na déle jak 2 sekundy nebo vyberte symbol malé značky a krátce stiskněte pravý otočný knoflík. Pokud byl dříve zadán kompletní název centra nebo byl automaticky dokončen, program se přepne na nabídku cesty. Pokud je zadání nejednoznačné, zobrazí se seznam center. Centrum nejbližší zadání se v seznamu center zobrazí velkými písmeny. Značky rolování indikují, že je pro výběr k dispozici více center v abecedním pořadí. Vyberte centrum otáčením a potvrďte ho stisknutím pravého otočného knoflíku. Program se přepne nabídku cesty. Poznámka: Seznam možných center se zobrazí okamžitě po stisknutím pravého otočného knoflíku na déle jak 2 sekundy bez nutnosti vybírat jakékoli písmeno. 17

18 Nabídka cesty Výběr z SAVE DESTINATION START-FAST R., (START-SHORT R. nebo START-DYN. R.) HOUSE NUMBER CROSSING ROUTE SETTINGS lze provést otočením pravým otočným knoflíkem a potvrzením výběru stisknutím pravého otočného knoflíku. SAVE DESTINATION Přístup do nabídky zadání pro paměť cílového místa (viz. strana 20). START-FAST R., (START-SHORT R. nebo START-DYN. R.) Spuštění navádění na cestu. Současně se zobrazí informace o aktuálně vybrané možnosti cesty (-SHORT R. pro krátkou cestu, -FAST R. pro rychlou cestu a DYN R. pro dynamickou cestu). HOUSE NUMBER Zde lze zadat číslo domu ve specifikované ulici cílového místa. Tato funkce je k dispozici pouze pokud jsou tyto informace uloženy na navigačním CD disku. CROSSING Zde lze jako cílové místo definovat křižovatku. Tato funkce je k dispozici pouze pokud jsou tyto informace uloženy na navigačním CD disku. ROUTE SETTINGS Zde lze vybrat specifikování požadavků jako je rychlá cesta, krátká cesta, dynamická cesta, dálnice, přívoz a silnice s mýtným. Zadání čísla domu pro ulici cílového místa Pomocí pravého otočného knoflíku vyberte HOUSE NUMBER v nabídce cesty a stiskněte ho pro potvrzení. Pomocí pravého otočného knoflíku zadejte číslo domu pro ulici cílového místa a stiskněte ho na déle jak 2 sekundy pro potvrzení zadání. Pro potvrzení také můžete vybrat symbol malé značky a pak krátce stiskněte pravý otočný knoflík. V důsledku charakteristik systému navádění na cestu pokračuje pouze v oblasti specifikovaného čísla domu. Vyberte START pro spuštění navádění na cestu. 18

19 Vyberte SAVE DESTINATION pro přechod do nabídky paměti cílového místa. Vyberte ROUTE SETTINGS pro přístup k možným nastavením cesty. Vyberte položku otáčením pravým otočným knoflíkem a stiskněte ho pro potvrzení výběru. Výběr křižovatky pro ulici cílového místa Pomocí pravého otočného knoflíku vyberte CROSSING v nabídce cesty a stiskněte ho pro potvrzení. Pomocí pravého otočného knoflíku vyberte křižovatku pro ulici cílového místa a stiskněte ho pro potvrzení zadání. Vyberte START pro spuštění navádění na cestu. Vyberte SAVE DESTINATION pro přechod do nabídky paměti cílového místa. Vyberte ROUTE SETTINGS pro přístup k možným nastavením cesty. Vyberte položku otáčením pravým otočným knoflíkem a stiskněte ho pro potvrzení výběru. Výběr nastavení cesty Pomocí pravého otočného knoflíku vyberte ROUTE SETTINGS v nabídce cesty a stiskněte ho pro potvrzení. FAST ROUTE Pokud to vyberete, program vypočítá nejkratší možný čas cesty. SHORT ROUTE Pokud to vyberete, program vypočítá nejkratší možnou vzdálenost cesty. Poznámka: Nastavení SHORT ROUTE je často doporučeno pro velká města. DYNAMIC ROUTE Navádění na dynamickou cestu je použito pro výpočet cesty s ohledem na aktuální dopravní hlášení. Poznámka: Toto nastavení lze vybrat pouze pokud byla zapnutá funkce TMC nebo pokud je aktuálně zapnutá. Viz. Zapnutí/vypnutí funkce TMC na straně 51. Pokud je aktivováno navádění na dynamickou cestu, pro výpočet cesty je použito nastavení FAST ROUTE. 19

20 Viz. Dynamická navigace s TMC na straně 27 pro další informace. RESTRICTION Poskytuje možnosti pro vynechání dálnic, přívozů nebo silnic s mýtným. Výběr lze provést otáčením pravým otočným knoflíkem a nastavení lze změnit stisknutím pravého otočného knoflíku. Stiskněte knoflík na déle jak 2 sekundy pro akceptování všech nastavení a opuštění nabídky. Poznámka: Cestu bez dálnice lze vypočítat pouze pro kratší vzdálenosti (až do 200 km). Uložení specifikovaného cílového místa do paměti cílového místa Pro navádění na cestu není absolutně nutné ukládat cílové místo do paměti cílového místa. Paměť ale spoří nutnost opakovaného ručního zadávání pokud stejné cílové místo požadujete někdy později. Pomocí pravého otočného knoflíku vyberte SAVE DESTINATION v nabídce cesty a stiskněte ho pro potvrzení. Pro specifikované cílové místo můžete zadat název podle svého výběru dlouhý až 20 znaků a po stisknutí pravého otočného knoflíku na déle jak 2 sekundy se automaticky uloží do paměti cílového místa. Viz. Paměť cílového místa na straně 33. Pro potvrzení také můžete vybrat symbol malé značky a pak krátce stiskněte pravý otočný knoflík. Pokud nechcete zadávat název podle svého požadavku, stiskněte a podržte pravý otočný knoflík déle jak 2 sekundy pro uložení adresy tak, jak jste jí dříve zadali, do paměti cílového místa. Poslední zadané cílové místo lze uložit do jakéhokoli paměťového místa otáčením pravým otočným knoflíkem. Paměťové místo je potvrzeno krátkým stisknutím pravého otočného knoflíku. Celkem lze uložit 50 cílových míst. 20

21 Pro finální uložení v paměti cílového místa musí být buďto spuštěno navádění na cestu nebo musí být program přepnut na zadání nového cílového místa výběrem položky NEW DESTINATION. Vymazání uloženého cílového místa Vyberte paměť cílového místa (viz. strana 33). Vyberte cílové místo, které chcete vymazat pomocí pravého otočného knoflíku a stiskněte multifunkční tlačítko (DEL). Zaplněná paměť cílového místa Objeví se pokud je paměť cílového místa plná. Vyberte buď DELETE (pro přechod do paměti cílového místa za účelem vymazání některého cílového místa) nebo BACK (pro zrušení uložení). Výpočet navádění na cestu Hlášení Calculating route indikuje, že vzdálenost je počítána, což může trvat několik sekund. Po prvním hlášení navádění na cestu indikátor CD bliká na displeji dokud není cesta kompletně vypočítána. Po zadání cílového místa vyčkejte s jízdou dokud indikátor CD nezmizí. Přepočítání cesty Pokud aktuální cestu nelze sledovat v důsledku zablokování cesty, objížděk, neúmyslné jízdy špatným směrem nebo chybou při dodržování doporučení, systém okamžitě vypočítá novou cestu. Během tohoto přepočtu je zobrazeno NEW ROUTE. 21

22 Místo přerušení cesty Tato funkce umožňuje zadat místo přerušení cesty když je navádění na cestu aktivní. Zadání místa přerušení cesty Stiskněte multifunkční tlačítko. Použijte pravý otočný knoflík, proveďte výběr a stiskněte ho pro potvrzení. DEST. MEMORY (Viz. strana 33.) Vyberte místo přerušení cesty z paměti cílového místa. DESTINATION (Viz. strana 13.) Umožňuje zadat místo přerušení cesty přesným specifikováním adresy. P.O.I. (Viz. strana 33.) Umožňuje vybrat speciální cílové místo jako místo přerušení cesty pomocí LOCAL AREA, NEAR DESTINATION a TOWN/COUNTRY, například čerpací stanici nebo letiště. Spuštění navádění na cestu do místa přerušení cesty Pro spuštění navádění na cestu do místa přerušení cesty stiskněte pravý otočný knoflík. Cesta je vypočítána a navádění na cestu začne. Poznámka: Symbol je během navádění na cestu do místa přerušení cesty zobrazený inverzně. 22

23 Vymazání místa přerušení cesty Stiskněte multifunkční tlačítko. Pro vymazání místa přerušení cesty stiskněte pravý otočný knoflík během 8 sekund. Dosažení místa přerušení cesty Po zobrazení hlášení YOU HAVE REACHED YOUR STOPOVER (Dosáhli jste místa přerušení cesty) automaticky začne navádění na cestu do konečného cílového místa. Funkce dopravní zácpy Tato funkce Vám umožňuje blokovat blížící se část cesty od následující křižovatky a vypočítat objížďku pokud je přímo před Vámi dopravní zácpa nebo zablokovaná cesta. Zadání délky dopravní zácpy Stiskněte multifunkční tlačítko. Použijte pravý otočný knoflík, vyberte délku dopravní zácpy a stiskněte ho pro potvrzení. Symbol se zobrazí inverzně a cesta je přepočítána. 23

24 Vymazání blokování cesty Stiskněte multifunkční tlačítko. Pro vymazání blokování cesty stiskněte pravý otočný knoflík během 8 sekund. Zrušení navádění na cestu Stiskněte tlačítko. Navádění na cestu j zrušeno stisknutím pravého otočného knoflíku během 8 sekund. Jinak navádění na cestu pokračuje. 24

25 Poznámky k navádění na cestu Po zadání cílového místa (adresy) systém vypočítá cestu a ohlásí? Ready to drive off (Přepraven na cestu). Doporučení pro jízdu jsou dávána hlasovými hlášeními a zobrazením na displeji. Stisknutím levého otočného knoflíku lze aktuální doporučení pro jízdu zopakovat. Pokud není cesta, po které se má jet jasná, například na křižovatce, kde není specifikována změna směru, směr jízdy lze zobrazit stisknutím pravého otočného knoflíku. Následujte prosím směr indikovaný šipkou. Zobrazení se objeví na 8 sekund po stisknutí pravého otočného knoflíku. Nebezpečí! Pokud je doporučení pro jízdu v rozporu s dopravními předpisy, vždy platí dopravní předpisy! Pro vyjasnění zde následuje část s příklady možných doporučení pro jízdu: Please perform a U-turn if possible. (Prosím, proveďte otočku zpět, pokud je to možné.) M Pokud jedete špatným směrem a máte se při nejbližší příležitosti otočit zpět. Please turn right after 300 metres. (Prosím, po 300 metrech se otočte doprava.) M Indikátor šipky míří vedle ulice,do které máte zahnout. Sloupcový indikátor průběhu vpravo ilustruje vzdálenost a černá část se zmenšuje jak se blížíte ke křižovatce. 25