Optimalizace vysokoškolského studia zahradnických oborů na Zahradnické fakultě v Lednici Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Optimalizace vysokoškolského studia zahradnických oborů na Zahradnické fakultě v Lednici Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0122"

Transkript

1 Optimalizace vysokoškolského studia zahradnických oborů na Zahradnické fakultě v Lednici Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/ Inovovaný předmět Výživa člověka Přednášející: prof. Ing. Karel Kopec, DrSc. 1 Téma přednášky: Význam vědního oboru Výživa člověka úvod do problematiky

2 Výživa člověka úvod do problematiky Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc., emeritní profesor Zahradnické fakulty v Lednici Mendelovy univerzity Brno Telefon Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

3 Doporučená literatura I 3 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

4 Doporučená literatura II 4 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

5 Zaměření výuky Důraz na základní znalosti o metabolismu člověka a jeho nárocích na látkové, energetické a organoleptické zdroje na uspokojování výživových potřeb jednotlivými potravinovými skupinami Zvláštní pozornost význam zahradnických potravinových zdrojů pro výživu člověka Absolventi by měli mít základní znalosti o nich, a o možnostech zdokonalování jejich nutriční jakosti (agrotechnika a technologie, nové výrobky, šlechtění nových odrůd atd.) 5 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

6 Definice výživy Metabolismus = příjem, přeměna, vylučování: - Metabolismus potřebných látek z vnějšku - Metabolismus energie - Metabolismus informací Kde: ve specializovaných orgánech trávicího traktu a závěrečné fáze metabolismu ve všech orgánech. Jak: systémem biochemických procesů, jimiž organismus tyto zdroje využívá (metabolizuje, tráví, vstřebává). Proč: Obrana proti vzrůstu entropie, neustálá obnova organismu, a zajištění reprodukce existence 6 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

7 Výživa obrana před entropií Výživa - základní potřeba člověka - chrání před entropií systému přeměnou (metabolismem) energie, hmoty, informací Entropie je míra neuspořádanosti systému: vztahuje se ke třem základním vlastnostem systému: řádu (látkovému složení), informacím a dostupné energii. Podle termodynamického zákona v každém systému (např. i v buňce) entropie ireverzibilně vzrůstá, pokud se nedodává nic zvenčí. Další důsledek zákona o entropii je produkce odpadu (energie, hmoty); metabolismus člověka má např. jen 50 % účinnost. 7 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

8 Osnova celého předmětu 1. Úvod 2. Poslání vědy o výživě 3. Trávicí soustava a její funkce 4. Látkové a energetické zdroje 5. Esenciální faktory lidské výživy 6. Výživové doporučené dávky 7. Poživatinové skupiny 8. Význam zahradnických produktů pro výživu 9. Vliv technologie na nutriční hodnotu potravin 10. Alimentární poruchy 11. Výživové chování - determinanty 12. Perspektivy zabezpečování výživy 8 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

9 Vývoj vědy o výživě 19. století: Věda o výživě začíná - komplexnost (vědy fyzikální, chemické, biologické, medicínské, sociální a další). Desítky vědeckých a inženýrských disciplín Výsledky: rozeznání složek a vlastností potravy, rozlišení bílkovin od tuků a sacharidů, jejich funkce. Poznalo se, že nestačí jen energie, ale i živiny (dusík). 20. století: experimentální práce, biochemie přispěla k rozvoji vědy o výživě od empirie k vědeckosti - vitaminy Výsledky: poznání základů látkové přeměny, vlivu nutrientů Jedním z cílů - zdokonalování diferencovaných VDD 9 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

10 Karel IV.: Vita Caroli: Citát o jídle Pozorujmež, kterak jsme živi z něho. Požíváme-li tělesně rozličných pokrmů pozemských, zkáze podléhajících, musíme jistě míti na ně chuť a vnitřnosti naše musí je dychtivě v sebe přijmouti a rozvésti po údech našeho těla, aby se proměnily v krev a aby duch, který v krvi přebývá, s životem naším také tam mohl přebývati. 10 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

11 Vývoj výuky Vysokoškolská disciplina Výživa člověka - začátek 20. století - prof. Babák (LF a VŠV Brno), pak prof. Halačka (Brno), prof.kabelík (Olomouc) prof. Šícho, prof. Janíček (VŠCHT Praha) a další. Výuka byla nejprve zaměřena na fyziologii, biochemii a lékařství, V 2. polovině 20. století i na potřeby producentů potravin, pojetí výuky se stalo více komplexní. na VŠZ v Brně: po roce 1945 Dr. Jančařík na ZF V Lednici: 1994 doc. MUDr Brázdová, CSc. od roku 2000 prof. Ing. Karel Kopec, DrSc. 11 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

12 Úvod Výživa - základní biologická potřeba - metabolismus látkový, energetický, informační Ovlivňovaná přírodními faktory prostředí, které působí na organismus Nelze od ní oddělit aspekty socioekonomické; zajišťování výživy je úkolem celospolečenským V současnosti je globální zajišťování výživy spojeno s vážnými problémy při rostoucím počtu obyvatel naší planety (přes 7 miliard) Problém zajištění vhodné skladby potravin, jejich výživové hodnoty - úspěšné řešení spočívá především v zemědělském a potravinářském komplexu a v legislativních úpravách trhu (agrobyznys) 12 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

13 Zabezpečování výživy Spotřeba potravin a nápojů v průběhu života člověka: kolem t. Není zatím dostatečně uspokojována a nutno ji zvyšovat: 1. zdokonalováním běžných způsobů získávání potravin ve sféře zemědělsko-potravinářské 2. využitím nových možnosti nekonvenčních a netradičních surovinových zdrojů. 3. snižováním ztrát, racionálním rozdělováním Producenti potravin, zemědělci a potravináři se znalostmi o výživě člověka mohou účinně přispívat k zajišťování racionální výživy. 13 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

14 Populační explose 14 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

15 FAO- mapa hladu 15 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

16 Mapa závlahového deficitu 16 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

17 Chronická podvýživa ve světě 17 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

18 Zeměkoule začíná být lidstvu malá Při nedostatku půdy na produkci potravin si dovolujeme luxus až 1/5 nekvalitní produkce a ztrát zeleniny 18 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

19 Vlivy na kvalitu výživy Pokračování globalizace Digitalizace a nástup informačního věku Rozvoj věd, včetně biotechnologie Změny trhu a výživových zvyklostí Změny životního stylu - stres Nárůst rychlosti těchto uměn Diferenciace populace Šok z budoucnosti 19 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

20 Globalizace potravinového trhu péče o jakost a bezpečnost potravin Možnost globální distribuce potravin ALE: Zvýšené riziko nejakosti riziko zdravotní závadnosti riziko rozdílné legislativy ve světě riziko nepovolených technologií a jiné 20 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

21 Teorie o vývoji člověka Teorií o vývoji života i člověka je celá řada. Evoluce: Podle současných vědeckých poznatků - člověk i jeho výživové potřeby se vyvíjely v souladu s postupně se měnícími podmínkami. Stvoření: Kdo ovšem chce, může věřit tvrzení teologa Hieronyma (zemřel roku 419 n. l.), že evoluce neexistuje a že svět i s člověkem byl stvořen 23. října roku 5198 před naším letopočtem, nebo hebrejským údajům, které hovoří o datu 7. října 3761 př. n. l. 21 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

22 Nové poznatky genetiky (zkoumání DNA a složení stravy našich předků) archeologie (fosílie kostí, potravin, exkrementů) archeo-dietologie přinášejí podklady o evoluci a o vlivu kvality potravy na vývoj člověka 22 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

23 Způsob obživy hybnou silou evoluce Jsme to, co jedli naši předkové 23 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

24 Chronologie vývoje milionů (3, ) První projevy života, Eubionta 350 milionů karbon První obratlovci na souši 80 milionů ( ) křída Drobní hmyzožravci 35 milionů (3, ) paleogen Pravé opice lidoopi, 4,5 milionů ( ) neogen Australopithecus, prales 3,5 milionu (3, ) Přechod z pralesů do stepí 1,9 mil. (1, ) Homo habilis použití ohně 1,7-0,25 mil. (2, ) Homo erectus, lovec-sběrač 0,20-0,03 mil. ( ) Homo sapiens neandertalis 0,10 mil. dodnes (10 5 ) Homo sapiens sapiens 0,010 mil. Zpracování potravy Současnost Homo sapiens emptus nakupující 24 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

25 Vznik života Nejpravděpodobnější teorie vývoje: Před 3,5 miliardami let: praorganismy (Eubionta). Základní znaky života: nukleová kyselina, bílkoviny, jednoduchý metabolismus, schopnost autoreprodukce a dalšího vývoje. Základy našeho látkového metabolismu vznikaly již u prvních jednobuněčných organismů. S nimi máme společných řadu reakcí metabolismus bílkovin, sacharidů, tuků, přeměny energie přenos informací. Když pradávné ryby vystoupily na souš, nabyly nové vlastnosti, ale uchovávaly si i staré 25 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

26 Vývojové tendence Člověk je mořský tvor, žijící na souši, který touží létat 26 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

27 První organismy výživa celým povrchem 27 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

28 Další diferenciace 28 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

29 Před 80 miliony let Prapředci primátů - drobní (1,5 kg) hmyzožravci, žijící na stromech v pralesích Dostatek vápníku základních živin, minerálií, kvalitní vývoj kostí a nervové soustavy, chitin a chitosan: též bioaktivní ochranná a antimikrobní funkce ALE: hledání potravy energeticky náročné Poznámka:Dodnes je enzym chitináza je součástí lidského metabolismu (chitin a chitosan) 29 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

30 Nutriční jakost potravy 1 - hmyz ENTOMOVORUS Energie MJ/kg 2,6-6,3 Proteiny (g/kg) Sacharidy (g/kg) 2-60 Lipidy (g/kg) Ca (mg/kg) Fe (mg/kg) Obsah vitaminů málo Ochranné složky chitin Herbivorus Folivorus Fructivorus Ovivorus Carnivorus Farovorus Lactovorus Edulivorus Omnivorus 30 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

31 Opice: Před 65 miliony let žily na stromech - adaptovaly se převážně na rostlinnou stravu (ovoce, ořechy, výhonky, hlízy, pupeny, listy), využívali bioaktivní složky rostlinné stravy, doplněné o živočišnou (hmyz, vejce) došlo ke ztrátě genu pro tvorbu kyseliny askorbové - dodnes jsme závislí na ovoci a zelenině U prvních primátů přední končetiny se vyvinuly v uchopovací orgány - ruce, 31 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

32 Nutriční jakost rostlinné potravy 2 Zelenina, ovoce, listy Energie MJ/kg 1,0-1,7 Proteiny (g/kg) 6-13 Sacharidy (g/kg) Lipidy (g/kg) 2,2-3,1 Ca (mg/kg) Fe (mg/kg) 7-10 Obsah vitaminů Hojně Ochranné složky Hojně Entomovorus HERBIVORUS FOLIVORUS FRUCTIVORUS Ovivorus Carnivorus Farovorus Lactovorus Edulivorus Omnivorus 32 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

33 Nutriční jakost potravy 3 - vejce Energie MJ/kg 5,8 Proteiny (g/kg) 116 Sacharidy (g/kg) 0 Lipidy (g/kg) 10 Ca (mg/kg) 530 Fe (mg/kg) 17 Obsah vitaminů Málo Ochranné složky Málo Entomovorus Herbivorus Folivorus Fructivorus OVIVORUS Carnivorus Farovorus Lactovorus Edulivorus Omnivorus 33 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

34 Před 35 miliony let Pravé opice se postupně měnily v lidoopy. K tomu došlo pouze ve Starém světě, patrně jen v Africe. Zvětšoval se mozek (způsob života se stával náročnějším). Nadbytek potravy, málo nepřátel, o svůj odpad se nemuseli starat. Vůdčím smyslem při získávání potravy - zrak. Barva ovoce byla vodítkem, primáti dobře rozlišují barvy. Méně jsou vnímaví na pohyb než je tomu např. u šelem. 34 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

35 Před 3 miliony let Klima ve střední Africe se měnilo - ubývalo pralesů a šířila se savana. Zvládnutí skupinového lovu - Australopithecus africanus (3-2,5 mil. let), Homo rudolfensis (2,4-1,8 mil. let), Před 2,5 mil. let přechod z pralesů do stepí, savan, bažin Takřka vyhnání z ráje - riskantní čin, který se osvědčil Další vývoj - v nových podmínkách se museli naučit lépe vyhledávat kořist, společně organizovat lov a lépe využívat rostlinnou potravu než jejich konkurenti 35 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

36 Vývoj mozku a výživa Australopithecus ml (před 4 mil. let) Homo habilis ml (před 2 mil. let). Homo erectus ml (před 1,7 mil. let) Homo sapiens ml (dodnes) (mozek spotřebuje 16 x více energie než svalstvo, podílí se na celkové spotřebě energie z 25% 36 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

37 Před 1,8 0,25 lety - lovec-sběrač Zdroje se rozšířily o maso savců: Nepravidelnost příjmu Geny pro schopnost tvořit zásoby v těle - ukládat energii v koncentrované formě tuku Geny pro lov ve smečce Geny pro dorozumívání 37 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

38 Před 1,8 mil. let použití ohně Rozhodujícím krokem k dalšímu vývoji bylo použití ohně k úpravě stravy = zvýšení využitelnosti, odstranění toxických termolabilních složek Kontroverzní hypotéza: vliv na rozvoj inteligence (Wrangham 2003) 38 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

39 Nutriční jakost potravy 4 Maso Energie MJ/kg 5,3 Proteiny (g/kg) 166 Sacharidy (g/kg) 0 Lipidy (g/kg) 10 Ca (mg/kg) 60 Fe (mg/kg) 26 Obsah vitaminů málo Ochranné složky málo Entomovorus Herbivorus Folivorus Fructivorus Ovivorus CARNIVORUS Farovorus Lactovorus Edulivorus Omnivorus 39 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

40 Vývoj k současnosti Před 1,7 0,25 mil. let: Homo erectus (lovec, sběrač) Před 0,200 až 0,030 mil. let: Homo neandertalis Před 0,100 mil. let: Homo sapiens 40 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

41 Před 0,012 mil.- zemědělec - pastevec Dramatická změna skladby potravy (omezení kočování = výběr jen několika plodin a živočichů - omezení pestrosti stravy Sezónnost nutnost zdokonalení způsobů konzervace úrody Chov dobytka nutnost konzervace píce Další zdroj obživy - mléko 41 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

42 Člověk zemědělec - chovatel rozšíření energetických zdrojů energie o cereálie (farovorus): Rozšíření zdrojů o mléko (lactovorus): Enzym laktáza pro trávení mléčného cukru 42 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

43 Nutriční jakost potravy 5 Chléb Energie MJ/kg 10 Proteiny (g/kg) 60 Sacharidy (g/kg) 550 Lipidy (g/kg) 10 Ca (mg/kg) 210 Fe (mg/kg) 10 Obsah vitaminů málo Ochranné složky málo Entomovorus Herbivorus Folivorus Fructivorus Ovivorus Carnivorus FAROVORUS Lactovorus Edulivorus Omnivorus 43 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

44 Nutriční jakost potravy 6 Mléko Energie MJ/kg 2,68 Proteiny (g/kg) 33 Entomovorus Herbivorus Folivorus Fructivorus Sacharidy (g/kg) 47 Lipidy (g/kg) 35 Ca (mg/kg) 1210 Fe (mg/kg) 1 Obsah vitaminů střední Ochranné složky málo Ovivorus Carnivorus Farovorus LACTOVORUS Edulivorus Omnivorus 44 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

45 Vliv kvality potravy Druh potravy ovlivnil fylogenezi rodu Homo Změnila se délka a zdokonalovala se funkce zažívacího traktu Potravě se přizpůsobily čelistní a lebeční poměry zvl. u Homo habilis (1,9-1,6. mil let). Přesun přední zubní hmoty ve prospěch molárů a premolárů ( zubní mlýn ); vymizení zubního zámku tvořeného řezáky jako reakce na postupné nahrazení dužnatých plodů drobnými a tvrdými semeny Funkce enzymu laktázy zůstává i v dospělosti 45 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

46 Starověk Změna potravního chování u obyvatel městských aglomerací. Dělba práce závislost městské populace na produkci přilehlých zemědělských regionů. K rizikům z výživy přistoupilo nebezpečí alimentárních nákaz (delší transport, kontakt potravin s mnoha osobami Z této doby: různá tabu ve výživě (zákaz konzumace vepřového masa jako prevence antropozoonóz). 46 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

47 Vlivy náboženství I Volba potravy je determinována regionální a ekonomickou dostupností, ovlivněna kulturními a sociálními zvyklostmi a náboženstvím. Islám Muslimové- vepřové maso i produkty z něj jsou nečisté Ostatní masa musí být zbavena krve (tzv. maso Halal). Zákaz alkoholu. Ramadán půst za dne Ortodoxní křesťanství Evangelíci: Střídmost (alkohol), římští katolíci půst v pátek a krátkodobé půsty během roku 47 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

48 Vlivy náboženství II Židovství (judaismus) Pouze maso získané košer způsobem (bez krve, úprava pomocí soli). Vepřové maso - nečisté, nedovolené jsou živočišné tuky. Nesmějí být současně servírovány pokrmy z masa a mléka. V sobotu není povoleno vaření. Hinduismus Není povoleno jíst produkty z hovězího dobytka. Povoleno mléko, jogurty a máslo. Zakázány jsou živočišné tuky. Někdy i sýry. Většina jsou vegetariáni, častý půst Budhismus Víra v reinkarnaci, proto žádné maso. Dovoleno mléko a mléčné výrobky. 48 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

49 Středověk Diferenciace výživy bohatých a chudých pokračuje Nedostatek hygieny Často hladomor, epidemie Začíná selekce pěstovaných rostlin 49 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

50 století 18. století: Malthusova teorie: počet obyvatel roste rychleji než zdroje potravy. Proto nutno - rozšiřovat ornou půdu, podporovat vystěhovalectví, omezovat porodnost 19. století: rozvoj techniky (válcový mlýn = dlouhodobá uchovatelnost mouky ale i odstranění nutrientů). Bílá mouka (jen škrob) je konzumována asi 100 let menší částí lidstva 20. století: zemědělská revoluce používání strojených hnojiv, zvýšení výnosů a rozšíření chovu dobytka. Pěstování cukrovky a olejnatých rostlin. Vzrostla konzumace masa, mléka, cukru, ztužených tuků. ALE: vzestup degenerativních chorob (ateroskleróza, srdeční choroby, diabetes, degenerativní choroby střev, žaludku a žlučníku, rakoviny a jiné). 50 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

51 Výživa po roce : konec II. světové války - nedostatek potravin až hlad. Výživa po válce: nižší energetický příjem, méně cukru, masa a živočišných tuků a sporadické zařazení margarínů. Po válce: Rychlý rozvoj potravinářství, rozšíření průmyslově zpracovaných potravin (hotová jídla, polotovary aj.) ALE: Některé z těchto potravin však mají nerovnováhu živin a obsahují nekontrolovaná aditiva Rozvoj dlouhodobé konzervace potravin (sterilace, zmrazování aj). ALE: ochuzení o část nutrientů a nativní enzymy, interakce mezi původními složkami = změna biologické hodnoty 51 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

52 Současnost Člověk nakupující (Homo sapiens emptus, food shoper) Oddělení práce od obstarávání potravin Zúžení výběru druhů potravinových zdrojů Skladba potravin je zcela změněna 52 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

53 Nutriční jakost potravy 7 Současný potravinový koš Entomovorus Herbivorus Energie MJ/kg Proteiny (g/kg) Sacharidy (g/kg) Lipidy (g/kg) Ca (mg/kg) Fe (mg/kg) Obsah vitaminů Ochranné složky Hojně Mnoho Hojně Hojně Středně Málo Středně Málo Folivorus Fructivorus Ovivorus Carnivorus Farovorus Lactovorus EDULIVORUS OMNIVORUS 53 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

54 Způsoby výživy člověka v evoluci Označení Zdroj potravy Označení Zdroj potravy Entomovorus Hmyz Carnivorus Maso Herbivorus Byliny Lactovorus Mléko Folivorus Listy Farovorus Mouka Fructivorus Plody Edulivorus Potraviny Ovivorus Vejce Antropovorus Člověk Omnivorus Všechno 54 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

55 Zúžení výběru výživy Několik druhů pěstovaných rostlin (dnes se využívá jen 7000 druhů; 75 % světové spotřeby tvoří jen 7 druhů Chov jen několika druhů domestikovaných zvířat Důsledky: Riziko zranitelnosti (období sucha, neúrody aj.) Svévolné zrušení potravní alternativy Specifická malnutrice (porucha výživy z jednostranných zdrojů (např. strava ortodoxních Židů a hypovitaminóza C, kukuřičná strava jihoamerických Indiánů pelagra - choroba z nedostatku niacinu, rýžová strava - nedostatek esenciálních aminokyselin) 55 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

56 Trendy ve výživě Naše budoucnost je dána naší minulostí Současné trendy směřují k zajištění souladu: mezi genetickým základem našeho metabolismu a mezi výživovými podmínkami, které poskytuje potravinářský průmysl Jedním z nich je doporučování tzv. paleo-diety (někdy nereálné), tedy způsobu výživy z doby, kdy ještě tato harmonie nebyla narušena ALE: mnohdy opět dochází k fanatickému zneužití 56 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

57 Paleo-dieta Paleodieta je syntézou práce mnoha oborů: archeologie, antropologie, sociologie genetiky, a zejména evoluční biologie Podle některých vědců odpovídá současný genetický základ našeho metabolismu kvalitě potravy člověka v paleolitické době Hypotéza o paleo-dietě je předmětem vědeckých diskusí, obhájci i odpůrci hledají další argumenty (web: přes vědeckých citací) 57 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

58 Styl paleolitické diety Paleolitická dieta (paleodieta, dieta jeskynního muže, dieta kamenné doby, dieta lovce-sběrače) Dnes snaha přiblížit se stravě rostlinného i živočišného původu, konzumované druhem Homo v paleolitické době před 2 miliony až lety před našim letopočtem. Neolit a historická doba = rychlé změny ve výživě vlivem rozvoje zemědělství, chovatelství a změn průmyslově zpracovaných potravin 58 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

59 Změny od doby paleolitu Proti dietě paleolitických předků se změnilo 10 faktorů 1) 1) glykemický index, 2) 2) složení mastných kyselin, 3) počet a množství makronutrientů, 4) počet a množství stopových prvků, 5) acidobazická rovnováha, 6) poměr sodíku a draslíku, 7) příjem vlákniny 8) příjem ochranných složek 9) příjem vitaminů 10) příjem energie Na tyto změny se člověk nestačil geneticky adaptovat Malnutrici může omezit: vyšší spotřeba ovoce, zeleniny, ořechů, masa, nižší spotřeba rafinovaných sacharidů, tuků 59 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

60 1 Glykemický index Glykemický index (GI) indikuje rychlost zvýšení hladiny cukru v krvi po konzumaci. Glykémie je ovlivněna dalšími faktory jako je obsah vlákniny, ostatních nutrientů, množstvím a skladbě sacharidů aj.). Jako standard se používá čistá glukóza s GI 100. Ovoce a zelenina patří většinou do skupiny potravin s nízkým glykemickým indexem (menším než 55 %), např. kiwi mají GI 50 %, jablka 39, pomeranče 40 %, hrušky 38 %, sója (15 %). Glykemický index zeleniny se podle druhu pohybuje okolo 10 %. Do skupiny se středním glykemickým indexem (65-70 %) patří jen banány bohaté na škrob (65 %) a velmi zralé sladké ovoce. 60 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

61 Glykemický index Glykemický index ovoce: menší než 55 % cereálií (%) Bageta 95 Brambory 85 Koblihy 76 Pšeničný chléb 70 Glykemický index zeleniny: kolem 10 % Žitno-pšeničný chléb 65 Müsli 64 Rýže 56 Špagety/těstoviny Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

62 Glykemická křivka 62 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

63 2 Složení mastných kyselin Současná spotřeba tuků se vyznačuje proti paleodietě převahou nasycených mastných kyselin nad nenasycenými a také jiným poměrem ω-3 a ω-6 mastných kyselin. Doporučená denní dávka je 1 2 g mononenasycených mastných kyselin (MUFA). Náhrada části lipidů rostlinným olejem, ořechy s příznivým složením lipidů může výrazně přispět ke snížení zdravotních rizik. MUFA jsou též v zelenině. MUFA snižují mj. rizika arterioskleróozy, infarktu, vysokého tlaku 63 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

64 Ořechy a semena - mastné kyseliny 64 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

65 65 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

66 4 Příjem stopových prvků Není dnes v rovnováze, ovoce a zelenina obsahují prvky mikrobiogenní sice v malých kvantech, ale ve velkém počtu Hořčík mg/kg Železo 8,0-10,0 mg/kg Zinek 1,4-3,2 Selen 0,01-0,02 Jód 0,08-0,10 Mangan 2,0-3,4 Síra Měď 0,5-0,9 66 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

67 5 Acidobazická rovnováha Ovoce a zelenina jsou převážně zásadotvorné na rozdíl od ostatních složek stravy (maso včetně rybího, obilniny, rýže, těstoviny, tvaroh a sýry a jiné) Silně působící zelenina: rajčata, celer, červená řepa, špenát, mrkev, salát, zelí, ředkev, kapusta, květák, křen Silně působící ovoce: jablka, hrušky, jahody, třešně, angrešt, švestky 67 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

68 Minerální látky ovoce a zeleniny Chrání proti minerální deficienci Rozhodující je vzájemná rovnováha přítomných minerálních složek. Ochranné působení na organismus závisí na celkovém množství, a také na formě, v jaké je prvek přítomen (vazba organická, anorganická, komplexní, oxidační stupeň aj.) 68 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

69 Maximální hodnoty vápníku Vápník (mg/kg) Ovoce: černý rybíz 419, jeřabiny 400, mišpule 300, slívy 240, angrešt 340, rybíz černý 419, maliny 410, ostružiny 400, šípky 1800, drobné ovoce více než 310, Zelenina: brokolice 1050, kadeřávek 2120, kapusta hlávková 800, celer bulva 710, křen 1030, petržel kořen 970, celer řapíkatý 800, čekanka salátová 800, mangold listy 1030, štěrbák 790, potočnice 1700, celer nať 1420, petržel nať 1940, cibule čerstvá 890, pažitka 850, kopr Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

70 Maximální hodnoty železa Železo Ovoce: jeřabiny 12,6, aronie 12,0, broskve 12,1, červený rybíz 12,1, ostružiny 60,0, šípky 180, moruše 16,0, dřínky 32,0, rakytník 32,0 Zelenina: brukev 19, kadeřávek 19, kapusta hlávková 15,1, kapusta růžičková 16,6, mrkev 14,8, křen 20,9, petržel kořen 30, celer řapíkatý 21, čekanka salátová 20, mangold listy 27, reveň 19,1, špenát 33, celer nať 28,3, petržel nať 43,2, hrášek 62, cibule čerstvá 21,8, pažitka 89, pór 76,1, kopr 23, fenykl Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

71 6 Poměr sodíku a draslíku Obsah draslíku (mg/kg): Zelenina nad 3000 mg/kg: špenát, fenykl, kadeřavá kapusta, růžičková kapusta, brokolice, tykev, mangold Ovoce nad 2000 mg/kg jeřabiny, slívy, černý rybíz, bezinky. Skořápkaté ovoce 5000 až 9000 mg/kg Obsah sodíku velmi nízký: mg/kg 71 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

72 7 Obsah vlákniny Funkce: odvádí ze zažívacího traktu škodlivé karcinogeny, snižuje riziko intoxikace škodlivinami, divertikulózy, upravuje střevní peristaltiku a metabolismus. Působí proti zubnímu kazu. Složení: celulóza, pektinové látky, lignin, oligosacharidy, gumy a další. Pektinové látky se v cereální vláknině nevyskytují, v ovoci a zelenině je jich 10 až 80 g/kg 72 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

73 8 Ochranné faktory Ochranné faktory se hojně vyskytují v ovoci a zelenině. Patří sem vedle některých vitaminů a minerálních látek řada bioaktivních (chemoprotektivních) složek, zvláště antioxidantů: Bioflavonoidy, třísloviny, kyselina chlorogenová, glukozinoláty, kempferol, kapsaicin, sulforafan, thioly, stilbenoly, karotenoidy, lykopen, luteolin, kvercetin, antokyany, flavonoidy atp. 73 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

74 Význam bioaktivních složek Jsou nezbytné pro životní styl vyspělé společnosti Zvyšují imunitu organismu Zpomalují nežádoucí procesy v těle Uplatňují se v ochraně před nepříznivými důsledky stresu, stárnutí Snižují riziko degenerativních chorob Snižují riziko nádorových chorob Snižují riziko kardiovaskulárních onemocnění aj. 74 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

75 skupina karotenoidy fytosteriny saponiny fenolové kyseliny flavonoidy fytoestrogeny glukosinoláty sulfity monoterpény Zdroje ochranných látek zdroje v potravinách červené a žluté ovoce a zelenina ořechy, semena, luštěniny zelený hrášek, sója, zelené fazole zelí, pšenice, ředkvičky, káva žluté, červené a modré ovoce a zelenina, čaj sója, lněné semeno, žito, pšeničné otruby zelí, kapusta, řeřicha, hořčičné semeno, ředkev česnek, cibule, pórek citrusové plody, bylinky, koření 75 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

76 8b Antioxidační účinnost zeleniny Česnek 19,39 Kadeřávek Špenát Růžičková kapusta 9.81 Brokolice 8.88 Červená řepa 8.41 Paprika červená 7.13 Fazolka 4.60 Cibule 4.49 Kukuřice cukrová 4.02 Baklažán 3.86 (v relativních jednotkách) Květák 3.77 Zelí hlávkové 2.98 Salát listový 2.62 Tykve 2.52 Karotka 2.07 Fazolka 2.01 Rajčata 1.89 Cukety 1.76 Salát hlávkový 1.16 Melouny 1.00 Okurky Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

77 Antioxidační účinnost (vyjádřená jako ekvivalent vitaminu E) 77 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

78 Stilbenoly Stilbenoly složkou hroznů, vín, arašídů Resveratrol snižuje hladinu cholesterolu v krvi, chrání před rizikem kardiovaskulárních chorob, má vliv na srážení krve, na snížení tuku v krevním séru. Může také chránit před nádorovým onemocněním. Antioxidační působení resveratrolu je vyšší než u kvercetinu nebo tokoferolu V hroznech a vínech je od 0.5 mg.l -1 do 14.1 mg.kg -1 průměrně 4.12 mg.kg -1 Stilbenoly v arašídech:až 300 mg.kg -1 Genistein: v kořenové zelenině, estrogenními účinky 78 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

79 Bioaktivní složky ovoce a zeleniny část I. (mimo vitaminů a minerálií) 79 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

80 Bioaktivní složky ovoce a zeleniny část II 80 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

81 Zdravá barevnost Antokyaniny - třešně, višně Karotenoidy - meruňky, mrkev Lutein - tykev, paprika Chlorofyly - ryngle, saláty Antokyaniny - borůvky, lilek 81 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

82 Chemoprotektivní složky Antokyany obecný vzorec 82 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

83 Fenolické látky Stovky různých fenolů Do třídy fenolů patří flavonoidy, anthokyaniny a anthoxanthiny (např. kyanidin, delfinidin, malvidin, pelargonidin, peonidin). Přítomny v ovoci i v zelenině Antioxidanty, stimulují detoxikační enzymy, chrání játra, posilují kapiláry, blokují zápaly, snižují riziko tvorby nádorů. U některých flavonoidů účinky antimikrobní, detoxikační Flavonoidy snižují riziko kardiovaskulárních chorob Mají vliv na srážení krve, účinky protizánětové. 83 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

84 Kapsaicin Podpora krevní cirkulace, urychlení metabolismu, stimulace žaludeční sekrece Léčebný efekt kapsaicinu: 400 miligramů třikrát týdně - to je množství odpovídající asi třem až osmi feferonkám. Využívá se též při léčení dalších nemocí: Trombóza - křečové žíly omrzliny podlitiny - hematomy - Pálivé chilli papričky ničí bakterie Escherichia coli, Shigella, Salmonella) 84 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

85 9 Příjem vitaminů Snížil se obsah vitaminů v potravě Dobrým zdrojem vitaminů je ovoce a zelenina, zejména: VITAMIN A: Ovoce: jeřabiny, meruňky, slívy, černý rybíz, ostružiny, šípky, rakytník; Zelenina: brokolice, kadeřávek, kapusta hlávková, kapusta růžičková, mrkev, petržel, listová a naťová zelenina, paprika červená, rajčata, tykev, cibule čerstvá, pažitka, chřest, fenykl VITAMIN C: Ovoce: jeřabiny, nektarinky, angrešt, rybíz červený, bílý a černý, maliny, bezinky, šípky, dřínky, rakytník, jahody, Zelenina: brokolice, brukev, kadeřávek, kapusta růžičková, křen, celer řapíkatý, špenát, celer nať, petržel nať, paprika, pažitka, kopr, fenykl 85 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

86 Kyselina askorbová karoten 86 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

87 Porovnání VDD vitaminů a obsahu v OZ VDD Zelenina Ovoce 87 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

88 10 Energetický obsah V 1 kg zeleniny a ovoce obsahuje průměrně jen kj a patří tedy mezi potraviny nízkoenergetické Pro porovnání: v 1 kg masa je kj (hodnoty kolísají podle tučnosti masa), V 1 kg chleba je průměrně kj, V 1 kg sýra je průměrně kj, (podle obsahu tuku může být nižší nebo vyšší) V 1 kg cukru je kj, V 1 kg másla kj V 1 kg škvařeného sádla kj 88 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

89 Globální výživová situace dnes Dána průmyslovou a kulturní vyspělostí: Rozvojové země velké rozdíly mezi zeměmi. Nepřítelem správné výživy ekonomické aspekty, nedostatek vzdělání, hygieny; potravinová pomoc není účinná. Středně rozvinuté země - vysoké náklady stravování, menší dostupnost potravin živočišného původu, ovoce a zeleniny pro chudší. Ve stravě - nadbytek energie, tuku, cholesterolu, cukru a nedostatek vitamínů, stopových prvků, vápníku příp. vlákniny. Rozvinuté země - velké rozdíly mezi chudými a bohatými. Majetní nadměrná výživa ne vždy v souladu s vědeckými poznatky. Ostatní - méně pozornosti racionální stravě, potřeba nasycení. 89 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.