Optimalizace vysokoškolského studia zahradnických oborů na Zahradnické fakultě v Lednici Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Optimalizace vysokoškolského studia zahradnických oborů na Zahradnické fakultě v Lednici Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0122"

Transkript

1 Optimalizace vysokoškolského studia zahradnických oborů na Zahradnické fakultě v Lednici Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/ Inovovaný předmět Výživa člověka Přednášející: prof. Ing. Karel Kopec, DrSc. 1 Téma přednášky: Význam vědního oboru Výživa člověka úvod do problematiky

2 Výživa člověka úvod do problematiky Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc., emeritní profesor Zahradnické fakulty v Lednici Mendelovy univerzity Brno Telefon Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

3 Doporučená literatura I 3 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

4 Doporučená literatura II 4 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

5 Zaměření výuky Důraz na základní znalosti o metabolismu člověka a jeho nárocích na látkové, energetické a organoleptické zdroje na uspokojování výživových potřeb jednotlivými potravinovými skupinami Zvláštní pozornost význam zahradnických potravinových zdrojů pro výživu člověka Absolventi by měli mít základní znalosti o nich, a o možnostech zdokonalování jejich nutriční jakosti (agrotechnika a technologie, nové výrobky, šlechtění nových odrůd atd.) 5 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

6 Definice výživy Metabolismus = příjem, přeměna, vylučování: - Metabolismus potřebných látek z vnějšku - Metabolismus energie - Metabolismus informací Kde: ve specializovaných orgánech trávicího traktu a závěrečné fáze metabolismu ve všech orgánech. Jak: systémem biochemických procesů, jimiž organismus tyto zdroje využívá (metabolizuje, tráví, vstřebává). Proč: Obrana proti vzrůstu entropie, neustálá obnova organismu, a zajištění reprodukce existence 6 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

7 Výživa obrana před entropií Výživa - základní potřeba člověka - chrání před entropií systému přeměnou (metabolismem) energie, hmoty, informací Entropie je míra neuspořádanosti systému: vztahuje se ke třem základním vlastnostem systému: řádu (látkovému složení), informacím a dostupné energii. Podle termodynamického zákona v každém systému (např. i v buňce) entropie ireverzibilně vzrůstá, pokud se nedodává nic zvenčí. Další důsledek zákona o entropii je produkce odpadu (energie, hmoty); metabolismus člověka má např. jen 50 % účinnost. 7 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

8 Osnova celého předmětu 1. Úvod 2. Poslání vědy o výživě 3. Trávicí soustava a její funkce 4. Látkové a energetické zdroje 5. Esenciální faktory lidské výživy 6. Výživové doporučené dávky 7. Poživatinové skupiny 8. Význam zahradnických produktů pro výživu 9. Vliv technologie na nutriční hodnotu potravin 10. Alimentární poruchy 11. Výživové chování - determinanty 12. Perspektivy zabezpečování výživy 8 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

9 Vývoj vědy o výživě 19. století: Věda o výživě začíná - komplexnost (vědy fyzikální, chemické, biologické, medicínské, sociální a další). Desítky vědeckých a inženýrských disciplín Výsledky: rozeznání složek a vlastností potravy, rozlišení bílkovin od tuků a sacharidů, jejich funkce. Poznalo se, že nestačí jen energie, ale i živiny (dusík). 20. století: experimentální práce, biochemie přispěla k rozvoji vědy o výživě od empirie k vědeckosti - vitaminy Výsledky: poznání základů látkové přeměny, vlivu nutrientů Jedním z cílů - zdokonalování diferencovaných VDD 9 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

10 Karel IV.: Vita Caroli: Citát o jídle Pozorujmež, kterak jsme živi z něho. Požíváme-li tělesně rozličných pokrmů pozemských, zkáze podléhajících, musíme jistě míti na ně chuť a vnitřnosti naše musí je dychtivě v sebe přijmouti a rozvésti po údech našeho těla, aby se proměnily v krev a aby duch, který v krvi přebývá, s životem naším také tam mohl přebývati. 10 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

11 Vývoj výuky Vysokoškolská disciplina Výživa člověka - začátek 20. století - prof. Babák (LF a VŠV Brno), pak prof. Halačka (Brno), prof.kabelík (Olomouc) prof. Šícho, prof. Janíček (VŠCHT Praha) a další. Výuka byla nejprve zaměřena na fyziologii, biochemii a lékařství, V 2. polovině 20. století i na potřeby producentů potravin, pojetí výuky se stalo více komplexní. na VŠZ v Brně: po roce 1945 Dr. Jančařík na ZF V Lednici: 1994 doc. MUDr Brázdová, CSc. od roku 2000 prof. Ing. Karel Kopec, DrSc. 11 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

12 Úvod Výživa - základní biologická potřeba - metabolismus látkový, energetický, informační Ovlivňovaná přírodními faktory prostředí, které působí na organismus Nelze od ní oddělit aspekty socioekonomické; zajišťování výživy je úkolem celospolečenským V současnosti je globální zajišťování výživy spojeno s vážnými problémy při rostoucím počtu obyvatel naší planety (přes 7 miliard) Problém zajištění vhodné skladby potravin, jejich výživové hodnoty - úspěšné řešení spočívá především v zemědělském a potravinářském komplexu a v legislativních úpravách trhu (agrobyznys) 12 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

13 Zabezpečování výživy Spotřeba potravin a nápojů v průběhu života člověka: kolem t. Není zatím dostatečně uspokojována a nutno ji zvyšovat: 1. zdokonalováním běžných způsobů získávání potravin ve sféře zemědělsko-potravinářské 2. využitím nových možnosti nekonvenčních a netradičních surovinových zdrojů. 3. snižováním ztrát, racionálním rozdělováním Producenti potravin, zemědělci a potravináři se znalostmi o výživě člověka mohou účinně přispívat k zajišťování racionální výživy. 13 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

14 Populační explose 14 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

15 FAO- mapa hladu 15 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

16 Mapa závlahového deficitu 16 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

17 Chronická podvýživa ve světě 17 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

18 Zeměkoule začíná být lidstvu malá Při nedostatku půdy na produkci potravin si dovolujeme luxus až 1/5 nekvalitní produkce a ztrát zeleniny 18 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

19 Vlivy na kvalitu výživy Pokračování globalizace Digitalizace a nástup informačního věku Rozvoj věd, včetně biotechnologie Změny trhu a výživových zvyklostí Změny životního stylu - stres Nárůst rychlosti těchto uměn Diferenciace populace Šok z budoucnosti 19 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

20 Globalizace potravinového trhu péče o jakost a bezpečnost potravin Možnost globální distribuce potravin ALE: Zvýšené riziko nejakosti riziko zdravotní závadnosti riziko rozdílné legislativy ve světě riziko nepovolených technologií a jiné 20 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

21 Teorie o vývoji člověka Teorií o vývoji života i člověka je celá řada. Evoluce: Podle současných vědeckých poznatků - člověk i jeho výživové potřeby se vyvíjely v souladu s postupně se měnícími podmínkami. Stvoření: Kdo ovšem chce, může věřit tvrzení teologa Hieronyma (zemřel roku 419 n. l.), že evoluce neexistuje a že svět i s člověkem byl stvořen 23. října roku 5198 před naším letopočtem, nebo hebrejským údajům, které hovoří o datu 7. října 3761 př. n. l. 21 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

22 Nové poznatky genetiky (zkoumání DNA a složení stravy našich předků) archeologie (fosílie kostí, potravin, exkrementů) archeo-dietologie přinášejí podklady o evoluci a o vlivu kvality potravy na vývoj člověka 22 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

23 Způsob obživy hybnou silou evoluce Jsme to, co jedli naši předkové 23 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

24 Chronologie vývoje milionů (3, ) První projevy života, Eubionta 350 milionů karbon První obratlovci na souši 80 milionů ( ) křída Drobní hmyzožravci 35 milionů (3, ) paleogen Pravé opice lidoopi, 4,5 milionů ( ) neogen Australopithecus, prales 3,5 milionu (3, ) Přechod z pralesů do stepí 1,9 mil. (1, ) Homo habilis použití ohně 1,7-0,25 mil. (2, ) Homo erectus, lovec-sběrač 0,20-0,03 mil. ( ) Homo sapiens neandertalis 0,10 mil. dodnes (10 5 ) Homo sapiens sapiens 0,010 mil. Zpracování potravy Současnost Homo sapiens emptus nakupující 24 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

25 Vznik života Nejpravděpodobnější teorie vývoje: Před 3,5 miliardami let: praorganismy (Eubionta). Základní znaky života: nukleová kyselina, bílkoviny, jednoduchý metabolismus, schopnost autoreprodukce a dalšího vývoje. Základy našeho látkového metabolismu vznikaly již u prvních jednobuněčných organismů. S nimi máme společných řadu reakcí metabolismus bílkovin, sacharidů, tuků, přeměny energie přenos informací. Když pradávné ryby vystoupily na souš, nabyly nové vlastnosti, ale uchovávaly si i staré 25 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

26 Vývojové tendence Člověk je mořský tvor, žijící na souši, který touží létat 26 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

27 První organismy výživa celým povrchem 27 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

28 Další diferenciace 28 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

29 Před 80 miliony let Prapředci primátů - drobní (1,5 kg) hmyzožravci, žijící na stromech v pralesích Dostatek vápníku základních živin, minerálií, kvalitní vývoj kostí a nervové soustavy, chitin a chitosan: též bioaktivní ochranná a antimikrobní funkce ALE: hledání potravy energeticky náročné Poznámka:Dodnes je enzym chitináza je součástí lidského metabolismu (chitin a chitosan) 29 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

30 Nutriční jakost potravy 1 - hmyz ENTOMOVORUS Energie MJ/kg 2,6-6,3 Proteiny (g/kg) Sacharidy (g/kg) 2-60 Lipidy (g/kg) Ca (mg/kg) Fe (mg/kg) Obsah vitaminů málo Ochranné složky chitin Herbivorus Folivorus Fructivorus Ovivorus Carnivorus Farovorus Lactovorus Edulivorus Omnivorus 30 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

31 Opice: Před 65 miliony let žily na stromech - adaptovaly se převážně na rostlinnou stravu (ovoce, ořechy, výhonky, hlízy, pupeny, listy), využívali bioaktivní složky rostlinné stravy, doplněné o živočišnou (hmyz, vejce) došlo ke ztrátě genu pro tvorbu kyseliny askorbové - dodnes jsme závislí na ovoci a zelenině U prvních primátů přední končetiny se vyvinuly v uchopovací orgány - ruce, 31 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

32 Nutriční jakost rostlinné potravy 2 Zelenina, ovoce, listy Energie MJ/kg 1,0-1,7 Proteiny (g/kg) 6-13 Sacharidy (g/kg) Lipidy (g/kg) 2,2-3,1 Ca (mg/kg) Fe (mg/kg) 7-10 Obsah vitaminů Hojně Ochranné složky Hojně Entomovorus HERBIVORUS FOLIVORUS FRUCTIVORUS Ovivorus Carnivorus Farovorus Lactovorus Edulivorus Omnivorus 32 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

33 Nutriční jakost potravy 3 - vejce Energie MJ/kg 5,8 Proteiny (g/kg) 116 Sacharidy (g/kg) 0 Lipidy (g/kg) 10 Ca (mg/kg) 530 Fe (mg/kg) 17 Obsah vitaminů Málo Ochranné složky Málo Entomovorus Herbivorus Folivorus Fructivorus OVIVORUS Carnivorus Farovorus Lactovorus Edulivorus Omnivorus 33 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

34 Před 35 miliony let Pravé opice se postupně měnily v lidoopy. K tomu došlo pouze ve Starém světě, patrně jen v Africe. Zvětšoval se mozek (způsob života se stával náročnějším). Nadbytek potravy, málo nepřátel, o svůj odpad se nemuseli starat. Vůdčím smyslem při získávání potravy - zrak. Barva ovoce byla vodítkem, primáti dobře rozlišují barvy. Méně jsou vnímaví na pohyb než je tomu např. u šelem. 34 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

35 Před 3 miliony let Klima ve střední Africe se měnilo - ubývalo pralesů a šířila se savana. Zvládnutí skupinového lovu - Australopithecus africanus (3-2,5 mil. let), Homo rudolfensis (2,4-1,8 mil. let), Před 2,5 mil. let přechod z pralesů do stepí, savan, bažin Takřka vyhnání z ráje - riskantní čin, který se osvědčil Další vývoj - v nových podmínkách se museli naučit lépe vyhledávat kořist, společně organizovat lov a lépe využívat rostlinnou potravu než jejich konkurenti 35 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

36 Vývoj mozku a výživa Australopithecus ml (před 4 mil. let) Homo habilis ml (před 2 mil. let). Homo erectus ml (před 1,7 mil. let) Homo sapiens ml (dodnes) (mozek spotřebuje 16 x více energie než svalstvo, podílí se na celkové spotřebě energie z 25% 36 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

37 Před 1,8 0,25 lety - lovec-sběrač Zdroje se rozšířily o maso savců: Nepravidelnost příjmu Geny pro schopnost tvořit zásoby v těle - ukládat energii v koncentrované formě tuku Geny pro lov ve smečce Geny pro dorozumívání 37 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

38 Před 1,8 mil. let použití ohně Rozhodujícím krokem k dalšímu vývoji bylo použití ohně k úpravě stravy = zvýšení využitelnosti, odstranění toxických termolabilních složek Kontroverzní hypotéza: vliv na rozvoj inteligence (Wrangham 2003) 38 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

39 Nutriční jakost potravy 4 Maso Energie MJ/kg 5,3 Proteiny (g/kg) 166 Sacharidy (g/kg) 0 Lipidy (g/kg) 10 Ca (mg/kg) 60 Fe (mg/kg) 26 Obsah vitaminů málo Ochranné složky málo Entomovorus Herbivorus Folivorus Fructivorus Ovivorus CARNIVORUS Farovorus Lactovorus Edulivorus Omnivorus 39 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

40 Vývoj k současnosti Před 1,7 0,25 mil. let: Homo erectus (lovec, sběrač) Před 0,200 až 0,030 mil. let: Homo neandertalis Před 0,100 mil. let: Homo sapiens 40 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

41 Před 0,012 mil.- zemědělec - pastevec Dramatická změna skladby potravy (omezení kočování = výběr jen několika plodin a živočichů - omezení pestrosti stravy Sezónnost nutnost zdokonalení způsobů konzervace úrody Chov dobytka nutnost konzervace píce Další zdroj obživy - mléko 41 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

42 Člověk zemědělec - chovatel rozšíření energetických zdrojů energie o cereálie (farovorus): Rozšíření zdrojů o mléko (lactovorus): Enzym laktáza pro trávení mléčného cukru 42 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

43 Nutriční jakost potravy 5 Chléb Energie MJ/kg 10 Proteiny (g/kg) 60 Sacharidy (g/kg) 550 Lipidy (g/kg) 10 Ca (mg/kg) 210 Fe (mg/kg) 10 Obsah vitaminů málo Ochranné složky málo Entomovorus Herbivorus Folivorus Fructivorus Ovivorus Carnivorus FAROVORUS Lactovorus Edulivorus Omnivorus 43 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

44 Nutriční jakost potravy 6 Mléko Energie MJ/kg 2,68 Proteiny (g/kg) 33 Entomovorus Herbivorus Folivorus Fructivorus Sacharidy (g/kg) 47 Lipidy (g/kg) 35 Ca (mg/kg) 1210 Fe (mg/kg) 1 Obsah vitaminů střední Ochranné složky málo Ovivorus Carnivorus Farovorus LACTOVORUS Edulivorus Omnivorus 44 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

45 Vliv kvality potravy Druh potravy ovlivnil fylogenezi rodu Homo Změnila se délka a zdokonalovala se funkce zažívacího traktu Potravě se přizpůsobily čelistní a lebeční poměry zvl. u Homo habilis (1,9-1,6. mil let). Přesun přední zubní hmoty ve prospěch molárů a premolárů ( zubní mlýn ); vymizení zubního zámku tvořeného řezáky jako reakce na postupné nahrazení dužnatých plodů drobnými a tvrdými semeny Funkce enzymu laktázy zůstává i v dospělosti 45 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

46 Starověk Změna potravního chování u obyvatel městských aglomerací. Dělba práce závislost městské populace na produkci přilehlých zemědělských regionů. K rizikům z výživy přistoupilo nebezpečí alimentárních nákaz (delší transport, kontakt potravin s mnoha osobami Z této doby: různá tabu ve výživě (zákaz konzumace vepřového masa jako prevence antropozoonóz). 46 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

47 Vlivy náboženství I Volba potravy je determinována regionální a ekonomickou dostupností, ovlivněna kulturními a sociálními zvyklostmi a náboženstvím. Islám Muslimové- vepřové maso i produkty z něj jsou nečisté Ostatní masa musí být zbavena krve (tzv. maso Halal). Zákaz alkoholu. Ramadán půst za dne Ortodoxní křesťanství Evangelíci: Střídmost (alkohol), římští katolíci půst v pátek a krátkodobé půsty během roku 47 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

48 Vlivy náboženství II Židovství (judaismus) Pouze maso získané košer způsobem (bez krve, úprava pomocí soli). Vepřové maso - nečisté, nedovolené jsou živočišné tuky. Nesmějí být současně servírovány pokrmy z masa a mléka. V sobotu není povoleno vaření. Hinduismus Není povoleno jíst produkty z hovězího dobytka. Povoleno mléko, jogurty a máslo. Zakázány jsou živočišné tuky. Někdy i sýry. Většina jsou vegetariáni, častý půst Budhismus Víra v reinkarnaci, proto žádné maso. Dovoleno mléko a mléčné výrobky. 48 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

49 Středověk Diferenciace výživy bohatých a chudých pokračuje Nedostatek hygieny Často hladomor, epidemie Začíná selekce pěstovaných rostlin 49 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

50 století 18. století: Malthusova teorie: počet obyvatel roste rychleji než zdroje potravy. Proto nutno - rozšiřovat ornou půdu, podporovat vystěhovalectví, omezovat porodnost 19. století: rozvoj techniky (válcový mlýn = dlouhodobá uchovatelnost mouky ale i odstranění nutrientů). Bílá mouka (jen škrob) je konzumována asi 100 let menší částí lidstva 20. století: zemědělská revoluce používání strojených hnojiv, zvýšení výnosů a rozšíření chovu dobytka. Pěstování cukrovky a olejnatých rostlin. Vzrostla konzumace masa, mléka, cukru, ztužených tuků. ALE: vzestup degenerativních chorob (ateroskleróza, srdeční choroby, diabetes, degenerativní choroby střev, žaludku a žlučníku, rakoviny a jiné). 50 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

51 Výživa po roce : konec II. světové války - nedostatek potravin až hlad. Výživa po válce: nižší energetický příjem, méně cukru, masa a živočišných tuků a sporadické zařazení margarínů. Po válce: Rychlý rozvoj potravinářství, rozšíření průmyslově zpracovaných potravin (hotová jídla, polotovary aj.) ALE: Některé z těchto potravin však mají nerovnováhu živin a obsahují nekontrolovaná aditiva Rozvoj dlouhodobé konzervace potravin (sterilace, zmrazování aj). ALE: ochuzení o část nutrientů a nativní enzymy, interakce mezi původními složkami = změna biologické hodnoty 51 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

52 Současnost Člověk nakupující (Homo sapiens emptus, food shoper) Oddělení práce od obstarávání potravin Zúžení výběru druhů potravinových zdrojů Skladba potravin je zcela změněna 52 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

53 Nutriční jakost potravy 7 Současný potravinový koš Entomovorus Herbivorus Energie MJ/kg Proteiny (g/kg) Sacharidy (g/kg) Lipidy (g/kg) Ca (mg/kg) Fe (mg/kg) Obsah vitaminů Ochranné složky Hojně Mnoho Hojně Hojně Středně Málo Středně Málo Folivorus Fructivorus Ovivorus Carnivorus Farovorus Lactovorus EDULIVORUS OMNIVORUS 53 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

54 Způsoby výživy člověka v evoluci Označení Zdroj potravy Označení Zdroj potravy Entomovorus Hmyz Carnivorus Maso Herbivorus Byliny Lactovorus Mléko Folivorus Listy Farovorus Mouka Fructivorus Plody Edulivorus Potraviny Ovivorus Vejce Antropovorus Člověk Omnivorus Všechno 54 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

55 Zúžení výběru výživy Několik druhů pěstovaných rostlin (dnes se využívá jen 7000 druhů; 75 % světové spotřeby tvoří jen 7 druhů Chov jen několika druhů domestikovaných zvířat Důsledky: Riziko zranitelnosti (období sucha, neúrody aj.) Svévolné zrušení potravní alternativy Specifická malnutrice (porucha výživy z jednostranných zdrojů (např. strava ortodoxních Židů a hypovitaminóza C, kukuřičná strava jihoamerických Indiánů pelagra - choroba z nedostatku niacinu, rýžová strava - nedostatek esenciálních aminokyselin) 55 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

56 Trendy ve výživě Naše budoucnost je dána naší minulostí Současné trendy směřují k zajištění souladu: mezi genetickým základem našeho metabolismu a mezi výživovými podmínkami, které poskytuje potravinářský průmysl Jedním z nich je doporučování tzv. paleo-diety (někdy nereálné), tedy způsobu výživy z doby, kdy ještě tato harmonie nebyla narušena ALE: mnohdy opět dochází k fanatickému zneužití 56 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

57 Paleo-dieta Paleodieta je syntézou práce mnoha oborů: archeologie, antropologie, sociologie genetiky, a zejména evoluční biologie Podle některých vědců odpovídá současný genetický základ našeho metabolismu kvalitě potravy člověka v paleolitické době Hypotéza o paleo-dietě je předmětem vědeckých diskusí, obhájci i odpůrci hledají další argumenty (web: přes vědeckých citací) 57 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

58 Styl paleolitické diety Paleolitická dieta (paleodieta, dieta jeskynního muže, dieta kamenné doby, dieta lovce-sběrače) Dnes snaha přiblížit se stravě rostlinného i živočišného původu, konzumované druhem Homo v paleolitické době před 2 miliony až lety před našim letopočtem. Neolit a historická doba = rychlé změny ve výživě vlivem rozvoje zemědělství, chovatelství a změn průmyslově zpracovaných potravin 58 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

59 Změny od doby paleolitu Proti dietě paleolitických předků se změnilo 10 faktorů 1) 1) glykemický index, 2) 2) složení mastných kyselin, 3) počet a množství makronutrientů, 4) počet a množství stopových prvků, 5) acidobazická rovnováha, 6) poměr sodíku a draslíku, 7) příjem vlákniny 8) příjem ochranných složek 9) příjem vitaminů 10) příjem energie Na tyto změny se člověk nestačil geneticky adaptovat Malnutrici může omezit: vyšší spotřeba ovoce, zeleniny, ořechů, masa, nižší spotřeba rafinovaných sacharidů, tuků 59 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

60 1 Glykemický index Glykemický index (GI) indikuje rychlost zvýšení hladiny cukru v krvi po konzumaci. Glykémie je ovlivněna dalšími faktory jako je obsah vlákniny, ostatních nutrientů, množstvím a skladbě sacharidů aj.). Jako standard se používá čistá glukóza s GI 100. Ovoce a zelenina patří většinou do skupiny potravin s nízkým glykemickým indexem (menším než 55 %), např. kiwi mají GI 50 %, jablka 39, pomeranče 40 %, hrušky 38 %, sója (15 %). Glykemický index zeleniny se podle druhu pohybuje okolo 10 %. Do skupiny se středním glykemickým indexem (65-70 %) patří jen banány bohaté na škrob (65 %) a velmi zralé sladké ovoce. 60 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

61 Glykemický index Glykemický index ovoce: menší než 55 % cereálií (%) Bageta 95 Brambory 85 Koblihy 76 Pšeničný chléb 70 Glykemický index zeleniny: kolem 10 % Žitno-pšeničný chléb 65 Müsli 64 Rýže 56 Špagety/těstoviny Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

62 Glykemická křivka 62 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

63 2 Složení mastných kyselin Současná spotřeba tuků se vyznačuje proti paleodietě převahou nasycených mastných kyselin nad nenasycenými a také jiným poměrem ω-3 a ω-6 mastných kyselin. Doporučená denní dávka je 1 2 g mononenasycených mastných kyselin (MUFA). Náhrada části lipidů rostlinným olejem, ořechy s příznivým složením lipidů může výrazně přispět ke snížení zdravotních rizik. MUFA jsou též v zelenině. MUFA snižují mj. rizika arterioskleróozy, infarktu, vysokého tlaku 63 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

64 Ořechy a semena - mastné kyseliny 64 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

65 65 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

66 4 Příjem stopových prvků Není dnes v rovnováze, ovoce a zelenina obsahují prvky mikrobiogenní sice v malých kvantech, ale ve velkém počtu Hořčík mg/kg Železo 8,0-10,0 mg/kg Zinek 1,4-3,2 Selen 0,01-0,02 Jód 0,08-0,10 Mangan 2,0-3,4 Síra Měď 0,5-0,9 66 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

67 5 Acidobazická rovnováha Ovoce a zelenina jsou převážně zásadotvorné na rozdíl od ostatních složek stravy (maso včetně rybího, obilniny, rýže, těstoviny, tvaroh a sýry a jiné) Silně působící zelenina: rajčata, celer, červená řepa, špenát, mrkev, salát, zelí, ředkev, kapusta, květák, křen Silně působící ovoce: jablka, hrušky, jahody, třešně, angrešt, švestky 67 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

68 Minerální látky ovoce a zeleniny Chrání proti minerální deficienci Rozhodující je vzájemná rovnováha přítomných minerálních složek. Ochranné působení na organismus závisí na celkovém množství, a také na formě, v jaké je prvek přítomen (vazba organická, anorganická, komplexní, oxidační stupeň aj.) 68 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

69 Maximální hodnoty vápníku Vápník (mg/kg) Ovoce: černý rybíz 419, jeřabiny 400, mišpule 300, slívy 240, angrešt 340, rybíz černý 419, maliny 410, ostružiny 400, šípky 1800, drobné ovoce více než 310, Zelenina: brokolice 1050, kadeřávek 2120, kapusta hlávková 800, celer bulva 710, křen 1030, petržel kořen 970, celer řapíkatý 800, čekanka salátová 800, mangold listy 1030, štěrbák 790, potočnice 1700, celer nať 1420, petržel nať 1940, cibule čerstvá 890, pažitka 850, kopr Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

70 Maximální hodnoty železa Železo Ovoce: jeřabiny 12,6, aronie 12,0, broskve 12,1, červený rybíz 12,1, ostružiny 60,0, šípky 180, moruše 16,0, dřínky 32,0, rakytník 32,0 Zelenina: brukev 19, kadeřávek 19, kapusta hlávková 15,1, kapusta růžičková 16,6, mrkev 14,8, křen 20,9, petržel kořen 30, celer řapíkatý 21, čekanka salátová 20, mangold listy 27, reveň 19,1, špenát 33, celer nať 28,3, petržel nať 43,2, hrášek 62, cibule čerstvá 21,8, pažitka 89, pór 76,1, kopr 23, fenykl Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

71 6 Poměr sodíku a draslíku Obsah draslíku (mg/kg): Zelenina nad 3000 mg/kg: špenát, fenykl, kadeřavá kapusta, růžičková kapusta, brokolice, tykev, mangold Ovoce nad 2000 mg/kg jeřabiny, slívy, černý rybíz, bezinky. Skořápkaté ovoce 5000 až 9000 mg/kg Obsah sodíku velmi nízký: mg/kg 71 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

72 7 Obsah vlákniny Funkce: odvádí ze zažívacího traktu škodlivé karcinogeny, snižuje riziko intoxikace škodlivinami, divertikulózy, upravuje střevní peristaltiku a metabolismus. Působí proti zubnímu kazu. Složení: celulóza, pektinové látky, lignin, oligosacharidy, gumy a další. Pektinové látky se v cereální vláknině nevyskytují, v ovoci a zelenině je jich 10 až 80 g/kg 72 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

73 8 Ochranné faktory Ochranné faktory se hojně vyskytují v ovoci a zelenině. Patří sem vedle některých vitaminů a minerálních látek řada bioaktivních (chemoprotektivních) složek, zvláště antioxidantů: Bioflavonoidy, třísloviny, kyselina chlorogenová, glukozinoláty, kempferol, kapsaicin, sulforafan, thioly, stilbenoly, karotenoidy, lykopen, luteolin, kvercetin, antokyany, flavonoidy atp. 73 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

74 Význam bioaktivních složek Jsou nezbytné pro životní styl vyspělé společnosti Zvyšují imunitu organismu Zpomalují nežádoucí procesy v těle Uplatňují se v ochraně před nepříznivými důsledky stresu, stárnutí Snižují riziko degenerativních chorob Snižují riziko nádorových chorob Snižují riziko kardiovaskulárních onemocnění aj. 74 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

75 skupina karotenoidy fytosteriny saponiny fenolové kyseliny flavonoidy fytoestrogeny glukosinoláty sulfity monoterpény Zdroje ochranných látek zdroje v potravinách červené a žluté ovoce a zelenina ořechy, semena, luštěniny zelený hrášek, sója, zelené fazole zelí, pšenice, ředkvičky, káva žluté, červené a modré ovoce a zelenina, čaj sója, lněné semeno, žito, pšeničné otruby zelí, kapusta, řeřicha, hořčičné semeno, ředkev česnek, cibule, pórek citrusové plody, bylinky, koření 75 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

76 8b Antioxidační účinnost zeleniny Česnek 19,39 Kadeřávek Špenát Růžičková kapusta 9.81 Brokolice 8.88 Červená řepa 8.41 Paprika červená 7.13 Fazolka 4.60 Cibule 4.49 Kukuřice cukrová 4.02 Baklažán 3.86 (v relativních jednotkách) Květák 3.77 Zelí hlávkové 2.98 Salát listový 2.62 Tykve 2.52 Karotka 2.07 Fazolka 2.01 Rajčata 1.89 Cukety 1.76 Salát hlávkový 1.16 Melouny 1.00 Okurky Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

77 Antioxidační účinnost (vyjádřená jako ekvivalent vitaminu E) 77 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

78 Stilbenoly Stilbenoly složkou hroznů, vín, arašídů Resveratrol snižuje hladinu cholesterolu v krvi, chrání před rizikem kardiovaskulárních chorob, má vliv na srážení krve, na snížení tuku v krevním séru. Může také chránit před nádorovým onemocněním. Antioxidační působení resveratrolu je vyšší než u kvercetinu nebo tokoferolu V hroznech a vínech je od 0.5 mg.l -1 do 14.1 mg.kg -1 průměrně 4.12 mg.kg -1 Stilbenoly v arašídech:až 300 mg.kg -1 Genistein: v kořenové zelenině, estrogenními účinky 78 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

79 Bioaktivní složky ovoce a zeleniny část I. (mimo vitaminů a minerálií) 79 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

80 Bioaktivní složky ovoce a zeleniny část II 80 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

81 Zdravá barevnost Antokyaniny - třešně, višně Karotenoidy - meruňky, mrkev Lutein - tykev, paprika Chlorofyly - ryngle, saláty Antokyaniny - borůvky, lilek 81 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

82 Chemoprotektivní složky Antokyany obecný vzorec 82 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

83 Fenolické látky Stovky různých fenolů Do třídy fenolů patří flavonoidy, anthokyaniny a anthoxanthiny (např. kyanidin, delfinidin, malvidin, pelargonidin, peonidin). Přítomny v ovoci i v zelenině Antioxidanty, stimulují detoxikační enzymy, chrání játra, posilují kapiláry, blokují zápaly, snižují riziko tvorby nádorů. U některých flavonoidů účinky antimikrobní, detoxikační Flavonoidy snižují riziko kardiovaskulárních chorob Mají vliv na srážení krve, účinky protizánětové. 83 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

84 Kapsaicin Podpora krevní cirkulace, urychlení metabolismu, stimulace žaludeční sekrece Léčebný efekt kapsaicinu: 400 miligramů třikrát týdně - to je množství odpovídající asi třem až osmi feferonkám. Využívá se též při léčení dalších nemocí: Trombóza - křečové žíly omrzliny podlitiny - hematomy - Pálivé chilli papričky ničí bakterie Escherichia coli, Shigella, Salmonella) 84 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

85 9 Příjem vitaminů Snížil se obsah vitaminů v potravě Dobrým zdrojem vitaminů je ovoce a zelenina, zejména: VITAMIN A: Ovoce: jeřabiny, meruňky, slívy, černý rybíz, ostružiny, šípky, rakytník; Zelenina: brokolice, kadeřávek, kapusta hlávková, kapusta růžičková, mrkev, petržel, listová a naťová zelenina, paprika červená, rajčata, tykev, cibule čerstvá, pažitka, chřest, fenykl VITAMIN C: Ovoce: jeřabiny, nektarinky, angrešt, rybíz červený, bílý a černý, maliny, bezinky, šípky, dřínky, rakytník, jahody, Zelenina: brokolice, brukev, kadeřávek, kapusta růžičková, křen, celer řapíkatý, špenát, celer nať, petržel nať, paprika, pažitka, kopr, fenykl 85 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

86 Kyselina askorbová karoten 86 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

87 Porovnání VDD vitaminů a obsahu v OZ VDD Zelenina Ovoce 87 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

88 10 Energetický obsah V 1 kg zeleniny a ovoce obsahuje průměrně jen kj a patří tedy mezi potraviny nízkoenergetické Pro porovnání: v 1 kg masa je kj (hodnoty kolísají podle tučnosti masa), V 1 kg chleba je průměrně kj, V 1 kg sýra je průměrně kj, (podle obsahu tuku může být nižší nebo vyšší) V 1 kg cukru je kj, V 1 kg másla kj V 1 kg škvařeného sádla kj 88 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

89 Globální výživová situace dnes Dána průmyslovou a kulturní vyspělostí: Rozvojové země velké rozdíly mezi zeměmi. Nepřítelem správné výživy ekonomické aspekty, nedostatek vzdělání, hygieny; potravinová pomoc není účinná. Středně rozvinuté země - vysoké náklady stravování, menší dostupnost potravin živočišného původu, ovoce a zeleniny pro chudší. Ve stravě - nadbytek energie, tuku, cholesterolu, cukru a nedostatek vitamínů, stopových prvků, vápníku příp. vlákniny. Rozvinuté země - velké rozdíly mezi chudými a bohatými. Majetní nadměrná výživa ne vždy v souladu s vědeckými poznatky. Ostatní - méně pozornosti racionální stravě, potřeba nasycení. 89 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

Složky potravy a vitamíny

Složky potravy a vitamíny Složky potravy a vitamíny Potrava musí být pestrá a vyvážená. Měla by obsahovat: základní živiny cukry (60%), tuky (25%) a bílkoviny (15%) vodu, minerální látky, vitaminy. Metabolismus: souhrn chemických

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Název projektu Registrační číslo projektu Název aktivity Název vzdělávacího materiálu Číslo vzdělávacího materiálu Jméno autora Název školy Moderní škola CZ.1.07/1.5.00/34.0526

Více

Proč vyrábět nutričně vyvážené potraviny Vliv jednotlivých nutrientů na zdraví

Proč vyrábět nutričně vyvážené potraviny Vliv jednotlivých nutrientů na zdraví Proč vyrábět nutričně vyvážené potraviny Vliv jednotlivých nutrientů na zdraví Proč je strava tolik důležitá? Dostatečný příjem kvalitní stravy je jednou ze základních podmínek života Výživa ovlivňuje

Více

Druhy a složení potravin

Druhy a složení potravin Druhy a složení potravin Přednáška 2 Doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D. Obsah přednášky Složení potravin, energetická a biologická hodnota potravin Význam jednotlivých složek potravin pro výživu Složení

Více

Předmět: Potraviny a výživa Ročník: první Téma: Technologie v souvztažnosti s předmětem Potraviny a výživa

Předmět: Potraviny a výživa Ročník: první Téma: Technologie v souvztažnosti s předmětem Potraviny a výživa Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-41-L/01 Gastronomie Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Potraviny a výživa Ročník: první Téma: Technologie

Více

makroelementy, mikroelementy

makroelementy, mikroelementy ESENCIÁLNÍ ANORGANICKÉ (MINERÁLNÍ) LÁTKY makroelementy, mikroelementy MAKROELEMENTY Ca - 70kg/ 1200g Ca 98% kosti - 800 mg/denně, gravidní a kojící ženy o 20% více Obsah Ca v mg/100 g mléko 125 mg jogurt

Více

SKLADOVÁNÍ OVOCE A ZELENINY. Zdroj: VŠCHT Praha, Ústav konzervace potravin a technologie masa

SKLADOVÁNÍ OVOCE A ZELENINY. Zdroj: VŠCHT Praha, Ústav konzervace potravin a technologie masa SKLADOVÁNÍ OVOCE A ZELENINY Zdroj: VŠCHT Praha, Ústav konzervace potravin a technologie masa ČERSTVÉ OVOCE A ZELENINA ŽIVÝ DÝCHAJÍCÍ MATERIÁL SPOTŘEBA KYSLÍKU A ZÁSOBNÍCH LÁTEK UVOLŇOVÁNÍ CO 2, TEPLA,

Více

Obsah. Předmluva...9 První část: Trávicí soustava člověka...11

Obsah. Předmluva...9 První část: Trávicí soustava člověka...11 Obsah Předmluva...9 První část: Trávicí soustava člověka...11 První kapitola: Úvod do vědy o stravování člověka...12 Druhá kapitola: Nejdůležitější vědecké objevy v oblasti stravování a trávení...17 Akademik

Více

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Vitamíny a minerální látky

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Vitamíny a minerální látky Název školy: Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec Autor: Mgr. Lucie Baliharová Název: VY_32_INOVACE_20/09_Zdravý životní styl Téma: Vitamíny a minerální látky Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1355

Více

Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu. Danuše Hrbková nutriční terapeutka

Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu. Danuše Hrbková nutriční terapeutka Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu Danuše Hrbková nutriční terapeutka Směnný provoz narušení cirkadiánního rytmu dopad na zdraví člověka vyšší riziko koronárního postižení nárůst hladiny

Více

Kalorické tabulky potravin

Kalorické tabulky potravin BMI, Body Mass Index - jednoduchým výpočtem zjistíte, jak jste na tom s vaší váhou. BMI = hmotnost (kg) / výška (m) 2 BMI je však pouhým statistickým nástrojem, u konkrétních osob se může klinický stav

Více

Moderní přístupy k výživě dětí

Moderní přístupy k výživě dětí Moderní přístupy k výživě dětí Výuka VŠCHT Kužela, L. Moderní přístupy v oblasti výživy Převažující pojetí výživy doposud V popředí obava z hladovění Proto pohled spíše z kvantitativního hlediska Je stále

Více

Diabetes mellitus a stravování

Diabetes mellitus a stravování Diabetes mellitus a stravování Složení stravy Výživová hodnota (nutriční jakost) Energetická hodnota (výtěžnost) 1. Vitaminy 2. Minerální látky 3. Voda 1. Sacharidy 2. Bílkoviny 3. Tuky Rozdíly v diabetické

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy Typy výživy 1. Dle energetických nároků (bazální metabolismus, typ práce, teplota okolí) 2. Dle potřeby živin (věk, zaměstnání, pohlaví) 3. Dle stravovacích zvyklostí, tradic, tělesného typu 4. Dle zdravotního

Více

Sylabus pro předmět Úvod do nutrice člověka

Sylabus pro předmět Úvod do nutrice člověka Sylabus pro předmět Úvod do nutrice člověka Témata a obsah přednášek a cvičení 1. týden Základní pojmy spojené s lidskou výživou a vlivy ovlivňující výživu člověka. Historie výživy člověka. Vysvětlení

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Hygiena a školní zdravotnictví. Výživa a pitný režim

Hygiena a školní zdravotnictví. Výživa a pitný režim Hygiena a školní zdravotnictví Výživa a pitný režim Diskuse Proč je zdravá výživa důležitá? Jak byste definovali zdravou výživu? Zdravá výživa a populace České republiky. Jakým způsobem vést dítě ke zdravé

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) U Studny, Karviná

Více

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Odpovídá potřebám co do kvality i kvantity Primární prevence Z vědeckých poznatků a zvyklostí jednotlivých zemí Proto jsou

Více

Název: Zdravý životní styl 2

Název: Zdravý životní styl 2 Název: Zdravý životní styl 2 Výukové materiály Autor: Mgr. Blanka Machová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Biologie Ročník: 4. a 5. (2. a 3. vyššího

Více

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne:

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne: ; Označení materiálu: VY_32_INOVACE_VEJPA_POTRAVINY1_03 Název materiálu: Vitamíny. Tematická oblast: Potraviny a výživa 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva na téma Vitamíny. Očekávaný

Více

Desatero zdravé výživy. PaedDr. & Mgr. Hana Čechová

Desatero zdravé výživy. PaedDr. & Mgr. Hana Čechová Desatero zdravé výživy PaedDr. & Mgr. Hana Čechová OSNOVA aneb 10 x P 1. Pravidelnost, pestrost, vyváženost stravy 2. Příprava a úprava stravy 3. Příjem - výdej energie 4. Preferujte chutě 5. Přijímejte

Více

DIETA ZLÍNSKÝ KRAJ. Odvětví / Vzdělávací oblast -- dle RVP.cz -- Obchodní akademie / Informační technologie

DIETA ZLÍNSKÝ KRAJ. Odvětví / Vzdělávací oblast -- dle RVP.cz -- Obchodní akademie / Informační technologie DIETA Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_TEV2118 (Dieta) Autor Mgr. Radek Zimčík Datum 4. 4.

Více

Na sodík Ca vápník K draslík P fosfor

Na sodík Ca vápník K draslík P fosfor Složení potravy Bílkoviny 15% denní dávky = 1-1,5 g/24 hod. Význam - obnova a tvorba vlastních bílkovin - obranyschopnost organizmu Jsou nenahraditelné nelze je vytvořit z cukrů ani tuků. Plnohodnotné

Více

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Výživa odpovídající potřebám organismu co do kvality i kvantity Primární prevence řady chorob Vychází z vědeckých poznatků

Více

DIETNÍ REŽIM HEMODIALYZOVANÝCH

DIETNÍ REŽIM HEMODIALYZOVANÝCH MOŽNOSTI ÚPRAVY DIETNÍHO REŽIMU HEMODIALYZOVANÝCH PACIENTŮ PŘI HOSPITALIZACI Mengerová O. 1, Duchková M. 1, Hanzlíková P. 1, Teplan V. 2 ÚOP 1, KN TC 2 ; IKEM Praha DIETNÍ REŽIM HEMODIALYZOVANÝCH Musí

Více

OSVĚŽENÍ MLÉKEM. Karolína Hlavatá

OSVĚŽENÍ MLÉKEM. Karolína Hlavatá OSVĚŽENÍ MLÉKEM Karolína Hlavatá Mléko v dobách našich předků Mléko a mléčné výrobky jsou součástí výživy člověka již od mladší doby kamenné, kdy se člověk usadil a začal pěstovat obilí a chovat dobytek

Více

VY_52_INOVACE_02_37.notebook May 21, 2014. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo.

VY_52_INOVACE_02_37.notebook May 21, 2014. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1044 Název projektu: Šablona číslo/název: Inovace školství V/2 Inovace

Více

Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků

Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků Prof. MVDr. Lenka VORLOVÁ, Ph.D. a kolektiv FVHE VFU Brno Zlín, 2012 Mléčné výrobky mají excelentní postavení mezi výrobky živočišného původu - vyšší biologická

Více

Náhradní mléčná výživa versus kravské mléko Mléko jako zdroj vápníku

Náhradní mléčná výživa versus kravské mléko Mléko jako zdroj vápníku Náhradní mléčná výživa versus kravské mléko Mléko jako zdroj vápníku Mateřské mléko Nejlepší způsob výživy je mateřské mléko složení je přizpůsobeno výživovým potřebám v různých fázích vývoje Složení mateřského

Více

GDA navigace ve světě živin a kalorií, http://www.gda.cz/data/sharedfiles/brozura_gda.pdf, cit., 26.4. 2011

GDA navigace ve světě živin a kalorií, http://www.gda.cz/data/sharedfiles/brozura_gda.pdf, cit., 26.4. 2011 Předmět Přírodověda Třída 5. Autor Dagmar Šnajdarová Anotace Práce s textem týkající se živin a kalorií v potravinách. Soubor obsahuje 5 stran pro žáky a 4 strany pro učitele s řešením. Očekávaný výstup

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz Alternativní směry ve výživě způsob stravování, který je praktikován dlouhodobě a podstatně se liší od obvyklé stravy: a) vegetariánství b) veganská strava c) lakto-ovo vegetariánská strava d) fruktariánská

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi. Vzdělávání pro konkurenceschopnost

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi. Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Registrační č.: CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Škola: Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví

Více

ZDRAVÁ ŠKOLNÍ SVAČINA KOLEKTIV AUTORŮ

ZDRAVÁ ŠKOLNÍ SVAČINA KOLEKTIV AUTORŮ ZDRAVÁ ŠKOLNÍ SVAČINA KOLEKTIV AUTORŮ SPOLEČNOST PRO VÝŽIVU HYGIENICKÁ SLUŽBA STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV PROJEKT ZDRAVÁ ŠKOLNÍ SVAČINA TEORETICKÁ VÝCHOVA A PRAKTICKÁ APLIKACE KE SPRÁVNÉMU ŽIVOTNÍMU STYLU,

Více

Draslík - Nepostradatelný prvek pro výnos a kvalitu zeleniny

Draslík - Nepostradatelný prvek pro výnos a kvalitu zeleniny Draslík - Nepostradatelný prvek pro výnos a kvalitu zeleniny Význam draslíku při pěstovánĺ zeleniny Výměra orné půdy s nedostatečnou zásobou přístupného draslíku se v České republice zvětšuje. Zatímco

Více

ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ ZDRAVĚ A CHUTNĚ AUTOMATY VE ŠKOLÁCH. Bc. Anna Packová

ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ ZDRAVĚ A CHUTNĚ AUTOMATY VE ŠKOLÁCH. Bc. Anna Packová ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ ZDRAVĚ A CHUTNĚ AUTOMATY VE ŠKOLÁCH Bc. Anna Packová V České republice jsou aktuální tato data: Děti ve věku od 6 do 12 let: 10 % dětí trpí nadváhou dalších 10 % je obézních Děti ve věku

Více

Složení nabalených lahůdkářských výrobků + alereny

Složení nabalených lahůdkářských výrobků + alereny Výrobce: Marie Cejnková - Jihlavské lahůdky, Žižkova 18, Jihlava 586 01 Složení nabalených lahůdkářských výrobků + alereny Všechny výrobky skladujte při teplotě od 0 do + 5 C. Číslo Název Hmotnost g MJ

Více

Datum: 19.2.2013 Třída: 8.B www.zdrava-vyziva.net www.wikipedia.cz

Datum: 19.2.2013 Třída: 8.B www.zdrava-vyziva.net www.wikipedia.cz Složka sady Autor Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Předmět Tematický okruh Téma VY_52_INOVACE_Pr.8.14 Michaela Gleichová Člověk a příroda Přírodopis Přírodopis Biologie člověka Zdravá výživa Ročník 8.

Více

Pracovní text: Co jsou vitaminy?

Pracovní text: Co jsou vitaminy? Pracovní text: Co jsou vitaminy? Vitaminy jsou látky pro člověka nepostradatelné, které spolu s bílkovinami (proteiny), cukry (sacharidy) a tuky (lipidy) patří k základním složkám lidské stravy. Tělo si

Více

Iva Hrnčiříková Fakulta sportovních studií MU VÝŽIVA V ZIMNÍCH SPORTECH - LYŽOVÁNÍ

Iva Hrnčiříková Fakulta sportovních studií MU VÝŽIVA V ZIMNÍCH SPORTECH - LYŽOVÁNÍ Iva Hrnčiříková Fakulta sportovních studií MU VÝŽIVA V ZIMNÍCH SPORTECH - LYŽOVÁNÍ VÝŽIVA Její role nezastupitelná Součástí tréninku Správná aplikace může snížit rizika přinášená specifickým tréninkovým

Více

Materiály 1. ročník učebních oborů, maturitních oborů ON, BE. Bez příloh. Identifikační údaje školy

Materiály 1. ročník učebních oborů, maturitních oborů ON, BE. Bez příloh. Identifikační údaje školy Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

VYHLÁŠKA č. 450/2004 Sb. ze dne 21. července 2004, o označování výživové hodnoty potravin, ve znění vyhlášky č. 330/2009 Sb.

VYHLÁŠKA č. 450/2004 Sb. ze dne 21. července 2004, o označování výživové hodnoty potravin, ve znění vyhlášky č. 330/2009 Sb. VYHLÁŠKA č. 450/2004 Sb. ze dne 21. července 2004, o označování výživové hodnoty potravin, ve znění vyhlášky č. 330/2009 Sb. Změna: 330/2009 Sb. Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 19 odst. 1 písm.

Více

Přiřazovací úkoly lze provést pomocí barevného odlišení! Kde jsou uvedeny možnosti správnou zatrhni. A

Přiřazovací úkoly lze provést pomocí barevného odlišení! Kde jsou uvedeny možnosti správnou zatrhni. A Přiřazovací úkoly lze provést pomocí barevného odlišení! Kde jsou uvedeny možnosti správnou zatrhni. A 1. Zařaď do správného sloupečku živiny. Shodné termíny napiš vedle sebe na řádek. cukry, stopové prvky,

Více

ČERVEN 2014. Jídlo. energie

ČERVEN 2014. Jídlo. energie ČERVEN 2014 Jídlo a energie Záměna nezdravých, rychlých pochoutek jako jsou čokoládové tyčinky, šumivé nápoje a kofein za potraviny, které poskytují přirozenou vzpruhu Výživa pro lepší život Jídlo a energie

Více

Bezlepkové výrobky. POEX Velké Meziříčí, a.s. Třebíčská 384 594 01 Velké Meziříčí tel.: 566502706 www.poex.cz

Bezlepkové výrobky. POEX Velké Meziříčí, a.s. Třebíčská 384 594 01 Velké Meziříčí tel.: 566502706 www.poex.cz Bezlepkové výrobky POEX Velké Meziříčí, a.s. Třebíčská 384 594 01 Velké Meziříčí tel.: 566502706 www.poex.cz Snídaňové cereálie vhodné také jako rychlá svačina, do školy, snack na cesty, jako alternativa

Více

OSLAVA MLÉKA 2009. Ing. Jiří Kopáček, CSc.

OSLAVA MLÉKA 2009. Ing. Jiří Kopáček, CSc. OSLAVA MLÉKA 2009 Ing. Jiří Kopáček, CSc. Od roku 1957 slaví světová mlékařská veřejnost každé čtvrté úterý v měsíci květnu SVĚTOVÝ DEN MLÉKA Podnět t k tomuto svátku dala konference významných světových

Více

2013 Katalog produktů

2013 Katalog produktů 2013 Katalog produktů 1 Obsah Maxi Nuta Fly Dezertní Maxi Nuta Pražené mandle...3 Pistácie a brusinky...3 Maxi Fruta...4 Borůvky a mandle...4 Jahody a mandle...5 Kešu a ořechy...5 Konopné semínko...6 Meruňky

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Obor: 29 42 M / 01 Analýza potravin Období: jarní 2015 Profilová část maturitní zkoušky 1. Povinná volitelná zkouška Předmět:

Více

Zdravé svačiny do škol. Projekt zdravého stravování studentů základních a středních škol

Zdravé svačiny do škol. Projekt zdravého stravování studentů základních a středních škol Zdravé svačiny do škol Projekt zdravého stravování studentů základních a středních škol Co nabízíme? Zdravé a pestré každodenní svačiny pro malé školáky i studenty středních škol Vyvážené menu plné výživově

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318 Obor: 29 42 M / 01 Analýza potravin Třída: AN4A Období: jaro 2013 Profilová část maturitní zkoušky 1. Povinná volitelná zkouška

Více

Jak vyzrát na sedavé zaměstnání překladatele a tlumočníka Jeronýmovy dny (podzim 2014)

Jak vyzrát na sedavé zaměstnání překladatele a tlumočníka Jeronýmovy dny (podzim 2014) Jak vyzrát na sedavé zaměstnání překladatele a tlumočníka Jeronýmovy dny (podzim 2014) Správným jídlem lze pozitivně ovlivnit schopnost koncentrace, duševní schopnosti a odolnost vůči stresu. Ing. Tereza

Více

Překyselení organizmu hrozba nebo mýtus? Bc.T.Starnovská

Překyselení organizmu hrozba nebo mýtus? Bc.T.Starnovská Překyselení organizmu hrozba nebo mýtus? Bc.T.Starnovská 1 ph Kyselost nebo zásaditost udává ph, rozpětí je od 0 do 14. hodnota 7 = neutrální (čistá voda) 2 ph člověka - fyziologicky Krev má ph 7,36 7,44,

Více

Alternativní výživa. kapitola

Alternativní výživa. kapitola Doporučení Pracovní skupiny dětské gastroenterologie a výživy ČPS pro výživu kojenců a batolat Alternativní výživa 1 Pro lékaře je podstatné se o alternativním způsobu výživy dozvědět a určit faktické

Více

Složky výživy - vitamíny. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Složky výživy - vitamíny. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Složky výživy - vitamíny Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Vitamíny 1 Biokatalyzátory Neenergetická složka stravy Organismus je neumí vytvořit (kromě K, částečně A,D) 22 vitamínů, u člověka se

Více

Složky výživy - sacharidy. Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové

Složky výživy - sacharidy. Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové Složky výživy - sacharidy Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové Sacharidy 1 Nejdůležitější a rychlý zdroj energie 50-60% Dostatečný přísun šetří rezervy tělesných tuků a bílkovin Složeny z C, H2,

Více

Jednotlivá patra pyramidy výživy pro děti

Jednotlivá patra pyramidy výživy pro děti Díl 4. Jednotlivá patra pyramidy výživy pro děti Abychom mohli pyramidu výživy pro děti správně používat, podrobněji se seznámíme s jednotlivými jejími patry. Základna pyramidy Základnu pyramidy tvoří

Více

Dieta porodnická dia ve FNKV. Lucie Nováková, DiS. Lucie.Novakova@fnkv.cz

Dieta porodnická dia ve FNKV. Lucie Nováková, DiS. Lucie.Novakova@fnkv.cz Dieta porodnická dia ve FNKV Lucie Nováková, DiS. Lucie.Novakova@fnkv.cz Obecná výživová doporučení pro těhotné ženy Příjem energie: Navýšení energetického příjmu od 10. týdne těhotenství u žen s převažující

Více

Přírodní látky pracovní list

Přírodní látky pracovní list Přírodní látky pracovní list VY_52_INOVACE_199 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 9 Přírodní látky pracovní list 1)Doplňte křížovku Tajenkou je název skupiny přírodních

Více

Vliv zdravé stravy na sportovní výkon

Vliv zdravé stravy na sportovní výkon Vliv zdravé stravy na sportovní výkon Martin Poklop SCM soustředění - 27.10.2014 Kladky u Konice Motivace Program přednášky Sportovní výkon z pohledu výživy Co si tedy dát? Zajímavá témata z pohledu zdravé

Více

Vitamíny. Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová. Datum (období) tvorby: 6. 12. 2012. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: přírodopis

Vitamíny. Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová. Datum (období) tvorby: 6. 12. 2012. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: přírodopis Vitamíny Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová Datum (období) tvorby: 6. 12. 2012 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: přírodopis Anotace: Žáci si připomenou přehled, rozdělení a zdroje vitamínů. VITAMÍNY - jsou nízkomolekulární

Více

CO JÍST PŘED POSILOVÁNÍM

CO JÍST PŘED POSILOVÁNÍM Autor: MUDr. Marie Skalská, Pro Fit Institut STRAVA PŘED CVIČENÍM A PO CVIČENÍ VÝZNAMNĚ OVLIVŇUJE VÝKON, RYCHLOST REGENERACE, PÁLENÍ TUKŮ, ZOTAVENÍ PO VÝKONU, NÁRŮST SVALOVÉ HMOTY, A TAKÉ TŘEBA TO, JESTLI

Více

Co je cholesterol? (10R,13R)-10,13-dimethyl-17-(6-methylheptan-2-yl)- 2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17- dodecahydro-1h-cyclopenta [a]phenanthren-3-ol

Co je cholesterol? (10R,13R)-10,13-dimethyl-17-(6-methylheptan-2-yl)- 2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17- dodecahydro-1h-cyclopenta [a]phenanthren-3-ol Co je cholesterol? - Cholesterol je steroidní látka, kterou lidský organismus potřebuje pro tvorbu hormonů a vitamínu D. - Cholesterol pomáhá tělu zpracovávat tuky, je také důležitý při tvorbě buněčných

Více

ZAZNAMNÍK JMÉNO DATUM KONTAKT NA VÝŽIVOVÉHO PORADCE

ZAZNAMNÍK JMÉNO DATUM KONTAKT NA VÝŽIVOVÉHO PORADCE Poradna pro zdravou výživu a odvykání kouření MOJE ZMĚNA ŽIVOTNÍHO STYLU ZAZNAMNÍK JMÉNO DATUM KONTAKT NA VÝŽIVOVÉHO PORADCE Výchozí hmotnost Cílová hmotnost Cíle krátkodobé: 1. měsíc... 2. měsíc... 3.

Více

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne:

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne: Označení materiálu: VY_32_INOVACE_VEJPA_POTRAVINY1_06 Název materiálu: Zpracování zeleniny I Tematická oblast: Potraviny a výživa 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva na téma Zelenina

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Obor: 29 42 M / 01 Analýza potravin Období: jarní 2015 Profilová část maturitní zkoušky 1. Povinná volitelná zkouška Předmět:

Více

Falšování potravin. MVDr. Matej Pospiech, Ph.D.

Falšování potravin. MVDr. Matej Pospiech, Ph.D. Falšování potravin MVDr. Matej Pospiech, Ph.D. Mendelova univerzita, 31.10.2013 Obsah přednášky úvod, historie co považujeme za falšování specifika falšování potravin nejčastější způsoby falšování u jednotlivých

Více

Proč nám chutná Nezdravé?

Proč nám chutná Nezdravé? Proč nám chutná Nezdravé? Česká společnost pro Výživu a vegetariánství stavíme mosty k vegetariánství Každý kdo chce udělat jeden nebo deset kroků směrem ke zdravé výživě Musí jít tou cestou, kterou již

Více

Kuřecí lázeňský salám. 48 hodin. Kuřecí prsní šunka. Výrobce: Masokombinát Plzeň s.r.o. A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.

Kuřecí lázeňský salám. 48 hodin. Kuřecí prsní šunka. Výrobce: Masokombinát Plzeň s.r.o. A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf. A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to Podnikatelská remove the watermark 1094/15, 301 00, Plzeň KÓD NÁZEV VÝROBKU SLOŽENÍ, druh výrobku/skupina, alergologické informace, obsah tuku, soli,

Více

Druhy. a složení potravin. Cvičení č. 1. Vyučující: Martina Bednářová. Druhy a složení potravin cvičení č. 1

Druhy. a složení potravin. Cvičení č. 1. Vyučující: Martina Bednářová. Druhy a složení potravin cvičení č. 1 Druhy Cvičení č. 1 Vyučující: Martina Bednářová a složení potravin 1 2 Požadavky na splnění předmětu Druhy a složení potravin - cvičení 1x za 14 dní, (celkem 7 cvičení) 2x 45 min. (90 min) Absence 1x omluvená

Více

Mastné. kyseliny. omega-3 a omega-6. Výživa pro lepší život

Mastné. kyseliny. omega-3 a omega-6. Výživa pro lepší život SRPEN 2014 Mastné kyseliny omega-3 a omega-6 Esenciální mastné kyseliny naše tělo neumí produkovat v dostatečném množství. Podporují růst, zrak a správnou funkci mozku. & omega 3 omega 6 Mastné kyseliny

Více

Význam správné výživy a kyseliny listové v prevenci VVV

Význam správné výživy a kyseliny listové v prevenci VVV Význam správné výživy a kyseliny listové v prevenci VVV Mgr. Lenka Suchopárová 20. 10. 2010 MŠMT Kyselina listová Vitamin skupiny B. Vitamin rozpustný ve vodě. Biologickou aktivitu kyseliny listové mářada

Více

Pracuje pro vaše srdce a krevní cévy

Pracuje pro vaše srdce a krevní cévy Dietetická potravina pro zvláštní lékařské účely Informace pro pacienty Pracuje pro vaše srdce a krevní cévy Vážíme si Vašeho zdraví. Výrobce: Orthomol GmbH, Herzogstraβe 30, 40764 Langenfeld Německo www.orthomol.com

Více

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_VEJPA_POTRAVINY1_07 Název materiálu: Zpracování zeleniny II Tematická oblast: Potraviny a výživa 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva na téma Zelenina

Více

Sylabus pro předmět Humánní dietetika

Sylabus pro předmět Humánní dietetika Sylabus pro předmět Humánní dietetika Témata a obsah přednášek a cvičení 1. týden Anatomie a fyziologie trávicího ústrojí člověka se podrobně věnuje anatomii a fyziologii trávicího ústrojí člověka. Studenti

Více

Dietní režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku

Dietní režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku Dietní režim Vítejte na našem dialyzačním středisku Proč potřebuji dodržovat speciální dietu? I když se pomocí dialýzy z těla odstraní mnoho odpadních látek, musíte být při stravování stále opatrní, abyste

Více

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY VE VE VÝŽIVĚ DĚTÍ A SPORTUJÍCÍ MLÁDEŽE. Pavel Suchánek

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY VE VE VÝŽIVĚ DĚTÍ A SPORTUJÍCÍ MLÁDEŽE. Pavel Suchánek NEJČASTĚJŠÍ CHYBY VE VE VÝŽIVĚ DĚTÍ A SPORTUJÍCÍ MLÁDEŽE Pavel Suchánek Jaké jsou výkonnostní požadavky na sportovce? Rychlost, ryclost na větš Akcelerace, výbušnost Síla, vytrvalost Dlouhodobá vysoká

Více

EU peníze školám. Inovace školství. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. Příprava pokrmů. Ing.

EU peníze školám. Inovace školství. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. Příprava pokrmů. Ing. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1044 Název projektu: Šablona číslo/název: Inovace školství V/2 Inovace

Více

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství SMĚRNICE KOMISE 2002/79/ES. ze dne 2. října 2002,

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství SMĚRNICE KOMISE 2002/79/ES. ze dne 2. října 2002, Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství SMĚRNICE KOMISE 2002/79/ES ze dne 2. října 2002, kterou se mění přílohy směrnic Rady 76/895/EHS, 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS o stanovení

Více

VILÉM spol. s r.o. Havlíčkův Brod Složení a záruky nebalených výrobků číslo Název výrobku Minimální

VILÉM spol. s r.o. Havlíčkův Brod Složení a záruky nebalených výrobků číslo Název výrobku Minimální Složení a záruky nebalených výrobků číslo Název výrobku Minimální Složení výrobku trvanlivost 2040 Chléb pšenično žitný 4 72 hodin voda,pšeničná mouka, žitná mouka, sůl,droždí, kmín, látka zlepš.mouku(

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ZDRAVOVĚDA Výživa

Více

GOJI ORIGINAL NEJZDRAVĚJŠÍ OVOCE NA ZEMI. Elixír mládí, zdraví a krásy

GOJI ORIGINAL NEJZDRAVĚJŠÍ OVOCE NA ZEMI. Elixír mládí, zdraví a krásy GOJI ORIGINAL NEJZDRAVĚJŠÍ OVOCE NA ZEMI Elixír mládí, zdraví a krásy Důkazem prospěšnosti Goji je také vitalita, dlouhověkost a zdraví čínských mnichů, ale i obyvatel žijících v oblastech provincie Ningxia.

Více

Základní škola a Mateřská škola Lišov ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ 611, 373 72 LIŠOV 387994489 JÍDELNÍČEK. Od 01.10.2015 do 03.10.2015

Základní škola a Mateřská škola Lišov ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ 611, 373 72 LIŠOV 387994489 JÍDELNÍČEK. Od 01.10.2015 do 03.10.2015 Od 01.10.2015 do 03.10.2015 Pomazánka s jarní cibulkou, rohlík, ovocný čaj(1,7) 01.10 Polévka pohanková se zeleninou 1. Rizoto s vepřovým masem a fazolemi adzuki 2. Lívanečky s marmeládou a tvarohem(1,3,7)

Více

Instantní dehydratovaný proteinový produkt s vitamíny, pro přípravu hotového pokrmu.

Instantní dehydratovaný proteinový produkt s vitamíny, pro přípravu hotového pokrmu. BOLOŇSKÉ ŠPAGETY Bezvaječné těstoviny z tvrdé pšenice s hovězím masem, rajčaty a cibulí. Instantní dehydratovaný proteinový produkt s vitamíny, pro přípravu hotového pokrmu. Energetická hodnota 100 g 1

Více

Výrobce: Masokombinát Plzeň s.r.o. Podnikatelská 15, 304 12, Plzeň

Výrobce: Masokombinát Plzeň s.r.o. Podnikatelská 15, 304 12, Plzeň 6201400 Bůčková roláda syrová Složení: vepřový bok bez kosti 80%, náplň 10% [hovězí maso 45%, vepřové maso 45%, antioxidanty (E315, E326), pitná voda, jedlá sůl, regulátor kyselosti (E262), dextróza],

Více

Seznam přednášek - Poradce pro výživu

Seznam přednášek - Poradce pro výživu Seznam přednášek - Poradce pro výživu A B C D ÚVOD 1.Vstupní konzultace 2. Vyplnění formuláře 3. Diagnostika 4. Zjištění zdravotního stavu 5. Kodex výživového poradce 6. Definice činnosti poradce pro výživu

Více

NERO. ZPOŤ SE! MÁKNI! DOBIJ SE!

NERO. ZPOŤ SE! MÁKNI! DOBIJ SE! Pot je dobrý. Pot je společníkem dříčů, pro které není první krůpěj důvodem přestat, ale důkazem, že jsme ze sebe něco vydali a blahodárným povzbuzením. Povzbuzením, jenž se stalo tělesnou rozkoší, která

Více

Obsah soli v potravinách a její spotřeba ve stravě obyvatelstva ČR. Lucie Grossová, DiS.

Obsah soli v potravinách a její spotřeba ve stravě obyvatelstva ČR. Lucie Grossová, DiS. Obsah soli v potravinách a její spotřeba ve stravě obyvatelstva ČR Lucie Grossová, DiS. Charakteristika soli Chlorid sodný (NaCl), běžně označován jako kuchyňská či jedlá sůl, je chemická sloučenina chlóru

Více

Ústav chemie a analýzy potravin. Doc. Dr. Ing. Marek Doležal

Ústav chemie a analýzy potravin. Doc. Dr. Ing. Marek Doležal Ústav chemie a analýzy potravin Doc. Dr. Ing. Marek Doležal Literatura Velíšek J., Hajšlová J.: Chemie potravin I, Ossis, Tábor, 2009 Velíšek J., Hajšlová J.: Chemie potravin II, Ossis, Tábor, 2009 Ing.

Více

Základní škola a Mateřská škola Lišov ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ 611, 373 72 LIŠOV 387994489 JÍDELNÍČEK. Od 02.03.2015 do 06.03.2015

Základní škola a Mateřská škola Lišov ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ 611, 373 72 LIŠOV 387994489 JÍDELNÍČEK. Od 02.03.2015 do 06.03.2015 Od 02.03.2015 do 06.03.2015 Pomazánka z tuňáka, bílý chléb, ovocný čaj(1-pšenice,3,4) 02.03. Polévka cizrnová s brokolicí (1-pšenice) Ovoce 1. Vepřové výpečky, bramborové knedlíky, dušený špenát(1-pšenice,3)

Více

Výživa při onkologických onemocněních. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Výživa při onkologických onemocněních. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Výživa při onkologických onemocněních Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Zásady výživy 1 energeticky bohatá zároveň vysoce biologicky hodnotná zajištěno pestrostí dieta proto: dostatek bílkovin

Více

Pondělí 1.9.2014. Zeleninová s kapáním Hlavní jídlo číslo 1 Vepřové v mrkví, brambor číslo 2 MŠ-R Houska, šunka, rajče, mléko, čaj MŠ-O Kobliha, čaj

Pondělí 1.9.2014. Zeleninová s kapáním Hlavní jídlo číslo 1 Vepřové v mrkví, brambor číslo 2 MŠ-R Houska, šunka, rajče, mléko, čaj MŠ-O Kobliha, čaj Pondělí 1.9.2014 Zeleninová s kapáním Vepřové v mrkví, brambor Houska, šunka, rajče, mléko, čaj Kobliha, čaj Úterý 2.9,2014 Hovězí vývar s játrovou rýží Boloňské špagety, sýr Chléb, vaječná pomazánka,

Více

NA ZDRAVOTNÍ STAV KONZUMENTŮ ENÍ V PRVOVÝROBĚ JEHO SLOŽEN. Rapotín,, 8.10.2008 lská praxe a potravinářsk

NA ZDRAVOTNÍ STAV KONZUMENTŮ ENÍ V PRVOVÝROBĚ JEHO SLOŽEN. Rapotín,, 8.10.2008 lská praxe a potravinářsk VLIV MLÉČNÉHO TUKU NA ZDRAVOTNÍ STAV KONZUMENTŮ A MOŽNOSTI OVLIVNĚNÍ JEHO SLOŽEN ENÍ V PRVOVÝROBĚ Autoři: Eva Samková,, Milan Pešek, ek, Jiří Špička Rapotín,, 8.10.2008 Výrobní zemědělsk lská praxe a potravinářsk

Více

Tipy pro odšťavování. Recepty z ochutnávky

Tipy pro odšťavování. Recepty z ochutnávky Tipy pro odšťavování Recepty z ochutnávky Kořeněný zázvorem 4 mrkve 2 pomeranče 1 limeta 6 plátků zázvoru Okraj skleničky ozdobíme 1/4 plátku limety nebo pomeranče. Nápoj obsahuje vitamíny B a C, karotenoidy,

Více

BÍLKOVINY A SACHARIDY

BÍLKOVINY A SACHARIDY BÍLKOVINY A SACHARIDY Pro přednášku v Trenérské škole Svazu kulturistiky a fitness České republiky a Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy více na www.skfcr.cz/treneri Mgr. Petr Jebas Bílkoviny

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

TEREŠOVSKÝ BUŘTY JEMNÉ PÁRKY GRILOVACÍ KLOBÁSY TEREŠOVSKÁ KLOBÁSA SELSKÝ SALÁM VYSOČINA TURISTICKÝ SALÁM

TEREŠOVSKÝ BUŘTY JEMNÉ PÁRKY GRILOVACÍ KLOBÁSY TEREŠOVSKÁ KLOBÁSA SELSKÝ SALÁM VYSOČINA TURISTICKÝ SALÁM TEREŠOVSKÝ BUŘTY JEMNÉ PÁRKY GRILOVACÍ KLOBÁSY GOTHAJSKÝ ŠUNKOVÝ LANDŠMÍD TEREŠOVSKÁ KLOBÁSA SELSKÝ VYSOČINA TURISTICKÝ ŠUNKA NEJVYŠŠÍ JAKOSTI DEBRECÍNKA BŮČKOVÁ ROLKA BUČKOVÁ ROLKA S CHILLI S ČESNEKEM

Více

Alternativní směry ve výživě. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Alternativní směry ve výživě. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Alternativní směry ve výživě Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Alternativní směry výživy Opak racionální stravy = způsob výživy zahrnující dietní zvyklosti, které nejsou založené na vědeckých poznatcích

Více

Léčebná výživa u onemocnění jater Výuka na VŠCHT

Léčebná výživa u onemocnění jater Výuka na VŠCHT Léčebná výživa u onemocnění jater Výuka na VŠCHT Lubomír Kužela Hlavní formy postižení jater. Akutní hepatitida virová, alkoholická, toxická Posthepatitické potíže, hyperbilirubinemie Chronická hepatitida

Více

MÝTY O MLÉCE A MLÉČNÝCH VÝROBCÍCH. Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc. Ústav analýzy potravin a výživy, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

MÝTY O MLÉCE A MLÉČNÝCH VÝROBCÍCH. Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc. Ústav analýzy potravin a výživy, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze MÝTY O MLÉCE A MLÉČNÝCH VÝROBCÍCH Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc. Ústav analýzy potravin a výživy, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Častým terčem mýtů je mléko a mléčné výrobky, přesto že mléko

Více