Optimalizace vysokoškolského studia zahradnických oborů na Zahradnické fakultě v Lednici Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Optimalizace vysokoškolského studia zahradnických oborů na Zahradnické fakultě v Lednici Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0122"

Transkript

1 Optimalizace vysokoškolského studia zahradnických oborů na Zahradnické fakultě v Lednici Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/ Inovovaný předmět Výživa člověka Přednášející: prof. Ing. Karel Kopec, DrSc. 1 Téma přednášky: Význam vědního oboru Výživa člověka úvod do problematiky

2 Výživa člověka úvod do problematiky Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc., emeritní profesor Zahradnické fakulty v Lednici Mendelovy univerzity Brno Telefon Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

3 Doporučená literatura I 3 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

4 Doporučená literatura II 4 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

5 Zaměření výuky Důraz na základní znalosti o metabolismu člověka a jeho nárocích na látkové, energetické a organoleptické zdroje na uspokojování výživových potřeb jednotlivými potravinovými skupinami Zvláštní pozornost význam zahradnických potravinových zdrojů pro výživu člověka Absolventi by měli mít základní znalosti o nich, a o možnostech zdokonalování jejich nutriční jakosti (agrotechnika a technologie, nové výrobky, šlechtění nových odrůd atd.) 5 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

6 Definice výživy Metabolismus = příjem, přeměna, vylučování: - Metabolismus potřebných látek z vnějšku - Metabolismus energie - Metabolismus informací Kde: ve specializovaných orgánech trávicího traktu a závěrečné fáze metabolismu ve všech orgánech. Jak: systémem biochemických procesů, jimiž organismus tyto zdroje využívá (metabolizuje, tráví, vstřebává). Proč: Obrana proti vzrůstu entropie, neustálá obnova organismu, a zajištění reprodukce existence 6 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

7 Výživa obrana před entropií Výživa - základní potřeba člověka - chrání před entropií systému přeměnou (metabolismem) energie, hmoty, informací Entropie je míra neuspořádanosti systému: vztahuje se ke třem základním vlastnostem systému: řádu (látkovému složení), informacím a dostupné energii. Podle termodynamického zákona v každém systému (např. i v buňce) entropie ireverzibilně vzrůstá, pokud se nedodává nic zvenčí. Další důsledek zákona o entropii je produkce odpadu (energie, hmoty); metabolismus člověka má např. jen 50 % účinnost. 7 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

8 Osnova celého předmětu 1. Úvod 2. Poslání vědy o výživě 3. Trávicí soustava a její funkce 4. Látkové a energetické zdroje 5. Esenciální faktory lidské výživy 6. Výživové doporučené dávky 7. Poživatinové skupiny 8. Význam zahradnických produktů pro výživu 9. Vliv technologie na nutriční hodnotu potravin 10. Alimentární poruchy 11. Výživové chování - determinanty 12. Perspektivy zabezpečování výživy 8 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

9 Vývoj vědy o výživě 19. století: Věda o výživě začíná - komplexnost (vědy fyzikální, chemické, biologické, medicínské, sociální a další). Desítky vědeckých a inženýrských disciplín Výsledky: rozeznání složek a vlastností potravy, rozlišení bílkovin od tuků a sacharidů, jejich funkce. Poznalo se, že nestačí jen energie, ale i živiny (dusík). 20. století: experimentální práce, biochemie přispěla k rozvoji vědy o výživě od empirie k vědeckosti - vitaminy Výsledky: poznání základů látkové přeměny, vlivu nutrientů Jedním z cílů - zdokonalování diferencovaných VDD 9 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

10 Karel IV.: Vita Caroli: Citát o jídle Pozorujmež, kterak jsme živi z něho. Požíváme-li tělesně rozličných pokrmů pozemských, zkáze podléhajících, musíme jistě míti na ně chuť a vnitřnosti naše musí je dychtivě v sebe přijmouti a rozvésti po údech našeho těla, aby se proměnily v krev a aby duch, který v krvi přebývá, s životem naším také tam mohl přebývati. 10 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

11 Vývoj výuky Vysokoškolská disciplina Výživa člověka - začátek 20. století - prof. Babák (LF a VŠV Brno), pak prof. Halačka (Brno), prof.kabelík (Olomouc) prof. Šícho, prof. Janíček (VŠCHT Praha) a další. Výuka byla nejprve zaměřena na fyziologii, biochemii a lékařství, V 2. polovině 20. století i na potřeby producentů potravin, pojetí výuky se stalo více komplexní. na VŠZ v Brně: po roce 1945 Dr. Jančařík na ZF V Lednici: 1994 doc. MUDr Brázdová, CSc. od roku 2000 prof. Ing. Karel Kopec, DrSc. 11 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

12 Úvod Výživa - základní biologická potřeba - metabolismus látkový, energetický, informační Ovlivňovaná přírodními faktory prostředí, které působí na organismus Nelze od ní oddělit aspekty socioekonomické; zajišťování výživy je úkolem celospolečenským V současnosti je globální zajišťování výživy spojeno s vážnými problémy při rostoucím počtu obyvatel naší planety (přes 7 miliard) Problém zajištění vhodné skladby potravin, jejich výživové hodnoty - úspěšné řešení spočívá především v zemědělském a potravinářském komplexu a v legislativních úpravách trhu (agrobyznys) 12 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

13 Zabezpečování výživy Spotřeba potravin a nápojů v průběhu života člověka: kolem t. Není zatím dostatečně uspokojována a nutno ji zvyšovat: 1. zdokonalováním běžných způsobů získávání potravin ve sféře zemědělsko-potravinářské 2. využitím nových možnosti nekonvenčních a netradičních surovinových zdrojů. 3. snižováním ztrát, racionálním rozdělováním Producenti potravin, zemědělci a potravináři se znalostmi o výživě člověka mohou účinně přispívat k zajišťování racionální výživy. 13 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

14 Populační explose 14 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

15 FAO- mapa hladu 15 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

16 Mapa závlahového deficitu 16 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

17 Chronická podvýživa ve světě 17 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

18 Zeměkoule začíná být lidstvu malá Při nedostatku půdy na produkci potravin si dovolujeme luxus až 1/5 nekvalitní produkce a ztrát zeleniny 18 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

19 Vlivy na kvalitu výživy Pokračování globalizace Digitalizace a nástup informačního věku Rozvoj věd, včetně biotechnologie Změny trhu a výživových zvyklostí Změny životního stylu - stres Nárůst rychlosti těchto uměn Diferenciace populace Šok z budoucnosti 19 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

20 Globalizace potravinového trhu péče o jakost a bezpečnost potravin Možnost globální distribuce potravin ALE: Zvýšené riziko nejakosti riziko zdravotní závadnosti riziko rozdílné legislativy ve světě riziko nepovolených technologií a jiné 20 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

21 Teorie o vývoji člověka Teorií o vývoji života i člověka je celá řada. Evoluce: Podle současných vědeckých poznatků - člověk i jeho výživové potřeby se vyvíjely v souladu s postupně se měnícími podmínkami. Stvoření: Kdo ovšem chce, může věřit tvrzení teologa Hieronyma (zemřel roku 419 n. l.), že evoluce neexistuje a že svět i s člověkem byl stvořen 23. října roku 5198 před naším letopočtem, nebo hebrejským údajům, které hovoří o datu 7. října 3761 př. n. l. 21 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

22 Nové poznatky genetiky (zkoumání DNA a složení stravy našich předků) archeologie (fosílie kostí, potravin, exkrementů) archeo-dietologie přinášejí podklady o evoluci a o vlivu kvality potravy na vývoj člověka 22 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

23 Způsob obživy hybnou silou evoluce Jsme to, co jedli naši předkové 23 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

24 Chronologie vývoje milionů (3, ) První projevy života, Eubionta 350 milionů karbon První obratlovci na souši 80 milionů ( ) křída Drobní hmyzožravci 35 milionů (3, ) paleogen Pravé opice lidoopi, 4,5 milionů ( ) neogen Australopithecus, prales 3,5 milionu (3, ) Přechod z pralesů do stepí 1,9 mil. (1, ) Homo habilis použití ohně 1,7-0,25 mil. (2, ) Homo erectus, lovec-sběrač 0,20-0,03 mil. ( ) Homo sapiens neandertalis 0,10 mil. dodnes (10 5 ) Homo sapiens sapiens 0,010 mil. Zpracování potravy Současnost Homo sapiens emptus nakupující 24 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

25 Vznik života Nejpravděpodobnější teorie vývoje: Před 3,5 miliardami let: praorganismy (Eubionta). Základní znaky života: nukleová kyselina, bílkoviny, jednoduchý metabolismus, schopnost autoreprodukce a dalšího vývoje. Základy našeho látkového metabolismu vznikaly již u prvních jednobuněčných organismů. S nimi máme společných řadu reakcí metabolismus bílkovin, sacharidů, tuků, přeměny energie přenos informací. Když pradávné ryby vystoupily na souš, nabyly nové vlastnosti, ale uchovávaly si i staré 25 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

26 Vývojové tendence Člověk je mořský tvor, žijící na souši, který touží létat 26 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

27 První organismy výživa celým povrchem 27 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

28 Další diferenciace 28 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

29 Před 80 miliony let Prapředci primátů - drobní (1,5 kg) hmyzožravci, žijící na stromech v pralesích Dostatek vápníku základních živin, minerálií, kvalitní vývoj kostí a nervové soustavy, chitin a chitosan: též bioaktivní ochranná a antimikrobní funkce ALE: hledání potravy energeticky náročné Poznámka:Dodnes je enzym chitináza je součástí lidského metabolismu (chitin a chitosan) 29 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

30 Nutriční jakost potravy 1 - hmyz ENTOMOVORUS Energie MJ/kg 2,6-6,3 Proteiny (g/kg) Sacharidy (g/kg) 2-60 Lipidy (g/kg) Ca (mg/kg) Fe (mg/kg) Obsah vitaminů málo Ochranné složky chitin Herbivorus Folivorus Fructivorus Ovivorus Carnivorus Farovorus Lactovorus Edulivorus Omnivorus 30 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

31 Opice: Před 65 miliony let žily na stromech - adaptovaly se převážně na rostlinnou stravu (ovoce, ořechy, výhonky, hlízy, pupeny, listy), využívali bioaktivní složky rostlinné stravy, doplněné o živočišnou (hmyz, vejce) došlo ke ztrátě genu pro tvorbu kyseliny askorbové - dodnes jsme závislí na ovoci a zelenině U prvních primátů přední končetiny se vyvinuly v uchopovací orgány - ruce, 31 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

32 Nutriční jakost rostlinné potravy 2 Zelenina, ovoce, listy Energie MJ/kg 1,0-1,7 Proteiny (g/kg) 6-13 Sacharidy (g/kg) Lipidy (g/kg) 2,2-3,1 Ca (mg/kg) Fe (mg/kg) 7-10 Obsah vitaminů Hojně Ochranné složky Hojně Entomovorus HERBIVORUS FOLIVORUS FRUCTIVORUS Ovivorus Carnivorus Farovorus Lactovorus Edulivorus Omnivorus 32 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

33 Nutriční jakost potravy 3 - vejce Energie MJ/kg 5,8 Proteiny (g/kg) 116 Sacharidy (g/kg) 0 Lipidy (g/kg) 10 Ca (mg/kg) 530 Fe (mg/kg) 17 Obsah vitaminů Málo Ochranné složky Málo Entomovorus Herbivorus Folivorus Fructivorus OVIVORUS Carnivorus Farovorus Lactovorus Edulivorus Omnivorus 33 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

34 Před 35 miliony let Pravé opice se postupně měnily v lidoopy. K tomu došlo pouze ve Starém světě, patrně jen v Africe. Zvětšoval se mozek (způsob života se stával náročnějším). Nadbytek potravy, málo nepřátel, o svůj odpad se nemuseli starat. Vůdčím smyslem při získávání potravy - zrak. Barva ovoce byla vodítkem, primáti dobře rozlišují barvy. Méně jsou vnímaví na pohyb než je tomu např. u šelem. 34 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

35 Před 3 miliony let Klima ve střední Africe se měnilo - ubývalo pralesů a šířila se savana. Zvládnutí skupinového lovu - Australopithecus africanus (3-2,5 mil. let), Homo rudolfensis (2,4-1,8 mil. let), Před 2,5 mil. let přechod z pralesů do stepí, savan, bažin Takřka vyhnání z ráje - riskantní čin, který se osvědčil Další vývoj - v nových podmínkách se museli naučit lépe vyhledávat kořist, společně organizovat lov a lépe využívat rostlinnou potravu než jejich konkurenti 35 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

36 Vývoj mozku a výživa Australopithecus ml (před 4 mil. let) Homo habilis ml (před 2 mil. let). Homo erectus ml (před 1,7 mil. let) Homo sapiens ml (dodnes) (mozek spotřebuje 16 x více energie než svalstvo, podílí se na celkové spotřebě energie z 25% 36 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

37 Před 1,8 0,25 lety - lovec-sběrač Zdroje se rozšířily o maso savců: Nepravidelnost příjmu Geny pro schopnost tvořit zásoby v těle - ukládat energii v koncentrované formě tuku Geny pro lov ve smečce Geny pro dorozumívání 37 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

38 Před 1,8 mil. let použití ohně Rozhodujícím krokem k dalšímu vývoji bylo použití ohně k úpravě stravy = zvýšení využitelnosti, odstranění toxických termolabilních složek Kontroverzní hypotéza: vliv na rozvoj inteligence (Wrangham 2003) 38 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

39 Nutriční jakost potravy 4 Maso Energie MJ/kg 5,3 Proteiny (g/kg) 166 Sacharidy (g/kg) 0 Lipidy (g/kg) 10 Ca (mg/kg) 60 Fe (mg/kg) 26 Obsah vitaminů málo Ochranné složky málo Entomovorus Herbivorus Folivorus Fructivorus Ovivorus CARNIVORUS Farovorus Lactovorus Edulivorus Omnivorus 39 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

40 Vývoj k současnosti Před 1,7 0,25 mil. let: Homo erectus (lovec, sběrač) Před 0,200 až 0,030 mil. let: Homo neandertalis Před 0,100 mil. let: Homo sapiens 40 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

41 Před 0,012 mil.- zemědělec - pastevec Dramatická změna skladby potravy (omezení kočování = výběr jen několika plodin a živočichů - omezení pestrosti stravy Sezónnost nutnost zdokonalení způsobů konzervace úrody Chov dobytka nutnost konzervace píce Další zdroj obživy - mléko 41 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

42 Člověk zemědělec - chovatel rozšíření energetických zdrojů energie o cereálie (farovorus): Rozšíření zdrojů o mléko (lactovorus): Enzym laktáza pro trávení mléčného cukru 42 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

43 Nutriční jakost potravy 5 Chléb Energie MJ/kg 10 Proteiny (g/kg) 60 Sacharidy (g/kg) 550 Lipidy (g/kg) 10 Ca (mg/kg) 210 Fe (mg/kg) 10 Obsah vitaminů málo Ochranné složky málo Entomovorus Herbivorus Folivorus Fructivorus Ovivorus Carnivorus FAROVORUS Lactovorus Edulivorus Omnivorus 43 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

44 Nutriční jakost potravy 6 Mléko Energie MJ/kg 2,68 Proteiny (g/kg) 33 Entomovorus Herbivorus Folivorus Fructivorus Sacharidy (g/kg) 47 Lipidy (g/kg) 35 Ca (mg/kg) 1210 Fe (mg/kg) 1 Obsah vitaminů střední Ochranné složky málo Ovivorus Carnivorus Farovorus LACTOVORUS Edulivorus Omnivorus 44 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

45 Vliv kvality potravy Druh potravy ovlivnil fylogenezi rodu Homo Změnila se délka a zdokonalovala se funkce zažívacího traktu Potravě se přizpůsobily čelistní a lebeční poměry zvl. u Homo habilis (1,9-1,6. mil let). Přesun přední zubní hmoty ve prospěch molárů a premolárů ( zubní mlýn ); vymizení zubního zámku tvořeného řezáky jako reakce na postupné nahrazení dužnatých plodů drobnými a tvrdými semeny Funkce enzymu laktázy zůstává i v dospělosti 45 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

46 Starověk Změna potravního chování u obyvatel městských aglomerací. Dělba práce závislost městské populace na produkci přilehlých zemědělských regionů. K rizikům z výživy přistoupilo nebezpečí alimentárních nákaz (delší transport, kontakt potravin s mnoha osobami Z této doby: různá tabu ve výživě (zákaz konzumace vepřového masa jako prevence antropozoonóz). 46 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

47 Vlivy náboženství I Volba potravy je determinována regionální a ekonomickou dostupností, ovlivněna kulturními a sociálními zvyklostmi a náboženstvím. Islám Muslimové- vepřové maso i produkty z něj jsou nečisté Ostatní masa musí být zbavena krve (tzv. maso Halal). Zákaz alkoholu. Ramadán půst za dne Ortodoxní křesťanství Evangelíci: Střídmost (alkohol), římští katolíci půst v pátek a krátkodobé půsty během roku 47 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

48 Vlivy náboženství II Židovství (judaismus) Pouze maso získané košer způsobem (bez krve, úprava pomocí soli). Vepřové maso - nečisté, nedovolené jsou živočišné tuky. Nesmějí být současně servírovány pokrmy z masa a mléka. V sobotu není povoleno vaření. Hinduismus Není povoleno jíst produkty z hovězího dobytka. Povoleno mléko, jogurty a máslo. Zakázány jsou živočišné tuky. Někdy i sýry. Většina jsou vegetariáni, častý půst Budhismus Víra v reinkarnaci, proto žádné maso. Dovoleno mléko a mléčné výrobky. 48 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

49 Středověk Diferenciace výživy bohatých a chudých pokračuje Nedostatek hygieny Často hladomor, epidemie Začíná selekce pěstovaných rostlin 49 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

50 století 18. století: Malthusova teorie: počet obyvatel roste rychleji než zdroje potravy. Proto nutno - rozšiřovat ornou půdu, podporovat vystěhovalectví, omezovat porodnost 19. století: rozvoj techniky (válcový mlýn = dlouhodobá uchovatelnost mouky ale i odstranění nutrientů). Bílá mouka (jen škrob) je konzumována asi 100 let menší částí lidstva 20. století: zemědělská revoluce používání strojených hnojiv, zvýšení výnosů a rozšíření chovu dobytka. Pěstování cukrovky a olejnatých rostlin. Vzrostla konzumace masa, mléka, cukru, ztužených tuků. ALE: vzestup degenerativních chorob (ateroskleróza, srdeční choroby, diabetes, degenerativní choroby střev, žaludku a žlučníku, rakoviny a jiné). 50 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

51 Výživa po roce : konec II. světové války - nedostatek potravin až hlad. Výživa po válce: nižší energetický příjem, méně cukru, masa a živočišných tuků a sporadické zařazení margarínů. Po válce: Rychlý rozvoj potravinářství, rozšíření průmyslově zpracovaných potravin (hotová jídla, polotovary aj.) ALE: Některé z těchto potravin však mají nerovnováhu živin a obsahují nekontrolovaná aditiva Rozvoj dlouhodobé konzervace potravin (sterilace, zmrazování aj). ALE: ochuzení o část nutrientů a nativní enzymy, interakce mezi původními složkami = změna biologické hodnoty 51 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

52 Současnost Člověk nakupující (Homo sapiens emptus, food shoper) Oddělení práce od obstarávání potravin Zúžení výběru druhů potravinových zdrojů Skladba potravin je zcela změněna 52 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

53 Nutriční jakost potravy 7 Současný potravinový koš Entomovorus Herbivorus Energie MJ/kg Proteiny (g/kg) Sacharidy (g/kg) Lipidy (g/kg) Ca (mg/kg) Fe (mg/kg) Obsah vitaminů Ochranné složky Hojně Mnoho Hojně Hojně Středně Málo Středně Málo Folivorus Fructivorus Ovivorus Carnivorus Farovorus Lactovorus EDULIVORUS OMNIVORUS 53 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

54 Způsoby výživy člověka v evoluci Označení Zdroj potravy Označení Zdroj potravy Entomovorus Hmyz Carnivorus Maso Herbivorus Byliny Lactovorus Mléko Folivorus Listy Farovorus Mouka Fructivorus Plody Edulivorus Potraviny Ovivorus Vejce Antropovorus Člověk Omnivorus Všechno 54 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

55 Zúžení výběru výživy Několik druhů pěstovaných rostlin (dnes se využívá jen 7000 druhů; 75 % světové spotřeby tvoří jen 7 druhů Chov jen několika druhů domestikovaných zvířat Důsledky: Riziko zranitelnosti (období sucha, neúrody aj.) Svévolné zrušení potravní alternativy Specifická malnutrice (porucha výživy z jednostranných zdrojů (např. strava ortodoxních Židů a hypovitaminóza C, kukuřičná strava jihoamerických Indiánů pelagra - choroba z nedostatku niacinu, rýžová strava - nedostatek esenciálních aminokyselin) 55 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

56 Trendy ve výživě Naše budoucnost je dána naší minulostí Současné trendy směřují k zajištění souladu: mezi genetickým základem našeho metabolismu a mezi výživovými podmínkami, které poskytuje potravinářský průmysl Jedním z nich je doporučování tzv. paleo-diety (někdy nereálné), tedy způsobu výživy z doby, kdy ještě tato harmonie nebyla narušena ALE: mnohdy opět dochází k fanatickému zneužití 56 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

57 Paleo-dieta Paleodieta je syntézou práce mnoha oborů: archeologie, antropologie, sociologie genetiky, a zejména evoluční biologie Podle některých vědců odpovídá současný genetický základ našeho metabolismu kvalitě potravy člověka v paleolitické době Hypotéza o paleo-dietě je předmětem vědeckých diskusí, obhájci i odpůrci hledají další argumenty (web: přes vědeckých citací) 57 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

58 Styl paleolitické diety Paleolitická dieta (paleodieta, dieta jeskynního muže, dieta kamenné doby, dieta lovce-sběrače) Dnes snaha přiblížit se stravě rostlinného i živočišného původu, konzumované druhem Homo v paleolitické době před 2 miliony až lety před našim letopočtem. Neolit a historická doba = rychlé změny ve výživě vlivem rozvoje zemědělství, chovatelství a změn průmyslově zpracovaných potravin 58 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

59 Změny od doby paleolitu Proti dietě paleolitických předků se změnilo 10 faktorů 1) 1) glykemický index, 2) 2) složení mastných kyselin, 3) počet a množství makronutrientů, 4) počet a množství stopových prvků, 5) acidobazická rovnováha, 6) poměr sodíku a draslíku, 7) příjem vlákniny 8) příjem ochranných složek 9) příjem vitaminů 10) příjem energie Na tyto změny se člověk nestačil geneticky adaptovat Malnutrici může omezit: vyšší spotřeba ovoce, zeleniny, ořechů, masa, nižší spotřeba rafinovaných sacharidů, tuků 59 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

60 1 Glykemický index Glykemický index (GI) indikuje rychlost zvýšení hladiny cukru v krvi po konzumaci. Glykémie je ovlivněna dalšími faktory jako je obsah vlákniny, ostatních nutrientů, množstvím a skladbě sacharidů aj.). Jako standard se používá čistá glukóza s GI 100. Ovoce a zelenina patří většinou do skupiny potravin s nízkým glykemickým indexem (menším než 55 %), např. kiwi mají GI 50 %, jablka 39, pomeranče 40 %, hrušky 38 %, sója (15 %). Glykemický index zeleniny se podle druhu pohybuje okolo 10 %. Do skupiny se středním glykemickým indexem (65-70 %) patří jen banány bohaté na škrob (65 %) a velmi zralé sladké ovoce. 60 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

61 Glykemický index Glykemický index ovoce: menší než 55 % cereálií (%) Bageta 95 Brambory 85 Koblihy 76 Pšeničný chléb 70 Glykemický index zeleniny: kolem 10 % Žitno-pšeničný chléb 65 Müsli 64 Rýže 56 Špagety/těstoviny Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

62 Glykemická křivka 62 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

63 2 Složení mastných kyselin Současná spotřeba tuků se vyznačuje proti paleodietě převahou nasycených mastných kyselin nad nenasycenými a také jiným poměrem ω-3 a ω-6 mastných kyselin. Doporučená denní dávka je 1 2 g mononenasycených mastných kyselin (MUFA). Náhrada části lipidů rostlinným olejem, ořechy s příznivým složením lipidů může výrazně přispět ke snížení zdravotních rizik. MUFA jsou též v zelenině. MUFA snižují mj. rizika arterioskleróozy, infarktu, vysokého tlaku 63 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

64 Ořechy a semena - mastné kyseliny 64 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

65 65 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

66 4 Příjem stopových prvků Není dnes v rovnováze, ovoce a zelenina obsahují prvky mikrobiogenní sice v malých kvantech, ale ve velkém počtu Hořčík mg/kg Železo 8,0-10,0 mg/kg Zinek 1,4-3,2 Selen 0,01-0,02 Jód 0,08-0,10 Mangan 2,0-3,4 Síra Měď 0,5-0,9 66 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

67 5 Acidobazická rovnováha Ovoce a zelenina jsou převážně zásadotvorné na rozdíl od ostatních složek stravy (maso včetně rybího, obilniny, rýže, těstoviny, tvaroh a sýry a jiné) Silně působící zelenina: rajčata, celer, červená řepa, špenát, mrkev, salát, zelí, ředkev, kapusta, květák, křen Silně působící ovoce: jablka, hrušky, jahody, třešně, angrešt, švestky 67 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

68 Minerální látky ovoce a zeleniny Chrání proti minerální deficienci Rozhodující je vzájemná rovnováha přítomných minerálních složek. Ochranné působení na organismus závisí na celkovém množství, a také na formě, v jaké je prvek přítomen (vazba organická, anorganická, komplexní, oxidační stupeň aj.) 68 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

69 Maximální hodnoty vápníku Vápník (mg/kg) Ovoce: černý rybíz 419, jeřabiny 400, mišpule 300, slívy 240, angrešt 340, rybíz černý 419, maliny 410, ostružiny 400, šípky 1800, drobné ovoce více než 310, Zelenina: brokolice 1050, kadeřávek 2120, kapusta hlávková 800, celer bulva 710, křen 1030, petržel kořen 970, celer řapíkatý 800, čekanka salátová 800, mangold listy 1030, štěrbák 790, potočnice 1700, celer nať 1420, petržel nať 1940, cibule čerstvá 890, pažitka 850, kopr Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

70 Maximální hodnoty železa Železo Ovoce: jeřabiny 12,6, aronie 12,0, broskve 12,1, červený rybíz 12,1, ostružiny 60,0, šípky 180, moruše 16,0, dřínky 32,0, rakytník 32,0 Zelenina: brukev 19, kadeřávek 19, kapusta hlávková 15,1, kapusta růžičková 16,6, mrkev 14,8, křen 20,9, petržel kořen 30, celer řapíkatý 21, čekanka salátová 20, mangold listy 27, reveň 19,1, špenát 33, celer nať 28,3, petržel nať 43,2, hrášek 62, cibule čerstvá 21,8, pažitka 89, pór 76,1, kopr 23, fenykl Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

71 6 Poměr sodíku a draslíku Obsah draslíku (mg/kg): Zelenina nad 3000 mg/kg: špenát, fenykl, kadeřavá kapusta, růžičková kapusta, brokolice, tykev, mangold Ovoce nad 2000 mg/kg jeřabiny, slívy, černý rybíz, bezinky. Skořápkaté ovoce 5000 až 9000 mg/kg Obsah sodíku velmi nízký: mg/kg 71 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

72 7 Obsah vlákniny Funkce: odvádí ze zažívacího traktu škodlivé karcinogeny, snižuje riziko intoxikace škodlivinami, divertikulózy, upravuje střevní peristaltiku a metabolismus. Působí proti zubnímu kazu. Složení: celulóza, pektinové látky, lignin, oligosacharidy, gumy a další. Pektinové látky se v cereální vláknině nevyskytují, v ovoci a zelenině je jich 10 až 80 g/kg 72 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

73 8 Ochranné faktory Ochranné faktory se hojně vyskytují v ovoci a zelenině. Patří sem vedle některých vitaminů a minerálních látek řada bioaktivních (chemoprotektivních) složek, zvláště antioxidantů: Bioflavonoidy, třísloviny, kyselina chlorogenová, glukozinoláty, kempferol, kapsaicin, sulforafan, thioly, stilbenoly, karotenoidy, lykopen, luteolin, kvercetin, antokyany, flavonoidy atp. 73 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

74 Význam bioaktivních složek Jsou nezbytné pro životní styl vyspělé společnosti Zvyšují imunitu organismu Zpomalují nežádoucí procesy v těle Uplatňují se v ochraně před nepříznivými důsledky stresu, stárnutí Snižují riziko degenerativních chorob Snižují riziko nádorových chorob Snižují riziko kardiovaskulárních onemocnění aj. 74 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

75 skupina karotenoidy fytosteriny saponiny fenolové kyseliny flavonoidy fytoestrogeny glukosinoláty sulfity monoterpény Zdroje ochranných látek zdroje v potravinách červené a žluté ovoce a zelenina ořechy, semena, luštěniny zelený hrášek, sója, zelené fazole zelí, pšenice, ředkvičky, káva žluté, červené a modré ovoce a zelenina, čaj sója, lněné semeno, žito, pšeničné otruby zelí, kapusta, řeřicha, hořčičné semeno, ředkev česnek, cibule, pórek citrusové plody, bylinky, koření 75 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

76 8b Antioxidační účinnost zeleniny Česnek 19,39 Kadeřávek Špenát Růžičková kapusta 9.81 Brokolice 8.88 Červená řepa 8.41 Paprika červená 7.13 Fazolka 4.60 Cibule 4.49 Kukuřice cukrová 4.02 Baklažán 3.86 (v relativních jednotkách) Květák 3.77 Zelí hlávkové 2.98 Salát listový 2.62 Tykve 2.52 Karotka 2.07 Fazolka 2.01 Rajčata 1.89 Cukety 1.76 Salát hlávkový 1.16 Melouny 1.00 Okurky Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

77 Antioxidační účinnost (vyjádřená jako ekvivalent vitaminu E) 77 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

78 Stilbenoly Stilbenoly složkou hroznů, vín, arašídů Resveratrol snižuje hladinu cholesterolu v krvi, chrání před rizikem kardiovaskulárních chorob, má vliv na srážení krve, na snížení tuku v krevním séru. Může také chránit před nádorovým onemocněním. Antioxidační působení resveratrolu je vyšší než u kvercetinu nebo tokoferolu V hroznech a vínech je od 0.5 mg.l -1 do 14.1 mg.kg -1 průměrně 4.12 mg.kg -1 Stilbenoly v arašídech:až 300 mg.kg -1 Genistein: v kořenové zelenině, estrogenními účinky 78 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

79 Bioaktivní složky ovoce a zeleniny část I. (mimo vitaminů a minerálií) 79 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

80 Bioaktivní složky ovoce a zeleniny část II 80 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

81 Zdravá barevnost Antokyaniny - třešně, višně Karotenoidy - meruňky, mrkev Lutein - tykev, paprika Chlorofyly - ryngle, saláty Antokyaniny - borůvky, lilek 81 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

82 Chemoprotektivní složky Antokyany obecný vzorec 82 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

83 Fenolické látky Stovky různých fenolů Do třídy fenolů patří flavonoidy, anthokyaniny a anthoxanthiny (např. kyanidin, delfinidin, malvidin, pelargonidin, peonidin). Přítomny v ovoci i v zelenině Antioxidanty, stimulují detoxikační enzymy, chrání játra, posilují kapiláry, blokují zápaly, snižují riziko tvorby nádorů. U některých flavonoidů účinky antimikrobní, detoxikační Flavonoidy snižují riziko kardiovaskulárních chorob Mají vliv na srážení krve, účinky protizánětové. 83 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

84 Kapsaicin Podpora krevní cirkulace, urychlení metabolismu, stimulace žaludeční sekrece Léčebný efekt kapsaicinu: 400 miligramů třikrát týdně - to je množství odpovídající asi třem až osmi feferonkám. Využívá se též při léčení dalších nemocí: Trombóza - křečové žíly omrzliny podlitiny - hematomy - Pálivé chilli papričky ničí bakterie Escherichia coli, Shigella, Salmonella) 84 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

85 9 Příjem vitaminů Snížil se obsah vitaminů v potravě Dobrým zdrojem vitaminů je ovoce a zelenina, zejména: VITAMIN A: Ovoce: jeřabiny, meruňky, slívy, černý rybíz, ostružiny, šípky, rakytník; Zelenina: brokolice, kadeřávek, kapusta hlávková, kapusta růžičková, mrkev, petržel, listová a naťová zelenina, paprika červená, rajčata, tykev, cibule čerstvá, pažitka, chřest, fenykl VITAMIN C: Ovoce: jeřabiny, nektarinky, angrešt, rybíz červený, bílý a černý, maliny, bezinky, šípky, dřínky, rakytník, jahody, Zelenina: brokolice, brukev, kadeřávek, kapusta růžičková, křen, celer řapíkatý, špenát, celer nať, petržel nať, paprika, pažitka, kopr, fenykl 85 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

86 Kyselina askorbová karoten 86 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

87 Porovnání VDD vitaminů a obsahu v OZ VDD Zelenina Ovoce 87 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

88 10 Energetický obsah V 1 kg zeleniny a ovoce obsahuje průměrně jen kj a patří tedy mezi potraviny nízkoenergetické Pro porovnání: v 1 kg masa je kj (hodnoty kolísají podle tučnosti masa), V 1 kg chleba je průměrně kj, V 1 kg sýra je průměrně kj, (podle obsahu tuku může být nižší nebo vyšší) V 1 kg cukru je kj, V 1 kg másla kj V 1 kg škvařeného sádla kj 88 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

89 Globální výživová situace dnes Dána průmyslovou a kulturní vyspělostí: Rozvojové země velké rozdíly mezi zeměmi. Nepřítelem správné výživy ekonomické aspekty, nedostatek vzdělání, hygieny; potravinová pomoc není účinná. Středně rozvinuté země - vysoké náklady stravování, menší dostupnost potravin živočišného původu, ovoce a zeleniny pro chudší. Ve stravě - nadbytek energie, tuku, cholesterolu, cukru a nedostatek vitamínů, stopových prvků, vápníku příp. vlákniny. Rozvinuté země - velké rozdíly mezi chudými a bohatými. Majetní nadměrná výživa ne vždy v souladu s vědeckými poznatky. Ostatní - méně pozornosti racionální stravě, potřeba nasycení. 89 Prof. Ing. Karel Kopec, DrSc.

Složky potravy a vitamíny

Složky potravy a vitamíny Složky potravy a vitamíny Potrava musí být pestrá a vyvážená. Měla by obsahovat: základní živiny cukry (60%), tuky (25%) a bílkoviny (15%) vodu, minerální látky, vitaminy. Metabolismus: souhrn chemických

Více

EU peníze školám. Inovace školství. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. Příprava pokrmů. Ing.

EU peníze školám. Inovace školství. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. Příprava pokrmů. Ing. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1044 Název projektu: Šablona číslo/název: Inovace školství V/2 Inovace

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Název projektu Registrační číslo projektu Název aktivity Název vzdělávacího materiálu Číslo vzdělávacího materiálu Jméno autora Název školy Moderní škola CZ.1.07/1.5.00/34.0526

Více

MINERÁLNÍ A STOPOVÉ LÁTKY

MINERÁLNÍ A STOPOVÉ LÁTKY MINERÁLNÍ A STOPOVÉ LÁTKY Následující text podává informace o základních minerálních a stopových prvcích, jejich výskytu v potravinách, doporučených denních dávkách a jejich významu pro organismus. Význam

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Název projektu Registrační číslo projektu Název aktivity Název vzdělávacího materiálu Číslo vzdělávacího materiálu Jméno autora Název školy Moderní škola CZ.1.07/1.5.00/34.0526

Více

ZHODNOCENÍ STÁVAJÍCÍHO JÍDELNÍČKU

ZHODNOCENÍ STÁVAJÍCÍHO JÍDELNÍČKU ZHODNOCENÍ STÁVAJÍCÍHO JÍDELNÍČKU Příjem - Potraviny jednotlivě 10.4.2011-16.4.2011 Datum Název Množství Energetický Sacharidy Jednoduché Vláknina (g) Bílkoviny Živočišné Rostlinné Tuky Živočišné Rostlinné

Více

VLáKNINa. Růžena Krutilová

VLáKNINa. Růžena Krutilová VLáKNINa Růžena Krutilová Definice vlákniny AACC (2001): Vlákninu potravy tvoří jedlé části rostlin nebo analogické sacharidy, které jsou odolné vůči trávení a absorpci v lidském tenkém střevě a jsou zcela

Více

CO JSME SNĚDLI ZA 61 LET?

CO JSME SNĚDLI ZA 61 LET? CO JSME SNĚDLI ZA 6 LET? Průměrný obyvatel České republiky spotřeboval za období let až celkem 7 35 obilovin v hodnotě mouky, z toho 4 rýže. Z mlýnských a pekárenských výrobků spotřeboval 3 76 chleba.

Více

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Vitamíny a minerální látky

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Vitamíny a minerální látky Název školy: Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec Autor: Mgr. Lucie Baliharová Název: VY_32_INOVACE_20/09_Zdravý životní styl Téma: Vitamíny a minerální látky Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1355

Více

makroelementy, mikroelementy

makroelementy, mikroelementy ESENCIÁLNÍ ANORGANICKÉ (MINERÁLNÍ) LÁTKY makroelementy, mikroelementy MAKROELEMENTY Ca - 70kg/ 1200g Ca 98% kosti - 800 mg/denně, gravidní a kojící ženy o 20% více Obsah Ca v mg/100 g mléko 125 mg jogurt

Více

Proč vyrábět nutričně vyvážené potraviny Vliv jednotlivých nutrientů na zdraví

Proč vyrábět nutričně vyvážené potraviny Vliv jednotlivých nutrientů na zdraví Proč vyrábět nutričně vyvážené potraviny Vliv jednotlivých nutrientů na zdraví Proč je strava tolik důležitá? Dostatečný příjem kvalitní stravy je jednou ze základních podmínek života Výživa ovlivňuje

Více

Definice pojmu VLÁKNINA. Zdroje a význam vlákniny. Doporučený příjem vlákniny děti, dospělí

Definice pojmu VLÁKNINA. Zdroje a význam vlákniny. Doporučený příjem vlákniny děti, dospělí Mgr. Jana Petrová Mgr. Jana Stávková Definice pojmu VLÁKNINA Zdroje a význam vlákniny Doporučený příjem vlákniny děti, dospělí Souhrnný název pro jedlé části rostlin nebo analogické (obdobné) sacharidy,

Více

Výživa. Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Výživa. Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Výživa Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Výživa Soubor biochemických a fyziologických procesů, kterými organismus přijímá a využívá látky z vnějšího prostředí Nežijeme, abychom jedli, ale jíme,

Více

Moderní přístupy k výživě dětí

Moderní přístupy k výživě dětí Moderní přístupy k výživě dětí Výuka VŠCHT Kužela, L. Moderní přístupy v oblasti výživy Převažující pojetí výživy doposud V popředí obava z hladovění Proto pohled spíše z kvantitativního hlediska Je stále

Více

Druhy a složení potravin

Druhy a složení potravin Druhy a složení potravin Přednáška 2 Doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D. Obsah přednášky Složení potravin, energetická a biologická hodnota potravin Význam jednotlivých složek potravin pro výživu Složení

Více

6.6 GLYKEMICKÝ INDEX POTRAVIN UMĚLÁ SLADIDLA VLÁKNINA DEFINICE DRUHY VLÁKNINY VLASTNOSTI VLÁKNINY...

6.6 GLYKEMICKÝ INDEX POTRAVIN UMĚLÁ SLADIDLA VLÁKNINA DEFINICE DRUHY VLÁKNINY VLASTNOSTI VLÁKNINY... Obsah ÚVOD... 14 1 VÝŽIVA ČLOVĚKA OD HISTORIE K SOUČASNOSTI... 17 1.1 HISTORIE... 17 1.2 SOUČASNOST...20 2 ZÁKLADNÍ POJMY VE VÝŽIVĚ... 22 3 CO MÁ POTRAVA PŘINÉST ČLOVĚKU... 25 4 ENERGETICKÁ (KVANTITATIVNÍ)

Více

Zdravá výživa & tipy na svačiny. Pavlína Skrčená

Zdravá výživa & tipy na svačiny. Pavlína Skrčená Zdravá výživa & tipy na svačiny Pavlína Skrčená Zdravá výživa - Neznamená úplnou změnu vašeho stravování - Přidáním zdravějších surovin do jídelníčku Dodržovat: pitný režim pravidelně se stravovat a nepřejídat

Více

Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu. Danuše Hrbková nutriční terapeutka

Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu. Danuše Hrbková nutriční terapeutka Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu Danuše Hrbková nutriční terapeutka Směnný provoz narušení cirkadiánního rytmu dopad na zdraví člověka vyšší riziko koronárního postižení nárůst hladiny

Více

Příloha 1 Příznaky nedostatku, nadbytku a možné důležité zdroje vitamínů (Müller- Urban a Hylla, 2004; Oberbeil, 1997)

Příloha 1 Příznaky nedostatku, nadbytku a možné důležité zdroje vitamínů (Müller- Urban a Hylla, 2004; Oberbeil, 1997) Příloha 1 Příznaky nedostatku, nadbytku a možné důležité zdroje vitamínů (Müller- Urban a Hylla, 24; Oberbeil, 1997) Obsahová látka Zdroje Příznaky nedostatku Příznaky nadbytku Zeleninového Ostatní původu

Více

Sylabus pro předmět Úvod do nutrice člověka

Sylabus pro předmět Úvod do nutrice člověka Sylabus pro předmět Úvod do nutrice člověka Témata a obsah přednášek a cvičení 1. týden Základní pojmy spojené s lidskou výživou a vlivy ovlivňující výživu člověka. Historie výživy člověka. Vysvětlení

Více

Předmět: Potraviny a výživa Ročník: první Téma: Technologie v souvztažnosti s předmětem Potraviny a výživa

Předmět: Potraviny a výživa Ročník: první Téma: Technologie v souvztažnosti s předmětem Potraviny a výživa Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-41-L/01 Gastronomie Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Potraviny a výživa Ročník: první Téma: Technologie

Více

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD SPOTŘEBA POTRAVIN Jiří Hrbek Tisková konference,. prosince 21, ČSÚ Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 1, 1 2 Praha 1 www.czso.cz Spotřeba potravin v ČR v dlouhodobém srovnání 2 Celková spotřeba

Více

VÝŽIVA. Živiny: bílkoviny tuky cukry esenciální látky: vitamíny, minerální soli, některé MK a AMK voda nestravitelné látky (hrubá vláknina)

VÝŽIVA. Živiny: bílkoviny tuky cukry esenciální látky: vitamíny, minerální soli, některé MK a AMK voda nestravitelné látky (hrubá vláknina) základní význam pro zdravý vývoj člověka krytí energetického výdeje stavební materiál pro naše tělo a neustálá obměna veškeré tělní hmoty = > potrava energetická hodnota: množství E, které potrava tělu

Více

Název: Zdravý životní styl 2

Název: Zdravý životní styl 2 Název: Zdravý životní styl 2 Výukové materiály Autor: Mgr. Blanka Machová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Biologie Ročník: 4. a 5. (2. a 3. vyššího

Více

Bakterie mohou být dobré nebo špatné. Jejich hlavním úložištěm je tlusté střevo.

Bakterie mohou být dobré nebo špatné. Jejich hlavním úložištěm je tlusté střevo. TIENS DIGEST DOBRÉ ZINC and A ŠPATNÉ its influence BAKTERIE on V TRÁVICÍM human body SYSTÉMU Bakterie mohou být dobré nebo špatné. Jejich hlavním úložištěm je tlusté střevo. Špatné bakterie podporují chorobné

Více

Kalorické tabulky potravin

Kalorické tabulky potravin BMI, Body Mass Index - jednoduchým výpočtem zjistíte, jak jste na tom s vaší váhou. BMI = hmotnost (kg) / výška (m) 2 BMI je však pouhým statistickým nástrojem, u konkrétních osob se může klinický stav

Více

SKLADOVÁNÍ OVOCE A ZELENINY. Zdroj: VŠCHT Praha, Ústav konzervace potravin a technologie masa

SKLADOVÁNÍ OVOCE A ZELENINY. Zdroj: VŠCHT Praha, Ústav konzervace potravin a technologie masa SKLADOVÁNÍ OVOCE A ZELENINY Zdroj: VŠCHT Praha, Ústav konzervace potravin a technologie masa ČERSTVÉ OVOCE A ZELENINA ŽIVÝ DÝCHAJÍCÍ MATERIÁL SPOTŘEBA KYSLÍKU A ZÁSOBNÍCH LÁTEK UVOLŇOVÁNÍ CO 2, TEPLA,

Více

Výživa a zdraví ve vyšším věku. Z. Zloch Ústav hygieny LF UK v Plzni

Výživa a zdraví ve vyšším věku. Z. Zloch Ústav hygieny LF UK v Plzni Výživa a zdraví ve vyšším věku Z. Zloch Ústav hygieny LF UK v Plzni Nástin témat Specifické fyziologické změny v organismu spojené se stárnutím Výživové zvyklosti seniorů, jejich nedostatky a jejich odraz

Více

Obsah. Předmluva...9 První část: Trávicí soustava člověka...11

Obsah. Předmluva...9 První část: Trávicí soustava člověka...11 Obsah Předmluva...9 První část: Trávicí soustava člověka...11 První kapitola: Úvod do vědy o stravování člověka...12 Druhá kapitola: Nejdůležitější vědecké objevy v oblasti stravování a trávení...17 Akademik

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 15 VY 32 INOVACE 0115 0215

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 15 VY 32 INOVACE 0115 0215 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 15 VY 32 INOVACE 0115 0215 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy Typy výživy 1. Dle energetických nároků (bazální metabolismus, typ práce, teplota okolí) 2. Dle potřeby živin (věk, zaměstnání, pohlaví) 3. Dle stravovacích zvyklostí, tradic, tělesného typu 4. Dle zdravotního

Více

Přílohy. Tabulka: Celkový přehled sledovaných komodit a analytů v rámci plánované kontroly cizorodých látek v roce 2002

Přílohy. Tabulka: Celkový přehled sledovaných komodit a analytů v rámci plánované kontroly cizorodých látek v roce 2002 Přílohy Tabulka: Celkový přehled sledovaných komodit a analytů v rámci plánované kontroly cizorodých látek v roce 2002 Komodita/analyt celkový počet analyzovaných vzorků bez nálezu s pozitivním s nadlimitním

Více

ZÁKLADNÍ ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKTY

ZÁKLADNÍ ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKTY L 289/II/1924 CS Úřední věstník Evropské unie 30.10.2008 PŘÍLOHA XIII protokolu I Produkty pocházející z Jihoafrické republiky, na které se ustanovení o kumulaci podle článku 4 vztahují po 31. prosinci

Více

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne:

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne: ; Označení materiálu: VY_32_INOVACE_VEJPA_POTRAVINY1_03 Název materiálu: Vitamíny. Tematická oblast: Potraviny a výživa 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva na téma Vitamíny. Očekávaný

Více

JAK ZAČÍT S SCD PĚT FÁZÍ POSTUPU

JAK ZAČÍT S SCD PĚT FÁZÍ POSTUPU JAK ZAČÍT S SCD JAK ZAČÍT S SCD PĚT FÁZÍ POSTUPU ÚVOD ÚVOD Představujeme vám plán postupu nasazování potravin při SCD. Je skvělou pomůckou při zavádění této výživy. Tělo přechází na zcela nový režim a

Více

Diabetes mellitus a stravování

Diabetes mellitus a stravování Diabetes mellitus a stravování Složení stravy Výživová hodnota (nutriční jakost) Energetická hodnota (výtěžnost) 1. Vitaminy 2. Minerální látky 3. Voda 1. Sacharidy 2. Bílkoviny 3. Tuky Rozdíly v diabetické

Více

RAW DIETA ANEB JE ZDRAVÁ SYROVÁ STRAVA?

RAW DIETA ANEB JE ZDRAVÁ SYROVÁ STRAVA? Pardubice DIETNÍ VÝŽIVA 2016 RAW DIETA ANEB JE ZDRAVÁ SYROVÁ STRAVA? Bc. Daniela Hanušková Mgr. Jana Spáčilová Ústav ochrany a podpory zdraví, LF MU Brno Alternativní výživový směr syrová strava x živá

Více

Deset chval potravin rostlinného původu

Deset chval potravin rostlinného původu Deset chval potravin rostlinného původu Zdeněk Zloch Ústav hygieny Lékařské fakulty UK v Plzni Deset chval potravin rostlinného původu Rozdělení potravin podle jejich původu - rostlinného a živočišného

Více

296 Úřední věstník Evropské unie ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÉ UNIE

296 Úřední věstník Evropské unie ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÉ UNIE 296 CS 03/sv. 41 32003L0113 L 324/24 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÉ UNIE 11.12.2003 SMĚRNICE KOMISE 2003/113/ES ze dne 3. prosince 2003, kterou se mění přílohy směrnic Rady 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS,

Více

Zásady výživy ve stáří

Zásady výživy ve stáří Zásady výživy ve stáří Výuka VŠCHT Doc. MUDr Lubomír Kužela, DrSc Fyziologické faktory I. Pokles základních metabolických funkcí Úbytek svalové tkáně Svalová slabost, srdeční a dechové potíže Tendence

Více

Tato prezentace seznamuje žáky s rozdělením zeleniny, jeho složením a využitím ve výživě. Materiál je určen pro výuku v předmětu Potraviny a výživa.

Tato prezentace seznamuje žáky s rozdělením zeleniny, jeho složením a využitím ve výživě. Materiál je určen pro výuku v předmětu Potraviny a výživa. Název školy Střední odborná škola Luhačovice Číslo projektu CZ.107/1.5.00/34.037 Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělání Vzdělávací obor Tematický okruh Druh učebního materiálu Mgr. Alena

Více

Pojem funkční potravina:

Pojem funkční potravina: Funkční potraviny Pojem funkční potravina: - výživová hodnota + příznivý vliv na zdraví konzumenta - vyrobena z přirozeně se vyskytujících složek - měla by být součástí každodenní stravy Tvoří přechod

Více

ANALÝZA SPOTŘEBY POTRAVIN V ROCE 2010

ANALÝZA SPOTŘEBY POTRAVIN V ROCE 2010 10. 4. 2012 ANALÝZA SPOTŘEBY POTRAVIN V ROCE 2010 Na spotřebě jednotlivých druhů potravin např. masa, zeleniny, rýže, těstovin atd. se sice promítá změna stravovacích zvyklostí ovlivněná turistickým ruchem

Více

Výživa dospělých. Ing. Miroslava Teichmanová

Výživa dospělých. Ing. Miroslava Teichmanová Výživa dospělých Ing. Miroslava Teichmanová Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost.. Výživa

Více

Psychologie výživy a energie wellness jídla

Psychologie výživy a energie wellness jídla Psychologie výživy a energie wellness jídla Wellness jídlo Co je Wellness jídlo??? Jídlo, které vám dá víc energie než kolik má kalorií!!! Stupně stravovací úrovně Stupně stravovací úrovně jsou kvalitativně

Více

Jídelní lístek Chléb s pomazánkou z nivy, mléko. Rohlík s broskvovou přesnídávkou, čaj. Houska s mrkvovou pomazánkou, bílá káva

Jídelní lístek Chléb s pomazánkou z nivy, mléko. Rohlík s broskvovou přesnídávkou, čaj. Houska s mrkvovou pomazánkou, bílá káva 1. 5. 9. 2014 Chléb s pomazánkou z nivy, mléko Polévka bramborová Rizoto z kuřecího masa s kuskusem, červená řepa, jahodový nápoj Rohlík s broskvovou přesnídávkou, čaj Houska s mrkvovou pomazánkou, bílá

Více

Zdeněk Kobes. Tisková konference, 5. prosince 2013, Praha

Zdeněk Kobes. Tisková konference, 5. prosince 2013, Praha SPOTŘEBA POTRAVIN Jiří Hrbek Zdeněk Kobes Tisková konference,. prosince 201, Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 1, 0 2 Praha www.czso.cz 120 SPOTŘEBA OBILOVIN V HODNOTĚ MOUKY STRUKTURA SPOTŘEBY

Více

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Odpovídá potřebám co do kvality i kvantity Primární prevence Z vědeckých poznatků a zvyklostí jednotlivých zemí Proto jsou

Více

Jídelní lístek na 7 dnů

Jídelní lístek na 7 dnů Jídelní lístek na 7 dnů Zde je pro inspiraci příklad jídelního lístku na celý týden. Celkové množství sacharidů v něm nedosahuje ani doporučené maximální množství 200 g za den, přitom skladba stravy je

Více

Náhradní mléčná výživa versus kravské mléko Mléko jako zdroj vápníku

Náhradní mléčná výživa versus kravské mléko Mléko jako zdroj vápníku Náhradní mléčná výživa versus kravské mléko Mléko jako zdroj vápníku Mateřské mléko Nejlepší způsob výživy je mateřské mléko složení je přizpůsobeno výživovým potřebám v různých fázích vývoje Složení mateřského

Více

GDA navigace ve světě živin a kalorií, http://www.gda.cz/data/sharedfiles/brozura_gda.pdf, cit., 26.4. 2011

GDA navigace ve světě živin a kalorií, http://www.gda.cz/data/sharedfiles/brozura_gda.pdf, cit., 26.4. 2011 Předmět Přírodověda Třída 5. Autor Dagmar Šnajdarová Anotace Práce s textem týkající se živin a kalorií v potravinách. Soubor obsahuje 5 stran pro žáky a 4 strany pro učitele s řešením. Očekávaný výstup

Více

DIETNÍ REŽIM HEMODIALYZOVANÝCH

DIETNÍ REŽIM HEMODIALYZOVANÝCH MOŽNOSTI ÚPRAVY DIETNÍHO REŽIMU HEMODIALYZOVANÝCH PACIENTŮ PŘI HOSPITALIZACI Mengerová O. 1, Duchková M. 1, Hanzlíková P. 1, Teplan V. 2 ÚOP 1, KN TC 2 ; IKEM Praha DIETNÍ REŽIM HEMODIALYZOVANÝCH Musí

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) U Studny, Karviná

Více

MUDr. Milan Flekač, Ph.D.

MUDr. Milan Flekač, Ph.D. MUDr. Milan Flekač, Ph.D. Dieta Pojem dieta z řečtiny = denní režim Vhodný způsob stravování, který ovlivňuje onemocnění. U DM patří mezi pilíře terapie. Levný a velice účinný prostředek léčby. Výrazná

Více

Na sodík Ca vápník K draslík P fosfor

Na sodík Ca vápník K draslík P fosfor Složení potravy Bílkoviny 15% denní dávky = 1-1,5 g/24 hod. Význam - obnova a tvorba vlastních bílkovin - obranyschopnost organizmu Jsou nenahraditelné nelze je vytvořit z cukrů ani tuků. Plnohodnotné

Více

Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků

Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků Prof. MVDr. Lenka VORLOVÁ, Ph.D. a kolektiv FVHE VFU Brno Zlín, 2012 Mléčné výrobky mají excelentní postavení mezi výrobky živočišného původu - vyšší biologická

Více

Bi8240 GENETIKA ROSTLIN

Bi8240 GENETIKA ROSTLIN Bi8240 GENETIKA ROSTLIN Prezentace 09 Genetické modifikace pro zlepšení výţivy člověka doc. RNDr. Jana Řepková, CSc. repkova@sci.muni.cz Nový trend zlepšení výţivy lidí Výţiva a zdraví člověka Prevence

Více

KONZUMACE SODÍKU, DRASLÍKU, HOŘČÍKU A KUCHYŇSKÉ SOLI NAPŘÍČ NAŠÍ POPULACÍ. MUDr. P.Tláskal, CSc., Mgr.T.Vrábelová FN Motol, Společnost pro výživu

KONZUMACE SODÍKU, DRASLÍKU, HOŘČÍKU A KUCHYŇSKÉ SOLI NAPŘÍČ NAŠÍ POPULACÍ. MUDr. P.Tláskal, CSc., Mgr.T.Vrábelová FN Motol, Společnost pro výživu KONZUMACE SODÍKU, DRASLÍKU, HOŘČÍKU A KUCHYŇSKÉ SOLI NAPŘÍČ NAŠÍ POPULACÍ MUDr. P.Tláskal, CSc., Mgr.T.Vrábelová FN Motol, Společnost pro výživu STUDIE K HODNOCENÍ NUTRIČNÍCH FAKTORŮ U ZDRAVÝCH JEDINCŮ

Více

Hygiena a školní zdravotnictví. Výživa a pitný režim

Hygiena a školní zdravotnictví. Výživa a pitný režim Hygiena a školní zdravotnictví Výživa a pitný režim Diskuse Proč je zdravá výživa důležitá? Jak byste definovali zdravou výživu? Zdravá výživa a populace České republiky. Jakým způsobem vést dítě ke zdravé

Více

Výživová doporučení pyramida versus talíř. Leona Mužíková Alexandra Košťálová Anna Packová

Výživová doporučení pyramida versus talíř. Leona Mužíková Alexandra Košťálová Anna Packová Výživová doporučení pyramida versus talíř Leona Mužíková Alexandra Košťálová Anna Packová Výživová doporučení Cíl: rozvíjet a upevňovat zdraví lidí (populace) Podklad: vědecky podložené a ověřené studie

Více

Sirupy rodinné firmy - JSEM PECKAjejich účinky a obsah prospěšných látek:

Sirupy rodinné firmy - JSEM PECKAjejich účinky a obsah prospěšných látek: Sirupy rodinné firmy - JSEM PECKAjejich účinky a obsah prospěšných látek: KONTAKT: mob- 605 966 692 CENY: 1l...250,-Kč 1/2l...120,- 1/3...80,-Kč Doporučená příprava je, jak za studena-zalité sycenou vodou-grenadýna-

Více

Směrnice 90/642/EHS se mění v souladu s přílohou této směrnice. Budou tyto předpisy používat od 28. prosince 2007.

Směrnice 90/642/EHS se mění v souladu s přílohou této směrnice. Budou tyto předpisy používat od 28. prosince 2007. 27.6.2007 Úřední věstník Evropské unie L 165/25 SMĚRNICE KOMISE 2007/39/ES ze dne 26. června 2007, kterou se mění příloha II směrnice Rady 90/642/EHS, pokud jde o maximální limity reziduí pro diazinon

Více

živé organismy získávají energii ze základních živin přeměnou látek v živinách si syntetizují potřebné sloučeniny, dochází k uvolňování energie některé látky organismy nedovedou syntetizovat, proto musí

Více

PŘÍLOHY. Analyzované vzorky jsou dokumentovány v příloze A. Podrobný popis vzorků je uveden v kapitole 2.3.

PŘÍLOHY. Analyzované vzorky jsou dokumentovány v příloze A. Podrobný popis vzorků je uveden v kapitole 2.3. PŘÍLOHY Analyzované vzorky jsou dokumentovány v příloze A. Podrobný popis vzorků je uveden v kapitole 2.3. Příloha A: Fotopříloha analyzovaných vzorků Vzorek č. 1 Vzorek č. 2 Vzorek č. 3 Vzorek č. 4 Vzorek

Více

do Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek

do Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Pondělí 2.1.2017 Přesnídávka Chléb se žervé, okurka, mléko (A: 01,07) Polévka Slepičí s nudlemi (A: 01a,03,09) Oběd Zapečené těstoviny s vepřovým masem, červená řepa, čaj (A: 01a,03,07) Svačina Rohlík

Více

JAK NA POTRAVINOVOU SOBĚSTAČNOST?

JAK NA POTRAVINOVOU SOBĚSTAČNOST? JAK NA POTRAVINOVOU SOBĚSTAČNOST? ALENA SUCHÁNKOVÁ www.permanet.cz 21. 10. 2015, Ekologický institut Veronica, Brno PERMAKULTURA JAKO ZPŮSOB ŽIVOTA - ZDRAVÍ, JÍDLO, BYDLENÍ, VÝCHOVA 1990 - ÚPLNÝ KURZ PERMAKULTURNÍHO

Více

DĚLENÁ STRAVA. Bc. Jana Fuchsová

DĚLENÁ STRAVA. Bc. Jana Fuchsová DĚLENÁ STRAVA Bc. Jana Fuchsová Dělená strava životní styl základní kocepce - 30. léta americký lékař a spisovatel William Howard Hay (1866 1940) několik způsobů rozdělení potravin základ - oddělení bílkovin

Více

EUROLINE-FOOD. Zpráva pro pacienta. EUROLINE-FOOD Váš test na potravinovou intoleranci

EUROLINE-FOOD. Zpráva pro pacienta. EUROLINE-FOOD Váš test na potravinovou intoleranci EUROLINE-FOOD Zpráva pro pacienta EUROLINE-FOOD Váš test na potravinovou intoleranci EUROLINE-FOOD Gluten obsahující cereálie Maso Ovoce Luštěniny Houby Různorodé Cereálie bez glutenu & alternativní potraviny

Více

Moderní odborníci na výživu věří, že plody jujuby jsou bohaté na vitamíny a mají vysokou nutriční a medicínskou hodnotu.

Moderní odborníci na výživu věří, že plody jujuby jsou bohaté na vitamíny a mají vysokou nutriční a medicínskou hodnotu. Datlový sirup TIENS Datlový sirup Čínští lékaři věří, že Jujuba Udržuje lidi fit Doplňuje energii Posiluje játra, slezinu a žaludek Vyživuje krev Zklidňuje nervy Moderní odborníci na výživu věří, že plody

Více

Správná zemědělská praxe a zdravotní nezávadnost a kvalita potravin. Daniela Pavlíková Česká zemědělská univerzita v Praze

Správná zemědělská praxe a zdravotní nezávadnost a kvalita potravin. Daniela Pavlíková Česká zemědělská univerzita v Praze Správná zemědělská praxe a zdravotní nezávadnost a kvalita potravin Daniela Pavlíková Česká zemědělská univerzita v Praze Správná zemědělská praxe a hnojení plodin Spotřeba minerálních hnojiv v ČR 120

Více

Jídelní lístek 2. - 6. 3. 2015

Jídelní lístek 2. - 6. 3. 2015 2. - 6. 3. 2015 Pondělí Houska s máslem a džemem, kakao (1,7) Polévka rajská s rýží (1) Zapečené těstoviny se šunkou, okurka, čaj s citrónem, pomeranč (1,3,7) Chléb se sádlem, čaj (1) Úterý Chléb s pomazánkou

Více

Pomeranč, limetka, citron, zázvor. Výživové údaje

Pomeranč, limetka, citron, zázvor. Výživové údaje Pomeranč, limetka, citron, zázvor Energetická hodnota 204 kj 2% 48 kcal 2% Sacharidy 11 g 4% z toho cukry 8,3 g 9% Sůl 0 g 0% Banán, jahody, jablko Energetická hodnota 312 kj 4% 74 kcal 4% Sacharidy 16

Více

ZDRAVÍ. Složené cukry jsou, jsou obsaženy v.., mezi pomalé nestravitelné cukry patří.., která čistí organismus.

ZDRAVÍ. Složené cukry jsou, jsou obsaženy v.., mezi pomalé nestravitelné cukry patří.., která čistí organismus. ZDRAVÍ 1) Potravinová pyramida popisuje množství a poměr jednotlivých druhů potravin ve zdravě složeném jídelníčku. Člověk by denně měl sníst z každé skupiny určitý počet porcí. 2) Základní živiny, které

Více

S radostí pečeme pro všechny.

S radostí pečeme pro všechny. AKTUÁLNÍ DOBROTY S radostí pečeme pro všechny. QUICHE S radostí pečeme pro všechny. SLANÝ KOLÁČ QUICHE SLANÝ KOLÁČ QUICHE minimální trvanlivost: 3 dny SLOŽENÍ pšeničná mouka, smetana ke šlehání, vejce,

Více

Grain CELOŽIVOTNÍ PREVENTIVNÍ VÝŽIVA = KOMBINACE ČERSTVÉHO MASA, OVOCE A ZELENINY PRO ZLEPŠENÍ ZDRAVÍ PSA

Grain CELOŽIVOTNÍ PREVENTIVNÍ VÝŽIVA = KOMBINACE ČERSTVÉHO MASA, OVOCE A ZELENINY PRO ZLEPŠENÍ ZDRAVÍ PSA WWW.SAMSFIELD.COM SUPERPRÉMIOVÉ KRMIVO PRO PSY SUPERPRÉMIOVÉ KRMIVO PRO PSY Grain CELOŽIVOTNÍ PREVENTIVNÍ VÝŽIVA = KOMBINACE ČERSTVÉHO MASA, OVOCE A ZELENINY PRO ZLEPŠENÍ ZDRAVÍ PSA NÍZKÝ OBSAH OBILOVIN

Více

DIETA ZLÍNSKÝ KRAJ. Odvětví / Vzdělávací oblast -- dle RVP.cz -- Obchodní akademie / Informační technologie

DIETA ZLÍNSKÝ KRAJ. Odvětví / Vzdělávací oblast -- dle RVP.cz -- Obchodní akademie / Informační technologie DIETA Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_TEV2118 (Dieta) Autor Mgr. Radek Zimčík Datum 4. 4.

Více

ZDRAVÉ DÍTĚ. z pohledu výživy.

ZDRAVÉ DÍTĚ. z pohledu výživy. ZDRAVÉ DÍTĚ z pohledu výživy www.kpclinic.cz VÍM, CO JÍM A JÍM ZDRAVĚ Miminku stačí mateřské mléko, aby rostlo Čím jsme starší zvyšují se nároky organismu na energii ABYSTE SPRÁVNĚ ROSTLY, POTŘEBUJETE

Více

Desatero zdravé výživy. PaedDr. & Mgr. Hana Čechová

Desatero zdravé výživy. PaedDr. & Mgr. Hana Čechová Desatero zdravé výživy PaedDr. & Mgr. Hana Čechová OSNOVA aneb 10 x P 1. Pravidelnost, pestrost, vyváženost stravy 2. Příprava a úprava stravy 3. Příjem - výdej energie 4. Preferujte chutě 5. Přijímejte

Více

Jídelní lístek

Jídelní lístek 1. - 4. 3. 2016 Úterý Rohlík s máslem a džemem, kakao (1,7) Polévka z červené čočky (1,7,9) Zapečené rybí filé se sýrem, bramborová kaše, třešňový kompot, rybízový čaj (1,4,7) Toustový chléb s ledovým

Více

GOJI ORIGINAL NEJZDRAVĚJŠÍ OVOCE NA ZEMI. Elixír mládí, zdraví a krásy

GOJI ORIGINAL NEJZDRAVĚJŠÍ OVOCE NA ZEMI. Elixír mládí, zdraví a krásy GOJI ORIGINAL NEJZDRAVĚJŠÍ OVOCE NA ZEMI Elixír mládí, zdraví a krásy GOJI [goudží] Nejprospěšnější rostlina na světě Elixír zdraví a dlouhověkosti, ovoce nesmrtelnosti, nejzdravější ovoce na světě, červené

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz Alternativní směry ve výživě způsob stravování, který je praktikován dlouhodobě a podstatně se liší od obvyklé stravy: a) vegetariánství b) veganská strava c) lakto-ovo vegetariánská strava d) fruktariánská

Více

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Výživa odpovídající potřebám organismu co do kvality i kvantity Primární prevence řady chorob Vychází z vědeckých poznatků

Více

Škola- září do Čtvrtek Pátek

Škola- září do Čtvrtek Pátek Čtvrtek 1.9.2016 Přesnídáv. toustový chléb- celozrnný, pomazánka z tuňáka a zeleniny, mrkev, čaj,04,07,09 Polévka polévka čočková s kroupami a zeleninou Oběd 1 kuře pečené, dušená rýže, paprika - zelenina

Více

OSVĚŽENÍ MLÉKEM. Karolína Hlavatá

OSVĚŽENÍ MLÉKEM. Karolína Hlavatá OSVĚŽENÍ MLÉKEM Karolína Hlavatá Mléko v dobách našich předků Mléko a mléčné výrobky jsou součástí výživy člověka již od mladší doby kamenné, kdy se člověk usadil a začal pěstovat obilí a chovat dobytek

Více

od do Úterý Středa Čtvrtek Pátek

od do Úterý Středa Čtvrtek Pátek Úterý 1.11.2016 Středa 2.11.2016 Čtvrtek 3.11.2016 Pátek 4.11.2016 Chléb s liptovskou pomazánkou, mléko s drožďovými knedlíčky,09 Vepřové po cikánsku, rýže, citrónový čaj Houska s máslem, banán, voda Celozrnné

Více

VY_52_INOVACE_02_37.notebook May 21, 2014. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo.

VY_52_INOVACE_02_37.notebook May 21, 2014. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1044 Název projektu: Šablona číslo/název: Inovace školství V/2 Inovace

Více

Alergen: vejce, celer, sója,mléko může obsahovat stopy lepku, vlčího bobu PN 80101 EAN 8594019711306

Alergen: vejce, celer, sója,mléko může obsahovat stopy lepku, vlčího bobu PN 80101 EAN 8594019711306 Lahůdky Vavřík a spol., s.r.o. Aspikové výrobky Aspiková miska 110g Aspik výrobní 39% (voda, želatina, ocet,cukr sůl, konzervanty (E202, E211), antibac), francouzský salát (majonéza salátová (rostlinný

Více

PORUCHY VÝŽIVY Složky výživy

PORUCHY VÝŽIVY Složky výživy PORUCHY VÝŽIVY Složky výživy Jaroslav Veselý Ústav patologické fyziologie LF UP Název projektu: Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na Lékařské

Více

VYHLÁŠKA č. 450/2004 Sb. ze dne 21. července 2004, o označování výživové hodnoty potravin, ve znění vyhlášky č. 330/2009 Sb.

VYHLÁŠKA č. 450/2004 Sb. ze dne 21. července 2004, o označování výživové hodnoty potravin, ve znění vyhlášky č. 330/2009 Sb. VYHLÁŠKA č. 450/2004 Sb. ze dne 21. července 2004, o označování výživové hodnoty potravin, ve znění vyhlášky č. 330/2009 Sb. Změna: 330/2009 Sb. Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 19 odst. 1 písm.

Více

Ukázka jídelníčku. Alergeny: Obiloviny obsahující lepek, Vejce, Mléko a výrobky z něj, Celer

Ukázka jídelníčku. Alergeny: Obiloviny obsahující lepek, Vejce, Mléko a výrobky z něj, Celer Pátek, 27. 3. 2015 Ukázka jídelníčku Mrkvový krém s krupicovými noky, Celer Pečené rybí filé s nivou, bramborové pyré s hráškem, rajčatový salát s cibulí, BUDOVA B Alergeny: Ryby, Mléko a výrobky z něj

Více

Jídelní lístek Ovocný talíř, voda

Jídelní lístek Ovocný talíř, voda 3. - 7. 10. 2016 Pondělí Chléb s vaječnou pomazánkou, mléko (1,3,7) Polévka se sýrovým kapáním (1,3,7,9) Džuveč z vepřového masa, rohlík, ibiškový čaj s citrónem (1,3,7) Ovocný talíř, voda Úterý Houska

Více

Vliv zdravé stravy na sportovní výkon

Vliv zdravé stravy na sportovní výkon Vliv zdravé stravy na sportovní výkon Martin Poklop SCM soustředění - 27.10.2014 Kladky u Konice Motivace Program přednášky Sportovní výkon z pohledu výživy Co si tedy dát? Zajímavá témata z pohledu zdravé

Více

Nutriční poradna v Nemocnici Český Těšín a.s.

Nutriční poradna v Nemocnici Český Těšín a.s. Nemocnice Český Těšín a.s. Ostravská 783 Český Těšín, 737 01 www.nemocniceceskytesin.agel.cz tel.: 558 769 248 fax.: 558 736 599 Nutriční poradna v Nemocnici Český Těšín a.s. Sestavila: Jolana Kajzarová,

Více

EUROLINE-FOOD EUROLINE-FOOD. Zpráva pro pacienta. Váš test na potravinovou intoleranci

EUROLINE-FOOD EUROLINE-FOOD. Zpráva pro pacienta. Váš test na potravinovou intoleranci EUROLINE-FOOD Zpráva pro pacienta EUROLINE-FOOD Váš test na potravinovou intoleranci EUROLINE-FOOD Ovoce Luštěniny Houby Různorodé Cereálie bez glutenu & alternativní potraviny Byliny & koření Saláty Ryby

Více

Předmět: Biologie Školní rok: 2010/11 Třída: 1.L. Jméno: Dolák Patrik Datum: 4.12. Referát na téma: Jsou všechny tuky opravdu tak špatné?

Předmět: Biologie Školní rok: 2010/11 Třída: 1.L. Jméno: Dolák Patrik Datum: 4.12. Referát na téma: Jsou všechny tuky opravdu tak špatné? Jméno: Dolák Patrik Datum: 4.12 Referát na téma: Jsou všechny tuky opravdu tak špatné? Tuky se v zásadě dělí na přirozené a umělé. Rozlišují se zejména podle stravitelnosti. Nedávný průzkum renomované

Více

Datum: 19.2.2013 Třída: 8.B www.zdrava-vyziva.net www.wikipedia.cz

Datum: 19.2.2013 Třída: 8.B www.zdrava-vyziva.net www.wikipedia.cz Složka sady Autor Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Předmět Tematický okruh Téma VY_52_INOVACE_Pr.8.14 Michaela Gleichová Člověk a příroda Přírodopis Přírodopis Biologie člověka Zdravá výživa Ročník 8.

Více

Škola- srpen do Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek

Škola- srpen do Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Pondělí 1.8.2016 Úterý 2.8.2016 Středa 3.8.2016 Čtvrtek 4.8.2016 Pátek 5.8.2016 kaše jáhlová, meruňky - ovoce příloha, čaj gulášová polévka květák na mozeček, brambory m.m., anglická dušená zelenina -

Více

škola- květen do Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek

škola- květen do Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Pondělí 2.5.2016 Úterý 3.5.2016 Středa 4.5.2016 Čtvrtek 5.5.2016 Pátek 6.5.2016 chléb, pomazánka vaječná, paprika - zelenina příloha, mléko, čaj polévka zeleninová s celozrnným kuskusem,09 lečo s vejci,

Více

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek do

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek do Pondělí 2.5.26 Úterý 3.5.26 Středa 4.5.26 Čtvrtek 5.5.26 Pátek 6.5.26 chléb, vaječná pomazánka, rajče, bílá káva (obsahuje al.:,, pórková (obsahuje al.:,, ) přírodní kuřecí řízek, duš. rýže s kuskusem

Více