Sluňákov 7 bran k tajemstvím přírody

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sluňákov 7 bran k tajemstvím přírody"

Transkript

1 Centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s. Návštěvnické centrum CHKO Litovelské Pomoraví Sluňákov 7 bran k tajemstvím přírody Krajina Hané, lidé, příroda, pobyt a vzdělání Projekt Sluňákov Projekt rozvoje příměstské rekreace a turistického ruchu v okolí Olomouce Jako součást Návštěvnického centra CHKO Litovelské Pomoraví Příloha k výzvě poptávkového řízení na projekt Sedm bran k tajemstvím přírody

2 Základní informace Cíl realizace 15 hektarového vzdělávacího biocentra určeného pro širokou veřejnost a pro všechny typy ekologicko vzdělávacích školních programů: Zpřístupnění informací o nejcennějších přírodních lokalitách v regionu a v okolí města Olomouce, zejména o Chráněné krajinné oblasti Litovelského Pomoraví: Návštěvnické centrum CHKO Litovelské Pomoraví. S tím spojené rozšíření nabídky Turisticko informačního centra Statutárního města Olomouce. Dokončení hlavních priorit unikátního a dlouhodobě úspěšného Projektu Sluňákov zaměřeného na poskytování služeb veřejnosti a školám v oblasti environmentálního vzdělávání. Rozšíření nabídky příměstské rekreace města Olomouce pro návštěvníky regionu z ČR i zahraničí (ekologická turistika, sportovní vyžití v přírodě, zážitkové objevování ekologických souvislostí). Kvalitnější ekologické vzdělávání v exteriérech nízkoenergetické budovy s možností přímého kontaktu s přírodou a seznámení s jejími typickými biotopy. Pro potřeby veřejnosti a pro zkvalitnění a zároveň zatraktivnění denních a týdenních programů pro školy. Zvýšení zájmu veřejnosti o krajinu (přírodní ráz, historii, kulturní tradici) ve které žijí nebo ji poznávají jako návštěvníci. Kontext projektu: Projekt je vizí rozvoje Návštěvnického centra CHKO Litovelském Pomoraví a je důležitým doplňkem k činnostem nabízeným Centrem ekologických aktivit města Olomouce Sluňákov v unikátním a architektonicky zajímavě řešeném nízkoenergetickém domu. Projekt má být budoucí součástí systému turistického vyžití a zpestření volného času pro návštěvníky mezinárodně významného mokřadu CHKO Litovelského Pomoraví. Na severu Olomouce časově i fyzicky nenáročný okruh pro rodiny s dětmi, tzv. Olomoucké podkovy, se sítí nově vzniklých a turistickými stezkami (pěší, kola, koně, lodě) propojených míst na severu města Olomouc. Sluňákov by byl provázán s dalšími atraktivními místy: přírodním koupalištěm Poděbrady, rezervací Plané loučky, Chomutovskými jezery (bobři a vzácné druhy zvířat), outdoorovými aktivitami v okolí Lovecké chaty v Horce nad Moravou (koně, rafty, golf, ), Skanzenem lidové hanácké architektury v Příkazech a s historickou vojenskou pevností (fortem) v Křelově. Sluňákov má dokonalou polohu i pro návštěvníky CHKO, kteří mají zájem o časově i fyzicky náročnější turistiku. Je doslova vstupní branou do CHKO Litovelské Pomoraví a leží na turisticky nejvyužívanějších pěších, cyklistických (Moravská a Jantarová), koňských a vodních tras ve směru od Olomouce. Síť turistických stezek umožňuje putování kolem řeky Moravy v severo-jižním směru. Lidmi vyhledávané lokality jsou například: Hanácké Benátky Litovel, Šargoun, Rybářská hospoda v Nových Mlýnech s technickou památkou malé vodní elektrárny z roku 1898, Lovecký zámek Lichtenštejnů Nové zámky s řadou romantických staveb okouzlující okolní přírodu, Mladečské jeskyně ve vápencovém bradle Třesín, architektonicky a technicky zajímavá první moravská zemědělská vodní elektrárna v Háji u Třeštiny, a dále lze navštívit Arboretum Bílá Lhota, lovecko-lesnické muzeum v zámku Úsov, hrady Bouzov, Mírov, pokračovat lze na Javoříčsko, Sovinecko a přírodu Jeseníků. Předpokládaná investice do rozvoje 15 ha vzdělávacího biocentra v okolí budovy: ,-Kč Nutno zpřesnit na podkladě vypracování ideově architektonické a krajinářské studie a na ní založené potřebné podrobné projektové dokumentace.

3 Sluňákov 7 bran k tajemstvím přírody Krajina Hané, lidé, příroda, pobyt a vzdělání brána poutníků brána poetická brána ohňová brána zemní brána vodní brána sluneční brána větrná Lovecká chata 3 km Častava vodní park Veenendaalská alej Skalka LEGENDA hranice CHKO Litovelské Pomoraví hranice Sluňákova cesty, cestičky, pěšiny řeky, potoky strom, smíšený les pole rybník hřiště nízkoenergetický dům vyhlídka val lávky, mostky, altánky fosilní kmen parkoviště zastávka autobusu vlaková stanice křížek kaplička ohniště keramické pece Oračín archeologické naleziště hřbitov S m

4 Sluňákov 7 bran k tajemstvím přírody Sedm bran k tajemstvím říční nivy a lužních lesů Litovelského Pomoraví aneb environmentální vzdělávání jako cesta k odhalování zapomenutých podob hanácké krajiny. Součásti projektu Sluňákov je sedm bran, tedy oblastí (okruhů, přírodních ateliérů), které umožňují veřejnosti moderním a netradičním způsobem společné zážitky při poznávání prostředí, které obývají. brána POUTNÍKŮ Brána otevřená všem návštěvníkům, turistům, kteří navštíví Sluňákov a okolní přírodu. Realizace dvou obchůzkových tras se spojovací stezkou mezi nimi (severní vedoucí lesem a loukami a jižní jdoucí mokřadem na povalových chodnících), s mobiliářem (živelné vstupní brány, lavičky, vyhlídky, pozorovatelny, rozhledny, mostky, ). Vybavení pro turistický ruch: kvalitní návštěvnické centrum, obchůdek s čajovnou a dětským koutkem, odpočinkové místo pro pěší, cyklisty a vodáky, venkovní posezení před vchodem do domu s malým dětským hřištěm, ). Orientační značení a informační tabule v celém biocentru. Podmínky pro ekologicky orientovanou turistiku (pěší mobiliář, sklad kol a cyklotrasy, přístaviště lodí). Turistický ruch v CHKO Litovelské Pomoraví, nabídka. Provázání s: Vodním parkem již vybudovaným v těsném sousedství Sluňákova mezi Horkou a Skrbní s tůněmi a obnovenou kaplí, záměr doplnit tento areál o další atraktivní prvky: lanové aktivity, in-line okruh a také například lukostřelbu a cyklotrial v lokalitě Skala. Sportoviště pro ubytované na Sluňákově a školy. Multifunkční hřiště (tenis, fotbal, volejbal, basketbal). Ping-pong. Outdoorové aktivity na Lovecké chatě. Přírodě blízké putování v místě (Olomoucká podkova) a kolem řeky (Šargoun, Litovel, Mladeč, Úsov, Háje, a další).

5 brána POETICKÁ Brána otevírající smysly lidí k užšímu kontaktu s přírodou, k prožitkům jejích rozmanitých podob: barev, vůní, zvuků, tvarů, podob. Interaktivní vzdělávací prvky o přírodě regionu (např. pocitová stezka, zvuky přírody, barevná oáza, kamenné město, stromový telefon, ozvěnovník, dřevěný xylofon, relaxační strom s přírodními zesílenými zvuky, letokruhy v souvislosti s historií místa. Přírodní učebna, amfiteátr pro divadlo, koncerty, divadlo, čtení, slavnosti pro asi 100 osob. Herní prvky pro volný čas a rekreaci (průlezky, houpačky, lanové dráhy, labyrint, ). Land-artová dílna: aktivní tvůrčí dílna z přírodních materiálů (keramika, malba, sochařství, příběhy a vyprávění krajiny Hané). Vybavení chodby domu pro obměnu informací a pořádání výstav. Provázání s: Projekty Divadla hudby, Muzea umění a uměleckých škol. brána OHŇOVÁ Brána otevírající historii osídlování místní krajiny, tradici a kulturu ve vztahu k přírodnímu prostředí. Archeoskanzen Živá archeologie, škola experimentální archeologie. O věky trvajícím soužití člověka s přírodou a vodním tokem v nivě Moravy. Archeologická zastavení: žlabový dům z doby bronzové, keltská polozemnice z doby železné, keramické pece, chlebová pec, roubená studna, bronzařská dílna k tavbě a odlévání bronzu, tkalcovská dílna, mohyla, rondel jako posvátné místo, vše na základě skutečných místních archeologických nálezů. Venkovní ohniště, krb v domě, oheň a jeho místo v životě člověka. Provázáno s: Oračín cesta k pravěkým lidem, archeologické naleziště přímo na hranici biocentra naproti místního hřbitova. Mladečské jeskyně ve vápencovém bradle Třesín pravěký člověk a zvířata, 20 km. Hanácký skanzen lidové architektury Příkazy, 5 km. Fort Křelov (historické opevnění Olomouce), 3 km.

6 brána VĚTRNÁ Brána otevírající vztah lidí a způsobů jak získávají energii pro své potřeby. V interiérech expozice o nízkoenergetických domech a prezentace dostupná na veřejném internetu. Nízkoenergetický dům Sluňákov (úspory energie, využití energie slunce a biomasy, rekuperace, třídění odpadu, stavební a izolační materiály, oddělený systém pitné a užitkové vody ). Meteorologická stanice. Energie větru (demonstrační exponát na střeše domu). Vodní mlýnek. Provázanost s: Vodní mlýny a elektrárny (Horka, Dlouhé stráně 45km), větrné mlýny a elektrárny (Přemyslovce, Protivannov 25 km), využití biomasy (Sluňákov, Bouzov). brána ZEMNÍ Brána otevírající náruč úrodné země na Hané. Půvab krajiny nížin obzor, vyhlídka na střeše, proměny krajiny, zuhelnatělý strom,. Příroda lužního lesa a svět jeho obyvatel (ledňáček, břehule, život pod zemí). Půda a její projevy, profil, eroze, proměny, složení, vlastnosti. Kameny z řeky i regionu (vápencové bradlo, kamenné město). Geologický vývoj krajiny, říční niva, štěrk a písek, paleontologie. Provázanost s: Náklo, pískovny, štěrkovny.

7 brána VODNÍ Brána otevírající vodní svět plný bohatých projevů života. Život v rybníku Rozvišť, úpravy rybníka pro plnění ekologické funkce, ryby, obojživelníci, život stojatých vod, přístav vorů, pozorovatelna, molo. Řeka Morava a její život. Divočící řeka, smuhy a meandry. Ryby, žáby, plazy, savci, hmyz. Svět mokřadů a tůní. Žábronožky a listonozi, komáři,. Bobří hrad. Lidé, povodně a protipovodňová opatření. Management tvorby a ochrany poříční krajiny - projekt Sluňákov. Motýlí zahrada. Provázanost s: Vodní park Horka. Mlýnský náhon. Morava. brána SLUNEČNÍ Brána otevřená k setkávání lidí. Sluňákov jako ekologické bydlení. Sluňákov jako místo setkání k společné poradě. Sluňákov jako místo pro rozvoj tvořivého a samostatného řešení problémů. Sluňákov jako možnost moderního a kvalitního environmentálního vzdělávání pro všechny generace. Sluňákov jako místo radosti pro rodiče a děti. Sluňákov jako bezpečí domova.

8 Poznámky: Všech 7 bran by bylo vstupem do přírodních učeben, tras (ateliérů) pod širým nebem, jejichž zázemí by bylo v srdci areálu nízkoenergetickém domu Sluňákov. 7 bran znamená také sedm pobytových programů, jeden příběh vztahu člověka a přírody a pestrou paletu možností pro odkrývání nepřeberných kouzel, které je možno v přírodě potkat, objevit, prožít. Pro školy všech typů a stupňů i širokou veřejnost a turistický ruch. Co již bylo v projektu realizováno: Získán 15 ha pozemek na kterém leží v současnosti budova nízkoenergetického domu jako součást územně plánovací dokumentace obce (vzdělávací biocentrum). Mokřadní biotop (rybník s přítokem a odtokem a tůně). Lesní a luční biotopy (s výsadbou soliterně i plošně vysazených stromů, druhově pestrých v souvislosti s vegetací Litovelského Pomoraví, Veenendaalská alej s cyklistickou stezkou, a mostkem přes Častavu). Stavba nízkoenergetického domu jako Návštěvnického a turisticko informačního centra CHKO Litovelské Pomoraví pro veřejnost a pobytové vzdělávací centrum o regionální přírodě pro školy (investice v rozsahu ,-Kč). Dům jako útočiště pro lidi využívající biocentrum k odpočinku, vzdělání a rekreaci. Ekologický provoz, bio a Fair trade potraviny, úspory energie, solární panely, kotle na biomasu, nucené větrání, stavební izolace, nepálené cihly a dřevo, tříděný sběr odpadu, zdravá kuchyně, úsporné žárovky a elektrospotřebiče, šetření vodou, splachování dešťovou vodou. Komunitní projekt hledající společnou inspiraci pro vizi projektu. Teze k zadání studie. Archeologia Viva - Archeologie živá, škola experimentální archeologie. Ing.arch. Jana Křenková, Ing. arch. Tomáš Lampar, Mgr. Marek Kalábek, PhDr. Jaroslav Peška, Antonie Pešková, Filip Šrámek. Naučná stezka mokřadem Sluňákov. Studie - koncept. Ing. Tomáš Havlíček a Ing. Zdeněk Sedlák z Atelieru FONTES Brno. V rámci projektu Přírodě Olomouckého kraje OPRLZ EU právě probíhá komunitní projekt., jehož výsledkem je Návrh rozvoje vzdělávacího biocentra Sluňákov (Lampar architekt, září 2008). Realizace projektu 7 bran k tajemství přírody předpokládá: Velice důležitá je podpora projektu ze strany Statutárního města Olomouc a CHKO Litovelské Pomoraví (včetně ústředí AOPK ČR) a Olomouckého kraje. Také od Univerzity Palackého (katedry s ekologickým, pedagogickým a rekreologickým zaměřením) a privátního subjektu Lovecká chata (Autodemont Horka nad Moravou). Jednání o podpoře Sluňákova ve smyslu přiznání a smluvního zajištění jeho statutu jako Návštěvnického a Turisticko - informačního centra Litovelského Pomoraví. Mělo by jít o samozřejmý výsledek 15 letého úsilí o realizaci celého záměru. Finanční zajištění studie o rozmístění a podobě jednotlivých tématických zastavení, komunikačních spojeních a orientačním systému s přesným rozpočtem. Nejlépe ve finančních i obsahových variantách, umožnění realizace v celku i po etapách. Realizace projektu. Souběžně příprava environmentálně vzdělávacích programů a nabídky vyžití pro návštěvníky a turisty v celém 15 ha areálu ekologických aktivit Sluňákov.

9 Inspirace pro přiblížení projektu

10 brána POUTNÍKŮ

11 brána POETICKÁ

12 brána OHŇOVÁ prvky realizovat podle projektu Živá archeologie (Ing. arch. Tomáš Lampar)

13 brána VĚTRNÁ

14 brána ZEMNÍ

15 brána VODNÍ

16 brána SLUNEČNÍ