Porovnání metod klasické antropometrie stanovení tělesného složení obézních dětí s moderní metodou DEXA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Porovnání metod klasické antropometrie stanovení tělesného složení obézních dětí s moderní metodou DEXA"

Transkript

1 OBSAH Bláha P et al. Porovnání metod klasické antropometrie stanovení tělesného složení obézních dětí s moderní metodou DEXA Brát J. Význam tuků ve výživě Bronský J, Lisá L, Průša R. Role orexinu A v rozvoji obezity Bronský J, Průša R, Lisá L. Orexin A perspektivy v obezitologii Doležalová K, M. Fried Nová metoda v léčbě obezity gastrická stimulace Finková M, L. Chválová, L. Riedlová, J. Komárková, E. Choceňská, M. Sádlová Péče o obézní děti a adolescenty Fried M, K. Doležalová Současný stav restriktivních operací žaludku pro obezitu přehled Hainer V. Péče o obézní pacienty v Evropě - současnost a perspektivy Hamplová L, Renata Kárová Výsledky Xenicalového programu snižování tělesné hmotnosti Havlová V, J.Mašková, A.Jirkovská, J.Skibová Hodnocení intenzivní dietní edukace diabetiků 2. typu na hladiny krevních tuků Hlúbik P. Změny tělesné hmotnosti v průběhu života Hrachovinová T et al. 1

2 Jídelní preference mladých žen (diabetiček 1. typu, pacientek s poruchou příjmu potravy a zdravých žen) Kasalický, M. Michalský, D. První zkušenosti s novou neadjustabilní gastrickou bandáží - Ra GB Kreuzbergová J. Frantová V. Lupáčová E. Variabilní schéma redukční diety Kunešová M, V. Hainer, R. Mikulová, J. Pařízková, M. Wagenknecht Vliv redukce hmotnosti na hormonální a metabolické ukazatele u obézních žen v závislosti na distribuci tuku Kytnarová J, P. Frühauf, A. Moravcová, M. Kunešová a V. Hainer Možnosti sonografického zjišťování množství viscerálního tuku u obézních dětí Lisá L. Obezita jako součást genetických syndromů Lísková S, A. Moravcová *, J. Kytnarová *, P. Hošek ** Dlouhodobá účinnost intervenčních programů k léčbě obezity u dětí Malichová E. Pohádkové hubnutí Málková I. Efektivita kognitivně behaviorální terapie obezity (dosažení a udržení váhových úbytků a změn v kvalitě života) Matějková, D. Müllerová, D. Kovářová, K. Změny tělesného složení způsobené redukční dietou 4,8 mj bez kontrolovaného programu fyzické aktivity Matoulek M, Svačina Š, Obezita rizikový faktor karcinogeneze? Müllerová, D, Matějková D Současný sortiment potravin na českém trhu z pohledu obézního pacienta 2

3 Narkiewicz K. The role of sibutramine in weight management Novozámská E et al. Obezita v reprezentativním vzorku české populace Pařízková J. Hodnocení stupně obezity pomocí indexů v průběhu ontogeneze Richterová B, Šrámková P, Hejnová J, Hlúbik P, Štich V. Role podílu tuku v nízkoenergetické redukční dietě - multicentrický projekt NUGENOB Řehák V, Horčicová B. Je obezita pokládána za nemoc? Sucharda P, Smutek D, Šára R. Vliv tělesné hmotnosti na výsledky analýzy textury sonografického obrazu štítné žlázy. Svačina Štěpán, Klára Owen, Martin Matoulek Hypertenze a obezita Šrámková P, Hejnová J, Richterová B, Hlubik P, Štich V. Evropská studie NUGENOB- úloha genotypu v odpovědi na redukční dietu u obézních pacientů Visscher Tommy L.S. Prevention of weight gain Weber P, V. Polcarová, H. Meluzínová, H. Kubešová Obezita a hladiny C-peptidu u starších diabetiků Zelinka T, Widimský J. Obezita a hypertenze Zikmund V. Aktualizace názorů na vliv potravních lipidů na aterosklerózu a ischemickou chorobu srdeční 3

4 Bláha P 1.,Brabec M. 2, Šrámková D 1, Lisá L 3., Vignerová J 2., Kouba M. 3 Zamrazilová H 1, Riedlová J. 4 POROVNÁNÍ METOD KLASICKÉ ANTROPOMETRIE STANOVENÍ TĚLESNÉHO SLOŽENÍ OBÉZNÍCH DĚTÍ S MODERNÍ METODOU DEXA. 1) Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Katedra antropologie a genetiky člověka 2 ) Univerzita Karlova v Praze, 2. Lékařská fakulta, 1. dětská klinika 3) Ústřední vojenská nemocnice Praha Střešovice 4) Univerzita Karlova v Praze, 3.lékařská fakulta, katedra anatomie Jednou z moderních zobrazovacích metod je rentgenová denzitometrie DEXA. Kromě jejího základního využití může být využita též k získání informace o poměru tuku a tukuprosté hmoty v těle. Použili jsme hodnoty komponent složení těla u souboru obézních dětí a adolescentů a souboru dívek referenční české populace stanovené metodou DEXA jako zlatého standardu k ověření s hodnotami komponent složení těla, které byly stanoveny metodami klasické antropometrie. Materiál, metoda: V roce 2001 bylo antropometricky a denzitometricky vyšetřeno 14 obézních chlapců průměrného věku 13,18 roku (sd 2,55) a 23 obézních dívek průměrného věku 11,25 roku (sd 3,43). Dále byl vyšetřen referenční soubor 24 dívek průměrného věku 9,71 (sd. 1,13). Antropometrické vyšetření bylo provedeno standardní antropometrickou technikou podle Martina, Sallera 1957, tloušťka kožních řas byla měřena kaliperem typu BEST. Stanovení komponent složení těla bylo provedeno podle Matiegkových rovnic, podíl tukové složky byl určen rovněž podle modifikované metody Pařizkové. Metodou DEXA bylo provedeno měření BMC (bone mineral content), F (fat) a L (lean body mass). Statistické hodnocení bylo založeno na regresní analýze doplněné o testování hodnot analýzy rozptylu (ANOVA). ANOVA testy byly použity k hodnocení systematických odchylek spojených s mezipohlavními rozdíly. Odchylky od ideálního přímkového vztahu (s nulovým absolutním členem a jednotkovým sklonem) byly testovány stejně jako odchylky linearity. Výsledky: Soubor obézních - Průměrná tělesná výška souboru obézních chlapců je 163,9 cm (15,81) /z-skore oproti referenční populaci 0,79/, souboru obézních dívek 147,8 cm (sd. 16,01) /z-skore 0,36/. Průměrná hodnota BMI chlapců je 27,06 (sd. 3,37) /z-skore 2,98/, dívek 26,56 (sd. 3,87) /z-skore 3,51/. Z hodnocení výsledků vyplývá: bereme-li za zlatý standard hodnoty zjištěné metodou DEXA podíl tukové složky stanovený podle Matiegkových 4

5 rovnic statisticky významně koreluje s podílem určeným podle metody DEXA s tím, že hodnoty jsou podhodnoceny, a to jak v absolutních hodnotách (kg), tak v procentech z celkové hmotnosti. Obdobně je tomu u hodnot vypočtených podle modifikované metody Pařízkové. Částečně je tomu tak rovněž u součtu 10 kožních řas (Pařízková) a 6 kožních řas (Matiegka). U výše uvedených parametrů jsou významné intersexuální rozdíly. Žádná korelace nebyla zjištěna mezi tukovou složkou stanovenou podle DEXY a WHR indexem. Hodnota korelačního koeficientu podílu tuku podle Matiegky je 0,8918, oboustranný 95% konfidenční interval pro sklon proložené přímky chlapci 0,806 a 0,948, dívky 0,739 a 0,858. Suma 10 kožních řas korelační koeficient 0,5008, konfidenční interval 5,396 a 6,754. Suma 6 kožních řas - korelační koeficient 0,638, konfidenční interval 0,926 a 2,548. WHR korelační koeficient - -0,0820, konfidenční interval 1,572 a 4,743. BMI index korelační koeficient 0,8410, konfidenční interval 0,230 a 0,383. Procento tuku podle modifikované metody podle Pařízkové korelační koeficient 0,674 konfidenční interval 0,004 a 0,510.Referenční soubor dívek - Průměrná tělesná výška je 140,4 (sd. 10,25). Průměrná hodnota BMI je 16,41 (sd. 2,71). Hodnoty korelačních koeficientů sledovaných parametrů jsou vyšší než u souboru obézních. To znamená, že použité rovnice lépe postihují tělesné složení referenční dívčí populace. Hodnota korelačního koeficientu podílu tukové složky podle Matiegkových rovnic v kg je 0,913, konfidenční interval 0,559 a 0, 817. Procento tuku podle Matiegkových rovnic korelační koeficient 0,704, konfidenční interval 0,116 a 0,526. BMI index korelační koeficient 0,897, konfidenční interval 0,441 a 0,586. Procento tuku podle modifikované metody Pařízkové korelační koeficient 0,881, konfidenční interval 0,370 a 0,630. WHR korelační koeficient 0,390, konfidenční interval 1,258 a 4,780. Suma 10 kožních řas korelační koeficient 0,809, konfidenční interval 5,038 a 7,814. Suma 6 kožních řas korelační koeficient 0,862, konfidenční interval 2,189 a 3,966.Souhrn: Jak je patrno z výše uvedeného lze u normální dětské populace, rovněž tak u obézních jedinců provádět odhad tukové složky na základě kaliperačních metod klasické antropometrie s tím, že podhodnocují množství tukové složky. Toto podhodnocení je výraznější u obézních. Výsledky je nutné považovat za orientační, vzhledem k malé četnosti souborů.tyto soubory jsou postupně rozšiřovány. Výzkum je prováděn za finanční podpory Interní Grantové Agentury MZd reg. č. NB6597-3/

6 Brát J. Význam tuků ve výživě Tuky patří spolu s bílkovinami a cukry mezi základní živiny. Jsou významným zdrojem energie. Obsahují esenciální mastné kyseliny a umožňují vstřebávání v tuku rozpustných vitamínů. Z hlediska užitných hodnot přispívají k celkovému senzorickému vjemu potravin a pokrmů. Při aplikacích v teplé kuchyni rovněž slouží jako teplosměnné medium. Více než dvojnásobná energetická hodnota tuků oproti cukrům či bílkovinám často svádí k absolutnímu omezování jejich konzumace. Tento zjednodušující přístup často zapomíná na příznivý vliv některých skupin mastných kyselin například na ovlivňování rizikových faktorů kardiovaskulárních chorob. Naprostá shoda odborníků panuje v případě nutnosti omezovat přísun nasycených mastných kyselin. Druhým nejdůležitějším parametrem je příjem vícenenasycených mastných kyselin, hlavně n-6 skupiny prezentované kyselinou linolovou. Pozitivní účinek kyseliny linolové na snižování hladiny cholesterolu je již delší dobu znám. Studie z poslední doby rovněž ukazují na nutnost konzumace vícenenasycených mastných kyselin ze skupiny n-3. Hlavním zástupcem je kyselina linolenová, vyskytující se převážně v některých rostlinných olejích, a vícenenasycené mastné kyseliny s prodlouženým uhlovodíkovým řetězcem, které se vyskytují hlavní měrou v rybách. Nejznámější mastné kyseliny z této skupiny jsou dokosahexaénová (DHA) a eikosapentaénová (EPA). Zajímavý je vývoj výživových doporučení týkající se transizomerů mastných kyselin. Zatímco v 80-tých letech se tvrdilo, že konzumace transizomerů mastných kyselin je z hlediska zdravotního srovnatelná s monoénovými mastnými kyselinami. V polovině 90-tých let byl fyziologický účinek srovnáván s mastnými kyselinami nasycenými. Dnes odborníci poukazují na to, že transizomery mastných kyselin ovlivňují některé rizikové faktory více než mastné kyseliny nasycené (např. hladinu LDLcholesterolu). Zatímco nutriční doporučení odrážejí nejnovější poznatky zdravotníků a expertů v oblasti výživy, informace o složení výrobků a nových technologiích apod. nejsou vždy aktualizovány. Velmi často se například setkáváme s termínem ztužené tuky používaným v obecné rovině. Přitom klasické ztužování tuků se v současné době již využívá v omezené míře. Často se stává, že informace o složení výrobků jsou zkresleně komunikovány 6

7 pacientům. To se jeví jako problém, zvláště v případech, kde výživa hraje významnou doprovodnou úlohu při léčbě či prevenci. Přednáška rovněž ukazuje, jaké jsou hlavní problémy související s dodržováním těchto doporučení při konzumaci výrobků v současné době dostupných na našem trhu. Dále rozvádí, jak spotřeba jednotlivých výrobků nebo jejich skupin odpovídá příslušným doporučeným hodnotám. Prezentované výsledky vycházejí z rozborů výrobků aktuálně dostupných na trhu. Dále ukazuje, jaké možnosti mají výrobci, pokud chtějí uvádět na trh produkt, který by měl odpovídat výživovým trendům. Závěry ukazují na nutnost věnovat pozornost složení jednotlivých výrobků. Při výběru upřednostňovat ty výrobky, které mají nízký obsah nasycených mastných kyselin, neobsahující transisomery MK a mající zvýšený obsah vícenenasycených mastných kyselin. Zastoupeny by měly přitom být jak n-6, tak i n-3 vícenenasycené mastné kyseliny. 7

8 Bronský J. 1, Lisá L. 2, Průša R. 1 Role Orexinu A v rozvoji obezity. 1 Ústav klinické biochemie a patobiochemie UK 2.LF a FN Motol 2 I.dětská klinika UK 2.LF a FN Motol Na rozvoji obezity se podílí řada faktorů. Kromě hyperalimentace, která je hlavní příčinou vzniku obezity u většiny pacientů, byly identifikovány i některé genetické determinanty regulace tělesné hmotnosti. Produkty genů, jejichž mutace způsobují vznik morbidní obezity bezprostředně po narození, tvoří jednotlivé články zpětnovazebného okruhu mezi tukovou tkání a hypothalamem. Doposud byly u obézních dětí identifikovány mutace v genech pro leptin, leptinový receptor, prohormon-konvertázu typu 1, proopiomelanokortin a melanokortinový receptor typu 4. Orexin A je hypothalamický neuropeptid, který se účastní regulace příjmu potravy a trávicích procesů. V řadě experimentů na zvířatech byl prokázán jeho podíl na ovlivňování energetické rovnováhy organismu. Podání orexinu A do mozkových komor způsobuje zvýšení příjmu potravy v závislosti na dávce. Předpokládá se, že orexin A působí prostřednictvím nejsilnějšího stimulátoru příjmu potravy, kterým je neuropeptid Y. Podání protilátek proti orexinu A a antagonistů jeho receptoru vede u krys ke snížení příjmu potravy a poklesu tělesné hmotnosti. Systém orexinu A je bezprostředně propojen s hypothalamickými oblastmi, které produkují neuropeptidy účastnící se regulace tělesné hmotnosti. Proto lze očekávat, že změny v genu pro orexinový prekurzor preproorexin mohou způsobit nerovnováhu mezi příjmem a výdejem energie vedoucí ke změně tělesné hmotnosti. Cílem našeho výzkumu je stanovování hladin orexinu A v plazmě u pacientů s obezitou a mentální anorexií. Periferní hladiny orexinu A jsou nepřímým indikátorem intenzity exprese preproorexinového genu. Určení jejich vztahu k hladinám leptinu, tělesné hmotnosti a tělesnému složení je důležité z hlediska posouzení úlohy orexinu A jako biochemického markeru využitelného k zdokonalení biochemické diagnostiky poruch nutričního stavu. Projekt byl podpořen grantem IGA MZ NB/6597 a Institutem DANONE. 8

9 Bronský J. 1, Průša R. 1, Lisá L. 2 Orexin A perspektivy v obezitologii. 1 Ústav klinické biochemie a patobiochemie UK 2.LF a FN Motol 2 I.dětská klinika UK 2.LF a FN Motol Neuroendokrinologie poruch nutričního stavu je moderním odvětvím, které se snaží identifikovat biochemické markery vhodné k diagnostice a terapeutickému ovlivnění potravního chování. Doposud byla objevena řada hormonů produkovaných hypothalamickými jádry, které ovlivňují příjem potravy a energetický výdej organismu (neuropeptid Y, ghrelin, galanin, atd.). V roce 1998 byly objeveny dvěma nezávislými týmy neuropeptidy, které jsou odvozeny od společného prekurzoru preproorexinu. byly nazvány orexin A a B. Dalšími experimenty bylo prokázáno, že orexin A se účastní regulace příjmu potravy a trávicích procesů. Orexin B se účastní především regulace cyklu spánku a bdění. Orexin A se skládá ze 33 aminokyselin. Buňky, které jej produkující jsou glukosenzitivní a mají na svém povrchu receptory pro leptin. Intracerebroventrikulární aplikace orexinu A působí zvýšení příjmu potravy, motility a sekrece trávicího traktu. Krátkodobá restrikce příjmu potravy způsobí zvýšení koncentrace preproorexinové mrna v laterálním hypothalamu. U obézních pacientů byly zjištěny snížené plazmatické hladiny orexinu A. Byla prokázána negativní korelace mezi hladinami leptinu a orexinu A. Během lačnění dochází u jedinců s normální tělesnou hmotností k inverzním změnám v hladinách leptinu a orexinu A. Náš tým se zabývá výzkumem orexinů u dětské populace v závislosti na tělesné hmotnosti a tělesném složení. Orexin A je vhodným kandidátem pro výzkum poruch příjmu potravy a regulace energetické homeostázy. Zjišťování korelace jeho hladin s dalšími markery nutričního stavu a tělesného složení (leptin) u obézních pacientů může vést k upřesnění jeho role v lidském organismu a možného využití pro diagnostiku, terapii a stanovení prognózy u obézních pacientů. Projekt byl podpořen grantem IGA MZ NB/6597 a Institutem DANONE. 9

10 K. Doležalová, M. Fried Nová metoda v léčbě obezity gastrická stimulace Centrum pro léčbu obezity ISCARE a.s., Praha, ČR Stimulace elektrickými výboji se používá v medicíně již dlouhou dobu, podobně jako stimulace žaludku v případech gastroparézy. Gastrická stimulace v léčbě obezity se však objevila teprve v polovině devadesátých let minulého století, kdy V.Cigaina z univerzity ve Veroně, Itálie provedl první experimentální gastrickou stimulaci na psech. Dnes pokročila tato metoda od zvířecích experimentů do stádia klinických zkoušek., prováděných na pracovištích v USA, Austrálii a v Evropě v Rakousku, Švédsku, Itálii, Německu a dalších státech. V našem příspěvku se budeme zabývat dosud známou fyziologií působení gastrické stimulace, stejně tak jako nejdůležitějšími fázemi chirurgické implantace a předběžnými výsledky léčby. 10

11 M Finková, L. Chválová, L. Riedlová, J. Komárková, E. Choceňská, M. Sádlová PÉČE O OBÉZNÍ DĚTI A ADOLESCENTY Klinika dětí a dorostu FN Královské Vinohrady a 3. LF UK, Praha, ČR Obezita patří celosvětově k závažným zdravotním problémům a její prevalence neustále vzrůstá. Obezita sama o sobě sice zdraví obézního neohrožuje, ale svými následky a komplikacemi podstatně snižuje kvalitu a zkracuje délku života.v České republice trpí nadváhou více než 50% populace ve věku let a obezitou 20% žen a 16% mužů. Obezita představuje závažný problém nejen pro dospělé pacienty, ale bohužel se s ní setkáváme již u dětí a adolescentů. Bylo prokázáno, že obezita v dětství a zejména v adolescenci přechází téměř pravidelně v obezitu dospělého věku a postižení jedinci jsou již v časném dospělém věku ohroženi řadou významných zdravotních komplikací / kardiovaskulárních, metabolických, endokrinních, dále poruch pohybového aparátu, zvýšeným výskytem nádorových onemocnění a v neposlední řadě i ztížením společenského uplatnění/. Je proto nutné věnovat tomuto problému zvýšenou pozornost a aktivním přístupem se snažit těmto pacientům a jejich rodinným příslušníkům pomoci. O to se v posledních letech snažíme i na naší klinice. Komplexní péče spočívá jednak v ambulantní péči, jednak v ústavní a následném ambulantním sledování, a dále již čtvrtým rokem organizujeme v době letních prázdnin 2-týdenní pobyty pro děti s nadváhou ve věku nad 12 let v počtu účastníků. U všech pacientů postupujeme standardním způsobem, který spočívá jednak v podrobné rodinné anamnéze, zaměřené na zátěžové choroby, dosavadní stravovací zvyklosti v rodině a provozování pohybové aktivity v rodině, dále v podrobné osobní anamnéze a nynějším onemocnění, tj. stavu nadváhy či obezity, dále z fyzikálního vyšetření s posouzením výškových a hmotnostních parametrů, stanovení BMI a % tělesného tuku, realizování kompletních biochemických a hormonálních vyšetření, rozebírání zdravotních rizik, dále edukace dietní sestrou, včetně sestavování a vyhodnocování jídelníčků a doporučení vhodné pohybové aktivity. Nezbytnou součástí komplexní péče je spolupráce s psychologem, či psychiatrem, zabývajícím se problematikou poruch výživy, a dále pravidelné kontroly v endokrinologické ambulanci. Vhodným doplňkem nebo startem komplexní péče o obézní pacienty je lázeňská léčba nebo ozdravný pobyt, na které musí navazovat dispenzarizace / někdy i celoživotní /. 11

12 M. Fried, K. Doležalová SOUČASNÝ STAV RESTRIKTIVNÍCH OPERACÍ ŽALUDKU PRO OBEZITU přehled Centrum pro léčbu obezity ISCARE a.s., Praha, ČR Gastrické restriktivní operace, především bandáže žaludku jsou ve svých různých podobách jedněmi z nejrozšířenějších chirurgických zákroků při léčbě obezity v Evropě. V současnosti existuje několik typů bandáží, které se při zákroku mohou použít. I když se na první pohled technickým provedením zásadně neodlišují, mají výrazně odlišné vlastnosti z fyziologického hlediska. V našem příspěvku se zabýváme rozborem fyziologické stránky působení různých typů bandáží na žaludek jak z hlediska časných i pozdních pooperačních komplikací, tak i dlouhodobých hmotnostních úbytků. Do přehledu jsou začleněny i dlouhodobé výsledky léčby dosažené u vlastního souboru 850 nemocných, operovaných v průběhu let

13 Hainer V. PÉČE O OBÉZNÍ PACIENTY V EVROPĚ - SOUČASNOST A PERSPEKTIVY EASO Obesity Management Task Force Podle dokumentu WHO stoupla během posledních 10 let prevalence obezity v evropských zemích o 10-40%. Obezita je jako nemoc podceňována, i když diagnóza "obezita" je začleněna do mezinárodní klasifikace nemocí již více než 50 let. V žádné evropské zemi nedošlo k vyhlášení a důsledné realizaci národního programu prevence a léčby obezity. Obesity Management Task Force (OMTF) při Evropské asociaci pro studium obezity (EASO) provedlo šetření s cílem srovnat současný stav péče o obézní v evropských zemích a zjistit názory odborníků na jeho zlepšení. Oslovili jsme 24 národních obezitologických společností a odpověď jsme zatím získali od představitelů (obvykle předsedů) 22 národních asociací. V řadě zemí byla za účelem ověření validity šetření srovnána odpověď více zástupců národní asociace. Otázky byly směrovány do 16 oblastí týkajících se současné a perspektivní péče o obézní v rámci zdravotního systému. Pokud se týká léčby obezity v rámci primární péče, všichni respondenti konstatovali, že je nedostačující. Za hlavní příčiny této situace byly označeny: neuspokojivé výsledky léčby, nedostatečné finanční ohodnocení časově náročné péče, podceňování obezity jako nemoci a špatné znalosti lékařů s ohledem na etiopatogenezi a léčbu obezity. OMTF proto v současnosti připravuje "Doporučení pro léčbu obezity v primární péči". Péče o obézní v ordinaci praktika je v Evropě hrazena pojišťovnami (36%), státem (36%) či pacientem (28%). Šetření potvrdilo jak nedostatek specialistů - obezitologů, tak nedostatek specializovaných center pro diagnostiku a léčbu obezity. Počet obézních pacientů na jednoho obezitologa se pohybuje od do Ve většině zemí je specializovaná péče o obézní hrazena pojišťovnami nebo státem. Pouze v 10% je tato péče hrazena pacienty. Počet obyvatel na jedno obezitologické centrum se pohybuje od 1 do 16 miliónů. Všeobecně je pouze omezená dostupnost individuální konzultace psychologem a dietologem (resp. dietní sestrou). Tyto konzultace jsou hrazeny buď pojišťovnou nebo pacienty jako samoplátci. Ve většině zemí působí jak komerční, tak svépomocné redukční kluby, zatímco redukční kluby na pracovištích jsou pouze ve 4 zemích. Farmakoterapie obezity zahrnuje orlistat (ve 22 zemích), sibutramin 13

14 (ve 20 zemích), směs kofeinu/efedrinu (v 6 zemích) a fentermin (ve 4 zemích). Léky proti obezitě jsou hrazeny (podle indikačního omezení či částečně) pojišťovnami ve 4 (resp. 5) zemích, zatímco v 18 zemích jsou tyto léky plně hrazeny pacientem. V řadě východoevropských zemí jsou moderní léky proti obezitě vzhledem k ceně pro obézní pacienty nedostupné. Z bariatrických chirurgických výkonů se indikuje bandáž žaludku (ve 20 zemích), gastroplastika (v 9 zemích), žaludeční by-pass (v 8 zemích) a biliopankreatická diverze (v 7 zemích). Průměrně je prováděno v evropských zemích bariatrických výkonů ročně, avšak ve Švédsku je to 1000 výkonů a ve Francii dokonce výkonů za rok. Jen sporadicky se bariatrická chirurgie uplatňuje v některých balkánských zemích. Ve většině zemí je nedostatečná spolupráce internistů (obezitologů) s bariatrickými chirurgy. Všechny národní obezitologické asociace doporučily zařadit obezitologa do systému komplexní diferencované péče o obézní, přičemž postgraduální školení obezitologů by mělo probíhat pod záštitou EASO. Reprezentanti evropské obezitologie se shodli na definici hlavních úkolů obezitologických center, jakož i na jejich základním perzonálním zajištění a přístrojovém vybavení. Zdravotní systém komplexní diferencované péče o obézní by měl zahrnovat centra pro diagnostiku a léčbu obezity, obezitology, ostatní specialisty a praktické lékaře. Jelikož žádný zdravotní systém si nemůže dovolit zajistit péči o všechny jedince s nadváhou a obezitou, musí se v péči o obézní uplatnit jak komerční, tak svépomocné redukční kluby vedené vyškolenými lektory. V léčbě nadváhy a prevenci obezity je třeba počítat i s úlohou samovyšetřování a svépomocné léčby s využitím sofistikovaných pomůcek šířených jako textové příručky, internetové programy či pořady v rozhlase, TV a v ostatních mediích. 14

15 Lenka Hamplová, Renata Kárová VÝSLEDKY XENICALOVÉHO PROGRAMU SNIŽOVÁNÍ TĚLESNÉ HMOTNOSTI Roche s.r.o. Úvod: Léčba obezity vyžaduje dlouhodobé úsilí nejen ze strany lékařů, ale především ze strany obézních pacientů. Efektivní a funkční podpůrný program je jedním z klíčových faktorů její úspěšné léčby. Cílem práce je zhodnotit výsledky Xenicalového programu snižování tělesné hmotnosti získané za období 12 měsíců. Metodika: Statistické zpracování údajů získaných za období 12 měsíců od 4330 pacientů zařazených v programu. Hodnocena byla dosažená redukce hmotnosti za 3, 6, 9 a 12 měsíců léčby a spokojenost pacientů s programem. Výsledky: Z celkového počtu 4330 (70% ženy, 30% muži) bylo 57% diabetiků, 43% hypertoniků, 15% pacientů s ICHS a 41% s hyperlipoproteinemii. Průměrný hmotnostní úbytek by 6,1; 9,2; 10 a 10,1 kg za období 3, 6, 9, a 12 měsíců. Zajímavým výsledkem je, že diabetici i nediabetici byli v redukci hmotnosti stejně úspěšní. Hodnocení spokojenosti se snížením tělesné hmotnosti bylo následující: velmi spokojeni 55%, celkem spokojeni 27%, částečně spokojeni 8%, celkem nespokojeni 7%, velmi nespokojeni 3%. Hodnocení telefonické podpory od odborníků z Centra Xenicalového programu: velmi spokojeni 70%. Celkem spokojeni 15%, nepříliš spokojeni 8%, nespokojeni 7%. Závěr: Pacienti v rámci Xenicalového programu snižování tělesné hmotnosti dosáhli významné redukce hmotnosti a více než 2/3 bylo spokojeno s dosaženými výsledky i s podporou, které se jim dostávalo ze strany Centra Xenicalového programu. Výsledky z České republiky jsou srovnatelné s celosvětovými údaji. Takovéto podpůrné programy pomáhají motivovat pacienty a zlepšit tak redukci a udržení hmotnosti, prodloužit dobu léčby a zvýšit spokojenost s jejími výsledky. 15

16 V.Havlová, J.Mašková, A.Jirkovská, J.Skibová HODNOCENÍ INTENZIVNÍ DIETNÍ EDUKACE DIABETIKŮ 2 TYPU NA HLADINY KREVNÍCH TUKŮ Centrum diabetologie Institutu klinické a experimentální medicíny Praha Cílem studie bylo zhodnotit krátkodobý i dlouhodobý vliv intenzivní dietní edukace během ambulantního kursu pro diabetiky 2.typu na hladiny krevních lipidů. Metody: Kurs probíhal vždy jeden den v týdnu po dobu jednoho měsíce.během této doby byli pacienti intenzivně dietně edukováni a naučili se základům behaviorální léčby obezity. Na začátku, na konci kursu a za 6 měsíců po kursu jsme zjišťovali vybrané laboratorní parametry. Pacienti se pravidelně měřili, vážili a hodnoty zapisovali do deníčku spolu s jídelníčkem. Jídelníček byl hodnocen před kursem, po kursu a za 6 měsíců, podle 3 denní spotřeby. Výsledky: Kursu se účastnilo celkem 63 diabetiků 2.typu (33 mužů, 30 žen), průměrný věk byl 57±9 let, trvání diabetu průměrně 9,0±7,0 let. Po skončení kursu, tj. za jeden měsíc intenzivní dietní edukace došlo ke statisticky významným příznivým změnám v dietě: snížení energie o l45 kcal/den (p< 0,05), snížení tuků o l0 g (p< 0,01), snížení sacharidů o l0 g (p< 0,05). To mělo odraz i v příznivých změnách krevních tuků, došlo k signifikantnímu poklesu cholesterolu z 5,80±l,l na 5,5±0,9 mmol/l (p< 0,05), triglyceridy 2,8±l,5 na 2,l±l,4 mmol/l(p< 0,0l). HDL cholesterol se neměnil. Hmotnost poklesla rovněž signifikantně - BMI z 3l,5±6,3 na 3l,l±6,2 kg/m 2 (p<0,00l). Tyto příznivé změny však většinou nepřetrvávaly po 6 měsících po kursu. Závěrem: Z našich výsledků vyplývá, že intenzivní dietní edukace může velmi příznivě ovlivnit hladiny krevních tuků, její efekt však není dlouhodobý a je proto nutné ji systematicky opakovat. Vzhledem k tomu, že dietní sestry nejsou pro terénní diabetology a praktické lékaře k dispozici, jedním z řešení by mohla být práce dietní sestry pro více lékařů pod vedením diabetologa ve větším diabetologickém centru nebo ordinaci 16

17 Hlúbik P. Změny tělesné hmotnosti v průběhu života Vojenská lékařská akademie JEP, Hradec Králové Na konci 20.století a začátkem 3. milénia je v celosvětovém měřítku pozorován vzestup prevalence nadváhy a obezity. Výskyt obezity dosáhl epidemických rozměrů nejenom v průmyslově rozvinutých státech, ale také ve státech rozvojových. Vzestup prevalence nadváhy a obezity je dokumentován od věkové kategorie dětství, přes dospívající, střední věk až do věkové kategorie let. Dle výsledků (Health Survey for England 1997) prevalence obezity ve věkové kategorii nad 65 let významně klesala v sledované populaci v Anglii. Obdobné výsledky zaznamenali také ve studii v USA, kde byl pozorován pokles prevalence obezity ve věkové kategorii nad 74 let. Ve vyšším věku jsou pozorovány nejenom změny tělesné hmotnosti, ale především změny tělesného složení, charakterizované úbytkem aktivní svalové hmoty a redistribucí celkového tělesného tuku s nárůstem podílu tuku ve viscerální oblasti. Uvedené změny tělesné hmotnosti a tělesného složení se podílejí na modifikaci rizika vzniku kardiovaskulárních onemocnění a dalších metabolických onemocnění, současně ovlivňují celkovou mortalitu. V epidemiologické studii, do které bylo zahrnuto celkem klinicky zdravých mužů a 400 klinicky zdravých žen ve věkové kategorii let, bylo provedeno užitím základních fyzikálních antropometrických metod hodnocení aktuálního nutričního stavu se zaměřením na tělesnou hmotnost, výskyt obezity a hodnocení rizika poškození zdraví ve vztahu k antropometrickým a biochemickým parametrům. Při hodnocení antropometrických charakteristik jsme prokázali vzestup tělesné hmotnosti, BMI, obvodu pasu a procenta tělesného tuku v závislosti na věku. V uvedené subpopulaci jsme zaznamenali vzestup koncentrací aterogenních lipoproteinů v séru v závislosti na věku. Na základě dosažených výsledků lze predikovat zvýšení rizika poškození zdraví u sledované subpopulace. Monitoring hodnocení nutričního stavu se zaměřením na hodnocení tělesné hmotnosti, tělesného složení, distribuce tělesného tuku a hodnocení lipidového profilu poskytuje základní předpoklady pro zahájení cílené intervence. 17

18 T.Hrachovinová, 1,2 L.Csémy, 3 F.Krch, 4 D.Bartášková, 5 A.Jirkovská 2 JÍDELNÍ PREFERENCE MLADÝCH ŽEN (diabetiček 1.typu, pacientek s poruchou příjmu potravy a zdravých žen) 1 Katedra psychologie FF UK Praha 2 Centrum diabetologie IKEM 3 Psychiatrické centrum Praha 4 Psychiatrická klinika 1.LF UK 5 Interní klinika FN Motol Cíl. V rámci rozsáhlého dotazníkového šetření zaměřeného na sledování jídelního chování jsme zjišťovali jídelní preference tří skupin mladých žen a možný vliv základního onemocnění souvisejícího s jídlem (DM 1.typu, porucha příjmu jídla) na food choice respondentky. Dále jsme se zajímali o podvádění s jídlem a o typ kuchyně, kterou mladé ženy preferují. Respondentky měly na vyběr: tradiční, exotickou, vegetariánskou, makrobiotickou, stravu bufetového typu a racionální výživu. Soubor a metodika. Soubor tvořilo 339 osob; diabetičky 1.typu (118 osob, průměrný věk: 25,4 let), zdravé ženy (136 osob, věk: 24,3 let) a pacientky léčené pro poruchu příjmu potravy (PPP) na Psychiatrické klinice 1.LF UK (85 osob, věk: 22,3 let). Ve skupině pacientek s poruchou příjmu potravy bylo 32 (tj.38% souboru) nemocných s diagnózou mentální anorexie a 53 (tj.62%) pacientek s diagnózou mentální bulimie. Průměrný HbA1c souboru diabetiček byl 8,8%±2,6, průměrná délka trvání diabetu 10,4 let±6,2, průměrný BMI kg/m 2 23,3±3, u zdravých žen 22±3,7, u PPP 18±3,2. Průměrná hmotnost diabetiček 64 kg ± 9,9, zdravých žen 62 kg ± 11,4 a u PPP 50,5 kg ±10,5. Sledovali jsme deset druhů potravin a slazené nápoje: čokoláda a čokoládové výrobky; chipsy; hamburger a párek v rohlíku; ovoce; zelenina; mléko a mléčné výrobky; maso a masné výrobky; light potraviny; dorty a koláče; sušenky. Respondentky vypovídaly, jak často konzumují daný typ potravin ev. nápojů na šestibodové škále (od frekvence - denně až nikdy). Výsledky. Při testování rozdílů distribuce četností chí-kvadrát testem, se ukázalo, že skupiny se statisticky významně (p< 0,001) odlišují ve frekvenci konzumace všech námi sledovaných druhů potravin, kromě ovoce, dále v preferenci typu kuchyně i vynechávání některého 18

19 z hlavních jídel s významností ve všech případech na p< 0,001. Nalezli jsme vysokou konzumaci čokolády u všech tří skupin mladých žen, kdy denně jí čokoládu čtvrtina zdravých žen i pacientek s PPP. Naprostá většina diabetiček (90%), udává občasnou konzumaci čokolády, 20% minimálně 1x za týden a z nich 3,4 % přiznává denní frekvenci. Sušenky jí minimálně 1x za týden či častěji 20 % diabetiček. Slazené nápoje pije minimálně 1x za týden 5% diabetiček, 34% několikrát za měsíc.tradiční typ kuchyně preferuje většina diabetiček i zdravých žen, naproti tomu pacientky s poruchou příjmu potravy dávají přednost racionální výživě a nejčastěji ze všech skupin preferují tzv.light potraviny. Některé z hlavních jídel nejčastěji vynechávají pacientky s poruchou příjmu potravy, ale i diabetičky nejí všechna hlavní jídla ve 28% minimálně 1x za týden. Diabetičky udávaly signifikantně častější podvádění s jídlem v porovnání s ostatními skupinami mladých žen a to s vysokou frekvencí výskytu. Při srovnání podskupin diabetiček podle míry metabolické kompenzace nemoci se ukázalo, že nejčastěji vynechávají některé z hlavních jídel a udávají podvádění s jídlem diabetičky s nejhorší kompenzací diabetu (HbA1c > 9%) p = 0,013. Práce vznikla za podpory Výzkumného záměru VZ/CEZ:L 17/98:

20 Kasalický, M., Michalský, D. První zkušenosti s novou neadjustabilní gastrickou bandáží - Ra gb I.chirurgická klinika VFN a 1. LF UK, přednosta: doc. MUDr. Jan Šváb, CSc. Neadjustabilní gastrickou bandáž k léčbě morbidní obezity na I.chirurgické klinice 1.LF UK v Praze používáme již od roku Avšak laparoskopickou metodu gastrické bandáže (GB) jsme začali používat až od roku V našem souboru (n=643) morbidně obézních nemocných, jimž byla v letech (IV) provedena laparoskopicky gastrická bandáž (převážně neadjustabilní-ngb). Gastrická bandáž používaná na I.chirurgické klinice VFN a 1.LF UK od roku 1986 byla zhotovena upravováním sterilní cévní protézy Ra 1n na operačním sále jejím podélným prostřižením a prostřižením otvoru na jejím konci potřebného pro protažení druhého konce bandáže a následnou úpravou délky původní protézy. K zvýšení bezpečnosti pacienta a efektu GB, usnadnění práce chirurga, zmenšení odpadu z nepoužitých zbytků cévních protéz, zajištění maximální sterility každé jednotlivé bandáže a vyřešení estetičtějšího vzhledu bandáže jsme ve spolupráci s VÚP a.s. Brno vyvinuli originálně řešený výrobek, který byl nazván Gastrická bandáž Ra gb, byl proveden na Úřadu průmyslového vlastnictví zápis o užitném vzoru č Tato nová neadjustabilní žaludeční bandáž Ra gb se používá na stejném principu jako předchozí typy NGB. Poskytuje ale mnohem lepší komfort a orientaci pro chirurga při utahování gastrické bandáže (GB) kolem proximální části žaludku a tím ve svém důsledku umožňuje kvalitnější provedení této operace. Bandáž je široká 15 mm a dlouhá 160 mm, uprostřed prošitá. Velkou výhodou je kalibrace GB Ra gb po obvodu (kalibrace na cm od okraje otvoru). Šikmo zúžený okraj GB se snadno protahuje otvorem na druhém okraji GB. Otvor se zpevněnými okraji o průměru 7mm je dostatečně široký pro pohodlné protažení GB. NGB Ra gb je zvláště velmi vhodná pro miniinvazivní přístup, avšak lze ji s výhodou použít i při laparotomickém přístupu V období byl na I.chirurgické klinice VFN a 1.LF UK použit prototyp gastrické bandáže Ra gb celkem na souboru 20 morbidně obézních nemocných s BMI > 35 kg /m 2. 20

Problematika dětské obezity. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Problematika dětské obezity. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Problematika dětské obezity Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Obezita = nakupení tukové tkáně = rozdíl oproti obezitě dospělých Na nárůstu hmotnosti se podílí i rozvoj muskulosteletárního systému

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Oddělení podpory zdraví, dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání: 22.5. 213 Místo: SZÚ Praha V rámci Dne

Více

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Metabolický syndrom 3 z 5 a více rizikových faktorů: - obvod pasu u

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DNY ZDRAVÍ. Termín pořádání : 18.10. 2010. Místo: ŘÍČANY STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DNY ZDRAVÍ. Termín pořádání : 18.10. 2010. Místo: ŘÍČANY STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM ODBORNÝCH ČINNOSTÍ Odbor podpory zdraví a hygieny dětí a mladistvých, Oddělení podpory zdraví dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DNY ZDRAVÍ Termín pořádání

Více

STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ

STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV Centrum podpory veřejného zdraví Oddělení podpory zdraví ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání: 25.6.204 Organizátor: Mgr. Dana Hronová, ZŠ Votice Místo: Votice OBSAH

Více

1. Nadváha a obezita jsou definovány jako abnormální nebo nadměrné. hromadění tuku, které může poškodit zdraví. WHO definuje nadváhu jako

1. Nadváha a obezita jsou definovány jako abnormální nebo nadměrné. hromadění tuku, které může poškodit zdraví. WHO definuje nadváhu jako Obezita a nadváha 10 skutečností o obezitě podle WHO 1. Nadváha a obezita jsou definovány jako abnormální nebo nadměrné hromadění tuku, které může poškodit zdraví. WHO definuje nadváhu jako BMI, které

Více

Diabetes neboli Cukrovka

Diabetes neboli Cukrovka Diabetes mellitus Diabetes neboli Cukrovka Skupina onemocnění s nedostatkem nebo sníženým účinkem hormonu inzulinu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Narušený metabolismus- vstřebávání

Více

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních www.bileplus.cz Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních látek (vápník, mastné kyseliny, syrovátka, větvené aminokyseliny) ovlivňující metabolismus tuků spalování tuků Mléčné výrobky a mléčné

Více

Výživa zdravých a chronicky nemocných dětí v 21.století. Hrstková H.

Výživa zdravých a chronicky nemocných dětí v 21.století. Hrstková H. Výživa zdravých a chronicky nemocných dětí v 21.století Hrstková H. Česká republika přední místo na světě ve výskytu kardiovaskulárních chorob Nejčastější příčina úmrtí Budoucí vývoj zdraví - ovlivňován

Více

Faktory ovlivňující výživu

Faktory ovlivňující výživu Faktory ovlivňující výživu Dříve než setra vyhodnotí stav pacientovi výživy měla by se obeznámit s faktory, které mohou ovlivnit individuální stravovací návyky a dalšími faktory, které mohou ovlivnit přijímání

Více

Vliv komplexního přístupu v terapii žen s nadváhou a obezitou. Mgr. Pavla Erbenová

Vliv komplexního přístupu v terapii žen s nadváhou a obezitou. Mgr. Pavla Erbenová Vliv komplexního přístupu v terapii žen s nadváhou a obezitou Mgr. Pavla Erbenová Obezita je stále narůstající břemeno dnešní doby. Epidemie obezity, někdy nazývaná také jako mor třetího tisíciletí, však

Více

Seznam přednášek - Poradce pro výživu

Seznam přednášek - Poradce pro výživu Seznam přednášek - Poradce pro výživu A B C D ÚVOD 1.Vstupní konzultace 2. Vyplnění formuláře 3. Diagnostika 4. Zjištění zdravotního stavu 5. Kodex výživového poradce 6. Definice činnosti poradce pro výživu

Více

Chyby a omyly v péči o diabetika 2.typu Terezie Pelikánová Centrum diabetologie IKEM Praha

Chyby a omyly v péči o diabetika 2.typu Terezie Pelikánová Centrum diabetologie IKEM Praha Chyby a omyly v péči o diabetika 2.typu Terezie Pelikánová Centrum diabetologie IKEM Praha Things we knew, things we did Things we have learnt, things we should do PL neprovádí důsledně skríning diabetu

Více

Prevence a léčba obezity v Evropské unii Současný stav v ČR

Prevence a léčba obezity v Evropské unii Současný stav v ČR Prevence a léčba obezity v Evropské unii Současný stav v ČR Kunešová M., Centrum pro diagnostiku a léčbu obezity Endokrinologický ústav, Praha 8.11. 2007 Eurocentrum Praha Výskyt nadváhy a obezity v jednotlivých

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy Typy výživy 1. Dle energetických nároků (bazální metabolismus, typ práce, teplota okolí) 2. Dle potřeby živin (věk, zaměstnání, pohlaví) 3. Dle stravovacích zvyklostí, tradic, tělesného typu 4. Dle zdravotního

Více

Jak se vyhnout infarktu (a mozkové mrtvici) znovu ateroskleróza

Jak se vyhnout infarktu (a mozkové mrtvici) znovu ateroskleróza Jak se vyhnout infarktu (a mozkové mrtvici) znovu ateroskleróza Projevy aterosklerózy podle postižení určitého orgánu ischemická choroba srdeční srdeční angína (angina pectoris), srdeční infarkt (infarkt

Více

Proč vyrábět nutričně vyvážené potraviny Vliv jednotlivých nutrientů na zdraví

Proč vyrábět nutričně vyvážené potraviny Vliv jednotlivých nutrientů na zdraví Proč vyrábět nutričně vyvážené potraviny Vliv jednotlivých nutrientů na zdraví Proč je strava tolik důležitá? Dostatečný příjem kvalitní stravy je jednou ze základních podmínek života Výživa ovlivňuje

Více

PRIMÁRNÍ PREVENCE JAKO SOUČÁST PRIMÁRNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE

PRIMÁRNÍ PREVENCE JAKO SOUČÁST PRIMÁRNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE PRIMÁRNÍ PREVENCE JAKO SOUČÁST PRIMÁRNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE doc. MUDr. Lumír Komárek, CSc., MUDr. Věra Kernová, MUDr. Jarmila Rážová Státní zdravotní ústav, Praha ÚVOD A DEFINICE Primární prevence by měla být

Více

Obezita u dětí je rizikem diabetu 2. typu Irena Aldhoon Hainerová

Obezita u dětí je rizikem diabetu 2. typu Irena Aldhoon Hainerová Obezita u dětí je rizikem diabetu 2. typu Irena Aldhoon Hainerová Klinika dětí a dorostu a Centrum pro výzkum diabetu, metabolismu a výživy 3. LF UK a FNKV Honzík ve věku 11,5 let 128 kg, 184 cm, BMI 37,8

Více

Kardiovize Brno 2030 I.interní kardioangiologická klinika Mezinárodní centrum klinického výzkumu. MUDr. Ondřej Sochor, PhD. ondrej.sochor@fnusa.

Kardiovize Brno 2030 I.interní kardioangiologická klinika Mezinárodní centrum klinického výzkumu. MUDr. Ondřej Sochor, PhD. ondrej.sochor@fnusa. Kardiovize Brno 2030 I.interní kardioangiologická klinika Mezinárodní centrum klinického výzkumu MUDr. Ondřej Sochor, PhD. ondrej.sochor@fnusa.cz Úmrtnost na onemocnění srdce a cév v ČR V současnosti v

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

Zpráva o projektu ŽIVOTNÍ STYL A OBEZITA longitudinální epidemiologická studie prevalence obezity v ČR

Zpráva o projektu ŽIVOTNÍ STYL A OBEZITA longitudinální epidemiologická studie prevalence obezity v ČR Zpráva o projektu ŽIVOTNÍ STYL A OBEZITA longitudinální epidemiologická studie prevalence obezity v ČR Příjemce dotace Česká lékařská společnost ČSL JEP, Česká obezitologická společnost Praha, leden 2006

Více

,, Cesta ke zdraví mužů

,, Cesta ke zdraví mužů PREZENTACE VÝSLEDKŮ ŘEŠENÍ PILOTNÍHO PROJEKTU PREVENTIVNÍ PÉČE PRO MUŢE,, Cesta ke zdraví mužů prim. MUDr. Monika Koudová GHC GENETICS, s.r.o.- NZZ, Praha Projekt byl realizován ve dvou etapách: I. etapa

Více

Sylabus pro předmět Humánní dietetika

Sylabus pro předmět Humánní dietetika Sylabus pro předmět Humánní dietetika Témata a obsah přednášek a cvičení 1. týden Anatomie a fyziologie trávicího ústrojí člověka se podrobně věnuje anatomii a fyziologii trávicího ústrojí člověka. Studenti

Více

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Michálkovická 18, Slezská Ostrava Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Bouřlivý rozvoj medicíny, jehož jsme v posledních několika desetiletích svědky, s sebou přináší nové operační

Více

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2009

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2009 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 27. 5. 2010 23 Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009 Activity of the branch of diabetology, care

Více

Ozdravení školního stravování z pohledu hygienika

Ozdravení školního stravování z pohledu hygienika Ozdravení školního stravování z pohledu hygienika MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. zástupkyně hlavního hygienika ČR ředitelka odboru ochrany veřejného zdraví Školní stravování Regulováno evropským potravinovým

Více

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Odpovídá potřebám co do kvality i kvantity Primární prevence Z vědeckých poznatků a zvyklostí jednotlivých zemí Proto jsou

Více

- Dobrou náladu, chuť se učit a dozvídat se nové a ověřené informace o výživě. Těšíme se na Vás! Za Institut dietologie a výživy,

- Dobrou náladu, chuť se učit a dozvídat se nové a ověřené informace o výživě. Těšíme se na Vás! Za Institut dietologie a výživy, Co si vzít na kurz s sebou? - Notebook (budete počítat jídelníčky v nutričním programu) - Kabelové připojení k internetu na pokojích stojí 100 Kč/den (v učebně, prostorech lobby a restaurace je k dispozici

Více

CO JE TO DIABETES Péče o nemocné s diabetem v ČR. Terezie Pelikánová předsedkyně České diabetologické společnosti ČLS JEP

CO JE TO DIABETES Péče o nemocné s diabetem v ČR. Terezie Pelikánová předsedkyně České diabetologické společnosti ČLS JEP CO JE TO DIABETES Péče o nemocné s diabetem v ČR Terezie Pelikánová předsedkyně České diabetologické společnosti ČLS JEP Diabetes mellitus (DM) Heterogenní metabolické onemocnění se společným charakteristickým

Více

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Výživa odpovídající potřebám organismu co do kvality i kvantity Primární prevence řady chorob Vychází z vědeckých poznatků

Více

Co je cholesterol? (10R,13R)-10,13-dimethyl-17-(6-methylheptan-2-yl)- 2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17- dodecahydro-1h-cyclopenta [a]phenanthren-3-ol

Co je cholesterol? (10R,13R)-10,13-dimethyl-17-(6-methylheptan-2-yl)- 2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17- dodecahydro-1h-cyclopenta [a]phenanthren-3-ol Co je cholesterol? - Cholesterol je steroidní látka, kterou lidský organismus potřebuje pro tvorbu hormonů a vitamínu D. - Cholesterol pomáhá tělu zpracovávat tuky, je také důležitý při tvorbě buněčných

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Diabetes mellitus a stravování

Diabetes mellitus a stravování Diabetes mellitus a stravování Složení stravy Výživová hodnota (nutriční jakost) Energetická hodnota (výtěžnost) 1. Vitaminy 2. Minerální látky 3. Voda 1. Sacharidy 2. Bílkoviny 3. Tuky Rozdíly v diabetické

Více

Fyziologické aspekty cyklistiky

Fyziologické aspekty cyklistiky Fyziologické aspekty cyklistiky Správná intenzita tréninku, Spotřeba energie při MTB, Kontrola hmotnosti prostřednictvím MTB, Výživa a pitný režim v MTB, Psychika a MTB, Správná intenzita zátěže atrofie

Více

Základní kurz Poradce pro výživu Nutris

Základní kurz Poradce pro výživu Nutris Společnost Nutris, pořadatel odborných seminářů a kurzů (www.nutris.net) ve spolupráci s Aliancí výživových poradců ČR (www.aliance-vyziva.cz) a Fitness Institut (www.fitnessinstitut.cz) pořádá Základní

Více

Vztah pracující populace ke zdraví - poznatky z dlouhodobé studie české neselektované pracovní populace V L A D I M Í R K E B Z A,

Vztah pracující populace ke zdraví - poznatky z dlouhodobé studie české neselektované pracovní populace V L A D I M Í R K E B Z A, Vztah pracující populace ke zdraví - poznatky z dlouhodobé studie české neselektované pracovní populace L U D M I L A K O Ž E N Á, V L A D I M Í R K E B Z A, S T Á T N Í Z D R A V O T N Í Ú S T A V, P

Více

DIETNÍ SYSTÉM OLÚ Albertinum Žamberk

DIETNÍ SYSTÉM OLÚ Albertinum Žamberk DIETNÍ SYSTÉM OLÚ Albertinum Žamberk DIETA KJ B T S d. č. 0s ČAJOVÁ-SONDOVÁ - hrazena enterální klinickou výživou (Nutrison, NutrilaC, atd.) Indikace: u pacientů, kteří nemohou přijímat stravu per os.

Více

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Karlovy Vary 1 30. 3. 2007 Lázeňská péče v Karlovarském kraji v roce 2006 Balneologic Care in

Více

Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR

Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR Šárka Daňková dankova@uzis.cz Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR www.uzis.cz Vybrané zdroje informací o životním stylu a zdravotním stavu

Více

Načasování příjmu stravy s ohledem na sportovní výkon. Suchánek Pavel Institut klinické a experimentální mediciny, Praha

Načasování příjmu stravy s ohledem na sportovní výkon. Suchánek Pavel Institut klinické a experimentální mediciny, Praha Načasování příjmu stravy s ohledem na sportovní výkon. Suchánek Pavel Institut klinické a experimentální mediciny, Praha Požadavky Při načasování příjmu stravy a tedy zejména energie před výkonem je potřeba

Více

Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu. Danuše Hrbková nutriční terapeutka

Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu. Danuše Hrbková nutriční terapeutka Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu Danuše Hrbková nutriční terapeutka Směnný provoz narušení cirkadiánního rytmu dopad na zdraví člověka vyšší riziko koronárního postižení nárůst hladiny

Více

ZAZNAMNÍK JMÉNO DATUM KONTAKT NA VÝŽIVOVÉHO PORADCE

ZAZNAMNÍK JMÉNO DATUM KONTAKT NA VÝŽIVOVÉHO PORADCE Poradna pro zdravou výživu a odvykání kouření MOJE ZMĚNA ŽIVOTNÍHO STYLU ZAZNAMNÍK JMÉNO DATUM KONTAKT NA VÝŽIVOVÉHO PORADCE Výchozí hmotnost Cílová hmotnost Cíle krátkodobé: 1. měsíc... 2. měsíc... 3.

Více

VSTUPNÍ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK

VSTUPNÍ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK VSTUPNÍ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK Odpovědi na níže uvedené dotazy umožní ošetřujícímu lékaři rychlou orientaci ve Vašem konkrétním případě a velmi mu usnadní cestu ke správnému nasazení bílkovinné ketogenní diety

Více

1 Zdraví, právo na zdraví

1 Zdraví, právo na zdraví 1 Zdraví, právo na zdraví V současné době není žádný stát na světě schopen zabezpečit takovou zdravotní péči, která by jeho občanům poskytla vše, co medicína umožňuje. Uvedený problém není pouze problémem

Více

Medicínské Centrum Anděl aneb primární péče jinak

Medicínské Centrum Anděl aneb primární péče jinak Medicínské Centrum Anděl aneb primární péče jinak Při vytváření koncepce našeho nového nestátního zdravotnického zařízení jsme vycházeli ze zkušeností vyspělých zdravotních systémů, kde kooperace lékařů

Více

Datum: 19.2.2013 Třída: 8.B www.zdrava-vyziva.net www.wikipedia.cz

Datum: 19.2.2013 Třída: 8.B www.zdrava-vyziva.net www.wikipedia.cz Složka sady Autor Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Předmět Tematický okruh Téma VY_52_INOVACE_Pr.8.14 Michaela Gleichová Člověk a příroda Přírodopis Přírodopis Biologie člověka Zdravá výživa Ročník 8.

Více

Současná dobrá i špatná dietní doporučení. J. Piťha, T. Starnovská

Současná dobrá i špatná dietní doporučení. J. Piťha, T. Starnovská Současná dobrá i špatná dietní doporučení J. Piťha, T. Starnovská Obsah Úvod : Nejčastější onemocnění v České republice Jejich hlavní rizikové faktory Strategie a taktika léčby rizikových faktorů Režimová

Více

Přehled použitých zkratek Předmluva ke 2. vydání. Slovo úvodem a poděkování

Přehled použitých zkratek Předmluva ke 2. vydání. Slovo úvodem a poděkování Obsah Přehled použitých zkratek Předmluva k 1. vydání Předmluva ke 2. vydání Slovo úvodem a poděkování XVII XXIII XXIV XXV 1 Obezita v historii lidstva (Vojtěch Hainer) 1 1.1 Pohled na obezitu a její léčbu

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

Telemonitoring v diabetologii. Martin Haluzík III. interníklinika 1. LF UK a VFN, Praha

Telemonitoring v diabetologii. Martin Haluzík III. interníklinika 1. LF UK a VFN, Praha Telemonitoring v diabetologii Martin Haluzík III. interníklinika 1. LF UK a VFN, Praha Diabetem trpí celosvětově 366 milionů lidí Europe 2011: 53 million The Americas 2011: 63 million Africa, Eastern Mediterranean

Více

VY_52_INOVACE_02_37.notebook May 21, 2014. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo.

VY_52_INOVACE_02_37.notebook May 21, 2014. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1044 Název projektu: Šablona číslo/název: Inovace školství V/2 Inovace

Více

Sylabus pro předmět Úvod do nutrice člověka

Sylabus pro předmět Úvod do nutrice člověka Sylabus pro předmět Úvod do nutrice člověka Témata a obsah přednášek a cvičení 1. týden Základní pojmy spojené s lidskou výživou a vlivy ovlivňující výživu člověka. Historie výživy člověka. Vysvětlení

Více

Dieta porodnická dia ve FNKV. Lucie Nováková, DiS. Lucie.Novakova@fnkv.cz

Dieta porodnická dia ve FNKV. Lucie Nováková, DiS. Lucie.Novakova@fnkv.cz Dieta porodnická dia ve FNKV Lucie Nováková, DiS. Lucie.Novakova@fnkv.cz Obecná výživová doporučení pro těhotné ženy Příjem energie: Navýšení energetického příjmu od 10. týdne těhotenství u žen s převažující

Více

3. 8. května (mája) 2013

3. 8. května (mája) 2013 NYNÍ I NA SLOVENSKU! Společnost Nutris organizátor odborných kurzů a seminářů o výživě a doplňcích stravy od r. 2004 (www.nutris.net) ve spolupráci s Aliancí výživových poradců ČR (www.aliancie-vyziva.cz)

Více

OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE

OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE Předseda: Stanislav Štípek, prof., MUDr., DrSc. Ústav lékařske biochemie a laboratorní disgnostiky 1. LF UK Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 tel.: 224 964 283 fax: 224

Více

Vážení a měření nemocných

Vážení a měření nemocných Vážení a měření nemocných Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje září 2010 Bc. Zouharová Klára Měření výšky těla, tělesné hmotnosti Růst zvětšování

Více

Evropská Charta pro zdraví srdce

Evropská Charta pro zdraví srdce Evropská Charta pro zdraví srdce Úvod Úmrtnost a nemocnost Kardiovaskulární choroby jsou nejčastější příčinou úmrtí žen a mužů v Evropě (1). Jsou zodpovědné za téměř polovinu všech úmrtí v Evropě, což

Více

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Brno, 29. května 2015: Moravská metropole se již počtvrté stává hostitelem mezinárodní konference Evropské dny

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

Otazníky kolem řepkového oleje

Otazníky kolem řepkového oleje Otazníky kolem řepkového oleje Řepkový olej představuje nutričně velmi hodnotnou potravinu, a přesto není jeho význam českými spotřebiteli dostatečně doceňován, což vyplývá z výzkumného šetření společnosti

Více

Standardní katalog NSUZS

Standardní katalog NSUZS Standardní katalog NSUZS Generováno: 09.01.2013 13:26:56 QV0284xD1 Míra centralizace pacientů hospitalizovaných s CMP a ischemickou cévní mozkovou příhodou Ischemická CMP je závažné cévní onemocnění mozku,

Více

Prázdninový certifikovaný intenzivní kurz k získání živnostenského listu. Poradce pro výživu

Prázdninový certifikovaný intenzivní kurz k získání živnostenského listu. Poradce pro výživu !!! Společnost Nutris, pořadatel odborných seminářů a kurzů (www.nutris.net) ve spolupráci s Aliancí výživových poradců ČR (www.aliance-vyziva.cz) pořádá Prázdninový certifikovaný intenzivní kurz k získání

Více

Státní zdravotní ústav Praha

Státní zdravotní ústav Praha Zdravotní stav populace v ČR a EU MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha 2009 Definice zdraví Stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a ne jen pouhou nepřítomnost nemoci či slabosti (WHO

Více

OSLAVA MLÉKA 2009. Ing. Jiří Kopáček, CSc.

OSLAVA MLÉKA 2009. Ing. Jiří Kopáček, CSc. OSLAVA MLÉKA 2009 Ing. Jiří Kopáček, CSc. Od roku 1957 slaví světová mlékařská veřejnost každé čtvrté úterý v měsíci květnu SVĚTOVÝ DEN MLÉKA Podnět t k tomuto svátku dala konference významných světových

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.2.2003 7 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Chronická

Více

Nefarmakologická léčba u starších pacientů s CHOPN. Turčáni P., Skřičková J. Klinika nemocí plicních a TBC, LF MU a FN Brno-Bohunice

Nefarmakologická léčba u starších pacientů s CHOPN. Turčáni P., Skřičková J. Klinika nemocí plicních a TBC, LF MU a FN Brno-Bohunice Nefarmakologická léčba u starších pacientů s CHOPN Turčáni P., Skřičková J. Klinika nemocí plicních a TBC, LF MU a FN Brno-Bohunice Léčba CHOPN Odvykání kouřen ení Bronchodilatancia (mimo theofyllinu)

Více

Analytická zpráva DME a přehled stavu registru k 12.5.2015:

Analytická zpráva DME a přehled stavu registru k 12.5.2015: Age related MAcular DEgeneration And MAcular Diabetic Edema USed in Patients treated with anti-vegf treatment in the Czech Republic Analytická zpráva DME a přehled stavu registru k 12.5.2015: Hodnocení

Více

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert)

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) Obsah OBECNÁ ČÁST 1. Úvod (Bohumil Seifert) 2. Primární péče 2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) 2.2. Historie a perspektivy primární péče v České republice (Svatopluk

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA NADLEDVINY dvojjediná žláza párově endokrinní žlázy uložené při horním pólu ledvin obaleny tukovým

Více

JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU

JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU JAK SE PROBLÉMY S CUKROVKOU II. TYPU PROJEVUJÍ: Hormon řídící přeměnu cukru v těle se nazývá inzulín a je produkován slinivkou břišní. Lépe řečeno Langerhansovými

Více

Hygiena a školní zdravotnictví. Výživa a pitný režim

Hygiena a školní zdravotnictví. Výživa a pitný režim Hygiena a školní zdravotnictví Výživa a pitný režim Diskuse Proč je zdravá výživa důležitá? Jak byste definovali zdravou výživu? Zdravá výživa a populace České republiky. Jakým způsobem vést dítě ke zdravé

Více

Získejte opět kontrolu nad diabetem 2. typu a zároveň hubněte

Získejte opět kontrolu nad diabetem 2. typu a zároveň hubněte HMOTNOST DIABETES Získejte opět kontrolu nad diabetem 2. typu a zároveň hubněte Přednosti terapie systémem EndoBarrier Máte potíže s regulací hladiny krevního cukru a obtížným snižováním tělesné hmotnosti?

Více

Zdravý Plzeňský kraj PROGRAM PERSONALIZOVANÉHO PŘÍSTUPU V PRIMÁRNÍ PREVENCI A POSILOVÁNÍ POZITIVNÍHO ZDRAVÍ

Zdravý Plzeňský kraj PROGRAM PERSONALIZOVANÉHO PŘÍSTUPU V PRIMÁRNÍ PREVENCI A POSILOVÁNÍ POZITIVNÍHO ZDRAVÍ Zdravý Plzeňský kraj P pro ZDRAVÍ PROGRAM PERSONALIZOVANÉHO PŘÍSTUPU V PRIMÁRNÍ PREVENCI A POSILOVÁNÍ POZITIVNÍHO ZDRAVÍ Program zaměřený na individuální vyšetřování a poradenství v oblasti optimalizace:

Více

Diabetes mellitus a pubertapohled. J. Venháčová, P. Venháčová Diabetologické centrum Dětská klinika FN a LF UP Olomouc

Diabetes mellitus a pubertapohled. J. Venháčová, P. Venháčová Diabetologické centrum Dětská klinika FN a LF UP Olomouc Diabetes mellitus a pubertapohled diabetologa J. Venháčová, P. Venháčová Diabetologické centrum Dětská klinika FN a LF UP Olomouc Dospívání (adolescence) = přechod z dětství do dospělosti Věkově spadá

Více

Program managementu diabetu v prostředí plánu Medipartner

Program managementu diabetu v prostředí plánu Medipartner Program managementu diabetu v prostředí plánu Medipartner Agenda pracovní skupiny Představení a principy plánu Medipartner Management diabetu v plánu Medipartner Diskuse klíčové faktory úspěchu kvalitního

Více

Klinický případ sekce 1 Kardiologie a metabolismus

Klinický případ sekce 1 Kardiologie a metabolismus Klinický případ sekce 1 Kardiologie a metabolismus Žena která by chtěla zlepšit své stravovací a pohybové návyky... Alain Wajman Things we knew, things we did Things we have learnt, things we should do

Více

Perioperační péče o nemocné s diabetem

Perioperační péče o nemocné s diabetem Perioperační péče o nemocné s diabetem Michal Anděl, Antonín Kratochvíl, Elena Šilhová Centrum výzkumu diabetu, metabolismu a výživy a 2. interní klinika 3. lékařská fakulta UK Praha, 16. listopadu 2013

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) U Studny, Karviná

Více

DIETNÍ REŽIM HEMODIALYZOVANÝCH

DIETNÍ REŽIM HEMODIALYZOVANÝCH MOŽNOSTI ÚPRAVY DIETNÍHO REŽIMU HEMODIALYZOVANÝCH PACIENTŮ PŘI HOSPITALIZACI Mengerová O. 1, Duchková M. 1, Hanzlíková P. 1, Teplan V. 2 ÚOP 1, KN TC 2 ; IKEM Praha DIETNÍ REŽIM HEMODIALYZOVANÝCH Musí

Více

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: CHIRURGIE Zpracoval prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. Garant oboru Schválil prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Více

Iva Hrnčiříková Fakulta sportovních studií MU VÝŽIVA V ZIMNÍCH SPORTECH - LYŽOVÁNÍ

Iva Hrnčiříková Fakulta sportovních studií MU VÝŽIVA V ZIMNÍCH SPORTECH - LYŽOVÁNÍ Iva Hrnčiříková Fakulta sportovních studií MU VÝŽIVA V ZIMNÍCH SPORTECH - LYŽOVÁNÍ VÝŽIVA Její role nezastupitelná Součástí tréninku Správná aplikace může snížit rizika přinášená specifickým tréninkovým

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Obezita a její rizika Anotace Pracovní list informuje žáka o podstatě, příčinách a rizicích obezity. Zadané

Více

POSUDEK NA DIETU S OMEZENÝM MNOŽSTVÍM ENERGIE, URČENOU KE SNIŽOVÁNÍ TĚLESNÉ HMOTNOSTI

POSUDEK NA DIETU S OMEZENÝM MNOŽSTVÍM ENERGIE, URČENOU KE SNIŽOVÁNÍ TĚLESNÉ HMOTNOSTI POSUDEK NA DIETU S OMEZENÝM MNOŽSTVÍM ENERGIE, URČENOU KE SNIŽOVÁNÍ TĚLESNÉ HMOTNOSTI Testovaný přípravek je potravinou pro diety s omezeným množstvím energie, určenou pro redukční diety. Jde o systém

Více

NA ZDRAVOTNÍ STAV KONZUMENTŮ ENÍ V PRVOVÝROBĚ JEHO SLOŽEN. Rapotín,, 8.10.2008 lská praxe a potravinářsk

NA ZDRAVOTNÍ STAV KONZUMENTŮ ENÍ V PRVOVÝROBĚ JEHO SLOŽEN. Rapotín,, 8.10.2008 lská praxe a potravinářsk VLIV MLÉČNÉHO TUKU NA ZDRAVOTNÍ STAV KONZUMENTŮ A MOŽNOSTI OVLIVNĚNÍ JEHO SLOŽEN ENÍ V PRVOVÝROBĚ Autoři: Eva Samková,, Milan Pešek, ek, Jiří Špička Rapotín,, 8.10.2008 Výrobní zemědělsk lská praxe a potravinářsk

Více

Modul obecné onkochirurgie

Modul obecné onkochirurgie Modul obecné onkochirurgie 1. Principy kancerogeneze, genetické a epigenetické faktory 2. Onkogeny, antionkogeny, reparační geny, instabilita nádorového genomu 3. Nádorová proliferace a apoptóza, důsledky

Více

Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře. 2005

Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře. 2005 OBEZITA Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře. 2005 Autoři: Marie Kunešová Pavel Hlubik Vojtěch Hainer Svatopluk Býma Oponenti: Tomáš Brychta Rudolf Červený Karel Horký

Více

Diabetes mellitus 1. typu a přidružené autoimunitní choroby

Diabetes mellitus 1. typu a přidružené autoimunitní choroby Diabetes mellitus 1. typu a přidružené autoimunitní choroby Venháčová J., Venháčová P. Diabetologické centrum Dětská klinika FN a LF UP Olomouc SRPDD červen 2011 Nejčastější přidružené autoimunitní choroby

Více

DIABETOLOGICKÁ AMBULANCE

DIABETOLOGICKÁ AMBULANCE 3. Interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze, Fakultní poliklinika,budova A, 1. patro Karlovo nám. 32, Praha 2, 128 08 tel.: 22486 6693 DIABETOLOGICKÁ AMBULANCE Vážená paní, vážený pane Dostáváte se do péče

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA, BLAHOSLAVOVA 6, příspěvková organizace. vydává školní časopis

MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA, BLAHOSLAVOVA 6, příspěvková organizace. vydává školní časopis MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA, BLAHOSLAVOVA 6, příspěvková organizace vydává školní časopis č.9/2014 Výsledky dotazníkového šetření v MŠ Na přelomu roku 2013/2014 bylo v Mateřské škole Ostrava, Blahoslavova 6,

Více

Vzácná onemocnění a česká interna. Richard Češka III. Interní klinika 1.LF UK a VFN Praha

Vzácná onemocnění a česká interna. Richard Češka III. Interní klinika 1.LF UK a VFN Praha Vzácná onemocnění a česká interna Richard Češka III. Interní klinika 1.LF UK a VFN Praha Onemocnění masového výskytu Vzácná onemocnění Onemocnění masového výskytu Vzácná onemocnění INTERNA Vnitřní lékařství

Více

UROLOGY WEEK 2012 Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze

UROLOGY WEEK 2012 Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze přednosta prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. Urologická klinika VFN a 1. LF UK se letos

Více

VITAMIN D Z POHLEDU FUNKCE A VÝŽIVY

VITAMIN D Z POHLEDU FUNKCE A VÝŽIVY VITAMIN D Z POHLEDU FUNKCE A VÝŽIVY Mgr. Jitka Pokorná, Prof. MVDr. Jiří Ruprich, CSc. Státní zdravotní ústav, Centrum zdraví, výživy a potravin Palackého 3a, 612 42 Brno www.szu.cz, e-mail: pokorna@chpr.szu.cz

Více

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022 Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022 Ukončení příjmů projektů: 30. 6. 2015 Délka trvání řešení projektů: 45 měsíců Místo realizace: Celá ČR Oblast působení: Výzkum a

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologie nádorů v ČR Epidemiologická

Více

ZDRAVÁ ŠKOLNÍ SVAČINA KOLEKTIV AUTORŮ

ZDRAVÁ ŠKOLNÍ SVAČINA KOLEKTIV AUTORŮ ZDRAVÁ ŠKOLNÍ SVAČINA KOLEKTIV AUTORŮ SPOLEČNOST PRO VÝŽIVU HYGIENICKÁ SLUŽBA STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV PROJEKT ZDRAVÁ ŠKOLNÍ SVAČINA TEORETICKÁ VÝCHOVA A PRAKTICKÁ APLIKACE KE SPRÁVNÉMU ŽIVOTNÍMU STYLU,

Více