Porovnání metod klasické antropometrie stanovení tělesného složení obézních dětí s moderní metodou DEXA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Porovnání metod klasické antropometrie stanovení tělesného složení obézních dětí s moderní metodou DEXA"

Transkript

1 OBSAH Bláha P et al. Porovnání metod klasické antropometrie stanovení tělesného složení obézních dětí s moderní metodou DEXA Brát J. Význam tuků ve výživě Bronský J, Lisá L, Průša R. Role orexinu A v rozvoji obezity Bronský J, Průša R, Lisá L. Orexin A perspektivy v obezitologii Doležalová K, M. Fried Nová metoda v léčbě obezity gastrická stimulace Finková M, L. Chválová, L. Riedlová, J. Komárková, E. Choceňská, M. Sádlová Péče o obézní děti a adolescenty Fried M, K. Doležalová Současný stav restriktivních operací žaludku pro obezitu přehled Hainer V. Péče o obézní pacienty v Evropě - současnost a perspektivy Hamplová L, Renata Kárová Výsledky Xenicalového programu snižování tělesné hmotnosti Havlová V, J.Mašková, A.Jirkovská, J.Skibová Hodnocení intenzivní dietní edukace diabetiků 2. typu na hladiny krevních tuků Hlúbik P. Změny tělesné hmotnosti v průběhu života Hrachovinová T et al. 1

2 Jídelní preference mladých žen (diabetiček 1. typu, pacientek s poruchou příjmu potravy a zdravých žen) Kasalický, M. Michalský, D. První zkušenosti s novou neadjustabilní gastrickou bandáží - Ra GB Kreuzbergová J. Frantová V. Lupáčová E. Variabilní schéma redukční diety Kunešová M, V. Hainer, R. Mikulová, J. Pařízková, M. Wagenknecht Vliv redukce hmotnosti na hormonální a metabolické ukazatele u obézních žen v závislosti na distribuci tuku Kytnarová J, P. Frühauf, A. Moravcová, M. Kunešová a V. Hainer Možnosti sonografického zjišťování množství viscerálního tuku u obézních dětí Lisá L. Obezita jako součást genetických syndromů Lísková S, A. Moravcová *, J. Kytnarová *, P. Hošek ** Dlouhodobá účinnost intervenčních programů k léčbě obezity u dětí Malichová E. Pohádkové hubnutí Málková I. Efektivita kognitivně behaviorální terapie obezity (dosažení a udržení váhových úbytků a změn v kvalitě života) Matějková, D. Müllerová, D. Kovářová, K. Změny tělesného složení způsobené redukční dietou 4,8 mj bez kontrolovaného programu fyzické aktivity Matoulek M, Svačina Š, Obezita rizikový faktor karcinogeneze? Müllerová, D, Matějková D Současný sortiment potravin na českém trhu z pohledu obézního pacienta 2

3 Narkiewicz K. The role of sibutramine in weight management Novozámská E et al. Obezita v reprezentativním vzorku české populace Pařízková J. Hodnocení stupně obezity pomocí indexů v průběhu ontogeneze Richterová B, Šrámková P, Hejnová J, Hlúbik P, Štich V. Role podílu tuku v nízkoenergetické redukční dietě - multicentrický projekt NUGENOB Řehák V, Horčicová B. Je obezita pokládána za nemoc? Sucharda P, Smutek D, Šára R. Vliv tělesné hmotnosti na výsledky analýzy textury sonografického obrazu štítné žlázy. Svačina Štěpán, Klára Owen, Martin Matoulek Hypertenze a obezita Šrámková P, Hejnová J, Richterová B, Hlubik P, Štich V. Evropská studie NUGENOB- úloha genotypu v odpovědi na redukční dietu u obézních pacientů Visscher Tommy L.S. Prevention of weight gain Weber P, V. Polcarová, H. Meluzínová, H. Kubešová Obezita a hladiny C-peptidu u starších diabetiků Zelinka T, Widimský J. Obezita a hypertenze Zikmund V. Aktualizace názorů na vliv potravních lipidů na aterosklerózu a ischemickou chorobu srdeční 3

4 Bláha P 1.,Brabec M. 2, Šrámková D 1, Lisá L 3., Vignerová J 2., Kouba M. 3 Zamrazilová H 1, Riedlová J. 4 POROVNÁNÍ METOD KLASICKÉ ANTROPOMETRIE STANOVENÍ TĚLESNÉHO SLOŽENÍ OBÉZNÍCH DĚTÍ S MODERNÍ METODOU DEXA. 1) Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Katedra antropologie a genetiky člověka 2 ) Univerzita Karlova v Praze, 2. Lékařská fakulta, 1. dětská klinika 3) Ústřední vojenská nemocnice Praha Střešovice 4) Univerzita Karlova v Praze, 3.lékařská fakulta, katedra anatomie Jednou z moderních zobrazovacích metod je rentgenová denzitometrie DEXA. Kromě jejího základního využití může být využita též k získání informace o poměru tuku a tukuprosté hmoty v těle. Použili jsme hodnoty komponent složení těla u souboru obézních dětí a adolescentů a souboru dívek referenční české populace stanovené metodou DEXA jako zlatého standardu k ověření s hodnotami komponent složení těla, které byly stanoveny metodami klasické antropometrie. Materiál, metoda: V roce 2001 bylo antropometricky a denzitometricky vyšetřeno 14 obézních chlapců průměrného věku 13,18 roku (sd 2,55) a 23 obézních dívek průměrného věku 11,25 roku (sd 3,43). Dále byl vyšetřen referenční soubor 24 dívek průměrného věku 9,71 (sd. 1,13). Antropometrické vyšetření bylo provedeno standardní antropometrickou technikou podle Martina, Sallera 1957, tloušťka kožních řas byla měřena kaliperem typu BEST. Stanovení komponent složení těla bylo provedeno podle Matiegkových rovnic, podíl tukové složky byl určen rovněž podle modifikované metody Pařizkové. Metodou DEXA bylo provedeno měření BMC (bone mineral content), F (fat) a L (lean body mass). Statistické hodnocení bylo založeno na regresní analýze doplněné o testování hodnot analýzy rozptylu (ANOVA). ANOVA testy byly použity k hodnocení systematických odchylek spojených s mezipohlavními rozdíly. Odchylky od ideálního přímkového vztahu (s nulovým absolutním členem a jednotkovým sklonem) byly testovány stejně jako odchylky linearity. Výsledky: Soubor obézních - Průměrná tělesná výška souboru obézních chlapců je 163,9 cm (15,81) /z-skore oproti referenční populaci 0,79/, souboru obézních dívek 147,8 cm (sd. 16,01) /z-skore 0,36/. Průměrná hodnota BMI chlapců je 27,06 (sd. 3,37) /z-skore 2,98/, dívek 26,56 (sd. 3,87) /z-skore 3,51/. Z hodnocení výsledků vyplývá: bereme-li za zlatý standard hodnoty zjištěné metodou DEXA podíl tukové složky stanovený podle Matiegkových 4

5 rovnic statisticky významně koreluje s podílem určeným podle metody DEXA s tím, že hodnoty jsou podhodnoceny, a to jak v absolutních hodnotách (kg), tak v procentech z celkové hmotnosti. Obdobně je tomu u hodnot vypočtených podle modifikované metody Pařízkové. Částečně je tomu tak rovněž u součtu 10 kožních řas (Pařízková) a 6 kožních řas (Matiegka). U výše uvedených parametrů jsou významné intersexuální rozdíly. Žádná korelace nebyla zjištěna mezi tukovou složkou stanovenou podle DEXY a WHR indexem. Hodnota korelačního koeficientu podílu tuku podle Matiegky je 0,8918, oboustranný 95% konfidenční interval pro sklon proložené přímky chlapci 0,806 a 0,948, dívky 0,739 a 0,858. Suma 10 kožních řas korelační koeficient 0,5008, konfidenční interval 5,396 a 6,754. Suma 6 kožních řas - korelační koeficient 0,638, konfidenční interval 0,926 a 2,548. WHR korelační koeficient - -0,0820, konfidenční interval 1,572 a 4,743. BMI index korelační koeficient 0,8410, konfidenční interval 0,230 a 0,383. Procento tuku podle modifikované metody podle Pařízkové korelační koeficient 0,674 konfidenční interval 0,004 a 0,510.Referenční soubor dívek - Průměrná tělesná výška je 140,4 (sd. 10,25). Průměrná hodnota BMI je 16,41 (sd. 2,71). Hodnoty korelačních koeficientů sledovaných parametrů jsou vyšší než u souboru obézních. To znamená, že použité rovnice lépe postihují tělesné složení referenční dívčí populace. Hodnota korelačního koeficientu podílu tukové složky podle Matiegkových rovnic v kg je 0,913, konfidenční interval 0,559 a 0, 817. Procento tuku podle Matiegkových rovnic korelační koeficient 0,704, konfidenční interval 0,116 a 0,526. BMI index korelační koeficient 0,897, konfidenční interval 0,441 a 0,586. Procento tuku podle modifikované metody Pařízkové korelační koeficient 0,881, konfidenční interval 0,370 a 0,630. WHR korelační koeficient 0,390, konfidenční interval 1,258 a 4,780. Suma 10 kožních řas korelační koeficient 0,809, konfidenční interval 5,038 a 7,814. Suma 6 kožních řas korelační koeficient 0,862, konfidenční interval 2,189 a 3,966.Souhrn: Jak je patrno z výše uvedeného lze u normální dětské populace, rovněž tak u obézních jedinců provádět odhad tukové složky na základě kaliperačních metod klasické antropometrie s tím, že podhodnocují množství tukové složky. Toto podhodnocení je výraznější u obézních. Výsledky je nutné považovat za orientační, vzhledem k malé četnosti souborů.tyto soubory jsou postupně rozšiřovány. Výzkum je prováděn za finanční podpory Interní Grantové Agentury MZd reg. č. NB6597-3/

6 Brát J. Význam tuků ve výživě Tuky patří spolu s bílkovinami a cukry mezi základní živiny. Jsou významným zdrojem energie. Obsahují esenciální mastné kyseliny a umožňují vstřebávání v tuku rozpustných vitamínů. Z hlediska užitných hodnot přispívají k celkovému senzorickému vjemu potravin a pokrmů. Při aplikacích v teplé kuchyni rovněž slouží jako teplosměnné medium. Více než dvojnásobná energetická hodnota tuků oproti cukrům či bílkovinám často svádí k absolutnímu omezování jejich konzumace. Tento zjednodušující přístup často zapomíná na příznivý vliv některých skupin mastných kyselin například na ovlivňování rizikových faktorů kardiovaskulárních chorob. Naprostá shoda odborníků panuje v případě nutnosti omezovat přísun nasycených mastných kyselin. Druhým nejdůležitějším parametrem je příjem vícenenasycených mastných kyselin, hlavně n-6 skupiny prezentované kyselinou linolovou. Pozitivní účinek kyseliny linolové na snižování hladiny cholesterolu je již delší dobu znám. Studie z poslední doby rovněž ukazují na nutnost konzumace vícenenasycených mastných kyselin ze skupiny n-3. Hlavním zástupcem je kyselina linolenová, vyskytující se převážně v některých rostlinných olejích, a vícenenasycené mastné kyseliny s prodlouženým uhlovodíkovým řetězcem, které se vyskytují hlavní měrou v rybách. Nejznámější mastné kyseliny z této skupiny jsou dokosahexaénová (DHA) a eikosapentaénová (EPA). Zajímavý je vývoj výživových doporučení týkající se transizomerů mastných kyselin. Zatímco v 80-tých letech se tvrdilo, že konzumace transizomerů mastných kyselin je z hlediska zdravotního srovnatelná s monoénovými mastnými kyselinami. V polovině 90-tých let byl fyziologický účinek srovnáván s mastnými kyselinami nasycenými. Dnes odborníci poukazují na to, že transizomery mastných kyselin ovlivňují některé rizikové faktory více než mastné kyseliny nasycené (např. hladinu LDLcholesterolu). Zatímco nutriční doporučení odrážejí nejnovější poznatky zdravotníků a expertů v oblasti výživy, informace o složení výrobků a nových technologiích apod. nejsou vždy aktualizovány. Velmi často se například setkáváme s termínem ztužené tuky používaným v obecné rovině. Přitom klasické ztužování tuků se v současné době již využívá v omezené míře. Často se stává, že informace o složení výrobků jsou zkresleně komunikovány 6

7 pacientům. To se jeví jako problém, zvláště v případech, kde výživa hraje významnou doprovodnou úlohu při léčbě či prevenci. Přednáška rovněž ukazuje, jaké jsou hlavní problémy související s dodržováním těchto doporučení při konzumaci výrobků v současné době dostupných na našem trhu. Dále rozvádí, jak spotřeba jednotlivých výrobků nebo jejich skupin odpovídá příslušným doporučeným hodnotám. Prezentované výsledky vycházejí z rozborů výrobků aktuálně dostupných na trhu. Dále ukazuje, jaké možnosti mají výrobci, pokud chtějí uvádět na trh produkt, který by měl odpovídat výživovým trendům. Závěry ukazují na nutnost věnovat pozornost složení jednotlivých výrobků. Při výběru upřednostňovat ty výrobky, které mají nízký obsah nasycených mastných kyselin, neobsahující transisomery MK a mající zvýšený obsah vícenenasycených mastných kyselin. Zastoupeny by měly přitom být jak n-6, tak i n-3 vícenenasycené mastné kyseliny. 7

8 Bronský J. 1, Lisá L. 2, Průša R. 1 Role Orexinu A v rozvoji obezity. 1 Ústav klinické biochemie a patobiochemie UK 2.LF a FN Motol 2 I.dětská klinika UK 2.LF a FN Motol Na rozvoji obezity se podílí řada faktorů. Kromě hyperalimentace, která je hlavní příčinou vzniku obezity u většiny pacientů, byly identifikovány i některé genetické determinanty regulace tělesné hmotnosti. Produkty genů, jejichž mutace způsobují vznik morbidní obezity bezprostředně po narození, tvoří jednotlivé články zpětnovazebného okruhu mezi tukovou tkání a hypothalamem. Doposud byly u obézních dětí identifikovány mutace v genech pro leptin, leptinový receptor, prohormon-konvertázu typu 1, proopiomelanokortin a melanokortinový receptor typu 4. Orexin A je hypothalamický neuropeptid, který se účastní regulace příjmu potravy a trávicích procesů. V řadě experimentů na zvířatech byl prokázán jeho podíl na ovlivňování energetické rovnováhy organismu. Podání orexinu A do mozkových komor způsobuje zvýšení příjmu potravy v závislosti na dávce. Předpokládá se, že orexin A působí prostřednictvím nejsilnějšího stimulátoru příjmu potravy, kterým je neuropeptid Y. Podání protilátek proti orexinu A a antagonistů jeho receptoru vede u krys ke snížení příjmu potravy a poklesu tělesné hmotnosti. Systém orexinu A je bezprostředně propojen s hypothalamickými oblastmi, které produkují neuropeptidy účastnící se regulace tělesné hmotnosti. Proto lze očekávat, že změny v genu pro orexinový prekurzor preproorexin mohou způsobit nerovnováhu mezi příjmem a výdejem energie vedoucí ke změně tělesné hmotnosti. Cílem našeho výzkumu je stanovování hladin orexinu A v plazmě u pacientů s obezitou a mentální anorexií. Periferní hladiny orexinu A jsou nepřímým indikátorem intenzity exprese preproorexinového genu. Určení jejich vztahu k hladinám leptinu, tělesné hmotnosti a tělesnému složení je důležité z hlediska posouzení úlohy orexinu A jako biochemického markeru využitelného k zdokonalení biochemické diagnostiky poruch nutričního stavu. Projekt byl podpořen grantem IGA MZ NB/6597 a Institutem DANONE. 8

9 Bronský J. 1, Průša R. 1, Lisá L. 2 Orexin A perspektivy v obezitologii. 1 Ústav klinické biochemie a patobiochemie UK 2.LF a FN Motol 2 I.dětská klinika UK 2.LF a FN Motol Neuroendokrinologie poruch nutričního stavu je moderním odvětvím, které se snaží identifikovat biochemické markery vhodné k diagnostice a terapeutickému ovlivnění potravního chování. Doposud byla objevena řada hormonů produkovaných hypothalamickými jádry, které ovlivňují příjem potravy a energetický výdej organismu (neuropeptid Y, ghrelin, galanin, atd.). V roce 1998 byly objeveny dvěma nezávislými týmy neuropeptidy, které jsou odvozeny od společného prekurzoru preproorexinu. byly nazvány orexin A a B. Dalšími experimenty bylo prokázáno, že orexin A se účastní regulace příjmu potravy a trávicích procesů. Orexin B se účastní především regulace cyklu spánku a bdění. Orexin A se skládá ze 33 aminokyselin. Buňky, které jej produkující jsou glukosenzitivní a mají na svém povrchu receptory pro leptin. Intracerebroventrikulární aplikace orexinu A působí zvýšení příjmu potravy, motility a sekrece trávicího traktu. Krátkodobá restrikce příjmu potravy způsobí zvýšení koncentrace preproorexinové mrna v laterálním hypothalamu. U obézních pacientů byly zjištěny snížené plazmatické hladiny orexinu A. Byla prokázána negativní korelace mezi hladinami leptinu a orexinu A. Během lačnění dochází u jedinců s normální tělesnou hmotností k inverzním změnám v hladinách leptinu a orexinu A. Náš tým se zabývá výzkumem orexinů u dětské populace v závislosti na tělesné hmotnosti a tělesném složení. Orexin A je vhodným kandidátem pro výzkum poruch příjmu potravy a regulace energetické homeostázy. Zjišťování korelace jeho hladin s dalšími markery nutričního stavu a tělesného složení (leptin) u obézních pacientů může vést k upřesnění jeho role v lidském organismu a možného využití pro diagnostiku, terapii a stanovení prognózy u obézních pacientů. Projekt byl podpořen grantem IGA MZ NB/6597 a Institutem DANONE. 9

10 K. Doležalová, M. Fried Nová metoda v léčbě obezity gastrická stimulace Centrum pro léčbu obezity ISCARE a.s., Praha, ČR Stimulace elektrickými výboji se používá v medicíně již dlouhou dobu, podobně jako stimulace žaludku v případech gastroparézy. Gastrická stimulace v léčbě obezity se však objevila teprve v polovině devadesátých let minulého století, kdy V.Cigaina z univerzity ve Veroně, Itálie provedl první experimentální gastrickou stimulaci na psech. Dnes pokročila tato metoda od zvířecích experimentů do stádia klinických zkoušek., prováděných na pracovištích v USA, Austrálii a v Evropě v Rakousku, Švédsku, Itálii, Německu a dalších státech. V našem příspěvku se budeme zabývat dosud známou fyziologií působení gastrické stimulace, stejně tak jako nejdůležitějšími fázemi chirurgické implantace a předběžnými výsledky léčby. 10

11 M Finková, L. Chválová, L. Riedlová, J. Komárková, E. Choceňská, M. Sádlová PÉČE O OBÉZNÍ DĚTI A ADOLESCENTY Klinika dětí a dorostu FN Královské Vinohrady a 3. LF UK, Praha, ČR Obezita patří celosvětově k závažným zdravotním problémům a její prevalence neustále vzrůstá. Obezita sama o sobě sice zdraví obézního neohrožuje, ale svými následky a komplikacemi podstatně snižuje kvalitu a zkracuje délku života.v České republice trpí nadváhou více než 50% populace ve věku let a obezitou 20% žen a 16% mužů. Obezita představuje závažný problém nejen pro dospělé pacienty, ale bohužel se s ní setkáváme již u dětí a adolescentů. Bylo prokázáno, že obezita v dětství a zejména v adolescenci přechází téměř pravidelně v obezitu dospělého věku a postižení jedinci jsou již v časném dospělém věku ohroženi řadou významných zdravotních komplikací / kardiovaskulárních, metabolických, endokrinních, dále poruch pohybového aparátu, zvýšeným výskytem nádorových onemocnění a v neposlední řadě i ztížením společenského uplatnění/. Je proto nutné věnovat tomuto problému zvýšenou pozornost a aktivním přístupem se snažit těmto pacientům a jejich rodinným příslušníkům pomoci. O to se v posledních letech snažíme i na naší klinice. Komplexní péče spočívá jednak v ambulantní péči, jednak v ústavní a následném ambulantním sledování, a dále již čtvrtým rokem organizujeme v době letních prázdnin 2-týdenní pobyty pro děti s nadváhou ve věku nad 12 let v počtu účastníků. U všech pacientů postupujeme standardním způsobem, který spočívá jednak v podrobné rodinné anamnéze, zaměřené na zátěžové choroby, dosavadní stravovací zvyklosti v rodině a provozování pohybové aktivity v rodině, dále v podrobné osobní anamnéze a nynějším onemocnění, tj. stavu nadváhy či obezity, dále z fyzikálního vyšetření s posouzením výškových a hmotnostních parametrů, stanovení BMI a % tělesného tuku, realizování kompletních biochemických a hormonálních vyšetření, rozebírání zdravotních rizik, dále edukace dietní sestrou, včetně sestavování a vyhodnocování jídelníčků a doporučení vhodné pohybové aktivity. Nezbytnou součástí komplexní péče je spolupráce s psychologem, či psychiatrem, zabývajícím se problematikou poruch výživy, a dále pravidelné kontroly v endokrinologické ambulanci. Vhodným doplňkem nebo startem komplexní péče o obézní pacienty je lázeňská léčba nebo ozdravný pobyt, na které musí navazovat dispenzarizace / někdy i celoživotní /. 11

12 M. Fried, K. Doležalová SOUČASNÝ STAV RESTRIKTIVNÍCH OPERACÍ ŽALUDKU PRO OBEZITU přehled Centrum pro léčbu obezity ISCARE a.s., Praha, ČR Gastrické restriktivní operace, především bandáže žaludku jsou ve svých různých podobách jedněmi z nejrozšířenějších chirurgických zákroků při léčbě obezity v Evropě. V současnosti existuje několik typů bandáží, které se při zákroku mohou použít. I když se na první pohled technickým provedením zásadně neodlišují, mají výrazně odlišné vlastnosti z fyziologického hlediska. V našem příspěvku se zabýváme rozborem fyziologické stránky působení různých typů bandáží na žaludek jak z hlediska časných i pozdních pooperačních komplikací, tak i dlouhodobých hmotnostních úbytků. Do přehledu jsou začleněny i dlouhodobé výsledky léčby dosažené u vlastního souboru 850 nemocných, operovaných v průběhu let

13 Hainer V. PÉČE O OBÉZNÍ PACIENTY V EVROPĚ - SOUČASNOST A PERSPEKTIVY EASO Obesity Management Task Force Podle dokumentu WHO stoupla během posledních 10 let prevalence obezity v evropských zemích o 10-40%. Obezita je jako nemoc podceňována, i když diagnóza "obezita" je začleněna do mezinárodní klasifikace nemocí již více než 50 let. V žádné evropské zemi nedošlo k vyhlášení a důsledné realizaci národního programu prevence a léčby obezity. Obesity Management Task Force (OMTF) při Evropské asociaci pro studium obezity (EASO) provedlo šetření s cílem srovnat současný stav péče o obézní v evropských zemích a zjistit názory odborníků na jeho zlepšení. Oslovili jsme 24 národních obezitologických společností a odpověď jsme zatím získali od představitelů (obvykle předsedů) 22 národních asociací. V řadě zemí byla za účelem ověření validity šetření srovnána odpověď více zástupců národní asociace. Otázky byly směrovány do 16 oblastí týkajících se současné a perspektivní péče o obézní v rámci zdravotního systému. Pokud se týká léčby obezity v rámci primární péče, všichni respondenti konstatovali, že je nedostačující. Za hlavní příčiny této situace byly označeny: neuspokojivé výsledky léčby, nedostatečné finanční ohodnocení časově náročné péče, podceňování obezity jako nemoci a špatné znalosti lékařů s ohledem na etiopatogenezi a léčbu obezity. OMTF proto v současnosti připravuje "Doporučení pro léčbu obezity v primární péči". Péče o obézní v ordinaci praktika je v Evropě hrazena pojišťovnami (36%), státem (36%) či pacientem (28%). Šetření potvrdilo jak nedostatek specialistů - obezitologů, tak nedostatek specializovaných center pro diagnostiku a léčbu obezity. Počet obézních pacientů na jednoho obezitologa se pohybuje od do Ve většině zemí je specializovaná péče o obézní hrazena pojišťovnami nebo státem. Pouze v 10% je tato péče hrazena pacienty. Počet obyvatel na jedno obezitologické centrum se pohybuje od 1 do 16 miliónů. Všeobecně je pouze omezená dostupnost individuální konzultace psychologem a dietologem (resp. dietní sestrou). Tyto konzultace jsou hrazeny buď pojišťovnou nebo pacienty jako samoplátci. Ve většině zemí působí jak komerční, tak svépomocné redukční kluby, zatímco redukční kluby na pracovištích jsou pouze ve 4 zemích. Farmakoterapie obezity zahrnuje orlistat (ve 22 zemích), sibutramin 13

14 (ve 20 zemích), směs kofeinu/efedrinu (v 6 zemích) a fentermin (ve 4 zemích). Léky proti obezitě jsou hrazeny (podle indikačního omezení či částečně) pojišťovnami ve 4 (resp. 5) zemích, zatímco v 18 zemích jsou tyto léky plně hrazeny pacientem. V řadě východoevropských zemí jsou moderní léky proti obezitě vzhledem k ceně pro obézní pacienty nedostupné. Z bariatrických chirurgických výkonů se indikuje bandáž žaludku (ve 20 zemích), gastroplastika (v 9 zemích), žaludeční by-pass (v 8 zemích) a biliopankreatická diverze (v 7 zemích). Průměrně je prováděno v evropských zemích bariatrických výkonů ročně, avšak ve Švédsku je to 1000 výkonů a ve Francii dokonce výkonů za rok. Jen sporadicky se bariatrická chirurgie uplatňuje v některých balkánských zemích. Ve většině zemí je nedostatečná spolupráce internistů (obezitologů) s bariatrickými chirurgy. Všechny národní obezitologické asociace doporučily zařadit obezitologa do systému komplexní diferencované péče o obézní, přičemž postgraduální školení obezitologů by mělo probíhat pod záštitou EASO. Reprezentanti evropské obezitologie se shodli na definici hlavních úkolů obezitologických center, jakož i na jejich základním perzonálním zajištění a přístrojovém vybavení. Zdravotní systém komplexní diferencované péče o obézní by měl zahrnovat centra pro diagnostiku a léčbu obezity, obezitology, ostatní specialisty a praktické lékaře. Jelikož žádný zdravotní systém si nemůže dovolit zajistit péči o všechny jedince s nadváhou a obezitou, musí se v péči o obézní uplatnit jak komerční, tak svépomocné redukční kluby vedené vyškolenými lektory. V léčbě nadváhy a prevenci obezity je třeba počítat i s úlohou samovyšetřování a svépomocné léčby s využitím sofistikovaných pomůcek šířených jako textové příručky, internetové programy či pořady v rozhlase, TV a v ostatních mediích. 14

15 Lenka Hamplová, Renata Kárová VÝSLEDKY XENICALOVÉHO PROGRAMU SNIŽOVÁNÍ TĚLESNÉ HMOTNOSTI Roche s.r.o. Úvod: Léčba obezity vyžaduje dlouhodobé úsilí nejen ze strany lékařů, ale především ze strany obézních pacientů. Efektivní a funkční podpůrný program je jedním z klíčových faktorů její úspěšné léčby. Cílem práce je zhodnotit výsledky Xenicalového programu snižování tělesné hmotnosti získané za období 12 měsíců. Metodika: Statistické zpracování údajů získaných za období 12 měsíců od 4330 pacientů zařazených v programu. Hodnocena byla dosažená redukce hmotnosti za 3, 6, 9 a 12 měsíců léčby a spokojenost pacientů s programem. Výsledky: Z celkového počtu 4330 (70% ženy, 30% muži) bylo 57% diabetiků, 43% hypertoniků, 15% pacientů s ICHS a 41% s hyperlipoproteinemii. Průměrný hmotnostní úbytek by 6,1; 9,2; 10 a 10,1 kg za období 3, 6, 9, a 12 měsíců. Zajímavým výsledkem je, že diabetici i nediabetici byli v redukci hmotnosti stejně úspěšní. Hodnocení spokojenosti se snížením tělesné hmotnosti bylo následující: velmi spokojeni 55%, celkem spokojeni 27%, částečně spokojeni 8%, celkem nespokojeni 7%, velmi nespokojeni 3%. Hodnocení telefonické podpory od odborníků z Centra Xenicalového programu: velmi spokojeni 70%. Celkem spokojeni 15%, nepříliš spokojeni 8%, nespokojeni 7%. Závěr: Pacienti v rámci Xenicalového programu snižování tělesné hmotnosti dosáhli významné redukce hmotnosti a více než 2/3 bylo spokojeno s dosaženými výsledky i s podporou, které se jim dostávalo ze strany Centra Xenicalového programu. Výsledky z České republiky jsou srovnatelné s celosvětovými údaji. Takovéto podpůrné programy pomáhají motivovat pacienty a zlepšit tak redukci a udržení hmotnosti, prodloužit dobu léčby a zvýšit spokojenost s jejími výsledky. 15

16 V.Havlová, J.Mašková, A.Jirkovská, J.Skibová HODNOCENÍ INTENZIVNÍ DIETNÍ EDUKACE DIABETIKŮ 2 TYPU NA HLADINY KREVNÍCH TUKŮ Centrum diabetologie Institutu klinické a experimentální medicíny Praha Cílem studie bylo zhodnotit krátkodobý i dlouhodobý vliv intenzivní dietní edukace během ambulantního kursu pro diabetiky 2.typu na hladiny krevních lipidů. Metody: Kurs probíhal vždy jeden den v týdnu po dobu jednoho měsíce.během této doby byli pacienti intenzivně dietně edukováni a naučili se základům behaviorální léčby obezity. Na začátku, na konci kursu a za 6 měsíců po kursu jsme zjišťovali vybrané laboratorní parametry. Pacienti se pravidelně měřili, vážili a hodnoty zapisovali do deníčku spolu s jídelníčkem. Jídelníček byl hodnocen před kursem, po kursu a za 6 měsíců, podle 3 denní spotřeby. Výsledky: Kursu se účastnilo celkem 63 diabetiků 2.typu (33 mužů, 30 žen), průměrný věk byl 57±9 let, trvání diabetu průměrně 9,0±7,0 let. Po skončení kursu, tj. za jeden měsíc intenzivní dietní edukace došlo ke statisticky významným příznivým změnám v dietě: snížení energie o l45 kcal/den (p< 0,05), snížení tuků o l0 g (p< 0,01), snížení sacharidů o l0 g (p< 0,05). To mělo odraz i v příznivých změnách krevních tuků, došlo k signifikantnímu poklesu cholesterolu z 5,80±l,l na 5,5±0,9 mmol/l (p< 0,05), triglyceridy 2,8±l,5 na 2,l±l,4 mmol/l(p< 0,0l). HDL cholesterol se neměnil. Hmotnost poklesla rovněž signifikantně - BMI z 3l,5±6,3 na 3l,l±6,2 kg/m 2 (p<0,00l). Tyto příznivé změny však většinou nepřetrvávaly po 6 měsících po kursu. Závěrem: Z našich výsledků vyplývá, že intenzivní dietní edukace může velmi příznivě ovlivnit hladiny krevních tuků, její efekt však není dlouhodobý a je proto nutné ji systematicky opakovat. Vzhledem k tomu, že dietní sestry nejsou pro terénní diabetology a praktické lékaře k dispozici, jedním z řešení by mohla být práce dietní sestry pro více lékařů pod vedením diabetologa ve větším diabetologickém centru nebo ordinaci 16

17 Hlúbik P. Změny tělesné hmotnosti v průběhu života Vojenská lékařská akademie JEP, Hradec Králové Na konci 20.století a začátkem 3. milénia je v celosvětovém měřítku pozorován vzestup prevalence nadváhy a obezity. Výskyt obezity dosáhl epidemických rozměrů nejenom v průmyslově rozvinutých státech, ale také ve státech rozvojových. Vzestup prevalence nadváhy a obezity je dokumentován od věkové kategorie dětství, přes dospívající, střední věk až do věkové kategorie let. Dle výsledků (Health Survey for England 1997) prevalence obezity ve věkové kategorii nad 65 let významně klesala v sledované populaci v Anglii. Obdobné výsledky zaznamenali také ve studii v USA, kde byl pozorován pokles prevalence obezity ve věkové kategorii nad 74 let. Ve vyšším věku jsou pozorovány nejenom změny tělesné hmotnosti, ale především změny tělesného složení, charakterizované úbytkem aktivní svalové hmoty a redistribucí celkového tělesného tuku s nárůstem podílu tuku ve viscerální oblasti. Uvedené změny tělesné hmotnosti a tělesného složení se podílejí na modifikaci rizika vzniku kardiovaskulárních onemocnění a dalších metabolických onemocnění, současně ovlivňují celkovou mortalitu. V epidemiologické studii, do které bylo zahrnuto celkem klinicky zdravých mužů a 400 klinicky zdravých žen ve věkové kategorii let, bylo provedeno užitím základních fyzikálních antropometrických metod hodnocení aktuálního nutričního stavu se zaměřením na tělesnou hmotnost, výskyt obezity a hodnocení rizika poškození zdraví ve vztahu k antropometrickým a biochemickým parametrům. Při hodnocení antropometrických charakteristik jsme prokázali vzestup tělesné hmotnosti, BMI, obvodu pasu a procenta tělesného tuku v závislosti na věku. V uvedené subpopulaci jsme zaznamenali vzestup koncentrací aterogenních lipoproteinů v séru v závislosti na věku. Na základě dosažených výsledků lze predikovat zvýšení rizika poškození zdraví u sledované subpopulace. Monitoring hodnocení nutričního stavu se zaměřením na hodnocení tělesné hmotnosti, tělesného složení, distribuce tělesného tuku a hodnocení lipidového profilu poskytuje základní předpoklady pro zahájení cílené intervence. 17

18 T.Hrachovinová, 1,2 L.Csémy, 3 F.Krch, 4 D.Bartášková, 5 A.Jirkovská 2 JÍDELNÍ PREFERENCE MLADÝCH ŽEN (diabetiček 1.typu, pacientek s poruchou příjmu potravy a zdravých žen) 1 Katedra psychologie FF UK Praha 2 Centrum diabetologie IKEM 3 Psychiatrické centrum Praha 4 Psychiatrická klinika 1.LF UK 5 Interní klinika FN Motol Cíl. V rámci rozsáhlého dotazníkového šetření zaměřeného na sledování jídelního chování jsme zjišťovali jídelní preference tří skupin mladých žen a možný vliv základního onemocnění souvisejícího s jídlem (DM 1.typu, porucha příjmu jídla) na food choice respondentky. Dále jsme se zajímali o podvádění s jídlem a o typ kuchyně, kterou mladé ženy preferují. Respondentky měly na vyběr: tradiční, exotickou, vegetariánskou, makrobiotickou, stravu bufetového typu a racionální výživu. Soubor a metodika. Soubor tvořilo 339 osob; diabetičky 1.typu (118 osob, průměrný věk: 25,4 let), zdravé ženy (136 osob, věk: 24,3 let) a pacientky léčené pro poruchu příjmu potravy (PPP) na Psychiatrické klinice 1.LF UK (85 osob, věk: 22,3 let). Ve skupině pacientek s poruchou příjmu potravy bylo 32 (tj.38% souboru) nemocných s diagnózou mentální anorexie a 53 (tj.62%) pacientek s diagnózou mentální bulimie. Průměrný HbA1c souboru diabetiček byl 8,8%±2,6, průměrná délka trvání diabetu 10,4 let±6,2, průměrný BMI kg/m 2 23,3±3, u zdravých žen 22±3,7, u PPP 18±3,2. Průměrná hmotnost diabetiček 64 kg ± 9,9, zdravých žen 62 kg ± 11,4 a u PPP 50,5 kg ±10,5. Sledovali jsme deset druhů potravin a slazené nápoje: čokoláda a čokoládové výrobky; chipsy; hamburger a párek v rohlíku; ovoce; zelenina; mléko a mléčné výrobky; maso a masné výrobky; light potraviny; dorty a koláče; sušenky. Respondentky vypovídaly, jak často konzumují daný typ potravin ev. nápojů na šestibodové škále (od frekvence - denně až nikdy). Výsledky. Při testování rozdílů distribuce četností chí-kvadrát testem, se ukázalo, že skupiny se statisticky významně (p< 0,001) odlišují ve frekvenci konzumace všech námi sledovaných druhů potravin, kromě ovoce, dále v preferenci typu kuchyně i vynechávání některého 18

19 z hlavních jídel s významností ve všech případech na p< 0,001. Nalezli jsme vysokou konzumaci čokolády u všech tří skupin mladých žen, kdy denně jí čokoládu čtvrtina zdravých žen i pacientek s PPP. Naprostá většina diabetiček (90%), udává občasnou konzumaci čokolády, 20% minimálně 1x za týden a z nich 3,4 % přiznává denní frekvenci. Sušenky jí minimálně 1x za týden či častěji 20 % diabetiček. Slazené nápoje pije minimálně 1x za týden 5% diabetiček, 34% několikrát za měsíc.tradiční typ kuchyně preferuje většina diabetiček i zdravých žen, naproti tomu pacientky s poruchou příjmu potravy dávají přednost racionální výživě a nejčastěji ze všech skupin preferují tzv.light potraviny. Některé z hlavních jídel nejčastěji vynechávají pacientky s poruchou příjmu potravy, ale i diabetičky nejí všechna hlavní jídla ve 28% minimálně 1x za týden. Diabetičky udávaly signifikantně častější podvádění s jídlem v porovnání s ostatními skupinami mladých žen a to s vysokou frekvencí výskytu. Při srovnání podskupin diabetiček podle míry metabolické kompenzace nemoci se ukázalo, že nejčastěji vynechávají některé z hlavních jídel a udávají podvádění s jídlem diabetičky s nejhorší kompenzací diabetu (HbA1c > 9%) p = 0,013. Práce vznikla za podpory Výzkumného záměru VZ/CEZ:L 17/98:

20 Kasalický, M., Michalský, D. První zkušenosti s novou neadjustabilní gastrickou bandáží - Ra gb I.chirurgická klinika VFN a 1. LF UK, přednosta: doc. MUDr. Jan Šváb, CSc. Neadjustabilní gastrickou bandáž k léčbě morbidní obezity na I.chirurgické klinice 1.LF UK v Praze používáme již od roku Avšak laparoskopickou metodu gastrické bandáže (GB) jsme začali používat až od roku V našem souboru (n=643) morbidně obézních nemocných, jimž byla v letech (IV) provedena laparoskopicky gastrická bandáž (převážně neadjustabilní-ngb). Gastrická bandáž používaná na I.chirurgické klinice VFN a 1.LF UK od roku 1986 byla zhotovena upravováním sterilní cévní protézy Ra 1n na operačním sále jejím podélným prostřižením a prostřižením otvoru na jejím konci potřebného pro protažení druhého konce bandáže a následnou úpravou délky původní protézy. K zvýšení bezpečnosti pacienta a efektu GB, usnadnění práce chirurga, zmenšení odpadu z nepoužitých zbytků cévních protéz, zajištění maximální sterility každé jednotlivé bandáže a vyřešení estetičtějšího vzhledu bandáže jsme ve spolupráci s VÚP a.s. Brno vyvinuli originálně řešený výrobek, který byl nazván Gastrická bandáž Ra gb, byl proveden na Úřadu průmyslového vlastnictví zápis o užitném vzoru č Tato nová neadjustabilní žaludeční bandáž Ra gb se používá na stejném principu jako předchozí typy NGB. Poskytuje ale mnohem lepší komfort a orientaci pro chirurga při utahování gastrické bandáže (GB) kolem proximální části žaludku a tím ve svém důsledku umožňuje kvalitnější provedení této operace. Bandáž je široká 15 mm a dlouhá 160 mm, uprostřed prošitá. Velkou výhodou je kalibrace GB Ra gb po obvodu (kalibrace na cm od okraje otvoru). Šikmo zúžený okraj GB se snadno protahuje otvorem na druhém okraji GB. Otvor se zpevněnými okraji o průměru 7mm je dostatečně široký pro pohodlné protažení GB. NGB Ra gb je zvláště velmi vhodná pro miniinvazivní přístup, avšak lze ji s výhodou použít i při laparotomickém přístupu V období byl na I.chirurgické klinice VFN a 1.LF UK použit prototyp gastrické bandáže Ra gb celkem na souboru 20 morbidně obézních nemocných s BMI > 35 kg /m 2. 20