Výzkum a vývoj biopaliv v ČR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výzkum a vývoj biopaliv v ČR"

Transkript

1 Výzkum a vývoj biopaliv v ČR Date: Author: Project: David Kubička Seminář ČAPPO

2 Podporované projekty v ČR ED2100/ Centrum řasových biotechnologií Třeboň (Algatech) Poskytovatel: MSM - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), Hlavní příjemce: Mikrobiologický ústav AV ČR, v v i, Období řešení projektu: FI-IM3/185 Krbová kamna pro nízkoenergetické domy Poskytovatel: MPO - Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO), Hlavní příjemce: ROMOTOP spol s r o, Období řešení projektu: FR-TI1/411 Výzkum, vývoj a ověření technologie zpracování BRO ve velkoprostorových aerobních fermentorech BEWA (splňujících parametry směrnice EU 1774/2002 o zpracování vedlejších živočišných produktů) Poskytovatel: MPO Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO), Hlavní příjemce: AGRO-EKO spol s ro, Období řešení projektu: FR-TI4/143 *Vývoj deoxygenačních katalyzátorů pro výrobu motorových paliv a surovin pro petrochemický průmysl na bázi obnovitelných surovin Poskytovatel: MPO - Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO), Hlavní příjemce: ASTIN Catalysts and Chemicals, sro, Období řešení projektu: FT-TA4/066 *Výzkum vlivu motorových paliv obsahujících biosložky na chod a emise vznětových a zážehových motorů ve vozovém parku ČR Poskytovatel: MPO - Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO), Hlavní příjemce: Výzkumný ústav anorganické chemie, as, Období řešení projektu: GA S Mechanismy toxicity pevných emisí z biopaliv Poskytovatel: GA0 - Grantová agentura České republiky (GA ČR), Hlavní příjemce: Ústav experimentální medicíny AV ČR, v v i, Období řešení projektu: LJ12002 Separace oleje z mokré řasové biomasy pro výrobu biopaliv 3tí generace enzymaticky katalyzovanou transesterifikací Poskytovatel: MSM - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), Hlavní příjemce: EcoFuel Laboratories sro, Období řešení projektu: OE09025 Výroba biopaliv z řas s vysokým obsahem škrobu a lipidů při využití spalinového oxidu uhličitého jako zdroje uhlíku Poskytovatel: MSM - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), Hlavní příjemce: TERMIZO as, Období řešení projektu: QH81323 Biobutanol jako perspektivní obnovitelný zdroj energie pro dopravu Poskytovatel: MZE - Ministerstvo zemědělství (MZe), Hlavní příjemce: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze / Fakulta potravinářské a biochemické technologie, Období řešení projektu: wwwvyzkumcz, heslo: BIOFUEL

3 Podporované projekty v ČR 10 QJ Optimalizace systému tvarování a řezu jabloní v integrované a ekologické produkci, s následným využitím dřevní biomasy k energetickým a pěstebním účelům Poskytovatel: MZE - Ministerstvo zemědělství (MZe), Hlavní příjemce: Česká zemědělská univerzita v Praze / Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Období řešení projektu: SPII2F1/27/07 Minimalizace emisní zátěže kogenerační jednotky výzkumem nových technologických postupů pro využití v komunální sféře Poskytovatel: MZP - Ministerstvo životního prostředí (MŽP), Hlavní příjemce: Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava / Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, Období řešení projektu: SPII4I1/33/07 Analýza životního cyklu fosilních motorových paliv a biopaliv pro tvorbu koncepčních dokumentů zavedení daně z CO2 v oblasti mobilních zdrojů znečišťování Poskytovatel: MZP - Ministerstvo životního prostředí (MŽP), Hlavní příjemce: Centrum dopravního výzkumu, vvi, Období řešení projektu: SP/3G1/180/07 Vývoj kompozitního fytopaliva na bázi energetických rostlin Poskytovatel: MZP - Ministerstvo životního prostředí (MŽP), Hlavní příjemce: Výzkumný ústav zemědělské techniky, vvi, Období řešení projektu: TA POKROČILÉ ŘÍZENÍ A OPTIMALIZACE SPOLUSPALOVÁNÍ BIOPALIV V ENERGETICE Poskytovatel: TA0 Technologická agentura České republiky (TA ČR), Hlavní příjemce: Honeywell, spol s ro, Období řešení projektu: TA Proces velmi rychlého termického rozkladu biomasy Poskytovatel: TA0 - Technologická agentura České republiky (TA ČR), Hlavní příjemce: Výzkumný ústav zemědělské techniky, vvi, Období řešení projektu: ZO/320/3/99 Zdokonalování stávajících technologií využívání obnovitelných zdrojů a úspor energie Poskytovatel: MZP Ministerstvo životního prostředí (MŽP), Hlavní příjemce: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, vvi (dále jen "VÚKOZ, vvi"), Období řešení projektu: A-2TP1/024 *Výzkum výroby vodíku a syntézních plynů zplyňováním odpadní biomasy z výroby biopaliv Poskytovatel: MPO - Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO), Hlavní příjemce: Výzkumný ústav anorganické chemie, as, Období řešení projektu: wwwvyzkumcz, heslo: BIOFUEL

4 Podporované projekty v ČR 1 QH81323 Biobutanol jako perspektivní obnovitelný zdroj energie pro dopravu Poskytovatel: MZE - Ministerstvo zemědělství (MZe), Hlavní příjemce: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze / Fakulta potravinářské a biochemické technologie, Období řešení projektu: QH91303 Výběr lokalit a plodin vhodných pro produkci biomasy určené k přeměně na motorová paliva Poskytovatel: MZE - Ministerstvo zemědělství (MZe), Hlavní příjemce: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze / Fakulta chemické technologie, Období řešení projektu: SPII4I1/33/07 Analýza životního cyklu fosilních motorových paliv a biopaliv pro tvorbu koncepčních dokumentů zavedení daně z CO2 v oblasti mobilních zdrojů znečišťování Poskytovatel: MZP - Ministerstvo životního prostředí (MŽP), Hlavní příjemce: Centrum dopravního výzkumu, vvi, Období řešení projektu: FT-TA3/074 *Využití rostlinných olejů a glycerinu pro výrobu motorových paliv Poskytovatel: MPO - Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO), Hlavní příjemce: Výzkumný ústav anorganické chemie, as, Období řešení projektu: wwwvyzkumcz, heslo: MOTOR FUEL a AUTOMOTIVE FUEL

5 Podporované projekty v ČR FF-P2/038 *Agrochemické využití síry z rafinérie ropy Poskytovatel: MPO - Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO), Hlavní příjemce: Výzkumný ústav anorganické chemie, as, Období řešení projektu: FI-IM4/110 Navýšení výroby trubkových ocelí pro energetický, ropný a strojírenský průmysl při zvýšení jejich jakostních parametrů v ŽDB GROUP as Poskytovatel: MPO - Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO), Hlavní příjemce: BYTTEK BOHUMÍN as, Období řešení projektu: FI-IM5/075 *Nové recyklační technologie pro získávání drahých a speciálních kovů z odpadů elektrických a elektrotechnických zařízení (OEEZ) Poskytovatel: MPO - Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO), Hlavní příjemce: Ústav chemických procesů AV ČR, v v i, Období řešení projektu: FT-TA4/066 *Výzkum vlivu motorových paliv obsahujících biosložky na chod a emise vznětových a zážehových motorů ve vozovém parku ČR Poskytovatel: MPO - Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO), Hlavní příjemce: Výzkumný ústav anorganické chemie, as, Období řešení projektu: TE Centrum kompetence pro výzkum biorafinací Poskytovatel: TA0 - Technologická agentura České republiky (TA ČR), Hlavní příjemce: Ústav chemických procesů AV ČR, v v i, Období řešení projektu: A-3TP1/063 *Zpracování produktů Fischer-Tropschovy syntézy na alternativní motorová paliva a ostatní rafinérské produkty a výzkum jejich vlastností Poskytovatel: MPO - Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO), Hlavní příjemce: Výzkumný ústav anorganické chemie, as, Období řešení projektu: wwwvyzkumcz, heslo: REFINERY

6 Energetické zdroje / 2008 Oil; 346% Nuclear; 20% Traditional biomass; 63% Renewables; 129% Gas; 221% Modern biomass; 39% Hydropower; 23% Coal; 284% Other; 04% EU cíl IPCC Special Report on Renewable Energy Sources and Climate Change Mitigation

7 Zdroje biomasy pro energetické účely MSW and Ladfill Gas, 3% WPRW, 13% Charcoal, 7% Agriculture, 10% Energy Crops, 3% Agricultural ByProducts, 4% Fuel wood, 67% Animal ByProducts, 3% MSW - municipal solid waste WPRW - wood processing residues and wastes IPCC Special Report on Renewable Energy Sources and Climate Change Mitigation

8 Biomasa jako zdroj paliv a chemikálií Sugars Cellulose, Hemicellulose, Starch Triglycerides BIOMASS Bio-oil Catalytic deoxygenation Lignin, Terpenes Products Syngas (CO+H2) Fischer-Tropsch synthesis REFINERY-PETROCHEMICAL COMPLEX Gasoline Diesel Chemicals

9 Využití syntézního plynu Fuel applications Aldehydes Alcohols di re ct u se 3 Al 2O h,r Co Methanol Ag Cu/ZnO Mixed Alcohols DME Formaldehyde Gasoline MTO/MTG zeolites Ni Rh, Co, H2 O, /Z n O 3 Cu /Cr 2 O Zn W GS CO + H2 RhCO(PPh3)3 HCo(CO)3PBu3 Fe/FeO Co S Co, Fe NH3 Ethanol Syngas FTS Olefins Naphtha ThO2, ZrO2 WG Diesel Gasoline Waxes MTBE lene buty + iso AIER i-c4 H2 ETBE E85 M100, M85 fuel cells Olefins Acetic acid Chemical applications Spath P L, Dayton D C: Preliminary Screening Technical and Economic Assessment of Synthesis Gas to Fuels and Chemicals with Emphasis on the Potential for Biomass-Derived Syngas 2003 wwwnrlgov

10 FTS Technologické alternativy H2/(2CO+3CO2) = 105 H2/CO = Fe Co Fe LT-FTS HT-FTS C, 2-4 MPa C, 2-4 MPa fixed bed, slurry fluidized bed Co, Slurry, 220 C Fe, Slurry, 240 C Oxygenates 4% CH4 4% C2-C6 16% C7-160 C 9% 350 C+ 49% = C 18% Oxygenates 1% CH4 5% Fe, Fluidized, 340 C Oxygenates 5% C2-C6 15% 350 C+ 5% CH4 8% C 16% 350 C+ 46% C7-160 C 11% C2-C6 46% = C 22% C7-160 C 20% = 07 APSteynberg, MEDry, Stud Surf Sci Technol 2004, 152, 204

11 FTS Důsledky ASF distribuce Weight fraction of FT products 10 Wax Middle distillate Naphtha LPG 01 CH Chain growth probability

12 FTS jednotka

13 FTS hydrokrakování FT vosků Pozitivní vliv FT vosků na výtěžek a kvalitu zejména středného destilátu zvýšení výtěžku pokles hustoty nárůst cetanového indexu snížení obsahu heteroatomů mírné zhoršení nízkoteplotních vlastností VD VD+FTS

14 FTS katalytické krakování FT vosků 100% C/F = % 80% 141 C/F = % 86 60% % P O N 40% A 10% % 20% I % F100W0 F85W15 F70W30 F0W100 F100W0 F85W15 F70W30 F0W100

15 Alternativy zhodnocení triglyceridů O CH2 O CH H2 cat O CH2 H2 cat T, (cat) Green diesel R1 C O R2 C O R3 C O H2 cat R1,2,3 OLP + CH3OH cat COO CH3 + 1) C3 H8 O 3 R1,2,3 CH3 + 6 H2O + C3H8 2) R1,2,3 H + 3 CO2 + C3H8 3) R1,2,3 H + + C3H8 + 3 H2O 4) + Gases + Solids + 5) Organic liquid products Kubičková, I; Kubička, D Waste Biomass Valor 2010, 1, CO H2O

16 Princip výroby FAME CH2-O-CO-R1 2 CH-O-CO-R + 3 CH3-OH CH2-O-CO-R3 catalyst R1COOCH3 CH2-OH CH-OH CH2-OH + R2COOCH3 R3COOCH3 Reaction conditions T: 60 C P: 1 atm MeOH/oil: 5-6 mol/mol catalyst: NaOH, CH3ONa catnaoh/oil: 0007 g/g pictures from the Internet

17 Stav výroby FAME EC GHG savings Now: 35% 2017: 50% 2018: 60% GHG savings RS-BD: 38% RS-GD: 47% SF-BD: 51% SF-GD: 62% data from wwwebb-euorg, EU Directive EC

18 Procesní parametry konverze triglyceridů na green diesel Procesy Hydrogenační rafinace ( C, 1-7 MPa) Hydrokrakování ( C, MPa) Katalytické krakování (530 C, 0,1 MPa) Hlavní výsledky HR/HCK l Úplná konverze, tvorba n-alkanů C15-C18 l Dekarboxylace/hydrogenace = spotřeba vodíku FCC l Vyšší výtěžky středních destilátů a propylénu

19 Princip výroby green diesel deoxygenací hydrodeoxygenation 3 C18H38 CH2 -O-CO-C17H33 CH-O-CO-C17H33 CH2 -O-CO-C17H H2 CH2-O-CO-C17H H2 - C3H8 CH-O-CO-C17 H35 3H 8; H 3H 2O H2-3 H2O 3 C17H35CH2OH - 3 H2O -C 3 C17 H35COOH H -3 2 CO 2 3 C17H36 3 C17H35COOH CH2-O-CO-C17H35-6 H2O hydrogenation H2 H2 O H ;H8 3 C - 3 C17H35 COOC18H37 hydrodecarboxylation Collect Czech Chem Commun 2008,

20 Distribuce uhlovodíků v green diesel Kubička, D Collect Czech Chem Commun 2008, 73,

21 Dlouhodobé testy hydrokrakování I 420 C 1520 oprava topení IIOF IIOF IIOF IIOF IIOF+10%PALMTUK IIOF IIOF+10%PALMTUK Hodiny pokusu, h Index lomu Hustota Hustota při 50 C 1500 Index lomu při 50 C 084 výpadek H2

22 Dlouhodobé testy hydrokrakování II Benzin Nafta HCVD Benzin-PT Nafta-PT HCVD-PT Výtěžek, %hm Hodiny pokusu, h

23 Vlastnosti produktů green diesel Parametr Obsah produktu hydrokrakování řepkového oleje v motorové naftě (% hm) Hustota při 15 C (kg m-3) Kin viskozita při 40 C (mm 2s-1) 2,35 2,44 2,50 2,63 2,76 do 250 C předestiluje (% obj) do 350 C předestiluje (% obj) % obj předestiluje při ( C) Bod vzplanutí PMFP ( C) Cetanový index 52,1 54,3 56,7 60,6 65,7 teplota vylučování parafinů - TVP filtrovatelnost CFPP Destilace: Nízkoteplotní vlastnosti ( C):

24 Srovnání FAME a green diesel s MoNa ULSD Biodiesel Green Diesel Density, kg/m S, ppm <10 <5 <1 LHV, MJ/kg Cloud point, C Cetane number good poor good O, % Stability Energy & GHG Savings Fossil CED, GJ/t GHG, t CO2eq/t

25 Alternativy výroby green diesel Samostatné zpracování Hydrotreating, hydrocracking l Vhodné pro méně kvalitní suroviny l Investičně náročné l NesteOil, UOP+ENI Společné zpracování s ropnými frakcemi Hydrotreating s AGO l Nižší investiční náročnost l Omezená flexibilita l Petrobras, UOP, Haldor Topsoe

26 Vývoj katalyzátoru

27 Pyrolýzní oleje přímá hydrogenace 2-stage process stage stabilization 2nd stage deoxygenation Oxygen, wt% 1st High H2 consumption 04 0 T<300 C, above coking saturation of olefins and carbonyls LHSV, Loil/Lcath 50 T, C: H2, L/Loil: C5-225 C: density feed 1st stage 2nd stage DCElliott, Energy & Fuels 2007, 21(3) 1792 Density,g/ml oxygen content Oxygen content, wt% T~350 C deoxygenation >95% H2 consumption, L/Loil 5 stage 2nd stage st 08 ~273 C, 14MPa Oil product yield, L/Lfeed 40

28 Nové směry Aldolová kondenzace TN Pham, D Shi, DResasco, Appl Catal B: Env, in press

29 Nové směry HMF/Kyselina levulová O HO OH HO O O HO OH OH O -H2O HMF Glucose -H O HO O Levulinic Acid OH OH HO HO O 2 -HCOOH OH Fructose Catalysts: Y, Mordenite,MCM-41 Glucose (150 C): S(FA) = 60%, S (HMF) = 30%, MCM-20, water S(FA) = 40%, S (HMF) = 10%, Y, water Fructose (165 C): S(HMF) >90%, MOR, water/mibk Lourvanij, K; Rorrer, G J Chem Technol Biotechnol 1997, 69 (1), Moreau, C; Durand, R; Razigade, S; Duhamet, J; Faugeras, P; Rivalier, P; Pierre, R; Avignon, G Appl Catal A - Gen 1996, 145 (1-2),

30 Nové směry Estery kyseliny levulové A 84 1b B 90 1b C 90 1b D 86 1b E 90 1b Flash point, C Cu strip test I, min Ox II, min stability Δ, % Density, 15 C, g/cm3 Viscosity, 40 C Cetane number CFPP, C A HAGO B HAGO + 7 wt% MERO C HAGO + 7 wt% (MEŘO + 5 wt% ethyl levulinate) D HAGO + 7 wt% (MEŘO + 5 wt% butyl levulinate) E HAGO + 7 wt% (MEŘO + 5 wt% hexyl levulinate)

31 Závěry a výhled do budoucnosti (Odpadní) rostlinné oleje a tuky = klíčová surovina Hledání nových cest Aldolová kondenzace Levuláty Spolupráce v rámci evropských konsorcií

32 Možnosti evropské spolupráce Cellulose chemistry: catalytic synthesis paths for bio-fuels, bioproducts and bio-materials production Sustainable aviation biofuels via deoxygenation of biomass Surfactants from renewable sources Cleaner and more secure transportation energy sector Partial decarbonization of the transportation energy sector Effective utilization of unused EU refining capacity Promotion and fast integration of bio-based fuels, particularly for air- and marine-transport Exploitation of new products resulting from biomass feedstocks

33 Děkuji Vám za pozornost!

34 Contacts Areál Chempark, Záluží 1, Litvínov, Postal Code UniCRE is a part of Research Institute of Inorganic Chemistry Revoluční 1521/84, Ústí nad Labem, Postal Code Reg No: , TAX ID No: CZ Phone: , wwwvuanchcz Registered in the Commercial Register at the Regional Court in Ústí n L, Part B, File 664 Banking information: /0100, KB Ústí n L the presentation was part of the project UniCRE Unipetrol Centre for Research and Education Supported under the Operational Programme of Research and Development for Innovation No CZ105/2100/ From EU and the Ministry of Education, Youth and Sports funds

OMEZOVÁNÍ NEGATIVNÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH DOPADŮ PŘI VÝROBĚ PALIV A PETROCHEMIKÁLIÍ. Seminář, Bratislava, 6.6.2013 Autor: J.LEDERER

OMEZOVÁNÍ NEGATIVNÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH DOPADŮ PŘI VÝROBĚ PALIV A PETROCHEMIKÁLIÍ. Seminář, Bratislava, 6.6.2013 Autor: J.LEDERER OMEZOVÁNÍ NEGATIVNÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH DOPADŮ PŘI VÝROBĚ PALIV A PETROCHEMIKÁLIÍ Seminář, Bratislava, 6.6.2013 Autor: J.LEDERER OBSAH - CESTY K REDUKCI NOVOTVORBY CO 2 NEOBNOVITELNÉ SUROVINY OMEZENÍ UHLÍKOVÝCH

Více

OMEZOVÁNÍ NEGATIVNÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH DOPADŮ PŘI VÝROBĚ PALIV A PETROCHEMIKÁLIÍ. Most, Autor: Doc. Ing. J.LEDERER, CSc.

OMEZOVÁNÍ NEGATIVNÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH DOPADŮ PŘI VÝROBĚ PALIV A PETROCHEMIKÁLIÍ. Most, Autor: Doc. Ing. J.LEDERER, CSc. OMEZOVÁNÍ NEGATIVNÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH DOPADŮ PŘI VÝROBĚ PALIV A PETROCHEMIKÁLIÍ Most, 29.11.2012 Autor: Doc. Ing. J.LEDERER, CSc. OBSAH - CESTY K REDUKCI NOVOTVORBY CO 2 NEOBNOVITELNÉ SUROVINY OMEZENÍ

Více

CÍL. 20 % motorových paliv nahradit alternativními palivy

CÍL. 20 % motorových paliv nahradit alternativními palivy BIOPALIVA BIOFUELS Situace kolem ropy 1 barel ropy = 159 litrů Denní těžba ropy na světě : asi 75 milionů barelů Roční těžba ropy na světě : asi 27 miliard barelů Ropa pokrývá asi 40 % primární spotřeby

Více

Vlastnosti středních destilátů z hydrokrakování ropné suroviny obsahující přídavek řepkového oleje

Vlastnosti středních destilátů z hydrokrakování ropné suroviny obsahující přídavek řepkového oleje 6 Vlastnosti středních destilátů z hydrokrakování ropné suroviny obsahující přídavek řepkového oleje Ing. Pavel Šimáček, Ph.D., Ing. David Kubička, Ph.D. *), Doc. Ing. Milan Pospíšil, CSc., Prof. Ing.

Více

TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA. SVA skupiny Energie a alternativní zdroje

TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA. SVA skupiny Energie a alternativní zdroje TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA SILNIČNÍ DOPRAVA SVA skupiny Energie a alternativní zdroje 1 SVA skupiny Energie a alternativní zdroje Ing. Miloš Podrazil, vedoucí skupiny, ČAPPO Mgr Jiří Bakeš,, Ateliér r ekologie

Více

Ropa Kondenzované uhlovodíky

Ropa Kondenzované uhlovodíky Nejdůležitější surovina pro výrobu organických sloučenin Nejvýznamnější surovina světové ekonomiky Výroba energie Chemické zpracování - 15 % Cena a zásoby ropy (70-100 let) Ropné krize Nutnost hledání

Více

Alternativní paliva. Připravenost ití biokomponent pro výrobu motorových paliv - biopaliv. Konference - Praha

Alternativní paliva. Připravenost ití biokomponent pro výrobu motorových paliv - biopaliv. Konference - Praha Alternativní paliva Připravenost České rafinerské na využit ití biokomponent pro výrobu motorových paliv - biopaliv Konference - Praha 12.12. 2006 Obnovitelný zdroj energie Proč biokomponenty? Snižování

Více

Ing.Hugo Kittel, CSc., MBA, ČeR a.s. Kralupy n.vlt. Presentace vypracovaná pro ČAPPO Praha 2.10.2002

Ing.Hugo Kittel, CSc., MBA, ČeR a.s. Kralupy n.vlt. Presentace vypracovaná pro ČAPPO Praha 2.10.2002 Ing.Hugo Kittel, CSc., MBA, ČeR a.s. Kralupy n.vlt Presentace vypracovaná pro ČAPPO Praha 2.10.2002 GTL (Gas-to-Liquid) představuje obecný pojem používaný pro technologie konverze plynu na kapalné produkty

Více

Snižování emisí skleníkových plynů a hydrorafinace rostlinných olejů

Snižování emisí skleníkových plynů a hydrorafinace rostlinných olejů Snižování emisí skleníkových plynů a hydrorafinace rostlinných olejů Ing.Jiří Plitz, PARAMO a.s. seminář ČAPPO, 28.11.2013 Aktuální stav biopaliv Mísení biosložek z potravinářských plodin kolem 6 % objemu

Více

Některé aspekty hydrogenace rostlinných olejů

Některé aspekty hydrogenace rostlinných olejů ČESKÁ ASOCIACE PETROLEJÁŘSKÉHO PRŮMYSLU A OBCHODU CZECH ASSOCIATION OF PETROLEUM INDUSTRY AND TRADE U Trati 42 100 00 Praha 10 Strašnice tel.: +420 274 817 404 E-mail: cappo@cappo.cz Některé aspekty hydrogenace

Více

Sortiment, kvalita a užitné vlastnosti pohonných hmot do roku 2020 Kulatý stůl Hotel Pramen 24.6.2014. Ing.Vladimír Třebický

Sortiment, kvalita a užitné vlastnosti pohonných hmot do roku 2020 Kulatý stůl Hotel Pramen 24.6.2014. Ing.Vladimír Třebický Sortiment, kvalita a užitné vlastnosti pohonných hmot do roku 2020 Kulatý stůl Hotel Pramen 24.6.2014 Ing.Vladimír Třebický Vývoj tržního sortimentu paliv Současná kvalita a nejbližší vývoj tržního sortimentu

Více

Vývoj a vzájemn. jemná konkurence automobilového. automobily. 57. sjezd chemických společnost. ností 2005

Vývoj a vzájemn. jemná konkurence automobilového. automobily. 57. sjezd chemických společnost. ností 2005 Vývoj a vzájemn jemná konkurence automobilového benzínu nu a motorové nafty jako rozhodujících ch paliv pro automobily Ing.Josef SVÁTA, Ing.Hugo KITTEL,, CSc., MBA Česká rafinérsk rská a.s., Wichterleho

Více

Vliv paliv obsahujících bioložky na provozní parametry vznětových motorů

Vliv paliv obsahujících bioložky na provozní parametry vznětových motorů 185 Vliv paliv obsahujících bioložky na provozní parametry vznětových motorů doc. Ing. Josef Laurin, CSc., doc. Ing. Lubomír Moc, CSc., Ing. Radek Holubec Technická univerzita v Liberci, Studentská 2,

Více

Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu

Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu Paliva pro dopravu Ing. Ivan Ottis, ředitel pro rafinérský business a předseda představenstva ČAPPO UNIPETROL, a. s. Na Pankráci 127, 140 00 Praha 4 tel.: 476 162 940 e-mail: Ivan.Ottis@unipetrol.cz Ing.

Více

Mezinárodní seminář Techagro Snižování emisí skleníkových plynů v dopravě a příspěvek udržitelných biopaliv pro jeho splnění

Mezinárodní seminář Techagro Snižování emisí skleníkových plynů v dopravě a příspěvek udržitelných biopaliv pro jeho splnění VÚZT, v.v.i. Snižování emisí skleníkových plynů v dopravě a udržitelná mobilita s certifikovanými biopalivy SVB Mezinárodní seminář Techagro 2016 Snižování emisí skleníkových plynů v dopravě a příspěvek

Více

Výzkumný potenciál v oblasti uhlíkových technologií v Ústeckém kraji. Doc. Ing. J. Lederer, CSc. PF UK, Ústí n. L., 21.9.2015

Výzkumný potenciál v oblasti uhlíkových technologií v Ústeckém kraji. Doc. Ing. J. Lederer, CSc. PF UK, Ústí n. L., 21.9.2015 Výzkumný potenciál v oblasti uhlíkových technologií v Ústeckém kraji Doc. Ing. J. Lederer, CSc. PF UK, Ústí n. L., 21.9.2015 Ústecký kraj hlavní podnikatelské obory Uhlíková energetika Chemie (uhlíková)

Více

VYUŽITÍ KAPALNÝCH BIOPALIV PRO POHON MOTOROVÝCH VOZIDEL

VYUŽITÍ KAPALNÝCH BIOPALIV PRO POHON MOTOROVÝCH VOZIDEL VYUŽITÍ KAPALNÝCH BIOPALIV PRO POHON MOTOROVÝCH VOZIDEL GUSTAV ŠEBOR, MILAN POSPÍŠIL a DANIEL MAXA Ústav technologie ropy a petrochemie, VŠCHT Praha, Technická 5, 166 28 Praha 6 Gustav.Sebor@vscht.cz Klíčová

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ - ENERGETICKÝ ÚSTAV ODBOR TERMOMECHANIKY A TECHNIKY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ - ENERGETICKÝ ÚSTAV ODBOR TERMOMECHANIKY A TECHNIKY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ - ENERGETICKÝ ÚSTAV ODBOR TERMOMECHANIKY A TECHNIKY PROSTŘEDÍ doc. Ing. Josef ŠTETINA, Ph.D. Předmět 3. ročníku BS http://ottp.fme.vutbr.cz/sat/

Více

edí Gustav ŠEBOR Ústav technologie ropy a petrochemie technologická v Praze

edí Gustav ŠEBOR Ústav technologie ropy a petrochemie technologická v Praze Alternativní paliva v dopravě a jejich vliv na životní prostřed edí Gustav ŠEBOR Ústav technologie ropy a petrochemie Vysoká škola chemicko-technologick technologická v Praze Souhrn Důvody pro použití

Více

Monitoring kvality České obchodní inspekce Pečeť kvality motorových paliv Bezpečné použití vysokoobsahových biopaliv

Monitoring kvality České obchodní inspekce Pečeť kvality motorových paliv Bezpečné použití vysokoobsahových biopaliv KVALITA PALIV V ČESKÉ REPUBLICE Monitoring kvality České obchodní inspekce Pečeť kvality motorových paliv Bezpečné použití vysokoobsahových biopaliv 25.5.2011, Dobrovice Ing. Miloš Auersvald Největší světová

Více

Kvalita paliv v ČR a v okolních státech EU Brno 10.6.2009 Autosalon

Kvalita paliv v ČR a v okolních státech EU Brno 10.6.2009 Autosalon Brno 10.6.2009 Autosalon Ing.Vladimír Třebický Ústav paliv a maziv,a.s. člen skupiny SGS Současná kvalita a sortiment paliv v ČR Automobilový benzin ČSN EN 228 Přídavek bioethanolu přímo nebo jako ETBE

Více

Operační program VaVpI příležitost nebo hrozba?

Operační program VaVpI příležitost nebo hrozba? Operační program VaVpI příležitost nebo hrozba? Ing. M.Petrák, ředitel Výzkumný ústav anorganické chemie, a.s. 26. 9. 2013 Operační programy podpora EU Stav k 5.9.2013 Celkem : 40 200 projektů Počet programů:

Více

Nízkoteplotní katalytická depolymerizace

Nízkoteplotní katalytická depolymerizace Nízkoteplotní katalytická depolymerizace Katalytická termodegradace bez přístupu kyslíku Výroba energie nebo paliva z odpadních plastů, pneumatik a odpadních olejů Témata prezentace Profil společnosti

Více

Stav, vývoj a trendy prodeje biopaliv a bionafty ve světě a na trhu v ČR

Stav, vývoj a trendy prodeje biopaliv a bionafty ve světě a na trhu v ČR Praha, 2012 1 VÚZT, v.v.i. PETROLsummit SVB Stav, vývoj a trendy prodeje biopaliv a bionafty ve světě a na trhu v ČR Ing. Petr Jevič, CSc., prof. h.c. Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i. VÚZT, v.v.i

Více

M Ý T Y A F A K T A. O obnovitelných zdrojích energie v dopravě (Biopaliva)

M Ý T Y A F A K T A. O obnovitelných zdrojích energie v dopravě (Biopaliva) M Ý T Y A F A K T A O obnovitelných zdrojích energie v dopravě (Biopaliva) Zpracovala a předkládá Odborná sekce Energetika při Okresní hospodářské komoře v Mostě, Ve spolupráci s Českou rafinérskou, a.

Více

bilanci středn Hugo KITTEL,, Pavel PELANT rská a.s., Wichterleho 809, Kralupy nad Vltavou

bilanci středn Hugo KITTEL,, Pavel PELANT rská a.s., Wichterleho 809, Kralupy nad Vltavou Modelování dopadu mísenm sení MEŘO O na bilanci středn edních destilátů v ČeR a.s., s využit itím m lineárn rního programování Hugo KITTEL,, Pavel PELANT Česká rafinérsk rská a.s., Wichterleho 809, 278

Více

TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA

TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA SILNIČNÍ DOPRAVA Prezentace studie Vize silniční dopravy do roku 2030 Část Energie, životní prostředí, zdroje Seminář 18. 8. 2010 1 Obsah prezentace: 1. Představení pracovní skupiny.

Více

Souhrn základních informací o uplatňování biopaliv v okolních zemích

Souhrn základních informací o uplatňování biopaliv v okolních zemích Souhrn základních informací o uplatňování biopaliv v okolních zemích Souhrn se týká Spolkové republiky Německo (SRN), Rakouska, Polska, Slovenska a České republiky (ČR). 1. Povinnost uplatňovat biopaliva

Více

Moderní pohonné hmoty pro pohon motorových vozidel

Moderní pohonné hmoty pro pohon motorových vozidel Moderní pohonné hmoty pro pohon motorových vozidel Ing.. Václav Pražák ČAPPO Česká rafinérská, a.s. CHEMTEC PRAHA 2002 Motorová paliva Nejdůležitější motorová paliva Automobilové benziny Motorové nafty

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ENERGIE Z OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ A JEJÍ VLASTNOSTI Mojmír Vrtek Fakulta strojní Katedra energetiky Historický vývoj spotřeby energie Průměrný příkon na 1

Více

Zpracování ropy doc. Ing. Josef Blažek, CSc. 9. přednáška

Zpracování ropy doc. Ing. Josef Blažek, CSc. 9. přednáška ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Zpracování ropy doc. Ing. Josef Blažek, CSc. 9. přednáška Emise ze zpracování ropy, BREF, komplexita rafinérií Emise

Více

UHLOVODÍKOVÉ TECHNOLOGIE PERSPEKTIVY A VÝZVY

UHLOVODÍKOVÉ TECHNOLOGIE PERSPEKTIVY A VÝZVY UHLOVODÍKOVÉ TECHNOLOGIE PERSPEKTIVY A VÝZVY Doc. Ing. Jaromír Lederer, CSc. VUANCH/UniCRE O ČEM BUDEME DISKUTOVAT? CO POTŘEBUJEME DNES? KRYTÍ NAŠICH POTŘEB - DOSTATEK ROPY ZÁKLADNÍ CHEMIKÁLIE A PALIVA

Více

technických prohlídkách Nová technická řešení a jiná opatření ke snížení výfukových emisí:

technických prohlídkách Nová technická řešení a jiná opatření ke snížení výfukových emisí: Emisní vlastnosti automobilů a automobilových motorů Ochrana životního prostředí: podíl automobilové dopravy na celkovém znečištění ovzduší Emisní předpisy: CARB, EPA, ECE (EHK), národní legislativa Emisní

Více

Současný stav výroby a spotřeby biopaliv a dosažení cíle podílu nosičů energie z obnovitelných zdrojů v dopravě

Současný stav výroby a spotřeby biopaliv a dosažení cíle podílu nosičů energie z obnovitelných zdrojů v dopravě Praha, 2013 1 VÚZT, v.v.i. PETROLsummit 13 SVB Současný stav výroby a spotřeby biopaliv a dosažení cíle podílu nosičů energie z obnovitelných zdrojů v dopravě Ing. Petr Jevič, CSc., prof. h.c. Výzkumný

Více

International Conference on Sustainable Energy Engineering and Application Biomass and Solar Energy for Sustainabe Development

International Conference on Sustainable Energy Engineering and Application Biomass and Solar Energy for Sustainabe Development International Conference on Sustainable Energy Engineering and Application Biomass and Solar Energy for Sustainabe Development Školení účastníků projektu Inovace a rozvoj výuky ekoinovací v bakalářských

Více

Energetické využití odpadu. 200 let První brněnské strojírny

Energetické využití odpadu. 200 let První brněnské strojírny 200 let První brněnské strojírny Řešení využití odpadů v nové produktové linii PBS Spalování odpadů Technologie spalování vytříděného odpadu, kontaminované dřevní hmoty Depolymerizace a možnosti využití

Více

Možné přínosy zavádění biopaliv k plnění Kjótského protokolu

Možné přínosy zavádění biopaliv k plnění Kjótského protokolu Divize dopravní infrastruktury a životního prostředí Oblast alternativních paliv a pohonů Ochrana ovzduší ve státní správě III teorie a praxe Možné přínosy zavádění biopaliv k plnění Kjótského protokolu

Více

Scénáře rozvoje alternativních

Scénáře rozvoje alternativních Scénáře rozvoje alternativních paliv v dopravě v ČR Ing. Mgr. Hana Brůhová-Foltýnová, PhD. E-mail: hana.foltynova@czp.cuni.cz Tel.: 251 8 246 Struktura prezentace Představení scénářů Použitá metodologie

Více

Emise oxidu uhličitého

Emise oxidu uhličitého Autor Ing. Vladimír Neužil, CSc. Organizace KONEKO Marketing spol. s r.o. Název textu Emise oxidu uhličitého Blok BK2 - Emise-stacionární zdroje Datum Červenec 2001 Poznámka Text neprošel redakční ani

Více

Vyspělá biopaliva v dopravě

Vyspělá biopaliva v dopravě ČESKÁ ASOCIACE PETROLEJÁŘSKÉHO PRŮMYSLU A OBCHODU CZECH ASSOCIATION OF PETROLEUM INDUSTRY AND TRADE U Trati 42 100 00 Praha 10 Strašnice tel.: +420 274 817 404 E-mail: cappo@cappo.cz Česká asociace petrolejářského

Více

Aktualizace Státní energetické koncepce

Aktualizace Státní energetické koncepce Aktualizace Státní energetické koncepce XXIV. Seminář energetiků Valašské Klobouky, 22. 01. 2014 1 Současný stav energetiky Vysoký podíl průmyslu v HDP + průmyslový potenciál, know how - vysoká energetická

Více

VÝZKUMNÉ ENERGETICKÉ CENTRUM

VÝZKUMNÉ ENERGETICKÉ CENTRUM VÝZKUMNÉ ENERGETICKÉ CENTRUM VŠB Technická univerzita Ostrava EMISNÉ ZAŤAŽENIE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, 11. 12. 06. 2015 Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Stručně o VEC Založeno roku 1999 pracovníky z Katedry energetiky

Více

o obnovitelných zdrojích energie v ČR

o obnovitelných zdrojích energie v ČR Zkušenosti s implementací směrnice o obnovitelných zdrojích energie v ČR Ing. Ivan Ottis,, předseda p představenstvap Ing. Miloš Podrazil, generáln lní sekretář Česká asociace petrolejářsk U trati 42,

Více

Potenciál biopaliv ke snižování zátěže životního prostředí ze silniční dopravy

Potenciál biopaliv ke snižování zátěže životního prostředí ze silniční dopravy Potenciál biopaliv ke snižování zátěže životního prostředí ze silniční dopravy Vojtěch MÁCA vojtech.maca@czp.cuni.cz Doprava a technologie k udržitelnému rozvoji Karlovy Vary, 14. 16. 9. 2005 Definice

Více

Výroba elektřiny z OZE včetně předpokladu pro rok 2005, 2006 a 2010 [ERÚ]

Výroba elektřiny z OZE včetně předpokladu pro rok 2005, 2006 a 2010 [ERÚ] Současný stav využívání OZE v ČR Výroba elektřiny z OZE včetně předpokladu pro rok 2005, 2006 a 2010 [ERÚ] 2001 2004 2005 2006 2010 [MWh] [MWh] [MWh] [MWh] [MWh] MVE (

Více

Užití biopaliv v dopravě - legislativa a realita

Užití biopaliv v dopravě - legislativa a realita Užití biopaliv v dopravě - legislativa a realita Kulatý stůl Opatření ke snížení emisí skleníkových plynů ze spalování PHM, Praha, 24. června 2013 Ing. Václav Pražák Ing. Miloš Podrazil vedoucí řízení

Více

TERMICKÉ PROCESY PŘI VYUŽITÍ ALTERNATIVNÍCH SUROVIN. Most, 13.6.2013 Autor: Doc. Ing. J.LEDERER, CSc.

TERMICKÉ PROCESY PŘI VYUŽITÍ ALTERNATIVNÍCH SUROVIN. Most, 13.6.2013 Autor: Doc. Ing. J.LEDERER, CSc. TERMICKÉ PROCESY PŘI VYUŽITÍ ALTERNATIVNÍCH SUROVIN Most, 13.6.2013 Autor: Doc. Ing. J.LEDERER, CSc. OBSAH PRINCIPY POUŽÍVANÝCH TERMOCHEMICKÝCH PROCESŮ VELKOKAPACITNÍ REALIZACE TERMOCHEMICKÝCH PROCESŮ

Více

Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu

Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu SOUČASNÝ VÝVOJ A PERSPEKTIVY MOTOROVÝCH PALIV DO ROKU 2020 Ing. Miloš Podrazil, generální sekretář Česká asociace petrolejářského U trati 1226/42, 100 00 Praha 10 tel.: 274 817 509 fax: 274 815 709 e-mail:

Více

ČESKÁ RAFINÉRSKÁ ZAJISTILA VÝROBU BEZSIRNÝCH MOTOROVÝCH PALIV PROGRAM ČISTÁ PALIVA (2003 2008)

ČESKÁ RAFINÉRSKÁ ZAJISTILA VÝROBU BEZSIRNÝCH MOTOROVÝCH PALIV PROGRAM ČISTÁ PALIVA (2003 2008) ČESKÁ RAFINÉRSKÁ ZAJISTILA VÝROBU BEZSIRNÝCH MOTOROVÝCH PALIV PROGRAM ČISTÁ PALIVA (2003 2008) Ing. Ivan Souček, Ph.D. ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. 15. prosince 2008, Praha Důvody pro nové kvalitativní/ekologické

Více

Zplyňování biomasy. Sesuvný generátor. Autotermní zplyňování Autotermní a alotermní zplyňování

Zplyňování biomasy. Sesuvný generátor. Autotermní zplyňování Autotermní a alotermní zplyňování Zplyňování = termochemická přeměna uhlíkatého materiálu v pevném či kapalném skupenství na výhřevný energetický plyn pomocí zplyňovacích médií a tepla. Produktem je plyn obsahující výhřevné složky (H 2,

Více

Program aplikace biopaliv v dopravě a jeho dopady na technické normy

Program aplikace biopaliv v dopravě a jeho dopady na technické normy Program aplikace biopaliv v dopravě a jeho dopady na technické normy Vladimír Matějovský, QMS Consulting, Praha Motivace vývoje vlastností paliv - téměř celé století vývoj motivován zvyšováním výkonu motoru

Více

ČESKÁ TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA

ČESKÁ TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA RESPONSIBLE CARE ČESKÁ TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA PRO UŽITU ITÍ BIOSLOŽEK V DOPRAVĚ A CHEMICKÉM PRŮMYSLU USTAVUJÍCÍ VALNÁ HROMADA 19.6.2008 Pavel Švarc ČESKÁ TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA BIOPALIVA Cílem Platformy

Více

Kvalita motorových paliv na bázi obnovitelných zdrojů energie 28.11.2013

Kvalita motorových paliv na bázi obnovitelných zdrojů energie 28.11.2013 Kvalita motorových paliv na bázi obnovitelných zdrojů energie 28.11.2013 Ing.Vladimír Třebický OSNOVA Sortiment paliv na bázi obnovitelných zdrojů energie zážehové motory E-10, E10+, E-85 vznětové motory

Více

Technologie transferu komunálního odpadu na energii (alternativa spalování) stav Ing. Leoš Gál. předseda ČTPB

Technologie transferu komunálního odpadu na energii (alternativa spalování) stav Ing. Leoš Gál. předseda ČTPB Technologie transferu komunálního odpadu na energii (alternativa spalování) stav 2016 Ing. Leoš Gál předseda ČTPB ČR uvažuje a plánuje o masivní investice do spaloven odpadů... Česká technolgická platforma

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ - ENERGETICKÝ ÚSTAV ODBOR TERMOMECHANIKY A TECHNIKY PROSTŘEDÍ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ - ENERGETICKÝ ÚSTAV ODBOR TERMOMECHANIKY A TECHNIKY PROSTŘEDÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ - ENERGETICKÝ ÚSTAV ODBOR TERMOMECHANIKY A TECHNIKY PROSTŘEDÍ doc. Ing. Josef ŠTETINA, Ph.D. stetina@fme.vutbr.cz Předmět 3. ročníku BS http://ottp.fme.vutbr.cz/sat/

Více

Motorová paliva současnosti

Motorová paliva současnosti Motorová paliva současnosti Ing. Václav Pražák vedoucí řízení kvality produktů, ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s., Litvínov Kulatý stůl Motorová paliva pro silniční dopravu Dostihový klub, Hipodrom Most, 20. června

Více

Rafinérie Kralupy od hydroskimmingu k. Ing. Ivan Souček. generáln. (s podporou Hugo Kittela a Pavla Ballka)

Rafinérie Kralupy od hydroskimmingu k. Ing. Ivan Souček. generáln. (s podporou Hugo Kittela a Pavla Ballka) Rafinérie Kralupy od hydroskimmingu k hlubokému zpracování ropy Ing. Ivan Souček generáln lní ředitel (s podporou Hugo Kittela a Pavla Ballka) Česká rafinérsk rská a.s., Wichterleho 809, 278 52 Kralupy

Více

Energie z odpadních vod. Karel Plotěný

Energie z odpadních vod. Karel Plotěný Energie z odpadních vod Karel Plotěný Propojení vody a energie Voda pro Energii Produkce paliv (methan, ethanol, vodík, ) Těžba a rafinace Vodní elektrárny Chladící okruhy Čištění odpadních vod Ohřev vody

Více

VYUŽITÍ BIOETHANOLU JAKO PALIVA VE SPALOVACÍCH MOTORECH

VYUŽITÍ BIOETHANOLU JAKO PALIVA VE SPALOVACÍCH MOTORECH VYUŽITÍ BIOETHANOLU JAKO PALIVA VE SPALOVACÍCH MOTORECH JAN HROMÁDKO a, JIŘÍ HROMÁDKO b, PETR MILER a, VLADIMÍR HÖNIG a a PAVEL ŠTĚRBA c a Technická fakulta, Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká

Více

Kombinovaná výroba elektrické energie a tepla pomocí vysokoteplotních palivových článků s tuhým elektrolytem

Kombinovaná výroba elektrické energie a tepla pomocí vysokoteplotních palivových článků s tuhým elektrolytem VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE Ústav chemických procesů Akademie věd ČR Kombinovaná výroba elektrické energie a tepla pomocí vysokoteplotních palivových článků s tuhým elektrolytem Michael

Více

TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA SILNIČNÍ DOPRAVA. Koncepce IAP skupiny 5

TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA SILNIČNÍ DOPRAVA. Koncepce IAP skupiny 5 TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA SILNIČNÍ DOPRAVA Koncepce IAP skupiny 5 Skupina 5 Snižování negativních vlivů silniční dopravy na životní prostředí Výzkumné téma 1 - Kvalita ovzduší Výzkumné téma 2 - Hluková zátěţ

Více

VYUŽITELNOST ALTERNATIVNÍCH PALIV V LETECKÉ DOPRAVĚ

VYUŽITELNOST ALTERNATIVNÍCH PALIV V LETECKÉ DOPRAVĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ LETECKÝ ÚSTAV FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AEROSPACE ENGINEERING VYUŽITELNOST ALTERNATIVNÍCH

Více

EMISE Z AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY

EMISE Z AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY EMISE Z AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY Pavel Šimáček, Milan Pospíšil Vysoká škola chemickotechnologická v Praze ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ V EU DO R. 2020 Snížení emisí z dopravy o 80 % (v porovnání s r. 1995) Klíčové

Více

OSVĚDČENÁ VÝROBA PYROLÝZNÍHO OLEJE A JEHO PRAKTICKÉ VYUŽITÍ NEJEN V ENERGETICE. Kateřina Sobolíková

OSVĚDČENÁ VÝROBA PYROLÝZNÍHO OLEJE A JEHO PRAKTICKÉ VYUŽITÍ NEJEN V ENERGETICE. Kateřina Sobolíková OSVĚDČENÁ VÝROBA PYROLÝZNÍHO OLEJE A JEHO PRAKTICKÉ VYUŽITÍ NEJEN V ENERGETICE Kateřina Sobolíková Obsah Představení společnosti BTG Rychlá pyrolýza Technologie pro rychlou pyrolýzu Možnosti využití pyrolýzního

Více

VYUŽITÍ FERMENTAČNÍCH ZBYTKŮ ANAEROBNÍ DIGESCE JAKO PALIVA APPLICATION OF FERMENTED ANAEROBIC DIGESTION REMAINDERS AS FUEL

VYUŽITÍ FERMENTAČNÍCH ZBYTKŮ ANAEROBNÍ DIGESCE JAKO PALIVA APPLICATION OF FERMENTED ANAEROBIC DIGESTION REMAINDERS AS FUEL VYUŽITÍ FERMENTAČNÍCH ZBYTKŮ ANAEROBNÍ DIGESCE JAKO PALIVA APPLICATION OF FERMENTED ANAEROBIC DIGESTION REMAINDERS AS FUEL J. Kára 1 ), R. Koutný 1 ), J. Kouďa 2 ) 1 ) Výzkumný ústav zemědělské techniky,

Více

UNIPETROL Klíčový investiční projekt české petrochemie

UNIPETROL Klíčový investiční projekt české petrochemie UNIPETROL Klíčový investiční projekt české petrochemie Podnikatelské fórum 21. září 2015 Unipetrol základní fakta Nejvýznamnější rafinérská a petrochemická skupina v České republice a přední hráč na středoevropském

Více

Vladimír Matějovský. Kaňkova 32, 108 00 Praha 10 tel. 274 815 452, mob. 603 459 196, e-mail: michm@volny.cz, vladimir.matejovsky@tiscali.

Vladimír Matějovský. Kaňkova 32, 108 00 Praha 10 tel. 274 815 452, mob. 603 459 196, e-mail: michm@volny.cz, vladimir.matejovsky@tiscali. Vladimír Matějovský Kaňkova 32, 108 00 Praha 10 tel. 274 815 452, mob. 603 459 196, e-mail: michm@volny.cz, vladimir.matejovsky@tiscali.cz Automobilová paliva Grada Publishing, spol. s r. o., 2004 Názvy

Více

Revamp hydrokrakové jednotky České

Revamp hydrokrakové jednotky České Revamp hydrokrakové jednotky České rafinérské Ing. Milan Vitvar ČESKÁ RAFINERSKÁ, a.s. Obsah Hydrogenace Jednotka PSP Společné milníky rafinérie a jednotky PSP, I. revamp Synergie rafinerií a ethylenové

Více

TECHNOLOGIE 21. STOLETÍ

TECHNOLOGIE 21. STOLETÍ TECHNOLOGIE 21. STOLETÍ Ekologická transformace komunálního a jiného typu odpadu na energetické a materiálové využití na bázi plazmové technologie společnosti Westinghouse Plasma Corporation PGP Terminal,

Více

Nízkoteplotní katalytická depolymerizace

Nízkoteplotní katalytická depolymerizace Nízkoteplotní katalytická depolymerizace Katalytická termodegradace bez přístupu kyslíku Výroba energie nebo paliva z odpadních plastů, pneumatik a odpadních olejů Témata prezentace Profil společnosti

Více

Integrovaná soustava získávání energie využitím domácích obnovitelných a alternativních zdrojů

Integrovaná soustava získávání energie využitím domácích obnovitelných a alternativních zdrojů Integrovaná soustava získávání energie využitím domácích obnovitelných a alternativních zdrojů Prof. Ing. Petr Stehlík, CSc. Vysoké učení technické v Brně Ústav procesního a ekologického inženýrství Ing.

Více

Jakou budoucnost má automobilový benzín?

Jakou budoucnost má automobilový benzín? Jakou budoucnost má automobilový benzín? Ing.Hugo Kittel, CSc., MBA 1. Úvod: Pokud se hovoří o budoucnosti určitého motorového paliva, musí se zvažovat nejen palivo jako takové, ale všechny aspekty jeho

Více

Nakládání s upotřebenými odpadními oleji

Nakládání s upotřebenými odpadními oleji Nakládání s upotřebenými odpadními oleji 1.11.2012 Ing. Martin Holek, Bc. Lada Rozlílková množství v t 210 000 180 000 150 000 120 000 90 000 60 000 30 000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Více

Fyzikálně-chemické vlastnoti butanol-benzínových směsí

Fyzikálně-chemické vlastnoti butanol-benzínových směsí 24 Fyzikálně-chemické vlastnoti butanol-benzínových směsí Ing. Zlata Mužíková, Ing. Jaroslav Káňa, Doc. Ing. Milan Pospíšil, CSc., Prof. Ing. Gustav Šebor, CSc. Ústav technologie ropy a petrochemie, Vysoká

Více

Zpracování ropy doc. Ing. Josef Blažek, CSc. 8. přednáška

Zpracování ropy doc. Ing. Josef Blažek, CSc. 8. přednáška ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Zpracování ropy doc. Ing. Josef Blažek, CSc. 8. přednáška Vlastnosti a použití petrolejů, motorových naft, topných

Více

Evropskou komisí schválená podpora čistých a vysokoprocentních biopaliv v dopravě na období

Evropskou komisí schválená podpora čistých a vysokoprocentních biopaliv v dopravě na období Evropskou komisí schválená podpora čistých a vysokoprocentních biopaliv v dopravě na období 2016-2020 Ing. Jan Gallas, Ing. Vlastimil Zedek, Ing. Karel Trapl, Ph.D. Ministerstvo zemědělství ČR Cíle EU

Více

ČESKÉ RAFINÉRSKÉ, a.s.

ČESKÉ RAFINÉRSKÉ, a.s. Bilance vodíku v ČESKÉ RAFINÉRSKÉ, a.s. APROCHEM 2010 Kouty nad Desnou 19 21.4.2010 Ing.Hugo Kittel, CSc., MBA www.ceskarafinerska.cz 1 Obsah Úvod do problému Zdroje vodíku pro rafinérie Využití vodíku

Více

Technická specifikace přístrojů k zadávací dokumentaci Plynové chromatografy a analyzátory k pokusným jednotkám pro projekt UniCRE

Technická specifikace přístrojů k zadávací dokumentaci Plynové chromatografy a analyzátory k pokusným jednotkám pro projekt UniCRE Příloha č. 2 Technická specifikace přístrojů k zadávací dokumentaci Plynové chromatografy a analyzátory k pokusným jednotkám pro projekt UniCRE Část B AN1, AN2 Analyzátor pro stanovení oxidu uhelnatého,

Více

Compliance se směrnicemi EU o udržitelnosti výroby biopaliv do roku 2020 Splnění kritérií udržitelnosti, systém certifikace ISCC 19. 1.

Compliance se směrnicemi EU o udržitelnosti výroby biopaliv do roku 2020 Splnění kritérií udržitelnosti, systém certifikace ISCC 19. 1. Praha, 2011 1 Compliance se směrnicemi EU o udržitelnosti výroby biopaliv do roku 2020 Splnění kritérií udržitelnosti, systém certifikace ISCC 19. 1. 2011 Ing. Petr Jevič, CSc., prof. h.c. Výzkumný ústav

Více

TECHNOLOGIE VÝROBY BIOPALIV DRUHÉ GENERACE. JAN HROMÁDKO a, JIŘÍ HROMÁDKO b, PETR MILER a, VLADIMÍR HÖNIG a a MARTIN CINDR a. Obsah. 1.

TECHNOLOGIE VÝROBY BIOPALIV DRUHÉ GENERACE. JAN HROMÁDKO a, JIŘÍ HROMÁDKO b, PETR MILER a, VLADIMÍR HÖNIG a a MARTIN CINDR a. Obsah. 1. TECHNOLOGIE VÝROBY BIOPALIV DRUHÉ GENERACE JAN HROMÁDKO a, JIŘÍ HROMÁDKO b, PETR MILER a, VLADIMÍR HÖNIG a a MARTIN CINDR a a Technická fakulta, Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 129, 165 21

Více

VÝVOJ PATENTOVÉ OCHRANY

VÝVOJ PATENTOVÉ OCHRANY VÝVOJ PATENTOVÉ OCHRANY VE VEŘEJNÉM VÝZKUMU V ČÍSLECH Karel Eliáš Společný seminář TC AV ČR a ČSÚ Technologické centrum AV ČR, Ve Struhách, Praha 0. Duben 0 Na padesátém, 00 Praha 0 czso.cz / Patentová

Více

průmyslu a obchodu Ing. Václav Loula, vedoucí pracovní skupiny pro rozvoj petrolejářského průmyslu Ing. Miloš Podrazil, generální sekretář

průmyslu a obchodu Ing. Václav Loula, vedoucí pracovní skupiny pro rozvoj petrolejářského průmyslu Ing. Miloš Podrazil, generální sekretář Zkušenosti s uplatněním biopaliv a další vývoj jejich použití v dopravě Ing. Václav Loula, vedoucí pracovní skupiny pro rozvoj petrolejář průmyslu Ing. Miloš Podrazil, generální sekretář Česká asociace

Více

Zpracování ropy doc. Ing. Josef Blažek, CSc. 7. přednáška

Zpracování ropy doc. Ing. Josef Blažek, CSc. 7. přednáška ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Zpracování ropy doc. Ing. Josef Blažek, CSc. 7. přednáška Spalování pohonných hmot, vlastnosti a použití plynných uhlovodíků

Více

Možnosti využití etherů a bioetherů při mísení automobilových benzínů

Možnosti využití etherů a bioetherů při mísení automobilových benzínů Možnosti využití etherů a bioetherů při mísení automobilových benzínů Ing. Jakub Gleich Česká rafinérská a.s. Kulatý stůl: Opatření ke snížení emisí skleníkových plynů ze spalování PHM do roku 2020 Praha,

Více

Kvalita motorových paliv v ČR po roce 2005 a porovnání s EU

Kvalita motorových paliv v ČR po roce 2005 a porovnání s EU Kvalita motorových paliv v ČR po roce 2005 a porovnání s EU Ing. Václav Pražák Česká rafinérská, a.s., Litvínov; ČAPPO, Praha, Pracovní skupina pro rozvoj petrolejářského průmyslu Všichni považujeme za

Více

A Teploty varu n-alkanů [57]

A Teploty varu n-alkanů [57] A Teploty varu n-alkanů [57] Počet atomů uhlíku Teplota varu Počet atomů uhlíku Teplota varu Počet atomů uhlíku Teplota varu Počet atomů uhlíku Teplota varu - C - C - C - C 2-89 13 235 24 391 35 489 3-42

Více

Bioenergetické centrum pro měření parametrů tuhých biopaliv

Bioenergetické centrum pro měření parametrů tuhých biopaliv Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i. Bioenergetické centrum pro měření parametrů tuhých biopaliv Petr Hutla Petr Jevič Bioenergetické centrum bylo vybudováno v rámci projektu CZ.2.16/3.1.00/24502

Více

Praktické zkušenosti s motorovými palivy

Praktické zkušenosti s motorovými palivy Ing. Pavel Cimpl ČEPRO, a.s. 1 Obsah: Úvod Legislativa Norma 65 6500 Technické specifikační normy Kritické parametry ovlivňující manipulace a podmínky a dobu bezpečného skladování Poznatky a zkušenosti

Více

SGS Czech Republic, s.r.o. Zkušební laboratoř U Trati 42, 100 00, Praha 10

SGS Czech Republic, s.r.o. Zkušební laboratoř U Trati 42, 100 00, Praha 10 Příloha je nedílnou součástí Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Laboratoř Praha U Trati 42, Praha 10, 100 00 2. Laboratoř Kolín Ovčárecká 314, Kolín V, 280 00 3. Mobilní laboratoř U Trati 42, Praha 10,

Více

Chemické procesy v ochraně životního prostředí

Chemické procesy v ochraně životního prostředí Chemické procesy v ochraně životního prostředí 1. Vliv výroby energie na životní prostředí 2. Zpracování výfukových plynů ze spalovacích motorů 3. Zachycování oxidů síry ve spalinách 4. Výroba paliv pro

Více

Heterogenní katalýza

Heterogenní katalýza Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR Heterogenní katalýza Blanka Wichterlová Katalýza cíle Zvýšení rychlosti reakce termodynamicky schůdné Snížení aktivační bariéry tvorbou vazby s katalyzátorem

Více

Škodliviny v ovzduší vznikající spoluspalováním komunálního odpadu v domácnostech

Škodliviny v ovzduší vznikající spoluspalováním komunálního odpadu v domácnostech Seminář Škodliviny v ovzduší vznikající spoluspalováním komunálního odpadu v domácnostech 18. 19.6.2015 hotel Duo, Horní Bečva 2 Představení projektu Název projektu: Oblast podpory: Zachování životního

Více

Malé vodní zdroje energie jako součást energetické soběstačnosti obce

Malé vodní zdroje energie jako součást energetické soběstačnosti obce Malé vodní zdroje energie jako součást energetické soběstačnosti obce v. 4.0 EVROPSKÝ ZEMĚDĚLSKÝ FOND PRO ROZVOJ VENKOVA EVROPA INVESTUJE DO VENKOVSKÝCH OBLASTÍ SimulTURB Rolling Fluid Machine Turbine

Více

Prezentace PREOL a.s.

Prezentace PREOL a.s. Prezentace PREOL a.s. Leden 2013 Kdo je PREOL, a.s. Dceřiná společnost AGROFERT HOLDING, a.s. Centrum pro vývoj a výrobu biopaliv ve skupině Společnost PREOL, a.s. byla založena v lednu 2003 Výstavba jednotky

Více

Povinnost snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot a možnosti jejího splnění využitím biopaliv

Povinnost snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot a možnosti jejího splnění využitím biopaliv Povinnost snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot a možnosti jejího splnění využitím biopaliv Ing. Petr Jevič, CSc., prof. h.c., Ing. Zdeňka Šedivá VÚZT, v.v.i. & SVB Praha Obligation to Reduce

Více

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA DIPLOMOVÁ PRÁCE

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA DIPLOMOVÁ PRÁCE MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA DIPLOMOVÁ PRÁCE BRNO 2010 RADEK LUKŮVKA 1 MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ Agronomická fakulta Ústav techniky a automobilové dopravy MOTOROVÁ PALIVA NA BÁZI ROSTLINNÝCH

Více

Porovnání environmentálních dopadů obnovitelných zdrojů energie z pohledu LCA

Porovnání environmentálních dopadů obnovitelných zdrojů energie z pohledu LCA Porovnání environmentálních dopadů obnovitelných zdrojů energie z pohledu LCA Doc. Ing. Vladimír Kočí, PhD.; Ústav chemie ochrany prostředí, VŠCHT Praha, vlad.koci@vscht.cz Ing. Luboš Nobilis; ECO trend

Více

Výsledky vyhodnocení splnění podmínek 2. veřejné soutěže Programu podpory aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje DELTA

Výsledky vyhodnocení splnění podmínek 2. veřejné soutěže Programu podpory aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje DELTA Výsledky vyhodnocení splnění podmínek 2. veřejné soutěže Programu podpory aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje DELTA 1. Seznam návrhů projektů, které splňují podmínky veřejné soutěže (návrhy

Více

EFFECT OF COMBUSTION OF ALTERNATIVE FUELS ON DIESEL ENGINE EXHAUST EMISSIONS

EFFECT OF COMBUSTION OF ALTERNATIVE FUELS ON DIESEL ENGINE EXHAUST EMISSIONS EFFECT OF COMBUSTION OF ALTERNATIVE FUELS ON DIESEL ENGINE EXHAUST EMISSIONS Polcar A., Čupera J. Department of Engineering and Automobile Transport, Faculty of Agronomy, Mendel University in Brno, Zemědělská

Více

EVROPSKÁ STANDARDIZACE TUHÝCH ALTERNATIVNÍCH PALIV. Ing. Jan Gemrich

EVROPSKÁ STANDARDIZACE TUHÝCH ALTERNATIVNÍCH PALIV. Ing. Jan Gemrich EVROPSKÁ STANDARDIZACE TUHÝCH ALTERNATIVNÍCH PALIV Ing. Jan Gemrich Agregované údaje - spotřeba tepla na výpal slínku Agregované údaje - palivová základna cementářského průmyslu Agregované údaje - emise

Více