Informace o konání 1. Valné hromady České podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informace o konání 1. Valné hromady České podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj dne 25. 6. 2012"

Transkript

1 Informace o konání 1. Valné hromady České podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj dne Deset zakládajících členů české pobočky této prestižní Světové Podnikatelské Rady pro udržitelný rozvoj se sešlo na 1. Valné hromadě, aby si zvolilo ze svých řad oficiální zástupce, dohodlo se na hlavních organizačních principech a k otevřené diskuzi o programové strategii a projektech. Další činnost tak bude řídit zvolené Prezidium v čele s Prezidentem Pavlem Kafkou a viceprezidenty Petrem Kalašem a Janem Žůrkem. Presidium bude řídit 5-ti členný Výkonný výbor, ve kterém působí zástupci zakládajících členů. Výkonným ředitelem sdružení byl zvolen Ivo Gajdoš. Do Stanov sdružení bylo odsouhlaseno trojí členství: 1. řádní členové, 2. přidružení členové a 3. aktivní podporovatelé. Právě ve 3. kategorii je dána možnost podpory ze strany státních orgánů, vysokých škol, výzkumných a společenských organizací a dalších osobností, kteří nové trendy rozvoje společnosti a celé planety podporují. CBCSD však nejde jen o diskuzi o problémech, ale hlavně o konkrétní činnost a realizaci projektů, které budou zajímavé pro zúčastněné firmy i celou společnost. Proto byla druhá část Valné hromady zaměřena na odborný program, ve kterém vystoupil nejprve prof. Moldan z Rady vlády ČR pro udržitelný rozvoj, který se právě vrátil ze Světového summitu v Riu de Janeiro (Rio+20). Když hovořil o výsledcích Summitu, ocenil iniciativy podnikatelské komunity, která tam byla silně zastoupena, ale byl velmi skeptický co se týče politických závěrů dosažených v Riu. Prof. Moos, prorektor ČVUT, hovořil o nových trendech v dopravních systémech, které nás v nejbližším období čekají, se zaměřením na elektrifikaci silniční dopravy. Arch. Štěpánek z katedry environmentálního designu zaměří spolupráci s CBCSD na nízkoenergetické domy. Zajímavé bylo vystoupení Franka Nekováře, prezidenta podnikatelsky orientovaného NGO WGL. Předložil projekt "Zelené plíce světa", který působí v Kongu a nabízí zajímavé příležitosti pro české firmy na budování infrastruktury a lesů v této části Afriky. Jeho prezentace způsobila okamžitý zájem mezi účastníky a vyvolala podporu některých firem, jako je Tesla Holding. Globální výhody tohoto záměru na změny klimatu a udržitelného rozvoje v Kongu si zaslouží mezinárodní pozornost a podporu WBCSD. Petr Kalaš, který má na starosti programovou náplň CBCSD a spolupráci s WBCSD se ve svém příspěvku zaměřil na zajímavé výstupy výročního summitu WBCSD v Montreaux. Na podzim 2012 plánuje pan Kalaš brainstormingový workshop s vybranými členy Regionální rady ze sousedních zemí za účelem zaměření činnosti CBCSD na domácí i mezinárodní projekty. Probíhá také čilá akviziční činnost s cílem rozšířit členskou základnu o nejvýznamnější firmy ze všech sektorů ekonomiky ČR. A právě nejvyšší představitelé firem jako ČEZ, Skanska, Agrofert, Holcim, atd. očekávají zapojení do konkrétních projektů, které budou pro jejich firmy zajímavé a budou mít mezinárodní

2 rozměr. Valná hromada tak splnila svůj účel: 1. založení právního subjektu, řídícího aktivity udržitelného rozvoje v ČR 2. nastínila strategii činnosti organizace 3. poskytla aktuální informace z Ria +20 a o nových trendech V+V ČR Připravil: Ivo Gajdoš, Výkonný ředitel CBCSD Přílohy: I. Schválená organizační struktura Czech BCSD: GENERAL ASSEMBLY VALNÁ HROMADA 1. Tvoří ji zakládající a řádní členové: Jan Žůrek Managing Partner KPMG Česká republika s.r.o. Stan Wiener General Manager Procurus Europa Miloš Malaník Country GM TNT Express s.r.o. Jaroslava Járková General Manager HENKEL ČR, spol. s r.o. Miroslav Ždánský CEO ŠKO-ENERGO Josef Pivoňka Partner Ernst &Young CR Pavel Kafka Prezident Česká manažerská asociace Petr Kalaš Poradce ministerstva Přípravný výbor CBCSD Ivo Gajdoš Viceprezident ČMA Přípravný výbor CBCSD Frank Nekovář Prezident WGL Přípravný výbor CBCSD

3 PREZIDIUM Prezident Czech BCSD: Viceprezident Czech BCSD: Viceprezident Czech BCSD: Viceprezident Czech BCSD: Pavel Kafka Petr Kalaš Jan Žůrek neobsazen REVIZOR Josef Pivoňka (Ernst &Young CR) VÝKONNÝ VÝBOR 1. František Nekovář (WGL) 2. Stan Wiener (Procurus Europa) 3. Monika Kofroňová (Henkel) 4. Eva Yildirim (TNT) 5. neobsazeno VÝKONNÝ ŘEDITEL Ivo Gajdoš (ČMA) ADMINISTRATIVNÍ PODPORA Navrhne výkonný ředitel II. Anotace projektu WGL pro Afriku: - Příležitosti pro české firmy proniknout na trhy ve frankofonní Africe World's Green Lungs (WGL) je nezisková organizace založená v r v Praze. Ve spolupráci s vládami zemí Konžské pánve připravuje komplexní projekty pro obnovu ekosystémových služeb krajiny jako základnu pro všestranný trvale udržitelný hospodářský a sociální rozvoj s množstvím investičních příležitosti. V r zahájila pilotní projekt AgroForestry na území o výměře km2 v oblasti Kindu provincie Maniema v Demokratické republice Kongo. WGL má akreditaci a svoje kanceláře v Kinshase a Zongo (DRK) a dále v Bangui ve Středoafrické republice. WGL vytváří platformu pro působení dalších firem, které mají zájem investovat v daném regionu v celé řadě odvětví nebo získávat zde zakázky v programech financovaných z mezinárodních rozvojových fondů. Konkrétní spolupráce již byla zahájena např. v oblasti elektrifikace pomocí solární energie, zásobování pitnou vodou či výroby biologických hnojiv. Mezi další zajímavé segmenty trhu patří

4 zejména obnova dopravní infrastruktury, zajištění dostupnosti zdravotní péče, zemědělství a výroba potravin, sociální bytová výstavba, produkce biopaliv (palmový olej) či offsetové projekty. V regionu se rovněž nacházejí nedotčené zásoby nerostných surovin. WGL zajišťuje logistiku, bezpečnost a efektivní styk s místními komunitami a vládami. Češi mají v Africe velký kredit. Nemají koloniální minulost. České produkty jsou kvalitní. České firmy mohou proto úspěšně vstoupit na trhy ve frankofonní rovníkové Africe prostřednictvím rozvojových projektů. WGL zde nyní svými aktivitami otevírá českým firmám konkrétní příležitosti rozšířit své podnikání a zároveň tak přispět k udržitelnému hospodářskému rozvoji regionu. S ohledem na vzrůstající environmentální uvědomění veřejnosti je to cesta, jak nejen nalézt uplatnění na dalším trhu, ale také jak prakticky naplnit principy Corporate social responsibility. Vypracoval: Frank Nekovář, Prezident WGL - Prezentace dalších vystoupení na Valné hromadě tvoří samostatné přílohy této informace. III. Fotogalerie z Valné hromady: Obr. 9: zleva: Lucie Záhorská, Manager, Business Leaders Forum; Josef Trochta, Executive Director, WGL; Bedřich Moldan, Místopředseda, Rada vlády pro udržitelný rozvoj; Anton Uhnák, Chairman, Česko-korejský výbor Hospodářské komory ČR

5 Obr. 13: Radka Pokorná, Expert Guarantor, Blue Events; Monika Kofroňová, Interim Corporate Communication Manager, Henkel ČR; Lucie Záhorská, Manager, Business Leaders Forum Obr. 23: Frank Nekovář, President, World s Green Lungs (WGL); Petr Kalaš, Poradce ministerstva; Pavel Kafka, President, Česká manažerská asociace

6 Obr. 31a: Jan Tošovský, Executive Director, WGL; Josef Trochta, Executive Director, WGL; Jaroslav Hyhlík, COO, Tesla; Radka Pokorná, Expert Guarantor, Blue Events; Ivo Gajdoš, Vice-president, Czech Management Association; Frank Nekovář, President, World s Green Lungs (WGL); Pavel Kafka, President, Czech Management Association; Luděk Pitra, Executive, BASE - Renewable energy; Petr Kalaš, Adviser to the Ministry; Stanislav Wiener, General Manager, Procurus Europa; Monika Kofroňová, Interim Corporate Communication Manager, Henkel ČR; Miloš Malaník, Country General Manager, TNT Express; Lucie Záhorská, Manager, Business Leaders Forum; Michal Broža, Officer in Charge, United Nations Info Centre Prague; Martin Walter, Corporate Affairs Manager, Nestlé Česko; Anton Uhnák, Chairman, Czech-Korean Committee of the Chamber of Commerce Obr.26: Bedřich Moldan, Místopředseda, Rada vlády pro udržitelný rozvoj;

7 Obr.33: Stan Wiener, General Manager, Procurus Europa; Petr Kalaš, Poradce ministerstva; Obr.34: Pavel Kafka, President, ČMA; Luděk Pitra, Executive, BASE - Renewable energy;

8 Obr.35: Stan Wiener, General Manager, Procurus Europa; Josef Trochta, Executive Director, WGL; Jan Tošovský, Executive Director, WGL; Ivo Gajdoš, Vice-president CMA; Frank Nekovář, President, WGL; Foto: Prague Leaders Magazine