STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV. Nadváha a obezita. Pandemie 21. století. Centrum podpory veřejného zdraví

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV. Nadváha a obezita. Pandemie 21. století. Centrum podpory veřejného zdraví 24. 2. 2013"

Transkript

1 STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV Nadváha a obezita Pandemie 21. století Centrum podpory veřejného zdraví Etipatogeneze, prevalence, náklady na zdravotní péči a ekonomické ztráty v důsledku léčby, efektivita primární prevence obezity, institucionální spolupráce v ČR v prevenci obezity

2 Obsah Nadváha a obezita v celosvětovém a evropském kontextu... 2 Definice obezity... 5 Příčiny obezity... 8 Nadváha a obezita dětí v ČR v roce Zdravotní důsledky nadváhy a obezity Léčba obezity v dětském věku Výdaje na zdravotnictví v roce 2011 v ČR Náklady na léčbu obézních pacientů Makroekonomické ztráty způsobené nadváhou a obezitou v ČR Prostředky reálně vynakládané na prevenci obezity v ČR Strategické oblasti primární prevence obezity Zahraniční legislativa v primární prevenci obezity Strategie prevence obezity podle skupin obyvatelstva Institucionální podpora primární prevence obezity v ČR... 36

3 Nadváha a obezita v celosvětovém a evropském kontextu V roce 1997 vyhlásila WHO obezitu za celosvětovou epidemii, v roce 2002 označila problém nadváhy jako šesté nejvýznamnější riziko ohrožující zdraví. V roce 2006 přijalo zasedání ministrů zdravotnictví v Istanbulu Evropskou chartu o obezitě, ve které je zdůrazněna zvyšující se prevalence nadváhy a obezity u dětí a potřeba její prevence a léčby. V roce 2009 byl vyhlášen při tiskové konferenci v Evropském parlamentu v Bruselu Evropský den obezity (EOD). Cílem této akce je motivace a podpora lidi s nadváhou a obezitou ke změně životního stylu, zlepšení jejich zdraví a kvality života. Evropský den obezity (EOD) se koná v celé Evropě třetí sobotu v květnu každého roku. Podle WHO je ve světě asi 250 milionů obézních osob. V některých zemích tvoří obézní lidé více jak 50% populace (doc. Hainer, konference Obezita- epidemie třetího tisíciletí, Brno, a ). Obezita se na celém světě jako příčina smrti podílí na 1 miliónu úmrtí ročně a na 12 miliónech let života v nemoci (890 mil. obyvatel celkem, 9,8 mil. zemřelých ročně). (Prof. MUDr. J. Holčík, DrSc: Zdravotní politika. Přednáška na Ekonomicko-správní fakultě MU Brno.) Prudký nárůst moderních životních rizik znázorňuje obrázek. Tradiční životní rizika ustupují a jejich místo zaujímají rizika nová, jako je obezita a nadváha, užívání tabáku, dopravní úrazy, kvalita ovzduší ve městech a další. Global Health Risks report, WHO

4

5 Čtvrtina školáků v Evropě má nadváhu nebo je obézních. Každý rok se toto číslo zvyšuje o jeden milion dětí, přičemž u z nich přerůstá nadváha v obezitu. (http://ec.europa.eu/health-eu/news/2012/3/news_ _childhood_obesity_cs.htm) Změny v nadváze u 15 letých zaznamenané v evropských státech v letech ; ; Z grafu je patrný narůstající trend od roku 2001 do roku V ČR má polovina dospělých vyšší než normální hmotnost a tento podíl se nedaří snižovat, počet obézních naopak od počátku 90. let stoupá. Choroby spojené s obezitou jsou druhou nejčastější příčinou úmrtí u nemocí, kterým je možné předcházet, po onemocněních souvisejících s kouřením. Prevalence obezity dle některých posledních studií vykazuje stagnaci nebo mírný pokles (studie severských států i některé v ČR). Narůstá ale podíl dětí obézních nebo s nadváhou, každý pátý chlapec má vyšší než normální váhu. Přitom je známo, že s výskytem nadměrné hmotnosti v dětském věku stoupá riziko nadváhy v dospělosti. Z dospívajících má 10% abdominální obezitu, 20-25% adolescentů má známky metabolického syndromu. (studie COPAT)

6 Je zřejmé, že jednotlivě vyvíjené aktivity různých subjektů na podporu zdravého stravování a přiměřené fyzické aktivity nejsou v širším měřítku účinné a že jsou zapotřebí opatření ve všech oblastech vládní politiky, na všech úrovních veřejné správy pomocí řady nástrojů včetně legislativních, s účastí soukromého sektoru (např. potravinářského průmyslu) a občanské společnosti. (Puklová,V.,Výskyt nadváhy a obezity, SZÚ 2012) Společnost pro výživu ve spolupráci s Odbornou společností praktických dětských lékařů a s pracovní skupinou Sekce dětské obezitologie den na Konferenci školního stravování v Pardubicích vyhlásila dnem boje proti dětské obezitě. (Marinov,Z.,Den boje proti dětské obezitě, FN Motol) Definice obezity Obezita je chronické onemocnění, charakterizované ukládáním nadměrných zásob tuku v těle, v Mezinárodní klasifikaci nemocí má číslo Dg. E 66. Podle BMI (viz níže) se rozlišuje 18,49 podváha 18,5 24,9 normální váha 25 29,9 nadváha 30 34,9 obezita I. stupně 35 39,9 obezita II. stupně 40 obezita III. stupně (morbidní, extrémní) Pro posouzení nadváhy a obezity se v ČR používá u dospělých BMI (Body Mass Index) = kg/výška v m 2 WHR (Waist Hip Ratio Index) používá se jako ukazatel distribuce tuku v těle, WHR = obvod pasu (cm)/obvod boků (cm) Typ distribuce tuku v těle ženy muži spíš periferní <0,75 <0,85 vyrovnaná 0,75-0,8 0,85-0,9 centrální 0,8-0,85 0,9-0,95 riziková centrální >0,85 >0,95

7 rizikové ukládání tuku v těle obvod pasu zvýšené riziko vysoké riziko ženy větší než 80cm větší než 88 cm muži větší než 94cm větší než 102 cm u dětí do 5 let percentilový graf podle hmotnosti a tělesné výšky (graf je uveden ve Zdravotním a očkovacím průkazu dítěte/ ZOPu) u dětí a mládeže ve věku 7-18 let v ČR národní standardy BMI, založené na výsledcích celostátního antropologického výzkumu. Za nadváhu je považováno zařazení jedince podle BMI do pásma mezi 90. až

8 97. percentilem BMI, za obezitu zařazení do pásma nad 97. percentil. (Standardy léčebných postupů a kvalita ve zdravotní péči, Pediatrie, Obezita u dětí, květen 2011). Percentilové pásmo Hodnocení dítěte nad 97. perc. obézní perc. s nadměrnou hmotností perc. robustní perc. proporční perc. štíhlé perc. s nízkou hmotností pod 3. perc hubené S účinností od 1. dubna 2012 má v ČR praktický lékař pro děti a dorotst povinnost při preventivních prohlídkách sledovat hodnotit růst a vývoj dítěte za použití růstových grafů (Vyhláška č. 70/2012 Sb., 3)

9 Je nutné podporovat správné používání růstových grafů jako základní diagnostické pomůcky diagnostikování obezity v dětském věku. Růstové grafy jsou k dispozici na webových stránkách SZÚ (http://www.szu.cz/publikace/data/rustove-grafy) a jsou m.j. součástí softwaru RůstCZ, který je volně ke stažení na www stránkách SZÚ (http://www.szu.cz/publikace/data/program-rustcz-ke-stazeni). Program umožňuje přesné zařazení dítěte do percentilového pásma a tím i snadné vyhodnocení přiměřené hmotnosti dítěte, resp. předběžné určení nadváhy, obezity nebo nízké hmotnosti. Růstové grafy jsou rovněž součástí některých dalších software pro praktické lékaře pro děti a dorost. V ČR jsou v platnosti růstové grafy postavené na pravidelných, po deseti letech se opakujících celostátních antropologických výzkumech (CAV) dětí a mládeže 0-18 let, zahrnující 3 5 % populace daného věku. Vznikla tak ojedinělá řada růstových dat, která umožňují unikátní sledování mj. i dlouhodobého vývoje obezity, nadváhy a nízké hmotnosti v populaci již od 2. světové války. Protože na již 7. takový výzkum, který se měl konat v roce 2011, nebyly uvolněny finanční prostředky, jsou v platnosti růstové grafy z roku 1991 a Příčiny obezity Obezita je celoživotní multifaktoriálně podmíněné onemocnění. O hormonální poruchu se jedná v méně než 1% případů, genetická náchylnost se však na etiopatogenezi obezity podílí asi ze %. Mezi hlavní příčiny obezity patří pozitivní energetická bilance v důsledku nezdravého životního stylu. Příčinou obezity u 95 % dětí je příjem energie je vyšší než výdej v průměru o 20 % a/nebo nutričně nevhodná skladba stravy a nedostatečná pohybová aktivita. 76 % českých školáků uvádí, že pravidelně sleduje TV a jen 20% pravidelně sportuje. (HBSC). Větší podíl obézních se také vyskytuje mezi nekojenými dětmi. (prim. Fruhauf, konference Obezita- epidemie třetího tisíciletí, a , Brno)

10 HBSC 2010 Nevhodná strava je dána zvyklostmi rodiny i jednotlivce - úpravou stravy, stravovacím režimem, množstvím stravy (nevhodná úprava masa - smažení, pečení grilování, konzumace bílého pečiva, zahušťované omáčky, tučná masa, sladká jídla, moučníky, slazené nápoje, sladké tyčinky, smažené bramborové lupínky, vynechávání snídaní), trávením volného času, pohybovou aktivitou. Téměř 40% dětí uvádí, že si ve školním bufetu kupují sladkosti. (HBSC 2010). HBSC 2010

11 Vynechávání snídaní Každý den snídá méně než polovina 15 letých školáků. (HBSC 2010) HBSC 2010 Konzumace ovoce V 11 letech konzumuje ovoce alespoň 1x denně 55 % dívek a 42 % chlapců. Ve 13 letech pouze 46 % dívek a 39 % chlapců a v 15 letech jen 40 % dívek a 29 % chlapců. Chlapci ve všech věkových kategoriích konzumují ovoce méně, v obou věkových skupinách se konzumace snižuje u starších dětí. (HBSC 2010) Konzumace zeleniny V 11 letech konzumuje zeleninu alespoň 1x denně 43 % dívek a 30 % chlapců. Ve 13 letech pouze 34 % dívek a 27 % chlapců a v 15 letech jen 36 % dívek a 21 % chlapců. Chlapci ve všech věkových kategoriích konzumují zeleninu méně, v obou věkových skupinách se konzumace snižuje u starších dětí. Ve srovnání s ovocem se zeleniny konzumuje méně. (HBSC 2010).

12 Pravidelná pohybová aktivita HBSC 2010 Pasivní trávení volného času Čas strávený u televize % dětské populace ve věku let tráví u televize 2 3 hodiny denně. (nejvíce 13 letí chlapci - 54 % a nejméně 11 leté dívky). Dalších 15 % ve všech věkových kategoriích tráví u TV více než 4 hodiny denně. (HBSC 2010) Čas strávený u počítače Nejméně času tráví u počítače 11- leté dívky (52 %) a nejvíce času tráví u počítače 15 letí chlapci (85 % více než 2 hodiny, přičemž více než polovina z nich ještě více než 4 hodiny denně. (HBSCv2010)

13 Genetická predispozice Doc. MUDr. Hainer, DrSc. soudí, že obezita je ze 40 až 70 procent dána geneticky. Kdo je v dětství obézní, zpravidla z obezity nevyroste. Příčinou obezity jsou dvě geneticky podmíněné oblasti: oblast související s metabolismem základních nutrientů, regulací příjmu potravy pocitem hladu (narušení regulačních katabolických a anabolických signálu z centra sytosti a centra hladu) a chuťové preference oblast související s regulací výdeje energie zahrnující klidový energetický výdej, postprandiální termogenezi a výdej energie v průběhu pohybové aktivity Jak ovlivňuje životní styl vznik obezity a že geny podmiňují větší či menší náchylnost k obezitě vlivem faktorů prostředí lze nejlépe poukázat na dvou oddělených skupinách Pima indiánů, jedněch žijících v Arizoně a druhých žijících v původních oblastech v Mexiku. Obě tyto skupiny jsou zatížené obezitogenním genotypem, pouze jedna z nich je však vystavená obezitogennímu americkému prostředí. K oddělení těchto dvou skupin došlo před lety (ESPARZA, J. et al., Daily energy expenditure in Mexican and USA Pima Indians: low physical activity as a possible cause of obesity. International Journal of Obesity. 2000, vol. 24, no. 1, p ISSN U Pima indiánů žijících v USA byla objevena nejvyšší prevalence obezity a s ní spojeného diabetu mellitu 2. typu. BMI se pohybuje u žen v rozmezí 35,5±8,1 kg/m 2 a u mužů 33,3±7,6 kg/m 2. Obezita u arizonských Pima indiánů je výsledkem dlouhodobého žití v bohatém, obezitogenním prostředí. Tato etnická skupina je v Arizoně navíc menšinová a její příslušníci náleží z velké části do nižších socioekonomických vrstev. Pima indiáni žijící v severozápadních horách Mexika mají BMI nižší - ženy 26,3±4,8 kg/m 2 a muži 23,8±3,4 kg/m 2. Jejich BMI se od jejich amerických příbuzných liší o téměř 10 kg/m 2 (Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. Přestože mají potenciální genetickou predispozici ke vzniku obezity, tradiční způsob života, charakteristický dietou obsahující méně živočišných tuků a více složených polysacharidů a vyšším energetickým výdejem při fyzické práci, uchránil mexické Pima indiány před rozvojem obezity a diabetu mellitu u většiny z nich (0Prostředí, ve kterém žijí, zabraňuje vzniku obezity, a označuje se jako leptogenní nebo také restriktivní (HAINER, V. et al. Základy klinické obezitologie. 1. vyd. Praha : Grada, s. ISBN Endokrinopatie: jsou příčinou dětské obezity v méně než 2% (hypotyreóza, hyperkortikalismus, hypopituitarismus, pseudohypoparatyreóza, sy polycystických ovarií. Psychosociální stres, nedostatek spánku (pod 5 hodin denně) Vyšší věk matek Obezitogeny: podezírá se i znečištěné zevní prostředí a expozice člověka tzv. obezitogenům, chemickým látkám, o nichž se minimálně z pokusů na zvířatech ví, že přispívají k tvorbě tukové tkáně, adipogenezi. Humánní adenovirus AD 36 Farmakoterapie - na vzestupu hmotnosti se mohou podílet některé léky: neadekvátní substituční hormonální terapie např. nedostatečná substituce hormony štítné žlázy, předávkování kortikoidů, nadměrné množství estrogenů

14 tyreostatika, neuroleptika (chlorpromazin, risperidon), antiepileptika (valproát), některá antidepresiva, vitaminy skupiny B, kortikoidy v jiném než substitučním užití některá perorální antidiabetika, antihistaminika, hormonální antikoncepce Životní styl ovlivněný socioekonomickými faktory Velikost obce. Z výzkumů provedených v ČR vyplývá, že výskyt nadváhy a obezity u dětí souvisí s velikostí obce, ve které žijí, a to je dáno rozdíly v charakteristikách jejich životního stylu. Zatímco v Praze bylo zjištěno 5,2 % dětí s nadváhou a 2,3 % obézních, ve větších městech bylo 6,4 % dětí s nadváhou a 5,8 % obézních. V obcích a menších městech bylo 7,8 % dětí s nadváhou a 6,9 % obézních dětí. Na vesnicích a malých obcích, kde je často jen jeden obchod se smíšeným zbožím často chybí možnost zakoupit produkty vhodné pro správnou výživu: celozrnné pečivo, nízkotučné výrobky, ryby a další. Ovoce a zelenina buď také chybí, nebo je v horší kvalitě. To může být příčinou jak vyššího výskytu nadváhy a obezity v těchto prostředích, tak i příčinou obtížné a často selhávající redukce zvýšené hmotnosti. Bylo zjištěno, že městské děti častěji chodí do školy pěšky nebo jezdí na kole, v Praze dle proběhlé studie až 83 % dětí, na vesnicích a malých i velkých městech chodí pěšky do školy jen 65 % dětí. Městské děti častěji provozují sport ve sportovním klubu a obecně provozují více sportů. Děti na vesnicích více sledují televizi než městské děti, ale ve velkých městech děti častěji hrají počítačové hry než děti z menších obcí (Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. Sociálně-ekonomický status rodiny. U dětí, jejichž oba rodiče měli nižší stupeň vzdělání, tedy základní školu nebo byli vyučeni, byla obezita prokázána u 7 % dětí a nadváha u 5,4 %, podobné to bylo u dětí, jejichž pouze jeden rodič měl vyšší stupeň vzdělání (6% obézních dětí a 7,1 dětí s nadváhou). U dětí, jejichž oba rodiče měli vyšší stupeň vzdělání, tedy alespoň střední školu, bylo daleko méně obézních, asi 3,3 % dětí, avšak dětí s nadváhou bylo více a to 6,8%. Vztah byl těsnější pro matky než otce, avšak i vzdělání otce korelovalo s BMI dítěte (Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. Nižší vzdělání sice neznamená automaticky nezdravé vaření, ale přesto mohou mít matky s nižším vzděláním méně znalostí o racionální výživě, o potravinách, které přispívají k nadváze a obezitě a také o zdravotních následcích, které plynou ze zvýšené hmotnosti. Příslušnost k etnické skupině. Romská populace je specifickou sociální skupinou, která má, až na určité výjimky, nízký socioekonomický stav. Výskyt obezity u českých Romů je 38 % u mužů a 33 % u žen. I u této skupiny je nápadný vliv životního prostředí na vznik obezity. V rozvoji obezity hraje zajisté svou úlohu přítomnost úsporného genu. Centrální typ obezity, který je pro tuto sociální skupinu typický, přináší romským občanům vyšší výskyt

15 kardiovaskulárních chorob a také vyšší úmrtnost na tyto onemocnění. Bylo zjištěno, že romští občané konzumují daleko více živočišných tuků a méně ovoce a zeleniny a to nejen z finančních důvodů, ale i proto, že ovoce a zelenina nemají takové místo v jejich tradičních stravovacích zvycích, ovlivněných jejich někdejším kočovnným způsobem života (Rambousková, J. et al. Health Behaviors, Nutritional Status, and Anthropometric Parameters of Roma and Non-Roma Mothers and Their Infants in the Czech Republic. Journal of Nutrition Education and Behavior. 2009, vol. 41, no. 1, p ISSN ; Uhlíř, M., Češi a obezita. Respekt , roč. 18, č. 48, s ISSN ). Jedí také méně mléčných výrobků, mají nedostatek fyzické aktivity a ve velké míře konzumují alkohol. Významnou roli v rozvoji KVO hraje kuřáctví, u této etnické skupiny často již od útlého věku. Rychlému občerstvení propadly především romské děti. Návštěva fast-foodu je nejen v jejích očích odznakem společenského úspěchu. Romské děti kromě toho méně sportují a častěji tráví volný čas v místnosti, u televize či počítačových her. Také se stávají snadným terčem reklam, propagujících nezdravé potraviny (Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. Nadváha a obezita dětí v ČR v roce 2010 Ve věku 7-10 let byla zjištěna nadváha u 7,4 % a obezita u 7,5 % dětí (Spol. pro výživu, 2010) Výskyt nadváhy a obezity u letých školáků byl v roce 2010 u chlapců v průměru 19 % a u dívek 9 %, u 15- letých trend již 10 let stoupá. (HBSC) V roce 2010 bylo dispenzarizováno 4,5x více obézních dětí do 14 let a 6x více letých než v roce V dospělosti zůstává obézních jedna třetina dětí předškolního věku, 50% školáků, 70% adolescentů. (Standardy léčebných postupů a Kvalita ve zdravotní péči, Pediatrie 10, květen 2011) V dospělé populaci postihuje nadváha více než 50% obyvatel v ČR. Úroveň hmotnosti v % u 11, 13 a 15 letých dívek a chlapců v ČR (HBSC)

16 HBSC 2010 Podíl dětí ve věku 13 a 15 let s udávanou vyšší než normální hmotností ve třech etapách studie HBSC, ČR Na základě údajů respondenta-dítěte o své výšce a hmotnosti. HBSC studie 2001/2002, 2005/2006 a 2010 (2,3,4) Graf porovnává údaje ze tří etap mezinárodní studie HBSC pro 13leté a 15leté děti v ČR. Údaje z odpovědí dětí na otázku týkající se výšky a váhy byly zpracovány podle BMI standardů pro mládež. Z grafu je patrný postupný vzestup výskytu chlapců s udávanou vyšší než normální hmotností. U 13-ti letých dívek došlo k návratu na nižší hodnotu srovnatelnou s první etapou šetření, u 15-ti letých dívek výsledek odpovídá předchozímu šetření. Podíl 13letých dětí s nadváhou a obézních mezinárodní srovnání (vybrané země), 2009/2010 Na obrázku a v tabulce č. 3 jsou porovnány údaje o výskytu dětí udávajících vyšší než normální hmotnost v zemích Evropy a pro srovnání také v USA. ČR se v tomto výběru řadí do horší poloviny sledovaných zemí.

17 Na základě údajů respondenta dítěte o své výšce a hmotnosti. HBSC studie 2009/2010 (5) Ze studie HBSC vyplývá jednoznačný vztah mezi pohybovou aktivitou a obezitou (děti, které se méně hýbou, jsou obéznější) pohybovou aktivitou a životní spokojeností (aktivní dítě je více spokojené) pohybovou aktivitou a zdravotním stavem (aktivní dítě udává méně zdravotních obtíží)

18

19 Zdravotní důsledky nadváhy a obezity Studie agentury STEN/MARK, jejímž iniciátorem byla Čs. Obezitologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Národní radou pro obezitu potvrdila, jak významně nadváha a obezita ovlivňuje výskyt zdravotních komplikací. Nadváha zvyšuje riziko hypertenze a KV nemocí 3x DM 2. typu 2,5x dny, onemocnění kloubů a páteře 2x. Obezita zvyšuje riziko DM 2. typu 7x; obezita s BMI 35 zvyšuje riziko 42x u mužů a 93x u žen hypertenze a KV nemoci 5x (abdominální obezita zvyšuje riziko IM 4,5x onemocnění pohybového aparátu Odhaduje se, že pouze fyzická inaktivita způsobí kolem 21-25% ca prsu a kolorekta 27 % diabetu 30% ICHS. Nedostatečný přísun ovoce a zeleniny způsobí kolem 14 % ca GIT 11% ICHS 9% CMP (Global Helath Risks, WHO, 2009) Děti s vyšší tělesnou hmotností dříve dospívají, proto zvyšování podílu obézních dětí v populaci ovlivňuje dlouhodobě i vývoj dalších důležitých ukazatelů zdravotního stavu jedinců i populací, např. věk adiposity rebound, pubertálního spurtu nebo střední věk menarche. Obezita zvyšuje riziko řady chorob, zejména kardiovaskulárních (dyslipoproteinémie, ICHS, arteriální hypertenze - u 50% dětí je vyšší TK, srdeční selhání, CMP, TEN), u obézních po sportovním výkonu je nebezpečí kolapsu z náhlého poklesu TK (RNDr. Suchánek, konference Obezita- epidemie třetího tisíciletí, a , Brno)

20 - metabolických (diabetes mellitus II. typu tvoří 95% z celkového počtu případů diabetu a jeho souvislost s obezitou je jasně prokázaná - nádorových (ca kolorekta, ca prsu, pankreatu, jícnu, prostaty) Odhaduje se, že nadváha a obezita zodpovídá za 14-20% veškeré nádorové úmrtnosti - pohybového aparátu (atróza nosných kloubů, dna, u dětí skolióza, hyperlordóza, hyperkyfóza, ploché nohy) - respiračních a gastrointestinálních (hypoventilace s nahromaděním oxidu uhličitého v těle a výraznou denní spavostí - Pickwickův sy, spánkový apnoický sy, steatóza jater, cholecystolitiáza, hiátová hernie, pankreatitis) - psychické poruchy a psychosociální problémy: Snížené sebevědomí, deprese, úzkost - natolik intenzivní, že odpovídají úzkosti dětí s nádorovým onemocněním. Obezita stěžuje dítěti život již od útlého věku. Již v mateřské škole se v různých průzkumech ukázalo, že obézní děti patří mezi děti nejméně oblíbené, a tato diskriminace se s nimi táhne po celý život. Děti ani nedají často najevo, jak je obezita trápí. Ve výzkumech se ukázalo, že dokonce již malé děti ve školce mají raději děti tělesně postižené než obézní. - gynekologických amenorea, poruchy cyklu, infertilita, inkontinence - kožních choroby mykózy, ekzémy, celulitida - Také zvýšené užívání ATB zvyšuje výskyt obezity Odhaduje se, že obezita zkracuje život zhruba o 3 roky a při zachování současných trendů by do roku 2050 mohla tato ztráta narůst na více než 5 let. (Prof. MUDr. J. Holčík, DrSc: Zdravotní politika, přednáška na Ekonomicko-správní fakultě MU Brno). Podle Petra Suchardy, primáře III. interny Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, obezita zkracuje očekávanou délku života dokonce o 12 až 15 let. Léčba obezity v dětském věku V ČR jsou dětí s nadváhou a obezitou sledovány podle třístupňového systému praktickými lékaři pro děti dorost, specialisty - obezitology a v centrech ve fakultních nemocnicích a pro řešení byly v roce 2008 vypracovány standardy pro prevenci a léčbu dětské obezity. Podílela se na nich česká pediatrická společnost a její pracovní skupiny, Společnost praktických dětských lékařů, Česká společnost dorostového lékařství a Česká obezitologická společnost.

21 S účinností od 1. dubna 2012 má v ČR praktický lékař povinnost při preventivních prohlídkách sledovat hodnotit růst a vývoj dítěte za použití růstových grafů (Vyhláška č. 70/2012 Sb., 3) Nejvhodnější je rodinná léčba vycházející z principů kognitivně behaviorální terapie spojená s úpravou stravy a zvýšenou pohybovou aktivitou, případně lázeňskou léčbou. MUDr. Pichlerová však při srovnání KBT s bariatrickou terapií uvádí u dospělých pacientů, že zatímco po bariatrickém výkonu si udrží 80-90% pacientů 5 let sníženou hmotnost, u KBT je to pouze 2-5 %. (Konference Obezita- epidemie třetího tisíciletí, a , Brno) Restrikce energie musí být v dětském velmi opatrná, protože příliš přísná a jednostranná úprava stravy by mohla vést k poruše růstu a vývoje dítěte. V období adolescence lze dosáhnout bezpečného hmotnostního úbytku snížením energetického příjmu o %, tj. přibližně o 2100kJ (500 kcal/den). Energetický obsah stravy by měl v uvedených souvislostech odpovídat nejen věku, ale i zdravotnímu stavu dítěte. Strava musí být vždy vyvážená a pestrá, musí obsahovat dostatečné množství jednotlivých živin, zvláště bílkovin, komplexních sacharidů včetně vlákniny, vitamínů, minerálních látek, stopových prvků, a přiměřené množství tuků. U bílkovin je nutné dbát na to, aby byl vyvíjející se organizmus dostatečně saturován esenciálními aminokyselinami. Při omezování přívodu tuků, hlavního zdroje energie, je nutné dbát na to, aby jejich podíl na energetickém příjmu u dětí mezi prvním a třetím rokem života byl v průměru 35 %, u dětí starších aby neklesal pod 30 %, u dospívajících obézních je potřeba snížit přívod tuků pod 30 %. V jídelníčku je nutné zlepšit kvalitu tuků, saturované tuky snížit pokud možno až na 10 %, ostatní ponechat v rámci tuků nenasycených. Je tedy žádoucí vylučovat z jídelníčku dětí tučné mléčné výrobky, tučná masa, uzeniny a omezit spotřebu živočišných tuků. Je nutné omezovat příjem jednoduchých cukrů, zvláště ve formě sladkých nápojů, sladkostí, moučných jídel. Bílé pečivo nahrazujeme po třetím roce života pečivem celozrnným. Z technologických postupů přípravy jídel je vhodné dušení, vaření, grilování bez tuku, případně příprava v mikrovlnné troubě, horkovzdušné troubě, foliích na pečení, na teflonových pánvích. Nevhodné je zařazování smažených pokrmů a zahušťování omáček. Diety s velmi nízkým obsahem energie a definované nízkoenergetické diety jsou pro dětský věk nevhodné, s výjimkou extrémně obézních dospívajících. Tato dieta by však měla být vždy indikována zkušeným obezitologem. Množství zkonzumovaného jídla a stravovací návyky rodiny se posuzují na základě nejméně třídenních, lépe sedmidenních zápisů jídelníčku. Doporučená

22 dieta by měla být jednoduchá, aby ji rodina mohla snadno kontrolovat. Existuje celá řada přístupů, jak sledovat a hodnotit energetický příjem a sestavovat vhodný jídelníček. (Standardy léčebných postupů a Kvalita ve zdravotní péči, pediatrie 10, květen 2011) Z léků k léčbě obezity je nyní v nabídce pouze orlistat, ale byly vyvinuty nové preparáty, které zatím EU neschválila, čeká se na další ověřovací studii. (doc. Hainer, konference Obezita- epidemie třetího tisíciletí, a , Brno) Výdaje na zdravotnictví v roce 2011 v ČR V roce 2011 byly v ČR výdaje na zdravotnictví cca 290 mld. Kč, z toho cca 230 mld. tvořily náklady na preventabilní nemoci, tedy i obezitu. Ztráty HDP v důsledku více než 1,2 mil let ztracených nemocí a předčasným úmrtím (DALYs) způsobily ČR ztrátu dalších 462 mld. Kč, celkem se tedy jednalo v roce 2011 o 752 mld. ročně, což představuje 20% HDP.

23 Náklady na léčbu obézních pacientů Podle studie McKinsey Quarterly jsou zdravotní výdaje v USA přímo úměrné výši BMI. Každý bod BMI nad 30 kg/m 2 je spojen s asi 8% nárůstem v individuálních ročních výdajích

24 na zdravotní péči. Přímými zdravotnickými výdaji to však nekončí, jelikož např. obezita způsobuje sníženou produktivitu práce, vyšší nemocnost atd. (Opočenský M. Chronická nepřenosná onemocnění jako celosvětový zabiják č.1 [online]. Medop; 2010 [cit ]. Dostupný z: onemocn%c4%9bn%c3%ad-jakocelosv%c4%9btov%c3%bd-zabij%c3%a1k- %C4%8D1. V EU představuje léčba obezity a jejích komorbidit 6 9 % všech přímých nákladů na zdravotnictví. Celkové roční náklady na obezitu dosahují 0,9 % (/EU) 1,4 % (USA) HDP. V ČR je v produktivním věku více než 200 tis. těžce obézních, dalších 500 tis. se závažnou obezitou, přes 10 tis. dětí s obezitou s komplexními metabolickými změnami a 70 tis. se závažnou obezitou. U obézních jsou náklady zdravotní péči o polovinu a náklady na léky 2x vyšší. Obézní dospělí zaměstnanci mají při BMI nad 40 2x vyšší kompenzační nároky a 12x více pracovní neschopnosti. Ekonomické prognózy začínají ve vztahu k růstu obezity v populaci kalkulovat se sníženou produktivitou práce, náklady na změnu normativů veřejných prostor, zvýšením nákladů na potraviny, ošacení a transport. (Marinov, Z.,Pastuch,D. a kol., Praktická dětská obezitologie, Grada publishing a.s., 2012, ISBN ) Průměrné náklady na komplexní léčbu jednoho dospělého obézního pacienta jsou v ČR Kč/rok. Průměrné náklady na komplexní léčbu jednoho dětského obézního pacienta jsou v ČR Kč/rok. ((Marinov, Z.,Pastuch,D. a kol., Praktická dětská obezitologie, Grada publishing a.s., 2012, ISBN ) Náklady pouze na farmakoterapii sekundárních následků obezity činí ročně 8,3 mld. Kč. Celkové náklady na zdravotní péči obezity včetně komorbidit jsou v ČR 38,5 mld Kč, což pro rok 2009 představovalo 12,8 % všech nákladů na systém zdravotní péče v ČR. (Hodnocení efektivity vynakládaných prostředků na léčbu obezity, Ing. Lukáš Roubík, doc. Ing. Juraj Borovský, Ph.D.Katedra, biomedicínské techniky Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT). Zlatko Marinov uvádí, že komplex obezita metabolický sy - DM 2. typu KV ischemie spotřebovává 7-15% úhrnných zdravotních nákladů. (Marinov, Z.,Pastuch,D. a kol., Praktická dětská obezitologie, Grada publishing a.s., 2012, ISBN )

25 Zdroj: Hodnocení efektivity vynakládaných prostředků na léčbu obezity, Ing. Lukáš Roubík, doc. Ing. Juraj Borovský, Ph.D.Katedra, biomedicínské techniky Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT Zdroj: Hodnocení efektivity vynakládaných prostředků na léčbu obezity, Ing. Lukáš Roubík, doc. Ing. Juraj Borovský, Ph.D.Katedra, biomedicínské techniky Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT Kolik pacientů podstoupí v ČR ročně bariatrický výkon a kolik KBT? a za kolik? Pokud by však byla efektivní primární prevence, snížily by se výrazně náklady i na terapii.

26 MUDr. Pichlerová však při srovnání kognitivně behaviorální terapie s bariatrickou terapií uvádí u dospělých pacientů, že zatímco po bariatrickém výkonu si udrží 80-90% pacientů 5 let sníženou hmotnost, u KBT je to pouze 2-5 %. (Konference Obezita- epidemie třetího tisíciletí, a , Brno). Obdobně uvádí Roubíka Borovský vyšší nákladovou efektivitu u bariatrických výkonů než u konzervativní léčby. Zdroj: Hodnocení efektivity vynakládaných prostředků na léčbu obezity, Ing. Lukáš Roubík, doc. Ing. Juraj Borovský, Ph.D.Katedra, biomedicínské techniky Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT Zdroj: Hodnocení efektivity vynakládaných prostředků na léčbu obezity, Ing. Lukáš Roubík, doc. Ing. Juraj Borovský, Ph.D.Katedra, biomedicínské techniky Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT