STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV. Nadváha a obezita. Pandemie 21. století. Centrum podpory veřejného zdraví

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV. Nadváha a obezita. Pandemie 21. století. Centrum podpory veřejného zdraví 24. 2. 2013"

Transkript

1 STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV Nadváha a obezita Pandemie 21. století Centrum podpory veřejného zdraví Etipatogeneze, prevalence, náklady na zdravotní péči a ekonomické ztráty v důsledku léčby, efektivita primární prevence obezity, institucionální spolupráce v ČR v prevenci obezity

2 Obsah Nadváha a obezita v celosvětovém a evropském kontextu... 2 Definice obezity... 5 Příčiny obezity... 8 Nadváha a obezita dětí v ČR v roce Zdravotní důsledky nadváhy a obezity Léčba obezity v dětském věku Výdaje na zdravotnictví v roce 2011 v ČR Náklady na léčbu obézních pacientů Makroekonomické ztráty způsobené nadváhou a obezitou v ČR Prostředky reálně vynakládané na prevenci obezity v ČR Strategické oblasti primární prevence obezity Zahraniční legislativa v primární prevenci obezity Strategie prevence obezity podle skupin obyvatelstva Institucionální podpora primární prevence obezity v ČR... 36

3 Nadváha a obezita v celosvětovém a evropském kontextu V roce 1997 vyhlásila WHO obezitu za celosvětovou epidemii, v roce 2002 označila problém nadváhy jako šesté nejvýznamnější riziko ohrožující zdraví. V roce 2006 přijalo zasedání ministrů zdravotnictví v Istanbulu Evropskou chartu o obezitě, ve které je zdůrazněna zvyšující se prevalence nadváhy a obezity u dětí a potřeba její prevence a léčby. V roce 2009 byl vyhlášen při tiskové konferenci v Evropském parlamentu v Bruselu Evropský den obezity (EOD). Cílem této akce je motivace a podpora lidi s nadváhou a obezitou ke změně životního stylu, zlepšení jejich zdraví a kvality života. Evropský den obezity (EOD) se koná v celé Evropě třetí sobotu v květnu každého roku. Podle WHO je ve světě asi 250 milionů obézních osob. V některých zemích tvoří obézní lidé více jak 50% populace (doc. Hainer, konference Obezita- epidemie třetího tisíciletí, Brno, a ). Obezita se na celém světě jako příčina smrti podílí na 1 miliónu úmrtí ročně a na 12 miliónech let života v nemoci (890 mil. obyvatel celkem, 9,8 mil. zemřelých ročně). (Prof. MUDr. J. Holčík, DrSc: Zdravotní politika. Přednáška na Ekonomicko-správní fakultě MU Brno.) Prudký nárůst moderních životních rizik znázorňuje obrázek. Tradiční životní rizika ustupují a jejich místo zaujímají rizika nová, jako je obezita a nadváha, užívání tabáku, dopravní úrazy, kvalita ovzduší ve městech a další. Global Health Risks report, WHO

4

5 Čtvrtina školáků v Evropě má nadváhu nebo je obézních. Každý rok se toto číslo zvyšuje o jeden milion dětí, přičemž u z nich přerůstá nadváha v obezitu. (http://ec.europa.eu/health-eu/news/2012/3/news_ _childhood_obesity_cs.htm) Změny v nadváze u 15 letých zaznamenané v evropských státech v letech ; ; Z grafu je patrný narůstající trend od roku 2001 do roku V ČR má polovina dospělých vyšší než normální hmotnost a tento podíl se nedaří snižovat, počet obézních naopak od počátku 90. let stoupá. Choroby spojené s obezitou jsou druhou nejčastější příčinou úmrtí u nemocí, kterým je možné předcházet, po onemocněních souvisejících s kouřením. Prevalence obezity dle některých posledních studií vykazuje stagnaci nebo mírný pokles (studie severských států i některé v ČR). Narůstá ale podíl dětí obézních nebo s nadváhou, každý pátý chlapec má vyšší než normální váhu. Přitom je známo, že s výskytem nadměrné hmotnosti v dětském věku stoupá riziko nadváhy v dospělosti. Z dospívajících má 10% abdominální obezitu, 20-25% adolescentů má známky metabolického syndromu. (studie COPAT)

6 Je zřejmé, že jednotlivě vyvíjené aktivity různých subjektů na podporu zdravého stravování a přiměřené fyzické aktivity nejsou v širším měřítku účinné a že jsou zapotřebí opatření ve všech oblastech vládní politiky, na všech úrovních veřejné správy pomocí řady nástrojů včetně legislativních, s účastí soukromého sektoru (např. potravinářského průmyslu) a občanské společnosti. (Puklová,V.,Výskyt nadváhy a obezity, SZÚ 2012) Společnost pro výživu ve spolupráci s Odbornou společností praktických dětských lékařů a s pracovní skupinou Sekce dětské obezitologie den na Konferenci školního stravování v Pardubicích vyhlásila dnem boje proti dětské obezitě. (Marinov,Z.,Den boje proti dětské obezitě, FN Motol) Definice obezity Obezita je chronické onemocnění, charakterizované ukládáním nadměrných zásob tuku v těle, v Mezinárodní klasifikaci nemocí má číslo Dg. E 66. Podle BMI (viz níže) se rozlišuje 18,49 podváha 18,5 24,9 normální váha 25 29,9 nadváha 30 34,9 obezita I. stupně 35 39,9 obezita II. stupně 40 obezita III. stupně (morbidní, extrémní) Pro posouzení nadváhy a obezity se v ČR používá u dospělých BMI (Body Mass Index) = kg/výška v m 2 WHR (Waist Hip Ratio Index) používá se jako ukazatel distribuce tuku v těle, WHR = obvod pasu (cm)/obvod boků (cm) Typ distribuce tuku v těle ženy muži spíš periferní <0,75 <0,85 vyrovnaná 0,75-0,8 0,85-0,9 centrální 0,8-0,85 0,9-0,95 riziková centrální >0,85 >0,95

7 rizikové ukládání tuku v těle obvod pasu zvýšené riziko vysoké riziko ženy větší než 80cm větší než 88 cm muži větší než 94cm větší než 102 cm u dětí do 5 let percentilový graf podle hmotnosti a tělesné výšky (graf je uveden ve Zdravotním a očkovacím průkazu dítěte/ ZOPu) u dětí a mládeže ve věku 7-18 let v ČR národní standardy BMI, založené na výsledcích celostátního antropologického výzkumu. Za nadváhu je považováno zařazení jedince podle BMI do pásma mezi 90. až

8 97. percentilem BMI, za obezitu zařazení do pásma nad 97. percentil. (Standardy léčebných postupů a kvalita ve zdravotní péči, Pediatrie, Obezita u dětí, květen 2011). Percentilové pásmo Hodnocení dítěte nad 97. perc. obézní perc. s nadměrnou hmotností perc. robustní perc. proporční perc. štíhlé perc. s nízkou hmotností pod 3. perc hubené S účinností od 1. dubna 2012 má v ČR praktický lékař pro děti a dorotst povinnost při preventivních prohlídkách sledovat hodnotit růst a vývoj dítěte za použití růstových grafů (Vyhláška č. 70/2012 Sb., 3)

9 Je nutné podporovat správné používání růstových grafů jako základní diagnostické pomůcky diagnostikování obezity v dětském věku. Růstové grafy jsou k dispozici na webových stránkách SZÚ (http://www.szu.cz/publikace/data/rustove-grafy) a jsou m.j. součástí softwaru RůstCZ, který je volně ke stažení na www stránkách SZÚ (http://www.szu.cz/publikace/data/program-rustcz-ke-stazeni). Program umožňuje přesné zařazení dítěte do percentilového pásma a tím i snadné vyhodnocení přiměřené hmotnosti dítěte, resp. předběžné určení nadváhy, obezity nebo nízké hmotnosti. Růstové grafy jsou rovněž součástí některých dalších software pro praktické lékaře pro děti a dorost. V ČR jsou v platnosti růstové grafy postavené na pravidelných, po deseti letech se opakujících celostátních antropologických výzkumech (CAV) dětí a mládeže 0-18 let, zahrnující 3 5 % populace daného věku. Vznikla tak ojedinělá řada růstových dat, která umožňují unikátní sledování mj. i dlouhodobého vývoje obezity, nadváhy a nízké hmotnosti v populaci již od 2. světové války. Protože na již 7. takový výzkum, který se měl konat v roce 2011, nebyly uvolněny finanční prostředky, jsou v platnosti růstové grafy z roku 1991 a Příčiny obezity Obezita je celoživotní multifaktoriálně podmíněné onemocnění. O hormonální poruchu se jedná v méně než 1% případů, genetická náchylnost se však na etiopatogenezi obezity podílí asi ze %. Mezi hlavní příčiny obezity patří pozitivní energetická bilance v důsledku nezdravého životního stylu. Příčinou obezity u 95 % dětí je příjem energie je vyšší než výdej v průměru o 20 % a/nebo nutričně nevhodná skladba stravy a nedostatečná pohybová aktivita. 76 % českých školáků uvádí, že pravidelně sleduje TV a jen 20% pravidelně sportuje. (HBSC). Větší podíl obézních se také vyskytuje mezi nekojenými dětmi. (prim. Fruhauf, konference Obezita- epidemie třetího tisíciletí, a , Brno)

10 HBSC 2010 Nevhodná strava je dána zvyklostmi rodiny i jednotlivce - úpravou stravy, stravovacím režimem, množstvím stravy (nevhodná úprava masa - smažení, pečení grilování, konzumace bílého pečiva, zahušťované omáčky, tučná masa, sladká jídla, moučníky, slazené nápoje, sladké tyčinky, smažené bramborové lupínky, vynechávání snídaní), trávením volného času, pohybovou aktivitou. Téměř 40% dětí uvádí, že si ve školním bufetu kupují sladkosti. (HBSC 2010). HBSC 2010

11 Vynechávání snídaní Každý den snídá méně než polovina 15 letých školáků. (HBSC 2010) HBSC 2010 Konzumace ovoce V 11 letech konzumuje ovoce alespoň 1x denně 55 % dívek a 42 % chlapců. Ve 13 letech pouze 46 % dívek a 39 % chlapců a v 15 letech jen 40 % dívek a 29 % chlapců. Chlapci ve všech věkových kategoriích konzumují ovoce méně, v obou věkových skupinách se konzumace snižuje u starších dětí. (HBSC 2010) Konzumace zeleniny V 11 letech konzumuje zeleninu alespoň 1x denně 43 % dívek a 30 % chlapců. Ve 13 letech pouze 34 % dívek a 27 % chlapců a v 15 letech jen 36 % dívek a 21 % chlapců. Chlapci ve všech věkových kategoriích konzumují zeleninu méně, v obou věkových skupinách se konzumace snižuje u starších dětí. Ve srovnání s ovocem se zeleniny konzumuje méně. (HBSC 2010).

12 Pravidelná pohybová aktivita HBSC 2010 Pasivní trávení volného času Čas strávený u televize % dětské populace ve věku let tráví u televize 2 3 hodiny denně. (nejvíce 13 letí chlapci - 54 % a nejméně 11 leté dívky). Dalších 15 % ve všech věkových kategoriích tráví u TV více než 4 hodiny denně. (HBSC 2010) Čas strávený u počítače Nejméně času tráví u počítače 11- leté dívky (52 %) a nejvíce času tráví u počítače 15 letí chlapci (85 % více než 2 hodiny, přičemž více než polovina z nich ještě více než 4 hodiny denně. (HBSCv2010)

13 Genetická predispozice Doc. MUDr. Hainer, DrSc. soudí, že obezita je ze 40 až 70 procent dána geneticky. Kdo je v dětství obézní, zpravidla z obezity nevyroste. Příčinou obezity jsou dvě geneticky podmíněné oblasti: oblast související s metabolismem základních nutrientů, regulací příjmu potravy pocitem hladu (narušení regulačních katabolických a anabolických signálu z centra sytosti a centra hladu) a chuťové preference oblast související s regulací výdeje energie zahrnující klidový energetický výdej, postprandiální termogenezi a výdej energie v průběhu pohybové aktivity Jak ovlivňuje životní styl vznik obezity a že geny podmiňují větší či menší náchylnost k obezitě vlivem faktorů prostředí lze nejlépe poukázat na dvou oddělených skupinách Pima indiánů, jedněch žijících v Arizoně a druhých žijících v původních oblastech v Mexiku. Obě tyto skupiny jsou zatížené obezitogenním genotypem, pouze jedna z nich je však vystavená obezitogennímu americkému prostředí. K oddělení těchto dvou skupin došlo před lety (ESPARZA, J. et al., Daily energy expenditure in Mexican and USA Pima Indians: low physical activity as a possible cause of obesity. International Journal of Obesity. 2000, vol. 24, no. 1, p ISSN U Pima indiánů žijících v USA byla objevena nejvyšší prevalence obezity a s ní spojeného diabetu mellitu 2. typu. BMI se pohybuje u žen v rozmezí 35,5±8,1 kg/m 2 a u mužů 33,3±7,6 kg/m 2. Obezita u arizonských Pima indiánů je výsledkem dlouhodobého žití v bohatém, obezitogenním prostředí. Tato etnická skupina je v Arizoně navíc menšinová a její příslušníci náleží z velké části do nižších socioekonomických vrstev. Pima indiáni žijící v severozápadních horách Mexika mají BMI nižší - ženy 26,3±4,8 kg/m 2 a muži 23,8±3,4 kg/m 2. Jejich BMI se od jejich amerických příbuzných liší o téměř 10 kg/m 2 (Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. Přestože mají potenciální genetickou predispozici ke vzniku obezity, tradiční způsob života, charakteristický dietou obsahující méně živočišných tuků a více složených polysacharidů a vyšším energetickým výdejem při fyzické práci, uchránil mexické Pima indiány před rozvojem obezity a diabetu mellitu u většiny z nich (0Prostředí, ve kterém žijí, zabraňuje vzniku obezity, a označuje se jako leptogenní nebo také restriktivní (HAINER, V. et al. Základy klinické obezitologie. 1. vyd. Praha : Grada, s. ISBN Endokrinopatie: jsou příčinou dětské obezity v méně než 2% (hypotyreóza, hyperkortikalismus, hypopituitarismus, pseudohypoparatyreóza, sy polycystických ovarií. Psychosociální stres, nedostatek spánku (pod 5 hodin denně) Vyšší věk matek Obezitogeny: podezírá se i znečištěné zevní prostředí a expozice člověka tzv. obezitogenům, chemickým látkám, o nichž se minimálně z pokusů na zvířatech ví, že přispívají k tvorbě tukové tkáně, adipogenezi. Humánní adenovirus AD 36 Farmakoterapie - na vzestupu hmotnosti se mohou podílet některé léky: neadekvátní substituční hormonální terapie např. nedostatečná substituce hormony štítné žlázy, předávkování kortikoidů, nadměrné množství estrogenů

14 tyreostatika, neuroleptika (chlorpromazin, risperidon), antiepileptika (valproát), některá antidepresiva, vitaminy skupiny B, kortikoidy v jiném než substitučním užití některá perorální antidiabetika, antihistaminika, hormonální antikoncepce Životní styl ovlivněný socioekonomickými faktory Velikost obce. Z výzkumů provedených v ČR vyplývá, že výskyt nadváhy a obezity u dětí souvisí s velikostí obce, ve které žijí, a to je dáno rozdíly v charakteristikách jejich životního stylu. Zatímco v Praze bylo zjištěno 5,2 % dětí s nadváhou a 2,3 % obézních, ve větších městech bylo 6,4 % dětí s nadváhou a 5,8 % obézních. V obcích a menších městech bylo 7,8 % dětí s nadváhou a 6,9 % obézních dětí. Na vesnicích a malých obcích, kde je často jen jeden obchod se smíšeným zbožím často chybí možnost zakoupit produkty vhodné pro správnou výživu: celozrnné pečivo, nízkotučné výrobky, ryby a další. Ovoce a zelenina buď také chybí, nebo je v horší kvalitě. To může být příčinou jak vyššího výskytu nadváhy a obezity v těchto prostředích, tak i příčinou obtížné a často selhávající redukce zvýšené hmotnosti. Bylo zjištěno, že městské děti častěji chodí do školy pěšky nebo jezdí na kole, v Praze dle proběhlé studie až 83 % dětí, na vesnicích a malých i velkých městech chodí pěšky do školy jen 65 % dětí. Městské děti častěji provozují sport ve sportovním klubu a obecně provozují více sportů. Děti na vesnicích více sledují televizi než městské děti, ale ve velkých městech děti častěji hrají počítačové hry než děti z menších obcí (Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. Sociálně-ekonomický status rodiny. U dětí, jejichž oba rodiče měli nižší stupeň vzdělání, tedy základní školu nebo byli vyučeni, byla obezita prokázána u 7 % dětí a nadváha u 5,4 %, podobné to bylo u dětí, jejichž pouze jeden rodič měl vyšší stupeň vzdělání (6% obézních dětí a 7,1 dětí s nadváhou). U dětí, jejichž oba rodiče měli vyšší stupeň vzdělání, tedy alespoň střední školu, bylo daleko méně obézních, asi 3,3 % dětí, avšak dětí s nadváhou bylo více a to 6,8%. Vztah byl těsnější pro matky než otce, avšak i vzdělání otce korelovalo s BMI dítěte (Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. Nižší vzdělání sice neznamená automaticky nezdravé vaření, ale přesto mohou mít matky s nižším vzděláním méně znalostí o racionální výživě, o potravinách, které přispívají k nadváze a obezitě a také o zdravotních následcích, které plynou ze zvýšené hmotnosti. Příslušnost k etnické skupině. Romská populace je specifickou sociální skupinou, která má, až na určité výjimky, nízký socioekonomický stav. Výskyt obezity u českých Romů je 38 % u mužů a 33 % u žen. I u této skupiny je nápadný vliv životního prostředí na vznik obezity. V rozvoji obezity hraje zajisté svou úlohu přítomnost úsporného genu. Centrální typ obezity, který je pro tuto sociální skupinu typický, přináší romským občanům vyšší výskyt

15 kardiovaskulárních chorob a také vyšší úmrtnost na tyto onemocnění. Bylo zjištěno, že romští občané konzumují daleko více živočišných tuků a méně ovoce a zeleniny a to nejen z finančních důvodů, ale i proto, že ovoce a zelenina nemají takové místo v jejich tradičních stravovacích zvycích, ovlivněných jejich někdejším kočovnným způsobem života (Rambousková, J. et al. Health Behaviors, Nutritional Status, and Anthropometric Parameters of Roma and Non-Roma Mothers and Their Infants in the Czech Republic. Journal of Nutrition Education and Behavior. 2009, vol. 41, no. 1, p ISSN ; Uhlíř, M., Češi a obezita. Respekt , roč. 18, č. 48, s ISSN ). Jedí také méně mléčných výrobků, mají nedostatek fyzické aktivity a ve velké míře konzumují alkohol. Významnou roli v rozvoji KVO hraje kuřáctví, u této etnické skupiny často již od útlého věku. Rychlému občerstvení propadly především romské děti. Návštěva fast-foodu je nejen v jejích očích odznakem společenského úspěchu. Romské děti kromě toho méně sportují a častěji tráví volný čas v místnosti, u televize či počítačových her. Také se stávají snadným terčem reklam, propagujících nezdravé potraviny (Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. Nadváha a obezita dětí v ČR v roce 2010 Ve věku 7-10 let byla zjištěna nadváha u 7,4 % a obezita u 7,5 % dětí (Spol. pro výživu, 2010) Výskyt nadváhy a obezity u letých školáků byl v roce 2010 u chlapců v průměru 19 % a u dívek 9 %, u 15- letých trend již 10 let stoupá. (HBSC) V roce 2010 bylo dispenzarizováno 4,5x více obézních dětí do 14 let a 6x více letých než v roce V dospělosti zůstává obézních jedna třetina dětí předškolního věku, 50% školáků, 70% adolescentů. (Standardy léčebných postupů a Kvalita ve zdravotní péči, Pediatrie 10, květen 2011) V dospělé populaci postihuje nadváha více než 50% obyvatel v ČR. Úroveň hmotnosti v % u 11, 13 a 15 letých dívek a chlapců v ČR (HBSC)

16 HBSC 2010 Podíl dětí ve věku 13 a 15 let s udávanou vyšší než normální hmotností ve třech etapách studie HBSC, ČR Na základě údajů respondenta-dítěte o své výšce a hmotnosti. HBSC studie 2001/2002, 2005/2006 a 2010 (2,3,4) Graf porovnává údaje ze tří etap mezinárodní studie HBSC pro 13leté a 15leté děti v ČR. Údaje z odpovědí dětí na otázku týkající se výšky a váhy byly zpracovány podle BMI standardů pro mládež. Z grafu je patrný postupný vzestup výskytu chlapců s udávanou vyšší než normální hmotností. U 13-ti letých dívek došlo k návratu na nižší hodnotu srovnatelnou s první etapou šetření, u 15-ti letých dívek výsledek odpovídá předchozímu šetření. Podíl 13letých dětí s nadváhou a obézních mezinárodní srovnání (vybrané země), 2009/2010 Na obrázku a v tabulce č. 3 jsou porovnány údaje o výskytu dětí udávajících vyšší než normální hmotnost v zemích Evropy a pro srovnání také v USA. ČR se v tomto výběru řadí do horší poloviny sledovaných zemí.

17 Na základě údajů respondenta dítěte o své výšce a hmotnosti. HBSC studie 2009/2010 (5) Ze studie HBSC vyplývá jednoznačný vztah mezi pohybovou aktivitou a obezitou (děti, které se méně hýbou, jsou obéznější) pohybovou aktivitou a životní spokojeností (aktivní dítě je více spokojené) pohybovou aktivitou a zdravotním stavem (aktivní dítě udává méně zdravotních obtíží)

18

19 Zdravotní důsledky nadváhy a obezity Studie agentury STEN/MARK, jejímž iniciátorem byla Čs. Obezitologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Národní radou pro obezitu potvrdila, jak významně nadváha a obezita ovlivňuje výskyt zdravotních komplikací. Nadváha zvyšuje riziko hypertenze a KV nemocí 3x DM 2. typu 2,5x dny, onemocnění kloubů a páteře 2x. Obezita zvyšuje riziko DM 2. typu 7x; obezita s BMI 35 zvyšuje riziko 42x u mužů a 93x u žen hypertenze a KV nemoci 5x (abdominální obezita zvyšuje riziko IM 4,5x onemocnění pohybového aparátu Odhaduje se, že pouze fyzická inaktivita způsobí kolem 21-25% ca prsu a kolorekta 27 % diabetu 30% ICHS. Nedostatečný přísun ovoce a zeleniny způsobí kolem 14 % ca GIT 11% ICHS 9% CMP (Global Helath Risks, WHO, 2009) Děti s vyšší tělesnou hmotností dříve dospívají, proto zvyšování podílu obézních dětí v populaci ovlivňuje dlouhodobě i vývoj dalších důležitých ukazatelů zdravotního stavu jedinců i populací, např. věk adiposity rebound, pubertálního spurtu nebo střední věk menarche. Obezita zvyšuje riziko řady chorob, zejména kardiovaskulárních (dyslipoproteinémie, ICHS, arteriální hypertenze - u 50% dětí je vyšší TK, srdeční selhání, CMP, TEN), u obézních po sportovním výkonu je nebezpečí kolapsu z náhlého poklesu TK (RNDr. Suchánek, konference Obezita- epidemie třetího tisíciletí, a , Brno)

20 - metabolických (diabetes mellitus II. typu tvoří 95% z celkového počtu případů diabetu a jeho souvislost s obezitou je jasně prokázaná - nádorových (ca kolorekta, ca prsu, pankreatu, jícnu, prostaty) Odhaduje se, že nadváha a obezita zodpovídá za 14-20% veškeré nádorové úmrtnosti - pohybového aparátu (atróza nosných kloubů, dna, u dětí skolióza, hyperlordóza, hyperkyfóza, ploché nohy) - respiračních a gastrointestinálních (hypoventilace s nahromaděním oxidu uhličitého v těle a výraznou denní spavostí - Pickwickův sy, spánkový apnoický sy, steatóza jater, cholecystolitiáza, hiátová hernie, pankreatitis) - psychické poruchy a psychosociální problémy: Snížené sebevědomí, deprese, úzkost - natolik intenzivní, že odpovídají úzkosti dětí s nádorovým onemocněním. Obezita stěžuje dítěti život již od útlého věku. Již v mateřské škole se v různých průzkumech ukázalo, že obézní děti patří mezi děti nejméně oblíbené, a tato diskriminace se s nimi táhne po celý život. Děti ani nedají často najevo, jak je obezita trápí. Ve výzkumech se ukázalo, že dokonce již malé děti ve školce mají raději děti tělesně postižené než obézní. - gynekologických amenorea, poruchy cyklu, infertilita, inkontinence - kožních choroby mykózy, ekzémy, celulitida - Také zvýšené užívání ATB zvyšuje výskyt obezity Odhaduje se, že obezita zkracuje život zhruba o 3 roky a při zachování současných trendů by do roku 2050 mohla tato ztráta narůst na více než 5 let. (Prof. MUDr. J. Holčík, DrSc: Zdravotní politika, přednáška na Ekonomicko-správní fakultě MU Brno). Podle Petra Suchardy, primáře III. interny Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, obezita zkracuje očekávanou délku života dokonce o 12 až 15 let. Léčba obezity v dětském věku V ČR jsou dětí s nadváhou a obezitou sledovány podle třístupňového systému praktickými lékaři pro děti dorost, specialisty - obezitology a v centrech ve fakultních nemocnicích a pro řešení byly v roce 2008 vypracovány standardy pro prevenci a léčbu dětské obezity. Podílela se na nich česká pediatrická společnost a její pracovní skupiny, Společnost praktických dětských lékařů, Česká společnost dorostového lékařství a Česká obezitologická společnost.

21 S účinností od 1. dubna 2012 má v ČR praktický lékař povinnost při preventivních prohlídkách sledovat hodnotit růst a vývoj dítěte za použití růstových grafů (Vyhláška č. 70/2012 Sb., 3) Nejvhodnější je rodinná léčba vycházející z principů kognitivně behaviorální terapie spojená s úpravou stravy a zvýšenou pohybovou aktivitou, případně lázeňskou léčbou. MUDr. Pichlerová však při srovnání KBT s bariatrickou terapií uvádí u dospělých pacientů, že zatímco po bariatrickém výkonu si udrží 80-90% pacientů 5 let sníženou hmotnost, u KBT je to pouze 2-5 %. (Konference Obezita- epidemie třetího tisíciletí, a , Brno) Restrikce energie musí být v dětském velmi opatrná, protože příliš přísná a jednostranná úprava stravy by mohla vést k poruše růstu a vývoje dítěte. V období adolescence lze dosáhnout bezpečného hmotnostního úbytku snížením energetického příjmu o %, tj. přibližně o 2100kJ (500 kcal/den). Energetický obsah stravy by měl v uvedených souvislostech odpovídat nejen věku, ale i zdravotnímu stavu dítěte. Strava musí být vždy vyvážená a pestrá, musí obsahovat dostatečné množství jednotlivých živin, zvláště bílkovin, komplexních sacharidů včetně vlákniny, vitamínů, minerálních látek, stopových prvků, a přiměřené množství tuků. U bílkovin je nutné dbát na to, aby byl vyvíjející se organizmus dostatečně saturován esenciálními aminokyselinami. Při omezování přívodu tuků, hlavního zdroje energie, je nutné dbát na to, aby jejich podíl na energetickém příjmu u dětí mezi prvním a třetím rokem života byl v průměru 35 %, u dětí starších aby neklesal pod 30 %, u dospívajících obézních je potřeba snížit přívod tuků pod 30 %. V jídelníčku je nutné zlepšit kvalitu tuků, saturované tuky snížit pokud možno až na 10 %, ostatní ponechat v rámci tuků nenasycených. Je tedy žádoucí vylučovat z jídelníčku dětí tučné mléčné výrobky, tučná masa, uzeniny a omezit spotřebu živočišných tuků. Je nutné omezovat příjem jednoduchých cukrů, zvláště ve formě sladkých nápojů, sladkostí, moučných jídel. Bílé pečivo nahrazujeme po třetím roce života pečivem celozrnným. Z technologických postupů přípravy jídel je vhodné dušení, vaření, grilování bez tuku, případně příprava v mikrovlnné troubě, horkovzdušné troubě, foliích na pečení, na teflonových pánvích. Nevhodné je zařazování smažených pokrmů a zahušťování omáček. Diety s velmi nízkým obsahem energie a definované nízkoenergetické diety jsou pro dětský věk nevhodné, s výjimkou extrémně obézních dospívajících. Tato dieta by však měla být vždy indikována zkušeným obezitologem. Množství zkonzumovaného jídla a stravovací návyky rodiny se posuzují na základě nejméně třídenních, lépe sedmidenních zápisů jídelníčku. Doporučená

22 dieta by měla být jednoduchá, aby ji rodina mohla snadno kontrolovat. Existuje celá řada přístupů, jak sledovat a hodnotit energetický příjem a sestavovat vhodný jídelníček. (Standardy léčebných postupů a Kvalita ve zdravotní péči, pediatrie 10, květen 2011) Z léků k léčbě obezity je nyní v nabídce pouze orlistat, ale byly vyvinuty nové preparáty, které zatím EU neschválila, čeká se na další ověřovací studii. (doc. Hainer, konference Obezita- epidemie třetího tisíciletí, a , Brno) Výdaje na zdravotnictví v roce 2011 v ČR V roce 2011 byly v ČR výdaje na zdravotnictví cca 290 mld. Kč, z toho cca 230 mld. tvořily náklady na preventabilní nemoci, tedy i obezitu. Ztráty HDP v důsledku více než 1,2 mil let ztracených nemocí a předčasným úmrtím (DALYs) způsobily ČR ztrátu dalších 462 mld. Kč, celkem se tedy jednalo v roce 2011 o 752 mld. ročně, což představuje 20% HDP.

23 Náklady na léčbu obézních pacientů Podle studie McKinsey Quarterly jsou zdravotní výdaje v USA přímo úměrné výši BMI. Každý bod BMI nad 30 kg/m 2 je spojen s asi 8% nárůstem v individuálních ročních výdajích

24 na zdravotní péči. Přímými zdravotnickými výdaji to však nekončí, jelikož např. obezita způsobuje sníženou produktivitu práce, vyšší nemocnost atd. (Opočenský M. Chronická nepřenosná onemocnění jako celosvětový zabiják č.1 [online]. Medop; 2010 [cit ]. Dostupný z: onemocn%c4%9bn%c3%ad-jakocelosv%c4%9btov%c3%bd-zabij%c3%a1k- %C4%8D1. V EU představuje léčba obezity a jejích komorbidit 6 9 % všech přímých nákladů na zdravotnictví. Celkové roční náklady na obezitu dosahují 0,9 % (/EU) 1,4 % (USA) HDP. V ČR je v produktivním věku více než 200 tis. těžce obézních, dalších 500 tis. se závažnou obezitou, přes 10 tis. dětí s obezitou s komplexními metabolickými změnami a 70 tis. se závažnou obezitou. U obézních jsou náklady zdravotní péči o polovinu a náklady na léky 2x vyšší. Obézní dospělí zaměstnanci mají při BMI nad 40 2x vyšší kompenzační nároky a 12x více pracovní neschopnosti. Ekonomické prognózy začínají ve vztahu k růstu obezity v populaci kalkulovat se sníženou produktivitou práce, náklady na změnu normativů veřejných prostor, zvýšením nákladů na potraviny, ošacení a transport. (Marinov, Z.,Pastuch,D. a kol., Praktická dětská obezitologie, Grada publishing a.s., 2012, ISBN ) Průměrné náklady na komplexní léčbu jednoho dospělého obézního pacienta jsou v ČR Kč/rok. Průměrné náklady na komplexní léčbu jednoho dětského obézního pacienta jsou v ČR Kč/rok. ((Marinov, Z.,Pastuch,D. a kol., Praktická dětská obezitologie, Grada publishing a.s., 2012, ISBN ) Náklady pouze na farmakoterapii sekundárních následků obezity činí ročně 8,3 mld. Kč. Celkové náklady na zdravotní péči obezity včetně komorbidit jsou v ČR 38,5 mld Kč, což pro rok 2009 představovalo 12,8 % všech nákladů na systém zdravotní péče v ČR. (Hodnocení efektivity vynakládaných prostředků na léčbu obezity, Ing. Lukáš Roubík, doc. Ing. Juraj Borovský, Ph.D.Katedra, biomedicínské techniky Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT). Zlatko Marinov uvádí, že komplex obezita metabolický sy - DM 2. typu KV ischemie spotřebovává 7-15% úhrnných zdravotních nákladů. (Marinov, Z.,Pastuch,D. a kol., Praktická dětská obezitologie, Grada publishing a.s., 2012, ISBN )

25 Zdroj: Hodnocení efektivity vynakládaných prostředků na léčbu obezity, Ing. Lukáš Roubík, doc. Ing. Juraj Borovský, Ph.D.Katedra, biomedicínské techniky Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT Zdroj: Hodnocení efektivity vynakládaných prostředků na léčbu obezity, Ing. Lukáš Roubík, doc. Ing. Juraj Borovský, Ph.D.Katedra, biomedicínské techniky Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT Kolik pacientů podstoupí v ČR ročně bariatrický výkon a kolik KBT? a za kolik? Pokud by však byla efektivní primární prevence, snížily by se výrazně náklady i na terapii.

26 MUDr. Pichlerová však při srovnání kognitivně behaviorální terapie s bariatrickou terapií uvádí u dospělých pacientů, že zatímco po bariatrickém výkonu si udrží 80-90% pacientů 5 let sníženou hmotnost, u KBT je to pouze 2-5 %. (Konference Obezita- epidemie třetího tisíciletí, a , Brno). Obdobně uvádí Roubíka Borovský vyšší nákladovou efektivitu u bariatrických výkonů než u konzervativní léčby. Zdroj: Hodnocení efektivity vynakládaných prostředků na léčbu obezity, Ing. Lukáš Roubík, doc. Ing. Juraj Borovský, Ph.D.Katedra, biomedicínské techniky Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT Zdroj: Hodnocení efektivity vynakládaných prostředků na léčbu obezity, Ing. Lukáš Roubík, doc. Ing. Juraj Borovský, Ph.D.Katedra, biomedicínské techniky Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT

Obezita v evropském kontextu. Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu

Obezita v evropském kontextu. Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu Obezita v evropském kontextu Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu OBEZITA CELOSVĚTOVÁ EPIDEMIE NA PŘELOMU TISÍCILETÍ 312 milionů lidí na světě je obézních a 1,3 miliardy lidí

Více

Nadváha a obezita u populace v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha

Nadváha a obezita u populace v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha Nadváha a obezita u populace v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha Tisková konference 30.7. 2010 Evropská strategie pro prevenci a kontrolu chronických neinfekčních onemocnění Východiska:

Více

PREVENCE DĚTSKÉOBEZITY MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE

PREVENCE DĚTSKÉOBEZITY MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE PREVENCE DĚTSKÉOBEZITY MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE P.TLÁSKAL SPOLEČNOST PRO VÝŽIVU FN MOTOL OBEZITA NEPŘÍZNIVĚ OVLIVŇUJE ZDRAVOTNÍ STAV ČLOVĚKA Kardiovaskulární onemocnění Endokrinní poruchy Metabolické komplikace

Více

Problematika dětské obezity. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Problematika dětské obezity. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Problematika dětské obezity Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Obezita = nakupení tukové tkáně = rozdíl oproti obezitě dospělých Na nárůstu hmotnosti se podílí i rozvoj muskulosteletárního systému

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Oddělení podpory zdraví, dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání: 22.5. 213 Místo: SZÚ Praha V rámci Dne

Více

Výskyt nadváhy a obezity

Výskyt nadváhy a obezity Datum: září 2013 Výskyt nadváhy a obezity Definice: Procentuální zastoupení dospělých osob v populaci s nadváhou (index BMI 25-29,9 kg/m 2 ) a obézních (index BMI nad 30 kg/m 2 ) 1, podíl dětí s vyšší

Více

RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL

RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL STUDIE K HODNOCENÍ NUTRIČNÍCH FAKTORŮ U ZDRAVÝCH JEDINCŮ 1) Rok 2007 proběhla studie (Praha,Brno) a) 1087 dětí ve věku 4-6 let

Více

Ozdravení školního stravování z pohledu hygienika

Ozdravení školního stravování z pohledu hygienika Ozdravení školního stravování z pohledu hygienika MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. zástupkyně hlavního hygienika ČR ředitelka odboru ochrany veřejného zdraví Školní stravování Regulováno evropským potravinovým

Více

SPORT ZDRAVOTNÍCH RIZIK. Tisková konference Praha 21. srpen 2012

SPORT ZDRAVOTNÍCH RIZIK. Tisková konference Praha 21. srpen 2012 SPORT NEJPŘIROZENĚJŠÍ PREVENCE ZDRAVOTNÍCH RIZIK Tisková konference Praha 21. srpen 2012 ŠPATNÝ ŽIVOTNÍ STYL DĚTÍ A MLÁDEŽE nedostatek pohybových aktivit nevyváženost mezi výdejem a příjmem energie nezdravéstravování

Více

Prevence a léčba obezity v Evropské unii Současný stav v ČR

Prevence a léčba obezity v Evropské unii Současný stav v ČR Prevence a léčba obezity v Evropské unii Současný stav v ČR Kunešová M., Centrum pro diagnostiku a léčbu obezity Endokrinologický ústav, Praha 8.11. 2007 Eurocentrum Praha Výskyt nadváhy a obezity v jednotlivých

Více

RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL

RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL STUDIE K HODNOCENÍ NUTRIČNÍCH FAKTORŮ U ZDRAVÝCH JEDINCŮ 1) Rok 2007 proběhla studie (Praha,Brno) a) 1087 dětí ve věku 4-6 let

Více

Studie EHES - výsledky. MUDr. Kristýna Žejglicová

Studie EHES - výsledky. MUDr. Kristýna Žejglicová Studie EHES - výsledky MUDr. Kristýna Žejglicová Výsledky studie EHES Zdroje dat Výsledky byly převáženy na demografickou strukturu populace ČR dle pohlaví, věku a vzdělání v roce šetření. Výsledky lékařského

Více

1. Nadváha a obezita jsou definovány jako abnormální nebo nadměrné. hromadění tuku, které může poškodit zdraví. WHO definuje nadváhu jako

1. Nadváha a obezita jsou definovány jako abnormální nebo nadměrné. hromadění tuku, které může poškodit zdraví. WHO definuje nadváhu jako Obezita a nadváha 10 skutečností o obezitě podle WHO 1. Nadváha a obezita jsou definovány jako abnormální nebo nadměrné hromadění tuku, které může poškodit zdraví. WHO definuje nadváhu jako BMI, které

Více

Výživová politika v evropském regionu WHO. Zuzana Derflerová Brázdová Masarykova univerzita

Výživová politika v evropském regionu WHO. Zuzana Derflerová Brázdová Masarykova univerzita Výživová politika v evropském regionu WHO Zuzana Derflerová Brázdová Masarykova univerzita Tři pilíře výživové politiky podle WHO Bezpečnost potravin prevence kontaminace chemické a biologické Výživová

Více

Podpora zdraví v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav 2009

Podpora zdraví v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav 2009 Podpora zdraví v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav 2009 Zdraví - definice Stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a ne jen pouhá nepřítomnost nemoci či slabosti ( WHO 7. 4. 1948) Vymezuje

Více

Obezita u dětí je rizikem diabetu 2. typu Irena Aldhoon Hainerová

Obezita u dětí je rizikem diabetu 2. typu Irena Aldhoon Hainerová Obezita u dětí je rizikem diabetu 2. typu Irena Aldhoon Hainerová Klinika dětí a dorostu a Centrum pro výzkum diabetu, metabolismu a výživy 3. LF UK a FNKV Honzík ve věku 11,5 let 128 kg, 184 cm, BMI 37,8

Více

Podpora zdraví na pracovišti a zdraví populace

Podpora zdraví na pracovišti a zdraví populace Podpora zdraví na pracovišti a zdraví populace MUDr.Vladimíra Lipšová SZÚ-CHPPL SZÚ - Konzultační den Podpora zdraví na pracovišti 15.9.2011 Obsah prezentace Podpora zdraví na pracovišti Komplexní přístup

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Oddělení podpory zdraví, dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání :.5. 213 Objednavatel: Centrum sociální

Více

Časná identifikace a intervence v oblasti rizikového chování u dětí a mládeže v primární péči

Časná identifikace a intervence v oblasti rizikového chování u dětí a mládeže v primární péči Časná identifikace a intervence v oblasti rizikového chování u dětí a mládeže v primární péči Dagmar Schneidrová Ústav zdraví dětí a mládeže Katedra preventivního lékařství 3. LF UK v Praze 40 % respondentů

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz - poruchy trávení a metabolismu - poruchy způsobené nevhodnou výživou - poruchy způsobené nedostatečnou pohybovou aktivitou nepoměr energetického příjmu a výdeje 1. Příjem energie (určité živiny nebo skupiny

Více

Životní styl školních dětí - studie HBSC 2010 MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Hygienická stanice hl. m. Prahy Národní síť podpory zdraví, o. s.

Životní styl školních dětí - studie HBSC 2010 MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Hygienická stanice hl. m. Prahy Národní síť podpory zdraví, o. s. Životní styl školních dětí - studie HBSC 2010 MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Hygienická stanice hl. m. Prahy Národní síť podpory zdraví, o. s. 1 KD HDM SZÚ, 6 10.2011 Stručně o studii HBSC Studie HBSC (The

Více

9803/05 IH/rl 1 DG I

9803/05 IH/rl 1 DG I RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel, 6. června 2005 9803/05 SAN 99 INFORMATIVNÍ POZNÁMKA Odesílatel : Generální sekretariát Příjemce : Delegace Č. předchozího dokumentu : 9181/05 SAN 67 Předmět : Závěry Rady o obezitě,

Více

Vliv komplexního přístupu v terapii žen s nadváhou a obezitou. Mgr. Pavla Erbenová

Vliv komplexního přístupu v terapii žen s nadváhou a obezitou. Mgr. Pavla Erbenová Vliv komplexního přístupu v terapii žen s nadváhou a obezitou Mgr. Pavla Erbenová Obezita je stále narůstající břemeno dnešní doby. Epidemie obezity, někdy nazývaná také jako mor třetího tisíciletí, však

Více

Moderní přístupy k výživě dětí

Moderní přístupy k výživě dětí Moderní přístupy k výživě dětí Výuka VŠCHT Kužela, L. Moderní přístupy v oblasti výživy Převažující pojetí výživy doposud V popředí obava z hladovění Proto pohled spíše z kvantitativního hlediska Je stále

Více

Státní zdravotní ústav Praha

Státní zdravotní ústav Praha Zdravotní stav populace v ČR a EU MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha 2009 Definice zdraví Stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a ne jen pouhou nepřítomnost nemoci či slabosti (WHO

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

RŮST ČESKÝCH KOJENÝCH DĚTÍ

RŮST ČESKÝCH KOJENÝCH DĚTÍ RŮST ČESKÝCH KOJENÝCH DĚTÍ A DOPORUČENÍ PRO JEHO HODNOCENÍ Markéta Paulová Centrum podpory veřejného zdraví Státní zdravotní ústav, Praha Konzultační den hygieny dětí a mladistvých, 11. října 2012, SZÚ

Více

1 Zdraví, právo na zdraví

1 Zdraví, právo na zdraví 1 Zdraví, právo na zdraví V současné době není žádný stát na světě schopen zabezpečit takovou zdravotní péči, která by jeho občanům poskytla vše, co medicína umožňuje. Uvedený problém není pouze problémem

Více

Výživa zdravých a chronicky nemocných dětí v 21.století. Hrstková H.

Výživa zdravých a chronicky nemocných dětí v 21.století. Hrstková H. Výživa zdravých a chronicky nemocných dětí v 21.století Hrstková H. Česká republika přední místo na světě ve výskytu kardiovaskulárních chorob Nejčastější příčina úmrtí Budoucí vývoj zdraví - ovlivňován

Více

Národní akční plán pro vzácná onemocnění na léta 2015-2017

Národní akční plán pro vzácná onemocnění na léta 2015-2017 Národní akční plán pro vzácná onemocnění na léta 2015-2017 1. Zlepšení informovanosti o Cíle Úkoly Termín Výstupy Gestor Spolupráce Předpoklady 1.1. Provoz, rozvoj a aktualizace webových portálů pro ;

Více

Přehled základních faktů k tvorbě Národní strategie Zdraví 2020 Pohybová aktivita

Přehled základních faktů k tvorbě Národní strategie Zdraví 2020 Pohybová aktivita Přehled základních faktů k tvorbě Národní strategie Zdraví 2020 Pohybová aktivita Mgr. Zdeněk Hamřík, Ph.D. Vedoucí Katedry rekreologie FTK UP v Olomouci Deputy Principal Investigator of HBSC, Czech Republic

Více

Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu. Danuše Hrbková nutriční terapeutka

Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu. Danuše Hrbková nutriční terapeutka Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu Danuše Hrbková nutriční terapeutka Směnný provoz narušení cirkadiánního rytmu dopad na zdraví člověka vyšší riziko koronárního postižení nárůst hladiny

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

Podpora zdraví v Nemocnici Pelhřimov

Podpora zdraví v Nemocnici Pelhřimov Podpora zdraví v Nemocnici Pelhřimov Mgr. Pavlína Fridrichovská DiS. Koordinátor podpory zdraví Nemocnice Pelhřimov Efektivní strategie podpory zdraví IV. Praha SZÚ 16. 6. 2016 Nemocnice Pelhřimov Nemocnice

Více

STRAVOVACÍ NÁVYKY, DŮLEŽITÁ SOUČÁST ŽIVOTNÍHO STYLU

STRAVOVACÍ NÁVYKY, DŮLEŽITÁ SOUČÁST ŽIVOTNÍHO STYLU 2. konference ŠKOLA A ZDRAVÍ 21, Brno 2006 STRAVOVACÍ NÁVYKY, DŮLEŽITÁ SOUČÁST ŽIVOTNÍHO STYLU Šárka ANDĚLOVÁ, Kristýna DRABINCOVÁ Souhrn: Výživa má klíčový význam pro zdraví a vývoj člověka. Kvalitní

Více

V ČR je 23% obézních mužů a 22% obézních žen, tj. 1,5mil. obyvatel 50% obyvatel má nadváhu nebo je obézní

V ČR je 23% obézních mužů a 22% obézních žen, tj. 1,5mil. obyvatel 50% obyvatel má nadváhu nebo je obézní Obezita a její vliv na sexuální poruchy MUDr. Dita Pichlerová¹ PhDr. Jitka Herlesová¹ MUDr. Tomáš Fait, Ph.D.² Prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D.² ¹OB klinika Praha, ²VFN Praha Spokojenost se sexuálním životem

Více

Prevence nemocí vyvolaných nadváhou a obezitou prostřednictvím sportu

Prevence nemocí vyvolaných nadváhou a obezitou prostřednictvím sportu Prevence nemocí vyvolaných nadváhou a obezitou prostřednictvím sportu Prezentace závěrů z analytické studie zpracované pro Český olympijský výbor duben 2014 Úvod, cíl prezentace a metodický postup Tento

Více

Co je Česko se hýbe? BŘEZEN 2011

Co je Česko se hýbe? BŘEZEN 2011 www.ceskosehybe.cz Co je Česko se hýbe? Nová nezávislá iniciativa motivující český lid k pravidelnému pohybu a zdravějšímu stravování. Čím více se lidé budou hýbat, tím méně budou nemocní a budou mít lepší

Více

Správná životospráva školáka

Správná životospráva školáka Správná životospráva školáka Co je správná životospráva Správná životospráva zahrnuje dostatečnou pohybovou aktivitu a vyvážený pestrý jídelníček. Kvalitní strava je v dětském věku velice důležitá k zajištění

Více

CÍL 11: ZDRAVĚJŠÍ ŽIVOTNÍ STYL DO ROKU 2015 BY SI LIDÉ V CELÉ SPOLEČNOSTI MĚLI OSVOJIT ZDRAVĚJŠÍ ŽIVOTNÍ STYL

CÍL 11: ZDRAVĚJŠÍ ŽIVOTNÍ STYL DO ROKU 2015 BY SI LIDÉ V CELÉ SPOLEČNOSTI MĚLI OSVOJIT ZDRAVĚJŠÍ ŽIVOTNÍ STYL CÍL 11: ZDRAVĚJŠÍ ŽIVOTNÍ STYL DO ROKU 2015 BY SI LIDÉ V CELÉ SPOLEČNOSTI MĚLI OSVOJIT ZDRAVĚJŠÍ ŽIVOTNÍ STYL Životní styl představuje z hlediska ovlivnění zdraví jeden z nejvýznamnějších faktorů. Jeho

Více

Státní zdravotní ústav Praha. Milovy 2017

Státní zdravotní ústav Praha. Milovy 2017 Alergie, KVO riziko Státní zdravotní ústav Praha Milovy 2017 Jana Kratěnová Spolupráce s 46 praktickými lékaři pro děti a dorost v 15 městech ČR Celkem 5130 dětí ve věku 5,9,13 a 17 let Data získána v

Více

DIABETES EPIDEMIE 21. STOLETÍ;

DIABETES EPIDEMIE 21. STOLETÍ; DIABETES EPIDEMIE 21. STOLETÍ; výsledky studie EHES MUDr. Naďa Čapková Mgr. Michala Lustigová, Ph.D. Státní zdravotní ústav Ústředí monitoringu zdravotního stavu obyvatelstva EHIS/EHES 2014 EHIS (European

Více

Diabetes neboli Cukrovka

Diabetes neboli Cukrovka Diabetes mellitus Diabetes neboli Cukrovka Skupina onemocnění s nedostatkem nebo sníženým účinkem hormonu inzulinu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Narušený metabolismus- vstřebávání

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DNY ZDRAVÍ. Termín pořádání : 18.10. 2010. Místo: ŘÍČANY STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DNY ZDRAVÍ. Termín pořádání : 18.10. 2010. Místo: ŘÍČANY STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM ODBORNÝCH ČINNOSTÍ Odbor podpory zdraví a hygieny dětí a mladistvých, Oddělení podpory zdraví dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DNY ZDRAVÍ Termín pořádání

Více

5. PORUŠENÁ TOLERANCE S - definována výsledkem orálního glu. testu jde o hodnotu ve 120. minutě 7,7-11,1 mmol/l. Společně s obezitou.

5. PORUŠENÁ TOLERANCE S - definována výsledkem orálního glu. testu jde o hodnotu ve 120. minutě 7,7-11,1 mmol/l. Společně s obezitou. VÝŽIVA V PREVENCI DM 1. DM I. absolutní nedostatek inzulinu dochází kvůli destrukci β- buněk L. ostrůvků autoimunně podmíněným zánětem. Všechny věkové kategorie nejvíce děti. Prim prevence výživou nemá

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0387 Krok za krokem Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tématická Nauka o výživě Společná pro celou sadu oblast DUM č.

Více

Přijmi a vydej 2009 MUDr. Věra Kernová MUDr. Ludmila Skálová Státní zdravotní ústav Praha

Přijmi a vydej 2009 MUDr. Věra Kernová MUDr. Ludmila Skálová Státní zdravotní ústav Praha Přijmi a vydej 2009 MUDr. Věra Kernová MUDr. Ludmila Skálová Státní zdravotní ústav Praha Tisková konference k zahájení kampaně, SZÚ 13.8.2009 2009 Globální strategie pro výživu, fyzickou aktivitu a zdraví

Více

Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav. GPS III. ročník OBEZITA. referát. Jméno a příjmení: Barbora HANDLÍKOVÁ

Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav. GPS III. ročník OBEZITA. referát. Jméno a příjmení: Barbora HANDLÍKOVÁ Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav GPS III. ročník OBEZITA referát Jméno a příjmení: Barbora HANDLÍKOVÁ Třída: 3. B Datum: 12. 10. 2015 Obezita 1. Vysvětlení pojmu Obezita je civilizační onemocnění,

Více

Zásady výživy ve stáří

Zásady výživy ve stáří Zásady výživy ve stáří Výuka VŠCHT Doc. MUDr Lubomír Kužela, DrSc Fyziologické faktory I. Pokles základních metabolických funkcí Úbytek svalové tkáně Svalová slabost, srdeční a dechové potíže Tendence

Více

Úloha Ministerstva zdravotnictví a Hlavního hygienika ČR. Programy prevence úrazů

Úloha Ministerstva zdravotnictví a Hlavního hygienika ČR. Programy prevence úrazů Úloha Ministerstva zdravotnictví a Hlavního hygienika ČR Programy prevence úrazů MUDr. Stanislav Wasserbauer ředitel odboru strategie a řízení ochrany a podpory zdraví ÚRAZY závažný celosvětový i národní

Více

Nadbytek soli škodí dětem i dospělým The 2nd CZ - Salt Awareness Week 2013 (týdenní masmediální kampaň od 25. - 30. listopadu 2013

Nadbytek soli škodí dětem i dospělým The 2nd CZ - Salt Awareness Week 2013 (týdenní masmediální kampaň od 25. - 30. listopadu 2013 Nadbytek soli škodí dětem i dospělým The 2nd CZ - Salt Awareness Week 2013 (týdenní masmediální kampaň od 25. - 30. listopadu 2013 (tisková konference 26. listopadu 2013, MZČR) Vysoký krevní tlak = hypertenze

Více

Podpora zdraví v evropském kontextu a v České republice

Podpora zdraví v evropském kontextu a v České republice Podpora zdraví v evropském kontextu a v České republice MUDr. Lidmila Hamplová Ministerstvo zdravotnictví ČR Evropská zdravotní politika Hlavním principem evropské zdravotní politiky je poznatek vztahu

Více

Předmět: Biologie Školní rok: 2010/11 Třída: 1.L. Jméno: Dolák Patrik Datum: 4.12. Referát na téma: Jsou všechny tuky opravdu tak špatné?

Předmět: Biologie Školní rok: 2010/11 Třída: 1.L. Jméno: Dolák Patrik Datum: 4.12. Referát na téma: Jsou všechny tuky opravdu tak špatné? Jméno: Dolák Patrik Datum: 4.12 Referát na téma: Jsou všechny tuky opravdu tak špatné? Tuky se v zásadě dělí na přirozené a umělé. Rozlišují se zejména podle stravitelnosti. Nedávný průzkum renomované

Více

Nutriční poradna v Nemocnici Český Těšín a.s.

Nutriční poradna v Nemocnici Český Těšín a.s. Nemocnice Český Těšín a.s. Ostravská 783 Český Těšín, 737 01 www.nemocniceceskytesin.agel.cz tel.: 558 769 248 fax.: 558 736 599 Nutriční poradna v Nemocnici Český Těšín a.s. Sestavila: Jolana Kajzarová,

Více

Vyhláška MZ ČR k nemocničnímu stravování (HACCP)

Vyhláška MZ ČR k nemocničnímu stravování (HACCP) Vyhláška MZ ČR k nemocničnímu stravování (HACCP) konference Dietní výživa 2015 Pardubice 22. 23. 9. 2015 Ing. Eva Přibylová Oddělení hygieny výživy a předmětů běžného užívání Odbor ochrany veřejného zdraví

Více

Determinanty vzniku kardiovaskulárních onemocnění v české populaci

Determinanty vzniku kardiovaskulárních onemocnění v české populaci Determinanty vzniku kardiovaskulárních onemocnění v české populaci Michala Lustigová Státní zdravotní ústav XLIII. konference České demografické společnosti, XLIII. konference České demografické společnosti,

Více

PRIMÁRNÍ PREVENCE JAKO SOUČÁST PRIMÁRNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE

PRIMÁRNÍ PREVENCE JAKO SOUČÁST PRIMÁRNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE PRIMÁRNÍ PREVENCE JAKO SOUČÁST PRIMÁRNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE doc. MUDr. Lumír Komárek, CSc., MUDr. Věra Kernová, MUDr. Jarmila Rážová Státní zdravotní ústav, Praha ÚVOD A DEFINICE Primární prevence by měla být

Více

Socio-ekonomické determinanty zdraví. MUDr. Kristýna Žejglicová, SZÚ Praha

Socio-ekonomické determinanty zdraví. MUDr. Kristýna Žejglicová, SZÚ Praha Socio-ekonomické determinanty zdraví MUDr. Kristýna Žejglicová, SZÚ Praha Socio-ekonomická nerovnost ve zdraví na začátku 21.století ve všech zemích EU nárůst v posledních desetiletích Lidé s nižším sociálně-ekonomickým

Více

ZAZNAMNÍK JMÉNO DATUM KONTAKT NA VÝŽIVOVÉHO PORADCE

ZAZNAMNÍK JMÉNO DATUM KONTAKT NA VÝŽIVOVÉHO PORADCE Poradna pro zdravou výživu a odvykání kouření MOJE ZMĚNA ŽIVOTNÍHO STYLU ZAZNAMNÍK JMÉNO DATUM KONTAKT NA VÝŽIVOVÉHO PORADCE Výchozí hmotnost Cílová hmotnost Cíle krátkodobé: 1. měsíc... 2. měsíc... 3.

Více

Mediální kampaně k propagaci zdravého životního stylu

Mediální kampaně k propagaci zdravého životního stylu Mediální kampaně k propagaci zdravého životního stylu MUDr. Věra Kernová Praha 20.4. 2009 Evropská strategie pro prevenci a kontrolu chronických neinfekčních onemocnění snížit prevalenci chronických neinfekčních

Více

3. Zacházení s potravinami. 4. Jak nakupovat

3. Zacházení s potravinami. 4. Jak nakupovat Webové stránky www.viscojis.cz jsou zaměřené na témata zdravého stravování a zacházení s potravinami. Spotřebitelé zde naleznou srozumitelně zpracované informace od odborníků z resortů zemědělství a zdravotnictví.

Více

Postoj a závazek EU před zasedáním OSN na vysoké úrovni o prevenci a kontrole nepřenosných chorob

Postoj a závazek EU před zasedáním OSN na vysoké úrovni o prevenci a kontrole nepřenosných chorob P7_TA(2011)0390 Postoj a závazek EU před zasedáním OSN na vysoké úrovni o prevenci a kontrole nepřenosných chorob Usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. září 2011 o postoji a závazku EU před summitem

Více

MUDr. Ludmila Skálová, MUDr.Věra Kernová Státní zdravotní ústav. Seminář NSZM 15.10.2009

MUDr. Ludmila Skálová, MUDr.Věra Kernová Státní zdravotní ústav. Seminář NSZM 15.10.2009 MUDr. Ludmila Skálová, MUDr.Věra Kernová Státní zdravotní ústav Seminář NSZM 15.10.2009 ze dne 22.1.2009 Podpory komunitních kampaní zaměřených na problematiku zdraví Systémovépodpory zdraví na místní

Více

VÝŽIVA ZDRAVÍ. jako primární prevence.

VÝŽIVA ZDRAVÍ. jako primární prevence. VÝŽIVA jako primární prevence ZDRAVÍ www.welko.cz VÝŽIVA = hubnutí výživa = ZDRAVÍ www.welko.cz Hippokrates Člověk se rodí zdráv a všechny nemoci pocházejí z jídla Je prokázáno, že: 80 90 % nemocí je způsobeno

Více

Ovzduší a zdraví. MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví

Ovzduší a zdraví. MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví Ovzduší a zdraví MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví Systém monitorování zdravotního stavu obyvatel ČR ve vztahu k životnímu prostředí koordinované pravidelné aktivity ke sledování přímých

Více

Koncepce školního stravování

Koncepce školního stravování Základní škola a Mateřská škola Dubné Dubné 35 373 84 Dubné IČ 750 00 547 Koncepce školního stravování pro školní rok 2017/2018 Vypracoval: Ing. Petra Voborská Úvod Prioritou pro školní stravování jsou

Více

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Konference ČAS Jak mohou české sestry více ovlivnit zdraví populace? 22. 5. 2014 Praha Společný cíl zdravá populace Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví zahrnuje:

Více

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Metabolický syndrom 3 z 5 a více rizikových faktorů: - obvod pasu u

Více

STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ

STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV Centrum podpory veřejného zdraví Oddělení podpory zdraví ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání: 25.6.204 Organizátor: Mgr. Dana Hronová, ZŠ Votice Místo: Votice OBSAH

Více

Nemoci oběhové soustavy v české populaci. Mgr. Michala Lustigová 18. konference Zdraví a životní prostředí, Milovy 2013

Nemoci oběhové soustavy v české populaci. Mgr. Michala Lustigová 18. konference Zdraví a životní prostředí, Milovy 2013 Nemoci oběhové soustavy v české populaci Mgr. Michala Lustigová 18. konference Zdraví a životní prostředí, Milovy 2013 Struktura prezentace Epidemiologická situace v Evropě teoretický rámec zdravotního

Více

Nadváha a obezita u dětí. PaedDr. & Mgr. Hana Čechová

Nadváha a obezita u dětí. PaedDr. & Mgr. Hana Čechová Nadváha a obezita u dětí PaedDr. & Mgr. Hana Čechová Kdysi převládal názor, že tlusté dítě je zdravé dítě. Dnes je zřejmé, že dětská obezita je spojená se závažnými zdravotními problémy, přičemž některé

Více

...a natrvalo. Hubněte zdravě... Výživa. pilíř zdraví. www.stob.cz www.stobklub.cz

...a natrvalo. Hubněte zdravě... Výživa. pilíř zdraví. www.stob.cz www.stobklub.cz Hubněte zdravě......a natrvalo Výživa pilíř zdraví www.stob.cz www.stobklub.cz Špatný životní styl a civilizační onemocnění I přesto, že jsou tato témata stále omílaná ve stovkách publikací, na internetových

Více

Dieta porodnická dia ve FNKV. Lucie Nováková, DiS. Lucie.Novakova@fnkv.cz

Dieta porodnická dia ve FNKV. Lucie Nováková, DiS. Lucie.Novakova@fnkv.cz Dieta porodnická dia ve FNKV Lucie Nováková, DiS. Lucie.Novakova@fnkv.cz Obecná výživová doporučení pro těhotné ženy Příjem energie: Navýšení energetického příjmu od 10. týdne těhotenství u žen s převažující

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.2.2003 7 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Chronická

Více

GDA navigace ve světě živin a kalorií, http://www.gda.cz/data/sharedfiles/brozura_gda.pdf, cit., 26.4. 2011

GDA navigace ve světě živin a kalorií, http://www.gda.cz/data/sharedfiles/brozura_gda.pdf, cit., 26.4. 2011 Předmět Přírodověda Třída 5. Autor Dagmar Šnajdarová Anotace Práce s textem týkající se živin a kalorií v potravinách. Soubor obsahuje 5 stran pro žáky a 4 strany pro učitele s řešením. Očekávaný výstup

Více

3. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR. Světový den STOP dekubitům

3. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR. Světový den STOP dekubitům 3. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR Světový den STOP dekubitům Praha, 12. 11. 2015 Dekubity/proleženiny téma NEJEN pro zdravotnictví Dlouhodobým prevalenčním šetřením Národního

Více

EFEKTIVITA PRIMÁRNÍ PREVENCE NEMOCÍ

EFEKTIVITA PRIMÁRNÍ PREVENCE NEMOCÍ Příloha č. 3 EFEKTIVITA PRIMÁRNÍ PREVENCE NEMOCÍ vybrané příklady Graf ukazuje dlouhodobý pokles celkové úmrtnosti. Podíl infekcí na úmrtnosti se během 20. století snížil více než 2,5krát, z 12,5/1000

Více

Nadváha a obezita a možnosti nefarmakologického ovlivnění

Nadváha a obezita a možnosti nefarmakologického ovlivnění Nadváha a obezita a možnosti nefarmakologického ovlivnění Václav Bunc a Marie Skalská UK FTVS Praha Obezita nebo nadváha je jedním ze základních problémů současnosti. Je komplikací jak v rozvojových tak

Více

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Brno, 29. května 2015: Moravská metropole se již počtvrté stává hostitelem mezinárodní konference Evropské dny

Více

Zpráva OECD a Evropské komise o zdraví v Evropě. OECD and the European Commission s report on health in Europe

Zpráva OECD a Evropské komise o zdraví v Evropě. OECD and the European Commission s report on health in Europe Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 5. 1. 20 1 Souhrn Zpráva OECD a Evropské komise o zdraví v Evropě OECD and the European Commission s report on health

Více

ZDRAVÁ ŠKOLNÍ SVAČINA KOLEKTIV AUTORŮ

ZDRAVÁ ŠKOLNÍ SVAČINA KOLEKTIV AUTORŮ ZDRAVÁ ŠKOLNÍ SVAČINA KOLEKTIV AUTORŮ SPOLEČNOST PRO VÝŽIVU HYGIENICKÁ SLUŽBA STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV PROJEKT ZDRAVÁ ŠKOLNÍ SVAČINA TEORETICKÁ VÝCHOVA A PRAKTICKÁ APLIKACE KE SPRÁVNÉMU ŽIVOTNÍMU STYLU,

Více

Doprava a zdraví - souvislosti. MUDr. Helena Kazmarová,, SZÚ MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D., MZ ČR

Doprava a zdraví - souvislosti. MUDr. Helena Kazmarová,, SZÚ MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D., MZ ČR Doprava a zdraví - širší souvislosti MUDr. Helena Kazmarová,, SZÚ MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D., MZ ČR Nepřímé vlivy dopravy Vliv na životní styl neprospívající zdraví omezení fyzicky aktivních způsobů dopravy

Více

Národní diabetologický program MUDr. Helena Sajdlová ředitelka odboru zdravotních služeb Ministerstvo zdravotnictví ČR

Národní diabetologický program MUDr. Helena Sajdlová ředitelka odboru zdravotních služeb Ministerstvo zdravotnictví ČR Národní diabetologický program MUDr. Helena Sajdlová ředitelka odboru zdravotních služeb Ministerstvo zdravotnictví ČR Senát PČR seminář 29.5.2012 Diabetes mellitus chronické nepřenosné onemocnění aktuální

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

Zdraví a jeho determinanty. Mgr. Aleš Peřina, Ph. D. Ústav ochrany a podpory zdraví LF MU Kamenice 5, Brno

Zdraví a jeho determinanty. Mgr. Aleš Peřina, Ph. D. Ústav ochrany a podpory zdraví LF MU Kamenice 5, Brno Zdraví a jeho determinanty Mgr. Aleš Peřina, Ph. D. Ústav ochrany a podpory zdraví LF MU Kamenice 5, 625 00 Brno Zdraví Stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody a nejen nepřítomnost nemoci nebo vady

Více

Podpora pohybových aktivit v obcích jak na to?

Podpora pohybových aktivit v obcích jak na to? Podpora pohybových aktivit v obcích jak na to? Mgr. Zdeněk Hamřík Vedoucí Katedry rekreologie FTK UP v Olomouci Deputy Principal Investigator of HBSC, Czech Republic WHO Collaborative Cross National Study

Více

SPORT NEJPŘIROZENĚJŠÍ PREVENCE ZDRAVOTNÍCH RIZIK

SPORT NEJPŘIROZENĚJŠÍ PREVENCE ZDRAVOTNÍCH RIZIK SPORT NEJPŘIROZENĚJŠÍ PREVENCE ZDRAVOTNÍCH RIZIK TISKOVÁ KONFERENCE 21. srpna 2012 České děti a mládež, dle mezinárodních studií, následují špatný životní styl zahrnující níže uvedené faktory: nedostatek

Více

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Odpovídá potřebám co do kvality i kvantity Primární prevence Z vědeckých poznatků a zvyklostí jednotlivých zemí Proto jsou

Více

Komunitně zaměřené programy v agendě WHO. Alena Šteflová WHO Regional Office for Europe Kancelář WHO v ČR

Komunitně zaměřené programy v agendě WHO. Alena Šteflová WHO Regional Office for Europe Kancelář WHO v ČR Komunitně zaměřené programy v agendě WHO Alena Šteflová WHO Regional Office for Europe Kancelář WHO v ČR Zdraví 2020 nová dlouhodobá evropská strategie WHO přijata na 62 Regionálním výboru v září 2012

Více

VÝŽIVA INTENZIVNĚ SPORTUJÍCÍ MLÁDEŽE A PŘEDCHÁZENÍ NĚKTERÝCH RIZIK. Pavel Suchánek

VÝŽIVA INTENZIVNĚ SPORTUJÍCÍ MLÁDEŽE A PŘEDCHÁZENÍ NĚKTERÝCH RIZIK. Pavel Suchánek VÝŽIVA INTENZIVNĚ SPORTUJÍCÍ MLÁDEŽE A PŘEDCHÁZENÍ NĚKTERÝCH RIZIK Pavel Suchánek Výživa pravidelně sportující mládeže Sportovní výživa je samostatný vědní obor, protože sportovci mají zcela odlišné požadavky

Více

Výživa seniorů z pohledu lékaře-geriatra. Život

Výživa seniorů z pohledu lékaře-geriatra. Život Výživa seniorů z pohledu lékaře-geriatra Život 90 14.4.2016 1.Co je malnutrice (podvýživa)? Malnutrice (podvýživa) stav, kdy příjem energie a nutrietů je nižší, než jejich potřeba. Nemocný senior musí

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Budu hovořit o JUNIOR mléce a o výživě pro malé děti. Představím vám belgický konsenzus pro JUNIOR mléka, který byl publikován v roce 2014 v European

Budu hovořit o JUNIOR mléce a o výživě pro malé děti. Představím vám belgický konsenzus pro JUNIOR mléka, který byl publikován v roce 2014 v European Budu hovořit o JUNIOR mléce a o výživě pro malé děti. Představím vám belgický konsenzus pro JUNIOR mléka, který byl publikován v roce 2014 v European Journal of Pediatrics. 1 Pro můj úvod jsem opět zvolil

Více

MUDr. Milan Flekač, Ph.D.

MUDr. Milan Flekač, Ph.D. MUDr. Milan Flekač, Ph.D. Dieta Pojem dieta z řečtiny = denní režim Vhodný způsob stravování, který ovlivňuje onemocnění. U DM patří mezi pilíře terapie. Levný a velice účinný prostředek léčby. Výrazná

Více

Seznam přednášek - Poradce pro výživu

Seznam přednášek - Poradce pro výživu Seznam přednášek - Poradce pro výživu A B C D ÚVOD 1.Vstupní konzultace 2. Vyplnění formuláře 3. Diagnostika 4. Zjištění zdravotního stavu 5. Kodex výživového poradce 6. Definice činnosti poradce pro výživu

Více

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních www.bileplus.cz Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních látek (vápník, mastné kyseliny, syrovátka, větvené aminokyseliny) ovlivňující metabolismus tuků spalování tuků Mléčné výrobky a mléčné

Více

Akční plán pro oblast kontroly tabáku v ČR na období 2015 až 2018/ Národní strategie Zdraví 2020

Akční plán pro oblast kontroly tabáku v ČR na období 2015 až 2018/ Národní strategie Zdraví 2020 Akční plán pro oblast kontroly tabáku v ČR na období 2015 až 2018/ Národní strategie Zdraví 2020 Mgr. Lenka Kostelecká, odbor zdravotních služeb MZ ČR Cena adiktologie 2015 Program Zdraví 2020 jako příležitost

Více

Úrazy a jejich prevence. MUDr. Jarmila Číhalová

Úrazy a jejich prevence. MUDr. Jarmila Číhalová Úrazy a jejich prevence MUDr. Jarmila Číhalová Základní údaje Úrazy zaujímají 3.místo mezi nejčastějšími příčinami smrti (za nemocemi srdce a cév a nádory) U dětí a mladistvých dokonce místo první. Odhaduje

Více

STRATEGICKÉ DOKUMENTY

STRATEGICKÉ DOKUMENTY STRATEGICKÉ DOKUMENTY Koncepce Hygienické služby a prevence Zákon č. 258/2000 Sb. jeho novela Zdraví 21 Zdraví 2020 MUDr. Stanislav Wasserbauer ředitel odboru strategie a řízení ochrany a podpory zdraví

Více