STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV. Nadváha a obezita. Pandemie 21. století. Centrum podpory veřejného zdraví

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV. Nadváha a obezita. Pandemie 21. století. Centrum podpory veřejného zdraví 24. 2. 2013"

Transkript

1 STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV Nadváha a obezita Pandemie 21. století Centrum podpory veřejného zdraví Etipatogeneze, prevalence, náklady na zdravotní péči a ekonomické ztráty v důsledku léčby, efektivita primární prevence obezity, institucionální spolupráce v ČR v prevenci obezity

2 Obsah Nadváha a obezita v celosvětovém a evropském kontextu... 2 Definice obezity... 5 Příčiny obezity... 8 Nadváha a obezita dětí v ČR v roce Zdravotní důsledky nadváhy a obezity Léčba obezity v dětském věku Výdaje na zdravotnictví v roce 2011 v ČR Náklady na léčbu obézních pacientů Makroekonomické ztráty způsobené nadváhou a obezitou v ČR Prostředky reálně vynakládané na prevenci obezity v ČR Strategické oblasti primární prevence obezity Zahraniční legislativa v primární prevenci obezity Strategie prevence obezity podle skupin obyvatelstva Institucionální podpora primární prevence obezity v ČR... 36

3 Nadváha a obezita v celosvětovém a evropském kontextu V roce 1997 vyhlásila WHO obezitu za celosvětovou epidemii, v roce 2002 označila problém nadváhy jako šesté nejvýznamnější riziko ohrožující zdraví. V roce 2006 přijalo zasedání ministrů zdravotnictví v Istanbulu Evropskou chartu o obezitě, ve které je zdůrazněna zvyšující se prevalence nadváhy a obezity u dětí a potřeba její prevence a léčby. V roce 2009 byl vyhlášen při tiskové konferenci v Evropském parlamentu v Bruselu Evropský den obezity (EOD). Cílem této akce je motivace a podpora lidi s nadváhou a obezitou ke změně životního stylu, zlepšení jejich zdraví a kvality života. Evropský den obezity (EOD) se koná v celé Evropě třetí sobotu v květnu každého roku. Podle WHO je ve světě asi 250 milionů obézních osob. V některých zemích tvoří obézní lidé více jak 50% populace (doc. Hainer, konference Obezita- epidemie třetího tisíciletí, Brno, a ). Obezita se na celém světě jako příčina smrti podílí na 1 miliónu úmrtí ročně a na 12 miliónech let života v nemoci (890 mil. obyvatel celkem, 9,8 mil. zemřelých ročně). (Prof. MUDr. J. Holčík, DrSc: Zdravotní politika. Přednáška na Ekonomicko-správní fakultě MU Brno.) Prudký nárůst moderních životních rizik znázorňuje obrázek. Tradiční životní rizika ustupují a jejich místo zaujímají rizika nová, jako je obezita a nadváha, užívání tabáku, dopravní úrazy, kvalita ovzduší ve městech a další. Global Health Risks report, WHO

4

5 Čtvrtina školáků v Evropě má nadváhu nebo je obézních. Každý rok se toto číslo zvyšuje o jeden milion dětí, přičemž u z nich přerůstá nadváha v obezitu. (http://ec.europa.eu/health-eu/news/2012/3/news_ _childhood_obesity_cs.htm) Změny v nadváze u 15 letých zaznamenané v evropských státech v letech ; ; Z grafu je patrný narůstající trend od roku 2001 do roku V ČR má polovina dospělých vyšší než normální hmotnost a tento podíl se nedaří snižovat, počet obézních naopak od počátku 90. let stoupá. Choroby spojené s obezitou jsou druhou nejčastější příčinou úmrtí u nemocí, kterým je možné předcházet, po onemocněních souvisejících s kouřením. Prevalence obezity dle některých posledních studií vykazuje stagnaci nebo mírný pokles (studie severských států i některé v ČR). Narůstá ale podíl dětí obézních nebo s nadváhou, každý pátý chlapec má vyšší než normální váhu. Přitom je známo, že s výskytem nadměrné hmotnosti v dětském věku stoupá riziko nadváhy v dospělosti. Z dospívajících má 10% abdominální obezitu, 20-25% adolescentů má známky metabolického syndromu. (studie COPAT)

6 Je zřejmé, že jednotlivě vyvíjené aktivity různých subjektů na podporu zdravého stravování a přiměřené fyzické aktivity nejsou v širším měřítku účinné a že jsou zapotřebí opatření ve všech oblastech vládní politiky, na všech úrovních veřejné správy pomocí řady nástrojů včetně legislativních, s účastí soukromého sektoru (např. potravinářského průmyslu) a občanské společnosti. (Puklová,V.,Výskyt nadváhy a obezity, SZÚ 2012) Společnost pro výživu ve spolupráci s Odbornou společností praktických dětských lékařů a s pracovní skupinou Sekce dětské obezitologie den na Konferenci školního stravování v Pardubicích vyhlásila dnem boje proti dětské obezitě. (Marinov,Z.,Den boje proti dětské obezitě, FN Motol) Definice obezity Obezita je chronické onemocnění, charakterizované ukládáním nadměrných zásob tuku v těle, v Mezinárodní klasifikaci nemocí má číslo Dg. E 66. Podle BMI (viz níže) se rozlišuje 18,49 podváha 18,5 24,9 normální váha 25 29,9 nadváha 30 34,9 obezita I. stupně 35 39,9 obezita II. stupně 40 obezita III. stupně (morbidní, extrémní) Pro posouzení nadváhy a obezity se v ČR používá u dospělých BMI (Body Mass Index) = kg/výška v m 2 WHR (Waist Hip Ratio Index) používá se jako ukazatel distribuce tuku v těle, WHR = obvod pasu (cm)/obvod boků (cm) Typ distribuce tuku v těle ženy muži spíš periferní <0,75 <0,85 vyrovnaná 0,75-0,8 0,85-0,9 centrální 0,8-0,85 0,9-0,95 riziková centrální >0,85 >0,95

7 rizikové ukládání tuku v těle obvod pasu zvýšené riziko vysoké riziko ženy větší než 80cm větší než 88 cm muži větší než 94cm větší než 102 cm u dětí do 5 let percentilový graf podle hmotnosti a tělesné výšky (graf je uveden ve Zdravotním a očkovacím průkazu dítěte/ ZOPu) u dětí a mládeže ve věku 7-18 let v ČR národní standardy BMI, založené na výsledcích celostátního antropologického výzkumu. Za nadváhu je považováno zařazení jedince podle BMI do pásma mezi 90. až

8 97. percentilem BMI, za obezitu zařazení do pásma nad 97. percentil. (Standardy léčebných postupů a kvalita ve zdravotní péči, Pediatrie, Obezita u dětí, květen 2011). Percentilové pásmo Hodnocení dítěte nad 97. perc. obézní perc. s nadměrnou hmotností perc. robustní perc. proporční perc. štíhlé perc. s nízkou hmotností pod 3. perc hubené S účinností od 1. dubna 2012 má v ČR praktický lékař pro děti a dorotst povinnost při preventivních prohlídkách sledovat hodnotit růst a vývoj dítěte za použití růstových grafů (Vyhláška č. 70/2012 Sb., 3)

9 Je nutné podporovat správné používání růstových grafů jako základní diagnostické pomůcky diagnostikování obezity v dětském věku. Růstové grafy jsou k dispozici na webových stránkách SZÚ (http://www.szu.cz/publikace/data/rustove-grafy) a jsou m.j. součástí softwaru RůstCZ, který je volně ke stažení na www stránkách SZÚ (http://www.szu.cz/publikace/data/program-rustcz-ke-stazeni). Program umožňuje přesné zařazení dítěte do percentilového pásma a tím i snadné vyhodnocení přiměřené hmotnosti dítěte, resp. předběžné určení nadváhy, obezity nebo nízké hmotnosti. Růstové grafy jsou rovněž součástí některých dalších software pro praktické lékaře pro děti a dorost. V ČR jsou v platnosti růstové grafy postavené na pravidelných, po deseti letech se opakujících celostátních antropologických výzkumech (CAV) dětí a mládeže 0-18 let, zahrnující 3 5 % populace daného věku. Vznikla tak ojedinělá řada růstových dat, která umožňují unikátní sledování mj. i dlouhodobého vývoje obezity, nadváhy a nízké hmotnosti v populaci již od 2. světové války. Protože na již 7. takový výzkum, který se měl konat v roce 2011, nebyly uvolněny finanční prostředky, jsou v platnosti růstové grafy z roku 1991 a Příčiny obezity Obezita je celoživotní multifaktoriálně podmíněné onemocnění. O hormonální poruchu se jedná v méně než 1% případů, genetická náchylnost se však na etiopatogenezi obezity podílí asi ze %. Mezi hlavní příčiny obezity patří pozitivní energetická bilance v důsledku nezdravého životního stylu. Příčinou obezity u 95 % dětí je příjem energie je vyšší než výdej v průměru o 20 % a/nebo nutričně nevhodná skladba stravy a nedostatečná pohybová aktivita. 76 % českých školáků uvádí, že pravidelně sleduje TV a jen 20% pravidelně sportuje. (HBSC). Větší podíl obézních se také vyskytuje mezi nekojenými dětmi. (prim. Fruhauf, konference Obezita- epidemie třetího tisíciletí, a , Brno)

10 HBSC 2010 Nevhodná strava je dána zvyklostmi rodiny i jednotlivce - úpravou stravy, stravovacím režimem, množstvím stravy (nevhodná úprava masa - smažení, pečení grilování, konzumace bílého pečiva, zahušťované omáčky, tučná masa, sladká jídla, moučníky, slazené nápoje, sladké tyčinky, smažené bramborové lupínky, vynechávání snídaní), trávením volného času, pohybovou aktivitou. Téměř 40% dětí uvádí, že si ve školním bufetu kupují sladkosti. (HBSC 2010). HBSC 2010

11 Vynechávání snídaní Každý den snídá méně než polovina 15 letých školáků. (HBSC 2010) HBSC 2010 Konzumace ovoce V 11 letech konzumuje ovoce alespoň 1x denně 55 % dívek a 42 % chlapců. Ve 13 letech pouze 46 % dívek a 39 % chlapců a v 15 letech jen 40 % dívek a 29 % chlapců. Chlapci ve všech věkových kategoriích konzumují ovoce méně, v obou věkových skupinách se konzumace snižuje u starších dětí. (HBSC 2010) Konzumace zeleniny V 11 letech konzumuje zeleninu alespoň 1x denně 43 % dívek a 30 % chlapců. Ve 13 letech pouze 34 % dívek a 27 % chlapců a v 15 letech jen 36 % dívek a 21 % chlapců. Chlapci ve všech věkových kategoriích konzumují zeleninu méně, v obou věkových skupinách se konzumace snižuje u starších dětí. Ve srovnání s ovocem se zeleniny konzumuje méně. (HBSC 2010).

12 Pravidelná pohybová aktivita HBSC 2010 Pasivní trávení volného času Čas strávený u televize % dětské populace ve věku let tráví u televize 2 3 hodiny denně. (nejvíce 13 letí chlapci - 54 % a nejméně 11 leté dívky). Dalších 15 % ve všech věkových kategoriích tráví u TV více než 4 hodiny denně. (HBSC 2010) Čas strávený u počítače Nejméně času tráví u počítače 11- leté dívky (52 %) a nejvíce času tráví u počítače 15 letí chlapci (85 % více než 2 hodiny, přičemž více než polovina z nich ještě více než 4 hodiny denně. (HBSCv2010)

13 Genetická predispozice Doc. MUDr. Hainer, DrSc. soudí, že obezita je ze 40 až 70 procent dána geneticky. Kdo je v dětství obézní, zpravidla z obezity nevyroste. Příčinou obezity jsou dvě geneticky podmíněné oblasti: oblast související s metabolismem základních nutrientů, regulací příjmu potravy pocitem hladu (narušení regulačních katabolických a anabolických signálu z centra sytosti a centra hladu) a chuťové preference oblast související s regulací výdeje energie zahrnující klidový energetický výdej, postprandiální termogenezi a výdej energie v průběhu pohybové aktivity Jak ovlivňuje životní styl vznik obezity a že geny podmiňují větší či menší náchylnost k obezitě vlivem faktorů prostředí lze nejlépe poukázat na dvou oddělených skupinách Pima indiánů, jedněch žijících v Arizoně a druhých žijících v původních oblastech v Mexiku. Obě tyto skupiny jsou zatížené obezitogenním genotypem, pouze jedna z nich je však vystavená obezitogennímu americkému prostředí. K oddělení těchto dvou skupin došlo před lety (ESPARZA, J. et al., Daily energy expenditure in Mexican and USA Pima Indians: low physical activity as a possible cause of obesity. International Journal of Obesity. 2000, vol. 24, no. 1, p ISSN U Pima indiánů žijících v USA byla objevena nejvyšší prevalence obezity a s ní spojeného diabetu mellitu 2. typu. BMI se pohybuje u žen v rozmezí 35,5±8,1 kg/m 2 a u mužů 33,3±7,6 kg/m 2. Obezita u arizonských Pima indiánů je výsledkem dlouhodobého žití v bohatém, obezitogenním prostředí. Tato etnická skupina je v Arizoně navíc menšinová a její příslušníci náleží z velké části do nižších socioekonomických vrstev. Pima indiáni žijící v severozápadních horách Mexika mají BMI nižší - ženy 26,3±4,8 kg/m 2 a muži 23,8±3,4 kg/m 2. Jejich BMI se od jejich amerických příbuzných liší o téměř 10 kg/m 2 (Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. Přestože mají potenciální genetickou predispozici ke vzniku obezity, tradiční způsob života, charakteristický dietou obsahující méně živočišných tuků a více složených polysacharidů a vyšším energetickým výdejem při fyzické práci, uchránil mexické Pima indiány před rozvojem obezity a diabetu mellitu u většiny z nich (0Prostředí, ve kterém žijí, zabraňuje vzniku obezity, a označuje se jako leptogenní nebo také restriktivní (HAINER, V. et al. Základy klinické obezitologie. 1. vyd. Praha : Grada, s. ISBN Endokrinopatie: jsou příčinou dětské obezity v méně než 2% (hypotyreóza, hyperkortikalismus, hypopituitarismus, pseudohypoparatyreóza, sy polycystických ovarií. Psychosociální stres, nedostatek spánku (pod 5 hodin denně) Vyšší věk matek Obezitogeny: podezírá se i znečištěné zevní prostředí a expozice člověka tzv. obezitogenům, chemickým látkám, o nichž se minimálně z pokusů na zvířatech ví, že přispívají k tvorbě tukové tkáně, adipogenezi. Humánní adenovirus AD 36 Farmakoterapie - na vzestupu hmotnosti se mohou podílet některé léky: neadekvátní substituční hormonální terapie např. nedostatečná substituce hormony štítné žlázy, předávkování kortikoidů, nadměrné množství estrogenů

14 tyreostatika, neuroleptika (chlorpromazin, risperidon), antiepileptika (valproát), některá antidepresiva, vitaminy skupiny B, kortikoidy v jiném než substitučním užití některá perorální antidiabetika, antihistaminika, hormonální antikoncepce Životní styl ovlivněný socioekonomickými faktory Velikost obce. Z výzkumů provedených v ČR vyplývá, že výskyt nadváhy a obezity u dětí souvisí s velikostí obce, ve které žijí, a to je dáno rozdíly v charakteristikách jejich životního stylu. Zatímco v Praze bylo zjištěno 5,2 % dětí s nadváhou a 2,3 % obézních, ve větších městech bylo 6,4 % dětí s nadváhou a 5,8 % obézních. V obcích a menších městech bylo 7,8 % dětí s nadváhou a 6,9 % obézních dětí. Na vesnicích a malých obcích, kde je často jen jeden obchod se smíšeným zbožím často chybí možnost zakoupit produkty vhodné pro správnou výživu: celozrnné pečivo, nízkotučné výrobky, ryby a další. Ovoce a zelenina buď také chybí, nebo je v horší kvalitě. To může být příčinou jak vyššího výskytu nadváhy a obezity v těchto prostředích, tak i příčinou obtížné a často selhávající redukce zvýšené hmotnosti. Bylo zjištěno, že městské děti častěji chodí do školy pěšky nebo jezdí na kole, v Praze dle proběhlé studie až 83 % dětí, na vesnicích a malých i velkých městech chodí pěšky do školy jen 65 % dětí. Městské děti častěji provozují sport ve sportovním klubu a obecně provozují více sportů. Děti na vesnicích více sledují televizi než městské děti, ale ve velkých městech děti častěji hrají počítačové hry než děti z menších obcí (Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. Sociálně-ekonomický status rodiny. U dětí, jejichž oba rodiče měli nižší stupeň vzdělání, tedy základní školu nebo byli vyučeni, byla obezita prokázána u 7 % dětí a nadváha u 5,4 %, podobné to bylo u dětí, jejichž pouze jeden rodič měl vyšší stupeň vzdělání (6% obézních dětí a 7,1 dětí s nadváhou). U dětí, jejichž oba rodiče měli vyšší stupeň vzdělání, tedy alespoň střední školu, bylo daleko méně obézních, asi 3,3 % dětí, avšak dětí s nadváhou bylo více a to 6,8%. Vztah byl těsnější pro matky než otce, avšak i vzdělání otce korelovalo s BMI dítěte (Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. Nižší vzdělání sice neznamená automaticky nezdravé vaření, ale přesto mohou mít matky s nižším vzděláním méně znalostí o racionální výživě, o potravinách, které přispívají k nadváze a obezitě a také o zdravotních následcích, které plynou ze zvýšené hmotnosti. Příslušnost k etnické skupině. Romská populace je specifickou sociální skupinou, která má, až na určité výjimky, nízký socioekonomický stav. Výskyt obezity u českých Romů je 38 % u mužů a 33 % u žen. I u této skupiny je nápadný vliv životního prostředí na vznik obezity. V rozvoji obezity hraje zajisté svou úlohu přítomnost úsporného genu. Centrální typ obezity, který je pro tuto sociální skupinu typický, přináší romským občanům vyšší výskyt

15 kardiovaskulárních chorob a také vyšší úmrtnost na tyto onemocnění. Bylo zjištěno, že romští občané konzumují daleko více živočišných tuků a méně ovoce a zeleniny a to nejen z finančních důvodů, ale i proto, že ovoce a zelenina nemají takové místo v jejich tradičních stravovacích zvycích, ovlivněných jejich někdejším kočovnným způsobem života (Rambousková, J. et al. Health Behaviors, Nutritional Status, and Anthropometric Parameters of Roma and Non-Roma Mothers and Their Infants in the Czech Republic. Journal of Nutrition Education and Behavior. 2009, vol. 41, no. 1, p ISSN ; Uhlíř, M., Češi a obezita. Respekt , roč. 18, č. 48, s ISSN ). Jedí také méně mléčných výrobků, mají nedostatek fyzické aktivity a ve velké míře konzumují alkohol. Významnou roli v rozvoji KVO hraje kuřáctví, u této etnické skupiny často již od útlého věku. Rychlému občerstvení propadly především romské děti. Návštěva fast-foodu je nejen v jejích očích odznakem společenského úspěchu. Romské děti kromě toho méně sportují a častěji tráví volný čas v místnosti, u televize či počítačových her. Také se stávají snadným terčem reklam, propagujících nezdravé potraviny (Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. Nadváha a obezita dětí v ČR v roce 2010 Ve věku 7-10 let byla zjištěna nadváha u 7,4 % a obezita u 7,5 % dětí (Spol. pro výživu, 2010) Výskyt nadváhy a obezity u letých školáků byl v roce 2010 u chlapců v průměru 19 % a u dívek 9 %, u 15- letých trend již 10 let stoupá. (HBSC) V roce 2010 bylo dispenzarizováno 4,5x více obézních dětí do 14 let a 6x více letých než v roce V dospělosti zůstává obézních jedna třetina dětí předškolního věku, 50% školáků, 70% adolescentů. (Standardy léčebných postupů a Kvalita ve zdravotní péči, Pediatrie 10, květen 2011) V dospělé populaci postihuje nadváha více než 50% obyvatel v ČR. Úroveň hmotnosti v % u 11, 13 a 15 letých dívek a chlapců v ČR (HBSC)

16 HBSC 2010 Podíl dětí ve věku 13 a 15 let s udávanou vyšší než normální hmotností ve třech etapách studie HBSC, ČR Na základě údajů respondenta-dítěte o své výšce a hmotnosti. HBSC studie 2001/2002, 2005/2006 a 2010 (2,3,4) Graf porovnává údaje ze tří etap mezinárodní studie HBSC pro 13leté a 15leté děti v ČR. Údaje z odpovědí dětí na otázku týkající se výšky a váhy byly zpracovány podle BMI standardů pro mládež. Z grafu je patrný postupný vzestup výskytu chlapců s udávanou vyšší než normální hmotností. U 13-ti letých dívek došlo k návratu na nižší hodnotu srovnatelnou s první etapou šetření, u 15-ti letých dívek výsledek odpovídá předchozímu šetření. Podíl 13letých dětí s nadváhou a obézních mezinárodní srovnání (vybrané země), 2009/2010 Na obrázku a v tabulce č. 3 jsou porovnány údaje o výskytu dětí udávajících vyšší než normální hmotnost v zemích Evropy a pro srovnání také v USA. ČR se v tomto výběru řadí do horší poloviny sledovaných zemí.

17 Na základě údajů respondenta dítěte o své výšce a hmotnosti. HBSC studie 2009/2010 (5) Ze studie HBSC vyplývá jednoznačný vztah mezi pohybovou aktivitou a obezitou (děti, které se méně hýbou, jsou obéznější) pohybovou aktivitou a životní spokojeností (aktivní dítě je více spokojené) pohybovou aktivitou a zdravotním stavem (aktivní dítě udává méně zdravotních obtíží)

18

19 Zdravotní důsledky nadváhy a obezity Studie agentury STEN/MARK, jejímž iniciátorem byla Čs. Obezitologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Národní radou pro obezitu potvrdila, jak významně nadváha a obezita ovlivňuje výskyt zdravotních komplikací. Nadváha zvyšuje riziko hypertenze a KV nemocí 3x DM 2. typu 2,5x dny, onemocnění kloubů a páteře 2x. Obezita zvyšuje riziko DM 2. typu 7x; obezita s BMI 35 zvyšuje riziko 42x u mužů a 93x u žen hypertenze a KV nemoci 5x (abdominální obezita zvyšuje riziko IM 4,5x onemocnění pohybového aparátu Odhaduje se, že pouze fyzická inaktivita způsobí kolem 21-25% ca prsu a kolorekta 27 % diabetu 30% ICHS. Nedostatečný přísun ovoce a zeleniny způsobí kolem 14 % ca GIT 11% ICHS 9% CMP (Global Helath Risks, WHO, 2009) Děti s vyšší tělesnou hmotností dříve dospívají, proto zvyšování podílu obézních dětí v populaci ovlivňuje dlouhodobě i vývoj dalších důležitých ukazatelů zdravotního stavu jedinců i populací, např. věk adiposity rebound, pubertálního spurtu nebo střední věk menarche. Obezita zvyšuje riziko řady chorob, zejména kardiovaskulárních (dyslipoproteinémie, ICHS, arteriální hypertenze - u 50% dětí je vyšší TK, srdeční selhání, CMP, TEN), u obézních po sportovním výkonu je nebezpečí kolapsu z náhlého poklesu TK (RNDr. Suchánek, konference Obezita- epidemie třetího tisíciletí, a , Brno)

20 - metabolických (diabetes mellitus II. typu tvoří 95% z celkového počtu případů diabetu a jeho souvislost s obezitou je jasně prokázaná - nádorových (ca kolorekta, ca prsu, pankreatu, jícnu, prostaty) Odhaduje se, že nadváha a obezita zodpovídá za 14-20% veškeré nádorové úmrtnosti - pohybového aparátu (atróza nosných kloubů, dna, u dětí skolióza, hyperlordóza, hyperkyfóza, ploché nohy) - respiračních a gastrointestinálních (hypoventilace s nahromaděním oxidu uhličitého v těle a výraznou denní spavostí - Pickwickův sy, spánkový apnoický sy, steatóza jater, cholecystolitiáza, hiátová hernie, pankreatitis) - psychické poruchy a psychosociální problémy: Snížené sebevědomí, deprese, úzkost - natolik intenzivní, že odpovídají úzkosti dětí s nádorovým onemocněním. Obezita stěžuje dítěti život již od útlého věku. Již v mateřské škole se v různých průzkumech ukázalo, že obézní děti patří mezi děti nejméně oblíbené, a tato diskriminace se s nimi táhne po celý život. Děti ani nedají často najevo, jak je obezita trápí. Ve výzkumech se ukázalo, že dokonce již malé děti ve školce mají raději děti tělesně postižené než obézní. - gynekologických amenorea, poruchy cyklu, infertilita, inkontinence - kožních choroby mykózy, ekzémy, celulitida - Také zvýšené užívání ATB zvyšuje výskyt obezity Odhaduje se, že obezita zkracuje život zhruba o 3 roky a při zachování současných trendů by do roku 2050 mohla tato ztráta narůst na více než 5 let. (Prof. MUDr. J. Holčík, DrSc: Zdravotní politika, přednáška na Ekonomicko-správní fakultě MU Brno). Podle Petra Suchardy, primáře III. interny Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, obezita zkracuje očekávanou délku života dokonce o 12 až 15 let. Léčba obezity v dětském věku V ČR jsou dětí s nadváhou a obezitou sledovány podle třístupňového systému praktickými lékaři pro děti dorost, specialisty - obezitology a v centrech ve fakultních nemocnicích a pro řešení byly v roce 2008 vypracovány standardy pro prevenci a léčbu dětské obezity. Podílela se na nich česká pediatrická společnost a její pracovní skupiny, Společnost praktických dětských lékařů, Česká společnost dorostového lékařství a Česká obezitologická společnost.

21 S účinností od 1. dubna 2012 má v ČR praktický lékař povinnost při preventivních prohlídkách sledovat hodnotit růst a vývoj dítěte za použití růstových grafů (Vyhláška č. 70/2012 Sb., 3) Nejvhodnější je rodinná léčba vycházející z principů kognitivně behaviorální terapie spojená s úpravou stravy a zvýšenou pohybovou aktivitou, případně lázeňskou léčbou. MUDr. Pichlerová však při srovnání KBT s bariatrickou terapií uvádí u dospělých pacientů, že zatímco po bariatrickém výkonu si udrží 80-90% pacientů 5 let sníženou hmotnost, u KBT je to pouze 2-5 %. (Konference Obezita- epidemie třetího tisíciletí, a , Brno) Restrikce energie musí být v dětském velmi opatrná, protože příliš přísná a jednostranná úprava stravy by mohla vést k poruše růstu a vývoje dítěte. V období adolescence lze dosáhnout bezpečného hmotnostního úbytku snížením energetického příjmu o %, tj. přibližně o 2100kJ (500 kcal/den). Energetický obsah stravy by měl v uvedených souvislostech odpovídat nejen věku, ale i zdravotnímu stavu dítěte. Strava musí být vždy vyvážená a pestrá, musí obsahovat dostatečné množství jednotlivých živin, zvláště bílkovin, komplexních sacharidů včetně vlákniny, vitamínů, minerálních látek, stopových prvků, a přiměřené množství tuků. U bílkovin je nutné dbát na to, aby byl vyvíjející se organizmus dostatečně saturován esenciálními aminokyselinami. Při omezování přívodu tuků, hlavního zdroje energie, je nutné dbát na to, aby jejich podíl na energetickém příjmu u dětí mezi prvním a třetím rokem života byl v průměru 35 %, u dětí starších aby neklesal pod 30 %, u dospívajících obézních je potřeba snížit přívod tuků pod 30 %. V jídelníčku je nutné zlepšit kvalitu tuků, saturované tuky snížit pokud možno až na 10 %, ostatní ponechat v rámci tuků nenasycených. Je tedy žádoucí vylučovat z jídelníčku dětí tučné mléčné výrobky, tučná masa, uzeniny a omezit spotřebu živočišných tuků. Je nutné omezovat příjem jednoduchých cukrů, zvláště ve formě sladkých nápojů, sladkostí, moučných jídel. Bílé pečivo nahrazujeme po třetím roce života pečivem celozrnným. Z technologických postupů přípravy jídel je vhodné dušení, vaření, grilování bez tuku, případně příprava v mikrovlnné troubě, horkovzdušné troubě, foliích na pečení, na teflonových pánvích. Nevhodné je zařazování smažených pokrmů a zahušťování omáček. Diety s velmi nízkým obsahem energie a definované nízkoenergetické diety jsou pro dětský věk nevhodné, s výjimkou extrémně obézních dospívajících. Tato dieta by však měla být vždy indikována zkušeným obezitologem. Množství zkonzumovaného jídla a stravovací návyky rodiny se posuzují na základě nejméně třídenních, lépe sedmidenních zápisů jídelníčku. Doporučená

22 dieta by měla být jednoduchá, aby ji rodina mohla snadno kontrolovat. Existuje celá řada přístupů, jak sledovat a hodnotit energetický příjem a sestavovat vhodný jídelníček. (Standardy léčebných postupů a Kvalita ve zdravotní péči, pediatrie 10, květen 2011) Z léků k léčbě obezity je nyní v nabídce pouze orlistat, ale byly vyvinuty nové preparáty, které zatím EU neschválila, čeká se na další ověřovací studii. (doc. Hainer, konference Obezita- epidemie třetího tisíciletí, a , Brno) Výdaje na zdravotnictví v roce 2011 v ČR V roce 2011 byly v ČR výdaje na zdravotnictví cca 290 mld. Kč, z toho cca 230 mld. tvořily náklady na preventabilní nemoci, tedy i obezitu. Ztráty HDP v důsledku více než 1,2 mil let ztracených nemocí a předčasným úmrtím (DALYs) způsobily ČR ztrátu dalších 462 mld. Kč, celkem se tedy jednalo v roce 2011 o 752 mld. ročně, což představuje 20% HDP.

23 Náklady na léčbu obézních pacientů Podle studie McKinsey Quarterly jsou zdravotní výdaje v USA přímo úměrné výši BMI. Každý bod BMI nad 30 kg/m 2 je spojen s asi 8% nárůstem v individuálních ročních výdajích

24 na zdravotní péči. Přímými zdravotnickými výdaji to však nekončí, jelikož např. obezita způsobuje sníženou produktivitu práce, vyšší nemocnost atd. (Opočenský M. Chronická nepřenosná onemocnění jako celosvětový zabiják č.1 [online]. Medop; 2010 [cit ]. Dostupný z: onemocn%c4%9bn%c3%ad-jakocelosv%c4%9btov%c3%bd-zabij%c3%a1k- %C4%8D1. V EU představuje léčba obezity a jejích komorbidit 6 9 % všech přímých nákladů na zdravotnictví. Celkové roční náklady na obezitu dosahují 0,9 % (/EU) 1,4 % (USA) HDP. V ČR je v produktivním věku více než 200 tis. těžce obézních, dalších 500 tis. se závažnou obezitou, přes 10 tis. dětí s obezitou s komplexními metabolickými změnami a 70 tis. se závažnou obezitou. U obézních jsou náklady zdravotní péči o polovinu a náklady na léky 2x vyšší. Obézní dospělí zaměstnanci mají při BMI nad 40 2x vyšší kompenzační nároky a 12x více pracovní neschopnosti. Ekonomické prognózy začínají ve vztahu k růstu obezity v populaci kalkulovat se sníženou produktivitou práce, náklady na změnu normativů veřejných prostor, zvýšením nákladů na potraviny, ošacení a transport. (Marinov, Z.,Pastuch,D. a kol., Praktická dětská obezitologie, Grada publishing a.s., 2012, ISBN ) Průměrné náklady na komplexní léčbu jednoho dospělého obézního pacienta jsou v ČR Kč/rok. Průměrné náklady na komplexní léčbu jednoho dětského obézního pacienta jsou v ČR Kč/rok. ((Marinov, Z.,Pastuch,D. a kol., Praktická dětská obezitologie, Grada publishing a.s., 2012, ISBN ) Náklady pouze na farmakoterapii sekundárních následků obezity činí ročně 8,3 mld. Kč. Celkové náklady na zdravotní péči obezity včetně komorbidit jsou v ČR 38,5 mld Kč, což pro rok 2009 představovalo 12,8 % všech nákladů na systém zdravotní péče v ČR. (Hodnocení efektivity vynakládaných prostředků na léčbu obezity, Ing. Lukáš Roubík, doc. Ing. Juraj Borovský, Ph.D.Katedra, biomedicínské techniky Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT). Zlatko Marinov uvádí, že komplex obezita metabolický sy - DM 2. typu KV ischemie spotřebovává 7-15% úhrnných zdravotních nákladů. (Marinov, Z.,Pastuch,D. a kol., Praktická dětská obezitologie, Grada publishing a.s., 2012, ISBN )

25 Zdroj: Hodnocení efektivity vynakládaných prostředků na léčbu obezity, Ing. Lukáš Roubík, doc. Ing. Juraj Borovský, Ph.D.Katedra, biomedicínské techniky Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT Zdroj: Hodnocení efektivity vynakládaných prostředků na léčbu obezity, Ing. Lukáš Roubík, doc. Ing. Juraj Borovský, Ph.D.Katedra, biomedicínské techniky Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT Kolik pacientů podstoupí v ČR ročně bariatrický výkon a kolik KBT? a za kolik? Pokud by však byla efektivní primární prevence, snížily by se výrazně náklady i na terapii.

26 MUDr. Pichlerová však při srovnání kognitivně behaviorální terapie s bariatrickou terapií uvádí u dospělých pacientů, že zatímco po bariatrickém výkonu si udrží 80-90% pacientů 5 let sníženou hmotnost, u KBT je to pouze 2-5 %. (Konference Obezita- epidemie třetího tisíciletí, a , Brno). Obdobně uvádí Roubíka Borovský vyšší nákladovou efektivitu u bariatrických výkonů než u konzervativní léčby. Zdroj: Hodnocení efektivity vynakládaných prostředků na léčbu obezity, Ing. Lukáš Roubík, doc. Ing. Juraj Borovský, Ph.D.Katedra, biomedicínské techniky Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT Zdroj: Hodnocení efektivity vynakládaných prostředků na léčbu obezity, Ing. Lukáš Roubík, doc. Ing. Juraj Borovský, Ph.D.Katedra, biomedicínské techniky Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT

Problematika dětské obezity. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Problematika dětské obezity. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Problematika dětské obezity Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Obezita = nakupení tukové tkáně = rozdíl oproti obezitě dospělých Na nárůstu hmotnosti se podílí i rozvoj muskulosteletárního systému

Více

1. Nadváha a obezita jsou definovány jako abnormální nebo nadměrné. hromadění tuku, které může poškodit zdraví. WHO definuje nadváhu jako

1. Nadváha a obezita jsou definovány jako abnormální nebo nadměrné. hromadění tuku, které může poškodit zdraví. WHO definuje nadváhu jako Obezita a nadváha 10 skutečností o obezitě podle WHO 1. Nadváha a obezita jsou definovány jako abnormální nebo nadměrné hromadění tuku, které může poškodit zdraví. WHO definuje nadváhu jako BMI, které

Více

Ozdravení školního stravování z pohledu hygienika

Ozdravení školního stravování z pohledu hygienika Ozdravení školního stravování z pohledu hygienika MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. zástupkyně hlavního hygienika ČR ředitelka odboru ochrany veřejného zdraví Školní stravování Regulováno evropským potravinovým

Více

Obezita u dětí je rizikem diabetu 2. typu Irena Aldhoon Hainerová

Obezita u dětí je rizikem diabetu 2. typu Irena Aldhoon Hainerová Obezita u dětí je rizikem diabetu 2. typu Irena Aldhoon Hainerová Klinika dětí a dorostu a Centrum pro výzkum diabetu, metabolismu a výživy 3. LF UK a FNKV Honzík ve věku 11,5 let 128 kg, 184 cm, BMI 37,8

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Oddělení podpory zdraví, dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání: 22.5. 213 Místo: SZÚ Praha V rámci Dne

Více

Prevence a léčba obezity v Evropské unii Současný stav v ČR

Prevence a léčba obezity v Evropské unii Současný stav v ČR Prevence a léčba obezity v Evropské unii Současný stav v ČR Kunešová M., Centrum pro diagnostiku a léčbu obezity Endokrinologický ústav, Praha 8.11. 2007 Eurocentrum Praha Výskyt nadváhy a obezity v jednotlivých

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DNY ZDRAVÍ. Termín pořádání : 18.10. 2010. Místo: ŘÍČANY STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DNY ZDRAVÍ. Termín pořádání : 18.10. 2010. Místo: ŘÍČANY STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM ODBORNÝCH ČINNOSTÍ Odbor podpory zdraví a hygieny dětí a mladistvých, Oddělení podpory zdraví dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DNY ZDRAVÍ Termín pořádání

Více

SPORT ZDRAVOTNÍCH RIZIK. Tisková konference Praha 21. srpen 2012

SPORT ZDRAVOTNÍCH RIZIK. Tisková konference Praha 21. srpen 2012 SPORT NEJPŘIROZENĚJŠÍ PREVENCE ZDRAVOTNÍCH RIZIK Tisková konference Praha 21. srpen 2012 ŠPATNÝ ŽIVOTNÍ STYL DĚTÍ A MLÁDEŽE nedostatek pohybových aktivit nevyváženost mezi výdejem a příjmem energie nezdravéstravování

Více

CÍL 11: ZDRAVĚJŠÍ ŽIVOTNÍ STYL DO ROKU 2015 BY SI LIDÉ V CELÉ SPOLEČNOSTI MĚLI OSVOJIT ZDRAVĚJŠÍ ŽIVOTNÍ STYL

CÍL 11: ZDRAVĚJŠÍ ŽIVOTNÍ STYL DO ROKU 2015 BY SI LIDÉ V CELÉ SPOLEČNOSTI MĚLI OSVOJIT ZDRAVĚJŠÍ ŽIVOTNÍ STYL CÍL 11: ZDRAVĚJŠÍ ŽIVOTNÍ STYL DO ROKU 2015 BY SI LIDÉ V CELÉ SPOLEČNOSTI MĚLI OSVOJIT ZDRAVĚJŠÍ ŽIVOTNÍ STYL Životní styl představuje z hlediska ovlivnění zdraví jeden z nejvýznamnějších faktorů. Jeho

Více

Moderní přístupy k výživě dětí

Moderní přístupy k výživě dětí Moderní přístupy k výživě dětí Výuka VŠCHT Kužela, L. Moderní přístupy v oblasti výživy Převažující pojetí výživy doposud V popředí obava z hladovění Proto pohled spíše z kvantitativního hlediska Je stále

Více

Vliv komplexního přístupu v terapii žen s nadváhou a obezitou. Mgr. Pavla Erbenová

Vliv komplexního přístupu v terapii žen s nadváhou a obezitou. Mgr. Pavla Erbenová Vliv komplexního přístupu v terapii žen s nadváhou a obezitou Mgr. Pavla Erbenová Obezita je stále narůstající břemeno dnešní doby. Epidemie obezity, někdy nazývaná také jako mor třetího tisíciletí, však

Více

Státní zdravotní ústav Praha

Státní zdravotní ústav Praha Zdravotní stav populace v ČR a EU MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha 2009 Definice zdraví Stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a ne jen pouhou nepřítomnost nemoci či slabosti (WHO

Více

Diabetes neboli Cukrovka

Diabetes neboli Cukrovka Diabetes mellitus Diabetes neboli Cukrovka Skupina onemocnění s nedostatkem nebo sníženým účinkem hormonu inzulinu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Narušený metabolismus- vstřebávání

Více

Ovzduší a zdraví. MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví

Ovzduší a zdraví. MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví Ovzduší a zdraví MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví Systém monitorování zdravotního stavu obyvatel ČR ve vztahu k životnímu prostředí koordinované pravidelné aktivity ke sledování přímých

Více

Výživa zdravých a chronicky nemocných dětí v 21.století. Hrstková H.

Výživa zdravých a chronicky nemocných dětí v 21.století. Hrstková H. Výživa zdravých a chronicky nemocných dětí v 21.století Hrstková H. Česká republika přední místo na světě ve výskytu kardiovaskulárních chorob Nejčastější příčina úmrtí Budoucí vývoj zdraví - ovlivňován

Více

PRIMÁRNÍ PREVENCE JAKO SOUČÁST PRIMÁRNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE

PRIMÁRNÍ PREVENCE JAKO SOUČÁST PRIMÁRNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE PRIMÁRNÍ PREVENCE JAKO SOUČÁST PRIMÁRNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE doc. MUDr. Lumír Komárek, CSc., MUDr. Věra Kernová, MUDr. Jarmila Rážová Státní zdravotní ústav, Praha ÚVOD A DEFINICE Primární prevence by měla být

Více

1 Zdraví, právo na zdraví

1 Zdraví, právo na zdraví 1 Zdraví, právo na zdraví V současné době není žádný stát na světě schopen zabezpečit takovou zdravotní péči, která by jeho občanům poskytla vše, co medicína umožňuje. Uvedený problém není pouze problémem

Více

STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ

STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV Centrum podpory veřejného zdraví Oddělení podpory zdraví ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání: 25.6.204 Organizátor: Mgr. Dana Hronová, ZŠ Votice Místo: Votice OBSAH

Více

9803/05 IH/rl 1 DG I

9803/05 IH/rl 1 DG I RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel, 6. června 2005 9803/05 SAN 99 INFORMATIVNÍ POZNÁMKA Odesílatel : Generální sekretariát Příjemce : Delegace Č. předchozího dokumentu : 9181/05 SAN 67 Předmět : Závěry Rady o obezitě,

Více

Podpora zdraví v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav 2009

Podpora zdraví v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav 2009 Podpora zdraví v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav 2009 Zdraví - definice Stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a ne jen pouhá nepřítomnost nemoci či slabosti ( WHO 7. 4. 1948) Vymezuje

Více

ZAZNAMNÍK JMÉNO DATUM KONTAKT NA VÝŽIVOVÉHO PORADCE

ZAZNAMNÍK JMÉNO DATUM KONTAKT NA VÝŽIVOVÉHO PORADCE Poradna pro zdravou výživu a odvykání kouření MOJE ZMĚNA ŽIVOTNÍHO STYLU ZAZNAMNÍK JMÉNO DATUM KONTAKT NA VÝŽIVOVÉHO PORADCE Výchozí hmotnost Cílová hmotnost Cíle krátkodobé: 1. měsíc... 2. měsíc... 3.

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

Doprava a zdraví - souvislosti. MUDr. Helena Kazmarová,, SZÚ MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D., MZ ČR

Doprava a zdraví - souvislosti. MUDr. Helena Kazmarová,, SZÚ MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D., MZ ČR Doprava a zdraví - širší souvislosti MUDr. Helena Kazmarová,, SZÚ MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D., MZ ČR Nepřímé vlivy dopravy Vliv na životní styl neprospívající zdraví omezení fyzicky aktivních způsobů dopravy

Více

SPORT NEJPŘIROZENĚJŠÍ PREVENCE ZDRAVOTNÍCH RIZIK

SPORT NEJPŘIROZENĚJŠÍ PREVENCE ZDRAVOTNÍCH RIZIK SPORT NEJPŘIROZENĚJŠÍ PREVENCE ZDRAVOTNÍCH RIZIK TISKOVÁ KONFERENCE 21. srpna 2012 České děti a mládež, dle mezinárodních studií, následují špatný životní styl zahrnující níže uvedené faktory: nedostatek

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Odpovídá potřebám co do kvality i kvantity Primární prevence Z vědeckých poznatků a zvyklostí jednotlivých zemí Proto jsou

Více

Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu. Danuše Hrbková nutriční terapeutka

Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu. Danuše Hrbková nutriční terapeutka Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu Danuše Hrbková nutriční terapeutka Směnný provoz narušení cirkadiánního rytmu dopad na zdraví člověka vyšší riziko koronárního postižení nárůst hladiny

Více

ZDRAVÁ ŠKOLNÍ SVAČINA KOLEKTIV AUTORŮ

ZDRAVÁ ŠKOLNÍ SVAČINA KOLEKTIV AUTORŮ ZDRAVÁ ŠKOLNÍ SVAČINA KOLEKTIV AUTORŮ SPOLEČNOST PRO VÝŽIVU HYGIENICKÁ SLUŽBA STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV PROJEKT ZDRAVÁ ŠKOLNÍ SVAČINA TEORETICKÁ VÝCHOVA A PRAKTICKÁ APLIKACE KE SPRÁVNÉMU ŽIVOTNÍMU STYLU,

Více

Evropská Charta pro zdraví srdce

Evropská Charta pro zdraví srdce Evropská Charta pro zdraví srdce Úvod Úmrtnost a nemocnost Kardiovaskulární choroby jsou nejčastější příčinou úmrtí žen a mužů v Evropě (1). Jsou zodpovědné za téměř polovinu všech úmrtí v Evropě, což

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA, BLAHOSLAVOVA 6, příspěvková organizace. vydává školní časopis

MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA, BLAHOSLAVOVA 6, příspěvková organizace. vydává školní časopis MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA, BLAHOSLAVOVA 6, příspěvková organizace vydává školní časopis č.9/2014 Výsledky dotazníkového šetření v MŠ Na přelomu roku 2013/2014 bylo v Mateřské škole Ostrava, Blahoslavova 6,

Více

Správná životospráva školáka

Správná životospráva školáka Správná životospráva školáka Co je správná životospráva Správná životospráva zahrnuje dostatečnou pohybovou aktivitu a vyvážený pestrý jídelníček. Kvalitní strava je v dětském věku velice důležitá k zajištění

Více

Datum: 19.2.2013 Třída: 8.B www.zdrava-vyziva.net www.wikipedia.cz

Datum: 19.2.2013 Třída: 8.B www.zdrava-vyziva.net www.wikipedia.cz Složka sady Autor Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Předmět Tematický okruh Téma VY_52_INOVACE_Pr.8.14 Michaela Gleichová Člověk a příroda Přírodopis Přírodopis Biologie člověka Zdravá výživa Ročník 8.

Více

Dieta porodnická dia ve FNKV. Lucie Nováková, DiS. Lucie.Novakova@fnkv.cz

Dieta porodnická dia ve FNKV. Lucie Nováková, DiS. Lucie.Novakova@fnkv.cz Dieta porodnická dia ve FNKV Lucie Nováková, DiS. Lucie.Novakova@fnkv.cz Obecná výživová doporučení pro těhotné ženy Příjem energie: Navýšení energetického příjmu od 10. týdne těhotenství u žen s převažující

Více

Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR

Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR Šárka Daňková dankova@uzis.cz Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR www.uzis.cz Vybrané zdroje informací o životním stylu a zdravotním stavu

Více

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Výživa odpovídající potřebám organismu co do kvality i kvantity Primární prevence řady chorob Vychází z vědeckých poznatků

Více

Co je Česko se hýbe? BŘEZEN 2011

Co je Česko se hýbe? BŘEZEN 2011 www.ceskosehybe.cz Co je Česko se hýbe? Nová nezávislá iniciativa motivující český lid k pravidelnému pohybu a zdravějšímu stravování. Čím více se lidé budou hýbat, tím méně budou nemocní a budou mít lepší

Více

Monitoring nabídky potravin ve školách

Monitoring nabídky potravin ve školách Monitoring nabídky potravin ve školách MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. MUDr. Zdenka Trestrová Ministerstvo zdravotnictví MUDr. Jana Pilnáčková KHS Libereckého kraje se sídlem v Liberce Předpoklady úkolu HH

Více

REALIZACE SEMINÁŘE JE V ROCE 2014 PODPOŘENA Z DOTAČNÍHO PROGRAMU MZ ČR NÁRODNÍ PROGRAM ZDRAVÍ PROJEKTY PODPORY ZDRAVÍ, Č.

REALIZACE SEMINÁŘE JE V ROCE 2014 PODPOŘENA Z DOTAČNÍHO PROGRAMU MZ ČR NÁRODNÍ PROGRAM ZDRAVÍ PROJEKTY PODPORY ZDRAVÍ, Č. REALIZACE SEMINÁŘE JE V ROCE 2014 PODPOŘENA Z DOTAČNÍHO PROGRAMU MZ ČR NÁRODNÍ PROGRAM ZDRAVÍ PROJEKTY PODPORY ZDRAVÍ, Č. PROJEKTU 10426 Doba nedávno minulá Anička 1970 Venčení psa 30 min Chůze do školy

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy Typy výživy 1. Dle energetických nároků (bazální metabolismus, typ práce, teplota okolí) 2. Dle potřeby živin (věk, zaměstnání, pohlaví) 3. Dle stravovacích zvyklostí, tradic, tělesného typu 4. Dle zdravotního

Více

Diabetes mellitus a stravování

Diabetes mellitus a stravování Diabetes mellitus a stravování Složení stravy Výživová hodnota (nutriční jakost) Energetická hodnota (výtěžnost) 1. Vitaminy 2. Minerální látky 3. Voda 1. Sacharidy 2. Bílkoviny 3. Tuky Rozdíly v diabetické

Více

GDA navigace ve světě živin a kalorií, http://www.gda.cz/data/sharedfiles/brozura_gda.pdf, cit., 26.4. 2011

GDA navigace ve světě živin a kalorií, http://www.gda.cz/data/sharedfiles/brozura_gda.pdf, cit., 26.4. 2011 Předmět Přírodověda Třída 5. Autor Dagmar Šnajdarová Anotace Práce s textem týkající se živin a kalorií v potravinách. Soubor obsahuje 5 stran pro žáky a 4 strany pro učitele s řešením. Očekávaný výstup

Více

Rekondice a regenerace

Rekondice a regenerace Rekondice a regenerace VY_32_INOVACE_163 AUTOR: Mgr. Andrea Továrková ANOTACE: Prezentace slouží k seznámení s problémy současného životního stylu, stručná charakteristika civilizačních chorob, příčiny

Více

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Metabolický syndrom 3 z 5 a více rizikových faktorů: - obvod pasu u

Více

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje odbor podpory zdraví a prevence neinfekčních nemocí

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje odbor podpory zdraví a prevence neinfekčních nemocí Vadné držení těla školáků a jeho prevence Krajská hygienická stanice Pardubického kraje odbor podpory zdraví a prevence neinfekčních nemocí Naplňování vybraných cílů a dílčích aktivit Zdraví 21 v regionálních

Více

Proč vyrábět nutričně vyvážené potraviny Vliv jednotlivých nutrientů na zdraví

Proč vyrábět nutričně vyvážené potraviny Vliv jednotlivých nutrientů na zdraví Proč vyrábět nutričně vyvážené potraviny Vliv jednotlivých nutrientů na zdraví Proč je strava tolik důležitá? Dostatečný příjem kvalitní stravy je jednou ze základních podmínek života Výživa ovlivňuje

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.2.2003 7 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Chronická

Více

Zpráva o projektu ŽIVOTNÍ STYL A OBEZITA longitudinální epidemiologická studie prevalence obezity v ČR

Zpráva o projektu ŽIVOTNÍ STYL A OBEZITA longitudinální epidemiologická studie prevalence obezity v ČR Zpráva o projektu ŽIVOTNÍ STYL A OBEZITA longitudinální epidemiologická studie prevalence obezity v ČR Příjemce dotace Česká lékařská společnost ČSL JEP, Česká obezitologická společnost Praha, leden 2006

Více

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Brno, 29. května 2015: Moravská metropole se již počtvrté stává hostitelem mezinárodní konference Evropské dny

Více

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních www.bileplus.cz Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních látek (vápník, mastné kyseliny, syrovátka, větvené aminokyseliny) ovlivňující metabolismus tuků spalování tuků Mléčné výrobky a mléčné

Více

Státní zdravotní ústav. Praha, CZ. Centrum podpory veřejného zdraví

Státní zdravotní ústav. Praha, CZ. Centrum podpory veřejného zdraví Státní zdravotní ústav Praha, CZ Centrum podpory veřejného zdraví Centrum podpory veřejného zdraví zaměřuje se na rizikové faktory životního stylu kouření, užívaní alkoholu, obezitu, úrazy... a propaguje

Více

Výživa jednotlivých věkových skupin. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Výživa jednotlivých věkových skupin. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Výživa jednotlivých věkových skupin Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Zásady výživy malých dětí 1 Výlučné kojení zahrnuto také v Chartě práv dítěte (Viz. výživa kojeného a nekojeného kojence) Správně

Více

Úloha Ministerstva zdravotnictví a Hlavního hygienika ČR. Programy prevence úrazů

Úloha Ministerstva zdravotnictví a Hlavního hygienika ČR. Programy prevence úrazů Úloha Ministerstva zdravotnictví a Hlavního hygienika ČR Programy prevence úrazů MUDr. Stanislav Wasserbauer ředitel odboru strategie a řízení ochrany a podpory zdraví ÚRAZY závažný celosvětový i národní

Více

Podpora zdraví v evropském kontextu a v České republice

Podpora zdraví v evropském kontextu a v České republice Podpora zdraví v evropském kontextu a v České republice MUDr. Lidmila Hamplová Ministerstvo zdravotnictví ČR Evropská zdravotní politika Hlavním principem evropské zdravotní politiky je poznatek vztahu

Více

STRATEGICKÉ DOKUMENTY

STRATEGICKÉ DOKUMENTY STRATEGICKÉ DOKUMENTY Koncepce Hygienické služby a prevence Zákon č. 258/2000 Sb. jeho novela Zdraví 21 Zdraví 2020 MUDr. Stanislav Wasserbauer ředitel odboru strategie a řízení ochrany a podpory zdraví

Více

MUDr.Vladimíra Lipšová SZÚ Centrum hygieny práce a pracovního lékařství Obsah prezentace Determinanty zdraví Zdravotní indikátory OECD 2013 Zaměření projektů PZP - podklady Nová rizika Závěr Zdroje Zdraví

Více

Efektivní strategie podpory zdraví. Efektivní spolupráce ziskových, státních a neziskových organizací v podpoře zdraví

Efektivní strategie podpory zdraví. Efektivní spolupráce ziskových, státních a neziskových organizací v podpoře zdraví Efektivní strategie podpory zdraví Efektivní spolupráce ziskových, státních a neziskových organizací v podpoře zdraví MUDr. Stanislav Wasserbauer ředitel odboru strategie a řízení ochrany a podpory zdraví

Více

Prevence dětských úrazů v České republice. www.mzcr.cz, truellova@mzcr.cz

Prevence dětských úrazů v České republice. www.mzcr.cz, truellova@mzcr.cz Prevence dětských úrazů v České republice www.mzcr.cz, truellova@mzcr.cz Prevence dětských úrazů v České republice OBSAH: Prevence dětských úrazů v dokumentech EU, WHO/EURO, ČR Národní akční plán prevence

Více

Kardiovize Brno 2030 I.interní kardioangiologická klinika Mezinárodní centrum klinického výzkumu. MUDr. Ondřej Sochor, PhD. ondrej.sochor@fnusa.

Kardiovize Brno 2030 I.interní kardioangiologická klinika Mezinárodní centrum klinického výzkumu. MUDr. Ondřej Sochor, PhD. ondrej.sochor@fnusa. Kardiovize Brno 2030 I.interní kardioangiologická klinika Mezinárodní centrum klinického výzkumu MUDr. Ondřej Sochor, PhD. ondrej.sochor@fnusa.cz Úmrtnost na onemocnění srdce a cév v ČR V současnosti v

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ZDRAVOVĚDA Výživa

Více

VY_52_INOVACE_02_37.notebook May 21, 2014. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo.

VY_52_INOVACE_02_37.notebook May 21, 2014. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1044 Název projektu: Šablona číslo/název: Inovace školství V/2 Inovace

Více

Vážení a měření nemocných

Vážení a měření nemocných Vážení a měření nemocných Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje září 2010 Bc. Zouharová Klára Měření výšky těla, tělesné hmotnosti Růst zvětšování

Více

,, Cesta ke zdraví mužů

,, Cesta ke zdraví mužů PREZENTACE VÝSLEDKŮ ŘEŠENÍ PILOTNÍHO PROJEKTU PREVENTIVNÍ PÉČE PRO MUŢE,, Cesta ke zdraví mužů prim. MUDr. Monika Koudová GHC GENETICS, s.r.o.- NZZ, Praha Projekt byl realizován ve dvou etapách: I. etapa

Více

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY VE VE VÝŽIVĚ DĚTÍ A SPORTUJÍCÍ MLÁDEŽE. Pavel Suchánek

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY VE VE VÝŽIVĚ DĚTÍ A SPORTUJÍCÍ MLÁDEŽE. Pavel Suchánek NEJČASTĚJŠÍ CHYBY VE VE VÝŽIVĚ DĚTÍ A SPORTUJÍCÍ MLÁDEŽE Pavel Suchánek Jaké jsou výkonnostní požadavky na sportovce? Rychlost, ryclost na větš Akcelerace, výbušnost Síla, vytrvalost Dlouhodobá vysoká

Více

Podpora MZ ČR aktivitám v oblasti veřejného zdraví. Dotační programy MZ ČR. MUDr. Lidmila Hamplová, Ph.D.

Podpora MZ ČR aktivitám v oblasti veřejného zdraví. Dotační programy MZ ČR. MUDr. Lidmila Hamplová, Ph.D. Podpora MZ ČR aktivitám v oblasti veřejného zdraví Dotační programy MZ ČR MUDr. Lidmila Hamplová, Ph.D. Evropská zdravotní politika Hlavním principem evropské zdravotní politiky je poznatek vztahu zdraví

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Hygiena a školní zdravotnictví. Výživa a pitný režim

Hygiena a školní zdravotnictví. Výživa a pitný režim Hygiena a školní zdravotnictví Výživa a pitný režim Diskuse Proč je zdravá výživa důležitá? Jak byste definovali zdravou výživu? Zdravá výživa a populace České republiky. Jakým způsobem vést dítě ke zdravé

Více

Třetí ročník projektu za podpory Ministerstva zdravotnictví České republiky.

Třetí ročník projektu za podpory Ministerstva zdravotnictví České republiky. Třetí ročník projektu za podpory Ministerstva zdravotnictví České republiky. Projekt Tancem proti obezitě vznikl v roce 2008, kdy se uskutečnil jeho první ročník. Od té doby se ho zúčastnilo cca 10 000

Více

Seznam přednášek - Poradce pro výživu

Seznam přednášek - Poradce pro výživu Seznam přednášek - Poradce pro výživu A B C D ÚVOD 1.Vstupní konzultace 2. Vyplnění formuláře 3. Diagnostika 4. Zjištění zdravotního stavu 5. Kodex výživového poradce 6. Definice činnosti poradce pro výživu

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Bodové hodnocení pestrosti pokrmů ve školním stravování

Bodové hodnocení pestrosti pokrmů ve školním stravování Bodové hodnocení pestrosti pokrmů ve školním stravování Odbor hygieny dětí a mladistvých Krajská hygienická stanice Libereckého kraje MUDr. Jana Pilnáčková Mgr. Monika Němcová Základní požadavky správné

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) U Studny, Karviná

Více

Základní kurz Poradce pro výživu Nutris

Základní kurz Poradce pro výživu Nutris Společnost Nutris, pořadatel odborných seminářů a kurzů (www.nutris.net) ve spolupráci s Aliancí výživových poradců ČR (www.aliance-vyziva.cz) a Fitness Institut (www.fitnessinstitut.cz) pořádá Základní

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

Co je cholesterol? (10R,13R)-10,13-dimethyl-17-(6-methylheptan-2-yl)- 2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17- dodecahydro-1h-cyclopenta [a]phenanthren-3-ol

Co je cholesterol? (10R,13R)-10,13-dimethyl-17-(6-methylheptan-2-yl)- 2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17- dodecahydro-1h-cyclopenta [a]phenanthren-3-ol Co je cholesterol? - Cholesterol je steroidní látka, kterou lidský organismus potřebuje pro tvorbu hormonů a vitamínu D. - Cholesterol pomáhá tělu zpracovávat tuky, je také důležitý při tvorbě buněčných

Více

CO JE TO DIABETES Péče o nemocné s diabetem v ČR. Terezie Pelikánová předsedkyně České diabetologické společnosti ČLS JEP

CO JE TO DIABETES Péče o nemocné s diabetem v ČR. Terezie Pelikánová předsedkyně České diabetologické společnosti ČLS JEP CO JE TO DIABETES Péče o nemocné s diabetem v ČR Terezie Pelikánová předsedkyně České diabetologické společnosti ČLS JEP Diabetes mellitus (DM) Heterogenní metabolické onemocnění se společným charakteristickým

Více

Faktory ovlivňující výživu

Faktory ovlivňující výživu Faktory ovlivňující výživu Dříve než setra vyhodnotí stav pacientovi výživy měla by se obeznámit s faktory, které mohou ovlivnit individuální stravovací návyky a dalšími faktory, které mohou ovlivnit přijímání

Více

DIETA ZLÍNSKÝ KRAJ. Odvětví / Vzdělávací oblast -- dle RVP.cz -- Obchodní akademie / Informační technologie

DIETA ZLÍNSKÝ KRAJ. Odvětví / Vzdělávací oblast -- dle RVP.cz -- Obchodní akademie / Informační technologie DIETA Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_TEV2118 (Dieta) Autor Mgr. Radek Zimčík Datum 4. 4.

Více

OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015

OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015 Fakulta zdravotnických studií UJEP v Ústí nad Labem Velká Hradební 13 400 01 Ústí nad Labem Katedra ošetřovatelství a porodní asistence OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015

Více

Vztah pracující populace ke zdraví - poznatky z dlouhodobé studie české neselektované pracovní populace V L A D I M Í R K E B Z A,

Vztah pracující populace ke zdraví - poznatky z dlouhodobé studie české neselektované pracovní populace V L A D I M Í R K E B Z A, Vztah pracující populace ke zdraví - poznatky z dlouhodobé studie české neselektované pracovní populace L U D M I L A K O Ž E N Á, V L A D I M Í R K E B Z A, S T Á T N Í Z D R A V O T N Í Ú S T A V, P

Více

Podnik podporující zdraví s péčí o duševní zdraví zaměstnanců

Podnik podporující zdraví s péčí o duševní zdraví zaměstnanců Podnik podporující zdraví s péčí o duševní zdraví zaměstnanců Soňa Měrtlová Ivana Hanáková Kraj Vysočina veřejnoprávní korporace Projekt podpory zdraví Krajský úřad Kraje Vysočina (počet zaměstnanců: 415)

Více

Sylabus pro předmět Humánní dietetika

Sylabus pro předmět Humánní dietetika Sylabus pro předmět Humánní dietetika Témata a obsah přednášek a cvičení 1. týden Anatomie a fyziologie trávicího ústrojí člověka se podrobně věnuje anatomii a fyziologii trávicího ústrojí člověka. Studenti

Více

Besedy pro zdraví. Dětská obezita

Besedy pro zdraví. Dětská obezita Besedy pro zdraví Dětská obezita Agentura J.L.M. 2008-2010 Téma Prevence dětské obezity Cíl 1) Dlouhodobě a systematicky poskytovat dětem základních škol formou odpovídající jejich věku informace o prevenci,

Více

VYBRANÉ LEGISLATIVNÍ, STRATEGICKÉ A KONCEPČNÍ MATERIÁLY V OBLASTI PODPORY A OCHRANY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ 1

VYBRANÉ LEGISLATIVNÍ, STRATEGICKÉ A KONCEPČNÍ MATERIÁLY V OBLASTI PODPORY A OCHRANY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ 1 Příloha č. 2 VYBRANÉ LEGISLATIVNÍ, STRATEGICKÉ A KONCEPČNÍ MATERIÁLY V OBLASTI PODPORY A OCHRANY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ 1 OBECNÉ DOKUMENTY Zdraví 2020 evropský rámec pro politiky pro zdraví a prosperitu (SZO,

Více

VYHLÁŠKA č. 450/2004 Sb. ze dne 21. července 2004, o označování výživové hodnoty potravin, ve znění vyhlášky č. 330/2009 Sb.

VYHLÁŠKA č. 450/2004 Sb. ze dne 21. července 2004, o označování výživové hodnoty potravin, ve znění vyhlášky č. 330/2009 Sb. VYHLÁŠKA č. 450/2004 Sb. ze dne 21. července 2004, o označování výživové hodnoty potravin, ve znění vyhlášky č. 330/2009 Sb. Změna: 330/2009 Sb. Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 19 odst. 1 písm.

Více

CÍL 2: SPRAVEDLNOST VE ZDRAVÍ

CÍL 2: SPRAVEDLNOST VE ZDRAVÍ CÍL 2: SPRAVEDLNOST VE ZDRAVÍ DO ROKU 2020 SNÍŽIT ZDRAVOTNÍ ROZDÍLY MEZI SOCIOEKONOMICKÝMI SKUPINAMI NEJMÉNĚ O JEDNU ČTVRTINU ZLEPŠENÍM ÚROVNĚ DEPRIVO- VANÝCH POPULAČNÍCH SKUPIN Spravedlnost ve zdraví

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2015 2016

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2015 2016 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro období 2015 2016 Schváleno Radou vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci dne 19. prosince 2014 Úvod Národní akční program bezpečnosti

Více

3. 8. května (mája) 2013

3. 8. května (mája) 2013 NYNÍ I NA SLOVENSKU! Společnost Nutris organizátor odborných kurzů a seminářů o výživě a doplňcích stravy od r. 2004 (www.nutris.net) ve spolupráci s Aliancí výživových poradců ČR (www.aliancie-vyziva.cz)

Více

Analýza zdravotního stavu Vsetín - komentář

Analýza zdravotního stavu Vsetín - komentář Analýza zdravotního stavu - komentář Předkládaný materiál analyzuje a vyhodnocuje nejdůležitější ukazatele a charakteristiky zdravotního stavu obyvatelstva města a okresu a srovnává je s s průměry Zlínského

Více

- Dobrou náladu, chuť se učit a dozvídat se nové a ověřené informace o výživě. Těšíme se na Vás! Za Institut dietologie a výživy,

- Dobrou náladu, chuť se učit a dozvídat se nové a ověřené informace o výživě. Těšíme se na Vás! Za Institut dietologie a výživy, Co si vzít na kurz s sebou? - Notebook (budete počítat jídelníčky v nutričním programu) - Kabelové připojení k internetu na pokojích stojí 100 Kč/den (v učebně, prostorech lobby a restaurace je k dispozici

Více

Prevence obezity a výchova ke správné výživě pro ZŠ 1. stupeň

Prevence obezity a výchova ke správné výživě pro ZŠ 1. stupeň Centrum celoživotního vzdělávání Jezerka o.p.s. nabízí v rámci projektu Výchova ke zdraví v pedagogické praxi (CZ.1.07/1.3.46/01.0016) Metodické materiály k interaktivní pomůcce k tématu Prevence obezity

Více

Ovzduší a zdraví (2.část) determinanty zdraví, zdravotní ukazatele

Ovzduší a zdraví (2.část) determinanty zdraví, zdravotní ukazatele Ovzduší a zdraví (2.část) determinanty zdraví, zdravotní ukazatele Vážení čtenáři, Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě tímto příspěvkem pokračuje v seriálu článků na

Více

Stáž v komunitní výživě Seminární práce

Stáž v komunitní výživě Seminární práce Stáž v komunitní výživě Seminární práce Univerzita Karlova v Praze. lékařská fakulta Specializace ve zdravotnictví Mgr. Martina Kollerová ročník:. BNT 0/0 . Popis zařízení ZŠ Táborská Příspěvková organizace

Více

Sylabus pro předmět Úvod do nutrice člověka

Sylabus pro předmět Úvod do nutrice člověka Sylabus pro předmět Úvod do nutrice člověka Témata a obsah přednášek a cvičení 1. týden Základní pojmy spojené s lidskou výživou a vlivy ovlivňující výživu člověka. Historie výživy člověka. Vysvětlení

Více

Pražská charta - výzva vládám, aby mírnily utrpení nevyléčitelně nemocných a uznaly přístup k paliativní péči jako lidské právo.

Pražská charta - výzva vládám, aby mírnily utrpení nevyléčitelně nemocných a uznaly přístup k paliativní péči jako lidské právo. Pražská charta - výzva vládám, aby mírnily utrpení nevyléčitelně nemocných a uznaly přístup k paliativní péči jako lidské právo. European Association for Palliative Care (EAPC - Evropská asociace paliativní

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání je získání teoretických a praktických znalostí v oboru veřejné zdravotnictví (Public

Více

VITAMIN D Z POHLEDU FUNKCE A VÝŽIVY

VITAMIN D Z POHLEDU FUNKCE A VÝŽIVY VITAMIN D Z POHLEDU FUNKCE A VÝŽIVY Mgr. Jitka Pokorná, Prof. MVDr. Jiří Ruprich, CSc. Státní zdravotní ústav, Centrum zdraví, výživy a potravin Palackého 3a, 612 42 Brno www.szu.cz, e-mail: pokorna@chpr.szu.cz

Více

Marie Nejedlá Státní zdravotní ústav V prezentaci použity materiály MZ - sekce hlavního hygienika

Marie Nejedlá Státní zdravotní ústav V prezentaci použity materiály MZ - sekce hlavního hygienika Marie Nejedlá Státní zdravotní ústav V prezentaci použity materiály MZ - sekce hlavního hygienika Obsah prezentace Životní styl české populace a význam prevence Národohospodářské ztráty z nemocí Koncepce

Více

DOMOV BŘEZINY, p.o. Rychvaldská 531, 735 41 Petřvald, Tel: 596 541 238, e-mail: domovbreziny@domovbreziny.cz DIETNÍ SYSTÉM V DOMOVĚ BŘEZINY

DOMOV BŘEZINY, p.o. Rychvaldská 531, 735 41 Petřvald, Tel: 596 541 238, e-mail: domovbreziny@domovbreziny.cz DIETNÍ SYSTÉM V DOMOVĚ BŘEZINY DIETNÍ SYSTÉM V DOMOVĚ BŘEZINY Seznam diet platných v Domově Březiny 0 tekutá 1 kašovitá 2 šetřící 3 racionální 3 M racionální mleté maso 9 diabetická 9 M diabetická mleté maso 9/2 diabetická šetřící BON

Více

Proč nám chutná Nezdravé?

Proč nám chutná Nezdravé? Proč nám chutná Nezdravé? Česká společnost pro Výživu a vegetariánství stavíme mosty k vegetariánství Každý kdo chce udělat jeden nebo deset kroků směrem ke zdravé výživě Musí jít tou cestou, kterou již

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 5 0 6 MUDr. Bc. Rostislav

Více