ve formě tuku. Tento jev pak není nic jiného než každému dobře známý jo-jo efekt.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ve formě tuku. Tento jev pak není nic jiného než každému dobře známý jo-jo efekt."

Transkript

1 2/ ročník ZDARMA Plán hubnutí aneb jak správně hubnout O tom, zda budeme hmotnost snižovat v delším časovém úseku, rozhoduje tzv. bazální energetický výdej neboli energie, kterou organismus vydává k zajištění základních životních funkcí. Z celkového energetického výdeje tvoří přiližně %. Při velmi přísných dietách dochází k jeho snižování, čímž se organismus postupně adaptuje na nízký energetický příjem. Mimochodem je to ten samý mechanismus, který našim předkům umožňoval přežívat hladomory či období válek. Úplné hladovění vede k jo-jo efektu Bazální výdej je ovlivňován řadou faktorů. Dobře ovlivnitelný je např. objem aktivní, resp. svalové hmoty, která jej zvyšuje (na rozdíl od tukové tkáně). To vyjádřeno v číslech např. znamená, že bazální metabolismus u 80kg člověka činí přibližně kj (tj. cca kcal), ale u člověka vážícího 120 kg je tato hodnota vyšší zpravidla pouze o cca 20 %, tedy nenarůstá v závislosti na váze, což by v tomto případě byl 1,5násobek (o 50 % víc). Jestliže je tedy bazální výdej např kj, pak se při úplném hladovění dostaneme do energetického deficitu maximálně 8000 kj, s trochou základního pohybu pak maximálně na kj. Energetický obsah tukové tkáně je cca kj. Na zhubnutí 1 kila tukové tkáně jsou zapotřebí cca 3 4 dny hladovění. Tak to ale v reálném životě nefunguje. Pokud totiž zcela hladovíme, organismus začne přednostně spotřebovávat bílkoviny (svaly), protože takto získat energii je pro něj méně náročné než z tuků. A navíc jestliže se nepohybujeme, organismus to vyhodnotí tak, že svalovou tkáň vlastně nepotřebujeme, a proto ji odstraní první jako přebytečnou. To způsobí, že po několika dnech či maximálně týdnech dojde ke snížení bazálního výdeje, snížení denního deficitu a hubnutí se stane méně účinným. Po ukončení redukčního pokusu je všechna navíc přijatá energie okamžitě ukládána do zásobních rezerv ve formě tuku. Tento jev pak není nic jiného než každému dobře známý jo-jo efekt. Lepší je mírná dieta se zvýšeným pohybem Před samotným hodnocením úspěšnosti naší diety je vždy důležité mít na paměti, ve které fázi hubnutí se nacházíme. Úbytek prvních kilogramů bývá připisován ztrátě vody, proto je na místě jej nepřeceňovat. Stejně tak nemá smysl se hroutit, když po porušení diety dojde takřka okamžitě k vzestupu hmotnosti o 1 2 kg, což bývá často způsobeno zadržením vody. Při návratu k redukčnímu režimu dochází většinou opět k rychlému poklesu. Pokud budeme držet přísnou dietu s minimem pohybu, dochází k hubnutí v pořadí voda svaly tuk. V případě mírné diety se zvýšenou pohybovou aktivitou bývá pořadí voda tuk, přičemž svalová hmota nebývá většinou redukována (při zvýšené fyzické aktivitě bývá mírně zvýšena, což zabraňuje krátkodobě v poklesu hmotnosti). Druhá varianta je příznivější, jelikož mírné porušení diety nevede k okamžitému navýšení hmotnosti. Snížit příjem, zvýšit výdej Aby náš plán stál na reálných základech, musíme při jeho sestavování myslet na dietu i pohyb. Jako optimální se jeví snížení současného denního energetického příjmu např. o kj a navýšení energetického výdeje o kj. Energetický příjem zjistíme tak, že si po dobu minimálně jednoho týdne, lépe dvou, budeme zapisovat vše, co přes den sníme a vypijeme. Poté si spočítáme průměrný denní energetický příjem a sami rozhodneme, kde můžeme každý den ubrat požadovanou hodnotou kj. Musíme myslet i na to, kdy se budou dostavovat pocity hladu. Co se týká navýšení energetického výdeje, nemusí to být zrovna aerobik či jiná podobně náročná fyzická aktivita. Nároky splňuje např. i chůze min. o rychlosti 4 km/hod., u lidí s vyšší hmotností i pomalejší. A plán máme hotový! Vzhledem k tomu, že v tomto rozsahu nelze vyčerpat všechna specifika sestavování plánu hubnutí, neváhejte se pro bližší specifikaci obrátit na příslušného odborníka. Využít můžete internetových stránek České obezitologické společnosti kde naleznete odborníky ve vašem regionu, nebo jsou tu pro vás odborníci z rekondičních center na MUDr. Martin Matoulek, Ph.D. III. interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze

2 AKTUÁLNĚ Obezita a kouření mají mnoho společného Významným urychlovačem aterosklerotického procesu je porucha účinku inzulinu. Výzkumy posledních patnácti let ukázaly, že kuřáci mají stejně jako obézní sníženou citlivost na inzulin, a to úměrně průměrné spotřebě nikotinu (počtu vykouřených cigaret). Velké studie dokládají, že kouření zvyšuje riziko diabetu mellitu 2. typu dvakrát až čtyřikrát. A při cukrovce 1. a 2. typu se dramaticky zvyšuje riziko vzniku diabetických komplikací. U kuřáků častěji než u nekuřáků převažuje ukládání tukové tkáně v oblasti trupu spojené mnohem více s metabolickými i oběhovými komplikacemi, a to i při nižším BMI. Inzulinorezistence i androidní distribuce tukové tkáně by mohly být důsledkem zvýšeného uvolňování glukokortikoidů z nadledvin vyvolaného kouřením. Kouření ovlivňuje příjem potravy Kuřáci mají nižší BMI než nekuřáci až o 3 kg/m 2, přitom přijímají statisticky významně více energie, celkového tuku, nasycených tuků, cholesterolu a alkoholu. Stejný energetický příjem vede u kuřáků k nižšímu procentu tělesného tuku než u nekuřáků, a to dokonce i při nižší tělesné aktivitě. Jedním z faktorů je ovlivnění příjmu potravy. Kouření významně zpomaluje vyprazdňování žaludku, zejména pevného obsahu. Delší doba, po kterou je žaludek naplněn, nepochybně přispívá k prodlouženému pocitu nasycení. Na nižší hmotnosti kuřáků se však rozhodující měrou podílejí rozdíly v energetickém metabolismu. Nikotin zvyšuje výdej energie o 5 10 %, což činí až 880 kj denně. Zvyšuje uvolňování tuku (lipolýzu) z tukové tkáně. 2 І Nárůst hmotnosti po zanechání kouření je nejen dobře známý, ale i teoreticky vysvětlený Kromě zvýšeného příjmu energie (náhrada cigarety pochutinami) se na nárůstu hmotnosti po zanechání kouření podílí absence akutních i chronických účinků nikotinu a případně jiných látek vnikajících do těla s cigaretovým kouřem. Zvýšení příjmu energie po zanechání kouření dosahuje přibližně 1250 kj/den. Spolu s poklesem výdeje energie to může vést k váhovému přírůstku až 0,45 kg týdně. V kontrolovaných studiích došlo k nárůstu hmotnosti po zanechání kouření v průměru o 3 kg podle počtu denně vykouřených cigaret. Zvýšení tělesné hmotnosti po zanechání kouření lze zabránit omezením denního příjmu energie o cca 880 kj nebo mírným zvýšením fyzické aktivity. U těžkých případů obezity se považuje za výhodnější nejprve redukovat hmotnost o cca 10 %, což významně zlepší metabolické parametry i kardiovaskulární kompenzaci. Případný nárůst hmotnosti po zanechání kouření tak bude menší, neboť pacient je dobře seznámen se zásadami redukční stravy a nekouření nepovede k absolutnímu nárůstu hmotnosti. Při nadváze nebo mírné otylosti záleží spíše na závažnosti kuřáctví a individuální motivaci jak k hubnutí, tak k nekouření. Hmotnost kuřáků nepřímo ovlivňuje i zvýšená produkce serotoninu způsobená nikotinem. Významnou pomocí v prevenci nárůstu tělesné hmotnosti v důsledku zanechání kouření je proto podávání sibutraminu, který blokádou zpětného vychytávání serotoninu zvýší jeho účinek v centru sytosti a tím současně dochází k mírnému zvýšení výdeje energie stimulací sympatického nervstva. Vztah tělesné hmotnosti a úmrtnosti Konečně je nutné zmínit, že kouření významně ovlivňuje vztah tělesné hmotnosti a úmrtnosti. Křivka závislosti celkové i kardiovaskulární mortality na tělesné hmotnosti má tvar plochého písmene J. Vzestup relativního rizika úmrtí v hodnotách BMI pod 20 je nejméně vyjádřený u nekuřáků s negativní anamnézou závažných onemocnění. Jinými slovy: zvýšená úmrtnost osob s hodnotou BMI pod 20 není způsobena nízkou tělesnou hmotností, nýbrž především kouřením. Prim. MUDr. Petr Sucharda, CSc. III. interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze

3 INTERVIEW Nikdy nevzdávejte boj s tak těžkým soupeřem, jakým může nadváha být Se značkou úspěšného prodejce ojetých vozů ŠtěpánekAuto se často můžeme setkat v roli partnera mnoha nekomerčních akcí. Pomáhat druhým se v této společnosti stalo standardem. Do tohoto rámce patří již několikaletá podpora aktivit VŠTJ MEDICINA PRAHA, např. tiskových materiálů. K rozhovoru na toto téma jsem si přizval Petra Štěpánka, majitele společnosti. Proč podporujete nekomerční projekty? Nebyla by inzerce ve čtenějších časopisech přece jenom výhodnější? Tuto naši aktivitu primárně nevnímáme jako komerční marketingovou podporu naší firmy, ale spíše jako možnost přispět k realizaci prospěšné a správné věci. Proto nelze objektivně porovnávat efektivitu s jinými převážně komerčně zaměřenými časopisy. Jak vnímáte problém obezity vy, člověk štíhlý, který s váhou jistě problémy nemá? S obezitou nebo řekněme s počáteční nadváhou bojuji téměř celý svůj dospělý život. V mládí jsem se aktivně věnoval sportu, ale velice záhy jsem zjistil, že pouze tento fakt k tomu, abych kila nepřibral, rozhodně nestačí a že se musím snažit i nadále alespoň trochu hýbat. V zimních měsících přiberu pravidelně cca 3 5 kg a na jaře pak mučím svoje tělo i chuťové buňky ve snaze rychle se jich zbavit a přijde mi, že není vůbec žádná přímá úměra mezi tím, jak rychle jsem je nabral. Mohl byste říci, že k vám, dejme tomu v posledních pěti letech, chodí klienti vyšší hmotnostní kategorie? Odpovídá tomu eventuálně výběr automobilů? Myslím, že tento stav se za posledních pět let příliš nemění, ale rozhodně mohu potvrdit, že zákazníci vyšší hmotnostní kategorie si z praktických důvodů rádi kupují větší, robustnější vozy, což rozhodně není příliš ekonomické. Jak to děláte s vašimi zaměstnanci, že jsou všichni štíhlí? Máte pro ně nějakou speciální metodu na snížení či udržení váhy? Myslím, že naši zaměstnanci jsou standardním vzorkem celé společnosti, v níž žijeme. V různých pozicích se můžeme setkat s rozdílnou pohybovou aktivitou, ale samozřejmě vždy záleží na vůli a odhodlání každého z nás. V rámci motivačního programu jsme na závěr minulého roku pro naše zaměstnance zřídili volný vstup do vybraných fitness center. Pokud by však měl některý z našich zaměstnanců výrazné problémy s nadváhou, rozhodně bychom ho svěřili opravdovým odborníkům. Nejspíš bychom o radu a pomoc požádali vás. Mohl byste zmínit i jiné projekty či akce, které vaše společnost podporuje? Kde se o nich lze něco dozvědět? Zabýváme se spoustou aktivit, které nelze zahrnout do marketingové podpory naší firmy. Výčet všech by byl velice obsáhlý, jedná se o sportovní, charitativní či sponzorské aktivity různých nekomerčních dobročinných organizací. O všech těchto aktivitách se snažíme informovat alespoň rámcově na našich internetových stránkách Chtěl byste něco vzkázat našim čtenářům? Rád bych čtenářům vzkázal, ať nikdy nevzdají svůj mnohdy dlouhý a vyčerpávající boj i přesto, že je jim soupeřem opravdu těžká váha, se kterou mohou prohrát na body. Pokud ale vydrží, ringový rozhodčí určitě zvedne ruku jim. Dovolte mi poděkovat vám jménem redakce, ale i našich čtenářů za veškerou podporu. Věřím, že i díky vám budeme moci rozvíjet další činnosti v oblasti propagace zdravého životního stylu. MUDr. Martin Matoulek, Ph.D. III. interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze Jaký nejtěžší osobní automobil bychom mohli najít ve vaší nabídce? Nejtěžším vozem v naší aktuální nabídce je bezesporu Nissan Patrol s hmotností 2700 kg. Nemáte obavu, že v souvislosti se současnými doporučeními, aby lidé co nejvíce chodili pěšky, se přestanou časem kupovat auta? Upřímně řečeno mám spíš strach, že lidé přestanou chodit pěšky. І 3

4 Vaječné hody nejen o Velikonocích S velikonočními svátky jsou tradičně spojována vejce, která symbolizují plodnost, úrodnost a návrat jara. Vejce jsou oprávněně považována za velice cennou potravinu, která by měla mít na našem stole významné postavení nejen o Velikonocích. Vejce jsou skvělým zdrojem kvalitních bílkovin, mononenasycených mastných kyselin, vitaminů, minerálů a dalších důležitých látek. Vaječná bílkovina dokonce slouží jako referenční bílkovina při srovnání výživové hodnoty bílkovin v jiných potravinách. Bílkoviny o vysokém obsahu esenciálních aminokyselin jsou obsaženy především v bílku. Vaječný bílek obsahuje asi 40 různých bílkovin, které plní řadu funkcí. Pro nízkou energetickou hodnotu a vysoký obsah bílkovin jsou bílky skvělou potravinou pro redukční jídelníček. SPRÁVNÁ VÝŽIVA Zásobárna důležitých látek Tuk obsažený ve vejcích (zejména ve žloutku) je převážně tvořen prospěšnými nenasycenými mastnými kyselinami. Velká část tuků patří po chemické stránce mezi fosfolipidy. Ty jsou nepostradatelné, protože jsou součástí všech buněčných membrán. Mají také velký význam pro nervovou a mozkovou tkáň a pro metabolismus cholesterolu. Nejvýznamnějším fosfolipidem ve vejcích je lecitin, který bývá často doporučován v prevenci onemocnění srdce, cév a Alzheimerovy choroby. Lecitin se užívá také v potravinářství jako emulgátor. Průmyslový lecitin se získává ze sójových bobů nebo podzemnice olejné. Z vitaminů rozpustných v tucích je ve významném množství zastoupen vitamin A, a to jak ve formě retinolu, tak i provitaminu A (hlavně luteinu, zeaxantinu a beta karotenu), dále to jsou vitaminy D a E. Z vitaminů rozpustných ve vodě se jedná zejména o vitaminy B2, B6 a B12. Zajímavé výsledky přinesla studie sledující vliv luteinu a zeaxantinu u pacientů s věkem podmíněnou makulární degenerací sítnice onemocnění charakteristické poškozením sítnice UV zářením. V prevenci a léčbě tohoto onemocnění se právě uplatňují lutein se zeaxantinem, které jako silné antioxidanty jsou schopné UV záření pohlcovat. Studie prokázala, že konzumace 1 vejce denně po dobu 5 týdnů vede ke zvýšení hladiny těchto karotenoidů, přičemž hladina krevních tuků zůstává beze změn. Z minerálních látek jsou ve vejcích zastoupeny především selen, fosfor a železo, ve žloutku se nachází zinek a vápník. Vhodné pro redukční diety Vejce jsou však často zatracována pro vysoký obsah cholesterolu a tedy i zvýšené riziko onemocnění srdce a cév. Studie však tento předpoklad neprokazují. Naopak se potvrzuje, jak Tabulka nutričních hodnot vajec Energie (kj) Bílkoviny (g) Tuky (g) Polynenasyc. MK (g) Sacharidy (g) Cholesterol (mg) Celé vejce (52 g) 347 6,7 6,1 0,9 0,3 219 Bílek (33 g) 67 3,6 0,1 0,0 0,2 0,0 Žloutek (19 g) 285 3,1 6,1 0,9 0,1 219 Křepelčí vejce (50 g) 331 6,5 5,5 1,8 0, І

5 SPRÁVNÁ VÝŽIVA Recepty na vaječné pochoutky Vajíčkový salát klasik (pro 2 osoby) 4 vejce, 1 cibule, majonéza light, bílý jogurt, sůl, pepř Postup: Natvrdo uvařená vejce necháme vychladnout a nasekáme je nahrubo. Cibuli oloupeme, nasekáme najemno a vmícháme k vajíčkům. Vejce s cibulí osolíme, opepříme a spojíme 1 2 lžícemi majonézy. Pro odlehčení vmícháme bílý jogurt. Podáváme s pečivem a bohatou zeleninovou oblohou. Vajíčkový salát bývá často ještě vylepšen nasekanou kyselou okurkou a nastrouhaným tvrdým sýrem. Barevná velikonoční nádivka (pro 4 osoby) 300 g uzeného kuřecího masa, 4 celá vejce, 200 ml mléka, 6 rohlíků, 400 g zeleniny (květák, brokolice, červená paprika, kukuřice), 20 g tuku, petrželka, 2 lžíce mladých sekaných kopřiv, sůl, pepř Postup: Rohlíky nakrájíme na plátky a přelijeme mlékem s rozkvedlanými žloutky. Přebytečné mléko vymačkáme, přidáme na kostičky nakrájené maso a zelené natě. Zeleninu očistíme a nakrájíme na kostky, v případě mražené zeleniny lehce podusíme v páře, čerstvou brokolici a květák uvaříme v osolené vodě, rozebereme na růžice a nasekáme. Z bílků ušleháme tuhý sníh. Ke směsi rohlíků a masa přidáme zeleninu, osolíme, opepříme a zlehka vmícháme sníh. Směs promícháme a dáme do vymaštěného pekáčku. Pečeme v předehřáté troubě na 190 C. Mexická omeleta (pro 4 osoby) 6 vajec, 1 kuřecí prso, kuřecí nebo zeleninový vývar, 1 velké rajče, 2 chilli papričky, máslo, sůl, pepř Postup: Kuřecí maso povaříme ve vývaru, necháme zchladnout a pokrájíme na kousky. Rajče spaříme horkou vodou, oloupeme a zbavíme semínek. Chilli papričky rozkrojíme, zbavíme semen a žeber a spolu s rajčetem je rozmixujeme na hladké pyré. Na pánvi rozehřejeme lžíci másla a pyré na mírném ohni 5 minut povaříme. Poté vmícháme na kostky nakrájené maso a opepříme. Vejce rozšleháme se solí a pepřem, rozehřejeme lžíci másla, vaječnou směs vlijeme na pánev a koncem vidličky 3 4 vteřiny rychle mícháme. Na vejce rozetřeme masovou směs, pánev nakloníme a omeletu otočíme. Podáváme s pečivem a zeleninovým salátem. Tip Z vaječných bílků se vyrábí výborná nízkoenergetická a nízkotučná potravina Šmakoun. Šmakouna najdete buď přírodního (ve formě plátků), nebo s přídavkem zeleniny (jako salát), nebo v kombinaci s drůbežím masem (jako párky či sekanou). jsou vejce v rámci redukčních diet výhodnou potravinou. Při porovnání snídaně složené z cereálií nebo bílého chleba a snídaně obsahující vejce se ukázalo, že vaječná snídaně zvyšuje pocit nasycení, snižuje příjem jídla v dopoledních hodinách a tím napomáhá redukci hmotnosti. Není také pravda, že by např. křepelčí vejce obsahovala méně cholesterolu než běžná slepičí vejce. Všechna vejce mají víceméně stejné složení a menší obsah cholesterolu je dán pouze menší velikostí křepelčího vejce. Mgr. Karolína Hlavatá Endokrinologický ústav Praha І 5

6 SPRÁVNÁ VÝŽIVA Důležitost zdravé výživy při prevenci nemocí Zprávy Světové zdravotnické organizace uvádějí výživu jako hlavní vyvolávající faktor u téměř poloviny nemocí, u třetiny potom její podíl na vzniku. Zdravá výživa je tedy jedním z nejdůležitějších faktorů v prevenci nemocí. V poslední době se naštěstí objevil důležitý trend lidé se začínají zajímat o to, co je zdravé a podle toho si potraviny vybírat. Často se bohužel setkáváme s nabídkou potravin, které nemají vědecké zdůvodnění. Svou roli zde spíše hrají snahy politické (zvýhodnit či znevýhodnit některé producenty potravin) či názorové (domnělá snaha neohrožovat životní prostředí). Do této oblasti patří problematika biopotravin, ale i některé problémy další, jako např. geneticky modifikované potraviny. Biopotraviny mají i svá negativa Pojem biopotravina se nevztahuje jen na obilniny, mléko či ovoce, ale třeba i na masité výrobky. Pod názvem biopotravina je možné se setkat i s potravinami zcela prokazatelně škodícími lidskému zdraví. To je případ uzenin či tučného vepřového masa. Kuriózní je tak například pojem biošpekáček či smažený řízek připravený z biomasa. Rozumnější je tedy dbát na zdravou přípravu potravin, než se zabývat tím, zda potravina je či není bio. Správné by například bylo omezovat potraviny nezdravé na úkor těch zdravých. Neexistuje však biologický mechanismus, který by dokázal vysvětlit rozdíly mezi tzv. nezdravými a zdravými potravinami. Je např. vyloučené, že by ti, kteří konzumují pouze biopotraviny, byli prokazatelně zdravější než zbytek populace. To, že jsou biopotraviny produkovány bez průmyslových hnojiv, prostředků proti škůdcům a konzervačních přísad, je paradoxně složitější a zcela jistě i více zatěžuje přírodu. Na druhou stranu většina konzervačních látek se v potravinách používá již desítky let a stejně tak dlouho je monitorován jejich vliv na člověka. V medicíně se může stát cokoli, je však velmi nepravděpodobné, že by náhle byla prokázána škodlivost jejich konzumace (připouští se jen u malých dětí). Kvalita potravin je navíc sledována a lze prakticky vyloučit, že by se v nich objevily nepovolené látky. Více pravděpodobné jistě je, že závažné vedlejší účinky by mohl mít lék, který se v klinických zkouškách testuje jen pár let. Naopak jisté je to, že i ten, kdo konzumuje drahé biopotraviny, přijímá spoustu škodlivin. Ty vznikají v biopotravinách stejně jako v běžných potravinách nevhodnou domácí úpravou, např. pečením či smažením. Nevýhody biopotravin Jsou dražší než běžné potraviny. Pokud je upravíme nevhodným způsobem (např. smažením, pečením, uzením apod.), vzniká v nich obrovské kvantum škodlivin s vlivy vyvolávajícími jak nádory, tak aterosklerózu, a to ve stejném množství jako v nebiopotravinách. Negativní efekty při kuchyňské úpravě vznikajících látek jsou prokázány a jsou o mnoho řádů vyšší než sporné negativní efekty konzervačních a jiných přísad v nebiopotravinách. Zemědělství produkující biopotraviny je nákladnější, méně efektivní (spotřebovává například více pohonných hmot) a poškozuje rovněž životní prostředí. Výhody běžných (nebio) potravin Jsou levnější. Zemědělství, které je produkuje, je efektivnější. Vhodná úprava potravin především Měli bychom se zabývat tím, co jíme. Můžeme tak významně snížit riziko výskytu nádorů, cukrovky, obezity i aterosklerózy a prodloužit si tím život. Pravidla zdravé výživy jsou snadná: jíst hodně ovoce a zeleniny, nepřijímat příliš živočišného tuku a nadměrné množství energie. Nejdůležitější je však vhodná kuchyňská úprava potravin, tzn. omezit pečení, smažení. Dále se snažit omezit příjem masitých potravin připravovaných průmyslově (např. paštiky, uzeniny, fast foody, mleté maso), a to ne kvůli konzervačním přísadám, ale zejména pro jejich skrytý vysoký obsah živočišného tuku a obvykle i soli. Důležité je o výběru potravin přemýšlet, nezapomínat na zásady zdravé výživy a nekupovat biopotraviny jen pro domnělý pocit jistoty, že je to zdravé. Co kdyby se například ukázalo, že nějaká konzervační látka, postřik ovoce nebo antibiotika podávaná hospodářským zvířatům škodí člověku. V medicíně nelze nic úplně vyloučit, ale škodlivost těchto látek je velmi nepravděpodobná a pokud byla prokázána, byly tyto látky dávno označeny a omezeny, jako například tzv. endokrinní dysruptory a další ale to bychom zacházeli již do příliš velkých podrobností. Snažte se jíst zdravě, třeba i levně, a hlavně neničte potraviny nevhodnou kuchyňskou úpravou. Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc. III. interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze 6 І

7 Je mi 47 let, měřím 163 cm a vážím 87 kg. Před 15 lety jsem byla na operaci totální SE štítné žlázy. Hormonální léčbu mi lékař nasadil až po 2 měsících po operaci a moje váha se tehdy vyšplhala ze 63 kg na 90 kg! Něco jsem zhubla po nasazení léků, ale 78 kg mi zůstalo. Tato váha mi kolísá až do 92 kg! V loňském roce jsem byla na další operaci byla mi odebrána děloha, vaječníky, vejcovody a lékaři provedli i plastiku močového měchýře čímž se moje váha zase vyšplhala. Vyzkoušela jsem spoustu diet. Dělenou stravu, tablety, koktejly, náplasti dosáhla jsem jen zničení rodinného rozpočtu a jo-jo efektu. Trpím hypertenzí, takže jakákoliv větší fyzická zátěž mě totálně ničí. Zkoušela jsem aerobik, strečing, cvičení na rehabilitačních balonech apod. Časově to nezvládám. Taky už nejsem nejmladší a nějaké hopsání mi připadá trapné. Prosím o radu. Nemám ani příliš pevnou vůli a čas na nějaké vážení či měření potravin. Nestojím o sladké, ale po mase a zelenině se mohu utlouci. Co se mnou? Vzhledem k neúspěšným opakovaným pokusům hubnout (následný jo-jo efekt) by bylo vhodné vyhledat odbornou pomoc. Proto vám doporučujeme návštěvu obezitologa, se kterým byste prodiskutovala vaše jídelní zvyklosti. Nevím, zda jste z Prahy, nicméně v Praze je obezitologie např. ve Fakultní poliklinice na Karlově náměstí 32. Je mi 13 let, měřím 167 cm a vážím 46 kg. Kolik bych měla optimálně vážit? Vím, je to málo, ale mám špíčky na břiše, vždycky přiberu právě na břiše, udělají se mi další,,pneumatiky. Ruce mám slabé, i když posiluji formou kliků, břicho zase posiluji leh-sedy. Poraďte, jak mám zesílit ruce a současně zmenšit břicho. Okolo pasu mám totiž 68 cm, což je na mou váhu dost, ne? Posiluji 10 minut denně a jednou týdně chodím na hip hop. Asi málo, že? Ve 13 letech se vaše tělo stále vyvíjí. Optimální váha se u vás pohybuje mezi kg, nicméně u dětí a adolescentů je nutné vidět trend váhy dělají se tzv. percentilové grafy. Je třeba vidět, zda jste byla od narození spíše hubená, nebo zda jste zhubla až nyní. Rozhodně nedržte dietu, zaměřila bych se opravdu jen na pohyb. Choďte cvičit 2 týdně. Co se týče špíčků rostoucí tělo nějaké ty špíčky potřebuje, protože roste. Zkuste, jak jsem radila jiné adolescentce, cvičit kalanetiku, ta by vás mohla těch špíčků zbavit. PORADNA Nad dotazy čtenářů v místě vašeho bydliště. Potřebujete doporučení od PL. Ten vám poradí, kde v místě vašeho bydliště sídlí obezitolog. Před návštěvou obezitologa je vhodné zapisovat si přibližně po dobu jednoho týdne jídelníček (vše, co sníte a vypijete). Hodně štěstí do hubnutí. Jaké je složení Elsinorských tablet? Může je předepsat lékař z metabolického oddělení na požádání? Děkuji za odpo- Milí čtenáři, v této rubrice otiskujeme diskusní příspěvky vaše dotazy a odborné odpovědi členů našeho týmu z internetové diskuse na stránkách S tímto nástrojem zaznamenáváme výborné výsledky, jelikož umíme rychle a efektivně pomoci nalézt řešení pro vás na míru. Neváhejte a zapojte se i vy. věď. Elsinorské tablety obsahují kombinaci efedrinu a kofeinu. Předepsat vám je může i praktik, ale vzhledem k tomu efedrinu, který je návykový, se tyto tablety již moc nepředepisují. Jsou tabletky Xenical účinné? Jak moc jsou škodlivé a co jo-jo efekt? Je mi 37 let a vážím 83 kg. Doporučili byste mi je? Xenical patří mezi antiobezitika. Je na lékařský předpis. Moji pacienti, kteří Xenical užívali, po něm zhubli cca kg za rok. Nutno však podotknout, že to jsou většinou diabetici, často na inzulinu, kterým se obecně hubne špatně. Účinek Xenicalu spočívá v tom, že zabraňuje vstřebávání tuků ve střevě, tedy závisí na tom, kolik tučného jíte. Pokud již nyní jíte málo tučné potraviny, neočekávejte po Xenicalu velkou redukci hmotnosti. Naopak pokud jste husový či vepřový typ jedlíka, tak po Xenicalu jistě hubnout budete. Jinak Xenical určitě škodlivý není, maximálně vás za vaše jídelní prohřešky ztrestá hodně velkým průjmem. Redakce Je mi 19 let, měřím 162 cm a mám 93 kg, potřebovala bych zhubnout, ale nemůžu cvičit všechno, protože mám velké problémy s páteří. Poraďte mi prosím. Ve vašem případě bych doporučila navštívit obezitologa І 7

8 ZÁBAVA POMŮCKA: ATEC, CHEN, ITA, UVDT SMLOUVA PRO PŘÍPAD NEHODY TECHNIKA AIKIDA KRONIKA RODU SEKNU PŘEDLOŽKA SLED KROKŮ ASIJSKÝ STÁT JULIIN MILENEC UNAVENÉ 1. TAJENKA MEZIN. TELEGRAFNÍ ABECEDA VNITŘNÍ ORGÁN OKRÁJEJ ZVRATNÉ ZÁJMENO OPLAKEJ SLOV. POLIT. STRANA DRUH ŘADIČE VÝCHODOČESKÝ VRCH 2. TAJENKA VÝROBCE UL- TRALEHKÝCH LETADEL ZAPRVÉ SPOJKA SCHOLAS- TICKÝ POJEM JSOUCNA Naše křížovka Únor bílý, pole sílí. Tak praví pranostika. Letošní únor ovšem mnoho sil do polí nepřidal. Nezbývá, než si pranostiku trošku poupravit. Ta, kterou naleznete po vyluštění tajenky, platí dokonce po celý rok. Tajenku zašlete do 7. března prostřednictvím formuláře, který naleznete na internetových stránkách Pět vylosovaných luštitelů obdrží dle vlastního výběru tričko nebo 60 bodů do programu Rekondík společnosti VŠTJ MEDICINA PRAHA. Více o programu na Výherci budou uveřejněni v březnovém čísle. MUSÍ MÍT KOMORA SPZ RAKOVNÍKA SBÍRÁNÍ (SLOV.) POKRYV TĚLA SAVCŮ POMŮCKY MIMINEK CITOSLOVCE SMÍCHU UNIE VYDAVATELŮ OSLOVENÍ MUŽE KANADSKÝ HEREC SPZ ÚSTÍ NAD LABEM Vylosovaní výherci z čísla 16/2007: Iva Pavlasová Petr Jakubec Karla Topicová Marketa Kocmanová Vladimir Henkl. Tajenka křížovky z čísla 1/2008 zní: Rekondiční pobyty. OBČAS SLYŠÍ ČAJ STAROVĚKÉ OBDOBÍ LATINSKO- AMERICKÉ TANCE Autor: Aleš Krupička Sudoku Vyplňte mřížku tak, aby každý řádek, každý sloupec a každý čtverec o 3 3 políčkách obsahoval čísla od 1 do 9. Řešení naleznete na Obesity NEWS 2/2008 noviny pro prevenci a léčbu obezity Periodicita: měsíčník. Toto číslo vyšlo v únoru. Vyrobeno ve spolupráci s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR. Vydává: NOL nakladatelství odborné literatury s.r.o., Sokolská 39, Praha 2. Kontakt: tel , fax , Vedoucí vydání: MUDr. Martin Matoulek, Ph.D. Odborní redaktoři: MUDr. Daniel Housa, Ph.D., MUDr. Jitka Housová, Ph.D. Redakční a grafická úprava: Comunica, a.s., redakce: Marek Šplíchal, grafická úprava: Daniel Sodoma. Registrováno Ministerstvem kultury ČR pod číslem MK ČR E Tisková práva: NOL nakladatelství odborné literatury s.r.o. Copyright MediSpo, s. r. o. Publikování nebo další šíření obsahu novin Obesity NEWS je bez písemného souhlasu společnosti NOL nakladatelství odborné literatury s.r.o. zakázáno.