ve formě tuku. Tento jev pak není nic jiného než každému dobře známý jo-jo efekt.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ve formě tuku. Tento jev pak není nic jiného než každému dobře známý jo-jo efekt."

Transkript

1 2/ ročník ZDARMA Plán hubnutí aneb jak správně hubnout O tom, zda budeme hmotnost snižovat v delším časovém úseku, rozhoduje tzv. bazální energetický výdej neboli energie, kterou organismus vydává k zajištění základních životních funkcí. Z celkového energetického výdeje tvoří přiližně %. Při velmi přísných dietách dochází k jeho snižování, čímž se organismus postupně adaptuje na nízký energetický příjem. Mimochodem je to ten samý mechanismus, který našim předkům umožňoval přežívat hladomory či období válek. Úplné hladovění vede k jo-jo efektu Bazální výdej je ovlivňován řadou faktorů. Dobře ovlivnitelný je např. objem aktivní, resp. svalové hmoty, která jej zvyšuje (na rozdíl od tukové tkáně). To vyjádřeno v číslech např. znamená, že bazální metabolismus u 80kg člověka činí přibližně kj (tj. cca kcal), ale u člověka vážícího 120 kg je tato hodnota vyšší zpravidla pouze o cca 20 %, tedy nenarůstá v závislosti na váze, což by v tomto případě byl 1,5násobek (o 50 % víc). Jestliže je tedy bazální výdej např kj, pak se při úplném hladovění dostaneme do energetického deficitu maximálně 8000 kj, s trochou základního pohybu pak maximálně na kj. Energetický obsah tukové tkáně je cca kj. Na zhubnutí 1 kila tukové tkáně jsou zapotřebí cca 3 4 dny hladovění. Tak to ale v reálném životě nefunguje. Pokud totiž zcela hladovíme, organismus začne přednostně spotřebovávat bílkoviny (svaly), protože takto získat energii je pro něj méně náročné než z tuků. A navíc jestliže se nepohybujeme, organismus to vyhodnotí tak, že svalovou tkáň vlastně nepotřebujeme, a proto ji odstraní první jako přebytečnou. To způsobí, že po několika dnech či maximálně týdnech dojde ke snížení bazálního výdeje, snížení denního deficitu a hubnutí se stane méně účinným. Po ukončení redukčního pokusu je všechna navíc přijatá energie okamžitě ukládána do zásobních rezerv ve formě tuku. Tento jev pak není nic jiného než každému dobře známý jo-jo efekt. Lepší je mírná dieta se zvýšeným pohybem Před samotným hodnocením úspěšnosti naší diety je vždy důležité mít na paměti, ve které fázi hubnutí se nacházíme. Úbytek prvních kilogramů bývá připisován ztrátě vody, proto je na místě jej nepřeceňovat. Stejně tak nemá smysl se hroutit, když po porušení diety dojde takřka okamžitě k vzestupu hmotnosti o 1 2 kg, což bývá často způsobeno zadržením vody. Při návratu k redukčnímu režimu dochází většinou opět k rychlému poklesu. Pokud budeme držet přísnou dietu s minimem pohybu, dochází k hubnutí v pořadí voda svaly tuk. V případě mírné diety se zvýšenou pohybovou aktivitou bývá pořadí voda tuk, přičemž svalová hmota nebývá většinou redukována (při zvýšené fyzické aktivitě bývá mírně zvýšena, což zabraňuje krátkodobě v poklesu hmotnosti). Druhá varianta je příznivější, jelikož mírné porušení diety nevede k okamžitému navýšení hmotnosti. Snížit příjem, zvýšit výdej Aby náš plán stál na reálných základech, musíme při jeho sestavování myslet na dietu i pohyb. Jako optimální se jeví snížení současného denního energetického příjmu např. o kj a navýšení energetického výdeje o kj. Energetický příjem zjistíme tak, že si po dobu minimálně jednoho týdne, lépe dvou, budeme zapisovat vše, co přes den sníme a vypijeme. Poté si spočítáme průměrný denní energetický příjem a sami rozhodneme, kde můžeme každý den ubrat požadovanou hodnotou kj. Musíme myslet i na to, kdy se budou dostavovat pocity hladu. Co se týká navýšení energetického výdeje, nemusí to být zrovna aerobik či jiná podobně náročná fyzická aktivita. Nároky splňuje např. i chůze min. o rychlosti 4 km/hod., u lidí s vyšší hmotností i pomalejší. A plán máme hotový! Vzhledem k tomu, že v tomto rozsahu nelze vyčerpat všechna specifika sestavování plánu hubnutí, neváhejte se pro bližší specifikaci obrátit na příslušného odborníka. Využít můžete internetových stránek České obezitologické společnosti kde naleznete odborníky ve vašem regionu, nebo jsou tu pro vás odborníci z rekondičních center na MUDr. Martin Matoulek, Ph.D. III. interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze

2 AKTUÁLNĚ Obezita a kouření mají mnoho společného Významným urychlovačem aterosklerotického procesu je porucha účinku inzulinu. Výzkumy posledních patnácti let ukázaly, že kuřáci mají stejně jako obézní sníženou citlivost na inzulin, a to úměrně průměrné spotřebě nikotinu (počtu vykouřených cigaret). Velké studie dokládají, že kouření zvyšuje riziko diabetu mellitu 2. typu dvakrát až čtyřikrát. A při cukrovce 1. a 2. typu se dramaticky zvyšuje riziko vzniku diabetických komplikací. U kuřáků častěji než u nekuřáků převažuje ukládání tukové tkáně v oblasti trupu spojené mnohem více s metabolickými i oběhovými komplikacemi, a to i při nižším BMI. Inzulinorezistence i androidní distribuce tukové tkáně by mohly být důsledkem zvýšeného uvolňování glukokortikoidů z nadledvin vyvolaného kouřením. Kouření ovlivňuje příjem potravy Kuřáci mají nižší BMI než nekuřáci až o 3 kg/m 2, přitom přijímají statisticky významně více energie, celkového tuku, nasycených tuků, cholesterolu a alkoholu. Stejný energetický příjem vede u kuřáků k nižšímu procentu tělesného tuku než u nekuřáků, a to dokonce i při nižší tělesné aktivitě. Jedním z faktorů je ovlivnění příjmu potravy. Kouření významně zpomaluje vyprazdňování žaludku, zejména pevného obsahu. Delší doba, po kterou je žaludek naplněn, nepochybně přispívá k prodlouženému pocitu nasycení. Na nižší hmotnosti kuřáků se však rozhodující měrou podílejí rozdíly v energetickém metabolismu. Nikotin zvyšuje výdej energie o 5 10 %, což činí až 880 kj denně. Zvyšuje uvolňování tuku (lipolýzu) z tukové tkáně. 2 І Nárůst hmotnosti po zanechání kouření je nejen dobře známý, ale i teoreticky vysvětlený Kromě zvýšeného příjmu energie (náhrada cigarety pochutinami) se na nárůstu hmotnosti po zanechání kouření podílí absence akutních i chronických účinků nikotinu a případně jiných látek vnikajících do těla s cigaretovým kouřem. Zvýšení příjmu energie po zanechání kouření dosahuje přibližně 1250 kj/den. Spolu s poklesem výdeje energie to může vést k váhovému přírůstku až 0,45 kg týdně. V kontrolovaných studiích došlo k nárůstu hmotnosti po zanechání kouření v průměru o 3 kg podle počtu denně vykouřených cigaret. Zvýšení tělesné hmotnosti po zanechání kouření lze zabránit omezením denního příjmu energie o cca 880 kj nebo mírným zvýšením fyzické aktivity. U těžkých případů obezity se považuje za výhodnější nejprve redukovat hmotnost o cca 10 %, což významně zlepší metabolické parametry i kardiovaskulární kompenzaci. Případný nárůst hmotnosti po zanechání kouření tak bude menší, neboť pacient je dobře seznámen se zásadami redukční stravy a nekouření nepovede k absolutnímu nárůstu hmotnosti. Při nadváze nebo mírné otylosti záleží spíše na závažnosti kuřáctví a individuální motivaci jak k hubnutí, tak k nekouření. Hmotnost kuřáků nepřímo ovlivňuje i zvýšená produkce serotoninu způsobená nikotinem. Významnou pomocí v prevenci nárůstu tělesné hmotnosti v důsledku zanechání kouření je proto podávání sibutraminu, který blokádou zpětného vychytávání serotoninu zvýší jeho účinek v centru sytosti a tím současně dochází k mírnému zvýšení výdeje energie stimulací sympatického nervstva. Vztah tělesné hmotnosti a úmrtnosti Konečně je nutné zmínit, že kouření významně ovlivňuje vztah tělesné hmotnosti a úmrtnosti. Křivka závislosti celkové i kardiovaskulární mortality na tělesné hmotnosti má tvar plochého písmene J. Vzestup relativního rizika úmrtí v hodnotách BMI pod 20 je nejméně vyjádřený u nekuřáků s negativní anamnézou závažných onemocnění. Jinými slovy: zvýšená úmrtnost osob s hodnotou BMI pod 20 není způsobena nízkou tělesnou hmotností, nýbrž především kouřením. Prim. MUDr. Petr Sucharda, CSc. III. interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze

3 INTERVIEW Nikdy nevzdávejte boj s tak těžkým soupeřem, jakým může nadváha být Se značkou úspěšného prodejce ojetých vozů ŠtěpánekAuto se často můžeme setkat v roli partnera mnoha nekomerčních akcí. Pomáhat druhým se v této společnosti stalo standardem. Do tohoto rámce patří již několikaletá podpora aktivit VŠTJ MEDICINA PRAHA, např. tiskových materiálů. K rozhovoru na toto téma jsem si přizval Petra Štěpánka, majitele společnosti. Proč podporujete nekomerční projekty? Nebyla by inzerce ve čtenějších časopisech přece jenom výhodnější? Tuto naši aktivitu primárně nevnímáme jako komerční marketingovou podporu naší firmy, ale spíše jako možnost přispět k realizaci prospěšné a správné věci. Proto nelze objektivně porovnávat efektivitu s jinými převážně komerčně zaměřenými časopisy. Jak vnímáte problém obezity vy, člověk štíhlý, který s váhou jistě problémy nemá? S obezitou nebo řekněme s počáteční nadváhou bojuji téměř celý svůj dospělý život. V mládí jsem se aktivně věnoval sportu, ale velice záhy jsem zjistil, že pouze tento fakt k tomu, abych kila nepřibral, rozhodně nestačí a že se musím snažit i nadále alespoň trochu hýbat. V zimních měsících přiberu pravidelně cca 3 5 kg a na jaře pak mučím svoje tělo i chuťové buňky ve snaze rychle se jich zbavit a přijde mi, že není vůbec žádná přímá úměra mezi tím, jak rychle jsem je nabral. Mohl byste říci, že k vám, dejme tomu v posledních pěti letech, chodí klienti vyšší hmotnostní kategorie? Odpovídá tomu eventuálně výběr automobilů? Myslím, že tento stav se za posledních pět let příliš nemění, ale rozhodně mohu potvrdit, že zákazníci vyšší hmotnostní kategorie si z praktických důvodů rádi kupují větší, robustnější vozy, což rozhodně není příliš ekonomické. Jak to děláte s vašimi zaměstnanci, že jsou všichni štíhlí? Máte pro ně nějakou speciální metodu na snížení či udržení váhy? Myslím, že naši zaměstnanci jsou standardním vzorkem celé společnosti, v níž žijeme. V různých pozicích se můžeme setkat s rozdílnou pohybovou aktivitou, ale samozřejmě vždy záleží na vůli a odhodlání každého z nás. V rámci motivačního programu jsme na závěr minulého roku pro naše zaměstnance zřídili volný vstup do vybraných fitness center. Pokud by však měl některý z našich zaměstnanců výrazné problémy s nadváhou, rozhodně bychom ho svěřili opravdovým odborníkům. Nejspíš bychom o radu a pomoc požádali vás. Mohl byste zmínit i jiné projekty či akce, které vaše společnost podporuje? Kde se o nich lze něco dozvědět? Zabýváme se spoustou aktivit, které nelze zahrnout do marketingové podpory naší firmy. Výčet všech by byl velice obsáhlý, jedná se o sportovní, charitativní či sponzorské aktivity různých nekomerčních dobročinných organizací. O všech těchto aktivitách se snažíme informovat alespoň rámcově na našich internetových stránkách Chtěl byste něco vzkázat našim čtenářům? Rád bych čtenářům vzkázal, ať nikdy nevzdají svůj mnohdy dlouhý a vyčerpávající boj i přesto, že je jim soupeřem opravdu těžká váha, se kterou mohou prohrát na body. Pokud ale vydrží, ringový rozhodčí určitě zvedne ruku jim. Dovolte mi poděkovat vám jménem redakce, ale i našich čtenářů za veškerou podporu. Věřím, že i díky vám budeme moci rozvíjet další činnosti v oblasti propagace zdravého životního stylu. MUDr. Martin Matoulek, Ph.D. III. interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze Jaký nejtěžší osobní automobil bychom mohli najít ve vaší nabídce? Nejtěžším vozem v naší aktuální nabídce je bezesporu Nissan Patrol s hmotností 2700 kg. Nemáte obavu, že v souvislosti se současnými doporučeními, aby lidé co nejvíce chodili pěšky, se přestanou časem kupovat auta? Upřímně řečeno mám spíš strach, že lidé přestanou chodit pěšky. І 3

4 Vaječné hody nejen o Velikonocích S velikonočními svátky jsou tradičně spojována vejce, která symbolizují plodnost, úrodnost a návrat jara. Vejce jsou oprávněně považována za velice cennou potravinu, která by měla mít na našem stole významné postavení nejen o Velikonocích. Vejce jsou skvělým zdrojem kvalitních bílkovin, mononenasycených mastných kyselin, vitaminů, minerálů a dalších důležitých látek. Vaječná bílkovina dokonce slouží jako referenční bílkovina při srovnání výživové hodnoty bílkovin v jiných potravinách. Bílkoviny o vysokém obsahu esenciálních aminokyselin jsou obsaženy především v bílku. Vaječný bílek obsahuje asi 40 různých bílkovin, které plní řadu funkcí. Pro nízkou energetickou hodnotu a vysoký obsah bílkovin jsou bílky skvělou potravinou pro redukční jídelníček. SPRÁVNÁ VÝŽIVA Zásobárna důležitých látek Tuk obsažený ve vejcích (zejména ve žloutku) je převážně tvořen prospěšnými nenasycenými mastnými kyselinami. Velká část tuků patří po chemické stránce mezi fosfolipidy. Ty jsou nepostradatelné, protože jsou součástí všech buněčných membrán. Mají také velký význam pro nervovou a mozkovou tkáň a pro metabolismus cholesterolu. Nejvýznamnějším fosfolipidem ve vejcích je lecitin, který bývá často doporučován v prevenci onemocnění srdce, cév a Alzheimerovy choroby. Lecitin se užívá také v potravinářství jako emulgátor. Průmyslový lecitin se získává ze sójových bobů nebo podzemnice olejné. Z vitaminů rozpustných v tucích je ve významném množství zastoupen vitamin A, a to jak ve formě retinolu, tak i provitaminu A (hlavně luteinu, zeaxantinu a beta karotenu), dále to jsou vitaminy D a E. Z vitaminů rozpustných ve vodě se jedná zejména o vitaminy B2, B6 a B12. Zajímavé výsledky přinesla studie sledující vliv luteinu a zeaxantinu u pacientů s věkem podmíněnou makulární degenerací sítnice onemocnění charakteristické poškozením sítnice UV zářením. V prevenci a léčbě tohoto onemocnění se právě uplatňují lutein se zeaxantinem, které jako silné antioxidanty jsou schopné UV záření pohlcovat. Studie prokázala, že konzumace 1 vejce denně po dobu 5 týdnů vede ke zvýšení hladiny těchto karotenoidů, přičemž hladina krevních tuků zůstává beze změn. Z minerálních látek jsou ve vejcích zastoupeny především selen, fosfor a železo, ve žloutku se nachází zinek a vápník. Vhodné pro redukční diety Vejce jsou však často zatracována pro vysoký obsah cholesterolu a tedy i zvýšené riziko onemocnění srdce a cév. Studie však tento předpoklad neprokazují. Naopak se potvrzuje, jak Tabulka nutričních hodnot vajec Energie (kj) Bílkoviny (g) Tuky (g) Polynenasyc. MK (g) Sacharidy (g) Cholesterol (mg) Celé vejce (52 g) 347 6,7 6,1 0,9 0,3 219 Bílek (33 g) 67 3,6 0,1 0,0 0,2 0,0 Žloutek (19 g) 285 3,1 6,1 0,9 0,1 219 Křepelčí vejce (50 g) 331 6,5 5,5 1,8 0, І

5 SPRÁVNÁ VÝŽIVA Recepty na vaječné pochoutky Vajíčkový salát klasik (pro 2 osoby) 4 vejce, 1 cibule, majonéza light, bílý jogurt, sůl, pepř Postup: Natvrdo uvařená vejce necháme vychladnout a nasekáme je nahrubo. Cibuli oloupeme, nasekáme najemno a vmícháme k vajíčkům. Vejce s cibulí osolíme, opepříme a spojíme 1 2 lžícemi majonézy. Pro odlehčení vmícháme bílý jogurt. Podáváme s pečivem a bohatou zeleninovou oblohou. Vajíčkový salát bývá často ještě vylepšen nasekanou kyselou okurkou a nastrouhaným tvrdým sýrem. Barevná velikonoční nádivka (pro 4 osoby) 300 g uzeného kuřecího masa, 4 celá vejce, 200 ml mléka, 6 rohlíků, 400 g zeleniny (květák, brokolice, červená paprika, kukuřice), 20 g tuku, petrželka, 2 lžíce mladých sekaných kopřiv, sůl, pepř Postup: Rohlíky nakrájíme na plátky a přelijeme mlékem s rozkvedlanými žloutky. Přebytečné mléko vymačkáme, přidáme na kostičky nakrájené maso a zelené natě. Zeleninu očistíme a nakrájíme na kostky, v případě mražené zeleniny lehce podusíme v páře, čerstvou brokolici a květák uvaříme v osolené vodě, rozebereme na růžice a nasekáme. Z bílků ušleháme tuhý sníh. Ke směsi rohlíků a masa přidáme zeleninu, osolíme, opepříme a zlehka vmícháme sníh. Směs promícháme a dáme do vymaštěného pekáčku. Pečeme v předehřáté troubě na 190 C. Mexická omeleta (pro 4 osoby) 6 vajec, 1 kuřecí prso, kuřecí nebo zeleninový vývar, 1 velké rajče, 2 chilli papričky, máslo, sůl, pepř Postup: Kuřecí maso povaříme ve vývaru, necháme zchladnout a pokrájíme na kousky. Rajče spaříme horkou vodou, oloupeme a zbavíme semínek. Chilli papričky rozkrojíme, zbavíme semen a žeber a spolu s rajčetem je rozmixujeme na hladké pyré. Na pánvi rozehřejeme lžíci másla a pyré na mírném ohni 5 minut povaříme. Poté vmícháme na kostky nakrájené maso a opepříme. Vejce rozšleháme se solí a pepřem, rozehřejeme lžíci másla, vaječnou směs vlijeme na pánev a koncem vidličky 3 4 vteřiny rychle mícháme. Na vejce rozetřeme masovou směs, pánev nakloníme a omeletu otočíme. Podáváme s pečivem a zeleninovým salátem. Tip Z vaječných bílků se vyrábí výborná nízkoenergetická a nízkotučná potravina Šmakoun. Šmakouna najdete buď přírodního (ve formě plátků), nebo s přídavkem zeleniny (jako salát), nebo v kombinaci s drůbežím masem (jako párky či sekanou). jsou vejce v rámci redukčních diet výhodnou potravinou. Při porovnání snídaně složené z cereálií nebo bílého chleba a snídaně obsahující vejce se ukázalo, že vaječná snídaně zvyšuje pocit nasycení, snižuje příjem jídla v dopoledních hodinách a tím napomáhá redukci hmotnosti. Není také pravda, že by např. křepelčí vejce obsahovala méně cholesterolu než běžná slepičí vejce. Všechna vejce mají víceméně stejné složení a menší obsah cholesterolu je dán pouze menší velikostí křepelčího vejce. Mgr. Karolína Hlavatá Endokrinologický ústav Praha І 5

6 SPRÁVNÁ VÝŽIVA Důležitost zdravé výživy při prevenci nemocí Zprávy Světové zdravotnické organizace uvádějí výživu jako hlavní vyvolávající faktor u téměř poloviny nemocí, u třetiny potom její podíl na vzniku. Zdravá výživa je tedy jedním z nejdůležitějších faktorů v prevenci nemocí. V poslední době se naštěstí objevil důležitý trend lidé se začínají zajímat o to, co je zdravé a podle toho si potraviny vybírat. Často se bohužel setkáváme s nabídkou potravin, které nemají vědecké zdůvodnění. Svou roli zde spíše hrají snahy politické (zvýhodnit či znevýhodnit některé producenty potravin) či názorové (domnělá snaha neohrožovat životní prostředí). Do této oblasti patří problematika biopotravin, ale i některé problémy další, jako např. geneticky modifikované potraviny. Biopotraviny mají i svá negativa Pojem biopotravina se nevztahuje jen na obilniny, mléko či ovoce, ale třeba i na masité výrobky. Pod názvem biopotravina je možné se setkat i s potravinami zcela prokazatelně škodícími lidskému zdraví. To je případ uzenin či tučného vepřového masa. Kuriózní je tak například pojem biošpekáček či smažený řízek připravený z biomasa. Rozumnější je tedy dbát na zdravou přípravu potravin, než se zabývat tím, zda potravina je či není bio. Správné by například bylo omezovat potraviny nezdravé na úkor těch zdravých. Neexistuje však biologický mechanismus, který by dokázal vysvětlit rozdíly mezi tzv. nezdravými a zdravými potravinami. Je např. vyloučené, že by ti, kteří konzumují pouze biopotraviny, byli prokazatelně zdravější než zbytek populace. To, že jsou biopotraviny produkovány bez průmyslových hnojiv, prostředků proti škůdcům a konzervačních přísad, je paradoxně složitější a zcela jistě i více zatěžuje přírodu. Na druhou stranu většina konzervačních látek se v potravinách používá již desítky let a stejně tak dlouho je monitorován jejich vliv na člověka. V medicíně se může stát cokoli, je však velmi nepravděpodobné, že by náhle byla prokázána škodlivost jejich konzumace (připouští se jen u malých dětí). Kvalita potravin je navíc sledována a lze prakticky vyloučit, že by se v nich objevily nepovolené látky. Více pravděpodobné jistě je, že závažné vedlejší účinky by mohl mít lék, který se v klinických zkouškách testuje jen pár let. Naopak jisté je to, že i ten, kdo konzumuje drahé biopotraviny, přijímá spoustu škodlivin. Ty vznikají v biopotravinách stejně jako v běžných potravinách nevhodnou domácí úpravou, např. pečením či smažením. Nevýhody biopotravin Jsou dražší než běžné potraviny. Pokud je upravíme nevhodným způsobem (např. smažením, pečením, uzením apod.), vzniká v nich obrovské kvantum škodlivin s vlivy vyvolávajícími jak nádory, tak aterosklerózu, a to ve stejném množství jako v nebiopotravinách. Negativní efekty při kuchyňské úpravě vznikajících látek jsou prokázány a jsou o mnoho řádů vyšší než sporné negativní efekty konzervačních a jiných přísad v nebiopotravinách. Zemědělství produkující biopotraviny je nákladnější, méně efektivní (spotřebovává například více pohonných hmot) a poškozuje rovněž životní prostředí. Výhody běžných (nebio) potravin Jsou levnější. Zemědělství, které je produkuje, je efektivnější. Vhodná úprava potravin především Měli bychom se zabývat tím, co jíme. Můžeme tak významně snížit riziko výskytu nádorů, cukrovky, obezity i aterosklerózy a prodloužit si tím život. Pravidla zdravé výživy jsou snadná: jíst hodně ovoce a zeleniny, nepřijímat příliš živočišného tuku a nadměrné množství energie. Nejdůležitější je však vhodná kuchyňská úprava potravin, tzn. omezit pečení, smažení. Dále se snažit omezit příjem masitých potravin připravovaných průmyslově (např. paštiky, uzeniny, fast foody, mleté maso), a to ne kvůli konzervačním přísadám, ale zejména pro jejich skrytý vysoký obsah živočišného tuku a obvykle i soli. Důležité je o výběru potravin přemýšlet, nezapomínat na zásady zdravé výživy a nekupovat biopotraviny jen pro domnělý pocit jistoty, že je to zdravé. Co kdyby se například ukázalo, že nějaká konzervační látka, postřik ovoce nebo antibiotika podávaná hospodářským zvířatům škodí člověku. V medicíně nelze nic úplně vyloučit, ale škodlivost těchto látek je velmi nepravděpodobná a pokud byla prokázána, byly tyto látky dávno označeny a omezeny, jako například tzv. endokrinní dysruptory a další ale to bychom zacházeli již do příliš velkých podrobností. Snažte se jíst zdravě, třeba i levně, a hlavně neničte potraviny nevhodnou kuchyňskou úpravou. Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc. III. interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze 6 І

7 Je mi 47 let, měřím 163 cm a vážím 87 kg. Před 15 lety jsem byla na operaci totální SE štítné žlázy. Hormonální léčbu mi lékař nasadil až po 2 měsících po operaci a moje váha se tehdy vyšplhala ze 63 kg na 90 kg! Něco jsem zhubla po nasazení léků, ale 78 kg mi zůstalo. Tato váha mi kolísá až do 92 kg! V loňském roce jsem byla na další operaci byla mi odebrána děloha, vaječníky, vejcovody a lékaři provedli i plastiku močového měchýře čímž se moje váha zase vyšplhala. Vyzkoušela jsem spoustu diet. Dělenou stravu, tablety, koktejly, náplasti dosáhla jsem jen zničení rodinného rozpočtu a jo-jo efektu. Trpím hypertenzí, takže jakákoliv větší fyzická zátěž mě totálně ničí. Zkoušela jsem aerobik, strečing, cvičení na rehabilitačních balonech apod. Časově to nezvládám. Taky už nejsem nejmladší a nějaké hopsání mi připadá trapné. Prosím o radu. Nemám ani příliš pevnou vůli a čas na nějaké vážení či měření potravin. Nestojím o sladké, ale po mase a zelenině se mohu utlouci. Co se mnou? Vzhledem k neúspěšným opakovaným pokusům hubnout (následný jo-jo efekt) by bylo vhodné vyhledat odbornou pomoc. Proto vám doporučujeme návštěvu obezitologa, se kterým byste prodiskutovala vaše jídelní zvyklosti. Nevím, zda jste z Prahy, nicméně v Praze je obezitologie např. ve Fakultní poliklinice na Karlově náměstí 32. Je mi 13 let, měřím 167 cm a vážím 46 kg. Kolik bych měla optimálně vážit? Vím, je to málo, ale mám špíčky na břiše, vždycky přiberu právě na břiše, udělají se mi další,,pneumatiky. Ruce mám slabé, i když posiluji formou kliků, břicho zase posiluji leh-sedy. Poraďte, jak mám zesílit ruce a současně zmenšit břicho. Okolo pasu mám totiž 68 cm, což je na mou váhu dost, ne? Posiluji 10 minut denně a jednou týdně chodím na hip hop. Asi málo, že? Ve 13 letech se vaše tělo stále vyvíjí. Optimální váha se u vás pohybuje mezi kg, nicméně u dětí a adolescentů je nutné vidět trend váhy dělají se tzv. percentilové grafy. Je třeba vidět, zda jste byla od narození spíše hubená, nebo zda jste zhubla až nyní. Rozhodně nedržte dietu, zaměřila bych se opravdu jen na pohyb. Choďte cvičit 2 týdně. Co se týče špíčků rostoucí tělo nějaké ty špíčky potřebuje, protože roste. Zkuste, jak jsem radila jiné adolescentce, cvičit kalanetiku, ta by vás mohla těch špíčků zbavit. PORADNA Nad dotazy čtenářů v místě vašeho bydliště. Potřebujete doporučení od PL. Ten vám poradí, kde v místě vašeho bydliště sídlí obezitolog. Před návštěvou obezitologa je vhodné zapisovat si přibližně po dobu jednoho týdne jídelníček (vše, co sníte a vypijete). Hodně štěstí do hubnutí. Jaké je složení Elsinorských tablet? Může je předepsat lékař z metabolického oddělení na požádání? Děkuji za odpo- Milí čtenáři, v této rubrice otiskujeme diskusní příspěvky vaše dotazy a odborné odpovědi členů našeho týmu z internetové diskuse na stránkách S tímto nástrojem zaznamenáváme výborné výsledky, jelikož umíme rychle a efektivně pomoci nalézt řešení pro vás na míru. Neváhejte a zapojte se i vy. věď. Elsinorské tablety obsahují kombinaci efedrinu a kofeinu. Předepsat vám je může i praktik, ale vzhledem k tomu efedrinu, který je návykový, se tyto tablety již moc nepředepisují. Jsou tabletky Xenical účinné? Jak moc jsou škodlivé a co jo-jo efekt? Je mi 37 let a vážím 83 kg. Doporučili byste mi je? Xenical patří mezi antiobezitika. Je na lékařský předpis. Moji pacienti, kteří Xenical užívali, po něm zhubli cca kg za rok. Nutno však podotknout, že to jsou většinou diabetici, často na inzulinu, kterým se obecně hubne špatně. Účinek Xenicalu spočívá v tom, že zabraňuje vstřebávání tuků ve střevě, tedy závisí na tom, kolik tučného jíte. Pokud již nyní jíte málo tučné potraviny, neočekávejte po Xenicalu velkou redukci hmotnosti. Naopak pokud jste husový či vepřový typ jedlíka, tak po Xenicalu jistě hubnout budete. Jinak Xenical určitě škodlivý není, maximálně vás za vaše jídelní prohřešky ztrestá hodně velkým průjmem. Redakce Je mi 19 let, měřím 162 cm a mám 93 kg, potřebovala bych zhubnout, ale nemůžu cvičit všechno, protože mám velké problémy s páteří. Poraďte mi prosím. Ve vašem případě bych doporučila navštívit obezitologa І 7

8 ZÁBAVA POMŮCKA: ATEC, CHEN, ITA, UVDT SMLOUVA PRO PŘÍPAD NEHODY TECHNIKA AIKIDA KRONIKA RODU SEKNU PŘEDLOŽKA SLED KROKŮ ASIJSKÝ STÁT JULIIN MILENEC UNAVENÉ 1. TAJENKA MEZIN. TELEGRAFNÍ ABECEDA VNITŘNÍ ORGÁN OKRÁJEJ ZVRATNÉ ZÁJMENO OPLAKEJ SLOV. POLIT. STRANA DRUH ŘADIČE VÝCHODOČESKÝ VRCH 2. TAJENKA VÝROBCE UL- TRALEHKÝCH LETADEL ZAPRVÉ SPOJKA SCHOLAS- TICKÝ POJEM JSOUCNA Naše křížovka Únor bílý, pole sílí. Tak praví pranostika. Letošní únor ovšem mnoho sil do polí nepřidal. Nezbývá, než si pranostiku trošku poupravit. Ta, kterou naleznete po vyluštění tajenky, platí dokonce po celý rok. Tajenku zašlete do 7. března prostřednictvím formuláře, který naleznete na internetových stránkách Pět vylosovaných luštitelů obdrží dle vlastního výběru tričko nebo 60 bodů do programu Rekondík společnosti VŠTJ MEDICINA PRAHA. Více o programu na Výherci budou uveřejněni v březnovém čísle. MUSÍ MÍT KOMORA SPZ RAKOVNÍKA SBÍRÁNÍ (SLOV.) POKRYV TĚLA SAVCŮ POMŮCKY MIMINEK CITOSLOVCE SMÍCHU UNIE VYDAVATELŮ OSLOVENÍ MUŽE KANADSKÝ HEREC SPZ ÚSTÍ NAD LABEM Vylosovaní výherci z čísla 16/2007: Iva Pavlasová Petr Jakubec Karla Topicová Marketa Kocmanová Vladimir Henkl. Tajenka křížovky z čísla 1/2008 zní: Rekondiční pobyty. OBČAS SLYŠÍ ČAJ STAROVĚKÉ OBDOBÍ LATINSKO- AMERICKÉ TANCE Autor: Aleš Krupička Sudoku Vyplňte mřížku tak, aby každý řádek, každý sloupec a každý čtverec o 3 3 políčkách obsahoval čísla od 1 do 9. Řešení naleznete na Obesity NEWS 2/2008 noviny pro prevenci a léčbu obezity Periodicita: měsíčník. Toto číslo vyšlo v únoru. Vyrobeno ve spolupráci s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR. Vydává: NOL nakladatelství odborné literatury s.r.o., Sokolská 39, Praha 2. Kontakt: tel , fax , Vedoucí vydání: MUDr. Martin Matoulek, Ph.D. Odborní redaktoři: MUDr. Daniel Housa, Ph.D., MUDr. Jitka Housová, Ph.D. Redakční a grafická úprava: Comunica, a.s., redakce: Marek Šplíchal, grafická úprava: Daniel Sodoma. Registrováno Ministerstvem kultury ČR pod číslem MK ČR E Tisková práva: NOL nakladatelství odborné literatury s.r.o. Copyright MediSpo, s. r. o. Publikování nebo další šíření obsahu novin Obesity NEWS je bez písemného souhlasu společnosti NOL nakladatelství odborné literatury s.r.o. zakázáno.

Předmět: Biologie Školní rok: 2010/11 Třída: 1.L. Jméno: Dolák Patrik Datum: 4.12. Referát na téma: Jsou všechny tuky opravdu tak špatné?

Předmět: Biologie Školní rok: 2010/11 Třída: 1.L. Jméno: Dolák Patrik Datum: 4.12. Referát na téma: Jsou všechny tuky opravdu tak špatné? Jméno: Dolák Patrik Datum: 4.12 Referát na téma: Jsou všechny tuky opravdu tak špatné? Tuky se v zásadě dělí na přirozené a umělé. Rozlišují se zejména podle stravitelnosti. Nedávný průzkum renomované

Více

...a natrvalo. Hubněte zdravě... Výživa. pilíř zdraví. www.stob.cz www.stobklub.cz

...a natrvalo. Hubněte zdravě... Výživa. pilíř zdraví. www.stob.cz www.stobklub.cz Hubněte zdravě......a natrvalo Výživa pilíř zdraví www.stob.cz www.stobklub.cz Špatný životní styl a civilizační onemocnění I přesto, že jsou tato témata stále omílaná ve stovkách publikací, na internetových

Více

Lilkové karbanátky. Ingredience. Postup přípravy receptu. podle potřeby. Doba vaření: 30 minut Počet porcí: 2 Česká kuchyně Vegetariánský recept

Lilkové karbanátky. Ingredience. Postup přípravy receptu. podle potřeby. Doba vaření: 30 minut Počet porcí: 2 Česká kuchyně Vegetariánský recept Lilkové karbanátky Doba vaření: 30 minut Počet porcí: 2 Česká kuchyně Vegetariánský recept Ingredience vejce 1-2 kusy cibule 1 kus lilek 1 kus česnek 2 stroužky podle potřeby mletý pepř strouhanka kari

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

Správná životospráva školáka

Správná životospráva školáka Správná životospráva školáka Co je správná životospráva Správná životospráva zahrnuje dostatečnou pohybovou aktivitu a vyvážený pestrý jídelníček. Kvalitní strava je v dětském věku velice důležitá k zajištění

Více

Dietní režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku

Dietní režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku Dietní režim Vítejte na našem dialyzačním středisku Proč potřebuji dodržovat speciální dietu? I když se pomocí dialýzy z těla odstraní mnoho odpadních látek, musíte být při stravování stále opatrní, abyste

Více

Toast se šunkou a křenem

Toast se šunkou a křenem Toasty (apetit) Toast se šunkou a křenem 8 plátků toastového chleba, 160 g šunky, 8 rajčat (malá), 1 pórek, 8 plátků tvrdého sýra, 100 g křenu, 50 g másla, mletý pepř, mletá paprika Krajíčky toastového

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy Typy výživy 1. Dle energetických nároků (bazální metabolismus, typ práce, teplota okolí) 2. Dle potřeby živin (věk, zaměstnání, pohlaví) 3. Dle stravovacích zvyklostí, tradic, tělesného typu 4. Dle zdravotního

Více

OSVĚŽENÍ MLÉKEM. Karolína Hlavatá

OSVĚŽENÍ MLÉKEM. Karolína Hlavatá OSVĚŽENÍ MLÉKEM Karolína Hlavatá Mléko v dobách našich předků Mléko a mléčné výrobky jsou součástí výživy člověka již od mladší doby kamenné, kdy se člověk usadil a začal pěstovat obilí a chovat dobytek

Více

Dieta porodnická dia ve FNKV. Lucie Nováková, DiS. Lucie.Novakova@fnkv.cz

Dieta porodnická dia ve FNKV. Lucie Nováková, DiS. Lucie.Novakova@fnkv.cz Dieta porodnická dia ve FNKV Lucie Nováková, DiS. Lucie.Novakova@fnkv.cz Obecná výživová doporučení pro těhotné ženy Příjem energie: Navýšení energetického příjmu od 10. týdne těhotenství u žen s převažující

Více

Diabetes mellitus a stravování

Diabetes mellitus a stravování Diabetes mellitus a stravování Složení stravy Výživová hodnota (nutriční jakost) Energetická hodnota (výtěžnost) 1. Vitaminy 2. Minerální látky 3. Voda 1. Sacharidy 2. Bílkoviny 3. Tuky Rozdíly v diabetické

Více

"Original" Odborné recepty s Balkánským sýrem značky

Original Odborné recepty s Balkánským sýrem značky Odborné recepty s Balkánským sýrem značky "Original" Neven 7 s.r.o. Zavřená 27, Brno, PSČ 634 00 Mobil: +420775263544 info@neven.cz www.balkansky-syr.cz, www.sirene.cz Obsah 1. Gratinované brambory se

Více

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních www.bileplus.cz Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních látek (vápník, mastné kyseliny, syrovátka, větvené aminokyseliny) ovlivňující metabolismus tuků spalování tuků Mléčné výrobky a mléčné

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Oddělení podpory zdraví, dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání: 22.5. 213 Místo: SZÚ Praha V rámci Dne

Více

Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu. Danuše Hrbková nutriční terapeutka

Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu. Danuše Hrbková nutriční terapeutka Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu Danuše Hrbková nutriční terapeutka Směnný provoz narušení cirkadiánního rytmu dopad na zdraví člověka vyšší riziko koronárního postižení nárůst hladiny

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

Rozhodli jste se snížit. svou váhu? ještě než začnete...

Rozhodli jste se snížit. svou váhu? ještě než začnete... Rozhodli jste se snížit svou váhu? metody léčby nadváhy a obezity, ještě než začnete... JAK HUBNU...NĚKOLIK RAD PRO VAŠE HUBNUTÍ Rozhodli jste se snížit svou váhu. To je skvělé. 60% POPULACE S NADVÁHOU

Více

Nejrozsáhlejší online kurz o hubnutí a zdravém životním stylu. Recepty na 5. týden ŽENA S OBEZITOU

Nejrozsáhlejší online kurz o hubnutí a zdravém životním stylu. Recepty na 5. týden ŽENA S OBEZITOU Nejrozsáhlejší online kurz o hubnutí a zdravém životním stylu Recepty na 5. týden ŽENA S OBEZITOU Tyto recepty jsou určeny pro ženu s obezitou. Pro vaši orientaci uvádíme následující přibližné parametry:

Více

Výsledky projektu Zdraví do firem

Výsledky projektu Zdraví do firem Výsledky projektu Zdraví do firem Naměřené hodnoty Posluchačky měly možnost se během přednášky změřit na bioimpedančním přístroji In Body, který měří tělesné hodnoty. Vybrali jsme 4 z nejdůležitějších

Více

Nekuřácká nemocnice stojí to za to? Martin Matoulek 3. Interní klinika 1. LF UK a VFN Praha

Nekuřácká nemocnice stojí to za to? Martin Matoulek 3. Interní klinika 1. LF UK a VFN Praha Nekuřácká nemocnice stojí to za to? Martin Matoulek 3. Interní klinika 1. LF UK a VFN Praha Nekuřácká nemocnice Moderní přístup k vyřešení problematiky kouření Budeme zdravější? Budeme spokojenější? Není

Více

JÍDELNÍČEK, SLOŽENÍ TĚLA A JEHO VLIV NA VÝKON SPORTOVCE, FOTBALISTY. Pavel Suchánek

JÍDELNÍČEK, SLOŽENÍ TĚLA A JEHO VLIV NA VÝKON SPORTOVCE, FOTBALISTY. Pavel Suchánek JÍDELNÍČEK, SLOŽENÍ TĚLA A JEHO VLIV NA VÝKON SPORTOVCE, FOTBALISTY Pavel Suchánek JAKÉ JSOU POŽADAVKY NA SPORTOVCE? TRÉNINK A JEHO PRAVIDELNOST - TRENÉŘI REGENERACE - KONDIČNÍ TRENÉŘI A FYZIOTERAPEUTI

Více

Zdenka Horecká Vladimír Horecký. Pomazánky A Saláty. 150 receptů

Zdenka Horecká Vladimír Horecký. Pomazánky A Saláty. 150 receptů Zdenka Horecká Vladimír Horecký Pomazánky A Saláty 150 receptů ÚVoD Pomazánky jsou velmi oblíbenou součástí studené kuchyně. Můžeme je podávat jako předkrm, k snídani a některé i jako večeři. Bez pomazánky

Více

Chcete jíst zdravěji? Zeptejte se mě jak.

Chcete jíst zdravěji? Zeptejte se mě jak. Chcete jíst zdravěji? Zeptejte se mě jak. Chcete jíst zdravěji? Zeptejte se mě jak. Řada Tesco Healthy Living nabízí širokou škálu výrobků pro podporu zdravého životního stylu. V nabídce najdete různé

Více

dietní režim Vítejte na našem dialyzačním středisku

dietní režim Vítejte na našem dialyzačním středisku dietní režim Vítejte Proč potřebuji dodržovat speciální dietu? I když se pomocí dialýzy z těla odstraní mnoho odpadních látek, musíte být při stravování stále opatrní, abyste se vyhnuli zhoršení Vašeho

Více

Kalorické tabulky potravin

Kalorické tabulky potravin BMI, Body Mass Index - jednoduchým výpočtem zjistíte, jak jste na tom s vaší váhou. BMI = hmotnost (kg) / výška (m) 2 BMI je však pouhým statistickým nástrojem, u konkrétních osob se může klinický stav

Více

6 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ELEMENTŮ TVÉ STRAVY

6 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ELEMENTŮ TVÉ STRAVY 6 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ELEMENTŮ TVÉ STRAVY VODA // ODKYSELENÍ TĚLA (UDRŽENÍ SPRÁVNÝCH HODNOT PH V TĚLE) // BÍLKOVINY SACHARIDY TUKY VLÁKNINA MIKRO-ŽIVINY (VITAMÍNY, MINERÁLY, ENZYMY ) VODA NAPROSTO ZÁSADNÍ

Více

ZAZNAMNÍK JMÉNO DATUM KONTAKT NA VÝŽIVOVÉHO PORADCE

ZAZNAMNÍK JMÉNO DATUM KONTAKT NA VÝŽIVOVÉHO PORADCE Poradna pro zdravou výživu a odvykání kouření MOJE ZMĚNA ŽIVOTNÍHO STYLU ZAZNAMNÍK JMÉNO DATUM KONTAKT NA VÝŽIVOVÉHO PORADCE Výchozí hmotnost Cílová hmotnost Cíle krátkodobé: 1. měsíc... 2. měsíc... 3.

Více

JakHubnout. Jakou zvolit dietu? správně. leden 2016. Oblíbené diety Srovnávací tabulka Tipy na nový začátek

JakHubnout. Jakou zvolit dietu? správně. leden 2016. Oblíbené diety Srovnávací tabulka Tipy na nový začátek JakHubnout NE W leden 2016 správně Oblíbené diety Srovnávací tabulka Tipy na nový začátek Jakou zvolit dietu? 2016 štíhlá a krásná. Tisíce ženvužroce to zvládly, vy to také zvládnete! Zvládli jste Vánoce?

Více

RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL

RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL STUDIE K HODNOCENÍ NUTRIČNÍCH FAKTORŮ U ZDRAVÝCH JEDINCŮ 1) Rok 2007 proběhla studie (Praha,Brno) a) 1087 dětí ve věku 4-6 let

Více

Budu hovořit o JUNIOR mléce a o výživě pro malé děti. Představím vám belgický konsenzus pro JUNIOR mléka, který byl publikován v roce 2014 v European

Budu hovořit o JUNIOR mléce a o výživě pro malé děti. Představím vám belgický konsenzus pro JUNIOR mléka, který byl publikován v roce 2014 v European Budu hovořit o JUNIOR mléce a o výživě pro malé děti. Představím vám belgický konsenzus pro JUNIOR mléka, který byl publikován v roce 2014 v European Journal of Pediatrics. 1 Pro můj úvod jsem opět zvolil

Více

RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL

RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL STUDIE K HODNOCENÍ NUTRIČNÍCH FAKTORŮ U ZDRAVÝCH JEDINCŮ 1) Rok 2007 proběhla studie (Praha,Brno) a) 1087 dětí ve věku 4-6 let

Více

Dieta v prevenci a léčbě aterosklerozy. Zjišťování výž. Zvyklostí

Dieta v prevenci a léčbě aterosklerozy. Zjišťování výž. Zvyklostí Dieta v prevenci a léčbě aterosklerozy Zjišťování výž. Zvyklostí 13.10. Ateroskleroza Celkové onemocnění postihující cévy a různá krevní řečiště Klinicky nejtypičtější ICHS, CMP, ICHDK RF neovlivnitelné

Více

www.dietyahubnuti.cz 1

www.dietyahubnuti.cz 1 www.dietyahubnuti.cz 1 101 tipů JAK ZHUBNOUT JEDNOU PROVžDY 101 tipů jak zhubnout 1. vydání Copyright Diety a Hubnutí, ZoneMedia s.r.o., 2014 Návrh obálky a grafická úprava: ZoneMedia s. r. o. (www.zonemedia.cz)

Více

1. Nadváha a obezita jsou definovány jako abnormální nebo nadměrné. hromadění tuku, které může poškodit zdraví. WHO definuje nadváhu jako

1. Nadváha a obezita jsou definovány jako abnormální nebo nadměrné. hromadění tuku, které může poškodit zdraví. WHO definuje nadváhu jako Obezita a nadváha 10 skutečností o obezitě podle WHO 1. Nadváha a obezita jsou definovány jako abnormální nebo nadměrné hromadění tuku, které může poškodit zdraví. WHO definuje nadváhu jako BMI, které

Více

M L É K O. Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc. Ústav analýzy potravin a výživy, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

M L É K O. Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc. Ústav analýzy potravin a výživy, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze M L É K O Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc. Ústav analýzy potravin a výživy, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Definice a trochu historie Mléko je sekret mléčné žlázy samic savců a je primárně

Více

PŮSTEM KE ZDRAVÍ A ŠTÍHLÉ

PŮSTEM KE ZDRAVÍ A ŠTÍHLÉ 1 PŮSTEM KE ZDRAVÍ A ŠTÍHLÉ LINII Být štíhlý je přirozené, být zdravý je normální Martin Hyroš www.pustemkezdravi.cz 2 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i

Více

5. PORUŠENÁ TOLERANCE S - definována výsledkem orálního glu. testu jde o hodnotu ve 120. minutě 7,7-11,1 mmol/l. Společně s obezitou.

5. PORUŠENÁ TOLERANCE S - definována výsledkem orálního glu. testu jde o hodnotu ve 120. minutě 7,7-11,1 mmol/l. Společně s obezitou. VÝŽIVA V PREVENCI DM 1. DM I. absolutní nedostatek inzulinu dochází kvůli destrukci β- buněk L. ostrůvků autoimunně podmíněným zánětem. Všechny věkové kategorie nejvíce děti. Prim prevence výživou nemá

Více

Nejrozsáhlejší online kurz o hubnutí a zdravém životním stylu. Recepty na 4. týden ŽENA S NADVÁHOU

Nejrozsáhlejší online kurz o hubnutí a zdravém životním stylu. Recepty na 4. týden ŽENA S NADVÁHOU Nejrozsáhlejší online kurz o hubnutí a zdravém životním stylu Recepty na 4. týden ŽENA S NADVÁHOU Tyto recepty jsou určeny pro ženu s nadváhou. Pro vaši orientaci uvádíme následující přibližné parametry:

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) U Studny, Karviná

Více

Ukázky receptur s propočtem nutričních hodnot

Ukázky receptur s propočtem nutričních hodnot Ukázky receptur s propočtem nutričních hodnot Polévka s drožďovými knedlíčky (d.č.3) Kosti Zeleninová směs (mrkev, celer, petržel) Krupice pšeničná Droždí 1l Vaječná melanž 13.00 g 18.00 g 3.00 g Technologický

Více

PRIMÁRNÍ PREVENCE JAKO SOUČÁST PRIMÁRNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE

PRIMÁRNÍ PREVENCE JAKO SOUČÁST PRIMÁRNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE PRIMÁRNÍ PREVENCE JAKO SOUČÁST PRIMÁRNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE doc. MUDr. Lumír Komárek, CSc., MUDr. Věra Kernová, MUDr. Jarmila Rážová Státní zdravotní ústav, Praha ÚVOD A DEFINICE Primární prevence by měla být

Více

Co je cholesterol? (10R,13R)-10,13-dimethyl-17-(6-methylheptan-2-yl)- 2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17- dodecahydro-1h-cyclopenta [a]phenanthren-3-ol

Co je cholesterol? (10R,13R)-10,13-dimethyl-17-(6-methylheptan-2-yl)- 2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17- dodecahydro-1h-cyclopenta [a]phenanthren-3-ol Co je cholesterol? - Cholesterol je steroidní látka, kterou lidský organismus potřebuje pro tvorbu hormonů a vitamínu D. - Cholesterol pomáhá tělu zpracovávat tuky, je také důležitý při tvorbě buněčných

Více

ZDRAVÁ ŠKOLNÍ SVAČINA KOLEKTIV AUTORŮ

ZDRAVÁ ŠKOLNÍ SVAČINA KOLEKTIV AUTORŮ ZDRAVÁ ŠKOLNÍ SVAČINA KOLEKTIV AUTORŮ SPOLEČNOST PRO VÝŽIVU HYGIENICKÁ SLUŽBA STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV PROJEKT ZDRAVÁ ŠKOLNÍ SVAČINA TEORETICKÁ VÝCHOVA A PRAKTICKÁ APLIKACE KE SPRÁVNÉMU ŽIVOTNÍMU STYLU,

Více

MUDr. Milan Flekač, Ph.D.

MUDr. Milan Flekač, Ph.D. MUDr. Milan Flekač, Ph.D. Dieta Pojem dieta z řečtiny = denní režim Vhodný způsob stravování, který ovlivňuje onemocnění. U DM patří mezi pilíře terapie. Levný a velice účinný prostředek léčby. Výrazná

Více

Proč vyrábět nutričně vyvážené potraviny Vliv jednotlivých nutrientů na zdraví

Proč vyrábět nutričně vyvážené potraviny Vliv jednotlivých nutrientů na zdraví Proč vyrábět nutričně vyvážené potraviny Vliv jednotlivých nutrientů na zdraví Proč je strava tolik důležitá? Dostatečný příjem kvalitní stravy je jednou ze základních podmínek života Výživa ovlivňuje

Více

VY_52_INOVACE_02_37.notebook May 21, 2014. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo.

VY_52_INOVACE_02_37.notebook May 21, 2014. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1044 Název projektu: Šablona číslo/název: Inovace školství V/2 Inovace

Více

Složky potravy a vitamíny

Složky potravy a vitamíny Složky potravy a vitamíny Potrava musí být pestrá a vyvážená. Měla by obsahovat: základní živiny cukry (60%), tuky (25%) a bílkoviny (15%) vodu, minerální látky, vitaminy. Metabolismus: souhrn chemických

Více

Nadváha a obezita u populace v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha

Nadváha a obezita u populace v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha Nadváha a obezita u populace v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha Tisková konference 30.7. 2010 Evropská strategie pro prevenci a kontrolu chronických neinfekčních onemocnění Východiska:

Více

Diabetes neboli Cukrovka

Diabetes neboli Cukrovka Diabetes mellitus Diabetes neboli Cukrovka Skupina onemocnění s nedostatkem nebo sníženým účinkem hormonu inzulinu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Narušený metabolismus- vstřebávání

Více

Zásady výživy ve stáří

Zásady výživy ve stáří Zásady výživy ve stáří Výuka VŠCHT Doc. MUDr Lubomír Kužela, DrSc Fyziologické faktory I. Pokles základních metabolických funkcí Úbytek svalové tkáně Svalová slabost, srdeční a dechové potíže Tendence

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Oddělení podpory zdraví, dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání :.5. 213 Objednavatel: Centrum sociální

Více

Výsledky projektu Zdraví do firem

Výsledky projektu Zdraví do firem Výsledky projektu Zdraví do firem Naměřené hodnoty Posluchačky měly možnost se během nášky změřit na bioimpedančním přístroji In Body, který měří tělesné hodnoty. Vybrali jsme 4 z nejdůležitějších hodnot

Více

Nejrozsáhlejší online kurz o hubnutí a zdravém životním stylu. Recepty na 7. týden ŽENA S OBEZITOU

Nejrozsáhlejší online kurz o hubnutí a zdravém životním stylu. Recepty na 7. týden ŽENA S OBEZITOU Nejrozsáhlejší online kurz o hubnutí a zdravém životním stylu Recepty na 7. týden ŽENA S OBEZITOU Tyto recepty jsou určeny pro ženu s obezitou. Pro vaši orientaci uvádíme následující přibližné parametry:

Více

VSTUPNÍ DOTAZNÍK. petra.cupcova@atlas.cz ČUPCOVÁ 774 958 288. Základní informace o klientovi. Jméno a příjmení. Telefonní kontakt.

VSTUPNÍ DOTAZNÍK. petra.cupcova@atlas.cz ČUPCOVÁ 774 958 288. Základní informace o klientovi. Jméno a příjmení. Telefonní kontakt. VSTUPNÍ DOTAZNÍK Jméno a příjmení Telefonní kontakt E-mail Povolání, popř. směnnost Základní informace o klientovi Doplňující informace o klientovi Věk Výška Váha BMI Vyplňte prosím dotazník co nejpečlivěji

Více

Chcete se cítit. lehčeji? Zeptejte se mě jak.

Chcete se cítit. lehčeji? Zeptejte se mě jak. Chcete se cítit lehčeji? Zeptejte se mě jak. Chcete se cítit lehčeji? Zeptejte se mě jak. Tesco Light Choices zahrnuje řadu výrobků se sníženým obsahem výživových hodnot. Například na našich Tesco Light

Více

GDA navigace ve světě živin a kalorií, http://www.gda.cz/data/sharedfiles/brozura_gda.pdf, cit., 26.4. 2011

GDA navigace ve světě živin a kalorií, http://www.gda.cz/data/sharedfiles/brozura_gda.pdf, cit., 26.4. 2011 Předmět Přírodověda Třída 5. Autor Dagmar Šnajdarová Anotace Práce s textem týkající se živin a kalorií v potravinách. Soubor obsahuje 5 stran pro žáky a 4 strany pro učitele s řešením. Očekávaný výstup

Více

Speciální pedagog, masér a terapeut čínské medicíny Mgr. Zdeňka Stöhrová

Speciální pedagog, masér a terapeut čínské medicíny Mgr. Zdeňka Stöhrová KUŘECÍ MASO NA JEHLI ½ kg kuřecích prs Marináda: 1 cibule, 1 stroužek česneku, lžíce zázvoru, chilli paprika, šťáva z citrónu, 2 lžíce oleje, 2 lžičky papriky, pepř, kmín, 150g bílý jogurt - vše rozmixovat

Více

VSTUPNÍ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK

VSTUPNÍ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK VSTUPNÍ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK Odpovědi na níže uvedené dotazy umožní ošetřujícímu lékaři rychlou orientaci ve Vašem konkrétním případě a velmi mu usnadní cestu ke správnému nasazení bílkovinné ketogenní diety

Více

PORUCHY VÝŽIVY Složky výživy

PORUCHY VÝŽIVY Složky výživy PORUCHY VÝŽIVY Složky výživy Jaroslav Veselý Ústav patologické fyziologie LF UP Název projektu: Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na Lékařské

Více

Studie EHES - výsledky. MUDr. Kristýna Žejglicová

Studie EHES - výsledky. MUDr. Kristýna Žejglicová Studie EHES - výsledky MUDr. Kristýna Žejglicová Výsledky studie EHES Zdroje dat Výsledky byly převáženy na demografickou strukturu populace ČR dle pohlaví, věku a vzdělání v roce šetření. Výsledky lékařského

Více

Rajčatový koláč. Připravíme si na těsto: Na náplň: 1/8 porce obsahuje přibližně: 360 kcal = 1 505 kj 14 g bílkovin, 21 g tuků, 29 g sacharidů

Rajčatový koláč. Připravíme si na těsto: Na náplň: 1/8 porce obsahuje přibližně: 360 kcal = 1 505 kj 14 g bílkovin, 21 g tuků, 29 g sacharidů Rajčatový koláč Připravíme si na těsto: 250 g hladké mouky 150 g másla nebo tuku na pečení 1 žloutek Na náplň: 2 lžíce olivového oleje 2 velké cibule 10 velkých rajčat (nebo 2 plechovky po 400 g loupaných

Více

DIABETOLOGICKÁ AMBULANCE

DIABETOLOGICKÁ AMBULANCE 3. Interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze, Fakultní poliklinika,budova A, 1. patro Karlovo nám. 32, Praha 2, 128 08 tel.: 22486 6693 DIABETOLOGICKÁ AMBULANCE Vážená paní, vážený pane Dostáváte se do péče

Více

ZPRAVODAJ ZHUBNĚTE DO PLAVEK SE SPRÁVNOU VÝŽIVOU

ZPRAVODAJ ZHUBNĚTE DO PLAVEK SE SPRÁVNOU VÝŽIVOU DUBEN 2014 NUTRIČNÍ ZPRAVODAJ ZHUBNĚTE DO PLAVEK SE SPRÁVNOU VÝŽIVOU Několik jednoduchých změn ve vašem stravování dnes vám pomůže vypadat a cítit se perfektně, až přijde léto. Je to takhle: bezpečná a

Více

Nejrozsáhlejší online kurz o hubnutí a zdravém životním stylu. Recepty na 3. týden ŽENA S NADVÁHOU

Nejrozsáhlejší online kurz o hubnutí a zdravém životním stylu. Recepty na 3. týden ŽENA S NADVÁHOU Nejrozsáhlejší online kurz o hubnutí a zdravém životním stylu Recepty na 3. týden ŽENA S NADVÁHOU Tyto recepty jsou určeny pro ženu s nadváhou. Pro vaši orientaci uvádíme následující přibližné parametry:

Více

Svačinky naslano. Toto byla při hubnutí má nejčastější varianta.

Svačinky naslano. Toto byla při hubnutí má nejčastější varianta. Tady dávám na ukázku nachystané jídlo den předem. Jsou to 3 svačinky. Vždy 1 žitný chléb a různé variace uvnitř. Další krabička je plná zeleniny. Toto je ukázka, jak by mělo vypadat nachystané jídlo při

Více

Náhradní mléčná výživa versus kravské mléko Mléko jako zdroj vápníku

Náhradní mléčná výživa versus kravské mléko Mléko jako zdroj vápníku Náhradní mléčná výživa versus kravské mléko Mléko jako zdroj vápníku Mateřské mléko Nejlepší způsob výživy je mateřské mléko složení je přizpůsobeno výživovým potřebám v různých fázích vývoje Složení mateřského

Více

Lipidy, důležité přírodní látky

Lipidy, důležité přírodní látky Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Výživa zdravých a chronicky nemocných dětí v 21.století. Hrstková H.

Výživa zdravých a chronicky nemocných dětí v 21.století. Hrstková H. Výživa zdravých a chronicky nemocných dětí v 21.století Hrstková H. Česká republika přední místo na světě ve výskytu kardiovaskulárních chorob Nejčastější příčina úmrtí Budoucí vývoj zdraví - ovlivňován

Více

Podpora zdraví na pracovišti a zdraví populace

Podpora zdraví na pracovišti a zdraví populace Podpora zdraví na pracovišti a zdraví populace MUDr.Vladimíra Lipšová SZÚ-CHPPL SZÚ - Konzultační den Podpora zdraví na pracovišti 15.9.2011 Obsah prezentace Podpora zdraví na pracovišti Komplexní přístup

Více

Vliv komplexního přístupu v terapii žen s nadváhou a obezitou. Mgr. Pavla Erbenová

Vliv komplexního přístupu v terapii žen s nadváhou a obezitou. Mgr. Pavla Erbenová Vliv komplexního přístupu v terapii žen s nadváhou a obezitou Mgr. Pavla Erbenová Obezita je stále narůstající břemeno dnešní doby. Epidemie obezity, někdy nazývaná také jako mor třetího tisíciletí, však

Více

Seznam přednášek - Poradce pro výživu

Seznam přednášek - Poradce pro výživu Seznam přednášek - Poradce pro výživu A B C D ÚVOD 1.Vstupní konzultace 2. Vyplnění formuláře 3. Diagnostika 4. Zjištění zdravotního stavu 5. Kodex výživového poradce 6. Definice činnosti poradce pro výživu

Více

DIETNÍ REŽIM HEMODIALYZOVANÝCH

DIETNÍ REŽIM HEMODIALYZOVANÝCH MOŽNOSTI ÚPRAVY DIETNÍHO REŽIMU HEMODIALYZOVANÝCH PACIENTŮ PŘI HOSPITALIZACI Mengerová O. 1, Duchková M. 1, Hanzlíková P. 1, Teplan V. 2 ÚOP 1, KN TC 2 ; IKEM Praha DIETNÍ REŽIM HEMODIALYZOVANÝCH Musí

Více

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Metabolický syndrom 3 z 5 a více rizikových faktorů: - obvod pasu u

Více

PŘÍLOHY. Analyzované vzorky jsou dokumentovány v příloze A. Podrobný popis vzorků je uveden v kapitole 2.3.

PŘÍLOHY. Analyzované vzorky jsou dokumentovány v příloze A. Podrobný popis vzorků je uveden v kapitole 2.3. PŘÍLOHY Analyzované vzorky jsou dokumentovány v příloze A. Podrobný popis vzorků je uveden v kapitole 2.3. Příloha A: Fotopříloha analyzovaných vzorků Vzorek č. 1 Vzorek č. 2 Vzorek č. 3 Vzorek č. 4 Vzorek

Více

Výživa dospělých. Ing. Miroslava Teichmanová

Výživa dospělých. Ing. Miroslava Teichmanová Výživa dospělých Ing. Miroslava Teichmanová Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost.. Výživa

Více

Tuky z hlediska výživy. Ing. Miroslava Teichmanová

Tuky z hlediska výživy. Ing. Miroslava Teichmanová Tuky z hlediska výživy Ing. Miroslava Teichmanová Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost..

Více

Romská kuchařka. Perkelt

Romská kuchařka. Perkelt Romská kuchařka Soupis receptů na klasické romské pokrmy, které se připravovaly v rámci akce Dny romské kuchyně dne 30. 9. 2009 v Romském kulturním a společenském centru v Karviné za finanční spoluúčasti

Více

VÝŽIVA ZDRAVÍ. jako primární prevence.

VÝŽIVA ZDRAVÍ. jako primární prevence. VÝŽIVA jako primární prevence ZDRAVÍ www.welko.cz VÝŽIVA = hubnutí výživa = ZDRAVÍ www.welko.cz Hippokrates Člověk se rodí zdráv a všechny nemoci pocházejí z jídla Je prokázáno, že: 80 90 % nemocí je způsobeno

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Obezita a její rizika Anotace Pracovní list informuje žáka o podstatě, příčinách a rizicích obezity. Zadané

Více

Pitný režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku

Pitný režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku Pitný režim Vítejte na našem dialyzačním středisku Proč musím omezovat příjem tekutin? Jednou z hlavních funkcí ledvin je udržet v těle rovnováhu tekutin. Pokud ledviny selžou, tělo se těžko zbavuje jejich

Více

ŽIVINY V POTRAVĚ. Energii nám dodávají 3 základní živiny: Sacharidy Tuky Bílkoviny

ŽIVINY V POTRAVĚ. Energii nám dodávají 3 základní živiny: Sacharidy Tuky Bílkoviny ŽIVINY V POTRAVĚ Energii nám dodávají 3 základní živiny: Sacharidy Tuky Bílkoviny 1) SACHARIDY Hlavní zdroj energie Měly by tvořit cca 50-60% celkového energetického příjmu SLOŽENÉ (zdravější): Pečivo,

Více

Problematika dětské obezity. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Problematika dětské obezity. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Problematika dětské obezity Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Obezita = nakupení tukové tkáně = rozdíl oproti obezitě dospělých Na nárůstu hmotnosti se podílí i rozvoj muskulosteletárního systému

Více

Nutriční poradna v Nemocnici Český Těšín a.s.

Nutriční poradna v Nemocnici Český Těšín a.s. Nemocnice Český Těšín a.s. Ostravská 783 Český Těšín, 737 01 www.nemocniceceskytesin.agel.cz tel.: 558 769 248 fax.: 558 736 599 Nutriční poradna v Nemocnici Český Těšín a.s. Sestavila: Jolana Kajzarová,

Více

Z pyramidy na talíř aneb jak rozumět výživovým doporučením. Leona Mužíková Veronika Březková Masarykova univerzita Brno

Z pyramidy na talíř aneb jak rozumět výživovým doporučením. Leona Mužíková Veronika Březková Masarykova univerzita Brno Z pyramidy na talíř aneb jak rozumět výživovým doporučením Leona Mužíková Veronika Březková Masarykova univerzita Brno Je Pyramida výživy pro děti vhodnou pomůckou k aplikaci výživových doporučení (pro

Více

Fakta o hubnutí, která vám vyrazí dech. aneb. Počítače a genetika nám pomáhají zhubnout

Fakta o hubnutí, která vám vyrazí dech. aneb. Počítače a genetika nám pomáhají zhubnout Fakta o hubnutí, která vám vyrazí dech aneb Počítače a genetika nám pomáhají zhubnout MUDr. Jaroslav Orlík www.orlikovi.cz Máte nadváhu? Vážíte více, než je zdrávo? Už jste několikrát dodržovali všechna

Více

Seznam příloh. Příloha 1 Žádost o dotazníkovou akci Příloha 2 Dotazník Příloha 3 5 pravidel pro zdraví

Seznam příloh. Příloha 1 Žádost o dotazníkovou akci Příloha 2 Dotazník Příloha 3 5 pravidel pro zdraví Seznam příloh Příloha 1 Žádost o dotazníkovou akci Příloha 2 Dotazník Příloha 3 5 pravidel pro zdraví Příloha 1 Příloha 2 Dotazník Vážená paní/ vážený pane, jmenuji se Veronika Kuncířová a jsem studentkou

Více

POMAZÁNKY. Tvaroh utřeme se solí, koprem, rozmačkaným česnekem a drobně nakrájenou cibulí, nakonec vmícháme nastrouhanou okurku.

POMAZÁNKY. Tvaroh utřeme se solí, koprem, rozmačkaným česnekem a drobně nakrájenou cibulí, nakonec vmícháme nastrouhanou okurku. POMAZÁNKY Okurková pomazánka 250g tvarohu 100g nahrubo nastrouhané okurky 1 stroužek česneku ½ cibule podle chuti kopr Tvaroh utřeme se solí, koprem, rozmačkaným česnekem a drobně nakrájenou cibulí, nakonec

Více

Co je to tvrzení...?

Co je to tvrzení...? Co je to tvrzení...? tvrzení je sdělení, které není z hlediska označování povinné živiny jsou bílkoviny, tuky, sacharidy, vláknina, vitaminy, minerální látky (spec. sodík), jiné látky látky další s fysiologickým

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více

Obesita a redukční režimy

Obesita a redukční režimy Obesita a redukční režimy Výuka na VŠCHT Doc. MUDr Lubomír Kužela, DrSc Obezita definice I. Na základě Relativní nadváhy Lehká obezita 120 140 % ideální hmotnosti Výrazná obezita 140 200 % ideální hmotnosti

Více

5 skvělých, zdravých a jednoduchých veggie Receptů.

5 skvělých, zdravých a jednoduchých veggie Receptů. Dopřejte si něco dobrého a zdravého zároveň s K-take it veggie! Přesně podle mých představ! 5 skvělých, zdravých a jednoduchých veggie Receptů. RECEPTY 4-5 Cizrnový veggie burger ve špaldové žemli s rajčaty

Více

Multikulturní výchova pracovní list

Multikulturní výchova pracovní list Multikulturní výchova pracovní list Předmět Ročník Informatika 6.-9. ročník Jméno Vzdělávací program Téma ŠVP ZŠ - Berlička Jídlo Výstupy - potraviny typické pro různé světadíly - globalizace - náměty

Více

Název: Zdravý životní styl 1

Název: Zdravý životní styl 1 Název: Zdravý životní styl 1 Výukové materiály Autor: Mgr. Blanka Machová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Biologie Ročník: 4. a 5. (2. a 3. vyššího

Více

Moderní odborníci na výživu věří, že plody jujuby jsou bohaté na vitamíny a mají vysokou nutriční a medicínskou hodnotu.

Moderní odborníci na výživu věří, že plody jujuby jsou bohaté na vitamíny a mají vysokou nutriční a medicínskou hodnotu. Datlový sirup TIENS Datlový sirup Čínští lékaři věří, že Jujuba Udržuje lidi fit Doplňuje energii Posiluje játra, slezinu a žaludek Vyživuje krev Zklidňuje nervy Moderní odborníci na výživu věří, že plody

Více

DOTAZNÍK ZNALOSTÍ A POSTOJŮ ADOLESCENTŮ KE ZDRAVÉ VÝŽIVĚ

DOTAZNÍK ZNALOSTÍ A POSTOJŮ ADOLESCENTŮ KE ZDRAVÉ VÝŽIVĚ DOTAZNÍK ZNALOSTÍ A POSTOJŮ ADOLESCENTŮ KE ZDRAVÉ VÝŽIVĚ Ahoj, jsem studentkou navazujícího magisterského oboru nutriční specialista na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze a ráda bych tě poprosila

Více

MÝTY O MLÉCE A MLÉČNÝCH VÝROBCÍCH. Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc. Ústav analýzy potravin a výživy, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

MÝTY O MLÉCE A MLÉČNÝCH VÝROBCÍCH. Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc. Ústav analýzy potravin a výživy, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze MÝTY O MLÉCE A MLÉČNÝCH VÝROBCÍCH Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc. Ústav analýzy potravin a výživy, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Častým terčem mýtů je mléko a mléčné výrobky, přesto že mléko

Více

- Dobrou náladu, chuť se učit a dozvídat se nové a ověřené informace o výživě. Těšíme se na Vás! Za Institut dietologie a výživy,

- Dobrou náladu, chuť se učit a dozvídat se nové a ověřené informace o výživě. Těšíme se na Vás! Za Institut dietologie a výživy, Co si vzít na kurz s sebou? - Notebook (budete počítat jídelníčky v nutričním programu) - Kabelové připojení k internetu na pokojích stojí 100 Kč/den (v učebně, prostorech lobby a restaurace je k dispozici

Více

Analýza jídelníčku. Jméno: Onemocnění diagnostikovaná lékařem a subjektivní zdravotní potíže : Operace a úrazy: Užívané léky:

Analýza jídelníčku. Jméno: Onemocnění diagnostikovaná lékařem a subjektivní zdravotní potíže : Operace a úrazy: Užívané léky: Analýza jídelníčku Jméno: Věk: Tělesná výška: cm Tělesná hmotnost: kg Obvod pasu cm Obvod boků cm Onemocnění diagnostikovaná lékařem a subjektivní zdravotní potíže : Operace a úrazy: Užívané léky: Antikoncepce:

Více

Průvodce dietami. Chcete zhubnout? Udržet si postavu? Přitom si nezničit zdraví a vyhnout se častému jo-jo efektu?

Průvodce dietami. Chcete zhubnout? Udržet si postavu? Přitom si nezničit zdraví a vyhnout se častému jo-jo efektu? 2 Průvodce dietami Chcete zhubnout? Udržet si postavu? Přitom si nezničit zdraví a vyhnout se častému jo-jo efektu? Nové a zaručené diety se objevují s železnou pravidelností. Při podrobnějším pohledu

Více