VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ARCHITEKTURY ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ UN1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ARCHITEKTURY ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ UN1"

Transkript

1

2 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ARCHITEKTURY ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ UN1 Ing. arch. Iva Poslušná, Ph.D. BYDLENÍ V PANELECH HOUSING PANELS ZKRÁCENÁ VERZE HABILITAČNÍ PRÁCE Obor : architektura Brno 2009

3 Klíčová slova: bydlení, panelové domy, panelová sídliště Key Words: housing, prefab, panel housing Originál práce je uložen v knihovně Fakulty architektury VUT v Brně. BYDLENÍ JE ZÁKLADNÍ POTŘEBOU ČLOVĚKA. Iva Poslušná, 2009 ISBN ISSN

4 OBSAH PŘEDSTAVENÍ AUTORA 4 ÚVOD 6 SOUČASNÝ STAV 6 Historie / potenciál panelových sídlišť MOŽNOSTI VNĚJŠÍ REGENERACE 9 MOŽNOSTI VNITŘNÍ REGENERACE 12 dispoziční řešení / vstup do bytu / obývací pokoj / kuchyně, jídelna / / ložnice / koupelna, WC / bydlení pro imobilní TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 20 obvodový plášť / jednotlivé byty / bytové jádro / horizontální, vertikální konstrukce / vnitřní dveře / PŘÍKLADY REALIZACÍ 24 vstup slunce / velký pro dva / modrá / prostor ABSTRAKT 28 POUŽITÁ LITERATURA 30 3

5 PŘEDSTAVENÍ AUTORA Ing. arch. Iva POSLUŠNÁ, Ph.D. narozena v Olomouci dosažené vzdělání gymnázium v Rýmařově Vysoké učení technické v Brně Fakulta architektury,obor architektura, titul Ing. arch VUT Fakulta architektury postgraduální studium Výstavní a veletržní tvorba 1997 VUT Fakulta stavební kurz vysokoškolské pedagogiky a psychologie 2000 VUT Fakulta architektury doktorské studium, titul Ph.D. profesní kariéra studijní pobyt - Katedra průmyslové a zemědělské výstavby FA VUT, zaměření Sociální vybavenost průmyslových závodů samostatný projektant - OSP Opava vedoucí odborný referent - úsek památkové péče OkÚ Opava doktorské studium - Ústav výrobních a užitkových staveb FA VUT, téma Počítač v pracovním prostředí, školitel prof. Ing. arch. Alois Nový, CSc odborný asistent - Ústav veřejných staveb FA VUT 1999-dosud odborný asistent - Ústav obytného prostředí a volné tvorby, později ateliér A1, současný název Ústav navrhování ÚN1 FA VUT 2008 pověřená vedením ústavu ÚN1 FA VUT 2003-dosud proděkan pro studium FA 2003-dosud předseda Rady studijního programu FA člen Vědecké rady FA 2003-dosud člen Knihovní rady FA 2003-dosud člen pracovní skupiny pro vzdělávání České komory architektů 4

6 člen týmu pro tvorbu podkladů pro akreditaci VUT evropskou organizací EUA 2005-dosud koordinátor zahraniční výměny studentů s Bern University of Applied Sciences a s Univerzitet po arhitektura, strojitelstvo i geodezia Sofia 2006-dosud člen Ediční rady VUT 2008-dosud člen expertní skupiny zástupců oboru architektura MŠMT 2006-dosud řádný člen přípravného týmu a poroty studentské soutěže pořádané firmou KOMA Modular Construction publikační činnost - průběžné zprávy zkoumané problematiky doktorského studia ve sbornících Vědecké konference doktorandů 1998, 1999, Počítač v pracovním prostředí doktorská práce Ako sa žije vo výškových stavbách článek v časopise Stavba, 2007/3 Slovenská republika - Moderní panelový byt ISBN ERA Brno zprávy o průběhu studentských soutěží a výstav na FA Události VUT výzkumná činnost - spoluřešitel několika projektů GAČR zaměřených na problematiku bydlení - řešitel a spoluřešitel rozvojových projektů s podporou ESF týkajících se studijních programů - řešitel několika projektů FRVŠ financujících působení švýcarských pedagogů v MSP a tématu bydlení pedagogická činnost - výstavy studentských prací s tématy zadání pro Úmč Brno-Černovice, Brno- Líšeň, Magistrát města Brna, Zlína, Znojma, Ostravy - výstavy prací mezinárodní studentské soutěže KOMA, POROTHERM - přípravy mezinárodních seminářů, workshopů a intenzivních programů škol architektury veřejné přednášky, vystoupení, příspěvky - přednášky o bydlení ve výškových budovách, panelových strukturách a vzdělávání architekta na konferencích a seminářích na Slovensku, v Bulharsku, Švýcarsku projekční činnost, různé - projekty rodinných domů, interiérů, regenerace bytů v panelových domech - konzultační činnost posuzování kvality pracovního prostředí, úprav dispozic panelových domů 5

7 ÚVOD Králíkárny, noclehárny, krabice, šedivá hradba, bydlení bez tváře, ghetta, prostě paneláky tak jsou pojmenovávána útočiště třetiny z nás. Místa, kam se denně vracíme z práce, kde hledáme klid a odpočinek, vychováváme děti, milujeme své nejbližší, místa, o která jsme většinou hodně usilovali, aby nám dala pocit samostatnosti a šanci k seberealizaci jako lidské bytosti. A taky místa, která jsme si v tom intimním teritoriu přizpůsobili svým potřebám a svému stylu života a ke kterým jsme získali pevný vztah. Paneláky. Panelákem-panelovým domem rozumíme dům postavený z prefabrikovaných betonových dílců, které jsou kompletovány v jeden celek až na místě samotné stavby. Jednotlivé stavební díly, omezené ve svém počtu a druhovosti, s cílem universálního použití, tvoří jakousi stavebnici, která umožňuje velmi rychlou výstavbu, ale současně omezuje kreativitu v dispozičním i objemovém řešení domu. Protože beton je šedý a fasáda není omítnutá, jsou celé šedé. Protože mají racionelní pravoúhlý dispoziční systém a přiznané spáry panelů, vypadají jako krabice. Dokonce jeden konstrukční systém nese název krabicový. Pokud pracujeme celý den a nejsme právě na mateřské dovolené a nemáme svobodné povolání, opravdu chodíme domů jenom spát. Ale tvář domy mají. Díky zábradlí balkonů, různým stínícím prvkům, nadstavbám, přístavbám, vstupům, barevnému plášti zateplení, novým oknům, ale i díky našemu užívání. Našemu sušícímu se prádlu, našemu satelitu nebo skladišti na balkoně, našemu papouškovi a palmě užívajícím si letního klimatu. Možná i díky sprayerům. Ale určitě se zcela nepotvrdily prognózy sociologů a demografů, že se stanou sociálními ghetty s narůstající kriminalitou. Ne všechna sídliště. SOUČASNÝ STAV historie Výstavba velkých koncentrovaných obytných celků byla vyvolána tísnivou hospodářskou a bytovou krizí v letech těsně po válce a ve druhé vlně v letech 60.. Centra stávajících měst byla přehuštěna a bytový fond nedostatečný a dožívající. Proto byly stanoveny směrné plány a objevil se pojem komplexní bytová výstavba. Stavěly se byty nové, ne sociální. Tehdejší projektanti si byli vědomi obtížnosti návrhu unifikovaných bytů vzhledem k dynamické proměně struktury rodiny, životního stylu i vývoji struktury vybavenosti obytných celků. Tyto proměny se děly již za fáze přípravy projektů a nepředcházely jí žádné sociologické průzkumy, jen demografický vývoj na údobí dalších 20 let. V roce 1948 byl založen Studijní a typizační ústav, který během čtyřech let vypracoval celý systém teoretické a metodické přípravy a podklady pro zprůmyslnění bytové výstavby. Teprve v 50.letech se objevily realizace prvních panelových domů. Místnosti byly plošně standardizované nejmenší místností byl dětský pokoj, pak ložnice a největší byl obývací pokoj. Plocha jednotlivých druhů 6

8 místností se však pohybovala na samé spodní hranici tehdy platné normy o bydlení bez ohledu na velikostní kategorii bytu. Výroba čím dál více směřovala k montování kompletaci až na místě stavby. A nabídka omezeného počtu univerzálních stavebních prvků nedovolovala vytvářet variabilní dispozice pro různé sociální skupiny. Reálné výstupy tak nenaplňovaly snažení a nejlepší představy projektantů. Už v průběhu 80. let volali po změnách ve vnitřním uspořádání bytů, v plošných nárocích dle diferencovaných skupin obyvatel. Počáteční objemová typizace celých bytových sekcí se musela v důsledku hromadného výskytu poruch a technických závad a následných kritik koncem 60.let změnit v typizaci prvkovou. Výhodou sice byla možnost větší variability v dispozičním řešení i vzhledu obvodového pláště, ale kladla vyšší nároky na organizaci výroby a skladování velkého množství stavebních prvků. Nejvíce bytů v panelových domech bylo zrealizováno v období , kdy jich bylo dokončeno Jejich životnost byla plánována na let. Dnes je v ČR celkem 3,8 milionu bytů, v bytových domech 2,16, z toho 1,16 milionu v panelových domech. Tj. 80 tisíc panelových domů, v nichž žijí 3 mil.obyvatel, tzn. 30% domácností v ČR, 40% v Praze. Snad poslední panelák obytný soubor Flora, který byl realizován v období získal dokonce ocenění v soutěži Bydlení 95. Byla zde použita soustava VVÚ-ETA. Problému rychlého doplnění bytového fondu se nevyhnuly ani ostatní evropské země. A stejně tak dnes stojí před obdobným problémem jako ČR. Bourat nebo opravit? Katastrofické předpovědi o osudu panelových domů se nepotvrdily a mnohé příklady ze zahraničí dokazují, že tyto domy jsou schopné regenerace a mohou sloužit ještě dlouhou dobu. Nutná je však rozsáhlá rekonstrukce pro vyhovění novým technickým normám. Objevující se závady pocházejí většinou již z doby výstavby domu a zanedbání údržby dalším důsledkům napomohlo. Regeneraci zasluhuje nejen obvodový plášť, vnitřní konstrukce jádra, ale i prostorové řešení bytů. Na trhu s byty je lákavá jejich cena - o 25% nižší než u cihelné výstavby, ale hranice se stále více stírá právě díky modernizacím bytových jader i regeneracím celých domů. V bývalé NDR, dnes na východě Německa, byl zpracován vládní program na bourání paneláků v období , z se zbouralo již Tento krok následoval po sjednocení Německa a masovém odchodu obyvatel za prací do západních oblastí. Problém pak nastal s hledáním investorů na uvolněné areály. Odstranění panelové stavby však není nijak levná a jednoduchá záležitost. Dle odhadů by demolice všech domů uvedené technologie přišlo na 500 miliard korun. Od zajištění sesuvu suti a úniku obtížného prachu do blízkého okolí, přes velmi hlučné vrtání kotev pro lešení a odřezání všech topných těles a vyjmutí vnitřních příček pro volný pohyb stavební mechanizace, až po rozbití panelových bloků a konečné stržení. Suť se odstraňuje průběžně v kontejnerech nesených jeřábem - u vysokých staveb. Pneumatické kladivo rozruší železobeton a autogen vnitřní výztuž, takto rozlámané velké bloky se odvážejí a manipulaci pomáhají původní 7

9 montážní oka jednotlivých dílů. K dopravě i odklízení strojů či odpadu slouží prázdné výtahové šachty. Odvezený vybouraný materiál se musí roztřídit po výběru kovového šrotu lze ostatní materiál recyklovat pro další stavební použití, např. rozemlít na štěrk do vozovek. Do výšky 3 podlaží je práce možná bez použití jeřábu pozemní mechanizací vybavenou montážním ramenem. Přesto se v našich poměrech k bourání nepřistoupilo. potenciál panelových sídlišť Přes všechna proti panelákům se v průběhu už 80. let vypracovávaly projekty na tzv.humanizaci sídlišť a v letech 90. pak se zintenzívnila snaha komplexnější regenerace celých domů. Na scéně se objevují firmy specializované na rekonstrukce bytových jader v panelových domech, zateplení fasád, výměny oken a výtahů. Nabízejí klientům od zaměření, vypracování projektu ke stavebnímu povolení, koordinaci jednotlivých firem při realizaci, dozor a následnou garanci a servis. Navíc každý návrh proměny je originál, přímo na míru klienta, dle jeho životního stylu. Osud tváře domu, jeho fasáda, vstup, střecha, je věcí dohody nájemníků a případně bytového družstva, které většinou disponuje kontakty a dohodami s realizačními firmami s požadovanými garancemi. Osud jednotlivých bytů ale zůstává v rukou té které rodiny. Původní záměr opravit dosluhující koupelnu či kuchyň se může rozrůst o podstatnější zásah do dispozice. Realizaci radikální proměny spojováním či dělením prostorů má předcházet vypracování projektu a nezbytná pomoc odborníka architekta. Není možné sledovat pouze internetové odkazy na úpravy podobného typu bytu, případně snaha napodobit souseda ve vedlejším vchodě. Právě architekt vzhledem ke svému vzdělání a ctění etiky vlastní profese posoudí míru realizovatelnosti a případnou spolupráci se statikem, což je nutné i v případě zásahu do nenosných panelů. Stejně jako vysněné šaty si necháte ušít u vyhlášeného krejčího a auto zvolíte dle doporučení renomovaných testů, tak i architekta a realizační firmu hledejte dle referencí či dle konkrétních realizací a osobních doporučení. Jedině tak najdete vzájemné porozumění a stejnou řeč. Nežádoucí unifikovanost se z panelových bytů vytrácí. Přes všechna proti si tedy nakonec panelové domy získaly své místo na slunci. Vzhledem k prostorovým podmínkám vyrostla sídliště převážně na tehdejších okrajích měst, mnohdy však v kvalitním přirozeném přírodním prostředí, v blízkosti lesů, vodních toků a ploch a dala tak možnost dostupné každodenní rekreaci, mnohdy s výhledem na stávající město. Svou rozlohou a strukturou zástavby se mnohde stala šedivou hradbou města, ale od doby své výstavby působením zeleně i lidského faktoru mohou být vnímána i jako brány do města. Snahou oživit krabici modelací roztodivných nástaveb se ale typické siluety některých měst dále proměňují. Ve své koncepci sice postrádala znaky přirozeně rostlého města ulice, náměstí. Bohužel se také podílejí na proměně typických siluet některých měst, a to snahou polidštit krabici modelací roztodivných nástaveb. Díky důslednému plánování předchozí doby byla ale dostatečně obsloužena sítí občanské vybavenosti (obchody, 8

10 zdravotní střediska, školy, školky a dětská hřiště, sportoviště, MHD). Mnohá tato zařízení plní svou funkci dodnes. Zisk nového bytu na sídlišti nebyl tedy změnou k nedůstojnému žití, či k sociálnímu bydlení. Vytoužený konfekční byt postupně získával žitím rodiny svou identitu, ať už úpravami stěn tapetami, nebo barevné obklady. Dnes díky regeneračním snahám nabízejí tak panelové domy se svým zázemím lepší bydlení než v centru ve staré zástavbě. Cenově jsou i dostupnější než tradiční cihelná zástavba. Potenciál nového využití pro chybějící služby nabízejí v současné době již nepotřebné společné prostory domovního vybavení (kočárkárny, prádelny, sušárny, mandlovny). Přesto však jsou žádoucí změny, které si uživatel sám není schopen zrealizovat. Universální dispozice bytů, technologií, schémata stejná ve všech lokalitách pro všechny adepty bydlení. Typizované plochy místností a v nich typizovaný nábytek nedávají šanci na společný pobyt v kuchyni či náročného koníčka v dětském pokoji. Minimální koupelna vytlačuje pračku do rovněž minimální kuchyně. Stěny samotné úspěšně odolávají jakémukoli pokusu o zavěšení či připevnění čehokoli, zato spolupracují při úniku soukromí k sousedům. Bytová a instalační jádra dosluhují předčasně díky nedůsledné technologii a montáži a nulové údržbě. Ale díky současným znalostem a technickým možnostem nemusí být samotná dispozice bytů už konfekční, unifikovaná. Může být i šitá přímo namíru každému klientovi. MOŽNOSTI VNĚJŠÍ REGENERACE Rolák pro panelák motto jedné z firem provádějících zateplování obvodových plášťů. Obvodový plášť tvoří panely, okna, vstupy. Výměna oken a zateplení fasády jsou nezbytné podmínky pro zvýšení komfortu a snížení nákladů na teplo. Prosklené plochy tvoří 30-50% z celkové plochy obvodového pláště a jednoznačně představují nejslabší článek tepelné ochrany těchto budov. Výměny okenních výplní původních dřevěných šroubovaných dvojrámů většinou za plastové vícekomorové odkryly potenciál úspory energie na vytápění, ale pro klienta především snadnější manipulaci. Volba plastových systémů padla pro jejich recyklovatelnost, dlouhou životnost bez nutnosti údržby, odolnost proti povětrnostním vlivům. Nabízejí se ale také rámy hliníkové, dřevohliníkové i dřevěné, s různým stupněm pevnosti a odolnosti namáhání. Nová okna svými vlastnostmi splňují současné požadavky užitné i technické umožňují mikroventilaci, více systémů otvírání, včetně posuvných rámů, dle druhu skla snižují tepelnou zátěž interiéru, dle počtu komor pak hladinu hluku. Důležitou součástí okna jsou také stínící prvky. Žaluzie, rolety, clony, markýzy, které mohou být umístěny uvnitř nebo vně okna, nebo být předsazeny až v líci zábradlí balkonu a svou barevností i proměnlivou polohou dát fasádě domu jistou živost a originalitu. V součinnosti se slunečním světlem, které je velmi dynamické v průběhu dne i roku, pak nabízejí více tváří jednoho domu. Stejnou hru se stíny a barvami mohou velmi úspěšně hrát také zábradlí balkonů, případně jejich uzavření posuvnými skleněnými tabulemi. Velké díly z drátoskla 9

11 byly většinou zatmeleny z vnější strany balkonu a v mnohých případech hrozily pádem dolů na chodník. Uzavírání loggií a balkonů do zimních zahrad, novodobých arkýřů, nabízí prostor pro úschovu kol nebo kočárku. Mohou být i tzv.pátým pokojem pro kutily nebo kuřáky. Moderní systém zavěšení dává šanci této venkovní ploše bytu stát se přes letní období opět úplně otevřeným prostorem bez rušivých kontur rámů a otevřených křídel. Tabule jsou řazeny na sraz vedle sebe a z vnějšího pohledu je díky jejich transparentnosti nevnímáme. Zpočátku regeneračních snah nebylo zasklívání balkonů a loggií podporováno dotacemi na zateplení. Přesto se prokázal jejich 15-20%ní podíl na úspoře tepla. V mnohých případech je možné díky konstrukčnímu řešení i zvětšit původní hloubku balkonu předsazením konstrukce. U některých konstrukčních soustav mohou být stávající zavěšené balkony (řešené jako vyložené konzoly) snadno demontovány a nahrazeny představenou strukturou opřenou v základech objektu. Stejným způsobem lze vybudovat balkony i u bytů, kde původně nebyly a tím zvýšit standard některých místností. Panel s okenním otvorem lze řezat stejně jako panely uvnitř objektu, jen osadit balkónové dveře. Okenní plochy nejsou však jedinými otvory v obvodovém plášti domu. Patří sem také vstupní dveře a prosklené stěny u výtahových šachet. Tyto byly prováděny v kovových rámech. Jejich nahrazení výplněmi s lepším koeficientem tepelné prostupnosti, jako je např. plast, dřevo, hliník, zlepšuje tepelnou pohodu podlah v přízemních bytech a přispívá ke snížení nákladů na vytápění společných prostor domu. Rekonstrukce současně zvýší bezpečnost pohybu v domě, od vstupu až ke dveřím bytu. Rizikové výtahy, které neumožňují přepravu více osob a kočárků, chybějící kabinové dveře, ohrožující nástup a výstup, vyvolaly nutnost jejich nahrazení bezpečnějšími do roku

12 Vstupy mohou být identifikací každého domu, každé jeho sekce. Doplnění markýzy nade dveřmi, abychom nezmokli při hledání klíčů, osvětlením s pohybovým čidlem, abychom ty klíče našli, boční zástěnou k ochraně před studeným větrem, a hlavně pojezdy pro kočárky, abychom děti nenosili v zubech a jejich vozítko v náruči. Pro bezpečné zajištění vstupu do domu existuje pohodlné řešení prokládacích schránek umístěných přímo v prosklené vstupní stěně. Pro dokonalý efekt snížení nákladů na teplo je nutno následně zateplit i stěny. Původní přespárování styků panelů, které konzumovali s oblibou hlodavci, nebylo dostatečné. Proto je původní panelová stěna pokryta izolací a následně potažena podkladem pro omítku a výsledný dojem zcela zakryje původní rastr dílců. V porovnání s některými současnými realizacemi bytových domů těžko rozeznáme jejich stavební technologii. Rolák však pro zajištění tepelné pohody nestačí, potřebujeme ještě čepici. Střecha je pátou fasádou domu. Také je ochlazována a přehřívána a také propouští vnitřní teplo do ovzduší. Velmi často jí prosakují vodní srážky. Uvedené problémy je možné řešit jednoduše nebo složitě. Jednoduchý způsob je opatřit střechu novou kvalitní izolací. Ten složitější způsob vyplynul ze snah odkrabicovat krabice. Tzn. nasadit, naroubovat na ortogonální racionální pravoúhlý systém novou hlavu. Vzniklé tvary ve valné většině realizací působí náhodně, bez jakéhokoli záměru a zcela odmítají původní formu. I různé snahy o doplnění tradiční sedlovou, pultovou či mansardovou střechou nedopadly většinou nejlépe. Přesto je záměr vybudovat v nástavbách další bytové jednotky velmi lákavý a přínosný. Přináší šanci pro bydlení netradiční, víceúrovňové, ateliérové, s výhledem do okolí a s možností vlastní terasy. Nové bytové jednotky jsou tak vybudovány s nulovými náklady na pozemek a minimálními náklady na zdravotechnické instalace, včetně přípojek, které se pouze prodlouží z předcházejících podlaží. Takto vzniklé byty přitom často poskytují rozsáhlý komfort, neboť lze při zachování konstrukčních a statických pravidel vytvořit dispozici dle přání zákazníka. Byty v nástavbách jsou zajímavé i z hlediska cen, které dosahují na čtvereční metr dvoutřetinových hodnot v porovnání s ostatními byty. Nezanedbatelnou skutečností je, že se takové nově vytvořené byty nacházejí přímo ve městech, ve fungující infrastruktuře, jak již bylo uvedeno. O možnosti realizace rozhoduje použitý konstrukční systém a typ panelů, výška objektu, umístění strojovny výtahu, stav a kapacita přípojek plynu, elektřiny, vody a kanalizace. V neposlední řadě také stav objektu, základové poměry, protože 11

13 nová konstrukce působí na objekt dalším zatížením. Jako nejvhodnější se osvědčilo použití oceli i pro svoji rychlou montáž a vyloučení mokrého procesu. Pro ostatní obyvatele domu pak vytvoření nástavby znamená zkvalitnění stavu střechy objektu. MOŽNOSTI VNITŘNÍ REGENERACE dispoziční řešení Byt, jeho jednotlivé prostory, velikost, vzájemné propojení, orientaci ke světových stranám stanoví norma ČSN Obytné budovy z června Na základě jejích ustanovení jsou byty projektovány a posuzovány. Plošné nároky v ní uvedené však jsou jen spodní hranicí, tou minimální, takže každý odůvodněný centimetr navíc, hlavně při osazování zařizovacích předmětů a dimenzování průchodů, je vyšším stupněm komfortu bydlení. Volně citováno z uvedené normy je byt soubor místností pod společným uzavřením, splňující stavebně technické požadavky normy, určený k trvalému bydlení a obsahuje nejméně jednu obytnou místnost a příslušenství. Obytnou místností se rozumí místnost o minimální ploše 8m 2, dostatečně přímo větraná a osvětlená, vytápěná s možnou regulací.za obytnou místnost považuje norma obývací pokoj a ložnice. Za plochy příslušenství bytu jsou řazeny prostory vstupní, pro přípravu jídla a uskladnění potravin, pro osobní hygienu, pro umístění záchodové mísy a prostory pro uložení úklidových předmětů. Každý byt se také člení na dvě zóny tzv.společenskou, kde se setkávají všichni členové rodiny i se svými přáteli a hosty, kde se věnují společnému stolování, zábavě. Místnosti jsou v rámci dispozice vázány na samotný vstup do bytu, šatnu, kuchyň, jejich plošná dotace je zřetelně vyšší. V části klidové, soukromé, intimní, se každý uživatel bytu individuálně věnuje své činnosti studiu, zájmům, relaxaci, spánku. Místnosti svou dimenzí odpovídají pobytu jednotlivce, případně dvojice. Každá z uvedených zón je doplněna hygienickým zázemím v rozsahu WC s umyvadlem pro návštěvy v prvém případě, komfortní plně vybavenou koupelnou v případě druhém. V konstrukčních panelových soustavách se zmíněné zónování nedá zřetelně vyčíst. Pohotovostní WC vlastně jediné v bytě a bez malého umyvadla pro hygienu rukou, společně s koupelnou a kuchyní je pevně vázáno na instalační šachtu. Klidová zóna jednotlivé ložnice mnohdy mají přístup z obytného pokoje nebo jiné ložnice. U pozdějších soustav (B70, P.1., VVÚ ETA) se objevují díky projektovaným dvěma 12

14 instalačním jádrům uvolněnější dispozice a zřetelnější oddělení soukromé a společenské části bytu. Také díky větším rozponům umožňují jistou flexibilitu hlavního obytného prostoru, a to začleněním jídelny nebo pracovního koutu, ale také možné změny funkčního využití, např. na několik oddělených místností. Požadavky na možné změny přináší vlastní život každé rodiny, uživatel bytu. Pro maximální pohodlí dvojice, malých i odrůstajících dětí až po případné soužití dvou rodin lze najít za jistých technických opatření ve stávající dispozici odpovídající řešení. Současné technologie a stavební vyspělost daly jasný program mnoha firmám specializovaným přímo na regeneraci panelových domů i v jejich dispozičním uspořádání. Na základě statického posouzení lze zčásti nebo zcela vyjmout dělící i nosné panely, a tím dosáhnout propojení nebo zvětšení jednotlivých místností. Mnohdy lze za použití kvalitních materiálových úprav povrchů a výplní v soudobých trendech dosáhnout vysokého standardu bytu. vstup do bytu Dle normy vstupní prostor bytu slouží k odkládání svrchních oděvů s minimální šířkou 110 cm, dveře otevíravé dovnitř. Také do jisté míry plní funkci bariéry tepelné a hlukové. Dveře do bytu brána do našeho soukromí. Co za nimi skýtá první pohled, vypoví také o nás samotných. Příchod domů znamená únik z ustaraného a uspěchaného světa povinností a pracovního úsilí, který máme potřebu ze sebe v prvé řadě svléknout. A to doslova. Volba šatní stěny nebo solitérního věšáku závisí na velikosti daného prostoru. Pokud to podmínky dovolí, je účelné zřídit celou šatnu s možným úložným prostorem i pro sezónní potřeby rodiny. Dle zvyklostí rodiny, zda se obouvá v předsíni nebo na rohožce, se volí podlahová krytina. Šatní stěny kryjící celou délku prostoru vybavené posuvnými dveřmi umožní pohodlný pohyb při vstupu, 13

15 oblékání, manipulaci s dětským kočárkem či kolem. Také zrcadlové stěny opticky zvětší dimenze prostoru. obývací pokoj Dnes více frekventované označení obytný, protože tak snad více vystihuje jeho postavení v hierarchii prostor bytu. Je ústředním prostorem. Sdružuje v sobě nejen společenskou aktivitu rodiny, ale nabízí prostor i pro další činnosti, pro něž není v bytě samostatná místnost. V obývacím pokoji lze stolovat, pracovat, věnovat se koníčkům. V historii takovou pozici zaujímal měšťanský salon. V 70. letech se stal obývací pokoj reprezentačním prostorem, kam se vodily návštěvy a kde byly vystaveny broušené sklenice, suvenýry a hrníčky po babičce. Jako ústřední bod obývacího pokoje fungovala televize. Pokoj byl zařizován dle jednotného schématu : trojdílná sedací souprava, konferenční stolek, skříňová obývací stěna.ve všech unifikovaných bytech v unifikovaném obývacím pokoji tedy stál unifikovaný nábytek. Minimální plochu obývacího pokoje stanovuje norma 16m 2. Tato plocha dále narůstá o další 1-2m 2 v závislosti na počtu ostatních obytných místností a na případném zahrnutí jídelny jako jeho další funkce. Z uvedeného vyplývá, že při zařizování obývacího pokoje (při volbě vhodné místnosti, nebo při úvahách o změně původní dispozice bytu), si je nutné uvědomit, jakým způsobem rodina žije. Sledují společně seriály a zpravodajství, poslouchají hudbu nebo si raději sdělují události dne v kuchyni, během přípravy jídla? Jak pevný a častý je kontakt mezi jednotlivými členy domácnosti, jakou míru soukromí každý vyžaduje? Moderní otevřený prostor, který zahrnuje kuchyni, jídelnu, obývací pokoj a případně i pracovnu lze vytvořit i ve stávající dispozici panelového bytu. Už jen odstraněním dveří a zárubní mezi kuchyní a obývacím pokojem a sjednocením podlahové krytiny získáme opticky kompaktní prostor. Maximální účinek však dosáhneme vyjmutím části nebo celé dělící stěny. Pak je důležité s takto spojenými místnostmi zacházet jako s jedním otevřeným prostorem, kde hraje důležitou úlohu i barevné a materiálové sjednocení všech jeho částí. Ani kuchyňský provoz nemusí být 14

16 vnímán jako obtěžující, pokud se využije nabídky moderních tichých spotřebičů, jako je odsavač par, myčka nádobí. Při otevření dveří domova může být uklidňující vnímat lahodnou vůni z kuchyně jako signál pro pocit jsem doma, pracovní den skončil. Také je možný kompromis v propojení-nepropojení obývacího pokoje s kuchyní vestavěním posuvné stěny, která v případě potřeby pokoj uzavře. Pokud se stane obývací pokoj spolu s kuchyní a jídelnou jedním hlavním obytným prostorem bytu, není na závadu ani přímý vstup z něho do ložnice či dětských pokojů. Jenom koupelna a WC by ve své pozici měly být situovány blíže hlavního vstupu do celého bytu, v dosahu ložnic a WC nutně přes předsíňku. Soudobé nároky na vybavení obývacího pokoje zůstávají v principu stejné jako v minulosti pohodlné sezení, zdroj zábavy televize či domácí kino, stereo, knihy, případně jídelní stůl. Velkou devizou se může stát výhled či průhled přes celou hloubku domu, vnímání celého prostoru. Vlastní nábytek i jeho rozmístění a určitá organizace pohybu v obývacím pokoji či obytném prostoru se může proměňovat v závislosti na proměně života rodiny. Od pobytu doma s malými dětmi, přes včlenění hudebního koníčka až po doplnění o spaní rodičů, kdy se uvolní jejich vlastní ložnice pro jedno z dospívajících dětí či pro pracovní činnost některého člena rodiny. Orientace obývacího pokoje se doporučuje na západní stranu, pokud je jeho součástí kuchyně, je nutné opatřit okna stínícími prvky. Kde to poloha jádra dovolí, je třeba navrhnout prostor pro vaření v hloubce dispozice, mimo přímý dosah slunečních paprsků. Ve většině konstrukčních soustav byly k obývacímu pokoji navrženy balkon či loggie. Jejich hloubka většinou však neumožňovala vybavení sedacím nábytkem a tak širší využití než na sušení prádla a umístění truhlíků. kuchyně, jídelna Tak jako láska prochází žaludkem, tak život rodiny prochází kuchyní. Ráno v rychlosti jako průvan a večer v klidu a v plném počtu, mnohdy pak i v noci, když dochází pracovní inspirace nebo nás tíha venkovního světa nenechá spát. Domácí krb. V době panelů se toto místo útěchy smrsklo do plynového sporáku, 150 cm dlouhé umakartové desky se smaltovaným dřezem. To vše doplněno uličkou a jídelním koutem. Prostor druhé pracovní směny většiny pracujících žen. 15

17 Norma stanoví plochu kuchyně 5-8m 2 dle počtu obytných místností v bytě, pokud zahrnuje i stolování pak 6-12m 2. Prostor musí zahrnovat místo pro vaření, dřez s odkládacími plochami, chladničku, spížní skříň s odvětráním a nábytek pro uskladnění kuchyňského nádobí a nářadí. Počet skříněk vestavěných v kuchyňské lince, druhy spotřebičů a další detaily závisí na velikosti rodiny a stravovacích zvyklostech jejích členů. Místo přípravy by mělo přímo navazovat na jídelní kout nebo být průchodem spojeno s místem, kde je jídelní stůl umístěn v obývacím pokoji nebo vstupní hale bytu. Nábytek kuchyně patří do standardu bytu. Mnohde dožívají původní plechové či dřevotřískové korpusy, často i s lakovanými dvířky. Tady je rekonstrukce nejvíce viditelná, i když v prvním plánu se ukrývají nové rozvody vody a odpad a elektroinstalace. Což vyžaduje odhalení místnosti až na kost. Pomohou nové povrchy a obklady a dobře rozmyšlená sestava nábytku včetně spotřebičů. Jídelní stůl může volně vyústit z tvaru linky jenom změnou ve své výšce. V případě stolování mimo kuchyň je možné řešit pohotovostní občerstvení formou barového pultu. Největší šanci na pohodlí a komfortu přípravy jídla, co se plochy týká, samozřejmě skýtá propojení do vstupní části bytu nebo propojení s obývacím pokojem. Kuchyň je vhodné orientovat na chladnější stranu východ, sever, případně dle dispozičních možností chránit před přímým osluněním polohou v hloubce bytu. ložnice Ložnice určená pro jednoho uživatele má dle normy stanovenu minimální plochu 8m 2, ložnice pro dvě osoby 12m 2. V projektovaných panelových domech byly ložnice nejmenšími místnostmi bytu. Základním vybavením byla postel a šatní skříň. Totéž platilo o ložnici určené dětem dětském pokoji, ve kterém mnohdy nezbylo místo na pracovní stůl pro 2 děti a kout na hraní či nějakou zájmovou činnost. Často se řešila úspora místa patrovou postelí. ložnice rodičů Mimo základního očekávaného vybavení může být v ložnici dán prostor i pro práci, zájmovou činnost nebo cvičení. Umístěním lůžka s možným přístupem ze tří stran lze prokázat velikost pokoje. Dle typu dispozice lze propojit ložnici s částí předsíně pro zřízení šatny či přímým vstupem do koupelny. 16

18 Při úpravách menších bytů určených pro obývání 1-2 osobami lze spojením původních prostor vytvořit jeden hlavní obytný se spacím koutem vhodně vizuálně odděleným. ložnice dětí -dětský pokoj Pro život dětí nestačí jen postel a skříň, možná stůl. Jejich prostor pro bydlení zahrnuje jak plochu odpočivnou a pracovní, tak část plochy pro zájmovou činnost. Pokoj dětí v raném věku bývá společný, ale později se může nábytkem nebo šatní stěnou rozdělit ve dva samostatné prostory. Případně se druhý dětský pokoj stane z ložnice rodičů po umístění jejich spaní do jiné části bytu (např.vytvořením spací niky v rámci obývacího pokoje, zvětšeného propojením s kuchyní). Úpravou vstupní části bytu lze také pro dětské pokoje najít prostor pro jejich šatnu, která uvolní místo uvnitř vlastních pokojů. Volba orientace ke světovým stranám padá v případě dětských pokojů na východjih-západ, na nejvíce osluněné strany, protože pokoje slouží k celodennímu obývání. Ložnice rodičů pak na východ i severní stranu. koupelna, WC Koupelna, WC obecně nazývané bytové jádro jsou skutečně jádrem bytové dispozice, neboť jsou vázány přímo na vertikální šachtu - jádro instalační, které je pevně vymezeno stavebně. Jeho technický stav, možnosti napojení jsou základním ukazatelem volby řešení změny dispozice. Stav, vzhled a rozměry koupelny a WC jsou ve většině případů rekonstrukce tím prvotním impulsem. Často bývají společně s kuchyní napojeny na jedno společné instalační jádro. Možnosti změn původní dispozice jsou tudíž omezené, vzhledem k nutnému zachování spádu odpadních trubek, zvláště u van a sprchových koutů a k potřebnému přímému napojení odpadů záchodové mísy na odpad svislý. Pokud má byt instalační jádra dvě, lze s návrhem pracovat mnohem volněji. Movitější klienti mohou řešit nedostačující spád či překonávání výšky dveří montáží čerpadel. Rekonstrukce koupelny a WC, stejně jako kuchyně, vyžaduje stržení původních umakartových příček, původní podlahové krytiny a všech zařizovacích předmětů. Provádí se kompletní elektroinstalace, rozvody vody, odpady. Jednoduchým řešením v místě původní plochy koupelny, ale za použití nového vybavení, lze dosáhnout jistého zlepšení standardu. Díky široké nabídce zařizovacích předmětů a obkladů dostává koupelna svou identickou tvář. Její rozšíření umožňuje většinou posun do vstupní nebo chodbové části bytu, případně napojení na ložnici. Velikost není normou určená, jen musí být zajištěno bezpečné používání všech předmětů a zařízení sloužících k hygieně. Při návrhu opět vycházíme ze stylu života konkrétní rodiny. Počet členů, obliba sprchy nebo vany, míra potřeby soukromí pro umístění WC do koupelny. Dle možnosti dispozice bytu zvážit rozšíření prostoru do haly či vhodně posunout dveře do přiléhajícího pokoje a dát volnost pohybu v koupelně jednak ke skladování, praní a sušení drobného prádla, jednak možného uložení ručníků, úklidových pomůcek. Ale také relaxačním činnostem, např.masážní vaně či pásu, ortopedu aj. Hloubka dispozice brání přístupu denního světla. Řešením může být sklobetonová příčka 17

19 nebo nadsvětlík, vložení transparentní stěny mezi koupelnu a předsíň či ložnici. Což slouží nejen k orientaci uvnitř, ale i k signalizaci činnosti a přisvětlení zmíněné předsíně. Nejfrekventovanějším předmětem v koupelně je bezesporu umyvadlo. Kde to prostor dovolí, je vhodné navrhnout dvojumyvadlo, čímž se zabrání ranním frontám. Čistit zuby lze i synchronně. Hlavně ale s odkládací plochou přímo odlitou v umělém mramoru nebo deskou pro zapuštění umyvadla. Možné je i předsazení stěny pro instalace a tím vytvoření soklu na odkládání hygienických potřeb. Tak se dá zabránit následnému věšení polic na nově obložené stěny a vybavování různými mobilními skříňkami. Výrobci nabízejí i celé mobiliářové sestavy přímo na míru panelákových koupelen včetně zařizovacích předmětů. Vana nebo sprchový kout je otázka pro zvyklosti obyvatel. Výběr uspokojuje různé nároky a požadavky. Ve větších komfortnějších koupelnách je možné umístit obojí. Některé typy zástěn k vanám se mohou uzavřít i do tvaru sprchového koutu. Tvarové dispozice prostoru koupelny mohou řešit i asymetrické vany - rohové nebo ledvinovité. Lze tak získat místo pro umyvadlo i pohodlný přístup do instalační šachty. Dalším možným vybavením koupelny je záchodová mísa. Ta dle normy může být umístěna uvnitř koupelny pouze za předpokladu, že je v bytě ještě jedno WC. Pokud není, pak byt nesmí mít více jak 2 obytné místnosti. Mísa se doporučuje závěsná pro snadný úklid podlahy, se skrytou nádržkou v instalační stěně, která může být využita i pro napojení pračky. Současně vytváří odkládací sokl. Nadstandardem se může zdát bidet a překvapivě pisoár. Přesto se v požadavcích klientů objevují. Při řešení samostatného záchodu je třeba dodržet minimální rozměry dle citované normy : 90 x110 cm při otevírání dveří směrem ven a 90 x 150 cm při otevírání směrem dovnitř. V případě závěsných splachovacích nádržek je nutno přidat na délku v prvním případě 10 a ve druhém 5 cm. Otevírají-li se dveře v podélné straně místnosti, pak platí rozměr 90 x 150 cm. Upřednostňuje se otevírání směrem ven. Velkou pomocí jsou posuvné dveře ve vlastním pouzdru uvnitř nebo vně prostoru. Nezbytností v současném prostoru záchodu je malé umyvadlo alespoň se studenou vodou a ruční bidetová sprcha. Odstraněnou umakartovou konstrukci lze nahradit různými materiály. Pálená cihla budovu často příliš zatěžuje. Mnohem lehčí jsou tvárnice z pórobetonu nebo sádrokarton - ten má navíc tu přednost, že odpadá mokrý proces stavění a tím i vyšší časová náročnost. Velice oživující jsou sklobetonové tvárnice nebo skleněné tabule, které dají šanci prosvětlit prostor koupelny směrem z ložnice, chodby či 18

20 vstupu i kuchyně. Pátá stěna strop si může dovolit snížení podhledu pro uložení elektroinstalace, odvětrání a zapuštění svítidel. Před položením obkladů je třeba navrhnout všechny odkladové plochy, držáky ručníků a toaletního papíru, které vyžadují pevné zabudování. Pro sušení vyhoví i elektrické sušáky ve tvaru žebříků. Všechny doplňky by měly ladit v materiálu i barvě. Dalšími chybějícími prostory v bytě jsou určitě místnost pro žehlení a praní tzv.domácí práce a pracovna. Pracovní kout lze při dobré vůli najít v otevřeném obytném prostoru i v uvolněné ploše ložnice. Pokud to dispozice dovolí, najde se kout nebo nika, kde může vzniknout návštěvám utajené centrum pro likvidaci špinavého prádla, případně i pro úklid. V blízkosti loggie či balkonu jistě ideální. Tím lze koupelnu zasvětit pouze relaxaci těla. bydlení pro imobilní Speciální prostorové uspořádání bytu vyžadují úpravy pro imobilní obyvatele, tzn. pohybující se na invalidním vozíku, ale i starších obyvatel se zhoršenou mobilitou.spolupráce a rada architekta je k zajištění pohodlného bydlení této specifické skupiny uživatelů nezbytná. Zásadní je zajistit bezkolizní a bezpečný pohyb vozíku ve všech prostorách bytu, osazením vhodných zařizovacích předmětů umožnit především činnosti spojené s vařením a osobní hygienou. V praxi to znamená volit vhodný byt s bezbariérovým přístupem, ať už po rampě, nebo výtahem, vyjmout dveřní prahy, případně rozšířit vstupy a průchody na 90 cm. Výrobci kuchyní nabízejí sestavy s výsuvnými deskami a konzolami horních skříněk i pro obsluhu sedících osob, v koupelnách je důležité správné umístění madel, výškové osazení záchodové mísy a umyvadla. Místo vany je vhodnější instalace sprchového koutu se sklopným sedátkem bez doplnění vaničkou, ale vyspádováním podlahy k odtoku vody. Odpad je možno řešit případně v podhledu spodního bytu, samozřejmě kde to konkrétní situace dovolí. Dle vyhl. MMR č.369 ze dne 4.října 2001 musí hygienická zařízení pro osoby pohybující se na vozíku splňovat následující kriteria: - nejmenší rozměry u novostaveb 160 x 180 cm, u dokončených staveb 140 x 140 cm, v prostoru WC musí být umyvadlo - dveře min.šířky 80 cm otevíravé ven, z vnitřní strany vodorovné madlo, všechny ovládací prvky ve výšce cm V případě zařizování kuchyní lze využít přímo speciální nabídky trhu. Pracovní plochy se mohou snížit z běžné výšky cm na 68,5 cm, všechny police musí 19

ZS 2016/ BYDLENÍ BYT JAKO FUNKČNÍ PROSTOR. Petr LÉDL KATEDRA ARCHITEKTURY. 1 Bydlení 2

ZS 2016/ BYDLENÍ BYT JAKO FUNKČNÍ PROSTOR. Petr LÉDL KATEDRA ARCHITEKTURY. 1 Bydlení 2 ZS 2016/ BYDLENÍ Petr LÉDL KATEDRA ARCHITEKTURY BYT JAKO FUNKČNÍ PROSTOR 1 ZÁKLADNÍ POJMY BYT soubor místností, popřípadě jedna obytná místnost, který svým stavebně technickým uspořádáním a vybavením splňuje

Více

V rámci rekonstrukce bytového jádra nedojde ke změně dispozičního řešení bytové jednotky a nebude zasahováno do nosných konstrukcí objektu.

V rámci rekonstrukce bytového jádra nedojde ke změně dispozičního řešení bytové jednotky a nebude zasahováno do nosných konstrukcí objektu. PRŮVODNÍ A SOURNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: Název akce: rekonstrukce bytového jádra Adresa stavby: Machkova 1644, Praha 4 Opatov, 7.np, byt č.52 Stavebník: KrIstýna Šneidarová 1.1.ÚVOD Obsahem

Více

REDISPO. Klient Projektant Datum. REDISPO www.redispo.cz tel: +420 604 665 755 email: info@redispo.cz leden 2013 13012301

REDISPO. Klient Projektant Datum. REDISPO www.redispo.cz tel: +420 604 665 755 email: info@redispo.cz leden 2013 13012301 REDISPO STUDIE DISPOZIČNÍ ZMĚNY BYTU P. NOVÁKA, PRAHA 10 Klient Projektant Datum Číslo zakázky Jan Novák, Francouzská 65, Praha 10, tel: +420 777 777 077 email: jan.novak@gmail.com REDISPO leden 2013 13012301

Více

KVALITATIVNÍ STANDARD

KVALITATIVNÍ STANDARD Příloha č. 2 KVALITATIVNÍ STANDARD BYTOVÉ OBJEKTY A, B OBYTNÝ SOUBOR KOLOVRATY OBSAH A) Konstrukce a povrchové úpravy B) Stavební prvky C) Vybavení bytových jednotek Položka standard popis A) KONSTRUKCE

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE BYTOVÝCH JEDNOTEK A SPOLEČNÝCH PROSTOR

TECHNICKÁ SPECIFIKACE BYTOVÝCH JEDNOTEK A SPOLEČNÝCH PROSTOR TECHNICKÁ SPECIFIKACE BYTOVÝCH JEDNOTEK A SPOLEČNÝCH PROSTOR Budovy L, M, N, O Konstrukce budovy KONSTRUKCE základy a základová deska - železobeton nosné zdi železobeton nebo zdivo nenosné zdi a příčky

Více

OPTIMAL novinka. . plnohodnotné poschodí s plnou výškou. jednoduché m Kč Kč Kč EUROLINE 2016

OPTIMAL novinka. . plnohodnotné poschodí s plnou výškou. jednoduché m Kč Kč Kč EUROLINE 2016 OPTIMAL 1643 3 800 000 Kč 2 090 000 Kč 903 m 2 s garáží 1148 m 2 6798 m 3 1407 m 2 892 m 2 předpokl spotřeba energie za rok

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA A FOTODOKUMENTACE

TECHNICKÁ ZPRÁVA A FOTODOKUMENTACE TECHNICKÁ ZPRÁVA A OBSAH: 1. Účel objektu...2 2. Architektonické a dispoziční řešení...2 3. Kapacita, podlahová plocha...2 4. Stavebně technické a konstrukční řešení...2 5. Zhodnocení stávajícího stavu

Více

KVALITATIVNÍ STANDARD

KVALITATIVNÍ STANDARD KVALITATIVNÍ STANDARD RODINNÝCH DOMŮ PROJEKTU Písnice - Vrtilka OBSAH A) Konstrukce a povrchové úpravy B) Stavební prvky C) Vybavení RD Položka standard popis A) KONSTRUKCE A POVRCHOVÉ ÚPRAVY základy Betonové

Více

OPTIMAL 1539. novinka. 164.3 m 2. 4 600 000 Kč 2 720 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2004. POSCHODÍ [celková plocha 79.0 m 2 ]

OPTIMAL 1539. novinka. 164.3 m 2. 4 600 000 Kč 2 720 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2004. POSCHODÍ [celková plocha 79.0 m 2 ] 1643 m 2 [celková plocha 83 m 2 ] [celková plocha 790 m 2 ] s garáží 4 600 000 Kč 2 720 000 Kč praktický a pohodlný patrový dům s moderním vzhledem, vhodný i do města kompaktní tvar je předpokladem nižší

Více

Standardy. Projekt řadových rodinných domů č. 1-6 a 7-9 v Řevnicích

Standardy. Projekt řadových rodinných domů č. 1-6 a 7-9 v Řevnicích Standardy Projekt řadových rodinných domů č. 1-6 a 7-9 v Řevnicích je řešen jako řadové rodinné domy o třech sekcích vždy po třech domech, celkem devět řadových domů. Řadové domy jsou buď třípodlažní (1-6)

Více

Zastínění jihozápadní fasády budovy ÚMČ P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9

Zastínění jihozápadní fasády budovy ÚMČ P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9 P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9 Dokumentace pro provedení stavby Paré D Dokumentace objektu D.1 Technická zpráva Dokument: 179-5.D1 Razítko Datum: 4/2014 Obsah zprávy A Účel objektu 3 B Zásady

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA A FOTODOKUMENTACE

TECHNICKÁ ZPRÁVA A FOTODOKUMENTACE TECHNICKÁ ZPRÁVA A OBSAH: 1. Účel objektu...2 2. Architektonické a dispoziční řešení...2 3. Kapacita, podlahová plocha...2 4. Stavebně technické a konstrukční řešení...2 6. Fotodokumentace...3 STRANA 1

Více

POTENCIÁL BYDLENÍ V PANELOVÝCH DOMECH Úpravy bytových jader systému T06B

POTENCIÁL BYDLENÍ V PANELOVÝCH DOMECH Úpravy bytových jader systému T06B POTENCIÁL BYDLENÍ V PANELOVÝCH DOMECH Úpravy bytových jader systému T06B Ing. arch. Pavla Čechová školitel: doc. Ing. arch. Iva Poslušná, Ph.D. Ústav navrhování 1, FA VUT v Brně Abstrakt Příspěvek se zabývá

Více

bytových jednotek a společných prostor

bytových jednotek a společných prostor Technická specifikace bytových jednotek a společných prostor Budovy E1 a E2 Konstrukce budovy Kostra základy a základová deska železobeton obvodové a vnitřní nosné zdi železobeton zdi mezi byty železobeton

Více

STUDIE - DISPOZICE A FASÁDA - RD PRAHA - KUNRATICE

STUDIE - DISPOZICE A FASÁDA - RD PRAHA - KUNRATICE STUDIE - DISPOZICE A FASÁDA - RD PRAHA - KUNRATICE ZADAVATEL: Jiří Novotný Za Kovářským rybníkem, Praha AUTOR: Ing. arch. Naďa Richterová Zahořany 32, 411 48 Křešice DATUM: 14. 10. 2014 FORMÁT: 23 A4 1

Více

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře.

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

Zpráva z posouzení bytu

Zpráva z posouzení bytu Akce: Místo: Investor: Posouzení bytu a návrh řešení Krymská 227/29, Praha 10 - Vršovice Elena Vavilchenková Zpráva z posouzení bytu Vypracoval: Ing. Jiří Perlík, Datum: 1.7.2015 www.perlikprojekce.cz

Více

INFORMAČNÍ STŘEDISKO DOBŘÍŠ INTERIÉR INFORMAČNÍHO STŘEDISKA A PRODEJNY KNIH MÍROVÉ NÁM. 106, DOBŘÍŠ PROJEKT INTERIÉRU

INFORMAČNÍ STŘEDISKO DOBŘÍŠ INTERIÉR INFORMAČNÍHO STŘEDISKA A PRODEJNY KNIH MÍROVÉ NÁM. 106, DOBŘÍŠ PROJEKT INTERIÉRU 1 DOBŘÍŠ INFORMAČNÍ STŘEDISKO INTERIÉR INFORMAČNÍHO STŘEDISKA A PRODEJNY KNIH MÍROVÉ NÁM. 106, DOBŘÍŠ PROJEKT INTERIÉRU Investor: Město Dobříš, Mírové nám. 119, 263 01 Dobříš Vypracoval: Ing. arch. Jan

Více

CB ČESKÝ TĚŠÍN - MÍSTNOST PRO MLÁDEŽ NÁVRH INTERIÉRU - STUDIE

CB ČESKÝ TĚŠÍN - MÍSTNOST PRO MLÁDEŽ NÁVRH INTERIÉRU - STUDIE CB ČESKÝ TĚŠÍN - CB ČESKÝ TĚŠÍN 01 SEZNAM DOKUMENTACE: 01 SEZNAM DOKUMENTACE 02 AUTORSKÁ ZPRÁVA 03 CELKOVÝ VÝKRES STÁVAJÍCÍHO STAVU M 1:100 04 CELKOVÝ VÝKRES NAVRHOVANÉHO STAVU M 1:100 VARIANTA A 05,06

Více

Byt 4+1 v ulici U Jam 17 v Plzni Bolevci

Byt 4+1 v ulici U Jam 17 v Plzni Bolevci Příloha č. 1 Byt 4+1 v ulici U Jam 17 v Plzni Bolevci Příloha č. 2 Byt 4+1 v Rabštejnské ulici 21 v Plzni Bolevci Příloha č. 3 Byt 2+1+J+H v Turistické ulici 6 v Plzni Bolevci Příloha č. 4 Byt 3+1 v Kralovické

Více

TYPOLOGIE STAVEB A BYTOVÝCH DOMŮ

TYPOLOGIE STAVEB A BYTOVÝCH DOMŮ TYPOLOGIE úvod TYPOLOGIE STAVEB A BYTOVÝCH DOMŮ Typologie nauka o navrhování budov Cíl typologie vytvořit příjemné prostředí pro práci a odpočinek v budově Při navrhování objektu musíme respektovat požadavky:

Více

PRAKTIK 1515. novinka. 103.9 m 2. 2 990 000 Kč 1 820 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2015

PRAKTIK 1515. novinka. 103.9 m 2. 2 990 000 Kč 1 820 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2015 PRAKTIK 11 2 990 000 Kč 1 820 000 Kč 4 66 m 2 4834 m 3 1020 m 2 686 m 2 27 kwh/m 2 7840 m 40 jednoduchý, kompaktní a cenově dostupný dům vhodný zejména pro mladé rodiny navzdory malé zastavěné ploše má

Více

identifikační údaje kapacitní údaje

identifikační údaje kapacitní údaje pozemky chrustenice rd1 identifikační údaje název pozemky chrustenice, lokalita dolejší alej, rodinný dům typ 1 místo chrustenice, okres beroun pozemky č.1-10 investor GEISON REAL, a.s. Na výsluní 201/13

Více

Rekonstrukce nebytových prostor Městských Divadel Pražských (MDP) v objektu č.p. 700, Vodičkova 32 Architektonická studie 04 / 2014 vypracoval: Bc.

Rekonstrukce nebytových prostor Městských Divadel Pražských (MDP) v objektu č.p. 700, Vodičkova 32 Architektonická studie 04 / 2014 vypracoval: Bc. Rekonstrukce nebytových prostor Městských Divadel Pražských (MDP) v objektu č.p. 700, Vodičkova 32 Architektonická studie 04 / 2014 vypracoval: Bc. Jan Bárta SEZNAM PŘÍLOH 1. Průvodní zpráva 2. Půdorys

Více

obývací pokoj půdorys 1:25

obývací pokoj půdorys 1:25 OBÝVACÍ POKOJ zavěšená TV STROPNÍ SVÍTIDLO PŘISAZENÉ - čtvercové B obývací pokoj půdorys 1:25 krbová vložka taburet (oblý tvar) STROPNÍ SVÍTIDLO ZÁVĚSNÉ hranaté STROPNÍ SVÍTIDLO ZÁVĚSNÉ hranaté A stolek

Více

EKOLINE Kč Kč Kč EKOLINE 1237 RODINNÉ DOMY EUROLINE m m 3

EKOLINE Kč Kč Kč EKOLINE 1237 RODINNÉ DOMY EUROLINE m m 3 EUROLINE SLOVAKIA 2012 EKOLINE 1237 4 20 000 Kč 2 20 000 Kč -10 000 Kč POSCHODÍ [plocha 1000 m 2 ] [plocha 1097 m 2 ] předpokl spotřeba energie za rok komfortní moderní dům navržený v souladu s moderními

Více

Praha 10 - Pitkovice lokalita Májovková

Praha 10 - Pitkovice lokalita Májovková Praha 10 - Pitkovice lokalita Májovková Rodinný dům č. 54 / Progres 13-A var. 3 / 4+kk s garáží Progres 13-A var. 3 1/7 Praha 10 - Pitkovice lokalita Májovková Rodinný dům č. 54 / Progres 13-A var. 3 /

Více

Popis nemovitostí Oceňovaná nemovitost Byt č. 1391/27 (4+kk) Krakovská, Praha 1 - Nové Město zdroj informací: VÝPOČET POROVNÁVACÍ HODNOTY nemovitost č. 1 nemovitost č. 2 nemovitost č. 3 nemovitost č. 4

Více

EKOLINE 1237. 209.7 m 2. 4 500 000 Kč 2 720 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2012. 5 151.4 m 2 768.6 m 3

EKOLINE 1237. 209.7 m 2. 4 500 000 Kč 2 720 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2012. 5 151.4 m 2 768.6 m 3 EKOLINE 1237 4 00 000 Kč 2 720 000 Kč 114 m 2 7686 m 3 114 m 2 909 m 2

Více

Stavební úpravy ubytovacího bloku A na kolejích JAK

Stavební úpravy ubytovacího bloku A na kolejích JAK INVESTIČNÍ ZÁMĚR Stavební úpravy ubytovacího bloku A na kolejích JAK Datum zpracování: říjen / 2014 Zpracovatel: Zadavatel: Ing. Jiřina Dvořáková Mendelova univerzita v Brně Správa kolejí a menz Ing. Jana

Více

BYTOVÉ DOMY EUROLINE 23 PROJEKTŮ BYTOVÝCH DOMŮ RYCHLÉ DODÁNÍ PROJEKTŮ 4 32 BYTŮ V OBJEKTU

BYTOVÉ DOMY EUROLINE 23 PROJEKTŮ BYTOVÝCH DOMŮ RYCHLÉ DODÁNÍ PROJEKTŮ 4 32 BYTŮ V OBJEKTU BYTOVÉ DOMY EUROLINE 23 PROJEKTŮ BYTOVÝCH DOMŮ RYCHLÉ DODÁNÍ PROJEKTŮ 32 BYTŮ V OBJEKTU CENA PROJEKTU: 235 270 Kč 1 np np EUROLINE 200 CELKOVÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY: 15 667 90 Kč ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA 1m

Více

KVALITATIVNÍ STANDARD

KVALITATIVNÍ STANDARD Příloha č. 2 k SoSBK č.. KVALITATIVNÍ STANDARD RODINNÝCH DOMŮ PROJEKTŮ DOBŘEJOVICE, HOSTOUŇ, ŠKVOREC, VYSOKÝ ÚJEZD, HLUBOČINKA OBSAH A) Konstrukce a povrchové úpravy B) Stavební prvky C) Vybavení RD Položka

Více

Dokončení domu základní

Dokončení domu základní Svislé nosné konstrukce Obvodové konstrukce Stropy Střešní konstrukce Střešní krytina Vnitřní příčky Omítky vnitřní zděné Dokončení domu základní zděné, cihelné bloky 240 mm fasádní zateplovaní systém

Více

Průvodní a souhrnná technická zpráva

Průvodní a souhrnná technická zpráva Výstavba garáže Průvodní a souhrnná technická zpráva Stavebník : Pavel Krejčík A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1 Identifikační údaje 1.1 Účastníci výstavby Objednatel: Pavel Krejčík Jižní 207, Komárov Dodavatel: svépomocí

Více

B.Souhrnná technická zpráva

B.Souhrnná technická zpráva B.Souhrnná technická zpráva B.1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení B.1.1. Zhodnocení staveniště Jedná se o stávající objekt zámku obklopeného parkem, který se nachází v severní

Více

str. 1/9 Rekonstrukce mezonetového bytu Autorská zpráva k projektu

str. 1/9 Rekonstrukce mezonetového bytu Autorská zpráva k projektu str. 1/9 Rekonstrukce mezonetového bytu Autorská zpráva k projektu Koncepce Mezonetový byt na pražských Vinohradech vznikl adaptací podkroví bytového domu a propojením jednotlivých podkrovních prostor.

Více

PŘÍLOHA Č. 3 VÝZVY K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DROBNÝ PŘÍSPĚVEK. Popis investičního záměru drobného příspěvku

PŘÍLOHA Č. 3 VÝZVY K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DROBNÝ PŘÍSPĚVEK. Popis investičního záměru drobného příspěvku PŘÍLOHA Č. 3 VÝZVY K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DROBNÝ PŘÍSPĚVEK investičního záměru V 36 1.0 Stránka 1 z 7 Jedná se o popis investičního záměru, který slouží jako podklad pro zajištění hospodárnosti. Název

Více

Bilance zpevněných ploch a ploch zeleně na pozemku. Plocha pozemku p.č.k. 1261/75 1055 m 2. Zastavěná plocha 271 m 2. Zpevněné plochy 145 m 2

Bilance zpevněných ploch a ploch zeleně na pozemku. Plocha pozemku p.č.k. 1261/75 1055 m 2. Zastavěná plocha 271 m 2. Zpevněné plochy 145 m 2 Bilance zpevněných ploch a ploch zeleně na pozemku Plocha pozemku p.č.k. 1261/75 1055 m 2 Zastavěná plocha 271 m 2 Zpevněné plochy 145 m 2 Plocha bazén 24 m 2 Plocha zeleně 615 m 2 0 2 5 10 Koeficient

Více

MASIVNÍ ZATEPLENÍ, DŘEVĚNÁ EURO OKNA - TROJSKLA, LAMINÁTOVÉ PODLAHY, KUCHYŇSKÉ LINKY, VYSOKÝ STANDARD KOUPELEN A WC

MASIVNÍ ZATEPLENÍ, DŘEVĚNÁ EURO OKNA - TROJSKLA, LAMINÁTOVÉ PODLAHY, KUCHYŇSKÉ LINKY, VYSOKÝ STANDARD KOUPELEN A WC - BYDLENÍ V KLIDNÉ ČÁSTI MĚSTA V BLÍZKOSTI CENTRA - JEDNOTNÁ KONCEPCE BYTOVÉHO CELKU - 100 BYTŮ S TERASAMI /OD 28 M 2 DO 117 M 2 / - 97 KRYTÝCH A VENKOVNÍCH PARKOVACÍCH STÁNÍ - ZDĚNÁ STAVBA TŘÍDY B MASIVNÍ

Více

Použitá technologie pro výstavbu RD :

Použitá technologie pro výstavbu RD : Použitá technologie pro výstavbu RD : ZÁKLAKOVÁ KONSTRUKCE : - Z dvoustupňových pasu. Spodní stupen z monolitického betonu, betonovaný přímo do výkopu bez bednění ZDIVO : - Pasy ze ztraceného bednění FACE-BLOCK

Více

Konstrukční řešení. Úprava povrchů vnějších. Úprava povrchů vnitřních

Konstrukční řešení. Úprava povrchů vnějších. Úprava povrchů vnitřních Konstrukční řešení základy nosné svislé konstrukce vodorovné konstrukce obvodové zdivo mezibytové zdivo příčky monolitické, železobetonová deska monolitické železobetonové zděné z keramického materiálu

Více

lokalita Metropole Praha 5 - Zličín Byt č. 246 / bytový dům R / 5. patro Základní informace 5.408.188 Kč vč. DPH Celková cena ALL INCLUSIVE:

lokalita Metropole Praha 5 - Zličín Byt č. 246 / bytový dům R / 5. patro Základní informace 5.408.188 Kč vč. DPH Celková cena ALL INCLUSIVE: Praha 5 Zličín lokalita Metropole Byt č. 246 / bytový dům R / 5. patro Základní informace Celková cena ALL INCLUSIVE: 5.408.188 Kč vč. DPH (4.702.772 Kč bez DPH) Cena vnitřní užitné plochy: 44.400 Kč/m2

Více

lokalita Javorová čtvrť

lokalita Javorová čtvrť Praha 10 - Horní Měcholupy lokalita Javorová čtvrť Byt č. 163 / bytový dům F / 12. patro Základní informace Celková cena ALL INCLUSIVE: 5.122.224 Kč vč. DPH (4.454.108 Kč bez DPH) Cena vnitřní užitné plochy:

Více

PREZENTACE NÁVRH DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ BYTU ANNA DVOŘÁKOVÁ

PREZENTACE NÁVRH DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ BYTU ANNA DVOŘÁKOVÁ PREZENTACE NÁVRH DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ BYTU ANNA DVOŘÁKOVÁ ÚVOD Vážená paní Nováková, otevíráte návrh možných dispozičních úprav vašeho bytu. Zamyšlení nad kvalitním řešením dispozice daného prostoru patří

Více

lokalita Metropole Praha 5 - Zličín Byt č. 81 / bytový dům Q / 3. patro Základní informace 5.638.421 Kč vč. DPH Celková cena ALL INCLUSIVE:

lokalita Metropole Praha 5 - Zličín Byt č. 81 / bytový dům Q / 3. patro Základní informace 5.638.421 Kč vč. DPH Celková cena ALL INCLUSIVE: Praha 5 Zličín lokalita Metropole Byt č. 81 / bytový dům Q / 3. patro Základní informace Celková cena ALL INCLUSIVE: 5.638.421 Kč vč. DPH (4.902.975 Kč bez DPH) Cena vnitřní užitné plochy: 36.900 Kč/m2

Více

Polyfunkční dům Nároží 3.NP 9.NP Standardní vybavení bytových jednotek

Polyfunkční dům Nároží 3.NP 9.NP Standardní vybavení bytových jednotek Polyfunkční dům Nároží 3.NP 9.NP Standardní vybavení bytových jednotek Stránka 1 z 6 Konstrukce Základy-vrtané piloty,železobetonové patky a pasy Svislé nosné konstrukce-železobetonový nosný skelet,vyzdívky-

Více

RODINNÉ DOMY 47 MODERNÍCH RODINNÝCH DOMŮ

RODINNÉ DOMY 47 MODERNÍCH RODINNÝCH DOMŮ RODINNÉ DOMY 47 MODERNÍCH RODINNÝCH DOMŮ TYPOVÉ DOMY DEKHOME VÝBĚR DOMU Volba vhodného a plně vyhovujícího domu je s jistotou jednou ze starostí z kategorie těch příjemných. Na druhou stranu se však

Více

NOVINKY 2012 EUROLINE 21 NOVÝCH DOMŮ NEJNOVĚJŠÍ TRENDY V BYDLENÍ VYSOKÁ ÚSPORNOST

NOVINKY 2012 EUROLINE 21 NOVÝCH DOMŮ NEJNOVĚJŠÍ TRENDY V BYDLENÍ VYSOKÁ ÚSPORNOST NOVINKY 2012 EUROLINE 21 NOVÝCH DOMŮ NEJNOVĚJŠÍ TRENDY V BYDLENÍ VYSOKÁ ÚSPORNOST EUROLINE SLOVAKIA 2012 6 250 000 Kč 3 750 000 Kč AKTIV BASE 3 500 000 Kč 2 250 000 Kč AKTIV BASE -128 000 Kč -78 000 Kč

Více

PROSTORY PRO HYGIENU (ČÁST 2)

PROSTORY PRO HYGIENU (ČÁST 2) PROSTORY PRO HYGIENU (ČÁST 2) OSOBNÍ HYGIENA v bytě - KOUPELNA NÁVRH SE ŘÍDÍ NORMOU ČSN 73 4301 Obytné budovy KAŽDÝ BYT: MIN. 1 KOUPELNA + 1 WC MÍSA BYT S 1-2 OBYT.MÍSTNOSTMI - LZE JEDINÉ WC UMÍSTIT DO

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY UČEBNY na parc.č. 110 v k.ú. Bludovice

STAVEBNÍ ÚPRAVY UČEBNY na parc.č. 110 v k.ú. Bludovice STAVEBNÍ ÚPRAVY UČEBNY na parc.č. 110 v k.ú. Bludovice D1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavebník : SŠ - Prostřední Suchá Vypracoval: Ing. Martin Štorkán Stupeň PD : DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Číslo PD : 201501

Více

Obecný popis rodinného domu EDC

Obecný popis rodinného domu EDC Obecný popis rodinného domu EDC Popis domu KLASIK EKONOMY HOLODUM Projektová dokumentace pro st.povolení/realizační Projektová dokumnetace skutečného provedení Vyřízení stavebního povolení/ohlášení stavby

Více

Viladům Sv. Václav Václavské předměstí Písek

Viladům Sv. Václav Václavské předměstí Písek Viladům Sv. Václav Václavské předměstí Písek Objevte komfort bydlení ve městě s volností výhledů do okolní krajiny. 1 POPIS PROJEKTU Představujeme Vám nově dokončený projekt viladomu Sv. Václav, jenž v

Více

Polyfunkční dům Nároží 3.NP 9.NP Standardní vybavení bytových jednotek Stránka 1 z 6 Konstrukce

Polyfunkční dům Nároží 3.NP 9.NP Standardní vybavení bytových jednotek Stránka 1 z 6 Konstrukce Polyfunkční dům Nároží 3.NP 9.NP Standardní vybavení bytových jednotek Stránka 1 z 6 Konstrukce Základy-vrtané piloty,železobetonové patky a pasy Svislé nosné konstrukce-železobetonový nosný skelet,vyzdívky-

Více

AKTUAL 920. 87.6 m 2. 2 630 000 Kč 1 820 000 Kč 26 870 Kč Všechny ceny jsou s DPH EUROLINE 2009

AKTUAL 920. 87.6 m 2. 2 630 000 Kč 1 820 000 Kč 26 870 Kč Všechny ceny jsou s DPH EUROLINE 2009 876 m 2 PŘÍZEMÍ [celková plocha m 2 ] [celková plocha 32 m 2 ] s přístřeškem 2 630 000 Kč 1 820 000 Kč malá, vhodné na malé a úzké parcely rozdělená denní a noční část přízemí je tvořené velkoprostorem

Více

Průvodní zpráva. Identifikační údaje. Urbanistické řešení. Architektonické řešení. Obytný soubor na ulici Pastviny v Brně - Komíně.

Průvodní zpráva. Identifikační údaje. Urbanistické řešení. Architektonické řešení. Obytný soubor na ulici Pastviny v Brně - Komíně. Průvodní zpráva Identifikační údaje Obytný soubor na ulici Pastviny v Brně - Komíně Urbanistické řešení Kontext lokality Městská část Komín se nachází v severozápadní části města Brna. Komín je původně

Více

_ Arbelas plus s.r.o., Kralická 1069/15, Praha 10 - Strašnice _bytový dům Koněvova _ studie interiéru

_ Arbelas plus s.r.o., Kralická 1069/15, Praha 10 - Strašnice _bytový dům Koněvova _ studie interiéru _ Arbelas plus s.r.o., Kralická 069/5, Praha 0 - Strašnice _bytový dům Koněvova _ interiéru ateliér: web / mail: 7.206 _boq architekti s.r.o. _www.boqarchitekti.cz / atelier@boqarchitekti.cz _ing. arch.

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ, ul. CYRILOMETODĚJSKÁ 754/6 VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ Místo: Třebíč Investor: Město Třebíč Vypracoval: Staprom CZ, spol. s r.o,

Více

ÚVOD. 1.6 CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ Celkové provozní řešení objektu se nemění. Objekt slouží pro účely rehabilitace v ústavu sociální péče.

ÚVOD. 1.6 CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ Celkové provozní řešení objektu se nemění. Objekt slouží pro účely rehabilitace v ústavu sociální péče. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

STANDARDY BYTOVÝ DŮM U STARÉ ELEKTRÁRNY. Společné části domu

STANDARDY BYTOVÝ DŮM U STARÉ ELEKTRÁRNY. Společné části domu STANDARDY BYTOVÝ DŮM U STARÉ ELEKTRÁRNY Společné části domu - domácí telefon s elektrickým vrátným na hlavních vstupních dveřích - poštovní schránky - čistící zóny - elektricky ovládána vjezdová brána

Více

Akce : STAVEBNÍ ÚPRAVY WC V KULTURNÍM DOMĚ. Investor : Obec Libice nad Cidlinou, Husova 4, Libice nad Cidlinou

Akce : STAVEBNÍ ÚPRAVY WC V KULTURNÍM DOMĚ. Investor : Obec Libice nad Cidlinou, Husova 4, Libice nad Cidlinou Akce : STAVEBNÍ ÚPRAVY WC V KULTURNÍM DOMĚ Místo stavby : Libice nad Cidlinou čp.35, poz.18/1 Investor : Obec Libice nad Cidlinou, Husova 4, 289 07 Libice nad Cidlinou Stupeň : Projektová dokumentace Z.č.

Více

Ponavia rezidence má energetické hodnocení třídy A. Byty v projektu jsou mimořádně úsporné.

Ponavia rezidence má energetické hodnocení třídy A. Byty v projektu jsou mimořádně úsporné. Katalog standardů Ponavia rezidence má energetické hodnocení třídy A. Byty v projektu jsou mimořádně úsporné. Budova je vyzděna z vápenopískových cihel Kalksandstein, které se používají pro stavby pasivních

Více

EKOkonstrukce, s.r.o. U Elektrárny 4021/4B 695 01 H o d o n í n

EKOkonstrukce, s.r.o. U Elektrárny 4021/4B 695 01 H o d o n í n EKOkonstrukce, s.r.o. U Elektrárny 4021/4B 695 01 H o d o n í n Rodinný dům ZERO1 Počet místností 3 + kk Zastavěná plocha 79,30 m 2 Obytná plocha 67,09 m 2 Energetická třída B Obvodové stěny akrylátová

Více

Praha 10 - Pitkovice lokalita Májovková

Praha 10 - Pitkovice lokalita Májovková Praha 10 - Pitkovice lokalita Májovková Rodinný dům č. 38 / Progres 16-A var. 1 / 4+kk s garáží Progres 16-A var. 1 Základní informace Celková cena ALL INCLUSIVE Příplatkové položky 6.797.892 Kč vč. DPH

Více

DUAL m Kč Všechny ceny jsou s DPH EUROLINE A + B obytné místnosti. 2 x 5 zastavěná plocha

DUAL m Kč Všechny ceny jsou s DPH EUROLINE A + B obytné místnosti. 2 x 5 zastavěná plocha DUAL 1523 ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA KLÍČ 6 970 000 Kč ROZPOČTOVÉ NÁKLADY ZA MATERIÁL 3 830 000 Kč A + B 2 x 5 882 + 880 m 2 obestavěný prostor 6638 + 6605 m 3 celková užitková plocha 2 x 1360 m 2 celková obytná

Více

VILA 1552. novinka. 186.3 m 2 / 283.8 m 2. 3 330 000 Kč. 26 870 Kč EUROLINE 2015. 2-podl. verz./3-podl. verz. obytné místnosti

VILA 1552. novinka. 186.3 m 2 / 283.8 m 2. 3 330 000 Kč. 26 870 Kč EUROLINE 2015. 2-podl. verz./3-podl. verz. obytné místnosti 1863 m 2 / 2838 m 2 PŘÍZEMÍ [celková plocha 913 m 2 ] POSCHODÍ 3np ALT [celková plocha 910 m 2 ] POSCHODÍ 2np [celková plocha 950/1015 m 2 ] 2-podl verz 3-podl verz 6 900 000 Kč 4 240 000 Kč 2-podl verz/3-podl

Více

JEDNODUCHÉ BYDLENÍ VÍKENDOVÁ CHATA - HORNÍ ZÁLEZLY JAN HARCINÍK, ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY, NAUKA O STAVBÁCH, 2. SEMESTR

JEDNODUCHÉ BYDLENÍ VÍKENDOVÁ CHATA - HORNÍ ZÁLEZLY JAN HARCINÍK, ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY, NAUKA O STAVBÁCH, 2. SEMESTR JEDNODUCHÉ BYDLENÍ VÍKENDOVÁ CHATA - HORNÍ ZÁLEZLY JAN HARCINÍK, ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY, NAUKA O STAVBÁCH, 2. SEMESTR Víkendová chata, Horní Zálezly 10, okres Ústí nad Labem Projekt: Stavitel: ing.

Více

STANDARDY APARTMÁNY DOLNÍ MORAVA

STANDARDY APARTMÁNY DOLNÍ MORAVA STANDARDY APARTMÁNY DOLNÍ MORAVA Společné části domu: - Domácí telefon s elektrickým vrátným, elektrický zámek - částečně zděná - drátěná sklepní kóje, pletivo - pozink - dlažba ve spol. prostorách a klepech

Více

Luxusní byt 8+2, 371 m2 v Praze - Hradčanech

Luxusní byt 8+2, 371 m2 v Praze - Hradčanech Luxusní byt 8+2, 371 m2 v Praze - Hradčanech Ev. č. Cena Poznámka k ceně 092-101-300283 15 000 000 CZK nejnižší podání Fotografie Popis Ukazatel energetické náročnosti budovy Energetická náročnost budovy

Více

lokalita Rezidence Bělohorská

lokalita Rezidence Bělohorská Praha 6 Břevnov lokalita Rezidence Bělohorská Byt č. 8 / bytový dům A / 1. patro Základní informace Celková cena ALL INCLUSIVE: 5.836.810 Kč vč. DPH Cena vnitřní užitné plochy: 53.900 Kč/m2 vč. DPH Příplatkové

Více

_ Arbelas plus s.r.o., Kralická 1069/15, Praha 10 - Strašnice _bytový dům Koněvova _ studie interiéru

_ Arbelas plus s.r.o., Kralická 1069/15, Praha 10 - Strašnice _bytový dům Koněvova _ studie interiéru _ Arbelas plus s.r.o., Kralická 069/5, Praha 0 - Strašnice _bytový dům Koněvova _ interiéru ateliér: web / mail: 7.06 _boq architekti s.r.o. _www.boqarchitekti.cz / atelier@boqarchitekti.cz _ing. arch.

Více

stěny z dřevěného nosného systému + sádrokartonové opláštění / sádrokartonové příčky

stěny z dřevěného nosného systému + sádrokartonové opláštění / sádrokartonové příčky DOMY S GARANTOVANOU CENOU Dodávka domu na klíč Co je započítáno v ceně domu Projektové práce typový projekt rodinného domu projekt osazení objektu na pozemek projekt napojení objektu na inženýrské sítě

Více

lokalita Javorová čtvrť

lokalita Javorová čtvrť Praha 10 Horní Měcholupy lokalita Javorová čtvrť Byt č. 240 / bytový dům H / 8. patro Základní informace Celková cena ALL INCLUSIVE: 2.454.426 Kč vč. DPH (2.028.451 Kč bez DPH) Cena vnitřní užitné plochy:

Více

Bytový dům TÁBORITSKÁ

Bytový dům TÁBORITSKÁ Bytový dům TÁBORITSKÁ ihned k nastěhování O PROJEKTU Bytový dům Táboritská se nachází na Praze 3, v ulici Táboritská. Dům prošel kompletní rekonstrukcí a nástavbou dvou podlaží. V domě se nachází 19 bytových

Více

PROJEKT. p. Matějková - byt

PROJEKT. p. Matějková - byt PROJEKT p. Matějková - byt p. MATĚJKOVÁ - byt Při návrhu bytu jsme používali převážně neutrální tóny (béžová, hnědá, bílá, šedá) doplněné barevnými detaily a barevnou výmalbou. Zastáváme názor, že tímto

Více

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ Proč budujeme pasivní dům? 1. Hlavním důvodem je ověření možností dosažení úrovně tzv. téměř nulových budov podle evropské směrnice EPBD II. Co je téměř nulový

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ TITULNÍ LIST 1 OBSAH : Identifikační údaje... 3 Základní údaje... 3 Úvod... 3 Popis stavby rozsah stavebních úprav... 3 Podklady pro zpracování... 4 Právní

Více

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ SOUSEDNÍ DŮM p.č.2647 300 6780 300 3050 400 420 700 660 SPÍŽ ZBOURÁNÍ SPÍŽE, POROBETONOVÉ ZDIVO, PLECHOVÁ KRYTINA KUCHYNĚ 4060 300 VYBOURÁNÍ OTVORU DO NOSNÉ STĚNY, VTAŽENÍ OCELOVÝCH I PROFILŮ DO NADPRAŽÍ,

Více

Standard - dodávka k dokončení

Standard - dodávka k dokončení Standard - dodávka k dokončení Přehled obsadu standardu stavby k dokončení pro dřevostavby s garantovanou cenou. Co je započítáno v ceně domu Projektové práce typový projekt rodinného domu projekt osazení

Více

Dokument: Směrnice pro stavební úpravy v bytových jednotkách v domě Haškova 5-15, Příloha 1

Dokument: Směrnice pro stavební úpravy v bytových jednotkách v domě Haškova 5-15, Příloha 1 Dokument: Směrnice pro stavební úpravy v bytových jednotkách v domě Haškova 5-15, Příloha 1 Jde o prohlášení Převodce (Nový domov SBD) o tom co je převedeno na Nabyvatele (člen SBD), do jeho vlastnictví

Více

Standard energetickyúsporné domy

Standard energetickyúsporné domy 1) PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Vlastní projektovou dokumentaci pro stavební povolení včetně umístění domu na pozemku a inženýrské sítě řeší za příplatek externí projekční kanceláře spolupracující s firmou Flexibuild,

Více

Barevná oáza s přírodními motivy

Barevná oáza s přírodními motivy návštěva autor Jan Chára snímky Jiří Ernest Barevná oáza s přírodními motivy V obytném prostoru se realizují v podstatě všechny základní potřeby člověka a prostředí bytu také svého uživatele výrazně ovlivňuje.

Více

Průvodní zpráva. Název stavby : MIKS Krnov, nám. Míru 1/14 - rekonstrukce části 1.NP na dílnu

Průvodní zpráva. Název stavby : MIKS Krnov, nám. Míru 1/14 - rekonstrukce části 1.NP na dílnu Průvodní zpráva Název stavby : MIKS Krnov, nám. Míru 1/14 - rekonstrukce části 1.NP na dílnu Objednatel : Městské informační a kulturní středisko Krnov, nám. Míru 1/14, 794 01 Krnov IČ: 00601179 Krnov,

Více

Při rekonstrukci se našel prostor na pracovní kout

Při rekonstrukci se našel prostor na pracovní kout Při rekonstrukci se našel prostor na pracovní kout Bez ohledu na to, zda máme byt v paneláku, v nové výstavbě, či ve starším zděném domě, jedním z nejčastějších problémů, se kterými se v menších bytech

Více

Konstrukční řešení. Úprava povrchů vnějších. Nová Valcha III.fáze Standardy provedení. Bytové domy 1/6. základy. podlaha 1.NP. podlaha 2.

Konstrukční řešení. Úprava povrchů vnějších. Nová Valcha III.fáze Standardy provedení. Bytové domy 1/6. základy. podlaha 1.NP. podlaha 2. Nová Valcha III.fáze Standardy Bytové domy Konstrukční řešení základy betonové monolitické pasy podlaha 1.NP železobetonová deska, Elastek 40, pěnový polystyren EPS 100 Stabil, bet. mazanina podlaha 2.NP

Více

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU ČERNOŠICE

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU ČERNOŠICE NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU ČERNOŠICE D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ Datum: únor 2015 Počet stran: 6 Stránka 1 Identifikační údaje Údaje o stavbě Název stavby: Novostavba rodinného domu Místo stavby Černošice -

Více

Valašské Klobouky - ul. Luční 8/2016

Valašské Klobouky - ul. Luční 8/2016 Valašské Klobouky - ul. Luční 8/2016 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: H&B stavreal, s.r.o. IČ:277 51 309 Újezd 390, 763 25 Újezd Radek Hlavička, 777 092 415 info@hbstavreal.cz www.hbstavreal.cz PARTNEŘI PROJEKTU:

Více

Byt. mladého muže. Oslovil nás čtenář, kterému je 29 let, pracuje. proměny bytu

Byt. mladého muže. Oslovil nás čtenář, kterému je 29 let, pracuje. proměny bytu proměny bytu Byt Text a vizualizace: Kateřina Mlejnková mladého muže Do redakce dochází stále více žádostí od lidí, kteří se rozhodli renovovat svůj byt, abychom jim poradili při jejich úvahách o rekonstrukci

Více

DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY

DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY 1 PRINCIP SYSTÉMU DEKPANEL D Vnější tepelněizolační vrstva brání prostupu tepla stěnou a zajišťuje příjemné vnitřní prostředí v interiéru.

Více

FOJTOVI BYT ing.arch. Jan Novotný 08-10/2015 PRAHA

FOJTOVI BYT ing.arch. Jan Novotný 08-10/2015 PRAHA FOJTOVI BYT ing.arch. Jan Novotný 08-10/2015 PRAHA - stavební část m1:50 MĚŘÍTKO 1:50 nový podhled s.v. : 2400 umístění bodových světel 1.01, 1.02, 1.03 5 240 150 2 580 1 680 SDK podhled 2400 SDK podhled

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1/URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ Zhodnocení staveniště: Budova centra postižených byla postavena v roce 1928. Postupně došlo k několika změnám, byly

Více

ul. Obramovická 700/15, Praha 12 - Kamík Parcela č. p. č. 345/97 (zastavěná plocha a nádvoří), k.ú. Kamýk

ul. Obramovická 700/15, Praha 12 - Kamík Parcela č. p. č. 345/97 (zastavěná plocha a nádvoří), k.ú. Kamýk A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje stavby Název stavby: Číslo parcely: Vlastník objektu: Investor: REKONSTRUKCE BYTOVÉHO JÁDRA ul. Obramovická 700/15, 142 00 Praha 12 - Kamík Parcela č. p. č. 345/97

Více

Rekonstrukce bytu Praha Řepy

Rekonstrukce bytu Praha Řepy Rekonstrukce bytu Praha Řepy Realizace: (ideálně) březen-duben 2014 Současný stav Panelový byt 3+1(kk) 72m 2. Postaven kolem roku 1990. Původní jádro, nevyhovující dispozice Betonové nenosné příčky tloušťky

Více

PŘÍKLAD NAVRŽENÍ A ZAKRESLENÍ PŮDORYSU DLE ZADÁNÍ modulová koordinace

PŘÍKLAD NAVRŽENÍ A ZAKRESLENÍ PŮDORYSU DLE ZADÁNÍ modulová koordinace PŘÍKLAD NAVRŽENÍ A ZAKRESLENÍ PŮDORYSU DLE ZADÁNÍ modulová koordinace Zadání např. NÁVRH PŮDORYSU: Uvažujeme výstavbu z keramického stavebního systému Porotherm: zdivo, překlady nad otvory, stropy (podrobnosti

Více

TĚLOCVIČNA SK SPARTAK CHRASTAVA - STUDIE REKONSTRUKCE Sportovní projekty s.r.o. 3/2o14

TĚLOCVIČNA SK SPARTAK CHRASTAVA - STUDIE REKONSTRUKCE Sportovní projekty s.r.o. 3/2o14 TĚLOCVIČNA SK SPARTAK Obsah: 1) Identifikační údaje 2) Souhrnná zpráva 3) Situace 1:500 4) Půdorys 1.N.P. 1:150 5) Půdorys 2.N.P. 1:150 6) Řezy 1:200 7) Pohledy 1:200 8) Vizualizace 1) Identifikační údaje

Více

Srovnávací tržní analýza

Srovnávací tržní analýza Srovnávací tržní analýza 1/6 Srovnávací tržní analýza Ladislav Jandáček ladislav.jandacek@re-max.cz +420 727 832 834 Klient : Potanková Jaroslava Nemovitost : Prodej bytové jednotky Adresa : Čimická 2

Více

DOKUMENTACE. ZASKLENÍ LODŽIÍ (panelový obytný objekt typu T-06B) THERMALUX BEZRÁMOVÝ. Mandysova Hradec Králové. Vlastníci bytových jednotek

DOKUMENTACE. ZASKLENÍ LODŽIÍ (panelový obytný objekt typu T-06B) THERMALUX BEZRÁMOVÝ. Mandysova Hradec Králové. Vlastníci bytových jednotek DOKUMENTACE NÁZEV AKCE : ZASKLÍVACÍ SYSTÉM : OBJEKT : INVESTOR : ZASKLENÍ LODŽIÍ (panelový obytný objekt typu T-06B) THERMALUX BEZRÁMOVÝ Mandysova 1301 1308 Hradec Králové Vlastníci bytových jednotek ZHOTOVITEL

Více

DOMINANT 741. 194.8 m 2. 5 190 000 Kč 3 330 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2007

DOMINANT 741. 194.8 m 2. 5 190 000 Kč 3 330 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2007 1948 m 2 5 190 000 Kč 3 330 000 Kč 140 m 2 8431 m 3 1720 m 2 1112 m 2 780 m 38 předností domu jsou velké pokoje v podkroví poloha kuchyně umožňuje dobré optické a provozní propojení s obývacím pokojem

Více

LINIA 1061. . velké vikýře zvyšují komfort v ložnicích. balkon z rodičovské. 4 000 000 Kč 2 250 000 Kč možnost doobjednat.

LINIA 1061. . velké vikýře zvyšují komfort v ložnicích. balkon z rodičovské. 4 000 000 Kč 2 250 000 Kč možnost doobjednat. LINIA 1061 předpokl spotřeba energie za rok vhodný do řadové zástavby nebo jako dvojdům či samostatně stojící dům úzká dispozice vhodná na úzké parcely zasunutá terasa poskytuje soukromí v řadové zástavbě

Více

Obsah vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Obsah vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb Obsah vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb Poznámka: text kurzívou v závorce charakterizuje předmět paragrafového znění Úvodní ustanovení

Více