ročník I BŘEZEN 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ročník I BŘEZEN 2011 www.mujes.cz"

Transkript

1 Rozpočet města na rok 2011 Rozpočet města bývá schvalován na prosincovém zasedání zastupitelstva. Pro rok 2011 se to nepodařilo, protože bylo ve hře příliš mnoho neznámých, nebyla dořešena otázka prodeje bytů, což mělo vliv na příjmovou stranu rozpočtu a nebyl schválen státní rozpočet, z něhož prostřednictvím rozpočtu kraje vycházíme při tvorbě. Na prosincovém zasedání zastupitelstva bylo tedy schváleno tzv. rozpočtové provizorium, tzn. že každý měsíc bylo možno čerpat výdaje ve výši 1/12 rozpočtu předcházejícího roku. Rozpočet města na rok 2011 tedy zastupitelstvo města schválilo až V následujících tabulkách jsou příjmy i výdaje uvedeny ve zjednodušené formě tak, jak se zveřejňují před jednáním zastupitelstva. Tabulka na str. 4 Předběžné výsledky hospodaření města za rok 2010 V roce 2010 jsme očekávali pokračování recese s malými prvky oživení ekonomiky. Předběžné výsledky hospodaření a plnění rozpočtu města za rok 2010 jsou adekvátní stavu ekonomiky, došlo k mírnému nárůstu hlavně daňových příjmů. Zatímco upravený rozpočet příjmů činí 426,8 mil. Kč, upravený rozpočet výdajů činí 471,5 mil. Kč a rozpočtovaný schodek hospodaření tedy činí - 44,7 mil. Kč, ve skutečnosti bylo dosaženo příjmů ve výši 429,6 mil. Kč, výdajů ve výši 450,8 mil. Kč a skutečný schodek hospodaření činí 21,2 mil. Kč. Konečný stav prostředků na bankovních účtech k je cca 47 mil. Kč. Konečný stav nesplacených úvěrů k témuž datu činí cca 98 mil. Kč. Ing. František Mrázek, vedoucí finančního odboru MěÚ Jeseník ročník I BŘEZEN 2011 V březnu to nevzdávejte Je březen vychází druhé číslo JesInfa. První roznos, který proběhl v polovině února, se tak úplně nepovedl. Někteří občané jej do své schránky nedostali. Přes opačné tvrzení distributora jsem jej ve své schránce skutečně také neměla. Těžko říci, jak masové toto nedoručení, případně zabalení mezi reklamy, bylo. Ale nevzdávejte přízeň tomuto bulletinu. Ani vy, které má informovat, ani vy, co jej pracně a dobře připravujete (díky!). Věřím, že tato forma přenosu informací je žádoucí a má smysl. Je březen měsíc knihy. Tato akce vznikla pod záštitou Ministerstva kultury a Svazu Československých spisovatelů a konala se poprvé v březnu Jejím cílem původně bylo, aby se kniha stala oblíbeným zdrojem zábavy i poučení a aby pronikala do všech koutů bývalého Československa. Dnes děti vyrůstají na televizi, internetu, DVD, dospělí místo četby dobré knihy hltají bulvár. Ale stále zůstalo mnoho těch, kdo nevymění úžasný zážitek z četby za tyto nové vymoženosti. Je to krásně návykové, čtěte dál a učte číst své děti. 8. březen je Mezinárodním dnem žen. Někdy sice bývá označován za socialistický svátek, ale ve skutečnosti je to mezinárodně uznávaný den stanovený k výročí stávky newyorských švadlen v roce V roce 1911 byl poprvé slaven v Německu, Rakousko-Uhersku, Švýcarsku, Dánsku a USA. Původně vyjadřoval úsilí o volební právo žen, od roku 1975 pak boj žen za spravedlnost, mír a rozvoj. Ať už je na tento svátek jakýkoliv názor, určitě by měl zůstat příležitostí koupit své babičce, mámě, manželce, přítelkyni či jiné drahé ženě svého života květinu a připomenout si hodnoty jako je úcta, vděčnost, láska. Dokončení na str. 3

2 Sčítání lidu, domů a bytů 2011 Ke dni 26. března 2011 se uskuteční na celém území České republiky sčítání lidu, domů a bytů Rozhodným okamžikem sčítání, tj. okamžikem k němuž se vztahují všechny zjišťovací údaje, je půlnoc z pátku 25. na sobotu 26. března Za každou osobu musí být vyplněn sčítací list osoby, za každou domácnost jeden bytový list a za každý dům určený k bydlení jeden domovní list. Podrobné informace o sčítání lidu, domů a bytů 2011 naleznete na adrese Elektronické sčítání Při SLDB 2011 mají sčítané osoby poprvé možnost vyplnit sčítací formuláře v elektronické podobě. MěÚ zabezpečí pro občany, kteří chtějí využít tuto možnost a nemají vlastní internet, přístup k internetovému připojení. Občané mohou využít připojení MěÚ, nastavenému jen pro tento účel, a to ve dnech až , a to každý den. Počítač s internetovým připojením bude k dispozici v budově sídla MĚSTSKÉ POL- ICIE v Jeseníku, ul. Dukelská 718 v 1. patře třeba zazvonit v přízemí na službu městské policie. Provozní doba tohoto místa je následující: Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle Občanům bude zajištěna bezpečnost osobních údajů. Opatření k bezpečnosti občanů Vzhledem k možnostem zneužití sčítání lidu kriminálními živly přijal Český statistický úřad řadu opatření k eliminaci tohoto nebezpečí. Jedná se o následující: Každá domácnost obdrží předem do své poštovní schránky letáček o sčítání a lístek s informací o jméně a příjmení sčítacího komisaře s jeho služebním číslem a termín první návštěvy k předání sčítacích formulářů, sčítací komisaři budou plnit svoji funkci většinou v uniformě České pošty (poštovní doručovatelé) a všichni budou mít velkou speciální brašnu tmavomodré barvy s výrazně žlutým nápisem Česká pošta, sčítací komisař musí být označen služebním průkazem sčítacího komisaře s fotografií, jménem a příjmením a služebním číslem a současně předloží svůj osobní průkaz, jméno a příjmení sčítacího komisaře bude uvedeno v seznamu na úřední desce městského úřadu, správnost jména a příjmení sčítacího komisaře lze ověřit na call centru telefonicky (bezplatná lina ), občan může požádat o návštěvu sčítacího komisaře v termínu, kdy s ním bude v bytě další osoba, občan není povinen vpouštět sčítacího komisaře do svého bytu či domu. V naléhavých případech se může občan Jeseníka obrátit na městskou policii, tel: 156. Dodatečné sečtení Pokud se ani do 10 kalendářních dnů po sčítání nepodaří sčítacímu komisaři formuláře doručit, je povinností povinné osoby si je vyzvednout nejpozději do 20 kalendářních dnů po rozhodném okamžiku (tj. do 14. dubna 2011) na kterémkoliv pracovišti ČSÚ, sběrném místě České pošty či na městském úřadu. Povinná osoba sčítací formuláře vyplní a odevzdá sčítacímu komisaři nebo je zašle obálkou s adresou P. O. Boxu ČSÚ, popř. je zašle elektronicky. Termín odevzdání je 19. dubna Došetřování V období od 19. do 30. května 2011 bude probíhat došetřování údajů v domácnostech, které neodevzdaly žádný vyplněný sčítací formulář, přestože tyto od komisařů převzaly. Došetřování provedou při opakované návštěvě domácností vybraní sčítací komisaři České pošty a ČSÚ. 2

3 Přehled termínů hlavních fází přípravy a provedení sčítání Činnost Zahájení Ukončení Zveřejnění Oznámení o sčítání, vymezení sčítacích obvodů, jmen, čísel průkazů a kontaktních údajů sčítacích komisařů působících na území obce. Informativní pochůzky sčítacích komisařů ve sčítacích obvodech, roznáška informačních letáků do domácností a ubytovacích zařízení (nenavštěvují se domácnosti) Distribuce sčítacích formulářů do domácností a ubytovacích zařízení aktualizace průběžně do 18:00 hod. Sběr vyplněných sčítacích formulářů Dodatečné sečtení Zveřejnění Oznámení o došetřování, údajů o sčítacích komisařích pověřených došetřováním a poděkování veřejnosti aktualizace průběžně Došetřování nezjištěných údajů Výsledky SLDB 2011 První předběžné výsledky sčítání budou publikovány koncem roku 2011 a většina definitivních výsledků ve druhém pololetí roku Výsledky budou k dispozici na webových stránkách ČSÚ Ing. Věra Prosová, tajemník MěÚ Jeseník Výběrové šetření v domácnostech Český statistický úřad organizuje v roce 2011 výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice SILC Smyslem tohoto šetření je získávat srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci v celkem 30 evropských zemích a dále získat data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby. Šetření se uskuteční na území celé ČR v cca domácnostech, které byly do šetření zahrnuty na základě náhodného výběru počítače. Vlastní šetření proběhne od 19. února do 15. května 2011 prostřednictvím vyškolených tazatelů. Tazatelé se budou prokazovat průkazem tazatele a příslušným pověřením, které je ve spojení s občanským průkazem opravňuje k provedení šetření. Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita zjištěných údajů. Ze zdrojů ČSÚ zpracovala Ing. Věra Prosová, tajemník MěÚ Jeseník Seznam sčítacích komisařů Vyhledávání v databázi sčítacích komisařů: V březnu to nevzdávejte Dne 28. března 1592 se narodil učitel národů Jan Ámos Komenský. V naší zemi slavíme tento den jako Den učitelů. Takže dámy a pánové učitelé a pedagogové, aktivní i Vy na odpočinku! Díky za Vaši náročnou práci, za výchovu mladé generace, i když to asi vyžaduje čím dál víc osobní statečnosti a pevných nervů. Vydržte, neodcházejte, učte naše děti dál, jak se umět se životem poprat a přitom zůstat dobrými a slušnými lidmi. Ing. Marie Fomiczewová, starostka města 3

4 PŘÍJMY (vše v tis. Kč) Rozpočet města na rok 2011 (č. položky) Celkem z toho: Třída 1: Daňové příjmy: ,740 Třída 2: Nedaňové příjmy: ,350 Třída 3: Kapitálové příjmy: ,000 Třída 4: Přijaté dotace: ,030 Celkem příjmy , ,120 Třída 8: Financování: ,726 změna stavu vlastních 8115 prostředků (čerp.prostř.z min.let)+změna fondů , přijetí úvěrů a půjček 6 276, splátky dlouhodobých úvěrů a půjček ,000 Celkem zdroje: , ,846 Upozornění pro podnikatele, kteří podnikají v oblasti tzv. TIMESHARE MěÚ Jeseník, odbor obecní živnostenský úřad informuje, že dne nabyl účinnosti zákon č. 28/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Tímto zákonem byla do českého právního řádu transponována směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/122/ES o ochraně spotřebitele ve vztahu k některým aspektům smluv o dočasném užívání ubytovacího zařízení (timeshare), o dlouhodobých rekreačních produktech, o dalším prodeji a o výměně. Účelem zákona je posílit ochranu spotřebitelů při uzavírání smluv o nabytí práva k dočasnému užívání nemovitostí ubytovacích zařízení a dalších produktů souvisejících s rekreací. Dle nového znění 58 občanského zákoníku se změna týká spotřebitelských smluv, ve kterých se za úplatu sjednává užívání jednoho nebo více ubytovacích zařízení na více než jeden časový úsek, je-li smlouva uzavřena na dobu delší než 1 rok, a dalších souvisejících služeb. Podnikatelé podnikající ve výše uvedeném odvětví nyní musejí např. před uzavřením smlouvy spotřebiteli poskytovat na formuláři informace, které spolu s náležitostmi formuláře stanoví vláda nařízením (38/2011 Sb.), upozornit ho na právo odstoupit od smlouvy, v nabídce uvádět, kde a jak lze získat předsmluvní informace, smlouvu uzavírat písemně a v jazyce požadovaném dle občanského zákoníku a dodržovat další výčet povinností stanovených občanským zákoníkem (viz 58 až 71 občanského zákoníku). Zákon o ochraně spotřebitele nově stanovuje sankce za porušení výše uvedených povinností. Dozorem nad dodržováním povinností je pověřena Česká obchodní inspekce. Zákon o regulaci reklamy pak nově upravuje reklamu na dočasné užívání ubytovacího zařízení nebo s tím spojené služby, kdy stanovuje: co musí taková reklama obsahovat (viz 5i zákona č. 40/1995 Sb., v platném znění), že za reklamu se považuje i nabídková nebo prodejní akce, a že dočasné užívání ubytovacího zařízení nebo dlouhodobý rekreační produkt nesmějí být nabízeny reklamou jako způsob zhodnocení finančních prostředků spotřebitele. Jan Zavadil, vedoucí odboru obecní živnostenský úřad 4

5 Tak jako v předchozích letech zajišťuje město ve spolupráci s Technickými službami Jeseník a.s. rozvoz velkoobjemových kontejnerů po městě. Tyto kontejnery jsou určeny pro občany města a slouží k uložení odpadů, které vzniknou při úklidu okolí domů, ale i pro odstranění nepotřebných věcí z domácností a sklepů. Kontejnery jsou rozmísťovány na vhodná místa, převážně na pozemcích ve vlastnictví města, po zvážení docházkových vzdáleností, bezpečnosti a plynulosti silničního provozu (překážka silničního provozu, rozhledové poměry apod.), vychází se tedy z dlouhodobých zkušeností. Rozmístění bude opět provedeno ve dvou etapách, a to: 1. etapa rozvoz bude proveden ve dnech dubna 2011 a kontejnery budou umístěny na těchto stanovištích ulice Lipovská (u kotelny, vedle domu č. pop. 1160) ulice Kalvodova (křižovatka s ulicí V Aleji) ulice Za Pilou (křižovatka s ulicí Rejvízská u oplocení areálu bývalé pily) nám. Svobody (restaurace U dvou štírů u nádob na separovaný odpad) ulice Seifertova (u kotelny č. pop. 1124) ulice Zlatá stezka (u domu č. pop. 1193) ulice Josefa Hory (za budovou VZP) ulice Rudná (na konci ulice) ulice Šumperská (naproti prodejny MIDO) ulice Mlýnská (u domu č. pop. 397) ulice Průchodní (u Kaple) ulice Čechova (u panelového domu č. pop u prodejny Renta) ulice Bezručova (u domu č. pop. 650) ulice U Bělidla (křižovatka s ulicí Slezská) ulice Husova (u domu č. pop. 548) ulice Sládkova (u domu č. pop. 411) ulice Schubertova (u domu č. pop. 984) ulice Horská (u domu č. pop. 1209) 2. etapa rozvoz bude proveden ve dnech dubna 2011 a kontejnery budou umístěny na těchto stanovištích ulice Vrchlického (u panelového domu č. pop. 1251) ulice Nábřežní (u panelového domu č. pop. 414 u řeky) ulice Slunná (u domu č. pop. 17 vedle separačních kontejnerů) Jarní úklid ulice Tylova ( u bývalé kotelny č. pop. 1154) ulice Nerudova (křižovatka s ulicí Dobrovského, u domu č. pop. 1011) ulice Krameriova K.H.Máchy ulice Denisova (křižovatka s ulicí Jaroslava Ježka, u domu č. pop. 752) ulice Sokola Tůmy (křižovatka s ulicí Kalvodova, u domu č. pop. 367) ulice Rejvízská (křižovatka s ulicí K Vodě u domu, č. pop. 26) ulice Dukelská (hřiště u nádob na separovaný odpad) ulice Otakara Březiny (naproti ZŠ č. pop. 45) ulice Havlíčkova (u sběrných nádob na tříděný odpad) ulice Zeyerova (u domu č.pop. 655) ulice Tyršova (u panelového domu č. pop za prodejnou Hako) ulice Lipovská (u domu č. pop. 1168) ulice Žižkova (parkoviště naproti prodejně ETA) ulice Boženy Němcové (u základní školy) ulice Priessnitzova (u panelových domů). Upozorňujeme na skutečnost, že tyto velkoobjemové kontejnery nejsou určeny pro odpad pocházející z podnikatelské činnosti právnických a fyzických osob oprávněných k podnikání. Tyto osoby si musí v případě zájmu zajistit přistavení kontejneru na vlastní náklady. Žádáme občany, aby do těchto kontejnerů neodkládali nebezpečný odpad, jako jsou např. baterie a akumulátory, barvy, znečištěná ředidla, textilie znečištěné org. škodlivinami, obaly znečištěné nebezpečnými látkami, použité motorové a převodové oleje a elektrozařízení (televizory, zářivky, výbojky, lednice, apod.). Vytřiďování těchto odpadů, které do kontejnerů nepatří, zbytečně prodražuje tuto službu. Nebezpečný odpad a elektrozařízení můžete bezplatně odevzdat v Technických službách Jeseník a.s., Otakara Březiny 41/168, a to v provozní době na sběrném dvoře (pondělí hod., středa hod., pátek hod. a v sobotu hod.). Občané pozor! Sběrný dvůr u areálu Technických služeb od nepřijímá stavební suť. 5

6 Informace pro občany s trvalým pobytem na úřední adrese - pokračování V prvním čísle JESINFA byli občané s trvalým pobytem na tzv. úřední adrese seznámeni s možnostmi, které jim nabízí Česká pošta nebo právní úprava příslušných předpisů, pro zprostředkování dodání listovních zásilek tam, kde se fakticky zdržují. Pro připomenutí se jedná o odnos, dosílku, p.o.box, nahlášení doručovací adresy ohlašovně pobytu či nahlášení adresy pro doručení v konkrétním řízení správnímu či jinému orgánu. Česká pošta postupuje při dodání poštovních zásilek a výzev adresovaných občanům na adresu sídla obecních či městských úřadů dle provozního řádu takto: Zásilku ani výzvu pošta nedodá v případě, že na adrese sídlí pouze městský úřad, na budově se nenachází domovní schránka ani zvonek s uvedením jména a příjmení adresáta a na zásilce je uvedena poštovní adresa ve tvaru např. Josef Novák, Masarykovo nám. 167/1, Jeseník. V tomto případě pošta zásilku vrátí zpět odesílateli s udáním důvodu adresát neznámý a na zásilku uvede doplňující poznámku na uvedené adrese sídlí pouze městský úřad apod. V případě, že je zásilka opatřena poznámkou uložit, i když je adresát neznámý, pošta zásilku uloží po dobu úložní doby u pošty. Zásilku i výzvu pošta dodá v případě, že instituce (v tomto případě městský úřad) souhlasí s tím, že její dodání adresátovi zprostředkuje a na zásilce je uvedena poštovní adresa ve tvaru např. Josef Novák, Městský úřad Jeseník, Masarykovo nám. 167/1, Jeseník. A dále v případě, že se na budově instituce nachází domovní schránka či zvonek s uvedením jména a příjmení adresáta. Toto však není z technického hlediska možné, protože v současné době bydlí na radnici 389 občanů Jeseníku. Městský úřad Jeseník umožňuje, aby zásilka či výzva dodaná prostřednictvím České pošty adresátovi na poštovní adresu Masarykovo nám. 167/1, Jeseník, byla uložena na sekretariátu starosty v budově městské radnice dle úložní lhůty, obvykle po dobu 10 dnů, na místě k tomu vyhrazeném. Stejný servis zajišťuje sekretariát starosty také pro zásilky adresované občanům s úřední adresou z jednotlivých odborů městského úřadu. Po uplynutí úložní lhůty se vrací zásilky či výzvy zpět České poště či konkrétnímu odboru městského úřadu s vyznačením důvodu vrácení zásilky. Kdy je dopis doručen dle zákona? Novela správního řádu přenesla odpovědnost za doručení písemností na adresáta. Zásilka se po splnění zákonných podmínek považuje za doručenou, i když si ji adresát písemnosti nepřečetl. Platí zde tzv. fikce doručení, tzn. doručení zásilky 10. dnem od uložení na poště. Tímto je zajištěno, že se nikdo už nebude vyhýbat převzetí zásilky a brzdit tak projednávání věci. Stránka je zaměřena především na fyzické osoby, proto je v nejlepším zájmu všech občanů, aby nahlásili správním i jiným orgánům vždy tu doručovací adresu, na které se skutečně zdržují a předešli tak možným komplikacím, které by jim mohli nastat z důvodu nevědomosti o správním aktu, který byl s nimi projednáván. Bc. Veronika Klementová, vedoucí správního odboru MěÚ Jeseník Nové internetové stránky Internetové stránky města procházejí v poslední době významnou změnou, která se týká vnitřního systémového provozu. Především bude provedena optimalizace databáze včetně odstranění složitosti aktualizace dat, která byla pro obsluhu časově náročná a technologicky zastaralá. Vše bude nově obsluha spravovat online, přímo přes redakční systém, který projde taktéž modernizací. Další novinkou je, že obsah textu, který nebyl přeložen do cizího jazyka, bude pro zahraničního návštěvníka strojově přeložen pomocí nástroje Google Translate. Změny se zatím netýkají grafického vzhledu a struktury webu. Změny potrvají zhruba měsíc, za případné provozní nedostatky v průběhu rekonstrukce se předem omlouváme. Ing. Pavel Juřík, vedoucí oddělení informatiky MěÚ Jeseník 6

7 Kácení stromů na Zámeckém náměstí Lidé a stromy, stromy a lidé Vzájemné soužití není jednoduché. Naším úkolem je chránit stromy rostoucí na území města a řádně o ně pečovat. Řádně o ně pečovat znamená mimo jiné i zajistit pravidelným režimem kontrol a pěstebními zásahy jejich provozní bezpečnost jinými slovy, je naší povinností zajistit, aby na území města byly pouze stromy bezpečné a udělat všechno pro to, aby nemohlo dojít k ohrožení osob, či majetku. Všechny stromy v Jeseníku rostoucí mimo les jsou evidovány v pasportu stromů, v rámci pravidelných prohlídek odborným arboristickým pracovištěm je posuzována jejich vitalita, stabilita a zdravotní stav. Další průběžné viziuální kontroly jsou prováděny správcem veřejné zeleně - Technické služby Jeseník, a.s.. Proč jsme museli přistoupit ke kácení 6 stromů (jasanů ztepilých) na tomto náměstíčku? Protože se jednalo o přestárlé, infikované stromy s komplikovanými stanovištními poměry Parčík na Zámeckém náměstí je silně frekventovanou parkovou plochou s velkým pohybem chodců, podél parku probíhá i silně frekventovaná komunikace jedna z příjezdových cest na náměstí. Již v únoru r jsme byli nuceni provést havarijní (okamžité) kácení 1 stromu (taktéž jasanu), a to vzhledem k tomu, že v rámci prohlídek byla u báze kmene zjištěna přítomnost jedné z nejzákeřnějších a nejnebezpečnějších dřevních hub dřevomora kořenového. Tato houba Zaplacení ročního nájemného za pozemky ve vlastnictví města Upozorňujeme občany, kteří na základě platných smluv o nájmu pozemků užívají pozemky ve vlastnictví Města Jeseník, na povinnost zaplacení ročního nájemného v termínu do Platbu lze provést hotově na pokladně Městského úřadu Jeseník, Tovární ul. č. p nebo převodem na účet pronajímatele číslo /0100, Komerční banka a.s., exp. Jeseník. U převodu na účet vždy uvádějte variabilní symbol, který je uveden ve smlouvě o nájmu pozemku. způsobí likvidaci celého kořenového systému stromu, čímž dojde k narušení statiky stromu a jeho následnému vyvrácení (viz příklad stromu, který způsobil 2 smrtelná zranění ve Zlíně). Je předpoklad, že tato houba se rozšíří i do kořenových systémů stromů rostoucích v blízkosti napadeného jedince tato zkušenost se nám potvrdila v loňském roce na náměstí Svobody. Ale vraťme se na Zámecké náměstí - v loňském roce na podzim jsme objevili u dalších jedinců další nebezpečnou dřevokaznou houbu, a to václavku. Václavka způsobuje rovněž napadení kořenového systému a části kmene bílou hnilobou dřeva opět dochází k vyhnívání dřevní hmoty a tím k narušení statiky stromu. V obou případech výše uvedeného napadení houbami je třeba se smířit s tím, že tyto stromy již nelze zachránit, ba naopak výskyt těchto hub je signálem k okamžitému řešení k jejich odstranění z bezpečnostních důvodů. V současné době probíhá zpracování studie revitalizace lokality Zámeckého náměstí. Předmětem této studie bude mimo jiné i doplnění nových výsadeb stromů (za pokácené jasany) tyto výsadby budou provedeny na podzim letošního roku. Vzorky z pokácených stromů, na kterých jsou patrná výše popsaná napadení houbami jsou k vidění v mé kanceláři. Věra Navrátilová, odbor stavebního úřadu, majetku a investic MěÚ Jeseník, oddělení majetku Žádáme proto poplatníky, užívající pozemky ve vlastnictví Města Jeseník, o plnění povinností, vyplývajících z platných smluv o nájmu pozemků. Agendu nájmu pozemků na MěÚ Jeseník, Odboru stavebního úřadu, majetku a investic, oddělení majetku vyřizuje p. Jaroslava Hajdová, tel.: , 7

8 Z JEDNÁNÍ KOMISÍ Komise pro cestovní ruch a lázeňství Dne se uskutečnilo 1. zasedání komise pro cestovní ruch a lázeňství, která bude pracovat v tomto složení: Předseda komise: Ing. Lada Malíková, členové komise: Marcel Šos, Tibor Macík, Petr Šimčík, Dis., RNDr. Jan Hauk, CSc., Ing. Tadeusz Kuchejda a Jaroslav Skřivánek. Tajemníkem komise je Ing. Martina Kroupová. Na programu jednání bylo informování členů komise o probíhajících projektech, seznámení s plánem činností komise na rok 2011, připomínkování plánu akcí na rok 2011 zpracovaný MKZ Jeseník, diskutování o projektu Regionálního wellness centra v Jeseníku a informování členů komise o členství města Jeseníku ve Sdružení lázeňských míst ČR. Ing. Martina Kroupová, vedoucí oddělení starosty Zasedání Kontrolního výboru při Zastupitelstvu města Jeseník Dne se uskutečnilo 1. zasedání kontrolního výboru. Zasedání se zúčastnili všichni členové kontrolního výboru (tj. Karol Chwistek, Ing. Jiří Pelc, Ing. Jaroslav Vokál, Doc. Ing. Josef Milota, CSc., Michal Ondruch, Ing. Pavel Vrbovský), dále také starostka města a tajemnice kontrolního výboru. Program zasedání zahrnoval zejména seznámení nových členů s úkoly a činností kontrolního výboru, projednání Jednacího řádu kontrolního výboru a sestavení Plánu práce na 1. pololetí roku Zápis ze zasedání včetně jednacího řádu a plánu práce je zveřejněn na internetových stránkách města (sekce Zastupitelstvo města Zápisy z jednání kontrolního výboru). Ing. Jana Cihlářová, tajemnice kontrolního výboru Komise pro občanské záležitosti Dne se v jesenické kapli uskutečnil slavnostní obřad Vítání občánků do života. Rodiče a pozvané hosty přišel jménem vedení Města Jeseník pozdravit místostarosta Ing. Libor Halas. Kulturní program připravily paní učitelky a děti z Mateřské školy na ulici Karla Čapka. Členky komise předaly rodičům dárky, kytičky a symbolické šeky na částku ,- Kč. Výše uvedená částka bude rodičům převedena na jejich osobní účet. Marie Nováková, matrika MěÚ Jeseník První jednání komise pro prevenci kriminality Ve složení Bc. Miroslav Táborský, Mgr. B Ludmila Andělová, Mgr. Michaela Niesnerová, Jana Janíková, Eva Nováková se Mimo organizačních záležitostí byla řeč o statistice krminality ve městě, drogové problematice a také o kriminalitě páchané na seniorech. Členové komise byli seznámeni s realizovanými projekty prevence kriminality. V loňském roce se zrealizoval projekt Pod duhou bezpečně, ve kterém šlo o elektronické zabezpečení střediska volného času DUI-lA. které sídlí na ulici Průchodní v areálu ZS školy. Dalším projektem bylo vytvoření tiskopisů a propagační materiály pro přednáškovou činnost Městské policie Jeseník. V diskuzi zazněla také připomínka k problematice parčíku na autobusovíém nádraží, kde se scházejí občané popíjející alkohol. Velitel městském policie Pavel Šuranský informoval o žádosti o přidělení grantu na projekt nazvaný Zřízení dispečinku - pracoviště operátora kamerového systému. (red) Jednotlivé zápisy z jednání komisí jsou pravidelně zveřejňovány na webových stránkách města rada města zápisy z jednání komisí při RM. 8

9 Poplatky za užívání veřejného prostranství Upozorňujeme na Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za užívání veřejného prostranství č.7/2010 (dále jen OZV), podle které vzniká povinnost toto užívání prostranství ohlásit a zaplatit za něj poplatek. Povinnost mají fyzické i právnické osoby užívající veřejné prostranství a to například prováděním výkopových prací, umístěním skládek, umístěním prodejního stánku, restaurační předzahrádky, vyhrazením trvalého parkovacího místa, umístěním reklamního zařízení. Ohlašovací povinnost je možno provést na předepsaném tiskopise na Městském úřadě Jeseník, Tovární ul. č. p. 1287, odboru stavebního úřadu, majetku a investic, oddělení majetku, č. dveří 304 (p. Pecinová). Poplatek se platí od prvého dne užívání veřejného prostranství, jednotlivé sazby za užívání jsou stanoveny v uvedeném OZV. Například za umístění reklamního zařízení do velikosti max.1m 2 (klasická V poslední době se na Jesenicku objevuje fenomén řízení motorových vozidel bez řidičských oprávnění. Co z toho vyplývá? Přestupku řízení bez řidičského oprávnění ( 22 odst. 1 písm. e) bod 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích) se dopustí ten kdo, řídí motorové vozidlo a není držitelem příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění. Za tento přestupek může být uložena sankce v rozmezí ,- Kč až ,- Kč, zákaz řízení motorových vozidel na 12 měsíců až 24 měsíců. Dále je takovémuto řidiči zaznamenáno 7 bodů a může být taktéž zabrána věc, kterou je přestupek páchán tudíž vozidlo, které takový řidič řídí. Je třeba upozornit, že tohoto přestupku se dopustí nejen řidič, který nikdy neabsolvoval potřebný výcvik v autoškole a nebyl mu udělen řidičský průkaz, nebo řidič který řídí vozidlo zařazené v jiné skupině řidičského oprávnění, než která mu byla přidělena, ale taktéž řidič který pozbyl (nebo mu byla odňata) řidičská oprávnění a nepožádal si o jejich vrácení. S účinností od pozbývá řidič, řidičské oprávnění dnem právní moci rozhodnutí, kterým mu byl soudem uložen trest nebo příslušným správním úřadem uložena sankce zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel. Dle 102 zákona č. 361/2000 Sb. zákona o reklama typu A ) je stanovena možnost paušální částky ve výši 150,- Kč/měsíc, do velikosti max. 2 m 2 ve výši 250,-Kč/měsíc, za provádění výkopových prací sazba činí 6 Kč/m 2 /den, za umístění stavebních zařízení a skládek 2 Kč/m 2 /den. Upozorňujeme na skutečnost, že nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, bude poplatníkovi vyměřen platebním výměrem a včas nezaplacený nebo neodvedený poplatek může být zvýšen až na trojnásobek. Žádáme proto poplatníky, užívající veřejné prostranství, o plnění povinností, vyplývajících z uvedené OZV. Agendu veřejného prostranství na MěÚ Jeseník, Odboru stavebního úřadu, majetku a investic, oddělení majetku vyřizuje p. Kamila Pecinová, tel.: , kamila. Řízení vozidel bez řidičského oprávnění po pozbytí (odnětí) řidičského oprávnění silničním provozu, rozhodne příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností o vrácení řidičského oprávnění na žádost osoby, která řidičská oprávnění pozbyla. Toto rozhodnutí probíhá po vykonání trestu nebo sankce zákazu činnosti nebo po podmíněném upuštění od trestu nebo sankce zákazu činnosti. Z výše uvedeného vyplývá, že pokud si řidič nepožádá o vrácení řidičských oprávnění, není jejich držitelem a to i v případě, že u sebe má řidičský průkaz a dopouští se tak přestupku dle 22 odst. 1 písm. e) bod 1 zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích. Dále podle 102 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu pokud ode dne právní moci rozsudku nebo rozhodnutí, jímž došlo k uložení trestu nebo sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, uplynul více než jeden rok, musí žadatel prokázat zdravotní a odbornou způsobilost. Podmínka prokázání odborné a zdravotní způsobilosti se týká řidičů, kteří pozbyli řidičské oprávnění (po ). Řidičům před tímto datem byla řidičská oprávnění odňata, kdy k jejich navrácení dochází taktéž po podání písemné žádosti. Výše popsané situace nastávají zpravidla po té, co řidič kterému byl uložen trest nebo sankce zákazu činnosti neodevzdal řidičský průkaz. Ing Josef Liberda, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství MěÚ Jeseník 9

10 Výpis z událostí Městské policie Jeseník Nakoupili požární žebřík v 8:45 hod. telefonicky na linku 156 MP oznámil občan, že právě sleduje skupinku snědých spoluobčanů, kteří se vloupávají do garáže za objektem Lucky Baru na ul. Palackého a něco z garáže vynášejí, mimo jiné i žebřík. Na místo byla vyslána z jesenické nemocnice pěší hlídka MP, telefonicky byla vyrozuměna též Policie ČR, která na místo vyslala taktéž hlídku, ale motorizovanou. Hlídka MP na ulici Vodní, za domem č. p. 225, nalezla odcizený kovový žebřík na dvoukoláku, u kterého se nacházeli dva muži, trvale hlášeni k pobytu v Javorníku, ve věku 21 a 28 let. Oba podezřelí, po příslušném poučení, strážníkům tvrdili, že mladší z nich požádal staršího o pomoc se 4-metrovým žebříkem, který měl včera zakoupit od neznámého muže, jež se měl prohlásit za majitele garáže, a to za 100 korun. Proto si prý dnes pro svůj žebřík přišel a s pomocí kamaráda jej naložil na dvoukolák a odvezl. Předtím však museli násilím otevřít vrata garáže, kde byl žebřík uschován. Strážníci žebřík podezřelým odejmuli a zajistili. Zároveň byl městskou policií vyrozuměn oprávněný majitel garáže, který žebřík ocenil na hodnotu 3 5 tisíc korun, a rozhodně jej nikomu neprodal. Žebřík slouží jako požární pro dům č.p. 14 na ulici Palackého. Oba podezřelí muži budou svůj podivný obchod vysvětlovat příslušným orgánům. Projížděl se Octavií s alkoholem Půl hodiny před půlnocí hlásí motorizovaná hlídka MP z ulice Šumperská, že služební vozidlo MP právě ohrozilo protijedoucí vozidlo Škoda Octavia šedé barvy, kdy toto jelo středem vozovky. Řidič služebního vozidla MP byl protijedoucím řidičem přinucen řízení služebního vozidla strhnout prudce až za pravý okraj vozovky, aby zabránil hrozícímu střetu. Hlídka se otočila na nejbližším místě vhodném k bezpečnému otočení vozidla a začala předmětné vozidlo pronásledovat s podezřením, že řidič by mohl být pod vlivem omamné látky, alkoholu, případně mohl mít mikrospánek, a svým chováním mohl být nebezpečný ostatním účastníkům silničního provozu. Vozidlo pokračovalo dál v jízdě směrem do města a strážníkům se ztratilo z dohledu. Hlídka pátrala marně v ulicích Šumperská, Rejvízská a Nábřežní, asi po 10 minutách strážníci znovu projížděli silnicí č. I/44. Cestou od kina Pohoda směrem ke kruhovému objezdu na ulici Bezručova strážníci zpozorovali opět protijedoucí šedé vozidlo Škoda Octavia, přijíždějící ke kruhovému objezdu. Vozidlo jelo opět středem vozovky a řidič měl problém se strefit do správného vjezdu kruhového objezdu. Hlídka MP začala služebním vozidlem podezřelé vozidlo pronásledovat a u výjezdu z autobusového nádraží toto vozidlo předepsaným způsobem zastavila. Následně strážníci řidiče vyzvali k vystoupení z vozidla a ztotožnili jej. Protože řidič svým chováním a vyjadřováním vyvolal podezření, že je pod vlivem alkoholu, strážník jej vyzval k dechové zkoušce kalibrovaným přístrojem Dräger, které řidič se dobrovolně podrobil ve 23:48 hodin s pozitivním výsledkem 1,61 alkoholu v dechu. Na základě tohoto výsledku si hlídka MP prostřednictvím dozorčí služby MP na místo vyžádala příjezd Policie ČR., které byl jmenovaný v 00:05 hodin předán. Devětadvacetiletý muž z Lipové lázní nyní čelí podezření, že spáchal přečin ohrožení pod vlivem návykové látky, na který ustanovení 274 trestního zákoníku stanoví trest odnětí svobody až na jeden rok, peněžitý trest nebo zákaz činnosti. Uvízla v zimě na balkóně Nepříjemnou zkušenost s tzv. dětskou pojistkou si v neděli 6. března od 17:40 hod. prožila 67-letá žena na sídlišti Pod Chlumem, když si neúmyslně zabouchnula dveře na balkoně ve 4. patře panelového domu. Strážník MP, který byl na místo vyslán, navíc zjistil, že dveře do bytu jsou vybaveny kvalitním bezpečnostním zámkem, jehož překonání by se bez výjezdu hasičů nebo odborného zámečníka neobešlo. V průběhu zjišťování možností, jak ženě co nejrychleji pomoci, strážník požádal sousedy o patro níže, aby paní půjčili a vyhodili nahoru deku, jelikož venku vál mrazivý vítr. Nakonec strážník vylezl na balkon za ženou a se svolením majitelky rozbil menší balkonové okno a odemkl dětskou pojistku, aby se žena dostala dovnitř. Mgr. Pavel Šuranský, velitel městské policie 10

11 PŘEDSTAVUJEME ODBORY MĚSTSKÉHO ÚŘADU JESENÍK Odbor životního prostředí Sídlo odboru: 3. poschodí bloku B v budově Městského úřadu Jeseník na ulici Karla Čapka 10/1147 Úseky odboru: Vodoprávní úřad, Ochrana přírody, Ochrana ovzduší, Myslivost a rybářství, Lesní hospodářství, Odpadové hospodářství Personální obsazení a kontakty: Ing. Milan Sedlák tel.: vedoucí odboru - odpady právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání (vydávání souhlasů k nakládání s nebezpečnými odpady, vydávání povolení o upuštění od třídění odpadů, vydávání vyjádření ke stavbám dle zákona o odpadech) Ing. Hana Donéeová tel.: zástupce vedoucího odboru - ochrana přírody (vydávání závazných stanovisek k zásahu do krajinného rázu a k zásahu do významných krajinných prvků, registrace významných krajinných prvků a vyhlašování památných stromů, vydávání vyjádření ke stavbám mimo území CHKO Jeseníky dle zákona o ochraně přírody a krajiny, vydávání vyjádření k územně plánovacím dokumentacím) Ing. Lenka Šimková tel.: vodoprávní úřad (povolování výstavby čistíren odpadních vod, vodovodů, kanalizací, studní, rybníků a vodních nádrží, povolování odběrů vody, povolování vypouštění odpadních vod, povolování úprav vodních toků, povolování malých vodních elektráren, vydávání vyjádření a souhlasů podle vodního zákona, protipovodňová ochrana, schvalování havarijních plánů, manipulačních řádů a kanalizačních řádů) Věra Nečesaná tel.: vodoprávní úřad (povolování výstavby čistíren odpadních vod, vodovodů, kanalizací, studní, rybníků a vodních nádrží, povolování odběrů vody, povolování vypouštění odpadních vod, povolování úprav vodních toků, povolování malých vodních elektráren, vydávání vyjádření a souhlasů podle vodního zákona, protipovodňová ochrana, schvalování havarijních plánů, manipulačních řádů a kanalizačních řádů) Mgr. Lucie Resutíková tel.: vodoprávní úřad (povolování výstavby čistíren odpadních vod, vodovodů, kanalizací, studní, rybníků a vodních nádrží, povolování odběrů vody, povolování vypouštění odpadních vod, povolování úprav vodních toků, povolování malých vodních elektráren, vydávání vyjádření a souhlasů podle vodního zákona, protipovodňová ochrana, schvalování havarijních plánů, manipulačních řádů a kanalizačních řádů) Ing. Martin Řeha tel.: státní správa myslivosti (vydávání rozhodnutí o uznání honitby, o přičlenění honebních pozemků, o změně minimálních a normovaných stavů zvěře, o krmení zvěře na náklad uživatele honitby, o zániku obory, o umístění slanisek, napajedel, nebo zařízení pro přikrmování zvěře, ustanovení mysliveckých hospodářů a mysliveckých stráží, pořádání chovatelské přehlídky, vydávání loveckých lístků) - státní správa rybářství (vydávání rybářských lístků, ustanovení rybářských stráží) Ing. Regina Weiserová tel.: státní správa lesů (prohlašování pozemků za les, vydávání rozhodnutí o odnětí a omezení pozemků určených k plnění funkcí lesa, povolování změny druhu pozemku, vydávání souhlasu k těžbám v porostech mladších 80 let, udělování licencí pro výkon odborného lesního hospodáře, vydávání závazných stanovisek ke stavbám dle zákona o lesích, povolování výjimek z velikosti a šířky holé seče a ze zákonných lhůt pro zalesnění a zajištění kultur, ustanovení lesních stráží, zajištění zpracování lesních hospodářských osnov, vydávání vyjádření k územně plánovacím dokumentacím) Bc. Margareta Turzová tel.: ochrana zemědělského půdního fondu (vydávání souhlasů k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, vyjádření k liniovým stavbám, povolování změny druhu pozemku, kontrola neudržovaných pozemků, vydávání vyjádření k územně plánovacím dokumentacím) - kácení dřevin rostoucích mimo les - ochrana zvířat proti týrání - evidence trvale označených psů elektronickým čipem Aneta Širancová tel.: ochrana ovzduší (vyměření poplatků u malých a středních zdrojů znečišťování ovzduší, vyjádření ke stavbám dle zákona o ochraně ovzduší, kontrola malých zdrojů znečišťování ovzduší) - evidence zatoulaných a opuštěných psů - přijímaní žádostí o poskytnutí příspěvků neziskovým organizacím Jaroslava Ďopanová tel.: správa místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (evidence poplatníků, přijímání ohlašovacích povinností, přijímání potvrzení prokazujících nárok na poskytnutí osvobození či úlevy z poplatku, příjímání žádosti o platbu prostřednictvím SIPO, vymáhání nedoplatků místního poplatku) Odbor životního prostředí v samostatné působnosti města dle obstaravatelských smluv řídí a kontroluje činnost dodavatele služby na úseku odpadového hospodářství a úseku péče o zatoulaná zvířata. 11

12 Odbory Městského úřadu Jeseník Finanční odbor Tovární 4/1287, tel.: vedoucí Pokladna Tovární 4/1287 Pokladna K. Čapka 10/1147 Oddělení školství Tovární 4/1287, tel.: Odbor vnitřních věcí Tovární 4/1287, tel.: vedoucí Podatelna K. Čapka 10/1147 Oddělení starosty Masarykovo nám. 1/167, tel.: vedoucí Sekretariát Masarykovo nám. 1/167, tel.: Pohledávky Masarykovo nám. 1/167, tel.: Personalista Masarykovo nám. 1/167, tel.: Oddělení informačních technologií Tovární 4/1287, tel.: vedoucí Správní odbor K. Čapka 10/ 1147, tel.: vedoucí Agenda občanských průkazů K. Čapka 10/ 1147, tel.: Agenda cestovních dokladů K. Čapka 10/ 1147, tel.: Evidence, přihlašování, odhlašování pobytu K. Čapka 10/ 1147, Tel. : , Přestupky K. Čapka 10/ 1147, tel.: , Matrika Masarykovo nám. 1/167, tel.: , CzechPoint, ověřování listin a podpisů K. Čapka 10/1147, tel.: Odbor životního prostředí K. Čapka 10/ 1147, tel.: vedoucí Vodoprávní úřad Ochrana přírody Ochrana ovzduší Informace: Myslivost a rybářství (povolenky) Lesní hospodářství Ochrana zemědělského půdního fondu Agenda odpadového hospodářství Tovární 4/ 1287, tel.: Odbor dopravy a silničního hospodářství K. Čapka 10/ 1147, tel.: vedoucí Speciální stavební úřad, správa dopravy a pozemních komunikací tel.: , Projednávání přestupků v dopravě tel.: , , Bodové hodnocení řidičů tel.: Zkušební komisař tel.: Registr silničních vozidel tel.: , , , Registr řidičů tel.: , Vedoucí oddělení dopravně správních agend tel.: Odbor stavebního úřadu a investic Tovární 4/ 1287, tel.: vedoucí Oddělení majetku Tovární 4/ 1287, tel.: vedoucí Oddělení investic a rozvoje Tovární 4/1287, tel.: vedoucí Odbor obecní živnostenský úřad K. Čapka 10/ 1147, tel.: vedoucí Odbor sociálních věcí a zdravotnictví K. Čapka 10/ 1147, tel.: vedoucí Oddělení sociálně právní ochrany dětí tel.: vedoucí Oddělení sociální péče tel.: vedoucí Úřední dny u Městského úřadu Jeseník jsou stanoveny v pondělí a středu od 8.00 hodin do hodin. U odboru dopravy a silničního hospodářství registru silničních vozidel ještě pátek od 8.00 hodin do hodin. Občany je možno využít i neúřední dny po telefonické dohodě na konkrétním pracovišti. JESINFO Informační měsíčník Městského úřadu Jeseník vyšlo Zapsáno v evidenci periodického tisku pod evidenčním číslem MK ČR E Vydavatel: Město Jeseník, Masarykovo náměstí 1/167, Jeseník, IČO: Redaktor, grafické zpracování: Tomáš Vlazlo, Tisk: Studio 4 s.r.o

Životní situace - úplné zobrazení

Životní situace - úplné zobrazení Životní situace - úplné zobrazení Zobrazení: základní, rozšířené, úplné 1. Identifikační číslo 2. Kód 3. Pojmenování (název) životní situace Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

MĚSTO PŘÍBRAM. Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 ze dne 24.01.2011. o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

MĚSTO PŘÍBRAM. Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 ze dne 24.01.2011. o místním poplatku za užívání veřejného prostranství MĚSTO PŘÍBRAM Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 ze dne 24.01.2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo města Příbram se na svém zasedání dne 24.01.2011 usneslo vydat podle

Více

MĚSTO CHRAST. Obecně závazná vyhláška města Chrasti č. 2/2013

MĚSTO CHRAST. Obecně závazná vyhláška města Chrasti č. 2/2013 MĚSTO CHRAST Obecně závazná vyhláška města Chrasti č. 2/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Platí od 16. 12. 2013

Více

OBEC LESNÁ. Zastupitelstvo obce Lesná. Obecně závazná vyhláška č. 4/2015, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

OBEC LESNÁ. Zastupitelstvo obce Lesná. Obecně závazná vyhláška č. 4/2015, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství OBEC LESNÁ Zastupitelstvo obce Lesná Obecně závazná vyhláška č. 4/2015, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Lesná se na svém zasedání dne.. usnesením č. usneslo vydat

Více

Životní situace - úplné zobrazení

Životní situace - úplné zobrazení Životní situace - úplné zobrazení Zobrazení: základní, rozšířené, úplné 1. Identifikační číslo 2. Kód 3. Pojmenování (název) životní situace Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS)

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) ORGANIZAČNÍ ŘÁD Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) Rada města Uherský Brod dne 7. září 2011 schválila

Více

OBEC LIPOVÁ-LÁZNĚ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 6/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

OBEC LIPOVÁ-LÁZNĚ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 6/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství OBEC LIPOVÁ-LÁZNĚ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 6/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Lipová-lázně se na svém 2. zasedání dne 15.12.2010 usnesením č. 28 usneslo vydat

Více

Město Stříbro. Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 Obecně závazná vyhláška č. 4/2005, kterou se mění a doplňuje OZV č. 4/2003

Město Stříbro. Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 Obecně závazná vyhláška č. 4/2005, kterou se mění a doplňuje OZV č. 4/2003 Město Stříbro Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 Obecně závazná vyhláška č. 4/2005, kterou se mění a doplňuje OZV č. 4/2003 Zastupitelstvo města Stříbra vydalo dne 20.11.2003, 05.05.2005, 30.3.2006 v souladu

Více

Obecně závazná vyhláška č. 3/2010, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Obecně závazná vyhláška č. 3/2010, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Obecně závazná vyhláška č. 3/2010, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Dolní Tošanovice se na svém 2. zasedání dne 20.12.2010 usnesením č. 2/2010 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

1. Základní ustanovení. 3. Postavení a činnost pracovníků obce - pracovní doba - pracovní řád zaměstnanců obce. 4. Samospráva obce

1. Základní ustanovení. 3. Postavení a činnost pracovníků obce - pracovní doba - pracovní řád zaměstnanců obce. 4. Samospráva obce OBSAH : 1. Základní ustanovení 2. Organizační struktura obecního úřadu 3. Postavení a činnost pracovníků obce - pracovní doba - pracovní řád zaměstnanců obce 4. Samospráva obce 5. Organizační řád obslužných

Více

3. Pojmenování, název životní situace - Řidičské oprávnění vrácení po zákazu řízení motorových vozidel

3. Pojmenování, název životní situace - Řidičské oprávnění vrácení po zákazu řízení motorových vozidel 3. Pojmenování, název životní situace - Řidičské oprávnění vrácení po zákazu řízení motorových vozidel 4. Základní informace Po výkonu trestu nebo sankce zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových

Více

MĚSTO CHRAST. Obecně závazná vyhláška města Chrast č. 4/2016,

MĚSTO CHRAST. Obecně závazná vyhláška města Chrast č. 4/2016, MĚSTO CHRAST Obecně závazná vyhláška města Chrast č. 4/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Platí od 19. 12. 2016

Více

Obecně závazná vyhláška města Sedlice č. 1 / 2012 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška města Sedlice č. 1 / 2012 o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška města Sedlice č. 1 / 2012 o místních poplatcích Zastupitelstvo města Sedlice se na svém zasedání dne 21. listopadu 2012, usnesením číslo 179/2012, usneslo vydat na základě 14, odst.

Více

M Ě S T O P Ř Í B R A M

M Ě S T O P Ř Í B R A M M Ě S T O P Ř Í B R A M Obecně závazná vyhláška č. 3/2013 ze dne 9. prosince 2013, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

O B E C C H A L O U P K Y

O B E C C H A L O U P K Y O B E C C H A L O U P K Y Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 ze dne 28.12.2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Zpráva o kontrolách provedených na MěÚ Ivančice v roce 2015 na úseku státní správy a v oblasti nakládání s veřejnými prostředky

Zpráva o kontrolách provedených na MěÚ Ivančice v roce 2015 na úseku státní správy a v oblasti nakládání s veřejnými prostředky Zpráva o kontrolách provedených na MěÚ Ivančice v roce 2015 na úseku státní správy a v oblasti nakládání s veřejnými prostředky Město Ivančice spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Státní správu

Více

Příloha 3 Přehled nejdůležitějších předpisů (ve znění pozdějších předpisů)

Příloha 3 Přehled nejdůležitějších předpisů (ve znění pozdějších předpisů) Příloha 3 Přehled nejdůležitějších předpisů (ve znění pozdějších předpisů) Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb., ústavního zákona č. 300/2000 Sb.,

Více

ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení

ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení Obecně závazná vyhláška města Lanškroun o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo Města Lanškroun se na svém

Více

Obecně závazná vyhláška č. 3/2015

Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 MĚSTO BECHYNĚ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 o místním poplatku za provoz systému

Více

Město Náchod. Obecně závazná vyhláška č. 3/2012

Město Náchod. Obecně závazná vyhláška č. 3/2012 Město Náchod Obecně závazná vyhláška č. 3/2012 Zastupitelstvo města Náchoda schválilo svým usnesením č. V a. ze dne 10.12.2012 na základě 10b a 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

Město Jaroměř. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Město Jaroměř. Čl. 1 Úvodní ustanovení Město Jaroměř Obecně závazná vyhláška města Jaroměře č. 3/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města

Více

Nařízení Města Kutná Hora č. 5 / 2011

Nařízení Města Kutná Hora č. 5 / 2011 Nařízení Města Kutná Hora č. 5 / 2011 o placeném stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích ve vymezené oblasti města Kutné Hory Rada města Kutné Hory podle 11 odst. 1 a 102 odst. 2 písm.

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Dolní Tošanovice se na svém 6. zasedání dne 14.06.2011 usnesením č. 6/2011 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

ZASTUPITELSTVO MĚSTA M Ě S T O T R U T N O V ZASTUPITELSTVO MĚSTA OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 3/2015 O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

Více

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ /k 1. 2. 2010/ I. Obce Obecně závazné vyhlášky obcí: 1. zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Předmět poplatku. Čl. 3 Poplatník

Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Předmět poplatku. Čl. 3 Poplatník Úplné znění obecně závazné vyhlášky obce Mokrá-Horákov č. 2/2007, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce

Více

Město Holešov. Zastupitelstvo města Holešova

Město Holešov. Zastupitelstvo města Holešova Město Holešov Zastupitelstvo města Holešova Obecně závazná vyhláška č. 3/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

MATERIÁL PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA č. 10

MATERIÁL PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA č. 10 MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ MATERIÁL PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA č. 10 DNE: 17.12.2015 JEDNACÍ ČÍSLO: 10/2015/KS/4 NÁZEV: ANOTACE: Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování,

Více

Obecně závazná vyhláška Obce Bukovno č. 2/2006. o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška Obce Bukovno č. 2/2006. o místních poplatcích OBEC BUKOVNO, okres Mladá Boleslav Obecně závazná vyhláška Obce Bukovno č. 2/2006 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce BUKOVNO schválilo a vydává dne 6.12.2006 v souladu s ust. 10 písm. d), 35 a 84

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2012,

Obecně závazná vyhláška č. 2/2012, Obecně závazná vyhláška č. 2/2012, MĚSTYS BATELOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 o místních poplatcích Zastupitelstvo městyse Batelov se na svém zasedání dne 7. 6. 2012 usnesením č. ZM 147/12 usneslo

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN Obecně závazná vyhláška města Děčín č. 5/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

Obec Olšovice. Obecně závazná vyhláška č. 1/2013

Obec Olšovice. Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 Obec Olšovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Olšovice se

Více

MĚSTO BROUMOV Obecně závazná vyhláška č. 2 /2016, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

MĚSTO BROUMOV Obecně závazná vyhláška č. 2 /2016, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství n mínící MUBRP008K52A MĚSTO BROUMOV Obecně závazná vyhláška č. 2 /2016, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo města Broumova se na svém zasedání dne 27. 04. 2016 usnesením

Více

ROZPOČET OBCE DVORCE NA ROK 2010

ROZPOČET OBCE DVORCE NA ROK 2010 Stránka 1 Položka RS: Paragraf RS: P Ř Í J M Y v tisících Kč 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti /org.2612 1 820,00 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti-dle počtu zaměstnanců /org.4634 250,00 1112

Více

Článek 1 Předmět a správa poplatku

Článek 1 Předmět a správa poplatku Obecně závazná vyhláška obce Kryštofovy Hamry č. 1/2010, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Kryštofovy

Více

OBEC BOŘANOVICE. Obecně závazná vyhláška obce Bořanovice č. 4/2013. o místních poplatcích

OBEC BOŘANOVICE. Obecně závazná vyhláška obce Bořanovice č. 4/2013. o místních poplatcích OBEC BOŘANOVICE Obecně závazná vyhláška obce Bořanovice č. 4/2013 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Bořanovice se na svém zasedání dne 26.6.2013 usnesením č. Z3/8/13 usneslo vydat na základě 14

Více

Článek 1 Předmět a působnost vyhlášky

Článek 1 Předmět a působnost vyhlášky Obecně závazná vyhláška Obce Krasová č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Krasová podle

Více

M Ě S T O P Ř Í B R A M

M Ě S T O P Ř Í B R A M M Ě S T O P Ř Í B R A M Obecně závazná vyhláška č. 5/2015 ze dne 16. prosince 2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Článek 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 2 POPLATNÍK

Článek 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 2 POPLATNÍK MĚSTO ČESKÁ TŘEBOVÁ Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Zastupitelstvo města Česká

Více

Obec Dolany Dolany 78, p.opatovice nad Labem IČO:

Obec Dolany Dolany 78, p.opatovice nad Labem IČO: Obec Dolany Dolany 78, 533 45 p.opatovice nad Labem IČO:00273490 Obecně závazná vyhláška obce Dolany č. 1/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a

Více

O b e c T v r z i c e. Obecně závazná vyhláška. Číslo: 1/2010. o místních poplatcích

O b e c T v r z i c e. Obecně závazná vyhláška. Číslo: 1/2010. o místních poplatcích O b e c T v r z i c e Obecně závazná vyhláška Číslo: 1/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Tvrzice se na svém zasedání dne 28. 12. 2010 usneslo vydat na základě 14 ods. 2 zákona č. 565/1990

Více

Město NYMBURK. Obecně závazná vyhláška č. 3/2015

Město NYMBURK. Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 Město NYMBURK Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Nymburka se

Více

OBEC JOSEFŮV DŮL ZASTUPITELSTVO OBCE JOSEFŮV DŮL

OBEC JOSEFŮV DŮL ZASTUPITELSTVO OBCE JOSEFŮV DŮL OBEC JOSEFŮV DŮL ZASTUPITELSTVO OBCE JOSEFŮV DŮL Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

o místních poplatcích

o místních poplatcích MĚSTO CHÝNOV Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo Města Chýnov vydává podle ustanovení 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,

Více

OBEC POLEVSKO. Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

OBEC POLEVSKO. Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství OBEC POLEVSKO Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Polevsko se na svém zasedání dne 12. 1. 2011 usnesením č. 29 usneslo vydat na základě

Více

Obec Tuchlovice U Staré školy Tuchlovice

Obec Tuchlovice U Staré školy Tuchlovice OBEC TUCHLOVICE Obecně závazná vyhláška Obce Tuchlovice č. 02/2016 O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

ÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ MĚSTO OLOVÍ Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 o místních poplatcích Zastupitelstvo města Oloví se na svém zasedání dne 25.dubna 2012 usnesením č. 19/2012 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

MĚSTO VIZOVICE, Masarykovo nám. 1007, VIZOVICE, IČ:

MĚSTO VIZOVICE, Masarykovo nám. 1007, VIZOVICE, IČ: MĚSTO VIZOVICE, Masarykovo nám. 1007, 763 12 VIZOVICE, IČ: 00284653 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA VIZOVICE Č. 2 /2014 O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC PÍSEČNÁ Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Písečná se na

Více

Obecně závazná vyhláška obce Záchlumí č. 6/2014, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Obecně závazná vyhláška obce Záchlumí č. 6/2014, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství OBEC ZÁCHLUMÍ Obecně závazná vyhláška obce Záchlumí č. 6/2014, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Záchlumí se na svém zasedání dne 11.9.2014 usnesením č. 30/2014 usneslo

Více

OBEC OKROUHLO. Obecně závazná vyhláška obce Okrouhlo

OBEC OKROUHLO. Obecně závazná vyhláška obce Okrouhlo OBEC OKROUHLO Obecně závazná vyhláška obce Okrouhlo č. 6/2016, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Okrouhlo se na svém zasedání dne 23.11.2016 usnesením č.vii. usneslo vydat na základě 14 odst. 2

Více

o místních poplatcích

o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška č. 2/2014 Zastupitelstvo města Nové Město nad Metují se na svém zasedání č. 101 dne 11. září 2014 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY MĚSTA HOLÝŠOV. č. 2/2010. o místních poplatcích

ÚPLNÉ ZNĚNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY MĚSTA HOLÝŠOV. č. 2/2010. o místních poplatcích ÚPLNÉ ZNĚNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY MĚSTA HOLÝŠOV č. 2/2010 ze dne 13. prosince 2010 o místních poplatcích ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 1/2011 ze dne 30. května 2011 Zastupitelstvo města Holýšov

Více

OBEC ČERŇOVICE. Obecně závazná vyhláška č. 2/2012. o místních poplatcích.

OBEC ČERŇOVICE. Obecně závazná vyhláška č. 2/2012. o místních poplatcích. OBEC ČERŇOVICE Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 o místních poplatcích. Zastupitelstvo obce Čerňovice se na svém zasedání dne 22.3.2012 usneslo vydat podle ustanovení 14 zák. č. 565/1990 Sb., o místních

Více

Článek 1. Úvodní ustanovení

Článek 1. Úvodní ustanovení Obecně závazná vyhláška města Lanškroun č. 3/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Lanškroun

Více

M ĚS TO S EM I LY OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 3/2015

M ĚS TO S EM I LY OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 3/2015 M ĚS TO S EM I LY OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 3/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Semily

Více

Obecně závazná vyhláška obce Okrouhlá č. 2 /2012

Obecně závazná vyhláška obce Okrouhlá č. 2 /2012 Obecně závazná vyhláška obce Okrouhlá č. 2 /2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Okrouhlá se

Více

Seminář ke vzdělávání úředníků územních samosprávných celků. Téma: Rovnocennost vzdělání

Seminář ke vzdělávání úředníků územních samosprávných celků. Téma: Rovnocennost vzdělání Seminář ke vzdělávání úředníků územních samosprávných celků Téma: Rovnocennost vzdělání Mgr. Jan Roneš dne 2. března 2016 1 Vybrané legislativní předpisy Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných

Více

OBEC JEŘMANICE Obecně závazná vyhláška obce Jeřmanice č. 1/2011

OBEC JEŘMANICE Obecně závazná vyhláška obce Jeřmanice č. 1/2011 OBEC JEŘMANICE Obecně závazná vyhláška obce Jeřmanice č. 1/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

OBEC CHRÁŠŤANY. Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2012 o místních poplatcích

OBEC CHRÁŠŤANY. Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2012 o místních poplatcích OBEC CHRÁŠŤANY Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2012 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Chrášťany se na svém zasedání dne 19.12.2012 usnesením č.6 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

ZASTUPITELSTVO MĚSTA M Ě S T O T R U T N O V ZASTUPITELSTVO MĚSTA OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2012 O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

Více

OBEC BÍLÁ Obecně závazná vyhláška č. 02/2010 o místních poplatcích

OBEC BÍLÁ Obecně závazná vyhláška č. 02/2010 o místních poplatcích OBEC BÍLÁ Obecně závazná vyhláška č. 02/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Bílá se na svém zasedání dne 21.12.2010 usnesením č. 3/26 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb.,

Více

Obec Želetice Zastupitelstvo obce Želetice Obecně závazná vyhláška obce Želetice č. 1/2015,

Obec Želetice Zastupitelstvo obce Želetice Obecně závazná vyhláška obce Želetice č. 1/2015, Obec Želetice Zastupitelstvo obce Želetice Obecně závazná vyhláška obce Želetice č. 1/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

Příjmová část rozpočtu (v tis. Kč)

Příjmová část rozpočtu (v tis. Kč) Příjmová část rozpočtu (v tis. Kč) Kapitola č. 1 - Ekonomický odbor 1111 Daň z příjmů fyzických osob 27 753,00 ze závislé činnosti a funkčních požitků - daň sdílená 1112 Daň z příjmů fyzických osob 7 320,00

Více

Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Městský úřad Tábor jedná a rozhoduje především podle následujících právních

Více

Obec Lipová - lázně Zastupitelstvo obce Lipová - lázně

Obec Lipová - lázně Zastupitelstvo obce Lipová - lázně Obec Lipová - lázně Zastupitelstvo obce Lipová - lázně Obecně závazná vyhláška obce Lipová lázně č. 3/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

Oddíl I. Úvodní ustanovení. Oddíl II. Poplatek ze psů. Čl. 2 Poplatník, předmět poplatku. Čl. 3 Ohlašovací povinnost

Oddíl I. Úvodní ustanovení. Oddíl II. Poplatek ze psů. Čl. 2 Poplatník, předmět poplatku. Čl. 3 Ohlašovací povinnost MĚSTYS ZÁPY Obecně závazná vyhláška č.1/2009, místních poplatcích Zastupitelstvo městyse Zápy se na svém zasedání dne 17.2.2009 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

OBEC Blatnice pod Sv. Antonínkem

OBEC Blatnice pod Sv. Antonínkem OBEC Blatnice pod Sv. Antonínkem Obecně závazná vyhláška č. 2/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Blatnice pod Svatým Antonínkem se na svém zasedání dne 25. srpna

Více

P. č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců

P. č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění Plnění povinností MP vyplývající z její působnosti v souladu se: - zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii,

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Strakonice č. 3 /2014

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Strakonice č. 3 /2014 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Strakonice č. 3 /2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Strakonice

Více

OBEC SEČ Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC SEČ Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC SEČ Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Seč se na svém zasedání dne 19. 12. 2013 usnesením č. 20/2013 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník OBEC DOLNÍ TŘEBONÍN Obecně závazná vyhláška č. 4/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Dolní

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství M Ě S T O K O Š Ť A N Y Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo města Košťany se na svém zasedání dne 13. prosince 2013 usneslo vydat na základě

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ k

ÚPLNÉ ZNĚNÍ k ÚPLNÉ ZNĚNÍ k 1.1.2014 MĚSTO CHODOV OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA CHODOVA č. 3/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo města Chodova na základě zmocnění v článku 101/1 a 104/2,3 Ústavy ČR, v souladu

Více

Obec Vidochov. Obecně závazná vyhláška č. 1/2007 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH

Obec Vidochov. Obecně závazná vyhláška č. 1/2007 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Obec Vidochov Obecně závazná vyhláška č. 1/2007 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Zastupitelstvo obce Vidochov vydalo dne 24. 9. 2007 v souladu s ustanovením ust. 10 písm.d) a ust. 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

OBEC Oucmanice. Obecně závazná vyhláška obce Oucmanice č. 1 / 2011, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČÁST II.

OBEC Oucmanice. Obecně závazná vyhláška obce Oucmanice č. 1 / 2011, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČÁST II. OBEC Oucmanice Obecně závazná vyhláška obce Oucmanice č. 1 / 2011, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce v Oucmanicích se na svém zasedání dne 25. 3. 2011 usnesením č. 1/2011 usneslo vydat na základě

Více

MĚSTO MEZIMĚSTÍ. účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

MĚSTO MEZIMĚSTÍ. účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) 1 MĚSTO MEZIMĚSTÍ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

MĚSTO CHEB O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A 10/2012

MĚSTO CHEB O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A 10/2012 MĚSTO CHEB O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A 10/2012 O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ Zastupitelstvo města

Více

OBEC Adamov Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC Adamov Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC Adamov Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Adamov se na svém zasedání dne 25. září 2014 usnesením č. 43 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Městys Sloup Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Městys Sloup Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Městys Sloup Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místních poplatcích Zastupitelstvo městyse Sloup se na svém zasedání dne 16.12.2010 usnesením č. usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Čl. 1 Předmět poplatku

Čl. 1 Předmět poplatku M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 2/2003 ze dne 28. dubna 2003, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

Městský úřad Lipník nad Bečvou - odbor finanční

Městský úřad Lipník nad Bečvou - odbor finanční Seznam právních předpisů podle kterých je možné vůči městu Lipník nad Bečvou a jeho orgánu Městskému úřadu Lipník nad Bečvou činit právní úkony v elektronické podobě a náležitosti těchto úkonů, zejména

Více

Informa ní povinnost dle 18 odst. 2 zákona . 101/2000 Sb., o ochran osobních údaj a o zm kterých zákon , ve zn pozd jších p edpis Informa

Informa ní povinnost dle 18 odst. 2 zákona . 101/2000 Sb., o ochran osobních údaj a o zm kterých zákon , ve zn pozd jších p edpis Informa Informační povinnost dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Informační povinnost dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb.,

Více

OBEC OSTROV Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 o místních poplatcích

OBEC OSTROV Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 o místních poplatcích OBEC OSTROV Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce OSTROV se na svém zasedání dne 27. listopadu 2014, usnesením č.7/2014, bod č.9 usneslo vydat podle 14 odst. 2 zák.

Více

Město Horažďovice Obecně závazná vyhláška č. 6/2010 o místních poplatcích

Město Horažďovice Obecně závazná vyhláška č. 6/2010 o místních poplatcích Město Horažďovice Obecně závazná vyhláška č. 6/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo města Horažďovice se na svém zasedání dne 20. 12. 2010 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb.

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení MĚSTO NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města

Více

P. č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců

P. č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců Plnění povinností MP vyplývající z její působnosti v souladu se: - zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění - zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších - zákonem č. 40/2009

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník Město TRHOVÉ SVINY Obecně závazná vyhláška č. 3/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Trhové

Více

Město Staré Město Obecně závazná vyhláška č. 3/2013, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Město Staré Město Obecně závazná vyhláška č. 3/2013, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Čl. 1 Úvodní ustanovení Město Staré Město Obecně závazná vyhláška č. 3/2013, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo města Staré Město se na svém zasedání dne 8.8.2013 usnesením č. 257/2013 usneslo

Více

OBEC OSOVÁ BÍTÝŠKA Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC OSOVÁ BÍTÝŠKA Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC OSOVÁ BÍTÝŠKA Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Osová Bítýška se na svém zasedání dne 22.12.2010 usnesením č. 2/2010 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

č. 1 /2004 Článek 1 Článek 2

č. 1 /2004 Článek 1 Článek 2 Obec Dobrá Obecně závazná vyhláška č. 1 /2004 O místních poplatcích Zastupitelstvo obce Dobrá vydává dne 30.12.2003 podle ustanovení 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších

Více

P. č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců

P. č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců Plnění povinností MP vyplývající z její působnosti v souladu se: - zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění - zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších - zákonem č. 40/2009

Více

Město Kravaře Náměstí Kravaře

Město Kravaře Náměstí Kravaře Město Kravaře Náměstí 43 747 21 Kravaře Obecně závazná vyhláška č. 2/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

OBEC ŘÁSNÁ Obecně závazná vyhláška č. 3/2012, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC ŘÁSNÁ Obecně závazná vyhláška č. 3/2012, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC ŘÁSNÁ Obecně závazná vyhláška č. 3/2012, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Řásná se na svém zasedání dne 6. 12. 2012 usnesením č. 12/2012 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

OBEC HORKA Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, o místních poplatcích POPLATEK ZE PSŮ

OBEC HORKA Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, o místních poplatcích POPLATEK ZE PSŮ OBEC HORKA Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Horka se na svém zasedání dne 17. 1. 2011 usnesením č. 1. usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

OBEC ROZSTÁNÍ Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Čl. 1 Úvodní ustanovení

OBEC ROZSTÁNÍ Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC ROZSTÁNÍ Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Rozstání se na svém zasedání dne 15.12.2010 usnesením č. 8/2010 usneslo vydat na

Více

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á OBEC NASAVRKY O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A č. 2/2005 o místních poplatcích Zastupitelstvo Obce Nasavrky schválilo dne 30.11. 2005 podle ustanovení 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. i) zákona

Více

OBEC LHOTY U POTŠTEJNA

OBEC LHOTY U POTŠTEJNA OBEC LHOTY U POTŠTEJNA Obecně závazná vyhláška č. 2 / 2007 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Lhoty u Potštejna se usneslo dne 31. 8. 2007 podle ustanovení 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních

Více

MĚSTO CHEB O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A 5/2015

MĚSTO CHEB O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A 5/2015 MĚSTO CHEB O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A 5/2015 O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ Zastupitelstvo města

Více