ZÁZNAM z veřejné schůze občanů budoucí obce Město Libavá dne 28. dubna 2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁZNAM z veřejné schůze občanů budoucí obce Město Libavá dne 28. dubna 2015"

Transkript

1 ÚJEZDNÍ ÚŘAD VOJENSKÉHO ÚJEZDU LIBAVÁ Náměstí 2, Libavá-Město Libavá, Šternberk 1, datová schránka: gibb3m2 V Libavé dne 15. května 2015 Výtisk číslo: 1 Počet listů: 3 ZÁZNAM z veřejné schůze občanů budoucí obce Město Libavá dne 28. dubna 2015 Cíl: Informace občanů o optimalizaci a vzniku nové obce Termín: 28. dubna 2015 Místo: sál PDA Město Libavá Čas: 17:00 19:00 hod. Řídil: Ing. Vladimír Kazatel, tel Účast: občané a zástupci MO, AS-PO, AHNM, VLS, ÚÚřVÚ Libavá Jednání zahájil a přivítal občany pplk.. Mgr. Josef Dřímal. Předal slovo vedoucímu optimalizační komise Ing. Vladimíru Kazatelovi. Který uvedl do problematiky a vyjmenoval celou genezi přípravy optimalizace až do současného stavu. Poděkoval Přípravnému výboru obce Město Libavá za odvedenou práci a spolupráci. Občanům zdůraznil, že Ministerstvo obrany uvolňuje vše, co armáda nepotřebuje k výcviku. Katastrální území jsou změněna od roku 2012 a nadále se nemění. Podle zákona 15/2015 Sb. o zrušení vojenského újezdu Brdy, o stanovení hranic vojenských újezdů, o změně hranic krajů a o změně souvisejících zákonů (zákon o hranicích vojenských újezdů) bude proveden převod majetku na obce. Jedná se zejména o pozemky v zastavěném území obce, budovu budoucího obecního úřadu vybavenou nábytkem a výpočetní technikou a veškerý bytový fond mimo služební byty VLS. Výše uvedený zákon o hranicích vojenských újezdů definuje vznik obce na území katastrálního území Město Libavá. Podle zákona vzniká obec Město Libavá od Od bude spravovat obec správce obce s úkolem připravit a označit obecní úřad, zavést veřejné desky a připravit volby zastupitelstva. Volby proběhnou asi v druhé polovině ledna Na ustavující schůzi zastupitelstva předá správce obce zastupitelstvu své působnosti a od této chvíle plní úkoly obecní zastupitelstvo. Újezdní úřad zůstává s pravomocemi na území vojenského újezdu. Na území obce přebírá všechny pravomoci obec. Změny, které přináší vytvoření obce pro občany: 1. změna adresy a tím výměna občanských průkazů a ostatních průkazů, na kterých je místo trvalého pobytu. Výměna průkazů bude zdarma. Je nutné nahlásit změnu adresy ostatním subjektům banky, pojišťovny, lékaři a podobně. Do bude vydána informace, co si mají občané zařídit a podrobná informace o vzniku obce. 2. volby vyhlašuje prezident republiky minimálně 90 dnů před konáním voleb. V říjnu 2015 je plánována schůze občanů se zástupcem obce a zde dojde k upřesnění postupu. RNDr. Milada Vaněčková upřesnila výkon státní správy na území nové obce. Bude v několika úrovních. Vlastní správu obce a některé funkce bude provádět Město Libavá a do obec Šternberk do doby než si obec převezme agendy celé. Obec s rozžířenou působností bude obec Šternberk, matrika i stavební úřadu budou v obci Šternberk. Občané si musí vyměnit občanské průkazy, řidičské průkazy, technické průkazy vozidel, lovecké lístky, rybářské lístky. Zbrojní Str. 1

2 průkazy si nemusí vyměňovat, protože dnešní právní úprava stanovuje zápis do zbrojního průkazu celá Česká republika. Občanské průkazy a otázka voleb. U volební komise se budou občané prokazovat stávajícími občanskými průkazy. Teprve po volbách mohou žádat o výměnu občanských průkazů. V době voleb bude občanský průkaz platný, pokud nepropadla doba platnosti. A proto jej lze použít u voleb. Ing. Vladimír Kazatel děláme proces tvorby nových obcí, který nikdo nedělal. Zákon o obecním zřízení (128/2000 Sb.) část pojednávající o volbách se nedá plně aplikovat. Jedná se o nápravu věcí z padesátých let. Nyní se snažíme vše vrátit do normálního stavu. Podle 10 zákona 15/2015 Sb. bude do újezdní úřad zajišťovat některé věci jako dosud. Zastupitelstvo musí postupovat tak, aby k mohlo všechny oblasti plně převzít. První dva roky bude mít obec dvojnásobek rozpočtového určení daní. Navíc obec dostává 2 ha pozemků mimo intravilán obce na hlavu. DOTAZY Průjezd přes prostor Průjezd prostorem bude povolován Město Libavá Mrsklesy. Průkazky budou nadále vystavovány pro občany obcí sousedících s vojenským újezdem. Opravy vodovodu, kanalizace a komunikací do předání obci Závazek předání inženýrských sítí v provozuschopném stavu platí. Opravy jsou nyní prováděny na budoucích komunikacích III. třídy Město Libavá Heroltovice Domašov, Město Libavá Norberčany a Město Libavá -Mrsklesy. Tyto budou předány kraji. Vnitřní komunikace v obci budou obce. Odpověď AS-PO: Vodovod a kanalizace a oprava ČOV bylo zadáno výběrovým řízením koncem minulého roku. Výběrové řízení bylo zrušeno. Připravuje se nové. Předpokládá se, že práce začnou koncem tohoto roku a budou hotovy do Bude provedena komplexní rekonstrukce vodovodního řádu a kanalizace. Voda bude z Velké Střelné a je jí dostatečné množství. Proč vyměňovat občanské průkazy nedávno jsme je měnili. Vzniká nová obec a proto to podle zákona dochází ke změně adresy a výměnu dokladů je niutné provést. Změna bude v adrese, názvu obce i volebních okrscích. Ulice Hranická není slyšet rozhlas Instalovaný rozhlas je zastaralý. Nový rozhlas si udělá nová obec. Do té doby lze zavést systém SMS na telefony. Zazněl i návrh na lístky pro roznos poštou. U nás rozhlas vypnul elektrikář Ing. Kazatel slíbil informaci občanům. Budou nějaká konta na rekultivaci a asanaci? Ing. Kazatel asi 5 let zpět byla provedena studie Ministerstva životního prostředí na zátěže po sovětské armádě. Bylo v dokumentu prohlášeno, že zátěže byly odstraněny. Pyrotechnický průzkum byl proveden před zpřístupněním okrajových částí vojenského újezdu. Tazatel: Rusi vyváželi odpad na okraj obce kde leží dodnes. Ing. Kazatel: Nepořádek musí odstranit Ministerstvo obrany. Další dotaz na rozhlas: nebylo rozumět. Str. 2

3 Majetek bude předán obci bezúplatně? Ing. Kazatel: majetek je předáván obci podle 9 zákona 15/2015 Sb. Ministerstvo obrany převede majetek bezúplatně na obce. Jak to bude dál s bytovým fondem záleží na obci. Obec sama si rozhodne, co a jak bude dál. Bude ochranná lhůta o prodeji majetku nepřizpůsobivým Ing. Kazatel: Kdyby se prodával majetek podle zákona o nakládání s majetkem státu, lze klást podmínky jeho použití. Nyní, podle zákona 15/2015 Sb., záleží na obci, jak s ním bude hospodařit. Stihne se oprava vodovodu do ? Co se stane, když se oprava nestihne? Předání vodovodu je na AS-PO. Náklady do předání vodovodu bude nést AS-PO. Bude dodávku tepla armáda dotovat, nebo to bude na obci? AS-PO: Od nastanou tržní podmínky cena tepla bude tak jako jinde v ČR. Partnerem bude obec a teplo bude účtováno podle patních měřičů v domech. (Občané přizvukují, že to bude nejdražší teplo). Ing. Kazatel: teplo bude účtováno jako doposud. Proč se bourají podnikatelské objekty. Proč je nepřevezme obec. Obec je prodá firmám a vzniknou nová pracovní místa. Ing. Kazatel: jsou prováděny demolice nevyužitelných objektů. Jde o to, aby obec byla čistá. Likvidují se pouze objekty ve špatném stavu a nevyužitelné. Opravy v bytech. Oprava elektřiny se provádí venku, proč se neprovádí v bytech? Venkovní opravy jsou prováděny po dohodě s ČEZ. Opravy v bytech nebudou prováděny. Chybí zveřejňování výsledků jednání s přípravnými výbory. Chybí vývěska, rozhlas není slyšet, Je možné vyčlenit veřejnou vývěsku? Na elektronické desce úřadu bude uveřejněn seznam majetku a zápisy z jednání. Na veřejné vývěsce bude totéž, ale nevejde se všechno. Budou se ještě provádět opravy v bytech? Závady a požadavky na opravy v bytech nejsou řešeny. Nejsou peníze na opravy. AS-PO: Objekty budou předány tak, jak jsou. Mám před domem cestu z panelů. Při dešti zatéká voda kolem panelů do sklepa (9.května 205). AS-PO: informuje se u bytového technika pana Koutného. Vstupní dveře do paneláku jsou popraskané a nejsou zavřít. AS-PO: Opravy vyžadované přípravným výborem byly provedeny. Byla provedena základní údržba nebude se provádět rekonstrukce. Odstraňovat havárie se budou. Už měsíc (nebylo rozumět). Dáváte ruce pryč od investic. Takže se nebude opravovat! Slíbena výměna oken na Hranické 112 loni. Od té doby nic! Vzhledem k množství požadavků na opravy zůstane zde po schůzi AS-PO a máte možnost si s nimi promluvit, ne před takovým fórem. Proč byl začátek schůze změněn o hodinu? Ing. Kazatel: se omluvil za neproniknutí doby konání schůze. Str. 3

4 Jak to bude se školou a školkou Ing. Kazatel: zakladatelem je Olomoucký kraj. Ministerstvo obrany dotuje provoz ve výši asi 3,5 mil.kč. Dotace MO bude ještě na školní rok Potom bude na obci, zda škola bude fungovat a v jakém rozsahu. Od roku 2016 Ministerstvo již nebude dotovat provoz. Olomoucký kraj má zájem na tom, aby škola dále fungovala. Kraj řekl, že školu zavře. Ing. Kazatel: Podle jednání s hejtmanem předá kraj školu obci. Obec bude dotovat její provoz. Proto bylo plánováno předání takového množství majetku. Příjmy obce se skládají z rozpočtového určení daní, z podnikání, z pronájmu majetku a dalších složek. Pokud bude fungovat škola je i rozpočtové určení daní vyšší. Vzhledem k dvojnásobku z rozpočtového určení daní na dva roku nebude mít škola problém. Zůstane zdravotní péče? Ing. Kazatel: zdravotní péče zůstává stejně jako dosud. Bude tady chov zubrů na Libavé? Nevěřte novinářům. Ve vojenských újezdech se nebudou vypouštět. Na naší ulici je vybagrovaný potok. Praskají stěny domu. Pan Ondřejka: v letošním roce je v plánu oprava na zpevnění břehů. Běží soutěž na zhotovitele. Jak bude probíhat volba starosty a zastupitelstva obce Kandidátku zaregistruje správce obce ve spolupráci s přípravným výborem a občany. Jak to bude s placením bytů. AS-PO: byta se budou platit AS-PO jako dosud. Od jsou byty obce a budou se platit obci. Dá AS-PO nějako částku na opravy bytů obci? Částky z placeného nájmu nejsou na opravách vidět! Ing. Kazatel: Ne, s žádnou částkou se nepočítá Na paneláku 9. května mělo letos dojít k zateplení! AS-PO: zateplovat se nebude! Náklady na kanalizaci a vodovod jsou 160 milionů a bezúplatně se převedou na obec! Pan Machala: Je to jinak. Za 70 let tak vodovod dopadl bez oprav. To není dar obci! Nebude levnější odstupné občanům? Ing. Kazatel: V roce 2011 byl navrhován startovní balíček pro nové obce. Nebyl schválen Ministerstvem financí. Proto se předává další majetek obci 2ha na hlavu, aby z hospodaření měla prostředky. (z fóra: na pozemcích okolo Libavé nehospodaří ani VLS, protože je to samý kámen.) Ing. Kazatel: Obec pronajme tento majetek VLS a výtěžek bude příjmem obce. Proč nepřispívají na opravy při svých výnosech VLS? Ing. Kazatel: ze svých výnosů opravují svůj majetek, zejména na Slavkově, Heroltovicích a Luboměři. I tento majetek bude předán. Kdo bude stanovovat nájem od ? AS-PO: Smlouvy na obec přecházejí tak jak jsou. Do se podmínky a platby nemění! Str. 4

5 Ing. Kazatel poděkoval za účast. Doufá v úspěšné dovršení procesu vzniku nových obcí. Ukončeno 19:25 Zapsal: Josef Schmid Str. 5