Dobrý den! Catherine von Heidenstam Ambassador. Dobrý den!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dobrý den! Catherine von Heidenstam Ambassador. Dobrý den!"

Transkript

1 Dobrý den! Dobrý den! Photo: Pawel Flato Main Partners Partners Milí návštěvníci, jmenuji se Catherine von Heidenstam a jsem velvyslankyní Švédska v České republice. V období od 1. července do 31. prosince 2009 bude Švédsko předsednickou zemí Evropské unie. Dvěma hlavními prioritami švédského předsednictví bude řešení ekonomické a finanční krize a problematika změn klimatu. Švédsko chce vést vyjednávání EU s cílem dosáhnout nové globální dohody na snížení emisí skleníkových plynů. Nebude to lehký úkol, ale Švédsko je připraveno udělat vše, co je v jeho silách. Proč bychom se však měli o klimatické změny vůbec zajímat? Proč se tolik Švédů v této problematice stále více angažuje? Je to tím, že berou vážně důkazy, které přicházejí od většiny klimatologů. Odborníci tvrdí, že bez opatření na snížení emisí skleníkových plynů by mohla teplota na Zemi vzrůst do té míry, že by ohrozila ekosystémy a život, jak ho známe dnes. Existuje nicméně řada jednoduchých opatření, se kterými můžeme začít sami. Navíc budeme-li doma šetřit energií, ušetříme i peníze. Ale péče o klima by nás měla také bavit! A proto jsme pro vás, kdo jste zavítali do zahrady švédského velvyslanectví, sestavili malý klimatický kvíz. Doufám, že si jeho řešení užijete, stejně jako nádherný výhled na velkolepé panorama Prahy. Hodně štěstí! Catherine von Heidenstam Velvyslankyně Dear guests, My name is Catherine von Heidenstam and I am the Swedish Ambassador to the Czech Republic. Sweden holds the EU Presidency from 1 July 31 December this year. Two main priorities of the Swedish EU Presidency are to manage the economic and financial crisis and addressing climate change. Sweden will lead the EU negotiations and the goal is to reach a new global agreement to reduce greenhouse gas emissions. It will not be an easy task but Sweden is committed to doing the very best. But why should we really care about climate change? Why are people in Sweden getting more and more involved? I think that they are taking the growing evidence from the majority of climate change scientists seriously. The experts say that without measures to reduce greenhouse gas emissions the global temperature could increase to a level that would threaten ecosystems and life as we know it. There are many things that can be done easily, for example saving energy at home and saving money at the same time. But to care about the climate should also be fun! So we have put together a climate quiz for you in the Embassy garden. I hope you will enjoy it together with the spectacular view over beautiful Prague. Good luck! Catherine von Heidenstam Ambassador

2 h 17h Úvoz 13 Praha 1 i Návod Kolik toho víte o změnách klimatu aošvédsku? Víte, jak vy sami můžete v každodenním životě snížit svou uhlíkovou stopu? V zahradě velvyslanectví naleznete 10 otázek, které se týkají změn klimatu. Každá otázka se věnuje specifickému tématu a obsahuje úvod, samotnou otázku a 3 možné odpovědi (A, B, C). Na zelený lístek pro odpovědi vyznačte, která odpověď je podle vás správná. Abychom mohli určit vítěze v případě, že více soutěžících zodpoví správně všech 10 otázek, nezapomeňte vyplnit odpověď k otázce 11 na druhé straně odpovědního lístku. Ambasáda pak vyhlásí výherce koncem července prostřednictvím u a našich internetových stránek (www.swedenabroad.se/prague), kde také posléze naleznete správné odpovědi. Abyste od nás mohli obdržet některou z cen, je třeba mít bydliště v České republice. Co můžete vyhrát? 1. cena Víkend pro dva ve Stockholmu, prvním Evropském zeleném městě roku Cena zahrnuje letenky s příplatkem na kompenzaci emisí CO2 a ubytování na dvě noci v ekologickém hotelu. 2. cena Víkend pro dvě osoby v ekologickém centru Hostětín, včetně ubytování v dvoulůžkovém pokoji s nádherným výhledem do zahrady, prezentací ekologických projektů, plné penze s tradiční českou kuchyní, přírodním moštem a calvadosem. Ultra nízkoenergetické centrum Hostětín pro udržitelný rozvoj venkova postavila společnost Skanska jako tzv. pasivní dům v jihovýchodních Čechách. 3. cena Oběd pro dva s velvyslankyní Švédska v České republice Catherine von Heidenstam na Švédském velvyslanectví v Praze 4. cena Poukaz v hodnotě 4000 Kč pro návštěvu restaurace řetězce Kampa Group v Praze cena Dárkový poukaz IKEA v hodnotě 2000 Kč 8. cena Poukaz v hodnotě 2000 Kč pro návštěvu restaurace řetězce Kampa Group v Praze cena Pracovní lampa Sunnan od IKEA na sluneční baterie Výherce první a druhé ceny obdrží rovněž cestovní hodiny s rádiem a dva nože Swiss army od společnosti ABB. Instructions How much do you know about climate change and about Sweden? Do you know what you can do yourself in your everyday life to reduce your carbon footprint? In the embassy garden you will find 10 different questions related to climate change. Each question is about a specific topic and has an introduction, a question and 3 alternative answers (A, B, C). You should mark which of the alternatives you think is right on the green answer sheet. If more than one person manages to get 10 right answers the open question on the other side of the answer sheet will be used to select the winners. The winners will be notified by the end of July through and on the embassy web page (www.swedenabroad.se/prague) together with the correct answers. You must have an address in the Czech Republic to receive any prize. Prize list 1st prize A weekend for two in Stockholm, the first European Green Capital in Including carbon compensated flight tickets and two nights accommodation in an environmentally friendly hotel. 2nd prize A weekend at the Hostetin Centre for two persons, including one night in a double room with a beautiful view of the garden, presentations of ecological projects, full board with traditional Czech food and bio-cider. The Hostetin Centre for sustainable rural development was built by Skanska as a ultra-low energy passive house in southeast Czech Republic. 3th prize Lunch for two with Catherine von Heidenstam, Ambassador of Sweden to the Czech Republic, at the Embassy of Sweden in Prague. 4th prize Voucher of 4000 CZK valid at Kampa Groups restaurants in Prague. 5th 7th prize Gift cards from IKEA á 2000 CZK. 8th prize Voucher of 2000 CZK valid at Kampa Groups restaurants in Prague 9th 13th prize Solar cell powered work lamp Sunnan from IKEA The first and second prize will also include a travel clock radio and two Swiss army knives from ABB.

3 1 Švédsko bude předsednickou zemí Evropské unie od 1. července do 31. prosince Jeho dvěma hlavními prioritami bude řešení otázky finanční krize a nezaměstnanosti a problematika klimatických změn. Švédsko chce vést EU s cílem dosáhnout nové globální dohody o snížení emisí skleníkových plynů na konferenci COP15 v Kodani letos v prosinci. Co znamená zkratka COP? A Kodaň (Copenhagen) B Konference smluvních stran (Conference of the Parties) C Spolupráce, organizace a koncepce (Cooperation, Organisation and Policies) Tip: Sledujte průběh švédského přednictví EU na oficiálních stránkách včetně šesti twitterů (mikroblogů). Sweden holds the Presidency of the European Union 1 July 31 December. The two main priorities will be managing the financial crisis and unemployment and addressing climate change. Sweden will lead the EU and work for a new global agreement to reduce greenhouse gas emissions at the COP15 meeting in Copenhagen in December. What does COP stand for? A Copenhagen B Conference of the Parties C Cooperation, Organisation and Policies Fredrik Reinfeldt, švédský premiér Fredrik Reinfeldt, Prime Minister of Sweden Gunnar Seijbold / Regeringskansliet Tip: Follow the Swedish Presidency of the EU on including six twitters (micro-blogs).

4 2 Stockholm bude v roce 2010 jmenován prvním Evropským zeleným městem. Toto ocenění Evropské unie má za cíl podpořit udržitelný rozvoj evropských měst. Porotu nejvíce zaujal rozsáhlý program města Stockholmu na čištění vod, snižování hluku, integrovaný systém nakládání s odpady, mýtné za vjezd do města a rozšiřování rekreačních ploch, jako jsou například pláže. Objem produkce skleníkových plynů na obyvatele je ve Stockholmu o 50% nižší než celostátní průměr. Veškerá veřejná doprava využívá pohon obnovitelnými palivy. Jaký cíl si Stockholm stanovil ve snižování využívání fosilních paliv? A Ve Stockholmu se do roku 2050 zcela přestanou využívat fosilní paliva. B V roce 2050 bude využívání fosilních paliv představovat 50% hodnoty z roku C V roce 2050 bude využívání fosilních paliv představovat 75% hodnoty z roku Tip: Správnou technikou jízdy můžete snížit spotřebu paliva, a tím i emise CO2, až o 20%. Stockholm will be the first European Green Capital in 2010, an award from the EU to encourage sustainable urban development across Europe. The jury was particularly impressed by Stockholm s extensive programme for water purification, noise reduction, an integrated waste system, a congestion charge system and more recreational areas, such as beaches. In Stockholm the amount of greenhouse gases which each inhabitant emits is 50% lower than the national average. Also all public transport including trains and inner city buses run on renewable fuels. What is Stockholm s target for reducing the use of fossil fuels? A In 2050, Stockholm will be a fossil fuel free municipality B In 2050, the use of fossil fuels will be 50 % of the level in 1990 C In 2050, the use of fossil fuels will be 75 % of the level in 2000 Tip: You can save up to 20% of your car's fuel costs and CO2-emissions through the right driving technique.

5 3 Celých 40% energie ve Švédsku spotřebují budovy. Hlavní prioritou ve snižování globálních emisí CO2 je zlepšit energetickou úspornost nových i existujících staveb. Tím se zároveň sníží dlouhodobé náklady na energii. Takzvaný program GreenBuilding má za cíl prosadit úspory energie v nerezidenčních budovách tak, aby se ušetřilo alespoň 25% oproti energetickým normám dané země. Která instituce iniciovala program GreenBuilding? A Evropská unie B Organizace spojených národů C Greenpeace Tip: Pracujete-li v kanceláři, nastavte si tiskárnu na oboustranný tisk, ušetříte tak zdroje, energii i peníze. Skanska Nordica v Ostravě je první kancelářskou budovou v ČR s certifikátem GreenBuilding. The Skanska Nordica office building in Ostrava has the first GreenBuilding Certificate in the CR. In Sweden, buildings stand for 40% of total energy consumption. Improved energy efficiency of existing and new buildings is a key priority to reduce global CO2-emissions. At the same time long-term energy costs are reduced. The so called GreenBuilding Programme aims to lower the energy consumption in non-residential buildings to a level 25% or more below the national norm. Which institution initiated the GreenBuilding Programme? A The European Union B The United Nations C Greenpeace Tip: If you work in an office, set your printer to print on both sides of the paper to save resources, energy and money.

6 4 Skleníkový efekt vysvětluje nárůst teploty na zemském povrchu způsobený koncentrací skleníkových plynů v atmosféře. Jedná se o přirozený jev, který je dokonce pro přežití člověka zásadní, ale některé lidské činnosti, jako je například intenzivní spalování fosilních paliv, koncentraci skleníkových plynů v atmosféře nadměrně zvyšují. Podle většiny vědců to je důvod růstu teploty na naší planetě. Skleníkový efekt definoval zhruba před 100 lety jeden švédský vědec. Jak se jmenoval? A Anders Celsius B Alfred Nobel C Svante Arrhenius Tip: Cestování letadlem způsobuje vysoké emise CO2. Musíte-li letět, využijte možnost kompenzace emisí CO2 finančním příspěvkem. The Greenhouse Effect explains the increase in temperature on the Earth s surface caused by the concentration of greenhouse gases in the atmosphere. The effect is natural and even necessary for human survival but some human activity, such as an excessive consumption of fossil fuels, has vastly increased the concentration of greenhouse gases in the atmosphere. According to most scientists, this is a reason for the increase in the temperature on Earth. About 100 years ago, a Swedish scientist was the first to quantify the greenhouse effect. What was his name? A Anders Celsius B Alfred Nobel C Svante Arrhenius Tip: Flying leads to high emissions of CO2. If you still need to fly, compensate for your emissions through purchasing CO2-reductions.

7 5 Spotřeba elektřiny přispívá ke globálnímu oteplování, protože její výroba je mnohdy spojená s emisemi CO2. Ve Švédsku představují náklady na osvětlení přibližně 25% průměrné spotřeby elektřiny. Úsporné žárovky jsou pětkrát účinnější než běžné žárovky a mají desetkrát delší životnost. EU plánuje zákaz prodeje klasických žárovek od září Kolik peněz je možno ročně ušetřit, pokud doma vyměníte 10 běžných žárovek za úsporné? A 2000 Kč B 500 Kč C 1000 Kč Tip: Zhasínejte světlo, když opouštíte místnost, alespoň v případě, že stále užíváte klasické žárovky. The consumption of electricity contributes to global warming since its production often is associated with emissions of CO2. In Sweden about 25% of the average electricity bill is for the lighting. Low energy light bulbs are five times more efficient than normal light bulbs and last ten times longer. The EU plans to ban the sale of regular light bulbs from September Approximately how much money can you save per year if you change 10 of your regular light bulbs to low energy lightbulbs? A 2000 CZK B 500 CZK C 1000 CZK Tip: Turn off the light when you leave the room, at least if you still use regular light bulbs.

8 6 Náš jídelníček ovlivňuje klima. Celý proces výroby potravin od farem až po okamžik konzumace přímo či nepřímo způsobuje emise skleníkových plynů. Podle některých odborníků by mohlo být možné snížit dopad našeho stravování na klima až o 50% výběrem správných potravin. V běžné švédské domácnosti představují potraviny druhý nejvýznamnější zdroj emisí skleníkových plynů. Jak velké množství celkového objemu emisí skleníkových plynů souvisí s tím, co jíme? A 1 / 10 B 1 / 2 C 1 / 3 Tip: Při výběru zeleniny zohledňujte roční období i region. Zelenina se mnohdy pěstuje venku a blízko spotřebitelům, a tím se na její pěstování i transport spotřebuje méně energie. What you eat has an impact on the climate. Food production from farm to fork directly or indirectly causes greenhouse gas emissions. According to some experts it might be possible to reduce your food s impact on the climate by 50% through eating right. In Sweden what you eat, is the second most important source of greenhouse gases for a normal household. How much of the total emissions of greenhouse gases can be related to our food? A 1 / 10 B 1 / 2 C 1 / 3 Tip: Think seasonal and regional when you choose vegetables since they are often cultivated outdoors and close to the consumer, thus requiring less energy and transport.

9 7 Prezentace tepelného čerpadla od společnosti NIBE. Illustration of a heat pump from NIBE. Energie, kterou spotřebovávají budovy, přispívá 30 % k celkovému objemu emisí CO2. Tím, že k vytápění využíváme ropu, uhlí či plyn, přispíváme k zvýšení emisí CO2 v atmosféře. Šetrnější ke klimatu je využívat obnovitelné zdroje energie, jako je například biomasa. Tepelná čerpadla, která jsou již standardním řešením vytápění ve Švédsku i České republice, také představují technologii s nižšími emisemi CO2. Jak funguje tepelné čerpadlo? A Funguje na stejném principu jako chladnička. B Funguje na stejném principu jako mikrovlnná trouba. C Funguje na stejném principu jako pračka. Tip: Nezakrývejte radiátory nábytkem či dlouhými závěsy. Zachytává se tak teplo z radiátoru a značně se zvyšují náklady na vytápění. The energy consumption of buildings contribute to 30% of national economies CO2-emissions. Using fossil fuels such as oil, coal and gas to heat your house leads to increased emissions of CO2 to the atmosphere. Renewable energy such as biomass is better for the climate. Heat pumps, a standard heating solution today in Sweden and in the Czech Republic, is also a technology with much lower emissions of CO2. How does a heat pump work? A It works according to the same principle as a refrigerator B It works according to the same principle as a microwave oven C It works according to the same principle as a washing machine Tip: Do not cover your radiators with furniture or long curtains. It reduces the heat from the radiator and make your heating costs much higher.

10 8 Spotřebiče ponechané v pohotovostním režimu vedou ke zbytečným ztrátám elektřiny. Spotřebiče jako například televize či počítač ponechané v režimu standby představují 8% průměrné spotřeby elektřiny domácností. Některé spotřebiče dokonce v pohotovostním režimu spotřebují energie víc, než když jsou zapnuté. Kdyby všichni Evropané přestali používat pohotovostní režim, uspořená energie by pokryla celkovou spotřebu celého jednoho státu. Kterého? A Německa B Belgie C Lucemburska Tip: Zapojená zařízení jako nabíječky mobilních telefonů spotřebovávají elektřinu i v případě, že je nepoužíváme. Vypojíme-li je ze zásuvky, snížíme účty za elektřinu a zároveň přispějeme k lepšímu klimatu. Keeping electronic devices on a standby mode leads to an unnecessary loss of electricity. For an average household about 8% of the electricity consumption is because of wasted standby power in TV s, computers and other devices. For some appliances the standby energy consumption is even higher than when running the device itself. If all Europeans would stop using standby mode, the energy saving would be enough to satisfy the energy demand of which country? A Germany B Belgium C Luxembourg Tip: Devices such as mobile phone chargers use electricity even when not being used. By pulling the plug, you both cut your electric bill and contribute to a better climate.

11 9 Větrná energie je rychle se rozvíjejícím zdrojem elektřiny. Kdybychom jí nahradili elektřinu získávanou z fosilních paliv, snížili bychom emise CO2. Energie z příbřežních větrných elektráren má velký potenciál, avšak problém představuje přenos elektřiny na pevninu bez nadměrných ztrát. Díky novým progresivním technologiím přenosu, jako je technologie HVDC od společnosti ABB, je nyní možné stavět větrné parky i dále od pobřeží. Jak daleko od německého pobřeží bude největší (400 MW) a od pobřeží nejvzdálenější větrný park na světě, jehož stavba bude dokončena letošního roku? A 40 km B 130 km C 400 km Tip: Zvolte si jako dodavatele elektřiny společnost, která nabízí elektřinu z obnovitelných zdrojů. Wind power is a fast growing renewable energy resource. When replacing electricity production from fossil fuels, CO2-emissions will be reduced. Offshore wind power has a high potential but one challenge is to transport the electricity to the shore without energy losses. Thanks to new, advanced power transmission technologies, such as the HVDC technique from ABB, wind power parks can now be built even farther away from the coast. How far from the German coast will the world's largest and most remote off-shore wind power park (400 MW) be when it is finished later this year? A 40 km B 130 km C 400 km Tip: Choose an energy company that can offer you electricity produced from renewable energy sources.

12 Centrum Hostětín postavila společnost Skanska jako pasivní dům v roce The Hostětín Centre was built by Skanska as a passive house in Termín pasivní dům označuje budovu, která je energeticky vysoce účinná, a vyžaduje tedy jen minimum dodávané energie na vytápění či ochlazování. Termín vytvořil na konci osmdesátých let švédský profesor Bo Adamson společně se svým německým kolegou Wolfgangem Feistem. Pasivní domy jsou nejvyspělejší formou nízkoenergetických domů, ale existuje zde i řada dalších inovativních technologií. Nová kancelářská budova v centru Stockholmu Kungsbrohuset bude využívat inovativní způsob vytápění. Jaký? A Geotermální zdroj z horkých pramenů v nedalekém jezeru Riddarfjärden. B Tělesným teplem získávaným z největšího fitness centra ve Stockholmu, které se nachází v přízemí budovy. C Tělesným teplem, které denně vyprodukuje pasažérů v blízké stanici metra. Tip: Snížením teploty ve vašem pokoji o 1 C je možné snížit spotřebu energie o 5 6 %. Doporučená teplota je 21 C (nižší v noci). 10 The term "passive house" refers to a building that has a very high standard for energy efficiency, requiring very little external energy for heating or cooling. The term was coined by the Swedish professor Mr Bo Adamson and his German colleague Wolfgang Feist in the late 1980:s. Passive houses are the most advanced low energy buildings but there are other innovative techniques as well. Kungsbrohuset, a new office building in the city centre of Stockholm will use an innovative way to heat the building. How? A The geothermal heat from the hot springs in the nearby lake Riddarfjärden. B The body heat from Stockholm's largest gym which is in the basement of the building. C The body heat from daily commuters in the metro underground. Tip: Reducing the room temperature by 1 degree can reduce the energy consumption by 5 6 %. Try keeping a temperature of 21 C (lower at night).

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Petr Macháček PETALIT s.r.o. 1 What is Redwood. Sensor Network Motion Detection Space Utilization Real Estate Management 2 Building

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Litosil - application

Litosil - application Litosil - application The series of Litosil is primarily determined for cut polished floors. The cut polished floors are supplied by some specialized firms which are fitted with the appropriate technical

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA What is an FTP client and how to use it? FTP (File transport protocol) - A protocol used to transfer your printing data files to the MAFRAPRINT

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1

WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1 WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1 1. Write down the arithmetical problem according the dictation: 2. Translate the English words, you can use a dictionary: equations to solve solve inverse operation variable

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Sylva Máčalová Tematický celek : Gramatika Cílová skupina : mírně pokročilý - pokročilý Anotace Materiál má podobu pracovního listu, který obsahuje cvičení, pomocí nichž si žáci procvičí rozdíly

Více

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers (český text pro hostitelské organizace následuje na str. 3) 6.11. 11.11. 2015 Hotel Kaskáda, Ledeč nad Sázavou Husovo nám. 17, 584 01 Ledeč nad

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

TechoLED H A N D B O O K

TechoLED H A N D B O O K TechoLED HANDBOOK Světelné panely TechoLED Úvod TechoLED LED světelné zdroje jsou moderním a perspektivním zdrojem světla se širokými možnostmi použití. Umožňují plnohodnotnou náhradu žárovek, zářivkových

Více

VOŠ, SPŠ automobilní a technická. Mgr. Marie Šíchová. At the railway station

VOŠ, SPŠ automobilní a technická. Mgr. Marie Šíchová. At the railway station Název SŠ: Autor: Název: Tematická oblast: VOŠ, SPŠ automobilní a technická Mgr. Marie Šíchová At the railway station VOŠ, Provoz a ekonomika dopravy, cizí jazyk, angličtina B, odborné téma Železniční doprava

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Libuše Matulová Název materiálu: Education Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MAT27 Datum vytvoření: 10.10.2013

Více

VY_22_INOVACE_84. P3 U3 Revision

VY_22_INOVACE_84. P3 U3 Revision VY_22_INOVACE_84 P3 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 7. 1. Complete with will/won t have travel drive solve need be (2x) My dad thinks

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Vzdělávací oblast: Vzdělávání a komunikace v cizím jazyce Název: Rozdíl v používání as/ like Autor: Mgr.Tompos Monika Datum, třída:

Více

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people.

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people. Otázka: Shopping Jazyk: Angličtina Přidal(a): Maoam 1)DO YOU PREFER SMALL SHOPS TO SHOPPING CENTERS? UPŘEDNOSTŇUJETE MALÉ OBCHODY PŘED NÁKUPNÍMI CENTRY? I prefer a small shop in front of shopping centers

Více

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie CLIL Obnovitelné zdroje energie envi.stromzivota.sk ENVI-MOBILE: Integration of mobile learning into environmental education fostering local communities development 2014-1-SK01-KA200-000481 ERAZMUS+ Programme

Více

Presentations of Buy Smart

Presentations of Buy Smart Presentations of Buy Smart Work Package: Deliverable: Partner: Region: Number of presentations at events WP 7: Dissemination D7.4: Presentations SEVEn Czech Republic / Europe 10 (min 10 per partner) 1/16

Více

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 29/18. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 29/18. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Číslo materiálu: Název materiálu: Ironic Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1486 Zpracoval: Mgr. Petra Březinová IRONIC 1. Listen to the song Ironic from the singer Alanis Morissette. For the first time

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

PITSTOP VY_22_INOVACE_26

PITSTOP VY_22_INOVACE_26 PITSTOP VY_22_INOVACE_26 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 9. PITSTOP 1/ Try to complete the missing words. Then listen and check your ideas. Eight

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů. nadpisu. Case Study Environmental Controlling level Control Fifth level Implementation Policy and goals Organisation Documentation Information Mass and energy balances Analysis Planning of measures 1 1

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_131 Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika

Více

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified.

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified. CURRICULUM VITAE - EDUCATION Jindřich Bláha Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Bc. Jindřich Bláha. Dostupné z Metodického

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Marina Hozmanová Třída/ročník:

Více

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.0624 Název šablony klíčové aktivity: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků Název DUM:

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. illness, a text

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. illness, a text Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 412 01 Litoměřice www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více

Informace o písemných přijímacích zkouškách. Doktorské studijní programy Matematika

Informace o písemných přijímacích zkouškách. Doktorské studijní programy Matematika Informace o písemných přijímacích zkouškách (úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s výběrem odpovědi správné řešení) Doktorské studijní

Více

Travel information. 1. from Prague to Ostrava

Travel information. 1. from Prague to Ostrava 1. from Prague to Ostrava Travel information Ostrava, as a city with more than 330 thousands inhabitants, has a regular flight connection with Prague, usually arranged by the Czech Airlines, which is a

Více

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight)

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight) POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Zora Smolková aj9-jes-smo-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans

Více

kupi.cz Michal Mikuš

kupi.cz Michal Mikuš kupi.cz Michal Mikuš redisgn website kupi.cz, reduce the visual noise. ADVERT ADVERT The first impression from the website was that i dint knew where to start. It was such a mess, adverts, eyes, products,

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

Magický konec roku ve stylu The Mark. Magical Year-End by The Mark

Magický konec roku ve stylu The Mark. Magical Year-End by The Mark Magický konec roku ve stylu The Mark Magical Year-End by The Mark Praha na sebe během Vánoc, díky svým pohádkovým scenériím za mrazivých zimních dnů, bere ještě magičtější podobu než jindy. Na letošní

Více

PROJEKČNÍ PODKLADY MONTÁŽNÍ NÁVOD

PROJEKČNÍ PODKLADY MONTÁŽNÍ NÁVOD N I V O L A I R Výrobek odpovídá normám EN a je označen značkou CE PROJEKČNÍ PODKLADY MONTÁŽNÍ NÁVOD SPIRÁLA hmotnost 26 kg NIVOLAIR - projekční podklady NIVOLAIR - výměník Spirála: Cu-trubka (žebrovaná)

Více

Využití systémů geotermálního vytápění v ČR Overview of geothermal heating systems in the Czech Republic

Využití systémů geotermálního vytápění v ČR Overview of geothermal heating systems in the Czech Republic Využití systémů geotermálního vytápění v ČR Overview of geothermal heating systems in the Czech Republic 1 Mgr. Hana Jiráková, Ph.D. Možnosti využití geotermálních zdrojů v ČR (Geothermal energy use in

Více

VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST

VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 9. MODAL VERBS CAN, MUST, SHOULD 1/ Connect the verbs to their future forms.

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.01.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_AJ_G

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.01.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_AJ_G Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.01.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_AJ_G Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk anglický

Více

SGM. Smart Grid Management THE FUTURE FOR ENERGY-EFFICIENT SMART GRIDS

SGM. Smart Grid Management THE FUTURE FOR ENERGY-EFFICIENT SMART GRIDS WHO ARE WE? a company specializing in software applications for smart energy grids management and innovation a multidisciplinary team of experienced professionals from practice and from Czech technical

Více

ADC Young Creative. Brief MOBIL.CZ

ADC Young Creative. Brief MOBIL.CZ ADC Young Creative O ZNAČCE: MOBIL.CZ je virtuální mobilní operátor, který nabízí SIM karty, tarify, telefony a zdarma LTE internet. Každý zákazník si může vybrat ideální řešení pomocí webových stránek,

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ ZŠ Dělnická Určeno pro žáky 8. a 9. ročníků Sekce základní Předmět zeměpis

Více

EXACT DS OFFICE. The best lens for office work

EXACT DS OFFICE. The best lens for office work EXACT DS The best lens for office work EXACT DS When Your Glasses Are Not Enough Lenses with only a reading area provide clear vision of objects located close up, while progressive lenses only provide

Více

Verbs Slovesa Test. PhDr. Zuzana Žantovská

Verbs Slovesa Test. PhDr. Zuzana Žantovská VY_32_INOVACE_AJ_140 Verbs Slovesa Test PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 3. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika - slovesa Předmět: Anglický jazyk Výstižný popis způsobu

Více

Souhrnný monitoring médií CFA Society Forecasting Dinner. Sledované období: Zpracováno dne:

Souhrnný monitoring médií CFA Society Forecasting Dinner. Sledované období: Zpracováno dne: Souhrnný monitoring médií CFA Society Forecasting Dinner Sledované období: 27. 2. 28. 3. 2013 Zpracováno dne: 29. 3. 2013 Obsah: 1. Investujeme.cz Pomůže Temelín růstu a II. pilíř půstu?...3 2. Měšec.cz

Více

Výsledky průzkumu postoje české veřejnosti k nadnárodním energetickým projektům typu DESERTEC (solární energie z pouště)

Výsledky průzkumu postoje české veřejnosti k nadnárodním energetickým projektům typu DESERTEC (solární energie z pouště) Výsledky průzkumu postoje české veřejnosti k nadnárodním energetickým projektům typu DESERTEC (solární energie z pouště) CITYPLAN ve spolupráci s Cranfield University (Velká Británie) - School of Applied

Více

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. was founded in 1950. E.g. sales people, purchasing clerks, development workers, designers.

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. was founded in 1950. E.g. sales people, purchasing clerks, development workers, designers. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Velká Bíteš a.s. (_velka_bites.jbb) Velká Bíteš a.s. Lekce: Pomalejší tempo řeči Cvičení: PBS Velká Bíteš, a.s. První brněnská strojírna Velká

Více

Materiál slouží k procvičení znalosti přítomného času prostého, tvorbě vět a otázek.

Materiál slouží k procvičení znalosti přítomného času prostého, tvorbě vět a otázek. Šablona č. VI, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Anglický jazyk Anglický jazyk Ročník 5. Anotace Materiál slouží k procvičení znalosti přítomného času prostého, tvorbě vět

Více

FIRE INVESTIGATION. Střední průmyslová škola Hranice. Mgr. Radka Vorlová. 19_Fire investigation CZ.1.07/1.5.00/

FIRE INVESTIGATION. Střední průmyslová škola Hranice. Mgr. Radka Vorlová. 19_Fire investigation CZ.1.07/1.5.00/ FIRE INVESTIGATION Střední průmyslová škola Hranice Mgr. Radka Vorlová 19_Fire investigation CZ.1.07/1.5.00/34.0608 Výukový materiál Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/21.34.0608 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-čte-07 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : Hallo! My name is Megan. This summer I am at language

Více

Co vím o Ázerbájdžánu?

Co vím o Ázerbájdžánu? Ministerstvo mládeže a sportu Ázerbájdžánské republiky Ministerstvo zahraničních věcí Ázerbájdžánské republiky Velvyslanectví Ázerbájdžánské republiky v Praze ve spolupráci s Centrem ázerbájdžánských a

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

U DOKTORA. U DOKTORKY

U DOKTORA. U DOKTORKY U DOKTORA. U DOKTORKY Je mi špatně. Jakou máte teplotu? Je mi dobře. Máte pojištění? Co tě bolí? Co vás bolí? Neboj se. Nebojte se. Bolí mě hlava. Otevři ústa. Otevřete ústa. Bolí mě v krku. Svlékni se.

Více

11/ Podmínkové věty. ( 1st Conditional) VY_32_INOVACE_AJ_UMA11,Podmínkové věty (1st Conditional).notebook. January 28, 2014

11/ Podmínkové věty. ( 1st Conditional) VY_32_INOVACE_AJ_UMA11,Podmínkové věty (1st Conditional).notebook. January 28, 2014 Úroveň jazyka Pre-Intermediate 11/ Podmínkové věty ( 1st Conditional) Citace a zdroje Zpracovala: Mgr.Alena Závorová 1 Podmínkové věty typu 1 ( First Conditional ) Vedlejší věty podmínkové vyjadřují podmínku,

Více

Aktualizace Státní energetické koncepce

Aktualizace Státní energetické koncepce Aktualizace Státní energetické koncepce XXIV. Seminář energetiků Valašské Klobouky, 22. 01. 2014 1 Současný stav energetiky Vysoký podíl průmyslu v HDP + průmyslový potenciál, know how - vysoká energetická

Více

Energy Saving Fund City of Litoměřice. Riga 25 th September 2015

Energy Saving Fund City of Litoměřice. Riga 25 th September 2015 Energy Saving Fund City of Litoměřice Riga 25 th September 2015 Overview Introduction - City of Litoměřice Main activities in the energy sector Support of solar system for citizens Reasons for ESF establishment

Více

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA Mgr. Kateřina Kasanová PRO VYJÁDŘENÍ PRAVDĚPODOBNOSTI SEKUNDÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA základní informace must be must have been can t be can t have been may, might,

Více

Města (rodné město a další důležitá města) Michal Kadlec, Dis

Města (rodné město a další důležitá města) Michal Kadlec, Dis Města (rodné město a další důležitá města) Michal Kadlec, Dis Londýn VY_32_INOVACE_AK_1_19 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas aneb Perfektní budoucnost. 2013 Předminulý čas se v angličtině nazývá Future Perfect. Používáme jej tehdy, potřebujeme-li jasně vyjádřit, že nějaký děj proběhl ještě dříve než budoucí děj, o kterém hovoříme.

Více

Project 2. My projects

Project 2. My projects Project 2 My projects Project 2: Unit 1 About me Task: Write about you. Include your photo. Outcome: a poster, 15 sentences (15 points) Ideas: where you live your age what you usually do every day hobbies

Více

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29 Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings Hlavní část žák čte text s porozuměním, s textem pracuje, odpovídá na otázky, které se k textu vztahují,

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_22_INOVACE_AJOP40764ČER Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: Název projektu: Číslo šablony: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Rozvoj vzdělanosti II/2 Datum vytvoření:

Více

Anglický jazyk 5. ročník

Anglický jazyk 5. ročník nglický jazyk 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: PESYF) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 9 14 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 40

Více

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_133 Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika slovesa

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 II/2 Business correspondence Business English Ročník: Identifikace materiálu:

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

19/ Přítomný podmiňovací způsob

19/ Přítomný podmiňovací způsob Úroveň jazyka Pre-Intermediate 19/ Přítomný podmiňovací způsob ( 2nd Conditional) Zpracovala: Mgr.Alena Závorová úvodní 1 Podmínkové věty typu 2 ( Second Conditional ) Vedlejší věty podmínkové vyjadřují

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

Cestování Ubytování. Ubytování - Hledání. Ubytování - Rezervace. Používá se k zeptání, jakým směrem se dostanete k vašemu ubytování

Cestování Ubytování. Ubytování - Hledání. Ubytování - Rezervace. Používá se k zeptání, jakým směrem se dostanete k vašemu ubytování - Hledání Where can I find? Kde můžu najít? Používá se k zeptání, jakým směrem se dostanete k vašemu ubytování... a room to rent?... pokoj k pronájmu?... a hostel?... hostel?... a hotel?... hotel?... a

Více

Náhradník Náhradník 9.A

Náhradník Náhradník 9.A 9. (Testovací klíč: WZRHSW) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 05 02 06 06 04 Obecná škola Otázka

Více

LOGBOOK. Blahopřejeme, našli jste to! Nezapomeňte. Prosím vyvarujte se downtrade

LOGBOOK. Blahopřejeme, našli jste to! Nezapomeňte. Prosím vyvarujte se downtrade název cache GC kód Blahopřejeme, našli jste to! LOGBOOK Prosím vyvarujte se downtrade Downtrade (z GeoWiki) Je to jednání, kterého byste se při výměnách předmětů v keších měli vyvarovat! Jedná se o snížení

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Energy News1 1 Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Již v minulém roce jsme Vás informovali, že dojde k přebalení všech tří zelených potravin do nových papírových obalů, které

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Sylva Máčalová Tematický celek : Gramatika Cílová skupina : začátečník mírně pokročilý Anotace Materiál má podobu pracovního listu, který obsahuje 6 různých cvičení včetně krátkého překladu, pomocí

Více

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV READERS OF MAGAZÍN + MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie

Více

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku.

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. 5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. What is on the menu? I like to eat and my parents like to go to restaurants. We like Chinese food. We go to Yellow River or Red Apple every

Více

Project 3 Unit 7B Kelly s problem

Project 3 Unit 7B Kelly s problem VY_32_INOVACE_94 Project 3 Unit 7B Kelly s problem Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. P3 U7B důvod náladový nepřátelský rada někomu zavolat bazar

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Vazby na ostatní

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru!

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru! ACTIPACK CZ, a.s. www.actipack.cz Newsletter 2/2015 ActiPack rozšířil výrobu i své prostory Vážení obchodní partneři, Závod prošel významnými audity od předních letošní rok byl ve znamení potravinářských

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

LED STANDARD 12V GU4, GU5.3, G53

LED STANDARD 12V GU4, GU5.3, G53 LED catalog/katalog OBSAH / CONTENT 3 LED STANDARD 12V GU4, GU5.3, G53 5 HIGH POWER LED 230V GU10 7 HIGH POWER LED 230V E14, E27 9 HIGH POWER LED 230V E27 11. HIGH POWER LED 230V GU10, E27 13. LED STANDARD

Více

Eurogranites 2015 Variscan Plutons of the Bohemian Massif

Eurogranites 2015 Variscan Plutons of the Bohemian Massif Accommodation & meeting point 1: Hotel Luník on Friday, 3 July, 17.30 (1) Prague public transport (MHD) by red metro line C get off at I. P. Pavlova station further on foot according to map below, ~ 5

Více

PART 2 - SPECIAL WHOLESALE OFFER OF PLANTS SPRING 2016 NEWS MAY 2016 SUCCULENT SPECIAL WHOLESALE ASSORTMENT

PART 2 - SPECIAL WHOLESALE OFFER OF PLANTS SPRING 2016 NEWS MAY 2016 SUCCULENT SPECIAL WHOLESALE ASSORTMENT PART 2 - SPECIAL WHOLESALE OFFER OF PLANTS SPRING 2016 NEWS MAY 2016 SUCCULENT SPECIAL WHOLESALE ASSORTMENT Dear Friends We will now be able to buy from us succulent plants at very good wholesale price.

Více

domy A * houses A www.top-rezidence.cz 6 domů v nízkoenergetickém standardu energetický štítek A - mimořádně úsporná budova

domy A * houses A www.top-rezidence.cz 6 domů v nízkoenergetickém standardu energetický štítek A - mimořádně úsporná budova domy A * houses A domy A * houses A 6 domů v nízkoenergetickém standardu energetický štítek A - mimořádně úsporná budova 6 houses in low-energy consumption standard A label - extremely efficient building

Více