Dobrý den! Catherine von Heidenstam Ambassador. Dobrý den!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dobrý den! Catherine von Heidenstam Ambassador. Dobrý den!"

Transkript

1 Dobrý den! Dobrý den! Photo: Pawel Flato Main Partners Partners Milí návštěvníci, jmenuji se Catherine von Heidenstam a jsem velvyslankyní Švédska v České republice. V období od 1. července do 31. prosince 2009 bude Švédsko předsednickou zemí Evropské unie. Dvěma hlavními prioritami švédského předsednictví bude řešení ekonomické a finanční krize a problematika změn klimatu. Švédsko chce vést vyjednávání EU s cílem dosáhnout nové globální dohody na snížení emisí skleníkových plynů. Nebude to lehký úkol, ale Švédsko je připraveno udělat vše, co je v jeho silách. Proč bychom se však měli o klimatické změny vůbec zajímat? Proč se tolik Švédů v této problematice stále více angažuje? Je to tím, že berou vážně důkazy, které přicházejí od většiny klimatologů. Odborníci tvrdí, že bez opatření na snížení emisí skleníkových plynů by mohla teplota na Zemi vzrůst do té míry, že by ohrozila ekosystémy a život, jak ho známe dnes. Existuje nicméně řada jednoduchých opatření, se kterými můžeme začít sami. Navíc budeme-li doma šetřit energií, ušetříme i peníze. Ale péče o klima by nás měla také bavit! A proto jsme pro vás, kdo jste zavítali do zahrady švédského velvyslanectví, sestavili malý klimatický kvíz. Doufám, že si jeho řešení užijete, stejně jako nádherný výhled na velkolepé panorama Prahy. Hodně štěstí! Catherine von Heidenstam Velvyslankyně Dear guests, My name is Catherine von Heidenstam and I am the Swedish Ambassador to the Czech Republic. Sweden holds the EU Presidency from 1 July 31 December this year. Two main priorities of the Swedish EU Presidency are to manage the economic and financial crisis and addressing climate change. Sweden will lead the EU negotiations and the goal is to reach a new global agreement to reduce greenhouse gas emissions. It will not be an easy task but Sweden is committed to doing the very best. But why should we really care about climate change? Why are people in Sweden getting more and more involved? I think that they are taking the growing evidence from the majority of climate change scientists seriously. The experts say that without measures to reduce greenhouse gas emissions the global temperature could increase to a level that would threaten ecosystems and life as we know it. There are many things that can be done easily, for example saving energy at home and saving money at the same time. But to care about the climate should also be fun! So we have put together a climate quiz for you in the Embassy garden. I hope you will enjoy it together with the spectacular view over beautiful Prague. Good luck! Catherine von Heidenstam Ambassador

2 h 17h Úvoz 13 Praha 1 i Návod Kolik toho víte o změnách klimatu aošvédsku? Víte, jak vy sami můžete v každodenním životě snížit svou uhlíkovou stopu? V zahradě velvyslanectví naleznete 10 otázek, které se týkají změn klimatu. Každá otázka se věnuje specifickému tématu a obsahuje úvod, samotnou otázku a 3 možné odpovědi (A, B, C). Na zelený lístek pro odpovědi vyznačte, která odpověď je podle vás správná. Abychom mohli určit vítěze v případě, že více soutěžících zodpoví správně všech 10 otázek, nezapomeňte vyplnit odpověď k otázce 11 na druhé straně odpovědního lístku. Ambasáda pak vyhlásí výherce koncem července prostřednictvím u a našich internetových stránek (www.swedenabroad.se/prague), kde také posléze naleznete správné odpovědi. Abyste od nás mohli obdržet některou z cen, je třeba mít bydliště v České republice. Co můžete vyhrát? 1. cena Víkend pro dva ve Stockholmu, prvním Evropském zeleném městě roku Cena zahrnuje letenky s příplatkem na kompenzaci emisí CO2 a ubytování na dvě noci v ekologickém hotelu. 2. cena Víkend pro dvě osoby v ekologickém centru Hostětín, včetně ubytování v dvoulůžkovém pokoji s nádherným výhledem do zahrady, prezentací ekologických projektů, plné penze s tradiční českou kuchyní, přírodním moštem a calvadosem. Ultra nízkoenergetické centrum Hostětín pro udržitelný rozvoj venkova postavila společnost Skanska jako tzv. pasivní dům v jihovýchodních Čechách. 3. cena Oběd pro dva s velvyslankyní Švédska v České republice Catherine von Heidenstam na Švédském velvyslanectví v Praze 4. cena Poukaz v hodnotě 4000 Kč pro návštěvu restaurace řetězce Kampa Group v Praze cena Dárkový poukaz IKEA v hodnotě 2000 Kč 8. cena Poukaz v hodnotě 2000 Kč pro návštěvu restaurace řetězce Kampa Group v Praze cena Pracovní lampa Sunnan od IKEA na sluneční baterie Výherce první a druhé ceny obdrží rovněž cestovní hodiny s rádiem a dva nože Swiss army od společnosti ABB. Instructions How much do you know about climate change and about Sweden? Do you know what you can do yourself in your everyday life to reduce your carbon footprint? In the embassy garden you will find 10 different questions related to climate change. Each question is about a specific topic and has an introduction, a question and 3 alternative answers (A, B, C). You should mark which of the alternatives you think is right on the green answer sheet. If more than one person manages to get 10 right answers the open question on the other side of the answer sheet will be used to select the winners. The winners will be notified by the end of July through and on the embassy web page (www.swedenabroad.se/prague) together with the correct answers. You must have an address in the Czech Republic to receive any prize. Prize list 1st prize A weekend for two in Stockholm, the first European Green Capital in Including carbon compensated flight tickets and two nights accommodation in an environmentally friendly hotel. 2nd prize A weekend at the Hostetin Centre for two persons, including one night in a double room with a beautiful view of the garden, presentations of ecological projects, full board with traditional Czech food and bio-cider. The Hostetin Centre for sustainable rural development was built by Skanska as a ultra-low energy passive house in southeast Czech Republic. 3th prize Lunch for two with Catherine von Heidenstam, Ambassador of Sweden to the Czech Republic, at the Embassy of Sweden in Prague. 4th prize Voucher of 4000 CZK valid at Kampa Groups restaurants in Prague. 5th 7th prize Gift cards from IKEA á 2000 CZK. 8th prize Voucher of 2000 CZK valid at Kampa Groups restaurants in Prague 9th 13th prize Solar cell powered work lamp Sunnan from IKEA The first and second prize will also include a travel clock radio and two Swiss army knives from ABB.

3 1 Švédsko bude předsednickou zemí Evropské unie od 1. července do 31. prosince Jeho dvěma hlavními prioritami bude řešení otázky finanční krize a nezaměstnanosti a problematika klimatických změn. Švédsko chce vést EU s cílem dosáhnout nové globální dohody o snížení emisí skleníkových plynů na konferenci COP15 v Kodani letos v prosinci. Co znamená zkratka COP? A Kodaň (Copenhagen) B Konference smluvních stran (Conference of the Parties) C Spolupráce, organizace a koncepce (Cooperation, Organisation and Policies) Tip: Sledujte průběh švédského přednictví EU na oficiálních stránkách včetně šesti twitterů (mikroblogů). Sweden holds the Presidency of the European Union 1 July 31 December. The two main priorities will be managing the financial crisis and unemployment and addressing climate change. Sweden will lead the EU and work for a new global agreement to reduce greenhouse gas emissions at the COP15 meeting in Copenhagen in December. What does COP stand for? A Copenhagen B Conference of the Parties C Cooperation, Organisation and Policies Fredrik Reinfeldt, švédský premiér Fredrik Reinfeldt, Prime Minister of Sweden Gunnar Seijbold / Regeringskansliet Tip: Follow the Swedish Presidency of the EU on including six twitters (micro-blogs).

4 2 Stockholm bude v roce 2010 jmenován prvním Evropským zeleným městem. Toto ocenění Evropské unie má za cíl podpořit udržitelný rozvoj evropských měst. Porotu nejvíce zaujal rozsáhlý program města Stockholmu na čištění vod, snižování hluku, integrovaný systém nakládání s odpady, mýtné za vjezd do města a rozšiřování rekreačních ploch, jako jsou například pláže. Objem produkce skleníkových plynů na obyvatele je ve Stockholmu o 50% nižší než celostátní průměr. Veškerá veřejná doprava využívá pohon obnovitelnými palivy. Jaký cíl si Stockholm stanovil ve snižování využívání fosilních paliv? A Ve Stockholmu se do roku 2050 zcela přestanou využívat fosilní paliva. B V roce 2050 bude využívání fosilních paliv představovat 50% hodnoty z roku C V roce 2050 bude využívání fosilních paliv představovat 75% hodnoty z roku Tip: Správnou technikou jízdy můžete snížit spotřebu paliva, a tím i emise CO2, až o 20%. Stockholm will be the first European Green Capital in 2010, an award from the EU to encourage sustainable urban development across Europe. The jury was particularly impressed by Stockholm s extensive programme for water purification, noise reduction, an integrated waste system, a congestion charge system and more recreational areas, such as beaches. In Stockholm the amount of greenhouse gases which each inhabitant emits is 50% lower than the national average. Also all public transport including trains and inner city buses run on renewable fuels. What is Stockholm s target for reducing the use of fossil fuels? A In 2050, Stockholm will be a fossil fuel free municipality B In 2050, the use of fossil fuels will be 50 % of the level in 1990 C In 2050, the use of fossil fuels will be 75 % of the level in 2000 Tip: You can save up to 20% of your car's fuel costs and CO2-emissions through the right driving technique.

5 3 Celých 40% energie ve Švédsku spotřebují budovy. Hlavní prioritou ve snižování globálních emisí CO2 je zlepšit energetickou úspornost nových i existujících staveb. Tím se zároveň sníží dlouhodobé náklady na energii. Takzvaný program GreenBuilding má za cíl prosadit úspory energie v nerezidenčních budovách tak, aby se ušetřilo alespoň 25% oproti energetickým normám dané země. Která instituce iniciovala program GreenBuilding? A Evropská unie B Organizace spojených národů C Greenpeace Tip: Pracujete-li v kanceláři, nastavte si tiskárnu na oboustranný tisk, ušetříte tak zdroje, energii i peníze. Skanska Nordica v Ostravě je první kancelářskou budovou v ČR s certifikátem GreenBuilding. The Skanska Nordica office building in Ostrava has the first GreenBuilding Certificate in the CR. In Sweden, buildings stand for 40% of total energy consumption. Improved energy efficiency of existing and new buildings is a key priority to reduce global CO2-emissions. At the same time long-term energy costs are reduced. The so called GreenBuilding Programme aims to lower the energy consumption in non-residential buildings to a level 25% or more below the national norm. Which institution initiated the GreenBuilding Programme? A The European Union B The United Nations C Greenpeace Tip: If you work in an office, set your printer to print on both sides of the paper to save resources, energy and money.

6 4 Skleníkový efekt vysvětluje nárůst teploty na zemském povrchu způsobený koncentrací skleníkových plynů v atmosféře. Jedná se o přirozený jev, který je dokonce pro přežití člověka zásadní, ale některé lidské činnosti, jako je například intenzivní spalování fosilních paliv, koncentraci skleníkových plynů v atmosféře nadměrně zvyšují. Podle většiny vědců to je důvod růstu teploty na naší planetě. Skleníkový efekt definoval zhruba před 100 lety jeden švédský vědec. Jak se jmenoval? A Anders Celsius B Alfred Nobel C Svante Arrhenius Tip: Cestování letadlem způsobuje vysoké emise CO2. Musíte-li letět, využijte možnost kompenzace emisí CO2 finančním příspěvkem. The Greenhouse Effect explains the increase in temperature on the Earth s surface caused by the concentration of greenhouse gases in the atmosphere. The effect is natural and even necessary for human survival but some human activity, such as an excessive consumption of fossil fuels, has vastly increased the concentration of greenhouse gases in the atmosphere. According to most scientists, this is a reason for the increase in the temperature on Earth. About 100 years ago, a Swedish scientist was the first to quantify the greenhouse effect. What was his name? A Anders Celsius B Alfred Nobel C Svante Arrhenius Tip: Flying leads to high emissions of CO2. If you still need to fly, compensate for your emissions through purchasing CO2-reductions.

7 5 Spotřeba elektřiny přispívá ke globálnímu oteplování, protože její výroba je mnohdy spojená s emisemi CO2. Ve Švédsku představují náklady na osvětlení přibližně 25% průměrné spotřeby elektřiny. Úsporné žárovky jsou pětkrát účinnější než běžné žárovky a mají desetkrát delší životnost. EU plánuje zákaz prodeje klasických žárovek od září Kolik peněz je možno ročně ušetřit, pokud doma vyměníte 10 běžných žárovek za úsporné? A 2000 Kč B 500 Kč C 1000 Kč Tip: Zhasínejte světlo, když opouštíte místnost, alespoň v případě, že stále užíváte klasické žárovky. The consumption of electricity contributes to global warming since its production often is associated with emissions of CO2. In Sweden about 25% of the average electricity bill is for the lighting. Low energy light bulbs are five times more efficient than normal light bulbs and last ten times longer. The EU plans to ban the sale of regular light bulbs from September Approximately how much money can you save per year if you change 10 of your regular light bulbs to low energy lightbulbs? A 2000 CZK B 500 CZK C 1000 CZK Tip: Turn off the light when you leave the room, at least if you still use regular light bulbs.

8 6 Náš jídelníček ovlivňuje klima. Celý proces výroby potravin od farem až po okamžik konzumace přímo či nepřímo způsobuje emise skleníkových plynů. Podle některých odborníků by mohlo být možné snížit dopad našeho stravování na klima až o 50% výběrem správných potravin. V běžné švédské domácnosti představují potraviny druhý nejvýznamnější zdroj emisí skleníkových plynů. Jak velké množství celkového objemu emisí skleníkových plynů souvisí s tím, co jíme? A 1 / 10 B 1 / 2 C 1 / 3 Tip: Při výběru zeleniny zohledňujte roční období i region. Zelenina se mnohdy pěstuje venku a blízko spotřebitelům, a tím se na její pěstování i transport spotřebuje méně energie. What you eat has an impact on the climate. Food production from farm to fork directly or indirectly causes greenhouse gas emissions. According to some experts it might be possible to reduce your food s impact on the climate by 50% through eating right. In Sweden what you eat, is the second most important source of greenhouse gases for a normal household. How much of the total emissions of greenhouse gases can be related to our food? A 1 / 10 B 1 / 2 C 1 / 3 Tip: Think seasonal and regional when you choose vegetables since they are often cultivated outdoors and close to the consumer, thus requiring less energy and transport.

9 7 Prezentace tepelného čerpadla od společnosti NIBE. Illustration of a heat pump from NIBE. Energie, kterou spotřebovávají budovy, přispívá 30 % k celkovému objemu emisí CO2. Tím, že k vytápění využíváme ropu, uhlí či plyn, přispíváme k zvýšení emisí CO2 v atmosféře. Šetrnější ke klimatu je využívat obnovitelné zdroje energie, jako je například biomasa. Tepelná čerpadla, která jsou již standardním řešením vytápění ve Švédsku i České republice, také představují technologii s nižšími emisemi CO2. Jak funguje tepelné čerpadlo? A Funguje na stejném principu jako chladnička. B Funguje na stejném principu jako mikrovlnná trouba. C Funguje na stejném principu jako pračka. Tip: Nezakrývejte radiátory nábytkem či dlouhými závěsy. Zachytává se tak teplo z radiátoru a značně se zvyšují náklady na vytápění. The energy consumption of buildings contribute to 30% of national economies CO2-emissions. Using fossil fuels such as oil, coal and gas to heat your house leads to increased emissions of CO2 to the atmosphere. Renewable energy such as biomass is better for the climate. Heat pumps, a standard heating solution today in Sweden and in the Czech Republic, is also a technology with much lower emissions of CO2. How does a heat pump work? A It works according to the same principle as a refrigerator B It works according to the same principle as a microwave oven C It works according to the same principle as a washing machine Tip: Do not cover your radiators with furniture or long curtains. It reduces the heat from the radiator and make your heating costs much higher.

10 8 Spotřebiče ponechané v pohotovostním režimu vedou ke zbytečným ztrátám elektřiny. Spotřebiče jako například televize či počítač ponechané v režimu standby představují 8% průměrné spotřeby elektřiny domácností. Některé spotřebiče dokonce v pohotovostním režimu spotřebují energie víc, než když jsou zapnuté. Kdyby všichni Evropané přestali používat pohotovostní režim, uspořená energie by pokryla celkovou spotřebu celého jednoho státu. Kterého? A Německa B Belgie C Lucemburska Tip: Zapojená zařízení jako nabíječky mobilních telefonů spotřebovávají elektřinu i v případě, že je nepoužíváme. Vypojíme-li je ze zásuvky, snížíme účty za elektřinu a zároveň přispějeme k lepšímu klimatu. Keeping electronic devices on a standby mode leads to an unnecessary loss of electricity. For an average household about 8% of the electricity consumption is because of wasted standby power in TV s, computers and other devices. For some appliances the standby energy consumption is even higher than when running the device itself. If all Europeans would stop using standby mode, the energy saving would be enough to satisfy the energy demand of which country? A Germany B Belgium C Luxembourg Tip: Devices such as mobile phone chargers use electricity even when not being used. By pulling the plug, you both cut your electric bill and contribute to a better climate.

11 9 Větrná energie je rychle se rozvíjejícím zdrojem elektřiny. Kdybychom jí nahradili elektřinu získávanou z fosilních paliv, snížili bychom emise CO2. Energie z příbřežních větrných elektráren má velký potenciál, avšak problém představuje přenos elektřiny na pevninu bez nadměrných ztrát. Díky novým progresivním technologiím přenosu, jako je technologie HVDC od společnosti ABB, je nyní možné stavět větrné parky i dále od pobřeží. Jak daleko od německého pobřeží bude největší (400 MW) a od pobřeží nejvzdálenější větrný park na světě, jehož stavba bude dokončena letošního roku? A 40 km B 130 km C 400 km Tip: Zvolte si jako dodavatele elektřiny společnost, která nabízí elektřinu z obnovitelných zdrojů. Wind power is a fast growing renewable energy resource. When replacing electricity production from fossil fuels, CO2-emissions will be reduced. Offshore wind power has a high potential but one challenge is to transport the electricity to the shore without energy losses. Thanks to new, advanced power transmission technologies, such as the HVDC technique from ABB, wind power parks can now be built even farther away from the coast. How far from the German coast will the world's largest and most remote off-shore wind power park (400 MW) be when it is finished later this year? A 40 km B 130 km C 400 km Tip: Choose an energy company that can offer you electricity produced from renewable energy sources.

12 Centrum Hostětín postavila společnost Skanska jako pasivní dům v roce The Hostětín Centre was built by Skanska as a passive house in Termín pasivní dům označuje budovu, která je energeticky vysoce účinná, a vyžaduje tedy jen minimum dodávané energie na vytápění či ochlazování. Termín vytvořil na konci osmdesátých let švédský profesor Bo Adamson společně se svým německým kolegou Wolfgangem Feistem. Pasivní domy jsou nejvyspělejší formou nízkoenergetických domů, ale existuje zde i řada dalších inovativních technologií. Nová kancelářská budova v centru Stockholmu Kungsbrohuset bude využívat inovativní způsob vytápění. Jaký? A Geotermální zdroj z horkých pramenů v nedalekém jezeru Riddarfjärden. B Tělesným teplem získávaným z největšího fitness centra ve Stockholmu, které se nachází v přízemí budovy. C Tělesným teplem, které denně vyprodukuje pasažérů v blízké stanici metra. Tip: Snížením teploty ve vašem pokoji o 1 C je možné snížit spotřebu energie o 5 6 %. Doporučená teplota je 21 C (nižší v noci). 10 The term "passive house" refers to a building that has a very high standard for energy efficiency, requiring very little external energy for heating or cooling. The term was coined by the Swedish professor Mr Bo Adamson and his German colleague Wolfgang Feist in the late 1980:s. Passive houses are the most advanced low energy buildings but there are other innovative techniques as well. Kungsbrohuset, a new office building in the city centre of Stockholm will use an innovative way to heat the building. How? A The geothermal heat from the hot springs in the nearby lake Riddarfjärden. B The body heat from Stockholm's largest gym which is in the basement of the building. C The body heat from daily commuters in the metro underground. Tip: Reducing the room temperature by 1 degree can reduce the energy consumption by 5 6 %. Try keeping a temperature of 21 C (lower at night).

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Presentations of Buy Smart

Presentations of Buy Smart Presentations of Buy Smart Work Package: Deliverable: Partner: Region: Number of presentations at events WP 7: Dissemination D7.4: Presentations SEVEn Czech Republic / Europe 10 (min 10 per partner) 1/16

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people.

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people. Otázka: Shopping Jazyk: Angličtina Přidal(a): Maoam 1)DO YOU PREFER SMALL SHOPS TO SHOPPING CENTERS? UPŘEDNOSTŇUJETE MALÉ OBCHODY PŘED NÁKUPNÍMI CENTRY? I prefer a small shop in front of shopping centers

Více

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_131 Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika

Více

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů. nadpisu. Case Study Environmental Controlling level Control Fifth level Implementation Policy and goals Organisation Documentation Information Mass and energy balances Analysis Planning of measures 1 1

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ ZŠ Dělnická Určeno pro žáky 8. a 9. ročníků Sekce základní Předmět zeměpis

Více

Project 2. My projects

Project 2. My projects Project 2 My projects Project 2: Unit 1 About me Task: Write about you. Include your photo. Outcome: a poster, 15 sentences (15 points) Ideas: where you live your age what you usually do every day hobbies

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Marina Hozmanová Třída/ročník:

Více

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku.

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. 5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. What is on the menu? I like to eat and my parents like to go to restaurants. We like Chinese food. We go to Yellow River or Red Apple every

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29 Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings Hlavní část žák čte text s porozuměním, s textem pracuje, odpovídá na otázky, které se k textu vztahují,

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN writing skills Určeno studentům úrovně B1 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: květen 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA Mgr. Kateřina Kasanová PRO VYJÁDŘENÍ PRAVDĚPODOBNOSTI SEKUNDÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA základní informace must be must have been can t be can t have been may, might,

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas aneb Perfektní budoucnost. 2013 Předminulý čas se v angličtině nazývá Future Perfect. Používáme jej tehdy, potřebujeme-li jasně vyjádřit, že nějaký děj proběhl ještě dříve než budoucí děj, o kterém hovoříme.

Více

19/ Přítomný podmiňovací způsob

19/ Přítomný podmiňovací způsob Úroveň jazyka Pre-Intermediate 19/ Přítomný podmiňovací způsob ( 2nd Conditional) Zpracovala: Mgr.Alena Závorová úvodní 1 Podmínkové věty typu 2 ( Second Conditional ) Vedlejší věty podmínkové vyjadřují

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

Aktualizace Státní energetické koncepce

Aktualizace Státní energetické koncepce Aktualizace Státní energetické koncepce XXIV. Seminář energetiků Valašské Klobouky, 22. 01. 2014 1 Současný stav energetiky Vysoký podíl průmyslu v HDP + průmyslový potenciál, know how - vysoká energetická

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Vazby na ostatní

Více

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other. Another/Other other 1 In another countries, like England, they celebrate Christmas on 25 th December. like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Základní škola Nový Bor,

Základní škola Nový Bor, Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e-mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

Eurogranites 2015 Variscan Plutons of the Bohemian Massif

Eurogranites 2015 Variscan Plutons of the Bohemian Massif Accommodation & meeting point 1: Hotel Luník on Friday, 3 July, 17.30 (1) Prague public transport (MHD) by red metro line C get off at I. P. Pavlova station further on foot according to map below, ~ 5

Více

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Methodology Sources 2 We use We use We use We use We use for PEOPLE. for THINGS. for POSSESIONS. for PLACES. for TIME. 3 QUIZ: People: Do you know where are

Více

20/ Řeč přímá a nepřímá

20/ Řeč přímá a nepřímá Úroveň jazyka Pre-Intermediate ( 1. 2. ročník ANJ jako první jazyk, středně pokročilí studen&) 2.sada (nebo 3. - 4. ročník - ANJ jako druhý jazyk, středně pokročilí studen&) 20/ Řeč přímá a nepřímá Citace

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) :

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : It's Christmas. Andrea is visiting her friends during

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh15 Vypracoval(a),

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-pos-02 I n t e r v i e w w i t h a f a m o u s w r i t e r. Peter : Hello there, everyone here from Peter Grant

Více

Database systems. Normal forms

Database systems. Normal forms Database systems Normal forms An example of a bad model SSN Surnam OfficeNo City Street No ZIP Region President_of_ Region 1001 Novák 238 Liteň Hlavní 10 26727 Středočeský Rath 1001 Novák 238 Bystřice

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) žáky 8. a 9. ročníků

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_ANJ349 Jméno autora: PhDr. Korbová Magdalena Třída/ročník:

Více

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD CVIČENÍ K VIDEU 5 DVD PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD Na DVD si můžeš prohlédnout 4 ukázky správných a 4 ukázky nesprávných odpovědí těchto částí ústní maturitní zkoušky z angličtiny: 1) Interakce

Více

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group The Castle Trust Group Government of Gibraltar Financial Services Conference Prague, Tuesday 18 November 2008 Steven Knight Managing Director accompanied by Libor Nečas Investment Manager The Castle Trust

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ MGR. VLADIMÍR BRADÁČ ROZVOJ KOMPETENCÍ MANAGEMENTU A PRACOVNÍKŮ VŠ MSK (S PODPOROU ICT) PROJEKT OP VK 2.2: CZ.1.07/2.2.00/15.0176 OSTRAVA 2012 Tento projekt je

Více

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture.

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Zpracovala: Ing. Lucie Gerlach, DiS. pro: KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE seminář 8. třída/ říjen DO THE SHOPPING DO THE DISHES DO THE LAUNDRY MAKE

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk anglický

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

VY_32_INOVACE_AJ_UMA14,Trpný rod sloves.notebook

VY_32_INOVACE_AJ_UMA14,Trpný rod sloves.notebook Úroveň jazyka Pre Intermediate 14/ Trpný rod sloves Citace a zdroje Vytvořila : Mgr. Alena Závorová 1 Trpný rod v angličtině / The Passive Voice Trpný rod sloves je v angličtině využíván více než v češtině.

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Markéta Zakouřilová aj9-jen-zak-psa-02 In the park (R reporter, B Bill) R: _1, may I ask you several questions? B: Yes, of course. R: What

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 20.12.2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_12_AJ_G

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 20.12.2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_12_AJ_G Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 20.12.2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_12_AJ_G Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk

Více

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC GENERAL INFORMATION A regional group of the on the conference Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC from 17 to 20 April 2008, Brno,

Více

PSANÍ. I am interested in applying for the post of full-time secretary in TUMI Enterprises.

PSANÍ. I am interested in applying for the post of full-time secretary in TUMI Enterprises. PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-psa-03 Formal letter - Applying for a job Mr. Gordon TUMI Enterprises 25 Blue Road Reading BT5 8PK Mrs. Wilson

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Ekologická stopa. Města, obce, regionu nebo veřejné instituce VIKTOR TŘEBICKÝ JOSEF NOVÁK. Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.

Ekologická stopa. Města, obce, regionu nebo veřejné instituce VIKTOR TŘEBICKÝ JOSEF NOVÁK. Ústav pro ekopolitiku, o.p.s. Ekologická stopa Města, obce, regionu nebo veřejné instituce VIKTOR TŘEBICKÝ JOSEF NOVÁK Ústav pro ekopolitiku, o.p.s. Za vším, co člověk potřebuje k životu, je kus země. Ale jaké země a jak velký kus?

Více

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení Předmět Ročník a obor Kód sady Kód DUM Autor Anglický jazyk Všechny ročníky střední školy všech oborů AJ/ZA+SC+OS/01020+03+04/01 AJ/ZA+SC+OS/01+20+03+04/01/03-20 Mgr.

Více

Dr. Luc Colemont Sint-Vincentius Hospital Antwerp Belgium

Dr. Luc Colemont Sint-Vincentius Hospital Antwerp Belgium Dr. Luc Colemont Sint-Vincentius Hospital Antwerp Belgium Imagine you could save one life by writing an article Would you do that? Představte si, že napsáním článku byste mohli zachránit sto životů. Udělali

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

12. Magdeburský seminář Český Krumlov 2006. ES (2000/60/ES) a vodohospodářsk. RNDr. Pavel Punčoch. Ministerstvo zemědělství

12. Magdeburský seminář Český Krumlov 2006. ES (2000/60/ES) a vodohospodářsk. RNDr. Pavel Punčoch. Ministerstvo zemědělství 12. Magdeburský seminář Český Krumlov 2006 Rámcová směrnice vodní politiky ES (2000/60/ES) a vodohospodářsk ské služby RNDr. Pavel Punčoch ochář,, CSc. Ministerstvo zemědělství 12 th Magdeburger seminar

Více

Daně a odvody zaměstnanců :

Daně a odvody zaměstnanců : www.pwc.com Daně a odvody zaměstnanců : -zaměstnanost -motivace k aktivitě -spotřeba domácností -konkurenceschopnost ekonomiky -demografický vývoj CERGE-EI, Říjen 2013 Peter Chrenko Obsah 1. Dopady platných

Více

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development Africa Table of contents 1 Africa's growth 2 Africa - productivity 3 Africa - resources 4 Africa development 5 Africa poverty reduction 6 Africa Trade opportunities Africa's growth Different approaches

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh16 Vypracoval(a),

Více

Past simple. = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v. Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday

Past simple. = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v. Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday Past simple Past simple = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v minulosti Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday Past simple of to be Minulý čas slovesa to be

Více

Technologický rozvoj v energetice: Je elektřina hlavním energetickým zdrojem budoucnosti? Ing. Jan Prochazka, Ph.D.

Technologický rozvoj v energetice: Je elektřina hlavním energetickým zdrojem budoucnosti? Ing. Jan Prochazka, Ph.D. Technologický rozvoj v energetice: Je elektřina hlavním energetickým zdrojem budoucnosti? Ing. Jan Prochazka, Ph.D. 10-9-2013 PŘECHOD Z JEDNÉ TECHNOLOGIE NA DRUHOU TRVÁ DESETILETÍ, NE-LI STOLETÍ!!! ELEKTŘINA

Více

Thema 4. Building Management Grammar: Expressing the future

Thema 4. Building Management Grammar: Expressing the future Thema 4 Building Management Grammar: Expressing the future Time needed for the studying of materials: 8 lessons Time needed for the testing of studied materials: 45 minutes KASÍKOVÁ, S., HORKÁ, H., NIVENOVÁ,

Více

Název výukového plánu: Travel Agency

Název výukového plánu: Travel Agency Název výukového plánu: Travel Agency Mezipředmětové vztahy: Zeměpis Časová dotace: 90 min Ročník: 6. 7. Cíle: Zeměpis: pojmenovat a na mapě najít jednotlivé kraje ČR seznámit se s geografickými a historickými

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Myšák Gallery. Vodičkova 710/31 kanceláře k pronájmu offices to let

Myšák Gallery. Vodičkova 710/31 kanceláře k pronájmu offices to let Vodičkova 710/31 kanceláře k pronájmu offices to let POPIS Tato budova nabízí moderní kancelářské prostory a obchodní prostory o celkové rozloze 7.400 m2 splňující mezinárodní standardy. Velký důraz byl

Více

Úspory energie a obnovitelné zdroje. Mgr. Karel Murtinger EKOWATT 2008

Úspory energie a obnovitelné zdroje. Mgr. Karel Murtinger EKOWATT 2008 Úspory energie a obnovitelné zdroje Mgr. Karel Murtinger EKOWATT 2008 Význam energie pro naši civilizaci Bez dostatečných zdrojů nemůže existovat biosféra (živé organismy) ani technosféra (civilizace)

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Kamila Hejlíková aj5-usk-hej-pos-02 Z á k l a d o v ý t e x t : The Browns are on their holiday in Italy. They arrived to the Four Gardens

Více

SLOVNIK CIZICH SLOV PDF

SLOVNIK CIZICH SLOV PDF SLOVNIK CIZICH SLOV PDF ==> Download: SLOVNIK CIZICH SLOV PDF SLOVNIK CIZICH SLOV PDF - Are you searching for Slovnik Cizich Slov Books? Now, you will be happy that at this time Slovnik Cizich Slov PDF

Více

Firemní profil. technika v souladu s přírodou

Firemní profil. technika v souladu s přírodou Firemní profil technika v souladu s přírodou Co nastartovalo změny v energetice? Globální oteplování, ne jenom Fosilní paliva jsou úložištěm přebytečného uhlíku. Jejich uvolňováním dochází ke globálnímu

Více

MS 2008 WOC 2008. Časový program, přístupové cesty z Olomouce a plánky arén Schedule, access routes from Olomouc, maps of arenas

MS 2008 WOC 2008. Časový program, přístupové cesty z Olomouce a plánky arén Schedule, access routes from Olomouc, maps of arenas MS 2008 WOC 2008 Časový program, přístupové cesty z Olomouce a plánky arén Schedule, access routes from Olomouc, maps of arenas Vážení návštěvníci Mistrovství světa v orientačním běhu 2008! Vítáme vás

Více

Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství. Working Life. Working Life. Název učební jednotky (téma)

Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství. Working Life. Working Life. Název učební jednotky (téma) Working Life Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství Název učební jednotky (téma) Working Life Stručná anotace učební jednotky Při práci s textem si žáci rozšíří znalosti o

Více

Questions and Answers

Questions and Answers Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Questions

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 9.07.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_04_AJ_CON_1

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 9.07.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_04_AJ_CON_1 Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 9.07.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_04_AJ_CON_1 Ročník: II. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk

Více

Caledonia Backpackers

Caledonia Backpackers P S N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu nglický jazyk 9. třída Kateřina Čechová aj9-kat-cec-psa-04 Z á k l a d o v ý t e x t : Přečtěte si informace o hostelu v Edinburghu. aledonia ackpackers aledonia

Více

How to order in a restaurant

How to order in a restaurant How to order in a restaurant http://farmsandfields.wordpress.com/category/ff-food-art/ Ordering - objednávání Good afternoon, welcome to Dave s restaurant. Dobré odpoledne, vítejte v restauraci u Davea.

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. Revision P4 U3 1. Past continuous What was happening yesterday at 5 pm? 1. We (go)

Více

The wife of Bath s Tale Anglický jazyk, 8. - 9. ročník II. stupeň ZŠ

The wife of Bath s Tale Anglický jazyk, 8. - 9. ročník II. stupeň ZŠ The wife of Bath s Tale Anglický jazyk, 8. - 9. ročník II. stupeň ZŠ Pokyny pro žáka: Na www.helpforenglish.cz si v sekci Četba Zjednodušená literární díla přečti povídku The wife of Bath s Tale (by Geofrey

Více

Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: duben 2012 Ročník: 3. a 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou, úroveň B1/B2 Klíčová slova:

Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: duben 2012 Ročník: 3. a 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou, úroveň B1/B2 Klíčová slova: Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: duben 2012 Ročník: 3. a 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou, úroveň B1/B2 Klíčová slova: environment, disaster, greenhouse effect, global warming Cíl práce

Více

III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_799_ health and diseases_pwp

III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_799_ health and diseases_pwp Název školy:alth and disease Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

ANGLICKÝ JAZYK Advertising

ANGLICKÝ JAZYK Advertising ANGLICKÝ JAZYK Advertising www.ssgbrno.cz Vytvořila: Mgr. Jana Macenauerová Adverstising Strana: 1 Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace na SŠG

Více

BOOK LEATHER COLLECTION 2015

BOOK LEATHER COLLECTION 2015 BOOK LEATHER COLLECTION 2015 prvotřídní kůže, kterou nám dodávají naši indičtí partneři z Kalkaty. Zde se toto tradiční řemeslo předává už po mnoho generací, zdejší kůže proto dosahuje nejvyšší kvality.

Více

AJ 3_13_Health.notebook. March 28, 2014. 1.úvodní strana

AJ 3_13_Health.notebook. March 28, 2014. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 HEALTH AJ 3 Konverzační témata DUM č. 13 třetí ročník čtyřletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_303 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

Připojení internetového modulu econet300 Do regulátoru ecomax 810P3-L TOUCH.

Připojení internetového modulu econet300 Do regulátoru ecomax 810P3-L TOUCH. Připojení internetového modulu econet300 Do regulátoru ecomax 810P3-L TOUCH. Connection of econet300 internet module to ecomax 810P3-L TOUCH Controller. Prosím ověřte verzi softwaru vašeho modulu ecomax.

Více

- 1 2 1 2 3 4 3 4 5 5 For further information please contact your local Epson office or visit www.epson-europe.com EPSON Europe B.V. Otto-Hahn-Str. 4 D-40670 Meerbusch Tel. +49 (0)1805/377661 All features

Více

Evropská integrace pro pedagogy s posílením aktivizačních metod ve výuce

Evropská integrace pro pedagogy s posílením aktivizačních metod ve výuce Formulář pro přípravu modelové hodiny 1. Název (téma) modelové hodiny Telefonování (Leaving s) 2. Cíle výuky v rámci modelové hodiny Procvičení se studenty telefonování v angličtině, přebírání a zanechávání

Více

Žádost o zavedení nové pravidelné linky Praha Brusel / Charleroi

Žádost o zavedení nové pravidelné linky Praha Brusel / Charleroi [ADRESA] V Bruselu dne [DATUM] 2006 Věc: Žádost o zavedení nové pravidelné linky Praha Brusel / Charleroi Vážené dámy a pánové, Vaše letecká společnost je významným nízkonákladovým dopravcem. S ohledem

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

1) Reading - ukázka GATEA2U6

1) Reading - ukázka GATEA2U6 1) Reading - ukázka GATEA2U6 Pracovní listy"reading" jsou speciálně vytvořeny pro studenty s dyslexií. Využívají se ve druhém ročníku podnikatelských oborů. Vybrané články odpovídají textům z učebnice,

Více