ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA"

Transkript

1 ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MĚSÍČNÍK ŘÍJEN 2014 ROČNÍK XVII. ČÍSLO 10 (117) ZDARMA 3 Čtyři roky uplynuly jako voda, končí další volební období, lidé hodnotí, co se v něm povedlo, a podle toho budou hlasovat. Letošní komunální volby v Mostě jsou oproti předchozím i proti těm ještě více předcházejícím netypické. Jednak tím, že předvolební kampaň začala již v září loňského roku snahou jednoho podnikatele o vyvolání krize na mostecké politické scéně; jednak tím, že kampaň je dost ostrá; a také tím, že se v seznamu volebních stran objevila názvem téměř totožná s naším Sdružením Mostečané Mostu. Takže se nenechte zmýlit! Foto: Petr PROKEŠ Trojka zárukou Dva dny, které rozhodnou o budoucím vývoji ve třech městech Mostě, Litvínově a Meziboří kde naše družstvo působí, jsou tady. Jsou jimi pátek 10. října a sobota 11. října. Do volebních uren vhodíme naše hlasovací lístky a budeme doufat, že námi vyvolená strana vyhraje. Kandidáti z řad družstevníků a vlastníků bytů se voleb aktivně účastní ve všech třech městech. Možná pro někoho kuriozitou bude v Litvínově kandidátka číslo 2 Sdružení LITVÍNOVÁ- CI. Je sestavena pouze z předsedů samospráv a společenství vlastníků. Předsedové dobře vědí, jak to v jejich domech i těch okolních chodí, se situací jsou nespokojení a chtějí říct na úrovni komunální politiky, ale i na úrovni vyšší, jak je zapotřebí zatočit s nepřizpůsobivými individui, zneuživateli sociálních dávek atd. Naše dítě zrozené na půdě Krušnohoru Sdružení Mostečané Mostu nebude mít letos snadnou pozici. Byla na něj nakydána špína. Začalo to vloni na podzim a dodnes neskončilo. Volič bude mít velkou práci s tím, aby se v současné situaci zorientoval. Házení špíny má bezpochyby přispět k tomu, aby občan byl šokován a od Sdružení Mostečané Mostu se odvrátil. Po jeho volebním hlase rády skočí jiné strany. Proto buďme obezřetní a pozorní, hodnoťme situaci chladnou hlavou a uvědomme si, že volební číslo 3 je zárukou pokračování úspěšného vývoje Mostu a korektních vztahů města a družstva. PŘEDSTAVENSTVO SBDK STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO KRUŠNOHOR, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1766, MOST

2 2 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva 2 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva KO N TA K T N Í S E Z N A M S P R Á V Y S TA V E B N Í H O BY T O V É H O D R U Ž S T V A K R U Š N O H O R Ú EDNÍ DNY A HODINY NA SPRÁV STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA KRUŠNOHOR: POND LÍ A ST EDA 8:00-12:00 13:00-17:00 HLÁŠENÍ HAVÁRIÍ: DISPE INK POND LÍ, ST EDA ÚTERÝ, TVRTEK, PÁTEK Mimo výše uvedenou dobu hlaste havárie dispe inku spole nosti Hasman Výtahy na telefonním ísle nebo Spojovatelka: ová adresa: Oficiální internetové stránky: Telefonické hovory jsou v zájmu zajiš ování kvality poskytovaných služeb nahrávány. (Podrobn jší informace k zaznamenávání hovor je uvedena na stran 4.) P EDSTAVENSTVO DRUŽSTVA (PD) EÚ - EKONOMICKÉ ODD LENÍ (EO) P edseda Vedoucí EO a vedoucí Ú JE ekonomicke.odd.vedouci Laur Roman Ing. Kurková Kate ina Místop edseda Provozní ú tárna pro SVJ provozni.uctarna Ryba František reditel Zv inová Lucie lenové predstavenstvo Kopecká Vlasta Ing. Hokr Roman Kultscherová Miroslava Ing. Klíma Petr Fakturace fakturace Ing. Koranda Ji í Švecová Petra Ing. Pa ourek Ivo Kastnerová Stanislava Šev ík Arnošt Provozní ú tárna provozni.uctarna Pousková Blanka KONTROLNÍ KOMISE DRUŽSTVA (KK) Pokladna pokladna P edseda predseda.kk Gerthnerová Dana Mertlík Ji í Evidence zálohových plateb topna.sezona lenové kontrolni.komise Andrtová Irena Vajshajtl Stanislav Referentka úv r uvery Mgr. N me ková Zde ka Libecajtová Lucie Ing. Goldbergerová Jana Evidence majetku - inventury evidence.majetku erník Vladimír Šebková Martina Bucha Petr Mzdová a personální kancelá mzdy Petrilová Jana Šáfrová Liliana ÚSEK EDITELE (Ú ) EÚ - ODD LENÍ PRO LENSKÉ ZÁLEŽITOSTI (O Z) editel družstva reditel Vedoucí clenske.zalezitosti.vedouci Ryba František Petrovická Zuzana Vedoucí sekretariátu editele sekretariat.reditele lenská evidence clenska.evidence Domínová Leona Kindermannová Romana Fax Sojková Milena Informace informace Kordíková Daniela Varhulíková Anna Adámková Pavlína Podatelna podatelna Evidence nájemného evidence.najemneho Hokrová Monika Kubíková Lenka Sekretá ka sekretariat Reichlová Iveta Karochová Daniela P edpisy nájemného predpisy.najemneho Tiskový mluv í, redakce zpravodaje tiskovy.mluvci Ko átková Alena Mgr. Prokeš Petr Pecková Kate ina Vedoucí evidence pohledávek evidence.pohledavek EKONOMICKÝ ÚSEK (EÚ) Matoliaková Iva Vedoucí hlavni.ekonom Evidence pohledávek evidence.pohledavek Erlitzová Alena Zvárová Mária Sekretariát vedoucí EÚ sekr.ekonom Studentová Iveta Hájková Dagmar Vítková Nikol Fax Nebytové prostory - pojišt ní nebytove.prostory.pojisteni Správce sít sprava.site Pátková Lenka Gerthner Daniel Spole né prostory nebytove.prostory.pojisteni Pobo ka Litvínov pobocka.litvinov Šev íková Alena Fax Vegnerová Hana TECHNICKÝ ÚSEK (TÚ) Blahoutová Eva Vedoucí technicky.usek.vedouci andová Martina Ing. apková Irena Stavební technik ÚSEK INŽENÝRSKÉ INNOSTI (ÚI ) Bertlová Zde ka technik1 Vedoucí inzenyrska.cinnost.vedouci Vlasáková Zuzana technik2 Jánská Hana Vilhelmová Monika technik3 Investi ní referent Vydra Radovan technik4 Renka Adam investicni.referent1 Šebek Zden k technik investicni.referent2 Losos Martin technik6 Zámecký Jan investicni.referent3 Šebková Hedvika technik7 R ži ková Simona investicni.referent4 Požárn bezpe nostní technik - MTZ bezpec.technik Referentka inzenyrska.cinnost.referent P ibyl František Kolmanová Lucie Energetik energetik Ing. Korol Valerij Z d vodu v tší p ehlednosti uvádíme u ových adres na jednotlivá Referentka technicky.usek.referent pracovišt a pracovníky pouze tu ást adresy, která je p ed Rybová Kate ina "zaviná em". Pro správné zadání e-adresy je tedy nutno ješt p idat Dispe ink dispecink ". Hilbertová Lenka ÚŘEDNÍ DNY A HODINY NA SPRÁVĚ SBDK: PONDĚLÍ A STŘEDA

3 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva 3 Co jsme pro vás připravili: Katastrofy lidského těla můžete vidět na vlastní oči str. 9 Návštěvníci Country Matyldy nešetřili, dali korun str. 10 Znovuoživená socha Masaryka stojí v centru města po 60 letech.... str. 14 Nespokojenost lidí je pro nás motorem, bouchl do stolu str. 17 O odpadech a MHD také říkali, že to nepůjde a jde to!.... str. 20 Po deset let jde nemocnice kvalitou dolů, vývoj obrátíme str. 22 Rozhledna na Šibeníku? Jan Syrový si ji dokáže představit str. 24 Reprezentanti hovořili o Matyldě v superlativech str. 28 KRUŠNOHOR zpravodaj Stavebního bytového družstva Krušnohor se sídlem v Mostě. Vychází měsíčně. Vydává: Stavební bytové družstvo Krušnohor, ul. ČSA 1766, Most. IČ: Řídí redakční rada ve složení: František Ryba (předseda), tel.: , fax: , Roman Laur, Ing. Jiří Koranda, Mgr. Petr Prokeš. Redakce a inzerce: Mgr. Petr Prokeš, tel.: , Rozšiřuje SBD Krušnohor jako vnitrodružstevní tiskovinu. Tisk: Jan Syrový Česká reklamní společnost, Most, tel , fax: , Náklad: výtisků. Dáno do tisku: Vyšlo: Uzávěrka příštího čísla: Nevyžádané textové a ilustrační materiály se nevracejí. Registrace: Ministerstvo kultury ČR E11597 EDITORIAL Vážení čtenáři! Předvolební polévka se pomalu mění v předvolební guláš, a to docela pěkně pálivý. Kdosi pořád do něj cosi přisypává a myslí si, že směs v kotlíku není ještě dost okořeněná. Guláš je už teď tak pálivý, že za chvíli snad nebude ani k snědku. Někdo by si už měl pořádně popálit pusu, aby dal pokoj. Ti, co Mostu vládnou osm let a je na ně házena špína, jsou ale v klidu. Nemají se čeho bát. Volební program po obě volební období splnili, před voliči mají čisté svědomí a předpokládají, že ti mají rozum a oči, a proto vidí, co se všechno stihlo za osm let kolem nich udělat. Prostě Sdružení Mostečané Mostu, což je ten šikovný vládce, umí. Věří, že i přes házení špíny volební konkurencí na něj dostane důvěru voličů a bude moci v práci pro ně pokračovat dál. Město vyzdobilo trojkami v modrobílém provedení v takovém množství, aby si toho lidé patřičně všimli a trojku si nepletli s jiným číslem. Trojka prostě patří do volební schránky a potom jedeme dál. Nové úkoly čekají. Předseda sdružení alias lídr kandidátky se zrovna probírá návrhem čtenářky zpravodaje Krušnohor na postavení rozhledny na Šibeníku. Člověk by čekal, že předseda dosud nejsilnější volební strany v zastupitelstvu hodí takový návrh do koše, protože má spoustu jiné práce. Pravý opak se však stal pravdou. Předsedu návrh zaujal, přemýšlí o něm a ztotožnil se i s argumentací. Stromy na Šibeníku rostou do výšky a za chvíli nebude z parku vidět město, natož jezero Most. A to by byla velká škoda! Hodně lidí chodí na Šibeník právě kvůli těmto výhledům. Nápad s rozhlednou se tak stane součástí projektu oživení parku Šibeník. Aspoň se to v tuto chvíli tak zdá. O tom, že je na co v Mostě koukat, se přesvědčili účastníci historicky prvního celorepublikového mistrovského in-line maratonu. Okruh na Matyldě vychválili až do nebes a vypadá to, že díky jeho kvalitě se po něm bude jezdit jeden závod za druhým. Účastníci byli nadšeni nejen okruhem, ale také samotným jezerem Matylda (obdivovali čistou vodu), scenérií Krušných hor (prý je nádherná jako ve filmu) a Hněvínem (připomíná pohádkové místo). Zdejší přírodu označovali za krásnou a prostor kolem Matyldy za vzdušný. Mnozí z nich přijížděli do Mostu s představou začouzeného města, ale vrátili se z něj osvěženi jako z rekreačního střediska. Inu, máme v Mostě hezké věci, které jiní obdivují a my, místní, si jich nevážíme. Měli bychom se proto zamyslet sami nad sebou a ve vztahu k Mostu nasadit do mozku pozitivní myšlení. Co vy na to? Petr PROKEŠ

4 4 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva ZPRÁVY ZE SAMOSPRÁV A SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ Krytina v novém Prázdnin využili k provedení potřebného díla družstevníci ze SA 003 v Tylově ulici čp v Litvínově. Tím dílem byla výměna podlahové krytiny v podobě PVC. Po návratu z dovolených a prázdnin se to bydlícím a jejich dětem v domě pěkně šlape! Alumistr v kurzu Velkou investiční akci ukončili stavební dělníci ve SA 82 (blok 703) v Komořanské ulici na mosteckém sídlišti Liščí Vrch. Konkrétně šlo o zateplení pláště domu a sanaci lodžií systémem Alumistr. (Mimochodem: v redakci slyšíme na uvedený systém jenom samou chválu, a proto se domníváme, že družstevníci se řídili doporučeními z jiných domů. A udělali dobře.) Pravdou je, že balkony Alumistr vypadají z ulice velice hezky a dávají domům určitou noblesu. A pokud nevíte, jak vypadají, nalistujte si na stranu 47. Velká rekonstrukce Ještě větší investiční akci (přímo velké rekonstrukci domu) dali přednost vlastníci bytů ze SV 638 (blok 716) z ulice Josefa Ševčíka rovněž na Liščím Vrchu. Jejich akce obnáší hned čtvero druhů stavebních prací jsou jimi zateplení pláště domu, rekonstrukce střechy, vybudování nových vstupů a přeměna klasických balkonů v tolik vytoužené lodžie. Až bude za několik týdnů všechno hotovo, bydlení se stane hned krásnějším. Okna na chodbách Do výměny chodbových oken se pustili družstevníci ze SA 058 (blok 625) v České ulici na mosteckém sídlišti Výsluní. Okna v bytech mají vyměněná již dávno a pochvalují si je. Usoudili však, že nechat staré dřeváky na chodbách není moc dobrý nápad, protože jednak již dosluhují a přestávají být funkční, a jednak na kráse domu zrovna nepřidávají. Rozdíl mezi plastovým a dřevěným oknem je pohledem z ulice docela hodně znát. Vstupní schodiště Práce pokračují také ve starší části města Mostu, konkrétně v Družstevní čtvrti. Vlastníci ze SV 196 (blok 389) v ulici Zdeňka Štěpánka si právě nechávají měnit dveře ke sklepům. Věci uložené v kójích tak budou ve větším bezpečí. Připravili: (ič, pp) Dejte na frak představenstvu RUBRIKA NAŠICH DRUŽSTEVNÍKŮ A VLASTNÍKŮ BYTŮ Dostal jsem dopis. Na tom by snad nebylo nic mimořádného, denně jich dostávám desítky. Zvláštní pozornost si však přesto zaslouží. Jeho odesílatelem je člověk, jenž se zapletl do her jednoho z mosteckých podnikatelů, jemuž Krušnohor a Sdružení Mostečané Mostu zrovna moc nevoní. Vážený pane Rybo. Přeji vám stále hezké dny s plnou pohodou na těle i na duši. Zcela náhodou se mi dostal do ruky Krušnohor jeho deváté číslo. Zmínil jste se v něm o hájském vydavateli. Potěšilo mne, že až na nějakou drobnost jste mluvil pravdu. Ano, jsem vydavatel a placená inzerce mi umožňuje časopis vydávat. Jinak by to ani nešlo, protože nemám stálé sponzory a ani jiné další pravidelné příjmy. Možná, že vás potěší, že je to moje zájmová činnost (není zdrojem příjmu). Ve dvou časopisech byla zmínka o vás a dalších osobách v poměrně nepříznivém světle. Ještě nevím, zda by bylo možné od vás uveřejnit reakci a popřípadě i obhajobu. Pochopitelně, že by to znamenalo i finanční zatížení. Třicetitisícový náklad znamená jen na základní sumě přes sto tisíc korun. A pochopitelně v případě vašeho zájmu. Jinak nejsem váš nepřítel a jako takový vám přeji nejen hezké dny, ale také mnoho dalších úspěchů i osobním životě. S úctou Smutný Miroslav, ECHO, a mějte se. Tolik citace z dopisu. Pan Miroslav Smutný žije v Háji u Duchcova a je vydavatelem časopisu ECHO seniorů. O existenci tohoto časopisu jsem se dozvěděl až na jaře letošního roku tuším, že to bylo v květnu kdy v něm vyšla obsáhlá analýza toho, jak to chodí v Mostě. Materiál zabral tiskovou dvoustranu, na níž by se důchodci jistě raději dočetli něco ze svého života, a ne vymyšlené hlouposti a desateronásobně překroucená fakta. Na materiál jsem byl svými pracovními kolegy, ale i známými upozorněn. Nebýt tohoto upozornění, tak o existenci ECHA seniorů nevím dodnes. Když jsem dočetl ten blavajs nesmyslů, hloupostí a já nevím čeho všeho ještě, uvědomil jsem si, že papír snese opravdu všechno a že v tu chvíli by si ani pes ode mě kůrku chleba nevzal. Taková jsem podle ECHA seniorů špína. Naštěstí jsem zvyklý zachovávat klid a racionálně myslet. Řekl jsem si, že lidé v Mostě mě znají a nechal jsem to být. To, že v Háji u Duchcova má o mě někdo jiné mínění z neznalosti mosteckých poměrů, mě sice může mrzet, ale je mi to docela jedno. V Háji u Duchcova nežiji ani nepracuji. Ať si tam tedy o mě myslí kdo chce, co chce. Po několika týdnech vyšlo další číslo ECHA seniorů a v něm opět nechyběla tisková dvoustrana, jejímž obsahovým protagonistou jsem byl zase já. A samozřejmě i mí přátelé. Co k tomu říci? Pan Smutný ve svém dopise upozorňuje na skutečnost, že jde o placenou inzerci. To jsem si všiml. A nejen já. U otištěné špíny totiž toto označení nechybělo. Možná vás, pane Smutný, překvapím. Dokonce znám i znění paragrafu 5 zákona o povinnostech vydavatele při vydávání periodického tisku a tudíž vím, že vydavatel za obsah reklamy neodpovídá. Jinými slovy řečeno: je to nezodpovědný vydavatel. Tato charakteristika vám padne jako ušitá. Zodpovědný vydavatel by si totiž povšiml, že nejde o inzerci v pravém slova smyslu a začal by se jí zabývat nad rámec intencí zákona. Povšiml by si, že v textech jsou nesrovnalosti a pokud by byl opravdu zodpovědný, mohl by se zajímat o záležitosti přímo v místě tedy v Mostě. Háj u Duchcova není tak daleko, aby se to nedalo časově zvládnout. Po načerpání informací v místě byste jako vydavatel musel dojít k jedinému závěru tuto inzerci do tisku nezařadím. I to je vaše právo při zjištění, že cosi nehraje. To jste ale neudělal. Pro mě jste tedy vydavatel nejen nezodpovědný, ale také neschopný, když dokážete takto nejednat. K vaší narážce, že nemáte sponzory, a proto formou placené inzerce musejí u vás vycházet bludy politické obludy, která toto svinstvo platí, říkám na rovinu: Ode mě nečekejte ani korunu. Nemám potřebu se v ECHU seniorů za peníze očišťovat. Nejdříve kydat špínu na mě i jiné lidi a potom chtít peníze na očištění? No tak to už je úplná zvrácenost, nemyslíte? Není takové jednání přímo na zvracení? František RYBA ředitel družstva Informace o zpracování osobních údajů prostřednictvím záznamu telefonních hovorů Stavební bytové družstvo Krušnohor pořizuje záznamy všech příchozích i odchozích hovorů uskutečněných prostřednictvím telefonní ústředny, tzn. hovorů na linkách až , a Důvodem pro pořizování záznamů telefonních hovorů je zajišťování kvality poskytovaných služeb. V případě vaší stížnosti tak vedení družstva získává nástroj pro kontrolu, zda zaměstnanci poskytli služby správně dle informací poskytnutých telefonicky. Dále může zkontrolovat, zda se zaměstnanci při vyřizování záležitostí řídí řízenou dokumentací (dokumenty, směrnice, řády, pravidla aj.). Kromě toho může vedení reagovat i na stížnosti klientů týkající se nevhodného způsobu komunikace. Osobní údaje získané prostřednictvím nahrávání osobních údajů jsou přístupné pouze pro potřeby Stavebního bytového družstva Krušnohor. Zpracování osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. provádí Stavební bytové družstvo Krušnohor. Každý subjekt údajů (v tomto případě: každá osoba, jež uskutečnila zaznamenaný telefonický hovor), která zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, může podle 21 zákona 101/2000 Sb. požádat o vysvětlení a dále může požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. w w w. s b d k r u s n o h o r. c z

5 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva 5 Můžete podepsat petici za snížení sociálního napětí ZPRÁVY ZE SAMOSPRÁV A SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ Také vám vadí, že sociální napětí v Mostě i jinde stále roste? Obáváte se dalšího vývoje? Byli jste nepříjemně překvapeni tím, co jsme v předchozích dvou vydáních Krušnohoru napsali v rámci informování o obsahu jednání u kulatého stolu na mosteckém magistrátu (a ještě v tom budeme pokračovat v následujících číslech), které bylo svoláno z iniciativy radní města a vedoucí technického úseku SBD Krušnohor Ireny Čapkové? Máte příležitost se k tomu otevřeně vyjádřit. Jak? Prostřednictvím petice. Jejím cílem je snížení sociálního napětí Připojit podpis můžete na recepci Magistrátu města Mostu v Radniční ulici. Recepci najdete v přízemi za otáčivými vstupními dveřmi. Petice se zaměřuje na vymahatelnost práva, řešení narůstající drogové problematiky, zpřísnění výkupu železa a barevných kovů, změnu financování sociálního bydlení a rozdělování sociálních dávek. Jsou to všechna aktuální a žhavá témata, občané se o ně hodně zajímají, podtrhla pracovnice tiskového oddělení magistrátu Klára Vydrová. Podle jejího vyjádření petici organizuje Svaz měst a obcí České republiky, který se snaží o eliminaci možných příčin sociálního napětí a zlepšení dialogu mezi státem a obcemi. Text: Petr PROKEŠ Ilustrační foto: Klára VYDROVÁ Výtahová mánie Kolik domů má již vyměněné výtahy a kolik domů na rekonstrukci tohoto technického vynálezu ještě čeká? Po přesných číslech jsme nepátrali, ale jisté je to, že podíl domů s novými výtahy se jen v letošním roce výrazně navýšil. Nyní rekonstrukce výtahů probíhají ve dvou domech v jednom s vlastníky bytů a v jednom s družstevníky. Konkrétně jde o SV 638 (blok 716) v ulici Josefa Ševčíka na mosteckém sídlišti Liščí Vrch a o SA 032 v litvínovské Tylově ulici čp Předsváteční malování Vánoce Vánoce přicházejí chtělo by se zpívat při zjištění, kolik domů se pouští do malování společných prostor. Určitě proto, aby bydlící v nich přivítali svátky v čistém a hezky barevném prostředí. Nyní se maluje ve SV 169 (blok 350) v ulici 1. máje mostecké Družstevní čtvrti a také ve SV 257 (blok 564) v Topolové ulici v Zahradní čtvrti. Ve druhém případě výmalbu stěn provází také výměna PVC. PRÁVNÍ PORADNA Soused pořád vytápí můj byt vodou Soused bydlící nade mnou mi neustále vytápí byt vodou. Leckdy si připadám jako ve sprše. Ještě k tomu se tváří, jako kdyby se nechumelilo. Nápravu u sebe v bytě nesjedná, k náhradě škod způsobených v mém bytě se nehlásí, moje výzvy ignoruje. Poradíte, jak mám vůči němu postupovat? J. M., Most V případě, že byt je vytápěn vodou sousedem shora a viníkem je tento soused, odpovídá za škodu způsobenou vlivem vytopení. V každém případě doporučuji poškození bytu zadokumentovat fotografiemi a souseda vyzvat, aby se rovněž dostavil na vzniklou škodu podívat. Pokud se soused na výzvu nedostaví, je rovněž možné požádat jinou osobu nebo jiné osoby, aby se na poškození přišly podívat a mohly v případném soudním sporu vystupovat v pozici svědků. Následně by bylo vhodné souseda vyzvat k nahrazení škody, a to uvedením do předešlého stavu, kterému zákon dává přednost. Soused, jenž škodu způsobil, má povinnost uvést byt do předešlého stavu (tj. stavu před vytopením), a to buď vlastními silami anebo i pomocí třetí osoby. V obou případech je soused povinen uhradit veškeré náklady, které při uvedení do předešlého stavu vzniknou. Pokud soused neučiní kroky k uvedení bytu do předešlého stavu, je možné si opravu vzniklého poškození zajistit a po sousedovi následně vymáhat úhradu opravy. Před samotným provedením opravy by bylo vhodné na opravu nechat zpracovat cenovou nabídku a sousedovi skutečnost, že si opravu zajišťujete sám sdělit, a to včetně odhadované ceny opravy. V případě, že soused ani poté a po doložení ceny opravy škodu nenahradí, nezbyde než na souseda podat žalobu a domáhat se náhrady škody v soudním řízení. V souvislosti s náhradou škody připadá v úvahu ještě plnění náhrady škody prostřednictvím pojišťovny. Pokud má soused uzavřené pojištění odpovědnosti, jež by se vztahovalo na případ vytopení sousedního bytu, byly by náklady zřejmě uhrazeny z jeho pojistky. Pokud soused nemá pojištění odpovědnosti uzavřené, ale vaše domácnost je pojištěná proti vytopení, pak je možné úhradu opravy nárokovat po vaší pojišťovně, která bude následně nárokovat uhrazení této částky na sousedovi, jenž vás vytopil. Mgr. Věra VALNÁ advokátka Kamery v Bronxu I přes velké diskuse ve společnosti o oprávněnosti používání kamerových systémů v domech a soustavných bojích s Úřadem na ochranu osobních údajů, který nechápe, že zloděj a násilník musí být rozpoznán a lapen k potrestání svých špatných skutků, instalace kamerových bezpečnostních systémů pokračuje. Aspoň u nás na Mostecku ano. Právě probíhá ve SV 628 (blok 374) v ulici U Věžových domů v mosteckém Bronxu, což je nevlídná část Mostu přímo ve středu města. Kamery jsou tady potřebné k ochraně slušných bydlících jako sůl. Dlažba na podestách Stavební ruch probíhá ve SV 148 (blok 347) v ulici Zdeňka Štěpánka v mostecké Družstevní čtvrti. Vyměňuje se zde dlažba na podestách ve společných prostorách domu. Jdou do skla Do balkonů přesněji do jejich vzhledu a zajištění bezpečnosti bydlících se pustili družstevníci v SA 057 (blok 618) v České ulici na Výsluní. Vyměňují zde staré kovové zábradlí za nové se zasklením. Připravili: (ič, pp)

6 6 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva Tip na estetické doladění interiéru: Mezi dveřmi vládne bezfalcový trend Měníte původní panelový byt v moderní interiér se vším komfortem a designovým vybavením? Pokud si dáváte záležet na každém detailu a potrpíte si na čistých liniích a minimalistickém vzhledu, nechte se inspirovat. Máme pro vás tip na dveře a zárubně, které dokáží celý koncept moderního vybavení interiéru esteticky doladit a zároveň podtrhnout. Jsou jimi bezfalcové dveře, které vyhovují i těm nejnáročnějším požadavkům moderního designu. Takové dveře vnesou i do malého panelového bytu prvotřídní vytříbenost a eleganci. DOKONALÁ ROVINA S OBLOŽKOVOU ZÁRUBNÍ Bezfalcové dveře na první pohled poznáte podle toho, že v zavřeném stavu tvoří dokonalou rovinu s obložkovou zárubní. V tomto případě tedy zapomeňte na plochu dveřního křídla vyčnívající z roviny zárubně. Trendem číslo jedna mezi dveřmi je absolutní rovina. Dveře bezfalcové neboli bezpolodrážkové, jak již název napovídá, postrádají klasickou polodrážku. Křídlo je tedy zcela zapuštěné v obložkové zárubni, upřesňuje Roman Balín, vedoucí mostecké pobočky firmy SEPOS, která patří mezi přední prodejce interiérových dveří a výrobce zárubní v republice. SKRYTÉ PANTY NENARUŠÍ JEDNOLITÝ POVRCH Estetický dojem bezfalcových dveří je velmi zřetelný, protože naše oči jsou zvyklé na dveře takříkajíc před stěnou. Tento efekt ovšem dveře bezfalcové popírají a přinášejí do interiéru propracované souznění linií. Součástí bezfalcového řešení dveří jsou skryté panty, které při pohledu na zavřené dveřní křídlo nevidíte. Panty jsou ve skutečnosti instalované uvnitř hrany dveří, vysvětluje princip bezfalcových dveří Roman Balín. Při pohledu zblízka zjistíte, že mezi dveřmi a obložkovou zárubní je pouze minimální spára. Ta musí být ovšem po celém obvodu stejná. Montáž bezfalcových dveří a zárubní je náročnější než u klasického dveřního křídla a určitě se vyplatí nechat ji na profesionálech. Dveře je nutné se zárubní dokonale seřídit. Aby hladce zapadly do zárubně a spára byla souměrná, jsou skryté panty seřizovatelné až ve třech směrech, upřesňuje Roman Balín. K DOKONALÉ LINII POMŮŽE ZÁRUBEŇ Pokud se rozhodnete pro bezfalcové dveře, máte na výběr ze dvou variant zárubní. Tou první je bezfalcová zárubeň standard, která oproti okolní zdi vystupuje do prostoru o 16 milimetrů. Pro opravdové vyznavače designových detailů je tu ovšem ještě bezfalcová zárubeň se stínovou drážkou, která zajistí, aby jednu rovinu vytvořily nejenom dveře se zárubní, ale aby obojí splynulo také se zdí. V tomto případě tedy nevyčnívá z roviny stěny ani milimetr a vy se můžete kochat čistou linií zdi, se kterou dveře i zárubeň naprosto splývají. Mezi zdí a zárubní počítejte s nepatrnou spárou asi 10 milimetrů, právě takzvanou stínovou drážkou, podle níž toto řešení označujeme, doplňuje Roman Balín. NEBOJTE SE VÝRAZNÝCH DEKORŮ Aby bezfalcové dveře splnily očekávaný dojem, vybírejte si z modelů plných dveří. Výběr povrchových materiálů a dekorů pro bezfalcové dveře a zárubně není oproti klasickému sortimentu polodrážkových dveří nijak zúžený, a proto můžete vybírat ze standardní široké nabídky. U dveří a zárubní se nebojte ani dekorů s výraznou kresbou a kontrastních odstínů s podlahou. Potom se tato designová třešnička stane opravdovou chloubou vašeho interiéru. Text: Lada KAMENÍKOVÁ Foto: SEPOS Bezfalcové dveře jsou pohledově velmi atraktivní díky tomu, že tvoří jednu rovinu se zárubní.

7 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva 7 Dluh Kč po nepřizpůsobivých JAK JSME ZAČÍNALI (89) Na růžích ustláno rozhodně nemá, přesto se pořád směje. Dobrá nálada ji neopouští, ačkoliv denně řeší problémy a musí se prokousávat nepříjemnými situacemi. Je neskutečně vitální, určitě byste jí nehádali 71 let. Chuť do života z ní doslova vyvěrá. Možná proto, že jí baví řešit problémy. Do každého se zakousne jako buldok a nepovolí, dokud není vyřešen. Taková je ANNA BERANOVÁ, předsedkyně společenství vlastníků č. 257 v bloku 564 na Topolové ulici v mostecké Zahradní čtvrti. NERŮŽOVÁ HISTORIE Adresa je to dobrá. Kousek odtud je park Šibeník, koupaliště Aquadrom, dvě oblíbené restaurace a hezký výhled na Most. Adresa je to dobrá ale jen na první pohled. Blok 564 sloužil před lety jako dům, v němž z jedné čtvrtiny bydleli nepřizpůsobiví. Kdo zná jejich sociální a etnické složení, dobře ví, o čem je řeč. Historie domu rozhodně není růžová a Anna Beranová je první z těch, kteří si sáhli na jeho vedení, kdo v něm udělal pořádek. Z 80 procent došlo v domě ke zlepšení, ale ještě zbývá těch 20 procent, skromně podotkla předsedkyně. ŠLA DO BOJE Více než milionový dluh není na domě vidět. Co ale vidět je a co přitahuje pozornost kolemjdoucích je nápaditě barevně vyvedená fasáda. Odstíny barev vytvářejí efekt stínu. Lidem se dům moc líbí, řekla předsedkyně SV 257 Anna Beranová. Do funkce byla zvolena v roce Před dvěma lety si v něm koupila byt. Jaký stav tehdy v domě panoval, to nejlépe dokumentují dvě skutečnosti. První: předchozí předseda ve funkci dlouho nevydržel (přestalo ho bavit neustále se s někým dohadovat). Druhý: vystřídalo se zde pět techniků ze správy družstva. V začátcích mého působení ve funkci to tady byl děs a běs prostě dům hrůzy, zhodnotila Anna Beranová. Samotnou by jí nikdy nenapadlo dělat tuto náročnou funkci, ale zašel za ní předchozí předseda se dvěma členkami výboru a přemluvil ji. Nechala se. Šla do boje. Chtěla využít svých zkušeností. Třicet let jsem pracovala u Podniku bytového hospodářství, takže problematiku segmentu bydlení znám. Vykonávala jsem různé funkce, mimo jiné jsem pracovala i jako vedoucí domovní správy. Řekla jsem si tedy, proč to nezkusit i jako předsedkyně společenství vlastníků. Dům byl dost zaneřáděný nepřizpůsobivými, konstatovala Anna Beranová. Proto si vyhrnula rukávy a pustila se do díla. Šlo to ráz naráz. Navázala na práci předchozího předsedy a ještě k tomu zjistila, že má k ruce dvě šikovné členky výboru, které ji v tom dodnes nenechávají samotnou. SVĚŽÍ VZDUCH Rekonstrukce rozvodů plynu, studené a teplé užitkové vody, vchodů, výměna oken již tyto práce naznačily, že poměry v domě se začínají měnit k lepšímu. Odpojili jsme komory od sítě společných prostor, byl v nich velký únik energie, zjistili jsme i černé odběry, sdělila předsedkyně. To vše doprovázely konflikty s nepřizpůsobivými. Jejich největší koncentrace byla ve vchodu čp. 1372, z počtu dvanácti bytů v osmi bydleli právě oni. Vchod byl absolutně v dezolátním stavu. Tak jsem se ho snažila vyčistit. Stěžovali si, že tak přísného správce nikde neměli. A vystěhovali se, řekla Anna Beranová. Problém ale přetrvává v případě vlastníků, kteří prostřednictvím realitky nechávají byty pronajímat kdekomu. Lékem se stal nově instalovaný kamerový systém, prozradila předsedkyně. Feťáci jsou minulostí, stejně jako ničitelé společného majetku. Občas se ještě vyskytne nějaký případ, ale viníka odhalíme podle záznamu, řekla Anna Beranová. Dnes už je dům zateplený, malíři zkrášlují chodby stěn, natírá se zábradlí, probíhá pokládka nového linolea, instalují se nová madla. Dům žije, bydlící dýchají svěží vzduch. Lidé říkají, že se jim líbí můj přístup, jejich slova jsou pro mě velkou motivací pro další práci. Mám tady ale i nepřejícníky, svěřila se předsedkyně. Dům ještě tíží velký problém obrovský dluh. Dosahuje výše 1 milionu 300 tisíc korun. Je to pozůstatek divokého života v něm. Nebýt dluhu, mohly v domě již jezdit nové výtahy. Text a foto: Petr PROKEŠ HAVÁRIE V BYTECH: VAŠE BEZPLATNÁ TELEFONNÍ LINKA

8 8 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva Oblíbenci Mrňous a Prcek zůstávají! CIS-SBD KRUŠNOHOR A DIGITÁLNÍ TELEVIZE O podrobnosti k překvapivé informaci z titulku jsme požádali MIROSLAVA PRŮŠU, ředitele společnosti SOFTEX. Důvodem zachování je Vox Populi tedy hlas lidu, přání zákazníků a klientů. Vše má svůj čas a my nechtěli nikomu vnucovat nové a pro někoho možná i složité ovládání tarifů TV Menší a TV Větší. Mám na mysli přidanou hodnotu k těmto tarifům, což je TV Kdekoliv s využitím chytrých mobilních telefonů a tabletů. Nejnižší měsíční tarify TV Mrňous za 99 Kč a TV Prcek za 199 Kč zůstávají. S TV Menší a TV Větší jsme pokryli celé cenové spektrum a nabídli vysoce kvalitní a maximálně interaktivní sledování digitální televize na CISu. A co ti, kteří využívají tarify TV Macek a TV Obrmacek? Mají dvě možnosti: Buď přejdou bezplatně na některý z uvedených tarifů, nebo si ponechají stávající. Rušit je rozhodně nebudeme. Dovolte poznámku. Na CISu první digitální televize IPTV1 definitivně končí letos na Silvestra. Jedná se o klienty, kteří používají set top box Amino a smlouva je uzavřena se společností HDD. Je zapotřebí učinit změnu. Na otázky spojené s přechodem na jiný tarif rádi odpovědí operátorky na čísle nebo osobně v zákaznickém centru Softexu. Co se přes prázdniny podařilo na CISu vylepšit? Zvýšili jsme přístupovou rychlost k internetu na 40/20 Mbps pro port a bez agregace. Vysvětlím tato cizí slova na příkladu. Některé společnosti nabízejí v reklamě rychlost 100 Mbps a vyšší za ceny kolem 300 Kč měsíčně. Tato rychlost je možná, avšak má své ale. Spočívá v počtu klientů vázaných na rychlost (agregace). Vydělte tu nabízenou počtem klientů (např. ve vašem domě) a jsme v realitě. Naši přístupovou rychlost uvádíme na každém připojovacím bodu (portu) klienta. Rychlost přístupu k internetu nelze stoprocentně garantovat, ale můžeme to, co uvádíme, nabídnout až do bodu, kdy data opouštějí naši síť v propojovacích uzlech v Praze. A co když uživatel použije WiFi router? Záleží na tom, o jaký router půjde. Levné wifi je velice pohodlné, ale zpomaluje. Pro zrychlení celé sítě CIS ve směru Most Praha svět jsme navýšili rychlost na 60 Gbps, propojili centrální připojovací body CeColo a Žižkov Tower. Pro potřeby zálohy na CISu v Mostě jsme pořídili vysoce výkonný stroj CISCO ASR Zvyšujeme tím bezpečnost a kvalitu provozu. Rozmlouval: Petr PROKEŠ

9 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva 9 Katastrofy lidského těla můžete vidět na vlastní oči Předkládáme vám nezvratný důkaz o tom, jak krutě si příroda dokázala pohrát s lidskou bytostí, říká Jacguelina Lasunovová, autorka výstavy Katastrofy lidského těla, která bude instalována v Mostě. V kulturním domě Medúza budete moci na vlastní oči spatřit lidi se dvěma hlavami, dvěma obličeji, čtyřma očima, několik siamských dvojčat nebo muže s vlčím syndromem. Můžete se setkat s největším, nejmenším a nejtlustším člověkem naší planety. Ve všech případech se jedná o figuríny osob, které skutečně žily, vysvětluje Jacguelina Lasunovová. Je přirozené, že takto postižené bytosti vzbuzovaly zájem ostatních lidí. Postižení se potýkali s mnoha problémy. Ty jim znesnadňovaly zařazení do běžného života společnosti. Na druhou stranu postižení lidé přitahovali zájem vědců. Díky tomu můžeme i dnes spatřit fotografie a modely postižených jedinců v různých muzeích celého světa, připomíná Jacguelina Lasunovová. A právě to umožnilo vytvořit výstavu, která má v podtitulu svého názvu označení panoptikum voskových figurín lidských bytostí. Představujeme anatomické anomálie, které inspirovaly mnohé tvůrce filmových hororů, doplňuje charakteristiku výstavy Katastrofy lidského těla její tvůrkyně. V kulturním domě Medúza v Lipové ulici v Mostě-Výsluní se výstava koná od 27. října do 2. listopadu od do hodin. Běžné vstupné stojí pro děti 30 Kč, pro dospělé 60 Kč, držitelé průkazu ZTP mají lístek zdarma. Vstupné pro hromadné školní návštěvy čítající minimálně 15 žáků nebo studentů činí 20 Kč za osobu, pedagogický doprovod vstupné neplatí. Chcete-li se s autorkou výstavy kontaktovat osobně a dozvědět se podrobnější informace, pak můžeme prozradit, že Jacguelina Lasunovová má telefonní číslo a ovou adresu Dozvíte se třeba to, že výstava se vrací do Česka po třináctiletém velmi úspěšném turné po Nizozemsku a Německu. Text: Petr PROKEŠ Foto: Jacguelina LASUNOVOVÁ Nerozlučná dvojice bratrů siamská dvojčata. Čtyřoký muž hraje karty. Muž s obličejem porostlým srstí. Žena s nadměrným poprsím. Jednooký muž dokázal vystrašit okolí.

10 10 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva Návštěvníci Country Matyldy nešetřili, Rio, Poslední křeč, Muzika Občas, Paradox, Penál, Jitka Vrbová & Standa Chmelík, Country Karolína a Cop. To jsou skupiny, které vystoupily na druhém ročníku Country Matyldy, vloni založeného festivalu nejen regionálních kapel, a zároveň přispěly na dobrou věc. Den: sobota 23. srpna Místo: louka u jezera Matylda. Již podruhé jsme se ujali na přání radního Miroslava Fencla organizace tohoto festivalu a spojili příjemné s užitečným, řekl měsíčníku Krušnohor na uvítanou promotér a hudební producent Martin Láter z pořádajícího Raprintu. Připomněl, že vloni festival napomohl zajistit finanční prostředky na zakoupení asistenčního psa pro malého Jakoubka. Vybráno bylo korun. Úspěch akce a zájem veřejnosti napomohl i přípravě druhého ročníku Country Matyldy. Výtěžek z letošního ročníku akce poslouží na nákup kochleárního implantátu pro Adélku Minčákovou z Mostu, prozradil moderátor Aleš Lehký, člen skupiny Lunetic a moderátor Snídaně s Novou. Podle jeho informací je kochleární implantát velmi drahou záležitostí dosahující ceny až 300 tisíc korun. Něco dala pojišťovna, sponzoři a uvidíme, kolik bude výtěžek z festivalu, dodal moderátor pro měsíčník Krušnohor. Potřebnou částku měla v průběhu akce oznámit matka postiženého dítěte. Začalo to jedním dobrým nápadem. Myslím si, že festiválek tohoto druhu v Mostě scházel. Od mládí mám country muziku rád, věnují se jí, hraji na foukací harmoniku a na kytaru a bylo mi líto, že zde v Mostě nic takového nemáme. Vím, že je tady spousta lidí, kteří mají rádi tuto muziku, tak jsme dali hlavy dohromady a loni jsme vymysleli první ročník VEŘEJNÁ DOBROČINNÁ SBÍRKA Na pomoc Adélce byla vyhlášena veřejná dobročinná sbírka, na jejíž přípravě se podílelo několik mosteckých maminek a jeden z místních podnikatelů. Pomoc poskytl i mostecký magistrát, který organizaci, jež má sbírku na starosti, zapůjčil bezplatně šest pokladniček, do nichž mohou lidé během sbírky, která probíhá od 15. září 2014 do 14. září 2015, vhazovat své finanční příspěvky. Pokladničky jsou umístěny na těchto místech: recepce magistrátu kadeřnictví hotelu Cascade sportovní obchod v Centralu sportbar Krijcos (NS Sever) sportovní hala městská knihovna Založeno bylo také veřejné konto /2010, na které mohou lidé posílat své příspěvky. Klára VYDROVÁ Magistrát města Mostu country festivalu na Matyldě s tím, že bude pomáhat lidem, kteří potřebují pomoc. Poprvé jsme vybírali na asistenčního pejska. Chtěli jsme tuto myšlenku rozvíjet dál a rozhodli jsme se proto uspořádat druhý ročník festiválku. Věřím, že takto budeme pokračovat i nadále, přiznal se veřejně radní Fencl k autorství nápadu na pořádání Country Matyldy. Matka postiženého děvčátka oznámila z pódia návštěvníkům akce, že potřebuje 124 tisíc korun a že bude ráda za jakoukoliv částku. Sbírka byla úspěšná. Několikahodinová přehlídka country kapel přinesla na dobrovolném vstup- Návštěvníci ochotně přispívali na prospěšnou věc. Louka se postupně zaplňovala milovníky country. Radní Miroslav Fencl byl označen páskem za dárce. Do kasičky vhodil Kč.

11 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva 11 dali korun, o víc než vloni ném korun. To je zhruba o dva tisíce více než vloni na asistenčního psa. Vystoupení skupin přihlíželo v průběhu odpoledne a večera zhruba 500 diváků. Stejnou návštěvnost měl i první ročník této charitativní akce. Partnery Country Matyldy 2014 byly Sdružení Mostečané Mostu, statutární město Most, Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova, Technické služby města Mostu a Vršanská uhelná. Text a foto: Petr PROKEŠ ROZHOVOR Matka Kateřina Minčáková, 33 let Dcera Adélka Minčáková, 12 let Má ráda dinosaury, předvádí je Co říkáte této akci? Jsem ráda, že se pořádá a ještě k tomu ve prospěch Adélky. Mám z toho upřímnou radost. Co Adélka potřebuje? A co jí vůbec je? Má vrozenou hluchotu. Ve dvou letech ji voperovali do hlavy neuroprotézu elektrody, jež simuluje nervy ve vnitřním uchu. Aby implantát fungoval tak, jak má, a ona slyšela, má za uchem mikrofon, jenž je kabelem spojený s řečovým procesorem na baterie. Tuto krabičku nosí zavěšenou v taštičce, ale přístroj, který má na těle, je už starší typ, jemuž končí životnost a ubývá i náhradních dílů. Nový, modernější a vodotěsný přístroj však stojí 300 tisíc korun a pojišťovna hradí jen část. Kolik potřebujete vybrat peněz? Je to nemalá suma 124 tisíc korun. Budu ráda za jakoukoliv částku. Každá koruna je dobrá. Jsem samoživitelka a na nový procesor kochleárního implantátu nemám peníze. Country Matylda je naše první sbírka, druhá vyhlášená magistrátem bude následovat. Obrátíme se s prosbou o pomoc také na nadace. Čím chce Adélka být, až bude velká? Paleontoložkou. Dinosauři jsou její svět. Ráda by je vykopávala ze země. Druhohory má doslova nastudované. Velice ji baví dokumenty. Na pohádky moc není. Ráda sleduje filmy o planetě Zemi, zvířatech. Tato témata ji moc zajímají. Oblíbila si také kreslení, zkouší různé techniky. Taky má ráda vodu. Do které chodí třídy? Po prázdninách půjde do šesté na 15. ZŠ. Do školy chodí s nadšením. Prospěch má sice průměrný, ale vzhledem k jejímu postižení jej považuji za výborný. Moderátor Aleš Dlouhý zpovídá maminku a dceru. Návštěvnice Veronika Strakošová vytvořila na facebooku skupinku Bydlím v Mostě a vyhlásila soutěž o nejlepší fotografii města. Uživatelé facebooku snímky ohodnotili body. Z nejlepších fotek byly zhotoveny magnetky. Veronika Strakošová je nabízí za 50 Kč, lidé prý dávají i dvojnásobek. Výdělek půjde na nákup implantátu. Do konání festivalu bylo vybráno již Kč.

12 12 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva Přes deset tisíc lidí se přišlo poveselit na Sobota 6. září. V čele průvodu, jenž čítal přes účastníků, šli vlajkonoši Spolku severočeských havířů a statutárního města Mostu. Role vlajkonoše města se zhostil na vlastní žádost patnáctiletý Petr Šrámek, za což ho první náměstkyně primátora Hana Jeníčková v průběhu slavnostního zahájení u kostela veřejně pochválila. Na chlapci bylo vidět, že má z hezkých slov velkou radost. Slavnost zahájila Hana Jeníčková. Popřála všem hodně zábavy, hezké zážitky a pěkné počasí. Účastníky pozvala také k jezeru Most na akt ukončení napouštění vody. Slavnost se uskutečnila v barvách města bílé a modré. Je potěšitelné, že stejnou kombinaci oblečení zvolila řada občanů. Vypuštění modrobílých balonků na počest města Mostu a jeho obyvatel.

13 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva 13 Mosteckou slavnost, berou ji už za svou Občané velkými balony připomněli, že Most se stal Evropským městem sportu Ocenění podmínek pro tělovýchovnou činnost si lidé váží. V 61 stáncích nabízeli prodejci široký sortiment občerstvení od palačinek přes trdelníky a grilované klobásky až po langoše. Skupina Timbre Music dokázala zapojit do programu i nejmenší děti. O to větší legrace byla. Smál se i doprovod. Carpatia Castle a Rock balet předvedly gothic hororový rock s upíry v zádech. Poté nastoupil Objev roku 2013 Adam Mišík a dívčiny šílely radostí. Následovaly skupiny Desmons a efem. Třešnička na dortu Ewa Farna již za tmy rozparádila publikum. Koblížc! svoje vystoupení hodně prožívali. Velmi vstřícné reakce publika je překvapily. Tancovalo se i přímo před vchodem do kostela. INZERCE Návštěvníci podepisovali petici Sdružení Mostečané Mostu (volební číslo 3) žádající o převedení řízení nemocnice z Krajské zdravotní na město. Václav Neckář byl ve formě. Chrám svatého Víta zazpíval jako zamlada. Text a foto: Petr PROKEŠ NABÍZÍME levné stěhování a autodopravu, včetně vyklízení bytových a nebytových prostor. Tel.:

14 14 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva Znovuoživená socha Masaryka stojí Velkého zadostiučinění se dostalo pamětníkům starého Mostu a milovníkům sochařského umění obecně. Z popela přesněji ze zbylých úlomků a střepů povstala nová socha prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka, Tatíčka zakladatele. Úterý 23. září 2014 a jeho 16. hodina, kdy došlo k oficiálnímu odhalení znovuoživené sochy, se bezpochyby zapíšou do historie nového Mostu zlatým písmen. OBNOVA: 1. POKUS Po svržení totality v roce 1989 bylo zvažováno obnovit sochu jako symbol nového nástupu demokracie ve státě. Byla vyhlášena sbírka, avšak úspěšná nebyla. Podařilo se sehnat dostatek peněz. Dva tisíce občanů přihlíželo slavnostnímu ceremoniálu, který trval hodinu. Začal přesně v hodin. Historický vůz přivezl na místo slavnostního odhalení sochy představitele města. Dění přihlížela celá řada hostů v hledišti vytvořeném z přinesených židlí. PAMĚTNICE Ceremoniál sledovala také čtyřiaosmdesátiletá Mostečanka Bohumila Prinichová. Ta nejenže pamatuje starý Most, ale byla přímou účastnicí prvního odhalení sochy Masaryka v polovině třicátých let minulého století. Tehdy jsem chodila do první třídy. Pamatuji si, že bylo stejné počasí jako dnes. Byla celkem zima. Prezidenta Masaryka jsem měla moc ráda. Dokonce jsem mu byla i na jeho pohřbu v Praze, vrátila se vzpomínkami zpět seniorka Prinichová. NÁPRAVA KŘIVDY Na 1. náměstí byla po celou dobu slavnostní nálada. Někteří dříve narození drželi v rukách kapesníky a otírali si jimi slzy stékající po tvářích. Neskrývali, že je to jejich velký den okamžik pravdy a nápravy křivdy. Socha se do centra Mostu vrátila po téměř šesti desítkách let. ODHALENÍ Slavnostního odhalení se pár minut před 16. hodinou ujala první náměstkyně primátora Hana Jeníčková. Socha Tomáše Garrigua Masaryka na 1. náměstí rozhodně patří. Tvoří symbolický most mezi starým a novým městem. O to, že ji dnes můžeme opět obdivovat, se zasloužili zejména čtyři muži Jaroslav Šindelář, Jan Beran, František Ryba a Václav Valný. Ti v roce 2011 přišli s nápadem na návrat sochy do Mostu. Doufejme, že její smutný osud se tím uzavírá a Masarykova socha již na 1. náměstí zůstane, uvedla kromě jiného ve své řeči náměstkyně Jeníčková. Jejím slovům hřejivě tleskali nejen sochaři obnovitelé díla, zástupci významných institucí, ale snad celé náměstí. Bohatý program zahrnoval také vystoupení Hudby Hradní stráže a Policie České republiky, ženského pěveckého sboru Clavis cordium a dětského pěveckého sboru ze Základní školy F. L. Gassmanna. Ceremoniál byl ukončen položením věnce, jehož se zhostila čestná stráž městské policie. Poté následoval na schodišti městského divadla promenádní koncert Hudby Hradní stráže a Policie České republiky. Vděčným posluchačům prokázal, že má překvapivě široký repertoár. Z HISTORIE Socha T. G. Masaryka byla v Mostě odhalena již potřetí. V minulosti vadila dvěma totalitním režimům nacistickému a komunistickému, jimž byla trnem v oku. Dílo Josefa Fojtíka bylo poprvé odhaleno již v roce 1935, na svém místě však vydrželo pouhé tři roky. Podruhé se socha vrátila na 1. náměstí po skončení druhé světové války, roku Po devíti letech však byla opět sňata, tentokrát komunisty, kteří ji následně nechali rozřezat. Střepy se uchovaly v dnešním oblastním muzeu. Díky jim bylo možné zrestaurovat dílo v původní podobě. Přijíždějí náměstkové primátora. Ceremoniál může začít. O slavnostní událost byl velký zájem.

15 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva 15 v centru města Mostu po 60 letech Pamětnice Bohumila Prinichová zavzpomínala. Masaryka milovala. Hana Jeníčková hovoří o symbolu propojení starého a nového města. do částky Kč pokrylo město ze svého rozpočtu. BRATRANCI Z PLZNĚ Zhotovením sochy byli pověření bratranci Jaroslav a Ondřej Šindelářovi z Plzně. Ti vymodelovali sádrový model, podle nějž byla následně v Mníšku u Liberce vytvořena forma. Vylitím z bronzu pak socha získala svou definitivní podobu. Do Mostu byla převezena na jaře letošního roku. Byla uložena v jednom z objektů technických služeb. Záhy proběhla anketa mezi občany pořádaná městem. Lidé se v ní vyjádřili, že by sochu rádi viděli v centru města a v něm nejlépe poblíž magistrátu a městského divadla. Radní poté podle výsledků ankety vybrali travnaté prostranství, tvořící roh 1. náměstí a Radniční ulice. Tam byl vybudován 2,5 metru vysoký žulový pomník a na něm byla socha instalována 11. září. Před zraky zvědavců byla chráněna zahalením do látkového materiálu v barvách města. Text a foto: Petr PROKEŠ OBNOVA: 2: POKUS Druhý pokus symbolizovaný záměrem čtveřice mužů Jaroslava Šindeláře, Jana Berana, Františka Ryby a Václava Valného se dočkal zdárného vyvrcholení. V roce 2011 po předchozích konzultacích mezi sebou a vypracování konkrétního písemného projektu požádali Radu města Mostu o vyhlášení veřejné sbírky. Uspěli. Radní záměr podpořili. Sbírka probíhala od března 2012 do prosince Občané vhazovali svoje příspěvky do pokladniček na šesti místech ve městě, mimo jiné také na recepci SBD Krušnohor. Připojili se i podnikatelé se svými firmami. Podařilo se vybrat 837 tisíc korun. Zbytek Skauti považovali za čest se ceremoniálu zúčastnit.

16 16 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva Daniel Volák: Hnutí Otevřená radnice chce litvínovské občany otevřeně hájit A nejen to. O problémech města chce s občany otevřeně mluvit a také je otevřeně informovat o krocích radnice, doplnil lídr kandidátky. nechci a nedovolím jejich další navážení za žádnou cenu, ať už byla jakkoli vysoká. Do komunálních voleb jde hnutí Otevřená radnice Litvínov s programem zaměřeným na největší problémy města. Dají se pro názornost a lepší srozumitelnost shrnout do několika hesel: Zajistíme pořádek, čistotu a bezpečnost Vyvedeme město z izolace Vykoupíme byty v Janově Zabráníme devastaci města Podpoříme vyšší zaměstnanost Zpřístupníme oboru Fláje Omezíme ochranné pásmo etylenovodu Nedopustíme další kaly na území města O volebním programu jsme diskutovali s lídrem hnutí Danielem Volákem. Proč se ve volebním programu zaměřujete na omezení pásma etylenovodu a jak toho chcete dosáhnout? Ochranné pásmo etylenovodu v Litvínově, ale i v horských obcích, je desetkrát širší než na německém území. Obtěžuje a omezuje to majitele nemovitostí. Zúžíme prostor na nezbytně nutný pruh. Vznikne tak volné místo nejen pro stávající majitele nemovitostí, ale také prostor vhodný pro výstavbu rodinných domů. Ze strany Unipetrolu považujeme neúměrné nastavení ochranného pásma etylenovodu za bezohledný přístup k obyvatelům města, jenž současné vedení Litvínova nijak neřeší. Představitelé města převzali iniciativu a snažili se o přeložku etylenovodu pouze v jediném případě, kdy šlo o koaličního zastupitele. Takové jednání považujme za nefér vůči všem ostatním, kteří jsou příliš širokým ochranným pásmem etylenovodu obtěžováni a omezováni, stejně jako dotyčný zastupitel. Jeho hlas byl ale pro koalici natolik důležitý, že se ho vedení města rozhodlo koupit prosazením přeložky etylenovodu ze soukromého pozemku na pozemek města. My připravíme řešení pro všechny. V příslušném řízení omezení ochranného pásma etylenovodu docílíme. Říkáte, že vykoupíte prázdné byty. Není to příliš nereálné řešení problémů Janova? Jednak to není pouze problém Janova, ale z prázdných bytů se stává pomalu problém celého Litvínova. Prázdné byty a zazděné celé bloky bytových domů přivádí Janov a potažmo celé město na okraj propasti. Cítíme morální povinnost situaci řešit, protože to byli právě současný starosta Milan Šťovíček a radní Vlastimil Doležal, kteří ještě jako členové ODS prodej domů v Janově pražským realitním agenturám prosadili a odmítli koupit od Unipetrolu bytový fond, jenž nakonec skončil v majetku soukromé firmy. Toto krátkozraké a nemorální jednání samozřejmě mělo za následek vznik sociálně vyloučené lokality Janov. Ještě před čtyřmi lety se dalo sídliště a s ním i celý Litvínov zachránit nulovou tolerancí. Po čtyřech letech nečinnosti stejného starosty, který byty prodal, se situace natolik zhoršila, že už není jiná cesta. Prázdné a zničené byty vykoupíme, co půjde revitalizovat, opravíme. Nastěhujeme do opravených bytů slušné občany, nastavíme jasná pravidla a zatočíme s neplatiči. Co už je v tak špatném stavu, že nepůjde opravit, zdemolujeme. Umím si představit, že se do části Janova místo zazděných zdevastovaných domů vrátí třeba ovocné sady, které tu kdysi byly. Zbytek sídliště se ještě může změnit na příjemné bydlení. Finanční stránky věci se neobávám. Cena Daniel Volák pobesedoval po éteru s posluchači Gama rádia vysílajícího z Mostu. prázdných bytů v Janově dnes klesla na minimum. Můžeme jednat s bankovními ústavy o úvěru. Musíme udělat vše pro záchranu města i za tu cenu, že si na řešení peníze půjčíme. K čemu bude městu plná kasa, když se tu nebude dát žít. Nedopustíte další kaly na území města. Domníváte se, že další dovážení kalů je ještě možné? Společnost, která likviduje kaly z Ostravy, ještě ani zdaleka neskončila. Pokud se město rázně neohradí a jeho reprezentace neudělá vše pro to, aby se do Litvínova už žádný cizí nebezpečný odpad nevozil, může se stát, že i zbytek ostravských kalů skončí na skládce Celio. Současný starosta Milan Šťovíček velký ekolog a odpůrce těžby ještě jako předseda poslaneckého výboru pro životní prostředí tiše posvětil dovážení kalů do Litvínova. To považuji za zradu na obyvatelích města a zároveň zradu všech ideálů, které Milan Šťovíček kdy reprezentoval. Žádný ekolog by do svého města nenechal cizí nebezpečné kaly navážet, aniž by neudělal vše proti tomu. Nejsem zapřisáhlý ekolog a na otázky životního prostředí se dívám s realistickým nadhledem. Nebezpečný odpad ale ve městě, kde žiji, V programu říkáte také, že nedopustíte devastaci města a vyvedete ho z izolace. Jakou konkrétní devastaci máte na mysli? Nemluvíme pouze o fyzické devastaci, jako se děje například při hodně nepovedené investiční akci na Osadě, při opravě Valdštejnského zámku, nebo o likvidaci živnostníků z centra města, kteří přežijí půlroční investiční akci v Mostecké ulici jen s velkými obtížemi, ale hlavně o klientelismu a tunelování, jež se ve městě dějí. Příkladem jsou litvínovské technické služby. Byl to právě současný starosta Milan Šťovíček a radní Vlastimil Doležal, kdo technické služby firmu města se zdravým hospodařením, novou technikou a majetkem prodali soukromé osobě. Po čase ji město muselo zcela vytunelovanou, s mizerným vozovým parkem a na pokraji krachu koupit zpět. Trvalo dlouho, než se podařilo technické služby opět postavit na nohy. Na konci toho dlouhého procesu stojí opět současné vedení města, aby se hrdě plácalo po ramenou, jak skvěle to dokázalo vyřešit. Já to považuji za krádež za bílého dne. To, co se děje v technických službách letos, je jen pokračování předchozího vývoje. Předseda dozorčí rady, jehož si dosadilo současné vedení města a který byl na morálkou se zaštiťující kandidátce Věcí veřejných spolu s Milanem Šťovíčkem a Vlastimilem Doležalem, údajně nedoporučil městu pro nevýhodnost odkoupit areál, kde jsou nyní technické služby v nájmu. Vzápětí si ale prý měl stejný areál koupit sám, nebo někdo z jeho rodiny. A vedení města dál dělá, že se nic neděje. To je ta devastace, kterou už dál nechceme dopustit. Rozmlouvala: Eva MAŘÍKOVÁ Fotografovalo: Gama Rádio

17 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva 17 Nespokojenost lidí je pro nás motorem, bouchl do stolu nespokojený Petr Bucha SDRUŽENÍ LITVÍNOVÁCI MÁ VOLEBNÍ ČÍSLO 2 52 let, strojvedoucí, předseda družstevní samosprávy č. 042 v bloku K v Luční ulici v Litvínově-Janově a člen kontrolní komise Stavebního bytového družstva Krušnohor. To je stručná charakteristika jedničky na kandidátce Sdružení LITVÍNOVÁCI. Co se o ní dá říci víc? Pojďme se zeptat přímo Petra Buchy. Jako předseda samosprávy máte v domě málo práce, že jste projevil zájem o zařazení na kandidátku Sdružení LITVÍNOVÁ- CI a stal se dokonce její přední tváří? Práce mám dost, ale když vidím, co se v domě a jeho okolí, potažmo na sídlišti Janov i přímo ve městě všechno děje, tak jsem bouchl do stolu a rozhodl se pro aktivní účast v komunálních volbách. Osobně bych rád začal ovlivňovat dění ve městě. Stejně jsou na tom mí kolegové zařazení na kandidátce Sdružení LITVÍNOVÁCI. Nejsme spokojeni s řadou věcí a máme zkušenost, že vedení města si s problémy, na které upozorňujeme, neví rady, anebo nemá chuť je řešit. Proto vzniklo naše sdružení. Je to kolektiv lidí, jimž na Litvínově záleží, jsou to jeho srdcaři. Jste ale jen předsedou domu. Jak chcete řešení věcí konkrétně napomoci? Právě proto, že jsem předsedou samosprávy, chci výrazně do záležitostí města zasáhnout. Kdo jiný než člověk vykonávající tuto funkci zná dopodrobna všechny problémy dnes a denně se vyskytující? Největší přehled o nich mají právě předsedové domů. Z výrazu obličeje je patrné odhodlání pohnout s řešením problémů. Petr Bucha má nepořádku už plné zuby. Proto jde do komunální politiky, aby dokázal, že lidská odhodlanost ještě existuje a že vytrvalost přináší výsledky. Foto: Miloš ŽIHLA Čím se jako Sdružení LITVÍ- NOVÁCI konkrétně hodláte zabývat? Stačí se podívat na sídliště Janov. Není plněno to, co město slíbilo. Podívejte se na stav veřejné zeleně, potažmo veřejných prostor jako takových. O provádění slibované péče se nedá vůbec hovořit. Problém je taky s odvozem komunálního i jiného odpadu. Prakticky všude je vidět nepořádek. Kromě toho se lidé necítí venku bezpečně. Je zapotřebí posílit početní stav městské policie a následně vysílat pěší hlídky do ulic k zajištění ochrany občanů a jejich majetku. Když se podíváte přímo do janovských domů odhalíte další problémy. Jak je možné, že se v některých bytech vyskytují nehlášené osoby? Jak je možné, že se jich vejde do bytu o velikosti 2+1 třeba dvacet. Nechybí nám hygienická norma, která by určovala maximální počet bydlících na metry čtvereční? A jak je vůbec možné, že se vyskytují tzv. mrtvé duše? Případy neexistujících lidí, kteří mají byty v Janově, se už začala zabývat dokonce i kriminální policie. Rádi bychom znali podrobnosti kolem praxe různých agentur přivážejících do Litvínova nepřizpůsobivé z celé republiky a poskytující jim byty v Janově. Tuto praxi je nutno neprodleně zastavit. Aktivně se o to zasadíme. Chceme se podívat i na problémy kolem rovného či nerovného přístupu k občanům. Jak je možné, že Češka žijící se třemi dětmi má na dávkách jen 12 tisíc korun měsíčně a Romka se stejným počtem dětí 33 tisíc? Pracovnice městského úřadu takové rozdíly samozřejmě popírají, ale chování Romů, jehož jsme denně svědky, naše podezření umocňují. Proto jsme přesvědčeni o existenci takových nerovností. A co říkáte tomu, že sociálně slabí se prohánějí po Litvínově ve vozech typu Volvo? Občané nejsou slepí, vidí to a upozorňují na to. Studoval jsem romskou mentalitu a zjistil jsem, že práce je Neradostná janovská skutečnost. Pro soustavnou devastaci objektů byly domy znepřístupněny. Patří společnosti CPI Byty. Foto: Petr PROKEŠ v hodnotovém měřítku tohoto etnika až na pátém místě. Ano, máme v našem okrese velkou nezaměstnanost, ale obávám se toho, že i kdyby byla výrazně nižší, většina cikánů do práce stejně nepůjde, nechce se jim makat. Raději budou devastovat zařízení domů a majetek města. Jsou však mezi nimi výjimky, mají dokonce vzdělání středoškolské a vysokoškolské. Řešením problémů Litvínova napomůžeme i k řešení celostátních problémů. Nazval bych to vývojem od obecně platných tedy městských vyhlášek až po zákony a naopak. Musí to být koordinovaný postup na všech úrovních od místní až po ústřední. Na kandidátce Sdružení LIT- VÍNOVÁCI je netradičně vidět mnoho mladých tváří. Jak jste toho docílili? O mladých se říká, že o politiku zvláště tu komunální nemají zájem Mladou krev potřebujeme, je zdrojem energie a potlačí nás kupředu. Mladé jsme ani nemuseli přesvědčovat, přišli sami. Všichni ať dříve narození či mladší žijeme ve stejných podmínkách a jsme pořádně naštvaní. Ta naštvanost je pěkně silný motor. Stejné pocity nás stmelily v jeden stále se rozrůstající kolektiv ve Sdružení LITVÍ- NOVÁCI. Perfektně si rozumíme, a proto do toho taky jdeme. Když jsem mladým řekl, že šest volebních období nevidím žádnou změnu k lepšímu, cítil jsem, že je to pro ně roznětka, která je velkou motivací k provedení změn. Máte podporu občanů a můžete tudíž očekávat velký počet odevzdaných voličských hlasů? Cítíme velkou podporu. Stojí za námi obyvatelé domů. Ti dobře vědí, co se u nich děje. Názory na situaci máme stejné. Proto jdeme do voleb a s podporou slušných bydlících družstevníků i vlastníků bytů zvítězíme. Rozmlouval: Petr PROKEŠ

18 18 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva Je to tady pěkně udělané, kancelář je na SDRUŽENÍ MOSTEČANÉ MOSTU (SMM) MÁ VOLEBNÍ ČÍSLO 3 Sdružení Mostečané Mostu (volební číslo 3) otevřelo v pondělí 8. září v 15 hodin svoji volební a kontaktní kancelář. Kromě neděle ji můžete navštívit v kterýkoli den. Nachází se v podloubí rezidence Odeon na 1. náměstí (Odeon je obytná část obchodního střediska Central). Od pondělí do pátku je kancelář otevřena od 10 do 17 hodin, v sobotu od 10 do 15 hodin. ABY SE ZEPTALI Otevíráme ji proto, aby se všichni občané Mostu mohli přijít seznámit s naším volebním programem, aby se nás zeptali na to, jak jsme plnili předcházející volební program a jaké jsme si stanovili cíle a úkoly pro příští volební období, řekl v úvodní řeči předseda sdružení Jan Syrový, jenž zdůraznil, že volební program byl sestaven podle přání a připomínek obyvatel Mostu vyslovených prostřednictvím ankety Sdružení Mostečané Mostu (volební číslo 3) orientované na všechny oblasti života města. DESATERO Hlavní je volební desatero na banneru za mnou, uvnitř ve volební kanceláři jsou k dispozici různé tiskoviny, propagační předměty, je to místo, kde se můžeme pochlubit tím, že jsme splnili volební program v letech , stejně jako v letech , podtrhl Jan Syrový. Vlajkovou lodí SMM zůstává bezplatný svoz odpadu a zachování MHD zdarma pro děti školou povinné a seniory nad 65 let. Stálicí zůstává transparentní zadávání zakázek a novinkou je snaha o převzetí mostecké nemocnice pod řízení města. To abychom do nemocnice opět mohli chodit s důvěrou a aby se vrátila dřívější proslulá kvalita do všech oddělení, řekl Jan Syrový. Velkou pozornost hodlá SMM věnovat městským parkům s cílem přebudovat Šibeník v park pro celou rodinu. KANCELÁŘ I POCHŮZKY Tady je hlavní místnost, do které vejdou lidé z náměstí, zde mohou podepsat petici žádající převedení řízení mostecké nemocnice z Krajské zdravotní na město, dostanou drobné upomínkové předměty, volební desatero a celý podrobný program. Mohou se zde vyptávat našich zastupitelů, a dostanou od nich uspokojivé odpovědi, popsala zařízení vedoucí kanceláře Blanka Nešporová. V kanceláři slouží zastupitelé ze Sdružení Mostečané Mostu půldenní služby. Odpoledne za příznivého počasí korzují náměstím od do hodin dvojice zastupitelů. Ty diskutují s občany a vysvětlují jim volební program. Vedle hlavní místnosti v kanceláři se nachází sklad sloužící k uložení materiálů a nad schodištěm v hlavní místnosti je zázemí pro sloužící zastupitele. V případě příhodného počasí vyneseme stoly ven před kancelář a budeme diskutovat s lidmi v podloubí, sdělila Blanka Nešporová. PRVNÍ NÁVŠTĚVNÍCI Hned po otevření zavítali do kanceláře první návštěvníci a připojili podpisy na petiční archy žádající o převedení řízení mostecké nemocnice na statutární město Most. Je to tady krásné, líbí se mi to tu. Výhodou je, že se tady dá podepsat petice. Je to dobře, že Sdružení Mostečané Mostu otevřelo svoji kancelář, má vyhovující otevírací dobu, je to dobré pro lidi, že si mohou přijít pro informace, řekl nám mladík v bílém oblečení, jenž se nepředstavil. DALŠÍ OHLASY Jaroslav Váňa, 21 let, dělník- -operátor: Petici jsem podepsal, protože jsem slyšel, že je to hrozná nemocnice. A nejen slyšel. Moje kamarádka v ní potratila. Chtěl bych, aby se to neopakovalo. Před mnoha Kancelář je v podloubí rezidence nepřehlédnutelná. Několikaminutovým proslovem kancelář otevřel lídr a předseda SMM Jan Syrový (vlevo). Hned při vstupu je obrovská fotografie prvních tří kandidátů. lety jsem byl s nemocnicí nadmíru spokojen. Proto rozumím požadavku lidí vrátit do mostecké nemocnice tehdejší kvalitu, byla na špičkové úrovni. Petici jsem podepsal, aby se situace zlepšila. Nápad zřídit kancelář je výborný, lidé v ní dostanou potřebné informace.

19 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva 19 vhodném místě, řekli první návštěvníci Vlasta Šoltysová, 41 let, novinářka, Homér a Homér Live: Volební a kontaktní kancelář je atraktivní, moc hezká, útulně zařízená, otevírací hodiny jsou úplně skvělé, nabízejí velký prostor občanům. Otevření kanceláře je určitě dobrá věc. Je super, že lidé mohou být v přímém kontaktu se zastupiteli, že si mohou popovídat s politiky z očí do očí a zeptat se na to, co lidi zrovna trápí, co potřebují vědět, zjistit co a jak. Kancelář je určitě dobrá věc. Foto lídra a volební desatero nedílná součást vybavení. Martin Stránský, 18 let, hlídač: Petici jsem podepsal, protože si myslím, že nemocnice má patřit městu Most, ne Ústeckému kraji. Bude to dobré pro obyvatele Mostu. Prvnímu návštěvníkovi (v bílém) se osobně věnoval Jan Syrový. Ladislav Ochtábec, 50 let, technik: Dělám technika na Vršanské uhelné, starám se o pásové dopravníky. Jsem kandidátem na zastupitele, jako nováček nevím, co mě v komunální politice čeká. Jsem zvědav, co se bude dít. Ztotožňuji se s volebním desaterem SMM. Především chci, aby byl ve městě klid, pořádek, bezpečí. Také jsem podepsal petici. Jsem už člověk v letech, takže bych byl rád, aby péče o zdraví lidí byla svěřena někomu, kdo jí rozumí. Co jsem se dočetl, tak Krajská zdravotní tento úkol nezvládá. Proto se ztotožňuji také s předsevzetím sdružení, že by bylo dobré převést nemocnici pod město. Byl bych rád, aby to vyšlo. Stanislav Vajshajtl, 45 let, jednatel společnosti: Vidím to tady teprve pět minut, ale přesto už teď musím konstatovat, že je to tady pěkně udělané. První dojem je hezký, kancelář je na vhodném místě, přímo v centru města, takže věřím, že lidé sem budou rádi chodit. Roman Antoš, 51 let, strážník Městské policie Most: Na dění týkající se této kanceláře v roce 2010 vzpomínám dodnes. Na náměstí byla akce, které přihlíželo několik tisíc lidí. Ti si chodili do kanceláře pro taštičky s upomínkovými předměty. Zájem byl velký, dokonce tak velký, že se málem vyvalily z rámu vchodové dveře. Měl jsem je doslova na zádech, abych je uchránil před davem. Dveře naštěstí zůstaly celé. Nával lidí byl děsivý. Pod jejich rukama mizely balonky, nestíhali jsme je hlídat. Kdyby stejná situace nastala i letos, tak by mi to už nevadilo, protože máme zkušenost, víme jak na to. Chumel lidí způsobil herec a zpěvák Pepa Vojtek. Měl tady po představení autogramiádu, musel ale utéct před diváky dovnitř kanceláře a my jsme ho v ní hlídali. Vojtek byl pro lidi magnet, tím SMM moc pomohl, zájem lidí o sdružení vzrostl. Text a foto: Petr PROKEŠ Otázka pro... NAŠI POSLANCI JSOU TU PRO VÁS! Každou první pracovní středu v měsíci tentokrát 5. listopadu (Pegy Syrová) a 3. prosince (Roman Antoš) vás očekávají zastupitelé ze Sdružení Mostečané Mostu. Od do hodin jeden z nich v kanceláři tiskového mluvčího ve vstupní hale správy SBD Krušnohor (vchod 1) vyslechne připomínky a názory kteréhokoliv obyvatele města Mostu. Využijte této příležitosti! BLANKU NEŠPOROVOU (SMM), vedoucí volební kanceláře Sdružení Mostečané Mostu (3) Vyplatí se vůbec Sdružení Mostečané Mostu (volební číslo 3) provozovat takovou kancelář? Určitě ano. Je to kancelář určená k navázání kontaktu s veřejností, lidé ji využívají, kancelář tedy plní svůj úkol. Sama jsem překvapena tím, jak je mezi občany o ni velký zájem. Před jejím otevřením jsem byla docela skeptická, protože jsem se domnívala, že po aférách v celostátní politice lidé již mnoho zájmu o politiku ani na komunální úrovni mít nebudou. Činnost naší kanceláře ve mně naopak probouzí optimismus. Každý den do ní zavítá několik desítek občanů. Chtějí znát podrobnosti o našem volebním programu. Jejich dotazy se ponejvíce vztahují k současnému stavu mostecké nemocnice a k navrhované legislativě reagující na chování nepřizpůsobivých. Není divu, že je o tato dvě témata mezi občany tak velký zájem, vždyť i z naší ankety, kterou pravidelně před volbami pořádáme, vyznělo, že nemocnice a řádění nepřizpůsobivých, jež neumožňuje občanům klidné bydlení, jsou záležitosti doslova hýbající veřejným míněním. Tomu napovídá i zájem o podepisování petice podporující převedení řízení nemocnice z Krajské zdravotní na statutární město Most. Hodně dotazů především od mladých lidí se týká úprav parku na Šibeníku. Rodiny například chtějí vědět, zda úpravy budou takové, že umožní třeba i celodenní pobyt v parku. Lidé se nás ptají také na záležitosti kolem vedení volební kampaně. Oceňují, že ta naše není agresivní a že je orientována na budoucnost města. Naši návštěvníci si velice váží skutečnosti, že si mohou pohovořit o věcech, jež je zajímají, přímo s přítomnými kandidáty. (pp)

20 20 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva Michal Tomko k nemocnici: O odpadech a SDRUŽENÍ MOSTEČANÉ MOSTU (SMM) MÁ VOLEBNÍ ČÍSLO 3 Michal Tomko je jedním z nejvýraznějších zastupitelů Sdružení Mostečané Mostu (volební číslo 3). Je zvyklý říkat své názory pěkně nahlas a na rovinu. Veřejnosti je například znám tím, že podal trestní oznámení v kauze zaplacení soukromého studia primátora a tajemnice magistrátu z městské pokladny. Michal Tomko kandiduje znovu. Předvolební kampaň běží na plné obrátky. Jak podle vás volby dopadnou? Kdybych měl věšteckou kouli, tak bych vám to pověděl. Protože ji nemám, tak odpovědět neumím. Pravdou ale je, že Sdružení Mostečané Mostu (volební číslo 3) vytvořilo program, který je pro voliče přitažlivý, protože opět vychází z jejich přání. Pravdou také je to, že se Sdružení Mostečané Mostu má čím pochlubit. Po obě volební období, kdy bylo v Mostě na politické scéně hlavní tažnou silou, dokázalo splnit vše, co občanům slíbilo. Protože nejsme slibotechny, což lidé jistě vidí, myslím si, že nás za odvedenou práci odmění zvýšeným množstvím hlasů. Předpokládáte tedy vítězství? Považoval bych to za spravedlivé a férové. Občany jsme nezklamali, naše práce je vidět všude kolem. Do předvolební kampaně jsme šli s tím, že zvítězíme a budeme tak moci po další čtyři roky pracovat pro občany. Co je podle vás v novém volebním programu Sdružení Mostečané Mostu (volební číslo 3) nejdůležitější? Podle výsledků ankety, do níž občané zaslali přes pět set odpovědí, existují dvě základní témata voleb. První: co s nepřizpůsobivými? Druhé: co dál s mosteckou nemocnicí? Tyto dva tematické okruhy se objevily prakticky ve všech odpovědích. Pro Sdružení Mostečané Mostu se tak staly závazkem ve vztahu k široké veřejnosti. Pokud jde o nepřizpůsobivé, již šest let se Sdružení Mostečané Mostu snaží ve spolupráci se Stavebním bytovým družstvem Krušnohor prosadit takové změny v zákonech, aby nepřizpůsobiví neměli tak snadný život, jaký mají nyní. Jde například o stanovení hygienické normy v podobě počtu osob na metry čtvereční. Není přece možné, aby v bytě 2+1 žilo například dvacet osob. Poukazujeme také na nizozemský model, který je nyní uplatňován v několika státech Evropy, kdy bydlící rozhodují o tom, kdo se do jejich domu přistěhuje. Je jasné, že dají přednost slušným lidem před rváči, násilníky, vandaly a neplatiči. Ucelený seznam mnoha námi legislativních změn obsahuje tzv. Mostecká výzva, která existuje už šest let a za níž se postavil celý Svaz českých a moravských bytových družstev. (Znění této výzvy redakce Krušnohoru opakovaně na stránkách zpravodaje publikovala, naposledy v předchozím čísle pozn. red.) Po šest let probíhá jednání s ministerstvy, Úřadem vlády České republiky a dalšími institucemi, ale bez výsledku. Když přece jen to vypadá, že už se konkrétních změn dočkáme, jako naschvál odchází z funkce ten či onen ministr a veškerá jednání začínají nanovo. Je to pořád dokola. Až mám někdy pocit, že to zavání naschválem. Ale Sdružení Mostečané Mostu se nenechá otrávit a bude pokračovat v rozvíjení iniciativ nadále. Naším cílem je spokojený bydlící. Pokud jde o mosteckou nemocnici, každý, kdo v ní byl, ví, v jak neutěšené situaci se toto zařízení nachází. Letos akciová společnost Krajská zdravotní, jejíž součástí mostecká nemocnice je, slaví deset let své existence. Podle toho nemocnice taky vypadá. Zatímco když byla jen Michal Tomko je nejen zastupitelem, ale také předsedou družstevní samosprávy v jednom z bloků na Výsluní a úředním správcem v několika domech v jiných čtvrtích města. Má každodenní kontakt s lidmi a díky tomu zná jejich názory. okresní, vědělo se o ní po celé republice, protože kvalitou poskytovaných služeb patřila k celostátní špičce. Ne jistě náhodou se stala motivací televizních tvůrců pro natočení seriálu Nemocnice na kraji města. Od té doby, co je součástí akciové společnosti Krajská zdravotní, neskutečným způsobem chátrá. Technický stav budov viditelný zvenku odráží stav uvnitř objektů klesající úroveň lékařské a zdravotnické péče, nekvalitní úklid, okna, Mladí i dříve narození podepisují petici za převedení řízení mostecké nemocnice z Krajské zdravotní, a. s., na statutární město Most. Všichni při tom upozorňují na její špatný stav.

Usnesení SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ 16. ČERVEN 2011

Usnesení SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ 16. ČERVEN 2011 Usnesení SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ 16. ČERVEN 2011 Podle bodů schváleného programu a na návrh návrhové komise: A. SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ SCHVALUJE: 1. Zprávu o hospodaření SBD Krušnohor za rok 2010, samostatnou

Více

Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové!

Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové! Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové! Od hostů se očekává zdravice. Jsem velmi ráda, že vás

Více

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fórum Zdravého města Mšena - Desatero problémů

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14

ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka č. 2736/10 nacházející se v bytovém domě č.p. 2735, 2736 a 2737 v ulici Větrná, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a

Více

Bytové družstvo Žižkova 2801

Bytové družstvo Žižkova 2801 Bytové družstvo Žižkova 2801 se sídlem Karviná-Hranice, Žižkova 2801/3, PSČ 733 01 IČ: 285 97 036 Zápis v OR vedeném KS Ostrava, oddíl Dr., vložka 2375 Zápis z jednání členské schůze, konané dne 18.6.2014

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 553780700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553732965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: 1. Vyúčtování

Více

Rozpad bytového družstva nastartoval myšlenku postavit si vlastní dům

Rozpad bytového družstva nastartoval myšlenku postavit si vlastní dům Rozpad bytového družstva nastartoval myšlenku postavit si vlastní dům Byt či dům? Renovovat nebo stavět? Dřevostavba nebo zděná klasika? Takové a mnohé další otázky vyvstaly před partnerským párem s dvěma

Více

ZPRAVODAJ. č. 2/2014. Na Valech 176, 537 01 Chrudim II

ZPRAVODAJ. č. 2/2014. Na Valech 176, 537 01 Chrudim II Na Valech 176, 537 01 Chrudim II ZPRAVODAJ č. 2/2014 PROSINEC 2014 - Určeno pro potřebu samospráv, jejich členů, pro potřebu společenství vlastníků ve správě družstva a jejich členů (Ustanovení vyplývající

Více

ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA

ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MĚSÍČNÍK ČERVENEC 2014 ROČNÍK XVII. ČÍSLO 7 (114) ZDARMA Dítě posiluje Lídr. Zatím sice nedosahuje popularity Vlastimila Vozky, svého předchůdce na vedoucí pozici

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový panel

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový panel PORADENSKÉ CENTRUM ZELENÁ ÚSPORÁM Kontaktní osoba: Telefon: e-mail: Iva Rokytková 6668753 Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená

Více

Delegáti vytvořili rekord ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MĚSÍČNÍK ČERVENEC 2013 ROČNÍK XVI. ČÍSLO 7 (102) ZDARMA

Delegáti vytvořili rekord ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MĚSÍČNÍK ČERVENEC 2013 ROČNÍK XVI. ČÍSLO 7 (102) ZDARMA ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MĚSÍČNÍK ČERVENEC 2013 ROČNÍK XVI. ČÍSLO 7 (102) ZDARMA Záplava červených hlasovacích lístků nad hlavami delegátů znamená vyjádření souhlasu se zněním usnesení nejvyššího

Více

Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne

Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne z nebe, většinou v nás zraje delší dobu. Po loňských

Více

V poklidu a bez kýblů špíny ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MĚSÍČNÍK ČERVENEC 2015 ROČNÍK XVIII. ČÍSLO 7 (126) ZDARMA

V poklidu a bez kýblů špíny ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MĚSÍČNÍK ČERVENEC 2015 ROČNÍK XVIII. ČÍSLO 7 (126) ZDARMA ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MĚSÍČNÍK ČERVENEC 2015 ROČNÍK XVIII. ČÍSLO 7 (126) ZDARMA Les hlasovacích lístků v rukách družstevníků prozrazuje, že se v učebně správy družstva dělo něco významného.

Více

Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013

Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 1 Určitě sami dobře víte, že lidé neradi dávají doporučení na finanční zprostředkovatele.

Více

Obsah. 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2. 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4. 3. KROK: Využíváte finančního trhu?...

Obsah. 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2. 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4. 3. KROK: Využíváte finančního trhu?... Obsah 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4 3. KROK: Využíváte finančního trhu?... 5 4. Nechejte si poradit od odborníka... 6 www.anekamickova.cz 1 Zdravím

Více

Zápis č. 15/09 z členské schůze Bytového družstva Tererova 1357/10 konané dne 17. 12. 2009 v Praze

Zápis č. 15/09 z členské schůze Bytového družstva Tererova 1357/10 konané dne 17. 12. 2009 v Praze Zápis č. 15/09 z členské schůze Bytového družstva Tererova 1357/10 konané dne 17. 12. 2009 v Praze Zahájeno v 18:00 hodin Celkem členů BD: 76 V čase zahájení schůze přítomno 46 členů BD, schůze tedy byla

Více

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2015

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2015 ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA za I. pololetí 2015 Správu provádí: Správa nemovitostí Klatovy s.r.o. Adresa: Dobrovského 148/II, Klatovy IČ: 26383161 Tel. a fax

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR EVIDENCE, SPRÁVY A VYUŽITÍ MAJETKU. 5) PSČ 10) Od data. 18) PSČ 23) Od data

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR EVIDENCE, SPRÁVY A VYUŽITÍ MAJETKU. 5) PSČ 10) Od data. 18) PSČ 23) Od data HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR EVIDENCE, SPRÁVY A VYUŽITÍ MAJETKU PID Místo pro razítko podatelny nevyplňovat Žádost o pronájem jiného obecního bytu - větší byt za menší - menší

Více

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový Panel

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový Panel Kontaktní osoba: Ing. Julie Böhmová Telefon: 606 687 056 e-mail: j.bohmova@zelenausporam.cz Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění.

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění. Zásady pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění Základní pojmy 1. Nájemným se rozumí cena za užívání pronajatého družstevního

Více

Výroční zpráva za rok 2002 občanské sdružení Villa Vallila

Výroční zpráva za rok 2002 občanské sdružení Villa Vallila Výroční zpráva za rok 2002 občanské sdružení Villa Vallila Základní údaje: Název organizace a státu: Villa Vallila, občanské sdružení Číslo a datum registrace na MV ČR : II/S (1.3087/96R, 16.10.D1996)

Více

10. Energeticky úsporné stavby

10. Energeticky úsporné stavby 10. Energeticky úsporné stavby Klíčová slova: Nízkoenergetický dům, pasivní dům, nulový dům, aktivní dům, solární panely, fotovoltaické články, tepelné ztráty objektu, součinitel prostupu tepla. Anotace

Více

MÍSTO, KDE ŽIJEME (2015 2016)

MÍSTO, KDE ŽIJEME (2015 2016) MÍSTO, KDE ŽIJEME (2015 2016) UZÁVĚRKA: 30. ČERVNA 2015. Nadace VIA vyhlašuje 10. ročník programu Místo, kde žijeme. Generálním partnerem je společnost NET4GAS, s. r. o., partnerem je skupina Hornbach.

Více

Vše, co potřebujete vědět o energetických průkazech

Vše, co potřebujete vědět o energetických průkazech Dne 25.9. 2012 vydala MF Dnes speciální přílohu Vše co potřebujete vědět o energetických průkazech, ve které jsou v poměrně souhrnné podobě pro laickou veřejnost shrnuty hlavní aspekty průkazů energetické

Více

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE Ing. Zdeněk Kobza Rockwool a.s., Cihelní 769, 735 31

Více

Program energeticky úsporných budov ve městě Brně

Program energeticky úsporných budov ve městě Brně Program energeticky úsporných budov ve městě Brně Mgr. Martin Ander, Ph.D. náměstek primátora města Brna Smart City Brno Cíle města v oblasti inteligentních technologií a zvyšování kvality života: Systematické

Více

posuvně-zdvihací dveře REHAU brillant-design mimořádný komfort bydlení www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl

posuvně-zdvihací dveře REHAU brillant-design mimořádný komfort bydlení www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl posuvně-zdvihací dveře REHAU brillant-design mimořádný komfort bydlení www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl krásný výhled posuvně-zdvihací dveře REHAU Brillant-Design Vysokojakostní zpracování

Více

K NASTĚHOVÁNÍ DO KONCE ROKU 2015

K NASTĚHOVÁNÍ DO KONCE ROKU 2015 K NASTĚHOVÁNÍ DO KONCE ROKU 2015 TŘI PODLAŽÍ RODINNÉ POHODY Řadové domy v 2. fázi nabízíme v třípodlažním provedení. Celková plocha činí přes 180 m 2 a tvoří ji vedle tří ložnic a obývacího pokoje s kuchyňským

Více

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory ORLOVAN, městské bytové družstvo Energetiků 640, Orlová Lutyně SMĚRNICE č. 12/2005 Nájem nebytových prostorů a užívání společných prostorů v domě Schválena: shromážděním delegátů dne 8. 6. 2006 Nabývá

Více

Občanské sdružení TROJMEZÍ Chodovec, Hostivař, Záběhlice

Občanské sdružení TROJMEZÍ Chodovec, Hostivař, Záběhlice Občanské sdružení TROJMEZÍ Chodovec, Hostivař, Záběhlice VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 V roce 2009 naši činnost podpořili: A desítka dobrovolníků, kteří odpracovali bezúplatně více než 1tisíc hodin ve prospěch Trojmezí.

Více

Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně

Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně Hudební skupina Strašlivá Podívaná vznikla na jaře 1988 a v roce 2013 tedy dosáhla věku 25 let. Písničky Strašlivky vycházejí z inspirací historickými a fantazijními

Více

ZÁPIS ZE SCHŮZE DOMOVNÍHO VÝBORU

ZÁPIS ZE SCHŮZE DOMOVNÍHO VÝBORU ZÁPIS ZE SCHŮZE DOMOVNÍHO VÝBORU Společenství vlastníků č. 637 Pořadí jednání 4. Datum konání schůze 6. 12. 2011 Zahájení v Místo konání 19:00 hodin vchod 3100, zasedací místnost Účast členů výboru 10

Více

V Praze dne 1. 2. 2012. Informace pro občany o možnosti bezplatného řešení sporů s finančními institucemi před státem zřízeným finančním arbitrem

V Praze dne 1. 2. 2012. Informace pro občany o možnosti bezplatného řešení sporů s finančními institucemi před státem zřízeným finančním arbitrem adresováno všem starostkám a starostům měst a obcí České republiky prostřednictvím datových schránek nebo e-mailových adres úřadů Evidenční číslo: 247/2012 Vyřizuje: Dana Klofáčová tel. 257 042 094 V Praze

Více

Společenství pro dům Hakenova č.p. 921, Praha 9 se sídlem Praha 9 Čakovice, Hakenova ul. IČ: 284 25 511

Společenství pro dům Hakenova č.p. 921, Praha 9 se sídlem Praha 9 Čakovice, Hakenova ul. IČ: 284 25 511 Společenství pro dům Hakenova č.p. 921, Praha 9 se sídlem Praha 9 Čakovice, Hakenova ul. IČ: 284 25 511 Z Á P I S z 2. schůze shromáždění společenství vlastníků jednotek Doba konání: Místo konání: 30.9.2008

Více

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í AKTUÁLNÍ INFORMACE: 1. VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb do zastupitelstva Moravskoslezského kraje Starostka obce Pazderna podle 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA BYTOVÉHO DRUŽSTVA PAVLIŠOVSKÁ 2283, 2284 a 2285 ZA ROK 2013 1. ÚVOD 2. PŘEDMĚT ČINNOSTI 3. ORGÁNY DRUŽSTVA 3.1 PŘEDSTAVENSTVO DRUŽSTVA 3.2 KONTROLNÍ KOMISE 3.3 ČLENSKÁ SCHŮZE 4. ÚDAJE O

Více

ČTENÍ NEJMENŠÍM V pondělí 26. 3. 2012 navštívili žáci třídy 5.A s paní učitelkou Hanou Houškovou MŠ v Mechové ulici, kde v rámci Měsíce knihy zábavnou formou seznámili budoucí prvňáčky se známými i méně

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

www.milionoveimperium.cz

www.milionoveimperium.cz www.milionoveimperium.cz David Kirš, autor Miliónového impéria a EmailAcademy uvádí ebook WEB MILIONÁŘE A KRUH BOHATSTVÍ Tento ebook (dokument) můžete šířit a přeposílat dále, ale pouze jako celek. Není

Více

Jak se nespálit při výběru vyhlídkového letu.

Jak se nespálit při výběru vyhlídkového letu. Jak se nespálit při výběru vyhlídkového letu. Od: Jan Rudzinskyj O létání sním od malička co si pamatuji. Za komunistů jsem se dozvěděl, že nejsem vhodný kandidát pro létání (asi bych jim s tím Blaníkem

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření V Poradně Charity Ostrava 2014

Vyhodnocení dotazníkového šetření V Poradně Charity Ostrava 2014 Vyhodnocení dotazníkového šetření V Poradně Charity Ostrava 2014 V Poradně Charity Ostrava proběhlo během roku 2014 anonymní dotazníkové šetření. Cílem bylo průběžně zjišťovat spokojenost klientů s činností

Více

Z Á P I S č. 5. z 5. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 4. 4. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 5. z 5. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 4. 4. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 5 z 5. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 4. 4. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Připojení k internetu pro domácnosti

Připojení k internetu pro domácnosti Připojení k internetu pro domácnosti V současné době poskytujeme naše služby na 19-ti místech po celé Praze a okolí. Do budoucna je v plánu rozšíření pokrytí internetovým připojením na další území Prahy

Více

PŘÍLOHA 17. PROSINCE 2008. Tohle je náš nejtěžší případ. Učitel Vonásek, který uvěřil, že dostane přidáno! KRESBA: Milan KOCMÁNEK.

PŘÍLOHA 17. PROSINCE 2008. Tohle je náš nejtěžší případ. Učitel Vonásek, který uvěřil, že dostane přidáno! KRESBA: Milan KOCMÁNEK. TÝDENÍK PŘÍLOHA 17. PROSINCE 2008 Tohle je náš nejtěžší případ. Učitel Vonásek, který uvěřil, že dostane přidáno! Vonásek k tabuli Milan Kocmánek & Leopold Králík 2 Já nevím, co pořád chtějí. Jestli je

Více

bytových jednotek a společných prostor

bytových jednotek a společných prostor Technická specifikace bytových jednotek a společných prostor Budovy E1 a E2 Konstrukce budovy Kostra základy a základová deska železobeton obvodové a vnitřní nosné zdi železobeton zdi mezi byty železobeton

Více

Můj rok můj život Jaký byl a bude?

Můj rok můj život Jaký byl a bude? Jaký byl a bude? 2014 Lucie Valchařová, Blíží se nám konec roku a s ním nám přirozeně přichází na mysl, jaký vlastně byl ten náš rok 2014. Je skvělé přivítat nový rok s čistou hlavou a jasnými myšlenkami

Více

Zápis č. 6/07 z členské schůze Bytového družstva Tererova 1357/10 konané dne 27. 3. 2007 v Praze

Zápis č. 6/07 z členské schůze Bytového družstva Tererova 1357/10 konané dne 27. 3. 2007 v Praze Zápis č. 6/07 z členské schůze Bytového družstva Tererova 1357/10 konané dne 27. 3. 2007 v Praze Schůzi řídí: Radek Živný Zapisovatel zápisu: Iva Chludilová Ověřovatel zápisu: Michal Beránek Sčitatel hlasů:

Více

ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA

ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MĚSÍČNÍK ZÁŘÍ 2014 ROČNÍK XVII. ČÍSLO 9 (116) ZDARMA Lidem došla trpělivost. Margita Slapničková, předsedkyně společenství vlastníků bytů z bloku 302 na ulici Zdeňka

Více

Co má housenka na srdci

Co má housenka na srdci Září 2015 ORONGONG Co má housenka na srdci Zdravím čtenáře Orongongu, prázdniny jsou u konce a nový školní rok 2015/2016 nám začíná. Tábor si všichni užili, děti ho hodnotily jako jeden z nejlepších za

Více

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÁ POBOČKA V PLZNI

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÁ POBOČKA V PLZNI ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÁ POBOČKA V PLZNI Druh interního aktu: Dodatek č. 2 ke Směrnici ředitele krajské pobočky č. 6/2012 Název aktu: K zabezpečení ochrany osobních údajů Č.j. MPSV-UP/2473/14/PM

Více

Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů zateplování bez kompromisů. Jana Drápalová, drapalova@nliskovec.brno.cz

Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů zateplování bez kompromisů. Jana Drápalová, drapalova@nliskovec.brno.cz Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů zateplování bez kompromisů Jana Drápalová, drapalova@nliskovec.brno.cz Brno Nový Lískovec Panelové sídliště 3,5 tisíce bytů Z toho 1056 ve vlastnictví

Více

Pojištění majetku aneb jak to správně nastavit

Pojištění majetku aneb jak to správně nastavit Asociace finančních poradců České republiky, spolek Tento krátký e- book je určen pro všechny, kteří mají nějaký majetek, chtějí ho mít správně pojištěný a chtějí mít základní přehled o tom, na jaká rizika

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Z Á S A D Y. Část I. Úvodní ustanovení. Část II. Vymezení pojmů

Z Á S A D Y. Část I. Úvodní ustanovení. Část II. Vymezení pojmů Zastupitelstvo města Havířova Usnesením č.138/4/zm/07 ze dne 18.6.2007 Usnesením č.436/9/zm/08, bod 1.2. ze dne 14.4.2008 Usnesením č.485/10/zm/08, bod 2 ze dne 23.6.2008 Usnesením č.119/5zm/2011, ze dne

Více

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v listopadu. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce.

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v listopadu. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce. 1 Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI. JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s.

I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI. JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s. I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s. Je to skvělý pocit, když se vám povede udělat něco dobrého pro lidi kolem sebe.

Více

Dodatek č. 3 ke SMLOUVĚ O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR

Dodatek č. 3 ke SMLOUVĚ O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR Dodatek č. 3 ke SMLOUVĚ O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR I. Smluvní strany 1. PB-CENTRUM spol. s r. o. se sídlem: Mírové náměstí 3097/37, 400 01 Ústí nad Labem zastoupená: Ing. Františkem Budínem, jednatelem

Více

Energetický fond pre nízkoenergetickú renováciu mestských bytových domov a verejných budov v Brně Novém Lískovci

Energetický fond pre nízkoenergetickú renováciu mestských bytových domov a verejných budov v Brně Novém Lískovci Energetický fond pre nízkoenergetickú renováciu mestských bytových domov a verejných budov v Brně Novém Lískovci Jan Sponar, sponar@nliskovec.brno.cz úřad městské části Brno-Nový Lískovec Brno Nový Lískovec

Více

Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7

Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7 Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7 I. Úvodní ustanovení Tyto Zásady se vztahují na převod vlastnictví jednotek v domech,

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 30. září 2014 od 19.00 hodin v Lidovém domě

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 487-325-2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 487-325-2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 487-325-2013 O obvyklé ceně bytové jednotky č. 742/112, která je součástí bytového domu č. p. 740, č. p. 741 a č. p. 742, stojící na pozemku p. č. st. 1203, p. č. st. 1204 a p. č. st.

Více

Plánování = ½ úspěchu webového projektu

Plánování = ½ úspěchu webového projektu Plánování = ½ úspěchu webového projektu Petr Bechyně BARTON STUDIO s.r.o. Čím snadněji se něco udělá, tím obtížněji se to pak mění. Engův princip Proč plánovat Aby se vám vynaložený čas i peníze zúročily.

Více

Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č. p. 1, 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín

Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č. p. 1, 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č. p. 1, 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. 2/2011 z 2. veřejného jednání Zastupitelstva města Týnec nad Labem, konaného dne 27. 1. 2011 od 17.30 hodin

Více

Seznam organizací a veřejných služeb

Seznam organizací a veřejných služeb Seznam organizací a veřejných služeb Vážení klienti a zájemci o sociální službu, Nabízíme Vám pár praktických tipů a kontaktů, kde můžete najít potřebné informace nebo kam se můžete obrátit při vyhledávání

Více

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ SWEETSEN FEST 011 FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Festival Sweetsen fest letos trhal rekordy. Jak v počtu návštěvníků, tak ve vybrané částce pro charitativní organizace.

Více

Společenství vlastníků jednotek Dědinova 2002 2004 se sídlem Dědinova 2004/5, Praha 4 - Chodov, PSČ 148 00, IČ 02410940

Společenství vlastníků jednotek Dědinova 2002 2004 se sídlem Dědinova 2004/5, Praha 4 - Chodov, PSČ 148 00, IČ 02410940 Společenství vlastníků jednotek Dědinova 2002 2004 se sídlem Dědinova 2004/5, Praha 4 - Chodov, PSČ 148 00, IČ 02410940 Zápis ze shromáždění vlastníků jednotek bytového domu konané dne 4. 11. 2014 od 19.00

Více

Zpravodajské aplikace v mobilních zařízeních

Zpravodajské aplikace v mobilních zařízeních Zpravodajské aplikace v mobilních zařízeních Internet Advertising Conference 25. 4. 2013 Hana Friedleanderová Senior Research Manager Je 99 centů týdně příliš mnoho? The Daily was an incredible vehicle

Více

Zápis. z 1. shromáždění společenství vlastníků domu čp. 866-869Jana Zajíce, Pardubice konané dne 28. 4. 2014 v KD Dubina v 17.

Zápis. z 1. shromáždění společenství vlastníků domu čp. 866-869Jana Zajíce, Pardubice konané dne 28. 4. 2014 v KD Dubina v 17. Zápis z 1. shromáždění společenství vlastníků domu čp. 866-869Jana Zajíce, Pardubice konané dne 28. 4. 2014 v KD Dubina v 17.00 hodin V domě je 88 bytových jednotek, z toho je 69 v osobním vlastnictví

Více

Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 196, 197 Holoubkov

Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 196, 197 Holoubkov Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 196, 197 Holoubkov Holoubkov 196 Mobil: 724 221 907 338 01 HOLOUBKOV E-mail: m.balda@seznam.cz Zápis ze 2. schůze shromáždění SVJ domu č.p. 196, 197 Holoubkov

Více

23.1. 2013 Na základě došlé žádosti souhlasí Moravské zemské muzeum s pojmenováním prostranství jako Ulička Václava Havla.

23.1. 2013 Na základě došlé žádosti souhlasí Moravské zemské muzeum s pojmenováním prostranství jako Ulička Václava Havla. 18. 12. 2012 Na vzpomínkovém setkání při prvním výročí úmrtí Václava Havla v Divadle Husa na provázku vyslovil Vladimír Morávek poprvé myšlenku o Uličce Václava Havla. Navedl ho přitom architekt Tomáš

Více

Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU. Eva Peršinová 2015 www.vitarianstyle.com

Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU. Eva Peršinová 2015 www.vitarianstyle.com Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU 1 Krásný den Jmenuji se Eva Peršinová a vítám vás na webových stránkách www.vitarianstyle.com. Pojďme se nyní podívat na třetí video s názvem: Jak na to, v podstatě

Více

AKCE SLEVA 15% KOMPLET,,ONA DNES,,

AKCE SLEVA 15% KOMPLET,,ONA DNES,, AKCE SLEVA 15% KOMPLET,,ONA DNES,, -sleva 15% na komplet dveře + zárubeň na základě předložení kuponu z ONA DNES -akce platí od 16.3. do 31.5.2015 -akci nelze kombinovat s jinými akcemi -spoluúčast pro

Více

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1041 / 5 / 2010

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1041 / 5 / 2010 Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1041 / 5 / 2010 Typ nemovitosti Účel ocenění Byt ve vlastnictví bez garáže a bez garážového stání v současném stavu exekuce Předmět ocenění Bytová jednotka

Více

Zápis ze schůze Výboru Společenství vlastníků jednotek v domě č.p. 473 v Milovicích, konané dne 27.10.2010

Zápis ze schůze Výboru Společenství vlastníků jednotek v domě č.p. 473 v Milovicích, konané dne 27.10.2010 Zápis ze schůze Výboru Společenství vlastníků jednotek v domě č.p. 473 v Milovicích, konané dne 27.10.2010 Přítomni: p. Milan Slavíček předseda p. Zdeněk Lážek místopředseda pí. Lenka Dúpalová členka výboru

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ NEMOVITOSTI A ČINNOSTI SPRÁVCE ZA ROK 2012 A NÁVRH INVESTIC V ROCE 2013

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ NEMOVITOSTI A ČINNOSTI SPRÁVCE ZA ROK 2012 A NÁVRH INVESTIC V ROCE 2013 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ NEMOVITOSTI A ČINNOSTI SPRÁVCE ZA ROK 2012 A NÁVRH INVESTIC V ROCE 2013 V Praze dne 25. 3. 2013 Vážení členové Výboru Společenství vlastníků Klausova 2559/11, dovoluji si Vám tímto

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Strana 1 (celkem 6) STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Na shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Strakonice, konané ve čtvrtek

Více

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři !! ČASOPIS NIŽŠÍHO STUPNĚ WICHTERLOVA GYMNÁZIA ČTĚTE NÁS!! Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři a my vám odhalíme další literární a výtvarné

Více

Zápis ze shromáždění vlastníků konaného dne 26.2.2015 Místo konání: Malkovského 588, 199 00 Praha 9, zasedací místnost v suterénu domu

Zápis ze shromáždění vlastníků konaného dne 26.2.2015 Místo konání: Malkovského 588, 199 00 Praha 9, zasedací místnost v suterénu domu Společenství vlastníků jednotek pro dům čp. 588, ulice Malkovského, Praha 18 - Letňany Identifikační číslo: 271 93 110 Zápis ze shromáždění vlastníků konaného dne 26.2.2015 Místo konání: Malkovského 588,

Více

S M L O U V U. Níže uvedené smluvní strany

S M L O U V U. Níže uvedené smluvní strany Níže uvedené smluvní strany Lidové bytové družstvo v Plzni, IČ: 00055891 se sídlem v Plzni, Prokopova 13/15, PSČ: 301 00 jednající. předsedou představenstva Ing. Miroslavem Šteffkem a členem představenstva

Více

Srovnávací tržní analýza

Srovnávací tržní analýza Srovnávací tržní analýza 1/6 Srovnávací tržní analýza Ladislav Jandáček ladislav.jandacek@re-max.cz +420 727 832 834 Klient : Potanková Jaroslava Nemovitost : Prodej bytové jednotky Adresa : Čimická 2

Více

TRENDY V OPRAVÁCH A MODERNIZACÍCH PANELOVÝCH DOMŮ V OBDOBÍ 2014 2020

TRENDY V OPRAVÁCH A MODERNIZACÍCH PANELOVÝCH DOMŮ V OBDOBÍ 2014 2020 TRENDY V OPRAVÁCH A MODERNIZACÍCH PANELOVÝCH DOMŮ V OBDOBÍ 2014 2020 Martin Hanák Svaz českých a moravských bytových družstev Dny teplárenství a energetiky 21. 23. 4. 2015 Bytový fond v ČR V ČR Více jak

Více

Unlimited Polymer Solutions. vchodové DVeře REHAU Brillant-Design Atraktivní výrobek se stabilní hodnotou. Stavebnictví Automotive Průmysl

Unlimited Polymer Solutions. vchodové DVeře REHAU Brillant-Design Atraktivní výrobek se stabilní hodnotou. Stavebnictví Automotive Průmysl Unlimited Polymer Solutions vchodové DVeře REHAU Brillant-Design Atraktivní výrobek se stabilní hodnotou www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl dlouhodobě v nejlepší formě Vchodové dveře REHAU Brillant-Design

Více

V NAŠI SÍTI SI VŠICHNI VOLAJÍ A SMSKUJÍ ZDARMA DO OSTATNÍCH SÍTÍ VOLÁTE MAXIMÁLNĚ ZA 0,96KČ/MIN SMLOUVU MŮŽETE KDYKOLIV ZDARMA UKONČIT KE KAŽDÉMU

V NAŠI SÍTI SI VŠICHNI VOLAJÍ A SMSKUJÍ ZDARMA DO OSTATNÍCH SÍTÍ VOLÁTE MAXIMÁLNĚ ZA 0,96KČ/MIN SMLOUVU MŮŽETE KDYKOLIV ZDARMA UKONČIT KE KAŽDÉMU V NAŠI SÍTI SI VŠICHNI VOLAJÍ A SMSKUJÍ ZDARMA DO OSTATNÍCH SÍTÍ VOLÁTE MAXIMÁLNĚ ZA 0,96KČ/MIN SMLOUVU MŮŽETE KDYKOLIV ZDARMA UKONČIT KE KAŽDÉMU TARIFU MŮŽETE OBDRŽET AŽ 7 DALŠÍCH SIM, KTERÉ VOLAJÍ ZA

Více

DOTAZNÍK PRO KLIENTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÁ ZPRÁVA

DOTAZNÍK PRO KLIENTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÁ ZPRÁVA Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Česká 1175, 377 01 Jindřichův Hradec II, IČO 750 111 91, ČSOB 220196017/0300 SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ Česká 1175, 377 01 Jindřichův Hradec II, Česká republika DOTAZNÍK

Více

varianta 1- prodej varianta 2- pronájem bez rekonstrukce varianta 3- rekonstrukce na vlastní náklady a následný pronájem

varianta 1- prodej varianta 2- pronájem bez rekonstrukce varianta 3- rekonstrukce na vlastní náklady a následný pronájem Vážení vlastníci, rádi bychom vám předložili anketu a na základě jejího výsledku se rozhodli, jak dále postupovat v organizaci akce "bývalá kotelna". Rádi bychom vám též celý problém souhrně vysvětlili

Více

Ga Ma Ja!! ČASOPIS NIŽŠÍHO STUPNĚ WICHTERLOVA GYMNÁZIA

Ga Ma Ja!! ČASOPIS NIŽŠÍHO STUPNĚ WICHTERLOVA GYMNÁZIA !! ČASOPIS NIŽŠÍHO STUPNĚ WICHTERLOVA GYMNÁZIA Milí čtenáři. Představujeme vám poslední číslo roku 201 4. Chtěla bych vám jménem celé redakce popřát nejen, ať se vám líbí, co naši redaktoři pro vás napsali,

Více

Zápis č.25. Omluveni: Ing. Jan Beran, Mgr. Pavel Fencl, RNDr. Jana Krejsová, Mgr. Václav Kuneš, Ing. Bohumil Ondřich, MUDr.

Zápis č.25. Omluveni: Ing. Jan Beran, Mgr. Pavel Fencl, RNDr. Jana Krejsová, Mgr. Václav Kuneš, Ing. Bohumil Ondřich, MUDr. Zápis č.25 z 25. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 20.4.2004, konaného od 16.00 hodin v prostorách Radničního sálu Staré radnice v Prachaticích Přítomni: Ing. Jan Bauer, Ing. Miroslav Bojanovský,

Více

Každý klient si zaslouží individuální přístup. To nejdůležitější ze světa Vaší banky

Každý klient si zaslouží individuální přístup. To nejdůležitější ze světa Vaší banky inspirace Každý klient si zaslouží individuální přístup To nejdůležitější ze světa Vaší banky 24 02 02 03 04 Účelová půjčka v novém kabátě Podnikatelské ekonto ŽIVNOST Přes 100 tisíc klientů s ekontem

Více

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2009

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2009 Rozpočet statutárního města Karviné na rok Schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 577 ze dne 9.12.2008. Uvedeno v tis. Kč Příjmy Třída 1 - Daňové příjmy celkem 678 980 Daně z příjmů, zisku

Více

Zápis z jednání členské schůze Bytového družstva Jaro, IČ 283 35 287, se sídlem nám. E. Husserla 16, 796 01 Prostějov

Zápis z jednání členské schůze Bytového družstva Jaro, IČ 283 35 287, se sídlem nám. E. Husserla 16, 796 01 Prostějov Zápis z jednání členské schůze Bytového družstva Jaro, IČ 283 35 287, se sídlem nám. E. Husserla 16, 796 01 Prostějov Datum konání členské schůze: Dne 21. 6. 2013 v hotelu AVION, nám. E. Husserla, Prostějov

Více

Statutární město Liberec

Statutární město Liberec 1 of 6 13/09/2011 00:47 Statutární město Liberec Město a samospráva Magistrát a radnice Praktické informace Turista Média Kontakty Domovská stránka OFICIÁLNÍ WEBOVÉ STRÁNKY STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC.

Více

NE ANO (jméno pojišťovny) :

NE ANO (jméno pojišťovny) : Rodinné cestovní pojištění Od 1. května 2009 nelze toto pojištění sjednat. Avšak pro klienty, kteří si sjednali pojištění do 30. dubna 2009, toto pojištění nadále trvá a je platné beze změn. S Rodinným

Více

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu.

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zahájení zasedání dne 11. 11. 2011 v 19.00 hod. Počet přítomných členů dle

Více

*** Podle mého názoru jsou základními podmínkami pro začlenění se do nové společnosti přístup

*** Podle mého názoru jsou základními podmínkami pro začlenění se do nové společnosti přístup říjen 2008 Základními podmínkami pro integraci do nové společnosti je přístup k dobrému vzdělání a k pracovnímu trhu. Rozhovor s Barbarou John, bývalou komisařkou pro integraci a migraci v Berlíně Abstrakt:

Více

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě.

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Přítomni z řad zastupitelů: Bejčková Š., Pittr V., Hanzlíková D., Melicharová J., Kukeňová E. Omluveni:

Více