Převod peněz z ministerstva na kraje poslanecká sněmovna zamítla. Krátce října. V tomto čísle najdete: TÝDENÍK ŘÍJNA 2007 XV.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Převod peněz z ministerstva na kraje poslanecká sněmovna zamítla. Krátce... 30. října. V tomto čísle najdete: TÝDENÍK 33 31. ŘÍJNA 2007 XV."

Transkript

1 TÝDENÍK Již potřetí se tak podařilo zabránit tomu, aby peníze určené na vzdělávání byly z úrovně státu převedeny na kraje. Zatímco nyní mohou být použity výhradně pro regionální školství, v případě převedení na kraje hrozilo nebezpečí, že o jejich využití by rozhodovali krajští zastupitelé podle momentální situace a potřeb krajského rozpočtu. Tento záměr kritizovali představitelé odborů, ředitelů škol i samotné ministerstvo školství. Je třeba po pravdě říci, že zde velkou práci odvedl Českomoravský odborový svaz pracovníků školství, který politikům ŘÍJNA 2007 XV. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Speciální příloha ke kolektivnímu vyjednávání ve školách a školských zařízeních obsahuje vzor kolektivní smlouvy s podrobným komentářem. V příštím čísle budeme v tomto tématu pokračovat a vy tak budete mít k dispozici ucelený soubor dokumentů, formulářů a tabulek nezbytných pro vaši práci. Převod peněz z ministerstva na kraje poslanecká sněmovna zamítla Přesun peněz na krajské školství z MŠMT do rozpočtů krajů se nekoná. Sněmovna hned v prvním kole smetla se stolu vládní návrh na změnu rozpočtového určení daní, která měla přenést zodpovědnost za ekonomické zabezpečení škol a školských zařízení zřizovaných kraji do přímé kompetence krajských samospráv. i veřejnosti trpělivě vysvětloval možné dopady tohoto návrhu. Mimo jiné varoval před tím, že změna by mohla vést až ke vzniku čtrnácti různých školských systémů, a že stát by tak ztratil na školy v regionech jakýkoli vliv. Kvalita škol a dostupnost vzdělávání by tak v různých regionech mohla být velmi rozdílná. Podle školských odborů hrozilo reálné nebezpečí, že některé kraje by peníze na školství využily jinak, třeba na opravy silnic, pokud by to pro ně bylo důležitější. Kritikům oponoval například Vladislav Vilímec z ODS: FOTO: Alena TUČÍMOVÁ Jakkoli bude převod výdajů na školství do daňových výnosů samospráv vždy předmětem vášnivých debat, jsem přesvědčen, že tento převod je ve prospěch státu, státního rozpočtu a přinese prospěch nejen krajům, ale i samotným školám. Peníze na platy a odvody zaměstnanců škol a také na učebnice, učební pomůcky apod. získávaly kraje dosud z ministerstva školství. Z daňových příjmů financovaly od roku 2002 pouze provoz zřizovaných škol. Novela jim teď měla z daní přiznat dalších zhruba 30 miliard korun. Z nich by kraje hradily platy školských pracovníků podle vládou stanovené tarifní tabulky, zbytek peněz (na osobní ohodnocení, odměny atd.) by se však do škol nemusel vůbec dostat. Karla TONDLOVÁ Krátce října Mezinárodní konference Rozvoj lidských zdrojů drobných a malých podniků regionu proběhla v Mostu Řešitelem projektu financovaného z Evropského sociálního fondu jsou Střední odborná škola podnikatelská, s.r.o., Most a mostecké studijní středisko Vysoké školy finanční a správní. 31. října V Ústí nad Orlicí jednali ředitelé škol a školských zařízení, zástupci školských rad základních škol a předsedové odborových organizací ČMOS pracovníků školství o dopadu návrhu státního rozpočtu 2008 na regionální školství. 31. října V Praze v Domě odborových svazů začaly tento týden probíhat volební konference profesních sekcí Českomo- ravského odborového svazu pracovníků školství. Po konferenci sekce důchodců se ve čtvrtek sejdou zástupci vedoucích pracovníků a přímo řízených organizací školských odborů a v pátek pak delegáti sekce základních škol. 1. listopadu V Brně budou vyhlášeni vítězové prvního ročníku soutěže České hlavičky Tato soutěž odměňuje žáky a studenty základních a středních škol za nejlepší práce z přírodních a technických oborů. PŘÍLOHA ŘÍJNA 2007 hodami s MŠMT. Vznikla totiž ve své dob na základ konsenzu eskomoravského odborového svazu Š Vztahy ve škole m že zlepšit kvalitní kolektivní smlouva. Vzorová kolektivní smlouva zorová kolektivní smlouva p edstavuje historicky daný pr m t cht ného (odbory) a mož- se pochopiteln podoba vzorové kolektivní smlouvy kolektivních smluv v rezortu školství. Od této doby Vného (zam stnavatelé), navíc prov ený do- podstatn m nila v návaznosti na zm ny v pracovn právních p edpisech. Jedno však tomuto dokumentu z stalo spole né: tím, že vždy MOS PŠ a MŠMT Směj se, máš-li rozum! Martialis Školství_33 P íloha (A5).indd Dvojstránka 1 z 8 - stránky(16, 1) :13:42

2 2 Ty bys jim, táto, mohl dělat toho ministra jak slyšíš o školství, hned jsi celý zelený! KRESBA: Milan KOCMÁNEK Budou družiny finančně nedostupné? Snižování úvazků a zvyšování počtu dětí v odděleních jsou dva zásadní problémy, které v současné době trápí vychovatelky ve školních družinách. Zaznělo to minulý týden na jednání sekce školských výchovně vzdělávacích pracovníků v Domě odborových svazů v Praze. Prudká debata se rozpoutala také na téma vládního návrhu důchodové reformy, která zvyšuje odchod do penze na 65 let a zpřísňuje podmínky jejího vyplácení. Na pořadu jednání byla však zejména stávková pohotovost, kterou školy vyhlásily za požadavek zvýšení financí pro školství ze státního rozpočtu o tři miliardy korun. Kritickou situací ve školství se zabývalo i 50 vedoucích vychovatelek z Brna a okolí, které se sešly 10. října. Hrozba snižování prostředků na pomůcky, učebnice a další vzdělávání pedagogů povede podle nich k postupnému převádění finanční zátěže na rodiče, a to až k situaci, kdy si rodiče budou muset školní družiny a kluby pro své děti plně hradit. Co z toho plyne? Většina rodičů nebude mít tolik peněz, aby plně hradila školní poplatky za tato zařízení. Důsledkem bude úbytek dětí ve školních družinách, bezprizorní děti na ulicích a propouštění pedagogů. Jdeme tak opačným směrem než země Evropské unie, píše se v prohlášení, které vychovatelky poskytly tisku. sta Postupové zkoušky nejspíše nebudou Protest proti výstavbě radarové základny v České republice plánuje na den 17. listopadu iniciativa Ne základnám. Ta vede protesty proti základně už rok a snaží se k ní vyvolat referendum. Chceme informovat lidi, že stavět radarovou základnu v ČR není vůbec dobrý nápad. Den 17. listopad je symbolické datum boje za demokracii a lidská práva. Volili jsme tento den, protože náš protest překračuje dosavadní akce. Nejde nám jen o základnu, ale chceme akcentovat demokracii jako takovou a vyvolat diskusi o referendu, řekl Týdeníku Školství Jan Májíček z iniciativy Ne základnám. K iniciativě se přidává i Studentský výbor, kde jsou zastoupeni převážně posluchači univerzit, ale i středních škol. Studenti podporují referendum k základně, ale zároveň žádají i uzákonění obecného referenda v ČR, či bezplatné školství. O základně podle J. Májíčka politické strany před volbami v roce 2006 vůbec nemluvily. Žádná z politických stran nedostala mandát, aby mohla vyjednávat o radaru, nebo odsouhlasit jeho vybudování. Jednání přitom probíhala už od roku 2000, byla skrytá, nikdo o nich Studenti víceletých gymnázií, kteří úspěšně ukončili nižší stupeň školy, budou zřejmě postupovat do vyššího stupně automaticky. Nečekaly by je tedy přijímací zkoušky. Počítá s tím novela, kterou minulý týden schválila sněmovna. Nyní ji posoudí senát. čtk Nová vyhláška k pracovnímu řádu 17. listopadu půjde o referendum k radaru neinformoval. A to je naprosto nedemokratické. Referendum k základně je proto bezpodmínečně nutné, aby konečné rozhodnutí mělo demokratický mandát, soudí J. Májíček. Problém podle něj ovšem je, že v ČR neexistuje zákon o obecném referendu. Všechny vlády za posledních deset let tento zákon slibovaly, ale dodnes ho nemáme, dodává J. Májíček. Protest podle něj odstartuje na Václavském náměstí ve čtyři hodiny odpoledne. Později se vydá na Národní třídu, kde položí věnec k památníku 17. listopadu, a nakonec dojde k Úřadu vlády, kde skončí. Zdeňka LA SALA Vyhlášku, která stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a ve které se hovoří mimo jiné i o tom, kde mají učitelé trávit svůj pracovní čas, vydalo ministerstvo školství. Norma vstoupí v platnost 1. listopadu. Nejde-li o výkon přímé pedagogické činnosti, může pedagogický pracovník vykonávat práci i na jiném s ním dohodnutém místě, praví se ve vyhlášce. Původní návrh novely vyhlášky o pracovním řádu začal zhruba před rokem vyvolávat nespokojenost učitelů. Následoval po novém zákoníku práce, který umožňoval vykonávat práci jinde než na pracovišti, ale pouze po dohodě se zaměstnavatelem a na jejich odpovědnost. To si zástupci ministerstva a posléze i někteří ředitelé škol vysvětlili tak, že by ředitelé měli rozhodovat, jak mají učitelé vykonávat svou přímou a nepřímou vyučovací povinnost. Jinými slovy, mohli by jim nařídit, aby celých osm hodin setrvali na svém pracovišti, tedy v budově školy. S tím učitelé i školské odbory nesouhlasili. Argumentovali, že ve školství to bylo vždy tak, že určitou dobu, po kterou kantor učí, supluje, konzultuje s rodiči a podobně, vykonává pedagog na pracovišti. Další povinnosti pak ale plní jinou formou. Žádali, aby systém fungoval jako před přijetím nového zákoníku práce. Je otázka, zda vyhláška ukončí dohady o tom, kde má učitel pracovat. Zákoník práce má totiž vyšší právní moc. Lepším řešením by tedy byla rozhodně změna zákona o pedagogických pracovnících. zls ČEZ již 15 let přispívá na vzdělávání Svět energie je název vzdělávacího programu, který financuje společnost ČEZ. Ta se podpoře vzdělávání věnuje již od roku 1992 a jejím cílem je zvýšit zájem o technické obory. Vzdělávací program nabízí nejen materiály pro výuku přírodovědných předmětů v základních, středních a vysokých školách, ale i řadu dalších aktivit. A protože ČEZ usiluje o to, aby celý program byl pro školy snadno dostupný, nabízí výukové materiály i další aktivity zdarma, nebo za symbolickou cenu. Velká většina textů je také volně ke stažení na stránkách oš

3 Statistické údaje o obezitě dětí jsou alarmující Zdraví do škol projekt na pomoc školním jídelnám 3 Zdravé jídlo vařené v britských školních jídelnách podle receptů hvězdného kuchaře Jamieho Olivera dostalo od školáků špatné známky. Od zahájení vládní kampaně za zlepšení kvality jídla ve školách se každé čtvrté dítě ze školní jídelny odhlásilo. Školský úřad Ofsted Londýn Podpořit mládež v trendu zdravého životního stylu. Pomocí stravy omezit rizika obezity a výskytu neinfekčních chorob hromadného výskytu a zlepšit atraktivitu školního stravování, tak specifikuje svůj cíl ministerstvo školství v Návrhu postupu MŠMT v oblasti školního stravování. Podle různých statistik patří Češi opravdu mezi národy, které mají s obezitou problémy. A to i děti. Proto je namístě začít s tím něco dělat. Řešení však není jednoduché. Přesto je nutné. Svou roli by při nápravě tohoto stavu měly sehrát i školy, vlastně školní jídelny. Hlavním nástrojem k řešení problému obezity ve školním stravování je zavedení možnosti každodenní volby nízkoenergetických jídel se zvýšeným podílem vlákniny, zeleniny, ovoce a sníženým procentem bílkovin, uvádí se v návrhu ministerstva školství. Doposud se školní jídelny řídí předepsanou spotřebou jednotlivých potravin, které podle Davida Bartůška, poradce bývalé ministryně školství, odrážejí zastaralé stravovací návyky. Proto je podle něj změna skladby jídelníčku žáků a studentů potřebná. V ideálním případě by měl být v jídelnách každý den k dispozici zeleninový nízkoenergetický pokrm. Ve výživě totiž patří k rizikovým vlivům v první řadě zvýšená konzumace potravin živočišného původu, která je příčinou vyššího přívodu energie, bílkovin, tuků s nevhodnou skladbou mastných kyselin a obsahem cholesterolu. Na druhé straně pak je příčinou nedostatku Máme zaměřeno na... vlákniny, komplexních polysacharidů, vitaminu C a dalších ochranných látek, především antioxidantů, protože potraviny živočišného původu je neobsahují, uvádí D. Bartůšek. Zeleninové talíře či jiné nízkoenergetické pokrmy by mnohé žačky a studentky bezpochyby uvítaly. Převážná většina dětí je ale zvyklá na klasickou stravu. Navíc tento typ stravy je zřejmě i levnější. Takže jak takovou změnu zrealizovat? Nařídit ji shora, nebo nechat na každé školní jídelně, co bude nabízet? Tato změna by rozhodně neměla být diktována a vynucována. FOTO: Alena TUČÍMOVÁ Je potřebné vytvořit motivační nástroje pro školní stravovací zařízení, aby bylo jejich zájmem provést tuto změnu, sebevědomě ji prezentovat a nabídnout žákům a jejich rodičům. Zapojení rodičů do podpory změn ve školním stravování považuji za klíčovou záležitost, tvrdí D. Bartůšek a doplňuje: Pro školu by to navíc byla jistě velká příležitost blýsknout se před rodiči žáků zdravou jídelnou. To je jeden z motivačních prvků, které mohou školám přilákat studenty, což je pro ně pochopitelně velice zajímavé. Trend demografického vývoje vzhledem k počtu narozených dětí se sice v poslední době lepší, přesto je žádoucí, aby školy byly schopné pojmout současnou reformu školství komplexně a prezentovat veřejnosti inovativní prvky nejen v klasickém výchovně-vzdělávacím procesu. Zavděčit se každému žákovi a studentovi zřejmě nejde, přesto nabízet pestřejší a zdravější stravu by bylo dobré. Taková nabídka však také něco stojí. A to nemám na mysli pouze zvýšené náklady za potraviny, ale také větší množství práce s tím spojené. Podle D. Bartůška ale všechno jde, když se chce. Jako příklad může posloužit zkušenost školní jídelny strakonického gymnázia. Její vedoucí vyhověla žádosti školního žákovského parlamentu a přidala do každodenní nabídky zeleninový pokrm. Po ročních zkušenostech je naprosto spokojena, finanční nároky na přípravu stravy se nezvýšily, spotřeba zeleniny stoupla o 30 procent, ovoce přibližně o 25 procent, spotřeba masa klesla o 15 procent. Studenti jsou s kvalitou a gastronomickou úrovní pokrmů velmi spokojeni, uzavírá D. Bartůšek. Stejnou možnost by měly mít i jiné školy. Ministerstvo školství pro ně podle D. Bartůška připravuje projekt s názvem Zdraví do škol. Ten by měl využít prostředků strukturálních fondů Evropské unie k tomu, aby školní jídelny, které budou chtít realizovat uvedenou změnu, dostaly veškerou odbornou a technologickou podporu, případně i potřebné vybavení. Olga ŠEDIVÁ

4 4 Znáte podrobnosti připravované důchodové reformy? Vláda Mirka Topolánka připravuje důchodovou reformu, která radikálně mění dosavadní pravidla. Navrhovaná opatření mohou být pro mnohé z nás nepříjemným překvapením. První etapa důchodové reformy Zvyšování důchodového věku Vláda navrhuje, aby se postupně zvyšoval odchod do důchodu tak, aby v roce 2030 byl odchod u mužů i žen v 65 letech. Pokračování v dalším zvyšování důchodového věku je ze strany předkladatele odůvodňováno potřebou jeho přizpůsobování naději dožití. V naději dožití (střední délce života) však Česká republika za původními členskými státy EU, které mají zaveden statutární věk pro nárok na starobní důchod 65 let, stále o několik let zaostává. Podle statistiky Eurostattu mají v České republice muži narození v roce 2005 naději, že se dožijí cca 73 let (72,9) a ženy cca 79 let (79,1). Přitom důchodový věk 65 let se má podle návrhu zákona v roce 2030 týkat již mužů narozených v roce 1965, tedy ročníků, u nichž je naděje dožití ještě nižší. Za původními členskými státy EU, s nimiž máme důchodový věk postupně srovnat, jsme v naději dožití o téměř čtyři roky pozadu. Například v Belgii mají muži naději, že se dožijí 76,7 let, v Itálii 77,6 let, v Rakousku 76,7 let, ve Velké Británii 76,9 let, v Německu 76,2 let, Irsku 77,1 let a ve Francii 76,7 let. Obdobně je tomu u žen. Rovněž je potřeba říci, že návrh se týká již ročníku 1953, kterému se bude o několik měsíců odkládat odchod do starobního důchodu. Česká republika také vykazuje v rámci EU jeden z nejvyšších ročních fondů skutečně odpracované doby (více než 2000 hodin ročně), což představuje vyšší fyzickou a psychickou opotřebovanost českých zaměstnanců. Zvýšení doby pojištění Pro pojištěnce s nepřetržitým pracovním životem by zvýšení na 30, respektive 35 let sice neznamenalo problém, bohužel však individuální či například regionální poměry způsobují v pracovním životě mezery nekryté náhradními dobami pojištění a dopad na pojištěnce by byl při vzniku nároku na důchod několik let nad zákonným věkem nároku na důchod nepřiměřeně tvrdý. Dokonce v regionech s dlouhodobou nezaměstnatelností by to mohlo pro zaměstnance znamenat, že jim vůbec nevznikne nárok na starobní důchod a budou ve stáří odkázáni na jiný sociální systém. Podle statistiky MPSV činila v roce 2006 průměrná délka evidence uchazečů o zaměstnání na úřadech práce 649 kalendářních dnů, tedy téměř dva roky. Přitom v mnohých případech je tato doba ještě podstatně vyšší a činí i několik let. Omezení náhradních dob Zcela zásadní vliv na snížení úrovně důchodů má mít ovšem zrušení doby studia na střední, vyšší odborné a vysoké škole jako náhradní doby pojištění. Dle našeho názoru je zápočet dob studia značně omezen již podle současné právní úpravy. Od 1. ledna 1996 byl zrušen zápočet doby studia do 18. roku věku nabytého po účinnosti novely a od 1. ledna 2004 FOTO: Petr MERTA byl omezen na 80 procent zápočet doby studia 6 let po 18. roce věku pro výši důchodu na 80 procent. Důvodová zpráva sice konstatuje, že financování této náhradní doby pojištění ve srovnání s ostatními náhradními dobami v rámci solidarity základního důchodového pojištění je nejméně odůvodněné, ale je třeba si uvědomit, že mají-li pojištěnci s vysokoškolským vzděláním vyšší příjmy, odvádějí také více do systému na pojistném, a to nejen na svůj důchod, ale i na solidaritu. Nové hodnocení invalidity Podle našeho názoru se jedná o jednoznačné zpřísnění kritérií invalidity (částečné invalidity) s jediným cílem ušetřit ve výdajích systému důchodového pojištění. Podle stávající právní úpravy jsou částečně invalidní při poklesu schopnosti soustavné výdělečné činnosti nejméně o 33 procent a plně invalidní při poklesu nejméně o 66 procent. Nyní navrhované rozdělení na invaliditu prvního, druhého a třetího stupně představuje pokus o zvýšení těchto hranic. Částečně invalidní bude pojištěnec, jehož schopnost soustavné výdělečné činnosti poklesne nejméně o 50 procent, a plně invalidní, jehož schopnost soustavné výdělečné činnosti poklesne nejméně o 70 procent. Druhá etapa důchodové reformy Asociace penzijních fondů navrhuje změny zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem. Chce, aby klient nově nesl investiční riziko penzijního fondu. Zákon totiž zatím de facto přikazuje, aby stav prostředků na účtu klienta meziročně nepoklesl. Za situace, kdy penzijní připojištění se státním příspěvkem nemá státní garanci a pravděpodobně ji mít ani nebude, je uvedená podmínka jedinou jistotou účastníků penzijního připojištění. Penzijní fondy navrhují toto ustanovení zrušit. Dalším záměrem penzijních fondů je nevyplácet doživotní renty a vyplácet pouze jednorázová vyrovnání. Třetí etapa důchodové reformy Postupné převádění průběžného státního solidárního systému na soukromý systém dlouhodobého spoření u penzijních fondů. Současný státní solidární systém se osvědčil a po zavedení stropů pojistného pro zaměstnance nebude ani nivelizace důchodů již tak závažným problémem. Zachování garance státu nad veřejnými prostředky je poslední zárukou neprivilegovaných občanů pro zachování příjmové i generační solidarity. V případě vyvázání se ze systému by v základním systému zbyli jako účastníci většinou nízkopříjmoví, případně středněpříjmoví občané, a systém by tak nemohl zabezpečit společensky spravedlivé důchody z tohoto základního systému. Za znepokojující též považujeme, že především mladší občané, kteří si nebudou vědomi rizika, opustí základní důchodový systém. V této souvislosti se nabízí otázka, zda by nebylo účelné zahrnout základní informace o možnostech penzijního zabezpečení včetně pojištění do vzdělávacích programů nebo učebních osnov středních škol. Zpracoval Pavel SKÁCELÍK

5 Lyžařské kurzy či školy v přírodě jsou stále nákladnější Školy krátí pobyty a půjčují žákům vybavení, aby mohli jet Lyžařské kurzy i školy v přírodě za poslední léta notně podražily. Rodiče musí stále hlouběji sahat do kapsy, aby je zaplatili, a tak oproti dřívějšku vyjíždí do přírody méně dětí. V mnoha školách se tedy aspoň snaží dětem na lyžařské kurzy půjčovat vybavení a také zkracují délku pobytu. Kratší jsou i pobyty ve školách v přírodě. Finanční situaci rodičů musí školy přizpůsobit i organizování lyžařských kurzů. Na školy v přírodě a lyžařské kurzy škola peníze nemá, každému žákovi to musí zaplatit rodiče. Samozřejmě počty dětí, které se kurzů a škol v přírodě účastní, rapidně klesly. Dá se dokonce říci, že oproti době před deseti lety jich jezdí tak padesát procent. Hodně to závisí především na vybavení, protože je hodně drahé a rodiče na to nemají. My máme v sedmých ročnících pět tříd, což představuje zhruba sto pětadvacet až sto třicet žáků, ale přesto jen těžko dáme dohromady jeden autobus, popisuje situaci ředitel základní školy v Jirkově u Chomutova Stanislav Kutálek. Jedinou bychom do škol v přírodě jezdili. Ale už Rádi teď máme problém zaplatit kolegyně, protože jim musíme hradit přesčasy, příplatky za soboty a neděle, a když ve škole v přírodě není stálá noční vychovatelka, tak i příplatky za noční. A na to mateřské školy nemají fondy, takže pak vše musí hradit rodiče, popisuje Karla Běhounková, ředitelka mateřské školy v Praze 8. Loni vyjeli do školy v přírodě na dvanáct dní, což jedno dítě vyšlo na 2600 korun. Jak ale připomíná, to je ještě nízká cena, protože s dětmi jezdí do místa, kde má stálou školu v přírodě Praha 1. Je to na Šumavě, v Česticích u Strakonic. Účtují nám poměrně nízký poplatek za den a dítě. A také počítají menší stravné, protože přece jen vozíme předškolní děti. Je to tam bezvadné, ale bohužel hrozí, že také podraží, protože provoz už začíná být velmi nákladný a nevyplatí se jim, upozorňuje K. Běhounková. Osobně je pro, aby děti z mateřinek do škol v přírodě jezdily, poprvé si tak podle ní vyzkouší být někde bez maminky a tatínka. Navíc, každý den, který mohou pražské děti strávit venku v přírodě, je pro ně dobrý. Zatím ještě děti stále jezdí, ale uvidíme, jak to bude od ledna, protože pak se zvednou ceny všeho, i škol v přírodě, konstatuje. Podstatně méně než v minulosti jezdí do škol v přírodě škola v Hradci Králové, jejíž ředitelkou je Marie Dušánková. Jezdíme do Krkonoš a Orlických hor, protože to sem máme nejblíže. Ceny v chatách tady přitom výrazně stouply. Dnes už to vychází na více než 200 korun za den; když to bylo pod 200 korun, tak přece jen jezdívalo více žáků. Jezdíme aspoň na sedm dní, aby to mělo nějaký smysl. Když k tomu připočítáte ještě dopravu, celkově škola v přírodě vychází zhruba na 1700 korun. A to už je pro rodiče hodně peněz, hlavně když mají dvě nebo tři děti, soudí M. Dušánková. Možnost jet mají podle ní všichni, ale z každé třídy vždy tak minimálně čtvrtina dětí nejede rodiče na to zkrátka nemají. Před deseti lety podle M. Dušánkové jezdili skoro všichni, ve škole zůstával možná jeden žák. V té době ale ještě stát finančně na tyto pobyty přispíval. Hradec Králové byl kvůli životnímu prostředí v pásmu, kde žáci měli na příspěvek nárok na školu v přírodě dostával každý žák sto korun na den, na lyžařské kurzy myslím sto padesát. Takže to rodiče stálo za jedno dítě 800 až 1000 korun maximálně, dodává M. Dušánková. O něco optimističtěji to vidí ředitel základní školy v Jirkově u Chomutova Stanislav Kutálek. My jezdíváme do Žihle, což je na Plzeňsku. Stojí to tam kolem 2500 Kč na dvanáct dní, což je ještě slušné. Jezdí vždy třídy, které se přihlásí. U nás pobyt ve školách v přírodě nelimitujeme věkem, mohou jet žáci od první do deváté třídy. Některým na to připlácejí ze svých fondů i podniky, kde pracují jejich rodiče. Děti ze sociálně slabších rodin někdy dostanou i příspěvek ze sociálního odboru, vysvětluje S. Kutálek. Jen krátce, na pět dní, jezdí do školy v přírodě děti ze školy ve Valašském Meziříčí, kde je ředitelem Jiří Hruška. Vychází to pro děti zhruba na 240 korun denně. Pořádáme to spíše jen jako ozdravně vzdělávací pobyt, 5 kde řešíme problémy, jako prevence šikany a podobně. Samozřejmě, že součástí školy v přírodě je i výchova a výuka, ale celé je to zaměřeno spíše na stmelení kolektivu, snažíme se budovat dobré vztahy mezi dětmi a obrušovat případné vznikající konflikty mezi žáky, říká J. Hruška. Jezdí podle něj především děti do šesté třídy, sedmáci a osmáci už nemají takový zájem. Místo pro pobyt si škola vybírá podle toho, kdo nabídne nejnižší cenu. Jezdíme v zásadě do vzdálenosti šedesáti kilometrů, třeba na hranice se Slovenskem. Pochopitelně nejezdí všichni žáci, ale většina ano, protože pobyt netrvá čtrnáct dní, připomíná J. Hruška. Školy v přírodě i lyžařské kurzy mají kromě toho, že se děti dostanou do přírody, ještě jednu výhodu učitelé se se svými žáky poznají i z jiné stránky. Zdeňka LA SALA Ráno na sjezdovku, večer domů FOTO: Archiv výhodou podle něj je, že škola leží na úpatí Krušných hor, takže mohou jezdit na sjezdovku jezdit každý den a odpoledne zpátky. Jak říká Marie Dušánková, ředitelka základní školy v Hradci Králové, děti v rámci lyžařského kurzu berou na běžky, nebo pořádají jednodenní zájezdy, neboť se jich zpravidla účastní maximálně jedna třetina dětí. Jezdíme do Orlických hor, do Krkonoš nebo Vrchlabí. Nejnákladnější je přitom vybavení a permanentka na vlek. V Krkonoších, když děti trochu dobře lyžují, nejezdí levněji než za tři sta korun na den. To je pro velkou část žáků nedostupné, obzvlášť když žijí sami s matkou. Sjezdovka je od nás zhruba deset kilometrů, v Perninku, máme to autobusem dvacet minut. Takže když organizujeme lyžařský kurz, jezdíme tam denně. Je to pro nás daleko výhodnější, než kdybychom jeli na týden někam daleko. Dobré také je, že děti mohou na lyže jezdit sedm dní, platí tak jen dopravu a vleky. Běžně se jezdí na pět dní, když jsou třídy na horách ubytované, vysvětluje ředitel základní školy v Nejdku Igor Gubič. Kolik sedmidenní cestování na hory stojí? Zhruba asi tři stovky a doprava sto, sto třicet korun. Mám ovšem zprávy, že jiné školy na Karlovarsku mají s lyžařskými kurzy problém. Často musí jezdit i jiné děti než sedmáci a osmáci, aby vůbec kurz naplnili. Takový klasický lyžařský zájezd totiž vyjde se vším všudy přibližně na tři tisíce korun, upozorňuje I. Gubič. Řešení jezdit na hory denně volí i v základní škole ve Valašském Meziříčí. Jsme v Beskydách, takže to organizujeme takto, říká ředitel Jiří Hruška. Odpadá cena za ubytování, proto kurzy nejsou tak drahé. Roli pak hraje jen vybavení, ale na štěstí máme ve škole nějaké snowboardy, lyže i lyžáky, které pak půjčujeme žákům, kteří by na pobyt neměli ze sociálních důvodů. Vybavení kupujeme z grantových peněz, které získáváme od místních podnikatelů z okolí, většinou jsou to také rodiče našich žáků. Tak se nám daří, že většina dětí jezdí. zls

6 6 Ředitelská abeceda Přestup do jiné střední školy V průběhu středního vzdělávání se žákovi umožňuje přestup do jiné střední školy, a to na základě písemné žádosti. Součástí žádosti zákonného zástupce nezletilého žáka je souhlas žáka. O přestupu žáka střední školy do jiné střední školy rozhoduje ředitel školy, do které se žák hlásí. V rámci rozhodování o přestupu žáka, zejména pokud má při přestupu dojít ke změně oboru vzdělání, může ředitel školy stanovit rozdílovou zkoušku a určit její obsah, rozsah, termín a kritéria jejího hodnocení. Žák přestává být žákem školy, z níž přestoupil, dnem předcházejícím dni přijetí na jinou školu. O přijetí žáka informuje ředitel školy bez zbytečného odkladu ředitele školy, z níž žák přestoupil. Ředitel školy, z níž žák přestupuje, zašle do pěti pracovních dnů poté, co se dozvěděl o přijetí žáka na jinou školu, řediteli této školy kopii dokumentace žáka ze školní matriky. 66 a 69 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon 165 odst. 2 g) zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon FOTO: Alena TUČÍMOVÁ Vedoucí učitelka v jednotřídce Jsme malotřídní škola se dvěma třídami (pět postupných ročníků) a s jednotřídní mateřskou školou. Zajímal by mě doslovný text jmenování vedoucí učitelky v mateřské škole, dále zda má nárok na snížený úvazek a v jaké výši, v jaké třídě bude zařazena a v jakém finančním rozpětí jí přísluší příplatek za vedení. Stanovení rozsahu přímé pedagogické činnosti je upraveku práce. Pojem vedoucí zaměstti řídící práce, viz 124 zákoníno nařízením vlády č. 75/2005 Sb. nanec je definován v 11 odst. 4 Dle ustanovení 3 odst. 1 pedagogickému pracovníkovi, ktezoru je vedoucí učitelka ma- zákoníku práce. Dle našeho nárý není jmenován do funkce zástupce ředitele školy, ale řídí něnancem na prvním stupni řízeteřské školy vedoucím zaměstkterou ze škol, jejíž činnost daná ní a náleží jí příplatek za vedení právnická osoba vykonává, může v rozpětí 5 až 30 procent z platového tarifu nejvyššího platového ředitel školy snížit týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti stupně v platové třídě, ve které až do výše stanovené tímto nařízením pro zástupce ředitele škořadí vedoucí učitelku mateřské je zařazena. Zaměstnavatel zaly, kterou řídí. Vedoucí učitelka školy do platové třídy podle nejnáročnějších prací, jejichž vý- mateřské školy je druh práce vykonávaný na základě pracovní kon řídí nebo které sama vykonává, viz 123 odst. 3, tj. ve vámi smlouvy, nikoliv na základě jmenovacího dekretu, viz 33 zákoníku práce. Příplatek za vedení 8 až 10. uvedeném případě platová třída přísluší vedoucímu zaměstnanci Právní oddělení podle stupně řízení a náročnos- ČMOS pracovníků školství Kdy vydat zápočtový list Jak postupovat při vydání zápočtového listu v případě, že zaměstnanec má u zaměstnavatele více než jeden pracovní poměr a jeden z nich ukončí? Má být zápočtový list vydán, když ostatní pracovní poměry trvají? Platné znění zákoníku práce umožňuje, aby měl zaměstnanec s jedním zaměstnavatelem sjednáno více pracovněprávních vztahů, včetně dvou a případně i více pracovních poměrů. Přitom musí být ovšem dodrženo ustanovení 13 odst. 4 zákoníku práce, který stanoví, že zaměstnanec v dalším pracovním poměru nebo na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr u téhož zaměstnavatele nemůže vykonávat práce, které jsou stejně druhově vymezeny. Práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů je třeba posuzovat z každého takového vztahu samostatně. To platí rovněž o povinnosti zaměstnavatele vydat zaměstnanci potvrzení o zaměstnání (zápočtový list) podle 313 zákoníku práce. Lze zkrátit dobu výpovědi? Zaměstnanec tedy musí obdržet od zaměstnavatele zmíněný dokument při skončení kteréhokoliv ze svých pracovních poměrů, které má u něho uzavřeny. Tento závěr je logický i s ohledem na požadovaný obsah potvrzení o zaměstnání. Zákoník práce předepisuje zaměstnavateli do zápočtového listu uvést mimo jiné dobu trvání pracovněprávního vztahu a druh konaných prací. Tyto údaje jsou (a u druhu konaných prací dokonce musí být viz výše) u každého pracovního poměru zaměstnance u téhož zaměstnavatele jiné, a není je proto možné slučovat do potvrzení o zaměstnání, které by bylo vydáno při skončení posledního z více pracovních poměrů. Vít BERKA Jakým způsobem je možno změnit délku výpovědní doby při rozvázání pracovního poměru? Lze zkrátit dvouměsíční výpovědní dobu, která je uvedena v zákoníku práce? V ustanovení 51 odst. 1 zákoníku práce se uvádí, že v případě, kdy je dána výpověď (ať za- městnancem, nebo zaměstnavate- lem), skončí pracovní poměr uplynutím výpovědní doby. Výpovědní doba musí být stejná pro zaměstnavatele i zaměstnance a činí nejméně dva měsíce. Z tohoto ustanovení vyplývá, že výpovědní doba je v minimální délce trvání stanovena kogentně (to je způsobem neumožňujícím změnu). Zákoník práce stanoví dvouměsíční výpovědní dobu jako dolní hranici jejího trvání jednotnou pro zaměstnavatele i zaměstnance. Právní úprava umožňuje individuální smluvní sjednání delší výpovědní doby, avšak přípustné je sjednání vždy stejné výpovědní doby pro zaměstnance i zaměstnavatele. Toto ustanovení tedy dává možnost, aby pro zaměstnance, který je delší dobu v pracovním poměru k zaměstnavateli, platila delší výpovědní doba. Delší výpovědní dobu podle mého názoru lze dohodnout v individuální smlouvě pracovní, nebo ve zvláštní (ale také individuální) dohodě. Existují však i právní výklady, že delší výpovědní dobu lze sjednat i v kolektivní smlouvě nebo stanovit ve vnitřním předpisu (kde nepůsobí odborová organizace). Vít BERKA Platová třída pro školníka Ve které platové třídě může být zařazen školník? Zatím je v naší škole zařazen v 7. platové třídě jako školníksprávce budov. V novém katalogu prací jsem tuto profesi ale nenašel. Podle 123 odst. 2 zákoníku tí v rámci druhu práce vymezeném v jeho pracovní smlouvě za- práce zaměstnavatel zařadí zaměstnance do platové třídy řazena v této třídě v katalogu prací, například druh práce školník- podle druhového vymezení prací v pracovní smlouvě a v jeho mezích na něm požadovaných nejjící provoz odpovídá druhu práce správce budov technicky zajišťunáročnějších prací. Pokud je zaměstnanec zařazen do 7. plato- v katalogu prací v části 1.4.8/7. technický pracovník uvedenému vé třídy, musí být alespoň některá z jím vykonávaných a vámi Právní oddělení platová třída. na něm požadovaných činnos- ČMOS pracovníků školství