Převod peněz z ministerstva na kraje poslanecká sněmovna zamítla. Krátce října. V tomto čísle najdete: TÝDENÍK ŘÍJNA 2007 XV.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Převod peněz z ministerstva na kraje poslanecká sněmovna zamítla. Krátce... 30. října. V tomto čísle najdete: TÝDENÍK 33 31. ŘÍJNA 2007 XV."

Transkript

1 TÝDENÍK Již potřetí se tak podařilo zabránit tomu, aby peníze určené na vzdělávání byly z úrovně státu převedeny na kraje. Zatímco nyní mohou být použity výhradně pro regionální školství, v případě převedení na kraje hrozilo nebezpečí, že o jejich využití by rozhodovali krajští zastupitelé podle momentální situace a potřeb krajského rozpočtu. Tento záměr kritizovali představitelé odborů, ředitelů škol i samotné ministerstvo školství. Je třeba po pravdě říci, že zde velkou práci odvedl Českomoravský odborový svaz pracovníků školství, který politikům ŘÍJNA 2007 XV. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Speciální příloha ke kolektivnímu vyjednávání ve školách a školských zařízeních obsahuje vzor kolektivní smlouvy s podrobným komentářem. V příštím čísle budeme v tomto tématu pokračovat a vy tak budete mít k dispozici ucelený soubor dokumentů, formulářů a tabulek nezbytných pro vaši práci. Převod peněz z ministerstva na kraje poslanecká sněmovna zamítla Přesun peněz na krajské školství z MŠMT do rozpočtů krajů se nekoná. Sněmovna hned v prvním kole smetla se stolu vládní návrh na změnu rozpočtového určení daní, která měla přenést zodpovědnost za ekonomické zabezpečení škol a školských zařízení zřizovaných kraji do přímé kompetence krajských samospráv. i veřejnosti trpělivě vysvětloval možné dopady tohoto návrhu. Mimo jiné varoval před tím, že změna by mohla vést až ke vzniku čtrnácti různých školských systémů, a že stát by tak ztratil na školy v regionech jakýkoli vliv. Kvalita škol a dostupnost vzdělávání by tak v různých regionech mohla být velmi rozdílná. Podle školských odborů hrozilo reálné nebezpečí, že některé kraje by peníze na školství využily jinak, třeba na opravy silnic, pokud by to pro ně bylo důležitější. Kritikům oponoval například Vladislav Vilímec z ODS: FOTO: Alena TUČÍMOVÁ Jakkoli bude převod výdajů na školství do daňových výnosů samospráv vždy předmětem vášnivých debat, jsem přesvědčen, že tento převod je ve prospěch státu, státního rozpočtu a přinese prospěch nejen krajům, ale i samotným školám. Peníze na platy a odvody zaměstnanců škol a také na učebnice, učební pomůcky apod. získávaly kraje dosud z ministerstva školství. Z daňových příjmů financovaly od roku 2002 pouze provoz zřizovaných škol. Novela jim teď měla z daní přiznat dalších zhruba 30 miliard korun. Z nich by kraje hradily platy školských pracovníků podle vládou stanovené tarifní tabulky, zbytek peněz (na osobní ohodnocení, odměny atd.) by se však do škol nemusel vůbec dostat. Karla TONDLOVÁ Krátce října Mezinárodní konference Rozvoj lidských zdrojů drobných a malých podniků regionu proběhla v Mostu Řešitelem projektu financovaného z Evropského sociálního fondu jsou Střední odborná škola podnikatelská, s.r.o., Most a mostecké studijní středisko Vysoké školy finanční a správní. 31. října V Ústí nad Orlicí jednali ředitelé škol a školských zařízení, zástupci školských rad základních škol a předsedové odborových organizací ČMOS pracovníků školství o dopadu návrhu státního rozpočtu 2008 na regionální školství. 31. října V Praze v Domě odborových svazů začaly tento týden probíhat volební konference profesních sekcí Českomo- ravského odborového svazu pracovníků školství. Po konferenci sekce důchodců se ve čtvrtek sejdou zástupci vedoucích pracovníků a přímo řízených organizací školských odborů a v pátek pak delegáti sekce základních škol. 1. listopadu V Brně budou vyhlášeni vítězové prvního ročníku soutěže České hlavičky Tato soutěž odměňuje žáky a studenty základních a středních škol za nejlepší práce z přírodních a technických oborů. PŘÍLOHA ŘÍJNA 2007 hodami s MŠMT. Vznikla totiž ve své dob na základ konsenzu eskomoravského odborového svazu Š Vztahy ve škole m že zlepšit kvalitní kolektivní smlouva. Vzorová kolektivní smlouva zorová kolektivní smlouva p edstavuje historicky daný pr m t cht ného (odbory) a mož- se pochopiteln podoba vzorové kolektivní smlouvy kolektivních smluv v rezortu školství. Od této doby Vného (zam stnavatelé), navíc prov ený do- podstatn m nila v návaznosti na zm ny v pracovn právních p edpisech. Jedno však tomuto dokumentu z stalo spole né: tím, že vždy MOS PŠ a MŠMT Směj se, máš-li rozum! Martialis Školství_33 P íloha (A5).indd Dvojstránka 1 z 8 - stránky(16, 1) :13:42

2 2 Ty bys jim, táto, mohl dělat toho ministra jak slyšíš o školství, hned jsi celý zelený! KRESBA: Milan KOCMÁNEK Budou družiny finančně nedostupné? Snižování úvazků a zvyšování počtu dětí v odděleních jsou dva zásadní problémy, které v současné době trápí vychovatelky ve školních družinách. Zaznělo to minulý týden na jednání sekce školských výchovně vzdělávacích pracovníků v Domě odborových svazů v Praze. Prudká debata se rozpoutala také na téma vládního návrhu důchodové reformy, která zvyšuje odchod do penze na 65 let a zpřísňuje podmínky jejího vyplácení. Na pořadu jednání byla však zejména stávková pohotovost, kterou školy vyhlásily za požadavek zvýšení financí pro školství ze státního rozpočtu o tři miliardy korun. Kritickou situací ve školství se zabývalo i 50 vedoucích vychovatelek z Brna a okolí, které se sešly 10. října. Hrozba snižování prostředků na pomůcky, učebnice a další vzdělávání pedagogů povede podle nich k postupnému převádění finanční zátěže na rodiče, a to až k situaci, kdy si rodiče budou muset školní družiny a kluby pro své děti plně hradit. Co z toho plyne? Většina rodičů nebude mít tolik peněz, aby plně hradila školní poplatky za tato zařízení. Důsledkem bude úbytek dětí ve školních družinách, bezprizorní děti na ulicích a propouštění pedagogů. Jdeme tak opačným směrem než země Evropské unie, píše se v prohlášení, které vychovatelky poskytly tisku. sta Postupové zkoušky nejspíše nebudou Protest proti výstavbě radarové základny v České republice plánuje na den 17. listopadu iniciativa Ne základnám. Ta vede protesty proti základně už rok a snaží se k ní vyvolat referendum. Chceme informovat lidi, že stavět radarovou základnu v ČR není vůbec dobrý nápad. Den 17. listopad je symbolické datum boje za demokracii a lidská práva. Volili jsme tento den, protože náš protest překračuje dosavadní akce. Nejde nám jen o základnu, ale chceme akcentovat demokracii jako takovou a vyvolat diskusi o referendu, řekl Týdeníku Školství Jan Májíček z iniciativy Ne základnám. K iniciativě se přidává i Studentský výbor, kde jsou zastoupeni převážně posluchači univerzit, ale i středních škol. Studenti podporují referendum k základně, ale zároveň žádají i uzákonění obecného referenda v ČR, či bezplatné školství. O základně podle J. Májíčka politické strany před volbami v roce 2006 vůbec nemluvily. Žádná z politických stran nedostala mandát, aby mohla vyjednávat o radaru, nebo odsouhlasit jeho vybudování. Jednání přitom probíhala už od roku 2000, byla skrytá, nikdo o nich Studenti víceletých gymnázií, kteří úspěšně ukončili nižší stupeň školy, budou zřejmě postupovat do vyššího stupně automaticky. Nečekaly by je tedy přijímací zkoušky. Počítá s tím novela, kterou minulý týden schválila sněmovna. Nyní ji posoudí senát. čtk Nová vyhláška k pracovnímu řádu 17. listopadu půjde o referendum k radaru neinformoval. A to je naprosto nedemokratické. Referendum k základně je proto bezpodmínečně nutné, aby konečné rozhodnutí mělo demokratický mandát, soudí J. Májíček. Problém podle něj ovšem je, že v ČR neexistuje zákon o obecném referendu. Všechny vlády za posledních deset let tento zákon slibovaly, ale dodnes ho nemáme, dodává J. Májíček. Protest podle něj odstartuje na Václavském náměstí ve čtyři hodiny odpoledne. Později se vydá na Národní třídu, kde položí věnec k památníku 17. listopadu, a nakonec dojde k Úřadu vlády, kde skončí. Zdeňka LA SALA Vyhlášku, která stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a ve které se hovoří mimo jiné i o tom, kde mají učitelé trávit svůj pracovní čas, vydalo ministerstvo školství. Norma vstoupí v platnost 1. listopadu. Nejde-li o výkon přímé pedagogické činnosti, může pedagogický pracovník vykonávat práci i na jiném s ním dohodnutém místě, praví se ve vyhlášce. Původní návrh novely vyhlášky o pracovním řádu začal zhruba před rokem vyvolávat nespokojenost učitelů. Následoval po novém zákoníku práce, který umožňoval vykonávat práci jinde než na pracovišti, ale pouze po dohodě se zaměstnavatelem a na jejich odpovědnost. To si zástupci ministerstva a posléze i někteří ředitelé škol vysvětlili tak, že by ředitelé měli rozhodovat, jak mají učitelé vykonávat svou přímou a nepřímou vyučovací povinnost. Jinými slovy, mohli by jim nařídit, aby celých osm hodin setrvali na svém pracovišti, tedy v budově školy. S tím učitelé i školské odbory nesouhlasili. Argumentovali, že ve školství to bylo vždy tak, že určitou dobu, po kterou kantor učí, supluje, konzultuje s rodiči a podobně, vykonává pedagog na pracovišti. Další povinnosti pak ale plní jinou formou. Žádali, aby systém fungoval jako před přijetím nového zákoníku práce. Je otázka, zda vyhláška ukončí dohady o tom, kde má učitel pracovat. Zákoník práce má totiž vyšší právní moc. Lepším řešením by tedy byla rozhodně změna zákona o pedagogických pracovnících. zls ČEZ již 15 let přispívá na vzdělávání Svět energie je název vzdělávacího programu, který financuje společnost ČEZ. Ta se podpoře vzdělávání věnuje již od roku 1992 a jejím cílem je zvýšit zájem o technické obory. Vzdělávací program nabízí nejen materiály pro výuku přírodovědných předmětů v základních, středních a vysokých školách, ale i řadu dalších aktivit. A protože ČEZ usiluje o to, aby celý program byl pro školy snadno dostupný, nabízí výukové materiály i další aktivity zdarma, nebo za symbolickou cenu. Velká většina textů je také volně ke stažení na stránkách oš

3 Statistické údaje o obezitě dětí jsou alarmující Zdraví do škol projekt na pomoc školním jídelnám 3 Zdravé jídlo vařené v britských školních jídelnách podle receptů hvězdného kuchaře Jamieho Olivera dostalo od školáků špatné známky. Od zahájení vládní kampaně za zlepšení kvality jídla ve školách se každé čtvrté dítě ze školní jídelny odhlásilo. Školský úřad Ofsted Londýn Podpořit mládež v trendu zdravého životního stylu. Pomocí stravy omezit rizika obezity a výskytu neinfekčních chorob hromadného výskytu a zlepšit atraktivitu školního stravování, tak specifikuje svůj cíl ministerstvo školství v Návrhu postupu MŠMT v oblasti školního stravování. Podle různých statistik patří Češi opravdu mezi národy, které mají s obezitou problémy. A to i děti. Proto je namístě začít s tím něco dělat. Řešení však není jednoduché. Přesto je nutné. Svou roli by při nápravě tohoto stavu měly sehrát i školy, vlastně školní jídelny. Hlavním nástrojem k řešení problému obezity ve školním stravování je zavedení možnosti každodenní volby nízkoenergetických jídel se zvýšeným podílem vlákniny, zeleniny, ovoce a sníženým procentem bílkovin, uvádí se v návrhu ministerstva školství. Doposud se školní jídelny řídí předepsanou spotřebou jednotlivých potravin, které podle Davida Bartůška, poradce bývalé ministryně školství, odrážejí zastaralé stravovací návyky. Proto je podle něj změna skladby jídelníčku žáků a studentů potřebná. V ideálním případě by měl být v jídelnách každý den k dispozici zeleninový nízkoenergetický pokrm. Ve výživě totiž patří k rizikovým vlivům v první řadě zvýšená konzumace potravin živočišného původu, která je příčinou vyššího přívodu energie, bílkovin, tuků s nevhodnou skladbou mastných kyselin a obsahem cholesterolu. Na druhé straně pak je příčinou nedostatku Máme zaměřeno na... vlákniny, komplexních polysacharidů, vitaminu C a dalších ochranných látek, především antioxidantů, protože potraviny živočišného původu je neobsahují, uvádí D. Bartůšek. Zeleninové talíře či jiné nízkoenergetické pokrmy by mnohé žačky a studentky bezpochyby uvítaly. Převážná většina dětí je ale zvyklá na klasickou stravu. Navíc tento typ stravy je zřejmě i levnější. Takže jak takovou změnu zrealizovat? Nařídit ji shora, nebo nechat na každé školní jídelně, co bude nabízet? Tato změna by rozhodně neměla být diktována a vynucována. FOTO: Alena TUČÍMOVÁ Je potřebné vytvořit motivační nástroje pro školní stravovací zařízení, aby bylo jejich zájmem provést tuto změnu, sebevědomě ji prezentovat a nabídnout žákům a jejich rodičům. Zapojení rodičů do podpory změn ve školním stravování považuji za klíčovou záležitost, tvrdí D. Bartůšek a doplňuje: Pro školu by to navíc byla jistě velká příležitost blýsknout se před rodiči žáků zdravou jídelnou. To je jeden z motivačních prvků, které mohou školám přilákat studenty, což je pro ně pochopitelně velice zajímavé. Trend demografického vývoje vzhledem k počtu narozených dětí se sice v poslední době lepší, přesto je žádoucí, aby školy byly schopné pojmout současnou reformu školství komplexně a prezentovat veřejnosti inovativní prvky nejen v klasickém výchovně-vzdělávacím procesu. Zavděčit se každému žákovi a studentovi zřejmě nejde, přesto nabízet pestřejší a zdravější stravu by bylo dobré. Taková nabídka však také něco stojí. A to nemám na mysli pouze zvýšené náklady za potraviny, ale také větší množství práce s tím spojené. Podle D. Bartůška ale všechno jde, když se chce. Jako příklad může posloužit zkušenost školní jídelny strakonického gymnázia. Její vedoucí vyhověla žádosti školního žákovského parlamentu a přidala do každodenní nabídky zeleninový pokrm. Po ročních zkušenostech je naprosto spokojena, finanční nároky na přípravu stravy se nezvýšily, spotřeba zeleniny stoupla o 30 procent, ovoce přibližně o 25 procent, spotřeba masa klesla o 15 procent. Studenti jsou s kvalitou a gastronomickou úrovní pokrmů velmi spokojeni, uzavírá D. Bartůšek. Stejnou možnost by měly mít i jiné školy. Ministerstvo školství pro ně podle D. Bartůška připravuje projekt s názvem Zdraví do škol. Ten by měl využít prostředků strukturálních fondů Evropské unie k tomu, aby školní jídelny, které budou chtít realizovat uvedenou změnu, dostaly veškerou odbornou a technologickou podporu, případně i potřebné vybavení. Olga ŠEDIVÁ

4 4 Znáte podrobnosti připravované důchodové reformy? Vláda Mirka Topolánka připravuje důchodovou reformu, která radikálně mění dosavadní pravidla. Navrhovaná opatření mohou být pro mnohé z nás nepříjemným překvapením. První etapa důchodové reformy Zvyšování důchodového věku Vláda navrhuje, aby se postupně zvyšoval odchod do důchodu tak, aby v roce 2030 byl odchod u mužů i žen v 65 letech. Pokračování v dalším zvyšování důchodového věku je ze strany předkladatele odůvodňováno potřebou jeho přizpůsobování naději dožití. V naději dožití (střední délce života) však Česká republika za původními členskými státy EU, které mají zaveden statutární věk pro nárok na starobní důchod 65 let, stále o několik let zaostává. Podle statistiky Eurostattu mají v České republice muži narození v roce 2005 naději, že se dožijí cca 73 let (72,9) a ženy cca 79 let (79,1). Přitom důchodový věk 65 let se má podle návrhu zákona v roce 2030 týkat již mužů narozených v roce 1965, tedy ročníků, u nichž je naděje dožití ještě nižší. Za původními členskými státy EU, s nimiž máme důchodový věk postupně srovnat, jsme v naději dožití o téměř čtyři roky pozadu. Například v Belgii mají muži naději, že se dožijí 76,7 let, v Itálii 77,6 let, v Rakousku 76,7 let, ve Velké Británii 76,9 let, v Německu 76,2 let, Irsku 77,1 let a ve Francii 76,7 let. Obdobně je tomu u žen. Rovněž je potřeba říci, že návrh se týká již ročníku 1953, kterému se bude o několik měsíců odkládat odchod do starobního důchodu. Česká republika také vykazuje v rámci EU jeden z nejvyšších ročních fondů skutečně odpracované doby (více než 2000 hodin ročně), což představuje vyšší fyzickou a psychickou opotřebovanost českých zaměstnanců. Zvýšení doby pojištění Pro pojištěnce s nepřetržitým pracovním životem by zvýšení na 30, respektive 35 let sice neznamenalo problém, bohužel však individuální či například regionální poměry způsobují v pracovním životě mezery nekryté náhradními dobami pojištění a dopad na pojištěnce by byl při vzniku nároku na důchod několik let nad zákonným věkem nároku na důchod nepřiměřeně tvrdý. Dokonce v regionech s dlouhodobou nezaměstnatelností by to mohlo pro zaměstnance znamenat, že jim vůbec nevznikne nárok na starobní důchod a budou ve stáří odkázáni na jiný sociální systém. Podle statistiky MPSV činila v roce 2006 průměrná délka evidence uchazečů o zaměstnání na úřadech práce 649 kalendářních dnů, tedy téměř dva roky. Přitom v mnohých případech je tato doba ještě podstatně vyšší a činí i několik let. Omezení náhradních dob Zcela zásadní vliv na snížení úrovně důchodů má mít ovšem zrušení doby studia na střední, vyšší odborné a vysoké škole jako náhradní doby pojištění. Dle našeho názoru je zápočet dob studia značně omezen již podle současné právní úpravy. Od 1. ledna 1996 byl zrušen zápočet doby studia do 18. roku věku nabytého po účinnosti novely a od 1. ledna 2004 FOTO: Petr MERTA byl omezen na 80 procent zápočet doby studia 6 let po 18. roce věku pro výši důchodu na 80 procent. Důvodová zpráva sice konstatuje, že financování této náhradní doby pojištění ve srovnání s ostatními náhradními dobami v rámci solidarity základního důchodového pojištění je nejméně odůvodněné, ale je třeba si uvědomit, že mají-li pojištěnci s vysokoškolským vzděláním vyšší příjmy, odvádějí také více do systému na pojistném, a to nejen na svůj důchod, ale i na solidaritu. Nové hodnocení invalidity Podle našeho názoru se jedná o jednoznačné zpřísnění kritérií invalidity (částečné invalidity) s jediným cílem ušetřit ve výdajích systému důchodového pojištění. Podle stávající právní úpravy jsou částečně invalidní při poklesu schopnosti soustavné výdělečné činnosti nejméně o 33 procent a plně invalidní při poklesu nejméně o 66 procent. Nyní navrhované rozdělení na invaliditu prvního, druhého a třetího stupně představuje pokus o zvýšení těchto hranic. Částečně invalidní bude pojištěnec, jehož schopnost soustavné výdělečné činnosti poklesne nejméně o 50 procent, a plně invalidní, jehož schopnost soustavné výdělečné činnosti poklesne nejméně o 70 procent. Druhá etapa důchodové reformy Asociace penzijních fondů navrhuje změny zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem. Chce, aby klient nově nesl investiční riziko penzijního fondu. Zákon totiž zatím de facto přikazuje, aby stav prostředků na účtu klienta meziročně nepoklesl. Za situace, kdy penzijní připojištění se státním příspěvkem nemá státní garanci a pravděpodobně ji mít ani nebude, je uvedená podmínka jedinou jistotou účastníků penzijního připojištění. Penzijní fondy navrhují toto ustanovení zrušit. Dalším záměrem penzijních fondů je nevyplácet doživotní renty a vyplácet pouze jednorázová vyrovnání. Třetí etapa důchodové reformy Postupné převádění průběžného státního solidárního systému na soukromý systém dlouhodobého spoření u penzijních fondů. Současný státní solidární systém se osvědčil a po zavedení stropů pojistného pro zaměstnance nebude ani nivelizace důchodů již tak závažným problémem. Zachování garance státu nad veřejnými prostředky je poslední zárukou neprivilegovaných občanů pro zachování příjmové i generační solidarity. V případě vyvázání se ze systému by v základním systému zbyli jako účastníci většinou nízkopříjmoví, případně středněpříjmoví občané, a systém by tak nemohl zabezpečit společensky spravedlivé důchody z tohoto základního systému. Za znepokojující též považujeme, že především mladší občané, kteří si nebudou vědomi rizika, opustí základní důchodový systém. V této souvislosti se nabízí otázka, zda by nebylo účelné zahrnout základní informace o možnostech penzijního zabezpečení včetně pojištění do vzdělávacích programů nebo učebních osnov středních škol. Zpracoval Pavel SKÁCELÍK

5 Lyžařské kurzy či školy v přírodě jsou stále nákladnější Školy krátí pobyty a půjčují žákům vybavení, aby mohli jet Lyžařské kurzy i školy v přírodě za poslední léta notně podražily. Rodiče musí stále hlouběji sahat do kapsy, aby je zaplatili, a tak oproti dřívějšku vyjíždí do přírody méně dětí. V mnoha školách se tedy aspoň snaží dětem na lyžařské kurzy půjčovat vybavení a také zkracují délku pobytu. Kratší jsou i pobyty ve školách v přírodě. Finanční situaci rodičů musí školy přizpůsobit i organizování lyžařských kurzů. Na školy v přírodě a lyžařské kurzy škola peníze nemá, každému žákovi to musí zaplatit rodiče. Samozřejmě počty dětí, které se kurzů a škol v přírodě účastní, rapidně klesly. Dá se dokonce říci, že oproti době před deseti lety jich jezdí tak padesát procent. Hodně to závisí především na vybavení, protože je hodně drahé a rodiče na to nemají. My máme v sedmých ročnících pět tříd, což představuje zhruba sto pětadvacet až sto třicet žáků, ale přesto jen těžko dáme dohromady jeden autobus, popisuje situaci ředitel základní školy v Jirkově u Chomutova Stanislav Kutálek. Jedinou bychom do škol v přírodě jezdili. Ale už Rádi teď máme problém zaplatit kolegyně, protože jim musíme hradit přesčasy, příplatky za soboty a neděle, a když ve škole v přírodě není stálá noční vychovatelka, tak i příplatky za noční. A na to mateřské školy nemají fondy, takže pak vše musí hradit rodiče, popisuje Karla Běhounková, ředitelka mateřské školy v Praze 8. Loni vyjeli do školy v přírodě na dvanáct dní, což jedno dítě vyšlo na 2600 korun. Jak ale připomíná, to je ještě nízká cena, protože s dětmi jezdí do místa, kde má stálou školu v přírodě Praha 1. Je to na Šumavě, v Česticích u Strakonic. Účtují nám poměrně nízký poplatek za den a dítě. A také počítají menší stravné, protože přece jen vozíme předškolní děti. Je to tam bezvadné, ale bohužel hrozí, že také podraží, protože provoz už začíná být velmi nákladný a nevyplatí se jim, upozorňuje K. Běhounková. Osobně je pro, aby děti z mateřinek do škol v přírodě jezdily, poprvé si tak podle ní vyzkouší být někde bez maminky a tatínka. Navíc, každý den, který mohou pražské děti strávit venku v přírodě, je pro ně dobrý. Zatím ještě děti stále jezdí, ale uvidíme, jak to bude od ledna, protože pak se zvednou ceny všeho, i škol v přírodě, konstatuje. Podstatně méně než v minulosti jezdí do škol v přírodě škola v Hradci Králové, jejíž ředitelkou je Marie Dušánková. Jezdíme do Krkonoš a Orlických hor, protože to sem máme nejblíže. Ceny v chatách tady přitom výrazně stouply. Dnes už to vychází na více než 200 korun za den; když to bylo pod 200 korun, tak přece jen jezdívalo více žáků. Jezdíme aspoň na sedm dní, aby to mělo nějaký smysl. Když k tomu připočítáte ještě dopravu, celkově škola v přírodě vychází zhruba na 1700 korun. A to už je pro rodiče hodně peněz, hlavně když mají dvě nebo tři děti, soudí M. Dušánková. Možnost jet mají podle ní všichni, ale z každé třídy vždy tak minimálně čtvrtina dětí nejede rodiče na to zkrátka nemají. Před deseti lety podle M. Dušánkové jezdili skoro všichni, ve škole zůstával možná jeden žák. V té době ale ještě stát finančně na tyto pobyty přispíval. Hradec Králové byl kvůli životnímu prostředí v pásmu, kde žáci měli na příspěvek nárok na školu v přírodě dostával každý žák sto korun na den, na lyžařské kurzy myslím sto padesát. Takže to rodiče stálo za jedno dítě 800 až 1000 korun maximálně, dodává M. Dušánková. O něco optimističtěji to vidí ředitel základní školy v Jirkově u Chomutova Stanislav Kutálek. My jezdíváme do Žihle, což je na Plzeňsku. Stojí to tam kolem 2500 Kč na dvanáct dní, což je ještě slušné. Jezdí vždy třídy, které se přihlásí. U nás pobyt ve školách v přírodě nelimitujeme věkem, mohou jet žáci od první do deváté třídy. Některým na to připlácejí ze svých fondů i podniky, kde pracují jejich rodiče. Děti ze sociálně slabších rodin někdy dostanou i příspěvek ze sociálního odboru, vysvětluje S. Kutálek. Jen krátce, na pět dní, jezdí do školy v přírodě děti ze školy ve Valašském Meziříčí, kde je ředitelem Jiří Hruška. Vychází to pro děti zhruba na 240 korun denně. Pořádáme to spíše jen jako ozdravně vzdělávací pobyt, 5 kde řešíme problémy, jako prevence šikany a podobně. Samozřejmě, že součástí školy v přírodě je i výchova a výuka, ale celé je to zaměřeno spíše na stmelení kolektivu, snažíme se budovat dobré vztahy mezi dětmi a obrušovat případné vznikající konflikty mezi žáky, říká J. Hruška. Jezdí podle něj především děti do šesté třídy, sedmáci a osmáci už nemají takový zájem. Místo pro pobyt si škola vybírá podle toho, kdo nabídne nejnižší cenu. Jezdíme v zásadě do vzdálenosti šedesáti kilometrů, třeba na hranice se Slovenskem. Pochopitelně nejezdí všichni žáci, ale většina ano, protože pobyt netrvá čtrnáct dní, připomíná J. Hruška. Školy v přírodě i lyžařské kurzy mají kromě toho, že se děti dostanou do přírody, ještě jednu výhodu učitelé se se svými žáky poznají i z jiné stránky. Zdeňka LA SALA Ráno na sjezdovku, večer domů FOTO: Archiv výhodou podle něj je, že škola leží na úpatí Krušných hor, takže mohou jezdit na sjezdovku jezdit každý den a odpoledne zpátky. Jak říká Marie Dušánková, ředitelka základní školy v Hradci Králové, děti v rámci lyžařského kurzu berou na běžky, nebo pořádají jednodenní zájezdy, neboť se jich zpravidla účastní maximálně jedna třetina dětí. Jezdíme do Orlických hor, do Krkonoš nebo Vrchlabí. Nejnákladnější je přitom vybavení a permanentka na vlek. V Krkonoších, když děti trochu dobře lyžují, nejezdí levněji než za tři sta korun na den. To je pro velkou část žáků nedostupné, obzvlášť když žijí sami s matkou. Sjezdovka je od nás zhruba deset kilometrů, v Perninku, máme to autobusem dvacet minut. Takže když organizujeme lyžařský kurz, jezdíme tam denně. Je to pro nás daleko výhodnější, než kdybychom jeli na týden někam daleko. Dobré také je, že děti mohou na lyže jezdit sedm dní, platí tak jen dopravu a vleky. Běžně se jezdí na pět dní, když jsou třídy na horách ubytované, vysvětluje ředitel základní školy v Nejdku Igor Gubič. Kolik sedmidenní cestování na hory stojí? Zhruba asi tři stovky a doprava sto, sto třicet korun. Mám ovšem zprávy, že jiné školy na Karlovarsku mají s lyžařskými kurzy problém. Často musí jezdit i jiné děti než sedmáci a osmáci, aby vůbec kurz naplnili. Takový klasický lyžařský zájezd totiž vyjde se vším všudy přibližně na tři tisíce korun, upozorňuje I. Gubič. Řešení jezdit na hory denně volí i v základní škole ve Valašském Meziříčí. Jsme v Beskydách, takže to organizujeme takto, říká ředitel Jiří Hruška. Odpadá cena za ubytování, proto kurzy nejsou tak drahé. Roli pak hraje jen vybavení, ale na štěstí máme ve škole nějaké snowboardy, lyže i lyžáky, které pak půjčujeme žákům, kteří by na pobyt neměli ze sociálních důvodů. Vybavení kupujeme z grantových peněz, které získáváme od místních podnikatelů z okolí, většinou jsou to také rodiče našich žáků. Tak se nám daří, že většina dětí jezdí. zls

6 6 Ředitelská abeceda Přestup do jiné střední školy V průběhu středního vzdělávání se žákovi umožňuje přestup do jiné střední školy, a to na základě písemné žádosti. Součástí žádosti zákonného zástupce nezletilého žáka je souhlas žáka. O přestupu žáka střední školy do jiné střední školy rozhoduje ředitel školy, do které se žák hlásí. V rámci rozhodování o přestupu žáka, zejména pokud má při přestupu dojít ke změně oboru vzdělání, může ředitel školy stanovit rozdílovou zkoušku a určit její obsah, rozsah, termín a kritéria jejího hodnocení. Žák přestává být žákem školy, z níž přestoupil, dnem předcházejícím dni přijetí na jinou školu. O přijetí žáka informuje ředitel školy bez zbytečného odkladu ředitele školy, z níž žák přestoupil. Ředitel školy, z níž žák přestupuje, zašle do pěti pracovních dnů poté, co se dozvěděl o přijetí žáka na jinou školu, řediteli této školy kopii dokumentace žáka ze školní matriky. 66 a 69 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon 165 odst. 2 g) zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon FOTO: Alena TUČÍMOVÁ Vedoucí učitelka v jednotřídce Jsme malotřídní škola se dvěma třídami (pět postupných ročníků) a s jednotřídní mateřskou školou. Zajímal by mě doslovný text jmenování vedoucí učitelky v mateřské škole, dále zda má nárok na snížený úvazek a v jaké výši, v jaké třídě bude zařazena a v jakém finančním rozpětí jí přísluší příplatek za vedení. Stanovení rozsahu přímé pedagogické činnosti je upraveku práce. Pojem vedoucí zaměstti řídící práce, viz 124 zákoníno nařízením vlády č. 75/2005 Sb. nanec je definován v 11 odst. 4 Dle ustanovení 3 odst. 1 pedagogickému pracovníkovi, ktezoru je vedoucí učitelka ma- zákoníku práce. Dle našeho nárý není jmenován do funkce zástupce ředitele školy, ale řídí něnancem na prvním stupni řízeteřské školy vedoucím zaměstkterou ze škol, jejíž činnost daná ní a náleží jí příplatek za vedení právnická osoba vykonává, může v rozpětí 5 až 30 procent z platového tarifu nejvyššího platového ředitel školy snížit týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti stupně v platové třídě, ve které až do výše stanovené tímto nařízením pro zástupce ředitele škořadí vedoucí učitelku mateřské je zařazena. Zaměstnavatel zaly, kterou řídí. Vedoucí učitelka školy do platové třídy podle nejnáročnějších prací, jejichž vý- mateřské školy je druh práce vykonávaný na základě pracovní kon řídí nebo které sama vykonává, viz 123 odst. 3, tj. ve vámi smlouvy, nikoliv na základě jmenovacího dekretu, viz 33 zákoníku práce. Příplatek za vedení 8 až 10. uvedeném případě platová třída přísluší vedoucímu zaměstnanci Právní oddělení podle stupně řízení a náročnos- ČMOS pracovníků školství Kdy vydat zápočtový list Jak postupovat při vydání zápočtového listu v případě, že zaměstnanec má u zaměstnavatele více než jeden pracovní poměr a jeden z nich ukončí? Má být zápočtový list vydán, když ostatní pracovní poměry trvají? Platné znění zákoníku práce umožňuje, aby měl zaměstnanec s jedním zaměstnavatelem sjednáno více pracovněprávních vztahů, včetně dvou a případně i více pracovních poměrů. Přitom musí být ovšem dodrženo ustanovení 13 odst. 4 zákoníku práce, který stanoví, že zaměstnanec v dalším pracovním poměru nebo na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr u téhož zaměstnavatele nemůže vykonávat práce, které jsou stejně druhově vymezeny. Práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů je třeba posuzovat z každého takového vztahu samostatně. To platí rovněž o povinnosti zaměstnavatele vydat zaměstnanci potvrzení o zaměstnání (zápočtový list) podle 313 zákoníku práce. Lze zkrátit dobu výpovědi? Zaměstnanec tedy musí obdržet od zaměstnavatele zmíněný dokument při skončení kteréhokoliv ze svých pracovních poměrů, které má u něho uzavřeny. Tento závěr je logický i s ohledem na požadovaný obsah potvrzení o zaměstnání. Zákoník práce předepisuje zaměstnavateli do zápočtového listu uvést mimo jiné dobu trvání pracovněprávního vztahu a druh konaných prací. Tyto údaje jsou (a u druhu konaných prací dokonce musí být viz výše) u každého pracovního poměru zaměstnance u téhož zaměstnavatele jiné, a není je proto možné slučovat do potvrzení o zaměstnání, které by bylo vydáno při skončení posledního z více pracovních poměrů. Vít BERKA Jakým způsobem je možno změnit délku výpovědní doby při rozvázání pracovního poměru? Lze zkrátit dvouměsíční výpovědní dobu, která je uvedena v zákoníku práce? V ustanovení 51 odst. 1 zákoníku práce se uvádí, že v případě, kdy je dána výpověď (ať za- městnancem, nebo zaměstnavate- lem), skončí pracovní poměr uplynutím výpovědní doby. Výpovědní doba musí být stejná pro zaměstnavatele i zaměstnance a činí nejméně dva měsíce. Z tohoto ustanovení vyplývá, že výpovědní doba je v minimální délce trvání stanovena kogentně (to je způsobem neumožňujícím změnu). Zákoník práce stanoví dvouměsíční výpovědní dobu jako dolní hranici jejího trvání jednotnou pro zaměstnavatele i zaměstnance. Právní úprava umožňuje individuální smluvní sjednání delší výpovědní doby, avšak přípustné je sjednání vždy stejné výpovědní doby pro zaměstnance i zaměstnavatele. Toto ustanovení tedy dává možnost, aby pro zaměstnance, který je delší dobu v pracovním poměru k zaměstnavateli, platila delší výpovědní doba. Delší výpovědní dobu podle mého názoru lze dohodnout v individuální smlouvě pracovní, nebo ve zvláštní (ale také individuální) dohodě. Existují však i právní výklady, že delší výpovědní dobu lze sjednat i v kolektivní smlouvě nebo stanovit ve vnitřním předpisu (kde nepůsobí odborová organizace). Vít BERKA Platová třída pro školníka Ve které platové třídě může být zařazen školník? Zatím je v naší škole zařazen v 7. platové třídě jako školníksprávce budov. V novém katalogu prací jsem tuto profesi ale nenašel. Podle 123 odst. 2 zákoníku tí v rámci druhu práce vymezeném v jeho pracovní smlouvě za- práce zaměstnavatel zařadí zaměstnance do platové třídy řazena v této třídě v katalogu prací, například druh práce školník- podle druhového vymezení prací v pracovní smlouvě a v jeho mezích na něm požadovaných nejjící provoz odpovídá druhu práce správce budov technicky zajišťunáročnějších prací. Pokud je zaměstnanec zařazen do 7. plato- v katalogu prací v části 1.4.8/7. technický pracovník uvedenému vé třídy, musí být alespoň některá z jím vykonávaných a vámi Právní oddělení platová třída. na něm požadovaných činnos- ČMOS pracovníků školství

7 inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce 11 OZDRAVNÉ POBYTY SPOJENÉ S POZNÁVÁNÍM A SPORTOVÁNÍM NABÍDKA PŘED A POSEZÓNNÍCH ZÁJEZDŮ URČENO PRO ŠKOLY, SPORTOVNÍ A ZÁJMOVÉ KOLEKTIVY Možnost stravování formou plné penze pitný režim zabezpečen. SKUPINY, KTERÉ SE PŘIHLÁSÍ DO SLEVA 200 Kč/osoba 5 PEDAGOGŮ ZDARMA! Cena je za ubytování včetně dopravy. CK RAEL Slezská 13, Praha 2 ITÁLIE 2008 LIGNANO Termíny Cena/os. Termíny Cena/os , , , , , , , , , , , , , , , ,- Tel./fax: /20, JIRÁSKOVA TURISTICKÁ CHATA DOBROŠOV Chata s rozhlednou (622 m n. m.) na úpatí Orlických hor značené turistické trasy a cyklotrasy, v zimě běžecké stopy. Ubytování s celkovou kapacitou 47 lůžek. K dispozici restaurace, klubovna, salonek, kolárna, lyžárna a parkoviště. Prostory jsou vhodné pro pořádání škol v přírodě, turistických a lyžařských pobytů. Cena za ubytování 200 Kč/noc, slevy na EUROBEDS karty, pro školní výlety výrazné slevy za ubytování s plnou penzí 250 Kč/os., noc. Pedagogický doprovod ubytování zdarma. Adresa: Jiráskova turistická chata, Dobrošov 71, Náchod Kontakt: Michal Šubrt, tel , tel./fax Chatu provozuje a srdečně Vás zve Střední škola hotelnictví, gastronomie, obchodu a cestovního ruchu Hronov.

8 inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce MIKROSKOPY KOMPLETNÍ NABÍDKA PRO KOLY Ïákovské a studentské laboratorní stereoskopické fluorescenãní polarizaãní metalografické inverzní preparaãní soupravy lupy ceny vè. DPH a dopravy + + ke ka dé tøídì (min. 12 souprav) katedra se zásuvkou + uèitelská polstrovaná idle + digitální fotoaparát mikrotomy na pfiípravu preparátû trvalé mikroskopické preparáty zobrazovací technika prodlouïená záruka 5 rokû rychlé dodávky pfiíznivé ceny servis po celé âr poradenská sluïba i na va em pracovi ti Detailní informace v na em katalogu. předplatné týdeníku školství Vyplněný objednací lístek zašlete přímo na adresu redakce Týdeníku Školství, Senovážné nám. 23, , Praha 1. Účast v databázi předplatitelů Týdeníku Školství není omezena kalendářním ani školním rokem a každá adresa předplatitele automaticky přechází z ročníku do ročníku. OBJEDNACÍ LÍSTEK* Objednávám... předplatné Týdeníku Školství. Jméno název odběratele: Adresa:......PSČ dodací pošty: Plátcem bude (jméno, název, IČO, DIČ): * Určeno jen pro zcela nové předplatitele!!! Tachlovice, Vi Àová 126 Tel./fax: , Podpis (u organizace razítko):... Datum:... o d r o k u Barva RAL 1007 ŽALUZIE, ROLETY, SÍTĚ PROTI HMYZU Nabízíme Vám tyto druhy žaluzií: meziskelní, meziskelní s vypínáním (fixací) interiérové, interiérové s vypínáním (fixací) domykatelné, celostínící na plastová okna s řetízkovým ovládáním tzv. ISO žaluzie dřevěné Dále Vám nabízíme: rolety garnýžové hliníkové a dřevěné lišty výsuvné markýzy Výhody, které Vám nabízíme: záruka 3 roky výběr ze 40 druhů odstínů barev tepelná izolace až 30 % množstevní slevy atypické tvary žaluzií Montáž do 3 5 dnů!!!! Pro školy a školská zařízení nabízíme slevu 50 % z ceny montáže. Zavolejte, rádi a ochotně Vám poradíme. Aleš Suchý tel.: TÝDENÍK Číslo října 2007 Vydává Dictum, s. r. o., Senovážné nám. 23, Praha 1. Šéfredaktorka Mgr. Karla Tondlová, tel , fax Za rok vychází 40 čísel. Celoroční předplatné 780 Kč. Vyrábí SOFIPRIN Praha. Rozšiřuje Česká pošta, s. p., POSTSERVIS. Podávání novinových zásilek povoleno Ředitelstvím pošt v Praze č.j. NP 3160/1994 ze dne Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí. ISSN MK ČR E 4861.

DODATEK Č. 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVY. vyššího stupně na léta 2011 2012. platný pro rok 2012. mezi. Odborovým svazem ECHO

DODATEK Č. 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVY. vyššího stupně na léta 2011 2012. platný pro rok 2012. mezi. Odborovým svazem ECHO DODATEK Č. 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVY vyššího stupně na léta 2011 2012 platný pro rok 2012 mezi Odborovým svazem ECHO a Svazem chemického průmyslu České republiky Dodatek č. 1 Kolektivní smlouvy vyššího stupně

Více

Dodatek číslo 4. Kolektivní smlouva vyššího stupně na léta uzavřená mezi

Dodatek číslo 4. Kolektivní smlouva vyššího stupně na léta uzavřená mezi Dodatek číslo 4 Kolektivní smlouva vyššího stupně na léta 2005 2008 uzavřená mezi Odborovým svazem ECHO se sídlem nám. W. Churchilla 2, Praha 3 zastoupeným JUDr. Zdeňkem Černým předsedou Odborového svazu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 z 6 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy 2 z 6 Mateřská škola Těšetice

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole)

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole) Cestovni_vychovne_poradenstvi 6.2.14 14:09 Stránka 19 Plat nebo náhradní volno za práci ve svátek Pokud připadne výkon práce při školní akci na svátek, 34 poskytne zaměstnavatel náhradní volno v rozsahu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

Zásady pro tvorbu a používání Sociálního fondu obce Dětmarovice

Zásady pro tvorbu a používání Sociálního fondu obce Dětmarovice Zásady pro tvorbu a používání Sociálního fondu obce Dětmarovice Čl. 1 Předmět a rozsah úpravy Tyto zásady upravují tvorbu Sociálního fondu obce Dětmarovice, dále jeho používání a hospodaření s ním po schválení

Více

263/2007 Sb. VYHLÁŠKA

263/2007 Sb. VYHLÁŠKA 263/2007 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 4. října 2007, kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným

Více

- Zákon o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových organizacích

- Zákon o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových organizacích Otázka: Podnik a pracovní právo Předmět: Ekonomie Přidal(a): Lukassa3 Pracovní právo představuje souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s výkonem práce souvisejících. Řeší vztahy mezi

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. PÉROVNA s. r. o. K Pérovně 740, Praha 10 jednatelem, panem - Ing. Václavem Závackým (dále jen zaměstnavatel)

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. PÉROVNA s. r. o. K Pérovně 740, Praha 10 jednatelem, panem - Ing. Václavem Závackým (dále jen zaměstnavatel) 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA PÉROVNA s. r. o. K Pérovně 740, 102 11 Praha 10 jednatelem, panem - Ing. Václavem Závackým (dále jen zaměstnavatel) a Základní organizace OS PÉROVNA HOSTIVAŘ K Pérovně 740, 102 11

Více

Zásady pro čerpání a použití prostředků FKSP

Zásady pro čerpání a použití prostředků FKSP Zásady pro čerpání a použití prostředků FKSP Vnitřní předpis 1/2015 Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice IČ 48161071 Č. j. DM-020/0001/2015 Originál: Sekretariát Platnost

Více

Organizační směrnice č. 30/2012/SŘ. Vnitřní platový předpis

Organizační směrnice č. 30/2012/SŘ. Vnitřní platový předpis Organizační směrnice č. 30/2012/SŘ Vnitřní platový předpis Čj.: SŠNM/2280/2012 Zpracovala: Jitka Faiferová Schválila: PaedDr. Olga Talášková, ředitelka školy V Novém Městě nad Metují dne 31. prosince 2012

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY. 3. V části první, Čl I, dosavadním bodě 10., 34a odst. 7 se slova písm. b) nebo c) nahrazují slovy písm. a) nebo b).

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY. 3. V části první, Čl I, dosavadním bodě 10., 34a odst. 7 se slova písm. b) nebo c) nahrazují slovy písm. a) nebo b). POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY K vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

V N I T Ř N Í M Z D O V Ý P Ř E D P I S

V N I T Ř N Í M Z D O V Ý P Ř E D P I S V N I T Ř N Í M Z D O V Ý P Ř E D P I S Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i. (dále jen ARÚP) se sídlem Letenská 4, 118 01 Praha 1 ARÚP vydává ve smyslu 20 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných

Více

čl. I. Oblast pracovně právních vztahů

čl. I. Oblast pracovně právních vztahů Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č. 04.04.11 Pravidla ke stanovení výše platu, příplatku za vedení, k poskytování osobního a zvláštního příplatku ředitelům mateřských škol a základních škol

Více

Vnitřní mzdový předpis pro neakademické pracovníky Masarykovy univerzity v Brně (ve znění účinném od do )

Vnitřní mzdový předpis pro neakademické pracovníky Masarykovy univerzity v Brně (ve znění účinném od do ) Vnitřní mzdový předpis pro neakademické pracovníky Masarykovy univerzity v Brně (ve znění účinném od 1.1.2005 do 31.12.2008) Článek 1 Obecná ustanovení Podle 17 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Aktivity ČMOS PŠ V LETECH

Aktivity ČMOS PŠ V LETECH Aktivity ČMOS PŠ V LETECH 2016 2017 Navýšení FKSP 2016 a 2017 připomínkoval novelu vyhlášky o FKSP a požadoval procentní navýšení odvodu do FKSP zvýšení odvodu do FSKP na 1,5 % pro rok 2016 a na 2 % od

Více

Založte odborovou organizaci ČMOS pracovníků školství!

Založte odborovou organizaci ČMOS pracovníků školství! Máte ve škole problémy? Rozhoduje váš nadřízený bez vás? Roste napětí mezi zaměstnanci a ředitelem školy? Nemáte dostatek informací? Chcete to změnit? Založte odborovou organizaci ČMOS pracovníků školství!

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE Z Á S A D Y

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE Z Á S A D Y MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE Z Á S A D Y pro stanovení tarifního platu, výše příplatku za vedení, pro poskytování osobního příplatku, zvláštního příplatku a odměn ředitelům škol a školských zařízení

Více

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce.

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce. ČR Notifikační povinnost Právnická nebo fyzická osoba, ke které jsou občané EU/EHP/Švýcarska nebo cizinci vysláni k výkonu práce, musí informovat úřad práce o jejich vyslání. Cizinci navíc (až na zákonné

Více

Pravidla pro stanovení výše příplatku za vedení, pro poskytování osobního, zvláštního a specializačního příplatku a pro poskytování odměn

Pravidla pro stanovení výše příplatku za vedení, pro poskytování osobního, zvláštního a specializačního příplatku a pro poskytování odměn Pravidla pro stanovení výše příplatku za vedení, pro poskytování osobního, zvláštního a specializačního příplatku a pro poskytování odměn ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných Městskou částí

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.17 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti

Více

Projekt. rozdělení odštěpením. příspěvkové organizace Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola,

Projekt. rozdělení odštěpením. příspěvkové organizace Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Projekt rozdělení odštěpením příspěvkové organizace Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace 1 I. Výchozí stav 1.1. Liberecký kraj je zřizovatelem

Více

Statutární město Prostějov Magistrát města Prostějova

Statutární město Prostějov Magistrát města Prostějova Statutární město Prostějov Magistrát města Prostějova Vnitřní platový předpis pro ředitele škol, školských zařízení a ředitele dalších příspěvkových organizací zřizovaných statutárním městem Prostějovem

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Zvyšov ování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných dných předmp edmětů Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Modul 3 Školská legislativa RNDr.

Více

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS Mikrobiologický ústav Akademie věd ČR, v. v. i., (dále jen MBÚ nebo zaměstnavatel), se sídlem Vídeňská 1083, 142 20, Praha 4 Krč vydává ve smyslu 20 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných

Více

Odměňování Mzda vs.plat Mzda je finanční či naturální ohodnocení pracovní síly za její výkon. Plat je předem stanovená odměna za vykonanou práci, používá se především u duševně pracujících zaměstnanců,

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY

ÚPLNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY ÚPLNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY č. /00 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků ze dne. ledna

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. Odměňování zaměstnanců. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRACOVNÍ PRÁVO. Odměňování zaměstnanců. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz PRACOVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Funkce mzdy 1) stimulační (motivační) uvnitř pracovního poměru motivuje ke snaze o jeho udržení, ke zvyšování kvalifikace atd. 2) regulační

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

Zákon č. 262/2006 Sb., ze dne 21. dubna 2006, Zákoník práce (PLATNÉ ZNĚNÍ stav k )

Zákon č. 262/2006 Sb., ze dne 21. dubna 2006, Zákoník práce (PLATNÉ ZNĚNÍ stav k ) Zákon č. 6/006 Sb., ze dne. dubna 006, Zákoník práce (PLATNÉ ZNĚNÍ stav k 09.0) ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ - 9 I PŘEDMĚT ÚPRAVY A VYMEZENÍ VZTAHŮ SMLUVNÍ STRANY ZÁKLADNÍCH VZTAHŮ - 5 6 - Zaměstnanec 6 a b 5

Více

75/2005 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

75/2005 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY Systém ASPI - stav k 24.4.2016 do částky 48/2016 Sb. a 9/2016 Sb.m.s. - RA852 75/2005 Sb. - stanovení rozsahu přímých činností pedagogických pracovníků - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 9.2016

Více

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s.

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. Preambule Penzijní plán Allianz transformovaného fondu, Allianz penzijní společnost, a. s. (dále jen Allianz transformovaný

Více

Určeno: - všem krajským úřadům - všem obecním úřadům obcí s rozšířenou působností

Určeno: - všem krajským úřadům - všem obecním úřadům obcí s rozšířenou působností Určeno: - všem krajským úřadům - všem obecním úřadům obcí s rozšířenou působností Váš dopis značky ze dne Naše č.j. 2007/13674-24 Vyřizuje/linka Hovorka/2404 V Praze dne 27. března 2007 Informace MPSV

Více

Závěrečná zpráva z celostátního semináře ŠD a ŠK 20. 21. června 2008

Závěrečná zpráva z celostátního semináře ŠD a ŠK 20. 21. června 2008 Závěrečná zpráva z celostátního semináře ŠD a ŠK 20. 21. června 2008 Seminář se uskutečnil 20. 21. června 2008 v prostorách Středního odborného učiliště obchodu a služeb, Za Černým mostem 3/362, Praha

Více

Zásady. Zásady pro poskytování účelových dotací na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky ve školách se sídlem na území SMO pro rok 2015

Zásady. Zásady pro poskytování účelových dotací na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky ve školách se sídlem na území SMO pro rok 2015 Zásady pro poskytování účelových dotací na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky ve školách se sídlem na území SMO pro rok 2015 I. Úvodní ustanovení Zastupitelstvo města Ostravy rozhodlo svým usnesením

Více

Ing. Štěpán Harašta vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje. Č.ev.: 190035/2008

Ing. Štěpán Harašta vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje. Č.ev.: 190035/2008 Metodický pokyn ke zřizování pracovního místa asistenta pedagoga ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se speciálními vzdělávacími potřebami, s účinností od 1.1. 2009

Více

Stanovení platů ředitelům škol a škol. zařízení

Stanovení platů ředitelům škol a škol. zařízení Stanovení platů ředitelům škol a škol. zařízení Jednací číslo: Datum schválení: Účinnost od do: Typ předpisu: Zpracovatel: 399/23/RM/2015 24.11.2015 25.11.2016 Neomezená Metodický pokyn KŠS Metodický pokyn

Více

Čl. 1. Čl. 2. Příplatek za vedení

Čl. 1. Čl. 2. Příplatek za vedení Postup při odměňování ředitelů škol a školských zařízení (dále jen ředitelů škol), které jsou zřizovány Středočeským krajem jako příspěvkové organizace Č.j.: 074637/2009/KUSK K plnění úkolů souvisejících

Více

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

PŘÍLEŽITOST PRO EVVO

PŘÍLEŽITOST PRO EVVO Přírodní vědy Šablona V PŘÍLEŽITOST PRO EVVO Prezentaci za účelem zprostředkování poradenství koordinátorům EVVO a pedagogům vyučujícím přírodovědné obory připravila Dáša Zouharová, Lipka pracoviště Kamenná,

Více

75/2005 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

75/2005 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY /200 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2. ledna 200 o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků Vláda nařizuje

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý Správní právo III/2 VY_32_INOVACE_195 3 Název školy Registrační číslo projektu Název projektu

Více

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ 3.1 Uzavření smluv s jednateli Společnost s ručením omezeným je právnickou osobou, která nemůže sama jednat a proto za ni musí jednat někdo jiný. Podle

Více

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA 14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o předškolním vzdělávání Změna: 43/2006 Sb. Změna: 214/2012 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 23 odst. 3, 35 odst. 2 a 123 odst.

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

%C5%A1koln%C3%AD+rok+2011%2F2012

%C5%A1koln%C3%AD+rok+2011%2F2012 Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2011/2012 pro školní rok 2012/2013 (Gesce odbor 20)* Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře stanoví zákon

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ /pro školní rok 2016/2017/

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ /pro školní rok 2016/2017/ INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ /pro školní rok 2016/2017/ Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve

Více

Vnitřní mzdový předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích ze dne xx. xx Článek 1 Úvodní ustanovení

Vnitřní mzdový předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích ze dne xx. xx Článek 1 Úvodní ustanovení Vnitřní mzdový předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích ze dne xx. xx. 2011 Článek 1 Úvodní ustanovení (1) V souladu s ustanovením zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a

Více

Stručný obsah PKS ČD, a.s. na rok s vyznačením změn proti PKS 2016 (tučné písmo) Kapitola I. (Spolupráce s odborovými organizacemi):

Stručný obsah PKS ČD, a.s. na rok s vyznačením změn proti PKS 2016 (tučné písmo) Kapitola I. (Spolupráce s odborovými organizacemi): Stručný obsah PKS ČD, a.s. na rok 2017 - s vyznačením změn proti PKS 2016 (tučné písmo) Kapitola I. (Spolupráce s odborovými organizacemi): Kapitola obsahuje ustanovení o způsobu komunikace odborových

Více

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA. Podrobnosti o podmínkách provozu mateřské školy. Podrobnosti o organizaci mateřské školy

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA. Podrobnosti o podmínkách provozu mateřské školy. Podrobnosti o organizaci mateřské školy 14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o předškolním vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 23 odst. 3, 35 odst. 2 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Otázka: Pracovní právo. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pepa

Otázka: Pracovní právo. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pepa Otázka: Pracovní právo Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pepa Obsah otázky: zaměstnanec a zaměstnavatel, pracovněprávní vztahy, založení a ukončení pracovního poměru, práva a povinnosti zaměstnanců

Více

P R A C O V N Í Ř Á D

P R A C O V N Í Ř Á D Základní umělecká škola Vsetín Podsedky 285, 755 01 Vsetín P R A C O V N Í Ř Á D č.j.: 15/2007 pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem,

Více

Rady Královéhradeckého kraje

Rady Královéhradeckého kraje schváleno 19.9.2007 Směrnice č. 8 Rady Královéhradeckého kraje ke stanovení výše příplatku za vedení, k poskytování osobního a zvláštního příplatku ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných Královéhradeckým

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 29. července 2013

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6 příspěvková organizace Ústí nad Labem, PSČ 400 01. SMĚRNICE č. 2/2012.

Základní škola Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6 příspěvková organizace Ústí nad Labem, PSČ 400 01. SMĚRNICE č. 2/2012. SMĚRNICE č. 2/2012 Mimoškolní akce Obsah : Čl. 1 Úvod Čl. 2 Organizační zajištění Čl. 3 Pracovně právní zajištění mimoškolní akce Čl. 4 Finanční zajištění mimoškolní akce Čl. 5 Bezpečnost a ochrana zdraví

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 959/3

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 959/3 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 959/3 Usnesení výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu č. 210 ze dne 23. února 2017 k vládnímu návrhu zákona, kterým se

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

Pracovní sešit. Simona Prišticová, Ing. Pavla Seidlová. Ilustrace Michaela Plevová

Pracovní sešit. Simona Prišticová, Ing. Pavla Seidlová. Ilustrace Michaela Plevová Pracovní sešit Simona Prišticová, Ing. Pavla Seidlová Ilustrace Michaela Plevová AGENTURA POZNÁNÍ, s.r.o., Trlicova 64, 741 01 Nový Jičín info@agenturapoznani.cz, www.agenturapoznani.cz; tel.: 774 540

Více

PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY

PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY Marie Kučerová TÉMATA: Platy od 1. 11. 2014 Příplatek za vedení Odměny dle 224 ZP Minimální

Více

ODMĚŇOVÁNÍ ZA PRÁCI V ZAMĚSTNÁNÍ

ODMĚŇOVÁNÍ ZA PRÁCI V ZAMĚSTNÁNÍ ODMĚŇOVÁNÍ ZA PRÁCI V ZAMĚSTNÁNÍ Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám

Více

PRACOVNÍ DOBA SOUVISEJÍCÍ TÉMATA: 1. Přestávky v práci 2. Bezpečnostní přestávky 3. Práce přesčas

PRACOVNÍ DOBA SOUVISEJÍCÍ TÉMATA: 1. Přestávky v práci 2. Bezpečnostní přestávky 3. Práce přesčas PRACOVNÍ DOBA SOUVISEJÍCÍ TÉMATA: 1. Přestávky v práci 2. Bezpečnostní přestávky 3. Práce přesčas ANOTACE 1. Pracovní doba, přestávky v práci, práce přesčas 2. Autor Mgr. Vladimír Blažej 3. Období tvorby

Více

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2005 Číslo: 2 V Praze dne 31.

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2005 Číslo: 2 V Praze dne 31. z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2005 Číslo: 2 V Praze dne 31. března 2005 http://www.denik.obce.cz OBSAH: strana 1. Úroky na bankovních účtech

Více

S M L O U V A o zajištění praktického vyučování žáků

S M L O U V A o zajištění praktického vyučování žáků S M L O U V A o zajištění praktického vyučování žáků uzavřená podle 65 odst. 2 Zákona č.561/2004 Sb., (Školský zákon) a 12 vyhlášky č. 13/2005 Sb. I. Smluvní strany Střední škola a Vyšší odborná škola

Více

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o předškolním vzdělávání Změna: 43/2006 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 23 odst. 3, 35 odst. 2 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004

Více

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 29. července 2013

Více

Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn 3 Vymezení některých pojmů V tomto zákoně se rozumí a) pojištěncem fyzická osoba, která je účastna pojištění;

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ CESTA KVALITY rozvoj profesních kompetencí pracovníků škol a školských zařízení CZ.1.07/1.3.46/02.0029 MODERNÍ ŠKOLNÍ JÍDELNA I ORGANIZACE ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ Ing. Alena Fürstová 1 poznámka ORGANIZACE

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍHO MZDOVÉHO PŘEDPISU VŠTE

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍHO MZDOVÉHO PŘEDPISU VŠTE Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍHO MZDOVÉHO PŘEDPISU VŠTE Datum vydání: 25. 7. 2016 Účinnost od: 25. 7. 2016 Účinnost do: - Číslo jednací:

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

Návrh Metodického pokynu CSA-MP- /2012

Návrh Metodického pokynu CSA-MP- /2012 Pracovně právní, mzdové a sociální podmínky zaměstnanců ČSAT 1. Předmět úpravy I. Úvodní ustanovení Tímto metodickým pokynem se stanovují: pracovněprávní nároky a podmínky zaměstnanců ČSAT mzdové podmínky

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 43/2006 Sb., č. 214/2012 Sb. a č. 197/2016 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví

Více

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 Tisková zpráva 21. 12. 2010 PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění: Podpora v nezaměstnanosti

Více

Pracovní cesty ve školství v labyrintu paragrafů

Pracovní cesty ve školství v labyrintu paragrafů Pracovní cesty ve školství v labyrintu paragrafů Martina Thumsová Pracovní cesty ve školství v labyrintu paragrafů Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Pracovní cesty ve školství v

Více

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna výbor pro sociální politiku a zdravotnictví 3. volební období 2000

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna výbor pro sociální politiku a zdravotnictví 3. volební období 2000 Parlament České republiky Poslanecká sněmovna výbor pro sociální politiku a zdravotnictví 3. volební období 2000 112 USNESENÍ z 31. schůze dne 22. března 2000 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon

Více

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu:

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: ZDROJE FINANCOVÁNÍ Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: 1. na činnost tzn. na redistribuci dávek a pokrytí sociálních služeb, které směřují k uživateli, 2. na správu potřebnou k činnosti, která

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení I. Všeobecná ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více

30. Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIK-435/11-K. Sídlo: Náměstí Karla IV. 423, Nejdek,

30. Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIK-435/11-K. Sídlo: Náměstí Karla IV. 423, Nejdek, 30. Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIK-435/11-K Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Nejdek, náměstí Karla IV., příspěvková organizace Sídlo:

Více

Materiál MŠMT č.j.: 123 / Stanovení výše normativů NIV RgŠ na rok 2010 pro účely poskytování dotací soukromému školství

Materiál MŠMT č.j.: 123 / Stanovení výše normativů NIV RgŠ na rok 2010 pro účely poskytování dotací soukromému školství Předkládací zpráva Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) stanovilo Normativy neinvestičních výdajů regionálního školství na rok 2010 pro účely poskytování dotací soukromému školství ve smyslu

Více

VNITŘNÍ PLATOVÝ PŘEDPIS

VNITŘNÍ PLATOVÝ PŘEDPIS Základní škola Lužec nad Vltavou, příspěvková organizace se sídlem 1. máje 4, 277 06 Lužec nad Vltavou VNITŘNÍ PLATOVÝ PŘEDPIS Č.j.: 404 /2017 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Na provozní poradě projednáno

Více

Aktivním školním kuchařkám chybějí peníze i možnost vzdělávání

Aktivním školním kuchařkám chybějí peníze i možnost vzdělávání Kritika Aktivním školním kuchařkám chybějí peníze i možnost vzdělávání 05.03.2016 09:50 Kuchařkám ve školách, které Tweet usilují o zdravé stravování, chybějí peníze i možnost dalšího vzdělávání. Řada

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. Část odměňování. MAYR-MELNHOF HOLZ PASKOV s.r.o.

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. Část odměňování. MAYR-MELNHOF HOLZ PASKOV s.r.o. KOLEKTIVNÍ SMLOUVA Část odměňování MAYR-MELNHOF HOLZ PASKOV s.r.o. Kolektivní smlouva 2016-2017 v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákoník práce

Více

4.3.2. Pracovní doba pedagogických pracovníků

4.3.2. Pracovní doba pedagogických pracovníků 4.3.2. Pracovní doba pedagogických pracovníků Daná problematika je jedna z nejvíce rozporuplných oblastí a současně třecích ploch mezi vedoucími a řadovými pedagogickými pracovníky ve školách a školských

Více

MANUÁL PRACOVNÍHO PRÁVA VE ŠKOLSTVÍ

MANUÁL PRACOVNÍHO PRÁVA VE ŠKOLSTVÍ MANUÁL PRACOVNÍHO PRÁVA VE ŠKOLSTVÍ Zpracováno v rámci projektu Posilování bipartitního dialogu v odvìtvích Konfederace zamìstnavatelských a podnikatelských svazù ÈR ve spoluprácii s Èeskomoravskou konfederací

Více

Přílohy. Příloha č. 1 Dotazník pro ředitele škol. Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Přílohy. Příloha č. 1 Dotazník pro ředitele škol. Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, Přílohy Příloha č. 1 Dotazník pro ředitele škol Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, jsem posluchačkou 2. ročníku magisterského studia Pedagogické fakulty UK v Praze management ve vzdělávání. Dovoluji

Více

2005/14 SB. VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 14/2005 VE ZNĚNÍ 43/2006 VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

2005/14 SB. VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 14/2005 VE ZNĚNÍ 43/2006 VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 2005/14 SB. VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 14/2005 VE ZNĚNÍ 43/2006 VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 23 odst. 3, 35 odst. 2 a 123 odst. 5

Více

POSTUP PŘI PŘIHLAŠOVÁNÍ KE STUDIU

POSTUP PŘI PŘIHLAŠOVÁNÍ KE STUDIU Pokyn ředitele školy k přijímacímu řízení na Soukromou podřipskou střední odbornou školu a střední odborné učiliště o.p.s. Roudnice n.l. pro školní rok 2012 / 2013 POSTUP PŘI PŘIHLAŠOVÁNÍ KE STUDIU Na

Více

Základní škola Bruntál, Okružní 38,

Základní škola Bruntál, Okružní 38, Základní škola Bruntál, Okružní 38, příspěvková organizace Sídlo organizace: Okružní 38, 792 01 Bruntál tel.: 554 231 199, IČ: 75026961, ID dat. schránky: zvzmj4z e-mail: reditel@zsbrok.cz, oficiální web:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, okres Prostějov, příspěvková organizace 798 57 Laškov 21 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: VNITŘNÍ PLATOVÝ PŘEDPIS Č.j.: S01 /2010 Vypracoval: Mgr.Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil:

Více

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 1. března 2007

Více

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Ing. Růžena Klímová Ing. Karel Janoušek (kap. 3.4) Jaroslava Pfeilerová (kap. 6) Redakční uzávěrka: 9. 1. 2015 Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. Evropská

Více

Vyhláška č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání

Vyhláška č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání Vyhláška č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání Částka: 4/2005 Sb. Datum účinnosti: 11. ledna 2005 Včetně poslední změny vyhláškou č. 214/2012 Sb., s účinností dnem 1. 7. 2012 Ministerstvo školství, mládeže

Více

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

Eva Marádová Univerzita Karlova v Praze. Postavení pracovníků školních jídelen

Eva Marádová Univerzita Karlova v Praze. Postavení pracovníků školních jídelen Eva Marádová Univerzita Karlova v Praze Postavení pracovníků školních jídelen Pracovníci školních jídelen Tým nepedagogických pracovníků, kteří zajišťují školní stravování vedoucí školní jídelny vedoucí

Více