"Výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu".

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""Výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu"."

Transkript

1 "Výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu". Druhý díl: Ovlivnění zdravotního stavu dětí a dospívajících výživou Autorský kolektiv pod vedením prof. MUDr. Karla Martiníka, DrSc. Hradec Králové

2 Realizace probíhá na základě získané dotace z Evropského sociálního fondu v ČR v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů. Ediční rada: Prof. MUDr. Karel Martiník, DrSc., Doc.PhDr. Blahoslav Komeštík, CSc., dr hab. Jerzy BERTRANDT dr Anna KŁOS ISBN 3

3 "Výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu". Druhý díl: Ovlivnění zdravotního stavu dětí a dospívajících výživou Autorský kolektiv pod vedením prof. MUDr. Karla Martiníka, DrSc. Hradec Králové

4 Obsah Úvod 6 Zdravotní stav dětí 7 Jan Kalvoda 7 1. Lékařská péče 9 2. Úrazy dětí Závěr Výživa dětí Výživa kojenců Výživa batolat Děti předškolního věku Očkování dětí 17 Hygienické a fyziologické požadavky na stravování dětí a mládeže 18 Šárka Andělová Skladebné součásti potravy Sacharidy Tuky Bílkoviny Vitamíny Nerostné látky Cizorodé látky v potravinách Co by měl jídelníček obsahovat Rozdělení denních dávek Pitný režim Hodnocení pestrosti a kvality jídelníčku Nutriční rizika 29 Voda a organizmus 31 Karel Martiník Úvod Základní pojmy a principy Základní principy vstřebávání, vylučování a řízení Úvod Vstřebávání vody Obrat vody v těle Obecné zásady detekce změn vody a elektrolytů v organizmu Fyziologie tělesných tekutin Základní principy Regulace osmolality krevní plazmy a bilance vody Voda a vnitřní prostředí mikrolekce, seminář a praktická cvičení Úvod Výpočet celkové vody a jeho složek v organizmu, Starlingovy síly Praktický úkol Vyšetřovací metody Postup při vyšetřování zevní bilance vody a elektrolytů Výpočet dusíkové bilance organizmu Praktický úkol Poruchy metabolizmu vody Úvod Úkol Složky bilance vody Patologické stavy Úvod Osmolalita Vodní rovnováha 44 5

5 5.4. Iontová rovnováha Pitný režim Úvod Hypertonická dehydratace Isotonická dehydratace Hypotonická dehydratace Sportovní iontový nápoj a jeho hodnocení provádíme dle: Závěr Doporučená literatura Přehledné tabulky a obrázky 54 Poruchy příjmu potravy 58 Martiník Karel Nervová anorexie Bulimie 61 Pohybové aktivity- tělesná cvičení u dětí a dospívajících 72 Martin Jílek 72 Výchova dětí a mládeže ke zdraví a zdravému životnímu stylu 88 Alois Anděl Úvod do problematiky Vliv životního prostředí na dětský organizmus Faktory životního prostředí Fyzikální faktory Chemické faktory Biologické faktory Sociální faktory 96 6

6 Úvod Výživa dětí jako věda prodělává velký rozvoj. Nové poznatky biochemie a fyziologie umožnily vznik nutričního vědního oboru. Vědecké objevy genetiky, histochemie, imunochemie se podílí na významném posunu poznatků struktury a působení jednotlivých složek výživy. Podrobné rozpoznání struktury a funkce bílkovin, tuků a glycidů, jejich interakce s enzymy, vitamíny a stopovými prvky, to vše vedlo k epochálním změnám v názorech v indikaci výživy u zdravých i nemocných. Praktickou aplikací výsledků vědeckého poznání jsou v denní praxi používané funkční potraviny. Stále častěji a cílevědoměji používáme v prospěch pacientů umělou výživu jak parenterální tak enterální. K rozvoji nutriční vědy pomohly zásadní vědecké poznatky fyziologie a biologie. Jedná se o rozvoj diagnostiky buněčného metabolizmu s novými pohledy na příčinu poruch energetické rovnováhy. Zde zásadním způsobem změnily dosavadní poznatky receptorové teorie, které dokonce umožňují vývoj až farmakologicky účinných výživ pro vybrané nemoci a kritické stavy. Molekulárně biologické metody využijí specifické schopnosti některých nutrientů měnit genovou expresi v buňce a tím měnit metabolizmus orgánově i celého organizmu. V praxi to znamená, že vznikají i nové vědní obory, jako je nutriční farmakologie, intenzivní nutriční podpora za kritických stavů, imunonutrice, protikanceronutrice, atd. Na jedné straně můžeme racionální výživou dětí předcházet vybraným nemocem, jindy odpovídající podávání nutrientů umožňuje v sekundární prevenci progresi již vzniklého onemocnění. V klinické praxi vznikají orgánově specifické typy výživy. Znamená to, že jednotlivé nutrienty, které se normálně vyskytující ve výživě, ať jsou to glycidy, aminokyseliny, mastné kyseliny, vitamíny, esenciální fosfolipidy, MCT oleje, mají být podávány v dávkách rozdílných, dle individuálních metabolických stavů organizmu. Proto snižujeme příjem jistých nutrietů u některých nemocí. U jiných stavů organizmu využíváme regulačního účinku vybraných nutričních substrátů na intermediální metabolizmus. Jedná se o podávání argininu, glutaminu, omega-3 mastných kyselin a jiných substrátů. Výživa dětí tedy patří k rozhodujícím složkám ovlivňujícím lidské životy. Často je opomíjena, jindy přeceňována. Jiní na teorii dogmat vydělávají obrovské finanční částky právě z prodeje vybrané výživy. V současné době citelně chybí studijní materiál, který by seznámil širokou veřejnost se základy tohoto vědního oboru. Proto jsou tyto materiály pojaty široce a navíc umožňují rozšíření znalostí pomocí literárních odkazů. Jedná se o souhrn známých základních faktů. Budeme potěšeni, když i Vy využijete možnosti získat nejnovější informace a poznatky z předkládané problematiky nejen pro svoji pedagogickou či nepedagogickou denní praxi. Více informací o projektu získáte na stránkách kde jsou další instrukce. Za realizační kolektiv ing.josef Čižmár ředitel IDV UHK Prof.MUDr.Karel Martiník, DrSc., - Odborný garant projektu 7

7 Zdravotní stav dětí Jan Kalvoda K úbytku počtu obyvatel přirozenou měnou (tj., že počet zemřelých převyšuje počet narozených) dochází nepřetržitě již od roku Přirozený úbytek v roce 2005 byl za toto 12leté období nejnižší, a to v důsledku nárůstu počtu narozených dětí. Oproti roku 2004 se snížil o 3,8 tisíce. Porodnost zaznamenala rovněž výraznou změnu. Počet živě narozených dětí se zvýšil o 4,5 tisíce na Poprvé od roku 1995 tak byla opět překročena hranice 100 tisíc narozených dětí. Úhrnná plodnost dosáhla hodnoty 1,28 dítěte na 1 ženu ve fertilním věku (oproti 1,23 v roce 2004). I přes tento nárůst, zůstává porodnost i plodnost v České republice na velmi nízké úrovni. Nadále přetrvává trend posunu rození dětí do vyššího věku ženy a zvyšujícího se podílu dětí narozených mimo manželství. Průměrný věk matek při narození dítěte (bez rozlišení pořadí) i prvního dítěte se zvýšil v porovnání s rokem 2004 o 0,3 roku a dosáhl 28,6, resp. 26,6 roku. Podíl živě narozených dětí nevdaným ženám činil 31,7%, oproti 30,6% v roce I v roce 2005 pokračoval pozitivní vývoj potratovosti. Celkem bylo hlášeno potratů, což je pokles o 3,1% proti roku Umělá přerušení těhotenství představovala z celkového počtu potratů 66% a jejich počet klesl oproti roku 2004 o 1,1 tisíce. Zdravotní důvody byly příčinou 18% interrupcí. Samovolné potraty zaznamenaly, po nárůstu v posledních letech, mírný pokles Vývoj počtu potratů (v tisících) Potraty celkem UPT Samovolné potraty Mimoděložní těh. a ostatní potraty

8 Příznivý vývoj umělé potratovosti souvisí se zvyšujícím se podílem žen užívajících antikoncepci. Lékařsky sledovanou antikoncepci (hormonální a nitroděložní) v roce 2005 užívalo 51,0% žen ve fertilním věku (tj. ve věku let). 60,0 50,0 hormonální Procento žen ve věku let užívajících antikoncepci 40,0 30,0 20,0 10,0 0, Kojenecká úmrtnost je jedním z mála ukazatelů, jejichž hodnotami se Česká republika (3,7% v roce 2004 a 3,4% v roce 2005) řadí k evropské i světové špičce. Nejnižších hodnot, podle posledních dostupných údajů, dosáhly Island a Kypr (2,8% a 3,0% v roce 2004). Nejvyšší úmrtnost dětí v prvním roce života je v Rumunsku (16,8%). 18 nitroděložní Kojenecká úmrtnost Průměr EU (2003) Finsko (2003) Norsko (2002) Švédsko (2001) ČR (2003) Slovinsko (2003) Španělsko (2001) Německo (2001) Rakousko (2003) Itálie (2001) Portugalsko (2002) UK (2002) Chorvatsko (2003) Litva (2003) Maďarsko (2003) Polsko (2002) Slovensko (2002) Lotyšsko (2003) Bulharsko (2003) Rusko (2003) Rumunsko (2002) 9

9 Vývoj úmrtnosti dětí ve věku do 1 roku 25 na živě narozených dnů dnů 0-6 dnů Velkým problémem pro celou Evropu je stárnoucí populace. Česká republika s podílem dětí ve výši 15,1% a podílem osob nad 64 let ve výši 14,0% se podle indexu stáří zatím řadí k evropskému průměru. Dalším společným rysem pro většinu Evropy je nízká porodnost. Výjimkou zůstává Irsko a Albánie, kde v roce 2003 připadalo na obyvatel 15,5, resp. 15,2 živě narozených dětí. Naopak na opačném pólu jsou Litva, Lotyšsko, Německo a Slovinsko, kde tento ukazatel nedosahuje hodnoty 9. Česká republika, i přes nárůst v posledních 4 letech, patří hodnotou 9,6 v roce 2004 k zemím s nízkou úrovní porodnosti. Úhrnná plodnost, vyjadřující průměrný počet živě narozených dětí jedné ženě během jejího reprodukčního období, je ve všech evropských zemích pod hranicí prosté reprodukce (tj. 2,1 dětí na 1 ženu). Těsně pod touto hranicí jsou Irsko a Island (2,0), přibližuje se jí Francie (1,9). Albánie, která byla ještě v roce 2002 jedinou zemí, která byla na hranici prosté reprodukce, zaznamenala v roce 2004 pokles na 1,8. K zemím s nejnižší úrovní plodnosti v letech (ve výši 1,2) patřily Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Itálie, Lotyšsko, Polsko, Španělsko, Ukrajina a rovněž Česká republika (v roce 2005 došlo ke zvýšení na 1,3). 1. Lékařská péče Praktičtí lékaři pro děti a dorost provedli během roku mil. ošetření/ vyšetření. Každým rokem se zvyšuje počet dětí s alergickými projevy. V roce 2005 bylo evidováno 181 tisíc alergických dětí a 78 tisíc dorostových pacientů s tímto onemocněním. 10

10 Na dětí do 14ti let připadalo 121 alergických dětí a na dorostových pacientů jich bylo 151 s alergickou reakcí. Nejvyšší podíly alergiků jak u dětí tak u dorostu jsou v českých krajích, nižší pak na Moravě. Nejčastější příčinou dispenzarizace dětí byly kromě alergií nemoci dýchací soustavy (80,3 onemocnění na dětí) a nemoci nervové soustavy (72,5 onemocnění na dětí). U dorostových pacientů to byly stejné skupiny diagnóz pouze v obráceném pořadí (nemoci nervové soustavy 97,2 a nemoci dýchací soustavy 82,5 onemocnění na osob dorostového věku). Třetí nejčastější příčinou dispenzarizace u dětí byly nemoci kůže a podkožního vaziva, zatímco u dorostu byly častější nemoci kosterní a svalové soustavy. Dispenzarizovaná onemocnění u dětí a dorostu 11

11 Vrozené vady *) *) živě narození s vrozenou vadou (resp. počet vrozených vad) zjištěnou do 1 roku života dítěte jsou uváděni podle roku narození dítěte; od roku 2000 včetně živě narozených s vrozenou vadou, za které nebylo odevzdáno Hlášení vrozené vady, ale vada byla uvedena na Zprávě o novorozenci 1) předběžné údaje 2. Úrazy dětí Nejvíce úrazů ošetří chirurgické ambulance, v roce 2005 to bylo nežádoucích příhod u dětí ve věku 0-14 let. Proti předchozímu roku došlo ke zvýšení registrovaných úrazů dětí o 0,7%, úrazovost vztažená k počtu dětí v dané věkové kategorii však vzrostla o 2,3%. Počet úrazů dětí se zlomeninou se zvýšil o 1,3%. Podíl dětských úrazů na úrazech celkem se meziročně mění minimálně, v roce 2005 činil 24,4% (v roce 2004 to bylo 24,5%). Vývoj počtu dětských úrazů podle jednotlivých sledovaných typů je patrný z uvedené tabulky: 12

12 Nejvýraznější nárůst zaznamenaly školní úrazy, o něco mírnější sportovní úrazy, naopak se snížil počet dopravních úrazů dětí (o 4%) a ostatních úrazů ve volném čase nebo při zájmové činnosti (o 1,6%). Pozornost vyvolává vývoj počtu úrazů pod vlivem alkoholu a drog u dětí, představují jen setiny procenta ze všech úrazů, ale zejména úrazy pod vlivem alkoholu mají poměrně vysokou dynamiku růstu. V roce 2005 jich bylo zaznamenáno 300 a proti předchozímu roku došlo ke zvýšení jejich počtu téměř o 45%. Struktura úrazů dětí a její změny v posledních dvou letech jsou patrné z následujícího srovnání: Tabulka úrazovosti uvedená níže poskytuje pravdivější obraz úrazové incidence u dětí, protože zohledňuje fakt každoročně se měnícího počtu dětí v kategorii. V roce 2005 se zvýšil počet úrazů dětí a zároveň se snížil počet dětí ve věku do 14 let, což znamenalo výraznější zvýšení celkové úrazovosti, a to o 2,3%: 13

13 Podle dat z Registru hospitalizovaných pobývalo v loňském roce chlapců a dívek, celkem dětí (2,1% z věkové kategorie) na následky vnějších příčin v nemocnici, tj dětí na 100 tis., což bylo o 134 dětí ze 100 tis. více než v roce předchozím. Operaci se podrobilo chlapců a dívek, v meziročním srovnání o 3% méně; více než polovina operací byla neodkladná. Průměrná ošetřovací doba se mírně zkrátila z 3,8 dne na 3,2 dne. Nejvyšší hospitalizovanost a zároveň nejvyšší procento operovaných bylo ve věkové skupině let. Na následky úrazu zemřelo podle statistiky 56 chlapců a 50 dívek, celkem 106 dětí (101 v roce 2004); dětská úmrtnost se zvýšila ze 6,6 (počítáno na 100 tis. dětí) v roce 2004 na 7,0 v roce Nejčastější příčinou úmrtí dětí na úraz byly následky dopravních nehod. 3. Závěr Celkově se úrazová situace v roce 2005 mírně zhoršila a to ve všech sledovaných věkových kategoriích. Stoupl počet úrazů dětí, počet úrazů dětí se zlomeninou, i dětská úrazovost zohledňující každým rokem se měnící počet dětí v kategorii. Více dětí bylo hospitalizováno pro úraz, nepatrně vzrostla úrazová úmrtnost dětí. Úrazovost podle počtu hospitalizovaných na 10 tis. osob 14

14 Úmrtí na úrazy podle hlavních příčin a věkové kategorie, rok 2005 Hospitalizovaní a operovaní pro úraz, věková kategorie 0-14 let (děti) 3.1. Výživa dětí Nároky dětského organizmu na výživu nejsou zrovna malé. Je nutno si uvědomit, že to, jakou stravu svému dítěti dáváme patří k nejvýraznějším vlivům vnějšího prostředí na rozvoj jeho organizmu. Strava dítěte musí zajišťovat jednak energetickou potřebu organizmu, postupné dozrávání jednotlivých orgánů, jejich růst a správnou funkci a růst organizmu jako celku. Růst a vývoj dítěte je nejintenzivnější v prvním roce života. Během prvních 6 měsíců dítě zdvojnásobí svoji váhu a po roce dokonce ztrojnásobí. Dítě vyroste z 50 centimetrů na 80. Proto je důležité nejen množství podávané potravy, ale především její kvalita a složení. Dítě musí mít dostatek bílkovin, vitamínů, sacharidů a minerálních látek. 15

15 Výživa kojenců Přirozenou výživou kojence je mateřské mléko, které zajišťuje růst a vývoj dítěte během prvních šesti měsíců bez nutnosti přívodu jiné výživy. Výjimku tvoří děti nedonošené. Ty mají daleko vyšší potřebu minerálních látek, vitamínů i dalších nutričních látek. Často je proto nutné doplňovat výživu nedonošeného dítěte ještě o další složky potravy. O tom však rozhoduje lékař. V časném kojeneckém věku mateřské mléko příznivě ovlivňuje psychický vývoj, imunologickou aktivitu i ostatní metabolické procesy organizmu. Obsah solí je v mateřském mléku třikrát nižší než v mléku kravském. Organizmus kojence není schopen zbavit se vyššího příjmu solí v důsledku ještě nedostatečné koncentrační schopnosti ledvin. Podávání neředěného kravského mléka může tak vyvolat rozvrat vnitřního prostředí kojence se závažným ohrožením jeho života. Stravu kojence až do jednoho roku života proto nepřisolujeme. Předpokladem dostatečného příjmu minerálních látek však je, že po šestém měsíci věku dítě začne dostávat kromě mateřského mléka i jinou potravu (zeleninu, ovoce a další). Pokud je dítě dále dlouhodobě pouze kojené, je menší, drobnější, trpí nedostatkem bílkovin, železa, minerálních látek a dalších nutričních látek. Obsah vitamínů je v mateřském mléce dostatečný až na vitamín D a při plném kojení také vitamín K. K vyrovnání nedostatků těchto vitamínů je propracován systém jejich doplnění v rámci zásad kojenecké výživy. Vitamín C u kojených dětí není nutné dodávat, protože i mléko ženy, která nemá dostatek vitamínu C ve svém organizmu, je z pohledu potřeb kojence dostatečně bohaté na vitamín C. Výhody kojení pro miminko Přináší mu psychickou pohodu Zlepšuje jeho duševní schopnosti Chrání je před infekcemi dýchacích cest a trávícího traktu Snižuje riziko vzniku nebo rozvoje alergií, obezity, cukrovky, chudokrevnosti Podporuje správný vývoj kostí Kojené děti bývají zdravější. Výhody kojení pro maminku Rozvíjí citovou vazbu mezi matkou a dítětem Zvyšuje matčinu vnímavost a porozumění k potřebám dítěte Dává jí pocit uspokojení a sebedůvěry Napomáhá rychlejšímu návratu dělohy do původního stavu a snižuje ztráty krve po porodu Urychluje návrat k původní váze před otěhotněním Snižuje riziko rakoviny prsu a vaječníků Oddaluje návrat plodnosti Nezatěžuje rodinný rozpočet jako umělá strava 16

16 Dítě je možné nakojit téměř kdekoliv a kdykoliv bez složitých příprav Většina nastávajících maminek je rozhodnuta plně kojit co nejdéle. Přesto některé přestávají kojit již krátce po porodu, protože jsou zaskočeny prvními problémy. V prvních týdnech a měsících stačí mateřské mléko plně k výživě dítěte. S přibývajícím věkem se mění jeho nároky na jídelníček. Ten musí být týden od týdne pestřejší a bohatší na změny. Nejprve se přidává kvalitní, dobře stravitelná zelenina, později dětská výživa z ovoce bohatého na vitamíny a jemné ovocné šťávy. Právě na kvalitu této dětské výživy musí být kladeny nejvyšší nároky. Náhradní výživa kojenců je již v současné době upravována tak, aby i příjem vitamínů a minerální látek byl dostatečný. Náhradní výživa obsahuje i stopové prvky (včetně např. jodu) v potřebné dávce. Při náhradní kojenecké výživě se začíná i dříve s příkrmem přidávaným k mléčné stravě. Vitamín D se dále podává v nižší dávce Výživa batolat Batole (dítě ve věku od jednoho až do tří let) ve srovnání s kojencem roste pomaleji. Dochází však ke změnám v jeho tělesném vývoji. Končetiny batolete se prodlužují, ubývá tělesný tuk a začíná se vytvářet více svaloviny. Dítě začíná chodit, zvyšují se nároky na pevnost struktury kostí. Tyto změny v růstu a vývoji podmiňují i potřeby výživy. Energetická potřeba batolete je nižší než u kojence na jednotku hmotnosti (kg). Vzhledem k vyšší tvorbě svaloviny se zvyšuje potřeba bílkovin. Především těch, které jsou vysoce biologicky hodnotné bílkovin živočišného původu. Pevnost kostí podmiňuje jejich dostatečná mineralizace, k tomu je potřeba dostatečného přívodu vápníku a fosforu. Postupné zvětšování objemu krve vyžaduje vyšší přívod železa Děti předškolního věku Děti předškolního věku jsou již více aktivní, zvyšuje se u nich potřeba energie. Příjem bílkovin by měl činit 1,2 g bílkovin na 1 kg tělesné hmotnosti, a to živočišného i rostlinného původu. Podíl tuků na celkovém energetickém příjmu by neměl poklesnout pod 27%, a může dosáhnout až 32%. Důležité je dostatečné zastoupení polynenasycených mastných kyselin, obsažených v rostlinných olejích i rybách. Celkový příjem cholesterolu by denně neměl překročit 100 mg na 1000 kcal, (např. 100 mg cholesterolu obsahuje asi 40 g másla, g vepřového masa, 100 g sádla nebo šlehačky, ale až 700 ml mléka). Příjem sacharidů by měl uhradit jak energetickou potřebu, tak potřebu vlákniny. Sacharóza (cukr, sladkosti) by měla být konzumována s mírou, odpovídající asi 10-12% celkového přívodu energie. V tomto věku, pokud pro to nejsou dietní důvody, není třeba zaměňovat cukr náhradními sladidly. To se netýká medu, med je sladidlo přírodní. V tomto období děti často začínají navštěvovat kolektivní zařízení. Zde se setkávají více s různými infekty a v závislosti na svém imunitním stavu jim podléhají nebo naopak odolávají. Správná funkce imunitního systému organizmu je mimo jiné závislá i na výživě, zejména na dostatečném příjmu všech požadovaných nutričních faktorů (t.j. vitamínů 17

17 minerálních a dalších látek). Vitamín D vzniká v kůži z provitamínů působením slunečního záření, takže v létě je jeho příjem touto cestou většinou dostačující. V zimním období se doporučuje denní dávku zvýšit až na 10 µg. Z minerálních látek je velmi důležitý dostatek vápníku a železa, dále sodíku, draslíku, a hořčíku, ze stopových prvků zinek, měď a selen. K zajištění těchto látek je proto nutné, aby v potravě měly děti nadále dostatek mléka, masa, ale i ovoce a zeleniny. Jídelníček dítěte předškolního věku by měl obsahovat mléko nebo mléčný výrobek v každém z denních jídel. Denně by mělo dostat půl litru mléka nebo by mělo sníst čtyři porce mléčných výrobků. Mléko a mléčné výrobky jsou cenným zdrojem vápníku, bílkovin a vitamínů. Cenným zdrojem bílkovin, ale i železa, je také maso, drůbež, vejce či ryby. Dítě ve věku 3-4 let potřebuje denně asi 40-50g těchto potravin, dítě 4 až 6leté má denní potřebu asi 60 80g. Porce 50 gramů masa odpovídá asi jednomu vejci. Ovoce a zelenina dodává organizmu dítěte vitamíny, minerální látky a vlákninu. Obiloviny (chléb, těstoviny a další ) jsou především zdrojem sacharidů, vitamínů skupiny B, ale i bílkovin. Z tuků je nejvhodnější používat oleje, které jsou bohaté na polynenasycené mastné kyseliny a vitamín E, dále čerstvé máslo, případně i smetanu, bohaté na vitamín A. Sladké potraviny zařazujeme do jídelníčku dítěte umírněně, většinou jako součást jednotlivých porcí stravy. K dochucování pokrmů je vhodné především zelené koření, kmín, koriandr (místo pepře), málo papriky a velmi málo muškátového květu. Dochucovací prostředky s kyselinou glutamovou a jejími solemi není nutné vyloučit, ale použití by mělo být střídmé. 4. Očkování dětí Očkování je dle Světové zdravotnické organizace (WHO) nejúčinnějším preventivním opatřením, které je schopno zabránit rozvoji řady infekčních nemocí, ohrožujících především děti, ale i dospělé jedince. Bez nadsázky se dá říci, že ve světě očkování zachraňuje ročně životy několika milionů dětí i dospělých, je tedy jen logické, že jde o metodu, která se rozšířila ve všech zemích. Odhaduje se, že bez očkování by v České republice zemřelo ročně asi 500 dětí, a další tisíce by prodělávaly komplikace, které přináší průběh takových kdysi běžných nemocí jako jsou spalničky, černý kašel, záškrt, atd. A samozřejmě by se u řady dětí po těchto prodělaných infekcích objevily i trvalé následky. V České republice se dlouhá léta udržuje tradice očkování proti základním infekčním nemocím, procento očkovaných jedinců patří mezi nejvyšší na světě. Výsledkem je fakt, že se s nemocemi, proti kterým se očkuje, setkáváme buď zřídka, nebo již vůbec ne. Díky intenzivním očkovacím kampaním se např. podařilo v celém světě úplně vymýtit virus pravých neštovic. Protože toto onemocnění se přenáší jen z člověka, bylo možno očkování proti pravým neštovicím již před léty ukončit. 18

18 Hygienické a fyziologické požadavky na stravování dětí a mládeže Šárka Andělová K udržení života potřebuje člověk neustálý přívod vody a potravy. Předpokladem zdraví je vyrovnaná energetická bilance, tj. rovnováha mezi přívodem energie a jejím výdejem. Organizmus využívá získanou energii k udržení základních životně nezbytných funkcí. Energetický příjem je také ovlivněn věkem a pohlavím. V potravě jsou velmi důležité správné poměry skladebných látek, sacharidů, tuků, bílkovin, vitamínů a nerostných látek. V dětském a dorostovém věku je správná výživa podstatný faktor v prevenci. K udržení života potřebuje člověk neustálý přívod potravy a vody. Výživa tělu dodává: energii stavební látky pro vytváření a obnovu tkání látky nezbytné pro normální průběh fyziologických pochodů např. vitamíny. Energie Lidský organizmus získává energii rozkladem velkých molekul základních živin: sacharidů ( např. glukóza ) lipidů (glycerol a mastné kyseliny) proteinů (aminokyselin) Ve fyziologické terminologii označujeme množství energie, kterou tělu poskytují různé živiny: spalné teplo = množství tepla, které se uvolní při úplné oxidaci 1g živin, energetický ekvivalent je množství tepla, které se uvolní, když se k oxidaci jednotlivých živin spotřebuje 1 litr kyslíku, Fyzikální jednotkou energie je joul (J) a kilojoul (kj), dříve jako kalorie a kilokalorie, definovaná jako množství tepla potřebné k ohřátí 1 litru vody o 1 0 C. Měřící jednotky metabolismu cal = 1 kcal = J = 4,19 kj = 0,042 MJ J = 1 kj = 239 cal = 0,239 kcal ENERGETICKÁ HODNOTA ŽIVIN B 10-15% 1g 16 kj 4 kcal T 20-30% 1g 37 kj 9 kcal S 55-60% 1g 16 kj 4 kcal 19

19 alkohol 1g 29 kj 7 kcal Předpokladem zdraví je vyrovnaná energetická bilance, tj. rovnováha mezi přívodem energie a jejím výdejem. Organizmus využívá získanou energii na: bazální metabolizmus = množství energie potřebné k udržení základních životně nezbytných funkcí srdeční činnost, dýchání, činnost mozku atd., trávení a vstřebávání, svalovou práci termoregulaci Individuální energetickou potřebu je možné vypočítat z velikosti a tučnosti těla, věku a podrobné evidence o různých činnostech. Pro praktické účely hodnocení výživy populačních skupin slouží skupinové průměry a charakteristiky. Energetický příjem je také závislý na věku a pohlaví. Energetickou potřebu v závislosti na věku uvádí podle výživových doporučení USA tabulka Energetická potřeba podle pohlaví a věku Kategorie věk v letech kj denně kj/kg denně 0,0 0,5 0,5 1, Děti Chlapci Muži Děvčata Ženy a více a více Skladebné součásti potravy Sacharidy, tuky, bílkoviny, vitamíny a nerostné látky, jsou skladebné látky potravy a označujeme je jako živiny. Pro metabolické děje je nezbytná voda. Molekuly sacharidů, tuků a bílkovin, které získáváme z potravy se v trávícím ústrojí člověka rozloží na jednoduché látky, pro organizmus potřebné. 20

20 1.1. Sacharidy Jsou především zdrojem energie. Celosvětově se staly nejdůležitějším zdrojem energie v lidské výživě. Jejich energetický podíl ve stravě má být 50 55%. Dříve byly označovány jako glycidy, méně správně jako uhlovodany nebo uhlohydráty. Po chemické stránce se dělí na: monosacharidy, glukóza, fruktóza a galaktóza, disacharidy, sacharóza,laktóza, maltóza, polysacharidy, škroby, dextriny, glykogen a další. Glukóza, hroznový cukr, je fyziologicky nejdůležitější. Při nedostatku se tvoří z aminokyselin, při přebytku je proměňována v zásobní tuk. V trávicím ústrojí je uvolňována z disacharidů a polysacharidů. Fruktóza, ovocný cukr, vyskytuje se v ovoci a medu, v potravinách jako složka sacharózy a některých polysacharidů. Galaktóza, složka laktózy a mnoha rostlinných polysacharidů. Sacharóza, cukr řepný a třtinový, v trávicím ústrojí se štěpí na glukózu a fruktózu. Laktóza, mléčný cukr, štěpí se na glukózu a galaktózu, u kojenců jediný výživový sacharid, pokud nepřijímají umělou výživu. Škrob, polysacharid jež stravou nejvíce přijímáme z cereálních (obilninových) výrobků a brambor. Řada potravin např. brambory, rýže, chléb, těstoviny a ostatní moučné výrobky, obsahuje sacharidy složené. V těle se štěpí na jednoduchý cukr zvaný glukóza, který je zdrojem energie. Glukóza v krvi znamená pokyn pro slinivku břišní, aby uvolnila inzulín, který ji pak pomáhá dopravit z krevního oběhu do buněk. Prostřednictvím glukózy vznikají molekuly zvané ATP, které jsou zdrojem energie. Při přísunu přebytečné energie, se přebytečná glukóza přemění na lipidy (tuky) ukládající se v tukových buňkách jako zásoba energie. Dosud je vžitý názor, že škroby např. v těstovinách a chlebu jsou dobré sacharidy, protože je tělo tráví déle než jednoduché cukry např. v různých sladkostech nebo v medu, které jsou škodlivé. Skutečnost je taková, jak prokázaly současné výzkumy, že některé škroby, které najdeme v průmyslově vyráběném pečivu s prodlouženou trvanlivostí (müsli a podobné výrobky) jsou na tom stejně jako jednoduché cukry. V těle se tyto škroby přemění na glukózu tak rychle, že hladina krevního cukru stoupne stejně rychle jako kdybychom jedli samotný cukr. Rada: jezte pečivo, které obsahuje skutečná celá zrna. 21

21 V ovoci se tvoří přibližně stejným dílem glukóza a fruktóza. Glukóza se uvolňuje do krevního oběhu a fruktóza z větší části do jater. Cukry mají stejný účinek, ať je přijímáme v ovoci či medu. Ovoce, ale obsahuje navíc vitamíny, minerály a vlákninu. Přednost ovoce nespočívá v obsahu sacharidů, ale v obsahu látek důležitých pro výživu. Omezení sacharidů ve stravě neznamená, že bude v krvi chybět glukóza. Tělo si glukózu dovede vyrobit také přeměnou tuků, a dokonce i bílkovin. Velmi důležitou skupinou sacharidů je vláknina. Obsahují ji rostlinné potraviny. Živočišné potraviny vlákninu neobsahují. Vláknina podporuje mnoho životně důležitých funkcí organizmu a pomáhá tak udržet jeho vrcholovou kondici: pomáhá urychlit odchod odpadových látek z organizmu při průchodu zažívacím ústrojím, vstřebává toxiny, podílí se na úpravě stolice pomáhá zpomalovat absorpci glukózy, regulovat hladinu inzulínu a předcházet kolísání hladiny cukru v krvi je hlavním zdrojem potravy pro bakterie v tlustém střevě, čímž podporuje tvorbu různých nezbytných vitamínů strava bohatá na vlákninu více zasytí a pomáhá regulovat chuť k jídlu bylo prokázáno, že dostatečný příjem vlákniny podporuje činnost kardiovaskulárního systému, pomáhá snížit hladinu cholesterolu v krvi a slouží také jako prevence střevních onemocnění pomáhá udržovat optimální činnost zažívacího ústrojí. Výsledkem může být zlepšení vylučování a vzhledu pleti, obnovení lesku vlasů, posílení nehtů a štíhlejší postava. Průměrná spotřeba vlákniny v ČR je 17 g denně, což nedosahuje doporučenou dávku, která je g/den. Toto množství při správné skladbě jídelníčku není obtížné dosáhnout. Stačí zvýšit konzumaci ovoce, zeleniny, hrubozrnného pečiva, luštěnin, hnědé rýže a omezit konzumaci rafinovaných potravin. Vláknina je přirozeně zasycující prostředek, proto jíme-li více vlákniny, nebudeme trpět pocity hladu Tuky Nebo také lipidy. Po chemické stránce to jsou triglyceridy, neboli estery trojmocného alkoholu glycerolu s vyššími mastnými kyselinami. Mastné kyseliny mohou být v tucích zastoupeny v různých kombinacích, v různém poměru a dodávají tukům jejich specifické vlastnosti: - nasycené, saturované tuky mají tuhou konzistenci (sádlo, máslo, lůj), - nenasycené tuky obsahují značný podíl nenasycených mastných kyselin, (rostlinné oleje, tuk mořských ryb). Nenasycené tuky jsou významné v prevenci srdečně cévních chorob, 22