Porovnání prùmìrných cen

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Porovnání prùmìrných cen"

Transkript

1 PF 2013

2 Porovnání prùmìrných cen

3 Prùmìrné ceny obilovin 2012 (Kè/t SZIF) Ceny na burzách Brno a Praha pohotové zboží Pøedpoklad bilance obilovin podle jednotlivých druhù pro marketingový rok 2012/2013 v tis.t

4 Vývoj cen EUR/t na evropských burzách pohotové zboží Evropské trhy - Vývoj termínovaných cen na burze Matif (Kè/t) Produkce a spotøeba obilovin podle FAO

5 Svìtové trhy - Vývoj svìtových cen Chicago ze pohotové zboží (Kè/t) v roce 2012 Svìtové trhy - Vývoj svìtových cen Chicago (Kè/t) termínované obchody v roce 2012 Konkurenèní boj øetìzcù

6 Evropská komise pøijala seznam schválených aromat Vyšší výnosy za sucha Evropa omezuje biopaliva Barevná pšenice by mohla posílit zdraví i ekonomiku Inovace pro udržitelný rùst: biohospodáøství pro Evropu

7 Hrubá bilance dusíku v zemìdìlství EU Eurostat o produkci obilovin Poslední kolo pøíjmu žádostí

8

9

10

11

12 Ukazatele kvality pšenice Objemová hmotnost Obsahy N-látek Obsahy mokrého lepku OH kg/m 3

13 Výsledky sedimentaèního testu Èísla poklesu Výsledky z reologických pøístrojù

14 Kvalita žita

15

16