Digitální multimetr VC-20. Obj. č.:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Digitální multimetr VC-20. Obj. č.: 12 30 20"

Transkript

1 Digitální multimetr VC-20 Obj. č.: Obsah Strana Úvod 1 Funkce přístoje 2 Popis součástí přístroje 3 Údaje a symboly na displeji 3 Bezpečnostní pokyny 4 Použití přístroje 5 Rozsah dodávky 5 Uvedení do provozu 6 Měření 6 a) Měření elektrického napětí DC/AC 6 b) Měření frekvence 7 c) Duty-Cycle 7 d) Měření elektrického odporu 7 e) Test diod 8 f) Test průchodnosti 8 g) Měření kapacity 9 h) Bezdotyková detekce napětí 9 i) Měření proudu DC/AC 9 Provoz kapesní svítilny 10 Čištění a údržba všeobecně 10 Čištění 10 Vložení a výměna baterií 10 Manipulace s bateriemi a akumulátory 11 Likvidace vybitých baterií 11 Recyklace 11 Záruka 11 Technické údaje 11 Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup digitálního multimetru VC-20. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení přístroje do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst! Voltcraft - Tento název představuje nadprůměrně kvalitní výrobky z oblasti síťové techniky (napájecí zdroje), z oblasti měřící techniky, jakož i z oblasti techniky nabíjení akumulátorů, které se vyznačují neobvyklou výkonností a které jsou stále vylepšovány. Ať již budete pouhými kutily či profesionály, vždy naleznete ve výrobcích firmy Voltcraft optimální řešení. Přejeme Vám, abyste si v pohodě užili tento náš nový výrobek značky Voltcraft. Funkce přístroje - Měření v rozsahu přepěťové kategorie CAT III do max V příp. CAT IV do max. 600 V při uzemněném napětí podle norem EN ( ), nebo nižším a zobrazování naměřených elektrických veličin. - Měření stejnosměrného a střídavého elektrického napětí do max. 600 V - Měření stejnosměrného a střídavého proudu do 200 ma - Měření elektrického odporu do 40 MΩ - Testování průchodu (akusticky, <100 Ω) - Test diod -Test kapacity kondenzátorů do 200 F - Měření kmitočtu do 10 KHz a zobrazování pozitivního poměru impulsu v % (Duty Cycle). - Bezkontaktní detektor střídavého elektrického napětí v rozsahu V AC - Použijtený jako LED kapesní svítilna - Díky zástrčce pro měřicí hroty umístěné na zadní straně přístroje je možné použití i jednou rukou. Měřicí přístroj odpovídá způsobu ochrany IP54 a je voděodolný a chráněn proti prachu. Nelze jej používat v otevřeném stavu, s otevřeným pouzdrem na baterie případně při chybějícím krytu přihrádky na baterie. Provoz je možný pouze s bateriemi typu AAA. Není povoleno ani provedení měření za nepříznivých okolních podmínek. Nepříznivé okolní podmínky jsou: - Hořlavé plyny, páry nebo rozpouštědla. - Bouřka nebo bouřkové podmínky jako silné elektrostatické pole atd.

2 Popis přístroje 1 Otočný přepínač pro nastavení funkcí měření 2 Tlačítko pro funkci kapesní baterky 3 Tlačítko MODE pro přepínání funkcí měření 4 Displej LCD se zobrazením funkcí a měřicích jednotek A Zobrazení nutnosti výměny baterií B Znaménko při negativních naměřených hodnotách C Indikátor jednosměrné (DC) nebo střídavé (AC) veličiny D Indikátor automatického výběru rozsahu (Auto Range) E Digitální zobrazení naměřené hodnoty (4000 jednotek) F Symbol testu diod G Symboly akustického testu průchodu H Zobrazení měřicí jednotky 5 NCV senzor (bezkontaktní detektor elektrického napětí) 6 NCV světelná kontrolka (NCV = Non Contact Voltage detector) 7 LED kapesní svítilna 8 Zástrčky měřicího vedení 9 Tlačítko funkce měření frekvence a Duty Cycle 10 Přihrádka pro baterie 11 Označení úchytné oblasti měřicích hrotů 12 Měřicí kontakty Údaje a symboly na displeji AC střídavá veličina pro napětí a proud DC stejnosměrná veličina pro napětí a proudu V Volt (jednotka elektrického napětí) mv mili Volt ma mili Ampér (jednotka elektrického proudu) µa mikro Ampér Ω Ohm (jednotka elektrického odporu) kω kilo Ohm MΩ mega Ohm Hz Hertz (jednotka elektrické frekvence) % údaj o poměru mezi signálem a přestávkami v % µf mikro Farad (jednotka elektrické kapacity) nf nano Farad Bezpečnostní upozornění Prosíme Vás, abyste si před uvedením přístroje do provozu pročetli celý návod k použití, obsahuje důležité informace týkající se jeho správného provozu. V případě poškození, které byly způsobeny nedodržením tohoto návodu na použití, zanikají všechny nároky vyplývající ze záruky! Za následné škody neručíme! Za poškození věcí a zranění osob, které byly způsobené neodbornou manipulací nebo nerespektováním bezpečnostní upozorněni, neručíme! V takových případech zanikají všechny nároky vyplývající ze záruky. Respektujte tato upozornění: Vykřičník umístěn v trojúhelníku poukazuje na důležité upozornění v tomto návodu k použití. Takové upozornění je třeba bezpodmínečně dodržovat. Symbol blesku v trojúhelníku Vás varuje před úrazem elektrickým proudem nebo omezením elektrické bezpećnosti přístroje. Symbol "ruky" naleznete při zvláštních tipech a komentáři k ovládání. Tento přístroj je certifikován a splňuje v plné míře normy Evropské Unie (CE) Ochranná třídy 2 (dvojitá nebo zesílená izolace). CAT III Přepěťová kategorie III pro měření v instalacích budov CAT IV Přepěťová kategorie IV pro měření na zdrojích nízkého napětí Uzemnění Z bezpečnostních a certifikačních důvodů (CE) je zakázáno přístroj přestavovat nebo měnit. Pokud máte pochybnosti o způsobu fungování, bezpećnosti nebo připojení přístroje, obraťte se na odborníka. Měřicí přístroje a příslušenství nejsou hračky a nepatří do rukou dětem! Ve školách, vzdělávacích zařízeních, amatérských a svépomocných dílnách musí být provozování měřicích přístrojů odpovědně dozorováno školeným personálem. Před každým měřením elektrického napětí se ujistěte, že měřicí přístroj není nastaven pro měření proudu. Napětí mezi měřicím přístrojem a uzemněným potenciálem nesmí překročit 1000 V DC/AC CAT III příp. 600 V DC / AC v CAT IV. Před každou změnou měřícího rozsahu je třeba oddálit z měřeného objektu měřicí hroty. Při styku s napětím> 25 V střídavého (AC) popř. > 35 V stejnosměrného (DC) napětí buďte obzvlášt opatrní! Již při těchto napětích můžete při dotyku s vodiči utrpět života nebezpečný úraz elektrickým proudem. Před každým měřením zkontrolujte, zda nejsou měřicí vedení a měřicí přístroj poškozené. V žádném případě neprovádějte měření, pokud zjistíte poškození ochranné izolace (natržení, prodření atd.).

3 Abyste zabránili úrazu elektrickým proudem, nedotýkejte se vodičů a ani měřících sond holýma rukama mimo vyznačenou plochu (11). Nepoužívejte přístroj před, během nebo po bouřce! Dbejte na to, aby byly vaše ruce, obuv, oděv, podlaha, spojení a spojené ćásti bezpodmínečně suché. Zabraňte používání v bezprostřední blízkosti: - silných magnetických nebo elektromagnetických polí - vysílacích antén nebo vysokofrekvenčních generátorů Mohly by zkreslit naměřené hodnoty. Pokud je zřejmé, že již není možné bezpečné používání přístroje, je třeba jej vyřadit z provozu a zajistit před náhodným použitím. Bezpečné používání přístroje již není možné, pokud: - přístroj vykazuje viditelné poškození, - přístroj nefunguje a po delším skladování za nepříznivých podmínek Během transportu z chladného do teplého počasí přístroj hned nezapínejte. Zapněte ho poté, co se teploty vyrovnají. Důvodem je sražená kondenzovaná voda, která může přístroj poškodit. Přístroj ponechte nezapnutý do vyrovnání jeho teploty s pokojovou. Neodkládejte obalový materiál, protože je zvlášť pro děti nebezpečný. Respektujte i bezpečnostní upozornění uvedené v jednotlivých kapitolách. Použití multimetru Naměřené hodnoty se na multimetru (dále jako DMM) zobrazují na digitálním displeji. Údaje o naměřených hodnotách DMM obsahuje 4000 digitů (jednotka = nejmenší zobrazená hodnota). Jednotlivé měřicí rozsahy si můžete vybrat pomocí otočného spínače, na kterém máte k dispozici i možnost automatického výběru rozsahu "Auto Range". V této poloze se vždy automaticky použije vhodný měřicí rozsah. Pro větší úspornost při používání baterií přístroje je vždy aktivní automatické vypínání. Pokud během 15 minut nestisknete žádné tlačítko, DMM se vypne. Pro "probuzení" stiskněte tlačítko "MODE", "Hz%" nebo potočte otočným přepínačem. Novinkou je měření proudu. Při tomto měřicím přístroji není již třeba vyměňovat přepálené pojistky. Zabudovaná pojistka se po vypnutí automaticky obnoví. Měřicí kabely jsou pevně spojeny s měřicím přístrojem. Připevnění měřících sond na zadní straně umožňuje měření jednou rukou a též šetří místo. Díky pogumovanému pouzdru a ochranné třídě IP54 se DMM ideálně hodí pro nasazení v těžkých měřících podmínkách. Napájení je zajištěno dvěma bateriemi AAA. Tyto jsou součástí dodávky. Měřící přístroj se hodí jak pro použití v rámci hobby, tak i pro profesionály. Rozsah dodávky Multimetr s pevně připojenými měřicími vedeními 2 baterie typu AAA Uvedení do provozu Před tím, než budete se svým přístroj pracovat, je třeba vložit do přiložené baterie. Baterie vložte pod a popisu v kapitole "Čištění a údržba". Otočný přepínač Jednotlivé funkce měření můžete nastavit pomocí otočného přepínače. Měřicí přístroj je vypnutý, pokud je otočný přepínač v pozici "OFF". Vždy, když přístroj nepoužíváte, vypněte jej. Upevnění měřicích hrotů V případě nepoužívání přístroje upevněte měřicí hroty na jeho zadní stranu (ochrana při transportu). Kromě toho můžete měřicí vedení připevnit tak, že např. měření zásuvky lze provést pouze jednou rukou. Oba měřicí hroty posuňte shora do zástrčky na zadní straně podle obrázku. Měření V žádném případě nepřekračujte max. povolené vstupní hodnoty jednotlivých veličin. Nedotýkejte se zapojení nebo částí zapojení, pokud jimi může procházet napětí větší než 25 V AC nebo 35 V DC! Nebezpečí ohrožení života! Před začátkem měření zkontrolujte, či nejsou měřicí vedení poškozené, například. řezy, trhliny nebo pohmoždění. Poškozené měřicí vedení nelze více používat! Nebezpečí ohrožení života! a) Měření elektrického napětí DC / AC Při měření stejnosměrného elektrického napětí (DC) postupujte následovně: - Otočným přepínačem (1) zapněte DMM a zvolte měřicí rozsah "V". Na displeji se rozsvítí nápis "DC". - Nyní spojte oba měřící hroty s měřeným objektem (baterie, zapojení atd.). - Na displeji (4) se zobrazí aktuální polarita naměřené hodnoty spolu s okamžitou naměřenou hodnotou. Pro měření střídavého elektrického napětí stiskněte tlačítko "MODE" (3), kterým přepnete rozsah na AC. Opětovné stiskem přepnete rozsah zpět atd. Měření elektrického napětí "V DC / AC" má vstupní odpor> 7,5 MΩ. Pokud se při stejnosměrném napětí objeví před naměřenou hodnotou znaménko minus "-", je naměřené napětí negativní (nebo jsou měřicí vedení přehozeny).

4 b) Měření frekvence DMM měří a zobrazuje frekvenci signálového napětí. Při měření frekvencí postupujte následovně: - Pomocí otočného přepínače (1) zapněte DMM a zvolte měřicí rozsah "V Hz%". Pro přepnutí na rozsah frekvence stiskněte tlačítko "Hz%" (9). Na displeji se rozsvítí "Hz". - Nyní spojte oba měřící hroty s měřeným objektem (generátor signálů, zapojení atd.) - Na displeji se zobrazí frekvence spolu s příslušnými jednotkami. c) Duty Cycle Funkce Duty Cycle zišťuje poměr kladné polovlny signálního napětí k celému průběhu signálu během jedné periody v procentech. Při měření Duty Cycle postupujte následovně: - Pomocí otočného přepínače (1) zapněte DMM a zvolte měřicí rozsah "V Hz%". Dvakrát stiskněte tlačítko "Hz%" (9), čímž přepnete do režimu Duty Cycle. Na displeji se rozsvítí "%". - Nyní spojte oba měřící hroty s měřeným objektem (generátor signálů, zapojení atd.) - Na displeji se zobrazí Duty Cycle. e) Test diod Vyberte měřicí rozsah objekty byly bezpodmínečně bez přítomnosti elektrické napětí. Pro aktivaci funkce akustického testu diod stiskněte tlačítko "MODE" (3). Opakovaným stisknutím přepnete do následující funkce měření (test průchodu) atd. - Na displeji se zobrazí symbol diod. - Otestujte průchod měřicích vedení tak, že spojíte obě měřicí vedení. Přitom je třeba nastavit hodnotu na cca 0 V. - Nyní oba měřicí hroty spojte s měřeným objektem (diodou). - Na displeji se zobrazí napětí v propustném směru ve voltech (V). Pokud vidíte nápis "OL", diodu testujete v inverzním směru, případně je poškozena (přerušení). d) Měření elektrického odporu objekty byly bezpodmínečně bez přítomnosti elektrickéhonapětí. f) Testování průchodnosti Při měření elektrického odporu postupujte následovně: - Pomocí otočného přepínače (1) DMM zapněte a zvolte měřicí rozsah "Ω". - Otestujte průchod měřicích vedení tak, že oba měřicí hroty spojíte. Je třeba nastavit přitom hodnotu odporu cca 0,5 Ω. - Nyní spojte oba měřící hroty s měřeným objektem. Naměřená hodnota se zobrazí na displeji (4) za předpokladu, že měřený objekt není vysoce ohmový nebo přerušen. - Pokud se na displeji rozsvítí nápis "OL" (Overflow = překročení). Překročili jste měřicí rozsah příp. je měřený obvod přerušen. Při měření elektrického odporu dbejte na to, aby měřicí body, které se dotýkají měřicích hrotů, byly čisté, neznečištěné olejem, pájecím lakem nebo podobně. Tyto okolnosti by mohly zkreslit výsledky měření. Vyberte měřicí rozsah objekty byly bezpodmínečně bez přítomnosti elektrického napětí. Pro aktivaci funkce akustického testu průchodnosti dvakrát stiskněte tlačítko "MODE" (3). Opakovaným stisknutím přepnete do následující funkce měření (měření kapacity) atd. - Na displeji se rozsvítí symbol "Test průchodnosti". - Při změření průchodnosti <100 Ω, je slyšet pípnutí. - Pokud se na displeji rozsvítí nápis "OL" (Overflow = překročení), byl překročen měřicí rozsah příp. je měřící obvod přerušen.

5 g) Měření kapacity objekty byly bezpodmínečně bez přítomnosti elektrického napětí. Při měření střídavých proudů postupujte podle výše uvedeného postupu. Pro přepnutí do rozsahu AC stiskněte tlačítko "MODE" (3). Opětovným stiskem přepnete rozsah zpět atd. V žádném případě neměřte v rozsazích µa / ma elektrický proud nad 200 ma, jinak se spustí pojistka. Vyberte měřicí rozsah "CAP". Pro aktivaci testování kapacity třikrát stiskněte tlačítko "MODE" (3). Opětovným stiskem přepnete první funkci měření (odpor) atd. - Na displeji se zobrazí jednotka "nf". - Nyní spojte oba měřící hroty s měřeným objektem (kondenzátor). Na displeji se po krátkém čase zobrazí kapacita. - Pokud se na displeji rozsvítí nápis "OL" (Overflow = překročení), byl překročen měřicí rozsah příp. je měřící obvod přerušen. h) Bezkontaktní detekce elektrického napětí V měřicím přístroji je zabudován bezkontaktní detektor elektrického napětí. Detektor funguje i při vypnutém měřicím přístroji při střídavém napětí od 100 do 600 V. Senzor napětí (5) se nachází na horní straně přístroje. Pomocí detektoru můžete např. najít přerušení kabelu v připojeném vedení atd. Měřící přístroj plochou senzoru (5) veďte podél testovaného objektu. Pokud přístroj zaznamená střídavé elektrické napětí, rozsvítí NCV ukazatel (6). Možný odstup závisí od velikosti střídavého napětí. Detektor napětí slouží pouze pro rychlé otestování a v žádném případě nemůže nahradit kontaktní měření napětí. Ukazatel reaguje i při statickém nabíjení, kdy detektor zaznamená elektrické pole. Je to normální jev a neznamená žádnou poruchu. i) Měření elektrického proudu DC / AC Měření elektrického proudu je možné ve dvou rozsazích. První rozsah jeod 0 do 4000 µa, druhý od 0 do 200 ma. Oba rozsahy měření elektrického proudu jsou jištěné a jsou chráněny před přetížení. Při měření stejnosměrných proudů (DC) postupujte následovně: - Pokud chcete měřit elektrický proud max. do 4000 µa, nastavte otočný přepínač (1) do pozice " µa" resp. pokud do max. 200 ma, do pozice "ma". Na displeji se rozsvítí nápis "DC". - Spojte oba měřicí hroty s měřeným objektem (baterie, zapojení atd.), aktuální polarita naměřené hodnoty se zobrazí spolu s naměřenou hodnotou na displeji. Pokud se spustí pojistka (nenastane změna naměřené hodnoty at.), DMM vypněte (OFF) a počkejte cca 5 minut. Automatická pojistka vychladne a následně je přístroj připraven na další použití. Provoz kapesní svítilny Jako doplňková funkce je v DMM integrovaná LED kapesní svítilna, kterou lze použít i při vypnutém DMM. Pro zapnutí stiskněte tlačítko světla (2). Svítilna svítí pouze při stisknutí tlačítka, čímž se šetří baterie přístroje. Čištění a údržba obecně Abyste přesnost multimetru zachovali co nejdéle, je nutná jeho každoroční kalibrace. Postup výměny baterií naleznete v příloze. Pravidelně kontrolujte technickou bezpečnost přístroje a měřících vedení např. zda není poškozený obal nebo ćásti přístroje nejsou jinak poškozeny. Čištění Před tím, než přístroj vyčistíte, přečtěte si následující bezpečnostní upozornění, které je potřeba respektovat): Při otevření krytů nebo odstranění částí, vyjma těch, které je možné odstranit ručně, se mohou objevit části pod napětím. Před čištěním nebo odložením přístroje mimo provoz musejí být odpojeny všechny připojené vodiče od měřicího přístroje a měřeného objektu. Na čištění nepoužívejte čistící prostředky s obsahem sloučenin uhlíku, benzín, alkohol a podobně. Mohlo by dojít k poškození povrchu měřícího přístroje. Kromě toho jsou výpary zdraví škodlivé a výbušné. K čištění nepoužívejte ani drsné pomůcky, šroubováky nebo kovové kartáče a pod. Na čištění přístroje nebo displeje a měřicích vedení použijte čistou, antistatickou a suchou hadřík. Vložení a výměna baterií Pro provoz měřícího přístroje potřebujete dvě baterie typu AAA. Před prvním uvedením do provozu, nebo pokud se na displeji rozsvítí symbol výměny baterií (4A), je nutné vložit nové, plně nabité baterie. Při vkládání / výměně baterií postupujte takto: - Odpojte měřící přístroj z měřeného obvodu a vypněte jej. - Povolte šroub krytu přihrádky na baterie (10) a sejměte ho z přístroje. - Do přihrádky vložte dvě nové baterie, dbejte přitom na správnou polaritu. - Pouzdro opět pečlivě uzavřete. Přístroj v žádném případě nepoužívejte v otevřeném stavu. NEBEZPEČÍ OHROŽENÍ ŽIVOTA!

6 Manipulace s bateriemi a akumulátory Recyklace Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých dětí! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky. V takovémto případě použijte vhodné ochranné rukavice! Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! Nabíjet můžete pouze akumulátory. Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí! K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách! Šetřete životní prostředí! Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti přístroje přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně! Záruka Na digitální multimetr VC-20 poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na přístroji, provedených třetí osobou. Technické údaje Zobrazení: 4000 jednotek (digitů) Auto Power OFF: Po cca 15 minutách zazní zvukový signál, po další minutě se přístroj automaticky vypne Délka měřicích přívodů: cca 75 cm Vstupní odpor: > 7,5 MΩ Provozní napětí: 3 V (2 x AAA) Provozní teplota: 0 C až 40 C Teplota skladování: -10 C až 50 C Hmotnost: cca 145 g Rozměry (D x Š x V): 104 x 55 x 33 (mm) Tolerance měření Údaje přesnosti v ± (% naměřené hodnoty (= reading = rdg) + chyba údaje v jednotkách (= dgt = poćet nejmenších jednotek). Přesnost platí jeden rok při teplotě +23 C ± 5 C p ři relativní vlhkosti vzduchu nižší než 75%, bez kondenzace. Stejnosměrné elektrické napětí, ochrana proti přetížení 600 V. 400 mv ± (0,5% + 3 dgt) 0,1 mv 4 V ± (1,2% + 3 dgt) 1 mv 40 V ± (1,2% + 3 dgt) 10 mv 400 V ± (1,2% + 3 dgt) 100 mv 600 V ± (1,2% + 3 dgt) 1 V Střídavé elektrické napětí, ochrana proti přetížení 600 V Rozsah (50-60 Hz) Přesnost Rozlišení 4 V ± (1% + 8 dgt) 1 mv 40 V ± (1% + 8 dgt) 10 mv 400 V ± (2,3% + 10 dgt) 00 mv 600 V ± (2,3% + 10 dgt) 1 V Stejnosměrný elektrický proud, ochrana proti přetížení 400 ma/600 V 400 µa ± (2% + 8 dgt) 0,1µA 4000 µ ± (2% + 8 dgt) 1 µa 40 ma ± (2% + 8 dgt) 10 µa 200 ma ± (2% + 8 dgt) 100 µa Střídavý elektrický proud, ochrana proti přetížení 400 ma / 600 V Rozsah (50-60 Hz) Přesnost Rozlišení 400 µa ± (2,5% + 10 dgt) 0,1 µa 4 ma ± (2,5% + 10 dgt) 1 µa 40 ma ± (2,5% + 10 dgt) 10 µa 200 ma ± (2,5% + 10 dgt) 100µA Elektrický odpor, ochrana proti přetížení 600 V 400 Ω ± (0,8% + 5 dgt) 0,1 Ω 4 K Ω ± (1,2% + 5 dgt) 1 Ω 40 K Ω ± (1,2% + 5 dgt) 10 Ω 400 K Ω ± (1,2% + 5 dgt) 100 Ω 4 M Ω ± (5% + 5 dgt) 1 K Ω 40 M Ω ± (10% + 5 dgt) 10 K Ω Kapacita 4 nf ± (5% + 0,6 nf) 0,001 nf 40 nf ± (1,2% + 5 dgt) 0,01 nf 400 nf ± (1,2% + 5 dgt) 0,1 nf 4 µf ± (5% + 5 dgt) 0,001 µf 40 µf ± (5% + 5 dgt) 0,01 µf 200 µf ± (10% + 5 dgt) 0,1 µf Frekvence 10 Hz ± (2% + 5 dgt) 0,001 Hz 100 Hz ± (2% + 5 dgt) 0,01 Hz 1000 Hz ± (2% + 5 dgt) 0,1 Hz 10 KHz ± (2% + 5 dgt) 1 Hz

7 Duty Cycle 0,5-99% ± (2% + 5 dgt) 0,1% Akustický test průchodu: <100 Ω Test diod: Testované napětí: 1,5 V / Testovaný proud: 1 ma Ochrana před pro azení diod / průchodu: 600 V V žádném případě nepřekračujte max. přípustné hodnoty vstupních veličin. Nedotýkejte se zapojení nebo částí zapojení, v nichž může být vyšší napětí než 20 V AC nebo 35 V DC! Nebezpečí ohrožení života! Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se prosím s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka. Překlad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! Změny vyhrazeny! Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. RAJ/2/2010

MULTIMETR NÁVOD K OBSLUZE. Model : DM-9960. CAT III 1000V, auto rozsah, bar graph displej, RS232

MULTIMETR NÁVOD K OBSLUZE. Model : DM-9960. CAT III 1000V, auto rozsah, bar graph displej, RS232 CAT III 1000V, auto rozsah, bar graph displej, RS232 MULTIMETR Model : DM-9960 Nákup tohoto multimetru pro Vás představuje krok vpřed v oblasti přesného měření. Správným používaním tohoto multimetru předejdete

Více

Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE

Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE Kapitola 1 Bezpečnostní standardy Tento multimetr byl navržen a vyroben podle bezpečnostních požadavků definovaných v normě IEC 61010-1

Více

Proudové kleště VC-520 / VC-521, kalibrované. Obj. č.: 12 29 11 VC-520 - AC. Obj. č.: 12 29 13 VC-521 AC/DC, kalibrované. Úvod

Proudové kleště VC-520 / VC-521, kalibrované. Obj. č.: 12 29 11 VC-520 - AC. Obj. č.: 12 29 13 VC-521 AC/DC, kalibrované. Úvod Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení měřícího přístroje (klešťového ampérmetru) do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to,

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 7120101

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 7120101 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č. 7120101 1. Záruční podmínky Záruční doba tohoto přístroje je 24měsíců. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vadu. Záruka se nevztahuje na vyměnitelné součásti přístroje jako jsou

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 09/02. Obj. č.: 85 42 37

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 09/02. Obj. č.: 85 42 37 NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/02 Obj. č.: 85 42 37 Kompaktní vnitřní (pokojový) a venkovní teploměr s funkcí ukládání maximálních a minimálních naměřených hodnoty teploty do paměti. Tento návod k obsluze je

Více

Programovatelná termostatická hlavice HS-20 Style. Obj. č.: 61 59 50. Uvedení do provozu. Rozsah dodávky. Vložení/výměna baterií

Programovatelná termostatická hlavice HS-20 Style. Obj. č.: 61 59 50. Uvedení do provozu. Rozsah dodávky. Vložení/výměna baterií Uvedení do provozu 1. Vložit baterie 2. Nastavit čas 3. Nainstalovat hotovo! Programovatelná termostatická hlavice HS-20 Style Rozsah dodávky Programovatelný modul bez baterií (1) Nástavec na ventil (2)

Více

Digitální multimetr VICTOR 70A návod k použití

Digitální multimetr VICTOR 70A návod k použití Digitální multimetr VICTOR 70A návod k použití Všeobecné informace Jedná se o nový typ 3 ¾ číslicového multimetru. Tento přístroj je vybavený dotekovým ovládáním funkcí náhradou za tradiční mechanický

Více

Úvod. Bezpečnostní instrukce

Úvod. Bezpečnostní instrukce Úvod Gratulujeme ke koupi přístroje Extech EX503 Multimetr s automatickým přepínáním rozsahu. Tento přístroj měří AC/DC napětí, AC/DC proud, odpor, kapacitní odpor, frekvenci, je schopen provádět diodový

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 12 16 39. Úvod

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 12 16 39. Úvod NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 12 16 39 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení přístroje do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to,

Více

Úvod. Účel použití měřícího přístroje VC-82/VC 86. 1) Měření stejnosměrných a střídavých napětí až do max. 600 V.

Úvod. Účel použití měřícího přístroje VC-82/VC 86. 1) Měření stejnosměrných a střídavých napětí až do max. 600 V. Úvod Konstrukce tohoto měřícího přístroje odpovídá evropským normám EN 61010-1 a EN 61010-2-31, podle kterých byl tento přístroj přezkoušen z hlediska bezpečnosti. Digitální multimetr VC-86 ( VC-82 ) byl

Více

PROFESIONÁLNÍ DIGITÁLNÍ MULTIMETR MT-1820

PROFESIONÁLNÍ DIGITÁLNÍ MULTIMETR MT-1820 PROFESIONÁLNÍ DIGITÁLNÍ MULTIMETR MT-1820 UŽIVATELSKÝ NÁVOD 0 Index Všeobecně. 2 Prohlídka balení. 2 Bezpečnostní informace. 2 Popis Bezpečnostních Symbolů. 4 Popis Přístrojového Panelu.. 5 Vlastnosti

Více

SROVNÁNÍ KLEŠŤOVÝCH MULTIMETRŮ

SROVNÁNÍ KLEŠŤOVÝCH MULTIMETRŮ SROVNÁNÍ KLEŠŤOVÝCH MULTIMETRŮ Výrobce LUTRON LUTRON MASTECH MASTECH PROVA PROVA PROVA Kyoritsu Kyoritsu Kyoritsu Typ CM 9930 CM 9940 MS2138 MS2108 CM02 CM03 11 2300R 2033 2031 Digitů 4 4 3 3/4 3 3/4 3

Více

UT70A. Návod k obsluze

UT70A. Návod k obsluze UT70A Návod k obsluze Souhrn Tento návod k obsluze obsahuje bezpečnostní pravidla a varování. Prosím, čtěte pozorně odpovídající informace a striktně dodržujte pravidla uvedená jako varování a poznámky.

Více

Digitální multimetr VICTOR 70C návod k použití

Digitální multimetr VICTOR 70C návod k použití Digitální multimetr VICTOR 70C návod k použití Všeobecné informace Jedná se o 3 5/6 číslicový multimetr. Tento přístroj je vybavený dotekovým ovládáním funkcí náhradou za tradiční mechanický otočný přepínač,

Více

Měřicí přístroje Fluke řady CNX 3000

Měřicí přístroje Fluke řady CNX 3000 Měřicí přístroje Fluke řady CNX 3000 Bezdrátový tým Fluke Technické údaje Nový tým přístrojů Fluke pro řešení problémů s bezdrátovým připojením umožňuje na jedné obrazovce v reálném čase dálkově sledovat

Více

Digitální multimetr. Návod k použití strany 2-26. Objednávací číslo: 12 44 01 VC130. 12 44 02 VC150 Verze 01/09 12 44 03 VC170

Digitální multimetr. Návod k použití strany 2-26. Objednávací číslo: 12 44 01 VC130. 12 44 02 VC150 Verze 01/09 12 44 03 VC170 Tento návod k použití je součástí výrobku. Obsahuje důležité informace o zacházení a činnosti s ním. Tuto skutečnost si, prosím, uvědomte i když je výrobek určen někomu jinému. Návod k použití uschovejte

Více

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití CZ Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní

Více

Automatický multimetr TrueRMS s funkcí Auto-scan. Model AX-174. Návod k obsluze

Automatický multimetr TrueRMS s funkcí Auto-scan. Model AX-174. Návod k obsluze Automatický multimetr TrueRMS s funkcí Auto-scan Model AX-174 Návod k obsluze Obsah Nadpis Strana 1. OBECNÉ INFORMACE... 4 1.1. Bezpečnostní informace... 4 1.1.1. Před zahájením práce... 4 1.1.2. Během

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UT60D

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UT60D UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K MULTIMETRU UT60D ÚVOD Přístroj UT60D je digitální přenosný multimetr s mnoha funkcemi a vysoce propracovaným designem určený k širokému profesionálnímu použití. Umožní Vám měřit

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Multifunkční zkoušečka MS-18/2

NÁVOD K OBSLUZE. Multifunkční zkoušečka MS-18/2 NÁVOD K OBSLUZE Verze 07/02 Multifunkční zkoušečka MS-18/2 Obj. č.: 12 05 99 Zkoušečka MS-18/2 je vhodná pro různá měření a testování v domácnosti, v průmyslu na stavbách atd. Pomocí této zkoušečky můžete

Více

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více

Uživatelský Návod. Měřič Úrovně Zvuku HOLD S/F. S F db BAT. SOUND LEVEL: Lo=35~100dB Hi=65~130dB. 94dB

Uživatelský Návod. Měřič Úrovně Zvuku HOLD S/F. S F db BAT. SOUND LEVEL: Lo=35~100dB Hi=65~130dB. 94dB Uživatelský Návod Měřič Úrovně Zvuku Lo/Hi MAX / O A HOLD C CAL 94 OUND LEVEL: Lo=35~100 Hi=65~130 Obsah Kapitola trana I. Bezpečnostní Informace...3 II. Všeobecný Popis...3 III. pecifikace...4 IV. Názvy

Více

Digitální příruční multimetr True RMS Messung (měření skutečných hodnot) Extech 430

Digitální příruční multimetr True RMS Messung (měření skutečných hodnot) Extech 430 Návod k použití Digitální příruční multimetr True RMS Messung (měření skutečných hodnot) Extech 430 Úvod Gratulujeme Vám ke koupi přístroje Extech 430 (číslo výrobku EX430) True RMS-Multimeter. Tento přístroj

Více

UVEDENÍ PŘÍSTROJE DO PROVOZU...

UVEDENÍ PŘÍSTROJE DO PROVOZU... DIGIsort DIGIOHMpro Obsah 1. ÚVOD... 2 1.1. Bezpečnostní upozornění... 2 1.2. Všeobecný popis přístroje... 3 1.3. Ekologie... 4 2. POPIS PŘÍSTROJE... 5 2.1. Pouzdro přístroje... 5 2.3. Rozsah dodávky...

Více

Laboratorní napájecí zdroj EES-542021 (DF1730SB)

Laboratorní napájecí zdroj EES-542021 (DF1730SB) Laboratorní napájecí zdroj EES-542021 (DF1730SB) Přípustné použití přístroje zahrnuje: Připojení a provoz nízkonapěťových spotřebičů s napájecím napětím ležícím v rozmezí 0-30 V DC k napěťovým zdířkám

Více

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU / NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU 1 Horní kryt (Nerezová ocel) 2 Stínítko 3 Kryt nástěnného úchytu 4 Senzor fotobuňky ÚVOD OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU je chytré/inteligentní osvětlení, které se automaticky

Více

CZ NÁVOD K OBSLUZE. Verze 11/08. Lineární síťový zdroj PS-1302D. Stanovené použití

CZ NÁVOD K OBSLUZE. Verze 11/08. Lineární síťový zdroj PS-1302D. Stanovené použití CZ NÁVOD K OBSLUZE Lineární síťový zdroj PS-1302D Číslo objednávky 51 18 06 Verze 11/08 Stanovené použití Lineární síťový zdroj slouží k připojení a provozu spotřebičů na nízké napětí s provozním napětím

Více

Měřič rychlosti proudění vzduchu a objemu (průtoku) vzduchu s teploměrem, model AN100

Měřič rychlosti proudění vzduchu a objemu (průtoku) vzduchu s teploměrem, model AN100 Součásti měřícího přístroje (ovládací tlačítka) Měřič rychlosti proudění vzduchu a objemu (průtoku) vzduchu s teploměrem, model AN100 Obj. č.: 12 23 13 Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za

Více

NÁVOD K OBSLUZE BEZDRÁTOVÝ KLEŠŤOVÝ MULTIMETR. Model : DE-35

NÁVOD K OBSLUZE BEZDRÁTOVÝ KLEŠŤOVÝ MULTIMETR. Model : DE-35 NÁVOD K OBSLUZE BEZDRÁTOVÝ KLEŠŤOVÝ MULTIMETR Model : DE-35 Děkujeme vám za koupi našeho výrobku. Dříve než budete tento multimetr používat, přečtěte si tento návod k obsluze a návod si řádně uchovejte

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 62 20 14 Pomocí této sady bezdrátově (rádiově) ovládaných síťových zásuvek zapnete a vypnete pohodlně osvětlení, ventilátory a ostatní elektrické spotřebiče z křesla, ze židle

Více

Přímý dovozce LED osvětlení

Přímý dovozce LED osvětlení Panel: TOR228 Příkon: 28W Prac. napětí: 230V AC Barev. teplota: 6000K - Studená bílá Tvar: Kulatý Vážení zákazníci! Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našich LED panelů. Jejich koupí jste získali kvalitní

Více

ZKUŠEBNÍ MIKROTELEFON

ZKUŠEBNÍ MIKROTELEFON http://www.tesla.sk ZKUŠEBNÍ MIKROTELEFON 4 FP 122 69 / C NÁVOD NA OBSLUHU 4 VNF B 273 / C OBR.1 HLAVNÍ ROZMĚRY, OVLÁDACÍ PRVKY 2 NÁZEV ZKUŠEBNÍ MIKROTELEFON TYPOVÉ OZNAČENÍ TEST PHONE VÝKRESOVÉ ČÍSLO

Více

OCS-L. Elektronická závěsná váha. Uživatelský návod

OCS-L. Elektronická závěsná váha. Uživatelský návod OCS-L Elektronická závěsná váha Uživatelský návod Obsah Úvod 3 1 Technické údaje 3 2 Rozměry váhy 4 3 Čelní panel 5 3.1 Funkce tlačítek 5 3.2 Význam symbolů 5 4 Obsluha 6 4.1 Provoz z baterií 6 4.2 Zapnutí

Více

Kapesní akumulátorová svítilna. Obj.č.: 84 00 54

Kapesní akumulátorová svítilna. Obj.č.: 84 00 54 Kapesní akumulátorová svítilna Obj.č.: 84 00 54 Tento návod k obsluze náleží k tomuto výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a údržbě. Budete jej také potřebovat, budete-li tento výrobek

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

Návod k použití FMT200BT

Návod k použití FMT200BT Návod k použití FMT200BT FMT200BT je Bluetooth hands free sada pro mobilní telefony a PDA a bezdrátový MP3- přehrávač pro audio systémy. Před použitím si důkladně přečťete návod. Obsah balení: FMT200BT,

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

Návod k použití Video-Endoskop FVE 100

Návod k použití Video-Endoskop FVE 100 Návod k použití Video-Endoskop FVE 100 1 OBSAH DODÁVKY Video-Endoskop, sonda s labutím krkem 100cm, TV-kabel, USB-kabel, Li-Ion akumulátor, nabíječka, magnet, hák, zrcadlo, kufr, návod k použití VAROVNÉ

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

Microcom LC 4600 dětská chůvička s barevným displejem. Návod k použití

Microcom LC 4600 dětská chůvička s barevným displejem. Návod k použití Microcom LC 4600 dětská chůvička s barevným displejem Návod k použití Popis výrobku Monitor 1. Regulace citlivosti na zvuk 2. Regulace výkonu/hlasitosti 3. Automatický provoz (zvuková aktivace) 4. Tlačítko

Více

DVD systém DVP-937. Obj. č. 37 39 74. Popis a ovládací prvky. Hlavní jednotka. Vážený zákazníku,

DVD systém DVP-937. Obj. č. 37 39 74. Popis a ovládací prvky. Hlavní jednotka. Vážený zákazníku, Popis a ovládací prvky Hlavní jednotka DVD systém DVP-937 Obj. č. 37 39 74 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup ovládání DVD systému Lenco. Tento návod k obsluze je součástí výrobku.

Více

PHH-7011. Uživatelská příručka. ph/mv/teplota - vodotěsný tester. tel: 596 311 899 fax: 596 311 114 web: www.jakar.cz e-mail: kontakt@jakar.

PHH-7011. Uživatelská příručka. ph/mv/teplota - vodotěsný tester. tel: 596 311 899 fax: 596 311 114 web: www.jakar.cz e-mail: kontakt@jakar. PHH-7011 Uživatelská příručka ph/mv/teplota - vodotěsný tester Obsah Úvod 3 Vlastnosti 3 Specifikace. 3 Popis přístroje... 4 Popis displeje 5 Funkce klávesnice 5 Pokyny k obsluze. 6 Kalibrace. 6 Měření.

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu. Prosím, přečtěte si tento návod k obsluze. Návod si uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. CZ Technické údaje Vysílač Frekvence

Více

HC-ELC-132A HC-ELC-133A

HC-ELC-132A HC-ELC-133A HC-ELC-132A HC-ELC-133A Návod k použití Obsah Bezpečnost 1 Úvod 3 Čelní panel 4 LCD Displej 5 Provoz 7 Provozní Funkce 11 Data Hold 11 Statistický záznam 11 Faktor disipace/kvality faktor/fázový úhel 11

Více

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena.

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. SP300E Příruční tiskárna s portem Ethernet Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. Obsah Obsah balení...1 Přehled...1 Tisk zkušební stránky...2 Zakládání role s

Více

Digitální barevná kamera odolná proti povětrnostním vlivům. Obj. č.: 61 03 68

Digitální barevná kamera odolná proti povětrnostním vlivům. Obj. č.: 61 03 68 Digitální barevná kamera odolná proti povětrnostním vlivům Obj. č.: 61 03 68 NÁVOD K OBSLUZE OBSAH: Úvod:... 2 Správné použití... 2 Bezpečnostní pokyny... 2 Uvedení do provozu... 3 Montáž... 3 Připojení...

Více

Aktivní pokojová DVB-T/T2 anténa SRT ANT 10 ECO

Aktivní pokojová DVB-T/T2 anténa SRT ANT 10 ECO Aktivní pokojová DVB-T/T2 anténa SRT ANT 10 ECO Simulace obrazu Návod k obsluze Obsah 1.0 PŘEDSTAVENÍ 1 2.0 BALENÍ OBSAHUJE 1 3.0 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 2 4.0 ZAPOJENÍ ANTÉNY 2 1.0 PŘEDSTAVENÍ Děkujeme za

Více

Stropní alarm 360 (PIR) s dálkovým ovládáním. Obj. č.: 75 10 41. Obsah Strana 1. ÚVOD... 2. 1. Úvod 2. ÚČEL POUŽITÍ... 3 3. POPIS FUNKCE...

Stropní alarm 360 (PIR) s dálkovým ovládáním. Obj. č.: 75 10 41. Obsah Strana 1. ÚVOD... 2. 1. Úvod 2. ÚČEL POUŽITÍ... 3 3. POPIS FUNKCE... Obsah Strana 1. ÚVOD... 2 Stropní alarm 360 (PIR) s dálkovým ovládáním 2. ÚČEL POUŽITÍ... 3 3. POPIS FUNKCE... 3 4. BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY... 3 5. VLOŽENÍ / VÝMĚNA BATERIÍ... 4 DÁLKOVÝ OVLADAČ... 4 HLÁSIČ

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230. Návod k obsluze

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230. Návod k obsluze DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230 Návod k obsluze 1.NÁVOD Digitální luxmetr slouží k přesnému měření intenzity osvětlení plochy (v luxech, stopových kandelách). Vyhovuje spektrální odezvě CIE photopic.

Více

PŘIJÍMAČ / VYSÍLAČ SADA MODULŮ 433 MHZ

PŘIJÍMAČ / VYSÍLAČ SADA MODULŮ 433 MHZ NÁVOD K OBSLUZE Verze 05/02 PŘIJÍMAČ / VYSÍLAČ SADA MODULŮ 433 MHZ Obj. č.: 13 04 28 OBSAH Strana Obsah... 1 Úvod... 2 Účel použití... 2 Popis produktu... 2 Rozsah dodávky... 3 Bezpečnostní a riziková

Více

Elektronický slovník. Návod k použití

Elektronický slovník. Návod k použití Návod k použití Tento elektronický "mluvící" slovník zastupuje novou generaci kapesních elektronických zařízení vyznačujících se širokou využitelností, kompaktní velikostí, nízkou hmotností, a přesto poskytujících

Více

Návod k používání a katalog náhradních dílů. SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie

Návod k používání a katalog náhradních dílů. SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie Návod k používání a katalog náhradních dílů SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie ANITA B, s.r.o. Průmyslová 2453/7 680 01 Boskovice Czech Republic fax: +420 515553628 tel: +420 516454774,516453496 e-mail: servis@anita.cz

Více

CCTV Tester. Příručka k originálnímu návodu V2.10

CCTV Tester. Příručka k originálnímu návodu V2.10 CCTV Tester Příručka k originálnímu návodu V2.10 Úvod 1.1 Obecně Tester RM-8903 je určen pro instalaci a správu analogových a IP kamer včetně zobrazení analogového videa, PTZ ovládání, napájení 12V DC,

Více

LANTESTLCD - SONDA. Uživatelský návod

LANTESTLCD - SONDA. Uživatelský návod LANTESTLCD - SONDA Uživatelský návod Obsah 1. Specifikace... 3 2. Ovládání... 5 2.1. Napájení, zapnutí přístroje... 5 2.2. Configure nastavení měřícího portu, kalibrace... 5 2.2.1. Výběr měřícího portu...

Více

RC model vysokozdvižného vozíku CARSON Linde H 40 D. Obj. č.: 23 81 69. Rozsah dodávky. Obsah

RC model vysokozdvižného vozíku CARSON Linde H 40 D. Obj. č.: 23 81 69. Rozsah dodávky. Obsah Obsah RC model vysokozdvižného vozíku CARSON Linde H 40 D Obj. č.: 23 81 69 Rozsah dodávky...2 Bezpečnostní upozornění...3 a. Vložení baterií do modelu...5 b. Vložení baterií do vysílačky...5 c. Vysílačka...6

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Dálkově řízený model auta. Obj. č.: 670 992

NÁVOD K OBSLUZE. Dálkově řízený model auta. Obj. č.: 670 992 NÁVOD K OBSLUZE Dálkově řízený model auta Obj. č.: 670 992 Tento výrobek představuje model auta, které lze ovládat dálkové pomocí radiového řídícího vysílače, pracujícího na frekvenci 40 MHz. Bezpečné

Více

DIGITÁLNÍ KUCHYŇSKÁ VÁHA

DIGITÁLNÍ KUCHYŇSKÁ VÁHA DIGITÁLNÍ KUCHYŇSKÁ VÁHA OBSAH 2 Gratulujeme 3 Vaše bezpečnost na prvním místě 4 Popis kuchyňské váhy 5 Použití kuchyňské váhy 8 Péče a údržba OBSAH 1 Gratulujeme vám k zakoupení vaší nové kuchyňské váhy.

Více

1. PŘEDMLUVA Cs 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY. 2.1 Základní bezpečnostní pokyny

1. PŘEDMLUVA Cs 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY. 2.1 Základní bezpečnostní pokyny DAB+ DIGITÁLNÍ RÁDIO IMPERIAL DABMAN Obj. č.: 34 80 01 OBSAH 1. PŘEDMLUVA 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 3 2.1 Základní bezpečnostní pokyny 3/5 2.2 Vysvětlivky k bezpečnostním pokynům 5 2.3 Účel použití 5 3.

Více

Bezdotykový teploměr pro kontrolní měření v potravinářství. testo 831

Bezdotykový teploměr pro kontrolní měření v potravinářství. testo 831 Bezdotykový teploměr pro kontrolní měření v potravinářství testo 831 Povinná kontrolní měření Kontrolní měření dodržení chladicího řetězce jsou vyžadována evropskými potravinářskými zákony, předpisy a

Více

Osobní váha s analýzou a Wi-Fi připojením. Obj. č. 65 79 47. Bezpečnostní informace

Osobní váha s analýzou a Wi-Fi připojením. Obj. č. 65 79 47. Bezpečnostní informace Osobní váha s analýzou a Wi-Fi připojením Obj. č. 65 79 47 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup osobní váhy Soehnle. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny

Více

NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM

NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM Návod k montáži, obsluze a údržbě el. konvektoru EL 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 UPOZORNĚNÍ! Před instalací a používáním konvektoru si pečlivě přečtěte pokyny

Více

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 U Topolů 1778 258 01 Vlašim Česká republika NÁVOD K POUŽITÍ Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod a řiďte se uvedenými pokyny. Děkujeme, že jste si zakoupili

Více

Návod k obsluze a údržbě

Návod k obsluze a údržbě ZÁRUČNÍ LIST Záruční a pozáruční servis zajišťuje: ATV Moravia s. r. o. Kšírova 45, 619 00 Brno, Česká republika tel/fax.: 541 249 327 email: opravy@atv-servis.cz www.atv-servis.cz Záruku lze uplatnit

Více

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA NÁVOD AC 5404Q 20.7.2010 ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA Vlastnosti produktu: elektronický detektor úniku chladiva TechnoTools D-440 (žhavený senzor) (splňuje normy SAE J2791, EN 14624) AC 5404Q obsahuje

Více

T7560A, B DIGITÁLNÍ NÁSTĚNNÝ MODUL PRO EXCEL10 A EXCEL 5000

T7560A, B DIGITÁLNÍ NÁSTĚNNÝ MODUL PRO EXCEL10 A EXCEL 5000 T7560A, B DIGITÁLÍ ÁSTĚÝ MODUL PRO EXCEL10 A EXCEL 5000 OBECÉ Digitální nástěnné moduly T7560A,B (DM) zobrazují a zajišťují nastavování pokojové teploty, spínání obsazení místnosti a přepínání režimu a

Více

Návod na použití kamerového kompletu pro autopřívěsy s přenosným monitorem 2,5"

Návod na použití kamerového kompletu pro autopřívěsy s přenosným monitorem 2,5 Návod na použití kamerového kompletu pro autopřívěsy s přenosným monitorem 2,5" obj. č: 3273 Úvod: Tento produkt pracuje v pásmu o rozsahu ISM-2,4GHz a proto může být legálně používán po celém světě bez

Více

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu.

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu. Uživatelský manuál Úvod k výrobku Přístroj Trigmaster je bezdrátové zařízení pracující na frekvenci 2,4 GHz. Trigmaster umožňuje nastavení provozu na 16 nezávislých kanálech. Při použití fotoaparátů Nikon

Více

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Návod k obsluze Jehličková mozaiková tiskárna Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com KERN

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM Rychlý instalační průvodce DA-10295 Vítejte Děkujeme vám za zakoupení Digitus Bluetooth Soundbar se subwooferem! Nezáleží na tom jak tento výrobek využijete - zdali

Více

DIGITÁLNÍ MULTIMETR EM EM420A PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST

DIGITÁLNÍ MULTIMETR EM EM420A PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

FLUKE. Vizuální IR teploměr. Speciální propagační akce na všechny multifunkční testery instalací Fluke. Fluke VT04

FLUKE. Vizuální IR teploměr. Speciální propagační akce na všechny multifunkční testery instalací Fluke. Fluke VT04 Jaro 2014 FLUKE Specials Vizuální IR teploměr Fluke VT04 Speciální propagační akce na všechny multifunkční testery instalací Fluke The Most Trusted Tools in the World. Řešení pro měření teploty: dobré

Více

Vypínač. Belkin Components B.V. +31 (0) 20 654 7300 1119 PH Schiphol-Rijk Nizozemsko. Belkin GmbH +49 (0) 89 143405-0 80637 Mnichov Německo

Vypínač. Belkin Components B.V. +31 (0) 20 654 7300 1119 PH Schiphol-Rijk Nizozemsko. Belkin GmbH +49 (0) 89 143405-0 80637 Mnichov Německo Zásuvka Vypínač Indikátor napájení/stavu Upozornění: Pro dosažení optimálních výsledků musí souvislý jmenovitý příkon zařízení odpovídat kapacitě tohoto měniče stejnosměrného proudu na střídavý. Belkin

Více

80 Series V Digital Multimeter Bezpečnostní pokyny

80 Series V Digital Multimeter Bezpečnostní pokyny 80 Series V Digital Multimeter Bezpečnostní pokyny Na webu www.fluke.com můžete svůj výrobek zaregistrovat a naleznete tam další informace. Výraz Výstraha označuje podmínky a postupy, které jsou pro uživatele

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F SUBOTA Indikátor automatické kompenzace teploty Indikátor nestability Měřící jednotka na hlavním LCD Hlavní LCD

Více

Návod k používání a katalog náhradních dílů SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50LH/AIR

Návod k používání a katalog náhradních dílů SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50LH/AIR Návod k používání a katalog náhradních dílů SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50LH/AIR ANITA B, s.r.o. Průmyslová 2453/7 680 01 Boskovice Czech Republic fax: +420 515 553 628 tel: +420 516454774,516453496 e-mail: info@anita.cz

Více

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dokonalé maskování skryté kamery nová a neokoukaná Velmi kvalitní HD obraz a kvalitní zvuk Kompatibilita s modely

Více

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE Tento návod je určen pro osoby, které budou odpovídat za instalaci, provoz a údržbu. Platí od: 04/2007 VARIPULSE 04/07 2/10 Řídící jednotka

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

Detektory úniku plynu

Detektory úniku plynu Detektory úniku plynu Pro rychlý přehled testo 317-2 testo 316-1 testo 316-2 testo gas detector testo 316-Ex CH 4 C 3 H 2 Kontrola úniku plynu Stále znovu dochází díky netěsným plynovým potrubím k ničivým

Více

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a Návod k obsluze Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další nahlédnutí. - strana 1 - Možnosti nastavení Provozní režim:

Více

Axiomet AXB350. 1. Bezpečnostní informace

Axiomet AXB350. 1. Bezpečnostní informace Axiomet AXB350 1. Bezpečnostní informace Nebudete-li postupovat podle níže uvedených pokynů, můžete si způsobit zasažení elektrickým proudem nebo úraz. Než přistoupíte k používání tohoto přístroje, přečtěte

Více

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ s funkcemi Remote Sensing & Remote Control Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL 7673-9600-0005cz REV.1.8-10/2004 2 Obsah 1. Bezpečnostní opatření... 4 1.1 Obecná bezpečnostní opatření...

Více

Měřič Oxidu Uhelnatého Provozní Manuál

Měřič Oxidu Uhelnatého Provozní Manuál Měřič Oxidu Uhelnatého Provozní Manuál 1 1. Úvod Měřič oxidu uhelnatého detekuje přítomnost oxidu uhelnatého (CO) a měří koncentraci v rozmezí 1-1000 částí na milión (PPM). Přístroj indikuje přítomnost

Více

www.cometsystem.cz Návod k použití P6181 P6191 Převodník teploty z čidla Pt100 na proudovou smyčku 4-20 ma

www.cometsystem.cz Návod k použití P6181 P6191 Převodník teploty z čidla Pt100 na proudovou smyčku 4-20 ma www.cometsystem.cz Návod k použití P6181 P6191 Převodník teploty z čidla Pt100 na proudovou smyčku 4-20 ma Obsah VŠEOBECNÝ POPIS... 3 INSTALACE PŘEVODNÍKU... 4 TECHNICKÁ DATA... 5 Obecné podmínky... 5

Více

FULL HD kamera do auta

FULL HD kamera do auta FULL HD kamera do auta Návod k obsluze Výhody produktu: Cenově velmi dobře dostupná kamera FULL HD kamera Jednoduché ovládání www.spionazni-technika.cz Stránka 1 Diagram produktu 1) Mini USB konektor 2)

Více

HM-843 Mixér Návod k obsluze

HM-843 Mixér Návod k obsluze HM-843 Mixér Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 51 22 02, 51 22 00, 51 22 03

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 51 22 02, 51 22 00, 51 22 03 NÁVOD K OBSLUZE Verze 05/03 Obj. č.: 51 22 02, 51 22 00, 51 22 03 Laboratorní napájecí zdroj s vysokým výkonem. Ideální pro laboratoře, dílny a školy. Tato nová série přístrojů se vyznačuje následujícími

Více

Zvukový procesor IMPRINT PXA-H100

Zvukový procesor IMPRINT PXA-H100 JEN PRO POUŽITÍ V AUTOMOBILU Zvukový procesor IMPRINT NÁVOD K OBSLUZE Prosím, přečtěte pečlivě tento návod než začnete přístroj používat, abyste maximalizovali svůj zážitek z mimořádné výkonnosti a rozsáhlých

Více

Průvodce nastavením hardwaru

Průvodce nastavením hardwaru Rozbalení Odstraňte veškeré ochranné materiály. Ilustrace použité v tomto návodu se vztahují k podobnému modelu. Třebaže se od vašeho konkrétního modelu mohou lišit, způsob používání je stejný. Odstraňte

Více

Register your product and get support at www.philips.com/welcome SBA3010/00. Příručka pro uživatele

Register your product and get support at www.philips.com/welcome SBA3010/00. Příručka pro uživatele Register your product and get support at www.philips.com/welcome SBA3010/00 Příručka pro uživatele 1 Důležité informace Bezpečnost Důležité bezpečnostní pokyny Respektujte všechna upozornění. Dodržujte

Více

PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT

PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PRO VŠECHNY TYPY VYTÁPĚNÍ 4 TEPLOTNÍ ZMĚNY NA DEN NEZÁMRZOVÁ TELOTA 5 C PT11 NOVÝ DESIGN - JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ - SNADNÁ MONTÁ MONTÁŽ A UMÍSTĚNÍ Termostat instalujte na vhodné

Více

Programovatelný pokojový termostat TP 07-01

Programovatelný pokojový termostat TP 07-01 Návod k použití Programovatelný pokojový termostat TP 07-01 CZ verze 1.1 Programovatelný pokojový termostat - návod k použití Model: TP07-01 Jsme potěšeni Vaší volbou programovatelného pokojového termostatu

Více

BALENÍ OBSAHUJE hlavní jednotku dětského hudebního centra přenosný přehrávač dětského hudebního centra osobní manuál sluchátka.

BALENÍ OBSAHUJE hlavní jednotku dětského hudebního centra přenosný přehrávač dětského hudebního centra osobní manuál sluchátka. ÚVOD Děkujeme za zakoupení Vtech dětské hudební centrum. Jedná se o jedinečné klávesy navržené speciálně pro mladší děti. Můžete nahrávat vlastní písničky a melodie. Jestli se chcete podělit o své vlastní

Více

v.link Video adaptér mi1261

v.link Video adaptér mi1261 v.link Video adaptér mi1261 Umožnuje připojení 2 zdrojů video signálu + zdroje RGB signálu + kamery při couvání Do vozidel Audi, Škoda a VW vybavených navigačním systémem MIB High / Standard s displejem

Více

Palubní FULL HD kamera s možností GPS

Palubní FULL HD kamera s možností GPS Palubní FULL HD kamera s možností GPS Návod k obsluze Výhody produktu: Cenově dobře dostupná kamera FULL HD kamera Možnost připojení GPS modulu www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Diagram produktu 1)

Více

Napájecí zdroj PS2-60/27

Napájecí zdroj PS2-60/27 PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY ŘADY FOXTROT ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE MODULU Napájecí zdroj PS2-60/27 1. vydání - listopad 2008 Dokumentace je také k dispozici on-line na www.tecomat.cz. 1. POPIS A PARAMETRY Základní

Více