Návod k montáži a údržbě

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k montáži a údržbě"

Transkript

1 Návod k montáži a údržbě Nástěnný plynový kondenzační kotel Logamax plus GB022-24(K) Pro odbornou firmu Před zahájením montáže a údržby pozorně pročtěte /03 CZ

2 Obr. 1 Přehledné vyobrazení kotle Logamax plus GB022 2 Logamax plus GB022-24(K) - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny.

3 Legenda k přehlednému znázornění kotle Logamax plus GB022 (kombinované přístroje): 1 sada s hořákovou hlavicí 2 ionizační elektroda 3 termostat hořáku 4 žhavicí zapalovačí elektroda 5 automatický odvzdušňovač 6 bezpečnostní čidlo 7 rychlouzávěr krytu výměníku tepla 8 deskový výměník tepla 9 sifon 10 čidlo teploty na výstupu 11 omezovač množství vody 12 tlakoměr (u kombinovaných přístrojů) 13 přípojka přívodu spalovacího vzduchu / odvodu spalin 14 ventilátor 15 rám 16 jednotka plyn/vzduch 17 průzor 18 plynová armatura 19 výměník tepla, 20 plynové potrubí 21 typový štítek přístroje 22 sací hrdlo ventilátoru 23 potrubí odvodu spalin 24 bezpečnostní omezovač teploty spalin (STB) 25 oběhové čerpadlo 26 vedení odtoku pojistného ventilu 27 typový štítek kategorie plynu 28 svorkovnice 29 DBA ("Dedicated" Brenner Automat jednoúčelový hořákový automat) Logamax plus GB022-24(K) - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny. 3

4 Obsah 1 Předpisy a směrnice Norma CE Předpisy Použité symboly Použité symboly Všeobecné informace Rozsah dodávky Rozměry Rozměry Logamax plus GB Montáž Vybalení Zavěšení topného zařízení Připojení Obsluha Nastavení na DBA Uvedení do provozu Uvedení do provozu všeobecně Ostatní práce v souvislosti s uvedením do provozu Přestavba na jiný druh plynu Inspekce Všeobecné pokyny Příprava kotle na čištění Údržba Čistění výměníku tepla a hořáku Čištění sifonu Kontrola protékajícího množství teplé vody Diagnostika Ikony displeje Zobrazené hodnoty Nastavení na displeji Kódy poruch Specifikace Technické údaje Zbytková dopravní výška topného systému Protokoly Protokol o uvedení do provozu Protokol o prohlídce Protokol o údržbě Rejstřík hesel Úvodem Vážená zákaznice, vážený zákazníku, tento návod k montáži a údržbě byl vytvořen pro nástěnné plynové kondenzační kotle Logamax plus GB022-24; Logamax plus GB022-24K. Hlavním účelem tohoto návodu k montáži a údržbě je poskytnout odborníkovi informace o instalaci kotle Logamax plus GB022-24/24K a o příslušných předpisech. Kromě toho v tomto návodu k montáži a údržbě najdete též všeobecné informace o přístroji, revizích a údržbě, o odstraňování případných poruch a o technických parametrech přístroje. K tomuto přístroji je kromě návodu k montáži a údržbě dodáván rovněž návod k obsluze. Návod k obsluze najdete na spodní straně přístroje. Označení přístroje se skládá z následujících částí: GB: nástěnný plynový kondenzační kotel (bez zásobování teplou vodou) K: kombinovaný přístroj (s integrovaným zásobováním teplou vodou) 24: maximální tepelný výkon činí 24 kw V tomto návodu k montáži jsou používána tato specifická označení výrobku: DBA: "Dedicated" Brenner Automat - (jednoúčelový hořákový automat) Bosch Termotechnika s.r.o. pracuje nepřetržitě na inovaci svých výrobků. Proto jsou možné změny technických údajů. Máte-li návrhy na zlepšení nebo jste zjistili nějaké nesrovnalosti, obraťte se prosím na nás. Bosch Termotechnika s.r.o. Obchodní divize Buderus Průmyslová 371/ Praha 10 Tel : (+420) Fax : (+420) Logamax plus GB022-24(K) - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny.

5 Předpisy a směrnice 1 1 Předpisy a směrnice 1.1 Norma CE 1.2 Předpisy Normy Jako odborný řemeslník a/nebo vlastník jste povinen zajistit, aby celé zařízení vyhovovalo platným (bezpečnostním) předpisům, které jsou zahrnuty v dále uvedených dokumentech. Místně platné protipožární předpisy, předpisy dodavatelů plynu a obcí. Směrnice o plynových přístrojích č. 90/396/EHS. Směrnice o účinnosti 92/42/EHS. Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě 89/336/EHS. Směrnice pro nízká napětí 73/23/EHS. EN 437: Testovací plyny, zkušební tlaky, kategorie přístrojů. EN 483: Kotle na plynná paliva Kotle typu C s jmenovitým tepelným zatížením 70 kw nebo nižším. EN 625: Kotle na plynná paliva Zvláštní požadavky na kombinované kotle s jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 70 kw provozované za účelem přípravy teplé vody. EN 677: Kotle na plynná paliva, zvláštní požadavky na kondenzační kotle s jmenovitým příkonem maximálně 70 kw Prostor umístění Tento výrobek odpovídá svojí konstrukcí a způsobem provozu příslušným evropským směrnicím i doplňujícím specificky národním požadavkům. Shoda byla prokázána udělením značky CE. Prohlášení o shodě výrobku je zájemcům k dispozici na internetové adrese nebo si je lze vyžádat u příslušné pobočky Buderus. Info: Údaje uvedené na typovém štítku kotle jsou směrodatné a je třeba je respektovat! Vznětlivé materiály nebo kapaliny nesmějí být skladovány nebo používány v blízkosti přístroje. Prostor umístění kotle musí chráněn před mrazem a být vždy dobře větraný. Kotel nesmí být instalován nebo používán v prašném či chemicky agresivním prostředí, jako jsou lakovny, kadeřnické salony, v blízkosti smetišt nebo v místech, v nichž jsou skladovány nebo používány látky, jako je trichloretylen nebo halogenové uhlovodíky (např. ve sprejích, určitých druzích klihu, určitých rozpouštědlech a čisticích prostředcích, barvách) nebo jiné agresivní chemické prostředky. Bezporuchový provoz a dlouhá životnost kotle jsou tím ohroženy i v případě jeho umístění v uzavřeném prostoru. Za této situace je nejlepší uzavřít prostor umístění hermeticky od okolního prostředí a intenzivně jej větrat čerstvým venkovním vzduchem. Kotel se smí instalovat výhradně v zavěšené poloze na stěnu nebo na upevňovací profil. Aby se zabránilo přístupu ke kotli z jeho zadní strany, musí být stěna, na kterou má být kotel zavěšen, uzavřená. Je-li konstrukce stěny nebo podlahy prostoru umístění kotle tenká, je z důvodu rezonance možná zvýšená hlučnost. V tom případě doporučujeme použít upevňovací konstrukci Přívod spalovacího vzduchu a odvod spalin Budete-li kotel instalovat jako otevřený přístroj, musíte prostor umístění vybavit potřebnými otvory pro přívod spalovacího vzduchu Kvalita otopné vody Potrubí před plněním systému důkladně propláchněte. Jako plnicí a doplňovací vodu pro topný systém používejte výhradně neupravenou vodu z vodovodu. Nevhodná otopná voda podporuje tvorbu kalu a koroze. To může vést k poruchám kotle a k poškození výměníku tepla. Není dovoleno upravovat vodu chemickými prostředky, jako například prostředky pro zvýšení resp. snížení ph (chemickými přísadami a/nebo inhibitory), nemrznoucími prostředky nebo změkčovači vody. Naměřená hodnota ph otopné vody by se měla pohybovat mezi 7 a 8,5. Není-li tomu tak, obrat te se prosím na zákaznický servis značky Buderus Materiály pro potrubí systému vytápění Pokud jsou v topném systému, např. u podlahového vytápění, použita plastová potrubí, pak tato potrubí musejí mít kyslíkovou bariéru. Není-li tomu tak, je nutné kotlový okruh od zbývajícího topného systému oddělit deskovým výměníkem tepla Provádění prací na kotli Provádění instalačních, údržbových prací, prací spojených s uvedením kotle do provozu i všech případných oprav je dovoleno pouze autorizovaným odborníkům. K tomu je nutné používat výhradně originální příslušenství a díly předepsané firmou značky Buderus Frekvence údržby Jedenkrát za dva roky je nutné pověřit autorizovanou instalatérskou nebo servisní firmu provedením údržby Rozsah použití Kotel slouží výhradně k ohřevu otopné vody centrálních otopných systémů a/nebo zařízení k ohřevu teplé vody. Logamax plus GB022-24(K) - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny. 5

6 2 Použité symboly 2 Použité symboly 2.1 Použité symboly Výstražné pokyny Výstražné pokyny jsou v textu označeny výstražným trojúhelníkem podloženým šedou barvou a opatřeny rámečkem. Hrozí-li nebezpečí úrazu elektrickým proudem, je vykřičník ve výstražném trojúhelníku nahrazen symbolem blesku. Signální výrazy na začátku výstražného upozornění označují druh a závažnost následků, které mohou nastat, nebudou-li dodržena opatření k odvrácení nebezpečí. UPOZORNĚNÍ znamená, že může dojít k materiálním škodám. POZOR znamená, že může dojít k lehkým nebo středně těžkým poraněním osob. VÝSTRAHA signalizuje nebezpečí vzniku těžkého poranění osob. NEBEZPEČÍ znamená, že může dojít k poranění osob ohrožující život. Důležité informace Důležité informace neobsahující ohrožení člověka nebo materiálních hodnot jsou označeny vedle uvedeným symbolem. Od ostatního textu jsou nahoře a dole odděleny čárami. 6 Logamax plus GB022-24(K) - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny.

7 Všeobecné informace 3 3 Všeobecné informace Zabezpečení proti mrazu U kotlů není nutné umíst ovat žádné zabezpečení vůči mrazu. Tato pojistka je zabudována společně s čidlem teploty na výstupu. Pojistka proti mrazu zapíná kotel při teplotě vody vněm 7 C a při teplotě vody 17 C jej vypíná. Topný systém vůči mrazu chráněn není. Doby doběhu čerpadla přes topný systém je 5 minut. Regulace typu ZAP/VYP Kotel pracuje v zásadě v kombinaci se všemi obvyklými beznapět ovými regulacemi typu ZAP/VYP bez tepelně urychlujícího prvku (anticipační odpor). Zvolíte-li takovouto regulaci, nevyužijete zvláštní výhodu tohoto kotle, spočívající v modulovaném provozu na základě teploty prostoru nebo na základě ohniskové čáry. To se negativně projeví na komfortu a spotřebě energie. Modulovaná regulace Nejlepší regulace je dosahováno pomocí modulovaných regulátorů teploty Logamatic RC, vyvinutých firmou Bosch Termotechnika s.r.o., speciálně pro tento přístroj. Zde dochází digitální cestou k nepřetržité výměně dat mezi kotlem (DBA = Dedicated Brenner Automat) a modulovaným regulátorem teploty RC. Kotel je tak schopen přizpůsobit svůj generovaný výkon optimálně výkonu požadovanému modulovaným regulátorem teploty RC. Tak je třeba rozumět pojmu "modulace". Modulovaný princip zvyšuje komfort tím, že udržuje rovnoměrnou teplotu prostoru a snižuje spotřebu plynu. Modulované regulátory teploty RC jsou napájeny prostřednictvím kotle elektricky. Další informace o montáži, nastaveních a obsluze různých modulovaných regulací najdete v dokumentaci příslušných modulovaných regulací. Metoda testování čerpadla Jestliže kotel nebyl po delší dobu v provozu, uskuteční se každých 24 hodin automaticky protočení čerpadla na dobu 10 sekund. Okamžik, kdy má být tato aktivace provedena je určen momentem, v němž se kotel připojí k sít ovému napětí. Po přerušení sít ového napětí krátkým vytažením zástrčky ze zásuvky, nebo když se po delší době (>24 hodin) uskuteční požadavek na vytápění, dojde k provedení kompletního testu. Logamax plus GB022-24(K) - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny. 7

8 4 Rozsah dodávky 4 Rozsah dodávky Rozsah dodávky topných zařízení ( obr. 2). Obr. 2 Rozsah dodávky Vysvětlení: 1 plynový kondenzační kotel v horní části obalu: - 1 sít ová zástrčka - 2 šrouby k upevnění nástěnného držáku - 2 hmoždinky - 2 podložky - nálepka o ovedení do provozu - druhý typový štítek - 1 klíč na otopná tělesa 2 nástěnný držák 3 přiložená dokumentace: 1 návod k montáži a údržbě 1 návod k obsluze (nalepen pod kotlem) 1 schéma zapojení 1 montážní šablona Spolu s kotlem Logamax plus GB se dodává: - tlakoměr s plnicím a vypouštěcím kohoutem - přechodový souosý konektor externího čidla teploty zásobníku - ohebná hadice pro odvod kondenzátu Spolu s kotlem Logamax plus GB022-24K se dodává: - tlakoměr s připojovacím potrubím - ohebná hadice pro odvod kondenzátu 8 Logamax plus GB022-24(K) - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny.

9 Rozměry 5 5 Rozměry 5.1 Rozměry Logamax plus GB022 Koncentrické připojení Přívod spalovacího vzduchu/odvod spalin Míry v mm >5 > >165 mm pro demontáž hořáku 7 (Ø60/100mm) Montážní rám Nástěnný držák (VK) výstup kotle G¾" 2. (RK) zpátečka kotle G¾" 3. (AW) výstup teplé vody G½" (kombinované přístroje) (VS) výstup zásobníkového ohřívače TV G½" (samostatné přístroje) 4. (EK) vstup studené vody G½" (kombinované přístroje) (RS) zpátečka zásobníkového ohřívače TV G½" (samostatné přístroje) 5. (GAS) připojení plynu G1" (příslušenství G½") 6. vedení odtoku pojistného ventilu a výstup kondenzátu Ø 30 mm 7. odvod spalin Ø 60 mm / přívod spalovacího vzduchu Ø 100 mm Logamax plus GB022-24(K) - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny. 9

10 6 Montáž 6 Montáž 6.1 Vybalení POZOR! Styroporové dno chránící připojovací hrdla odstraňte až před montáží kotle. POZOR! Během instalačních prací doporučujeme chránit kotel a přípojky před znečištěním stavebním prachem např. tím, že jej zakryjete fólií a přelepíte lepicí páskou POZOR! Obalový materiál zlikvidujte ve spolupráci s recyklační firmou. 6.2 Zavěšení topného zařízení Ke kotli je standardně dodáván nástěnný držák. Postupujte přitom takto: Nástěnný držák namontujte na stěnu ( obr. 3). Pro (de)montáž hořáku během (servisních) prací je zapotřebí minimální volný prostor nad kotlem 165 mm. Obr. 3 Nástěnný držák 10 Logamax plus GB022-24(K) - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny.

11 Montáž 6 Klíčem k odvzdušnění otopného tělesa povolte pojistný šroub a sejměte opláštění ( obr. 4). Zavěste kotel do nástěnného držáku ( obr. 3). Obr. 4 Odstranění opláštění Montážní připojovací lišta (příslušenství) Za účelem omezení rizika krádeže kotle v neobydlených budovách lze připevnit montážní připojovací lištu. Montážní připojovací lišta umožňuje předběžnou instalaci přípojek a pozdější montáž kotle. Tuto montážní připojovací lištu je možné předem objednat ve vašem velkoobchodě nebo u zastoupení značky Buderus. Při použití montážní připojovací lišty postupujte takto: Na stěnu namontujte nástěnný držák ( obr. 3). Spodní stranu montážní připojovací lišty namontujte pomocí montážní šablony (viz rozsah dodávky). Na kotel ( obr. 5) namontujte spojky (1 a 2: G¾", 3 a 4: G½" a 5 (plyn): G1" vnější rozměr). Výstup a zpátečku vytápění, teplo a studenou vodu a plynové přípojky připojte na montážní připojovací lištu. (při přejímce budovy nebo přímo) Odstraňte styroporové dno kotle. Kotel připojte na spodní stranu montážní připojovací lišty ( obr. 5). Při sešroubování použijte dodaná těsnění. Klíčem k odvzdušnění otopného tělesa povolte pojistný šroub a sejměte opláštění ( obr. 4). Zavěste kotel do nástěnného držáku ( obr. 3) mm Obr. 5 Montážní připojovací lišta a přípojky 1 (VK) výstup kotle 2 (RK) zpátečka kotle 3 (AW) výstup teplé vody (kombinované přístroje) / (VS) výstup zásobníkového ohřívače TV (samostatné přístroje) 4 (EK) vstup studené vody (kombinované přístroje) / (RS) zpátečka zásobníkového ohřívače TV (samostatné přístroje) 5 (GAS) připojení plynu 6 výstup kondenzátu a vedení odtoku pojistného ventilu Logamax plus GB022-24(K) - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny. 11

12 6 Montáž 6.3 Připojení Připojení na přívod vody Připojení potrubí vytápění Tyto přípojky pro potrubí výstupu a zpátečky topného systému se nacházejí na spodní straně kotle ( obr. 5). Připojovací rozměry jsou obsahuje kapitola 5. Pod kotel doporučujeme do výstupu a zpátečky namontovat servisní kohouty. UPOZORNĚNÍ! Před připojením kotle na topný systém je nutné potrubí a otopná tělesa důkladně propláchnout! Celý obsah soustavy nechejte alespoň třikrát protéct topným systémem. Potrubí připojte bez pnutí. Do zpátečky nainstalujte filtr nečistot. Připojení přepouštěcího ventilu Topná zařízení jsou vybavena přepouštěcím ventilem. Přepouštěcí ventil zaručuje průtok kotlem, pokud nebude průtok topným systémem. Proto je instalace přepouštěcího ventilu v topném systému zbytečná. Připojení externího, nepřímo vyhřívaného zásobníku vytápění Topné zařízení je standardně vybaveno zabudovaným třícestným ventilem. Motor třícestného ventilu je na přání. Topné zařízení lze připojit na nepřímo vyhřívaný zásobník TV ( obr. 5, [3] a [4]). Nebude-li se ke kotli připojovat žádný zásobník TV, mělo by se na přípojku VS a RS ( obr. 5, [3] a [4]) namontovat zkratovací potrubí (na přání). Třícestný ventil je na straně vytápění připojen takto ( obr. 6): AB : výstup topné zařízení A : výstup zásobník B : výstup k topnému systému Topné zařízení je standardně vybaveno zabudovanou regulací přednostního spínání zásobníku. Nepřímo vyhřívaný zásobník TV musí být vybaven čidlem teploty zásobníku (příslušenství). Elektrické připojení třícestného ventilu a čidla teploty zásobníku viz odstavec "Připojení externích elektrických komponent" na str. 19 a viz též dodané "schéma zapojení". Připojení expanzní nádoby Velikost expanzní nádoby zvolte na základě teploty otopné vody, celkového obsahu vody v topném systému a statického tlaku otopné vody. Topné zařízení je vybaveno zabudovanou expanzní nádobou. Tato expanzní nádoba má obsah 7,5 litrů a přetlak 0,75 barů. Pokud se expanzní nádoba umíst uje mimo kotel, musí být připojena do vratného toku. Pokud se pod kotle umíst ují uzavírací ventily, je nutné expanzní nádobu připojit mezi uzavírací ventil a kotel. Otopná voda se tak může rozpínat i při zavřeném uzavíracím ventilu. B AB A Obr. 6 Montáž třícestného ventilu 12 Logamax plus GB022-24(K) - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny.

13 Montáž 6 Připojení pojistného ventilu Aby se zabránilo přílišnému stoupání tlaku v topném systému, je do něj nutné nainstalovat pojistný ventil. Topné zařízení s vedením odtoku o Ø30 mm je na straně otopného okruhu vybaveno zabudovaným pojistným ventilem ( obr. 5, [6]). Vedení odtoku pojistného ventilu se nachází na pravé spodní straně kotle. Připojení vedení odtoku viz str. 15, obr. 12. Při použití v topném systému není tedy zapotřebí žádný pojistný ventil. Připojení tlakoměru (kombinované přístroje) Topné zařízení je dodáváno s tlakoměrem s plnicím a vypouštěcím kohoutem. Ten lze namontovat místo zaslepovací zátky ( obr. 7, [1]). 1 Obr. 7 Poloha zaslepovací zátky u kombinovaných přístrojů Postupujte přitom takto: Odstraňte pojistný kolíček. Odstraňte prostřední zaslepovací zátku. Namontujte tlakoměr s plnicím a vypouštěcím kohoutem ( obr. 8). Opět nasaďte pojistný kolíček. Obr. 8 Montáž plnicího kohoutu Logamax plus GB022-24(K) - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny. 13

14 6 Montáž Připojení tlakoměru s plnicím a vypouštěcím kohoutem (samostatné přístroje) Samostatná topná zařízení se dodávají s tlakoměrem s plnicím a vypouštěcím kohoutem. Ten lze namontovat místo zaslepovací zátky ( obr. 9, [1]). 1 Obr. 9 Poloha zaslepovací zátky u samostatných přístrojů Postupujte přitom takto: Odstraňte pojistný kolíček. Odstraňte pravou zaslepovací zátku. Namontujte tlakoměr s plnicím a vypouštěcím kohoutem ( obr. 10, [1]). Opět nasaďte pojistný kolíček. 1 Obr. 10 Montáž plnicího kohoutu na pravé spodní straně Připojení potrubí teplé vody u kombinovaných přístrojů Připojení potrubí studené vody je nutné provést podle platných předpisů ( kapitola 1). Přetlakovou pojistku ( obr. 11) se zabudovaným zpětným ventilem namontujte do potrubí studené vody. Tím je potrubí teplé vody zabezpečeno před vysokými tlaky expandované vody. K odvodu vodního kondenzátu a vody vyteklé v důsledku reakce pojistného ventilu je třeba instalovat odtok do kanalizační sítě. POZOR! Rozteč mezi přípojkami teplé a studené vody je proměnlivá a pootočením excentrických přípojek ji lze měnit v rozmezí 120 až 130 mm. Při dodání je tato vzdálenost 130 mm. POZOR! Nepoužívejte pozinkované trubky, pomůcky ani příslušenství. Výměník tepla je vyroben z mědi, u které hrozí nebezpečí napadení elektrolytickou korozí. Obr. 11 Přetlaková pojistka se zabudovaným zpětným ventilem 14 Logamax plus GB022-24(K) - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny.

15 Montáž 6 UPOZORNĚNÍ! V případě použití plastových trubek věnujte pozornost informacím výrobce; dbejte zejména na použití správných spojovacích prostředků. Potrubí teplé vody připojte bez pnutí. Připojení odtoku kondenzátu Připojení odtoku kondenzátu se nachází na spodní straně kotle. Odtok kondenzátu musí mít plastovou trubku o Ø30 mm nebo větší, kterou je třeba připojit se sklonem na kanalizační sít. Maximální horizontální délka je 5 metrů. Odtok okapovým žlabem není z důvodu nebezpečí zamrznutí možný. Aby byl zaručen správný provoz kotle, musí být odtok kondenzátu vyúst ovat nepřerušeně a být vybaven dodatečnou zápachovou uzávěrou nebo sifonem ( obr. 12). POZOR! Odvod kondenzátu kotle se nesmí utěsňovat Obr. 12 Odvod kondenzátu 1 zabudovaný sifon 2 otevřené spojení > 2 cm podle platných předpisů 3 zápachová uzávěra nebo sifon 4 do kanalizační sítě 5 vedení odtoku kondenzátu a pojistného ventilu Naplnění sifonu vodou Byl-li připevněn odtok kondenzátu, je nutné naplnit sifon kotle vodou. Tím se zabraňuje tomu, aby se spaliny dostávaly do prostoru. 2 Sifon společně s břitovým těsněním stáhněte z pouzdra směrem dolů a vytáhněte jej z odvodu ( obr. 13). 1 Sifon naplňte vodou a všechny součásti v obráceném pořadí opět namontujte. 3 Obr. 13 Plnění sifonu vodou Logamax plus GB022-24(K) - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny. 15

16 6 Montáž Připojení plynu Připojení přívodu plynu Přívod plynu připojte podle platných předpisů. Do připojovacího potrubí je nutné přímo pod kotlem instalovat uzavírací ventil. Plynové potrubí připojte bez pnutí. POZOR! Připojení přívodu plynu se provádí na vnitřní průměr plynové přípojky Připojení přívodu spalovacího vzduchu a odvodu spalin Topné zařízení je standardně vybaveno koncentrickým připojovacím adaptérem (Ø60/100 mm). Pomocí paralelního připojovacího adaptéru, který lze dodat na přání, je možné přestavět kotel na připojení dvojitou trubkou Ø 80 mm. Maximální délka potrubí přívodu spalovacího vzduchu a odvodu spalin se u topných zařízení určuje podle celkového odporu všech komponent systému odvodu spalin a přívodu spalovacího vzduchu. Přitom nesmí být překročen maximálně přípustný pokles tlaku p w max ( tab. 1). Obr. 14 Připojovací adaptér koncentrický 60/100 na paralení 80/80 16 Logamax plus GB022-24(K) - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny.

17 Montáž 6 Plynový kondenzační kotel Ø [mm] Logamax plus GB022-24(K) [Pa] p w max 75 Přívod spalovacího vzduchu paralelní 80 0,9 45 koleno k 100 0,3 80 2,9 90 kolenoí l 100 1,2 80 0,7 trubka 1 m j 100 0,3 Odvod spalin paralelní 80 1,6 45 koleno k 100 0,5 80 5,2 90 koleno l 100 1,7 80 1,0 trubka 1 m j 100 0,4 Přívod spalovacího vzduchu/odvod spalin koncentricky 60/100 3,5 45 koleno n 80/125 1,8 60/100 7,5 90 koleno o 80/125 2,9 60/100 5,3 trubka 1 m m 80/125 2,0 Připojovací koncentrický adaptér 60/100 na paralení 80/80 60/100 80/80 rovno nule Přechodový kus u 60/100 80/125 rovno nule Sada pro průchod Střešní průchodka (koncentrická) 60/100 24,2 80/125 14,4 Průchodka stěnou (koncentrická) 60/100 16,7 80/125 8,5 Střešní průchodka pro spaliny 80 1,3 Průchod zdí (stěnou) pro spalovací vzduch 80 0,5 Tab. 1 Pokles tlaku, který způsobují komponenty [Pa] Logamax plus GB022-24(K) - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny. 17

18 6 Montáž Montáž svislého potrubí odtahu spalin Svislé potrubí odtahu spalin namontujte na spalinový adaptér ( obr. 15). Další informace o instalaci potrubí odtahu spalin najdete v dokumentaci systému vedení odtahu spalin. Obr. 15 Vertikální připojení potrubí odtahu spalin Spalinové koleno namontujte na spalinový adaptér ( obr. 16). 1 Obr. 16 Měřicí místa na spalinovém kolenu 1 měřicí místa spalin Centrální systém přívodu spalovacího vzduchu a odvodu spalin Kotel Logamax plus GB022-24/24K je vhodný pro většinu centrálních systémů přívodu spalovacího vzduchu a odvodu spalin (systémy CLV) a jejich příslušných variant. Ohledně odborného poradenství a souhlasu výrobce se obrat te na zastoupení značky Buderus. Materiál pro odtah spalin Pro odvod spalin z kotle lze použít hliníkové, nerezové a plastové materiály. Při použití plastů pro odvod spalin respektujte jejich teplotní klasifikaci a příslušné předpisy. Součásti určené pro odvod spalin připojte na střešní nebo stěnovou průchodku od značky Buderus. 18 Logamax plus GB022-24(K) - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny.

19 Montáž Připojení k elektrické síti Sít ovou zástrčku namontujte na sít ovou šňůru ( obr. 17). UPOZORNĚNÍ! Elektrické připojení je patrné rovněž ze schématu zapojení, které je součástí sady dokumentace dodané s kotlem. 1 3 POŠKOZENÍ ZAŘÍZENÍ zkratem. K zabránění zkratu na elektrických součástech používejte pouze: původní kabeláž výrobce, kabeláž s jednožilovým drátem, pokud použijete pramencové (pružné) vodiče, opatřete jejich konce dutinkami, použijte přitom kabely o průřezu min. 0,75 mm 2, musí-li být sít ový kabel vyměněn, smí se použít pouze původní kabel výrobce. Obr. 17 Montáž sít ové zástrčky Legenda k sít ové zástrčce: 1 nulový vodič (modrý) 2 fáze (hnědá) 3 zem (zelená/žlutá) 2 Připojení sít ového napájení Připojení k sít ovému napájení provedete tak, že sít ovou zástrčku zasunete do zásuvky na stěně (230 VAC/50 Hz) ( obr. 18). POZOR! Elektrická zástrčka kotle musí být vždy dosažitelná! POZOR! Je-li nutné vyměnit sít ovou šňůru, musí být vyměněna za typ, který je pro tento přístroj zhotoven. Obr. 18 Připojení sít ového napájení Připojení externích elektrických komponent Klíčem k odvzdušnění otopného tělesa povolte pojistný šroub a sejměte opláštění ( obr. 19). Obr. 19 Odstranění opláštění Logamax plus GB022-24(K) - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny. 19

20 6 Montáž Povolte šroub s hlavou na DBA a DBA sklopte dopředu ( obr. 20). Připojovací proužek v kotli je vybaven různými přípojkami pro připojení (externích) elektrických komponent. V níže uvedeném seznamu je uvedeno, která komponenta se má na kterém místě připojit. 1 Připojení regulace Viz též kapitola 3 na str. 7. POZOR! Není možné připojit přímo ke kotli současně více než jednu regulaci! 2 POZOR! Regulaci pracující v systému ZAP/VYP a obsahující článek, který urychluje růst tepla (regulace s anticipačním odporem) nelze na kotel připojit. Obr. 20 Odklopení DBA dopředu POZOR! Na kontakty svorkovnice 1 2 ( obr. 21) nesmí být připojen žádný vodivý můstek, ale pouze vhodná regulace řízená podle teploty prostoru nebo podle atmosférických podmínek. Na kontakty svorkovnice 1-2 ( obr. 21) lze připojit následující regulace: regulaci ZAP/VYP; modulovaný rádiem řízený prostorový regulátor teploty Logamatic 250 RF; modulovanou regulaci Logamatic RC. Maximálně přípustný odpor tohoto obvodu činí 100 Ω. Čidlo teploty zásobníku (samostatný přístroj příslušenství) Na přípojku 3-4 ( obr. 21) lze pro regulaci teploty v externím, nepřímo ohřívaném zásobníku TV připojit čidlo teploty zásobníku. Odstraňte můstek ( obr. 21, [A]). U topných zařízení bez interního deskového výměníku tepla je standardně dodáván přechodový konektor pro externí čidlo teploty zásobníku. Externí třícestný ventil (použití výhradně u samostatných přístrojů) Na kontakty svorkovnice ( obr. 21) lze připojit externí třícestný ventil pro nepřímo ohřívaný zásobník TV. Tuto přípojku lze použít pouze v tom případě, nemá-li kotel sám žádný třícestný ventil, nebo pokud byl interní třícestný ventil vyřazen z provozu (odstraňte těleso motoru interního třícestného ventilu)! Maximální elektrický příkon je 6 VA při 24 VAC. Dvoudrátový třícestný ventil lze připojit na kontakty svorkovnice 5-7 ( obr. 21). Třídrátový třícestný ventil lze připojit na kontakty svorkovnice ( obr. 21). Čidlo venkovní teploty Na kontakty svorkovnice 8-9 ( obr. 21) lze připojit čidlo venkovní teploty pro regulaci podle venkovních podmínek. A) 1 Raumtemp. Regler 2 Speicherfühler VAC 5 6 Dreiwegeventil 7 Raumtemp. Regler Speicherfühler 24 VAC Dreiwegeventil Obr. 21 Přípojky na zadní straně DBA A: pouze u samostatných přístrojů bez čidla teploty zásobníku 1, 2: prostorový regulátor teploty 3, 4: čidlo teploty zásobníku 5: 24 VAC 6, 7: třícestný ventil 8, 9: čidlo venkovní teploty Logamax plus GB022-24(K) - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny.

21 Obsluha 7 7 Obsluha 7.1 Nastavení na DBA Topné zařízení je vybaveno jednotkou DBA. Jednotka DBA je spínací centrála topného zařízení. Umožňuje obsluhu kotle a veškerá nastavení, např. nastavování teploty teplé vody. Na DBA jsou tyto obslužné prvky: Provozní vypínač Stisknutím provozního vypínače ( obr. 22, [1]) lze zapnout a vypnout elektrické napájení kotle. Tlačítko reset B Zobrazuje-li se na displeji blikající poruchový kód, lze stiskem tlačítka reset ( obr. 22, [2]) kotel znovu spustit. UPOZORNĚNÍ! Topné zařízení lze resetovat jen tehdy, zobrazíli se na displeji blikající poruchový kód. Obr. 22 DBA 1 provozní spínač 2 tlačítko reset 3 tlačítko servis 4 displej 5 tlačítko menu 6 tlačítko šipka nahoru 7 tlačítko šipka dolů Tlačítko servis A Po stisknutí tačítka servis A ( obr. 22, [3]) se topné zařízení přepne do servisního provozu ( obr. 23). Viz menu 2: "Servisní provoz" na str. 22. Obr. 23 DBA s montážním klíčem v servisním provozu Displej Na displeji ( obr. 22, [4]) se zobrazují všechna nastavení a poruchové kódy ( obr. 24). Tlačítko menu E Nastavení kotle lze na DBA prolistovat pomocí tlačítka menu E, tlačítka C a tlačítka D ( obr. 22, [5], [6] a [7]) displeje. Viz menu 3: "Nastavení" na str. 23. Obr. 24 DBA Menu Nastavení Logamax plus GB022-24(K) - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny. 21

22 7 Obsluha Menu Normální provoz 1 [24] Okamžitá teplota naměřená na výstupu vytápění ve C. Viz též tab Tlačítko D podržte stisknuté. 3 [00] Okamžitý průtok teplé vody v litrech za minutu. 4 Pokračovat v menu normálního provozu? Ano krok 6 Ne krok 5 5 Tlačítko D uvolněte. krok 1 6 Tlačítko C podržte stisknuté. 7 [0h] Provozní kód. Viz též tab. 12. V tomto případě: Kotel je připraven k provozu. Není žádná potřeba tepla. krok 4 Menu 1 Normální provoz Menu servisní provoz (během servisního provozu není k dispozici teplá voda) 1 [24] Okamžitá teplota naměřená na výstupu vytápění ve C. Viz též tab Aktivovat servisní provoz? Ano krok 3 3 Tlačítko A 1x stiskněte. 4,24] Pokud se na levé straně displeje objeví montážní klíč a plamen, pracuje kotel v průběhu 30 min. v servisním provozu. Zde platí nastavená maximální teplota na výstupu podle menu "Nastavení". 5 Tlačítko C podržte krátce stisknuté. Ne krok 1 6 Servisní provoz při částečném zatížení [l0] je aktivován. Zkontrolujte poměr plyn/vzduch a ionizační proud. V případě potřeby nastavte poměr plyn/vzduch odstavec "Kontrola a nastavení poměru plyn/vzduch" a odstavec "Měření ionizačního proudu ( obr. 40)". 7 Deaktivovat servisní provoz při částečném zatížení? Ano krok 8 Ne krok 6 8 Tlačítko A 1x stiskněte. 9 Tlačítko C podržte krátce stisknuté. 10 Servisní provoz při plném zatížení,hi] je aktivován. Zkontrolujte dynamický přetlak plynu nebo proveďte analýzu plynu podle odstavec "Měření přetlaku plynu" a odstavec "Snímání naměřených hodnot". 11 Servisní provoz při plném zatížení ukončit? Ano krok Tlačítko A 1x stiskněte nebo vyčkejte, až uplyne 30 minut servisního provozu. Ne krok Servisní provoz bude deaktivován. krok 1 Menu 2 Servisní provoz 22 Logamax plus GB022-24(K) - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny.

23 Obsluha 7 Menu Nastavení 1 [24] Okamžitá teplota naměřená na výstupu vytápění ve C. Viz též tab Otevřít menu Nastavení? Ano krok 3 Ne krok 1 3 Tlačítko E 1x stiskněte. krok 4 4 Je kotel kombinovaný přístroj? Ano krok 5 Ne krok 9 5 [pr#( H / I ) Nastavený provoz teplé vody. Jakmile je na displeji indikováno [pr#, může být aktuální způsob provozu teplé vody odečten nebo podle potřeby nastaven. Viz též tab Nastavit provoz teplé vody? Ano krok 7 7 Jedním nebo vícenásobným stisknutím tlačítek D a C může být provoz teplé vody zapnut nebo vypnut. [pr# ( H ): Provoz teplé vody na ECO, [pr#( I ): Provoz teplé vody na teplý start. 8 Tlačítko E 1x stiskněte. Ne krok 8 9 [60) Nastavená teplota teplé vody ve C. Jakmile se na displeji zobrazí [60), lze odečíst nebo vpřípadě potřeby nastavit aktuální teplotu teplé vody. Viz též tab Nastavit teplotu teplé vody? Ano krok 11 Ne krok Nižší: Tlačítkem D nastavte nižší teplotu teplé vody. Vyšší: Tlačítkem C nastavte vyšší teplotu teplé vody. 12 Tlačítko E 1x stiskněte. 13 [pr' ( K / L ) Nastavený provoz vytápění. Jakmile se na displeji objeví [pr', je možné. odečíst aktuální provoz vytápění nebo jej podle potřeby nastavit. Viz též tab Nastavený provoz vytápění nastavit? Ano krok Jedním nebo vícenásobným stisknutím tlačítek D a C může být provoz vytápění zapnut nebo. vypnut. [pr. ( K ): Provoz vytápění zapnutý, [pr; ( L ): Provoz vytápění vypnutý. 16 Tlačítko E 1x stiskněte. Ne krok [80. Nastavená teplota na výstupu ve C. Viz též tab. 12. Jakmile se na displeji zobrazí [80., může být odečtena aktuální teplota na výstupu nebo podle potřeby nastavena. 18 Nastavit teplotu na výstupu? Ano krok 19 Ne krok Nižší: Tlačítkem D nastavte nižší teplotu na výstupu. Vyšší: Tlačítkem C nastavte vyšší teplotu na výstupu. 20 Minimálně po dobu 10 sekund nebylo stisknuto žádné tlačítko nebo byla přerušena dodávka elektrického proudu? 21 Tlačítko E 1x stiskněte. Ano krok 22 Ne krok Eventuální změny nastavení jsou nyní potvrzeny. krok 1 Menu 3 Nastavení Logamax plus GB022-24(K) - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny. 23

24 8 Uvedení do provozu 8 Uvedení do provozu 8.1 Uvedení do provozu všeobecně Během procesu vyplňte protokol o uvedení zařízení do provozu odstavec Projděte všechny kroky uvedené v této kapitole, vyplňte protokol a potvrďte uvedení do provozu podpisem a firemním razítkem Plnění a odvzdušňování topného systému Kotel je vybaven automatickým odvzdušňovačem (obr. 25), který slouží k odvzdušnění kotle. V mnoha situacích se může ukázat jako nutnost vybavit topný systém kromě možností odvzdušnění na různých otopných tělesech také zvláštními možnostmi odvzdušnění. Při plnění topného systému vodou postupujte takto: Odstraňte opláštění kotle (obr. 19, str. 19). Přepnutím provozního vypínače do polohy "0" uveďte zařízení mimo provoz ( obr. 34, [1]). 1 Obr. 25 Automatický odvzdušňovač O jednu otáčku povolte víčko automatického odvzdušňovače vlevo nahoře na kotli ( obr. 25, [1]). Otevřete servisní kohouty na přípojce výstupu a zpátečky. U samostatných přístrojů: Na vodovodní kohout připojte hadici a naplňte ji vodou tak, aby již neobsahovala žádný vzduch. Zavřete vodovodní kohoutek. Hadici připojte na plnicí kohout kotle ( obr. 26). POZOR! Odvzdušnění topného systému je důležité. Pokud systém plníme vodou pomalu, soustředí se veškerý vzduch topného systému v nejvyšším bodě. Vodovodní kohout otevřete úplně a plnicí kohout jen částečně. Tímto způsobem se topný systém naplní správně. Topný systém naplňte na tlak asi 1,5 baru a poté zavřete plnicí kohout. Všechny odvzdušňovací ventily v topném systému postupně od spodu směrem nahoru otevřete a zavřete, aby ze systému mohl uniknout všechen vzduch. Obr. 26 Plnění jednoho přístroje 24 Logamax plus GB022-24(K) - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny.

25 Uvedení do provozu 8 Odvzdušňovací šroub ( obr. 27, [1]) na přední straně oběhového čerpadla povolte o 2 otáčky. POZOR! Vytéká voda! 1 Oběhové čerpadlo odvzdušněte. POZOR! Odvzdušnění oběhového čerpadla má velký význam pro životnost čerpadla. Kluzné ložisko, jež se nachází za odvzdušňovacím šroubem, je mazáno otopnou vodou. Je-li topný systém zcela odvzdušněn, zkontrolujte tlak na analogovém tlakoměru. Je-li tlak nižší než 1,0 baru, je třeba topné zařízení doplnit tak, jak to je výše popsáno. Zavřete vodovodní kohoutek. Uzavřete plnicí a vypouštěcí kohout kotle. Odpojte hadici. Na plnicí a vypouštěcí kohout namontujte uzavírací čepičku. Namontujte opět opláštění. Přepnutím provozního vypínače do polohy "1" uveďte zařízení do provozu ( obr. 34, [1]). U kombinovaných přístrojů Otevřete oba kohouty oddělovače ( obr. 28) a naplňte systém na tlak 1,0 1,5 baru. Oba kohouty oddělovače uzavřete. Všechny odvzdušňovací ventily v topném systému postupně od spodu směrem nahoru otevřete a zavřete, aby ze systému mohl uniknout všechen vzduch. Je-li topný systém zcela odvzdušněn, zkontrolujte tlak na analogovém tlakoměru. Je-li tlak nižší než 1,0 baru, je třeba topné zařízení doplnit tak, jak to je výše popsáno. Obr. 27 Povolení odvzdušňovacího šroubu oběhového čerpadla Obr. 28 Kohouty odpojovače (k dispozici pouze u kombinovaných přístrojů Logamax plus GB022-24K) Logamax plus GB022-24(K) - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny. 25

26 8 Uvedení do provozu Namontujte opět opláštění ( obr. 29). Přepnutím provozního vypínače do polohy "1" uveďte zařízení do provozu ( obr. 34, [1]). Pokud byl kotel v provozu přibližně jeden týden a displej ukazuje hodnotu menší než 1,0 bar, je potřeba doplnit do topné soustavy vodu. Pokles tlaku v topném systému je způsoben únikem vzduchu přes šroubení a (automatický) odvzdušňovač. Rovněž kyslík, který je obsažen v čerstvé otopné vodě, se bude po určité době uvolňovat, čímž dojde ke snížení tlaku v topném systému. Pokud je ale nutné topný systém doplňovat častěji, pak jde s velkou pravděpodobností o ztrátu vody. V takovém případě je důležité příčinu co nejrychleji odstranit. Obr. 29 Nasazení opláštění 8.2 Ostatní práce v souvislosti s uvedením do provozu Před uvedením kotle do provozu je nutné provést či zkontrolovat řadu nastavení Kontrola těsnosti přívodu plynu až ke kotli Při různých měřeních tlaku používejte vhodný tlakoměr. Tento tlakoměr by měl být schopen měřit tlaky od nejnižších až po 50 mbarů. Přesnost má být minimálně 0,01 mbar. Při kontrole plynotěsnosti přívodu plynu postupujte takto: Přepnutím provozního vypínače do polohy "0" uveďte zařízení mimo provoz ( obr. 30, [1]). Před prvním uvedením do provozu zkontrolujte těsnost nového dílu potrubí až k těsnění na plynové armatuře podle platných předpisů (odstavec 1.2). Zkušební tlak na vstupu přívodu plynu zde při otevřeném plynovém ventilu na kotli smí činit maximálně 150 mbar. Zjistíte-li při kontrole těsnosti únik plynu, musíte provést kontrolu u všech spojů. Prostředek, který pro kontrolu netěsností použijete, musí být pro testování plynotěsnosti schválen. Prostředek nenanášejte na elektrické vedení. 1 POZOR! Zkontrolujte těsnost použitého měřicího nátrubku/ů! Obr. 30 DBA provozní vypínač 26 Logamax plus GB022-24(K) - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny.

27 Uvedení do provozu Odvzdušnění přívodu plynu Uzavřete plynový ventil ( obr. 31, [1]). Pootevřete těsnicí šroub v měřicím nátrubku přetlaku anasaďte na něj hadici ( obr. 33). Otevřete plynový ventil ( obr. 31, [2]). Unikající plyn odvádějte hadicí do venkovního prostoru tak dlouho, až bude unikat pouze jen plyn. Uzavřete plynový ventil ( obr. 31, [1]). Odpojte hadici a těsnicí šroub v měřicím nátrubku přetlaku utáhněte. POZOR! Zkontrolujte těsnost měřicího nátrubku přetlaku plynu. 1 Obr. 31 Plynový ventil 1 plynový ventil zavřený 2 plynový ventil otevřený Kontrola přívodu spalovacího vzduchu/odvodu spalin Zkontrolujte, zda je používán předepsaný systém přívodu spalovacího vzduchu a odvodu spalin ( odstavec "Připojení přívodu spalovacího vzduchu a odvodu spalin", str. 16). Zkontrolujte, zda systém přívodu spalovacího vzduchu a odvodu spalin byl namontován podle příslušného instalačního návodu Kontrola druhu plynu Je velmi důležité, aby druh plynu, jež je připojen do kotle, odpovídal druhu plynu, pro který byl kotel ve výrobním závodě určen. Není-li tomu tak, nesmí být kotel uveden do provozu! Při kontrole postupujte takto: U dodavatele plynu se informujte o specifikaci dodávaného druhu plynu. Zkontrolujte, zda dodávaný druh plynu souhlasí s druhem plynu, který je uvedený na nálepce na rámu nebo na typovém štítku ( tab. 2). Přejete-li si, lze kotel přestavět na jiný druh plynu ( tab. 3 a kapitola 9, Přestavba na jiný druh plynu). Dodávaný druh plynu Zemní plyn H Zkapalněný plyn P Tab. 2 Druh plynu Druh plynu Údaj na nálepce kotle Kotel má z výroby nastaven wobbe index 14,1 kwh/m 3 (vztaženo k 15 C, 1013 mbar), použitelné pro rozsah wobbe indexu 11,3 až 15,2 kwh/m 3. Nápis na informačním štítku o druhu plynu: Nastavená kategorie plynu: G 20-2H Po úpravě (viz návod k montáži "Přestavba na jiný druh plynu") nastaveno na propan. Nápis na informačním štítku o druhu plynu: Nastavená kategorie plynu: G 31-3P Průměr trysky plynu v [mm] Logamax plus GB K Zemní plyn H 4,45 4,45 Zkapalněný plyn P 3,45 3,45 Tab. 3 Průměr plynové trysky Logamax plus GB022-24(K) - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny. 27

28 8 Uvedení do provozu Nastavení omezovače množství vody pro teplou vodu (pouze u kombinovaných přístrojů) POZOR! Je velmi důležité, aby průtok teplé vody v kotli byl pečlivě nastaven, protože tlak studené vody a odpor potrubí v sanitárním zařízení se může měnit podle okamžité provozní situace. Nastavení průtoku teplé vody omezovačem průtoku ( obr. 32): Zvýšení množství teplé vody: Otočte ventil směrem "+" Snížení množství teplé vody: Otočte ventil směrem "-" Množství protékající teplé vody nastavte pro to odběrné místo, ve kterém jsou požadavky uživatele na komfort teplé vody nejvyšší. Nastavení z výrobního závodu u kotle: Logamax plus GB022-24/24K: 10 l/min. je 48 C. Vychází se z předpokladu, že vstupní teplota studené vody činí 10 C. Obr. 32 Omezovač množství teplé vody Měření přetlaku plynu Jsou dvě možnosti, jak měřit přetlak plynu v kotli: Měření statického přetlaku plynu (kotel mimo provoz). Měření dynamického přetlaku plynu (kotel v provozu při plném zatížení). UPOZORNĚNÍ! Rozdíl mezi statickým a dynamickým přetlakem plynu nesmí být větší než 5 mbar. Je-li rozdíl větší, pak jde s velkou pravděpodobností o příliš vysoký odpor v přívodu plynu. Je-li vnitřní potrubí v pořádku, obrat te se na dodavatele plynu. 28 Logamax plus GB022-24(K) - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny.

29 Uvedení do provozu 8 Měření statického přetlaku plynu Přepnutím provozního vypínače na DBA ( obr. 34, [1]) do polohy "0" uveďte přístroj mimo provoz. Zavřete plynový ventil pod kotlem ( obr. 31, [1]). Tlakoměr nastavte na nulu. Povolte šroub v nejníže položeném měřicím nátrubku ( obr. 33, [1]). Hadičku tlakoměru nasuňte na měřicí nátrubek přetlaku ( obr. 33, [2]). Pomalu otevřete plynový ventil. Změřte statický tlak. Naměřený přetlak plynu porovnejte se jmenovitým vstupním tlakem plynu uvedeným v tab. 2 na str. 27. Poté změřte dynamický přetlak plynu. Měření dynamického přetlaku plynu Projděte výše popsané úkony ("Měření statického přetlaku plynu"). Otevřete nejméně dva termostatické nebo mechanicky uzavírané ventily otopných těles. Přepnutím provozního vypínače do polohy "1" uveďte zařízení do provozu ( obr. 34, [1]). Stiskněte dvakrát tlačítka Servis ( obr. 34, [2]), dokud se na displeji nezobrazí symbol montážního klíče ( obr. 34, [3]), uveďte kotel do režimu "Hi" ( menu 2: "Servisní provoz" na str. 22). Změřte dynamický přetlak plynu a naměřené hodnoty poznamenejte do protokolu. Dynamický přetlak plynu musí činit: U zemního plynu min. 14, max. 22 mbarů (nominální připojovací přetlak 18 mbarů). U zkapalněného plynu min. 25, max. 45 mbarů (nominální připojovací přetlak 37 mbarů). Odpojte hadičku tlakoměru od měřicího nátrubku pro měření přetlaku plynu. Dotáhněte šroub v měřicím nátrubku přetlaku plynu. Obr. 33 Obr Měření přetlaku plynu DBA režim Hi 2 3 POZOR! Zkontrolujte plynotěsnost použitého měřicího nátrubku/ů! Při příliš vysokém přetlaku plynu je nutné před kotel instalovat regulátor tlaku. Logamax plus GB022-24(K) - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny. 29

30 8 Uvedení do provozu Kontrola a nastavení poměru plyn/vzduch POŠKOZENÍ HOŘÁKU v důsledku nastavení nesprávného poměru plyn-vzduch! Poměr plyn-vzduch nastavujte výhradně při částečném zatížení (malé zatížení)! Poměr plyn-vzduch nastavujte pouze na základě rozdílu tlaku plynu a vzduchu, nikdy ne na základě naměřených hodnot spalin, jako jsou CO/CO 2 /NO x! Přepnutím provozního vypínače do polohy "0" uveďte zařízení mimo provoz. ( obr. 34, [1]). Klíčem k odvzdušnění otopného tělesa povolte pojistný šroub a sejměte opláštění (obr. 4, str. 11). Zavřete plynový ventil pod kotlem ( obr. 31, [1]). Otevřete nejméně dva uzavírací ventily otopných těles. O dvě otáčky povolte šroub v horním měřicím nátrubku (měřicí nátrubek hořáku) ( obr. 35, [1]). Tlakoměr nastavte na nulu. Plusovou přípojku tlakoměru propojte hadičkou s měřicím nátrubkem hořáku ( obr. 35, [2]). Otevřete plynový ventil ( obr. 31, [2]). Přepnutím provozního vypínače do polohy "1" uveďte zařízení do provozu ( obr. 34, [1]). Jedním stiskem tlačítka Servis A ( obr. 36, [1]) uveďte kotel do režimu "Lo". Viz menu 3: "Nastavení" na str. 23. Obr Měření a nastavení poměru plyn-vzduch Obr. 36 DBA režim Lo 30 Logamax plus GB022-24(K) - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny.

31 Uvedení do provozu 8 Odečtěte rozdíl tlaku (poměr plyn/vzduch). Optimální rozdíl tlaků je 5 Pa ( 0,05 mbar). Rozdíl tlaků se musí pohybovat v rozmezí 10 až 0 Pa ( obr. 37). Není-li tomu tak, proveďte nastavení tak, jak je uvedeno: (Pa) -0,15-0,10-0,05 0,00 0,05 (mbar) 3 4 Obr. 37 Rozdíl tlaků plyn/vzduch pří částečném zatížení 1 chybně 2 správně 3 otáčení doleva 4 otáčení doprava Pomocí plochého šroubováku sejměte uzavírací hlavici ( obr. 38, [1]). Klíčem s vnitřním šestihranem (4 mm) nastavte stavěcí šroub tlaku hořáku ( obr. 38, [1]) na správný rozdíl tlaků (poměr plyn/vzduch), obr. 37). Nasaďte uzavírací hlavici ( obr. 38, [1]). Přepnutím provozního vypínače do polohy "0" uveďte zařízení mimo provoz ( obr. 34, [1]). Zavřete plynový ventil pod kotlem ( obr. 31, [1]). Odpojte měřicí hadičku od měřicího nátrubku hořáku. Dotáhněte šroub v měřicím nátrubku hořáku. Otevřete plynový ventil ( obr. 31, [2]). Přepnutím provozního vypínače do polohy "1" uveďte zařízení do provozu ( obr. 34, [1]). POZOR! Zkontrolujte těsnost na únik plynu u použitého měřicího nátrubku/ů! Namontujte opláštění Kontrola těsnosti na únik plynu u kotle během provozu Obr. 38 Nastavení poměru plyn-vzduch UPOZORNĚNÍ! Při zapnutém kotli zkontrolujte těsnost všech jeho plynových těsnění. Použitý detekční prostředek netěsností musí vyhovovat předpisům a nesmí přijít do styku s elektrickými vodiči. Logamax plus GB022-24(K) - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny. 31

32 8 Uvedení do provozu Snímání naměřených hodnot Odšroubujte příslušný uzavírací šroub ( obr. 39) na připojovacím dílu systému pro přívod spalovacího vzduchu a odvod spalin a po provedeném měření jej opět našroubujte. Uveďte kotel do režimu "Hi". Viz menu 3: "Nastavení" na str. 23. Obsah oxidu uhelnatého 1 2 POZOR! Hodnoty CO měřené bez přístupu vzduchu se musejí pohybovat pod hranicí 400 ppm nebo 0,04 obj. %. Hodnoty kolem nebo přes 400 ppm signalizují nesprávné nastavení hořáku, znečištění plynového hořáku nebo výměníku tepla nebo poruchu hořáku. Je nezbytné zjistit příčinu a odstranit ji. Obr. 39 Měřicí místa na potrubí odtahu spalin 1 teplota spalin, CO 2, CO, NO X 2 teplota spalovacího vzduchu Kontrola regulačního zařízení a bezpečnostních opatření Během uvedení do provozu a při roční údržbě je nutné zkontrolovat správný provoz všech regulačních zařízení, bezpečnostní opatření a správné nastavení Měření ionizačního proudu ( obr. 40) Přepnutím provozního vypínače do polohy "0" uveďte zařízení mimo provoz. ( obr. 34, [1]). Odstraňte opláštění kotle (obr. 19, str. 19). Demontujte kryt hořáku. Rozpojte konektorové spojení ionizační elektrody a zapojte do série měřicí přístroj ( obr. 40). Na měřicím přístroji zvolte rozsah "µa stejnosměrný proud". Měřicí přístroj musí zobrazovat rozsah stupnice min. 1 µa. Přepnutím provozního vypínače do polohy "1" uveďte zařízení do provozu ( obr. 34, [1]). Jedním stiskem tlačítka Servis A ( obr. 36, [1]) uveďte kotel do režimu "Lo". Viz menu 3: "Nastavení" na str. 23. Změřte ionizační proud. Velikost naměřeného ionizačního proudu musí být >2 µa (stejnosm.). Naměřené hodnoty poznamenejte do protokolu. Přepnutím provozního vypínače do polohy "0" uveďte zařízení mimo provoz. ( obr. 34, [1]). Sejměte měřidlo a opět zapojte konektory. Namontujte kryt hořáku. Obr. 40 Měření ionizačního proudu 32 Logamax plus GB022-24(K) - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny.

33 Uvedení do provozu 8 Nasaďte kryt a klíčkem k odvzdušnění otopného tělesa otočte šroub, který zajišťuje kryt do polohy zavřeno ( obr. 41). Uveďte kotel do provozu. Obr. 41 Nasazení opláštění Provedení nastavení Zadání provozu teplé vody: Tlačítkem menu "E" ( obr. 22, [5]) zadejte na kotli požadavek na teplou vodu ( tab. 4 a menu 3: "Nastavení" na str. 23). Nastavení H - ECO / studený start I - Komfort / teplý start Význam Minimální komfort spotřeba energie a snížená tvorba vápených usazenin. Kotel v provozu pouze při potřebě teplé vody. Maximální komfort zásluhou krátké čekací doby na teplou vodu. Tab. 4 Zadání provozu teplé vody Zadání požadované teploty teplé vody: Tlačítkem menu "E" ( obr. 22, [5]) zadejte požadavek na teplotu teplé vody ( tab. 5 a menu 3: "Nastavení" na str. 23). Nastavení Jednotka Význam C Požadovaná výtoková teplota teplé vody. Tab. 5 Zadání požadované teploty teplé vody Zadání provozu vytápění: Tlačítkem menu "E" ( obr. 22, [5]) zadejte požadavek na provoz kotel pro vytápění ( tab. 6 a menu 3: "Nastavení" na str. 23). Nastavení K L Význam provoz vytápění zapnutý provoz vytápění vypnutý (letní provoz) Provoz teplé vody zůstává k dispozici. Tab. 6 Zadání provozu vytápění Zadání teploty na výstupu: Tlačítkem menu "E" ( obr. 22, [5]) nastavte požadavek na teplotu kotlové vody pro provoz vytápění ( tab. 7 a menu 3: "Nastavení" na str. 23). Nastavení Jednotka Význam C Požadovaná teplota na výstupu otopné vody Typový štítek Na druhý dodaný typový štítek (nálepka) zapište sériové číslo. Sériové číslo je uvedeno na typovém štítku na zadní straně kotle. Druhý typový štítek nalepte na přední nebo boční stranu krytu kotle ( obr. 41). Tab. 7 Zadání požadavku na teplotu výstupní otopné vody Poučení uživatele, předání dokumentace Informujte uživatele podrobně o obsluze a provozu topného systému. Předejte uživateli veškerou dokumentaci. Logamax plus GB022-24(K) - Změny za účelem technického vylepšení vyhrazeny. 33

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Návod k montáži Kaskádová jednotka 7214 6000-000.1TD Logamax plus GB162-65/80/100 Pro odbornou firmu Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Konstrukční uspořádání Konstrukční uspořádání 9

Více

1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny

1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny. Použité symboly Výstražné pokyny Definována jsou následující signální slova, která v tomto dokumentu mohou být použita:

Více

Strana. Art.-Nr.: 30 62 432 Změny vyhrazeny 08/09 CZ SK PL

Strana. Art.-Nr.: 30 62 432 Změny vyhrazeny 08/09 CZ SK PL CZ Návod pro přestavbu na zkapalněný plyn P (G31) Plynový kondenzační kotel MGK Sada pro přestavbu obj. číslo 87 51 495 pro MGK-170 a MGK-250 Sada pro přestavbu obj. číslo 87 51 496 pro MGK-210 Sada pro

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

Návod k instalaci. Hlídač výkonu. Pro odbornou firmu. Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 720 614 446 CZ (2007/06) OSW

Návod k instalaci. Hlídač výkonu. Pro odbornou firmu. Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 720 614 446 CZ (2007/06) OSW Návod k instalaci Hlídač výkonu 6 70 614 337-00.1I Pro odbornou firmu Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 70 614 446 CZ (007/06) OSW Obsah Obsah 1 Bezpečnostní pokyny a vysvětlení symbolů

Více

Směšovací modul VR 60

Směšovací modul VR 60 Pro servisního technika Návod k instalaci Směšovací modul VR 60 Stavebnicový sběrnicový regulační systém CZ VR 60 Obsah 1 Informace k dokumentaci 2 Popis zařízení Obsah 1 Informace k dokumentaci...2 2

Více

kondenzační kotle THR

kondenzační kotle THR kondenzační kotle THR 4 0 8 8 6 9 7 7 6 9 4. kotel THR. radiátor (topný systém). uzavírací kohout 4. výstup ÚT. zpátečka ÚT 6. pojišťovací ventil se zpětnou klapkou 7. přívod studené vody 8. výstup TUV

Více

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav:

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav: Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Solární stanice SolaVentec má místo jinak obvyklých zpětných ventilů nastavovací ventil. Ten se otvírá a uzavírá termickým nastavovacím

Více

VIESMANN. List technických údajů VITOMAX 300 LT. Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW

VIESMANN. List technických údajů VITOMAX 300 LT. Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW VIESMANN VITOMAX 300 LT Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW List technických údajů Obj.č.: viz ceník, ceny na dotaz VITOMAX 300 LT Typ M343 Nízkoteplotní olejový/plynový

Více

Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz

Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz Obsah: Bezpečnostní pokyny... 2 Předpisy... 2 Způsob používání zařízení... 2 Popis symbolů... 2 1 Všeobecné pokyny... 4 2

Více

Návod k obsluze. Logamatic 2114. Regulační přístroj. Pro obsluhu. Před obsluhou pozorně pročtěte! KOTEL 85.0 6 720 618 096-03/2007 CZ. Netz [ [[ 56.

Návod k obsluze. Logamatic 2114. Regulační přístroj. Pro obsluhu. Před obsluhou pozorně pročtěte! KOTEL 85.0 6 720 618 096-03/2007 CZ. Netz [ [[ 56. [ 0 Návod k obsluze Regulační přístroj KOTEL C 56. 85.0 A ( Netz [ [[ 0 [ 0 Logamatic 2114 Pro obsluhu Před obsluhou pozorně pročtěte! 6 720 618 096-03/2007 CZ Obsah 1 Bezpečnostní pokyny a upozornění

Více

Návod k obsluze. Plynový závěsný kotel NOVASTAR ZS/ZW 23-1 AE 23/31 ZS/ZW 23-1 KE 23/31 6 720 607 197 CZ (04.01)

Návod k obsluze. Plynový závěsný kotel NOVASTAR ZS/ZW 23-1 AE 23/31 ZS/ZW 23-1 KE 23/31 6 720 607 197 CZ (04.01) Návod k obsluze Plynový závěsný kotel NOVASTAR ZS/ZW 23-1 AE 23/31 ZS/ZW 23-1 KE 23/31 6 720 607 197 CZ (04.01) Obsah Obsah Bezpečnostní pokyny 3 Použité symboly 3 1 Přehled obsluhy 4 2 Uvedení do provozu

Více

Aussenaufstellung 2.1. Silný výkon s tepelnými čerpadly. LW 310 (L) a LW 310 A. Tepelné čerpadlo vzduch/voda. Technické změny vyhrazeny Alpha-InnoTec

Aussenaufstellung 2.1. Silný výkon s tepelnými čerpadly. LW 310 (L) a LW 310 A. Tepelné čerpadlo vzduch/voda. Technické změny vyhrazeny Alpha-InnoTec Aussenaufstellung Silný výkon s tepelnými čerpadly LW 1 (L) a LW 1 A Technické změny vyhrazeny Alpha-InnoTec Tepené čerpadlo vzduch/voda Datový přehled parametrů: tepelná čerpadla vzduch/voda pro vnitřní

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE Popis přístroje Systém tepelného čerpadla vzduch voda s malou potřebou místa pro instalaci tvoří tepelné čerpadlo k venkovní instalaci

Více

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE Tento návod je určen pro osoby, které budou odpovídat za instalaci, provoz a údržbu. Platí od: 04/2007 VARIPULSE 04/07 2/10 Řídící jednotka

Více

Akumulační nádrže typ NADO

Akumulační nádrže typ NADO Návod k obsluze a instalaci Akumulační nádrže typ NADO Družstevní závody Dražice strojírna Dražice 69 29471 Benátky nad Jizerou Tel.: 326 370911,370965, fax: 326 370980 www.dzd.cz dzd@dzd.cz CZ - Provozně

Více

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR 2003/06 2 Obsah Důležité informace 1. Pokyny...4 1.1 Hodnocení shody...4 1.2 Všeobecné pokyny...4 1.3 Všeobecné bezpečnostní pokyny...4 1.4 Výstražné pokyny a symboly...5

Více

6302 2228 06/2000 CZ Pro obsluhu. Návod k obsluze. Regulační přístroj Logamatic 4212 TEST STB. Přečtěte si prosím pozorně před obsluhou přístroje

6302 2228 06/2000 CZ Pro obsluhu. Návod k obsluze. Regulační přístroj Logamatic 4212 TEST STB. Přečtěte si prosím pozorně před obsluhou přístroje 6302 2228 06/2000 CZ Pro obsluhu Návod k obsluze Regulační přístroj Logamatic 4212 80 105 TEST STB Přečtěte si prosím pozorně před obsluhou přístroje Úvodem Důležité všeobecné pokyny k použití Tento technický

Více

& S modulovaným plynovým hořákem MatriX compact pro obzvláště

& S modulovaným plynovým hořákem MatriX compact pro obzvláště Vitocrossal 300. Popis výrobku A Digitální regulace kotlového okruhu Vitotronic B Vodou chlazená spalovací komora z ušlechtilé oceli C Modulovaný plynový kompaktní hořák MatriX pro spalování s velmi nízkým

Více

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA NÁVOD AC 5404Q 20.7.2010 ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA Vlastnosti produktu: elektronický detektor úniku chladiva TechnoTools D-440 (žhavený senzor) (splňuje normy SAE J2791, EN 14624) AC 5404Q obsahuje

Více

Návod k montáži a údržbě

Návod k montáži a údržbě Návod k montáži a údržbě Plynová kondenzační jednotka 6 720 646 606-00.1O Logamax plus GB072-14 GB072-24 GB072-24K Pro odbornou firmu Před montáží a prováděním údržby si návod důkladně prostudujte. 6 720

Více

Efektivní využití obnovitelných zdrojů pro Váš maximální komfort

Efektivní využití obnovitelných zdrojů pro Váš maximální komfort NOVINKA Buderus Tepelná čerpadla vzduch/voda IP inside Light Comfort Efektivní využití obnovitelných zdrojů pro Váš maximální komfort Teplo je náš živel Nová generace tepelných čerpadel vzduch/voda Nová

Více

Návod k obsluze. Logano plus GB402. Plynový kondenzační kotel. Pro obsluhu. Před obsluhou pozorně pročtěte. 6 720 642 932 (07/2009) CZ

Návod k obsluze. Logano plus GB402. Plynový kondenzační kotel. Pro obsluhu. Před obsluhou pozorně pročtěte. 6 720 642 932 (07/2009) CZ Návod k obsluze Plynový kondenzační kotel Logano plus GB402 Pro obsluhu Před obsluhou pozorně pročtěte. 6 720 642 932 (07/2009) CZ Úvodem Úvodem Vážená zákaznice, vážený zákazníku, teplo je náš živel a

Více

Caltheo tepelná čerpadla TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH VODA AWM návod k obsluze AWM 80 AWM 110 AWM 160 AWM 220

Caltheo tepelná čerpadla TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH VODA AWM návod k obsluze AWM 80 AWM 110 AWM 160 AWM 220 Caltheo tepelná čerpadla TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH VODA AWM návod k obsluze AWM 80 AWM 110 AWM 160 AWM 220 1 Obsah Bezpečnostní opatření Obecně Rozměry Elektrické zapojení Obecně Regulátor Obecně Základní

Více

VIESMANN VITOTRANS 100. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOTRANS 100. Deskový výměník tepla. Pokyny pro uložení:

VIESMANN VITOTRANS 100. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOTRANS 100. Deskový výměník tepla. Pokyny pro uložení: VIESMANN VITOTRANS 100 Deskový výměník tepla List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník Pokyny pro uložení: Složka Vitotec, registr 17 VITOTRANS 100 Typ PWT Pro předávací stanice zásobovacích tepelných

Více

s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw)

s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw) Tepelné čerpadlo VZDUCH - VODA s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw) kompaktní tepelné čerpadlo s doplňkovým elektroohřevem ARIANEXT COMPACT 8 kw ARIANEXT PLUS

Více

Stacionární nekondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VK atmovit VK atmovit exclusiv VK atmocraft

Stacionární nekondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VK atmovit VK atmovit exclusiv VK atmocraft Stacionární nekondenzační kotle Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. atmovit atmovit exclusiv atmocraft atmovit komplexní řešení topných systémů atmovit Stacionární kotle Stacionární

Více

Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf

Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf Výrobek Dodavatel název: Topná jednotka Ermaf typ: ERA 33 název: AGRICO s.r.o. adresa: Rybářská 671, 379 01 Třeboň IČO: 26032163 DIČ: CZ26032163 1 Obsah:

Více

MB LAN 6 720 647 836-00.1O

MB LAN 6 720 647 836-00.1O M LAN 6 70 647 836-00.O Obsah Obsah Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny............. 6. Použité symboly.............................. 6. ezpečnostní pokyny.......................... 6 Údaje o výrobku.....................................

Více

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA PANDA 19 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 7,7 19,2 kw, odvod spalin do komína PANDA 24 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 9,8 24,4

Více

Boiler Elektro. Návod k montáži Strana 2

Boiler Elektro. Návod k montáži Strana 2 Boiler Elektro Návod k montáži Strana Boiler Elektro (elektrický bojler) Obsah Použité symboly... Model... Návod k montáži 4 Návod k montáži Volba umístění a montáž... Přípojka vody... 3 Montáž pojistného/vypouštěcího

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

Terasový plynový zářič W12 VA Návod k použití

Terasový plynový zářič W12 VA Návod k použití W12 Terasový plynový zářič W12 VA Návod k použití EKOTEZ s.r.o. tel. 221 599 163-4 Budovatelská 287 fax. 222 586 265 190 15 Praha 9-Satalice vytapeni@ekotez.cz Czech Republic půjčovna@ekotez.cz servis@ekotez.cz

Více

NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM

NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM Návod k montáži, obsluze a údržbě el. konvektoru EL 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 UPOZORNĚNÍ! Před instalací a používáním konvektoru si pečlivě přečtěte pokyny

Více

VIESMANN VITOTRANS 100 Deskový výměník tepla

VIESMANN VITOTRANS 100 Deskový výměník tepla VIESMANN VITOTRANS 100 Deskový výměník tepla List technických údajů Obj. čísla a ceny: viz ceník VITOTRANS 100 Typ PWT Pro předávací stanice zásobovacích tepelných sítí, k oddělování systémů v topných

Více

Plynový kondenzační kotel Logamax plus GB152 a GB152T o výkonu 5,3 až 24 kw

Plynový kondenzační kotel Logamax plus GB152 a GB152T o výkonu 5,3 až 24 kw Projekční podklady Projekční podklady Vydání 12/2008 Plynový kondenzační kotel Logamax plus GB152 a GB152T o výkonu 5,3 až 24 kw Teplo je náš živel Obsah Obsah 1 Kondenzační systémy Buderus...........................................................

Více

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK KTR U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 tel. 572 633 985 s.r.o. nav_sl33.doc Provedení: Skříňka na kotel ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK Obr.1 Hmatník regulátoru ADEX SL-3.3 1. POPIS REGULÁTORU Regulátor

Více

NEO-FIP SOLARNÍ ABSORBÉR pro ohřev bazénové vody

NEO-FIP SOLARNÍ ABSORBÉR pro ohřev bazénové vody NEO-FIP SOLARNÍ ABSORBÉR pro ohřev bazénové vody Vyrobeno v Německu Kompletováno v ČR Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení našeho výrobku. Pro Vaší maximální spokojenost a dlouhou životnost výrobku

Více

nástěnné kotle s ohřevem vody v zásobníku

nástěnné kotle s ohřevem vody v zásobníku nástěnné kotle s ohřevem vody v zásobníku therm PRo 14 XZ, txz therm 20 LXZ, tlxz therm 28 LXZ, tlxz therm 20 LXZe.A, tlxze.a therm 28 LXZe.A therm PRo 14 KX, tkx therm 28 LXZ.A 5, tlxz.a 5 therm 20 LXZe.A

Více

SS20. Návod na instalaci a obsluhu výparníku do sauny

SS20. Návod na instalaci a obsluhu výparníku do sauny SS20 CS Návod na instalaci a obsluhu výparníku do sauny OBSAH 1. TECHNICKÁ DATA 2. NÁVOD K OBSLUZE 2.1. Provoz výparníku 2.2. Použití 2.2.1. Plnění vodní nádržky, studený výparník 2.2.2. Plnění vodní nádržky,

Více

Plynový závěsný průtokový ohřívač vody

Plynový závěsný průtokový ohřívač vody 6 720 606 892 CZ (03.11) AL Návod k instalaci a obsluze Plynový závěsný průtokový ohřívač vody WR11..P... WR14..P... s piezoelektrickým zapalováním a dvojitým zabezpečením: kontrolou spalin* a omezením

Více

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS Datový list Danfoss DHP-AL Tepelné čerpadlo vzduch/voda, které zajišťuje vytápění i ohřev teplé vody Může účinně a spolehlivě pracovat

Více

Plynový kondenzační kotel Vydání 07/2014. Projekční podklady Logamax plus GB162. Výkonový rozsah od 2,7 až 100 kw. Teplo je náš živel

Plynový kondenzační kotel Vydání 07/2014. Projekční podklady Logamax plus GB162. Výkonový rozsah od 2,7 až 100 kw. Teplo je náš živel Plynový kondenzační kotel Vydání 07/2014 Projekční podklady Logamax plus GB162 Výkonový rozsah od 2,7 až 100 kw Teplo je náš živel Obsah Obsah 1 Kondenzační kotle GB162 a GB162-25 T40S........................6

Více

Řada BlueLine. Profesionální měřicí přístroje pro domácí i průmyslová topeniště

Řada BlueLine. Profesionální měřicí přístroje pro domácí i průmyslová topeniště Řada BlueLine Profesionální měřicí přístroje pro domácí i průmyslová topeniště BLUELYZER ST Nejmenší analyzátor s barevným displejem, ideální pro nastavení kondenzačních kotlů Měření: základ O 2, CO /

Více

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla arotherm VWL vzduch/voda Vzduch jako zdroj tepla Tepelná čerpadla Vaillant arotherm

Více

Návod k instalaci vylepšené tiskárny Kodak určené pro skenery řady Kodak i5000

Návod k instalaci vylepšené tiskárny Kodak určené pro skenery řady Kodak i5000 A-61682_cs Part No. 5K3752 Návod k instalaci vylepšené tiskárny Kodak určené pro skenery řady Kodak i5000 Následující text uvádí pokyny pro instalaci příslušenství Vylepšená tiskárna Kodak pro skenery

Více

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway)

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) REGULÁTORY SMART GATE Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Smart Gate je bezdrátová komunikační brána mezi vzduchotechnickými jednotkami SAVE a bezdrátovými

Více

BRG 15/6 15/7 BWS COMPACT CW COMPACT HYGIENE MONIER GROUP

BRG 15/6 15/7 BWS COMPACT CW COMPACT HYGIENE MONIER GROUP ČERPADLOVÁ SKUPINA BRG 15/6 A 15/7 ČERPADLOVÁ SKUPINA SOLÁR. ZÁSOBNÍKU BWS COMPACT A CW COMPACT HYGIENE Technické informace, návod k instalaci a obsluze Člen MONIER GROUP Obsah / Obecné pokyny / Technické

Více

SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA NOVELAN AKČNÍ CENÍK 2015

SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA NOVELAN AKČNÍ CENÍK 2015 novelan.cz SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA AKČNÍ CENÍK 2015 platný pro Českou republiku od Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda s plynulou regulací výkonu pro venkovní instalaci Vzduch/voda Split - venkovní

Více

SC-C01-20 / SC-C01-30. Solární panel NÁVOD K INSTALACI

SC-C01-20 / SC-C01-30. Solární panel NÁVOD K INSTALACI SC-C01-20 / SC-C01-30 Solární panel NÁVOD K INSTALACI OBSAH 1. Specifikace 2 2. Bezpečnostní pokyny 3 3. Doporučení 4 4. Údržba 6 5. Návod k sestavení 7 2 1. Specifikace Typ SC-20 SC-30 A - délka 1460

Více

POW63875 CS 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR. A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 DOPLŇKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ZÁDOVÝ POSTŘIKOVAČ...

POW63875 CS 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR. A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 DOPLŇKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ZÁDOVÝ POSTŘIKOVAČ... 1 10 2 11 4 3 5 1 12 2 11 4 3 POW63875 CS 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR. A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 DOPLŇKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ZÁDOVÝ POSTŘIKOVAČ... 2 4.1 Čitění... 2 4.2 Provoz...

Více

Návod k obsluze. Zásobníkové ohřívače

Návod k obsluze. Zásobníkové ohřívače CZ Návod k obsluze Zásobníkové ohřívače CombiVal ER (200-1000) MultiVal ERR (300-1000) WPS (300-500) CombiVal ERW (200) MultiVal ESRR (500-1000) LSP (150,200) CombiVal ESR (200-500) ElectroVal E (300-500)

Více

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily 4 863 Elektrické pohony Pro zónové ventily, napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace, napájecí napětí AC 24 V, 2-polohová regulace Zpětná pružina Doba přeběhu 40 s Přestavovací síla 105N Pro přímou

Více

KATALOG ODKOUŘENÍ pro plynové kotle

KATALOG ODKOUŘENÍ pro plynové kotle KATALOG ODKOUŘENÍ pro plynové kotle CHAFFOTEAUX plynové kotle TALIA / TALIA SYSTEM SERELIA NIAGARA C plynové kondenzační kotle TALIA GREEN / TALIA GREEN SYSTÉM TALIA GREEN HP SERELIA GREEN NIAGARA C GREEN

Více

ČEŠTINA...9. Návod k použití digestoŕe

ČEŠTINA...9. Návod k použití digestoŕe CZ ČEŠTINA...9 Návod k použití digestoŕe 4x 4x 4.8x38mm 1x 2x ø 15cm 1x!! L = 65 cm min. 2 1A Ø150mm Ø150mm 1B 2 3 3 4 6 5 7 8 4 9 12 (4.8 x 38 mm) 10 13 100 mm 100 mm Ø 8 mm 194 mm 790 mm 11 5 14A 15

Více

TEMPA01. TEMPOMAT Montážní návod Škoda Octavia Montážní návod Škoda Fabia Montážní návod Škoda Superb, VW Passat

TEMPA01. TEMPOMAT Montážní návod Škoda Octavia Montážní návod Škoda Fabia Montážní návod Škoda Superb, VW Passat TEMPA01 TEMPOMAT Montážní návod Škoda Octavia Montážní návod Škoda Fabia Montážní návod Škoda Superb, VW Passat Montážní návod Škoda Octavia TEMPOMAT ŠKODA OCTAVIA Sada tempomatu obsahuje: Název dílu Přepínač

Více

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055 Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko Návod k použití Dezinfekční zařízení GERMID Typy: V015, V025, V030, V055 Obsah: 1. Úvod 2. Princip UV záření 3. Technický popis zařízení 4. Instalace a montáž 5. Provozní

Více

Nástěnný plynový kotel s integrovaným zásobníkem teplé užitkové vody

Nástěnný plynový kotel s integrovaným zásobníkem teplé užitkové vody reset min Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Nástěnný plynový kotel s integrovaným zásobníkem teplé užitkové vody 45 55 65 75 85 reset max max max min max 6 720 613 627-00.1O DAGAS PLUS 03-28 BT DAGAS

Více

AKUMULAČNÍ NÁDRŽE PS 200, PS 300, PS 500, PS 650, PS 800, PS 1000, PS 1500, PS 2000, PS 3000, PS 4000 a PS 5000

AKUMULAČNÍ NÁDRŽE PS 200, PS 300, PS 500, PS 650, PS 800, PS 1000, PS 1500, PS 2000, PS 3000, PS 4000 a PS 5000 Návod na instalaci a použití AKUMULAČNÍ NÁDRŽE PS 200, PS 300, PS 500, PS 650, PS 800, PS 1000, PS 1500, PS 2000, PS 3000, PS 4000 a PS 5000 CZ verze 1.3 OBSAH 1 Popis zařízení... 3 1.1 Typová řada...

Více

Splitová tepelná čerpadla

Splitová tepelná čerpadla NOVINKA Splitová tepelná čerpadla Akční nabídka - jaro 2014 www.novelan.cz Platnost od února 2014 Inteligentní vytápění a větrání! Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda s plynulou regulací výkonu pro venkovní

Více

Bezdrátová termostatická hlavice

Bezdrátová termostatická hlavice Bezdrátová termostatická hlavice Model: TRV10RF INSTALAČNÍ MANUÁL Obsah krabice Obsah balení Ikony použité v tomto návodě: Bezpečnostní pokyny Důležitá informace Tip Obsah : Obsah balení Úvod Shoda výrobku

Více

Plynové závěsné kotle CERACLASS a CERACLASSACU. Příjemné teplo pro Váš domov. Teplo pro život

Plynové závěsné kotle CERACLASS a CERACLASSACU. Příjemné teplo pro Váš domov. Teplo pro život Plynové závěsné kotle CERACLASS a CERACLASSACU Příjemné teplo pro Váš domov Teplo pro život Nové kotle Ceraclass a CeraclassAcu: Příjemné teplo a teplá voda pro Váš domov Úsporné, tiché a praktické: naše

Více

V domovní technice k regulaci elektrických podlahových topení a elektrických systémů pro temperování podlah.

V domovní technice k regulaci elektrických podlahových topení a elektrických systémů pro temperování podlah. Regulátor podlahového topení pod omítku Objednací číslo 0394.. Upozornění: Přístroj smí instalovat popř. montovat jen odborník. Přitom je třeba dodržovat stávající bezpečnostní předpisy VDE a místní bezpečnostní

Více

KVR 10 Vyhřívané potrubí pro odvod kondenzátu z tepelných čerpadel F2016/F2026/F2300. Návod k instalaci

KVR 10 Vyhřívané potrubí pro odvod kondenzátu z tepelných čerpadel F2016/F2026/F2300. Návod k instalaci KVR 10 Vyhřívané potrubí pro odvod kondenzátu z tepelných čerpadel F2016/F2026/F2300 Návod k instalaci KVR 10 Instalační instrukce Obecné informace Příslušenství KVR 10 se používá k bezpečnému odvodu většiny

Více

Instalační a uživatelská příručka

Instalační a uživatelská příručka Bazénové tepelné čerpadlo Instalační a uživatelská příručka (RM04N ~RM09N) Děkujeme Vám, že jste si zvolili náš produkt a za projevenou důvěru. Tato příručka Vám poskytne potřebné informace pro optimální

Více

VIESMANN. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOCAL 300. tepelné čerpadlo vzduch/voda 7,2 až 14,6 kw. Pokyny pro uložení:

VIESMANN. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOCAL 300. tepelné čerpadlo vzduch/voda 7,2 až 14,6 kw. Pokyny pro uložení: VIESMANN VITOCAL 300 tepelné čerpadlo vzduch/voda 7,2 až 14,6 kw List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník Pokyny pro uložení: Složka Vitotec, rejstřík 11 VITOCAL 300 Typ AW do výstupní teploty 55

Více

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230. Návod k obsluze

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230. Návod k obsluze DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230 Návod k obsluze 1.NÁVOD Digitální luxmetr slouží k přesnému měření intenzity osvětlení plochy (v luxech, stopových kandelách). Vyhovuje spektrální odezvě CIE photopic.

Více

- Ovládací trn: - Pružina: - Těsnění:

- Ovládací trn: - Pružina: - Těsnění: ALEFFI www.caleffi.com 58684.02 eplotní přetlakový ventil s automatickým plněním opyright 2009 aleffi Funkce Rozsah sortimentu echnické specifikace eplotní přetlakový ventil s dvojím účinkem se používá

Více

Návod k instalaci, obsluze a údržbě Logamax

Návod k instalaci, obsluze a údržbě Logamax Plynový závěsný kotel 6 720 802 261 (2013/10) CZ Návod k instalaci, obsluze a údržbě Logamax U034-24 K Obsah Obsah 1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny............... 3 1.1 Použité symboly................................

Více

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-.

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Uživatelská příručka Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání, užití, údržba a servis, demontáž,

Více

Nové výhody pro Vaši energetickou bilanci. Teplo je náš živel. Plynový nástěnný kondenzační kotel Výkonový rozsah: 2,9 až 24 kw. [ Vzduch ] [ Voda ]

Nové výhody pro Vaši energetickou bilanci. Teplo je náš živel. Plynový nástěnný kondenzační kotel Výkonový rozsah: 2,9 až 24 kw. [ Vzduch ] [ Voda ] [ Vzduch ] [ Voda ] [ Země] Plynový nástěnný kondenzační kotel Výkonový rozsah: 2,9 až 24 kw [ Buderus ] Nové výhody pro Vaši energetickou bilanci Logamax plus GB172 Teplo je náš živel [ Vzduch ] [ Voda

Více

Přívodní vzduchotechnická jednotka. Duben 2003. Fläkt Woods 4507 CZ 03.04 strana 1. Změny vyhrazeny

Přívodní vzduchotechnická jednotka. Duben 2003. Fläkt Woods 4507 CZ 03.04 strana 1. Změny vyhrazeny Přívodní vzduchotechnická jednotka Montáž a údržba Duben 2003 Fläkt Fläkt Woods 4507 CZ 03.04 strana 1 Změny vyhrazeny Bezpečnostní pokyny Provoz vzduchotechnických jednotek a příslušenství UPOZORNĚNÍ

Více

Závěsné plynové kotle s atmosferickým hořákem GEPARD v.19

Závěsné plynové kotle s atmosferickým hořákem GEPARD v.19 Závěsné plynové kotle s atmosferickým hořákem GEPARD v.9 Způsob rozlišování a označování závěsných plynových kotlů: GEPARD XX XXX způsob využití: V kotel s přípravou TV průtokovým způsobem způsob odvodu

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

Návod na instalaci. Softstartery PS S 18/30 142/245. 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690...

Návod na instalaci. Softstartery PS S 18/30 142/245. 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690... Návod na instalaci a údržbu Softstartery PS S 18/30 142/245 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S18/30-500...44/76-500 PS S50/85-500...72/124-500 PS S18/30-690...32/124-690 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690...142/245-690

Více

Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček

Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček Dodatkový list pro Návod k použití Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček Dodatkový list pro Návod k použití Leica IP C a Leica IP S, V 1.9 RevD, česky 05/2013 2013-01

Více

Plynový kondenzační kotel

Plynový kondenzační kotel Návod na přestavbu na jiný druh plynu Plynový kondenzační kotel 6720812906-00.1Wo Suprapur KBR 16,30,4 Suprapur KSBR 16, 30 Condens 2000F 16, 30, 42 Condens 3000F 16, 30 Soltis condens ELSCR 42 Soltis

Více

Tepelná čerpadla. Tepelná čerpadla vzduch/voda pro vytápění a přípravu teplé vody. Chytrá řešení pro individuální komfort.

Tepelná čerpadla. Tepelná čerpadla vzduch/voda pro vytápění a přípravu teplé vody. Chytrá řešení pro individuální komfort. Tepelná čerpadla vzduch/voda pro vytápění a přípravu teplé vody Chytrá řešení pro individuální komfort Tepelná čerpadla Teplo pro život Tepelná čerpadla Supraeco SAO-1 vzduch/voda Tepelná čerpadla Junkers

Více

Bezdrátová souprava pro QAA75

Bezdrátová souprava pro QAA75 Návod na použití pro instalatéry a uživatele CZ Bezdrátová souprava pro QAA75 CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI QUALITA' DELLE AZIENDE UNI EN ISO 9001 Firma BAXI S.p.A. jako jeden z největších evropských výrobců

Více

Vlastnosti a použití řídící jednotky

Vlastnosti a použití řídící jednotky CLEVER 01 Vlastnosti a použití řídící jednotky Řídící jednotky CLEVER01 a CLEVER01M jsou postaveny jako součást automatického systému uzavírání bran, vedený formou jednofázového motoru s trvalým kondenzátorem.

Více

Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 6101 6103

Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 6101 6103 Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 101 103 Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA Odporové stejnosměrné svařovací lisy Tecna řady 1xx jsou především vhodné pro použití

Více

www.lg.cz infolinka 810 555 810

www.lg.cz infolinka 810 555 810 Společnost LG Electronics CZ, s.r.o. neručí za tiskové chyby, které se mohou v katalogu vyskytnout. Změna technických parametrů bez předchozího ohlášení je možná. Použití jakékoliv části obsahu katalogu

Více

Instalace Princip činnos Provoz Servis. Všestranná péče o topnou vodu. SorbOx je revoluční zařízení pro energe cky účinné vytápění.

Instalace Princip činnos Provoz Servis. Všestranná péče o topnou vodu. SorbOx je revoluční zařízení pro energe cky účinné vytápění. SWISS MADE Všestranná péče o topnou vodu SorbOx je revoluční zařízení pro energe cky účinné vytápění. Čtyři funkce v jednom Demineralizace topné vody zabraňuje tvorbě vodního kamene. Odstraňuje kyslík

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. Ceník tepelných čerpadel země/voda 4,7 až 31,8 kw. platný od dubna 2015. www.alpha-innotec.cz

ČESKÁ REPUBLIKA. Ceník tepelných čerpadel země/voda 4,7 až 31,8 kw. platný od dubna 2015. www.alpha-innotec.cz ČESKÁ REPUBLIKA Ceník tepelných čerpadel země/voda 4,7 až 31,8 kw platný od dubna 2015 www.alpha-innotec.cz Přehled tepelných výkonů přehled tepelných čerpadel podle tepelného výkonu alterra tepelná čerpadla

Více

Instrukční manuál. www.titan-plastimex.cz

Instrukční manuál. www.titan-plastimex.cz Instrukční manuál www.titan-plastimex.cz Platnost Tento návod je platný pouze pro svařovací jednotku Cubo 315. Číslo jednotky se nachází na identifikačním štítku, který je umístěn na pravé straně. Cubo

Více

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné!

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné! 310365 01 Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním BZT26440 L N 230-240V~ 3 µ 50-60Hz R10a -25T 2 1 16(4)A 250V~ CZ Návod k montáži a pužití MENU OK D GB CZ PL HR 3 BTZ26440 2 1 N L L Připojení

Více

Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt.

Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt. Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt.cz Obsah: Tepelná čerpadla pro rodinné domy a menší objekty Vzduch /

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

Pila přímočará W 79035. Pila přímočará W 79034. počet kmitů 1. počet kmitů 800-3000 0-300 150 MM 125 MM. Bruska stolní dvoukotoučová ot-min

Pila přímočará W 79035. Pila přímočará W 79034. počet kmitů 1. počet kmitů 800-3000 0-300 150 MM 125 MM. Bruska stolní dvoukotoučová ot-min ELEKTRONÁŘADÍ Šikmý řez max.45 Hloubka řezu: dřevo 65mm plast 2mm ocel 8mm) Šikmý řez max.45 Hloubka řezu: dřevo 85mm plast 2mm ocel 8mm Nastavitelný kmit:4 (3+0) Pila přímočará 79034 750 počet kmitů 800-3000

Více

Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Závěsné kondenzační kotle

Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Závěsné kondenzační kotle Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. ecotec pro ecotec plus ecotec exclusiv W ecotec pro W ecotec plus Zásobník s vrstveným ukládáním teplé vody actostor VIH CL 20 S ecotec, W ecotec

Více

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU 2011 - 1 - Tento předpis platí pro montáž, provoz a údržbu elektrických ohřívačů vzduchu EO : Do dodaného potrubí Kruhové potrubí s přírubou Kruhové

Více

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zařízení, zajišťující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Výrobek smí být montován ve smyslu ČSN 33 2000-1-701 ed 2. Pokud budou ohřívače instalovány

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Symboly W&H. Obsah

NÁVOD K POUŽITÍ. Symboly W&H. Obsah NÁVOD K POUŽITÍ Obsah Symboly W&H... 1 1. Vymezení pojmů... 2 2. Obecné informace... 2 3. Návod k obsluze a bezpečnostní pokyny... 3 4. Instalace... 5 5. Výměna filtrační patrony... 6 6. Kapacitní tabulka...

Více

CERAPURACU-Smart. Návod k obsluze. Plynový kondenzační kotel s integrovaným zásobníkem teplé vody ZWSB 30-4 E... 6 720 813 600 (2015/02) CZ

CERAPURACU-Smart. Návod k obsluze. Plynový kondenzační kotel s integrovaným zásobníkem teplé vody ZWSB 30-4 E... 6 720 813 600 (2015/02) CZ Návod k obsluze CERAPURACU-Smart Plynový kondenzační kotel s integrovaným zásobníkem teplé vody 6 720 647 458-00-1O ZWSB 30-4 E... 6 720 813 600 (2015/02) CZ Úvodem Úvodem Vážený zákazníku, moto Teplo

Více

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda)

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka č. 2310201319 Investor: pan Peter Kovalčík RD Ruda 15, Velké Meziříčí email: peter.kovalcik@seznam.cz

Více

TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA PRO TOPENÍ A CHLAZENÍ S VESTAVĚNÝM ELEKTROKOTLEM

TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA PRO TOPENÍ A CHLAZENÍ S VESTAVĚNÝM ELEKTROKOTLEM TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA PRO TOPENÍ A CHLAZENÍ S VESTAVĚNÝM ELEKTROKOTLEM Model: LWRa-8kW (záruka 7 let) Provozní manuál (7.4.2014) Pročtěte si důkladně tento manuál, pokud tak neučiníte, může dojít

Více

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU / NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU 1 Horní kryt (Nerezová ocel) 2 Stínítko 3 Kryt nástěnného úchytu 4 Senzor fotobuňky ÚVOD OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU je chytré/inteligentní osvětlení, které se automaticky

Více

Model Externí ventilační jednotka

Model Externí ventilační jednotka Návod k použití Model Externí ventilační jednotka Technický popis TECHNICKÝ POPIS Konstrukce většiny odsavačů par Faber umožňuje přemístění ventilační jednotky (standardně umístěné v odsavači) mimo kuchyni.

Více

Steca TR 0301. Montážní a provozní předpisy. Teplotně diferenční regulátor

Steca TR 0301. Montážní a provozní předpisy. Teplotně diferenční regulátor Steca TR 0301 Montážní a provozní předpisy Teplotně diferenční regulátor Bezpečnostní předpisy Na zařízení smí pracovat pouze vyškolená a prověřená osoba. Před manipulací, otevřením jednotky, připojením

Více