Obsah. Editorial. Martin Bursík bývalý ministr životního prostředí České republiky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah. Editorial. Martin Bursík bývalý ministr životního prostředí České republiky"

Transkript

1 Obsah Editorial Druhý život českých PET lahví v podání výtvarnice Veroniky Richterové str. 4 7 Elektrárenský šampion český ČEZ je jedním z nejúspěšnějších evropských výrobců elektřiny str Budoucnost energetiky je v alternativě Češi se o tom přesvědčili v posledních letech str Vážení čtenáři, je snadné žít uprostřed Evropy a zapomenout, jak je pro nás energie důležitá: v naší části světa patří světlo, teplo i pohonné hmoty již po několik generací mezi věci tak samozřejmé, že je vnímáme jako své občanské právo, jako přirozený nárok. Ale tři pětiny světa žijí v tom, čemu se nehezky říká energetická chudoba buď vůbec nemají přístup k energiím (elektřině, benzínu, topení či chlazení), nebo si je nemohou dovolit. A jejich situace se lepší jen velmi, velmi pomalu. V naší části světa řešíme problémy, které nám připadají důležité a mnohé skutečně jsou: nahradit fosilní paliva novými zdroji energie, posílit roli obnovitelných zdrojů, zvyšovat efektivitu našich ekonomik i míru úspor. Ale měli bychom vědět, že v mnoha koutech naší planety řeší lidé otázky ještě základnější a naléhavější: na čem připravit jídlo, čím dnes večer svítit. A naše západní diskuse, pokud o ní vůbec kdy slyšeli, jim připadá jak z Marsu. Je příjemné žít uprostřed Evropy. Václav Bartuška velvyslanec se zvláštním posláním pro energetickou bezpečnost Vážení čtenáři, prvního ledna převzala Česká republika předsednictví v Evropské unii. Naše země si během tohoto půl roku vytyčila ambicióz - ní cíle v oblasti životního prostředí. Nej - vyšší prioritou je pro nás ochrana klimatu. Od samého počátku naše předsednictví vede jednání jak v rámci Evropské unie, tak i s klíčovými globálními partnery, o nové klimatické dohodě, která má být přijata v prosinci v Kodani. Cílem českého předsednictví je do konce června 2009 finalizovat návrh textu pro Kodaň. Ani současná ekonomická krize toto evropské úsilí nezpomalí. Vždyť také na obou březnových Radách, Radě EU pro životní prostředí 2. března a Radě pro hospodářské a finan - ční záležitosti 10. března v Bruselu, ministři financí a životního prostředí opět zdůraznili, že ani ekonomická krize nic nemění na úsilí EU v ochraně klimatu. Pevně věřím, že v Kodani uspějeme a na kon ci letošního roku budeme mít i díky přispění českého předsednictví jasnou dohodu o tom, jak postupovat po skončení platnosti Kjótského protokolu v roce Současná ekonomická krize je také příležitostí k obratu k energeticky nízkouhlíkaté ekonomice, a to je šance pro Evropu vybudovat nová zelená pracovní místa. Martin Bursík bývalý ministr životního prostředí České republiky Ochrana klimatu priorita českého předsednictví Evropské unii str Fotogalerie ekologická a k přírodě šetrná architektura str Pozvání do českých lesů právo toulat se je v českých zemích pevně zakořeněné str Vracíme zvířata do jejich domovů (nejen) unikátní kůň Převalského se vrací do volné přírody str Atmosféra u nás nehoustne ekozemědělství, biopotraviny, čistý vzduch... str Mosaika událostí vztahujících se k českému předsednictví v Radě EU str Hledáme a nacházíme nejkrásnější stromy v pravidelně konané soutěži Strom roku str Vítejte v Srdci Evropy vychází šestkrát ročně a prezen tuje obraz života v České republice. Názory, obsažené v autor - ských článcích, nemusí nutně korespondovat s oficiálními stanovisky české vlády. Objednávky předplatného prosím směřujte do redakce časopisu. Vydává: vydavatelství THEO ve spolupráci s Minis ter stvem zahraničních věcí České republiky Adresa redakce: J. Poppera 18, Pardubice , Česká republika Šéfredaktor: Pavel Šmíd Grafická úprava: Jiří Sáva Předsedkyně redakční rady: Zuzana Opletalová, ředitelka tiskového odboru Ministerstva zahraničních věcí České republiky a tisková mluvčí ministra zahraničních věcí České republiky Členové redakční rady: Libuše Bautzová, Pavel Fischer, Vladimír Hulec, Robert Janás, Milan Knížák, Martin Krafl, Eva Ocisková, Tomáš Pojar, Jan Šilpoch, Petr Vág - ner, Petr Volf, Marek Skolil Překlad: tým překladatelů, Filozofická fakulta Ma sa ry kovy univerzity v Brně Litografie a tisk: Východočeská tiskárna Sezemice Texty, uvedené v časopise Vítá Vás srdce Evropy, je možné přetiskovat bez svolení redakce či autorů; za předpokla du uvedení jména autora a zdroje. Máteli zájem o pou žití obrazového doprovodu, kontaktujte prosím redakci nebo uvedené autory fotografií. MK ČR E 6574 ISSN Internet: ová adresa vydavatele: 3

2 Druhý život českých PET lahví Veronika Richterová, Kaktusy. Lahev vyrobená z polyethylentere - ftalátu, tzv. PET lahev, má celou řadu výhod, díky nimž se velmi rychle rozšířila po celém světě. Je pevná, pružná, nerozbitná, lehká a odolná vůči rozpouštědlům. Dá se donekonečna opakovaně uzavírat a především je levná. Její nevýhody přitom paradoxně spočívají právě ve výše popsaných kvalitách. PET se totiž v přírodě nerozkládá Jeho trvanlivost nenaruší ani velké kolísání teplot, ani vlhkost. Ve světě proto odborníci již celá léta studují a ověřují možnosti, jak vyrábět lahve z plastu, který by byl v přírodě snadno odbouratelný. První taková lahev, vyrobená na bázi modifikovaného škrobu, byla uvedena na trh ve Vel ké Británii v roce Překážkou pro její masové využití je však množství technologických problémů včetně vysokých výrobních nákladů. Mezitím svět hledá různé alternativy využití PET lahví. S některými originálními řešeními přicházejí dnes právě Češi. O Češích se říká, že jsou národem kutilů. Toto tvrzení není daleko od pravdy, v dobách takzvaného reálného socialismu, kdy obchody v celé zemi zely prázdnotou a země zažívala citelný nedostatek spotřebního zboží, byli lidé nuceni sahat k rukodělnému řešení složité situace. Nicméně ani po roce 1989, kdy sametová revoluce ukončila čtyřicetiletou éru vlády komunistů a republika se konečně stala svobodnou demokratickou zemí se všemi konzumními vymoženostmi tržní ekonomiky, se projevy spontánního kutilství nevytratily. Setkáváme se s nimi ze jména na venkově, kde se opírají o hlubokou tradici. Jedním z nástrojů lidové tvořivosti se stala i všudypřítomná PET lahev v jistém smyslu symbol porevolučního, modernějšího života. V České republice se PET lahve objevily jako novinka s uvolněním trhu po roce Zpočátku sloužily jako obal do té doby nevídaných dovozových nápojů vyznačujících se luxusní cenou, běžné zboží se do nich neba - lilo. Tradiční české minerálky se tak nadále prodávaly výhradně v zálohovaných skleněných lahvích. Až v roce 1994 se na českém trhu objevila první tuzemská PET lahev s přírodní vodou značky Aquila. Sortiment PET lahví se pak výrazně rozšířil v letech , kdy přibylo jak licenčních nápojů, tak domácích výrobců. Nyní spotřeba plastových lahví každoročně

3 rapidně narůstá, především díky velké oblibě balené vody. Ročně se v ČR spotřebuje kolem tun nejrůznějších PET lahví. Lidová tvořivost V. Richterová: Lysohlávky, 2005, výška 250 cm. V. Richterová: Cípal ostronosý, 2006, délka jedince cca 38 cm. Jednoduché výrobky z plastových lahví Češi jeden od druhého okoukávají nejen na venkově nebo v zahrádkářské kolonii za městem, návody na jejich zhotovení se najdou i v časopisech, televizních pořadech s hobby tematikou nebo kolují na internetu. K realizaci efektního funkčního výrob ku není zapotřebí nic víc než ostrý nůž či nůžky, případně kus drátu nebo lepicí pásky. Díky odolnosti materiálu v extrémním teple i mrazu a také díky jeho všeobecné dostupnosti se lidem s tvůrčími schopnostmi otevírá široké pole působnosti. Nejběžnějším PET objektem v českých zahrádkách je jednoduché plašítko krtků. Krtek je sice užitečný hmyzožravec, živící se převážně žížalami a larvami, v zahradě však zakrátko dovede pod povrchem vyhrabat spousty chodeb a hlínu navršit do nevzhledných krtinců. K vyhnání nezvaného hosta zahrádkářům pomáhá železná tyčka zapíchnutá do záhonu a na ní volně nasazená PET lahev. Zvuky, které větrem rozechvívaná lahev vyluzuje, se po tyčce přenášejí pod zem a zvíře zaplaší. Vylepšená verze tohoto plašítka tedy lahev opatřená křidélky funguje jako větrník a plaší nejen krtky, ale i ptactvo. Výroba těchto větrníků dává tvůrci nepřebernou škálu možností, a tak se účelnost řešení mnohdy prolíná s dekorativní funkcí. PET lahve slouží i jako alternativní stavební materiál. V zahrádkářských koloniích se objevují skleníky z bezbarvých lahví; z lehkého a pevného plastu je stavějí vynalézaví pěstitelé. Dešťovou vodu z drobných zahradních staveb odvádějí důmyslné okapy poskládané přesně na míru z PET lahví zasunutých do sebe. Na vratech se občas objevují i schránky na dopisy, vyrobené z těchto lahví. Díky svým vlastnostem nacházejí PET lahve nové a nové formy uplatnění nejen v zahradě, ale i v domácnosti nebo na stavbě. Běžně jsou k vidění seříznuté lahve nasazené na trubky plotu a sloužící jako ochrana proti zatékající vodě. Objevují se i pokusy využít uzavřené PET lahve jako tepelnou izolaci do betonových podlah. Chovatelé ptáků a drobných zvířat vyrábějí z plastových lahví nepostradatelná pítka, zatímco pěstitelé okrasných květin je na stejném principu používají postavené dnem vzhůru, aby postupně zavlažovaly záhon. Své místo si PET lahve vydobyly i při tradiční domácí výrobě moštů. Zkuše - nosti totiž ukazují, že odolávají nejen teplotám nutným ke sterilizaci ovocné šťávy, ale navíc se dají uzavřít tak dokonale, že si mošt uchová kvalitu i trvanlivost po dlouhá léta.

4 Čarodějka ze země PET V. Richterová: Ropucha obecná, 2005, výška 40 cm. V. Richterová: Skleník, 2008, 220 x 220 x 75 cm. S tím, jak rychle se dnes vyvíjí náš životní styl, lze právem očekávat, že recyklace PET lahví bude stejně pestrá jako jejich komerční využití. Ve světě ojedinělou aktivitou, spojenou s netradičním použitím PET lahví, je umělecká tvorba výtvarnice Vero - niky Richterové (1964). Ve chvíli, kdy tato česká sochařka ve své tvorbě experimentálně použila obyčejnou PET lahev od minerálky, nastal zásadní předěl v jejím dosavadním díle. Od roku 2004 se zabývá seriózní uměleckou prací s PET lahvemi zcela programově. Lehce tvarovatelný PET překvapivě slouží jako plnohodnotný materiál k naplnění jejích sochařských záměrů. Pro tuto odnož svého výtvarného směřování zvolila označení PET- ART. K prvním experimentům s tímto materiálem Richterovou přivedla náhoda. Dělala jsem na zahradě s horkovzdušnou pistolí plastiky ze želez - ného šrotu. Dopila jsem minerálku a prázdnou PET lahev jen ze zvědavosti ofoukla pistolí. Smrskla se a najednou jsem uviděla nádherný tvar a ná - dhernou modrou, vzpomíná výtvarnice. Jejím prvním pet-artovým objektem byl křišťálový lustr. Dnes z lahví vytváří objekty inspirované živočišnou i rostlinnou říší nebo technikou či civilizací. Vznikají pet-zvířata, petkvětiny, benátská pet-zrcadla, pet-pr - senky, pet-židle, pet-koberce... Z výtvarného hlediska je to úžasný materiál, blíží se sklu tím, že je průsvitný, barevný, přitom ale je lehký a pružný, pochvaluje si práci s PET lahvemi Veronika Richterová. Z všudypřítomných PET lahví lze podle ní vytvořit téměř cokoli. Součástí výstav Veroniky Richte ro - vé jsou také workshopy a přednášky, které pomohou návštěvníkům lépe pochopit význam pet-artových děl. Myslím, že to je věc systému. PET lahve jsou v podstatě cenná surovina, která se dál zpracovává. Není pravda, že je to bezcenný odpad, říká Richterová. Společně s grafikem Michalem Cih - lářem (1960) vedle svých dalších uměleckých aktivit cílevědomě mapují a archivují vše, co s tématem PET lahví souvisí. Zaměřují se především na fotografování lidového PET-AR- TU, tedy na dokumentaci nejrůznějších nápadů anonymních tvůrců, kteří novým způsobem využívají starou

5 PET lahev. Jde jim o zachycení základního principu lidské touhy po tvořivé recyklaci. Vůbec přitom není důležité, zda jde o dílo ryze účelové, nebo o objekt čistě dekorativní Velemozaika a ekokoberec Sbírání čehokoli se v České republice všeobecně těší velké oblibě, zejména u dětí. Fenoménem doby se stalo sbírání barevných víček od PET lahví. Při příležitosti, jakou nabízí třeba dubnový Den Země, organizují pořadatelé rozmanité soutěže s ekologickou tematikou. Například v roce 2007 sestavilo na ploše 10 x 11 metrů 700 dětí a dospělých v Uherském Hradišti obří mozaiku z víček. Největší ekokoberec byl do rekordních soupisů zaznamenán roku 2006 v Třebíči, kdy 63,3 metrů čtverečních zdejšího náměstí pokrylo celkem PET lahví. S projevy tvůrčího přístupu k plastům se v současnosti můžeme setkat prakticky ve všech zemích, kam obaly z polyethylentereftalátu pronikly. Pro - to se dá také předpokládat, že ryze české pojetí PET-ARTU najde para - lely ve světě. V. Richterová: Kaloň rodriguezský, 2007, výška cm. Zpracováno z materiálů společného projektu Vero - niky Richterové a Michala Cihláře Pocta pet lahvi (http://www.czech.cz/cz/vystavy/pet?i). Realizo ván v roce 2008 pro OKKP Ministerstva zahraničních věcí. Foto: Veronika Richterová a Michal Cihlář, Jan Symon Veronika Richterová, Tučnáci, 2009, výška 37 cm.

6 Elektrárenský šampion Elektrárenská společnost ČEZ určitě patří k nejznámějším podnikům v Čes - ké republice. Podle tržní kapitalizace i podle počtu zákazníků jde o osmou největší energetickou firmu v Evropě. Leckdo z Čechů ji obdivuje, protože je nejziskovější českou společností. Jiní občané ji ovšem v oblibě vůbec nemají, a to ze stejného důvodu. Někteří lidé se domnívají, že největší domácí výrobce energie může za to, že elektřina je příliš drahá a že zisky společnosti ČEZ jsou nemravné. Čistý zisk firmy se v roce 2007 zvýšil o 49 procent na 42,8 miliardy korun. Za rok 2008 vedení společnosti odhaduje další zvýšení zisku, a to na 48,6 miliardy korun. A v roce 2009 se společnost chce dostat na další rekord. Pomoci by ji k tomu měl především nárůst cen elektřiny. Firma nicméně tvrdí, že na koncových zákaznících téměř nevydělává, profit jí prý zajišťuje velkoobchodní trh. Většina našich obchodů s elektřinou na letošek se odehrála právě v době, kdy byly ceny na rok 2009 vyšší než ty loňské. To je důvod, proč se letos výsledek ČEZ opět zlepší, uvedl obchodní ředitel firmy Alan Svoboda. V hodnocení společnosti ČEZ se navíc zásadně neshodnou příznivci a odpůrci jaderné energetiky. ČEZ provozuje dvě velké jaderné elektrárny, a to v Dukovanech a v Temelíně. Příz - nivci atomové energie rádi zdůrazňují, že starší jaderná elektrárna v Duko va - nech patří mezi provozně nejspolehlivější jaderné zdroje na světě. Odpůrci jádra si naopak všímají toho, že mladší elektrárnu v Temelíně zatím provázejí časté odstávky, opravy a úpravy. Mezi nejdůležitějšími na světě V každém případě si ČEZ velmi dobře vede v nejrůznějších žebříčcích středoevropských firem. Tato česká společnost se jako jediná z celé střední Evropy dostala do celosvětového žebříčku tří set nejvýznamnějších firem, který podle tržní kapitalizace z konce roku 2008 sestavila poradenská firma Ernst & Young. Její experti propočetli hodnotu elektrárenské společnosti ČEZ na 24,7 miliardy dolarů, zatímco koncem roku 2007 činila tato hodnota 44,6 miliardy dolarů. Přes tento pokles si podnik v globálním pořadí po- Pražská centrála společnosti ČEZ. Pravděpodobně nejsilnější domácí vodní elektrárna ve Střekově. 8

7 lepšil, neboť postoupil ze 220. na 208. příčku. Krize totiž pustila žilou většině společností, takže celková tržní hodnota firem zařazených do TOP-300 ve srovnání s předchozím klesla o více než dvě pětiny. Čechy může navíc hřát, že ČEZ v prestižním žebříčku je, ačkoli do světového TOP-300 se nedostal žádný podnik ze srovnatelných okolních států, jako je Rakousko, Pol - sko či Maďarsko. Hlavním vlastníkem společnosti ČEZ je stát. Ten na prodeji akcií firmy také dobře vydělává. V loňském roce šlo o částku 34 miliard korun. Státní podíl na základním kapitálu společnosti k 31. prosinci loňského roku byl 63,02 procenta; před zahájením prodejů činil 67,61 procenta. Stát během loňského roku prodal 17,6 milionu kusů akcií. Cílem těchto prodejů je získat prostředky pro Státní fond dopravní infrastruktury. Jaderná budoucnost Vodní elektrárna Orlík je stěžejním článkem vltavské kaskády. Tato soustava 9 přehrad na řece Vltavě produkuje elektrický výkon 750 MW. ČEZ vyrábí elektrickou energii pře - devším v uhelných, jaderných a vodních elektrárnách. Jak se však české zásoby uhlí tenčí, do popředí pozornosti se dostává jádro. Češi ve své většině totiž slyší na to, že jaderné elektrárny nejenže neprodu - kují oxid uhličitý, ale ani nespotřebovávají kyslík. Českou republiku navíc obchází hrůza z toho, že by se mohla stát rukojmím sporů mezi Ruskem a Ukrajinou a že by se v takovém případě mohla ocitnout bez dodávek plynu a ropy. Jaderná elektrárna sice nezaručí stoprocentní soběstačnost, Česká republika stejně bude muset dovážet palivové články, ty se však dají delší dobu skladovat. S jadernými plány společnosti ČEZ však zásadně nesouhlasí sousední Rakousko. A velkým problémem je, že dosud není jasné, jak Česko nakonec naloží s vyhořelým palivem. Rozšířený Temelín a náhrada v Dukovanech Podle expertů spolupracujících se společností ČEZ by bylo vhodné vybudovat další dva bloky v Temelíně, neboť veškerá infrastruktura je tam vy budovaná na dvojnásobný výkon (až po roce 1989 se rozhodlo, že z plánovaného elektrárenského komplexu se dostaví jen polovina). Další jaderné bloky by měly vzniknout v Duko va - 9

8 nech, kde půjde o výkonnější náhradu staré elektrárny, jež má před sebou už jen necelých třicet let. Společnost ČEZ by proto chtěla v Dukovanech vybudovat dva nové výrobní bloky do roku Každý z bloků by měl mít výkon minimálně 1200 megawattů, dohromady by tedy nahradily dodávky elektřiny ze všech čtyř současných dukovanských bloků po jejich vyřa - zení z provozu. Demontáž nynějších atomových zařízení v Dukovanech by podle plánů ČEZ měla být provedena nejpozději do roku Vyjdou-li elektrárenské společnosti ČEZ její plány, bude v následujících dvou desetiletích stavět jaderné reaktory dokonce na třech místech. V Čes - ku dobuduje zmiňované elektrárny v jihočeském Temelíně a moravských Dukovanech. Na Slovensku v Jaslov ských Bohunicích bude při výstavbě nové elektrárny menšinovým partnerem tamní státní společnosti JAVYS. Ge - nerální ředitel společnosti ČEZ Martin Roman soudí, že žádná jiná možnost než jaderná energie není. Kromě jádra další bezemisní zdroj dosud není schopen vyrobit potřebné množství elektřiny. Jadernou energii pokládáme za nejlepší možné řešení z hlediska ekonomiky i ekologie, prohlásil nedávno Roman. Temelín je první na řadě. Uvažuje se o tom, že třetí blok se může začít stavět v roce Práce na čtvrtém temelínském bloku by začaly po osmnácti měsících. Po dalších asi třech letech by se pracovní úsilí přesunulo do Dukovan. Ve studii k dostavbě Temelína uvádí společnost ČEZ čtyři firmy, které by připadaly v úvahu jako dodavatel re- Krajina vzniklá rekultivací povrchového dolu Bílina Ledvice. Vodní elektrárna Slapy byla první velkou stavbou vltavské kaskády po II. světové válce. Jezero o obsahu 270 mil. m 3 je vytvořeno betonovou gravitační hrází o výšce 65 m. Vodní elektrárna v Přelouči.

9 aktorů a kontrolních systémů. Jde o francouzskou Arevu, v níž ukryl svůj jaderný sektor německý Siemens, dále o ruský Atomstrojexport (respektive Atomenergoprom), o japonskou společnost Mitsubishi a o americký Westinghouse. Expanze do zahraničí ČEZ již dávno není jen čistě tuzemskou společností. Expandoval zejména na Balkán. Akvizice v hodnotě několika miliard korun umožnila skupině ČEZ v roce 2005 převzít od bulharského státu 67 procent akcií tří bulharských distribučních společností Electricity Distribution Company So - fia Oblast AD, Electricity Distribution Company Pleven AD a Electricity Distribution Company Stolichno AD. Touto transakcí vzrostl počet zákazníků Skupiny ČEZ o 1,9 milionu. ČEZ je aktivní také v Rumunsku. Tam mimo jiné v roce 2008 koupil projekt výstavby dvou větrných farem Fantanele a Cogealac s celkovým instalovaným výkonem 600 MW, což je výstavba největší přímořské větrné farmy v Evropě. Firma ČEZ nedávno oznámila, že chystá nové aktivity v Srbsku. Vel mi vážně zvažuje účast v tendru na srb ské elektrárenské projekty. Tam ní vláda vyhlásila tendr na výstavbu nových energetických bloků v hodnotě 1,4 miliardy eur v lokalitě Kolubara a Ni - kola Tesla. ČEZ se angažuje i v dalších státech, například v Polsku. Zakázky společnosti ČEZ jsou vítanou příležitostí pro české strojírenské firmy, jako je plzeňský výrobce turbín Škoda či dodavatel vzduchotechniky ZVVZ Milevsko. Petr Korbel šéfredaktor týdeníku Profit Foto: archiv společnosti ČEZ 11

10 Budoucnost energetiky je v alternativě V energetice se v blízké době promění úplně všechno. Poukazují na to čeští odborníci v nové publikaci Energie NADOSAH, kterou veřejnosti představily organizace Zelený kruh a Hnutí DUHA. Budoucnost energetického průmyslu se podle nových projektů opírá o decentralizaci a proměnu rozvodných sítí a rozvoj malých zdrojů elektřiny a jednotek pro výrobu tepla. Autoři studie upozorňují, že pokud by všechny domácnosti v ČR disponovaly zdrojem elektřiny o výkonu pouhého 1kW tedy zhruba stejném, jako má jeden hořák na sporáku činil by jejich celkový instalovaný výkon téměř 4000 MW. To je více, než činí celkový insta lovaný výkon všech českých jaderných elektráren. Jednotlivé zdroje elektřiny však musí být spojeny tzv. inteligentní rozvodovou sítí. Právě požadavek na vznik těchto inteligentních sítí patří mezi priority Zelené knihy Evropské komise z listopadu Instalací slunečního kolektoru na střechu domu si může ekonomicky přilepšit i běžná rodina.

11 Místo plynu stromová kůra O proměně české energetiky svědčí zejména posilující trendy využívání obnovitelných zdrojů. Jako nejslibnější se zatím jeví spalování biomasy (dřevního odpadu, levně vypěstované rostlinné produkce apod.). Tuzemský energetický gigant ČEZ loni ve svých elektrárnách meziročně zvýšil výrobu elektřiny z biomasy o celou třetinu, pokrývá jí celoroční spotřebu více než domácností. Pod záštitou Ministerstva životního prostředí ČR běží už druhým rokem program, který podporuje výměnu starých kotlů za ekologičtější, v nichž se topí dřevem, peletkami či biobriketami. Příkladem by mohla být obec Měňany u Berouna. V devadesátých letech při masivní státní podpoře plynofikace obcí místní obyvatelé toto řešení odmítli, později už zase neměla zájem plynárenská společnost. Postupně vznikl plán na obecní kotelnu s rozvodem teplé vody po celé obci. Projektant navrhl kotelnu s přilehlým prostorem na uložení paliva dřevní štěpky a kůry a každý obyvatel dostal vlastní výměník s nastavitelnými programy. K financování projektu obec využila dotačních programů Státního fondu životního prostředí, který pokryl přibližně 40 % z celkového rozpočtu kolem 40 milionů Kč. Obec uživatelům garantuje nižší ceny za teplo, než byly náklady na vytápění domků např. uhlím. Ekologický efekt nepočítaje. Obec Měňany za originální způsob ekologického vytápění celé obce získala hlavní cenu soutěže ENERGY GLO- BE AWARD ČR. Tuzemské zdroje biomasy by mohly v budoucnu nahradit až 15 procent celkové energetické spotřeby ČR, říká Sergej Usťak z Výzkumného ústavu rostlinné výroby. V současnosti je to zhruba pět procent. Biomasa může přispět k naplnění českého závazku vů či EU vyrábět v roce 2010 osm procent elektřiny z obnovitelných zdrojů. Nejslibnější alternativní zdroj energie je zatím spalování biomasy (dřevního odpadu, levně vypěstované rostlinné produkce apod.). Tuzemské zdroje biomasy by mohly v budoucnu nahradit až 15 procent celkové energetické spotřeby ČR. Podzemní vodní elektrárna Nejstarší a dodnes fungující pražská vodní elektrárna stojí na Štvanici, secesní dílo bylo postaveno v letech 1913 až Praha se ale chlubí i zbrusu novou vodní elektrárnou. Jde o čtvrtý zdroj zelené energie v hlavním městě. Stavba je technicky unikátní nachází se totiž 16 metrů pode dnem řeky Vltavy. 13

12 Deset let plánování, deset měsíců výstavby a tři noci pro přepravu obřích turbín z německého Ravens - burgu tak dlouho trvalo, než pražská Trója získala nový zdroj zelené energie. Elektrárna stojí na levém břehu Vltavy na špičce Císařského ostrova. Má dvě turbíny, každá z nich váží 46 tun a vyrobí dva megawatty elektřiny. Ing. Jiří Stratílek z generálního ředitelství Povodí Vltavy vysvětluje: Kdybychom počítali průměrný příkon současné domácnosti dva kilowatty, je schopna zásobovat proudem tisíc domácností. Celá stavba vyjde asi na 350 milionů korun, turbíny by se měly poprvé rozjet v srpnu Větrná energie Na území ČR se větrná energie využívala v minulosti ve větrných mlýnech. Historicky je existence prvního větrného mlýna na území Čech, Moravy a Slezska doložena již v roce 1277 v zahradě Strahovského kláštera v Praze. V posledních letech lze po celé ČR zaregistrovat aktivity kolem staveb větrných elektráren o výkonech mezi 12 kw až 1,5 MW. Skupina ČEZ, největší domácí výrobce elektřiny, plánuje v následujících patnácti letech investovat do výstavby větrných elektráren zhruba 20 miliard korun. Prvními vhodnými projekty jsou možnosti výstavby větrných parků v lokalitách Dukovany a Dlouhé Pole. Také okolí Kelče ve Zlínském kraji brzy výrazně promění vysoké stožáry větrných elektráren. Větrné parky ve zdejším regionu vybudují soukromé společnosti Biostanice a Ventu - real. Jednotlivé větrníky budou vybaveny systémem dánské společnosti Vestas Wind Systems A/S. Jejich výška včetně listů rotoru by měla dosahovat zhruba 150 metrů. Minimální životnost elektráren je dvacet let. Kelčský větrný park by podle záměru firmy měl mít kapacitu 34 megawatt. Až na řídké výjimky se energeticky příhodné lokality pro stavbu větrné elektrárny v ČR nacházejí v horských Sluneční kolektory se uplatňují nejen na střechách rodinných domů, ale i v nevyužitých průmyslových zónách. pohraničních pásmech a v oblasti Českomoravské vrchoviny. Podle předběžných odhadů by jen v samotných Krušných horách bylo možné postavit 320 až 340 větrných elektráren o jednotkovém výkonu 300 až 500 kw. Sluneční zóny Když plánovali v Morkovicích-Slí - žanech na Kroměřížsku průmyslovou 14

13 zónu, věřili, že v ní najdou práci stovky lidí. Nezájem investorů o stavební parcely nakonec dohnal obec k jinému řešení. Místo výrobních hal zaplní část plochy sluneční kolektory vyrábějící elektřinu. Sluneční elektrárna zabere asi třetinu z celkových 6,5 hektaru průmyslové zóny minimálně na dvacet let. Zájemce o pronájem parcely pro sluneční kolektory město hledat nemuselo. Firmy profitující na obnovitelných zdrojích energie města oslovují samy. Postavit solární panely v průmyslových zónách je efektivnější a levnější, potvrzuje ekonomický ředitel společnosti ZTC Energy Václav Moravec. Právě jeho firma plánuje postavit v Morkovi cích- Slížanech kolektory. Sběrače sluneční energie se budou brzy instalovat i v dalších průmyslových zónách zřizovatelé tu mají ušetřenu spoustu práce, a tedy i nákladů. Protože ČR se rozhodla zavést mechanismus výkupních cen energie v kombinaci se systémem zelených bonusů, instalací slunečního kolektoru na střechu svého domu si může ekonomicky přilepšit i běžná rodina. Nové projekty Společnost ČEZ nedávno oznámila svůj úmysl využívat k výrobě elektřiny teplo z hlubin země. První geotermální elektrárnu postaví nejspíš v Li - berci. Firma už vypsala tendr na zajištění průzkumných vrtů za čtvrt miliardy korun. Jde o pilotní projekt, na kterém si chceme prověřit možnosti využití geotermální energie i dodavatelů, říká mluvčí ČEZ Ladislav Kříž. Celkové náklady na elektrárnu se odhadují na 1,2 miliardy korun. Další z tuzemských poskytovatelů energie, společnost E.ON, hodlá v Mydlovarech na Českobudějovicku postavit moderní elektrárnu a teplárnu, která bude spalovat jak plyn, tak biomasu. Projekt by měl stát asi 250 milionů korun. Jedna část nového zařízení má spalovat plyn, druhá, důle ži - tější, přes 30 tisíc tun biomasy ročně. Stavbu biomasové elektrárny a teplár - ny chce E.ON dokončit příští rok. V posledních letech se po celé ČR staví větrné elektrárny o výkonech mezi 12 kw až 1,5 MW. V ČR také výrazně stoupá počet zájemců o nízkoenergetické dřevostavby a tzv. pasivní domy. Vláda loni oz - námila svůj úmysl věnovat miliardy korun na zateplování budov a na přechod na ekologické způsoby vytápění. Na zateplení rodinných domků a bytových cihlových domů včetně novostaveb a na přechod k vytápění s pomocí biomasy a tepelných čerpadel je určen dotační program Green Investment Scheme, který bude dis - ponovat asi 25 miliardami korun. Například obec Nové Heřminovy na Bruntálsku, jejíž část má zmizet pod hladinou plánované protipovodňové přehrady, by se v budoucnu moh la stát rájem ekologického životního stylu. Do nově postavených nízkoenergetických domů by se měli přestěhovat nejen ti, kdo kvůli nádrži přijdou o střechu nad hlavou. Vedení obce se dnes hlásí další zájemci o alternativní způsob života, říká starosta Nových Heřminov Ra - dovan Jílka. Objevila se skupina lidí, která by chtěla žít tak, jak se v minulosti na vesnicích žilo. Podle Jílky by se nová tvář obce měla podobat vesnicím ze švýcarských nebo francouzských Alp: Naše hory před sto lety nevypadaly jinak. Hlásí se nám lidé, kteří nechtějí stavět satelitní města či okázalé vily v růžové, modré nebo zelené barvě. Ladislav Hummer Zdroj: ČTK, Ekolist.cz, Biom.cz Foto: archiv redakce Pěstování řepky olejky, jedné z nejlevnějších surovin pro výrobu bionafty, je dotováno zdroji Evropské unie. Ekologické bydlení 15

14 Během českého předsednictví v Ra - dě EU vede Česká republika a tedy i české Ministerstvo životního pros - tředí evropskou debatu především v oblasti ochrany klimatu. Ta je spolu s jednáními s partnery ve světě hlavní prioritou nejen našeho předsednictví v oblasti životního prostředí, ale také jednoznačnou prioritou celého Tria, tedy francouzského, českého i švédského předsednictví. Kjótský závazek Ochrana klimatu priorita českého předsednictví Bývalý ministr životního prostředí a místopředseda české vlády Martin Bursík na zasedání Řídící rady Programu OSN pro životní prostředí (UNEP). Po schválení klimaticko-energetického balíčku v prosinci 2008 se české předsednictví (jménem Evropské unie) soustředí na vyjednání závazků jednotlivých zemí ke snížení emisí skleníkových plynů po ukončení prvního kontrolního období Kjótského protokolu. Základním cílem protokolu je do roku 2012 snížit emise skleníkových plynů v celkovém průměru o 5,2 % v porovnání s rokem Samotná Česká republika se zavázala snížit emise o 8 % oproti roku Dle posledních údajů z roku 2006 činily úhrnné emise skleníkových plynů v ČR 148,2 milionů tun CO 2, což je cca 17 % pod hodnotou kjótského závazku. ČR sice protokol plní s rezervou, přesto ve srovnání s ostatními zeměmi vykazuje větší energetickou náročnost výroby. Evropa je jednotná České předsednictví dnes jedná s nejvýznamnějšími ekonomikami USA, Čínou, Indií, Brazílií, Ruskem a dalšími rozvojovými zeměmi o jejich zapojení a závazcích v rámci nové klimatické dohody, která má být uzavřena v prosinci 2009 v Kodani. Nejdůležitějších jednání se účastní předseda Rady EU pro životní prostředí, český ministr životního prostředí Martin Bursík, společně se švédským ministrem životního prostředí Andrea - sem Carlgrenem a komisařem Stav - ro sem Dimasem: aby bylo zřejmé, že Evropa je jednotná. Bez jakéhokoli přibarvování je Evropa tahounem ochrany klimatu v celosvětovém měřítku. Jsme jediný region, který má závazně dáno, že sníží své skleníkové emise o 30 % do roku 2020, pokud se zapojí i ostatní velcí původci skleníkových plynů. To odpovídá doporučení nezávislého Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC), který vyzval průmyslové země ke snížení emisí v rozmezí 25 16