Obsah. Editorial. Martin Bursík bývalý ministr životního prostředí České republiky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah. Editorial. Martin Bursík bývalý ministr životního prostředí České republiky"

Transkript

1 Obsah Editorial Druhý život českých PET lahví v podání výtvarnice Veroniky Richterové str. 4 7 Elektrárenský šampion český ČEZ je jedním z nejúspěšnějších evropských výrobců elektřiny str Budoucnost energetiky je v alternativě Češi se o tom přesvědčili v posledních letech str Vážení čtenáři, je snadné žít uprostřed Evropy a zapomenout, jak je pro nás energie důležitá: v naší části světa patří světlo, teplo i pohonné hmoty již po několik generací mezi věci tak samozřejmé, že je vnímáme jako své občanské právo, jako přirozený nárok. Ale tři pětiny světa žijí v tom, čemu se nehezky říká energetická chudoba buď vůbec nemají přístup k energiím (elektřině, benzínu, topení či chlazení), nebo si je nemohou dovolit. A jejich situace se lepší jen velmi, velmi pomalu. V naší části světa řešíme problémy, které nám připadají důležité a mnohé skutečně jsou: nahradit fosilní paliva novými zdroji energie, posílit roli obnovitelných zdrojů, zvyšovat efektivitu našich ekonomik i míru úspor. Ale měli bychom vědět, že v mnoha koutech naší planety řeší lidé otázky ještě základnější a naléhavější: na čem připravit jídlo, čím dnes večer svítit. A naše západní diskuse, pokud o ní vůbec kdy slyšeli, jim připadá jak z Marsu. Je příjemné žít uprostřed Evropy. Václav Bartuška velvyslanec se zvláštním posláním pro energetickou bezpečnost Vážení čtenáři, prvního ledna převzala Česká republika předsednictví v Evropské unii. Naše země si během tohoto půl roku vytyčila ambicióz - ní cíle v oblasti životního prostředí. Nej - vyšší prioritou je pro nás ochrana klimatu. Od samého počátku naše předsednictví vede jednání jak v rámci Evropské unie, tak i s klíčovými globálními partnery, o nové klimatické dohodě, která má být přijata v prosinci v Kodani. Cílem českého předsednictví je do konce června 2009 finalizovat návrh textu pro Kodaň. Ani současná ekonomická krize toto evropské úsilí nezpomalí. Vždyť také na obou březnových Radách, Radě EU pro životní prostředí 2. března a Radě pro hospodářské a finan - ční záležitosti 10. března v Bruselu, ministři financí a životního prostředí opět zdůraznili, že ani ekonomická krize nic nemění na úsilí EU v ochraně klimatu. Pevně věřím, že v Kodani uspějeme a na kon ci letošního roku budeme mít i díky přispění českého předsednictví jasnou dohodu o tom, jak postupovat po skončení platnosti Kjótského protokolu v roce Současná ekonomická krize je také příležitostí k obratu k energeticky nízkouhlíkaté ekonomice, a to je šance pro Evropu vybudovat nová zelená pracovní místa. Martin Bursík bývalý ministr životního prostředí České republiky Ochrana klimatu priorita českého předsednictví Evropské unii str Fotogalerie ekologická a k přírodě šetrná architektura str Pozvání do českých lesů právo toulat se je v českých zemích pevně zakořeněné str Vracíme zvířata do jejich domovů (nejen) unikátní kůň Převalského se vrací do volné přírody str Atmosféra u nás nehoustne ekozemědělství, biopotraviny, čistý vzduch... str Mosaika událostí vztahujících se k českému předsednictví v Radě EU str Hledáme a nacházíme nejkrásnější stromy v pravidelně konané soutěži Strom roku str Vítejte v Srdci Evropy vychází šestkrát ročně a prezen tuje obraz života v České republice. Názory, obsažené v autor - ských článcích, nemusí nutně korespondovat s oficiálními stanovisky české vlády. Objednávky předplatného prosím směřujte do redakce časopisu. Vydává: vydavatelství THEO ve spolupráci s Minis ter stvem zahraničních věcí České republiky Adresa redakce: J. Poppera 18, Pardubice , Česká republika Šéfredaktor: Pavel Šmíd Grafická úprava: Jiří Sáva Předsedkyně redakční rady: Zuzana Opletalová, ředitelka tiskového odboru Ministerstva zahraničních věcí České republiky a tisková mluvčí ministra zahraničních věcí České republiky Členové redakční rady: Libuše Bautzová, Pavel Fischer, Vladimír Hulec, Robert Janás, Milan Knížák, Martin Krafl, Eva Ocisková, Tomáš Pojar, Jan Šilpoch, Petr Vág - ner, Petr Volf, Marek Skolil Překlad: tým překladatelů, Filozofická fakulta Ma sa ry kovy univerzity v Brně Litografie a tisk: Východočeská tiskárna Sezemice Texty, uvedené v časopise Vítá Vás srdce Evropy, je možné přetiskovat bez svolení redakce či autorů; za předpokla du uvedení jména autora a zdroje. Máteli zájem o pou žití obrazového doprovodu, kontaktujte prosím redakci nebo uvedené autory fotografií. MK ČR E 6574 ISSN Internet: ová adresa vydavatele: 3

2 Druhý život českých PET lahví Veronika Richterová, Kaktusy. Lahev vyrobená z polyethylentere - ftalátu, tzv. PET lahev, má celou řadu výhod, díky nimž se velmi rychle rozšířila po celém světě. Je pevná, pružná, nerozbitná, lehká a odolná vůči rozpouštědlům. Dá se donekonečna opakovaně uzavírat a především je levná. Její nevýhody přitom paradoxně spočívají právě ve výše popsaných kvalitách. PET se totiž v přírodě nerozkládá Jeho trvanlivost nenaruší ani velké kolísání teplot, ani vlhkost. Ve světě proto odborníci již celá léta studují a ověřují možnosti, jak vyrábět lahve z plastu, který by byl v přírodě snadno odbouratelný. První taková lahev, vyrobená na bázi modifikovaného škrobu, byla uvedena na trh ve Vel ké Británii v roce Překážkou pro její masové využití je však množství technologických problémů včetně vysokých výrobních nákladů. Mezitím svět hledá různé alternativy využití PET lahví. S některými originálními řešeními přicházejí dnes právě Češi. O Češích se říká, že jsou národem kutilů. Toto tvrzení není daleko od pravdy, v dobách takzvaného reálného socialismu, kdy obchody v celé zemi zely prázdnotou a země zažívala citelný nedostatek spotřebního zboží, byli lidé nuceni sahat k rukodělnému řešení složité situace. Nicméně ani po roce 1989, kdy sametová revoluce ukončila čtyřicetiletou éru vlády komunistů a republika se konečně stala svobodnou demokratickou zemí se všemi konzumními vymoženostmi tržní ekonomiky, se projevy spontánního kutilství nevytratily. Setkáváme se s nimi ze jména na venkově, kde se opírají o hlubokou tradici. Jedním z nástrojů lidové tvořivosti se stala i všudypřítomná PET lahev v jistém smyslu symbol porevolučního, modernějšího života. V České republice se PET lahve objevily jako novinka s uvolněním trhu po roce Zpočátku sloužily jako obal do té doby nevídaných dovozových nápojů vyznačujících se luxusní cenou, běžné zboží se do nich neba - lilo. Tradiční české minerálky se tak nadále prodávaly výhradně v zálohovaných skleněných lahvích. Až v roce 1994 se na českém trhu objevila první tuzemská PET lahev s přírodní vodou značky Aquila. Sortiment PET lahví se pak výrazně rozšířil v letech , kdy přibylo jak licenčních nápojů, tak domácích výrobců. Nyní spotřeba plastových lahví každoročně

3 rapidně narůstá, především díky velké oblibě balené vody. Ročně se v ČR spotřebuje kolem tun nejrůznějších PET lahví. Lidová tvořivost V. Richterová: Lysohlávky, 2005, výška 250 cm. V. Richterová: Cípal ostronosý, 2006, délka jedince cca 38 cm. Jednoduché výrobky z plastových lahví Češi jeden od druhého okoukávají nejen na venkově nebo v zahrádkářské kolonii za městem, návody na jejich zhotovení se najdou i v časopisech, televizních pořadech s hobby tematikou nebo kolují na internetu. K realizaci efektního funkčního výrob ku není zapotřebí nic víc než ostrý nůž či nůžky, případně kus drátu nebo lepicí pásky. Díky odolnosti materiálu v extrémním teple i mrazu a také díky jeho všeobecné dostupnosti se lidem s tvůrčími schopnostmi otevírá široké pole působnosti. Nejběžnějším PET objektem v českých zahrádkách je jednoduché plašítko krtků. Krtek je sice užitečný hmyzožravec, živící se převážně žížalami a larvami, v zahradě však zakrátko dovede pod povrchem vyhrabat spousty chodeb a hlínu navršit do nevzhledných krtinců. K vyhnání nezvaného hosta zahrádkářům pomáhá železná tyčka zapíchnutá do záhonu a na ní volně nasazená PET lahev. Zvuky, které větrem rozechvívaná lahev vyluzuje, se po tyčce přenášejí pod zem a zvíře zaplaší. Vylepšená verze tohoto plašítka tedy lahev opatřená křidélky funguje jako větrník a plaší nejen krtky, ale i ptactvo. Výroba těchto větrníků dává tvůrci nepřebernou škálu možností, a tak se účelnost řešení mnohdy prolíná s dekorativní funkcí. PET lahve slouží i jako alternativní stavební materiál. V zahrádkářských koloniích se objevují skleníky z bezbarvých lahví; z lehkého a pevného plastu je stavějí vynalézaví pěstitelé. Dešťovou vodu z drobných zahradních staveb odvádějí důmyslné okapy poskládané přesně na míru z PET lahví zasunutých do sebe. Na vratech se občas objevují i schránky na dopisy, vyrobené z těchto lahví. Díky svým vlastnostem nacházejí PET lahve nové a nové formy uplatnění nejen v zahradě, ale i v domácnosti nebo na stavbě. Běžně jsou k vidění seříznuté lahve nasazené na trubky plotu a sloužící jako ochrana proti zatékající vodě. Objevují se i pokusy využít uzavřené PET lahve jako tepelnou izolaci do betonových podlah. Chovatelé ptáků a drobných zvířat vyrábějí z plastových lahví nepostradatelná pítka, zatímco pěstitelé okrasných květin je na stejném principu používají postavené dnem vzhůru, aby postupně zavlažovaly záhon. Své místo si PET lahve vydobyly i při tradiční domácí výrobě moštů. Zkuše - nosti totiž ukazují, že odolávají nejen teplotám nutným ke sterilizaci ovocné šťávy, ale navíc se dají uzavřít tak dokonale, že si mošt uchová kvalitu i trvanlivost po dlouhá léta.

4 Čarodějka ze země PET V. Richterová: Ropucha obecná, 2005, výška 40 cm. V. Richterová: Skleník, 2008, 220 x 220 x 75 cm. S tím, jak rychle se dnes vyvíjí náš životní styl, lze právem očekávat, že recyklace PET lahví bude stejně pestrá jako jejich komerční využití. Ve světě ojedinělou aktivitou, spojenou s netradičním použitím PET lahví, je umělecká tvorba výtvarnice Vero - niky Richterové (1964). Ve chvíli, kdy tato česká sochařka ve své tvorbě experimentálně použila obyčejnou PET lahev od minerálky, nastal zásadní předěl v jejím dosavadním díle. Od roku 2004 se zabývá seriózní uměleckou prací s PET lahvemi zcela programově. Lehce tvarovatelný PET překvapivě slouží jako plnohodnotný materiál k naplnění jejích sochařských záměrů. Pro tuto odnož svého výtvarného směřování zvolila označení PET- ART. K prvním experimentům s tímto materiálem Richterovou přivedla náhoda. Dělala jsem na zahradě s horkovzdušnou pistolí plastiky ze želez - ného šrotu. Dopila jsem minerálku a prázdnou PET lahev jen ze zvědavosti ofoukla pistolí. Smrskla se a najednou jsem uviděla nádherný tvar a ná - dhernou modrou, vzpomíná výtvarnice. Jejím prvním pet-artovým objektem byl křišťálový lustr. Dnes z lahví vytváří objekty inspirované živočišnou i rostlinnou říší nebo technikou či civilizací. Vznikají pet-zvířata, petkvětiny, benátská pet-zrcadla, pet-pr - senky, pet-židle, pet-koberce... Z výtvarného hlediska je to úžasný materiál, blíží se sklu tím, že je průsvitný, barevný, přitom ale je lehký a pružný, pochvaluje si práci s PET lahvemi Veronika Richterová. Z všudypřítomných PET lahví lze podle ní vytvořit téměř cokoli. Součástí výstav Veroniky Richte ro - vé jsou také workshopy a přednášky, které pomohou návštěvníkům lépe pochopit význam pet-artových děl. Myslím, že to je věc systému. PET lahve jsou v podstatě cenná surovina, která se dál zpracovává. Není pravda, že je to bezcenný odpad, říká Richterová. Společně s grafikem Michalem Cih - lářem (1960) vedle svých dalších uměleckých aktivit cílevědomě mapují a archivují vše, co s tématem PET lahví souvisí. Zaměřují se především na fotografování lidového PET-AR- TU, tedy na dokumentaci nejrůznějších nápadů anonymních tvůrců, kteří novým způsobem využívají starou

5 PET lahev. Jde jim o zachycení základního principu lidské touhy po tvořivé recyklaci. Vůbec přitom není důležité, zda jde o dílo ryze účelové, nebo o objekt čistě dekorativní Velemozaika a ekokoberec Sbírání čehokoli se v České republice všeobecně těší velké oblibě, zejména u dětí. Fenoménem doby se stalo sbírání barevných víček od PET lahví. Při příležitosti, jakou nabízí třeba dubnový Den Země, organizují pořadatelé rozmanité soutěže s ekologickou tematikou. Například v roce 2007 sestavilo na ploše 10 x 11 metrů 700 dětí a dospělých v Uherském Hradišti obří mozaiku z víček. Největší ekokoberec byl do rekordních soupisů zaznamenán roku 2006 v Třebíči, kdy 63,3 metrů čtverečních zdejšího náměstí pokrylo celkem PET lahví. S projevy tvůrčího přístupu k plastům se v současnosti můžeme setkat prakticky ve všech zemích, kam obaly z polyethylentereftalátu pronikly. Pro - to se dá také předpokládat, že ryze české pojetí PET-ARTU najde para - lely ve světě. V. Richterová: Kaloň rodriguezský, 2007, výška cm. Zpracováno z materiálů společného projektu Vero - niky Richterové a Michala Cihláře Pocta pet lahvi (http://www.czech.cz/cz/vystavy/pet?i). Realizo ván v roce 2008 pro OKKP Ministerstva zahraničních věcí. Foto: Veronika Richterová a Michal Cihlář, Jan Symon Veronika Richterová, Tučnáci, 2009, výška 37 cm.

6 Elektrárenský šampion Elektrárenská společnost ČEZ určitě patří k nejznámějším podnikům v Čes - ké republice. Podle tržní kapitalizace i podle počtu zákazníků jde o osmou největší energetickou firmu v Evropě. Leckdo z Čechů ji obdivuje, protože je nejziskovější českou společností. Jiní občané ji ovšem v oblibě vůbec nemají, a to ze stejného důvodu. Někteří lidé se domnívají, že největší domácí výrobce energie může za to, že elektřina je příliš drahá a že zisky společnosti ČEZ jsou nemravné. Čistý zisk firmy se v roce 2007 zvýšil o 49 procent na 42,8 miliardy korun. Za rok 2008 vedení společnosti odhaduje další zvýšení zisku, a to na 48,6 miliardy korun. A v roce 2009 se společnost chce dostat na další rekord. Pomoci by ji k tomu měl především nárůst cen elektřiny. Firma nicméně tvrdí, že na koncových zákaznících téměř nevydělává, profit jí prý zajišťuje velkoobchodní trh. Většina našich obchodů s elektřinou na letošek se odehrála právě v době, kdy byly ceny na rok 2009 vyšší než ty loňské. To je důvod, proč se letos výsledek ČEZ opět zlepší, uvedl obchodní ředitel firmy Alan Svoboda. V hodnocení společnosti ČEZ se navíc zásadně neshodnou příznivci a odpůrci jaderné energetiky. ČEZ provozuje dvě velké jaderné elektrárny, a to v Dukovanech a v Temelíně. Příz - nivci atomové energie rádi zdůrazňují, že starší jaderná elektrárna v Duko va - nech patří mezi provozně nejspolehlivější jaderné zdroje na světě. Odpůrci jádra si naopak všímají toho, že mladší elektrárnu v Temelíně zatím provázejí časté odstávky, opravy a úpravy. Mezi nejdůležitějšími na světě V každém případě si ČEZ velmi dobře vede v nejrůznějších žebříčcích středoevropských firem. Tato česká společnost se jako jediná z celé střední Evropy dostala do celosvětového žebříčku tří set nejvýznamnějších firem, který podle tržní kapitalizace z konce roku 2008 sestavila poradenská firma Ernst & Young. Její experti propočetli hodnotu elektrárenské společnosti ČEZ na 24,7 miliardy dolarů, zatímco koncem roku 2007 činila tato hodnota 44,6 miliardy dolarů. Přes tento pokles si podnik v globálním pořadí po- Pražská centrála společnosti ČEZ. Pravděpodobně nejsilnější domácí vodní elektrárna ve Střekově. 8

7 lepšil, neboť postoupil ze 220. na 208. příčku. Krize totiž pustila žilou většině společností, takže celková tržní hodnota firem zařazených do TOP-300 ve srovnání s předchozím klesla o více než dvě pětiny. Čechy může navíc hřát, že ČEZ v prestižním žebříčku je, ačkoli do světového TOP-300 se nedostal žádný podnik ze srovnatelných okolních států, jako je Rakousko, Pol - sko či Maďarsko. Hlavním vlastníkem společnosti ČEZ je stát. Ten na prodeji akcií firmy také dobře vydělává. V loňském roce šlo o částku 34 miliard korun. Státní podíl na základním kapitálu společnosti k 31. prosinci loňského roku byl 63,02 procenta; před zahájením prodejů činil 67,61 procenta. Stát během loňského roku prodal 17,6 milionu kusů akcií. Cílem těchto prodejů je získat prostředky pro Státní fond dopravní infrastruktury. Jaderná budoucnost Vodní elektrárna Orlík je stěžejním článkem vltavské kaskády. Tato soustava 9 přehrad na řece Vltavě produkuje elektrický výkon 750 MW. ČEZ vyrábí elektrickou energii pře - devším v uhelných, jaderných a vodních elektrárnách. Jak se však české zásoby uhlí tenčí, do popředí pozornosti se dostává jádro. Češi ve své většině totiž slyší na to, že jaderné elektrárny nejenže neprodu - kují oxid uhličitý, ale ani nespotřebovávají kyslík. Českou republiku navíc obchází hrůza z toho, že by se mohla stát rukojmím sporů mezi Ruskem a Ukrajinou a že by se v takovém případě mohla ocitnout bez dodávek plynu a ropy. Jaderná elektrárna sice nezaručí stoprocentní soběstačnost, Česká republika stejně bude muset dovážet palivové články, ty se však dají delší dobu skladovat. S jadernými plány společnosti ČEZ však zásadně nesouhlasí sousední Rakousko. A velkým problémem je, že dosud není jasné, jak Česko nakonec naloží s vyhořelým palivem. Rozšířený Temelín a náhrada v Dukovanech Podle expertů spolupracujících se společností ČEZ by bylo vhodné vybudovat další dva bloky v Temelíně, neboť veškerá infrastruktura je tam vy budovaná na dvojnásobný výkon (až po roce 1989 se rozhodlo, že z plánovaného elektrárenského komplexu se dostaví jen polovina). Další jaderné bloky by měly vzniknout v Duko va - 9

8 nech, kde půjde o výkonnější náhradu staré elektrárny, jež má před sebou už jen necelých třicet let. Společnost ČEZ by proto chtěla v Dukovanech vybudovat dva nové výrobní bloky do roku Každý z bloků by měl mít výkon minimálně 1200 megawattů, dohromady by tedy nahradily dodávky elektřiny ze všech čtyř současných dukovanských bloků po jejich vyřa - zení z provozu. Demontáž nynějších atomových zařízení v Dukovanech by podle plánů ČEZ měla být provedena nejpozději do roku Vyjdou-li elektrárenské společnosti ČEZ její plány, bude v následujících dvou desetiletích stavět jaderné reaktory dokonce na třech místech. V Čes - ku dobuduje zmiňované elektrárny v jihočeském Temelíně a moravských Dukovanech. Na Slovensku v Jaslov ských Bohunicích bude při výstavbě nové elektrárny menšinovým partnerem tamní státní společnosti JAVYS. Ge - nerální ředitel společnosti ČEZ Martin Roman soudí, že žádná jiná možnost než jaderná energie není. Kromě jádra další bezemisní zdroj dosud není schopen vyrobit potřebné množství elektřiny. Jadernou energii pokládáme za nejlepší možné řešení z hlediska ekonomiky i ekologie, prohlásil nedávno Roman. Temelín je první na řadě. Uvažuje se o tom, že třetí blok se může začít stavět v roce Práce na čtvrtém temelínském bloku by začaly po osmnácti měsících. Po dalších asi třech letech by se pracovní úsilí přesunulo do Dukovan. Ve studii k dostavbě Temelína uvádí společnost ČEZ čtyři firmy, které by připadaly v úvahu jako dodavatel re- Krajina vzniklá rekultivací povrchového dolu Bílina Ledvice. Vodní elektrárna Slapy byla první velkou stavbou vltavské kaskády po II. světové válce. Jezero o obsahu 270 mil. m 3 je vytvořeno betonovou gravitační hrází o výšce 65 m. Vodní elektrárna v Přelouči.

9 aktorů a kontrolních systémů. Jde o francouzskou Arevu, v níž ukryl svůj jaderný sektor německý Siemens, dále o ruský Atomstrojexport (respektive Atomenergoprom), o japonskou společnost Mitsubishi a o americký Westinghouse. Expanze do zahraničí ČEZ již dávno není jen čistě tuzemskou společností. Expandoval zejména na Balkán. Akvizice v hodnotě několika miliard korun umožnila skupině ČEZ v roce 2005 převzít od bulharského státu 67 procent akcií tří bulharských distribučních společností Electricity Distribution Company So - fia Oblast AD, Electricity Distribution Company Pleven AD a Electricity Distribution Company Stolichno AD. Touto transakcí vzrostl počet zákazníků Skupiny ČEZ o 1,9 milionu. ČEZ je aktivní také v Rumunsku. Tam mimo jiné v roce 2008 koupil projekt výstavby dvou větrných farem Fantanele a Cogealac s celkovým instalovaným výkonem 600 MW, což je výstavba největší přímořské větrné farmy v Evropě. Firma ČEZ nedávno oznámila, že chystá nové aktivity v Srbsku. Vel mi vážně zvažuje účast v tendru na srb ské elektrárenské projekty. Tam ní vláda vyhlásila tendr na výstavbu nových energetických bloků v hodnotě 1,4 miliardy eur v lokalitě Kolubara a Ni - kola Tesla. ČEZ se angažuje i v dalších státech, například v Polsku. Zakázky společnosti ČEZ jsou vítanou příležitostí pro české strojírenské firmy, jako je plzeňský výrobce turbín Škoda či dodavatel vzduchotechniky ZVVZ Milevsko. Petr Korbel šéfredaktor týdeníku Profit Foto: archiv společnosti ČEZ 11

10 Budoucnost energetiky je v alternativě V energetice se v blízké době promění úplně všechno. Poukazují na to čeští odborníci v nové publikaci Energie NADOSAH, kterou veřejnosti představily organizace Zelený kruh a Hnutí DUHA. Budoucnost energetického průmyslu se podle nových projektů opírá o decentralizaci a proměnu rozvodných sítí a rozvoj malých zdrojů elektřiny a jednotek pro výrobu tepla. Autoři studie upozorňují, že pokud by všechny domácnosti v ČR disponovaly zdrojem elektřiny o výkonu pouhého 1kW tedy zhruba stejném, jako má jeden hořák na sporáku činil by jejich celkový instalovaný výkon téměř 4000 MW. To je více, než činí celkový insta lovaný výkon všech českých jaderných elektráren. Jednotlivé zdroje elektřiny však musí být spojeny tzv. inteligentní rozvodovou sítí. Právě požadavek na vznik těchto inteligentních sítí patří mezi priority Zelené knihy Evropské komise z listopadu Instalací slunečního kolektoru na střechu domu si může ekonomicky přilepšit i běžná rodina.

11 Místo plynu stromová kůra O proměně české energetiky svědčí zejména posilující trendy využívání obnovitelných zdrojů. Jako nejslibnější se zatím jeví spalování biomasy (dřevního odpadu, levně vypěstované rostlinné produkce apod.). Tuzemský energetický gigant ČEZ loni ve svých elektrárnách meziročně zvýšil výrobu elektřiny z biomasy o celou třetinu, pokrývá jí celoroční spotřebu více než domácností. Pod záštitou Ministerstva životního prostředí ČR běží už druhým rokem program, který podporuje výměnu starých kotlů za ekologičtější, v nichž se topí dřevem, peletkami či biobriketami. Příkladem by mohla být obec Měňany u Berouna. V devadesátých letech při masivní státní podpoře plynofikace obcí místní obyvatelé toto řešení odmítli, později už zase neměla zájem plynárenská společnost. Postupně vznikl plán na obecní kotelnu s rozvodem teplé vody po celé obci. Projektant navrhl kotelnu s přilehlým prostorem na uložení paliva dřevní štěpky a kůry a každý obyvatel dostal vlastní výměník s nastavitelnými programy. K financování projektu obec využila dotačních programů Státního fondu životního prostředí, který pokryl přibližně 40 % z celkového rozpočtu kolem 40 milionů Kč. Obec uživatelům garantuje nižší ceny za teplo, než byly náklady na vytápění domků např. uhlím. Ekologický efekt nepočítaje. Obec Měňany za originální způsob ekologického vytápění celé obce získala hlavní cenu soutěže ENERGY GLO- BE AWARD ČR. Tuzemské zdroje biomasy by mohly v budoucnu nahradit až 15 procent celkové energetické spotřeby ČR, říká Sergej Usťak z Výzkumného ústavu rostlinné výroby. V současnosti je to zhruba pět procent. Biomasa může přispět k naplnění českého závazku vů či EU vyrábět v roce 2010 osm procent elektřiny z obnovitelných zdrojů. Nejslibnější alternativní zdroj energie je zatím spalování biomasy (dřevního odpadu, levně vypěstované rostlinné produkce apod.). Tuzemské zdroje biomasy by mohly v budoucnu nahradit až 15 procent celkové energetické spotřeby ČR. Podzemní vodní elektrárna Nejstarší a dodnes fungující pražská vodní elektrárna stojí na Štvanici, secesní dílo bylo postaveno v letech 1913 až Praha se ale chlubí i zbrusu novou vodní elektrárnou. Jde o čtvrtý zdroj zelené energie v hlavním městě. Stavba je technicky unikátní nachází se totiž 16 metrů pode dnem řeky Vltavy. 13

12 Deset let plánování, deset měsíců výstavby a tři noci pro přepravu obřích turbín z německého Ravens - burgu tak dlouho trvalo, než pražská Trója získala nový zdroj zelené energie. Elektrárna stojí na levém břehu Vltavy na špičce Císařského ostrova. Má dvě turbíny, každá z nich váží 46 tun a vyrobí dva megawatty elektřiny. Ing. Jiří Stratílek z generálního ředitelství Povodí Vltavy vysvětluje: Kdybychom počítali průměrný příkon současné domácnosti dva kilowatty, je schopna zásobovat proudem tisíc domácností. Celá stavba vyjde asi na 350 milionů korun, turbíny by se měly poprvé rozjet v srpnu Větrná energie Na území ČR se větrná energie využívala v minulosti ve větrných mlýnech. Historicky je existence prvního větrného mlýna na území Čech, Moravy a Slezska doložena již v roce 1277 v zahradě Strahovského kláštera v Praze. V posledních letech lze po celé ČR zaregistrovat aktivity kolem staveb větrných elektráren o výkonech mezi 12 kw až 1,5 MW. Skupina ČEZ, největší domácí výrobce elektřiny, plánuje v následujících patnácti letech investovat do výstavby větrných elektráren zhruba 20 miliard korun. Prvními vhodnými projekty jsou možnosti výstavby větrných parků v lokalitách Dukovany a Dlouhé Pole. Také okolí Kelče ve Zlínském kraji brzy výrazně promění vysoké stožáry větrných elektráren. Větrné parky ve zdejším regionu vybudují soukromé společnosti Biostanice a Ventu - real. Jednotlivé větrníky budou vybaveny systémem dánské společnosti Vestas Wind Systems A/S. Jejich výška včetně listů rotoru by měla dosahovat zhruba 150 metrů. Minimální životnost elektráren je dvacet let. Kelčský větrný park by podle záměru firmy měl mít kapacitu 34 megawatt. Až na řídké výjimky se energeticky příhodné lokality pro stavbu větrné elektrárny v ČR nacházejí v horských Sluneční kolektory se uplatňují nejen na střechách rodinných domů, ale i v nevyužitých průmyslových zónách. pohraničních pásmech a v oblasti Českomoravské vrchoviny. Podle předběžných odhadů by jen v samotných Krušných horách bylo možné postavit 320 až 340 větrných elektráren o jednotkovém výkonu 300 až 500 kw. Sluneční zóny Když plánovali v Morkovicích-Slí - žanech na Kroměřížsku průmyslovou 14

13 zónu, věřili, že v ní najdou práci stovky lidí. Nezájem investorů o stavební parcely nakonec dohnal obec k jinému řešení. Místo výrobních hal zaplní část plochy sluneční kolektory vyrábějící elektřinu. Sluneční elektrárna zabere asi třetinu z celkových 6,5 hektaru průmyslové zóny minimálně na dvacet let. Zájemce o pronájem parcely pro sluneční kolektory město hledat nemuselo. Firmy profitující na obnovitelných zdrojích energie města oslovují samy. Postavit solární panely v průmyslových zónách je efektivnější a levnější, potvrzuje ekonomický ředitel společnosti ZTC Energy Václav Moravec. Právě jeho firma plánuje postavit v Morkovi cích- Slížanech kolektory. Sběrače sluneční energie se budou brzy instalovat i v dalších průmyslových zónách zřizovatelé tu mají ušetřenu spoustu práce, a tedy i nákladů. Protože ČR se rozhodla zavést mechanismus výkupních cen energie v kombinaci se systémem zelených bonusů, instalací slunečního kolektoru na střechu svého domu si může ekonomicky přilepšit i běžná rodina. Nové projekty Společnost ČEZ nedávno oznámila svůj úmysl využívat k výrobě elektřiny teplo z hlubin země. První geotermální elektrárnu postaví nejspíš v Li - berci. Firma už vypsala tendr na zajištění průzkumných vrtů za čtvrt miliardy korun. Jde o pilotní projekt, na kterém si chceme prověřit možnosti využití geotermální energie i dodavatelů, říká mluvčí ČEZ Ladislav Kříž. Celkové náklady na elektrárnu se odhadují na 1,2 miliardy korun. Další z tuzemských poskytovatelů energie, společnost E.ON, hodlá v Mydlovarech na Českobudějovicku postavit moderní elektrárnu a teplárnu, která bude spalovat jak plyn, tak biomasu. Projekt by měl stát asi 250 milionů korun. Jedna část nového zařízení má spalovat plyn, druhá, důle ži - tější, přes 30 tisíc tun biomasy ročně. Stavbu biomasové elektrárny a teplár - ny chce E.ON dokončit příští rok. V posledních letech se po celé ČR staví větrné elektrárny o výkonech mezi 12 kw až 1,5 MW. V ČR také výrazně stoupá počet zájemců o nízkoenergetické dřevostavby a tzv. pasivní domy. Vláda loni oz - námila svůj úmysl věnovat miliardy korun na zateplování budov a na přechod na ekologické způsoby vytápění. Na zateplení rodinných domků a bytových cihlových domů včetně novostaveb a na přechod k vytápění s pomocí biomasy a tepelných čerpadel je určen dotační program Green Investment Scheme, který bude dis - ponovat asi 25 miliardami korun. Například obec Nové Heřminovy na Bruntálsku, jejíž část má zmizet pod hladinou plánované protipovodňové přehrady, by se v budoucnu moh la stát rájem ekologického životního stylu. Do nově postavených nízkoenergetických domů by se měli přestěhovat nejen ti, kdo kvůli nádrži přijdou o střechu nad hlavou. Vedení obce se dnes hlásí další zájemci o alternativní způsob života, říká starosta Nových Heřminov Ra - dovan Jílka. Objevila se skupina lidí, která by chtěla žít tak, jak se v minulosti na vesnicích žilo. Podle Jílky by se nová tvář obce měla podobat vesnicím ze švýcarských nebo francouzských Alp: Naše hory před sto lety nevypadaly jinak. Hlásí se nám lidé, kteří nechtějí stavět satelitní města či okázalé vily v růžové, modré nebo zelené barvě. Ladislav Hummer Zdroj: ČTK, Ekolist.cz, Biom.cz Foto: archiv redakce Pěstování řepky olejky, jedné z nejlevnějších surovin pro výrobu bionafty, je dotováno zdroji Evropské unie. Ekologické bydlení 15

14 Během českého předsednictví v Ra - dě EU vede Česká republika a tedy i české Ministerstvo životního pros - tředí evropskou debatu především v oblasti ochrany klimatu. Ta je spolu s jednáními s partnery ve světě hlavní prioritou nejen našeho předsednictví v oblasti životního prostředí, ale také jednoznačnou prioritou celého Tria, tedy francouzského, českého i švédského předsednictví. Kjótský závazek Ochrana klimatu priorita českého předsednictví Bývalý ministr životního prostředí a místopředseda české vlády Martin Bursík na zasedání Řídící rady Programu OSN pro životní prostředí (UNEP). Po schválení klimaticko-energetického balíčku v prosinci 2008 se české předsednictví (jménem Evropské unie) soustředí na vyjednání závazků jednotlivých zemí ke snížení emisí skleníkových plynů po ukončení prvního kontrolního období Kjótského protokolu. Základním cílem protokolu je do roku 2012 snížit emise skleníkových plynů v celkovém průměru o 5,2 % v porovnání s rokem Samotná Česká republika se zavázala snížit emise o 8 % oproti roku Dle posledních údajů z roku 2006 činily úhrnné emise skleníkových plynů v ČR 148,2 milionů tun CO 2, což je cca 17 % pod hodnotou kjótského závazku. ČR sice protokol plní s rezervou, přesto ve srovnání s ostatními zeměmi vykazuje větší energetickou náročnost výroby. Evropa je jednotná České předsednictví dnes jedná s nejvýznamnějšími ekonomikami USA, Čínou, Indií, Brazílií, Ruskem a dalšími rozvojovými zeměmi o jejich zapojení a závazcích v rámci nové klimatické dohody, která má být uzavřena v prosinci 2009 v Kodani. Nejdůležitějších jednání se účastní předseda Rady EU pro životní prostředí, český ministr životního prostředí Martin Bursík, společně se švédským ministrem životního prostředí Andrea - sem Carlgrenem a komisařem Stav - ro sem Dimasem: aby bylo zřejmé, že Evropa je jednotná. Bez jakéhokoli přibarvování je Evropa tahounem ochrany klimatu v celosvětovém měřítku. Jsme jediný region, který má závazně dáno, že sníží své skleníkové emise o 30 % do roku 2020, pokud se zapojí i ostatní velcí původci skleníkových plynů. To odpovídá doporučení nezávislého Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC), který vyzval průmyslové země ke snížení emisí v rozmezí 25 16

15 40 % do roku 2020, říká ministr životního prostředí Martin Bursík. Závazky unie potvrdila 2. března také Rada EU pro životní prostředí, která přijala detailní 17 stránkový popis toho, co si Evropa v nové klimatické dohodě přeje vidět. Podle výsledků Čtvrté hodnotící zprávy Mezivládního panelu pro změnu klimatu jsou již dnes změnou klimatu ohroženy všechny kontinenty a oceány. Tyto dopady zahrnují extrémní meteorologické situace (tropické cyklony, povodně, bouře, vlny sucha), nedostatek pitné vody v některých oblastech světa, stoupání hladiny světového oceánu až po tání ledovců v polárních oblastech. Dalším z důležitých témat českého předsednictví v oblasti ochrany klimatu je proto problematika adaptačních opatření na změnu klimatu a zavádění vhodných a efektivních opatření na zmírnění jeho negativních dopadů. Zástupci delegace českého předsednictví EU v Kayole, v jednom z nairobských slumů. Rýsuje se globální dohoda Česká republika se aktivně zapo - jovala do jednání o nové klimatické dohodě již na konci roku V prosinci proběhla v polské Poznani světová klimatická konference, které se účastnili také zástupci České republiky pod vedením ministra Martina Bur - síka. Konference o klimatu v Poznani byla významná z hlediska shrnutí pokroku při provádění Akčního plánu z Bali, přičemž smluvní strany schválily pracovní program pro rok 2009 s jasně stanovenými kroky směřujícími ke Kodani. Přijaly také rozhodnutí týkající se zprovoznění Adaptačního fon du, které hraje důležitou roli při vytváření globální finanční architektury nutné pro komplexní globální dohodu. Samostatnou kapitolu tvoří jednání českého předsednictví s USA. Začát - kem února navštívil první náměstek ministra životního prostředí Jan Du - sík, jako zvláštní vyslanec českého předsednictví, USA a vedl jednání s týmem prezidenta Baracka Obamy. Jednal s poradkyní prezidenta USA pro klima a energetiku Carol Brow - nerovou, ministrem energetiky Steve - nem Chu, vedením federální Agentury pro životní prostředí a klíčovými kongresmany. Jan Dusík také pozval Carol Brownerovou jako zvláštního hosta na neformální zasedání Rady EU pro životní prostředí, které se konalo 14. a 15. dubna v Praze. Po letech klimatického mlčení se Spojené státy, jeden ze dvou největších Česká delegace na zasedání Řídící rady Programu OSN pro životní prostředí (UNEP) v Nairobi. Výstavu o významné ochranářce africké přírody českého původu Joy Adamson otevřelo v Nairobi české zastoupení. 17

16 producentů CO 2 na světě, rozhýbávají k činnosti. Barack Obama už jasně deklaroval, že USA sníží své emise do roku 2050 o 80 % ve srovnání s rokem To je dobrá zpráva, ale nestačí. USA musí (stejně jako Japonsko, Aus - trálie či ekonomičtí tygři typu Číny, Indie a Brazílie) co nejdříve představit také závazný střednědobý cíl, tedy svůj redukční podíl do roku V polovině března o tom budu jednat s Obamovými ministry ve Washing to - nu a nepochybně to bude tématem, o kterém budeme mluvit přímo s prezidentem Obamou při jeho návštěvě v Praze na začátku dubna, komentuje vývoj v jednání s USA ministr Bursík. Přes Indii a africké ekonomiky... Předseda Rady EU pro životní prostředí Martin Bursík také počátkem února navštívil Indii, kde jednal s indickou vládou o spolupráci Indie na nové klimatické dohodě. Indický ministr životního prostředí a lesnictví Namo Narain Meena se k uzavření globální dohody vyjádřil optimisticky. Oba ministři se shodli, že mechanismy financování opatření k ochraně klimatu v rozvojových zemích jsou administrativně náročné a že je žádoucí zjednodušit přístup ke zdrojům při současném zachování nezbytných kontrolních mechanismů. V polovině února pak Martina Bur - síka a další zástupce ministerstva životního prostředí čekalo náročné vyjednávání na pravidelném zasedání Řídící rady Programu OSN pro životní prostředí (UNEP) v keňském Nai - robi. Jednání o klimatické dohodě bylo i hlavním tématem summitu EU Afrika, který za EU vedl právě Bursík. Africké země se potýkají s nejtěžšími dopady změny klimatu. Diskuse o financování adaptačních opatření a využití moderních nízkouhlíkových technologií je pro ně důležitá, zároveň ale musejí pokračovat v hospodářském rozvoji. Spolupráci s Afrikou vnímá české předsednictví jako klíčovou věc a byla dohodnuta další úzká spolupráce a podpora mezi EU a Afrikou. MŽP v minulosti podpořilo mj. projekty instalace fotovoltaických panelů, včetně počítačů a softwaru do škol v keňských slumech. Martin Bursík v jednom z panelů Summitu udržitelného rozvoje, který byl v Dillí letos věnován přípravě na klimatický summit OSN v prosinci 2009 v Kodani. (Vpravo) Bývalý ministr životního prostředí a místopředseda české vlády Martin Bursík na zasedání Řídící rady Programu OSN pro životní prostředí (UNEP).... do Prahy a Bruselu Na konci února svolalo české předsednictví do Prahy zástupce evropských ministerstev životního prostředí a financí, aby jednali o závazcích v ochraně klimatu s ohledem na aktuální ekonomickou krizi. Účastníci znovu zdůraznili, že státy EU si uvě- 18

17 V prosinci proběhla v polské Poznani světová klimatická konference. domují, že nová klimatická dohoda vyžaduje zavedení finančních mechanismů, na jejichž základě rozvinuté země poskytnou pomoc rozvojovým zemím, aby tak zmírnily dopady klimatických změn. Závěry z této neformální schůzky byly podkladem pro jednání Rady EU pro životní prostředí 2. března v Bruselu a Rady pro hospodářské a finanční záležitosti 10. března v Bruselu, následně také pro Evropskou radu v polovině března. Jednání Rady EU pro životní prostředí pod vedením Martina Bursíka skončilo 2. března úspěchem. Ministři životního prostředí členských států EU přijali detailní závěry k budoucí klimatické dohodě o ochraně klimatu. EU vyzvala rozvinuté země, aby co nejdříve předložily své vlastní střednědobé redukční závazky. Unie chce také zajistit finanční zdroje pro pomoc rozvojovým zemím s jejich redukčními a adaptačními opatřeními, nutné je ale vidět i aktivitu na jejich straně. Rada vzala v úvahu odhady Komise a Rámcové úmluvy OSN o změnách klimatu, podle nichž bude v roce 2030 pro adaptační opatření v rozvojových zemích zapotřebí investic ve výši miliard eur. Celosvětové investice vedoucí k omezování emisí skleníkových plynů v roce 2020 vyžadují navýšení až na 175 miliard eur. Krizi navzdory Zástupci Ministerstva životního prostředí ČR rozdávají keňským dětem učebnice, sešity a další učební pomůcky. Martin Bursík prezentuje environmentální priority českého předsednictví v Radě EU. Ani současná ekonomická krize nemění nic na úsilí českého předsednictví pokračovat v jednáních o nové klimatické dohodě a adaptačních opatřeních pro rozvojové země. Naopak, je příležitostí k modernizaci evropského hospodářství a k obratu směrem k energeticky efektivnější nízkouhlíkové ekonomice, která přinese Evropě miliony nových zelených pracovních míst v nejperspektivnějších odvětvích. Jitka Pilbauerová Foto: Jan Symon 19

18

19 7 8 Česká architektura a 2. Dům v kožichu, Mladá Boleslav, , 4., 7. a 8. Čertovo břemeno Golf Club, Alenina Lhota, Jižní Čechy. Autoři: 5. Projekt Wellness, Průhonice (Praha), projekt, 2004, 6. Restaurace Hliněná bašta, Průhonice (Praha), 9. Projekt Kaple, Praha-Západ, Trnová/HRA (Martin Rajniš). 10. Česká poštovna, navržená architekty Martinem Rajnišem a Patrikem Hoffmanem a postavená na české nejvyšší hoře Sněžce. 11. Projekt Waldorfská škola Praha-Jinonice/HRA (Martin Rajniš, Martin Kloda, Patrik Hoffman). Foto: Filip Šlapal, Daniela Polubědovová, archiv výše uvedených ateliérů.

20 Hrubý Jeseník Praděd. Pozvání do českých lesů Britští turisté se nadšeně vydali objevovat krajinu, nově zpřístupněnou v rámci kampaně Právo na toulání, popisoval v roce 2005 deník Inde pen - dent. Mezi těmi, kdo vyšli zkoumat dříve nepřístupné mokřiny, vřesoviště a pahorkatiny Devonu, Cornwallu a Somersetu, byla i Kate Ashbrooková, generální tajemnice Společnosti pro otev řený prostor. Přítomným reportérům řekla: Je to poprvé, kdy vlastníci pozemků musejí akceptovat, že veřejnost má právo být na jejich půdě. Chodit volně krajinou je součástí našeho dědictví. Usilovali jsme o toto právo velmi dlouho a teď se nám ho konečně podařilo získat. V České republice o podobné právo lidé (zatím) bojovat nemusejí. Garan - tovaný volný průchod přes pozemky ve vlastnictví či nájmu státu, obce nebo jiné právnické osoby je zakotvený v domácí legislativě. Každý občan má navíc právo nejen ke vstupu do lesa, ale i ke sběru klestí a lesních plodin pro vlastní potřebu. S minimem oplocených lesů a soukromých pozemků zůstává česká kotlina prostorem volnosti a svobody pohybu. Navíc tu působí řada dobrovolníků, kteří ve volném čase les čistí a pomáhají obnovit drobné lesní památky a zastavení. Neopo -

POLITIKA OCHRANY KLIMATU V ČESKÉ REPUBLICE

POLITIKA OCHRANY KLIMATU V ČESKÉ REPUBLICE POLITIKA OCHRANY KLIMATU V ČESKÉ REPUBLICE Návrh Ministerstva životního prostředí ČR ÚVODNÍ SLOVO Milí přátelé, změna klimatu se stává každodenní realitou. Koncentrace skleníkových plynů v zemské atmosféře

Více

Neobnovitelné a obnovitelné zdroje pro rozvoj civilizace

Neobnovitelné a obnovitelné zdroje pro rozvoj civilizace Jméno autora Název práce Anotace práce Lucie Dolníčková Neobnovitelné a obnovitelné zdroje pro rozvoj civilizace V práci autorka nejprve stručně hovoří o obnovitelných zdrojích energie (energie vodní,

Více

Jak učit o změně klimatu?

Jak učit o změně klimatu? Jak učit o změně klimatu? Tato prezentace vznikla v rámci vzdělávacího projektu Jak učit o změnách klimatu? Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska

Více

lní vývoj v biomasy Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Luhačovice 13.-14.5.2009

lní vývoj v biomasy Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Luhačovice 13.-14.5.2009 Aktuáln lní vývoj v energetickém m využívání biomasy Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Luhačovice 13.-14.5.2009 Úvod Státní energetická koncepce Obsah prezentace Národní program hospodárného nakládání s energií

Více

Politika ochrany klimatu

Politika ochrany klimatu Politika ochrany klimatu Brno, 4.5. 2010 Mgr. Jiří Jeřábek, Centrum pro dopravu a energetiku Adaptace vs Mitigace Adaptace zemědělství, lesnictví, energetika, turistika, zdravotnictví, ochrana přírody,..

Více

lní vývoj v ČR Biomasa aktuáln pevnými palivy 2010 Ing. Jan Koloničný, ný, Ph.D. Mgr. Veronika Hase 3.11. 4.11.2010 v Hotelu Skalní mlýn

lní vývoj v ČR Biomasa aktuáln pevnými palivy 2010 Ing. Jan Koloničný, ný, Ph.D. Mgr. Veronika Hase 3.11. 4.11.2010 v Hotelu Skalní mlýn Biomasa aktuáln lní vývoj v ČR Ing. Jan Koloničný, ný, Ph.D. Mgr. Veronika Hase Seminář: Technologické trendy při vytápění pevnými palivy 2010 3.11. 4.11.2010 v Hotelu Skalní mlýn Výroba elektřiny z biomasy

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO Vytápění a větrání nízkoenergetických a pasivních budov Investice do Vaší budoucnosti Projekt je spolufinancován Evropskou Unií prostřednictvím Evropského

Více

Vnitř ní informace. ČEZ kupuje projekt 600MW větrné farmy v Rumunsku

Vnitř ní informace. ČEZ kupuje projekt 600MW větrné farmy v Rumunsku ČEZ, a. s. IČ 45274649 Vnitř ní informace ČEZ kupuje projekt 600MW větrné farmy v Rumunsku Skupina ČEZ a společnost Continental Wind Partners LLC včera večer uzavřely prodej projektu výstavby sousedících

Více

10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s.

10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s. Potenciál úspor a zvyšování účinnosti v energetice v kontextu nových technologií 10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s. 0 Energetické

Více

Yvonna Gaillyová, Ekologický institut Veronica Budoucnost, jakou chceme RIO + 20 Praha, 15. března 2012

Yvonna Gaillyová, Ekologický institut Veronica Budoucnost, jakou chceme RIO + 20 Praha, 15. března 2012 Yvonna Gaillyová, Ekologický institut Veronica Budoucnost, jakou chceme RIO + 20 Praha, 15. března 2012 v krajině s pestrou mozaikou lesů, pastvin, zahrad a sadů leží malá obec Hostětín. Vesnice je známá

Více

Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 10 OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VYUŽÍVANÉ ČLOVĚKEM 9. ročník

Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 10 OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VYUŽÍVANÉ ČLOVĚKEM 9. ročník Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 10 OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VYUŽÍVANÉ ČLOVĚKEM 9. ročník DOPORUČENÝ ČAS NA VYPRACOVÁNÍ: 25 minut INFORMACE K TÉMATU: OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE Spalováním fosilních

Více

energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Priority českého předsednictví v energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Priority českého předsednictví Úvod do energetické politiky EU Energetická bezpečnost Vnitřní trh energií Důsledky

Více

Politika ochrany klimatu

Politika ochrany klimatu Politika ochrany klimatu Liberec, 14. 6. 2010 Mgr. Jiří Jeřábek, Centrum pro dopravu a energetiku dva přístupy jak reagovat na změnu klimatu Adaptace vs Mitigace Adaptace Přizpůsobení se změnám klimatu

Více

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI Oheň - zdroj tepla,tepelná úprava potravin Pěstování plodin, zavodňování polí Vítr k pohonu lodí Orientace budov tak, aby využily co nejvíce denního světla

Více

Šetrná energetika: šance na zvýšení energetické soběstačnosti. Martin Sedlák, výkonný ředitel AliES 15. září 2016 Brno

Šetrná energetika: šance na zvýšení energetické soběstačnosti. Martin Sedlák, výkonný ředitel AliES 15. září 2016 Brno Šetrná energetika: šance na zvýšení energetické soběstačnosti Martin Sedlák, výkonný ředitel AliES 15. září 2016 Brno České přínosy OZE Ø Čisté ovzduší: české solární elektrárny vyrobí ročně tolik elektřiny,

Více

Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky

Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky Ing. Vladimír Tošovský ministr průmyslu a obchodu Praha, 10. listopadu 2009 Energetický mix v roce 2050 Do roku 2050 se předpokládá posun k vyrovnanému

Více

Nová role plynu v energetickém mixu ČR a EU

Nová role plynu v energetickém mixu ČR a EU 4. ročník konference s mezinárodní účastí Trendy evropské energetiky Nová role plynu v energetickém mixu ČR a EU Obsah Globální pohled Evropský pohled Národní pohled na vývoj energetiky a potřebu plynu

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 503 Digitální učební materiál Autor: Mgr. Pavel Kleibl Datum: 21. 3. 2012 Ročník: 9. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Tematický okruh: Energie Téma:

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

Akční plán energetiky Zlínského kraje

Akční plán energetiky Zlínského kraje Akční plán energetiky Zlínského kraje Ing. Miroslava Knotková Zlínský kraj 19/12/2013 Vyhodnocení akčního plánu 2010-2014 Priorita 1 : Podpora efektivního využití energie v majetku ZK 1. Podpora přísnějších

Více

SPOTŘEBA ENERGIE ODKUD BEREME ENERGII VÝROBA ELEKTŘINY

SPOTŘEBA ENERGIE ODKUD BEREME ENERGII VÝROBA ELEKTŘINY SPOTŘEBA ENERGIE okamžitý příkon člověka = přibližně 100 W, tímto energetickým potenciálem nás pro přežití vybavila příroda (100Wx24hod = 2400Wh = spálení 8640 kj = 1,5 kg chleba nebo 300 g jedlého oleje)

Více

Energetická transformace Německá Energiewende. 8 Klíčové závěry

Energetická transformace Německá Energiewende. 8 Klíčové závěry 8 Klíčové závěry Energetická transformace Německá Energiewende Craig Morris, Martin Pehnt Vydání publikace iniciovala Nadace Heinricha Bölla. Vydáno 28. listopadu 2012. Aktualizováno v červenci 2015. www.

Více

Životní prostředí Energetika a životní prostředí

Životní prostředí Energetika a životní prostředí Životní prostředí Energetika a životní prostředí Energie-fyzikální zákonitosti Přírodní suroviny+další zdroje Zdroje energie versus člověk + ŽP (popis, vlivy, +/-) Čím tedy topit/svítit? (dnes/zítra) Katedra

Více

Česká energetika a ekonomika Martin Sedlák, , Ústí nad Labem Čistá energetika v Ústeckém kraji

Česká energetika a ekonomika Martin Sedlák, , Ústí nad Labem Čistá energetika v Ústeckém kraji Česká energetika a ekonomika Martin Sedlák, 29. 11. 2012, Ústí nad Labem Čistá energetika v Ústeckém kraji Kolik stojí dnešní energetika spalování uhlí v energetice: asi polovina českých emisí (cca 70

Více

Hlavní zásady pro používání tepelných čerpadel

Hlavní zásady pro používání tepelných čerpadel Co je třeba vědět o tepelném čerpadle ALTERNATIVNÍ ENERGIE 2/2002 Co je vlastně tepelné čerpadlo a jaký komfort můžeme očekávat Tepelné čerpadlo se využívá jako zdroj tepla pro vytápění, ohřev teplé užitkové

Více

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí Klimatické změny odpovědnost generací Hotel Dorint Praha Don Giovanni 11.4.2007 Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí Tomáš Sýkora ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická

Více

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU 6. - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU Výroba papíru a výrobků z papíru 6.1 Charakteristika odvětví Odvětví CZ-NACE Výroba papíru a výrobků z papíru - celulózopapírenský průmysl patří dlouhodobě k perspektivním

Více

Energetické zdroje budoucnosti

Energetické zdroje budoucnosti Energetické zdroje budoucnosti Energie a společnost Jakýkoliv živý organismus potřebuje dodávku energie (potrava) Lidská společnost dále potřebuje značné množství energie k zabezpečení svých aktivit Doprava

Více

Vývoj ekologického zemědělství ve světě

Vývoj ekologického zemědělství ve světě Vývoj ekologického zemědělství ve světě Ekologické zemědělství se ve světě stále více rozšiřuje a výměra ekologicky obhospodařovaných ploch ve světě každoročně narůstá. Ke konci roku 2013 (dle pravidelného

Více

Jak nám větrné elektrárny mohou ulehčit život

Jak nám větrné elektrárny mohou ulehčit život Jak nám větrné elektrárny mohou ulehčit život Rozvoj větrné energetiky v řadě zemí v posledních letech jednoznačně ukazuje, že jde o perspektivní odvětví, které aktuálně předbíhá konkurenci. V roce 2015

Více

Stanovisko Energetické sekce Strany zelených k výstavbě větrných elektráren na území ČR

Stanovisko Energetické sekce Strany zelených k výstavbě větrných elektráren na území ČR Stanovisko Energetické sekce Strany zelených k výstavbě větrných elektráren na území ČR 1. ENERGETICKÉ HLEDISKO Obnovitelné zdroje energie, kam v geografických podmínkách České republiky patří i energie

Více

PRINCIP NÁVRHU NÍZKOENERGETICKÉHO DOMU V ARCHITEKTUŘE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE 1

PRINCIP NÁVRHU NÍZKOENERGETICKÉHO DOMU V ARCHITEKTUŘE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE 1 PRINCIP NÁVRHU NÍZKOENERGETICKÉHO DOMU V ARCHITEKTUŘE 1 1 ÚVOD 2 PROBLEMATIKA 3 VZTAH MEZI NOVĚ UVAŽOVANOU VÝSTAVBOU A STÁVAJÍCÍMI OBJEKTY 4 KONSTRUKČNÍ ZÁSADY PASIVNÍHO DOMU 5 SPOLEČNÉ JMENOVATELE PRO

Více

L E T ELEKTRÁRNY KOMOŘANY. Album starých pohlednic a fotografií

L E T ELEKTRÁRNY KOMOŘANY. Album starých pohlednic a fotografií ELEKTRÁRNY KOMOŘANY Album starých pohlednic a fotografií V roce 2008 si společnost United Energy, dnešní provozovatel elektrárny Komořany, připomíná 65 let od zahájení výstavby tohoto významného energetického

Více

VÝROBA ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČR

VÝROBA ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČR INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 VÝROBA ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČR

Více

Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji

Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji Zpracovala: Ing. Petra Koudelková Datum: 28-29.2.2008, Biomasa jako zdroj energie II Koncepční strategie (1) Územní energetická koncepce

Více

Větrná energetika v číslech

Větrná energetika v číslech Větrná energetika v číslech Stav v ČR i ve světě v roce 2009 Mgr. Jiří Přikryl Větrná energetika v ČR v roce 2009 V ČR pro tento rok lze předpokládat ř výrobu na úrovni 300 GWh, loni 245 GWh Na konci roku

Více

Výroba a spotřeba elektřiny v Pardubickém kraji v roce 2013

Výroba a spotřeba elektřiny v Pardubickém kraji v roce 2013 Krajská správa ČSÚ v Pardubicích Výroba a spotřeba elektřiny v Pardubickém kraji v roce 2013 www.czso.cz Informace z oblasti energetiky o provozu elektrizační soustavy pravidelně zveřejňuje v krajském

Více

Oxid uhličitý, biopaliva, společnost

Oxid uhličitý, biopaliva, společnost Oxid uhličitý, biopaliva, společnost Oxid uhličitý Oxid uhličitý v atmosféře před průmyslovou revolucí cca 0,028 % Vlivem skleníkového efektu se lidstvo dlouhodobě a všestranně rozvíjelo v situaci, kdy

Více

Petr Štulc Člen představenstva, ředitel úseku produkty a trhy ČEZ ESCO, a.s.

Petr Štulc Člen představenstva, ředitel úseku produkty a trhy ČEZ ESCO, a.s. SOUČASNÉ TRENDY V ENERGETICE 20. 10. 2016 Petr Štulc Člen představenstva, ředitel úseku produkty a trhy ČEZ ESCO, a.s. BUDOUCNOST ENERGETIKY? 1 EVROPSKOU ENERGETIKU DETERMINUJÍ CENY KOMODIT, POLITICKÁ

Více

Zaostřeno na Jizerky 2013

Zaostřeno na Jizerky 2013 Jan Strakoš: Ořešník Zaostřeno na Jizerky 2013 Zaostřeno na Jizerky NADACE PRO ZÁCHRANU A OBNOVU JIZERSKÝCH HOR byla založena v roce 1993, aby podporovala projekty směřující k celkové rehabilitaci místní

Více

KLUB SVĚTA ENERGIE. např. experiment na téma Toricelli a poločas přeměny, nebol i Vodní model radioaktivní přeměny".

KLUB SVĚTA ENERGIE. např. experiment na téma Toricelli a poločas přeměny, nebol i Vodní model radioaktivní přeměny. KLUB SVĚTA ENERGIE KLUBOVÉ ZPRÁVY Členové Klubu Světa energie sobě! Hledáte inspiraci pro hodiny fyziky nebo se naopak chcete pochlubit zajímavým fyzikálním experimentem, který se podařil vám a vašim studentům?

Více

Konference k vyhlášení výsledků soutěže žáků a studentů (PŘÍTECH) 23. dubna 2015 od 10 hodin

Konference k vyhlášení výsledků soutěže žáků a studentů (PŘÍTECH) 23. dubna 2015 od 10 hodin Konference k vyhlášení výsledků soutěže žáků a studentů (PŘÍTECH) 23. dubna 2015 od 10 hodin Registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/45.0029 Název projektu: Věda pro život, život pro vědu SVĚT (A) ENERGIE Dana

Více

Úvod do problematiky. Možnosti energetického využití biomasy

Úvod do problematiky. Možnosti energetického využití biomasy Úvod do problematiky Možnosti energetického využití biomasy Cíle Uvést studenta do problematiky energetického využití biomasy Klíčová slova Biomasa, energie, obnovitelný zdroj 1. Úvod Biomasa představuje

Více

lní vývoj a další směr r v energetickém Mgr. Veronika Bogoczová

lní vývoj a další směr r v energetickém Mgr. Veronika Bogoczová Aktuáln lní vývoj a další směr r v energetickém využívání biomasy Mgr. Veronika Bogoczová Hustopeče e 5. 6. května 2010 Obsah prezentace Úvod Výroba elektřiny z biomasy Výroba tepelné energie z biomasy

Více

Energetika se zabývá získáváním, přeměnou a distribucí všech forem energie. Energii nevytváříme, pouze transformujeme z jedné formy na druhou.

Energetika se zabývá získáváním, přeměnou a distribucí všech forem energie. Energii nevytváříme, pouze transformujeme z jedné formy na druhou. VŠB TU Ostrava Energetika se zabývá získáváním, přeměnou a distribucí všech forem energie. Energii nevytváříme, pouze transformujeme z jedné formy na druhou. VŠB TU Ostrava 2 VŠB TU Ostrava 3 Dle zdroje:

Více

CO EMIL ŠKODA V ROCE 1869 NETUŠIL

CO EMIL ŠKODA V ROCE 1869 NETUŠIL CO EMIL ŠKODA V ROCE 1869 NETUŠIL ŠKODA JS STÁLA U ZRODU ČESKOSLOVENSKÉ JADERNÉ VZDĚLANOSTI A PRŮMYSLU Jaderný průmysl se v ČSR rozvíjí od roku 1956, kdy společnost Škoda JS zahájila práce na projektu

Více

Elektrárny Skupiny ČEZ

Elektrárny Skupiny ČEZ Elektrárny Skupiny ČEZ v České republice prof. Úsporný 2 Největší výrobce provozuje nejvíce elektráren patří mezi největší české firmy a řadí se do první desítky největších energetických firem v Evropě.

Více

Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie?

Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie? Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a na Slovensku Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie? Lubomír Lízal, PhD. Holiday Inn, Brno 14.5.2014 Předpovídání spotřeby Jak předpovídat budoucí energetickou

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. 25.1.2010 Mgr.

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. 25.1.2010 Mgr. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 25.1.2010 Mgr. Petra Siřínková OCHRANA PŘÍRODY ČESKÉ REPUBLIKY Ochrana přírody je multidisciplinární,

Více

Bioplyn ve skupině ČEZ. ČEZ Obnovitelné zdroje s.r.o. RNDr. Zdeněk Jón

Bioplyn ve skupině ČEZ. ČEZ Obnovitelné zdroje s.r.o. RNDr. Zdeněk Jón Bioplyn ve skupině ČEZ ČEZ Obnovitelné zdroje s.r.o. RNDr. Zdeněk Jón SÍDLO SPOLEČNOSTI ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o. Křižíkova 788 Hradec Králové 1 SKUPINA ČEZ A ZÁVAZKY V OBLASTI OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ

Více

Volební program TOP 09 ENERGETIKA. Jan Husák

Volební program TOP 09 ENERGETIKA. Jan Husák 17/09/2013 Volební program TOP 09 Jan Husák Energetika = klíčová oblast ekonomiky, Přímý vliv na bezpečnost a suverenitu státu. Strategické odvětví - nutnost dlouhodobého politického konsenzu napříč politickým

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Konference Nová zelená úsporám 2015 Praha, Masarykova kolej ČVUT, 14. dubna 2015 Ing. Jiří Koliba náměstek ministra pro stavebnictví

Více

ŠETŘENÍ ENERGIÍ. Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Člověk a příroda 7.ročník červenec 2011

ŠETŘENÍ ENERGIÍ. Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Člověk a příroda 7.ročník červenec 2011 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Člověk a příroda 7.ročník červenec 2011 ŠETŘENÍ ENERGIÍ Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_ Čap-Z 7.,8.14 Vzdělávací oblast: snižování energetické náročnosti

Více

Obnovitelné zdroje energie v roce 2006 a letech minulých - přehled statistických dat -

Obnovitelné zdroje energie v roce 2006 a letech minulých - přehled statistických dat - Obnovitelné zdroje energie v roce 2006 a letech minulých - přehled statistických dat - Ing. Aleš B u f k a Seminář: Nástroje státu na podporu úspor energie a obnovitelných zdrojů Praha 22.11.2007 Pozice

Více

Malá spalovací zařízení na pevná paliva pro domácnosti

Malá spalovací zařízení na pevná paliva pro domácnosti Pevná paliva Malá spalovací zařízení na pevná paliva pro domácnosti Kamna, krbové vložky, sporáky a teplovodní kotle Výsledky statistických zjišťování za léta 2010 2014 únor 2016 Oddělení analýz a datové

Více

VYSOKÁ ÚČINNOST VYUŽITÍ BIOMASY = efektivní cesta k naplnění závazku EU a snížení nákladů konečných spotřebitelů elektřiny

VYSOKÁ ÚČINNOST VYUŽITÍ BIOMASY = efektivní cesta k naplnění závazku EU a snížení nákladů konečných spotřebitelů elektřiny VYSOKÁ ÚČINNOST VYUŽITÍ BIOMASY = efektivní cesta k naplnění závazku EU a snížení nákladů konečných spotřebitelů elektřiny Město Třebíč - kraj Vysočina Počet obyvatel: cca. 39.000 Vytápěné objekty: 9.800

Více

Stále více zákazníků využívá možnost rychlé změny dodavatele

Stále více zákazníků využívá možnost rychlé změny dodavatele TISKOVÁ INFORMACE Analýza: Plyn za 12 měsíců zdražil celkem o 18 % Ceny plynu se za poslední rok zvýšily bezmála o pětinu. K navýšení cen plynu přistoupí většina dodavatelů i od ledna. Analýza magazínu

Více

Vzduch z hlediska ekologie

Vzduch z hlediska ekologie Variace 1 Vzduch z hlediska ekologie Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Vzduch Vzduch je jedním

Více

Využití sluneční energie díky solárním kolektorům Apricus

Využití sluneční energie díky solárním kolektorům Apricus Využití sluneční energie díky solárním kolektorům Apricus Základní princip solárního ohřevu Absorpce slunečního záření Sluneční energie, která dopadá na zemský povrch během slunečného dne, se dokáže vyšplhat

Více

Česká politika. Alena Marková

Česká politika. Alena Marková Česká politika Alena Marková Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR schválený vládou v lednu 2010 základní dokument v oblasti udržitelného rozvoje dlouhodobý rámec pro politické rozhodování v kontextu

Více

TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ

TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ Jak vnímají evropští farmáři současnou ekonomickou situaci v zemědělství? A jaký ekonomický vývoj očekávají v této oblasti

Více

AUDIT V OBLASTI UDRŽITELNÉ ENERGIE

AUDIT V OBLASTI UDRŽITELNÉ ENERGIE AUDIT V OBLASTI UDRŽITELNÉ ENERGIE Příručka pro nejvyšší kontrolní instituce PRAHA, DUBEN, 2017 Audit v oblasti udržitelné energie Příručka pro nejvyšší kontrolní instituce Pomůcka pro provádění auditu

Více

Slunce # Energie budoucnosti

Slunce # Energie budoucnosti Možnosti využití sluneční energie Slunce # Energie budoucnosti www.nelumbo.cz 1 Globální klimatická změna hrozí Země se ohřívá a to nejrychleji od doby ledové.# Prognózy: další růst teploty o 1,4 až 5,8

Více

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie Obnovitelné zdroje energie Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_Přv-Z 5.,7.08 Vzdělávací oblast: Přírodověda zdroje energie Autor: Mgr. Aleš Hruzík Jazyk: český Očekávaný výstup: žák správně definuje základní probírané

Více

Využívání nízkoemisních zdrojů energie v EU. Praha, 20. září 2010

Využívání nízkoemisních zdrojů energie v EU. Praha, 20. září 2010 Využívání nízkoemisních zdrojů energie v EU Praha, 20. září 2010 Pohled na energetiku V posledních letech se neustále diskutuje o energetické náročnosti s vazbou na bezpečné dodávky primárních energetických

Více

Snižování energetické náročnosti Potenciál úspor v ČR

Snižování energetické náročnosti Potenciál úspor v ČR Snižování energetické náročnosti Potenciál úspor v ČR Ing. Petr Kotek, Ph.D. jednatel společnosti EnergySim s.r.o místopředseda Asociace energetických specialistů, o.s. energetický auditor (specialista)

Více

Energeticky soběstačná obec Žlutice zelené teplo z biomasy

Energeticky soběstačná obec Žlutice zelené teplo z biomasy Energeticky soběstačná obec Žlutice zelené teplo z biomasy Pavlína Voláková spol. Žlutická teplárenská a.s. Energetické zdroje Krajský úřad Karlovarského kraje odbor regionálního rozvoje Karlovy Vary 13.

Více

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ČÁST IV Evropská energetika a doprava - Trendy do roku 2030 4.1. Demografický a ekonomický výhled Zasedání Evropské rady v Kodani v prosinci 2002 uzavřelo

Více

SVĚTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ TĚŽBA NEROSTNÝCH SUROVIN TĚŽKÝ A SPOTŘEBNÍ PRŮMYSL

SVĚTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ TĚŽBA NEROSTNÝCH SUROVIN TĚŽKÝ A SPOTŘEBNÍ PRŮMYSL SVĚTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ TĚŽBA NEROSTNÝCH SUROVIN TĚŽKÝ A SPOTŘEBNÍ PRŮMYSL TĚŽEBNÍ PRŮMYSL Naleziště a následná těžba nerostných surovin = základ pro průmyslovou výrobu. / nerovnoměrnost/ Tyto státy světa

Více

Dobrý den ze Zlatých Hor

Dobrý den ze Zlatých Hor Dobrý den ze Zlatých Hor Prezentace projektu města Zlatých Hor Rekonstrukce centrálního vytápění sídliště ve Zlatých Horách 1 Přehled prezentace Místopis Historie a současnost města Správní začlenění Představení

Více

HLAVNÍ DRIVERY ENERGETIKY

HLAVNÍ DRIVERY ENERGETIKY HLAVNÍ DRIVERY ENERGETIKY PAVEL ŘEŽÁBEK Hlavní ekonom Konference Nízkouhlíková budoucnost ČR 21. 9. 2015, Praha AGENDA Situace v energetice Hlavní drivery dalšího vývoje Jaká bude energetika v budoucnosti

Více

Role teplárenství v transformaci energetiky

Role teplárenství v transformaci energetiky XXVII. SEMINÁŘ ENERGETIKŮ Role teplárenství v transformaci energetiky Ing. Martin Hájek, Ph.D. 26. ledna 2017, hotel Harmonie, Luhačovice Pařížská dohoda vstoupila v platnost 4.11. 2016 Ratifikovalo 126

Více

EVROPA JEDEN ZE SVĚTADÍLŮ VODSTVO, HOSPODÁŘSTVÍ A OBYVATELÉ. 5. třída ZŠ BŘEŢANY

EVROPA JEDEN ZE SVĚTADÍLŮ VODSTVO, HOSPODÁŘSTVÍ A OBYVATELÉ. 5. třída ZŠ BŘEŢANY EVROPA JEDEN ZE SVĚTADÍLŮ VODSTVO, HOSPODÁŘSTVÍ A OBYVATELÉ 5. třída ZŠ BŘEŢANY Evropa VODSTVO Slané vody Evropu oblévají slané oceánské vody Atlantského a Severního ledového oceánu. Součástí těchto oceánů

Více

Dobrý den ze Zlatých Hor

Dobrý den ze Zlatých Hor Dobrý den ze Zlatých Hor Prezentace projektu města Zlatých Hor Rekonstrukce centrálního vytápění sídliště ve Zlatých Horách Přehled prezentace Místopis Historie a současnost města Správní začlenění Představení

Více

MEDIÁLNÍ POKRYTÍ SPOLEČNOST SAFINA, a.s. prosinec 2012

MEDIÁLNÍ POKRYTÍ SPOLEČNOST SAFINA, a.s. prosinec 2012 MEDIÁLNÍ POKRYTÍ SPOLEČNOST SAFINA, a.s. prosinec 2012 CT24.cz: Zlato a brilianty lákají české investory 27. 12. 2012 kat Zájem o zlato, stříbro a luxusní šperky trhá v Česku rekordy. Jen za zlaté investiční

Více

Tygři jsou obligátní masožravci. Dávají přednost lovu velkých kopytníků, často zabíjejí divoká prasata, a občas jelena.

Tygři jsou obligátní masožravci. Dávají přednost lovu velkých kopytníků, často zabíjejí divoká prasata, a občas jelena. Dominik Dufek Třída: 7.C Datum: 7.3 2013 Zeměpisné rozšíření: Čína Zajímavosti: poslední volně žijící jedinec tohoto poddruhu byl spatřen v roce 1994 a proto se má za to, že tygr jihočínský ve volné přírodě

Více

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Vlastnictví lesů v České republice Přehled lesů ve správě Lesů ČR Hospodaření v lesích zajišťuje celkem 77 lesních správ a 5 lesních závodů.

Více

Lekce Koupíme místní jablko? strana 1/2 Příloha 1 pracovní list Zaznamenejte do pracovního listu, odkud pocházejí jablka, která se prodávají v obchodě, do kterého chodíte s rodiči nakupovat. odrůda země

Více

Jak dosáhnout povinného požadavku na budovy s téměř nulovou spotřebou energie s pomocí dotačních titulů NZÚ a OPŽP

Jak dosáhnout povinného požadavku na budovy s téměř nulovou spotřebou energie s pomocí dotačních titulů NZÚ a OPŽP Jak dosáhnout povinného požadavku na budovy s téměř nulovou spotřebou energie s pomocí dotačních titulů NZÚ a OPŽP Nová zelená úsporám Program Ministerstva životního prostředí zaměřený na úspory energie

Více

Podprogram klima programu LIFE. Politické priority 2016

Podprogram klima programu LIFE. Politické priority 2016 Podprogram klima programu LIFE Politické priority 2016 Cíle LIFE CLIMA Přispět k posunu směrem k účinném využívání zdrojů, nízkouhlíkovému hospodářství a rozvoji odolnému vůči změně klimatu Zlepšit rozvoj,

Více

VRACÍME OBALY DO ŽIVOTA

VRACÍME OBALY DO ŽIVOTA VRACÍME OBALY DO ŽIVOTA SPOLEČNOST EKO KOM Autorizovaná obalová společnost EKO KOM byla před třinácti lety založena průmyslovými podniky vyrábějícími balené zboží. Tato nezisková akciová společnost vytvořila

Více

Současný přístup měst kadaptaci příklad Statutárního města Hradce Králové. PaedDr. Jindřich Vedlich, Ph.D. náměstek primátora pro rozvoj města

Současný přístup měst kadaptaci příklad Statutárního města Hradce Králové. PaedDr. Jindřich Vedlich, Ph.D. náměstek primátora pro rozvoj města Současný přístup měst kadaptaci příklad Statutárního města Hradce Králové PaedDr. Jindřich Vedlich, Ph.D. náměstek primátora pro rozvoj města Rizika v HK Bezpečnostní rizika se vyskytují v sociální, ekonomické,

Více

Dotační program Zelená úsporám. Program podpory obnovitelných zdrojů a úspor energie v obytných budovách

Dotační program Zelená úsporám. Program podpory obnovitelných zdrojů a úspor energie v obytných budovách Dotační program Zelená úsporám Program podpory obnovitelných zdrojů a úspor energie v obytných budovách Rámec mezinárodních dohod a české legislativy - Kjótský protokol umožňuje zemím, které dosáhnou

Více

edí inovace radim machů

edí inovace radim machů obec životní prostřed edí inovace radim machů obec Projekty realizované v posledních 15 letech: voda energie krajina ekologické stavitelství udržitelný regionáln lní rozvoj Ekonomické přínosy Udržitelnost

Více

Management lesů význam pro hydrologický cyklus a klima

Management lesů význam pro hydrologický cyklus a klima Doc. RNDr. Jan Pokorný, CSc., zakladatel společnosti ENKI, o.p.s. která provádí aplikovaný výzkum hospodaření s vodou v krajině a krajinné energetiky, přednáší na Přírodovědecké fakultě UK v Praze Management

Více

MEZINÁRODNÍ SETKÁNÍ OBK EDU S OIK MOCHOVCE A OIK BOHUNICE

MEZINÁRODNÍ SETKÁNÍ OBK EDU S OIK MOCHOVCE A OIK BOHUNICE MEZINÁRODNÍ SETKÁNÍ OBK EDU S OIK MOCHOVCE A OIK BOHUNICE 29.9.2016 Tatranská Lomnica JIŘÍ BEZDĚK VÚ KOM EDU tajemník OBK EDU AKTUÁLNÍ PROVOZNÍ STAV E T E E D U VÍC NEŽ DLOUHÉ ODSTÁVKY 1. RB 28.8.2015

Více

Moderní ekonomika s rozumnou spotřebou. Martin Sedlák, Aliance pro energetickou soběstačnost

Moderní ekonomika s rozumnou spotřebou. Martin Sedlák, Aliance pro energetickou soběstačnost Moderní ekonomika s rozumnou spotřebou Martin Sedlák, Aliance pro energetickou soběstačnost Směrnice o energetické účinnosti zvýší energetickou soběstačnost Evropy a sníží spotřebu fosilních paliv (státy

Více

Národní programy ČSOP. Ochrana biodiverzity Pozemkové spolky Národní síť záchranných stanic

Národní programy ČSOP. Ochrana biodiverzity Pozemkové spolky Národní síť záchranných stanic Národní programy ČSOP Ochrana biodiverzity Pozemkové spolky Národní síť záchranných stanic Ochrana biodiverzity Ochrana biodiverzity Program zahrnuje řadu především lokálních projektů mapování, praktické

Více

Tlak Evropské unie nestačil, aby se dostatek vody přiřadil k základním lidským právům.

Tlak Evropské unie nestačil, aby se dostatek vody přiřadil k základním lidským právům. Tlak Evropské unie nestačil, aby se dostatek vody přiřadil k základním lidským právům. V pásmu od severní Afriky po centrální Asii jsou šířením pouští ohroženy dvě miliardy lidí. Spolu s rozšiřováním pouští

Více

10. Energeticky úsporné stavby

10. Energeticky úsporné stavby 10. Energeticky úsporné stavby Klíčová slova: Nízkoenergetický dům, pasivní dům, nulový dům, aktivní dům, solární panely, fotovoltaické články, tepelné ztráty objektu, součinitel prostupu tepla. Anotace

Více

Představení tématu. Viktor Třebický CI2, o. p. s.

Představení tématu. Viktor Třebický CI2, o. p. s. Představení tématu Viktor Třebický CI2, o. p. s. CI2, o.p.s. http://www.ci2.co.cz indikatory.ci2.co.cz http://adaptace.ci2.co.cz/ Kateřinská 26, Praha 2 1 CI2, o.p.s. www.ci2.co.cz indikatory.ci2.co.cz

Více

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství Dostupnost primárních zdrojů biomasy a priority jejich rozvoje Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020 Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. Cíle v rozvoji OZE do roku 2020 2.

Více

Program Ministerstva životního prostředí ZELENÁ ÚSPORÁM

Program Ministerstva životního prostředí ZELENÁ ÚSPORÁM Program Ministerstva životního prostředí ZELENÁ ÚSPORÁM Zelená úsporám je název nového Programu, který vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí ČR. Cílem programu je podpořit vybraná opatření úspor energie

Více

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2016

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2016 Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2016 Prodej, zaměstnanost, mzdový vývoj, produktivita práce, zahraniční obchod 1) Prodej Na základě výsledků za 1. pol. roku 2016 dosáhly

Více

ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE

ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE Zpráva o činnostech leden až březen 2013 OBSAH: 1. Aktuální projekty (chronologicky): Číslo strany: 1.1 Seminář Povinné energetické průkazy budov od ledna 2013 a rekonstrukce

Více

ZPRACOVÁNÍ A ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ V REGIONECH A MIKROREGIONECH

ZPRACOVÁNÍ A ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ V REGIONECH A MIKROREGIONECH ZPRACOVÁNÍ A ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ V REGIONECH A MIKROREGIONECH Petr Stehlík Vysoké učení technické v Brně Ústav procesního a ekologického inženýrství NETME Centre Obsah Úvod Koncepční a komplexní

Více

Jiří Paroubek: Vybrané aktivity v Ústeckém kraji od roku 2005

Jiří Paroubek: Vybrané aktivity v Ústeckém kraji od roku 2005 Jiří Paroubek: Vybrané aktivity v Ústeckém kraji od roku 2005 V letech 2005 2006, tedy v době, kdy byl Jiří Paroubek předsedou české vlády, získal díky jeho aktivitám Ústecký kraj cca 11 mld. Kč Peníze

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE RADĚ. o odvětví sušených krmiv

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE RADĚ. o odvětví sušených krmiv CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 19.9.2008 KOM (2008) 570 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE RADĚ o odvětví sušených krmiv CS CS ZPRÁVA KOMISE RADĚ o odvětví sušených krmiv 1. ÚVOD Podle

Více

ENERGETICKÉHO S PRŮMYSLOVÝM. Prof. Ing. Vladimír r Simanov, CSc. 2008

ENERGETICKÉHO S PRŮMYSLOVÝM. Prof. Ing. Vladimír r Simanov, CSc. 2008 STŘET ENERGETICKÉHO VYUŽÍVÁNÍ DŘÍVÍ S PRŮMYSLOVÝM ZPRACOVÁNÍM M DŘEVAD Prof. Ing. Vladimír r Simanov, CSc. 2008 Dřevo první materiál použitý člověkem všestranná využitelnost dřeva vedoucí k přílišné exploataci

Více

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Krnov, 2. listopadu 2016 www.zdravamesta.cz/ps2016 Tato akce byla připravena za finanční podpory SFŽP a MŽP. Strategie adaptací na změnu klimatu ve Zdravém městě

Více