Závěrečný účet obce Fryčovice k Rozpočtové příjmy 1) Třída 1 daňové příjmy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečný účet obce Fryčovice k 31.12.2014 Rozpočtové příjmy 1) Třída 1 daňové příjmy"

Transkript

1 Závěrečný účet obce Fryčovice k Rozpočtové příjmy 1) Třída 1 daňové příjmy Návrh 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti , , ,90 107, Daň z příjmů fyz.osob z podnikání , , ,78 90, Daň z př.fyz.osob z kapitál.výnosů , , ,87 105, Daň z příjmů právnických osob , , ,25 119, Daň z příjmů práv.osob za obce , , ,00 100, Daň z přidané hodnoty , , ,97 100, Poplatky za znečišť.ovzduší 500,00 0,00 0,00 0, Odvody za odnětí zem.půdy 500, , ,00 103, Poplatek za odnětí lesních pozemků 200,00 0,00 98,00 0, Poplatek za provoz systému (odpad) , , ,00 102, Poplatek ze psů , , ,00 96, Poplatek za užívání veř.prostranství 500,00 500, ,00 440, Poplatek ze vstupného 200,00 0,00 0,00 0, Převod odvodu z loterií , , ,04 103, Odvod z VHP , , ,35 96, Správní poplatky , , ,00 119, Daň z nemovitostí , , ,35 104,09 Daňové příjmy celkem , , ,51 105,32 2) Třída nedaňové a kapitálové příjmy Lesnictví , , ,90 91, Úhrady z dobýv.prost.,těžba nerostů , , ,00 100, Cestovní ruch 50,00 50,00 0,00 0, Knihovna , , ,00 108, Ost.záležitosti kultury,církvi a sděl.pr , , ,00 70, Příjmy z pronájmů sálu , , ,00 175, přijaté neinvest.dary , ,00 100, Sportovní zařízení-služby , , ,00 97, Sportovní zařízení-příjmy z prodeje zboží , , ,00 103, FRB úroky od dlužníků 710,00 710,00 710,00 100, Bytové hospodářství - služby , , ,00 107, Bytové hospodářství - nájem , , ,00 110, Hřbitovnictví 2 000, , ,00 142, Vyúčtování služeb-nájmy ostatní , , ,44 104, Ost.příjmy z vlast.čin.(věc.břemeno) 6 000, ,00 0,00 0, Pronájmy pozemků 6 000, , ,00 113, Pronájmy ost.nemovitostí , , ,60 102, Přijaté pojistné náhrady , ,00 100, přijaté nekapitál.přísp.a náhrady , ,92 100, Příjmy z prodeje pozemků , , ,00 100, Odstraňování komunál.odpadů , , ,50 102, Ostatní nakládání s odpady - sankční platby 5 000, ,00 100, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 6 390, ,00 100, Ostatní služby v oblasti soc.péče , , ,00 125, Příjmy z prodeje ost.hmotdlouhodob.majetku , ,00 100, Správa OÚ - služby , , ,00 133, Příjmy z úroků , , ,15 115, Příjmy z dividend 5 000, , ,00 100, Přijaté nekapitál.přísp. a náhrady ČNB 150,00 50,00 48,58 97, Příjmy z úroků (FRB - účet 236) 50,00 50,00 9,71 19, Splátky půjček FRB (účet 236) , , ,00 100,00 Celkem , , ,80 101,28

2 3) Třída 4 přijaté dotace a převody Par. Pol. ÚZ Rozpočet Uprav.rozp. Skutečnost %plnění Volby do Evropského Parlamentu , ,00 100, Volby do OZ a Senátu , ,00 100, Neinv.dotace v rámci souhrn.vztahu , , ,00 100, Aktivní politika zaměstnanosti, lidské zdroje.čr , ,70 100, Aktivní politika zaměstnanosti, lidské zdroje.eú , ,30 100, Neinv.dotace na zajišť. akceschopnosti SDH 1 800, ,00 100,00 Celkem dotace , , ,00 100, Převody z rozpočtových účtu ,58 0, Převody z vlastních fondů ,13 0,00 Příjmy celkem , , ,02 107,08 Rozpočtové výdaje 1031 Lesní hospodářství , , ,41 84, Cestovní ruch , ,00 0,00 0, Silnice , , ,35 54, Ost.záležitosti pozemních komunikací , , ,00 1, Provoz veř.silnič.dopravy-dotace , , ,00 95, Bezpečnost silničního provozu , , ,00 100, Ostatní záležitostí v silniční dopravě , , ,00 12, Odvádění a čistění odpad.vod , , ,30 83, Revitalizace říčních systémů , ,00 0,00 0, Zál.vodních toků a vodohosp.děl , , ,50 41, Mateřská škola , , ,00 100, Základní škola , , ,93 99, Speciální základní školy 5 000, , ,00 100, Činnosti knihovnické , , ,77 95, Záležitosti kultury /kronika/ , , ,00 94, Rozhlas , , ,67 12, Ostatní zál.sdělovacích prostředků , , ,00 90, Ost.zál.kultury, církví a sděl.prostř , , ,20 57, Sportovní zařízení v majetku obce , , ,34 91, Ostatní tělovýchovná činnost , , ,00 99, Ostatní zájmová činnost a rekreace , , ,56 71, Bytové hospodářství , , ,01 82, Veřejné osvětlení , , ,73 88, Pohřebnictví , , ,16 84, Územní plánování , , ,00 63, Komunální služby a územní rozvoj , , ,45 72, Sběr a odvoz komunálního odpadu , , ,00 82, Péče o vzhled obcí a veř.zeleň , , ,24 83, Domovy (důchodců) , , ,00 50, Ostat.služby a činnosti v oblasti soc.péče , , ,50 81, Ochrana obyvatelstva , ,00 0,00 0, Požární ochrana , , ,30 89, Zastupitelstva obcí , , ,00 91, Volby do ZO + Senátu PČR , ,00 100, Volby do Evropského Parlamentu , ,00 100, Činnost místní správy , , ,40 85, Obec.příjmy a výdaje z finanč.operací , , ,60 51, Obec.př.a výd.z finanč.operací (FRB) 1 000, ,00 308,45 30, Převody fin. prostředků mezi vlastními účty ,71 0,00

3 6399 Ostatní finanční operace , , ,99 85, Finanční vypořádání minulých let 5 000, , ,00 90,20 Výdaje celkem , , ,57 85,23 Třída 8) financování 8115 Zapojení přebytku , , ,15 30, Operace peněžních účtů ,40 0,00 Financování , , ,55 35,16 Stavy finančních prostředků na bankovních účtech stav k změna stavu stav k GE Money , , ,94 ČS , , ,34 ČNB , , ,36 Stav účtu , ,87 00,00 Stavy účtu celkem , , ,64 Finanční vypořádání se státním rozpočtem a rozpočtem kraje Dotace ÚZ ve výši ,00 Kč, poskytnuta v roce 2014 na volby do Evropského Parlamentu byla čerpána ve výši ,00 Kč rozdíl činí 733,00 Kč. Dotace ÚZ ve výši ,00 Kč, poskytnuta na volby do Zastupitelstva obce a Senátu PČR byla čerpána ve výši ,00Kč, částka 3.105,00 Kč je určena ke vrácení v roce Neinvestiční dotace v rámci souhrného dotačního vztahu pol činila v roce 2014 celkem ,00 Kč. Na aktivní politiku zaměstnanosti ÚZ % prostředky ČR obdržela obec ,70 Kč a ÚZ % prostředky EÚ ,30 Kč, pohledávka za listopad a prosinec 2014 činí ,00 Kč. Neinvestiční přijaté transfery od KÚ MSK - ÚZ na zajištění akceschopnosti JSDH činily v roce 2014 celkem 1.800,00 Kč a byly vyčerpány ve stejné výši. Výsledek hospodaření mateřské školy Fryčovice 451, příspěvkové organizace celkem r materiálové náklady ,40 potraviny ,01 energie ,00 opravy a udržování ,30 cestovné 1 732,00 poštovné 1 008,00 služby telekomunikací ,38 ostatní služby ,86 Mzdové náklady ,00 reprezentace 753,00 ostatní nákaldy 1 686,00 náklady celkem ,95 příspěvek od obce ,00 stravování ,00 ostatní příjmy ,18 předpis dotace10-12/14 0,00 celkem příjmy ,18 hospodářský výsledek ,23 Stavy fondů Počáteční stav Příděl Čerpání Konečný stav Fond odměn , , , ,00 FKSP , , , ,10 Rezerv.fond , , ,33

4 Hospodářský výsledek za rok 2014 skončil ziskem ve výši ,23 Kč. Závazný ukazatel pro rok 2014 činil ,00 Kč na opravy a udržování, skutečnost činila ,30 Kč. MŠ navrhla převod ,00 Kč do fondu odměn a ,23 Kč do rezervního fondu. Rada obce Fryčovice rozhodla o převedení celé částky ve výši ,23 Kč do rezervního fondu. Výsledek hospodaření Základní školy Fryčovice, okres Frýdek-Místek, příspěvkové organizace Hlavní činnost celkem r materiálové náklady ,56 potraviny ,59 energie ,48 opravy a udržování ,84 cestovné ,00 poštovné 3 337,00 služby telekomunikací ,97 programové vybavení ,53 ostatní služby ,79 mzdy+odvody HČ+ÚP ,00 projekt TNB + AHRA ,80 bankovní služby 5 279,50 pobyty dětí (hrazené rodiči+dary) ,00 ost.náklady ,00 náklady celkem ,06 příspěvek od obce ,00 stravování ,00 zúčt.fondu ,00 projekt technika nás baví-arr ,80 ostatní příjmy ,38 dotace AHRA ,00 pobyty dětí hrazené rodiči ,00 celkem příjmy ,18 hospodářský výsledek ,12 Vedlejší hospodářská činnost celkem r materiálové náklady 4 434,10 potraviny ,14 energie ,52 ostatní služby ,81 mzdy+odvody ,00 ostatní náklady 769,00 celkem náklady ,57 tržby - stravování ,00 ostatní příjmy ,00 celkem příjmy ,00 rozdíl ,43 Stavy fondů Počáteční stav Příděl Čerpání Konečný stav Fond aktiv , ,50 Fond odměn , , , ,00 FKSP , , , ,26 Fond rezervní , , , ,78 Fond rezerv.dary , , ,00

5 Hospodářský výsledek ZŠ Fryčovice činil za rok ,55 Kč, závazný ukazatel stanovený radou obce byl ,00 Kč na opravy a údržbu, skutečnost činila ,30 Kč, revize ,54, malování a nátěry ,00 Kč. ZŠ navrhla rozdělení hospodářského výsledku ,55 Kč do rezervního fondu, což Rada obce Fryčovice schválila. Finanční dary a transfery Obec Fryčovice poskytla finanční dar TJ Sokol Fryčovice ,00 Kč, organizaci Podané ruce ,00 Kč, ZO ČZS obdržela 1.000,00 Kč na zakoupení ceny pro vítěze soutěže Jablko roku a ,00 Kč na opravu lisu, Svaz modelářů 139,00 Kč na ceny do soutěže, Klub senioru ,00 Kč na dopravu, ZO ČSOP Bartošovice 2.000,00 Kč a Škola života 5.000,00 Kč. Ing. Roman Pecka místostarosta Leo Volný starosta Ve Fryčovicích dne Evid.číslo písemnosti: Vyvěšeno dne: Schváleno dne: 27/

6 Porovnání daňových příjmů a poplatků za léta Pol. Název Daň z př.fyz.osob ze záv.činnosti , , , , , Daň z př.fyz.osob ze sam.čin , , , , , Daň z př.fyz.osob z kapitál.výnosů , , , , , Daň z př.právnických osob , , , , , Daň z př.práv.osob obec , , , , , Daň z přidané hodnoty , , , , , Poplatky za znečištění ovzduší 500,00 0, Poplatky za vypouštění odpad.vod ,00 0, Správní poplatky , , , , , Odnětí zemědělské a lesní půdy 1 892, ,00 645,00 14, , Poplatek za komunální odpad , , , , , Poplatek ze psů , , , , , Poplatek za užívání veř.prostr , , ,00 320, , Poplatek ze vstupného 0, Poplatek za provozovaný VHP , , Odvod výtěžku z provoz.loterií , , , , , Odvod z VHP , , , Daň z nemovitostí , , , , ,35 Daňové příjmy celkem , , , , ,51 Celkové daňové příjmy jsou proti roku 2013 vyšší o ,26 Kč. Lesní hospodářství Nákup materiálu j.n. (bochemit) 5 000, ,00 0,00 0, Pojištění lesů , , ,00 99, Konzult.služby /výkon OLH ) , , ,00 100, Služby j.n. (těžba, přibližování,...) , , ,20 83, DDNM-lesní hosp.plán-vyúčtování 8 600, , ,21 95,69 Celkem , , ,41 84,12 Obec v roce 2014 uhradila pojištění lesů ve výši ,00 Kč, náklady na výkon odborného lesního hospodáře činily , lesní práce (těžba, přibližování) ,20 Kč, byl uhrazen doplatek lesního hospodářského plánu 8.229,21 Kč, celková hodnota nového LHP je ,00 Kč. Příjmy z lesní činnosti činily ,00 Kč. Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch Nákup materiálu j.n. (propag.mat.) , ,00 0,00 0,00 Celkem , ,00 0,00 0,00 Na tomto paragrafu nebylo v roce 2014 vykázáno čerpání. Silnice Pohonné hmoty a maziva , , ,00 21, Služby j.n. /zimní údržba,.../ , , ,50 6, Opravy komunikací,mostů,doprav.znač , , ,85 74,58 Celkem , , ,35 54,53 Na PHM pro zimní údržbu komunikací bylo vynaloženo 2.100,00 Kč, na zimní údržbu bylo vynaloženo ,00 Kč, na čištění příkopů v Krnalovicích 5.505,50 Kč a na opravy ,85 Kč. Ostatní záležitostí pozemních komunikací Materiál j.n. (odpadkové koše) 3 000, ,00 503,00 16, Opravy a udržování , , ,00 1,18 Celkem , , ,00 1,58 Jedná se o výdaje na zastávky, lávky, chodníky apod.

7 Provoz veřejné silniční dopravy Služby j.n. (zprac.dopravní obslužnosti) , ,00 100, Výdaje na dopravní obslužnost , , ,00 94,55 Celkem , , ,00 95, ,00 Kč bylo uhrazeno UDI Morava (pol. 5169), na dopravní obslužnost bylo firmě Ariva uhrazeno ,00 Kč a ČSAD Frýdek- Místek ,00 Kč. Ostatní záležitostí v silniční dopravě Materiál j.n. doprav.značení , , ,00 12,75 Celkem , , ,00 12,75 Částka 6.377,00 Kč byla vynaložena na dopravní značení. Odvádění a čistění odpadních vod Ostatní osobní náklady , , ,00 16, Nákup ostatních služeb , ,00 0,00 0, Kanalizace + inž.činnost , , ,30 86,70 Celkem , , ,30 83,54 Na zhotovení společného projektu odkanalizování obcí Fryčovice a Hukvaldy, které realizuje Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice, bylo uhrazeno v roce ,50 Kč, v roce ,00 Kč v roce ,30 Kč v roce ,00 Kč, v roce ,00 Kč, v roce ,00 Kč, v roce ,34 Kč a v roce ,30 Kč, celkem ,44 Kč. Z částky ,30 Kč za rok 2014 bylo uhrazeno 8.000,00 Kč na zakreslení domovních přípojek, Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice bylo převedeno ,30 Kč. Revitalizace říčních systémů Par. Pol. ÚZ Rozpočet Celkem Skutečnost % plnění Revitalizace Košice , ,00 0,00 0,00 Celkem , ,00 0,00 0,00 Na revitalizaci říčních systému nebyly v r žádné výdaje. Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl Porad.služby(odběry vody, rozbory.) , , ,50 79, Opravy , ,00 0,00 0, Poplatek za vypouštění odpadních vod , , ,00 98,82 Celkem , , ,50 41,56 Částka ,50 Kč byla vynaložena na odběry a rozbory vzorků vody z řeky Ondřejnice, ,00 Kč činily poplatky za vypouštění odpadních vod. Předškolní zařízení Příspěvek od obce , , ,00 100,00 Celkem , , ,00 100,00 Příspěvek obce na činnost mateřské školy Fryčovice činil v roce ,00 Kč. Základní škola Příspěvek od obce , , ,00 100, Školní hřiště+přístřešek , , ,93 99,98 Celkem , , ,93 99,99 Příspěvek od obce na činnost základní školy činil v roce ,00 Kč. Na výstavbu víceúčelového hřiště u ZŠ bylo vynaloženo ,59 Kč, (celková částka převedena do majetku činila ,59 Kč,00 Kč). Na přístřešek na víceúčelovém hřišti bylo v roce 2014 vynaloženo ,34 Kč, celková cena dosud nekončené investice činí ,34 Kč.

8 Speciální základní školy Neinv.přísp.nezisk. org.škola života 5tis , , ,00 100,0000 Celkem 5 000, , ,00 100,0000 V roce 2014 jsme poskytli příspěvek Škole života 5 000,00 Kč. Knihovna Platy zaměstnanců , , ,00 99, Sociální pojištění za organizaci , , ,00 99, Zdravotní pojištění za organizaci , , ,00 100, Knihy, tisk , , ,40 97, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 000, ,00 0,00 0, Materiál 6 000, ,00 603,00 20, Služby pošt 500,00 500,00 260,00 52, Služby telekomunikací 1 000, ,00 400,00 40, Služby suvisejicíc s počítač. programy (Clavius ) 5 000, , ,32 93, Služby j.n. (revize EZS.) , , ,05 52, Opravy a udržování 5 000, ,00 0,00 0, Cestovné 1 000, ,00 0,00 0,00 Celkem , , ,77 95,20 Na knihy a časopisy bylo vynaloženo ,40Kč, položka 5168 zde jsou zaúčtovány služby výpočetní techniky, knihovnický systém Clavius, antivirové programy, servis PC. Ve službách j.n. jsou zahrnuty především náklady na revize EZS a has. přístrojů. Ostatní záležitosti kultury (kronika) Ostatní osobní výdaje , , ,00 94,67 Celkem , , ,00 94,67 V roce 2014 bylo uhrazeno za provedení zápisů do obecní kroniky ,00 Kč. Rozhlas Opravy a udržování , , ,67 12,41 Celkem , , ,67 12,41 Na opravy a udržování rozhlasu bylo vynaloženo 6.203,67 Kč.. Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků (zpravodaj, internet) Ostatní osobní výdaje 5 000, , ,00 80, Služby j.n , , ,00 91,28 Celkem , , ,00 90,27 Na doručování Fryčovického zpravodaje bylo vynaloženo 4.000,00 Kč, na tisk zpravodaje ,00 Kč. Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků j.n Ostatní osobní výdaje , , ,00 73, Drobný dlouhodobý majetek , ,00 0,00 0, Nákup materiálu , , ,20 45, Služby j.n. /kulturní akce, praní ubrusů.../ , , ,00 47, Opravy , , ,00 20, Pohoštění a dary , , ,00 56, Věcné dary - jubilea , , ,00 55, Neinv.transfery nezisk.organizacím , ,00 0,00 0, Finanční dary /při narození dítěte../ , , ,00 87,88 Celkem , , ,20 57,46 Za organizování různých obřadů byly vyplaceny OON ve výši ,00 Kč. Pol nákup materiálu zde je zahrnut nákup tiskopisů pro gratulace, vítání občánků, květiny pro výzdobu obř. místností a kulturního sálu, kytice k pomníku, vybavení pro víceúčelový sál, apod. Z položky služby j.n. činily např. kulturní programy ,00 Kč, praní ubrusů ,00 Kč, dále zde je zaúčtováno zhotovení fotografií při vítání

9 občánku a podobně. Pohoštění na besedu s důchodci (pol. 5175) činilo ,00 Kč, byly zakoupeny dárkové balíčky a květiny pro jubilanty v hodnotě ,00 Kč. Sportovní zařízení v majetku obce (víceúčelová tělocvična) Platy zaměstnanců , , ,00 98, Ostatní osobní výdaje , , ,00 79, Sociální pojištění za organizaci , , ,00 98, Zdravotní pojištění za organizaci , , ,00 98, Odm.za užití dušev.vlastnictví (OSA) , ,00 88, Ochranné pomůcky , , ,00 62, Léky a zdrav.materiál 1 500, ,00 0,00 0, Knih, tisk 1 500, ,00 0,00 0, Drobný hmot.dlouhodob.majetek , , ,00 26, nákup zboží , , ,54 89, Nákup materiálu , , ,41 82, Voda , , ,27 62, Plyn , , ,34 98, Elektrická energie , , ,05 99, Služby pošt 2 500, , ,00 63, Služby telekomunikací , , ,08 89, Služby peněžních ústavů-pojištění 9 000, , ,10 74, Služby školení a vzdělávání 8 000, , ,00 87, Služby související s počítačovými programy , , ,00 21, Služby j.n , , ,59 88, Opravy a udržování , , ,58 78, Cestovné 1 500, ,00 0,00 0, Náhrady mezd v době nemoci 6 000, ,00 0,00 0, Akumulační zásobníky na ohřev TUV , , ,38 97,99 Celkem , , ,34 91,56 Byl zakoupen drobný dlouhodobý hmotný majetek v hodnotě ,00 Kč (naprř. vysoušeč, přehrávač, WIFI Router). Za nákupy zboží pro obchod bylo uhrazeno ,54 Kč, nákup materiálu j.n. činil celkem ,41 z toho ,00 Kč spotřeba chemikálií pro bazén, dále jsou zde náklady na čisticí a hygienické potřeby ,00 Kč, pro údržbu a ND ,95 Kč, sportovní potřeby 7.413,23 Kč a podobně. Z částky ,59 za služby jinde nespecifikované bylo uhrazeno ,00 Kč za rozbory vzorků bazénové vody, ,05 Kč za revize a prohlídky, 9.443,76 Kč činila provize za zprostředkování aukce dodávky plynu a elektřiny, ,04 Kč servis technologických zařízení, ,00 Kč malování a podobně.. Na opravy a udržování bylo vynaloženo celkem ,58 Kč, z toho činily opravy bazénu a jeho technologií ,19 Kč, opravy vodovodních instalací 7.172,88 Kč, tepelných čerpadel a kotelny ,82 Kč, vzduchotechniky ,69 Kč, mycího stroje Kärcher ,00 Kč apod. Ostatní tělovýchovná činnost Neinv.dotace nezisk.org , , ,00 99, Finanční dary občanům , , ,00 100,00 Celkem , , ,00 99,06 Bylo poskytnuto ,00 Kč Tělovýchovné jednotě SOKOL Fryčovice na provoz a údržbu tělovýchovných zařízení, činnost mládeže, energie a turnaj kopané a ,00 Kč na zahraniční reprezentaci v triatlonu p. Adamovskému. Ostatní zájmová činnost Ostatní osobní výdaje 6 000, , ,59 79, Soc.zabezpečení 1 500, , ,15 76, Zdravotní pojištění za organizaci 600,00 600,00 415,14 69, Materiál j.n , ,00 0,00 0, Voda /klub důchodců/ 1 500, , ,70 99, Plyn /klub důchodců/ , , ,50 85, Elektřina /klub důchodců/ 8 000, , ,48 99, Služby j.n , ,00 0,00 0, Pohoštění a dary (výročí 20 let) , , ,00 83, Neinv.dotace nezisk.org , , ,00 55,10 Celkem , , ,56 71,18

10 Zde jsou účtovány náklady na činnost klubu seniorů, pouze z položky 5229 činí příspěvek 1.000,00 Kč ZO ČZS na zakoupení ceny pro vítěze soutěže Jablko roku a ,00 Kč na opavu lisu, 139,00 Kč Svazu modelářů na ceny do soutěže a ,00 Kč Klubu seniorů na dopravu. Bytové hospodářství Ostatní osobní výdaje , , ,41 97, Sociální pojištění za organizaci , , ,85 97, Zdravotní pojištění za organizaci 5 400, , ,86 97, Drobný hmotný dlouhodob.majetek 6 000, ,00 0,00 0, Nákup materiálu j.n , , ,00 78, Voda , , ,93 71, Plyn , , ,73 99, Elektrická energie , , ,48 86, Služby pošt 5 000, , ,60 64, Služ peněžních ústavů 6 000, , ,70 79, Služby j.n./např.servis výtahů, revize/ , , ,20 76, Opravy a udržování (balkóny...) , , ,25 67,87 Celkem , , ,01 82,84 Náklady na ostatní osobní výdaje a energie jsou předmětem vyúčtování služeb. Služby peněžních ústavu v částce 4.754,70 Kč tvoří výdaje na pojištění majetku. Položka 5139 materiál j.n. zde je zaúčtován nákup čisticích prostředků a mat. pro úklid. Z položky 5169-služby j.n. činil servis výtahu ,00 Kč, revize a prohlídky ,70 Kč, vývoz ČOV 5.187,92 Kč, 7.887,58 provize za zprostředkování dodávek energií. Pol opravy výtahu 867,10 Kč, balkónů ,15 Kč a zámků 3.688,00 Kč. Veřejné osvětlení Elektrická energie , , ,85 99, Služby j.n , , ,88 47, Opravy , , ,00 91, Veř.osvětlení (Krnalovice) , , ,00 12,45 Pohřebnictví Celkem , , ,73 88, Platy zaměstnanců , , ,00 100, Sociální pojištění za organizaci , , ,00 100, Zdravotní pojištění za organizaci 5 400, , ,00 100, Nákup materiálu , , ,00 18, Voda 6 000, , ,66 45, Elektrická energie , , ,73 97, Pohonné hmoty a maziva 2 000, , ,00 75, Služby peněž.ústavů (pojištění majetku) 1 000, ,00 672,30 67, Služby j.n , , ,47 83, Opravy a udržování , , ,00 76, Stavby-kolumbárium ,00 0,00 0,00 0,00 Celkem , , ,16 84,91 Položka 5139 materiálna opravy a čist. prostředky činil 1.826,00,00 Kč. Pol služby j.n. z celkových výdajů ve výši ,47 Kč činí náklady na uhrnování a odvážení odpadů ,00 Kč. Stavba kolumbária nebyla zatím zahájena, její realizace by měla proběhnout v roce Územní plánování Služby j.n./geom.plány, zaměř.pozemků/ , , ,00 8, Územní plán , , ,00 70,97 Celkem , , ,00 63,62

11 Komunální služby a územní rozvoj Platy zaměstnanců , , ,00 99, Ostatní osobní výdaje , , ,00 99, Povinné pojistné na soc. zabezp , , ,00 99, Povinné pojistné na zdrav.pojištění , , ,00 99, Zákonné pojištění zaměstnanců , , ,00 68, Ochranné pomůcky , , ,00 20, Drobný hmot.dlouhodob.majetek , , ,00 35, Nákup materiálu , , ,80 58, Voda , , ,83 82, Plyn , , ,78 98, Elektrická energie , , ,37 98, Pohonné hmoty a maziva , , ,50 78, Služby peněžních ústavů-pojištění , , ,00 70, Konzultační,porad.a právní služby , ,00 0,00 0, Služby školení a vzdělávání , , ,00 24, Služby j.n , , ,33 57, Opravy a udržování , , ,00 8, Cestovné 5 000, ,00 0,00 0, Pohoštění a dary , , ,84 57, Náhrady mezd v době nemoci 6 000, ,00 0,00 0, Stroje přístr. a zařízení (sekací traktor.) , , ,00 92, Pozemky ,00 0,00 0,00 0,00 Celkem , , ,45 72,91 Byl zakoupen drobný dlouhodobý hmotný majetek v celkové hodnotě ,00 Kč například svářečka 5.550,00 Kč, zahradní traktorová radlice ,00 Kč, dále psí bouda, vývěsní tabule, mikrovln trouba, stavební kolečko, odpadkové koše apod. Pol nákup materiálu zde je zahrnut nákup čisticích a hygienických prostředků, materiál pro údržbu a opravy majetku obce, pracovní nářadí apod. V položce 5163, služby peněžních ústavů jsou zahnuty úhrady za pojištění motorových vozidel. Ve službách školení a vzdělávání je zahrnuto školení řidičů apod.. Z položky 5169 v celkové výši ,33 Kč byly hrazeny například náklady na ostrahu objektů ,88 Kč, dále to jsou prohlídky a revize kotelen, komínů, elektrozařízení ,21 Kč, vývozy ČOV 7.143,08 Kč, provize za zprostředkování aukce na dodávky energií 6.099,00 Kč, odchyty a ustájení zvířat ,80 Kč apod. Celkové náklady na opravy účtované na paragrafu 3639 činily ,00 Kč, z toho oprava automobilů Octavia ,00, Berlingo 4.987,00 Kč. Položka 6122 byl zakoupen sekací traktor Kubota za cenu ,00 Kč, sporák Mareno za ,50 Kč a konvektomat za ,50 Kč. Sběr a odvoz komunálních odpadů Nákup materiálu (pytle na plasty) , ,00 0,00 0, Služby j.n. /odvoz a skladování odpadů/ , , ,00 85,38 Celkem , , ,00 82,62 Odvoz odpadů a jejich likvidaci prováděla Frýdecká skládka, a.s. Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Platy zaměstnanců , , ,00 99, Platy zaměstnanců Aktivní politika zaměst.. ČR , ,00 100, Platy zaměstnanců Aktivní politika zaměst.. EU , ,00 100, Ostatní osobní výdaje ,00 0,00 0,00 0, Sociální pojištění za organizaci , , ,00 93, Poj.na soc.zab.. Aktivní politika zam. ČR 3 187, ,00 100, Poj.na soc.zab.. Aktivní politika zam. EU , ,00 100, Zdravotní pojištění za organizaci , , ,00 98, Zdrav.poj.za organizaci Aktivní politika zam.čr 1 148, ,00 100,00

12 Zdrav.poj.za organizaci Aktivní politika zam. EU 6 500, ,00 100, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,00 0,00 0, Nákup materiálu , , ,90 29, Voda 1 000, ,00 304,34 30, Pohonné hmoty /multicar, sekačky/ , , ,00 80, Služby j.n , , ,70 95, org.1 Služby j.n. (náhradní výsadba) , , ,00 98, Opravy a udržování /multicar, sekačky/ , , ,00 33, Náhrady mezd v době nemoci , , ,00 60, Ostatní neinvestiční výdaje j.n , ,00 100, Stavby -centrum obce , , ,30 11,90 Celkem , , ,24 83,49 Položka 5169 služby j.n. zde jsou výdaje na sečení trávy ,00 Kč, vánoční výzdoba 7.767,00 Kč, založení trávníku ,70 Kč apod. Pod číslem org.1 jsou vyčísleny náklady na náhradní výsadbu, na kterou obec v roce 2008 obdržela ,00 Kč a v roce ,00 Kč od ŘSD ČR. V roce 2009 bylo vyčerpáno ,00 Kč, v roce 2010 byla provedena výsadba ve výši ,00 Kč, v roce ,00 Kč v roce ,00 Kč, v roce ,00 Kč a v roce ,00 Kč. Částka ,00 Kč byla vyúčtována v roce 2012 a částka ,00 Kč v roce Na položce 5909 je zaúčtována neproinvestována částka ,00 Kč, kterou jsme odvedli zpět ŘSD. Položka na opravy sekacích strojů vylo vynaloženo 7.000,00 Kč, multikáry ,00 Kč a, Zetoru 2.900,00 Kč. Položka 6121 proběhlo výběrové řízení na akci Fryčovice náves obnova centra obce. Domovy důchodců Neinvest.přísp.ost.přísp.org. Domov Tichá , , ,00 50,00 Celkem , , ,00 50,00 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče Par. Pol. ÚZ Rozpočet Celkem Skutečnost % plnění Platy zaměstnanců , , ,00 94, Sociální pojištění za organizaci , , ,00 94, Zdravotní pojištění za organizaci 7 200, , ,00 93, Pohonné hmoty , , ,50 82, Neinvest.dotace nezisk.org.(podané ruce..) , , ,00 42,50 Celkem , , ,50 81,32 Výdaje spojené s dopravou obědů činily ,50 Kč, příjmy ,00 Kč. Ochrana obyvatelstva Nespecifikované rezervy , ,00 0,00 0,00 Požární ochrana Celkem , ,00 0,00 0, Léky a zdrav.materiál 1 600, ,00 0,00 0, Drobný hmotný majetek , , ,02 84, DHM-dotace akceschopnost SDH 1 800, ,00 100, Nákup materiálu j.n , , ,98 80, Voda 1 000, ,00 414,27 41, Plyn , , ,65 93, Elektrická energie 9 500, , ,09 98, Pohonné hmoty a maziva , , ,00 92, Služby telekomunikací 1 000, ,00 0,00 0, Služby peněžních ústavů , , ,70 97, Sužby školení a vzdělávání , , ,00 49, Služby j.n , , ,59 79, Opravy a udržování , , ,00 54, Stroje,přístroje a zařízení (kontejner na vybavení) , , ,00 100,00 Celkem , , ,30 89,72

13 Byl zakoupen drobný dlouhodobý hmotný majetek v hodnotě ,02 Kč a pod ÚZ v hodnotě 1.800,00 Kč, tuto částku obec obdržela od Krajského úřadu MSK Ostrava na zajištění akceschopnosti jednotky SDH. Položka 5163 zde jsou účtovány náklady na pojištění - máme sjednáno pojištění odpovědnosti JSDH 5.000,00 Kč, pojištění úrazové 4.450,00, požárních automobilů ,00 Kč a ostatního majetku 1.352,70 Kč. Položka 5169 v celkové výši ,59 Kč obsahuje například výdaje na startovné při soutěžích, technické prohlídky pož. vozidel, měření emisí, revize apod. Položka 5171 opravy a udržování z toho opravy automobilů činily ,00 Kč oprava čerpadla 4.235,00 Kč a has. přístrojů 599,00 Kč. Zastupitelstvo obce Ostatní platby za provedenou práci 5 000, ,00 0,00 0, Odměny členů zastupitelstev , , ,00 90, Sociální pojištění za organizaci , , ,00 99, Zdravotní pojištění za organizaci , , ,00 99, Ostatní placené pojistné 450,00 450,00 0,00 0, Náhrady mezd v době nemoci , ,00 64,45 Celkem , , ,00 91,81 Volby do Zastupitelstva obce Fryčovice a Senátu PČR Ostatní platy 0,00 0,00 0, Ostatní osobní výdaje , ,00 100, Ostatní povinné pojistné. 0,00 0,00 0, Nákup materiálu 2 049, ,00 100, Nájemné - výpočetní technika 9 317, ,00 100, Pohoštění 4 824, ,00 100,00 Volby do ZO a Senátu PČR celkem , ,00 100,00 Výdaje činily ,00 Kč, dotace ,00 Kč, 3.105,00 Kč je určeno k vrácení v roce Volby do Evropského Parlamentu Ostatní platy 3 782, ,00 100, Ostatní osobní výdaje , ,00 100, Ostatní povinné pojistné , ,00 100, Nákup materiálu 1 844, ,00 100, Nájemné - výpočetní technika 9 317, ,00 100, Pohoštění 2 412, ,00 100,00 Volby do Evropského Parlametnu celkem , ,00 100,00 Výdaje na volby do Evropského Parlamentu činily ,00 Kč a dotace ,00 Kč rozdíl k doplacení činí 733,00 Kč. Činnost místní správy Platy zaměstnanců , , ,00 98, Ostatní osobní výdaje 8 000, ,00 0,00 0, Sociální pojištění za organizaci , , ,00 98, Zdravotní pojištění za organizaci , , ,00 98, Knihy, učební, pomůcky, tisk , , ,80 75, Drobný hmotný majetek , , ,00 54, Nákup materiálu , , ,30 86, Služby pošt , , ,00 63, Služby telekomunikací , , ,74 82, Služby školení a vzdělávání , , ,00 42, Služby související s počítačovými programy , , ,32 68, Služby j.n./ , , ,60 81, org.6171 Sociální fond , , ,00 57, Opravy a udržování , ,00 811,00 2,03

14 Programové vybavení , ,00 0,00 0, Cestovné 5 000, ,00 228,00 4, Neinvest.dotace (zastup.-přestupky) , , ,64 99, Náhrady mezd v době nemoci , , ,00 56,43 Celkem , , ,40 85,59 V položce 5136 jsou obsaženy náklady na různé odborné publikace, Sbírky zákonů, Finanční zpravodaj, odborný tisk a podobně. Byl pořízen drobný dlouhodobý hmotný majetek v hodnotě celkem ,00 Kč, například počítač včetně příslušenství, notebook včetně tašky, externí disk, token apod. Výdaje na školení a vzdělávání činily ,00 Kč. Za služby související s informačními a komunikačními technologiemi bylo uhrazeno ,32 Kč (servis a údržba programů Datacentrum, NOD, Gordic, TIS a podobně. Položka 5169 služby jinde nespecifikované zde jsou zaúčtovány výdaje na informační servisy, certifikáty, vstup do KN a podobně. Čerpání sociálního fondu (org. 6171) činilo ,00 Kč, rozpočet byl stanoven ve výši ,00 Kč, počáteční stav fondu k činil ,70 Kč, tvorba fondu ,58 Kč, stav fondu k ,28 Kč. Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Úroky , ,00 0,00 0, Poplatky za bankovní služby , , ,60 62,26 Celkem , , ,60 51,35 Za bankovní poplatky k rozpočtovým účtům 231 bylo uhrazeno celkem ,60 Kč. Obecné příjmy a výdaje z finančních operací (účet FRB) Poplatky za bankovní služby 1 000, ,00 308,45 30,85 Celkem 1 000, ,00 308,45 30,85 Poplatky za bank.služby z účtu fondu rozvoje bydlení činily 308,45 Kč. Tento fond byl v roce 2014 zrušen.. Převody finančních prostředků Převody fondům 0, ,58 0, Převody vlastním rozpočt.účtům 0, ,13 0,00 Celkem 0,00 0, ,71 0,00 Ostatní finanční operace Neinv.dotace nezisk.apod.organ.(svaz měst a obcí ČR) 6 500, , ,20 98, Neinv.transf.veř.rozp.míst.úrov.(SMOPO,Euroreg.) , , ,00 88, Platby daní a poplatků , , ,79 84,89 Celkem , , ,99 85,02 Svazu měst a obcí ČR byl poskytnut příspěvek 6.428,20 Kč, Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice ,00 Kč. Položka 5362 na platbách daní a poplatků bylo uhrazeno celkem ,79 Kč, z toho činila např. daň z nabytí nemovitých věcí ,00 Kč, dálniční známky 3.000,00 Kč, daň z příjmů právnických osob za obec ,00 Kč (tato částka je zaúčtována v příjmech obce ve stejné výši), zaplacené správní poplatky 2.250,00Kč, DPH ,79 Kč. Finanční vypořádání minulých let Vratky veřejným rozpočtům (dotace volby do zast.kraje) 4 000, , ,00 97, Ostatní neivestiční výdaje (přeplatky) 1 000, ,00 599,00 59,90 Výdaje celkem Celkem 5 000, , ,00 90,20 Výdaje celkem , , ,57 85,23

15 Údaje o majetku a závazcích stav k přírůstky úbytky stav k programové vybavení , ,00 0, , dlouhodobý nehmotný majetek , , budovy a stavby , , , samostatné movité věci , , , , drobný dlouhodobý hmot.majetek , , , , pozemky ,00 0, , , umělecká díla ,00 1, , Nedokončený DNM , , , nedokončené investice , , , , akcie jmen.hodnota , , oprávky k DDNM , , , oprávky k DNM , , , oprávky ke stavbám , , , oprávky k samostat.mov.věcem , , , , oprávky DDHM , , , , materiálové zásoby , , , zboží na skladě , , , , opravné položky k pohledávkám , , , opravné položky k odběratelům , , , Základní běžný účet , , , , Peněžní fondy (FRB) 8 883, , ,58 0, odběratelé , , , , poskytnuté zálohy , , , , jiné pohledávky , , , , dodavatelé , , , , krátkodobé přijaté zálohy ,27 500, , , zaměstnanci , , , , sociální a zdravotní pojištění , , , , ostatní přímé dané , , , , DPH , , , , Pohl.za vybranými ústř.vlád.instituc , , , , Závazky k vybraným ústř.vlád.instit , , , , přijaté zálohy na dotace , , ,00 0, ostatní krátkodobé závazky , , , , výdaje příštích období , , , , výnosy příštích období , ,00 0, dohadné účty aktivní , , , , dohadné účty pasívní , , , , ostatní fondy , , , , ostatní dloudobé pohledávky ,00 710, ,00 0, odepsané pohledávky , ,00 Ing. Roman Pecka místostarosta Leo Volný starosta Ve Fryčovicích dne: Evid.číslo písemnosti: Vyvěšeno dne: Schváleno dne: 27/

Celkem 4 114 354,00 4 515 639,00 4 619 041,93 102,2899 Příjmy celkem 30 225 334,00 34 590 510,00 36 100 215,68 104,3645

Celkem 4 114 354,00 4 515 639,00 4 619 041,93 102,2899 Příjmy celkem 30 225 334,00 34 590 510,00 36 100 215,68 104,3645 Závěrečný účet obce Fryčovice k 31.12.2013 Rozpočtové příjmy 1) Třída 1 daňové příjmy Par. Pol. ÚZ Rozpočet Uprav.rozpočet Návrh skutečnost 2013 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 4 500 000,00

Více

ROZPOČET MĚSTA KAŠPERSKÉ HORY NA ROK 2009

ROZPOČET MĚSTA KAŠPERSKÉ HORY NA ROK 2009 ROZPOČET MĚSTA KAŠPERSKÉ HORY NA ROK 2009 v tisících Kč P Ř Í J M Y ÚZ položka rozpočet Daňové příjmy - celkem 22250 daň z příjmu fyz.osob ze záv.čin. 1111 2800 daň z př.fyz.osob ze sam.výděl.čin. 1112

Více

Závěrečný účet obce Troubelice za rok 2010

Závěrečný účet obce Troubelice za rok 2010 Obec TROUBELICE 783 83 Troubelice 352 tel./fax: +420 585 032 108 e mail: troubelice@troubelice.cz www.troubelice.cz Závěrečný účet obce Troubelice za rok 2010 Údaje o obci: Obec Troubelice Adresa: Troubelice

Více

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY návrh 2011 Paragraf Položka ORJ Text Kč

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY návrh 2011 Paragraf Položka ORJ Text Kč 2/211 návrh rozpočtu MČ Praha-Suchdol - 211 prijmy 1/11 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY návrh 211 Paragraf Položka ORJ Text Kč 1361 928 EO - rozhodnutí 1 1361 917 OVS - ověřování, Czechpoint, ostatní 25 1361 954

Více

Hospodaření k 31. 12. 2013 - PŘÍJMY A VÝDAJE po vnitřní konsolidaci položek 4134 a 5345 (převody mezi běžnými účty)

Hospodaření k 31. 12. 2013 - PŘÍJMY A VÝDAJE po vnitřní konsolidaci položek 4134 a 5345 (převody mezi běžnými účty) 1 PŘÍLOHA ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE DLOUHÉ, IČO 00599361 Hospodaření k 31. 12. 2013 - PŘÍJMY A VÝDAJE po vnitřní konsolidaci položek 4134 a 5345 (převody mezi běžnými účty) DANĚ - Daň z příjmu FO ze záv.čin.

Více

Rozpočet obce na rok 2014 byl schválen na 37.veřejném zasedání Zastupitelstva obce Háj u Duchcova dne 24.4.2014 usnesením č.395/37/2014.

Rozpočet obce na rok 2014 byl schválen na 37.veřejném zasedání Zastupitelstva obce Háj u Duchcova dne 24.4.2014 usnesením č.395/37/2014. ROZPOČET OBCE HÁJ U DUCHCOVA ROK 2014 Rozpočet obce na rok 2014 byl schválen na 37.veřejném zasedání Zastupitelstva obce Háj u Duchcova dne 24.4.2014 usnesením č.395/37/2014. Karel Drašner starosta obce

Více

VYHODNOCENÍ ROZPOČTU OBCE VELKÁ POLOM K 31.12.2014

VYHODNOCENÍ ROZPOČTU OBCE VELKÁ POLOM K 31.12.2014 VYHODNOCENÍ ROZPOČTU OBCE VELKÁ POLOM K 31.12.2014 Paragraf Položka Název Schválený v tis. Kč Rozpočtová změna Rozpočet po změnách v tis. Kč Skutečnost v tis. Kč PŘÍJMY třída I. Daňové 1111 Daň z příjmů

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Dolní Chvatliny Závěrečný účet za rok 2014 Údaje o organizaci Název Adresa IČ 00235351 Právní forma Obec Obec Dolní Chvatliny Dolní Chvatliny 28144 Dolní Chvatliny Kontaktní údaje Telefon 321623781

Více

Důvodová zpráva k návrhu rozpočtu obce Hukvaldy na rok 2015

Důvodová zpráva k návrhu rozpočtu obce Hukvaldy na rok 2015 1 daňové příjmy 21288,7 2 daň z příjmu fyz. Osob ze závislé činnosti 3893,0 3 daň z příjmu fyzických osob -1,5 % 70,0 4 daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 30,0 5 daň z příjmu fyzických osob -30% 30,0 6

Více

212 - ROZBOR PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ - po v členění ODPA, ORG, POL (v Kč)

212 - ROZBOR PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ - po v členění ODPA, ORG, POL (v Kč) Licence: MUTE XCRGB212 / 203 (12032013 15:59 / 200908171050) 212 - ROZBOR PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ - po v členění ODPA, ORG, POL (v Kč) Období: 2014 IČO: Název: 00258415 Město Třemošná NS: 00258415 Město Třemošná

Více

Rozpis rozpočtu obce Bystřice na rok 2016

Rozpis rozpočtu obce Bystřice na rok 2016 Rozpis rozpočtu obce Bystřice na rok 2016 VÝDAJE v tis. Kč 2143 Informační centrum 100 2191 Mezinárodní spolupráce vztahy s obcemi sousedních států 200 2212 Silnice opravy a údržba komunálních komunikací

Více

Vyvěšeno na úřední desku dne 13. března 2013 Návrh bude projednán Zastupitelstvem MČ Praha Kunratice dne 28.března 2013

Vyvěšeno na úřední desku dne 13. března 2013 Návrh bude projednán Zastupitelstvem MČ Praha Kunratice dne 28.března 2013 Městská část Praha KUNRATICE NÁVRH ROZPOČTU ROKU 2013 a PLNĚNÍ PŘÍJMU A ČERPÁNÍ VÝDAJU 2012 PLNĚNÍ PŘÍJMU 2012 NÁVRH PŘÍJMU 2013 Položka Paragraf Rozpočtové příjmy RS 2012 RU 2012 Skutečnost 2012 Návrh

Více

Rozpočet města Skuteč na rok 2016

Rozpočet města Skuteč na rok 2016 Rozpočet města Skuteč na rok 2016 Komentář k rozpočtu na rok 2016 - jednání zastupitelstva města 07. 12. 2015 Rozpočet na rok 2016, který byl projednán v Radě města Skuteč dne 16. 11. 2015 a doporučen

Více

Schválený rozpočet města Mohelnice na rok 2015

Schválený rozpočet města Mohelnice na rok 2015 Schválený rozpočet města Mohelnice na rok 2015 REKAPITULACE SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU NA ROK 2015 POL TEXT NÁVRH ROZPOČTU I. PŘÍJMY 1. Daňové příjmy 117 150 000,00 2. Nedaňové příjmy 17 100 500,00 3. Kapitálové

Více

Příjmy. org par pol Popis rok 2009 rok 2016. Daňové příjmy+poplatky 45 954 000,00 Příjmy z poskytování služeb

Příjmy. org par pol Popis rok 2009 rok 2016. Daňové příjmy+poplatky 45 954 000,00 Příjmy z poskytování služeb Příjmy org par pol Popis rok 2009 rok 2016 1111 Daň z příjmů FO ze záv.činnosti 7 400 000,00 1112 Daň z příjmů FO ze sam.výděl.činnosti 1 500 000,00 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 860 000,00

Více

OBEC BANTICE ROZPOČET OBCE BANTICE NA ROK

OBEC BANTICE ROZPOČET OBCE BANTICE NA ROK OBEC BANTICE ROZPOČET OBCE BANTICE NA ROK 2012 Vyvěšeno elektronicky i na úřední desce : 13.4.2012 Zpracoval : Remeš René - starosta Předkládá : Remeš René starosta Vyvěšeno : 13.4.2012 Sňato : 30.4.2012

Více

ROZPOČET MĚSTA VIZOVICE NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA VIZOVICE NA ROK 2015 ROZPOČET MĚSTA VIZOVICE NA ROK ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: Par: Pol: Rozpočet : 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 10 600 000 1112 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnnosti 600

Více

Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2016

Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2016 Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2016 Rozpočet příjmů ( v tis. Kč ) Org. Položka Text Rozpočet r. 2016 Daňové příjmy celkem: 291 210 Sdílené daňové příjmy: 223 500 2612, 4634 1111 DPFO - závislá

Více

Návrh rozpočtu obce Krásná Hora 2014

Návrh rozpočtu obce Krásná Hora 2014 Návrh rozpočtu obce Krásná Hora 2014 Václav Kadlec, starosta obce Návrh rozpočtu : Vyvěšeno dne: 25.2.2014 Sejmuto dne: 13.3.2014 Schváleno v ZO: 1 Příjmy Třída 1 daňové příjmy Daň z příjmů ze závislé

Více

Z á v ě r e č n ý ú č e t. O b c e D o l n í S t u d é n k y. z a r o k 2 0 1 2

Z á v ě r e č n ý ú č e t. O b c e D o l n í S t u d é n k y. z a r o k 2 0 1 2 Z á v ě r e č n ý ú č e t O b c e D o l n í S t u d é n k y z a r o k 2 0 1 2 Zpracoval: Vladimíra Šulová, správce rozpočtu Předkládá: Ing. Radim Sršeň starosta obce Zpracováno pro 12. zasedání zastupitelstva

Více

Rozbor hospodaření za I. pol. 2008

Rozbor hospodaření za I. pol. 2008 Rozbor hospodaření za I. pol. 2008 Příjmy Rozpočet = 5 800 000 Kč Upravený Rozpočet = 5 905 360 Kč Plnění rozpočtu = 3 097 290,03 Kč Příjmy daňové 1111 daň z příj. fyzických osob ze ZČ 1112 daň z příj.

Více

Žádost o odkoupení části obecního pozemku Miroslavu Orsákovi. Žadatel vzal žádost zpět.

Žádost o odkoupení části obecního pozemku Miroslavu Orsákovi. Žadatel vzal žádost zpět. Program: 1. Majetkové věci P O Z V Á N K A na 8. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Poteč které se uskuteční v pátek 2. března 2012 od 18. 00 hodin v zasedací místnosti Obce Poteč Prodej části obecního

Více

1111 daň ze závislé 951.714,14 Kč Zvýšení oproti roku 2010 o cca 65 tis. Kč

1111 daň ze závislé 951.714,14 Kč Zvýšení oproti roku 2010 o cca 65 tis. Kč 1 Komentář k příjmům 1111 daň ze závislé 951.714,14 Kč Zvýšení oproti roku 2010 o cca 65 tis. Kč 1112 daň z příjmu FO 180.847,11 Kč snížení oproti roku 2010 o cca 127 tis. Kč rok 2008 cca 399 tis. Kč rok

Více

Návrh rozpočtu na rok 2010

Návrh rozpočtu na rok 2010 Návrh rozpočtu Návrh rozpočtu je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org Paragraf Položka Popis Návrh rozpočtu PŘÍJMY Kč 1111 Daň z příjmů

Více

ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE POTEČ ZA ROK 2012 P Ř Í J M Y

ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE POTEČ ZA ROK 2012 P Ř Í J M Y ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE POTEČ ZA ROK 2012 P Ř Í J M Y DANĚ Daň z příjmu fyz. os ze závislé činnosti... 1.155.410,43Kč Daň z př. fyz. osob se SVC... 160.730,35Kč Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů...

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Suchý ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vyvěšeno dne: 13.5.2014 Zveřejněno dálkovým přístupem dne: 13.5.2014 Sňato dne: Zpracovala: Jana Učňová, účetní Schválil: Mgr.Jiří Vyklický, starosta Údaje

Více

Návrh rozpočtu Městyse Moravská Nová Ves na rok 2014-podrobné členění

Návrh rozpočtu Městyse Moravská Nová Ves na rok 2014-podrobné členění Návrh rozpočtu Městyse Moravská Nová Ves na rok 2014-podrobné členění PAR POL Popis Příjmy Výdaje základní Výdaje rozšířené Výdaje celkem 0000 Daňové příjmy - 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 5

Více

ROZPIS ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2016 podle zákona č.128/2000 Sb., 44 a zákona č.250/2000 Sb., 11

ROZPIS ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2016 podle zákona č.128/2000 Sb., 44 a zákona č.250/2000 Sb., 11 Stránka 1 z 8 ROZPIS ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 216 podle zákona č.128/2 Sb., 44 a zákona č.25/2 Sb., 11 PŘÍJMOVÁ ČÁST 1111 - Daň z příjmu FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 45 částka celkem (v

Více

Příjmy. Rozpočet 2015. Rozpočet je schvalován v příjmové části na položky a ve výdajové části na paragrafy.

Příjmy. Rozpočet 2015. Rozpočet je schvalován v příjmové části na položky a ve výdajové části na paragrafy. Rozpočet je schvalován v příjmové části na položky a ve výdajové části na paragrafy. Městys Křtiny Křtiny 26 679 05 Křtiny Návrh rozpočtu IČO: 00280429 2015 Rozpočet 2015 Příjmy pol. Popis v Kč 1111 Daň

Více

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 7 520 000

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 7 520 000 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Para PoložkaText návrh rozpočtu 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 1 300 000 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 50 000 0000 1113 Daň z příjmů fyzických

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET - HOSPODAŘENÍ MĚSTA DOBŘANY za rok 2010 ( v tis. Kč)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET - HOSPODAŘENÍ MĚSTA DOBŘANY za rok 2010 ( v tis. Kč) ČINNOST A ZAŘÍZENÍ ZÁVĚREČNÝ ÚČET - HOSPODAŘENÍ MĚSTA DOBŘANY za rok 2010 ( v tis. Kč) ROZPOČET PŘÍJMY SCHVÁLENÝ UPRAVENÝ ROZPOČET VÝDAJE PLNĚNÍ % ROZPOČET SCHVÁLENÝ UPRAVENÝ ROZPOČET PLNĚNÍ % Lesní hospodářs.

Více

Návrh rozpočtu Města Domažlice na rok 2016

Návrh rozpočtu Města Domažlice na rok 2016 Návrh rozpočtu Města Domažlice na rok 2016 v tis. Kč Rozpočet města Domažlice na rok 2016 je navrhován jako přebytkový s příjmy ve výši 328.855.960 Kč a výdaji ve výši 317.352.700 Kč, saldo příjmů a výdajů

Více

0113 Příspěvky na sport 7 000,00 grant - sport dospělí (500), sport mládeže(4500)

0113 Příspěvky na sport 7 000,00 grant - sport dospělí (500), sport mládeže(4500) Rozpočet města Domažlice na rok 2015 schválený ZM usnesení č. 181 ze dne 18. 3. 2015 Výdaje rozpočtu na rok 2015 Závazný ukazatel rozpočtu - Běžné výdaje organizace celkem pol. 5xxx 0094 DSO Domažlicko

Více

Návrh rozpočtu kapitálových výdajů na rok 2016 bude v objemu celkových příjmů a financování po odečtení běžných výdajů.

Návrh rozpočtu kapitálových výdajů na rok 2016 bude v objemu celkových příjmů a financování po odečtení běžných výdajů. Důvodová zpráva Návrh rozpočtu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na rok 2016 je zpracován v souladu se Zásadami pro sestavování návrhu rozpočtu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na rok

Více

Investice a velké akce

Investice a velké akce popis, komentář příjmy Celkem mezisoučty 144 948 475,00 Kč rezerva rozpočtu převod prostředků z minulých let 9 678 814,00 Kč Investice a velké akce nová škola náklady na projekt trafostanice proj. manažer,

Více

Schválený rozpočet na rok 2014

Schválený rozpočet na rok 2014 Schválený rozpočet na rok 2014 PŘÍJMY ROZPOČTU položka částka v Kč text Příjem daní a poplatků 1111 900 000,00 daň z příjmů ze záv. čin. 1112 400 000,00 " ze sam. čin. 1113 90 000,00 daň z příjmů fyz.

Více

Město Miroslav Náměstí Svobody 1, 671 72, Miroslav. za 3. čtvrtletí 2013

Město Miroslav Náměstí Svobody 1, 671 72, Miroslav. za 3. čtvrtletí 2013 Město Miroslav Náměstí Svobody 1, 671 72, Miroslav IČO 00293164, tel. 515 333 201,www.mesto-miroslav.cz, e-mail.urad@mesto-miroslav.cz R O Z B O R H O S P O D A Ř E N Í za 3. čtvrtletí 2013 V Miroslavi,

Více

Obec Hradec nad Svitavou Rozpočet na rok 2015 / v tis.kč/ ROZPOČTOVÉ PŘIJMY

Obec Hradec nad Svitavou Rozpočet na rok 2015 / v tis.kč/ ROZPOČTOVÉ PŘIJMY Obec Hradec nad Svitavou Rozpočet na rok 2015 / v tis.kč/ ROZPOČTOVÉ PŘIJMY 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze závislé čin. 2700 1112 Daň z příjmu fyz.os.z sam.výd.č. 70 1113 Daň z příj.fyz.os. z kapit.výn.

Více

PŘÍJMY A VÝDAJE + FINANCOVÁNÍ 82 698,20 82 698,20

PŘÍJMY A VÝDAJE + FINANCOVÁNÍ 82 698,20 82 698,20 ROZPOČET PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA KRÁLÍKY NA ROK 2013 SCHVÁLENÝ SCHVÁLENÝ ROZPOČET ROZPOČET 2013 2013 Daňové příjmy 50 511,40 0,00 Splátky půjček 13,00 0,00 Příjmy z dotací 4 423,44 0,00 Zemědělství a lesnictví

Více

OBEC POLEŇ Poleň 47, okres Klatovy. Návrh závěrečného účtu Obce Poleň za rok 2014

OBEC POLEŇ Poleň 47, okres Klatovy. Návrh závěrečného účtu Obce Poleň za rok 2014 OBEC POLEŇ Poleň 47, okres Klatovy Návrh závěrečného účtu Obce Poleň za rok 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1. Identifikační údaje:

Více

Závěrečný účet včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2011

Závěrečný účet včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2011 MĚSTO NĚMČICE NAD HANOU PALACKÉHO NÁM. 3, 798 27 Závěrečný účet včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2011 Záverečný účet Města Němčice nad Hanou je sestaven v souladu s 17 zákona

Více

Schválený rozpočet ( dále jen SR ): 8.000,-Kč Upravený rozpočet ( dále jen UR ): 8.000,-Kč

Schválený rozpočet ( dále jen SR ): 8.000,-Kč Upravený rozpočet ( dále jen UR ): 8.000,-Kč B) Plnění rozpočtových výdajů 1. Paragraf 1014 Deratizace Schválený rozpočet ( dále jen SR ): 8.000,-Kč Upravený rozpočet ( dále jen UR ): 8.000,-Kč Skutečnost k 31/12 2014 7.260,-Kč Zahrnuje platby za

Více

Návrh rozpočtu Města Krásno na rok 2016 Příjmová část

Návrh rozpočtu Města Krásno na rok 2016 Příjmová část Příjmová část 1. 2. 3. 4. 5. řádek č. paragraf název položky, paragrafu druh příjmů DAŇOVÉ PŘÍJMY: 1 Daňové výnosy sdílené daně 7 300 000,00 2 daň z nemovitých věcí 600 000,00 3 Poplatek ze psů místní

Více

N Á V R H R O Z P O Č T U

N Á V R H R O Z P O Č T U strana : 1 2212 Silnice 2212 0000 5139 00000000 Nákup materiálu jinde nezařaze 5000.00 2212 0000 5156 00000000 Pohonné hmoty a maziva 1000.00 2212 0000 5169 00000000 Nákup ostatních služeb 5000.00 Org:

Více

Rozpis rozpočtu města Petřvaldu na rok 2016. Příjmy

Rozpis rozpočtu města Petřvaldu na rok 2016. Příjmy Rozpis rozpočtu města Petřvaldu na rok 2016 V souladu s 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů je proveden po schválení rozpočtu jeho rozpis,

Více

Příloha č. 1: Schválený rozpočet Obce Rožná na rok 2015

Příloha č. 1: Schválený rozpočet Obce Rožná na rok 2015 Příloha č. 1: Schválený rozpočet Obce Rožná na rok 2015 Příjmy tis. Kč Pol. Schválen Správní poplatky ověřování, změna TP,... 1361 10 Místní poplatky: psi 1341 13 systému...) vstupné 1344 1 už.veř.prostranství

Více

Návrh rozpočtu roku 2016

Návrh rozpočtu roku 2016 roku 2016 strana: 1 / 9 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1 100 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad Licence: D01W XCRGBA1A / A1A (14122012 / 01012012) Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad FIN 2-12 M sestavený

Více

Plnění rozpočtu obce k 31.12.2013 a návrh rozpočtu 2014.

Plnění rozpočtu obce k 31.12.2013 a návrh rozpočtu 2014. Plnění rozpočtu obce k 31.12.2013 a návrh rozpočtu 2014. Paragraf Položka rozpočtové příjmy Plnění 2013 Návrh 2014 1111 daň z příjmu fyz. osob závislá činnost sdílená+1,5% motivace 5 541.45 5 600.00 1112

Více

Na straně příjmů se jedná zejména o daňové příjmy, výnosy z místních a správních poplatků, neinvestiční dotace a příjmy z vlastních činností.

Na straně příjmů se jedná zejména o daňové příjmy, výnosy z místních a správních poplatků, neinvestiční dotace a příjmy z vlastních činností. Obec Dolní Bečva Komentář k rozpočtu na rok 2014 Rozpočet obce je finanční plán, který slouží k finančnímu a hospodářskému řízení obce. Rozpočet obce je sestaven na jeden kalendářní rok a je zpracován

Více

Obec Mezina. Návrh závěrečného účtu Obce Mezina za rok 2014

Obec Mezina. Návrh závěrečného účtu Obce Mezina za rok 2014 Obec Mezina Návrh závěrečného účtu Obce Mezina za rok 2014 podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů Údaje o obci: Název ÚSC: Obec Mezina

Více

ROZPOČET NA ROK 2007 - PŘÍJMY

ROZPOČET NA ROK 2007 - PŘÍJMY ROZPOČET NA ROK 2007 - PŘÍJMY 1. Daně z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti a funk.požitků - z příjmů fyz.osob ze samostatné výdělečné činnosti - z příjmů fyz.osob z kapitálových výnosů - z příjmů právnických

Více

Komentář k rozboru hospodaření k 30. 4. 2004 a k návrhu rozpočtových úprav. I. Běžné rozpočtové příjmy

Komentář k rozboru hospodaření k 30. 4. 2004 a k návrhu rozpočtových úprav. I. Běžné rozpočtové příjmy Komentář k rozboru hospodaření k 30. 4. 2004 a k návrhu rozpočtových úprav I. Běžné rozpočtové příjmy Upravený rozpočet běžných rozpočtových příjmů ve výši 236.478,20 tis. Kč byl k 30. 4. 2004 naplněn

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 06 / 2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc

Více

městské části Brno - Jundrov

městské části Brno - Jundrov městské části Brno - Jundrov k A. VLASTNÍ PŘÍJMY ( třída 1, 2 ) Daňové příjmy - třída 1 1122 Daň z příjmů práv. osob za obce-vhč 1 207 1 207 1 207 1 260 1122 Daň z příjmů práv.os. za obce - rozp.čin. 331

Více

4112 Neinv.dotace v rámci souhrn.vztahu ,00. Celkem dotace ,00 Příjmy celkem ,00

4112 Neinv.dotace v rámci souhrn.vztahu ,00. Celkem dotace ,00 Příjmy celkem ,00 Rozpočet obce Fryčovice na rok 2016 návrh Třída 1 - daňové příjmy 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 5 900 000,00 1112 Daň z příjmů fyz.osob z podnikání 150 000,00 1113 Daň z př.fyz.osob z kapitál.výnosů

Více

VII. Srovnání návrhu rozpočtu 2014 se schváleným rozpočtem 2013

VII. Srovnání návrhu rozpočtu 2014 se schváleným rozpočtem 2013 VII. Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem 181 182 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

Rozpočet - rok 2016 - Obec Chvalovice

Rozpočet - rok 2016 - Obec Chvalovice Rozpočet - rok 2016 - Obec Chvalovice ODD.PAR.POL. org. UZ Schválený rozpočet PŘÍJMY 2015 88 228 700,00 Kč daně a poplatky 1111 1 400 000,00 Kč daň z příjmu fyzických osob 1112 50 000,00 Kč daň z příjmu

Více

Licence: D129 XCRGBA1A / B1A (07012015 / 28012013) Město Nové Město nad Metují nám. Republiky č. 6 549 01 Nové Město nad Metují

Licence: D129 XCRGBA1A / B1A (07012015 / 28012013) Město Nové Město nad Metují nám. Republiky č. 6 549 01 Nové Město nad Metují Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 5 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2015

Více

Návrh rozpočtu města Miroslav na rok 2014

Návrh rozpočtu města Miroslav na rok 2014 Město Miroslav, nám. Svobody 1/1, 671 72 Miroslav IČO 00293164 PŘÍJMY Třída Obsah Tab. č. 1 Částka 1 Daňové příjmy 32 210 500,00 2 Nedaňové příjmy 8 802 000,00 3 Kapitalové příjmy 8 000,00 4 Přijaté transfery

Více

Rozpočtové příjmy Par. Položka Název Rozpočet 2015 Daňové příjmy CELKEM Daňové příjmy 9 056 000 Silnice CELKEM Silnice 6 000 Pitná voda

Rozpočtové příjmy Par. Položka Název Rozpočet 2015 Daňové příjmy CELKEM Daňové příjmy 9 056 000 Silnice CELKEM Silnice 6 000 Pitná voda Rozpočtové příjmy Par. Položka Název Rozpočet 2015 Daňové příjmy 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 1 700 000 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 456 000 0000 1113 Daň

Více

Rozpočet na rok 2014. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 571 000,00

Rozpočet na rok 2014. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 571 000,00 Rozpočet na rok 2014 a)příjmy paragraf RS položka RS název rok 2014 návrh 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 2 600 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 300 000,00 1113 Daň z

Více

Rozpočet Města Nového Města nad Metují na r. 2016

Rozpočet Města Nového Města nad Metují na r. 2016 Rozpočet Města Nového Města nad Metují na r. 2016 PŘÍJMY VÝDAJE ROZDÍL FINANCOVÁNÍ 152 400 000 Kč 170 200 000 Kč - 17 800 000 Kč 17 800 000 Kč Na úhradu schodku hospodaření budou použity přebytky hospodaření

Více

** 0000 0525 1361 00000000 Správní poplatky - matrika 83 000,00 správní poplatky - matrika, VHP Org: 0525 MÚ 83 000,00

** 0000 0525 1361 00000000 Správní poplatky - matrika 83 000,00 správní poplatky - matrika, VHP Org: 0525 MÚ 83 000,00 strana: 1 / 18 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 00000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 6 350 000,00 0000 0000 1113 00000000 Daň z příjmů fyz.osob z kapit.příjmů

Více

Schválený rozpočet Města Horní Slavkov na rok 2012

Schválený rozpočet Města Horní Slavkov na rok 2012 Schválený rozpočet Města Horní Slavkov na rok 2012 Příjmová část - druhové členění (v tis.kč) třída ROZPOČET odbor druh NA ROK 2012 1 pol. DAŇOVÉ PŘÍJMY: OF 1111 daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních

Více

MĚSTO DESNÁ Krkonošská 318, 468 61 Desná

MĚSTO DESNÁ Krkonošská 318, 468 61 Desná MĚSTO DESNÁ Krkonošská 318, 468 61 Desná Návrh závěrečného účtu za rok 2012 Obsah 1. Rozpočtové hospodaření dle tříd 3 2. Příjmy a výdaje dle tříd 6 3. Příjmy a výdaje dle paragrafů 8 4. Financování 9

Více

Návrh rozpočtu obce Podlesí na rok 2016

Návrh rozpočtu obce Podlesí na rok 2016 Návrh rozpočtu obce Podlesí na rok 2016 ROZPOČET PŘÍJMŮ DAŇOVÉ PŘÍJMY 1111 daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 2 100 000,00 1112 daň z příjmů fyzických osob ze samostatné činnosti 250 000,00

Více

ZVEŘEJNĚNÍ 1 závěrečného účtu

ZVEŘEJNĚNÍ 1 závěrečného účtu STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PUSTKOVEC ZVEŘEJNĚNÍ 1 závěrečného účtu podle ustanovení 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (v platném znění) Závěrečný účet obsahuje:

Více

ROZBOR HOSPODAŘENÍ (zpráva o činnosti ) PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok 2012. Titul, jméno a příjmení Telefon E-mail msrozmarynek@unet.

ROZBOR HOSPODAŘENÍ (zpráva o činnosti ) PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok 2012. Titul, jméno a příjmení Telefon E-mail msrozmarynek@unet. 1. Základní charakteristika organizace Celý název organizace: Mateřská škola Rozmarýnek Polička Adresa: Datum vzniku: Riegrova 7, 572 01 Polička IČO: 75008017 Bankovní spojení: GE Money Bank Číslo účtu:

Více

Schválený rozpočet obce na rok 2015

Schválený rozpočet obce na rok 2015 I. Rozpočtové příjmy Par 0000 Pol 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 1191 Pol 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 34 Pol 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit.výnosů 121 Pol 1121

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU územních samosprávných celkù, regionálních rad a dobrovolných svazkù obcí sestavený k 13 / 2009 (v Kè) Rok Mìsíc

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 1.12.2010 v Kč

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 13 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Přední Výtoň Závěrečný účet za rok 2014 sestavený ke dni 1.6.2015 Údaje o organizaci Název Obec Přední Výtoň Adresa 38273 Přední Výtoň IČ 00246085 Právní forma Obec nebo městská část hlavního města

Více

Rozpočet města Šluknov na rok 2016

Rozpočet města Šluknov na rok 2016 Rozpočet města Šluknov na rok 2016 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního fondu 5. Rozpočet ekologického fondu 6. Závazné ukazatele

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015

Návrh rozpočtu na rok 2015 Návrh rozpočtu na rok 2015 Příjmy Daňové příjmy: tis Kč Nedaňové tis Kč daň z příjmů fyz. osob-závislá činnost 1 500 z prodeje kulatiny a paliva 450 daň z příjmů fyz. osob-podnikatelé 300 za vodné a stočné

Více

OBEC ŘÍPEC - rozpočet na rok 2012 - schválen ZO dne 28. 12. 2011

OBEC ŘÍPEC - rozpočet na rok 2012 - schválen ZO dne 28. 12. 2011 OBEC ŘÍPEC - rozpočet na rok 2012 - schválen ZO dne 28. 12. 2011 I. Rozpočtové příjmy 0 Kč Poznámka Položky 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn. 500 000,00 Fú-609,617,2612,4634 1112 Daň z příjmů fyz.

Více

OBEC CHODOUŇ KEO 7.52 / Uc19s zpracováno: 22.04.2008 strana : 1 S C H V Á L E N Ý R O Z P O Č E T roku: 2008

OBEC CHODOUŇ KEO 7.52 / Uc19s zpracováno: 22.04.2008 strana : 1 S C H V Á L E N Ý R O Z P O Č E T roku: 2008 strana : 1 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 00000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 820000.00 0000 0000 1112 00000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 363000.00 0000

Více

Závěrečný účet obce Dyjákovice za rok 2011 ( návrh)

Závěrečný účet obce Dyjákovice za rok 2011 ( návrh) OBEC DYJÁKOVICE, 671 26 Dyjákovice č.p. 235, IČO :00292702 Závěrečný účet obce Dyjákovice za rok 2011 ( návrh) Na základě 17, zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

Více

Rozpis návrhu rozpočtu obce Široká Niva na rok 2016 (v Kč) PŘÍJMY

Rozpis návrhu rozpočtu obce Široká Niva na rok 2016 (v Kč) PŘÍJMY Rozpis návrhu rozpočtu obce Široká Niva na rok (v Kč) PŘÍJMY Par. Pol. Název položky Návrh 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 1 520 000 1112 Daň z příjmů fyzických

Více

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.8. 2009

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.8. 2009 PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.8. 2009 Schváleno: 86/2009/RM - dne 20.8.2009 Příjmy Výdaje Název položky rozpočtu rozpočet skutečnost zbývá % rozpočet skutečnost zbývá % Daňové

Více

1. Hospodaření Obce Mnichov k 31.12.2010

1. Hospodaření Obce Mnichov k 31.12.2010 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MNICHOV ZA ROK 2010 1. Hospodaření Obce Mnichov k 31.12.2010 Hospodaření Obce Mnichov v roce 2010 probíhalo na začátku roku v souladu se schváleným rozpočtovým provizoriem (schváleno

Více

Na straně příjmů Na straně výdajů Kapitálový rozpočet

Na straně příjmů Na straně výdajů Kapitálový rozpočet Rozpočet je finanční plán, který slouží k finančnímu a hospodářskému řízení obce. Rozpočet obce je sestaven na kalendářní rok. Základním právním předpisem pro tvorbu, obsah a funkci rozpočtu obce je zákon

Více

N Á V R H. 2.380.137,90 Kč. 197.139,15 Kč kapitálové příjmy

N Á V R H. 2.380.137,90 Kč. 197.139,15 Kč kapitálové příjmy N Á V R H Závěrečný účet obce za rok 2008 Rozpočet obce Vrbice na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce dne 19. 12. 2007 v celkové výši 2.207.040,- Kč. Rozpočet byl sestaven jako schodkový a schodek

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTYSE CHUDENICE NA ROK 2017

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTYSE CHUDENICE NA ROK 2017 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTYSE CHUDENICE NA ROK 2017 PŘÍJMY OBSAH POLOŽKA ČÁSTKA daň z příjmu fyz.osobze závislé činnosti 1111 1 800 000,00 Kč daň z příjmu fyz.osob z samostatné výdělečné činnosti 1112 30 000,00

Více

Schávlený rozpočet na rok 2016

Schávlený rozpočet na rok 2016 Obec Dolní Dobrouč, 561 02 Dolní Dobrouč 380, IČ: 00278742 Schávlený rozpočet na rok 2016 P Ř Í J M Y r. 2016 DPFO - závislá činnost 6 065 000 DPFO - OSVČ - (sdílená i teritoriální) 400 500 DPFO - kapitálové

Více

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2016

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2016 Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2016 P Ř Í J M Y (v tis. Kč) A) Daňové příjmy a poplatky položka 1111 Daň z příjmů fyz.osob závislá činnost 2016 9 400 1112 Daň z příjmů fyz.osob z podnikání

Více

Návrh rozpočtu na rok 2012.

Návrh rozpočtu na rok 2012. Návrh rozpočtu na rok 2012. Příjmy: pol. Daňové příjmy pol. částka daň ze závislé činnosti 1111 2 900 000 daň z příjmů FO 1112 270 000 srážková daň, kap. výnosy 1113 290 000 daň z příjmů PO 1121 3 080

Více

Závěrečný účet Obce Václavov u Bruntálu za rok 2011

Závěrečný účet Obce Václavov u Bruntálu za rok 2011 Závěrečný účet Obce Václavov u Bruntálu za rok 2011 údaje o hospodaření obce v roce 2011 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) *1) Všeobecné

Více

OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice

OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice IČ : 00240656 www.prezletice.cz Tel./fax: 286 852 133 e-mail: obec.prezletice@prezletice.cz Tel.: 286 853 333 starosta.prezletice@prezletice.cz Z á v ě r

Více

ROZPOČET MĚSTA POČÁTKY na r. 2007 schváleno dne 21. prosince 2006 na 3. zasedání Zastupitelstva města Počátky

ROZPOČET MĚSTA POČÁTKY na r. 2007 schváleno dne 21. prosince 2006 na 3. zasedání Zastupitelstva města Počátky Stránka 1 ROZPOČET MĚSTA POČÁTKY na r. 2007 schváleno dne 21. prosince 2006 na 3. zasedání Zastupitelstva města Počátky k č.j.:2373/2006 Rozpočet Města Počátky na rok 2007 je navržen jako přebytkový (podle

Více

I 2141 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí 24 Pronájem - hostinec I Paragraf: 2141 - Vnitřní obchod 24

I 2141 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí 24 Pronájem - hostinec I Paragraf: 2141 - Vnitřní obchod 24 Návrh rozpočtu na rok 2011 ( v tis. Kč ) Obec Ctiněves PŘíJMY: Strana: 1 ::~ri:r :~o!;: 1::::::::::::::::::::: :r~xf::::::::::::::::::::r:~qipqc~~:v:~~;~::i:::::: ::::::::::::::::::::::::::::~~~~ř::: :::::::::::::::::::::::::::::::

Více

Rozpočet obce na rok 2015

Rozpočet obce na rok 2015 Rozpočet obce na rok 2015 Základní běžný účet Příjmy : rozp.skl. 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 3 000 000,00 1112 Daň z příjmů FO ze samostatné činnosti 80 000,00 1113 Daň z příjmů FO z kap.

Více

Návrh rozpočtu 2013. Pol. Par. Příjmy Popis

Návrh rozpočtu 2013. Pol. Par. Příjmy Popis Návrh rozpočtu 2013 vize rozpočtu v tis.kč na r. 2013 Pol. Par. Příjmy Popis 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1800 dle předpokladu 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 360 dle předpokladu 1113 Daň z příjmů

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍN NA ROK 2016

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍN NA ROK 2016 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍN NA ROK 2016 Rozpočet městské části je základním finančním plánem, jímž se řídí financování potřeb městské části. Je sestavován pouze na období jednoho kalendářního

Více

ROZPOČET NA ROK 2008 - P Ř Í J M Y. tis. Kč 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

ROZPOČET NA ROK 2008 - P Ř Í J M Y. tis. Kč 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ROZPOČET NA ROK 2008 - P Ř Í J M Y tis. Kč 1. 2. 3. 4.. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 1. Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů FO ze SVČ Daň z příjmů FO z kapitálových

Více

Povinné informace podle zákona 106/1999 Sb. standart ISVS

Povinné informace podle zákona 106/1999 Sb. standart ISVS Povinné informace podle zákona 106/1999 Sb. standart ISVS 7. Rozpočet Komentář k rozpočtu MČ Praha Libuš na rok 2009 Rozpočet MČ Praha Libuš se sestavuje zpravidla jako vyrovnaný (Zákon 250/2000 Sb. o

Více

Ostatní zál. těžebního prům., příjmy z úhrad vydobývaného 2343 prostoru (pískovna) 1 000 PŘÍJMY

Ostatní zál. těžebního prům., příjmy z úhrad vydobývaného 2343 prostoru (pískovna) 1 000 PŘÍJMY ROZPOČET Rozpočet obce OBCE Závada ZÁVADA na NA rok ROK 2015 2015 Paragraf Položka Příjmy PŘÍJMY Rozpočet v Kč 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.čin. a funkčních požitků 1 000 000 1112 Daň z příjmů fyz.osob

Více

ROZPOČET PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ZA ROK 2010

ROZPOČET PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ZA ROK 2010 ROZPOČET PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ZA ROK 2010 Ekonomický odbor ROZPOČET PŘÍJMŮ 2010 v tisících Kč OdPa Položka 1. DAŇOVÉ PŘÍJMY X 1111 Fyz.osoby ze závislé čin. 12 000 12 000 13 269 13 014 108% X 1112 Fyz.osoby

Více

Obec Předměřice n/l - Rozpočet na rok 2015 Návrh rady a FV dne 25.11.2014

Obec Předměřice n/l - Rozpočet na rok 2015 Návrh rady a FV dne 25.11.2014 Obec Předměřice n/l - Rozpočet na rok 2015 Návrh rady a FV dne 25.11.2014 Příjmy Příjmy UZ POL ZP HODNOTA text DANĚ 1111 4 000 DPFO-ZČ 1112 500 DPFO-SVČ 1113 300 DPFO-KV 1121 3 500 DPPO 1122 0,00 DPPO

Více