Projekt Odyssea,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Projekt Odyssea, www.odyssea.cz"

Transkript

1 Projekt Odyssea, Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Lidské vlastnosti Časový rozsah lekce 90 min Věková skupina (ročník) 4. ročník ZŠ Vzdělávací obor (dle RVP) Dramatická výchova Očekávaný výstup vzdělávacího oboru, na který se v lekci zaměřuji (přesné znění z RVP) žák propojuje somatické dovednosti a kombinuje je za účelem vyjádření vnitřních stavů a emocí vlastních i určité postavy žák dokáže vstoupit do role a v herní situaci přirozeně a přesvědčivě jednat Hlavní oborové cíle (tj. cíle vázané na očekávaný výstup vzdělávacího oboru a na odborné učivo oboru) žák pracuje s dechem, správně tvoří hlas, umí zaujmout správné držení těla, verbálně a neverbálně komunikuje Tématický okruh OSV SEBEPOZNÁNÍ A SEBEPOJETÍ Hlavní cíl/e OSV, které chci v lekci naplnit a reflektovat se žáky - nejlépe jeden cíl OSV na jednu vyučovací hodinu - číslovat dle vyučovací hodiny, ve které cíl chceme dosáhnout a reflektovat - více viz. materiál Pomůcka pro formulaci OSV cílů). 1. žák vytvoří seznam svých přirozených vlastností 2. žák uvede, které pozitivní vlastnosti by rád získal 3. žák popíše, jaký smysl vidí v tom, co se o sobě dozvěděl Metody vyučování - stručný chronologický přehled použitých metod 1. Zcitlivění barevné střípky schované po třídě 2. Oznámení tématu a cílů vyučování 3. Sochy udělejte 1. nejhezčí sochu

2 (technik, aktivit) - nejvýše 3 řádky na metodu 2. nejošklivější sochu 3. nejlegračnější sochu 4. Vyprávění o sochách na obrazcích, o M.B. Braunovi a Kuksu, o dobrých a špatných vlastnostech 5. Ztvárnění soch M.B. Brauna ve dvojicích 6. Reflexe k OSV cíle 1 7. Inzerát dobrých vlastností Na trhu 8. Reflexe k OSV cíli 2 9. Závěrečné shrnutí Základní reflektující otázky vztahující se k OSV cílům, které bych rád/a položil/a. - číslováno podle hlavních cílů OSV popsaných výše 1. Jaké to bylo psát seznam svých pozitivních vlastností? 2. Které vlastnosti jste hledali? 3. Co jste se dnes o sobě dozvěděli? 3. Co z toho pro vás vyplývá? Jak budu zjišťovat (měřit) dosahování OSV cíle (metody evaluace). Pomocí reflektujících otázek Autor lekce, škola Iva Doubravová, ZŠ Jižní IV., Praha 4 Závěrečná reflexe a evaluace uskutečněného vyučování Co se mi osvědčilo během vyučování (co fungovalo, mělo úspěch, z čeho jsem měl/a radost). Myslím, že pestrost zvolených aktivit způsobila, že hodina měla spád, žáci se nenudili, bavilo je to. S jakými problémy (obtížemi) jsem se během vyučování setkal/a. Původně jsem plánovala 1 vyučovací hodinu, ale žáci chtěli zůstat u předvádění vlastností delší dobu, tak se to během jedné hodiny nedalo stihnout. Co bych příště udělal/a jinak (jak bych upravil/a tuto přípravu). Přípravu jsem upravila pro 90 min., tedy 2 vyučovací hodiny. Při aktivitě č. 3 Sochy byla zvýšená hlučnost, příště bych zdůraznila, že sochy jsou němé.

3 Užila bych více různých technik reflexe. Evaluace: podklady, které dokumentují naplnění stanovených OSV cílů. (např. vypracované pracovní listy, záznamy výroků dětí, dotazníky, další texty, výtvory dětí fotografie, zpětná vazba od dětí, videozáznam, další metody evaluace) Zpětná vazba od dětí Inzeráty

4 Podrobná příprava na vyučování na vyučování Pomůcky: 4 obrázky soch M.B.Brauna obrázek nalepíme na barevný papír (4 barvy) a rozstříháme na 5-7 kusů podle počtu dětí ve skupinách Kniha M.B.Braun Kuks Jaromír Neumann, Josef Prošek Na tabuli připravíme seznam vlastností Ctnosti Víra Naděje Trpělivost Láska Moudrost Síla statečnost Píle Cudnost Upřímnost Štědrost Spravedlivost Neřesti Pýcha Lakomství Závist Smilstvo (nestoudnost) Obžerství Lehkomyslnost Hněv Lenost Zoufalství Pomluva Lstivost Cedulky nastříhané na svislé proužky jako u inzerátů Doporučená literatura a další informační zdroje: Kniha M.B.Braun Kuks Jaromír Neumann, Josef Prošek

5 Průběh vyučování a časový odhad jednotlivých aktivit: 1 - Zcitlivění (6 min) Schovala jsem po třídě 21 střípků ve čtyřech barvách Každý si najděte svůj barevný střípek a s ostatními střípky stejné barvy složte obrázek. Obrázek nalepte na čtvrtku. Co vzniklo složením střípků? Žáci odpoví Sochy 2 Oznámení tématu a cílů vyučování (1 min) Ano, na obrázcích máte všichni sochy, protože dnes nás sochy budou při hodině provázet, budeme si na sochy hrát a dostaneme se přes ně k lidským vlastnostem. 3 Sochy jednotlivci, dvojice (5 min) Vytvořte a) nejhezčí sochu b) nejošklivější sochu c) nejlegračnější sochu Reflexe: Jak se Vám tahle aktivita líbila? Co se Vám líbilo? Co bylo těžké? Jak jste se cítili při předvádění? 4 Výklad o sochách na obrázcích o M.B. Braunovi a Kuksu (10 min) Na tabuli seznam 2x12-ti soch - povídání si o dobrých a špatných vlastnostech, o tom, co jednotlivé vlastnosti znamenají 5 Ztvárnění soch M.B. Brauna (20 min.) - ve dvojicích Vyberte si některou z těchto soch na tabuli a zkuste nám ji předvést. Až tlesknu, tak necháte vaši sochu promluvit. Řeknete typickou větu pro vlastnost, kterou předvádíte Např. Lenost promluví Udělám to až zítra

6 Ostatní se snaží poznat, co předvádíte. 6 Reflexe k OSV cíli 1 (5 min) Jak se vám tahle aktivita líbila? Co bylo těžké? Co se vám líbilo? Jak jste se cítili při předvádění? 7 Inzerát dobrých vlastností (17 min) Teď pojďme přemýšlet o vašich dobrých a špatných vlastnostech. Uděláme si inzerát vašich dobrých vlastností. Každý si napíše do nastříhaných proužků své dobré vlastnosti. Přilepíte si inzerát lepicí páskou na sebe a půjdete na trh. Na trhu se budete procházet a budete si všímat, jaké vlastnosti nabízejí ostatní. Můžete si od někoho utrhnout vlastnost, kterou byste rádi měli. 8 Reflexe k OSV cíli 2 (5 min) Jaké to bylo psát seznam pozitivních vlastností? Jak jste se cítili, když si někdo chtěl od vás nějakou vlastnost vzít? Které vlastnosti jste hledali? Které vlastnosti jste nenašli? O které vlastnosti byl největší zájem? Chtěli byste někomu poděkovat za nějakou vlastnost, kterou jste potřebovali? Jaké výhody a nevýhody vám vaše vlastnosti přinášejí? K čemu nám byla tahle hra dobrá? Co jste se dnes o sobě dozvěděli? Co z toho pro vás vyplývá? 9 Závěr (5 min) Co se vám na dnešní hodině líbilo a nelíbilo?