Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2009/2010 Zpracoval: Jan Švestka - 1 -

2 Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2009/2010 Zpracovaná podle zákona č. 561/2004 sb. 10, o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání /Školský zákon/ a podle vyhlášky č. 15/2005 7, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. 1) Základní údaje o škole název: sídlo: Základní umělecká škola Vítězslava Nováka, Skuteč, okres Chrudim ul. Vítězslava Nováka 934, Skuteč právní forma: příspěvková organizace s účinností od zřizovatel: Město Skuteč, Palackého nám. 133, Skuteč IZO: Identifikátor zařízení: Území: CZO 531 2) Charakteristika školy a) Kapacita školy: od 1. září 2002 je kapacita školy zvýšena na 400 žáků se studijními obory: 1) Hudební 3) Taneční 2) Výtvarný 4) Literárně dramatický Součástí školy je pobočka v Proseči a detašovaná třída výtvarného oboru v Perálci. Od 1. září 2008 řídila školu dočasně Lenka Dostálová. Ředitelem školy je od 18. listopadu 2008 Jan Švestka, ustanovený do funkce na základě konkurzu a jmenovaní zřizovatelem. Ve školním roce 2009/2010 byly v ZUŠ Skuteč vyučovány obory: 1) Hudební (HO) 3) Taneční (TO) 2) Výtvarný (VV) 4) Literárně dramatický (LDO) - 2 -

3 b) Rozdělení studia: Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, ) 1. přípravné (děti předškolního věku a 1. tříd ZŠ) 2) 2. přípravné (děti ve věku 2. tříd ZŠ) 3) Studium I. stupně (děti ve věku2., 3. až 9. třídy ZŠ) 4) Studium II. stupně (žáci od 14 let) c/ Počet žáků ve školním roce 2009/2010 Obor Počet celkem taneční výtvarný LDO hudební indiv. kolektiv. Žáci celkem Počty žáků Obor Počet celkem Skuteč pobočka Prosek detaš. tř. Perálec HO individuální výuka HO kolektivní výuka VV TO LDO Celkový počet tříd: 14 Stav k d) Pobočka Proseč Výuka probíhá v prostorách ZŠ v Proseči a vyučovány tyto obory: výtvarný a hudební. V hudebním oboru je vyučována hra na tyto nástroje v počtu žáků: 1) klavír 13 5) zobcová flétna 8 2) keyboard 2 6) klarinet 5 3) akordeon 5 7) kytara 7 4) housle 1 Stav k Školní aktivity probíhají formou pravidelných vystoupení minimálně 4 krát ročně. Pro tyto účely jsou využívány prostory místní Sokolovny, evangelického kostela a učebny Hudební výchovy na ZŠ

4 3) Úplata za vzdělávání žáků dle vyhlášky č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání 8 činila ve školním roce 2009 úplata za vzdělání takto: Hudební obor měsíčně pololetně Individuální výuka 200,- Kč 1000,- Kč Skupinová výuka (2-3 žáci) 120,- Kč 600,- Kč Sborový zpěv 120,- Kč 600,- Kč Přípravná hudební výchova /PHV/ 150,- Kč 750,- Kč Hudebně pohybový soubor /HUPS/ 150,- Kč 750,- Kč Hra na druhý nástroj 160,- Kč 850,- Kč Výtvarný obor měsíčně pololetně Základní studium 160,- Kč 800,- Kč Přípravná výtvarná výchova /PVV/ 160,- Kč 800,- Kč Odloučené pracoviště Perálec 120,- Kč 600,- Kč Taneční obor měsíčně pololetně Základní studium 120,- Kč 600,- Kč Přípravná taneční výchova /PTV/ 120,- Kč 600,- Kč Literárně Dramatický obor měsíčně pololetně Základní studium: 100,- Kč 500,- Kč Přípravná dramatická výchova /PDV/ 100,- Kč 500,- Kč Do školného jsou zahrnuty povinné eventuálně nepovinné předměty. Rozsah stanoví učební plány v jednotlivých ročnících a oborech. Při třech a více žáků z jedné rodiny, je možné uplatnit cenové zvýhodnění. Dvě děti platí normální školné, třetí a další pak navštěvují výuku zdarma. Pokud žák navštěvuje více oborů, platí pouze hlavní v plném rozsahu, ostatní pak z poloviny

5 Příspěvek na zapůjčení hudebního nástroje a učebních pomůcek je stanoven takto: Hodnota půjčené věci v Kč Pololetně v Kč nad ) Zaměstnanci ZUŠ Celkový počet pracovníků činí 23, z toho 21 pedagogických (14 interních a 7 externích) a 2 nepedagogičtí. Z toho je pak 66% žen (14) a 34% mužů (7). Průměrný věk pedagogického sboru je 35 let. Přepočtený počet zaměstnanců je pak 14,285. Odborná způsobilost pedagogického sboru je: 1) s praxí do 5 let 8 pedagogů 2) s praxí od 5 do 10 let 4 pedagogové 3) s praxí nad 10 let 9 pedagogů Seznam pedagogických pracovníků Jméno a příjmení Hudební nástroj Poznámka Mgr. Boušková Jana LDO Mgr. Burešová Šárka HUPS,Hn Divoš Václav Dechové nástroje-žestě Divošová Pavlína Příčná flétna Dostálová Lenka PHV,HN,zpěv,klavír Zástupce ředitele MgA. Hostinský Petr Klavír,varhany Jinonochová Iveta Dis. Klavír,keyboard Klas Petr Housle,viola Kopecká Klára Klavír Bc. Krchová Lucie VO Křivský Aleš Hn,housle,soubor Kudrnka Zdeněk Sborová zpěv Lidmila David Bicí Novotná Iveta Kytara Papež Jan Dechové nástroje-dřevěné Vedoucí pobočky Mgr. Pavlovičová Jana klavír Sudková Petra violoncello, kontrabas Šlegrová Lucie dechy Švestka Jan housle Ředitel školy Zajícová Markéta TO Žaludová Edita akordeon - 5 -

6 5) Akce školy v roce 2009/ Soutěžní koncert Skutečský slavík Žákovský koncert Žákovský koncert Soustředění sboru Žákovský koncert-muzeum Vánoční koncert KKS Skuteč Žákovský vánoční koncert - Proseč Žákovský vánoční koncert sál ZUŠ Vánoční koncert - Krouna Zpívání sboru pod vánočním stromem-skuteč Školní kolo soutěže Žákovské vystoupení Vystoupení v senior klubu Žákovský koncert Soustředění jednodenní LDO Žákovský koncert Žákovský koncert 26.a Festival TNHS pěvecké sbory Vernisáž VO v Holicích Žákovský koncert Absolventský koncert v muzeu Vystoupení v senior klubu Třídní přehrávka Třídní přehrávka Třídní přehrávka Klavírní recitál Daniel Jun Kladení věnců (dechové kvarteto) Třídní přehrávka Vystoupení HUPSu ke dni maminek Vystoupení dechovky na jarmarku Žákovský koncert Třídní přehrávka Proseč Soustředění jednodenní LDO Žákovský koncert v Proseči Výchovný koncert HUPSu pro MŠ v KKS Závěrečný souborový koncert v KKS Třídní přehrávka Koncert učitelů ZUŠ v muzeu Vystoupení v senior klubu Nábory nových žáků a přijímací řízení Dechovka v Pardubicích Skutečský slavík - výběrové kolo HUPS pohovory s rodiči Vydání vysvědčení - 6 -

7 6) Seznam absolventů 2010 Jméno učitele Jméno absolventů Ročník Klas Petr Kyncl Matouš 7./I. Slavíková Jolana 4./II. Kyncl Viktor Rejsová Pavlína 4./I. Pavliš Martin 4./I. Novotný Václav 4./I. Novotná Iveta Doležal Jiří 7./I. Papež Jan Pavliš František 4./I. 7) Prospěch žáků ve školním roce 2009/2010 Hudební obor (HO) Vyznamenání Prospěl Neprospěl I. pololetí II. pololetí I. pololetí II. pololetí prospěl s prospěl neprospěl prospěl s prospěl neprospěl vyznamenáním vyznamenáním klavír keyboard akordeon varhany housle viola violoncello kontrabas kytara zobcová flétna příčná flétna hoboj fagot klarinet saxofon trubka lesní roh pozoun tenor tuba bicí nástroje pěv. hlas. vých Sborový zpěv

8 Taneční obor (TO) Vyznamenání Prospěla Neprospěl I. pololetí II. pololetí Výtvarný obor (VO) I. pololetí II. pololetí Literárně dramatický obor I. pololetí II. pololetí ) Další vzdělávání pedagogů a) Vzdělání pedagogických pracovníků: Jana Boušková 13. celostátní dílna komplexní estetické výchovy Tvorba tvořivost hra (Praha, katedra výchovné dramatiky DAMU, rozsah 25 hodin akreditace MŠMT) 15. celostátní dílna Dramatická výchova ve škole (DAMU Praha) Lenka Dostálová Absolvovala vzdělávací program: profesní úprava zástupců ředitele Iveta Jinochová Studium na universitě v Hradci Králové obor: sbormistrovství, hra na nástroj klavír, sbormistrovství chrámové hudby Klára Kopecká Náslechové hodiny klavírní výuky u paní Jarmily Šestákové (Hudební škola hl.m. Prahy, Komenského nám.č. 400/9) David Lidmila Posluchač 6. ročníku denního studia na Konzervatoř v Pardubicích, obor-bicí Iveta Novotná NIDV- Cesta ke školnímu vzdělávacímu programu-práce s kytarovým orchestrem Jan Papež NIDV- Cesta ke školnímu vzdělávacímu programu v ZUŠ - Příprava žáků ZUŠ na talentové zkoušky na konzervatoř-obor klarinet, koordinátor ŠVP pro ZUŠ (školení Ždár nad Sázavou) Lucie Šlegrová Studium na Masarykově universitě v Brně, filosofická fakulta, studijní program: Obecná teorie a dějiny umění a kultury Jan Švestka NIDV Cesta ke školnímu vzdělávacímu programu v ZUŠ Edita Žaludová Účast na seminářích na Pardubické konzervatoři (prof. A. Dvořák - akordeon) - 8 -

9 b) Další vzdělávání nepedagogických pracovníků: Lada Filipiová Aktuální změny v mzdovém účetnictví se zaměřením na rok 2009 (Pardubice) Hospodaření příspěvkových organizací (Pardubice) Ve Skutči dne 23. září 2010 Zpracoval: Jan Švestka - 9 -