Přehled funkcí ve školním roce 2014/2015. (materiál určený pro jednání pedagogické rady srpen 2014 a pro podzimní jednání školské rady)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přehled funkcí ve školním roce 2014/2015. (materiál určený pro jednání pedagogické rady srpen 2014 a pro podzimní jednání školské rady)"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, OLOMOUC tel.: , ; fax: Přehled funkcí ve školním roce 2014/2015 (materiál určený pro jednání pedagogické rady srpen 2014 a pro podzimní jednání školské rady) OLOMOUC, SRPEN

2 Oblast metodická Sekce 1. stupně základní školy Mgr. Jana Raiskubová (ZŘŠ), Mgr. Kateřina Ježková, Mgr. Ivana Weissová, Mgr. Dobroslava Šípová, Mgr. Ivana Fořtová, Mgr. Jana Borůvková, Mgr. Marie Švandová, Mgr. Pavla Repová, Mgr. Miroslava Janů, Mgr. Lenka Panglová, Mgr. Romana Placková, Mgr. Andrea Justová, Mgr. Petra Blahová Sekce 2. stupně základní školy PhDr. et PaedDr. Zbyněk Kundrum (ŘŠ), Mgr. Kateřina Jechová, Ph.D., Mgr. Erik Vilímec, Mgr. Ilona Táborská, Mgr. Ivana Sekaninová, Mgr. Eva Hájková, Mgr. et Bc. Daniel Krč, Mgr. Eva Ehlerová,,, Mgr. Johana Hřivnová, Mgr. Ivana Kubicová Jazyk a jazyková komunikace (český jazyk, anglický jazyk, německý jazyk) Mgr. et Bc. Daniel Krč, Mgr. Ilona Táborská, Mgr. Johana Hřivnová, Mgr. Kateřina Jechová, Ph.D., Mgr. Erik Vilímec Zástupce 1. stupně: Mgr. Lenka Panglová Matematika a její aplikace a Informační a komunikační technologie (matematika) Mgr. Eva Hájková, Mgr. Eva Ehlerová, Mgr. Ivana Kubicová, Zástupce 1. stupně: Mgr. Ivana Fořtová Člověk a jeho svět (prvouka, přírodověda, vlastivěda) Mgr. Ivana Weissová, Mgr. Kateřina Ježková, Mgr. Miroslava Janů Zástupce 2. stupně: Člověk a společnost (dějepis, občanská výchova) PhDr. et PaedDr. Zbyněk Kundrum, Mgr. et Bc. Daniel Krč Zástupce 1. stupně: Mgr. Andrea Justová Člověk a příroda - 2 -

3 (fyzika, chemie, přírodopis, zeměpis; seminář z přírodopisu, seminář ze zeměpisu, seminář z fyziky), Mgr. Ivana Kubicová, Mgr. Ivana Sekaninová, Mgr. Eva Hájková Zástupce 1. stupně: Mgr. Pavla Repová Umění a kultura (hudební výchova, výtvarná výchova),, Mgr. Kateřina Jechová, Ph.D., Mgr. Jana Raiskubová Zástupce 1. stupně: Mgr. Dobroslava Šípová Člověk a zdraví (tělesná výchova, rodinná výchova), Mgr. Jana Raiskubová, Mgr. Ilona Táborská, Zástupce 1. stupně: Mgr. Ivana Weissová Člověk a svět práce (pracovní činnosti) Mgr. Ivana Sekaninová Zástupce 1. stupně: Mgr. Romana Placková, Mgr. Petra Blahová ČINNOST ŠKOLNÍ DRUŽINY Sekce výchovy mimo vyučování Jana Mičová, vedoucí vychovatelka Dagmar Petříková, Bc. Zuzana Janatová, Mgr. Alice Bačíková, Mgr. Vlasta Vysoudilová, Mgr. Petra Blahová ČINNOST ZÁJMOVÝCH ÚTVARŮ ŠKOLY Mgr. Jana Raiskubová (ZŘŠ), Mgr. Ivana Fořtová, Mgr. Jana Borůvková, Mgr. Dobroslava Šípová, Mgr. Marie Švandová, Mgr. Ivana Weissová, Mgr. Miroslava Janů, Mgr. Hana Pelikánová, Mgr. Romana Placková, Mgr. Andrea Justová Mgr. Lenka Panglová, Mgr. Pavla Repová PhDr. et PaedDr. Zbyněk Kundrum (ŘŠ) Mgr. Kateřina Jechová, Ph.D., Mgr. Erik Vilímec, Mgr. Ilona Táborská, Mgr. Ivana Sekaninová, Mgr. Eva Hájková, Mgr. et Bc. Daniel Krč, Mgr. Eva Ehlerová,, Mgr. Miluše Zatloukalová,, Mgr. Ivana Kubicová - 3 -

4 Oblast výchovně vzdělávací práce školy Garance 1. stupně základní školy: Mgr. Marie Švandová Garance 2. stupně základní školy: ICTK správce: Výchovná poradkyně: Školní metodik prevence: Vedení zápisů z porad pedagogických pracovníků: Enviromentální vzdělávání Vedení školní žákovské knihovny: Literárně dramatická výchova: Sběrové akce: Květinová výzdoba: Audiovizuální technika: Dopravní výchova: Sportovní soutěže: Kronika školy: Vnitřní výzdoba školy: Mgr. Eva Ehlerová Mgr. Ivana Fořtová Mgr. et Bc. Daniel Krč Mgr. Andrea Justová Mgr. Dobroslava Šípová Mgr. Kateřina Ježková PhDr. Zbyněk Kundrum Mgr. Eva Ehlerová Mgr. Miroslava Janů Mgr. Pavla Repová Mgr. Miroslava Janů Mgr. et Bc. Daniel Krč Mgr. Katka Jechová, Ph.D. Mgr. Katka Jechová, Ph.D. Mgr. Romana Placková Jana Mičová Oblast provozně organizační a hospodářská Evidence úrazů Zdravotník: - 4 -

5 Inventarizační komise Propagace školy: předseda: Mgr. Jana Raiskubová členové: Mgr. Eva Ehlerová Mgr. Marie Švandová Mgr. Eva Hájková Mgr. Ivana Fořtová PhDr. PaedDr. Zb. Kundrum Spolupráce se Školskou radou Spolupráce s výborem rodičů Spolupráce s rodiči: Pojišťovna, ztráty: Technik BOZP: Spolupráce se SPOZ MmOl: PhDr. PaedDr. Zb. Kundrum PhDr. PaedDr. Zb. Kundrum Třídní učitelé, vedení školy PhDr. Zbyněk Kundrum Ing. Pavel Matějů Jana Mičová Pověření vedením inventáře ve sbírkách učebních pomůcek Český jazyk: Matematika: Fyzika: Pracovní činnosti dílny: Mgr. Ilona Táborská Mgr. Eva Hájková Mgr. Ivana Sekaninová Mgr. Ivana Sekaninová Pracovní činnosti pozemky: Mgr. Ivana Sekaninová Domácí nauka kuchyňka: IVT: Výtvarná výchova: Hudební výchova: Dějepis: Cizí jazyky: Mgr. Ivana Sekaninová Mgr. Eva Ehlerová Mgr. Ivana Weissová Mgr. et Bc. Daniel Krč Mgr. Erik Vilímec - 5 -

6 Mgr. Kateřina Jechová, Ph.D. Mgr. Lenka Panglová Občanská výchova: Rodinná výchova: Přírodopis: Chemie: Tělesná výchova: Zeměpis: Prvouka: Přírodověda: Školní družina: PhDr. et PaedDr. Zbyněk Kundrum Mgr. Ivana Kubicová Mgr. Eva Hájková Mgr. Ivana Fořtová Mgr. Romana Placková Dagmar Petříková Pověření vedením Skladu školních žákovských potřeb pro žáky 1. ročníku: Mgr. Dobroslava Šípová Skladu učebnic 1. stupně základní školy: Mgr. Ivana Weissová 2. stupně základní školy Mgr. Eva Hájková Skladu metodických materiálů: Mgr. Dobroslava Šípová Skladu čisticích prostředků: Milan Zapletal Školní žákovské knihovny: Mgr. et Bc. Daniel Krč Pověření správou místností a prostor Modrý salonek Mgr. Jana Raiskubová Kabinet českého jazyka Mgr. Ilona Táborská - 6 -

7 Kabinet matematiky Mgr. Eva Hájková Kabinet cizích jazyků Mgr. Erik Vilímec Kabinet dějepisu Mgr. et Bc. Daniel Krč Kabinet občanské výchovy PhDr. PaedDr. Zb. Kundrum Kabinet rodinné výchovy Kabinet fyziky Mgr. Ivana Sekaninová Kabinety tělesné výchovy Mgr. Kateřina Ježková Kabinet přírodopisu Kabinet hudební výchovy Kabinet zeměpisu Mgr. Eva Hájková Kabinet chemie Mgr. Ivana Kubicová Kabinet výtvarné výchovy Kabinet dílen (PČ) Mgr. Ivana Sekaninová Kabinet domácí nauky Mgr. Ivana Sekaninová Kabinety 1. stupně ZŠ Mgr. Marie Švandová Kabinet školní družiny Jana Mičová Jídelna a výdejna stravy Jana Popelková Pověření správou učeben Učebna čtenářské gramotnosti č. 1 - Mgr. Erik Vilímec 6. B Učebna hudební výchovy č Mgr. Kateřina Jechová, Ph.D 6. A Učebna fyziky č Mgr. Ivana Sekaninová 7. B Učebna přírodopisu č. 39 Mgr. et Bc. Daniel Krč 9. A Učebna zeměpisu č Mgr. Eva Hájková 8. A Učebna pracovních činností č. 51 (suterén) Mgr. Ivana Sekaninová Seminární učebna č. 38 Seminární učebna č. 44 Mgr. Ivana Kubicová - Mgr. Ivana Sekaninová Mgr. Kateřina Jechová, Ph.D. Učebna výtvarné výchovy č Mgr. Eva Ehlerová 9. B Mgr. Kateřina Jechová, Ph.D. Mgr. Ivana Kubicová Učebna jazyků č Mgr. Ilona Táborská 7. A Mgr. Erik Vilímec PhDr. et PaedDr. Zbyněk Kundrum Učebna IVT č. 22 Učebna č. 5 Učebna č. 24 Učebna č. 3 - Mgr. Eva Ehlerová - 1.A Mgr. Kateřina Ježková - 1.B Mgr. Ivana Weissová - 1.C Mgr. Dobroslava Šípová - 7 -

8 Učebna č. 6 Učebna č. 2 Učebna č. 23 Učebna č. 21 Učebna č. 25 Učebna č. 27 Učebna č. 7 Učebna č. 4 Tělocvična Školní hřiště - 2.A Mgr. Ivana Fořtová - 2.B Mgr. Jana Borůvková - 3.A Mgr. Marie Švandová - 3.B Mgr. Pavla Repová - 4.A Mgr. Miroslava Janů - 4.B Mgr. Lenka Panglová - 5.A Mgr. Romana Placková - 5.B Mgr. Andrea Justová - - (externí zaměstnanci na dohodu o pracovní činnosti) Správci školního hřiště - Milan Hamrla - Vladimír Žák V Olomouci dne 25. srpna 2014 PhDr. et PaedDr. Zbyněk Kundrum ředitel školy - 8 -