září 2011 Rozdělovník: Paré č. 1: Město Zlaté Hory Základní škola Zlaté Hory Školská rada schválila výroční zprávu dne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "září 2011 Rozdělovník: Paré č. 1: Město Zlaté Hory Základní škola Zlaté Hory Školská rada schválila výroční zprávu dne 22. 11. 2011."

Transkript

1 za rok 2010/2011 zpracovala: Mgr. Hana Pavlíková září 2011 Rozdělovník: Paré č. 1: Město Zlaté Hory Paré č. 2: Základní škola Zlaté Hory Školská rada schválila výroční zprávu dne

2 Slovo na úvod Vážení čtenáři této zprávy, letošní rok byl charakteristický především realizací dvou velkých grantů. Jeden, pod názvem EU peníze školám, ve výši 1,5 mil. Kč se dotkl celého školního roku a pomohl nám v realizaci rozdělení početných tříd v hlavních a naučných předmětech a tím dosáhnout individuálního přístupu k většině žáků školy. To se projevilo i v úspěších na okresních a krajských přehlídkách, neboť jsme se více soustředili i na nadané žáky. Z peněz tohoto grantu mohli být zaplaceni i tvořiví pedagogové a třídy mohly být vybaveny zajímavými pomůckami. Tento projekt bude pokračovat i příštím školním roce. Druhý balík peněz ve výši 2,5 mil. Kč jsme obdrželi získáním grantu z Regionálního operačního programu Olomouc na Modernizaci jazykových učeben a informatiky. Realizace tohoto projektu proběhla během prázdnin a do poloviny září se dolaďoval chod učeben. Nebyly to granty jediné, které jsme zrealizovali, ale byly zásadní. Rozhodně patříme vybavením mezi lepší školy v okrese, ne-li kraji. Bohužel trochu nám pohled na školu kazí samotný vzhled školy, neboť budovy i my už dávno voláme SOS. Tak snad se najde i na rekonstrukci školy nějaký potřebný grant či v kase města nějaký peníz. Vzhledem k tomu, že zpráva je velmi obsáhlá, nebudu zeširoka popisovat, čeho jsme ve školním roce 2010/2011 dosáhli a v čem je potřeba zabrat. To vše je přehledně zdokumentováno. Spíš si kladu otázky: Proč, když je nižší naplněnost tříd, jsou pedagogové rok od roku více unaveni? Proč se o podstatných změnách ve školském systému řádně neinformuje veřejnost pomocí médií a nechává se to na školách? Proč se očekává, že co doma rodiče nezvládnou, zvládne škola? Proč se snažíme o integraci dětí a nemáme na to peníze? Proč chybí rozvojové programy pro nadané žáky? Proč musí ředitel shánět do školství peníze pomocí grantů, stojí-li školství ve všech volebních programech na prvních místech? Proč narůstá v přetechnizované době internetů byrokracie (nesmyslná práce)? Proč se peníze posílají podle počtu žáků, přestože všechny školy musí vykazovat stejnou agendu a do školy více žáků neseženou, jsou-li školou jedinou? Co všechno ještě učitel a škola musí unést, aby obstáli (nebo se spíš zalíbili)? A takových proč mám v hlavě rok od roku více. Na mnohé otázky si umím odpovědět. Ale chceme odpovědi slyšet? Mgr. Hana Pavlíková ředitelka školy Stránka 2

3 Obsah SLOVO NA ÚVOD... 2 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE NÁZEV, KONTAKTY, IDENTIFIKACE: ZŘIZOVATEL ŠKOLY: ŘEDITELKA ŠKOLY: SOUČÁSTI ŠKOLY A ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ: MATERIÁLNĚ - TECHNICKÉ PODMÍNKY ŠKOLY ŠKOLSKÁ RADA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY - OSRPŠ... 5 II. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY NABÍDKA VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/ III. RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY ODBORNÁ KVALIFIKACE PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ VĚKOVÁ SKLADBA PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ KONKRÉTNÍ ÚDAJE O ZAMĚSTNANCÍCH ŠKOLY ÚDAJE O NEPEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍCÍCH ZAMĚSTNANCI KONČÍCÍ PRACOVNÍ POMĚR A NOVĚ PŘIJATÍ... 7 IV. ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM A SPRÁVNÍM ŘÍZENÍ ROZHODNUTÍ ŘEDITELKY ŠKOLY VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ ZÁJEM ŽÁKŮ O TYPY ŠKOL... 8 V. VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PROSPĚCH ŽÁKŮ NA NAŠÍ ŠKOLE PRŮMĚRY V JEDNOTLIVÝCH PŘEDMĚTECH VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ V ZŠ ZLATÉ HORY SPORTOVNÍ, UMĚLECKÉ A VĚDOMOSTNÍ VÝKONY, JIMIŽ SE V TOMTO ŠKOLNÍM ROCE CHLUBÍME VI. ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ VII. ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ VIII. ZPRÁVA VÝCHOVNÉHO PORADCE IX. HODNOCENÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ X. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ XI. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI (ČŠI) XII. INFORMACE O VÝSLEDCÍCH KONTROL VNĚJŠÍ KONTROLNÍ ČINNOST VNITŘNÍ KONTROLNÍ ČINNOST EVIDENCE ÚRAZŮ XIII. ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH PROJEKTECH FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ XIV. ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S RODIČI, ORGANIZACEMI A PARTNERY XV. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK PŘÍJMY (SROVNÁNÍ S ROKEM 2009) PŘÍLOHA FOTOGALERIE Stránka 3

4 I. Základní údaje o škole Výroční zpráva ZŠ Zlaté Hory Základní škola Zlaté Hory je školou s právní subjektivitou bez speciálního zaměření. Školou příhraniční, ležící v horské oblasti a v obci jedinou. Je zřízena jako příspěvková organizace. Do sítě škol byla zařazena Ve školním roce 2010/2011 školu navštěvovalo 283 žáků, z toho 19 žáků dojíždějících z Ondřejovic a 2 z Rejvízu. 1. Název, kontakty, identifikace: ZŠ Zlaté Hory Wolkerova Zlaté Hory IČO školy je IZO školy je tel: nebo Zřizovatel školy: Město Zlaté Hory nám. Svobody Zlaté Hory tel: , starosta města - Ing. Milan Rác 3. Ředitelka školy: Mgr. Hana Pavlíková bytem: Ondřejovice 237, Zlaté Hory 4. Součásti školy a školského zařízení: Identifikátor Kapacita Počet tříd Počet žáků Počet žáků na třídu Počet učitelů / úvazků Základní škola ,7 19 / 18,5 Školní družina ,5 2 / 1,6 Školní jídelna Počet strávníků 418/ 191 dětí Počet úvazků 6,4 Počet Strávníků /1 kuchařku 65,3 Stránka 4

5 5. Materiálně - technické podmínky školy počet bližší popis Učebny 15 kmenové třídy Odborné učebny 19 Vv, Hv, 2 učebny jazyků, Př, D, cvičná kuchyňka, videoučebna klub, multifunkční laboratoř F, Ch, 2x dílny, 2x učebna PC, učebna pro integrované žáky, 2 relaxační učebny, učebna pro dramatickou výchovu Odpočinkový areál 3 pozemek pracovní činnosti, relaxační místa u pavilónů Sportovní zařízení, hřiště 2 1 malá a velká tělocvična, běžecká dráha, víceúčelové hřiště s umělým povrchem Vybavení školním nábytkem všechny třídy jsou vybaveny nastavitelnými židlemi a lavicemi, každý žák (kromě ročníku) má svou šatní skříň Vybavení učebními pomůckami, sportovním nářadím apod. učebnice odpovídají schvalovací vyhlášce MŠMT (stáří kolem 5 let, nákup nových podle ŠVP), pomůcky a sportovní nářadí se každoročně dokupuje, obnovuje, reaguje se na Vybavení audiovizuální technikou a výpočetní technikou VIZE - investiční rozvoj 6. Školská rada potřeby správců kabinetu 71 PC (48 přip. na internet), 6 notebooků, 15 radiomagnetofonů, 8 videí, 7 televizorů, 5 diaprojektorů, 2 HIFI věže, 1 videokamera, 2 digitální fotoaparáty generální oprava školy - střechy, fasády, chodby, rozvody vody a elektřiny dokončení výměny oken na 2 pavilonech úprava spojovací chodby (podhledy, dlažba, zazdění oken, případné rozšíření) vestavěné skříně do kmenových tříd odhlučnění jídelny inovace tělocvičny nová hala? Školská rada vznikla Třetím rokem ve druhém volebním období pracuje Školská rada ve složení: 2 zástupci z řad rodičů: Mgr. Anna Petreková (předsedkyně) a Petra Kmínková 2 zástupci školy: Mgr. Svatava Bečáková a Mgr. Daniela Strečková 2 zástupci Města Zlaté Hory: Ing. Milan Rác a Mgr. Šárka Tomaštíková 7. Občanské sdružení rodičů a přátel školy - OSRPŠ Sdružení je zaregistrováno od pod IČ Pod vedením předsedkyně Pavlíny Petrošové pracuje tým 10 rodičů, který se schází podle potřeby. Chystá pro žáky zajímavé akce a pomáhá financovat žákům dopravu na přehlídky či sportovní akce. II. Přehled oborů vzdělání Kód Obor vzdělání Poznámky Zařazené třídy C/01 Základní škola RVP-ŠVP a ročník dobíhající soustava Kód Obor vzdělání Poznámky Zařazené třídy C/001 Základní škola 5. ročník Stránka 5

6 1. Vzdělávací programy Vzdělávací program Číslo jednací Zařazené třídy ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Škola v pohybu (viz Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání) ZŠZH477/ a ročník dobíhající soustava Vzdělávací program Číslo jednací Zařazené třídy ZÁKLADNÍ ŠKOLA 16847/ ročník 2. Nabídka volitelných předmětů ve školním roce 2010/2011 Disponibilní dotace Volitelný předmět 6. ročník psaní všemi 10 český jazyk (posílená dotace) 7. ročník matematika (posílená dotace) fyzika (posílená dotace) 8. ročník jazyk český (posílená dotace) fyzika (posílená dotace) zeměpis (posílená dotace) přírodopis (posílená dotace) 9. ročník matematika (posílená dotace) dějepis (posílená dotace) fyzika (posílená dotace) zeměpis (posílená dotace) přírodopis (posílená dotace) Seminář ze zeměpisu sportovní aktivity seminář z dějepisu dramatická výchova sportovní aktivity přírodopisná praktika manuální činnosti jazyk anglický - konverzace volba povolání multikultura sportovní aktivity dramatická výchova hrátky s češtinou jazyk anglický - konverzace III. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Pedagogové: 19 pedagogů na celý úvazek 2 vychovatelky na částečný úvazek 3 asistenti pedagoga na částečný úvazek Správní zaměstnanci: 1 hospodářka na celý úvazek 1 školník na celý úvazek 3 uklízečky na celý úvazek 1 uklízečka na 1/2 úvazku 1. Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků Zaměstnanci stravovny 4 kuchařky na celý úvazek 1 kuchařka na ½ úvazku 1 vedoucí stravovny na 3/4 úvazku Odborná kvalifikace 2010/2011 srovnání 2009/2010 Učitelé 1. stupně 71 % 62,5 % Učitelé 2. stupně 90 % 80 % Vychovatelky 100 % 100 % 2. Věková skladba pedagogických pracovníků Do 35 let let let Nad 55 let Důchodový věk Věkový průměr Muži Ženy Stránka 6

7 3. Konkrétní údaje o zaměstnancích školy Funkce Stupeň vzdělání Aprobace Úvazek Roky ped. praxe 1. ředitelka VŠ 1. stupeň zástupce řed. VŠ 1. stupeň Učitel B VŠ Jč, Hv Učitelka B VŠ 1. stupeň Učitelka J VŠ spec. pedagog Učitelka Ko VŠ JR, Z Učitelka K VŠ M,F Učitelka N VŠ M,Ch Učitel N VŠ F, tech. výchova Učitelka P VŠ TV,BV Učitelka R SŠ spec. ped Učitelka S VŠ 1. stupeň Učitelka T VŠ 1. stupeň Učitelka St VŠ 1. stupeň Učitelka V SŠ stř. ekon. škola Učitelka Vy VŠ Jč, D Učitel W VŠ M, zákl. tech Učitelka Z VŠ Č, RV Učitelka Ž SŠ učitelka MŠ Vychovatelka O SŠ vychovatelka 0, Vychovatelka Ž SŠ vychovatelka 0, Asistentka pedagoga V SŠ 0, Asistentka pedagoga Ž SŠ vychovatelka 0, Asistentka pedagoga B VOŠ pedag. 0, Údaje o nepedagogických pracovnících Funkce Počet Úvazek Stupeň vzdělání Kuchařka 3 3 SOU Pomocná kuchařka 2 1,5 SOU Ved. školní stravovny 1 0,75 SŠ Školník 1 1 SŠ Uklízečka 4 3,5 ZV Hospodářka 1 1 SŠ 5. Zaměstnanci končící pracovní poměr a nově přijatí ODEŠLI Kdo Z důvodu 1. Bartoník Marek Změna bydliště 2. Bartoníková Jana Změna bydliště 3. Zajícová Marie Změna bydliště 4. Žáčková Vladimíra Na vlastní žádost NOVĚ PŘIJATI Kdo Na místo 1. Zapletalová Jana Učitelka II. stupně 2. Lexová Jana Učitelka I. stupně 3. Uhlíř Václav Učitel hudební výchovy 4. Riegrová Zdenka Učitelka II. stupně Stránka 7

8 IV. Údaje o přijímacím a správním řízení 1. Rozhodnutí ředitelky školy Počet vyřízených rozhodnutí Odvolání Přijetí žáků do 1. třídy 31 0 Odklad povinné školní docházky 6 0 Zařazení mezi integrované žáky 15 0 Přiřazení asistence pedagoga 5 0 Přestup do naší školy 8 0 Možnost studia 10. rokem 0 0 Zápis do 1. třídy proběhl ve dnech 9. a 10. února Proběhl v příjemné sváteční atmosféře ve třech třídách současně. Každé dítě obdrželo předem osobní pozvání a rodiče měli možnost určit si čas zápisu, který jim nejvíce vyhovoval. U zápisu byly přítomny učitelky MŠ, rodiče i prarodiče. Odklad školní povinné docházky byl doporučen šesti dětem. Pro příští školní rok bylo přijato 31 dětí, 1 dítě se během prázdnin odstěhovalo. Otevírat budeme dvě první třídy a speciální třídu, v níž bude pracovat asistentka pedagoga. Ve třetím ročníku také pracuje asistent. Zařazení žáků do školní družiny O školní družinu je menší zájem. Naplněnost školní družiny je již třetím rokem nižší, než je její kapacita, proto budeme uvažovat o zřízení oddělení pro starší děti. 2. Výsledky přijímacího řízení Třída Celkový počet Studijní obory Učební obory 9. tř / z toho 12 dívek 7 z toho 3 dívky 8. tř z toho 1 dívka 7.tř dívka 5. třídy gymnázium Zájem žáků o typy škol Gymnázia 4 Obchodní akademie, ekonomické školy 8 Zdravotní a sociální školy 3 Školy informatiky 0 Hotelové školy 1 Střední školy dopravy a cestovního ruchu 1 Zemědělské školy 1 SOŠ stavební, strojní, automobilní, technické a jiné 2 Pedagogické školy 1 Umělecké střední školy 0 Ochrana majetku (policie) 1 Odborná učiliště 10 Stránka 8

9 V. Vlastní hodnocení školy údaje o výsledcích vzdělávání žáků 1. Prospěch žáků na naší škole Třída Počet žáků Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Snížená známka z chování Průměrný prospěch Absence na žáka Neomluvená absence na žáka Třídní učitel(ka) I.tř ,39 53,4 0 Mgr. Bečáková II.tř ,51 37,2 0 Mgr. Setínková III. A ,72 40,6 0 Mgr. Tománková III. B ,59 51,8 0 Uč. Račanská IIV. A ,76 50,3 0 Mgr. Jobová IV. B ,31 56,8 0 Uč. Žáčková V. tř ,53 33,0 0 Mgr. Strečková VI. A ,83 55,6 0 Mgr. Bartoník VI. B ,58 44,31 0 Mgr. Kozáková VII. A ,78 70,33 0,67 Mgr. Weinert VII. B ,88 60,42 0 Mgr. Novotná VIII. tř ,90 61,5 0,43 Uč. Vojčáková IX. tř ,67 79,21 1,24 Mgr. Zajícová Škola (47%) ,75 53,78 0,21 celkem Průměrný prospěch naší školy se v porovnání s loňským rokem nepatrně zlepšil. Ubylo snížených stupňů z chování, snížila se neomluvená absence, ale bohužel se trochu zvedla omluvená absence. Takže celkově se žákům tento rok vedlo lépe. 2. Průměry v jednotlivých předmětech 3. Výchovná opatření HLAVNÍ PŘEDMĚTY VOLITELNÉ PŘEDMĚTY Chování 1,02 * Prvouka 1,71 - Dramatická výchova 1,24 - Dějepis 2,23 + Přírodopis 2,00 + Anglická konverzace 1,47 + Fyzika 2,26 - Přírodověda 1,85 - Seminář ze zeměpisu 1,33 + Hudební výchova 1,50 - Rodinná výchova 1,02 + Multikulturní výchova 1,12 + Chemie 2,61 - Tělesná výchova 1,11 * Psaní všemi deseti 1,44 + Jazyk anglický 2,15 - Vlastivěda 1,75 + Sportovní aktivity 1,11 * Jazyk český 2,19 * Výtvarná výchova 1,21 - Manuální činnosti 1,00 + Informatika 1,43 - Zeměpis 2,47 + Volba povolání 1,36 - Matematika 1,95 + Výchova ke zdraví 1,01 + Občanská výchova 1,72 + Umění a kultura 1,22 - Vysvětlivky: Praktické činnosti 1,03 + Pracovní činnosti 1,03 * + + zlepšení v předmětu v porovnání s loňským rokem - - zhoršení v předmětu v porovnání s loňským rokem * beze změn? nemá srovnání, nově zavedený volitelný předmět Pochvaly Kárná opatření třídního učitele ředitele školy napomenutí důtka třídního učitele důtka ředitele školy 2. stupeň z chování 3. stupeň z chování V letošním roce bylo uděleno více pochval třídního učitele, ale bohužel i více důtek třídního učitele a ředitelky školy. Počet snížených stupňů z chování je nepatrně lepší než v předešlém školním roku. Z čehož lze usuzovat klidnější atmosféru na škole. Stránka 9

10 4. Zpráva o výsledcích vzdělávání v ZŠ Zlaté Hory Souhrnná zpráva o výsledcích vzdělávání vychází z cílů formulovaných a specifikovaných v ŠVP, který vychází z RVP. Úrovně školních očekávaných výstupů jsou v něm formulovány tak, aby byly ověřitelné. Ověřitelnost znamená, že existují úkolové situace, které lze postavit jako podněty pro žáky. To, jak se žák s určitým typem úkolových situací umí vypořádat, napovídá, zda dosáhl či nedosáhl stanoveného cíle. Teprve ověřením skupiny očekávaných výstupů spolu s výsledky z komplexnějších úkolů k řešení, kdy je potřeba souhry více schopností a dovedností, lze usuzovat na dosažení dílčích aspektů klíčových kompetencí a dále pak na dosažení klíčových kompetencí jako takových. Tento způsob ověřování musí být systematický, aby nedocházelo ke zjednodušeným zobecňováním o dosahování klíčových kompetencí tehdy, když si žák jednorázově poradí s nějakým dílčím úkolem. Tento způsob musí být i transparentní, aby byl přesvědčivý. Pro vlastní hodnocení školy je důležité nejen stanovení cílů a jejich specifikace, ale i míra jejich dosažení u žáků a studentů. Je potřeba si stanovit, které cíle musí být dosaženy všemi žáky a ke kterým cílům jsou všichni žáci společně vedeni a míra jejich dosažení je pro žáky individuální (úlevy a jiný způsob hodnocení žáků s IVP). Toto je důležité při hodnocení dosažených výsledků vzdělávání ve škole. 1. písemné práce a didaktické testy 2. celostátní srovnávací testy SCIO 3. sportovní, umělecké a vědomostní výkony 4. individuální žákovské projekty 5. skupinové žákovské projekty 1. Písemné práce a didaktické testy Již druhým rokem sledujeme výstupní testy ve 3. až 9. ročnících a podle zjištěných výsledků provádíme přesun v dotacích hodin. Po vzájemné domluvě bereme v potaz pololetní a závěrečné práce v těchto hlavních předmětech: z oblasti Jazyk a jazyková komunikace je to Český jazyk a Anglický jazyk z oblasti Matematika a její aplikace je to Matematika z oblasti Člověk a jeho svět je to Přírodověda, Přírodopis, Fyzika a Chemie z oblasti Člověk a společnost je to Dějepis Od loňského roku výsledky evidujeme do porovnávacích tabulek, tak aby vyučující jednotlivých předmětů na základě dosažených výsledků pracovali v následujícím školním roce. Tak lze zajistit i posun k lepším výsledkům. Mgr. Helena Měkynová 2. Celostátní srovnávací testy SCIO vyhodnocení Toto testování je sice pro školu finančně náročné, ale považujeme je za důležité, aby žáci i rodiče získali srovnání s žáky v celé republice, neboť odloučenost Zlatých Hor od zbytku světa je pro mnoho rodičů zkreslující. Žák i rodiče dostanou po testování osobní list s výsledky a porovnáním s ostatními. Ve všech testovaných ročnících se objevila vždy hrstka žáků, která se zařadila mezi žáky vysoce převyšující průměr. Ale bohužel je jich málo. 5. ročník: Snímala se znalost a uplatnění v jazyce českém, v jazyce anglickém, matematice a studijních předpokladech žáků. Snímání proběhlo v březnu a dubnu 2011 u 715 škol s žáky. Stránka 10

11 V naší škole bylo testováno 30 žáků 5. třídy. Výsledky tohoto ročníku jsou povzbuzující a ukazují na to, že i v takto vysokém počtu lze děti naučit, ale za nesmírného nasazení pedagoga. O tom vypovídají výsledky, které jsme obdrželi, neboť tato třída dosáhla o 10% lepších výsledků než předešlý ročník! V českém jazyce, v matematice i v obecních studijních předpokladech se řadíme mezi školy s lepšími průměrnými výsledky. (A to se do průměru počítají i gymnázia). V jazyce anglickém spadli do průměru, což je i tak pěkné. 7. ročník: Snímala se znalost a uplatnění v jazyce českém, v jazyce anglickém, matematice a studijních předpokladech žáků. Snímání proběhlo v květnu 2011 u 244 škol s žáky. V naší škole bylo testováno 38 žáků 7. A a B. třídy. Zde výsledky nedopadly podle očekávání. V jazyce českém a anglickém se žáci zařadili mezi podprůměrné svými výsledky, v matematice se zařadili do průměru. 9. ročník: Snímala se znalost a uplatnění v jazyce českém, v jazyce anglickém, matematice a studijních předpokladech žáků. Snímání proběhlo v listopadu 2010 u 981 škol s žáky. V naší škole bylo testováno 29 žáků 9. třídy. Výsledky tohoto ročníku také nebyly povzbuzující zvláště pak v matematice i v jazyce anglickém, kde žáci spadli do podprůměru. V jazyce českém se udrželi v průměru Důvodu mohlo být více. Jeden z nich byl opět větší počet ve třídě, což je u vyššího ročníku dost velký problém. Také podcenění těchto testů žáky, neboť mnoho z nich je nepovažuje za důležité a také k nim takto přistupuje. Překvapivý byl výsledek z matematiky, neboť ta patří na naší škole mezi oblíbené předměty. To, že nemůžeme být srovnatelní se školami se specifickým zaměřením či výběrovými školami měst, kde se přirozeně do vyhlášených škol kumulují nadanější žáci je pochopitelné, ale přesto si musíme dávat cíle, že naší žáci budou připraveni co možná nejlépe. A zde některé údaje v tabulce: Scio testy ČESKÝ JAZYK 2009/ / / /2013 V. 41 % V. 49 % V. V. VII. --- VII. A 34%, 33% VII. VII. VII. B IX. --- IX. 44 % IX. IX. Scio testy MATEMATIKA 2009/ / / /2013 V. 42 % V. 52 % V. V. VII. --- VII. A, VII. B 36%, 44% VII. VII. IX. --- IX. 25 % IX. IX. Scio testy OSP/ KLÍČOVÉ KOMPETENCE 2009/ / / /2013 V. 39 % V. 48 % V. V. VII. 32 % VII. A VII. B 33%, 40% VII. VII. IX. 39 % IX. 38 % IX. IX. Scio testy ANGLICKÝ JAZYK 2009/ / / /2013 V. --- V. 40 % V. V. VII. 32 % VII. A VII. B 31%, 27% VII. VII. IX. 49 % (NJ 32 %) IX. 36 % IX. IX. Stránka 11

12 Závěry 2009/2010: Zapracovat na problémových úkolech, pokus postoupit o 10 %. Sledovat vývoj ve třídě během dalších testovacích období. Závěry 2010/2011: Některé jevy nebylo možné vyhodnotit, protože se předměty v minulém roce netestovaly. Zlepšení nastalo v předmětech a třídách: Matematika 5. třída +10% OSP (obecné studijní předpoklady) 5. třída + 9% Český jazyk 5. třída + 8% 7. B + 8% 7. A + 1% Závěry z minulého roku (pokus postoupit o 10 %) se podařilo splnit v 5. třídě v předmětu matematika. Naopak ke slabším výsledkům ve srovnání se stejnými ročníky patří: OSP (obecné studijní předpoklady) 9. třída - 1% Anglický jazyk 7. A - 1% 7. B - 5% % Všichni víme, že se mění složení tříd a nelze srovnávat nesrovnatelné. Musíme se však snažit vytáhnout výsledky některých tříd naší školy z úpatí hory, na kterém se nachází (viz ilustrační obrázek). Stránka 12

13 Jde o část obrázků, vytažených ze zpráv SCIO jednotlivých tříd. Stránka 13

14 5. Sportovní, umělecké a vědomostní výkony, jimiž se v tomto školním roce chlubíme V tabulce jsou velmi přehledně potřebné informace, ke kterým není nutný komentář. Máme i mnoho výborných výsledků, které hovoří o dobré praxi v naší škole a péči o nadané žáky. Výčet prezentace školy na přehlídkách a soutěžích CO UPŘESNĚNÍ JMÉNO ŽÁKA KDO PŘIPRAVIL OLYMPIÁDA Z DĚJEPISU OLYMPIÁDA Z JAZYKA ČESKÉHO OLYMPIÁDA Z JAZYKA ANGLICKÉHO OLYMPIÁDA ZE ZEMĚPISU BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA TAKTIK MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA školní kolo okresní kolo školní kolo okresní kolo krajské kolo školní kolo okresní kolo 8 žáků Vít Vaďura (8.tř) Martin Petroš (9.tř) 26 žáků v8. a 9. tříd Tereza Lukešová (9. tř) Filip Kapila (9. tř.) Nikdo žáci čtvrtých až sedmých tříd Melissa Kosteasová v kategorii IA Tereza Lukešová v kategorii IIA uč. Výtisková uč. Výtisková uč. Zajícová uč. Zajícová uč. Novotná, uč. Kozáková a uč. Měkynová uč. Novotná uč. Kozáková UMÍSTĚNÍ (POZNÁMKY) 2 postoupili 13. místo 5. místo 2 postoupili 4. místo 7. místo 2 postoupili 2. místo 2. místo krajské kolo Tereza Lukešová v kategorii IIA uč. Kozáková místo školní kolo 15 žáků z 2. stupně uč. Kozáková 3 postupující okresní kolo Viktor Kmínek (6. A) Klára Novotná (7. A) Filip Kapila (9.tř) uč. Kozáková 6. místo 1. místo 4. místo krajské kolo Klára Novotná uč Kozáková 7. místo školní kolo 15 žáků z 2. stupně uč. Vojčáková 3 postupující okresní kolo Celostátní matematická soutěž pro žáky tříd okresní kolo Magda Staňková Jonáš Vilikovský přihlášení žáci v 9 týmech, nejúspěšnější týmy školy: Lukáš Král, Štěpán Lhoťan a Erik Novotný (II.tř.) (z 263) Nikol Krmášková a Klára Novotná (VII.tř) (z 552) uč. Vojčáková uč. Novotná 3. místo 9. místo 106. místo školy z 391 škol školní kolo 14 žáků z a 7. roč. Učitele matematiky 11 postupujících M. Grimová T. Novotná uč. Strečková místo M.Šmída místo Úspěšný řešitel M. Staňková (6. B) u. Pavlíková místo K. Novotná (7. A) uč. Novotná místo Stránka 14

15 MATEMATICKÝ KLOKAN PYTHAGORIÁDA Matematická soutěž pro žáky 5. a 8. ročníku MATEMATICKÁ SOUTĚŽ PRO ŽÁKY 4. ROČNÍKU KORESPONDEČNÍ SOUTĚŽ DUHY JESENÍK DĚTSKÁ SCÉNA Okresní přehlídka recitátorů PODĚS JESENICKÁ ŽATVA MIKULOVICKÝ ŠKRPÁL MLADÝ DEMOSTHENES Celostátní matematická soutěž pro žáky tříd školní kolo okresní kolo okresní kolo Celoroční soutěž nejen výtvarná Cvrček Klokánek Benjamín Kadet L. Král 9 (z 390) D. Čech 18 (z 390) D. Hůževka 22 (z 390) Z. Pěčonka 4. (z 395) L. Petrek 6. (z 395) T. Novotná 7. (z 395) K. Novotná 2. (z 285) K. Petrošová 8. (z 285) L.Pospíšil 9. (z 285) D. Tesár 20. (z 293) M.Zpěvák 21. (z 293) 6 úspěšných soutěžících z 5.třídy! M. Grimová, K. Herman, P. Šmida, D. Ožanová, L. Petrek a T. Novotná L. Petrek K. Novotná M. Staňková M. Kučerová Patrik Kmínek, Zdeněk Pěčonka Teodor Neubauer Vašinková, Vaďurová, Sekanina, Tománková Výtisková, Berka, Čech, Pavlásková učitelé matematiky uč. Strečková uč. Novotná uč. Jobová uč. Račanská uč. Tománková školní kolo 45 žáků Sekce jazyků Okresní kolo 7 žáků uč. Strečková krajské kolo Nela Haľáková uč. Strečková Krajská přehlídka Okresní přehlídka divadelních souborů místní přehlídka divadelních souborů Regionální kolo - řečnická soutěž Divadelní soubor ZŠ Zlaté Hory (žáci 9. třídy) Divadelní soubor ZŠ Zlaté Hory (žáci 9. třídy) Divadelní soubor ZŠ Zlaté Hory (žáci 9. třídy) Šárka Humeníková Zdislava Začalová VÝTVARNÉ A HUDEBNÍ SOUTĚŽE A PŘEHLÍDKY uč. Zajícová uč. Zajícová uč. Zajícová uč. Zajícová 1. místo 2. místo 5. místo úspěšná 3. místo 5. místo 10. místo 2. místo 3. místo 7. žáků postoupilo postoupila Nela Haľáková Uznání velmi úspěšná reprezentace školy velmi zdařilá reprezentace školy velmi povedená reprezentace školy 1. místa v regionálním kole ZNAKY MĚST ANEŽKA ČESKÁ POD MODROU OBLOHOU VV soutěž (Pelhřimov) VV soutěže VV soutěž pomocí PC grafiky Žáci 3. B a 7. A, 7. B 8. žákovských prací Zapojili se žáci II. stupně, zasláno 10 prací uč. Žáčková, uč. Měkynová uč. Měkynová, uč. Pavlíková uč. Zajícová Světový rekord ocenění bez výrazného úspěchu LIDICKÁ RŮŽE VV soutěž Zapojili se žáci II. stupně, uč. Měkynová uznání Stránka 15

16 zasláno 7 prací MINCOVNA VÁNOČNÍ KOLEDOVÁNÍ ZVONEČEK KUKY SE VRACÍ ČASOPIS ROKU ZÁTOPKOVA ŠTAFETA ATLETICKÁ OLYMPIÁDA O PUTOVNÍ POHÁR TÁHNEME ZA JEDEN PROVAZ DNY ORIENTACE CHAMPIONS LEAGUE FORMELA CUP O ZLATÉ TRENÝRKY O PUTOVNÍ SAKO VV soutěž pěvecká soutěž přehlídka lidových písní VV animovaný film mediální výchova Štafeta Zl. Hory x Mikulovice Zlaté Hory x Mikulovice x Glucholazy Turnaj ve vybíjené Návrh mince ke Dni matek Zapojili se žáci II. stupně, zasláno 7 prací D. Ožanová K.. Berková sbor ZLATOHLAS uč. Měkynová uč. Bartoníkovi Pěkné práce 1. místo 3. místo 1. místo M. Sekanina uč. Račanská 3. místo Černatovič, Humeníková, Pačanová, Suchánková Černatovič, Humeníková, Pačanová, Suchánková, Kašparová, Řeháčková SPORTOVNÍ SOUTĚŽE 40 žáků I. a II. stupně 20 žáků I. stupně uč. Měkynová uč. Měkynová uč. Novotný uč. Pospíšilová uč. Tománková uč. Jobová 1. místo v kraji vyhrál 1. místo v kraji a postupje do celostátního kola Prohráli jsme 2. místo Žáci I. stupně uč. Pospíšilová Spokojenost Soutěž 1. pomoci 2 tříčlenná družstva uč. Jobová Spokojenost Celoškolní přebor v orientačním běhu Školní kolo v sálové kopané Okresní kolo v sálové kopané Mezinárodní volejbalový turnaj chlapců 13. ročník Mezinárodní volejbalový turnaj dívek (11. ročník) 40 žáků uč. Novotný uč. Pavlíková Spokojenost Žáci II. stupně uč. Novotný Spokojenost Žáci I. stupně uč. Pospíšilová Spokojenost Chlapci II. stupně uč. Novotný Hlavně účast dívky II. stupně uč. Novotný Spokojenost Další aktivity, které naši žáci absolvovali pro obohacení výuky: Slavnostní pasování prvňáčků králem Scholastikem I. Tradiční vřelé a milé přivítání prvňáčků. Letohrad, Dělostřelecká tvrz Hůrka Žáci ročníku zúčastnili exkurze do Muzea řemesel v Letohradě a dělostřelecké tvrze Hůrka v Králíkách. Této akce se zúčastnilo celkem 35 dětí. Děti se seznámily s historií řemesel na našem území, vývoji a typech opevnění v pohraničí. Holocaust V rámci hodin občanské výchovy a dějepisu absolvovali žáci osmého a devátého ročníku přednášku paní Jany Hlávkové, koordinátorky tříletého projektu Centra vzdělávání a dialogu společnosti Terezínská iniciativa. Cílem celého projektu je zvýšit u mladé české populace povědomí o závažnosti rasových Stránka 16

17 předsudků a mechanismech jejich vzniku. První část přednášky byla věnována dějinám židovského národa, druhá část byla zaměřena na problematiku holocaustu. V závěru přednášky se děti mohly vice dozvědět o osudech lidí v koncentračních táborech. Mise Afghánistán Žákům druhého stupně byla určena přednáška o působení vojenské jednotky v Afghánistánu. Přednáška se konala v multifunkčním sále ve Zlatých Horách, dne 12. listopadu Součástí přednášky byla prezentace fotografií a autentického videa. Hodina v muzeu V červnu se uskutečnila v městském muzeu trochu netradiční exkurze do městského muzea. Akce byla určena pro žáky šestého ročníku. Děti pracovaly ve skupinách. Jejich úkolem bylo získávání informací týkajících se dějin Zlatohorska. Měly k dispozici sadu otázek, plán s cestou a především budovu muzea se všemi exponáty. Na splnění úkolu měly děti 60 minut. Vyzkoušeli si, jak umí spolupracovat s ostatními, jak se umí rozhodovat, i naslouchat druhým. Všechny skupiny se snažily splnit úkoly co nejlépe. Někteří se obešli bez malé nápovědy, jiní ji využili. Nakonec všichni do cíle dorazili. Návštěva v archivu V červnu se uskutečnila exkurze do okresního archivu v Jeseníku. Exkurze se zúčastnilo 17 žáků sedmého ročníku. Tato akce proběhla u příležitosti oslav Mezinárodního dne archivů. Naše děti si prohlédly depozitář, badatelnu, seznámily se s každodenní činností archivářů. Nechyběly ani praktické činnosti a úkoly jako např. skládání šanonu, kvíz se záludnými otázkami, ukázky pečetění listin a čtení ve staré školní kronice naší školy z 60. let minulého století. Projekt Síla lidskosti V multifunkčním zařízení města Zlatých Hor uskutečnilo filmové představení dokumentárního filmu Síla lidskosti. Tento dokument zhlédlo 118 dětí druhého stupně naší školy. Pořadem provázel pan Zdeněk Tulis, který je dramaturgem tohoto filmu. Po skončení projekce měli možnost všichni přítomní klást otázky, které se týkaly období druhé světové války i osobnosti sira Nicholase Wintona. Brána jazyků Tento mezipředmětový projekt byl zaměřen na multikulturní výchovu, cílem bylo jednak seznámení se s různými typy jazyků, jednak možnost vystoupit před svými spolužáky. Projekt vyvrcholil přehlídkou cizojazyčných textů. Posluchači, žáci třídy, měli za úkol poznat typ textu, jazyk a odhadnout jeho obsah. Mezi tradičními jazyky jako je angličtina, ruština nebo francouzština se objevily i ty exotičtější, jako je například japonština nebo hebrejština. Celkem účinkovalo dvacet dětí z tříd. Beseda se spisovatelkou V místním kině se uskutečnilo setkání žáků osmých a devátých tříd se spisovatelkou Ivonou Březinovou. Velká část našich žáků nemá knihy v oblibě, přesto je povídání o lidech na okraji společnosti velmi zaujalo. Tangramy Ve spolupráci s městskou knihovnou proběhl v multifunkčním zařízení velmi zdařilý program pro I. stupeň. Vánoční koncert školy Valášek za doprovodu muziky Rochus se tradičně představil ve velmi pěkném vánočním programu. Vánoční koledování sboru a dramaťáku na Zlatohorských předvánočních trzích Na Vánoce přiletěla křepelice Předvánoční přehlídka písní pro žáky naší školy, kde se každá třída zapojila do dění vlastní slokou v písně Na Vánoce přiletěla křepelice. Bohužel kvůli kapacitě Zlatohorského multifunkčního zařízení byli žáci školy rozděleni na dvě vystoupení. Na akci spolupracovali učitelé napříč oblastmi (ČJ, HV, UaK, PC, sbor). Aukce v kině Prodej výtvarných prací žáků v aukční síní Zlathebys měla velký ohlas a škola tím získala finanční příspěvek na nákup dalšího materiálu do výtvarné výchovy. Zlatá struna Celoškolní přehlídka populární písně se letos odehrávala v multifunkčním zařízení a jako každý rok sklidila obrovský ohlas u žáků i jejich rodičů. Padl návštěvnický rekord. Stránka 17

18 Šero Komornější divadelní akce, v režii našeho divadelního souboru byla velmi povedená. Pochvalné ohlasy na propojení hudby a projekce výtvarných prací. Česko - německé setkání Ve dnech června 2011 proběhlo setkání žáků a pedagogů partnerských škol ze Zlatých Hor a ze Stolpenu v Německu. Součástí programu byl výšlap na Biskupskou kupu, návštěva papírny ve Velkých Losinách a jeskyně Na Pomezí. Zůstal čas i na procházku k Mechovému jezírku, po okolí Zlatých Hor a na večerní společenské hry. Exkurze do pivovaru Holba, do čističky odpadních vod, do Velobelu a do Česko-slezské výrobní To jsou aktivity, které žáci druhého stupně absolvovali v rámci pracovní činnosti. Návštěva výrobních podniků je pro žáky nejvíce vypovídající příprava na život. Knihovna Větší zájem o knihy jevily děti z nižšího stupně. Starší děti v knihovně vyhledávaly doporučenou četbu do čtenářského deníku. Žáci měli možnost využívat sousedící internetovou učebnu. Školní web Je stále velmi silnou stránkou naší prezentace, stejně tak rubrika Školní kukátko v městském zpravodaji. Školní časopis Zlatíčka Od září začal, pracovat kroužek RENO, v němž se žáci začali připravovat na práci redaktora a novináře. Celkem vyšla čtyři čísla, která sklidila velký úspěch a zájem. Dokonce Zlatíčka vyhrála 1. místo v kraji v soutěži školní časopis roku a speciální cenu za obsah roku! Očekáváme výsledky celostátního kola. Slavnostní ples žáků 9. tříd Tradiční vřelé a milé vyřazení žáků 9. tříd ze základní školy. Slavnostní ukončení školního roku v multifukčním zařízení Rekapitulace školního roku pomocí POWER POINT prezentace, spojeno s předáním ředitelských pochval z rukou paní ředitelky. 3. Individuální žákovské projekty Probíhaly v jednotlivých předmětech, osvědčily se a budou nadále využívány. Posilují u žáků kompetence k učení, k řešení problému, pracovní a při vlastní prezentaci také komunikativní. 4. Skupinové žákovské projekty Vycházejí rovněž z ŠVP a jsou každý rok připravovány osobitou formou, aby se činnosti neopakovaly. Jsou to zejména tyto dlouhodobé projekty: Ajax PČR Den Země (jaro) Dopravní výchova Hasiči Helpík Kulturní souvislosti (podzim, poznávání národů a kultur) Lyžařský kurz Na návštěvě (poznávání kultury a přírody formou exkurzí a návštěv kulturních zařízení) Mezipředmětový projekt 6. tříd ČAS Mezipředmětový projekt 7. tříd RYCHLOST Poznejme se navzájem (OSV) Školní výlety (poznávání ČR) Zdravé zuby Protože projektů je ve školním roce dostatek, měli bychom se zamyslet nad počtem dalších celoškolních akcí, kdy z různých důvodů odpadá spousta vyučovacích hodin. Stránka 18

19 VI. Výroční zpráva ZŠ Zlaté Hory Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 1. Naše škola má program, který je postaven na spolupráci tří zahraničních škol. Družba probíhá s německou školou Stoplen a polskou školou Strzelin. Vzhledem k tomu, že nelze uspět v programu Comenius v tomto složení, neboť vzdálenosti mezi školami jsou příliš krátké, pokračuje družba bez dotace z EU. Každoročně bere jedna země na sebe organizaci setkání žáků z těchto škol. Setkání jsou postavena na poznávání krajových zvyklostí. Konverzačním jazykem je angličtina. 2. Krátký jednodenní program jsme uskutečnili s polskými školami z Glucholaz, kde naši mladší žáci závodili s polskými žáky v atletice. Zájmová činnost Tuto službu nabízí částečně naše škola, protože ve městě chybí služba, která by se zajímala o volný čas dětí. Některé kroužky jsme schovali pod křídla jesenického Domu mládeže DUHA, kde jsou vedoucí za svou činnost alespoň symbolicky placeni. Ostatní kroužky zůstaly pod křídly školy či jiných městských organizací, kde pracují vedoucí z nadšení a tedy zadarmo (rybářský, hasičský ). Žákům předkládáme níže uvedenou nabídku. Mnoho dětí také navštěvuje místní ZUŠ či oddíly v tělovýchovné jednotě. Nejžádanější volnočasovou aktivitou pro žáky je organizace skautů. Název zájmového kroužku Vedoucí Komu je určen 1 Aerobic pí. Tománková žákům 1. stupně 2 Atletika pí. Pospíšilová žákům 1. stupně 3 Letecko modelářský p. Janček žákům 2. stupně 4 Lidové tance - soubor Valášek pí. Račanská, Janíčková, Vidurová žákům 1. stupně 5 Logopedie pí. Žáčková žákům 1. stupně 6 Metoda dobrého startu pí. Račanská, pí. Bečáková žákům 1. a 2. třídy 7 Náboženství p. Waňková žákům třídy 8 Orientační běh pí. Pavlíková žákům 1. a 2. stupně 9 Rybářský pí. Gotthardová žákům 1. a 2. stupně 10 Sborový zpěv manželé Bartoníkovi žákům 1. a 2. stupně 11 Stolní tenis p. Markovič žákům 1. a 2. stupně 12 Šachy p. Hudský žákům 1. a 2. stupně 13 Volejbal mladší, starší p. Novotný, p. Babák žákům 1. a 2. stupně 14 RENO školní časopis p. Měkynová žákům 1. a 2. stupně VII. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Prevence společensky nežádoucích jevů u dětí a mládeže v působnosti naší školy představuje aktivity v následujících oblastech prevence: Kouření a alkoholismus Šikana, vandalismus a další formy násilného chování Virtuální drogy Záškoláctví Intolerance Dotazníkové šetření a jeho analýza, zpětná reflexe možnosti sestavení nového programu Prosociální chování osvojování pozitivního chování a rozvoj osobnosti Všechny vytyčené aktivity jsou zahrnuty v předmětech výchova ke zdraví, dobíhající rodinná výchova, občanská výchova, český jazyk a literární výchova, prvouka, tělesná výchova, přírodopis, dějepis, zeměpis, chemie, výtvarná výchova, pracovní činnosti. Velký prostor pro působení na žáky měli pedagogové především ve třídnických hodinách a na adaptačním soustředění. Pedagogové i žáci byli s adaptačními soustředěními velmi spokojeni. Měli možnost být dva dny SPOLU, nastavit si třídní pravidla, ustanovit Stránka 19

20 třídní samosprávu, třídní učitel měl možnost ovlivnit jejich prosociální chování. V letošním roce díky finanční podpoře z projektu na prevenci Pomáhejme si dotuje MŠMT, se zúčastnili v plném počtu. Naplánovaná akce Protikuřácký řetěz nebyl v letošním roce bohužel realizován, z časových důvodů, protože se nám v závěru roku naskytla možnost realizovat nabídku od Kappa Help Přerov, centrum sociální prevence, a tak jsme dali přednost nové akci. Jednalo se o dva workshopy Žijí tady s námi a Hrozby extremismu. Oba workshopy byly vedeny profesionálně a u žáků se setkaly s ohlasem. Pracovníci Kappa Help podali o konání a průběhu workshopu podrobnou a výstižnou písemnou zprávu. Dotazníkové šetření a jeho analýza, zpětná reflexe bylo provedeno v hodinách výchovy ke zdraví napříč druhým stupněm. Žákům druhého stupně se nejvíce líbilo motivačně výchovné představení Třináctá komnata a workshopy od Kappa Help Přerov. Žákům z prvního stupně motivačně výchovné představení Rozsviťte hvězdy. V oblibě jsou miniprojekty a návrhy vlastních otázek pro učitele a vlastní příprava testů na opakování. Více informací z této oblast obsahuje závěrečná zpráva Minimálního preventivního programu školy na rok 2010/ Zpracovala: Mgr. Marie Zajícová metodik prevence VIII. Zpráva výchovného poradce Vycházející žáci Žáci 9. ročníku získávali potřebné informace pro volbu povolání. Navštěvovali burzy škol, všichni měli předmět Volba povolání, dělali si test profesní orientace a využívali Dnů otevřených dveří. I v tomto školním roce žáci mohli v prvním kole odeslat tři přihlášky na střední školy a v dalších kolech libovolný počet přihlášek. Znovu se objevila nutnost odeslání zápisového lístku na střední školy a žáci se tímto zavázali, že na vybranou střední školu nastoupí. Pokud toto rozhodnutí chtěli změnit, mohli to udělat jednou. Zákonní zástupci odesílali přihlášky sami, naše základní škola jim však tyto přihlášky kompletně vytiskla přes program Bakaláři. Odpadla tím nutnost kontroly všech,,ručně vyplněných údajů. Po prvním kole přijímacího řízení byla naprostá většina žáků přijata na zvolené obory. Již podruhé neprojevili žáci pátých tříd zájem o přestup na osmileté gymnázium. Integrovaní žáci O integrované žáky pečovalo pět vyučujících z prvního stupně a poprvé však vypomohli i tři vyučující z druhého stupně. Naše paní učitelky zabývající se nápravou poruch žáků jsou ze strany PPP Jeseník ceněny za skvělý odhad poruch učení a také za konkrétní práci s dětmi. Není žádné tajemství, že se potvrdí reedukační péče úspěšná především tam, kde má zájem o nápravu rodina. Funkcí asistent pedagoga byly pověřeny M. Vaďurová, J. Bartoníková, v 1. pol. J. Ordáňová a ve 2. pol. I. Žalčíková. Od dalšího školního roku se nám podařilo zajistit zřízení speciální třídy pro 7 žáků s mentálním postižením. Problémoví žáci Spolupráce s OSPOD MÚ Jeseník je již tradičně dobrá a častá. Pedagogové vypracovávali posudky na žáky, které si vyžádala probační a meditační služba, Okresní soud v Jeseníku, sociální odbor ve Zlatých Horách a Policie ČR. Bohužel i letos jsme se zabývali řešením šikany, proběhly mnohé výchovné komise a s potřebnými žáky byl veden řízený rozhovor s psycholožkou školy, která pracuje ve škole 2 hodiny týdně. IX. Hodnocení výchovně vzdělávací činnosti ve školní družině Školní rok 2010 začal zástupem za nemocnou p. vychovatelku J. Ordáňovou. Po dobu pěti týdnů jí zastupovala p. Z. Kuncová. Změnila se směnnost vychovatelek, délka úvazků a náplně práce. Jedna z vychovatelek pracuje pouze ve ŠD na 80% úvazek, druhá na 50% úvazek ve školní družině a zbytek úvazku jako asistent pedagoga ve 2. třídě. Ve druhém pololetí si vychovatelky úvazky prohodili, takže měly možnost pracovat jak ve školní družině, tak jako asistentky pedagoga. Ve školní družině jsou dvě oddělení, do kterých se přihlásilo 34 dětí. Díky účasti nedružinových dětí na akcích ŠD se počet nahlášených žáků zvýšil na 37. Rodiče mají možnost platit školné 2x ročně, ale na základě dohody i měsíčně. Stránka 20

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Vydaná dne 27. března 2016 Schválená školskou radou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Údaje o

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 z 6 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy 2 z 6 Mateřská škola Těšetice

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 153 215/98-11006 Inspektorát č 15 Signatura: vo3bs302 Okresní pracoviště Uh. Hradiště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá svobodná základní

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010 Vydaná dne 20. září 2011 Schválená školskou radou dne

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, JANA BROSKVY 3 Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity přidružená škola UNESCO PSČ: 643 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Základní škola

Více

Základní škola a Mateřská škola Čachrov okres Klatovy, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Čachrov okres Klatovy, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Čachrov okres Klatovy, příspěvková organizace Čachrov 10, 339 01 Klatovy; IČO: 699 83 615 tel.: 378609 /311 ředitelna, /310 sborovna a kuchyně, /313 MŠ e-mail: reditel@skolacachrov.cz,

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice.

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010 Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice Obsah: 1) Hospodaření jednotlivých zařízení PO 2) Čerpání prostředků státního

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva školní rok 2014/2015 1 1. Úvod Ředitelka Základní školy Chodov,

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Prostřední Bečva, okres Vsetín 756 56, Prostřední Bečva 207 Telefon: +420 571 643 206 E-mail: zakladniskola@prostrednibecva.cz www.zsmsbecva.webnode.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011 Vydaná dne 1. března 2012 Schválená školskou radou dne

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklin@volny.cz * web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.31 únor 2008 Vážení rodiče, dnešní zpravodaj

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Základní škola má právní subjektivitu od 1. 1. 1996, od 1. 9. 1996 je součástí právního subjektu mateřská škola. Hospodaření jednotlivých součástí školy je sledováno

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 Dodatek č. 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne 1. 9. 2007 Úprava ŠVP pro školní rok

Více

Základní škola a mateřská škola Špindlerův Mlýn

Základní škola a mateřská škola Špindlerův Mlýn Základní škola a mateřská škola Špindlerův Mlýn 1. Základní údaje o škole... - 2-1.1 škola... - 2-1.2 zřizovatel... - 2-1.3 součásti školy... - 2-1.4 základní údaje o součástech školy... - 2-1.5 Materiálně-technické

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

za rok 2013 zstolsteho@klatovynet.cz (u ZŠ a MŠ dle rozhodnutí o zařazení do škol. Rejstříku) Základní škola 502 21 Školní družina 120 4

za rok 2013 zstolsteho@klatovynet.cz (u ZŠ a MŠ dle rozhodnutí o zařazení do škol. Rejstříku) Základní škola 502 21 Školní družina 120 4 ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok Adresa organizace: Tolstého 765, 339 01 Klatovy IČ: 49207440 Tel. a fax. spojení 376312352 Mail. spojení zstolsteho@klatovynet.cz Ředitel /ka rganizace:

Více

Roční plán řídících činností ve školním roce 2015/2016

Roční plán řídících činností ve školním roce 2015/2016 Roční plán řídících činností ve školním roce 2015/2016 Organizace chodu školy, soubor řídících činností. Neustálé operativní řešení každodenně vznikajících problémových situací. Vymezení základních oblastí

Více

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Školní 10, 407 46 Krásná Lípa, tel.: 412 383 315, 412 383 297, e-mail: zsklipa@interdata.cz ZŠ MŠ PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Výroční zpráva. o hospodaření za rok a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem

Výroční zpráva. o hospodaření za rok a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Charakteristika příspěvkové organizace a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem Sídlo: Adolfovice 170, 790 01 Jeseník Právní forma:

Více

d) průměr žáků na třídu 12,00 2. Zaměstnanci školy a) pedagogičtí pracovníci ( PP) 6 b) nepedagogičtí pracovníci (NP) 4 Mgr. A.

d) průměr žáků na třídu 12,00 2. Zaměstnanci školy a) pedagogičtí pracovníci ( PP) 6 b) nepedagogičtí pracovníci (NP) 4 Mgr. A. Organizační zabezpečení školního roku 2017/2018 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 36 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 12,00 2.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 VÝROČNÍ ZPRÁVA Pedagogická rada projednala dne: 27. 09. 2012 Školská rada projednala dne: 11. 10. 2012 Mgr. Pavel Tomáš ředitel školy Charakteristika školy 6. základní

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jindřichův Hradec I, Štítného 121. Adresa: Štítného 121, Jindřichův Hradec I. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jindřichův Hradec I, Štítného 121. Adresa: Štítného 121, Jindřichův Hradec I. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Adresa: Štítného 121, 377 01 Jindřichův Hradec I Identifikátor školy: 650 053 265 Termín konání

Více

Výsledky dotazníkového šetření potřeb ZŠ a MŠ v rámci projektu MAP OP VVV v území ORP Rychnov n/k

Výsledky dotazníkového šetření potřeb ZŠ a MŠ v rámci projektu MAP OP VVV v území ORP Rychnov n/k Místní akční plán rozvoje vzdělávání v území ORP Rychnov nad Kněžnou CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000331 Výsledky dotazníkového šetření potřeb ZŠ a MŠ v rámci projektu MAP OP VVV v území ORP Rychnov n/k

Více

Rozbor hospodaření za rok 2015

Rozbor hospodaření za rok 2015 Město Hrádek Náměstí 8. Května 338 42 Hrádek Hrádek 09.02.2016 Rozbor hospodaření za rok 2015 Výsledek hospodaření PO k 31.12.2015 činí 341 692,59 Kč, z toho z hlavní činnosti zisk 297 991,40 Kč a zisk

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady Příbram II. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady Příbram II. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 261 01 Příbram II Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 Moje škola Třídy nebo třídy se skupinami

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKĚ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2014/2015 Zpracovala Mgr. Sylva Hrušková. OBSAH 1. Úvod a charakteristika školy... 3 2. Přehled oborů vzdělání... 4 3.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace Kamenná 404/4, Jablonec nad Nisou 466 01 tel. 483 319 948, e-mail zskamennajbc@seznam.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne č. j. ZSHost/36 /2016

ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne č. j. ZSHost/36 /2016 ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne 30. 8. 2016 č. j. ZSHost/36 /2016 Obsah 1. Identifikační údaje 1. 1. Název školního vzdělávacího programu 1. 2. Předkladatel základní údaje 1. 3. Zřizovatel školy 1. 4. Platnost

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, 793 83 Jindřichov 457, okres Bruntál PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Od 1. 9. 2016 je ustanoven školní pracovník, pomocník pro styk s PPP

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola, Ježov, příspěvková organizace. 696 48 Ježov 50. Identifikátor školy: 600 115 526

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola, Ježov, příspěvková organizace. 696 48 Ježov 50. Identifikátor školy: 600 115 526 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola, Ježov, příspěvková organizace 696 48 Ježov 50 Identifikátor školy: 600 115 526 Termín konání inspekce: 21.

Více

PLÁN KONTROLNÍ A HOSPITAČNÍ ČINNOSTI 2012-13

PLÁN KONTROLNÍ A HOSPITAČNÍ ČINNOSTI 2012-13 Sportovní soukromá základní škola s.r.o. Podkrušnohorská 1677, 436 01 Litvínov Organizační řád školy Část č. 42 - plán kontrolní a hospitační činnosti na školní rok 2012-13 Čj.: 4/2012-13 Vypracoval: Schválil:

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Organizace školního roku 2012/2013

Organizace školního roku 2012/2013 Organizace školního roku 2012/2013 Časový plán zahájení školního roku pondělí 3. září 2012 podzimní prázdniny čtvrtek 25. října a pátek 26. října 2012 vánoční prázdniny sobota 22. prosince 2012 až středa

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace Kamenná 404/4, Jablonec nad Nisou 466 01 tel. 483 319 948, e-mail zskamennajbc@seznam.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK zpracovaný podle RVP ZV a přílohy ZV_LMP č.j. 15523/2007-22 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠTERNBERK, OLOMOUCKÁ 76, ŠTERNBERK 785 01 Motto: Každé poznání vychází ze srdce,

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

Soukromá základní škola a mateřská škola Svět. Výroční zpráva o činnosti školy. Soukromá základní škola a mateřská škola Svět

Soukromá základní škola a mateřská škola Svět. Výroční zpráva o činnosti školy. Soukromá základní škola a mateřská škola Svět Soukromá základní škola a mateřská škola Svět Výroční zpráva o činnosti školy Soukromá základní škola a mateřská škola Svět ve školním roce 2015/2016 1 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Přehled oborů

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více