Motto : Se sportem za vzděláním

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Motto : Se sportem za vzděláním"

Transkript

1 Školní vzdělávací plán zájmového vzdělávání školní družina ZŠ Eden Základní škola Eden Praha 10, Vladivostocká 6/1035 Motto : Se sportem za vzděláním 1

2 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Předkladatel Zřizovatel Platnost dokumentu Další záznamy PRÁCE VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Souvislost školních vzdělávacích programů ZŠ a ŠD Charakteristika činnosti školní družiny Formy vzdělávání Podmínky přijímání uchazečů Ekonomické podmínky BOZP Podmínky pro činnost školní družiny Podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Personální podmínky Cíle vzdělávání Délka a časový plán vzdělávání Obsah vzdělávání

3 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1. Předkladatel Název školy: Základní škola Eden Adresa školy: Vladivostocká 1035/6, Praha 10, Kontakty telefon: , fax: web: IČO: IZO: REDIZO: Jméno ředitele školy vč. titulu: PhDr. Jana Churáčková Kontakt: Jména koordinátorů škol. vzděl. prog.: Mgr. Jana Šumberová PhDr. Jana Churáčková Kontakty: Zřizovatel Zřizovatel: Městská část Praha 10 Adresa zřizovatele: Vršovická 68/1429, Praha 10 Kontakt na zřizovatele: ústředna telefon: podatelna fax: elektronická podatelna: https://podatelna.praha10.cz/ Platnost dokumentu od: č.j. ŠVP ŠD 2007 Podpis ředitele: Razítko školy: 1.4. Další záznamy 1. aktualizace k č.j. ŠVP ŠD 2007/1 2. aktualizace k č.j. ŠVP ŠD 2007/2 3. aktualizace k č.j. ŠVP ŠD 2007/3 4. aktualizace k č.j. ŠVP ŠD 2007/4 3

4 2. PRÁCE VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ 2.1. Souvislost školních vzdělávacích programů ZŠ a ŠD Školní vzdělávací program školní družiny je samostatným dokumentem, nicméně velmi úzce souvisí se Školním vzdělávacím programem základní školy Eden, a to z následujících důvodů: vybavení školy je školní družině zcela k dispozici v plném rozsahu vychovatelé školní družiny jsou součástí pedagogického sboru, takže charakteristika sboru je i jejich charakteristikou totéž platí i o charakteristice žáků ve školní družině jsou to žáci 1. stupně školy školní družina se přirozeně zapojuje do dlouhodobých projektů nedílnou součástí práce vychovatelů je spolupráce s rodiči a dalšími subjekty tak, jak je rovněž popsáno ve Školním vzdělávacím programu základní školy všechna průřezová témata se situačně objevují v činnosti školní družiny školní vzdělávací program vznikal týmově v úzké spolupráci s vyučujícími zjm. 1. stupně, proto v plném rozsahu platí vše uvedené v kapitole, věnované charakteristice školního vzdělávacího programu evaluační činnost školy zahrnuje samozřejmě i problematiku školní družiny. Z tohoto důvodu lze konstatovat, že dokument Školní vzdělávací program ŠD při ZŠ Eden je samostatným dokumentem, který však svým obsahem navazuje na dokument Školní vzdělávací program ZŠ Eden Charakteristika činnosti školní družiny Práce školní družiny na ZŠ Eden je určována zvláštními požadavky a pravidly pedagogiky volného času. Jedná se o zcela samostatnou a specifickou oblast, jejímž cílem je doplňovat poznání žáků prvních až pátých tříd ve výchovně vzdělávací činnosti. Školní družina je speciálním zařízením, kde se mohou žáci mladšího školního věku aktivně seznámit s širokou škálou aktivit, s jejich obsahem a formami. Pestrostí nabídky zapojení se do různých kolektivních činností sledujeme v ŠD vzbudit u dětí aktivizaci zájmu a prohlubování jejich školních znalostí. Konečným cílem výchovně vzdělávacího procesu ŠD je rozvoj dětské osobnosti, zdokonalení dětské sociální kompetence a dovedností. Úspěch a efektivita pedagogického působení pracovníků ŠD je založena na splnění podmínky citlivé a bezprostřední reakce na stavy, nálady i sociální potřeby dětí v jednotlivých odděleních ŠD. Proto plánujeme a provádíme takové zájmové činnosti, které děti nejen zaujmou, ale mohou jim poskytnout naplnění jejich potřeby po úspěchu, kladného hodnocení, citové odezvy a poznání sebe sama. Dalším důležitým aspektem vytváření úspěšného vzdělávacího programu ŠD je důraz na podíl samotných dětí při jeho tvorbě, jako výrazu přirozeného vedení k demokratickému rozhodování. Výsledkem formování osobnosti dětí by se měla stát příští generace přímá a otevřená, slušná, odpovědná, vzdělaná a po vzdělání toužící, sebevědomá a rozhodná. Kvalitní pedagogické vedení a výchova dětí zejména mladšího školního věku vytváří základní předpoklady pro jejich další rozvoj. Vytváří základní vzdělávací návyky, na kterých mohou stavět po celou dobu školní docházky. 4

5 2.3. Formy vzdělávání Pravidelná forma Zájmové vzdělávání ve školní družině se uskutečňuje pravidelnou formou. Žáci navštěvují školní družinu pravidelně a pravidelně se účastní zájmové vzdělávací činnosti. Příležitostná forma 2.4. Podmínky přijímání uchazečů Do ŠD je účastník zapsán na základě odevzdání zápisního lístku, odhlášen na základě odevzdání odhlašovacího lístku podepsaného zákonným zástupcem. Bližší podmínky pro přejetí dítěte do ŠD jsou uvedeny v řádu školní družiny Ekonomické podmínky Daná výše úplaty se platí pololetně podle pokynů na účet školy v Komerční bance. Vybraná částka slouží zejména k pokrytí provozních nákladů ŠD BOZP Neoddělitelnou součástí působení na děti v ŠD je naše zvýšená péče o ochranu životního prostředí a bezpečnost dětí. Pro zvýšení bezpečnosti dětí byl ve škole zabudován kamerový systém, aby vychovatelé v jednotlivých odděleních školní družiny mohli při předávání dětí rodičům sledovat, kdo dítě z družiny vyzvedává. Vychovatelé dbají o to, aby děti získávaly správné hygienické a stravovací návyky a dodržovaly pitný režim Podmínky pro činnost školní družiny Kvalitní činnost ŠD a úspěšná realizace výchovného vzdělávacího programu je závislá na vytvořených podmínkách pro práci s žáky, dobře propracované metodice a organizaci ŠD. Školní družina má 6 oddělení, každé oddělení využívá samostatnou místnost. V každé takové místnosti je kobercem oddělená hrací část. V jednom oddělení ŠD je postaven stůl na stolní tenis. Tři oddělení ŠD jsou vybavena hracím patrem. Samozřejmostí je přizpůsobení školního hřiště a zahrady potřebám družiny. Žáci mají k dispozici 2 hřiště s umělým povrchem (umělá tráva 3. generace a tartan), pískoviště, venkovní tabuli, malou horolezeckou stěnu, houpačky, domeček, kolotoč a šplhadla. Jedno z hřišť je vybaveno koši na košíkovou. Dále máme k dispozici dva venkovní stoly na stolní tenis. Pro zvyšování tělovýchovného účinku a soutěživosti žáků má ŠD k dispozici i atletickou dráhu a dráhu pro skok daleký. Pro spontánní a relaxační činnost využíváme indiánský stan. Školní družina využívá řadu pomůcek, her, hraček, které jsou průběžně podle potřeby obnovovány a doplňovány. Mimo běžných, níže uvedených aktivit školní družiny se mohou účastníci realizovat v další činnosti v zájmových kroužcích ŠD: plavání, stolní tenis, míčové hry, cvičení na balančních míčích, zpěv, hra na zobcovou flétnu, informatika. Vzhledem ke spolupráci školy s agenturou Kroužky se žákům nabízí dostatečný výběr z mnoha cílených zájmových aktivit. Činnost školní družiny se řídí vnitřním řádem ZŠ. 5

6 2.8. Podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Ve školní družině jsou vytvořeny podmínky pro práci se zdravotně nebo sociálně znevýhodněnými žáky. Především je kladen důraz na individuální přístup Personální podmínky Odbornost vychovatelek a vychovatele je prohlubována v akreditovaných kurzech a samostudiem Cíle vzdělávání Cílem je formování osobnosti dětí, aby se staly generací přímých, otevřených, slušných, odpovědných, vzdělaných a po vzdělání toužících, sebevědomých a rozhodných občanů. Kvalitní pedagogické vedení a výchova dětí zejména mladšího školního věku vytváří základní předpoklady pro jejich další rozvoj. Vytváří základní vzdělávací návyky, na kterých mohou stavět po celou dobu školní docházky Délka a časový plán vzdělávání Vzdělávací zájmový plán je zpracován na délku jednoho vzdělávacího období, končí posledním dnem daného školního roku Obsah vzdělávání Obsah zájmového vzdělávání je rozdělen do vzdělávacích oblastí, převzatých z rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Člověk a jeho svět. Umění a kultura Pozornost věnujeme formování estetického vztahu k životnímu prostředí, seznamujeme děti s kulturními tradicemi, s různými druhy umění a způsoby uměleckého vyjádření skutečnosti. Vedeme děti k poznávání přírodních krás, kulturních památek, lidových tradic a zvyků. Řadou činností reagujeme i na způsob oblékání, péči o vlastní vzhled, na úpravu prostředí školní družiny, školy i okolí. Děti k činnosti motivujeme povídáním o ročních obdobích a významnými svátky - Vánoce, Velikonoce, sv. Valentýn, Den matek, atd. Vzniklé práce děti samy představují a hodnotí. Vedeme děti k aktivní spolupráci při výzdobě tříd, tuto výzdobu tvoří jejich výtvarné práce. Některé práce děti vytváří v malých skupinách. Vedeme děti ke vnímání přírody a jejímu pozorování, své poznatky pak přenášejí do výtvarných činností. V této oblasti s žáky pracujeme zejména na uvedených tématech: Tématické celky Způsoby práce Výtvarná výchova Vedeme děti k tomu, aby zvládly základy kresby, malby, koláže a modelování. Při této činnosti rozvíjíme u dětí Podzimní motivy: ovoce, podzimní krajina, stromy Ukazujeme dětem jak míchat barvy Ovoce - kresba pastelkami - různé druhy ovoce, malování vodovými barvami, koláže, modelování 6

7 vnímavost, představivost a estetické cítění, tvořivost, schopnost prožívání a vyjadřování svých pocitů. - kreslení křídami na tabuli - zapouštění barev - využívání přírodních materiálů Hudební výchova Při hudební výchově provádíme s dětmi modelovací hmotou Listy - frotáž, kresba tužkou, pastelkami, křídami Podzimní sad - malba -vodovými barvami, temperami Nálada - kresbou vyjadřujeme náladu - voskové barvy Akvárium - koláž Draci - malba temperami a vodovými barvami Zimní motivy: Vánoční svátky Přáníčka k Vánocům pro rodiče - voskovými barvami a tuží Vánoční strom - kresba pastelkami Dárky - malba dárků které si přejeme - temperou Stromy - zimní stromy Zima podle obrázků J. Lady - kresba pastelkami Ptáci s krmítkem - koláž Fantazie - akvarel - rozfoukávání inkoustu Přáníčka k sv. Valentýnu - tempera Jarní motivy: Velikonoce Počasí - různé techniky Jarní květiny - sněženky, macešky, tulipány, narcisy - kresba pastelkami, křídami, vodovými barvami Kvetoucí stromy - vodovými barvami Vejce - tempery, krupice, kraslice - vodovými barvami Slepičky - koláž Kuřátka a králíčci - kresba pastelkami, modelování modelovací hmotou Přáníčka ke Dni matek Prožitková malba - malba na základě poslechu hudby Kouzelná píšťalka - kresba uhlem Postavy - kresba pastelkami a modelování modelovací hmotou Slepičky - koláž Malování na látku, na sklo Využívání netradičních materiálů Letní motivy: Těšíme se na prázdniny Voda - vodní radovánky - kresba pastelem Eukaustika Lodě - koláž Dopravní prostředky - tuž, pastelkami Kočkovité šelmy - kresba pastelkami a voskovými barvami Modelování zvířat Poslech různých hudebních žánrů Nácvik písní: Já jsem z Kutné hory, Prší tam, Prší,prší, Vodník, Rybička maličká, Kachny, Meluzína, Boleslav, Boleslav, Když jsem já 7

8 vokální, instrumentální a hudebně pohybovou činnost. Rytmizujeme a melodizujeme jednoduché texty, vyjadřujeme melodii pohybem. Posilujeme dětskou hudebnost. Přehráváme a seznamujeme děti s různými hudebními žánry. Při poslechu poukazujeme na jednotlivé hudební nástroje.hudba navozuje radostnou náladu v kolektivu a uvolnění. Nacvičujeme s dětmi písně a skladbičky, tak, aby je mohly prezentovat při příležitostných vystoupeních nebo při vystoupení pro rodiče. Literárně dramatická výchova Rozvíjíme schopnost komunikace a podporujeme tvořivé myšlení. Seznamujeme děti s krátkými literárními útvary a pokoušíme se kladně ovlivňovat jejich emocionální vývoj. Také v dětech rozvíjíme touhu po čtení. Seznamujeme je s encyklopediemi a vysvětlujeme jim, jak s nimi pracovat. Čtením z knih podporujeme aktivní odpočinek dětí, odstraňujeme duševní únavu. Vedeme děti k tomu, aby uměly formulovat své názory. Připravujeme pro děti vědomostní soutěže. Hovoříme o správném zacházení s knihou, prohlížíme si ilustrace, seznamujeme se s autory a ilustrátory. Ukazujeme si jak knihy obalovat a chránit je před poškozením. sloužil, Ach synku, synku, Ö hřebíčku zahradnický, Jedna dvě, Honza jde, Beskyde, Beskyde, Až já budu velká atd. Nacvičujeme s dětmi zpěv koled. Vytváříme pěvecké soutěže ve skupině. Vytleskávání rytmů - hra na tělo Hudebně pohybová činnost: Měla babka čtyři jablka, Meluzína Rytmizace jednoduchých textů Leze žába do bezu Flétna - rozvíjíme u dětí hudebnost, cit pro rytmus a takt Seznamujeme je notami a prací s listem Rozvíjíme jejich citlivost na základě hudebního prožitku Každoročně pořádáme pro děti diskotéky a dětské karnevaly Knihy, ze kterých dětem čteme na pokračování: O peskovi a kočičce, Pinocchiova dobrodružství, Tajemství proutěného košíku, Český Honza, Míša Kulička, Harry Potter, České pohádky, Prasátko a jeho veliký příběh, Nejoblíbenější pohádky, 100 nejzajímavějších živočichů, Mé zázračné já, Kocour v botách a jiné románské pohádky, Stříbrné oříšky, Olin a lišky, Malá mořská víla, Knížka Ferdy Mravence, Brouk Pytlík, Malá encyklopedie přírody - zvířata v lese, O přírodě trochu jinak, 5000 zajímavostí o světě kolem nás, Tajemný život zvířat-mořské pobřeží. Čteme i knihy, které si děti donesou z domova. K literární práci používáme i dětské časopisy jako jsou: Sluníčko, Méďa Pusík, ABC. S dětmi nacvičujeme loutkové divadlo a provádíme dramatizaci pohádek, tak, aby je mohly příležitostně hrát před rodiči. Jedná se o hry: Ferda Mravenec, Budka a O veliké řepě, Červená Karkulka, O Budulínkovi, Zlatá rybka. Přitažlivou formou cvičíme postřeh a paměť. K tomu slouží různé didaktické hry: Ztracení pohádkoví hrdinové, Umíš dokončit příběh? Tiskařský šotek. Připomínáme si Den dětské knihy, který se vždy slaví na počest H. Ch. Andersena. Cvičíme rytmus a melodii jazyka: Je to chůze po tom světě, kam se noha šine, sotva přejdeš jedny hory, jsou tu zase jiné. Enyky, fenyky, jsou mastné knedlíky, kdo si je omastil, ať si je sní. Myšičko, myš, pojď ke mně blíž. Nepůjdu, kocourku, nebo mě sníš. Pepíku, Pepíku, copak dělá babka? Sedí doma na peci a strouhá si jablka 8

9 Pilníček na jazýček Člověk a svět práce Ve výchovně vzdělávací oblasti se cíleně zaměřujeme na praktické dovednosti návyky dětí. Děti pracují nejen samostatně, ale učíme je i týmové spolupráci. Hlavní důraz při ručních pracích klademe na zdokonalování jemné motoriky. Vzniklé výrobky používáme k výzdobě tříd, chodeb a příležitostným výstavkám. Seznamujeme děti s různými druhy povolání. Podněcujeme děti k třídění odpadu. Pověřujeme je péčí o květiny ve třídě. Při každé pracovní činnosti dbáme na dodržování zásad bezpečnosti a hygieny při práci a úklidu po ukončení rukodělných činností, včetně mytí rukou po každé práci. V této oblasti s žáky pracujeme zejména na uvedených tématech: Tématické celky Způsoby práce Rozvíjíme u dětí tvořivost, trpělivost, pečlivost a přesnost. Formujeme jejich estetické a prostorové cítění. Vedeme je k citu pro materiál. Utváříme správné pracovní návyky- správné držení nástrojů při práci, účelné uspořádání místa a šetření materiálu. Zároveň děti vedeme k vytváření a udržování vlastního pracovního místa, zvláště pak úklidu tohoto prostoru. Ukazujeme dětem jak hmotu hníst, válet, koulet, mačkat, vytahovat, ubírat, vykrajovat a modelovat základní tvary. Nacvičujeme s dětmi trhání, mačkání, stříhání, vystřihování, překládání, skládání, stáčení, řezání, slepování a nalepování Beseda o výrobě papíru a jeho recyklaci. Náměty pro tvorbu čerpáme z různých časopisů knih: Velká kniha pro malé mistry 1-5, Origami a jiné výrobky z papíru, Dekorování papíru, Hrátky z papíru, Doplňky z provázků, Květiny z krepového papíru, malé sešity nápadů z edice TOPP. Časopisy: AMOS, ABC, Mateřídouška 4 roční období Modelovací hmota: Z modelovací hmoty s dětmi tvoříme, ovoce, zvířátka, různé postavy, sněhuláky, celé krajiny. Dbáme na to, aby postavy měly správné proporce a aby děti volily správné barvy. Výrobky z papíru: Při práci s nůžkami dbáme na bezpečnost při práci. Používáme různé druhy papíru, bílý i barevný. Vystřiháváme různé tvary podle šablonek jablka, hrušky, zvířátka, hvězdičky, vločky. Prostřihovány dekorační výzdoba do oken Přáníčka z kartonu. Papírová mozaika Velikonoční výrobky, vánoční ozdoby a dárky maminkám Při výrobě origami ukazujeme dětem jak papír přehýbat a různě skládat. S některými výrobky pak děláme soutěžečí žabka skočí nejdál, závody hlemýžďů. Z krepového papíru tvoříme květiny a různé koláže ovoce, zvířátka. Obrázky a výrobky z trhaného papíru. 9

10 Nacvičujeme vyšívání, uzlování, šití. Pracujeme i s provázky. Procvičujeme jemnou motoriku, postřeh. Seznamujeme děti s netradičními novými technikami Vštěpujeme dětem kladný vztah k prostředí, ve kterém žijí. Příprava na vyučování je součástí výchovy mimo vyučování ve školní družině. Vyrábíme - hračky, záložky a stojánky. Výroba papírových dráčků, Papírové ozdoby na stromeček. Papírové řetězy, Krabičky z papíru - vlastnoručně dekorovaný papír z něj vyrobíme dárkové krabičky. Tkané obrázky srdíčka, konvičky, dečky Textil: Používáme převážně na koláže vláček, šála u sněhuláka, vázička, slepička. Procvičujeme s dětmi navlékání jehly. Pracujeme s různými druhy látek., s nitěmi, bavlnkami a provázky. Jednoduché vyšívání křížkovým stehem na předražené obrázky s Vánočními, Velikonočními motivy a motivy ke Dni matek. Stavebnice a mozaiky: Z konstrukčních stavebnic (Cheva) staví různé konstrukční hračky. Děti mají v oblibě různé prostorové stavebnice (kostky) z kterých podle vlastní fantazie vytváří různé stavby a puzzle. Někdy můžeme zadat téma například zoologická zahrada. Také rády stavíme co nejvyšší věže. Plošné mozaiky, ze kterých děti vytváří různé obrázky Molitanové stavebnice Přírodní materiály: Sbíráme listy, žaludy, kaštany, šípky, makovičky výroba zvířátek a figurek, střihání listů, velký strom z listů na jeden veliký papír kolektivní práce Malujeme na kamínky, ulity, dřevo Lyžař, sáňkař z korku Lodička ze dřívek, dopravní značky Ostatní materiály: Výrobky z odpadového materiálu lodičky z plastových lahví, Výroba chřestidel lahve, plechovky naplněné hrachem, rýží a jinými surovinami Výrobky z korálků navlékání korálků, výroba zvířátek z korálků Květináče lepené ubrouskovou technikou Knoflíky, těstoviny, sušené květiny Rozvíjíme jejich estetické cítění a kladný vztah k prostředí, ve kterém žijí, zejména prostředí školy. Děti se každodenně podílejí na úklidu svých družinových tříd. Aktivně se zapojují při pracích na školním pozemku. Pečují o květiny ve třídách. Důležitou roli hrají tyto skutečnosti: požadavky rodičů požadavky učitelů doba pobytu dítěte v ŠD Dětem pomáháme s vypracování domácí přípravy od 15,15hod. Snažíme se tuto přípravu vypracovávat s každým dítětem zvlášť- individuálně. 10

11 Člověk a jeho svět V oblasti Člověk a jeho svět se prolínají všechny předešlé oblasti. S dětmi rozvíjíme poznatky a dovednosti získané v rodině a v předškolní výchově a ve škole. Poznáváme své nejbližší okolí. Posilujeme schopnost vnímat vztahy mezi lidmi, všímavost a schopnost ocenit lidské i přírodní výtvory a podporujeme schopnost jejich pozorování. Ukazujeme dětem, jak se minulost prolíná do současnosti. Přibližujeme a vysvětlujeme dětem naše významné státní svátky. Zabýváme se i ochranou životního prostředí. Všechny tyto činnosti jsou zároveň procvičováním a upevňováním získaných vědomostí. V této oblasti s žáky pracujeme zejména na uvedených tématech: Tématické celky Způsoby práce Příprava na vyučování Formou her a besed opakujeme a prohlubujeme znalosti, které děti získaly při vyučování. Člověk a příroda Při poznávání přírody si děti uvědomují, že jsme její součástí. Ukazujeme na podstatné souvislosti mezi stavem přírody a lidskou činností. Vedeme besedy o ekosystémech. Místo, kde žijeme Seznamujeme děti s nejbližším okolím a naší historií. Lidé kolem nás naše společnost Vedeme děti k přemýšlení o životě v rodině a naší společnosti. Matematika hry: Tolik, kolik, Na čísla, Co je víc, Odhad času, Číslicový závod, Domino, Destičky, Na prvního, Na pátrání, Číselné puzzle Čtení, psaní, jazyková výchova: Přísloví a pořekadla, Pranostiky, Hádanky, Jedno slovo, dva obrázky, Tiskařský šotek, Psaní- uvolňovací cviky, Písmenková, Slovní fotbal, Tichá pošta, Hledáme dvojice, Kolik písmen, Obrázky, Schovaná slovíčka. Sem spadají i ostatní výchovné oblasti Umění a kultura, Člověk a zdraví, Člověk a svět práce Návštěvy divadel, výstav Veřejné vystupování dětí Beseda o chování v lese, Pozorujeme odlétající ptáky-jmenujeme ptáky, kteří neodlétají. I v Praze jsou lesy, Zvířátka v lese, Krčský les-malá zoologická zahrada, Houby, listnaté a jehličnaté stromy, Čím se zvířata živí sběr kaštanů a žaludů. Hra Na přírodu, Mořský svět, Ochranná zbarvení zvířat, Savci, Jaká zvířátka chováme doma, Pouště, Ledové království, Prales, Stromy v našem okolí, První jarní květiny, Naše řeky, Život v rybníce, Co do přírody nepatří. Přírodní motivy se promítají do dalších výchovných oblastí v ŠD. Čtyři živly. Chodíme s dětmi na procházky, na kterých je seznamujeme s nejbližším okolím. Besedujeme o rozdílném životě lidí ve městě a na venkově. Procházky po Praze Pražský Orloj, Staroměstské náměstí, Pražský hrad, Vyšehrad, Besedy o životě našich předků. Architektura gotika, baroko, renesance, secese. významné stavby Prahy, které jsou postaveny v těchto slozích. Vědomostní soutěže. Beseda o rodině, Jak se chovat ve škole, Pravidla odchodu ze ŠD, Správné stolování, Kouzelná slovíčka, Správné telefonování, Co je kamarádství, Nejsme všichni stejní, Chování při mimořádných 11

12 Vychováváme je k vědomí sounáležitosti s místem kde žijí. Informujeme je o významných událostech, které ovlivnili náš život. Spolupráce s rodiči situacích, Jak si pomáháme, Jak se chovat na ulici, Jak se chovat k cizím lidem, Kouzelná slovíčka, Správné chování v obchodě. Jak pomáhat starým lidem. Království a stát. Naše osobní ochrana, Besedy k významným svátkům a dnům naší republiky. Rodiče jsou informováni o našich aktivitách zvláště těch, kdy jdeme mimo prostor školy. S rodiči mluvíme a spolupracujeme individuálně i na třídních schůzkách. Tato spolupráce se promítá při individuální práci s jejich dětmi. Člověk a zdraví V této oblasti děti vychováváme k odpovědnosti za svou osobu a za své zdraví. Vedeme je ke správným stravovacím návykům, zdravé skladbě potravin, k dodržování pitného režimu, k osobní hygieně a samoobslužné činnosti. Sportovními hrami posilujeme jejich tělesnou zdatnost. Také rozvíjíme jejich citovou stránku osobnosti a formujeme jejich životní postoje. Vedeme je k objektivnímu hodnocení svých schopností, k sebepoznání a k zodpovědnosti za své činy. Velký důraz klademe na jejich bezpečnost jak ve škole, tak v rámci dopravní výchovy. V této oblasti s žáky pracujeme zejména na uvedených tématech: Tématické celky Způsoby práce Zvyšování sociálních kompetencí - vedeme děti k pravdomluvnosti, k objektivitě, k hodnocení svého chování a přijímaní důsledků ze svého chování. Prevence sociálně patologických jevů - varujeme děti před záškoláctvím, vandalismem, šikanováním a jinými formami násilného chování. Vedeme je k ochraně osobního bezpečí a majetku. Vedeme děti k tolerantnosti, přátelství, zodpovědnosti za své chování, k citlivosti a schopnosti porozumění Zdravý životní styl dodržující Relaxační hry - Kočka a lev, Mušle, Pijeme čaj, Kyvadlové hodiny, Počasí. Hry zaměřené na zvýšení koncentrace a uvolnění - Výměna čísel, Zkamenět, Kimovy hry - zkouška paměti, Kimova dotyková hra, Kimova hra v místnosti není něco v pořádku, Hry pro zlepšení motivace a sebepojetí žáků - Brýle pocitů, Hadrová panenka-cínový vojáček, Sochy, Zrcadlení, Chůze důvěry. Hry pro usměrnění agresivity - Jak asi zní pocit?, Náladové počasí, Zraňující slova, Co děláš, když máš..., Horký míč, Stejně vysoké věže, Vzteklý tygr. Formou diskusí poukazujeme na různé formy negativního chování. Formou etud navozujeme různé situace a společně s dětmi hledáme nejlepší řešení těchto situací. Ukazujeme dětem, jak správně reagovat a jakému chování se mají vyhýbat. Vysvětlujeme, jak se mají chovat v případě úrazu, ztrátě a také nálezu věcí. Výchovné v besedy o kouzelném slovíčku, o chování na návštěvě, o správném telefonování. Před odchodem do jídelny dbáme na osobní hygienu, 12

13 osobní hygienu a správná samoobslužná činnost Dopravní výchova- vedeme děti k dodržování bezpečnosti silničního provozu. Tělesná výchova - procvičujeme a zvyšujeme obratnost, zdatnost a správné držení těla dětí, věnujeme se enviromentální výchově při tělesné výchově, seznamujeme děti s pravidly různých her a se základy atletiky. Dbáme na to aby děti znaly základní cvičební povely, uměly zvolit správné oblečení pro sport. Vedeme je k dodržování zásad fair play a soupeření. vedeme besedy na téma "Co a kdy nám nejvíce chutná", Vyprávíme si o stolování, hrajeme si na prodavače v obchodě s ovocem a zeleninou, v obchodě se zdravou výživou. Při odpolední svačině dbáme na kulturu stolování a dodržování osobní hygieny před jídlem. K tomu používáme vyprávění o stolování - stůl-příbory-jídla, Soutěžní hru - Ubrousku, prostři se. Sestavujeme zdravý jídelníček. Vedeme besedy na téma Víte, jak předcházet nemocem? Mluvíme o oblékání v jednotlivých ročních obdobích. - kartičky s oblečením děti přiřazují k jednotlivým ročním obdobím. Kreslíme dopravní značky a křižovatky. Provádíme vycházky a pozorujeme dopravní situace. Seznamujeme děti s povinnou výbavou jízdního kola a s pravidly silničního provozu pro cyklisty. Navštěvujeme dopravní hřiště ZŠ Jahodová. Míčové hry - Na jelena, barvy, přehazovaná, vybíjená, střelba na koš, kopaná, Atletika - běh, skok do dálky, hod míčkem Protahovací, kompenzační a vyrovnávací cvič. Plavání - základní plavecký výcvik ve spolupráci s Plaveckou školou Slavia Stolní tenis - správné držení pálky, nácvik jednotlivých herních úderů Tělovýchovné pohybové chvilky ve třídě - Kuba řekl, Honzo vstávej, Všechno lítá, co peří má, Sochy, Na zrcadlo. Při cvičení venku - ochraňujeme 13

14 14

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Plán je rozvržen do 4 bloků na 4 roční období: podzim, zima, jaro, léto. Náměty činností v průběhu jednotlivých ročních období Všechny výchovné

Více

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut 1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut Vzájemné seznámení, seznámení s režimem a programy školní družiny Seznámení s provozem ŠJ, stolování Podvodní svět Ilustrace,pohádky,

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY. Září. Říjen

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY. Září. Říjen PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY Září Seznámení s provozem, řádem ŠD a dodržováním bezpečnostních pravidel při všech činností v ŠD. Vzájemné poznávání s dětmi v kolektivu ŠD. kamarádi kolem nás poslech písní: na přání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD Je součástí školního vzdělávacího programu ZŠ Janov, okres Svitavy 1. Charakteristika ŠD Školní družina má 1 oddělení, je umístěna v samostatné místnosti menších rozměrů, využívá

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE ZBÝŠOVĚ, J. A. KOMENSKÉHO 473 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 Hlavní úkoly ŠD ŠD slouží k výchově, vzdělávání a relaxaci dětí. Tvoří mezistupeň mezi výukou

Více

Plán práce školní družiny II

Plán práce školní družiny II Plán práce školní družiny II Pravidelné aktivity Barvy kolem nás celoročním projektu Hrátky s angličtinou s rodilým mluvčím září, říjen, listopad - tematické hry, soutěže, kvízy - kolektivní a tvořivé

Více

Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice

Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice Školní rok 2009 / 2010 Září 2009 Téma: Pojďte se seznámit Seznámení se školními budovami, režimem a bezpečností při všech akcích ŠD. Seznámení s okolím

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ PCHERY

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ PCHERY VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ PCHERY ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 TÉMA: POHÁDKOVÉ KLÍČE VYPRACOVALA: VED.VYCH. JANA NÁVOJOVÁ ZÁŘÍ 1.) Seznámíme se s žáky první třídy. 2.) Prohlédneme si celou Školní družinu

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Měčín příspěvková organizace

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Měčín příspěvková organizace Téma: Moje škola Seznámení s okolím Měčína Sběr plodin (kaštany, trnky) Výtvarné vyjádření skutečnosti Téma: Barvy podzimu Celoroční spolupráce s Městskou knihovnou Měčín výzdoba, nástěnky Polodenní výlet

Více

Plán práce školní družiny na šk.rok 2011/2012

Plán práce školní družiny na šk.rok 2011/2012 Plán práce školní družiny na šk.rok 2011/2012 Celoroční projekty - Hřiště 11/12/celoroční hra časopisu Pastelka/ - Recyklohraní - Les ve škole, škola v lese - Ekohrátky-spolupráce se střediskem Šipka Kroměříž

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Září Cestička do školy Odpočinková činnost- volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích,poslech

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní vzdělávací program pro Školní družinu Motto: Hrou za poznáním. Celý rok s úsměvem Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání 4. Formy vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Motto: Přírody si vážíme, chránit se ji učíme 1. 9. 2015 1 1. CÍL: rozvoj a výchova žáků k smysluplnému využívání volného času výchova k ochraně přírody kooperace

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Září Obec v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost-stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní školy, Liberec Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace č.j. 2013/406 1 OSNOVA 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika 2.1. Podmínky přijetí

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2013/14. Základní škola Zbýšov, J. A. Komenského 473, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2013/14. Základní škola Zbýšov, J. A. Komenského 473, příspěvková organizace Základní škola Zbýšov, J. A. Komenského 473, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Motto: Ať je léto nebo zima, v družině je stále prima 1.9.2013 1. CÍL - osvojování základních

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní vzdělávací program pro školní družinu Charakteristika, umístění a vybavení ŠD Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním

Více

dopravní značky (dopravní soutěže) chování na silnici BESIP

dopravní značky (dopravní soutěže) chování na silnici BESIP Plán činností ŠD 2014/2015 II. oddělení - Vlastimila Hladová ZÁŘÍ zahájení školního roku poučení o bezpečnosti v ŠD, a v areálu školy seznámení vychovatelky s dětmi seznámení dětí s novým prostředím správné

Více

1. KAMARÁDI 2. MOJE RODINA 3. ŠKOLA SNŮ 4. MOJE MĚSTO

1. KAMARÁDI 2. MOJE RODINA 3. ŠKOLA SNŮ 4. MOJE MĚSTO 1. KAMARÁDI slavnostně přivítáme prvňáčky, seznámíme se s řádem ŠD a ŠJ udržujeme kamarádské vztahy kolektivní hry veselé prázdninové písničky výtvarná soutěž : ŠKOLA A JÁ ( tuš a vodové barvy) vycházky

Více

Základní škola Švehlova Švehlova 12/2900 Praha 10 ROČNÍ TEMATICKÝ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2014 2015

Základní škola Švehlova Švehlova 12/2900 Praha 10 ROČNÍ TEMATICKÝ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2014 2015 Základní škola Švehlova Švehlova 12/2900 Praha 10 ROČNÍ TEMATICKÝ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2014 2015 Platnost od 1. září 2014 Obsah: ROČNÍ PLÁN: Roční plán je otevřený dokument, který lze během školního roku

Více

ZÁŘÍ. Cílem tohoto měsíce je komunikativnost mezi dětmi.

ZÁŘÍ. Cílem tohoto měsíce je komunikativnost mezi dětmi. ZÁŘÍ 1.) Seznámíme se s žáky první třídy. 2.) Prohlédneme si celou Školní družinu (ŠD) a Školní jídelnu (ŠJ). Dohlédneme na správné stolování. 3.) Poučíme žáky o bezpečnosti v prostorách ŠD a ŠJ. Dále

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

Obsah: Školní družina při Základní škole v Rakvicích

Obsah: Školní družina při Základní škole v Rakvicích Školní družina při Základní škole v Rakvicích Obsah: Charakteristika ŠD Cíle ŠD Výchovné kompetence Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět 1. Místo, kde žijeme 2. Lidé kolem nás 3. Lidé a čas 4. Rozmanitost

Více

Plán školní družiny na školní rok 2014/2015 1. oddělení

Plán školní družiny na školní rok 2014/2015 1. oddělení Plán školní družiny na školní rok 2014/2015 1. oddělení Obsah výchovně vzdělávací činnosti je založen na činnostech vyplývajících především ze zájmů dětí. Činnosti a akce, které se uskuteční každý měsíc:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK ŠKOLA NA KONCI SVĚTA, PŘESTO NA ZAČÁTKU Základní škola Javorník, okres

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY. Vychovatelka: Jana Čermáková

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY. Vychovatelka: Jana Čermáková PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY Vychovatelka: Jana Čermáková ZÁŘÍ Seznámení s provozem ŠD, řádem ŠD a bezpečnosti. Cesta do školy, základy dopravní výchovy. Vzájemné poznávání dětí v kolektivu družiny, seznamovací

Více

Plán práce školní družiny na šk.rok 2012/2013

Plán práce školní družiny na šk.rok 2012/2013 Plán práce školní družiny na šk.rok 2012/2013 Celoroční projekty - Safari/celoroční hra časopisu Pastelka/ - Recyklohraní - Les ve škole, škola v lese - Dopravní výchova/1. a 2. ročník/ ZÁŘÍ ŘÍJEN - seznámení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU. Základní škola Votice, okres Benešov

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU. Základní škola Votice, okres Benešov ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU Základní škola Votice, okres Benešov IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Základní škola Votice, okres Benešov REDIZO 600042171 IZO 181045648 IČ 70568146 Adresa školy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní škola a Mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

ZÁŘÍ JSME JEDNA RODINA ŠKOLNÍ DRUŽINA

ZÁŘÍ JSME JEDNA RODINA ŠKOLNÍ DRUŽINA ZÁŘÍ JSME JEDNA RODINA ŠKOLNÍ DRUŽINA pracovně technická činnost obkreslujeme podle šablony estetická zájmová činnost vyrábění obrázků libovolná technika přírodovědná zájmová činnost prohlížení encyklopedie

Více

hygiena a bezpečnost pomůcky

hygiena a bezpečnost pomůcky Estetická výchova 1.- 3.ročník str. učivo - témata kompetence žák vytváří jednoduché výrobky z papíru a kartonu hygiena a bezpečnost pomůcky pracuje podle zadaného postupu a využívá pomoc učitele udržuje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany 1. Identifikační údaje ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany Předkladatel: ŠD při Základní škole a mateřské škole Božičany Božičany 76 362 26 IČ 69 98 31 60 IZO 102 988 978

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. Základní škola Votice, okres Benešov

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. Základní škola Votice, okres Benešov ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Votice, okres Benešov IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Základní škola Votice, okres Benešov REDIZO 600042171 IZO 113000235 IČ 70568146 Adresa školy

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola a mateřská škola Řenče, příspěvková organizace Řenče 44, 334 45 Obsah: 1. Cíle vzdělávání 2. Délka a časový plán zájmového vzdělávání 3.

Více

Plán školní družiny na školní rok 2015/2016

Plán školní družiny na školní rok 2015/2016 Plán školní družiny na školní rok 2015/2016 Obsah výchovně vzdělávací činnosti je založen na činnostech vyplývajících především ze zájmů dětí. Činnosti a akce, které se uskuteční každý měsíc: odpočinkové,

Více

Základní škola T. G. Masaryka Hrušovany u Brna, okr. Brno venkov, příspěvková org.

Základní škola T. G. Masaryka Hrušovany u Brna, okr. Brno venkov, příspěvková org. Základní škola T. G. Masaryka Hrušovany u Brna, okr. Brno venkov, příspěvková org. Školní družina je důležitým výchovným partnerem rodiny a školy. Rozvíjí specifické nadání dětí, plní výchovné a vzdělávací

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Školní klub při ZŠ Jihlava, Demlova 32

Školní klub při ZŠ Jihlava, Demlova 32 Školní klub při ZŠ Jihlava, Demlova 32 Školní vzdělávací program školního klubu - 1 - Na základě dohody vychovatelek ŠK byla vytvořena základní struktura a obsah témat, která jsou v tomto dokumentu zpracována.

Více

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky Projekt Těšíme se na Vánoce III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2013/ 2014 Projekt: Těšíme se na Vánoce Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Svátky, tradice a lidové

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD) Obsah Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín,... 2 pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)... 2 Charakteristika ŠD... 2 Materiální podmínky... 2 Ekonomické podmínky... 3 Personální podmínky...

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ DRUŽINY pro školní rok 2014/2015

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ DRUŽINY pro školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Rataje, okres Kroměříž ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ DRUŽINY pro školní rok 2014/2015 Roční plán práce školní družiny je rozčleněn do čtyř základních bloků, které korespondují

Více

,,Hrajeme si se skřítky

,,Hrajeme si se skřítky Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání,,hrajeme si se skřítky Školní družina Radnice Obsah ŠVP: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Vzdělávání : a) cíle b) formy c) obsah

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN Č.j. Vypracoval: Bc. Radomíra Stejskalová Schválila Školská rada dne: Pedagogická

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Školní družina při Základní škole a Mateřské škole Supíkovice, příspěvková organizace, okres Jeseník Motto: Kdo si hraje, nezlobí Verze 4 z 1. 9. 2013 Platnost:

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ROK V PŘÍRODĚ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZŠ A MŠ BEZ HRANIC Dokážu to!

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice 1 Obsah 1. Identifikace ŠD 3 2. Charakteristika ŠD 4 3. Materiální, ekonomické a personální podmínky 4 1.

Více

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Obsah dokumentů: 1. Konkrétní cíle vzdělávání 2. Formy vzdělávání 3. Obsah vzdělávacího programu 4. Časový plán 5.

Více

Roční plán školní družiny při ZŠ a MŠ Ivaň Školní rok 2012/2013

Roční plán školní družiny při ZŠ a MŠ Ivaň Školní rok 2012/2013 Roční plán školní družiny při ZŠ a MŠ Ivaň Školní rok 2012/2013 a) Téma: podzimní období Tematické okruhy: začátek školního roku, škola, třída, ŠD, ŠJ pomoc, stolování, hygiena stolování, pravidla slušného

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny Název a adresa ŠD Školní družina při I. základní škole, Masarykovo nám. 71, 251 01 Říčany IČO 63834448 Ředitel školy Zástupkyně ředitelky pro I. stupeň Vedoucí

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vyučovací předmět pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce. Vede žáky k získání základních dovedností v různých

Více

Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace. Plán práce školní družiny. školní rok 2013/2014

Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace. Plán práce školní družiny. školní rok 2013/2014 Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014 Září 2. - 6. 9. VDO Seznámení s řádem ŠD, chování, bezpečnost, vzájemné vztahy, pravidla, poučení,

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014

Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Čs. armády 210 Veselí nad Lužnicí Září, říjen, listopad Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014 - seznámení se řádem ŠD a poučení o bezpečnosti v ŠD, s provozem a řádem na školním

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu při ZŠ Radomyšl

Školní vzdělávací program pro školní družinu při ZŠ Radomyšl Školní vzdělávací program pro školní družinu při ZŠ Radomyšl I.Identifikační údaje Adresa: Základní škola Radomyšl, okres Strakonice, Školní 187, Radomyšl, 387 31 IZO zařízení: 114 800 171 Kontakty: 383

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Výtvarná výchova Předmět Výtvarná výchova v podmínkách školy pro žáky se zdravotním

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. při ZŠ praktické Bochov ŠVP ŠD

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. při ZŠ praktické Bochov ŠVP ŠD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ praktické Bochov ŠVP ŠD 1. Identifikační údaje Název ŠVP: Adresa školy : Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola praktická Bochov,

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Práce s barvou Žák: vnímá, rozliší a použije barvy míchá barvy, vytváří odstíny - míchání barev, rozlévání barev - hra s barvou - podzimní krajina, duha Angličtina

Více

Plán školní družiny na školní rok 2014/2015

Plán školní družiny na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace 5. května 233, 403 32 Povrly Plán školní družiny na školní rok 2014/2015 Obsah: - Charakteristika Plánu práce činnosti

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. ZŠ Bruntál, Školní 2

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. ZŠ Bruntál, Školní 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ZŠ Bruntál, Školní 2 / verze platná od 1. září 2012 / 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název vzdělávacího programu: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY PŘI ZŠ BRUNTÁL,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍ DRUŽINY 2.1. Školní družina 2.2. Vybavení školní družiny 2.3. Personální podmínky školní družiny 2.4.

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

P.1 ŠVP pro školní družinu

P.1 ŠVP pro školní družinu 1/5 P.1 ŠVP pro školní družinu P.1.1 Cíle vzdělávání Vzdělávání ve školní družině koresponduje s cíli vzdělávání v základní škole, vychází z nich a vhodně je doplňuje. Školní družina napomáhá zvyšování

Více

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv.

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. PROSINEC Z pohádky do pohádky seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. Štěpán) výroba vánočních předmětů přivítání zimy Prosinec je za vrátky, čekají

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

OBSAH. Identifikační údaje 1. Charakteristika ŠD 1. Provoz a režim práce ŠD.. 2. ŠVP,cíle vzdělávacího programu 3. Délka vzdělávacího programu.

OBSAH. Identifikační údaje 1. Charakteristika ŠD 1. Provoz a režim práce ŠD.. 2. ŠVP,cíle vzdělávacího programu 3. Délka vzdělávacího programu. OBSAH Identifikační údaje 1 Charakteristika ŠD 1 Provoz a režim práce ŠD.. 2 ŠVP,cíle vzdělávacího programu 3 Délka vzdělávacího programu. 3 Formy vzdělávacího programu 4 Obsah a časový plán vzdělávacího

Více

Školní družina při základní škole 1. máje v Havířově - Městě. Plán práce školní družiny

Školní družina při základní škole 1. máje v Havířově - Městě. Plán práce školní družiny Školní družina při základní škole 1. máje v Havířově - Městě Plán práce školní družiny 2014/2015 Září Seznámení se školou Učíme se orientovat ve škole Prohlížíme si učebny a třídy školy Seznamuje se se

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 1 týdně, povinný Příprava pracovního prostředí a pomůcek Žák: připraví si pracovní místo a pomůcky udržuje pracovní místo v čistotě a pořádku - organizace a plánování práce - čistota

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66. 1. Základní údaje o ŠD 2. Organizace provozu

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66. 1. Základní údaje o ŠD 2. Organizace provozu VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 1. Základní údaje o ŠD 2. Organizace provozu 3. Charakteristika ŠD 4. Personální podmínky 5. Podmínky vzdělávání ve

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA. příloha ŠVP pro školní rok 2012/2013

ŠKOLNÍ DRUŽINA. příloha ŠVP pro školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz ŠKOLNÍ DRUŽINA příloha ŠVP pro školní rok

Více

Roční motivační vzdělávací program

Roční motivační vzdělávací program Roční motivační vzdělávací program Programy a jejich hlavní cíle: seznámení s novým prostředím, s dětmi, s pečujícími osobami adaptace dítěte v novém prostředí, získání pocitu důvěry a bezpečí v novém

Více

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky Projekt PLODY PODZIMU III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2012/ 2013 Projekt: Plody podzimu Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLA PRO VŠECHNY. Základní škola, Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okres Uherské Hradiště

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLA PRO VŠECHNY. Základní škola, Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okres Uherské Hradiště ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLA PRO VŠECHNY Základní škola, Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okres Uherské Hradiště Identifikační údaj Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program

Více

Plán činností školní družina 2013/2014 III. oddělení. Věra Hrnčířová ZÁŘÍ ODPOČINKOVÉ ČINNOSTI ZÁJMOVÉ ČINNOSTI. Vv+Pč

Plán činností školní družina 2013/2014 III. oddělení. Věra Hrnčířová ZÁŘÍ ODPOČINKOVÉ ČINNOSTI ZÁJMOVÉ ČINNOSTI. Vv+Pč Plán činností školní družina 2013/2014 III. oddělení Věra Hrnčířová ZÁŘÍ ODPOČINKOVÉ ČINNOSTI poučení o bezpečnosti ve školní družině a v areálu školy seznámení s dětmi formou her zásady správného chování

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

Plán práce školní družiny

Plán práce školní družiny Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace Plán práce školní družiny Školní rok 2014/2015 Září Lidé kolem nás - seznamování se spolužáky, vychovatelkami, integrace

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ ŠKOLNÍ DRUŽINA BOLEVECKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA PLZEŇ, NÁM. ODBOJE 18, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ MOTTO: Pojď si s námi

Více

Školní vzdělávací program. Školní družiny. při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy

Školní vzdělávací program. Školní družiny. při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy Školní vzdělávací program Školní družiny při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy.. Školní vzdělávací program školní družiny Identifikační údaje Název školy: Základní škola

Více

Od labyrintu školy k ráji života

Od labyrintu školy k ráji života ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Od labyrintu školy k ráji života ZÁKLADNÍ ŠKOLY LOUČNÁ NAD DESNOU 788 11 LOUČNÁ NAD DESNOU 58 Dokument vstupuje v platnost dne 1. 9. 2009 V Loučné nad Desnou

Více

ŠD při Základní škole Turnov Mašov, U Školy 56. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA při Základní škole Turnov - Mašov, U Školy 56

ŠD při Základní škole Turnov Mašov, U Školy 56. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA při Základní škole Turnov - Mašov, U Školy 56 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA při Základní škole Turnov - Mašov, U Školy 56 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název ŠD Školní družina při ZŠ Turnov - Mašov, U Školy 56, IČO 72742739 Sídlo Turnov-Mašov,

Více

Školní družina při ZŠ Jihlava, Demlova 32

Školní družina při ZŠ Jihlava, Demlova 32 Školní družina při ZŠ Jihlava, Demlova 32 Školní vzdělávací program školní družiny Zdravě, hravě, zábavně - 1 - Na základě dohody vychovatelek ŠD byla vytvořena základní struktura a obsah témat, která

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY (2. verze)

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY (2. verze) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY (2. verze) ZÁKLADNÍ ŠKOLA, BRNO, BOSONOŽSKÁ 9, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍ DRUŽINY... 4 2.1. Materiální podmínky...

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA. Obsah:

ŠKOLNÍ DRUŽINA. Obsah: ŠKOLNÍ DRUŽINA Obsah: A Identifikační údaje B Charakteristika školní družiny C Konkrétní cíle vzdělávání D Délka, formy a metody, obsah a časový plán vzdělávání E Podmínky přijímání uchazečů, průběhu a

Více

Školní vzdělávací program školní družina

Školní vzdělávací program školní družina Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha-západ Školní vzdělávací program školní družina Motto: Ať je teplo nebo zima, v družině je vždycky prima Sídlo organizace: Hlavní 12 Psáry 252 44 Pracoviště

Více

V.7.2 Výtvarná výchova

V.7.2 Výtvarná výchova 1/7 V.7.2 Výtvarná výchova V.7.2.I 1. stupeň V.7.2.I. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Ve výtvarné výchově se žáci seznamují prostřednictvím činností s výrazovými prostředky

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINY ORGANIZACE

ŠKOLNÍ DRUŽINY ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Vypracovaly: Marcela Novotná Mgr. Iva Vassová Mgr. Hana Hedbávná 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Schválil: Mgr. Hana Pražanová, ředitelka školy Daria Hlaváčková, vychovatelka ŠD Mgr. Hana Pražanová, ředitelka školy Vnitřní řád ŠD nabývá platnosti

Více