Výroční zpráva školy za rok 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva školy za rok 2013/2014"

Transkript

1 Výroční zpráva školy za rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Bratčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace 1

2 Část I. Základní údaje o škole Škola Název školy: Sídlo školy: Právní forma: Charakteristika školy: Druhy školských zařízení: IČ: IZO: Identifikátor školy Vedení školy Adresa pro dálkový přístup Základní škola a Mateřská škola Bratčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Bratčice 69, Syrovice Příspěvková organizace Základní škola ročník, mateřská škola Mateřská škola, základní škola, školní družina, školní jídelna - výdejna Böhmová Lenka od Mgr. Dvořáková Kristýna Tel.: skolabratcice.cz ID datové schránky: rvfmbuj Zřizovatel školy Název zřizovatele Obec Bratčice Adresa zřizovatele Bratčice 36, IČ: Kontakt Tel: www: obecbratcice.cz Základní údaje školských zařízeních Součást školy Počet tříd/oddělení Počet dětí /žáků Počet dětí/žáků na třídu Počet žáků na pedagoga Mateřská škola ,5 1.stupeň ZŠ ,33 7,33 Školní jídelna x 18 x x výdejna MŠ Školní jídelnavýdejna ZŠ x 22 x x Školní družina

3 Údaje o školské radě Zřízena k Počet členů školské rady 3 Předseda od Lada Nevědělová 1. člen Ing. Jana Jersenská 2. člen Pavla Fialová Část II. Výchova a vzdělávání 1. Základní škola: Obor vzdělání C/01 Základní škola Denní forma vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Příloha upravující vzdělávání žáků s LMP Dodatek k ŠVP ZV 01/2007 Radim najdu si správnou cestu Kapacita Mateřská škola: Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Hrajeme si a poznáváme svět Kapacita Zařízení školního stravování Školní jídelna výdejna Umístění: Bratčice 166 Bratčice 69 Kapacita 51 strávníků 4. Školní družina Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání V družině se dobře máme, celý svět tu poznáváme Kapacita 40 3

4 Z činnosti školní družiny ve školním roce 2013/2014 V družině bylo zapsáno 21 dětí. Září - Seznamujeme se se školním řádem a vnitřním řádem družiny - Tvoříme narozeninový strom Vyrábíme podzimní výzdobu do oken ZŠ - Malování křídami na zdi dvorku ZŠ - Soutěž v pojídání rýže čínskými hůlkami Říjen - Halloween výroba strašáků z dýní a ze sklenic na akci:,,strašidel se nebojíme - Soutěž o nejhezčí obrázek, který bych chtěla příští rok vložit do ŠVP D - Přírodovědná vycházka a sběr přírodnin - Zapálení svíček na hřbitově Dušičky Návštěva volební místnosti Listopad - Drakiáda Besip poznáváme nejbližší okolí školy dopravní značky Strašidel se nebojíme večerní akce pro děti i rodiče velmi dobrá odezva rodičů i dětí na tuto akci - Práce s nasbíranými přírodninami Prosinec - podílení se na vánoční výzdobě školy - vánoční nadílka v družině výroba adventního věnce - vánoční dílny Leden - spolupráce s místními ženami účast na tříkrálové sbírce - výroba dárků na zápisy do 1.třídy - dětský maškarní ples na myslivně Únor AKCE:-soutěž družstev o největšího sněhuláka -masopustní veselice v tělocvičně - výroba masopustních masek - bobování, sáňkování - bruslení Březen - vyrábíme velikonoční zajíčky a vajíčka - zdobíme školu a družinu jarními motivy -připomínáme Den učitelů vyrábíme přáníčka -návštěva místní knihovny Duben - Šikana a jak se jí bránit - Nácvik na hody Květen - Environmentální výchova návštěva skládky Bratčice

5 Červen - Hody Bratčice Návštěva místního včelaře Část III. Personální zabezpečení činnosti školy Typ zařízení Počet zaměstnanců Přepočtené úvazky Kvalifikovaní ZŠ - učitelé 3 3,0 2 ŠD - vychovatelé 1 0,75 1 MŠ - učitelé 2 1,5 1 Správní zaměstnanci 2 2,0 2 Část IV. Přijímací řízení a zápis k povinné školní docházce 1. Údaje o přijímacím řízení do MŠ Počet žádosti o přijetí 12 Kapacita MŠ 19 dětí Počet volných míst pro školní rok 2014/ Údaje o zápisu k povinné školní docházce Počet žádostí o přijetí do 1. ročníku 11 Počet dětí s odloženou docházkou o 1 rok 2 Počet dětí (nástup po odkladu šk.d.) 3 Počet dětí do 1. ročníku celkem 9 5

6 Část V. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Celkové hodnocení a klasifikace žáků Ročník Počet žáků Prospěl s Prospěl Neprospěl Nehodnocen vyznamenáním Celkem Přehled o chování Stupeň z chování Počet % z počtu všech žáků školy Důtka ředitele školy Údaje o zameškaných hodinách Celá škola Jeden žák Celkový počet zameškaných hodin ,41 Celkový počet omluvených hodin ,41 Celkový počet neomluvených hodin Údaje o integrovaných žácích Důvod integrace Počet žáků Vada řeči 0 Zrakové postižení 0 Mentální postižení 0 Sluchové postižení 0 Tělesné postižení 0 Kombinované vady 0 SVPU speciální vzdělávací potřeby 2 Sociální znevýhodnění 0 6

7 Část VI. Prevence sociálně patologických jevů Prevence sociálně patologických jevů probíhá ve škole v těchto formách - Realizace minimálního preventivního programu - Formou mimoškolních aktivit činnost školní družiny, práce kroužků Realizace minimálního preventivního programu ve škole, koordinaci s vyučujícími, preventivní opatření a spolupráci s rodiči vedla: Mgr. Kristýna Dvořáková, ředitelka ZŠ Mgr. Jitka Blechová, školní metodik prevence MPP na škole probíhal podle programu, který je nedílnou součástí mnoha vyučovaných předmětů, jako např. ČaJS, Prvouka, Pracovní činnost, Dramatická výchova, Informatika a dalších. V základní škole byla zrealizována informační nástěnka zabývající se prevencí soc.pat. jevů. Na obou pracovištích byla zřízena schránka důvěry dostupná jak dětem, žákům, ale i jejich zákonným zástupcům a pracovníkům školy Zapojili jsme se do mnoha programů Kyberšikana Den bezpečnějšího internetu Saferinternetday 2014 Akce Den Země družina a její úklid okolí Bratčic Sběr papíru s Panem Popelou Projekt Zdravé Zuby Dopravní hřiště Oslavany Výtvarná soutěž MZe Víš, co jíš? Škola spolupracuje s PPP Brno venkov, s OSPOD, SVČ Ivančice a jinými organizacemi podle aktuální potřeby. Konkrétní akce a programy zrealizované ve školním roce: Kyberšikana Webové stránky školy ZŠ Strašidel se nebojíme Vlastní akce MŠ,ZŠ Auto, kolo, koloběžka SVČ ZŠ Muzikoterapeutická Mahenova ZŠ pohádka knihovna Brno Skřítkové z Brno MŠ Bezbolístkova Obal, kam s ním? SVČ ZŠ Prevence Policie ČR Policie ČR ZŠ Sběr papíru s Panem MŠ,ZŠ Popelou S tetinami na zelenou Brno MŠ Policie ČR Policie ZŠ Židlochovice Dopravní výchova Oslavany ZŠ Branné dovednosti SVČ ZŠ 7

8 Část VII. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Typy vzdělávacích seminářů Počet Počet hodin a akcí pedagogů Metodické semináře 2 10 Vzdělávací v oboru 6 70 Vzdělání v oblasti cizích 2 66 jazyků Nepedagogičtí pracovníci Odborný seminář 1 5 Část VIII. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti Akce a soutěže ZŠ 2013/ Záchranná stanice dravých ptáků Rajhrad SVČ Ivančice, Roční období návštěva místního kostela v Bratčicích, historie, kronika Halloweenský den Pohádky Miloše Macourka divadlo Akce školy Strašidel se nebojíme KIC Ivančice Zpívání s Jaroslavem Uhlířem Hudební knihovna J. Mahena Brno Rozžínání vánočního stromu Mikulášské dopoledne KIC Ivančice, Byla cesta, byla ušlapaná divadlo Vánoční dílny SVČ Ivančice Ubrousková technika Výtvarný projekt Evropa ve škole, NIDM MŠMTtéma Okna vesmíru dokořán Projekt Zdravé zuby SVČ Ivančice Obal kam s ním? Den bezpečnějšího internetu Školní kolo recitační soutěže Literární soutěž České pošty Napiš o to, jak hudba ovlivňuje tvůj život Bruslení Olympia Brno Recitační soutěž SVČ Ivančice EU Direct přednáška Kultura a jazyky v Evropě Pythagoriáda, NIDV Brno 8

9 Policie ČR prevence Mgr. Procházková Zelený den Čert a Káča divadelní představení ZŠ a MŠ Želešice Jarní fotografování Sběr papíru s panem Popelou Mahenova knihovna Brno, Knihovnická abeceda s opičkou Rozárkou, Brněnské pověsti Velikonoční dílny KIC Ivančice, písničkový pořad Zdravíčko Vodník Ploutvička, výukový program SVČ Ivančice Hvězdárna a planetárium Brno Kouzelný útes Zvířátkový den Besídka pro maminky Den matek SVČ Ivančice Rekordy zeleného světa Vládce nebes II- soutěž v hodu vlaštovkou Výtvarná soutěž MZe Víš, co jíš? Zdravě a s chutí, VV ročník Policie ČR (Židlochovice) -prevence ve škole Dopravní hřiště Oslavany SVČ Ivančice - Dovádění s klauny dětský den Hody Bratčice veřejné vystoupení dětí Noc ve škole Výlet ZOO Hodonín Rozloučení se MŠ a ZŠ táborák Slavnostní ukončení školního roku, předání vysvědčení Akce MŠ Bratčice ve školním roce 2013/ kouzelník v ZŠ 7.10.logopedické vyšetření v MŠ podzimní focení divadlo Radost Sněhurka divadlo v ZŠ Vánoční foceni v ZŠ Od navštěvovaly naše děti plavání v Hustopečích (10 lekcí) Mikuláš v MŠ divadlo Radost Zvědavé slůně vánoční dílničky v ZŠ společně s rodiči vánoční nadílka v MŠ karneval v MŠ divadlo Hruška pohádka Potichoučku, návštěva MŠ Mělčany 3.3. screningové vyšetření zraku kouzelník v MŠ zelený den jarní focení 9.4. velikonoční dílny Planetárium v Brně 6.5. Návštěva v MŠ Němčičky divadlo Rolnička 9

10 7.5. vystoupení dětí ke Dni matek divadlo Bolka Polívky S tetinami na zelenou červený den 2.6. oslava Dne dětí v MŠ 8.6. slavnostní hodové vystoupení našich dětí focení na závěr školního roku 13.6.zvířátkový den v MŠ žlutý den v MŠ výlet do ZOO Hodonín rozloučení s předškoláky 1. Zájmová mimoškolní činnost Ve škole probíhala tato mimoškolní činnost Logopedická péče individuální pro MŠ i ZŠ Angličtina hrou - MŠ Angličtina hrou - ZŠ Výtvarný kroužek - MŠ Výtvarný kroužek - ZŠ Sportovní hry MŠ Sportovní hry MŠ Doučování ZŠ Hudební odpoledne - MŠ Stimulačně-edukační skupiny pro děti před vstupem do školy MŠ 2. Účast v soutěžích Výtvarný projekt Evropa ve škole, NIDM MŠMTtéma Okna vesmíru dokořán Školní kolo recitační soutěže Literární soutěž České pošty Napiš o to, jak hudba ovlivňuje tvůj život Recitační soutěž SVČ Ivančice Pythagoriáda, NIDV Brno Vládce nebes II- soutěž v hodu vlaštovkou Výtvarná soutěž MZe Víš, co jíš? Zdravě a s chutí, VV ročník 10

11 3. Prezentace školy na veřejnosti Akce školy Strašidel se nebojíme Rozžínání vánočního stromu Vánoční dílny Velikonoční dílny Besídka pro maminky Den matek Hody Bratčice vystoupení dětí Část IX. Výsledky inspekční činnosti provedené ČŠI Ve škole ve školním roce 2013/2014 nebyla provedena inspekce. Část X. Hospodaření školy Dotace od zřizovatele na provoz ,- Dotace ze státního rozpočtu ,- Příjem z hospodářské činnosti 0,- Celkový příjem za rok ,- Odpisy ,- Hospodářský výsledek za rok ,20,- Hospodaření školy v roce 2013 skončilo kladným hospodářský výsledkem ve výši 808,20,- Kč. Tento kladný hospodářský výsledek byl vytvořen z prostředků zřizovatele. Podle zákona 250/200Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů bylo do rezervního fondu školy převedeno ,-Kč. V roce 2014 hospodaří škola se ,- Kč na provoz od zřizovatele a ,- ze státního rozpočtu. 11

12 Část XI. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních projektů Škola není zapojena do rozvojových a mezinárodních projektů. Část XII. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Škola není zapojena do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení. Projekty v realizaci Část XIII. Realizované projekty financované ze zdrojů EU - Zvyšování kvality ve vzdělávání ORP Židlochovice. Od se škola zapojila do projektu Zvyšování kvality ve vzdělávání ORP Židlochovice mezi 15 základních škol v ORP Židlochovice. Cílem projektu je vytvoření preventivně intervenčního systému podpory žáků ohrožených školením neprospěchem. Záměrem je zmírnit zjištěné obtíže a jejich dopad na další vzdělávání cílové skupiny žáků. Výše dotace u tohoto projektu, který je financován z Evropského sociálního fondu (85%) a státního rozpočtu ČR (15%) je ,-Kč. Škola spolupracuje s těmito subjekty: Část XIV. Spolupráce s organizacemi Obecní úřad Bratčice Občané Bratčic (p. Guldová, p. Dvořák ad.) Okolní ZŠ Okolní MŠ Knihovny obecní, spolupráce při realizaci projektů, správě a údržbě budov, podpora pro styk s veřejností a úřady zapůjčení krojů, pomoc a podpora při realizace vystoupení, umožnění vstupu do místních organizací a spolků, podpora školy spolupráce při přechodu žáků na spádovou školu, spolupráce při přípravě a realizaci grantů a školení pedagogů spolupráce při přechodu dětí do 1. třídy ZŠ, vzájemné návštěvy dětí a učitelů, divadelní představení účast žáků na různých besedách, tematických programech, umožnění prohlídek 12

13 Mahenova Brno Sokol Bratčice Hasiči Bratčice Policie ČR PPP NIDV Brno OSPOD EU Direct Brno Okresní preventista zapůjčení multifunkčního hřiště příprava a realizace akcí pro školu, pro veřejnost preventivní programy, spolupráce s Policií v Židlochovicích telefonické i osobní konzultace a vyšetřování žáků s SVP účast na seminářích a vzdělávacích akcích spolupráce při sociálně-právní ochraně dětí programy pro děti o EU, informační materiálny přednášky v oblasti protidrogové prevence Mgr. Cupalová Mgr. Kristýna Dvořáková ředitelka školy V Bratčicích dne