Průběh školního roku 2007/2008. červenec a srpen září. říjen

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Průběh školního roku 2007/2008. červenec a srpen 2007. září. říjen"

Transkript

1 Výroční zpráva školy školní rok Základní škola T. G. Masaryka L I T O L Adresa: Palackého 16 Zpracoval: Lysá nad Labem ředitel školy tel.: Mgr. Petr Eliška IZO: IČO: Schváleno školskou radou dne Plná zpráva s charakteristikou školy a fotografiemi tříd je k dispozici ve vestibulu školy.

2 Průběh školního roku 27/28 červenec a srpen 27 září říjen Výměna PVC na chodbách a v jedné učebně za 7 tisíc Kč (rezervní fond ZŠ). Instalování plynového kotle a ústředního vytápění ve ŠD za 1 tisíc Kč (investice města - OR) DVPP N. Jelínková - SPŠK Bechyně, keramický kurz Přípravy na návštěvu prezidenta Pedagogická rada V pondělí 3. září navštívil školu prezident republiky Václav Klaus. Mimo uvítání prvňáčků přijal pozvání k návštěvě všech tříd a prohlídce celého areálu školy. Do 1. ročníku nastoupilo 18 žáků, z toho 11 dívek V 1. ročníku nově probíhá výuka podle vlastního školního vzdělávacího programu, v ostatních ročnících podle schváleného programu Obecná škola 3. ročník - plavecký výcvik v Čelákovicích Všechny třídy - výstaviště v Lysé nad Labem, ukázka práce záchranářů, Polabský knižní veletrh Ředitel školy MŠ Litol, slavnostní poděkování sponzorům Plenární schůze rodičů ročník ZOO Chleby, zámek Loučeň 4. ročník - Nymburk, dopravní hřiště ŠD - výstaviště v Lysé nad Labem, Kůň Všechny třídy (pozvána i MŠ Litol) - hřiště školy, ukázka ptáčníků: Sovy a dravci ročník škola, Ajaxův zápisník (aktivní preventivní projekt Policie ČR) DVPP Mgr. Kolmanová - Nymburk, roční kurz AJ DVPP Mgr. Eliška Nymburk, Evaluace a vlastní hodnocení DVPP Mgr. Eliška - Nymburk, Dokumentace, legislativa a její změny DVPP Mgr. Eliška, Mgr. Elišková M., Mgr. Kojičová Mělník, Využití interaktivní tabule na 1. stupni ZŠ Rekonstrukce části plotu ročník - Praha, ZOO ŠD - výstaviště v Lysé nad Labem, Zemědělec Pedagogická rada, VZŠ, seznámení s Vlastním hodnocením ZŠ Školská rada, schválení VZŠ, seznámení s Vlastním hodnocením ZŠ Konec akce INDOŠ, ukončení smlouvy s Telefonicou O2, zajištění vlastního připojení zdarma ŠD školní hřiště, Drakiáda Všechny třídy - tělocvična, divadelní představení Krejčík Honza Mgr. Eliška zámecká alej v Lysé n. L., výsadba lípy do nové zámecké aleje za ZŠ TGM Litol 2

3 listopad ročník Praha, divadlo Gong, Ferda Mravenec DVPP Mgr. Eliška, Mgr. Elišková I. Mladá Boleslav, Angličtina na 1. stupni Konzultační hodiny ŠD - výstaviště v Lysé nad Labem, Auta, kola Instalace nových svítidel v učebně v přízemí ročník Praha, divadlo Gong, Bylo nás pět Celoškolní soutěž ve zpěvu Instalace nových popisovatelných magnetických tabulí do všech učeben prosinec Kontrola hospodaření školy z MěÚ ŠD - výstaviště v Lysé nad Labem, Mikulášské trhy Večerní Mikulášská stezka pro školní i mimoškolní děti 5. ročník MŠ Litol, Mikulášská nadílka Vybraní žáci 5. ročníku Dětský domov Milovice, Mikulášská nadílka DVPP Mgr. Elišková I., Jelínková Nymburk, VV, PV - práce s papírem Schválení dotace 9.,- Kč z KÚ, použito na nákup PC Schválení rozpočtu OR na r. 28: ZŠ 492.,- Kč, ŠD 138.,- Kč Schválení návrhu investice na r. 28 rekonstrukce fasády školy 9.,- Kč Zpívání koled litolskému Klubu důchodců Všechny třídy lyské kino, Vystoupení žáků lyské ZUŠ ŠD - výstaviště v Lysé nad Labem, Zlaté trhy Sponzorský dar 1.,- Kč Dopolední vánoční vystoupení dětského školního divadelního souboru pro MŠ a ZŠ Večerní vánoční vystoupení dětského školního divadelního souboru pro rodiče a veřejnost se zpěvem koled ŠD celodružinová besídka s nadílkou Zpěv koled v lyském kostele na Štědrý den leden ledna - vyhlášení volných dnů ředitelem školy Instalování zatahovacích dveří na horní chodbu Instalování nábytkové stěny ve třídě v přízemí Obměna 2 žákovských PC stanic Konzultační hodiny Návštěva předškoláků z MŠ LITOL před zápisem Pedagogická rada Zápis zapsáno 21 dětí, z mimo spádových oblastí 7 dětí, 3 odklady Pololetní vysvědčení 3

4 únor DVPP Mgr. Eliška, Mgr. Elišková M., Mgr. Naušová, Mgr. Kolmanová, Mgr. Elišková I. škola, Využití interaktivní tabule Masopustní průvod Litolí ŠD tělocvična, Celoškolní karneval ŠD - výstaviště v Lysé nad Labem, Regiony a řemesla DVPP Mgr. Eliška - Nymburk, Pracovní řád pro zaměstnance škol ročník škola, Ajaxův zápisník (aktivní preventivní projekt Policie ČR) Školní kolo v recitaci Rozpočet na r. 28 z KÚ (SR): r. 28 v Kč r. 27 v Kč Platy 2, , ONIV (učebnice, pomůcky, DVPP ) Ostatní (odvody,fksp ) Celkem 3, , ročník Praha, vlastivědná vycházka Staré Město, 3D film Perla oceánu Školská rada Jarní prázdniny březen Okresní kolo v recitaci v Nymburce: I. kategorie: N. Mazáčková čestné uznání, D. Brodská postup do krajského kola II. kategorie: N. Kropáčková čestné uznání, P. Touš postup do krajského kola ročník MŠ Litol, divadelní představení Popelka Pedagogická rada Školní ples Konzultační hodiny Pracovníci školy - Oslava dne učitelů duben ŠD vynášení Morany do Labe ročník Praha, divadlo V Dlouhé, O klukovi, který neuměl zlobit Všechny třídy - tělocvična, zábavné představení Bubliny Finanční kontrola z MěÚ ŠD - výstaviště v Lysé nad Labem, Volný čas DVPP Mgr. Kojičová, N. Jelínková Nymburk, VV batikování 1., 4. a 5. ročník - Liberec, IQ park Krajská soutěž v recitaci 2 žáci diplomy za účast Všechny třídy - výstaviště Lysá n. L., Šikovné ruce našich seniorů ročník lyské kino, Vystoupení žáků lyské ZUŠ 4. ročník - Nymburk, dopravní hřiště naši žáci opět hodnoceni nejlépe po stránce vědomostní i kázeňské 5. ročník - 9 žáků přijímací zkoušky na VG, 4 přijati na VG Nymburk ročník Den čarodějnic a čarodějů zábavné soutěže na školním hřišti 4

5 květen a vyhlášení volných dnů ředitelem školy Škola nanečisto pro budoucí prvňáčky Všechny třídy - tělocvična, program Ekocentra Poděbrady o odpadech Mgr. Eliška, Mgr. Kolmanová MŠ Litol, slavnostní přebírání budoucích prvňáčků 4. ročník Praha, Staré Město exkurze ročník škola, Ajaxův zápisník (aktivní preventivní projekt Policie ČR) Výtvarná soutěž Města Lysá nad Labem na téma záchranný systém - diplomy za nejlepší práci: N. Mazáčková, Z. Steinerová, N. Krakuvčíková, R. Pelc 1. ročník lyská knihovna, pasování na čtenáře Škola nanečisto pro budoucí prvňáčky Celoškolní smíšený turnaj ve vybíjené ŠD cyklovýlet s opékáním buřtů červen Setkání zákonných zástupců žáků 5. ročníku s ředitelem ZŠ B. Hrozného Mgr. Špeciánem a budoucím třídním učitelem v ZŠ TGM Litol ročník Karlštejn, Srbsko, výlet 5. ročník strašidelná stezka a nocování v tělocvičně Celoškolní fotografování stávka pedagogických pracovníků ZŠ TGM Litol 2. ročník - Nymburk, Hálkovo divadlo, divadelní představení O Hurvínkovi Konzultační hodiny Dopolední vystoupení dětského školního divadelního souboru pro okolní MŠ a ZŠ, Ferda Mravenec Večerní vystoupení dětského školního divadelního souboru pro rodiče a veřejnost Vystoupení dětského školního divadelního souboru pro veřejnost na lyském Montmarteru v podzámčí 1. ročník Doubka, školní výlet ročník školní výlet Kunětická hora, Pardubice Perníková chaloupka 5. ročník ZŠ B. Hrozného, prohlídka spádové školy Pedagogická rada Školská rada Celoškolní olympiáda ročník Ocenění Žáků roku 5. ročník - litolský ranč, jízda na koni a opékání buřtů Závěrečné vysvědčení 5

6 STAV ŽACTVA NA KONCI ŠKOLNÍHO ROKU Třída Třídní učitel Žáků Chlapců Dívek I. Mgr. Ilona Elišková II. Mgr. Dana Kolmanová III. Mgr. Miroslava Naušová IV. Mgr. Věra Kojičová V. Mgr. Martina Elišková CELKEM Průměr žáků/třídu 18,2 1,2 8 Školní družina I. oddělení ŠD Naděžda Jelínková 29 II. oddělení ŠD Irena Vávrová 29 CELKEM 2 58 Stavy žáků od r. 1994: 113, 115, 124, 121, 117, 121, 111, 98, 94, 94,96, 84, 91, 88, 91 UČEBNÍ PLÁN ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU pro 1. ročník Počet hodin týdně 2 Oblasti Předměty 1. ročník Jazyk a jazyková komunikace 49 Český jazyk literatura 7,5 Anglický jazyk,5 Matematika a její aplikace 23 Matematika 5 Informační a komunikační 2 IKT - technologie - IKT Člověk 12 Prvouka 2 a jeho svět Vlastivěda - Přírodověda - Umění 12 Hudební výchova 1 a kultura Výtvarná výchova 1 Člověk a svět práce 5 Pracovní výchova 1 Člověk a zdraví 1 Tělesná výchova 2 Další informace jsou uvedeny ve školním vzdělávacím programu školy. 6

7 UČEBNÍ PLÁN OBECNÉ ŠKOLY A HODINOVÉ DOTACE PŘEDMĚTŮ pro ročník PŘEDMĚT 2. ROČNÍK 3. ROČNÍK 4. ROČNÍK 5. ROČNÍK Český jazyk 6,4-8, 5,4 7, 6,5-8,5 6,25 8,25 Matematika 3,6-4,6 4,37 5,52 4,5 6, 4,5 5,75 Prvouka 1,8-2,6 3,68 4,6 X X Přír. a Vlast. x X 3,75 4,75 3,5 4,5 HV 1,6-2,4 1,61 2,53 1,75 2,75 1,5 2,25 VV 1,8-2,6 1,84 2,76 1,75 2,75 1,75 2,5 TV 1,8-2,2 1,84 2,53 2, 2,75 2, 2,75 Cizí jazyk X 2,5 3,5 2,5 3,5 3,5 4,5 Disposice 2,4-3,4,92 1,38 1, 1,5,75-1,25 Celkem hod Anglický jazyk jsme vyučovali jako povinný předmět od 3. ročníku 3 hodiny týdně. V 5. ročníku byla časová dotace 4 hodiny týdně. Jazyk vyučoval Mgr. Petr Eliška a Mgr. I.Elišková. Keramika i nepovinná výtvarná výchova byly děleny na skupiny mladších a starších. Pro děti s VPU byly paní učitelkou Mgr. Kolmanovou a Mgr. Naušovou organizovány nácviky. Po dohodě s rodiči mají děti vypracovány individuální plány, na žádost rodičů mohou být žáci hodnoceni slovně, u ostatních je klasifikace zmírněna o jeden až dva stupně. V průběhu roku probíhal pod vedením Mgr. Elišky a Miroslava Podaného rybářský kurz pro začínající rybáře, škola spolupracuje s místním žákovským fotbalovým družstvem. PŘEHLED DALŠÍCH AKTIVIT VE ŠK. R NÁZEV VYUČUJÍCÍ POČET ŽÁKŮ TÝDNĚ HODIN ROĆNÍK Pohybové hry Mgr. I. Elišková Florbal Mgr. Kojičová Tanečky Mgr. I. Elišková Stolní tenis Mgr. P. Eliška Dramatická výchova Mgr. M. Elišková Keramika N. Jelínková 15 1, Keramika N. Jelínková 15 1, Keramika N. Jelínková 12 1, VV a ruční práce I. Vávrová VV a ruční práce I. Vávrová 23 1, Náboženství Mgr. Vejnar CELKOVĚ X X Nácviky VPU Mgr. Kolmanová Nácviky VPU (DK) Mgr. Naušová

8 PŘEHLED O PROSPĚCHU, VPU, CHOVÁNÍ A DOCHÁZCE ŽÁKŮ K TŘ. PRŮMĚRNÝ PROSPĚCH PSV / P / N 1. 1,8 16 / 2 / 2. 1,12 17 / 1 / 3. 1,15 17 / 6 / 4. 1,16 13 / 2 / 5. 1,23 15 / 2 / CELKOVĚ 1,15 78 / 13 / OR ZVŠ 1 1 VPU / IP NÁCVIKY / SH / / 1 / 1 / 1 / 1 / 3 / 1 3 / 1 1 / 1 / 6 / 1 6 / 1 DŮTKA ŘŚ 2.ST./ 3.ST. / / / / / / PSV prospěl s vyznamenáním, P prospěl, N neprospěl OR opakování ročníku, ZVŠ přeřazen do speciální školy ABSENCE CELKOVĚ OML/NEOML/PRŮMĚR / / / / / / / / / / / / 88 VPU - vývojové poruchy učení, IP individuální plán (postižení), SH - slovní hodnocení DŮTKA ŘŠ důtka ředitele školy, 2. ST. chování uspokojivé, 3. ST. chování neuspokojivé OML omluvené, NEOML - neomluvené PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY K JMÉNO ZAŘAZENÍ PT / PS VZDĚLÁNÍ ÚVAZEK Mgr. Petr Eliška ředitel školy 13 / 9 VŠ 1 % Mgr. Martina Elišková třídní učitelka 12 / 9 VŠ 1 % Mgr. Ilona Elišková třídní učitelka 12 / 9 VŠ 1 % Mgr. Dana Kolmanová třídní učitelka 12 / 1 VŠ 1 % Mgr. Věra Kojičová třídní učitelka 12 / 9 VŠ 1 % Mgr. Miroslava Naušová třídní učitelka 12 / 7 VŠ 1 % Naděžda Jelínková ved. vychovatelka 9 / 1 ÚSOV 84 % Naděžda Jelínková učitelka 11 / 8 ÚSOV 9 % Irena Vávrová vychovatelka 8 / 9 ÚSOV 77 % Milan Spilka školník údržbář 5 / 12 ZV 5 % Helena Dovolilová uklízečka 2 / 12 ZV 1 % Irena Vávrová uklízečka 2 / 1 ÚSOV 25 % PT platová třída, PS patový stupeň 8

9 Veškerá výuka probíhala kvalifikovaně včetně výuky anglického jazyka. Ředitel školy je absolventem Funkčního studia II školského managementu pro řídící pracovníky ve školství. V průběhu roku škola neobdržela stížnost ani žádost o informaci podle zákona č.16/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Česká školní inspekce v letošním školním roce školu nenavštívila. Škola má vypracovaný Minimální preventivní program na jehož realizaci participují všichni zaměstnanci školy. Během školního roku nebyl zaznamenán žádný sociálně patologický jev. Školská rada byla zřízena dne a má 6 členů (do ): Jmenovaní členové za zřizovatele: Ing. Roman Fiala (předseda ŠR), Jitka Urbanová Členové zvolení zákonnými zástupci žáků: Mgr. Martina Svobodová, Jiří Serbus Členové zvolení pedagogy: Mgr. Ilona Elišková, Irena Vávrová Školská rada zasedala v průběhu školního roku 3 x a pracovala v souladu s 168 Školského zákona. Schválila Výroční zprávu školy za r. 26/7. 9