Výuka dopravní výchovy v těchto ročnících je zaměřena na osvojení základních dovedností a návyků, které směřují:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výuka dopravní výchovy v těchto ročnících je zaměřena na osvojení základních dovedností a návyků, které směřují:"

Transkript

1

2 DOPRAVNÍ VÝCHOVA V 5. A 6. ROČNÍKU Cyklista jako účastník provozu na pozemních komunikacích Výuka dopravní výchovy v těchto ročnících je zaměřena na osvojení základních dovedností a návyků, které směřují: - k bezpečné jízdě na dětském jízdním kole - ke znalosti dopravních značek a pravidel provozu na pozemních komunikacích. Je třeba zopakovat dovednosti a návyky získané z dřívější doby. Připomenout význam dopravních značek, světelných signálů i důležitých telefonních čísel a následně se podrobněji zaměřit na povinnou výbavu kola, obecná pravidla pro cyklisty a základní pravidla pro jízdu. Celkově je třeba zdokonalit vědomosti, které se týkají pravidel provozu na pozemních komunikacích pro cyklisty. Důležitou součástí výuky by měla být praktická výuka jízdy na jízdním kole na dětském dopravním hřišti. Zde by žáci měli absolvovat praktický výcvik, při němž budou dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích, i jízdu zručnosti. Výuku na DDH nebo v jiných vhodných místech se osvědčilo zařazovat alespoň od 4. do 6. ročníku. Pracovní listy pro 5. a 6. ročník jsou zaměřeny především na procvičování dopravních značek a světelných signálů. Dopravní značky jsou členěny dle významu (informativní, výstražné atd.). Při práci s nimi je možné pokračovat v doplňování nástěnky. Pracovní listy pro 5. i 6. ročník jsou zakončeny opakovacími testy pro chodce a cyklisty.

3 Dopravní výchova v učivu základní školy praktické Ročník: 5. Učivo Mezipředmětové vztahy Praktický výstup ZÁŘÍ LISTOPAD Jak jsme cestovali o prázdninách? Chůze po chodníku jednotlivci, v organizovaném útvaru. Chůze po silnici jednotlivci, v organizovaném útvaru. Cestujeme osobním automobilem. Použití dětské sedačky, bezpečnostních pásů. V autě jezdím s bezpečnostními pásy! Smím sedět vedle řidiče? Světelná znamení: SEMAFOR Světelné signály pro řidiče: červená, červená a žlutá, zelená Světelná znamení pro chodce. I když svítí zelený panáček, při přecházení se ještě vždy rozhlédni a ujisti, že opravdu nic nejede! Slohový výcvik: slovní zásoba na dané téma, napsání jednoduchého slohového útvaru Český jazyk: Nepřecházej na červenou! druhy vět Vycházka: praktický nácvik chůze v organizovaném útvaru po chodníku i po silnici. Všímáme si dopravních značek a opakujeme pravidla silničního provozu. Přírodověda: První pomoc. Opakování znalostí z předešlých ročníků. Vědět, kde je zdravotní středisko, nemocnice. Telefonní číslo na Rychlou zdravotní pomoc Mezinárodní linka tísňového volání Pracovní vyučování: Výroba semaforu z papíru Řečová výchova hra: Co by řekl semafor, kdyby uměl mluvit? Zvedáme uvedené barvy nad hlavu (červená, zelená, oranžová) a žáci se snaží zamýšlet nad významy barev světelných znamení Český jazyk: Jízdní řád (souhlásky uvnitř a na konci slova) Český jazyk: Abecední řazení dopravní prostředky Slohové cvičení Vycházka, praktický nácvik Vycházka Pracovní list č. 01 Pracovní list č. 02 Seznámení s druhy dopravních značek: Dopravní značky: zákazové, příkazové, výstražné, informativní a upravující přednost. Ochrana dopravních značek. Co může způsobit poškozená dopravní značka? Dopravní značky zákazové: Zákaz vstupu chodců Zákaz vjezdu jízdních kol PROSINEC ÚNOR Vycházka: orientace v dopravních značkách. Žáci sledují druhy dopravních značek v okolí školy, popř. v blízkém okolí jejich bydliště a pojmenovávají je Geometrie: Konstrukce čtverce, obdélníku, trojúhelníku. Jejich vyhledávání mezi různými rovinnými útvary Geometrie: Práce s kružítkem - kruh a kružnice Vycházka Pracovní listy č. 03 A, B, C, D Pracovní listy č. 04 A, B, C, D

4 Zákaz vjezdu všech motorových vozidel Zákaz vjezdu všech vozidel (v obou směrech) Zákaz vjezdu všech vozidel Zákaz předjíždění Jiný zákaz Počínání chodce ve zvláštních případech: - chodec nesoucí břemeno - chodec tlačící kočárek - chodec táhnoucí sáňky apod. Praktické dovednosti chodce. Hustota silničního provozu dříve a dnes. Jak se cestovalo kdysi a jak se cestuje dnes. Dopady motorismu na životní prostředí. Dopravní značky upravující přednost v jízdě: Dej přednost v jízdě! Stůj, dej přednost v jízdě! Hlavní pozemní komunikace Křižovatka s vedlejší pozemní komunikací Školní kolo dopravní soutěže Nástěnka: demonstrace jednotlivých dopravních značek na nástěnku, průběžně je opakovat a žákům připomínat jejich význam Český jazyk: Co se stalo na kopci? Vyprávění podle obrázku, popis příhody. Vyjmenovaná slova Dramatická výchova: simulace situací, upozornění na možná nebezpečí, která mohou vzniknout BŘEZEN DUBEN Vycházka: pozorování dopravního ruchu v jarních měsících Přírodověda: Jarní příroda (ptáci, rostliny) Význam ekologie, čistota prostředí, ve kterém žijeme Výtvarná výchova: Výroba nástěnného plakátu, na který žáci vystřihují, lepí a dokreslují různé dopravní prostředky. Mohou je doplnit o dopravní prostředky z minulosti. Pozorují pokrok ve vývoji motorismu Tělesná výchova hra: Všichni domů - v tělocvičně na zemi žáci rozmístí různé dopravní značky a postaví se k nim. Na pokyn učitelky Jdeme na procházku chodí, běhají nebo lezou mezi značkami. Na pokyn Všichni domů se rychle vracejí na svá původní místa. Opakování znalostí, dovedností. Postup vybraných žáků do oblastního kola dopravní soutěže Nástěnka Pracovní listy č. 05 A -M Dramatizace Vycházka Nástěnný plakát (koláž) Pohybová hra Dopravní soutěž, test Pracovní list č. 06 Návštěva dopravního hřiště Závěrečné testy: Umíš chodit? KVĚTEN ČERVEN DDH: Nácvik rozjíždění, brzdění a zastavení. Výcvik v řízení jednou rukou ukázání směru jízdy, otáčení. Nácvik odbočování. Překážka na silnici. Praktický nácvik jízdy na jízdním kole, jízda zručnosti. Výuka na dopravním hřišti Dopravní test

5 Na školním výletě. Ohleduplnost a ukázněnost v dopravních prostředcích. Kultura cestování. Sloh: Chystáme se na prázdniny. Vyprávění o tom, jak by se žáci měli chovat, aby jejich počínání bylo bezpečné, ohleduplné a ukázněné. Před hlavními prázdninami žáky důkladně poučit o jejich bezpečném chování při hrách, na cestách, při koupání, v lese atd. Vyprávění Dramatizace

6 Popis k pracovním listům 5. ročník PL č. 01 BEZPEČNOSTNÍ PÁSY - nezbytnost použití bezpečnostních pásů, dětských sedaček - podmínky pro sezení vedle řidiče - co dělají řidiči aut nesprávně? (nejsou připoutáni, telefonují ) - ve kterých autech je vše v pořádku? PL č. 02 SVĚTELNÉ SIGNÁLY - šablony pro výrobu semaforů - možno vybarvit a nalepit na ruličku od toaletního papíru nebo na ruličku - vyrobenou z kartonu - možno vyrobit jako zápich = nalepit na špejli - semafory se dají využít jako pomůcka k různým hrám s dopravní tematikou PL č. 03 (ABCD) DRUHY DOPRAVNÍCH ZNAČEK - skupiny značek (zákazové, příkazové, informativní, výstražné, upravující přednost) - rozstříhat pracovní listy, pojmenovat značky, dát vše do skupin PL č. 04 (ABCD) GEOMETRICKÉ TVARY - podle tvarů dopravních značek narýsovat nebo sestrojit kruh, čtverec, obdélník, trojúhelník, - zadání rozměrů závisí na vyučujícím PL č. 05 (A-M) NÁSTĚNKA - stříhání - opakování dopravních značek - správné vybarvení a názvy dopravních značek - rozdělení do skupin PL č. 06 TEST - správné odpovědi: 1a, 2c, 3b, 4a, 5a, 6c

7 Pracovní list 01 - V. ročník

8 Pracovní list 02 - V. ročník

9 Pracovní list 03 A - V. ročník

10 Pracovní list 03 B - V. ročník

11 Pracovní list 03 C - V. ročník

12 Pracovní list 03 D - V. ročník

13 Pracovní list 04 A - V. ročník

14 Pracovní list 04 B - V. ročník

15 Pracovní list 04 C - V. ročník

16 Pracovní list 04 D - V. ročník

17 Pracovní list 05 A - V. ročník

18 Pracovní list 05 B - V. ročník

19 Pracovní list 05 C - V. ročník

20 Pracovní list 05 D - V. ročník

21 Pracovní list 05 E - V. ročník

22 Pracovní list 05 F - V. ročník

23 Pracovní list 05 G - V. ročník

24 Pracovní list 05 H - V. ročník

25 Pracovní list 05 I - V. ročník

26 Pracovní list 05 J - V. ročník

27 Pracovní list 05 K - V. ročník

28 Pracovní list 05 L - V. ročník

29 Pracovní list 05 M - V. ročník

30 Pracovní list 06 - V. ročník