CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE"

Transkript

1 CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE Škola: Základní škola a Mateřská škola Vysoké Pole, okres Zlín, příspěvková organizace Součásti : ZŠ Vysoké Pole ŠD Vysoké Pole MŠ Vysoké Pole Školní rok : 2014/2015 Učební plán : 1.ročník - č.j, 35/13 ŠVP S přírodou se nám učí lépe 2.ročník - č.j, 35/13 ŠVP S přírodou se nám učí lépe 3.ročník - č.j, 35/13 ŠVP S přírodou se nám učí lépe 4.ročník - č.j, 35/13 ŠVP S přírodou se nám učí lépe Přílohy : 1.) Školní vzdělávací programy ZŠ, MŠ a ŠD Vysoké Pole 26. srpna 2014 pedagogická rada: 27. srpna 2014 Mgr. Lubomír Martinek, ředitel školy školská rada: 29. srpna 2014

2 -OBSAH- I. Úvod... 1 II. Úkol a poslání školy...1 III. Organizace provozu školy A Konkrétní organizace školy B Přehled o žácích....3 C Personální obsazení školy. 4 D Úvazky zaměstnanců 4 E Přidělení dalších úkolů, funkcí, kabinetů a sbírek...5 IV. Kvalita výchovně vzdělávacího procesu, spolupráce s dalšími subjekty a rodinou...6 A Hlavní úkoly a priority školy ve školním roce 2014/ B Hlavní úkoly v jednotlivých vyučovacích předmětech Jazyk český. 7 Anglický jazyk....7 Matematika.. 7 Přírodovědné předměty (Prvouka, Přírodověda, Vlastivěda) Výchovné předměty ( Hudební výchova, Výtvarná výchova, Pracovní činnosti, Tělesná výchova).. 8 C Další úkoly ve výchovně vzdělávacím procesu D Spolupráce s dalšími subjekty 9 E Spolupráce s rodinou 10 F Hlavní úkoly mateřské školy ve školním roce 2014/ G Hlavní úkoly školní družiny ve školním roce 2014/ V. Řídící, kontrolní a hospitační činnost VI. Hospodaření školy, materiálně-technické podmínky VII. Plán porad a schůzí VIII. Plánované projekty, přehled soutěží, mimoškolních akcí a zájm. kroužků Školní projekty Přehled nejvýznamnějších soutěží a mimoškolních akcí pořádaných školou Návštěva kulturních akcí.. 19 Přehled zájmových útvarů....19

3 a. Úv od Tento celoroční plán práce stanovuje hlavní úkoly školy ve školním roce 2014/2015 a to hlavně oblasti výchovy a vzdělávání žáků, v řídící práci a v oblasti materiálně technického zázemí. Je závazný pro všechny zaměstnance školy. II. Úkol a poslání školy Hlavními úkoly a posláním školy danými zřizovací listinou, která nabyla účinnost dne včetně jejich pozdějších dodatků jsou: A) Organizace školy výchova a vzdělávání dětí předškolního věku výchova vzdělávání žáků plnících povinnou školní docházku činnost školní družiny školní stravování dětí MŠ a žáků ZŠ a závodní stravování zaměstnanců školy III. Organizace provozu školy a) V čele školy je ředitel Mgr. Lubomír Martinek, který je současně statutárním orgánem příspěvkové organizace. Zástupcem statutárního orgánu je písemně jmenována Mgr.Jana Trčková. b) Škola má následující součásti : -základní škola IZO školní družina IZO mateřská škola IZO školní jídelna IZO Vedením jednotlivých součásti školy jsou s vymezením svých povinností a pravomocí písemně pověřeni: vedením školní družiny vychovatelka p. Alena Kozubíková vedením mateřské školy vedoucí učitelka p. Eva Sucháčková vedením školního stravování p. Iva Bařinková c) Ve škole pracuje pedagogická rada, jejímiž členy jsou všichni pedagogičtí pracovníci školy. Vedoucím pedagogické rady je Mgr. Jana Trčková. d) Ve škole jsou zřízeny následující odborné funkce: školní preventista primární prevence Mgr. Jana Trčková koordinátor EVVO (environmentální výchovy) Alena Kozubíková ICT koordinátor, správce a manažer Mgr. Veronika Machalová e) Ve škole je zřízena školská rada ve složení: Mgr. Jana Trčková (zvolený zástupce za školu) Josef Zicha (zvolený zástupce zřizovatele) Mgr. Petra Sporková (zvolený zástupce rodičů) Volební období školské rady končí na začátku školního roku 2015/

4 Konkrétní organizace školy ve školním roce 2014/2015 základní škola: I.třída - 1. ročník, 17 žáků, třídní učitelka Mgr. Jana Trčková II.třída - spojený 3. a 5.ročník, 8 + 3žáků = 11žáků, třídní učitelka Mgr. Veronika Machalová III.třída -4. ročník, 15 žáků, třídní učitel Mgr. Lubomír Martinek asistentka pedagoga Jana Hrubčíková školní družina: jedno oddělení, zapsáno 25 žáků, vychovatelka Alena Kozubíková mateřská škola: jedna třída, zapsáno 28 dětí, vedoucí učitelka Eva Sucháčková, učitelka Ludmila Strnadová školní jídelna: počty strávníků-dospělí- 11, ZŠ-, MŠ-28, vedoucí školního stravování Iva Bařinková, kuchařka Iveta Bělašková - 2 -

5 PŘEHLED O ŽÁCÍCH ZŠ A MŠ Škola Základní škola a Mateřská škola Vysoké Pole, okres Zlín, příspěvková organizace Školní rok: 2014/2015 ROČNÍK TŘ.UČ. CELKEM CHLAPCI DĚVČATA V.POLE DRNOVICE TICHOV ŠD ŠJ NÁBOŽ. ZUŠ OPAKUJE ST.SOUR. ZÁJ.KR. HV (Dr)-2 1. Tč VV (Dr) Ma HV (Dr)-4 VV (Dr) Mt HV(Dr)-6 VV)Dr) Ma HV (Dr)-1 VV (Dr) HV (Dr)-13 VV (Dr)-8 ZŠ CELK MŠ Su,St ŠD Ko MŠ-28 celkem ŠJ Bař ZŠ-41 ZŠ-22 ZŠ-19 ZŠ-26 ZŠ-12 ZŠ-3 0 strávníků: Dosp.-11 ad*) ZUŠ V.K. - HV-hudební obor, hra na hudební nástroj, pobočka ZUŠ V.K. na ZŠ Drnovice ad**) ZUŠ V.K. - VV-výtvarný obor ad***) ZUŠ V.K. - B-balet Zájmové kroužky: N-národopisný, D-dramatický, A-aerobic, E-Envi centrum (tvořivý), S-skaut (Val.Klobouky) Vysoké Pole L.Martinek - 3 -

6

7 C) Personální obsazení školy Mgr.Lubomír Martinek - ředitel školy Mgr.Jana Trčková učitelka 1. stupně ZŠ Mgr.Veronika Machalová učitelka 1. stupně ZŠ (zástup za p. Janu Streichsbierovou MD) Jana Hrubčíková asistentka pedagoga (integrovaný žák 3. ročníku ZŠ) Alena Kozubíková - vychovatelka ŠD a neaprobovaná učitelka ZŠ (pověřená vedením ŠD) Eva Sucháčková pověřená vedoucí učitelka MŠ Ludmila Strnadová,- učitelka MŠ Kamila Trčková - školnice a uklizečka ZŠ Michaela Strnková - uklizečka MŠ a ZŠ (zástup za p. Zuzanu Mozgvovou MD) Iveta Bělašková - kuchařka ZŠ a MŠ Iva Bařinková - pomocná kuchařka ZŠ a MŠ a vedoucí školního stravování- (pověřená vedením ŠJ) D) Úvazky zaměstnanců (týdenní počet hodin přímé práce pedagogických pracovníků) Mgr.Lubomír Martinek 13 hodin (+1 přespočetná hodina), úvazek 1,0 Mgr.Jana Trčková 22 hodin, úvazek 1,0 Mgr.Veronika Machalová 23 hodin, (+1 přespočetná hodina)úvazek 1,0 Jana Hrubčíková 25 hodin, úvazek 0,830 Alena Kozubíková - souběžný pracovní poměr jako: neaprobovaná učitelka ZŠ - 12 hodin, úvazek 0,545 vychovatelka ŠD 17 hodin, úvazek 0,586 = úvazek celkem 1,131 Eva Sucháčková - 25 hodin, úvazek 1,0 Ludmila Strnadová - 31 hodin, úvazek 1,0 Kamila Trčková úvazek 1,0 (školnice školy-úvazek 0,5, uklizečka ZŠ-úvazek 0,5 ) Jarmila Sovadinová - úvazek 0,5 (uklizečka MŠ a ZŠ) Iveta Bělašková - úvazek 1,0 kuchařka školy Iva Bařinková - úvazek 1,0 (pomocná kuchařka - úvazek 0,5 + vedoucí školního stravování-úvazek 0,5) -4-

8 E) Přidělení dalších úkolů, funkcí, kabinetů a sbírek JMÉNO A PŘÍJMENÍ DALŠÍ POVINNOSTI Mgr. Lubomír Martinek -všechny povinnosti související s výkonem funkce ŘŠ -BOZP,PO -úkoly CO -vedení FKSP -inventář školy-dhm,dnm,ddnm,drnm, -projekt EU peníze do škol Mgr. Jana Trčková -kronika školy -sklad učebnic -výzdoba školy chodba 1. patro -sklad školních potřeb pro 1.ročník -sklad učebnic+objednávky a nákup -objednávky a nákup škol.pomůcek -preventista školy, nástěnka primární prevence-přízemí Mgr.Veronika Machalová -kabinet učebních pomůcek, inventář ZŠ-DRHM,DDHM -sklad pomůcek pro TV -dopravní výchova -výzdoba školy - chodba přízemí -pomocný správce školní počítačové sítě -správce web-stránek školy -fotodokumentace ZŠ a MŠ -projekt Recyklohraní Alena Kozubíková -žákovská knihovna -kabinet audiovizuální techniky -školní pozemek,sklad pro PČ -inventář ŠD -školní žákovská knihovna a mimočítanková četba -výzdoba školy(nástěnky na chodbách-přízemí, 1. patro) -školní koordinátor EVVO (školní projekty) Eva Sucháčková -vedoucí učitelka MŠ -inventář MŠ+kabinet -knihovna MŠ Ludmila Strnadová -kontrola lékárniček -pískoviště -učitelská knihovna -sklad venkovních hraček Iva Bařinková -školní mléko-organizace, distribuce -realizace projektu Ovoce do škol,distribuce ovoce -organizace a vaření školního čaje -inventář ŠJ DDHM,DRHM -pokladník školy -kritické body (HACCAP)-školní stravování Iveta Bělašková -projekt Ovoce do škol,distribuce ovoce -školní mléko-distribuce -vaření školního čaje -kritické body (HACCAP)-školní stravování Kamila Trčková -zajišťování surovin na školní čaj -zdravotník školy -květinová výzdoba školy Jarmila Sovadinová -květinová výzdoba MŠ Hlavní pracovní povinnosti pracovníků školy související s charakterem jejich vykonávané práce jsou obsaženy a konkretizovány v pracovních náplních a povinnostech jednotlivých zaměstnanců školy. -5-

9 IV. Kvalita výchovně vzdělávacího procesu, spolupráce s dalšími subjekty a rodinou A) Hlavní úkoly a priority školy ve školním roce 2014/2015 Přátelské pozitivní, tvůrčí a podnětné klima a prostředí školy. Dobré výsledky výchovně vzdělávací práce v ZŠ (realizace ŠVP ZŠ, č.j. 35/13), důraz na témata nově zařazená v minulém školním roce: dopravní výchova, finanční gramotnost, ochrana člověka za mimořádných situací; zařazení doplňkových vzdělávacích oborů-dramatická, etická a taneční a pohybová výchova. Kvalitní výuka hlavních vyučovacích předmětů, maximální reálná aprobovanost vyučování. Kvalitní individuální péče o žáky se zdravotním postižením nebo znevýhodněním, sociálním znevýhodněním; možnost rodičů, aby na jejich žádost byl takový žák na doporučení školního poradenského zařízení vzděláván podle individuálního vzdělávacího plánu. Důraz na zlepšení čtenářských dovedností žáků ZŠ (organizace soutěží s čtenářskou tématikou, účast v projektech: rádia Valašsko Čtů, Valaši, čtů a Čtení pomáhá. Úspěšná realizace celoročního projektu školní družiny (viz příloha školního vzdělávacího programu ŠD). Úspěšná realizace předškolního vzdělávání dětí MŠ podle školního vzdělávacího programu Valašský rok, č.j. 52/11. Zvládnutí přechodů žáků 1. ročníku z MŠ do základní školy a jejich úspěšné zaškolení. Kvalitní výuka ve třídě se spojeným 3. a 5. ročníkem. Vzbuzení zájmu žáků 3. ročníku ZŠ o výuku cizího jazyka (angličtina), kvalitní výuka anglického jazyka ve 4. a 5. ročníku; zvyšování odborné a metodické zdatnosti učitelů ZŠ vyučujících anglický jazyk Důraz na jazykový projev žáků v ZŠ a MŠ, sledování logopedických vad žáků a dětí, hlavně u žáků ZŠ a předškolních dětí MŠ, úzká spolupráce s rodiči popř. s klinickým logopedem při provádění nápravných cvičení, možnost žáků provádět logopedická cvičení přímo ve škole pod vedením kvalifikované pracovnice. Provádění průběžné autoevaluace školy. Uplatňování nejnovějších pedagogických trendů výchovně vzdělávací práce v MŠ, ZŠ a ŠD + návaznost na další vzdělávání pedagogických pracovníků školy. Dobrá spolupráce se školskou radou a pedagogickou radou školy. Dobrá spolupráce se zákonnými zástupci žáků a snaha, co nejvíce je zainteresovat na výchovně vzdělávací práci školy i mimoškolních aktivitách; získat vedoucí zájmových kroužků pro žáky z řad rodičů popř. bývalých žáků. Účinná prevence žáků před sociálně patologickými jevy-vhodná a v rámci možností školy pestrá nabídka školních i mimoškolních (volnočasových) aktivit, spolupráce s Envicentrem Vysoké Pole Realizace vlastních školních projektů a akcí souvisejících s problematikou EVVO a s tradičním způsobem života, práce a zábavy lidí na Valašsku-dokončení školního projektu Cesta chleba. Využívání venkovního sportovního zařízení pro výuku TV v ZŠ a oddychově relaxační činnosti dětí MŠ a žáků v ŠD; využívání venkovní třídy pro výuku (hlavně výchovné předměty) Úspěšná realizace zápisu žáků do 1.ročníku ZŠ a do MŠ. Úspěšné zapracování asistentky pedagoga ZŠ a její začlenění do kolektivu zaměstnanců, dobré pracovní výsledky

10 B) Hlavní úkoly v jednotlivých vyučovacích předmětech: Jazyk český Dovednost žáků používat jazyk český jako ústní prostředek komunikace mezi lidmi-v návaznosti na jejich věk (konverzace v běžných životních situacích, používání správného tvarosloví, intonace, melodie, rozdíl v používání spisovné češtiny a valašského dialektu), správná výslovnost, důsledné sledování logopedických problémů žáků a spolupráce s rodiči na jejich odstraňování. Dovednost žáků používat písemnou formu jazyka českého jako prostředku mezilidské komunikace (pravopis, správné tvary písmen, úhlednost písma, členění textu, vyjadřovací schopnost písemného projevu). Seznámení a praktické zvládnutí správných tvarů jednotlivých písmen psací abecedy u žáků 1. ročníku ZŠ, používání písma v krátkých písemných projevech. Používání získaných vědomostí při svém dalším vzdělávání v ostatních vyučovacích předmětech a v praktickém životě. Správná technika čtení, reprodukce a dramatizace přečteného textu, důraz na zlepšení čtenářských dovedností žáků 3.,4., a 5.ročníku (organizace soutěží, účast v projektech: rádia Valašsko Čtů, Valaši, čtů a Čtení pomáhá ), poznávání významných uměleckých děl klasiků literatury pro děti a mládež, relaxační a vzdělávací charakter mimočítankové četby, vhodná náplň volného času žáků (spolupráce s místní knihovnou). Seznámení a praktické používání všech písmen abecedy v krátkých textech u žáků 1. ročníku ZŠ, vzbuzení zájmu těchto žáků o čtení, o literaturu pro děti a mládež. Zařazování a realizace prvků etické a dramatické výchovy do výuky jazyka českého. Anglický jazyk Vzbuzení zájmu žáků 3. ročníku o výuku cizího jazyka, radost z prvotního seznamování se s ním, překonávání strachu a prvních obtíží. Motivace žáků 4. a 5.ročníku k výuce angličtiny zdůrazněním významu a důležitosti tohoto jazyka v současném globalizovaném světě. Hravá a zábavná forma výuky tohoto předmětu v souladu s moderními pedagogickými zásadami. Důraz na mluvenou podobu jazyka a porozumění slyšenému textu. Seznamování se ze základními gramatickými jevy a jejich využití v mluveném popř. písemném projevu. Jednoduchá konverzace v rámci probíraných tématických okruhů. Matematika Vzbuzení zájmu žáků 1. ročníku o matematiku, zvládnutí orientace a numerace (sčítání a odčítání) v oboru 0-20, řešení jednoduchých úloh z praxe. Základní početní operace v oboru přirozených čísel daného ročníku-ústně (sčítání, odčítání, násobení a dělení)-důraz na zvládnutí přechodu pří sčítání a odčítání a na malou a velkou násobilku (používání rozkladů, znázornění), zvládnutí algoritmů písemného sčítání, odčítání, násobení a dělení. Využití naučených početních operací při řešení slovních úloh z praxe a jejich správný postup řešení, hledání alternativních postupů. Výuka matematiky netradičním způsobem, důraz na názornost, hledání vlastních postupů řešení úkolů (nejen naučené algoritmy), podpora logického myšlení a úsudku (úvahové úlohy, hlavolamy, rébusy). Rozvoj finanční gramotnosti žáků ZŠ. Zařazování zábavných forem matematiky (matematické hry). Práce s grafy a tabulkami Rozvoj rovinné a prostorové představivosti. Základní konstrukční úkoly a používání potřebných pomůcek. Přesnost a pečlivost práce v matematice

11 Přírodovědné předměty (Prvouka, Přírodověda, Vlastivěda) Vzbuzení zájmu žáků 1. ročníku o výuku prvouky. Základní znalosti o své rodině, obci, škole a jejím okolí, o České republice (její historii a současnosti) a Evropě. Pěstování kladného vztahu k přírodě, vlastní obci a naší vlasti. Základní znalosti o živé a neživé přírodě, třídění rostlin, význam přírody pro život člověka. Práce s plánem, mapou, světové strany, kompas. Pozorování, pokus, experiment; záznamy a vyhodnocení. Základní principy mezilidských vztahů, fungování společnosti. Skupinová práce na jednoduchých projektech. Rozvoj citové výchovy vzděláváním v těchto předmětech, kladný zážitek. Využívání PC a audiovizuální techniky. Důraz na environmentální a ekologickou výchovu (trvale udržitelný život, péče o naše životní prostředí). Uplatňování prvků etické výchovy (mezilidské vztahy). Dovednost vyhledávání potřebných informací (práce na internetu, používání encyklopedií a odborné literatury apod.). Zařazování a konkrétní realizace prvků etické výchovy. Zařazení a realizace vzdělávání žáků v oblasti ochrany zdraví žáků a jejich chování za mimořádných situací. Realizace výuky dopravní výchovy v jednotlivých ročnících (4.ročník-průkaz cyklisty) Zařazování a realizace prvků etické výchovy Výchovné předměty (Hudební výchova,výtvarná výchova, Pracovní činnosti, Tělesná výchova) Odpočinkový a relaxační charakter výchovných předmětů, důraz na kladný prožitek. Podpora citové výchovy, chápání krásna, kýče a vkusnosti, podbízivost určitých uměleckých děl, hodnocení popularity a kriteria úspěšnosti. Reklama, její vliv na člověka, funkce reklamy v lidské společnosti a záporné důsledky na život člověka Poznávání tradic svého rodného kraje, pěstování kladného vztahu k němu, tradiční způsob práce a kultury našich předků, využívání tradičních materiálů, technik. Péče o své zdraví fyzickou kondici, pravidla poskytnutí první pomoci. Kladný vztah k práci a produktům lidské práce, rozvoj základních pracovních a pěstitelských návyků a dovedností. Využití výchovných předmětů jako možností vhodné náplně a využití volného času žáků. Zařazování a realizace prvků etické výchovy, pohybové a taneční výchovy (Hv,Tv). C) Další úkoly ve výchovně vzdělávacím procesu Rozlišování základního a rozšiřujícího učiva. Pravidelné spirálovité opakování a rozšiřování probraného učiva. Respektování individuálních zvláštností a potřeb jednotlivých žáků, diferenciace, sledování individuálního rozvoje, hledání příčin neúspěchů a přijímání vhodných a účinných opatření. Důraz na výchovnou složku vzdělávání (využívání vzdělávacího obsahu učiva), citlivé používání výchovných opatření. Používání moderních forem a metod výchovně vzdělávací práce (interaktivní vyučovánívyužívání PC, interaktivních tabulí, interaktivních učebnic, audiovizuální techniky; činnostní učení, problémové vyučování, skupinová práce, experimentování, demonstrace, manipulace s předměty, dramatizace, pozorování, pokus, používání vhodných moderních názorných učebních pomůcek). Důraz na názor a poznávání co nejvíce smysly. -8-

12 Spojení výchovně vzdělávací práce školy s praktickým životem (využívání a ověřování získaných poznatků a dovedností v praxi, vycházky, exkurze apod.). Prevence patologických jevů-organizování soutěží, mimoškolních akcí, zájmových kroužků, a nabídka dalších aktivit pro vhodné naplnění volného času žáků. Objektivní hodnocení a klasifikace žáků v souladu se Školním řádem ZŠ a s ohledem na individuální odlišnosti jednotlivých žáků. Všichni pedagogičtí pracovníci budou dále pravidelně : Dodržovat jednotlivá ustanovení daná platným Školním řádem. Promýšlet metodickou přípravu na vyučování (prokazatelnou formou). Ve vyučování plnit a pracovat dle zpracovaných a ŘŠ schválených tématických plánů. Ve své pedagogické práci plnit schválené vzdělávací programy školy (ŠVP ZŠ S přírodou se nám učí lépe č.j. 35/13, ŠVP MŠ Valašský rok č.j. 52/11 a ŠVP pro ŠD Na cestě k sobě i druhým, k přírodě, od tradic k praktickému životu, č.j. 56/08). Pravidelně se odborně vzdělávat v souladu s plánem DVPP, sledovat a studovat odbornou pedagogickou literaturu a tisk (Učitelské noviny, Komenský, Rodina a škola, Věstníky MŠMT aj.). Uplatňovat individuální přístup k jednotlivým žákům zadáváním přímého a nepřímého zaměstnání podle nadání, schopností a případně určitého handicapu. Věnovat speciální péči žákům s vývojovými vadami (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, dyslálie aj.), používat speciální metody a formy práce s těmito žáky, poskytovat potřebnou péči. Integrovaným žákům nebo mimořádně nadaným žákům na požádání jejich zákonných zástupců umožnit vzdělávání podle individuálního vzdělávacího programu; u těchto žáků realizovat jejich vzdělávání podle daného IVP dle potřeby jim věnovat individuální péče (individuální práce v odpoledních hodinách). Dbát na citovou výchovu a snažit se o výchovu k uvědomělé kázni. Sledovat rodinné prostředí a zájem rodičů o školní výsledky svých dětí, snažit se o maximální zapojení rodičů do práce školy. Vést žáky k estetické výchově, úpravě svého zevnějšku, slušnému chování a vystupování ve škole i na veřejnosti. Respektovat práva dětí, poznávat osobnost každého žáka, snažit se o vytváření partnerského vztahu s jasným vymezením vzájemných rolí. D) Spolupráce s dalšími subjekty Vzájemná spolupráce a koordinace výchovně vzdělávací práce se spádovou ZŠ Újezd (např. hodnocení a konzultace efektivity ŠVP, sledování výsledků našich bývalých žáků), Úzká spolupráce s kooperující ZŠ a MŠ Drnovice, se základními školami, kde je spojené ředitelství ZŠ a MŠ (ZŠ Slopné, ZŠ Sehradice aj.), spolupráce s okolními malotřídními školami (ZŠ Dolní Lhota, ZŠ Sehradice aj.). Aktuálně dobrá a pravidelná spolupráce s PPP Zlín-pobočky Slavičín a dalšími výchovnými poradenskými centry a vzdělávacími institucemi pro děti a žáky vyžadující zvláštní péči (SPC Duha Zlín-Lazy, SPC pro žáky s více vadami Zlín aj.). Spolupráce s institucemi zabývajícími se dalším vzděláváním pedagogických pracovníků (NIDV Praha-pobočka Zlín, SSŠ Otrokovice, Alcedo Vsetín, agentura Bundil aj.). Spolupráce se zřizovatelem Obcí Vysoké Pole. Spolupráce s odborem životního prostředí, oddělení školství a památkové péče trojkové obce Valašské Klobouky. Spolupráce s Krajským úřadem Zlínského kraje, odbor školství, mládeže a sportu. Spolupráce s organizacemi zabývajícími se protidrogovou prevencí (např. Centrum prevence Slavičín, Centrum pro rodinu Valašské Klobouky, Policie ČR). -9-

13 E) Spolupráce s rodinou Spolupráce s organizacemi zabývajícími se problematikou EVVO a ekologie (především úzká spolupráce s Envi centrem Vysoké Pole, Kosenka Valašské Klobouky, Hostětín, centrum Čtyřlístek Zlín, Alcedo Vsetín aj.). Spolupráce s organizacemi zabývajícími se zájmovými aktivitami dětí (DDM Valašské Klobouky, ZUŠ Valašské Klobouky). Nezbytnou podmínkou pro dobré výchovné a vzdělávací výsledky školy je kvalitní oboustranná spolupráce mezi rodinnou a školou. Základem je atmosféra vzájemné důvěry. Toho chceme dosáhnout: Možností rodičů podílet se a ovlivňovat v souladu s platnou školskou legislativou celkový charakter školy (tvorba plánů práce školy, aktivity a zaměření školy, akce pořádané školou, účast žáků na soutěžích apod.). Pravidelným informováním rodičů o úspěších a problémech jejich dětí ve školeorganizování schůzek rodičů (minimálně 2x ročně) a především individuální pohovory učitelů a rodičů v době jejich konzultačních hodin (termíny zapsány v ŽK). Na vlastní žádost rodičů popř. TU umožnit rodičům návštěvu ve vyučování, dle zájmu rodičů organizovat dny otevřených dveří. Spoluprací s rodiči při zajišťování výchovné a mimoškolní činnosti jejich dětí (organizace různých školních soutěží, získávání vedoucích zájmových kroužků z řad rodičů popř.místní mládeže). Spoluprací s rodiči na zlepšování školního prostředí. Pravidelným aktuálním informováním rodičů o dění ve škole prostřednictvím informativní nástěnky pro rodiče v přízemí školy a hlavně na internetových stránkách školy

14 -10- F) Hlavní úkoly mateřské školy ve školním roce 2014/2015 Hlavní priority : - Zaměřit se na zdravý tělesný vývoj a pohybové dovednosti dětí - Péče o děti s odloženou školní docházkou - Pokračovat v zařazování prvků dopravní výchovy Prostředky : - Studium dostupných materiálů k daným tématům (nové metodiky Raabe) - DVPP podle nabídky - Zpracování plánů individuálního rozvoj Plán akcí : Říjen - Závody na tříkolce a koloběžce - Maňáskové představení Dlouhý, Široký a Bystrozraký - Zemákobraní (s rodiči) Listopad - Zamykání lesa - Svatý Martin Prosinec - Mikuláš ve školce - Betlém v Horní Lidči - Advent na Envicentru - Rozsvěcování stromu na Hradisku Leden - Stavění ze sněhu - Návštěva 1. Třídy ZŠ Únor - Společná akce se ŠD - Fašanky Březen - Vynášení Mořeny - Velikonoční dílnička s rodiči

15 Duben - Zápis do MŠ - Den země - Návštěva knihovny Květen - Vystoupení ke Dni matek - Dle nabídky výukových programů návštěva Envicentra Červen - Den dětí - Školní výlet na hrad Brumov G) Hlavní úkoly školní družiny ve školním roce 2014/2015: Pravidelná činnost ŠD bude motivovaná celoroční hrou Zábavou, tvořením a hrou rozsvítíme sluníčko. Celý školní rok si bude s námi hrát, poznávat přírodu, tvořit, uvidí, co se dá dělat ve volných chvílích. Bude s námi sportovat, plnit různé úkoly a pozorovat, jak se budeme snažit stát se správným děvčetem, chlapcem a kamarádem. Každý měsíc budeme plnit úkoly. Deseti paprsky rozsvítíme sluníčko: Podzim 3 oranžové paprsky Zima 3 modré paprsky Jaro 3 žluté paprsky Léto 1 zelený paprsek ZÁŘÍ PAPRSEK SEZNAMOVACÍ Seznámení s prvňáčky a novými spolužáky, pravidla v ŠD, dodržování režimu v ŠD, tvoření kolektivu při hrách a činnostech v ŠD, seznámení s řádem ŠD, ujasnění základních hygienických pravidel a zásad správného stolování, ohlížení se za prázdninami a loučení se s létem prázdninové brýle kresba, seznámení s celoroční hrou výroba sluníčka pro celoroční družinovou hru, vycházka po obci, kde bydlím, bezpečná cesta do školy. ŘÍJEN - PAPRSEK CHUTÍ A BAREV Zásady správné výživy zdravé a nezdravé potraviny, sestavujeme a vyrábíme týdenní jídelníček, doplňujeme nakreslenými a vystřiženými obrázky,

16 poznávání ovoce, zeleniny a koření (chuť, hmat a vůně), charakterizujeme a výtvarně ztvárňujeme podzim, výzdoba ŠD, chodeb školy, sběr přírodnin pro tvořivou a zábavnou činnost, výroba podzimníka a podzimnice z přírodnin, pozorování změn v přírodě. LISTOPAD PAPRSEK KE ZDRAVÍ Povídání o nemocech, léčbě a prevenci, besedujeme o lidech, kteří mají nějaký handicap, a o možnostech, jak jim pomáhat, zkoušíme se vcítit do role neslyšícího, nevidomého, tělesně postiženého ve společenských hrách, svátek sv. Martina hledáme a čteme svatomartinské pranostiky a seznamujeme se s legendou o sv. Martinovi. PROSINEC PAPRSEK VÁNOČNÍHO CINKÁNÍ Lidové zvyky a tradice během adventní doby Mikuláš, Lucie, Barborka, Vánoce, výroba zvonečků, vánoční besídka. LEDEN PAPRSEK RADOVÁNEK S PANÍ ZIMOU Stavění sněhuláků, iglú pozorování stop ve sněhu určování stop a jejich odlévání ze sádry, seznamujeme se s kalendářem, poznáváme pojmy den, týden, měsíc, rok, vyrobíme si hodiny s pohyblivými ručičkami. ÚNOR PAPRSEK MASOPUSTU A VESELÍ Vyprávění, jaké jsou masopustní zvyky, výroba masek, pranostiky, hádanky, náš ples. BŘEZEN PAPRSEK KE KNIZE Má nejoblíbenější kniha, prezentace knihy typy knih, naše družinová kniha tvorba vlastní pohádkové knihy, vítáme jaro, Velikonoce, tradice a zvyky, velikonoční výzdoba a výroba dekorací a dárků.

17 -13- DUBEN PAPRSEK PLANETY ZEMĚ Oslava svátku Země, planeta Země a vesmír, vytvoření vesmíru, ekologická výchova třídění odpadků, skupinové námětové hry, pracovní listy a ekohry. KVĚTEN PAPRSEK MOJÍ RODINY Vyprávíme se o povolání rodičů, pantomimicky předvádíme, kreslíme, besedujeme o zvycích naší rodiny a o pravidlech, které dodržujeme, povídáme si o prarodičích, sestavujeme rodokmen naší rodiny. ČERVEN PAPRSEK PRÁZDNIN, KTERÉ JSOU ZA DVEŘMI Barevné chodníky, sportování, soutěže, pranostiky, přísloví, hádanky, vyhodnocení celoroční hry, odměnění, poučení o bezpečném chování v období letních prázdnin. V. Řídící, kontrolní a hospitační činnost Za řízení, provoz a plnění všech výchovně vzdělávacích úkolů školy zodpovídá ředitel školy, který je zároveň i statutárním zástupcem příspěvkové organizace. Řízení školy vychází z organizačního schéma školy, které je přílohou Organizačního řádu školy a z písemného jmenování ředitele školy vedením popřípadě zastupováním jednotlivých součástí školy (ZŠ, MŠ, ŠD, ŠJ). V písemných pověřeních jsou přesně stanoveny pravomoci a povinnosti těchto zaměstnanců. Celoroční plán práce školy (CPŠ) vychází z dlouhodobého šestiletého plánu práce na roky zpracovaný ředitelem školy. Nezbytnými doplňky tohoto CPŠ jsou další roční plány práce školy (kontrolní činnosti, hospitační činnosti, DVPP, minimální preventivní program, dlouhodobý program EVVO, výchovného poradce). Hlavními úkoly řídící a kontrolní činnosti je: zajistit každodenní bezproblémový chod školy jako celku i jeho jednotlivých součástí, posuzovat úroveň a kvalitu práce jednotlivých zaměstnanců školy a pomáhat odstraňovat případné nedostatky, u všech pracovníků vyžadovat kázeň, dodržování a efektivní využívání pracovní doby, pravidelně kontrolovat dodržování předpisů BOZP a PO. Zadávání a kontrola stanovených úkolů zaměstnancům školy bude prováděna na pravidelných poradách (pedagogických a provozních).

18 -14- a) Na pedagogických radách (1x měsíčně) se budou mimo jiné hlavně: řešit výchovně - vzdělávací výsledky školy jako instituce, řešit problémy jednotlivých dětí a žáků školy, provádět rozbory hospitační činnosti, vyvozovat závěry a společně hledat cesty k nápravě vzniklých problémů, pedagogičtí zaměstnanci školy budou pravidelně seznamováni s nařízeními a závěry vyšších rezortních orgánů a ty budou aplikovány na podmínky naší školy. b) Na provozních poradách (aktuálně dle potřeby): budou probírány provozní a organizační záležitosti školy. hospitací: Hospitační činnost-vychází z celoročního plánu hospitací. Budou prováděny dva druhy plánované - s důkladným rozborem a hodnocením hodiny (resp.činnosti v MŠ a ŠD), neplánované - namátkové hospitace, s cílem zjistit úroveň každodenní přípravy učitele na vyučování, využívání interaktivní didaktické a PC techniky, učebních pomůcek a moderních metod a forem práce. Průběžně se bude rovněž kontrolovat: dodržování pedagogických dozorů ve třídách, na chodbách a ŠJ, funkční výzdoba tříd, chodeb školy a školní jídelny, estetický vzhled školy (koordinace práce ZŠ, ŠD a MŠ), prezentace školních a mimoškolních akcí, soutěží, projektů, výsledků žáků na soutěžích aj. (nástěnky na chodbách, informační nástěnka pro žáky a rodiče, webové stránky školy, veřejná vývěska v obci, kabelová TV aj. Kontrolní a hospitační činnost v ZŠ bude především zaměřena na: plnění hodnotících kriterií, se kterými byli všichni pedagogičtí pracovníci školy seznámeni úvodní pedagogické poradě a jsou součástí Plánu hospitací na školní rok 2014/2015 konkrétní realizaci následujících témat v jednotlivých vyučovacích hodinách (v souladu s tematickými plány): finanční gramotnost, výchova ke zdraví a ochrana člověka za mimořádných situací, dopravní výchova, dramatická výchova, etická výchova, pohybová a výchova) vedení třídní dokumentace Kontrolní a hospitační činnost v MŠ bude především zaměřena na: sledování kvality a efektivity Školního (třídního) vzdělávacího programu, na odstraňování jeho slabých míst a postupné zkvalitňování, sledování a hodnocení systému plánování a jeho efektivnost s ohledem na kvalitu práce, zařazování prvků dopravní výchovy do výchovně vzdělávacího procesu, podporu elementárních matematických dovedností, podporu předčtenářských dovedností, sledování individuální péče o děti s logopedickými problémy, hodnocení výchovně vzdělávací práce učitelek hodnocení přípravy učitelek na výchovně vzdělávací práci, provádění a evidenci diagnostiky jednotlivých dětí, evaluační činnosti a autoevaluaci.

19 -15- Ředitel školy bude při hospitacích v MŠ dále sledovat: uplatňování nových trendů předškolní pedagogiky, zvyšování odborných a metodických znalostí učitelek účastí na DVPP a samostudiem odborné literatury, úroveň postupného osvojování si klíčových kompetencí jednotlivými dětmi, respektování individuálních zvláštností, organizaci výchovně vzdělávací práce a plnění denního režimu (dostatek času na spontánní projev a hry dětí, důraz na prožitek, pracovní kouty a skupiny), vztah učitelka /dítě (respektování dítěte jako osobnosti, vytváření dostatečného prostoru pro vyjádření svého názoru, posilování sebevědomí dítěte, pocit důvěry k učitelce), podnětnost a celkovou výtvarnou úroveň prostor MŠ, diferenciaci práce s dětmi, úroveň péče věnované integrovaným a problémovým dětem, úroveň spolupráce, informovanosti rodičů a jejich zapojení a účast na společných akcích. Vedení třídní a jiné dokumentace MŠ Podrobná kritéria sledovaná při hospitacích jsou součástí celoročního plánu hospitační činnosti školy. Výsledky kontrolní činnosti ředitele školy budou hlavními podklady pro zpracování výroční zprávy o škole a jedním z prostředků autoevaluace ško III. Hospodaření školy, materiálně technické podmínky Škola hospodaří jako příspěvková organizace. Finanční prostředky získává ze dvou zdrojů : -státní finanční prostředky (na platy zaměstnanců, učební pomůcky, DVPP, integrace aj.), -finanční prostředky od zřizovatele Obce Vysoké Pole (na provoz školy). Vnější stav budovy školy a její vnitřní zařízení a vybavení jsou ve velmi dobrém stavu a odpovídají potřebám ZŠ, MŠ a ŠD. Rovněž estetický vzhled vnitřních prostor je přizpůsoben předškolnímu vzdělávání a vzdělávání žáků 1. stupně ZŠ (barevnost, pestrost, podnětnost). Žákovský nábytek je vyhovující, dvě třídy ZŠ mají výškově nastavitelný nábytek. Podle finančních možností bychom chtěli letos zakoupit nové výškově nastavitelné lavice a židle i do poslední třídy. Všechna okna ve třídách jsou vybavena žaluziemi pro dobré zatemnění při práci na interaktivních tabulích popř. jiné projekci. Základní škola má k dispozici potřebné učební pomůcky a metodický materiál pro výuku na 1.stupni ZŠ a i letos budeme pokračovat v jejich rozšíření a modernizaci. Žákovská knihovna má dostatek vhodných titulů dětské literatury, které slouží k doplnění vyučování čtení a pro mimočítankovou četbu našich žáků. Opět plánujeme zakoupit alespoň několika nových titulů. Škola je velmi dobře vybavena i v oblasti nových moderních elektronických technologií sloužících pro konkrétní výuku. V budově celé školy je dostupný vysokorychlostní internet a to buď pomocí kabelového nebo bezdrátového připojení. Dvě třídy mají k dispozici interaktivní tabule a dataprojektory na ultrakrátkou vzdálenost a první třída elektrické samonavíjecí projekční plátno a dataprojektor. Všechny třídy mají dobré ozvučení. Vyučující mohou v jednotlivých vyučovacích předmětech využívat buď řadu zakoupených výukových programů, z nichž některé jsou i interaktivní nebo elektronické výukové materiály, které vypracovali naši učitelé v minulých letech. Využívat budeme i elektronické materiály různých internetových portálů a rovněž materiály z centrální celostátní databáze didaktických učebních materiálů vytvořených v rámci projektu Evropské peníze do škol. Chtěli bychom se aktivně zapojit i do projektu České školní inspekce Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v ČR (Niqes). Tato aktivita by nám umožnila provádět zdarma a průběžně elektronické testování našich žáků pomocí moderních testů, které pomohou vytvořit reálný a nezaujatý přehled o úrovni jejich vědomostí a o kvalitě naší pedagogické práce. Podmínky pro sportovní a pohybově relaxační činnosti ve vnějším areálu školy jsou dobré a dostačující pro plnění učebních osnov TV a pro aktivity MŠ a ŠD. Nevyhovující jsou podmínky pro výuku TV v zimním období (kmenové třídy). Jsou vyvíjeny aktivity na zlepšení tohoto stavu, ale řešení je většinou hodně finančně náročné a není ve finančních možnostech školy a zřizovatele. Pro zlepšení psychohygieny výchovně

20 -16- vzdělávacího procesu slouží škole nová venkovní třída, ve které může za příznivého počasí probíhat výuka hlavně výchovných předmětů. Novým oplocením ze výrazně zvýšila bezpečnost našich žáků, hlavně ale dětí MŠ. Hlavní úkoly na školní rok 2014/2015: zakoupení výškově nastavitelných lavic a židlí pro jeden ročník ZŠ (odpovídajících hygienickým předpisům) dle finančních možností školy pokračovat v postupné obměně a modernizaci učebních pomůcek, učebnic; postupné vybavování školy moderními interaktivními učebnicemi do hlavních vyučovacích předmětů, ve spolupráci se zřizovatelem dlouhodobě řešit problém výuky TV ve třídách-možnost využití a rekonstrukce půdních prostor školy, Zapojení školy do projektu České školní inspekce Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v ČR (Niqes). Realizace výše uvedených úkolů bude záviset na finančních možnostech zřizovatele a na úspěšnosti zpracovaných projektů v rámci vypsaných grantů. VII. Plán porad srpen září říjen listopad prosinec leden únor březen duben květen červen červenec Pedagogické porady Klasifikační rady Provozní porady Schůzky rodičů Školení BOZP, PO, CO VIII. Plánované projekty, přehled soutěží, mimoškolních akcí a zájmových kroužků 1.) Školní projekty: a) zapojení do celostátních projektů: - Recyklohraní - Školní mléko (podle zájmu žáků) - Ovoce do škol - Čtú, Valaši, čtú projekt internetového rádia Valašsko - Čtení pomáhá - celostátní charitativní internetový projekt - Vypálené obce b) vlastní školní projekty - Cesta chleba dokončení projektu z minulého školního roku - Aktuální krátkodobé projekty související s ŠVP - Školní čaj - Třídění odpadu v jednotlivých třídách