OBRUBNÍKOVÉ ODVODNĚNÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBRUBNÍKOVÉ ODVODNĚNÍ"

Transkript

1 INŽENÝRSKÉ STAVBY OBČANSKÉ STAVBY AQUA SPORT OBRUBNÍKOVÉ ODVODNĚNÍ MOSTNÍ ODVODŇOVAČE ENVIRODECK, DRIDECK SILNIČNÍ OBRUBNÍKOVÉ ODVODŇOVAČE KERBFIX

2 INŽENÝRSKÉ STAVBY OBČANSKÉ STAVBY AQUA SPORT BEZPEČNÉ A SPOLEHLIVÉ ODVODNĚNÍ Jedním z hlavních předpokladů bezpečného silničního provozu je spolehlivé a rychlé odvedení dešťových vod z povrchů mostů a komunikací. Je obecně známým faktem, že stavebnictví má hlavní dopad na čerpání přírodních zdrojů. Odvodňovací prvky ENVIRODECK a KERBFIX jsou vyrobeny z kompozitních materiálů, čímž přispívají k šetření s přírodními surovinami a životního prostředí. Mostní obrubníkové odvodňovače ENVIRODECK jsou určeny k odvedení povrchových vod z vozovek mostních konstrukcí. Využitím liniového svodu ENVIRODECK lze vodu odvést z vozovky mostu bez nutnosti (případně s výrazným omezením) budování prostupů izolací proti vodě a mostní konstrukcí, nebo vedení zavěšených potrubních svodů pod mostovkou či po pilířích mostu. Optický vzhled pozitivně přispívá k architektonickému řešení mostu. Silniční obrubníkové odvodňovače KERBFIX, které jsou celé vyrobeny z nekorodujícího kompozitu, jsou určeny k odvedení povrchových vod z vozovek všech tříd a kategorií. Kombinují funkci obrubníku s liniovým odvodněním. 2

3 MOSTNÍ OBRUBNÍKOVÉ ODVODŇOVAČE ENVIRODECK 4 MOSTNÍ PODPOVRCHOVÉ ODVODŇOVAČE DRIDECK 12 SILNIČNÍ OBRUBNÍKOVÉ ODVODŇOVAČE KERBFIX 16 3

4 INŽENÝRSKÉ STAVBY OBČANSKÉ STAVBY AQUA SPORT ENVIRODECK MOSTNÍ OBRUBNÍKOVÉ ODVODŇOVAČE

5 PŘEDNOSTI: Z kompozitních materiálů Malá hmotnost, snadná instalace Protiskluzový povrch V souladu s EN 1433 Vysoká hydraulická kapacita 5

6 INŽENÝRSKÉ STAVBY OBČANSKÉ STAVBY AQUA SPORT ENVIRODECK KOMPOZITNÍ MOSTNÍ OBRUBNÍKOVÉ ODVODŇOVAČE Firma HAURATON přední evropský výrobce liniových odvodňovacích systémů získal v roce 2009 výhradní obchodní zastoupení pro prodej mostních odvodňovacích systémů ENVIRODECK a DRIDECK. Vysoká kvalita kompozitového materiálu, ucelený odvodňovací systém, estetika a snadná údržba odvodňovacích prvků jsou důvodem volby použití těchto výrobků. Obrubníkový drenážní systém se v Evropě v rostoucí míře používá pro odvodnění vozovek při výstavbě a rekonstrukcích silničních mostů. Instalace odvodnění je nutná na všech mostech. Instalovaný obrubníkový odvodňovací systém ENVIRODECK umožňuje dvouúrovňové odvodnění vozovky a jednoduchou údržbu. Tradiční litinové mostní odvodňovací prvky jsou těžké, což zvyšuje námahu, náklady při jejich instalaci a hmotnost celé mostní konstrukce. Litinové konstrukce navíc podléhají povrchové korozi, což může vést k nežádoucímu optickému zbarvení dokončené betonové konstrukce. Důsledkem jsou zvýšené náklady na údržbu. Tradiční odvodnění mostních vozovek je prováděno pomocí litinových bodových odvodňovačů. Instalace takových prvků vyžaduje pečlivé zhotovení prostupu izolací proti vodě a úpravy mostní konstrukce pro prostup odtokového potrubí a jeho vedení po spodním povrchu mostní konstrukce nebo po pilířích mostu. Toto řešení je finančně, časově a technicky náročné. Případné opravy netěsností nebo poškozených či zcizených trubních svodů jsou velice komplikované a drahé. 6

7 ENVIRODECK VLASTNOSTI A VÝHODY ZDRAVÍ A BEZPEČNOST Nízká hmotnost jednotlivých prvků výrazně usnadňuje manipulaci při jejich pokládce. PROTISKLUZOVÝ POVRCH Nový protiskluzový povrch odpovídá nejnovějším legislativním požadavkům. Nášlapná povrchová vrstva má výrazně menší kluzkost, než jakou je možno dosáhnout u kovových odvodňovacích prvků. Tato pasivní bezpečnost chodců je velice důležitá v místech s pěším provozem. ESTETIKA ENVIRODECK je vyroben z kompozitu, který nepodléhá oxidaci nebo korozi jako kovové či litinové odvodňovací prvky. V různých barvách ho lze využít jako zvýrazňující linii. Základní barva je betonová šedá. Lze ho vyrobit v jakémkoliv RAL barevném odstínu tak, aby doplnil design mostní konstrukce. Probarvený je celý materiál, ne pouze krycí vrstva. Použití barevných odvodňovacích prvků zvýrazňuje estetický dojem vozovky mostní konstrukce a umožňuje odlišit jízdní pruhy od ostatních ploch. NABÍDKA BAREV STUPNICE RAL (Barevných odstínů je dosaženo probarvením celého materiálu, nejedná se o nátěr.) světle šedá (RAL 7035) žlutohnědá (RAL 1014) červená (RAL 3009) dopravní bílá (RAL 9016) dopravní černá (RAL 9017) CHEMICKÁ ODOLNOST ENVIRODECK je plně odolný všem typům pohonných hmot, posypovým materiálům a účinkům UV záření. ODOLNOST PROTI RÁZŮM ENVIRODECK je vysoce odolný proti bočním rázům. Přestože EN 1433 nevyžaduje žádné testy na tuto odolnost, je toto poškození nejčastější příčinou poruchy obrubníkových odvodňovacích prvků z jiných materiálů. KVALITA ENVIRODECK je výrobek zhotovený s vysokou přesností. Povrch, tolerance výroby a vzhled téměř dosahují parametrů běžných u kovových prvků. Hladké hrany usnadňují a zpříjemňují manipulaci s jednotlivými díly. ZÁRUKA KVALITY Výrobce prvků ENVIRODECK je certifikován dle ISO Nezbytnou podmínkou pro shodu se standardy EN 1433 jsou výrobní postupy plně odpovídající ISO 9000 vč. akreditace a kvalitativních záruk. EN 1433 ENVIRODECK plně odpovídá požadavkům EN Skupina míst zabudování 3 vyžaduje třídu zatížení nejméně C 250. Odvodňovací prvky ENVIRODECK jsou úspěšně testovány na zatěžovací třídu D 400. HYDRAULIKA Použití kompozitů umožňuje vytvoření velice hladkého vnitřního profilu odvodňovacích prvků. Nízký koeficient drsnosti umožňuje dosažení vyšších rychlostí protékající vody, čímž se zvyšuje kapacita tohoto odvodňovacího prvku. Omezuje se ukládání nečistot a zvyšuje se samočisticí efekt odvodňovacího systému. ENVIRODECK DRIDECK KERBFIX 7

8 INŽENÝRSKÉ STAVBY OBČANSKÉ STAVBY AQUA SPORT ENVIRODECK mostní obrubníkové odvodňovače VARIANTY PROVEDENÍ PRVKŮ ENVIRODECK Standardní prvky mají 6 vtokových otvorů a 6 drenážních štěrbin. V případě použití prvků ENVIRODECK bez drenážních otvorů je možné úroveň izolace odvodnit pomocí podpovrchové litinové drenáže DRIDECK (viz str. 12). Tento díl je vyroben bez vtokových otvorů a je ho možné použít v místech kde není nutno odvodňovat komunikaci a je potřeba odvést větší průtok vody. Tento díl je vyroben bez vtokových otvorů a bez drenážních štěrbin a je ho možné použít v místech kde není nutno odvodňovat komunikaci ani izolační vrstvu a je potřeba provést větší průtok vody. Pro zlepšení možnosti odvodnění speciálních porézních asfaltů, lze do stěny pod nátoky vyvrtat přídavné vtokové otvory. Revizní otvory se používají u všech atypických dílů (čelní, odtokové, dilatační). U běžných dílů se umísťují po cca 20 m. V závislosti na velikosti použitých prvků ENVIRODECK je možné provést do dna, do zadní nebo čelní stěny každého prvku odtokový otvor s nátrubkem DN 100, 150 nebo 200. Prvky s čelní stěnou se dodávají v pravém nebo levém provedení. Každý čelní díl je vybaven revizním otvorem. 8

9 DILATAČNÍ DÍL pro převod odváděné vody přes mostní dilatační prvky celková délka 2000 (vč. krytu dl z nerezové oceli) Kryt z nerezové oceli. Pro širší nebo šikmé dilatace je možno dodat delší kryt. ENVIRODECK DRIDECK Flexibilní trubice Pro konkrétní typ dilatace kontaktujte prosím pracovníky firmy HAURATON. Poznámka: Pro přechod mostních uzávěrů je pro šířky prvků ENVIRODECK 175 a 275 použito 1 ks flexibilního potrubí, pro šířky prvků ENVIRODECK 325 jsou použity 2 ks flexibilního potrubí. Nerezová čelní stěna s nerezovou manžetou Kompatibilní s: kovovými dilatacemi asfaltovými dilatacemi KERBFIX 175/275/ /275/ /190/ /190/210 šikmá hrana zkosená hrana ENVIRODECK standardní díl, ze 100% kompozitu, s drenážními otvory, šikmá nebo zkosená hrana Všechny díly se vyrábějí se šikmou nebo zkosenou náběhovou hranou. Šikmá hrana má sklon 45 a používá se zejména u komunikací bez nebo s omezeným přístupem chodců. Zkosená hrana má sklon 1:4,5 a používá se zejména u komunikací s provozem chodců. Typ Délka Výška Výška obrubníku Šířka Hmotnost kg ENVIRODECK 175/165/ ,5 ENVIRODECK 275/165/ ,5 ENVIRODECK 335/165/ ,0 ENVIRODECK 175/190/ ,0 ENVIRODECK 275/190/ ,0 ENVIRODECK 335/190/ ,5 ENVIRODECK 175/210/ ,5 ENVIRODECK 275/210/ ,5 ENVIRODECK 335/210/ ,5 9

10 INŽENÝRSKÉ STAVBY OBČANSKÉ STAVBY AQUA SPORT CAD SERVIS, CD ROM Pro projektanty jsou připraveny výkresy a schémata v DWG a PDF formátech. HYDRAULICKÉ VÝPOČTY Pro dosažení ekonomicky efektivního řešení nabízíme vypracování hydraulického návrhu odvodnění. SYSTÉMOVÝ NÁVRH Pro projektovou podporu nabízíme vypracování kladečských schémat a kompletního výpisu prvků. SEMINÁŘE PRO PROJEKTANTY Nabízíme semináře pro projektanty vozovek a mostních konstrukcí. Širokou spoluprací se specializovanými projektanty podporujeme správný výběr na naprojektování prvků ENVIRODECK. Zpětná vazba je pro nás důležitá při neustálém zlepšování našich výrobků. STAVEBNÍ DOPORUČENÍ 1. Prvky ENVIRODECK se ukládají do maltového lože a poklepem gumovou paličkou se usadí do správné výškové a směrové polohy. V případě požadavku na zvýšení zabezpečení ukotvení prvků ENVIRODECK do mostní římsy, je možné použít kotvící trny z nerezové oceli Ø 14, dl. 500 (viz str. 11). V případě požadavku použití těchto přídavných kotvících trnů se trny před osazením přišroubují k zadní stěně dílů ENVIRODECK. Pro snadnou a rychlou instalaci se jednotlivé prvky rozmístí po celé délce. Označí se všechna místa s atypickými díly (koncové kusy, čistící a odtokové kusy, dilatační přechody apod.). Všechny díly se osadí do správné pozice. Případné doměrky lze snadno zakrátit rozbrušovací pilou. Případné řezy doporučujeme provést mimo nátokové otvory. 2. Jako první se osazují dilatační přechody. 3. Před uložením se na celou styčnou plochu každého prvku nanese těsnicí lepidlo. Slepením se spoj stane vodotěsným. 10

11 STAVEBNÍ DOPORUČENÍ Naše stavební doporučení jsou obecně platná. Specifická opatření navrhne projektant dle konkrétních podmínek. Při stavbě je nutno respektovat platné stavební předpisy. Pro zabudování prvků ENVIRODECK v běžných případech nabízíme detailní vzorové příčné řezy ve formátu DWG nebo PDF. Tyto je možno stáhnout z našich internetových stránek. Stavební doporučení a příčné řezy jsou průběžně aktualizovány v souladu s technickým pokrokem. Aktualizací pozbývají starší verze platnost. Pro podrobné informace kontaktujte prosím pracovníky firmy HAURATON. ENVIRODECK A VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ A B ENVIRODECK (typ 275/190/100 zkosená hrana, drenážní otvory) B DRIDECK C C D D KERBFIX E E A VARIANTY NAPOJENÍ NA KANALIZACI A B B C C D D E E

12 INŽENÝRSKÉ STAVBY OBČANSKÉ STAVBY AQUA SPORT DRIDECK MOSTNÍ PODPOVRCHOVÉ ODVODŇOVAČE

13 PŘEDNOSTI: Vysoká únosnost Ze sférické litiny Malá hmotnost, snadná instalace Výška prvku 57 nebo 42 Ucelený systém

14 INŽENÝRSKÉ STAVBY OBČANSKÉ STAVBY AQUA SPORT DRIDECK mostní podpovrchové odvodňovače Mostní odvodňovače ENVIRODECK zajišťují kompletní odvodnění povrchových vod z mostních vozovek. Povrchová voda, která konstrukčními vrstvami vozovky proteče až na vodotěsnou izolaci musí být také odvedena. To je možné zajistit např. použitím mostních odvodňovačů ENVIRODECK s drenážními otvory, nebo použitím podpovrchových mostních odvodňovačů DRIDECK. Tyto odvodňovače lze použít samostatně, nebo v kombinaci s mostními odvodňovači ENVIRODECK bez drenážních otvorů. Podpovrchové mostní odvodňovače DRIDECK jsou tvořeny dutými prvky, délky 1 m, které mají těleso opatřeno příčnými vtokovými štěrbinami. Odvodňovače DRIDECK jsou vyrobeny ze sférické litiny, jsou mimořádně robustní a odolávají zatížení vyvolanému hutnícími mechanismy při pokládce silničních vrstev. Jsou plně odolné solným roztokům používaným při zemní údržbě komunikací. Podpovrchové mostní odvodňovače DRIDECK jsou vyráběny ve standardních výškách 57, které jsou vhodné pro výšku krytu vozovky min. 75. Přímý díl T kus Změna směru 45 Odtokový díl Změna směru 90 Křížení Program DRIDECK Délka Výška Objednací kód přímý díl DDC T kus 400/ DDCT změna směru / DDCB45 odtokový díl DDCO změna směru / DDCB90 křížení 400/ DDCX Poznámka: Pro výšku krytu vozovky menší než 75 je možno použít atypické podpovrchové mostní odvodňovače DRIDECK o snížené výšce

15 STAVEBNÍ DOPORUČENÍ Naše stavební doporučení jsou obecně platná. Specifická opatření navrhne projektant dle konkrétních podmínek. Při stavbě je nutno respektovat platné stavební předpisy. Pro zabudování prvků ENVIRODECK v běžných případech nabízíme detailní vzorové příčné řezy ve formátu DWG nebo PDF. Tyto je možno stáhnout z našich internetových stránek. Stavební doporučení a příčné řezy jsou průběžně aktualizovány v souladu s technickým pokrokem. Aktualizací pozbývají starší verze platnost. ENVIRODECK A VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ A DRIDECK B B C C KERBFIX D D E E

16 INŽENÝRSKÉ STAVBY OBČANSKÉ STAVBY AQUA SPORT KERBFIX OBRUBNÍKOVÝ ODVODŇOVACÍ SYSTÉM

17 PŘEDNOSTI: Z kompozitních materiálů Malá hmotnost, snadná instalace V souladu s EN 1433 Vysoká odolnost proti bočním rázům Pro třídu zatížení D 400 Vhodné pro silnice všech kategorií, parkoviště, obytné zóny

18 INŽENÝRSKÉ STAVBY OBČANSKÉ STAVBY AQUA SPORT KERBFIX OBRUBNÍKOVÝ ODVODŇOVACÍ SYSTÉM Firma HAURATON přední evropský výrobce liniových odvodňovacích systémů vyvinul ve spolupráci se svými evropskými partnery obrubníkový odvodňovací systém KERBFIX. Žlaby KERBFIX jsou vyrobeny z kompozitních materiálů čímž přispívají k šetření s přírodními surovinami. Vysoká kvalita kompozitového materiálu, ucelený odvodňovací systém, estetika a snadná údržba odvodňovacích prvků jsou důvodem volby použití těchto výrobků. Silniční obrubníkové odvodňovače KERBFIX, které jsou celé vyrobeny z nekorodujícího kompozitu, jsou určeny k odvedení povrchových vod z vozovek všech tříd a kategorií. Kombinují funkci obrubníku s liniovým odvodněním. V provedení snížené výšky je lze použít i pro odvodnění mostních konstrukcí nebo ramp. Pozn.: Kompletní program, určený pro odvodnění mostů, je uveden na straně 4 mostní obrubníkové odvodňovače ENVIRODECK. VLASTNOSTI A VÝHODY ZDRAVÍ A BEZPEČNOST Nízká hmotnost jednotlivých prvků výrazně usnadňuje manipulaci při jejich pokládce. PROTISKLUZOVÝ POVRCH Nový protiskluzový povrch odpovídá nejnovějším legislativním požadavkům. Nášlapná povrchová vrstva má výrazně menší kluzkost, než jaká je u kovových odvodňovacích prvků. Tato pasivní bezpečnost chodců je velice důležitá v místech pěšího provozu. ESTETIKA KERBFIX je vyroben z kompozitu, který nepodléhá oxidaci nebo korozi, tak jako kovové či litinové odvodňovací prvky. V různých barvách ho lze využít jako zvýrazňující linie. Základní barva je betonová šedá, lze ho vyrobit v jakémkoliv RAL barevném odstínu tak, aby doplnil design mostní nebo silniční konstrukce. Probarvený je celý materiál, ne pouze krycí vrstva. HYDRAULIKA Použití kompozitů umožňuje vytvoření velice hladkého vnitřního profilu odvodňovacích prvků. Nízký koeficient drsnosti umožňuje dosažení vyšších rychlostí protékající vody, čímž se zvyšuje kapacita tohoto odvodňovacího prvku. Omezuje se ukládání nečistot a zvyšuje se samočisticí efekt odvodňovacího systému. CHEMICKÁ ODOLNOST KERBFIX je plně odolný všem typům pohonných hmot, posypovým materiálům a účinkům UV záření. ODOLNOST PROTI RÁZŮM KERBFIX je vysoce odolný proti bočním rázům. Přestože EN 1433 nevyžaduje žádné testy na tuto odolnost, je toto poškození nejčastější příčinou poruchy obrubníkových odvodňovacích prvků z jiných materiálů. KVALITA KERBFIX je výrobek zhotovený s vysokou přesností. Povrch, tolerance výroby a vzhled téměř dosahují parametrů běžných u kovových prvků. Hladké hrany usnadňují a zpříjemňují manipulaci s jednotlivými díly. ZÁRUKA KVALITY Výrobce prvků KERBFIX je certifikován dle ISO Nezbytnou podmínkou pro shodu se standardy EN 1433 jsou výrobní postupy plně odpovídající ISO 9000 vč. akreditace a kvalitativních záruk. EN 1433 KERBFIX plně odpovídá požadavkům EN Skupina míst zabudování 3 vyžaduje třídu zatížení nejméně C 250. Odvodňovací prvky KERBFIX jsou úspěšně testovány na zatěžovací třídu D

19 KERBFIX VLASTNOSTI A VÝHODY MALÁ HMOTNOST Žádný z prvků KERBFIX není těžší než 25 kg. Tato nízká hmotnost je zárukou bezpečné, rychlé a snadné manipulace s těmito prvky. Max. hmotnost prvků KERBFIX výšky 305 je dokonce pouze 16,5 kg! ROBUSTNÍ A ÚNOSNÝ Nízká hmotnost jednotlivých prvků výrazně usnadňuje manipulaci při jejich pokládce. JEDNODÍLNÁ KONSTRUKCE Při použití inovativní jednodílné konstrukce prvků KERBFIX, není nutné provádět druhou montážní operaci osazování a připevňování krytů. Tím dochází k úspoře času a finančních nákladů. SPOJOVÁNÍ NA PERO A DRÁŽKU Prvky se navzájem spojují zámkovým systémem pero-drážka. Vodotěsnosti spoje je dosaženo použitím těsnícího tmelu. ASFALTOVÁ ADHEZE Výborné adhezní vazby kompozitních materiálů na asfaltové směsi nevyžadují předchozí penetraci prvků KERBFIX. VARIABILNÍ SKLON NÁBĚHOVÉ HRANY Všechny díly se vyrábějí se šikmou nebo zkosenou náběhovou hranou. Šikmá hrana má sklon 45 a používá se zejména u komunikací bez nebo s omezeným přístupem chodců. Zkosená hrana má sklon 1:4,5 a používá se zejména v komunikacích s provozem chodců. KERBFIX ENVIRODECK DRIDECK 19

20 INŽENÝRSKÉ STAVBY OBČANSKÉ STAVBY AQUA SPORT KERBFIX obrubníkový odvodňovací systém KERBFIX standardní prvky / /480 šikmá hrana zkosená hrana Obrubníkový odvodňovač KERBFIX byl navržen pro snadnou instalaci. Při délce 500 váží o 34 % méně než jiné srovnatelné výrobky. Plně odpovídá nárokům EN 1433 a má mimořádně vysokou rázovou odolnost. Je ho vhodné použít zejména pro odvodnění komunikací všech typů, parkovišť automobilů, klidových, obytných a průmyslových zón. Výrobek je 100% recyklovatelný. Náběhová hrana těchto prvků se vyrábí ve zkoseném (1:4,5), nebo šikmém provedení (45 ). Každý standardní prvek má 3 nátokové otvory a 3 drenážní štěrbiny. Na vyžádání lze tyto prvky vyrobit bez vtokových otvorů nebo drenážních štěrbin. Délka Výška Světlost Šířka Hmotnost kg Objednací číslo obrubníkový odvodňovač KERBFIX ,5 305SU obrubníkový odvodňovač KERBFIX ,0 480SU KERBFIX revizní díly Přístup do systému KERBFIX je umožněn revizními otvory. Víka revizních otvorů jsou k jednotlivým prvkům přišroubována. Pro případ využití těchto revizních dílů pro odtok vody mají v zadní stěně připravené odtokové otvory DN 100/150, které jsou při dodávce zaslepeny. Rozměr, počet a umístění odtokových otvorů lze přizpůsobit individuálním požadavkům. Délka Výška Světlost Šířka DN odtoku Hmotnost kg Objednací číslo revizní díl KERBFIX / RA revizní díl KERBFIX / RA Pozn.: Na zakázku lze zhotovit odtokový otvor do dna 20

21 KERBFIX přechodový díl DRIDECK ENVIRODECK Pro snížení výšky odvodňovacího obrubníku v místech nájezdů na plochy a komunikace ležící mimo vozovku lze použít přechodový díl, který má délku 915 a je tvořen dvěma kusy (typ I a typ II). Dvoudílná skladba přechodového dílu zmenšuje hmotnost, usnadňuje a urychluje montáž jednotlivých dílů. Délka Výška Světlost Šířka Hmotnost kg Objednací číslo přechodový díl KERBFIX 305 typ I 457, D0 přechodový díl KERBFIX 305 typ II 457, DI přechodový díl KERBFIX 480 typ I 457, D0 přechodový díl KERBFIX 480 typ II 457, DI KERBFIX KERBFIX přejezdový díl Přejezdový díl KERBFIX se používá pro provedení vody pod místy nájezdů na plochy a komunikace ležící mimo vozovku. Délka jednoho dílu je 457,5. Malá hmotnost usnadňuje a urychluje montáž. Délka Výška Světlost Šířka l/s Hmotnost kg Objednací číslo přejezdový díl KERBFIX , ,5 305CS přejezdový díl KERBFIX , ,5 480CS 21

22 INŽENÝRSKÉ STAVBY OBČANSKÉ STAVBY AQUA SPORT KERBFIX obrubníkový odvodňovací systém KERBFIX obloukový prvek vnější Obrubníkový odvodňovač KERBFIX lze dodat v provedení pro zhotovení vnějšího oblouku. Vyrábí se pro poloměr oblouku 6-7, 8-10, m. Délka střední příčky Výška Světlost Šířka Hmotnost kg Objednací číslo vnější obloukový díl KERBFIX ,5 305ER vnější obloukový díl KERBFIX ,0 480ER KERBFIX obloukový prvek vnitřní Obrubníkový odvodňovač KERBFIX lze dodat v provedení pro zhotovení vnitřního oblouku. Vyrábí se pro poloměr oblouku m. Délka střední příčky Výška Světlost Šířka Hmotnost kg Objednací číslo vnitřní obloukový díl KERBFIX ,5 305IR vnitřní obloukový díl KERBFIX ,0 480IR 22

23 KERBFIX vnější rohový prvek Obloukový díl KERBFIX 305 lze použít pro změnu odvodnění KERBFIX o 90. Z bezpečnostních důvodů je řešen jako zaoblený roh. V blízkosti této změny směru toku vody doporučujeme umístit revizní díl KERBFIX (obj. č. 305RA). Nášlapná vrstva má protiskluzovou úpravu. Délka Výška Světlost Šířka Hmotnost kg Objednací číslo vnější rohový prvek ,5 305QUAD KERBFIX vnitřní rohový prvek Obloukový díl KERBFIX 305 lze použít pro změnu odvodnění KERBFIX o 90. V blízkosti této změny směru toku vody doporučujeme umístit revizní díl KERBFIX (obj. č. 305RA). Nášlapná vrstva má protiskluzovou úpravu. Délka Výška Světlost Šířka Hmotnost kg Objednací číslo Vnitřní rohový prvek KERBFIX ANG 23

24 INŽENÝRSKÉ STAVBY OBČANSKÉ STAVBY AQUA SPORT KERBFIX obrubníkový odvodňovací systém KERBFIX čisticí díl Čisticí nástavec KERBFIX je zhotoven ze dvou dílů. Horní (nadzemní díl) je zhotoven z litiny a odpovídá tř. C dle EN Spodní (podzemní) část je z kompozitu. Tento nástavec lze dodat v provedení pro přímý i obloukový díl. Tento čisticí díl se uloží na betonovou odtokovou vpust, kterou je možné napojit na kanalizační potrubí. Délka Výška Světlost Šířka Hmotnost kg Objednací číslo čisticí nástavec KERBFIX GMT čisticí nástavec díl KERBFIX GMT betonová odtoková vpust s odtokem DN 150 a GMT KERBFIX příslušenství Čelní stěny se používají pro zaslepení koncových/počátečních dílů obrubníkových odvodňovačů KERBFIX. Délka Výška Světlost Hmotnost kg Objednací číslo plná čelní stěna KERBFIX ,0 305CC plná čelní stěna KERBFIX ,1 480CC čelní stěna KERBFIX 305 o odtokem DN ,8 305DOC110 čelní stěna KERBFIX 480 o odtokem DN ,9 480DOC160 adaptér pro ovál/kruh 160 1,5 160AD nátrubek ,3 PCS110 nátrubek ,8 PCS160 24

25 KERBFIX mostní prvek /190/210 Mostní prvek KERBFIX standardní díl, ze 100% kompozitu, s drenážními otvory, šikmá nebo zkosená hrana Mostní odvodňovací prvky KERBFIX se používají v místech (mostní konstrukce, rampy), která vyžadují malou výšku odvodňovacích prvků KERBFIX. Náběhová hrana těchto prvků se vyrábí ve zkoseném (1:4,5), nebo šikmém provedení (45 ). Každý standardní prvek má 3 nátokové otvory a 3 drenážní štěrbiny. Na vyžádání lze tyto prvky vyrobit bez vtokových otvorů nebo drenážních štěrbin. Typ Délka Výška Výška obrubníku Šířka Hmotnost kg Objednací číslo KERBFIX 165/ , SUK KERBFIX 165/ , SUK KERBFIX 165/ , SUK KERBFIX 190/ , SUK KERBFIX 190/ , SUK KERBFIX 190/ , SUK KERBFIX 210/ , SUK KERBFIX 210/ , SUK KERBFIX 210/ , SUK Součástí systému jsou čelní, odtokové a revizní prvky. Pro podrobnější informace se prosím obraťte na pracovníky firmy HAURATON. 25

26 INŽENÝRSKÉ STAVBY OBČANSKÉ STAVBY AQUA SPORT STAVEBNÍ DOPORUČENÍ Naše stavební doporučení jsou obecně platná. Specifická opatření navrhne projektant dle konkrétních podmínek. Při stavbě je nutno respektovat platné stavební předpisy. Pro zabudování prvků ENVIRODECK v běžných případech nabízíme detailní vzorové příčné řezy ve formátu DWG nebo PDF. Tyto je možno stáhnout z našich internetových stránek. Stavební doporučení a příčné řezy jsou průběžně aktualizovány v souladu s technickým pokrokem. Aktualizací pozbývají starší verze platnost. BĚŽNÉ A MÍSTNÍ KOMUNIKACE C 250 kn RYCHLOSTNÍ KOMUNIKACE D 400 kn chodník vtokové otvory chodník vtokové otvory vozovka vozovka Tyto stavební detaily jsou nejběžnějším způsobem zabudování odvodňovacích prvků KERBFIX. Díky vysoké odolnosti prvků KERBFIX vůči bočním rázům, má boční zatížení výrazně menší účinek než na podobné odvodňovací prvky z jiných materiálů. VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ MOSTNÍ KONSTRUKCE ř ř ě 26

27 STAVEBNÍ DOPORUČENÍ 1. Připravte výkop v požadované délce, směru a hloubce. 2. Před vlastní pokládkou si zkontrolujte rozložené díly, zda všechny revizní, čistící a odtokové díly jsou připraveny na správných pozicích. 3. S pokládkou jednotlivých dílů začněte od odtoků. 4. Těsnění spojů je možno alternativně provést pomocí těsnícího tmelu. Tmel naneste na styčnou plochu dosud neosazeného dílu a přitlačte ho k již osazenému dílu. Udržujte styčné spáry před slepením čisté. 6. Spojení na pero a drážku usnadňuje pokládku a spojování jednotlivých dílů. 7. Asfaltové materiály se dobře spojují s kompozitními díly KERBFIX, z toho důvodu není nutná jejich předchozí penetrace. 8. Jednotlivé díly by měly být před pokládkou čisté. 9. Po uložení dílů do správné výškové a směrové polohy se díly obetonují dle vzorových příčných řezů. 5. Mezi jednotlivými díly ponechte dilatační spáry tl

28 HAURATON ČR SPOL. S R. O. KOSTELECKÁ PRAHA 9 ČAKOVICE TEL.: FAX: HAURATON GMBH, O.Z. BLATNICKÁ BRATISLAVA TEL.: / FAX: / HAURATON GMBH & CO. KG WERKSTRASSE RASTATT GERMANY TEL FAX OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ ZMĚNY VYPLÝVAJÍCÍ Z TECHNICKÉHO POKROKU JSOU VYHRAZENY. 09/2009 / CZ OBRÁZKY, ROZMĚROVÉ A HMOTNOSTNÍ ÚDAJE JSOU NEZÁVAZNÉ! EN

FASERFIX -Super. BVV, FASERFIX-Super 150 s pozinkovanými litinovými pororošty. Ursulinská ul. Bratislava, FASERFIX-Super 100 KS s litinovým krytem

FASERFIX -Super. BVV, FASERFIX-Super 150 s pozinkovanými litinovými pororošty. Ursulinská ul. Bratislava, FASERFIX-Super 100 KS s litinovým krytem FASERFIX SUPER FASERFIX -Super Požadavky Řešení Oblasti použití Povrchové vody musí být z povrchů komunikací rychle a spolehlivě odvedeny. Odvodňovací žlaby musí odolat dlouhodobému dopravnímu zatížení.

Více

PROJEKTOVÝ NÁVRH 215NH0023. Liniové odvodňovací žlaby a vpusti HAURATON. Název stavby: ADMINISTRATIVNÍ HALA. Místo stavby: OPAVA - VLAŠTOVIČKY

PROJEKTOVÝ NÁVRH 215NH0023. Liniové odvodňovací žlaby a vpusti HAURATON. Název stavby: ADMINISTRATIVNÍ HALA. Místo stavby: OPAVA - VLAŠTOVIČKY Liniové odvodňovací žlaby a vpusti HAURATON. PROJEKTOVÝ NÁVRH 215NH0023 Název stavby: ADMINISTRATIVNÍ HALA Místo stavby: OPAVA - VLAŠTOVIČKY Zpracováno pro: ING. JAN NOVÁK Seznam příloh: - technická specifikace

Více

Žlab pohled a příčný řez typ 010

Žlab pohled a příčný řez typ 010 I N Ž E N Ý R S K É S TAV BY O B Č A N S K É S TAV BY AQUA S P O R T OV N Í S TAV BY FASERFIX SUPER 100 Žlab pohled a příčný řez typ 010 Odtoková vpust pohled a příčný řez Žlab pohled a příčný řez typ

Více

Žlaby FASERFIX - Parking

Žlaby FASERFIX - Parking Žlaby FASERFIX - Parking Požadavky Řešení Oblasti použití Povrchová voda musí být ze všech prostor parkovacích budov a podzemních garáží odvedena rychle a spolehlivě. Zabudované odvodňovací systémy musí

Více

Hygienické nerezové žlaby

Hygienické nerezové žlaby collect: Shromažďovat, pojmout a zachycovat ygienické nerezové žlaby 52 Liniové odvodnění ygienické nerezové žlaby Úvod Unikátní vlastnosti Technické informace 54 55 ACO ygienefirst žlaby pro vpusti ACO

Více

Pro stavební firmy: bez dodatečného armování snadná a rychlá instalace. žádné ztratné při výstavbě. žádné kryty. Oblasti použití

Pro stavební firmy: bez dodatečného armování snadná a rychlá instalace. žádné ztratné při výstavbě. žádné kryty. Oblasti použití RECYFIX HICAP RECYFIX - HICAP Přednosti Pro projektanty: Pro stavební firmy: Pro zákazníky: bez dodatečného armování snadná a rychlá instalace úspora nákladů za kanalizaci žádné ztratné při výstavbě jednoduchá

Více

FASERFIX Super. Žlaby jsou nenamrzavé, nenasákavé, odolné vùèi solance a pùsobení ropných látek.

FASERFIX Super. Žlaby jsou nenamrzavé, nenasákavé, odolné vùèi solance a pùsobení ropných látek. FASERFIX Super Požadavky Povrchové vody musí být z povrchù komunikací rychle a spolehlivì odvedeny. Odvodòovací žlaby musí odolat dlouhodobému dopravnímu zatížení. Tyto nároky jsou kladeny na žlaby umístìné

Více

ACO Stavební prvky. Žlaby. Profesionální odvodnění venkovních ploch z kompozitu ACO XtraDrain X 100 C/S, X 150 C/S, X 200 C/S

ACO Stavební prvky. Žlaby. Profesionální odvodnění venkovních ploch z kompozitu ACO XtraDrain X 100 C/S, X 150 C/S, X 200 C/S ACO Stavební prvky Žlaby Profesionální odvodnění venkovních ploch z kompozitu ACO XtraDrain X 100 C/S, X 150 C/S, X 200 C/S ACO XtraDrain profesionální systém kompozitních žlabů Systém ACO XtraDrain X100-X200

Více

FASERFIX TRAFFIC SUPERBLOK

FASERFIX TRAFFIC SUPERBLOK FASERFIX TRAFFIC SUPERBLOK Žlaby FASERFIX TRAFFIC SUPERBLOK Požadavky Řešení Oblasti použití Odvodňovací žlaby ve vysoce namáhaných plochách jako jsou např. překladiště, letiště, logistická centra apod.

Více

Žlaby DACHFIX. Žlaby DACHFIX: pro spolehlivé odvodnění...

Žlaby DACHFIX. Žlaby DACHFIX: pro spolehlivé odvodnění... DACHFIX Žlaby DACHFIX Požadavky Řešení Vody z teras, balkonů a plochých střech musí být rychle a spolehlivě odvedeny. Musí být zabráněno škodám, které může zejména v okolí dveří a oken způsobit proudící

Více

RONN MEA TSH TopSlot. www.ronn.cz JEDINEČNÝ ŠTĚRBINOVÝ SYSTÉM PRO VYSOKÉ ZÁTĚŽE. > MEA RIN > MEA DRAIN Světlosti > 100 > 150 > 200 (300, 400)

RONN MEA TSH TopSlot. www.ronn.cz JEDINEČNÝ ŠTĚRBINOVÝ SYSTÉM PRO VYSOKÉ ZÁTĚŽE. > MEA RIN > MEA DRAIN Světlosti > 100 > 150 > 200 (300, 400) TSH 23.06.14 11:49 Stránka 1 JEDINEČNÝ ŠTĚRBINOVÝ SYSTÉM PRO VYSOKÉ ZÁTĚŽE RONN Variabilní Vysoké zátěže Široká možnost uplatnění > MEA RIN > MEA DRAIN Světlosti > 100 > 150 > 200 (300, 400) www.ronn.cz

Více

Žlab pohled a příčný řez Kryty do tř. zatížení C 250. Odtoková vpust s plastovým košem. Šroubení pro litinové kryty

Žlab pohled a příčný řez Kryty do tř. zatížení C 250. Odtoková vpust s plastovým košem. Šroubení pro litinové kryty I N Ž E N Ý R S K É S TAV BY OBČANSKÉ STAVBY aqua SPORTOVNÍ STAVBY FASERFIX STANDARD E 100 Žlab pohled a příčný řez Kryty do tř. zatížení C 250 Odtoková vpust pohled a příčný řez Odtoková vpust s plastovým

Více

Štěrbinové a krabicové žlaby ACO MODULAR

Štěrbinové a krabicové žlaby ACO MODULAR Štěrbinové a krabicové žlaby CO MODUR Odvodňovací systémy CO z nerez oceli Katalog výrobků CO Štěrbinové a krabicové žlaby CO MODUR Štěrbinový žlab CO MODUR 20 Krabicový žlab CO MODUR Krabicový žlab CO

Více

Žlaby RECYFIX -Standard, Plus

Žlaby RECYFIX -Standard, Plus RECYFIX STANDARD Žlaby RECYFIX -Standard, Plus Možnosti využití silnice terasy, zápraží dlážděné plochy zahrady p a rkovi š t ě chodníky pěší zóny cesty Vlastnosti možnost použití ve verzi RECYFIX Standard

Více

TECHNICKÝ LIST. www.csbeton.cz IS04 - CSB - ŠTĚRBINOVÁ TROUBA - PROFIL II-0. Skladebné rozměry - tvar výrobku: Technické údaje o výrobku:

TECHNICKÝ LIST. www.csbeton.cz IS04 - CSB - ŠTĚRBINOVÁ TROUBA - PROFIL II-0. Skladebné rozměry - tvar výrobku: Technické údaje o výrobku: STRANA ÚVODNÍ TROUBA - PROFIL II-0 Technické údaje o výrobku: Štěrbinové trouby jsou určeny k odvádění dešťové vody a ropných látek (úkapů) ze zpevněných ploch, tzn. odvodnění nejnáročnějších dopravních

Více

REKONSTRUKCE KANALIZACE V OBYTNÉ ZÓNĚ V JIHOZÁPADNÍ ČÁSTI OBCE

REKONSTRUKCE KANALIZACE V OBYTNÉ ZÓNĚ V JIHOZÁPADNÍ ČÁSTI OBCE Obec NEZBAVĚTICE REKONSTRUKCE KANALIZACE V OBYTNÉ ZÓNĚ V JIHOZÁPADNÍ ČÁSTI OBCE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Základní údaje stavby... 3 2. Navrhované technické

Více

INFO 1/2015. NOVINKA Venkovní odvodnění Univerzální podomítkové sifony Nové WC sedátko Softclose Barevná WC sedátka. INOVACE Nová zápachová uzávěra

INFO 1/2015. NOVINKA Venkovní odvodnění Univerzální podomítkové sifony Nové WC sedátko Softclose Barevná WC sedátka. INOVACE Nová zápachová uzávěra INFO 1/2015 www.alcaplast.cz Venkovní odvodnění Univerzální podomítkové sifony Nové WC sedátko Softclose Barevná WC sedátka INOVACE Nová zápachová uzávěra VENKOVNÍ ŽLABY Firma ALCAPLAST přináší moderní

Více

www.aco.cz Katalog 2007 Divize odvodnění zpevněných ploch ACO SELF ACO DRAIN ACO MARKANT FRÄNKISCHE OSTATNÍ Systém pro dûm a zahradu

www.aco.cz Katalog 2007 Divize odvodnění zpevněných ploch ACO SELF ACO DRAIN ACO MARKANT FRÄNKISCHE OSTATNÍ Systém pro dûm a zahradu Divize odvodnění zpevněných ploch Systém pro dûm a zahradu odvodňovací žlaby vpusti rohožky Liniové odvodàovací systémy standardní žlaby žlaby pro extrémní zatížení speciální žlaby sklepní okna okna OS

Více

Dvoudílná vpust s odtokem DN 150, pozinkovaný koš

Dvoudílná vpust s odtokem DN 150, pozinkovaný koš I N Ž E N Ý R S K É S TAV BY O B Č A N S K É S TAV BY AQUA S P O R T OV N Í S TAV BY FASERFIX BIG SL 100 Žlab pohled a příčný řez Kryt do tř. zatížení F 900 Odtoková vpust pohled a příčný řez Dvoudílná

Více

Drenážní žlaby. collect: Shromažďovat, pojmout a zachycovat

Drenážní žlaby. collect: Shromažďovat, pojmout a zachycovat collect: Shromažďovat, pojmout a zachycovat 118 Drenážní žlaby Liniové odvodnění Drenážní žlaby Profiline Úvod Použití drenážních žlabů Přehled systému 120 121 Fasádní a terasové žlaby Výškově nastavitelné

Více

ACO Rezidenční výstavba M16. ACO. Budoucnost odvodnění.

ACO Rezidenční výstavba M16. ACO. Budoucnost odvodnění. ACO Rezidenční výstavba ACO. Budoucnost odvodnění. Katalog / ceník platný od 0.04.206 ACO. Budoucnost odvodnění. Společnost ACO poskytuje systémový řetězec odvodnění pro kvalitní životní prostředí zítřka

Více

KerbDrain. collect: sbírat a pojmout

KerbDrain. collect: sbírat a pojmout collect: sbírat a pojmout KerbDrain 180 KerbDrain monolitické obrubníkové odvodnění z polymerbetonu KerbDrain KD255 monolitické obrubníkové odvodnění, šedé zbarvení, stavební výška 255 mm 184 KerbDrain

Více

INŽENÝRSKÉ STAVBY OBČANSKÉ STAVBY AQUA ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY. Decentní vzhled, bezpečné odvodnění Vhodné pro pěší zóny kde záleží na designu

INŽENÝRSKÉ STAVBY OBČANSKÉ STAVBY AQUA ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY. Decentní vzhled, bezpečné odvodnění Vhodné pro pěší zóny kde záleží na designu INŽENÝRSKÉ STAVBY OBČANSKÉ STAVBY AQUA SPORT ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Decentní vzhled, bezpečné odvodnění Vhodné pro pěší zóny kde záleží na designu Ve zkratce Široká řada odvodňovacích žlabů z betonu vyplněného

Více

PS 4B cvičení střechy VNITŘNÍ ODVODNĚNÍ

PS 4B cvičení střechy VNITŘNÍ ODVODNĚNÍ VNITŘNÍ ODVODNĚNÍ Ing J.Babánková Strana 1 (celkem 15) 2.3.2015 O D V O D N Ě N Í S T Ř E CH Tvar střechy má zajistit plynulý a rychlý odtok srážkové vody ze střechy do vnitřních nebo vnějších odpadů.

Více

8.2 Technický list výrobku

8.2 Technický list výrobku Schlüter -KERDI-DRAIN Odvodnění Podlahové vpusti pro kontaktní izolace 8.2 Technický list výrobku Použití a funkce Schlüter -KERDI-DRAIN je systém podlahových vpustí pro snadné a spolehlivé napojení kontaktních

Více

IS07 CSB - ŠTĚRBINOVÉ TROUBY PROFIL V-0

IS07 CSB - ŠTĚRBINOVÉ TROUBY PROFIL V-0 IS07 CSB - ŠTĚRBINOVÉ TROUBY PROFIL V-0 Technické údaje o výrobku: STRANA ÚVODNÍ Prvek liniového odvodnění kapacitně shodný se štěrbinovými žlaby profilu I. Odlišností tohoto profilu je excentricky vyosená

Více

PLASTOVÉ NÁDRŽE PODZEMNÍ PROJEKČNÍ A INSTALAČNÍ PODKLADY

PLASTOVÉ NÁDRŽE PODZEMNÍ PROJEKČNÍ A INSTALAČNÍ PODKLADY PROJEKČNÍ A INSTALAČNÍ PODKLADY 2 PLASTOVÉ NÁDRŽE PODZEMNÍ PLASTOVÉ NÁDRŽE PODZEMNÍ PROJEKČNÍ A INSTALAČNÍ PODKLADY Platnost od 26. 6. 2013 Tel.: 548 428 111 Fax: 548 428 100 http://www.asio.cz e-mail:

Více

6.1 Schlüter -DITRA. Použití a funkce

6.1 Schlüter -DITRA. Použití a funkce ROHOŽ PRO OBKLÁDÁNÍ SEPARACE, IZOLACE, A VYROVNÁVÁNÍ TLAKU VODNÍ PÁRY Použití a funkce Schlüter -DITRA je polyetylénový pás s rybinovitě tvarovanými čtvercovými výlisky. Tkanina, nakašírovaná na rubové

Více

INŽENÝRSKÉ STAVBY OBČANSKÉ STAVBY Aqua Sport. OBČANSKÉ STAVBY Program pro krajinné a zahradní úpravy

INŽENÝRSKÉ STAVBY OBČANSKÉ STAVBY Aqua Sport. OBČANSKÉ STAVBY Program pro krajinné a zahradní úpravy INŽENÝRSKÉ STAVBY OBČANSKÉ STAVBY Aqua Sport OBČANSKÉ STAVBY Program pro krajinné a zahradní úpravy 1 INŽENÝRSKÉ STAVBY OBČANSKÉ STAVBY aqua sport Program pro krajinné a zahradní úpravy Inovativní produkty

Více

Žlaby. www.ronn.cz. Polymerbetonové žlaby. s ocelovou hranou. Žlaby z SMC kompozitu. Polymerbetonové žlaby MINI. s ocelovou hranou

Žlaby. www.ronn.cz. Polymerbetonové žlaby. s ocelovou hranou. Žlaby z SMC kompozitu. Polymerbetonové žlaby MINI. s ocelovou hranou Polymerbetonové žlaby s ovou hranou Polymerbetonové žlaby MINI s ovou hranou Žlaby z SMC kompozitu Polymerbetonové žlaby s litinovou hranou Polymerbetonové monolitické žlaby Ocelové žlaby pro odvodnění

Více

IS01 CSB - MIKROŠTĚRBINOVÁ TROUBA - PROFIL M

IS01 CSB - MIKROŠTĚRBINOVÁ TROUBA - PROFIL M IS01 CSB - MIKROŠTĚRBINOVÁ TROUBA - PROFIL M CSB - GRANITO Technické Technické údaje údaje výrobku: o výrobku: Dlažba Mikroštěrbinové STRANA ÚVODNÍ je tvořena trouby sestavou jsou 117 určeny nepravidelných

Více

Žlaby budoucnosti. Betonové odvodňovací a ocelové žlaby. Platí pro rok 2012-2013. Odvodňovací žlaby. Hydro BG - myslíme na zítřek! Ocel.

Žlaby budoucnosti. Betonové odvodňovací a ocelové žlaby. Platí pro rok 2012-2013. Odvodňovací žlaby. Hydro BG - myslíme na zítřek! Ocel. Žlaby budoucnosti Hydro BG - myslíme na zítřek! FILCOTEN Ocel Beton Betonové odvodňovací a ocelové žlaby Platí pro rok 2012-2013 Odvodňovací žlaby Vsadili jsme na beton - generacemi odzkoušený materiál

Více

www.ronn.cz Dům a zahrada Odvodňovací a prosvětlovací systémy Odvodňovací žlaby Anglické dvorky Rohožky Bodové vpustě Bazénové rošty

www.ronn.cz Dům a zahrada Odvodňovací a prosvětlovací systémy Odvodňovací žlaby Anglické dvorky Rohožky Bodové vpustě Bazénové rošty 6003_cz 08.10.12 18:28 Stránka 1 Odvodňovací žlaby Anglické dvorky Rohožky Bodové vpustě Bazénové rošty Zatravňovací tvárnice Sklepní okna Podzemní nádrže www.ronn.cz Dům a zahrada Odvodňovací a prosvětlovací

Více

MultiDrain. collect: sbírat a pojmout

MultiDrain. collect: sbírat a pojmout collect: sbírat a pojmout MultiDrain 16 MultiDrain Odvodňovací žlaby z polymerbetonu Žlaby Žlaby s nízkou stavební výškou 3 MultiDrain V 100 Rošty pro odvodňovací žlaby a vpusti Vpusti a příslušenství

Více

Obj. č. Název Balení / paleta [ks]

Obj. č. Název Balení / paleta [ks] Kanalizační vpusť spodní D 110 STANDARD Kanalizační vpusť spodní D 125 STANDARD Excentrické víko svodu STANDARD je určeno pro vyříznutí požadovaných průměrů 75, 80, 90, 100, 110, 125 mm. Vyrobeno z polypropylénu

Více

AS-PP SEPTIK PROJEKČNÍ A INSTALAČNÍ PODKLADY

AS-PP SEPTIK PROJEKČNÍ A INSTALAČNÍ PODKLADY AS-PP SEPTIK PROJEKČNÍ A INSTALAČNÍ PODKLADY 2 AS-PP SEPTIK AS-PP SEPTIK AS - PP SEPTIK PROJEKČNÍ A INSTALAČNÍ PODKLADY Platnost od 8. 1. 2013 Tel.: 548 428 111 Fax: 548 428 100 http://www.asio.cz e-mail:

Více

2.0.1 POUŽITÍ, TYPY, TECHNICKÉ PARAMETRY

2.0.1 POUŽITÍ, TYPY, TECHNICKÉ PARAMETRY 2. TROUBY 2.0.1 POUŽITÍ, TYPY, TECHNICKÉ PARAMETRY POUŽITÍ Betonové a železobetonové trouby jsou určeny pro gravitační odvádění odpadních vod, dešťových vod a povrchových vod samospádem nebo při nízkém

Více

2.DOKLADY 3.HG POSUDEK

2.DOKLADY 3.HG POSUDEK DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY:.STAVEBNÍ OBJEKTY A PROVOZNÍ SOUBORY: SO 0 KOMUNIKACE Č. SO 02 KOMUNIKACE Č.2 SO 03 PARKOVIŠTĚ SO 302 PŘELOŽKA KANALIZACE SO 303 PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE SO 304 DEŠŤOVÁ

Více

RECYFIX PLUS X. Stabilní odvodnění S ochranou hran a atraktivním designem

RECYFIX PLUS X. Stabilní odvodnění S ochranou hran a atraktivním designem INŽENÝRSKÉ STAVBY OBČANSKÉ STAVBY AQUA SPORT Stabilní odvodnění S ochranou hran a atraktivním designem 110 Ve zkratce Třída zatížení D 400, v souladu s EN 1433 Světlá šířka 100 až 300 Lehký a pevný Jednoduchá

Více

8.6 Technický list výrobku

8.6 Technický list výrobku Schlüter -KERDI-SHOWER Odvodnění Sprchy v úrovni podlahy 8.6 Technický list výrobku Použití a funkce Schlüter -KERDI-SHOWER je modulární systém pro montáž sprch v úrovni podlahy s obkladem z keramiky.

Více

Obsah. (D) Most přes Lobezský potok - areál zdraví Stará Ovčárna - Sokolov Technická zpráva

Obsah. (D) Most přes Lobezský potok - areál zdraví Stará Ovčárna - Sokolov Technická zpráva Obsah 1 Všeobecné údaje... 3 1.1 Identifikační údaje mostu... 3 1.2 Údaje o křížení... 3 1.3 Základní údaje o mostě:... 4 2 Zaměření a vytyčení mostu:... 5 3 Geotechnické podmínky:... 5 4 Technické řešení:...

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. STOKA DN DÉLKA ( m ) materiál

TECHNICKÁ ZPRÁVA. STOKA DN DÉLKA ( m ) materiál TECHNICKÁ ZPRÁVA Úvod Stavební objekt SO 301 Dešťová kanalizace řeší odvedení dešťových vod z komunikace. Do kanalizace jsou odvedeny přípojkami z uličních vpustí. Projektovaná kanalizace bude zaústěna

Více

fasdrain PROFILINE fasdrain fastrade

fasdrain PROFILINE fasdrain fastrade fasdrain PROFILINE POPIS VÝROBKU: Odvodňovací žlab fasdrain PROFILINE je vyroben z vysokohustotního polyetylénu (PE-HD). Představuje praktickou a hospodárnou alternativu k tradičním způsobům liniového

Více

Hygienické nerezové vpusti

Hygienické nerezové vpusti collect: Shromažďovat, pojmout a zachycovat Hygienické nerezové vpusti 6 Kliknutím na stránky se přesunete na požadovaný výrobek Bodové odvodnění Úvod Přehled systému Hygienický design Příklady instalací

Více

HL540(I) Podlahová vpust PRIMUS, jednoduše chytrá

HL540(I) Podlahová vpust PRIMUS, jednoduše chytrá HL540(I) Podlahová vpust PRIMUS, jednoduše chytrá Foto: HL540I HL540(I) Podlahová vpust PRIMUS, Sprchová vpust HL540(I) Podlahová vpust PRIMUS, jednoduše chytrá Nejjednodušší údržba, individuální design

Více

Rekonstrukce kanalizační stoky Gid v ul. Jateční, Kolín v rozsahu prováděcí dokumentace

Rekonstrukce kanalizační stoky Gid v ul. Jateční, Kolín v rozsahu prováděcí dokumentace Obsah: Technická zpráva ( inženýrské objekty ) 1. Identifikační údaje stavby 2. Související stavební objekty 3. Technický popis stavebního objektu 3.1 Stavebně technické řešení 3.1.1. Úvodní informace

Více

Izolační desky FERMACELL. S nízkými náklady úspora výdajů na vytápění

Izolační desky FERMACELL. S nízkými náklady úspora výdajů na vytápění Izolační desky S nízkými náklady úspora výdajů na vytápění Izolační desky Tepelná izolace na míru: jednoduše, rychle a efektivně Izolační desky se skládají ze sádrovláknité desky, která je jednostranně

Více

Katalog odběrových zařízení a vzorkovačů OCTOPUS Verze 11.1.

Katalog odběrových zařízení a vzorkovačů OCTOPUS Verze 11.1. Katalog odběrových zařízení a vzorkovačů OCTOPUS Verze 11.1. Vážení zákazníci, představujeme Vám katalog odběrových zařízení a vzorkovačů řady Octopus a Octopus Mini, určené pro odběr vzorků kapalin, většiny

Více

8.2 Technický list výrobku

8.2 Technický list výrobku Schlüter -KERDI-DRAIN Odvodnění Podlahové vpusti pro kontaktní izolace 8.2 Technický list výrobku Použití a funkce Schlüter -KERDI-DRAIN je systém podlahových vpustí pro snadné a spolehlivé napojení kontaktních

Více

Divize odvodnûní zpevnûn ch ploch

Divize odvodnûní zpevnûn ch ploch Divize odvodnûní zpevnûn ch ploch A C O K a t a l o g Systém pro dûm a zahradu Liniové odvodàovací systémy ACO LITINA OSTATNÍ K A T A L O G 2 0 0 9 (platný od 1. 2. 2009) Číslo aktualizace: 2 U ve ker

Více

Geberit Silent-PP. Montážní zásady

Geberit Silent-PP. Montážní zásady Montážní zásady Obsah Obsah 1. Popis systému........................................................ 3 1.1 Složení......................................................... 3 1.2 Oblast použití....................................................

Více

RECYFIX SUPER KS RECYFIX SUPER. Kompletní odvodnění lehké a pevné Vysoká stabilita pro průmyslové a veřejné plochy

RECYFIX SUPER KS RECYFIX SUPER. Kompletní odvodnění lehké a pevné Vysoká stabilita pro průmyslové a veřejné plochy RECYFIX KS RECYFIX Kompletní odvodnění lehké a pevné Vysoká stabilita pro průmyslové a veřejné plochy 90 Ve zkratce Lehký a pevný Rychlá a jednoduchá montáž Do třídy zatížení F 900 v souladu s normou EN

Více

2013 711111 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY M2

2013 711111 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY M2 711111 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY M2 101 Kč 711112 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY M2 203 Kč 711116 IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI ZEM

Více

FASERFIX TRAFFIC GUGIBLOC. Konstruované se značným hydraulickým výkonem Pro velkokapacitní odvodnění mimořádně zatěžovaných ploch

FASERFIX TRAFFIC GUGIBLOC. Konstruované se značným hydraulickým výkonem Pro velkokapacitní odvodnění mimořádně zatěžovaných ploch INŽENÝRSKÉ STAVBY OBČANSKÉ STAVBY AQUA SPORT FASERFIX TRAFFIC GUGIBLOC Konstruované se značným hydraulickým výkonem Pro velkokapacitní odvodnění mimořádně zatěžovaných ploch Ve zkratce Vysoká vtoková kapacita

Více

POŽADAVKY NA PROVÁDĚNÍ STOKOVÝCH SÍTÍ A KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK

POŽADAVKY NA PROVÁDĚNÍ STOKOVÝCH SÍTÍ A KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK Nádražní 28/3114 729 71 Ostrava Moravská Ostrava Tel.: 597 475 111, 595 152 111 Fax: 596 118 217 IČ: 45193673 DIČ: CZ45193673 Zápis v OR KS v Ostravě, v oddílu B, vložka 348 EXTERNÍ DOKUMENT Účinnost vydání

Více

ASPE 9. Soupis objektů s DPH

ASPE 9. Soupis objektů s DPH ASPE 9 Firma: Transconsult s.r.o Soupis objektů s DPH Stavba:302 - Rekonstrukce staré lávky přes rameno Labe na Kmochův ostrov v Kolíně Varianta:I - základní varianta Sazba 1 0 Odbytová cena: 2 083 411,00

Více

BETONIKA plus Odvodňovací systémy BIRCO Ceník 2012

BETONIKA plus Odvodňovací systémy BIRCO Ceník 2012 BETONIKA plus Odvodňovací systémy BIRCO Ceník 2012 Obsah Přehled nabízených systémů BIRCO... 3 BIRCO plus... 4 BIRCO light 100... 6 BIRCO light 150AS... 10 BIRCO sir 100... 12 BIRCO sir 150... 15 2 BIRCO

Více

POŽADAVKY NA PROVÁDĚNÍ STOKOVÝCH SÍTÍ A KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK

POŽADAVKY NA PROVÁDĚNÍ STOKOVÝCH SÍTÍ A KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK Nádražní 28/3114 729 71 Ostrava Moravská Ostrava Tel.: 597 475 111, 595 152 111 Fax: 596 118 217 IČ: 45193673 DIČ: CZ45193673 Zápis v OR KS v Ostravě, v oddílu B, vložka 348 EXTERNÍ DOKUMENT Účinnost vydání

Více

KAMENINOVÉ TROUBY CENÍK

KAMENINOVÉ TROUBY CENÍK KAMENINOVÉ TROUBY CENÍK 2011-06-01 You can t beat quality KERAMO STEINZEUG, s.r.o. Tel.: 387 981 303 Fax: 387 981 487 E-mail: keramo@keramo-kamenina.cz www.keramo-kamenina.cz 2 KOMENTÁŘ Ceník 2011-05-01

Více

DLAŽEBNÍ DESKY. Copyright 2015 - Ing. Jan Vetchý www.mct.cz

DLAŽEBNÍ DESKY. Copyright 2015 - Ing. Jan Vetchý www.mct.cz Betonovými dlažebními deskami jsou označovány betonové dlaždice, jejichž celková délka nepřesahuje 1000 mm a jejichž celková délka vydělená tloušťkou je větší než čtyři. Betonové dlažební desky mají delší

Více

RONN MEA RIN. www.ronn.cz ŽLABY Z VYSOKOPEVNOSTNÍHO SMC KOMPOZITU S ŠIROKOU MOŽNOSTÍ UPLATNĚNÍ PŘI ŘEŠENÍ ODVODŇOVÁNÍ

RONN MEA RIN. www.ronn.cz ŽLABY Z VYSOKOPEVNOSTNÍHO SMC KOMPOZITU S ŠIROKOU MOŽNOSTÍ UPLATNĚNÍ PŘI ŘEŠENÍ ODVODŇOVÁNÍ ŽLABY Z VYSOKOPEVNOSTNÍHO SMC KOMPOZITU S ŠIROKOU MOŽNOSTÍ UPLATNĚNÍ PŘI ŘEŠENÍ ODVODŇOVÁNÍ www.ronn.cz RONN MEA RIN Lehké Ekonomické Odolné > MEA RIN PLUS 100 / 150 / 200 / 300 > MEA RIN EXPERT 100 /

Více

OCELOVÉ SVODIDLO ZSSK/H2

OCELOVÉ SVODIDLO ZSSK/H2 Ministerstvo dopravy TP 185 OCELOVÉ SVODIDLO ZSSK/H2 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD OI čj. 176/07-910-IPK/1 ze dne 23. 2. 2007 s účinností od 1. března 2007 Zpracoval Dopravoprojekt

Více

SCZ5200 Výbuchu odolný systém pro okna a dveře

SCZ5200 Výbuchu odolný systém pro okna a dveře SCZ5200 Výbuchu odolný systém pro okna a dveře Izolovaný dvoukomorový okenní systém Označení: Sapa Building System Powerframe ZÁKLADNÍ POPIS Powerframe je dvoukomorový výbuchu odolný systém s tepelnou

Více

FASERFIX TRAM SPECIÁLNÍ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ KOMPLETNÍ SYSTÉM PRO SPOLEHLIVÉ ODVODNĚNÍ KOLEJOVÝCH TRATÍ

FASERFIX TRAM SPECIÁLNÍ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ KOMPLETNÍ SYSTÉM PRO SPOLEHLIVÉ ODVODNĚNÍ KOLEJOVÝCH TRATÍ Občanské stavby aqua SPORT FASERFIX TRAM SPECIÁLNÍ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ KOMPLETNÍ SYSTÉM PRO SPOLEHLIVÉ ODVODNĚNÍ KOLEJOVÝCH TRATÍ Občanské stavby aqua SPORT FASERFIX Tram SPECIÁLNÍ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ KOMPLETNÍ

Více

ACO XtraDrain X100C Liniové odvodňovací žlaby s můstkovými rošty

ACO XtraDrain X100C Liniové odvodňovací žlaby s můstkovými rošty ACO Drain www.aco.cz ACO XtraDrain X100C Liniové odvodňovací žlaby s můstkovými rošty Profesionální liniové odvodnění zpevněných ploch a jiných prostranství u veřejných i neveřejných občanských staveb

Více

SUPER-typ SF SF900. Odvodňovací žlaby s rámem a roštem z tvárné litiny pro těžké a intenzivní zatížení. Dodávaný sortiment -SUPER:

SUPER-typ SF SF900. Odvodňovací žlaby s rámem a roštem z tvárné litiny pro těžké a intenzivní zatížení. Dodávaný sortiment -SUPER: -typ SF SA15 SB125 SC250 SD400 SE600 SF900 Odvodňovací žlaby s rámem a roštem z tvárné litiny pro těžké a intenzivní zatížení Robustní žlaby -SUPER se vedle výborné chemické odolnosti vyznačují vynikající

Více

BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK

BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK BETONOVÁ CIHLA BETONOVÁ CIHLA DOPLŇKY BETONOVÁ CIHLA XC KB STROP XC KB NOSNÝ PŘEKLAD XC KB STROPNÍ NOSNÍK XC ZATEPLOVACÍ SYSTÉM XC prvky tvarovek perokresba název výrobku povrchová úprava barevné variace

Více

Čistírny odpadních vod pro 1-20 EO

Čistírny odpadních vod pro 1-20 EO Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o., Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III Čistírny odpadních vod pro 1-20 EO Čistírna odpadních vod je mechanicko-biologická čistírna, která je určena pro čištění odpadních

Více

K ceníku poskytovaných služeb

K ceníku poskytovaných služeb K ceníku poskytovaných služeb SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ Osazení nového sloupku pro instalaci DZ v zeleni ( případně rozebíratelné dlažbě) přepravu na pracoviště výkop pro patku doprava betonu včetně ceny

Více

Likvidace odpadních vod

Likvidace odpadních vod Likvidace odpadních vod SMR/SN 16 kanalizační trubka DN 150 DN 600 Kanalizační trubka z PP s profilovanou vnější stěnou a hladkou vnitřní plochou trubky podle ČSN EN 13476. třída kruhové tuhosti SN 16

Více

DŮM A ZAHRADU VÝROBKY PRO

DŮM A ZAHRADU VÝROBKY PRO VÝROBKY PRO DŮM A ZAHRADU TOP STANDARD LINEFIX ROHOŽKY GREEN STANDARD POINT DRAINFIX TWIN GREEN STANDARD zatravňovací panely STANDARD odvodňovací systémy LINEFIX obrubníky zámkové dlažby rohožky POINT

Více

collect: Monoblock PD sbírat a pojmout

collect: Monoblock PD sbírat a pojmout collect: Monoblock PD sbírat a pojmout 144 Monoblock PD monolitické odvodnění z polymerbetonu Monoblock PD 100 V 148 Monoblock PD 150 V 150 Monoblock PD 200 V 152 Prohlášení o vlastnostech naleznete na:

Více

C.2.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA - Autobusové stanoviště. Regenerace a revitalizace středu města a přemístění stanovišť autobusové dopravy - Libáň

C.2.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA - Autobusové stanoviště. Regenerace a revitalizace středu města a přemístění stanovišť autobusové dopravy - Libáň Dokumentace ke stavebnímu povolení PROIS a.s. Veverkova 1343, Hradec Králové, 500 02 IČ 259 43022, DIČ CZ 259 43022 Akce : Investor : Regenerace a revitalizace středu města a přemístění stanovišť autobusové

Více

Jak na ECOROCK. Zateplovací fasádní systém

Jak na ECOROCK. Zateplovací fasádní systém Jak na ECOROCK Zateplovací fasádní systém Obsah Zateplovací systémy................... 4 Nástroje a materiály................... 5 Podrobné složení fasády ECOROCK...... 6 Postup provádění..................

Více

Skladba vrstev. Barevnost systému. * pouze na objednávku. oboustranný polyuretanový lak 50 μm

Skladba vrstev. Barevnost systému. * pouze na objednávku. oboustranný polyuretanový lak 50 μm OKAPOVÝ SYSTÉM www.satjam.cz Okapový systém SATJAM Niagara disponuje řadou výhod, mezi nimiž dominují především dlouhá životnost, minimální nároky na údržbu, velmi nízká roztažnost a vysoká odolnost vůči

Více

DELTA -TERRAXX Montážní návod

DELTA -TERRAXX Montážní návod DELTA chrání hodnoty. Šetří energii. Zvyšuje komfort. DELTA -TERRAXX Montážní návod P R E M I U M Výkonný ochranný a drenážní systém pro spodní stavbu a ploché střechy. Montážní návod DELTA -TERRAXX Všeobecná

Více

NEREZOVÁ OCEL. nerezovè ûlaby byly pouûity pro odvodnïnì baden-zemskè banky

NEREZOVÁ OCEL. nerezovè ûlaby byly pouûity pro odvodnïnì baden-zemskè banky NEREZOVÁ OCEL NEREZOVÁ OCEL Požadavek Řešení Oblasti použití Náš servis Povrchové vody musí být ze všech ploch rychle a spolehlivě odvedeny. K tomu účelu jsou vyžadovány odvodňovací žlaby, které dlouhodobě

Více

OCHRANA VOD V POVODÍ ŘEKY DYJE

OCHRANA VOD V POVODÍ ŘEKY DYJE ČISTOPIS 27.10.2010 - - - Revize Datum Schválil AQUA PROCON s.r.o, Projektová a inženýrská společnost Divize Praha Dukelských hrdinů 12, 170 00 Praha 7 tel.: 266 109 335, fax: 266 712 140 E-mail: info@aquaprocon.cz

Více

OBSAH CIVIL ENGINEERING DESIGN STUDIO

OBSAH CIVIL ENGINEERING DESIGN STUDIO OBSAH obsah... 1 1) identifikační údaje stavby... 2 2) základní údaje charakterizující stavbu a její budoucí provoz... 3 3) stavebně technické řešení... 3 3.1 Přípravné práce... 3 3.2 Bourací práce...

Více

N 100. collect: sbírat a pojmout

N 100. collect: sbírat a pojmout collect: sbírat a pojmout N 00 6 N00 Odvodňovací žlaby z polymerbetonu N 00 Žlaby, vpusti a příslušenství Rošty pro odvodňovací žlaby a vpusti Žlaby bez spádu dna 0 Žlaby se spádem dna 0,5 % Vpusti a příslušenství

Více

Architektonicko-stavební řešení. Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny. Záhoří č.p. 86, 387 34 Záboří

Architektonicko-stavební řešení. Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny. Záhoří č.p. 86, 387 34 Záboří D.1.1.a Architektonicko-stavební řešení Objekt SO-03_Sportovní hala Technická zpráva Projekt stavby: Místo stavby: Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny Základní škola Záboří Záhoří č.p. 86, 387

Více

REALIZACE ENERGETICKO-ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ NA OBJEKTU MŠ OBCE HERÁLEC TECHNICKÁ ZPRÁVA

REALIZACE ENERGETICKO-ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ NA OBJEKTU MŠ OBCE HERÁLEC TECHNICKÁ ZPRÁVA REALIZACE ENERGETICKO-ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ NA OBJEKTU MŠ OBCE HERÁLEC STRANA 1 Ved. projektant: Ing. LEOŠ POHANKA IP IZOLACE POLNÁ, Zodp. projektant: Ing. TOMÁŠ POHANKA Vypracoval: Ing. RADKA MATOUŠKOVÁ

Více

Chicago Pneumatic Stavební nářadí

Chicago Pneumatic Stavební nářadí Chicago Pneumatic Stavební nářadí Vrtačky, rotační kladiva, hloubící vrtačky Stvořeny pro výdrž Vrtačky, rotační kladiva Nejdůležitější vlastnosti Kompaktní a lehké vrtačky řady CP jsou nářadí, která jsou

Více

BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK

BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK DOPLŇKY KB KLASIK BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK XC KB STROP XC KB NOSNÝ PŘEKLAD XC KB STROPNÍ NOSNÍK XC ZATEPLOVACÍ SYSTÉM KB KLASIK XC www.kb-blok.cz BETONOVÁ

Více

Spiral Anksys. spiralanksys.com. Technologie a aplikace. injektované kotvicí systémy

Spiral Anksys. spiralanksys.com. Technologie a aplikace. injektované kotvicí systémy Spiral Anksys injektované kotvicí systémy Technologie a aplikace ETICS kotvení kontaktních zateplovacích systémů Climasys kotvení bezkontaktních technologií Sanasys ETICS dokotvení a sanace zateplovacích

Více

Kačice - ul. Masarykova - jižní část

Kačice - ul. Masarykova - jižní část Soupis stavebních prací, dodávek a služeb zpracovaný podle zákona č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách a ve znění vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 230/2012Sb., pro veřejnou zakázku na stavební

Více

Mrazírenské posuvné jednokřídlé dveře

Mrazírenské posuvné jednokřídlé dveře OBSAH : Úvod, legislativa vztahující se k výrobkům (dveřím) 1. Charakteristika a použití 2. Standardní rozměry 3. Popis standardního provedení 4. Technické parametry 5. Nadstandardní provedení za příplatek

Více

www.ronn.cz Odvodňovací systémy z polymerického betonu Liniové odvodňovací systémy Ceník 7/2011 RONN DRAIN

www.ronn.cz Odvodňovací systémy z polymerického betonu Liniové odvodňovací systémy Ceník 7/2011 RONN DRAIN Odvodňovací systémy z polymerického betonu Ceník 7/2011 www.ronn.cz Liniové odvodňovací systémy RONN DRAIN 100 SELF ECO 100, SELF 100 GL 100 KE 100 SF 4 5 6 OCELOVÝ ROŠT VOLITELNÝ TYP ROŠTU VOLITELNÝ TYP

Více

Rhenofol CV mechanicky kotvený

Rhenofol CV mechanicky kotvený Rhenofol CV mechanicky kotvený Rhenofol CV je mechanicky kotvený hydroizolační systém určený k pevnému zabudo vání do konstrukce jednoplášťových a dvouplášťových plochých střech jako vrchní povlaková hydroizolační

Více

Dům a zahrada. www.ronn.cz. Žlaby pro lehkou a střední zátěž. Rohožky. Anglické dvorky. Mřížové rošty. Ocelové poklopy. Sklepní okna.

Dům a zahrada. www.ronn.cz. Žlaby pro lehkou a střední zátěž. Rohožky. Anglické dvorky. Mřížové rošty. Ocelové poklopy. Sklepní okna. Žlaby pro lehkou a střední zátěž Rohožky Anglické dvorky Mřížové rošty Bodové vpustě Sklepní okna Ocelové poklopy Drenážní trubky Zatravňovací tvárnice Podzemní nádrže www.ronn.cz Dům a zahrada Ceník platný

Více

Příloha č. 1 výzvy (Příloha č. 1 smlouvy o dílo) Specifikace prací a rozsah díla Městský stadion Česká Lípa Workoutové hřiště. 1.

Příloha č. 1 výzvy (Příloha č. 1 smlouvy o dílo) Specifikace prací a rozsah díla Městský stadion Česká Lípa Workoutové hřiště. 1. Příloha č. 1 výzvy (Příloha č. 1 smlouvy o dílo) Specifikace prací a rozsah díla Městský stadion Česká Lípa Workoutové hřiště 1. Předmět díla Předmětem zakázky je dodávka a montáž street-workoutového hřiště

Více

DŘEVOplus víc než dřevo

DŘEVOplus víc než dřevo DŘEVOplus víc než dřevo NÁVOD K MONTÁŽI A ÚDRŽBĚ VENKOVNÍ PODLAHY (DUTÝ PROFIL 25-150) DŘEVOplus je modifikované dřevo. Materiál vytvořený kombinací dřevěné hmoty se zdravotně nezávadným polyetylenem.

Více

Liniové odvodnûní A C O D R A I N

Liniové odvodnûní A C O D R A I N Liniové odvodnûní A C O D R A I N ACO DRAIN Monoblock RD 100 V / RD 200 V / RD 300 - liniové odvodnění pro extrémní statické i dynamické namáhání - v třídách zatížení D400 a F900 dle ČSN EN 1433 - přímo

Více

Volně vyložené balkony

Volně vyložené balkony INOVACE S PROFILEM A Volně vyložené balkony Konstrukční skladby 0-00 VOLNĚ VYLOŽENÉ BALKONY Z praxe pro praxi Jméno Schlüter-Systems představuje již od roku inteligentní řešení konstrukcí balkonů a teras.

Více

Venkovní využití stavebních desek. Důležité informace a technické postupy

Venkovní využití stavebních desek. Důležité informace a technické postupy Venkovní využití stavebních desek Důležité informace a technické postupy CZ Produkty a systémy wedi zaručují vysokou úroveň kvality, díky čemuž už získaly řadu certifikátů v různých zemích Evropy. 2 Obsah

Více

MIMOŘÁDNÁ MOSTNÍ PROHLÍDKA

MIMOŘÁDNÁ MOSTNÍ PROHLÍDKA MIMOŘÁDNÁ MOSTNÍ PROHLÍDKA objektu zakrytého potoka Bystřice v ul. Palackého ve městě Teplice - ev.č. 066.2 - v úseku č.1 a 2, délky cca 550 m (v ul. Palackého od x s ul. Masarykova až k čp.1525 v ul.

Více

Podlahové žlaby. Koupelna bez kompromisů

Podlahové žlaby. Koupelna bez kompromisů Podlahové žlaby Koupelna bez kompromisů BEZBARIÉROVÉ ŘEŠENÍ SPRCHOVÉHO KOUTU 2 OBSAH INOVACE Podlahové žlaby ALCA 4 5 Výhody žlabů ALCA 6 7 Liniové podlahové žlaby pro perforovaný rošt APZ1, APZ101 Low,

Více

fermacell konstrukce 3 WS 3/AP Systém předsazených stěn fermacell

fermacell konstrukce 3 WS 3/AP Systém předsazených stěn fermacell fermacell konstrukce 3 WS 3/AP Systém předsazených stěn fermacell Stav květen 2015 Systém pro zlepšení akustických vlastností příček z tvárnic Ytong Zlepšení vzduchové neprůzvučnosti: 16 db Tloušťka stěny:

Více

collect: Monoblock RD sbírat a pojmout

collect: Monoblock RD sbírat a pojmout collect: Monoblock RD sbírat a pojmout 156 Monoblock RD monolitické odvodnění z polymerbetonu Monoblock RD 100 V monolitické odvodňovací žlaby, přírodní a antracitově černé 160 Monoblock RD 150 V monolitické

Více

RONN Channel Nová řada Liniové odvodňovací systémy Dle normy EN 1433 Třída zatíženi D400 - E600 kn 100% garance proti rozbití

RONN Channel Nová řada Liniové odvodňovací systémy Dle normy EN 1433 Třída zatíženi D400 - E600 kn 100% garance proti rozbití Nová řada Vysoká pevnost a odolnost proti nárazu Lehké od 9 do 19 kg Dle normy EN 1433 Třída zatíženi D400 - E600 kn 100% garance proti rozbití www.ronn.cz Kompozitní odvodňovací žlaby RONN Channel Liniové

Více