Výsledky zmapování regionálních disparit ve finanční dostupnosti bydlení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výsledky zmapování regionálních disparit ve finanční dostupnosti bydlení"

Transkript

1 Výsledky zmapování regionálních disparit ve finanční dostupnosti bydlení Martina Mikeszová Oddělení ekonomické sociologie, tým socioekonomie bydlení

2 DC001 Cíl: Kvantifikace a deskripce vývoje finanční dostupnosti bydlení a vývoje regionálních disparit ve finanční dostupnosti bydlení pro jednotlivé kraje NUTS 3 a mezi nimi v letech Nalézt odpovědi na tyto otázky:» Jaký byl vývoj finanční dostupnosti v jednotlivých krajích pro jednotlivé typy domácností v letech ?» Jaký byl vývoj regionálních disparit ve finanční dostupnosti bydlení v letech ?» Jaké typy domácností byly ohroženy potencionální finanční nedostupností bydlení v letech ?» Jak vysoký byl odhadovaný počet těchto domácností (resp. podíl na celkovém počtu domácností v regionu) v jednotlivých krajích? 2

3 Postup výpočtu indikátorů finanční dostupnosti bydlení Vytvoření typologie domácností podle následujících kritérií:» ekonomická aktivita členů domácností;» kategorie zaměstnání členů domácností (KZAM);» velikost a složení domácnosti. Konečná volba kritérií na základě skutečného zastoupení jednotlivých typů domácností podle analýzy dat ze Sčítání lidu, bytů a domů Odhad čistých příjmů pro jednotlivé typy domácností» regionální příjmové statistiky (RSCP, data MPSV a MF);» modelování dávek a daní. Vytvoření typologie bydlení Stanovení průměrných tržních cen a průměrných tržních nájmů -IRI Přiřazení odpovídajícího typu bydlení každému typu domácnosti Výpočet indikátorů finanční dostupnosti:» privilegované a neprivilegované nájemní bydlení míra zatížení;» neprivilegované vlastnické (družstevní) bydlení - price-to-income ratio, lending multiplier. 3

4 Databáze indikátorů finanční dostupnosti bydlení Pro 60 typů domácností v období byly spočítány tyto ukazatele:» Míra zatížení domácností tržním nájemným (podíl měsíčního nájmu na měsíčním čistém příjmu)» Míra zatížení domácností regulovaným nájemným» Indikátor P/I (podíl ceny bytu na čistém ročním příjmu)» Lending Multiplier (ukazující poměr celkové sumy, kterou domácnost zaplatí v rámci splátek úvěrů na bydlení, k celkovým čistým ročním příjmům domácnosti, LM) Ukazatele míry regionálních rozdílů:» Směrodatná odchylka» Variační koeficient» Giniho koeficient (obdobný průběh jako variační koeficient)» Koeficient ß-konvergence (divergence) korelační koeficient přírůstků v jednotlivých krajích a hodnoty ve výchozím roce 4

5 Výsledky mapování regionálních disparit Právní typy bydlení a segmenty trhu: neprivilegovaný sektor nájemního bydlení, privilegovaný sektor nájemního bydlení, neprivilegovaný sektor vlastnického bydlení Vývoj finanční dostupnosti v jednotlivých regionech a regionální rozdíly:» vývoj daného indikátoru finanční dostupnosti v jednotlivých krajích v letech souhrnně pro všechny domácnosti» vývoj daného indikátoru finanční dostupnosti v jednotlivých krajích v letech souhrnně pro shluky domácností (dle klastrové analýzy)» obecný vývoj regionálních rozdílů (variační koeficient, beta-konvergence) pro určité typy domácností» rozdíly mezi konkrétními regiony» vývoj finanční dostupnost bydlení v krajských městech Ohrožení potencionální finanční nedostupností bydlení v jednotlivých regionech:» identifikace ohrožených typů domácností» zastoupení těchto domácností v jednotlivých krajích 5

6 Otázka: Jaký byl vývoj ve finanční dostupnosti neprivilegovaného nájemního bydlení v letech ? 6

7 Finanční dostupnost tržního nájemního bydlení ( ) Nejnižší míra zatížení:» Ústecký kraj» Manažeři (KZAM 1) bezdětný pár Nejvyšší míra zatížení:» Praha» Nezaměstnaný - jednotlivec Největší změny ve vývoji míry zatížení:» Moravskoslezský kraj» Nezaměstnaný Souhrnný index míry zatížení Souhrnný index míry zatížení (vážený průměr míry zatížení - 60 typů zkoumaných domácností) 60,0% 55,0% 50,0% 45,0% 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 45,5% 45,2% 34,4% 28,0% 23,4% 21,3% 18,8% 48,7% 16,8% 16,4% 57,6% 17,6% 54,2% 19,3% 50,0% 20,0% 46,6% 38,1% 31,9% 28,0% 25,0% 18,4% PRA ST C JC PZ KV UL LI HK PA VYS JM OL ZL MS 7

8 Finanční dostupnost tržního nájemního bydlení ( ) Vývoj míry zatížení pro různé shluky domácností Míra zatížení (tržní nájem) v roce 2006 v % Směrodatná Maximum Průměr Minimum odchylka Počet typů Zastoupení v ČR (%) - SLDB 2001 Skupiny domácností -míra zatížení velmi vysoká spíše vysoká spíše nízká velmi nízká 145,84 55,45 39,30 25,85 53,94 28,02 20,47 13,19 20,75 14,18 9,03 4,32 18,90 7,07 4,99 3, ,54 18,14 18,18 9,12 Domácnosti s nejvyšší mírou zatížení Domácnosti s vyšší mírou zatížení Domácnosti s nižší mírou zatížení Domácnosti s nejnižší mírou zatížení 100% 100% 100% 100% 90% 90% 90% 90% 80% 80% 80% 80% 70% 70% 70% 70% 60% 60% 60% 60% 50% 50% 50% 50% 40% 40% 40% 40% 30% 30% 30% 30% 20% 20% 20% 20% 10% 10% 10% 10% 0% 0% 0% 0% PRA STC JC PZ KV PRA STC JC PZ KV PRA STC JC PZ KV PRA STC JC PZ KV UL LI HK PA VYS UL LI HK PA VYS UL LI HK PA VYS UL LI HK PA VYS JM OL ZL MS JM OL ZL MS JM OL ZL MS JM OL ZL MS 8

9 Finanční dostupnost tržního nájemního bydlení ( ) Souhrnný index nerovnosti mezi jednotlivými typy domácností v období ,00% 32,50% 30,00% 31,23% 29,42% 27,50% 27,99% 27,01% 25,00% 25,43% 22,50% 21,81% 22,94% 20,00% 17,50% 18,47% 15,00% 12,50% 10,00% 7,50% 13,00% 11,36% 9,06% 7,81% 7,50% 7,26% 8,20% 9,34% 10,00% 15,75% 14,31% 11,98% 9,61% 5,00% PRA ST C JC PZ KV UL LI HK PA VYS JM OL ZL MS 9

10 Otázka: Jaký byl vývoj regionálních disparit ve finanční dostupnosti neprivilegovaného nájemního bydlení v letech ? 10

11 Vývoj disparit ve fin. dostupnosti tržního nájemního bydlení Vývoj variačního koeficientu v letech 2000 až ,5% 36,04% 35,0% 32,5% 33,01% 32,56% manažeři, 2 děti 30,0% 27,5% 27,75% 30,61% 29,65% 28,46% 30,79% 28,35% 27,84% vědci a odborníci, 2 děti řemeslníci, 2děti pomocní dělníci, 2 děti 25,0% 22,5% 20,0% 23,92% 21,80% 19,22% 24,83% 21,41% 25,47% 23,05% 21,50% technici, úředníci, provozní, 2 děti technici, úředníci, provozní - samoživitelé technici, úředníci, provozní bez dětí důchodce nezaměstnaní, 2 děti 17,5% 16,70% nájem 15,0% 11

12 Vývoj disparit ve fin. dostupnosti tržního nájemního bydlení Koeficienty beta konvergence (beta divergence) Manažeři, jednotlivec 1 0,8 0,6 2002/2003 0,4 0,2 0-0,2 2000/2006-0,4 2001/ /2003-0,6 2000/ / /2004-0,8-1 Starobní důchodce 2004/ / ,8 0,6 0,4 0,2 0-0,2 2000/2006-0,4-0,6-0, / /2006 Technici, 2 děti 2000/ / /2003 Provozní a zemědělci, jednotlivec 2003/ / / ,8 0,6 0,4 0,2 0-0,2 2000/2006-0,4-0,6-0, / / / / / / / / ,8 0,6 0,4 0,2 0-0,2 2000/2006-0,4-0,6-0, / / / / / / / /

13 Disparity ve fin. dostupnosti tržního nájem. bydlení (2006) Míra zatížení v roce 2006 u vybraných typů domácností v krajích rodičovská, samoživitel, 1 dítě starobní důchodce pomocní dělníci, 2 děti řemeslníci a obsluha str., 2 děti Míra zatížení v roce 2006 v krajských městech provozní a zemědělci, 2 děti rodičovská, samoživitel, 1 dítě úředníci, 2 děti starobní důchodce technici bez dětí pomocní dělníci, 2 děti technici, samoživitel, 1 dítě řemeslníci a obsluha str., 2 děti technici - rodič., 2 děti provozní a zemědělci, 2 děti technici, zdrav. apod., 2 dětiúředníci, 2 děti vědci a odborníci, 2 děti manažeři, 2 děti technici bez dětí technici, samoživitel, 1 dítě technici - rodič., 2 děti technici, zdrav. apod., 2 děti vědci a odborníci, 2 děti manažeři, 2 děti 13

14 Disparity ve fin. dostupnosti tržního nájem. bydlení (2006) Srovnání souhrnné míry zatížení ve vybraných krajích a příslušných krajských městech pro shluky domácností podle výše míry zatížení ( ) Domácnosti s nejvyšší mírou zatížení Domácnosti s vyšší mírou zatížení Domácnosti s nižší mírou zatížení Domácnosti s nejnižší mírou zatížení 100% 100% 100% 100% 90% 90% 90% 90% 80% 80% 80% 80% 70% 70% 70% 70% 60% 60% 60% 60% 50% 50% 50% 50% 40% 40% 40% 40% 30% 30% 30% 30% 20% 20% 20% 20% 10% 10% 10% 10% 0% 0% 0% 0% Praha Středočeský kraj a Praha Praha Středočeský kraj a Praha Praha Středočeský kraj a Praha Praha Středočeský kraj a Praha Brno Jihomoravský kraj Brno Jihomoravský kraj Brno Jihomoravský kraj Brno Jihomoravský kraj Ostrava Moravskoslezský kraj Ostrava Moravskoslezský kraj Ostrava Moravskoslezský kraj Ostrava Moravskoslezský kraj Plzeň Plzeňský kraj Plzeň Plzeňský kraj Plzeň Plzeňský kraj Plzeň Plzeňský kraj 14

15 Otázka: Jaký byl vývoj finanční dostupnosti privilegovaného nájemního bydlení v letech ? 15

16 Finanční dostupnost regul. nájemního bydlení ( ) Nejnižší míra zatížení:» Středočeský kraj» Manažeři (KZAM 1) bezdětný pár Nejvyšší míra zatížení:» Praha» Nezaměstnaný - jednotlivec Vývoj míry zatížení:» všechny kraje stejný průběh Souhrnný index míry zatížení (vážený průměr míry zatížení - 60 typů zkoumaných domácností) Souhrnný index míry zatížení 15% 14% 13% 12% 11% 10% 9% 8% 7% 6% 5% 13,82% 9,43% 8,92% 7,78% 7,18% 6,76% 13,37% 6,61% 12,99% 6,51% 12,76% 6,40% 12,49% 6,18% 11,78% 5,81% 11,05% 7,32% 6,36% 5,76% 5,48% PRA ST C JC PZ KV UL LI HK PA VYS JM OL ZL MS 16

17 Finanční dostupnost regul. nájemního bydlení ( ) Srovnání souhrnného indexu míry zatížení regulovaným nájmem a souhrnného indexu míry zatížení tržním nájmem ve vybraných krajích v letech % 60% 55% 50% Souhrnný index míry zatížení 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% tržní nájem PRA tržní nájem STC tržní nájem LI tržní nájem UL tržní nájem JM tržní nájem MS regulované nájemné PRA regulované nájemné STC regulované nájemné LI regulované nájemné UL regulované nájemné JM regulované nájemné MS 17

18 Otázka: Jaký byl vývoj regionálních disparit ve finanční dostupnosti privilegovaného nájemního bydlení v letech ? 18

19 Disparity ve fin. dostupnosti regulovaného nájemního bydlení Vývoj variačního koeficientu v letech 2000 až ,0% 27,5% 28,70% 28,69% 28,69% 28,70% 28,70% 28,70% 28,70% manažeři, 2 děti vědci a odborníci, 2 děti 25,0% 25,43% 25,21% 25,02% řemeslníci, 2 děti 23,41% 22,5% 22,01% pomocní dělníci, 2 děti 20,0% 21,22% 21,14% 21,08% technici, úředníci, provozní, 2 děti 17,5% 18,36% 17,31% 17,27% technici, úředníci, provozní - samoživitelé technici, úředníci, provozní bez dětí 15,0% regulovaný nájem 13,65% 13,97% 12,5% nezaměstnaní, 2 děti 10,0% důchodce 19

20 Otázka: Jak vysoký byl odhadovaný podíl domácností ohrožených potencionální finanční nedostupností nájemního bydlení mezi roky 2000 a 2006? 20

21 Ohrožení finanční nedostupností nájemního bydlení Zastoupení zkoumaných domácností v různých kategoriích podle míry zatížení regulovaným nájmem (zastoupení dle SLDB 2001) Moravskoslezský kraj 41,63 24,89 Moravskoslezský kraj 60,45 6,070 Zlínský kraj 61,66 3,83 Zlínský kraj 61,9 3,59 0 Olomoucký kraj 44,57 21,23 Olomoucký kraj 61,53 4,27 0 Jihomoravský kraj 41,08 24,41 Jihomoravský kraj 61,36 4,13 0 Vysočina 62,43 3,34 Vysočina 63,33 2,44 0 Pardubický kraj 62,49 3,7 Pardubický kraj 63,17 3,02 0 Královéhradecký kraj 62,97 2,57 Královéhradecký kraj 62,97 2,57 0 Liberecký kraj 59,66 3,79 Liberecký kraj 60,4 3,05 0 Ústecký kraj 58,96 7,12 Ústecký kraj 59,78 6,30 Karlovarský kraj 58,49 5,48 Karlovarský kraj 58,94 5,030 Plzeňský kraj 44,68 21,68 Plzeňský kraj 63,45 2,91 0 Jihočeský kraj 62,44 2,47 Jihočeský kraj 62,44 2,47 0 St ředočeský kraj 60,73 2,73 St ředočeský kraj 60,73 2,73 0 Praha 19,29 36,41 Praha 28,66 27,23 0,26 0% 20% 40% 60% 80% 100% méně než 10 % 10 % - 20 % 20 % - 30 % více než 30 % 0% 20% 40% 60% 80% 100% méně než 10 % 10 % - 20 % 20 % - 30 % více než 30 % 21

22 Ohrožení finanční nedostupností nájemního bydlení Zastoupení zkoumaných domácností v různých kategoriích podle míry zatížení tržním nájmem (zastoupení dle SLDB 2001) Moravskoslezský kraj 36,1 21,46 5,84 Moravskoslezský kraj 20,67 23,07 21,73 Zlínský kraj 16,58 24,72 23,28 Zlínský kraj 15,11 27,34 22,13 Olomoucký kraj 16,69 27,1 21,66 Olomoucký kraj 19,41 22,6 22,65 Jihomoravský kraj 5,19 18,52 41,28 Jihomoravský kraj 6,2 17,86 40,93 Vysočina 9,78 32,54 23,45 Vysočina 22,43 24,02 18,53 Pardubický kraj 11,28 31,44 22,98 Pardubický kraj 19,25 25,56 20,54 Královéhradecký kraj 12,36 29,84 22,46 Královéhradecký kraj 22,76 22,79 18,58 Liberecký kraj 25,53 17,7 17,91 Liberecký kraj 22,41 21,42 17,91 Ústecký kraj 37,79 19,64 5,17 Ústecký kraj 10,34 33,39 16,73 5,62 Karlovarský kraj 18,07 24,84 20,64 Karlovarský kraj 22 21,25 19,33 Plzeňský kraj 13,4 28,52 23,93 Plzeňský kraj 22,54 22,62 19,82 Jihočeský kraj 16,71 26,24 21,07 Jihočeský kraj 22,31 22,68 18,51 St ředočeský kraj 17,74 24,7 20,53 St ředočeský kraj 14,34 14,88 33,41 Praha 3,53 11,42 43,48 Praha 6,27 14,37 37,24 0% 20% 40% 60% 80% 100% méně než 10 % 10 % - 20 % 20 % - 30 % více než 30 % 0% 20% 40% 60% 80% 100% méně než 10 % 10 % - 20 % 20 % - 30 % více než 30 % 22

23 Ohrožení finanční nedostupností nájemního bydlení Zastoupení zkoumaných domácností v různých kategoriích podle relativního reziduálního příjmu (podíl rozdílu příjmu a tržního nájemného na minimálních životních nákladech) zastoupení dle SLDB Moravskoslezský kraj 3,75 13,59 42,8 6,38 Moravskoslezský kraj 13,63 10,79 36,26 5,84 Zlínský kraj 7,57 11,56 39,97 6,39 Zlínský kraj 12,13 12,36 37,11 3,89 Olomoucký kraj 2,6411,24 45,19 6,73 Olomoucký kraj 11,07 13,7 36,37 4,66 Jihomoravský kraj 3,4811,51 43,11 7,39 Jihomoravský kraj 11,91 11,28 23,36 18,94 Vysočina1,229,75 48,2 6,6 Vysočina 13,62 11,11 38,25 2,79 Pardubický kraj1,8510,28 47,85 6,21 Pardubický kraj 11,69 14,29 36,92 3,29 Královéhradecký kraj 3,4 15,28 41,67 5,19 Královéhradecký kraj 11,85 15, ,76 Liberecký kraj 4,71 15,29 39,27 4,18 Liberecký kraj 16,63 12,36 31,41 3,05 Ústecký kraj 6,86 14,48 38,07 6,67 Ústecký kraj 17,3 13,65 28,83 6,3 Karlovarský kraj 2,6 16,31 38,44 6,62 Karlovarský kraj 17,09 11,39 30,46 5,03 Plzeňský kraj2,06 16,77 41,92 5,61 Plzeňský kraj 17,13 11,28 35,04 2,91 Jihočeský kraj 4,89 14,49 40,29 5,24 Jihočeský kraj 16,75 10,16 35,31 2,69 St ředočeský kraj 6,15 15,51 37,59 4,21 St ředočeský kraj 16,68 9,13 34,68 2,97 Praha 13,26 9,07 17,41 18,69 Praha 18,31 9,01 13,91 17,2 0% 20% 40% 60% 80% 100% více než 4,5 3,0-4,5 1,5-3,0 méně než 1,5 0% 20% 40% 60% 80% 100% více než 4,5 3,0-4,5 1,5-3,0 méně než 1,5 23

24 Otázka: Jaký byl vývoj ve finanční dostupnosti vlastnického bydlení v letech ? 24

25 Finanční dostupnost vlast. bydlení ( ) Nejnižší P/I: Souhrnný index P/I (vážený průměr P/I - 60 typů domácností) 9,00 8,91 8,76» Ústecký kraj» Manažeři (KZAM 1) bezdětný pár 8,00 7,00 6,65 6,63 7,23 8,00 8,37 Nejvyšší P/I:» Praha» Nezaměstnaný - jednotlivec Největší změny ve vývoji P/I:» Praha» Nezaměstnaný Souhrnný index P/I 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 5,32 4,77 4,51 3,98 3,61 3,58 2,97 2,60 2,08 1,90 1,99 2,00 1,65 1,57 1,37 1,34 PRA ST C JC PZ KV UL LI HK PA VYS JM OL ZL MS 25

26 Finanční dostupnost vlast. bydlení ( ) 16,15 Srovnání LM a P/I ve vybraných krajích v letech ,15 12,15 14,24 13,62 12,81 12,76 12,39 12,37 11,54 80% Srovnání tržního nájmu a měsíční splátky ve vybraných krajích v letech ,15 70% 71% 68% 8,15 6,15 8,40 6,65 7,87 7,05 60% 64% 64% 62% 62% 58% 4,15 2,15 3,87 3,07 2,64 2,37 2,51 2,96 2,87 4,77 2,95 50% 40% 42% 34% 38% 35% 0,15 P/I PRA P/I STC P/I KV P/I UL P/I JM P/I MS LM PRA LM STC LM KV LM UL LM JM LM MS 30% 20% 10% 31% 26% 22% 19% 15% 15% 14% 15% 13% 12% 13% tržní nájem PRA tržní nájem STC tržní nájem KV tržní nájem UL tržní nájem JM tržní nájem MS splátka PRA splátka STC splátka KV splátka UL splátka JM splátka MS 26

27 Finanční dostupnost vlast. bydlení ( ) Vývoj P/I pro různé shluky domácností Maximum Průměr Price-to-Income Minimum Směrodatná odchylka Počet typů Zastoupení v ČR (%) - SLDB 2001 velmi vysoká 25,67 7,99 2,29 3, ,54 Skupiny domácností - P/I spíše vysoká spíše nízká 10,01 8,53 4,03 3,04 1,43 0,94 1,48 1, ,04 20,69 velmi nízká 5,73 2,06 0,48 0, ,71 Domácnosti s nejvyšší hodnotou P/I Domácnosti s vyšší hodnotou P/I Domácnosti s nižší hodnotou P/I Domácnosti s nejnižší hodnotou P/I PRA STC JC PZ KV PRA STC JC PZ KV PRA STC JC PZ KV PRA STC JC PZ KV UL LI HK PA VYS UL LI HK PA VYS UL LI HK PA VYS UL LI HK PA VYS JM OL ZL MS JM OL ZL MS JM OL ZL MS JM OL ZL MS 27

28 Finanční dostupnost vlastnického bydlení ( ) Souhrnný index nerovnosti mezi jednotlivými typy domácností v období ,00 4,92 4,85 4,75 4,50 4,42 4,00 3,88 3,50 3,00 3,32 3,47 2,50 2,00 1,50 1,83 1,56 2,50 2,28 1,67 1,73 1,47 1,00 0,50 1,07 1,01 0,98 0,91 0,94 0,75 0,72 0,63 0,61 PRA ST C JC PZ KV UL LI HK PA VYS JM OL ZL MS 28

29 Finanční dostupnost vlast. bydlení ( ) Souhrnná hodnota P/I pro bydlení rodin se dvěma dětmi v rodinném domě v letech ,00 5,50 5,00 5,58 5,50 5,10 5,35 4,50 4,33 4,36 4,56 4,00 3,98 Souhrnný index P/I 3,50 3,00 2,50 2,00 3,44 2,62 1,93 3,47 3,03 2,67 2,23 1,50 1,00 1,57 1,25 1,05 1,01 1,17 1,41 1,49 1,52 0,50 0,00 PRA ST C JC PZ KV UL LI HK PA VYS JM OL ZL MS 29

30 Otázka: Jaký byl vývoj regionálních disparit ve finanční dostupnosti vlastnického bydlení v letech ? 30

31 Vývoj disparit ve fin. dostupnosti vlastnického bydlení Vývoj variačního koeficientu v letech 2000 až ,0% 47,5% 48,39% 45,0% 43,59% 45,63% 32,56% manažeři, 2 děti 42,5% 40,0% 37,5% 35,0% 32,5% 39,64% 34,56% 32,52% 40,69% 39,82% 35,71% 31,52% 41,79% 40,06% 41,01% 37,34% 37,43% 34,47% 32,76% vědci a odborníci, 2 děti řemeslníci, 2děti pomocní dělníci, 2 děti technici, úředníci, provozní, 2 děti technici, úředníci, provozní - samoživitelé technici, úředníci, provozní bez dětí důchodce 30,0% 28,69% nájem 27,5% nezaměstnaní, 2 děti 25,0% 25,64% 31

32 Vývoj disparit ve fin. dostupnosti vlastnického bydlení Koeficienty beta konvergence (beta divergence) Manažeři, jednotlivec Technici, 2 děti 1 0,8 0,6 0,4 2002/2003 0,2 0-0,2 2000/ /2002-0,4 2000/ /2001-0,6-0,8 2003/ / Starobní důchodce 2004/ / ,8 2000/2003 0,6 0,4 0,2 0-0,2 2000/2006-0,4-0,6-0, / / / /2003 Provozní a zemědělci, jednotlivec 2003/ / /2006 0,8 0,6 2000/ /2001 0,4 2001/ /2003 0,2 0-0,22000/ /2006-0,4-0,6 2004/2005-0,8 2003/ / ,8 0,6 0,4 0,2 0-0,2 2000/2006-0,4-0,6-0, / / / / / / / /

33 Disparity ve fin. dostupnosti vlastnického bydlení (2006) Dostupnost bydlení měřená P/I u vybraných typů domácností v roce 2006 v krajích rodičovská, samoživitel, 1 dítě starobní důchodce pomocní dělníci, 2 děti řemeslníci a obsluha str., 2 děti Dostupnost bydlení měřená P/I u vybraných typů domácností provozní a zemědělci, v roce 2 děti 2006 v krajských městech úředníci, 2 děti technici bez dětí technici, samoživitel, 1 dítě technici - rodič., 2 děti technici, zdrav. apod., 2 děti vědci a odborníci, 2 děti manažeři, 2 děti rodičovská, samoživitel, 1 dítě starobní důchodce pomocní dělníci, 2 děti řemeslníci a obsluha str., 2 děti provozní a zemědělci, 2 děti úředníci, 2 děti technici bez dětí technici, samoživitel, 1 dítě technici - rodič., 2 děti technici, zdrav. apod., 2 děti vědci a odborníci, 2 děti manažeři, 2 děti 33

34 Disparity ve fin. dostupnosti vlastnického bydlení (2006) Srovnání souhrnného P/I ve vybraných krajích a příslušných krajských městech pro shluky domácností podle výše hodnoty P/I ( ) Domácnosti s nejvyšší hodnotou P/I Domácnosti s vyšší hodnotou P/I Domácnosti s nižší hodnotou P/I Domácnosti s nejnižší hodnotou P/I Praha Středočeský kraj a Praha Praha Středočeský kraj a Praha Praha Středočeský kraj a Praha Praha Středočeský kraj a Praha Brno Jihomoravský kraj Brno Jihomoravský kraj Brno Jihomoravský kraj Brno Jihomoravský kraj Ostrava Moravskoslezský kraj Ostrava Moravskoslezský kraj Ostrava Moravskoslezský kraj Ostrava Moravskoslezský kraj Plzeň Plzeňský kraj Plzeň Plzeňský kraj Plzeň Plzeňský kraj Plzeň Plzeňský kraj 34

35 Otázka: Jaký byl odhadovaný podíl domácností ohrožených potencionální finanční nedostupností vlastnického bydlení mezi roky 2000 a 2006? 35

36 Ohrožení finanční nedostupností vlastnického bydlení Zastoupení zkoumaných domácností v různých kategoriích podle hodnoty P/I (zastoupení dle SLDB 2001) Moravskoslezský kraj 60,93 5,59 Moravskoslezský kraj 42,71 18,73 Zlínský kraj 24,19 23,24 Zlínský kraj 18,1 27,53 16,27 Olomoucký kraj 40,33 22,08 Olomoucký kraj 22,43 23,65 15,95 Jihomoravský kraj 13,39 30,73 Jihomoravský kraj 11,5 18,08 17,51 18,4 Vysočina 23,95 39,45 Vysočina 24,14 24,57 14,87 Pardubický kraj 38,33 25,35 Pardubický kraj 20,09 27,69 15,39 Královéhradecký kraj 25,36 37,66 Královéhradecký kraj 20,68 26,93 15,59 Liberecký kraj 43,17 18,19 Liberecký kraj 28,67 17,61 14,57 Ústecký kraj 62,39 3,69 Ústecký kraj 59,78 6,3 Karlovarský kraj 38,39 21,29 Karlovarský kraj 28,96 17,43 13,29 Plzeňský kraj 23,92 24,46 Plzeňský kraj 16,2 31,24 16,01 Jihočeský kraj 29,35 33,14 Jihočeský kraj 25,26 22,3 15,27 St ředočeský kraj 26,54 19,29 St ředočeský kraj 14,96 28,83 17,63 Praha 6,12 17,26 20,39 Praha 3,53 11,42 14,27 29,21 0% 20% 40% 60% 80% 100% méně než více než 7 0% 20% 40% 60% 80% 100% méně než více než 7 36

37 Ohrožení finanční nedostupností vlastnického bydlení Bonita domácnosti pro poskytnutí hypotečního úvěru na přiměřený byt (zastoupení dle SLDB 2001) Moravskoslezský kraj 27,88 38,64 Moravskoslezský kraj 23,9 42,62 Zlínský kraj 39,86 25,63 Zlínský kraj 37,25 28,24 Olomoucký kraj 44,08 21,72 Olomoucký kraj 36,64 29,16 Jihomoravský kraj 50,04 15,45 Jihomoravský kraj 37,7 27,79 Vysočina 50,94 14,83 Vysočina 35,72 30,05 Pardubický kraj 48,63 17,56 Pardubický kraj 35,58 30,61 Královéhradecký kraj 41,71 23,83 Královéhradecký kraj 34,43 31,11 Liberecký kraj 34,87 28,58 Liberecký kraj 29,83 33,62 Ústecký kraj 27,72 38,36 Ústecký kraj 22,08 44 Karlovarský kraj 40,17 23,8 Karlovarský kraj 22,28 41,69 Plzeňský kraj 42,31 24,05 Plzeňský kraj 36,4 29,96 Jihočeský kraj 40,19 24,72 Jihočeský kraj 33,6 31,31 St ředočeský kraj 37,56 25,9 St ředočeský kraj 35,05 28,41 Praha 39,14 19,29 Praha 36,05 22,38 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100% ne ano ne ano 37

38 Shrnutí nájemní bydlení privilegovaný sektor nájemního bydlení:» vývoj dostupnosti: od roku 2000 ve všech krajích pokles» disparity: malé regionální rozdíly (výrazně se odlišuje pouze Praha) regionální rozdíly se téměř v čase nemění» nedostupnost: ohrožení nedostupností minimální (pouze dlouhodobě nezaměstnaní v Praze) neprivilegovaný sektor nájemního bydlení:» vývoj dostupnosti: většina krajů růst do 2004, pak pokles (výjimka: Praha, Moravskoslezský kraj)» disparity: výrazně se odlišují: Ústecký kraj (vysoká dost.), Praha, Jihomoravský kraj (Brno) disparity rostou do roku 2003, pak klesají (zejména vlivem regionálních rozdílů v nájemném)» nedostupnost: Praha, Jihomoravský kraj závislí na soc. dávkách, starobní důchodci, nižší kategorie zaměstnání, rodiny s jedním příjmem podíl ohrožených domácností se v roce 2006 oproti roku 2000 snížil 38

39 Shrnutí vlastnické bydlení neprivilegovaný sektor vlastnického bydlení: Největší disparity u příjmově nejslabších domácností» vývoj dostupnosti: většina krajů: růst, pak pokles či stagnace, od roku 2005 opět růst (výjimka: Praha a Jihomoravský kraj)» disparity: výrazně se odlišuje : Praha, Ústecký kraj (vysoká dost.) rodinné domy nejdostupnější v Olomouckém kraji disparity rostou do roku 2003, pak klesají (zejména vlivem regionálních rozdílů v cenách bytů)» nedostupnost: Praha, Jihomoravský kraj závislí na soc. dávkách, starobní důchodci, nižší kategorie zaměstnání, rodiny s jedním příjmem nedostupnost měřená P/I se v roce 2006 oproti roku 2000 zvýšila nedostupnost měřená bonitou pro poskytnutí úvěru - se v roce 200ž oproti roku 2000 snížila» úrokové sazby» růst příjmů oproti životnímu minimu 39

40 Děkuji za pozornost. Oddělení ekonomické sociologie, tým socioekonomie bydlení

Regionální disparity ve finanční dostupnosti nájemního bydlení

Regionální disparity ve finanční dostupnosti nájemního bydlení Regionální disparity ve finanční dostupnosti nájemního bydlení Martina Mikeszová Jilská 1 110 00 Praha 1 martina.mikeszova@soc.cas.cz Oddělení ekonomické sociologie, tým socioekonomie bydlení Struktura

Více

Případové studie k finanční dostupnosti bydlení: regionální disparity ve finanční dostupnosti bydlení u vybraných typů domácností

Případové studie k finanční dostupnosti bydlení: regionální disparity ve finanční dostupnosti bydlení u vybraných typů domácností Případové studie k finanční dostupnosti bydlení: regionální disparity ve finanční dostupnosti bydlení u vybraných typů domácností Martina Mikeszová Oddělení ekonomické sociologie, tým socioekonomie bydlení

Více

Vymezení klasifikace hlavních skupin domácností ohrožených finanční nedostupností bydlení z důvodu hospodářské krize

Vymezení klasifikace hlavních skupin domácností ohrožených finanční nedostupností bydlení z důvodu hospodářské krize Vymezení klasifikace hlavních skupin domácností ohrožených finanční nedostupností bydlení z důvodu hospodářské krize Martina Mikeszová Oddělení socioekonomie bydlení A09101 Aktivita se soustředí na zmapování

Více

Metodika měření finanční dostupnosti bydlení

Metodika měření finanční dostupnosti bydlení Metodika měření finanční dostupnosti bydlení Martina Mikeszová Indikátory: Míra zatížení podíl výdajů na bydlení na celkových čistých příjmech domácností Price-to-income ratio poměr průměrných (mediánových)

Více

Metodika identifikace domácností potenciálně ohrožených sociálním vyloučením v důsledku nízké finanční dostupnosti bydlení

Metodika identifikace domácností potenciálně ohrožených sociálním vyloučením v důsledku nízké finanční dostupnosti bydlení Metodika identifikace domácností potenciálně ohrožených sociálním vyloučením v důsledku nízké finanční dostupnosti bydlení Anne MORISSEAU Oddělení ekonomické sociologie, tým socioekonomie bydlení Reziduální

Více

Potenciální finanční nedostupnost nájemního bydlení z regionálního pohledu

Potenciální finanční nedostupnost nájemního bydlení z regionálního pohledu Potenciální finanční nedostupnost nájemního bydlení z regionálního pohledu Martina Mikeszová Jan Sládek Oddělení socioekonomie bydlení, Socioekonomie bydlení Struktura prezentace Výzkumná otázka Měření

Více

Kategorizace domácností pro účely zmapování disparit ve finanční dostupnosti bydlení

Kategorizace domácností pro účely zmapování disparit ve finanční dostupnosti bydlení Kategorizace domácností pro účely zmapování disparit ve finanční dostupnosti bydlení Martina Mikeszová Oddělení ekonomické sociologie, tým socioekonomie bydlení ostup výpočtu indikátorů finanční dostupnosti

Více

Aktivita A09101: Klasifikace hlavních skupin domácností ohrožených krizí

Aktivita A09101: Klasifikace hlavních skupin domácností ohrožených krizí Aktivita A09101: Klasifikace hlavních skupin domácností ohrožených krizí Martina Mikeszová Oddělení socioekonomie bydlení A09101 Aktivita se soustředí na zmapování dopadů hospodářské krize na finanční

Více

Metodika identifikace domácností potenciálně ohrožených sociálním vyloučením v důsledku nízké finanční dostupnosti bydlení

Metodika identifikace domácností potenciálně ohrožených sociálním vyloučením v důsledku nízké finanční dostupnosti bydlení Metodika identifikace domácností potenciálně ohrožených sociálním vyloučením v důsledku nízké finanční dostupnosti bydlení Anne MORISSEAU Oddělení ekonomické sociologie, tým socioekonomie bydlení Metodika

Více

Měření regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení v České republice

Měření regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení v České republice Měření regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení v České republice Ing. Mgr. Martin Lux, Ph.D. Jilská 1 110 00 Praha 1 martin.lux@soc.cas.cz Oddělení socioekonomie bydlení Struktura prezentace

Více

Regionální disparity ve finanční dostupnosti bydlení

Regionální disparity ve finanční dostupnosti bydlení 2008 Regionální disparity ve finanční dostupnosti bydlení Petra Sedláková Abstrakt: Cílem příspěvku je informovat o projektu podporovaném Ministerstvem pro místní rozvoj ČR "Regionální disparity v dostupnosti

Více

Souvislosti mezi vývojem finanční dostupnosti bydlení a prostorové mobility populace

Souvislosti mezi vývojem finanční dostupnosti bydlení a prostorové mobility populace Souvislosti mezi vývojem finanční dostupnosti bydlení a prostorové mobility populace Petr SUNEGA petr.sunega@soc.cas.cz http://seb.soc.cas.cz Oddělení socioekonomie bydlení Struktura prezentace Definice

Více

IDENTIFIKACE DOMÁCNOSTÍ OHROŽENÝCH FINANČNÍ NEDOSTUPNOSTÍ BYDLENÍ V SOUVISLOSTI S HOSPODÁŘSKOU KRIZÍ. Zpráva k aktivitě A09101

IDENTIFIKACE DOMÁCNOSTÍ OHROŽENÝCH FINANČNÍ NEDOSTUPNOSTÍ BYDLENÍ V SOUVISLOSTI S HOSPODÁŘSKOU KRIZÍ. Zpráva k aktivitě A09101 IDENTIFIKACE DOMÁCNOSTÍ OHROŽENÝCH FINANČNÍ NEDOSTUPNOSTÍ BYDLENÍ V SOUVISLOSTI S HOSPODÁŘSKOU KRIZÍ Zpráva k aktivitě A09101 Autoři: Mgr. Martina Mikeszová Ing. Mgr. Martin Lux, Ph.D. Ing. Petr Sunega

Více

Souhrnná zpráva k DC 001

Souhrnná zpráva k DC 001 Souhrnná zpráva k DC 001 Zmapování vývoje i regionálních disparit (mezi regiony NUTS 3) ve finanční dostupnosti bydlení pro jednotlivé právní typy bydlení, segmenty trhu a typy českých domácností v letech

Více

Dopady hospodářské krize na trh s bydlením v České republice

Dopady hospodářské krize na trh s bydlením v České republice Dopady hospodářské krize na trh s bydlením v České republice Kdo patřil k nejvíce ohroženým a jak mohou nástroje bytové politiky potenciálně zmírnit problémy těchto skupin? Tomáš Kostelecký Petr Sunega

Více

Rozdělení populace v ČR podle věku a pohlaví (v %)

Rozdělení populace v ČR podle věku a pohlaví (v %) tabulka č. 1 Rozdělení populace v ČR podle věku a pohlaví (v %) Populace celkem* Populace ohrožená chudobou ** Věk Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem 100 100 100 100 100 100 0-15 18 32 16-24 12 13

Více

Metody měření disparit. DISPARITÉR - Softwarová utilita pro zobrazení výsledků projektu WD-05-07-3

Metody měření disparit. DISPARITÉR - Softwarová utilita pro zobrazení výsledků projektu WD-05-07-3 Metody měření disparit DISPARITÉR - Softwarová utilita pro zobrazení výsledků projektu WD-05-07-3 Analýzy dat, Disparitér finanční dostupnost bydlení (kraje) fyzická dostupnost bydlení (kraje, ORP) časové

Více

Regionální disparity v cenách bytů a tržním nájemném

Regionální disparity v cenách bytů a tržním nájemném Regionální disparity v cenách bytů a tržním nájemném 2000-2006 Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy opatření na snížení regionálních disparit 1. národní

Více

REGIONÁLNÍ DISPARITY VE FINANČNÍ DOSTUPNOSTI NÁJEMNÍHO BYDELNÍ

REGIONÁLNÍ DISPARITY VE FINANČNÍ DOSTUPNOSTI NÁJEMNÍHO BYDELNÍ REGIONÁLNÍ DISPARITY VE FINANČNÍ DOSTUPNOSTI NÁJEMNÍHO BYDELNÍ Mgr. Martina Mikeszová Abstrakt Příspěvek se zaměřuje na analýzu regionálních disparit ve finanční dostupnosti nájemního bydlení v České republice.

Více

CENY A NÁJEMNÉ RODINNÝCH DOMŮ. ZÁVISLOST CENY A NÁJEMNÉHO m 2 BYTU NA JEHO VELIKOSTI

CENY A NÁJEMNÉ RODINNÝCH DOMŮ. ZÁVISLOST CENY A NÁJEMNÉHO m 2 BYTU NA JEHO VELIKOSTI Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy opatření na snížení regionálních disparit WD - VÝZKUM PRO ŘEŠENÍ REGIONÁLNÍCH DISPARIT - BYDLENÍ CENY A NÁJEMNÉ RODINNÝCH

Více

Fakulta stavební, VŠB TU Ostrava

Fakulta stavební, VŠB TU Ostrava Fakulta stavební, VŠB TU Ostrava DÍLČÍ CÍL DC102 Vliv hospodářské krize na regionální disparity ve fyzické dostupnosti bydlení a testování nástrojů fyzické dostupnosti bydlení zejména v oblasti udržitelnosti

Více

Dopady hospodářské krize na finanční dostupnost bydlení analýza a možné nástroje státu

Dopady hospodářské krize na finanční dostupnost bydlení analýza a možné nástroje státu Dopady hospodářské krize na finanční dostupnost bydlení analýza a možné nástroje státu Autoři: Mgr. Martina Mikeszová Ing. Petr Sunega RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc. Ing. Mgr. Martin Lux, Ph.D. Mgr. Jan

Více

Metodika výpočtu regionálních disparit ve finanční dostupnosti bydlení

Metodika výpočtu regionálních disparit ve finanční dostupnosti bydlení Metodika výpočtu regionálních disparit ve finanční dostupnosti bydlení Mgr. Martina Mikeszová, Ing. Mgr. Martin Lux, Ing. Petr Sunega Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Měření finanční dostupnosti bydlení

Více

Metodologické přístupy khodnocení regionálních disparit. Libuše Svatošová Ivana Boháčková

Metodologické přístupy khodnocení regionálních disparit. Libuše Svatošová Ivana Boháčková Metodologické přístupy khodnocení regionálních disparit Libuše Svatošová Ivana Boháčková Rovnoměrný rozvoj regionů Široký komplex procesů, jejichž cílem je dosažení pozitivních změn v ekonomické, sociální

Více

Nástroje ke zvýšení finanční dostupnosti bydlení za cílem pozitivně ovlivnit demografické chování mladé generace Jana Vobecká, Tomáš Kostelecký jana.vobecka@soc.cas.cz tomas.kostelecky@soc.cas.cz Struktura

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy Tabulka doporučených mezd pro Jihomoravský kraj 20 404 121 24 347 144 26 808 158 21 681 126 26 547

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy Tabulka doporučených mezd pro Hlavní město Praha horní hranice horní hranice 27 047 155 27 668 166

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 44 62 9,68 0,097 600,0 6,00 Ostatní 0,00

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 44 62 9,68 0,097 600,0 6,00 Ostatní 0,00 0 sumární sestava kraj: Hlavní město Praha.0.0 Sektor včelstev k.. k.0. a, 0,0 00,0,00 0 0 0 0,00 0,000 0,0,00 0, 0,,0,00 0 0, 0, 0,0,00, 0,,0,00 včelstev 0 včelstev včelstev 0 0 0 Vykoupeno medu v kg

Více

Vývoj mezd ve zdravotnictví v roce odměňování podle zákona č. 143/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Vývoj mezd ve zdravotnictví v roce odměňování podle zákona č. 143/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 13.5.2004 34 Vývoj mezd ve zdravotnictví v roce 2003 - odměňování podle zákona č. 143/1992 Sb., ve znění pozdějších

Více

Dostupnost bydlení a demografické chování analýza regionálních rozdílů a jejich vývoje v čase

Dostupnost bydlení a demografické chování analýza regionálních rozdílů a jejich vývoje v čase analýza regionálních rozdílů a jejich vývoje v čase Tomáš Kostelecký, Jana Vobecká tomas.kostelecky@soc.cas.cz jana.vobecka@soc.cas.cz Oddělení lokální a regionální studia, tým socioekonomie bydlení Struktura

Více

Věková struktura obyvatelstva

Věková struktura obyvatelstva Věková struktura obyvatelstva Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic Institut biostatistiky a analýz Masarykovy

Více

Aktivita A1004: Vnitroregionální rozdíly ve vybraných čtyřech krajích návrhy postupu

Aktivita A1004: Vnitroregionální rozdíly ve vybraných čtyřech krajích návrhy postupu Aktivita A1004: Vnitroregionální rozdíly ve vybraných čtyřech krajích návrhy postupu Tomáš Kostelecký Jan Sládek Jana Vobecká Oddělení ekonomické sociologie, tým socioekonomie bydlení Aktivita A1004 je

Více

Fakulta stavební VŠB TUO

Fakulta stavební VŠB TUO Fakulta stavební VŠB TUO Hodnocení existujících nástrojů státu, které jsou zaměřeny na zvýšení fyzické dostupnosti bydlení a snížení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení Renata Zdařilová

Více

REGIONÁLNÍ FUNKCE KNIHOVEN V ROCE 2017 V ČR. Liberec, , Workshop metodiků

REGIONÁLNÍ FUNKCE KNIHOVEN V ROCE 2017 V ČR. Liberec, , Workshop metodiků REGIONÁLNÍ FUNKCE KNIHOVEN V ROCE 2017 V ČR Liberec, 17.10.2017, Workshop metodiků ROK 2017 Rok 2017 byl již 16. rokem nepřetržitého fungování Programu regionálních funkcí a současně 13. rokem, kdy program

Více

Přehled průběhu pozemních komunikací v jednotlivých krajích ČR

Přehled průběhu pozemních komunikací v jednotlivých krajích ČR Přehled průběhu pozemních komunikací v jednotlivých ích ČR probíhá v ích Plzeňský Ústecký Zlínský Dálnice D1 X X X X X X X Dálnice D11 X X X X Dálnice D2 X Dálnice D3 X X Dálnice D5 X X Dálnice D8 X X

Více

Vývoj cen bytů v ČR Ing. Jiří Aron 1. Úvod

Vývoj cen bytů v ČR Ing. Jiří Aron 1. Úvod Vývoj cen bytů v ČR Ing. Jiří Aron 1. Úvod Tento příspěvek se zabývá cenami bytů a jejich dostupností, tedy dostupností vlastnictví bytů (vlastnického bydlení). Dostupnost bydlení je primárně závislá na

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Katedra městského inženýrství. aktivita A0705 Příprava faktografických údajů

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Katedra městského inženýrství. aktivita A0705 Příprava faktografických údajů aktivita A0705 Příprava faktografických údajů 1 1. Indikátory fyzické dostupnosti - údaje týkající se SLBD 2001 - údaje týkající se SLBD 1991 - údaje 2002-2006 2 Seznam atributů 2001,1991 1.Počet bytů

Více

Sportovní hala 31. ZŠ Plzeň - dívky Pondělí 15. 6. 2015 číslo čas utkání soupeři skupina výsledek

Sportovní hala 31. ZŠ Plzeň - dívky Pondělí 15. 6. 2015 číslo čas utkání soupeři skupina výsledek Sportovní hala 31. ZŠ Plzeň - dívky Pondělí 15. 6. 2015 DB01 09:00 DB1 Zlínsky kraj - DB2 Jihočeský kraj B DB02 09:40 DB3 Liberecký kraj - DB4 Středočeský kraj B DB03 10:20 DB5 Ústecký kraj - DB6 Plzeňský

Více

Regionální profil trhu práce v Plzeňském kraji - shrnutí poznatků

Regionální profil trhu práce v Plzeňském kraji - shrnutí poznatků Projekt KOMPAS Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s. Regionální profil trhu práce v Plzeňském kraji - shrnutí poznatků Řídící výbor Teritoriálního paktu zaměstnanosti Plzeňského kraje

Více

Praha - bytové prostory

Praha - bytové prostory Praha - bytové prostory Praha 1 Praha 2 Garsonka 3 750 000 13 000 2 770 000 12 000 Byt 2+1 6 900 000 19 000 4 100 000 15 000 Byt 3+1 10 100 000 21 000 5 200 000 16 000 Byt 4+1 11 500 000 35 000 7 000 000

Více

Kraj dojížďky. Královéhradecký. Karlovarský Ústecký Liberecký

Kraj dojížďky. Královéhradecký. Karlovarský Ústecký Liberecký 1. Frekvence dojížďky do zaměstnání a školy Území: Středočeský Jihočeský Plzeňský Karlovarský Ústecký Liberecký 23 332 x 16 989 703 975 150 957 564 641 411 263 957 310 167 245 x 6 642 Středočeský kraj

Více

Vývoj cen nájmů bytů v České republice

Vývoj cen nájmů bytů v České republice Vývoj cen nájmů bytů v České republice Radka Vašíčková Shromažďování dat zajistil software EVAL, který ukládá, zpracovává a hodnotí cenové nabídky pronájmů starších bytů. Počet nabídek nájmů starších bytů

Více

Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy opatření na snížení regionálních disparit

Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy opatření na snížení regionálních disparit Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy opatření na snížení regionálních disparit Představení projektu Ing. Mgr. Martin Lux hlavní řešitel projektu Sociologický

Více

Barometr 1. čtvrtletí roku 2015

Barometr 1. čtvrtletí roku 2015 Barometr 1. čtvrtletí roku 215 Bankovní a Nebankovní registr klientských informací evidoval koncem prvního čtvrtletí roku 215 celkový dluh ve výši 1,73 bilionu Kč, z toho tvořil dlouhodobý dluh (hypotéky

Více

Mortalita - ostatní příčiny

Mortalita - ostatní příčiny Mortalita - ostatní příčiny Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity

Více

REGIONALISTIKA REGIONÁLNÍ ANALÝZA SITUACE ČR

REGIONALISTIKA REGIONÁLNÍ ANALÝZA SITUACE ČR REGIONALISTIKA REGIONÁLNÍ ANALÝZA SITUACE ČR 1 KRITÉRIA ANALÝZY ÚZEMÍ EXOGENNÍ FAKTORY RR (geografická poloha, ekonomika.) ENDOGENNÍ FAKTORY RR (politika krajů, obcí, lidské zdroje.) JAK HODNOTIT ROZVOJ

Více

Příjmy krajských samospráv

Příjmy krajských samospráv mld. Kč Hospodaření krajů Příjmy krajských samospráv se v posledních pěti letech zvyšovaly v průměru o 1 % ročně. V letech 2009 a 2010 se zvýšily o 4 %, resp. o 3 %, zatímco v navazujících dvou letech

Více

DIS PA RI TÉR. Manual v 1.01

DIS PA RI TÉR. Manual v 1.01 DIS PA RI TÉR Manual v 1.1 SOFTWAROVÝ NÁSTROJ PRO ZOBRAZENÍ ANALÝZ A VÝSLEDKŮ Z VÝZKUMU REGIONÁLNÍCH DISPARIT VE FINANČNÍ DOSTUPNOSTI BYDLENÍ PROJEKT WD-5-7-3 MMR ČR Projekt nese název Regionální disparity

Více

Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský

Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský Katedra ekonomie kek@opf.slu.cz kek.rs.opf.slu.cz Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský Doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph. D. Ing. Karin Gajdová Obchodně podnikatelská

Více

Mortalita chronických nemocí dolní části dýchacího ústrojí (J40 J47)

Mortalita chronických nemocí dolní části dýchacího ústrojí (J40 J47) Mortalita chronických nemocí dolní části dýchacího ústrojí (J4 J47) Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic Institut

Více

Mortalita onemocnění ledvin (N00 N29) kraj Vysočina

Mortalita onemocnění ledvin (N00 N29) kraj Vysočina Mortalita onemocnění ledvin (N N29) Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic Institut biostatistiky a analýz Masarykovy

Více

Stavebnictví v regionech

Stavebnictví v regionech Stavebnictví v regionech Petra Cuřínová Tisková konference, 20. dubna 2016, Brno ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz 1 STAVEBNICTVÍ ČR V RÁMCI EVROPY Váhy indexu stavební

Více

Výsledky analýzy regionálních lních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení

Výsledky analýzy regionálních lních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Katedra městského inženýrství Výsledky analýzy regionálních lních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení Regionální disparity jejich pojetí,

Více

Mortalita zhoubný novotvar hrtanu, průdušnice a průdušky (C32-C34)

Mortalita zhoubný novotvar hrtanu, průdušnice a průdušky (C32-C34) Mortalita zhoubný novotvar hrtanu, průdušnice a průdušky (C32-C34) Zpracoval: Mortalita zhoubný novotvar hrtanu, průdušnice a průdušky (C32-C34): Shrnutí Definice: Počet zemřelých dle vybrané skupiny příčin

Více

Modelování čistých příjmů domácností pro účely zmapování disparit ve finanční dostupnosti bydlení

Modelování čistých příjmů domácností pro účely zmapování disparit ve finanční dostupnosti bydlení Modelování čistých příjmů domácností pro účely zmapování disparit ve finanční dostupnosti bydlení Petr SUNEGA petr.sunega@soc.cas.cz Telefon: 221 183 225 http://seb.soc.cas.cz Oddělení ekonomické sociologie,

Více

Příloha č Tabulky a grafy porovnání výsledků z přezkoumání hospodaření za období let 2008 až 2012, obcí, MČ, DSO

Příloha č Tabulky a grafy porovnání výsledků z přezkoumání hospodaření za období let 2008 až 2012, obcí, MČ, DSO Příloha č. 10 - Tabulky a grafy porovnání výsledků z přezkoumání hospodaření za období let 2008 až 2012, obcí, MČ, DSO Tabulka porovnání výsledků z přezkoumání hospodaření za období let 2008 2012 závěr

Více

15 let programu regionálních funkcí knihoven a jeho význam v Koncepci rozvoje knihoven na léta s výhledem do roku 2025

15 let programu regionálních funkcí knihoven a jeho význam v Koncepci rozvoje knihoven na léta s výhledem do roku 2025 15 let programu regionálních funkcí knihoven a jeho význam v Koncepci rozvoje knihoven na léta 2016-2020 s výhledem do roku 2025 Vít Richter Národní knihovna ČR Pardubice Regionální funkce knihoven 2015

Více

Regionální zpravodajství NZIS Celková mortalita kraj Vysočina Regionální zpravodajství NZIS

Regionální zpravodajství NZIS Celková mortalita kraj Vysočina Regionální zpravodajství NZIS Celková mortalita kraj Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity

Více

Mortalita - nehody (V01 X59)

Mortalita - nehody (V01 X59) Mortalita - nehody (V1 X59) Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity

Více

Kraje v ukazatelích. Srovnání vývoje základních ukazatelů kvantitativního vývoje vzdělávání na úrovni krajů a ČR

Kraje v ukazatelích. Srovnání vývoje základních ukazatelů kvantitativního vývoje vzdělávání na úrovni krajů a ČR Příloha 2 Kraje v ukazatelích Srovnání vývoje základních ukazatelů kvantitativního vývoje vzdělávání na úrovni krajů a ČR Tabulková část červen 2007 Ukazatel 1: Podíl dětí ve věku 5 let navštěvujících

Více

Praha - bytové prostory

Praha - bytové prostory Praha - bytové prostory Praha 1 Praha 2 Garsonka 3 690 000 13 500 2 630 000 12 500 Byt 2+1 6 700 000 20 000 3 900 000 17 000 Byt 3+1 9 900 000 22 000 5 600 000 18 000 Byt 4+1 10 110 000 30 000 7 000 000

Více

Česká republika Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu1 v dubnu ,2 % Počet volných pracovních míst počtu nezaměstnaných na jedno volné pracovní

Česká republika Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu1 v dubnu ,2 % Počet volných pracovních míst počtu nezaměstnaných na jedno volné pracovní Česká republika Podíl na obyvatelstvu 1 v dubnu 2018 činil 3,2 % jde celkem o 220 183 dosažitelných 2 evidovaných na úřadech práce. V letech 2004 2008 průměrná celková nezaměstnanost v ČR dlouhodobě klesala.

Více

Česká republika Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu1 v dubnu ,7 Počet volných pracovních míst počtu nezaměstnaných na jedno volné pracovní

Česká republika Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu1 v dubnu ,7 Počet volných pracovních míst počtu nezaměstnaných na jedno volné pracovní Česká republika Podíl na obyvatelstvu 1 v dubnu 2016 činil 5,7 % jde celkem o 396 410 dosažitelných 2 evidovaných na úřadech práce. V letech 2004 2008 průměrná celková nezaměstnanost v ČR dlouhodobě klesala.

Více

Aktivita A 93 Hodnocení existujících nástrojů státu, regionů či obcí, které jsou zaměřeny na zvýšení fyzické dostupnosti bydlení a snížení regionálníc

Aktivita A 93 Hodnocení existujících nástrojů státu, regionů či obcí, které jsou zaměřeny na zvýšení fyzické dostupnosti bydlení a snížení regionálníc Fakulta stavební VŠB TUO Katedra městského inženýrství Aktivita A 93 Hodnocení existujících nástrojů státu, regionů či obcí, které jsou zaměřeny na zvýšení fyzické dostupnosti bydlení a snížení regionálních

Více

Česká republika. 1 Od roku 2013 se změnila metodika výpočtu ukazatele celkové nezaměstnanosti. Místo míry nezaměstnanosti,

Česká republika. 1 Od roku 2013 se změnila metodika výpočtu ukazatele celkové nezaměstnanosti. Místo míry nezaměstnanosti, Česká republika Podíl na obyvatelstvu 1 v dubnu 2015 činil 6,7 % jde celkem o 473 376 dosažitelných 2 evidovaných na úřadech práce. V letech 2004 2008 průměrná celková nezaměstnanost v ČR dlouhodobě klesala.

Více

Česká republika Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu1 v dubnu ,4 Počet volných pracovních míst počtu nezaměstnaných na jedno volné pracovní

Česká republika Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu1 v dubnu ,4 Počet volných pracovních míst počtu nezaměstnaných na jedno volné pracovní Česká republika Podíl na obyvatelstvu 1 v dubnu 2017 činil 4,4 % jde celkem o 303 834 dosažitelných 2 evidovaných na úřadech práce. V letech 2004 2008 průměrná celková nezaměstnanost v ČR dlouhodobě klesala.

Více

Vliv regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení na migraci za prací

Vliv regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení na migraci za prací Vliv regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení na migraci za prací Petr SUNEGA petr.sunega@soc.cas.cz http://seb.soc.cas.cz Oddělení socioekonomie bydlení Struktura prezentace Důvody pro zkoumání

Více

Interakce úrovně vzdělání a faktoru nezaměstnanosti v hospodářsky slabých a silných obcích České republiky

Interakce úrovně vzdělání a faktoru nezaměstnanosti v hospodářsky slabých a silných obcích České republiky Interakce úrovně vzdělání a faktoru nezaměstnanosti v hospodářsky slabých a silných obcích České republiky Vladimíra Hovorková Valentová Iva Nedomlelová 17. 6. 2010 Cíl příspěvku provedení analýz a dalších

Více

Mortalita zhoubný novotvar žaludku (C16) kraj Vysočina

Mortalita zhoubný novotvar žaludku (C16) kraj Vysočina Mortalita zhoubný novotvar žaludku (C16) Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic Institut biostatistiky a analýz

Více

Statistická data o cestovním ruchu na Vysočině k 31/12 2008

Statistická data o cestovním ruchu na Vysočině k 31/12 2008 Statistická data o cestovním ruchu na Vysočině k 31/12 28 kapacity hromadných ubytovacích zařízení počet hostů počet přenocování srovnání v rámci ČR Počet hostů eviduje ČSÚ a to pouze v ubytovacích zařízeních

Více

Mortalita dopravní nehody (V01 V99)

Mortalita dopravní nehody (V01 V99) Mortalita dopravní nehody (V1 V99) Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Evropská Institute unieof Health Information and Statistics of the Czech Republic Institut biostatistiky a

Více

DIVÁCI TV ÓČKO. O b ch o d n í p r e z e n t a c e

DIVÁCI TV ÓČKO. O b ch o d n í p r e z e n t a c e DIVÁCI TV ÓČKO O b ch o d n í p r e z e n t a c e CELKOVÁ SLEDOVANOST TV ÓČKO Televize Óčko vysílá už od roku 2002 a je to tak první česká tematická televize se zaměřením na hudbu a moderní lifestyle.

Více

ČTENÁŘI BEZPLATNÝCH TITULŮ MEDIÁLNÍ SKUPINY MAFRA

ČTENÁŘI BEZPLATNÝCH TITULŮ MEDIÁLNÍ SKUPINY MAFRA ČTENÁŘI BEZPLATNÝCH TITULŮ MEDIÁLNÍ SKUPINY MAFRA CELKOVÁ ČTENOST A NÁKLAD Deník Metro 1 229 000 ČTENÁŘŮ CELKEM Týdeník 5plus2 1 777 000 ČTENÁŘŮ CELKEM Inzertní kombinace XXL Kombi 2 589 000 ČTENÁŘŮ CELKEM

Více

Míra přerozdělování příjmů v ČR

Míra přerozdělování příjmů v ČR Míra přerozdělování příjmů v ČR Luboš Marek, Michal Vrabec Anotace V tomto článku počítají autoři hodnoty Giniho indexu v České republice. Tento index je spočítán nejprve za celou ČR, poté pro skupinu

Více

Mortalita Alzheimerovy nemoci, demence a senility (G30, F00 F07)

Mortalita Alzheimerovy nemoci, demence a senility (G30, F00 F07) Mortalita Alzheimerovy nemoci, demence a senility (G3, F F7) Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic Institut biostatistiky

Více

ČTENÁŘI BEZPLATNÝCH TITULŮ MEDIÁLNÍ SKUPINY MAFRA

ČTENÁŘI BEZPLATNÝCH TITULŮ MEDIÁLNÍ SKUPINY MAFRA ČTENÁŘI BEZPLATNÝCH TITULŮ MEDIÁLNÍ SKUPINY MAFRA CELKOVÁ ČTENOST A NÁKLAD Deník Metro 1 336 000 ČTENÁŘŮ CELKEM Týdeník 5plus2 1 861 000 ČTENÁŘŮ CELKEM Inzertní kombinace XXL Kombi 2 678 000 ČTENÁŘŮ CELKEM

Více

ČTENÁŘI BEZPLATNÝCH TITULŮ MEDIÁLNÍ SKUPINY MAFRA

ČTENÁŘI BEZPLATNÝCH TITULŮ MEDIÁLNÍ SKUPINY MAFRA ČTENÁŘI BEZPLATNÝCH TITULŮ MEDIÁLNÍ SKUPINY MAFRA CELKOVÁ ČTENOST A NÁKLAD Deník Metro 1 250 000 ČTENÁŘŮ CELKEM Týdeník 5plus2 1 828 000 ČTENÁŘŮ CELKEM Inzertní kombinace XXL Kombi 2 629 000 ČTENÁŘŮ CELKEM

Více

ČTENÁŘI BEZPLATNÝCH TITULŮ MEDIÁLNÍ SKUPINY MAFRA

ČTENÁŘI BEZPLATNÝCH TITULŮ MEDIÁLNÍ SKUPINY MAFRA ČTENÁŘI BEZPLATNÝCH TITULŮ MEDIÁLNÍ SKUPINY MAFRA CELKOVÁ ČTENOST A NÁKLAD Deník Metro 1 280 000 ČTENÁŘŮ CELKEM Týdeník 5plus2 1 793 000 ČTENÁŘŮ CELKEM Inzertní kombinace XXL Kombi 2 625 000 ČTENÁŘŮ CELKEM

Více

CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY

CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY str. 60 CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY Ústecký Liberecký Královéhradecký Karlovarský Praha Plzeňský Středočeský Jihočeský Pardubický Jihomoravský Zlínský BYTOVÉ PROSTORY Praha 1 Praha 2 PRODEJ PRONÁJEM PRODEJ

Více

Vliv regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení na pracovně orientovanou migraci české populace

Vliv regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení na pracovně orientovanou migraci české populace Vliv regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení na pracovně orientovanou migraci české populace Martin LUX Petr SUNEGA Struktura prezentace Kontext k problému Návaznost na dříve řešený projekt

Více

Česká republika. 1 Od roku 2013 se změnila metodika výpočtu ukazatele celkové nezaměstnanosti. Místo míry nezaměstnanosti,

Česká republika. 1 Od roku 2013 se změnila metodika výpočtu ukazatele celkové nezaměstnanosti. Místo míry nezaměstnanosti, Česká republika Podíl na obyvatelstvu 1 v dubnu 2013 činil 7,7 % jde celkem o 551 662 dosažitelných 2 evidovaných na úřadech práce. To představuje nejvyšší počet v novodobé historii České republiky. V

Více

Hlášené případy pohlavních nemocí kraj Vysočina

Hlášené případy pohlavních nemocí kraj Vysočina Hlášené případy pohlavních nemocí kraj Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic Institut biostatistiky a analýz Masarykovy

Více

VYBRANÉ ÚDAJE O BYDLENÍ 2010

VYBRANÉ ÚDAJE O BYDLENÍ 2010 VYBRANÉ ÚDAJE O BYDLENÍ 2010 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ODBOR POLITIKY BYDLENÍ ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE PROSINEC 2010 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor politiky bydlení Ústav územního rozvoje

Více

DIVÁCI TV ÓČKO. O b ch o d n í p r e z e n t a c e

DIVÁCI TV ÓČKO. O b ch o d n í p r e z e n t a c e DIVÁCI TV ÓČKO O b ch o d n í p r e z e n t a c e CELKOVÁ SLEDOVANOST TV ÓČKO Televize Óčko vysílá už od roku 2002 a je to tak první česká tematická televize se zaměřením na hudbu a moderní lifestyle.

Více

Evaluace základních škol

Evaluace základních škol Evaluace základních škol v projektu Kvalita II Přehled hlavních zjištění Radim Ryška Seminář k projektu ESF Kvalita II Praha, SKAV, 11. 9. 2008 M a l á t o v a t e l. 2 9 5 e-m a i l : 1. Základní koncept

Více

Česká republika. 1 Se vstupem do EU (pro zajištění srovnatelnosti dat) a se snahou o získání přesnějšího ukazatele celkové

Česká republika. 1 Se vstupem do EU (pro zajištění srovnatelnosti dat) a se snahou o získání přesnějšího ukazatele celkové Česká republika Celková míra v dubnu 2007 činila 6,8 % 1, což představuje 372 764 evidovaných na úřadech práce. V letech 2002 2004 se průměrná celková míra v ČR zvyšovala a od roku 2004 začala klesat.

Více

4. Rozdíly mezi kraji v tvorbě hrubého fixního kapitálu (THFK)

4. Rozdíly mezi kraji v tvorbě hrubého fixního kapitálu (THFK) 4. Rozdíly mezi kraji v tvorbě hrubého fixního kapitálu (THFK) V období 1995 2007 dosáhla v České republice tvorba hrubého fixního kapitálu objemu 7 963,4 mld. Kč. Na tomto objemu se hlavní měrou podílelo

Více

HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ OBCÍ A MĚST - AKTUÁLNÍ VÝVOJ A VÝHLED

HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ OBCÍ A MĚST - AKTUÁLNÍ VÝVOJ A VÝHLED HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ OBCÍ A MĚST - AKTUÁLNÍ VÝVOJ A VÝHLED 5. 9. 2019 Miroslav MATEJ Ekonomický vývoj 2 VÝVOJ ČESKÉ EKONOMIKY růst reálného hrubého domácího produktu v % Zdroj: Predikce MF ČR (červenec

Více

Financování podnikatelských subjektů pomocí hypotečních úvěrů jako podpora rozvoje regionů

Financování podnikatelských subjektů pomocí hypotečních úvěrů jako podpora rozvoje regionů Financování podnikatelských subjektů pomocí hypotečních úvěrů jako podpora rozvoje regionů LIBUŠE SVOBODOVÁ Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu 2 OBSAH Úvod Cíl a metody Výsledky

Více

Situace na trhu práce Zlínský kraj

Situace na trhu práce Zlínský kraj Situace na trhu práce Zlínský kraj Vypracovala Mgr. Miriam Majdyšová Rok 2015 v číslech Zlínský kraj a Česká republika 2014 2015 nárůst / pokles* k 31. 12. 2015/2014 Počet uchazečů o zaměstnání Česká republika

Více

Daniel Chytil. Tisková konference, 13. února 2014, Praha

Daniel Chytil. Tisková konference, 13. února 2014, Praha CIZINCI V ČR V ČASE A PROSTORU Daniel Chytil Tisková konference, 13. února 2014, Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Něco na začátek Zdroje dat Ministerstvo vnitra

Více

Shluková analýza jako metoda v regionálních analýzách MĚRTLOVÁ L. - PROKOP M.

Shluková analýza jako metoda v regionálních analýzách MĚRTLOVÁ L. - PROKOP M. Shluková analýza jako metoda v regionálních analýzách MĚRTLOVÁ L. - PROKOP M. SA V REGIONÁLNÍCH ANALÝZÁCH Cílem článku je představit výsledky použití metody shlukové analýzy v posuzování úrovně regionů

Více

Metodické postupy: Nástroje ke zvýšení finanční dostupnosti bydlení za cílem pozitivně ovlivnit demografické chování mladé generace

Metodické postupy: Nástroje ke zvýšení finanční dostupnosti bydlení za cílem pozitivně ovlivnit demografické chování mladé generace Metodické postupy: Nástroje ke zvýšení finanční dostupnosti bydlení za cílem pozitivně ovlivnit demografické chování mladé generace Tomáš Kostelecký, Jana Vobecká tomas.kostelecky@soc.cas.cz jana.vobecka@soc.cas.cz

Více

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012 (před připomínkovým řízením)

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012 (před připomínkovým řízením) Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012 (před připomínkovým řízením) 18.10.2013, Praha Dotace NNO z veřejných rozpočtů v r. 2012 Rozpočet Suma dotací index (v tis. Kč) 2012/2011 státní

Více

Česká republika. 1 Od roku 2013 se změnila metodika výpočtu ukazatele celkové nezaměstnanosti. Místo míry nezaměstnanosti,

Česká republika. 1 Od roku 2013 se změnila metodika výpočtu ukazatele celkové nezaměstnanosti. Místo míry nezaměstnanosti, Česká republika Podíl na obyvatelstvu 1 v dubnu 2014 činil 7,9 % jde celkem o 559 045 dosažitelných 2 evidovaných na úřadech práce. To představuje nejvyšší počet v novodobé historii České republiky. V

Více

Regionální disparity v dostupnosti bydlení představení projektu

Regionální disparity v dostupnosti bydlení představení projektu Regionální disparity v dostupnosti bydlení představení projektu Petr SUNEGA Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Abstrakt: Cílem příspěvku je podat základní informace o projektu podpořeném Ministerstvem pro

Více

JSOU REGIONY ČR Z HLEDISKA

JSOU REGIONY ČR Z HLEDISKA XVII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách 18. 20. 6. 2014 - Hustopeče JSOU REGIONY ČR Z HLEDISKA MEZD A PLATŮ HOMOGENNÍ? PROF. ING. JIŘÍ KRAFT, CSC. TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, EF, KEK DOC.

Více

Jedná se o absolventy nástavbového studia po vyučení (L5) a absolventy maturitních oborů, v nichž je součástí výuky odborný výcvik (L0).

Jedná se o absolventy nástavbového studia po vyučení (L5) a absolventy maturitních oborů, v nichž je součástí výuky odborný výcvik (L0). Česká republika Celková míra v dubnu 2009 činila 7,9 % 1, což představuje 445 024 evidovaných na úřadech práce. V letech 2002 2004 průměrná celková míra v ČR rostla a od roku 2004 začala postupně klesat.

Více

Prioritní regionální silniční síť seznam úseků

Prioritní regionální silniční síť seznam úseků Prioritní regionální silniční síť seznam úseků Oprávněnými žadateli u projektů z SC 1.1 jsou kraje nebo jimi zřízené organizace. Projekt se může týkat pouze komunikací, které jsou ve vlastnictví příslušného

Více

Kapitola 7. Sociální služby pro seniory

Kapitola 7. Sociální služby pro seniory Kapitola 7. Sociální služby pro seniory Předmluva ke kapitole: V této kapitole jsou představeny jednotlivé typy sociálních služeb a jsou zde základní charakteristiky příjemců těchto služeb. Tabulka 27:

Více