Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 Závazná přihláška na anglický letní tábor Přihlašuji závazně svého syna/dceru, datum a místo narození rodné číslo, bydliště PSČ, telefon domů, mobily rodičů, , na anglický letní tábor pořádaný Jazykovou školou ETC v termínu , v Rekreačním středisku Chata Kovář, Český Dub III. Podpisem na přihlášce rodiče potvrzují, že byli seznámeni a souhlasí s následujícími podmínkami: a) Vyplněná, podepsaná a lékařem potvrzená závazná přihláška musí být odevzdána nejpozději do b) Výše poplatku činí 7000,- Kč na dítě. Poplatek musí být zaplacen v hotovosti, odeslán složenkou či bankovním příkazem (číslo účtu: /0300 variabilní symbol: rodné číslo dítěte) nejpozději do c) Stornopoplatek do měsíce před odjezdem činí 25% poplatku, méně než měsíc před odjezdem 60% poplatku a 3 dny a méně před odjezdem 90%. d) Schůzka rodičů se koná v pátek v hodin v Jazykové škole ETC, Blanická 9, Praha 2. Rodiče, kteří se nebudou moci dostavit, kontaktují vedení tábora ( , , ). e) Účastníci tábora se budou řídit schváleným táborovým řádem, denním režimem a pokyny vedení tábora. Napište prosím, jak jste se o našem táboře dozvěděli: V dne Podpis rodiče Vyjádření obvodního dětského (školního) lékaře : Potvrzuji, že zdravotní stav dítěte umožňuje účast na letním chatovém táboře. Podle záznamů obvodního dětského (školního) lékaře uvádím, že dítě mělo tyto nemoci: Bylo řádně očkováno proti: Zvláště upozorňuji na očkovací látku (druh), kterou obdrželo (dne): Upozorňuji na tyto alergie dítěte: V dne Razítko a podpis lékaře:

2 Zdravotní dotazník Jméno dítěte Rodné číslo Bydliště Telefon Zdravotní pojišťovna Prodělané nemoci: žloutenka spála příušnice plané neštovice zarděnky mononukleóza jiné: Operace: Úrazy: Jiné vážnější choroby: Chronické obtíže: bolesti páteře bolesti kloubů sklon ke kolapsovým stavům zažívací obtíže ekzémy krvácení z nosu noční pomočování teploty zácpa jiné: Současný stav: Dítě je zdrávo trvale se léčí na trvale bere tyto léky alergie na léky jiné alergie Snáší jízdu autobusem? ano - ne Mělo v letošním roce klíště? ano - ne Pokud ano, kdy: Bylo očkováno proti klíšťové encefalitidě? ano - ne Pokud ano, datum dokončení: Kdy bylo naposledy očkováno proti tetanu? Kdy bralo naposledy antibiotika? Která? Má nařízeno omezení denního režimu? ano - ne Pokud ano, jaké Dívky: menstruace ano - ne Potíže při menstruaci ano - ne Datum: Podpis rodičů:

3 PROHLÁŠENÍ O BEZINFEKČNOSTI - DĚTI Písemné prohlášení rodičů Anglický letní tábor pořádaný Jazykovou školou ETC od do v Rekreačním středisku Chata Kovář u Českého Dubu.. Jméno dítěte nar. Místo a adresa, z něhož dítě na tábor nastupuje Prohlašuji, že dítě je v současné době plně zdravotně způsobilé k účasti na akci, nejeví známky akutního onemocnění (například horečky nebo průjmy), a není mi známo, že by ve 14 kalendářních dnech před odjezdem na akci přišlo do styku s fyzickou osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy. Dítěti není nařízeno karanténní opatření. Jsem si vědom právních a finančních důsledků, které by pro mne vyplynuly, kdyby z nepravdivých údajů tohoto prohlášení vzniklo zdravotní ohrožení dětského kolektivu. Telefonní a písemné spojení na rodiče po dobu pobytu dítěte na táboře: V dne Podpis rodičů (Datum nesmí být starší 1 dne před nástupem dítěte na tábor. Odevzdejte před odjezdem na autobusovém nádraží.)

4 Doporučené vybavení na anglický letní tábor: Návrh je sestaven na základě zkušeností z předchozích akcí podobného typu. Při balení věcí na tábor vždy zvažte, co budete opravdu potřebovat a co není nutné. Zavazadlo plné zbytečností je těžké a špatně se v něm udržuje pořádek. Pamatujte, že čím lepší táborník, tím méně toho k přežití potřebuje. 1) vybavení doporučené - zavazadlo pro udržování pořádku je lepší kufr - spacák nebo deku (není nutné) - batůžek na výlet - 5x slipy či kalhotky - 2x tílko - plavky - oblečení na spaní - 3x triko - triko s dlouhým rukávem či mikinu - 2x tepláky či starší kalhoty - 2x krátké kalhoty - 5x ponožky - 2x silné ponožky - tenký a silný svetr - pláštěnka či nepromokavá bunda - čepice proti slunci - pohorky či jiné pevnější boty - tenisky - sandály - kapesníky - pasta a kartáček na zuby - ručník, mýdlo - krém na opalování - jelení lůj - hřeben - baterka - sluneční brýle - plátěný pytlík na špinavé prádlo - láhev na vodu - přezůvky 2) vybavení, které by měl mít každý, aby se mohl zapojit do programu - tričko ETC (ti, co s námi již byli) - zpěvník anglických písniček (ti, co s námi již byli) - šátek - blok, tužky, pastelky - slovník česko-anglický, anglicko-český - pálka a míčky na stolní tenis - tenisák 3) vybavení možné a zájmové - kapesné - léky (povinně hlásit zdravotníkovi) - fotoaparát - šachy, karty či jiné společenské - hudební nástroje hry(nejlépe v angličtině) - kniha na čtení (v angličtině)

5 Nezapomeňte si vzít: průkaz zdravotní pojišťovny (či jeho kopii), očkovací průkaz (či jeho kopii), bezinfekčnost, vyplněnou zdravotní kartu (vše odevzdat na srazu), žákovskou průkazku nebo jiný doklad o studiu (na slevu do autobusu) Na táboře neradi vidíme počítačové hry, rádia, magnetofony, walkmany, mobily a podobné vymoženosti, které do přírody nepatří. V žádném případě pak neručíme za jejich případnou ztrátu nebo zničení. Doporučujeme všechny věci, prádlo i vybavení označit dětem nějakou značkou. Každý rok nám zbude mnoho věcí, ke kterým se nikdo nehlásí. Zavazadlo ať si děti zabalí samy, budou vědět, kde co mají a co s sebou vezou. Bude se jim potom i lépe udržovat pořádek ve věcech. Po příjezdu dětí z tábora zkontrolujte, co děti přivezly, pošlete nám cizí věci a dejte vědět v případě, že něco postrádáte.

6 Denní režim a táborový řád anglického letního tábora v Rekreačním středisku Chata Kovář Denní režim: 7.30 budíček rozcvička a hygiena snídaně 8.30 úklid chatiček 8:50 bodování ranní nástup dopolední program (jazyková příprava na odpol. program) svačina dopolední program (jazyková příprava na odpol. program) oběd polední klid + kronika odpolední program (táborová hra, sportovní, přírodovědná a zeměpisná olympiáda, pohybové a míčové hry, vycházky, výlety, sportování, koupání a mnoho dalších her a soutěží) svačina odpolední program večeře osobní volno večerní program (táboráky, zpívání s kytarou, společenské hry) večerní hygiena a prohlídka klíšťat večerka noční klid (s výjimkou noční hry)

7 Táborový řád: 1. Všichni se řídíme pokyny vedoucího a vedení tábora, dodržujeme denní režim a účastníme se stanoveného programu. 2. Nikdo se nevzdaluje z tábořiště bez vědomí vedení tábora. 3. Jakýkoli, i nepatrný úraz, či nachlazení ihned hlásíme zdravotníkovi, případně jinému vedoucímu. 4. V prostorách tábořiště a v přírodě vůbec se chováme jako doma, tedy neřveme, nedupeme, neodhazujeme papírky a jiné odpadky na zem a podobně. 5. Během celého tábora dodržujeme zákaz kouření, požívání alkoholu a omamných látek. 6. Všichni dodržujeme hygienu a pořádek. Neuklizené a nalezené věci budou vykoupeny zvláštními úkoly po ranním úklidu. 7. Všichni dodržujeme noční klid. 8. O všem ostatním se poradíme s vedením tábora. 9. Vždy a všude, za všech okolností, se snažíme mluvit anglicky. 10. Účastník tábora, který hrubě poruší táborový řád, bude bez náhrady vyloučen a na vlastní náklady poslán domů.