Š k o l a h r o u aneb

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Š k o l a h r o u aneb"

Transkript

1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Š k o l a h r o u aneb Předkladatel: Název školy : Ž i v o t i c e, I. Identifikační údaje školy Z á k l a d n í š k o l a a M a t eřsk á š k o l a D o l n í příspěvková organizace Adresa: Hlavní 15, Dolní Životice, Jméno ředitelky: Mgr. Bohuslava Kvarčáková Kontakty: telefon: IZO: IČ: Zřizovatel: Obec Dolní Životice, Štáblovská 35, Dolní Životice Jméno starosty: Jaroslav Vaněk Kontakty: telefon IČ: Platnost dokumentu od Bohuslava Kvarčáková Podpis

2 OBSAH ŠVP I. Identifikační údaje 1) Název ŠVP 2) Předkladatel 3) Zřizovatel 4) Platnost dokumentu II. Charakteristika školy 0) Úvod 1) Historie školy 2) Úplnost a velikost školy 3) Vybavení školy 4) Charakteristika pedagogického sboru 5) Vzdělávání žáků 6) Celoroční aktivity 7) Spolupráce s rodiči a jinými subjekty III. Charakteristika ŠVP 1) Zaměření školy 2) Výchovné a vzdělávací strategie a cíle 3) Formy a metody práce 4) Klíčové kompetence 5) Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 6) Zabezpečení výuky nadaných dětí 7) Začlenění průřezových témat IV. Učební plán Tabulace plánu V. Učební osnovy ( viz Učební osnovy jednotlivých ročníků a předmětů ) VI. Hodnocení žáků a autoevaluace školy A) Pravidla hodnocení žáků B) Vlastní hodnocení školy autoevaluace VII. Závěr

3 II. Charakteristika školy Na jaře se každoročně vrací na komín školy párek čápů, kde si vystavěl hnízdo, ze kterého vyvádí po létě svá čápata. Proto i škola zavedla před 12 lety tradici dětského pěveckého sboru ČÁPATA a školního časopisu ČÁPOPIS. To žáky školy silně motivuje ve všech předmětech i v mimoškolní činnosti. V logu školy je čáp školák s nápisem ŠKOLA HROU, protože učíme děti získávat vědomosti na základě prožitků při poznávání sebe sama, přírody, vědy a společnosti tak, jak to již dávno promyslel a uskutečňoval vzor všech učitelů Jan Amos Komenský. Také název našeho ŠVP je v duchu tohoto motivačního motta školy: ŠKOLA HROU aneb S Čápaty jde všechno líp. 1. Historie školy Škola byla odedávna neoddělitelnou součástí života obce, má velmi starou tradici, která sahá až do roku 1785, kdy začalo vyučování v jednotřídní škole umístěné ve staré školní budově, která stála naproti dnešní škole, na prostranství před dnešním obecním úřadem. Protože rostl počet žáků a rozšiřovala se učební osnova, rozšířila se škola od roku 1880 na školu dvoutřídní a od roku 1905 na školu trojtřídní. Stará školní budova přestala vyhovovat svou kapacitou i hygienickým vybavením. To vedlo k vybudování nové školní budovy. V nové škole bylo zahájeno vyučování Nastoupilo do ní 165 žáků z osmi ročníků školou povinných dětí, rozdělených do 3 tříd. Naše málotřídní škola byla postavena v secesním stylu za velkého přispění hraběte Razumovského ve vesnici Dolní Životice (cca obyvatel), která se nachází ve Stěbořické kotlině v nadmořské výšce 299m a je zasazena do údolí potoka Hvozdnice v pahorkaté krajině Nízkého Jeseníku, 10 km jihozápadně od okresního města Opavy s autobusovým a vlakovým spojením. První písemné zmínky o vesnici jsou ze 13.století. Z té doby se zachovaly také zbytky vodní tvrze. Současnou ozdobou vesnice je opravený zámek hrabat Razumovských z 19.století, kde je od roku 2000 ústav sociální péče pro 150 mužů. K duchovnímu životu patří kaple svatého Salvatora a kostel Nejsvětějšího Spasitele s římsko katolickou farností. Škola stojí přímo u hlavní komunikace, která prochází obcí, téměř ve středu obce na rozcestí u obecního úřadu. Zastávka autobusu je přímo před školou Do naší školy začalo dojíždět v posledních dvanácti letech i několik žáků z okolních vesnic. Někteří rodiče vozí do školy své děti osobním autem. ( více na ) Školní budova letos slaví 100. výročí. Ve školním roce 2002 došlo k její celkové rekonstrukci, při níž byl obnoven secesní ráz fasády a přistavěna severní stěna, čímž vznikla v přízemí šatna, v 1. patře sborovna a ve 2. patře počítačová učebna. Místo velké půdy jsou ke každodennímu užívání ve výchovách a školní družiny tři místnosti, z nichž největší je ateliér. V roce 2007 byla zahájena rekonstrukce školní zahrady, která se proměnila ve víceúčelové hřiště s různými průlezkami pro odpočinek dětí ve školní družině a s amfiteátrem pro vystoupení žáků pod širým nebem. Slavnostní otevření sportovního areálu proběhlo za přítomnosti významných hostů. V obci má sídlo několik firem: Zahradnictví PASIČ, spol.s.r.o., TAHOTA, s.r.o. Jan Hopp,, PILA s.r.o.- Jindřich Vlček, Miroslav Šuster - výroba palet, Elektromontáže - JIŘÍ DARDA, KLASSA PLUS, s r.o., TRADE - ing. Milan Novák, ANAVO group s.r.o. - Ladislav Šuster, Autodoprava TOGA - Tomáš Galia, Prodej Stavebnin - Václav Polák, Řeznictví Na Hůrce Jana Grómannová, Čalounictví LADNER, LIHOVAR, spol.s.r.o., od roku 2007 také OPTYS s.r.o., OpaLL- AGRI,s.r.o., ZP Otice.

4 2. Úplnost a velikost školy Škola je neúplná, pouze s 1.stupněm. Ve 4 třídách s pěti ročníky je 41 dětí. Ve spojené třídě je 3. a 4. ročník. V některých předmětech jsou pak spojené ročníky 1. s 2. nebo 3. s 5.ročníkem. Součástí školy je také mateřská škola se dvěmi třídami, školní družina se dvěma odděleními a výdejny stravy v základní škole a mateřské škole. Součásti školy jsou: : 1. Základní škola (málotřídní - čtyřtřídní), 1.stupeň Hlavní 15, Dolní Životice kapacita 70 žáků 2. Mateřská škola, kapacita 47 dětí Mlýnská 241, Dolní Životice 3. Školní družina, kapacita 50 dětí Hlavní 15, Dolní Životice 4. Školní jídelna - výdejna stravy ZŠ 5. Školní jídelna - výdejna stravy MŠ Skladba žáků : Třída Ročník Počet žáků Počet chlapců Počet dívek I II III: /5 3/4 IV Celkový počet žáků ročník Možnost učit tak malé počty žáků ve 4. třídách umožňuje finanční dotace obce na jednu učitelku. Sociální podmínky žáků Sociální podmínky dětí na naší škole jsou vyhovující a neovlivňují účast žáků na akcích školy a spolufinancování různých aktivit a práci v kroužcích. Ročník Sociální podmínky Žáci s poruchami učení Nadaní žáci Zájmy žáků Dojíždějící žáci Zdravotní stav Česká národnost 1. výborné 2 1 bez žákyně 10 IVP zdrav.poškození 2.. výborné bez 35 0 Dobrý (alergie, 13 IVP astma) bez 48 0 Alergie 9 IVP celkem výborné Prospěch žáků, jejich výsledky V prvním až třetím ročníku jsou žáci hodnoceni širším slovním hodnocením, žáci čtvrtého a pátého ročníku známkami. Všichni žáci prospěli. Jedna žákyně 1. ročníku byla vyučována podle IVP ZŠ praktická na doporučení SPC Srdce Opava.

5 3. Vybavení školy a) Prostorové, materiální, technické a hygienické podmínky Osm let provozu v opravené škole prokázal výbornou funkčnost i vysokou estetickou úroveň tříd, učeben, heren ŠD, ateliéru v podkroví ( vhodný i pro veřejná vystoupení), jídelny a ostatních místností ( sborovna, kabinet, ředitelna). v I. podlaží šatna pro žáky, šatna pro učitele, jídelna, místnost ŠD ( učebna AJ ), bezbariérové WC a sociální zařízení pro dívky a chlapce (dříve nebylo) ve II. podlaží jsou 2 třídy, ředitelna, sborovna, sociální zařízení ve III. podlaží jsou 2 třídy, kabinet roč., počítačová učebna, sociální zařízení ve IV.podlaží je ateliér pro výuku Vv, Pr.č., odpoledne pro ŠD a dále je využíván k celoškolnímu setkávání a vystupování dětí pro rodičovskou veřejnost (viz akce školy) dvě místnosti vedle ateliéru pro ŠD ( herna s televizí a relaxační místnost), dále kabinet pro pomůcky a materiál Vv, Pr.č., ŠD a rovněž sociální zařízení Místnost ŠD v přízemí i obě místnosti ŠD vedle ateliéru byly vybaveny novým nábytkem a slouží k relaxaci dětí po vyučování a sledování naukových programů v předmětech. Tato místnost také slouží k ošetření a izolaci nemocných dětí. V dolní místnosti ŠD, která je zároveň učebnou angličtiny byl instalován počítač s internetovým připojením. Schodiště i chodby jsou esteticky vyzdobeny pracemi žáků a učitelek, květinovou výzdobu zajišťuje sponzor školy firma Pasič. Inventář nábytku je pravidelně obnovován a podle potřeb je rozšiřován. Materiální vybavení kabinetu pomůckami je na velmi dobré úrovni. Také inventář školní a pedagogické knihovny je rozšiřován o nové svazky. Počítačová učebna vlastní počítačové vybavení didaktickými programy do všech vyučovacích předmětů. Tyto programy jsou efektivně využívány. V tomto roce byly zakoupeny tři nové počítače. Sponzorským darem ke 100. výročí školy přibyly další dva nové počítače, tři notebooky a kopírovací stroj se skenerem. Tělesná výchova byla vyučována již na novém hřišti za školou a v místní sokolovně. Samostatnou místnost pro ošetření dětí a izolaci infekčních děti nemáme. b) Okolí školy: Před školou je vkusně upravena zeleň, od hlavní cesty vede k budově nová příjezdová cesta, za školou je po rekonstrukci nové hřiště a relaxační prostor, kde děti tráví přestávky a odpolední činnosti ve školní družině.

6 4. Charakteristika pedagogického sboru Základní škola : Ve škole vyučují 4 aprobované učitelky, jedna z učitelek působí zároveň jako ředitelka školy. Normativně by měla škola podle počtu dětí zaměstnávat 3 učitelky, ale zřizovatel Obec Dolní Životice schválil výjimku z počtu žáků a dofinancovává jednu učitelku. Cizí jazyk angličtinu vyučuje již několik let neaprobovaná učitelka vedoucí vychovatelka ŠD, která si doplnila vzdělání v cyklu kuzrů KVIC Opava (modul A). Další vychovatelka vyučuje neaprobovaně některé výchovy (Vv, Pč). Specializace pedagogů: tělesná výchova, dramatická výchova, výtvarná výchova Školní družina : Ve školní družině pracují 2 aprobované vychovatelky ve 2 odděleních Vedoucí vychovatelka dokončila studium výchov na PedF OU a zároveň na škole působí jako neaprobovaná učitelka AJ, která si aprobaci cizího jazyka průběžně doplňuje studiem na kurzech KVIC Opava. Druhá vychovatelka zároveň vykonává ve škole funkci neaprobované učitelky pracovních činností a tělesné výchovy. Perspektiva pedagogického kádru: Měnící se složení pedagogického sboru tvoří 1 místní učitelka a 1 vychovatelka. Provoz školy zajišťují ženy. Věkový průměr učitelek je 42,8 let. roků, u správních zaměstnankyň je 31 let. Ředitelství výchovných i vzdělávacích součástí školy sídlí v hlavní budově školy. Za spolehlivost a efektivní využívání počítačové učebny odpovídá koordinátorka a odpovědná pedagožka. Na škole pracuje metodické sdružení, které informuje o nových metodických postupech a formách práce ze seminářů KVIC, kontroluje průběh a výsledky vzdělávání a výchovy, plnění učebního plánu a učebních osnov. Škola je výborně personálně obsazena, proto se zaměřuje na všechny oblasti výchovy VV, Hv, dramatickou výchovu, pracovní činnosti, taneční kulturu, enviromentální výchovu. Vychovatelky školní družiny zabezpečují tyto kroužky: Dovedné ruce, Angličtina, Zdravotnický, Sportovní a Taneční. Zájmové útvary mají na naší škole dlouholetou tradici. Další vzdělávání: Každoročně absolvují všechny učitelky i vychovatelky semináře KVIC pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. Během 12 studijních dnů čerpají vědomosti z bohaté nabídky odborné literatury z učitelské knihovny, která je pravidelně doplňována aktuálními tituly nebo některé učitelky navštěvují víkendové pobyty se zaměřením na současné novinky ve školství: celostátní setkání PAU. 5. Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce Dlouhodobě pracujeme na klimatu školy vytvářením prostředí pohody a otevřeného partnerství mezi žáky navzájem i mezi žáky a pracovníky školy. Proces vzdělávání je již několik let otevřený veřejnosti v rámci pravidelných Dnů otevřených dveří dvakrát ročně.. Nejsme zatím zapojeni do žádných dlouhodobých celostátních projektů ani nemáme žádnou zkušenost s mezinárodní spolupráci. Pořádáme však pro obec kulturní a vzdělávací projekty s letitou tradicí ( adventní setkávání s občany u adventního věnce na návsi s programem školy, každoroční vánoční koncert s vystoupením sboru Čápata, zajišťujeme programy na vítání novorozeňat, besed s důchodci, dále u příležitosti různých výročí a oslav prezentujeme školu po všech stránkách. Partnersky spolupracujeme s malotřídními školami v regionu Opava při výměně zkušeností a vzájemném profesním obohacování. Realizovali jsme pro jiné školy semináře o slovním hodnocení a netradičním zápisu do 1. ročníku, seminář o metodách práce v matematice a cykly seminářů Relaxace ve vyučování a po vyučování i v jiných městech Moravskoslezského kraje.

7 Výjimečné místo má dlouhodobý celoškolní projekt Desatero domácí ekologie zaměřený na poznávání a ochranu životního prostředí, realizovaný 1x měsíčně a završený je pobytem ve škole v přírodě. Tradičně totiž organizujeme týdenní pobyty na škole v přírodě v Beskydech či Jeseníkách. V oblasti naplňování prevence sociopatologických jevů škola dlouhodobě spolupracuje s rodiči, kteří uskutečňují besedy v naší škole ( beseda se zdravotní sestrou, příslušníky České státní policie, beseda se starostou obce a místními hasiči). Celoroční aktivity školy, které nám významně pomáhají při vzdělávání i výchově dětí: * Vystoupení pěveckého sboru ČÁPATA, žáci ročníku * Zájmové útvary ŠD zdravotnický, anglický, sportovní, výtvarný a taneční kroužek * Enviromentální výchova ( 1x v měsíci) Desatero domácí ekologie, které se prolíná do všech vyučovacích předmětů * Nepovinný předmět náboženství pro žáky ročníků * Využití počítačové učebny ve vyučování i v činnostech ŠD * V rámci ŠD probíhají sběry starého papíru, žaludů, kaštanů, pomerančové a citrónové kůry Organizace kulturních programů: Divadelní představení programů Kultura školám Příležitostná kulturní vystoupení zájezdových divadel a interpretů Vystoupení dětí na adventních nedělích v obci Vánoční i Novoroční koncerty dětí v kostele Dolní Životice Vystoupení v Domově soustředěné péče Dolní Životice Školní akademie ke Dni matek a příležitostným významným událostem obce Vítání novorozeňat Obce Dolní Životice * Prezentace vlastních prací dětí na velikonočních a vánočních výstavách v ZŠ i v obci * Vedení školního časopisu Čápopis a prezentace školy příležitostně v obecním Zpravodaji * Účast dětí v soutěžích ( výtvarných, pěveckých, recitačních, zdravotnických, matematických a sportovních ) * Organizace exkurzí, besed, výletů a školy v přírodě * Netradiční zápis do 1. ročníku Pohádková škola * Rozloučení žáků 5. ročníku za účasti pana starosty se zápisem do obecní kroniky * Zdravé zuby * Klokánek (mezinárodní matematická soutěž) * Kalibro stovnávací testy JČ, AJ, M, * Sportovní akce fotbalový turnaj školních družin, * Účast na atletických soutěžích ve sportovní škole ZŠ Englišova, Opava

8 * Šachové turnaje a sportovní akce s ÚSP Dolní Životice * Sportovní kroužky aerobik, taneční, florbal, šachy 6) Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále školský zákon) stanovil, že od ledna 2006 musí být při všech základních, středních a vyšších odborných školách zřízena školská rada. Spolupráce s radou školy se ve škole datuje od , kdy byla tato instituce při škole zřízena. Schází se 2x ročně, vyjadřuje se k ŠVP, schvaluje výroční zprávy, školní řád a jeho změny, pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, podílí se na zpracování koncepce školy, projednává návrh rozpočtu, hospodaření, zprávy ČŠI, podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli a dalším orgánům školství a státní správy. Na škole je již mnoho let aktivní Klub rodičů. Pomáhá organizovat některé školní i mimoškolní akce, přispívá finančně na zajištění autobusové dopravy žáků na plavecký výcvik nebo do školy v přírodě. Také zajišťuje pro děti dárky k různým příležitostem (Mikulášská nadílka, Den dětí). Rodiče se účastní všech akcí školy, podporují i činnosti svých dětí, které probíhají mimo výuku ( např. návštěvy koncertů Čápat v Opavě, karneval dětí, sportovní soutěže mimo obec, atd.) Pravidelně se zajímají o činnost školy. Informace o prospěchu žáků jsou minimálně pětkrát ročně podávány na konzultačních dnech nebo třídních schůzkách. Rodičům je umožněna návštěva učitele i mimo určené dny. Rodiče jsou informováni o každé podstatné změně, která nastane u jejich dítěte. Dvakrát ročně pořádá škola Den otevřených dveří. Kromě toho mají rodiče možnost kdykoliv se podívat na průběh vyučování. Spolupráce s rodiči se neustále vyvíjí. Mezi ustálené aktivity patří společné zahajování a ukončování školních roků Rozloučení s páťáky, konzultační dny za přítomnosti učitelů, rodičů a dětí. Rodiče jsou o činností školy informováni prostřednictvím informační brožury, vitríny před školou, občasníku Čápopis vydávaného učiteli a žáky a aktuálně vydávanými informačními letáky. Spolupráce s MŠ a okolními školami, společné akce se ZŠ Slavkov a ZŠ Litultovice jsou tradičně na velmi dobré úrovni. Mnoho společných akcí učí děti vzájemné úctě, poznávání jiných způsobů života ve školách a prožívat radost ze společných her a zábav. Odborné konzultace s pracovníky PPP Opava, SPC Opava, logopedy a dětskými lékaři jsou nedílnou součástí praxe školy. Spolupráce se stanicí mladých přírodovědců v Opavě Besedy s knihovnicí v místní knihovně, se členy hasičského sboru dobrovolných hasičů a starostou obce na obecním úřadě.

9 III. Charakteristika ŠVP Škola poskytuje základní vzdělávání žáků podle příslušných ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu s vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Nabízí žákům zájmové vzdělávání podle příslušných ustanovení školského zákona a v souladu s vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání. Škola vychází z obecných vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí RVP ZV ( VÚP v Praze, 2005 a změnami provedenými k ) a z vlastní koncepce, která vznikala několikaletou snahou o inovaci pedagogického procesu a života školy, analýzou vlastních možností a schopností a z požadavků rodičů a tradic školy. 1. Zaměření školy a) Všestranný rozvoj Škola poskytuje žákům klidné, rodinné klima, ve kterém se mohou pohybovat bezpečně a zároveň všestranně se rozvíjet. V centrální části školy ( mezanin I. patra) je umístěna galerie školy s kurikulem školy v podobě stromu, jehož listy nesou hlavní myšlenky: Bezpečné prostředí Kladný vztah k učení Tvořivost a nadání Přátelské vztahy, pěstování empatie Smysluplné vyplnění volného času Pomoc slabším spolužákům Spolupráce s rodinami žáků, s obcí, s okolními školami Zdravý způsob života a duchovní rozvoj osobnosti Zodpovědnost za sebe i za druhé Pedagogové se snaží dětem ukázat všechny stránky života s důrazem na lidství, vypěstovat odpovědnost za sebe i za druhé harmonicky vyváženou skladbou výuky a vzdělávání. Důraz škola klade také na zdravý způsob života. b) Učební prostředí je vytvářeno tak, aby každé dítě mělo možnost pracovat s rozmanitými zdroji, jsou užívány postupy přiměřené věku i zájmům žáků. Ke každému žáku učitel přistupuje individuálně, aby učivo bylo přiměřené jeho schopnostem, možnostem, znalostem, a tím bude dosaženo maximálního rozvoje všech dětí. c) Zveřejňování kvality školy Výroční zpráva školy Vlastní hodnocení školy Obecní Zpravodaj Školní časopis Čápopis Články v regionálním tisku, rozhlase a televizi Webové stránky Kronika Veřejná nástěnka úřední deska Odborné semináře o slovním hodnocení pro pedagogické sbory

10 d) Pěstování otevřeného partnerství mezi učiteli učiteli a žáky žáky a dětmi MŠ školou a rodiči školou a zřizovatelem školou a veřejností 2. Výchovné a vzdělávací strategie Obecné výchovně vzdělávací strategie na úrovni školy: - vyhledávání informací ( encyklopedie,slovníky, časopisy, knihovna, školní knihovna, internet, počítačové programy, televize, video. ) - projektové vyučování ve třídě - celoškolní integrace ( mezipředmětové vztahy ) - dramatizace - besedy - vycházky - exkurze - výlety - kulturní pořady - didaktické hry - relaxační chvilky - práce s učebnicí, textem a pracovními sešity - Děti se učí nejen sebehodnocení a sebekritice, ale také jsou vedeny k hodnocení a kritice druhých.tato hodnocení se však učí vyjadřovat taktně a empaticky. - Rozšíření výuky o hodiny konverzace anglického jazyka - Zavedení vyučovacího předmětu základy počítačové gramotnosti ( informatika ) - Učitel vhodně motivuje žáky, umožní poznat radost z učení. Klíčová věta: Chci to dokázat! - Děti se učí pracovat s chybou, učitel taktně upozorňuje na nedostatky a ukazuje cestu k nápravě. Děti se snaží vyhledat své chyby samostatně, učí se sebekritice a nepoukazují na chyby jiných. - Do výuky se zařazuje učení ve dvojicích, skupinách a v týmech (komunikativní kruh, diskuse ). Dětem je dána možnost být plným členem skupiny dle svých možností. - Učitel podporuje přiměřenou soutěživost mezi kolektivy a jedinci ( TV, VV, recitace, zpěv, matematické a jazykové soutěže), dbá však na správnou míru a fair play. - Je samozřejmostí individuální práce s každým žákem podle potřeby. - Žáci se specifickými poruchami učení mají plnou podporu učitelů, jsou důsledně vedeni k postupné nápravě. Snahou učitele je vést všechny děti ke spolupráci, vzájemné pomoci, ohleduplnosti. Žáci s poruchou mohou pracovat svým přiměřeným tempem. - Ve vyučování je také brán ohled na žáky s jinými poruchami ( vada řeči, ADHD ). - Učitel ukazuje žákům na starších kamarádech, kam směřuje jejich život v závislosti na kvalitě naučeného. - Učitel vhodnou formou ukazuje dětem zpětnou vazbu učiva na opravdový život. - Žákům je dána možnost řešení úkolů v konkrétních situacích v obci ( poznávání přírody a společnosti v obci, besedy, akce ÚSP, vítání novorozeňat, adventní neděle ). - Žáci jsou vedeni k sebehodnocení. Hlavním nástrojem učitele je ocenění, ústní a písemná pochvala při úspěchu i sebemenším náznaku zlepšení pracovního výkonu a chování. - Ve škole se využívá písemné slovní hodnocení na vysvědčení do třetího ročníku, ve vyšších ročnících se slovně hodnotí pouze výchovy.

11 - Dětem jsou předkládány možnosti efektivního získávání vědomostí -myšlenkové mapy, výpisky, klíčová slova. - Přirozenou součástí vzdělávání je tvorba vlastních věcí ( časopis Čápopis, výtvarné a pracovní výstavy, burza nápadů, vlastní výzdoba školy ). - Dětem jsou vytyčovány reálné výchovné a vzdělávací cíle s ohledem na jejich individuální možnosti.učitel pomáhá dětem tyto cíle úspěšně plnit, navozuje pocit sebeuspokojení. Žák si pak sám zvyšuje laťku a vytyčuje nové cíle. - Výuka se opírá o zájmy dětí, dle nich jsou zařazována různá rozšiřující témata. Na škole je možnost prohlubovat zájem dětí v odpoledních kroužcích ( výtvarný kroužek, sportovní kroužek, taneční kroužek, anglický kroužek, zdravotnický, sborový zpěv, Ve výuce je kladen důraz na sounáležitost s přírodou i s komunitou. - Učitel nezištně a citlivě předává vlastní zkušenosti. - Zařazujeme do vyučovacích jednotek relaxační chvilky - V případě pěkného počasí trávíme hlavní přestávku s žáky venku - Podporujeme pitný režim žáků - Diagnostikujeme průběžně klima tříd a společně s žáky provádíme opatření pro jeho zlepšení. - Dbáme na vhodné hygienické podmínky žáků. - Podporujeme aktivní pohyb žáků ve všech aktivitách. - Pro žáky od prvního ročníku organizujeme plavecký výcvik. - Poskytujeme pestrou nabídku zájmových kroužků. Cíl: Připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a plnili své povinnosti. - Dětem jsou jasně vymezeny hranice chování a jednání jedince k ostatním, ale i ostatních k jedinci. - Děti jsou seznámeny s vnitřním řádem školy, důsledně je dbáno na jeho dodržování. Vytvářejí si však také svá třídní pravidla a trvají na jejich dodržování. - Učí se samostatně rozhodovat a nést důsledky za svá rozhodnutí - Děti se učí znát svá práva, ale i povinnosti - Děti jsou vedeny k tomu, aby šly za svým cílem a zároveň cítily potřebu naplnit vytyčené cíle skupiny. Cíl: Připravovat žáky k tomu, aby se projevovali svobodně, zodpovědně, aby uměli uplatňovat svá práva a povinnosti - Děti se učí nejen sebehodnocení a sebekritice, ale také jsou vedeny k hodnocení a kritice druhých.tato hodnocení se však učí vyjadřovat taktně a empaticky. - Pravidelná komunikace o událostech a problémech pomáhá dětem řešit problémy, děti postupně ztrácejí strach z veřejného vyslovení názoru. - Žák je veden tak, aby si uvědomil, že v závislosti na svém chování a jednání může být platným a respektovaným členem skupiny. - Na základě probíhající výuky enviromentální výchovy jsou žáci vedeni k plnění těchto zásad v běžném životě. - U žáků je postupně vytvářen žebříček správných hodnot a postojů. - Učí se samostatně rozhodovat a nést důsledky za svá rozhodnut - Dětem jsou utvářeny správné mravní hodnoty Cíl: Vést žáky k všestranné účinné a otevřené komunikaci - U žáků se podněcuje snaha o sdělení vlastních poznatků a předávání vlastních zkušeností. - Děti se učí naslouchat svým spolužákům i dospělým, vhodně argumentovat a prosazovat své zájmy, je kladen důraz na kamarádské vztahy v kolektivech. - Děti se učí vyjádřit vhodnou formou svůj názor a respektovat názory spolužáků a dospělých. - Děti se učí nejen sebehodnocení a sebekritice, ale také jsou vedeny k hodnocení a kritice druhých.tato hodnocení se však učí vyjadřovat taktně a empaticky.

12 - Žáci jsou vedeni k dodržování etiky komunikace ( věcnost, naslouchání, vytváření prostoru pro různé názory, originalita.) - Dětem je dovoleno volit společensky únosné jazykové prostředky. Cíl: Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů. - Učitel žákům zábavnou formou předkládá několik možností řešení úkolů, vybízí je ke kladení otázek, hledání možných řešení, řešení úloh v krocích, při čemž upřednostňuje zajímavé úkoly. - Učitel co nejčastěji uplatňuje mezipředmětové vztahy, učitel v rámci mezipředmětových vztahů vytváří projekty a tématické dny. Žáci se aktivně zapojují do řešení daných problémů a mohou tak vidět vzájemnou propojenost jednotlivých předmětů. - Učitel obohacuje hodiny o netradiční způsoby výuky ( tajenky, puzzle, atd ) - Učitel dbá na to, aby žáci řešili úkoly v konkrétních situacích v návaznosti na život. - Při skupinové práci žáci v rámci individuálního vyřešení dílčích částí úkolu se učí zvládnout komplexní problém, uplatňuje základní myšlenkové operace. - Učitel pomáhá dítěti najít si správnou cestu k učení a plánovat si své učení. Cíl: Rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých - Ve škole jsou dána jasná pravidla pro společné soužití práva, povinnosti, sankce - Ve škole je nastolena rodinná atmosféra tolerance a přátelství - Vyučování je založeno na kooperativním učení a vzájemné komunikaci - Každý žák i učitel má osobní odpovědnost za výsledky společné práce Cíl: Vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a prožívání životních situací, rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, svému prostředí i přírodě - Dětem je na reálných situacích postupně vysvětlováno bohatství a složitost citového života, je rozvíjena citová otevřenost - Díky prožitkům je dětem umožněno orientovat se ve vlastním citovém životě a vztazích - Dětem je učitelem umožněno řešit citové vztahy - Děti jsou vedeny ke kultivovanému projevu svých citů - Učíme děti k ohleduplnému a citlivému vztahu k lidem, přírodě a ke kulturním a etickým hodnotám - Cíl: Učit žáky aktivně rozvíjet a chránit své fyzické, duševní a sociální zdraví, být za ně odpovědný - Čistota školy - Vhodné hygienické zázemí - Zdravý stravovací a pitný režim - Pravidelné přestávky v učení i podle potřeby žáků ( relaxační chvilky, tv chvilky ) - Důsledná prevence šikany a násilí - Děti jsou vedeny k úctě ke svému zdraví i k zdraví ostatních - Pravidelně jsou děti upozorňovány na možné nebezpečné situace v životě ( drogy, násilí páchané na dětech, krádeže ) - Jsou vedeny k důslednému dodržování pravidel silničního provozu

13 Cíl: Vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám. Učit je společně žít s ostatními lidmi - Dětem jsou předkládány principy a fungování demokracie v osobním životě, ve škole i společnosti - Jsou vedeny k zdravému vlastenectví a hrdosti k národu - Otevřenost, solidarita k ostatním - Rozvoj schopností empatie - Uvažování v celoevropském a celosvětovém měřítku - Integrace žáků vyžadujících zvláštní péči - Vést děti k úctě a toleranci k seniorům - Vedeme děti k porozumění odlišné mentalitě i kultuře jiných národů - Ohleduplnost a poskytnutí pomoci nemocným lidem - Žákům, kteří přicházejí z jiných kulturních prostředí je umožněn citlivý přechod a adaptace Cíl: Pomáhat žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti a uplatňovat získané vědomosti a dovednosti při profesní orientaci - Uplatňování sebehodnocení žáků - Osvojování základních pracovních dovedností a návyků - Primární profesní orientace 3. Formy a metody práce, které povedou k rozvoji klíčových kompetencí: Komunitní kruh Skupinová práce Práce ve dvojicích Tématická výuka Projektové vyučování Ekologická výchova Dramatická výchova Relaxační chvilky a cvičení s jógou pro děti Volné psaní vytváření školního časopisu, Slohové práce, sebehodnocení, prezentace Brainstorming Myšlenková mapa Diskuse Dialog Besedy s odborníky policie, zahradníkem, hasiči, hudebníky, cestovateli Práce s pravidly Exkurse, vycházky, výlety Práce s PC, internetem, encyklopediemi, odbornými knihami

14 4. Klíčové kompetence: Klíčové kompetence pomáhají žákům při získávání základů všeobecného vzdělání. Úroveň klíčových kompetencí získaných na naší škole není konečná, ale tvoří základ pro vzdělávání na 2.stupni ZŠ a pro celoživotní učení a orientaci v praktickém životě. Klíčové kompetence jsou souhrnem vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého člena společnosti. V etapě základního vzdělávání jsou za klíčové považovány kompetence (způsobilosti): Kompetence k učení Umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení - Během výuky klademe důraz na čtení s porozuměním, práci s textem, vyhledávání informací - Vhodná motivace žáků umožní poznat radost z učení. Klíčová věta: Chci to dokázat! - Žáky vedeme k sebehodnocení - Individuálním přístupem k žákům maximalizujeme jejich šanci prožít úspěch - Žáky vedeme k samostatnému organizování některých akcí - Žákům umožňujeme ve vhodných případech realizovat vlastní nápady, podněcujeme jejich tvořivost - Žáci se mohou realizovat v různých soutěžích a olympiádách - Vytváříme situace, v nichž zažije žák radost z učení - Zadáváme žákům zajímavé úkoly - Do výuky se zařazuje učení ve dvojicích, skupinách a v týmech (komunikativní kruh, diskuse ).Dětem je dána možnost být plným členem skupiny dle svých možností - Přiměřená soutěživost mezi kolektivy a jedinci ( TV, VV, recitace, zpěv, matematické a jazykové soutěže ), dbá však na správnou míru a fair play. - Zpětnou vazba učiva na opravdový život. - Žákům je dána možnost řešení úkolů v konkrétních situacích v obci ( poznávání přírody a společnosti v obci, besedy, akce ÚSP, vítání novorozeňat, adventní neděle). - Dětem jsou předkládány možnosti efektivního získávání vědomostí -myšlenkové mapy, výpisky, klíčová slova. - Přirozenou součástí vzdělávání je tvorba vlastních věcí ( časopis Čápopis, výtvarné a pracovní výstavy, burza nápadů, vlastní výzdoba školy ). - Děti se učí pracovat s chybou, učitel taktně upozorňuje na nedostatky a ukazuje cestu k nápravě. Děti se snaží vyhledat své chyby samostatně, učí se sebekritice a nepoukazují na chyby jiných. - Strategie - dát žákům k učivu, pokud je to možné, vždy konkrétní názor, aby bylo učivo žákům předkládáno s využitím co nejvíce smyslů, zejména zraku, hmatu a sluchu - nechat žáky individuálně s názornými pomůckami manipulovat, pozorovat, třídit a rozlišovat - dbát, aby každý nový činností postup měl určitý didaktický cíl, přivést žáky k úvahám o problému, k vyjádření svých závěrů, k znovuobjevování poznatků - klást důraz na porozumění učivu a návaznost mezi jednotlivými poznatky - snažit se podporovat čtení s porozuměním - nechat žáky vyjadřovat se k přečtenému textu a stručně vyprávět jeho obsah - dát příležitost k využívání žákovských zkušeností ve výuce - podporovat tvořivou činnost žáků

15 - klást na žáky v učivu přiměřené nároky, vést je k dobrému zvládnutí základního učiva a dát jim k tomu takový časový prostor, který zohledňuje individuální schopnosti jednotlivých žáků - pomáhat podpořit sebedůvěru žáků ve vlastní schopnosti - upozorňovat na konkrétní využití vědomostí a dovedností v životě - vést je k sebehodnocení a pochopení, proč se danému učivu učí - vytvářet návyky k pozdějšímu samostatnému učení - domácí úkoly směřovat k procvičování a rozšiřování učiva, které žáci ve škole zvládli - individuálně vést žáky k získávání poznatků i z jiných zdrojů, než jsou školní materiály Kompetence k řešení problému Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů. - Výuka je vedena tak, aby žáci hledali své řešení problému a dokázali si je obhájit - Ve vhodných oblastech vzdělávání používáme netradiční úlohy ( testy Kalibro, matematický Klokan Cvrček, Klokánek ) - Žákům jsou často předkládány problémové úlohy z praktického života - Žákům je umožněno vyhledávání a práce s informací ve všech možných formách internet, kniha, encyklopedie, PC programy, aby je uměli třídit, vyhledávat a využívat - Děti úměrně věku používají internet. - Zábavnou formou je žákům předkládáno několik možností řešení úkolů, vybízí je to ke kladení otázek, hledání možných řešení, řešení úloh v krocích, při čemž upřednostňuje zajímavé úkoly. Hodiny jsou obohacovány o netradiční způsoby výuky ( tajenky, puzzle, atd ) - V rámci mezipředmětových vztahů jsou vytvářeny projekty a tématické dny. Žáci se aktivně zapojují do řešení daných problémů a mohou tak vidět vzájemnou propojenost jednotlivých předmětů. - Při skupinové práci žáci v rámci individuálního vyřešení dílčích částí úkolu se učí zvládnout komplexní problém.učitel pomáhá dítěti najít si správnou cestu k učení a plánovat si své učení. - Dětem jsou předkládány možnosti efektivního získávání vědomostí -myšlenkové mapy, výpisky, klíčová slova. - Přirozenou součástí vzdělávání je tvorba vlastních věcí ( časopis Čápopis, výtvarné a pracovní výstavy, burza nápadů, vlastní výzdoba školy ). - Děti vedeme k aktivnímu podílu na všech fázích činnosti, na plánování, přípravě, realizaci i hodnocení - Žáci se specifickými poruchami učení mají plnou podporu učitelů. Snahou učitele je vést všechny děti ke spolupráci, vzájemné pomoci, ohleduplnosti a podpory při řešení úkolů. Žáci s poruchou mohou pracovat svým přiměřeným tempem. - Žákům nadaným jsou předkládány k řešení rozšiřující úlohy. Strategie Tato kompetence je naplňována činnostním učením, přičemž dbáme na to, aby se žáci v úkolu orientovali, přitom: - žáci třídí, rozlišují, seskupují, přidávají i vyřazují určité pojmy, pomůcky nebo připravené karty s údaji vzhledem k tomu, co mají sledovat - podle svého uvážení žáci na základě uvedených činností nacházejí shodné, podobné nebo naopak odlišné znaky - postupujeme od jednoduchých problémů ke složitějším - na základě pochopení sami žáci navrhují a provádějí obměny činností - objevené poznatky aplikují v obdobných situacích, které sami vymýšlejí, mají možnost využívat své dosavadní individuální poznatky, dovednosti a zkušenosti

16 - předkládáme jim neobvykle zadané úlohy, např. pomocí schémat, obrázků, později i grafů, tabulek - podporujeme účast žáků, podle jejich schopností, v různých soutěžích, zvláště tvořivých, tj. takových, kde je třeba uvažovat a hledat nové způsoby řešení úloh nebo zpracování údajů - žáky vedeme k tomu, aby se nedali odradit případným nezdarem, docházeli ve své činnosti k závěrům, pokoušeli se najít vhodné řešení - různé závěry, řešení a rozhodnutí necháváme žáky obhajovat - umožňujeme žákům vyhledávání nových informací, jejich třídění i propojování s učivem - vedeme žáky k jednoduchému zaznamenávání svým pozorování a objevů Kompetence komunikativní Vést žáky k všestranné účinné a otevřené komunikaci - U žáků podněcujeme snahu o sdělení vlastních poznatků a předávání vlastních zkušeností. - Vedeme žáky ke vhodné komunikaci se spolužáky, s učiteli i ostatními dospělými ve školu i mimo ni. - Děti se učí naslouchat svým spolužákům i dospělým, vhodně argumentovat a prosazovat své zájmy, je kladen důraz na kamarádské vztahy v kolektivech. - Děti se učí vyjádřit vhodnou formou svůj názor, prosadit jej, obhájit a respektovat názory spolužáků i dospělých. - Ke komunikaci a informovanosti ve škole využíváme školní časopis Čápopis - Podporujeme přátelské vztahy ve třídách a mezi třídami ( společné zpívání, navštěvování o přestávkách, společné projekty ) - Podporujeme kooperativní učení - Snažíme se o komunikaci s jinými školami (ZŠ Litultovice, ZŠ Slavkov, ZŠ Englišova Opava) - Děti se učí nejen sebehodnocení a sebekritice, ale také jsou vedeny k hodnocení a kritice druhých.tato hodnocení se však učí vyjadřovat taktně a empaticky. - Žáci jsou vedeni k dodržování etiky komunikace ( věcnost, naslouchání, vytváření prostoru pro různé názory, originalita.) - Dětem je dovoleno volit společensky únosné jazykové prostředky. Strategie K utváření této kompetence je nutné: - nechat žáky při každé jejich činnosti hovořit o pozorovaném jevu nebo o vlastním způsobu řešení daného úkolu, nebo jim poskytnout prostor pro způsob sebevyjádření - přijímat často neodborně vyjádřené žákovské názory, upřesňovat je, vyjadřovat uspokojení nad správnými závěry žáků a povyšovat je na objev - umožnit žákům hovořit o poznaných souvislostech a zkušenostech z jejich života - dávat žákům prostor k vyjádření vlastního názoru - učit žáky naslouchat názorům spolužáků, využívat možnosti o názorech diskutovat, respektovat se navzájem - zkusit hovořit o pozorováních v přírodě, o zajímavých poznatcích z četby nebo ze sledování naučných pořadů - do výuky českého jazyka zařazovat jednoduchá mluvní cvičení na zvolené téma - v matematice vymýšlet slovní úlohy, otázky, - hovořit o postupu ve složitější úloze, zkusit druhým poradit s řešením, ptát se navzájem na problémy v učivu ve výchovách nechat žáky pokusit se vyjadřovat dojmy z uměleckého díla

17 Kompetence sociální a personální Rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat výsledky práce a úspěchy vlastní i druhých - Během vzdělávání mimo jiné používáme skupinovou práci žáků, vzájemnou pomoc při učení - Sociální kompetence vyvozujeme na praktických cvičeních a úkolech (při TV, EVVO, Škola v přírodě, projekty atd.) - Děti se učí nejen sebehodnocení a sebekritice, ale také jsou vedeny k hodnocení a kritice druhých.tato hodnocení se však učí vyjadřovat taktně a empaticky. - Pravidelná komunikace o událostech a problémech pomáhá dětem řešit problémy, děti postupně ztrácejí strach z veřejného vyslovení názoru. - Žák je veden tak, aby si uvědomil, že v závislosti na svém chování a jednání může být platným a respektovaným členem skupiny. - Na základě probíhající výuky enviromentální výchovy jsou žáci vedeni k plnění těchto zásad v běžném životě. - U žáků je postupně vytvářen žebříček správných hodnot a postojů. - Učí se samostatně rozhodovat a nést důsledky za svá rozhodnut - Dětem jsou utvářeny správné mravní hodnoty - Usilujeme o střídání rolí žáků ve skupině, tím se naučili všem schopnostem - Trváme na respektování společně dohodnutých pravidel, na jejichž formulaci se děti samy podílejí - Učíme děti odmítat vše, co narušuje dobré vztahy mezi nimi - Učíme děti týmové práci a základům spolupráce - Do výuky se zařazujeme takové učení, ve kterém je dětem dána možnost být plným členem skupiny dle svých možností. - Naučíme děti nezištnému a citlivému předávání vlastních vědomostí a zkušeností, budování potřeby efektivní spolupráce s druhými,aby dokázaly ocenit zkušenosti druhých lidí a čerpaly poučení z nich. - Dbáme, aby žák ovládal a řídil své jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty Strategie Dbáme na to, aby: - se žáci podíleli na stanovení pravidel pro práci v různě velkých skupinách a aby tato pravidla respektovali - ve vyšších ročnících si žáci volili žákovskou samosprávu - se učili vzájemné toleranci a zodpovědnosti za plnění dílčích částí společného úkolu - v případě potřeby dokázali požádat o pomoc a sami byli ochotni pomoc podle svých možností poskytnout - vzájemná komunikace byla vedena v příjemné atmosféře, tomu mimo jiné napomáhá i vhodné oslovování žáků mezi sebou - využívali různých forem prezentace názorů ve všech oblastech - měli možnost a prostor pro projevy svých pocitů a nálad - aby se žáci aktivně podíleli nejen na vnitřním, ale zejména na vnějším životě školy, na veřejných akcích, prezentacích Kompetence občanská Připravovat žáky k tomu, aby se projevovali svobodně, zodpovědně, aby uměli uplatňovat svá práva a povinnosti - Formou kladných vzorů žákům umožňujeme spatřit žákům, kam směřuje jejich život v závislosti na kvalitě naučeného.

18 - Umožňujeme vidět zpětnou vazba učiva na opravdový život. - Žáci jsou vedeni k sebehodnocení. Hlavním nástrojem učitele je ocenění, ústní a písemná pochvala při úspěchu i sebemenším náznaku zlepšení pracovního výkonu a chování. - Na společných školních setkáních objektivně hodnotíme chování, prospěch i úspěchy žáků. - Klademe důraz na enviromentální výchovu, žáky vedeme k ochraně životního prostředí projektem Domácí ekologické desatero. - Žáky vedeme k odpovědnému chování i mimo školní budovu. - Žáci jsou vedeni k objektivnímu sebehodnocení. - Děti se učí nejen sebehodnocení a sebekritice, ale také jsou vedeny k hodnocení a kritice druhých.tato hodnocení se však učí vyjadřovat taktně a empaticky. - Pravidelná komunikace o událostech a problémech pomáhá dětem řešit problémy, děti postupně ztrácejí strach z veřejného vyslovení názoru. - Žák je veden tak, aby si uvědomil, že v závislosti na svém chování a jednání může být platným a respektovaným členem skupiny. - Na základě probíhající výuky enviromentální výchovy jsou žáci vedeni k plnění těchto zásad v běžném životě - U žáků je postupně vytvářen žebříček správných hodnot a postojů. - Učí se samostatně rozhodovat a nést důsledky za svá rozhodnut - Dětem jsou utvářeny správné mravní hodnoty - Vedeme žáky k odmítání násilí, nátlaku a hrubého zacházení - Učíme děti odpovědně se chovat v krizových situacích, umět poskytnout pomoc dle svých možností. - Vedeme děti k pozitivnímu vlastenectví. - Vedeme žáky k pozitivnímu postoji k uměleckým dílům, smyslu pro kulturu a tvořivost, zapojujeme je do kulturního dění v obci i mimo ni, taktéž do sportovních aktivit. - Učíme nejen k sebehodnocení a sebekritice, ale také jsou děti vedeny k hodnocení a kritice druhých.tato hodnocení se však učí vyjadřovat taktně a empaticky. - Pravidelnou komunikací o událostech a problémech pomáháme dětem řešit problémy, aby děti postupně ztrácely strach z veřejného vyslovení názoru. - Žáky vedeme tak, aby si uvědomili, že v závislosti na svém chování a jednání mohou být platným a respektovaným členem skupiny. - U žáků postupně vytváříme žebříček správných hodnot a postojů. - Učíme žáky se samostatně rozhodovat a nést důsledky za svá rozhodnut - Dětem utváříme správné mravní hodnoty. Strategie Diskuse o řešení problému, vlastních zkušenostech, komunikaci vedeme žáky: - k vzájemnému slušnému chování bez hrubostí a násilí - ke snaze si mezi sebou pomáhat, uznávat se a oceňovat nápady druhých - ke snaze o co nejlepší plnění svých povinností i uvědomování si svých práv - k tvorbě pravidel na životě ve společnosti školy, k jejich naplňování - práci v týmu, kooperaci, k přijímání odpovědnosti za splnění úkolu - k poznávání různých forem prezentace názorů, myšlenek (komunitní kruhy, diskuse ) - k prožitkovému a činnostnímu učení - k orientaci na konkrétní příklady z každodenního života - ke spolupráci věkově odlišných skupin přirozenou cestou malotřídního způsobu vyučování, organizací společenských akcí pro rodiče a veřejnost - tato kompetence je obsahem školní preventivní strategie

19 Pracovní kompetence Pomáhat žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti a uplatňovat získané vědomosti a dovednosti při profesní orientaci - Vedeme žáky k bezpečnému používání účinných materiálů, nástrojů a vybavení. - Učíme děti dodržovat vymezená pravidla při plnění povinností a závazků. - Výuku doplňujeme o praktické exkurze, a tím děti seznamujeme s řadou profesí v místě bydliště a nejbližšího okolí. - Umožňujeme dětem vytvořit si obraz o některých profesích. - Žáky motivujeme k aktivnímu zapojení se do oblasti Svět práce pracovní činnosti. - Zájmovými útvary i ve školní družině podněcujeme zájem dětí o některé další pracovní oblasti. Strategie Pomáháme žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti a uplatňovat získané vědomosti, dovednosti a znalosti při budoucí profesní orientaci. - dosažení zručnosti žáků při práci s různými materiály, provádění činností a pokusů, udržování pořádku na pracovním místě, systém v ukládání pomůcek a nářadí - samostatnou přípravu jednoduchých pomůcek pro výuku žáky - aktivní prací zapojovat do běžného života školy, budování vztahu k práci své i ostatních - dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při pracovních činnostech poznávání různých oborů lidské činnosti, jejich výsledků a významu pro ostatní lidi Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni: a) žáci se zdravotním postižením (tělesným, zrakovým, sluchovým, mentálním, autismem, vadami řeči, souběžným postižením více vadami a vývojovými poruchami učení nebo chování), b) žáci se zdravotním znevýhodněním (zdravotním oslabením, dlouhodobým onemocněním a lehčími zdravotními poruchami vedoucími k poruchám učení a chování) c) žáci se sociálním znevýhodněním (z rodinného prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, ohrožení sociálně patologickými jevy, s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou a žáci v postavení azylantů a účastníků řízení o udělení azylu). 5.a) Vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním Vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním se uskutečňuje: - ve školách samostatně zřízených pro tyto žáky, - v samostatných třídách, odděleních nebo studijních skupinách s upravenými vzdělávacími programy, - formou individuální integrace do běžných tříd v našem případě Ve všech organizačních formách vzdělávání je nutné vytvářet žákům podmínky pro jejich úspěšné vzdělávání a uspokojování jejich speciálních vzdělávacích potřeb.

20 Z důvodu zdravotního postižení nebo zdravotního znevýhodnění žáků je třeba uplatňovat při jejich vzdělávání těchto kombinaci speciálně pedagogických postupů a alternativních metod s modifikovanými metodami používanými ve vzdělávání běžné populace. Tyto metody nacházejí uplatnění zejména při rozvíjení rozumových schopností, orientačních dovedností, zlepšování sociální komunikace a dalších specifických dovedností žáků. Základní vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním vyžaduje odbornou připravenost pedagogických pracovníků, podnětné a vstřícné školní prostředí, které za přispění všech podpůrných opatření umožňuje žákům rozvíjení jejich vnitřního potenciálu, směruje je k celoživotnímu učení, k odpovídajícímu pracovnímu uplatnění, a tím podporuje jejich sociální integraci RVP ZV stanovuje odpovídající podmínky pro vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním a je východiskem pro tvorbu ŠVP. Vytvořené ŠVP jsou podkladem pro tvorbu individuálních vzdělávacích plánů. Na úrovni ŠVP je možné přizpůsobit a upravit vzdělávací obsah základního vzdělávání pro tyto žáky tak, aby bylo dosahováno souladu mezi vzdělávacími požadavky a skutečnými možnostmi těchto žáků. Ze stejného důvodu je možno stanovit i odlišnou délku vyučovací hodiny. Do ŠVP se zařazují speciální vyučovací předměty a předměty speciálně pedagogické péče odpovídající speciálním vzdělávacím potřebám žáků podle druhu zdravotního postižení nebo zdravotního znevýhodnění. Jde zejména o logopedickou péči, znakový jazyk, prostorovou orientaci a samostatný pohyb zrakově postižených, zrakovou stimulaci, práci s optickými pomůckami, čtení a psaní Braillova písma, zdravotní tělesnou výchovu, komunikační a sociální dovednosti apod. ŠVP současně uvádí, jakých kompenzačních a didaktických pomůcek, speciálních učebnic, výukových programů je ve vzdělávání využíváno. Při diagnostikování speciálních vzdělávacích potřeb a posuzování možností žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním a při jejich vzdělávání poskytují se souhlasem rodičů nebo zákonných zástupců žáka pomoc střediska výchovné péče, školská poradenská zařízení zařazená do rejstříku škol a školských zařízení, (pedagogickopsychologické poradny, speciálně pedagogická centra aj.,) a odborní pracovníci školního poradenského pracoviště (zejména speciální pedagog nebo psycholog). 5. a,b) Podmínky vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotní znevýhodněním Při plánování a realizaci vzdělávacího procesu je třeba vycházet z konkrétního zjištění a popisu speciálních vzdělávacích potřeb a možností žáků. Přestože lze nalézt v jednotlivých skupinách žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním společné charakteristiky vzdělávacích potřeb a stejný druh speciálně pedagogické podpory, je třeba mít na zřeteli fakt, že se žáci jako jednotlivci ve svých individuálních vzdělávacích potřebách a možnostech liší. Proto i výuka předmětů speciálně pedagogické péče probíhá v souladu s principy individualizace a diferenciace vzdělávání. 5. a,b) Pro úspěšné vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním je potřebné zabezpečit tyto podmínky: - uplatňovat zdravotní hlediska a respektovat individualitu a potřeby žáka - umožnit využívat všech podpůrných opatření při vzdělávání žáků - uplatňovat princip diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu při organizaci činností, při stanovování obsahu, forem i metod výuky - zabezpečit odbornou výuku předmětů speciálně pedagogické péče - zohlednit druh, stupeň a míru postižení nebo znevýhodnění při hodnocení výsledků vzdělávání