Š k o l a h r o u aneb

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Š k o l a h r o u aneb"

Transkript

1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Š k o l a h r o u aneb Předkladatel: Název školy : Ž i v o t i c e, I. Identifikační údaje školy Z á k l a d n í š k o l a a M a t eřsk á š k o l a D o l n í příspěvková organizace Adresa: Hlavní 15, Dolní Životice, Jméno ředitelky: Mgr. Bohuslava Kvarčáková Kontakty: telefon: IZO: IČ: Zřizovatel: Obec Dolní Životice, Štáblovská 35, Dolní Životice Jméno starosty: Jaroslav Vaněk Kontakty: telefon IČ: Platnost dokumentu od Bohuslava Kvarčáková Podpis

2 OBSAH ŠVP I. Identifikační údaje 1) Název ŠVP 2) Předkladatel 3) Zřizovatel 4) Platnost dokumentu II. Charakteristika školy 0) Úvod 1) Historie školy 2) Úplnost a velikost školy 3) Vybavení školy 4) Charakteristika pedagogického sboru 5) Vzdělávání žáků 6) Celoroční aktivity 7) Spolupráce s rodiči a jinými subjekty III. Charakteristika ŠVP 1) Zaměření školy 2) Výchovné a vzdělávací strategie a cíle 3) Formy a metody práce 4) Klíčové kompetence 5) Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 6) Zabezpečení výuky nadaných dětí 7) Začlenění průřezových témat IV. Učební plán Tabulace plánu V. Učební osnovy ( viz Učební osnovy jednotlivých ročníků a předmětů ) VI. Hodnocení žáků a autoevaluace školy A) Pravidla hodnocení žáků B) Vlastní hodnocení školy autoevaluace VII. Závěr

3 II. Charakteristika školy Na jaře se každoročně vrací na komín školy párek čápů, kde si vystavěl hnízdo, ze kterého vyvádí po létě svá čápata. Proto i škola zavedla před 12 lety tradici dětského pěveckého sboru ČÁPATA a školního časopisu ČÁPOPIS. To žáky školy silně motivuje ve všech předmětech i v mimoškolní činnosti. V logu školy je čáp školák s nápisem ŠKOLA HROU, protože učíme děti získávat vědomosti na základě prožitků při poznávání sebe sama, přírody, vědy a společnosti tak, jak to již dávno promyslel a uskutečňoval vzor všech učitelů Jan Amos Komenský. Také název našeho ŠVP je v duchu tohoto motivačního motta školy: ŠKOLA HROU aneb S Čápaty jde všechno líp. 1. Historie školy Škola byla odedávna neoddělitelnou součástí života obce, má velmi starou tradici, která sahá až do roku 1785, kdy začalo vyučování v jednotřídní škole umístěné ve staré školní budově, která stála naproti dnešní škole, na prostranství před dnešním obecním úřadem. Protože rostl počet žáků a rozšiřovala se učební osnova, rozšířila se škola od roku 1880 na školu dvoutřídní a od roku 1905 na školu trojtřídní. Stará školní budova přestala vyhovovat svou kapacitou i hygienickým vybavením. To vedlo k vybudování nové školní budovy. V nové škole bylo zahájeno vyučování Nastoupilo do ní 165 žáků z osmi ročníků školou povinných dětí, rozdělených do 3 tříd. Naše málotřídní škola byla postavena v secesním stylu za velkého přispění hraběte Razumovského ve vesnici Dolní Životice (cca obyvatel), která se nachází ve Stěbořické kotlině v nadmořské výšce 299m a je zasazena do údolí potoka Hvozdnice v pahorkaté krajině Nízkého Jeseníku, 10 km jihozápadně od okresního města Opavy s autobusovým a vlakovým spojením. První písemné zmínky o vesnici jsou ze 13.století. Z té doby se zachovaly také zbytky vodní tvrze. Současnou ozdobou vesnice je opravený zámek hrabat Razumovských z 19.století, kde je od roku 2000 ústav sociální péče pro 150 mužů. K duchovnímu životu patří kaple svatého Salvatora a kostel Nejsvětějšího Spasitele s římsko katolickou farností. Škola stojí přímo u hlavní komunikace, která prochází obcí, téměř ve středu obce na rozcestí u obecního úřadu. Zastávka autobusu je přímo před školou Do naší školy začalo dojíždět v posledních dvanácti letech i několik žáků z okolních vesnic. Někteří rodiče vozí do školy své děti osobním autem. ( více na ) Školní budova letos slaví 100. výročí. Ve školním roce 2002 došlo k její celkové rekonstrukci, při níž byl obnoven secesní ráz fasády a přistavěna severní stěna, čímž vznikla v přízemí šatna, v 1. patře sborovna a ve 2. patře počítačová učebna. Místo velké půdy jsou ke každodennímu užívání ve výchovách a školní družiny tři místnosti, z nichž největší je ateliér. V roce 2007 byla zahájena rekonstrukce školní zahrady, která se proměnila ve víceúčelové hřiště s různými průlezkami pro odpočinek dětí ve školní družině a s amfiteátrem pro vystoupení žáků pod širým nebem. Slavnostní otevření sportovního areálu proběhlo za přítomnosti významných hostů. V obci má sídlo několik firem: Zahradnictví PASIČ, spol.s.r.o., TAHOTA, s.r.o. Jan Hopp,, PILA s.r.o.- Jindřich Vlček, Miroslav Šuster - výroba palet, Elektromontáže - JIŘÍ DARDA, KLASSA PLUS, s r.o., TRADE - ing. Milan Novák, ANAVO group s.r.o. - Ladislav Šuster, Autodoprava TOGA - Tomáš Galia, Prodej Stavebnin - Václav Polák, Řeznictví Na Hůrce Jana Grómannová, Čalounictví LADNER, LIHOVAR, spol.s.r.o., od roku 2007 také OPTYS s.r.o., OpaLL- AGRI,s.r.o., ZP Otice.

4 2. Úplnost a velikost školy Škola je neúplná, pouze s 1.stupněm. Ve 4 třídách s pěti ročníky je 41 dětí. Ve spojené třídě je 3. a 4. ročník. V některých předmětech jsou pak spojené ročníky 1. s 2. nebo 3. s 5.ročníkem. Součástí školy je také mateřská škola se dvěmi třídami, školní družina se dvěma odděleními a výdejny stravy v základní škole a mateřské škole. Součásti školy jsou: : 1. Základní škola (málotřídní - čtyřtřídní), 1.stupeň Hlavní 15, Dolní Životice kapacita 70 žáků 2. Mateřská škola, kapacita 47 dětí Mlýnská 241, Dolní Životice 3. Školní družina, kapacita 50 dětí Hlavní 15, Dolní Životice 4. Školní jídelna - výdejna stravy ZŠ 5. Školní jídelna - výdejna stravy MŠ Skladba žáků : Třída Ročník Počet žáků Počet chlapců Počet dívek I II III: /5 3/4 IV Celkový počet žáků ročník Možnost učit tak malé počty žáků ve 4. třídách umožňuje finanční dotace obce na jednu učitelku. Sociální podmínky žáků Sociální podmínky dětí na naší škole jsou vyhovující a neovlivňují účast žáků na akcích školy a spolufinancování různých aktivit a práci v kroužcích. Ročník Sociální podmínky Žáci s poruchami učení Nadaní žáci Zájmy žáků Dojíždějící žáci Zdravotní stav Česká národnost 1. výborné 2 1 bez žákyně 10 IVP zdrav.poškození 2.. výborné bez 35 0 Dobrý (alergie, 13 IVP astma) bez 48 0 Alergie 9 IVP celkem výborné Prospěch žáků, jejich výsledky V prvním až třetím ročníku jsou žáci hodnoceni širším slovním hodnocením, žáci čtvrtého a pátého ročníku známkami. Všichni žáci prospěli. Jedna žákyně 1. ročníku byla vyučována podle IVP ZŠ praktická na doporučení SPC Srdce Opava.

5 3. Vybavení školy a) Prostorové, materiální, technické a hygienické podmínky Osm let provozu v opravené škole prokázal výbornou funkčnost i vysokou estetickou úroveň tříd, učeben, heren ŠD, ateliéru v podkroví ( vhodný i pro veřejná vystoupení), jídelny a ostatních místností ( sborovna, kabinet, ředitelna). v I. podlaží šatna pro žáky, šatna pro učitele, jídelna, místnost ŠD ( učebna AJ ), bezbariérové WC a sociální zařízení pro dívky a chlapce (dříve nebylo) ve II. podlaží jsou 2 třídy, ředitelna, sborovna, sociální zařízení ve III. podlaží jsou 2 třídy, kabinet roč., počítačová učebna, sociální zařízení ve IV.podlaží je ateliér pro výuku Vv, Pr.č., odpoledne pro ŠD a dále je využíván k celoškolnímu setkávání a vystupování dětí pro rodičovskou veřejnost (viz akce školy) dvě místnosti vedle ateliéru pro ŠD ( herna s televizí a relaxační místnost), dále kabinet pro pomůcky a materiál Vv, Pr.č., ŠD a rovněž sociální zařízení Místnost ŠD v přízemí i obě místnosti ŠD vedle ateliéru byly vybaveny novým nábytkem a slouží k relaxaci dětí po vyučování a sledování naukových programů v předmětech. Tato místnost také slouží k ošetření a izolaci nemocných dětí. V dolní místnosti ŠD, která je zároveň učebnou angličtiny byl instalován počítač s internetovým připojením. Schodiště i chodby jsou esteticky vyzdobeny pracemi žáků a učitelek, květinovou výzdobu zajišťuje sponzor školy firma Pasič. Inventář nábytku je pravidelně obnovován a podle potřeb je rozšiřován. Materiální vybavení kabinetu pomůckami je na velmi dobré úrovni. Také inventář školní a pedagogické knihovny je rozšiřován o nové svazky. Počítačová učebna vlastní počítačové vybavení didaktickými programy do všech vyučovacích předmětů. Tyto programy jsou efektivně využívány. V tomto roce byly zakoupeny tři nové počítače. Sponzorským darem ke 100. výročí školy přibyly další dva nové počítače, tři notebooky a kopírovací stroj se skenerem. Tělesná výchova byla vyučována již na novém hřišti za školou a v místní sokolovně. Samostatnou místnost pro ošetření dětí a izolaci infekčních děti nemáme. b) Okolí školy: Před školou je vkusně upravena zeleň, od hlavní cesty vede k budově nová příjezdová cesta, za školou je po rekonstrukci nové hřiště a relaxační prostor, kde děti tráví přestávky a odpolední činnosti ve školní družině.

6 4. Charakteristika pedagogického sboru Základní škola : Ve škole vyučují 4 aprobované učitelky, jedna z učitelek působí zároveň jako ředitelka školy. Normativně by měla škola podle počtu dětí zaměstnávat 3 učitelky, ale zřizovatel Obec Dolní Životice schválil výjimku z počtu žáků a dofinancovává jednu učitelku. Cizí jazyk angličtinu vyučuje již několik let neaprobovaná učitelka vedoucí vychovatelka ŠD, která si doplnila vzdělání v cyklu kuzrů KVIC Opava (modul A). Další vychovatelka vyučuje neaprobovaně některé výchovy (Vv, Pč). Specializace pedagogů: tělesná výchova, dramatická výchova, výtvarná výchova Školní družina : Ve školní družině pracují 2 aprobované vychovatelky ve 2 odděleních Vedoucí vychovatelka dokončila studium výchov na PedF OU a zároveň na škole působí jako neaprobovaná učitelka AJ, která si aprobaci cizího jazyka průběžně doplňuje studiem na kurzech KVIC Opava. Druhá vychovatelka zároveň vykonává ve škole funkci neaprobované učitelky pracovních činností a tělesné výchovy. Perspektiva pedagogického kádru: Měnící se složení pedagogického sboru tvoří 1 místní učitelka a 1 vychovatelka. Provoz školy zajišťují ženy. Věkový průměr učitelek je 42,8 let. roků, u správních zaměstnankyň je 31 let. Ředitelství výchovných i vzdělávacích součástí školy sídlí v hlavní budově školy. Za spolehlivost a efektivní využívání počítačové učebny odpovídá koordinátorka a odpovědná pedagožka. Na škole pracuje metodické sdružení, které informuje o nových metodických postupech a formách práce ze seminářů KVIC, kontroluje průběh a výsledky vzdělávání a výchovy, plnění učebního plánu a učebních osnov. Škola je výborně personálně obsazena, proto se zaměřuje na všechny oblasti výchovy VV, Hv, dramatickou výchovu, pracovní činnosti, taneční kulturu, enviromentální výchovu. Vychovatelky školní družiny zabezpečují tyto kroužky: Dovedné ruce, Angličtina, Zdravotnický, Sportovní a Taneční. Zájmové útvary mají na naší škole dlouholetou tradici. Další vzdělávání: Každoročně absolvují všechny učitelky i vychovatelky semináře KVIC pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. Během 12 studijních dnů čerpají vědomosti z bohaté nabídky odborné literatury z učitelské knihovny, která je pravidelně doplňována aktuálními tituly nebo některé učitelky navštěvují víkendové pobyty se zaměřením na současné novinky ve školství: celostátní setkání PAU. 5. Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce Dlouhodobě pracujeme na klimatu školy vytvářením prostředí pohody a otevřeného partnerství mezi žáky navzájem i mezi žáky a pracovníky školy. Proces vzdělávání je již několik let otevřený veřejnosti v rámci pravidelných Dnů otevřených dveří dvakrát ročně.. Nejsme zatím zapojeni do žádných dlouhodobých celostátních projektů ani nemáme žádnou zkušenost s mezinárodní spolupráci. Pořádáme však pro obec kulturní a vzdělávací projekty s letitou tradicí ( adventní setkávání s občany u adventního věnce na návsi s programem školy, každoroční vánoční koncert s vystoupením sboru Čápata, zajišťujeme programy na vítání novorozeňat, besed s důchodci, dále u příležitosti různých výročí a oslav prezentujeme školu po všech stránkách. Partnersky spolupracujeme s malotřídními školami v regionu Opava při výměně zkušeností a vzájemném profesním obohacování. Realizovali jsme pro jiné školy semináře o slovním hodnocení a netradičním zápisu do 1. ročníku, seminář o metodách práce v matematice a cykly seminářů Relaxace ve vyučování a po vyučování i v jiných městech Moravskoslezského kraje.

7 Výjimečné místo má dlouhodobý celoškolní projekt Desatero domácí ekologie zaměřený na poznávání a ochranu životního prostředí, realizovaný 1x měsíčně a završený je pobytem ve škole v přírodě. Tradičně totiž organizujeme týdenní pobyty na škole v přírodě v Beskydech či Jeseníkách. V oblasti naplňování prevence sociopatologických jevů škola dlouhodobě spolupracuje s rodiči, kteří uskutečňují besedy v naší škole ( beseda se zdravotní sestrou, příslušníky České státní policie, beseda se starostou obce a místními hasiči). Celoroční aktivity školy, které nám významně pomáhají při vzdělávání i výchově dětí: * Vystoupení pěveckého sboru ČÁPATA, žáci ročníku * Zájmové útvary ŠD zdravotnický, anglický, sportovní, výtvarný a taneční kroužek * Enviromentální výchova ( 1x v měsíci) Desatero domácí ekologie, které se prolíná do všech vyučovacích předmětů * Nepovinný předmět náboženství pro žáky ročníků * Využití počítačové učebny ve vyučování i v činnostech ŠD * V rámci ŠD probíhají sběry starého papíru, žaludů, kaštanů, pomerančové a citrónové kůry Organizace kulturních programů: Divadelní představení programů Kultura školám Příležitostná kulturní vystoupení zájezdových divadel a interpretů Vystoupení dětí na adventních nedělích v obci Vánoční i Novoroční koncerty dětí v kostele Dolní Životice Vystoupení v Domově soustředěné péče Dolní Životice Školní akademie ke Dni matek a příležitostným významným událostem obce Vítání novorozeňat Obce Dolní Životice * Prezentace vlastních prací dětí na velikonočních a vánočních výstavách v ZŠ i v obci * Vedení školního časopisu Čápopis a prezentace školy příležitostně v obecním Zpravodaji * Účast dětí v soutěžích ( výtvarných, pěveckých, recitačních, zdravotnických, matematických a sportovních ) * Organizace exkurzí, besed, výletů a školy v přírodě * Netradiční zápis do 1. ročníku Pohádková škola * Rozloučení žáků 5. ročníku za účasti pana starosty se zápisem do obecní kroniky * Zdravé zuby * Klokánek (mezinárodní matematická soutěž) * Kalibro stovnávací testy JČ, AJ, M, * Sportovní akce fotbalový turnaj školních družin, * Účast na atletických soutěžích ve sportovní škole ZŠ Englišova, Opava

8 * Šachové turnaje a sportovní akce s ÚSP Dolní Životice * Sportovní kroužky aerobik, taneční, florbal, šachy 6) Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále školský zákon) stanovil, že od ledna 2006 musí být při všech základních, středních a vyšších odborných školách zřízena školská rada. Spolupráce s radou školy se ve škole datuje od , kdy byla tato instituce při škole zřízena. Schází se 2x ročně, vyjadřuje se k ŠVP, schvaluje výroční zprávy, školní řád a jeho změny, pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, podílí se na zpracování koncepce školy, projednává návrh rozpočtu, hospodaření, zprávy ČŠI, podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli a dalším orgánům školství a státní správy. Na škole je již mnoho let aktivní Klub rodičů. Pomáhá organizovat některé školní i mimoškolní akce, přispívá finančně na zajištění autobusové dopravy žáků na plavecký výcvik nebo do školy v přírodě. Také zajišťuje pro děti dárky k různým příležitostem (Mikulášská nadílka, Den dětí). Rodiče se účastní všech akcí školy, podporují i činnosti svých dětí, které probíhají mimo výuku ( např. návštěvy koncertů Čápat v Opavě, karneval dětí, sportovní soutěže mimo obec, atd.) Pravidelně se zajímají o činnost školy. Informace o prospěchu žáků jsou minimálně pětkrát ročně podávány na konzultačních dnech nebo třídních schůzkách. Rodičům je umožněna návštěva učitele i mimo určené dny. Rodiče jsou informováni o každé podstatné změně, která nastane u jejich dítěte. Dvakrát ročně pořádá škola Den otevřených dveří. Kromě toho mají rodiče možnost kdykoliv se podívat na průběh vyučování. Spolupráce s rodiči se neustále vyvíjí. Mezi ustálené aktivity patří společné zahajování a ukončování školních roků Rozloučení s páťáky, konzultační dny za přítomnosti učitelů, rodičů a dětí. Rodiče jsou o činností školy informováni prostřednictvím informační brožury, vitríny před školou, občasníku Čápopis vydávaného učiteli a žáky a aktuálně vydávanými informačními letáky. Spolupráce s MŠ a okolními školami, společné akce se ZŠ Slavkov a ZŠ Litultovice jsou tradičně na velmi dobré úrovni. Mnoho společných akcí učí děti vzájemné úctě, poznávání jiných způsobů života ve školách a prožívat radost ze společných her a zábav. Odborné konzultace s pracovníky PPP Opava, SPC Opava, logopedy a dětskými lékaři jsou nedílnou součástí praxe školy. Spolupráce se stanicí mladých přírodovědců v Opavě Besedy s knihovnicí v místní knihovně, se členy hasičského sboru dobrovolných hasičů a starostou obce na obecním úřadě.

9 III. Charakteristika ŠVP Škola poskytuje základní vzdělávání žáků podle příslušných ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu s vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Nabízí žákům zájmové vzdělávání podle příslušných ustanovení školského zákona a v souladu s vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání. Škola vychází z obecných vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí RVP ZV ( VÚP v Praze, 2005 a změnami provedenými k ) a z vlastní koncepce, která vznikala několikaletou snahou o inovaci pedagogického procesu a života školy, analýzou vlastních možností a schopností a z požadavků rodičů a tradic školy. 1. Zaměření školy a) Všestranný rozvoj Škola poskytuje žákům klidné, rodinné klima, ve kterém se mohou pohybovat bezpečně a zároveň všestranně se rozvíjet. V centrální části školy ( mezanin I. patra) je umístěna galerie školy s kurikulem školy v podobě stromu, jehož listy nesou hlavní myšlenky: Bezpečné prostředí Kladný vztah k učení Tvořivost a nadání Přátelské vztahy, pěstování empatie Smysluplné vyplnění volného času Pomoc slabším spolužákům Spolupráce s rodinami žáků, s obcí, s okolními školami Zdravý způsob života a duchovní rozvoj osobnosti Zodpovědnost za sebe i za druhé Pedagogové se snaží dětem ukázat všechny stránky života s důrazem na lidství, vypěstovat odpovědnost za sebe i za druhé harmonicky vyváženou skladbou výuky a vzdělávání. Důraz škola klade také na zdravý způsob života. b) Učební prostředí je vytvářeno tak, aby každé dítě mělo možnost pracovat s rozmanitými zdroji, jsou užívány postupy přiměřené věku i zájmům žáků. Ke každému žáku učitel přistupuje individuálně, aby učivo bylo přiměřené jeho schopnostem, možnostem, znalostem, a tím bude dosaženo maximálního rozvoje všech dětí. c) Zveřejňování kvality školy Výroční zpráva školy Vlastní hodnocení školy Obecní Zpravodaj Školní časopis Čápopis Články v regionálním tisku, rozhlase a televizi Webové stránky Kronika Veřejná nástěnka úřední deska Odborné semináře o slovním hodnocení pro pedagogické sbory

10 d) Pěstování otevřeného partnerství mezi učiteli učiteli a žáky žáky a dětmi MŠ školou a rodiči školou a zřizovatelem školou a veřejností 2. Výchovné a vzdělávací strategie Obecné výchovně vzdělávací strategie na úrovni školy: - vyhledávání informací ( encyklopedie,slovníky, časopisy, knihovna, školní knihovna, internet, počítačové programy, televize, video. ) - projektové vyučování ve třídě - celoškolní integrace ( mezipředmětové vztahy ) - dramatizace - besedy - vycházky - exkurze - výlety - kulturní pořady - didaktické hry - relaxační chvilky - práce s učebnicí, textem a pracovními sešity - Děti se učí nejen sebehodnocení a sebekritice, ale také jsou vedeny k hodnocení a kritice druhých.tato hodnocení se však učí vyjadřovat taktně a empaticky. - Rozšíření výuky o hodiny konverzace anglického jazyka - Zavedení vyučovacího předmětu základy počítačové gramotnosti ( informatika ) - Učitel vhodně motivuje žáky, umožní poznat radost z učení. Klíčová věta: Chci to dokázat! - Děti se učí pracovat s chybou, učitel taktně upozorňuje na nedostatky a ukazuje cestu k nápravě. Děti se snaží vyhledat své chyby samostatně, učí se sebekritice a nepoukazují na chyby jiných. - Do výuky se zařazuje učení ve dvojicích, skupinách a v týmech (komunikativní kruh, diskuse ). Dětem je dána možnost být plným členem skupiny dle svých možností. - Učitel podporuje přiměřenou soutěživost mezi kolektivy a jedinci ( TV, VV, recitace, zpěv, matematické a jazykové soutěže), dbá však na správnou míru a fair play. - Je samozřejmostí individuální práce s každým žákem podle potřeby. - Žáci se specifickými poruchami učení mají plnou podporu učitelů, jsou důsledně vedeni k postupné nápravě. Snahou učitele je vést všechny děti ke spolupráci, vzájemné pomoci, ohleduplnosti. Žáci s poruchou mohou pracovat svým přiměřeným tempem. - Ve vyučování je také brán ohled na žáky s jinými poruchami ( vada řeči, ADHD ). - Učitel ukazuje žákům na starších kamarádech, kam směřuje jejich život v závislosti na kvalitě naučeného. - Učitel vhodnou formou ukazuje dětem zpětnou vazbu učiva na opravdový život. - Žákům je dána možnost řešení úkolů v konkrétních situacích v obci ( poznávání přírody a společnosti v obci, besedy, akce ÚSP, vítání novorozeňat, adventní neděle ). - Žáci jsou vedeni k sebehodnocení. Hlavním nástrojem učitele je ocenění, ústní a písemná pochvala při úspěchu i sebemenším náznaku zlepšení pracovního výkonu a chování. - Ve škole se využívá písemné slovní hodnocení na vysvědčení do třetího ročníku, ve vyšších ročnících se slovně hodnotí pouze výchovy.

11 - Dětem jsou předkládány možnosti efektivního získávání vědomostí -myšlenkové mapy, výpisky, klíčová slova. - Přirozenou součástí vzdělávání je tvorba vlastních věcí ( časopis Čápopis, výtvarné a pracovní výstavy, burza nápadů, vlastní výzdoba školy ). - Dětem jsou vytyčovány reálné výchovné a vzdělávací cíle s ohledem na jejich individuální možnosti.učitel pomáhá dětem tyto cíle úspěšně plnit, navozuje pocit sebeuspokojení. Žák si pak sám zvyšuje laťku a vytyčuje nové cíle. - Výuka se opírá o zájmy dětí, dle nich jsou zařazována různá rozšiřující témata. Na škole je možnost prohlubovat zájem dětí v odpoledních kroužcích ( výtvarný kroužek, sportovní kroužek, taneční kroužek, anglický kroužek, zdravotnický, sborový zpěv, Ve výuce je kladen důraz na sounáležitost s přírodou i s komunitou. - Učitel nezištně a citlivě předává vlastní zkušenosti. - Zařazujeme do vyučovacích jednotek relaxační chvilky - V případě pěkného počasí trávíme hlavní přestávku s žáky venku - Podporujeme pitný režim žáků - Diagnostikujeme průběžně klima tříd a společně s žáky provádíme opatření pro jeho zlepšení. - Dbáme na vhodné hygienické podmínky žáků. - Podporujeme aktivní pohyb žáků ve všech aktivitách. - Pro žáky od prvního ročníku organizujeme plavecký výcvik. - Poskytujeme pestrou nabídku zájmových kroužků. Cíl: Připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a plnili své povinnosti. - Dětem jsou jasně vymezeny hranice chování a jednání jedince k ostatním, ale i ostatních k jedinci. - Děti jsou seznámeny s vnitřním řádem školy, důsledně je dbáno na jeho dodržování. Vytvářejí si však také svá třídní pravidla a trvají na jejich dodržování. - Učí se samostatně rozhodovat a nést důsledky za svá rozhodnutí - Děti se učí znát svá práva, ale i povinnosti - Děti jsou vedeny k tomu, aby šly za svým cílem a zároveň cítily potřebu naplnit vytyčené cíle skupiny. Cíl: Připravovat žáky k tomu, aby se projevovali svobodně, zodpovědně, aby uměli uplatňovat svá práva a povinnosti - Děti se učí nejen sebehodnocení a sebekritice, ale také jsou vedeny k hodnocení a kritice druhých.tato hodnocení se však učí vyjadřovat taktně a empaticky. - Pravidelná komunikace o událostech a problémech pomáhá dětem řešit problémy, děti postupně ztrácejí strach z veřejného vyslovení názoru. - Žák je veden tak, aby si uvědomil, že v závislosti na svém chování a jednání může být platným a respektovaným členem skupiny. - Na základě probíhající výuky enviromentální výchovy jsou žáci vedeni k plnění těchto zásad v běžném životě. - U žáků je postupně vytvářen žebříček správných hodnot a postojů. - Učí se samostatně rozhodovat a nést důsledky za svá rozhodnut - Dětem jsou utvářeny správné mravní hodnoty Cíl: Vést žáky k všestranné účinné a otevřené komunikaci - U žáků se podněcuje snaha o sdělení vlastních poznatků a předávání vlastních zkušeností. - Děti se učí naslouchat svým spolužákům i dospělým, vhodně argumentovat a prosazovat své zájmy, je kladen důraz na kamarádské vztahy v kolektivech. - Děti se učí vyjádřit vhodnou formou svůj názor a respektovat názory spolužáků a dospělých. - Děti se učí nejen sebehodnocení a sebekritice, ale také jsou vedeny k hodnocení a kritice druhých.tato hodnocení se však učí vyjadřovat taktně a empaticky.

12 - Žáci jsou vedeni k dodržování etiky komunikace ( věcnost, naslouchání, vytváření prostoru pro různé názory, originalita.) - Dětem je dovoleno volit společensky únosné jazykové prostředky. Cíl: Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů. - Učitel žákům zábavnou formou předkládá několik možností řešení úkolů, vybízí je ke kladení otázek, hledání možných řešení, řešení úloh v krocích, při čemž upřednostňuje zajímavé úkoly. - Učitel co nejčastěji uplatňuje mezipředmětové vztahy, učitel v rámci mezipředmětových vztahů vytváří projekty a tématické dny. Žáci se aktivně zapojují do řešení daných problémů a mohou tak vidět vzájemnou propojenost jednotlivých předmětů. - Učitel obohacuje hodiny o netradiční způsoby výuky ( tajenky, puzzle, atd ) - Učitel dbá na to, aby žáci řešili úkoly v konkrétních situacích v návaznosti na život. - Při skupinové práci žáci v rámci individuálního vyřešení dílčích částí úkolu se učí zvládnout komplexní problém, uplatňuje základní myšlenkové operace. - Učitel pomáhá dítěti najít si správnou cestu k učení a plánovat si své učení. Cíl: Rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých - Ve škole jsou dána jasná pravidla pro společné soužití práva, povinnosti, sankce - Ve škole je nastolena rodinná atmosféra tolerance a přátelství - Vyučování je založeno na kooperativním učení a vzájemné komunikaci - Každý žák i učitel má osobní odpovědnost za výsledky společné práce Cíl: Vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a prožívání životních situací, rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, svému prostředí i přírodě - Dětem je na reálných situacích postupně vysvětlováno bohatství a složitost citového života, je rozvíjena citová otevřenost - Díky prožitkům je dětem umožněno orientovat se ve vlastním citovém životě a vztazích - Dětem je učitelem umožněno řešit citové vztahy - Děti jsou vedeny ke kultivovanému projevu svých citů - Učíme děti k ohleduplnému a citlivému vztahu k lidem, přírodě a ke kulturním a etickým hodnotám - Cíl: Učit žáky aktivně rozvíjet a chránit své fyzické, duševní a sociální zdraví, být za ně odpovědný - Čistota školy - Vhodné hygienické zázemí - Zdravý stravovací a pitný režim - Pravidelné přestávky v učení i podle potřeby žáků ( relaxační chvilky, tv chvilky ) - Důsledná prevence šikany a násilí - Děti jsou vedeny k úctě ke svému zdraví i k zdraví ostatních - Pravidelně jsou děti upozorňovány na možné nebezpečné situace v životě ( drogy, násilí páchané na dětech, krádeže ) - Jsou vedeny k důslednému dodržování pravidel silničního provozu

13 Cíl: Vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám. Učit je společně žít s ostatními lidmi - Dětem jsou předkládány principy a fungování demokracie v osobním životě, ve škole i společnosti - Jsou vedeny k zdravému vlastenectví a hrdosti k národu - Otevřenost, solidarita k ostatním - Rozvoj schopností empatie - Uvažování v celoevropském a celosvětovém měřítku - Integrace žáků vyžadujících zvláštní péči - Vést děti k úctě a toleranci k seniorům - Vedeme děti k porozumění odlišné mentalitě i kultuře jiných národů - Ohleduplnost a poskytnutí pomoci nemocným lidem - Žákům, kteří přicházejí z jiných kulturních prostředí je umožněn citlivý přechod a adaptace Cíl: Pomáhat žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti a uplatňovat získané vědomosti a dovednosti při profesní orientaci - Uplatňování sebehodnocení žáků - Osvojování základních pracovních dovedností a návyků - Primární profesní orientace 3. Formy a metody práce, které povedou k rozvoji klíčových kompetencí: Komunitní kruh Skupinová práce Práce ve dvojicích Tématická výuka Projektové vyučování Ekologická výchova Dramatická výchova Relaxační chvilky a cvičení s jógou pro děti Volné psaní vytváření školního časopisu, Slohové práce, sebehodnocení, prezentace Brainstorming Myšlenková mapa Diskuse Dialog Besedy s odborníky policie, zahradníkem, hasiči, hudebníky, cestovateli Práce s pravidly Exkurse, vycházky, výlety Práce s PC, internetem, encyklopediemi, odbornými knihami

14 4. Klíčové kompetence: Klíčové kompetence pomáhají žákům při získávání základů všeobecného vzdělání. Úroveň klíčových kompetencí získaných na naší škole není konečná, ale tvoří základ pro vzdělávání na 2.stupni ZŠ a pro celoživotní učení a orientaci v praktickém životě. Klíčové kompetence jsou souhrnem vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého člena společnosti. V etapě základního vzdělávání jsou za klíčové považovány kompetence (způsobilosti): Kompetence k učení Umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení - Během výuky klademe důraz na čtení s porozuměním, práci s textem, vyhledávání informací - Vhodná motivace žáků umožní poznat radost z učení. Klíčová věta: Chci to dokázat! - Žáky vedeme k sebehodnocení - Individuálním přístupem k žákům maximalizujeme jejich šanci prožít úspěch - Žáky vedeme k samostatnému organizování některých akcí - Žákům umožňujeme ve vhodných případech realizovat vlastní nápady, podněcujeme jejich tvořivost - Žáci se mohou realizovat v různých soutěžích a olympiádách - Vytváříme situace, v nichž zažije žák radost z učení - Zadáváme žákům zajímavé úkoly - Do výuky se zařazuje učení ve dvojicích, skupinách a v týmech (komunikativní kruh, diskuse ).Dětem je dána možnost být plným členem skupiny dle svých možností - Přiměřená soutěživost mezi kolektivy a jedinci ( TV, VV, recitace, zpěv, matematické a jazykové soutěže ), dbá však na správnou míru a fair play. - Zpětnou vazba učiva na opravdový život. - Žákům je dána možnost řešení úkolů v konkrétních situacích v obci ( poznávání přírody a společnosti v obci, besedy, akce ÚSP, vítání novorozeňat, adventní neděle). - Dětem jsou předkládány možnosti efektivního získávání vědomostí -myšlenkové mapy, výpisky, klíčová slova. - Přirozenou součástí vzdělávání je tvorba vlastních věcí ( časopis Čápopis, výtvarné a pracovní výstavy, burza nápadů, vlastní výzdoba školy ). - Děti se učí pracovat s chybou, učitel taktně upozorňuje na nedostatky a ukazuje cestu k nápravě. Děti se snaží vyhledat své chyby samostatně, učí se sebekritice a nepoukazují na chyby jiných. - Strategie - dát žákům k učivu, pokud je to možné, vždy konkrétní názor, aby bylo učivo žákům předkládáno s využitím co nejvíce smyslů, zejména zraku, hmatu a sluchu - nechat žáky individuálně s názornými pomůckami manipulovat, pozorovat, třídit a rozlišovat - dbát, aby každý nový činností postup měl určitý didaktický cíl, přivést žáky k úvahám o problému, k vyjádření svých závěrů, k znovuobjevování poznatků - klást důraz na porozumění učivu a návaznost mezi jednotlivými poznatky - snažit se podporovat čtení s porozuměním - nechat žáky vyjadřovat se k přečtenému textu a stručně vyprávět jeho obsah - dát příležitost k využívání žákovských zkušeností ve výuce - podporovat tvořivou činnost žáků

15 - klást na žáky v učivu přiměřené nároky, vést je k dobrému zvládnutí základního učiva a dát jim k tomu takový časový prostor, který zohledňuje individuální schopnosti jednotlivých žáků - pomáhat podpořit sebedůvěru žáků ve vlastní schopnosti - upozorňovat na konkrétní využití vědomostí a dovedností v životě - vést je k sebehodnocení a pochopení, proč se danému učivu učí - vytvářet návyky k pozdějšímu samostatnému učení - domácí úkoly směřovat k procvičování a rozšiřování učiva, které žáci ve škole zvládli - individuálně vést žáky k získávání poznatků i z jiných zdrojů, než jsou školní materiály Kompetence k řešení problému Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů. - Výuka je vedena tak, aby žáci hledali své řešení problému a dokázali si je obhájit - Ve vhodných oblastech vzdělávání používáme netradiční úlohy ( testy Kalibro, matematický Klokan Cvrček, Klokánek ) - Žákům jsou často předkládány problémové úlohy z praktického života - Žákům je umožněno vyhledávání a práce s informací ve všech možných formách internet, kniha, encyklopedie, PC programy, aby je uměli třídit, vyhledávat a využívat - Děti úměrně věku používají internet. - Zábavnou formou je žákům předkládáno několik možností řešení úkolů, vybízí je to ke kladení otázek, hledání možných řešení, řešení úloh v krocích, při čemž upřednostňuje zajímavé úkoly. Hodiny jsou obohacovány o netradiční způsoby výuky ( tajenky, puzzle, atd ) - V rámci mezipředmětových vztahů jsou vytvářeny projekty a tématické dny. Žáci se aktivně zapojují do řešení daných problémů a mohou tak vidět vzájemnou propojenost jednotlivých předmětů. - Při skupinové práci žáci v rámci individuálního vyřešení dílčích částí úkolu se učí zvládnout komplexní problém.učitel pomáhá dítěti najít si správnou cestu k učení a plánovat si své učení. - Dětem jsou předkládány možnosti efektivního získávání vědomostí -myšlenkové mapy, výpisky, klíčová slova. - Přirozenou součástí vzdělávání je tvorba vlastních věcí ( časopis Čápopis, výtvarné a pracovní výstavy, burza nápadů, vlastní výzdoba školy ). - Děti vedeme k aktivnímu podílu na všech fázích činnosti, na plánování, přípravě, realizaci i hodnocení - Žáci se specifickými poruchami učení mají plnou podporu učitelů. Snahou učitele je vést všechny děti ke spolupráci, vzájemné pomoci, ohleduplnosti a podpory při řešení úkolů. Žáci s poruchou mohou pracovat svým přiměřeným tempem. - Žákům nadaným jsou předkládány k řešení rozšiřující úlohy. Strategie Tato kompetence je naplňována činnostním učením, přičemž dbáme na to, aby se žáci v úkolu orientovali, přitom: - žáci třídí, rozlišují, seskupují, přidávají i vyřazují určité pojmy, pomůcky nebo připravené karty s údaji vzhledem k tomu, co mají sledovat - podle svého uvážení žáci na základě uvedených činností nacházejí shodné, podobné nebo naopak odlišné znaky - postupujeme od jednoduchých problémů ke složitějším - na základě pochopení sami žáci navrhují a provádějí obměny činností - objevené poznatky aplikují v obdobných situacích, které sami vymýšlejí, mají možnost využívat své dosavadní individuální poznatky, dovednosti a zkušenosti

16 - předkládáme jim neobvykle zadané úlohy, např. pomocí schémat, obrázků, později i grafů, tabulek - podporujeme účast žáků, podle jejich schopností, v různých soutěžích, zvláště tvořivých, tj. takových, kde je třeba uvažovat a hledat nové způsoby řešení úloh nebo zpracování údajů - žáky vedeme k tomu, aby se nedali odradit případným nezdarem, docházeli ve své činnosti k závěrům, pokoušeli se najít vhodné řešení - různé závěry, řešení a rozhodnutí necháváme žáky obhajovat - umožňujeme žákům vyhledávání nových informací, jejich třídění i propojování s učivem - vedeme žáky k jednoduchému zaznamenávání svým pozorování a objevů Kompetence komunikativní Vést žáky k všestranné účinné a otevřené komunikaci - U žáků podněcujeme snahu o sdělení vlastních poznatků a předávání vlastních zkušeností. - Vedeme žáky ke vhodné komunikaci se spolužáky, s učiteli i ostatními dospělými ve školu i mimo ni. - Děti se učí naslouchat svým spolužákům i dospělým, vhodně argumentovat a prosazovat své zájmy, je kladen důraz na kamarádské vztahy v kolektivech. - Děti se učí vyjádřit vhodnou formou svůj názor, prosadit jej, obhájit a respektovat názory spolužáků i dospělých. - Ke komunikaci a informovanosti ve škole využíváme školní časopis Čápopis - Podporujeme přátelské vztahy ve třídách a mezi třídami ( společné zpívání, navštěvování o přestávkách, společné projekty ) - Podporujeme kooperativní učení - Snažíme se o komunikaci s jinými školami (ZŠ Litultovice, ZŠ Slavkov, ZŠ Englišova Opava) - Děti se učí nejen sebehodnocení a sebekritice, ale také jsou vedeny k hodnocení a kritice druhých.tato hodnocení se však učí vyjadřovat taktně a empaticky. - Žáci jsou vedeni k dodržování etiky komunikace ( věcnost, naslouchání, vytváření prostoru pro různé názory, originalita.) - Dětem je dovoleno volit společensky únosné jazykové prostředky. Strategie K utváření této kompetence je nutné: - nechat žáky při každé jejich činnosti hovořit o pozorovaném jevu nebo o vlastním způsobu řešení daného úkolu, nebo jim poskytnout prostor pro způsob sebevyjádření - přijímat často neodborně vyjádřené žákovské názory, upřesňovat je, vyjadřovat uspokojení nad správnými závěry žáků a povyšovat je na objev - umožnit žákům hovořit o poznaných souvislostech a zkušenostech z jejich života - dávat žákům prostor k vyjádření vlastního názoru - učit žáky naslouchat názorům spolužáků, využívat možnosti o názorech diskutovat, respektovat se navzájem - zkusit hovořit o pozorováních v přírodě, o zajímavých poznatcích z četby nebo ze sledování naučných pořadů - do výuky českého jazyka zařazovat jednoduchá mluvní cvičení na zvolené téma - v matematice vymýšlet slovní úlohy, otázky, - hovořit o postupu ve složitější úloze, zkusit druhým poradit s řešením, ptát se navzájem na problémy v učivu ve výchovách nechat žáky pokusit se vyjadřovat dojmy z uměleckého díla

17 Kompetence sociální a personální Rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat výsledky práce a úspěchy vlastní i druhých - Během vzdělávání mimo jiné používáme skupinovou práci žáků, vzájemnou pomoc při učení - Sociální kompetence vyvozujeme na praktických cvičeních a úkolech (při TV, EVVO, Škola v přírodě, projekty atd.) - Děti se učí nejen sebehodnocení a sebekritice, ale také jsou vedeny k hodnocení a kritice druhých.tato hodnocení se však učí vyjadřovat taktně a empaticky. - Pravidelná komunikace o událostech a problémech pomáhá dětem řešit problémy, děti postupně ztrácejí strach z veřejného vyslovení názoru. - Žák je veden tak, aby si uvědomil, že v závislosti na svém chování a jednání může být platným a respektovaným členem skupiny. - Na základě probíhající výuky enviromentální výchovy jsou žáci vedeni k plnění těchto zásad v běžném životě. - U žáků je postupně vytvářen žebříček správných hodnot a postojů. - Učí se samostatně rozhodovat a nést důsledky za svá rozhodnut - Dětem jsou utvářeny správné mravní hodnoty - Usilujeme o střídání rolí žáků ve skupině, tím se naučili všem schopnostem - Trváme na respektování společně dohodnutých pravidel, na jejichž formulaci se děti samy podílejí - Učíme děti odmítat vše, co narušuje dobré vztahy mezi nimi - Učíme děti týmové práci a základům spolupráce - Do výuky se zařazujeme takové učení, ve kterém je dětem dána možnost být plným členem skupiny dle svých možností. - Naučíme děti nezištnému a citlivému předávání vlastních vědomostí a zkušeností, budování potřeby efektivní spolupráce s druhými,aby dokázaly ocenit zkušenosti druhých lidí a čerpaly poučení z nich. - Dbáme, aby žák ovládal a řídil své jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty Strategie Dbáme na to, aby: - se žáci podíleli na stanovení pravidel pro práci v různě velkých skupinách a aby tato pravidla respektovali - ve vyšších ročnících si žáci volili žákovskou samosprávu - se učili vzájemné toleranci a zodpovědnosti za plnění dílčích částí společného úkolu - v případě potřeby dokázali požádat o pomoc a sami byli ochotni pomoc podle svých možností poskytnout - vzájemná komunikace byla vedena v příjemné atmosféře, tomu mimo jiné napomáhá i vhodné oslovování žáků mezi sebou - využívali různých forem prezentace názorů ve všech oblastech - měli možnost a prostor pro projevy svých pocitů a nálad - aby se žáci aktivně podíleli nejen na vnitřním, ale zejména na vnějším životě školy, na veřejných akcích, prezentacích Kompetence občanská Připravovat žáky k tomu, aby se projevovali svobodně, zodpovědně, aby uměli uplatňovat svá práva a povinnosti - Formou kladných vzorů žákům umožňujeme spatřit žákům, kam směřuje jejich život v závislosti na kvalitě naučeného.

18 - Umožňujeme vidět zpětnou vazba učiva na opravdový život. - Žáci jsou vedeni k sebehodnocení. Hlavním nástrojem učitele je ocenění, ústní a písemná pochvala při úspěchu i sebemenším náznaku zlepšení pracovního výkonu a chování. - Na společných školních setkáních objektivně hodnotíme chování, prospěch i úspěchy žáků. - Klademe důraz na enviromentální výchovu, žáky vedeme k ochraně životního prostředí projektem Domácí ekologické desatero. - Žáky vedeme k odpovědnému chování i mimo školní budovu. - Žáci jsou vedeni k objektivnímu sebehodnocení. - Děti se učí nejen sebehodnocení a sebekritice, ale také jsou vedeny k hodnocení a kritice druhých.tato hodnocení se však učí vyjadřovat taktně a empaticky. - Pravidelná komunikace o událostech a problémech pomáhá dětem řešit problémy, děti postupně ztrácejí strach z veřejného vyslovení názoru. - Žák je veden tak, aby si uvědomil, že v závislosti na svém chování a jednání může být platným a respektovaným členem skupiny. - Na základě probíhající výuky enviromentální výchovy jsou žáci vedeni k plnění těchto zásad v běžném životě - U žáků je postupně vytvářen žebříček správných hodnot a postojů. - Učí se samostatně rozhodovat a nést důsledky za svá rozhodnut - Dětem jsou utvářeny správné mravní hodnoty - Vedeme žáky k odmítání násilí, nátlaku a hrubého zacházení - Učíme děti odpovědně se chovat v krizových situacích, umět poskytnout pomoc dle svých možností. - Vedeme děti k pozitivnímu vlastenectví. - Vedeme žáky k pozitivnímu postoji k uměleckým dílům, smyslu pro kulturu a tvořivost, zapojujeme je do kulturního dění v obci i mimo ni, taktéž do sportovních aktivit. - Učíme nejen k sebehodnocení a sebekritice, ale také jsou děti vedeny k hodnocení a kritice druhých.tato hodnocení se však učí vyjadřovat taktně a empaticky. - Pravidelnou komunikací o událostech a problémech pomáháme dětem řešit problémy, aby děti postupně ztrácely strach z veřejného vyslovení názoru. - Žáky vedeme tak, aby si uvědomili, že v závislosti na svém chování a jednání mohou být platným a respektovaným členem skupiny. - U žáků postupně vytváříme žebříček správných hodnot a postojů. - Učíme žáky se samostatně rozhodovat a nést důsledky za svá rozhodnut - Dětem utváříme správné mravní hodnoty. Strategie Diskuse o řešení problému, vlastních zkušenostech, komunikaci vedeme žáky: - k vzájemnému slušnému chování bez hrubostí a násilí - ke snaze si mezi sebou pomáhat, uznávat se a oceňovat nápady druhých - ke snaze o co nejlepší plnění svých povinností i uvědomování si svých práv - k tvorbě pravidel na životě ve společnosti školy, k jejich naplňování - práci v týmu, kooperaci, k přijímání odpovědnosti za splnění úkolu - k poznávání různých forem prezentace názorů, myšlenek (komunitní kruhy, diskuse ) - k prožitkovému a činnostnímu učení - k orientaci na konkrétní příklady z každodenního života - ke spolupráci věkově odlišných skupin přirozenou cestou malotřídního způsobu vyučování, organizací společenských akcí pro rodiče a veřejnost - tato kompetence je obsahem školní preventivní strategie

19 Pracovní kompetence Pomáhat žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti a uplatňovat získané vědomosti a dovednosti při profesní orientaci - Vedeme žáky k bezpečnému používání účinných materiálů, nástrojů a vybavení. - Učíme děti dodržovat vymezená pravidla při plnění povinností a závazků. - Výuku doplňujeme o praktické exkurze, a tím děti seznamujeme s řadou profesí v místě bydliště a nejbližšího okolí. - Umožňujeme dětem vytvořit si obraz o některých profesích. - Žáky motivujeme k aktivnímu zapojení se do oblasti Svět práce pracovní činnosti. - Zájmovými útvary i ve školní družině podněcujeme zájem dětí o některé další pracovní oblasti. Strategie Pomáháme žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti a uplatňovat získané vědomosti, dovednosti a znalosti při budoucí profesní orientaci. - dosažení zručnosti žáků při práci s různými materiály, provádění činností a pokusů, udržování pořádku na pracovním místě, systém v ukládání pomůcek a nářadí - samostatnou přípravu jednoduchých pomůcek pro výuku žáky - aktivní prací zapojovat do běžného života školy, budování vztahu k práci své i ostatních - dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při pracovních činnostech poznávání různých oborů lidské činnosti, jejich výsledků a významu pro ostatní lidi Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni: a) žáci se zdravotním postižením (tělesným, zrakovým, sluchovým, mentálním, autismem, vadami řeči, souběžným postižením více vadami a vývojovými poruchami učení nebo chování), b) žáci se zdravotním znevýhodněním (zdravotním oslabením, dlouhodobým onemocněním a lehčími zdravotními poruchami vedoucími k poruchám učení a chování) c) žáci se sociálním znevýhodněním (z rodinného prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, ohrožení sociálně patologickými jevy, s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou a žáci v postavení azylantů a účastníků řízení o udělení azylu). 5.a) Vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním Vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním se uskutečňuje: - ve školách samostatně zřízených pro tyto žáky, - v samostatných třídách, odděleních nebo studijních skupinách s upravenými vzdělávacími programy, - formou individuální integrace do běžných tříd v našem případě Ve všech organizačních formách vzdělávání je nutné vytvářet žákům podmínky pro jejich úspěšné vzdělávání a uspokojování jejich speciálních vzdělávacích potřeb.

20 Z důvodu zdravotního postižení nebo zdravotního znevýhodnění žáků je třeba uplatňovat při jejich vzdělávání těchto kombinaci speciálně pedagogických postupů a alternativních metod s modifikovanými metodami používanými ve vzdělávání běžné populace. Tyto metody nacházejí uplatnění zejména při rozvíjení rozumových schopností, orientačních dovedností, zlepšování sociální komunikace a dalších specifických dovedností žáků. Základní vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním vyžaduje odbornou připravenost pedagogických pracovníků, podnětné a vstřícné školní prostředí, které za přispění všech podpůrných opatření umožňuje žákům rozvíjení jejich vnitřního potenciálu, směruje je k celoživotnímu učení, k odpovídajícímu pracovnímu uplatnění, a tím podporuje jejich sociální integraci RVP ZV stanovuje odpovídající podmínky pro vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním a je východiskem pro tvorbu ŠVP. Vytvořené ŠVP jsou podkladem pro tvorbu individuálních vzdělávacích plánů. Na úrovni ŠVP je možné přizpůsobit a upravit vzdělávací obsah základního vzdělávání pro tyto žáky tak, aby bylo dosahováno souladu mezi vzdělávacími požadavky a skutečnými možnostmi těchto žáků. Ze stejného důvodu je možno stanovit i odlišnou délku vyučovací hodiny. Do ŠVP se zařazují speciální vyučovací předměty a předměty speciálně pedagogické péče odpovídající speciálním vzdělávacím potřebám žáků podle druhu zdravotního postižení nebo zdravotního znevýhodnění. Jde zejména o logopedickou péči, znakový jazyk, prostorovou orientaci a samostatný pohyb zrakově postižených, zrakovou stimulaci, práci s optickými pomůckami, čtení a psaní Braillova písma, zdravotní tělesnou výchovu, komunikační a sociální dovednosti apod. ŠVP současně uvádí, jakých kompenzačních a didaktických pomůcek, speciálních učebnic, výukových programů je ve vzdělávání využíváno. Při diagnostikování speciálních vzdělávacích potřeb a posuzování možností žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním a při jejich vzdělávání poskytují se souhlasem rodičů nebo zákonných zástupců žáka pomoc střediska výchovné péče, školská poradenská zařízení zařazená do rejstříku škol a školských zařízení, (pedagogickopsychologické poradny, speciálně pedagogická centra aj.,) a odborní pracovníci školního poradenského pracoviště (zejména speciální pedagog nebo psycholog). 5. a,b) Podmínky vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotní znevýhodněním Při plánování a realizaci vzdělávacího procesu je třeba vycházet z konkrétního zjištění a popisu speciálních vzdělávacích potřeb a možností žáků. Přestože lze nalézt v jednotlivých skupinách žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním společné charakteristiky vzdělávacích potřeb a stejný druh speciálně pedagogické podpory, je třeba mít na zřeteli fakt, že se žáci jako jednotlivci ve svých individuálních vzdělávacích potřebách a možnostech liší. Proto i výuka předmětů speciálně pedagogické péče probíhá v souladu s principy individualizace a diferenciace vzdělávání. 5. a,b) Pro úspěšné vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním je potřebné zabezpečit tyto podmínky: - uplatňovat zdravotní hlediska a respektovat individualitu a potřeby žáka - umožnit využívat všech podpůrných opatření při vzdělávání žáků - uplatňovat princip diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu při organizaci činností, při stanovování obsahu, forem i metod výuky - zabezpečit odbornou výuku předmětů speciálně pedagogické péče - zohlednit druh, stupeň a míru postižení nebo znevýhodnění při hodnocení výsledků vzdělávání

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Charakteristika školního vzdělávacího programu

Charakteristika školního vzdělávacího programu Charakteristika školního vzdělávacího programu Zaměření školy Škola nemá žádné specifické zaměření. Svojí činností chce škola v co největší míře naplnit cíle základního vzdělávání stanovené školským zákonem:

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Motivační název: Škola pro všechny č. j. 377/2013 Charakteristika ŠVP Zaměření školy ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů a

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých 1. Identifikační údaje Školní družina tvoří se školou jednu právnickou osobu, proto jsou tyto údaje součástí školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola neomezených možností. 2. Konkrétní

Více

Cíle základního vzdělávání

Cíle základního vzdělávání Cíle základního vzdělávání 1 Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne č. j. ZSHost/36 /2016

ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne č. j. ZSHost/36 /2016 ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne 30. 8. 2016 č. j. ZSHost/36 /2016 Obsah 1. Identifikační údaje 1. 1. Název školního vzdělávacího programu 1. 2. Předkladatel základní údaje 1. 3. Zřizovatel školy 1. 4. Platnost

Více

Charakteristika činnostního učení

Charakteristika činnostního učení Charakteristika činnostního učení Moderní činnostní vyučování je na věděckém základě vytvořený a v praxi ověřený soubor činnostních metod a forem učení, který dává žákům prostor ke konkrétním činnostem,

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

2.2 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE. Cíle základního vzdělávání

2.2 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE. Cíle základního vzdělávání 2.2 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE Cíle základního vzdělávání Cíl 1. Umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení 2. Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Zaměření školy je všeobecné s důrazem na přírodovědné předměty a cizí jazyky. Zaměření školy naplňuje na nižším stupni cíle základního

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

Charakteristika ŠVP. Chceme navázat na dobré tradice naší školy a dále je rozvíjet a obohacovat.

Charakteristika ŠVP. Chceme navázat na dobré tradice naší školy a dále je rozvíjet a obohacovat. Charakteristika ŠVP Chceme a dokážeme. Tento motivační název není nahodilý, vyjadřuje základní myšlenku našeho vzdělávacího programu, být školou, která připraví své žáky pro život. Chceme vést žáky k přátelství,

Více

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Škola: Heřmánek Praha, základní škola Ředitelka školy: Mgr. Miroslava Adamcová Platnost dokumentu: od 1. 9. 2016 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 byl projednán školskou radou dne: 29.

Více

Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro předškolní vzdělávání

Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro předškolní vzdělávání Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro předškolní vzdělávání 1 Platnost dokumentu od 1. 9. 2016 Schváleno na pedagogické radě dne 1. 9. 2016 2 Tento dodatek je zpracován v souladu s vyhláškou

Více

Ve výchově a vzdělání se spojuje dvojí odpovědnost, jak na život a vývoj dítěte, tak na pokračování světa H. Arendtová

Ve výchově a vzdělání se spojuje dvojí odpovědnost, jak na život a vývoj dítěte, tak na pokračování světa H. Arendtová 3.1.Charakteristika školního vzdělávacího programu Ve výchově a vzdělání se spojuje dvojí odpovědnost, jak na život a vývoj dítěte, tak na pokračování světa H. Arendtová ŠVP vychází z cílů základního vzdělávání

Více

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy Charakteristika školního vzdělávacího programu 1 Zaměření školy Škola se zaměřuje především na využívání regionálních zvláštností. V prosinci 2006 jsme vstoupili do projektu Zdravá škola, kde škola realizuje

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Výchovné a vzdělávací strategie

Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie Klíčové kompetence Kompetence k učení Na úrovni 4.ročníku ZŠ Nemyčeves žák: se seznamuje s vhodnými způsoby, metodami a strategiemi učení, plánování a organizace vlastního

Více

Kompetence k učení. Kompetence Cíle školy (k čemu směřujeme) Strategie. 3.2 Výchovné a vzdělávací strategie

Kompetence k učení. Kompetence Cíle školy (k čemu směřujeme) Strategie. 3.2 Výchovné a vzdělávací strategie 3.2 Výchovné a vzdělávací strategie viz souhrnná tabulka V následujících tabulkách je zformulováno, na jakou úroveň chceme ve škole rozvíjet jednotlivé klíčové kompetence u žáků 1. 5. ročníku. (Cíle školy

Více

DODATEK č. 2. ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání K A P K A /1 ZÁKLADNÍ ŠKOLY, JEJÍŽ ČINNOST VYKONÁVÁ

DODATEK č. 2. ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání K A P K A /1 ZÁKLADNÍ ŠKOLY, JEJÍŽ ČINNOST VYKONÁVÁ DODATEK č. 2 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání K A P K A /1 ZÁKLADNÍ ŠKOLY, JEJÍŽ ČINNOST VYKONÁVÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA-ZÁBŘEH, BŘEZINOVA 52, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

9. ročník. -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání.

9. ročník. -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání. Pracovní činnosti 9. ročník -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání. Průřezová témata, přesahy, souvislosti VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Ve vyučovacím předmětu

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Školní vzdělávací program. školní druţiny při ZŠ Velešín

Školní vzdělávací program. školní druţiny při ZŠ Velešín Školní vzdělávací program školní druţiny při ZŠ Velešín 1 KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ Identifikační údaje Název ŠD Školní družina při ZŠ Velešín IČO 00583723 Sídlo Družstevní 340, Velešín 382 32 Charakteristika

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

Předmět: Logické hrátky

Předmět: Logické hrátky Předmět: Logické hrátky Charakteristika předmětu Logické hrátky Vyučovací předmět Logické hrátky je volitelným předmětem v 6. ročníku. Rozšiřuje a prohlubuje obsah předmětu Matematika vzdělávacího oboru

Více

6.34 Společenskovědní seminář

6.34 Společenskovědní seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a společnost Výchova k občanství 6.34 Společenskovědní seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Společenskovědní seminář je volitelným předmětem,

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

2.3. Charakteristika ŠVP

2.3. Charakteristika ŠVP 2.3. Charakteristika ŠVP A. Zaměření školy Škola se ve své koncepci zaměřuje na všeobecné osmileté studium. Žáci se po absolvování společného základu v primě až kvintě mohou specializovat v rámci volitelných

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2.1. Charakteristika školy Umístění a vybavení školy Naše Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Pionýrů 2352, Frýdek-Místek, příspěvková organizace se

Více

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 6. Hodnocení žáků 6.1 Zásady klasifikace a hodnocení hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu a je komplexním posouzením prospěchu a chování žáka klasifikace je jednou z forem

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

Dodatek č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY

Dodatek č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY Číslo jednací: Dodatek č. 2 ZŠSV/302/2016 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STARÁ VES NAD ONDŘEJNICÍ příspěvková organizace Zámecká 38

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

Mateřská škola a Základní škola, Břeclav, herbenova 4

Mateřská škola a Základní škola, Břeclav, herbenova 4 1 Mateřská škola a Základní škola, Břeclav, herbenova 4 Inovace ŠVP Herbenka pro žáky s řečovými a komunikačními problémy se zaměřením na žáky 1. stupně základní školy praktické Úpravy byly provedeny v

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Č.j. 243/2015 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Adresa (sídlo) školy: Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice

Více

Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu č. 2/2016

Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu č. 2/2016 Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50 Tř. Dr. E. Beneše 50/II, 392 01 Soběslav IČO: 00582841 tel: 381 521 223 e-mail: skola@zs-ebeso.cz čj. ZŠ 254/2016 Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Semín 102, Přelouč 535 01 IČO: 70988838 Tel. 466 932 207 Prevence sociálně patologických jevů na základní škole zahrnuje především předcházení problémům s návykovými látkami

Více

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 Tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz

Více

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Školní vzdělávací program Školního klubu Platnost: od 1. září 2013 Obsah Základní charakteristika školy... 3 Konkrétní cíle vzdělávání...

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí. 2016/17 Mgr. Zdeňka Požárová Bc. Petra Valíková

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí. 2016/17 Mgr. Zdeňka Požárová Bc. Petra Valíková Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace Vídeň 116, 594 01 Velké Meziříčí 2016/17 Mgr. Zdeňka Požárová Bc. Petra Valíková Obsah: Úvod Vytýčení sociálně patologických jevů Cíl minimálního preventivního

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením, žáci se zdravotním znevýhodněním a žáci se sociálním znevýhodněním.

Více

ŠVP Škola poznání a pohody

ŠVP Škola poznání a pohody ŠVP Škola poznání a pohody Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod Charakteristika školy Základní údaje o škole Adresa: Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 ZAMĚŘENÍ ŠKOLY Školní vzdělávací program Základní školy v Heřmanově Městci vychází z obecných vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí RVP ZV. Specificky

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZÁKLADNÍ ŠKOLA VÍTĚZSLAVA HÁLKA Školní 200, 250 70 Odolena Voda Tel. 283 971 282, 736 752 156 Email: reditelna@zsodolenavoda.cz, www.zsodolenavoda.cz Školní vzdělávací program pro školní družinu č.j. 223/2016

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Německý jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích Pražská ul.č.168, Pyšely, PSČ 251 67, okr. Benešov, tel.: 323 647 215, E-mail: zspysely@zspysely.cz, www.zspysely.estranky.cz Školní vzdělávací program pro školní

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

Charakteristika ŠVP. Zaměření školy. Základní škola Partyzánská se profiluje jako škola:

Charakteristika ŠVP. Zaměření školy. Základní škola Partyzánská se profiluje jako škola: Charakteristika ŠVP Školní vzdělávací program Škola pro život vychází z primárních potřeb a nároků, které moderní společnost klade na základní vzdělávání. Samotný proces vzdělávání není determinován pouze

Více

ZMĚNY V ŠVP k :

ZMĚNY V ŠVP k : ZMĚNY V ŠVP k 1. 9. 2016: 1. V celém textu se používá terminologie v souladu s právními předpisy (s novelou školského zákona č. 82/2015 Sb. a vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání ve školním klubu Č.j. 17/8-2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání ve školním klubu Č.j. 17/8-2014 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání ve školním klubu Č.j. 17/8-2014 Identifikační údaje Základní škola Blatenská 540, Horažďovice Název právnické osoby: Základní škola Horažďovice, příspěvková

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola Rajhradice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Školní družina Obsah I. Identifikační údaje.. 3 II. Charakteristika ŠVP.. 4 Konkrétní

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 130/99-110 38 Signatura: bk2cs103 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Jihlava INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Polná, Poděbradova 79,

Více

6.30 Ekologický seminář

6.30 Ekologický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a příroda Přírodopis 6.30 Ekologický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Ekologický seminář je volitelným předmětem, který se zaměřuje na rozšíření

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 Školní plán EVVO je vydán na základě metodického pokynu MŠMT č. j. 16745/2008-22 k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) a v návaznosti na školní vzdělávací

Více

Základní škola a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace Opavská 350, Velká Polom ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

Základní škola a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace Opavská 350, Velká Polom ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY 1. Identifikační údaje Základní škola a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace IČ 75026970 DIČ 75026970 Tel: 553 770 221 E-mail: zs.velka.polom@volny.cz

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Horní Libchava okres Česká Lípa, příspěvková organizace Platnost dokumentace : od 2. 9. 2013 Podpis ředitele školy : Razítko školy

Více

Školní vzdělávací program školní družina

Školní vzdělávací program školní družina Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha-západ Školní vzdělávací program školní družina Motto: Ať je teplo nebo zima, v družině je vždycky prima Sídlo organizace: Pracoviště ŠD: Hlavní 12 Hlavní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika ŠD 3. Koncepce rozvoje ŠD 4. Témata činností

Více

Harmonická škola pro život

Harmonická škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Harmonická škola pro život Základní škola a mateřská škola Ostrava - Lhotka, příspěvková organizace Identifikační údaje Předkladatel Základní škola Ostrava

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nový Jičín, Komenského 68. Základní škola Nový Jičín, Komenského 68, Nový Jičín

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nový Jičín, Komenského 68. Základní škola Nový Jičín, Komenského 68, Nový Jičín Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Nový Jičín, Komenského 68 Základní škola Nový Jičín, Komenského 68, 741 11 Nový Jičín Identifikátor školy: 600 138 135

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ZÁKLADNÍ ŠKOLA VARNSDORF, EDISONOVA 2821, OKRES DĚČÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU Platný od 01.09.2013 ředitelka školy: Mgr. Bc. Ladislava Ondráčková OBSAH 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

Program Škola podporující zdraví. Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha

Program Škola podporující zdraví. Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha Program Škola podporující zdraví Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha Historie a vývoj programu ŠPZ 1986 vytvořen a zahájen ve Skotsku 1992 přijat v ČR Cíl 13 programu Zdraví 21 Zdravé místní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více